Philips | 46PFL5805H/12 | Owner's Manual | Philips РК-телевізор 40PFL5805H/12 User manual

Philips РК-телевізор 40PFL5805H/12 User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
UK Посібник користувача
40PFL6605H
32PFL6605H
40PFL6505H
32PFL6505H
40PFL6405H
32PFL6405H
46PFL5805H
40PFL5805H
52PFL5605H
46PFL5605H
40PFL5605H
40PFL5605K
32PFL5605H
42PFL5405H
37PFL5405H
32PFL5405H
32PFL3805H
32PFL3705H
UK
2
1
2
Початок роботи
4
Телепосібник
Важливо
Розташування телевізора
Основні характеристики
Доступ до детальнішої інформації
4
9
13
15
16
Користування телевізором
17
Загальний огляд
17
Елементи керування та індикатори
на бічній панелі
17
Пульт дистанційного керування 18
Основні меню телевізора
20
Перегляд телевізійних програм 22
Перегляд вмісту під'єднаного
пристрою
25
Використання функції Ambilight
25
3
Додаткові можливості
користування телевізором
Налаштування телевізора
Зміна параметрів зображення та
звуку
Зміна параметрів каналів
Встановлення каналів
Зміна мовних параметрів
Зміна інших параметрів
Оновлення програмного
забезпечення
Перевстановлення каналів
телевізора
6
27
Користування телетекстом
27
Вибрані канали
28
Використання ЕДП
28
Використання таймерів
та блокувань
29
Використання субтитрів
30
Доступ до мультимедійних файлів 30
Використання функції Scenea
32
Універсальний доступ
32
4
5
34
7
8
Під'єднання телевізора
44
Першочергові з'єднання
Про кабелі
Огляд роз'ємів телевізора
Під’єднання інших пристроїв
Під'єднання інших пристроїв
Використання функції Philips
Easylink
Використання CAM-модуля
44
44
46
48
54
Усунення несправностей
63
Контактна інформація
Основні неполадки телевізора
Проблеми з телеканалами
Проблеми із зображенням
Проблеми зі звуком
Проблеми зі з'єднанням HDMI
Проблеми зі з'єднанням USB
Проблеми із підключенням
комп'ютера
63
63
64
64
64
65
65
Технічні дані
66
Загальний огляд
Потужність і прийом
Дисплей і звук
Роздільна здатність дисплея
Мультимедіа
Під'єднання
Розміри
66
66
66
66
67
67
68
Покажчик
69
58
61
65
34
36
37
39
40
41
43
UK
3
Українська
Зміст
1 Початок
роботи
Телепосібник
Пульт дистанційного керування
Відкривання або закривання головного
меню .
З головного меню можна переходити до
під'єднаних пристроїв, налаштувань
зображення і звуку та інших потрібних
функцій.
Налаштування гучності.
Відкривання або закривання меню
огляду .
Перемикання телеканалів.
UK
4
З меню огляду можна перейти до
телетексту, списку каналів або
електронного довідника програм (ЕДП)*.
*ЕДП доступний не у всіх країнах.
Українська
Відкривання або закривання меню
параметрів .
У меню параметрів знаходяться зручні
можливості налаштування того, що зараз
відображається на екрані.
Відкривання або закривання меню
власних налаштувань .
З меню власних налаштувань можна
перейти до ряду налаштувань, які часто
використовуються.
Назад
.
Повернення до попереднього телеканалу
або меню. Натисніть і утримуйте для
повернення до телеперегляду.
Червона кнопка
Вибір присвоєної їй функції, доступ до
цифрових інтерактивних телевізійних
послуг* або перегляд телевізійних
демо-кліпів.
*Доступно лише у деяких моделях.
UK
5
Зелена кнопка
Блакитна кнопка
Вибір присвоєної їй функції або параметрів
економії енергії.
Вибір присвоєної їй функції або
відкривання віджетів*.
*Доступно лише у деяких моделях.
Детальніше про пульт дистанційного
керування див. у розділі Довідка >
Користування телевізором > Пульт ДК >
Огляд (cтор. 18).
Крім того, знайти відповідь на потрібне
запитання можна в розділі Шукати...
Натисніть , щоб вибрати наступний
розділ Телепосібника.
Жовта кнопка
Вибір присвоєної їй функції.
UK
6
Детальніше про меню, які часто
використовуються:

головне меню

меню огляду

меню параметрів

меню власних налаштувань
У головному меню можна вибрати
джерело для перегляду, наприклад
телеканал або фільми з під'єднаного
DVD-програвача чи USB-накопичувача.
Для додаткових налаштувань можна
також додати новий пристрій або
відкрити меню [Налаштування].
Українська
Меню телевізора
З меню огляду можна перейти до
телетексту, списку каналів або
електронного довідника програм (ЕДП)*.
*ЕДП доступний не у всіх країнах.
UK
7
У меню параметрів можна вибрати
налаштування того, що зараз на екрані.
Наприклад, під час перегляду канал можна
позначити як вибраний.
У меню власних налаштувань
можна
швидко налаштувати параметри
Ambilight*, зображення і звуку.
Можна вибрати параметри зображення,
які ідеально підходять для фільмів, ігор
або музики. Або ж можна змінити формат
зображення на екрані. Або навіть змінити
налаштування об'ємного звуку
гучномовців телевізора.
*Доступно лише у деяких моделях.
Знайти відповідь на потрібне питання
можна також у розділі Шукати...
Натисніть , щоб вибрати наступний
розділ Телепосібника.
UK
8
Під’єднання інших пристроїв
Під'єднуйте DVD-програвачі, програвачі
дисків Blu-ray або ігрові консолі за
допомогою з'єднання HDMI.
З'єднання HDMI забезпечує найкращу
якість зображення і звуку.
У разі під'єднання до цього телевізора
іншого пристрою, додайте його через
головне меню.
Натисніть
> [Додати пристрої] і
виконайте вказівки на екрані.
Переконайтеся, що вибрано правильний
роз'єм ТВ, до якого під'єднано пристрій.
Детальніше див. у розділі Довідка >
Користування телевізором > Основні
меню телевізора > Додавання пристроїв
(cтор. 21).
Якщо до телевізора під'єднати пристрій із
підтримкою EasyLink (HDMI-CEC), його
буде автоматично додано до головного
меню.
Відкрийте головне меню і виберіть
піктограму щойно доданого пристрою.
Детальніше див. у розділі Довідка >
Під'єднання телевізора> Використання
системи Philips EasyLink (cтор. 58).
Телемовлення стандарту високої
чіткості (HD)
Можна переглядати програми стандарту
High Definition (HD) із якістю зображення
високої чіткості.
Під час перегляду програм, які не
підтримують стандарт HD, якість
зображення буде такою ж, як і якість
зображення традиційних телевізорів.
На екрані телевізора можна переглядати
відеовміст якості HD з таких джерел:

програвача дисків Blu-ray,
під'єднаного за допомогою кабелю
HDMI, із диском Blu-ray;

DVD-програвача з підвищенням
якості відео, під'єднаного за
допомогою кабелю HDMI, із
DVD-диском;

бездротової передачі HD-вмісту
(DVB-T MPEG4);

цифрового HD-приймача,
під'єднаного за допомогою кабелю
HDMI, із HD-вмістом від оператора
кабельного або супутникового
телебачення;

каналу HD-вмісту у мережі DVB-C;

ігрової HD-консолі (наприклад, X-Box
360 або PlayStation 3), під'єднаної за
допомогою кабелю HDMI, із грою у
форматі HD
Українська
У розділі Довідка > Під'єднання телевізора (cтор. 44) можна на прикладі ілюстрацій
дізнатися, як під'єднувати типові пристрої, наприклад:
Відеокліп стандарту HD
Для перевірки вражаючої чіткості та
якості зображення HD TV можна
подивитись відеокліп стандарту високої
чіткості High Definition із головного меню.
Натисніть
> [Налаштування] >
[Перегляд демонстраційних роликів] (на
другій сторінці меню налаштування).
Для отримання детальнішої інформації
зверніться до дилера.
Список каналів HD та їх постачальників у
своїй країні див. на веб-сайті
www.philips.com/support у розділі із
запитаннями, що часто задаються.
Важливо
Вітаємо!
NonPu blish
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво
просимо до клубу Philips! Щоб уповні
скористатися підтримкою, яку пропонує
Philips, зареєструйте свій телевізор на
веб-сайті www.philips.com/welcome.
Безпека
NonPu blish
Перед тим, як використовувати телевізор,
прочитайте та зрозумійте всі інструкції.
Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок
недотримання інструкцій, гарантійні
зобов'язання не будуть застосовуватись.
UK
9
Ризик ураження електричним струмом чи
пожежі!
Слідкуйте, щоб на телевізор не потрапив
дощ чи вода. Не ставте посудини з
рідиною, такі як вази, поблизу телевізора.
Якщо на чи в телевізор пролито рідину,
негайно від'єднайте телевізор від розетки.
Зверніться до служби підтримки клієнтів
Philips, щоб перевірити телевізор перед
використанням.

Ніколи не вставляйте предмети у
вентиляційні чи інші отвори
телевізора.

Під час повертання телевізора
уникайте натягу кабелю живлення
Натяг кабелю живлення може
призвести до ослаблення з'єднання і
викликати появу іскор.

Ніколи не розташовуйте телевізор,
пульт дистанційного керування чи
батареї поблизу відкритого вогню
або інших джерел тепла, включаючи
прямі сонячні промені. Для
запобігання поширенню вогню
тримайте свічки або інший вогонь
подалі від телевізора, пульта
дистанційного керування або
батарей.
Ризик короткого замикання або пожежі!

Слідкуйте, щоб пульт дистанційного
керування або батареї не
контактували з дощем, водою або
надмірним теплом.

Не докладайте зусиль, користуючись
штепселем. Пошкоджений штепсель
може стати причиною появи іскор
або пожежі.
UK
10
Ризик травмування користувача або
пошкодження телевізора!

Щоб підняти чи перенести телевізор,
який важить понад 25 кг, потрібно
двоє осіб.

У випадку монтування телевізора на
підставку, використовуйте тільки
підставку, що додається. Надійно
прикріпіть підставку до телевізора.
Ставте телевізор на пласку рівну
поверхню, що може витримати вагу
телевізора та підставки.

У випадку монтування телевізора на
стіні, використовуйте тільки настінне
кріплення, що може витримати вагу
телевізора. Прикріпіть настінне
кріплення до стіни так, щоб воно
могло витримати як вагу телевізора,
так і свою власну вагу. Компанія
Koninklijke Philips Electronics N.V. не
несе відповідальності за неналежне
настінне кріплення, яке спричинило
нещасний випадок або травмування
користувача.

Перед тим як під'єднувати телевізор
до розетки, перевірте, чи напруга в
ній відповідає значенню,
надрукованому з тильної сторони
телевізора. Ніколи не під'єднуйте
телевізор до розетки, якщо значення
напруг різняться.
Ризик травмування для дітей!
Дотримуйтесь цих заходів безпеки, щоб
запобігти падінню телевізора і
травмуванню дітей:

Ніколи не ставте телевізор на
поверхню, покриту тканиною або
іншим матеріалом, за який можна
потягнути.

Слідкуйте, щоб жодна частина
телевізора не звисала над краєм
поверхні, на якій його встановлено.

Не ставте телевізор на високі меблі
(наприклад, книжкову шафу), якщо
меблі і телевізор не прикріплені до
стіни або не знаходяться на
відповідній підставці.
Попереджайте дітей про те, що
залазити на меблі, намагаючись
дотягнутися до високо розміщеного
телевізора, - небезпечно.
Ризик перегрівання!

Не розміщуйте телевізор в
обмеженому просторі. Навколо
телевізора завжди має бути вільний
простір не менше 10 см для
забезпечення належної вентиляції.
Слідкуйте, щоб штори або інші
предмети не закривали вентиляційні
отвори телевізора.
Ризик травмування, пожежі або
пошкодження кабелю живлення!

Ніколи не ставте телевізор або
будь-які предмети на кабель
живлення.

Щоб можна було легко від'єднати
кабель живлення телевізора від
розетки, слідкуйте, щоб доступ до неї
завжди був вільний.

Коли від'єднуєте кабель живлення,
завжди тягніть за штекер, а не за
кабель.

Перед грозою від'єднуйте телевізор
від розетки та антени. Під час грози
не торкайтеся жодних частин
телевізора, кабелю живлення або
кабелю антени.
Ризик пошкодження слуху!
Уникайте прослуховування гучного звуку в
навушниках або протягом тривалого часу.
Низькі температури
Якщо телевізор перевозиться за
температури нижче 5°C, розпакуйте його
і зачекайте, поки він нагріється до
кімнатної температури, перш ніж
підключати його до електромережі.
Догляд за екраном



Чистіть телевізор і корпус м'якою
вологою ганчіркою. Ніколи не
використовуйте для телевізора
розчини, такі як алкоголь, хімікати
або побутові миючі засоби.
Щоб уникнути деформацій та
вигоряння кольору, витирайте краплі
якомога швидше.
Уникайте нерухомих зображень
наскільки це можливо. Нерухомими
зображеннями є зображення, які
залишаються на екрані протягом
тривалого періоду часу. До
нерухомих зображень належать
екранні меню, чорні смуги,
відображення часу тощо. Якщо
необхідно користуватися ними,
зменште контрастність і яскравість
екрана, щоб не пошкодити його.
Завершення терміну експлуатації
NonPu blish
Виріб виготовлено з високоякісних
матеріалів і компонентів, які можна
переробити і використовувати повторно.
Позначення у вигляді перекресленого
контейнера для сміття на виробі означає,
що на цей виріб поширюється дія
Директиви Ради Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему
розділеного збору електричних і
електронних пристроїв.
NonPu blish


Існує ризик пошкодити екран
телевізора! Не торкайтесь, не
притискайте, не тріть і не вдаряйте
екран будь-якими предметами.
Перед тим, як чистити, від'єднайте
телевізор від електромережі.
UK
11
Українська

Заходи щодо захисту довкілля
Цей телевізор отримав нагороду
European Union Ecolabel за
характеристики, що сприяють
збереженню довкілля.
Телевізор, що отримав нагороду Ecolabel,
має енергозберігаючі функції.
Чиніть відповідно до місцевих норм і не
викидайте старі пристрої зі звичайним
побутовим сміттям. Належна утилізація
старого пристрою допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров'я людей.
Виріб містить батареї, які відповідають
Європейським Директивам 2006/66/EC і
які не можна утилізувати зі звичайними
побутовими відходами. Дізнайтеся про
місцеву систему розділеного збору
батарей, оскільки належна утилізація
допоможе запобігти негативному впливу
на навколишнє середовище та здоров'я
людей.
UK
12
Для доступу до енергозберігаючих
налаштувань під час телеперегляду
натисніть на пульті дистанційного
керування зелену кнопку.
Ці енергозберігаючі налаштування
включають:

Енергозберігаючі параметри
зображення: Для використання
певних параметрів зображення для
економії енергії натисніть зелену
кнопку і виберіть розумне
налаштування [Екон. енерг.]

Сенсор зовнішньої підсвітки: Для
економії енергії вбудований сенсор
зовнішньої підсвітки знижує рівень
яскравості екрана телевізора
відповідно до оточуючого
освітлення.

Вимкнення екрана: Вимкнення
дисплея телевізора. Інші функції,
зокрема звук, продовжують
працювати у звичайному режимі.
Вимкнення екрана заощаджує
енергію, якщо за допомогою
телевізора потрібно лише прослухати
звук.
Детальніше див. розділ Налаштування
телевізора > Зміна інших параметрів >
Енергозберігаючі налаштування (cтор.
40).
Завдяки нашим зусиллям, спрямованим на
збереження довкілля, цей телевізор
отримав нагороду European Ecolabel.
Детальнішу інформацію про споживання
енергії в режимі очікування, гарантійні
умови, запасні частини та утилізацію цього
телевізора див. на веб-сайті Philips для
своєї країни www.philips.com.
Інформація щодо завершення терміну
експлуатації
Щоб дізнатися про належну утилізацію
цього телевізора та батарей, див. розділ
Початок роботи > Важлива інформація >
Завершення терміну експлуатації (cтор.
11).
Використання замка Kensington
NonPu blish
На нижній панелі телевізора знаходиться
захисний роз'єм Kensington.
Придбайте замок від крадіжок Kensington
(не входить у комплект) для захисту
телевізора від крадіжки.
Ми постійно дбаємо про зменшення
впливу своїх споживчих товарів на
довкілля. Ми працюємо над питаннями
впровадження новітніх технологій для
збереження довкілля, зменшення кількості
шкідливих речовин, економії енергії,
надання вказівок щодо завершення
терміну експлуатації та утилізації виробів.
Розташування телевізора
Настінне кріплення
NonPu blish
Для монтажу телевізора потрібно
придбати відповідне кріплення. За
поданим нижче списком підберіть тип
настінного кронштейна, який потрібно
придбати, відповідно до розміру екрана
телевізора:
81 см / 32 дюйма: 200 мм x 200 мм, M6
81 см / 32 дюйма: 200 мм x 300 мм, M6
(лише для PFL6XX5)
94 см / 37 дюймів: 300 мм x 200 мм, M6
UK
13
Українська
Вбудовані енергозберігаючі
налаштування

Низький рівень споживання енергії
в режимі очікування: Провідна у
своєму класі та вдосконалена схема
живлення знижує споживання енергії
телевізора до найнижчого рівня, не
перешкоджаючи функціональності
телевізора в режимі очікування.

Спеціальний перемикач живлення:
Вимкнення живлення телевізора за
допомогою спеціального перемикача
живлення, що знизу телевізора.

Вдосконалена система розподілу
ресурсів: Вдосконалена система
розподілу ресурсів цього телевізора
забезпечує найефективніше
споживання енергії. Щоб перевірити,
як користувацькі параметри
телевізора впливають на споживання
енергії, натисніть
і виберіть
[Налаштування] > [Перегляд
демонстраційних роликів] > [Active
Control].
102 см / 40 дюймів: 200 мм x 200 мм, M6
107 см / 42 дюйма: 300 мм x 200 мм, M6
117 см / 46 дюймів: 300 мм x 300 мм, M8
132 см / 52 дюйма: 300 мм x 300 мм, M8
Попередження: дотримуйтесь усіх
інструкцій, які додаються до кріплення
телевізора. Компанія Koninklijke Philips
Electronics N.V. не несе відповідальності
за неналежне настінне кріплення, яке
спричинило нещасний випадок або
травмування користувача.
Для 32-дюймових та 40-дюймових
телевізорів
Перед тим як примонтувати телевізор до
стіни, визначте потрібну довжину гвинта.
Щоб визначити довжину гвинта, слід
додати товщину настінного кріплення до
довжини гвинта, яка вказана на малюнку.
Щоб запобігти пошкодженню кабелів і
роз'ємів, слідкуйте, щоб відстань від
задньої панелі телевізора до стіни
становила не менше 5,5 см.
Для 32-40 дюймових телевізорів (лише
для PFL6XX5):
Перед тим як примонтувати телевізор до
стіни, визначте потрібну довжину гвинта.
Щоб визначити довжину гвинта, слід
додати товщину настінного кріплення до
довжини гвинта, яка вказана на малюнку.
UK
14
Для 37-42 дюймових телевізорів
Перед тим як примонтувати телевізор до
стіни, визначте потрібну довжину гвинта.
Щоб визначити довжину гвинта, слід
додати товщину настінного кріплення до
довжини гвинта, яка вказана на малюнку.
Встановлення
NonPu blish




Перед тим як розташовувати
телевізор, прочитайте усі заходи
безпеки. Див. Початок роботи >
Важлива інформація > Безпека
(cтор. 9).
Телевізор слід розташовувати так,
щоб світло не потрапляло на екран.
Оптимальна відстань для перегляду
телевізора становить три розміри
екрана по діагоналі. Наприклад, якщо
розмір екрана телевізора по діагоналі
становить 46 дюймів (116 см),
ідеальна відстань для перегляду –
приблизно 3,5 м (138 дюймів) від
екрана.
Коли Ви сидите, очі повинні
знаходитися на рівні середини
екрана.
Основні характеристики
РК-дисплей Full HD
Цей телевізор має РК-дисплей повної
високої чіткості (HD), який підтримує
максимальну роздільну здатність
стандарту HD 1920 x 1080p.
Цей дисплей пропонує неперевершене
зображення прогресивної розгортки без
мерехтіння та з оптимальною яскравістю і
чудовими кольорами.
Світлодіодна підсвітка* дисплея
забезпечує виняткову контрастність
зображення та водночас виняткову
економію енергії.
*Примітка. Деякі моделі мають лише
флуоресцентну підсвітку дисплея.
Детальніше про виріб див. на веб-сайті
www.philips.com/support.
Для перегляду HD-вмісту на екрані
телевізора спочатку потрібно під'єднати
джерело HD-вмісту, інакше якість
зображення буде така сама, як і на
екранах звичайних телевізорів. Див.
Початок роботи > Перегляд телевізора
HD > Вміст Full HD.
Ambilight
NonPu blish
Ambilight – це технологія освітлення, яка
забезпечує потік світла від задньої панелі
телевізора на стіну. Ця інноваційна
технологія автоматично налаштовує колір
і яскравість світла відповідно до
зображення на екрані.
Це створює неймовірне враження від
перегляду. Світло також зменшує
напруження очей, забезпечуючи
спокійніший перегляд.
Див. Користування телевізором >
Використання Ambilight.
UK
15
Українська
Для 46 дюймових та 52 дюймових
телевізорів
Перед тим як примонтувати телевізор до
стіни, визначте потрібну довжину гвинта.
Щоб визначити довжину гвинта, слід
додати товщину настінного кріплення до
довжини гвинта, яка вказана на малюнку.
Цифровий телевізійний сигнал
NonPu blish
Крім сигналів звичайного аналогового
телевізійного мовлення, телевізор може
приймати сигнали цифрового наземного
телебачення (DVB-T). Якщо це доступно,
телевізор може також приймати сигнали
цифрового кабельного (DVB-C),
цифрового супутникового телебачення
(DVB-S: підтримується окремими
моделями) та цифрові радіосигнали.
DVB (Digital Video Broadcasting) – цифрове
мовлення, що забезпечує кращу якість
зображення та звуку. Деякі станції
цифрового телевізійного мовлення також
пропонують для каналів стандарту DVB
аудіосупровід та/або телетекст кількома
мовами.
ЕДП
Електронний довідник програм (ЕДП) - це
екранний довідник, доступний для
цифрових каналів. ЕДП дозволяє:

Переглядати список цифрових
телепрограм, які транслюються

Переглядати, які програми йтимуть
найближчим часом

Групувати програми за жанром

Встановити нагадування про початок
програми

Встановити вибрані канали ЕДП
Примітки.

ЕДП доступний не у всіх країнах.

Детальніше про ЕДП див.
Користування перевагами телевізора
> Використання ЕДП (cтор. 28).
Multimedia
NonPu blish
Переглядайте і відтворюйте власні
мультимедійні файли (фотографії, музику
та відео) через роз'єм USB на бічній
панелі телевізора.
Див. Користування перевагами
телевізора > Доступ до мультимедійних
файлів (cтор. 30).
UK
16
Доступ до детальнішої
інформації
На екрані
NonPu blish
Зараз Ви читаєте екранний посібник
користувача. У цьому посібнику подано
всю інформацію, потрібну для
встановлення і використання цього
телевізора.
Викликати посібник користувача можна за
допомогою пункту [Довідка] в головному
меню.
Переходячи до виконання вказівок,
тимчасово закрийте посібник користувача,
натиснувши
на пульті дистанційного
керування. Відкрити посібник користувача
на тій самій сторінці можна за допомогою
пункту [Довідка] у головному меню.
В Інтернеті
NonPu blish
В Інтернеті доступна PDF-версія цього
посібника користувача, яку можна
роздрукувати. Вона містить найновішу
інформацію та детальне пояснення
функцій, чого немає в цьому екранному
посібнику користувача.
Отримати доступ до PDF-версії та до
іншої інформації про виріб, включно з
оновленням програмного забезпечення та
відповідями на запитання, що часто
задаються, можна на веб-сайті
www.philips.com/support.
Загальний огляд
У цьому розділі стисло описані основні
елементи керування та функції телевізора.
Елементи керування та
індикатори на бічній
панелі
1.
+/- : Збільшення або зменшення
гучності. У головному меню ці кнопки
дозволяють пересуватися горизонтально.
2.
(Дім): Доступ до головного меню.
Натисніть ще раз для активації дії в
головному меню.
3. P/CH +/- : Перехід до наступного або
попереднього каналу. У головному меню
ці кнопки дозволяють пересуватися
вертикально.
4.
(Ambilight): Увімкнення або
вимкнення функції Ambilight. Увімкнення
або вимкнення розслаблюючого світла в
режимі очікування телевізора. Доступно
лише у деяких моделях.
5. Живлення: Увімкнення ("|") або
вимкнення телевізора ("o").
1. Індикатор режиму очікування/сенсор
пульта дистанційного керування.
UK
17
Українська
2 Користування
телевізором
Пульт дистанційного
керування
Загальний огляд
NonPu blish
1.
(Режим очікування): Перемикає
телевізор у режим очікування, якщо він
увімкнений. Вмикає телевізор, якщо він
перебуває в режимі очікування.
2. (Дім): Доступ до головного меню.
3. (Огляд): Доступ до меню огляду для
вибору списку телеканалів, електронного
довідника програм і телетексту.
4.
(Кнопки навігації): Навігація в
меню і вибір пунктів.
5.
(Попередній/Наступний):
Перемикання каналів. Також гортання
сторінок меню, перехід у списку доріжок,
альбомів чи папок.
6.OK: Підтвердження введення або
вибору.
UK
18
7.
(Перегляд): Доступ до меню
власних налаштувань.
8.
(Параметри): Доступ до параметрів,
що стосуються поточної дії або вибраного
пункту.
9.+/- (Гучність) та (Вимкнення звуку):
Збільшення або зменшення гучності;
вимкнення або відновлення звуку.
10. Кольорові кнопки: Вибір завдання або
параметрів. Не підтримується у режимі
MHEG.
11.0-9 (Кнопки з цифрами): Вибір каналу
або налаштування.
12. (Формат зображення): Вибір
формату зображення.
13. (Субтитри): *Увімкнення або
вимкнення субтитрів.
14. (Задня панель): *Повернення до
попереднього меню. Натисніть і
утримуйте для повернення до
телеперегляду.
*Не підтримується у режимі MHEG.
Відкрийте кришку батарейного відсіку на
задній частині пульта дистанційного
керування та вставте батареї (тип
AAA-LR03-1,5 В або CR2032-3 В).
Полюси "+" та "-" на батареях мають
збігатися з позначками "+" та "-"
всередині відсіку.
Якщо Ви не плануєте користуватися
пультом дистанційного керування
протягом тривалого часу, батареї слід
вийняти. Утилізуйте батареї відповідно до
директив щодо завершення терміну
експлуатації. Див. Початок роботи >
Важлива інформація > Завершення
терміну експлуатації (cтор. 11).
На малюнках показано, як встановлювати
різні види батарей в різні відсіки:
Для пульта дистанційного керування з
батареями типу AAA (полюс до полюса):
Для пульта дистанційного керування з
батареями типу AAA (одна біля одної):
Українська
Батареї
Для пульта дистанційного керування з
батареями типу "таблетка":
UK
19
Використання
NonPu blish
Коли користуєтеся пультом дистанційного
керування, тримайте його поруч із
телевізором, скеровуючи на сенсор
дистанційного керування.
Лінія наведення пульта на телевізор не
повинна блокуватися меблями, стінами чи
іншими предметами. Малюнок нижче
подано лише для прикладу, оскільки
розташування сенсора дистанційного
керування на вашому телевізорі може
відрізнятися:
Для виклику ЕПДК
1. Під час перегляду телепрограми або
вмісту з під'єднаного пристрою натисніть
.
2. Виберіть [Показати клавіші пристрою],
потім натисніть OK.
3. За допомогою Кнопки навігації та OK
виберіть і натисніть потрібну екранну
кнопку.
Основні меню телевізора
Дім
NonPu blish
Швидкий доступ до під'єднаних
пристроїв, налаштувань зображення та
звуку та інших корисних функцій за
допомогою головного меню.
1. Натисніть .
2. Виберіть елемент головного меню і
натисніть OK для переходу до меню.
3. Щоб вийти з головного меню, натисніть
або .
Екранний пульт дистанційного
керування
NonPu blish
Примітка. Доступно, якщо під'єднаний
пристрій сумісний із HDMI-CEC.
Екранний пульт дистанційного керування
(ЕПДК) забезпечує легкий доступ до
функцій, які часто використовуються.
Доступність екранних кнопок залежить
від налаштувань телевізора і функцій
під'єднаного пристрою, сумісного з
HDMI-CEC.
UK
20
Для активації дії виберіть її за допомогою
Кнопки навігації і натисніть OK:

[Довідка]: Перехід до електронного
посібника користувача.

[Перегляд ТВ]: Повернення до
сигналу антени, якщо вибрано інше
джерело сигналу.

[Огляд USB]: Якщо під'єднано
USB-накопичувач, відкривається
оглядач вмісту.

[Scenea]: Перехід до шпалер Scenea.

[Додати пристрої]: Додавання нових
пристроїв до головного меню. Для
перегляду вмісту з нового пристрою
пристрій потрібно додати до
головного меню.
[Налаштування]: Доступ до меню, які
дозволяють змінити параметри
зображення, звуку та інші параметри
телевізора.
Огляд
NonPu blish
Меню огляду забезпечує легкий доступ
до:

електронного довідника програм;

списку телеканалів;

телетексту.
Для доступу до меню огляду під час
телеперегляду натисніть .
1. За допомогою Кнопки навігації
виберіть потрібний пункт:

[Телегід]: Доступ до електронного
довідника програм.

[Список каналів]: Доступ до списку
телеканалів.

[Телетекст]: Доступ до телетексту.
2. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити
вибір.
Перегляд
Натисніть
для виклику меню власних
налаштувань, що містить низку часто
використовуваних параметрів.




[Розумне зображення]: Параметри
зображення, які часто
використовуються.
[Розумний звук]: Параметри звуку,
які часто використовуються.
[Гучномовці]: Налаштування
гучномовців телевізора для керування
через інтерфейс Philips EasyLink.
[Зміщення зображення]:
Налаштування розташування
зображення.
Список каналів
NonPu blish
Список каналів відображає телеканали і
радіостанції, встановлені на телевізорі.
1. Під час телеперегляду натисніть .
2. Виберіть [Список каналів], потім
натисніть OK.
3. Виберіть потрібний канал і натисніть
OK, щоб перейти до цього каналу.
4. Щоб вийти зі списку каналів без
перемикання каналу, натисніть .
Додавання пристроїв
NonPu blish
Під'єднавши пристрій до телевізора, для
легкого доступу до нього додайте цей
пристрій як елемент головного меню.
У головному меню виберіть [Додати
пристрої] і натисніть OK. Виконайте
вказівки на екрані й додайте потрібний
пристрій до головного меню.
Для видалення пункту пристрою з
головного меню виберіть цей пункт,
натисніть
і виберіть [Видалити цей
пристрій]. Натисніть кнопку OK.
Налаштування
NonPu blish
За допомогою меню з панеллю функцій
можна легко викликати:

[Формат зображення]: Зміна
формату зображення.
Пункт головного меню [Налаштування]
дозволяє змінити більшість параметрів
телевізора, включаючи:

параметри зображення або звуку;

встановлення або оновлення
телеканалів;

оновлення програмного
забезпечення телевізора;

інші спеціальні функції
UK
21
Українська

1. У головному меню виберіть
[Налаштування] і натисніть OK.
2. За допомогою Кнопки навігації
виберіть потрібний пункт і натисніть OK:

[Швидке налаштування
зображення/звуку]: Налаштування
параметрів зображення і звуку.

[Параметри ТВ]: Додаткові
параметри зображення і звуку.

[Пошук каналів] або [Пошук
супутникової антени]: Встановлення
каналів антени або супутникової
антени (за наявності).




[Параметри каналів] або [Параметри
супут. антени]: Додаткові параметри
каналів.
[Оновлення \ nпрограмного \
nзабезпечення]: Оновлення
програмного забезпечення
телевізора.
[Параметри прогр. забезп.]:
Додаткові параметри оновлення
програмного забезпечення
телевізора.
[Перегляд демонстраційних
роликів]: Демонстрація спеціальних
функцій, які пропонує телевізор.
Параметри
NonPu blish
У меню параметрів знаходяться зручні
можливості налаштування того, що зараз
відображається на екрані.
1. Натисніть , щоб переглянути доступні
параметри.
2. Для виходу натисніть
ще раз.
UK
22
Перегляд телевізійних
програм
Увімкнення/вимкнення чи
перехід у режим очікування
Увімкнення

Якщо світлодіодний індикатор на
передній панелі не світиться,
встановіть перемикач живлення (1)
внизу на телевізорі у положення "|".

Якщо світлодіодний індикатор на
передній панелі світиться червоним
світлом, натисніть
на пульті
дистанційного керування (2). Крім
того, телевізор можна увімкнути з
режиму очікування, натиснувши
будь-яку клавішу на бічній панелі
телевізора.
Примітки.

Світлодіодний індикатор на передній
панелі не засвічується, коли телевізор
увімкнено.

Телевізор вмикається через деякий
час. У цей час телевізор не
спрацьовуватиме на дію пульта
дистанційного керування або
елементів керування на бічній панелі.
Це нормально.
Хоча телевізор в режимі очікування
споживає дуже мало електроенергії,
енергія все ж продовжує подаватись.
Якщо Ви не користуєтеся телевізором
протягом тривалого часу, вимкніть його,
натиснувши перемикач живлення внизу на
корпусі.
Перемикання каналів
NonPu blish

Натисніть
на пульті
дистанційного керування або P/CH
+/- на бічній панелі телевізора.

Щоб користуватися списком каналів,
натисніть
і виберіть [Список
каналів].
Щоб повернутися до попереднього
увімкненого каналу, натисніть .
За допомогою Кнопки з цифрами
введіть номер каналу.


Перегляд лише аналогових або
цифрових каналів
Для доступу до лише аналогових або
лише цифрових каналів потрібно
відфільтрувати список каналів.
1. У списку каналів натисніть .
2. Виберіть [Вибрати список] >
[Аналоговий] або [Цифровий] і натисніть
OK.
Залежно від того, що вибрано,
доступними стануть лише аналогові або
цифрові канали.
Регулювання гучності
NonPu blish
Збільшення або зменшення рівня
гучності

Натисніть кнопку +/- на пульті
дистанційного керування.

Натисніть кнопку
+/- на бічній
панелі телевізора.
Вимкнення або увімкнення звуку

Щоб вимкнути звук, натисніть кнопку
.

Натисніть кнопку
ще раз, щоб
відновити звук.
Щоб відрегулювати гучність навушників,
скористайтеся меню [Звук]. Детальніше
див. Налаштування телевізора > Зміна
параметрів зображення і звуку > Інші
параметри звуку (cтор. 35).
UK
23
Українська
Перемикання у режим очікування
Натисніть кнопку
на пульті
дистанційного керування. Індикатор на
передній панелі засвітиться червоним
світлом.
Вимкнення
Встановіть перемикач живлення внизу на
телевізорі в положення "o". Телевізор
вимкнеться.
Використання розумних
налаштувань зображення
NonPu blish
Використовуйте меню власних
налаштувань [Розумне зображення] для
доступу до параметрів зображення, які
часто використовуються.
1. Під час телеперегляду натисніть
.
2. Натисніть [Розумне зображення] і
виберіть один із поданих нижче
параметрів:

[Персональні]: Вибір власних
параметрів, встановлених у підменю
[Зображення], що в меню
[Налаштування].

[Яскраві]: Динамічні та яскраві
насичені кольори, ідеальні для
перегляду вдень.

[Справжні]: Налаштування
природного зображення.

[Кіно]: Найкращі параметри для
перегляду фільмів.

[Гра]: Найкращі параметри для ігор.

[Економія енергії]: Параметри, які
найкраще заощаджують енергію.

[Звичайні]: Встановлення параметрів
зображення, які найбільше підходять
до оточення та типу відео.
Стандартні заводські налаштування.

[Фото]: Найкращі параметри для
перегляду фотографій.

[Користувацькі]: Налаштування і
збереження власних параметрів
зображення.
3. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити
вибір.
4. Для виходу натисніть .
Використання розумних
налаштувань звуку
NonPu blish
Використовуйте меню власних
налаштувань [Розумний звук] для доступу
до параметрів звуку, які часто
використовуються.
1. Під час телеперегляду натисніть
.
2. Натисніть [Розумний звук] і виберіть
один із поданих нижче параметрів:
UK
24

[Персональні]: Вибір власних
параметрів, встановлених у підменю
[Звук], що в меню [Налаштування].

[Звичайні]: Встановлення параметрів
звуку, які найбільше підходять до
оточення та типу аудіо.

[Новини]: Використання параметрів
звуку, які ідеально підходять для
мовлення, наприклад новин.

[Фільм]: Використання параметрів
звуку, які ідеально підходять для
перегляду фільмів.

[Гра]: Найкращі параметри для ігор.

[Драма]: Використання параметрів
звуку, які ідеально підходять для
перегляду драм.

[Спортивні ігри]: Використання
параметрів звуку, які ідеально
підходять для перегляду спортивних
подій.
3. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити
вибір.
4. Для виходу натисніть .
Зміна формату зображення
NonPu blish
Змінюйте формат зображення відповідно
до вмісту.
1. Натисніть
.
2. Виберіть потрібний формат зображення
і для підтвердження натисніть OK.
Примітка. Доступ до форматів
зображення можна отримати через меню
власних налаштувань
та меню
[Налаштування].
Можна вибрати такі формати зображення:

[Автозаповнення]: Автоматичне
збільшення зображення до розміру
екрана. Мінімальне спотворення
зображення, видно субтитри.
Несумісний із комп'ютером.

[Автомасштабування]: Автоматично
оптимально збільшує зображення до
розміру екрана без спотворення.
Можуть відображатися чорні смуги.
Несумісний із комп'ютером.

[Супер-масштабування]: Усуває чорні
смуги з боків зображення у форматі
4:3. Несумісний зі стандартом HD
або комп'ютером.
[Кіноформат 16:9]: Масштабує
класичний формат 4:3 до формату
16:9. Не рекомендується для
стандарту високої чіткості чи
комп'ютера.

[Широкий екран]: Розтягує
класичний формат 4:3 до формату
16:9.

[Без зміни масштабу]: Забезпечує
максимальну детальність для роботи
з комп'ютером. Налаштування
доступно лише якщо пункт [Режим
комп'ютера] увімкнено в меню
[Зображення].
Примітки.

Залежно від джерела подачі
зображення деякі формати
зображення можуть бути
недоступними і не відображатися на
екрані.
Перегляд вмісту
під'єднаного пристрою
Використання функції
Ambilight
Українська

Увімкнення функції Ambilight
(Доступно лише у деяких моделях).
Насолоджуйтеся спокійнішим переглядом
і вдосконаленим сприйняттям
зображення. Найкраще для створення
ефекту Ambilight підходить тьмяне
освітлення кімнати.
Увага
Для запобігання слабкому прийому
сигналів інфрачервоних променів пульта
дистанційного керування не ставте
пристрої в межах дії Ambilight.
1. Натисніть кнопку
(Перегляд).
2. Виберіть [Ambilight], потім натисніть
OK.
3. Щоб увімкнути або вимкнути функцію
Ambilight, виберіть [Увімк.] або [Вимк.].
Крім того, щоб увімкнути або вимкнути
функцію Ambilight, на телевізорі можна
натиснути .
Додавання нового пристрою
NonPu blish
Примітки.

Перед переглядом вмісту з
під'єднаного пристрою пристрій
потрібно додати до головного меню.

Пристрої, що підтримують інтерфейс
HDMI ARC, додаються до головного
меню автоматично після під'єднання
до роз'єму HDMI ARC на телевізорі.
1. Під'єднайте і ввімкніть пристрій.
2. Натисніть .
3. Виберіть [Додати пристрої], потім
натисніть OK. Виконуйте вказівки на
екрані.
Перегляд вмісту під'єднаного
пристрою
NonPu blish
1. Натисніть .
2. Виберіть пристрій з головного меню.
3. Для підтвердження вибору натисніть
OK.
UK
25
Налаштування Ambilight
(Доступно лише у деяких моделях).
У меню Ambilight можна вибрати інші
параметри Ambilight.
Під час телеперегляду натисніть
>
[Налаштування] > [Параметри ТВ] >
[Ambilight].
Виберіть параметр для налаштування:

[Динамічне]: Перемикання між
розслаблюючим та динамічним
режимами Ambilight. Доступно, якщо
для Ambilight [Колір] встановлено
значення [Динамічне].

[Яскравість]: Регулювання яскравості
Ambilight.

[Колір]: Вибір попередньо
визначеного кольору.

[Налаштування кольору]:
Встановлення власного кольору
Ambilight. Для доступу до цього
параметра виберіть [Ambilight] >
[Колір] > [Користувацькі].

[Відокремлення]: Регулювання
різниці інтенсивності кольору між
різними сторонами телевізора. Для
отримання динамічної або
рівномірної підсвітки Ambilight цю
функцію слід вимкнути.

[Вимкнення ТВ]: Вибір способу
вимкнення підсвітки Ambilight у разі
вимкнення телевізора.

[Відпочинковий настрій]: Вибір
режиму розслаблюючого світла. Цей
параметр застосовується в разі
ввімкнення розслаблюючого світла в
режимі очікування.

[Відпочинкове світло Scenea]:
Увімкнення або вимкнення
розслаблюючого світла Scenea в разі
увімкнення Scenea.

[Колір стіни]: Вибір кольору
відповідно до кольору стіни. Буде
встановлено такий колір підсвітки
Ambilight, який відповідає кольору
стіни позаду телевізора.
UK
26
Налаштування швидкості реакції
Ambilight
(Доступно лише у деяких моделях).
Перед налаштуванням швидкості реакції
Ambilight натисніть
> [Налаштування]
> [Параметри ТВ] > [Ambilight] > [Колір]
> [Динаміч.].
Встановіть швидкість реакції Ambilight на
появу зображень на екрані.
1. Натисніть кнопку
(Перегляд).
2. Виберіть [Ambilight динамічне], потім
натисніть OK.
3. За допомогою бігунця встановіть
швидкість відповіді Ambilight.
4. Для виходу із панелі з бігунцем
натисніть .
5. Для підтвердження вибору натисніть
OK.
Використання розслаблюючого
світла
(Доступно лише у деяких моделях).
Коли телевізор у режимі очікування,
можна увімкнути функцію Ambilight і
створити в кімнаті ефект розслаблюючого
світла.
Коли телевізор у режимі очікування, на
бічній панелі телевізора натисніть .
Примітка. Для ввімкнення
розслаблюючого світла може знадобитися
понад 5 секунд.
Відомості про те, як вибрати інші кольори
розслаблюючого світла, дивіться в розділі
Користування телевізором >
Використання Ambilight > Налаштування
Ambilight.
Користування
телетекстом
Вибір сторінки
NonPu blish
1. Натисніть .
2. Виберіть [Телетекст], потім натисніть
OK.
3. Виберіть сторінку:

введенням номера сторінки за
допомогою Кнопки з цифрами.

Натисненням
або
для
перегляду наступної чи попередньої
сторінки.

за допомогою Кольорові кнопки
виберіть один із кольорових пунктів.
4. Натисніть , щоб вийти з режиму
телетексту.
Доступ до параметрів телетексту
NonPu blish
1. У режимі телетексту натисніть .
2. Виберіть потрібний параметр:

[Призупинити гортання сторінок] /
[Почати гортання сторінок
телетексту]: Призупинення або
відновлення гортання поточної
сторінки.

[Розділення екрана] /
[Повноекранний режим]: Увімкнення
або вимкнення телетексту в режимі
подвійного екрана, завдяки чому
зображення з поточного каналу або
зовнішнього джерела розміщується
зліва на екрані, а телетекст – справа.

[Огляд табл. сторінок]: Таблиці
сторінок (T.O.P.) телетексту
дозволяють переходити з одного
пункту до іншого без використання
номерів сторінок.

[Збільшити] / [Нормальний огляд]:
Для зручності читання сторінку
телетексту можна збільшити.
Натисніть Кнопки навігації для
переміщення збільшеним екраном.

[Відкриття]: Дозволяє приховати чи
показати приховану інформацію на
сторінці, наприклад, відповіді на
загадки та питання вікторини.

[Гортання підсторінок]:
Автоматичний перехід на
підсторінки, якщо вони доступні.

[Мова]: Перехід на іншу мовну групу
для правильного відображення мови,
якщо ця мова використовує інший
набір символів.
3. Щоб вийти з меню параметрів,
натисніть .
Вибір мови телетексту
Деякі станції цифрового телевізійного
мовлення пропонують телетекст різними
мовами. Можна встановити основну й
додаткову мови.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
каналів] або [Параметри супут. антени]
> [Мови] > [Основний телетекст] чи
[Додатковий телетекст].
3. Виберіть потрібну мову телетексту і
натисніть OK.
Вибір підсторінок
NonPu blish
Одна сторінка телетексту може містити
кілька підсторінок. Ці підсторінки
відображаються на панелі після номера
головної сторінки.
За наявності на сторінці телетексту
натисніть
або
для вибору
підсторінок.
UK
27
Українська
3 Додаткові
можливості
користування
телевізором
Пошук у телетексті
NonPu blish
1. У режимі телетексту натисніть OK, щоб
виділити перше слово або номер.
2. За допомогою Кнопки навігації
перейдіть до слова або номера для
пошуку.
3. Щоб розпочати пошук, натисніть
кнопку OK.
4. Щоб вийти з режиму пошуку,
натискайте , поки слово або номер не
перестануть виділятися.
Використання цифрового
телетексту
NonPu blish
Деякі станції цифрового мовлення
пропонують на своїх цифрових
телевізійних каналах спеціальні послуги
цифрового тексту чи інтерактивні послуги
(наприклад, BBC1).
У режимі цифрового телетексту:

За допомогою Кнопки навігації
виберіть або виділіть пункти.

За допомогою Кольорові кнопки
виберіть потрібний пункт і для
підтвердження або активації
натисніть OK.
Примітка. Послуги цифрового тексту
блокуються, коли мовлення здійснюється
із субтитрами, а [Субтитри] увімкнено.
Див. Користування перевагами
телевізора > Використання субтитрів
(cтор. 30).
Користування телетекстом 2.5
NonPu blish
Телетекст 2.5 пропонує більше кольорів
та покращену графіку порівняно зі
звичайним телетекстом. Якщо телетекст
2.5 передається на певному каналі, він
вмикається автоматично.
Увімкнення або вимкнення Teletext 2.5
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Параметри] > [Телетекст 2.5] >
[Увімк.] або [Вимк.] і натисніть OK.
UK
28
Вибрані канали
Додавання або видалення каналів
NonPu blish
1. Натисніть .
2. Виберіть [Список каналів:], потім
натисніть OK.
3. Натисніть .
4. Виберіть [Позначити як вибране] або
[Зняти позначку вибраного] і натисніть
OK.
Якщо у таблиці каналів з'являється зірочка,
це означає, що відповідний канал було
додано до списку вибраного. Якщо
видалити канал зі списку вибраного,
зірочка зникне.
Вибір списку вибраного
NonPu blish
Якщо вибрано список вибраного, можна
переглядати лише канали зі списку
вибраного або всі канали.
1. У списку каналів натисніть .
2. Виберіть [Вибрати список] > [Вибране]
для відображення каналів у списку
вибраного; або [Все] для відображення
усіх каналів.
3. Для підтвердження вибору натисніть
OK.
Використання ЕДП
Загальний огляд
NonPu blish
Електронний довідник програм (ЕДП) –
це екранний розклад телепрограм,
доступний для цифрових каналів. ЕДП
дозволяє:

Переглядати список цифрових
телепрограм, які транслюються

Переглядати, які програми йтимуть
найближчим часом

Групувати програми за жанром

Встановити нагадування про початок
програми

Встановити вибрані канали телегіда
Примітка. ЕДП доступний не в усіх
країнах.
NonPu blish
1. Натисніть .
2. Виберіть [Телегід], потім натисніть OK.
Параметри ЕДП
NonPu blish
За допомогою меню налаштування
параметрів ЕДП можна налаштовувати
або видаляти нагадування, змінювати дату
та користуватися іншими корисними
параметрами ЕДП. Залежно від станції
телемовлення, ці параметри доступні
лише протягом семи або восьми днів.
1. Перебуваючи в режимі ЕДП, натисніть
кнопку .
2. Натисніть Кнопки навігації та OK, щоб
вибрати і налаштувати один із таких
параметрів:

[Встановити нагадування]:
Встановлення нагадувань про
програму.

[Очистити нагадування]: Очищення
нагадувань про програму.

[Змінити день]: Встановлення дня
для ЕДП. Виберіть [Сьогодні],
[Наступний день] або [Попередній
день].

[Додаткова інформація]: Перегляд
інформації про програму.

[Пошук за жанром]: Пошук
телепрограм за жанром.

[Заплановані нагадування]: Списки
нагадувань про програми.

[Оновити довідник програм]:
Оновлення інформації про програму.
Використання таймерів та
блокувань
Таймер сну
NonPu blish
Таймер сну може перемикати телевізор у
режим очікування через заданий
проміжок часу. Під час роботи таймера
телевізор завжди можна вимкнути раніше
або перевстановити таймер сну.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Параметри] > [Таймер
вимкнення].
3. Щоб встановити таймер вимкнення,
натисніть Кнопки навігації. Таймер
вимкнення можна встановити на час до
180 хвилин із кроком 5 хвилин. Якщо
встановити нуль хвилин, таймер
вимкнення буде вимкнено.
4. Натисніть кнопку OK, щоб увімкнути
таймер сну. Телевізор перейде в режим
очікування у встановлений час.
Замок від дітей
NonPu blish
Можна обмежити дітям доступ до
перегляду телевізора, заблокувавши його.
Встановлення або зміна коду блокування
від дітей
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
каналів] або [Параметри супут. антени] >
[Блокування від дітей] > [Встановлення
коду] чи [Зміна коду].
3. За допомогою Кнопки з цифрами
введіть код.
Порада. Якщо Ви забули код, введіть
"8888", щоб анулювати всі наявні коди.
Блокування або розблокування каналів
1. У меню блокування від дітей виберіть
[Блокування каналу].
2. За допомогою Кнопки з цифрами
введіть код блокування від дітей.
З'явиться меню [Блокування каналу].
3. Виберіть канали для блокування або
розблокування.
Вікові обмеження
NonPu blish
Деякі телекомпанії цифрового мовлення
встановлюють для своїх програм рейтинг
відповідно до віку глядачів. Можна
налаштувати телевізор на показ лише
програм із віковим рейтингом, що є
нижчим за вік вашої дитини.
UK
29
Українська
Увімкнення ЕДП
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
каналів] або [Параметри супут. антени] >
[Блокування від дітей] > [Батьківський
контроль]. З'явиться повідомлення із
проханням ввести код блокування від
дітей.
3. За допомогою Кнопки з цифрами
введіть код блокування від дітей.
4. Виберіть вікове обмеження і натисніть
OK. Усі програми, рейтинг який виходить
за межі встановленого вікового рейтингу,
буде заблоковано.
Інформацію щодо кодів блокування від
дітей див. Користування перевагами
телевізора > Використання таймерів і
блокування > Блокування від дітей (cтор.
29).
Використання субтитрів
Аналогові канали
Мова субтитрів
NonPu blish
Ця функція доступна лише на окремих
цифрових каналах.
1. Під час телеперегляду натисніть .
2. Виберіть [Мова субтитрів].
3. Виберіть зі списку потрібну мову
субтитрів і натисніть OK.
Примітка. Детальніше про параметри
мови див. Налаштування телевізора >
Зміна параметрів мови > Мови
аудіосупроводу, субтитрів, телетексту
(cтор. 39).
NonPu blish
1. Увімкніть телевізор на потрібний
аналоговий телеканал.
2. Натисніть
, виберіть [Телетекст],
після чого натисніть OK.
3. Введіть тризначний номер сторінки
субтитрів (зазвичай це "888").
4. Для виходу з телетексту натисніть .
За наявності з'являться субтитри.
Цифрові канали
NonPu blish
Субтитри не підтримуються каналами
MHEG.
1. Натисніть .
2. У меню, яке з'являється, виберіть
[Вимк.], [Увімк.] або [Увімкнути на
період вимкнення звуку] і натисніть OK.
Примітка. Якщо вибрано параметр
[Увімкнути на період вимкнення звуку],
субтитри з'являються лише тоді, коли звук
телевізора вимкнено за допомогою .
UK
30
Доступ до
мультимедійних файлів
Огляд USB
NonPu blish
Переглядайте фотографії, відтворюйте
музику чи відео на екрані телевізора з
USB-накопичувача.
Увага: компанія Philips не несе
відповідальності у випадку, якщо
USB-накопичувач не підтримується, а
також не несе відповідальності за
пошкодження або втрату даних із
пристрою.
Перейти до оглядача вмісту
USB-накопичувача можна одним із таких
способів:

Коли телевізор увімкнено,
під’єднайте USB-накопичувач до
роз’єму USB на бічній панелі
телевізора.

Натисніть . Виберіть [Огляд USB],
після чого натисніть OK.
Перегляд відео
Щоб вибрати відеофайл, натисніть
Кнопки навігації, після чого натисніть OK.

Щоб перемотати файл назад або
вперед, натисніть
чи
.

Щоб вийти з браузера вмісту,
натисніть .
Під час відтворення відео натисніть
для переходу до таких параметрів:

[Стоп]: Зупинка відтворення.

[Повтор]: Повтор відео.

[Переміщення увімкнено] /
[Переміщення вимкнено]:
Увімкнення або вимкнення відео в
режимі довільного відтворення.
Прослуховування цифрових
радіоканалів
NonPu blish
У разі наявності цифрового мовлення
цифрові радіоканали встановлюються
автоматично під час початкового
встановлення телевізора.
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Список каналів:], потім
натисніть OK.
3. У списку каналів натисніть .
4. Виберіть [Вибрати список] > [Радіо],
потім натисніть OK.
5. Виберіть потрібний радіоканал і
натисніть OK.
Можна слухати супутникові
радіопрограми (за наявності).
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Список каналів:], потім
натисніть OK.
3. У списку каналів натисніть .
4. Виберіть [ТВ/радіо] > [Радіо], потім
натисніть OK.
UK
31
Українська
Перегляд слайдів
Щоб вибрати зображення, натисніть
Кнопки навігації, після чого натисніть OK.

Щоб призупинити або припинити
відтворення, натисніть OK ще раз.

Щоб перейти до попереднього або
наступного файлу, натисніть
чи .

Щоб вийти з оглядача вмісту,
натисніть .
Натисніть
для доступу або виходу з
таких параметрів:

[Показати дані]: Відображення даних
про файл.

[Стоп]: Зупинка показу слайдів.

[Повертати]: Обертання файлу.

[Повтор]: Повтор показу слайдів.

[Відтворити раз]: Відтворення файлу
один раз.

[Переміщення вимкнено] /
[Переміщення увімкнено]:
Увімкнення або вимкнення режиму
відображення слайдів у довільному
порядку.

[Швидкість показу слайдів]:
Встановлення тривалості відтворення
зображень під час показу слайдів.

[Зміна слайдів]: Встановлення
переходу від одного зображення до
іншого.

[Встановлення Scenea]: Встановлення
вибраного зображення як шпалер
телевізора.
Прослуховування музики
Щоб вибрати музичну доріжку, натисніть
Кнопки навігації, після чого натисніть OK.

Щоб перемотати аудіодоріжку назад
або вперед, натисніть
/ .

Щоб вийти з оглядача вмісту,
натисніть .
Натисніть
для доступу або виходу з
таких параметрів:

[Стоп]: Зупинка відтворення аудіо.

[Повтор]: Повтор пісні або альбому.

[Відтворити раз]: Відтворення файлу
один раз.

[Переміщення увімкнено] /
[Переміщення вимкнено]:
Увімкнення або вимкнення пісень у
режимі довільного відтворення.
Використання функції
Scenea
Вмикання функції Scenea
NonPu blish
Функцію Scenea можна використовувати
для відображення зображення як шпалер
телевізора. Для розташування телевізора
має бути встановлено режим [Дім].
1. Натисніть .
2. Виберіть [Scenea] , потім натисніть OK.
З'явиться стандартне або попередньо
завантажене зображення.
Примітка. Якщо таймер вимкнення
вимкнено, шпалери відображаються
протягом 240 хвилин. Інакше вони
відображаються доти, поки активний
таймер вимкнення. Детальніше про
таймер вимкнення див. Користування
перевагами телевізора > Використання
таймерів і блокування > Таймер
вимкнення (cтор. 29).
Встановлення Scenea
NonPu blish
Примітка. Розмір файлу із зображенням
не повинен бути більше 1 Мб.
1. Під’єднайте USB-накопичувач до
телевізора.
2. Натисніть .
3. Виберіть [Огляд USB], потім натисніть
OK.
4. Виберіть потрібне зображення і
натисніть .
5. Виберіть [Встановлення Scenea], потім
натисніть OK.
6. Виберіть [Так], потім натисніть OK.
7. Для виходу із Scenea натисніть будь-яку
клавішу.
UK
32
Універсальний доступ
Увімкнення універсального
доступу
NonPu blish
У разі підтримки станцією цифрового
телемовлення цей телевізор пропонує
спеціальний аудіосупровід і субтитри для
людей із вадами слуху, а також спеціальне
відео для людей із вадами зору.
Для увімкнення цих функцій потрібно
увімкнути універсальний доступ у меню
[Параметри].
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Параметри] > [Універсальний
доступ] > [Увімк.], потім натисніть OK.
Вади слуху
NonPu blish
Деякі цифрові телевізійні канали
пропонують спеціальний аудіосупровід і
субтитри, адаптовані для людей із вадами
слуху.
Увімкнення аудіосупроводу і субтитрів з
адаптацією для людей із вадами слуху (за
наявності)
1. Під час телеперегляду натисніть .
2. Натисніть червону клавішу і виберіть
[Погіршення слуху].
3. Зелену клавішу натискайте, щоб
увімкнути аудіосупровід і субтитри з
адаптацією для людей із вадами слуху, а
червону, - щоб їх вимкнути.
4. Для виходу натисніть .
Порада. Щоб перевірити наявність мови
аудіосупроводу з адаптацією для людей із
вадами слуху, натисніть і виберіть [Мова
аудіосупроводу]. Піктограма вуха вказує
на те, що цією мовою доступний
аудіосупровід із адаптацією для людей із
вадами слуху.
NonPu blish
Деякі цифрові телевізійні канали
пропонують спеціальний аудіосупровід,
адаптований для людей із вадами зору.
До звичайного аудіоматеріалу додаються
коментарі.
Увімкнення аудіосупроводу з адаптацією
для людей із вадами зору (за наявності)
1. Під час телеперегляду натисніть .
2. Натисніть зелену клавішу і виберіть
[Для людей із вадами зору].
3. За допомогою поданих нижче клавіш
вибирайте:

Червона - [Вимк.]: Вимкнення
аудіосупроводу для людей із вадами
зору.

Жовта - [Навушники]: Аудіосупровід
для людей із вадами зору лише через
навушники.

Зелена - [Гучномовці]: Аудіосупровід
для людей із вадами зору лише через
гучномовці.

Синя - [Гучномовці та навушники]:
Аудіосупровід для людей із вадами
зору через гучномовці та навушники.
4. Щоб вийти, натисніть .
Примітка. Зелена та жовта клавіші
недоступні, якщо увімкнено функцію
дистанційного керування EasyLink.
Детальніше див. Під'єднання телевізора >
Використання системи Philips EasyLink >
Функції EasyLink (cтор. 58).
Порада: Щоб перевірити наявність
аудіосупроводу для людей із вадами зору,
натисніть
і виберіть [Мова
аудіосупроводу]. Піктограма ока вказує
на те, що цією мовою доступний
аудіосупровід із адаптацією для людей із
вадами зору.
Налаштування гучності аудіо з
адаптацією для людей із вадами зору
1. У меню [Універсальний доступ]
натисніть жовту клавішу і виберіть [Гучн.
мікшуван.].
2. За допомогою Кнопки навігації
перемістіть бігунець вгору або вниз і
натисніть OK.
3. Для виходу натисніть .
Аудіосупровід з адаптацією для людей із
вадами зору
Ця функція вмикає аудіосупровід у разі
натиснення відповідних клавіш на пульті
дистанційного керування або кнопок на
телевізорі.
1. У меню [Універсальний доступ]
натисніть синю клавішу і виберіть [Сигнал
клавіш].
2. Зелену клавішу натискайте, щоб
увімкнути аудіосупровід, а червону, - щоб
його вимкнути.
3. Для виходу натисніть .
UK
33
Українська
Із вадами зору
4 Налаштування
телевізора
Зміна параметрів
зображення та звуку
Помічник налаштування
NonPu blish
За допомогою помічника налаштування
можна відрегулювати параметри
зображення та звуку.
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Налаштування] > [Швидке
налаштування зображення/звуку], потім
натисніть OK.
3. Виберіть [Пуск], потім натисніть OK.
Виконайте вказівки на екрані, щоб вибрати
потрібні налаштування.
Розумні налаштування
зображення
Використовуйте меню власних
налаштувань [Розумне зображення] для
доступу до параметрів зображення, які
часто використовуються.
1. Під час телеперегляду натисніть
.
2. Натисніть [Розумне зображення] і
виберіть один із поданих нижче
параметрів:

[Персональні]: Вибір власних
параметрів, встановлених у підменю
[Зображення], що в меню
[Налаштування].

[Яскраві]: Динамічні та яскраві
насичені кольори, ідеальні для
перегляду вдень.

[Справжні]: Налаштування
природного зображення.

[Кіно]: Найкращі параметри для
перегляду фільмів.

[Гра]: Найкращі параметри для ігор.

[Економія енергії]: Параметри, які
найкраще заощаджують енергію.
UK
34

[Звичайні]: Встановлення параметрів
зображення, які найбільше підходять
до оточення та типу відео.
Стандартні заводські налаштування.

[Фото]: Найкращі параметри для
перегляду фотографій.

[Користувацькі]: Налаштування і
збереження власних параметрів
зображення.
3. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити
вибір.
4. Для виходу натисніть .
Інші параметри зображення
NonPu blish
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Зображення], потім натисніть OK.
3. Виберіть потрібний параметр для
налаштування:

[Розумне зображення]: Доступ до
попередньо встановлених розумних
налаштувань зображення.

[Скинути]: Скидання параметрів до
заводських.

[Контрастність]: Налаштування
інтенсивності яскравих областей без
зміни темних областей.

[Яскравість]: Налаштування
інтенсивності та деталей темних
областей.

[Колір]: Налаштування насичення
кольору.

[Тон]: Компенсація варіацій кольору
під час передачі сигналу стандарту
NTSC.

[Чіткість]: Налаштування чіткості
зображення.

[Пониження шумів]: Фільтрація і
зменшення рівня шумів зображення.

[Відтінок]: Налаштування балансу
кольору для зображення.

[Спеціальне налаштування відтінків]:
Налаштування відтінків.





[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]:
Доступ до додаткових параметрів,
включаючи [HD Natural Motion],
[100 Hz Clear LCD], [Покращена
чіткість], [Динамічна контрастність],
[Динамічна підсвітка], [Зменш.
дефек. зобр. MPEG], [Покращення
кольору], [Гамма].
[Режим комп'ютера]: Можливість
налаштування параметрів зображення
у разі підключення комп'ютера до
телевізора за допомогою HDMI.
Увімкнувши цей параметр, можна
вибрати пункти [Формат
зображення] > [Без зміни
масштабу], які забезпечують
максимально деталізоване
відображення вмісту комп'ютера.
[Сенсор світла]: Встановлення
параметрів з урахуванням умов
освітлення.
[Формат зображення]: Зміна
формату зображення.
[Краї екрана]: Зміна розміру
зображення.
[Зміщення зображення]:
Налаштування розташування
зображення. Недоступно, якщо
вибрано формат зображення
[Автомасштабування] або [Широкий
екран].
Розумні налаштування звуку
Використовуйте меню власних
налаштувань [Розумний звук] для доступу
до параметрів звуку, які часто
використовуються.
1. Під час телеперегляду натисніть
.
2. Натисніть [Розумний звук] і виберіть
один із поданих нижче параметрів:

[Персональні]: Вибір власних
параметрів, встановлених у підменю
[Звук], що в меню [Налаштування].

[Звичайні]: Встановлення параметрів
звуку, які найбільше підходять до
оточення та типу аудіо.

[Новини]: Використання параметрів
звуку, які ідеально підходять для
мовлення, наприклад новин.

[Фільм]: Використання параметрів
звуку, які ідеально підходять для
перегляду фільмів.

[Гра]: Найкращі параметри для ігор.

[Драма]: Використання параметрів
звуку, які ідеально підходять для
перегляду драм.

[Спортивні ігри]: Використання
параметрів звуку, які ідеально
підходять для перегляду спортивних
подій.
3. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити
вибір.
4. Для виходу натисніть .
Інші параметри звуку
NonPu blish
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Звук], потім натисніть OK.
3. Виберіть потрібний параметр для
налаштування:

[Розумний звук]: Доступ до
попередньо встановлених розумних
налаштувань звуку.

[Скинути]: Скидання параметрів до
заводських.

[Низькі частоти]: Налаштування рівня
низьких частот.

[Високі частоти]: Налаштування рівня
високих частот.

[Об'ємний звук]: Увімкнення
просторового звуку.

[Гучність навушників]: Налаштування
гучності навушників.

[Автом. регулювання гучності]:
Автоматичне зменшення раптових
перепадів гучності, наприклад під час
перемикання каналів.

[Баланс]: Налаштування
оптимального розподілу звуку між
лівим і правим гучномовцями
відповідно до поточного
розташування слухача.
UK
35
Українська

Скидання до заводських
налаштувань
NonPu blish
Відновлення заводських параметрів
телевізора означає встановлення
початкових параметрів відтворення
зображення та звуку.
Параметри настройки каналів у цьому
випадку не змінюються.
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Заводські налаштування], потім
натисніть OK.
Буде відновлено заводські налаштування
телевізора.
Запуск демонстраційного ролика
телевізора
NonPu blish
Запустіть демонстраційний ролик і
дізнайтеся більше про функції телевізора.
Примітка. Демонстраційні ролики не
підтримуються каналами MHEG.
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Налаштування] > [Перегляд
демонстраційних роликів], потім
натисніть OK.
3. Виберіть демонстраційний ролик і
натисніть OK.
4. Для виходу з екрана демонстраційного
ролика натисніть .
Зміна параметрів каналів
5. Виберіть канал для переміщення,
перемістіть його на потрібне місце і
натисніть OK.
6. Виберіть [Вставити] для переміщення
каналу на потрібне місце, [Замінити] щоб поміняти канали місцями або
[Скасув.] для скасування зміни
послідовності.
7. Натисніть OK для активації.
Перейменування каналів
NonPu blish
Після встановлення, можливо, Ви захочете
перейменувати канали відповідно до своїх
уподобань.
1. Під час телеперегляду натисніть .
2. Виберіть [Список каналів], потім
натисніть OK.
3. У списку каналів натисніть .
4. Виберіть [Перейменувати], потім
натисніть OK.
5. На екрані введення, що з'явиться,
натисніть Кнопки навігації або Кнопки з
цифрами, щоб відредагувати назву, потім
натисніть OK.
6. Після завершення за допомогою
Кнопки навігації виберіть пункт [Готово].

Щоб очистити введену інформацію,
натисніть [Очистити].

Для скасування виберіть [Скасувати].
7. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити
вибір.
8. Для виходу натисніть .
Приховування або відображення
каналів
NonPu blish
Зміна послідовності каналів
NonPu blish
Після встановлення, можливо, Ви захочете
змінити послідовність розташування
каналів відповідно до своїх уподобань.
1. Під час телеперегляду натисніть .
2. Виберіть [Список каналів], потім
натисніть OK.
3. У списку каналів натисніть .
4. Виберіть [Зміна послідовності], потім
натисніть OK.
UK
36
Приховування каналів
Приховуйте канали зі списку каналів для
запобігання несанкціонованому доступу.
1. Під час телеперегляду натисніть .
2. Виберіть [Список каналів], потім
натисніть OK.
3. Зі списку каналів виберіть канал, який
потрібно приховати, і натисніть .
4. Виберіть [Приховати канал], потім
натисніть OK.
Канал буде приховано.
Щоб відобразити інші канали, повторіть
кроки 5-6.
Оновлення списку каналів
NonPu blish
Після першого увімкнення телевізора було
виконано повне встановлення каналів.
Телевізор можна налаштувати на
автоматичне додавання або видалення
цифрових каналів. Оновити канали можна
також вручну.
Автоматичне оновлення
Щоб телевізор автоматично оновлював
цифрові телевізійні канали, він має
перебувати у режимі очікування. Раз на
день телевізор оновлює раніше знайдені
канали і зберігає нові. Порожні канали
видаляються зі списку каналів.
Якщо канали оновлено, після увімкнення
телевізора з'являється повідомлення.
Якщо Ви не хочете, щоб це
повідомлення з'являлося
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
каналів] або [Параметри супут. антени] >
[Встановлення каналів] > [Повідомлення
про оновлення каналу] > [Вимк.] і
натисніть OK.

Вимкнення автоматичного
оновлення
У меню [Встановлення каналів]
виберіть [Автоматичне оновлення
каналів] > [Вимк.].
Інші параметри
Вибір мови аудіосупроводу
Якщо телеканал пропонує передачі
кількома або двома мовами, можна
вибрати потрібну мову аудіосупроводу.
1. Під час перегляду телепрограм
натисніть .

[Мова аудіосупроводу]: Вибір мови
аудіосупроводу для цифрових каналів.

[Подвійна I-II]: Вибір мови
аудіосупроводу для аналогових
каналів.
Вибір відеопотоку (лише для каналів
DVBS)
За наявності можна переглядати різні
відеопотоки каналу (залежно від станції
телемовлення, яка транслює програму).
1. Під час телеперегляду натисніть .
2. Для перегляду різних потоків натисніть
[Вибір відео].
Встановлення каналів
Автоматичне встановлення
NonPu blish
Після першого увімкнення телевізора було
виконано повне встановлення каналів.
Можна повторно виконати повне
встановлення, щоб вибрати потрібну мову,
країну і встановити усі доступні телевізійні
канали.
Примітка.
Якщо необхідно ввести код, введіть
"8888".
Параметр [Пошук супутникової антени]
доступний лише, якщо телевізор
підтримує DVB-S.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Пошук
каналів] або [Пошук супутникової
антени] і натисніть OK.
3. Для встановлення каналів виконайте
вказівки на екрані.
4. Після встановлення виберіть [Готово] і
натисніть OK.
UK
37
Українська
Відображення каналів
1. Під час телеперегляду натисніть .
2. Виберіть [Список каналів], потім
натисніть OK.
3. У списку каналів натисніть .
4. Виберіть [Показати приховані канали],
після чого натисніть OK. Приховані
канали з'являться у списку каналів, проте
інформація про канали не
відображатиметься.
5. Виберіть канал, який потрібно показати,
і натисніть .
6. Виберіть [Показати канал], потім
натисніть OK.
Порада. Для відображення списку каналів
натисніть .
Примітки

Під час встановлення не змінюйте
[Налаштування], якщо лише
постачальником послуги цифрового
телебачення не надаються певні
значення для введення.

Якщо телевізор знаходить цифрові
телеканали, у списку налаштованих
каналів можуть з’являтися канали без
присвоєних номерів. Можна
перейменувати, змінити порядок або
видалити ці канали.
Доступ до каналів DVB-C або DVB-T
Якщо налаштовано як канали DVB-C, так і
канали DVB-T, для перегляду тих чи інших
слід вибрати відповідну мережу.
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
каналів].
3. Виберіть [Встановлення каналів] >
[Антена або кабельне DVB].
4. Виберіть один із таких параметрів:

[Антена (DVB-T)]: Доступ до
відкритих ефірних або цифрових
каналів DVB-T

[Кабель]: Доступ до кабельних або
цифрових каналів DVB-C.
3. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити
вибір.
4. Для виходу натисніть .
Телевізор перейде до списку вибраних
каналів.
Доступ до каналів DVB-S (лише для
деяких моделей)
Якщо супутникову антену під'єднано до
роз'єму SAT, можна переглядати
супутникові канали.
Для перегляду супутникових каналів
натисніть
> [Перегл. супутн. прогр.].
UK
38
Встановлення аналогових каналів
NonPu blish
У цьому розділі описано, як виконати
пошук та збереження аналогових
телевізійних каналів вручну.
Крок 1. Виберіть систему
Примітка. Якщо для системи вибрано
правильні параметри, пропустіть цей крок.
Якщо необхідно ввести код, введіть
"8888".
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
каналів] > [Встановлення каналів] >
[Аналогові: встановлення вручну] >
[Система], потім натисніть OK.
3. Виберіть систему для своєї країни чи
регіону і натисніть OK.
Крок 2: Пошук і збереження нових
телеканалів
1. У меню [Аналогові: встановлення
вручну] виберіть [Шукати канал] і
натисніть OK.
2. Натисніть:

Кнопки навігації або Кнопки з
цифрами, щоб вручну ввести частоту
каналу.

Кнопки навігації і виберіть [Пошук].
Натисніть OK для автоматичного
пошуку наступного каналу.
3. Якщо введено правильну частоту
каналу, виберіть [Готово] і натисніть OK.
4. Виберіть [Зберегти поточний канал],
щоб зберегти канал із точним
налаштуванням під номером поточного
каналу, або [Зберегти як новий канал],
щоб зберегти його під новим номером
каналу.
NonPu blish
Якість прийому сигналу можна покращити,
перемістивши антену. Для налаштування
сигналу потрібно знати правильну частоту
каналу. Для отримання найкращих
результатів зверніться до постачальника
послуг або до спеціалістів зі встановлення
антен.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
каналів] > [Встановлення каналів] >
[Цифрові: тест. прийому сигналу] >
[Пошук], потім натисніть OK.
3. Натисніть Кнопки з цифрами, щоб
ввести частоту каналу.
4. Виберіть [Пошук], потім натисніть OK.
5. Якщо знайдено правильний канал,
виберіть [Зберегти] і натисніть OK.
6. Для виходу натисніть .
Примітки

Якщо якість прийому сигналу низька,
перемістіть антену і повторіть
процедуру.

Якщо канал транслюється у форматі
DVB-C, доступні пункти [Режим
символу вікових обмежень] та
[Символ вікових обмежень].
Для [Режим символу вікових
обмежень] виберіть [Автоматично],
якщо лише оператором кабельної
мережі не надається певне значення
символу вікових обмежень.
Встановлення супутникових
каналів
(Лише окремі моделі)
Якщо супутникову антену під'єднано до
роз'єму SAT, можна переглядати
супутникові канали.
Примітка. Якщо необхідно ввести код,
введіть "8888".
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Налаштування] > [Пошук
супутникової антени] > [Перевстановити
канали].
3. Для встановлення супутникових каналів
виконайте вказівки на екрані.
4. Після встановлення виберіть [Готово] і
натисніть OK.
Точне налаштування аналогових
каналів
NonPu blish
Якщо прийом сигналу аналогового каналу
слабкий, можна виконати точне
налаштування каналу.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
каналів] > [Встановлення каналів] >
[Аналогові: встановлення вручну] >
[Точна настройка] і натисніть OK.
3. Щоб налаштувати канал, натисніть
або .
4. Якщо вибрано правильну частоту
каналу, виберіть [Готово] і натисніть OK.
5. Виберіть [Зберегти поточний канал],
щоб зберегти канал із точним
налаштуванням під номером поточного
каналу, або виберіть [Зберегти як новий
канал], щоб зберегти його під новим
номером каналу.
Зміна мовних параметрів
Мови аудіосупроводу, субтитрів,
телетексту
NonPu blish
Одна телепрограма цифрових каналів
може транслюватися з кількома мовами
аудіосупроводу, субтитрів і телетексту.
Виберіть потрібну мову, якщо їх кілька.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
каналів] або [Параметри супут. антени] >
[Мова].
3. Виберіть один із поданих нижче
параметрів і натисніть OK:

[Основне аудіо] / [Додаткове
аудіо]: Вибір доступної мови
аудіосупроводу для цифрових каналів.

[Основні субтитри] / [Додаткові
субтитри]: Вибір доступної мови
субтитрів для цифрових каналів.
UK
39
Українська
Встановлення цифрових каналів

[Основний телетекст] /
[Додатковий телетекст]: Вибір
доступної мови телетексту для
цифрових каналів.

[Погіршення слуху]: Увімкнення або
вимкнення субтитрів з адаптацією
для людей із вадами слуху.

[Із вадами зору] (лише для
Великобританії): Вибір пристрою для
відтворення аудіо.

[Гучність для людей із вадами зору]
(лише для Великобританії):
Налаштування гучності
аудіосупроводу з адаптацією для
людей із вадами зору.

[Вибраний аудіоформат]: Вибирайте
[Звичайні] для доступу до
стандартного аудіоформату (MPEG).
Вибирайте [Розширені] для доступу
до розширеного аудіоформату (AAC,
EAC-3 або AC-3 за наявності).

•
[Моно/Стерео]: Вибирайте
[Моно] або [Стерео], якщо доступна
стереотрансляція.
4. Щоб вийти, натисніть .
Порада: Встановлюйте додаткову мову в
тому самому меню. Вона буде доступна у
разі відсутності основної мови.
Мова меню
NonPu blish
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Параметри] > [Мова меню].
3. Виберіть зі списку потрібну мову меню і
натисніть OK.
Зміна інших параметрів
Енергозберігаючі налаштування
1. Під час телеперегляду натисніть зелену
кнопку.
2. Виберіть один із поданих нижче
параметрів і натисніть OK:

[Екон. енерг.]: Використання певних
налаштувань зображення для
економії енергії.
UK
40


[Екран без звуку]: Вимкнення
дисплея телевізора. Вимкнення
екрана заощаджує енергію, якщо за
допомогою телевізора потрібно
лише прослухати звук.
[Сенсор світла]: Для економії енергії
вбудований сенсор зовнішнього
світла знижує рівень яскравості
екрана телевізора відповідно до
зменшення освітлення.
Аудіосинхронізація губ
NonPu blish
Вмикайте цифрову аудіосинхронізацію губ
для автоматичної синхронізації
зображення на екрані телевізора з аудіо
під'єднаної системи домашнього
кінотеатру.
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Параметри] > [Затримка
виведення звуку] > [Увімк.], потім
натисніть OK.
Годинник телевізора
NonPu blish
На екрані телевізора можна відобразити
годинник. Годинник відображає поточний
час, використовуючи дані про час,
отримані від оператора послуг
телебачення.
Відображення годинника телевізора
1. Під час телеперегляду натисніть .
2. Виберіть [Стан], потім натисніть OK.
Годинник з'явиться у правому нижньому
куті екрана телевізора.
Зміна режиму годинника
За замовчуванням для годинника
встановлено режим [Автоматично], що
синхронізує годинник телевізора з
універсальним глобальним часом (УГЧ).
Якщо телевізор не приймає передач УГЧ,
встановіть режим годинника на [Вручну].
[Залежно від країни] застосовує УГЧ і
дозволяє налаштувати [Літній час].
Розташування на підставці або настінне
кріплення
Відповідно до розташування телевізора
використовується ряд параметрів.
1. У меню [Параметри] виберіть
[Розміщення ТВ] > [На підстав. для ТВ]
або [Монтування на стіні] і натисніть OK.
Оновлення програмного
забезпечення
Програмне забезпечення
телевізора
1. Натисніть .
2. Виберіть[Налаштування] > [Параметри
прогр. забезп.] > [Інформація про
поточне ПЗ], потім натисніть OK.
Відобразиться версія поточного
програмного забезпечення.
Щоб оновити програмне забезпечення,
виберіть один із наступних варіантів:
a. оновлення з цифрового телемовлення
b. оновлення за допомогою пристрою
USB
Детальніше читайте на наступних
сторінках.
NonPu blish
Розташування телевізора
NonPu blish
Відповідно до розташування телевізора
використовується ряд параметрів.
Режим Магазин або Дім
Можливість зміни налаштувань обмежена,
якщо для розташування телевізора
вибрано режим [Магазин]. Для
розташування телевізора виберіть режим
[Дім], щоб отримати доступ до усіх
параметрів телевізора.
NonPu blish
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Параметри] > [Розташування] >
[Дім] або [Магазин] і натисніть OK.
3. Перезапустіть телевізор.
Телевізор може отримувати оновлення
програмного забезпечення через станції
цифрового мовлення, якщо вони доступні.
Якщо оновлення доступні, з'являється
повідомлення із пропозицією оновити
програмне забезпечення. Ми наполегливо
радимо проводити оновлення
програмного забезпечення, якщо
з'являється згадане повідомлення.
Для здійснення цієї операції потрібно
таке:

Трохи вільного часу для повного
завершення оновлення.

USB-накопичувач місткістю
щонайменше 256 Мб.

Комп’ютер із роз’ємом USB та
доступом до Інтернету.
UK
41
Українська
1. Під час перегляду телевізійних програм
натисніть кнопку .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Параметри] > [Годинник] >
[Режим автоналаштування часу].
3. Виберіть [Автоматично], [Вручну] або
[Залежно від країни] і натисніть OK.
Вмикання або вимикання функції
переходу на літній (зимовий) час
Якщо годинник встановлено в режим
[Залежно від країни], слід увімкнути або
вимкнути функцію переходу на літній
(зимовий) час, якщо це потрібно у вашому
часовому поясі.
1. У меню [Годинник] виберіть [Літній
час] > [Літній час] або [Стандартний час]
і натисніть OK. Буде увімкнено або
вимкнено функцію переходу на літній
(зимовий) час для вашого часового поясу.
Налаштування годинника вручну
Якщо для режиму годинника вибрано
значення [Вручну], встановіть дату й час
вручну.
1. У меню [Годинник] виберіть [Дата] або
[Час], потім натисніть OK.
2. За допомогою Кнопки навігації
виберіть потрібне значення і натисніть
[Готово].
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] >
[Оновлення \ nпрограмного \
nзабезпечення], потім натисніть OK.
Відкриється програма помічника з
оновлення. Здійсніть оновлення,
дотримуючись вказівок на екрані.
Примітка. Якщо файл оновлення вже
збережено на USB-накопичувачі,
під'єднайте його до телевізора. Потім
виберіть [Налаштування] > [Параметри
прогр. забезп.] > [Локальні оновлення].
Довідка на екрані
Перш ніж проводити оновлення екранної
довідки, перевірте наявність поданих далі
елементів.

Порожній USB-накопичувач.
USB-накопичувач має бути
відформатовано з використанням
файлової системи FAT або DOS.

Не використовуйте жорсткий диск
USB.

Комп'ютер із доступом до Інтернету.

Програма архівування з підтримкою
формату файлу ZIP (наприклад,
WinZip для Microsoft Windows або
Stufflt для Macintosh).
Перш ніж виконувати оновлення довідки,
перевірте поточну версію встановленої
довідки телевізора. Якщо номер версії
довідки телевізора менший, аніж версії,
наявної на сайті www.philips.com/support,
завантажте і встановіть найновіший
довідковий файл.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Довідка], потім натисніть
OK.
На екрані буде відображено довідку.
3. Виберіть Технічні характеристики >
Розміри. Перейдіть до останньої сторінки
розділу і запишіть номер версії.
Примітка. Номером версії є 12-значне
число, де останній символ вказує версію
довідки, встановленої у телевізорі.
Наприклад, якщо версія телевізора "3139
137 03583", то "3" означає версію довідки,
встановленої на цей час.
UK
42
1. Встановіть порожню флеш-пам'ять USB
у роз'єм USB комп'ютера.
2. На комп'ютері у кореневому каталозі
USB-накопичувача створіть папку з назвою
"оновлення".
3. У веб-браузері перейдіть за посиланням
на сайт www.philips.com/support.
4. На сайті підтримки Philips знайдіть свій
телевізор і довідковий файл до нього.
Довідковий файл (файл *.upg) стиснено в
архів *.zip.
5. Якщо довідковий файл на сайті
підтримки Philips новіший, аніж версія
файлу на телевізорі, клацніть його, щоб
зберегти файл на флеш-пам'ять USB.
6. За допомогою програми архівування
розпакуйте файл *.zip у папку "оновлення"
на USB-накопичувачі.
7. Виконається видобування файлу довідки
*.upg.
8. Від'єднайте USB-накопичувач від
комп'ютера.

Під час оновлення не вимикайте
телевізор і не виймайте флеш-пам'ять
USB.

Якщо під час оновлення стається збій
в електропостачанні, не від'єднуйте
USB-накопичувач від телевізора.
Телевізор продовжить оновлення
відразу ж після відновлення
електропостачання.

Якщо під час оновлення виникає
помилка, спробуйте ще раз. Якщо
помилка виникає знову, зверніться до
Центру обслуговування клієнтів
Philips.
Українська
1. Увімкніть телевізор.
2. Під'єднайте USB-накопичувач із
довідковим файлом *.upg до роз'єму USB
на телевізорі. Відключіть від телевізора всі
інші пристрої USB.
3. Натисніть .
4. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
прогр. забезп.] > [Локальні оновлення].
З'явиться екран оновлень.
5. Відшукайте довідковий файл *.upg і
натисніть OK.
Повідомлення покаже стан оновлення.
Виконайте вказівки на екрані, щоб
завершити оновлення, і перезапустіть
телевізор.
Перевстановлення каналів
телевізора
Перевстановлення каналів телевізора
передбачає скидання всіх параметрів
зображення і звуку та перевстановлення
всіх каналів.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [Перевстановлення ТВ], потім
натисніть OK.
3. Виконайте вказівки на екрані.
UK
43
5 Під'єднання
телевізора
Першочергові з'єднання
Живлення
NonPu blish
Слідкуйте, щоб штепсель у розетці був
постійно доступний. Від'єднуючи кабель
живлення, завжди тягніть за штепсель, а
не за кабель.
Незважаючи на те, що в режимі
очікування цей телевізор споживає дуже
мало енергії, вимикайте його за
допомогою перемикача живлення внизу,
коли Ви не плануєте користуватися
телевізором протягом тривалого часу.
Антена
NonPu blish
Знайдіть роз'єм для антени на задній
панелі телевізора. Вставте кабель антени у
роз'єм для антени, надійно його
зафіксувавши.
Примітка. Щоб отримувати сигнали
цифрового супутникового телебачення
DVB-S, вставте кабель антени у роз'єм
SAT (DVB-S) на бічній панелі телевізора.
Це доступно лише у деяких моделях.
Про кабелі
Загальний огляд
NonPu blish
Перед тим як під'єднувати пристрої до
телевізора, перевірте наявні роз'єми на
пристрої. Під'єднайте пристрій до
телевізора, скориставшись
найоптимальнішим під'єднанням. Якісні
кабелі забезпечують високу якість
зображення та звуку.
З'єднання, описані у цьому посібнику
користувача, є лише рекомендованими.
Можливі інші варіанти.
Порада. Якщо пристрій має лише
композитний роз'єм або роз'єм RCA, для
під'єднання цього пристрою до роз'єму
SCART на телевізорі використовуйте
коаксіальний адаптер SCART.
UK
44
Y Pb Pr
Використовуйте компонентне
відеоз'єднання YPbPr разом із
аудіоз'єднанням для лівого та правого
каналів.
Під час під'єднання слід враховувати колір
роз'єму YPbPr, який має збігатися з
кольором штекерів кабелю. YPbPr може
передавати телевізійні сигнали високої
чіткості (HD).
HDMI
NonPu blish
З'єднання HDMI забезпечує найкращу
якість зображення і звуку.

Один кабель HDMI передає відео- та
аудіосигнали. Використовуйте
з'єднання HDMI для телевізійного
сигналу високої чіткості (HD) та
увімкнення функції EasyLink.

Роз'єм HDMI ARC на телевізорі
підтримує інтерфейс HDMI ARC.
Завдяки йому аудіосигнал з
телевізора можна надсилати на інший
пристрій, сумісний із HDMI ARC.

Не використовуйте кабель HDMI
довжиною більше 5 метрів.
SCART
Кабель SCART передає відео- та
аудіосигнали. Роз'єми SCART можуть
передавати відеосигнали RGB, але не
можуть передавати телевізійні сигнали
високої чіткості (HD).
UK
45
Українська
Додавання пристроїв
Під'єднуючи пристрій до телевізора,
завжди додавайте цей пристрій як
елемент головного меню. Наявність цього
елемента в головному меню дозволяє
легко перемкнути на роботу з цим
пристроєм.
Щоб додати новий пристрій, натисніть
і виберіть [Додати пристрої]. Виконуйте
вказівки на екрані.
Огляд роз'ємів телевізора
Задня панель
NonPu blish
Доступно лише у деяких моделях:
4. EXT 2 (SCART): Аналоговий аудіо- та
відеовхід з аналогових або цифрових
пристроїв, таких як DVD-програвачі або
ігрові консолі.
Низ
NonPu blish
1.SERV. U: Лише для працівників
сервісного центру.
2.EXT 2 / EXT 3Component (YPbPr):
Аналоговий аудіо- та відеовхід з
аналогових або цифрових пристроїв,
таких як DVD-програвачі або ігрові
консолі.
3. : Стерео аудіовихід для навушників.
UK
46
1.EXT 1 (SCART): Аналоговий аудіо- та
відеовхід з аналогових або цифрових
пристроїв, таких як DVD-програвачі або
ігрові консолі.
2.DIGITAL AUDIO OUT: Цифровий
аудіовихід для домашніх кінотеатрів та
інших цифрових аудіосистем.
3.HDMI: Цифровий аудіо- та відеовхід із
цифрових пристроїв високої чіткості,
таких як програвачі дисків Blu-ray. У
деяких моделях доступний лише другий
роз'єм.
Українська
4.HDMI ARC: Окрім виконання
стандартних функцій HDMI, може
передавати аудіосигнал із телевізора на
пристрій, сумісний із HDMI ARC
(наприклад, на систему домашнього
кінотеатру).
5.AUDIO IN: Аудіовхід із комп'ютера.
6. ANTENNA: Вхід для сигналу з антени,
кабелю або супутникового телебачення.
7. VGA: Відеовхід із комп'ютера.
3. CI (Common Interface +): Гніздо для
модуля умовного доступу (CAM).
4. SAT (DVB-S): Вхід для цифрового
сигналу зі станцій цифрового
супутникового телебачення DVB-S.
Доступно лише у деяких моделях.
Бічна панель
1.HDMI: Цифровий аудіо- та відеовхід із
цифрових пристроїв високої чіткості,
таких як програвачі дисків Blu-ray.
2.USB: Вхід для USB-накопичувачів.
UK
47
Під’єднання інших
пристроїв
Програвач дисків Blu-ray Disc
Використовуйте кабель HDMI для під'єднання програвача дисків Blu-ray до роз'єму HDMI на
задній панелі телевізора.
DVD-програвач
Використовуйте кабель HDMI для під'єднання DVD-програвача до роз'єму HDMI на задній
панелі телевізора.
UK
48
Українська
Записуючий пристрій DVD
Спочатку за допомогою 2 кабелів під'єднайте антену до записуючого пристрою DVD і
телевізора (SAT доступний лише у деяких моделях).
Потім за допомогою кабелю SCART під'єднайте записуючий пристрій DVD до роз'єму
SCART на задні панелі телевізора.
Система домашнього кінотеатру
Для під'єднання пристрою до телевізора спочатку скористайтесь кабелем HDMI.
UK
49
Потім для під'єднання пристрою до телевізора скористайтеся цифровим коаксіальним
аудіокабелем (не потрібно для HDMI ARC).
Синхронізація аудіо- та відеосигналів
(sync)
Якщо відтворення звуку не відповідає
зображенню, для відповідності звуку і
зображення на більшості систем
домашнього кінотеатру з DVD можна
встановити час затримки.
EasyLink
Щоб автоматично вимкнути гучномовці
телевізора під час відтворення через
систему домашнього кінотеатру, увімкніть
EasyLink. Детальніше див. Під'єднання
телевізора > Використання системи
Philips EasyLink > Налаштування
гучномовців телевізора (cтор. 60).
Приймач
цифрового/супутникового
телебачення
Спочатку за допомогою 2 кабелів під'єднайте антену до приймача і телевізора.
UK
50
Приймач цифрового телебачення і записуючий пристрій DVD
Спочатку за допомогою 3 кабелів антени під'єднайте цифровий приймач і записуючий
пристрій DVD до телевізора.
Потім за допомогою кабелю Scart під'єднайте цифровий приймач до телевізора.
UK
51
Українська
Потім за допомогою кабелю SCART під'єднайте приймач до відповідного роз'єму на задній
панелі телевізора
Потім за допомогою 2 кабелів SCART з'єднайте два пристрої і телевізор.
Приймач цифрового телебачення, записуючий пристрій DVD та HTS
Спочатку за допомогою 3 кабелів антени з'єднайте два пристрої і телевізор.
Після цього за допомогою 2 кабелів SCART під'єднайте цифровий приймач до записуючого
пристрою DVD, а записуючий пристрій DVD - до телевізора.
UK
52
Українська
Потім за допомогою кабелю HDMI під'єднайте систему домашнього кінотеатру до
телевізора.
Потім за допомогою цифрового коаксіального аудіокабелю під'єднайте систему домашнього
кінотеатру до телевізора.
Цифровий HD-приймач
Для під'єднання приймача цифрових сигналів високої чіткості до телевізора спочатку
скористайтеся 2 кабелями для підключення антени.
UK
53
Для під'єднання цифрового HD-приймача до телевізора використовуйте кабель HDMI.
Під'єднання інших
пристроїв
Ігрова консоль
Увімкнення режиму гри
Щоб запобігти затримці відтворення
зображення, переключіть телевізор у
режим [Гра].
1. Натисніть
.
2. Виберіть [Розумне зображення] >
[Гра], потім натисніть OK.
3. Для виходу натисніть .
Найзручніші роз'єми для підключення
ігрової консолі знаходяться на бічній
панелі телевізора. Однак, у разі потреби
можна скористатися іншими роз'ємами,
що на задній панелі телевізора.
Найзручніші роз'єми для підключення ігрової консолі знаходяться на бічній панелі телевізора.
UK
54
Цифровий фотоапарат
Для перегляду зображень, збережених на
цифровому фотоапараті, під'єднайте
фотоапарат до роз'єму для
USB-накопичувача на бічній панелі
телевізора й увімкніть його. Якщо вміст
фотоапарата не з'являється автоматично,
можливо, на фотоапараті потрібно
активувати протокол передачі
зображення (PTP). Інструкції див. у
посібнику користувача фотоапарата.
Цифрова відеокамера
Найзручніший роз'єм для підключення відеокамери знаходиться на бічній панелі телевізора.
UK
55
Українська
Якщо Ви не можете скористатися роз'ємом на бічній панелі пристрою, для під'єднання ігрової
консолі до роз'єму на задній панелі телевізора використовуйте кабель HDMI або EXT2 (YPbPr
та Audio L/R). (У деяких моделях EXT2 позначається як EXT3).
Якщо Ви не можете скористатися роз'ємом на бічній панелі пристрою, для під'єднання
відеокамери до роз'єму на задній панелі телевізора використовуйте кабель HDMI або EXT2
(YPbPr та Audio L/R). (У деяких моделях EXT2 позначається як EXT3).
Декодер каналів
NonPu blish
Перед тим як користуватися декодером
цифрових каналів SCART, слід вибрати
канал для розкодування і присвоїти
декодер роз'єму SCART.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
каналів] > [Декодер] > [Канал].
3. Виберіть канал, який потрібно
розкодувати.
4. Виберіть [Стан], а потім виберіть
розміщення декодера.
5. Натисніть OK.
ПК
NonPu blish
Під'єднайте комп'ютер за допомогою одного із поданих нижче кабелів:
Кабель HDMI
UK
56
Українська
Кабель DVI-HDMI
Кабель HDMI та адаптер HDMI-DVI
Кабель VGA
UK
57
Використання функції Philips Easylink
Увімкнення та вимкнення системи EasyLink
NonPu blish
Система Philips EasyLink пропонує кілька
функцій для керування пристроями,
під'єднаними за допомогою кабелю
HDMI. Для роботи EasyLink під'єднані
пристрої мають підтримувати стандарт
HDMI-CEC та мають бути налаштовані
належним чином.
Примітка. На інших марках функція
HDMI-CEC має інші назви. Ось деякі з
них: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp)
або BRAVIA Sync (Sony). Лише деякі
марки повністю сумісні з Philips EasyLink.
Увімкнення або вимкнення EasyLink
Примітка. Не вмикайте Philips EasyLink,
якщо не плануєте нею користуватися.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [EasyLink] > [Увімк.] або [Вимк.] і
натисніть OK.
Функції EasyLink
NonPu blish
Якщо увімкнено функцію Philips EasyLink,
доступні такі функції:
Функція увімкнення одним дотиком
Коли ви запускаєте відтворення вмісту
пристрою, сумісного із HDMI-CEC,
телевізор вмикається з режиму очікування
і налаштовується на потрібне джерело.
Функція переходу в режим очікування
одним дотиком
Якщо до телевізора під'єднані пристрої,
сумісні з HDMI-CEC, клавішею
на пульті
дистанційного керування телевізора
можна перевести в режим очікування і
телевізор, і всі під'єднані пристрої HDMI.
Керування системою звуку
У разі під'єднання телевізора, наприклад
до системи домашнього кінотеатру,
сумісної із HDMI-CEC, гучномовці
телевізора автоматично вимикаються, а
телевізійний аудіосигнал відтворюється
через систему домашнього кінотеатру.
UK
58
Детальніше про керування звуком
системи та інші можливості налаштування
гучномовців телевізора див. Під'єднання
телевізора > Використання системи
Philips EasyLink > Гучномовці ТВ (cтор.
60).
Пульт дистанційного керування з
функцією EasyLink
За допомогою пульта дистанційного
керування з функцією EasyLink можна
керувати пристроями, сумісними із
HDMI-CEC.
Про активування функції дистанційного
керування EasyLink див. Під'єднання
телевізора > Використання системи
Philips EasyLink > Увімкнення або
вимкнення функції керування EasyLink з
пульта дистанційного керування (cтор.
59).
Pixel Plus Link
Під'єднані пристрої, сумісні із Philips
EasyLink, можуть виконувати власну
обробку якості зображень відеоматеріалу
перед тим, як їх відтворювати на екрані
телевізора. Це може перешкоджати
обробці зображення телевізором.
Увімкніть технологію Pixel Plus Link, щоб
вимкнути обробку якості зображення
під'єднаними пристроями, які сумісні із
Philips EasyLink.
Для увімкнення Pixel Plus Link
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [EasyLink] > [Pixel Plus link] >
[Увімк.].
3. Натисніть OK для активації.
Автоматичне зміщення субтитрів
Функція автоматичного зміщення
субтитрів відображає субтитри із системи
домашнього кінотеатру, сумісної з Philips
EasyLink, поверх зображення на екрані
телевізора. Таким чином, зображення
відображається на весь екран телевізора і
немає потреби в окремій панелі субтитрів
внизу на екрані.
Увімкнення або вимкнення
функції дистанційного керування
EasyLink
NonPu blish
Увага! Це вдосконалене налаштування.
Перевірте, чи усі під'єднані пристрої,
сумісні із HDMI-CEC, підтримують це
налаштування. Пристрої, які не
підтримують це налаштування, не
реагуватимуть на команди пульта
дистанційного керування телевізора.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [EasyLink] > [Пульт ДК з
функцією EasyLink] > [Увімк.] або
[Вимк.].
3. Натисніть OK для активації.
Примітки.

Якщо не вдається вийти з меню
під'єднаного пристрою, натисніть .

Щоб знову перейти до керування
телевізором, натисніть
і виберіть
[Перегляд ТВ].


Для керування іншим пристроєм
натисніть
і з головного меню
виберіть потрібний пристрій.
Огляд кнопок EasyLink на пульті
дистанційного керування телевізора
див. у розділі Під'єднання телевізора
> Використання системи Philips
EasyLink > Кнопки EasyLink (cтор.
59).
Кнопки EasyLink
NonPu blish
Керуйте пристроями, сумісними із
HDMI-CEC, натискаючи на пульті
дистанційного керування телевізора
подані нижче кнопки.

OK: Початок, призупинення або
відновлення відтворення на
під'єднаному пристрої. Крім того,
активує вибраний пункт або дозволяє
перейти до меню пристрою.

(Попередній) /
(Наступний):
Пошук назад і вперед на
під'єднаному пристрої.

Кнопки з цифрами: Якщо увімкнено
функцію EasyLink, вибирає заголовок,
розділ або доріжку.

(Параметри): Відображення меню
під'єднаного пристрою. У разі
натиснення
з'являється меню
телевізора.

(Режим очікування): Увімкнення
функції переходу в режим очікування
одним дотиком. Телевізор та
під'єднаний пристрій переходять у
режим очікування.
Інші кнопки EasyLink доступні на
екранному пульті дистанційного керування
(ЕПДК).
Для виклику ЕПДК
1. Під час перегляду вмісту з під'єднаного
пристрою натисніть .
2. Виберіть [Показати пульт
дистанційного керування], потім
натисніть OK.
3. За допомогою Кнопки навігації та OK
виберіть і натисніть потрібну екранну
кнопку.
4. Для виходу натисніть .
UK
59
Українська
Для увімкнення функції автоматичного
зміщення субтитрів
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [EasyLink] > [Автоматичне
зміщення субтитрів].
3. Виберіть [Увімк.] і натисніть OK для
увімкнення.
Режим відтворення лише аудіо
Режим відтворення лише аудіо дозволяє
відтворювати звук із під'єднаного
пристрою, сумісного із Philips EasyLink,
через гучномовці телевізора, коли сам
телевізор перебуває в режимі очікування.
Натисніть
для надходження
аудіосигналу з під'єднаного пристрою,
сумісного із Philips EasyLink.
За доступності вмикається режим
відтворення лише аудіо.
На телевізорі потрібно прийняти запит
щодо увімкнення в режимі лише аудіо.

Керуйте відтворенням аудіо за
допомогою пульта дистанційного
керування телевізора.
Налаштування гучномовців
телевізора
NonPu blish
Зазвичай телевізор під'єднується до
пристрою, сумісного із HDMI-CEC,
наприклад системи домашнього
кінотеатру, за допомогою кабелю HDMI
для відеосигналу та цифрового
аудіокабелю для аудіосигналу.
Відтворювати аудіосигнал із телевізора
можна за допомогою лише кабелю HDMI,
якщо телевізор та пристрій сумісні з HDMI
ARC (див. Під'єднання телевізора >
Використання системи Philips EasyLink >
Використання HDMI ARC (cтор. 60)).
Налаштування гучномовців телевізора
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [EasyLink] > [Гучномовці ТВ].
3. Виберіть один із поданих нижче
параметрів і натисніть OK:

[Вимк.]: Вимкнення гучномовців
телевізора.

[Увімк.]: Увімкнення гучномовців
телевізора.

[EasyLink]: Телевізійний аудіосигнал
продовжує відтворюватися через
гучномовці телевізора. Аудіосигнал з
телевізора можна переключити на
під'єднаний аудіопристрій, сумісний із
HDMI-CEC, за допомогою меню із
панеллю функцій.

[Автозапуск EasyLink]: Автоматичне
вимкнення гучномовців телевізора і
передача аудіосигналу з телевізора на
під'єднаний аудіопристрій, сумісний із
HDMI-CEC.
UK
60
Перемикання аудіосигналу з телевізора
на потрібний пристрій у меню із панеллю
функцій
Якщо вибрано [EasyLink] або [Автозапуск
EasyLink], перейдіть до меню із панеллю
функцій та перемкніть аудіосигнал із
телевізора на потрібний пристрій.
1. Під час телеперегляду натисніть
.
2. Виберіть [Гучномовці], потім натисніть
OK.
3. Виберіть один із поданих нижче
параметрів і натисніть OK:

[ТВ]: Увімкнено за замовчуванням.
Аудіосигнал з телевізора
відтворюється через гучномовці
телевізора, поки під'єднаний
аудіопристрій, сумісний із HDMI-CEC,
не перебере керування звуком
системи. Після того аудіосигнал
відтворюється через під'єднаний
пристрій.

[Підсилювач]: Відтворення
аудіосигналу через під'єднаний
пристрій, сумісний із HDMI-CEC.
Якщо режим звуку системи не
увімкнено на пристрої, аудіосигнал
буде продовжувати відтворюватися з
гучномовців телевізора, якщо
вибрано [EasyLink]. Якщо увімкнено
[Автозапуск EasyLink], на екрані
телевізора з'являється запит на
перехід під'єднаного пристрою в
режим звуку системи.
Українська
Використання HDMI ARC
NonPu blish
Роз'єм HDMI 1 сумісний з інтерфейсом реверсного звукового каналу HDMI 1.4 (ARC).
Використовуйте його для передачі аудіосигналу на аудіопристрій, сумісний із HDMI ARC
(наприклад, систему домашнього кінотеатру).
HDMI ARC дозволяє користуватися
системою Philips EasyLink для передачі
аудіосигналу з телевізора безпосередньо
на під'єднаний аудіопристрій без
використання додаткового цифрового
аудіокабелю.
Пристрій має бути сумісний із HDMI-CEC
та ARC, а телевізор має бути під'єднано
до пристрою за допомогою кабелю
HDMI, вставленого у роз'єми HDMI ARC.
Увімкнення або вимкнення HDMI ARC
Примітка. Після увімкнення HDMI ARC
пристрій автоматично додається до
головного меню.
1. Натисніть .
2. Виберіть [Налаштування] > [Параметри
ТВ] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] >
[Увімк.] або [Вимк.].
3. Натисніть OK для активації.
Використання
CAM-модуля
Встановлення та увімкнення
модуля CAM
NonPu blish
Увага: дотримуйтесь вказівок, поданих
нижче. Неправильне встановлення модуля
умовного доступу CAM може пошкодити
як сам модуль, так і телевізор.
Примітки.

Цей телевізор підтримує CI та CI+.
CI+ дозволяє постачальникам послуг
надавати цифрові програми
стандарту HD високої якості та з
високим рівнем захисту авторських
прав.

Інформацію щодо встановлення
смарт-карти у модуль умовного
доступу (CAM) див. у документації,
що надається постачальником
послуги.
UK
61
1. Вимкніть телевізор.
2. Дотримуючись вказівок, поданих на
CAM-модулі, вставте його у гніздо
Common Interface на бічній панелі
телевізора.
3. Вставте CAM до фіксації і зачекайте,
поки його не буде активовано. Це може
зайняти декілька хвилин. Не виймайте
CAM із гнізда під час його використання,
інакше цифрові послуги буде вимкнено.
Послуги модуля умовного
доступу (CAM)
NonPu blish
1. Після встановлення та активування
CAM натисніть .
2. Виберіть [Common interface], потім
натисніть OK.
3. Виберіть постачальника послуги CAM і
натисніть OK.
Перегляд послуги CAM
Якщо встановлено CAM і оплачено
підписку, на екрані телевізора
відображається програма постачальника
послуги цифрового телебачення.
Програми, функції, вміст та екранні
повідомлення залежать від послуги CAM.
UK
62
Контактна інформація
Якщо не вдається усунути проблему,
перегляньте розділ "Запитання, що часто
задаються" для цього телевізора на
веб-сайті www.philips.com/support.
Якщо це не вирішить проблеми,
зверніться до Центру обслуговування
клієнтів Philips у своїй країні, який вказано
у буклеті, що додається до пристрою.
Занотуйте модель та серійний номер
телевізора, перш ніж звернутись до
компанії Philips. Ці номери надруковані на
задній панелі телевізора і на пакуванні.
Попередження. Не намагайтеся
ремонтувати телевізор самостійно. Це
може призвести до травмування,
нанесення непоправної шкоди пристрою
або анулювання дійсної гарантії.
Основні неполадки
телевізора
Телевізор не вмикається:

Від'єднайте кабель живлення від
розетки. Зачекайте одну хвилину та
під'єднайте його знову.

Перевірте, чи кабель живлення
надійно під'єднано.

Перевірте, чи увімкнено перемикач
живлення внизу або на задній панелі
телевізора.
Увімкнений телевізор не спрацьовує на
дію пульта дистанційного керування або
на дію елементів керування на бічній
панелі
Телевізор вмикається через деякий час. У
цей час телевізор не спрацьовуватиме на
дію пульта дистанційного керування або
елементів керування на бічній панелі. Це
нормально.
Індикатор режиму очікування на
телевізорі блимає червоним:
Від'єднайте кабель живлення від розетки.
Перед тим як під'єднувати кабель
живлення знову, зачекайте допоки
телевізор охолоне. Якщо блимання
продовжуватиметься, зверніться до
служби підтримки клієнтів Philips.
Ви забули код для розблокування функції
блокування від дітей:
Введіть "8888".
Неправильна мова меню телевізора:
Змініть мову меню телевізора.
Детальніше див. Налаштування телевізора
> Зміна параметрів мови > Мова меню
(див. "Мова меню" на сторінці 40).
Під час увімкнення/вимкнення/переходу
в режим очікування телевізора чути
скрип корпусу телевізора:
Не слід нічого робити. Ефект
поскрипування – звичне явище, яке
виникає внаслідок
розширення-скорочення корпусу
телевізора під час того, як він
охолоджується чи нагрівається. Це не
впливає на роботу телевізора.
Коли телевізор перебуває в режимі
очікування, з'являється екранна заставка
запуску, після чого телевізор знову
переходить у режим очікування:
Це нормально. Екран запуску
відображається, якщо живлення
телевізора вимикається і знову вмикається.
Щоб увімкнути телевізор із режиму
очікування, натисніть
на пульті
дистанційного керування або натисніть
будь-яку кнопку на бічній панелі
телевізора.
UK
63
Українська
6 Усунення
несправностей
Проблеми з телеканалами
Попередньо настроєні канали не
відображаються у списку каналів.
Перевірте, чи правильно вибрано список
каналів.
Під час настроювання не знайдено
жодного цифрового каналу:
Перевірте, чи телевізор підтримує
стандарт DVB-T, DVB-C або DVB-S у
Вашій країні. Див. перелік країн на задній
панелі телевізора.
Проблеми із зображенням
Телевізор увімкнений, але зображення
відсутнє.

Упевніться, що антена належним
чином підключена до телевізора.

Перевірте, чи вибрано правильний
пристрій як джерело телевізійного
сигналу.
Звук є, однак нема зображення.
Перевірте, чи правильно встановлені
налаштування зображення.
Поганий прийом телевізійного сигналу
через антену.

Упевніться, що антена належним
чином підключена до телевізора.

На якість приймання можуть
впливати шум гучномовців,
незаземлені аудіопристрої, неонове
світло, високі будинки або інші великі
об'єкти. Якщо можливо, спробуйте
покращити якість прийому, змінивши
напрямок антени або забравши
пристрої, які створюють перешкоди,
якомога далі від телевізора.

Якщо прийом лише одного каналу є
неякісним, спробуйте виконати його
точне налаштування.
Неякісне зображення з під'єднаних
пристроїв.

Перевірте, чи всі пристрої підключені
належним чином.

Перевірте, чи правильно встановлені
налаштування зображення.
UK
64
Телевізор не зберігає налаштування
зображення.
Перевірте, чи для розташування
телевізора встановлено значення "дім".
Цей режим є досить гнучким для зміни та
збереження налаштувань.
Зображення не відповідає розміру
екрана, воно занадто велике або занадто
мале.
Спробуйте використати інший формат.
Неправильне положення зображення.
Сигнали зображення від деяких пристроїв
не відповідають параметрам екрана.
Перевірте вихідний сигнал пристрою.
Зображення телеканалу закодовано:
Для доступу до вмісту, можливо, потрібно
скористатися модулем умовного доступу.
Дізнайтеся у свого оператора.
На екрані телевізора з'являється
електронна етикетка з інформацією:
Телевізор перебуває у режимі [Магазин].
Видаліть електронну етикетку, вибравши
для телевізора режим [Дім] і
перезапустивши його. Детальніше див.
Налаштування телевізора > Зміна інших
параметрів > Розташування телевізора
(cтор. 41).
Проблеми зі звуком
На екрані присутнє зображення, однак
немає звуку:
Якщо не виявлено аудіосигналу, телевізор
автоматично вимкне аудіовихід — це не
вказує на наявність будь-якої неполадки.

Перевірте, чи всі кабелі під'єднані
належним чином.

Перевірте, чи для параметра гучності
не встановлено рівень 0.

Перевірте, чи не натиснута кнопка
вимкнення звуку.

Перевірте, чи увімкнені гучномовці
телевізора в меню звуку.
Перевірте, чи аудіовихід телевізора
під'єднано до аудіовходу системи
домашнього кінотеатру із
підтримкою стандартів HDMI CEC та
EasyLink. Звук має відтворюватись
через гучномовці системи
домашнього кінотеатру.
На екрані присутнє зображення, однак
якість звуку погана.
Перевірте правильність налаштування
звуку.
На екрані присутнє зображення, однак
звук подається лише одним
гучномовцем.
Перевірте, чи баланс звуку встановлено
посередині.
Проблеми зі з'єднанням
HDMI
Проблеми з пристроями HDMI.

Зауважте, що підтримка HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection – захист цифрових даних у
широкосмугових мережах) може
передбачати певну затримку
відображення телевізором вмісту з
пристроїв HDMI.

Якщо телевізор не розпізнає пристрій
HDMI та зображення не
відображається, спробуйте
перемкнути джерело з одного
пристрою на інший та навпаки.

Якщо звук переривчастий, перевірте
правильність налаштування вихідного
сигналу пристрою HDMI.

У разі використання адаптера
HDMI-DVI або кабелю HDMI-DVI
перевірте, чи під'єднано додатковий
аудіокабель до AUDIO L/R чи
AUDIO IN (тільки для міні-роз'єму).
Неможливо користуватися функціями
EasyLink:
Перевірте, чи пристрої HDMI сумісні зі
стандартом HDMI-CEC. Функції EasyLink
працюють лише з HDMI-CEC-сумісними
пристроями.
Коли до телевізора під'єднано
аудіопристрій із підтримкою стандарту
HDMI-CEC, на екрані телевізора не
відображаються піктограми вимкнення
або регулювання гучності під час
виконання відповідних операцій зі
звуком.
Якщо під'єднано аудіопристрій із
підтримкою стандарту HDMI-CEC, це
нормально.
Проблеми зі з'єднанням
USB
Під'єднаний пристрій USB не
відображається:

Перевірте, чи для USB-накопичувача
встановлено значення класу
зовнішнього накопичення інформації,
відповідно до документації
пристрою.

Перевірте, чи USB-накопичувач
сумісний із телевізором.

Перевірте, чи аудіо- та відеоформати
файлів підтримуються телевізором.
Аудіо- та відеофайли не відтворюються
або не відображаються належним чином:
Пропускна здатність USB-накопичувача
може обмежувати швидкість передачі
даних на телевізор, і, як наслідок,
спричинити низьку швидкість відтворення.
Проблеми із
підключенням комп'ютера
Зображення з комп'ютера на екрані
телевізора не стабільне.

Перевірте, чи ваш комп'ютер
застосовує відповідну роздільну
здатність та частоту оновлення.

Встановіть незмінний формат
зображення телевізора.
UK
65
Українська

7 Технічні дані
Загальний огляд
NonPu blish
Інформація про виріб може бути змінена
без попередження. Детальніше про виріб
див. на веб-сайті www.philips.com/support.
Потужність і прийом
NonPu blish
Живлення

Потужність, що споживається від
електромережі: 220-240 В змінного
струму~; 50-60 Гц

Температура зовнішнього
середовища: від 5 °C до 35 °C

Інформацію про потужність і
споживання енергії в режимі
очікування див. у характеристиках
виробу на веб-сайті
www.philips.com/support.
Прийом

Вхід антени: 75 ом, коаксіальний
(IEC75)

Телевізійна система: DVB COFDM
2K/8K

Стандарти відтворення відео: NTSC,
PAL, SECAM

Цифрове телебачення: MPEG-4,
DVB-T (наземне), DVB-C (кабельне),
DVB-S (супутникове - лише в
окремих моделях), MHP (Multimedia
Home Platform - доступно лише в
Італії).

Діапазон приймача: VHF, UHF,
S-Channel, Hyperband
UK
66
Дисплей і звук
Зображення / Дисплей

Тип дисплея: РК Full HD W-UXGA

Розмір екрана по діагоналі:
- 81 см / 32 дюйма
- 94 см / 37 дюймів
- 102 см / 40 дюймів
- 107 см / 42 дюйма
- 117 см / 46 дюймів
- 132 см / 52 дюйма

Формат кадру: широкий екран 16:9

Роздільна здатність панелі:
1920x1080p, 100 Гц

Технологія покращення зображення
Pixel Plus HD

Обробка сигналу 1080p
24/25/30/50/60 Гц

100 Hz LCD
Звук

Вихідна потужність (RMS): 20 Вт

Неймовірний об’ємний звук

Clear Sound

Virtual 2.1
(лише в окремих моделях)

Моно/Стерео/NICAM
(у деяких моделях – аналоговий
NICAM)
Роздільна здатність
дисплея
NonPu blish
Комп'ютерні формати – HDMI
(роздільна здатність – частота
оновлення)
640 x 480 - 60 Гц
800 x 600 - 60 Гц
1024 x 768 - 60 Гц
1360 x 768 - 60 Гц
1280 x 1024 - 60 Гц
1600 x 1200 - 60 Гц
1920 x 1080 - 60 Гц
Комп'ютерні формати (роздільна
здатність - частота оновлення)
480i - 60 Гц
480p - 60 Гц
576i - 50 Гц
576p - 50 Гц
720p - 50 Гц, 60 Гц
1080i - 50 Гц, 60 Гц
1080p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц
Мультимедіа
Підтримуваний пристрій збереження
даних
USB (FAT або DOS форматування;
сумісність лише із класом носіїв великої
ємності)
Підтримувані файли із зображеннями
JPEG (*.jpg, *.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF
Підтримувані відео та аудіофайли

Відео формату AVI (*.avi): MPEG-4 SP,
MPEG-4 ASP, MPEG-4 Part 2

Аудіо формату AVI (*.avi): AC3,
MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS,
AAC_ISO

Відео формату MPEG (*.mpg, *.mpeg,
*.vob, *.ts): MPEG-1, MPEG-2

Аудіо формату MPEG (*.mp2, *.mp3,
*.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2,
MPEG-2 Layer 2, AC3

Відео формату MPEG-4 (*.mp4):
MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4
AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Part 2

Аудіо формату MPEG-4 (*.mp4):
AAC-LC, AC3, AAC_ADTS,
AAC_ISO, HE-AAC (v1, v2)


Відео формату MKV (*.mkv): H.264
Аудіо формату MKV (*.mkv): HE-AAC,
AC3
Підтримувані аудіофайли (без відео)

Аудіо формату MPEG (*.mp3):
MPEG-1 Layer 3

Аудіо формату WMA (*.wma, *.asf):
WMA (v2 - v9.2)

Аудіо формату LPCM (*.lpcm, *.pcm,
*.wav, *.aif, *.aiff): *.lpcm та *.pcm
підтримується окремими моделями

Аудіо формату MPEG-4 (*.aac, *.mp4,
*.m4a): AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)

Списки відтворення (*.pls, *.m3u)
Примітка. Кількість символів у назві
мультимедійних файлів не має
перевищувати 128.
Під'єднання
Задня панель

EXT 2: Компонентний (Y Pb Pr),
Audio L/R

(Для 40PFL6XX5) EXT 2: SCART
(RGB/CVBS)

(Для 40PFL6XX5) EXT 3:
Компонентний (Y Pb Pr), Audio L/R.
Доступно лише у деяких моделях.

Навушники: Стерео міні-роз'єм
3,5 мм

SERV. U: Сервісний порт
Низ

EXT 1: SCART (RGB/CVBS)

HDMI ARC (1): HDMI 1.4, сумісність
із реверсним звуковим каналом
(ARC)

HDMI (2): HDMI 1.3a

(Для 40PFL6XX5) HDMI (3): HDMI
1.3a

DIGITAL AUDIO OUT: Коаксіальний

AUDIO IN: Стерео міні-роз'єм
3,5 мм DVI/VGA

ANTENNA: 75 Ом коаксіальний

VGA: Вхід для комп'ютера
Бічна панель

HDMI: HDMI 1.3c

USB
UK
67
Українська
Комп'ютерні формати – VGA
(роздільна здатність – частота
оновлення)
640 x 480 - 60 Гц
800 x 600 - 60 Гц
1024 x 768 - 60 Гц
1360 x 768 - 60 Гц
1280 x 1024 - 60 Гц
1600 x 1200 - 60 Гц
1920 x 1080 - 60 Гц

CI (Common Interface +)
Розміри
NonPu blish
Примітка. Значення розмірів та ваги є
лише приблизними. Технічні
характеристики виробів може бути
змінено без попередження.
32PFL6XX5H
… без підставки
472 мм (висота) x 777 мм (ширина) x
42 мм (глибина); 9,5 кг (приблизно)
… із підставкою
540 мм (висота) x 777 мм (ширина) x
221 мм (глибина); 11,6 кг (приблизно)
40PFL6XX5H
… без підставки
593 мм (висота) x 966 мм (ширина) x
41,5 мм (глибина); 13 кг (приблизно)
... із підставкою для телевізора
641 мм (висота) x 966 мм (ширина) x
242 мм (глибина); 16 кг (приблизно)
32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H
... без підставки
513 мм (висота) x 796 мм (ширина) x
90 мм (глибина); 8,35 кг (приблизно)
... із підставкою
559 мм (висота) x 796 мм (ширина) x
221 мм (глибина); 9,67 кг (приблизно)
32PFL5605H/32PFL5625H
... без підставки
501 мм (висота) x 790 мм (ширина) x
92 мм (глибина); 10 кг (приблизно)
... із підставкою
542 мм (висота) x 790 мм (ширина) x
221 мм (глибина); 11,5 кг (приблизно)
37PFL5405H
... без підставки
582 мм (висота) x 912,5 мм (ширина) x
84 мм (глибина); 9,55 кг (приблизно)
... із підставкою
626 мм (висота) x 912,5 мм (ширина) x
236 мм (глибина); 11,55 кг (приблизно)
UK
68
40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40
PFL5705H/40PFL5805H
... без підставки
605 мм (висота) x 977 мм (ширина) x
86 мм (глибина); 13,7 кг (приблизно)
... із підставкою
649 мм (висота) x 977 мм (ширина) x
236 мм (глибина); 16,1 кг (приблизно)
42PFL5405H
... без підставки
640 мм (висота) x 1019 мм (ширина) x
83 мм (глибина); 11,38 кг (приблизно)
... із підставкою
683 мм (висота) x 1019 мм (ширина) x
236 мм (глибина); 13,38 кг (приблизно)
46PFL5605H/46PFL5805H
... без підставки
685 мм (висота) x 1122 мм (ширина) x
87 мм (глибина); 17,9 кг (приблизно)
... із підставкою
731 мм (висота) x 1122 мм (ширина) x
268 мм (глибина); 21,3 кг (приблизно)
52PFL5605H
... без підставки
764 мм (висота) x 1255 мм (ширина) x
87 мм (глибина); 20 кг (приблизно)
... із підставкою
813 мм (висота) x 1255 мм (ширина) x
297 мм (глибина); 24 кг (приблизно)
UMv 3139 137 03585 – 20110113
встановлення каналів (автоматично) - 37
A
Г
Ambilight - 15
годинник - 40
C
гучність, регулювання - 23
CAM (модуль умовного доступу),
встановлення - 61
Д
CAM (модуль умовного доступу),
увімкнення - 62
Common interface - 61
E
EasyLink, гучномовці телевізора - 60
встановлення каналів (вручну) - 38
декодер - 56
демонстрація - 36
догляд - 11
догляд за екраном - 11
Е
EasyLink, кнопки - 59
ЕДП, меню - 29
EasyLink, пересилання сигналу клавіш
пульта ДК - 59
ЕДП, огляд - 28
EasyLink, увімкнення - 58
EasyLink, функції - 58
H
HDMI - 45
HDMI ARC - 61
S
Scenea, завантаження зображень - 32
ЕДП, увімкнення - 29
Ж
живлення - 66
З
завершення терміну експлуатації - 11
заводські налаштування - 36
замок Kensington - 13
Scenea, увімкнення - 32
захист навколишнього середовища та
економія енергії, огляд - 12
Б
захист навколишнього середовища та
економія енергії, параметри - 12
безпека - 9
збереження довкілля - 12
блокування від дітей, вікові обмеження 29
зміна послідовності каналів - 36
блокування від дітей, встановлення коду 29
В
Українська
8 Покажчик
І
інформація, в Інтернеті - 16
інформація, на екрані - 16
вади зору - 33
К
вади слуху - 32
канали, вибрані - 28
вікові обмеження - 29
канали, встановлення (автоматично) - 37
UK
69
канали, встановлення (вручну) - 38
перейменування каналів - 36
канали, зміна послідовності - 36
перемикання каналів - 23
канали, оновлення - 37
переробка - 11
канали, перейменування - 36
під’єднання, антена - 44
канали, перемикання - 23
під'єднання пристрою - 44
канали, приховування або відображення 36
під'єднання, USB-пристрій - 30
канали, точне налаштування (аналогові) 39
під'єднання, живлення - 44
канали, точне налаштування (цифрові) - 39
комп'ютер, підключення - 56
комп'ютер, роздільна здатність дисплея 66
М
меню - 20
під'єднання, декодер каналів - 56
під'єднання, комп'ютер - 56
пристрої, додавання - 25
пристрої, перегляд - 25
програмне забезпечення, оновлення через
цифрові телеканали - 41
пульт дистанційного керування,
використання - 20
меню параметрів - 22
пульт дистанційного керування, екранний
- 20
меню, головне - 20
пульт дистанційного керування, огляд - 18
меню, додавання пристрою - 21
меню, мова - 40
Р
меню, налаштування - 21
реєстрація продукту - 9
меню, огляд - 21
режим - 41
меню, параметри - 22
режим Дім - 41
меню, список каналів - 21
роздільна здатність дисплея - 66
мова звуку - 39
роз'єми на задній панелі - 46
мова, інше - 39
роз'єми на нижній панелі - 46
мова, меню - 40
роз'єми, задня панель - 46
мультимедіа, відтворення файлів - 30
роз'єми, нижня панель - 46
мультимедіа, огляд - 16
розміри - 68
розташування телевізора - 15
Н
розташування, дім або магазин - 41
налаштування, помічник - 34
настінне кріплення телевізора - 13
розташування, підставка або настінне
кріплення - 41
розумне зображення - 24
П
розумний звук - 24
параметри звуку - 35
параметри зображення - 34
С
параметри, звук - 35
синхронізація звуку та відео - 40
параметри, зображення - 34
смарт-карта - 61
UK
70
Українська
специфікації - 66
список вибраного, вибір - 28
список вибраного, додавання - 28
список каналів - 21
субтитри, аналогові - 30
субтитри, мова - 30, 39
субтитри, цифрові - 30
Т
таймер сну - 29
телетекст 2.5 - 28
телетекст, меню - 27
телетекст, мова - 39
телетекст, підсторінки - 27
телетекст, пошук - 28
телетекст, розділення екрана - 27
телетекст, увімкнення - 27
телетекст, цифровий текст - 28
технічні характеристики - 66
У
універсальний доступ, увімкнення - 32
Ф
формат зображення - 24
Ц
цифрове радіо - 31
цифрове телебачення - 16
цифрові канали, огляд - 16
цифрові канали, субтитри - 30
цифрові канали, точне налаштування - 39
UK
71
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Усі права застережено.
Номер документ із замовленням 313913703585
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising