Philips | 55PUT6201/12 | Owner's Manual | Philips 6000 series Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση 4K Smart LED 55PUT6201/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips 6000 series Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση 4K Smart LED 55PUT6201/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Register your product and get support at
6201 series
www.philips.com/welcome
Εγχειρίδιο
43PUT6201
55PUT6201
Περιεχόμενα
1 Περιήγηση στην τηλεόραση 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
9 Εγγραφή και προσωρινή διακοπή τηλεόρασης
38
Smart TV 4
Συλλογή εφαρμογών 4
Βίντεο προς ενοικίαση 4
Τηλεόραση Ultra HD 4
Pause TV και εγγραφές 4
Smartphone και tablet 5
Ambilight 5
9.1 Εγγραφή 38
9.2 Pause TV 39
10 Μενού αρχικής σελίδας 41
10.1 Πληροφορίες για το μενού αρχικής σελίδας 41
10.2 Άνοιγμα του μενού αρχικής σελίδας 41
2 Ρύθμιση 6
11 Βοηθήματα 42
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
12 Netflix 43
Ανάγνωση οδηγιών ασφαλείας 6
Βάση τηλεόρασης και ανάρτηση σε τοίχο 6
Συμβουλές σχετικά με την τοποθέτηση 6
Καλώδιο τροφοδοσίας 6
Καλώδιο κεραίας 7
13 Πηγές 44
13.1
13.2
13.3
13.4
3 Δίκτυο 8
3.1 Δίκτυο και Internet 8
14 Βίντεο, φωτογραφίες και μουσική 45
4 Σύνδεση συσκευών 12
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
4.1 Πληροφορίες για τις συνδέσεις 12
4.2 CAM με έξυπνη κάρτα - CI+ 16
4.3 Δέκτης - Αποκωδικοποιητής 17
4.4 Home Cinema 17
4.5 Smartphone και tablet 19
4.6 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray 20
4.7 Συσκευή DVD 20
4.8 Ακουστικά 20
4.9 Κονσόλα παιχνιδιών 20
4.10 Σκληρός δίσκος USB 21
4.11 Πληκτρολόγιο USB 23
4.12 Ποντίκι USB 23
4.13 Μονάδα flash USB 24
4.14 Φωτογραφική μηχανή 24
4.15 Βιντεοκάμερα 24
4.16 Υπολογιστής 24
15.1
15.2
15.3
15.4
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Ενεργοποίηση ή κατάσταση αναμονής 26
Πλήκτρα στην τηλεόραση 26
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας 26
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης 27
Στυλ Ambilight 52
Απενεργοποίηση Ambilight 52
Ρυθμίσεις Ambilight 52
Ρυθμίσεις Ambilight για προχωρημένους 52
Ambilight+hue 53
17 Multi room 55
17.1 Πληροφορίες για το Multi room 55
17.2 Τι χρειάζεστε 55
17.3 Χρήση του Multi room 55
18 Ρυθμίσεις 57
Επισκόπηση πλήκτρων 28
Αισθητήρας υπέρυθρων (IR) 29
Μπαταρίες 29
Καθάρισμα 29
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
7 Κανάλια 30
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Εφαρμογή Philips TV Remote 47
Miracast 47
MHL 48
Smart TV 48
16 Ambilight 52
6 Τηλεχειριστήριο 28
6.1
6.2
6.3
6.4
Από σύνδεση USB 45
Από υπολογιστή 45
Γραμμή μενού και ταξινόμηση 45
Αναπαραγωγή των βίντεό σας 45
Προβολή των φωτογραφιών σας 46
Αναπαραγωγή της μουσικής σας 46
15 Smartphone και tablet 47
5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 26
5.1
5.2
5.3
5.4
Μετάβαση σε συσκευή 44
Επιλογές για είσοδο τηλεοπτικού σήματος 44
Σάρωση συνδέσεων 44
Παιχνίδι ή υπολογιστής 44
Εγκατάσταση καναλιών 30
Αλλαγή καναλιών 30
Λίστες καναλιών 30
Επιλογή φίλτρου λίστας 31
Παρακολούθηση καναλιών 31
Teletext 34
Interactive TV 34
Γρήγορες ρυθμίσεις 57
Εικόνα 57
Ήχος 61
Ρυθμίσεις Eco 63
Γενικές ρυθμίσεις 64
Ρολόι και γλώσσα 67
Καθολική πρόσβαση 69
19 Δίκτυα 72
20 Εγκατάσταση καναλιών 73
20.1 Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή εγκατάσταση 73
20.2 Αντιγραφή λίστας καναλιών 75
8 Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων 36
21 Λογισμικό 77
8.1 Τι χρειάζεστε 36
8.2 Δεδομένα οδηγού TV 36
8.3 Χρήση του Οδηγού TV 36
21.1 Ενημέρωση λογισμικού 77
21.2 Έκδοση λογισμικού 77
2
21.3
21.4
21.5
21.6
Τοπικές ενημερώσεις 77
Αναζήτηση ενημερώσεων OAD 77
Λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα 78
Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα 78
22 Προδιαγραφές 88
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
Περιβάλλον 88
Ρεύμα 88
Λήψη 89
Τύπος οθόνης 89
Ανάλυση οθόνης εισόδου 89
Διαστάσεις και βάρος 89
Συνδεσιμότητα 89
Ήχος 89
Πολυμέσα 89
23 Βοήθεια και υποστήριξη 91
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
Δήλωση της τηλεόρασης 91
Χρήση της βοήθειας 91
Αντιμετώπιση προβλημάτων 91
Ηλεκτρονική βοήθεια 93
Εξυπηρέτηση καταναλωτών / Επισκευή 93
24 Ασφάλεια και φροντίδα 94
24.1 Ασφάλεια 94
24.2 Φροντίδα οθόνης 95
25 Όροι χρήσης 96
26 Πνευματικά δικαιώματα 97
26.1 MHL 97
26.2 Ultra HD 97
26.3 HDMI 97
26.4 Dolby Digital Plus 97
26.5 DTS 2.0 + Digital Out™ 97
26.6 DTVi 97
26.7 Java 97
26.8 Microsoft 97
26.9 Wi-Fi Alliance 98
26.10 Kensington 98
26.11 Λογισμικό MHEG 98
26.12 Άλλα εμπορικά σήματα 98
27 Αποποίηση ευθυνών όσον αφορά υπηρεσίες
ή/και λογισμικό που προσφέρονται από τρίτα μέρη
99
Ευρετήριο 100
3
1
1.3
Περιήγηση στην
τηλεόραση
Βίντεο προς ενοικίαση
1.1
Δεν χρειάζεται να βγείτε από το σπίτι για να νοικιάσετε
βίντεο. Μπορείτε να νοικιάσετε όλες τις τελευταίες ταινίες
από το ηλεκτρονικό βιντεοκλάμπ που εξυπηρετεί την περιοχή
σας.
Smart TV
Ανοίξτε το Smart TV και προσθέστε την εφαρμογή του
βιντεοκλάμπ στην αρχική σελίδα του Smart TV.
Συνδέστε αυτή τη Smart LED TV της Philips στο Internet και
ανακαλύψτε έναν καινούργιο κόσμο τηλεόρασης. Μπορείτε
να δημιουργήσετε μια ενσύρματη σύνδεση με το
δρομολογητή σας ή μπορείτε να συνδεθείτε ασύρματα μέσω
Wi-Fi.
Ανοίξτε την εφαρμογή του καταστήματος βίντεο,
δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό, επιλέξτε την
ταινία που θέλετε και πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής. Δεν
χρειάζεται να κατεβάσετε την ταινία, μπορείτε να
την παρακολουθήσετε αμέσως*.
Με την τηλεόραση συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο,
μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες από smartphone στην
τηλεόραση, να αναπαράγετε βίντεο αποθηκευμένα στον
υπολογιστή σας ή να ελέγχετε την τηλεόραση με το tablet
σας.
Στη Βοήθεια, πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Βίντεο προς ενοικίαση για περισσότερες
πληροφορίες.
* Ανάλογα με την υπηρεσία μετάδοσης ροής βίντεο του
επιλεγμένου βιντεοκλάμπ.
Με την τηλεόραση συνδεδεμένη στο Internet, μπορείτε να
παρακολουθείτε ταινίες που νοικιάζετε από ηλεκτρονικά
βιντεοκλάμπ, να διαβάσετε τον ηλεκτρονικό Οδηγό
προγράμματος ή να εγγράψετε το αγαπημένο σας τηλεοπτικό
πρόγραμμα σε σκληρό δίσκο USB.
1.4
Τηλεόραση Ultra HD
Οι εφαρμογές Smart TV προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη
διασκέδαση με κάθε είδους ψυχαγωγικές και πρακτικές
υπηρεσίες.
Η τηλεόραση αυτή διαθέτει οθόνη Ultra HD. με ανάλυση
τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τις κανονικές οθόνες HD. Η
τεχνολογία Ultra HD σημαίνει 8 εκατομμύρια pixel, για
τέλειες, ρεαλιστικές εικόνες.
Στη Βοήθεια, πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Smart TV για περισσότερες πληροφορίες.
Επιπλέον, το νέο μας σύστημα Ultra Pixel HD
Engine μετατρέπει συνεχώς οποιοδήποτε εισερχόμενο
τηλεοπτικό σήμα σε ανάλυση Ultra HD. για να απολαμβάνετε
εκπληκτική ποιότητα εικόνας αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε
την τηλεόραση. Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθήσετε
βίντεο με εγγενή ανάλυση Ultra HD μέσω σύνδεσης HDMI. Η
τεχνολογία Ultra HD προσφέρει πεντακάθαρες, ευκρινείς
εικόνες ακόμα και σε μεγάλη οθόνη.
1.2
Συλλογή εφαρμογών
Ανοίξτε τη Συλλογή εφαρμογών στο Smart TV για να
περιηγηθείτε στις Εφαρμογές, τη συλλογή διαδικτυακών
τοποθεσιών που έχουν προσαρμοστεί για χρήση σε
τηλεόραση.
Υπάρχουν εφαρμογές για ενοικίαση βίντεο από ηλεκτρονικά
βιντεοκλάμπ και εφαρμογές για
παρακολούθηση προγραμμάτων που δεν καταφέρατε να
δείτε.
Αν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε στη Συλλογή εφαρμογών,
δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον Παγκόσμιο Ιστό και
περιηγηθείτε στο Internet από την τηλεόραση.
1.5
Pause TV και εγγραφές
Στη Βοήθεια, πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Συλλογή εφαρμογών για περισσότερες
πληροφορίες.
Αν συνδέσετε έναν σκληρό δίσκο USB, μπορείτε να
διακόπτετε προσωρινά και να εγγράφετε το πρόγραμμα από
κάποιο ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι.
Διακόψτε προσωρινά το πρόγραμμα της τηλεόρασης, για να
απαντήσετε σε μια επείγουσα κλήση ή για να κάνετε ένα
διάλειμμα στη διάρκεια του αγώνα, ενώ η τηλεόραση
αποθηκεύει το πρόγραμμα που μεταδίδεται στον σκληρό
δίσκο USB. Μπορείτε να συνεχίσετε ξανά την
4
παρακολούθηση αργότερα. Αν συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο
USB, μπορείτε επίσης να εγγράφετε ψηφιακές μεταδόσεις.
Μπορείτε να εγγράψετε ένα πρόγραμμα ενώ το
παρακολουθείτε ή να προγραμματίσετε την εγγραφή ενός
προσεχούς προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Προσωρινή διακοπή τηλεόρασης ή Εγγραφή.
1.6
Smartphone και tablet
Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Philips TV
Remote App. Είναι δωρεάν και διατίθεται για Android και iOS.
Με την εφαρμογή TV Remote App στο smartphone ή το tablet
σας, έχετε τον πλήρη έλεγχο των πολυμέσων σας. Στείλτε
φωτογραφίες, μουσική ή βίντεο στη μεγάλη οθόνη ή
παρακολουθήστε οποιοδήποτε τηλεοπτικό κανάλι ζωντανά
στο tablet ή το τηλέφωνο. Ανοίξτε τον Οδηγό TV και
προγραμματίστε μια εγγραφή για την επόμενη μέρα. Η
τηλεόραση στο σπίτι θα το κάνει για σας. Με την εφαρμογή
TV Remote App, έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Το μόνο που θα
σας απασχολεί είναι απλά να χαμηλώσετε την ένταση της
τηλεόρασης.
1.7
Ambilight
Το Ambilight είναι το πιο κομψό και αποκλειστικό
χαρακτηριστικό της νέας σας τηλεόρασης Philips.
Μια διακριτική λάμψη χρωματιστού φωτός που έρχεται από
το πίσω μέρος της οθόνης - επεκτείνοντας έτσι την οπτική σας
εμπειρία. Με το Ambilight τα μάτια σας ξεκουράζονται, ενώ
το μυαλό σας απορροφάται πλήρως σε αυτό που βλέπετε.
Επιλέξτε ένα από τα πολλά στυλ Ambilight ανάλογα με τη
διάθεσή σας.
5
πρότυπα VESA, εισέρχονται περίπου 10 χιλ. μέσα στους
δακτυλίους με σπείρωμα της τηλεόρασης.
2
Ρύθμιση
Προσοχή
Η ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο απαιτεί ειδικές
δεξιότητες και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, το στήριγμα επιτοίχιας
ανάρτησης πρέπει να πληροί ορισμένα πρότυπα ασφαλείας
ανάλογα με το βάρος της τηλεόρασης. Πριν τοποθετήσετε την
τηλεόραση, διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις ασφαλείας.
Η TP Vision Europe B.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για
ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο ή για οποιαδήποτε
τοποθέτηση ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα ή
τραυματισμό.
2.1
Ανάγνωση οδηγιών ασφαλείας
Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε την
τηλεόραση.
Για να διαβάσετε τις οδηγίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Οδηγίες ασφαλείας.
2.2
2.3
Βάση τηλεόρασης και ανάρτηση
σε τοίχο
Συμβουλές σχετικά με την
τοποθέτηση
Βάση για τηλεόραση
• Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν πέφτει
φως απευθείας πάνω στην οθόνη.
• Για το ιδανικό εφέ Ambilight, χαμηλώστε την ένταση του
φωτισμού στο χώρο.
• Τοποθετήστε την τηλεόραση σε απόσταση έως 15 εκ. από
τον τοίχο.
• Η ιδανική απόσταση για να παρακολουθείτε τηλεόραση
ισούται με το τριπλάσιο της διαγωνίου της οθόνης. Όταν
είστε καθισμένοι, τα μάτια σας πρέπει να είναι στο ίδιο
επίπεδο με το κέντρο της οθόνης.
Οι οδηγίες τοποθέτησης για τη βάση της τηλεόρασης
περιλαμβάνονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης που
συνόδευε την τηλεόραση. Εάν τον έχετε χάσει, μπορείτε να
κάνετε λήψη του οδηγού από τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.philips.com.
Για να κάνετε λήψη του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης,
χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου της τηλεόρασης.
Ανάρτηση σε τοίχο
Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για χρήση
με βραχίονα επιτοίχιας ανάρτησης συμβατό με τα πρότυπα
VESA (ο βραχίονας πωλείται ξεχωριστά).
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο κωδικό VESA για να
αγοράσετε το επιτοίχιο στήριγμα . . .
2.4
Καλώδιο τροφοδοσίας
• Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στην
υποδοχή POWER στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά
συνδεδεμένο στην υποδοχή.
• Βεβαιωθείτε ότι θα έχετε πάντα πρόσβαση στο φις που
συνδέεται με την πρίζα.
• Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το
φις και ποτέ το καλώδιο.
• 43PUx6201
VESA MIS-F 200x200, M6
• 55PUx6201
VESA MIS-F 400x200, M6
Προετοιμασία
Αρχικά, αφαιρέστε τα 4 πλαστικά βιδωτά πώματα από τους
δακτύλιους με σπείρωμα που βρίσκονται στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης.
Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές βίδες, που χρησιμεύουν για τη
στερέωση της τηλεόρασης σε βραχίονα συμβατό με τα
6
Για τη σειρά 5362
Αν και η τηλεόραση αυτή καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια
στην κατάσταση αναμονής, για εξοικονόμηση ενέργειας,
συνιστάται να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, αν δεν
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ενεργοποίηση.
2.5
Καλώδιο κεραίας
Τοποθετήστε καλά το βύσμα κεραίας στην
υποδοχή Antenna στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Μπορείτε να συνδέσετε τη δική σας κεραία ή να συνδεθείτε
σε ένα σήμα κεραίας από ένα σύστημα κατανομής σήματος
κεραίας. Χρησιμοποιήστε μια υποδοχή κεραίας IEC Coax 75
Ohm RF.
Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη υποδοχή κεραίας για
σήματα εισόδου DVB-T και DVB-C.
Για τη σειρά 5362
7
Οικιακό δίκτυο
6 - Ανάλογα με τον τύπο του δρομολογητή, καταχωρίστε το
κλειδί κρυπτογράφησης (WEP, WPA ή WPA2). Αν έχετε ήδη
καταχωρίσει το κλειδί κρυπτογράφησης για αυτό το δίκτυο,
μπορείτε να επιλέξετε Ολοκληρ για να δημιουργήσετε
αμέσως τη σύνδεση.
Αν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS ή WPS PIN,
επιλέξτε WPS, WPS PIN ή Τυπικός. Ορίστε την επιλογή σας
και πατήστε OK.
7 - Μόλις η σύνδεση δημιουργηθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί
ένα μήνυμα.
Για να απολαύσετε πλήρως τις δυνατότητες της τηλεόρασης
Philips, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο
Internet.
WPS
3
Δίκτυο
3.1
Δίκτυο και Internet
Συνδέστε την τηλεόραση σε ένα οικιακό δίκτυο μέσω μιας
σύνδεσης στο Internet υψηλής ταχύτητας. Μπορείτε να
συνδέσετε την τηλεόρασή σας ασύρματα ή ενσύρματα στο
δρομολογητή του δικτύου σας.
Αν ο δρομολογητής σας διαθέτει WPS, μπορείτε να
συνδεθείτε απευθείας με το δρομολογητή χωρίς να γίνει
σάρωση για δίκτυα. Αν το ασύρματο δίκτυό σας περιλαμβάνει
συσκευές που χρησιμοποιούν το σύστημα κρυπτογράφησης
ασφαλείας WEP, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
επιλογή WPS.
Σύνδεση σε δίκτυο
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Σύνδεση σε δίκτυο και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε WPS και κατόπιν πατήστε OK.
4 - Μεταβείτε στο δρομολογητή, πατήστε το κουμπί WPS και
επιστρέψτε στην τηλεόραση εντός 2 λεπτών.
5 - Επιλέξτε Σύνδεση για να δημιουργήσετε τη σύνδεση.
6 - Μόλις η σύνδεση δημιουργηθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί
ένα μήνυμα.
Ασύρματη σύνδεση
Τι χρειάζεστε
Για να συνδέσετε την τηλεόραση στο Internet ασύρματα,
χρειάζεστε ένα δρομολογητή Wi-Fi με σύνδεση στο Internet.
Χρησιμοποιήστε μια υψηλής ταχύτητας (ευρυζωνική)
σύνδεση στο Internet.
WPS με κωδικό PIN
Αν ο δρομολογητής σας διαθέτει WPS με κωδικό PIN,
μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με το δρομολογητή χωρίς
να γίνει σάρωση για δίκτυα. Αν το ασύρματο δίκτυό σας
περιλαμβάνει συσκευές που χρησιμοποιούν το σύστημα
κρυπτογράφησης ασφαλείας WEP, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την επιλογή WPS.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Σύνδεση σε δίκτυο και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε WPS με κωδικό PIN και πατήστε OK.
4 - Σημειώστε τον 8ψήφιο κωδικό PIN που θα εμφανιστεί
στην οθόνη και εισαγάγετέ τον στο λογισμικό δρομολογητή
στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του
δρομολογητή για πληροφορίες σχετικά με το πού πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο λογισμικό δρομολογητή.
5 - Επιλέξτε Σύνδεση για να δημιουργήσετε τη σύνδεση.
6 - Μόλις η σύνδεση δημιουργηθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί
ένα μήνυμα.
Δημιουργία της σύνδεσης
Ασύρματο
Για την πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης…
1 - Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής του ασύρματου δικτύου
σας είναι ενεργοποιημένος.
2 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε Σύνδεση σε δίκτυο και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε Ασύρματα και πατήστε OK.
5 - Στη λίστα των δικτύων που εντοπίστηκαν, επιλέξτε το
ασύρματο δίκτυό σας. Αν το δίκτυό σας δεν περιλαμβάνεται
στη λίστα, επειδή το όνομα του δικτύου είναι κρυφό (έχετε
απενεργοποιήσει τη μετάδοση του SSID του δρομολογητή),
επιλέξτε Χειροκίνητη εισαγωγή για να εισαγάγετε το όνομα
του δικτύου.
Προβλήματα
Δεν εντοπίστηκε ασύρματο δίκτυο ή διακόπηκε η σύνδεση
• Η ύπαρξη φούρνων μικροκυμάτων, τηλεφώνων DECT και
άλλων συσκευών Wi-Fi 802.11b/g/n στον περιβάλλοντα χώρο
ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο.
8
• Βεβαιωθείτε ότι τα τείχη προστασίας στο δίκτυό σας
επιτρέπουν την πρόσβαση στην ασύρματη σύνδεση της
τηλεόρασης.
• Αν το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά στο σπίτι σας,
δοκιμάστε να δημιουργήσετε ένα ενσύρματο δίκτυο.
DHCP του δρομολογητή. Το DHCP πρέπει να είναι
ενεργοποιημένο.
**Για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC,
χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο Ethernet FTP Cat.
5E.
Το Internet δεν λειτουργεί
• Αν η σύνδεση με το δρομολογητή δεν παρουσιάζει κάποιο
πρόβλημα, ελέγξτε τη σύνδεση του δρομολογητή στο
Internet.
Η σύνδεση με τον υπολογιστή και η σύνδεση στο Internet
Ρυθμίσεις δικτύου
Προβολή ρυθμίσεων δικτύου
είναι αργές
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή σας για
πληροφορίες σχετικά με την εμβέλεια σε εσωτερικούς
χώρους, το ρυθμό μεταφοράς και άλλους παράγοντες που
επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος.
• Χρησιμοποιήστε μια υψηλής ταχύτητας (ευρυζωνική)
σύνδεση στο Internet για το δρομολογητή σας.
Μπορείτε να δείτε όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου
εδώ. Διευθύνσεις IP και MAC, ισχύς του σήματος, ταχύτητα,
μέθοδος κρυπτογράφησης κ.λπ.
Για να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Προβολή ρυθμίσεων δικτύου και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
DHCP
• Αν η σύνδεση αποτύχει, μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/Πρωτόκολλο
δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών)
του δρομολογητή. Το DHCP πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.
Διαμόρφωση δικτύου
Ενσύρματο δίκτυο
Τι χρειάζεστε
Εναλλακτικά, αν είστε προχωρημένος χρήστης και θέλετε να
εγκαταστήσετε το δίκτυο ορίζοντας τη στατική διεύθυνση IP,
ρυθμίστε την τηλεόραση στην επιλογή Στατικό IP.
Για να συνδέσετε την τηλεόραση με το Internet, χρειάζεστε
ένα δρομολογητή δικτύου με σύνδεση στο Internet.
Για να ορίσετε την τηλεόραση σε "Στατικό IP"…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Διαμόρφωση δικτύου και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Στατική ΙΡ και πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε
τη Διαμόρφωση στατικής διεύθυνσης IP.
4 - Επιλέξτε Διαμόρφωση στατικής διεύθυνσης IP και
ρυθμίστε τη σύνδεση.
5 - Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό για τη Διεύθυνση IP,
τη Μάσκα δικτ, την Πύλη, το DNS 1 ή το DNS 2.
6 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Χρησιμοποιήστε μια υψηλής ταχύτητας (ευρυζωνική)
σύνδεση στο Internet.
Ενεργοποίηση με Wi-Fi (WoWLAN)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την τηλεόραση από το
smartphone ή το tablet σας, αν η τηλεόραση βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής. Η ρύθμιση Ενεργοποίηση με Wi-Fi
(WoWLAN) πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Δημιουργία της σύνδεσης
Για την πραγματοποίηση ενσύρματης σύνδεσης…
1 - Συνδέστε το δρομολογητή στην τηλεόραση με ένα καλώδιο
δικτύου (καλώδιο Ethernet**).
2 - Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
3 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
4 - Επιλέξτε Σύνδεση σε δίκτυο και πατήστε OK.
5 - Επιλέξτε Ενσύρματα και πατήστε OK. Η τηλεόραση
αναζητά συνεχώς τη σύνδεση δικτύου.
6 - Μόλις η σύνδεση δημιουργηθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί
ένα μήνυμα.
Για να ενεργοποιήσετε το WoWLAN…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ενεργοποίηση με Wi-Fi (WoWLAN) και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν η σύνδεση αποτύχει, μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση
9
DMR - Απόδοση ψηφιακών μέσων
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων
στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η
επιλογή Απόδοση ψηφιακών μέσων (Digitial Media Renderer,
DMR). Το DMR είναι ενεργοποιημένο ως εργοστασιακή
ρύθμιση.
Wi-Fi Smart Screen
Για να παρακολουθήσετε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια στο
smartphone ή το tablet σας με την εφαρμογή Philips TV
Remote, πρέπει να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi Smart Screen.
Ορισμένα κωδικοποιημένα κανάλια ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμα στη φορητή σας συσκευή.
Για να ενεργοποιήσετε το DMR…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Digital Media Renderer - DMR και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi Smart Screen…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Wi-Fi Smart Screen και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ενεργοποίηση με σύνδεση Wi-Fi
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
σύνδεση Wi-Fi στην τηλεόραση.
Για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi…
Όνομα δικτύου τηλεόρασης
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ενεργ./Απενεργ. Wi-fi και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν έχετε πάνω από μία τηλεοράσεις στο οικιακό σας δίκτυο,
μπορείτε να δώσετε στην τηλεόραση ένα μοναδικό όνομα.
Για να αλλάξετε το όνομα της τηλεόρασης…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Όνομα δικτύου τηλεόρασης και πατήστε OK.
3 - Εισαγάγετε το όνομα με το πληκτρολόγιο οθόνης.
4 - Επιλέξτε Ολοκληρ για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ενεργοποίηση Wi-Fi Miracast
Ενεργοποιήστε το Wi-Fi Miracast, για να μοιραστείτε την
οθόνη του smartphone, του tablet ή του υπολογιστή σας στην
τηλεόραση.
Για να ενεργοποιήσετε το Miracast…
Ρυθμίσεις Netflix
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Wi-Fi Miracast και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Με τις Ρυθμίσεις Netflix, μπορείτε να δείτε τον αριθμό ESN ή
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή Netflix.
Για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Netflix…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ρυθμίσεις Netflix και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Miracast™, Ενεργοποίηση.
Απαλοιφή μνήμης Internet
Επαναφορά ομάδας Wi-Fi Miracast
Με την εντολή Απαλοιφή μνήμης Internet, μπορείτε να
διαγράψετε όλα τα αρχεία και τις συνδέσεις Internet που
έχουν αποθηκευτεί στην τηλεόρασή σας, όπως κωδικούς
πρόσβασης, cookies και ιστορικό.
Διαγράψτε τη λίστα συνδεδεμένων και αποκλεισμένων
συσκευών που χρησιμοποιούνται με το Miracast.
Για να διαγράψετε τις συνδέσεις Miracast…
Για απαλοιφή της μνήμης Internet…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Επαναφορά ομάδας Wi-Fi Miracast και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Διαγραφή όλων και πατήστε OK.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Απαλοιφή μνήμης Internet και πατήστε OK.
10
3 - Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Κοινή χρήση αρχείων
Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με άλλες συσκευές του
ασύρματου δικτύου σας, όπως σε υπολογιστή ή smartphone.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή με λειτουργικό
σύστημα Microsoft Windows ή Apple OS X.
Σε αυτήν την τηλεόραση, μπορείτε να ανοίξετε φωτογραφίες,
αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στον
υπολογιστή σας.
11
4
Σύνδεση συσκευών
4.1
Πληροφορίες για τις συνδέσεις
Οδηγός σύνδεσης
Συνδέετε πάντοτε κάθε συσκευή στην τηλεόραση
χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη σύνδεση με την υψηλότερη
ποιότητα. Επίσης, χρησιμοποιείτε καλώδια καλής ποιότητας,
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή μεταφορά των σημάτων
εικόνας και ήχου.
Θύρες HDMI
Ποιότητα HDMI
Όταν συνδέετε μια συσκευή, η τηλεόραση αναγνωρίζει τον
τύπο της και δίνει σε κάθε συσκευή ένα σωστό όνομα
τύπου. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα τύπου. Αν
οριστεί σωστό όνομα τύπου για μια συσκευή, η τηλεόραση
μεταβαίνει αυτόματα στις ιδανικές ρυθμίσεις τηλεόρασης
όταν μεταβαίνετε σε αυτή τη συσκευή από το μενού "Πηγές".
Η σύνδεση HDMI έχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας και
ήχου. Το καλώδιο HDMI συνδυάζει σήματα βίντεο και ήχου.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για τηλεοπτικό σήμα.
Για καλύτερη ποιότητα στη μεταφορά του σήματος,
χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDM υψηλής ταχύτητας. Μην
χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI μήκους μεγαλύτερου από 5
μέτρα.
Αν θέλετε να συνδέσετε πολλές συσκευές στην τηλεόραση και
χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επισκεφθείτε τον Οδηγό
συνδεσιμότητας τηλεοράσεων της Philips. Ο οδηγός παρέχει
πληροφορίες σχετικά με το πώς πρέπει να συνδέσετε τις
συσκευές και ποια καλώδια να χρησιμοποιήσετε.
Μεταβείτε στη
διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com
Θύρα κεραίας
Αν διαθέτετε αποκωδικοποιητή (ψηφιακό δέκτη) ή συσκευή
εγγραφής, συνδέστε τα καλώδια κεραίας έτσι ώστε το σήμα
της κεραίας να περνά πρώτα από τον αποκωδικοποιητή ή/και
τη συσκευή εγγραφής προτού φτάσει στην τηλεόραση. Με
αυτόν τον τρόπο, η κεραία και ο αποκωδικοποιητής θα
μπορούν να στέλνουν τυχόν επιπλέον κανάλια για εγγραφή
στη συσκευή εγγραφής.
Για τη σειρά 5362
Προστασία κατά της αντιγραφής
Τα καλώδια HDMI υποστηρίζουν την τεχνολογία HDCP
(Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης).
Το HDCP είναι ένα σήμα προστασίας κατά της αντιγραφής, το
οποίο αποτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου από δίσκους
DVD ή Blu-ray Disc. Αναφέρεται και ως DRM (Διαχείριση
δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου).
Για τη σειρά 5362
12
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε HDMI Ultra HD > HDMI 3 & 4 και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε UHD 4:4:4/4:2:2, UHD 4:2:0 ή UHD Κλειστό και
πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
HDMI ARC
Μόνο η σύνδεση HDMI 1 της τηλεόρασης διαθέτει HDMI
ARC (κανάλι επιστροφής ήχου).
Αν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε (π.χ. το Home
Cinema) διαθέτει επίσης σύνδεση HDMI ARC, συνδέστε την
στη σύνδεση HDMI 1 της τηλεόρασης. Με τη σύνδεση HDMI
ARC, δεν χρειάζεται να συνδέσετε το επιπλέον καλώδιο ήχου
για την αποστολή του ήχου της τηλεοπτικής εικόνας στο
Home Cinema. Η σύνδεση HDMI ARC συνδυάζει και τα δύο
σήματα.
HDMI CEC - EasyLink
EasyLink
Η σύνδεση HDMI έχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας και
ήχου. Το καλώδιο HDMI συνδυάζει σήματα βίντεο και ήχου.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για τηλεοπτικό σήμα High
Definition (HD). Για καλύτερη ποιότητα στη μεταφορά του
σήματος, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDM υψηλής
ταχύτητας. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI μήκους
μεγαλύτερου από 5 μέτρα.
HDMI MHL
Με το HDMI MHL, μπορείτε να στείλετε ό,τι βλέπετε στο
Android smartphone ή tablet στην οθόνη της τηλεόρασης.
Η σύνδεση HDMI 4 σε αυτήν την τηλεόραση ενσωματώνει
το MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).
Αυτή η ενσύρματη σύνδεση προσφέρει εξαιρετική
σταθερότητα και εύρος ζώνης, χαμηλή καθυστέρηση,
καθόλου παρεμβολές ασύρματου δικτύου και αναπαραγωγή
ήχου καλής ποιότητας. Επιπλέον, η σύνδεση MHL φορτίζει
την μπαταρία του smartphone ή του tablet. Παρ' όλο που
είναι συνδεδεμένη, η φορητή σας συσκευή δεν φορτίζεται
όταν η τηλεόραση είναι σε αναμονή.
Μάθετε ποιο παθητικό καλώδιο MHL είναι κατάλληλο για τη
φορητή σας συσκευή. Συγκεκριμένα, με την υποδοχή
σύνδεσης HDMI για την τηλεόραση στη μία πλευρά, τον τύπο
υποδοχής σύνδεσης όπου πρέπει να συνδέσετε το
smartphone ή το tablet.
Για τη σειρά 5362
Το MHL, το Mobile High-Definition Link και το λογότυπο MHL
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της MHL, LLC.
EasyLink HDMI CEC
HDMI Ultra HD
Αν οι συσκευές σας είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI και
διαθέτουν EasyLink, μπορείτε να τις ελέγχετε με το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Το EasyLink HDMI CEC
πρέπει να είναι ενεργοποιημένο τόσο στην τηλεόραση όσο
και στη συνδεδεμένη συσκευή.
Αυτή η τηλεόραση μπορεί να δείχνει σήματα Ultra HD.
Μερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI, δεν
αναγνωρίζουν τις τηλεοράσεις με Ultra HD και μπορεί να μην
λειτουργούν σωστά ή ο ήχος ή η εικόνα να παραμορφωμένοι.
Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία μιας τέτοιας συσκευής,
μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα σήματος σε ένα επίπεδο
που η συσκευή σας μπορεί να χειριστεί. Αν η συσκευή σας
δεν χρησιμοποιεί σήματα Ultra HD, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε το Ultra HD για αυτή τη σύνδεση HDMI.
Με το EasyLink, μπορείτε να ελέγχετε τις συνδεδεμένες
συσκευές με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Το EasyLink
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος
ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων) για να επικοινωνεί
με τις συνδεδεμένες συσκευές. Οι συσκευές πρέπει να
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο HDMI CEC και να είναι
συνδεδεμένες με μια σύνδεση HDMI.
Η ρύθμιση UHD 4:4:4/4:2:2 επιτρέπει τη χρήση σημάτων UHD
YCbCr 4:4:4 / 4:2:2. Η ρύθμιση UHD 4:2:0 επιτρέπει τη χρήση
σημάτων UHD YCbCr 4:2:0.
Ρύθμιση EasyLink
Για να ρυθμίσετε την ποιότητα σήματος…
Το EasyLink είναι ενεργοποιημένο στην τηλεόραση από
13
προεπιλογή. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις HDMI CEC
έχουν οριστεί σωστά στις συνδεδεμένες συσκευές EasyLink.
Το EasyLink ενδέχεται να μην λειτουργεί με συσκευές άλλων
κατασκευαστών.
Τηλεχειριστήριο EasyLink
Αν θέλετε οι συσκευές να επικοινωνούν, αλλά δεν θέλετε να
τις χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, μπορείτε
να απενεργοποιήσετε ξεχωριστά το τηλεχειριστήριο EasyLink.
HDMI CEC σε συσκευές άλλων κατασκευαστών
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο EasyLink…
Η ονομασία της λειτουργίας HDMI CEC διαφέρει ανάλογα με
τον κατασκευαστή. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
και Viera Link. Δεν είναι όλες οι μάρκες πλήρως συμβατές με
το EasyLink.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και πατήστε 
(δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε EasyLink > Τηλεχειριστήριο Easylink και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. ή Απενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Οι ενδεικτικές ονομασίες της λειτουργίας HDMI CEC που
αναφέρονται παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία των
αντίστοιχων κατόχων τους.
Χειρισμός συσκευών
Pixel Plus Link
Για να χειριστείτε μια συσκευή συνδεδεμένη μέσω HDMI και
ρυθμισμένη με το EasyLink, επιλέξτε τη συσκευή ή τη
δραστηριότητά της στη λίστα συνδέσεων της τηλεόρασης.
Πατήστε  SOURCES, επιλέξτε μια συσκευή συνδεδεμένη σε
σύνδεση HDMI και πατήστε OK.
Ορισμένες συσκευές, όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή
Blu-ray, ενδέχεται να διαθέτουν τη δική τους λειτουργία
επεξεργασίας της ποιότητας εικόνας. Για να αποφύγετε τυχόν
προβλήματα κακής ποιότητας εικόνας λόγω παρεμβολών στη
λειτουργία επεξεργασίας της τηλεόρασης, πρέπει να
απενεργοποιείτε τη λειτουργία επεξεργασίας εικόνας στις
συσκευές. Το Pixel Plus Link είναι ενεργοποιημένο στην
τηλεόραση από προεπιλογή και απενεργοποιεί τη λειτουργία
επεξεργασίας της ποιότητας εικόνας στις συσκευές Philips
που συνδέθηκαν πρόσφατα στην τηλεόραση.
Αφού επιλέξετε τη συσκευή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να τη χειριστείτε.
Ωστόσο, οι εντολές των
πλήκτρων  Σπίτι και  OPTIONS καθώς και ορισμένων
άλλων πλήκτρων τηλεόρασης, δεν προωθούνται στη
συσκευή.
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Pixel Plus Link…
Αν το πλήκτρο που χρειάζεστε δεν είναι διαθέσιμο στο
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, μπορείτε να το επιλέξετε
στο μενού "Επιλογές".
Πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Στοιχεία ελέγχου στη
γραμμή μενού. Στην οθόνη, επιλέξτε το πλήκτρο συσκευής
που θέλετε και πατήστε OK.
Ορισμένα ειδικά πλήκτρα συσκευών ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμα στο μενού "Χειριστήρια".
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε EasyLink > Pixel Plus Link και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. ή Απενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Μόνο οι συσκευές που υποστηρίζουν τη
λειτουργία Τηλεχειριστήριο EasyLink θα ανταποκρίνονται
στις εντολές του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευών
Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να
απενεργοποιεί τις συνδεδεμένες συσκευές που είναι
συμβατές με το πρωτόκολλο HDMI-CEC, αν δεν είναι η ενεργή
πηγή. Η τηλεόραση θέτει τη συνδεδεμένη συσκευή σε
κατάσταση αναμονής μετά από 10 λεπτά αδράνειας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του EasyLink
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
EasyLink. Οι ρυθμίσεις EasyLink είναι ήδη ενεργοποιημένες
στην τηλεόραση.
DVI σε HDMI
Για πλήρη απενεργοποίηση του EasyLink…
Αν εξακολουθείτε να έχετε μια συσκευή που διαθέτει μόνο
σύνδεση DVI, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε
οποιαδήποτε σύνδεση HDMI με έναν προσαρμογέα DVI σε
HDMI.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και πατήστε 
(δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε EasyLink, πατήστε  (δεξί) και
επιλέξτε EasyLink στο επόμενο βήμα.
3 - Επιλέξτε Κλειστό.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI, αν η
συσκευή διαθέτει μόνο σύνδεση DVI. Χρησιμοποιήστε μία
από τις συνδέσεις HDMI και συνδέστε ένα καλώδιο ήχου L/R
(βύσμα mini 3,5 χιλ.) στην υποδοχή ήχου Audio In στο πίσω
μέρος της τηλεόρασης.
14
CVBS - Audio L/R
Η σύνδεση CVBS - σύνθετου βίντεο είναι υψηλής ποιότητας.
Εκτός από τη σύνδεση για τα σήματα CVBS, θα χρειαστεί να
χρησιμοποιήσετε και τη σύνδεση ήχου L/R για τη μεταφορά
των σημάτων ήχου.
• Η σύνδεση για το σήμα Y χρησιμοποιεί την ίδια υποδοχή με
το CVBS.
• Οι συνδέσεις Component και Composite χρησιμοποιούν τις
ίδιες υποδοχές ήχου.
Προστασία κατά της αντιγραφής
Τα καλώδια DVI και HDMI υποστηρίζουν την τεχνολογία HDCP
(Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης).
Το HDCP είναι ένα σήμα προστασίας κατά της αντιγραφής, το
οποίο αποτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου από δίσκους
DVD ή Blu-ray Disc. Αναφέρεται και ως DRM (Διαχείριση
δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου).
Για τη σειρά 5362
Y Pb Pr - Component
Η σύνδεση Εικόνας σήματος συνιστωσών YPbPr είναι μια
σύνδεση υψηλής ποιότητας.
Η σύνδεση YPbPr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τηλεοπτικά
σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD). Εκτός από τη σύνδεση για
τα σήματα Y, Pb και Pr, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και
τη σύνδεση ήχου L/R για τη μεταφορά των σημάτων ήχου.
Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών YPbPr (πράσινο,
μπλε, κόκκινο) με τα βύσματα του καλωδίου κατά τη
σύνδεση.
Αν η συσκευή σας διαθέτει και ήχο, χρησιμοποιήστε ένα
καλώδιο ήχου (L/R) cinch.
Scart
Η σύνδεση SCART είναι μια σύνδεση καλής ποιότητας.
Η σύνδεση SCART μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σήματα
βίντεο CVBS και RGB, αλλά όχι για τηλεοπτικά σήματα
υψηλής ευκρίνειας (HD). Η σύνδεση SCART συνδυάζει τα
σήματα εικόνας και ήχου. Η σύνδεση SCART υποστηρίζει
επίσης αναπαραγωγή NTSC.
Για τη σειρά 5362
15
κωδικοποιημένα από τον πάροχο τηλεόρασης και
αποκωδικοποιούνται με μια προπληρωμένη μονάδα CI+.
Οι πάροχοι ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν μια μονάδα CI+
(Μονάδα περιορισμένης πρόσβασης - CAM) και μια έξυπνη
κάρτα όταν αγοράζετε ένα πακέτο για τα συνδρομητικά τους
προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά διαθέτουν υψηλό
επίπεδο προστασίας κατά της αντιγραφής.
Έξοδος ήχου - Οπτική
Η οπτική έξοδος ήχου είναι μια σύνδεση ήχου υψηλής
ποιότητας.
Η οπτική αυτή σύνδεση μπορεί να μεταφέρει 5.1 κανάλια
ήχου. Αν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε (π.χ. το Home
Cinema) δεν διαθέτει σύνδεση HDMI ARC, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σύνδεση με τη σύνδεση οπτικής
εισόδου ήχου στο Home Cinema. Η σύνδεση οπτικής εξόδου
ήχου θα στέλνει τον ήχο της τηλεόρασης στο Home Cinema.
Επικοινωνήστε με έναν πάροχο ψηφιακής τηλεόρασης για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τύπο του σήματος της εξόδου
ήχου, ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες ήχου του Home
Cinema.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ρυθμίσεις εξόδου ήχου.
Αν ο ήχος δεν συμβαδίζει με την εικόνα που προβάλλεται
στην οθόνη, μπορείτε να ρυθμίσετε το συγχρονισμό ήχου και
εικόνας.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Συγχρονισμός ήχου και εικόνας.
Έξυπνη κάρτα
Οι πάροχοι ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν μια μονάδα CI+
(Μονάδα περιορισμένης πρόσβασης - CAM) και μια έξυπνη
κάρτα όταν αγοράζετε ένα πακέτο για τα συνδρομητικά τους
προγράμματα.
Εισαγάγετε την έξυπνη κάρτα στη μονάδα CAM.
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες που λάβατε από τον πάροχο.
Για να τοποθετήσετε τη μονάδα CAM στην τηλεόραση…
1 - Ελέγξτε τη μονάδα CAΜ για να βρείτε την κατάλληλη
μέθοδο εισαγωγής. Η εσφαλμένη τοποθέτηση μπορεί να
προκαλέσει βλάβη τόσο στη μονάδα CAΜ όσο και στην
τηλεόραση.
2 - Ενώ κοιτάτε στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, με την
πρόσοψη της μονάδας CAM στραμμένη προς το μέρος σας,
εισαγάγετε προσεκτικά τη μονάδα CAM στην
υποδοχή COMMON INTERFACE.
3 - Σπρώξτε τη μονάδα CAM μέχρι το τέρμα. Αφήστε τη
μόνιμα στην υποδοχή.
Για τη σειρά 5362
Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, ενδέχεται να απαιτούνται
μερικά λεπτά για την ενεργοποίηση της μονάδας CAM. Αν η
μονάδα CAM έχει τοποθετηθεί και έχετε πληρώσει τα τέλη
συνδρομής (οι μέθοδοι συνδρομής ενδέχεται να διαφέρουν),
μπορείτε να δείτε τα κωδικοποιημένα κανάλια που
υποστηρίζονται από την έξυπνη κάρτα CAM.
Η μονάδα CAM και η έξυπνη κάρτα προορίζονται
αποκλειστικά για την τηλεόρασή σας. Αν αφαιρέσετε τη
μονάδα CAM, δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα να
παρακολουθήσετε τα κωδικοποιημένα κανάλια που
υποστηρίζονται από τη μονάδα CAM.
4.2
CAM με έξυπνη κάρτα - CI+
CI+
Η τηλεόραση αυτή είναι συμβατή με τη λειτουργία
περιορισμένης πρόσβασης CI+.
Με τη διασύνδεση CI+ μπορείτε να παρακολουθείτε
συνδρομητικά προγράμματα HD, όπως ταινίες και αθλητικά
προγράμματα, από παρόχους ψηφιακής τηλεόρασης της
περιοχής σας. Τα προγράμματα αυτά εκπέμπονται
Για τη σειρά 5362
16
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Αν χρησιμοποιείτε μόνο το τηλεχειριστήριο του
αποκωδικοποιητή, απενεργοποιήστε τον αυτόματο
χρονοδιακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο, η τηλεόραση δεν θα
απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν 4 ώρες χωρίς να
πατηθεί κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό της.
Κωδικοί πρόσβασης και κωδικοί PIN
Σε ορισμένες μονάδες CAM, πρέπει να εισαγάγετε έναν
κωδικό PIN για να παρακολουθήσετε τα κανάλια της. Όταν
ορίζετε τον κωδικό PIN για τη μονάδα CAM, σας συνιστούμε
να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποιείτε για να
ξεκλειδώσετε την τηλεόραση.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης για
περισσότερες πληροφορίες.
Για να ορίσετε τον κωδικό PIN για τη μονάδα CAM…
1 - Πατήστε  SOURCES.
2 - Επιλέξτε τον τύπο καναλιού για τον οποίο χρησιμοποιείτε
τη μονάδα CAM.
3 - Πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Κοινή διασύνδεση.
4 - Επιλέξτε τον τηλεοπτικό πάροχο της μονάδας CAM. Οι
ακόλουθες οθόνες προέρχονται από τον πάροχο τηλεόρασης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αναζητήσετε τη
ρύθμιση κωδικού PIN.
Δορυφορικός δέκτης
Συνδέστε το καλώδιο κεραίας του δορυφορικού πιάτου στο
δορυφορικό δέκτη.
Δίπλα από τη σύνδεση κεραίας, προσθέστε ένα καλώδιο
HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο
SCART, αν η συσκευή δεν διαθέτει σύνδεση HDMI.
4.3
Δέκτης - Αποκωδικοποιητής
Αποκωδικοποιητής καλωδιακής
τηλεόρασης
Χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας, για να συνδέσετε την
κεραία στον αποκωδικοποιητή (ψηφιακό δέκτη) και στην
τηλεόραση.
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Αν χρησιμοποιείτε μόνο το τηλεχειριστήριο του
αποκωδικοποιητή, απενεργοποιήστε τον αυτόματο
χρονοδιακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο, η τηλεόραση δεν θα
απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν 4 ώρες χωρίς να
πατηθεί κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό της.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης για
περισσότερες πληροφορίες.
Δίπλα από τις συνδέσεις κεραίας, προσθέστε ένα καλώδιο
HDMI για να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή στην
τηλεόραση.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο
SCART, αν ο αποκωδικοποιητής δεν διαθέτει σύνδεση HDMI.
17
4.4
Home Cinema
Σύνδεση με HDMI ARC
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε ένα
Home Cinema στην τηλεόραση. Μπορείτε να συνδέσετε ένα
Soundbar ή Home Cinema της Philips με ενσωματωμένη
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων.
Για τη σειρά 5362
HDMI ARC
Αν το Home Cinema διαθέτει σύνδεση HDMI ARC, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση HDMI 1 στην τηλεόραση για να
το συνδέσετε. Με το HDMI ARC, δεν χρειάζεται να συνδέσετε
το επιπλέον καλώδιο ήχου. Η σύνδεση HDMI ARC συνδυάζει
και τα δύο σήματα.
Η σύνδεση HDMI 1 στην τηλεόραση προσφέρει σήμα
καναλιού επιστροφής ήχου (ARC). Ωστόσο, αφού συνδέσετε
το Home Cinema, η τηλεόραση μπορεί να στείλει το σήμα ARC
μόνο στη συγκεκριμένη σύνδεση HDMI.
Συγχρονισμός ήχου και εικόνας (sync)
Αν ο ήχος δεν συμβαδίζει με την εικόνα στην οθόνη, μπορείτε
να ορίσετε καθυστέρηση στα περισσότερα Home Cinema με
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, ώστε ο ήχος να συμβαδίζει
με την εικόνα.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Συγχρονισμός ήχου και εικόνας.
Συγχρονισμός ήχου και εικόνας (sync)
Αν ο ήχος δεν συμβαδίζει με την εικόνα στην οθόνη, μπορείτε
να ορίσετε καθυστέρηση στα περισσότερα Home Cinema με
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, ώστε ο ήχος να συμβαδίζει
με την εικόνα.
Ρυθμίσεις εξόδου ήχου
Καθυστέρηση εξόδου ήχου
Όταν συνδέετε ένα σύστημα Home Cinema στην τηλεόραση, η
εικόνα στην τηλεόραση και ο ήχος από το Home Cinema
πρέπει να συγχρονίζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Συγχρονισμός ήχου και εικόνας.
Αυτόματος συγχρονισμός ήχου και εικόνας
Στα τελευταία μοντέλα Home Cinema της Philips, ο ήχος και η
εικόνα συγχρονίζονται αυτόματα και ο συγχρονισμός είναι
πάντοτε σωστός.
Σύνδεση με HDMI
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε ένα
Home Cinema στην τηλεόραση. Μπορείτε να συνδέσετε ένα
Soundbar ή Home Cinema της Philips με ενσωματωμένη
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων.
Καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου
Σε ορισμένα Home Cinema, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου, προκειμένου να
επιτευχθεί ο συγχρονισμός ήχου και εικόνας. Στο Home
Cinema, αυξήστε την τιμή καθυστέρησης μέχρι να υπάρξει
συμφωνία μεταξύ του ήχου και της εικόνας. Η τιμή
καθυστέρησης που πρέπει να ορίσετε ενδέχεται να είναι
180ms. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Home Cinema.
Αν έχετε ορίσει μια τιμή καθυστέρησης στο Home Cinema, θα
πρέπει να απενεργοποιήσετε την "Καθυστέρηση εξόδου
ήχου" στην τηλεόραση.
Αν το Home Cinema δεν διαθέτει σύνδεση HDMI ARC,
προσθέστε ένα οπτικό καλώδιο ήχου (Toslink) για την
αποστολή του ήχου της τηλεοπτικής εικόνας στο Home
Cinema.
Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Καθυστέρηση εξόδου
ήχου…
18
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Καθυστέρηση εξόδου ήχου και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Κλειστό.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρύθμιση εξόδου ήχου
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση "Εξισορρόπηση εξόδου ήχου" για
να εξισορροπήσετε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης και
του Home Cinema, όταν μεταβαίνετε από τη μία συσκευή
στην άλλη. Οι διαφορές στην ένταση του ήχου μπορεί να
οφείλονται σε διαφορές στην επεξεργασία ήχου.
Για να εξισορροπήσετε τη διαφορά στην ένταση ήχου…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Εξισορρόπηση εξόδου ήχουκαι
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Περισσότερο, Μέτρια, ή Λιγότερο και στη
συνέχεια πατήστε OK.
Αντιστάθμιση εξόδου ήχου
Αν δεν μπορείτε να ορίσετε μια καθυστέρηση στο Home
Cinema, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να
συγχρονίζει τον ήχο. Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή
αντιστάθμισης η οποία να αντισταθμίζει το χρόνο που
απαιτείται προκειμένου το Home Cinema να επεξεργαστεί τον
ήχο της τηλεοπτικής εικόνας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή
σε βήματα των 5ms. Η μέγιστη ρύθμιση είναι -60ms.
4 - Αν η διαφορά της έντασης ήχου είναι μεγάλη,
επιλέξτε Περισσότερο. Αν η διαφορά της έντασης ήχου είναι
μικρή, επιλέξτε Λιγότερο.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Η ρύθμιση Καθυστέρηση εξόδου ήχου θα πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη.
Για να συγχρονίσετε τον ήχο στην τηλεόραση…
Η ρύθμιση "Εξισορρόπηση εξόδου ήχου" επηρεάζει τόσο το
σήμα της οπτικής εξόδου ήχου όσο και το σήμα HDMI ARC.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντιστάθμιση εξόδου ήχου και
πατήστε OK.
3 - Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την
αντιστάθμιση ήχου και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Προβλήματα με τον ήχο του Home Cinema
Ήχος με δυνατό θόρυβο
Αν παρακολουθείτε βίντεο από μια συνδεδεμένη μονάδα
flash USB ή έναν συνδεδεμένο υπολογιστή, ο ήχος από το
Home Cinema μπορεί να είναι παραμορφωμένος. Αυτός ο
θόρυβος παράγεται όταν το αρχείο ήχου ή βίντεο έχει ήχο
DTS αλλά το Home Cinema δεν διαθέτει επεξεργασία ήχου
DTS. Μπορείτε να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα ορίζοντας
τη ρύθμιση Μορφή εξόδου ήχου της τηλεόρασης σε Στερεοφ
(μη συμπιεσ).
Μορφή εξόδου ήχου
Αν το Home Cinema έχει δυνατότητα
επεξεργασίας πολυκάναλου ήχου, όπως Dolby Digital, DTS® ή
αντίστοιχο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή εξόδου ήχου σε
"Πολυκάναλος". Με τη ρύθμιση αυτή, η τηλεόραση μπορεί να
στείλει το συμπιεσμένο σήμα πολυκάναλου ήχου ενός
τηλεοπτικού καναλιού ή μιας συνδεδεμένης συσκευής
αναπαραγωγής στο Home Cinema. Αν το Home Cinema δεν
έχει δυνατότητα επεξεργασίας πολυκάναλου ήχου, επιλέξτε
"Στερεοφωνικός".
Πατήστε  για τις επιλογές Ήχος > Για προχ/νους > Μορφή
εξόδου ήχου.
Χωρίς ήχο
Αν δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόραση στο
Home Cinema, ελέγξτε αν έχετε συνδέσει το καλώδιο HDMI
σε μια σύνδεση HDMI1 ARC στο Home Cinema.
Για να ορίσετε τη Μορφή εξόδου ήχου…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Μορφή εξόδου ήχου και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Πολυκάναλος, Στερεοφωνικός (χωρίς
συμπίεση) ή Πολυκαναλική (παράκαμψη), και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
4.5
Smartphone και tablet
Για να συνδέσετε ένα smartphone ή tablet στην τηλεόραση,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματη ή ενσύρματη
σύνδεση.
Ασύρματο
Για ασύρματη σύνδεση, στο smartphone ή το tablet, κάντε
λήψη της εφαρμογής Philips TV Remote App από το
αγαπημένο σας κατάστημα εφαρμογών.
Ενσύρματο
19
Για ενσύρματη σύνδεση, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση HDMI 4
MHL στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Στη Βοήθεια, πατήστε
το έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή HDMI MHL για περισσότερες πληροφορίες.
με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του
EasyLink, στη Βοήθεια, πατήστε το έγχρωμο
πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή EasyLink HDMI CEC.
4.6
Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
4.8
Ακουστικά
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για
να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc στην
τηλεόραση.
Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή
σύνδεσης  στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Η υποδοχή
είναι mini 3,5 χιλ. Μπορείτε να προσαρμόσετε ξεχωριστά την
ένταση των ακουστικών.
Για τη σειρά 5362
Για τη σειρά 5362
Αν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc διαθέτει EasyLink
HDMI CEC, μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή με το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για να προσαρμόσετε την ένταση…
4.7
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος > Ένταση ακουστικών και
πατήστε OK.
2 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Συσκευή DVD
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη
συσκευή αναπαραγωγής DVD στην τηλεόραση.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο
SCART, αν η συσκευή δεν διαθέτει σύνδεση HDMI.
4.9
Κονσόλα παιχνιδιών
HDMI
Για βέλτιστη ποιότητα, συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών
στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
Αν η συσκευή αναπαραγωγής DVD είναι συνδεδεμένη μέσω
HDMI και διαθέτει EasyLink CEC, μπορείτε να την χειρίζεστε
20
CVBS - Audio L/R
Η σύνδεση CVBS - σύνθετου βίντεο είναι υψηλής ποιότητας.
Εκτός από τη σύνδεση για τα σήματα CVBS, θα χρειαστεί να
χρησιμοποιήσετε και τη σύνδεση ήχου L/R για τη μεταφορά
των σημάτων ήχου.
• Η σύνδεση για το σήμα Y χρησιμοποιεί την ίδια υποδοχή με
το CVBS.
• Οι συνδέσεις Component και Composite χρησιμοποιούν τις
ίδιες υποδοχές ήχου.
Για τη σειρά 5362
Scart
Συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών με ένα καλώδιο σύνθετου
σήματος (CVBS) και ένα καλώδιο ήχου L/R στην τηλεόραση.
Αν η κονσόλα παιχνιδιών διαθέτει μόνο εξόδους βίντεο
(CVBS) και ήχου L/R, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα
εικόνας-ήχου L/R σε SCART για σύνδεση στην υποδοχή SCART.
Y Pb Pr - Component
Βέλτιστη ρύθμιση
Συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών με ένα καλώδιο εικόνας
Component (Y Pb Pr) και ένα καλώδιο ήχου L/R στην
τηλεόραση.
Προτού ξεκινήσετε να παίζετε ένα παιχνίδι από μια
συνδεδεμένη κονσόλα παιχνιδιών, σας συμβουλεύουμε να
ρυθμίσετε την τηλεόραση στην ιδανική ρύθμιση Παιχνίδι.
Όταν ολοκληρώσετε ένα παιχνίδι και αρχίσετε να
παρακολουθείτε τηλεόραση πάλι, θυμηθείτε να αλλάξετε τη
ρύθμιση Παιχνίδι ή υπολογιστής σε Κλειστό.
Για ιδανική ρύθμιση της τηλεόρασης…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Παιχνίδι ή υπολογιστής και
επιλέξτε τον τύπο συσκευής που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε. Για να επιστρέψετε στην τηλεόραση,
επιλέξτε Κλειστό.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για τη σειρά 5362
4.10
Σκληρός δίσκος USB
Τι χρειάζεστε
Αν συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB, μπορείτε να διακόψετε
προσωρινά ή να εγγράψετε μια τηλεοπτική μετάδοση. Η
τηλεοπτική μετάδοση πρέπει να είναι ψηφιακή (μετάδοση
DVB ή αντίστοιχη).
Για προσωρινή διακοπή
Για να διακόψετε προσωρινά μια μετάδοση, χρειάζεστε έναν
συμβατό σκληρό δίσκο USB με ελάχιστη χωρητικότητα 4GB.
21
αποθηκευμένες εγγραφές σε άλλη τηλεόραση ή υπολογιστή.
Μην αντιγράφετε ή τροποποιείτε αρχεία εγγραφών στο
σκληρό δίσκο USB μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής του
υπολογιστή. Κάτι τέτοιο θα καταστρέψει τις εγγραφές σας. Αν
διαμορφώσετε κάποιον άλλο σκληρό δίσκο USB, το
περιεχόμενο του προηγούμενου θα χαθεί. Για να
χρησιμοποιήσετε σε υπολογιστή το σκληρό δίσκο που έχετε
εγκαταστήσει στην τηλεόρασή σας, θα πρέπει να τον
διαμορφώσετε ξανά.
Για εγγραφή
Για να διακόψετε προσωρινά και να εγγράψετε μια
μετάδοση, χρειάζεστε έναν σκληρό δίσκο με ελάχιστη
χωρητικότητα 250 GB. Αν θέλετε να εγγράψετε μια μετάδοση
με δεδομένα οδηγού TV από το Internet, η τηλεόρασή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet πριν από την
εγκατάσταση του σκληρού δίσκου USB.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
εγκατάστασης ενός σκληρού δίσκου USB, στη Βοήθεια,
πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και
αναζητήστε την επιλογή Σκληρός δίσκος USB, εγκατάσταση.
Διαμόρφωση
Για να μπορέσετε να διακόψετε προσωρινά ή εγγράψετε μια
μετάδοση, πρέπει να συνδέσετε και να διαμορφώσετε
έναν σκληρό δίσκο USB. Η διαμόρφωση θα διαγράψει όλα τα
αρχεία που υπάρχουν στον σκληρό δίσκο USB. Αν θέλετε να
εγγράψετε μεταδόσεις με δεδομένα Οδηγού TV από το
Internet, προτού εγκαταστήσετε το σκληρό δίσκο USB, θα
πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τη σύνδεση στο Internet.
Εγκατάσταση
Για να μπορέσετε να διακόψετε προσωρινά ή εγγράψετε μια
μετάδοση, πρέπει να συνδέσετε και να διαμορφώσετε
έναν σκληρό δίσκο USB. Η διαμόρφωση θα διαγράψει όλα τα
αρχεία που υπάρχουν στον σκληρό δίσκο USB.
1 - Συνδέστε τον σκληρό δίσκο USB σε μια από τις
υποδοχές USB της τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της
διαμόρφωσης, μην συνδέετε άλλες συσκευές στις υπόλοιπες
θύρες USB.
2 - Ενεργοποιήστε τον σκληρό δίσκο USB και την τηλεόραση.
3 - Συντονίστε την τηλεόραση σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό
κανάλι και πατήστε  (Προσωρινή διακοπή). Με αυτόν τον
τρόπο, θα ξεκινήσει η διαμόρφωση.
Προειδοποίηση
Ο σκληρός δίσκος USB διαμορφώνεται αποκλειστικά για
αυτήν την τηλεόραση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
αποθηκευμένες εγγραφές σε άλλη τηλεόραση ή υπολογιστή.
Μην αντιγράφετε ή τροποποιείτε αρχεία εγγραφών στο
σκληρό δίσκο USB μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής του
υπολογιστή. Κάτι τέτοιο θα καταστρέψει τις εγγραφές σας. Αν
διαμορφώσετε κάποιον άλλο σκληρό δίσκο USB, το
περιεχόμενο του προηγούμενου θα χαθεί. Για να
χρησιμοποιήσετε σε υπολογιστή το σκληρό δίσκο που έχετε
εγκαταστήσει στην τηλεόρασή σας, θα πρέπει να τον
διαμορφώσετε ξανά.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Τόσο στη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της
διαμόρφωσης, ο σκληρός δίσκος USB πρέπει να είναι μόνιμα
συνδεδεμένος.
Για να διαμορφώσετε ένα σκληρό δίσκο USB…
1 - Συνδέστε τον σκληρό δίσκο USB σε μία από τις υποδοχές
USB της τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, μην
συνδέετε άλλες συσκευές στις υπόλοιπες θύρες USB.
2 - Ενεργοποιήστε τον σκληρό δίσκο USB και την τηλεόραση.
3 - Συντονίστε την τηλεόραση σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό
κανάλι και πατήστε (Προσωρινή διακοπή). Με αυτόν τον
τρόπο, θα ξεκινήσει η διαμόρφωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη.
4 - Η τηλεόραση θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε το σκληρό δίσκο USB για να αποθηκεύσετε
εφαρμογές. Αν σκοπεύετε να το κάνετε, συμφωνήστε με την
ερώτηση.
5 - Τόσο στη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της
διαμόρφωσης, ο σκληρός δίσκος USB πρέπει να είναι μόνιμα
συνδεδεμένος.
Για τη σειρά 5362
Προειδοποίηση
Ο σκληρός δίσκος USB διαμορφώνεται αποκλειστικά για
αυτήν την τηλεόραση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
22
Για τη σειρά 5362
Ειδικά πλήκτρα
Πλήκτρα για την εισαγωγή κειμένου
• Πλήκτρο Enter = OK
• Backspace = διαγραφή του χαρακτήρα που βρίσκεται
αριστερά του κέρσορα
• Πλήκτρα-βέλη = πλοήγηση μέσα σε ένα πεδίο κειμένου
• Για εναλλαγή των διατάξεων πληκτρολογίου, εφόσον έχει
οριστεί δεύτερη διάταξη, πατήστε τα πλήκτρα Ctrl +
διαστήματος ταυτόχρονα.
Πλήκτρα για εφαρμογές και σελίδες Internet
• Tab και Shift + Tab = Επόμενο και Προηγούμενο
• Home = μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
• End = μετάβαση στο κάτω μέρος της σελίδας
• Page Up = μία σελίδα πάνω
• Page Down = μία σελίδα κάτω
• + = μεγέθυνση κατά ένα βήμα
• - = σμίκρυνση κατά ένα βήμα
• * = προσαρμογή της ιστοσελίδας στο πλάτος της οθόνης
4.11
Πληκτρολόγιο USB
Σύνδεση
Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο USB (τύπου USB-HID) για να
εισάγετε κείμενο στην τηλεόρασή σας.
4.12
Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε μια από τις υποδοχές USB.
Ποντίκι USB
Σύνδεση ποντικιού USB
Μπορείτε να συνδέσετε ένα ποντίκι USB (τύπου USB-HID) για
να περιηγείστε σε σελίδες στο Internet.
Στις σελίδες στο Internet, μπορείτε να επιλέγετε και να κάνετε
πιο εύκολα κλικ στους διαθέσιμους συνδέσμους.
Σύνδεση ποντικιού
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και συνδέστε το ποντίκι USB σε
μία από τις συνδέσεις USB της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης
να συνδέσετε το ποντίκι USB σε ένα συνδεδεμένο
πληκτρολόγιο USB.
Διαμόρφωση
Για να εγκαταστήσετε το πληκτρολόγιο USB, ενεργοποιήστε
την τηλεόραση και συνδέστε το πληκτρολόγιο USB σε μία από
τις υποδοχές σύνδεσης USB της τηλεόρασης. Όταν η
τηλεόραση ανιχνεύσει το πληκτρολόγιο για πρώτη φορά,
μπορείτε να επιλέξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου και να
δοκιμάσετε την επιλογή σας. Αν επιλέξετε αρχικά Κυριλλική ή
Ελληνική διάταξη πληκτρολογίου, μπορείτε να επιλέξετε μια
δευτερεύουσα Λατινική διάταξη πληκτρολογίου.
Κλικ ποντικιού
• Αριστερό κλικ = OK
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τροχό κύλισης για
μετακίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω στις σελίδες.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση διάταξης πληκτρολογίου όταν
έχει επιλεγεί μια διάταξη…
Ταχύτητα ποντικιού
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ρυθμίσεις πληκτρολογίου USB και
πατήστε OK για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του πληκτρολογίου.
Για να εγκαταστήσετε το πληκτρολόγιο USB, ενεργοποιήστε
την τηλεόραση και συνδέστε το πληκτρολόγιο USB σε μία από
τις υποδοχές σύνδεσης USB της τηλεόρασης. Όταν η
τηλεόραση ανιχνεύσει το πληκτρολόγιο για πρώτη φορά,
μπορείτε να επιλέξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου και να
δοκιμάσετε την επιλογή σας. Αν επιλέξετε αρχικά Κυριλλική ή
Ελληνική διάταξη πληκτρολογίου, μπορείτε να επιλέξετε μια
δευτερεύουσα Λατινική διάταξη πληκτρολογίου.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση διάταξης πληκτρολογίου όταν
έχει επιλεγεί μια διάταξη…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
23
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ρυθμίσεις ποντικιού και πατήστε OK για να
ξεκινήσετε τη ρύθμιση του ποντικιού.
Protocol). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής
φωτογραφικής μηχανής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή
φωτογραφιών, στη Βοήθεια, πατήστε το έγχρωμο
πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική.
4.13
Μονάδα flash USB
4.15
Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες ή να αναπαραγάγετε
μουσική και βίντεο από μια μονάδα flash USB.
Βιντεοκάμερα
Συνδέστε μια μονάδα flash USB σε μία από τις
υποδοχές USB της τηλεόρασης, ενώ η τηλεόραση είναι
ενεργοποιημένη.
HDMI
Για βέλτιστη ποιότητα, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI
για να συνδέσετε τη βιντεοκάμερα στην τηλεόραση.
Η τηλεόραση ανιχνεύει τη μονάδα flash και εμφανίζει τα
περιεχόμενα της μονάδας σε μια λίστα.
Αν η λίστα περιεχομένων δεν εμφανίζεται αυτόματα,
πατήστε  SOURCES και επιλέξτε USB.
Για να σταματήσετε να παρακολουθείτε το περιεχόμενο της
μονάδας flash USB, πατήστε  EXIT ή επιλέξτε μια άλλη
δραστηριότητα.
Για να αποσυνδέσετε τη μονάδα flash USB, τραβήξτε την προς
τα έξω οποιαδήποτε στιγμή.
Για τη σειρά 5362
Ultra HD σε USB
Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες σε ανάλυση Ultra HD
από μια συνδεδεμένη συσκευή USB ή μια μονάδα flash. Αν η
ανάλυση της φωτογραφίας είναι υψηλότερη, η τηλεόραση θα
τη μειώσει σε Ultra HD.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
παρακολούθηση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου από μια
μονάδα Flash USB, στη Βοήθεια, πατήστε το έγχρωμο
πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική.
Εικόνα-Ήχος LR / Scart
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση HDMI, YPbPr ή SCART
για να συνδέσετε τη βιντεοκάμερά σας. Αν η βιντεοκάμερα
διαθέτει μόνο εξόδους βίντεο (CVBS) και ήχου L/R,
χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα εικόνας-ήχου L/R σε
SCART (πωλείται ξεχωριστά) για σύνδεση στην υποδοχή
SCART.
4.14
Φωτογραφική μηχανή
Αν θέλετε να προβάλετε φωτογραφίες που είναι
αποθηκευμένες στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας,
μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή απευθείας
στην τηλεόραση.
Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε μια από τις
υποδοχές USB της τηλεόρασης. Ενεργοποιήστε τη
φωτογραφική μηχανή αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση.
Εάν η λίστα περιεχομένων δεν εμφανίζεται αυτόματα,
πατήστε  SOURCES και επιλέξτε USB.
Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τη φωτογραφική σας μηχανή
ώστε η μεταφορά περιεχομένου να πραγματοποιείται μέσω
του πρωτοκόλλου μεταφοράς εικόνων (PTP - Picture Transfer
24
4.16
συγκεκριμένη πηγή.
Υπολογιστής
Για ιδανική ρύθμιση της τηλεόρασης…
Μέσω HDMI
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Παιχνίδι ή υπολογιστής και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Παιχνίδι (για παιχνίδια) ή Υπολογιστής (για να
παρακολουθήσετε μια ταινία).
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον
υπολογιστή στην τηλεόραση.
Όταν σταματήσετε να παίζετε, μην ξεχάσετε να ορίσετε τη
ρύθμιση Παιχνίδι ή υπολογιστής στην επιλογή Απενεργ.
Σύνδεση
Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην τηλεόραση
και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως οθόνη
υπολογιστή.
Μέσω DVI σε HDMI
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε
HDMI (πωλείται ξεχωριστά) για να συνδέσετε τον υπολογιστή
σε μια σύνδεση HDMI και ένα καλώδιο ήχου L/R (υποδοχή
mini 3,5 χιλ.) στην υποδοχή AUDIO IN L/R που βρίσκεται στο
πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Ιδανική ρύθμιση
Εάν συνδέσετε έναν υπολογιστή, συνιστάται να δώσετε στη
σύνδεση στην οποία είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής, το
σωστό όνομα του τύπου συσκευής από το μενού "Πηγή". Εάν
στη συνέχεια μεταβείτε στην επιλογή Υπολογιστής από το
μενού "Πηγή", η τηλεόραση ρυθμίζεται αυτόματα στην
ιδανική ρύθμιση υπολογιστή.
Μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα την ιδανική ρύθμιση
σε Κλειστό για να παρακολουθήσετε τηλεόραση ή
σε Παιχνίδι για να παίξετε ένα παιχνίδι από μια συνδεδεμένη
κονσόλα παιχνιδιών (θυμηθείτε να αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση
σε "Κλειστό" όταν σταματήσετε να παίζετε το παιχνίδι).
Εάν μεταβείτε σε μια πηγή και αλλάξετε τη ρύθμιση Παιχνίδι
ή υπολογιστής, η ρύθμιση θα αποθηκευτεί για τη
25
5
στιγμή.
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση
5.2
Πλήκτρα στην τηλεόραση
Αν χάσετε το τηλεχειριστήριο ή αν εξαντληθούν οι μπαταρίες
του, μπορείτε ακόμη να εκτελείτε ορισμένες βασικές
λειτουργίες της τηλεόρασης.
5.1
Ενεργοποίηση ή κατάσταση
αναμονής
Για να ανοίξετε το βασικό μενού…
1 - Ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το
πλήκτρο τύπου joystick στο πίσω μέρος της τηλεόρασης για
να εμφανιστεί το βασικό μενού.
2 - Πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο για να επιλέξετε
 Ένταση ήχου,  Κανάλι ή  Πηγές. Επιλέξτε 
Επίδειξη, για να ξεκινήσει μια ταινία επίδειξης.
3 - Πιέστε προς τα κάτω ή προς τα πάνω για να ρυθμίσετε την
ένταση ή να συντονιστείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο
κανάλι. Πιέστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
περιηγηθείτε στη λίστα πηγών, συμπεριλαμβανομένης της
επιλογής δεκτών. Πατήστε το πλήκτρο τύπου joystick για να
ξεκινήσει η ταινία επίδειξης.
4 - Το μενού θα εξαφανιστεί αυτόματα.
Πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι έχετε
συνδέσει το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή
τροφοδοσίας POWER που βρίσκεται στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης.
Για τη σειρά 5362
Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής,
επιλέξτε  και πατήστε το πλήκτρο τύπου joystick.
Για τη σειρά 5362
Ενώ η τηλεόραση είναι σε αναμονή, πατήστε  στο
τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την
τηλεόραση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το μικρό πλήκτρο
τύπου joystick στο πίσω μέρος της τηλεόρασης για να
ενεργοποιήσετε την τηλεόραση σε περίπτωση που δεν
μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο ή αν οι μπαταρίες είναι
άδειες.
Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής
Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής,
πατήστε  στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να
πατήσετε το μικρό πλήκτρο τύπου joystick στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης.
5.3
Στην κατάσταση αναμονής, η τηλεόραση εξακολουθεί να
είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα αλλά καταναλώνει πολύ λίγη
ενέργεια.
Χρονοδιακόπτης αυτόματης
διακοπής λειτουργίας
Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την τηλεόραση,
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντοτε
το φις και όχι το καλώδιο. Φροντίστε να εγκαταστήσετε την
τηλεόραση με τέτοιον τρόπο ώστε να έχετε πλήρη πρόσβαση
στην πρίζα, στο καλώδιο ρεύματος και στο φις ανά πάσα
Με το Χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας,
μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να μεταβαίνει
αυτόματα σε κατάσταση αναμονής έπειτα από ένα
καθορισμένο χρονικό διάστημα.
26
Για να ορίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής
λειτουργίας…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Χρονοδιακ
απενεργ και πατήστε OK.
2 - Με το ρυθμιστικό, μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό
διάστημα διάρκειας έως 180 λεπτά, σε βήματα των 5 λεπτών.
Αν επιλέξετε 0 λεπτά, ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας απενεργοποιείται. Ασφαλώς, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε νωρίτερα την τηλεόρασή σας ή να
μηδενίσετε το χρόνο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης
μέτρησης.
3 - Πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
5.4
Χρονοδιακόπτης
απενεργοποίησης
Αν η τηλεόραση λαμβάνει τηλεοπτικό σήμα αλλά δεν
πατήσετε κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για διάστημα
4 ωρών, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα για
εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, αν η τηλεόραση δεν λάβει
κανένα τηλεοπτικό σήμα ή καμία εντολή από το
τηλεχειριστήριο για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
Αν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη ή αν
χρησιμοποιείτε ψηφιακό δέκτη (αποκωδικοποιητή) για την
παρακολούθηση τηλεόρασης και δεν χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο, απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
απενεργοποίησης …
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ρυθμίσεις ηχούς και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη και
πατήστε OK.
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή. Η τιμή 0 απενεργοποιεί την αυτόματη
απενεργοποίηση.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οικολογικές
ρυθμίσεις της τηλεόρασης, στη Βοήθεια, πατήστε το έγχρωμο
πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ρυθμίσεις Eco.
27
6
Μέση
Τηλεχειριστήριο
6.1
Επισκόπηση πλήκτρων
Επάνω
1 -  Σπίτι
Άνοιγμα του μενού αρχικής σελίδας.
2 -  SMART TV
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας του Smart TV.
1 -  Κατάσταση αναμονής / Ανοιχτό
Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση
αναμονής.
3 -     Έγχρωμα πλήκτρα
Απευθείας επιλογή στοιχείων. Με το μπλε πλήκτρο 
ανοίγει η Βοήθεια.
2 - Αναπαραγωγή και εγγραφή
• Αναπαραγωγή , για αναπαραγωγή.
• Παύση , για παύση της αναπαραγωγής
• Διακοπή , για διακοπή της αναπαραγωγής
• Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω , για γρήγορη
μετακίνηση προς τα πίσω
• Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός , για γρήγορη
μετακίνηση προς τα εμπρός
• Εγγραφή , για έναρξη εγγραφής
4 -  INFO
Άνοιγμα ή κλείσιμο των πληροφοριών προγράμματος.
5 -  BACK
Επιστροφή στο προηγούμενο επιλεγμένο κανάλι.
Κλείσιμο ενός μενού χωρίς αλλαγή ρύθμισης.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα εφαρμογών/Internet.
6 -  - EXIT
Για να επιστρέψετε στην παρακολούθηση τηλεόρασης. Για να
διακόψετε μια εφαρμογή διαδραστικής τηλεόρασης.
3 -  AMBILIGHT
Επιλογή ενός από τα στυλ Ambilight ή απενεργοποίηση του
Ambilight.
7 -  OPTIONS
Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Επιλογές".
8 - Πλήκτρο OK
Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή ρύθμισης. Για να ανοίξετε τη
λίστα καναλιών ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.
4 -  TV GUIDE
Άνοιγμα ή κλείσιμο του Οδηγού TV.
5 -  Αναζήτηση
Για να ανοίξετε τη σελίδα αναζητήσεων.
9 - Πλήκτρα-βέλη / πλοήγησης
Πλοήγηση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.
6 -  SETTINGS
Άνοιγμα του μενού "Ρυθμίσεις".
10 -  MULTIVIEW
Άνοιγμα μιας μικρής οθόνης.
7 -  SOURCES
Άνοιγμα του μενού πηγών.
8 -  LIST
Άνοιγμα ή κλείσιμο της λίστας καναλιών.
Κάτω
28
6.3
Μπαταρίες
Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις εντολές των
πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου, ενδέχεται να έχουν
εξαντληθεί οι μπαταρίες.
Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε τη θήκη
μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
1 - Σύρετε τη θύρα της θήκης μπαταριών προς την
κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.
2 - Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με 2 μπαταρίες
τύπου AAA-R03-1,5V. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των
μπαταριών ευθυγραμμίζονται σωστά.
3 - Τοποθετήστε ξανά τη θύρα της θήκης μπαταριών και
σύρετέ την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
1-
Για να ανοίξετε απευθείας την εφαρμογή Netflix. Με την
τηλεόραση ενεργοποιημένη ή από την κατάσταση αναμονής.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Απορρίπτετε με ασφάλεια τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με
τις οδηγίες σχετικά με τη λήξη περιόδου χρήσης.
2 -  Ένταση ήχου
Προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Λήξη περιόδου χρήσης.
3 - Αριθμητικά πλήκτρα
Απευθείας επιλογή καναλιού.
4 - SUBTITLE
Για να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να
εμφανίσετε αυτόματα υπότιτλους.
6.4
5 -  Κανάλι
Μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι στη λίστα
καναλιών. Άνοιγμα της επόμενης ή της προηγούμενης
σελίδας στο Teletext. Έναρξη του επόμενου ή του
προηγούμενου κεφαλαίου σε ένα δίσκο.
Καθάρισμα
Το τηλεχειριστήριο διαθέτει επίστρωση ανθεκτική στις
γρατσουνιές.
Για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε ένα
μαλακό νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως
οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στο
τηλεχειριστήριο.
6 -  Σίγαση
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
7 - TEXT
Άνοιγμα ή κλείσιμο του Teletext.
6.2
Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)
Η τηλεόραση μπορεί να δεχθεί εντολές και από
τηλεχειριστήρια που χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες (IR)
για την αποστολή των εντολών. Αν χρησιμοποιείτε
τηλεχειριστήριο υπερύθρων, το τηλεχειριστήριο πρέπει να
είναι πάντοτε στραμμένο προς τον αισθητήρα υπερύθρων
στην πρόσοψη της τηλεόρασης.
 Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τον αισθητήρα
υπέρυθρης ακτινοβολίας της τηλεόρασης καθώς μπορεί να
εμποδίσει τα υπέρυθρα σήματα.
29
1 - Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  LIST για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.
2 - Επιλέξτε Όλα για να προβάλετε όλα τα κανάλια.
3 - Επιλέξτε το κανάλι και πατήστε  για να το επισημάνετε
ως αγαπημένο.
4 - Το επιλεγμένο κανάλι επισημαίνεται με το σύμβολο .
5 - Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε  BACK. Τα
κανάλια προστίθενται στη λίστα αγαπημένων.
7
Κανάλια
7.1
Εγκατάσταση καναλιών
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Κανάλι, εγκατάσταση κεραίας ή Κανάλι, καλωδιακή
εγκατάσταση.
Για να καταργήσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων,
επιλέξτε το κανάλι με το  και πατήστε ξανά  για να
καταργήσετε τη σήμανση ως αγαπημένου.
Αναδιάταξη
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών στη λίστα
Αγαπημένων καναλιών.
7.2
Αλλαγή καναλιών
1 - Στη λίστα καναλιών Αγαπημένα, επισημάνετε το κανάλι
του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη σειρά.
2 - Πατήστε .
3 - Επιλέξτε το κανάλι του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη
σειρά και πατήστε OK.
4 - Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να μετακινήσετε το
επισημασμένο κανάλι σε άλλη θέση και πατήστε OK.
5 - Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε  EXIT για
να κλείσετε τη λίστα καναλιών "Αγαπημένα".
• Για να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά κανάλια, πατήστε .
Η τηλεόραση συντονίζεται στο τελευταίο τηλεοπτικό κανάλι
που παρακολουθήσατε.
• Εναλλακτικά, πατήστε  Σπίτι για να ανοίξετε το μενού
αρχικής σελίδας, επιλέξτε Κανάλια και πατήστε OK.
• Για να αλλάξετε κανάλι, πατήστε  + ή  -. Αν γνωρίζετε
τον αριθμό καναλιού, πληκτρολογήστε τον αριθμό με τα
αριθμητικά πλήκτρα. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό,
πατήστε OK για να αλλάξετε κανάλι.
• Για να επιστρέψετε στο κανάλι που παρακολουθούσατε
προηγουμένως, πατήστε  BACK.
Μπορείτε να επισημάνετε ένα άλλο κανάλι και να
επαναλάβετε τη διαδικασία.
Για να μεταβείτε σε ένα κανάλι από μια λίστα καναλιών
Προβολές λίστας καναλιών
Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  LIST για να ανοίξετε τις λίστες καναλιών.
Στις λίστες καναλιών, μπορείτε να δείτε όλα τα
εγκατεστημένα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια.
Η λίστα καναλιών μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές σελίδες με
κανάλια. Για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα,
πατήστε  + ή  -.
Εκτός από τη λίστα καναλιών Όλα, η οποία περιλαμβάνει όλα
τα εγκατεστημένα κανάλια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια
λίστα με τα Αγαπημένα σας, να δείτε ξεχωριστά τους
εγκατεστημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη
λίστα Ραδιόφωνο ή να προβάλετε τη λίστα Νέο για να
ανακαλύψετε τα κανάλια που έχουν προστεθεί πρόσφατα.
Για να κλείσετε τις λίστες καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι,
πατήστε ξανά  LIST.
Ραδιοφωνικά κανάλια
Αν είναι διαθέσιμη η λειτουργία ψηφιακής μετάδοσης,
γίνεται εγκατάσταση των διαθέσιμων ψηφιακών
ραδιοφωνικών σταθμών κατά την εγκατάσταση. Μπορείτε να
μεταβείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό όπως ακριβώς
μεταβαίνετε και σε ένα τηλεοπτικό κανάλι.
Λογότυπα καναλιών
Σε ορισμένες χώρες, η τηλεόραση μπορεί να δείχνει τα
λογότυπα των καναλιών. Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται αυτά
τα λογότυπα, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε.
Για να απενεργοποιήσετε τα Λογότυπα καναλιών. . .
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Λογότυπα
καναλιών και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  BACK, επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
7.3
Λίστες καναλιών
Αγαπημένα κανάλια
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών
που περιλαμβάνει μόνο τα κανάλια που θέλετε να
παρακολουθείτε. Με επιλεγμένη τη λίστα αγαπημένων
καναλιών, θα εμφανίζονται μόνο τα αγαπημένα κανάλια σας
όταν αλλάζετε κανάλια.
Δημιουργία λίστας αγαπημένων καναλιών
30
Μετονομασία καναλιών
αριθμό με τα αριθμητικά πλήκτρα. Πατήστε OK αφού
καταχωρίσετε τον αριθμό για άμεση αλλαγή.
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα των καναλιών στη λίστα
καναλιών.
Προηγούμενο κανάλι
Για να επιστρέψετε στο κανάλι που παρακολουθούσατε
προηγουμένως, πατήστε  BACK.
1 - Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε σε μία
από τις λίστες καναλιών.
2 - Επιλέξτε το κανάλι που θα μετονομάσετε.
3 - Πατήστε .
Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο είτε από το πληκτρολόγιο
του τηλεχειριστηρίου είτε ανοίγοντας το πληκτρολόγιο
οθόνης.
Κλείδωμα καναλιού
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα καναλιού
Για να αποτρέψετε την παρακολούθηση κάποιου καναλιού
από παιδιά, μπορείτε να κλειδώσετε το κανάλι. Για να
παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο κανάλι, πρέπει να
εισαγάγετε πρώτα τον 4ψήφιο κωδικό PIN Κλειδώματος για
παιδιά. Δεν μπορείτε να κλειδώσετε προγράμματα από
συνδεδεμένες συσκευές.
Με το πληκτρολόγιο οθόνης
• Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, τοποθετήστε το
δρομέα στο πεδίο κειμένου ονόματος και πατήστε OK.
• Για διαγραφή του χαρακτήρα που βρίσκεται μπροστά από
το δρομέα, πατήστε  Backspace.
• Για εισαγωγή ενός χαρακτήρα, επιλέξτε το χαρακτήρα με τα
πλήκτρα-βέλη και πατήστε OK.
• Για επιλογή κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε .
• Για επιλογή αριθμών ή ειδικών χαρακτήρων, πατήστε .
• Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο  BACK για να
κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης.
• Για ολοκλήρωση της μετονομασίας, επιλέξτε Ολοκληρ και
πατήστε OK.
Για να κλειδώσετε ένα κανάλι…
1 - Πατήστε .
2 - Πατήστε OK για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών. Εάν είναι
απαραίτητο, αλλάξτε τη λίστα καναλιών.
3 - Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε.
4 - Πατήστε  OPTIONS, επιλέξτε Κλείδωμα καναλιού και
πατήστε OK.
5 - Εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN σας, εάν η τηλεόραση
σάς τον ζητήσει. Ένα κλειδωμένο κανάλι επισημαίνεται με το
σύμβολο  (λουκέτο).
6 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
7.4
Επιλογή φίλτρου λίστας
Η λίστα που επιλέγετε στη λίστα καναλιών καθορίζει τα
κανάλια στα οποία μπορείτε να συντονιστείτε με τα
πλήκτρα  + και  .
Για να ξεκλειδώσετε ένα κανάλι…
1 - Πατήστε .
2 - Πατήστε OK για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών. Εάν είναι
απαραίτητο, αλλάξτε τη λίστα καναλιών.
3 - Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να ξεκλειδώσετε.
4 - Πατήστε  OPTIONS, επιλέξτε Ξεκλείδωμα καναλιού και
πατήστε OK.
5 - Εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN σας, εάν η τηλεόραση
σάς τον ζητήσει.
6 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Για να επιλέξετε λίστα καναλιών. . .
1 - Πατήστε  Σπίτι, επιλέξτε Δορυφόρος και πατήστε OK.
2 - Πατήστε  LIST για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.
Εμφανίζεται η λίστα με το κανάλι που είναι επιλεγμένο τη
δεδομένη στιγμή.
3 - Μεταβείτε προς τα επάνω για να επιλέξετε Όλα ή ένα
φίλτρο λίστας.
Οι λίστες "Ραδιόφωνο" και "Νέα" εμφανίζονται μόνο όταν
υπάρχουν διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή έχουν
εντοπιστεί νέα κανάλια μετά από ενημέρωση καναλιών.
Εάν κλειδώσετε ή ξεκλειδώσετε κανάλια σε μια λίστα
καναλιών, θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN μόνο μία
φορά μέχρι να κλείσετε τη λίστα καναλιών.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Κλείδωμα για παιδιά για περισσότερες
πληροφορίες.
7.5
Παρακολούθηση καναλιών
Συντονισμός σε κανάλι
Για να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά κανάλια,
πατήστε . Η τηλεόραση συντονίζεται στο τελευταίο
τηλεοπτικό κανάλι που παρακολουθήσατε.
Γονική διαβάθμιση
Αν δεν θέλετε τα παιδιά σας να παρακολουθήσουν ένα
ακατάλληλο πρόγραμμα για την ηλικία τους, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μια διαβάθμιση ηλικίας.
Αλλαγή καναλιών
Για να αλλάξετε κανάλι, πατήστε   ή  -.
Αν γνωρίζετε τον αριθμό καναλιού, πληκτρολογήστε τον
Τα ψηφιακά κανάλια μπορούν να έχουν διαβαθμίσεις ηλικίας
31
στα προγράμματά τους. Όταν η διαβάθμιση ηλικίας ενός
προγράμματος ισούται ή είναι μεγαλύτερη από την ηλικία
που έχετε ορίσει ως διαβάθμιση ηλικίας για το παιδί σας, το
πρόγραμμα θα κλειδώνεται. Για να παρακολουθήσετε ένα
κλειδωμένο πρόγραμμα, πρέπει να εισαγάγετε πρώτα τον
κωδικό Γονική διαβάθμιση.
στην τηλεόραση.
Υπότιτλοι
Ενεργοποίηση
Για να ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας…
Για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, πατήστε SUBTITLE.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Κλείδωμα για παιδιά > Γονική
διαβάθμιση και πατήστε OK.
2 - Καταχωρίστε έναν 4ψηφιο κωδικό κλειδώματος για
παιδιά. Αν δεν έχετε ορίσει ακόμα κωδικό, επιλέξτε Ορισμός
κωδικού στο στοιχείο Κλείδωμα για παιδιά. Εισαγάγετε τον
4ψηφιο κωδικό κλειδώματος για παιδιά και επιβεβαιώστε.
Τώρα μπορείτε να ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας.
3 - Στην προηγούμενη οθόνη Γονική διαβάθμιση, επιλέξτε την
ηλικία και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Μπορείτε να επιλέξετε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση των
υπότιτλων. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματη.
Αυτόματη
Εάν οι πληροφορίες γλώσσας αποτελούν μέρος της ψηφιακής
μετάδοσης και το πρόγραμμα που μεταδίδεται δεν είναι στη
γλώσσα σας (τη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση),
η τηλεόραση μπορεί να εμφανίζει αυτόματα υπότιτλους σε
μία από τις Γλώσσες υπότιτλων της προτίμησής σας. Μία από
αυτές τις γλώσσες υπότιτλων πρέπει να είναι επίσης μέρος
της μετάδοσης.
Για να απενεργοποιήσετε τη γονική διαβάθμιση,
επιλέξτε Καμία. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες πρέπει να
ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας.
Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων
στο στοιχείο Γλώσσα υποτίτλων.
Για ορισμένους σταθμούς αναμετάδοσης/παρόχους, η
τηλεόραση κλειδώνει μόνο προγράμματα με υψηλότερη
διαβάθμιση. Η γονική διαβάθμιση ηλικίας έχει ρυθμιστεί για
όλα τα κανάλια.
Υπότιτλοι από Teletext
Αν συντονιστείτε σε ένα αναλογικό κανάλι, πρέπει να
καταστήσετε τους υπότιτλους διαθέσιμους για κάθε κανάλι
μη αυτόματα.
1 - Μεταβείτε σε ένα κανάλι και πατήστε TEXT για να ανοίξετε
το Teletext.
2 - Πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας για τους υπότιτλους
(συνήθως είναι η σελίδα 888).
3 - Πατήστε ξανά TEXT για να κλείσετε το Teletext.
Επιλογές καναλιών
Άνοιγμα επιλογών
Ενώ παρακολουθείτε ένα κανάλι, μπορείτε να ορίσετε
ορισμένες επιλογές.
Αν επιλέξετε Ενεργ. στο μενού υπότιτλων, εφόσον είναι
διαθέσιμοι, οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται κάθε φορά που
παρακολουθείτε το συγκεκριμένο αναλογικό κανάλι.
Ανάλογα με τον τύπου του καναλιού που παρακολουθείτε
(αναλογικό ή ψηφιακό) ή με τις ρυθμίσεις που ορίσατε στην
τηλεόραση, είναι διαθέσιμες ορισμένες επιλογές.
Για να ελέγξετε αν ένα κανάλι είναι αναλογικό ή ψηφιακό,
μεταβείτε στο κανάλι και πατήστε  INFO.
Για να ανοίξετε το μενού επιλογών…
1 - Ενώ παρακολουθείτε ένα κανάλι, πατήστε  OPTIONS.
2 - Πατήστε ξανά  OPTIONS για κλείσιμο.
Γλώσσα υπότιτλων
Προτιμώμενες γλώσσες υποτίτλων
Η ψηφιακή μετάδοση μπορεί να προσφέρει πολλές γλώσσες
υπότιτλων για ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να ορίσετε μια
προτιμώμενη κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα υπότιτλων. Αν
υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι σε μία από τις δύο αυτές
γλώσσες, στην τηλεόραση θα εμφανίζονται οι υπότιτλοι που
επιλέξατε.
Γενική πρόσβαση
Στη Βοήθεια, πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Γενική πρόσβαση για περισσότερες πληροφορίες.
Επιλογή βίντεο
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα
υπότιτλων…
Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να προσφέρουν
πολλαπλά σήματα βίντεο (μετάδοση πολλαπλής
τροφοδοσίας), διαφορετικές απόψεις της κάμερας ή γωνίες
του ίδιου συμβάντος, καθώς και διαφορετικά προγράμματα
σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Αν υπάρχουν διαθέσιμα
τηλεοπτικά κανάλια τέτοιου τύπου, εμφανίζεται ένα μήνυμα
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Γλώσσες > Πρωταρχικοί
υπότιτλοι ή Δευτερεύοντες υπότιτλοι.
2 - Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
32
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Κοινή διασύνδεση
Εάν έχετε εγκαταστήσει μια CAM σε μία από τις υποδοχές
κοινής διασύνδεσης, μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες
για την CAM και τον πάροχο ή να πραγματοποιήσετε
ορισμένες ρυθμίσεις για την CAM.
Επιλογή γλώσσας υποτίτλων
Εάν δεν είναι διαθέσιμη καμία από τις προτιμώμενες γλώσσες
υπότιτλων, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα
υπότιτλων, εάν είναι διαθέσιμη. Εάν δεν υπάρχει καμία
διαθέσιμη γλώσσα υπότιτλων, δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση αυτής της επιλογής.
Για να προβάλετε τις πληροφορίες για την CAM…
1 - Πατήστε  SOURCES.
2 - Επιλέξτε τον τύπο καναλιού για τον οποίο χρησιμοποιείτε
τη μονάδα CAM για Παρακολ τηλεόρασης.
3 - Πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Κοινή διασύνδεση.
4 - Επιλέξτε την κατάλληλη υποδοχή Κοινής διασύνδεσης και
πατήστε  (δεξί).
5 - Επιλέξτε τον πάροχο τηλεόρασης της CAM και πατήστε OK.
Οι ακόλουθες οθόνες προέρχονται από τον πάροχο
τηλεόρασης.
Για να επιλέξετε μια γλώσσα υπότιτλων όταν καμία από τις
προτιμώμενες γλώσσες σας δεν είναι διαθέσιμη…
1 - Πατήστε  OPTIONS.
2 - Επιλέξτε Γλώσσα υποτίτλων και κατόπιν μία από τις
γλώσσες ως υπότιτλους προσωρινά.
Γλώσσα ήχου
HbbTV σε αυτό το κανάλι
Προτιμώμενη γλώσσα ήχου
Αν θέλετε να μην έχετε πρόσβαση στις σελίδες HbbTV
κάποιου συγκεκριμένου καναλιού, μπορείτε να αποκλείσετε
τις σελίδες HbbTV μόνο για αυτό το κανάλι.
Η ψηφιακή μετάδοση μπορεί να προσφέρει πολλές γλώσσες
ήχου (εκφωνούμενες γλώσσες) για ένα πρόγραμμα. Μπορείτε
να ορίσετε μια προτιμώμενη κύρια και μια δευτερεύουσα
γλώσσα ήχου. Εάν υπάρχει διαθέσιμος ήχος σε μία από αυτές
τις γλώσσες, η τηλεόραση θα μεταβεί στη γλώσσα ήχου.
1 - Συντονιστείτε στο κανάλι του οποίου τις σελίδες HbbTV
θέλετε να αποκλείσετε.
2 - Πατήστε  OPTIONS, επιλέξτε HbbTV σε αυτό το
κανάλι και πατήστε  (δεξί).
3 - Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα ήχου…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και έπειτα
επιλέξτε Γλώσσες > Πρωταρχικός ήχος ή Δευτερεύων ήχος.
2 - Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Για πλήρη αποκλεισμό του HbbTV στην τηλεόραση…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > HbbTV.
2 - Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Επιλογή γλώσσας ήχου
Εάν δεν είναι διαθέσιμη καμία από τις προτιμώμενες γλώσσες
ήχου, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα ήχου, εάν είναι
διαθέσιμη. Εάν δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη γλώσσα ήχου,
δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής.
Εφαρμ. MHP
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις εφαρμογές MHP.
Για να επιλέξετε μια γλώσσα ήχου όταν καμία από τις
προτιμώμενες γλώσσες σας δεν είναι διαθέσιμη…
1 - Πατήστε  OPTIONS.
2 - Επιλέξτε Γλώσσα ήχου και κατόπιν μία από τις γλώσσες ως
ήχο προσωρινά.
Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος
Για ένα αναλογικό κανάλι, μπορείτε να επιλέξετε μονοφωνικό
ή στερεοφωνικό ήχο.
Για εναλλαγή σε μονοφωνικό ή στερεοφωνικό…
Dual I-II
1 - Συντονιστείτε σε ένα αναλογικό κανάλι.
2 - Πατήστε  OPTIONS,
επιλέξτε Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος και
πατήστε  (δεξί).
3 - Επιλέξτε Μονοφωνικός ήχος ή Στερεοφωνικός και
πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που ένα
ηχητικό σήμα περιλαμβάνει δύο γλώσσες ήχου, αλλά δεν
υπάρχει ένδειξη γλώσσας είτε για τη μία είτε και για τις δύο
γλώσσες.
33
• Αποκάλυψη
Επανεμφάνιση κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα.
• Αλλαγή υποσελίδων
Για αυτόματη αλλαγή υποσέλιδων όταν είναι διαθέσιμες.
• Γλώσσα
Αλλαγή του σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το Teletext για
τη σωστή εμφάνιση του κειμένου.
• Teletext 2.5
Ενεργοποίηση του Teletext 2.5 για περισσότερα χρώματα και
καλύτερα γραφικά.
Κατάσταση
Επιλέξτε Κατάσταση για να δείτε τεχνικές πληροφορίες
σχετικά με το κανάλι που παρακολουθείτε (εάν είναι
αναλογικό ή ψηφιακό) ή σχετικά με μια συνδεδεμένη
συσκευή από την οποία παρακολουθείτε περιεχόμενο.
Κοινή χρήση
Επιτρέπει στο χρήστη να κοινοποιεί τις δραστηριότητές του
σε κοινωνικά δίκτυα (Twitter ή υπηρεσίες email).
Ρύθμιση Teletext
7.6
Γλώσσα Teletext
Teletext
Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί αναμετάδοσης
παρέχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες για το Teletext.
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα Teletext .
..
Teletext
Για να ανοίξετε το Teletext ενώ παρακολουθείτε ένα
τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε TEXT.
Για να κλείσετε το Teletext, πατήστε ξανά το πλήκτρο TEXT.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Γλώσσα > Αρχικό teletext ή Δευτερεύον
teletext και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε τις γλώσσες Teletext που θέλετε.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Επιλογή σελίδας Teletext
Για να επιλέξετε μια σελίδα . . .
1 - Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
πληκτρολογήσετε τον αριθμό της σελίδας.
2 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη για να πλοηγηθείτε.
3 - Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα για να επιλέξετε
ένα από τα θέματα με το αντίστοιχο χρώμα που εμφανίζονται
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Teletext 2.5
Εάν είναι διαθέσιμο, το Teletext 2.5 διαθέτει περισσότερα
χρώματα και καλύτερα γραφικά. Το Teletext 2.5 είναι
ενεργοποιημένο ως βασική εργοστασιακή ρύθμιση.
Για να απενεργοποιήσετε το Teletext 2.5…
Υποσελίδες Teletext
1 - Πατήστε TEXT.
2 - Ενώ το Teletext είναι ανοιχτό στην οθόνη,
πατήστε  OPTIONS.
3 - Επιλέξτε Teletext 2.5 > Απενεργ.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ένας αριθμός σελίδας Teletext μπορεί να διαθέτει πολλές
υποσελίδες. Οι αριθμοί υποσελίδων εμφανίζονται σε μια
γραμμή δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.
Για να επιλέξετε μια υποσελίδα, πατήστε  ή .
Επισκόπηση Teletext
Ορισμένα συστήματα αναμετάδοσης παρέχουν την υπηρεσία
T.O.P. Teletext.
Για να ανοίξετε τις σελίδες T.O.P. Σελίδες Teletext από το
Teletext, πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Επισκόπηση
T.O.P.
7.7
Interactive TV
Πληροφορίες για το iTV
Οι υπηρεσίες διαδραστικής τηλεόρασης επιτρέπουν σε
μερικούς σταθμούς αναμετάδοσης ψηφιακού σήματος να
συνδυάζουν το κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμά τους με
σελίδες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Σε ορισμένες σελίδες
μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με ένα πρόγραμμα ή να
ψηφίσετε, να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές ή να πληρώσετε
για ένα πρόγραμμα video-on-demand (βίντεο κατ' απαίτηση).
Επιλογές Teletext
Στο Teletext, πατήστε  OPTIONS για να επιλέξετε τα
παρακάτω…
• Πάγωμα σελίδας
Διακοπή αυτόματης εναλλαγής των υποσελίδων.
• Διπλή οθόνη / Πλήρης οθόνη
Εμφάνιση τηλεοπτικού καναλιού και Teletext σε παράθεση.
• Επισκόπηση T.O.P.
Για να ανοίξετε τις σελίδες T.O.P. Teletext.
• Μεγέθυνση
Μεγέθυνση της σελίδας Teletext για πιο άνετη ανάγνωση.
HbbTV, MHEG, . . .
Οι σταθμοί αναμετάδοσης χρησιμοποιούν διάφορα
συστήματα διαδραστικής τηλεόρασης HbbTV (Hybrid
Broadcast Broadband TV) ή iTV (Interactive TV - MHEG). Η
34
λειτουργία διαδραστικής τηλεόρασης αναφέρεται ενίοτε ως
"Ψηφιακό κείμενο" ή "Κόκκινο κουμπί". Ωστόσο, κάθε
σύστημα είναι διαφορετικό.
πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να τις κλείσετε.
Για αναγκαστικό κλείσιμο μιας σελίδας iTV, μεταβείτε στο
επόμενο τηλεοπτικό κανάλι και πατήστε  BACK.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις τοποθεσίες
των σταθμών αναμετάδοσης στο Internet.
Πληροφορίες για τη διαδραστική
τηλεόραση
Τι χρειάζεστε
Οι υπηρεσίες διαδραστικής τηλεόρασης επιτρέπουν σε
μερικούς σταθμούς αναμετάδοσης ψηφιακού σήματος να
συνδυάζουν το κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμά τους με
σελίδες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
Η λειτουργία διαδραστικής τηλεόρασης είναι διαθέσιμη μόνο
στα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια. Για να απολαύσετε όλα τα
πλεονεκτήματα της διαδραστικής τηλεόρασης, η τηλεόραση
πρέπει να διαθέτει σύνδεση υψηλής ταχύτητας (ευρυζωνική)
στο Internet.
Σημείωση:
• Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων στην τηλεόρασή σας
μέσω αυτής της λειτουργίας.
• Δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες κλειστών λεζαντών όλα τα
τηλεοπτικά προγράμματα, οι διαφημίσεις και οι λειτουργίες.
• Δεν είναι δυνατή η απόκριση στο ψηφιακό περιεχόμενο.
HbbTV
Αν κάποιο τηλεοπτικό κανάλι προσφέρει σελίδες HbbTV, για
να τις δείτε πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το HbbTV στις
ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις τοποθεσίες
των σταθμών αναμετάδοσης στο Internet.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Για προχ/νους
> HbbTV και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Ενεργ.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν θέλετε να μην έχετε πρόσβαση στις σελίδες HbbTV
κάποιου συγκεκριμένου καναλιού, μπορείτε να αποκλείσετε
τις σελίδες HbbTV μόνο για αυτό το κανάλι.
1 - Συντονιστείτε στο κανάλι του οποίου τις σελίδες HbbTV
θέλετε να αποκλείσετε.
2 - Πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε HbbTV σε αυτό το
κανάλι.
3 - Επιλέξτε Κλειστό.
Χρήση του iTV
Άνοιγμα σελίδων iTV
Στα περισσότερα κανάλια που παρέχουν HbbTV ή iTV, θα σας
ζητηθεί να πατήσετε το έγχρωμο πλήκτρο  (κόκκινο) ή το
πλήκτρο OK για να ανοίξετε το διαδραστικό πρόγραμμά τους.
Πλοήγηση στις σελίδες iTV
Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις σελίδες iTV χρησιμοποιώντας
τα πλήκτρα-βέλη και τα έγχρωμα πλήκτρα, τα αριθμητικά
πλήκτρα και το πλήκτρο  BACK.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
πλήκτρα  (Αναπαραγωγή),  (Προσωρινή διακοπή)
και  (Διακοπή) για να παρακολουθήσετε βίντεο στις σελίδες
iTV.
Ψηφιακό κείμενο (μόνο στο Η.Β.)
Για να ανοίξετε το ψηφιακό κείμενο, πατήστε TEXT. Για να το
κλείσετε, πατήστε  BACK .
Κλείσιμο σελίδων iTV
Οι περισσότερες σελίδες iTV σάς υποδεικνύουν ποιο πλήκτρο
35
δεδομένα) του Οδηγού TV. Οι εγγραφές που
πραγματοποιήθηκαν με τη ρύθμιση Από το σύστημα
αναμετάδοσης δεν εμφανίζονται στη λίστα αν αλλάξετε τη
ρύθμιση σε Από το Internet και το αντίστροφο. Η τηλεόραση
ενδέχεται να έχει αλλάξει αυτόματα τη ρύθμιση σε Από το
Internet.
Για να εμφανιστούν οι εγγραφές στη λίστα εγγραφών,
ενεργοποιήστε τη ρύθμιση που είχατε επιλέξει κατά την
πραγματοποίηση της εγγραφής.
8
Τηλεοπτικός οδηγός
προγραμμάτων
8.1
Τι χρειάζεστε
Με τον Οδηγό TV, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τα τρέχοντα
και τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά προγράμματα των
καναλιών σας. Ανάλογα με το από πού προέρχονται οι
πληροφορίες (τα δεδομένα) του Οδηγού TV, εμφανίζονται
είτε αναλογικά και ψηφιακά κανάλια είτε μόνο ψηφιακά
κανάλια. Δεν προσφέρουν όλα τα κανάλια πληροφορίες
Οδηγού TV.
8.3
Χρήση του Οδηγού TV
Άνοιγμα του Οδηγού TV
Για να ανοίξετε τον Οδηγό TV, πατήστε  TV GUIDE. Στον
Οδηγό TV εμφανίζονται τα κανάλια του επιλεγμένου δέκτη.
Η τηλεόραση μπορεί να συλλέγει πληροφορίες του Οδηγού
TV για τα εγκατεστημένα κανάλια. Η τηλεόραση δεν μπορεί
να συλλέξει πληροφορίες Οδηγού TV για κανάλια που
προβλήθηκαν από ψηφιακό δέκτη ή αποκωδικοποιητή.
Πατήστε ξανά  TV GUIDE για έξοδο.
Την πρώτη φορά που ανοίγετε τον Οδηγό TV, η τηλεόραση
σαρώνει όλα τα τηλεοπτικά κανάλια για πληροφορίες
προγράμματος. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει
αρκετά λεπτά. Τα δεδομένα του Οδηγού TV αποθηκεύονται
στην τηλεόραση.
8.2
Δεδομένα οδηγού TV
Ο Οδηγός TV λαμβάνει πληροφορίες (δεδομένα) είτε από
τους σταθμούς αναμετάδοσης είτε από το Internet. Σε
ορισμένες περιοχές και για ορισμένα κανάλια, οι
πληροφορίες Οδηγού TV ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Η τηλεόραση μπορεί να συλλέγει πληροφορίες του Οδηγού
TV για τα εγκατεστημένα κανάλια. Η τηλεόραση δεν μπορεί
να συλλέγει πληροφορίες Οδηγού TV από κανάλια που
προβάλλονται από ψηφιακό δέκτη ή αποκωδικοποιητή.
Συντονισμός σε πρόγραμμα
Από τον Οδηγό TV, μπορείτε να συντονίζεστε σε ένα
πρόγραμμα που μεταδίδεται.
Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα (κανάλι), επιλέξτε το
πρόγραμμα και πατήστε OK.
Προβολή λεπτομερειών προγράμματος
Οι πληροφορίες στην τηλεόραση έχουν ρυθμιστεί από
προεπιλογή να προέρχονται Από το σύστημα αναμετάδοσης.
Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου
προγράμματος…
Αν οι πληροφορίες Οδηγού TV προέρχονται από το Internet, ο
Οδηγός TV μπορεί επίσης να εμφανίζει αναλογικά κανάλια
δίπλα στα ψηφιακά κανάλια. Το μενού Οδηγού TV εμφανίζει
επίσης μια μικρή οθόνη με το τρέχον κανάλι.
1 - Πατήστε  INFO.
2 - Πατήστε  BACK για κλείσιμο.
Μέσω Internet
Αλλαγή ημέρας
Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Internet, μπορείτε να
τη ρυθμίσετε ώστε να λαμβάνει τις πληροφορίες του Οδηγού
TV από το Internet.
Ο Οδηγός προγράμματος μπορεί να εμφανίσει τα
προγραμματισμένα προγράμματα για τις προσεχείς ημέρες
(έως 8 ημέρες το πολύ).
Για να ορίσετε πληροφορίες του Οδηγού TV…
Αν οι πληροφορίες του Οδηγού TV προέρχονται από το
σύστημα αναμετάδοσης, μπορείτε να πατήσετε  + για να
προβάλετε το πρόγραμμα μίας από τις επόμενες ημέρες.
Πατήστε  - για να μεταβείτε στην προηγούμενη ημέρα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε  OPTIONS και να
επιλέξετε Αλλαγή ημέρας.
Επιλέξτε Προηγούμενη ημέρα, Σήμερα ή Επόμενη ημέρα και
πατήστε OK, για να επιλέξετε την ημέρα της οποίας θέλετε να
δείτε το πρόγραμμα.
1 - Πατήστε το , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Οδηγ.
TV > Από δίκτυο και πατήστε OK.
2 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Εναλλακτικά, η πρόσβαση στον Οδηγ. TV μπορεί να γίνει από
τα Βοηθητικά προγράμματα.
Εγγραφές που λείπουν
Αν φαίνεται ότι λείπουν ορισμένες εγγραφές από τη λίστα
εγγραφών, ενδέχεται να έχουν αλλάξει οι πληροφορίες (τα
Ο Οδηγός προγράμματος μπορεί να εμφανίσει τα
36
προγραμματισμένα προγράμματα για τις προσεχείς ημέρες
(έως 8 ημέρες το πολύ).
πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη.
2 - Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Εγγραφή.
3 - Επιλέξτε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Αν οι πληροφορίες του Οδηγού TV προέρχονται από το
σύστημα αναμετάδοσης, μπορείτε να πατήσετε  + για να
προβάλετε το πρόγραμμα μίας από τις επόμενες ημέρες.
Πατήστε  - για να μεταβείτε στην προηγούμενη ημέρα.
Για να ακυρώσετε μια εγγραφή…
1 - Πατήστε  TV GUIDE και επιλέξτε το πρόγραμμα για το
οποίο έχει ρυθμιστεί για εγγραφή.
2 - Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Διαγραφή εγγρ.
3 - Επιλέξτε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Για να αλλάξετε ημέρα…
1 - Πατήστε  TV GUIDE.
2 - Πατήστε  OPTIONS.
3 - Επιλέξτε Αλλαγή ημέρας, έπειτα επιλέξτε Προηγούμενη
ημέρα, Σήμερα ή Επόμενη ημέρα και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Ορισμός υπενθύμισης
Μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις ώστε να ειδοποιείστε με
ένα μήνυμα στην οθόνη για την έναρξη συγκεκριμένων
προγραμμάτων.
• Για να ορίσετε μια υπενθύμιση, επιλέξτε το πρόγραμμα
στον οδηγό προγράμματος και πατήστε  για το
στοιχείο Ρύθμιση υπενθύμ. Το πρόγραμμα επισημαίνεται με
ένα ρολόι.
• Για να ακυρώσετε την υπενθύμιση, πατήστε το
πλήκτρο  για το στοιχείο Διαγρ υπενθύμ.
• Για να προβάλετε μια λίστα με όλες τις υπενθυμίσεις που
έχετε ορίσει, πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Όλες οι
υπενθυμίσεις.
Αναζήτηση ανά είδος
Αν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα προγραμματισμένα
προγράμματα με βάση το είδος, όπως ταινίες, αθλητικά κ.λπ.
Για αναζητήσετε προγράμματα ανά είδος…
1 - Πατήστε  TV GUIDE.
2 - Πατήστε  OPTIONS.
3 - Επιλέξτε Αναζήτηση ανά είδος και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε το είδος που θέλετε και πατήστε OK. Εμφανίζεται
μια λίστα με όλα τα προγράμματα που βρέθηκαν.
5 - Μπορείτε να ρυθμίσετε υπενθυμίσεις ή να
προγραμματίσετε εγγραφή σε ένα επιλεγμένο πρόγραμμα.
6 - Επιλέξτε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Ρύθμιση εγγραφής
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια εγγραφή στον Οδηγό TV*.
Για να δείτε τη λίστα εγγραφής, πατήστε  Εγγραφές, ένα
πρόγραμμα που έχει ρυθμιστεί για εγγραφή επισημαίνεται
με  (κόκκινη κουκκίδα) μπροστά από το όνομα του
προγράμματος.
Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα…
1 - Πατήστε  TV GUIDE και επιλέξτε ένα μελλοντικό
37
της εγγραφής στο αναδυόμενο παράθυρο, προτού
επιβεβαιώσετε την εγγραφή.
• Αν οι πληροφορίες του Οδηγού TV προέρχονται από το
σύστημα αναμετάδοσης, η εγγραφή ξεκινά αμέσως.
Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο λήξης της εγγραφής στη
λίστα εγγραφών.
9
Εγγραφή και
προσωρινή διακοπή
τηλεόρασης
Προγραμματισμός εγγραφής
9.1
Μπορείτε να προγραμματίσετε την εγγραφή ενός
προγράμματος για την ίδια μέρα ή έπειτα από λίγες ημέρες
(έως και έπειτα από 8 ημέρες).
Εγγραφή
1 - Για να προγραμματίσετε μια εγγραφή, πατήστε  Οδηγ.
TV.
Στη σελίδα του Οδηγού προγράμματος, επιλέξτε το κανάλι και
το πρόγραμμα που θέλετε να εγγράψετε.
Μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό του καναλιού για να
μεταβείτε στο κανάλι στη λίστα.
Πατήστε  (δεξί) ή  (αριστερό) για να περιηγηθείτε στα
προγράμματα ενός καναλιού.
Για να αλλάξετε την ημερομηνία της λίστας,
πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Αλλαγή ημέρας. Στη λίστα,
επιλέξτε την ημέρα που θέλετε και πατήστε OK. Αν οι
πληροφορίες του Οδηγού TV προέρχονται από το Internet,
μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία στο πάνω μέρος της
σελίδας και να πατήσετε OK.
2 - Αφού επισημάνετε το πρόγραμμα, πατήστε  Εγγραφή.
Η τηλεόραση προσθέτει ένα κενό στο τέλος του
προγράμματος. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον
κενό.
3 - Επιλέξτε Προγραμματισμός και πατήστε OK. Το
πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί για εγγραφή. Μια
προειδοποίηση εμφανίζεται αυτόματα, αν προγραμματίσετε
εγγραφές που συμπίπτουν χρονικά.
Αν σκοπεύετε να εγγράψετε ένα πρόγραμμα ενώ
απουσιάζετε, μην ξεχάσετε να αφήσετε την τηλεόραση σε
κατάσταση αναμονής και το σκληρό δίσκο USB
ενεργοποιημένο.
Τι χρειάζεστε
Μπορείτε να εγγράψετε μια ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση
και να την παρακολουθήσετε αργότερα.
Για την εγγραφή ενός τηλεοπτικού προγράμματος
χρειάζεστε…
• έναν συνδεδεμένο σκληρό δίσκο USB διαμορφωμένο σε
αυτήν την τηλεόραση
• ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια εγκατεστημένα σε αυτήν την
τηλεόραση
• λήψη πληροφοριών καναλιού για τον Οδηγό TV στην οθόνη
• μια αξιόπιστη ρύθμιση ρολογιού τηλεόρασης. Αν ρυθμίσετε
το ρολόι της τηλεόρασης με μη αυτόματο τρόπο, ενδέχεται να
μην είναι δυνατή η εγγραφή.
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή όταν χρησιμοποιείτε το Pause
TV.
Ορισμένοι πάροχοι ψηφιακής τηλεόρασης δεν επιτρέπουν
την εγγραφή καναλιών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
εγκατάστασης ενός σκληρού δίσκου USB, στη Βοήθεια,
πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και
αναζητήστε την επιλογή Σκληρός δίσκος USB, εγκατάσταση.
Σημείωση:
Η λειτουργία εγγραφής αφορά μόνο την ψηφιακή τηλεοπτική
μετάδοση. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή περιεχομένου από
εξωτερικές συσκευές (π.χ. HDMI).
Λίστα εγγραφών
Για να δείτε τη λίστα εγγραφών και προγραμματισμένων
εγγραφών, πατήστε  Σπίτι, επιλέξτε Βοηθητικά
προγράμματα >  Εγγραφές και πατήστε OK.
Εγγραφή προγράμματος
Άμεση εγγραφή
Από αυτή τη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε μια εγγραφή και να
την παρακολουθήσετε, να διαγράψετε εγγεγραμμένα
προγράμματα, να προσαρμόσετε το χρόνο λήξης μιας
εγγραφής που βρίσκεται σε εξέλιξη ή να ελέγξετε τον
ελεύθερο χώρο στο δίσκο. Επίσης, από αυτή τη λίστα, εφόσον
οι πληροφορίες του Οδηγού TV προέρχονται από το Internet,
μπορείτε να προγραμματίσετε χρονικά μια εγγραφή που δεν
σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ορίζοντας το
χρόνο έναρξης και λήξης που θέλετε. Για να ρυθμίσετε μια
εγγραφή με χρονικό προγραμματισμό,
επιλέξτε Προγραμματισμός εγγραφής στο πάνω μέρος της
σελίδας και πατήστε OK. Ορίστε το κανάλι, την ημερομηνία
και τη μέγιστη διάρκεια εγγραφής. Για να επιβεβαιώσετε την
Για την εγγραφή ενός προγράμματος που παρακολουθείτε
εκείνη τη στιγμή, πατήστε  (Εγγραφή) στο τηλεχειριστήριο. Η
εγγραφή θα ξεκινήσει αμέσως.
Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε  (Διακοπή).
Όταν τα δεδομένα Οδηγού TV είναι διαθέσιμα, θα
πραγματοποιηθεί εγγραφή του προγράμματος που
παρακολουθείτε από τη στιγμή που θα πατήσετε το πλήκτρο
εγγραφής μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
• Αν οι πληροφορίες του Οδηγού προγράμματος προέρχονται
από το Internet, μπορείτε να προσαρμόσετε την ώρα λήξης
38
εγγραφή, επιλέξτε Προγραμματισμός και πατήστε OK.
πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Εγγραφή προγράμματος.
Αφαίρεση προγραμματισμένης εγγραφής
Επιλέξτε την προγραμματισμένη εγγραφή,
πατήστε  Αφαίρεση και πατήστε OK.
9.2
Pause TV
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά μια τηλεοπτική μετάδοση
και να συνεχίσετε την παρακολούθηση αργότερα. Αυτό
μπορεί να γίνει μόνο σε ψηφιακά κανάλια. Πρέπει να έχετε
συνδέσει έναν σκληρό δίσκο USB όπου θα αποθηκεύεται η
εκπομπή. Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά μια τηλεοπτική
μετάδοση μέχρι και για 90 λεπτά.
Για περισσότερες πληροφορίες,
πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Σκληρός δίσκος USB.
• Κατά την εγγραφή ενός προγράμματος, μπορείτε να
παρακολουθήσετε μια προηγούμενη εγγραφή.
• Στη διάρκεια της εγγραφής, δεν μπορείτε να αλλάξετε
τηλεοπτικό κανάλι.
• Στη διάρκεια της εγγραφής, δεν μπορείτε να διακόψετε
προσωρινά την τηλεοπτική μετάδοση.
• Για την εγγραφή, οι σταθμοί αναμετάδοσης χρειάζονται μια
αξιόπιστη ρύθμιση ρολογιού. Αν ρυθμίσετε το ρολόι της
τηλεόρασης με μη αυτόματο τρόπο, ενδέχεται να μην είναι
δυνατή η εγγραφή.
• Δεν είναι δυνατή η εγγραφή της ηχητικής περιγραφής
(σχολιασμού) για άτομα με προβλήματα όρασης.
• Μπορείτε να εγγράψετε τους ψηφιακούς υπότιτλους (DVB)
ενός καναλιού. Δεν μπορείτε να εγγράψετε υπότιτλους από
υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου. Για να ελέγξετε αν υπάρχουν
διαθέσιμοι ψηφιακοί υπότιτλοι (DVB), συντονιστείτε στο
τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε  OPTIONS και
επιλέξτε Γλώσσα υποτίτλων για να ανοίξετε τη λίστα με τους
υπότιτλους. Μπορείτε να εγγράψετε μια γλώσσα υποτίτλων
μόνο αν έχει μπροστά της το εικονίδιο DVB.
Προσωρινή διακοπή ή συνέχιση μετάδοσης
Για να διακόψετε προσωρινά μια μετάδοση,
πατήστε  (Προσωρινή διακοπή). Εμφανίζεται για λίγο μια
γραμμή προόδου στην οθόνη.
Για να επαναφέρετε τη γραμμή προόδου, πατήστε
ξανά  (Προσωρινή διακοπή).
Για να συνεχίσετε την παρακολούθηση,
πατήστε  (Αναπαραγωγή). Το εικονίδιο στην οθόνη δείχνει
ότι παρακολουθείτε μια μετάδοση που είχε διακοπεί
προσωρινά.
Επιστροφή στην τρέχουσα τηλεοπτική μετάδοση
Για να επιστρέψετε στην τρέχουσα τηλεοπτική μετάδοση,
πατήστε  (Διακοπή).
Παρακολούθηση εγγραφής
Από τη στιγμή που μεταβαίνετε σε ένα ψηφιακό κανάλι, ο
σκληρός δίσκος USB αρχίζει να αποθηκεύει τη μετάδοση.
Όταν αλλάζετε ψηφιακό κανάλι, αρχίζει να αποθηκεύεται η
μετάδοση του νέου ψηφιακού καναλιού, ενώ η μετάδοση του
παλιού καναλιού διαγράφεται. Όταν μεταβαίνετε σε μια
συνδεδεμένη συσκευή (συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή
ψηφιακό δέκτη), ο σκληρός δίσκος USB διακόπτει την
αποθήκευση και η μετάδοση διαγράφεται. Επίσης, όταν
θέτετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής, η τηλεοπτική
μετάδοση διαγράφεται.
Για να παρακολουθήσετε μια εγγραφή. . .
1 - Πατήστε  Σπίτι, επιλέξτε Βοηθητικά
προγράμματα >  Εγγραφές και πατήστε OK.
2 - Στη λίστα, επιλέξτε την εγγραφή και
πατήστε  (Αναπαραγωγή) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα  (Γρήγορη
μετακίνηση προς τα εμπρός),  (Γρήγορη μετακίνηση προς
τα πίσω),  (Προσωρινή διακοπή) ή  (Διακοπή) στο
τηλεχειριστήριο.
Στη διάρκεια της εγγραφής ενός προγράμματος στο σκληρό
δίσκο USB, δεν μπορείτε να διακόψετε προσωρινά μια
τηλεοπτική μετάδοση.
Λήξη εγγραφής
Οι σταθμοί αναμετάδοσης μπορεί να περιορίζουν τον αριθμό
ημερών που μπορείτε να δείτε μια εγγραφή. Επομένως, οι
εγγραφές στη λίστα ενδέχεται να εμφανίζουν τον αριθμό των
ημερών που απομένουν πριν λήξουν.
Άμεση επανάληψη
Κατά την παρακολούθηση μιας τηλεοπτικής μετάδοσης από
ένα ψηφιακό κανάλι, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε
επανάληψη της μετάδοσης.
Για να προβάλετε ξανά τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα μιας
μετάδοσης, πατήστε  (Προσωρινή διακοπή) και
μετά  (αριστερό).
Μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένα  μέχρι να φτάσετε
στην αρχή της αποθηκευμένης μετάδοσης ή στη μέγιστη
διάρκεια εγγραφής.
Αποτυχία εγγραφής
Σε περίπτωση παρεμπόδισης μιας προγραμματισμένης
εγγραφής από το σταθμό αναμετάδοσης ή λόγω διακοπής της
μετάδοσης, η εγγραφή επισημαίνεται με την
ένδειξη Απέτυχε.
Διαγραφή εγγραφής
Για να διαγράψετε μια εγγραφή, επιλέξτε την εγγραφή στη
λίστα, πατήστε  Αφαίρεση και έπειτα πατήστε OK.
Γραμμή προόδου
Ενώ η γραμμή προόδου εμφανίζεται στην οθόνη,
Για περισσότερες πληροφορίες,
39
πατήστε  (Μετακίνηση προς τα πίσω) ή  (Μετακίνηση
προς τα εμπρός) για να επιλέξετε το σημείο από το οποίο
θέλετε να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε την τηλεοπτική
μετάδοση που είχατε διακόψει προσωρινά. Πατήστε αυτά τα
πλήκτρα επανειλημμένα για να αλλάξετε ταχύτητα.
40
10
Μενού αρχικής
σελίδας
10.1
Πληροφορίες για το μενού
αρχικής σελίδας
Κανάλια
Αυτή η σειρά περιέχει όλα τα κανάλια.
Πηγές
Αυτή η σειρά περιέχει τις διαθέσιμες πηγές σε αυτή την
τηλεόραση.
Βοηθήματα
Αυτή η σειρά περιέχει λειτουργίες της τηλεόρασης που είναι
διαθέσιμες για το χρήστη.
Γρήγορες ρυθμίσεις
Αυτή η σειρά περιέχει ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για το
χρήστη.
10.2
Άνοιγμα του μενού αρχικής
σελίδας
Για να ανοίξετε το μενού αρχικής σελίδας και να ανοίξετε ένα
στοιχείο…
1 - Πατήστε  Σπίτι.
2 - Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε OK για να το ανοίξετε ή
να το εκκινήσετε.
3 - Πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού αρχικής
σελίδας χωρίς να γίνει καμία έναρξη.
41
11
Βοηθήματα
Smart TV
Ανοίγει τη σελίδα του Smart TV.
Οδηγός TV
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Οδηγ. TV.
Εγγραφή
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Εγγραφή.
Κανάλι
Δείτε τη λίστα καναλιών.
Ενημέρωση λογισμικού
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ενημέρωση λογισμικού.
Επίδειξη
Δείτε την Επίδειξη για αυτή την τηλεόραση.
Βοήθεια
Άνοιγμα σελίδας βοήθειας.
42
12
Netflix
Εάν έχετε συνδρομή μέλους Netflix, μπορείτε να απολαύσετε
το Netflix σε αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση πρέπει να
είναι συνδεδεμένη στο Internet.
Για να ανοίξετε το Netflix, πατήστε  για να ανοίξει η
εφαρμογή Netflix. Μπορείτε να ανοίξετε το Netflix αμέσως
από μια τηλεόραση που βρίσκεται σε αναμονή.
www.netflix.com
43
Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να ελέγχετε τις
συνδεδεμένες συσκευές με το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω
καλωδίου HDMI και η λειτουργία HDMI CEC πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή.
13
Πηγές
13.1
Μετάβαση σε συσκευή
Πληροφορίες συσκευής
Ανοίξτε αυτήν την επιλογή για να δείτε πληροφορίες σχετικά
με τη συνδεδεμένη συσκευή.
Από τη λίστα Πηγές, μπορείτε να μεταβείτε σε οποιαδήποτε
από τις συνδεδεμένες συσκευές. Μπορείτε να μεταβείτε σε
έναν δέκτη για να παρακολουθήσετε τηλεόραση, να ανοίξετε
το περιεχόμενο μιας συνδεδεμένης μονάδας Flash USB ή να
δείτε τις εγγραφές που κάνατε σε έναν συνδεδεμένο σκληρό
δίσκο USB. Μπορείτε να μεταβείτε στις συνδεδεμένες
συσκευές σας για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμά τους,
σε έναν ψηφιακό δέκτη ή σε μια συσκευή αναπαραγωγής Bluray Disc.
13.3
Σάρωση συνδέσεων
Για να πραγματοποιήσετε ξανά σάρωση των συνδέσεων και
να ενημερώσετε το μενού "Πηγές", πατήστε  Σάρωση
συνδέσεων. (Αν το πλήκτρο  είναι διαθέσιμο στο κάτω
μέρος της οθόνης.)
Για να μεταβείτε σε μια συνδεδεμένη συσκευή…
1 - Πατήστε  SOURCES για να ανοίξετε το μενού πηγών.
2 - Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία της λίστας πηγών και
πατήστε OK. Στην τηλεόραση θα εμφανιστεί το πρόγραμμα ή
το περιεχόμενο της συσκευής.
3 - Πατήστε ξανά  SOURCES για να κλείσετε το μενού.
13.4
Παιχνίδι ή υπολογιστής
Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
Ο τύπος της συσκευής καθορίζει το στυλ εικόνας και ήχου, τις
τιμές ανάλυσης και άλλες λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να
ανησυχείτε για τις ιδανικές ρυθμίσεις.
Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής,
μπορείτε να μεταβείτε σε μια συσκευή αναπαραγωγής
δίσκων με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων και
την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής και να
ξεκινήσετε αμέσως την αναπαραγωγή του δίσκου,
πατήστε  (αναπαραγωγή) στο τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω
καλωδίου HDMI και η λειτουργία HDMI CEC πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή.
Για ορισμένες συσκευές, ο τύπος της συσκευής δεν είναι
σαφής. Μια κονσόλα παιχνιδιών μπορεί να έχει μια
ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και ο
τύπος να έχει ρυθμιστεί σε Συσκευή αναπαραγωγής, επειδή
συνήθως χρησιμοποιείται ως συσκευή αναπαραγωγής
δίσκων. Για τέτοιου είδους συσκευές, μπορείτε να μεταβείτε
προσωρινά στις ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδια. Ή,
εναλλακτικά, να μεταβείτε στις ιδανικές ρυθμίσεις για έναν
συνδεδεμένο υπολογιστή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Παιχνίδι ή
υπολογιστής μόνο όταν μεταβείτε σε μια συνδεδεμένη
συσκευή στο μενού "Πηγές". Η ρύθμιση Παιχνίδι ή
υπολογιστής αποθηκεύεται για την επιλεγμένη συσκευή.
13.2
Επιλογές για είσοδο τηλεοπτικού
σήματος
Για να μεταβείτε στις ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδι ή
υπολογιστή με μη αυτόματο τρόπο…
Ορισμένες συσκευές εισόδου τηλεοπτικού σήματος
προσφέρουν ειδικές ρυθμίσεις.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα > Για προχ/νους και
πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Παιχνίδι ή υπολογιστής και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Παιχνίδι, Υπολογιστής ή Κλειστό.
4 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Για να ορίσετε επιλογές για μια συγκεκριμένη συσκευή
εισόδου τηλεοπτικού σήματος…
1 - Πατήστε  SOURCES.
2 - Επιλέξτε τη συσκευή εισόδου τηλεοπτικού σήματος από τη
λίστα και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  OPTIONS. Εδώ μπορείτε να ορίσετε τις
επιλογές για την είσοδο τηλεοπτικού σήματος που έχετε
επιλέξει.
4 - Πατήστε ξανά  OPTIONS για να κλείσετε το μενού
επιλογών.
Μην ξεχνάτε να θέτετε αυτή τη ρύθμιση σε Κλειστό όταν
σταματάτε να παίζετε το παιχνίδι.
Πιθανές επιλογές…
Στοιχεία ελέγχου
44
14
14.3
Βίντεο, φωτογραφίες
και μουσική
Γραμμή μενού και ταξινόμηση
Όταν συνδέετε μια συσκευή USB, η τηλεόραση ταξινομεί τα
αρχεία βάσει του τύπου αρχείων. Πλοηγηθείτε στη γραμμή
μενού και επιλέξτε τον τύπο αρχείου που αναζητάτε.
Αν περιηγείστε στα αρχεία του υπολογιστή σας, μπορείτε να
περιηγηθείτε στα αρχεία και στους φακέλους μόνο όπως
είναι οργανωμένα στον υπολογιστή.
14.1
Από σύνδεση USB
Η γραμμή μενού
Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες/βίντεο ή να ακούσετε
μουσική από μια συνδεδεμένη μονάδα flash USB ή σκληρό
δίσκο USB.
Πλοηγηθείτε στη γραμμή μενού και επιλέξτε τον τύπο
αρχείου που θέλετε να παρακολουθήσετε ή να
αναπαραγάγετε.
Επιλέξτε Φωτογραφίες, Μουσική, Ταινία ή Βίντεο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε την
προβολή  Φάκελοι και να περιηγηθείτε στους φακέλους
σας για να αναζητήσετε κάποιο αρχείο.
Ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, συνδέστε μια
μονάδα flash USB ή έναν σκληρό δίσκο USB σε μία από τις
υποδοχές USB. Η τηλεόραση ανιχνεύει τη συσκευή και θα
εμφανίσει όλα τα αρχεία πολυμέσων σας σε λίστα.
Εάν η λίστα αρχείων δεν εμφανίζεται αυτόματα…
Ταξινόμηση
1 - Πατήστε  SOURCES, επιλέξτε  USB και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε  Συσκευές USB και πατήστε  (δεξί) για να
επιλέξετε τη συσκευή USB που χρειάζεστε.
3 - Μπορείτε να περιηγηθείτε στα αρχεία σας από τη δομή
φακέλων που έχετε οργανώσει στο δίσκο.
4 - Για να διακόψετε την αναπαραγωγή βίντεο, φωτογραφιών
και μουσικής, πατήστε  EXIT.
Για να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες σας ανά ημέρα, μήνα,
έτος ή αλφαβητικά, πατήστε  Ταξινόμηση.
Για να περιηγηθείτε στη μουσική σας ανά άλμπουμ,
καλλιτέχνη, είδος ή αλφαβητικά, πατήστε  Ταξινόμηση.
Τα βίντεο ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά.
Προειδοποίηση
14.4
Αν προσπαθήσετε να διακόψετε προσωρινά ή να εγγράψετε
ένα πρόγραμμα ενώ είναι συνδεδεμένος ένας σκληρός δίσκος
USB, η τηλεόραση θα σας ζητήσει να διαμορφώσετε το
σκληρό δίσκο USB. Η διαμόρφωση θα διαγράψει όλα τα
αρχεία που υπάρχουν στο σκληρό δίσκο USB.
Αναπαραγωγή των βίντεό σας
Αναπαραγωγή βίντεο
• Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε Ταινία ή Βίντεο στη
γραμμή μενού, επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε OK.
• Αν υπάρχουν πολλά βίντεο στον ίδιο φάκελο,
πατήστε  Αναπαραγωγή όλων για αναπαραγωγή όλων των
βίντεο που περιλαμβάνονται στο φάκελο.
• Για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο βίντεο,
πατήστε  + ή  -.
• Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή του βίντεο,
πατήστε OK. Πατήστε OK ξανά για να συνεχίσετε.
• Για να προχωρήσετε 10 δευτερόλεπτα προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω σε ένα βίντεο, πατήστε  ή .
• Για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός,
πατήστε  ή . Πατήστε τα πλήκτρα πολλές φορές για να
ρυθμίσετε την ταχύτητα (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
• Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του βίντεο,
πατήστε  (Διακοπή).
14.2
Από υπολογιστή
Αν η τηλεόραση και ο υπολογιστής ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, η
τηλεόραση μπορεί να περιηγηθεί στα αρχεία που είναι
αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και να τα αναπαραγάγει.
Προκειμένου να είναι δυνατή η κοινή χρήση αρχείων με την
τηλεόραση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή
σας ένα λογισμικό διακομιστή πολυμέσων, όπως το Twonky™.
Η τηλεόραση εμφανίζει τα αρχεία και τους φακέλους σας
όπως είναι οργανωμένα στον υπολογιστή σας.
Για να περιηγηθείτε στα αρχεία του υπολογιστή σας,
πατήστε  SOURCES, επιλέξτε Περιήγηση δικτύου και
πατήστε OK.
Πληροφορίες
Για να προβάλετε τις πληροφορίες ενός βίντεο (θέση κεφαλής
αναπαραγωγής, διάρκεια, τίτλο, ημερομηνία κ.λπ.), επιλέξτε
το βίντεο και πατήστε  INFO.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο, για να κρύψετε τις πληροφορίες.
45
Επιλογές βίντεο
Επιλογές φωτογραφιών
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός βίντεο,
πατήστε  OPTIONS για να επιλέξετε τις ακόλουθες
επιλογές…
Με μια φωτογραφία στην οθόνη, πατήστε  OPTIONS για…
• Τυχαία αναπαραγωγή – Αναπαραγωγή των αρχείων σας σε
τυχαία σειρά.
• Επανάληψη – Αναπαραγωγή παρουσίασης μία φορά ή
επανειλημμένα.
• Ταχύτητα παρουσίασης – Ορίζει την ταχύτητα της
παρουσίασης.
• Μετάβαση παρουσίασης – Ορίζει το στυλ μετάβασης
μεταξύ των φωτογραφιών.
• Υπότιτλοι – Αν είναι διαθέσιμοι, μπορείτε να επιλέξετε για
τους υπότιτλους τις ρυθμίσεις Ενεργ., Απενεργ. ή Ενεργ κατά
τη σίγαση.
• Τυχαία αναπαραγωγή – Αναπαραγωγή των αρχείων σας σε
τυχαία σειρά.
• Επανάληψη – Αναπαραγωγή όλων των βίντεο σε αυτόν το
φάκελο μία φορά ή επανειλημμένα.
14.6
14.5
Αναπαραγωγή της μουσικής σας
Προβολή των φωτογραφιών σας
Αναπαραγωγή μουσικής
Προβολή φωτογραφιών
• Για την αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε Μουσική στη
γραμμή μενού, επιλέξτε ένα τραγούδι και πατήστε OK.
• Αν υπάρχουν πολλά τραγούδια στον ίδιο φάκελο,
πατήστε  Αναπαραγωγή όλων για αναπαραγωγή όλων των
τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο φάκελο.
• Για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο τραγούδι,
πατήστε  + ή  -.
• Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή της
μουσικής, πατήστε OK. Πατήστε OK ξανά για να συνεχίσετε.
• Για να προχωρήσετε 10 δευτερόλεπτα προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω σε ένα τραγούδι, πατήστε  ή .
• Για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός,
πατήστε  ή . Πατήστε τα πλήκτρα πολλές φορές για να
ρυθμίσετε την ταχύτητα (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
• Για να διακόψετε την αναπαραγωγή της μουσικής,
πατήστε  (Διακοπή).
Για να προβάλετε φωτογραφίες, επιλέξτε Φωτογραφίες στη
γραμμή μενού, έπειτα επιλέξτε τη μικρογραφία μιας
φωτογραφίας και πατήστε OK.
Αν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες στον ίδιο φάκελο, επιλέξτε
μια φωτογραφία και πατήστε  Παρουσίαση, για να
ξεκινήσετε μια παρουσίαση όλων των φωτογραφιών που
περιλαμβάνονται στο φάκελο.
Για να μεταβείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη
φωτογραφία, πατήστε  + ή  -.
Για να διακόψετε την παρουσίαση ή να κλείσετε τη
φωτογραφία, πατήστε  (Διακοπή).
Πληροφορίες
Για να προβάλετε τις πληροφορίες μιας φωτογραφίας
(μέγεθος, ημερομηνία δημιουργίας, διαδρομή αρχείου κ.λπ.),
επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε  INFO.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο, για να κρύψετε τις πληροφορίες.
Πληροφορίες
Για να προβάλετε τις πληροφορίες ενός τραγουδιού (τίτλο,
καλλιτέχνη, διάρκεια κ.λπ.), επιλέξτε το τραγούδι και
πατήστε  INFO.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο, για να κρύψετε τις πληροφορίες.
Παρουσίαση με μουσική
Μπορείτε να παρακολουθείτε μια παρουσίαση των
φωτογραφιών σας και να ακούτε μουσική την ίδια στιγμή.
Πρέπει να ξεκινήσετε τη μουσική πριν από την έναρξη της
παρουσίασης των φωτογραφιών.
Επιλογές μουσικής
Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής...
Για αναπαραγωγή μουσικής με την παρουσίαση…
• Τυχαία αναπαραγωγή – Αναπαραγωγή των αρχείων σας σε
τυχαία σειρά.
• Επανάληψη – Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών σε
αυτόν το φάκελο μία φορά ή επανειλημμένα.
1 - Επιλέξτε ένα τραγούδι ή ένα φάκελο με τραγούδια και
πατήστε OK.
2 - Πατήστε  INFO για να αποκρύψετε τη λίστα
προγράμματος περιήγησης.
3 - Πατήστε  BACK.
4 - Τώρα χρησιμοποιήστε τα βέλη πλοήγησης για να επιλέξετε
το φάκελο με τις φωτογραφίες.
5 - Επιλέξτε το φάκελο με τις φωτογραφίες και
πατήστε  Αναπαραγωγή όλων.
6 - Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε  BACK.
46
από άλλη συσκευή. Η μέγιστη ανάλυση βίντεο που
υποστηρίζεται είναι 720p για Wi-Fi 2,4 GHz ή 1080p για Wi-Fi
5 GHz.
15
Smartphone και tablet
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Wi-Fi Miracast™, μεταβείτε στη διεύθυνση www.wi-fi.org
15.1
Εφαρμογή Philips TV Remote
Το Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi
αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Τα Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ και Miracast™ αποτελούν εμπορικά
σήματα της Wi-Fi Alliance.
Η νέα εφαρμογή Philips TV Remote App στο smartphone ή το
tablet σας είναι το νέο "φιλαράκι" της τηλεόρασής σας.
Με την εφαρμογή TV Remote App, έχετε τον πλήρη έλεγχο
των πολυμέσων σας. Στείλτε φωτογραφίες, μουσική ή βίντεο
στη μεγάλη οθόνη ή παρακολουθήστε οποιοδήποτε
τηλεοπτικό κανάλι ζωντανά στο tablet ή το τηλέφωνο.
Αναζητήστε το αρχείο που θέλετε να παρακολουθήσετε στον
Οδηγό TV και παρακολουθήστε το στο τηλέφωνο ή την
τηλεόρασή σας. Με την εφαρμογή TV Remote App μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως τηλεχειριστήριο.
Ενεργοποίηση του Miracast
Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi Miracast είναι ενεργοποιημένο.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Wi-Fi Miracast και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Κάντε λήψη της εφαρμογής Philips TV Remote από το
αγαπημένο σας κατάστημα εφαρμογών σήμερα.
Η εφαρμογή Philips TV Remote είναι διαθέσιμη για συσκευές
iOS και Android χωρίς χρέωση.
Κοινή χρήση οθόνης στην τηλεόραση
Wi-Fi Smart Screen
Για να παρακολουθήσετε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια στο
smartphone ή το tablet σας με την εφαρμογή Philips TV
Remote, πρέπει να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi Smart Screen. Για
περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Wi-Fi Smart Screen.
Για κοινή χρήση της οθόνης του smartphone, του tablet ή του
υπολογιστή σας στην τηλεόραση…
1 - Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2 - Στη συσκευή, στο μενού ρυθμίσεων, ρυθμίστε τη συσκευή
ώστε να διανέμει ή κατοπτρίζει την οθόνη της. Το Miracast
χρησιμοποιεί το Wi-Fi Direct™.
3 - Στη συσκευή σαρώστε τις διαθέσιμες συσκευές Miracast
και επιλέξτε την τηλεόραση με την οποία θα συνδεθείτε.
4 - Στην τηλεόραση, συμφωνήστε με την αίτηση για σύνδεση.
Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN της
συσκευής στην τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά
πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον αριθμό.
Εναλλακτικά, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε κωδικό
PIN στη συσκευή. Εάν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η τηλεόραση
θα εμφανίζει την οθόνη ης συσκευής.
5 - Στη συσκευή, επιλέξτε τα βίντεο, τις φωτογραφίες ή τα
αρχεία που θέλετε να παρακολουθήσετε στην τηλεόραση.
15.2
Miracast
Πληροφορίες για το Wi-Fi Miracast
Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σας ή να αναπαραγάγετε
μουσική και βίντεο στην τηλεόρασή σας από μια φορητή
συσκευή με Wi-Fi Miracast™. Η κινητή συσκευή και η
τηλεόραση θα πρέπει να είναι εντός εμβέλειας, πράγμα που
σημαίνει ότι συνήθως πρέπει να είναι στο ίδιο δωμάτιο.
* Το Miracast υποστηρίζεται από WiDi 3.5 ή μεταγενέστερη
έκδοση.
Ελέγξτε αν η κινητή σας συσκευή είναι έτοιμη για Miracast.
Η τηλεόρασή σας είναι μια συσκευή με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Wi-Fi
Miracast™. Με το Miracast™, μπορείτε να παρακολουθήσετε
και να μοιραστείτε ασύρματα την οθόνη του smartphone, του
tablet ή του υπολογιστή σας στην οθόνη της τηλεόρασης.
Μπορείτε να μεταδώσετε βίντεο (ήχο και εικόνα) και να
μοιραστείτε φωτογραφίες ή ό,τι άλλο υπάρχει στην οθόνη της
συσκευής σας. Δεν χρειάζεται να συνδέσετε τη συσκευή στο
οικιακό σας δίκτυο. Η τηλεόραση και η άλλη συσκευή πρέπει
να διαθέτουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Wi-Fi Miracast™ και να έχουν
ενεργοποιημένη τη λειτουργία Miracast.
Μπορεί, επίσης, να βρείτε τη σύνδεση Wi-Fi (π.χ.
"DIRECT_tvname") στις λίστες διαθέσιμων δικτύων άλλων
συσκευών του δικτύου, όπως στον φορητό σας υπολογιστή.
Ωστόσο, αυτή η σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από
συσκευές με Wi-Fi Miracast.
Η λειτουργία Miracast σε αυτήν την τηλεόραση υπόκειται στο
πρωτόκολλο HDCP και δεν μπορεί να προβάλει συνδρομητικό
περιεχόμενο με προστασία αντιγραφής που αποστέλλεται
47
Διακοπή κοινής χρήσης
Καθυστέρηση οθόνης
Μπορείτε να διακόψετε την κοινή χρήση μιας οθόνης από την
τηλεόραση ή από τη φορητή σας συσκευή.
Η συνηθισμένη καθυστέρηση κατά την κοινή χρήση οθόνης
μέσω Miracast είναι περίπου 1 δευτερόλεπτο. Η
καθυστέρηση ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη αν
χρησιμοποιείτε παλαιότερα μοντέλα συσκευών με μικρότερη
ισχύ επεξεργασίας.
Από τη συσκευή
Από την εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε για την έναρξη της
σύνδεσης Miracast, μπορείτε να αποσυνδεθείτε και να
σταματήσετε να παρακολουθείτε την οθόνη της συσκευής
στην τηλεόραση. Η τηλεόραση θα επιστρέψει στο τελευταίο
επιλεγμένο πρόγραμμα.
15.3
MHL
Από την τηλεόραση
Η τηλεόραση αυτή είναι συμβατή με MHL™.
Για να σταματήσετε να παρακολουθείτε την οθόνη της
συσκευής στην τηλεόραση, μπορείτε . . .
Αν η κινητή σας συσκευή είναι επίσης συμβατή με MHL,
μπορείτε να συνδέσετε την κινητή σας συσκευή με ένα
καλώδιο MHL στην τηλεόραση. Με συνδεδεμένο το καλώδιο
MHL, μπορείτε να μοιραστείτε το περιεχόμενο που υπάρχει
στην κινητή συσκευή σας με την οθόνη της τηλεόρασης. Η
κινητή σας συσκευή φορτίζει την μπαταρία της ταυτόχρονα. Η
σύνδεση MHL είναι ιδανική για να παρακολουθείτε ταινίες ή
να παίζετε παιχνίδια από το κινητό σας στην τηλεόραση για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
• πατήστε  EXIT για να παρακολουθήσετε μια τηλεοπτική
μετάδοση
• να πατήσετε  Σπίτι για να ξεκινήσετε μια άλλη
δραστηριότητα στην τηλεόραση
• να πατήσετε  SOURCES για να ανοίξετε το μενού "Πηγές"
και να επιλέξετε μια συνδεδεμένη συσκευή.
Φόρτιση
Αποκλεισμός συσκευής
Με συνδεδεμένο το καλώδιο MHL, η συσκευή σας θα
φορτίζεται ενώ η τηλεόραση θα παραμένει ενεργοποιημένη
(όχι σε κατάσταση αναμονής).
Την πρώτη φορά που θα λάβετε αίτημα σύνδεσης από μια
συσκευή, μπορείτε να αποκλείσετε αυτήν τη συσκευή. Το
αίτημα αυτό αλλά και όλα τα επόμενα αιτήματα από αυτήν τη
συσκευή θα αγνοηθούν.
Καλώδιο MHL
Για να συνδέσετε την κινητή σας συσκευή στην τηλεόραση,
χρειάζεστε ένα παθητικό καλώδιο MHL (HDMI σε Micro USB).
Για να συνδέσετε την κινητή σας συσκευή ίσως χρειαστείτε
επιπλέον προσαρμογέα. Για να συνδέσετε το καλώδιο MHL
στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση HDMI 4 MHL.
Για να αποκλείσετε μια συσκευή…
Επιλέξτε Αποκλεισμός… και πατήστε OK.
Κατάργηση αποκλεισμού όλων των συσκευών
Όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν και όλες
οι αποκλεισμένες συσκευές αποθηκεύονται στη λίστα
συνδέσεων Wi-Fi Miracast. Αν διαγράψετε τη λίστα, θα
καταργηθεί ο αποκλεισμός όλων των αποκλεισμένων
συσκευών.
Για να καταργήσετε τον αποκλεισμό όλων των
αποκλεισμένων συσκευών…
Το MHL, το Mobile High-Definition Link και το λογότυπο MHL
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της MHL, LLC.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Επαναφορά ομάδας Wi-Fi Miracast και πατήστε
OK. Θα γίνει διαγραφή της λίστας.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Στη Βοήθεια, πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή "HDMI MHL" για περισσότερες πληροφορίες.
15.4
Αποκλεισμός συσκευής που έχει συνδεθεί στο παρελθόν
Smart TV
Αν θέλετε να αποκλείσετε μια συσκευή που έχει συνδεθεί στο
παρελθόν, θα πρέπει να διαγράψετε τη λίστα συνδέσεων WiFi Miracast. Αν διαγράψετε τη λίστα, θα πρέπει να
επιβεβαιώσετε ή να αποκλείσετε τη σύνδεση για καθεμία
συσκευή ξανά.
48
τώρα κλειδωμένες. Για να ανοίξετε μια κλειδωμένη
εφαρμογή, επιλέξτε την και πατήστε OK. Η τηλεόραση θα σας
ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον τετραψήφιο κωδικό σας.
Πληροφορίες για το Smart TV
Συνδέστε αυτή την τηλεόραση στο Internet και ανακαλύψτε
έναν καινούργιο κόσμο τηλεόρασης. Μπορείτε να
δημιουργήσετε μια ενσύρματη σύνδεση με το δρομολογητή
σας ή μπορείτε να συνδεθείτε ασύρματα μέσω Wi-Fi.
Εφαρμογές Smart TV
Με την τηλεόραση συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο,
μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες από smartphone στην
τηλεόραση, να αναπαράγετε βίντεο αποθηκευμένα στον
υπολογιστή σας ή να ελέγχετε την τηλεόραση με το tablet
σας.
Άνοιγμα Smart TV
Η αρχική σελίδα του Smart TV είναι η σύνδεσή σας με το
Internet. Μπορείτε να νοικιάζετε ταινίες διαδικτυακά, να
διαβάζετε εφημερίδες, να παρακολουθείτε βίντεο, να ακούτε
μουσική, να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές ή να
παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα όποτε σας βολεύει
με το Online TV.
Με την τηλεόραση συνδεδεμένη στο Internet, μπορείτε να
παρακολουθείτε ταινίες που νοικιάζετε από ηλεκτρονικά
βιντεοκλάμπ, να διαβάσετε τον ηλεκτρονικό Οδηγό
προγράμματος ή να εγγράψετε το αγαπημένο σας τηλεοπτικό
πρόγραμμα σε σκληρό δίσκο USB. Οι εφαρμογές Smart TV
προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη διασκέδαση με κάθε είδους
ψυχαγωγικές και πρακτικές υπηρεσίες.
Για να τα κάνετε όλα αυτά, το μόνο που χρειάζεται είναι να
ανοίξετε τις "Εφαρμογές", τις διαδικτυακές τοποθεσίες που
έχουν προσαρμοστεί για χρήση σε τηλεόραση. Για να ανοίξετε
το Smart TV, η τηλεόρασή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη
στο Internet.
Άνοιγμα Smart TV
Τι χρειάζεστε
Για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του Smart TV,
πατήστε  Smart TV.
Εναλλακτικά, πατήστε  Σπίτι > Βοηθητικά προγράμματα,
επιλέξτε  Smart TV και πατήστε OK.
Για να απολαύσετε τις εφαρμογές Smart TV, πρέπει να
συνδέσετε την τηλεόραση σε ένα δρομολογητή με υψηλής
ταχύτητας (ευρυζωνική) σύνδεση στο Internet. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα οικιακό δίκτυο συνδεδεμένο στο
Internet. Δεν χρειάζεστε υπολογιστή.
Η τηλεόραση συνδέεται στο Internet και ανοίγει η αρχική
σελίδα του Smart TV. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να
διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
Για περισσότερες πληροφορίες,
πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Δίκτυο.
Κλείσιμο Smart TV
Για να κλείσετε την αρχική σελίδα του Smart TV,
πατήστε  Σπίτι και επιλέξτε μια άλλη δραστηριότητα.
Συμβουλή
Για να εισαγάγετε κείμενο ή να πλοηγηθείτε πιο εύκολα σε
μια σελίδα Internet, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση
ένα πληκτρολόγιο USB και ένα ποντίκι USB.
Για περισσότερες πληροφορίες,
πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Πληκτρολόγιο USB ή Ποντίκι USB.
Η TP Vision Europe B.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη
για το περιεχόμενο και την ποιότητα του περιεχομένου που
παρέχεται από τους παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου.
Αρχική σελίδα Smart TV
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το Smart TV, θα χρειαστεί
να ρυθμίσετε τη σύνδεσή σας. Διαβάστε και αποδεχτείτε τους
όρους και τις προϋποθέσεις για να συνεχίσετε. Αν δεν θέλετε
να ρυθμίσετε το Smart TV, πατήστε  BACK.
1 - Τώρα στην τηλεόρασή σας
2 - Οι εφαρμογές σας
3 - Συλλογή εφαρμογών
4 - Internet
5 - Προτεινόμενες εφαρμογές
6 - Αναζήτηση
7 - Έγχρωμα πλήκτρα για έλεγχο
Γονικός έλεγχος
Οι εφαρμογές σας
Για να κλειδώσετε τις εφαρμογές με διαβάθμιση "Κατάλληλο
άνω των 18". . .
Μπορείτε να ξεκινήσετε εφαρμογές από την αρχική σελίδα
του Smart TV. Αν δεν υπάρχουν εφαρμογές στην αρχική
σελίδα, μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές από τη "Συλλογή
εφαρμογών".
Ρύθμιση του Smart TV
1 - Ενεργοποιήστε τον γονικό έλεγχο του Smart TV
επιλέγοντας Ενεργοποίηση και πατήστε OK.
2 - Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN ξεκλειδώματος της
επιλογής σας.
3 - Επιβεβαιώστε τον κωδικό PIN.
Οι εφαρμογές με διαβάθμιση "κατάλληλο άνω των 18" είναι
Συλλογή εφαρμογών
Στη "Συλλογή εφαρμογών", θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες
εφαρμογές.
Internet
49
Η εφαρμογή Internet ανοίγει τον Παγκόσμιο Ιστό στην
τηλεόρασή σας.
Μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε τοποθεσία Internet στην
τηλεόρασή σας, αλλά οι περισσότερες τοποθεσίες δεν είναι
προσαρμοσμένες για χρήση σε τηλεόραση.
- Ορισμένα πρόσθετα (π.χ. για την προβολή σελίδων ή βίντεο)
δεν είναι διαθέσιμα στην τηλεόρασή σας.
- Οι σελίδες Internet εμφανίζονται μία-μία και σε προβολή
πλήρους οθόνης.
πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Επαναφόρτωση για να
φορτώσετε ξανά τη σελίδα.
Ζουμ
Για να κάνετε ζουμ σε μια σελίδα εφαρμογής. . .
1 - Πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Ζουμ στη σελίδα.
2 - Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το
επίπεδο του ζουμ.
3 - Επιστρέψτε στην κανονική προβολή επαναφέροντας το
ρυθμιστικό.
Προτεινόμενες εφαρμογές
Προβολή πληροφοριών ασφαλείας
Σε αυτό το παράθυρο, η Philips παρουσιάζει μια σειρά
προτεινόμενων εφαρμογών για τη χώρα σας και εφαρμογών
Online TV ή μια επιλογή ταινιών προς ενοικίαση από
ηλεκτρονικά βιντεοκλάμπ. Μπορείτε να επιλέξετε και να
ανοίξετε τις εφαρμογές ή τις ταινίες αυτές απευθείας από το
παράθυρο "Προτεινόμενες εφαρμογές".
Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο ασφαλείας των σελίδων
μιας εφαρμογής.
Στη σελίδα μιας εφαρμογής, πατήστε  OPTIONS και
επιλέξτε Πληροφορίες ασφαλείας. Αν, κατά τη φόρτωση της
σελίδας, εμφανίζεται ένα λουκέτο  δίπλα στις πληροφορίες
φόρτωσης στο κάτω μέρος της οθόνης, η μεταφορά είναι
ασφαλής.
Αναζήτηση
Με την Αναζήτηση, μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές στη
"Συλλογή εφαρμογών".
Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο κειμένου,
επιλέξτε  και πατήστε OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές με βάση το όνομα, τον
τίτλο, το είδος ή μια περιγραφική λέξη-κλειδί.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αφήσετε το πεδίο κειμένου κενό
και να αναζητήσετε τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις/λέξειςκλειδιά για μια πληθώρα κατηγοριών. Στη λίστα των
εντοπισμένων λέξεων-κλειδιών, επιλέξτε μια λέξη-κλειδί και
πατήστε OK για να αναζητήσετε εφαρμογές με τη
συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.
Αποστολή σχολίων σχετικά με μια εφαρμογή
Επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε  Σχόλια για να
επιλέξετε το κουμπί "Μου αρέσει!" ή "Δεν μου αρέσει!" και
να μας στείλετε τις προτάσεις ή τις παρατηρήσεις σας.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε προβλήματα με τη λειτουργία
της εφαρμογής.
Διαχείριση των εφαρμογών σας
Στη λίστα εφαρμογών στην αρχική σελίδα του Smart TV
μπορείτε να κάνετε τα εξής. . .
• Αφαίρεση εφαρμογής
Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από τη λίστα, επιλέξτε το
εικονίδιο της εφαρμογής και πατήστε  Αφαίρεση. Η
εφαρμογή θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στη "Συλλογή
εφαρμογών".
• Μετακίνηση εφαρμογής
Για να αλλάξετε τη θέση μιας εφαρμογής στη λίστα, επιλέξτε
το εικονίδιο της εφαρμογής, πατήστε  Μετακίνηση και
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη για να μετακινήσετε την
εφαρμογή. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τη θέση.
• Διαχείριση εφαρμογής
Για να διαχειριστείτε μια εφαρμογή από τη λίστα, επιλέξτε το
εικονίδιο της εφαρμογής και πατήστε  Διαχείριση.
Άνοιγμα εφαρμογής
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, πρέπει πρώτα να την
προσθέσετε στη λίστα εφαρμογών στην αρχική σελίδα του
Smart TV. Μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές στη λίστα σας
από τη "Συλλογή εφαρμογών".
Η λίστα με τις εφαρμογές σας στην αρχική σελίδα του Smart
TV μπορεί να εκτείνεται σε πολλές σελίδες. Χρησιμοποιήστε
τα πλήκτρα-βέλη για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην
επόμενη σελίδα.
Άνοιγμα εφαρμογής
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή. . .
1 - Πατήστε  Σπίτι > Βοηθητικά προγράμματα >  Smart
TV.
2 - Στην αρχική σελίδα, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής
και πατήστε OK.
Σε μια εφαρμογή, πατήστε  BACK για να μεταβείτε ένα
βήμα ή μία σελίδα πίσω.
Συλλογή εφαρμογών
Ανοίξτε τη Συλλογή εφαρμογών στο Smart TV για να
περιηγηθείτε στις Εφαρμογές, τη συλλογή διαδικτυακών
τοποθεσιών που έχουν προσαρμοστεί για χρήση σε
τηλεόραση.
Κλείσιμο εφαρμογής
Βρείτε τις αντίστοιχες εφαρμογές για το YouTube, εθνικές
εφημερίδες, διαδικτυακά άλμπουμ φωτογραφιών κ.λπ.
Υπάρχουν εφαρμογές για την ενοικίαση βίντεο από
ηλεκτρονικά βιντεοκλάμπ, καθώς και εφαρμογές για την
παρακολούθηση προγραμμάτων που έχετε χάσει. Αν δεν
βρείτε αυτό που ψάχνετε στη Συλλογή εφαρμογών,
Για να κλείσετε μια εφαρμογή και να επιστρέψετε στην
αρχική σελίδα του Smart TV, πατήστε  Smart TV.
Ανανέωση σελίδας εφαρμογής
Αν η σελίδα μιας εφαρμογής δεν φορτώθηκε σωστά,
50
δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον Παγκόσμιο Ιστό και
περιηγηθείτε στο Internet από την τηλεόραση.
Λίστα ανά σταθμό αναμετάδοσης
Για να δείτε όλα τα προγράμματα του Online TV ανά σταθμό
αναμετάδοσης, πατήστε  Όλοι οι σταθμοί.
Επιλέξτε σταθμό αναμετάδοσης και πατήστε OK.
Εφαρμογές ενοικίασης βίντεο
* Εφόσον διατίθεται στην περιοχή σας.
Οι εφαρμογές βιντεοκλάμπ του Smart TV σάς παρέχουν τη
δυνατότητα να νοικιάζετε τις αγαπημένες σας ταινίες από
ηλεκτρονικά βιντεοκλάμπ. Μπορείτε να πληρώσετε με
ασφάλεια χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα.
Multi View
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το τρέχον τηλεοπτικό κανάλι
ενώ είστε στην εφαρμογή Smart TV ή στο Internet. Το Multi
view ανοίγει το τηλεοπτικό κανάλι σε μια μικρή οθόνη δίπλα
από την οθόνη του Smart TV.
Ενοικίαση ταινίας
1 - Ανοίξτε την εφαρμογή ενός βιντεοκλάμπ στη λίστα των
εφαρμογών σας ή επιλέξτε ένα προτεινόμενο βίντεο από την
αρχική σελίδα του Smart TV.
2 - Επιλέξτε μια ταινία.
3 - Πραγματοποιήστε την ηλεκτρονική πληρωμή.
4 - Αρχίστε να παρακολουθείτε την ταινία. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα  (Αναπαραγωγή) και 
(Προσωρινή διακοπή).
Για να ανοίξετε την προβολή Multi view…
1 - Πατήστε  SMART TV για να ανοίξετε το Smart TV.
2 - Άνοιγμα εφαρμογής.
3 - Πατήστε  MULTI VIEW για να ανοίξετε τη μικρή οθόνη.
4 - Πατήστε  + ή  – για να αλλάξετε το τηλεοπτικό κανάλι
στη μικρή οθόνη.
Στα περισσότερα βιντεοκλάμπ θα σας ζητηθεί να
δημιουργήσετε ένα λογαριασμό σύνδεσης.
Μετάδοση ροής βίντεο
Επαναφορά Smart TV
Με την τηλεόραση αυτή, μπορείτε να παρακολουθείτε
ενοικιαζόμενες ταινίες που αποστέλλονται με τη μορφή
μετάδοσης ροής βίντεο. Μπορείτε να παρακολουθείτε άμεσα
τις ταινίες. Μπορεί να χρειαστείτε έναν σκληρό δίσκο USB για
να αποθηκεύσετε ένα μέρος του buffer του βίντεο. Αν έχετε
συνδέσει στην τηλεόρασή σας έναν σκληρό δίσκο USB,
μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη ενοικιαζόμενων ταινιών από
καταστήματα βίντεο που προσφέρουν αποκλειστικά λήψη
ταινιών. Μπορείτε να διακόπτετε και να συνεχίζετε την
προβολή των ενοικιαζόμενων ταινιών που έχετε κατεβάσει.
Απευθυνθείτε στο βιντεοκλάμπ σχετικά με τη χρονική
διάρκεια ενοικίασης των ενοικιαζόμενων ταινιών.
Για επαναφορά της σύνδεσής σας στο Smart TV, εκκαθαρίστε
τη μνήμη Internet στην τηλεόραση.
Η επιλογή αυτή διαγράφει την εγγραφή στις υπηρεσίες Smart
TV της Philips, τη ρύθμιση γονικής διαβάθμισης, τα στοιχεία
σύνδεσης στις εφαρμογές βιντεοκλάμπ, τα αγαπημένα σας
στις εφαρμογές Smart TV, τους σελιδοδείκτες και το ιστορικό
Internet.
Για απαλοιφή της μνήμης Internet…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Απαλοιφή μνήμης Internet και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Διακίνηση δεδομένων Internet
Η μετάδοση ροής ή η λήψη πολλών βίντεο ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσμα να υπερβείτε το μηνιαίο όριο όγκου
δεδομένων Internet.
Online TV
Με την εφαρμογή Online TV στην αρχική σελίδα* του Smart
TV, μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα
που έχετε χάσει ή να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας
προγράμματα όποτε σας βολεύει.
Άνοιγμα Online TV
Για να ανοίξετε την εφαρμογή Online TV. . .
1 - Πατήστε  Smart TV.
2 - Στην αρχική σελίδα, επιλέξτε το εικονίδιο  Online TV και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε ένα πρόγραμμα στη σελίδα και πατήστε OK για
να αρχίσετε να το παρακολουθείτε. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα  (Αναπαραγωγή) και 
(Προσωρινή διακοπή).
51
16
• Ψυχρό λευκό - Στατικό χρώμα
Ambilight
16.2
Απενεργοποίηση Ambilight
16.1
Στυλ Ambilight
Για να απενεργοποιήσετε το Ambilight…
1 - Πατήστε  AMBILIGHT.
2 - Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Παρακολούθηση βίντεο
Μπορείτε να ρυθμίσετε το Ambilight για να
παρακολουθήσετε τα δυναμικά στοιχεία του βίντεο ή για να
εμφανίσετε ένα προκαθορισμένο στυλ χρώματος.
Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήστε το Ambilight.
16.3
Αν επιλέξετε Παρακολούθηση βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε
ένα από τα στυλ που ακολουθούν τη δυναμική της εικόνας
στην οθόνη της τηλεόρασής σας.
Ρυθμίσεις Ambilight
Φωτεινότητα Ambilight
Για να ορίσετε το στυλ του Ambilight…
1 - Πατήστε  AMBILIGHT.
2 - Επιλέξτε Παρακολούθηση βίντεο και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε το στυλ που θέλετε και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Με τη ρύθμιση Φωτεινότητα Ambilight, μπορείτε να
επιλέξετε το επίπεδο φωτεινότητας του Ambilight.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Ambilight και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε
στο μενού.
3 - Επιλέξτε Φωτεινότητα και πατήστε OK.
4 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Τα διαθέσιμα στυλ Παρακολούθησης βίντεο είναι…
• Τυπικό - Ιδανικό για καθημερινή παρακολούθηση
τηλεόρασης
• Φυσικό - Αποδίδει την εικόνα ή τον ήχο όσο το δυνατόν πιο
πιστά
• Καθηλωτικό - Ιδανικό για ταινίες δράσης
• Ζωντανό - Ιδανικό για συνθήκες ημέρας
• Παιχνίδι - Ιδανικό για παιχνίδι
• Άνεση - Ιδανικό για ένα ήσυχο βράδυ
• Χαλάρωση - Ιδανικό για μια αίσθηση χαλάρωσης
Κορεσμός Αmbilight
Με τη ρύθμιση Κορεσμός του Ambilight, μπορείτε να
επιλέξετε το επίπεδο κορεσμού του Ambilight.
Παρακολούθηση χρώματος
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
Μπορείτε να ρυθμίσετε το Ambilight για να
παρακολουθήσετε τα δυναμικά στοιχεία του βίντεο ή για να
εμφανίσετε ένα προκαθορισμένο στυλ χρώματος.
Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήστε το Ambilight.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Ambilight και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε
στο μενού.
3 - Επιλέξτε Κορεσμός και πατήστε OK.
4 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν επιλέξετε Παρακολούθηση χρώματος, μπορείτε να
επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα στυλ χρωμάτων.
Για να ορίσετε το στυλ του Ambilight…
1 - Πατήστε  AMBILIGHT.
2 - Επιλέξτε Παρακολούθηση χρώματος και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε το στυλ που θέλετε και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
16.4
Ρυθμίσεις Ambilight για
προχωρημένους
Τα διαθέσιμα στυλ Παρακολούθησης χρώματος είναι…
• Καυτή λάβα - Χρωματικές παραλλαγές του κόκκινου
• Βυθός - Χρωματικές παραλλαγές του μπλε
• Φύση - Χρωματικές παραλλαγές του πράσινου
• Θερμό λευκό - Στατικό χρώμα
52
+ hue > Διαμόρφωση λαμπτήρων hue.
2 - Επιλέξτε Εκκίν τώρα και πατήστε OK. Η τηλεόραση θα
αναζητήσει το Philips Hue Bridge. Αν η τηλεόραση δεν είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυό σας, θα ξεκινήσει πρώτα την
εγκατάσταση δικτύου. Εάν η επιλογή Philips Hue Bridge
εμφανίζεται στη λίστα.
Χρώμα τοίχου
Με τη ρύθμιση Χρώμα τοίχου, μπορείτε να εξουδετερώσετε
την επίδραση του χρωματιστού τοίχου στα χρώματα του
Ambilight. Επιλέξτε το χρώμα του τοίχου πίσω από την
τηλεόραση και η τηλεόραση θα τροποποιήσει τα χρώματα
του Ambilight ώστε να εμφανίζονται κανονικά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της
τηλεόρασης στο οικιακό σας δίκτυο, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ρυθμίσεις δικτύου.
Για να επιλέξετε το χρώμα του τοίχου . . .
1 - Πατήστε , επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Ambilight και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε
στο μενού.
3 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Χρώμα τοίχου και πατήστε OK.
4 - Στην παλέτα χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει
με το χρώμα του τοίχου πίσω από την τηλεόραση.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Βήμα 2 - Hue Bridge
Στο επόμενο βήμα, θα συνδέσετε την τηλεόραση με το Philips
Hue Bridge.
Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με ένα hue Bridge.
Για να συνδέσετε το hue Bridge...
1 - Όταν η τηλεόραση συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο, θα
εμφανίσει τα διαθέσιμα hue Bridge. Αν η τηλεόραση δεν
εντόπισε ακόμα το Hue Bridge, επιλέξτε Σάρωση πάλι και
πατήστε OK.
Αν η τηλεόραση εντοπίσει το μοναδικό Hue Bridge που
διαθέτετε, επιλέξτε το όνομα του Hue Bridge και πατήστε OK.
Αν έχετε περισσότερα από ένα Hue Bridge διαθέσιμα,
επιλέξτε το Hue Bridge που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και
πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Έναρξη και πατήστε OK.
3 - Μεταβείτε στο Philips Hue Bridge και πατήστε το κουμπί
σύνδεσης στο κέντρο της συσκευής. Με αυτήν την ενέργεια
θα συνδέσετε το hue Bridge με την τηλεόραση. Θα πρέπει να
πατήσετε το κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων. Η τηλεόραση
θα επιβεβαιώσει αν έχει πλέον συνδεθεί ένα hue Bridge σε
αυτήν.
4 - Επιλέξτε OK και πατήστε OK.
Απενεργοποίηση τηλεόρασης
Με τη ρύθμιση Απενεργοποίηση τηλεόρασης μπορείτε να
ρυθμίσετε το Ambilight να απενεργοποιείται αμέσως ή να
σβήνει σταδιακά όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση. Με το
σταδιακό σβήσιμο, έχετε χρόνο να ανάψετε τα φώτα του
καθιστικού σας.
Για να επιλέξετε τον τρόπο απενεργοποίησης του Ambilight…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Ambilight και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε
στο μενού.
3 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Απενεργ τηλεόρ και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε Σταδιακή απαλοιφή και σβήσιμο ή Άμεση
απενεργοποίηση.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Όταν το Philips Hue Bridge συνδεθεί με την τηλεόραση,
μεταβείτε στη σελίδα Λαμπτήρες Hue.
16.5
Ambilight+hue
Βήμα 3 - Λαμπτήρες Hue
Ρύθμιση λαμπτήρων Hue
Στο επόμενο βήμα, θα επιλέξετε τους λαμπτήρες hue της
Philips που πρέπει να ακολουθούν το Ambilight.
Μπορείτε να επιλέξετε έως και 9 λαμπτήρες Philips hue για το
Ambilight+hue.
Βήμα 1 - Δίκτυο
Στο πρώτο βήμα, θα προετοιμάσετε την τηλεόραση
ώστε να εντοπίσει το Philips Hue Bridge. Η τηλεόραση
και το Philips hue Bridge πρέπει να είναι συνδεδεμένα
στο ίδιο δίκτυο.
Για να επιλέξετε λαμπτήρες για το Ambilight+hue…
1 - Στη λίστα, επισημάνετε τους λαμπτήρες που πρέπει να
παρακολουθούν το Ambilight. Για να επισημάνετε έναν
λαμπτήρα, επιλέξτε το όνομα του λαμπτήρα και πατήστε OK.
Όταν επισημαίνετε έναν λαμπτήρα, ο λαμπτήρας θα
αναβοσβήσει μία φορά.
2 - Όταν είστε έτοιμοι, επιλέξτε OK και πατήστε OK.
Ρύθμιση…
1 - Συνδέστε το Philips Hue Bridge στην πρίζα.
2 - Συνδέστε το Philips Hue Bridge στον ίδιο δρομολογητή που
χρησιμοποιείτε για την τηλεόραση — χρησιμοποιήστε
καλώδιο Ethernet για τη σύνδεση.
3 - Ανάψτε τους λαμπτήρες hue.
Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση…
1 - Πατήστε  > Όλες οι ρυθμίσεις > Ambilight > Ambilight
53
Επαναφορά τρέχουσας ρύθμισης του Ambilight+hue.
Βήμα 4 - Ρύθμιση λαμπτήρα
Στο επόμενο βήμα, θα ρυθμίσετε κάθε λαμπτήρα hue της
Philips ξεχωριστά.
Για να διαμορφώσετε κάθε λαμπτήρα Hue…
1 - Επιλέξτε έναν λαμπτήρα για να τον ρυθμίσετε και
πατήστε OK. Ο λαμπτήρας που επιλέξατε αναβοσβήνει.
2 - Επιλέξτε Έναρξη και πατήστε OK.
3 - Αρχικά, υποδείξτε πού έχετε τοποθετήσει το λαμπτήρα σε
σχέση με την τηλεόραση. Αν ρυθμίσετε σωστά τη Γωνία, θα
στείλετε το σωστό χρώμα Ambilight στο λαμπτήρα. Επιλέξτε
το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τη θέση.
4 - Στη συνέχεια, υποδείξτε την Απόσταση ανάμεσα στο
λαμπτήρα και την τηλεόραση. Όσο πιο πολύ απέχει από την
τηλεόραση, τόσο πιο αδύναμο είναι το χρώμα του Ambilight.
Επιλέξτε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την απόσταση.
5 - Τέλος, ορίστε τη Φωτεινότητα του λαμπτήρα. Επιλέξτε το
ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.
6 - Για να σταματήστε τη ρύθμιση του λαμπτήρα,
επιλέξτε OK και πατήστε OK.
7 - Στο μενού Ρύθμιση Ambilight+hue, μπορείτε να κάνετε το
ίδιο για κάθε λαμπτήρα.
8 - Όταν ρυθμίσετε όλους τους λαμπτήρες Ambilight+hue,
επιλέξτε Τέλος και πατήστε OK.
Το Ambilight+hue είναι έτοιμο για χρήση.
Ρυθμίσεις Ambilight+hue
 > Όλες οι ρυθμίσεις > Ambilight > Ambilight +
hue > Απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση Ambilight+hue
 > Όλες οι ρυθμίσεις > Ambilight > Ambilight +
hue > Καθηλωτικό
Πατήστε τα βέλη  (επάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε την
ακρίβεια του Ambilight στους λαμπτήρες hue.
 > Όλες οι ρυθμίσεις > Ambilight > Ambilight +
hue > Lounge light+hue
Εάν έχετε εγκαταστήσει το Ambilight+hue, μπορείτε να
αφήσετε τους λαμπτήρες Ηue να ακολουθήσουν το Lounge
light από το Ambilight. Οι λαμπτήρες Ηue της Philips θα
επεκτείνουν το εφέ Lounge light στο δωμάτιο.
 > Όλες οι ρυθμίσεις > Ambilight > Ambilight +
hue > Προβολή διαμόρφωσης
Προβολή τρέχουσας ρύθμισης για Ambilight+hue, δίκτυο,
Bridge και λαμπτήρες.
 > Όλες οι ρυθμίσεις > Ambilight > Ambilight +
hue > Επαναφορά διαμόρφωσης
54
17
17.3
Multi room
Χρήση του Multi room
17.1
Πρώτη χρήση
Πληροφορίες για το Multi room
Όταν ξεκινάτε το Multi room για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε
και τις δύο τηλεοράσεις.
Με το Multi Room μπορείτε να παρακολουθείτε ένα
τηλεοπτικό πρόγραμμα που προέρχεται από άλλη τηλεόραση
στο σπίτι σας. Το πρόγραμμα μεταδίδεται από τη μία
τηλεόραση στην άλλη. Μπορείτε να παρακολουθείτε
τηλεοπτικά προγράμματα σε μια τηλεόραση χωρίς σύνδεση
κεραίας ή χωρίς δική της συνδρομητική έξυπνη κάρτα.
Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε εγγεγραμμένα
τηλεοπτικά προγράμματα από μια τηλεόραση με
συνδεδεμένο σκληρό δίσκο.
Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ των δύο
τηλεοράσεων, η άλλη τηλεόραση θα εμφανιστεί αυτόματα
στο μενού Περιήγηση δικτύου, ακόμα και όταν είναι σε
κατάσταση αναμονής.
Μετάδοση ροής τηλεοπτικού καναλιού
Με τη λειτουργία Multi Room, μπορείτε να παρακολουθείτε
το τηλεοπτικό κανάλι που προβάλλεται τη συγκεκριμένη
στιγμή ή να ανοίξετε τη λίστα καναλιών της άλλης
τηλεόρασης. Αν επιλέξετε ένα κανάλι από τη λίστα, η άλλη
τηλεόραση θα μεταβεί επίσης στο κανάλι που επιλέξατε. Αν η
άλλη τηλεόραση διαθέτει ενσωματωμένο δορυφορικό δέκτη
με εγκατεστημένα κανάλια ή έναν συνδεδεμένο σκληρό δίσκο
(HDD) με εγγραφές*, μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε
αυτό το περιεχόμενο σε αυτή την τηλεόραση. Δεν είναι
δυνατή η αλλαγή καναλιών όταν η άλλη τηλεόραση
πραγματοποιεί εγγραφή ή όταν βρίσκεται στη λειτουργία
Προσωρινή διακοπή τηλεόρασης.
Η τηλεόραση που μεταδίδει το πρόγραμμα στην άλλη
τηλεόραση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και συντονισμένη
στο κανάλι ή να αναπαραγάγει την εγγραφή.
Η μετάδοση ροής ενός τηλεοπτικού προγράμματος με το
Multi Room μειώνει την ανάλυση της εικόνας σε 720p το
μέγιστο. Δεν μπορείτε να μεταδίδετε ραδιοφωνικά κανάλια.
Ορισμένοι σταθμοί αναμετάδοσης προστατεύουν τα
προγράμματά τους ώστε να αποτρέπεται η ροή αυτού του
είδους.
17.2
Για να παρακολουθήσετε ένα τηλεοπτικό κανάλι από την
άλλη τηλεόραση . . .
1 - Βεβαιωθείτε ότι η άλλη τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
2 - Σε αυτή την τηλεόραση, πατήστε  SOURCES,
επιλέξτε Περιήγηση δικτύου και πατήστε OK.
3 - Αν η τηλεόραση δεν έχει συνδεθεί ακόμα στο οικιακό σας
δίκτυο, η εγκατάσταση του δικτύου θα ξεκινήσει αυτόματα.
Αν η τηλεόραση έχει συνδεθεί ήδη, μεταβείτε στο βήμα 4.
4 - Στο μενού Περιήγηση δικτύου, επιλέξτε το όνομα της
άλλης τηλεόρασης και πατήστε OK. Αν έχετε αρκετές
τηλεοράσεις στο σπίτι σας, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε το
όνομα της άλλης τηλεόρασης. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την
ενέργεια στην ίδια την τηλεόραση.
5 - Επιλέξτε τι θέλετε να παρακολουθήσετε από την άλλη
τηλεόραση. . .
• για να παρακολουθήσετε το κανάλι της άλλης τηλεόρασης
που προβάλλεται τη συγκεκριμένη στιγμή, επιλέξτε Τρέχον
κανάλι και πατήστε OK.
• για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών της άλλης τηλεόρασης,
επιλέξτε Παρακολ τηλεόρασης και πατήστε  (δεξί).
• για να ανοίξετε τη λίστα των δορυφορικών καναλιών της
άλλης τηλεόρασης, επιλέξτε Παρακολούθηση δορυφ. και
πατήστε  (δεξί).
• για να ανοίξετε τη λίστα των εγγραφών* στην άλλη
τηλεόραση, επιλέξτε Παρακολούθηση εγγραφών και
πατήστε  (δεξί).
• μπορείτε να αλλάξετε κανάλια με τα πλήκτρα  + και  -.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή καναλιών όταν η άλλη τηλεόραση
πραγματοποιεί εγγραφή ή όταν βρίσκεται στη λειτουργία
Προσωρινή διακοπή τηλεόρασης.
Τι χρειάζεστε
Για μετάδοση ενός τηλεοπτικού προγράμματος από μια
τηλεόραση σε μια άλλη, το πρόγραμμα πρέπει να προέρχεται
από ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι.
Οι δύο τηλεοράσεις πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το
ασύρματο οικιακό σας δίκτυο. Για περισσότερες
πληροφορίες, πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ασύρματο δίκτυο.
Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Ενεργοποίηση με Wi-Fi
(WoWLAN) είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις τηλεόρασης
και στις δύο τηλεοράσεις.
Για να ελέγξετε αυτή τη ρύθμιση σε αυτήν την τηλεόραση…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ενεργοποίηση με Wi-Fi (WoWLAN) και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
55
Όνομα δικτύου τηλεόρασης
Αν έχετε πάνω από μία τηλεοράσεις στο οικιακό σας δίκτυο,
μπορείτε να δώσετε στην τηλεόραση ένα μοναδικό όνομα.
Για να αλλάξετε το όνομα της τηλεόρασης…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Δίκτυο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Όνομα δικτύου τηλεόρασης και πατήστε OK.
3 - Εισαγάγετε το όνομα με το πληκτρολόγιο οθόνης.
4 - Επιλέξτε Ολοκληρ για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
56
18
Ηχεία
Ρυθμίσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ηχεία τηλεόρασης.
18.1
Γρήγορες ρυθμίσεις
Ρολόι
Μετάβαση στο μενού Γρήγορων
ρυθμίσεων
Εμφανίστε το ρολόι στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης της
τηλεόρασης.
Πατήστε το πλήκτρο  SETUP στο τηλεχειριστήριο, για
να βρείτε τις συχνά ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά
στο μενού γρήγορων ρυθμίσεων.
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας
Ρυθμίσεις Eco
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Χρονοδιακ απενεργ.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ρυθμίσεις Eco.
18.2
Εικόνα
Στυλ εικόνας
Στυλ εικόνας
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Στυλ εικόνας.
Επιλογή στυλ
Για εύκολη προσαρμογή της εικόνας, μπορείτε να επιλέξετε
ένα προεπιλεγμένο στυλ εικόνας.
Φορμά εικόνας
1 - Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε .
2 - Επιλέξτε Εικόνα > Στυλ εικόνας και επιλέξτε ένα από τα
στυλ της λίστας.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Μορφή εικόνας.
Τα διαθέσιμα στυλ είναι...
Στυλ ήχου
• Εξατομικευμένο - Οι προτιμήσεις εικόνας που ορίζετε κατά
την πρώτη εκκίνηση.
• Ζωντανό - Ιδανικό για προβολή στη διάρκεια της ημέρας
• Φυσικό - Ρυθμίσεις φυσικής εικόνας
• Τυπικό - Η ρύθμιση με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση
ενέργειας - Εργοστασιακή ρύθμιση
• Ταινία - Ιδανικό για την παρακολούθηση ταινιών
• Φωτογραφία - Ιδανικό για προβολή φωτογραφιών
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Στυλ ήχου.
Ένταση ακουστικών
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ένταση ακουστικών.
Προσαρμογή στυλ
Οποιαδήποτε ρύθμιση εικόνας κι αν προσαρμόσετε, όπως
Χρώμα ή Αντίθεση, αποθηκεύεται στο Στυλ εικόνας που έχει
επιλεγεί τη δεδομένη στιγμή. Αυτό σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε κάθε στυλ.
Μόνο το Εξατομικευμένο στυλ μπορεί να αποθηκεύσει τις
ρυθμίσεις του για κάθε συνδεδεμένη συσκευή στο μενού
Πηγές.
57
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Επαναφορά στυλ
Το επιλεγμένο στυλ θα αποθηκεύσει τις αλλαγές που κάνατε.
Συνιστούμε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας μόνο για
το στυλ Προσωπικός. Το "Εξατομικευμένο" στυλ εικόνας
μπορεί να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις του για κάθε
μεμονωμένη συνδεδεμένη συσκευή από το μενού "Πηγές".
Ευκρίνεια
Για επαναφορά του στυλ στην αρχική του ρύθμιση…
Με τη ρύθμιση Ευκρίνεια, μπορείτε να προσαρμόσετε το
επίπεδο ευκρίνειας των λεπτομερειών της εικόνας.
1 - Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε .
2 - Επιλέξτε Εικόνα > Στυλ εικόνας και επιλέξτε το στυλ
εικόνας που θέλετε να επαναφέρετε.
3 - Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Επαναφ στυλ και
πατήστε OK. Γίνεται επαναφορά του στυλ.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ρυθμίσετε την ευκρίνεια…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ευκρίνεια και πατήστε  (δεξί).
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Σπίτι ή κατάστημα
Αν κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το Στυλ
εικόνας επανέρχεται στη ρύθμιση Ζωντανό, τότε η τοποθεσία
της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Κατάστημα. Μια
ρύθμιση που προορίζεται για τη διαφημιστική προώθηση του
προϊόντος σε κατάστημα.
Ρυθμίσεις εικόνας για προχωρημένους
Παιχνίδι ή υπολογιστής
Όταν συνδέετε μια συσκευή, η τηλεόραση αναγνωρίζει τον
τύπο της και δίνει σε κάθε συσκευή ένα σωστό όνομα
τύπου. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα τύπου. Αν
οριστεί σωστό όνομα τύπου για μια συσκευή, η τηλεόραση
μεταβαίνει αυτόματα στις ιδανικές ρυθμίσεις τηλεόρασης
όταν μεταβαίνετε σε αυτή τη συσκευή από το μενού "Πηγές".
Για να ρυθμίσετε την τηλεόραση για χρήση στο σπίτι...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Τοποθεσία > Αρχική σελίδα και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν έχετε κονσόλα παιχνιδιών με ενσωματωμένη συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray Disc, μπορεί να έχετε ορίσει το όνομα
τύπου σε Blu-ray Disc. Με την επιλογή Παιχνίδι ή
υπολογιστής μπορείτε να μεταβείτε μη αυτόματα στις
ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδια. Μην ξεχνάτε να
απενεργοποιείτε τη ρύθμιση "Παιχνίδια ή υπολογιστής" όταν
επιστρέφετε στην παρακολούθηση τηλεόρασης.
Ρυθμίσεις εικόνας
Χρώμα
Με τη ρύθμιση Χρώμα, μπορείτε να προσαρμόσετε τον
κορεσμό των χρωμάτων της εικόνας.
Για να μεταβείτε στις ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδι ή
υπολογιστή με μη αυτόματο τρόπο…
Για να ρυθμίσετε το χρώμα…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα > Για προχ/νους και
πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Παιχνίδι ή υπολογιστής και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Παιχνίδι, Υπολογιστής ή Τηλεόραση.
4 - Πατήστε  (αριστερό) για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω ή
πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Χρώμα και πατήστε  (δεξί).
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρυθμίσεις χρώματος
Αντίθεση
Βελτίωση χρώματος
Με τη ρύθμιση Αντίθεση, μπορείτε να προσαρμόσετε την
αντίθεση της εικόνας.
Με τη ρύθμιση Βελτίωση χρώματος, μπορείτε να βελτιώσετε
την ένταση του χρώματος και τις λεπτομέρειες των φωτεινών
χρωμάτων.
Για να ρυθμίσετε την αντίθεση…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Αντίθεση και πατήστε  (δεξί).
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
58
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Χρώμα > Βελτίωση
χρώματος και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Μέγιστη, Μεσαία, Ελάχιστη ή Κλειστή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντίθεση > Λειτουργία
αντίθεσης και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Τυπική, Βέλτιστη ισχύς, Βέλτιστη εικόνα,
ή Κλειστό.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Θερμοκρ χρωμάτων
Με τη ρύθμιση Θερμοκρασία χρώμ, μπορείτε να ρυθμίσετε
την εικόνα σε μια προεπιλεγμένη θερμοκρασία χρώματος.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Συνήθης και να ορίσετε
μια δική σας ρύθμιση θερμοκρασίας από την
επιλογή Προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος. Οι
ρυθμίσεις "Θερμοκρασία χρώματος" και "Προσαρμοσμένη
θερμοκρασία χρώματος" προορίζονται για έμπειρους
χρήστες.
Δυναμική αντίθεση
Με τη Δυναμική αντίθεση, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο
στο οποίο η τηλεόραση βελτιώνει αυτόματα τις λεπτομέρειες
σε περιοχές της εικόνας με χαμηλό, μέτριο και έντονο
φωτισμό.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
Για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντίθεση > Δυναμική
αντίθεση και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Μέγιστη, Μεσαία, Ελάχιστη ή Κλειστή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Χρώμα > Θερμοκρασία
χρώματος και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Κανονική, Θερμή ή Ψυχρή. Εναλλακτικά,
επιλέξτε Προσαρμογή αν θέλετε να προσαρμόσετε μόνοι σας
μια θερμοκρασία χρώματος.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Φωτεινότητα
Με τη ρύθμιση Φωτεινότητα, μπορείτε να ρυθμίσετε το
επίπεδο φωτεινότητας του σήματος εικόνας. Η ρύθμιση
"Φωτεινότητα" πρέπει να χρησιμοποιείται από έμπειρους
χρήστες. Συνιστούμε στους άπειρους χρήστες να
προσαρμόσουν τη φωτεινότητα της εικόνας με τη
ρύθμιση Αντίθεση.
Προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος
Με τη ρύθμιση Προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος,
μπορείτε να ορίσετε μια θερμοκρασία χρώματος μόνοι σας.
Για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος,
επιλέξτε πρώτα Προσαρμογή στο μενού θερμοκρασίας
χρώματος. Η ρύθμιση "Προσαρμοσμένη θερμοκρασία
χρώματος" προορίζεται για έμπειρους χρήστες.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντίθεση > Φωτεινότητα και
πατήστε OK.
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Χρώμα > Προσαρμοσμένη
θερμοκρασία χρώματος και πατήστε OK.
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αντίθεση βίντεο
Με τη ρύθμιση Αντίθεση βίντεο, μπορείτε να μειώσετε την
αντίθεση βίντεο.
Ρυθμίσεις αντίθεσης
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
Λειτουργίες αντίθεσης
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντίθεση > Αντίθεση βίντεο και
πατήστε OK.
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
Με τη Λειτουργία αντίθεσης, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο
στο οποίο μπορεί να περιοριστεί η κατανάλωση ρεύματος,
μειώνοντας την ένταση της φωτεινότητας της οθόνης.
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για βέλτιστη κατανάλωση
ρεύματος ή για εικόνες με βέλτιστη ένταση φωτεινότητας.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
59
κλείσετε το μενού.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Προηγμένο > Ευκρίνεια > MPEG μείωση
τεχνουργημάτων και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3 - Επιλέξτε Μέγιστο, Μέτρια, Ελάχιστο ή Κλειστό.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Gamma
Με τη ρύθμιση Gamma, μπορείτε να ορίσετε μια μη γραμμική
ρύθμιση για το φωτισμό και την αντίθεση της εικόνας. Η
ρύθμιση Gamma πρέπει να χρησιμοποιείται από έμπειρους
χρήστες.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
Natural Motion
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντίθεση > Gamma και
πατήστε OK.
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Με τη ρύθμιση Natural Motion, μπορείτε να μειώσετε το
τρεμόπαιγμα της κίνησης που εμφανίζεται στις ταινίες στην
τηλεόραση. Με το Natural Motion, όλες οι κινήσεις γίνονται
ομαλές και ρέουσες.
Για να ρυθμίσετε το φαινόμενο τρεμοπαίγματος…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Προηγμένο > Κίνηση > Natural motion και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Μέγιστη, Μεσαία, Ελάχιστη ή Κλειστή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρυθμίσεις ευκρίνειας
Ultra ανάλυση
Η λειτουργία Ultra ανάλυση προσφέρει απαράμιλλη
ευκρίνεια στις γραμμές και τα περιγράμματα.
Φορμά εικόνας
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Ευκρίνεια > Ultra ανάλυση και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. ή Απενεργ.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρυθμίσεις κάλυψης οθόνης
Αν η εικόνα δεν γεμίζει εντελώς την οθόνη, αν εμφανίζονται
μαύρες γραμμές στο επάνω ή το κάτω μέρος ή και στις δύο
πλευρές, μπορείτε να προσαρμόσετε την εικόνα ώστε να
γεμίζει πλήρως την οθόνη.
Για να επιλέξετε μία από τις βασικές ρυθμίσεις κάλυψης
οθόνης…
Μείωση θορύβου
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Φορμά εικόνας και πατήστε  (δεξί).
3 - Επιλέξτε Πλήρης οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη ή
Ευρεία οθόνη και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Με τη ρύθμιση Μείωση θορύβου, μπορείτε να φιλτράρετε
και να μειώσετε το επίπεδο θορύβου εικόνας.
Για να ρυθμίσετε τη μείωση θορύβου…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Προηγμένο > Ευκρίνεια > Μείωση θορύβου και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε Μέγιστη, Μεσαία, Ελάχιστη ή Κλειστή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
• Πλήρης οθόνη - Η εικόνα μεγεθύνεται αυτόματα ώστε να
καλύπτει την οθόνη. Η παραμόρφωση της εικόνας είναι
ελάχιστη και οι υπότιτλοι παραμένουν ορατοί. Ακατάλληλο
για προβολή περιεχομένου από υπολογιστή. Ορισμένες
μορφές εικόνας μπορεί να συνεχίσουν να εμφανίζουν μαύρες
γραμμές.
• Προσαρμογή στην οθόνη - Η εικόνα μεγεθύνεται
αυτόματα ώστε να καλύπτει την οθόνη όσο το δυνατόν
περισσότερο χωρίς παραμόρφωση. Μπορεί να εμφανίζονται
μαύρες γραμμές. Ακατάλληλο για προβολή περιεχομένου από
υπολογιστή.
Μείωση τεχνουργημάτων MPEG
Με τη ρύθμιση Mpeg μείωση τεχνουργημάτων, μπορείτε να
εξομαλύνετε τις ψηφιακές μεταβάσεις στην εικόνα. Τα
τεχνουργήματα MPEG εμφανίζονται κυρίως ως τετραγωνάκια
ή ακανόνιστες άκρες στις εικόνες.
Για να μειώσετε τα τεχνουργήματα MPEG…
60
λίστας.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Προηγμένο
Αν οι δύο βασικές ρυθμίσεις δεν αρκούν για τη μορφή της
εικόνας που θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
ρυθμίσεις για προχωρημένους. Με τις ρυθμίσεις για
προχωρημένους, ορίζετε μη αυτόματα τη μορφή της εικόνας
στην οθόνη σας.
Τα διαθέσιμα στυλ είναι...
• Εξατομικευμένο - Οι προτιμήσεις ήχου που ορίζετε κατά την
πρώτη εκκίνηση.
• Αρχικό - Ρύθμιση πιο φυσικού ήχου
• Ταινία - Ιδανικό για την παρακολούθηση ταινιών
• Μουσική - Ιδανικό για ακρόαση μουσικής
• Παιχνίδι - Ιδανικό για παιχνίδι
• Νέα - Ιδανικό για την παρακολούθηση ομιλιών
Μπορείτε να μεγεθύνετε, να επεκτείνετε ή να αλλάξετε τη
θέση της εικόνας έως ότου εμφανιστεί αυτό που θέλετε (π.χ.
υπότιτλοι που λείπουν ή κυλιόμενα banner κειμένου). Αν
μορφοποιήσετε την εικόνα για μια συγκεκριμένη πηγή, όπως
μια συνδεδεμένη κονσόλα παιχνιδιών, μπορείτε να
επιστρέψετε σε αυτή τη ρύθμιση την επόμενη φορά που θα
χρησιμοποιήσετε την κονσόλα παιχνιδιών. Η τηλεόραση
αποθηκεύει την τελευταία ρύθμιση που κάνατε για κάθε
σύνδεση.
Επαναφορά στυλ
Έχοντας επιλέξει το στυλ ήχου, μπορείτε να ορίσετε
οποιαδήποτε ρύθμιση ήχου από τη
διαδρομή Ρύθμιση > Ήχος…
Για να ορίσετε τη μορφή μιας εικόνας μη αυτόματα…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εικόνα και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Φορμά εικόνας και πατήστε  (δεξί).
3 - Επιλέξτε Για προχ/νους και πατήστε OK.
4 - Χρησιμοποιήστε τις επιλογές Τελευταία
ρύθμιση, Μετατόπιση, Ζουμ, Επέκταση ή Αυθεντικό για να
προσαρμόσετε την εικόνα. Επιλέξτε Αναίρεση για να
επιστρέψετε στη ρύθμιση που είχε η εικόνα όταν ανοίξατε
την επιλογή Μορφή εικόνας.
• Τελευταία ρύθμιση – Επιλέξτε το για να επιστρέψετε στην
τελευταία ρύθμιση.
• Μετατόπιση – Επιλέξτε τα βέλη για να μετατοπίσετε την
εικόνα. Μπορείτε να μετατοπίσετε την εικόνα μόνο όταν την
έχετε μεγεθύνει.
• Ζουμ – Επιλέξτε τα βέλη για μεγέθυνση.
• Επέκταση – Επιλέξτε τα βέλη για να επεκτείνετε την εικόνα
κάθετα ή οριζόντια.
• Αυθεντικό – Εμφανίζει την αυθεντική μορφή της
εισερχόμενης εικόνας. Αυτή είναι 1:1 pixel σε μορφή pixel.
Ειδική λειτουργία για περιεχόμενο HD ή περιεχόμενο από
υπολογιστή.
• Αναίρεση – Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να επιστρέψετε
στη μορφή εικόνας με την οποία ξεκινήσατε.
Το επιλεγμένο στυλ θα αποθηκεύσει τις αλλαγές που κάνατε.
Συνιστούμε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ήχου μόνο για το
στυλ Προσωπικός. Το στυλ ήχου "Προσωπικός" μπορεί να
αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις του για κάθε μεμονωμένη
συνδεδεμένη συσκευή στο μενού "Πηγές".
Για επαναφορά του στυλ στην αρχική του ρύθμιση…
1 - Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε .
2 - Επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3 - Επιλέξτε Στυλ ήχου και επιλέξτε το στυλ ήχου που θέλετε
να επαναφέρετε.
4 - Πατήστε το έγχρωμο πλήκτρο  Επαναφ στυλ. Γίνεται
επαναφορά του στυλ.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρυθμίσεις ήχου
Μπάσα
Με τη ρύθμιση Μπάσα, μπορείτε να προσαρμόσετε το
επίπεδο των χαμηλών τόνων στον ήχο.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
18.3
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Μπάσα και πατήστε  (δεξί).
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ήχος
Στυλ ήχου
Επιλογή στυλ
Για εύκολη προσαρμογή του ήχου, μπορείτε να επιλέξετε μια
προεπιλεγμένη ρύθμιση, χρησιμοποιώντας την επιλογή "Στυλ
ήχου".
Πρίμα
1 - Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε .
2 - Επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο
μενού.
3 - Επιλέξτε Στυλ ήχου και επιλέξτε ένα από τα στυλ της
Με τη ρύθμιση Πρίμα, μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο
των υψηλών τόνων στον ήχο.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο…
61
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Πρίμα και πατήστε  (δεξί).
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
την τιμή.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Λειτουργία Surround
Μπορείτε να επιλέξετε από πού θέλετε να ακούτε τον ήχο της
τηλεόρασης και πώς να τον ελέγχετε.
• Αν επιλέξετε Ηχεία τηλεόρασης > Απενεργ., τα ηχεία της
τηλεόρασης είναι πάντα ανενεργά.
• Αν επιλέξετε Ηχεία τηλεόρασης > Ενεργ., τα ηχεία της
τηλεόρασης είναι πάντα ενεργά.
Ηχεία τηλεόρασης
Μπορείτε να στείλετε τον ήχο της τηλεόρασης σε μια
συνδεδεμένη συσκευή ήχου (Home Cinema ή ηχοσύστημα).
Με τη ρύθμιση Λειτουργία Surround, μπορείτε να ρυθμίσετε
το εφέ του ήχου που παράγουν τα ηχεία της τηλεόρασης.
Για να ορίσετε τη λειτουργία Surround…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Λειτ surround και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε Στερεοφωνικός ή Incredible surround.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν υπάρχει μια συνδεδεμένη συσκευή ήχου με HDMI CEC,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις EasyLink.
• Αν επιλέξετε EasyLink, η τηλεόραση θα στέλνει τον
τηλεοπτικό ήχο στη συσκευή ήχου. Όταν η συσκευή
αναπαραγάγει τον ήχο της τηλεόρασης, τα ηχεία της
τηλεόρασης απενεργοποιούνται.
• Αν επιλέξετε Αυτόμ. εκκίνηση EasyLink, η τηλεόραση
ενεργοποιεί τη συσκευή ήχου, στέλνει τον τηλεοπτικό ήχο στη
συσκευή και απενεργοποιεί τα ηχεία της τηλεόρασης.
Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "EasyLink" ή "Αυτόματη
εκκίνηση EasyLink", μπορείτε να μεταβείτε στα ηχεία της
τηλεόρασης, αν χρειάζεται.
Προηγμένες ρυθμίσεις ήχου
Αυτόματη εξομάλυνση έντασης ήχου
Με τη λειτουργία Αυτόματη ρύθμιση έντασης, μπορείτε να
ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να εξομαλύνονται αυτόματα
οι απότομες διαφοροποιήσεις της έντασης του ήχου. Αυτό
συμβαίνει συνήθως στην αρχή των διαφημιστικών ή όταν
αλλάζετε κανάλια.
Για να ρυθμίσετε τα ηχεία της τηλεόρασης…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Προηγμένο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε Ηχεία τηλεόρασης και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
4 - Επιλέξτε Ενεργ., Απενεργ., EasyLink ή Αυτόμ.
εκκίνηση EasyLink.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Προηγμένο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε Αυτόματη ρύθμιση έντασης και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
4 - Επιλέξτε Ενεργ. ή Απενεργ.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να μεταβείτε απευθείας στα ηχεία...
1 - Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε .
2 - Επιλέξτε Γρήγορες ρυθμίσεις > Ηχεία και
έπειτα Τηλεόραση ή Ενισχυτής (ηχοσύστημα).
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ένταση Δ
Με τη λειτουργία Ένταση Δ, μπορείτε να ρυθμίσετε την
τηλεόραση ώστε να εξομαλύνονται αυτόματα οι απότομες
διαφοροποιήσεις της έντασης του ήχου.
Διαγραφή ήχου
Με την επιλογή Clear Sound, βελτιώνετε τον ήχο σε ομιλίες.
Αποτελεί ιδανική ρύθμιση για δελτία ειδήσεων. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη βελτίωση ομιλίας.
Για να προσαρμόσετε την τιμή…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Προηγμένο και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε Ένταση Δ και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε
στο μενού.
4 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Clear sound και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο και
62
κατόπιν πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Αντιστάθμιση εξόδου ήχου και
πατήστε OK.
3 - Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την
αντιστάθμιση ήχου και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Μορφή εξόδου ήχου
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Μορφή εξόδου ήχου.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Αντιστάθμιση εξόδου ήχου.
Ρύθμιση εξόδου ήχου
Ένταση ακουστικών
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Εξισορρόπηση εξόδου ήχου.
Με τη ρύθμιση Ένταση ακουστικών, μπορείτε να ρυθμίσετε
ξεχωριστά την ένταση ήχου των συνδεδεμένων ακουστικών.
Για να προσαρμόσετε την ένταση…
HDMI 1 - ARC
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ένταση ακουστικών και πατήστε OK.
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > HDMI 1 - ARC και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο και
κατόπιν πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Τοποθέτηση τηλεόρασης
Κατά την πρώτη εγκατάσταση, η ρύθμιση αυτή ορίστηκε είτε
στην επιλογή Σε βάση τηλεόρ είτε στην επιλογή Στον τοίχο.
Αν από τότε έχετε αλλάξει τη θέση της τηλεόρασης,
συνιστάται να προσαρμόσετε αντίστοιχα τη συγκεκριμένη
ρύθμιση, για βέλτιστη αναπαραγωγή του ήχου.
Καθυστέρηση εξόδου ήχου
Αν ορίσετε μια καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου στο Home
Cinema, ώστε να συγχρονίζεται ο ήχος με την εικόνα, θα
πρέπει να απενεργοποιήσετε την Καθυστέρηση εξόδου
ήχου στην τηλεόραση.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Τοποθέτηση τηλεόρασης και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Σε βάση τηλεόρ ή Στον τοίχο.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Καθυστέρηση εξόδου
ήχου…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ήχος και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Για προχ/νους > Καθυστέρηση εξόδου ήχου και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Κλειστό.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
18.4
Ρυθμίσεις Eco
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Καθυστέρηση εξόδου ήχου.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Οι Ρυθμίσεις Eco  περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις
τηλεόρασης που συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Αντιστάθμιση εξόδου ήχου
Εξοικονόμηση ενέργειας
Αν δεν μπορείτε να ορίσετε μια καθυστέρηση στο Home
Cinema, μπορείτε να ορίσετε μια καθυστέρηση στην
τηλεόραση με την Αντιστάθμιση εξόδου ήχου.
Αν επιλέξετε Εξοικονόμηση ενέργειας, η τηλεόραση
μεταβαίνει στο Στυλ εικόνας "Τυπικό" αυτόματα. Είναι η
ιδανικότερη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας για την
εικόνα.
Για να συγχρονίσετε τον ήχο στην τηλεόραση…
63
Για να ορίσετε την τηλεόραση στη ρύθμιση εξοικονόμησης
ενέργειας…
18.5
Γενικές ρυθμίσεις
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ρυθμίσεις ηχούς και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Εξοικονόμηση ενέργειας. Το Στυλ εικόνας
ορίζεται αυτόματα σε Τυπικό.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Γλώσσες
Στη Βοήθεια, πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ρυθμίσεις γλώσσας για περισσότερες πληροφορίες.
Ρολόι
Απενεργοποίηση οθόνης
Στη Βοήθεια, πατήστε  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ρυθμίσεις ρολογιού για περισσότερες πληροφορίες.
Αν ακούτε μόνο μουσική, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την
οθόνη της τηλεόρασης για εξοικονόμηση ενέργειας.
Για να απενεργοποιήσετε μόνο την οθόνη της τηλεόρασης...
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ρυθμίσεις ηχούς και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Σβήσιμο οθόνης.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Χρονοδιακ απενεργ.
Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε
πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης.
Αν η τηλεόραση λαμβάνει τηλεοπτικό σήμα αλλά δεν
πατήσετε κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για διάστημα
4 ωρών, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα για
εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, αν η τηλεόραση δεν λάβει
κανένα τηλεοπτικό σήμα ή καμία εντολή από το
τηλεχειριστήριο για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
EasyLink
Αν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη ή αν
χρησιμοποιείτε ψηφιακό δέκτη (αποκωδικοποιητή) για την
παρακολούθηση τηλεόρασης και δεν χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο, απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
EasyLink
Για πλήρη απενεργοποίηση του EasyLink…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε EasyLink, πατήστε  (δεξί) και
επιλέξτε EasyLink στο επόμενο βήμα.
3 - Επιλέξτε Κλειστό.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
απενεργοποίησης …
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ρυθμίσεις ηχούς και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη και
πατήστε OK.
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή. Η τιμή 0 απενεργοποιεί την αυτόματη
απενεργοποίηση.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Τηλεχειριστήριο EasyLink
Για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο EasyLink…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε EasyLink > Τηλεχειριστήριο EasyLink και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Κλειστό.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οικολογικές
ρυθμίσεις της τηλεόρασης, στη Βοήθεια, πατήστε το έγχρωμο
πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Ρυθμίσεις Eco.
64
HDMI Ultra HD
Φωτεινότητα λογότυπου Philips
Αυτή η τηλεόραση μπορεί να δείχνει σήματα Ultra HD.
Μερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI, δεν
αναγνωρίζουν τις τηλεοράσεις με Ultra HD και μπορεί να μην
λειτουργούν σωστά ή ο ήχος ή η εικόνα να παραμορφωμένοι.
Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία μιας τέτοιας συσκευής,
μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα σήματος σε ένα επίπεδο
που η συσκευή σας μπορεί να χειριστεί. Αν η συσκευή σας
δεν χρησιμοποιεί σήματα Ultra HD, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε το Ultra HD για αυτή τη σύνδεση HDMI.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε τη
φωτεινότητα του λογότυπου της Philips στην πρόσοψη της
τηλεόρασης.
Για προσαρμογή ή απενεργοποίηση…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε Φωτεινότητα λογότυπου Philips και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
4 - Επιλέξτε Ελάχιστη, Μέτρια, Μέγιστη, ή Απενεργ. για να
απενεργοποιήσετε το φωτισμό του λογότυπου και
πατήστε OK.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Η ρύθμιση UHD 4:4:4/4:2:2 επιτρέπει τη χρήση σημάτων UHD
YCbCr 4:4:4 / 4:2:2. Η ρύθμιση UHD 4:2:0 επιτρέπει τη χρήση
σημάτων UHD YCbCr 4:2:0.
Για να ρυθμίσετε την ποιότητα σήματος…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε HDMI Ultra HD > HDMI 3 & 4 και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε UHD 4:4:4/4:2:2, UHD 4:2:0 ή UHD Κλειστό και
πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Σπίτι ή κατάστημα
Αν η τηλεόραση είναι εγκατεστημένη σε κατάστημα, μπορείτε
να ρυθμίσετε την τηλεόραση να προβάλλει ένα διαφημιστικό
banner προώθησης. Η ρύθμιση Στυλ εικόνας ορίζεται
αυτόματα σε Ζωντανό. Ο Χρονοδιακόπτης
απενεργοποίησης έχει απενεργοποιηθεί.
Ρυθμίσεις πληκτρολογίου USB
Για να ορίσετε την τηλεόραση σε "Τοποθεσία: Κατάστημα"...
Για να εγκαταστήσετε το πληκτρολόγιο USB, ενεργοποιήστε
την τηλεόραση και συνδέστε το πληκτρολόγιο USB σε μία από
τις υποδοχές σύνδεσης USB της τηλεόρασης. Όταν η
τηλεόραση ανιχνεύσει το πληκτρολόγιο για πρώτη φορά,
μπορείτε να επιλέξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου και να
δοκιμάσετε την επιλογή σας. Αν επιλέξετε αρχικά Κυριλλική ή
Ελληνική διάταξη πληκτρολογίου, μπορείτε να επιλέξετε μια
δευτερεύουσα Λατινική διάταξη πληκτρολογίου.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Τοποθεσία > Κατάστημα και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στο σπίτι, ορίστε την
τηλεόραση στην επιλογή "Τοποθεσία: Σπίτι".
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση διάταξης πληκτρολογίου όταν
έχει επιλεγεί μια διάταξη…
Ρύθμιση καταστήματος
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ρυθμίσεις πληκτρολογίου USB και
πατήστε OK για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του πληκτρολογίου.
Αν η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί στην επιλογή Κατάστημα,
μπορείτε να ορίσετε τη διαθεσιμότητα μίας συγκεκριμένης
επίδειξης για χρήση σε εμπορικό κατάστημα.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ρύθμιση καταστήματος και πατήστε  (δεξί) για
να μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε διαφημιστικό πλαίσιο και κατόπιν Διαφημιστικό
banner ή Προωθητικό banner για χρήση ως επίδειξη σε
κατάστημα.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρυθμίσεις ποντικιού
Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κίνησης του ποντικιού
USB.…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ρυθμίσεις ποντικιού και πατήστε OK για να
ξεκινήσετε τη ρύθμιση της ταχύτητας του ποντικιού.
65
Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων
Επανεγκατάσταση τηλεόρασης
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε Οδηγός
TV, δεδομένα και πληροφορίες.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά εξ ολοκλήρου την
εγκατάσταση της τηλεόρασης. Γίνεται πλήρης
επανεγκατάσταση της τηλεόρασης.
Για να επαναλάβετε εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση της
τηλεόρασης...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
επιλέξτε Επανεγκατάσταση τηλεόρασης.
2 - Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η εγκατάσταση
μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
Λογότυπα καναλιών
Σε ορισμένες χώρες, η τηλεόραση μπορεί να δείχνει τα
λογότυπα των καναλιών.
Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται αυτά τα λογότυπα, μπορείτε
να τα απενεργοποιήσετε.
Αντιγραφή λίστας καναλιών
Για να απενεργοποιήσετε τα λογότυπα…
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Αντιγραφή λίστας καναλιών, αντιγραφή.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Λογότυπα καναλιών και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρυθμίσεις CAM
Ενεργοποίηση προφίλ παρόχου
Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ παρόχου για CI+ CAM για
εύκολη εγκατάσταση και ενημέρωση καναλιών...
HbbTV
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Προφίλ παρόχου CAM και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργοποίηση και πατήστε OK
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν κάποιο τηλεοπτικό κανάλι προσφέρει σελίδες HbbTV, για
να τις δείτε πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το HbbTV στις
ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε HbbTV και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημένο.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Προβολή ονόματος προφίλ CAM
Για να εμφανίσετε το όνομα προφίλ της συνδεδεμένης κάρτας
CAM...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Όνομα προφίλ CAM και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν θέλετε να μην έχετε πρόσβαση στις σελίδες HbbTV
κάποιου συγκεκριμένου καναλιού, μπορείτε να αποκλείσετε
τις σελίδες HbbTV μόνο για αυτό το κανάλι.
1 - Συντονιστείτε στο κανάλι του οποίου τις σελίδες HbbTV
θέλετε να αποκλείσετε.
2 - Πατήστε  OPTIONS, επιλέξτε HbbTV σε αυτό το κανάλι
και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.
Γενική πρόσβαση
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Γενική πρόσβαση.
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της
τηλεόρασης (εργοστασιακές ρυθμίσεις).
Για επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Εργοστασιακές ρυθμίσεις και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
66
18.6
Κλείδωμα για παιδιά
Ρολόι και γλώσσα
Γονική διαβάθμιση
Γλώσσα μενού
Για να ορίσετε μια ελάχιστη ηλικία για την παρακολούθηση
προγραμμάτων με διαβάθμιση...
Για να αλλάξετε τη γλώσσα των μενού της τηλεόρασης και
των μηνυμάτων...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Κλείδωμα για
παιδιά και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Γονική διαβάθμιση και επιλέξτε μία από τις
ηλικίες στη λίστα.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Γλώσσα > Γλώσσα μενού και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Προτιμήσεις γλώσσας
Ορισμός κωδικού / Αλλαγή κωδικού
Ρυθμίσεις γλώσσας ήχου
Ο κωδικός PIN κλειδώματος για παιδιά χρησιμοποιείται για το
κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα καναλιών ή προγραμμάτων.
Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να μεταδώσουν
ήχο με πολλές γλώσσες ήχου για ένα πρόγραμμα. Μπορείτε
να ορίσετε μια προτιμώμενη κύρια και μια δευτερεύουσα
γλώσσα ήχου. Αν υπάρχει διαθέσιμος ήχος σε μία από τις δύο
αυτές γλώσσες, η τηλεόραση μεταβαίνει σε αυτήν τη γλώσσα
ήχου.
Για να ορίσετε τον κωδικό κλειδώματος ή για να αλλάξετε τον
τρέχοντα κωδικό…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Κλείδωμα για παιδιά και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ορισμός κωδικού ή Αλλαγή κωδικού και
πατήστε OK.
3 - Εισαγάγετε έναν 4ψηφιο κωδικό της επιλογής σας. Αν ο
κωδικός έχει ήδη οριστεί, καταχωρίστε τον τρέχοντα κωδικό
κλειδώματος για παιδιά και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον
νέο κωδικό δύο φορές.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αν δεν είναι διαθέσιμη καμία από τις προτιμώμενες γλώσσες
ήχου που έχετε ορίσει, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη
γλώσσα από τις διαθέσιμες γλώσσες ήχου.
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα ήχου…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις >
Γλώσσες > Πρωταρχικός ήχος ή Δευτερεύων ήχος και
πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ο νέος κωδικός έχει ενεργοποιηθεί.
Ξεχάσατε τον κωδικό PIN κλειδώματος για παιδιά;
Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN σας, μπορείτε να τον
παρακάμψετε και να πληκτρολογήσετε έναν νέο κωδικό.
Για να επιλέξετε μια γλώσσα ήχου, όταν δεν είναι διαθέσιμη
καμία από τις προτιμώμενες γλώσσες ήχου...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Κλείδωμα για
παιδιά και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Αλλαγή κωδικού και πατήστε OK.
3 - Εισαγάγετε τον κωδικό παράκαμψης 8888.
4 - Εισαγάγετε έναν νέο κωδικό PIN κλειδώματος για παιδιά
και επαναλάβετε την εισαγωγή για επιβεβαίωση.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1 - Πατήστε  OPTIONS.
2 - Επιλέξτε Γλώσσα ήχου και επιλέξτε τη γλώσσα ήχου που
θέλετε προσωρινά.
Υπότιτλοι
Ενεργοποίηση
Ο νέος κωδικός έχει ενεργοποιηθεί.
Για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, πατήστε SUBTITLE.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους
υπότιτλους ή να επιλέξετε Ενεργ κατά τη σίγαση.
Εναλλακτικά, για να εμφανιστούν υπότιτλοι αυτόματα όταν
το πρόγραμμα που μεταδίδεται δεν είναι στη γλώσσα σας (τη
γλώσσα που έχετε ορίσει για την τηλεόραση),
επιλέξτε Αυτόματα. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζει επίσης τους
υπότιτλους αυτόματα όταν θέτετε τον ήχο σε σίγαση.
CAM PIN
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή CAM PIN.
67
2 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη για να πλοηγηθείτε.
3 - Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα για να επιλέξετε
ένα από τα θέματα με το αντίστοιχο χρώμα που εμφανίζονται
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Ρυθμίσεις γλώσσας υποτίτλων
Τα ψηφιακά κανάλια μπορούν να προσφέρουν πολλές
γλώσσες υπότιτλων για ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να ορίσετε
μια προτιμώμενη κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα
υπότιτλων. Αν υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι σε μία από τις
δύο αυτές γλώσσες, στην τηλεόραση θα εμφανίζονται οι
υπότιτλοι που επιλέξατε.
Υποσελίδες Teletext
Ένας αριθμός σελίδας Teletext μπορεί να διαθέτει πολλές
υποσελίδες. Οι αριθμοί υποσελίδων εμφανίζονται σε μια
γραμμή δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.
Για να επιλέξετε μια υποσελίδα, πατήστε  ή .
Αν δεν είναι διαθέσιμη καμία από τις προτιμώμενες γλώσσες
υπότιτλων που έχετε ορίσει, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη
γλώσσα από τις διαθέσιμες γλώσσες υπότιτλων.
Επισκόπηση Teletext
Ορισμένα συστήματα αναμετάδοσης παρέχουν την υπηρεσία
T.O.P. Teletext.
Για να ανοίξετε τις σελίδες T.O.P. Σελίδες Teletext από το
Teletext, πατήστε  OPTIONS και επιλέξτε Επισκόπηση
T.O.P.
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα
υπότιτλων…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Γλώσσες > Πρωταρχικοί
υπότιτλοι ή Δευτερεύοντες υπότιτλοι και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αγαπημένες σελίδες
Η τηλεόραση δημιουργεί μια λίστα με τις τελευταίες 10
σελίδες Teletext που ανοίξατε. Μπορείτε εύκολα να τις
ανοίξετε ξανά από τη στήλη "Αγαπημένες σελίδες Teletext".
Για να επιλέξετε μια γλώσσα υπότιτλων όταν καμία από τις
προτιμώμενες γλώσσες σας δεν είναι διαθέσιμη…
1 - Στο Teletext, επιλέξτε το αστέρι στην πάνω αριστερή γωνία
της οθόνης για να εμφανίσετε τη στήλη με τις αγαπημένες
σελίδες.
2 - Πατήσετε  (κάτω) ή  (πάνω) για να επιλέξετε αριθμό
σελίδας και, στη συνέχεια, πατήστε OK για να ανοίξετε τη
σελίδα.
Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα από την επιλογή Διαγραφή
αγαπημένων σελίδων.
1 - Πατήστε  OPTIONS.
2 - Επιλέξτε Γλώσσα υποτίτλων και επιλέξτε τη γλώσσα που
θέλετε προσωρινά.
Υπότιτλοι από Teletext
Αν συντονιστείτε σε ένα αναλογικό κανάλι, πρέπει να
καταστήσετε τους υπότιτλους διαθέσιμους για κάθε κανάλι
μη αυτόματα.
Αναζήτηση Teletext
Μπορείτε να επιλέξετε μια λέξη και να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση στο Teletext για όλες τις εμφανίσεις της.
1 - Μεταβείτε σε ένα κανάλι και πατήστε TEXT για να ανοίξετε
το Teletext.
2 - Πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας για τους υπότιτλους
(συνήθως είναι η σελίδα 888).
3 - Πατήστε ξανά TEXT για να κλείσετε το Teletext.
1 - Ανοίξτε μια σελίδα Teletext και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε μια λέξη ή έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα με τα βέλη.
3 - Πατήστε ξανά OK για να μεταβείτε αμέσως στην επόμενη
εμφάνιση της λέξης ή του αριθμού.
4 - Πατήστε ξανά OK για να μεταβείτε στην επόμενη
εμφάνιση.
5 - Για διακοπή της αναζήτησης, πατήστε  (πάνω) μέχρι να
γίνει εκκαθάριση όλων των επιλογών.
Αν επιλέξετε Ενεργ. στο μενού υπότιτλων, εφόσον είναι
διαθέσιμοι, οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται κάθε φορά που
παρακολουθείτε το συγκεκριμένο αναλογικό κανάλι.
Για να ελέγξετε αν ένα κανάλι είναι αναλογικό ή ψηφιακό,
μεταβείτε στο κανάλι και ανοίξτε τις Πληροφορίες
καναλιού στο  OPTIONS.
Άνοιγμα Teletext από συνδεδεμένη συσκευή
Ορισμένες συσκευές που λαμβάνουν τηλεοπτικά κανάλια
ενδέχεται να διαθέτουν, επίσης, τη λειτουργία Teletext.
Για να ανοίξετε το Teletext από μια συνδεδεμένη συσκευή . . .
Γλώσσες Teletext
1 - Πατήστε , επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε OK.
2 - Ενώ παρακολουθείτε ένα κανάλι στη συσκευή,
πατήστε  OPTIONS, επιλέξτε Εμφάνιση πλήκτρων
συσκευής, πατήστε το πλήκτρο  και μετά OK.
3 - Πατήστε  BACK για να αποκρύψετε τα πλήκτρα της
συσκευής.
4 - Για να κλείσετε το Teletext, πατήστε ξανά  BACK.
Teletext
Για να ανοίξετε το Teletext ενώ παρακολουθείτε ένα
τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε TEXT.
Για να κλείσετε το Teletext, πατήστε ξανά το πλήκτρο TEXT.
Επιλογή σελίδας Teletext
Ψηφιακό κείμενο (μόνο στο Η.Β.)
Για να επιλέξετε μια σελίδα . . .
Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια ορισμένων ψηφιακών
σταθμών αναμετάδοσης παρέχουν αποκλειστικές υπηρεσίες
1 - Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
πληκτρολογήσετε τον αριθμό της σελίδας.
68
Ψηφιακού κειμένου ή διαδραστικής τηλεόρασης. Οι
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν το κανονικό Teletext, όπου
η επιλογή και η πλοήγηση γίνονται με τα αριθμητικά και τα
έγχρωμα πλήκτρα, καθώς και με τα πλήκτρα-βέλη.
Ρολόι
Ημερομηνία και ώρα
Για να κλείσετε το Teletext, πατήστε ξανά  BACK.
Αυτόματη
Επιλογές Teletext
Σε ορισμένες χώρες, οι ψηφιακές μεταδόσεις δεν
αποστέλλουν πληροφορίες UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια
Ώρα). Μπορεί, επίσης, να αγνοηθεί η μετάβαση σε θερινή
ώρα και η τηλεόρασή σας να προβάλλει λανθασμένη ώρα.
Στο Teletext, πατήστε  OPTIONS για να επιλέξετε τα
παρακάτω…
Κατά την εγγραφή προγραμμάτων που έχει προγραμματιστεί
από τον Οδηγό TV, σας συνιστούμε να μην αλλάζετε την ώρα
και την ημερομηνία χειροκίνητα. Σε ορισμένες χώρες, η
ρύθμιση Ρολόι δεν εμφανίζεται για ορισμένους παρόχους
δικτύου, προς αποφυγή εσφαλμένης ρύθμισης ρολογιού.
• Πάγωμα σελίδας
Διακοπή αυτόματης εναλλαγής των υποσελίδων.
• Διπλή οθόνη / Πλήρης οθόνη
Εμφάνιση τηλεοπτικού καναλιού και Teletext σε παράθεση.
• Επισκόπηση T.O.P.
Για να ανοίξετε τις σελίδες T.O.P. Teletext.
• Μεγέθυνση
Μεγέθυνση της σελίδας Teletext για πιο άνετη ανάγνωση.
• Αποκάλυψη
Επανεμφάνιση κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα.
• Αλλαγή υποσελίδων
Για αυτόματη αλλαγή υποσέλιδων όταν είναι διαθέσιμες.
• Γλώσσα
Αλλαγή του σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το Teletext για
τη σωστή εμφάνιση του κειμένου.
• Teletext 2.5
Ενεργοποίηση του Teletext 2.5 για περισσότερα χρώματα και
καλύτερα γραφικά.
Για να διορθώσετε αυτόματα το ρολόι της τηλεόρασης...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Ρολόι > Λειτουργία αυτόματου ρολογιού και
επιλέξτε Ανάλογα με τη χώρα.
2 - Επιλέξτε Θερινή ώρα και επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Μη αυτόματη
Για να ορίσετε την ώρα της τηλεόρασης με μη αυτόματο
τρόπο…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Ρολόι > Λειτουργία αυτόματου ρολογιού και
επιλέξτε Χειροκίνητα.
2 - Επιλέξτε Ημ/νία και Ώρα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ρύθμιση Teletext
Γλώσσα Teletext
Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί αναμετάδοσης
παρέχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες για το Teletext.
Για να ορίσετε την κύρια και δευτερεύουσα γλώσσα Teletext .
..
Άτρακτος ώρας
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Γλώσσα > Αρχικό teletext ή Δευτερεύον
teletext και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε τις γλώσσες Teletext που θέλετε.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ορίσετε τη ζώνη ώρας…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Ρολόι > Ζώνη
ώρας και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε μία από τις ζώνες ώρας.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Teletext 2.5
Εάν είναι διαθέσιμο, το Teletext 2.5 διαθέτει περισσότερα
χρώματα και καλύτερα γραφικά. Το Teletext 2.5 είναι
ενεργοποιημένο ως βασική εργοστασιακή ρύθμιση.
Για να απενεργοποιήσετε το Teletext 2.5…
Χειροκίνητη χρονική μετατόπιση
1 - Πατήστε TEXT.
2 - Ενώ το Teletext είναι ανοιχτό στην οθόνη,
πατήστε  OPTIONS.
3 - Επιλέξτε Teletext 2.5 > Απενεργ.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Ρολόι > Χειροκίνητη χρονική μετατόπιση και
πατήστε OK.
2 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Για να ρυθμίσετε τη χρονική μετατόπιση…
69
18.7
ρύθμισης.
Καθολική πρόσβαση
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Γενική πρόσβαση.
Ενεργοποίηση
Όταν η Καθολική πρόσβαση είναι ενεργοποιημένη, η
τηλεόραση είναι έτοιμη για χρήση από άτομα κωφά ή τυφλά,
καθώς και από άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης.
Περιγραφή ήχου
Ενεργοποίηση
Ενεργοποίηση
Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να μεταδώσουν
προγράμματα με μια ειδική ηχητική περιγραφή στην οποία
ένας αφηγητής περιγράφει τι συμβαίνει στην οθόνη.
Για να μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο και τα εφέ για τα
άτομα με προβλήματα όρασης, πρέπει πρώτα να έχετε
ενεργοποιήσει την Περιγραφή ήχου.
Επίσης, για να ενεργοποιήσετε την Περιγραφή ήχου, πρέπει
πρώτα να έχετε ενεργοποιήσει την Καθολική
πρόσβαση στο μενού ρύθμισης.
Αν δεν ενεργοποιήσατε την Καθολική πρόσβαση κατά την
εγκατάσταση, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε τώρα στο
μενού Καθολική πρόσβαση.
Για να ενεργοποιήσετε την προσβασιμότητα…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Καθολική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Καθολική πρόσβαση στο επόμενο βήμα.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Με τη λειτουργία Περιγραφή ήχου, προστίθεται στον
κανονικό ήχο μια ηχητική περιγραφή από έναν αφηγητή.
Για να ενεργοποιήσετε την περιγραφή ήχου (αν είναι
διαθέσιμη)…
Όταν είναι ενεργοποιημένη η Καθολική πρόσβαση, η
επιλογή Καθολική πρόσβαση προστίθεται στο μενού
επιλογών.
Για να ενεργοποιήσετε την Περιγραφή ήχου…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Καθολική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Περιγραφή ήχου και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε Περιγραφή ήχου στο επόμενο βήμα
4 - Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
5 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Προβλήματα ακοής
Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδονται με
ειδικό ήχο και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής ή
κωφά. Όταν η επιλογή Προβλήματα ακοής είναι
ενεργοποιημένη, η τηλεόραση τίθεται αυτόματα σε
προσαρμοσμένο ήχο και υπότιτλους (αν υπάρχουν). Προτού
ενεργοποιήσετε την επιλογή Προβλήματα ακοής, πρέπει να
ενεργοποιήσετε την Καθολική πρόσβαση.
Για να ενεργοποιήσετε την Περιγραφή ήχου ενώ
παρακολουθείτε τηλεόραση...
Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προβλήματα ακοής…
1 - Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  OPTIONS, επιλέξτε Καθολική πρόσβαση και
πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Περιγραφή ήχου και κατόπιν Ενεργ.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Καθολική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Προβλήματα ακοής και πατήστε  (δεξί) για να
μεταβείτε στο μενού.
3 - Επιλέξτε Ενεργ. και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμη ηχητική
περιγραφή.
Στο μενού επιλογών, επιλέξτε Γλώσσα ήχου και αναζητήστε
μια γλώσσα ήχου που φέρει το σύμβολο .
Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προβλήματα ακοής ενώ
παρακολουθείτε τηλεόραση...
Ηχεία/ακουστικά
1 - Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε  OPTIONS, επιλέξτε Γενική πρόσβαση και
πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Προβλήματα ακοής και στη συνέχεια
επιλέξτε Ενεργ.
Με τη ρύθμιση Ηχεία/Ακουστικά, μπορείτε να επιλέξετε από
πού θέλετε να ακούτε την ηχητική περιγραφή.
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα ηχεία της τηλεόρασης, μόνο
τα ακουστικά ή και τα δύο.
Για να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμη γλώσσα ήχου για
άτομα με προβλήματα ακοής, πατήστε  OPTIONS,
επιλέξτε Γλώσσα ήχου και αναζητήστε μια γλώσσα ήχου που
φέρει το σύμβολο .
Για να ρυθμίσετε ηχεία/ακουστικά...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Καθολική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ηχητική περιγραφή > Ηχεία/Ακουστικά και
πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Ηχεία, Ακουστικά ή Ηχεία + ακουστικά και
Αν η επιλογή "Προσβασιμότητα" δεν εμφανίζεται στο μενού
επιλογών, ενεργοποιήστε τη Γενική πρόσβαση στο μενού
70
πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Συνδυασμένη ένταση καναλιών
Μπορείτε να αναμείξετε την ένταση του κανονικού ήχου με
την ένταση της ηχητικής περιγραφής.
Για να αναμείξετε την ένταση ήχου…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Καθολική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Ηχητική περιγραφή > Συνδυασμένη ένταση
καναλιών και πατήστε OK.
3 - Πατήστε τα βέλη  (πάνω) ή  (κάτω) για να ρυθμίσετε
την τιμή.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Εφέ ήχου
Ορισμένες ηχητικές περιγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν
επιπλέον εφέ ήχου, όπως στερεοφωνικό ήχο ή ήχο που
εξασθενεί σταδιακά.
Για να ενεργοποιήσετε τα Εφέ ήχου (αν είναι διαθέσιμα)…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Καθολική πρόσβαση και
πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Περιγραφή ήχου > Εφέ ήχου και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Ομιλία
Η ηχητική περιγραφή μπορεί να περιλαμβάνει και υπότιτλους
για τις λέξεις που εκφωνούνται.
Για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους (αν είναι διαθέσιμοι)
...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Καθολική
πρόσβαση και πατήστε  (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Περιγραφή ήχου > Ομιλία και πατήστε OK.
3 - Επιλέξτε Περιγραφή ή Υπότιτλοι και πατήστε OK.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
71
19
Δίκτυα
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή Δίκτυο, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
σύνδεση της τηλεόρασης σε ένα δίκτυο.
72
20
Μη αυτόματη ενημέρωση καναλιών
Εγκατάσταση
καναλιών
Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να εκκινείτε μια ενημέρωση
καναλιών από μόνοι σας.
Για να εκκινήσετε μια ενημέρωση καναλιών μη αυτόματα...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK.
2 - Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3 - Επιλέξτε Αναζήτηση για κανάλια και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε Εκκίν τώρα και πατήστε OK.
5 - Επιλέξτε Ενημέρωση καναλιών και πατήστε OK.
6 - Επιλέξτε  BACK για να κλείσετε το μενού.
20.1
Εγκατάσταση
κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση
Ενημέρωση καναλιών
Επανεγκατάσταση καναλιών
Αυτόματη ενημέρωση καναλιών
Επανεγκατάσταση όλων των καναλιών
Αν λαμβάνετε ψηφιακά κανάλια, μπορείτε να ρυθμίσετε την
τηλεόραση ώστε να ενημερώνει αυτόματα τη λίστα με νέα
κανάλια.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ενημερώσετε τα κανάλια με μη
αυτόματο τρόπο.
Μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά όλα τα κανάλια και να μην
κάνετε καμία αλλαγή σε όλες τις άλλες ρυθμίσεις της
τηλεόρασης.
Αν έχετε ορίσει κωδικό PIN, θα χρειαστεί να εισαγάγετε τον
κωδικό, προκειμένου να επανεγκαταστήσετε τα κανάλια.
Αυτόματη ενημέρωση καναλιών
Για επανεγκατάσταση καναλιών…
Μία φορά την ημέρα, στις 6 π.μ., η τηλεόραση ενημερώνει τα
κανάλια και αποθηκεύει νέα. Τα νέα κανάλια αποθηκεύονται
στη λίστα "Όλα τα κανάλια", αλλά και στη λίστα "Νέα
κανάλια". Τα κενά κανάλια καταργούνται.
Εάν εντοπιστούν νέα κανάλια ή εάν ενημερωθούν ή
καταργηθούν κανάλια, εμφανίζεται ένα μήνυμα κατά την
εκκίνηση της τηλεόρασης. Η τηλεόραση πρέπει να είναι σε
κατάσταση αναμονής για αυτόματη ενημέρωση καναλιών.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK.
2 - Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3 - Επιλέξτε Αναζήτηση για κανάλια και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε Εκκίν τώρα και πατήστε OK.
5 - Επιλέξτε Επανεγκατάσταση καναλιών και πατήστε OK.
6 - Επιλέξτε τη χώρα που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και
πατήστε OK.
7 - Επιλέξτε Κεραία (DVB-T) ή Καλωδιακή (DVB-C).
8 - Επιλέξτε Έναρξη και πατήστε OK για ενημέρωση των
καναλιών. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.
9 - Επιλέξτε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Για να απενεργοποιήσετε το μήνυμα κατά την εκκίνηση. . .
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK.
2 - Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3 - Επιλέξτε Αυτόματη ενημέρωση καναλιών και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.
5 - Πατήστε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Επανεγκατάσταση τηλεόρασης
Όταν εντοπίζονται νέα κανάλια ή έχει γίνει ενημέρωση ή
αφαίρεση καναλιών, εμφανίζεται ένα μήνυμα κατά την
εκκίνηση της τηλεόρασης. Για να μην εμφανίζεται αυτό το
μήνυμα μετά από κάθε ενημέρωση καναλιών, μπορείτε να το
απενεργοποιήσετε.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά εξ ολοκλήρου την
εγκατάσταση της τηλεόρασης. Γίνεται πλήρης
επανεγκατάσταση της τηλεόρασης.
Για να επαναλάβετε εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση της
τηλεόρασης...
Για να απενεργοποιήσετε το μήνυμα...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Επανεγκατάσταση τηλεόρασης και πατήστε OK.
2 - Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3 - Επιλέξτε Ναι και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
4 - Θα γίνει πλήρης επανεγκατάσταση της τηλεόρασης. Όλες
οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις αρχικές και τα
εγκατεστημένα κανάλια θα αντικατασταθούν. Η εγκατάσταση
μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
5 - Επιλέξτε  BACK για να κλείσετε το μενού.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK.
2 - Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3 - Επιλέξτε Μήνυμα ενημέρωσης καναλιών και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε Κλειστό και πατήστε OK.
5 - Επιλέξτε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Σε ορισμένες χώρες, η αυτόματη ενημέρωση καναλιών
πραγματοποιείται ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση ή
οποιαδήποτε στιγμή ενώ η τηλεόραση βρίσκεται στην
κατάσταση αναμονής.
73
Συχνότητα δικτύου
DVB-T ή DVB-C
Με τη Λειτουργία συχνότητας δικτύου στη
ρύθμιση Χειροκίνητα, μπορείτε να εισαγάγετε εδώ την τιμή
της συχνότητας δικτύου που έχετε λάβει από τον πάροχο
καλωδιακής τηλεόρασης. Εισαγάγετε την τιμή με τα
αριθμητικά πλήκτρα.
Λήψη DVB-T ή DVB-C
Κατά την εγκατάσταση καναλιών, προτού αναζητήσετε
κανάλια, επιλέξατε "Κεραία (DVB-T)" ή "Καλωδιακή (DVB-C)".
Η ρύθμιση κεραίας DVB-T αναζητά επίγεια αναλογικά
κανάλια και ψηφιακά κανάλια DVB-T/T2. Η ρύθμιση
καλωδιακής DVB-C αναζητά αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
διαθέσιμα από πάροχο καλωδιακής DVB-C.
Σάρωση συχνοτήτων
Επιλέξτε τη μέθοδο αναζήτησης των καναλιών. Μπορείτε να
επιλέξετε την ταχύτερη μέθοδο Γρήγορης σάρωσης και να
χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που
χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους παρόχους
καλωδιακής τηλεόρασης στη χώρα σας.
Εγκατάσταση καναλιών DVB-C
Για διευκόλυνσή σας, όλες ο ρυθμίσεις DVB-C έχουν οριστεί
στις αυτόματες διαθέσιμες επιλογές.
Αν ο πάροχος DVB-C σάς έχει δώσει συγκεκριμένες τιμές DVBC, όπως τον αριθμό δικτύου ή τη συχνότητα δικτύου,
εισαγάγετε αυτές τις τιμές όταν σας ζητηθεί στη διάρκεια της
εγκατάστασης.
Αν το αποτέλεσμα είναι να μην εγκατασταθεί κανένα κανάλι ή
να λείπουν ορισμένα κανάλια, μπορείτε να επιλέξετε την
αναλυτική μέθοδο της Πλήρους σάρωσης. Η μέθοδος αυτή
χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση και την
εγκατάσταση των καναλιών.
Διενέξεις αριθμών καναλιών
Σε ορισμένες χώρες, διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια
(σταθμοί αναμετάδοσης) ενδέχεται να έχουν τον ίδιο αριθμό
καναλιού. Στη διάρκεια της εγκατάστασης, η τηλεόραση
εμφανίζει μια λίστα με τις διενέξεις αριθμών καναλιών. Θα
πρέπει να επιλέξετε ποιο τηλεοπτικό κανάλι θέλετε να
εγκαταστήσετε σε κάθε αριθμό καναλιού στον οποίο
αντιστοιχούν πολλά τηλεοπτικά κανάλια.
Μέγεθος βήματος συχνότητας
Η τηλεόραση αναζητά κανάλια σε βήματα των 8 MHz.
Αν το αποτέλεσμα είναι να μην εγκατασταθεί κανένα κανάλι ή
να λείπουν ορισμένα κανάλια, μπορείτε να εκτελέσετε
αναζήτηση σε μικρότερα βήματα, του 1 MHz. Με βήματα του
1MHz χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την αναζήτηση και
την εγκατάσταση των καναλιών.
Ρυθμίσεις DVB
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις DVB
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK.
2 - Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3 - Επιλέξτε Αναζήτηση για κανάλια και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε Εκκίν τώρα και πατήστε OK.
5 - Επιλέξτε Επανεγκατάσταση καναλιών, έπειτα
επιλέξτε Επόμενο και πατήστε OK.
6 - Επιλέξτε τη χώρα που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και
πατήστε OK.
7 - Επιλέξτε Καλωδιακή (DVB-C).
8 - Επιλέξτε Έναρξη για αναζήτηση καναλιών, ή
επιλέξτε Ρυθμίσεις για ρυθμίσεις DVB-C.
9 - Επιλέξτε  BACK για να κλείσετε το μενού.
Ψηφιακά κανάλια
Αν γνωρίζετε ότι ο πάροχος καλωδιακής τηλεόρασης δεν
προσφέρει ψηφιακά κανάλια, μπορείτε να παραλείψετε την
αναζήτηση ψηφιακών καναλιών.
Aναλογ κανάλ
Αν γνωρίζετε ότι ο πάροχος καλωδιακής τηλεόρασης δεν
προσφέρει αναλογικά κανάλια, μπορείτε να παραλείψετε την
αναζήτηση αναλογικών καναλιών.
Δωρεάν/κωδικοποιημένα
Λειτουργία συχνότητας δικτύου
Αν είστε συνδρομητές και έχετε μια μονάδα περιορισμένης
πρόσβασης (CAM) για υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης,
επιλέξτε Ελεύθερα + Κωδικοποιημένα. Αν δεν είστε
συνδρομητές σε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης,
μπορείτε να επιλέξετε Μόνο ελεύθερα κανάλια.
Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την ταχεία
μέθοδο Γρήγορης σάρωσης στη Σάρωση συχνότητας για να
αναζητήσετε κανάλια, επιλέξτε Αυτόματα. Η τηλεόραση θα
χρησιμοποιήσει 1 από τις προκαθορισμένες συχνότητες
δικτύου (ή το HC - homing channel, δηλ. συντονιστικό κανάλι)
που χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους παρόχους
καλωδιακής τηλεόρασης στη χώρα σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή CAM, μονάδα περιορισμένης πρόσβασης.
Αν σας έχει δοθεί μια συγκεκριμένη τιμή συχνότητας δικτύου
για να αναζητήσετε κανάλια, επιλέξτε Χειροκίνητα.
74
για να επιλέξετε Αναζήτηση και πατήστε OK για να
αναζητήσετε ένα κανάλι αυτόματα. Το κανάλι που βρέθηκε
εμφανίζεται στην οθόνη και, αν η λήψη είναι κακή,
πατήστε Αναζήτηση ξανά. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το
κανάλι που εντοπίστηκε, επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK.
Ποιότητα λήψης
Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα και την ισχύ του σήματος
ενός καναλιού. Αν χρησιμοποιείτε δική σας κεραία, μπορείτε
να δοκιμάσετε να αλλάξετε τη θέση της κεραίας για να
βελτιώσετε τη λήψη.
Για να ελέγξετε την ποιότητα λήψης ενός ψηφιακού
καναλιού...
• Συντονισμός
Για να συντονιστείτε σε ένα κανάλι, επιλέξτε Συντονισμός και
πατήστε OK. Μπορείτε να συντονιστείτε στο κανάλι με το  ή
το .
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το κανάλι που εντοπίστηκε,
επιλέξτε Πραγμ και πατήστε OK.
1 - Συντονιστείτε στο κανάλι.
2 - Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK. Πληκτρολογήστε τον κωδικό
σας PIN αν είναι απαραίτητο.
3 - Επιλέξτε Ψηφιακά: Δοκιμή λήψης και πατήστε OK.
• Αποθήκευση
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι στον τρέχοντα αριθμό
καναλιού ή σε έναν νέο αριθμό καναλιού.
Επιλέξτε Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού ή Αποθήκευση ως
νέο κανάλι και πατήστε OK. Ο νέος αριθμός καναλιού
εμφανίζεται στιγμιαία.
Εμφανίζεται η ψηφιακή συχνότητα για το συγκεκριμένο
κανάλι. Αν η λήψη είναι κακή, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση
της κεραίας σας. Για να ελέγξετε ξανά την ποιότητα του
σήματος αυτής της συχνότητας, επιλέξτε Αναζήτηση και
πατήστε OK.
Για να εισαγάγετε μια συγκεκριμένη ψηφιακή συχνότητα,
χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα του
τηλεχειριστηρίου. Εναλλακτικά, επιλέξτε τη συχνότητα,
τοποθετήστε τα βέλη σε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα  και  και αλλάξτε τον αριθμό με τα
πλήκτρα  και . Για να ελέγξετε τη συχνότητα,
επιλέξτε Αναζήτηση και πατήστε OK.
Επαναλάβετε τα βήματα μέχρι να εντοπίσετε όλα τα
διαθέσιμα αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια.
20.2
Αντιγραφή λίστας καναλιών
Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα DVB-C για τη λήψη καναλιών,
είναι διαθέσιμη η επιλογή Λειτουργία ρυθμού συμβόλων.
Στη Λειτουργία ρυθμού συμβόλων, επιλέξτε Αυτόματα, εκτός
αν ο πάροχος καλωδιακής τηλεόρασης σάς έχει δώσει μια
συγκεκριμένη τιμή ρυθμού συμβόλων. Για να εισαγάγετε την
τιμή του ρυθμού συμβόλων, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά
πλήκτρα.
Εισαγωγή
Η επιλογή "Αντιγραφή λίστας καναλιών" πρέπει να εκτελείται
από αντιπροσώπους και έμπειρους χρήστες.
Με την επιλογή "Αντιγραφή λίστας καναλιών", μπορείτε να
αντιγράψετε τα κανάλια που είναι εγκατεστημένα σε μια
τηλεόραση σε μια άλλη τηλεόραση Philips της ίδιας σειράς. Η
"Αντιγραφή λίστας καναλιών" σάς απαλλάσσει από τη
χρονοβόρα διαδικασία της αναζήτησης καναλιών, καθώς σας
επιτρέπει να φορτώσετε μια προκαθορισμένη λίστα καναλιών
σε μια τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε μια μονάδα flash USB
χωρητικότητας τουλάχιστον 1 GB.
Χειροκίνητη εγκατάσταση
Τα αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να
εγκατασταθούν χειροκίνητα, ένα προς ένα.
Για μη αυτόματη εγκατάσταση αναλογικών καναλιών...
Προϋποθέσεις
• Και οι δύο τηλεοράσεις πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει το
ίδιο έτος.
• Και οι δύο τηλεοράσεις πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο
υλικού εξοπλισμού. Ελέγξτε τον τύπο υλικού εξοπλισμού στην
πινακίδα τύπου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Συνήθως
αναφέρεται ως Q . . . LA
• Οι εκδόσεις λογισμικού των δύο τηλεοράσεων πρέπει να
είναι συμβατές.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Εγκατάσταση κεραίας/Καλωδιακή
εγκατάσταση και πατήστε OK. Πληκτρολογήστε τον κωδικό
σας PIN αν είναι απαραίτητο.
2 - Επιλέξτε Αναλογικά: Χειροκίνητη εγκατάσταση και
πατήστε OK.
• Σύστημα
Για να ρυθμίσετε το σύστημα της τηλεόρασης,
επιλέξτε Σύστημα.
Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεστε τώρα και
πατήστε OK.
Τρέχουσα έκδοση λογισμικού
Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού της
τηλεόρασης…
• Αναζήτηση καναλιού
Για να βρείτε ένα κανάλι, επιλέξτε Αναζήτηση καναλιού και
πατήστε OK. Μπορείτε να εισάγετε μια συχνότητα μόνοι σας
για να βρείτε ένα κανάλι ή να αφήσετε την τηλεόραση να
αναζητήσει το κανάλι για λογαριασμό σας. Πατήστε  (δεξί)
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού και πατήστε
 (δεξί) για να μεταβείτε στο μενού.
2 - Επιλέξτε Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού και
πατήστε OK.
75
3 - Εμφανίζονται η έκδοση, οι σημειώσεις έκδοσης και η
ημερομηνία δημιουργίας. Επίσης, εμφανίζεται ο αριθμός
Netflix ESN αν είναι διαθέσιμος.
4 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB.
Σε εγκατεστημένες τηλεοράσεις
Αναλόγως αν η τηλεόρασή σας είναι ήδη εγκατεστημένη ή
όχι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετική μέθοδο για να
φορτώσετε μια λίστα καναλιών.
Αντιγραφή λίστας καναλιών
Σε μια ήδη εγκατεστημένη τηλεόραση
1 - Επαληθεύστε τη ρύθμιση χώρας της τηλεόρασης. (Για να
επαληθεύσετε αυτήν τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Επανεγκατάσταση όλων των καναλιών. Ξεκινήστε αυτήν τη
διαδικασία μέχρι να φθάσετε στη ρύθμιση χώρας.
Πατήστε  BACK για να ακυρώσετε την εγκατάσταση.)
Αν η ρύθμιση χώρας είναι σωστή, προχωρήστε στο βήμα 2.
Αν η ρύθμιση χώρας δεν είναι σωστή, πρέπει να γίνει
επανεγκατάσταση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
Επανεγκατάσταση όλων των καναλιών και ξεκινήστε την
εγκατάσταση. Επιλέξτε τη σωστή χώρα και παρακάμψτε την
αναζήτηση καναλιών. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση. Όταν
τελειώσετε, προχωρήστε στο βήμα 2.
2 - Συνδέστε τη μονάδα flash USB που περιέχει τη λίστα
καναλιών της άλλης τηλεόρασης.
3 - Για να ξεκινήσετε τη φόρτωση της λίστας καναλιών,
πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε Αντιγραφή λίστας καναλιών > Αντιγραφή σε
TV και πατήστε OK. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν
είναι απαραίτητο.
5 - Η τηλεόραση σάς ενημερώνει αν η αντιγραφή της λίστας
καναλιών στην τηλεόραση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB.
Για την αντιγραφή της λίστας καναλιών...
1 - Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Αυτή η τηλεόραση πρέπει
να έχει εγκατεστημένα κανάλια.
2 - Συνδέστε μια μονάδα flash USB.
3 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Αντιγραφή
λίστας καναλιών και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε Αντιγραφή σε USB και πατήστε OK. Μπορεί να
σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN κλειδώματος για
παιδιά για να αντιγράψετε τη λίστα καναλιών.
5 - Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, αποσυνδέστε τη μονάδα
flash USB.
6 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Τώρα μπορείτε να φορτώσετε την αντιγραμμένη λίστα
καναλιών σε μια άλλη τηλεόραση Philips.
Έκδοση λίστας καναλιών
Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση της λίστας καναλιών....
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Αντιγραφή
λίστας καναλιών και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Τρέχουσα έκδοση και πατήστε OK.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Φόρτωση λίστας καναλιών
Σε μη εγκατεστημένες τηλεοράσεις
Αναλόγως αν η τηλεόρασή σας είναι ήδη εγκατεστημένη ή
όχι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετική μέθοδο για να
φορτώσετε μια λίστα καναλιών.
Σε μια μη εγκατεστημένη τηλεόραση
1 - Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος για να ξεκινήσετε την
εγκατάσταση και επιλέξτε γλώσσα και χώρα. Μπορείτε να
παρακάμψετε την αναζήτηση καναλιών. Ολοκληρώστε την
εγκατάσταση.
2 - Συνδέστε τη μονάδα flash USB που περιέχει τη λίστα
καναλιών της άλλης τηλεόρασης.
3 - Για να ξεκινήσετε τη φόρτωση της λίστας καναλιών,
πατήστε , επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις και πατήστε OK.
4 - Επιλέξτε Αντιγραφή λίστας καναλιών > Αντιγραφή σε
TV και πατήστε OK. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN αν
είναι απαραίτητο.
5 - Η τηλεόραση σάς ενημερώνει αν η αντιγραφή της λίστας
καναλιών στην τηλεόραση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
76
4 - Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης
Τοποθετήστε τη μνήμη USB στην τηλεόραση ξανά. Η
ενημέρωση ξεκινά αυτόματα.
Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί για 10 δευτερόλεπτα και
θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Περιμένετε,
21
Λογισμικό
21.1
Μην . .
Ενημέρωση λογισμικού
• χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο
• αφαιρέσετε τη συσκευή μνήμης USB από την τηλεόραση
Ενημέρωση μέσω Internet
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στη διάρκεια της
ενημέρωσης, μην αφαιρέσετε τη συσκευή μνήμης USB από
την τηλεόραση. Όταν το ρεύμα επανέλθει, η τηλεόραση θα
συνεχίσει την ενημέρωση.
Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, εμφανίζεται στην οθόνη το
μήνυμα Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Αφαιρέστε
τη συσκευή μνήμης USB και πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Internet, ίσως λάβετε
ένα μήνυμα από την TP Vision για ενημέρωση του λογισμικού
της τηλεόρασης. Πρέπει να έχετε υψηλής ταχύτητας
(ευρυζωνική) σύνδεση στο Internet.
Αν λάβετε αυτό το μήνυμα, σας συνιστούμε να
πραγματοποιήσετε την ενημέρωση.
Επιλέξτε "Ενημέρωση". Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Μην . .
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μόνοι σας αναζήτηση
για νέες ενημερώσεις.
Για αναζήτηση ενημερώσεων. . .
• πατήσετε το  δύο φορές
• πατήσετε το διακόπτη λειτουργίας στην τηλεόραση
Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί (για 10 δευτερόλεπτα) και
θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Περιμένετε,
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού > Αναζήτηση
ενημερώσεων και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Internet και πατήστε OK. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη.
Το λογισμικό της τηλεόρασης έχει ενημερωθεί. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ξανά.
Για να αποτρέψετε την ακούσια ενημέρωση του λογισμικού
της τηλεόρασης, διαγράψτε το αρχείο autorun.upg από τη
συσκευή μνήμης USB.
Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η τηλεόραση θα
απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.
Αφήστε την τηλεόραση να ενεργοποιηθεί μόνη της.
21.2
Έκδοση λογισμικού
Ενημέρωση από USB
Για να δείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού...
Ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση του λογισμικού της
τηλεόρασης. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεστε έναν υπολογιστή
με υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο Internet και μια συσκευή
μνήμης USB για τη φόρτωση του λογισμικού στην τηλεόραση.
Χρησιμοποιήστε μια συσκευή μνήμης USB με διαθέσιμο χώρο
512 MB. Βεβαιωθείτε ότι η προστασία εγγραφής είναι
απενεργοποιημένη.
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ενημέρωση
λογισμικού > Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού και
πατήστε OK.
2 - Εμφανίζονται η έκδοση και η έκδοση κυκλοφορίας.
Επίσης, εμφανίζεται ο αριθμός Netflix ESN αν είναι
διαθέσιμος.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
1 - Έναρξη της ενημέρωσης στην τηλεόραση
Πατήστε , επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού > Αναζήτηση
ενημερώσεων και πατήστε OK.
Επιλέξτε USB και πατήστε OK.
2 - Αναγνώριση τηλεόρασης
Τοποθετήστε τη συσκευή μνήμης USB σε μία από τις
συνδέσεις USB της τηλεόρασης.
Επιλέξτε Έναρξη και πατήστε OK. Ένα αρχείο ταυτότητας
εγγράφεται στη συσκευή μνήμης USB.
3 - Λήψη του λογισμικού τηλεόρασης
Τοποθετήστε τη συσκευή μνήμης USB στον υπολογιστή.
Στη συσκευή μνήμης USB, εντοπίστε το
αρχείο update.htm και κάντε διπλό κλικ πάνω του.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή ID.
Αν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, κάντε λήψη του αρχείου
.zip.
Μετά τη λήψη, αποσυμπιέστε το αρχείο και αντιγράψτε το
αρχείο autorun.upg στη συσκευή μνήμης USB.
Μην τοποθετείτε αυτό το αρχείο σε φάκελο.
21.3
Τοπικές ενημερώσεις
Για αντιπροσώπους και έμπειρους χρήστες.…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού > Τοπικές
ενημερώσεις και πατήστε OK.
2 - Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
77
λογισμικό. Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν τις εγγυήσεις και τα
νόμιμα δικαιώματά σας αναφορικά με τυχόν προϊόντα Philips
που έχετε αγοράσει. Ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο
πηγαίο κώδικα που βρίσκεται στη διάθεσή σας.
21.4
Αναζήτηση ενημερώσεων OAD
Αναζητήστε μια ενημέρωση λογισμικού ΟΤΑ (over-the-air).…
1 - Πατήστε , επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού > Αναζήτηση
ενημερώσεων OAD και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε Εκκίν τώρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
Open source
Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be
small, efficient, highly customizable, and portable while
capable of producing high-quality output (glyph images).
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the FreeType Project license, which can be found
below.
Source: http://freetype.sourceforge.net
21.5
Λογισμικό ανοιχτού πηγαίου
κώδικα
zlib (1.2.3)
The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including integrity
checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/
Η τηλεόραση αυτή περιέχει λογισμικό ανοιχτού πηγαίου
κώδικα. Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V προσφέρεται να
καταστήσει διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί, ένα αντίγραφο του
πλήρους αντίστοιχου ανοιχτού πηγαίου κώδικα για τα πακέτα
λογισμικού ανοιχτού πηγαίου κώδικα που προστατεύονται
από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και
χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, και για τα οποία αυτή η
προσφορά προβλέπεται από τις αντίστοιχες άδειες χρήσης.
Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)
AAC Ecnoder.
Source: Android JB source code
Αυτή η προσφορά ισχύει για έως και τρία έτη μετά την αγορά
του προϊόντος, για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις
πληροφορίες.
Για να λάβετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε
ταχυδρομικά (στην Αγγλική γλώσσα) στη διεύθυνση . . .
unicode (3.2)
This library is used to perform UNICODE string manipulation.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the ICU license, which can be found below.
Source: http://www.icu-project.org/
open.source@tpvision.com
21.6
libpng (1.2.43)
PNG decoder.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα
Πληροφορίες για την άδεια χρήσης
ανοιχτού πηγαίου κώδικα
libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/
Αναγνωρίσεις και κείμενα αδειών για το λογισμικό ανοιχτού
πηγαίου κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτήν την
τηλεόραση Philips.
Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη διανομή του πηγαίου
κώδικα που χρησιμοποιείται στην τηλεόραση Philips υπό τους
όρους της GNU General Public License (GPL), της GNU Lesser
General Public License (LGPL) ή οποιασδήποτε άλλης άδειας
χρήσης ανοιχτού κώδικα. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη
λήψη του πηγαίου κώδικα για αυτό το λογισμικό στο
εγχειρίδιο χρήστη.
libmng (1.0.10)
libmng -THE reference library for reading, displaying, writing
and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the
animation extension to the popular PNG image-format.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libmng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libmng/files/
Η PHILIPS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η Philips δεν παρέχει υποστήριξη για αυτό το
u-Boot loader (1.3.4)
Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL
license.
This piece of software is made available under the terms and
78
conditions of the u-Boot loader license, which can be found
below.
Source: http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/UBoot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download
SquashFS compresses files, inodes and directories, and
supports block sizes up to 1 MB for greater compression.
SquashFS is also the name of free/open software, licensed
under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
Libcurl (7.21.7)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP,
TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and
RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT,
FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/
Linux Kernel (3.0)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the
Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Linux Kernel license, which can be found
below.
Source: http://www.kernel.org
SQLite (3.7.2)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SQLite license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
c-ares (1.7.4)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name
resolves asynchronously.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the c-ares license, which can be found below.
Source: http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz
SquashFS (3.4)
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
SquashFS compresses files, inodes and directories, and
supports block sizes up to 1 MB for greater compression.
SquashFS is also the name of free/open software, licensed
under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SquashFS license, which can be found
below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
openssl (1.0.0d)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS
protocols. The core library (written in the C programming
language) implements the basic cryptographic functions and
provides various utility functions. Wrappers allowing the use
of the OpenSSL library in a variety of computer languages are
available.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.
Source: http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz
glibc (2.6.1)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library
which defines the ``system calls'' and other basic facilities such
as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C
library in the GNU system and most systems with the Linux
kernel
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a
stream-oriented parser in which an application registers
handlers for things the parser might find in the XML document
(like start tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/
mtd-utils (1)
The aim of the system is to make it simple to provide a driver
for new hardware, by providing a generic interface between
the hardware drivers and the upper layers of the system.
Hardware drivers need to know nothing about the storage
formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to
provide simple routines for read, write and erase.
Presentation of the device's contents to the user in an
appropriate form will be handled by the upper layers of the
system.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html
DirectFB include SAWMAN (1.4.0)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating
system with a small memory footprint that provides graphics
acceleration, input device handling and abstraction layer, and
integrated windowing system with support for translucent
windows and multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kernel modifications.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the DirectFB license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remo
te_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectF
B141_source_1.3.1.7z/download
libusb (1.0.6)
This is the home of libusb, a library that gives user level
applications uniform access to USB devices across many
SAWMAN
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
79
different operating systems. libusb is an open source project
licensed under the GNU Lesser General Public License version
2.1.Many participants in the libusb community have helped
and continue to help with ideas, implementation, support and
improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/
systems which don't have one, or whose implementation
cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv
electric-fence (2.1.13)
Used for memory corruption detection.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the electric-fence license, which can be found
below.
Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electri
c-fence_2.1.13-0.1.tar.gz
libusb-compat (0.1.3)
Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb-compat license, which can be found
below.
Source: http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1
liveMedia
When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the electric-fence license, which can be found
below.
Source: www.live555.com
NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of
the Microsoft Windows NTFS file system with read-write
support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so
it can run unmodified on many different operating systems. It
is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS,
QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS
X It is licensed under either the GNU General Public License or
a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is
under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which
can be found below.
Source: http://www.tuxera.com
QT (4.7.0)
Netflix skpe besttv pandora picasa? will use QT.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the QT license, which can be found below.
Source: http://qt.nokia.com/
e2fsprogs (1.41.14)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2
filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the e2fsprogs license, which can be found
below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/
WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)
These packages are used to provide WiFi access.The supplier
for these tools is Atheros.These pieces of software are made
available under the terms and conditions of the GPL v2
license, which can be found below.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the WPA Supplicant license, which can be found
below.
Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
alsa (1.0.24.1)
Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the alsa license, which can be found below.
Source: http://www.alsa-project.org
lvm2 (2.02.89)
DM_VERITY.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/
ntfsprogs (2.0.0)
Some useful tool for ntfs file sytem.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the ntfsprogs license, which can be found
below.
Source: http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs
encfs (1.3.2)
A library provides an encrypted filesystem in user-space.
Source: http://www.arg0.net/encfs
fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a
virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/
boost (1.15.0)
A library provides free peer-reviewed portable C++ source
libraries is used for encfs.
Source: http://www.boost.org
rlog (1.4)
A library that provides a flexible message logging facility for C
programs and libraries is used for encfs.
Source: http://www.arg0.net/rlog
libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on
80
iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/
iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux
networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/
bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will
appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful
features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO
9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both
programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without
modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/
module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by
Linux systems to load and manage kernel modules (commonly
referred to as "drivers").
Source:
https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
ncurses (5.7)
The Ncurses (new curses) library is a free software emulation
of curses in System V Release 4.0, and more.
It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple
highlights and forms characters and function-key mapping,
and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD
Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/
coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on
every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for
controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basic
net/net-tools.html
findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching
utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with other
programs to provide modular and powerful directory search
and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/
procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities
that give information about processes using the /proc
filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill,
free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html
gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like
to make changes in various text files wherever certain
patterns appear, or extract data from parts of certain lines
while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal
is a time-consuming inconvenience that may take many lines
of code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation:
gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/
psmisc (22.13)
This PSmisc package is a set of some small useful utilities that
use the proc filesystem. We're not about changing the world,
but providing the system administrator with some help in
common tasks.
Source: http://psmisc.sourceforge.net/
sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is
used to filter text, i.e., it takes text input, performs some
operation (or set of operations) on it, and outputs the
modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern
matching or substituting multiple occurrences of a string
within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/
grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines
containing a match to a specified pattern. By default, grep
prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/
gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally
written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler
wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/
tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as
various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives
to extract files, to store additional files, or to update or list
files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/
inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/
81
util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/
Source: http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/
microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to
make it easy to run an HTTP server as part of another
application.
The original download site for this software is :
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/This piece of
software is made available under the terms and conditions of
the LGPL v2.1 license
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.
9.9.tar.gz
udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Udhcpc is a very small?DHCP?client geared
towards?embedded systems.
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs2
0050303-3/
Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the
execution of NCL application. This library was developed for
the GNOME software suite and is available under a "MIT"
license.
Source: http://www.xmlsoft.org
yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in
ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released
under the ISC license.
The original download site for this software is :
http://lloyd.github.com/yajl/This piece of software is made
available under the terms and conditions of the ISC license
Source: http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yaj
l-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d640
17/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz
uriparser (0.7.7)
For MPEG-DASH
Source: http://uriparser.sourceforge.net/
xerces-c++ (3.1.1)
For MPEG-DASH
Source: http://xerces.apache.org/
webp (0.2.1)
For Netflix
Source: https://code.google.com/p/webp/
HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific
construction for calculating a message authentication code
(MAC) involving a cryptographic hash function in combination
with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both
the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may
be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC
algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c
wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using
HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet
protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be
called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows
support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software
development toolkit for SOAP/XML Web services and generic
(non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP
software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011
Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: http://sourceforge.net/projects/gsoap2/
wireless_tools (0.29)
The Wireless Tools (WT)?is a set of tools allowing to
manipulate the Wireless Extensions.
They use a textual interface and are rather crude, but aim to
support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Lin
ux/Tools.html
ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside
Philips libraries.
Source: http://sourceforge.net/projects/ezxml/
jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies
HTML document traversing, event handling, animating, and
Ajax interactions for rapid web development.
Source: http://jquery.com/
SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides
developers with an API and open source code for building
control points, devices, and bridges that are compliant with
Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: http://upnp.sourceforge.net/
AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the
encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
82
The mDNSResponder project is a component of Bonjour,
Apple's ease-of-use IP networking
initiative:<http://developer.apple.com/bonjour/>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of
devices and services
Source:
http://developer.apple.com/bonjour/Acknowledgements and
License Texts for any open source software used in this Philips
TV.
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/
libmng (1.0.10)
libmng -THE reference library for reading, displaying, writing
and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the
animation extension to the popular PNG image-format.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libmng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libmng/files/
This is a document describing the distribution of the source
code used on the Philips TV, which fall either under the GNU
General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General
Public License (the LGPL), or any other open source license.
Instructions to obtain source code for this software can be
found in the user manual.
u-Boot loader (1.3.4)
Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL
license.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the u-Boot loader license, which can be found
below.
Source: http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/UBoot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download
PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this
software. The preceding does not affect your warranties and
statutory rights regarding any Philips product(s) you
purchased. It only applies to this source code made available
to you.
Libcurl (7.21.7)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP,
TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and
RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT,
FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/
Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be
small, efficient, highly customizable, and portable while
capable of producing high-quality output (glyph images).
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the FreeType Project license, which can be found
below.
Source: http://freetype.sourceforge.net
zlib (1.2.3)
The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including integrity
checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/
c-ares (1.7.4)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name
resolves asynchronously.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the c-ares license, which can be found below.
Source: http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz
openssl (1.0.0d)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS
protocols. The core library (written in the C programming
language) implements the basic cryptographic functions and
provides various utility functions. Wrappers allowing the use
of the OpenSSL library in a variety of computer languages are
available.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.
Source: http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz
Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)
AAC Ecnoder.
Source: Android JB source code
unicode (3.2)
This library is used to perform UNICODE string manipulation.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the ICU license, which can be found below.
Source: http://www.icu-project.org/
libpng (1.2.43)
PNG decoder.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a
stream-oriented parser in which an application registers
handlers for things the parser might find in the XML document
(like start tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Expat license, which can be found below.
libjpg (6b)
83
Source: http://expat.sourceforge.net/
mtd-utils (1)
The aim of the system is to make it simple to provide a driver
for new hardware, by providing a generic interface between
the hardware drivers and the upper layers of the system.
Hardware drivers need to know nothing about the storage
formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to
provide simple routines for read, write and erase.
Presentation of the device's contents to the user in an
appropriate form will be handled by the upper layers of the
system.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html
DirectFB include SAWMAN (1.4.0)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating
system with a small memory footprint that provides graphics
acceleration, input device handling and abstraction layer, and
integrated windowing system with support for translucent
windows and multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kernel modifications.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the DirectFB license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remo
te_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectF
B141_source_1.3.1.7z/download
libusb (1.0.6)
This is the home of libusb, a library that gives user level
applications uniform access to USB devices across many
different operating systems. libusb is an open source project
licensed under the GNU Lesser General Public License version
2.1.Many participants in the libusb community have helped
and continue to help with ideas, implementation, support and
improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/
SAWMAN
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
SquashFS compresses files, inodes and directories, and
supports block sizes up to 1 MB for greater compression.
SquashFS is also the name of free/open software, licensed
under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
Linux Kernel (3.0)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the
Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Linux Kernel license, which can be found
below.
Source: http://www.kernel.org
libusb-compat (0.1.3)
Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb-compat license, which can be found
below.
Source: http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1
SQLite (3.7.2)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SQLite license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of
the Microsoft Windows NTFS file system with read-write
support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so
it can run unmodified on many different operating systems. It
is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS,
QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS
X It is licensed under either the GNU General Public License or
a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is
under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which
can be found below.
Source: http://www.tuxera.com
SquashFS (3.4)
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
SquashFS compresses files, inodes and directories, and
supports block sizes up to 1 MB for greater compression.
SquashFS is also the name of free/open software, licensed
under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SquashFS license, which can be found
below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
glibc (2.6.1)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library
which defines the ``system calls'' and other basic facilities such
as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C
library in the GNU system and most systems with the Linux
kernel
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)
These packages are used to provide WiFi access.The supplier
for these tools is Atheros.These pieces of software are made
available under the terms and conditions of the GPL v2
license, which can be found below.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the WPA Supplicant license, which can be found
below.
Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
84
ntfsprogs (2.0.0)
Some useful tool for ntfs file sytem.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the ntfsprogs license, which can be found
below.
Source: http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs
conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/
fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a
virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/
boost (1.15.0)
A library provides free peer-reviewed portable C++ source
libraries is used for encfs.
Source: http://www.boost.org
encfs (1.3.2)
A library provides an encrypted filesystem in user-space.
Source: http://www.arg0.net/encfs
rlog (1.4)
A library that provides a flexible message logging facility for C
programs and libraries is used for encfs.
Source: http://www.arg0.net/rlog
libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on
systems which don't have one, or whose implementation
cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv
iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/
bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will
appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful
features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO
9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both
programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without
modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/
electric-fence (2.1.13)
Used for memory corruption detection.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the electric-fence license, which can be found
below.
Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electri
c-fence_2.1.13-0.1.tar.gz
liveMedia
When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the electric-fence license, which can be found
below.
Source: www.live555.com
coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on
every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
QT (4.7.0)
Netflix skpe besttv pandora picasa? will use QT.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the QT license, which can be found below.
Source: http://qt.nokia.com/
findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching
utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with other
programs to provide modular and powerful directory search
and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/
e2fsprogs (1.41.14)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2
filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the e2fsprogs license, which can be found
below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/
gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like
to make changes in various text files wherever certain
patterns appear, or extract data from parts of certain lines
while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal
is a time-consuming inconvenience that may take many lines
of code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation:
gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/
alsa (1.0.24.1)
Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the alsa license, which can be found below.
Source: http://www.alsa-project.org
lvm2 (2.02.89)
DM_VERITY.
This piece of software is made available under the terms and
85
grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines
containing a match to a specified pattern. By default, grep
prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/
used to filter text, i.e., it takes text input, performs some
operation (or set of operations) on it, and outputs the
modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern
matching or substituting multiple occurrences of a string
within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/
gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally
written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler
wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/
tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as
various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives
to extract files, to store additional files, or to update or list
files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/
inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/
iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux
networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/
util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/
udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Udhcpc is a very small?DHCP?client geared
towards?embedded systems.
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs2
0050303-3/
module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by
Linux systems to load and manage kernel modules (commonly
referred to as "drivers").
Source:
https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the
execution of NCL application. This library was developed for
the GNOME software suite and is available under a "MIT"
license.
Source: http://www.xmlsoft.org
ncurses (5.7)
The Ncurses (new curses) library is a free software emulation
of curses in System V Release 4.0, and more.
It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple
highlights and forms characters and function-key mapping,
and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD
Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/
uriparser (0.7.7)
For MPEG-DASH
Source: http://uriparser.sourceforge.net/
net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for
controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basic
net/net-tools.html
xerces-c++ (3.1.1)
For MPEG-DASH
Source: http://xerces.apache.org/
webp (0.2.1)
For Netflix
Source: https://code.google.com/p/webp/
procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities
that give information about processes using the /proc
filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill,
free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html
wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using
HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet
protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be
called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows
support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz
psmisc (22.13)
This PSmisc package is a set of some small useful utilities that
use the proc filesystem. We're not about changing the world,
but providing the system administrator with some help in
common tasks.
Source: http://psmisc.sourceforge.net/
wireless_tools (0.29)
The Wireless Tools (WT)?is a set of tools allowing to
manipulate the Wireless Extensions.
They use a textual interface and are rather crude, but aim to
support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Lin
sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is
86
ux/Tools.html
Source: http://sourceforge.net/projects/gsoap2/
ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside
Philips libraries.
Source: http://sourceforge.net/projects/ezxml/
jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies
HTML document traversing, event handling, animating, and
Ajax interactions for rapid web development.
Source: http://jquery.com/
SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides
developers with an API and open source code for building
control points, devices, and bridges that are compliant with
Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: http://upnp.sourceforge.net/
AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the
encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/
mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour,
Apple's ease-of-use IP networking
initiative:<http://developer.apple.com/bonjour/>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of
devices and services
Source: http://developer.apple.com/bonjour/
microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to
make it easy to run an HTTP server as part of another
application.
The original download site for this software is :
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/This piece of
software is made available under the terms and conditions of
the LGPL v2.1 license
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.
9.9.tar.gz
yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in
ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released
under the ISC license.
The original download site for this software is :
http://lloyd.github.com/yajl/This piece of software is made
available under the terms and conditions of the ISC license
Source: http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yaj
l-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d640
17/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz
HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific
construction for calculating a message authentication code
(MAC) involving a cryptographic hash function in combination
with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both
the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may
be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC
algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software
development toolkit for SOAP/XML Web services and generic
(non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP
software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011
Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
87
22
Λήξη περιόδου χρήσης
Προδιαγραφές
Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά
και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
22.1
Περιβάλλον
Ενεργειακό σήμα ΕΕ
Το Ενεργειακό σήμα ΕΕ σάς ενημερώνει για την κατηγορία
ενεργειακής απόδοσης αυτού του προϊόντος. Όσο πιο
πράσινη είναι η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του
προϊόντος τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει.
Το σήμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία
ενεργειακής απόδοσης, τη μέση κατανάλωση ρεύματος του
χρησιμοποιούμενου προϊόντος και τη μέση κατανάλωση
ρεύματος για χρονικό διάστημα 1 έτους. Μπορείτε επίσης να
βρείτε τις τιμές της κατανάλωσης ρεύματος γι' αυτό το προϊόν
στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips για τη χώρα σας, στη
διεύθυνση www.philips.com/TV
Όταν ένα προϊόν φέρει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, αυτό σημαίνει ότι
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Δελτίο προϊόντος
Τηρείτε την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε
τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η
σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
43PUx6201
• Ενεργειακή κλάση: A+
• Μέγεθος ορατής οθόνης: 108 εκατ. / 43 ίντσες
• Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση λειτουργίας (W): 49
W
• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) *: 72 kWh
• Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)
**: 0,30 W
• Ανάλυση οθόνης (Pixel): 3840 x 2160 pixel
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματά
σας.
55PUx6201
• Ενεργειακή κλάση: A+
• Μέγεθος ορατής οθόνης: 139 εκατ. / 55 ίντσες
• Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση λειτουργίας (W): 62
W
• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) *: 91 kWh
• Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (W)
**: 0,30 W
• Ανάλυση οθόνης (Pixel): 3840 x 2160 pixel
Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για
τη χωριστή συλλογή των μπαταριών, επειδή η σωστή
απόρριψη θα βοηθήσει στην πρόληψη των αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
22.2
Ρεύμα
* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την
κατανάλωση ρεύματος, όταν η τηλεόραση λειτουργεί 4 ώρες
την ημέρα για 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση
ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
προϊόν, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
** Όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο
και δεν είναι ενεργή κάποια λειτουργία.
Ρεύμα
• Κύρια τροφοδοσία: AC 220-240 V +/-10%
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C έως 35°C
• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco,
σβήσιμο οθόνης (για ραδιόφωνο), χρονοδιακόπτης
αυτόματης απενεργοποίησης, μενού ρυθμίσεων Eco.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο Δελτίο προϊόντος.
88
Η τιμή ισχύος που δηλώνεται στην πινακίδα του προϊόντος
αντιστοιχεί στην κατανάλωση ισχύος του προϊόντος υπό
φυσιολογικές συνθήκες οικιακής χρήσης (IEC62087). Η
μέγιστη τιμή, που δηλώνεται σε παρένθεση, χρησιμοποιείται
για σκοπούς ηλεκτρικής ασφάλειας (IEC62087).
22.6
Διαστάσεις και βάρος
43PUx6201
• χωρίς βάση τηλεόρασης:
Πλάτος 968,18 χιλ. - Ύψος 575,71 χιλ. - Βάθος 81,8 χιλ. - Βάρος
± 9,3 κιλά
• με βάση τηλεόρασης:
Πλάτος 968,18 χιλ. - Ύψος 622,34 χιλ. - Βάθος 204,2 χιλ. Βάρος ± 9,86 κιλά
22.3
Λήψη
• Είσοδος κεραίας: 75 ohm ομοαξονική (IEC75)
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2, DVB-C (καλωδιακή τηλεόραση) QAM
• Αναπαραγωγή αναλογικής εικόνας: SECAM, PAL
• Αναπαραγωγή ψηφιακής εικόνας: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Αναπαραγωγή ψηφιακού ήχου (ISO/IEC 13818-3)
55PUx6201
• χωρίς βάση τηλεόρασης:
Πλάτος 1239,2 χιλ. - Ύψος 724,72 χιλ. - Βάθος 87,9 χιλ. - Βάρος
± 15,7 κιλά
• με βάση τηλεόρασης:
Πλάτος 1239,2 χιλ. - Ύψος 779,48 χιλ. - Βάθος 231,74 χιλ. Βάρος ± 16 κιλά
22.4
22.7
Τύπος οθόνης
Συνδεσιμότητα
Μήκος διαγωνίου οθόνης
• 43PUx6201: 108 εκατ. / 43 ίντσες
• 55PUx6201: 139 εκατ. / 55 ίντσες
Πλαϊνό τμήμα τηλεόρασης
• Είσοδος HDMI 3
• Είσοδος HDMI 4- MHL
• USB 2
• USB 3
• 1 υποδοχή κοινής διασύνδεσης: CI+/CAM
• Ακουστικά - Στερεοφωνική υποδοχή mini 3,5 χιλ.
Ανάλυση οθόνης
• 3840 x 2160 pixel
22.5
Πίσω τμήμα τηλεόρασης
• Είσοδος ήχου (DVI σε HDMI) - Στερεοφωνική υποδοχή mini
3,5 χιλ.
• SCART: Audio L/R, είσοδος CVBS, RGB
• CVBS/Y Pb Pr: CVBS/Y Pb Pr, Audio L/R
Ανάλυση οθόνης εισόδου
Μορφές εικόνας
Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης
Κάτω μέρος τηλεόρασης
• Είσοδος HDMI 1 - ARC
• Είσοδος HDMI 2
• USB 1
• Έξοδος ήχου - Οπτική Toslink
• Δίκτυο LAN - RJ45
• Κεραία (75 ohm)
• 480i - 60 Hz
• 480p - 60 Hz
• 576i - 50 Hz
• 576p - 50 Hz
• 720p - 50 Hz, 60 Hz
• 1080i - 50 Hz, 60 Hz
• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Φορμά Η/Υ
22.8
Αναλύσεις (μεταξύ άλλων)
Ήχος
• 640 x 480p - 60 Hz
• 800 x 600p - 60 Hz
• 1024 x 768p - 60 Hz
• 1280 x 768p - 60 Hz
• 1360 x 765p - 60 Hz
• 1360 x 768p - 60 Hz
• 1280 x 1024p - 60 Hz
• 1920 x 1080p - 60 Hz
• 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• Στερεοφωνικό HD
• Ισχύς εξόδου (RMS): 16W
• Dolby® Digital Plus
• DTS 2.0+ Digital Out™
89
22.9
Πολυμέσα
Συνδέσεις
• USB 2.0 / USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11b/g/n (ενσωματωμένο)
Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων μονάδων USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS.
Μορφή αναπαραγωγής
• Κοντέινερ: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4,
Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows
Media (ASF/WMV/WMA)
• Κωδικοποιητές βίντεο: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H.264), VC-1, WMV9
• Κωδικοποιητές ήχου: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™,
MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (περιλαμβάνει το φορμά MP3),
WMA (v2 έως v9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Υπότιτλοι:
– Φορμά: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD
(TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Κωδικοποίηση χαρακτήρων: UTF-8, Κεντρικής Ευρώπης και
Ανατολικής Ευρώπης (Windows-1250), Κυριλλικά
(Windows-1251), Ελληνικά (Windows-1253), Τουρκικά
(Windows-1254), Δυτικής Ευρώπης (Windows-1252)
• Κωδικοποιητές εικόνων: JPEG
• Περιορισμοί:
– Ο μέγιστος υποστηριζόμενος συνολικός ρυθμός bit για ένα
αρχείο πολυμέσων είναι 30 Mbps.
– Ο μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός bit βίντεο για ένα
αρχείο πολυμέσων είναι 20 Mbps.
– Η μορφή MPEG-4 AVC (H.264) υποστηρίζεται έως και στο
επίπεδο High Profile @ L4.1.
– Η μορφή VC-1 υποστηρίζεται έως και στο επίπεδο Advanced
Profile @ L3.
Πιστοποίηση Wi-Fi
Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει συσκευές με πιστοποίηση
Miracast.
Υποστηριζόμενες εφαρμογές λογισμικού διακομιστή
πολυμέσων (DMS)
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό
διακομιστή πολυμέσων με πιστοποίηση DLNA V1.5
(κατηγορία DMS).
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Philips TV
Remote App σε φορητές συσκευές (με λειτουργικό σύστημα
iOS και Android).
Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις
δυνατότητες της φορητής συσκευής και του λογισμικού.
90
23
23.3
Βοήθεια και
υποστήριξη
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ενεργοποίηση και τηλεχειριστήριο
Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
Περιμένετε ένα λεπτό και συνδέστε το πάλι.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά
συνδεδεμένο.
Ακούγεται ένας ήχος τριξίματος κατά την εκκίνηση ή την
23.1
Δήλωση της τηλεόρασης
Δηλώστε τώρα την τηλεόρασή σας και απολαύστε μια σειρά
πλεονεκτημάτων όπως πλήρη υποστήριξη
(συμπεριλαμβανομένων λήψεων), προνομιακή πρόσβαση σε
πληροφορίες για νέα προϊόντα, αποκλειστικές προσφορές και
εκπτώσεις, καθώς και την ευκαιρία να κερδίσετε βραβεία ή
ακόμα και να συμμετάσχετε σε ειδικές έρευνες για νέες
κυκλοφορίες.
ενεργοποίηση
Όταν ενεργοποιείτε, απενεργοποιείτε ή θέτετε σε κατάσταση
αναμονής την τηλεόραση, ακούγεται ένας ήχος τριξίματος
από το πλαίσιο της τηλεόρασης. Ο ήχος τριξίματος οφείλεται
στη φυσιολογική συστολή και διαστολή της τηλεόρασης,
καθώς η συσκευή κρυώνει και θερμαίνεται. Δεν επηρεάζει
την απόδοση της συσκευής.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/welcome
Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του
23.2
τηλεχειριστηρίου
Χρήση της βοήθειας
Η τηλεόραση απαιτεί κάποιο χρόνο για να ξεκινήσει. Στο
διάστημα αυτό, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις εντολές
του τηλεχειριστηρίου ή των χειριστηρίων της τηλεόρασης. Η
συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική.
Αν η τηλεόραση εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις
εντολές του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να ελέγξετε αν
λειτουργεί το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας την κάμερα
ενός κινητού τηλεφώνου. Θέστε το τηλέφωνο στη λειτουργία
κάμερας και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το φακό της
κάμερας. Αν πατήσετε ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο και
παρατηρήσετε στην κάμερα να τρεμοπαίζει η κόκκινη λυχνία
LED υπερύθρων, σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί.
Θα πρέπει να ελέγξετε την τηλεόραση.
Αν δεν δείτε τη λυχνία να τρεμοπαίζει, σημαίνει είτε ότι το
τηλεχειριστήριο είναι χαλασμένο είτε ότι οι μπαταρίες του
έχουν εξαντληθεί.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο ελέγχου
για τηλεχειριστήρια που είναι συζευγμένα για ασύρματη
σύνδεση με την τηλεόραση.
Άνοιγμα της Βοήθειας
Πατήστε το (μπλε) πλήκτρο  για να ανοίξετε απευθείας τη
Βοήθεια. Θα ανοίξει το κεφάλαιο που είναι πιο σχετικό με
αυτό που κάνετε ή αυτό που έχετε επιλέξει στην τηλεόραση.
Για να αναζητήσετε θέματα με αλφαβητική σειρά, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά.
Για να διαβάσετε τη Βοήθεια σε μορφή βιβλίου,
επιλέξτε Βιβλίο.
Για να εκτελέσετε τις οδηγίες της Βοήθειας, πρέπει πρώτα να
κλείσετε τη Βοήθεια.
Για να κλείσετε τη Βοήθεια, πατήστε το έγχρωμο
πλήκτρο  Κλείσιμο.
Σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως το Teletext, τα έγχρωμα
πλήκτρα εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες και δεν
μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε τη Βοήθεια.
Η Βοήθεια της τηλεόρασης στο tablet, το smartphone ή στον
Η τηλεόραση μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά την
υπολογιστή σας
εμφάνιση της οθόνης έναρξης Philips
Για να εκτελέσετε εκτεταμένες οδηγίες πιο εύκολα, μπορείτε
να κάνετε λήψη της Βοήθειας της τηλεόρασης σε μορφή PDF,
ώστε να τη διαβάσετε στο smartphone, το tablet ή τον
υπολογιστή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκτυπώσετε τη
σελίδας της Βοήθειας που θέλετε από τον υπολογιστή σας.
Για να κάνετε λήψη της Βοήθειας (εγχειρίδιο χρήστη),
μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support
Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής,
εμφανίζεται η οθόνη έναρξης Philips και, στη συνέχεια, η
τηλεόραση επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Η
συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική. Αν αποσυνδέσετε την
τηλεόραση από το ρεύμα και τη συνδέσετε ξανά, θα
εμφανιστεί η οθόνη έναρξης κατά την επόμενη εκκίνηση. Για
να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση
αναμονής, πατήστε ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή στην
τηλεόραση.
Η λυχνία αναμονής συνεχίζει να αναβοσβήνει
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
Περιμένετε 5 λεπτά και συνδέστε ξανά το καλώδιο. Αν η
λυχνία αναβοσβήνει και πάλι, επικοινωνήστε με την
91
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών της Philips.
Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές μπορεί να μην
έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο
σήματος της συνδεδεμένης συσκευής.
Κανάλια
Η εικόνα από τον υπολογιστή δεν είναι σταθερή
Δεν εντοπίστηκε κανένα ψηφιακό κανάλι κατά την
Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστή σας χρησιμοποιεί την ανάλυση
και το ρυθμό ανανέωσης που υποστηρίζονται.
εγκατάσταση
Ανατρέξτε στις τεχνικές προδιαγραφές για να βεβαιωθείτε ότι
η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά όλα τα καλώδια και
έχετε επιλέξει το σωστό δίκτυο.
Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας
Κανάλια που είχαν εγκατασταθεί παλαιότερα δεν
Αν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί
αυτόματα την έξοδο ήχου. Το γεγονός αυτό δεν υποδεικνύει
εσφαλμένη λειτουργία.
εμφανίζονται στη λίστα καναλιών
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα καναλιών.
• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου είναι σωστές.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
• Βεβαιωθείτε ότι η ένταση δεν έχει οριστεί σε μηδέν ή ότι
δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση.
• Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασης είναι
συνδεδεμένη στην είσοδο ήχου του Home Cinema.
Ο ήχος θα πρέπει να ακούγεται από τα ηχεία του Home
Cinema.
• Σε ορισμένες συσκευές μπορεί να πρέπει να
ενεργοποιήσετε την έξοδο ήχου HDMI με μη αυτόματο τρόπο.
Αν έχετε ήδη ενεργοποιήσει μια έξοδο ήχου HDMI άλλα
εξακολουθείτε να μην ακούτε ήχο, δοκιμάστε να αλλάξετε το
φορμά ψηφιακού ήχου της συσκευής σε PCM (Παλμοκωδική
διαμόρφωση). Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τη
συσκευή για οδηγίες.
Εικόνα
Δεν υπάρχει εικόνα / η εικόνα είναι παραμορφωμένη
• Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην
τηλεόραση.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή
οθόνης.
• Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή ή η πηγή είναι σωστά
συνδεδεμένες.
Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα
• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.
Κακή λήψη κεραίας
• Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην
τηλεόραση.
• Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα
φθορισμού, τα ψηλά κτίρια και άλλα ογκώδη αντικείμενα
ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα λήψης. Αν είναι
δυνατό, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης
αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας
συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
• Αν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα κανάλι, ρυθμίστε το
συγκεκριμένο κανάλι.
HDMI και USB
HDMI
• Έχετε υπόψη ότι η υποστήριξη HDCP (Προστασία ψηφιακού
περιεχομένου ευρείας ζώνης) ενδέχεται να προκαλεί
καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται η τηλεόραση να
εμφανίσει το περιεχόμενο μιας συσκευής HDMI.
• Αν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή HDMI και δεν
εμφανίζεται εικόνα, μεταβείτε από τη μία συσκευή στην άλλη
και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στην πρώτη.
• Εάν η εικόνα και ο ήχος μιας συσκευής που είναι
συνδεδεμένη με σύνδεση HDMI εμφανίζουν παραμορφώσεις,
ελέγξτε αν μια διαφορετική ρύθμιση HDMI Ultra HD μπορεί
να λύσει αυτό το πρόβλημα. Στη Βοήθεια, πατήστε το
έγχρωμο πλήκτρο  Λέξεις-κλειδιά και αναζητήστε την
επιλογή HDMI Ultra HD.
• Αν υπάρχουν διακοπές ήχου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
εξόδου από τη συσκευή ΗDMI είναι σωστές.
• Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα HDMI σε DVI ή καλώδιο
HDMI σε DVI, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα επιπλέον
καλώδιο ήχου στην υποδοχή AUDIO IN (μόνο βύσμα μίνι),
εφόσον διατίθεται.
Κακή ποιότητα εικόνας από συσκευή
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.
Οι ρυθμίσεις εικόνας αλλάζουν μετά από λίγο
Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Τοποθεσία έχει οριστεί σε Σπίτι. Σε
αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε και να
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Εμφανίζεται ένα διαφημιστικό banner
Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Τοποθεσία έχει οριστεί σε Σπίτι.
Η εικόνα δεν προσαρμόζεται στην οθόνη
Επιλέξτε διαφορετικό φορμά εικόνας.
Το φορμά εικόνας αλλάζει ανάλογα με το κανάλι
Το HDMI EasyLink δεν λειτουργεί
• Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές HDMI είναι συμβατές με το
πρωτόκολλο HDMI-CEC. Οι λειτουργίες EasyLink λειτουργούν
Επιλέξτε ένα μη αυτόματο φορμά εικόνας.
Η θέση της εικόνας δεν είναι σωστή
92
μόνο με συσκευές που είναι συμβατές με το πρωτόκολλο
HDMI-CEC.
Η γλώσσα μενού δεν είναι σωστή
Το εικονίδιο έντασης δεν εμφανίζεται
• Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή ήχου HDMI-CEC και
χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από τη συσκευή, αυτή η
συμπεριφορά είναι φυσιολογική.
Δεν εμφανίζονται φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία μουσικής
Η γλώσσα μενού δεν είναι σωστή
Επαναφέρετε τη γλώσσα μενού στη γλώσσα σας.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα των μενού της τηλεόρασης και
των μηνυμάτων...
1 - Πατήστε , επιλέξτε Γενικές
ρυθμίσεις > Γλώσσα > Γλώσσα μενού και πατήστε OK.
2 - Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
3 - Πατήστε  (αριστερό) επανειλημμένα αν χρειαστεί, για να
κλείσετε το μενού.
από USB
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB έχει
ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο Mass
Storage Class (Κλάση μαζικής αποθήκευσης), όπως
περιγράφεται στην τεκμηρίωση της συσκευής αποθήκευσης.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι
συμβατή με την τηλεόραση.
• Βεβαιωθείτε ότι τα φορμά των αρχείων ήχου και εικόνας
υποστηρίζονται από την τηλεόραση.
23.4
Ηλεκτρονική βοήθεια
Η αναπαραγωγή αρχείων USB γίνεται με διακοπές
• Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής αποθήκευσης USB
ενδέχεται να περιορίζει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα την κακή ποιότητα
αναπαραγωγής.
Για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με την
τηλεόρασή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική
υποστήριξη της Philips. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και
εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
Στην τοποθεσία υποστήριξης θα βρείτε τον αριθμό
τηλεφωνικής υποστήριξης στη χώρα σας, μέσω του οποίου
μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς και απαντήσεις σε
συχνές ερωτήσεις (FAQ). Σε ορισμένες χώρες μπορείτε να
συζητήσετε με κάποιον από τους συνεργάτες μας και να
κάνετε τις ερωτήσεις σας απευθείας ή μέσω email.
Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο λογισμικό για την τηλεόρασή
σας ή το εγχειρίδιο της τηλεόρασης για να το διαβάσετε σε
υπολογιστή.
Wi-Fi και Internet
Δεν εντοπίστηκε ασύρματο δίκτυο Wi-Fi ή διακόπηκε η
σύνδεση
• Η ύπαρξη φούρνων μικροκυμάτων, τηλεφώνων DECT και
άλλων συσκευών Wi-Fi 802.11b/g/n στον περιβάλλοντα χώρο
ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο.
• Βεβαιωθείτε ότι τα τείχη προστασίας στο δίκτυό σας
επιτρέπουν την πρόσβαση στην ασύρματη σύνδεση της
τηλεόρασης.
• Αν το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά στο σπίτι σας,
δοκιμάστε να δημιουργήσετε ένα ενσύρματο δίκτυο.
23.5
Εξυπηρέτηση καταναλωτών /
Επισκευή
Το Internet δεν λειτουργεί
• Αν η σύνδεση με το δρομολογητή δεν παρουσιάζει κάποιο
πρόβλημα, ελέγξτε τη σύνδεση του δρομολογητή στο
Internet.
Η σύνδεση με τον υπολογιστή και η σύνδεση στο Internet
Για υποστήριξη και επισκευή, μπορείτε να τηλεφωνήσετε
στην Εξυπηρέτηση Καταναλωτών της χώρας σας. Μπορείτε να
βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στα έντυπα που συνόδευαν την
τηλεόραση.
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε τη δικτυακή
τοποθεσία www.philips.com/support.
είναι αργές
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή σας για
πληροφορίες σχετικά με την εμβέλεια σε εσωτερικούς
χώρους, το ρυθμό μεταφοράς και άλλους παράγοντες που
επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος.
• Χρησιμοποιήστε μια υψηλής ταχύτητας (ευρυζωνική)
σύνδεση στο Internet για το δρομολογητή σας.
Αριθμός μοντέλου τηλεόρασης και αριθμός σειράς
Ίσως σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς της τηλεόρασης. Μπορείτε να βρείτε αυτούς
τους αριθμούς στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην ετικέτα
τύπου που βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της
τηλεόρασης.
DHCP
• Αν η σύνδεση αποτύχει, μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/Πρωτόκολλο
δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών)
του δρομολογητή. Το DHCP πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.
 Προειδοποίηση
Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την
τηλεόραση. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή
ανεπανόρθωτη ζημιά στην τηλεόραση και να ακυρωθεί η
εγγύησή σας.
93
μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.
• Κατά την ανάρτηση σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα
μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Η TP Vision δεν
φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε
τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα ατυχήματα, τραυματισμούς ή
βλάβες.
• Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από
γυαλί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό, ώστε
να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό ή πρόκληση ζημιάς στην
τηλεόραση.
24
Ασφάλεια και
φροντίδα
24.1
Ασφάλεια
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην τηλεόραση!
Σημαντικό!
Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η
τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο
πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μην συνδέετε ποτέ την
τηλεόραση στην πρίζα, αν η τάση είναι διαφορετική.
Πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά,
διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Σε
περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις
οδηγίες, η εγγύηση παύει να ισχύει.
Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς
Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε
την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού
σε παιδιά:
• Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε βροχή ή νερό. Μην
τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στην
τηλεόραση.
Αν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε
την από την πρίζα αμέσως.
Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών της
Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.
• Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις
μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην τα τοποθετείτε
ποτέ κοντά σε αναμμένα κεριά, γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές
θερμότητας και μην τα εκθέτετε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην παρεμβάλλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού
ή σε άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.
• Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά αντικείμενα πάνω στο
καλώδιο ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι τα φις δεν πιέζονται. Σε περίπτωση που τα
φις χαλαρώσουν, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή
φωτιά. Όταν περιστρέφετε την οθόνη της τηλεόρασης,
βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται πίεση στο καλώδιο ρεύματος.
• Για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από την πρίζα, πρέπει
να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής. Όταν
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντοτε το φις
και όχι το καλώδιο. Φροντίστε να εγκαταστήσετε την
τηλεόραση με τέτοιον τρόπο ώστε να έχετε πλήρη πρόσβαση
στην πρίζα, στο καλώδιο ρεύματος και στο φις ανά πάσα
στιγμή.
• Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη
με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί.
• Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν κρέμεται
έξω από την άκρη της επιφάνειας.
• Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο
(όπως βιβλιοθήκη), χωρίς να στηρίξετε και το έπιπλο και την
τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
• Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που
ενέχει το σκαρφάλωμα σε έπιπλα για να φτάσουν την
τηλεόραση.
Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!
Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να περιέχει μπαταρίες τύπου
κέρματος, τις οποίες μπορούν εύκολα να καταπιούν τα μικρά
παιδιά. Φροντίστε να κρατάτε πάντοτε αυτές τις μπαταρίες
μακριά από παιδιά.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης
Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο.
Να αφήνετε πάντοτε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες)
γύρω από την τηλεόραση, για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι
οπές εξαερισμού της τηλεόρασης δεν καλύπτονται ποτέ από
κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.
Κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης
ζημιάς στην τηλεόραση
Καταιγίδες
Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα και την κεραία
πριν από καταιγίδες.
Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της
τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου
κεραίας.
• Για την ανύψωση και τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που
ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά (55 λίβρες), χρειάζονται δύο
άτομα.
• Αν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιήστε
μόνο την παρεχόμενη βάση. Προσαρτήστε σταθερά τη βάση
στην τηλεόραση.
Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που
94
Κίνδυνος για την ακοή
Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη
ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Χαμηλές θερμοκρασίες
Αν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C
(41°F), αποσυσκευάστε την και μην την συνδέσετε στην πρίζα
έως ότου η θερμοκρασία της φτάσει σε επίπεδο
θερμοκρασίας δωματίου.
Υγρασία
Σε σπάνιες περιπτώσεις, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την
υγρασία, ενδέχεται να δημιουργηθεί ελάχιστη συμπύκνωση
υδρατμών στο εσωτερικό της γυάλινης πρόσοψης της
τηλεόρασης (σε ορισμένα μοντέλα). Για να αποφύγετε κάτι
τέτοιο, μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεσο ηλιακό φως,
θερμότητα ή υπερβολική υγρασία. Αν δημιουργηθούν
υδρατμοί, θα εξατμιστούν έπειτα από μερικές ώρες
λειτουργίας της τηλεόρασης.
Η υγρασία που οφείλεται σε συμπύκνωση υδρατμών δεν
βλάπτει την τηλεόραση και δεν προκαλεί δυσλειτουργία.
24.2
Φροντίδα οθόνης
• Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη
με οποιοδήποτε αντικείμενο.
• Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν να την
καθαρίσετε.
• Καθαρίζετε και σκουπίζετε απαλά την τηλεόραση και το
πλαίσιό της με ένα μαλακό, νωπό πανί. Αποφεύγετε να
αγγίζετε τις λυχνίες LED του Ambilight στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως
οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.
• Για να αποφύγετε τυχόν παραμορφώσεις και το
ξεθώριασμα των χρωμάτων, φροντίστε να σκουπίζετε τις
σταγόνες νερού όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
• Να αποφεύγετε την προβολή στατικών εικόνων όσο το
δυνατόν περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που
παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Περιλαμβάνουν τα μενού οθόνης, τις μαύρες γραμμές, την
προβολή ώρας κ.λπ. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε στατικές
εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της
οθόνης, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
95
25
εγγύηση θα ακυρωθεί.
Όροι χρήσης
Χαρακτηριστικά pixel
Αυτό το προϊόν LCD/LED διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων
pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή
περισσότερο, ενδέχεται να εμφανίζονται σταθερά στην οθόνη
μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή
μπλε). Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης
(εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί
βλάβη.
2016 © TP Vision Europe B.V. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.
Αυτό το προϊόν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά από την TP
Vision Europe B.V. ή μία από τις θυγατρικές της, οι οποίες στο
εξής θα αναφέρονται στο παρόν ως TP Vision, που είναι ο
κατασκευαστής του προϊόντος. Η TP Vision είναι εγγυητής για
την τηλεόραση με την οποία συσκευάστηκε το παρόν
εγχειρίδιο. Η ονομασία Philips και το έμβλημα Philips με την
ασπίδα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke
Philips N.V.
Συμμόρφωση με κανονισμούς ΕΕ
Με το παρόν η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτή η
τηλεόραση συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις
λοιπές σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2014/53/ΕΕ (RED),
2009/125/ΕΚ (Οικολογικός σχεδιασμός), 2010/30/ΕΕ
(Ενεργειακή σήμανση) και 2011/65/ΕΕ (Περιορισμός
επικίνδυνων ουσιών - RoHS).
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της
Koninklijke Philips Electronics N.V ή των αντίστοιχων κατόχων
τους. Η TP Vision διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα
προϊόντα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να
προσαρμόσει ανάλογα τις προηγούμενες παρτίδες.
Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕMF
Η TP Vision κατασκευάζει και πωλεί πολλά προϊόντα που
απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε
ηλεκτρονική συσκευή, έχουν γενικά την ιδιότητα εκπομπής
και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες
επιχειρηματικές αρχές της TP Vision είναι η λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα
προϊόντα μας να πληρούν όλες τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα για τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) που ισχύουν κατά την
ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.
Το έντυπο υλικό που συνόδευε την τηλεόραση και το
εγχειρίδιο χρήσης που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της
τηλεόρασης ή μπορεί να ληφθεί από τη διαδικτυακή
τοποθεσία της Philips www.philips.com/support θεωρούνται
επαρκή για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα.
Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται
επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα.
Αν το συγκεκριμένο προϊόν ή μεμονωμένες μονάδες του και
διαδικασίες χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς
από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα
πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά
τους. Η TP Vision εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει
ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία
άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η TP Vision δεν είναι
υπεύθυνη για οποιοδήποτε σφάλμα υπάρχει στο περιεχόμενο
του παρόντος εγγράφου ούτε για τυχόν πρόβλημα που
προκύπτει από το περιεχόμενο του εγγράφου. Τα σφάλματα
που αναφέρονται στη Philips προσαρμόζονται και
δημοσιεύονται στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης της
Philips όσο το δυνατόν συντομότερα.
Η TP Vision έχει δεσμευτεί να αναπτύσσει, να παράγει και να
πωλεί προϊόντα που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην
υγεία. Η TP Vision επιβεβαιώνει ότι αν γίνει σωστός χειρισμός
των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία
προορίζονται, τότε η χρήση τους είναι ασφαλής σύμφωνα με
τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Η TP
Vision διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών
προτύπων ασφαλείας και έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά
πεδία, και ως εκ τούτου είναι σε θέση να προβλέπει τις
περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την τυποποίηση και να τις
ενσωματώνει εγκαίρως στα προϊόντα της.
Όροι εγγύησης - Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς στην
τηλεόραση ή ακύρωσης της εγγύησής σας!
Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την
τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και τα αξεσουάρ
μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το
τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην
αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της τηλεόρασης. Επικοινωνείτε
πάντα με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Philips για
σέρβις ή επισκευές. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό
τηλεφώνου στα έντυπα που συνόδευαν την τηλεόραση. Ή
συμβουλευτείτε τη δικτυακή μας
τοποθεσία www.philips.com/support και, αν χρειαστεί,
επιλέξτε τη χώρα σας. Αν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία
που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή
οποιεσδήποτε μετατροπές και διαδικασίες συναρμολόγησης
που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η
96
26
Πνευματικά
δικαιώματα
26.1
26.5
MHL
DTS 2.0 + Digital Out™
Το MHL, το Mobile High-Definition Link και το λογότυπο MHL
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της MHL, LLC.
Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://patents.dts.com. Κατασκευάστηκε με την
άδεια της DTS Licensing Limited. Το DTS, το σύμβολο, το &
DTS και το σύμβολο αποτελούν σήματα κατατεθέντα, και το
DTS 2.0+Digital Out αποτελεί εμπορικό σήμα της DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
26.2
Ultra HD
26.6
Το λογότυπο DIGITALEUROPE UHD είναι εμπορικό σήμα της
DIGITALEUROPE.
DTVi
Η επωνυμία και το λογότυπο DTVi αποτελούν σήματα
κατατεθέντα του Pontifical Catholic University του Rio de
Janeiro (PUC-Rio) και του Federal University της Paraíba
(UFPB).
26.7
Java
26.3
Το Java και όλα τα εμπορικά σήματα που βασίζονται στο Java
αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Oracle ή/και των
θυγατρικών της, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
HDMI
Τα HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και
το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα
σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και
άλλες χώρες.
26.8
Microsoft
Windows Media
Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα
κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες
ή/και σε άλλες χώρες.
26.4
Dolby Digital Plus
Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Το
Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα
της Dolby Laboratories.
Microsoft PlayReady
Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία
πρόσβασης περιεχομένου Microsoft PlayReady™ για να
97
προστατέψουν την πνευματική τους ιδιοκτησία,
συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που προστατεύεται
από τη σχετική νομοθεσία.
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για
πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία PlayReady ή/και σε
περιεχόμενο με προστασία WMDRM. Αν η συσκευή δεν
εφαρμόσει σωστά τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση
περιεχομένου, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να
ζητήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει τη δυνατότητα της
συσκευής να υποστηρίζει περιεχόμενο με προστασία
PlayReady. Η ανάκληση δεν επηρεάζει την πρόσβαση σε μη
προστατευμένο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που
προστατεύεται από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης σε
περιεχόμενο. Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να σας
ζητήσουν να αναβαθμίσετε το PlayReady προκειμένου να
είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν
απορρίψετε μια αναβάθμιση, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση στο περιεχόμενο που απαιτεί την αναβάθμιση.
26.12
Άλλα εμπορικά σήματα
Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία
των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
26.9
Wi-Fi Alliance
Το Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi
αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
26.10
Kensington
Οι επωνυμίες Kensington και Micro Saver είναι σήματα
κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των
οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι
αιτήσεις σε άλλες χώρες.
26.11
Λογισμικό MHEG
Τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού MHEG ("το
Λογισμικό"), το οποίο ενσωματώνεται σε αυτήν την
τηλεόραση ("αυτό το προϊόν") και περιλαμβάνεται ώστε να
παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των διαδραστικών
λειτουργιών της τηλεόρασης, είναι ιδιοκτησία της S&T CLIENT
SYSTEMS LIMITED ("ο Κάτοχος"). Η χρήση του Λογισμικού
επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν.
98
27
Αποποίηση ευθυνών
όσον αφορά
υπηρεσίες ή/και
λογισμικό που
προσφέρονται από
τρίτα μέρη
Οι υπηρεσίες ή/και το λογισμικό που προσφέρονται από
τρίτα μέρη ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανακληθούν ή να
τερματιστούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η TP Vision δεν
φέρει καμία ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις.
99
Ευρετήριο
A
Ambilight, προηγμένο - Απενεργοποίηση τηλεόρασης 53
Ambilight, προηγμένο - Χρώμα τοίχου 53
Ambilight, ρυθμίσεις Ambilight 52
Ambilight, στυλ Ambilight 52
Ambilight, στυλ Ambilight - Παρακολούθηση χρώματος 52
Ambilight, στυλ Ambilight - Παρακολούθηση βίντεο 52
Ambilight, φωτεινότητα Ambilight 52
Ambilight, κορεσμός Ambilight 52
C
CAM PIN 17
CAM, μονάδα περιορισμένης πρόσβασης 16
CI+ 16
Clear Sound 62
D
DMR, Digital Media Renderer 10
DVB (Digital Video Broadcast) 74
E
EasyLink 13
EasyLink, Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση 14
G
Gamma 60
H
HbbTV 35
HDMI MHL 13
HDMI Ultra HD 65
HDMI, ARC 13
HDMI, Σύνδεση DVI 14
Home Cinema, προβλήματα 19
Home Cinema, πολλαπλά κανάλια 19
Home Cinema, εξισορρόπηση έντασης ήχου 19
I
Incredible Surround 62
Interactive TV 35
I
iTV 34
Έ
Ένταση ακουστικών 63
Έξυπνη κάρτα, CAM 16
Ή
Ήχος, Clear Sound 62
Ήχος, πρίμα 61
Ήχος, ένταση ακουστικών 63
Ήχος, αυτόματη ρύθμιση έντασης 62
Ήχος, λειτουργία surround 62
Ήχος, μπάσα 61
Α
Απόρριψη της τηλεόρασης και των μπαταριών 88
Απαλοιφή μνήμης Internet 10
Αρχεία πολυμέσων, από υπολογιστή ή συσκευή NAS 45
Αρχεία πολυμέσων, από μονάδα USB 45
Ασύρματο δίκτυο 8
Αυτόματη ρύθμιση έντασης 62
Αυτόματη απενεργοποίηση 27
Αυτόματη ενημέρωση καναλιών 73
Ακουστικά, σύνδεση 20
Αντίθεση 58
Αντίθεση Backlight 58
Αντίθεση, Gamma 60
Αντίθεση, αντίθεση βίντεο 59
Αντίθεση, δυναμική αντίθεση 59
Αντίθεση, λειτουργία αντίθεσης 59
Αντιστάθμιση εξόδου ήχου 19
Αντιγραφή λίστας καναλιών 75
Αντιγραφή λίστας καναλιών, τρέχουσα έκδοση 76
Αντιγραφή λίστας καναλιών, φόρτωση 76
Αντιγραφή λίστας καναλιών, αντιγραφή 76
Β
Βίντεο προς ενοικίαση 51
Βιντεοκάμερα, σύνδεση 24
Γ
Γενική πρόσβαση, Ηχεία/Ακουστικά 70
Γλώσσα υπότιτλων 32
Γλώσσα υποτίτλων, Δευτερεύουσα 32
Γλώσσα υποτίτλων, Πρωταρχική 32
Γλώσσα ήχου 33
Γλώσσα ήχου, Δευτερεύουσα 33
Γλώσσα ήχου, Πρωταρχική 33
Γλώσσα κειμένου, Δευτερεύουσα 34
Γλώσσα κειμένου, Πρωταρχική 34
Γονική διαβάθμιση 31
Δ
Δίκτυο, πρόβλημα 8
Δίκτυο, προβολή ρυθμίσεων 9
Δίκτυο, ρυθμίσεις 9
Δίκτυο, στατική IP 9
Δίκτυο, σύνδεση 8
Δίκτυο, όνομα δικτύου τηλεόρασης 10
Δίκτυο, Διαγραφή σύνδεσης Wi-Fi Miracast 10
Δίκτυο, Ενεργοποίηση Wi-Fi 10
Δίκτυο, ασύρματο 8
Δίκτυο, ενσύρματο 9
Δίκτυο, Wi-Fi Smart Screen 10
Δίκτυο, WoWLAN 9
Δίκτυο, WPS 8
Δίκτυο, WPS με κωδικό PIN 8
Δελτίο προϊόντος 88
Δηλώστε το προϊόν σας 91
Διαβαθμίσεις ηλικίας 31
Διαγραφή σύνδεσης Miracast 10
Διαδραστική τηλεόραση, πληροφορίες 34
Δοκιμή λήψης 75
Ε
Επανεγκατάσταση τηλεόρασης 73
Επισκευή 93
Επικοινωνία με τη Philips 93
Επιλογές σε κανάλι 32
Επιλογή βίντεο 32
Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα 88
Ευκρίνεια 58
Ευκρίνεια, μείωση τεχνουργημάτων MPEG 60
Ευκρίνεια, μείωση θορύβου 60
Ευκρίνεια, Ultra Resolution 60
100
Εγγραφή 38
Εγγραφή, δεδομένα Οδηγού TV 36
Εγκατάσταση τηλεόρασης 73
Εγκατάσταση δικτύου 8
Εικόνα, χρώμα 58
Εικόνα, αντίθεση Backlight 58
Εικόνα, ευκρίνεια 58
Ενσύρματο δίκτυο 9
Ενεργοποίηση 26
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών 93
Εξισορρόπηση εξόδου ήχου 19
Η
Ηχητική περιγραφή 70
Ηλεκτρονική υποστήριξη 93
Κ
Καθυστέρηση εξόδου ήχου 18
Καθολική πρόσβαση 70
Καθολική πρόσβαση, προβλήματα ακοής 70
Καλωδιακή, Χειροκίνητη εγκατάσταση 75
Κανάλι 30
Κανάλι, Αυτόματη ενημέρωση καναλιών 73
Κανάλι, Εγκατάσταση καλωδίου 73
Κανάλι, Εγκατάσταση κεραίας 73
Κανάλι, Μη αυτόματη ενημέρωση καναλιών 73
Κανάλι, Οδηγ. TV 36
Κανάλι, διαβάθμιση ηλικίας 31
Κανάλι, επανεγκατάσταση 73
Κανάλι, επιλογές 32
Κανάλι, λίστα καναλιών, φίλτρο 31
Κανάλι, μετάβαση σε κανάλι 31
Κεραία, Χειροκίνητη εγκατάσταση 75
Κλείδωμα για παιδιά 67
Κοινή υποδοχή διασύνδεσης 16
Κονσόλα παιχνιδιών, σύνδεση 20
Λ
Λήξη περιόδου χρήσης 88
Λίστα καναλιών 30
Λίστα καναλιών, πληροφορίες 30
Λίστα καναλιών, φιλτράρισμα 31
Λίστα καναλιών, άνοιγμα 30
Λειτουργία συχνότητας δικτύου 74
Λειτουργία Surround 62
Λογότυπα καναλιών 66
Λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα 78
Λογισμικό, ενημέρωση 77
Μ
Μπάσα 61
Μέγεθος βήματος συχνότητας 74
Μήνυμα ενημέρωσης καναλιών 73
Μείωση τεχνουργημάτων MPEG 60
Μείωση θορύβου 60
Μενού αρχικής σελίδας 41
Μορφή εικόνας 60
Μορφή εικόνας, βασικό 60
Μορφή εικόνας, για προχ/νους 61
Μορφή εξόδου ήχου 19
Ο
Οπτική έξοδος ήχου, συμβουλές 16
Οδηγός σύνδεσης 12
Οδηγός TV, υπενθύμιση 37
Οδηγός TV, δεδομένα και πληροφορίες 36
Οδηγίες ασφαλείας 94
Π
Πρίμα 61
Προβλήματα 91
Προβλήματα όρασης 70
Προβλήματα όρασης 70
Προβλήματα ακοής 70
Προβλήματα ακοής 70
Προβλήματα, τηλεχειριστήριο 91
Προβλήματα, Ήχος 92
Προβλήματα, Γλώσσα μενού 93
Προβλήματα, Σύνδεση, HDMI 92
Προβλήματα, Σύνδεση, Internet 93
Προβλήματα, Σύνδεση, USB 92
Προβλήματα, Σύνδεση, Wi-Fi 93
Προβλήματα, εικόνα 92
Προβλήματα, κανάλια 92
Παρακολούθηση TV 31
Παιχνίδι ή υπολογιστής 44
Παιχνίδι ή υπολογιστής, ρύθμιση 58
Περιγραφή ήχου 70
Πλήκτρα στην τηλεόραση 26
Πληκτρολόγιο USB 23
Πληκτρολόγιο USB, σύνδεση 23
Ποιότητα λήψης 75
Πολυμέσα 45
Ρ
Ρυθμίσεις EasyLink 14
Ρυθμίσεις Eco 63
Ρυθμίσεις ρολογιού 69
Ρυθμίσεις γλώσσας 67
Ρυθμίσεις εξόδου ήχου 18
Ραδιοφωνικοί σταθμοί 30
Σ
Στυλ ήχου 61
Στυλ εικόνας 57
Στον τοίχο, Τοποθέτηση τηλεόρασης 63
Συσκευή DVD 20
Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, σύνδεση 20
Συχνότητα δικτύου 74
Συγχρονισμός ήχου και εικόνας 18
Συλλογή εφαρμογών 50
Σύνδεση ρεύματος 6
Σύνδεση κεραίας 7
Σύνδεση Pixel Plus 14
Σύνδεση SCART, συμβουλές 15
Σύνδεση YPbPr, συμβουλές 15
Σύνδεση, μονάδα Flash USB 24
Σάρωση συχνοτήτων 74
Σε βάση τηλεόρασης, Τοποθέτηση τηλεόρασης 63
Σκληρός δίσκος USB, χώρος δίσκου 21
Σκληρός δίσκος USB, εγκατάσταση 22
Τ
Τηλεχειριστήριο EasyLink 14
Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες 29
Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων 36
Τοποθέτηση, Τοποθέτηση τηλεόρασης 6
Τοποθέτηση, απόσταση παρακολούθησης 6
Υ
Υπότιτλος 32
Υποστήριξη, ηλεκτρονική 93
Υπολογιστής, σύνδεση 25
Φ
Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική 45
101
Φωτογραφική μηχανή, σύνδεση 24
Χ
Χρώμα 58
Χρώμα, προσαρμοσμένη θερμοκρασία χρώματος 59
Χρώμα, βελτίωση χρώματος 58
Χρώμα, θερμοκρασία χρώματος 59
Χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας 26
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης 27
Ψ
Ψηφιακό κείμενο 34
M
Miracast™, ενεργοποίηση 47
P
Pause TV 39
S
Smart TV 49
T
Teletext 34
W
Wi-Fi 8
WoWLAN 9
102
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
103
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising