Philips | SBA3210/00 | Owner's Manual | Philips SoundShooter Φορητά ηχεία SBA3210/00 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips SoundShooter Φορητά ηχεία SBA3210/00 Εγχειρίδιο χρήσης
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε
υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
Εγχειρίδιο χρήσης
SBA3210/00
1
Σημαντικό
Ασφάλεια
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας
όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα,
σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις του, όταν έχει χυθεί υγρό
ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν η συσκευή
έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν
λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
Οι συσκευές δεν πρέπει να εκτίθενται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ.
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη
συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία
της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές
ραδιοφωνικών σημάτων.
Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα
παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν
να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική
νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή
μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της
ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία
έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία
υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας
από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό
αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και
να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη
υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
2
Ξεκίνημα
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά
που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός
μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.
Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου __________________________
Αριθμός σειράς ___________________________
Περιεχόμενα συσκευασίας
Τροφοδοσία ρεύματος
Το ηχείο μπορεί να λειτουργήσει με την ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:
Συνδέστε το ηχείο σε κάποιον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το
παρεχόμενο καλώδιο.
»» Η ένδειξη ισχύος ανάβει (λευκή).
• Η ένδειξη ισχύος απενεργοποιείται μόλις ολοκληρωθεί η
φόρτιση.
Αναπαραγωγή
1 Συνδέστε τα δύο ηχεία με το παρεχόμενο καλώδιο.
2 Συνδέστε τη συσκευή σας στο ηχείο.
3 Σύρετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
»»Η ένδειξη ισχύος ανάβει.
4 Προσαρμόστε την ένταση και περιηγηθείτε στο περιεχόμενο
ήχου στη συσκευή σας.
5 Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το ηχείο και
σύρετε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.
3
Πληροφορίες προϊόντος
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου
2 x 2W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο
>70dB
Aux-in Link
600 mV RMS, 10 kohm
Γενικές πληροφορίες
Είσοδος τροφοδοτικού DC
USB: 5 V, 500 mA
Ενσωματωμένη μπαταρία
πολυμερών λιθίου
3,7 V 500 mAH ανά μονάδα
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας
>8 ώρες
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα
(διάμετρος x ύψος)
Δ 56 χιλ.* Υ 80 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα
0,17 κιλά *2
4
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να
επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής,
ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη
Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε
διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
••
Φορτίστε το ηχείο.
Δεν αναπαράγεται ήχος
••
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη συσκευή σας.
Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.
••
Επανεκκινήστε το ηχείο.
All registered and unregistered trademarks are property of their
respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SBA3210_00_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising