Philips | 55PUS6452/12 | Owner's Manual | Philips 6000 series 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV 49PUS6452/12 Ръководство за притежателя

Philips 6000 series 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV 49PUS6452/12 Ръководство за притежателя
Register your product and get support at
6452 series
www.philips.com/welcome
Ръководство
43PUS6452
49PUS6452
55PUS6452
Съдържание
1.1 Меню "Източник" – всичко в едно 4
1.2 Топ избор 4
1.3 Медиен браузър 5
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
2 Монтаж 6
9 Интернет 47
1 Какво ново има 4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Прочетете упътването за безопасност 6
Монтиране на телевизора на стойка и на стената 6
Съвети за разполагането 6
Захранващ кабел 6
Кабел за антената 7
Сателитна антена 7
Google Play 43
Стартиране и спиране на приложение 44
Заключване на приложения 44
Управление на приложения 46
Съхранение 46
9.1 Стартиране на интернет 47
9.2 Опции на интернет 47
10 Меню на телевизора 48
10.1 Относно менюто на телевизора 48
10.2 Отваряне на менюто на телевизора 48
3 Дистанционно управление 8
11 Източници 49
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
11.1
11.2
11.3
11.4
Преглед на бутоните 8
Гласово търсене 9
Използване на клавиатурата на дистанционното 9
ИЧ датчик 10
Батерии 11
Почистване 11
12 Настройки 51
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
4 Включване и изключване 12
4.1 Вкл. или в готовност 12
4.2 Бутони на телевизора 12
5 Канали 13
5.1
5.2
5.3
5.4
Сателит, инсталиране 13
Инсталиране на Антена/Кабел 16
Копиране на списък с канали 18
Относно каналите 18
Често използвани настройки 51
Картина 51
Звук 56
Настройки на Ambilight 58
Еко настройки 61
Общи настройки 61
Часовник, регион и език 64
Универсален достъп 66
Заключване за деца 68
13 Видео, снимки и музика 69
6 Свързване на устройства 25
13.1 От USB връзка 69
13.2 От компютър или мрежов твърд диск 69
13.3 От услуга за съхранение на облак 69
13.4 Меню "Предпочитани", "Най-популярни", "Последно
възпроизведени" 69
13.5 Възпроизвеждане на вашите видеоклипове 70
13.6 Преглед на вашите снимки 70
13.7 Възпроизвеждане на музика 70
6.1 Относно свързването 25
6.2 HDMI портове 25
6.3 Y Pb Pr – компонентен 27
6.4 SCART 27
6.5 Аудио изход – Оптичен 27
6.6 CAM със смарт карта – CI+ 27
6.7 Система за домашно кино 28
6.8 Смартфони и таблети 29
6.9 Плейър за Blu-ray дискове 29
6.10 DVD плейър 30
6.11 Bluetooth – говорители и геймпади 30
6.12 Слушалки 31
6.13 Игрова конзола 31
6.14 Геймпад 32
6.15 USB твърд диск 32
6.16 USB клавиатура 33
6.17 USB флаш устройство 34
6.18 Фотоапарат 34
6.19 Камкордер 34
6.20 Компютър 35
14 ТВ справочник 72
14.1 Какво ви трябва 72
14.2 Данни за ТВ справочника 72
14.3 Използване на ТВ справочника 72
15 Запис и поставяне на пауза на телевизора
74
15.1 Запис 74
15.2 Pause TV 75
16 Смартфони и таблети 76
16.1
16.2
16.3
16.4
7 Свържете вашия Android TV 37
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Превключване към устройство 49
Опции за вход на телевизор 49
Име и тип на устройството 49
Компютър 49
Мрежа и интернет 37
Акаунт в Google 40
Галерия с приложения на Philips 40
Настройки на Android 41
Меню Начало 41
Приложение Philips TV Remote 76
Google Cast 76
AirPlay 76
MHL 76
17 Игри 77
17.1 Какво ви трябва 77
17.2 Играйте игра 77
18 Ambilight 78
8 Приложения 43
18.1 Стил на Ambilight 78
18.2 Изключване на Ambilight 78
8.1 Относно приложенията 43
2
18.3 Настройки на Ambilight 78
19 Топ избор 80
19.1
19.2
19.3
19.4
Относно Топ избор 80
Сега на вашия телевизор 80
ТВ по заявка 80
Видео по заявка 80
20 Netflix 82
21 Multi View 83
21.1
21.2
21.3
21.4
Телетекст и телевизия 83
HDMI и TV 83
Nettv и телевизор 83
Nettv и HDMI 83
22 Софтуер 84
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
Актуализиране на софтуера 84
Версия на софтуера 84
Софтуер с отворен код 84
Лиценз на софтуер с отворен код 85
Съобщения 110
23 Спецификации 111
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
Параметри на околната среда 111
Захранване 111
Операционна система 112
Приемане 112
Входна разделителна способност на дисплея 112
Размери и тегло 112
Възможности за свързване 112
Звук 113
Мултимедийна 113
24 Помощ и поддръжка 114
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
Регистрирайте телевизора си 114
Използване на Помощ 114
Проблеми 114
Онлайн помощ 116
Поддръжка и ремонт 116
25 Безопасност и поддръжка 118
25.1 Безопасност 118
25.2 Поддръжка на екрана 119
26 Условия за ползване 120
26.1 Условия за ползване – Телевизор 120
26.2 Условия на ползване – Галерия с приложения на Philips
120
27 Авторски права 121
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
MHL 121
Ultra HD 121
HDMI 121
Dolby Digital Plus 121
Microsoft 121
Wi-Fi Alliance 121
Kensington 121
Други търговски марки 122
28 Отказ от отговорност относно услуги и/или
софтуер, предлагани от трети страни 123
Индекс 124
3
1
Какво ново има
1.1
Меню "Източник" – всичко в
едно
Относно меню "Източник" – всичко в
едно
Когато натиснете за първи път  SOURCES, вие можете да
видите инструкции за това, как да зададете вашето меню
"Източник".
Подобрена телевизионна програма
Ясна и по-добре изглеждаща телевизионна програма.
Изберете програма и прочетете информация за
програмата или натиснете , за да зададете напомняне
или да планирате запис.
Подобреното меню Източник съдържа нормалното меню
Източник, лесна за отваряне телевизионна програма и
също така можете да използвате  (клавиш с плюс), за да
зададете напомняне или да планирате запис в
телевизионна програма.
Меню "Източник" – всичко в едно, променен вид на
телевизионната програма и нов браузър за лесно
преглеждане на програми.
Сега вашият списък с предпочитани канали  е част от
менюто "Източници" . Същото важи и за списъците с
канали на двата тунера, антена/кабел  и сателит .
В новото меню "Източници" ще има списък с всички
свързани устройства, също на всички тунери, така че
менюто "Източници" потребителят ще може да намери
всички възможни източници за телевизора.
1.2
Топ избор
С  TOP PICKS вашият телевизор препоръчва текущи ТВ
програми, най-новите филми под наем и Онлайн ТВ
услуги, които да гледате.
1 - Натиснете  TOP PICKS.
2 - Изберете една програма и използвайте  (клавиш
плюс), за да планирате запис, да зададете напомняне или
да гледате програмата.
3 - Използвайте клавишите стрелки/навигация, за да
изберете 3 точки в горния десен край на екрана, след това
натиснете OK, за да отворите менюто OPTIONS.
Превключване от тунер, канал и
телевизионна програма
Изберете  за запис или изберете , за да зададете
напомняне
Изберете източник "тунер" и натиснете , за да отворите
списъка с канали. Натиснете отново , за да
отворите  телевизионната програма и да видите какво
има. Натиснете , за да се върнете към списъка с канали.
4
4 - Когато се играе, в долната част на екрана има втора
лента за управление, използвайте стрелките или клавиша
OK, за да изберете това, което желаете.
Изберете , за да маркирате като предпочитани
1.3
Медиен браузър
Преглеждайте вашите медии, както желаете или
маркирайте лесно канал, песен или снимка като
предпочитани.
1 - Натиснете  (клавиш плюс), за да маркирате
видеозапис, песен или снимка като предпочитани.
2 - Можете да преглеждате видеоклипове, песни или
снимки в табличен изглед или в изглед на списък.
3 - Използвайте клавишите стрелки/навигация, за да
изберете 3 точки в горния десен край на екрана, след това
натиснете OK, за да отворите менюто OPTIONS.
Табличен изглед
Изглед на списък
5
• 43PUS6432, 43PUS6452
VESA MIS-F 200x200, M6
• 49PUS6432, 49PUS6452
VESA MIS-F 400x200, M6
• 55PUS6432, 55PUS6452
VESA MIS-F 400x200, M6
2
Монтаж
2.1
Прочетете упътването за
безопасност
Приготвяне
Първо отстранете 4-те пластмасови капачки на винт от
резбованите букси от задната страна на телевизора.
Уверете се, че металните винтове за монтиране на
телевизора на скобата, която е в съответствие с VESA,
влизат около 10 мм в резбованите втулки на телевизора.
Прочетете инструкциите за безопасност преди да
използвате телевизора.
За повече информация в Помощ изберете Ключови
думи и потърсете Инструкции за безопасност.
Внимание
Монтирането на телевизора на стена изисква специални
умения и трябва да се извършва само от квалифициран
персонал. При такъв монтаж трябва да се спазват
стандартите за безопасност, отговарящи на теглото на
телевизора. Преди да поставите телевизора, прочетете и
мерките за безопасност.
TP Vision Europe B.V. не носи отговорност за неправилен
монтаж или за монтаж, довел до нещастен случай или
нараняване.
2.2
Монтиране на телевизора на
стойка и на стената
Стойка за телевизор
Можете да откриете указанията за монтиране на стойката
за телевизора в ръководството за бърз старт, приложено
към телевизора. Ако сте изгубили това ръководство,
можете да го изтеглите от www.philips.com.
2.3
Съвети за разполагането
Използвайте номера на модела на телевизора за търсене
на Ръководството за бърз старт, за да го изтеглите.
• Поставете телевизора на място, където върху екрана
няма директна светлина.
• Поставете телевизора на разстояние най-много 15 см от
стената.
• Идеалното разстояние за гледане на телевизора е равно
на 3 пъти размера на диагонала на екрана му. Когато сте
седнали, очите ви трябва да са на едно ниво със средата на
екрана.
Монтиране на стена
Вашият телевизор е подготвен за монтаж на стена и с
помощта на конзола VESA (продава се отделно).
При закупуване на конзолата използвайте посочения подолу код на VESA . . .
15
cm
2.4
Захранващ кабел
• Включете захранващия кабел в конектора за POWER на
гърба на телевизора.
• Проверете дали захранващият кабел е добре включен в
телевизора.
• Уверете се, че щепселът в контакта е винаги достъпен.
• При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте
щепсела, а не самия кабел.
• 32PFS6402
VESA MIS-F 100x100, M4
6
Макар че този телевизор има много малка консумация в
режим на готовност, за да пестите енергия, изключвайте
захранващия кабел, ако няма да използвате телевизора
продължително време.
2.5
Кабел за антената
Поставете щепсела на антената плътно в
гнездото Antenna на гърба на телевизора.
Може да свържете своя собствена антена или да
направите връзка към антенния сигнал от антенната
разпределителна система. Използвайте радиочестотен
антенен коаксиален съединител IEC 75 ома.
Използвайте тази връзка към антената за DVB-T и DVB-C
входни сигнали.
2.6
Сателитна антена
Закрепете сателитния съединител тип F към връзката на
сателита SAT на гърба на телевизора.
7
3
Среда
Дистанционно
управление
3.1
Преглед на бутоните
Отгоре
1 – Клавиш OK
За да потвърдите избор или настройка.
2 – Клавиши за стрелки/навигация
За да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно.
3 –  BACK
За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За да се върнете към предишното меню.
За връщане към предишното приложение/интернет
страница.
4 -  OPTIONS
За да отворите или затворите менюто "Опции".
1 -  Готовност / Вкл.
За да включите телевизора или да го върнете в режим на
готовност.
-  HOME
За отваряне на менюто Начало.
2 -  AMBILIGHT
За да изберете един от стиловете Ambilight.
Отдолу
3 -  TOP PICKS
За отваряне на менюто с препоръчителни програми, Видео
по заявка (Видео под наем) или Онлайн ТВ (Catch Up TV).
Ако са налични.
4 -  TV GUIDE
За да отворите или затворите ТВ справочника.
5 -  SOURCES
За да отворите или затворите менюто Източници.
6 -  SETTINGS
За да отворите Често използвани настройки.
7 -  EXIT
За превключване обратно към гледане на телевизия. За
изход от интерактивно ТВ приложение.
8 –  SEARCH
За отваряне на страницата с търсения.
1 –     Цветни клавиши
Директен избор на опции.
9 -  LIST
За да отворите или затворите списъка на каналите.
2 –  Сила на звука
За да регулирате силата на звука.
10 –  Меню на телевизора
За отваряне на менюто на телевизора с типични ТВ
функции.
3 – Клавиши с цифри
За да изберете канал директно.
4 – SUBTITLE
8
За да включите или изключите субтитрите или да ги
включите по време на заглушаване.
3 - Свържете вашия смартфон или таблет с Android към
същата мрежа като на вашето устройство Android TV.
4 - Изберете "PhilipsTv"** на вашия смартфон или таблет с
Android, тогава вашият Android TV ще изведе код на
екрана.
5 - Въведете кода на вашия смартфон или таблет с Android,
за да сдвоите с вашия Android TV.
5 – Възпроизвеждане и запис
• Пускане , за възпроизвеждане
• Пауза , за пауза при възпроизвеждане
• Стоп , за спиране на възпроизвеждането
• Превъртане назад , за връщане
• Превъртане напред , за превъртане напред
• Запис , за да започнете запис
*Вие имате нужда от телефон с Android или таблет, който
работи с Android 4.3 или по-нова версия, за да използвате
приложението Android TV Remote Control.
6–
За директно отваряне на приложението Netflix. При
включен телевизор от режим на готовност.
**Името на вашия Android TV зависи от името, което сте
задали в името на телевизионната мрежа. Предварително
зададеното име е име на модела на този телевизор.
7 –  Канал
За превключване към следващия или предишния канал в
списъка. За отваряне на следващата или предишната
страница в Текст/Телетекст. За стартиране на следващата
или предишната глава в диск.
.
Използване на гласово търсене
8 –  Заглушаване
За да изключите или възстановите звука.
Можете да търсите видеоклипове, музика или всичко
друго в интернет с иконата  в горната част на меню
Начало. Можете да започнете да използвате гласово
търсене по всяко време. Освен това можете да използвате
клавиатурата на дистанционното управление, за да
въведете текст.
9 – TEXT
За да отворите или затворите Текст/Телетекст.
3.2
За да използвате гласово търсене…
Гласово търсене
1 - Докоснете иконата  на вашия смартфон, за да
стартирате гласово търсене.
2 - Иконата  е червена на екрана, микрофонът е активен.
3 - Изговорете ясно това, което търсите. Може да отнеме
малко време до появата на резултатите.
4 - В екрана с резултатите от търсенето, можете да
изберете елемента, който желаете.
Изтегляне на приложения от Google play
Използвайте вашия смартфон или таблет с Android като
дистанционно управление за вашия Android TV.
Превключвайте лесно между режимите d-pad, тъчпад и
геймпад, за да преглеждате съдържание и да играете игри
на вашето устройство Android TV. Докоснете микрофона, за
да стартирате гласово търсене или да използвате
клавиатурата за въвеждане на текст в Android TV.
Вижте също www.support.google.com/androidtv
За да започнете, свържете вашия телефон или таблет с
Android към същата мрежа като вашето устройство Android
TV или намерете Android TV чрез Bluetooth.
Настройки на гласово търсене
Можете да зададете езика, който желаете да използвате, с
Гласово търсене.
Работи с всички устройства Android TV.
*Вие имате нужда от телефон с Android или таблет, който
работи с Android 4.3 или по-нова версия, за да използвате
приложението Android TV Remote Control.
За да зададете гласа за Гласово търсене…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Настройки на Android и натиснете OK.
3 - Изберете Предпочитания >  Говор и натиснете OK.
4 - Изберете желания от вас език и натиснете OK.
5 - Натиснете  BACK, за да се върнете назад с една
стъпка или натиснете  EXIT, за да затворите менюто.
Сдвояване с вашия телевизор
На вашето дистанционно управление няма микрофон, ако
искате да използвате гласово търсене, трябва първо да
инсталирате приложението Android TV Remote Control на
вашия телефон или таблет с Android.
1 - От вашия телефон или таблет с Android, потърсете
"Android TV Remote Control" в Google Play store.
2 - Изтеглете и инсталирайте приложението Android TV
Remote Control* на вашия смартфон или таблет с Android .
9
3.3
За споделяне онлайн на това, което гледате в момента.
Използване на клавиатурата на
дистанционното
* Дистанционното управление има клавиатура
Qwerty/Azerty или Qwerty/кирилица, в зависимост от
региона.
Писане на текст
Общ преглед – Qwerty и кирилица
С клавиатурата на гърба на дистанционното управление
можете да напишете текст във всяко текстово поле на
екрана.
Общ преглед на клавиатурата Qwerty/кирилица.*
За писане на текст…
1 - Изберете текстово поле, ако още не е избрано.
2 - Обърнете клавиатурата на дистанционното нагоре, за
да активирате бутоните на клавиатурата. Дръжте
дистанционното управление с две ръце и пишете с двата
си палеца.
3 - Натиснете OK, за да потвърдите текста.
1 – Знаци на кирилица
Налични знаци, когато клавиатурата е превключена на
кирилица.
Общ преглед – Qwerty и Azerty
2 –  Превключване на клавиатура на кирилица
За превключване на клавиатурата на знаци на кирилица
или обратно към Qwerty.
Общ преглед на клавиатурата Qwerty/Azerty.*
3 –  Shift
За въвеждане на големи букви.
2–
Изтриване на знак.
• За да въведете няколко последователни главни букви,
натиснете и задръжте клавиша , докато пишете.
• За да печатате постоянно с големи букви, натиснете
клавиша  за 2 секунди, за да превключите клавиатурата
в режим на главни букви.
• За да излезете от режима на главни букви, натиснете
отново клавиша . Ако в продължение на 20 секунди не
натиснете бутон от клавиатурата, режимът на главни букви
се изключва автоматично.
3 –  Shift
За въвеждане на големи букви.
4 – клавиш Fn
За въвеждане на число или пунктуационен знак.
• За да въведете няколко последователни главни букви,
натиснете и задръжте клавиша , докато пишете.
• За да печатате постоянно с големи букви, натиснете
клавиша  за 2 секунди, за да превключите клавиатурата
в режим на главни букви.
• За да излезете от режима на главни букви, натиснете
отново клавиша . Ако в продължение на 20 секунди не
натиснете бутон от клавиатурата, режимът на главни букви
се изключва автоматично.
• За да въведете цифра или препинателен знак, натиснете
бутона Fn точно преди да напишете цифрата или
препинателния знак.
1 – Azerty символ
Знак, ако е зададена клавиатурна подредба AZERTY.
5 –  клавиш за интервал
6 –  споделяне на това
За споделяне онлайн на това, което гледате в момента.
7 – навигация и OK
8–
Изтриване на знак.
4 – клавиш Fn
За въвеждане на число или пунктуационен знак.
* Дистанционното управление има клавиатура
Qwerty/Azerty или Qwerty/кирилица, в зависимост от
региона.
• За да въведете цифра или препинателен знак, натиснете
бутона Fn точно преди да напишете цифрата или
препинателния знак.
5 –  клавиш за интервал
6 – Навигация и OK
7 –  Споделяне на това
10
3.4
ИЧ датчик
Телевизорът може да приема и команди от дистанционно
управление, което използва IR (инфрачервени лъчи) за
изпращане на командите. Ако използвате такова
дистанционно управление, винаги се стремете да
насочвате дистанционното управление към
инфрачервения датчик отпред на телевизора.
 Предупреждение
Не поставяйте предмети пред инфрачервения сензор на
телевизора, това може да блокира инфрачервения сигнал.
3.5
Батерии
Смяна на батериите
Ако телевизорът не реагира при натискане на бутон на
дистанционното управление, възможно е батериите да са
изтощени.
За да смените батериите, отворете отделението за
батериите в предната долна част на дистанционното
управление.
1 - Плъзнете вратичката на отделението за батерии в
посоката, показана със стрелка.
2 - Сменете старите батерии с 2 батерии тип AAA-LR03-1.5
V. Внимавайте полюсите + и – на батериите да са правилно
ориентирани.
3 - Върнете вратичката на отделението за батериите и я
плъзнете обратно, докато щракне.
• Извадете батериите, ако няма да използвате
дистанционното управление за дълго време.
• Изхвърляйте старите си батерии безопасно, съгласно
насоките за край на употреба.
3.6
Почистване
Дистанционното ви управление има защитно покритие
срещу издраскване.
Почиствайте дистанционното управление с мека влажна
кърпа. Никога не използвайте върху него вещества като
спирт, химикали или домакински почистващи препарати.
11
3 - Натиснете нагоре или надолу, за да регулирате силата
на звука или да настроите на следващия или предходния
канал. Натиснете нагоре или надолу, за да прегледате
списъка с източници, включително избора на тунер.
Натиснете клавиша с джойстик, за да стартирате
демонстрационно видео.
4 - Менюто ще изчезне автоматично.
4
Включване и
изключване
4.1
За да превключите телевизора в режим на готовност,
изберете  и натиснете клавиша на джойстика.
Вкл. или в готовност
Уверете се, че телевизорът е свързан към мрежовото
захранване. Свържете предоставения захранващ кабел
към конектора AC in отзад на телевизора. Светлинният
индикатор в долната част на телевизора светва.
Включване
Натиснете  на дистанционното управление, за да
включите телевизора. Или натиснете  HOME. Можете
също да натиснете малкия клавиш на джойстика на гърба
на телевизора, за да включите телевизора в случай, че не
можете да намерите дистанционното управление или ако
батериите са изтощени.
Превключване в реж. на готовност
За да превключите телевизора в режим на готовност,
натиснете бутона  на дистанционното управление.
Можете също да натиснете малкия клавиш на джойстика
на гърба на телевизора.
В режим на готовност, телевизорът все още е свързан с
електрическата мрежа, но потреблението на енергия е
много малко.
За да изключите телевизора изцяло, извадете щепсела от
контакта.
Когато изключвате щепсела, винаги хващайте самия
щепсел, не го дърпайте за кабела. Погрижете се винаги да
имате свободен достъп до щепсела, захранващия кабел и
електрическия контакт.
4.2
Бутони на телевизора
Ако сте изгубили дистанционното управление или
батериите му са изтощени, все още можете да правите
някои основни операции с телевизора.
За да отворите базовото меню…
1 - При включен телевизор натиснете клавиша с джойстик
на гърба на телевизора, за да извикате базовото меню.
2 - Натиснете ляво или дясно, за да изберете  Сила на
звука,  Канал или  Източници. Изберете 
Демонстрация, за да стартирате демонстрационно видео.
12
Изберете необходимия пакет.
10 - За да съхраните настройката на сателитите и
инсталираните канали и радиостанции, изберете Готово.
5
Канали
5.1
Настройки за инсталиране на сателит
Сателит, инсталиране
Настройките за инсталиране на сателит са предварително
зададени съгласно вашата държава. Тези настройки
определя как телевизорът да търси и инсталира сателити и
техните канали. Можете винаги да промените тези
настройки.
Относно инсталирането на сателити
До 4 сателита
Можете да инсталирате до 4 сателита (4 LNB конвертора)
на този телевизор. В началото на инсталирането изберете
точния брой сателити, които ще инсталирате. Това ще
ускори инсталирането.
За да промените настройките за инсталиране на сателит…
1 - Стартиране на инсталиране на сателит.
2 - На екрана, където можете да започнете да търсите
сателити, изберете Настройки и натиснете OK.
3 - Изберете броя сателити, които искате да инсталирате,
или изберете една от системите Unicable. Когато избирате
Unicable, можете да изберете Номерата на потребителска
честотна лента и да въведете Честотите на
потребителската честотна лента за всеки тунер.
4 - Когато сте готови, изберете Напред и натиснете OK.
5 - В менюто "Настройки" натиснете OK, за да се върнете
към екрана за начало на търсене на сателити.
Система с един кабел (Unicable)
Можете да използвате система Unicable, за да съедините
сателитната антена към телевизора. Можете да изберете
Unicable за 1 или 2 сателита при началото на
инсталирането.
Стартиране на инсталирането
Насочващ транспондер и LNB
Уверете се, че сателитната чиния е свързана и идеално
подравнена, преди да започнете инсталирането.
В някои държави можете да регулирате експертните
настройки за насочващ транспондер и всеки LNB.
Използвайте или променяйте тези настройки само когато
нормалното инсталиране е неуспешно. Ако разполагате с
нестандартно сателитно оборудване, вие можете да
използвате тези настройки за отмяна на стандартните
настройки. Някои доставчици може да ви предоставят
стойности за транспордер или LNB, които можете да
въведете тук.
За да стартирате инсталирането на сателита…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали > Сателит, инсталиране. Въведете
вашия PIN код, ако е необходимо.
3 - Изберете Търсене на сателит.
4 - Изберете Търсене. Телевизорът ще потърси сателити.
5 - Изберете Конфигуриране. Телевизорът показва
текущата настройка за инсталиране на сателити.
Ако искате да промените тази настройка,
изберете Настройки.
Ако не желаете да променяте настройката, изберете
Търсене. Отидете на стъпка 7.
Сателитни CAM
Ако използвате CAM – Модул за условен достъп със смарт
карта – за да гледате сателитни канали, препоръчваме ви
да инсталирате сателити с CAM, поставен в телевизора.
6 - В Система за инсталиране изберете броя сателити,
които искате да инсталирате, или изберете една от
системите Unicable. Когато избирате Unicable, можете да
изберете Номерата на потребителска честотна лента и да
въведете Честотите на потребителската честотна лента за
всеки тунер. Можете да намерите потребителската
честотна лента в рутера unicable. В някои държави можете
да регулирате настройките за всяка LNB от Други
настройки.
7 - Телевизорът ще търси сателитите, достъпни при това
насочване на сателитната антена. Това може да отнеме
няколко минути. Ако бъде намерен сателит, името му и
силата на приемания сигнал ще се покажат на екрана.
8 - Когато телевизорът намери сателитите, които са ви
нужни, изберете Инсталир.
9 - Ако даден сателит предлага Пакети с канали,
телевизорът ще покаже наличните пакети за този сателит.
Повечето CAM се използват за разкодиране на канали.
CAM от най-ново поколение (CI+ 1.3 с Профил на оператор)
могат самостоятелно да инсталират всички сателитни
канали на телевизора ви. CAM ще ви покани да
инсталирате неговите сателити и канали. Тези CAM не
само инсталират и декодират каналите, но също се справят
с редовните актуализации на каналите.
13
Пакети канали
Ръчна актуализация на каналите
Сателитният оператор може да предлага пакети канали, в
които са събрани безплатни канали (със свободен ефирен
достъп), както и сортиране за съответната държава. Някои
сателити предлагат абонаментни пакети – колекция от
канали, за които плащате.
Винаги можете да стартирате актуализация на каналите
сами.
За да стартирате актуализация на каналите ръчно…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали > Сателит, инсталиране.
3 - Изберете Търсене на канали.
4 - Изберете Актуализиране на канали. Телевизорът ще
започне актуализирането. Актуализирането може да
отнеме няколко минути.
5 - Следвайте инструкциите на екрана. Актуализирането
може да отнеме няколко минути.
6 - Изберете Готовои натиснете OK.
Настройка на Unicable
Системата Unicable
Можете да използвате Система с един кабел, MDU или
Unicable, за да свържете сателитната чиния с телевизора.
Системата с един кабел използва един кабел, за да свърже
сателитната чиния към всички сателитни тунери в
системата си. Системата с един кабел обикновено се
използва в жилищни сгради. Ако използвате система
Unicable, телевизорът ще поиска от вас да назначите
потребителски номера на честотни ленти и съответни
честоти по време на инсталацията. Можете да инсталирате
1 или 2 сателита с Unicable на този телевизор.
Добавяне на сателит
Можете да добавите допълнителен сателит към вече
инсталираните. Инсталираните сателити и техните канали
остават без промяна. Някои сателитни оператори не
разрешават добавяне на сателит.
Ако след инсталирането на Unicable забележите, че
липсват канали, може едновременно с вашата да е
направена и друга инсталация в системата Unicable.
Повторете инсталацията, за да инсталирате липсващите
канали.
Допълнителният сателит трябва да се разглежда като
екстра – той не е основният ви абонаментен сателит, нито
основният сателит, от който използвате пакети канали.
Обикновено се добавя 4-ти сателит, когато вече са
инсталирани 3. Ако сте инсталирали 4 сателита, ще трябва
да изтриете един от тях, за да добавите нов.
Номер на потребителска честотна лента
В система Unicable всеки свързан сателитен тунер трябва
да има номер (например 0, 1, 2 или 3 и т.н.).
Настройка
Ако имате 1 или 2 инсталирани сателита, текущите
настройки за инсталиране може да не позволяват
добавяне на друг сателит. Ако трябва да промените
настройките за инсталиране, ще трябва да преинсталирате
изцяло сателитите. Не можете да използвате Добавяне
сателит, ако се налага да промените настройките.
Достъпните потребителски ленти и номерата им ще
намерите върху превключвателната кутия на Unicable.
Потребителската лента понякога се съкращава като UB
(User band). Има превключвателни кутии на Unicable, които
предлагат 4 или 8 потребителски ленти. Ако изберете
Unicable в настройките, телевизорът ще ви подкани да
зададете уникалния номер на потребителска лента за
всеки вграден сателитен тунер. В системата Unicable не
може да има сателитни тунери с един и същ номер на
потребителска лента.
За да добавите сателит…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали > Сателит, инсталиране.
3 - Изберете Търсене на сателит.
4 - Изберете Добавяне сателит. Показват се текущите
сателити.
5 - Изберете Търсене. Телевизорът ще потърси нови
сателити.
6 - Ако телевизорът намери един или повече сателити,
изберете Инсталир.. Телевизорът ще инсталира каналите
от намерените сателити.
7 - Изберете Готово и натиснете OK, за да запаметите
каналите и радиостанциите.
Потребителска честотна лента
Освен уникалния номер на потребителска лента,
вграденият сателитен приемник изисква и честотата за
избрания номер на потребителска лента. Тези честоти
обикновено са посочени до номера на потребителската
лента върху превключвателната кутия на Unicable.
14
Премахване на сателит
Насочващ транспондер и LNB
Можете да премахнете един или няколко от
инсталираните сателити. Заедно със сателита премахвате и
каналите му. Някои сателитни оператори не разрешават
премахване на сателит.
В някои държави можете да регулирате експертните
настройки за насочващ транспондер и всеки LNB.
Използвайте или променяйте тези настройки само когато
нормалното инсталиране е неуспешно. Ако разполагате с
нестандартно сателитно оборудване, вие можете да
използвате тези настройки за отмяна на стандартните
настройки. Някои доставчици може да ви предоставят
стойности за транспордер или LNB, които можете да
въведете тук.
За да премахнете сателити…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали > Сателит, инсталиране.
3 - Изберете Търсене на сателит.
4 - Изберете Отстраняване на сателит. Показват се
текущите сателити.
5 - Изберете един сателит и натиснете OK, за да го
маркирате или демаркирате за премахване.
6 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
LNB захранване
По подразбиране LNB захранване е зададено на Вкл.
22 kHz тон
По подразбиране тонът е зададен на Авто.
Ниска честота LO/Висока честота LO
Честотите на локалния осцилатор са зададени на
стандартни стойности. Коригирайте стойностите само в
случай на изключително оборудване, което се нуждае от
различни стойности.
Ръчно инсталиране
Ръчното инсталиране е предназначено за потребители с
опит.
С ръчното инсталиране можете бързо да добавите нови
канали от сателитен транспондер. Трябва да знаете
честотата и поляризацията на транспондера. Телевизорът
ще инсталира всички канали от този транспондер. Ако
транспондерът е бил инсталиран преди, всички негови
канали – и новите, и старите – се преместват в края на
списъка "Всички" канали.
Не можете да използвате ръчното инсталиране, ако трябва
да промените броя сателити. Ако това е наложително, ще
трябва да направите пълна инсталация с "Инсталиране на
сателити".
Отстраняване на неизправности
Телевизорът не може да намери сателитите, които
искам, или инсталира два пъти един и същи сателит
Уверете се, че сте задали правилния брой сателити в
Настройки, в началото на инсталирането. Можете да
настроите телевизора да търси един, два или 3/4 сателита.
Двойният LNB конвертор не намира втори сателит
• Ако телевизорът намери един сателит, но не може да
намери втори, завъртете сателитната антена на няколко
градуса. Насочете антената така, че да получавате найсилния сигнал от първия сателит. Проверете на екрана
индикатора за сила на сигнала от първия сателит. След
като сте намерили най-силния сигнал от първия сателит,
изберете Търси отново, за да намерите втория сателит.
• Уверете се, че настройките са зададени на Два сателита.
За да инсталирате транспондер…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали > Сателит, инсталиране.
3 - Изберете Ръчно инсталиране и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
4 - Ако сте инсталирали повече от 1 сателит, изберете LNB,
за който искате да добавите канали.
5 - Задайте необходимата Поляризация. Ако
зададете Режим на символна скорост на Ръчен, ще
можете ръчно да въведете стойността на символната
скорост в Символна скорост.
6 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате честотата, и изберете Готово.
7 - Изберете Търсене и натиснете OK. Силата на сигнала се
показва на екрана.
8 - Ако искате да запазите каналите на нов транспордер,
изберете Съхран. и натиснете OK.
9 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Промяната на настройките за инсталиране не разреши
проблема
• Всички настройки, сателити и канали се запаметяват едва
в края на инсталацията, след като сте приключили.
Всички сателитни канали изчезнаха.
• Ако използвате система Unicable, уверете се, че сте
назначили два уникални номера на потребителската
честотна лента за двата вградени тунера в настройките на
Unicable. Възможно е друг сателитен приемник в
системата ви Unicable да използва същия номер на
потребителска честотна лента.
Някои сателитни канали изглежда са изчезнали от
списъка с канали.
15
• Ако изглежда, че някои канали са изчезнали или са
разместени, може операторът да е сменил местата им на
транспондера. За да възстановите местата на каналите в
списъка с канали, опитайте да актуализирате пакета
канали.
В някои страни Автоматичната актуализация на каналите
се прави, докато гледате телевизия или във всеки момент,
когато телевизорът е в режим на готовност.
Ръчна актуализация на каналите
Не мога да премахна сателит
• Абонаментните пакети не позволяват премахване на
сателити. За да премахнете сателит, трябва отново да
направите пълна инсталация и да изберете друг пакет.
Винаги можете да стартирате актуализация на каналите
сами.
Понякога приемането е лошо
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали > Инсталиране на Антена/Кабел.
3 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
4 - Изберете Търсене на канали.
5 - Изберете Старт.
6 - Изберете Актуализиране на цифровите канали,
изберете Напред.
7 - Изберете Старт, за да актуализирате цифровите канали.
Това може да отнеме няколко минути.
8 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка
или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
За да стартирате актуализация на каналите ръчно…
• Проверете дали сателитната чиния е закрепена здраво.
Силният вятър може да измества чинията.
• Валежите от сняг и дъжд може да влошат качеството на
сигнала.
5.2
Инсталиране на Антена/Кабел
Актуализиране на канали
Автоматична актуализация на каналите
Повторно инсталиране на всички канали
Ако приемате цифрови канали, можете да зададете
телевизорът автоматично да ги актуализира.
Можете да инсталирате наново всички канали и да
оставите всички останали настройки на телевизора
непроменени.
Веднъж дневно, в 6 сутринта, телевизорът актуализира
каналите и запазва новите канали. Новите канали се
съхраняват в Списъка с канали и се маркират с  .
Каналите без сигнал се премахват. За да актуализира
автоматично каналите, телевизорът трябва да е в режим
на готовност. Можете да изключите Автоматичната
актуализация на каналите.
Ако е зададен PIN код, ще трябва да въведете този код
преди повторно инсталиране на канали.
За да инсталирате повторно каналите…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали > Инсталиране на Антена/Кабел.
3 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
4 - Изберете Търсене на канали.
5 - Изберете Старт и натиснете OK.
6 - Изберете Повторно инсталиране на канали,
изберете Напред и натиснете OK.
7 - Изберете държавата, в която се намирате в момента, и
натиснете OK.
8 - Изберете Напред и натиснете OK.
9 - Изберете желания от вас тип инсталация, Антена (DVBT) или Кабел (DVB-C) и натиснете OK.
8 - Изберете Напред и натиснете OK.
11 - Изберете желаните от вас видове канали, Цифрови и
аналогови канали или Само цифрови канали и натиснете
OK.
8 - Изберете Напред и натиснете OK.
13 - Изберете Старт и натиснете OK, за да актуализирате
цифровите канали. Това може да отнеме няколко минути.
14 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една
стъпка или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
За да изключите автоматичната актуализация…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали > Инсталиране на Антена/Кабел.
3 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
4 - Изберете Автоматична актуализация на каналите.
5 - Изберете Изкл.
6 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка
или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
При намиране на нови канали или актуализиране или
премахване на канали, при стартирането на телевизора се
показва съобщение. За да не се показва то при всяка
актуализация на канал, можете да го изключите.
За да изключите съобщението…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали > Инсталиране на Антена/Кабел.
3 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
4 - Изберете Съобщение за актуализация на канал.
5 - Изберете Изкл.
6 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка
или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
16
DVB-T или DVB-C
Аналогови канали
Настройки за DVB
Ако знаете, че вашият кабелен оператор не предлага
аналогови канали, можете да прескочите търсенето на
такива канали.
Режим на мрежова честота
Ако искате да използвате метода Бързо сканиране в
Сканиране на честоти за търсене на канали, изберете
Автоматично. Телевизорът ще използва една от
предварително зададените мрежови честоти (или HC,
homing channel – насочващ канал), използвани от повечето
кабелни оператори във вашата страна.
Безплатни/кодирани
Ако имате абонамент и CAM (Модул за условен достъп) за
платени телевизионни услуги, изберете Безплатни +
кодирани. Ако нямате абонамент за платени
телевизионни канали или услуги, може да изберете
Само безплатни канали.
Ако сте получили конкретна стойност за мрежова честота
за търсене на канали, изберете Ръчен.
Качество на приемане
Мрежова честота
Можете да проверите качеството и силата на сигнала за
цифров канал. Ако имате собствена антена, може да я
преориентирате, за да опитате да подобрите приемането.
Когато Режим на мрежова честота е зададен като Ръчен,
тук можете да въведете стойността на мрежовата честота,
получена от вашия кабелен оператор. За да въведете
стойността, използвайте цифровите бутони.
За да проверите качеството на приемане на цифров
канал…
1 - Настройте се на канала.
2 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
3 - Изберете Канали > Инсталиране на Антена/Кабел.
Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
4 - Изберете Цифров: Тест на приемане.
5 - Изберете Търсене. Показва се цифровата честота на
този канал.
6 - Изберете отново Търсене и натиснете OK, за да
проверите качеството на сигнала на тази
честота. Резултатът от теста е показан на екрана. Можете
да промените позицията на антената или да проверите
връзките за евентуално подобрение на приемането.
7 - Можете също сами да промените честотата. Изберете
номерата на честота един по един и използвайте
клавишите  (нагоре) или  (надолу), за да промените
стойността. Изберете Търсене и натиснете OK, за да
проверите отново приемането.
8 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Сканиране на честоти
Изберете метода за търсене на канали. Можете да
изберете по-бързия метод за Бързо сканиране и да
използвате предварително зададените настройки,
използвани от повечето кабелни оператори във вашата
страна.
Ако при това не бъдат инсталирани канали или някои
канали липсват, можете да изберете разширения метод
за Пълно сканиране. Това ще отнеме повече време за
търсене и инсталиране на каналите.
Размер на стъпката за честота
Телевизорът търси канали със стъпка от 8 MHz.
Ако при това не бъдат инсталирани канали или някои
канали липсват, можете да повторите търсенето с помалка стъпка от 1 MHz. Използването на стъпките от 1 MHz
ще отнеме повече време за търсене и инсталиране на
каналите.
Ръчно инсталиране
Аналоговите телевизионни канали могат да бъдат
инсталирани на ръка канал по канал.
Цифрови канали
За да инсталирате аналогови канали ръчно…
Ако знаете, че вашият кабелен оператор не предлага
цифрови канали, можете да прескочите търсенето на
такива канали.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали > Инсталиране на Антена/Кабел.
Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
3 - Изберете Аналогов: Ръчно инсталиране.
• Система
За да настроите системата на телевизора,
изберете Система.
17
Изберете вашата държава или тази част от света, в която се
намирате в момента, и натиснете OK.
Качване на списък с канали
• Търсене на канал
За да намерите канал, изберете Търсене на канал. Можете
или да въведете сами честота, за да намерите даден канал
или да оставите телевизорът да търси канал.
Натиснете  (дясно), за да изберете Търсене за
автоматично търсене на канал. Намереният канал се
показва на екрана и ако приемането е лошо, натиснете
отново Търсене. Ако искате да запазите канала, изберете
Готово и натиснете OK.
На телевизори, които не са инсталирани
В зависимост от това, дали вашият телевизор е вече
инсталиран или не, трябва да използвате различен начин
за качване на списък с канали.
На телевизор, който още не е инсталиран
1 - Включете щепсела в контакта, за да започне
инсталирането, и изберете езика и държавата. Можете да
прескочите търсенето на канали. Завършете инсталацията.
2 - Включете USB устройството с памет, което съдържа
списъка с канали от другия телевизор.
3 - За да започнете качването на списъка с канали,
натиснете , изберете Всички настройки и натиснете OK.
4 - Изберете Канали > Копиране на списък с
канали > Копиране в телевизора. Въведете вашия PIN код,
ако е необходимо.
5 - Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е
копиран успешно в телевизора. Изключете USB
устройството с памет.
• Съхран.
Може да съхраните канала в текущия номер на канала или
като нов номер на канала.
Изберете Съхраняване на текущия канал или
Съхраняване като нов канал. Номерът на новия канал се
показва за кратко.
Може да повтаряте тези стъпки, докато намерите всички
налични аналогови телевизионни канали.
5.3
Копиране на списък с канали
На инсталирани телевизори
В зависимост от това, дали вашият телевизор е вече
инсталиран или не, трябва да използвате различен начин
за качване на списък с канали.
Копиране на списък с канали
За да копирате списък с канали…
1 - Включете телевизора. Този телевизор трябва да има
инсталирани канали.
2 - Поставете USB устройство с памет.
3 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
4 - Изберете Канали > Копиране на списък с канали.
5 - Изберете Копиране на USB. Възможно е от вас да се
поиска да въведете PIN кода на Заключване за деца, за да
копирате списъка с канали.
6 - Когато копирането приключи, изключете USB
устройството с памет.
7 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
На вече инсталиран телевизор
1 - Проверете настройката за държава на телевизора. (За
да проверите тази настройка, вижте глава Преинсталиране
на всички канали. Започнете тази процедура, докато
достигнете настройката за държава. Натиснете  BACK, за
да отмените инсталацията.)
Ако държавата е зададена правилно, продължете със
стъпка 2.
Ако държавата не е правилната, ще се наложи да
започнете преинсталация. Вижте глава Преинсталиране на
всички канали и започнете инсталацията. Изберете
правилната държава и пропуснете търсенето на канали.
Завършете инсталацията. Когато приключите, продължете
със стъпка 2.
2 - Включете USB устройството с памет, което съдържа
списъка с канали от другия телевизор.
3 - За да започнете качването на списъка с канали,
натиснете , изберете Всички настройки и натиснете OK.
4 - Изберете Канали > Копиране на списък с
канали > Копиране в телевизора. Въведете вашия PIN код,
ако е необходимо.
5 - Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е
копиран успешно в телевизора. Изключете USB
устройството с памет.
Сега можете да качите копирания списък с канали на друг
телевизор Philips.
Версия на списъка с канали
Проверете текущата версия на списъка с канали...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Канали и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Копиране на списък с канали и
изберете Текуща версия, след което натиснете OK.
4 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
18
1 - При отворен списък с канали на екрана.
2 - Изберете името на списъка най-отгоре на списъка с
канали и натиснете OK, за да отворите менюто със
списъци.
3 - В менюто със списъци изберете един от наличните
списъци с канали и натиснете OK.
5.4
Относно каналите
Списъци с канали
Относно списъците с канали
Съвет
След инсталиране на канал всички канали се извеждат на
списъка с канали. Каналите се извеждат с тяхното име и
лого, ако тази информация е достъпна.
Можете лесно да превключите между двата тунера в
менюто Източници.
Натиснете  SOURCES и изберете Гледане на ТВ, за да
превключите на тунера за Антена/Кабел.
Изберете Гледане на сателит, за да превключите на
сателитен тунер.
Телевизорът винаги ще отваря последно избрания списък
с канали за избрания тунер.
За всеки тип тунер – Антена/кабел (DVB-T/C) или Сателит
(DVB-S) – има на разположение списък с канали с всички
инсталирани канали. Можете да филтрирате този списък
само до показване на канали на телевизор или радио. Или
когато имате инсталирани няколко сателита, можете да
филтрирате каналите за всеки сателит.
* Ако бутонът  LIST е наличен на дистанционното
управление
При избран списък с канали натиснете стрелките 
(нагоре) или  (надолу), за да изберете канал, след което
натиснете OK, за да гледате избрания канал. Вие
превключвате само каналите в този списък, когато
използвате клавишите   или  .
Филтриране на списък с канали
Можете да филтрирате списък с всички канали. Можете да
зададете списъка с канали, за да се показват само
телевизионни канали или само радиостанции. За канали от
Антена/Кабел вие можете да зададете в списъка да се
показват Безплатни за излъчване или Кодирани
канали. Когато имате инсталирани няколко сателита,
можете да филтрирате списъка със сателитни канали за
всеки сателит.
Икони за канали
След Автоматична актуализация на каналите на списъка с
канали, новите открити канали се маркират с  (звезда).
Ако заключите даден канал, той ще бъде маркиран
с  (катинар).
Най-популярните 3 канала, които се гледат от други към
този момент, се маркират с 1, 2 или 3.
За да зададете филтър на списък с всички канали...
Радиостанции
1 - Натиснете .
2 - Натиснете OK, за да отворите текущия списък с канали.
3 - При отворен списък с канали на екрана изберете името
на списъка най-отгоре на списъка с канали и натиснете OK,
за да отворите менюто със списъци.
4 - В менюто на списъка, изберете списъка, който искате да
филтрирате.
5 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка
или натиснете , за да затворите менюто.
Ако са налични цифрови предавания, цифровите
радиостанции се инсталират по време на инсталирането.
Можете да превключите радио канал така, както
превключвате телевизионните канали. Обикновено при
кабелната (DVB-C) инсталация на канали радиостанциите
се разполагат от номер 1001 нататък.
Този телевизор може да получава цифров стандарт за
телевизия DVB. Телевизорът може да не работи правилно
с някои оператори на цифрова телевизия при неспазване
напълно изискванията на стандарта.
Търсене на канал
Можете да потърсите канал, за да го откриете в дълъг
списък с канали.
Отваряне на списък с канали
До списъка с всички канали за всеки един тунер,
Антена/Кабел или сателитен тунер, вие можете да
изберете филтриран списък или можете да изберете един
от любимите списъци, които сте създали.
Телевизорът може да потърси канал в рамките на един
или 3 основни списъци с канали – списъкът с канали от
антена, кабел или сателит.
За да отворите текущия списък с канали...
1 - Натиснете .
2 - Натиснете OK, за да отворите текущия списък с канали.
3 - Изберете  в горния десен ъгъл и натиснете OK.
4 - Изберете Търсене на канал и натиснете OK, за да
отворите текстово поле. Вие можете да използвате
клавиатурата на дистанционното управление (ако е
налична) или екранната клавиатура, за да въвеждате текст.
5 - Въведете номер, име или част от името и изберете
За да търсите канал…
1 - Натиснете , за да превключите на телевизор.
2 - Натиснете  LIST* или OK, за да отворите текущия
списък с канали.
3 - Натиснете  BACK, за да затворите списъка с канали.
За да изберете един от списъците с канали...
19
Приложи и натиснете OK. Телевизорът ще търси
съответстващи имена на канали в списъка, който сте
избрали.
2 - Натиснете OK, за да отворите списъка с канали. Ако е
необходимо, сменете списъка с канали.
3 - Изберете  в горния десен ъгъл и натиснете OK.
4 - Изберете Заключване/отключване и натиснете OK.
5 - Въведете вашия 4-цифрен PIN код, ако телевизорът ви
подкани.
6 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една
стъпка, или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Резултатите от търсенето се извеждат като списък с канали
– вижте първото име най-отгоре. Резултатите от търсенето
изчезват, след като изберете друг списък с канали или
затворите списъка с резултати от търсенето.
Ако заключите или отключите каналите в списък с канали,
вие трябва да въведете PIN кода само веднъж, докато
затворите списъка с канали.
Гледане на канали
Настройване на канал
За да гледате телевизионни канали, натиснете .
Телевизорът се настройва на телевизионния канал, който
сте гледали последно.
Родителска оценка
За да не позволите на децата да гледат неподходяща за
възрастта им програма, можете да зададете възрастова
категория.
Превключване на канали
За превключване на каналите натиснете   или  .
Ако знаете номера на канала, въведете го с цифровите
клавиши. Натиснете OK, след като въведете номера, за да
превключите незабавно.
Цифровите канали е възможно да имат възрастова
категория на програмите си. Когато възрастовата категория
на една програма е равна или по-висока от възрастовата
категория, която сте задали за детето си, програмата ще
бъде заключена. За да гледате заключена програма,
трябва първо да въведете кода за Родителска оценка.
Ако информацията се получава от интернет, телевизорът
показва името на текущата програма и подробностите,
следвани от името и подробностите за следващата.
За да зададете възрастова категория…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Заключване за деца > Родителска оценка.
3 - Въведете 4-цифрен код за Заключване за деца. Ако все
още не сте задали код, изберете Задаване на код в
Заключване за деца. Въведете 4-цифрен код за
Заключване за деца и потвърдете. Сега можете да
зададете възрастова категория.
4 - Обратно в Родителска оценка, изберете възраст.
5 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
Предходен канал
За да се върнете към по-рано настроения канал, натиснете
 BACK.
Можете също да настроите каналите от Списък с канали.
Заключване на канал
Заключване и отключване на канал
За да попречите на деца да гледат определен канал,
можете да го изключите. За да гледате заключен канал,
трябва първо да въведете 4-цифрения PIN код
за Заключване за деца. Не можете да заключвате
програми от свързани устройства.
За да изключите родителската възрастова категория,
изберете Няма. В някои държави обаче трябва
задължително да зададете възрастова категория.
За някои оператори телевизорът заключва програми само
с по-висока оценка. Родителската възрастова категория се
задава за всички канали.
За да заключите канал…
1 - Натиснете .
2 - Натиснете OK, за да отворите списъка с канали. Ако е
необходимо, сменете списъка с канали.
3 - Изберете  в горния десен ъгъл и натиснете OK.
4 - Изберете Заключване/отключване и натиснете OK.
5 - Въведете вашия 4-цифрен PIN код, ако телевизорът ви
подкани.
6 - Изберете канала, който искате да заключите, и
натиснете OK. Заключеният канал се маркира с 
(катинар).
7 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една
стъпка, или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Опции за канала
Отваряне на опции
Докато гледате канал можете да зададете някои опции.
В зависимост от вида канал, който гледате, или в
зависимост от направените настройки на телевизора са
налични някои опции.
За да отворите менюто с опции…
1 - Докато гледате канал,
натиснете  OPTIONS >  Предпочитания.
2 - Натиснете отново  OPTIONS, за да затворите.
За да отключите канал…
1 - Натиснете .
20
Преименуване на канал
Информация за канала
Докато гледате канал, можете да го преименувате.
Можете да прегледате техническите характеристики на
даден канал, като цифров или тип на звука и т.н.
За да преименувате канал…
За да прегледате техническата информация на канала...
1 - Докато гледате канал, натиснете  OPTIONS.
2 - Изберете  Предпочитания > Преименуване на
канал.
3 - Използвайте клавиатурата отзад на дистанционното
управление, за да изтриете текущото име и да въведете
ново име.
1 - Настройте се на канала.
2 - Натиснете  OPTIONS, изберете  Предпочитания и
натиснете OK.
3 - Изберете Информация за канали и натиснете OK.
4 - За да затворите този канал, натиснете OK.
Общ интерфейс
Информация за програма
Ако сте инсталирали CAM модул в един от слотовете на
общия интерфейс, вие можете да прегледате
информацията за CAM и оператора или да извършите
настройки на CAM.
Преглеждане на подробности за програмата
За да извикате подробни данни за избраната програма...
1 - Настройте се на канала.
2 - Натиснете  OPTIONS, изберете  Предпочитания и
натиснете OK.
3 - Изберете Информация за програма и натиснете OK, за
да видите информацията за програмата.
4 - Натиснете  BACK, за да затворите.
За да прегледате информацията за CAM…
1 - Натиснете  SOURCES.
2 - Изберете типа канал, за който използвате CAM, Гледане
на ТВ или Гледане на сателит.
3 - Натиснете  OPTIONS и
изберете  Предпочитания > Общ интерфейс.
4 - Изберете подходящия слот на общия интерфейс и
натиснете  (дясно).
5 - Изберете телевизионния оператор на CAM и натиснете
OK. Следващите екрани идват от телевизионния оператор.
Моно/Стерео
Можете да превключите звука на аналогов канал на Моно
или Стерео.
За да превключите на Моно или Стерео...
1 - Настройка на аналогов канал.
2 - Натиснете  OPTIONS и
изберете  Предпочитания > Моно/Стерео и
натиснете  (дясно).
3 - Изберете Моно или Стерео и натиснете OK.
4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една
стъпка, или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
HbbTV на този канал
Ако желаете да избегнете достъпа до HbbTV страници за
конкретен канал, можете да блокирате HbbTV страниците
само за него.
1 - Превключете на канала, за който желаете да блокирате
HbbTV страниците.
2 - Натиснете  OPTIONS,
изберете Предпочитания > HbbTV на този канал и
натиснете  (дясно).
3 - Изберете Изкл. и натиснете OK.
4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете с една стъпка
назад, или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Избор на видео
Цифровите телевизионни канали могат да излъчват
множество видеосигнали (многоканално излъчване),
видеоматериали за едно и също събитие, заснети от
различен ъгъл, или различни програми на един
телевизионен канал. Телевизорът показва съобщение, ако
има такива канали.
За да блокирате напълно HbbTV на телевизора…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки > Разширена > HbbTV.
3 - Изберете Изкл. и натиснете OK.
4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една
стъпка, или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Двоен I-II
Тази опция е достъпна, когато аудио сигналът съдържа два
езика на звука, но единият или и двата нямат индикация за
език.
21
Съпоставяне на канал
Създаване на списък с предпочитани
Ако в началото няма информация за програмата, можете
да направите съпоставяне на канал, за да получите повече
информация за програмата.
За да създадете списък с предпочитани канали от списък с
канали...
1 - Натиснете , за да превключите на телевизор.
2 - Натиснете  LIST (ако е налично) или OK, за да
отворите текущия списък с канали.
3 - Изберете  в горния десен ъгъл и натиснете OK.
4 - Изберете Създаване на списък с предпочитани и
натиснете OK.
5 - В списъка отляво изберете канала, който искате като
предпочитан, и натиснете  OPTIONS. Каналите идват в
списъка отдясно в реда, в който ги добавите. За отмяна
изберете канала в списъка отляво и натиснете
отново  OPTIONS. Можете също да изберете обхват на
канали чрез натискане на  (надолу), за да изберете
последния канал от обхвата, който искате да добавите, и
натиснете OK.
6 - За да завършите добавянето на канали,
натиснете  BACK.
7 - Телевизорът ще поиска да преименува списъка с
предпочитани. Можете да използвате екранната
клавиатура или натиснете  BACK, за да скриете
екранната клавиатура, след това използвайте клавиатурата
на гърба на дистанционното управление (ако е налична),
за да въведете ново име.
1 - Натиснете  TV GUIDE и използвайте бутоните за
навигация, за да изберете  в средата и натиснете OK.
2 - Изберете Телевизионна програма > От интернет и
натиснете OK.
3 - Изберете един от каналите в телевизионната програма
и натиснете OK, за да гледате избрания канал.
4 - Докато гледате канал, натиснете  OPTIONS.
5 - Изберете  Предпочитания > Съпоставяне на канал.
6 - Изберете един от елементите в списъка и натиснете OK.
7 - Изберете Съпоставяне на канал.
8 - След като приключите, ще видите информацията за
съпоставените канали в програмата.
Промяна на логото
Ако в началото няма информация за програмата, можете
да получите повече информация за програмата, като
използвате стъпките по-долу.
1 - Натиснете  TV GUIDE и използвайте бутоните за
навигация, за да изберете  в средата и натиснете OK.
2 - Изберете Телевизионна програма > От оператора и
натиснете OK.
3 - Изберете един от каналите в телевизионната програма
и натиснете OK, за да гледате избрания канал.
4 - Докато гледате канал, натиснете  OPTIONS.
5 - Изберете  Предпочитания > Промяна на лого.
6 - Изберете един елемент в списъка и натиснете OK.
7 - Изберете Промяна на лого.
8 - След като приключите, ще видите информацията за
съпоставените канали в програмата.
Ако списъкът с канали е дълъг, можете да изберете който
и да е канал, после натиснете  OPTIONS, за да отворите
менюто с опции, после изберете Създаване на списък с
предпочитани и натиснете OK.
За създаване на нов списък с предпочитани канали чрез
копиране на съществуващия списък с предпочитани
канали...
1 - Натиснете , за да превключите на телевизор.
2 - Натиснете  LIST (ако е налично) или OK, за да
отворите текущия списък с канали.
3 - Изберете  в горния десен ъгъл и натиснете OK.
4 - Изберете Дублиране на списъка с предпочитани и
натиснете OK.
5 - В списъка отляво изберете канала, който искате като
предпочитан, и натиснете  OPTIONS. Каналите идват в
списъка отдясно в реда, в който ги добавите. За отмяна
изберете канала в списъка отляво и натиснете
отново  OPTIONS. Можете също да изберете обхват на
канали чрез натискане на  (надолу), за да изберете
последния канал от обхвата, който искате да добавите, и
натиснете OK.
6 - За да завършите добавянето на канали,
натиснете  BACK.
7 - Телевизорът ще поиска да преименува списъка с
предпочитани. Можете да използвате екранната
клавиатура или натиснете  BACK, за да скриете
екранната клавиатура, след това използвайте клавиатурата
на гърба на дистанционното управление (ако е налична),
за да въведете ново име.
Предпочитани канали
Относно Предпочитани канали
В списък с предпочитани канали можете да събирате
каналите, които харесвате.
Можете да създавате 8 различни списъка с предпочитани
канали за лесно превключване на каналите. Можете да
преименувате отделно всеки списък с предпочитани.
Единствено в списък с предпочитани можете да
пренареждате каналите.
При избран списък с предпочитани, натиснете стрелките
 (нагоре) или  (надолу), за да изберете канал, след
което натиснете OK, за да гледате избрания канал. Вие
превключвате само каналите в този списък, когато
използвате клавишите   или  .
Можете да добавите различни канали наведнъж или да
22
стартирате Списък с предпочитани, като дублирате
списъка с канали с всички канали и премахнете каналите,
които не желаете.
Пренареждане на канали
Единствено в Списък с предпочитани можете да
променяте последователността на каналите
(пренареждане).
Добавяне на Група канали
За да промените последователността на каналите…
За да добавите поредна група канали към списъка с
предпочитани на един път, можете да използвате Избор
на обхват.
1 - Натиснете  SOURCES и изберете Предпочитани.
2 - Отворете списъка с предпочитани, който искате да
пренаредите.
3 - Изберете  в горния десен ъгъл и натиснете OK.
4 - Изберете Преподреждане на каналите и натиснете OK.
5 - В списъка с предпочитани, изберете канала, който
искате да пренаредите, и натиснете OK. (Каналът ще бъде
маркиран със сиво поле)
6 - С клавишите  (нагоре) или (надолу) преместете
канала, където искате да бъде.
7 - Натиснете OK, за да потвърдите новото място.
8 - Можете да преподреждате каналите със същия метод,
докато затворите списъка с предпочитани с
клавиша  BACK.
За да добавите група канали…
1 - Натиснете  SOURCE.
2 - Изберете Предпочитани.
3 - Отворете списъка с предпочитани, в който искате да
добавите група канали.
4 - Изберете  в горния десен ъгъл и натиснете OK.
5 - Изберете Редактиране на списък с предпочитани и
натиснете OK.
6 - В списъка отляво изберете първия канал от обхвата,
който искате да добавите и натиснете OK.
7 - Натиснете  (надолу), за да изберете последния канал
от обхвата, който искате да добавите, и натиснете OK.
8 - Изберете Добавяне и натиснете OK. Каналите са
маркирани отляво.
Текст/Телетекст
Страници от телетекста
Преименуване на списък с предпочитани
За да отворите Текст/телетекст, докато гледате
телевизионни канали, натиснете TEXT.
За да затворите телетекста, натиснете отново TEXT.
Можете да преименувате само списък с предпочитани.
За да преименувате списък с предпочитани…
Избор на страница с телетекст
1 - Натиснете  SOURCE.
2 - Изберете Предпочитани.
3 - Изберете  в горния десен ъгъл и натиснете OK.
4 - Изберете Преименуване на списък с предпочитани и
натиснете OK.
5 - Използвайте екранната клавиатура
или натиснете  BACK, за да скриете екранната
клавиатура, след това използвайте клавиатурата на гърба
на дистанционното управление (ако е налична), за да
въведете ново име.
6 - Когато сте готови, завъртете дистанционното
управление, изберете Затвори и натиснете OK.
7 - Натиснете  BACK, за да затворите списъка с канали.
За да изберете страница... . .
1 - Въведете номера на страницата чрез цифровите бутони.
2 - Използвайте клавишите със стрелки за навигация.
3 - Натиснете цветен бутон, за да изберете един от
цветните елементи в долния край на екрана.
Подстраници с телетекст
Един номер на страница от телетекста може да съдържа
няколко подстраници. Подстраниците се показват на лента
до номера на основната страница.
За да изберете подстраница, натиснете  или .
ТНС Страници от телетекста
Някои оператори предлагат ТНС. Телетекст
За отваряне на ТНС За страници в рамките на телетекста
натиснете  OPTIONS и изберете ТНС. Общ преглед.
Премахване на списък с предпочитани
Можете да премахвате само списък с предпочитани.
Предпочитани страници
За да премахнете списък с предпочитани…
Телевизорът прави списък с последните 10 страници с
телетекст, които сте отваряли. Лесно можете да ги
отворите отново в колоната "Предпочитани страници с
телетекст".
1 - Натиснете  SOURCE.
2 - Изберете Предпочитани.
3 - Изберете  в горния десен ъгъл и натиснете OK.
4 - Изберете Изтриване на списък с предпочитани и
натиснете OK.
1 - В Текст изберете  (сърце) в горния ляв ъгъл на
екрана, за да се покаже колоната с предпочитани
страници.
2 - Натиснете  (надолу) или  (нагоре), за да изберете
номер на страница, и натиснете OK, за да я отворите.
23
Можете да изтриете списъка с опцията Изчисти
предпочитаните страници.
• Изчисти предпочитаните страници
За да изчистите списъка с предпочитани страници.
• Език
За превключване на групата знаци, които Текст използва,
за правилно показване.
• Телетекст 2.5
За активиране на Телетекст 2.5 за повече цветове и подобра графика.
Търсене на телетекст
Можете да маркирате дума и да потърсите в телетекста
всичките й появявания.
1 - Отворете страница с телетекст и натиснете OK.
2 - Изберете дума или число чрез клавишите със стрелки.
3 - Натиснете отново OK, за да прескочите веднага до
следващото появяване на тази дума или число.
4 - Натиснете отново OK, за да прескочите до следващото
появяване.
5 - За да спрете търсенето, натиснете  (нагоре), докато се
премахне селекцията от всичко.
Настройки на телетекста
Език на телетекста
Някои цифрови телевизионни оператори предлагат
няколко езика за телетекст.
За да зададете основния и допълнителния език за
телетекст . . .
Телетекст от свързано устройство
Някои устройства, които приемат телевизионни канали,
могат да приемат и телетекст.
За да отворите телетекст от свързано устройство... . .
1 - Натиснете  SOURCES, изберете устройството и
натиснете OK.
2 - Докато гледате канал от устройството,
натиснете  OPTIONS, изберете Показване на клавишите
на устройството и изберете клавиша , и натиснете OK.
3 - Натиснете  BACK, за да скриете клавишите на
устройството.
4 - За да затворите телетекста, натиснете отново  BACK.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Регион и език и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Език > Телетекст основна или Телетекст
допълнителна.
4 - Изберете предпочитаните си езици за телетекст.
5 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
Цифров текст (само за Великобритания)
Телетекст 2.5
Някои цифрови телевизионни оператори предлагат на
цифровите си телевизионни канали специализиран
цифров текст или интерактивна телевизия. Това включва
стандартния телетекст с използване на цифровите и
цветните бутони и клавишите със стрелки за избор и
придвижване.
Ако е достъпен, Телетекст 2.5 предлага повече цветове и
по-добра графика. Телетекст 2.5 е активиран като
стандартна фабрична настройка.
За да изключите Телетекст 2.5…
1 - Натиснете TEXT.
2 - При отворен Текст/телетекст на екрана натиснете 
OPTIONS.
3 - Изберете Телетекст 2.5 > Изкл. и натиснете OK.
4 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
За да затворите Цифровия текст, натиснете  BACK.
Опции на телетекста
В Текст/телетекст натиснете  OPTIONS, за да изберете
следното…
• Стопиране на страницата
За спиране на автоматичното превъртане на
подстраниците.
• Двоен екран/Цял екран
За показване на телевизионния канал и Текст един до
друг.
• ТНС общ преглед
За отваряне на ТНС Телетекст
• Уголемяване
За уголемяване на страницата на Текста за удобно четене.
• Показване
За показване на скрита информация на страница.
• Превключване между подстраници
За превъртане на подстраници, когато са налични.
• Покажи/скрий предпочитаните страници
За да покажете или скриете списъка с предпочитани
страници.
24
6
6.2
Свързване на
устройства
HDMI портове
HDMI качество
HDMI връзката има най-добро качество на картината и
звука. Един HDMI кабел комбинира видео и аудио сигнали.
Използвайте HDMI кабел за телевизионен сигнал.
6.1
Относно свързването
Ръководство за свързване
За най-добър пренос на телевизионен сигнал, използвайте
Високоскоростен HDMI кабел и не използвайте HDMI
кабел, по-дълъг от 5 м.
Винаги свързвайте устройство към телевизора чрез найвисококачествената налична връзка. Също така
използвайте кабели с високо качество, за да гарантирате
добро пренасяне на картина и звук.
Ако устройство, свързано с HDMI не работи правилно,
проверете дали друга HDMI Ultra HD настройка не може
да реши проблема. За повече информация в Помощ
изберете Ключови думи и потърсете HDMI Ultra HD.
Когато свържете устройство, телевизорът разпознава типа
му и дава на всяко устройство вярно име по тип. Ако
желаете, можете да промените името на типа. Ако е
зададено вярно име на типа, телевизорът автоматично
превключва на идеалните настройки, когато превключите
на устройството в менюто "Източници".
Ако имате нужда от помощ при свързване на няколко
устройства към телевизора, можете да посетите
Ръководството за свързване на телевизори Philips. Това
ръководство предоставя информация как да правите
връзките и какви кабели да използвате.
Отидете на адрес www.connectivityguide.philips.com
Порт за антена
Защита срещу копиране
Ако имате приставка Set-top box (цифров приемник) или
записващо устройство (рекордер), свържете кабелите от
антената така, че сигналът от антената да преминава найнапред през приставката и/или рекордера, преди да
постъпи в телевизора. По този начин антената и
приставката могат да изпращат възможни допълнителни
канали, които да бъдат записвани от рекордера.
HDMI кабелите поддържат HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital
Contents Protection – Защита на цифровото съдържание,
предавано по широколентов канал). HDCP е сигнал за
защита срещу копиране, който не позволява копирането
на съдържание от DVD или Blu-ray дискове. Нарича се още
DRM (Digital Rights Management – Управление на правата
върху електронно съдържание).
HDMI ARC
Всички HDMI връзки на телевизора имат HDMI ARC (канал
за връщане на аудио).
Ако устройството, обикновено система за домашно кино,
има и връзка HDMI ARC, свържете го към някоя от HDMI
връзките на този телевизор. С връзката HDMI ARC не е
необходимо да свързвате допълнителен аудио кабел,
който изпраща звука на телевизионната картина към
системата за домашно кино. HDMI ARC връзката съчетава
двата сигнала.
Може да използвате която и да е HDMI връзка на този
телевизор, за да свържете системата за домашно кино, но
ARC е достъпно само за 1 устройство/връзка в даден
момент.
25
управление на телевизора. EasyLink HDMI CEC трябва да
бъде включено както в телевизора, така и в свързаното
устройство.
HDMI MHL
С HDMI MHL вие можете да изпращате това, което виждате
на вашия смартфон или таблет с Android, на екрана на
телевизора.
С EasyLink можете да управлявате свързано устройство с
дистанционното управление на телевизора. EasyLink
използва HDMI CEC (Контрол на потребителска
електроника) за комуникация със свързаните устройства.
Тези устройства трябва да поддържат HDMI CEC и трябва
да са свързани с HDMI връзка.
Връзката HDMI 4 на този телевизор включва MHL
2.0 (Mobile High-Definition Link).
Тази кабелна връзка предлага страхотна стабилност и
честотна лента, ниско закъснение, без безжични смущения
и добро и качествено възпроизвеждане на звука. Освен
това MHL връзката ще зарежда батерията на вашия
смартфон или таблет. Въпреки че е свързано, вашето
мобилно устройство няма да се зарежда, когато
телевизорът е в режим на готовност.
Настройка на EasyLink
Телевизорът се доставя с включен EasyLink. Уверете се, че
всички настройки на HDMI CEC са настроени както трябва
на свързаните устройства EasyLink. EasyLink е възможно да
не работи с устройства от други марки.
Информирайте се за това какви пасивни MHL кабели са
подходящи за вашето мобилно устройство. По-специално
HDMI конекторът за телевизора от една страна – типа
конектор, който ви е необходим за свързване на вашия
смартфон или таблет.
HDMI-CEC при другите марки
HDMI-CEC функционалността има различни названия при
различните марки. Примери за някои названия са: Anynet,
Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera
Link. Не всички марки са напълно съвместими с EasyLink.
MHL, Mobile High-Definition Link и логото MHL са търговски
марки или регистрирани търговски марки на MHL, LLC.
Фирмените названия на HDMI CEC в примерите
принадлежат на съответните им собственици.
DVI към HDMI
Ако все още притежавате устройство, което разполага
само с DVI връзка, можете да го свържете към която и да
било HDMI връзка с адаптер от DVI към HDMI.
HDMI CEC – EasyLink
Използвайте адаптер от DVI към HDMI, ако устройството ви
има само DVI връзка. Използвайте един от HDMI кабелите
и добавете аудио L/R кабел (минижак 3,5 мм) към
аудиовхода Audio IN за звука на гърба на телевизора.
HDMI връзката има най-добро качество на картината и
звука. Един HDMI кабел комбинира видео и аудио сигнали.
Използвайте HDMI кабел за телевизионен сигнал с висока
разделителна способност (HD). За най-добър пренос на
телевизионен сигнал, използвайте Високоскоростен HDMI
кабел и не използвайте HDMI кабел, по-дълъг от 5 м.
EasyLink HDMI CEC
Ако вашите устройства са свързани с HDMI и имате
EasyLink, можете да ги управлявате с дистанционното
26
Защита срещу копиране
DVI и HDMI кабелите поддържат HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection – Защита на цифровото
съдържание, предавано по широколентов канал). HDCP е
сигнал за защита срещу копиране, който не позволява
копирането на съдържание от DVD или Blu-ray дискове.
Нарича се още DRM (Digital Rights Management –
Управление на правата върху електронно съдържание).
6.3
Y Pb Pr – компонентен
Y Pb Pr – Компонентно видео е висококачествена връзка.
YPbPr връзката може да се използва за телевизионни
сигнали с висока разделителна способност (HD). До
сигналите Y, Pb и Pr добавете левия и десния аудио
сигнали за звук.
6.5
Аудио изход – Оптичен
Аудио изход – Оптичен е връзка за звук с високо качество.
Внимавайте цветовете на YPbPr (зелено, синьо, червено)
съединителя да съвпадат с тези на съединителите на
кабела, когато го включвате.
Използвайте Аудио L/R чинч-кабел, ако устройството ви
има и звук.
Тази оптична връзка може да пренася 5.1 аудио канала.
Ако устройството ви, обикновено Система за домашно
кино (HTS), няма HDMI ARC връзка, можете да използвате
тази връзка с Аудио вход – Оптичен на HTS. Връзката
Аудио изход – Оптичен изпраща звука от телевизора към
HTS.
6.4
SCART
6.6
CAM със смарт карта – CI+
SCART е връзка с добро качество.
SCART връзката може да се използва за CVBS и RGB видео
сигнали, но не може да се използва за телевизионни
сигнали с висока разделителна способност (HD). SCART
връзката комбинира видео и аудио сигнали. Тя също
поддържа NTSC възпроизвеждане.
Относно CI+
Забележка: Не се поддържа за държави в Азия, Тихия
океан, Близкия изток и Африка.
27
е поставен CAM и са платени абонаментните такси
(начините за абониране е възможно да се различават),
можете да гледате кодираните канали, поддържани от
смарт картата на CAM.
CI+
Този телевизор е готов за условен достъп CI+.
С помощта на CI+ можете да гледате висококачествени HD
програми, като филми и спорт, предлагани от операторите
на цифрова телевизия във вашия регион. Тези програми са
кодирани от телевизионния оператор и се декодират с
помощта на предплатен модул за условен достъп.
Операторите на цифрова телевизия предоставят CI+ модул
(Модул за условен достъп – CAM) и съпровождаща смарт
карта, когато се абонирате за платените им програми. Тези
програми имат високо ниво на защитата от копиране.
CAM и смарт картата са изключително за вашия телевизор.
Ако премахнете CAM, вече няма да можете да гледате
кодираните канали, поддържани от него.
Пароли и ПИН кодове
За някои CAM трябва да въведете ПИН код, за да гледате
каналите му. Когато задавате ПИН кода за CAM,
препоръчваме ви да използвате същия код като за
отключване на телевизора.
Обърнете се към оператора на цифрова телевизия за
повече информация относно правилата и условията.
За да зададете ПИН кода за CAM…
1 - Натиснете  SOURCES.
2 - Щракнете върху типа канал, за който използвате CAM
за Гледане на ТВ.
3 - Натиснете  OPTIONS и щракнете върху Общ
интерфейс.
4 - Изберете телевизионния оператор на CAM. Следващите
екрани идват от телевизионния оператор. Следвайте
екранните инструкции, за да потърсите настройката за PIN
код.
Смарт карта
Операторите на цифрова телевизия предоставят CI+ модул
(Модул за условен достъп – CAM) и съпровождаща смарт
карта, когато се абонирате за платените им програми.
6.7
Поставете смарт картата в CAM модула. Вижте
инструкцията, която сте получили от оператора.
Система за домашно кино
За да поставите CAM в телевизора…
Свързване с HDMI ARC
1 - Проверете върху CAM за правилния начин на поставяне.
Неправилното поставяне може да повреди CAM и
телевизора.
2 - Докато гледате гърба на телевизора, а предната страна
на CAM е насочена към вас, внимателно поставете CAM в
слота COMMON INTERFACE.
3 - Натиснете CAM възможно най-навътре. Оставете го
постоянно в слота.
Използвайте HDMI кабел, за да свържете система за
домашно кино към телевизора. Може да свържете Philips
Soundbar или система за домашно кино с вграден дисков
плейър.
HDMI ARC
Ако системата ви за домашно кино има връзка HDMI ARC,
можете да използвате който и да било HDMI вход на
телевизора за свързване. С HDMI ARC няма нужда да
свързвате допълнителния аудио кабел. HDMI ARC връзката
съчетава двата сигнала.
Всички HDMI връзки на телевизора предоставят сигнал за
канал за връщане на аудио (ARC). Но след свързване на
системата за домашно кино, телевизорът може да
изпраща ARC сигнала само към тази HDMI връзка.
Когато включите телевизора, възможно е да са
необходими няколко минути за активирането на CAM. Ако
28
Проблеми със звука от системата за
домашно кино
Звук със силен шум
Ако гледате видео от включено USB флаш устройство или
свързан компютър, звукът от системата за домашно кино
може да е изкривен. Този шум се чува, когато аудио или
видео файлът има DTS звук, но системата за домашно кино
няма обработка на звука DTS. Можете да поправите това,
като настроите Формата на аудио изхода на телевизора на
Стерео (без компресиране).
Натиснете  за Всички настройки > Звук > Разширени >
Формат на аудио изход.
Синхронизиране на аудио с видео
Няма звук
Ако звукът не съответства на картината на екрана, можете
да настроите закъснение за повечето системи за домашно
кино с дисков плейър, така че да постигнете съответствие с
видеото.
Ако не можете да чуете звука от телевизора на системата
си за домашно кино, проверете дали сте свързали HDMI
кабела към HDMI ARC връзка на системата за домашно
кино. Всички HDMI връзки на телевизора са HDMI ARC.
Свързване чрез HDMI
6.8
Смартфони и таблети
Използвайте HDMI кабел, за да свържете система за
домашно кино към телевизора. Може да свържете Philips
Soundbar или система за домашно кино с вграден дисков
плейър.
За да свържете смартфон или таблет към телевизора, вие
можете да използвате безжична или кабелна връзка.
Безжични
Ако системата за домашно кино няма връзка HDMI ARC,
добавете оптичен аудио кабел (Toslink), за да изпращате
звука от телевизионната картина към системата за
домашно кино.
За безжична връзка изтеглете на вашия смартфон или
таблет приложението Philips TV Remote App от любимия си
магазин с приложения.
Кабелна
За кабелна връзка използвайте връзката HDMI 4 MHL на
гърба на телевизора. За повече информация в Помощ
изберете Ключови думи и потърсете HDMI MHL.
6.9
Плейър за Blu-ray дискове
Използвайте Високоскоростен HDMI кабел за свързване на
Blu-ray плейъра към телевизора.
Синхронизиране на аудио с видео
Ако звукът не съответства на картината на екрана, можете
да настроите закъснение за повечето системи за домашно
кино с дисков плейър, така че да постигнете съответствие с
видеото.
29
Какво ви трябва
Можете да свържете безжично устройство с Bluetooth®
към този телевизор – безжична тонколона, събуфер,
компактна тонколона или слушалки. Можете също да
свържете безжичен геймпад с Bluetooth LE.
За да възпроизвеждате звука на телевизора на безжичен
високоговорител, трябва да сдвоите високоговорителя с
телевизора. Можете да сдвоите някои безжични
тонколони и най-много 4 Bluetooth LE (ниско потребление
на енергия) устройства. Телевизорът може да
възпроизвежда едновременно само звука на един
говорител. Ако свържете събуфър, звукът се
възпроизвежда на телевизора и събуфъра. Ако свържете
компактна тонколона, звукът се възпроизвежда само на
нея.
Ако Blu-ray плейърът има EasyLink HDMI CEC, можете да
управлявате този плейър с дистанционното управление на
телевизора.
Внимание – синхронизиране на аудио с видео
Много Bluetooth системи говорители имат високо, така
наречено, "забавяне". Високо забавяне означава, че
аудиото изостава зад видеото, което причинява
несинхронизирано "синхронизиране на устните". Преди да
закупите безжична Bluetooth система високоговорители,
се запознайте с най-новите модели и потърсете устройство
с ниско забавяне. Посъветвайте се с вашия търговец на
дребно.
6.10
DVD плейър
Използвайте HDMI кабел, за да свържете DVD плейъра с
телевизора.
Или можете да използвате SCART кабел, ако устройството
няма HDMI връзка.
Сдвояване на устройство
Разположете безжичния високоговорител на разстояние
до 5 метра от телевизора. Прочетете ръководството на
потребителя на устройството за конкретна информация за
сдвояване и безжичен обхват. Уверете се, че Bluetooth
настройката на телевизора е включена.
След сдвояването на безжичния геймпад можете да го
използвате. Когато безжичната тонколона е сдвоена,
можете я изберете за възпроизвеждане на звука от
телевизора. Когато устройството е сдвоено, няма нужда да
го сдвоявате отново, освен ако не премахнете
устройството.
За да сдвоите безжична тонколона с телевизора...
Ако DVD плейърът е свързан чрез HDMI и има EasyLink CEC,
можете да управлявате този плейър с дистанционното
управление на телевизора.
1 - Включете безжичната тонколона и я поставете в обхвата
на телевизора.
2 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
3 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
4 - Изберете Bluetooth > Търсене на Bluetooth устройство.
5 - Изберете Старт и натиснете OK. Следвайте
инструкциите на екрана. Ще сдвоите устройството с
телевизора и той ще запамети връзката. Може да е
необходимо първо да премахнете сдвояването на
устройство, ако е достигнат максималния брой сдвоени
устройства.
6 - Изберете вид устройство (слушалки, субуфер, …).
7 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
6.11
Bluetooth – говорители и
геймпади
30
за да затворите менюто.
6.12
Слушалки
Изберете устройство
Можете да свържете слушалки към конектора  на гърба
на телевизора. Съединителят е 3,5 мм минижак. Можете
да регулирате отделно силата на звука в слушалките.
След като безжичната Bluetooth тонколона е сдвоена,
можете я изберете за възпроизвеждане на звука от
телевизора.
За да регулирате силата на звука…
1 - Натиснете , изберете Звук слушалки.
2 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
3 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
За да изберете тонколона за възпроизвеждане на звука от
телевизора…
1 - Натиснете , изберете Високоговорители и натиснете
OK.
2 - Изберете желаната от Вас система високоговорители.
3 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Премахване на устройство
Можете да свържете или прекъснете връзката към
безжично Bluetooth устройство. Когато свържете Bluetooth
устройство, можете да използвате геймпада или да чуете
звука от телевизора през безжичната тонколона. Можете
също да премахнете безжичното Bluetooth устройство. Ако
премахнете Bluetooth устройство ще премахнете и
сдвояването на устройството.
За да премахнете или прекъснете връзката към безжично
устройство…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи.
3 - Изберете Bluetooth > Премахване на устройство.
4 - В списъка изберете устройството с безжична връзка.
5 - Изберете Прекъсване на връзката или Изтриване.
6 - Изберете OK.
7 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
6.13
Игрова конзола
HDMI
За най-добро качество свържете игровата конзола с
високоскоростен HDMI кабел към телевизора.
Включване или изключване на Bluetooth
За да свържете безжични Bluetooth устройства, уверете се,
че Bluetooth е включен.
За да включите Bluetooth…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи.
3 - Изберете Bluetooth > Вкл./изкл. на Bluetooth.
4 - Изберете Вкл. или Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
31
3 - Изберете Стил картина > Игра.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Y Pb Pr
Свържете игралната конзола с компонентен видео кабел (Y
Pb Pr) и аудио L/R кабел към телевизора.
6.14
Геймпад
Свързване на геймпад
За да играете игри от интернет на този телевизор, можете
да свържете избрана гама безжични геймпади. Можете да
използвате геймпадите с USB нано приемник или
геймпади с Bluetooth.
За да свържете геймпад с USB нано приемник…
1 - Включете малкия нано приемник в една от USB
връзките отстрани на телевизора. Безжичният нано
приемник се предоставя с геймпада.
2 - Ако геймпадът е включен, можете да го използвате.
Можете да свържете втори геймпад във втората USB
връзка отстрани на телевизора.
SCART
Свържете игровата конзола към телевизора с композитен
кабел (CVBS) и аудио L/R кабел.
Отстраняване на неизправности
Ако вашата игрова конзола има само видео (CVBS) и аудио
L/R извод, използвайте адаптер Video Audio L/R към SCART
(продава се отделно), за да я свържете към SCART
връзката.
За да се справите с възможните смущения от други
безжични устройства на телевизора…
• Използвайте удължаващ кабел с USB и преместете
приемника на около 1 метър от телевизора.
• Алтернативно можете да използвате включен USB
концентратор, свързан с телевизора, и да включите нано
приемниците в него.
6.15
USB твърд диск
Какво ви трябва
Ако свържете твърд USB диск, можете да поставите на
пауза или да запишете цифрови ТВ предавания (DVB
предавания или подобни)
Минимално дисково пространство
• За пауза
За да поставите предаването на пауза, ви е необходим
твърд диск, съвместим с USB 2.0, с минимум 4 GB
свободно пространство.
• За запис
За да поставите на пауза и записвате предаване, ви е
необходимо минимум 250 GB свободно пространство.
Най-добра настройка
Преди да започнете да играете на игри от свързана
игрална конзола, ви съветваме да конфигурирате
телевизора в идеалната настройка Игра.
За да настроите телевизора на идеалната настройка…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
32
на друг телевизор или компютър. Не копирайте и не
променяйте на компютъра чрез PC приложения файловете,
записани на USB твърдия диск. Това ще повреди записите
ви. При форматиране на USB твърд диск, записите върху
него се изтриват. USB твърд диск, инсталиран на
телевизора, ще трябва да се форматира отново, за да
може да се използва на компютър.
Инсталиране
За да можете да поставите на пауза или записвате
предаване, трябва да свържете и форматирате твърд диск
с USB. Форматирането премахва всички файлове от
твърдия диск с USB.
1 - Свържете USB твърдия диск към един от USB връзките
на телевизора. Не свързвайте друго USB устройство към
друг USB съединител по време на форматирането.
2 - Включете USB твърдия диск и телевизора.
3 - Когато телевизорът е настроен на цифров ТВ канал,
натиснете  (Пауза). Опитът за поставяне на пауза стартира
форматирането.
За да форматирате USB твърд диск…
1 - Свържете USB твърдия диск към един от USB връзките
на телевизора. Не свързвайте друго USB устройство към
друг USB съединител по време на форматирането.
2 - Включете USB твърдия диск и телевизора.
3 - Когато телевизорът е настроен на цифров ТВ канал,
натиснете  (Пауза). Опитът за поставяне на пауза стартира
форматирането. Следвайте инструкциите на екрана.
4 - Телевизорът ще ви попита дали искате да използвате
USB твърдия диск за съхранение на приложения, съгласете
се с въпроса, ако искате.
5 - Когато USB твърдият диск бъде форматиран, оставете го
да стои свързан постоянно.
Следвайте инструкциите на екрана.
Когато USB твърдият диск бъде форматиран, оставете го да
стои свързан постоянно.
Предупреждение
USB твърдият диск е форматиран специално за този
телевизор и не можете да използвате направените записи
на друг телевизор или компютър. Не копирайте и не
променяйте на компютъра чрез PC приложения файловете,
записани на USB твърдия диск. Това ще повреди записите
ви. При форматиране на USB твърд диск, записите върху
него се изтриват. USB твърд диск, инсталиран на
телевизора, ще трябва да се форматира отново, за да
може да се използва на компютър.
6.16
USB клавиатура
Свързване
Свържете USB клавиатура (тип USB-HID), за да въвеждате
текст във вашия телевизор.
Форматиране
Използвайте една от USB връзките за свързване.
За да можете да поставите на пауза или записвате
предаване, или да съхранявате приложения, трябва да
свържете и форматирате твърд диск с USB. Форматирането
премахва всички файлове от твърдия диск с USB. Ако
искате да запишете предавания с данни от ТВ справочник
от интернет, трябва първо да конфигурирате интернет
връзка, преди да инсталирате твърдия диск с USB.
Предупреждение
USB твърдият диск е форматиран специално за този
телевизор и не можете да използвате направените записи
33
Конфигуриране
Инсталиране на клавиатурата
За да инсталирате USB клавиатурата, включете телевизора
и свържете USB клавиатурата с една от USB връзките на
телевизора. Когато телевизорът открие клавиатурата за
първи път, можете да изберете разположението й и да
изпробвате избора си. Ако първо изберете разположение
за кирилица или за гръцката азбука, можете да изберете
второ разположение за латиница.
За да промените настройката за разположението на
клавиатурата, когато е избрано разположение…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Настройки на USB клавиатурата, за да
започнете настройка на клавиатурата.
Телевизорът открива флаш устройството и отваря списък,
показващ неговото съдържание.
Ако списъкът със съдържанието не се появява
автоматично, натиснете  SOURCES и изберете USB.
За да спрете да гледате съдържанието на USB флаш
устройството, натиснете  EXIT или изберете друга
дейност.
За да изключите USB флаш устройството, можете да
извадите флаш устройството по всяко време.
Специални клавиши
Клавиши за въвеждане на текст
• Клавиш Enter = OK
• Клавиш за връщане = изтриване на символа преди
курсора
• Клавиши със стрелки = навигация в текстовото поле
• За да превключите между подредбите на клавиатурата,
ако е зададена вторична подредба, натиснете
едновременно клавишите Ctrl + интервал.
За повече информация за гледането или
възпроизвеждането на съдържание от USB флаш
устройство в Помощ изберете Ключови думи и потърсете
Снимки, видеоклипове и музика.
6.18
Фотоапарат
Бутони за приложения и интернет страници
• Tab и Shift + Tab = следващ и предходен
• Home = превъртане до началото на страницата
• End = превъртане до края на страницата
• Page Up = прескачане една страница нагоре
• Page Down = прескачане една страница надолу
• + = увеличаване на мащаба с една стъпка
• - = намаляване на мащаба с една стъпка
• * = оразмеряване на уеб страницата до ширината на
екрана
За да разглеждате снимки, съхранявани на вашия цифров
фотоапарат, можете да свържете фотоапарата директно
към телевизора.
Използвайте една от USB връзките на телевизора за
свързване. Включете фотоапарата след като връзката бъде
установена.
Ако списъкът със съдържанието не се появява
автоматично, натиснете  SOURCES и изберете USB.
Вашият фотоапарат трябва да бъде настроен да предава
своето съдържание с протокола PTP (Picture Transfer
Protocol – протокол за прехвърляне на снимки). Прочетете
ръководството за потребителя на цифровия фотоапарат.
6.17
USB флаш устройство
За повече информация за разглеждането на снимки
в Помощ изберете Ключови думи и потърсете Снимки,
видеоклипове и музика.
Можете да разглеждате снимки или да възпроизвеждате
музика и видео от свързано USB флаш устройство.
Поставете USB флаш устройство в една от USB връзките на
телевизора, докато е включен.
34
6.19
Свързване
Камкордер
Можете да свържете вашия компютър към телевизора и
да използвате телевизора като монитор за компютъра.
HDMI
С HDMI
За най-добро качество използвайте HDMI кабел за
свързване на камерата с телевизора.
Използвайте HDMI кабел, за да свържете компютъра с
телевизора.
С DVI към HDMI
Аудио-видео LR / Scart
Или можете да използвате адаптер от DVI към HDMI
(продава се отделно), за да свържете компютъра към
HDMI, и аудио кабел ляв/десен (мини жак 3,5 мм) към
AUDIO IN L/R на гърба на телевизора.
Можете да използвате HDMI, YPbPr или SCART връзка за
свързване на камерата си. Ако вашата камера има само
Видео (CVBS) и Аудио L/R изход, използвайте Видео Аудио
L/R към SCART адаптер (продава се отделно), за да я
свържете към SCART връзката.
Идеална настройка
Ако свържете компютър, ние ви съветваме да
предоставите на връзката, към която е свързан
компютърът, правилното име на типа устройство в менюто
Източник. Ако след това превключите на Компютър в
менюто Източник, телевизорът се задава автоматично на
идеална настройка за компютър.
6.20
Компютър
За да настроите телевизора на идеалната настройка…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
35
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширени > Компютър.
4 - Изберете Вкл. или Изкл.
5 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
36
можете да изберете OK, за да осъществите връзка
незабавно.
7 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
7
Свържете вашия
Android TV
Вкл./изкл. на Wi-Fi
Уверете се, че опцията за Wi-Fi е включена преди да се
опитате да се свържете…
7.1
Мрежа и интернет
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно).
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Вкл./изкл. на Wi-Fi.
4 - Ако е изключена, изберете Вкл. и натиснете OK.
Домашна мрежа
За да се насладите на пълните възможности на вашия
Philips Android TV, телевизорът трябва да бъде свързан с
интернет.
Свържете телевизора към домашна мрежа с
високоскоростна интернет връзка. Можете да свържете
вашия телевизор безжично или с кабел към мрежовия
рутер.
WPS
Ако маршрутизаторът ви има WPS, можете да се свържете
с него директно, без да сканирате за мрежи. Ако имате
устройства в безжичната си мрежа, които използват
защитна система за криптиране WEP, не можете да
използвате WPS.
Свързване с мрежа
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Свързване с мрежа.
4 - Изберете WPS.
5 - Отидете на маршрутизатора, натиснете бутона WPS и се
върнете към телевизора до 2 минути.
6 - Изберете Свързване, за да установите връзка.
7 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
Безжична връзка
Какво ви трябва
За да свържете телевизора с интернет безжично, ви е
необходим Wi-Fi маршрутизатор с връзка към интернет.
Използвайте високоскоростна (широколентова) връзка с
интернет.
WPS с ПИН код
Ако маршрутизаторът ви има WPS с ПИН код, можете да се
свържете с него директно, без да сканирате за мрежи. Ако
имате устройства в безжичната си мрежа, които използват
защитна система за криптиране WEP, не можете да
използвате WPS.
Установяване на връзката
Безжични
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Свързване с мрежа.
4 - Щракнете върху WPS с ПИН код.
5 - Запишете 8-цифрения ПИН код, показан на екрана, и го
въведете в софтуера на маршрутизатора на компютъра си.
Направете справка с ръководството на маршрутизатора за
това къде да въведете ПИН кода в софтуера му.
6 - Изберете Свързване, за да установите връзка.
7 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
За установяване на безжична връзка…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Свързване с мрежа.
4 - Изберете Безжични.
5 - В списъка с намерени мрежи изберете вашата
безжична мрежа. Ако вашата мрежа не фигурира в този
списък, защото името на мрежата е скрито (изключили сте
излъчването на SSID от рутера), изберете Добавяне на
нова мрежа, за да въведете сами името на мрежата.
6 - В зависимост от вида на маршрутизатора въведете
ключа за криптиране – WEP, WPA или WPA2. Ако сте
въвеждали ключа за криптиране за тази мрежа преди,
37
7 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
Отстраняване на неизправности
Не е намерена безжична мрежа или има смущения
• Микровълновите фурни, DECT телефоните или други WiFi 802.11b/g/n устройства в близост до вас могат да
смущават безжичната мрежа.
• Проверете дали защитните стени във вашата мрежа
позволяват достъп до безжичната връзка на телевизора.
• Ако безжичната мрежа не работи добре в дома ви,
опитайте да инсталирате кабелна мрежа.
Ако не се установи връзка, може да проверите настройката
за DHCP на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде
включено.
**С цел спазване на разпоредбите за електромагнитна
съвместимост използвайте екраниран Ethernet кабел FTP
Cat. 5E Ethernet кабел.
Интернет не работи
• Ако връзката към маршрутизатора е наред, проверете
връзката на маршрутизатора с Интернет.
Мрежови настройки
Преглед на настройките на мрежата
Връзката с компютъра и интернет е бавна
• Проверете в ръководството за потребителя на вашия
безжичен маршрутизатор какъв е обхватът на закрито,
скоростта на обмен и други фактори, които се отразяват на
качеството на сигнала.
• Използвайте високоскоростна (широколентова) интернет
връзка за маршрутизатора.
Тук можете да видите всички текущи мрежови настройки.
IP и MAC адресът, силата на сигнала, скоростта, методът на
шифроване и т.н.
За да разгледате текущите мрежови настройки…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Преглед на
настройките на мрежата.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
DHCP
• Ако връзката е неуспешна, можете да проверите
настройката DHCP (Протокол за динамично конфигуриране
на хостове) на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде
включено.
Кабелна връзка
Какво ви трябва
Мрежова конфигурация
За да свържете телевизора с интернет, ви е необходим
мрежов маршрутизатор с връзка към
интернет. Използвайте високоскоростна (широколентова)
връзка с интернет.
Или, ако сте опитен потребител и искате да инсталирате
вашата мрежа със статично IP адресиране,
задайте статичен IP адрес на телевизора.
За да настроите телевизора на статичен IP адрес…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Мрежова
конфигурация и натиснете OK.
4 - Изберете Статичен IP и натиснете OK, за да
активирате Конфигуриране на статичен IP адрес.
5 - Изберете Конфигуриране на статичен IP адрес и
конфигурирайте връзката.
6 - Можете да зададете номера за IP адрес, Маска на
мрежата, Шлюз, DNS 1 или DNS 2.
7 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Установяване на връзката
За установяване на жична връзка…
1 - Свържете маршрутизатора към телевизора с мрежов
кабел (Ethernet кабел**).
2 - Проверете дали маршрутизаторът е включен.
3 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
4 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
5 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Свързване с мрежа.
6 - Изберете Кабелен. Телевизорът постоянно търси
мрежовата връзка.
Включване с Wi-Fi (WoWLAN)
Можете да включите този телевизор от своя смартфон или
таблет, ако е в режим на готовност.
Настройката Включване с Wi-Fi (WoWLAN) трябва да е
включена.
38
За да включите WoWLAN…
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Екран Wi-Fi Smart.
4 - Изберете Вкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Включване с Wi-Fi
(WoWLAN).
4 - Изберете Вкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Име на телевизионната мрежа
Ако в домашната ви мрежа има няколко телевизора,
можете да зададете на телевизора уникално име.
За да промените името на телевизора…
Включване на Wi-Fi връзка
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Име на телевизионната
мрежа.
4 - Въведете името с клавиатурата на дистанционното
управление.
5 - За за завършите, изберете .
6 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Можете да включите или изключите Wi-Fi връзката на
вашия телевизор.
За да включите Wi-Fi…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Вкл./изкл. на Wi-Fi.
4 - Изберете Вкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Изчисти интернет паметта
Възпроизвеждащо устройство на цифрова мултимедия –
DMR
От Изчисти интернет паметта можете да изчистите
регистрацията в сървъра на Philips и настройките за
родителска оценка, влизанията във видео магазина,
всички предпочитани в галерията с приложения на Philips,
интернет показалците и хронологията. Освен това
интерактивните MHEG приложения може да съхраняват
във вашия телевизор т. нар. "бисквитки". Тези файлове
също ще бъдат изчистени.
Ако вашите мултимедийни файлове не се възпроизвеждат
на телевизора, проверете дали възпроизвеждащото
устройство на цифрова мултимедия (DMR) е включено. В
заводските настройки по подразбиране DMR е Зададено
като "включено".
За да включите DMR…
За да изчистите интернет паметта…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Digital Media Renderer –
DMR.
4 - Изберете Вкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Безжична връзка и мрежи и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
3 - Изберете Кабелна или с Wi-Fi > Изчисти интернет
паметта.
4 - Изберете OK, за да потвърдите.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Екран Wi-Fi Smart
Споделяне на файлове
За да гледате цифрови телевизионни канали на вашия
смартфон или таблет с приложението Philips TV Remote,
трябва да включите Wi-Fi Smart Screen. Някои кодирани
канали е възможно да са на разположение на мобилното
ви устройство.
Телевизорът може да се свърже с други устройства в
безжичната ви мрежа, като компютърът или смартфонът
ви. Можете да използвате компютър с Microsoft Windows
или Apple OS X.
На този телевизор можете да отваряте снимки, музика и
видеоклипове, съхранявани на компютъра ви.
Използвайте произволен актуален DLNA сертифициран
За да включите Wi-Fi Smart Screen…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
39
софтуер за медиен сървър.
информация относно тези настройки.
За да отворите тези настройки…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Настройки на Android.
3 - Разгледайте различните настройки на Android.
4 - Натиснете  BACK, ако е необходимо, за да затворите
менюто.
7.2
Акаунт в Google
Влизане
За да се насладите на пълните възможности на вашия
Philips Android TV, можете да влезете в Google с вашия
акаунт в Google.
7.3
Галерия с приложения на
Philips
Като влезете, вие ще можете да играете на любимите си
игри на телефон, таблет или телевизор. Също така ще
получите персонализирани препоръки за видео и музика
на екрана на вашия телевизор, както и достъп до YouTube,
Google Play и други приложения.
Приложения на Philips
Влизане
Свържете телевизора към интернет, за да се насладите на
приложения, избрани от Philips. Приложенията в Галерия с
приложения на Philips са създадени специално за
телевизора. Изтеглянето и инсталирането на приложения
от галерията с приложения е безплатно.
Използвайте съществуващия Акаунт в Google, за да
влезете в Google от вашия телевизор. Акаунтът в Google се
състои от имейл адрес и парола. Ако все още нямате
акаунт в Google, използвайте вашия компютър или таблет,
за да си създадете (accounts.google.com). За да играете
игри с Google Play, вие имате нужда от профил в Google+.
Ако не влезете по време на първоначалната инсталация на
телевизора, можете винаги да влезете по-късно.
Колекцията от приложения на галерията с приложения на
Philips може да се различава в зависимост от държавата и
региона.
Някои галерии с приложения са предварително
инсталирани на вашия телевизор. За да инсталирате други
приложения от галерията с приложения, вие ще бъдете
помолени да се съгласите с условията на ползване.
Можете да зададете настройките за поверителност
съгласно предпочитанията си.
За да влезете, след като сте извършили инсталацията на
телевизора...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Настройки на Android и натиснете OK.
3 - Натиснете  (надолу) и изберете Персонален > Добави
акаунт и натиснете OK.
4 - Натиснете OK на Вписване.
5 - Въведете вашия имейл адрес с клавиатурата на
дистанционното и натиснете малкия бутон OK отдясно на
клавиатурата.
6 - Въведете паролата си и натиснете малкия бутонOK за
вписване.
7 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да инсталирате приложение от галерията с
приложения…
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете надолу, изберете  Philips
Collection >  Галерия с приложения и натиснете OK.
3 - Изберете икона на приложение и натиснете OK.
4 - Изберете Инсталир. и натиснете OK.
Условия за ползване
Ако искате да се впишете с друг акаунт в Google, първо
излезте и се впишете с другия акаунт.
За да инсталирате и използвате приложенията от
Галерията с приложения на Philips, трябва да приемете
Условията на ползване. Ако не се съгласите с тези условия
по време на първоначалната инсталация на телевизора,
можете винаги да се съгласите с тях по-късно. В момента,
когато се съгласите с Условията на ползване, някои
приложения ще бъдат налични незабавно и можете да
прегледате Галерията с приложения на Philips, за да
инсталирате други приложения.
Настройки на Android
Можете да задавате или преглеждате няколко специфични
за Android настройки или информация. Можете да
намерите списъка с приложения, инсталирани на вашия
телевизор и мястото за съхранение, което им е
необходимо. Можете да зададете езика, който желаете да
използвате, с Гласово търсене. Можете да конфигурирате
екранната клавиатура или да позволите на приложенията
да използват вашето местоположение. Разгледайте
различните настройки на Android. Можете да отидете
на www.support.google.com/androidtv за повече
За да се съгласите с Условията на ползване, след като
направите инсталацията на телевизора…
1 - Натиснете  HOME и изберете Philips Collection >
Галерия с приложения и натиснете OK, за да отворите
40
Галерията с приложения.
2 - Можете да изберете Условия на ползване, след което
натиснете OK, за да ги прочетете.
3 - Изберете Приемам и натиснете OK. Можете да
отмените това одобрение.
4 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто.
7.5
Меню Начало
Относно меню Начало
За да се насладите наистина на предимствата на вашия
телевизор с Android, свържете телевизора с интернет.
Настройки за поверителност
Както при вашия смартфон или таблет с Android, менюто
"Начало" е центърът на телевизора ви. От менюто Начало
можете да стартирате всяко едно приложение, да
превключите ТВ канал, да вземете филм под наем, да
отворите уебсайт или да превключите на свързано
устройство. В зависимост от настройката на телевизора и
вашата държава, менюто Начало може да включва
различни елементи.
Можете да зададете някои настройки за поверителност за
приложенията в Галерията с приложения на Philips.
• Можете да позволите изпращането на технически
статистики на Philips.
• Можете да позволите лични препоръки.
• Можете да позволите бисквитки.
• Можете да включите Заключването за деца за
приложения с възрастово ограничение 18+.
Менюто Начало е организирано по редове...
Препоръки
За да зададете настройките за поверителност на Галерията
с приложения на Philips…
Първият ред предлага популярни видеоклипове,
музикални клипове или интернет хитове. Можете да
конфигурирате настройките за поверителност в Условията
на ползване, за да позволите предложения на базата на
вашите лични навици на гледане.
1 - Натиснете  HOME и изберете Philips Collection >
Галерия с приложения и натиснете OK, за да отворите
Галерията с приложения.
2 - Можете да изберете Политика за поверителност, след
което натиснете OK.
3 - Изберете всяка настройка и натиснете OK, за да я
разрешите или забраните. Можете да прочетете
подробности за всяка настройка.
4 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто.
 Колекция на Philips
Този ред съдържа предложения от Прил.
 Приложения
Редът с приложения включва всички приложения, които се
доставят с телевизора и приложенията, които сте
изтеглили сами от магазина на Google Play. В този ред ще
намерите приложенията за телевизор като Гледане на
ТВ, Източници, Медия и други. Приложенията, които сте
ползвали наскоро ще се извеждат пред реда.
7.4
Настройки на Android
Можете да задавате или преглеждате няколко специфични
за Android настройки или информация. Можете да
намерите списъка с приложения, инсталирани на вашия
телевизор и мястото за съхранение, което им е
необходимо. Можете да зададете езика, който желаете да
използвате, с Гласово търсене. Можете да конфигурирате
екранната клавиатура или да позволите на приложенията
да използват вашето местоположение. Разгледайте
различните настройки на Android. Можете да отидете
на www.support.google.com/androidtv за повече
информация относно тези настройки.
 Игри
От тук можете да стартирате игри на телевизора. Ако
изтеглите дадена игра, тя ще се появи в този ред.
 Настройки
От тук можете да отворите различни настройки. За да
намерите всички настройки, натиснете  и
изберете Всички настройки. Тук можете да отворите
и Помощ.
Вижте също www.support.google.com/androidtv
За да отворите тези настройки…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Настройки на Android.
3 - Разгледайте различните настройки на Android.
4 - Натиснете  BACK, ако е необходимо, за да затворите
менюто.
Отваряне на менюто Начало
За да отворите менюто Начало и да отворите даден
елемент...
1 - Натиснете  HOME.
2 - Изберете даден елемент и натиснете OK, за да го
отворите или стартирате.
3 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто Начало, без
да стартирате нищо.
41
Търсене и гласово търсене
Можете да търсите видеоклипове, музика или всичко
друго в интернет с иконата  в менюто Начало. Можете да
използвате функцията за изговаряне или да напишете
това, което търсите.
Ограничен профил
Можете да ограничите използването на определени
приложения, като превключите телевизора на ограничен
профил. Ограниченият профил позволява използването
само на приложения, които сте избрали. Можете да
изключите този профил само с PIN код.
Когато телевизорът е превключен на ограничен профил,
вие не можете да…
• Търсите или отваряте приложения, които са маркирани
като "Не е позволено"
• Получавате достъп до Google Play Store
• Закупувате през Google Play Movies & TV, нито Google Play
Games
• Използвате приложения на трети страни, които не
използват влизане през Google
Когато телевизорът е превключен на ограничен профил,
вие можете да…
• Гледате съдържание, което вече е взето под наем или
закупено от Google Play Movies & TV
• Играете на игри, закупени или инсталирани от Google
Play Games
• Достъп до следните настройки: Wi-Fi мрежи, говор и
достъп
• Добавяне на Bluetooth аксесоари
Акаунтът в Google на телевизора ще остане вписан.
Използването на ограничен профил не променя акаунта в
Google.
42
3 - Изберете филм или ТВ програма от библиотеката в
приложението, изберете заглавието и натиснете OK.
4 - Можете да използвате клавишите  (стоп), 
(пауза),  (превъртане назад) или  (бързо превъртане
напред) на дистанционното управление.
5 - За да спрете приложението Movies & TV, натиснете
неколкократно  BACK или натиснете  EXIT.
8
Приложения
8.1
Относно приложенията
Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат
във всички държави.
Можете да намерите всички инсталирани приложения в
раздела  Прил. на меню Начало.
Намерете повече информация на
support.google.com/androidtv
Като приложенията на вашия смартфон или таблет, тези на
телевизора ви предлагат конкретни функции за по-богато
ТВ изживяване. Приложения като YouTube, игри, видео
магазини или прогнози за метеорологичното време (и др.).
Можете да използвате приложението за интернет за
сърфиране в мрежата.
Музика
С Google Play Music вие можете да възпроизвеждате
любимата си музика на телевизора.
Приложенията могат да идват от Галерия с приложения на
Philips или магазина на Google Play™. За да започнете, на
телевизора ви са предварително инсталирани някои
практични приложения.
С Google Play Music вие можете да купувате нова музика на
вашия компютър или мобилно устройство. Или от вашия
телевизор вие можете да се регистрирате за All Access,
абонамент за Google Play Music. Освен това можете да
възпроизвеждате музика, която вече притежавате,
съхранена на вашия компютър.
За да инсталирате приложения от Галерията с приложения
на Philips или Google Play Store, телевизорът трябва да е
свързан с интернет. Трябва да се съгласите с Условията на
ползване, за да използвате приложенията от Галерията с
приложения. Трябва да влезете с акаунт в Google, за да
използвате приложенията на Google Play и Google Play
Store.
Какво ви трябва
• телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
• трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
• добавете кредитна карта към вашия акаунт в Google, за
да се абонирате за музика
8.2
За да стартирате Google Play Music…
Google Play
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете надолу и изберете  Прил. > Google Play
Music и натиснете OK.
3 - Изберете музиката, която искате да възпроизвеждате, и
натиснете OK.
4 - За да спрете приложението Музика, натиснете
неколкократно  BACK или натиснете  EXIT.
Филми и телевизия
С Google Play Movies & TV вие можете да вземате под наем
или да купувате филми и ТВ програми, за да ги гледате на
телевизора.
Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат
във всички държави.
Какво ви трябва
• телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
• трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
• да добавите кредитна карта към вашия акаунт в Google,
за да закупите филми и ТВ предавания
Намерете повече информация на
support.google.com/androidtv
За да вземете под наем или да закупите филм или ТВ
предаване...
Игри
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете надолу и изберете  Прил. > Google Play
Movies & TV и натиснете OK.
3 - Изберете филм или ТВ програма и натиснете OK.
4 - Изберете желаната от вас покупка и натиснете OK. Ще
бъдете прекарани през процедурата по закупуване.
С Google Play Games вие можете да играете на игри на
телевизора. Онлайн или офлайн.
Можете да виждате какво играят в момента приятелите ви
или можете да се присъедините към играта и да се
състезавате. Можете да проследите постиженията си или
да започнете от там, където сте спрели.
За да гледате взет под наем или закупен филм или ТВ
програма…
Какво ви трябва
• телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
• трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
• да добавите кредитна карта към вашия акаунт в Google
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете надолу и изберете  Прил. > Google Play
Movies & TV и натиснете OK.
43
за закупуване на нови игри
неколкократно  BACK или натиснете  EXIT.
Стартирайте приложението Google Play Games, за да
изберете и инсталирате нови игри на вашия телевизор.
Някои игри са безплатни. Появява се съобщение, ако
конкретна игра има нужда от геймпад, за да играете на
игри.
Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат
във всички държави.
Намерете повече информация
на support.google.com/androidtv
За да стартирате или спрете Google Play Game…
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете надолу и изберете  Прил. > Google Play
Games и натиснете OK.
3 - Изберете игра или изберете нова игра, която да
инсталирате, и натиснете OK.
4 - Когато приключите, натиснете неколкократно  BACK
или натиснете  EXIT или спрете приложението със
съответния бутон за изход/спиране.
Плащания
Игрите, които сте инсталирали, също се показват в реда на
 Игри в менюто Начало.
1 - На вашия компютър отидете на accounts.google.com и
влезте с акаунта в Google, който ще използвате с Google
Play на телевизора.
2 - Отидете на wallet.google.com, за да добавите карта към
вашия акаунт в Google.
3 - Въведете данните на кредитната си карта и приемете
правилата и условията.
За да направите плащане на Google Play на телевизора, вие
трябва да добавите форма на плащане – кредитна карта
(извън САЩ) – към вашия акаунт в Google. Когато закупите
филм или ТВ програма, ще бъдете таксувани на тази
кредитна карта.
За да добавите кредитна карта …
Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат
във всички държави.
Намерете повече информация на
support.google.com/androidtv
Google Play Store
8.3
Стартиране и спиране на
приложение
От Google Play Store вие можете да изтеглите и
инсталирате нови приложения. Някои приложения са
безплатни.
Можете да стартирате приложение от менюто Начало.
Какво ви трябва
• телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
• трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
• трябва да добавите кредитна карта към акаунт в Google
за закупуване на приложения
За да стартирате приложение…
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете до  Прил. и изберете приложението,
което искате и натиснете OK.
3 - За да спрете приложение, натиснете  BACK и
натиснете  EXIT или спрете приложението със
съответния бутон за изход/спиране.
За да инсталирате ново приложение…
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете надолу и изберете  Прил. > Google Play
Store и натиснете OK.
3 - Изберете приложението, което искате да инсталирате, и
натиснете OK.
4 - За да затворите Google Play Store, натиснете
неколкократно  BACK или натиснете  EXIT.
8.4
Заключване на приложения
Родителски контроли
Относно заключване на приложения
В Google Play Store вие можете да скриете приложенията
съгласно зрялостта на потребителите/купувачите. Трябва
да въведете PIN код, за да изберете или промените нивото
на зрялост.
Можете да заключите приложения, които не са подходящи
за деца. Можете да заключите приложения с възрастово
ограничение 18+ от Галерията с приложения или да
зададете ограничен профил в менюто Начало.
За да зададете родителския контрол…
18+
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете надолу и изберете  Прил. > Google Play
Store и натиснете OK.
3 - Изберете Настройки > Родителски контроли.
4 - Изберете нивото на зрялост, което желаете.
5 - Въведете PIN кода при поискване.
6 - За да затворите Google Play Store, натиснете
Заключването на приложение с възрастово ограничение
18+ ще изведе подкана за въвеждане на PIN код, когато се
опитате да стартирате приложение с възрастово
ограничение 18+. Това заключване е валидно само за
приложения с възрастово ограничение 18+ от Галерията с
44
приложения на Philips.
• Гледате съдържание, което вече е взето под наем или
закупено от Google Play Movies & TV
• Играете на игри, закупени или инсталирани от Google
Play Games
• Достъп до следните настройки: Wi-Fi мрежи, говор и
достъп
• Добавяне на Bluetooth аксесоари
Ограничен профил
Можете да зададете ограничен профил от менюто Начало,
където са налични само приложенията, които позволите.
Трябва да въведете PIN код, за да зададете и включите
ограничения профил.
Акаунтът в Google на телевизора ще остане вписан.
Използването на ограничен профил не променя акаунта в
Google.
Google Play Store – зрялост
В Google Play Store вие можете да скриете приложенията
съгласно зрялостта на потребителите/купувачите. Трябва
да въведете PIN код, за да изберете или промените нивото
на зрялост. Нивото на зрялост ще определи кои
приложения са налични за инсталация.
Настройка
За да настроите ограничения профил…
За повече информация в Помощ изберете Ключови
думи и потърсете Google Play Store.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Настройки на Android и натиснете OK.
3 - Натиснете  (надолу) и изберете
Персонален > Сигурност и ограничения и натиснете OK.
4 - Изберете Ограничен профил и натиснете OK.
5 - Изберете Настройки и натиснете OK.
6 - Въведете PIN код с дистанционното управление.
7 - Изберете Позволени приложения и натиснете OK.
8 - В списъка с налични приложения изберете дадено
приложение и натиснете OK, за да позволите или
забраните това приложение.
9 - Натиснете  BACK, за да се върнете назад с една
стъпка или натиснете  EXIT, за да затворите менюто.
Заключване на приложения с възрастово
ограничение 18+
Можете да заключите приложения с възрастово
ограничение 18+ от Галерията с приложения на Philips.
Тази настройка управлява настройката 18+ в настройките
за поверителност на Галерията с приложения на Philips.
За да заключите приложения с възрастово ограничение
18+…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Заключване за деца, изберете Заключване на
приложение.
3 - Изберете Вкл.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Сега можете да въведете ограничения профил.
С PIN кода можете винаги да промените PIN кода или да
редактирате списъка с позволени или непозволени
приложения.
Въведи
Ограничен профил
За да въведете (превключите на) ограничения профил…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Настройки на Android и натиснете OK.
3 - Натиснете  (надолу) и изберете
Персонален > Сигурност и ограничения и натиснете OK.
4 - Изберете Въвеждане на ограничен профил и
натиснете OK.
5 - Въведете PIN код с дистанционното управление.
6 - Натиснете  BACK, за да се върнете назад с една
стъпка или натиснете  EXIT, за да затворите менюто.
Относно ограничения профил
Можете да ограничите използването на определени
приложения, като превключите телевизора на ограничен
профил. Менюто Начало показва само позволените от вас
приложения. Трябва да въведете PIN код, за да изключите
ограничения профил.
Когато телевизорът е превключен на ограничен профил,
вие не можете да…
• Търсите или отваряте приложения, които са маркирани
като "Не е позволено"
• Получавате достъп до Google Play Store
• Закупувате през Google Play Movies & TV, нито Google Play
Games
• Използвате приложения на трети страни, които не
използват влизане през Google
Можете да видите кога е въведен даден ограничен
профил, ако в екрана Начало се появи икона. Превъртете
надолу до  Настройки и превъртете до най-десния край.
Когато телевизорът е превключен на ограничен профил,
вие можете да…
45
2 - Изберете Настройки на Android и натиснете OK.
3 - Изберете Устройство > Съхранение и нулиране и
натиснете OK.
4 - Вижте използването на съхранение на паметта на
телевизора.
5 - Натиснете  BACK, за да се върнете назад с една
стъпка или натиснете  EXIT, за да затворите менюто.
Изход
За да излезете от ограничения профил…
1 - Натиснете  HOME, превъртете надолу до 
Настройки и превъртете до най-десния край.
2 - Изберете Ограничен профил и натиснете OK.
3 - Изберете Изход от ограничен профил и натиснете OK.
4 - Въведете PIN кода. Телевизорът ще излезе от
ограничения профил.
USB твърд диск
Ако свържете твърд USB диск, можете да използвате
твърдия диск за разширение на паметта на телевизора за
съхранение на повече приложения. Телевизорът ще се
опита да съхранява нови приложения първо на твърдия
USB диск. Някои приложения не позволяват съхранение на
твърд USB диск.
8.5
Управление на приложения
Ако спрете приложение и се върнете към менюто Начало,
приложението не е наистина спряло. Приложението все
още работи във фонов режим, за да бъде в готовност,
когато го стартирате отново. За да работят плавно,
повечето приложения трябва да записват данни в кеш
паметта на телевизора. Може да е добре да спрете
напълно приложението или да изчистите данните на кеш
паметта на конкретно приложение, за да оптимизирате
цялостната производителност на приложенията и да
поддържате използването на паметта ниско на вашия
Android TV. Също така е най-добре да деинсталирате
приложенията, които вече не използвате.
За да отворите списъка с изтеглени и системни
приложения...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Настройки на Android и натиснете OK.
3 - Изберете Устройство > Прил. и натиснете OK.
4 - Изберете приложение и натиснете OK. Ако
приложението все още работи, можете да го спрете
принудително или да изчистите данните в кеш паметта.
Можете да деинсталирате изтеглените приложения.
5 - Натиснете  BACK, за да се върнете назад с една
стъпка или натиснете  EXIT, за да затворите менюто.
Ако използвате твърд USB диск за съхранение на
приложения, можете да преместите приложението от
твърдия USB диск към паметта на телевизора и обратното.
8.6
Съхранение
Можете да видите колко място за съхранение –
вътрешната памет на телевизора – използвате за вашите
приложения, видеоклипове, музика и т.н. Можете да
видите колко свободно пространство имате налично за
инсталиране на нови приложения. Проверете вашето
съхранение, ако приложенията започнат да работят бавно
или в случай на проблем с дадено приложение.
За да видите колко място за съхранение използвате...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
46
9
Интернет
9.1
Стартиране на интернет
От вашия телевизор можете да сърфирате в
интернет. Можете да преглеждате всеки интернет сайт, но
повечето от тях не са подготвени за екран на телевизор.
• Някои добавки (например за разглеждане на страници
или видео) не са налични на вашия телевизор.
• Не можете да изпращате или изтегляте файлове.
• Интернет страниците се показват една по една и на цял
екран.
За да стартирате интернет браузъра
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете надолу и изберете Прил. >  Интернет и
натиснете OK.
3 - Въведете интернет адрес и изберете , натиснете OK.
4 - За да затворите интернет,
натиснете  HOME или  EXIT.
9.2
Опции на интернет
На разположение са някои екстри за интернет.
За да отворите екстрите…
1 - При отворен уебсайт натиснете  OPTIONS.
2 - Изберете един от елементите и натиснете OK.
3 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
Въведете адрес
За да въведете нов интернет адрес.
Показване на предпочитани
За преглед на страниците, маркирани като предпочитани.
Презареждане на страница
За повторно зареждане на интернет страницата.
Мащабиране на страница
Използвайте плъзгача, за да зададете процента на
мащабиране.
Информация за сигурност
За да видите нивото на сигурност на текущата страница.
Маркиране като предпочитано
За маркиране на текущата страница като предпочитана.
Субтитри
За избор на субтитри, ако са налични.
47
10
Меню на телевизора
10.1
Относно менюто на телевизора
Ако телевизорът не може да бъде свързан с интернет, вие
можете да използвате Меню на телевизора като вашето
меню Начало.
В менюто на телевизора вие ще намерите всяка една
функция на телевизора.
10.2
Отваряне на менюто на
телевизора
За да отворите менюто на телевизора и да отворите даден
елемент...
1 - Натиснете , за да отворите менюто на телевизора.
2 - Изберете даден елемент и натиснете OK, за да го
отворите или стартирате.
3 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто на
телевизора без да стартирате нищо.
48
11
Информация за устройството
Източници
Отворете тази опция, за да прегледате информацията на
свързаното устройство.
11.1
Превключване към устройство
11.3
От списъка с източници можете да превключите към всяко
едно от свързаните устройства. Можете да превключите
към тунер, за да гледате телевизия, да отворите
съдържанието на свързано USB флаш устройство или да
гледате записите, които сте направили на свързан твърд
USB диск. Можете да превключите към вашите свързани
устройства, за да гледате тяхната програма, цифров
приемник или Blu-Ray плейър.
Когато свържете ново устройство към телевизора и
телевизорът открие устройството, вие можете да
назначите икона, която отговаря на типа на устройството.
Ако свържете устройство с HDMI кабел и HDMI CEC,
телевизорът открива автоматично типа на устройството и
устройството получава подходяща икона.
Име и тип на устройството
Типът на устройството определя стиловете на картината и
звука, стойностите на разделителната способност,
специфични настройки или положението му в менюто
"Източници". Не е необходимо да се тревожите за
идеалните настройки.
За да превключите към свързано устройство…
1 - Натиснете  SOURCES, за да отворите менюто
Източници.
2 - Изберете един от елементите в списъка с източници и
натиснете OK. Телевизорът ще покаже програмата или
съдържанието на устройството.
3 - Натиснете отново  SOURCES, за да затворите менюто.
Преименуване или смяна на вида
Можете винаги да смените името или да смените вида на
свързано устройство. Потърсете иконата  отдясно на
името на устройството в менюто "Източници". Някои
източници на вход на телевизор не позволяват смяна на
името.
Изпълнение с едно докосване
Когато телевизорът е в режим на готовност, можете да
включите плейър за дискове чрез дистанционното
управление на телевизора.
За да включите плейъра за дискове и телевизора от режим
на готовност и да стартирате веднага възпроизвеждането
на диск, натиснете  (възпроизвеждане) на
дистанционното управление на телевизора. Устройството
трябва да бъде свързано с HDMI кабел и HDMI CEC трябва
да е включено както в телевизора, така и в устройството.
За да смените типа устройство…
1 - Изберете устройството в менюто Източници.
2 - Натиснете  OPTIONS.
3 - Натиснете  BACK, за да скриете екранната клавиатура.
4 - Натиснете  (надолу), за да намерите всички налични
типове устройства. Изберете желания от вас тип и
натиснете OK.
11.2
Някои устройства с вход на телевизор предлагат
специфични настройки.
5 - Ако искате да нулирате типа на устройството до
оригиналния тип на конектор, изберете Нулиране и
натиснете OK.
6 - Изберете Затвори и натиснете OK, за да затворите това
меню.
За да зададете опциите за конкретен вход на телевизор…
За да промените името на устройството…
1 - Натиснете  SOURCES.
2 - Изберете входа на телевизора от списъка и
натиснете OK.
3 - Натиснете  OPTIONS. Можете да зададете опциите за
избрания вход на телевизор тук.
4 - Натиснете отново  OPTIONS, за да затворите менюто
Опции.
1 - Изберете устройството в менюто Източници.
2 - Натиснете  OPTIONS.
3 - Натиснете  BACK, за да скриете екранната клавиатура.
4 - Използвайте клавиатурата отзад на дистанционното
управление, за да изтриете текущото име и да въведете
ново.
5 - Ако искате да нулирате името на устройството до
оригиналния тип на конектор, изберете Нулиране и
натиснете OK.
6 - Изберете Затвори и натиснете OK, за да затворите това
меню.
Опции за вход на телевизор
Възможни опции…
Бутони за управление
С тази опция можете да управлявате свързаното
устройство с дистанционното управление на
телевизора. Устройството трябва да бъде свързано с HDMI
кабел и HDMI CEC трябва да е включено както в
телевизора, така и в устройството.
49
11.4
Компютър
Ако свържете компютър, ние ви съветваме да
предоставите на връзката, към която е свързан
компютърът, правилното име на типа устройство в менюто
Източник. Ако след това превключите на Компютър в
менюто Източник, телевизорът се задава автоматично на
идеална настройка за компютър.
За да настроите телевизора на идеалната настройка…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширени > Компютър.
4 - Изберете Вкл. или Изкл.
5 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
50
12
Персонализиране на стил
Настройки
Всяка настройка на картината, която коригирате като цвят
или контраст се съхранява в текущо избрания Стил
картина. Той ви позволява да персонализирате всеки стил.
Единствено стилът Персонален може да запаметява
настройките си за всяко свързано устройство в меню
"Източници".
12.1
Често използвани настройки
Най-често използваните настройки са обединени в
меню Често използвани настройки.
За да отворите менюто…
Възстановяване на стил
1 - Натиснете .
2 - Изберете настройката, която искате да коригирате, и
натиснете OK.
3 - Натиснете  BACK, ако не искате да променяте нищо.
При избран Стил картина можете да регулирате всяка
настройка на картината от Всички настройки > Картина…
Избраният стил ще съхрани направените от вас промени.
Препоръчваме да регулирате настройките на картината
само за стила Персонален. Стил картина – "Персонален"
може да запази настройките си за всяко отделно свързано
устройство в менюто "Източници".
12.2
Картина
За да възстановите стила до първоначалната му
настройка…
Стил картина
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  .
2 - Изберете Стил картина и изберете стила на картината,
който искате да възстановите.
3 - Изберете Възстан. стила и натиснете OK. Стилът се
възстановява.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Изберете стил
За лесно регулиране на картината можете да изберете
предварително зададен Стил на картината.
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  .
2 - Изберете Стил картина и изберете един от стиловете в
списъка.
3 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
Дом или Магазин
Ако Стила картина се връща към Жив при всяко включване
на телевизора, значи местоположението на телевизора е
зададено на Магазин. Това е настройка, предназначена за
промоции в магазин.
Наличните стилове са…
• Персонален - предпочитанията за картината, които сте
задали при първото стартиране.
• Ярки - идеални за гледане на дневна светлина
• Естествени - настройки за естествена картина
• Стандартен – най-енергоспестяващата настройка –
фабрична настройка
• Кино - идеални за гледане на филми
• Снимки - идеални за разглеждане на снимки
• Игра – идеална за игри
• ISF ден – за ISF калибриране
• ISF нощ – за ISF калибриране
За да настроите телевизора за домашна употреба…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Място > Домашен.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Стиловете за HDR съдържание са...
• HDR персонално
• HDR ярко
• HDR естествено
• HDR стандартно
• HDR филм
• HDR Снимка
• ISF ден
• ISF нощ
• HDR Игра
Настройки на картината
Цвят
С Цвят можете да регулирате наситеността на цветовете на
картината.
За да регулирате цветовете…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
51
3 - Изберете Цвят и натиснете  (дясно).
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Разширени настройки на картината
Компютър
Ако свържете компютър, ние ви съветваме да
предоставите на връзката, към която е свързан
компютърът, правилното име на типа устройство в менюто
Източник. Ако след това превключите на Компютър в
менюто Източник, телевизорът се задава автоматично на
идеална настройка за компютър.
Контраст
С Контраст можете да регулирате контраста на картината.
За да регулирате контраста…
За да настроите телевизора на идеалната настройка…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Контраст и натиснете  (дясно).
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширени > Компютър.
4 - Изберете Вкл. или Изкл.
5 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
Настройки на цветовете
Рязкост
Подчертаване на цвета
С Острота можете да регулирате нивото на острота на
фините детайли в картината.
С Подчертаване на цвета можете да засилите
интензивността на цветовете и детайлите при ярките
цветове.
За да регулирате рязкостта…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Острота и натиснете  (дясно).
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Цвят > Подчертаване на цвета.
4 - Изберете Максимум, Средно, Минимум или Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Контраст, яркост
Цветова температура
С Яркост можете да зададете нивото на яркост на сигнала
на картината.
С Цветова температура можете да зададете
предварително цветова температура за картината или да
изберете По избор, за да зададете сами настройка за
цветовата температура чрез Цветова температура по
избор. "Цветова температура" и "Цветова температура по
избор" са настройки, предназначени за потребители с
опит.
За да регулирате рязкостта…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Яркост и натиснете  (дясно).
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да изберете предварителна настройка…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Цвят > Цветова температура.
4 - Изберете Нормален, Топло или Студено. Или щракнете
върху По избор, ако желаете да персонализирате цветова
температура сами.
52
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Нюанс
За да регулирате стойността на Нюанс…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Цвят > Цветови контрол.
4 - Изберете Нюанс и натиснете  (дясно).
5 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
6 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Цветова температура по избор
С Цветова температура по избор можете сами да зададете
цветова температура. За да настроите Цветова
температура по избор, първо изберете По избор в менюто
Цветова температура. Цветова температура по избор е
настройка, предназначена за потребители с опит.
За да зададете цветова температура по избор…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Цвят > Цветова температура по
избор.
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността. WP е баланс на бялото, BL е ниво
на черното. Можете също да изберете една от
предварителните настройки в това меню.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Наситеност
За да регулирате стойността на Наситеност…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Цвят > Цветови контрол.
4 - Изберете Наситеност и натиснете  (дясно).
5 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
6 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Настройки на цветови контрол
Цветови контрол ISF
С Цветови контрол ISF експертът може да калибрира
възпроизвеждането на цветовете от телевизора. "Цветови
контрол" е настройка, предназначена за ISF експертите.
Нулиране на всички
С помощта на Нулиране всички вие можете да нулирате
всички стойности до техните настройки по подразбиране.
Използвайте максимално възможностите на екрана на
вашия телевизор с ISF® калибриране. Можете да помолите
експерт по ISF калибриране да посети дома ви и да зададе
оптималните настройки на картината на телевизора. Освен
това експертът може да зададе ISF калибриране за
Ambilight.
Попитайте своя търговец на дребно за ISF калибрирането.
За да нулирате всички стойности в менюто Цветови
контрол…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Цвят > Цветови контрол.
4 - Изберете Нулиране всички.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Предимствата на калибрирането са…
• по-голяма яснота и рязкост на картината
• по-добри детайли в светлите и тъмните участъци
• по-дълбоко и по-наситено черно
• по-голяма чистота и по-добро качество на цветовете
• намалена консумация на енергия
ISF Режим само RGB
Експертът по ISF калибрирането запазва и заключва ISF
настройките като 2 стила на картината.
Когато ISF калибрирането приключи, натиснете  и
изберете Стил картина и ISF ден или ISF нощ. Изберете ISF
ден, за да гледате телевизия в условия на ярка светлина,
или изберете ISF нощ, когато е тъмно.
Режим Само RGB е експертна ISF настройка за
превключване на RGB цветове. За да регулирате
стойностите в менюто Режим Само RGB, първо задайте ISF
ден или ISF нощ в менюто Стил картина.
За да регулирате стойността на Режим Само RGB…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
53
3 - Изберете Разширена > Цвят > Режим Само RGB.
4 - Изберете Червено, Зелено, Синьо или Изкл., за да
изключите режима RGB.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
за да затворите менюто.
Контраст, гама
С Гама можете да зададете нелинейна настройка за яркост
и контраст на картината. "Гама" е настройка,
предназначена за потребители с опит.
Настройки за контраст
За да регулирате нивото…
Режими на контраст
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Контраст > Гама.
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
С Режим Контраст можете да зададете нивото, при което
потреблението на енергия може да се понижи чрез
намаляване на яркостта на екрана. Изберете между найдобро потребление на енергия и картина с най-добра
яркост.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Контраст > Режим Контраст.
4 - Изберете Стандартен, Най-добра
консумация, Най-добра картина или Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Настройки за острота
Ултра разделителна способност
С Ултра разделителна способност избирате превъзходна
острота на линиите и контурите.
За да включите или изключите…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Острота > Ултра резолюция.
4 - Изберете Вкл. или Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Динамичен контраст
С Динамичен контраст можете да зададете нивото, при
което телевизорът автоматично подобрява детайлите в
тъмните, средно тъмните и светлите части на картината.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Контраст > Динамичен контраст.
4 - Изберете Максимум, Средно, Минимум или Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Шумопотискане
С Шумопотискане можете да филтрирате и да намалите
нивото на шума в картината.
За да регулирате шумопотискането…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Острота > Шумопотискане.
4 - Изберете Максимум, Средно, Минимум или Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Видео контраст
С Видео контраст можете да намалите диапазона на видео
контраста.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Контраст > Видео контраст.
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
Намаляване на MPEG артефакт
С Намаляване на MPEG артефактите можете да загладите
цифровите преходи в картината. MPEG артефактите се
виждат най-често като блокчета или назъбени ъгли в
54
картината.
подходящо за вход от компютър.
• Широкоформатен екран – автоматично увеличава
картината до широкоформатен екран.
За да намалите MPEG артефактите…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Острота > Намаляване на MPEG
артефакт.
4 - Изберете Максимум, Средно, Минимум или Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Иновативна
Ако двете основни настройки не са подходящи за
форматиране на желаната картина, можете да използвате
разширените настройки. С тях ръчно форматирате
картината на екрана си.
Можете да мащабирате, разтягате или измествате
картината, докато тя покаже това, което ви е нужно – напр.
липсващи субтитри или банери с превъртащ се текст. Ако
форматирате картината за конкретен Източник – като
свързана игрова конзола – можете да върнете към тази
настройка следващият път, когато го използвате.
Телевизорът съхранява последната настройка, която сте
направили, за всяка връзка.
Настройки за движение
Natural Motion
С Natural Motion можете да намалите трепкането в
движенията, което се вижда при гледането на филми на
телевизора. Natural Motion прави всяко движение плавно
и гладко.
За да форматирате картината ръчно…
1 - Докато гледате даден телевизионен канал,
натиснете  (ако е налично на дистанционното
управление) или натиснете .
2 - Изберете Разширена и натиснете OK.
3 - Използвайте Отместване, Мащаб, Разтягане или
Оригинални, за да регулирате картината.
4 - Алтернативно можете да изберете Последна настройка
и да натиснете OK, за да превключите на формата, който
сте съхранили по-рано.
5 - Или изберете Отмяна, за да се върнете на настройката,
която картината е имала, когато сте отворили Формат
картина.
• Отместване – изберете стрелките, за да изместите
картината. Можете да измествате картината само когато е
уголемена.
• Мащаб – изберете стрелките, за да уголемите.
• Разтягане – изберете стрелките, за да разтегнете
картината вертикално или хоризонтално.
• Отмяна – изберете, за да върнете формата на картината,
от който сте започнали.
• Оригинални – показва първоначалния формат на
входящата картина. Това е формат 1:1 пиксел за пиксел.
Експертен режим за HD вход и вход от компютър.
За да регулирате трепкането в движенията…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Движение > Natural Motion.
4 - Изберете Максимум, Средно, Минимум или Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Формат картина
Базов
Ако картината не запълва целия екран, отгоре и отдолу
или отстрани се показват черни ленти, можете да
регулирате картината да запълва екрана изцяло.
За да изберете една от основните настройки за запълване
на екрана…
1 - Докато гледате даден телевизионен канал, натиснете
 (ако е налично на дистанционното управление) или
натиснете .
2 - Изберете Формат картина > Цял екран, Побиране на
екрана или Широкоформатен екран.
3 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
• Цял екран – автоматично увеличава картината така, че да
запълни екрана. Изкривяването на картината е
минимално, субтитрите се запазват видими. Не е
подходящо за вход от компютър. При някои крайни
формати на картината може да продължат да се виждат
черни ленти.
• Побиране на екрана – автоматично увеличава картината,
за да запълни екрана, доколкото е възможно, без
изкривявания. Възможно е да се виждат черни ленти. Не е
Бърза настройка на звука
По време на първата инсталация сте направили някои
настройки на картината в няколко лесни стъпки. Можете
да повторите тези стъпки с Бърза настройка на картина. За
да ги изпълните, се уверете, че телевизорът може да се
настрои на телевизионен канал или да покаже програма от
свързано устройство.
За да зададете картината в няколко лесни стъпки…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Картина и натиснете  (дясно), за да влезете в
55
менюто.
3 - Изберете Бърза настройка на картина.
4 - Изберете Старт. Използвайте бутоните за навигация за
избор.
5 - Най-накрая изберете Готово.
6 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Настройки на звука
Баси
С Баси можете да регулирате нивото на ниските тонове в
звука.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Баси и натиснете  (дясно).
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
12.3
Звук
Стил на звука
Изберете стил
За лесно регулиране на звука можете да изберете
предварително зададена настройка чрез Стил на звука.
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  .
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Стил на звука и изберете един от стиловете в
списъка.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Високи честоти
С Високи честоти можете да регулирате нивото на
високите тонове в звука.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Високи честоти и натиснете  (дясно).
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Наличните стилове са…
• Персонален - предпочитанията за звука, които сте задали
при първото стартиране.
• Оригинален - най-неутрални настройки за звука
• Кино - идеални за гледане на филми
• Музика - идеални за слушане на музика
• Игри - идеални за игри
• Новини - идеални за слушане на реч
Звук слушалки
Със Звук слушалки можете отделно да зададете силата на
звука в свързаните слушалки.
Възстановяване на стил
При избран Стил на звука можете да регулирате всяка
настройка на звука от Настройка > Картина…
За да регулирате силата на звука…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Звук слушалки.
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Избраният стил ще съхрани направените от вас промени.
Препоръчваме да регулирате настройките на звука само за
стила Персонален. Стилът на звука – "Персонален" може
да запази настройките си за всяко отделно свързано
устройство в менюто "Източници".
За да възстановите стила до първоначалната му
настройка…
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  .
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Стил на звука и изберете стила на звука,
който искате да възстановите.
4 - Изберете Възстан. стила. Стилът се възстановява.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Сила на звука на събуфъра
Ако свържете безжичен Bluetooth събуфър, можете леко
да увеличите или намалите силата на звука му.
За да регулирате леко силата на звука…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
56
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Сила на звука на събуфера.
4 - Натиснете  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате
стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
4 - Изберете Автоматично изравняване на нивото на
звука и натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
5 - Изберете Вкл. или Изкл.
6 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Clear Sound
Incredible Surround
С Clear sound можете да подобрите звука при говор.
Идеално за новинарски програми Можете да включвате и
изключвате тази опция за подобряване при говор.
Със Съраунд режим можете да зададете звуковия ефект за
ТВ-високоговорителите.
За да включите или изключите…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Clear Sound.
4 - Изберете Вкл. или Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да зададете режима на съраунд звука...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Съраунд режим.
4 - Изберете Стерео или Incredible surround.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Формат на аудио изход
Ако имате система за домашно кино с възможности за
обработка на многоканален звук, като Dolby Digital, DTS®
или подобна, за формат на аудио изхода задайте
"Многоканален". По този начин телевизорът може да
изпраща компресирания многоканален звуков сигнал от
телевизионен канал или от свързан плейър към системата
за домашно кино. Ако имате система за домашно кино без
възможности за обработка на многоканален звук,
изберете "Стерео".
Разположение на телевизора
Като част от първата инсталация тази настройка е зададена
или на На ТВ стойка, или На стената. Ако оттогава сте
променили разположението на телевизора, регулирайте
тази настройка съответно за най-добро възпроизвеждане
на звука.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разположение на телевизора.
4 - Изберете На ТВ стойка или На стената.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да зададете формата на аудио изхода…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Формат на аудио изход.
4 - Изберете Многоканален или Стерео.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Разширени настройки на звука
Автоматично изравняване на нивото на звука
Изравняване на аудио изход
С Автоматично изравняване на нивото на звука можете
да настроите телевизора да изравнява автоматично
внезапните разлики в силата на звука. Обикновено в
началото на реклами или когато превключвате каналите.
Изберете настройката "Изравняване на аудио изход", за да
изравните силата на звука (усилването) на телевизора и на
системата за домашно кино, когато превключвате между
двете. Разликите в силата на звука може да се дължат на
разлики в обработката на звука.
За да включите или изключите…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
За да изравните разликата в силата на звука…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
57
3 - Изберете Разширена > Изравняване на аудио изход.
4 - Ако разликата в силата на звука е голяма, изберете
Увел.. Ако разликата в силата на звука е малка, изберете
Намал.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
на EasyLink. Телевизорът ще включи аудио устройството,
ще изпраща звука си към него и ще изключи
високоговорителите си.
За да зададете високоговорителите на телевизора…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
4 - Изберете Говорители и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
5 - Изберете Вкл., Изкл. или Авто-старт на EasyLink.
6 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Изравняването на нивото на звука от аудио изхода засяга
звуковите сигнали както на оптичния аудио изход, така и
на HDMI ARC връзката.
Закъснение на аудио изхода
Ако зададете закъснение при синхронизиране на аудиото
във вашата система за домашно кино, за да
синхронизирате звука с картината, трябва да изключите
Закъснение на аудио изхода на телевизора.
За да изключите закъснението на аудио изхода…
12.4
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Закъснение на аудио изхода.
4 - Изберете Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Настройки на Ambilight
Стил на Ambilight
За повече информация в Помощ изберете Ключови
думи и потърсете Стил Ambilight.
Настройки на Ambilight
Изместване на аудио изхода
Яркост на Ambilight
Ако не можете да зададете закъснение в системата за
домашно кино, можете да зададете закъснение на
телевизора чрез Изместване на аудио изхода.
С Яркост на Ambilight можете да зададете нивото на яркост
на Ambilight.
За да синхронизирате звука на телевизора…
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Звук и натиснете  (дясно), за да влезете в
менюто.
3 - Изберете Разширена > Изместване на аудио изхода.
4 - Използвайте плъзгача, за да зададете корекцията на
звука.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Яркост.
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Високоговорители
Наситеност на Ambilight
Изберете високоговорители
С Наситеност на Ambilight можете да зададете нивото на
наситеност на Ambilight.
В това меню можете да включите или изключите
високоговорителите. Ако свържете система за Домашно
кино или безжичен Bluetooth високоговорител, можете да
изберете кое устройство да възпроизвежда звука от
телевизора. Всички налични системи високоговорители са
показани в този списък.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Наситеност.
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
Ако използвате HDMI CEC връзка за аудио устройство
(например Домашно кино), можете да изберете Автостарт
58
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Разширена > ISF настройка.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Разширени настройки на Ambilight
Цвят на стената
За нулиране на ISF настройка…
С Цвят на стената можете да неутрализирате влиянието,
което цветната стена оказва върху цветовете на Ambilight.
Изберете цвета на стената зад телевизора и телевизорът
ще адаптира цветовете на Ambilight, за да се показват
както трябва.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Разширена > Нулиране на настройките за ISF.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да изберете цвета на стената . . .
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Разширена > Цвят на стената.
4 - В цветната палитра изберете цвета, който съответства
на цвета на стената зад телевизора.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Ambilight + Hue
Конфигуриране
Стъпка 1 – Мрежа
На първата стъпка ще подготвите телевизора да открие
Philips hue Bridge. Телевизорът и Philips hue Bridge трябва
да използват една и съща мрежа.
Изключване на ТВ
Настройка…
С Изключване на ТВ можете да настроите Ambilight за
незабавно изключване или бавно спиране при изключване
на телевизора. Постепенното избледняване ви дава
известно време да включите нормалното осветление.
1 - Свържете Philips Hue Bridge към електрически контакт.
2 - Свържете Philips Hue Bridge към същия рутер, който
използвате за телевизора – използвайте Ethernet кабел за
свързване.
3 - Включете крушките hue.
За да изберете начина, по който се изключва Ambilight…
За да започнете конфигурирането…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Разширена > Изключване на ТВ.
4 - Изберете Плавно затихване изключено или Незабавно
изключване.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight > Ambilight+нюанс.
3 - Изберете Конфигуриране.
4 - Изберете Старт и натиснете OK. Телевизорът ще търси
Philips Hue Bridge. Ако телевизорът още не е свързан с
мрежата ви, той ще започне първо да настройва мрежата.
Ако Philips Hue Bridge се появи в списъка…
отидете на стъпка 2 – Hue Bridge.
За повече информация относно свързването на телевизора
с домашната ви мрежа в Помощ изберете Ключови думи
и потърсете Мрежа, безжична.
ISF настройка
Когато експерт по ISF калибрира телевизора, може да се
калибрира статичен цвят за Ambilight. Можете да изберете
всеки цвят, който пожелаете да калибрирате. Когато ISF
калибрирането приключи, можете да изберете статичния
ISF цвят.
Стъпка 2 – Hue Bridge
На следващата стъпка ще свържете телевизора с Philips
Hue Bridge.
Телевизорът може да се свързва само с един hue Bridge.
За да изберете статичния ISF цвят…
Натиснете  (Ambilight), изберете ISF и натиснете OK.
За да свържете hue Bridge…
За регулиране на ISF настройка…
1 - Докато телевизорът е свързан с домашната мрежа, той
ще показва наличните устройства hue Bridge. Ако
телевизорът още не намира вашия Hue Bridge, можете да
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
59
изберете Сканирай отново и да натиснете OK.
Ако телевизорът е открил единствения Hue Bridge, който
имате, изберете името на Hue Bridge и натиснете OK.
Ако имате повече от един наличен Hue Bridge, изберете
Hue Bridge, който искате да използвате, и натиснете OK.
2 - Изберете Старт и натиснете OK.
3 - Сега отидете на Philips Hue Bridge и натиснете бутона за
връзка по средата на устройството. Това ще свърже hue
Bridge с телевизора. Направете това до 30
секунди. Телевизорът ще потвърди, ако hue Bridge е
свързан с него.
4 - Изберете OK и натиснете OK.
Изключване
За да изключите Ambilight+нюанс...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Ambilight+нюанс.
4 - Изберете Изкл. или Вкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Когато Philips Hue bridge е свързан с телевизора, отидете
на страница Крушки Hue.
Потапяне
С помощта на Потапяне, вие можете да настройте колко
точно крушките hue да следват Ambilight.
Стъпка 3 – Hue крушки
За да регулирате Ambilight+нюанс потапянето...
На следващата стъпка ще изберете крушките Philips Hue ,
които трябва да следват Ambilight.
Можете да изберете максимум 9 крушки Philips hue за
Ambilight+hue.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Ambilight+нюанс > Потапяне.
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да изберете лампите за Ambilight+hue…
1 - От списъка маркирайте крушките, които трябва да
следват Ambilight. За да маркирате крушка, изберете
името на крушката и натиснете OK. Когато маркирате
крушка, тя ще светне веднъж.
2 - Когато приключите, изберете OK и натиснете OK.
Приглушена светлина+нюанс
Стъпка 4 – Конфигуриране на крушки
Ако сте инсталирали Ambilight+hue, можете да оставите
лампите hue да следват Приглушена светлина от
Ambilight. Лампите Philips hue разширяват ефекта на
Приглушена светлина в стаята. Лампите hue се включват и
автоматично се настройват да следват Приглушена
светлина, когато конфигурирате Ambilight+hue. Ако не
желаете крушките за нюанс да следват приглушена
светлина, можете да ги изключите.
На следващата стъпка ще конфигурирате всяка крушка
Philips Hue.
За да конфигурирате всяка лампа hue…
1 - Изберете крушка за конфигуриране и
натиснете OK. Избраната от вас крушка мига.
2 - Изберете Старт и натиснете OK.
3 - Първо посочете къде сте поставили лампата спрямо
телевизора. Правилната настройка на Ъгъла ще прати
правилния цвят на Ambilight към крушката. Изберете
плъзгача, за да регулирате позицията.
4 - Второ, посочете Разстоянието между крушката и
телевизора. Колкото по-далеч е тя от телевизора, толкова
по-слаб ще бъде цветът на Ambilight. Изберете плъзгача, за
да регулирате разстоянието.
5 - Накрая задайте Яркостта на крушката. Изберете
плъзгача, за да регулирате яркостта.
6 - За да приключите конфигурирането на тази крушка,
изберете OK и натиснете OK.
7 - В менюто Конфигуриране на Ambilight+нюанс можете
да направите същото за всяка крушка.
8 - Когато всички крушки Ambilight+hue са конфигурирани,
изберете Край и натиснете OK.
За да изключите лампите hue…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Ambilight+нюанс > Приглушена
светлина+нюанс.
4 - Изберете Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Конфигуриране изглед
С Виж конфигурацията, вие можете да прегледате
текущата настройка на Ambilight+нюанс, мрежа, моста и
крушките.
Ambilight+hue е готов за използване.
За да прегледате конфигурацията на Ambilight+нюанс.
60
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Ambilight+нюанс > Виж конфигурацията.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да включите отново екрана, натиснете произволен
клавиш на дистанционното управление.
Таймер за изключване
Ако телевизорът приема телевизионен сигнал, но вие не
натиснете клавиш на дистанционното управление в
продължение на 4 часа, той се изключва автоматично, за
да пести енергия. Също така, ако телевизорът не приема
нито телевизионен сигнал, нито команда от
дистанционното управление в продължение на 10 минути,
той се изключва автоматично.
Нулиране на конфигурация
За да нулирате Ambilight+нюанс...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Ambilight и натиснете  (дясно), за да влезете
в менюто.
3 - Изберете Ambilight+нюанс > Нулиране на
конфигурация. Конфигурацията е нулирана.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Ако използвате телевизора като монитор или ако
използвате цифров приемник за гледане на телевизия (Set
Top Box – STB) и не използвате дистанционното
управление на телевизора, деактивирайте таймера за
автоматичното изключване.
За да деактивирате Таймера за изключване …
12.5
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Еко настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Таймер за изключване.
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността. Стойността 0 деактивира
автоматичното изключване.
5 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
Еко настройки
Пестене на енергия
Еко настройките  обединяват настройки, които опазват
околната среда.
Пестене на енергия
Ако изберете Пестене на енергия, телевизорът превключва
автоматично на Стил на картината – стандартен, найдобрата енергоспестяваща настройка за картината.
12.6
За да настроите телевизора на Пестене на енергия…
Общи настройки
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Еко настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Пестене на енергия, Стил картина
автоматично се задава на Стандартен.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
USB твърд диск
За настройка и форматиране на твърд USB диск...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете твърд USB диск.
4 - Изберете Старт, след което следвайте инструкциите на
екрана.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Изключване на екрана
Ако само слушате музика, можете да изключите екрана на
телевизора за икономия на енергия.
За повече информация за инсталирането на твърд USB
диск в Помощ изберете Ключови думи и потърсете Твърд
USB диск, инсталиране или Инсталиране, твърд USB диск.
За да изключите само екрана на телевизора…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Еко настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Изключване на екрана. Екранът ще се
изключи.
61
3 - Изберете Място > Магазин.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Настройки на USB клавиатурата
За да инсталирате USB клавиатурата, включете телевизора
и свържете USB клавиатурата с една от USB връзките на
телевизора. Когато телевизорът открие клавиатурата за
първи път, можете да изберете разположението й и да
изпробвате избора си. Ако първо изберете разположение
за кирилица или за гръцката азбука, можете да изберете
второ разположение за латиница.
Ако използвате телевизора у дома, задайте телевизора на
местоположение "Дом".
Конфигурация за магазин
Ако телевизорът е настроен на Магазин, можете да
зададете наличността на определен демонстрационен
режим за използване в магазина.
За да промените настройката за разположението на
клавиатурата, когато е избрано разположение…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Настройки на USB клавиатурата, за да
започнете настройка на клавиатурата.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Конфигурация за магазин и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
4 - Променете настройките според предпочитанията си.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Яркост на логото Philips
Можете да изключите или да регулирате яркостта на
логото на Philips отпред на телевизора.
EasyLink
За да регулирате или изключите…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Яркост на логото Philips и натиснете  (дясно),
за да влезете в менюто.
4 - Изберете Минимум, Средно, Максимум или Изкл., за
да изключите осветяването на логото.
5 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
EasyLink
За да изключите EasyLink изцяло…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете EasyLink, натиснете  (дясно) и
изберете EasyLink една стъпка по-напред.
4 - Изберете Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Дистанционно управление EasyLink
За да изключите Дистанционното управление EasyLink…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете EasyLink > Дистанционно управление
Еasylink.
4 - Изберете Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Дом или Магазин
Ако телевизорът се използва в магазин, можете да го
настроите да показва банер с промоциите в магазина. Стил
картина се задава автоматично на Жив. Таймерът за
изключване е изключен.
За да зададете телевизора на местоположение
"Магазин"…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
62
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Разширена > Телевизионна програма > От
интернет.
4 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
HDMI Ultra HD
Този телевизор може да възпроизвежда Ultra HD сигнали.
Някои устройства – свързани с HDMI – не разпознават
телевизор с Ultra HD и може да не работят правилно или
да показват изкривена картина или звук. За да избегнете
неизправността на подобно устройство, вие можете да
зададете качеството на сигнала на ниво, което
устройството може да обработва. Ако устройството не
използва Ultra HD сигнали, можете да изключите Ultra HD
за тази HDMI връзка.
Лого на канал
Настройката UHD 4:4:4/4:2:2 позволява UHD YCbCr 4:4:4 /
4:2:2 сигнали. Настройката UHD 4:2:0 позволява UHD YCbCr
4:2:0 сигнали.
В някои държави телевизорът може да показва логотипите
на каналите.
Ако не желаете да се показват тези логотипи, можете да ги
изключите.
За да зададете качеството на сигнала…
За да изключите логотипите…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете HDMI Ultra HD.
4 - Изберете UHD 4:4:4/4:2:2, UHD 4:2:0 или UHD изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Разширена > Лого на канал и
натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
4 - Изберете Изкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Ако има смущения в картината и звука на устройство,
което е свързано към HDMI 1 или HDMI 2, свържете
устройството към HDMI 3 или HDMI 4 на този телевизор.
Интерактивна телевизия, какво ви трябва
За повече информация в Помощ изберете Ключови
думи и потърсете Проблеми, HDMI или Проблеми,
HDMI връзка.
Ако един ТВ канал предлага HbbTV страници, трябва първо
да включите HbbTV в настройките на телевизора, за да ги
преглеждате.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Разширена > HbbTV.
4 - Изберете Вкл. или Изкл..
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Разширени настройки
ТВ справочник
ТВ справочникът получава информация (данни) от
операторите или от интернет. В някои области и за някои
канали, информацията от ТВ справочника може да не е
налична. Телевизорът може да събира информация от ТВ
справочник за канали, които са инсталирани на него. Той
не може да събира информация от ТВ справочника за
канали, гледани с дигитален приемник или декодер.
Ако желаете да избегнете достъпа до HbbTV страници за
конкретен канал, можете да блокирате HbbTV страниците
само за него.
1 - Превключете на канала, за който желаете да блокирате
HbbTV страниците.
2 - Натиснете  OPTIONS, изберете
Предпочитания > HbbTV на този канал.
3 - Изберете Изкл..
Телевизорът се доставя със зададена информация на От
оператора.
Ако информацията за ТВ справочника идва от интернет,
той може също да извежда аналогови канали до
цифровите. Менюто на ТВ справочника показва също
малък екран с текущия канал.
От Интернет
Ако телевизорът е свързан към интернет, можете да
зададете той да получава информацията за ТВ
справочника от интернет.
За да настроите информацията за ТВ справочника…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
63
Ако не се предлага никой от предпочитаните ви езици за
аудио, можете да изберете друг от наличните.
Фабрични настройки
За да зададете основния и допълнителния език на звука…
Можете да зададете телевизора обратно на
първоначалните настройки (фабричните настройки).
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Регион и език и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Езици > Аудио основен или Аудио
допълнителен.
4 - Изберете необходимия език.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да превключите обратно към първоначалните
настройки…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Фабрични настройки.
4 - Изберете OK.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Субтитри
Включване
Инсталиране на ТВ
За да включите субтитрите, натиснете SUBTITLE.
Можете да направите отново пълно инсталиране на
телевизора. Телевизорът се преинсталира изцяло.
Можете да превключвате субтитрите на Вкл., Изкл. или
Вкл. при спрян звук.
Или за да се показват субтитрите автоматично, когато
излъчваната програма е на друг език – различен от езика,
зададен за телевизора – изберете Автоматично. Тази
настройка също ще извежда субтитри автоматично, когато
заглушите звука.
За да направите отново пълно инсталиране на
телевизора…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и след това Преинсталиране
на телевизора.
3 - Следвайте инструкциите на екрана. Инсталирането
може да отнеме няколко минути.
Настройки на език на субтитрите
Цифровите канали може да предлагат по няколко езика на
субтитрите за дадена програма. Можете да зададете
предпочитан основен и допълнителен език на субтитрите.
Ако има субтитри на един от тези езици, телевизорът ще ги
покаже.
12.7
Часовник, регион и език
Език на менютата
Ако няма субтитри на някой от предпочитаните езици,
можете да изберете друг от наличните езици на
субтитрите.
За да смените езика на менютата и съобщенията на
телевизора…
За да зададете основния и допълнителния език на
субтитрите…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Регион и език и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Език > Език на менютата.
4 - Изберете желания от Вас език и натиснете OK.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Регион и език и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Езици > Субтитри основна или Субтитри
допълнителна.
4 - Изберете необходимия език.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Предпочитания за езици
Настройки за език на звука
Субтитри от Текст
Цифровите телевизионни канали може да излъчват аудио
с няколко езика на речта за дадена програма. Можете да
зададете предпочитан основен и допълнителен език за
аудиото. Ако има аудио на един от тези езици,
телевизорът ще превключи към него.
Ако настроите на аналогов канал, ще трябва ръчно да
позволите субтитрите за всеки канал.
1 - Превключете към канал и натиснете TEXT, за да
отворите Телетекст.
64
2 - Въведете номера на страницата за субтитрите,
обикновено 888.
3 - Натиснете отново TEXT, за да затворите телетекста.
Телетекст от свързано устройство
Някои устройства, които приемат телевизионни канали,
могат да приемат и телетекст.
За да отворите телетекст от свързано устройство... . .
Ако изберете Вкл. в менюто Субтитри, когато гледате този
аналогов канал, ще започнат да се показват субтитри, ако
са налични.
1 - Натиснете ,, изберете устройството и натиснете OK.
2 - Докато гледате канал от устройството,
натиснете  OPTIONS, изберете Показване на клавишите
на устройството и изберете клавиша , и натиснете OK.
3 - Натиснете  BACK, за да скриете клавишите на
устройството.
4 - За да затворите телетекста, натиснете отново  BACK.
Езици на Текст/телетекст
Страници от телетекста
За да отворите Текст/телетекст, докато гледате
телевизионни канали, натиснете TEXT.
За да затворите телетекста, натиснете отново TEXT.
Цифров текст (само за Великобритания)
Някои цифрови телевизионни оператори предлагат на
цифровите си телевизионни канали специализиран
цифров текст или интерактивна телевизия. Това включва
стандартния телетекст с използване на цифровите и
цветните бутони и клавишите със стрелки за избор и
придвижване.
Избор на страница с телетекст
За да изберете страница... . .
1 - Въведете номера на страницата чрез цифровите бутони.
2 - Използвайте клавишите със стрелки за навигация.
3 - Натиснете цветен бутон, за да изберете един от
цветните елементи в долния край на екрана.
За да затворите Цифровия текст, натиснете  BACK.
Подстраници с телетекст
Опции на телетекста
Един номер на страница от телетекста може да съдържа
няколко подстраници. Подстраниците се показват на лента
до номера на основната страница.
За да изберете подстраница, натиснете  или .
В Текст/телетекст натиснете  OPTIONS, за да изберете
следното…
• Стопиране на страницата
За спиране на автоматичното превъртане на
подстраниците.
• Двоен екран/Цял екран
За показване на телевизионния канал и Текст един до
друг.
• ТНС общ преглед
За отваряне на ТНС Телетекст
• Уголемяване
За уголемяване на страницата на Текста за удобно четене.
• Показване
За показване на скрита информация на страница.
• Превключване между подстраници
За превъртане на подстраници, когато са налични.
• Език
За превключване на групата знаци, които Текст използва,
за правилно показване.
• Телетекст 2.5
За активиране на Телетекст 2.5 за повече цветове и подобра графика.
ТНС Страници от телетекста
Някои оператори предлагат ТНС. Телетекст
За отваряне на ТНС За страници в рамките на телетекста
натиснете  OPTIONS и изберете ТНС общ преглед.
Предпочитани страници
Телевизорът прави списък с последните 10 страници с
телетекст, които сте отваряли. Лесно можете да ги
отворите отново в колоната "Предпочитани страници с
телетекст".
1 - В Телетекст, изберете звездата в горния ляв ъгъл на
екрана, за да се покаже колоната с предпочитани
страници.
2 - Натиснете  (надолу) или  (нагоре), за да изберете
номер на страница, и натиснете OK, за да я отворите.
Можете да изтриете списъка с опцията Изчисти
предпочитаните страници.
Търсене на телетекст
Можете да маркирате дума и да потърсите в телетекста
всичките й появявания.
Настройки на телетекста
1 - Отворете страница с телетекст и натиснете OK.
2 - Изберете дума или число чрез клавишите със стрелки.
3 - Натиснете отново OK, за да прескочите веднага до
следващото появяване на тази дума или число.
4 - Натиснете отново OK, за да прескочите до следващото
появяване.
5 - За да спрете търсенето, натиснете  (нагоре), докато се
премахне селекцията от всичко.
Език на телетекста
Някои цифрови телевизионни оператори предлагат
няколко езика за телетекст.
За да зададете основния и допълнителния език за
телетекст . . .
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
65
2 - Изберете Регион и език и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Език > Телетекст основна или Телетекст
допълнителна.
4 - Изберете предпочитаните си езици за телетекст.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
натиснете OK.
2 - Изберете Регион и език, изберете Часовник > Режим
авт. часовник и натиснете OK.
3 - Изберете Ръчен и натиснете OK.
4 - Натиснете  (ляво) и изберете Дата или Време.
5 - Натиснете  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате
стойността.
6 - Натиснете  (ляво) за връщане с една стъпка.
Телетекст 2.5
Ако е достъпен, Телетекст 2.5 предлага повече цветове и
по-добра графика. Телетекст 2.5 е активиран като
стандартна фабрична настройка.
За да изключите Телетекст 2.5…
Часова зона
За някои държави можете да изберете конкретна часова
зона, за да настроите правилно часовника на телевизора.
1 - Натиснете TEXT.
2 - При отворен Текст/телетекст на екрана натиснете 
OPTIONS.
3 - Изберете Телетекст 2.5 > Изкл.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За настройка на часова зона (ако е възможно)...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Регион и език и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Часовник > Часова зона.
4 - В зависимост от вашата държава можете да изберете
часова зона или да зададете отместване на времето, за да
коригирате часовника.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Часовник
Дата и час
Автом.
Стандартната настройка на часовника на телевизора е
Автом.. Информацията за часа се получава от излъчвания
UTC – информация за координирано универсално време.
Таймер за засп.
Ако часовникът не е верен, можете да го настроите на В
зависимост от държавата. За някои държави можете да
изберете конкретна часова зона или да зададете
отместване на времето. В някои страни за някои мрежови
доставчици, настройката Часовник е скрита, за да се
избегне неправилна настройка на часовника.
За да настроите Таймера за заспиване…
С Таймера за заспиване можете да зададете
автоматичното преминаване на телевизора в режим на
готовност в предварително зададено време.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Регион и език и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Часовник > Таймер за заспиване.
4 - С плъзгача можете да зададете времето до 180 минути
със стъпка от 5 минути. Ако е настроен на 0 минути,
таймерът за заспиване е изключен. Винаги можете да
изключите телевизора си по-рано или да нулирате
времето по време на отброяването.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да настроите часовника на телевизора…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Регион и език и изберете Часовник > Режим
авт. часовник.
3 - Изберете Автоматично или В зависимост от държавата.
4 - Натиснете  (ляво) за връщане с една стъпка.
Ръчен
Ако никоя от автоматичните настройки не показва времето
коректно, можете да го настроите ръчно.
12.8
Универсален достъп
Но когато планирате записи от Телевизионна програма, ви
препоръчвате да не променяте датата и часа ръчно. В
някои страни за някои мрежови доставчици, настройката
Часовник е скрита, за да се избегне неправилна настройка
на часовника.
За ръчна настройка на часовника на телевизора (ако е
възможна)...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
66
За да включите Описание на звука…
Включване
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Универсален достъп и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
3 - Изберете Описание на звука и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
4 - Изберете Описание на звука една стъпка по-напред
5 - Изберете Вкл.
6 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
При включен Универсален достъп телевизорът е готов за
използване от глухи, трудно чуващи, слепи или лица с
увредено зрение.
Включване
Ако не сте включили Универсален достъп при
инсталиране, можете да го включите и по-късно от менюто
Универсален достъп.
За да включите Достъп…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Универсален достъп и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
3 - Изберете Универсален достъп една стъпка по-напред.
4 - Изберете Вкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Сила смес.звук
Можете да смесите силата на нормалния звук и тази на
звуковите коментари.
За смесване на силата на звука…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Универсален достъп и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
3 - Изберете Описание на звука > Сила смес. звук.
4 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За лица с увреден слух
Някои цифрови телевизионни канали излъчват специален
звук и субтитри, адаптирани за лицата с увреден слух и
глухите. При включена настройка С увреден слух
телевизорът автоматично превключва към адаптирания
звук и субтитри, ако са налични. Преди да можете да
включите С увреден слух, трябва да включите
Универсален достъп.
Аудио ефект
За да включите С увреден слух…
Някои звукови коментари може да съдържат
допълнителни аудио ефекти, например стерео или
затихващ звук.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Универсален достъп и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
3 - Изберете С увреден слух и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
4 - Изберете Вкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
За да включите Аудио ефекти (ако са налични)…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Универсален достъп и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
3 - Изберете Описание на звука > Аудио ефекти.
4 - Изберете Вкл.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Звуково описание
Включване
Говор
Цифровите телевизионни канали могат да излъчват
специален аудио коментар, който описва случващото се на
екрана.
За да можете да настроите звука и ефектите за хора с
увредено зрение, трябва първо да включите Описание на
звука.
Също така, преди да включите Описание на звука, трябва
да включите Универсален достъп в менюто за настройка.
Звуковите коментари може да съдържат и субтитри за
изговорените думи.
За да включите тези субтитри (ако има такива) . . .
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Универсален достъп и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
3 - Изберете Описание на звука > Говор.
4 - Изберете Описателно или Субтитри.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
При опцията Описание на звука към нормалното аудио се
добавя дикторски коментар.
За да включите коментара (ако е наличен)…
67
за да затворите менюто.
за да затворите менюто.
Новият код е зададен.
12.9
Заключване за деца
Родителска оценка
За да зададете минимална възраст за гледане на програми
с възрастови ограничения...
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Заключване за деца и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
3 - Изберете Родителска оценка и изберете една от
възрастите в списъка.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Заключване на приложения
За повече информация в Помощ изберете Ключови
думи и потърсете Заключване на приложение.
Задаване на код/промяна на кода
PIN кодът на Заключване за деца се използва за
заключване и отключване на канали или програми.
За да зададете кода за заключване или да смените
текущия код…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Заключване за деца и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
3 - Изберете Задаване на код или Промяна на кода.
4 - Изберете избран от вас 4-цифрен код. Ако вече е
зададен код, въведете текущия код за Заключване за деца
и въведете новия код два пъти.
5 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Новият код е зададен.
Забравили сте PIN кода за заключване за деца?
Ако сте забравили PIN кода си, можете да замените
текущия код и да зададете нов.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Заключване за деца и натиснете  (дясно), за
да влезете в менюто.
3 - Изберете Промяна на кода.
4 - Въведете кода за отмяна 8888.
5 - Въведете нов PIN код за заключване за деца и го
въведете повторно за потвърждение.
6 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
68
13
компютър...
Видео, снимки и
музика
1 - Натиснете  SOURCES, изберете  Мрежа и
натиснете OK.
2 - Изберете  Устройства SimplyShare и
натиснете  (дясно), за да изберете устройството, което
желаете.
3 - Можете да преглеждате и възпроизвеждате вашите
файлове.
4 - За да спрете да възпроизвеждате видеоклипове,
снимки и музика, натиснете  EXIT.
13.1
От USB връзка
Може да разглеждате снимки или да възпроизвеждате
музика и видеоклипове от свързано USB флаш устройство
или USB твърд диск.
13.3
От услуга за съхранение на
облак
При включен телевизор, поставете USB флаш четец или
USB твърд диск в една от USB връзките. Телевизорът
разпознава устройството и извежда списък с
мултимедийните файлове.
Можете да преглеждате или възпроизвеждате музика и
видеоклипове, които сте качили на услуга за съхранение в
онлайн облак*.
Ако списъкът с файлове не се показва автоматично...
1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и
натиснете OK.
2 - Изберете  USB устройства и натиснете  (дясно)
за преглеждане на вашите файлове в структурата на
папките, която имате върху устройството.
3 - За да спрете да възпроизвеждате видеоклипове,
снимки и музика, натиснете  EXIT.
С приложението  Преглеждане в "облака" можете да се
свържете към хостинг услуги в облак. Можете да
използвате вашите данни за вход и парола, за да се
свържете.
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете надолу и
изберете  Прил. >  Преглеждане в "облака" и
натиснете OK.
3 - Изберете хостинг услугата, която ви е необходима.
4 - Свържете се и влезте в хостинг услугата с вашите данни
за вход и парола.
5 - Изберете снимка или видеоклип за възпроизвеждане и
натиснете OK.
6 - Натиснете  (ляво), за да се върнете с една стъпка
назад, или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Предупреждение
Ако се опитате да направите пауза или да запишете
програма на свързан USB твърд диск, телевизорът ще
поиска от вас да форматира USB твърдия диск. Това
форматиране ще изтрие всички файлове на USB твърдия
диск.
13.2
От компютър или мрежов
твърд диск
* Услуга за съхранение като Dropbox™.
13.4
Можете да разгледате снимките си или да
възпроизвеждате музика и видеоклипове от компютър или
мрежов твърд диск в домашната си мрежа.
Меню "Предпочитани", "Найпопулярни", "Последно
възпроизведени"
Телевизорът и компютърът или мрежовият твърд диск
трябва да са в една и съща домашна мрежа. На вашия
компютър или мрежов твърд диск трябва да инсталирате
софтуер за мултимедиен сървър. Вашият мултимедиен
сървър трябва да е настроен да споделя файловете ви с
телевизора. Телевизорът показва файловете и папките ви
така, както са организирани от мултимедийния сървър или
така, както са структурирани на вашия компютър или
мрежов твърд диск.
Преглед на предпочитаните файлове
1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и
натиснете OK.
2 - Изберете  USB устройства и изберете 
Предпочитани.
3 - Можете да прегледате всички предпочитани файлове в
списъка.
Телевизорът не поддържа субтитри на видео потоци от
компютър или мрежов твърд диск.
Преглед на най-популярните файлове
1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и
натиснете OK.
2 - Изберете  USB устройства и изберете  Найпопулярни.
Ако мултимедийният файл поддържа търсенето на
файлове, се показва поле за търсене.
За преглед и възпроизвеждане на файлове на вашия
69
3 - Натиснете OK за преглед на файловете в списъка или
натиснете  OPTIONS за изчистване на списъка с найпопулярни.
13.6
Преглед на вашите снимки
Преглед на последно възпроизведените файлове
1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и
натиснете OK.
2 - Изберете  USB устройства и изберете  Последно
възпроизведени.
3 - Натиснете OK за преглед на файловете в списъка или
натиснете  OPTIONS за изчистване на списъка на
последно възпроизведени.
Лента с контроли
За показване или скриване на лентата с контроли при
възпроизвеждане на слайдшоу натиснете  INFO* или OK.
13.5
Възпроизвеждане на вашите
видеоклипове
Лента с контроли
За да се покаже или скрие лентата с контроли, докато се
възпроизвежда видеоклип, натиснете  INFO* или OK.
1 - Лента с контроли за възпроизвеждане
– : Прескачане към предишната снимка в папката
– : Прескачане към следващата снимка в папката
– : Пауза на възпроизвеждането на слайдшоуто
2 - Маркиране като предпочитан
3 - Стартиране на слайдшоу
4 - Завъртане на снимката
5 - Разбъркване: възпроизвеждане на файловете ви в
произволен ред
6 - Повторение: възпроизвежда всички снимки в тази
папка веднъж или постоянно
7 - Спиране на музиката, която се възпроизвежда във
фонов режим
8 - Задава скоростта на слайдшоуто
1 - Лента за напредъка
2 - Лента с контроли за възпроизвеждане
– : Прескачане към предишния видеоклип в папка
– : Прескачане към следващия видеоклип в папка
– : Превъртане назад
– : Бързо напред
– : Пауза на възпроизвеждането
* Ако  INFO бутонът е наличен на дистанционното
управление
13.7
Възпроизвеждане на музика
3 - Маркиране като предпочитан
4 - Пускане на всички видеоклипове
5 - Субтитри: включване или изключване на субтитрите или
включване при спрян звук.
6 - Език на субтитрите: избор на език на субтитрите
7 - Език на звука: избор на език на звука
8 - Разбъркване: възпроизвеждане на файловете ви в
произволен ред
9 - Повторение: възпроизвежда всички видеоклипове в
тази папка веднъж или постоянно
Лента с контроли
За да се покаже или скрие лентата с контроли, докато се
възпроизвежда музика, натиснете  INFO* или OK.
* Ако  INFO бутонът е наличен на дистанционното
управление
70
1 - Лента за напредъка
2 - Лента с контроли за възпроизвеждане
– : Прескачане към предишното музикално парче в
папката
– : Прескачане към следващото музикално парче в
папката
– : Превъртане назад
– : Бързо напред
– : Пауза на възпроизвеждането
3 - Маркиране като предпочитан
4 - Пускане на всички музикални файлове
5 - Разбъркване: възпроизвеждане на файловете ви в
произволен ред
6 - Повторение: възпроизвежда всички музикални файлове
в тази папка веднъж или постоянно
* Ако  INFO бутонът е наличен на дистанционното
управление
71
настройката на От интернет, или обратното. Телевизорът
може да е превключил автоматично към От интернет.
За да станат записите видими в списъка със записи,
превключете към настройката, която е била избрана при
записването им.
14
ТВ справочник
14.1
Какво ви трябва
14.3
С ТВ справочника можете да преглеждате списъка на
текущите и програмираните телевизионни програми за
вашите канали. Според източника на постъпване на
информацията (данните) за ТВ справочника, се показват
аналоговите и цифровите канали или само цифровите
канали. Не всички канали предлагат информация за ТВ
справочника.
Използване на ТВ справочника
Отваряне на ТВ справочника
За да отворите ТВ справочника, натиснете  TV GUIDE.
Телевизионната програма показва каналите на избрания
тунер.
Телевизорът може да събира информация от ТВ
справочник за канали, които са инсталирани на него. Той
не може да събира информация за ТВ справочника за
канали, които се гледат от цифров приемник или декодер.
Натиснете  TV GUIDE отново, за да затворите.
Когато отворите ТВ справочника за първи път, телевизорът
сканира всички телевизионни канали, за да получи
информация за програмите. Това може да отнеме няколко
минути. Данните на Телевизионната програма се
съхраняват на телевизора.
14.2
Данни за ТВ справочника
ТВ справочникът получава информация (данни) от
операторите или от интернет. В някои области и за някои
канали, информацията от ТВ справочника може да не е
налична. Телевизорът може да събира информация от ТВ
справочник за канали, които са инсталирани на него. Той
не може да събира информация от ТВ справочника за
канали, гледани с дигитален приемник или декодер.
Настройване на програма
Телевизорът се доставя със зададена информация на От
оператора.
Преглеждане на подробности за програмата
Ако информацията за ТВ справочника идва от интернет,
той може също да извежда аналогови канали до
цифровите. Менюто на ТВ справочника показва също
малък екран с текущия канал.
1 - Натиснете  OPTIONS и изберете Предпочитания.
2 - Изберете Информация за канал и натиснете OK.
3 - Натиснете  BACK, за да затворите.
От Телевизионната програма можете да превключите към
програмата, която тече в момента.
За да превключите към програмата (канала), изберете тази
програма и натиснете OK.
За да извикате подробни данни за избраната програма...
От Интернет
Промяна на деня
Ако телевизорът е свързан към интернет, можете да
зададете той да получава информацията за ТВ
справочника от интернет.
Телевизионната програма може да покаже планираните
програми за следващите няколко дни (максимум 8 дни).
За да настроите информацията за ТВ справочника…
1 - Натиснете  TV GUIDE.
2 - Изберете Сега и натиснете OK.
3 - Изберете необходимия ви ден.
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Общи настройки и натиснете  (дясно), за да
влезете в менюто.
3 - Изберете Разширена > Телевизионна програма > От
интернет и натиснете OK.
4 - Натиснете (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за
да затворите менюто.
Задаване на напомняне
Можете да зададете напомняне за програма. Съобщение
ще ви извести при началото на програмата. Можете да
превключите на този канал незабавно.
Липсващи записи
Ако изглежда, че някои записи са изчезнали от списъка със
записи, информацията (данните) за ТВ справочника може
да се е променила. Записите, направени с настройката От
оператора, стават невидими в списъка, ако промените
В телевизионната програма, програмата с напомняне е
маркирана с  (часовник).
За да зададете напомняне…
72
1 - Натиснете  TV GUIDE и изберете предстояща
програма.
2 - Натиснете  OPTIONS.
3 - Изберете Задай напомняне и натиснете OK.
4 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто.
За да изчистите напомняне…
1 - Натиснете  TV GUIDE и изберете програма с
напомнянето.
2 - Натиснете  OPTIONS.
3 - Изберете Изчисти напомняне и натиснете OK.
4 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Търсене по жанр
Ако има такава информация, можете да потърсите
програми по жанр – например филми, спорт и др.
За търсене на програми по жанр…
1 - Натиснете  TV GUIDE.
2 - Използвайте бутоните за навигация, за да изберете  в
средата, и изберете OK.
3 - Изберете Търсене по жанр и натиснете OK.
4 - Изберете желания от вас жанр и натиснете OK. Появява
се списък с намерените програми.
5 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Задаване на запис
Можете да зададете запис в телевизионната програма*.
В ТВ справочника зададената програма за запис е
маркирана с  .
За запис на програма…
1 - Натиснете  TV GUIDE и изберете бъдеща или текуща
програма.
2 - Натиснете  OPTIONS, изберете Запис.
3 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто.
* Вижте глава Запис и поставяне на пауза на телевизора
за повече информация.
73
15
Планиране на запис
Запис и поставяне на
пауза на телевизора
Можете да програмирате записване на предстояща
програма – в същия ден или няколко дни след същия ден
(най-много след 8 дни). Телевизорът ще използва данните
от ТВ справочника за начало и край на записа.
За запис на програма…
15.1
1 - Натиснете  TV GUIDE.
2 - Използвайте бутоните за навигация за избор на Сега, и
натиснете OK.
3 - Изберете Сега, По-късно, Утре или деня, който искате, и
натиснете OK или  BACK, за да затворите менюто.
4 - Изберете програмата, която искате да запишете,
натиснете  OPTIONS, изберете  Запис и
натиснете OK. Програмата е планирана за запис.
Автоматично ще се покаже предупреждение, ако бъдат
планирани прeпокриващи се записи. Ако планирате да
записвате програма, докато отсъствате, не забравяйте да
оставите телевизора включен в режим на готовност, а
твърдия диск с USB – включен.
5 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Запис
Какво ви трябва
Можете да запишете цифрово телевизионно излъчване и
да го гледате по-късно.
За да запишете телевизионна програма, ви трябва…
• свързан USB твърд диск, форматиран на този телевизор
• инсталирани цифрови телевизионни канали на този
телевизор
• да получавате информация за канал за екранния ТВ
справочник
• надеждна настройка на часовника на телевизора. Ако
нулирате часовника на телевизора ръчно, записите е
възможно да са неуспешни.
Конфликти при записване
Не можете да записвате, докато използвате Pause TV.
Когато два планирани записа се препокриват във времето,
имаме конфликт при записване. За да разрешите конфликт
при записване, можете да регулирате времето за начало и
край на един или и на двата планирани записа.
По отношение прилагането на законодателството за
авторски права, някои доставчици на DVB могат да
прилагат различни ограничения с помощта на
технологията DRM (Управление на правата върху
електронно съдържание). В случай на излъчване на
защитени канали, записването, валидността на записа или
броя прегледи може да бъдат ограничени. Записването
може да е напълно забранено. Ако се опитвате да
записвате защитено излъчване или да възпроизвеждате
изтекъл запис, може да се появи съобщение за грешка.
За да регулирате времето за начало и край на планиран
запис…
1 - Натиснете  SOURCES и изберете  Записи.
2 - В горната част на екрана, изберете  Планирани и
натиснете OK.
3 - В списъка с планирани записи и напомняния
изберете Записи и натиснете OK, за да прегледате само
планираните записи.
4 - Изберете планирания запис, който е в конфликт с друг
планиран запис, и натиснете  OPTIONS.
5 - Изберете Настройка час и натиснете OK.
6 - Изберете времето за начало и край и променете
времето с клавишите  (нагоре) или  (надолу).
Изберете Приложи и натиснете OK.
7 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Записване на програма
Запишете сега
За да запишете програма, която гледате в момента,
натиснете  (Запис) на дистанционното управление.
Записът започва незабавно.
За да спрете записването, натиснете  (стоп).
Когато данните на "Телевизионна програма" са налични,
програмата, която гледате ще бъде записана от момента,
когато натиснете клавиша за запис до приключване на
програмата. Ако няма налични данни от ТВ справочника,
записът ще продължи само 30 минути. Можете да
регулирате времето за край на записа в списъка Записи.
Автом. резерва след края
Можете да зададете запаса от време, който телевизорът
ще добави автоматично в края на всеки планиран запис.
За да зададете автоматичния запас за време за край…
1 - Натиснете  SOURCES и изберете  Записи.
2 - Използвайте бутоните за навигация, за да изберете  в
горния десен ъгъл, и натиснете OK.
3 - Изберете Автом. резерва след края и натиснете OK.
4 - Натиснете  (нагоре) или  (надолу) и натиснете OK, за
да зададете запаса от време, който автоматично да се
74
добави към записа. Можете да добавяте до 45 минути
запис.
5 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто.
• да получавате информация за канал за екранния ТВ
справочник
Когато твърдият USB диск е свързан и форматиран,
телевизорът непрекъснато съхранява телевизионното
предаване, което гледате. Когато превключите на друг
канал, излъчването на предходния канал се
изчиства. Излъчването се изчиства и когато превключите
телевизора в режим на готовност.
Ръчно записване
Можете да планирате ръчно записване, което не е
свързано с телевизионна програма. Трябва сами да
зададете типа на тунера, канала и времето за начало и
край.
Не можете да използвате Поставяне на телевизора на
пауза, докато записвате.
За повече информация в Помощ, изберете Ключови
думи и потърсете Твърд USB диск, инсталиране или
Инсталиране, твърд USB диск.
За ръчно планиране на запис…
1 - Натиснете  SOURCES и изберете  Записи.
2 - Най-горе на екрана изберете  Планиран.
3 - Използвайте бутоните за навигация, за да изберете  в
горния десен ъгъл, и изберете OK.
4 - Изберете График и натиснете OK.
5 - Изберете тунера, от който желаете да записвате, и
натиснете OK.
6 - Изберете канала, който желаете да запишете, и
натиснете OK.
7 - Изберете деня на записа и натиснете OK.
8 - Задайте времето за начало и край на записа. Изберете
бутон и използвайте клавишите  (нагоре)
или  (надолу), за да зададете часовете и минутите.
9 - Изберете Планиране и натиснете OK, за да планирате
ръчния запис.
Поставяне на програма на пауза
За да поставите на пауза и възобновите излъчване…
• За да направите пауза в ТВ предаване,
натиснете  (Пауза). В долната част на екрана се показва за
кратко лента с напредъка.
• За да се покаже лентата за напредъка,
натиснете отново  (Пауза).
• За да продължите да гледате, натиснете  (Пускане).
Записът ще се появи в списъка с планирани записи и
напомняния.
Докато лентата на напредъка е на екрана,
натиснете  (Превъртане назад) или  (Напред), за да
изберете откъде искате да започнете да гледате
поставеното на пауза излъчване. Натиснете тези клавиши
неколкократно, за да промените скоростта.
Гледане на запис
Можете да поставите на пауза излъчване за максимален
срок от 90 минути.
За да гледате запис…
За да превключите обратно към ТВ предаването в реално
време, натиснете  (Стоп).
1 - Натиснете  SOURCES и изберете  Записи.
2 - В списъка със записи изберете записа, който искате и
натиснете OK, за да започнете да гледате.
3 - Можете да използвате
клавишите  (пауза),  (възпроизвеждане),  (превъртане
назад),  (бързо превъртане напред) или  (стоп).
4 - За превключване обратно към гледане на телевизия
натиснете  EXIT.
Повторение
Тъй като телевизорът съхранява излъчването, което
гледате, можете да го възпроизведете за няколко секунди.
За да възпроизведете повторно текущо излъчване…
1 - Натиснете  (Пауза)
2 - Натиснете  (превъртане назад). Можете да натиснете
неколкократно , за да изберете от къде искате да
започнете да гледате поставеното на пауза излъчване.
Натиснете тези клавиши неколкократно, за да промените
скоростта. В един момент ще достигнете до началото на
съхраненото излъчване или максималния период от
време.
3 - Натиснете  (Възпроизвеждане), за да гледате отново
излъчването.
4 - Натиснете  (стоп), за да гледате излъчването в реално
време.
15.2
Pause TV
Какво ви трябва
Можете да поставите на пауза цифрово телевизионно
предаване и да продължите да го гледате по-късно.
За да поставите на пауза телевизионна програма, ви
трябва…
• свързан USB твърд диск, форматиран на този телевизор
• инсталирани цифрови телевизионни канали на този
телевизор
75
16
Прехвърляне към вашия телевизор . . .
Смартфони и таблети
За да прехвърлите приложение към екрана на
телевизора…
16.1
1 - От вашия смартфон или таблет отворете приложение,
което поддържа Google Cast.
2 - Натиснете иконата на Google Cast.
3 - Изберете телевизора, към който искате да прехвърляте.
4 - Натиснете бутона за възпроизвеждане на вашия
смартфон или таблет. Това, което сте избрали, трябва да
започне да се възпроизвежда на телевизора.
Приложение Philips TV Remote
Новото приложение Philips TV Remote App на вашия
смартфон или таблет е вашия нов ТВ приятел.
С помощта на TV Remote App вие управлявате
мултимедията около вас. Изпращайте снимки, музика или
видеоклипове към големия екран на телевизора или
гледайте ТВ канали на таблета или телефона. Потърсете
какво искате да гледате на ТВ справочника и го гледайте на
вашия телефон или телевизор. С помощта на TV Remote
App вие можете да използвате телефона си като
дистанционно управление.
16.3
AirPlay
За да добавите функцията AirPlay към вашия Android TV,
вие можете да изтеглите и инсталирате едно от многото
приложения за Android, които правят точно това. Можете
да намерите няколко от тези приложения в Google Play
Store.
Изтеглете приложението Philips TV Remote от любимия си
магазин за приложения днес.
Приложението Philips TV Remote App се предлага за iOS и
Android и е безплатно.
16.4
16.2
MHL
Google Cast
Този телевизор е съвместим с MHL™.
Какво ви трябва
Ако вашето мобилно устройство също е съвместимо с MHL,
можете да свържете вашето мобилно устройство с MHL
кабел към телевизора. При свързан MHL кабел вие можете
да споделяте това, което е на мобилното устройство, на
екрана на телевизора. Едновременно с това вашето
мобилно устройство зарежда батерията си. Връзката MHL е
идеална за гледане на филми или игри от мобилното
устройство на телевизора за продължително време.
Ако дадено приложение на вашето мобилно устройство
има Google Cast, вие можете да прехвърлите
приложението на този телевизор. От мобилното
приложение потърсете иконата на Google Cast. Можете да
използвате мобилното устройство за управление на това,
което е на телевизора. Google Cast работи на Android и iOS.
Вашето мобилно устройство трябва да бъде свързано към
същата домашна Wi-Fi мрежа като тази на вашия
телевизор.
Зареждане
При свързан MHL кабел вашето устройство ще се зарежда,
докато телевизорът е включен (не е в режим на готовност).
Приложения с Google Cast
MHL кабел
Всеки ден се предлагат нови налични приложения с Google
Cast. Можете да го изпробвате с YouTube, Chrome, Netflix,
Photowall … или Big Web Quiz за Chromecast. Вижте също
google.com/cast
Вие имате нужда от пасивен MHL кабел (HDMI към Micro
USB), за да свържете вашето мобилно устройство към
телевизора. Може да ви е необходим и допълнителен
адаптер за свързване към мобилното ви устройство. За да
свържете MHL кабела към телевизора, използвайте HDMI 4
MHL връзка.
Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат
във всички държави.
Намерете повече информация
на support.google.com/androidtv
MHL, Mobile High-Definition Link и логото MHL са търговски
марки или регистрирани търговски марки на MHL, LLC.
76
17
Игри
17.1
Какво ви трябва
На този телевизор можете да играете игри…
• от галерията с приложения в менюто Начало
• от Google Play Store в менюто Начало
• от свързана игрална конзола
Игри от галерията с приложения или от Google Play Store
трябва да бъдат изтеглени и инсталирани на телевизора,
преди да можете да ги играете. За някои игри ви е
необходим геймпад, за да играете на тях.
За да инсталирате приложения-игри от Галерията с
приложения на Philips или Google Play Store, телевизорът
трябва да е свързан с интернет. Трябва да се съгласите с
Условията на ползване, за да използвате приложенията от
Галерията с приложения. Трябва да влезете с акаунт в
Google, за да използвате приложенията на Google Play и
Google Play Store.
17.2
Играйте игра
От менюто Начало
За да стартирате игра от менюто Начало…
1 - Натиснете  HOME.
2 - Превъртете до  Игри, изберете игра и натиснете OK.
3 - Натиснете неколкократно  BACK или
натиснете  EXIT или спрете приложението със
съответния бутон за изход/спиране.
От игрова конзола
За да стартирате игра от игрална конзола…
1 - Включете игровата конзола.
2 - Натиснете  SOURCES и изберете игрална конзола или
името на връзката.
3 - Стартирайте играта.
4 - Натиснете неколкократно  BACK или
натиснете  EXIT или спрете приложението със
съответния бутон за изход/спиране.
За повече информация в Помощ изберете Ключови
думи и потърсете Игрална конзола, свързване.
77
• Scanner – Базиран на аудио динамика
• Rhytm – Базиран на аудио динамика
• Party – Смесва един след друг всички стилове Следване
на аудио
18
Ambilight
18.1
Стил на Ambilight
Следване на цвят
Следване на видео
Можете да зададете Ambilight да следва динамиките на
видеото или аудиото на ТВ програма. Освен това можете
да зададете Ambilight да показва предварително зададен
стил на цвят или можете да изключите Ambilight.
Можете да зададете Ambilight да следва динамиките на
видеото или аудиото на ТВ програма. Освен това можете
да зададете Ambilight да показва предварително зададен
стил на цвят или можете да изключите Ambilight.
Ако изберете Следване на цвят, вие можете да изберете
един от предварително зададените стилове на цвят.
Ако изберете Следване на видео, вие можете да изберете
един от стиловете, които следват динамиката на картината
на екрана на вашия телевизор.
За да зададете стила на Ambilight…
1 - Натиснете  AMBILIGHT.
2 - Изберете Следване на цвят.
3 - Изберете желания стил.
4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка
или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
За да зададете стила на Ambilight…
1 - Натиснете  AMBILIGHT.
2 - Изберете Следване на видео.
3 - Изберете желания стил.
4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка
или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Наличните стилове за Следване на цвят са…
• Гореща лава – вариации на червен цвят
• Дълбока вода – вариации на син цвят
• Свежа природа – вариации на зелен цвят
• ISF топло бяло – статичен цвят
• Студено бяло – статичен цвят
Наличните стилове на Следване на видео са…
• Стандартен – идеален за ежедневно гледане на
телевизия.
• Естествено – следва картината или звука възможно найдостоверно
• Потапящо – идеален за екшън филми
• Жив – идеален за условия на дневна светлина
„Следване на приложение“
Тази функция е налична, когато управлявате Ambilight с
приложение.
• Игри - идеални за игри
• Комфорт – идеален за тиха вечер
• Релакс – идеален за гледане от канапе
За да зададете стила на Ambilight…
1 - Натиснете  AMBILIGHT.
2 - Изберете Следване на приложение.
3 - Следвайте инструкциите на екрана.
4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете с една стъпка
назад, или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Следване на аудио
Можете да зададете Ambilight да следва динамиките на
видеото или аудиото на ТВ програма. Освен това можете
да зададете Ambilight да показва предварително зададен
стил на цвят или можете да изключите Ambilight.
18.2
Изключване на Ambilight
Ако изберете Следване на аудио, вие можете да изберете
един от стиловете, които следват динамиката на звука.
За да изключите Ambilight…
За да зададете стила на Ambilight…
1 - Натиснете  AMBILIGHT.
2 - Изберете Изкл.
3 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка
или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
1 - Натиснете  AMBILIGHT.
2 - Изберете Следване на аудио.
3 - Изберете желания стил.
4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка
или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
Наличните стилове за Следване на аудио са…
• Lumina – Смесва аудио динамика с видео цветове
• Colora – Базиран на аудио динамика
• Retro – Базиран на аудио динамика
• Spectrum – Базиран на аудио динамика
78
18.3
Настройки на Ambilight
За повече информация в Помощ изберете Ключови
думи и потърсете Ambilight, настройки.
79
19
Използване на Сега по телевизията
Топ избор
За да отворите Сега по телевизията…
1 - Натиснете  TOP PICKS, за да отворите менюто на Топ
избор.
2 - Изберете Сега по телевизията в горната част на
екрана и натиснете OK.
3 - Изберете Още, за да отворите телевизионната
програма.
19.1
Относно Топ избор
С  Топ избор вашият телевизор препоръчва…
• текущи ТВ програми в  Сега по телевизията
• най-новото видео под наем във  Видео по заявка
• онлайн ТВ услуги (Catch Up TV) в  Телевизия по заявка
Когато отворите Сега по телевизията, е възможно
телевизорът да се нуждае от няколко секунди, за да
опресни информацията на страницата.
За да се насладите на Топ избор, свържете телевизора си с
интернет. Не забравяйте да приемете Условията за
ползване. Информацията и услугите на Топ избор са
достъпни само в избрани страни.
19.3
ТВ по заявка
Условия за ползване
За да позволите на телевизора да прави тези препоръки,
вие трябва да приемете Условията за ползване. За да
получавате персонализирани препоръки на базата на
вашите навици на гледане, се уверете, че сте поставили
отметка на квадратчето Обслужване на вашите
персонализирани препоръки за гледане.
Относно ТВ по заявка
С  Телевизия по заявка, можете да гледате ТВ
програми, които сте пропуснали, или да гледате любимите
си програми в най-удобното за вас време. Услугата се
нарича също така Catch Up TV, Replay TV или Online TV.
Програмите, налични на Телевизия по заявка могат да се
гледат безплатно.
За да отворите Условия на ползване…
1 - Натиснете  TOP PICKS.
2 - Използвайте бутоните за навигация, за да изберете  в
горния десен ъгъл, изберете Услов. на ползв. и
натиснете OK.
Можете да оставите ТВ по заявка да направи
персонализирани препоръки за програми въз основа на
инсталацията на телевизора и програмите, които гледате
редовно.
Иконата  ще се показва най-отгоре на екрана само
когато функцията Телевизия по заявка е активирана.
19.2
Сега на вашия телевизор
Относно Сега по телевизията
Използване на Телевизия по заявка
Със  Сега по телевизията телевизорът препоръчва найпопулярните програми за гледане в момента.
За да отворите Телевизия по заявка…
1 - Натиснете  TOP PICKS, за да отворите менюто на Топ
избор.
2 - Изберете Телевизия по заявка в горната част на
екрана и натиснете OK.
3 - Изберете Всички оператори и натиснете OK. Можете да
изберете конкретен оператор, ако са налични повече от
един.
4 - Натиснете  BACK, за да затворите.
Препоръчаните програми са избрани от каналите, които
инсталирате. Изборът е от канали в страната ви. Също така
можете да оставите Сега по телевизията да направи
персонализирани препоръки за вас въз основа на
програмите, които гледате редовно.
За да бъде налична информацията от Сега по
телевизията…
Когато отворите Телевизия по заявка, възможно е
телевизорът да се нуждае от няколко секунди, за да
опресни информацията на страницата.
• Информацията за Сега по телевизията трябва да е
налична в държавата ви.
• Телевизорът трябва да има инсталирани канали.
• телевизорът трябва да е свързан с интернет.
• Часовникът на телевизора трябва да е настроен на
Автоматичен или В зависимост от държавата.
• Трябва да приемете Условията за ползване (Възможно е
вече да сте ги приели, когато сте се свързали с интернет.).
След започването на програма, можете да използвате
клавишите  (Възпроизвеждане) и  (Пауза).
80
19.4
Видео по заявка
Относно Видео по заявка
С  Видео по заявка, вие можете да вземате филми под
наем от онлайн магазини за филми под наем.
Можете също да оставите Видео по заявка да направи
персонализирани препоръки за филми въз основа на
вашата държава, инсталацията на телевизора и
програмите, които гледате редовно.
Иконата  ще се показва най-отгоре на екрана само
когато функцията Видео по заявка е налична.
Плащане
Когато вземете под наем или закупите филм, можете да
платите на видео магазина безопасно с кредитната си
карта. Повечето видео магазини ви подканват да
създадете акаунт за вход, когато вземете филм под наем
за първи път.
Интернет трафик
Поточното предаване на много филми може да надхвърли
месечния ви лимит за интернет трафик.
Използване на Видео по заявка
За да отворите Видео по заявка…
1 - Натиснете  TOP PICKS, за да отворите менюто на Топ
избор.
2 - Изберете  Видео по заявка в горната част на екрана и
натиснете OK.
3 - Изберете Всички магазини, Препоръчително,
или Популярни за вашите предпочитания.
4 - Натиснете  BACK, за да затворите.
Когато отворите Видео по заявка, възможно е телевизорът
да се нуждае от няколко секунди, за да опресни
информацията на страницата.
Можете да изберете конкретен видео магазин, ако са
налични повече от един.
За да вземете филм под наем…
1 - Преместете маркировката върху плакат на филм. След
няколко секунди ще бъде изведена ограничена
информация.
2 - Натиснете OK, за да отворите страницата на филма на
видео магазина за резюме на филма.
3 - Потвърдете поръчката си.
4 - Направете плащането от телевизора.
5 - Започнете да гледате. Може да използвате
клавишите  (Възпроизвеждане) и  (Пауза).
81
20
Netflix
Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се
насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви
трябва да е свързан с интернет. Във вашия регион, Netflix
може да се предлага само с бъдещи актуализации на
софтуера.
За да отворите Netflix, натиснете , за да отворите
приложението Netflix. Можете да отворите незабавно
Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com
82
отваряне на Меню на телевизора.
2 - Изберете Множествен изгледи натиснете OK.
3 - Изберете Множествен изглед: Вкл. на екрана. Каналът,
който сте гледали, се появява в малкия екран.
4 - Натиснете   или  , за да превключите между
каналите на малкия екран.
21
Multi View
21.1
Телетекст и телевизия
За да скриете малкия екран, изберете Множествен изглед:
Изкл. на екрана.
Можете да гледате телевизионен канал на малкия екран
от Множествен изглед, когато гледате телетекст.
Забележка: Не всяко приложение Nettv поддържа
Множествен изглед с телевизионен канал, ако
приложението не може да поддържа Множествен изглед,
тогава телевизорът ще изведе съобщение: Множествен
изглед не се поддържа.
За да гледате телевизионен канал, докато гледате
телетекст...
1 - Натиснете  Множествен изглед* или натиснете  за
отваряне на Меню на телевизора.
2 - Изберете Множествен изгледи натиснете OK.
3 - Изберете Множествен изглед: Вкл. на екрана. Каналът,
който сте гледали, се появява в малкия екран.
* Ако бутонът  Множествен изглед е наличен на
дистанционното управление
21.4
За да скриете малкия екран, изберете Множествен изглед:
Изкл. на екрана.
Nettv и HDMI
* Ако бутонът  Множествен изглед е наличен на
дистанционното управление
Можете да гледате приложение от Nettv в "Галерия с
приложения" на малкия екран от "Множествен изглед",
когато гледате видео от свързано HDMI устройство.
21.2
1 - Натиснете  Множествен изглед* или натиснете  за
отваряне на Меню на телевизора.
2 - Изберете Множествен изгледи натиснете OK.
3 - Изберете Множествен изглед: Вкл. на екрана.
HDMI и TV
Можете да гледате телевизионен канал на малкия екран
от Множествен изглед, когато гледате видео от свързано
HDMI устройство.
За да скриете малкия екран, изберете Множествен изглед:
Изкл. на екрана.
За да гледате ТВ канал, докато гледате видео от свързано
HDMI устройство*…
Забележка: Не всяко приложение Nettv поддържа
Множествен изглед с телевизионен канал, ако
приложението не може да поддържа Множествен изглед,
тогава телевизорът ще изведе съобщение: Множествен
изглед не се поддържа.
1 - Натиснете  Множествен изглед* или натиснете  за
отваряне на Меню на телевизора.
2 - Изберете Множествен изгледи натиснете OK.
3 - Изберете Множествен изглед: Вкл. на екрана. Каналът,
който сте гледали, се появява в малкия екран.
* Ако бутонът  Множествен изглед е наличен на
дистанционното управление
За да скриете малкия екран, изберете Множествен изглед:
Изкл. на екрана.
Забележка: Можете да гледате изображение на ТВ канал
само в режим Множествен изглед, звукът на
телевизионния канал ще бъде заглушен.
* Ако бутонът  Множествен изглед е наличен на
дистанционното управление
21.3
Nettv и телевизор
Можете да гледате телевизионен канал на малкия екран
от Множествен изглед, когато гледате приложение Nettv в
Галерия с приложения.
За да гледате телевизионен канал, докато гледате
приложение Nettv в Галерия с приложения*…
1 - Натиснете  Множествен изглед* или натиснете  за
83
актуализации.
3 - Изберете USB и натиснете OK.
22
Софтуер
Идентифицирайте телевизора
1 - Поставете USB паметта в една от USB връзките на
телевизора.
2 - Изберете Запис към USB и натиснете OK. На USB
устройството с памет се записва идентификационен файл.
22.1
Актуализиране на софтуера
Изтеглете софтуера
1 - Поставете USB устройството с памет в компютъра си.
2 - Намерете файла update.htm на USB устройството и
щракнете двукратно върху него.
3 - Щракнете върху Изпрати ИД.
4 - Ако е наличен нов софтуер, изтеглете файла с
разширение .zip.
5 - След изтеглянето разархивирайте файла и
копирайте autorun.upg на USB устройството с памет. Не
поставяйте този файл в папка.
Актуализиране от интернет
Ако телевизорът е свързан с интернет, възможно е да
получите съобщение за актуализация на софтуера на
телевизора. Необходима ви е високоскоростна
(широколентова) връзка с интернет. Ако получите това
съобщение, препоръчваме ви да направите
актуализацията.
Докато съобщението е на екрана, изберете Актуализ. и
следвайте инструкциите на екрана.
Актуализиране на софтуера на телевизора
1 - Поставете USB устройството с памет отново в
телевизора. Актуализацията започва автоматично.
2 - Актуализирането на софтуера може да отнеме няколко
минути. Не натискайте бутона  на телевизора или на
дистанционното управление. Не изваждайте USB флаш
устройството.
3 - Когато актуализирането приключи, телевизорът ще се
върне на канала, който сте гледали.
Може и сами да потърсите актуализация на софтуера.
По време на актуализирането на софтуера няма картина и
телевизорът ще се изключи и включи отново. Това може
да се случи няколко пъти. Актуализирането може да
отнеме няколко минути. Изчакайте, докато картината на
телевизора се появи отново. Не натискайте бутона на
захранването  на телевизора или на дистанционното
управление по време на актуализацията на софтуера.
При спиране на тока по време на актуализиране, в никакъв
случай не изваждайте USB устройството с памет от
телевизора. Когато дойде токът, актуализирането ще
продължи.
За да потърсите актуализацията на софтуера
самостоятелно…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Актуализиране на софтуера > Търсене на
актуализации.
3 - Изберете Интернет.
4 - Телевизорът ще потърси актуализация в интернет.
5 - Ако има налична актуализация, можете да
актуализирате софтуера веднага.
6 - Актуализирането на софтуера може да отнеме няколко
минути. Не натискайте бутона  на телевизора или на
дистанционното управление.
7 - Когато актуализирането приключи, телевизорът ще се
върне на канала, който сте гледали.
За да предотвратите случайна актуализация на софтуера на
телевизора, изтрийте файла "autorun.upg" от USB
устройството с памет.
22.2
Версия на софтуера
За да видите текущата версия на софтуера…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Актуализиране на софтуера > Информация за
текущия софтуер и натиснете OK.
3 - Показват се версията, бележките на изданието и датата
на създаване. Също така, Netflix ESN номерът е показан,
ако е наличен.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
Актуализация от USB
Може да се наложи софтуерът на телевизора да бъде
актуализиран.
За да качите софтуера на телевизора, ви трябва компютър
с високоскоростна връзка към интернет и USB устройство с
памет. Използвайте USB устройство с памет с най-малко
500 MB свободно пространство. Погрижете се защитата от
запис да бъде изключена.
За да актуализирате софтуера на телевизора…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
2 - Изберете Актуализиране на софтуера > Търсене на
84
Android APACHE License Version 2
(http://source.android.com/source/licenses.html) This
includes all external sources used by offical Android AOSP.
22.3
Софтуер с отворен код
Този телевизор съдържа софтуер с отворен код. С
настоящето TP Vision Europe B.V. предлага да предостави,
при поискване, пълно копие на съответния изходен код на
софтуерните пакети с отворен код, защитени с авторски
права и използвани в този продукт, за които съответните
лицензи изискват такова предложение.
linux kernel (3.10.79)
This tv contains the Linux Kernel.The original download site for
this software is : http://www.kernel.org/.This piece of
software is made available under the terms and conditions of
the GPL v2 license, which can be found below. Additionally,
following exception applies : "NOTE! This copyright does *not*
cover user programs that use kernel services by normal
system calls - this is merely considered normal use of the
kernel, and does *not* fall under the heading of "derived
work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free
Software Foundation, but the instance of code that it refers to
(the linux kernel) is copyrighted by me and others who
actually wrote it. Also note that the only valid version of the
GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular
version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever),
unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds"
Това предложение е в сила до три години след закупуване
на продукта за всички, които получават тази информация.
За да получите изходния код, моля, пишете на английски
език до . . .
open.source@tpvision.com
22.4
Лиценз на софтуер с отворен
код
libcurl (7.21.7)
Относно лицензите с отворен код
libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library,
supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP,
IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP,
SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL
certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form
based upload, proxies, cookies, user+password authentication
(Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer
resume, http proxy tunneling and more!The original download
site for this software is :
http://curl.haxx.se/libcurl/COPYRIGHT AND PERMISSION
NOTICECopyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg,
daniel@haxx.se.All rights reserved.Permission to use, copy,
modify, and distribute this software for any purposewith or
without fee is hereby granted, provided that the above
copyrightnotice and this permission notice appear in all
copies.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. INNO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM,DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OROTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USEOR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.Except as
contained in this notice, the name of a copyright holder shall
notbe used in advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealingsin this Software without prior written
authorization of the copyright holder.
Файл README (ПРОЧЕТЕ) за изходния код на частите на
софтуера на телевизора от TP Vision Europe B.V., за които
важат лицензи за софтуер с отворен код.
Това е документ, който описва разпространението на
изходния код, използван на телевизора от TP Vision
Netherlands B.V., който попада или под GNU общ публичен
лиценз (GPL) или под GNU ограничен общ публичен
лиценз (LGPL), или всякакъв друг лиценз с отворен код.
Инструкциите за получаване на този софтуер могат да
бъдат намерени в Указанията за ползване.
TP Vision Netherlands B.V. НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ,
ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ,
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ СОФТУЕР. TP Vision Netherlands
B.V. не предлага поддръжка за този софтуер. Предходното
не засяга вашите гаранции и законови права по отношение
на закупения(те) от вас продукт(и) на TP Vision Netherlands
B.V. Това се отнася само за този изходен код, който е
достъпен за вас.
Open Source
Android (6+)
This tv contains the Android Marshmello Software. Android is
a Linux-based operating system designed primarily for
touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet
computers. This software will also be reused in TPVision
Android based TV's.The original download site for this
software is : https://android.googlesource.com/This piece of
software is made available under the terms and conditions of
the Apache license version 2, which can be found below.
libfreetype (2.4.2)
FreeType is a software development library, available in
source and binary forms, used to render text on to bitmaps
and provides support for other font-related operationsThe
85
original download site for this software is :
https://github.com/julienr/libfreetype-androidFreetype
License
ezXML is a C library for parsing XML documents.The original
download site for this software is :
http://ezxml.sourceforge.net.Copyright 2004, 2005 Aaron
Voisine. This piece of software is made available under the
terms and conditions of the MIT license, which can be found
below.
libjpeg (8a)
This package contains C software to implement JPEG image
encoding, decoding, and transcoding.This software is based in
part on the work of the Independent JPEG
Group.----------------------The authors make NO WARRANTY or
representation, either express or implied,with respect to this
software, its quality, accuracy, merchantability, orfitness for a
particular purpose. This software is provided "AS IS", and
you,its user, assume the entire risk as to its quality and
accuracy.This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G.
Lane.All Rights Reserved except as specified below.Permission
is hereby granted to use, copy, modify, and distribute
thissoftware (or portions thereof) for any purpose, without
fee, subject to theseconditions:(1) If any part of the source
code for this software is distributed, then thisREADME file
must be included, with this copyright and no-warranty
noticeunaltered; and any additions, deletions, or changes to
the original filesmust be clearly indicated in accompanying
documentation.(2) If only executable code is distributed, then
the accompanyingdocumentation must state that "this
software is based in part on the work ofthe Independent JPEG
Group".(3) Permission for use of this software is granted only
if the user acceptsfull responsibility for any undesirable
consequences; the authors acceptNO LIABILITY for damages of
any kind.These conditions apply to any software derived from
or based on the IJG code,not just to the unmodified library. If
you use our work, you ought toacknowledge us.Permission is
NOT granted for the use of any IJG author's name or company
namein advertising or publicity relating to this software or
products derived fromit. This software may be referred to only
as "the Independent JPEG Group'ssoftware".We specifically
permit and encourage the use of this software as the basis
ofcommercial products, provided that all warranty or liability
claims areassumed by the product vendor.
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software
development toolkit for SOAP/XML Web services and generic
(non-SOAP) C/C++ XML data bindings.Part of the software
embedded in this product is gSOAP software. Portions created
by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen,
Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS
PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
restlet (2.1.7)
Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST
framework for the Java platform. Restlet is suitable for both
server and client Web applications. It supports major Internet
transport, data format, and service description standards like
HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL.The
original download site for this software is :
http://restlet.orgThis piece of software is made available
under the terms and conditions of the Apache License version
2.
libpng (1.4.1)
libpng is the official Portable Network Graphics (PNG)
reference library (originally called pnglib). It is a platformindependent library that contains C functions for handling
PNG images. It supports almost all of PNG's features, is
extensible.The original download site for this software is :
https://github.com/julienr/libpng-androidlibpng license
FaceBook SDK (3.0.1)
This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android
is the easiest way to integrate your Android app with
Facebook's platform. The SDK provides support for Login with
Facebook authentication, reading and writing to Facebook
APIs and support for UI elements such as pickers and
dialogs.The original download site for this software is :
https://developer.facebook.com/docs/androidThis piece of
software is made available under the terms and conditions of
the Apache License version 2.
dvbsnoop (1.2)
dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program.For
generating CRC32 values required for composing PAT, PMT,
EIT sectionsThe original download site for this software is : htt
ps://github.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/c
rc32.cGPL v2 http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html
ffmpeg (2.1.3)
This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, cross-platform
solution to record, convert and stream audio and video.The
ezxml (0.8.6)
86
original download site for this software is :
http://ffmpeg.orgThis piece of software is made available
under the terms and conditions of the GPL v2 license, which
can be found below.
made available under the terms and conditions of the GPL v2
license, which can be found below.
AsyncHttpclient (1.4.6)
The original download site for this software is :
http://loopj.com/android-async-http/This piece of software is
made available under the terms and conditions of the APACHE
LICENSE 2.0
gson (2.3)
This TV uses gson. Gson is a Java library that can be used to
convert Java Objects into their JSON representation. It can
also be used to convert a JSON string to an equivalent Java
object. Gson can work with arbitrary Java objects including preexisting objects that you do not have source-code of.The
original download site for this software is :
https://code.google.com/p/google-gson/This piece of
software is made available under the terms and conditions of
the Apache License 2.0
httpclient-4.4.1.1 (4.4.1.1)
This is needed to import cz.msebera.android.httpclient used
by AssyncHttpClientThe original download site for this
software is : http://mvnrepository.com/artifact/cz.msebera.an
droid/httpclient/4.4.1.1This piece of software is made
available under the terms and conditions of the APACHE
LICENSE 2.0
This software includes an implementation of the AES Cipher,
licensed by Brian GladmanThe original download site for this
software is : http://www.gladman.me.uk/This piece of
software is licensed by Brian Gladman
Jackson Parser (2.x)
Ipepg client uses Jackson Parser for string manipualation.The
original download site for this software is :
https://github.com/FasterXML/jackson-coreThis piece of
software is made available under the terms and conditions of
the APACHE LICENSE 2.0
libUpNp (1.2.1)
The original download site for this software is :
http://upnp.sourceforge.net/This piece of software is made
available under the terms and conditions of the BSD.
Opera Web Browser (SDK 3.5)
live555 (0.82)
This TV contains Opera Browser Software.
Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client.The original download
site for this software is : http://www.live555.comThis piece of
software is made available under the terms and conditions of
the LGPL v2.1 license, which can be found below.
dlmalloc (2.7.2)
Opera uses Doug Lea's memory allocatorThe original
download site for this software is :
http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html
dnsmasq
Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder
and DHCP serverThe original download site for this software is
: https://android.googlesource.com/platform/external/dnmas
qThis piece of software is made available under the terms and
conditions of the GPL v2 license, which can be found below.
double-conversion
Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster
double : string conversions (dtoa and strtod).The original
download site for this software is :
http://code.google.com/p/double-conversionCopyright
2006-2011, the V8 project authors. All rights
reserved.Redistribution and use in source and binary forms,
with or withoutmodification, are permitted provided that the
following conditions aremet: * Redistributions of source code
must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer. * Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution. *
Neither the name of Google Inc. nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written
permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE
TomCrypt (1.1)
iwedia stack is using tomcrypt for sw decryptionThe original
download site for this software is : http://manpages.ubuntu.c
om/manpages/saucy/man3/libtomcrypt.3.htmlThis piece of
software is made available under the terms and conditions of
the DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE
u-boot (2011-12)
U-boot is a boot loader for embedded boards based on ARM,
MIPS and other processors, which can be installed in a boot
ROM and used to initialize and test the hardware or to
download and run application codeThis piece of software is
87
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANYTHEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
the Software. You are not allowed to adapt or modify the
Software and Document or to distribute, sell, rent, or make
available to the public the Software and Document, including
copies or an adaptation of them.6. The Software and
Document are protected by copyright. The licensors of the
Government of Hong Kong Special Administrative Region are
the owners of all copyright works in the Software and
Document. All rights reserved.7. You understand and agree
that use of the Software and Document are at your sole risk,
that any material and/or data downloaded or otherwise
obtained in relation to the Software and Document is at your
discretion and risk and that you will be solely responsible for
any damage caused to your computer system or loss of data
or any other loss that results from the download and use of
the Software and Document in any manner whatsoever.8. In
relation to the Software and Document, HKSARG hereby
disclaims all warranties and conditions, including all implied
warranties and conditions of merchantability, fitness for a
particular purpose and non-infringement.9. HKSARG will not
be liable for any direct, indirect, incidental, special or
consequential loss of any kind resulting from the use of or the
inability to use the Software and Document even if HKSARG
has been advised of the possibility of such loss.10. You agree
not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold
harmless HKSARG, its officers and employees from any and all
third party claims, liability, damages and/or costs (including,
but not limited to, legal fees) arising from your use of the
Software and Document, your violation of the Terms of Use or
infringement of any intellectual property or other right of any
person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and
construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any
waiver of any provision of the Terms of Use will be effective
only if in writing and signed by HKSARG or its
representative.13. If for any reason a court of competent
jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Use
to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will
continue in full force and effect.14. The Terms of Use
constitute the entire agreement between the parties with
respect to the subject matter hereof and supersedes and
replaces all prior or contemporaneous understandings or
agreements, written or oral, regarding such subject
matter.15.In addition to the licence granted in Clause 4,
HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to
reproduce and distribute the Software and Document with the
following conditions:(i) not for financial gain unless it is
incidental;(ii) reproduction and distribution of the Software
and Document in complete and unmodified form; and(iii)
when you distribute the Software and Document, you agree to
attach the Terms of Use and a statement that the latest
version of the Terms of Use is available from the "Office of the
Government Chief Information Officer" Web site (http://www.
ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.h
tm).
EMX (0.9c)
Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera
uses modified versions of the sprintf and sscanf methods from
this C library.* The emx libraries are not distributed under the
GPL. Linking an * application with the emx libraries does not
cause the executable * to be covered by the GNU General
Public License. You are allowed * to change and copy the emx
library sources if you keep the copyright * message intact. If
you improve the emx libraries, please send your *
enhancements to the emx author (you should copyright your *
enhancements similar to the existing emx libraries).
freetype (2.4.8)
Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font engine that
is designed to be small, efficient, highly customizable and
portable, while capable of producing high-quality output
(glyph images).The original download site for this software is :
http://www.freetype.org/freetype2/index.htmlFreetype
License
HKSCS (2008)
Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special
Administrative Region HKSCS mappingsThe original download
site for this software is : http://www.ogcio.gov.hkBefore
downloading the Software or Document provided on this Web
page, you should read the following terms (Terms of Use). By
downloading the Software and Document, you are deemed to
agree to these terms.1. The Government of the Hong Kong
Special Administrative Region (HKSARG) has the right to
amend or vary the terms under this Terms of Use from time to
time at its sole discretion.2. By using the Software and
Document, you irrevocably agree that the HKSARG may from
time to time vary this Terms of Use without further notice to
you and you also irrevocably agree to be bound by the most
updated version of the Terms of Use.3. You have the sole
responsibility of obtaining the most updated version of the
Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site (ht
tp://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/ter
ms/terms.htm).4. By accepting this Terms of Use, HKSARG
shall grant you a non-exclusive license to use the Software and
Document for any purpose, subject to clause 5 below.5. You
are not allowed to make copies of the Software and Document
except it is incidental to and necessary for the normal use of
IANA (Dec 30 2013)
Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character
encoding tag names and numbers.The original download site
for this software is : https://www.iana.org
88
agree to the institution of patent litigation against anyentity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
allegingthat this implementation of VP8 or any code
incorporated within thisimplementation of VP8 constitutes
direct or contributory patentinfringement, or inducement of
patent infringement, then any patentrights granted to you
under this License for this implementation of VP8shall
terminate as of the date such litigation is filed.
ICU (3)
Opera uses ICU : International Components for Unicode:
Mapping table for GB18030The original download site for this
software is : http://site.icu-project.org/http://source.icuproject.org/repos/icu/icu/trunk/license.html
MozTW (1.0)
Zlib (1.2.3)
Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003 mapping
tables.The original download site for this software is :
https://moztw.orgThis piece of software is made available
under the terms and conditions of CCPL
Opera uses zlib as compression libraryThe original download
site for this software is : http://zlib.netCopyright (C)
1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is
provided 'as-is', without any express or implied warranty. In
no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software. Permission is granted to
anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of
this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software
in a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required. 2.
Altered source versions must be plainly marked as such, and
must not be misrepresented as being the original software. 3.
This notice may not be removed or altered from any source
distribution. Jean-loup Gailly jloup@gzip.org Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
NPAPI (0.27)
Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h,
npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part
of the Netscape 4 Plugin SDK.The original download site for
this software is : wiki.mozilla.orgThis piece of software is
made available under the terms and conditions of mozilla
public licencse (MPL) as described below.
openssl (1.0.0g)
Opera uses OpenSSL, developed by the OpenSSL project and
based on SSLeay.The original download site for this software is
: www.openssl.orgOpenSSL license
Unicode (4.0)
TPVision is grateful to the groups and individuals above for
their contributions.
Opera uses Unicode : Data from the Unicode character
database.The original download site for this software is :
www.unicode.orghttp://www.unicode.org/copyright.html
_________________________________
Webp (0.2.0)
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in
the WebP format. Products may use it to decode WebP
images. The turbo servers will eventually re-decode images to
WebP.The original download site for this software is :
https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1 https://c
hromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP
Rights Grant (Patents)"This implementation" means the
copyrightable works distributed byGoogle as part of the
WebM Project.Google hereby grants to you a perpetual,
worldwide, non-exclusive,no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section)patent license to make, have
made, use, offer to sell, sell, import,transfer, and otherwise
run, modify and propagate the contents of
thisimplementation of VP8, where such license applies only to
those patentclaims, both currently owned by Google and
acquired in the future,licensable by Google that are
necessarily infringed by thisimplementation of VP8. This grant
does not include claims that would beinfringed only as a
consequence of further modification of thisimplementation. If
you or your agent or exclusive licensee institute ororder or
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free
for all its users. This General Public License applies to most of
the Free Software Foundation's software and to any other
program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to your
89
programs, too.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)
When we speak of free software, we are referring to freedom,
not price. Our General Public Licenses are designed to make
sure that you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can
change the software or use pieces of it in new free programs;
and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software,
or if you modify it.
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
For example, if you distribute copies of such a program,
whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the
rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them
these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the software.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather, the
intent is to exercise the right to control the distribution of
derivative or collective works based on the Program.
Also, for each author's protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty
for this free software. If the software is modified by someone
else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced
by others will not reflect on the original authors' reputations.
In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a
free program will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this, we have
made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.
c) Accompany it with the information you received as to the
offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution and
only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the
work for making modifications to it. For an executable work,
complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.
b) You must cause any work that you distribute or publish,
that in whole or in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.
90
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code, even though
third parties are not compelled to copy the source along with
the object code.
This license, the Lesser General Public License, applies to some
specially designated software packages--typically libraries--of
the Free Software Foundation and other authors who decide
to use it. You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary General
Public License is the better strategy to use in any particular
case, based on the explanations below.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
When we speak of free software, we are referring to freedom
of use, not price. Our General Public Licenses are designed to
make sure that you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do these
things.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute
software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid distributors to deny you these rights or to ask you to
surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or
if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights
that we gave you. You must make sure that they, too, receive
or can get the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library after
making changes to the library and recompiling it. And you
must show them these terms so they know their rights.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and "any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation.
If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
We protect your rights with a two-step method: (1) we
copyright the library, and (2) we offer you this license, which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify
the library.
NO WARRANTY
To protect each distributor, we want to make it very clear that
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients
should know that what they have is not the original version, so
that the original author's reputation will not be affected by
problems that might be introduced by others.
________________________________
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Finally, software patents pose a constant threat to the
existence of any free program. We wish to make sure that a
company cannot effectively restrict the users of a free
program by obtaining a restrictive license from a patent
holder. Therefore, we insist that any patent license obtained
for a version of the library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license.
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Most GNU software, including some libraries, is covered by
the ordinary GNU General Public License. This license, the
GNU Lesser General Public License, applies to certain
designated libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for certain libraries
in order to permit linking those libraries into non-free
programs.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also
counts as the successor of the GNU Library Public License,
version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public Licenses are intended to guarantee your freedom to
share and change free software--to make sure the software is
free for all its users.
When a program is linked with a library, whether statically or
using a shared library, the combination of the two is legally
speaking a combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore permits such
91
linking only if the entire combination fits its criteria of
freedom. The Lesser General Public License permits more lax
criteria for linking other code with the library.
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running a program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its contents
constitute a work based on the Library (independent of the
use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the program that
uses the Library does.
We call this license the "Lesser" General Public License
because it does Less to protect the user's freedom than the
ordinary General Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage over competing nonfree programs. These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries. However,
the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
For example, on rare occasions, there may be a special need
to encourage the widest possible use of a certain library, so
that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library. A more frequent
case is that a free library does the same job as widely used
non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting
the free library to free software only, so we use the Lesser
General Public License.
?a) The modified work must itself be a software library.
?b) You must cause the files modified to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.
?c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
?d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that
uses the facility, other than as an argument passed when the
facility is invoked, then you must make a good faith effort to
ensure that, in the event an application does not supply such
function or table, the facility still operates, and performs
whatever part of its purpose remains meaningful.
In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to use a
large body of free software. For example, permission to use
the GNU C Library in non-free programs enables many more
people to use the whole GNU operating system, as well as its
variant, the GNU/Linux operating system.
(For example, a function in a library to compute square roots
has a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function
must be optional: if the application does not supply it, the
square root function must still compute square roots.)
Although the Lesser General Public License is Less protective
of the users' freedom, it does ensure that the user of a
program that is linked with the Library has the freedom and
the wherewithal to run that program using a modified version
of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference
between a "work based on the library" and a "work that uses
the library". The former contains code derived from the
library, whereas the latter must be combined with the library
in order to run.
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the
Library, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the Library, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
A "library" means a collection of software functions and/or
data prepared so as to be conveniently linked with application
programs (which use some of those functions and data) to
form executables.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather, the
intent is to exercise the right to control the distribution of
derivative or collective works based on the Library.
The "Library", below, refers to any such software library or
work which has been distributed under these terms. A "work
based on the Library" means either the Library or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated straightforwardly into
another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification".)
In addition, mere aggregation of another work not based on
the Library with the Library (or with a work based on the
Library) on a volume of a storage or distribution medium does
not bring the other work under the scope of this License.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies
to all subsequent copies and derivative works made from that
copy.
"Source code" for a work means the preferred form of the
work for making modifications to it. For a library, complete
source code means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the
library.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
92
If distribution of object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent access
to copy the source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.
?c) Accompany the work with a written offer, valid for at least
three years, to give the same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
?d) If distribution of the work is made by offering access to
copy from a designated place, offer equivalent access to copy
the above specified materials from the same place.
However, linking a "work that uses the Library" with the
Library creates an executable that is a derivative of the Library
(because it contains portions of the Library), rather than a
"work that uses the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for distribution
of such executables.
?e) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses
the Library" must include any data and utility programs
needed for reproducing the executable from it. However, as a
special exception, the materials to be distributed need not
include anything that is normally distributed (in either source
or binary form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the
executable.
When a "work that uses the Library" uses material from a
header file that is part of the Library, the object code for the
work may be a derivative work of the Library even though the
source code is not. Whether this is true is especially significant
if the work can be linked without the Library, or if the work is
itself a library. The threshold for this to be true is not precisely
defined by law.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library together in an
executable that you distribute.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small
inline functions (ten lines or less in length), then the use of the
object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a
derivative work. (Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section 6.)
?a) Accompany the combined library with a copy of the same
work based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of
Section 6. Any executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly with the
Library itself.
?b) Give prominent notice with the combined library of the
fact that part of it is a work based on the Library, and
explaining where to find the accompanying uncombined form
of the same work.
You must give prominent notice with each copy of the work
that the Library is used in it and that the Library and its use are
covered by this License. You must supply a copy of this
License. If the work during execution displays copyright
notices, you must include the copyright notice for the Library
among them, as well as a reference directing the user to the
copy of this License. Also, you must do one of these things:
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply, and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute
software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
?a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including
whatever changes were used in the work (which must be
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is
an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code
and/or source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable containing
the modified Library. (It is understood that the user who
changes the contents of definitions files in the Library will not
necessarily be able to recompile the application to use the
modified definitions.)
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
?b) Use a suitable shared library mechanism for linking with
the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run
time a copy of the library already present on the user's
computer system, rather than copying library functions into
the executable, and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the version that
the work was made with.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Library specifies a version number of this License which
applies to it and "any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation.
If the Library does not specify a license version number, you
may choose any version ever published by the Free Software
93
Foundation.
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF
NO WARRANTY
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT.
_______________________________
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY
BSD LICENSE
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT,
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
_____________________________
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND
DISTRIBUTION
1. Definitions.
______________________________
"License" shall mean the terms and conditions for use,
reproduction,
MIT LICENSE
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this
document.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining
a copy of this software and associated documentation files
(the
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity
authorized by
"Software"), to deal in the Software without restriction,
including
the copyright owner that is granting the License.
without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish,
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and
all
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
other entities that control, are controlled by, or are under
common
permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to
control with that entity. For the purposes of this definition,
the following conditions:
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause
the
The above copyright notice and this permission notice shall be
included
direction or management of such entity, whether by
contract or
in all copies or substantial portions of the Software.
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more
of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such
entity.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND,
94
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
the copyright owner. For the purposes of this definition,
"submitted"
exercising permissions granted by this License.
means any form of electronic, verbal, or written
communication sent
"Source" form shall mean the preferred form for making
modifications,
to the Licensor or its representatives, including but not
limited to
including but not limited to software source code,
documentation
communication on electronic mailing lists, source code
control systems,
source, and configuration files.
and issue tracking systems that are managed by, or on
behalf of, the
"Object" form shall mean any form resulting from
mechanical
Licensor for the purpose of discussing and improving the
Work, but
transformation or translation of a Source form, including
but
excluding communication that is conspicuously marked or
otherwise
not limited to compiled object code, generated
documentation,
designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in
Source or
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or
Legal Entity
Object form, made available under the License, as
indicated by a
on behalf of whom a Contribution has been received by
Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and
conditions of
"Derivative Works" shall mean any work, whether in
Source or Object
this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual,
form, that is based on (or derived from) the Work and for
which the
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free,
irrevocable
editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works
of,
represent, as a whole, an original work of authorship. For
the purposes
publicly display, publicly perform, sublicense, and
distribute the
of this License, Derivative Works shall not include works
that remain
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
separable from, or merely link (or bind by name) to the
interfaces of,
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and
conditions of
the Work and Derivative Works thereof.
this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual,
"Contribution" shall mean any work of authorship,
including
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free,
irrevocable
the original version of the Work and any modifications or
additions
(except as stated in this section) patent license to make,
have made,
to that Work or Derivative Works thereof, that is
intentionally
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the
Work,
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the
copyright owner
where such license applies only to those patent claims
95
licensable
pertain to any part of the Derivative Works, in at least
one
by such Contributor that are necessarily infringed by their
of the following places: within a NOTICE text file
distributed
Contribution(s) alone or by combination of their
Contribution(s)
as part of the Derivative Works; within the Source form
with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You
or
documentation, if provided along with the Derivative
Works; or,
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work
within a display generated by the Derivative Works, if
and
or a Contribution incorporated within the Work constitutes
direct
wherever such third-party notices normally appear. The
contents
or contributory patent infringement, then any patent
licenses
of the NOTICE file are for informational purposes only
and
granted to You under this License for that Work shall
terminate
do not modify the License. You may add Your own
attribution
as of the date such litigation is filed.
notices within Derivative Works that You distribute,
alongside
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies
of the
or as an addendum to the NOTICE text from the Work,
provided
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or
without
that such additional attribution notices cannot be
construed
modifications, and in Source or Object form, provided that
You
as modifying the License.
meet the following conditions:
You may add Your own copyright statement to Your
modifications and
(a) You must give any other recipients of the Work or
may provide additional or different license terms and
conditions
Derivative Works a copy of this License; and
for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or
(b) You must cause any modified files to carry prominent
notices
for any such Derivative Works as a whole, provided Your
use,
stating that You changed the files; and
reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative
Works
the conditions stated in this License.
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state
otherwise,
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
any Contribution intentionally submitted for inclusion in
the Work
the Derivative Works; and
by You to the Licensor shall be under the terms and
conditions of
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
this License, without any additional terms or conditions.
distribution, then any Derivative Works that You
distribute must
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede
or modify
include a readable copy of the attribution notices
contained
the terms of any separate license agreement you may have
executed
within such NOTICE file, excluding those notices that do
with Licensor regarding such Contributions.
not
96
6. Trademarks. This License does not grant permission to use
the trade
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While
redistributing
names, trademarks, service marks, or product names of
the Licensor,
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to
offer,
except as required for reasonable and customary use in
describing the
and charge a fee for, acceptance of support, warranty,
indemnity,
origin of the Work and reproducing the content of the
NOTICE file.
or other liability obligations and/or rights consistent with
this
License. However, in accepting such obligations, You may
act only
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law
or
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on
behalf
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
of any other Contributor, and only if You agree to
indemnify,
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or
defend, and hold each Contributor harmless for any
liability
implied, including, without limitation, any warranties or
conditions
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by
reason
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A
of your accepting any such warranty or additional liability.
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for
determining the
END OF TERMS AND CONDITIONS
appropriateness of using or redistributing the Work and
assume any
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
risks associated with Your exercise of permissions under
this License.
To apply the Apache License to your work, attach the
following
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal
theory,
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
replaced with your own identifying information. (Don't
include
whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise,
the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate
unless required by applicable law (such as deliberate and
grossly
comment syntax for the file format. We also recommend
that a
negligent acts) or agreed to in writing, shall any
Contributor be
file or class name and description of purpose be included
on the
liable to You for damages, including any direct, indirect,
special,
same "printed page" as the copyright notice for easier
incidental, or consequential damages of any character
arising as a
identification within third-party archives.
result of this License or out of the use or inability to use
the
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill,
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the
"License");
work stoppage, computer failure or malfunction, or any
and all
you may not use this file except in compliance with the
License.
other commercial damages or losses), even if such
Contributor
You may obtain a copy of the License at
has been advised of the possibility of such damages.
97
distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-1.0.6
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
with the following individuals added to the list of Contributing
Authors
Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software
Simon-Pierre Cadieux
distributed under the License is distributed on an "AS IS"
BASIS,
Eric S. Raymond
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or implied.
Gilles Vollant
See the License for the specific language governing
permissions and
and with the following additions to the disclaimer:
limitations under the License.
There is no warranty against interference with your
enjoyment of the
library or against infringement. There is no warranty that
our
_____________________________
efforts or the library will fulfill any of your particular
purposes
or needs. This library is provided with all faults, and the
entire
This copy of the libpng notices is provided for your
convenience. In case of
risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort
is with
any discrepancy between this copy and the notices in the file
png.h that is
the user.
included in the libpng distribution, the latter shall prevail.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20,
2000, are
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
If you modify libpng you may insert additional notices
immediately following
distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.96,
this sentence.
with the following individuals added to the list of Contributing
Authors:
This code is released under the libpng license.
Tom Lane
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February
25, 2010, are
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and
are
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are
distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-1.2.5
Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
with the following individual added to the list of Contributing
Authors
Distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.88,
with the following individuals added to the list of Contributing
Authors:
Cosmin Truta
John Bowler
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3,
2002, are
Kevin Bracey
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are
Sam Bushell
98
Magnus Holmgren
fee, and encourage the use of this source code as a
component to
Greg Roelofs
supporting the PNG file format in commercial products. If you
use this
Tom Tanner
source code in a product, acknowledgment is not required but
would be
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, "Contributing
Authors"
A "png_get_copyright" function is available, for convenient
use in "about"
is defined as the following set of individuals:
boxes and the like:
Andreas Dilger
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in
the
Paul Schmidt
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and
"pngnow.png.jpg" (98x31).
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The
Contributing Authors
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified
Open Source is a
and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied,
certification mark of the Open Source Initiative.
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of
Glenn Randers-Pehrson
fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group
42, Inc.
glennrp at users.sourceforge.net
February 25, 2010
assume no liability for direct, indirect, incidental, special,
exemplary,
or consequential damages, which may result from the use of
the PNG
_____________________________
Reference Library, even if advised of the possibility of such
damage.
This software is based in part on the work of the FreeType
Team.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and
distribute this
----------------------
source code, or portions hereof, for any purpose, without fee,
subject
The FreeType Project LICENSE
----------------------------
to the following restrictions:
2006-Jan-27
be misrepresented as being the original source.
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
source or altered source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically
permit, without
99
Introduction
and
============
assume no liability related to The FreeType Project.
The FreeType Project is distributed in several archive
packages;
Finally, many people asked us for a preferred form for a
some of them may contain, in addition to the FreeType font
engine,
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We
thus
various tools and contributions which rely on, or relate to,
the
encourage you to use the following text:
FreeType Project.
"""
Portions of this software are copyright ?<year> The
FreeType
This license applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit license. The
license
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
affects thus the FreeType font engine, the test
programs,
Please replace <year> with the value from the FreeType
version you
documentation and makefiles, at the very least.
actually use.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage
inclusion
Legal Terms
and use of free software in commercial and freeware
products
===========
alike. As a consequence, its main points are that:
-------------o We don't promise that this software works. However, we
will be
Throughout this license, the terms `package', `FreeType
Project',
interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
and `FreeType archive' refer to the set of files originally
o You can use this software for whatever you want, in parts
distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm,
and
or
full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named
as alpha,
beta or final release.
o You may not pretend that you wrote this software. If you
use
it, or only parts of it, in a program, you must
acknowledge
`You' refers to the licensee, or person using the project,
where
somewhere in your documentation that you have used
the
`using' is a generic term including compiling the project's
source
FreeType code. (`credits')
code as well as linking it to form a `program' or
`executable'.
This program is referred to as `a program using the
FreeType
We specifically permit and encourage the inclusion of
this
engine'.
software, with or without modifications, in commercial
products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project
100
This license applies to all files distributed in the original
to
FreeType Project, including all source code, binaries and
the original files must be clearly indicated in
accompanying
documentation, unless otherwise stated in the file in its
documentation. The copyright notices of the
unaltered,
original, unmodified form as distributed in the original
archive.
original files must be preserved in all copies of source
If you are unsure whether or not a particular file is covered
by
files.
this license, you must contact us to verify this.
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer
that
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David
Turner,
states that the software is based in part of the work of the
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved
except as
FreeType Team, in the distribution documentation. We
also
specified below.
encourage you to put an URL to the FreeType web page in
your
documentation, though this isn't mandatory.
--------------
These conditions apply to any software derived from or
based on
THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY
the FreeType Project, not just the unmodified files. If you
use
KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO,
our work, you must acknowledge us. However, no fee need
be paid
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
to us.
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE
INABILITY TO
--------------
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
Neither the FreeType authors and contributors nor you
shall use
-----------------
the name of the other for commercial, advertising, or
promotional
purposes without specific prior written permission.
This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual
and
irrevocable right and license to use, execute, perform,
compile,
We suggest, but do not require, that you use one or more
of the
display, copy, create derivative works of, distribute and
following phrases to refer to this software in your
documentation
sublicense the FreeType Project (in both source and object
code
or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType
Engine',
forms) and derivative works thereof for any purpose; and
to
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
authorize others to exercise some or all of the rights
granted
As you have not signed this license, you are not required
to
herein, subject to the following conditions:
accept it. However, as the FreeType Project is
copyrighted
o Redistribution of source code must retain this license file
material, only this license, or another one contracted with
(`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes
101
the
making the
authors, grants you the right to use, distribute, and modify
it.
Covered Code available to a third party.
Therefore, by using, distributing, or modifying the
FreeType
1.1. "Contributor" means each entity that creates or
contributes to
Project, you indicate that you understand and accept all the
terms
the creation of Modifications.
of this license.
1.2. "Contributor Version" means the combination of the
Original
-----------
Code, prior Modifications used by a Contributor, and the
Modifications
There are two mailing lists related to FreeType:
made by that particular Contributor.
o freetype@nongnu.org
1.3. "Covered Code" means the Original Code or
Modifications or the
combination of the Original Code and Modifications, in
each case
Discusses general use and applications of FreeType, as well
as
including portions thereof.
future and wanted additions to the library and
distribution.
If you are looking for support, start in this list if you
1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a
mechanism generally
haven't found anything to help you in the documentation.
accepted in the software development community for the
electronic
o freetype-devel@nongnu.org
transfer of data.
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues,
1.5. "Executable" means Covered Code in any form other
than Source
specific licenses, porting, etc.
Code.
Our home page can be found at
1.6. "Initial Developer" means the individual or entity
identified
http://www.freetype.org
as the Initial Developer in the Source Code notice required
by Exhibit
A.
--- end of FTL.TXT ---
1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered
Code or
_____________________________
portions thereof with code not governed by the terms of
this License.
MOZILLA PUBLIC LICENSE
Version 1.1
1.8. "License" means this document.
--------------1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the
maximum
extent possible, whether at the time of the initial grant or
1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise
102
subsequently acquired, any and all of the rights conveyed
herein.
widely available
for no charge.
1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from
the
1.12. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity
exercising rights under, and complying with all of the terms
of, this
substance or structure of either the Original Code or any
previous
License or a future version of this License issued under
Section 6.1.
Modifications. When Covered Code is released as a series
of files, a
For legal entities, "You" includes any entity which controls,
Modification is:
is
A. Any addition to or deletion from the contents of a file
controlled by, or is under common control with You. For
purposes of
containing Original Code or previous Modifications.
this definition, "control" means (a) the power, direct or
indirect,
B. Any new file that contains any part of the Original
Code or
to cause the direction or management of such entity,
whether by
previous Modifications.
contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty
percent
1.10. "Original Code" means Source Code of computer
software code
(50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of
such
which is described in the Source Code notice required by
Exhibit A as
entity.
Original Code, and which, at the time of its release under
this
License is not already Covered Code governed by this
License.
2.1. The Initial Developer Grant.
The Initial Developer hereby grants You a world-wide,
royalty-free,
1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now
owned or
non-exclusive license, subject to third party intellectual
property
hereafter acquired, including without limitation, method,
process,
claims:
(a) under intellectual property rights (other than patent
and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.
or
trademark) Licensable by Initial Developer to use,
reproduce,
1.11. "Source Code" means the preferred form of the
Covered Code for
modify, display, perform, sublicense and distribute the
Original
making modifications to it, including all modules it contains,
plus
Code (or portions thereof) with or without
Modifications, and/or
any associated interface definition files, scripts used to
control
as part of a Larger Work; and
compilation and installation of an Executable, or source
code
(b) under Patents Claims infringed by the making, using
differential comparisons against either the Original Code or
another
or
selling of Original Code, to make, have made, use,
practice,
well known, available Covered Code of the Contributor's
choice. The
sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the
Source Code can be in a compressed or archival form,
provided the
Original Code (or portions thereof).
appropriate decompression or de-archiving software is
103
(c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are
effective on the date Initial Developer first distributes
(c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are
Original Code under the terms of this License.
effective on the date Contributor first makes Commercial
Use of
the Covered Code.
(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent
license is
granted: 1) for code that You delete from the Original
Code; 2)
(d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent
license is
separate from the Original Code; or 3) for infringements
caused
granted: 1) for any code that Contributor has deleted
from the
by: i) the modification of the Original Code or ii) the
Contributor Version; 2) separate from the Contributor
Version;
combination of the Original Code with other software or
devices.
3) for infringements caused by: i) third party
modifications of
Contributor Version or ii) the combination of
Modifications made
2.2. Contributor Grant.
Subject to third party intellectual property claims, each
Contributor
by that Contributor with other software (except as part
of the
hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive
license
Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent
Claims
infringed by Covered Code in the absence of
Modifications made by
(a) under intellectual property rights (other than patent
or
that Contributor.
trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce,
modify,
display, perform, sublicense and distribute the
Modifications
3.1. Application of License.
created by such Contributor (or portions thereof) either
on an
The Modifications which You create or to which You
contribute are
unmodified basis, with other Modifications, as Covered
governed by the terms of this License, including without
limitation
Code
and/or as part of a Larger Work; and
Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may
be
(b) under Patent Claims infringed by the making, using,
distributed only under the terms of this License or a future
version
selling of Modifications made by that Contributor either
of this License released under Section 6.1, and You must
include a
or
alone
copy of this License with every copy of the Source Code You
and/or in combination with its Contributor Version (or
portions
distribute. You may not offer or impose any terms on any
Source Code
of such combination), to make, use, sell, offer for sale,
have
version that alters or restricts the applicable version of this
made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications
made by that
License or the recipients' rights hereunder. However, You
may include
Contributor (or portions thereof); and 2) the
combination of
an additional document offering the additional rights
described in
Modifications made by that Contributor with its
Contributor
Section 3.5.
Version (or portions of such combination).
3.2. Availability of Source Code.
104
Any Modification which You create or to which You
contribute must be
distribution titled "LEGAL" which describes the claim and
the
made available in Source Code form under the terms of this
License
will
either on the same media as an Executable version or via an
accepted
know whom to contact. If Contributor obtains such
knowledge after
Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you
made an
the Modification is made available as described in
Section 3.2,
Executable version available; and if made available via
Electronic
Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all
copies
Distribution Mechanism, must remain available for at least
twelve (12)
Contributor makes available thereafter and shall take
other steps
months after the date it initially became available, or at
least six
(such as notifying appropriate mailing lists or
newsgroups)
(6) months after a subsequent version of that particular
Modification
reasonably calculated to inform those who received the
Covered
party making the claim in sufficient detail that a recipient
has been made available to such recipients. You are
responsible for
Code that new knowledge has been obtained.
ensuring that the Source Code version remains available
even if the
(b) Contributor APIs.
If Contributor's Modifications include an application
programming
Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third
party.
interface and Contributor has knowledge of patent
licenses which
3.3. Description of Modifications.
are reasonably necessary to implement that API,
Contributor must
You must cause all Covered Code to which You contribute
to contain a
also include this information in the LEGAL file.
file documenting the changes You made to create that
Covered Code and
(c) Representations.
the date of any change. You must include a prominent
statement that
Contributor represents that, except as disclosed
pursuant to
the Modification is derived, directly or indirectly, from
Original
Section 3.4(a) above, Contributor believes that
Contributor's
Code provided by the Initial Developer and including the
name of the
Modifications are Contributor's original creation(s)
and/or
Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any
notice in an
Contributor has sufficient rights to grant the rights
conveyed by
Executable version or related documentation in which You
describe the
this License.
origin or ownership of the Covered Code.
3.5. Required Notices.
You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the
Source
3.4. Intellectual Property Matters
(a) Third Party Claims.
Code. If it is not possible to put such notice in a particular
Source
If Contributor has knowledge that a license under a third
party's
Code file due to its structure, then You must include such
notice in a
intellectual property rights is required to exercise the
rights
location (such as a relevant directory) where a user would
be likely
granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2,
Contributor must include a text file with the Source Code
105
to look for such a notice. If You created one or more
Modification(s)
contain terms different from this License, provided that You
are in
You may add your name as a Contributor to the notice
described in
compliance with the terms of this License and that the
license for the
Exhibit A. You must also duplicate this License in any
documentation
Executable version does not attempt to limit or alter the
recipient's
for the Source Code where You describe recipients' rights
or ownership
rights in the Source Code version from the rights set forth
in this
rights relating to Covered Code. You may choose to offer,
and to
License. If You distribute the Executable version under a
different
charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability
license You must make it absolutely clear that any terms
which differ
obligations to one or more recipients of Covered Code.
However, You
from this License are offered by You alone, not by the Initial
may do so only on Your own behalf, and not on behalf of
the Initial
Developer or any Contributor. You hereby agree to
indemnify the
Developer or any Contributor. You must make it absolutely
clear than
Initial Developer and every Contributor for any liability
incurred by
any such warranty, support, indemnity or liability obligation
the Initial Developer or such Contributor as a result of any
such
is
offered by You alone, and You hereby agree to indemnify
the Initial
terms You offer.
Developer and every Contributor for any liability incurred
by the
3.7. Larger Works.
You may create a Larger Work by combining Covered Code
with other code
Initial Developer or such Contributor as a result of
warranty,
not governed by the terms of this License and distribute the
Larger
support, indemnity or liability terms You offer.
Work as a single product. In such a case, You must make
sure the
3.6. Distribution of Executable Versions.
You may distribute Covered Code in Executable form only if
the
requirements of this License are fulfilled for the Covered
Code.
requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that
Covered Code,
and if You include a notice stating that the Source Code
version of
If it is impossible for You to comply with any of the terms of
this
the Covered Code is available under the terms of this
License,
License with respect to some or all of the Covered Code
due to
including a description of how and where You have fulfilled
the
statute, judicial order, or regulation then You must: (a)
comply with
obligations of Section 3.2. The notice must be
conspicuously included
the terms of this License to the maximum extent possible;
and (b)
in any notice in an Executable version, related
documentation or
describe the limitations and the code they affect. Such
description
collateral in which You describe recipients' rights relating to
the
must be included in the LEGAL file described in Section 3.4
and must
Covered Code. You may distribute the Executable version of
Covered
be included with all distributions of the Source Code.
Except to the
Code or ownership rights under a license of Your choice,
which may
extent prohibited by statute or regulation, such description
must be
106
sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be
able to
Netscape Public License. (Filling in the name of the Initial
Developer, Original Code or Contributor in the notice
described in
understand it.
Exhibit A shall not of themselves be deemed to be
modifications of
this License.)
This License applies to code to which the Initial Developer
has
attached the notice in Exhibit A and to related Covered
Code.
COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN
"AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING,
6.1. New Versions.
WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED
CODE IS FREE OF
Netscape Communications Corporation ("Netscape") may
publish revised
DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR
PURPOSE OR NON-INFRINGING.
and/or new versions of the License from time to time. Each
version
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE
OF THE COVERED CODE
will be given a distinguishing version number.
IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE
DEFECTIVE IN ANY RESPECT,
6.2. Effect of New Versions.
Once Covered Code has been published under a particular
version of the
YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER
CONTRIBUTOR) ASSUME THE
License, You may always continue to use it under the terms
of that
COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION. THIS DISCLAIMER
version. You may also choose to use such Covered Code
under the terms
OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS
LICENSE. NO USE OF
of any subsequent version of the License published by
Netscape. No one
ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT
UNDER THIS DISCLAIMER.
other than Netscape has the right to modify the terms
applicable to
Covered Code created under this License.
8.1. This License and the rights granted hereunder will
terminate
6.3. Derivative Works.
automatically if You fail to comply with terms herein and
fail to cure
If You create or use a modified version of this License
(which you may
such breach within 30 days of becoming aware of the
breach. All
only do in order to apply it to code which is not already
Covered Code
sublicenses to the Covered Code which are properly
granted shall
governed by this License), You must (a) rename Your license
so that
survive any termination of this License. Provisions which, by
their
the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape",
nature, must remain in effect beyond the termination of
this License
"MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not
appear in your
shall survive.
license (except to note that your license differs from this
License)
and (b) otherwise make it clear that Your version of the
license
8.2. If You initiate litigation by asserting a patent
infringement
contains terms which differ from the Mozilla Public License
and
claim (excluding declatory judgment actions) against Initial
Developer
107
or a Contributor (the Initial Developer or Contributor
against whom
by license or settlement) prior to the initiation of patent
infringement litigation, then the reasonable value of the
licenses
You file such action is referred to as "Participant") alleging
that:
granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall
be taken
(a) such Participant's Contributor Version directly or
indirectly
into account in determining the amount or value of any
payment or
infringes any patent, then any and all rights granted by such
license.
Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this
License
8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2
above,
shall, upon 60 days notice from Participant terminate
prospectively,
all end user license agreements (excluding distributors and
resellers)
unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i)
agree in writing to pay Participant a mutually agreeable
reasonable
which have been validly granted by You or any distributor
hereunder
royalty for Your past and future use of Modifications made
by such
prior to termination shall survive termination.
Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with
respect to
UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL
THEORY, WHETHER TORT
the Contributor Version against such Participant. If within
60 days
(INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE,
SHALL YOU, THE INITIAL
of notice, a reasonable royalty and payment arrangement
are not
DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY
DISTRIBUTOR OF COVERED CODE,
mutually agreed upon in writing by the parties or the
litigation claim
OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO
ANY PERSON FOR
is not withdrawn, the rights granted by Participant to You
under
ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OF ANY
Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the
expiration of
CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES
FOR LOSS OF GOODWILL,
the 60 day notice period specified above.
WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION,
OR ANY AND ALL OTHER
(b) any software, hardware, or device, other than such
Participant's
COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY
SHALL HAVE BEEN
Contributor Version, directly or indirectly infringes any
patent, then
INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS
LIMITATION OF
any rights granted to You by such Participant under
Sections 2.1(b)
LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR
PERSONAL INJURY
and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first
made, used,
RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE
EXTENT APPLICABLE LAW
sold, distributed, or had made, Modifications made by that
Participant.
PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO
NOT ALLOW THE
EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
8.3. If You assert a patent infringement claim against
Participant
THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO
YOU.
alleging that such Participant's Contributor Version directly
or
indirectly infringes any patent where such claim is resolved
(such as
108
The Covered Code is a "commercial item," as that term is
defined in
As between Initial Developer and the Contributors, each
party is
48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial
computer
responsible for claims and damages arising, directly or
indirectly,
software" and "commercial computer software
documentation," as such
out of its utilization of rights under this License and You
agree to
terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent
with 48
work with Initial Developer and Contributors to distribute
such
C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4
(June 1995),
responsibility on an equitable basis. Nothing herein is
intended or
all U.S. Government End Users acquire Covered Code with
only those
shall be deemed to constitute any admission of liability.
rights set forth herein.
Initial Developer may designate portions of the Covered
Code as
This License represents the complete agreement
concerning subject
matter hereof. If any provision of this License is held to be
"Multiple-Licensed". "Multiple-Licensed" means that the
Initial
unenforceable, such provision shall be reformed only to the
extent
Developer permits you to utilize portions of the Covered
Code under
necessary to make it enforceable. This License shall be
governed by
Your choice of the NPL or the alternative licenses, if any,
specified
California law provisions (except to the extent applicable
law, if
by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.
any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law
provisions.
EXHIBIT A -Mozilla Public License.
With respect to disputes in which at least one party is a
citizen of,
``The contents of this file are subject to the Mozilla Public
License
or an entity chartered or registered to do business in the
United
Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except
in
States of America, any litigation relating to this License shall
compliance with the License. You may obtain a copy of the
License at
be
subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the
Northern
http://www.mozilla.org/MPL/
District of California, with venue lying in Santa Clara County,
California, with the losing party responsible for costs,
including
Software distributed under the License is distributed on an
"AS IS"
without limitation, court costs and reasonable attorneys'
fees and
basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or
implied. See the
License for the specific language governing rights and
limitations
expenses. The application of the United Nations Convention
on
under the License.
Contracts for the International Sale of Goods is expressly
excluded.
Any law or regulation which provides that the language of a
contract
The Original Code is
______________________________________.
shall be construed against the drafter shall not apply to this
License.
The Initial Developer of the Original Code is
________________________.
109
Portions created by ______________________ are
Copyright (C) ______
2 - Изберете Актуализиране на софтуера > Съобщения.
3 - Ако има съобщение, можете да го прочетете или да
изберете едно от наличните съобщения.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно, ако е необходимо,
за да затворите менюто.
_______________________. All Rights Reserved.
Contributor(s):
______________________________________.
Alternatively, the contents of this file may be used under
the terms
of the _____ license (the "[___] License"), in which case
the
provisions of [______] License are applicable instead of
those
above. If you wish to allow use of your version of this file
only
under the terms of the [____] License and not to allow
others to use
your version of this file under the MPL, indicate your
decision by
deleting the provisions above and replace them with the
notice and
other provisions required by the [___] License. If you do
not delete
the provisions above, a recipient may use your version of
this file
under either the MPL or the [___] License."
[NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the
text of
the notices in the Source Code files of the Original Code.
You should
use the text of this Exhibit A rather than the text found in
the
Original Code Source Code for Your Modifications.]
22.5
Съобщения
Можете да получавате съобщение за наличен нов софтуер
на телевизора за изтегляне или други свързани със
софтуер проблеми.
За да прочетете тези съобщения…
1 - Натиснете , изберете Всички настройки и
натиснете OK.
110
23
Край на експлоатационния срок
Спецификации
Изхвърляне на стария продукт и батериите
Продуктът е разработен и произведен от
висококачествени материали и компоненти, които могат
да бъдат рециклирани и използвани повторно.
23.1
Параметри на околната среда
Технически данни
32PFS6402
• Клас на енергийна ефективност: A
• Размер на видимия екран: 80 cm / 32 инча
• Потребление на енергия при включен режим (W): 34 W
• Годишно потребление на енергия (kWh) *: 50 kWh
• Потребление на енергия в режим на готовност
(W) **: 0,30 W
• Резолюция на дисплея (пиксели): 1920 x 1080p
Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци означава,
че продуктът отговаря на европейската директива
2012/19/EU.
43PUS64x2
• Клас на енергийна ефективност: A
• Размер на видимия екран: 108 cm / 43 инча
• Потребление на енергия при включен режим (W): 67 W
• Годишно потребление на енергия (kWh) *: 98 kWh
• Потребление на енергия в режим на готовност
(W) **: 0,30 W
• Резолюция на дисплея (пиксели): 3840 x 2160p
Осведомете се относно местната система за разделно
събиране на отпадъците от електрически и електронни
продукти.
Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте
старите си продукти с обикновените битови отпадъци.
Правилното изхвърляне на старите продукти помага за
избягване на евентуални неблагоприятни последствия за
околната среда и човешкото здраве.
49PUS64x2
• Клас на енергийна ефективност: A
• Размер на видимия екран: 123 cm / 49 инча
• Потребление на енергия при включен режим (W): 87 W
• Годишно потребление на енергия (kWh) *: 127 kWh
• Потребление на енергия в режим на готовност
(W) **: 0,30 W
• Резолюция на дисплея (пиксели): 3840 x 2160p
Продуктът съдържа батерии, за които е в сила
европейската директива 2006/66/EC. Тези батерии не
могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови
отпадъци.
55PUS64x2
• Клас на енергийна ефективност: A
• Размер на видимия екран: 139 cm / 55 инча
• Потребление на енергия при включен режим (W): 91 W
• Годишно потребление на енергия (kWh) *: 133 kWh
• Потребление на енергия в режим на готовност
(W) **: 0,30 W
• Резолюция на дисплея (пиксели): 3840 x 2160p
Осведомете се относно местната система за разделно
събиране на батерии, тъй като правилният начин на
изхвърляне ще помогне за избягване на неблагоприятни
последствия за околната среда и човешкото здраве.
* Потребление на енергия kWh на година, на базата на
потреблението на мощност на телевизор, който работи 4
часа на ден в продължение на 365 дни. Действителното
потребление на енергия зависи от начина на използване
на телевизора.
23.2
Захранване
Спецификациите на продукта може да се променят без
предупреждение. За повече данни за спецификациите на
този продукт посетете www.philips.com/support
** Когато телевизорът е изключен с дистанционното
управление и няма активна функция.
Захранване
• Мрежово захранване: AC 220–240 V +/-10%
• Околна температура : 5°C до 35°C
• Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим,
изключване на образа (за радио), автоматичен таймер за
изключване, меню "Еко настройки".
За информация относно потребление на енергия, вижте
глава Технически данни.
111
Номиналната мощност, посочена на табелката на
продукта, е консумираната мощност при използване на
продукта в обикновени домашни условия (IEC 62087,
издание 2). Максималната мощност, посочена в скоби, е за
електротехническа безопасност (IEC 60065, издание 7.2).
7.2).
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
23.3
23.6
Операционна система
Размери и тегло
Операционна система Android:
32PFS6402
• без ТВ стойка:
Ширина 726,5 mm – височина 438,7 mm – дълбочина 76,8
mm – тегло ± 5,63 kg
• със ТВ стойка:
Ширина 726,5 mm – височина 483,3 mm – дълбочина 168,7
mm – тегло ± 5,89 kg
Android Marshmallow 6.0
23.4
Приемане
43PUS64x2
• без ТВ стойка:
Ширина 968,2 mm – височина 575,7 mm – дълбочина 76,8
mm – тегло ± 9,38 kg
• със ТВ стойка:
Ширина 968,2 mm – височина 623,3 mm – дълбочина 204,2
mm – тегло ± 9,69 kg
• Вход за антена: 75 ohm коаксиален (IEC75)
• Честотни диапазони на тунера: Hyperband, S-Channel,
UHF, VHF
• DVB : DVB-T2 (поддръжка HEVC), DVB-C (кабел) QAM
• Възпроизвеждане на аналогово видео: SECAM, PAL
• Възпроизвеждане на цифрово видео: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Възпроизвеждане на цифров звук (ISO/IEC 13818-3)
• Вход за сателитен сигнал: 75 ohm F-тип
• Диапазон на входните честоти: 950 до 2150 MHz
• Входящо ниво на сигнала: 25 до 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, символна скорост 2 до 45 милиона
символа, SCPC и MCPC
• LNB : DiSEqC 1.0, поддръжка 1 до 4 LNB конвертора,
поляритет 14/18 V, честотна лента 22 kHz, режим по-силен
звук, LNB ток макс. 300 mA
49PUS64x2
• без ТВ стойка:
Ширина 1099,2 mm – височина 645,3 mm – дълбочина 78,6
mm – тегло ± 11,01 kg
• със ТВ стойка:
Ширина 1099,2 mm – Височина 699,7 mm – Дълбочина
213,2 mm – Тегло ± 11,31 kg
55PUS64x2
• без ТВ стойка:
Ширина 1239,2 mm – височина 724,7 mm – дълбочина 84,8
mm – тегло ± 16 kg
• със ТВ стойка:
Ширина 1239,2 mm – височина 779,5 mm – дълбочина
231,7 mm – тегло ± 16,3 kg
23.5
Входна разделителна
способност на дисплея
23.7
Видеоформати
Възможности за свързване
Разделителна способност – честота на обновяване
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Отстрани на телевизора
• HDMI 3 вход – ARC
• HDMI 4 вход – MHL – ARC
• USB 2 – USB 2.0
• USB 3 – USB 3.0 (син)
• 1x Слот за общ интерфейс CI+/CAM
• Слушалки – стерео минижак 3,5 мм
Гръб на телевизора
• Аудио вход (DVI към HDMI) – стерео минижак 3,5 мм
• SCART: Аудио L/R, вход CVBS, RGB
• YPbPr : Y Pb Pr, Аудио L/R
Компютърни формати
Разделителни способности (сред други)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
Дъно на телевизора
• HDMI 1 вход – HDCP 2.2
112
• HDMI 2 вход – HDCP 2.2
• USB 1 – USB 2.0
• Аудио изход – Оптичен Toslink
• Мрежова LAN – RJ45
• Антена (75 ohm)
• Сателитен тунер
(iOS и Android) на мобилни устройства.
Работните показатели може да са различни, в зависимост
от възможностите на мобилното устройство и използвания
софтуер.
23.8
Звук
• wOOx
• HD Stereo
• Изходна мощност (RMS): 20 W
• Dolby Digital Plus®
• DTS Premium Sound™
23.9
Мултимедийна
Връзки
• USB 2.0/USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (вграден)
• BT2.1 с EDR & BT4.0 с BLE
Поддържани USB файлови системи
• FAT 16, FAT 32, NTFS
ESD
• Контейнери: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A),
Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Видео кодеци: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4
Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
• Аудио кодеци: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer
I/II/III (включва MP3), WMA (v2 до v9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Субтитри:
– Формати: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD
(TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Кодиране на символите: UTF-8, Central Europe и Eastern
Europe (Windows-1250), Cyrillic (Windows-1251), Greek
(Windows-1253), Turkish (Windows-1254), Western Europe
(Windows-1252)
• Фото кодеци: JPEG, PNG, BMP
• Ограничения:
– Поддържаната максимална обща побитова скорост за
мултимедиен файл е 30 Mbps.
– Поддържаната максимална видео побитова скорост за
мултимедиен файл е 20 Mbps.
– MPEG-4 AVC (H.264) се поддържа до High Profile @ L5.1.
– H.265 (HEVC) се поддържа до Main / Main 10 Profile до
ниво 5.1
– VC-1 се поддържа до Advanced Profile @ L3.
Поддържан софтуер за мултимедиен сървър (DMS)
• Можете да използвате само сертифициран за DLNA V1.5
софтуер за мултимедиен сървър (клас DMS).
• Можете да използвате приложението Philips TV Remote
113
24
Включване и дистанционно управление
Помощ и поддръжка
Телевизорът не се включва
• Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте
една минута и го включете отново.
• Уверете се, че захранващият кабел е свързан добре.
24.1
Регистрирайте телевизора си
Пращене при стартиране или изключване
Регистрирайте телевизора си, за да ползвате най-различни
предимства, включително пълна поддръжка (включително
изтегляне на файлове), привилегирован достъп до
информация за нови продукти, ексклузивни оферти и
отстъпки, шанс за печалби и дори участие в специални
анкети за нови продукти.
Когато включвате, изключвате телевизора или
преминавате към режим на готовност, чувате пращене от
корпуса на телевизора. Пращенето се дължи на
нормалното разширяване и свиване на телевизора, когато
той се нагрява или охлажда. Това не се отразява на
работните му показатели.
Отидете на адрес www.philips.com/welcome
Телевизорът не реагира на дистанционното управление
Телевизорът има нужда от известно време за стартиране.
По това време той не реагира на дистанционното
управление или контролите за телевизора. Това е
нормално.
Ако телевизорът продължи да не реагира на
дистанционното управление, можете да проверите дали
дистанционното управление работи с помощта на
фотоапарат на мобилно устройство. Включете телефона в
режим "фотоапарат" и насочете дистанционното
управление към обектива на фотоапарата. Ако натиснете
който и да било клавиш на дистанционното управление и
забележите, че инфрачервеният LED индикатор мига, чрез
фотоапарата, дистанционното управление работи. Трябва
да се провери телевизорът.
Ако забележите мигането, дистанционното управление
може да е счупено или батериите му да са се разредили.
Този метод за проверка не е възможен за дистанционни
управления, които са сдвоени безжично с телевизора.
24.2
Използване на Помощ
Този телевизор предоставя екранна помощ  .
Отваряне на "Помощ"
1 - Натиснете  HOME.
2 - Изберете настройки > Помощ > Ръководство за
потребителя.
За да четете информацията от Помощ като книга,
изберете Ръководство. За търсене на ключова дума
изберете Ключова дума.
Можете също да отворите  Помощ в меню Начало или в
менюто на телевизора.
Преди да изпълните инструкциите от "Помощ", затворете
"Помощ".
Телевизорът се превключва обратно на режим на
При някои действия – например Телетекст – цветните
бутони имат конкретни функции и не могат да отворят
"Помощ".
готовност, след като покаже началния екран на Philips
Когато телевизорът бъде изключен от захранването и
включен отново в режим на готовност, началният екран се
показва и след това телевизорът се връща към режим на
готовност. Това е нормално. За да превключите отново
телевизора от режим на готовност, натиснете  от
дистанционното управление или телевизора.
"Помощ" за телевизора на вашия таблет, смартфон или
компютър
За да изпълнявате продължителни последователности от
инструкции по-лесно можете да изтеглите помощната
информация за телевизора във формат PDF, за да я четете
на смартфона, таблета или компютъра си. Алтернативно
можете да разпечатате съответната страница от "Помощ"
от компютъра си.
За да изтеглите Помощ (ръководството за потребителя),
отидете на адрес www.philips.com/support
Индикаторът за режим на готовност не спира да мига
Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте 5
минути, преди да свържете отново захранващия кабел.
Ако мигането се появи отново, свържете се с отдела за
обслужване на клиентите за телевизори Philips.
24.3
Канали
Проблеми
При инсталирането не са открити цифрови канали
Вижте техническите спецификации, за да се уверите, че
телевизорът ви поддържа DVB-T или DVB-C в страната ви.
Уверете се, че всички кабели са свързани както трябва и че
е избрана правилната мрежа.
114
Уверете се, че компютърът ви използва поддържана
разделителна способност и честота на опресняване.
Вече инсталираните канали не са в списъка с канали
Уверете се, че е избран правилният канал.
DVB-T2 HEVC канал
Звук
Вижте техническите спецификации, за да се уверите, че
телевизорът ви поддържа DVB-T2 HEVC във вашата
държава, и преинсталирайте DVB-T канала.
Няма звук или звукът е с лошо качество
Ако не бъде разпознат аудио сигнал, телевизорът
автоматично изключва аудио изхода – това не е признак
на повреда.
Картина
• Уверете се, че настройките на звука са зададени
правилно.
• Уверете се, че всички кабели са свързани както трябва.
• Уверете се, че звукът не е изключен или зададен на нула.
• Уверете се, че аудио изходът на телевизора е свързан с
аудио входа на системата за домашно кино.
От високоговорителите на системата за домашно кино
следва да се чува звук.
• За някои устройства може да е необходимо да
активирате HDMI аудио изход ръчно. Ако HDMI звукът вече
е активиран, но все така не чувате звук, опитайте да
смените цифровия аудио формат на устройството на PCM
(Pulse Code Modulation). За инструкции се обърнете към
приложената към устройството ви документация.
Няма картина/изкривена картина
• Уверете се, че антената е свързана с телевизора както
трябва.
• Уверете се, че за източник за показване е избрано
правилното устройство.
• Уверете се, че външното устройство или източник е
свързан както трябва.
Звук без картина
• Уверете се, че настройките за картината са зададени
правилно.
Слабо приемане на сигнал от антената
• Уверете се, че антената е свързана с телевизора както
трябва.
• Високоговорители, незаземени озвучителни устройства,
неонови светлини, високи сгради и други големи обекти
могат да повлияят на качеството на приемане. Ако е
възможно, опитайте да подобрите качеството на
приемане, като промените посоката на антената или
отдалечите устройствата от телевизора.
• Ако приемането е лошо само за един канал, направете
фини настройки за него.
HDMI и USB
HDMI
• Забележете, че поддръжката на HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) може да удължи времето,
необходимо за показване на съдържание от HDMI
устройство на телевизора.
• Ако телевизорът не разпознае HDMI устройството и не се
покаже картина, превключете източника от едно
устройство към друго и обратно.
• Ако има смущения в картината и звука на устройство,
което е свързано към HDMI 1 или HDMI 2, свържете
устройството към HDMI 3 или HDMI 4 на този телевизор.
• Ако картината и звукът на свързано с HDMI устройство е
изкривен, проверете дали различна настройка на HDMI
Ultra HD може да разреши проблема. За повече
информация в Помощ изберете Ключови думи и
потърсете HDMI Ultra HD.
• Ако се появят смущения в звука, уверете се, че изходните
настройки от HDMI устройството са правилни.
• Ако използвате адаптер HDMI към DVI или кабел HDMI
към DVI, уверете се, че е свързан допълнителен аудио
кабел към AUDIO IN (само минижак), ако е наличен.
Лоша картина от устройство
• Уверете се, че устройството е свързано както трябва.
• Уверете се, че настройките за картината са зададени
правилно.
Настройките на картината се променят след време
Уверете се, че Място е зададено като Вкъщи. Можете да
промените и запазите настройките в този режим.
Появява се рекламен банер
Уверете се, че Място е зададено като Вкъщи.
Картината не съвпада с екрана
Променете към различен формат на картината.
Форматът на картината се променя при различните
канали
Изберете формат на картината, различен от "Авто".
HDMI EasyLink не работи
• Уверете се, че устройствата ви с HDMI са съвместими с
HDMI-CEC. Функциите на EasyLink работят само с
устройства, които са съвместими с HDMI-CEC.
Позицията на картината е неправилна
Сигналите с изображения от някои устройства е възможно
да не съвпадат правилно с екрана. Проверете изхода на
сигнала на свързаното устройство.
Не се показва икона за сила на звука
• Когато има свързано аудио устройство HDMI-CEC и
използвате дистанционното управление на телевизора за
регулиране на нивото на силата на звука от устройството,
Картината на компютъра е нестабилна
115
това поведение е нормално.
Не се показват снимки, видео и музика от USB
множество безжични маршрутизатори – могат да
възпрепятстват безжичната връзка.
• Опитът за едновременно сдвояване на няколко
устройство с телевизора може да не работи.
устройство
• Уверете се, че устройството за съхранение с USB е
зададено на съответстващо на Mass Storage Class, според
описанието в документацията му.
• Уверете се, че устройството за съхранение с USB е
съвместимо с телевизора.
• Уверете се, че файловите формати за картината и звука
се поддържат от телевизора.
Загубена връзка на Bluetooth
• Винаги поставяйте безжичните тонколони в рамките на 5
метра от телевизора.
Синхронизиране на аудио с видео през Bluetooth
• Преди да закупите безжичен Bluetooth високоговорител,
се информирайте относно качеството му за аудио и видео
синхронизация, наричана общо "синхронизиране на
устните". Не всички Bluetooth устройства работят
правилно. Посъветвайте се с вашия търговец на дребно.
Накъсано възпроизвеждане на файлове от USB
• Работните показатели при прехвърляне от устройството
за съхранение с USB могат да ограничат прехвърлянето на
данни към телевизора, което води до лошо
възпроизвеждане.
Интернет
Wi-Fi
Интернет не работи
• Ако връзката към рутера е наред, проверете връзката на
рутера с Интернет.
Wi-Fi мрежата не е открита или има смущения
• Микровълновите фурни, DECT телефоните или други WiFi 802.11b/g/n устройства в близост до вас могат да
смущават безжичната мрежа.
• Препоръчваме ви да използвате 5 GHz честота (802.11ac)
на вашия рутер, когато телевизорът ви е разположен в
съседство на много други безжични рутери (апартаменти и
т.н.).
• Проверете дали защитните стени във вашата мрежа
позволяват достъп до безжичната връзка на телевизора.
• За лесно инсталиране на безжичната мрежа, не
скривайте името на рутера като изключвате излъчване на
SSID.
• Ако безжичната мрежа не работи добре в дома ви,
можете да използвате кабелната мрежа.
Грешен език на менюто
Сменете езика обратно към своя.
1 - Натиснете .
2 - Изберете иконата  (Настройки) и натиснете OK.
3 - Натиснете 5 пъти  (надолу).
4 - Натиснете 3 пъти  (дясно), изберете вашия език и
натиснете OK.
5 - Натиснете  BACK, за да затворите менюто.
24.4
Връзката на Wi-Fi мрежата е бавна
• Използвайте високоскоростна (широколентова) интернет
връзка за маршрутизатора.
• Ограничете количеството устройства, които използват
същия рутер.
• Проверете в ръководството за потребителя на вашия
безжичен маршрутизатор какъв е обхватът на закрито,
скоростта на обмен и други фактори, които се отразяват на
качеството на сигнала.
Онлайн помощ
За разрешаване на всякакъв вид проблеми, свързани с
телевизорите на Philips, можете да се обърнете към
нашата онлайн поддръжка. Изберете език и въведете
номера на модела на своя продукт.
Отидете на адрес www.philips.com/support .
В сайта за поддръжка ще намерите телефонния номер за
вашата страна, на който можете да се свържете с нас,
както и отговори на някои често задавани въпроси (ЧЗВ). В
някои страни можете да говорите онлайн с наши
сътрудници и да зададете своя въпрос директно или да го
изпратите по имейла.
Можете да изтеглите нов софтуер за телевизора си, както и
наръчник на потребителя, който да четете на компютъра
си.
DHCP
• Ако връзката е неуспешна, можете да проверите
настройката DHCP (Протокол за динамично конфигуриране
на хостове) на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде
включено.
Bluetooth
Неуспешно сдвояване
• Уверете се, че устройството е в режим на сдвояване.
Прочетете ръководството за потребителя на устройството.
• Дръжте маршрутизатора и безжичната тонколона
възможно най-близо до телевизора.
• Местата с висока безжична активност – апартаменти с
116
24.5
Поддръжка и ремонт
За поддръжка и ремонт можете да се обадите в Центъра за
обслужване на потребители във вашата страна. Нашите
сервизни инженери ще се погрижат за ремонта, ако е
необходимо.
Телефонният номер ще намерите в печатната
документация, придружаваща телевизора.
Или се консултирайте с
уебсайта www.philips.com/support и изберете вашата
държава, ако е необходимо.
Номер на модела и сериен номер на телевизора
Възможно е да ви бъдат поискани номерът на модела и
серийният номер на телевизора. Тези номера ще
намерите на етикета на опаковката или на табелката на
гърба или отдолу на телевизора.
 Предупреждение
Не опитвайте сами да ремонтирате телевизора. Това може
да доведе до сериозно нараняване, непоправими щети по
телевизора или да отмени гаранцията ви.
117
Безопасност и
поддръжка
конструкцията може безопасно да издържи теглото на
телевизора. TP Vision не носи отговорност за неправилен
стенен монтаж, довел до нещастен случай, нараняване или
щети.
• Някои части на този продукт са изработени от стъкло.
Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване или
повреда.
25.1
Риск от повреда на телевизора!
25
Безопасност
Преди да включите телевизора в контакта, уверете се, че
напрежението на мрежата отговаря на стойността,
посочена на гърба на телевизора. Не включвайте
телевизора в контакта, ако напрежението е различно.
Важно!
Прочетете и разберете всички инструкции за
безопасността преди да използвате телевизора.
Гаранцията става невалидна в случай на повреда,
причинена от неспазване на инструкциите.
Опасност от нараняване на деца
Следвайте тези предпазни мерки, за да избегнете падане
на телевизора и нараняване на деца:
Опасност от токов удар или пожар
• Никога не поставяйте телевизора на повърхност, покрита
с плат или друг материал, който може да бъде издърпан.
• Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи по
ръбовете на повърхността на монтиране.
• Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като
рафт за книги), без първо да закрепите съответната мебел
и самия телевизор към стената или към друга подходяща
опора.
• Обяснете на децата за съществуващата опасност при
катерене по мебелите за достигане на телевизора.
• Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода.
Никога не поставяйте съдове с течности, като вази, в
близост до телевизора.
Ако върху телевизора бъде излята течност го изключете от
контакта незабавно.
Свържете се с отдела за грижи за клиенти на Philips за
проверка на телевизора, преди да го използвате.
• Никога не излагайте телевизора, дистанционното
управление или батериите на прекомерна топлина. Никога
не ги поставяйте близо до свещи, открит огън или други
източници на топлина, включително директна слънчева
светлина.
• Никога не пъхайте предмети във вентилационните
отвори или в други отвори на телевизора.
• Никога не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел.
• Избягвайте упражняването на натиск върху щепселите на
захранването. Разхлабените щепсели могат да причинят
искрене или пожар. Не опъвайте захранващия кабел,
когато завъртате екрана на телевизора.
• За да изключите телевизора от захранването, извадете
щепсела на телевизора от контакта. При изключване от
захранването винаги дърпайте щепсела, а не кабела.
Погрижете се винаги да имате свободен достъп до
щепсела, захранващия кабел и електрическия контакт.
Опасност от поглъщане на батерии!
Дистанционното управление може да съдържа батерии
тип копче, които лесно могат да бъдат погълнати от малки
деца. Винаги пазете тези батерии далеч от достъпа на
деца.
Опасност от прегряване
Никога не поставяйте телевизора в твърде тясно
пространство. Винаги оставяйте около него най-малко 10
см (4 инча) свободно пространство за вентилация.
Погрижете се вентилационните отвори на телевизора да
не бъдат закривани от завеси или други предмети.
Гръмотевични бури
Опасност от нараняване или повреда на
телевизора
Изключвайте телевизора от контакта и антената преди
гръмотевични бури.
По време на гръмотевични бури никога не докосвайте
никоя част на телевизора, захранващия кабел или кабела
на антената.
• За повдигане и носене на телевизора, който тежи повече
от 25 килограма или 55 фунта, са необходими двама души.
• Ако монтирате телевизора на стойка, използвайте само
предоставената. Закрепете го към нея здраво.
Поставете телевизора на равна и хоризонтална
повърхност, която може да издържи теглото на телевизора
и стойката.
• Когато монтирате телевизора на стена се уверете, че
118
Опасност от увреждане на слуха
Избягвайте използване на слушалки с голяма сила на звука
или за продължително време.
Ниски температури
Ако телевизорът е транспортиран при температури под 5°C
(41°F), разопаковайте го и изчакайте температурата му да
се изравни със стайната, преди да го включите в
електрически контакт.
Влажност
В редки случаи, в зависимост от температурата и
влажността, може да се образува лек конденз отвътре на
стъклото на екрана (при някои модели). За да
предотвратите това, не излагайте телевизора на пряка
слънчева светлина, високи температури или прекалена
влажност. В случай на образуване на конденз, той ще
изчезне по естествен начин, когато телевизорът работи
няколко часа.
Влагата от конденза няма да повреди телевизора или да
доведе до неправилно функциониране.
25.2
Поддръжка на екрана
• Никога не докосвайте, не натискайте, не търкайте и не
удряйте екрана каквито и да е предмети.
• Изключете телевизора от контакта, преди да го
почиствате.
• Почистете телевизора и рамката с влажна мека кърпа и
внимателно подсушете. Избягвайте да докосвате
светодиодите за Ambilight на гърба на телевизора. Никога
не използвайте вещества като алкохол, химикали или
домакински почистващи препарати върху телевизора.
• За да избегнете деформации и избледняване на цвета,
избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро.
• Избягвайте статичните изображения, доколкото е
възможно. Статичните изображения са изображения,
които остават на екрана за дълго време. Статичните
изображения включват екранни менюта, черни ленти,
текущия час и др. Ако трябва да използвате статични
изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за
да избегнете повреда на екрана.
119
Характеристики на пикселите
Този LCD/LED продукт има висок брой цветни пиксели.
Въпреки, че има 99,999% или повече ефективни пиксели,
възможно е постоянното появяване на черни точки или
ярки светещи точки (червени, зелени или сини). Това е
структурна характеристика на дисплея (съгласно общите
промишлени стандарти) и не е повреда.
26
Условия за ползване
26.1
Условия за ползване –
Телевизор
Съответствие със CE
С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този
телевизор е в съответствие с основните изисквания и други
разпоредби на Директиви 2014/53/ЕС (RED), 2009/125/EО
(Екодизайн), 2010/30/ЕС (Енергийно етикетиране) и
2011/65/EО (RoHS).
2016 © TP Vision Europe B.V. Всички права запазени.
Този продукт е пуснат на пазара от TP Vision Europe B.V.
или едно от подразделенията на компанията, наричана TP
Vision, която е производител на продукта. TP Vision е
гарант по отношение на телевизора, с който е опакована
тази брошура. Philips и емблемата с щита на Philips са
регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.
Съответствие с EMF
TP Vision произвежда и продава много продукти, насочени
към потребители, които, както много електронни изделия,
най-общо имат способността да излъчват и приемат
електромагнитни сигнали. Един от водещите Бизнес
принципи на TP Vision е да се вземат всички необходими
мерки за безопасността и за здравето за продуктите ни,
съответствие с всички приложими правни изисквания и
пълно съблюдаване на стандартите за електромагнитни
полета (EMF), приложими към момента на производство
на продуктите.
Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост на
Koninklijke Philips N.V или на съответните си притежатели.
TP Vision си запазва правото да променя продуктите си по
всяко време без задължението да внася съответните
промени във вече доставени продукти.
Печатните материали, опаковани заедно с телевизора и
ръководството, съхранявано в паметта на телевизора или
изтеглено от уебсайта на Philips www.philips.com/support,
се считат за подходящи за предназначението на системата.
TP Vision цели да разработва, произвежда и продава
продукти, които не причиняват нежелани ефекти за
здравето. TP Vision потвърждава, че при правилно
боравене с продуктите съгласно предназначението им, те
са безопасни за използване според наличните към днешна
дата научни данни. TP Vision играе активна роля в
разработката на международните стандарти за
безопасност и електромагнитни полета (EMF), което
позволява на TP Vision да предвижда развитието на
стандартизацията за ранно интегриране в продуктите.
Материалите в това ръководство се считат за подходящи
за предназначението на системата. Ако продуктът или
отделните му модули или процедури се използват за цели,
различни от посочените в него, трябва да се получи
потвърждение на тяхната пригодност и валидност. TP
Vision гарантира, че самият материал не нарушава патенти
на САЩ. Не се изразява или подразбира никаква друга
гаранция. TP Vision не носи отговорност нито за грешки в
съдържанието на този документ, нито за проблеми,
породени от съдържанието на този документ. Грешките, за
които е съобщено на Philips, ще бъдат адаптирани и
публикувани на уеб сайта за поддръжка на Philips
възможно най-бързо.
26.2
Условия на ползване – Галерия
с приложения на Philips
Условия на гаранцията – опасност от нараняване, повреда
на телевизора или отмяна на гаранцията!
Никога не опитвайте да ремонтирате телевизора сами.
Използвайте телевизора и аксесоарите само съгласно
предназначението на производителя. Знакът за
предупреждение, отпечатан на гърба на телевизора, сочи
опасност от токов удар. Никога не сваляйте капака на
телевизора. Винаги се свързвайте с отдела за поддръжка
на клиенти за обслужване или ремонт на телевизори
Philips. Телефонният номер ще намерите в печатната
документация, придружаваща телевизора. Или се
консултирайте с уебсайта www.philips.com/support и
изберете вашата държава, ако е необходимо. Всяка
операция, която е изрично забранена в това ръководство,
или всякакви промени и процедури по сглобяване, които
не са препоръчани или позволени в това ръководство,
отменят гаранцията.
За повече информация в Помощ изберете Ключови
думи и потърсете Условия на ползване, Галерия с
приложения.
120
27
Авторски права
27.1
MHL
27.5
MHL, Mobile High-Definition Link и логото MHL са търговски
марки или регистрирани търговски марки на MHL, LLC.
Microsoft
Windows Media
Windows Media е регистрирана търговска марка или
търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други държави.
27.2
Ultra HD
Логото DIGITALEUROPE UHD е търговска марка на
Microsoft PlayReady
DIGITALEUROPE.
Собствениците на съдържание използват технологията за
достъп до съдържание Microsoft PlayReady™, за да защитят
своята интелектуална собственост, включително
защитеното с авторски права съдържание.
Това устройство използва технологията PlayReady за
достъп до съдържание, защитено с PlayReady и/или
WMDRM. Ако устройството не успее да наложи правилно
ограниченията върху използването на съдържанието,
собствениците на съдържанието може да поискат от
Microsoft да отмени способността на устройството да
работи със съдържание, защитено с PlayReady. Това
отменяне не би трябвало да засегне незащитеното
съдържание или съдържанието, защитено с други
технологии за защита на съдържание. Собствениците на
съдържанието може да поискат от вас да надстроите
PlayReady, за да получите достъп до тяхното съдържание.
Ако откажете да направите надстройката, няма да имате
достъп до съдържанието, което изисква тази надстройка.
27.3
HDMI
Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia
Interface (мултимедиен интерфейс за висока детайлност),
и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и в други
страни.
27.6
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, емблемата Wi-Fi CERTIFIED и емблемата Wi-Fi са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
27.4
Dolby Digital Plus
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и
символът с двойно D са търговски марки на Dolby
Laboratories.
121
27.7
Kensington
(ако е приложимо)
Kensington и MicroSaver са регистрирани в САЩ търговски
марки на ACCO World Corporation с публикувани
регистрации и заявки за регистрация, намиращи се в
процес на обработка в други страни по света.
27.8
Други търговски марки
Всички други регистрирани и нерегистрирани търговски
марки са собственост на съответните им притежатели.
122
28
Отказ от отговорност
относно услуги и/или
софтуер, предлагани
от трети страни
Услуги и/или софтуер, предлагани от трети страни, може
да са променени, временно преустановени или
прекратени без предварително уведомление. TP Vision не
носи никаква отговорност в такива случаи.
123
Индекс
A
Ambilight, настройки 58
APP, гласово търсене 9
B
Bluetooth 30
Bluetooth, Премахване на устройство 31
Bluetooth, изберете устройство 31
Bluetooth, сдвояване 30
D
DMR, Възпроизвеждащо устройство на цифрова мултимедия 39
DVI-HDMI връзка 26
А
Автоматично изравняване на нивото на звука 57
Актуализиране на софтуера 84
Б
Баси 56
Безжична мрежа 37
Бърза настройка на звука 55
В
Видео по заявка 81
Високи честоти 56
Възрастова категория 20
Г
Геймпад, свързване 32
Гласово търсене, APP 9
Гледане на телевизия 20
Д
Данни за ТВ справочника 72
Движение, Natural Motion 55
Дистанционно управление, общ преглед 8
Дистанционно управление, IR сензор 11
Е
Еко настройки 61
З
За лица с увреден слух 66
За лица с увредено зрение 66
Заключване на приложения 44
Захранване вкл. 12
Захранване изкл. 12
Звук слушалки 56
Звук, Автоматично изравняване на нивото на звука 57
Звуково описание 67
И
Игрова конзола, свързване 31
Избор на видео 21
Изхвърляне на телевизора или батериите 111
Изчисти интернет паметта 39
Инструкции за безопасност 118
Интернет памет, изчистване 38
К
Кабелна мрежа 38
Камера, свързване 35
Канал 19
Канал, възрастова категория 20
Канал, инсталиране на сателит 13
Канал, превключване на канал 20
Канал, списък с канали, отворени 19
Канал, списък с канали, относно 19
Канал, списък с канали, търсене 19
Канал, списък с канали, филтър 19
Компютър, свързване 35
Контраст 52
Контраст, видео контраст 54
Контраст, гама 54
Контраст, динамичен контраст 54
Контраст, яркост 52
Копие на списък с канали, качване 18
Копиране на списък с канали 18
Копиране на списък с канали, копиране 18
Копиране на списък с канали, текуща версия 18
Край на експлоатационния срок 111
М
Меню Начало 41
Мрежа, Име на телевизионната мрежа 39
Мрежа, безжична 37
Мрежа, включване на Wi-Fi 39
Мрежа, кабелна 38
Мрежа, настройки 38
Мрежа, преглед на настройките 38
Мрежа, свързване 37
Мрежа, статичен IP адрес 38
Мрежа, Wi-Fi Smart Screen 39
Мрежа, WoWLAN 38
Мрежа, WPS 37
Мрежи, WPS с ПИН код 37
Мрежово инсталиране 37
Мултимедийни файлове, от компютър или мрежов твърд диск 69
Мултимедийни файлове, от съхранение в облак 69
Мултимедийни файлове, от USB четец 69
Н
Намаляване на MPEG артефакт 54
Наситеност 53
Настройки на Android 40
Нюанс 53
О
Обслужване на клиенти 117
Онлайн поддръжка 116
П
Поддръжка на екрана 119
Подчертаване на цвета 52
Приложения 43
Проблеми, дистанционно управление 114
Проблеми, език на менютата 116
Проблеми, звук 115
Проблеми, картина 115
Проблеми, HDMI връзка 115
Проблеми, USB връзка 115
Програми, препоръки 80
Р
Разположение, разположение на телевизора 6
Разположение, разстояние за гледане 6
124
Режим Контраст 54
Режим на готовност 12
Родителска оценка 20
Ръководство за свързване 25
Рязкост 52
Natural Motion 55
С
USB клавиатура 33
USB твърд диск 33
С увреден слух 67
С увредено зрение 67
Сателит, Добавяне на сателит 14
Сателит, Пакети канали 14
Сателит, Премахване на сателити 15
Сателит, инсталиране 13
Сателит, ръчно инсталиране 15
Сателит, Unicable 14
Сателитни CAM 13
Сателитни, Ръчна актуализация на каналите 14
Свързване, захранващ кабел 6
Свързване, сателитна връзка 7
Свързване, съединител за антена 7
Свързване, USB флаш устройство 34
Сега на вашия телевизор 80
Система с един кабел (Unicable) 14
Слушалки 31
Снимки, видеоклипове и музика 69
Стил картина 51
Стил на звука 56
Съобщения 110
P
Pause TV 75
U
W
Wi-Fi 37
Y
YPbPr връзка 27
Т
ТВ по заявка 80
Таймер за засп. 66
Таймер за изключване 61
Телетекст 23
У
Ултра разделителна способност 54
Универсален достъп 66
Условия за ползване 120
Условия на ползване, Галерия с приложения 40
Ф
Формат картина 55
Фотоапарат, свързване 34
Ц
Цветова температура 52
Цветова температура по избор 53
Цвят 51
Цвят, цветови контрол 53
Ш
Шумопотискане 54
Я
Яркост, лого на Philips 62
G
Google Play Store 44
H
HDMI MHL 26
HDMI Ultra HD 63
HDMI, ARC 25
HDMI-CEC, EasyLink 26
M
Multi View 83
N
125
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
126
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising