Philips | HTB3540/12 | Owner's Manual | Philips Home Cinema 5.1 Blu-ray 3D HTB3540/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Home Cinema 5.1 Blu-ray 3D HTB3540/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support
Απορίεσ;
Ρωτήστε τη
Philips
HTB3510
HTB3540
HTB3570
Εγχειρίδιο χρήσης
Πίνακας
περιεχομένων
1 Σημαντικό 2
Ασφάλεια 2
Φροντίδα του προϊόντος σας 3
Φροντίδα του περιβάλλοντος 3
Προειδοποίηση για την υγεία στο
πλαίσιο της παρακολούθησης σε 3D 4
2 Το Home Cinema Κύρια μονάδα Τηλεχειριστήριο Υποδοχές 3 Σύνδεση και ρύθμιση Σύνδεση ηχείων Σύνδεση σε τηλεόραση Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση
και άλλες συσκευές Ρύθμιση ηχείων Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος
HDMI-CEC) Σύνδεση και ρύθμιση οικιακού
δικτύου 4 Χρήση του Home Cinema Πρόσβαση στο μενού αρχικής
σελίδας Δίσκοι Αρχεία δεδομένων Συσκευές αποθήκευσης USB Επιλογές ήχου, βίντεο και εικόνας Ραδιόφωνο Συσκευή MP3 Έλεγχος smartphone Περιήγηση σε υπολογιστή μέσω
DLNA Επιλογή ήχου 5
5
5
6
8
8
9
10
11
12
13
15
15
15
17
19
19
21
22
22
5 Αλλαγή ρυθμίσεων Ρυθμίσεις γλώσσας Ρυθμίσεις εικόνας και βίντεο Ρυθμίσεις ήχου Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου Ρυθμίσεις εμφάνισης Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας Ρυθμίσεις ηχείων Επαναφορά προεπιλεγμένων
ρυθμίσεων 28
28
28
29
29
29
29
30
30
6 Ενημέρωση λογισμικού 31
Έλεγχος έκδοσης λογισμικού 31
Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB 31
Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet 32
7 Προδιαγραφές προϊόντος 33
8 Αντιμετώπιση προβλημάτων 37
9 Σημείωση 40
40
40
41
41
10 Κωδικός γλώσσας 43
11 Ευρετήριο 44
Πνευματικά δικαιώματα Λογισμικό ανοιχτού κώδικα Συμμόρφωση Εμπορικά σήματα 23
26
EL
1
1 Σημαντικό
Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες
πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν
προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των
οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.
Ασφάλεια
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!
• Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα
εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην
τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως
βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό
πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από
την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της
Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη
χρήση.
• Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και
τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής
φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας,
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης
ηλιακής ακτινοβολίας.
• Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις
οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του
προϊόντος.
• Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο
συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
• Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή
εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει
να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα
όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
• Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το
προϊόν από την πρίζα.
• Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο
ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ
το καλώδιο.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!
• Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα,
βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος
αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται
2
EL
στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος.
Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην
κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση
είναι διαφορετική.
Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο Home
Cinema!
• Για επιτοίχια προϊόντα, χρησιμοποιείτε
μόνο το παρεχόμενο στήριγμα
ανάρτησης στον τοίχο. Στερεώστε τη
βάση στήριξης σε τοίχο που μπορεί να
αντέξει το βάρος του προϊόντος και του
στηρίγματος ανάρτησης. Η Koninklijke
Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία
απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη
ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως
αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος
ή τραυματισμού.
• Για ηχεία με βάσεις, χρησιμοποιείτε
μόνο τις παρεχόμενες βάσεις.
Προσαρτήστε σταθερά τις βάσεις
στα ηχεία. Τοποθετήστε τις
συναρμολογημένες βάσεις σε επίπεδες
επιφάνειες που να μπορούν να αντέξουν
το μικτό βάρος του ηχείου και της
βάσης.
• Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή
οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε
καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό
εξοπλισμό.
• Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε
θερμοκρασίες κάτω από 5°C,
αποσυσκευάστε το προϊόν και
περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να
φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας
του δωματίου πριν το συνδέσετε στην
πρίζα.
• Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή,
εκπέμπεται ορατή και αόρατη
ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την
έκθεση στην ακτίνα.
• Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του
δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.
• Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του
προϊόντος ενδέχεται να είναι
κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε
το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν
τραυματισμό και φθορά.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
• Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν
σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό
χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από
το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε
ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν
καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο
προϊόν.
Κίνδυνος μόλυνσης!
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες
διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με
αλκαλικές κ.λπ.).
• Σε περίπτωση λανθασμένης
τοποθέτησης των μπαταριών, υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση
πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία
ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν
αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για
μεγάλο διάστημα.
• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες,
κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται
σωστά.
Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!
• Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να
περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/
κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο
κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία
μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση
κατάποσης, μπορεί να προκληθεί
σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
Εντός δύο ωρών από την κατάποση,
μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά
εσωτερικά εγκαύματα.
• Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει
καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε
οποιοδήποτε μέρος του σώματος,
ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
• Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε
πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές
μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.
Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη
θήκη της.
•
Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει
καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του
προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά
από παιδιά και επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή.
Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση,
χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.
Φροντίδα του προϊόντος
σας
•
•
•
•
Μην τοποθετείτε κανένα άλλο
αντικείμενο εκτός από δίσκους στο
διαμέρισμα δίσκου.
Μην τοποθετείτε στραβούς ή
σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα
δίσκου.
Αφαιρέστε τους δίσκους από το
διαμέρισμα δίσκου, εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού
από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του
προϊόντος.
Φροντίδα του
περιβάλλοντος
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
EL
3
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο
ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών
σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν
μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα
τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή
μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος
απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Προειδοποίηση για την
υγεία στο πλαίσιο της
παρακολούθησης σε 3D
Εάν στην οικογένειά σας υπάρχει ιστορικό
επιληψίας ή κρίσεων φωτοευαισθησίας,
ζητήστε τη συμβουλή γιατρού πριν εκτεθείτε
σε πηγές παλλόμενου φωτός, ταχείες
εναλλαγές εικόνων ή τρισδιάστατη προβολή.
Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση,
όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια
προσανατολισμού, συνιστούμε να μην
4
EL
παρακολουθείτε σε τρισδιάστατη προβολή
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν νιώσετε
οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως
την τρισδιάστατη προβολή και αποφύγετε να
εμπλακείτε αμέσως σε οποιαδήποτε δυνητικά
επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα,
οδήγηση), μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα
συμπτώματα. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν,
μην επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε ξανά
μια τρισδιάστατη προβολή χωρίς πρώτα να
συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν τα
παιδιά τους, όταν αυτά παρακολουθούν μια
τρισδιάστατη προβολή, και να διασφαλίζουν
ότι δεν παρουσιάζεται καμία τέτοια
ενόχληση. Η παρακολούθηση τρισδιάστατων
προβολών αντενδείκνυται για παιδιά κάτω
των έξι ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα
δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο.
2 Το Home
Cinema
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips (π.χ. ειδοποιήσεις
για αναβαθμίσεις λογισμικού), δηλώστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.
Τηλεχειριστήριο
Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μια
επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.
a
b
c
n
d
o
e
f
Κύρια μονάδα
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια
επισκόπηση της κύριας μονάδας.
a b c de f
g
p
q
h
i
r
j
s
k
l
a
(Άνοιγμα/Κλείσιμο)
Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος
δίσκου.
b
(Αναπαραγωγή/Παύση)
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της
αναπαραγωγής.
c
(Διακοπή)
Διακοπή αναπαραγωγής.
u
a
d SOURCE
Επιλογή πηγής ήχου ή βίντεο για το
home cinema.
e
+/- (Ένταση)
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
f
(Αναμονή-Ενεργοποίηση)
Μετάβαση στο home cinema ή σε
κατάσταση αναμονής.
t
m
b
(Αναμονή-Ενεργοποίηση)
Μετάβαση στο home cinema ή σε
κατάσταση αναμονής.
• Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία
EasyLink, πατήστε και κρατήστε το
πατημένο για τουλάχιστον τρία
δευτερόλεπτα για να μεταβούν όλες
οι συνδεδεμένες συσκευές που
είναι συμβατές με HDMI CEC σε
κατάσταση αναμονής.
•
(Αρχική σελίδα)
Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας.
EL
5
c Κουμπιά πηγής
• DISC/POP-UP MENU : Μετάβαση σε
πηγή δίσκου.Πρόσβαση ή έξοδος
από το μενού δίσκου κατά την
αναπαραγωγή ενός δίσκου.
• RADIO : Μετάβαση σε ραδιόφωνο
FM.
• SOURCE : Επιλογή πηγής εισόδου
ήχου.
j
d BACK
• Επιστροφή σε προηγούμενη οθόνη
μενού.
• Στη λειτουργία ραδιοφώνου,
κρατήστε πατημένο για να σβήσετε
τους τρέχοντες προεπιλεγμένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
m AUDIO
Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας ή
καναλιού.
e Πλήκτρα πλοήγησης
• Πλοήγηση στα μενού.
• Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε
αριστερά ή δεξιά για να ξεκινήσετε
την αυτόματη αναζήτηση.
• Στη λειτουργία ραδιοφώνου,
πατήστε πάνω ή κάτω για να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση της
ραδιοφωνικής συχνότητας.
f OK
Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.
g
h
i
6
/ (Προηγούμενο/Επόμενο)
• Μετάβαση στο προηγούμενο ή
επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
• Σε λειτουργία ραδιοφώνου, επιλογή
προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού
σταθμού.
•
•
(Διακοπή) / (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
Διακοπή αναπαραγωγής.
Πατήστε για τρία δευτερόλεπτα, για
να ανοίξετε ή να κλείσετε το δίσκο.
/
(Γρήγορη μετάβαση προς τα
πίσω / Γρήγορη μετάβαση προς τα
εμπρός)
Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα
εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να
αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.
EL
+/- (Ένταση)
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
k SMART TV
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε
αυτήν την έκδοση.
l Αλφαριθμητικά πλήκτρα
Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων (με
καταχώριση τύπου SMS).
n TOP MENU
Πρόσβαση στο κύριο μενού ενός δίσκου.
o OPTIONS
• Πρόσβαση σε περισσότερες
επιλογές αναπαραγωγής κατά
την αναπαραγωγή ενός δίσκου ή
συσκευής αποθήκευσης USB.
• Στη λειτουργία ραδιοφώνου, ρύθμιση
ραδιοφωνικού σταθμού.
p
(Αναπαραγωγή)
Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
q
(Παύση)
Παύση αναπαραγωγής.
r
(Σίγαση)
Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
s
Πρόσβαση σε ή έξοδος από επιλογές
ήχου.
t SUBTITLE
Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.
u Έγχρωμα πλήκτρα
Επιλογή εργασιών ή επιλογών για
δίσκους Blu-ray.
Υποδοχές
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια
επισκόπηση των διαθέσιμων υποδοχών του
home cinema.
f FM ANTENNA
Σύνδεση στην παρεχόμενη κεραία FM.
Μπροστινές υποδοχές
ab
a AUDIO IN
Είσοδος ήχου από συσκευή MP3
(υποδοχή 3,5 χιλ).
b
•
•
(USB)
Είσοδος ήχου, βίντεο ή εικόνας από
συσκευή αποθήκευσης USB.
Σύνδεση μιας συσκευής μαζικής
αποθήκευσης USB για είσοδο στο
BD-Live.
g VIDEO OUT
Σύνδεση στην είσοδο σύνθετου σήματος
βίντεο στην τηλεόραση.
h DIGITAL IN-OPTICAL
Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου στην
τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
i HDMI OUT (ARC)
Σύνδεση στην είσοδο HDMI στην
τηλεόραση.
j LAN
Σύνδεση στην είσοδο LAN σε μόντεμ ή
δρομολογητή ευρείας ζώνης.
Υποδοχές στο πίσω μέρος
f
g hij
a AC MAINS
Σταθερό καλώδιο ρεύματος AC.
b SPEAKERS
Σύνδεση στα παρεχόμενα ηχεία και
υπογούφερ.
c DIGITAL IN-COAXIAL
Σύνδεση σε ομοαξονική έξοδο ήχου
στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
d AUDIO IN-AUX
Σύνδεση σε αναλογική έξοδο ήχου στην
τηλεόραση ή σε αναλογική συσκευή.
e USB(VOD)
Υποδοχή για συσκευή αποθήκευσης
USB. Η συσκευή αποθήκευσης USB
χρησιμοποιείται για την ενοικίαση
διαδικτυακών βίντεο.
EL
7
3 Σύνδεση και
ρύθμιση
SUB
WOOFER
Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να συνδέσετε
το home cinema σε μια τηλεόραση ή άλλη
συσκευή και στη συνέχεια να διαμορφώσετε
τις ρυθμίσεις του.
Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές
συνδέσεις του home cinema και των
εξαρτημάτων, ανατρέξτε στον οδηγό
γρήγορης εκκίνησης.
Σημείωση
•• Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις τυπικές
τιμές τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα
που βρίσκεται στην πίσω πλευρά ή στη βάση του
προϊόντος.
•• Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις,
βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν
αποσυνδεθεί από την πρίζα.
REAR
LEFT
Η θέση των ηχείων παίζει εξαιρετικά
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη εφέ ήχου
surround. Για καλύτερα αποτελέσματα,
στρέψτε τα ηχεία προς τα καθίσματα
και τοποθετήστε τα κοντά στο επίπεδο
ακρόασης (όπως αυτό διαμορφώνεται όταν
οι θεατές είναι καθισμένοι).
8
EL
FRONT
CENTER
FRONT
RIGHT
REAR
RIGHT
* Τα πραγματικά μεγέθη των ηχείων
ενδέχεται να διαφέρουν από την παραπάνω
εικόνα.
Σημείωση
•• Ο ήχος surround εξαρτάται από παράγοντες όπως
το σχήμα και το μέγεθος του δωματίου, ο τύπος
του τοίχου και της οροφής, τα παράθυρα και οι
ανακλαστικές επιφάνειες, καθώς και η ακουστική
των ηχείων. Πειραματιστείτε με τις θέσεις των
ηχείων για να βρείτε τη βέλτιστη ρύθμιση για εσάς.
Σύνδεση ηχείων
Τα καλώδια των ηχείων φέρουν χρωματική
κωδικοποίηση για εύκολη σύνδεση. Για
να συνδέσετε ένα ηχείο στο home cinema,
αντιστοιχίστε το χρώμα του καλωδίου του
ηχείου με το χρώμα της υποδοχής.
FRONT
LEFT
Για την τοποθέτηση των ηχείων,
ακολουθήστε αυτές τις γενικές οδηγίες.
1
2
3
Θέση καθισμάτων:
Αυτό είναι το κέντρο της περιοχής
ακρόασης.
FRONT CENTER (μπροστινό κεντρικό)
ηχείο:
Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο ακριβώς
μπροστά από τη θέση καθισμάτων, είτε
πάνω είτε κάτω από την τηλεόρασή σας.
FRONT LEFT (μπροστινό αριστερό) και
FRONT RIGHT (μπροστινό δεξί) ηχείο:
Τοποθετήστε το αριστερό και το δεξί
ηχείο μπροστά, σε ίση απόσταση από
το κεντρικό ηχείο. Βεβαιωθείτε ότι το
αριστερό, το δεξί και το κεντρικό ηχείο
βρίσκονται σε ίση απόσταση από τη
θέση των καθισμάτων.
4
5
Ηχεία REAR LEFT ( πίσω αριστερό) και
REAR RIGHT (πίσω δεξιό):
Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία surround
αριστερά και δεξιά από τη θέση των
καθισμάτων, είτε στην ίδια ευθεία με τα
καθίσματα είτε λίγο πιο πίσω από αυτά.
SUBWOOFER (υπογούφερ):
Τοποθετήστε το υπογούφερ στα δεξιά
ή στα αριστερά της τηλεόρασης, σε
απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από
τη συσκευή. Το υπογούφερ θα πρέπει να
απέχει τουλάχιστον δέκα εκατοστά από
τον τοίχο.
2
Σύνδεση σε τηλεόραση
Συνδέστε το home cinema σε τηλεόραση για
να παρακολουθήσετε βίντεο. Μπορείτε να
ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των
ηχείων του home cinema.
Χρησιμοποιήστε τη βέλτιστη ποιότητα
σύνδεσης του Home Cinema και της
τηλεόρασής σας.
Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση
μέσω HDMI (ARC)
Βέλτιστη ποιότητα βίντεο
Το home cinema υποστηρίζει την έκδοση
HDMI με κανάλι επιστροφής ήχου (ARC).
Εάν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με το
πρότυπο HDMI ARC, μπορείτε να ακούτε τον
ήχο της τηλεόρασης μέσω του home cinema,
χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.
3
OUT (ARC) του home cinema με την
υποδοχή HDMI ARC της τηλεόρασης.
• Η υποδοχή HDMI ARC της
τηλεόρασης μπορεί να φέρει
διαφορετική σήμανση. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε
τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασης.
• Με τη λειτουργία HDMI-CEC
μπορείτε να ελέγξετε με ένα
μόνο τηλεχειριστήριο όλες τις
συμβατές με CEC συσκευές που
είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI. Για
παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε
την ένταση ήχου στην τηλεόραση και
στο home cinema. (δείτε 'Ρύθμιση του
EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)' στη
σελίδα 12)
Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο
της τηλεόρασης μέσω του home cinema,
ρυθμίστε τον ήχο χειροκίνητα. (δείτε
'Ρύθμιση του ήχου' στη σελίδα 13)
Επιλογή 2: Σύνδεση σε τηλεόραση
μέσω τυπικής σύνδεσης HDMI
Βέλτιστη ποιότητα βίντεο
Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με
HDMI ARC, συνδέστε το Home Cinema στην
τηλεόραση μέσω τυπικής σύνδεσης HDMI.
TV
TV
1
1
Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή HDMI
Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή HDMI
OUT (ARC) του home cinema με την
υποδοχή HDMI της τηλεόρασης.
EL
9
2
3
4
Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου για να
ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω
του home cinema (δείτε 'Σύνδεση ήχου
από την τηλεόραση και άλλες συσκευές'
στη σελίδα 10).
Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε
τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασης.
• Με τη λειτουργία HDMI-CEC
μπορείτε να ελέγξετε με ένα
μόνο τηλεχειριστήριο όλες τις
συμβατές με CEC συσκευές που
είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI. Για
παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε
την ένταση ήχου στην τηλεόραση και
στο home cinema. (δείτε 'Ρύθμιση του
EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)' στη
σελίδα 12)
Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο
της τηλεόρασης μέσω του home cinema,
ρυθμίστε τον ήχο χειροκίνητα. (δείτε
'Ρύθμιση του ήχου' στη σελίδα 13)
Σημείωση
•• Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή DVI,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα HDMI/
DVI για σύνδεση στην τηλεόραση. Ωστόσο, ορισμένα
από τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμα.
TV
1
2
3
4
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
εικόνας σύνθετου σήματος, συνδέστε
την υποδοχή VIDEO OUT του home
cinema με την υποδοχή VIDEO IN της
τηλεόρασης.
• Η υποδοχή εικόνας σύνθετου
σήματος μπορεί να φέρει τη σήμανση
AV IN, COMPOSITE ή BASEBAND.
Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου για να
ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω
του home cinema (δείτε 'Σύνδεση ήχου
από την τηλεόραση και άλλες συσκευές'
στη σελίδα 10).
Κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών
προγραμμάτων, πατήστε επανειλημμένα
SOURCE στο home cinema για να
επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.
Για την παρακολούθηση βίντεο,
μεταβείτε στο σωστό κανάλι εισόδου
βίντεο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
Επιλογή 3: Σύνδεση σε τηλεόραση
μέσω εικόνας σύνθετου σήματος
Σύνδεση ήχου από την
τηλεόραση και άλλες
συσκευές
Βασική ποιότητα βίντεο
Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχές
HDMI, χρησιμοποιήστε μια σύνδεση βίντεο
σύνθετου σήματος. Η σύνδεση σύνθετου
σήματος δεν υποστηρίζει βίντεο υψηλής
ευκρίνειας.
Αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή
άλλες συσκευές μέσω των ηχείων του home
cinema.
Χρησιμοποιήστε την καλύτερη ποιότητα
σύνδεσης που διαθέτουν η τηλεόραση, το
home cinema και οι υπόλοιπες συσκευές σας.
10
EL
•
Σημείωση
•• Όταν το home cinema και η τηλεόραση συνδέονται
μέσω HDMI ARC, δεν απαιτείται σύνδεση ήχου
(δείτε 'Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω
HDMI (ARC)' στη σελίδα 9).
Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω
ψηφιακού οπτικού καλωδίου
Η ψηφιακή ομοαξονική υποδοχή
μπορεί να φέρει τη σήμανση
DIGITAL AUDIO OUT.
Επιλογή 3: Σύνδεση ήχου μέσω
καλωδίων αναλογικού ήχου
Βασική ποιότητα ήχου
1
Βέλτιστη ποιότητα ήχου
Χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό
καλώδιο, συνδέστε τις υποδοχές AUX
του Home Cinema στις υποδοχές
AUDIO OUT της τηλεόρασης ή άλλης
συσκευής.
TV
1
Με ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την
υποδοχή OPTICAL του home cinema
στην υποδοχή OPTICAL OUT της
τηλεόρασης ή κάποιας άλλης συσκευής.
• Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί
να φέρει τη σήμανση SPDIF ή SPDIF
OUT.
Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω
ψηφιακού ομοαξονικού καλωδίου
Βέλτιστη ποιότητα ήχου
VCR
Ρύθμιση ηχείων
Ρυθμίστε τα ηχεία χειροκίνητα για να
απολαύσετε εξατομικευμένο ήχο Surround.
Πριν ξεκινήσετε
Εφαρμόστε τις απαραίτητες συνδέσεις
που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης
εκκίνησης και έπειτα ορίστε στην τηλεόραση
την αντίστοιχη πηγή για το home cinema.
1
2
3
4
1
Χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό
καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή
COAXIAL του home cinema στην
υποδοχή COAXIAL/DIGITAL OUT της
τηλεόρασής σας ή άλλης συσκευής.
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Ήχος] > [Ρύθμιση ηχείου].
Εισαγάγετε την απόσταση για κάθε
ηχείο και, στη συνέχεια, ακούστε τους
δοκιμαστικούς ήχους και προσαρμόστε
την ένταση. Πειραματιστείτε με τις
θέσεις των ηχείων για να βρείτε την
ιδανική ρύθμιση.
EL
11
Ρύθμιση του EasyLink
(έλεγχος HDMI-CEC)
Το home cinema υποστηρίζει το Philips
EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο
HDMI-CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών
καταναλωτικών προϊόντων). Ο χειρισμός
των συμβατών με EasyLink συσκευών που
συνδέονται μέσω HDMI είναι δυνατός με ένα
μόνο τηλεχειριστήριο.
Σημείωση
•• Ανάλογα με τον κατασκευαστή, το HDMI-CEC είναι
γνωστό με διάφορα ονόματα. Για πληροφορίες
σχετικά με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης.
•• Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με
όλες τις συσκευές HDMI-CEC.
Πριν ξεκινήσετε
• Συνδέστε το home cinema σε συσκευή
συμβατή με HDMI-CEC μέσω μιας
σύνδεσης HDMI.
• Εφαρμόστε τις απαραίτητες συνδέσεις
που περιγράφονται στον οδηγό
γρήγορης εκκίνησης και έπειτα ορίστε
στην τηλεόραση την αντίστοιχη πηγή για
το home cinema.
Ενεργοποίηση του EasyLink
1
2
3
4
12
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [EasyLink] > [EasyLink] >
[Ενεργοποίηση] .
Στην τηλεόραση και τις άλλες
συνδεδεμένες συσκευές, ενεργοποιήστε
τον έλεγχο HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης ή άλλων συσκευών.
• Στην τηλεόρασή σας, ορίστε ως
έξοδο ήχου τον ενισχυτή (αντί
για τα ηχεία της τηλεόρασης).
EL
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
Κουμπιά ελέγχου EasyLink
Με το EasyLink, μπορείτε να χειρίζεστε το
home cinema, την τηλεόραση και άλλες
συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με HDMICEC, με ένα και μόνο τηλεχειριστήριο.
• [Αναπαραγωγή με ένα πάτημα]
(Αναπαραγωγή με ένα πάτημα): Όταν
υπάρχει δίσκος βίντεο στη μονάδα
δίσκου, πατήστε (Αναπαραγωγή) για
να επαναφέρετε την τηλεόραση από τη
λειτουργία αναμονής και στη συνέχεια
προχωρήστε στην αναπαραγωγή του
δίσκου.
• [Αναμονή με ένα πάτημα] (Αναμονή με
ένα πάτημα) Εάν είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα
στο home cinema, μπορείτε να μεταβείτε
σε αυτή τη λειτουργία μέσω του
τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης ή
άλλων συσκευών HDMI-CEC.
• [Έλεγχος ήχου συστήματος]
(Έλεγχος ήχου συστήματος):Εάν
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
ελέγχου ήχου συστήματος, ο ήχος της
συνδεδεμένης συσκευής εκπέμπεται
αυτόματα από τα ηχεία του home cinema
όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή
της συσκευής.
• [Αντιστοίχιση εισόδου ήχου (Audio
Input Mapping)] (Αντιστοίχιση εισόδων
ήχου):Αν δεν λειτουργεί ο έλεγχος
ήχου συστήματος, αντιστοιχίστε τη
συνδεδεμένη συσκευή στην κατάλληλη
υποδοχή εισόδου ήχου του home
cinema (δείτε 'Ρύθμιση του ήχου' στη
σελίδα 13).
Σημείωση
•• Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου EasyLink,
πατήστε
(Αρχική σελίδα) και επιλέξτε [Ρύθμιση]
> [EasyLink].
Ρύθμιση του ήχου
•
Αν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο από μια
συνδεδεμένη συσκευή μέσω των ηχείων του
home cinema, δοκιμάστε τα εξής:
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει
το EasyLink σε όλες τις συσκευές (δείτε
'Ρύθμιση του EasyLink (έλεγχος HDMICEC)' στη σελίδα 12) και
• Στην τηλεόρασή σας, ορίστε ως έξοδο
ήχου τον ενισχυτή (αντί για τα ηχεία
της τηλεόρασης). Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης και
• στον έλεγχο ήχου του EasyLink.
•
1
2
3
4
5
Πατήστε
•
Έλεγχος smartphone (δείτε 'Έλεγχος
smartphone' στη σελίδα 22)
Εφαρμογές BD Live (δείτε 'BD-Live σε
Blu-ray' στη σελίδα 17)
Ενημέρωση λογισμικού (δείτε
'Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet'
στη σελίδα 32)
Προσοχή
•• Εξοικειωθείτε με το δρομολογητή δικτύου, το
λογισμικό του διακομιστή πολυμέσων και τις αρχές
λειτουργίας των δικτύων. Εάν είναι απαραίτητο,
διαβάστε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν
τις συσκευές δικτύου. Η Philips δεν φέρει ευθύνη για
τυχόν απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων.
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [EasyLink] > [Έλεγχος ήχου
συστήματος] > [Ενεργοποίηση].
• Για να αναπαραγάγετε τον ήχο από
τα ηχεία της τηλεόρασης, επιλέξτε
[Απενεργοποίηση] και παρακάμψτε
τα παρακάτω βήματα.
Επιλέξτε [EasyLink] > [Αντιστοίχιση
εισόδου ήχου (Audio Input Mapping)].
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης
για να αντιστοιχίσετε τη συνδεδεμένη
συσκευή με τις αντίστοιχες εισόδους
ήχου του home cinema.
• Αν συνδέσετε το home cinema στην
τηλεόραση μέσω υποδοχής HDMI
ARC, βεβαιωθείτε ότι ο ήχος της
τηλεόρασης είναι αντιστοιχισμένος
με την είσοδο ARC του home cinema.
Πριν ξεκινήσετε
• Εφαρμόστε τις απαραίτητες συνδέσεις
που περιγράφονται στον οδηγό
γρήγορης εκκίνησης και έπειτα ορίστε
στην τηλεόραση την αντίστοιχη πηγή για
το home cinema.
Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου
Τι χρειάζεστε
• Καλώδιο δικτύου (ευθύ καλώδιο RJ45).
• Δρομολογητή δικτύου (με
ενεργοποιημένη τη λειτουργία DHCP).
LAN
Σύνδεση και ρύθμιση
οικιακού δικτύου
Συνδέστε το home cinema σε ένα
δρομολογητή δικτύου και απολαύστε:
• Μεταδιδόμενο περιεχόμενο πολυμέσων
(δείτε 'Περιήγηση σε υπολογιστή μέσω
DLNA' στη σελίδα 23)
www
EL
13
1
2
3
4
5
6
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δικτύου,
συνδέστε την υποδοχή LAN του home
cinema με το δρομολογητή δικτύου.
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Δικτύου] > [Εγκατάσταση
δικτύου] > [Ενσύρματο (Ethernet)].
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης
για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
• Εάν η σύνδεση αποτύχει, επιλέξτε
[Επανάληψη] και κατόπιν πατήστε
OK.
Επιλέξτε [Ολοκλήρωση] και κατόπιν
πατήστε OK για έξοδο.
• Για να δείτε τις ρυθμίσεις δικτύου,
επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Δικτύου] >
[Προβολή ρυθμίσεων δικτύου].
Εξατομίκευση ονόματος δικτύου
Δώστε ένα όνομα στο home cinema, για να
το αναγνωρίζετε εύκολα στο οικιακό σας
δίκτυο.
1
2
3
4
5
14
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Δικτύου] > [Ονομάστε το
προϊόν σας:].
Πατήστε το Αλφαριθμητικά πλήκτρα για
να εισαγάγετε ένα όνομα.
Επιλέξτε [Τέλος] και κατόπιν πατήστε
OK για έξοδο.
EL
4 Χρήση του
Home Cinema
Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να
χρησιμοποιήσετε το Home Cinema για την
αναπαραγωγή πολυμέσων από πολλές πηγές.
Πριν ξεκινήσετε
• Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες
συνδέσεις που περιγράφονται στον
Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και το
εγχειρίδιο χρήστη.
• Έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση για
πρώτη φορά. Η ρύθμιση για πρώτη φορά
εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το home
cinema για πρώτη φορά ή εάν δεν έχετε
ολοκληρώσει τη ρύθμιση.
• Ορίστε στην τηλεόραση τη σωστή πηγή
για το home cinema (για παράδειγμα,
HDMI, AV IN).
•
3
1
2
Πατήστε (Αρχική σελίδα).
»» Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Πατήστε Πλήκτρα πλοήγησης και OK
για να επιλέξετε τα παρακάτω:
• [αναπαραγωγή δίσκου]: Ξεκινήστε
την αναπαραγωγή του δίσκου.
• [αναζήτηση USB]: Περιήγηση στο
περιεχόμενο του USB.
• [Smart TV]: Αυτή η λειτουργία δεν
είναι διαθέσιμη σε αυτήν την έκδοση.
• [αναζήτηση υπολογιστή]: Περιήγηση
στο περιεχόμενο του υπολογιστή.
Πατήστε
(Αρχική σελίδα) για έξοδο.
Δίσκοι
Το Home Cinema μπορεί να αναπαράγει
δίσκους DVD, VCD, CD και Blu-ray. Επίσης,
μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους που
φτιάξατε στο σπίτι, όπως δίσκους CD-R με
φωτογραφίες, βίντεο και μουσική.
1
2
3
Πρόσβαση στο μενού
αρχικής σελίδας
Το αρχικό μενού παρέχει εύκολη πρόσβαση
σε συνδεδεμένες συσκευές, ρυθμίσεις εικόνας
και ήχου, καθώς επίσης και σε άλλα χρήσιμα
χαρακτηριστικά του home cinema.
[Ρύθμιση]: Πρόσβαση σε μενού για
την αλλαγή ρυθμίσεων βίντεο, ήχου
κ.α.
Εισαγάγετε ένα δίσκο στο home cinema.
Εάν η αναπαραγωγή του δίσκου δεν
ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε DISC ή
επιλέξτε [αναπαραγωγή δίσκου] από το
αρχικό μενού.
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για
να ελέγξετε την αναπαραγωγή (δείτε
'Κουμπιά αναπαραγωγής' στη σελίδα
15).
• Κατά την αναπαραγωγή των
δίσκων Blu-ray, είναι φυσιολογικό
να ακούγεται ένας μικρός θόρυβος.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το home
cinema είναι ελαττωματικό.
Κουμπιά αναπαραγωγής
Πλήκτρο
Ενέργεια
Πλήκτρα
πλοήγησης
Πλοήγηση στα μενού.
Πάνω/κάτω:
Περιστροφή της εικόνας
αριστερόστροφα ή
δεξιόστροφα.
Επιβεβαίωση
καταχώρισης ή επιλογής.
Έναρξη ή συνέχιση
αναπαραγωγής.
Παύση αναπαραγωγής.
OK
(Αναπαραγωγή)
EL
15
Πλήκτρο
/
/
/
SUBTITLE
DISC/ POP-UP
MENU
OPTIONS
Ενέργεια
Διακοπή αναπαραγωγής.
Πατήστε για
3 δευτερόλεπτα, για να
ανοίξετε ή να κλείσετε τη
μονάδα δίσκου.
Μετάβαση στο
προηγούμενο ή επόμενο
κομμάτι, κεφάλαιο ή
αρχείο.
Γρήγορη αναζήτηση
προς τα πίσω ή προς τα
εμπρός.
Μετακίνηση του
σταματημένου βίντεο
προς τα εμπρός ή προς
τα πίσω σε αργή κίνηση.
Επιλογή γλώσσας
υποτίτλων για βίντεο.
Πρόσβαση ή έξοδος από
το μενού του δίσκου.
Πρόσβαση στις επιλογές
για προχωρημένους
κατά την αναπαραγωγή
αρχείων ήχου, βίντεο ή
μέσων (δείτε 'Επιλογές
ήχου, βίντεο και εικόνας'
στη σελίδα 19).
Συγχρονισμός εικόνας και ήχου
Εάν ο ήχος και το βίντεο δεν είναι
συγχρονισμένα, καθυστερήστε τον ήχο ώστε
να ταιριάζει με το βίντεο.
1
2
3
4
16
Πατήστε .
Επιλέξτε AUD SYNC και πατήστε OK.
Πατήστε τα Πλήκτρα πλοήγησης (πάνω/
κάτω) για να συγχρονίσετε τον ήχο με
το βίντεο.
Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
EL
Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D
Το home cinema έχει τη δυνατότητα
αναπαραγωγής βίντεο Blu-ray 3D. Πριν από
την αναπαραγωγή ενός δίσκου 3D, διαβάστε
την προειδοποίηση για την υγεία σχετικά με
την παρακολούθηση σε 3D.
Τι χρειάζεστε
• Μια τηλεόραση 3D
• Γυαλιά 3D συμβατά με την τηλεόραση
3D
• Ένα βίντεο 3D Blu-ray
• Ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας
1
2
3
Με το καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας,
συνδέστε το home cinema σε μια
τηλεόραση συμβατή με 3D.
Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη
η ρύθμιση βίντεο 3D. Πατήστε
(Αρχική σελίδα) και επιλέξτε διαδοχικά
[Ρύθμιση] > [Βίντεο] > [Προβολή βίντεο
3D] > [Αυτόματο].
• Για αναπαραγωγή δίσκου 3D
σε λειτουργία 2D, επιλέξτε
[Απενεργοποίηση].
Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός
δίσκου Blu-ray 3D και φορέστε τα γυαλιά
3D.
• Κατά τη διάρκεια αναζήτησης
βίντεο και σε ορισμένες λειτουργίες
αναπαραγωγής, το βίντεο
προβάλλεται σε 2D. Η προβολή του
βίντεο θα επανέλθει σε 3D όταν
συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
Σημείωση
•• Για να αποφύγετε το τρεμόπαιγμα, αλλάξτε τη
φωτεινότητα της οθόνης.
Λειτουργία έξτρα προβολής σε Bluray
Σε δίσκους Blu-ray που υποστηρίζουν τη
λειτουργία έξτρα προβολής, μπορείτε να
δείτε πρόσθετο περιεχόμενο όπως σχόλια,
σε ένα μικρό παράθυρο μέσα στην οθόνη.
Η λειτουργία έξτρα προβολής είναι επίσης
γνωστή ως picture-in-picture.
1
2
3
4
5
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία έξτρα
προβολής στο μενού του δίσκου Blu-ray.
Κατά την αναπαραγωγή της ταινίας,
πατήστε
OPTIONS.
»» Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
Επιλέξτε [Επιλογή PIP] > [PIP].
• Ανάλογα με το βίντεο, εμφανίζεται
το μενού PIP [1] ή [2].
• Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία έξτρα προβολής, επιλέξτε
[Απενεργοποίηση].
Επιλέξτε [2η γλώσσα ήχου] ή [2η
γλώσσα υπότιτλων].
Επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν
πατήστε OK.
2
3
4
5
Για να κατεβάσετε περιεχόμενο BD-Live,
συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB
στην υποδοχή
(USB) στο μπροστινό
μέρος του home cinema.
Πατήστε (Αρχική σελίδα)
και επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Για
προχωρημένους] > [Ασφάλεια BD-Live]
> [Απενεργοποίηση].
• Για να απενεργοποιήσετε το BD-Live,
επιλέξτε [Ενεργοποίηση].
Επιλέξτε το εικονίδιο BD-Live στο μενού
δίσκου και κατόπιν πατήστε OK.
»» Το BD-Live αρχίζει να φορτώνει. Ο
χρόνος φόρτωσης εξαρτάται από
το δίσκο και τη σύνδεσή σας στο
Internet.
Πατήστε τα Πλήκτρα πλοήγησης για να
πλοηγηθείτε στο BD-Live και πατήστε
OK για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
Σημείωση
•• Για να εκκαθαρίσετε τη μνήμη στη συσκευή
αποθήκευσης, πατήστε
(Αρχική σελίδα)
και επιλέξτε διαδοχικά [Ρύθμιση] > [Για
προχωρημένους] > [Απαλοιφή μνήμης].
BD-Live σε Blu-ray
Στους δίσκους Blu-ray με περιεχόμενο BDLive, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε
πρόσθετες λειτουργίες, όπως συνομιλίες
μέσω Internet με το σκηνοθέτη, τελευταία
τρέιλερ ταινιών, παιχνίδια, ταπετσαρίες και
ήχους κλήσης.
Οι υπηρεσίες BD-Live διαφέρουν από δίσκο
σε δίσκο.
Τι χρειάζεστε
• Ένα δίσκο Blu-ray με περιεχόμενο BDLive
• μια συσκευή αποθήκευσης USB με
τουλάχιστον 1 GB ελεύθερης μνήμης
1
Συνδέστε το home cinema σε ένα οικιακό
δίκτυο με πρόσβαση στο Internet (δείτε
'Σύνδεση και ρύθμιση οικιακού δικτύου'
στη σελίδα 13).
Αρχεία δεδομένων
Το home cinema έχει τη δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων εικόνας, ήχου και
βίντεο που περιέχονται σε ένα δίσκο ή μια
συσκευή αποθήκευσης USB. Πριν από την
αναπαραγωγή ενός αρχείου, βεβαιωθείτε ότι
η μορφή των αρχείων υποστηρίζεται από
το home cinema (δείτε 'Φορμά αρχείων' στη
σελίδα 33).
1
2
Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή των
αρχείων από ένα δίσκο ή μια συσκευή
αποθήκευσης USB.
Για διακοπή της αναπαραγωγής,
πατήστε .
EL
17
•
Για συνέχιση της αναπαραγωγής
βίντεο από το σημείο που διακόπηκε,
πατήστε το (Αναπαραγωγή).
Για αναπαραγωγή του βίντεο από
την αρχή, πατήστε το OK.
•
Ευρώπη, Ινδία, Λατινική Αμερική και
Ρωσία
Σετ
χαρακτήρων
Γλώσσα
[Τυπικός]
Αγγλικά, Αλβανικά, Δανικά,
Ολλανδικά, Φινλανδικά,
Γαλλικά, Γαελικά, Γερμανικά,
Ιταλικά, Κουρδικά (λατινικό
αλφάβητο), Νορβηγικά,
Πορτογαλικά, Ισπανικά,
Σουηδικά και Τούρκικα
Αλβανικά, Κροατικά, Τσέχικα,
Ολλανδικά, Αγγλικά,
Γερμανικά, Ουγγρικά,
Ιρλανδικά, Πολωνικά,
Ρουμανικά, Σλοβακικά,
Σλοβενικά και Σορβικά
Βουλγαρικά, Λευκορωσικά,
Αγγλικά, Μακεδονικά,
Μολδαβικά, Ρωσικά, Σερβικά
και Ουκρανικά
Ελληνικά
Εσθονικά, Λετονικά και
Λιθουανικά
Σημείωση
•• Για αναπαραγωγή αρχείων DivX με προστασία
DRM, συνδέστε το home cinema σε τηλεόραση μέσω
καλωδίου HDMI.
Υπότιτλοι
[Κεντρική
Ευρώπη]
Εάν το βίντεο διαθέτει υπότιτλους σε πολλές
γλώσσες, επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων.
Σημείωση
[Κυριλλική]
•• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπότιτλων έχει ακριβώς
το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο. Για παράδειγμα,
εάν το όνομα του αρχείου βίντεο είναι "movie.avi",
αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων ως "movie.srt" ή
"movie.sub".
•• Το home cinema υποστηρίζει τις εξής μορφές
αρχείων: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi και .sami. Εάν
οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά, αλλάξτε το
σύνολο χαρακτήρων.
1
2
3
4
18
Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε
SUBTITLE για να επιλέξετε γλώσσα.
Για βίντεο DivX ή RMVB/RM, εάν οι
υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για
να αλλάξετε το σετ χαρακτήρων.
Πατήστε OPTIONS.
»» Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
Επιλέξτε [Ρύθμιση χαρακτήρων ]
και στη συνέχεια επιλέξτε ένα σετ
χαρακτήρων που υποστηρίζει τους
υπότιτλους.
EL
[Ελληνικά]
[Βαλτική]
κωδικός VOD για DivX
Προτού αγοράσετε βίντεο DivX και
τα αναπαραγάγετε στο Home Cinema,
καταχωρίστε το Home Cinema στη
διεύθυνση www.divx.com με τον κωδικό DivX
VOD.
1
2
3
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Για προχωρημένους] >
[Κωδικός VOD DivX®].
»» Εμφανίζεται ο κωδικός εγγραφής
DivX VOD για το home cinema.
Συσκευές αποθήκευσης USB
και βίντεο από ένα δίσκο ή μια συσκευή
αποθήκευσης USB.
Μπορείτε να απολαύσετε εικόνες, ήχο και
βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB,
π.χ. μια συσκευή MP4 ή μια ψηφιακή κάμερα.
Επιλογές ήχου
Τι χρειάζεστε
• Μια συσκευή αποθήκευσης USB,
διαμορφωμένη για συστήματα αρχείων
FAT ή NTFS και συμβατή με το πρότυπο
Mass Storage Class.
• Ένα αρχείο πολυμέσων σε μία από τις
υποστηριζόμενες μορφές αρχείων (δείτε
'Φορμά αρχείων' στη σελίδα 33).
1
Κατά την αναπαραγωγή ήχου, επαναλάβετε
ένα κομμάτι ήχου, ένα δίσκο ή ένα φάκελο.
Σημείωση
•• Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης USB,
διανομέα USB ή συσκευή πολλαπλής ανάγνωσης
USB, η συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην
αναγνωρίζεται.
1
2
3
4
5
Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης
USB στην υποδοχή
(USB) του home
cinema.
Πατήστε
Επιλογές βίντεο
Κατά την παρακολούθηση βίντεο, ορίστε
επιλογές όπως υπότιτλους, γλώσσα
διαλόγων, αναζήτηση ώρας και ρυθμίσεις
εικόνας. Ανάλογα με την πηγή του βίντεο,
ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες.
1
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [αναζήτηση USB] και πατήστε
OK.
»» Εμφανίζεται ένα πρόγραμμα
περιήγησης περιεχομένου.
Επιλέξτε ένα αρχείο και κατόπιν
πατήστε OK.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
αναπαραγωγής για τον έλεγχο της
αναπαραγωγής (δείτε 'Κουμπιά
αναπαραγωγής' στη σελίδα 15).
Επιλογές ήχου, βίντεο και
εικόνας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
προχωρημένες λειτουργίες κατά την
αναπαραγωγή αρχείων εικόνας, ήχου
Πατήστε επανειλημμένα OPTIONS για
να μεταβείτε κυκλικά στις παρακάτω
λειτουργίες:
• Επανάληψη της αναπαραγωγής του
τρέχοντος κομματιού ή αρχείου.
• Επανάληψη όλων των κομματιών
στο δίσκο ή στο φάκελο.
• Απενεργοποίηση της λειτουργίας
επανάληψης.
2
Πατήστε OPTIONS.
»» Εμφανίζεται το μενού επιλογών
βίντεο.
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης και το
OK για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
• [Γλώσσα διαλόγων]: Επιλογή
γλώσσας διαλόγων για βίντεο.
• [Γλώσσα υπότιτλων]: Επιλογή
γλώσσας υποτίτλων για βίντεο.
• [Αλλαγή υπότιτλων]: Αλλαγή της
θέσης των υποτίτλων στην οθόνη.
• [Πληροφορίες]: Προβολή
πληροφοριών για την τρέχουσα
αναπαραγωγή.
• [Ρύθμιση χαρακτήρων ]: Επιλέξτε
ένα σετ χαρακτήρων που
υποστηρίζει υπότιτλους DivX.
• [Αναζήτηση χρόνου]: Μετάβαση σε
συγκεκριμένο μέρος του βίντεο με
εισαγωγή του χρόνου της σκηνής.
EL
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[2η γλώσσα ήχου]: Επιλογή
δεύτερης γλώσσας διαλόγων για το
βίντεο Blu-ray.
[2η γλώσσα υπότιτλων]: Επιλογή
δεύτερης γλώσσας υπότιτλων για το
βίντεο Blu-ray.
[Τίτλοι]: Επιλογή συγκεκριμένου
τίτλου.
[Κεφάλαια]: Επιλογή συγκεκριμένου
κεφαλαίου.
[Λίστα γωνιών]: Επιλογή
διαφορετικής γωνίας κάμερας.
[Μενού]: Εμφάνιση του μενού δίσκου.
[Επιλογή PIP]: Εμφάνιση παραθύρου
Picture-in-Picture κατά την
αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray που
υποστηρίζει έξτρα προβολή.
[Ζουμ]: Μεγέθυνση σκηνής ή
εικόνας βίντεο. Πατήστε τα Πλήκτρα
πλοήγησης (αριστερά/δεξιά) για να
επιλέξετε συντελεστή ζουμ.
[Επανάληψη]: Επανάληψη κεφαλαίου
ή τίτλου.
[Επανάληψη A-B]: Επισήμανση δύο
σημείων σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι
για επανάληψη αναπαραγωγής ή
απενεργοποίηση της λειτουργίας
επανάληψης.
[Ρυθμίσεις εικόνας]: Επιλογή
προκαθορισμένης ρύθμισης
χρώματος.
Επιλογές εικόνας
Κατά την προβολή μιας εικόνας, μεγεθύνετε
την εικόνα, περιστρέψτε την, προσθέστε
κινούμενα γραφικά σε slideshow και αλλάξτε
τις ρυθμίσεις εικόνας.
1
2
20
Πατήστε OPTIONS.
»» Εμφανίζεται το μενού επιλογών
εικόνας.
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης και το
OK για να επιλέξετε και να αλλάξετε τις
ακόλουθες ρυθμίσεις:
• [Περιστροφή +90]: Περιστροφή της
εικόνας δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες.
EL
•
•
•
•
•
•
•
[Περιστροφή -90]: Περιστροφή
της εικόνας αριστερόστροφα κατά
90 μοίρες.
[Ζουμ]: Μεγέθυνση σκηνής ή
εικόνας βίντεο. Πατήστε τα Πλήκτρα
πλοήγησης (αριστερά/δεξιά) για να
επιλέξετε συντελεστή ζουμ.
[Πληροφορίες]: Εμφάνιση
πληροφοριών εικόνας.
[Διάρκεια ανά διαφάνεια]: Επιλέξτε
την ταχύτητα εμφάνισης κάθε
εικόνας σε μια παρουσίαση.
[Κινούμενα γραφικά διαφάνειας]:
Επιλογή κινούμενων γραφικών για
το slideshow.
[Ρυθμίσεις εικόνας]: Επιλογή
προκαθορισμένης ρύθμισης
χρώματος.
[Επανάληψη]: Επανάληψη
επιλεγμένου φακέλου.
Μουσική παρουσίαση
Εάν τα αρχεία εικόνας και ήχου βρίσκονται
αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο/στην ίδια
συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να
δημιουργήσετε μια μουσική παρουσίαση.
1
2
3
4
5
Επιλέξτε ένα κομμάτι ήχου και πατήστε
OK.
Πατήστε BACK και μεταβείτε στο
φάκελο εικόνων.
Επιλέξτε μια εικόνα και κατόπιν πατήστε
(Αναπαραγωγή) για να ξεκινήσει η
παρουσίαση.
Πατήστε για διακοπή της
παρουσίασης.
Πατήστε ξανά
μουσικής.
για διακοπή της
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι τα φορμά εικόνας και ήχου
υποστηρίζονται από το home cinema (δείτε 'Φορμά
αρχείων' στη σελίδα 33).
Ραδιόφωνο
Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο FM στο
home cinema, καθώς και να αποθηκεύσετε
έως και 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Πλήκτρο
Ενέργεια
Πλήκτρα
πλοήγησης
Αριστερά/δεξιά: Αναζήτηση
ραδιοφωνικού σταθμού.
Πάνω/κάτω:
Μικροσυντονισμός μιας
ραδιοφωνικής συχνότητας.
Πατήστε για να
σταματήσετε την
εγκατάσταση
ραδιοφωνικών σταθμών.
Πατήστε και κρατήστε
πατημένο για διαγραφή
του προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
Χειροκίνητος:
1) Πατήστε
OPTIONS.
2) Πατήστε / για
να επιλέξετε τον
προεπιλεγμένο σταθμό.
3) Πατήστε
OPTIONS ξανά για
να αποθηκεύσετε το
ραδιοφωνικό σταθμό.
Αυτόματα: Πατήστε και
κρατήστε πατημένο
για τρία δευτερόλεπτα
για επανεγκατάσταση
ραδιοφωνικών σταθμών.
Εναλλαγή μεταξύ
στερεοφωνικών και
μονοφωνικών ήχων.
Σημείωση
•• Η συχνότητα AM και το ψηφιακό ραδιόφωνο δεν
υποστηρίζονται.
•• Εάν δεν ανιχνευτεί στερεοφωνικό σήμα, θα σας
BACK
ζητηθεί να εγκαταστήσετε ξανά τους ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
1
2
3
Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή
FM ANTENNA του home cinema.
• Για βέλτιστη λήψη, τοποθετήστε την
κεραία μακριά από την τηλεόρασή
σας ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.
OPTIONS
Πατήστε το RADIO επανειλημμένα μέχρι
να εμφανιστεί το RADIO στην οθόνη
ενδείξεων.
»» Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς,
αναπαράγεται το τελευταίο κανάλι
που είχατε ακούσει.
»» Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει κανένα
ραδιοφωνικό σταθμό, εμφανίζεται
το μήνυμα AUTO INSTALL...
PRESS PLAY στην οθόνη ενδείξεων.
Πατήστε (Αναπαραγωγή).
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο
για να ακούσετε ή να αλλάξετε
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Κουμπιά αναπαραγωγής
Πλήκτρο
Ενέργεια
/
διαφορετικά
Αλφαριθμητικά
πλήκτρα
Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
SUBTITLE
Βήμα συντονισμού
Σε ορισμένες χώρες, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε εναλλαγή του βήματος
συντονισμού FM 50 kHz και 100 kHz. Όταν
αλλάζετε το βήμα συντονισμού, όλοι οι
αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί
διαγράφονται.
1
2
Πατήστε το RADIO στο τηλεχειριστήριο
για να μεταβείτε στη λειτουργία
ραδιοφώνου.
Πατήστε .
EL
21
3
Πατήστε παρατεταμένα το
(Αναπαραγωγή) για εναλλαγή μεταξύ
50 kHz και 100 kHz.
Συσκευή MP3
Συνδέστε μια συσκευή MP3 για να
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων
ήχου.
Τι χρειάζεστε
• Μια συσκευή MP3.
• Ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου
3,5 χιλ.
1
2
3
Με το καλώδιο στερεοφωνικού ήχου
3,5 χιλ., συνδέστε τη συσκευή MP3 στην
υποδοχή AUDIO-IN του home cinema.
• Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο
στερεοφωνικού ήχου 6,5 χιλ.,
συνδέστε τη συσκευή MP3 στο
home cinema χρησιμοποιώντας
μια υποδοχή μετατροπής 3,5 χιλ. 6,5 χιλ.
Πατήστε το SOURCE επανειλημμένα
μέχρι να εμφανιστεί το AUDIO-IN στην
οθόνη ενδείξεων.
Πριν ξεκινήσετε
• Συνδέστε στο ίδιο οικιακό δίκτυο το
home cinema, τη φορητή συσκευή και
τυχόν άλλες συσκευές συμβατές με
DLNA.
• Για καλύτερη ποιότητα βίντεο,
όποτε είναι δυνατό χρησιμοποιείτε
ενσύρματη σύνδεση.
• Αλλάξτε το όνομα δικτύου για το home
cinema (δείτε 'Εξατομίκευση ονόματος
δικτύου' στη σελίδα 14).
• Λάβετε την εφαρμογή MyRemote της
Philips στη φορητή σας συσκευή.
• Σε iPhone ή iPad, αναζητήστε την
εφαρμογή στο App Store (App Store).
• Σε τηλέφωνο Android ή tablet,
αναζητήστε την εφαρμογή στο
Market (Market).
Χειρισμός του home cinema
1
2
Πατήστε τα κουμπιά στη συσκευή
MP3 για επιλογή και αναπαραγωγή
αρχείων ήχου.
Στη φορητή συσκευή, ανοίξτε την
εφαρμογή MyRemote.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το home
cinema (με βάση το όνομα δικτύου του).
»» Στο κάτω μέρος της οθόνης
εμφανίζεται μια γραμμή περιήγησης.
•
Αν δεν μπορείτε να βρείτε το home
cinema, ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου
ή πατήστε την καρτέλα Devices
στη φορητή σας συσκευή για να
επαναλάβετε την αναζήτηση.
Έλεγχος smartphone
3
Χρησιμοποιήστε τη φορητή σας συσκευή, π.χ.
iPhone (iOS 3.1.3 ή μεταγενέστερο), τηλέφωνο
Android (έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη), iPad ή
tablet, για:
• Χειρισμός του home cinema
• να περιηγηθείτε σε ένα δίσκο
δεδομένων/μια συσκευή αποθήκευσης
USB
• να μεταδώσετε και να μοιραστείτε
περιεχόμενο από τις συσκευές του
οικιακού σας δικτύου
Επιλογή
Ενέργεια
App
Home
Επιστροφή στην αρχική οθόνη
της συσκευής σας.
22
EL
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες
καρτέλες για να δείτε περισσότερες
επιλογές.
• Για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη, πατήστε το
κουμπί "Πίσω".
Επιλογή
Ενέργεια
Media
DISC: Αναζήτηση και
αναπαραγωγή αρχείου
αποθηκευμένου σε δίσκο
δεδομένων.
USB: Αναζήτηση και
αναπαραγωγή αρχείου
αποθηκευμένου σε συσκευή
αποθήκευσης USB.
Πρόσβαση στο τηλεχειριστήριο
στη φορητή σας συσκευή.
Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά
στην οθόνη, για πρόσβαση σε
περισσότερα κουμπιά. Μόνο
τα αντίστοιχα κουμπιά είναι
ενεργοποιημένα στη φορητή σας
συσκευή. Ορισμένες λειτουργίες,
όπως η ενεργοποίηση από
αναμονή και το παρατεταμένο
πάτημα, δεν είναι διαθέσιμες στη
φορητή συσκευή.
Remote
4
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να ορίσετε μια επιλογή ή να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.
2
3
Πριν ξεκινήσετε
• Εγκαταστήστε μια εφαρμογή διακομιστή
πολυμέσων συμβατή με DLNA, όπως το
Twonky Media Server.
• Ενεργοποιήστε το διαμοιρασμό
πολυμέσων των αρχείων. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης του λογισμικού του διακομιστή
πολυμέσων.
1
Στη φορητή συσκευή, εκκινήστε την
εφαρμογή διακομιστή πολυμέσων. Για
Από το μενού της φορητής σας
συσκευής, επιλέξτε SimplyShare.
»» Το home cinema και οι υπόλοιπες
συσκευές στο οικιακό δίκτυο
εντοπίζονται αυτόματα και
εμφανίζονται στην οθόνη.
Επιλέξτε μια συσκευή του δικτύου.
»» Εμφανίζονται οι φάκελοι που
υπάρχουν στην επιλεγμένη συσκευή.
Τα ονόματα των φακέλων μπορεί
να διαφέρουν, ανάλογα με το
διακομιστή πολυμέσων.
•
4
5
Μετάδοση πολυμέσων (SimplyShare)
Με το SimplyShare της Philips, μπορείτε να
μεταδώσετε περιεχόμενο πολυμέσων (όπως
αρχεία εικόνας, ήχου και βίντεο) μέσω του
smartphone και να τα αναπαραγάγετε στο
home cinema ή σε οποιαδήποτε συσκευή
συμβατή με DLNA που είναι συνδεδεμένη
στο ίδιο οικιακό δίκτυο.
τηλέφωνο iPhone ή Android, ανοίξτε την
εφαρμογή MyRemote.
6
Αν δεν μπορείτε να δείτε
τους φακέλους, φροντίστε να
ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση
πολυμέσων στην επιλεγμένη
συσκευή ώστε το περιεχόμενο να
είναι διαθέσιμο για κοινή χρήση.
Επιλέξετε ένα αρχείο πολυμέσων για
αναπαραγωγή.
Από το μενού της φορητής σας
συσκευής, επιλέξτε το home cinema για
να μεταδώσετε το αρχείο πολυμέσων
στο home cinema.
• Μπορεί η εμφάνιση ή η
αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων
πολυμέσων να μην είναι εφικτή
λόγω προβλημάτων συμβατότητας.
Ελέγξτε τις μορφές αρχείων που
υποστηρίζει το home cinema.
Χρησιμοποιήστε τη φορητή συσκευή για
να ελέγξετε την αναπαραγωγή.
Περιήγηση σε υπολογιστή
μέσω DLNA
Μπορείτε να προσπελάσετε και
αναπαραγάγετε αρχεία εικόνας, ήχου και
βίντεο από έναν υπολογιστή/διακομιστή
πολυμέσων στο οικιακό δίκτυο μέσω του
home cinema.
EL
23
Πριν ξεκινήσετε
• Εγκαταστήστε στη συσκευή σας μια
εφαρμογή διακομιστή πολυμέσων
συμβατή με DLNA. Φροντίστε να λάβετε
την εφαρμογή που είναι κατάλληλη για
τη συσκευή σας. Για παράδειγμα:
• Windows Media Player 11 ή
μεταγενέστερο για Windows
• Twonky Media Server για Mac ή
Windows
• Ενεργοποιήστε το διαμοιρασμό
πολυμέσων των αρχείων. Για
μεγαλύτερη ευκολία, συμπεριλάβαμε τα
βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε
στις εξής εφαρμογές:
• Windows Media Player 11 (δείτε
'Microsoft Windows Media Player 11'
στη σελίδα 24)
• Windows Media Player 12 (δείτε
'Microsoft Windows Media Player 12'
στη σελίδα 25)
• Twonky Media για Mac (δείτε
'Macintosh OS X Twonky Media
(v4.4.2)' στη σελίδα 25)
•
•
Microsoft Windows Media Player 11
1
2
3
4
Σημείωση
•• Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με αυτές τις
εφαρμογές ή άλλους διακομιστές πολυμέσων,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού
διακομιστή πολυμέσων.
5
Ρύθμιση λογισμικού διακομιστή
μέσων
Για να είναι δυνατή η κοινή χρήση μέσων,
ρυθμίστε το λογισμικό διακομιστή μέσων.
Πριν ξεκινήσετε
• Συνδέστε το home cinema σε ένα οικιακό
δίκτυο. Για καλύτερη ποιότητα βίντεο,
όποτε είναι δυνατό χρησιμοποιείτε
ενσύρματη σύνδεση.
• Συνδέστε τον υπολογιστή και άλλες
συσκευές συμβατές με DLNA στο ίδιο
οικιακό δίκτυο.
24
EL
Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας
του υπολογιστή σας επιτρέπει να
εκτελείτε προγράμματα αναπαραγωγής
πολυμέσων (ή ότι το λογισμικό του
διακομιστή πολυμέσων περιλαμβάνεται
στις εξαιρέσεις του τείχους προστασίας).
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και
το δρομολογητή.
6
Εκκινήστε το Windows Media Player στον
υπολογιστή σας.
Επιλέξτε την καρτέλα Βιβλιοθήκη και
επιλέξτε Κοινή χρήση πολυμέσων.
Την πρώτη φορά που επιλέγετε Κοινή
χρήση πολυμέσων,εμφανίζεται μια
αναδυόμενη οθόνη. Επιλέξτε το πλαίσιο
Κοινή χρήση των πολυμέσων μου και
κάντε κλικ στο OK.
»» Εμφανίζεται η οθόνη Κοινή χρήση
πολυμέσων.
Στην οθόνη Κοινή χρήση πολυμέσων,
βεβαιωθείτε ότι βλέπετε μια συσκευή,
επισημασμένη με το χαρακτηρισμό
Άγνωστη συσκευή.
»» Εάν μετά από περίπου ένα λεπτό
δεν βλέπετε κάποια άγνωστη
συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το τείχος
προστασίας του υπολογιστή σας δεν
αποκλείει τη σύνδεση.
Επιλέξτε την άγνωστη συσκευή και
κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή.
»» Εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο νι
δίπλα στη συσκευή.
Κατά προεπιλογή, το Windows Media
Player μοιράζεται αρχεία από αυτούς τους
φακέλους: Η μουσική μου, Οι εικόνες μου
και Τα βίντεό μου. Εάν τα αρχεία σας
βρίσκονται σε άλλους φακέλους, επιλέξτε
Βιβλιοθήκη > Προσθήκη στη βιβλιοθήκη.
»» Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη στη
βιβλιοθήκη.
•
Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε
Επιλογές για προχωρημένους
για να εμφανίσετε μια λίστα των
παρακολουθούμενων φακέλων.
7
8
Επιλέξτε Οι φάκελοί μου και οι φάκελοι
άλλων στους οποίους έχω δυνατότητα
πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή
Προσθήκη.
8
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να προσθέσετε τους άλλους
φακέλους που περιέχουν τα αρχεία
πολυμέσων σας.
Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)
Microsoft Windows Media Player 12
1
2
3
4
5
6
7
1
Εκκινήστε το Windows Media Player στον
υπολογιστή σας.
Στο Windows Media Player, επιλέξτε
την καρτέλα Ροή και κατόπιν επιλέξτε
Ενεργοποίηση ροής πολυμέσων.
»» Εμφανίζεται η οθόνη Επιλογές ροής
πολυμέσων.
Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση
ροής πολυμέσων.
»» Επιστρέφετε στην οθόνη του
Windows Media Player.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Ροή και
επιλέξτε Περισσότερες επιλογές ροής.
»» Εμφανίζεται η οθόνη Επιλογές ροής
πολυμέσων.
Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε ένα πρόγραμμα
πολυμέσων στην οθόνη Τοπικό δίκτυο.
»» Εάν δεν βλέπετε κάποιο πρόγραμμα
πολυμέσων, βεβαιωθείτε ότι το
τείχος προστασίας του υπολογιστή
σας δεν αποκλείει τη σύνδεση.
Επιλέξτε το πρόγραμμα μέσων και κάντε
κλικ στην επιλογή Επιτρέπεται.
»» Εμφανίζεται ένα πράσινο βέλος
δίπλα στο πρόγραμμα μέσων.
Κατά προεπιλογή, το Windows Media
Player μοιράζεται αρχεία από αυτούς
τους φακέλους: Η μουσική μου, Οι
εικόνες μου και Τα βίντεό μου. Εάν
τα αρχεία σας βρίσκονται σε άλλους
φακέλους, κάντε κλικ στην καρτέλα
Οργάνωση και επιλέξτε Διαχείριση
βιβλιοθηκών > Μουσική.
2
3
4
5
6
»» Εμφανίζεται η οθόνη Τοποθεσίες
μουσικής βιβλιοθήκης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να προσθέσετε τους άλλους
φακέλους που περιέχουν τα αρχεία
πολυμέσων σας.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.
twonkymedia.com για να αγοράσετε το
λογισμικό ή να πραγματοποιήσετε λήψη
μιας δωρεάν δοκιμαστικής έκδοσης
30 ημερών για το Macintosh σας.
Εκκινήστε το Twonky Media στο
Macintosh.
Στην οθόνη του Twonky Media Server,
επιλέξτε Basic Setup (Βασική ρύθμιση)
και First Steps (Πρώτα βήματα).
»» Εμφανίζεται η οθόνη Πρώτα βήματα.
Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το
διακομιστή μέσων σας και κατόπιν
κάντε κλικ στην επιλογή Save changes
(Αποθήκευση αλλαγών).
Πίσω στην οθόνη Twonky Media, επιλέξτε
Basic Setup (Βασική ρύθμιση) και Sharing
(Κοινή χρήση).
»» Εμφανίζεται η οθόνη Κοινή χρήση.
Περιηγηθείτε και επιλέξτε φακέλους για
κοινή χρήση και κατόπιν επιλέξτε Save
Changes (Αποθήκευση αλλαγών).
»» Το Macintosh πραγματοποιεί
αυτόματα εκ νέου σάρωση στους
φακέλους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι
για κοινή χρήση.
Αναπαραγωγή αρχείων από τον
υπολογιστή σας
Σημείωση
•• Πριν από την αναπαραγωγή του περιεχομένου
πολυμέσων από τον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι
το Home Cinema είναι συνδεδεμένο στο οικιακό
δίκτυο και ότι το λογισμικό διακομιστή μέσων έχει
ρυθμιστεί σωστά.
EL
25
1
2
3
Πατήστε
Επιλέξτε [αναζήτηση υπολογιστή] και
πατήστε OK.
»» Εμφανίζεται ένα πρόγραμμα
περιήγησης περιεχομένου.
Επιλέξτε μια συσκευή του δικτύου.
»» Εμφανίζονται οι φάκελοι που
υπάρχουν στην επιλεγμένη συσκευή.
Τα ονόματα των φακέλων μπορεί
να διαφέρουν, ανάλογα με το
διακομιστή πολυμέσων.
•
4
5
(Αρχική σελίδα).
Αν δεν μπορείτε να δείτε
τους φακέλους, φροντίστε να
ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση
πολυμέσων στην επιλεγμένη
συσκευή, ώστε το περιεχόμενο να
είναι διαθέσιμο για κοινή χρήση.
Επιλέξτε ένα αρχείο και κατόπιν
πατήστε OK.
• Η εμφάνιση ή η αναπαραγωγή
ορισμένων αρχείων πολυμέσων
ενδέχεται να μην είναι εφικτή
λόγω προβλημάτων συμβατότητας.
Ελέγξτε τις μορφές αρχείων που
υποστηρίζει το home cinema.
AUD SYNC
AUTO VOL
3
4
Καθυστέρηση του ήχου του
βίντεο.
Μείωση των απότομων
αλλαγών στην ένταση του
ήχου, για παράδειγμα κατά
τη διάρκεια διαφημίσεων.
Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε
OK.
Πατήστε BACK για έξοδο.
• Εάν δεν πατήσετε ένα κουμπί εντός
ενός λεπτού, εξέρχεστε αυτόματα
από το μενού.
Λειτουργία ήχου surround
Βιώστε μια καθηλωτική εμπειρία ήχου με
λειτουργίες ήχου surround.
1
2
3
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
αναπαραγωγής για τον έλεγχο της
αναπαραγωγής (δείτε 'Κουμπιά
αναπαραγωγής' στη σελίδα 15).
Πατήστε .
Επιλέξτε SURROUND και πατήστε OK.
Πατήστε τα Πλήκτρα πλοήγησης (πάνω/
κάτω) για να επιλέξετε μια ρύθμιση από
την οθόνη σας:
• AUTO: Ήχος Surround βάσει της
ροής ήχου.
• MULTI-CH: Συμβατικά
5.1 κανάλια, για μια πιο χαλαρωτική
κινηματογραφική εμπειρία.
• STEREO: Στερεοφωνικός ήχος δύο
καναλιών. Ιδανικό για ακρόαση
μουσικής.
Επιλογή ήχου
4
Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να επιλέξετε τον
ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.
Λειτουργία ήχου
1
2
Πατήστε .
Πατήστε Πλήκτρα πλοήγησης
(αριστερό/δεξί) για πρόσβαση στις
επιλογές ήχου στην οθόνη σας.
Επιλογές ήχου
Περιγραφή
SURROUND
Επιλογή ήχου surround ή
στερεοφωνικού ήχου.
Επιλογή λειτουργίας ήχου.
SOUND
26
EL
Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου
που ταιριάζουν με το βίντεο ή τη μουσική
σας.
1
2
3
Βεβαιωθείτε ότι στα ηχεία είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία
μετεπεξεργασίας ήχου (δείτε 'Ρυθμίσεις
ηχείων' στη σελίδα 30).
Πατήστε .
Επιλέξτε SOUND και πατήστε OK.
4
5
Πατήστε τα Πλήκτρα πλοήγησης (πάνω/
κάτω) για να επιλέξετε μια ρύθμιση από
την οθόνη:
• AUTO: Επιλέξτε αυτόματα μια
ρύθμιση ήχου με βάση τη ροή ήχου.
• BALANCED: Απολαύστε τον
αυθεντικό ήχο των ταινιών και της
μουσικής σας, χωρίς πρόσθετα
ηχητικά εφέ.
• POWERFUL: Απολαύστε
συναρπαστικό ήχο, ιδανικό για
βιντεοπαιχνίδια με καταιγιστική
δράση ή για ξέφρενα πάρτι.
• BRIGHT: Ζωντανέψτε πληκτικές
ταινίες και μουσική προσθέτοντας
ηχητικά εφέ.
• CLEAR: Ακούστε κάθε λεπτομέρεια
στη μουσική και πεντακάθαρες
φωνές στις ταινίες.
• WARM: Χαλαρώστε και απολαύστε
ευδιάκριτη ομιλία και καθαρά
φωνητικά.
• PERSONAL: Προσαρμόστε τον ήχο
με βάση τις προτιμήσεις σας.
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης
ρύθμισης έντασης ήχου για να μειώσετε τις
ξαφνικές αλλαγές στην ένταση του ήχου,
όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια
τηλεοπτικών διαφημίσεων.
1
2
3
4
Πατήστε .
Επιλέξτε AUTO VOL και πατήστε OK.
Πατήστε τα Πλήκτρα πλοήγησης (πάνω/
κάτω) για να επιλέξετε ON ή OFF.
Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
Ισοσταθμιστής
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις υψηλής συχνότητας
(πρίμα), μεσαίας συχνότητας (μεσαία) και
χαμηλής συχνότητας (μπάσα) του Home
Cinema.
1
2
3
4
Πατήστε .
Επιλέξτε SOUND > PERSONAL και στη
συνέχεια πατήστε Πλήκτρα πλοήγησης
(δεξιά).
Πατήστε τα Πλήκτρα πλοήγησης
(επάνω/κάτω) για να αλλάξετε τη
συχνότητα των πρίμων, των μεσαίων και
των μπάσων.
Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
EL
27
5 Αλλαγή
ρυθμίσεων
Οι ρυθμίσεις home cinema είναι ήδη
επιλεγμένες με κριτήριο τη μέγιστη απόδοση.
Συνιστούμε να τις διατηρήσετε ως έχουν,
εκτός και αν θέλετε να αλλάξετε κάποια
ρύθμιση για συγκεκριμένο λόγο.
Σημείωση
•• Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ρύθμισης που δεν
είναι ενεργοποιημένη.
•• Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε
BACK. Για έξοδο από το μενού, πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Ρυθμίσεις γλώσσας
1
2
3
4
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Προτιμώμενες] και πατήστε
OK.
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης και το
OK για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
• [Γλώσσα μενού]: Επιλογή γλώσσας
προβολής για μενού.
• [Ήχου]: Επιλογή ομιλούμενης
γλώσσας για βίντεο.
• [Υπότιτλοι]: Επιλογή γλώσσας
υποτίτλων για δίσκους.
• [Μενού δίσκου]: Επιλογή γλώσσας
μενού για δίσκους.
Σημείωση
•• Εάν δεν είναι διαθέσιμη η γλώσσα δίσκου που
προτιμάτε, επιλέξτε [Άλλα] από τη λίστα και
εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό γλώσσας που
βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου
χρήστη (δείτε 'Κωδικός γλώσσας' στη σελίδα 43).
•• Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν είναι διαθέσιμη
σε ένα δίσκο, το home cinema χρησιμοποιεί την
προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.
28
EL
Ρυθμίσεις εικόνας και βίντεο
1
2
3
4
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Βίντεο] και πατήστε OK.
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης και το
OK για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
• [Tv type]: Αν το βίντεο δεν
εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε έναν
τύπο τηλεόρασης (σύστημα
χρωμάτων).
• [Οθόνη τηλεόρασης]: Επιλογή της
μορφής εικόνας που ταιριάζει στην
οθόνη της τηλεόρασης.
• [Βίντεο HDMI]: Επιλογή της
ανάλυσης του σήματος βίντεο που
εξάγεται από την έξοδο HDMI
OUT (ARC) στο home cinema. Για
να μπορείτε να απολαύσετε την
επιλεγμένη ανάλυση, βεβαιωθείτε
ότι η τηλεόρασή σας μπορεί να την
υποστηρίξει.
• [Βάθος χρωμάτων HDMI]: Δείτε τον
πραγματικό κόσμο να ζωντανεύει
στην οθόνη της τηλεόρασής σας,
με προβολή ζωντανών εικόνων
με πάνω από ένα δισεκατομμύριο
χρώματα. Το home cinema πρέπει
να είναι συνδεδεμένο με τηλεόραση
με δυνατότητα Deep Color, μέσω
καλωδίου HDMI.
• [Ρυθμίσεις εικόνας]: Επιλογή
προκαθορισμένων ρυθμίσεων
χρωμάτων για την προβολή βίντεο.
• [Προβολή βίντεο 3D]: Ρύθμιση
βίντεο HDMI για υποστήριξη βίντεο
3D ή 2D.
Σημείωση
•• Εάν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι
η τηλεόραση υποστηρίζει τη νέα ρύθμιση.
•
Ρυθμίσεις ήχου
1
2
3
4
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Ήχου] και πατήστε OK.
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης και το
OK για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
• [Νυκτερινή λειτουργία]: Για
ακρόαση σε χαμηλή ένταση, μειώστε
την ένταση των δυνατών ήχων
στο home cinema. Η νυχτερινή
λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε
δίσκους DVD και Blu-ray με ηχητική
επένδυση Dolby Digital, Dolby Digital
Plus και Dolby True HD.
• [Ήχος HDMI]: Ρυθμίστε ή
απενεργοποιήστε την έξοδο ήχου
HDMI από την τηλεόρασή σας.
• [Ρύθμιση ηχείου]: Ρύθμιση ηχείων
για την καλύτερη εμπειρία ήχου
Surround.
• [Προεπιλ. ρυθμίσεις ήχου] Μπορείτε
να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις
ισοσταθμιστή όλων των λειτουργιών
ήχου στις προεπιλεγμένες τιμές.
Ρυθμίσεις εμφάνισης
1
2
3
4
Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου
1
2
3
4
Πατήστε
[Γονικός έλεγχος]: Μπορείτε να
περιορίσετε την πρόσβαση σε
δίσκους που εγγράφονται με
ηλικιακές διαβαθμίσεις. Για την
αναπαραγωγή όλων των δίσκων
ανεξαρτήτως διαβάθμισης, επιλέξτε
το επίπεδο 8 ή [Απενεργοποίηση].
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Προτιμώμενες] και πατήστε
OK.
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης και το
OK για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
• [Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων]:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της αυτόματης επανατοποθέτησης
υποτίτλων σε τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
• [Οθόνη]: Ρύθμιση της φωτεινότητας
της μπροστινής οθόνης του home
cinema.
• [VCD PBC]: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της πλοήγησης
μενού περιεχομένου δίσκων VCD/
SVCD με τη λειτουργία ελέγχου
αναπαραγωγής.
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Προτιμώμενες] και πατήστε
OK.
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης και το
OK για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
• [Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]:
Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε
τον κωδικό πρόσβασης για την
πρόσβαση στον γονικό έλεγχο. Εάν
δεν διαθέτετε κωδικό πρόσβασης ή
τον έχετε ξεχάσει, πληκτρολογήστε
0000.
Ρυθμίσεις εξοικονόμησης
ενέργειας
1
2
3
4
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Προτιμώμενες] και πατήστε
OK.
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης και το
OK για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
• [Προφύλαξη οθόνης]: Μετάβαση
του home cinema σε κατάσταση
EL
29
εξοικονόμησης ενέργειας ύστερα
από 10 λεπτά αδράνειας.
[Αυτόματη αναμονή]: Μετάβαση
του home cinema σε κατάσταση
αναμονής ύστερα από 30 λεπτά
αδράνειας. Αυτός ο χρονοδιακόπτης
λειτουργεί μόνο κατά την παύση ή
τη διακοπή της αναπαραγωγής ενός
δίσκου/μιας συσκευής USB.
[Χρονοδιακόπτης]: Ορισμός της
διάρκειας του χρονοδιακόπτη
διακοπής λειτουργίας, ώστε το home
cinema να μεταβαίνει σε κατάσταση
αναμονής μετά το καθορισμένο
χρονικό διάστημα.
•
•
Ρυθμίσεις ηχείων
1
2
3
4
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Για προχωρημένους] και
πατήστε OK.
Πατήστε το Πλήκτρα πλοήγησης και το
OK για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
• [Βελτιωμένος ήχος]:
Πατήστε [Ενεργοποίηση]
για να ενεργοποιήσετε τη
μετεπεξεργασία ήχου στο ηχείο
και να ενεργοποιήσετε τις
ρυθμίσεις karaoke (εάν το προϊόν
σας υποστηρίζει karaoke). Για
αναπαραγωγή του αρχικού ήχου του
δίσκου, επιλέξτε [Απενεργοποίηση].
Συμβουλή
•• Πριν επιλέξετε μια προκαθορισμένη λειτουργία
ήχου, ενεργοποιήστε τη μετεπεξεργασία ήχου (δείτε
'Λειτουργία ήχου' στη σελίδα 26).
30
EL
Επαναφορά προεπιλεγμένων
ρυθμίσεων
1
2
3
4
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Για προχωρημένους]
> [Επαναφορά προεπιλεγμένων
ρυθμίσεων], και στη συνέχεια πατήστε
OK.
Επιλέξτε [ΟΚ] και πατήστε OK για
επιβεβαίωση.
»» Το home cinema επαναφέρεται
στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, με
εξαίρεση ορισμένες ρυθμίσεις όπως
ο γονικός έλεγχος και ο κωδικός
εγγραφής DivX VOD.
6 Ενημέρωση
λογισμικού
Ενημέρωση λογισμικού
μέσω USB
Η Philips προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει
τα προϊόντα της. Για να συνεχίσετε να
απολαμβάνετε τις καλύτερες λειτουργίες
και υποστήριξη, να ενημερώνετε τακτικά το
home cinema με την πιο πρόσφατη έκδοση
λογισμικού.
Τι χρειάζεστε
• Μια μονάδα USB flash σε μορφή FAT ή
NTFS, με μνήμη τουλάχιστον 256MB. Μη
χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB.
• Υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.
• Ένα βοηθητικό πρόγραμμα
αρχειοθέτησης που υποστηρίζει αρχεία
μορφής ZIP.
Συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση του
λογισμικού σας με την τελευταία έκδοση
που διατίθεται στη διεύθυνση www.philips.
com/support. Εάν η τρέχουσα έκδοση είναι
παλαιότερη από την πιο πρόσφατη έκδοση
που διατίθεται στην τοποθεσία υποστήριξης
της Philips, ενημερώστε το home cinema με
την τελευταία έκδοση λογισμικού.
Προσοχή
•• Μην εγκαθιστάτε στο προϊόν σας έκδοση
Βήμα 1: Λήψη της τελευταίας
έκδοσης λογισμικού
1
2
3
λογισμικού παλαιότερη από εκείνη που έχετε ήδη
εγκαταστήσει. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για
προβλήματα που οφείλονται σε υποβάθμιση του
λογισμικού.
4
Έλεγχος έκδοσης
λογισμικού
5
Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού
που είναι εγκατεστημένη στο home cinema.
1
2
3
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Για προχωρημένους] >
[Πληροφορίες έκδοσης.].
»» Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.
6
Συνδέστε μια μονάδα USB flash στον
υπολογιστή σας.
Από το πρόγραμμα περιήγησης στο web,
μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.
com/support.
Στην τοποθεσία web της Υποστήριξης
Philips, βρείτε το προϊόν σας και
εντοπίστε την επιλογή Λογισμικό και
προγράμματα οδήγησης.
»» Η ενημέρωση λογισμικού διατίθεται
ως αρχείο zip.
Αποθηκεύστε το αρχείο zip στο ριζικό
κατάλογο της μονάδας USB flash.
Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό
πρόγραμμα αρχειοθέτησης για να
εξαγάγετε το αρχείο ενημέρωσης
λογισμικού στο ριζικό κατάλογο.
»» Τα αρχεία εξάγονται στο φάκελο
UPG_ALL της μονάδας USB flash.
Αποσυνδέστε τη μονάδα USB flash από
τον υπολογιστή σας.
EL
31
Βήμα 2: Ενημέρωση του λογισμικού
Προσοχή
•• Μην απενεργοποιείτε το home cinema και μην
αποσυνδέετε τη μονάδα USB flash κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ενημέρωσης.
1
2
3
4
5
Συνδέστε τη μονάδα USB flash που
περιέχει το ληφθέν αρχείο στο home
cinema.
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου
είναι κλειστή και δεν περιέχει κανένα
δίσκο.
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Για προχωρημένους] >
[Ενημέρωση λογισμικού] > [USB].
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης
για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.
»» Η ενημέρωση διαρκεί περίπου
5 λεπτά.
Ενημέρωση λογισμικού
μέσω Internet
1
2
3
4
Συνδέστε το home cinema σε ένα οικιακό
δίκτυο με πρόσβαση υψηλής ταχύτητας
στο Internet (δείτε 'Σύνδεση και ρύθμιση
οικιακού δικτύου' στη σελίδα 13).
Πατήστε
(Αρχική σελίδα).
Επιλέξτε [Ρύθμιση] και πατήστε OK.
Επιλέξτε [Για προχωρημένους] >
[Ενημέρωση λογισμικού] > [Δικτύου].
»» Εάν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης,
θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε
ή να διακόψετε τη διαδικασία
ενημέρωσης.
»» Η λήψη του αρχείου αναβάθμισης
μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα,
ανάλογα με την κατάσταση του
οικιακού σας δικτύου.
32
EL
5
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης
για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.
»» Η ενημέρωση διαρκεί περίπου
5 λεπτά.
»» Αφού η ενημέρωση ολοκληρωθεί,
το home cinema απενεργοποιείται
και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.
Διαφορετικά, αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος για λίγα
δευτερόλεπτα και κατόπιν
ξανασυνδέστε το.
7 Προδιαγραφές
προϊόντος
Φορμά αρχείων
•
•
Σημείωση
•• Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
•
Κωδικοί περιοχών
Η πινακίδα χαρακτηριστικών στο πίσω ή το
κάτω μέρος του home cinema εμφανίζει τις
περιοχές που υποστηρίζει.
Χώρα
Ευρώπη,
Ηνωμένο Βασίλειο
Ασία Ειρηνικού,
Ταϊβάν, Κορέα
Λατινική Αμερική
DVD
BD
Ήχος:
• .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a,
.flac, .ogg
• .ra (μόνο στην περιοχή ΑσίαςΕιρηνικού και στην Κίνα)
Βίντεο:
• .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv,
.m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
• .rmvb, .rm, .rv (μόνο στην Κίνα και
στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού)
Εικόνα: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png
Φορμά ήχου
Το Home Cinema υποστηρίζει τα εξής
αρχεία ήχου.
(τα αρχεία .ra υποστηρίζονται μόνο στις
περιοχές Ασίας-Ειρηνικού και στην Κίνα)
Επέκτ­
αση
Δοχείο
Κωδικο­
ποιητής
ήχου
.mp3
MP3
MP3
.wma
ASF
.aac
AAC
.wav
.m4a
.mka
WAV
MKV
MKA
.ra
RM
A
A
Αυστραλία,
Νέα Zηλανδία
Ρωσία, Ινδία
C
Κίνα
C
Φορμά μέσων
•
AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video,
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio
CD, Video CD/SVCD, αρχεία εικόνων,
MP3 media, WMA media, DivX Plus HD
media, συσκευή αποθήκευσης USB
Ρυθμός
μεταφοράς
δυαδικών
ψηφίων
Έως και
320 kbps
WMA
Έως και
192 kbps
AAC, HE- Έως και
AAC
192 kbps
PCM
27,648 Mbps
AAC
192 kbps
PCM
27,648 Mbps
Dolby
640 kbps
Digital
DTS core 1,54 Mbps
MPEG
912 kbps
MP3
Έως και
320 kbps
WMA
Έως και
192 kbps
AAC, HE- Έως και
AAC
192 kbps
AAC, HE- Έως και
AAC
192 kbps
EL
33
Επέκτ­
αση
Δοχείο
.flac
.ogg
FLAC
OGG
Κωδικο­
ποιητής
ήχου
Ρυθμός
μεταφοράς
δυαδικών
ψηφίων
Cook
FLAC
Vorbis
96469 bps
Έως και 24 bps
Μεταβλητός
ρυθμός bit, μέγιστο μέγεθος
μπλοκ 4096
Έως και
320 kbps
MP3
Φορμά βίντεο
Εάν έχετε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, το
Home Cinema επιτρέπει την αναπαραγωγή
των αρχείων βίντεο με:
• Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel σε
• Ρυθμό καρέ: 6 ~ 30 καρέ ανά
δευτερόλεπτο.
Αρχεία .avi με AVI container
Κωδικοποιητής
ήχου
Κωδικοποιητής
βίντεο
PCM,
Dolby
Digital,
DTS
core,
MP3,
WMA
DivX 3.11,
DivX 4.x, DivX 5.x,
DivX 6.x
Έως
10 Mbps
MPEG 1, MPEG 2
MPEG 4 SP / ASP
H.264/AVC έως
HiP@4.2
WMV9
40 Mbps
38,4 Mbps
25 Mbps
34
EL
Ρυθμός
μεταφοράς
δυαδικών
ψηφίων
45 Mbps
Αρχεία .divx με AVI container
Κωδικοποιητής ήχου
Κωδικοποιητής
βίντεο
Ρυθμός
μεταφοράς
δυαδικών
ψηφίων
PCM, Dolby
Digital, MP3,
WMA
DivX 3.11,
DivX 4.x,
DivX 5.x,
DivX 6.x
Έως
10 Mbps
Αρχεία .mp4 ή .m4v με MP4 container
Κωδικοποιητής
ήχου
Κωδικοποιητής βίντεο
Ρυθμός
μεταφοράς
δυαδικών
ψηφίων
Dolby Digital,
MPEG, MP3,
AAC, HE-AAC,
DD+
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mbps
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HiP@4,2
38,4 Mbps
25 Mbps
Αρχεία .mkv με MKV container
Κωδικοποιητής
ήχου
Κωδικοποιητής βίντεο
Ρυθμός
μεταφοράς
δυαδικών
ψηφίων
PCM, Dolby
Digital, DTS
core, MPEG,
MP3, WMA,
AAC, HE-AAC,
DD+
DivX Plus
HD
30 Mbps
MPEG 1,
MPEG 2
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HiP@4,2
WMV9
40 Mbps
38,4 Mbps
25 Mbps
45 Mbps
Αρχεία .m2ts σε MKV container
Αρχεία .3gp σε 3GP container
Κωδικοποιητής
ήχου
Κωδικοποιητής βίντεο
Ρυθμός
μεταφοράς
δυαδικών
ψηφίων
Κωδικοποιητής
ήχου
Κωδικοποιητής
βίντεο
Ρυθμός
μεταφοράς
δυαδικών
ψηφίων
PCM, Dolby
Digital, DTS
core, MPEG,
MP3, WMA,
AAC, HE-AAC,
DD+
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mbps
AAC,
HE-AAC
MPEG 4 ASP
38,4 Mbps
H.264/AVC έως
HiP@4.2
Έως και
25 Mbps
MPEG 4 ASP 38,4 Mbps
H.264/AVC 25 Mbps
HiP@4,2
WMV9
45 Mbps
Αρχεία .asf και .wmv με ASF container
Κωδικοποιη- Κωδικοποιητής ήχου
τής βίντεο
Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών
ψηφίων
Dolby
MPEG 4 ASP
Digital, MP3,
WMA, DD+
H.264/AVC
HiP@4,2
WMV9
38,4 Mbps
25 Mbps
45 Mbps
Αρχεία .mpg και .mpeg με PS container
Κωδικοποιητής Κωδικοποιη- Ρυθμός μεταφοήχου
τής βίντεο
ράς δυαδικών
ψηφίων
PCM, DTS core, MPEG 1,
MPEG, MP3
MPEG 2
40 Mbps
Αρχεία .rm, .rv και .rmvb με RM container
(μόνο στην Κίνα και στην περιφέρεια ΑσίαςΕιρηνικού)
Κωδικοποι- Κωδικοποιη- Ρυθμός μεταφοράς
ητής ήχου τής βίντεο
δυαδικών ψηφίων
AAC,
COOK
MP3, AAC
Κωδικοποιητής
βίντεο
Ρυθμός
μεταφοράς
δυαδικών
ψηφίων
H.264/
AVC έως
HiP@4.2
H.263
25 Mbps
38,4 Mbps
40 Mbps
Ενισχυτής
•
•
•
•
Συνολική ισχύς εξόδου: 1000W RMS
(30% THD)
Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-20 kHz /
±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB
(CCIR) / (A-σταθμισμένο)
Ευαισθησία εισόδου:
• AUX: 2 V
• AUDIO IN: 1 V
Βίντεο
•
•
Αρχεία .flv σε FLV container
Κωδικοποιητής
ήχου
RV30, RV40
Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
Έξοδος HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p, 1080p24
Ήχος
•
•
Είσοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF:
• Ομοαξονική: IEC 60958-3
• Οπτική: TOSLINK
Συχνότητα δειγματοληψίας:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
EL
35
•
Σταθερός ρυθμός bit:
• MP3: 32 kbps - 320 kbps
• WMA: 48 kbps - 192 kbps
Ραδιόφωνο
•
•
•
Εύρος συντονισμού:
• Ευρώπη/Ρωσία/Κίνα: FM 87,5108 MHz (50 kHz)
• Ασία-Ειρηνικός/Λατινική Αμερική: FM
87,5-108 MHz (50/100 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM 50 dB
Απόκριση συχνοτήτων: FM 180 Hz12,5 kHz / ±3 dB
USB
•
•
•
•
Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
Υποστήριξη κατηγοριών: Κατηγορία
μαζικής αποθήκευσης USB (MSC)
Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32, NTFS
Θύρα USB: 5 V , 500 mA (για κάθε
θύρα)
Κύρια μονάδα
•
•
•
•
•
Τροφοδοσία ρεύματος:
• Ευρώπη/Κίνα: 220-240 V~, 50 Hz
• Λατινική Αμερική/Ασία Ειρηνικού:
110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
• Ρωσία/Ινδία: 220-240 V~, 50 Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 160 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την
αναμονή: ≤ 0,5 W
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 435 x 58 x 280 χιλ.
Βάρος: 2,66 κιλά
Υπογούφερ
•
•
•
•
•
•
Ισχύς εξόδου: 166 W RMS (30% THD)
Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
Οδηγοί ηχείων: 165 χιλ. (6,5") γούφερ
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 178 x 300 x 343 χιλ.
Βάρος: 3,66 κιλά
Μήκος καλωδίου: 3,3 μ.
36
EL
Ηχεία
Κεντρικό ηχείο:
• Ισχύς εξόδου: 166 W RMS (30% THD)
• Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm
• Οδηγοί ηχείων: 1 x 78 χιλ. (3") πλήρους
εμβέλειας
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 223 x 100 x 80 χιλ.
• Βάρος: 0,65 κιλά
• Μήκος καλωδίου: 2,25 μ.
Εμπρός/πίσω ηχεία:
• Ισχύς εξόδου: 4 x 166 W RMS (30%
THD)
• Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm
• Οδηγοί ηχείων: 1 x 78 χιλ. (3") πλήρους
εμβέλειας
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):
• HTB3510: 90 x 185 x 82 χιλ.
(μπροστά/πίσω)
• HTB3540: 90 x 185 x 82 χιλ.
(μπροστά), 247 x 1090 x 242 χιλ.
(πίσω)
• HTB3570: 247 x 1090 x 242 χιλ.
(μπροστά/πίσω)
• Βάρος (εμπρός):
• HTB3510: 0,53 κιλά έκαστο
• HTB3540: 0,53 κιλά έκαστο
• HTB3570: 2,66 κιλά έκαστο
• Βάρος (πίσω):
• HTB3510: 0,56 κιλά έκαστο
• HTB3540/HTB3570: 2,72 κιλά έκαστο
• Μήκος καλωδίου (εμπρός): 3,25 μ.
• Μήκος καλωδίου (πίσω): 10,25 μ.
Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Λέιζερ
•
•
•
Τύπος λέιζερ (Δίοδος): InGaN/AIGaN
(BD), AIGaInP (DVD/CD)
Μήκος κύματος: 405 +7 nm/-7 nm (BD),
655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/20 nm (CD)
Ισχύς εξόδου (μέγ. τιμές): 20mW (BD),
6mW (DVD), 7mW (CD)
8 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το
περίβλημα του προϊόντος.
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI
δεν είναι ελαττωματικό. Διαφορετικά,
αντικαταστήστε το.
Πατήστε (Αρχική σελίδα) και στη
συνέχεια 731 στο τηλεχειριστήριο για
να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη
ανάλυση εικόνας.
Αλλάξτε τη ρύθμιση βίντεο HDMI
ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για
αυτόματη επαναφορά (δείτε 'Ρυθμίσεις
εικόνας και βίντεο' στη σελίδα 28).
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση,
μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το
προϊόν μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν
συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα,
λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.
philips.com/support.
Ο δίσκος δεν αναπαράγει βίντεο υψηλής
ευκρίνειας.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει
βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση
υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI για
σύνδεση στην τηλεόραση.
Κύρια μονάδα
Ήχος
Τα κουμπιά στο home cinema δεν
λειτουργούν.
• Αποσυνδέστε το home cinema από την
πρίζα για λίγα λεπτά και επανασυνδέστε
το.
• Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά αφής δεν
έρχονται σε επαφή με κάποιο αγώγιμο
υλικό, όπως σταγόνες νερού, μέταλλο
κ.λπ.
Δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία του home
cinema.
• Συνδέστε το καλώδιο ήχου από το home
cinema στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες
συσκευές. Αν, όμως, το home cinema και
η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα μέσω
HDMI ARC, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή
σύνδεση ήχου.
• Ρυθμίστε τον ήχο για τη συνδεδεμένη
συσκευή (δείτε 'Ρύθμιση του ήχου' στη
σελίδα 13).
• Επαναφέρετε το home cinema
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις,
απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια
ενεργοποιήστε το ξανά.
• Στο home cinema, πατήστε
επανειλημμένα SOURCE για να
επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου.
Εικόνα
Δεν προβάλλεται εικόνα.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει
μεταβεί στη σωστή πηγή για το home
cinema.
Δεν προβάλλεται εικόνα σε τηλεόραση
συνδεδεμένη μέσω HDMI.
• Bεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο
HDMI υψηλής ταχύτητας για τη σύνδεση
του home cinema και της τηλεόρασης.
Ορισμένα συμβατικά καλώδια HDMI
δεν προβάλλουν σωστά κάποιες εικόνες,
βίντεο σε 3D ή Deep Color.
Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.
• Εάν αναπαράγετε ήχο από την
τηλεόραση μέσω του home
cinema, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι
ενεργοποιημένη η σίγαση της
τηλεόρασης.
EL
37
Ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με το
βίντεο.
• 1) Πατήστε .
2) Πατήστε τα Πλήκτρα πλοήγησης
(αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε
AUD SYNC και κατόπιν πατήστε OK.
3) Π
ατήστε τα Πλήκτρα πλοήγησης
(πάνω/κάτω) για να συγχρονίσετε τον
ήχο με το βίντεο.
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των
περιεχομένων μιας συσκευής αποθήκευσης
USB.
• Βεβαιωθείτε ότι το φορμά της συσκευής
αποθήκευσης USB είναι συμβατό με το
home cinema.
• Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων
στη συσκευή αποθήκευσης USB
υποστηρίζεται από το home cinema.
Αναπαραγωγή
Στην τηλεόραση εμφανίζεται η ένδειξη
ανύπαρκτης καταχώρισης ή η ένδειξη 'x'.
• Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων.
• Καθαρίστε το δίσκο.
• Βεβαιωθείτε ότι το home cinema
υποστηρίζει τον τύπο του δίσκου (δείτε
'Φορμά μέσων' στη σελίδα 33).
• Βεβαιωθείτε ότι το home cinema
υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του
δίσκου (δείτε 'Κωδικοί περιοχών' στη
σελίδα 33).
• Εάν ο δίσκος είναι DVD±RW ή DVD±R,
βεβαιωθείτε ότι έχει οριστικοποιηθεί.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων
DivX.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX
έχει κωδικοποιηθεί σύμφωνα με τη
λειτουργία 'Home Theater Profile' με
κωδικοποιητή DivX.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει
οριστικοποιηθεί.
Οι υπότιτλοι DivX ή RMVB/RM δεν
εμφανίζονται σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου
υποτίτλων είναι ίδιο με το όνομα του
αρχείου ταινίας (δείτε 'Υπότιτλοι' στη
σελίδα 18).
• Επιλέξτε το σωστό σετ χαρακτήρων:
1) Πατήστε OPTIONS.
2) Επιλέξτε [Ρύθμιση χαρακτήρων ].
3) Επιλέξτε το υποστηριζόμενο σετ
χαρακτήρων.
4) Πατήστε OK.
38
EL
Το EasyLink δεν λειτουργεί.
• Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι
συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση EasyLink
της Philips και ότι η επιλογή EasyLink
είναι ενεργοποιημένη (δείτε 'Ρύθμιση
του EasyLink (έλεγχος HDMI-CEC)' στη
σελίδα 12).
• Στις τηλεοράσεις διαφορετικών
κατασκευαστών, το HDMI CEC μπορεί
να έχει διαφορετική ονομασία. Για να
μάθετε πώς θα το ενεργοποιήσετε,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης.
Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το
home cinema ενεργοποιείται αυτομάτως.
• Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική
όταν χρησιμοποιείτε το Philips EasyLink
(HDMI-CEC). Προκειμένου το Home
Cinema να λειτουργεί ανεξάρτητα,
απενεργοποιήστε το EasyLink.
Δεν είναι δυνατή η μετάβαση στις
λειτουργίες BD-Live.
• Βεβαιωθείτε ότι το Home Cinema είναι
συνδεδεμένο στο δίκτυο. (δείτε 'Σύνδεση
και ρύθμιση οικιακού δικτύου' στη
σελίδα 13)
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο έχει ρυθμιστεί.
(δείτε 'Σύνδεση και ρύθμιση οικιακού
δικτύου' στη σελίδα 13)
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος Blu-ray
υποστηρίζει τις λειτουργίες BD-Live.
• Διαγράψτε τα περιεχόμενα της μνήμης
(δείτε 'BD-Live σε Blu-ray' στη σελίδα 17).
Το βίντεο 3D αναπαράγεται σε λειτουργία
2D.
• Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι
συνδεδεμένο σε τηλεόραση 3D μέσω
καλωδίου HDMI.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι Blu-ray
3D και ότι η επιλογή βίντεο Blu-ray 3D
είναι ενεργοποιημένη (δείτε 'BD-Live σε
Blu-ray' στη σελίδα 17).
Η οθόνη της τηλεόρασης είναι μαύρη όταν
αναπαράγετε βίντεο Blu-ray 3D ή βίντεο
DivX με προστασία αντιγραφής.
• Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι
συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω
καλωδίου HDMI.
• Πραγματοποιήστε μετάβαση της
τηλεόρασης στη σωστή πηγή HDMI.
EL
39
9 Σημείωση
Αυτή η ενότητα περιέχει τις ανακοινώσεις
περί νομικών δικαιωμάτων και εμπορικών
σημάτων.
Πνευματικά δικαιώματα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την τεχνολογία Cinavia, ανατρέξτε
στο Διαδικτυακό Κέντρο Πληροφόρησης
Καταναλωτών Cinavia στη διεύθυνση
http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
περισσότερες πληροφορίες για τη
Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλετε μια
ταχυδρομική κάρτα με τη διεύθυνσή σας στο:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία
προστασίας κατά της αντιγραφής που
προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις
Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας της Rovi Corporation.
Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση
και η αποσυναρμολόγηση.
Το παρόν προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική
τεχνολογία κατόπιν αδείας από τη Verance
Corporation και προστατεύεται από την υπ'
αριθμόν 7.369.677 ευρεσιτεχνία των ΗΠΑ
και από άλλες ευρεσιτεχνίες εκκρεμείς και
υπό έκδοση στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο,
καθώς και από προστασία πνευματικής
ιδιοκτησίας και εμπορικών μυστικών
για συγκεκριμένα τμήματα αυτής της
τεχνολογίας. Το Cinavia αποτελεί εμπορικό
σήμα της Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Με την
επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη
Verance. Απαγορεύεται η ανακατασκευή ή η
αποσυμπίληση.
Cinavia
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί την
τεχνολογία Cinavia για να περιορίσει τη
χρήση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων
από φιλμ και βίντεο εμπορικής παραγωγής,
καθώς και από τη μουσική τους επένδυση.
Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση μη
εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, θα εμφανιστεί
ένα μήνυμα και η αναπαραγωγή ή η
αντιγραφή θα διακοπεί.
40
EL
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Η Philips Electronics Singapore Pte Ltd.
προσφέρεται, κατόπιν αιτήματος, να διανείμει
αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου
πηγαίου κώδικα για πακέτα λογισμικού
ανοικτού κώδικα με προστασία πνευματικής
ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται σε αυτό
το προϊόν, για το οποίο ζητείται αυτή η
προσφορά από τις αντίστοιχες άδειες.
Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για
τρία έτη μετά την αγορά του προϊόντος
για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις
πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον
πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη
διεύθυνση open.source@philips.com. Εάν δεν
επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική
αλληλογραφία ή εάν δεν έχετε λάβει το
αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας
εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτήν
τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
γράψτε στη διεύθυνση "Open Source Team,
Philips Intellectual Property & Standards, P.O.
Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands."
Εάν δεν λάβετε εγκαίρως επιβεβαίωση στην
επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική
διεύθυνση.
Συμμόρφωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
άλλες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και στον
υπόλοιπο κόσμο, οι οποίες έχουν εκδοθεί
και εκκρεμούν. Το DTS-HD, το σύμβολο και
το DTS-HD μαζί με το σύμβολο αποτελούν
σήματα κατατεθέντα και το DTS-HD Master
Audio | Essential αποτελεί σήμα κατατεθέν της
DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό.
DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.
Εμπορικά σήματα
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη
Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το
σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά
σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.
Τα λογότυπα "Blu-ray 3D " και "Blu-ray 3D
" αποτελούν εμπορικά σήματα της Blu-ray
Disc Association.
Η ονομασία 'DVD Video' αποτελεί εμπορικό
σήμα της DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
Η ονομασία Java και όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα και λογότυπα Java αποτελούν
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.
Έχει κατασκευαστεί κατόπιν αδείας υπό
τους αριθμούς ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α.:
5.956.674, 5.974.380, 6.226.616, 6.487.535,
7.392.195, 7.272.567, 7.333.929, 7.212.872 και
Οι ονομασίες DivX , DivX Certified
, DivX Plus HD και τα σχετικά λογότυπα
αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi
Corporation ή των θυγατρικών της και
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX:
Το DivX είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο
που έχει δημιουργηθεί από την DivX, LLC,
θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα
συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση
DivX για αναπαραγωγή βίντεο DivX. Για
περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία
λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας
σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
divx.com.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ONDEMAND: Αυτή η συσκευή DivX Certified
πρέπει να καταχωριστεί για να είναι δυνατή
η αναπαραγωγή ταινιών DivX Video-onDemand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να
λάβετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε
την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης
της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.
divx.com για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε την
εγγραφή σας.
EL
41
DivX Certified για αναπαραγωγή βίντεο
DivX και DivX Plus HD (H.264/MKV)
έως και 1080p HD, συμπεριλαμβανομένου
πρόσθετου περιεχομένου.
Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition
Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI
αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα
σήματα της HDMI Licensing LLC στις
Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.
CLASS 1
LASER PRODUCT
42
EL
10 Κωδικός
γλώσσας
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
EL
43
11 Ευρετήριο
2
2η γλώσσα ήχου
2η γλώσσα υπότιτλων
B
BD-Live
Blu-ray
D
DivX
E
Easylink (HDMI-CEC)
H
HDMI ARC
HDMI-CEC
I
internet
P
PBC (έλεγχος αναπαραγωγής)
picture-in-picture
V
VCD
17
17
17
15
17
12
9
12
13
29
17
29
Φ
φορμά βίντεο
φωτεινότητα
Ρ
ρυθμίσεις βίντεο
ρυθμίσεις εικόνας
ρυθμίσεις ήχου
ρυθμίσεις κατανάλωσης ενέργειας
ρύθμιση ηχείων
Ηχεία 5.1
Π
παρακολούθηση 3D
περιβάλλον
πλέγμα συντονισμού
προδιαγραφές ηχείου
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
EL
8
16
3
21
33
30
30
26
28
35
29
28
28
29
29
11
Α
αλλαγή κωδικού πρόσβασης
29
ανακύκλωση
3
ανάλυση εικόνας
28
αναπαραγωγή από υπολογιστή
25
αναπαραγωγή δίσκου
15
αναπαραγωγή συσκευής αποθήκευσης USB
19
αντιμετώπιση προβλημάτων
(αναπαραγωγή)
38
αντιμετώπιση προβλημάτων (εικόνα)
37
αντιμετώπιση προβλημάτων (ήχος)
37
απόρριψη
3
αρχεία δεδομένων
17
ασφάλεια 3D
4
αυτόματη αλλαγή υπότιτλων
29
αυτόματη αναμονή
29
αυτόματη προσαρμογή έντασης ήχου
27
Β
Η
44
προηγμένες ρυθμίσεις
προκαθορισμένη λειτουργία ήχου
προτίμηση
βάθος χρωμάτων
βίντεο 3D
Γ
γλώσσα διαλόγων
γλώσσα δίσκου
γλώσσα του μενού
γλώσσα υποτίτλων
γονικός έλεγχος
28
16
28
28
28
28
29
Δ
δίκτυο
δίσκος 3D σε λειτουργία 2D
13
16
λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα
12
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα 12
σετ χαρακτήρων
συγχρονισμός εικόνας και ήχου
σύνδεση βίντεο (HDMI ARC)
σύνδεση βίντεο (σύνθετου σήματος)
σύνδεση βίντεο (τυπική σύνδεση HDMI)
σύνδεση ήχου (HDMI ARC)
σύνδεση ήχου (αναλογικό καλώδιο)
σύνδεση σε τηλεόραση
Συσκευή αποθήκευσης USB
Τ
τηλεχειριστήριο
τυχαία αναπαραγωγή
Υ
υποδοχές
Χ
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Ε
επανάληψη
επιλογές
επιλογές βίντεο
επιλογές εικόνας
επιλογές ήχου
εργοστ. ρυθμ.
Ε
εκκαθάριση μνήμης BD-Live
ενημέρωση λογισμικού
ενημέρωση λογισμικού (μέσω Internet)
ενισχυμένος ήχος
35
13
5
Ή
Λ
Σ
ενισχυτής
ενσύρματο δίκτυο
εξαγωγή δίσκου
18
16
9
10
9
9
11
9
19
5
19
6
29
19
19
19
20
19
30
17
31
32
30
ήχος
ήχος HDMI
ήχος Surround
ήχος από άλλες συσκευές
26
29
26
10
Έ
έκδοση λογισμικού
31
Έ
έξτρα προβολή
17
Ό
όνομα συσκευής
14
Θ
θέση ηχείου
θέση υποτίτλων
8
29
Κ
κινούμενο γραφικό διαφάνειας
κοινή χρήση πολυμέσων
κουμπιά ελέγχου (USB)
κουμπιά ελέγχου (δίσκος)
κουμπιά ελέγχου (ραδιόφωνο)
κύρια μονάδα
κωδικοί περιοχών
κωδικός VOD (DivX)
κωδικός γλώσσας
20
23
15
15
21
5
33
18
43
Μ
μενού αρχικής σελίδας
μενού δίσκου
μετεπεξεργασία ήχου
μη αυτόματη ρύθμιση
μορφές αρχείων
μορφές ήχου
15
28
30
11
33
33
EL
45
μορφές πολυμέσων
μουσικές παρουσιάσεις
μπαταρίες
Ν
νυχτερινή λειτουργία
Ο
οθόνη ενδείξεων
οικιακό δίκτυο
46
EL
33
20
36
29
29
13
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
HTB3510/3540/3570_12_UM_V2.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising