Philips | SA4VBE08KN/12 | Owner's Manual | Philips GoGEAR MP4 player SA4VBE08KN/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips GoGEAR MP4 player SA4VBE08KN/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
GoGEAR
Απορίεσ;
Ρωτήστε τη
Philips
Εγχειρίδιο χρήσης
SA4VBE
Πίνακας
περιεχομένων
1 Σημαντικές πληροφορίες
ασφαλείας
Γενική συντήρηση
Πληροφορίες σχετικά με την
προστασία του περιβάλλοντος
Ανακύκλωση του προϊόντος
2 Το νέο σας player
Περιεχόμενα συσκευασίας
Λογισμικό υπολογιστή για τη
συσκευή αναπαραγωγής
Αρχεία του player
Επισκόπηση
Χειριστήρια
Αρχική οθόνη
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα κουμπιών
Υπενθύμιση έντασης ήχου
3 Ξεκινήστε
Φόρτιση
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της
συσκευής αναπαραγωγής
Αυτόματη μετάβαση στη
λειτουργία αναμονής και
απενεργοποίηση
4 Μουσική
Μεταφορά μουσικής στη συσκευή
αναπαραγωγής
Εύρεση μουσικής στη συσκευή
αναπαραγωγής
Εύρεση μουσικής βάσει
πληροφοριών τραγουδιού
Εύρεση μουσικής βάσει λίστας
αναπαραγωγής
Εύρεση μουσικής βάσει φακέλου
αρχείων
Superscroll
Αναπαραγωγή μουσικής
3
3
5
5
7
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
Αναπαραγωγή από την ίδια
συλλογή
13
Καθορισμός επιλογών
αναπαραγωγής
13
Λίστα αναπαραγωγής
13
Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα
αναπαραγωγής on-the-go
13
Αφαίρεση τραγουδιών από μια
λίστα αναπαραγωγής on-the-go 13
Διαγραφή τραγουδιών από τη συσκευή 14
5 Ηχητικά βιβλία
Συγχρονισμός ηχητικών βιβλίων με
τη συσκευή αναπαραγωγής
Εγκατάσταση του
AudibleManager στον υπολογιστή
Λήψη ηχητικών βιβλίων στον
υπολογιστή
Συγχρονισμός με τη συσκευή
Εύρεση ηχητικών βιβλίων στη
συσκευή αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή ηχητικών βιβλίων
Χρήση σελιδοδεικτών
Διαγραφή ηχητικών βιβλίων από τη
συσκευή αναπαραγωγής
6 Βίντεο
Μεταφορά βίντεο στη συσκευή
αναπαραγωγής
Εγκατάσταση του Philips Media
Converter
Χρήση του Philips Media Converter
Εύρεση βίντεο στη συσκευή
αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή βίντεο
Διαγραφή βίντεο από τη συσκευή
αναπαραγωγής
7 Εικόνες
15
15
15
15
15
16
16
16
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
Προσθήκη εικόνων στη συσκευή
Εύρεση εικόνων στη συσκευή
αναπαραγωγής
Προβολή εικόνων
Έναρξη μιας παρουσίασης
20
20
20
EL
1
Καθορισμός επιλογών
αναπαραγωγής
Διαγραφή εικόνων από τη συσκευή
αναπαραγωγής
20
21
8 Προβολή φακέλων
22
9 Ρυθμίσεις
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
Λειτουργία αναπαραγωγής
Ρυθμίσεις ήχου
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
Ρυθμίσεις εμφάνισης
Προφύλαξη οθόνης
Ρυθμίσεις παρουσίασης
Γλώσσα
Πληροφορίες
Νομικά
Μορφοποίηση συσκευής
Εργοστ. ρυθμ.
10 Ενημέρωση του
υλικολογισμικού μέσω του
Philips Device Manager
26
11 Αντιμετώπιση προβλημάτων
28
12 Τεχνικά στοιχεία
29
29
Απαιτήσεις υπολογιστή
Χρειάζεστε βοήθεια;
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ
υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα
το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες
ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε
συχνές ερωτήσεις.
2
EL
1 Σημαντικές
πληροφορίες
ασφαλείας
Γενική συντήρηση
Η μετάφραση αυτού του εγγράφου
χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της
αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης,
υπερισχύει η αγγλική.
Προσοχή
•• Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:
•• Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας
που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
•• Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική θερμότητα, η
οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
•• Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην ρίχνετε
αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
•• Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό. Μην αφήνετε να
εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στη
θήκη της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη
συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
•• Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη
συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
•• Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων
σας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τα αρχικά αρχεία
των οποίων πραγματοποιήσατε λήψη στη συσκευή
σας. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια
δεδομένων εάν το προϊόν καταστραφεί ή δεν είναι
δυνατή η ανάγνωσή του.
•• Διαχειριστείτε (μεταφέρετε, διαγράψτε, κ.λπ.) τα
αρχεία σας μόνο μέσω του συμπεριλαμβανομένου
λογισμικού μουσικής προς αποφυγή προβλημάτων.
•• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που
περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά
μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο
προϊόν.
•• Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες
μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική
θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
•• Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να
γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες
λειτουργίας και φύλαξης
• Να χρησιμοποιείτε το προϊόν πάντα σε
θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 45ºC.
• Να φυλάσσετε το προϊόν πάντα σε
θερμοκρασίες μεταξύ -20 και 45ºC.
• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι μικρότερη σε
συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.
Ανταλλακτικά/αξεσουάρ:
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/
αξεσουάρ.
Ασφάλεια ακοής
A pleine puissance, l’écoute prolongée du
baladeur peut endommager l’oreille de
l’utilisateur.
Προειδοποίηση
•• Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή
σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για
πολλή ώρα.
Η μέγιστη τάση εξόδου της συσκευής δεν
ξεπερνά τα 150 mV.
Χαρακτηριστική τάση ευρείας ζώνης
WBCV:>= 75 mV
Τροποποιήσεις
Μη εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή
τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν τη
δυνατότητα των χρηστών να λειτουργήσουν
αυτή τη συσκευή.
Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα
EL
3
Όλες οι υπόλοιπες μάρκες και τα ονόματα
προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα των
αντίστοιχων εταιριών ή οργανισμών τους.
Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή εγγραφών,
μέσω λήψης από το Internet ή από Audio
CD, αποτελεί παραβίαση των νόμων περί
πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνών
συνθηκών.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού
που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως
προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ
σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να
συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου,
ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση
του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς
αυτούς.
Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο
των Windows αποτελούν εμπορικά σήματα
της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Υπευθυνότητα! Σεβασμός στα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η Philips σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία
τρίτων και ζητάμε από τους χρήστες μας να
κάνουν το ίδιο.
Περιεχόμενο πολυμέσων που λαμβάνεται
μέσω Ιnternet ενδέχεται να έχει
δημιουργηθεί ή/και διανεμηθεί χωρίς την
άδεια του αρχικού ιδιοκτήτη πνευματικών
δικαιωμάτων.
Η αντιγραφή ή διανομή μη
εξουσιοδοτημένου περιεχομένου ενδέχεται
να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί
πνευματικών δικαιωμάτων σε διάφορες
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής
σας.
Η συμμόρφωση με τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει δική
σας ευθύνη.
4
EL
Η εγγραφή και μεταφορά στη φορητή
συσκευή ροών βίντεο που έχουν ληφθεί στον
υπολογιστή σας προορίζεται μόνο για χρήση
με ελεύθερο ή κατάλληλα αδειοδοτημένο
περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τέτοιου τύπου περιεχόμενο
μόνο για προσωπική σας και μη εμπορική
χρήση με σεβασμό στις τελικές οδηγίες
πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχονται
από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών
δικαιωμάτων του έργου. Σε αυτές τις οδηγίες
ενδέχεται να αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται
η δημιουργία περαιτέρω αντιγράφων. Οι
ροές βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνουν
τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής
προς αποφυγή περαιτέρω αντιγραφής.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα υπάρχει
δυνατότητα εγγραφής και θα ειδοποιηθείτε
μέσω μηνύματος.
Καταγραφή δεδομένων
Στόχος της Philips είναι να βελτιώνει την
ποιότητα των προϊόντων σας και να σας
προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία χρήσης.
Προκειμένου να προσδιοριστεί το προφίλ
χρήσης, η συσκευή καταχωρεί κάποιες
πληροφορίες/δεδομένα στη μόνιμη μνήμη
της. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται
για την αναγνώριση και τον εντοπισμό
αποτυχιών ή προβλημάτων που μπορεί
να αντιμετωπίσετε ως χρήστης κατά τη
χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που
αποθηκεύονται θα είναι, για παράδειγμα,
η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία
μουσικής, η διάρκεια αναπαραγωγής
σε λειτουργία δέκτη, πόσες φορές έχει
προκύψει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας
κλπ. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν
αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα
που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή, ούτε
την πηγή των λήψεων. Τα αποθηκευμένα
δεδομένα ανακτώνται και χρησιμοποιούνται
ΜΟΝΟ εάν ο χρήστης επιστρέψει τη
συσκευή στο κέντρο επισκευών και ΜΟΝΟ
για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της
αποφυγής σφαλμάτων. Τα αποθηκευμένα
δεδομένα θα τεθούν στη διάθεση του χρήστη
έπειτα από αίτησή του.
Πληροφορίες σχετικά
με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Να τηρείτε τους τοπικούς
κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη
των υλικών συσκευασίας και του παλιού
εξοπλισμού.
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν
μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού
σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους
τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού
σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται
να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Προειδοποίηση
•• Για προϊόντα με "όχι ανταλλακτικές" ενσωματωμένες
μπαταρίες: Η αφαίρεση (ή η απόπειρα αφαίρεσης)
της μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η
διαδικασία πρέπει να εκτελείται μόνο στο τέλος της
ζωής του προϊόντος.
Το προϊόν σας περιέχει ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/66/EΚ και δε μπορεί να απορριφθεί μαζί
με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού
σας.
Ανακύκλωση του προϊόντος
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου
κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας
και της ασφάλειας του προϊόντος σας,
παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο σέρβις,
όπου ένας επαγγελματίας μπορεί να
αφαιρέσει την μπαταρία, όπως υποδεικνύεται:
EL
5
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους
τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη
μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται
να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
6
EL
2 Το νέο σας
player
Περιεχόμενα συσκευασίας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τα
παρακάτω μέρη:
Συσκευή αναπαραγωγής
Ακουστικά
Σημείωση
•• Οι εικόνες χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά. Η Philips
διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χρώματος/
σχεδίου χωρίς προειδοποίηση.
Λογισμικό υπολογιστή για τη
συσκευή αναπαραγωγής
Το VIBE λειτουργεί με το παρακάτω
λογισμικό υπολογιστή:
• Philips Device Manager (για
να κατεβάζετε ενημερώσεις
υλικολογισμικού και να κάνετε
επαναφορά της συσκευής)
• Philips Media Converter (σας βοηθά
να μετατρέπετε βίντεο στον τύπο
αρχείου που υποστηρίζει η συσκευή
αναπαραγωγής και να μεταφέρετε
τα αρχεία που έχετε μετατρέψει στη
συσκευή αναπαραγωγής)
Αρχεία του player
Στο VIBE έχουν φορτωθεί τα ακόλουθα
αρχεία:
• Εγχειρίδιο χρήσης
• Συχνές ερωτήσεις
Καλώδιο USB
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Philips GoGear audio player
Quick start guide
Φυλλάδιο ασφάλειας και εγγύησης
Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet
EL
7
Επισκόπηση
Χειριστήρια
h
a
b
•
c
/
Πάτημα: Αύξηση/μείωση της έντασης
Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη
αύξηση/μείωση της έντασης ήχου
στην οθόνη αναπαραγωγής:
Πάτημα: Μετάβαση στο επόμενο/
προηγούμενο αρχείο
Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη
μετάβαση προς τα εμπρός/πίσω στο
εκάστοτε αρχείο
f RESET
• Πιέστε την τρύπα χρησιμοποιώντας
τη μύτη ενός στυλό, σε περίπτωση
που η οθόνη δεν ανταποκρίνεται στο
πάτημα των κουμπιών
g
g
a
•
f
e
d
Πατήστε παρατεταμένα:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
συσκευής αναπαραγωγής
Πάτημα: Ορισμός επιλογών
ή έναρξη/παύση/συνέχιση
αναπαραγωγής
•
b Οθόνη
c
d
e
•
•
/
•
•
•
8
Πάτημα: Εμφάνιση μενού επιλογών
Παρατεταμένο πάτημα: Κλείδωμα/
ξεκλείδωμα όλων των κουμπιών
EL
h
•
θύρα USB για φόρτιση και μεταφορά
δεδομένων
•
Πάτημα: Πίσω κατά ένα επίπεδο.
Αρχική οθόνη
Μενού
Λειτουργία
Μουσική
Βίντεο
Εικόνες
Προβολή
φακέλων
Ρυθμίσεις
Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ.
/
στη λίστα επιλογών:
Πάτημα: Μετάβαση στην
προηγούμενη/επόμενη επιλογή
Παρατεταμένο πάτημα: Εμφάνιση του
πρώτου γράμματος της εκάστοτε
επιλογής σε μια λίστα επιλογών
ταξινομημένων σε αλφαβητική σειρά
στην οθόνη αναπαραγωγής:
Τρέχουσα
αναπαραγωγή
Σκοπός
αναπαραγωγή
αρχείων ήχου
παρακολούθησης
βίντεο
προβολή εικόνων
προβολή
αρχείων σε
φακέλους
προσαρμογή
ρυθμίσεων του
VIBE
εμφάνιση
τρέχουσας
οθόνης
αναπαραγωγής
Πλοήγηση μέσω της Αρχικής οθόνης
Music
•
Από την Αρχική οθόνη, μπορείτε
να μεταβείτε σε μενού λειτουργιών
πατώντας τα κουμπιά πλοήγησης
/
και .
• Για να επιστρέψετε σε προηγούμενες
οθόνες, πατήστε επανειλημμένα .
Εναλλαγή μεταξύ Αρχικής οθόνης και
οθόνης αναπαραγωγής
Στην Αρχική οθόνη,
• πατήστε ,
• εναλλακτικά, πατήστε και επιλέξτε
[Τρέχουσα <br> αναπαρ] ή [Τελευταία
<br> αναπαρ].
Στην Αρχική οθόνη,
•
Πατήστε επανειλημμένα
.
Για επιλογή ενός θέματος για προβολή,
• Στην Αρχική οθόνη, πατήστε και
επιλέξτε [Θέμα].
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα κουμπιών
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη,
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος
για να εμποδίσετε τυχόν απροσδόκητη
λειτουργία.
• Πατήστε παρατεταμένα / για
κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων.
»» Όλα τα κουμπιά κλειδώνονται,
εκτός από τα κουμπιά έντασης,
και εμφανίζεται ένα εικονίδιο
κλειδώματος.
Με τη λειτουργία υπενθύμισης έντασης
ήχου, η συσκευή MP3/MP4 της Philips
συμμορφώνεται με τους κανονισμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN 60950-1)
αναφορικά με την προστασία της ακοής των
χρηστών.
Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου:
1
2
•
Πατήστε .
»» Όταν η ένταση του ήχου φτάσει
στο υψηλό επίπεδο, εμφανίζεται μια
αναδυόμενη οθόνη.
Για να συνεχίσετε να αυξάνετε την
ένταση του ήχου, επιλέξτε [Ναι] και
πατήστε
για επιβεβαίωση.
»» Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση
κι άλλο.
Για να βγείτε από τη ρύθμιση του ήχου,
επιλέξτε [Όχι] και πατήστε
για
επιβεβαίωση.
»» Η αναπαραγωγή συνεχίζεται στο
προηγούμενο επίπεδο έντασης ήχου.
Όταν η ακρόαση έχει πραγματοποιηθεί σε
υψηλή ένταση ήχου για 20 ώρες, εμφανίζεται
μια αναδυόμενη οθόνη.
• Για να συνεχίσετε την ακρόαση σε υψηλή
ένταση ήχου, επιλέξτε [Ναι] και πατήστε
για επιβεβαίωση.
• Για να βγείτε από την υψηλή ένταση
ήχου, επιλέξτε [Όχι] και πατήστε
για
επιβεβαίωση.
»» Η ένταση ήχου πέφτει κάτω από το
υψηλό επίπεδο (80 dBA).
Υπενθύμιση έντασης ήχου
Το VIBE μπορεί να σας ειδοποιεί όταν:
• η ένταση ήχου φτάνει σε υψηλό επίπεδο
(80 dBA) ή
• η ακρόαση έχει πραγματοποιηθεί σε
υψηλή ένταση ήχου για 20 ώρες.
EL
9
3 Ξεκινήστε
Φόρτιση
Το VIBE διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία
που μπορεί να φορτιστεί μέσω της υποδοχής
USB ενός υπολογιστή.
Συνδέστε το VIBE σε υπολογιστή,
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Σημείωση
•• Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν
περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων
φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις
ρυθμίσεις.
Φόρτιση μέσω μετασχηματιστή AC/DC
USB
Για να φορτίσετε το VIBE μέσω ενός
προσαρμογέα AC/DC USB (δεν παρέχεται),
βεβαιωθείτε ότι η ισχύς εξόδου είναι 5,0 V
και 0,5A.
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση της
συσκευής αναπαραγωγής
Πατήστε παρατεταμένα το
μέχρι να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η
συσκευή αναπαραγωγής.
Σημείωση
•• Όταν συνδέετε το VIBE σε έναν υπολογιστή, θα
σας ζητηθεί να επιλέξετε: [Φόρτιση & μεταφορά] ή
[Φόρτιση & αναπαραγωγή].
•• Το VIBE εφαρμόζει αυτόματα την επιλογή [Φόρτιση
& μεταφορά], εάν δεν πραγματοποιηθεί νέα επιλογή.
Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας
• Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι
χαμηλή, εμφανίζεται επανειλημμένα η
οθόνη χαμηλής μπαταρίας.
• Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία
φόρτισης, εμφανίζεται το εικονίδιο .
10
EL
Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία
αναμονής και απενεργοποίηση
Η συσκευή αναπαραγωγής διαθέτει
λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε
κατάσταση αναμονής και αυτόματου
τερματισμού, για εξοικονόμηση ισχύος της
μπαταρίας.
Μετά από 5 λεπτά σε λειτουργία αδράνειας
(δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή
μουσικής και δεν έχει πατηθεί κανένα
κουμπί), η συσκευή αναπαραγωγής
απενεργοποιείται.
4 Μουσική
Μεταφορά μουσικής στη
συσκευή αναπαραγωγής
Εύρεση μουσικής στη
συσκευή αναπαραγωγής
Στο VIBE, μπορείτε να βρείτε μουσική
βάσει πληροφοριών τραγουδιών, λίστας
αναπαραγωγής ή φακέλου αρχείων. Με
το Superscroll, μπορείτε να περιηγηθείτε
γρήγορα στη βιβλιοθήκη μουσικής βάσει του
αρχικού γράμματος.
Εύρεση μουσικής βάσει
πληροφοριών τραγουδιού
Μπορείτε να μεταφέρετε τραγούδια από τη
βιβλιοθήκη πολυμέσων του υπολογιστή σας
στο VIBE με τους εξής τρόπους:
• Με μεταφορά και απόθεση αρχείων
μουσικής στο πρόγραμμα εξερεύνησης
των Windows.
Για μεταφορά και απόθεση αρχείων
μουσικής στο πρόγραμμα εξερεύνησης των
Windows:
1
2
3
Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή.
Στον υπολογιστή, στο Ο Υπολογιστής
μου ή Υπολογιστής,
• επιλέξτε VIBE, και δημιουργήστε
φακέλους αρχείων.
Στον υπολογιστή, σύρετε και εναποθέστε
αρχεία μουσικής στους φακέλους
αρχείων στο VIBE.
• Εναλλακτικά, σύρετε και αποθέστε
τους φακέλους αρχείων από τον
υπολογιστή στο VIBE.
Στο , τα τραγούδια ταξινομούνται
βάσει μεταδεδομένων ή ετικέτας ID3 σε
διαφορετικές συλλογές: [Όλα τα τραγούδια],
[Καλλιτέχνες], [Άλμπουμ] ή [Είδη].
[Όλα τα τραγούδια]
• Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει
τίτλου τραγουδιού με αλφαβητική σειρά.
[Καλλιτέχνες]
• Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει
καλλιτέχνη με αλφαβητική σειρά.
• Σε κάθε καλλιτέχνη, τα τραγούδια
ταξινομούνται βάσει άλμπουμ με
αλφαβητική σειρά.
[Άλμπουμ]
• Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει
άλμπουμ με αλφαβητική σειρά.
[Είδη]
• Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει
είδους, όπως ποπ, ροκ.
Εύρεση μουσικής βάσει λίστας
αναπαραγωγής
Στο > [Λίστα αναπαραγωγής], βρείτε τις
λίστες αναπαραγωγής on the go που έχετε
δημιουργήσει στη συσκευή.
Εύρεση μουσικής βάσει φακέλου
αρχείων
Στο , βρείτε μουσική βάσει φακέλου
αρχείων.
EL
11
Superscroll
Σε μια λίστα επιλογών που ταξινομούνται με
αλφαβητική σειρά, το Superscroll επιτρέπει
την πλοήγηση στις επιλογές βάσει αρχικού
γράμματος.
• Πατήστε παρατεταμένα
/
για
έναρξη Superscroll.
»» Στην οθόνη, μπορείτε να δείτε
τα αρχικά των διαθέσιμων
επιλογών.
Alive
ive
0008/0014
Song title
Artist
Album
Music
02:47
06:23
A
our LLife
ifee
Alll o
off Y
Your
Argentina
rgentina
Αναπαραγωγή μουσικής
Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή
από ένα τραγούδι ή να αναπαράγετε ένα
ολόκληρο άλμπουμ ή καλλιτέχνη.
Για έναρξη αναπαραγωγής από ένα
τραγούδι,
1
2
Επιλέξτε ένα τραγούδι.
Πατήστε το
για έναρξη της
αναπαραγωγής.
»» Η αναπαραγωγή ξεκινά από το
επιλεγμένο τραγούδι.
Για αναπαραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ
ή του καλλιτέχνη,
1
2
3
12
Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή καλλιτέχνη.
Πατήστε
> [Αναπαραγωγή].
Πατήστε το
για έναρξη της
αναπαραγωγής.
EL
Στην οθόνη αναπαραγωγής,
• Πατήστε το
για παύση ή συνέχιση
της αναπαραγωγής.
• Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθόνη, πατήστε .
»» Η οθόνη αναπαραγωγής
επανέρχεται λίγα δευτερόλεπτα
αργότερα.
»» Στην οθόνη αναπαραγωγής,
προβάλλονται οι πληροφορίες
αρχείου και η κατάσταση
αναπαραγωγής.
Για προσαρμογή της έντασης του ήχου,
• Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το
/ .
Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής στην
οθόνη αναπαραγωγής,
• Πατήστε επανειλημμένα το
/ .
Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω
ή προς τα εμπρός εντός του τρέχοντος
τραγουδιού,
• Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε
παρατεταμένα το
/ .
Αναπαραγωγή από την ίδια συλλογή
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
τραγουδιών, μπορείτε να μεταβείτε σε
μια συλλογή που είναι ίδια με αυτήν του
τρέχοντος τραγουδιού.
1
2
Στην οθόνη αναπαραγωγής,
πατήστε και επιλέξτε [Λειτουργία
αναπαραγωγής].
Στο [Αναπαραγωγή μουσικής <br>
από…], επιλέξτε […αυτόν τον
καλλιτέχνη], […αυτό το άλμπουμ] ή […
αυτό το είδος]. Πατήστε .
»» Ξεκινά η αναπαραγωγή του
τρέχοντος καλλιτέχνη, άλμπουμ ή
είδους.
Για αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών
στη συσκευή αναπαραγωγής,
1
2
Στην οθόνη αναπαραγωγής,
πατήστε και επιλέξτε [Λειτουργία
αναπαραγωγής].
Στο [Αναπαραγωγή μουσικής <br>
από…], επιλέξτε [Όλα τα τραγούδια].
Πατήστε .
Καθορισμός επιλογών
αναπαραγωγής
Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε για
να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής, όπως
λειτουργία αναπαραγωγής, ρυθμίσεις ήχου
και χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας
(δείτε 'Ρυθμίσεις' στη σελίδα 23).
Λίστα αναπαραγωγής
Στις συσκευές αναπαραγωγής, μπορείτε να
βρείτε τις εξής λίστες αναπαραγωγής:
• λίστες αναπαραγωγής που
μεταφέρετε από τη βιβλιοθήκη
μέσων του υπολογιστή,
• τρία playlist-on-the-go για να
προσθέσετε τραγούδια στη συσκευή
αναπαραγωγής.
Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα
αναπαραγωγής on-the-go
Για προσθήκη του τρέχοντος τραγουδιού,
1
2
3
4
Επιλέξτε ή αναπαραγάγετε ένα τραγούδι.
Στη λίστα τραγουδιών ή στην οθόνη
αναπαραγωγής,
• πατήστε το και επιλέξτε
το [Προσθήκη στη λίστα
αναπαραγωγής].
Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής onthe-go. Πατήστε .
»» εμφανίζεται ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης.
Επιλέξτε [Ναι] για επιβεβαίωση.
»» Αποθηκεύετε το τρέχον τραγούδι
στη λίστα αναπαραγωγής.
Για προσθήκη ενός άλμπουμ ή καλλιτέχνη,
1
2
3
4
Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή καλλιτέχνη.
Στη λίστα άλμπουμ ή καλλιτεχνών,
• πατήστε το και επιλέξτε
το [Προσθήκη στη λίστα
αναπαραγωγής].
Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής onthe-go. Πατήστε .
»» εμφανίζεται ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης.
Επιλέξτε [Ναι] για επιβεβαίωση.
»» Αποθηκεύετε το άλμπουμ
ή τον καλλιτέχνη στη λίστα
αναπαραγωγής.
Αφαίρεση τραγουδιών από μια
λίστα αναπαραγωγής on-the-go
Για να αφαιρέσετε το τρέχον τραγούδι από
μια λίστα αναπαραγωγής,
1
2
Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε
> [Αφαίρεση από<br> λίστα
αναπαραγωγής].
Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής onthe-go. Πατήστε .
EL
13
3
»» εμφανίζεται ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης.
Επιλέξτε [Ναι] για να το αφαιρέσετε.
»» Αφαιρείται το τρέχον τραγούδι από
την επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.
Διαγραφή τραγουδιών από
τη συσκευή
Για διαγραφή του τρέχοντος τραγουδιού
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
1
2
14
Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε
και επιλέξτε [Διαγραφή].
»» εμφανίζεται ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης.
Επιλέξτε [Ναι] για να διαγράψετε το
τραγούδι.
»» Το συγκεκριμένο τραγούδι
διαγράφεται από τη συσκευή.
EL
5 Ηχητικά βιβλία
Μεταβείτε στο > [Ηχητικά βιβλία] για
αναπαραγωγή βιβλίων σε φορμά ήχου που
έχετε λάβει από τη διεύθυνση www.audible.
com.
Συγχρονισμός ηχητικών
βιβλίων με τη συσκευή
αναπαραγωγής
Από τη διεύθυνση www.audible.com,
πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του
λογισμικού AudibleManager στον υπολογιστή
σας. Μέσω του λογισμικού, μπορείτε να
• πραγματοποιείτε λήψη ηχητικών
βιβλίων από τη διεύθυνση www.
audible.com στη βιβλιοθήκη
ηχητικών βιβλίων του υπολογιστή
σας,
• συγχρονίζετε τα ηχητικά βιβλία με
τη συσκευή αναπαραγωγής σας.
Εγκατάσταση του AudibleManager
στον υπολογιστή
1
2
3
•
Λήψη ηχητικών βιβλίων στον
υπολογιστή
1
2
3
4
Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο
Internet.
Από τη διεύθυνση www.audible.com,
πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού
AudibleManager για συσκευές
αναπαραγωγής MP3/ MP4.
Εγκαταστήστε το λογισμικό στον
υπολογιστή σας:
• Στην οθόνη ρύθμισης, επιλέξτε
Philips GoGear (επιλεγμένα μοντέλα)
από την αναπτυσσόμενη λίστα
συσκευών ακρόασης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο
Internet.
Εκκινήστε το AudibleManager στον
υπολογιστή σας.
Στο AudibleManager, κάντε κλικ
στο πλήκτρο My Library Online (Η
ηλεκτρονική μου βιβλιοθήκη) για να
συνδεθείτε στη διεύθυνση www.audible.
com.
Επιλέξτε και πραγματοποιήστε λήψη
ηχητικών βιβλίων:
• Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στη
διεύθυνση www.audible.com.
• Πραγματοποιήστε λήψη ηχητικών
βιβλίων στο φορμά ή .
»» Τα βιβλία που λάβατε
προστίθενται αυτομάτως
στη βιβλιοθήκη σας στο
AudibleManager.
Συγχρονισμός με τη συσκευή
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή AudibleManager
στον υπολογιστή σας.
Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
Περιμένετε έως ότου το AudibleManager
αναγνωρίσει τη συσκευή.
Στο AudibleManager, επιλέξτε Προσθήκη
στη συσκευή.
EL
15
•
Την πρώτη φορά που συνδέετε
τη συσκευή στο AudibleManager,
ενεργοποιήστε τη συσκευή όπως
σας ζητείται.
[Συντάκτες]
• Τα βιβλία ταξινομούνται βάσει
συγγραφέα με αλφαβητική σειρά.
Αναπαραγωγή ηχητικών
βιβλίων
1
2
Επιλέξτε ένα βιβλίο.
Πατήστε το
για έναρξη της
αναπαραγωγής.
»» Στην οθόνη αναπαραγωγής,
προβάλλονται οι πληροφορίες
βιβλίου και η κατάσταση
αναπαραγωγής.
•
Στην οθόνη αναπαραγωγής,πατήστε
για να διακόψετε προσωρινά και
να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
• Για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη, πατήστε .
Για παράκαμψη τίτλων ή ενοτήτων κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής,
1
Για να ελέγξετε τα ηχητικά βιβλία που
προστέθηκαν στη συσκευή,
Δείτε το παράθυρο της συσκευής στο
AudibleManager.
• Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε
Ανανέωση συσκευής.
Εύρεση ηχητικών
βιβλίων στη συσκευή
αναπαραγωγής
Στο > [Ηχητικά βιβλία], τα αρχεία
ηχητικών βιβλίων οργανώνονται βάσει
τίτλου βιβλίου ή συγγραφέα.
[Βιβλία]
• Τα βιβλία ταξινομούνται βάσει τίτλου
βιβλίου με αλφαβητική σειρά.
16
EL
2
Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε
> [Λειτουργία πλοήγησης]. Επιλέξτε
[Τίτλοι] ή [Ενότητα].
Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε
/
.
Χρήση σελιδοδεικτών
Στα ηχητικά βιβλία, μπορείτε να προσθέτετε
έως και 10 σελιδοδείκτες στο χρόνο
αναπαραγωγής. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
από το χρόνο αναπαραγωγής με
σελιδοδείκτη, όπως απαιτείται.
Για προσθήκη σελιδοδείκτη,
1
2
Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε
και επιλέξτε [Σελιδοδείκτες] >
[Προσθήκη σελιδοδείκτη].
Επιλέξτε μια θέση.
»» Ο τρέχων χρόνος αναπαραγωγής
προστίθεται στη θέση στη λίστα
σελιδοδεικτών.
Για αναπαραγωγή από ένα χρόνο
αναπαραγωγής με σελιδοδείκτη,
• Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε
και επιλέξτε [Σελιδοδείκτες]
> [Μετάβαση σε σελιδοδείκτη].
Ενεργοποιήστε μια επιλογή.
»» Η αναπαραγωγή ξεκινά από τον
επιλεγμένο χρόνο αναπαραγωγής με
σελιδοδείκτη.
Για διαγραφή σελιδοδείκτη,
• Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε
και επιλέξτε [Σελιδοδείκτες]
> [Διαγραφή σελιδοδείκτη].
Ενεργοποιήστε μια επιλογή.
»» Αφαιρείτε το χρόνο αναπαραγωγής
από τη λίστα σελιδοδεικτών.
Διαγραφή ηχητικών
βιβλίων από τη συσκευή
αναπαραγωγής
1
2
Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε
> [Διαγραφή Audiobook].
»» εμφανίζεται ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης.
Επιλέξτε [Ναι] για να διαγράψετε το
ηχητικό βιβλίο.
»» Το τρέχον ηχητικό βιβλίο
διαγράφεται από τη συσκευή
αναπαραγωγής.
EL
17
6 Βίντεο
2
3
Μεταφορά βίντεο στη
συσκευή αναπαραγωγής
Μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο στη συσκευή
αναπαραγωγής με δύο τρόπους:
• Μεταφορά με Philips Media
Converter:
Με το λογισμικό μετατροπής βίντεο,
μπορείτε να μετατρέψετε βίντεο
στον τύπο αρχείου που υποστηρίζει
η συσκευή αναπαραγωγής και
να μεταφέρετε τα αρχεία που
έχετε μετατρέψει στη συσκευή
αναπαραγωγής.
• Μεταφορά και απόθεση αρχείων
βίντεο (.amv) στον Windows Explorer.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να
οργανώσετε τη συλλογή βίντεο που
έχετε ανά φάκελο αρχείων.
4
18
EL
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση
του λογισμικού.
•• Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε το λογισμικό Philips
Media Converter από τη διεύθυνση www.philips.com/
support.
Χρήση του Philips Media Converter
1
2
3
Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Philips GoGear
VIBE. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο
PMCsetup.exe.
Συμβουλή
Εγκατάσταση του Philips Media
Converter
1
Στον υπολογιστή, επιλέξτε Ο
Υπολογιστής μου (Windows XP /
Windows 2000) / Υπολογιστής
(Windows Vista / Windows 7 / 8).
Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Philips
Media Converter.
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής
στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το
καλώδιο USB.
• Περιμένετε έως ότου το Philips
Media Converter αναγνωρίσει τη
συσκευή.
Στο Philips Media Converter, προσθέστε
βίντεο από τη βιβλιοθήκη του
υπολογιστή σας:
• Κάντε κλικ στο .
»» Το βίντεο προστίθεται στη λίστα
των αρχείων προς μετατροπή
και μεταφορά.
•
4
Για να αφαιρέσετε ένα βίντεο από τη
λίστα των αρχείων, πατήστε το .
Στο Philips Media Converter, αρχίστε τη
μετατροπή και τη μεταφορά αρχείων:
• Κάντε κλικ στο .
Εύρεση βίντεο στη συσκευή
αναπαραγωγής
Για να βρείτε βίντεο βάσει ονόματος
αρχείου,
• Μεταβείτε στο .
»» Τα βίντεο ταξινομούνται βάσει
ονόματος αρχείου με αλφαβητική
σειρά.
Για να βρείτε βίντεο βάσει φακέλου αρχείων,
• Μεταβείτε στο .
»» Τα βίντεο οργανώνονται βάσει
φακέλου αρχείων όπως είναι στον
υπολογιστή.
Αναπαραγωγή βίντεο
1
2
•
Πατήστε το
για παύση ή συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο στην
οθόνη αναπαραγωγής,
• Πατήστε επανειλημμένα το
/ .
Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω ή
προς τα εμπρός εντός του συγκεκριμένου
βίντεο,
• Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε
παρατεταμένα το
/ .
Διαγραφή βίντεο από τη
συσκευή αναπαραγωγής
1
2
3
Επιλέξτε ή αναπαραγάγετε ένα βίντεο.
Στη λίστα βίντεο ή την οθόνη
αναπαραγωγής,
• πατήστε το και επιλέξτε το
[Διαγραφή βίντεο].
»» εμφανίζεται ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης.
Επιλέξτε [Ναι] για να διαγράψετε το
βίντεο.
»» Το τρέχον βίντεο διαγράφεται από
τη συσκευή αναπαραγωγής.
Επιλέξτε ένα βίντεο.
Πατήστε το
για έναρξη της
αναπαραγωγής.
»» Γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο σε
οριζόντια προβολή.
04:37
06:23
Στην οθόνη αναπαραγωγής,
EL
19
7 Εικόνες
Προσθήκη εικόνων στη
συσκευή
1
2
3
»» Οι εικόνες ταξινομούνται βάσει
ονόματος αρχείου με αλφαβητική
σειρά.
Για να βρείτε εικόνες βάσει φακέλου
αρχείων,
• Μεταβείτε στο .
»» Οι εικόνες οργανώνονται βάσει
φακέλου αρχείων όπως είναι στον
υπολογιστή.
Συνδέστε το VIBE σε έναν υπολογιστή.
Στον υπολογιστή, επιλέγοντας My
Computer (Ο Υπολογιστής Μου) ή
Computer (Υπολογιστής),
• επιλέξτε VIBE, και δημιουργήστε
φακέλους αρχείων.
Στον υπολογιστή, σύρετε και αποθέστε
τα αρχεία στους φακέλους αρχείων που
δημιουργήσατε στο VIBE.
• Εναλλακτικά, σύρετε και αποθέστε
τους φακέλους αρχείων από τον
υπολογιστή στο VIBE.
Προβολή εικόνων
•
Στη λίστα εικόνων, πατήστε
/
και
για να επιλέξετε μια εικόνα.
Στην οθόνη αναπαραγωγής,
• πατήστε
/
για να επιλέξετε εικόνα.
Έναρξη μιας παρουσίασης
•
Όταν βλέπετε εικόνες, πατήστε
για
να ξεκινήσει μια παρουσίαση.
»» Οι εικόνες αναπαράγονται μία προς
μία.
Καθορισμός επιλογών
αναπαραγωγής
Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε για
να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής:
• Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης,
πατήστε
για προσωρινή διακοπή.
Στο [Ρυθμίσεις Slideshow], ορίστε τις
επιλογές σας για την παρουσίαση.
[Χρόνος ανά
slide]
[Επανάληψη]
Εύρεση εικόνων στη
συσκευή αναπαραγωγής
Για να βρείτε εικόνες βάσει ονόματος
αρχείου,
• Μεταβείτε στο .
20
EL
[Τυχαία
αναπαραγωγή]
Επιλέξτε το χρονικό
διάστημα μεταξύ δύο
διαδοχικών εικόνων.
Αναπαραγάγετε τις εικόνες
του τρέχοντος φακέλου
επανειλημμένα.
Αναπαραγάγετε τις εικόνες
του τρέχοντος φακέλου με
τυχαία σειρά.
Διαγραφή εικόνων από τη
συσκευή αναπαραγωγής
1
2
3
Επιλέξτε ή αναπαραγάγετε μια εικόνα.
Στη λίστα εικόνων ή την οθόνη
αναπαραγωγής,
• πατήστε το και επιλέξτε το
[Διαγραφή εικόνας].
»» εμφανίζεται ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης.
Επιλέξτε [Ναι] για να διαγράψετε την
εικόνα.
»» Η τρέχουσα εικόνα διαγράφεται από
τη συσκευή αναπαραγωγής.
EL
21
8 Προβολή
φακέλων
Μεταβείτε στο για να προβάλετε και να
αναπαραγάγετε αρχεία πολυμέσων από τη
βιβλιοθήκη πολυμέσων στη συσκευή.
22
EL
9 Ρυθμίσεις
Στο , ορίστε τις επιλογές σας για τη
συσκευή αναπαραγωγής.
1
2
Πατήστε
/
μια επιλογή.
Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε
Καθορισμός ρυθμίσεων
ήχου ανάλογα με τις
προτιμήσεις.
Σημείωση
•• Η λειτουργία ισοσταθμιστή απενεργοποιείται όταν
επιλέγετε FullSound.
για επιβεβαίωση.
Λειτουργία αναπαραγωγής
Στο [Λειτουργία αναπαραγωγής],
επιλέξτε λειτουργίες αναπαραγωγής για
αναπαραγωγή μουσικής:
[Αναπαραγωγή μουσικής <br> από…]
• Μεταβαίνει στην ίδια συλλογή με
αυτή του εκάστοτε αναπαραγόμενου
τραγουδιού.
[Επανάληψη]
• [Επανάληψη1]: Επανάληψη του
τρέχοντος τραγουδιού.
• [Επανάληψη όλων]: Επανάληψη όλων
των τραγουδιών στον τρέχοντα φάκελο.
[Τυχαία αναπαραγωγή]
• [Ενεργοποίηση]: Αναπαραγωγή όλων
των τραγουδιών στον τρέχοντα φάκελο
με τυχαία σειρά.
Εάν είναι ενεργοποιημένη και η επιλογή
[Επανάληψη όλων] και η επιλογή [Τυχαία
αναπαραγωγή],
• Όλα τα τραγούδια στον τρέχοντα
φάκελο επαναλαμβάνονται με τυχαία
σειρά.
Ρυθμίσεις ήχου
[FullSound]
[Ισοσταθμιστής]
Πραγματοποιεί
επαναφορά των
λεπτομερειών ήχου
που χάνονται λόγω της
συμπίεσης (π.χ., MP3,
WMA).
Χρονοδιακόπτης
απενεργοποίησης
Ενεργοποιήστε το διακόπτη
απενεργοποίησης. Το VIBE μπορεί να
απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο
ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
• Στο [Χρο/πτης αυτ διακ λειτ] >
[Ορισμός χρονοδιακόπτη…], ορίστε
μια επιλογή. Πατήστε το .
»» Μετά την πάροδο του
επιλεγμένου χρονικού
διαστήματος, η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα.
Μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη
διακοπής λειτουργίας,
• Επιλέξτε > [Χρο/πτης αυτ διακ
λειτ].
• Εναλλακτικά, στην οθόνη
αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε
> [Χρο/πτης αυτ διακ λειτ].
»» Μπορείτε να δείτε το χρόνο
που απομένει πριν από την
απενεργοποίηση της συσκευής.
Ρυθμίσεις εμφάνισης
[Θέμα]
• Επιλέγει το θέμα για προβολή.
EL
23
Προφύλαξη οθόνης
Εάν έχετε επιλέξει μια προφύλαξη οθόνης,
αυτή εμφανίζεται στην αδρανή οθόνη μετά
τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού
διαστήματος.
Για να επιλέξετε προφύλαξη οθόνης,
1
2
Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε >
[Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Προφύλαξη
οθόνης].
Στο [Προφύλαξη οθόνης], πατήστε
/
και
για να ορίσετε μια επιλογή:
[Καμία]
[Album Art]
[Σβήσιμο
οθόνης]
[Λειτουργία
demo]
προβάλλει κενή οθόνη.
προβάλλει το εξώφυλλο
του CD του τρέχοντος
τραγουδιού ή του τραγουδιού
που αναπαράχθηκε τελευταίο,
εάν είναι διαθέσιμο.
απενεργοποιεί την οθόνη.
προβάλλει τις βασικές
λειτουργίες της συσκευής
αναπαραγωγής.
Γλώσσα
Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας
στο [Γλώσσα].
Πληροφορίες
Στο [Πληροφορίες], μάθετε τις παρακάτω
πληροφορίες για τη συσκευή αναπαραγωγής:
[Στοιχεία συσκευής]
[Μοντέλο:]
[Έκδοση
υλικολογισμικού:]
Για έξοδο από την προφύλαξη οθόνης,
• Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.
Ρυθμίσεις παρουσίασης
[Χρόνος ανά slide]
• Επιλέγει χρόνο αναπαραγωγής για
κάθε διαφάνεια.
[Επανάληψη]
• Αναπαράγει επανειλημμένα όλες τις
διαφάνειες, εάν η ρύθμιση αυτή είναι
ενεργοποιημένη.
[Τυχαία αναπαραγωγή]
• Αναπαράγει όλες τις διαφάνειες με
τυχαία σειρά, εάν η ρύθμιση αυτή
είναι ενεργοποιημένη.
24
EL
[Ιστοσελίδα
υποστήριξης:]
πλήρες όνομα προϊόντος
Ελέγχετε το πλήρες
όνομα του προϊόντος
κατά την εκτέλεση
ενημέρωσης
υλικολογισμικού από την
αντίστοιχη τοποθεσία
web υποστήριξης.
τρέχουσα έκδοση
υλικολογισμικού
Ελέγχετε την έκδοση
υλικολογισμικού
κατά την εκτέλεση
ενημέρωσης
υλικολογισμικού από την
αντίστοιχη τοποθεσία
web υποστήριξης.
τοποθεσία web που
παρέχει υποστήριξη
για τη συσκευή
αναπαραγωγής
[Χωρητικότητα δίσκου]
[Ελεύθερος
χώρος:]
[Συνολικός
χώρος:]
[Τραγούδια]
διαθέσιμος χώρος
μέγεθος μνήμης
αριθμός τραγουδιών που
είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή αναπαραγωγής
[Εικόνες]
[Βίντεο]
αριθμός εικόνων που είναι
αποθηκευμένες στη συσκευή
αναπαραγωγής
αριθμός βίντεο που είναι
αποθηκευμένα στη συσκευή
αναπαραγωγής
[Υποστηρ. τύπος αρχείων]
[Μουσική]
[Εικόνες]
[Βίντεο]
υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων
μουσικής
υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων
εικόνων
υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων
βίντεο
Νομικά
Στο [Legal], μπορείτε να βρείτε τις νομικές
πληροφορίες για τη συσκευή αναπαραγωγής.
Μορφοποίηση συσκευής
Μορφοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
Αφαιρείτε όλα τα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής.
• Επιλέξτε [Μορφοποιήστε τη
συσκευή] και κατόπιν επιλέξτε [Ναι],
όπως σας ζητείται.
Εργοστ. ρυθμ.
Πατήστε [Εργοστασιακές ρυθμίσεις:], για
να επαναφέρετε τη συσκευή αναπαραγωγής
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα αρχεία που
μεταφέρονται στη συσκευή αναπαραγωγής
διατηρούνται.
EL
25
10 Ενημέρωση του
υλικολογισμικού μέσω του
Philips Device
Manager
Εγκατάσταση του Philips Device Manager
Σημείωση
•• Η εγκατάσταση σάς ζητεί να συμφωνήσετε με τους
όρους άδειας.
Έλεγχος για ενημερώσεις υλικολογισμικού
1
2
3
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον
υπολογιστή σας στο Internet.
Εκκινήστε το Philips Device Manager.
»» Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή σας.
»» Αφού συνδεθεί η συσκευή, στο
πλαίσιο κειμένου θα εμφανιστεί η
ένδειξη "SA5VBEXX".
»» Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα
έκδοση υλικολογισμικού της
συσκευής.
1
2
3
4
26
Συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή.
Στον υπολογιστή, επιλέξτε Ο
Υπολογιστής μου (Windows XP /
Windows 2000) / Υπολογιστής
(Windows Vista / Windows 7 / 8).
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Philips
GoGear VIBE. Επιλέξτε Install Philips
Device Manager (Εγκατάσταση του
Philips Device Manager).
• Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο
εικονίδιο Philips GoGear VIBE. Κάντε
διπλό κλικ στο αρχείο installer.exe.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση
του λογισμικού.
EL
4
Για να ελέγξετε αν υπάρχουν
ενημερώσεις υλικολογισμικού:
a Κλείστε το πλαίσιο διαλόγου του
Philips Device Manager.
b Στη βάση της οθόνης του
υπολογιστή, κάντε δεξί κλικ στο
και επιλέξτε Check for updates
(Έλεγχος για ενημερώσεις).
»» Το Philips SA5VBEXX Device
Manager ελέγχει αν υπάρχουν
ενημερώσεις στο Internet.
Ενημέρωση του υλικολογισμικού
1
2
Μόλις η ενημέρωση υλικολογισμικού
γίνει διαθέσιμη, ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης για να κατεβάσετε και να
εγκαταστήσετε το υλικολογισμικό.
Αποσυνδέστε το VIBE από τον
υπολογιστή.
»» Το VIBE επανεκκινείται μετά την
ενημέρωση του υλικολογισμικού και
είναι ξανά έτοιμο για χρήση.
EL
27
11 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Εάν το VIBE δεν λειτουργεί κανονικά
ή η οθόνη παγώνει, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε επαναφορά χωρίς να
χάσετε δεδομένα:
Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά του VIBE;
•• Εισαγάγετε τη μύτη ενός στυλό ή
κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην
οπή επαναφοράς του VIBE. Κρατήστε
το πατημένο έως ότου η συσκευή
αναπαραγωγής απενεργοποιηθεί.
•• Αν η επαναφορά δεν πετύχει, μπορείτε
να κάνετε την επαναφορά του VIBE από
το Philips Device Manager:
1
2
Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Philips
Device Manager.
Μεταβείτε σε λειτουργία επαναφοράς:
a Απενεργοποιήστε το VIBE.
b Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
έντασης ήχου
και στη συνέχεια
συνδέστε το VIBE στον υπολογιστή
σας.
c Κρατήστε πατημένο το κουμπί
μέχρι το Philips Device Manager να
αναγνωρίσει το VIBE και να μεταβεί
σε λειτουργία επαναφοράς.
3
Ξεκινήστε τη διαδικασία επαναφοράς:
a Στο Philips Device Manager,
κάντε κλικ στο κουμπί Repair
(Επαναφορά). Ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία της
ανάκτησης.
b Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία
ανάκτησης, αποσυνδέστε το VIBE
από τον υπολογιστή.
4
Επανεκκινήστε το VIBE.
28
EL
12 Τεχνικά
στοιχεία
Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: εσωτερική
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου και πολυμερών λιθίου 290
mAh
• Χρόνος αναπαραγωγής¹
Μουσική (.mp3): έως και 20 ώρες
(FullSound απενεργοποιημένο),
έως και 12 ώρες (FullSound
ενεργοποιημένο)
Βίντεο (.mp4): έως και 4 ώρες
Λογισμικό
• Philips Media Converter: για
μετατροπή και μεταφορά³ βίντεο
• Philips Device Manager: για
ενημέρωση του υλικολογισμικού και
επαναφορά της συσκευής
Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά 3,5 χιλ.
• USB 2.0 Υψηλής ταχύτητας
Ήχος
• Διαχωρισμός καναλιών: > 45 dB
• Απόκριση συχνοτήτων: 80-18.000 Hz
• Ισχύς εξόδου: 2 x 2,4 mW
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84
dB
Αναπαραγωγή ήχου
Υποστηριζόμενες μορφές:
• MP3
Ρυθμός bit: 8-320 kbps και VBR
Ρυθμοί δειγματοληψίας: 8, 11,025, 16,
22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA (χωρίς προστασία)
Ρυθμός bit: 5-320 kbps
Ρυθμοί δειγματοληψίας: 8, 11,025, 16,
22,050, 32, 44,1, 48 kHz
Αναπαραγωγή βίντεο
Υποστηριζόμενες μορφές:
• AMV
Προβολή εικόνας
Υποστηριζόμενες μορφές:
• JPEG
• BMP
Μέσα αποθήκευσης
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης²:
• SA4VBE04 4GB NAND Flash
• SA4VBE08 8GB NAND Flash
• SA4VBE16 16GB NAND Flash
Μεταφορά πολυμέσων³
• Media Converter (μεταφορά βίντεο)
• Windows Explorer (μεταφορά και
απόθεση)
Οθόνη
• Έγχρωμη οθόνη LCD 128 x 160 pixel
Σημείωση
•• Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
•• ¹ Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν
περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων
φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις
ρυθμίσεις.
•• ² 1GB = 1εκατ. bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα
είναι μικρότερη. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη
ολόκληρη η μνήμη, καθώς ένα μέρος δεσμεύεται
για τη συσκευή. Η χωρητικότητα υπολογίζεται με
4 λεπτά ανά τραγούδι και κωδικοποίηση MP3 128
kbps.
•• ³ Η ταχύτητα μεταφοράς εξαρτάται από το
λειτουργικό σύστημα και τη διαμόρφωση του
λογισμικού.
Απαιτήσεις υπολογιστή
•
•
•
•
•
•
•
Windows® XP (SP3 ή μεταγενέστερη
έκδοση) / Vista / 7/ 8
Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή
μεγαλύτερος
512 MB RAM
Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
Σύνδεση Internet
Windows® Internet Explorer 6.0 ή
μεταγενέστερη έκδοση
Θύρα USB
EL
29
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.
SA4VBE_UM_12_V3.0 wk1351.5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising