Philips | 42PFL7403D/10 | Quick Start Guide | Philips LCD TV 47PFL7403D/10 Οδηγός γρήγορης έναρξης

Philips LCD TV 47PFL7403D/10 Οδηγός γρήγορης έναρξης
Register your product and get support at …
www.philips.com/welcome
Quick
Start
SV
Installation
DA
Installation
NO
Installasjon
FI
Asennus
PT
Instalação
GR
Εγκατάσταση
Förpackningen innehåller
DA
NO
FI
PT
GR
Hvad er der i kassen
Eskens innhold
Pakkauksen sisältö
Conteúdo da embalagem
Τι περιέχει η συσκευασία
Start
• Startguide
• Startguide
• Startveiledning
• Aloitusopas
de Iniciação
• Guia
• Οδηγός έναρξης
Help
och stativ
• TV
Fjernsyn
og stander
• TV og stativ
•
ja jalusta
• Televisio
Televisor
• Τηλεόρασηe suporte
και στοιχείο στήριξης
•
• Kundtjänst
• Onlinehjælp
• Forbrukerstøtte
• Kuluttajapalvelu
obsługi klienta
• Dział
• Eξυπηρέτηση καταναλωτών
UK
Ireland
• Fjärrkontroll
• Fjernbetjening
• Fjernkontroll
• Kauko-ahjain
• Telecomando
• Τηλεχειριστήριο
och antennkabel
• Nätkabel
Strømkabel
• Strømkabel &ogantennekabel
antennekabel
• Virtajohto ja antennikaapeli
• Cabo de alimentação e cabo da antena
• Καλώδιο τροφοδοσίας & кαλώδιο τροφοδοσίας
•
• Användarhandbok
• Brugervejledning
• Brukerhåndbok
• Käyttöopas
do Utilizador
• Manual
Εγχειρίδιο
χρήσης
•
1
Vridbart stativ
• Drejelig stander
• Dreiestativ
• Kääntyvä teline
• Suporte giratório
• Περιστρεφόμενη βάση
1
2
bort den gula bromsanordningen på
• Tabaksidan
av stativet så kan du justera
TV:n i sidled.
den gule bremse bag på standeren,
• Fjern
så tv'et kan dreje.
den gule bremsen bak på stativet slik
• Fjern
at TVen kan dreies.
jalustan takaosassa oleva keltainen
• Avaa
jarru, jotta televisiota saa käännettyä.
o freio amarelo na parte posterior
• Retire
do suporte para que o televisor possa girar.
το κίτρινο φρένο στο πίσω
• Αφαιρέστε
μέρος της βάσης έτσι ώστε να είναι
δυνατή η περιστροφή της τηλεόρασης.
3
Fjärrkontrollen
2
• Fjernbetjeningen
• Fjernkontrollen
• Kauko-ohjain
• Telecomando
• Το τηλεχειριστήριο
1
2
och knappen OK
• Navigering
Navigera genom menyerna genom
att trycka på o ,œ eller p , π. Bekräfta
inställningen genom att trycka på OK.
og OK-tast
• NavigationsTryk på , eller , for at navigere
oœ
p π
rundt i tv-menuen. Tryk på tasten
OK for at bekræfte dit valg.
• Väripainikkeet
Valitse näytössä näkyvä tehtävä tai
valinta väripainikkeella.
o ,œ
tai
Vahvista valinta painamalla
OK-painiketta.
de navegação e OK
• Teclas
Prima , ou , para navegar no
p π
menu do televisor. Prima a tecla OK
para confirmar a sua selecção.
περιήγησης και
• Πλήκτρο
πλήκτρο ΟΚ
taster
• Farvekodede
Tryk på en farvetast for at vælge en
en oppgave eller et valg som vises
på skjermen.
p π
p , π.
oœ
som visas på skärmen genom att
trycka på motsvarande färgknapp.
knapper
• Fargekodede
Trykk på en fargeknapp for å velge
navigere i TV-menyen.
Trykk på OK -knappen for å
bekrefte valget.
ja OK-painike
• Navigointi
Selaa TV-valikkoa painamalla
v
SOURCE
opgave eller et valg vist på skærmen.
og OK-knapp
• Navigasjon
Trykk på , eller , for å
oœ
• Färgknappar
Välj en åtgärd eller ett alternativ
Πατήστε o ,œ ή p , π για να
περιηγηθείτε στο μενού της
τηλεόρασης. Πατήστε το πλήκτρο
OK για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή σας.
com código de cores
• Teclas
Prima uma tecla de cor para
seleccionar uma tarefa ou opção
apresentada no ecrã.
Έγχρωμα πλήκτρα επιλογής
• Πατήστε
ένα έγχρωμο πλήκτρο
επιλογής για να επισημάνετε μια
λειτουργία ή επιλογή στην οθόνη.
3
Ström och antenn
• Strøm & antenne
• Strøm og antenne
• Virransaanti ja antenni
• Alimentação e antena
• Τροφοδοσία & κεραία
ANTENNA
AC IN
slås på automatiskt när du ansluter
• TV:n
nätsladden.
tændes automatisk, når du isætter
• Tv'et
et strømkabel.
slås automatisk på når du kobler
• TVen
til strømledningen.
käynnistyy automaattisesti, kun
• Televisio
virtajohto kytketään pistorasiaan.
ligar-se-á automaticamente
• Oao televisor
introduzir o cabo de alimentação.
τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί
• Ηαυτόματα
μόλις συνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Cable
Installation
4
• Installation
• Installasjon
• Asennus
• Instalação
• Εγκατάσταση
Menu language
Select your language
with the cursor up / down
Menu language
English
Español
Français
Hrvatski
Select your language
with the cursor up / down
Italiano
Italiano
Magyar
Magyar
Nederlands
-
Press OK or the green colour key on your remote control to continue
önskat språk genom att trycka på
• Välj
eller .
œ
• Tryk på eller for at vælge sprog.
• Trykk på eller for å velge språk.
• Valitse kieli painamalla tai .
• Prima ou para seleccionar o idioma.
ή για να επιλέξετε τη
• Πατήστε
γλώσσα σας.
œ
o
œ
œ
o
œ
o
o
v
SOURCE
Next
Select your menu language with the cursor up / down.
o
o
�• • •
Nederlands
Next
œ
English
Español
Français
Hrvatski
på den gröna knappen när du vill fortsätta
• Tryck
med installationen.
Tips – Tryck på den röda knappen flera gånger
om du har gjort ett misstag och vill gå tillbaka
till den föregående menyn.
på den grønne tast for at gå videre med
• Tryk
installationen.
Tip – Tryk på den røde tast gentagne gange for
at gå tilbage til den forrige menu, hvis du er
kommet til at gøre noget forkert.
på den grønne knappen for å fortsette
• Trykk
med installasjonen.
Tips – Trykk flere ganger på den røde knappen
for å gå tilbake til en tidligere meny hvis du har
gjort en feil.
asennusta painamalla vihreää painiketta.
• Jatka
Vihje – Voit palata edelliseen valikkoon
painamalla punaista painiketta.
a tecla verde para continuar a instalação.
• Prima
Sugestão – Em caso de engano, prima
repetidamente a tecla vermelha para regressar
ao menu anterior.
το πράσινο πλήκτρο για να συνεχίσετε
• Πατήστε
με την εγκατάσταση.
Συμβουλή – Σε περίπτωση που κάνετε λάθος,
πατήστε επανειλημμένα το κόκκινο πλήκτρο για
να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
�• • •
Television
You can now start automatic installation.
This can take a few minutes.
Previous
Start
Skip
Installation
Enjoy your television !
If later on you still want to change a setting, you can
go to the installation section in the menu.
Stop
den automatiska installationen görs en sökning
• Under
och lagring av alla tillgängliga TV-kanaler.
Tips – Om du tittar på alla TV-kanaler via en
kabelmottagare eller digitalmottagare kan du hoppa
över den här automatiska installationen.
til automatisk installation søger efter og
• Funktionen
gemmer alle tilgængelige tv-kanaler.
Tip – Hvis du ser alle tv-kanaler med en kabelboks
eller en digital modtager, kan du springe over denne
automatiske installation.
automatiske installasjonen finner og lagrer alle
• Den
tilgjengelige TV-kanaler.
Tips – Hvis du ser alle TV-kanalene med en
kabelboks eller digital mottaker, kan du hoppe over
denne automatiske installasjonen.
asennus etsii ja tallentaa kaikki
• Automaattinen
saatavilla olevat televisiokanavat.
Vihje – Jos katsot kaikkia televisiokanavia kaapeli- tai
digitaalivastaanottimen kautta, voit ohittaa tämän
automaattisen asennuksen.
instalação automática irá pesquisar e memorizar
• Atodos
os canais de televisão disponíveis.
Sugestão – Caso veja todos os canais de televisão
através de uma caixa de cabo ou receptor digital,
ignore este passo.
αυτόματη εγκατάσταση θα πραγματοποιήσει
• Ηαναζήτηση
και θα αποθηκεύσει όλα τα διαθέσιμα
τηλεοπτικά κανάλια.
Συμβουλή – Εάν η λήψη των τηλεοπτικών καναλιών
που παρακολουθείτε πραγματοποιείται μέσω κουτιού
σύνδεσης καλωδιακής ή ψηφιακού δέκτη, μπορείτε
να παραλείψετε την αυτόματη εγκατάσταση.
Finish
-
är klar.
• Installationen
Tryck på den röda knappen när du vill titta på TV.
Om du vill ändra ordningsföljden för TV-kanalerna
kan du läsa avsnitt Ändra ordning för kanalerna.
har nu gennemført installationen.
• Du
Tryk på den røde tast for at se tv.
Hvis du gerne vil ændre rækkefølgen af tv-kanaler,
skal du se i afsnit Arranger kanalerne.
er fullført.
• Installasjonen
Hvis du vil endre rekkefølgen på TV-kanalene, kan
du se avsnittet Endre kanalenes rekkefølge.
on valmis.
• Asennus
Aloita television katselu painamalla punaista
painiketta. Jos haluat muuttaa televisiokanavien
järjestystä, katso lukua Kanavien järjestäminen
uudelleen.
a instalação com sucesso.
• Concluiu
Prima a tecla vermelha para ver televisão.
Se pretende alterar a ordem dos canais, consulte
a secção Reordenar os canais.
εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• ΗΠατήστε
το κόκκινο πλήκτρο για να
παρακολουθήσετε τηλεόραση.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά των τηλεοπτικών
καναλιών, δείτε την ενότητα Αλλαγή σειράς των
καναλιών.
Blu-ray Disc-spelare, HD-spelkonsol
DA
NO
FI
PT
GR
Blu-ray-diskafspiller, HD-spilkonsol
Blu-ray-spiller, HD-spillkonsoll
Blu-ray-soitin, HD-pelikonsoli
Leitor de Blu-ray Disc, Consola de jogos de Alta Definição
Blu-ray Disc player, Κονσόλα παιχνιδιών HD
• Varning!
Koppla från nätströmmen till TV:n
•
•
•
•
•
innan du ansluter enheterna.
Advarsel
Afbryd strømforsyningen til tv'et,
før du tilslutter enhederne.
Advarsel
Koble fra strømmen til TVen før du
kobler til enhetene dine.
Varoitus
Irrota television virtajohto ennen
laitteiden liittämistä.
Aviso
Desligar a alimentação principal do
televisor antes de ligar os
dispositivos.
Προσοχή
Αποσυνδέστε την τηλεόραση από
την τροφοδοσία προτού συνδέσετε
τις συσκευές σας.
TV
Blu-ray Disc player
OUT
HD Game console
HDMI
DVD-hemmabiosystem
• DVD Home Theatre System
• DVD-hjemmekinoanlegg
• DVD-kotiteatterijärjestelmä
• Sistema de cinema em casa DVD
• Σύστημα Home Cinema DVD
TV
TV
TO TV
använd en Scart-anslutning.
• Eller
brug en Scart-forbindelse.
• Eller
bruk en Scart-tilkobling
• Eller
Scart-liitäntää.
• TaiOu käytä
utilize uma ligação Scart.
• Ή χρησιμο
ποιήστε μια σύνδεση Scart.
•
DVD Home Theater system
OUT
HDMI
IN
DIGITA
L AUDI
IN
O
DVD-recorder, Kabelmottagare
• DVD-optager, Kabelmodtager
• DVD-opptaker, Kabelmottaker
• DVD-tallennin, Kaapelivastaanotin
• Gravador de DVD, Descodificador
• DVD recorder, Καλωδιακός δέκτης
TV
Cable
DVD recorder
TO TV
AUX
ANTENN
IN
A
OUT
Cable receiver
AUX
TO TV
ANTENN
IN
A
OUT
Fotokamera, Videokameror, Spelkonsol …
• Fotoapparat, Videokameraer, Spilkonsol
• Fotokamera, Videokamera, Spillkonsoll
• Valokuvakamera, Videokamerat, Pelikonsoli
• Câmara fotográfica, Câmaras de Vídeo, Consola de jogos
Game console
• Κάμερα, Βιντεοκάμερα, Κονσόλα παιχνιδιών
TV
L
R
AUDIO
L
Photo camera
VIDEO
S VIDEO
USB
HDMI
SIDE
L
R
AUDIO
Camcorder
L
VIDEO
S VIDEO
USB
HDMI
SIDE
HD Camcorder
• Varning!
Ställ in datorskärmens uppdateringsfrekvens
till 60 Hz innan du ansluter datorn.
• Advarsel
Før pc'en tilsluttes, skal
•
•
•
•
genopfriskningsfrekvensen på skærmen
indstilles til 60 Hz.
Advarsel
Før du kobler til en PC, må du sette
oppdateringshastigheten for PC-skjermen
til 60 Hz.
Varoitus
Määritä tietokoneen näytön virkistystaajuudeksi
60 Hz ennen kuin teet tietokoneliitäntöjä.
Aviso
Antes de ligar o computador, defina a
frequência de actualização do monitor do
computador para 60 Hz.
Προσοχή
Πριν συνδέσετε τον υπολογιστή, ορίστε το
ρυθμό ανανέωσης της οθόνης στα 60Hz.
L
Computer
R
AUDIO
L
VIDEO
S VIDEO
DVI
TV OUT
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising