Philips | 22PFL2908H/12 | Owner's Manual | Philips 2900 series Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD 22PFL2908H/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips 2900 series Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD 22PFL2908H/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Περιεχόμενα
Διακόπτης χειρισμού & λειτουργία της τηλεόρασης.1
Γενικοί χειρισμοί....................................................... 1
Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης...... 7
Τεχνικές προδιαγραφές...............................................15
Διακόπτης χειρισμού & λειτουργία
της τηλεόρασης
• Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι και να ρυθμίσετε
την ένταση του ήχου με χρήση των πλήκτρων +/- και
CH+/- του τηλεχειριστηρίου. .
Γενικοί χειρισμοί
Τοποθέτηση των μπαταριών στο
τηλεχειριστήριο
Ανασηκώστε απαλά το κάλυμμα στο πίσω μέρος
του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες
ΑΑΑ. Βεβαιωθείτε ότι ταιριάξατε τα άκρα + και - των
παταριών με τις ενδείξεις στο χώρο μπαταριών
(τηρήστε τη σωστή πολικότητα). Τοποθετήστε πάλι
το κάλυμμα.
1. Κατεύθυνση Πάνω
2. Κατεύθυνση Κάτω
Σύνδεση ρεύματος & κεραίας/καλωδιακής
3. Διακόπτης επιλογής για Πρόγραμμα /
Ένταση ήχου / AV / Αναμονή-Ενεργοποίηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι
σχεδιασμένη να λειτουργεί με πρίζα ρεύματος 220240V AC, 50 Hz. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε
την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του
χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος
δικτύου.
κεραίας ή καλωδίου
HDMI 1
Σημείωση:Μπορείτε να μετακινήσετε το διακόπτη προς τα
πάνω ή κάτω για να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Αν θέλετε
να αλλάξετε κανάλια, πιέστε το κέντρο του διακόπτη μία
φορά (θέση 3) και κατόπιν μετακινήστε τον προς τα πάνω ή
κάτω. Αν πιέσετε το κέντρο του διακόπτη άλλη μία φορά, θα
εμφανιστεί στην οθόνη το παράθυρο πηγών. Αν πιέσετε το
κέντρο του διακόπτη και το κρατήσετε για λίγα δευτερόλεπτα,
η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Δεν μπορείτε
να εμφανίσετε το Βασικό μενού με τα πλήκτρα του πίνακα
ελέγχου.
Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο
SPDIF
• Για να δείτε το κύριο μενού πιέστε το πλήκτρο " "
στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά
ή Δεξιά για να επιλέξετε μια καρτέλα του μενού και
πιέστε ΟΚ για είσοδο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο
Αριστερά / Δεξιά / Πάνω / Κάτω για να επιλέξετε ή
να ρυθμίσετε ένα στοιχείο. Για έξοδο από μια οθόνη
μενού, πιέστε το πλήκτρο "
" ή "
".
• Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην
τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές
πηγές εισόδου. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο
SOURCE στο τηλεχειριστήριό σας για επιλογή των
διάφορων πηγών.
Coax.OUT
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
• Τηλεχειριστήριο
• Μπαταρίες: 2 τεμ. AAA
• Εγχειρίδιο Οδηγιών
• Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης
• Καλώδιο σύνδεσης πλευρικού AV
Ελληνικά - 1 -
Ελληνικά - 2 -
Άποψη του τηλεχειριστηρίου
1. Αναμονή
2. Διακοπή (σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων)
3. Αναπαραγωγή (σε λειτουργία Επισκόπηση
μέσων) / Αναπαραγωγή-ακολουθία εικόνων (σε
Επισκόπηση μέσων)
4. Ταχεία επαναφορά (σε λειτουργία Επισκόπηση
μέσων)
5. AV / Επιλογή Πηγής
6. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
7. Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων- EPG (σε
κανάλια DVB)
8. Πλήκτρα πλοήγησης (Πάνω/ Κάτω/ Αριστερά/
Δεξιά)
9. Εγγραφή προγραμμάτων
10. Πρόγραμμα κάτω / Προηγούμενη σελίδα
11. Σίγαση
12. Ένταση ήχου Κάτω
13. Πράσινο πλήκτρο / Λίστα προγράμματος (σε
EPG) / Σήμανση / Κατάργηση σήμανσης όλων
(σε λίστα αγαπημένων)
14. Κόκκινο πλήκτρο
15. Αριθμητικά πλήκτρα
16. Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση υποτίτλων (σε
κανάλια DVB)
17. Τελετέξτ / Μείξη (σε λειτουργία Τελετέξτ)
18. Μπλε πλήκτρο / Επεξεργασία Λίστας καναλιών /
Φιλτράρισμα (σε Λίστα Αγαπημένων & EPG)
19. Κίτρινο πλήκτρο / Πρόγραμμα γραμμής χρόνου
(σε EPG)
20. Αύξηση έντασης ήχου
21. Πρόγραμμα πάνω / Επόμενη σελίδα
22. Πίσω/ Επιστροφή/ Σελίδα ευρετηρίου (σε
λειτουργία Τελετέξτ)
23. Μονοφ. / Στερεοφ. – Dual I-II / Τρέχουσα
γλώσσα (*) (σε κανάλια DVB)
24. OK (επιβεβαίωση) / Διατήρηση (σε λειτουργία
Τελετέξτ) / Λίστα καναλιών
25. Πληροφορίες / Αποκάλυψη (σε λειτουργία
Τελετέξτ)
Τελετέξτ
Πιέστε το πλήκτρο TEXT για είσοδο. Πιέστε πάλι
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείξης. Πιέστε
άλλη μία φορά για έξοδο. Ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη του ψηφιακού Τελετέξτ.
Ψηφιακό Τελετέξτ (μόνο για Ην.
Βασίλειο)
26. Ενεργ.-απενεργ. υποτίτλων / Έξοδος (σε
λειτουργία Επισκόπηση μέσων)
27. Ζουμ σε εικόνα
28. Ταχεία προώθηση (σε λειτουργία Επισκόπηση
μέσων)
29. Παύση (σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων) /
Εγγραφή χρονικής μετατόπισης
Πιέστε TEXT για να δείτε πληροφορίες ψηφιακού
Τελετέξτ. Για το χειρισμό του χρησιμοποιήστε τα
χρωματιστά πλήκτρα, τα πλήκτρα του δρομέα και το
πλήκτρο OK. Η μέθοδος χρήσης μπορεί να διαφέρει,
ανάλογα με τα περιεχόμενα του ψηφιακού Τελετέξτ.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
του ψηφιακού Τελετέξτ.
Ελληνικά - 3 -
Επισκόπηση των συνδέσεων
Σύνδεσμος
Τύπος
Καλώδια
Συσκευή
Scart
Σύνδεση
(πίσω)
VGA
Σύνδεση
(πίσω)
ΠΛΕΥΡΙΚΟ
AV
Ήχος PC/
YPbPr
Σύνδεση
(πλευρ.)
Καλώδιο πλευρικής
σύνδεσης βίντεο/
ήχου (παρέχεται)
Καλώδιο ήχου
υπολογιστή (δεν
παρέχεται)
HDMI
Σύνδεση
(πίσω)
SPDIFF
Σύνδεση
(πίσω)
ΠΛΕΥΡΙΚΟ
AV
Πλευρ. AV
Σύνδεση
(πλευρ.)
Καλώδιο σύνδεσης
AV (περιλαμβάνεται)
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Ακουστικά
Σύνδεση
(πλευρ.)
USB
Σύνδεση
(πλευρ.)
CI
Σύνδεση
(πλευρ.)
CAM
module
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε μια συσκευή μέσω εισόδου Πλευρικού AV, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα
παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης για να επιτύχετε τη σύνδεση. Δείτε τις πιο πάνω εικόνες. | Για να επιτύχετε
σύνδεση ήχου υπολογιστή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ΚΟΚΚΙΝΗ και τη ΛΕΥΚΗ είσοδο του καλωδίου
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ AV. | Αν συνδεθεί εξωτερική συσκευή μέσω της υποδοχής SCART, η τηλεόραση θα
μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία AV.| Όταν λαμβάνετε κανάλια DTV (Mpeg4 H.264) ή σε λειτουργία Επισκόπηση
μέσων, δεν θα διατίθεται έξοδος μέσω της υποδοχής Scart. | Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο
(προαιρ.), συνιστούμε να συνδέσετε όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πριν την τοποθέτηση στον τοίχο.
| Τοποθετείτε ή αφαιρείτε το άρθρωμα CI μόνο όταν η τηλεόραση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τις ρυθμίσεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του αρθρώματος.
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο YPbPr προς VGA (δεν παρέχεται) για να επιτρέψετε
μετάδοση σήματος YPbPr μέσω εισόδου VGA.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγχρόνως VGA και YPBPr.
Ελληνικά - 4 -
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Για την ενεργοποίηση της τηλεόρασης
• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή
ρεύματος 220-240V AC, 50 Hz.
• Τότε ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης
αναμονής.
• Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την
κατάσταση αναμονής, είτε:
• Πιέστε το πλήκτρο " ", CH- ή CH+ ή ένα αριθμητικό
πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.
• Πιέστε το διακόπτη ελέγχου στην αριστερή πλευρά
της τηλεόρασης. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.
Σημείωση: Αν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση με τα πλήκτρα
CH- ή CH+ στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση, θα επιλεγεί
πάλι το πρόγραμμα που παρακολουθούσατε τελευταίο.
Μ ε οπο ι α δ ή ποτ ε μ έ θ ο δ ο η τ η λ ε ό ρ α σ η θ α
ενεργοποιηθεί.
Για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης
• Πιέστε το πλήκτρο " " στο τηλεχειριστήριο ή
κρατήστε το διακόπτη ελέγχου στην τηλεόραση έως
ότου σβήσει η τηλεόραση, ώστε η τηλεόραση να
μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.
• Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το
ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα ρεύματος δικτύου.
Σημείωση: Όταν η τηλεόραση έχει τεθεί σε κατάσταση
αναμονής, η λυχνία LED ένδειξης αναμονής μπορεί να
αναβοσβήνει για να δείξει ότι είναι ενεργές τη στιγμή αυτή
δυνατότητες όπως Αναζήτηση σε Αναμονή, Μεταφόρτωση
μέσω εναέριας λήψης ή Χρονοδιακόπτης.
Πρώτη εγκατάσταση
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, εμφανίζεται η οθόνη
επιλογής γλώσσας σε όλες τις επιλογές γλώσσας με
αλφαβητική σειρά. Πιέστε το πλήκτρο " " ή " " για
να επισημάνετε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε το
πλήκτρο OK για να επιλέξετε. Εμφανίζεται η "Πρώτη
εγκατάσταση". Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο " " ή " "
για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη χώρα και πιέστε
το πλήκτρο " " για να επιλέξετε Τύπο αναζήτησης.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο " " ή " " για να ορίσετε
τον επιθυμητό τύπο αναζήτησης. Οι διαθέσιμοι τύποι
αναζήτησης είναι Ψηφιακά και αναλογικά, Μόνο
ψηφιακά και Μόνο αναλογικά. Όταν ρυθμίσετε,
πιέστε " " για να επιλέξετε Γλώσσα Τελετέξτ.
Χρησιμοποιήστε " " ή " " για να επιλέξετε την
επιθυμητή Γλώσσα Τελετέξτ. Στη συνέχεια, μπορείτε
να θέσετε το στοιχείο Σάρωση Κρυπτ. Καναλιών σε
Ναι αν θέλετε να σαρωθούν και οι κωδικοποιημένοι
σταθμοί. Πιέστε το πλήκτρο OK στο τηλεχειριστήριο
για να συνεχίσετε και θα εμφανιστεί η οθόνη
τύπου αναζήτησης. Πρέπει να επιλέξετε ένα τύπο
αναζήτησης για να γίνει αναζήτηση και αποθήκευση
σταθμών από την επιθυμητή πηγή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν θέσετε την επιλογή Χώρα σε
Γαλλία ή Ιταλία, θα σας ζητηθεί να ορίσετε και να
επιβεβαιώσετε έναν αριθμό PIN. Δεν μπορείτε να
επιλέξετε ως PIN τον αριθμό 0000. Enter a PIN
number and confirm it by entering once more. Πιέστε
το πλήκτρο OK για να συνεχίσετε. Αν οι δύο αριθμοί
PIN συμφωνούν, τότε θα οριστεί ο γενικός αριθμός
σας PIN.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν σας ζητηθεί να καταχωρίσετε
έναν αριθμό PIN για οποιαδήποτε λειτουργία μενού,
θα πρέπει να καταχωρίσετε τον PIN που ορίσατε
προηγουμένως κατά την πρώτη εγκατάσταση. Αν
ξεχάσατε τον αριθμό PIN που ορίσατε κατά την πρώτη
εγκατάσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το γενικό
κωδικό PIN 4725.
Εγκατάσταση κεραίας
Αν επιλέξετε ΚΕΡΑΙΑ από την οθόνη Τύπος
αναζήτησης, η τηλεόραση θα αναζητήσει επίγειους
ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ακύρωση μπορείτε να πιέσετε το
πλήκτρο "
".
Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, στη
οθόνη θα εμφανιστεί η Λίστα καναλιών. Αν θέλετε
να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τον αριθμό
LCN(*), επιλέξτε "Ναι" και κατόπιν πιέστε OK.
Πιέστε το πλήκτρο " " αν θέλετε να βγείτε από τη
λίστα καναλιών και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.
(*) LCN είναι το σύστημα Λογικού αριθμού καναλιού
που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα
με μια αναγνωρισμένη σειρά καναλιών (αν διατίθεται).
Εγκατάσταση καλωδιακής
Αν επιλέξετε ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ και πιέσετε το πλήκτρο OK
στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε. Για να συνεχίσετε
επιλέξτε ΝΑΙ και πιέστε ΟΚ. Για να ακυρώσετε τη
λειτουργία, επιλέξτε ΟΧΙ και πιέστε ΟΚ. Από την οθόνη
αυτή μπορείτε να επιλέξετε περιοχές συχνοτήτων. Για
την επισήμανση γραμμών που βλέπετε χρησιμοποιήστε
το πλήκτρο " " ή " ". Μπορείτε να καταχωρίσετε την
περιοχή συχνοτήτων χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Ορίστε όπως
επιθυμείτε τη Συχνότητα έναρξης και τη Συχνότητα
λήξης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του
τηλεχειριστηρίου. Μετά από αυτή την ενέργεια, μπορείτε
να ορίσετε το Βήμα αναζήτησης ως 8000 kHz ή 1000
kHz. Αν επιλέξετε 1000 kHz, η τηλεόραση θα εκτελέσει
λεπτομερή αναζήτηση. Έτσι η διάρκεια αναζήτησης θα
αυξηθεί αντίστοιχα. Ανάλογα με την επιλογή Χώρας
κατά την πρώτη εγκατάσταση, μπορεί να διατίθεται
η επιλογή βήματος αναζήτησης 250KHz στην οθόνη
Σάρωση καναλιών δικτύου. Σημειώστε ότι αν εκτελέσετε
την αναζήτηση με την επιλογή 250KHz, η διαδικασία
αναζήτησης θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο.
Ελληνικά - 5 -
Επιπρόσθετα, για ορισμένες χώρες, θα διατίθεται η
επιλογή Κωδικός δικτύου. Η δυνατότητα Κωδικός
δικτύου καλεί τον Πίνακα πληροφοριών δικτύου. Ο
πίνακας αυτός παρέχει πληροφορίες σχετικά με το
επιλεγμένο δίκτυο. Μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το
φορέα λειτουργίας και την περιοχή όπου εκπέμπει
ενεργά ο φορέας.Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο
OK για να συνεχίσετε και θα εμφανιστεί το ακόλουθο
μήνυμα στην οθόνη. Η τηλεόραση θα αναζητήσει και θα
αποθηκεύσει τους διαθέσιμους σταθμούς.
Αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω
εισόδου USB
Μέσω των εισόδων USB της τηλεόρασης μπορείτε να
συνδέσετε στην τηλεόρασή σας σκληρό δίσκο USB ή
στικ μνήμης USB. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να
αναπαράγετε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή
USB. Υποστηρίζονται μονάδες εξωτερικού σκληρού δίσκου
2,5 και 3,5 ιντσών (σκληρός δίσκος με εξωτερική τροφοδοσία
ρεύματος).
οθόνης. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για
την Επισκόπηση μέσων, χρησιμοποιώντας το διάλογο
Ρυθμίσεις.
Χειρισμός λειτουργίας Επανάληψη/Τυχαία
αναπαραγωγή
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με
και ενεργοποιήστε Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με
ΟΚ και ενεργοποιήστε Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με
OK/
και ενεργοποιήστε
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με
OK/
και ενεργοποιήστε ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Θα πρέπει να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των αρχείων σας πριν κάνετε οποιαδήποτε
σύνδεση με την τηλεοπτική συσκευή, ώστε να αποφύγετε
οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων. Ο κατασκευαστής
δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά αρχείων
ή απώλεια δεδομένων. Ενδέχεται ορισμένοι τύποι
συσκευών USB (π.χ. συσκευές αναπαραγωγής MP3) ή
σκληροί δίσκοι/στικ μνήμης USB να μην είναι συμβατοί
με αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση υποστηρίζει
διαμόρφωση δίσκου FAT32 και NTFS αλλά δεν θα είναι
διαθέσιμη η λειτουργία εγγραφής για δίσκους με
διαμόρφωση NTFS. Σημείωση: Κατά τη μορφοποίηση
σκληρού δίσκου USB χωρητικότητας αρχείων 1TB
(Tera Byte) ή μεγαλύτερη, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε
προβλήματα με τη διαδικασία μορφοποίησης. Η
γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση των συσκευών USB
είναι μια πολύ επικίνδυνη ενέργεια. Μη συνδέετε και
αποσυνδέετε επανειλημμένα και γρήγορα τη μονάδα
δίσκου. Έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού
της συσκευής αναπαραγωγής USB και της ίδιας της
μονάδας USB. Μη τραβήξετε έξω τη συσκευή USB κατά
την αναπαραγωγή ενός αρχείου.
Μενού Επισκόπηση μέσων
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών,
μουσικής και ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε
δίσκο USB συνδέοντάς τον στην τηλεόρασή σας και
χρησιμοποιώντας την οθόνη Επισκόπηση μέσων. Για
να το κάνετε αυτό προχωρήστε ως εξής: Συνδέστε ένα
δίσκο USB σε μία από τις θύρες USB που βρίσκονται
" στο πλάι της τηλεόρασης. Πιέστε το πλήκτρο "
και επιλέξτε Επισκόπηση μέσων χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά και OK. Θα εμφανιστεί η κύρια
οθόνη Επισκόπηση μέσων. Μπορείτε να εμφανίσετε
το αντίστοιχο περιεχόμενο επιλέγοντας την καρτέλα
Βίντεο, Μουσική ή Εικόνα. Για να χρησιμοποιήσετε
τις δυνατότητες αναπαραγωγής μέσων, ακολουθήστε
τις ενδείξεις των κουμπιών σε κάθε ένα μενού επί της
Ελληνικά - 6 -
Η τ η λ ε ό ρ α σ η α ν α πα ρ ά γ ε ι
το επόμενο αρχείο και
επαναλαμβάνει κυκλικά τη λίστα.
θα αναπαράγεται το ίδιο αρχείο
επανειλημμένα (επανάληψη).
το αρχείο θα αναπαραχθεί με
τυχαία σειρά.
η αναπαραγωγή των αρχείων
θα συνεχιστεί με τυχαία σειρά
και η τυχαία αναπαραγωγή θα
συνεχιστεί.
Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης
Περιεχόμενα στο Μενού Εικόνα
Τύπος
Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή επιλογή τύπου, ανάλογα με τις απαιτήσεις τηλεθέασης που
έχετε. Ο τύπος εικόνας μπορεί να τεθεί σε μία από τις εξής επιλογές: Σινεμά,Παιχνίδι,Δυναμική
και Φυσική.
Αντίθεση
Ρυθμίζει τις τιμές φωτισμού για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της οθόνης.
Φωτεινότητα
Ρυθμίζει την τιμή φωτεινότητας της οθόνης.
Οξύτητα
Ρυθμίζει την τιμή οξύτητας (ευκρίνειας) της εικόνας για τα αντικείμενα που εμφανίζονται
στην οθόνη.
Χρώμα
Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού, ώστε να προσαρμοστούν τα χρώματα.
Λειτουργία
Να θέσετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας σε Οικ., Απενεργοποίηση εικόνας και
Εξοικονόμησης
Απενεργοποιημένη. .
ενέργειας
Φωτισμός
οθόνης
(προαιρ.)
Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωτισμού οθόνης και μπορεί να τεθεί σε Αυτόματο,
Μέγιστο, Ελάχιστο και Οικ. λειτ. Η λειτουργία Φωτισμός οθόνης θα είναι ανενεργή αν η
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας έχει τεθεί σε Ανοικτό. Ο Φωτισμός οθόνης δεν μπορεί
να ενεργοποιηθεί σε λειτουργία VGA ή Επισκόπησης μέσων ή όταν ο τύπος εικόνας έχει
οριστεί σε Παιχνίδι.
Ελάττωση
Θορύβου
Αν το εκπεμπόμενο σήμα είναι αδύναμο και η εικόνα με "θόρυβο", χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση
Ελάττωση Θορύβου για να μειώσετε το θόρυβο. Η Ελάττωση θορύβου μπορεί να τεθεί σε
μία από τις εξής επιλογές: Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό ή Κλειστό.
Προηγμένες ρυθμίσεις
Θερμοκρασία
Χρώματος
Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.
Ζουμ σε
Εικόνα
Ρυθμίζει το μέγεθος εικόνας σε Αυτόματο,16:9, Υπότιτλοι,14:9, 14:9 Ζουμ, 4:3 ή Σινεμά.
HDMI Αληθινό
μαύρο
Ενώ παρακολουθείτε από πηγή HDMI, αυτή η δυνατότητα δεν θα είναι ορατή στο μενού
Ρυθμίσεων Εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να βελτιώσετε
τη σκοτεινότητα στην εικόνα.
Λειτουργία
Ταινίας
(προαιρ.)
Οι ταινίες εγγράφονται σε διαφορετικό αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με τα κανονικά
τηλεοπτικά προγράμματα. Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα όταν παρακολουθείτε ταινίες
για να δείτε πιο καθαρά τις σκηνές με γρήγορη κίνηση.
Μετατόπιση
χρώματος
Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.
Επαναφορά
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις εικόνας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές.
Αυτόματη
Θέση (σε
λειτουργία PC)
Βελτιστοποιεί αυτόματα την εικόνα. Πιέστε ΟΚ για βελτιστοποίηση.
Οριζ Θέση (σε
λειτουργία PC)
Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα οριζόντια προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της
οθόνης.
Κατ Θέση (σε
λειτουργία PC)
Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα κατακόρυφα προς το πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.
Συχνότ. εικον
(σε λειτουργία
PC)
Οι ρυθμίσεις Συχνότ. εικον διορθώνουν την παρεμβολή η οποία εμφανίζεται σαν κατακόρυφες
ταινίες σε παρουσιάσεις με πολλές κουκίδες όπως τα λογιστικά φύλλα ή παράγραφοι ή κείμενα
με μικρότερα μεγέθη γραμματοσειρών.
Φάση (σε
λειτουργία PC)
Ανάλογα με την ανάλυση και τη συχνότητα σάρωσης στην είσοδο της τηλεόρασης, μπορείτε
να δείτε στην οθόνη εικόνα ασαφή ή με θόρυβο. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το στοιχείο για να επιτύχετε καθαρή εικόνα με τη μέθοδο της δοκιμής
και σφάλματος.
Στη λειτουργία VGA (PC) δεν θα διατίθενται ορισμένα στοιχεία στο μενού Εικόνα. Αντί αυτού, στη λειτουργία PC,
οι ρυθμίσεις της λειτουργίας VGA θα διατίθενται στο μενού Ρυθμίσεις εικόνας.
Ελληνικά - 7 -
Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης
Περιεχόμενα του Μενού Ήχος
Ένταση ήχου
Ισοσταθμιστής:
Ρύθμιση της στάθμης της έντασης ήχου.
Στο μενού Ισοσταθμιστής, η προκαθορισμένη ρύθμιση μπορεί να αλλάξει
σε Μουσική, Ταινία, Ομιλία, Επίπεδο, Κλασσικό και Χρήστης. Πιέστε το
" για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Ο ρυθμίσεις του
πλήκτρο "
μενού Ισοσταθμιστής μπορούν να τροποποιηθούν χειροκίνητα μόνο εάν ο τύπος
Ισοσταθμιστή είναι Χρήστης.
Ισορροπία
Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται για να τονίζει την κατανομή του ήχου στο
αριστερό ή το δεξιό ηχείο.
Ακουστικά
Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών.
Τύπος ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε Μονοφωνικά, Στερεοφωνικά, Dual I ή Dual II, μόνο εάν
το επιλεγμένο κανάλι υποστηρίζει αυτόν τον τύπο λειτουργίας.
AVL
Η λειτουργία AVL (Αυτόματου Περιορισμού Έντασης ήχου) ρυθμίζει τον ήχο ώστε
να επιτύχει σταθερή στάθμη εξόδου μεταξύ προγραμμάτων (για παράδειγμα η
ένταση ήχου των διαφημίσεων τείνει να είναι υψηλότερη από την ένταση ήχου
των προγραμμάτων).
Δυναμικά μπάσα
Πιέστε το πλήκτρο " " ή " " για να θέσετε τα Δυναμικά μπάσα σε Ανοικτό ή
σε Κλειστό.
Ψηφιακή Έξοδος
Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής εξόδου.
Χρήση της Λίστας καναλιών
Η τηλεόραση ταξινομεί όλους τους αποθηκευμένους
σταθμούς στη Λίστα καναλιών. Χρησιμοποιώντας
τις επιλογές στη Λίστα καναλιών, μπορείτε να
επεξεργαστείτε τη Λίστα καναλιών, να ορίσετε
αγαπημένα ή να ορίσετε ενεργούς σταθμούς που
θα εμφανίζονται στον κατάλογο.
• Επιλέξτε Λίστα καναλιών από το βασικό μενού.
• Επιλέξτε Επεξεργασία Λίστας Καναλιών για
να διαχειριστείτε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια.
Χρησιμοποιώντας αυτή την οθόνη, μπορείτε να
μετακινήσετε, να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε
το όνομα και να κλειδώσετε κανάλια.
• Επιλέξτε Αγαπημένα για να δημιουργήσετε μια
λίστα αγαπημένων προγραμμάτων.
• Επιλέξτε Λίστα ενεργών καναλιών για να
ταξινομήσετε τη λίστα καναλιών. Μπορείτε
να κάνετε μια επιλογή τύπου εκπομπής από
την εμφανιζόμενη λίστα χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα " " / " " και OK.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου
Για την αποτροπή παρακολούθησης ορισμένων
προγραμμάτων, μπορούν να κλειδωθούν κανάλια και
μενού χρησιμοποιώντας το σύστημα γονικού ελέγχου.
Επισημάνετε Γονικός έλεγχος στο μενού Ρυθμίσεις
και πιέστε OK για να συνεχίσετε. Για να εμφανίσετε τις
επιλογές του μενού γονικού κλειδώματος, θα πρέπει
να καταχωρίσετε τον αριθμό PIN. Ο εργοστασιακά
προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Μετά
την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού PIN, θα
εμφανιστεί το μενού Γονικές ρυθμίσεις.
Κλείδωμα μενού: Η ρύθμιση Κλείδωμα μενού
ενεργοποιεί η απενεργοποιεί την πρόσβαση στα μενού.
Κλείδωμα καταλληλότητας: Όταν έχει οριστεί, η
επιλογή αυτή λαμβάνει πληροφορίες ωριμότητας από
την εκπομπή και εάν αυτό το επίπεδο καταλληλότητας
είναι απενεργοποιημένο, απενεργοποιεί την πρόσβαση
στην εκπομπή.
Προστασία ανηλίκων: Όταν επιλεγεί το Προστασία
ανηλίκων, ο χειρισμός της τηλεόρασης μπορεί να γίνεται
μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν
θα λειτουργούν τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου.
Ορισμός PIN: Ορίζει ένα νέο αριθμό PIN.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακά αριθμός
PIN είναι 0000. Αν αλλάξετε τον αριθμό PIN, φροντίστε
απαραίτητα να τον σημειώσετε και να τον φυλάξετε σε
ασφαλές μέρος.
Σημείωση: Αν η επιλογή Χώρα οριστεί σε Γαλλία
ή Ιταλία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 4725 ως
προεπιλεγμένο κωδικό.
Ελληνικά - 8 -
Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης
Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις
Πρόσβαση υπό
συνθήκες
Ελέγχει τα αρθρώματα πρόσβασης υπό συνθήκες όταν αυτά διατίθενται.
Γλώσσα
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις γλώσσας (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την
επιλεγμένη χώρα). Θα είναι διαθέσιμες προτιμώμενες και τρέχουσες ρυθμίσεις. Τις
τρέχουσες ρυθμίσεις μπορείτε να τις τροποποιήσετε μόνον αν αυτό υποστηρίζεται
από το φορέα εκπομπής. Γονικός έλεγχος
Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου.
Χρονοδιακόπτες
Ρυθμίζει τους χρονοδιακόπτες για επιλεγμένα προγράμματα. / Ρυθμίζει το
χρονοδιακόπτη ύπνου για απενεργοποίηση της τηλεόρασης μετά από ορισμένο
χρόνο.
Διαμόρφωση εγγραφών
Εμφανίζεται το μενού διαμόρφωσης εγγραφών.
Ημερομηνία/Ώρα
Ρυθμίζει ημερομηνία και ώρα.
Σημείωση:
* Η τηλεόραση λαμβάνει τις πληροφορίες ώρας μέσω της εκπομπής. Η σωστή
ώρα θα είναι διαθέσιμη στις Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας, αν οι πληροφορίες
ώρας παρέχονται στην εκπομπή.
Αν η τηλεόραση δεν είναι σε λειτουργία καναλιού, μπορείτε να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις Ημερομηνίας/ώρας. Ωστόσο, αν υπάρχει προρυθμισμένο κανάλι,
μπορείτε να αλλάξετε μόνο τη "Λειτουργία ρυθμίσεων ώρας" και αν αυτή τεθεί
σε Χειροκίνητη, η Ζώνη ώρας θα είναι ενεργοποιημένη.
* Αν η τηλεόραση τεθεί σε κατάσταση αναμονής και ενεργοποιηθεί αργότερα και
δεν υπάρχει διαθέσιμη εκπομπή, οι πληροφορίες ώρας δεν θα ενημερωθούν. Αν
ωστόσο, υπάρχει εκπομπή, οι πληροφορίες ώρας θα ληφθούν μέσω της εκπομπής.
Με άλλα λόγια, οι πληροφορίες ώρας θα είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τις εξής
προτεραιότητες: Η τηλεόραση πρώτα αναζητά πληροφορίες ώρας στην εκπομπή,
κατόπιν στις προτιμήσεις χρήστη, και τέλος στις πληροφορίες ώρας Τελετέξτ.
Πηγές
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες πηγές
Περιεχόμενα Μενού Εγκατάσταση και Επανασυντονισμός
Εμφανίζει τις επιλογές αυτόματου συντονισμού. Ψηφιακά κεραίας: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB λαμβανόμενοι
μέσω της κεραίας.
Ψηφιακά καλωδιακής: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB μέσω
Αυτόματη
καλωδιακής λήψης.
σάρωση καναλιών
(Επανασυντονισμός) Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται αναλογικοί σταθμοί.
Ψηφιακά κεραίας & Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί
αναλογικοί και DVB λαμβανόμενοι μέσω της κεραίας.
Ψηφιακά καλωδιακής & Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί
καλωδιακής DVB και αναλογικοί.
Μη αυτόματη σάρωση
καναλιών
Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απ' ευθείας εισαγωγή των
σταθμών εκπομπής.
Σάρωση καναλιών
δικτύου
Αναζητά συνδεόμενα κανάλια στο σύστημα εκπομπής.
Αναλογικός
μικροσυντονισμός
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για συντονισμό ακριβείας των
αναλογικών καναλιών. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχουν
αποθηκευτεί αναλογικά κανάλια.
Ελληνικά - 9 -
Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης
Πρώτη εγκατάσταση
Διαγράφει όλα τα κανάλια και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί, επαναφέρει
την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και αρχίζει την πρώτη εγκατάσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία μπορείτε να
ακολουθήσετε τις οδηγίες στο τμήμα Πρώτη εγκατάσταση.
(*) Ορατό για Δανία, Σουηδία, Νορβηγία ή Φινλανδία. Εκκαθάριση λίστας
Ε κ κα θ ά ρ ι σ η λ ί σ τα ς υπηρεσιών και κατόπιν πιέστε ΟΚ. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο
υπηρεσιών
μήνυμα. Επιλέξτε ΝΑΙ και πιέστε ΟΚ για συνέχιση ή επιλέξτε ΟΧΙ και πιέστε το
πλήκτρο ΟΚ για ακύρωση.
Άλλες Ρυθμίσεις: Εμφανίζει άλλες επιλογές ρυθμίσεων στην τηλεόραση:
Διάρκεια Μενού
Αλλάζει τη διάρκεια εμφάνισης των οθονών μενού.
Σάρωση
Κρυπτογραφημένων
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η διαδικασία αναζήτησης θα εντοπίζει
και τα κρυπτογραφημένα κανάλια. Αν τεθεί σε Κλειστό, δεν θα εντοπίζονται τα
κρυπτογραφημένα κανάλια σε αυτόματη αναζήτηση ή σε χειροκίνητη αναζήτηση.
Μπλε φόντο (προαιρ.)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σύστημα μπλε φόντου όταν λαμβάνεται ασθενές
ή καθόλου σήμα.
Αναβάθμιση
λογισμικού
Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να διασφαλίσετε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει
τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Για τη σωστή λειτουργία της δυνατότητας,
βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει τεθεί σε λειτουργία αναμονής.
Έκδοση εφαρμογής
Εμφανίζεται η έκδοση της εφαρμογής.
Προβλήματα ακοής
Αν η εταιρεία εκπομπής ενεργοποιήσει το ειδικό σήμα ήχου, μπορείτε να θέσετε
αυτή τη ρύθμιση σε Ανοικτό για να λαμβάνετε αυτά τα σήματα.
Ηχητική Περιγραφή
Η Ηχητική Περιγραφή αναφέρεται σε ένα πρόσθετο κανάλι ήχου για άτομα τυφλά
ή με προβλήματα όρασης, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν οπτικά
μέσα, περιλαμβανομένης τηλεόρασης και ταινιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη δυνατότητα αυτή μόνον αν η εταιρία εκπομπής υποστηρίζει το πρόσθετο
κανάλι αφήγησης.
Αυτόμ.
απενεργοποίηση
τηλεόρασης
Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή χρόνου της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης.
Αφού περάσει ο χρόνος διάρκειας και δεν γίνει χειρισμός στην τηλεόραση για τον
επιλεγμένο χρόνο, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί.
Τύπος εκπομπής
Επιλέγει τον επιθυμητό τύπο εκπομπής.
Αναζήτηση σε
Αναμονή (προαιρ.)
Αν αλλάξετε την Αναζήτηση σε Αναμονή σε Κλειστό, τότε η λειτουργία δεν θα είναι
διαθέσιμη. Για να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση σε Αναμονή βεβαιωθείτε ότι
έχετε επιλέξει την Αναζήτηση σε Αναμονή ως Ανοικτό. Αν η Αναζήτηση σε Αναμονή
τεθεί σε Ανοικτό, όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, τότε θα γίνει
αναζήτηση των διαθέσιμων εκπομπών. Αν η τηλεόραση εντοπίσει καινούργιες
εκπομπές ή εκπομπές που λείπουν, θα εμφανιστεί μια οθόνη μενού που σας ρωτά
αν θα εκτελεστούν αυτές οι αλλαγές ή όχι. Η λίστα καναλιών θα ενημερωθεί και
θα αλλάξει μετά από αυτή τη διαδικασία. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Αναζήτηση
σε Αναμονή για να επιτρέψετε στην τηλεόρασή σας να ενημερώνει αυτόματα
τη συχνότητα σταθμών της εταιρίας εκπομπής, τον καθορισμό σταθμών και
παρεμφερείς αλλαγές.
Ελληνικά - 10 -
"Διαγραφή χρονοδιακόπτη". Ο χρονοδιακόπτης
θα ακυρωθεί.
Ηλεκτρονικός Οδηγός
Προγραμμάτων (EPG)
Ορισμένα κανάλια, αλλά όχι όλα, εκπέμπουν
πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα
και τα επόμενα προγράμματα. Για να εμφανίσετε το
μενού EPG πιέστε το πλήκτρο "
".
Πάνω/ Κάτω/ Αριστερά/ Δεξιά: Πλοήγηση στον EPG.
OK: Εμφάνιση επιλογών επανάληψης.
INFO: Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για το
επιλεγμένο πρόγραμμα.
ΠΡΑΣΙΝΟ: Μετάβαση στο Πρόγραμμα Λίστας EPG.
ΚΙΤΡΙΝΟ: Μετάβαση στο Πρόγραμμα Γραμμής
χρόνου EPG.
ΜΠΛΕ: εμφανίζει τις επιλογές φιλτραρίσματος.
: Η τηλεόραση θα αρχίσει την εγγραφή του
επιλεγμένου προγράμματος. Μπορείτε να το πιέσετε
πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει
πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας
ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει
να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η
δυνατότητα εγγραφής. Διαφορετικά, δεν θα είναι διαθέσιμη η
δυνατότητα εγγραφής.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι δυνατή
η αλλαγή εκπομπής ή πηγής.
Επιλογές προγραμμάτων
Στο μενού EPG, πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να
εισέλθετε στο μενού Επιλογές συμβάντων.
Επιλογή καναλιού
Στο μενού EPG, η χρήση αυτής της δυνατότητας σας
επιτρέπει να μεταβείτε στο επιλεγμένο κανάλι.
Εγγραφή / Διαγραφή χρονοδιακόπτη εγγραφής
Αφού έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα στο μενού EPG,
πιέστε το πλήκτρο ΟΚ και θα εμφανιστεί το μενού
Επιλογές. Επιλέξτε "Εγγραφή" και πιέστε το πλήκτρο
OK. Τότε ορίζεται μια εγγραφή για το επιλεγμένο
πρόγραμμα.
Για να ακυρώσετε μια ήδη ρυθμισμένη εγγραφή,
επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο
ΟΚ και επιλέξτε "Διαγρ. χρονοδ. εγγραφής". Η
εγγραφή θα ακυρωθεί.
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη / Διαγραφή
χρονοδιακόπτη
Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή η ρύθμιση
χρονοδιακόπτη για δύο ή περισσότερα διαφορετικά συμβάντα
(εκπομπές) στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Εγγραφή προγράμματος
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα σκληρού
δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε (φορμάρετε)
πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας την επιλογή της τηλεόρασής
σας "Μορφοποίηση δίσκου".
Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα
να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας
ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν
θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να
ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.
Για τη χρήση της λειτουργίας εγγραφής θα πρέπει να
συνδέσετε στην τηλεόραση ένα δίσκο USB ή εξωτερική
μονάδα σκληρού δίσκου και ο συνδεδεμένος δίσκος
USB θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον
1 GB και συμβατότητα με ταχύτητα 2.0. Αν η
συνδεδεμένη μονάδα USB δεν υποστηρίζει ταχύτητα
2.0, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.
Σημείωση: Τα προγράμματα που εγγράφονται αποθηκεύονται
στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε
να αποθηκεύσετε/ αντιγράψετε τα αρχεία εγγραφών σε
υπολογιστή. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα
για αναπαραγωγή στον υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε
τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασής σας.
Σημείωση: Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκύψει
καθυστέρηση στο συγχρονισμό ομιλίας. Η εγγραφή
ραδιοφώνου δεν υποστηρίζεται. Η τηλεόραση μπορεί
να εγγράψει προγράμματα έως δέκα ωρών.
Τα εγγεγραμμένα προγράμματα χωρίζονται σε
τμήματα των 4 GB.
Αν η ταχύτητα εγγραφής του συνδεδεμένου δίσκου
USB δεν είναι επαρκής, η εγγραφή μπορεί να
αποτύχει και να μη διατίθεται η δυνατότητα χρονικής
μετατόπισης.
Οι εγγραφές προγραμμάτων HD μπορεί να
καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο στο δίσκο USB
ανάλογα με την ανάλυση της εκπομπής. Για το λόγο
αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού
δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων HD.
Μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB/ σκληρού δίσκου
κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Αυτό μπορεί να
προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/σκληρού δίσκου.
Είναι διαθέσιμος ο διαχωρισμός σε πολλαπλά
διαμερίσματα. Υποστηρίζονται το πολύ δύο διαφορετικά
διαμερίσματα. Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από δύο
διαμερίσματα, μπορεί να προκληθεί κατάρρευση
της λειτουργίας. Το πρώτο διαμέρισμα του δίσκου
USB χρησιμοποιείται για λειτουργίες προσωπικού
καταγραφέα βίντεο (PVR ready). Επίσης πρέπει
να γίνει διαμόρφωση (φορμάρισμα) ως πρωτεύον
διαμέρισμα για να χρησιμοποιηθεί για δυνατότητες
προσωπικού καταγραφέα βίντεο (PVR ready).
Ελληνικά - 11 -
Αφού έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα στο μενού EPG,
πιέστε το πλήκτρο ΟΚ και θα εμφανιστεί το μενού
Επιλογές. Επιλέξτε "Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη
σε συμβάν" και πιέστε το πλήκτρο OK. Μπορείτε
να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για μελλοντικά
προγράμματα. Για να ακυρώσετε έναν ήδη ρυθμισμένο
χρονοδιακόπτη, επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα
και πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. Κατόπιν επιλέξτε τη
Ορισμένα πακέτα ροής δεδομένων ίσως να μην
εγγράφονται λόγω προβλημάτων σήματος, γι' αυτό
ορισμένες φορές το βίντεο μπορεί να "παγώνει" κατά
την αναπαραγωγή.
Τα πλήκτρα Εγγραφή, Αναπαραγωγή, Παύση,
Προβολή (για διάλογο Λίστας αναπαραγωγής)
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν είναι
ενεργοποιημένο το Τελετέξτ. Αν μια εγγραφή αρχίσει
από χρονοδιακόπτη ενώ είναι ενεργοποιημένο
το Τελετέξτ, τότε το Τελετέξτ απενεργοποιείται
αυτόματα. Επίσης η δυνατότητα χρήσης Τελετέξτ είναι
απενεργοποιημένη όταν υπάρχει σε εξέλιξη εγγραφή
ή αναπαραγωγή.
Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης
Για να ενεργοποιήσετε τη χρονική μετατόπιση πιέστε
(ΠΑΥΣΗ) ενώ παρακολουθείτε μια
το πλήκτρο
εκπομπή. Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το
πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συγχρόνως
εγγράφεται στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Για να
παρακολουθήσετε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο
που σταμάτησε, πιέστε πάλι το πλήκτρο
(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ). Στη γραμμή πληροφοριών θα
βλέπετε τη χρονική απόσταση της χρονικής
μετατόπισης ανάμεσα στο πραγματικό και στο χρονικά
μετατοπισμένο πρόγραμμα.
Άμεση εγγραφή
Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής πιέστε
ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα.
το πλήκτρο
Για να εγγράψετε την επόμενη εκπομπή από τον
ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων (EPG) μπορείτε
του τηλεχειριστηρίου.
να πατήσετε πάλι το πλήκτρο
Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη στην οθόνη θα
εμφανίσει τις προγραμματισμένες προς εγγραφή
εκπομπές. Για ακύρωση της άμεσης εγγραφής πιέστε
το πλήκτρο
(ΔΙΑΚΟΠΗ).
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι δυνατή η
αλλαγή εκπομπής ή πηγής και η προβολή της Επισκόπησης
μέσων. Κατά την εγγραφή ενός προγράμματος ή κατά τη
χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης
στην οθόνη αν δεν επαρκεί η ταχύτητα της συσκευής USB.
Παρακολούθηση εγγεγραμμένων
προγραμμάτων
Στο κύριο μενού χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
" " ή " " για να επιλέξετε την Επισκόπηση μέσων
και κατόπιν πιέστε ΟΚ. Επισημάνετε το στοιχείο
Βιβλιοθήκη εγγραφών με το πλήκτρο " " ή " " και
πιέστε το πλήκτρο OK για είσοδο. Τότε θα εμφανιστεί
η Βιβλιοθήκη εγγραφών. Επιλέξτε μια εγγραφή
από τη λίστα (αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί
εκπομπές) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο " " /
" ". Πιέστε το πλήκτρο OK για να δείτε τις Επιλογές
αναπαραγωγής. Κάνετε μια επιλογή με τα πλήκτρα
" " / " " ή OK.
Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η
προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού.
Για να διακόψετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε
στη Βιβλιοθήκη εγγραφών, πιέστε το πλήκτρο
(ΔΙΑΚΟΠΗ).
Αργή κίνηση εμπρός
Αν πιέσετε το πλήκτρο (ΠΑΥΣΗ) ενώ παρακολουθείτε
εγγεγραμμένα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη
η δυνατότητα αργής κίνησης εμπρός. Για την αργή
κίνηση εμπρός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
. Αν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο
πλήκτρο
θα μεταβληθεί η ταχύτητα αργής κίνησης εμπρός.
Διαμόρφωση εγγραφών
Επιλέξτε το στοιχείο Διαμόρφωση εγγραφών στο
μενού Ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις
εγγραφών.
Μορφοποίηση δίσκου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη δυνατότητα Μορφοποίηση δίσκου για μορφοποίηση
(φορμάρισμα) του συνδεδεμένου δίσκου USB.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σημειώστε ότι αν ενεργοποιήσετε
αυτή τη δυνατότητα, ΟΛΑ τα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στο δίσκο USB θα χαθούν και τότε
η μορφή των αρχείων του δίσκου θα μετατραπεί
σε FAT32. Αν ο δίσκος σας USB παρουσιάζει
δυσλειτουργίες, μπορείτε να δοκιμάσετε να
μορφοποιήσετε το δίσκο USB. Στις περισσότερες
περιπτώσεις η μορφοποίηση του δίσκου USB θα
αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία. Ωστόσο,
ΟΛΑ τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στο δίσκο
USB θα χαθούν.
Σημείωση: Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί
στην οθόνη το μήνυμα "USB πολύ αργό", προσπαθήστε να
ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το
ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις
απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον
δίσκο USB.
Αναβάθμιση λογισμικού
Η τηλεόρασή σας έχει τη δυνατότητα εύρεσης
και εφαρμογής αναβαθμίσεων λογισμικού μέσω
των λαμβανόμενων καναλιών (αν διατίθενται). Για
αναζήτηση εκπεμπόμενων καναλιών, η τηλεόραση
εξετάζει τα διαθέσιμα κανάλια που είναι αποθηκευμένα
στις ρυθμίσεις σας. Έτσι πριν την αναζήτηση
αναβάθμισης λογισμικού συνιστάται να εκτελέσετε
αυτόματη αναζήτηση και ενημέρωση όλων των
διαθέσιμών καναλιών.
1) Ενημέρωση λογισμικού μέσω εισόδου
USB
Πριν από την έναρξη..
Βεβαιωθείτε ότι έχετε δίσκο flash USB με επαρκή
ελεύθερο χώρο. Μη χρησιμοποιήσετε μονάδα
σκληρού δίσκου USB για τη διαδικασία ενημέρωσης
λογισμικού.
Ελληνικά - 12 -
Μπορείτε να λάβετε ενημερώσεις λογισμικού από
το κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε ή από τον
ιστότοπο www.philips.com/support.
Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της
τηλεόρασής σας χρησιμοποιώντας το στοιχείο
MENU>Ρυθμίσεις>Άλλες ρυθμίσεις>Αναβάθμιση
λογισμικού. Αν η έκδοση που έχετε βρει δεν είναι
νεότερη από την τρέχουσα έκδοση στην τηλεόρασή
σας, τότε δεν χρειάζεται να ενημερώσετε τη συσκευή
σας. Μην εγκαταστήσετε χαμηλότερη έκδοση
του λογισμικού, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να
δημιουργήσει προβλήματα.
• Αφού αποκτήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό,
αντιγράψτε το αρχείο BIN στο δίσκο flash USB.
• Κατόπιν, συνδέστε το δίσκο flash USB στην είσοδο
USB της τηλεόρασής σας.
• Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας
χρησιμοποιώντας τον κύριο διακόπτη ελέγχου της
τηλεόρασης και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα.
• Κρατήστε το τηλεχειριστήριο ώστε να δείχνει προς
την τηλεόραση. Τώρα πιέστε το πλήκτρο OK και
συνεχίστε να το πατάτε (μην αφήσετε ακόμα το
πλήκτρο OK).
• Σ υ ν δ έ σ τ ε τ η ν τ η λ ε ό ρ α σ η σ το ρ ε ύ μ α κα ι
ενεργοποιήστε την.
• Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο OK για πέντε
δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί
η τηλεόραση και κατόπιν αφήστε το. Θα πρέπει να
αρχίσει η διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού.
• Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία Πρώτη
εγκατάσταση αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση
λογισμικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μην πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στην τηλεόραση ή
στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
λογισμικού.
Μην αφαιρέσετε το δίσκο flash USB από την
τηλεόραση στη διάρκεια της διαδικασίας.
Γι α ν α ε μ πο δ ί σ ε τ ε α θ έ λ η τ ες ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι ς ,
χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να διαγράψετε
το αρχείο BIN από το δίσκο flash USB αφού
ολοκληρωθεί με επιτυχία η ενημέρωση του λογισμικού.
2) Αναζήτηση 3 AM και λειτουργία
αναβάθμισης
• Αν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη σάρωση
στο μενού Επιλογές αναβάθμισης, η τηλεόραση
αφυπνίζεται στις 03:00 και αναζητά αναβάθμιση
λογισμικού στα λαμβανόμενα κανάλια. Αν βρεθεί
νέο λογισμικό και μεταφορτωθεί με επιτυχία, στην
επόμενη ενεργοποίησή της η τηλεόραση ξεκινά με
τη νέα έκδοση λογισμικού.
Σημείωση σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης: Η
επανεκκίνηση είναι το τελευταίο βήμα στη διαδικασία αναβάθμισης
λογισμικού αν ολοκληρώθηκε επιτυχημένα η μεταφόρτωση νέου
λογισμικού. Κατά την επανεκκίνηση η τηλεόραση κάνει την τελική
αρχικοποίηση. Στη διαδικασία επανεκκίνησης η τροφοδοσία
του πάνελ είναι απενεργοποιημένη και η μπροστινή λυχνία LED
υποδηλώνει τη δραστηριότητα αναβοσβήνοντας. Περίπου 5 λεπτά
αργότερα, η τηλεόραση επανεκκινά με ενεργοποιημένο το νέο
λογισμικό. Η τηλεόραση μπορεί να ξεκινήσει σε λειτουργία Πρώτης
εγκατάστασης.
• Αν η τηλεόρασή σας δεν ξεκινήσει πάλι μέσα σε 10
λεπτά, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για 10
λεπτά και μετά συνδέστε το πάλι. Η τηλεόραση θα
πρέπει να ανάψει με ασφάλεια με ενεργοποιημένο
το νέο λογισμικό. Αν και πάλι δεν μπορεί να
λειτουργήσει η τηλεόραση, επαναλάβετε μερικές
φορές ακόμα τη διαδικασία αποσύνδεσης από
την πρίζα και επανασύνδεσης. Αν η συσκευή σας
και πάλι δεν μπορεί να λειτουργήσει, καλέστε
το προσωπικό σέρβις για να αποκαταστήσει το
πρόβλημα.
Προσοχή: Ενώ αναβοσβήνει η λυχνία LED κατά την
επανεκκίνηση, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή σας
από την πρίζα. Αν το κάνετε, ίσως η συσκευή σας να
μην μπορεί να ενεργοποιηθεί πάλι και αυτό μπορεί να
διορθωθεί μόνο από τεχνικό σέρβις.
Αντιμετώπιση προβλημάτων &
Πρακτικές Συμβουλές
Παραμονή της εικόνας - διπλή εικόνα
Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι αν προβάλλεται
μια μόνιμη εικόνα μπορεί να προκληθεί το φαινόμενο
της παραμονής της εικόνας (ακίνητη εικόνα ή εικόνα σε
παύση). Η παραμένουσα εικόνα στην τηλεόραση LED
μπορεί να πάψει να εμφανίζεται μετά από ένα σύντομο
χρονικό διάστημα. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε
την τηλεόραση για λίγο. Για να αποφύγετε αυτό το
πρόβλημα, μην αφήσετε την οθόνη σε λειτουργία ακίνητης
εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δεν υπάρχει ρεύμα
Αν δεν τροφοδοτείται ρεύμα στην τηλεόραση, ελέγξτε
ότι το φις του καλωδίου ρεύματος είναι συνδεδεμένο
στην πρίζα ρεύματος δικτύου.
Κακή ποιότητα εικόνας
1. Έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης;
2. Μήπως η τηλεοπτική σας συσκευή ή η κεραία του
σπιτιού σας βρίσκονται πολύ κοντά σε μη γειωμένο
σύστημα ήχου ή σε φώτα νέον κλπ ;
3. Ορεινοί όγκοι ή ψηλά κτίρια μπορεί να προκαλέσουν
διπλές εικόνες ή σκιές. Ορισμένες φορές μπορείτε
να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας αλλάζοντας
τον προσανατολισμό της κεραίας. Είναι η εικόνα ή
το κείμενο Τελετέξτ αδύνατον να αναγνωριστούν;
4. Ελέγξτε αν έχετε εισαγάγει τη σωστή συχνότητα.
5. Συντονίστε πάλι τα κανάλια.
Ελληνικά - 13 -
6. Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί
αν συνδεθούν στην τηλεόραση δύο συσκευές
ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή αποσυνδέστε
μία από τις συσκευές.
Δεν υπάρχει εικόνα
1. Η ένδειξη "Δεν υπάρχει εικόνα" σημαίνει ότι η
τηλεόρασή σας δεν λαμβάνει κανένα σήμα.
Επιλέξατε το σωστό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο;
Προσπαθήστε άλλη μια φορά. Επίσης βεβαιωθείτε
ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή εισόδου.
2. Είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία;
3. Είναι τα βύσματα συνδεδεμένα σταθερά στην
υποδοχή κεραίας;
USB πολύ αργό
Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην
οθόνη το μήνυμα "USB πολύ αργό", προσπαθήστε
να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να
λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας
USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε
να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.
Παράγεται με την άδεια της Dolby
Laboratories.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Το σύμβολο "Dolby" και το σύμβολο διπλού-D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
4. Μήπως είναι φθαρμένο το καλώδιο της κεραίας;
5. Έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βύσματα για τη
σύνδεση της κεραίας;
6. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το κατάστημα
αγοράς.
Δεν υπάρχει ήχος
1. Έχει επιλεγεί σίγαση για την τηλεόραση; Για ακύρωση
της σίγασης, πιέστε το πλήκτρο " " ή αυξήστε την
ένταση του ήχου.
2. Ο ήχος έρχεται μόνο από ένα από τα ηχεία. Μήπως η
ισορροπία έχει ρυθμιστεί μόνο για μία πλευρά; Δείτε
την ενότητα Μενού Ήχος.
Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με
απόρριψη παλαιών συσκευών και μπαταριών
[Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο]
Τα σύμβολα αυτά δηλώνουν ότι ο εξοπλισμός που
τα φέρει δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
κοινά οικιακά απορρίμματα. Αν θέλετε να πετάξετε το
προϊόν ή μπαταρία, σκεφθείτε τα συστήματα συλλογής
ή τις εγκαταστάσεις που διατίθενται ειδικά για την
κατάλληλη ανακύκλωση.
Σημείωση: Το σήμα Pb κάτω από το σύμβολο των μπαταριών
υποδηλώνει ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο.
Τηλεχειριστήριο - δεν λειτουργεί
Η τηλεόρασή σας δεν ανταποκρίνεται πλέον στις
εντολές από το τηλεχειριστήριο. Ίσως έχουν εξαντληθεί
οι μπαταρίες, αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τα πλήκτρα της συσκευής τηλεόρασης. (* Είναι
εφικτό μόνο αν δεν έχουν φραγεί από τη λειτουργία
προστασίας ανηλίκων και αν διατίθενται στο μοντέλο
σας.)
Πηγές εισόδου - δεν μπορούν να
επιλεγούν
1. Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή εισόδου,
υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχει συνδεθεί καμία
συσκευή.
2. Ελέγξτε τα καλώδια AV και τις συνδέσεις εάν
προσπαθήσατε να συνδέσετε μια συσκευή.
Εγγραφή μη διαθέσιμη
Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα
να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας
ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν
θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να
ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Διαφορετικά,
δεν θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα εγγραφής. Αν
δεν μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή, δοκιμάστε να
απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και κατόπιν να
εισάγετε πάλι τη συσκευή USB ενώ η τηλεόραση είναι
απενεργοποιημένη.
Ελληνικά - 14 -
Μπαταρία
Προϊόντα
Τεχνικές προδιαγραφές
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΗΨΗ
DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD
Μηχανή DVB-T MHEG-5 (μόνο για Ην. Βασ.)
DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
V H F ( Μ Π Α Ν ΤΑ I / I I I ) U H F ( Μ Π Α Ν ΤΑ U )
ΥΠΕΡΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙZOMΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
1000
(800 DVB-T / 200 αναλογικά)
ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
Ενδείξεις επί της οθόνης (OSD)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ RF
75 Ω (χωρίς αντιστάθμιση)
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
220-240V AC, 50 Hz.
ΗΧΟΣ Γερμανικό + Nicam Στερεοφ.
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ (WRMSRMS.RMS) (10% ολική
αρμονική παραμόρφωση)
2 x 2,5
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (W)
45 W (μέγ.)
ΟΘΟΝΗ
Σχήμα οθόνης 16:9, μέγεθος οθόνης 22"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΒxΜxΥ (Με βάση): 134 x 516 x 352
Βάρος (kg): 3,50
ΒxΜxΥ (Με βάση):35 x 516 x 317
Βάρος (kg): 3,30
Ελληνικά - 15 -
Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI
Όταν συνδέετε συσκευές στους συνδέσμους της τηλεόρασής σας με χρήση
καλωδίων DVI προς HDMI (δεν παρέχονται), μπορείτε να ανατρέξετε στις
πληροφορίες ανάλυσης που ακολουθούν.
Δείκτης
Ανάλυση
Συχνότητα
1
640x400
70Hz
2
640x480
60 Hz-66 Hz-72 Hz -75 Hz
3
800x600
56 Hz-60 Hz-70 Hz-72 Hz -75 Hz
4
832x624
75 Hz
5
1024x768
60Hz-66Hz-70 Hz-72 Hz -75 Hz
6
1152x864
60 Hz-70 Hz-75 Hz
7
1152x870
75Hz
8
1280x768
60 Hz - 75Hz
Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εικόνας
PC
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισμένους από τους τυπικούς τρόπους
εμφάνισης βίντεο. Η τηλεόρασή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις
αναλύσεις. Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει αναλύσεις έως 1920x1080.
Δείκτης
Ανάλυση
Συχνότητα
1
640x350p
60 Hz
2
640x400p
60 Hz
3
1024x768
60 Hz
4
1280x768
60 Hz
5
1360x768
60 Hz
6
720x400
60 Hz
7
800x600
56 Hz
9
1280x960
60 Hz-75 Hz
8
800x600
60 Hz
10
1280x1024
60 Hz-75 Hz
9
1024x768
60 Hz
11
1360x768
60 Hz
10
1024x768
66 Hz
12
1400x1050
60 Hz-75 Hz
11
1280x768
60 Hz
13
1400x900
65Hz-75 Hz
12
1360x768
60 Hz
14
1600x1200
60 Hz
1280x1024
60 Hz
15
1680x1050
60 Hz
13
16
1920x1080
60 Hz
14
1280x960
60 Hz
17
1920x1200
60Hz
15
1280x1024
60 Hz
18
480i-480p
60Hz
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
19
576i-576p
50Hz
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB
Μέσα
Μορφή
Επέκταση
αρχείου
Βίντεο
Ήχος
.mpg .mpeg
MPEG1,2
MPEG Layer
1/2/3
.dat
MPEG1,2
.vob
MPEG2
.mkv
H.264, MPEG1,2,4
Παρατηρήσεις
(Μέγιστη ανάλυση/Bitrate κλπ.)
MPEG2
EAC3/ AC3
MPEG4
Xvid 1.00,
Ταινία
.mp4
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,
Xvid 1.10-beta1/2
PCM/MP3
Μέγ. 1920x1080 @ 30P 20 Mbit/sec
H.264
MPEG2, MPEG4
.avi
Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,
Xvid 1.10-beta1/2
PCM
H.264
Μουσική
.mp3
-
MPEG 1 Layer 1
/ 2 (MP3)
32 Kbps ~ 320 Kbps (Bit rate)
32 KHz ~ 48 KHz (Ρυθμός δειγματοληψίας)
.jpg .jpeg
JPEG Γραμμής βάσης
-
μέγ. ΠxΥ = 15360x8640
4147200 byte
Φωτό
.
JPEG Προοδευτικό
-
μέγ. ΠxΥ = 9600x6400
3840000 byte
.bmp
-
-
μέγ. ΠxΥ = 9600x6400
3840000 byte
Υπότιτλοι
.sub .srt
-
-
Ελληνικά - 16 -
-
Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI
Πηγή
Υποστηριζ.
σήματα
Διατίθεται
PAL 50/60
O
ΕΞ.
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
Πλευρ. AV
YPbPr
HDMI1
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
24Hz
O
1080P
25Hz
O
1080P
30Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
(X: Δεν διατίθεται, O : Διατίθεται)
Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση LED. Το πρόβλημα μπορεί να είναι
ασυμβατότητα με τα πρότυπα από την πλευρά του εξοπλισμού προέλευσης του σήματος. Εάν όντως αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο
πρόβλημα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής
απ' όπου προέρχεται το σήμα.
Ελληνικά - 17 -
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising