Philips | 26PFL3403/10 | Owner's Manual | Philips РК-телевізор 20PFL3403/10 User manual

Philips РК-телевізор 20PFL3403/10 User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK
SR KORISNIČKI PRIRUČNIK
RO MANUAL DE UTILIZARE
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
www.philips.com/support
Model
Serial
Country
Number
Tariff
Austria
0810 000205
€0.07/min
Belgium
078250145
€0.06/min
Bulgaria
+3592 489 99 96
local
Croatia
01 3033 754
local
Czech Rep
800142840
free
Denmark
3525 8759
local
Finland
09 2311 3415
local
France
0821 611655
€0.09/min
Germany
01803 386 852
€0.09/min
Greece
0 0800 3122 1280
free
Hungary
0680018189
free
Ireland
01 601 1777
local
Italy
840320086
€0.08/min
Luxembourg
40 6661 5644
local
Netherlands
0900 8407
€0.10/min
Norway
2270 8111
local
Poland
0223491504
local
Portugal
2 1359 1442
local
Romania
1-203-2060
local
Russia
(495) 961-1111
local
Serbia
+381 114 440 841
local
Slovakia
0800 004537
free
Slovenia
01 280 95 22
local
Spain
902 888 784
€0.10/min
Sweden
08 5792 9100
local
Switzerland
0844 800 544
local
Turkey
0800 261 3302
local
UK
0870 900 9070
local
Ukraine
044 254 2392
local
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
Зміст
Отримання доступу до списку
вибраних каналів ���������������������� 16
1.
Отримання доступу до
аудіовідеопрограм�������������������� 16
Важливо��������������������������������� 3
Безпека ���������������������������������������� 3
Регулювання гучності���������������� 16
Чищення екрана�������������������������� 4
Відображення інформації про
стан �������������������������������������������� 16
Піклування про навколишнє
середовище��������������������������������� 5
2.
Ваш телевізор ����������������������� 6
Загальний огляд телевізора�������� 6
3.
Відображення списку каналів�� 16
6.
Роз’єми на задній панелі ������������ 6
Налаштування параметрів звуку18
Пульт дистанційного керування 8
Налаштування параметрів
зображення�������������������������������� 19
Початок роботи������������������� 9
Встановлення годинника
і таймерів������������������������������������ 21
Розташування телевізора������������ 9
Настінне кріплення телевізора�� 9
Використання функції
батьківського контролю ���������� 22
Під’єднання кабелю антени ���� 10
Встановлення вподобань �������� 25
Користування телетекстом������ 26
Під’єднання кабелю живлення 10
Встановлення батарей у пульт
дистанційного керування �������� 10
Увімкнення/вимкнення чи
перехід у режим очікування �� 11
4.
Встановлення каналів��������� 12
Початкове налаштування���������� 12
Сортування каналів ������������������ 12
Автоматичне встановлення
програм�������������������������������������� 13
Встановлення каналів вручну �� 14
5.
Додаткові можливості
користування телевізором� 18
Користування телевізором16
Перемикання каналів���������������� 16
7.
Технічні характеристики��� 29
8.
Усунення несправностей��� 30
2007 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Усі права
застережено. Технічні
характеристики можуть бути
змінені без попередження.
Товарні знаки є власністю компанії
Koninklijke Philips Electronics N.V.
або їх відповідних власників.
Компанія Рhilips зберігає за собою
право змінювати вироби у будьякий час без обов'язку змінювати
відповідним чином попередні
поставки.
Матеріал, поданий у цьому
посібнику, відповідає
використанню системи за
призначенням. Якщо виріб,
окремі модулі чи процедури
використовуються для інших цілей,
аніж зазначено тут, слід отримати
підтвердження їх дійсності та
придатності. Компанія Philips
гарантує, що матеріал не
порушує умов жодних патентів
у Сполучених Штатах. Подальші
гарантії, прямі чи непрямі, відсутні.
Гарантійні зобов’язання
Виріб не містить компонентів,
придатних для обслуговування
користувачем. Не відкривайте
та не знімайте кришок до
внутрішніх деталей виробу.
Ремонт може виконувати лише
персонал центрів обслуговування
Philips та офіційних ремонтних
майстерень. Недотримання
цих вимог призведе до втрати
гарантійних зобов’язань, прямих
чи непрямих. Будь-які операції,
прямо заборонені у цьому
посібнику, будь-які налаштування
чи процедури з монтування, не
рекомендовані чи не дозволені
у цьому посібнику, призведуть до
втрати гарантійних зобов’язань.
Характеристика пікселів
Цей виріб з РК екраном має
велику кількість кольорових
пікселів. Незважаючи на те, що
ефективних пікселів 99,999%
або більше, на екрані можуть
з’являтися чорні або яскраві
світлові точки (червоні, зелені або
сині). Це структурна властивість
дисплея (відповідно до типових
галузевих стандартів) і не
є несправністю.
Відповідність вимогам щодо
електромагнітних полів
Компанія Кoninklijke Philips
Electronics N.V.виготовляє
і продає багато виробів, які, як
будь-який електронний пристрій,
випромінюють та отримують
електромагнітні сигнали.
Один з основних принципів
роботи компанії Philips – вживати
усі необхідні заходи безпеки та
охорони здоров’я, аби відповідати
усім відповідним юридичним
вимогам та вимогам щодо
електромагнітних полів, дійсним
на час виготовлення виробів.
Компанія Рhilips зобов’язується
розвивати, виготовляти та
виводити на ринок вироби, які не
завдають шкоди здоров’ю.
Компанія Рhilips підтверджує, що
якщо з її виробами поводитися
належним чином і з відповідною
метою, вони безпечні у
використанні, що підтверджують
наукові докази, доступні на даний
час.
Philips відіграє активну роль
у розвитку міжнародних
стандартів безпеки та
застосування електромагнітних
полів, що дозволяє очікувати
подальшого розвитку
у стандартизації для ранньої
інтеграції у вироби компанії.
Запобіжник (лише для
Великобританії)
Цей телевізор обладнано
перевіреною суцільною вилкою.
Якщо виникне потреба замінити
запобіжник, його слід замінити
на запобіжник з таким самим
значенням, як вказано на вилці
(наприклад, 10 A).
1. Зніміть кришку запобіжника
і сам запобіжник.
2. Запасний запобіжник має
відповідати нормам BS 1362
і має мати знак схвалення ASTA.
Якщо запобіжник втрачено,
зверніться до торгового
представника, щоб перевірити,
чи тип запобіжника правильний.
3. Встановіть кришку запобіжника.
Щоб забезпечити відповідність
нормам електромагнітної
сумісності, штекер не слід
від’єднувати від кабелю живлення.
Авторське право
VESA, FDMI та логотип сумісності
з кріпленням VESA є товарними
знаками компанії Video Electronics
Standards Association.
Windows Media є зареєстрованим
товарним знаком або товарним
знаком корпорації Майкрософт
(Microsoft Corporation)
у Сполучених Штатах та/або
інших країнах.
® Kensington і Micro Saver
є зареєстрованими товарними
знаками корпорації ACCO
World Corporation у Сполучених
Штатах з поданими заявами
на реєстрацію та заявами, які
розглядаються, в інших країнах
світу. Усі інші зареєстровані та
незареєстровані товарні знаки
є власністю відповідних власників.
Важливо
рідину, не вмикайте його. Негайно
від’єднайте телевізор від мережі
і зверніться до кваліфікованого
техніка по допомогу.
Вітаємо з придбанням виробу Philips!
Перш ніж використовувати виріб,
прочитайте цей посібник.
Зверніть особливу увагу на цей розділ
і дотримуйтесь вказівок щодо техніки
безпеки та догляду за екраном. Гарантійні
зобов’язання не застосовуються
в разі пошкодження виробу у зв’язку
з недотриманням цих вказівок.
Щоб вповні користатися підтримкою, яку
пропонує компанія Philips, зареєструйте
виріб за адресою www.philips.com/welcome.
•
Не вставляйте сторонні предмети
у вентиляційні отвори. Це може
призвести до пошкодження телевізора.
•
Якщо телевізор встановлено на підставці
або кронштейні на шарнірі, перевірте,
чи не стоять на кабелі телевізора важкі
предмети під час його повертання. Це
може призвести до від’єднання кабелю,
що, в свою чергу, може викликати появу
іскор або пожежу.
•
Щоб уникнути ризику пожежі чи
ураження електричним струмом,
не розміщайте телевізор, пульт
дистанційного керування або батареї
пульта дистанційного керування поблизу
джерел відкритого вогню (наприклад,
запалених свічок) та інших джерел тепла,
включаючи пряме сонячне проміння.
•
Не встановлюйте телевізор у закритому
місці, наприклад у шафі. Залиште
принаймні 10 см вільного простору
навколо телевізора для забезпечення
належної вентиляції. Перевірте, чи немає
перешкод на шляху потоку повітря.
•
Ставлячи телевізор на пласку, міцну
поверхню, використовуйте лише
підставку, яка додається. Не переміщайте
телевізор, якщо підставка не прикручена
до телевізора належним чином.
•
Настінне кріплення телевізора має
виконувати лише кваліфікований
персонал. Телевізор слід монтувати лише
на відповідний настінний кронштейн,
який може витримати вагу телевізора.
Неналежне настінне кріплення може
призвести до серйозної травми
чи пошкодження. Не намагайтеся
встановити настінне кріплення
самотужки.
•
Якщо телевізор встановлено на підставку
чи кронштейн на шарнірі, перевірте, чи
під час обертання телевізора на кабелі
не стоять важкі предмети. Це може
призвести до появи іскор або пожежі.
Назва моделі та серійний номер телевізора
знаходяться на тильній та бічній сторонах
виробу, а також на упаковці.
1.1
Безпека
•
Щоб підняти та перенести телевізор,
який важить понад 25 кг, потрібно
двоє людей. Неналежне поводження
з телевізором може призвести до
серйозних пошкоджень.
•
В разі перевезення телевізора за низької
температури (менше 5 °C), перш ніж
розпаковувати, відкрийте коробку
і зачекайте, поки температура телевізора
не збігатиметься з температурою
навколишнього середовища.
•
Щоб уникнути короткого замикання,
слідкуйте, щоб телевізор, пульт
дистанційного керування чи батареї
пульта дистанційного керування не
контактували з водою.
•
Не ставте посудини з водою чи іншою
рідиною на або поблизу телевізора.
Рідина, пролита на телевізор, може
призвести до ураження електричним
струмом. Якщо на телевізор пролито
UK-3
UK
1.
•
Перед грозою від’єднайте телевізор від
мережі та відключіть антену. Під час
грози не торкайтеся жодної частини
телевізора, кабелю живлення чи кабелю
антени.
•
Перевірте, чи можете без зусиль та
перешкод від’єднати кабель живлення
телевізора від мережі.
•
Від’єднуючи телевізор від мережі,
обов’язково:
• Вимкніть телевізор, а тоді живлення
(якщо наявне).
• Від’єднайте кабель живлення від
розетки.
• Від’єднайте кабель живлення
від роз’єму живлення на тильній
стороні телевізора. Виймаючи
кабель живлення, тягніть за штекер.
Не тягніть за кабель живлення.
•
Прослуховування гучного звуку
з навушників може призвести до
тривалого погіршення слуху. Хоча
з часом звук високої гучності
здаватиметься нормальним, він все
ж може призвести до пошкодження
слуху. Щоб вберегти слух, обмежте
тривалість прослуховування звуку
з навушників із високою гучністю.
1.2
•
Чищення екрана
Перш ніж чистити екран, вимкніть
телевізор і від’єднайте кабель живлення.
Чистіть екран за допомогою м’якої, сухої
ганчірки. Не використовуйте розчини,
UK-4
наприклад миючі засоби, оскільки
вони можуть пошкодити екран.
•
Щоб уникнути деформацій та вигоряння
кольору, витирайте краплі якомога
швидше.
•
Не торкайтесь, не штовхайте, не
витирайте та не вдаряйте екран важкими
предметами, оскільки можна назавжди
пошкодити екран.
•
Де можливо, уникайте нерухомих
зображень, які залишаються на екрані
впродовж тривалого часу. Це стосується
зокрема екранних меню, сторінок
телетексту, чорних смуг або стрічок
котирування цінних паперів. Якщо
є потреба у використанні нерухомих
зображень, зменште контрастність
і яскравість зображення, щоб
уникнути пошкодження екрана.
1.3
Піклування про
навколишнє середовище
Повторна переробка пакувальних
матеріалів
Пакувальні матеріали цього виробу
підлягають повторній переробці. Зверніться
до місцевих органів, щоб отримати
інформацію щодо повторної переробки
пакувальних матеріалів.
Утилізація використаного виробу
UK
Виріб виготовлено з високоякісних
матеріалів і компонентів, які можна
переробити і використовувати
повторно. Якщо на виробі є маркування
з перекресленим смітником, це означає, що
виріб відповідає Європейським Директивам
2002/96/EC:
Не утилізуйте використаний виріб з іншими
побутовими відходами. Інформацію щодо
безпечної утилізації виробу запитуйте
у місцевого торгового представника.
Неконтрольована утилізація відходів
завдає шкоди навколишньому середовищу
і здоров’ю людини.
Утилізація використаних батарей
Батареї, які додаються, не містять ртуті
і кадмію. Утилізуйте батареї, які додаються,
та інші батареї відповідно до місцевих норм.
Споживання енергії
Щоб зменшити негативний вплив
на навколишнє середовище, у режимі
очікування телевізор споживає мінімум
електроенергії. Споживання електроенергії
в активному режимі зазначено на тильній
стороні телевізора.
Щоб отримати детальнішу інформацію
щодо технічних характеристик виробу,
див. брошуру виробу на сторінці
www.philips.com/support.
UK-5
2.
Ваш телевізор
•
У цьому розділі подано загальний огляд
типових елементів керування та функцій
телевізора.
•
2.1
•
Загальний огляд
телевізора
Для навушників чи стереонавушників.
•
1
2. PROGRAM +/3. MENU
4. VOLUME +/5. Індикатор режиму очікування / Сенсор
пульта дистанційного керування
2.2
UK-6
Роз’єми на задній панелі
4. Компонентні роз’єми EXT 2 CVBS/YPbPr (вхідні)
Для DVD-програвачів. Обов’язково
під’єднайте лівий та правий
аудіокабелі до роз’ємів AUDIO L та R,
оскільки компонентні кабелі передають
лише сигнали зображення, а не звуку.
2
1. POWER
3. Роз’єм EXT 3 - S-VIDEO (вхідні)
Забезпечує кращу якість зображення,
ніж звичайний відеовхід. Кабель S-Video
передає лише сигнали зображення,
а не звуку. Під’єднайте лівий та правий
аудіокабелі до роз’ємів AUDIO L та R.
3
5
2. TV (75Ω)
Для телевізійної антени
Елементи керування та індикатори на
бічній панелі
4
1. Гнізда для навушників (вхідні)
•
5. Роз’єми EXT 1 - SCART
(вхідні - вихідні)
Для певного обладнання, включаючи
записуючі відеопристрої, відеокамери
(формату VHS, 8 мм або Hi 8), декодери,
супутникові приймачі, DVD-програвачі,
ігрові консолі або пристрої, які
передають сигнал RGB.
•
6. Роз’єм VGA (PC) (вхідні)
Для комп’ютера. Щоб відобразити
зображення за допомогою під’єднаного
обладнання, натисніть кнопку SOURCE
на пульті дистанційного керування:
один раз, щоб вибрати EXT 1, двічі,
щоб вибрати EXT 2 і т. д. Для деякого
обладнання (під’єднаного до роз’єму
SCART), цей вибір здійснюється
автоматично.
•
7. Роз’єм HDMI (вхідні)
Вхідні роз’єми НDMI для програвачів
дисків Blu-ray Disc, цифрових приймачів,
ігрових консолей та іших пристроїв
високої чіткості.
•
UK
DDПримітки
Не під’єднуйте пристрій, який передає
аналогові сигнали RGB, до цього роз’єму.
Роз’єм HDMI сумісний з форматом HDCP.
HDMI, логотип HDMI та мультимедійний
інтерфейс високої чіткості є товарними
знаками чи зареєстрованими товарними
знаками компанії HDMI Licensing LLC.
8. Роз’єми VGA AUDIO (вхідні)
UK-7
2.3
Пульт дистанційного
керування
У цьому розділі описано пульт
дистанційного керування.
1. ЖИВЛЕННЯ
Перемикає телевізор з та у режим
очікування.
2. SOURCE
Дозволяє вибирати з-поміж під’єднаних
пристроїв.
3. ФОРМАТ ЗОБРАЖЕННЯ
Дозволяє вибрати формат зображення.
4. DUAL I-II
Функція недоступна.
5. КОЛЬОРОВІ КНОПКИ
Дозволяють вибрати завдання чи сторінки
телетексту.
6. INFO
Відображає інформацію про програму, якщо
вона доступна.
7. OK
Надає доступ до меню усіх каналів чи
вмикає налаштування.
8. Î ï Í ÆКлавіші навігаціїу меню.
9. EXIT
Дозволяє вийти з меню.
10. ПРОГРАМА (P) +/Дозволяє перемикати на наступний
чи попередній канал.
11. КНОПКИ З ЦИФРАМИ
Дозволяють вибрати канал, сторінку
або налаштування.
12. ПОПЕРЕДНІЙ КАНАЛ
Дозволяє повернутися до каналу, який
переглядали перед тим.
13. PROGRAM LIST
Відображає список каналів.
14. ВИМКНУТИ ЗВУК
Вимикає і вмикає звук.
15. ГУЧНІСТЬ ( )+/Збільшує і зменшує рівень гучності.
18. TELETEXT
Вмикає і вимикає телетекст.
19. ПОДВІЙНИЙ ЕКРАН
Функція недоступна.
UK-8
16. MENU
Вмикає і вимикає меню.
17. SMART MODE
Дозволяє перемикати між налаштуваннями
“інтелектуального” зображення і звуку.
Початок роботи
Розмір
екрана
телевізора
(дюйми/
см)
Тип VESAСпеціальні
сумісного
інструкції
настінного
кронштейна
(міліметри)
DDПримітка
Щоб отримати інформацію щодо
монтування підставки, див. Короткий
посібник з використання.
19 дюймів/
48 см
З можливістю
регулювання
100 x 100
3.1
22 дюйми/
56 см
У цьому розділі подана інформація про
встановлення телевізора, і він доповнює
Короткий посібник з використання.
Розташування телевізора
Перш ніж розташовувати телевізор,
необхідно прочитати і зрозуміти інструкції
з безпеки, подані у розділі 1.1, та врахувати
таке:
•
Ідеальна відстань для перегляду
телевізійних програм – втричі більша
розміру екрана.
•
Розташуйте телевізор так, щоб світло
не падало на екран.
•
Перед тим, як розташувати телевізор,
під’єднайте до нього потрібні пристрої.
3.2
Настінне кріплення
телевізора
BBПОПЕРЕДЖЕННЯ
Настінне кріплення телевізора повинні
виконувати лише кваліфіковані
працівники. Компанія Koninklijke Philips
Electronics N.V. не несе відповідальності
за неналежне монтування, що може
призвести до нещасного випадку чи
травмування.
Крок 1. Придбання VESA-сумісний
настінний кронштейн
Залежно від розміру екрана телевізора,
придбайте один з таких настінних
кронштейнів:
20 дюймів/
51 см
26 дюймів/
66 см
Немає
З можливістю
регулювання
100 x 200
Крок 2. Під’єднання кабелів
Під’єднайте кабель антени, кабель живлення
та інші пристрої до роз’ємів на задній панелі
телевізора, як описано у подальших розділах.
Крок 3. Кріплення VESA-сумісного
настінного кронштейна до телевізора
BBПОПЕРЕДЖЕННЯ
Для кріплення VESA-сумісного
настінного кронштейна до телевізора
використовуйте лише болти (M4 для
усіх 19-дюймових, 20-дюймових,
22‑дюймових і 26-дюймових моделей)
та фіксатори, які додаються. Болти, які
додаються, відповідають вазі телевізора;
фіксатори, як додаються, призначені для
зручності зберігання кабелів.
DDПримітка
Для деяких VESA-сумісного настінного
кронштейна, може знадобитися
відділити монтажну плату від настінного
кронштейна для зручності у встановленні.
Див. документацію до VESA-сумісного
настінного кронштейна щодо подальших
вказівок.
UK-9
UK
3.
3.3
Під’єднання кабелю
антени
Під’єднайте зовнішню антену чи кабельну
мережу до роз’єму TV (75Ω) на задній
панелі телевізора.
BBПопередження:
Телевізор слід під’єднувати до джерела
змінного, а не постійного струму.
Якщо штекер від’єднався від кабелю,
у жодному разі не вмикайте його
в розетку, оскільки існує небезпека
ураження електричним струмом.
DDПримітка
Цей малюнок подано лише для довідки.
Розташування роз’єму живлення
відрізняється, залежно від моделі
телевізора.
3.5
Роз’єм для антени (75 OHM - VHF / UHF /
кабелю) можна використовувати для
під’єднання зовнішньої антени чи іншого
устаткування, обладнаного модулятором
(записуючий відеопристрій, супутниковий
приймач та ін.).
Встановлення батарей
у пульт дистанційного
керування
1. Зніміть кришку батарейного відсіку на
тильній стороні пульта дистанційного
керування.
2. Вставте дві батареї, які додаються
(розміру AAA, типу LR03). Перевірте, чи
позначення + і – на батареї відповідають
позначенням всередині відсіку.
Радимо не під’єднувати інше обладнання
(записуючий відеопристрій, супутниковий
приймач та ін.) до телевізора на початку
користування, щоб не ускладнювати
процес налаштування додатковими діями.
Під’єднуйте пристрої після налаштування
каналів.
3.4
Під’єднання кабелю
живлення
Увімкніть кабель живлення в розетку.
UK-10
3. Встановіть кришку на місце.
Заходи безпеки під час використання
батарей:
•
Використовуйте лише батареї вказаного
типу.
•
Не використовуйте нові і старі батареї
одночасно.
•
Не використовуйте акумуляторні батареї.
•
Уникайте контакту батарей з надмірним
теплом, не кидайте їх у вогонь, не
заряджайте і не відкривайте їх. Це може
призвести до витікання електроліту чи
вибуху.
•
Якщо пульт дистанційного керування
не використовують його впродовж
тривалого часу, вийміть з нього батареї.
3.6
Увімкнення/вимкнення
чи перехід у режим
очікування
Під час першого увімкнення телевізора
перевірте, чи належним чином під’єднано
кабель живлення. Коли все буде готово,
увімкніть живлення (якщо вмикач наявний),
а тоді натисніть кнопку POWER на бічній
панелі телевізора.
Увімкнення телевізора з режиму
очікування
Якщо індикатор режиму очікування
світиться (червоним світлом), натисніть
кнопку . ЖИВЛЕННЯ на пульті
дистанційного керування.
UK
•
Перемикання телевізора у режим
очікування
•
Натисніть кнопку . ЖИВЛЕННЯ
на пульті дистанційного керування.
Телевізор все ще під’єднано до джерела
живлення, проте рівень споживання
електроенергії низький.
Вимкнення телевізора
•
Натисніть кнопку POWER на бічній
панелі телевізора.
UK-11
4.
Встановлення
каналів
4.1
Початкове налаштування
Під час першого увімкнення телевізора
з’являється меню Installation. Параметр
Country виділено.
4.2
Сортування каналів
Меню Rearrange дозволяє змінювати
порядок каналів, присвоювати імена чи
перейменовувати канали, видаляти канали
і встановлювати список вибраних каналів.
Виконайте вказівки внизу екрана.
Rearrange
Return
Sel ect progarm
Swap with program
Program name
Delete program
Favourite program
02
__
CC02
02
Enter program number: Digit keys
Отримання доступу до меню Rearrange
1. За допомогою кнопок Í або Æ виберіть
країну. Виберіть країну, у якій Ви
перебуваєте, чи країну, канали мовлення
якої Ви хочете отримувати, якщо живете
поруч з кордоном цієї країни.
2. Натисніть кнопку Î, а тоді за
допомогою кнопок Í або Æ виберіть
мову.
3. Натисніть кнопку ï, щоб вибрати пункт
Automatic search.
4. Натисніть OK, щоб розпочати пошук.
З’явиться меню Auto installation та
індикатори виконання завдання.
DDПримітка
Автоматичне налаштування триває кілька
хвилин. Не закривайте меню, поки не
з’явиться повідомлення про завершення
налаштування.
5. Щоб присвоїти ім’я чи перейменувати
або видалити канали, натисніть кнопку
OK і виконайте відповідні дії. В іншому
випадку, натисніть EXIT, щоб вийти.
1. Натисніть кнопку MENU і виберіть
меню Installation > Rearrange.
Зміна номера каналу
1.
Виберіть параметр Select program
в меню Rearrange
2. За допомогою кнопок P +/-, Í і Æ чи
кнопок з цифрами виведіть на екран
номер каналу, який слід перемістити.
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
можливість Swap with program.
4. За допомогою кнопок P +/-, Í і Æ або
кнопок з цифрами введіть номер, який
слід присвоїти каналу.
5. Натисніть OK.
Зміна імені каналу
1. Виберіть параметр Select program
в меню Rearrange.
2. За допомогою кнопок P +/-, Í і Æ чи
кнопок з цифрами виведіть на екран
номер каналу, ім’я якого слід змінити.
• За допомогою кнопок Í або Æ
виберіть символи.
• За допомогою кнопок Î і ï виберіть
літеру, число чи символ.
UK-12
• Натисніть кнопку Æ , щоб перейти
до наступного символу. Максимальна
кількість символів, яку може містити
ім’я, – шість.
• Натисніть OK, щоб підтвердити.
Видалення каналу
1. Виберіть параметр Select program
в меню Rearrange.
2. За допомогою кнопок P +/-, Í і Æ чи
кнопок з цифрами виведіть на екран
номер каналу, який слід видалити.
3. Виберіть пункт Delete program
і натисніть OK.
Визначення списку вибраних каналів
4.3
Автоматичне встановлення
програм
Після попереднього налаштування можна
виконати пошук і зберегти усі активні
програми за один раз.
1. Натисніть MENU і виберіть пункт
Installation > Auto installation.
2. Натисніть OK, щоб ввести налаштування
пункту Country.
Installation
Return
Auto installation
Manual installation
Rearrange
Input settings
Preferences
...
...
...
...
...
2. За допомогою кнопок P +/-, Í і Æ чи
кнопок з цифрами виведіть на екран
номер каналу, яий слід додати до списку
вибраних.
3. Виберіть пункт Favourite program
і натисніть OK. До списку можна
додати шість вибраних каналів.
4. Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
DDПримітка
Щоб знайти програми, яких бракує,
виберіть пункт Other замість Country.
3. За допомогою кнопок Î ,ï, Í або Æ
виберіть країну, у якій ви перебуваєте,
чи іншу країну, програми якої ви хочете
отримувати, якщо проживаєте поблизу
її кордонів.
4. Натисніть OK для підтвердження.
З’явиться меню Auto installation.
5. Виберіть пункт Automatic search
і натисніть кнопку OK, щоб розпочати
автоматичний пошук.
DDПримітка
Автоматичний пошук триває кілька
хвилин.
6. Після завершення автоматичного
налаштування натисніть кнопку OK,
щоб переглянути програми, або натисніть
EXIT, щоб вийти.
UK-13
UK
1. Виберіть параметр Select program
в меню Rearrange.
4.4
Встановлення каналів
вручну
Канали, які не було збережено під час
початкового налаштування, можна
встановити вручну. Це може знадобитися під
час налаштування каналів кабельної мережі.
Отримання доступу до меню Manual
installation
1. Натисніть кнопку MENU і виберіть
пункт Installation > Manual
installation.
Встановлення каналів вручну
1. Виберіть підменю Standard в меню
Manual installation.
2. За допомогою кнопок Í або Æ виберіть
стандарт для Вашої країни.
Manual installation
Return
Standard
UK...
Reception
Cable...
Frequency
05712 Mhz
Program search
CC02
Fine tuning
Store on number
02
Program name
CC02
Decoder
1
Teletext charset
Choose your standard, then select reception.
3. Виберіть пункт Reception і за
допомогою кнопок Í або Æ виберіть
спосіб прийому каналів (за допомогою
антени чи кабельної мережі).
4. Виберіть пункт Program search і за
допомогою кнопок Í або Æ виберіть
канал. Коли канал буде знайдено,
з’явиться зображення. Частота
поточної програми відображається під
параметром Frequency.
5. Якщо зображення нечітке, виконайте
налаштування. Виберіть пункт Fine
tuning і за допомогою кнопок Í або Æ
виконайте налаштування.
6. Виберіть пункт Program name і змініть
ім’я таким чином:
UK-14
• За допомогою кнопок Í або Æ
виберіть символи.
• За допомогою кнопок Î і ï виберіть
літеру, число чи символ.
• Натисніть кнопку Æ , щоб перейти
до наступного символу.
• Натисніть OK, щоб підтвердити.
7. Якщо канал закодовано, під’єднайте
декодер до роз’єму EXT 1.
Виберіть можливість Decoder
і натисніть OK, а тоді за допомогою
кнопок Í або Æ встановіть позначку.
8. Виберіть можливість Teletext char. set
і за допомогою кнопок Í або Æ виберіть
набір символів для відображення
телетексту на цьому каналі.
Доступні такі набори символів:
•
Західноєвропейський
•
Східноєвропейський
•
Грецький
•
Російський - Болгарський
•
Російський - Український
•
Російський - Білоруський • Арабський
9. Виберіть можливість Store on number
і за допомогою кнопок з цифрами
введіть номер, присвоєний каналу
(наприклад, для BBC1 введіть 01). Натисніть OK.
DDПримітка.
Під час зміни значення в меню
Manual installation можливість
Store on number починає миготіти. Щоб підтвердити зміну, виберіть
можливість Store on number і натисніть
OK. Якщо не підтвердити зміну,
її буде скасовано після зміни каналів
чи переходу у режим очікування.
10. Щоб знайти інші канали, повторіть дії,
згадані вище.
DDПримітка
•
Для кабельних мереж, щоб виконати
пошук каналів, яких бракує, виберіть
замість країни у списку країн пункт
Other . Тоді виберіть пункт Automatic
update в меню Auto installation.
•
Для подальшого налаштування:
• Функція Automatic update дозволяє
налаштувати щойно знайдені канали
або будь-які канали, яких бракує чи
які неправильно налаштовано.
UK
• Функція Automatic search
використовується для налаштування
каналів після початкового
налаштування (наприклад, після
переїзду). Ця дія видаляє усі
попередньо збережені канали.
Щоб налаштувати новий канал, краще
скористайтеся меню Automatic
update або Manual installation.
UK-15
5.
5.1
Користування
телевізором
•
Натисніть кнопку
+ або - на пульті
дистанційного керування.
Перемикання каналів
•
Натисніть кнопку VOLUME + або - на
•
Натисніть номер (1 to 99) або кнопку
P +/- на пульті дистанційного керування.
•
Натисніть кнопку PROGRAM +/- на
бічній панелі телевізора.
5.2
Отримання доступу до
списку вибраних каналів
Інформацію щодо визначення списку
вибраних каналів див. у розділі Визначення
списку вибраних каналів.
Отримуйте доступ до вибраних каналів
натисненням кнопки P +/- на пульті
дистанційного керування.
1. Натисніть кнопку SMART MODE
на пульті дистанційного керування.
2. Виберіть параметр PR+/PR- keys.
3. За допомогою кнопок Í або Æ виберіть
пункт Favourites.
Щоб скасувати цей параметр, виберіть пункт
All programs в меню PR+/PR- keys.
DDПримітка.
Відсутні у списку канали можна вибрати
за допомогою кнопок з цифрами на
пульті дистанційного керування чи
кнопок PROGRAM +/- на телевізорі.
5.3
•
Отримання доступу до
аудіовідеопрограм
Натисніть кнопку SOURCE на
пульті дистанційного керування, щоб
перемикати між аудіовідеопрограмами.
Виберіть з-поміж таких пунктів: TV,
EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3,
EXT 2-YPbPr, HDMI, PC.
UK-16
5.4
Регулювання гучності
бічній панелі телевізора.
•
Натисніть кнопку ВИМКНУТИ ЗВУК
на пульті дистанційного керування, щоб
вимкнути звук. Щоб увімкнути звук,
натисніть кнопку ВИМКНУТИ ЗВУК
ще раз.
5.5
Відображення інформації
про стан
У режимі перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку INFO на пульті
дистанційного керування, щоб відобразити
номер та ім’я каналу, час і тип звуку. Якщо
встановлено пункт Turn-off timer, символ
вказує на час, який залишився до вимкнення
телевізора.
У режимі ПК натисніть кнопку INFO
на пульті дистанційного керування, щоб
відобразити час, тип звуку, джерело вхідного
сигналу і роздільну здатність. Якщо
встановлено пункт Turn-off timer, символ
вказує на час, який залишився до вимкнення
телевізора.
Після увімкнення телевізора чи під час
перемикання каналів відображається ім’я
і номер каналу.
DDПримітка
Якщо увімкнути пункт Program number
в меню Preferences, номер каналу
відображатиметься постійно.
5.6
Відображення списку
каналів
1. Щоб відобразити список каналів,
натисніть кнопку PROGRAM LIST
на пульті дистанційного керування.
Список каналів містить до 11 сторінок
і показує ім’я і номер кожного
каналу. На останній сторінці подано
перелік пристроїв, під’єднаних до
аудіовідеороз’ємів.
Список з’являється на сторінці
каналу чи аудіовідеопрограми, які Ви
переглядаєте в даний момент. Канал чи
аудіовідеопрограма, які Ви переглядаєте,
позначаються символом.
2. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
канал і натисніть OK.
3. Перегортайте сторінки за допомогою
кнопок Í або Æ.
UK
4. Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
UK-17
6.
Додаткові
можливості
користування
телевізором
6.1
Налаштування параметрів
звуку
Отримання доступу до меню звуку
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Overview > Sound.
З’явиться меню Sound.
кнопок Íабо Æ виберіть параметр зі
списку.
•
Auto Volume Level: Підтримує
однаковий рівень звуку для всіх каналів.
За допомогою кнопок Í або Æ виберіть
параметр зі списку.
Регулювання тону
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть пункт
Overview > Sound.
2. Виберіть пункт Tone control і натисніть
кнопку OK, щоб відобразити меню.
Mожна вибрати попередньо встановлені
налаштування і власні налаштування за
допомогою графічного еквалайзера.
Пропонуються такі налаштування:
2. Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
3. Виберіть пункт Return і натисніть
кнопку OK, щоб повернутись до меню
Overview.
Опис параметрів звуку
•
Tone control: Надає доступ до меню
Tone control (детальніше див. нижче).
•
Sound type: За допомогою кнопок Í
або Æ виберіть тип звуку зі списку.
DDПримітка
Доступні можливості залежать від
програми, яку Ви переглядаєте.
•
Balance: За допомогою кнопок Í або
Æ збалансуйте звук між лівим і правим
гучномовцями.
•
Incredible Surround: Додає більшої
глибини та об’єму звуку. За допомогою
UK-18
Використання функції Smart Sound
1. За допомогою кнопок Í або Æ виберіть
налаштування зі списку для програми,
яку переглядаєте: Personal/Speech/
Music/Movie/Multimedia.
Пункт Personal зберігає налаштування
графічного еквалайзера.
Доступ до списку попередньо встановлених
налаштувань звуку можна отримати,
натиснувши кнопку SMART MODE на
пульті дистанційного керування, вибравши
параметр Smart Sound і вибравши
одне з налаштувань зі списку. Вибір
буде застосовано до всіх каналів та
аудіовідеопрограм.
Налаштування діапазону частоти
Графічний еквалайзер має п’ять діапазонів
частоти. Налаштуйте кожен діапазон по
черзі.
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть пункт
Overview > Sound > Tone control >
Frequency range.
3. За допомогою кнопок Î і ï налаштуйте
кожен діапазон.
2. Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
4. Повторіть ті самі дії, щоб налаштувати
інші діапазони частоти. Натисніть OK,
щоб підтвердити.
3. Виберіть пункт Return і натисніть
кнопку OK, щоб повернутись до меню
Overview.
DDПримітка
Під час налаштування графічного
еквалайзера з’являється пункт Personal
в меню Smart Sound і налаштування
буде збережено як нові власні
налаштування.
Опис параметрів зображення
6.2
Налаштування параметрів
зображення
•
Smart Picture:
За допомогою кнопок Í або Æ виберіть
налаштування зі списку для програми, яку
переглядаєте: Personal/Vivid/Standard/
Movie/
Power saver.
•
Personal містить значення, вибрані для
пунктів Brightness, Colour, Contrast
і Sharpness.
Доступ до списку попередньо
встановлених налаштувань можна
отримати, натиснувши кнопку SMART
MODE на пульті дистанційного
керування. Виберіть можливість Smart
Picture і виберіть одне з попередньо
встановлених налаштувань зі списку.
Вибір буде застосовано до всіх
каналів. Слід вибрати попередньо
встановлені налаштування для кожної
аудіовідеопрограми.
Налаштуйте параметри відповідно до
Ваших вподобань, типу програми, яку
Ви переглядаєте, та навколишнього
освітлення. Під час зміни налаштувань
вибраний параметр відображається на
екрані, що дозволяє бачити зміни. Загальне
меню з’явиться знову, якщо вибрано іншу
можливість чи минув час для внесення змін.
Отримання доступу до меню
зображення
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть пункт
Overview > Picture.
З’явиться меню Picture.
DDПримітка
Режим Smart mode недоступний
у режимі VGA(PC).
•
Brightness, Colour, Contrast, Tone,
Sharpness: Налаштуйте ці параметри
за допомогою кнопок Í або Æ.
•
Noise reduction: Покращує якість
зображення, якщо сигнал слабкий. За
UK-19
UK
2. За допомогою кнопок Í або Æ виберіть
діапазон частоти.
допомогою кнопок Í або Æ виберіть
параметр зі списку.
•
Other settings
Other settings: Надається доступ до
таких параметрів.
Return
Film mode
Dynamic Contrast
NTSC tint
Automatic format
У режимі VGA доступні такі функції:
• Auto-adjustment: Натисніть OK,
щоб автоматично налаштувати такі
функції: Phase, Clock, Vertical
position і Horizontal position.
• Phase, Clock: За допомогою кнопок
Í або Æ налаштуйте ці параметри,
щоб покращити якість зображення.
• Vertical position: За допомогою
кнопок Í або Æ пересувайте
зображення у вертикальному
напрямку.
• Horizontal position: За допомогою
кнопок Í або Æ пересувайте
зображення у горизонтальному
напрямку.
Picture
Return
Brightness
Contrast
Tone
Auto-adjustment
Phase
Clock
Vertical position
Horizontal position
Other settings
Normal
...
2. Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
3. Виберіть пункт Return і натисніть
кнопку OK, щоб повернутись до меню
Picture.
Опис параметрів меню Other settings
•
...
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Overview > Picture > Other
settings.
З’явиться меню Other settings.
Film mode: розпізнає фільми,
які транслюються, і покращує якість
зображення для фільмів. За допомогою
кнопок Í або Æ виберіть параметр зі
списку.
DDПримітка
Параметр Automatic вибрано за
замовчуванням. Ця функція доступна
лише для певних аудіовідеоджерел.
•
Інші параметри зображення
Dynamic Contrast: За допомогою
кнопок Í або Æ виберіть значення
On або Off.
DDПримітка
Ця функція недоступна для режиму
VGA (PC).
•
NTSC tint: За допомогою кнопок Í
або Æ налаштуйте відтінок зображення.
DDПримітка
Ця функція доступна лише для
аудіовідеоджерел NTSC.
•
Automatic format: автоматично
застосовує відповідний формат до
зображення. Встановіть позначку,
натиснувши OK, або за допомогою
кнопок Í або Æ увімкніть цю функцію.
DDПримітка
UK-20
Automatic...
Off
6.3
Встановлення годинника
і таймерів
Можна встановити час і запрограмувати
автоматичне вимкнення і увімкнення
телевізора за таймером.
Встановлення часу
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Overview > Features > Time.
З’явиться меню Time.
2. Виберіть параметр Time reference .
Програмування таймера вимкнення
Можна встановити час переходу телевізора
у режим очікування чи проміжок часу,
після завершення якого телевізор перейде
в режим очікування.
Встановлення проміжку часу, після
завершення якого телевізор перейде
у режим очікування
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Overview > Features > Time >
Sleep timer.
З’явиться меню Sleep timer.
Time
Time
Return
Sleep timer
Time reference
Time
Wake up timer
Wake up time
Wake up program
Turn off timer
Turn off time
виконати ще раз. Увімкніть канал, який
має таку інформацію, щоб перевірити,
чи налаштування правильне.
UK
Ця функція доступна лише для певних
аудіо/відеоджерел.
Присутня не у всіх моделях телевізора.
0 0 :4 5
-1 2 :0 7
Once...
1 1 :1 2
3
Once...
1 1 :1 1
3. Встановіть час в один з таких способів.
• З каналу з підтримкою телетексту:
увімкніть канал, який підтримує
режим телетексту. Якщо на каналі
доступна інформація про час, вона
відобразиться за кілька секунд.
• Вручну: виберіть пункт Time і за
допомогою кнопок Í або Æ введіть
поточний час. З’явиться індикація - в меню Time reference.
DDПримітка
У разі від’єднання живлення (від’єднання
телевізора від мережі чи короткого
замикання), налаштування часу, введене
вручну, буде втрачено. Налаштування слід
Return
Sleep timer
Time reference
Time
Wake up timer
Wake up time
Wake up program
Turn off timer
Turn off time
0 0 :4 5
-1 2 :0 7
Once...
1 1 :1 2
3
Once...
1 1 :1 1
2. За допомогою кнопок Í або Æ
встановіть проміжок часу, після
завершення якого телевізор автоматично
перейде в режим очікування. (Максимум
4 години, з 5-хвилинними інтервалами).
3. Щоб вимкнути цю функцію, виберіть Off.
Встановлення часу переходу телевізора
в режим очікування
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Overview > Features >Time >
Turn off timer.
2. За допомогою кнопок Í або Æ виберіть
пункт Once або Daily. Виберіть пункт
Off, щоб вимкнути цю функцію.
UK-21
3. Виберіть пункт Turn off time.
• можна використовувати усі функції,
як звичайно;
4. За допомогою кнопок Í, Æ або
кнопок з цифрами введіть час переходу
телевізора в режим очікування.
• можна перемкнути телевізор у режим
очікування. У такому разі функцію
Wake up timer буде вимкнено
для відповідного дня;
Програмування таймера увімкнення
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Overview > Features >Time >
Wake up timer.
2. За допомогою кнопок Í або Æ виберіть
пункт Once або Daily. Виберіть пункт
Off, щоб вимкнути цю функцію.
Time
Return
Sleep timer
Time reference
Time
Wake up timer
Wake up time
Wake up program
Turn off timer
Turn off time
0 0 :4 5
-1 2 :0 7
Once...
1 1 :1 2
3
Once...
1 1 :1 1
3. Виберіть пункт Wake up time.
4. За допомогою кнопок Í, Æ чи кнопок
з цифрами введіть час увімкнення
телевізора з режиму очікування.
• якщо канал, вибраний в меню,
заблоковано, щоб отримати до нього
доступ, слід ввести код.
6.4
Використання функції
батьківського контролю
Можна встановити PIN-код і обмежити
доступ до телевізійних програм у такий
спосіб:
•
запобігти доступу до каналів та/або
аудіовідеопрограм;
•
запобігти змінам налаштувань таймерів
вимкнення і увімкнення;
•
запобігти доступу до меню встановлення,
щоб попередити налаштування каналів
без Вашої згоди.
Отримання доступу до меню Parental
control
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Features > Parental control.
5. Виберіть пункт Wake up program.
Встановлення PIN-code
6. За допомогою кнопок Í, Æ чи кнопок
з цифрами введіть номер каналу для
відображення в разі увімкнення за
таймером.
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Features > Parental control >
PIN code.
7. Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
2. За допомогою кнопок з цифрами на
пульті дистанційного керування введіть
4-значний код. Номери на екрані
з’являються у вигляді зірочок.
8. Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ
на пульті дистанційного керування,
щоб перемкнути телевізор в режим
очікування.
Якщо за допомогою пульта
дистанційного керування не
виконуватиметься жодних операцій,
телевізор автоматично увімкнеться
у встановлений час. Після увімкнення
телевізора:
UK-22
Parental control
Parental control
Return
Select program
Lock program
Lock front panel
Lock time
Lock installation
PIN code
Return
Select program
Lock program
Lock front panel
Lock time
Lock installation
PIN code
----
02
----
Define a PIN code: Digit keys
DDПримітка
Вибирайте легкий для
запам’ятовування код.
DDПримітка
Якщо увімкнено функцію батьківського
контролю, слід ввести PIN-код, щоб
отримати доступ до меню Parental
control.
Скидання PIN-code
Або ж скористайтеся головним кодом 0711,
щоб скинути PIN-код.
Блокування каналу або
аудіовідеопрограми
DDПримітка Ця функція доступна лише,
якщо встановлено PIN-код. Щоб
переглянути заблоковані канал або
аудіовідеопрограму, спробуйте отримати
до нього/неї доступ і виконайте вказівки
на екрані. Після переходу телевізора
у режим очікування блокування буде
застосовано знову.
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Features > Parental control >
Select program.
2. За допомогою кнопок Í, Æ або
кнопок з цифрами виберіть канал, який
слід заблокувати. Натисніть кнопку
Í або Æ щоб отримати доступ до
аудіовідеопрограм.
3. За допомогою кнопок Í або Æ
встановіть позначку у полі Lock
program.
Щоб розблокувати канал або
аудіовідеопрограму:
• Введіть код, щоб перейти до меню
Parental control.
• Виберіть параметр Lock program.
• За допомогою кнопок Í або Æ
зніміть позначку.
• Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
Блокування кнопок на телевізорі
DDПриміткa
Ця функція доступна лише, якщо
встановлено PIN-код. Для управління
телевізором потрібен пульт
дистанційного керування.
Parental control
Return
Select program
Lock program
Lock front panel
Lock time
Lock installation
PIN code
02
----
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
UK-23
UK
3. Щоб підтвердити, введіть код ще раз.
пункт Features > Parental control >
Lock front panel.
2. За допомогою кнопок Í або Æ
встановіть позначку у полі.
Щоб розблокувати кнопки:
• Введіть код, щоб перейти до меню
Parental control.
• Виберіть параметр Lock front panel.
• За допомогою кнопок Í або Æ
зніміть позначку.
• Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
• Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
Блокування меню встановлення
DDПримітки Ця функція доступна лише,
якщо встановлено код. Якщо ця функція
увімкнена, щоб отримати доступ до
меню Installation, слід ввести PIN-код.
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Features > Parental control >
Lock installation.
2. За допомогою кнопок Í або Æ
встановіть позначку у полі.
Блокування меню налаштування часу
DDПриміткa
Ця функція доступна лише, якщо
встановлено код. Якщо ця функція
увімкнена, щоб отримати доступ до
меню Time, слід ввести PIN-код.
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Features > Parental control >
Lock time.
2. За допомогою кнопок Í або Æ
встановіть позначку у полі.
02
----
Щоб розблокувати меню Time:
• Введіть PIN-код, щоб перейти до
меню Parental control.
• Виберіть параметр Lock time.
• За допомогою кнопок Í або Æ
зніміть позначку.
UK-24
02
----
Щоб розблокувати меню Installation:
• Введіть код, щоб перейти до меню
Parental control.
• Виберіть параметр Lock installation.
Parental control
Return
Select program
Lock program
Lock front panel
Lock time
Lock installation
PIN code
Parental control
Return
Select program
Lock program
Lock front panel
Lock time
Lock installation
PIN code
• За допомогою кнопок Í або Æ
зніміть позначку.
• Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
Налаштування телевізора відповідно
до власних вподобань
6.5
10 хвилин, за умови якщо він не отримає
жодного сигналу на вибраний канал чи
аудіовідеопрограму. Щоб увімкнути цей
режим, натисніть кнопку Í, Æ або OK
і встановіть позначку у полі.
Встановлення вподобань
Якщо вподобання налаштовано, вони
діятимуть, доки їх не змінити.
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Installation > Preferences.
З’явиться меню Preferences.
Preferences
Return
Program number
Language
Maximum TV volume
Power Savings Mode
English.
Налаштування вхідних
аудіовідеосигналів
Можна налаштувати телевізор відповідно
до під’єднаного обладнання.
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
пункт Installation > Input settings.
З’явиться меню Input settings.
Display program number permanently or not
Tick the box: </> keys
UK
2. Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
3. Виберіть пункт Return і натисніть
кнопку OK, щоб повернутись до меню
Installation.
Опис вподобань
•
•
Program number: Дозволяє постійно
відображати номер каналу, який Ви
переглядаєте. Щоб увімкнути цю
функцію, натисніть кнопку Í, Æ або OK
і встановіть позначку у полі.
Щоб налаштувати аудіовідеосигнали,
використовуйте екранні повідомлення
і подальші вказівки.
•
Language: За допомогою кнопок Í або
Æ виберіть мову меню.
• За допомогою кнопок Î і ï виберіть
літеру, число чи символ.
DDПримітка
Мову буде застосовано відразу після
налаштування.
•
•
Maximum TV volume: Дозволяє
встановити максимальний рівень гучності.
Встановіть рівень гучності за допомогою
кнопок Í або Æ. Щоб прослухати рівень
гучності, який Ви щойно налаштували,
натисніть кнопку OK і утримуйте її
впродовж кількох секунд.
Power Savings Mode: Якщо цей режим
увімкнено, телевізор автоматично
перейде у режим очікування через
EXT 1 name:
Якщо потрібно, змініть ім’я таким чином: • Натисніть кнопку Æ, щоб вибрати
пункт EXT 1_ _ _ .
• Натисніть кнопку Æ , щоб перейти до
наступного символу.
• Повторіть ті самі дії, щоб задати ім’я.
Натисніть OK, щоб підтвердити.
•
EXT 1 video input: За допомогою
кнопок Í або Æ виберіть тип
відеосигналу, який передається
обладнанням, під’єднаним до роз’єму
EXT 1. Виберіть RGB, якщо після
UK-25
під’єднання ігрової консолі не
відображається зображення.
•
•
•
•
EXT 2-CVBS name: Якщо потрібно,
змініть ім’я, як описано для пункту
EXT 1 name. Замініть EXT 1_ _ _ на
EXT 2_ _ _.
EXT 3 name: Якщо потрібно, змініть
ім’я, як описано для пункту EXT 1
name. Замініть EXT 1_ _ _ на
EXT 3_ _ _.
EXT 2-YPbPr name: Якщо потрібно,
змініть ім’я, як описано для пункту
EXT 1 name. Замініть EXT 1_ _ _ на
EXT 2_ _ _.
HDMI name: Якщо потрібно, змініть
ім’я, як описано для пункту EXT 1
name. Замініть EXT 1_ _ _
на HDMI_ _.
•
PC name: Якщо потрібно, змініть ім’я,
як описано для пункту EXT 1 name.
Замініть EXT 1_ _ _ на PC_ _ _.
•
Натисніть EXIT, щоб закрити меню.
Виберіть пункт Return і натисніть
кнопку OK, щоб повернутись до меню
Installation.
6.6
Користування телетекстом
Телетекст доступний у багатьох країнах під
різними іменами (TOP Text, Fastext, FLOF
text, Videotext). Послуга телетексту надається
безкоштовно каналами телевізійного
мовлення. Ця послуга забезпечує справжнє
багатство інформації, доступної у будьякий час, а саме інформації про погоду,
результати спортивних змагань, новини,
ігри та ін. Інформація представлена на
сторінках або організована за темами,
позначеними кольором на екрані. Ви можете
отримати доступ до цієї інформації, просто
натискаючи кольорові кнопки на пульті
дистанційного керування.
SOURCE
TELETEXT
DUAL I-II
SMART
Отримання доступу до телетексту
1. Натисніть кнопку TELETEXT на пульті
дистанційного керування. З’явиться
сторінка з покажчиком.
2. Щоб вибрати сторінку за допомогою
пульта дистанційного керування: • Введіть номер сторінки за допомогою
кнопок з цифрами. • Натисніть кнопку P +/-, щоб
переглянути наступну або попередню
сторінку. • Натисніть кольорову кнопку, щоб
вибрати один з кольорових пунктів
внизу екрана.3.
3. Щоб вимкнути телетекст, натисніть
кнопку TELETEXT ще раз.
Вибір підсторінок телетексту
Сторінка телетексту може містити кілька
підсторінок. Якщо поточна сторінка містить
підсторінки, номер сторінки відображається
у зеленому кольорі.
1. Натисніть кнопку TELETEXT на пульті
дистанційного керування.
2. Виберіть сторінку телетексту.
3. За допомогою кнопок Í або Æ увійдіть
у режим безпосереднього доступу до
підсторінки. Дисплей виглядає так:
185 0001.
4. Введіть чотиризначний номер (напр. 003),
щоб вибрати підсторінку.
5. Або натисніть P +/-, щоб прогортати усі
підсторінки.
Навігація сторінками телетексту
У вікні навігатора за допомогою кнопок Î
і ï виберіть одну з таких функцій:
UK-26
•
•
Зупинка
Інформація поширюється на кілька
підсторінок, які відображаються одна
за одною. Щоб зупинити прокрутку
підсторінки, виберіть пункт STOP
•
і натисніть OK. Натисніть кнопку OK
ще раз, щоб почати прокрутку знову
Щоб відобразити субтитри, увімкніть
телетекст і введіть номер сторінки, яка
відображає субтитри. Коли сторінку буде
знайдено, на екрані з’являться субтитри.
Через кілька секунд навігатор зникне.
Щоб знову його відобразити, натисніть
кнопку TELETEXT.
Приховані відповіді
Щоб відобразити приховані
відповіді (наприклад, у грі), виберіть ?
і натисніть OK.
- Натисніть OK ще раз, щоб приховати
відповіді.
•
•
Для цього відкрийте відповідну
сторінку-сповіщення і виберіть режим
підсторінки. Замість номера підсторінки
введіть час (наприклад, 1705 для 17:05)
і натисніть кнопку EXIT. Сторінка
зникне і з’явиться знову у визначений
час, якщо Ви не змінюватимете канали
і не вимкнете телевізор.
Масштабування
Виберіть
і натисніть OK: один
раз, щоб збільшити верхню частину
зображення, двічі, щоб збільшити
нижню частину зображення, тричі,
щоб повернутись до нормального
відображення.
•
Інші функції телетексту
Прямий доступ
Жовта і синя кнопки на пульті
дистанційного керування забезпечують
безпосередній доступ до сторінок,
номери яких відображаються у жовтому
і синьому кольорі внизу екрана.
Змішаний режим відображення
Виберіть і натисніть OK. Телетекст
відображатиметься лише у правій
половині екрана. Перемикайте між
режимом відображення на весь екран
і змішаним режимом відображення за
допомогою кнопкиTELETEXT.
Сторінка-сповіщення
В деяких країнах (Іспанії, Бенілюксі та ін.)
можна встановити час відображення
певних сторінок телетексту.
- Натисніть кнопку MENU, піктограма
? зміниться на C у вікні навігатора.
Тоді за допомогою кнопок Í або Æ
виберіть набір символів (інформацію
про усі доступні набори символів див.
на стор. 14).
•
Субтитри
Деякі канали забезпечують субтитри
для певних програм. Номери
відповідних сторінок вказані на сторінці
з покажчиком телетексту.
Якщо вибрано пункт STOP, і символ
змінив колір, це означає, що підсторінки
відсутні.
•
Новини
Коли буде виявлено нове повідомлення,
у вікні навігатора піктограма
зміниться на N . Виберіть її і натисніть
OK, щоб відобразити інформацію.
У разі оновлення вмикається функція
телетексту, і відображається нова
інформація.
•
Fastext (FLOF)
Смуга, яка відображається внизу екрана
у режимі телетексту Fastext, розділена
на кольорові секції. Кольори означають
посилання на певні теми. Щоб отримати
UK-27
UK
DDПримітка
Для 20-дюймових моделей натисніть
кнопку MENU у текстовому режимі,
щоб активувати такі чотири піктограми.
доступ до теми, натисніть кольорову
кнопку на пульті дистанційного
керування.
•
TOPtext
У режимі ТOPtext відображаються
жовта і синя смуги внизу сторінки. Синя
смуга відображає тему, доступ до якої
можна отримати натисненням синьої
кнопки. Тоді наступна тема з’явиться
у синій секції.
Жовта смуга відображає статтю, доступ
до якої можна отримати натисненням
жовтої кнопки. Тоді наступна стаття
з’явиться у жовтій секції.
Натисніть кнопку EXIT, щоб вийти
з режиму телетексту.
UK-28
Технічні
характеристики
Значення роздільної здатності, які
підтримуються
•
Комп’ютерні формати
Роздільна Частота
здатність
оновлення
640 x 480 60 Гц
800 x 600 60 Гц
1024 x 768 60 Гц
DDПримітки
Модель 20PFL3403 підтримує лише
формат 640x480 60 Гц.
•
Відеоформати
Роздільна здатність
480i 480p 576i 576p 720p 50 Гц, 1080i 50 Гц, Частота
оновлення
60 Гц
60 Гц
50 Гц
50 Гц
60 Гц
60 Гц
Під’єднання
•
Вихід для навушників (стерео
міні-роз’єм)
•
ДЛЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ АНТЕНИ
•
EXT 3: S-VIDEO
•
EXT 2: YPbPr/CVBS, входи Audio L/R.
•
EXT 1 (SCART): Audio L/R, входи/виходи
CVBS, RGB
•
VGA (PC)
•
HDMI
•
VGA AUDIO: Вхідний аудіо міні-роз’єм.
Живлення
•
Мережа живлення: 100-240 В змінного
струму (±10%).
•
Споживання енергії в робочому режимі
і режимі очікування: Див. технічні
характеристики на сторінці www.philips.
com
•
Навколишня температура: 5ºC - 35ºC.
DDПримітки Модель 20PFL3403 підтримує
лише формат 480i 60 Гц, 480p 60Hz, 576i
50Hz i 576p 50Hz.
Тюнер / Прийом / Передача
•
Вхід для антени: 75 Ом, коаксіальний
(IEC75).
•
Телевізійна система: PAL BG,D/K,I SECAM L’/L
Пульт дистанційного керування
•
Батареї: 2 шт. розміру AAA (тип LR03)
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Щоб отримати детальну
інформацію щодо технічних характеристик виробу, відвідайте сторінку
www.philips.com/support.
UK-29
UK
7.
8.
Усунення
несправностей
Порожній екран в режимі VGA(PC)
•
Можливо, телевізор не може розпізнати
роздільну здатність комп’ютера.
Встановіть найкращу роздільну здатність
або іншу стандартну роздільну здатність
комп’ютера.
•
Перевірте під’єднання.
Деякі несправності телевізора можна
вирішити за допомогою інформації, поданої
далі.
Немає зображення і звуку
1. Перевірте, чи працює запобіжник або
автоматичний вимикач.
2. Під’єднайте інший електричний пристрій
до розетки, щоб перевірити, чи вона
працює або увімкнена.
Шуми та перешкоди
•
3. Штекер не увімкнено у розетку до кінця.
4. Перевірте джерело сигналу.
Колір відсутній
1. Змініть систему кольору.
• Перевірте під’єднання антени.
Виконайте точне налаштування
каналу.
2. Налаштуйте насиченість кольорів.
3. Увімкніть інший канал. Можливо,
програма отримується у чорно-білих
кольорах.
Пульт дистанційного керування
не працює
1. Замініть батареї.
• Увімкніть інший канал.
• Можливо, сталася помилка мовлення.
Запалення
•
2. Батареї не встановлено належним чином.
3. Не під’єднано кабель живлення.
Немає зображення, звук нормальний
1. Налаштуйте рівень яскравості
і контрастності.
2. Можливо, сталася помилка мовлення.
3. Змініть систему звуку.
4. Можливо, сталася помилка мовлення.
Хвилі на зображенні
•
Зазвичай хвилі створюють такі пристрої,
як машини, лампи денного світла і сушки
для волосся. Щоб зменшити перешкоди,
відрегулюйте антену.
UK-30
З’являються чорні точки або
горизонтальні смуги, або зображення
тремтить. Їх зазвичай спричиняють
перешкоди, які створюють системи
запалення машин, неонові лампи,
електродрилі чи інше електричне
обладнання.
Фантомні зображення
•
Нормальне зображення, звук відсутній
1. Натисніть кнопку VOLUME +, щоб
збільшити рівень гучності.
2. Гучність вимкнено, натисніть кнопку
MUTE, щоб увімкнути звук.
Якщо антена розташована у зоні
слабкого прийому сигналу, зображення
може містити шуми. Якщо сигнал
надто слабкий, можливо, знадобиться
встановити спеціальну антену, щоб
покращити прийом сигналу.
• Налаштуйте положення й орієнтацію
кімнатної/зовнішньої антени.
Фантомні зображення виникають
в результаті проходження телевізійним
сигналом двох шляхів. Один – прямий
шлях, і інший відображається від високих
будівель, пагорбів чи інших об’єктів.
Зміна напрямку або положення антени
може покращити прийом сигналу.
Радіоперешкоди
•
Ці перешкоди призводять до хвиль
або діагональних смуг на зображенні,
а в окремих випадках, до втрати
контрастності зображення. Знайдіть
і усуньте джерело радіоперешкод.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
72-E340MS-X401K
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising