Philips | AJB4700/12 | Owner's Manual | Philips Ραδιορολόι AJB4700/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Ραδιορολόι AJB4700/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
Εγχειρίδιο χρήσης
AJB4700
Πίνακας
περιεχομένων
1 Σημαντικό
2 Το ρολόι-ραδιόφωνο FM/DAB+
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
3 Ξεκινήστε
Προετοιμασία κεραίας FM/DAB+
Σύνδεση στο ρεύμα
Ενεργοποίηση
Ρύθμιση ώρας
4 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+
Πρώτη χρήση
Αυτόματη αποθήκευση
ραδιοφωνικών σταθμών DAB+
Μη αυτόματη αποθήκευση
ραδιοφωνικών σταθμών DAB+
Ακρόαση προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού DAB+
Χρήση μενού DAB+
Εμφάνιση πληροφοριών DAB+
5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς FM
Αυτόματη απομνημόνευση
ραδιοφωνικών σταθμών FM
Μη αυτόματη αποθήκευση
ραδιοφωνικών σταθμών FM
Επιλογή αποθηκευμένου
ραδιοφωνικού σταθμού FM
Χρήση του μενού FM
Εμφάνιση πληροφοριών RDS
6 Χρήση μενού συστήματος
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Ρύθμιση μορφής ώρας και
συγχρονισμός ώρας
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων
Εντοπισμός της έκδοσης λογισμικού
Αναβάθμιση υλικολογισμικού (εάν
είναι διαθέσιμη)
7 Άλλες λειτουργίες
Ρύθμιση αφύπνισης
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής
λειτουργίας
Προσαρμογή έντασης
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
8 Πληροφορίες προϊόντος
14
6
9 Αντιμετώπιση προβλημάτων
15
6
10 Σημείωση
16
5
5
6
6
7
Ενισχυτής
Δέκτης
Γενικές πληροφορίες
14
14
15
Ανακύκλωση
16
8
8
8
8
8
9
9
EL
2
1 Σημαντικό
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.
Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος
ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά
στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού
ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται
από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα
κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν
την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η
μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις του,
όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει
αντικείμενα μέσα στη μονάδα, όταν η
μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία,
καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί
κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω
στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του
προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης
θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.
EL
2 Το ρολόιραδιόφωνο FM/
DAB+
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν
σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Εισαγωγή
Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:
• να ακούτε ραδιόφωνο FM και ψηφιακό
ραδιόφωνο (DAB+) και
• να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις.
Περιεχόμενα συσκευασίας
(Εικ.
a
)
3 Ξεκινήστε
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
του ρολογιού-ραδιοφώνου.
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
c
Προετοιμασία κεραίας FM/
DAB+
Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την
κεραία FM/DAB+ και προσαρμόστε τη θέση
της. (Εικ. )
b
Ενεργοποίηση
Πατήστε POWER.
»» Το ρολόι-ραδιόφωνο μεταβαίνει στην
τελευταία επιλεγμένη πηγή.
Σημείωση
•• Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο
μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή
ακτινοβολίας, προκειμένου να αποφύγετε τις
παρεμβολές.
Σύνδεση στο ρεύμα
Προσοχή
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής
Κρατήστε πατημένο το POWER για 3
δευτερόλεπτα.
»» Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το
ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).
Ρύθμιση ώρας
1
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η
τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που
αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος
του ρολογιού-ραδιοφώνου.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε τον
προσαρμογέα, να κρατάτε γερά το φις και όχι το
καλώδιο.
2
3
Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε
INFO για 3 δευτερόλεπτα για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης
ώρας. (Εικ. )
»» Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
Πατήστε
/
για να ρυθμίσετε την ώρα.
Πατήστε INFO για επιβεβαίωση.
»» Τα ψηφία των λεπτών
αναβοσβήνουν.
EL
4
4
5
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να
ρυθμίσετε τα λεπτά.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να
ρυθμίσετε την ημέρα, το μήνα και το
έτος.
e
4 Ακρόαση
ραδιοφώνου
DAB+
Το ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB+) είναι ένας
τρόπος ψηφιακής μετάδοσης ραδιοφωνικών
σταθμών μέσω ενός δικτύου πομπών.
Σας προσφέρει περισσότερες επιλογές,
καλύτερη ποιότητα ήχου και περισσότερες
πληροφορίες.
3 sec.
Πρώτη χρήση
1
Συμβουλή
•• Για να ρυθμίσετε τη μορφή 12/24 ωρών, ανατρέξτε
στο κεφάλαιο "Χρήση μενού συστήματος" στην
ενότητα "Ρύθμιση μορφής ώρας και συγχρονισμός
ώρας".
•• Όταν το ρολόι-ραδιόφωνο παραμένει αδρανές
για 10 δευτερόλεπτα, εξέρχεται αυτόματα από τη
λειτουργία ρύθμισης ώρας.
2
Πατήστε επανειλημμένα SOURCE για να
επιλέξετε το ραδιόφωνο DAB+.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη [FULL SCAN]
(Πλήρης σάρωση).
Πατήστε SELECT για να ξεκινήσει η
πλήρης σάρωση.
»» Το ρολόι-ραδιόφωνο
αποθηκεύει αυτόματα όλους τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+
και μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο
σταθμό.
»» Η λίστα των σταθμών αποθηκεύεται
στη μνήμη του ρολογιούραδιοφώνου. Την επόμενη φορά που
θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, δεν
θα γίνει ξανά σάρωση.
»» Αν δεν βρεθεί κανένας σταθμός
DAB+, εμφανίζεται η ένδειξη [No
DAB Station] (Κανένας σταθμός
DAB).
Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό από τη
λίστα σταθμών:
Σε λειτουργία DAB+, πατήστε επανειλημμένα
TUNING / για να πλοηγηθείτε στους
διαθέσιμους σταθμούς DAB+.
5
EL
»» Αν το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού
DAB+ είναι πολύ ασθενές, εμφανίζεται η
ένδειξη [OFF AIR] (Εκτός αέρα).
Αυτόματη αποθήκευση
ραδιοφωνικών σταθμών
DAB+
Συμβουλή
•• Προστίθενται νέοι σταθμοί και υπηρεσίες μετάδοσης
4
5
αποθηκευμένος σε αυτή. Αν η θέση
είναι κενή, εμφανίζεται η ένδειξη
[Empty].
Πατήστε PRESET για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για
να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς
DAB+.
Σημείωση
•• Για να καταργήσετε έναν ήδη αποθηκευμένο
ραδιοφωνικό σταθμό DAB+, αποθηκεύστε έναν άλλο
σταθμό στη θέση του.
DAB+. Για να προσθέτετε νέους σταθμούς και
υπηρεσίες μετάδοσης DAB+, συνιστούμε να κάνετε
πλήρη σάρωση ανά τακτά διαστήματα.
Σε λειτουργία DAB+, πατήστε SCAN για 3
δευτερόλεπτα.
»» Το ρολόι-ραδιόφωνο αποθηκεύει
αυτόματα όλους τους διαθέσιμους
ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.
Ακρόαση προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
DAB+
»» Όταν τελειώνει η πλήρης σάρωση,
μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος
διαθέσιμος σταθμός.
Σε λειτουργία DAB+, πατήστε επανειλημμένα
PRESET για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Μη αυτόματη αποθήκευση
ραδιοφωνικών σταθμών
DAB+
Χρήση μενού DAB+
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10
ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.
2
1
2
3
Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό
σταθμό DAB+.
Πατήστε PRESET για 3 δευτερόλεπτα
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αποθήκευσης.
Πατήστε TUNING / για να επιλέξετε
έναν αριθμό.
»» Ο αριθμός προεπιλογής εμφανίζεται
για ένα δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια,
αν η συγκεκριμένη θέση είναι
κατειλημμένη, εμφανίζεται το όνομα
του σταθμού DAB+ που είναι ήδη
1
Σε λειτουργία DAB+, πατήστε MENU
για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στο
μενού DAB+.
Πατήστε TUNING / για κύλιση στις
επιλογές του μενού:
• [STATION]: Εμφάνιση της λίστας των
διαθέσιμων σταθμών DAB+.
• [FULL SCAN]: Σάρωση και
αποθήκευση όλων των διαθέσιμων
σταθμών DAB+.
• [MANUAL]: Μη αυτόματος
συντονισμός σε κάποιο κανάλι/
συχνότητα και προσθήκη στη λίστα
σταθμών.
• [DRC] (Έλεγχος δυναμικού
εύρους): Προσθήκη ή αφαίρεση
ενός βαθμού αντιστάθμισης για τις
διαφορές δυναμικού εύρους μεταξύ
EL
6
•
•
3
4
των σταθμών DAB+. Μπορείτε
να δοκιμάσετε τις επιλογές σε
διαφορετικό υλικό πηγής, για να
καταλήξετε στην επιλογή που σας
ταιριάζει καλύτερα.
[PRUNE]: Αφαίρεση μη έγκυρων
σταθμών από τη λίστα σταθμών.
[SYSTEM]: Προσαρμογή
ρυθμίσεων συστήματος (ανατρέξτε
στο κεφάλαιο "Χρήση μενού
συστήματος").
Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή,
πατήστε SELECT.
Εάν κάτω από μια επιλογή διατίθεται και
υποεπιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 2-3.
[DRC]
• [DRC OFF]: Δεν εφαρμόζεται καμία
αντιστάθμιση.
• [DRC HIGH]: Εφαρμόζεται η μέγιστη
αντιστάθμιση (για θορυβώδη
περιβάλλοντα συνιστάται η
προεπιλεγμένη ρύθμιση).
• [DRC LOW]: Εφαρμόζεται μέτρια
αντιστάθμιση.
[PRUNE]
• [PRUNE N]: Επιστροφή στο
προηγούμενο μενού.
• [PRUNE Y]: Αφαίρεση μη έγκυρων
σταθμών από τη λίστα σταθμών.
Εμφάνιση πληροφοριών
DAB+
Ενώ ακούτε ραδιόφωνο DAB+, πατήστε
επανειλημμένα INFO για να μετακινηθείτε
στις παρακάτω πληροφορίες (εάν υπάρχουν):
»» Όνομα σταθμού
»» Τμήμα δυναμικής ετικέτας (DLS)
»» Ισχύς σήματος
»» Τύπος προγράμματος (PTY)
»» Όνομα συνόλου
»» Συχνότητα
7
EL
»» Ρυθμός σφάλματος σήματος
»» Ρυθμός bit
»» Κωδικοποιητής
»» Ώρα και ημερομηνία
5 Ακρόαση
ραδιοφώνου
FM
Συντονισμός σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς
FM
1
2
Μη αυτόματη αποθήκευση
ραδιοφωνικών σταθμών FM
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10
ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
1
2
3
Πατήστε επανειλημμένα SOURCE για να
επιλέξετε το ραδιόφωνο FM.
Πατήστε TUNING / για 3
δευτερόλεπτα.
»» Ο δέκτης FM συντονίζεται αυτόματα
σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα
λήψης.
Για να συντονιστείτε μη αυτόματα σε έναν
ραδιοφωνικό σταθμό:
Πατήστε επανειλημμένα TUNING /
για να συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό
σταθμό.
4
5
Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό
σταθμό FM.
Πατήστε PRESET για 3 δευτερόλεπτα
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αποθήκευσης.
Πατήστε TUNING / για να επιλέξετε
έναν αριθμό.
»» Ο αριθμός προεπιλογής εμφανίζεται
για ένα δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια,
αν η συγκεκριμένη θέση είναι
κατειλημμένη, εμφανίζεται το όνομα
της ραδιοφωνικής συχνότητας που
είναι ήδη αποθηκευμένη σε αυτή.
Αν η θέση είναι κενή, εμφανίζεται η
ένδειξη [Empty].
Πατήστε PRESET για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να
αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς FM.
Συμβουλή
•• Για να καταργήσετε έναν ήδη αποθηκευμένο
Αυτόματη απομνημόνευση
ραδιοφωνικών σταθμών FM
Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το SCAN
για 3 δευτερόλεπτα.
»» Το ρολόι-ραδιόφωνο αποθηκεύει
αυτόματα όλους τους διαθέσιμους
ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
»» Μεταδίδεται ο πρώτος αποθηκευμένος
ραδιοφωνικός σταθμός.
ραδιοφωνικό σταθμό FM, αποθηκεύστε έναν άλλο
σταθμό στη θέση του.
Επιλογή αποθηκευμένου
ραδιοφωνικού σταθμού FM
Σε λειτουργία FM, πατήστε επανειλημμένα
PRESET για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο
ραδιοφωνικό σταθμό.
EL
8
Χρήση του μενού FM
1
2
3
4
Σε λειτουργία FM, πατήστε MENU για
3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στο
μενού FM.
Πατήστε / για κύλιση στις επιλογές
του μενού:
• [SCAN SETTINGS]
• [SYSTEM] (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"Χρήση μενού συστήματος")
Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή,
πατήστε SELECT.
Εάν κάτω από μια επιλογή διατίθεται και
υποεπιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 2-3.
[SCAN SETTINGS]
• [ALL]: Σάρωση όλων των διαθέσιμων
ραδιοφωνικών σταθμών FM.
• [STRONG]: Σάρωση μόνο των
ραδιοφωνικών σταθμών FM με ισχυρό
σήμα.
Εμφάνιση πληροφοριών
RDS
Το RDS (Radio Data System) είναι
μια υπηρεσία που επιτρέπει στους
ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν
επιπλέον πληροφορίες.
1
2
Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό
σταθμό RDS.
Πατήστε επανειλημμένα INFO για να
μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω
πληροφοριών (εάν υπάρχουν):
»» Όνομα σταθμού
»» Μηνύματα radio text
»» Τύπος προγράμματος, όπως
[NEWS] (ειδήσεις), [SPORT]
(αθλητικά), [POP M] (μουσική ποπ)...
»» Συχνότητα
»» Ώρα και ημερομηνία
9
EL
Τύποι προγράμματος RDS
Τύπο
Περιγρα- Τύπο προ- Περιγραπρογράμ- φή
γράμματος φή
ματος
NEWS
Υπηρεσίες FINANCE Οικονοειδήσεων
μικά
CHILDREN Παιδικά
AFFAIRS Πολιτιπρογράμκή και
ματα
τρέχουσα
επικαιρότητα
Κοινωνικά
INFO
Ειδικά ενη- SOCIAL
θέματα
μερωτικά
προγράμματα
SPORT
Αθλητικά RELIGION Θρησκεία
EDUCATE Μόρφωση PHONE IN Συζητήκαι εκπαίσεις στον
δευση
αέρα
DRAMA Θέατρο TRAVEL
Ταξίδι
και λογοτεχνία
LEISURE
Ελεύθερος
CULTURE Πολιτιχρόνος
σμός, θρησκεία και
κοινωνία
SCIENCE Επιστήμη JAZZ
Τζαζ
μουσική
COUNTRY Κάντρι
VARIED Ψυχαμουσική
γωγικά
προγράμματα
POP M
Ποπ μου- NATION M Δημοτικά
σική
τραγούδια
ROCK M Ροκ μου- OLDIES
Μουσική
σική
περασμένων δεκαετιών
MOR M Ελαφριά FOLK M
Παραμουσική
δοσιακή
μουσική
LIGHT M Ελαφριά DOCUΝτοκιμακλασική MENT
ντέρ
μουσική
CLASSICS Κλασική
μουσική
TEST
ALARM
OTHER M Ειδικά
μουσικά
προγράμματα
WEAT
Καιρός
HER
Δοκιμή
αφύπνισης
Ξυπνητήρι
6 Χρήση μενού
συστήματος
Χρησιμοποιήστε τα μενού του συστήματος
για να:
• ρυθμίσετε τη μορφή 12/24 ωρών
• επιλέξετε αν θέλετε να γίνεται
συγχρονισμός της ώρας από τους
σταθμούς DAB+
• ελέγξετε την έκδοση λογισμικού του
ρολογιού-ραδιοφώνου
• ενημερώσετε το υλικολογισμικό (αν
χρειάζεται)
• επαναφέρετε το ρολόι-ραδιόφωνο στις
εργοστασιακές προεπιλογές.
Ρύθμιση μορφής ώρας και
συγχρονισμός ώρας
1
2
3
4
Μεταβείτε στο μενού συστήματος
(ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ακρόαση
ραδιοφώνου DAB+" στην ενότητα
"Χρήση μενού DAB+" ή στο κεφάλαιο
"Ακρόαση ραδιοφώνου FM" στην
ενότητα "Χρήση του μενού FM")
Πατήστε
/
για να επιλέξετε [TIME].
Πατήστε SELECT για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να
επιλέξετε μια υποεπιλογή.
Επιλογές
Υποεπιλογή
[UPDATE] [DAB]
[NONE]
[12/24 HR] [12]
[24]
Λειτουργία
Συγχρονισμός της
ώρας από τους
σταθμούς DAB+.
Απενεργοποίηση του
συγχρονισμού της
ώρας.
Εμφάνιση της ώρας σε
μορφή 12 ωρών.
Εμφάνιση της ώρας σε
μορφή 24 ωρών.
EL
10
Επαναφορά όλων των
ρυθμίσεων
1
2
3
4
5
Μεταβείτε στο μενού συστήματος.
Πατήστε
/
για να επιλέξετε [RESET].
2
3
Πατήστε / για να ενεργοποιήσετε
μια επιλογή.
• [RESET N]: Επιστροφή στο
προηγούμενο μενού.
• [RESET Y]: Επαναφορά του
ραδιοφώνου στις εργοστασιακές
προεπιλογές.
Πατήστε ξανά SELECT για επιβεβαίωση.
τη διάρκεια της αναβάθμισης.
•• Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού μπορεί να γίνει
μόνο μέσω της θύρας mini-USB.
•• Όταν επιτύχει η αναβάθμιση του υλικολογισμικού,
όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται στην
προεπιλεγμένη εργοστασιακή κατάσταση.
Δήλωση προϊόντος
1
2
3
Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του
συστήματος.
Πατήστε / και επιλέξτε [SW VER]
(Έκδοση λογισμικού).
4
Πατήστε SELECT για επιβεβαίωση.
»» Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού
του ρολογιού-ραδιοφώνου.
5
Αναβάθμιση υλικολογισμικού
(εάν είναι διαθέσιμη)
Μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξουν
ενημερώσεις υλικολογισμικού για το
ρολόι-ραδιόφωνο. Αν δηλώσετε το προϊόν
σας στη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips
(www.philips.com/support) χρησιμοποιώντας
μια έγκυρη διεύθυνση email, θα λαμβάνετε
πληροφορίες για ενημερώσεις λογισμικού,
καθώς και υποστήριξη για το προϊόν.
11
•• Η παροχή ρεύματος δεν πρέπει να διακόπτεται κατά
Πατήστε SELECT για επιβεβαίωση.
Εντοπισμός της έκδοσης
λογισμικού
1
Σημείωση
EL
6
Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.
com/support.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Δήλωση του
προϊόντος μου" (η ακριβής διατύπωση
αυτού του συνδέσμου μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα).
Συνδεθείτε πληκτρολογώντας τα
στοιχεία του λογαριασμού σας στην
ιστοσελίδα που θα σας ζητηθούν.
• Αν δεν έχετε λογαριασμό
Philips, δημιουργήστε πρώτα ένα
λογαριασμό σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Αναζητήστε το προϊόν σας
χρησιμοποιώντας το "AJB4700/12" ως
λέξη-κλειδί.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο
αποτελεσμάτων αναζήτησης για να
συνδεθείτε στην ιστοσελίδα δήλωσης
του προϊόντος σας.
Συμπληρώστε τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν για
να ολοκληρωθεί η δήλωση.
Εκτέλεση της αναβάθμισης
1
2
Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.
com/support.
Συνδεθείτε στον προσωπικό σας
λογαριασμό Philips.
»» Εμφανίζονται πληροφορίες
υποστήριξης για το προϊόν που
έχετε καταχωρήσει.
3
4
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο του αρχείου
αναβάθμισης υλικολογισμικού.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λήψη
του πακέτου αναβάθμισης και για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
• Αν η αναβάθμιση αποτύχει, συνδέστε
ξανά την τροφοδοσία ρεύματος,
ενεργοποιήστε το προϊόν και
εκτελέστε ξανά την αναβάθμιση.
7 Άλλες
λειτουργίες
Ρύθμιση αφύπνισης
Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε
διαφορετικές ώρες. (Εικ. )
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
1
2
3
4
5
6
Πατήστε AL1 ή AL2 για 3 δευτερόλεπτα
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ρύθμισης αφύπνισης.
»» Το εικονίδιο αφύπνισης και τα ψηφία
της ώρας αναβοσβήνουν.
Πατήστε επανειλημμένα
ρυθμίσετε την ώρα.
/
για να
Πατήστε AL1 ή AL2 για επιβεβαίωση.
»» Τα ψηφία των λεπτών
αναβοσβήνουν.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να
ρυθμίσετε τα λεπτά.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να
ρυθμίσετε την πηγή αφύπνισης: DAB, FM
ή βομβητής.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να
ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.
»» Εμφανίζεται το εικονίδιο αφύπνισης.
EL
12
f
Αναβολή της αφύπνισης
Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε SNOOZE.
»» Η αφύπνιση αναβάλλεται και
επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.
3 sec.
Συμβουλή
•• Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης, η έντασή του
αυξάνεται σταδιακά.
•• Αν επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης το ραδιόφωνο
DAB αλλά δεν είναι διαθέσιμος κανένας σταθμός
DAB+, ενεργοποιείται ο βομβητής όταν φτάνει η
ώρα αφύπνισης.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
αφύπνισης
1
2
Πατήστε AL1/AL2 για προβολή των
ρυθμίσεων αφύπνισης.
Πατήστε επανειλημμένα AL1/AL2 για
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
αφύπνισης.
»» Το εικονίδιο αφύπνισης
εμφανίζεται όταν η αφύπνιση είναι
ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται
όταν είναι απενεργοποιημένη.
•
Για να διακόψετε τον ήχο της
αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο
AL1/AL2.
»» Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την
επόμενη μέρα.
13
EL
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
διακοπής λειτουργίας
Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να
μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής
μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Πατήστε επανειλημμένα SLEEP, για να
επιλέξετε το χρονικό διάστημα του
χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε
λεπτά).
»» Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής
λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος,
εμφανίζεται το .
Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη
διακοπής λειτουργίας:
• Πατήστε επανειλημμένα το SLEEP
μέχρι να εμφανιστεί το [OFF]
(απενεργοποίηση).
15
30
60
90
120
off
Προσαρμογή έντασης
Πατήστε VOLUME
/
. (Εικ.
)
d
8 Πληροφορίες
προϊόντος
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
Προσαρμογή φωτεινότητας
οθόνης
Πατήστε επανειλημμένα το BRIGHTNESS,
για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα
φωτεινότητας.
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου
0,5 W RMS
Δέκτης
FM:
Εύρος συντονισμού
Πλέγμα συντονισμού
Ευαισθησία –
Μονοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο
26dB
Αναζήτηση
επιλεκτικότητας
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
FM: 87,5 - 108 MHz
50 KHz
<22 dBf
25-32 dBf
< 2%
> 50 dBA
DAB:
Εύρος συντονισμού 174,92 - 239,20 MHz
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
<2%
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
>55 dBA
EL
14
Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC(Μοντέλο)
(Είσοδος)
(Έξοδος)
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή
Διαστάσεις - Κύρια
μονάδα (Π x Υ x Β)
Βάρος - Κύρια μονάδα
AS030-060-EE050
(Philips)
100-240 V ~, 50/60 Hz,
0,15 A
6 V 0,5 A
<3 W
<1 W
152 x 62 x 109 χιλ.
0,3 κιλά
9 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση,
μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το
προϊόν μόνοι σας.
Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να
βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε
μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα AC
περνάει ρεύμα.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.
•• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι
συνδεδεμένη στην πρίζα.
•• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη
συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη
μονάδα.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
•• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της
μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
•• Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.
15
EL
10 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη
ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου
κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση,
χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα
ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics
N.V ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει
τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς
να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει
αντίστοιχα τα αποθέματά της.
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν
μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού
σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους
τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού
σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται
να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
EL
16
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AJB4700_12_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising