Philips | 55PUT6162/12 | Owner's Manual | Philips 6000 series Ултратънък 4K Smart LED телевизор 55PUT6162/12 Ръководство за притежателя

Philips 6000 series Ултратънък 4K Smart LED телевизор 55PUT6162/12 Ръководство за притежателя
Register your product and get support at
6162 series
www.philips.com/TVsupport
Ръководство
43PUT6162
49PUT6162
50PUT6162
55PUT6162
65PUT6162
Съдържание
12.1 Домашна мрежа 41
12.2 Свързване с мрежа 41
12.3 Мрежови настройки 42
1 Получаване на поддръжка 3
1.1
1.2
1.3
1.4
Идентифициране и регистриране на вашия телевизор 3
Помощ за телевизора и ръководство за потребителя 3
Онлайн помощ и ръководство за потребителя 3
Обслужване на клиенти/ремонт 3
13 Smart TV 44
13.1
13.2
13.3
13.4
2 Софтуер 5
2.1 Актуализиране на софтуера 5
2.2 Версия на софтуера 5
14 Netflix 45
3 Кратко ръководство 6
15 Параметри на околната среда 46
3.1 Дистанционно управление 6
3.2 ИЧ датчик 7
3.3 Джойстик – локално управление 7
15.1 Европейски енергиен етикет 46
15.2 Технически данни 46
15.3 Край на експлоатационния срок 46
4 Монтаж 9
16 Спецификации 48
4.1 Прочетете упътването за безопасност 9
4.2 Разположение на телевизора 9
4.3 Включване на телевизора 9
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
5 Връзки 11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Ръководство за свързване 11
Антена 11
Видеоустройство 11
Аудиоустройство 12
Мобилно устройство 12
Друго устройство 14
17.1 Съвети 50
17.2 Включване 50
17.3 Дистанционно управление 50
17.4 Канали 51
17.5 Картина 51
17.6 Звук 52
17.7 HDMI – UHD 52
17.8 USB 53
17.9 Wi-Fi и интернет 53
17.10 Грешен език на менюто 53
6.1 Списък на източниците 17
6.2 Преименуване на устройство 17
6.3 Повторно сканиране за връзки 17
7 Канали 18
Относно канали и превключване на канали 18
Инсталиране на канал 18
Списък с канали 21
Избор на филтър на канали 23
Предпочитани канали 23
Текст/Телетекст 23
18 Безопасност и поддръжка 54
18.1 Безопасност 54
18.2 Поддръжка на екрана 55
8 ТВ справочник 25
19 Условия за ползване 56
8.1 Какво ви трябва 25
8.2 Използване на ТВ справочника 25
20 Авторски права 57
9 Запис и поставяне на пауза на телевизора 27
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
9.1 Запис 27
9.2 Pause TV 28
10 Видео, снимки и музика 29
10.1
10.2
10.3
10.4
Захранване 48
Приемане 48
Разделителна способност на дисплея 48
Поддържана разделителна способност – видео 48
Поддържана разделителна способност – компютър 49
Звук 49
Мултимедийна 49
Възможности за свързване 49
17 Проблеми 50
6 Превключване на източник 17
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Настройка на Smart TV 44
Начална страница на Smart TV 44
Галерия с приложения 44
Multi View 44
От USB връзка 29
Снимки 29
Видеоклипове 29
Музика 30
MHL 57
Ultra HD 57
HDMI 57
Dolby Audio 57
DTS 2.0 + Digital Out™ 57
Wi-Fi Alliance 57
Други търговски марки 57
21 Отворен код 58
11 Отваряне на менютата за настройки на
телевизора 31
21.1 Софтуер с отворен код 58
21.2 Лиценз на софтуер с отворен код 58
11.1
11.2
11.3
11.4
22 Отказ от отговорност относно услуги и/или
софтуер, предлагани от трети страни 62
Преглед на началното меню 31
Меню "Помощни програми" 31
Бързи настройки и всички настройки 31
Всички настройки 31
Индекс 63
12 Мрежа 41
2
1
xxPUS6262, xxPUT6262.
Получаване на
поддръжка
1.3
Онлайн помощ и ръководство
за потребителя
1.1
Идентифициране и
регистриране на вашия
телевизор
За разрешаване на всякакъв вид проблеми, свързани с
телевизорите на Philips, можете да се обърнете към
нашата онлайн поддръжка. Изберете език и въведете
номера на модела на своя продукт.
Идентифицирайте телевизора си – номер на модела и
В сайта за поддръжка ще намерите телефонния номер за
вашата страна, на който можете да се свържете с нас,
както и отговори на някои често задавани въпроси (ЧЗВ). В
някои страни можете да говорите онлайн с наши
сътрудници и да зададете своя въпрос директно или да го
изпратите по имейла.
Можете да изтеглите нов софтуер за телевизора си, както и
наръчник на потребителя, който да четете на компютъра
си.
Отидете на адрес www.philips.com/support.
сериен номер на телевизора
Възможно е да ви бъдат поискани номерът на модела и
серийният номер на телевизора. Тези номера ще
намерите на етикета на опаковката или на табелката на
гърба или отдолу на телевизора.
Регистрирайте телевизора си
Регистрирайте телевизора си, за да ползвате най-различни
предимства, включително пълна поддръжка (включително
изтегляне на файлове), привилегирован достъп до
информация за нови продукти, ексклузивни оферти и
отстъпки, шанс за печалби и дори участие в специални
анкети за нови продукти.
За още отстраняване на неизправности на телевизора и
често задавани въпроси (ЧЗВ)...
Отидете
на http://philipstvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
Отидете на адрес www.philips.com/welcome
"Помощ" за телевизора на вашия таблет, смартфон или
1.2
компютър
Помощ за телевизора и
ръководство за потребителя
За да изпълнявате продължителни последователности от
инструкции по-лесно можете да изтеглите помощната
информация за телевизора във формат PDF, за да я четете
на смартфона, таблета или компютъра си. Алтернативно
можете да разпечатате съответната страница от "Помощ"
от компютъра си.
За да изтеглите Помощ (ръководството за потребителя),
отидете на адрес www.philips.com/support
 Настройки > Помощ
Можете да използвате функцията "Помощ", за да
диагностицирате и получите повече информация за
телевизора си.
• Проверка на телевизора – Можете да проверите дали
картината, звукът и Ambilight* работят изправно по време
на възпроизвеждането на кратък видеоклип.
• Проверете мрежата – проверка на мрежовата връзка.
• Актуализиране на софтуера – проверка за налични
актуализации на софтуера.
• Ръководство за потребителя – прочетете ръководството
за потребителя за информация за телевизора.
• Отстраняване на неизправности – намиране на решение
за често задавани въпроси.
• Фабрични настройки – нулиране на всички настройки до
фабрични настройки.
• Преинсталиране на телевизора – повторна инсталация и
конфигуриране на цялостната инсталация на телевизора.
• Информация за контакт – Показване на телефонния
номер или уебадреса за вашата държава или регион.
1.4
Обслужване на клиенти/ремонт
За поддръжка и ремонт можете да се обадите в Центъра за
обслужване на потребители във вашата страна. Нашите
сервизни инженери ще се погрижат за ремонта, ако е
необходимо.
Телефонният номер ще намерите в печатната
документация, придружаваща телевизора.
Или се консултирайте с
уебсайта www.philips.com/support и изберете вашата
държава, ако е необходимо.
Номер на модела и сериен номер на телевизора
* Ambilight е само за модели телевизори xxPUS6272,
3
Възможно е да ви бъдат поискани номерът на модела и
серийният номер на телевизора. Тези номера ще
намерите на етикета на опаковката или на табелката на
гърба или отдолу на телевизора.
 Предупреждение
Не опитвайте сами да ремонтирате телевизора. Това може
да доведе до сериозно нараняване, непоправими щети по
телевизора или да отмени гаранцията ви.
4
‑ Не поставяйте този файл в папка.
4 - Актуализиране на софтуера на телевизора
Поставете USB устройството с памет отново в телевизора.
Актуализацията започва автоматично.
Телевизорът се самоизключва за 10 секунди и отново се
включва. Моля, изчакайте.
2
Софтуер
2.1
Актуализиране на софтуера
Недейте да: . .
• използвайте дистанционното управление
• изключвайте USB устройството с памет от телевизора
• натиснете  два пъти
• натиснете бутона за включване на телевизора
Телевизорът се самоизключва (за 10 секунди) и отново се
включва. Моля, изчакайте.
Търсене на актуализации
Актуализиране от интернет
 (Начало) > Настройки > Актуал. на софтуера > Търсене
на актуализации > Интернет
Софтуерът на телевизора е актуализиран. Отново можете
да използвате телевизора.
За да предотвратите случайна актуализация на софтуера на
телевизора, изтрийте файла "autorun.upg" от USB
устройството с памет.
Търсете актуализации на софтуера самостоятелно.
• Ако телевизорът е свързан с интернет, възможно е да
получите съобщение за актуализация на софтуера на
телевизора. Необходима ви е високоскоростна
(широколентова) връзка с интернет. Ако получите това
съобщение, препоръчваме ви да направите
актуализацията.
• По време на актуализирането на софтуера няма картина
и телевизорът ще се изключи и включи отново. Това може
да се случи няколко пъти. Актуализирането може да
отнеме няколко минути.
• Изчакайте, докато картината на телевизора се появи
отново. Не натискайте бутона на захранването  на
телевизора или на дистанционното управление по време
на актуализацията на софтуера.
Локални актуализации
 (Начало) > Настройки > Актуал. на софтуера > Местни
актуал.
За дилъри и експертни потребители.
Търсене на актуализации за OAD
(Ефирно изтегляне)
Актуализация от USB
 (Начало) > Настройки > Актуал. на софтуера > Търсене
за OAD актуализации.
 (Начало) > Настройки > Актуал. на софтуера > Търсене
на актуализации > USB
Сканирайте за търсене за ефирни софтуерни актуализации.
• За да качите софтуера на телевизора, ви трябва
компютър с високоскоростна връзка към интернет и USB
устройство с памет.
• Използвайте USB устройство с памет с 512 MB свободно
пространство. Погрижете се защитата от запис да бъде
изключена.
1 - Стартирайте актуализирането от телевизора
Изберете Актуализиране на софтуера > Търсене на
актуализации > USB, след което натиснете OK.
2 - Идентифицирайте телевизора
Поставете USB паметта в една от USB връзките на
телевизора.
Изберете Старт и натиснете OK. На USB устройството с
памет се записва идентификационен файл.
3 - Изтеглете софтуера за телевизора
– Поставете USB паметта в компютъра си.
‑ Намерете файла update.htm на USB устройството с памет
и щракнете двукратно върху него.
‑ Щракнете върху Изпращане на ИД.
‑ Ако е наличен нов софтуер, изтеглете файла с
разширение .zip.
‑ След изтеглянето разархивирайте файла и копирайте
файла autorun.upg на USB устройството с памет.
2.2
Версия на софтуера
 (Начало) > Настройки > Актуал. на софтуера > Инф. за
текущ софт.
За да прегледате настоящата версия на софтуера на
телевизора.
5
3
Кратко ръководство
3.1
Дистанционно управление
Батерии и почистване
Смяна на батериите
Ако телевизорът не реагира при натискане на бутон на
дистанционното управление, възможно е батериите да са
изтощени.
1 -  Готовност / Вкл.
За да включите телевизора или да го върнете в режим на
готовност.
За да смените батериите, отворете отделението за
батериите на гърба на дистанционното управление.
2 - Възпроизвеждане и запис
• Пускане , за възпроизвеждане
• Пауза , за пауза при възпроизвеждане
• Стоп , за спиране на възпроизвеждането
• Превъртане назад , за връщане
• Превъртане напред , за превъртане напред
• Запис , за да започнете запис
1 - Плъзнете вратичката на отделението за батерии в
посоката, показана със стрелка.
2 - Сменете старите батерии с 2 батерии тип AAA-R03-1,5 V.
Внимавайте полюсите + и – на батериите да са правилно
ориентирани.
3 –  Формат картина
За да отворите или затворите менюто Формат на
картината.
4 -  TV GUIDE
За да отворите или затворите ТВ справочника.
5 –  Търсене
За да отворите страницата за търсене на Smart TV.
6 –  Настройки
За да отворите менюто "Бързи настройки".
3 - Върнете вратичката на отделението за батериите и я
плъзнете обратно, докато щракне.
• Извадете батериите, ако няма да използвате
дистанционното управление за дълго време.
• Изхвърляйте старите си батерии безопасно, съгласно
насоките за край на употреба.
7 –  SOURCES
За отваряне на менюто Източници.
8 –  LIST
За да отворите или затворите списъка на каналите.
Почистване
Дистанционното ви управление има защитно покритие
срещу издраскване.
Среда
Почиствайте дистанционното управление с мека влажна
кърпа. Никога не използвайте върху него вещества като
спирт, химикали или домакински почистващи препарати.
Преглед на бутоните
Отгоре
1 –  Начало
За отваряне на менюто Начало.
6
2 –  SMART TV
За да отворите началната страница на Smart TV.
3 – Клавиши с цифри
За да изберете канал директно.
3 –     Цветни клавиши
Директен избор на опции. Синият клавиш  отваря
Помощ.
4 – SUBTITLE
За да включите, изключите субтитрите или да се покажат
автоматично.
4 –  INFO
За отваряне или затваряне на информацията за
програмата.
5 –  Канал
За превключване към следващия или предишния канал в
списъка. За отваряне на следващата или предишната
страница в Текст/Телетекст. За стартиране на следващата
или предишната глава в диск.
5 –  BACK
За затваряне на меню без промяна на настройка.
6 –  Заглушаване
За да изключите или възстановите звука.
6 -  - EXIT
За превключване обратно към гледане на телевизия. За да
спрете интерактивно ТВ приложение.
7 - TEXT
За да отворите или затворите Текст/Телетекст.
7 –  OPTIONS
За да отворите или затворите менюто "Опции".
8 - клавиш OK
За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на
списък с канали, докато гледате телевизия.
3.2
9 - Клавиши стрелки/навигация
За да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно.
Телевизорът може да приема и команди от дистанционно
управление, което използва IR (инфрачервени лъчи) за
изпращане на командите. Ако използвате такова
дистанционно управление, винаги се стремете да
насочвате дистанционното управление към
инфрачервения датчик отпред на телевизора.
ИЧ датчик
10 -  MULTIVIEW
За отваряне на допълнителен малък екран.
Отдолу
 Предупреждение
Не поставяйте предмети пред инфрачервения сензор на
телевизора, това може да блокира инфрачервения сигнал.
3.3
Джойстик – локално
управление
1-
За директно отваряне на приложението Netflix. При
включен телевизор от режим на готовност.
Бутони на телевизора
Ако сте изгубили дистанционното управление или
батериите му са изтощени, все още можете да правите
някои основни операции с телевизора.
• Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се
насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви
трябва да е свързан с интернет.
• За да отворите Netflix, натиснете , за да отворите
приложението Netflix. Можете да отворите незабавно
Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com
За да отворите базовото меню…
2 –  Сила на звука
За да регулирате силата на звука.
7
1 - При включен телевизор натиснете клавиша с джойстик
на гърба на телевизора, за да извикате базовото меню.
2 - Натиснете ляво или дясно, за да изберете  Сила на
звука,  Канал или  Източници. Изберете 
Демонстрация, за да стартирате демонстрационно видео.
3 - Натиснете нагоре или надолу, за да регулирате силата
на звука или да настроите на следващия или предходния
канал. Натиснете нагоре или надолу, за да прегледате
списъка с източници, включително избора на тунер.
Менюто ще изчезне автоматично.
8
4
Монтиране на стена
Монтаж
Вашият телевизор е подготвен за монтаж на стена и с
помощта на конзола VESA (продава се отделно).
При закупуване на конзолата използвайте посочения подолу код на VESA . . .
4.1
Прочетете упътването за
безопасност
Прочетете инструкциите за безопасност преди да
използвате телевизора.
За да прочетете инструкциите, в Помощ > Ръководство за
потребителя, натиснете цветния клавиш  Ключови
думи и потърсете Безопасност и поддръжка.
4.2
• 43PUx6162
VESA MIS-F 200x200, M6 (минимум 10 мм, максимум 14
мм)
• 49PUx6162
VESA MIS-F 200x200, M6 (минимум 10 мм, максимум 14
мм)
• 50PUx6162
VESA MIS-F 200x200, M6 (минимум 10 мм, максимум 14
мм)
• 55PUx6162
VESA MIS-F 300x200, M6 (минимум 10 мм, максимум 14
мм)
• 65PUx6162
VESA MIS-F 400x200, M6 (минимум 10 мм, максимум 16
мм)
Разположение на телевизора
Съвети за разполагането
• Поставете телевизора на място, където върху екрана
няма директна светлина.
• Поставете телевизора на разстояние най-много 15 см от
стената.
• Идеалното разстояние за гледане на Ultra HD ТВ е равно
на 2 до 5 пъти от височината на екрана. Когато сте
седнали, очите ви трябва да са на едно ниво със средата на
екрана.
Приготвяне
Първо отстранете 4-те пластмасови капачки на винт от
резбованите букси от задната страна на телевизора.
Уверете се, че металните винтове за монтиране на
телевизора на скобата, която е в съответствие с VESA,
влизат около 10 мм в резбованите втулки на телевизора.
Внимание
Монтирането на телевизора на стена изисква специални
умения и трябва да се извършва само от квалифициран
персонал. При такъв монтаж трябва да се спазват
стандартите за безопасност, отговарящи на теглото на
телевизора. Преди да поставите телевизора, прочетете и
мерките за безопасност.
TP Vision Europe B.V. не носи отговорност за неправилен
монтаж или за монтаж, довел до нещастен случай или
нараняване.
Стойка за телевизор
Можете да откриете указанията за монтиране на стойката
за телевизора в ръководството за бърз старт, приложено
към телевизора. Ако сте изгубили това ръководство,
можете да го изтеглите от www.philips.com.
Използвайте номера на модела на телевизора за търсене
на Ръководството за бърз старт, за да го изтеглите.
9
Когато изключвате щепсела, винаги хващайте самия
щепсел, не го дърпайте за кабела. Погрижете се винаги да
имате свободен достъп до щепсела, захранващия кабел и
електрическия контакт.
4.3
Включване на телевизора
Свързване на захранващия кабел
• Включете захранващия кабел в конектора за POWER на
гърба на телевизора.
• Проверете дали захранващият кабел е добре включен в
телевизора.
• Уверете се, че щепселът в контакта е винаги достъпен.
• При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте
щепсела, а не самия кабел.
Макар че този телевизор има много малка консумация в
режим на готовност, за да пестите енергия, изключвайте
захранващия кабел, ако няма да използвате телевизора
продължително време.
Вкл. или в готовност
Преди да включите телевизора, уверете се, че сте
включили захранването в конектора POWER на гърба на
телевизора.
Включване
• Натиснете малкия клавиш на джойстика на гърба на
телевизора.
Превключване в реж. на готовност
За да превключите телевизора в режим на готовност,
натиснете бутона  на дистанционното управление.
Можете също да натиснете малкия клавиш на джойстика
на гърба на телевизора.
В режим на готовност, телевизорът все още е свързан с
електрическата мрежа, но потреблението на енергия е
много малко.
За да изключите телевизора изцяло, извадете щепсела от
контакта.
10
5
5.3
Връзки
Видеоустройство
5.1
HDMI
Ръководство за свързване
HDMI връзката има най-добро качество на картината и
звука.
Винаги свързвайте устройство към телевизора чрез найвисококачествената налична връзка. Също така
използвайте кабели с високо качество, за да гарантирате
добро пренасяне на картина и звук.
За най-добър пренос на телевизионен сигнал използвайте
високоскоростен HDMI кабел, но не използвайте HDMI
кабел, по-дълъг от 5 m, и също така свързвайте устройства,
които поддържат HDR на HDMI 2 или HDMI 3.
Когато свържете устройство, телевизорът разпознава типа
му и дава на всяко устройство вярно име по тип. Ако
желаете, можете да промените името на типа. Ако е
зададено вярно име на типа, телевизорът автоматично
превключва на идеалните настройки, когато превключите
на устройството в менюто "Източници".
Ако имате нужда от помощ при свързване на няколко
устройства към телевизора, можете да посетите
Ръководството за свързване на телевизори Philips. Това
ръководство предоставя информация как да правите
връзките и какви кабели да използвате.
Отидете на адрес www.connectivityguide.philips.com
5.2
Защита срещу копиране
Антена
HDMI портовете поддържат HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection – Защита на цифровото съдържание,
предавано по широколентов канал). HDCP е сигнал за
защита срещу копиране, който не позволява копирането
на съдържание от DVD или Blu-ray дискове. Нарича се още
DRM (Digital Rights Management – Управление на правата
върху електронно съдържание).
Поставете щепсела на антената плътно в
гнездото Antenna на гърба на телевизора.
Може да свържете своя собствена антена или да
направите връзка към антенния сигнал от антенната
разпределителна система. Използвайте радиочестотен
антенен коаксиален съединител IEC 75 ома.
Използвайте тази връзка към антената за DVB-T и DVB-C
входни сигнали.
Компонентен
Y Pb Pr – Компонентно видео е висококачествена връзка.
YPbPr връзката може да се използва за телевизионни
сигнали с висока разделителна способност (HD). До
сигналите Y, Pb и Pr добавете левия и десния аудио
сигнали за звук.
Внимавайте цветовете на YPbPr (зелено, синьо, червено)
съединителя да съвпадат с тези на съединителите на
кабела, когато го включвате.
Използвайте Аудио L/R чинч-кабел, ако устройството ви
има и звук.
11
Цифров аудиоизход – оптичен
Аудио изход – Оптичен е връзка за звук с високо качество.
Композитен
Тази оптична връзка може да пренася 5.1 аудио канала.
Ако устройството ви, обикновено Система за домашно
кино (HTS), няма HDMI ARC връзка, можете да използвате
тази връзка с Аудио вход – Оптичен на HTS. Връзката
Аудио изход – Оптичен изпраща звука от телевизора към
HTS.
CVBS – композитно видео е връзка със стандартно
качество. До сигнала CVBS са добавени левите и десните
аудио сигнали за звук.
• Y използва един жак заедно с CVBS.
• Общи аудио жакове за компонентен и композитен
конектор.
Слушалки
Можете да свържете слушалки към връзката  отстрани
на телевизора. Съединителят е 3,5 мм минижак. Можете
да регулирате отделно силата на звука в слушалките.
5.4
Аудиоустройство
HDMI ARC
Единствено HDMI 1 на телевизора има HDMI ARC (канал за
връщане на аудио).
Ако устройството, обикновено система за домашно кино,
има и връзка HDMI ARC, свържете го към HDMI 1 на този
телевизор. С връзката HDMI ARC не е необходимо да
свързвате допълнителен аудио кабел, който изпраща звука
на телевизионната картина към системата за домашно
кино. HDMI ARC връзката съчетава двата сигнала.
12
5.5
Спиране на споделянето
Мобилно устройство
Можете да спрете споделянето на екрана от телевизора
или от мобилното устройство.
Wi-Fi Direct/Miracast
От устройството
Относно Wi-Fi Miracast
С приложението, чрез което стартирате Miracast, можете
да прекъснете връзката и да спрете да гледате екрана на
устройството на екрана на телевизора. Телевизорът ще
превключи обратно към последно избраната програма.
Можете да разглеждате снимките си или да
възпроизвеждате музиката и видеоклиповете си от
мобилно устройство на вашия телевизор с Wi-Fi Miracast™.
Мобилното устройство и телевизорът трябва да бъдат в
обхват, което обикновено означава да бъдат в една и съща
стая.
От телевизора
За да спрете да гледате екрана на устройството на
телевизора, можете да . . .
Проверете дали вашето мобилно устройство е готово за
Miracast.
• Натиснете  EXIT, за да гледате телевизионно
предаване
• Натиснете  (У дома), за да започнете друга дейност на
телевизора
• натиснете  SOURCES, за да отворите менюто
"Източници" и изберете свързано устройство.
Вашият телевизор е Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ устройство.
С Miracast™ можете да гледате и да споделяте екрана на
вашия смартфон, таблет или компютър безжично на
екрана на телевизора. Можете да предавате поточно
видеоклипове (аудио и видео), да споделяте снимки или
каквото и да е друго от екрана на устройството. Не е
необходимо да свързвате устройството към домашната
мрежа. Телевизорът и устройството трябва да са Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ устройства и да сте включили Miracast
в тях.
Промяна на настройката за връзките Wi-Fi Miracast
Всички свързвани по-рано устройства се съхраняват в
списъка с връзки на Wi-Fi Miracast.
За да изчистите всички свързани Miracast устройства…
Miracast на този телевизор се подчинява на протокола
HDCP и не може да показва защитено от копиране платено
съдържание, изпращано от устройство. Максималната
поддържана разделителна способност за видео е 720p за
2.4 GHz Wi-Fi или 1080p за 5 GHz Wi-Fi.
 (Начало) > Настройки > Всички
настройки > Мрежа > Нулиране на настройката за
връзките Wi-Fi Miracast.
За повече информация за Wi-Fi CERTIFIED Miracast™
посетете www.wi-fi.org
Закъснение на екрана
Wi-Fi®, емблемата Wi-Fi CERTIFIED и емблемата Wi-Fi са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ и Miracast™ са търговски марки на WiFi Alliance.
Нормалното закъснение при споделяне на екран с Miracast
е около 1 секунда. Закъснението може да е по-голямо, ако
използвате по-стари устройства с по-слаб процесор.
Използване на Miracast
MHL
Включване на Miracast
Този телевизор е съвместим с MHL™.
Натиснете  SOURCES > Miracast
Ако вашето мобилно устройство също е съвместимо с MHL,
можете да свържете вашето мобилно устройство с MHL
кабел към телевизора. При свързан MHL кабел вие можете
да споделяте това, което е на мобилното устройство, на
екрана на телевизора. Едновременно с това вашето
мобилно устройство зарежда батерията си. Връзката MHL е
идеална за гледане на филми или игри от мобилното
устройство на телевизора за продължително време.
Споделяне на екран на телевизора
1 - Активирайте Miracast (дублиране на екрана) на вашето
мобилно устройство.
2 - Изберете телевизора на вашето мобилно устройство.
(Този телевизор ще се покаже като име на модел на
телевизор)
3 - Изберете името на телевизора на вашето мобилно
устройство и след свързването можете да се наслаждавате
на използването на Miracast.
Зареждане
При свързан MHL кабел вашето устройство ще се зарежда,
докато телевизорът е включен (не е в режим на готовност).
MHL кабел
Вие имате нужда от пасивен MHL кабел (HDMI към Micro
13
USB), за да свържете вашето мобилно устройство към
телевизора. Може да ви е необходим и допълнителен
адаптер за свързване към мобилното ви устройство. За да
свържете MHL кабела към телевизора, използвайте HDMI 3
MHL връзка.
Обърнете се към оператора на цифрова телевизия за
повече информация относно правилата и условията.
Смарт карта
Операторите на цифрова телевизия предоставят CI+ модул
(Модул за условен достъп – CAM) и съпровождаща смарт
карта, когато се абонирате за платените им програми.
MHL, Mobile High-Definition Link и логото MHL са търговски
марки или регистрирани търговски марки на MHL, LLC.
Поставете смарт картата в CAM модула. Вижте
инструкцията, която сте получили от оператора.
За да поставите CAM в телевизора…
Приложения – Philips TV Remote App
1. Проверете върху CAM за правилния начин на поставяне.
Неправилното поставяне може да повреди CAM и
телевизора.
2. Докато гледате гърба на телевизора, а предната страна
на CAM е насочена към вас, внимателно поставете CAM в
слота COMMON INTERFACE.
3. Натиснете CAM възможно най-навътре. Оставете го
постоянно в слота.
С помощта на TV Remote App вие управлявате
мултимедията около вас. Изпращайте снимки, музика или
видеоклипове към големия екран на телевизора или
гледайте ТВ канали на таблета или телефона. Потърсете
какво искате да гледате на ТВ справочника и го гледайте на
вашия телефон или телевизор. С помощта на TV Remote
App вие можете да използвате телефона си като
дистанционно управление*.
Приложението Philips TV Remote App се предлага за iOS и
Android и е безплатно.
Когато включите телевизора, възможно е да са
необходими няколко минути за активирането на CAM. Ако
е поставен CAM и са платени абонаментните такси
(начините за абониране е възможно да се различават),
можете да гледате кодираните канали, поддържани от
смарт картата на CAM.
* Когато използвате телефона си като дистанционно
управление, не може да включвате или изключвате
телевизора чрез телефона си.
CAM и смарт картата са изключително за вашия телевизор.
Ако премахнете CAM, вече няма да можете да гледате
кодираните канали, поддържани от него.
Изтеглете приложението Philips TV Remote от любимия си
магазин за приложения днес.
5.6
Друго устройство
CAM със смарт карта – CI+
Относно CI+
Този телевизор е готов за условен достъп CI+.
С помощта на CI+ можете да гледате висококачествени HD
програми, като филми и спорт, предлагани от операторите
на цифрова телевизия във вашия регион. Тези програми са
кодирани от телевизионния оператор и се декодират с
помощта на предплатен модул за условен достъп.
Операторите на цифрова телевизия предоставят CI+ модул
(Модул за условен достъп – CAM) и съпровождаща смарт
карта, когато се абонирате за платените им програми. Тези
програми имат високо ниво на защитата от копиране.
14
2 - Включете USB твърдия диск и телевизора.
3 - Когато телевизорът е настроен на цифров ТВ канал,
натиснете  (Пауза). Опитът за поставяне на пауза стартира
форматирането.
USB флаш устройство
Можете да разглеждате снимки или да възпроизвеждате
музика и видео от свързано USB флаш
устройство. Поставете USB флаш устройство в една от
USB връзките на телевизора, докато е включен.
Следвайте инструкциите на екрана.
Когато USB твърдият диск бъде форматиран, оставете го да
стои свързан постоянно.
Телевизорът открива флаш устройството и отваря списък,
показващ неговото съдържание.
Ако списъкът със съдържанието не се появява
автоматично, натиснете  SOURCES и изберете USB.
Предупреждение
USB твърдият диск е форматиран специално за този
телевизор и не можете да използвате направените записи
на друг телевизор или компютър. Не копирайте и не
променяйте на компютъра чрез PC приложения файловете,
записани на USB твърдия диск. Това ще повреди записите
ви. При форматиране на USB твърд диск, записите върху
него се изтриват. USB твърд диск, инсталиран на
телевизора, ще трябва да се форматира отново, за да
може да се използва на компютър.
За повече информация за гледането или
възпроизвеждането на съдържание от USB флаш
устройство, в Помощ, натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Снимки,
видеоклипове и музика.
USB твърд диск
За да прочетете инструкциите, в Помощ натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Твърд USB диск.
Инсталиране
Ако свържете USB твърд диск, можете да направите пауза
или да запишете телевизионно предаване. Това
телевизионно предаване трябва да бъде цифрово (DVB
или подобно).
Форматиране
За да можете да поставите на пауза или записвате
предаване, трябва да свържете и форматирате твърд диск
с USB. Форматирането премахва всички файлове от
твърдия диск с USB. Ако искате да запишете предавания с
данни от ТВ справочник от интернет, трябва първо да
конфигурирате интернет връзка, преди да инсталирате
твърдия диск с USB.
За да можете да поставите на пауза или записвате
предаване, трябва да свържете и форматирате твърд диск
с USB. Форматирането премахва всички файлове от
твърдия диск с USB.
За пауза
За да поставите излъчването на пауза, ви е необходим
твърд диск, съвместим с USB, с минимум 4 GB място на
диска.
Предупреждение
USB твърдият диск е форматиран специално за този
телевизор и не можете да използвате направените записи
на друг телевизор или компютър. Не копирайте и не
променяйте на компютъра чрез PC приложения файловете,
записани на USB твърдия диск. Това ще повреди записите
ви. При форматиране на USB твърд диск, записите върху
него се изтриват. USB твърд диск, инсталиран на
телевизора, ще трябва да се форматира отново, за да
може да се използва на компютър.
За запис
За да поставите на пауза и записвате предаване, ви е
необходимо минимум 250 GB свободно пространство. Ако
искате да запишете предаване с данни от ТВ справочник от
интернет, трябва да имате интернет връзка, инсталирана
на телевизора ви, преди да монтирате твърдия диск с USB.
1 - Свържете USB твърдия диск към един от USB връзките
на телевизора. Не свързвайте друго USB устройство към
друг USB съединител по време на форматирането.
За да форматирате USB твърд диск…
1 - Свържете USB твърдия диск към един от USB връзките
15
на телевизора. Не свързвайте друго USB устройство към
друг USB съединител по време на форматирането.
2 - Включете USB твърдия диск и телевизора.
3 - Когато телевизорът е настроен на цифров ТВ канал,
натиснете  (Пауза). Опитът за поставяне на пауза стартира
форматирането. Следвайте инструкциите на екрана.
4 - Телевизорът ще ви попита дали искате да използвате
USB твърдия диск за съхранение на приложения, съгласете
се с въпроса, ако искате.
5 - Когато USB твърдият диск бъде форматиран, оставете го
да стои свързан постоянно.
16
6
Превключване на
източник
6.1
Списък на източниците
• За да отворите менюто с източници, натиснете 
SOURCES.
• За да превключите към свързано устройство, изберете
устройството с помощта на стрелките  (нагоре)
или  (надолу) и натиснете OK.
• За да затворите менюто с източници, без да
превключвате към устройство, натиснете отново
 SOURCES.
6.2
Преименуване на устройство
• Само CVBS, YPbPr и HDMI източници могат да бъдат
преименувани или да заменят иконата на устройството.
1 - Натиснете  SOURCES и изберете CVBS, YPbPr или
HDMI.
2 - Натиснете  Редакт и натиснете OK.
3 - Изберете една от иконите на устройства и натиснете OK,
предварително зададеното име се показва в полето за
въвеждане.
4 - В полето за въвеждане натиснете OK, след което
въведете новото име с помощта на екранната клавиатура.
– Натиснете клавиша  (червен) за въвеждане с малки
букви
– Натиснете клавиша  (зелен) за въвеждане с големи
букви
– Натиснете клавиша  (жълт) за въвеждане на цифри и
символи
– Натиснете клавиша  (син) за изтриване на символ
5 - Изберете Готово, когато приключите с редактирането.
6.3
Повторно сканиране за връзки
Можете да сканирате повторно всички връзки на
телевизора, за да актуализирате менюто с източници с
наскоро свързаните устройства.
За да сканирате повторно връзките…
1 - Натиснете  SOURCES, за да отворите менюто
Източници.
2 - Натиснете  (нагоре), за да изберете иконата  в
горната дясна част на менюто с източници.
3 - Натиснете OK, за да започнете да сканирате връзките.
17
7
Канали
Преинсталиране на всички канали
 (Начало) > Настройки > Инсталиране на
антена/кабел > Търсене на канали > Преинсталиране на
каналите
7.1
Относно канали и
превключване на канали
1 - Изберете държавата, в която се намирате в момента, и
натиснете OK.
2 - Изберете Антена (DVB-T) или Кабел (DVB-C) и изберете
един елемент, който искате да преинсталирате.
3 - Изберете Цифрови и аналогови канали, Само цифрови
канали или Само аналогови канали.
4 - Изберете Старт и натиснете OK, за да актуализирате
каналите. Това може да отнеме няколко минути.
За да гледате ТВ канали
• Натиснете . Телевизорът се настройва на
телевизионния канал, който сте гледали последно.
• Натиснете  (У дома) > Канали и натиснете OK.
• Натиснете  + или  - за превключване на канали.
• Ако знаете номера на канала, въведете го с цифровите
клавиши. Натиснете OK, след като сте въвели номера, за да
превключите каналите.
• За да се върнете към по-рано настроения канал,
натиснете  BACK.
Настройки на канали
 (Начало) > Настройки > Инсталиране на
антена/кабел > Търсене на канали > Преинсталиране на
каналите
За да превключите към канал от списъка с канали
• Докато гледате ТВ канал, натиснете  LIST, за да
отворите списъците с канали.
• Списъкът с канали може да има няколко страници с
канали. За да прегледате следващата или предишната
страница, натиснете  + или  -.
• За затваряне на списъците с канали, без да превключвате
каналите, натиснете отново  LIST.
1 - Изберете държавата, в която се намирате в момента, и
натиснете OK.
2 - Изберете Антена (DVB-T) или Кабел (DVB-C) и изберете
един елемент, който искате да преинсталирате.
3 - Изберете Цифрови и аналогови канали, Само цифрови
канали или Само аналогови канали.
4 - Изберете Настройки и натиснете OK.
5 - Натиснете  Нулиране за да нулирате, или натиснете
 Готово, когато приключите с настройките.
Икони за канали
След Автоматична актуализация на каналите на списъка с
канали, новите открити канали се маркират с  (звезда).
Ако заключите даден канал, той ще бъде маркиран
с  (катинар).
Сканиране на честоти
Изберете метода за търсене на канали.
• Бързо: изберете по-бързия метод и използвайте
предварително зададените настройки, използвани от
повечето кабелни оператори във вашата държава.
• Пълно: Ако при това не бъдат инсталирани канали или
някои канали липсват, можете да изберете разширения
метод за сканиране Пълно. Това ще отнеме повече време
за търсене и инсталиране на каналите.
Радио канали
Ако са налични цифрови предавания, цифровите
радиостанции се инсталират по време на инсталирането.
Можете да превключите радио канал така, както
превключвате телевизионните канали.
Този телевизор може да получава цифров стандарт за
телевизия DVB. Телевизорът може да не работи правилно
с някои оператори на цифрова телевизия при неспазване
напълно изискванията на стандарта.
• Разширена: Ако сте получили конкретна стойност за
мрежова честота за търсене на канали, изберете
Разширена.
Размер на стъпката за честота
Телевизорът търси канали със стъпка от 8 MHz.
Ако при това не бъдат инсталирани канали или някои
канали липсват, можете да повторите търсенето с помалка стъпка от 1 MHz. Използването на стъпките от 1 MHz
ще отнеме повече време за търсене и инсталиране на
каналите.
7.2
Инсталиране на канал
Антена и кабел
Ръчно търсене на канали и настройки на каналите
Режим на мрежова честота
Ако искате да използвате метода Бързо в Скан. на
честотата за търсене на канали, изберете Автом.
Телевизорът ще използва 1 от предварително зададените
мрежови честоти (или HC – homing channel (насочващ
канал), използвани от повечето кабелни оператори във
вашата държава.
Търсене на канали
Актуализиране на съществуващ списък с канали
 (Начало) > Настройки > Инсталиране на
антена/кабел > Търсене на канали > Актуал. на каналите
18
Ако сте получили конкретна стойност за мрежова честота
за търсене на канали, изберете Ръчен.
премахване на канали, при стартирането на телевизора се
показва съобщение. За да не се показва то при всяка
актуализация на канал, можете да го изключите.
Мрежова честота
Когато Режим на мрежова честота е зададен като Ръчен,
тук можете да въведете стойността на мрежовата честота,
получена от вашия кабелен оператор. За да въведете
стойността, използвайте цифровите бутони.
Цифров: Тест на приемане
 (Начало) > Настройки > Инсталиране на
антена/кабел > Цифров: тест за приемане
Мрежов ИД
Въведете ИД на мрежата, който сте получили от кабелния
оператор.
Показва се цифровата честота на този канал. Ако
приемането е лошо, опитайте да промените положението
на антената. За да проверите отново качеството на сигнала
за тази честота, изберете Търсене и натиснете OK.
За да въведете сами определена цифрова честота,
използвайте цифровите бутони на дистанционното
управление. Или можете да изберете честотата, да
позиционирате стрелките върху число с  и  и да
промените числото с  и . За да проверите честотата,
изберете Търсене и натиснете OK.
Режим на символна скорост
Ако кабелният оператор не ви е предоставил конкретна
стойност за символна скорост за инсталиране на
телевизионните канали оставете настройката Режим на
символна скорост на Автом.
Ако получите специфична стойност на символна скорост,
изберете Ръчно.
Символ. скорост
Като зададете Режим на символна скорост на Ръчно, вие
можете да въведете стойността на символна скорост, като
използвате цифровите клавиши.
Аналогов: Ръчно инсталиране
Безплатни/кодирани
Ако имате абонамент и CAM (Модул за условен достъп) за
платени телевизионни услуги, изберете Безплатни +
кодирани. Ако нямате абонамент за платени
телевизионни канали или услуги, може да изберете Само
безплатни канали.
 (Начало) > Настройки > Инсталиране на
антена/кабел > Аналогов: ръчно инсталиране
Аналоговите телевизионни канали могат да бъдат
инсталирани на ръка канал по канал.
• Система
За да настроите системата на телевизора,
изберете Система.
Изберете вашата държава или тази част от света, в която се
намирате в момента, и натиснете OK.
Автоматично търсене на канали
 (Начало) > Настройки > Инсталиране на антена/кабел >
Автоматична актуализация на каналите
• Търсене на канал
За да намерите канал, изберете Търсене на канал и
натиснете OK. Можете или да въведете сами честота, за да
намерите даден канал или да оставите телевизорът да
търси канал. Натиснете OK, изберете Търсене и
натиснете OK за автоматично търсене на
канал. Намереният канал се показва на екрана и ако
приемането е лошо, натиснете отново Търсене. Ако искате
да запазите канала, изберете Готово и натиснете OK.
Ако приемате цифрови канали, можете да зададете
телевизорът автоматично да актуализира списъка с новите
канали.
Или можете сами да започнете актуализирането на
канали.
Автоматична актуализация на каналите
Веднъж дневно, в 6 сутринта, телевизорът актуализира
каналите и запазва новите канали. Новите канали се
съхраняват в списъка Всички канали, но също така и в
списъка Нови канали. Празните канали се премахват.
При намиране на нови канали или актуализиране или
премахване на канали при стартирането на телевизора се
показва съобщение. За да актуализира автоматично
каналите, телевизорът трябва да е в режим на готовност.
• Фина настройка
За фина настройка на канал изберете Фина настройка и
натиснете OK. Можете да направите фина настройка на
канала с  или .
Ако искате да запазите намерения канал, изберете Готово
и натиснете OK.
• Съхранение
Може да съхраните канала в текущия номер на канала или
като нов номер на канала.
Изберете Съхраняване и натиснете OK. Номерът на новия
канал се показва за кратко.
Съобщение за актуализация на каналите
 (Начало) > Настройки > Инсталиране на
антена/кабел > Съобщение за актуализация на канали
При намиране на нови канали или актуализиране или
19
Може да повтаряте тези стъпки, докато намерите всички
налични аналогови телевизионни канали.
телевизора и натиснете OK. Въведете вашия PIN код, ако е
необходимо.
4 - Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е
копиран успешно в телевизора. Изключете USB
устройството с памет.
Копиране на списък с канали
Въведение
На инсталирани телевизори
Копиране на списък с канали е предназначено за дилъри
или потребители с опит.
В зависимост от това, дали вашият телевизор е вече
инсталиран или не, трябва да използвате различен начин
за качване на списък с канали.
С функцията Копиране на списък с канали можете да
копирате инсталираните в телевизора канали на друг
телевизор Philips от същата гама. С Копиране на списък с
канали спестявате време при търсене на каналите чрез
качване на предварително зададен списък с канали на
телевизора. Използвайте USB флаш устройство с капацитет
поне 1 GB.
На вече инсталиран телевизор
1 - Проверете настройката за държава на телевизора. (За
да проверите тази настройка, вижте глава Преинсталиране
на канали. Започнете тази процедура, докато достигнете
настройката за държава. Натиснете  BACK, за да
отмените инсталацията.)
Ако държавата е зададена правилно, продължете със
стъпка 2.
Ако държавата не е правилната, ще се наложи да
започнете преинсталация. Вижте глава Преинсталиране на
канали и стартирайте инсталацията. Изберете правилната
държава и пропуснете търсенето на канали. Завършете
инсталацията. Когато приключите, продължете със стъпка
2.
2 - Включете USB устройството с памет, което съдържа
списъка с канали от другия телевизор.
3 - За да стартирате качването на списъка с канали,
натиснете  (Начало) > Настройки > Общи
настройки > Копиране на списък с канали > Копиране в
телевизора и натиснете OK. Въведете вашия PIN код, ако е
необходимо.
4 - Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е
копиран успешно в телевизора. Изключете USB
устройството с памет.
Условия
• Двата телевизора трябва да са от една и съща гама по
година.
• Двата телевизора трябва да имат един и същ тип
хардуер. Проверете типа хардуер на табелката с данни на
гърба на телевизора. Обикновено се обозначава с Q . . . LA
• Двата телевизора трябва да имат съвместими версии на
софтуера.
Копиране на списък с канали, проверка на версията на
списък с канали
Копиране на списък с канали
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Копиране на
списък с канали > Копиране на USB
Проверка на версията на списък с канали
 (У дома) > Настройки > Всички настройки > Общи
настройки > Копиране на списък с канали > Текуща
версия
Опции за канала
Отваряне на опции
Докато гледате канал можете да зададете някои опции.
Качване на списък с канали
В зависимост от вида канал, който гледате, или в
зависимост от направените настройки на телевизора са
налични някои опции.
На телевизори, които не са инсталирани
В зависимост от това, дали вашият телевизор е вече
инсталиран или не, трябва да използвате различен начин
за качване на списък с канали.
За да отворите менюто с опции…
1 - Докато гледате канал, натиснете  OPTIONS.
2 - Натиснете отново  OPTIONS , за да затворите.
На телевизор, който още не е инсталиран
1 - Включете щепсела в контакта, за да започне
инсталирането, и изберете езика и държавата. Можете да
прескочите търсенето на канали. Завършете инсталацията.
2 - Включете USB устройството с памет, което съдържа
списъка с канали от другия телевизор.
3 - За да стартирате качването на списъка с канали,
натиснете  (Начало) > Настройки > Общи
настройки > Копиране на списък с канали > Копиране в
Субтитри
За да включите субтитрите, натиснете SUBTITLE.
Можете да превключвате субтитрите на Включване на
субтитри или Изключване на субтитри. Освен това можете
да изберетеАвтом..
20
2 - Изберете Моно или Стерео и натиснете OK.
3 - Натиснете  (ляво) неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Автом.
Ако информацията за езика е част от цифровото излъчване
и излъчваната програма не е на вашия език (езикът,
зададен на телевизора), телевизорът може да показва
субтитрите автоматично в един от вашите предпочитани
езици на субтитрите. Един от тези езици на субтитрите
трябва да бъде част от излъчването.
Състояние
Изберете Състояние, за да видите техническа информация
за канала или за свързаното устройство, което гледате.
Можете да изберете вашите предпочитани езици на
субтитрите в Език на субт.
HbbTV на този канал
Език на субтитрите
Ако желаете да избегнете достъпа до HbbTV страници за
конкретен канал, можете да блокирате HbbTV страниците
само за него.
Ако няма субтитри на някой от предпочитаните езици,
можете да изберете друг език на субтитрите, ако е
наличен. Ако няма налични езици на субтитрите, вие не
можете да изберете тази опция.
1 - Превключете на канала, за който желаете да блокирате
HbbTV страниците.
2 - Натиснете  OPTIONS, изберете HbbTV на този канал и
натиснете  (дясно).
3 - Изберете Изкл. и натиснете OK.
4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка
или натиснете  BACK, за да затворите менюто.
За да прочетете повече информация, в Помощ натиснете
цветния клавиш  Ключови думи и потърсете Език на
субт.
За да блокирате напълно HbbTV на телевизора…
 (У дома) > Настройки > Всички настройки > Общи
настройки > Разширени > HbbTV > Изключване
Език на звука
Ако няма звук на някой от предпочитаните езици, можете
да изберете друг език на звука, ако е наличен. Ако няма
налични езици на звука, не можете да изберете тази
опция.
Универсален достъп
Достъпно само когато Универсален достъп е зададен на
Вкл.
За да прочетете повече информация, в Помощ натиснете
цветния клавиш  Ключови думи и потърсете Език на
звука.
 (У дома) > Настройки > Всички
настройки > Универсален достъп > Универсален
достъп > Вкл..
Двоен I-II
За да прочетете повече информация, в Помощ натиснете
цветния клавиш  Ключови думи и
потърсете Универсален достъп.
Тази опция е достъпна, когато аудио сигналът съдържа два
езика на звука, но единият или и двата нямат индикация за
език.
Споделяне
Общ интерфейс
Позволява на потребителя да сподели дейността си със
социални мрежи (като Twitter или имейл).
Ако от CAM е налично предплатено допълнително
съдържание, с тази опция можете да зададете настройките
за оператора.
Избор на видео
Цифровите телевизионни канали могат да излъчват
множество видеосигнали (многоканално излъчване),
видеоматериали за едно и също събитие, заснети от
различен ъгъл, или различни програми на един
телевизионен канал. Телевизорът показва съобщение, ако
има такива канали.
Моно/Стерео
Можете да превключите звука на аналогов канал на Моно
или Стерео.
За да превключите на Моно или Стерео...
Настройка на аналогов канал.
1 - Натиснете  OPTIONS, изберете Моно/Стерео и
натиснете  (дясно).
21
7.3
Създаване или редактиране на списък с предпочитани
канали
Списък с канали
 LIST >  OPTIONS > Създаване на списък с
предпочитани
Отваряне на списък с канали
Изберете един канал, след което натиснете OK, за да го
добавите в списъка с предпочитани канали, след като
приключите, натиснете  Готово.
За да отворите текущия списък с канали...
1 - Натиснете , за да превключите на телевизор.
2 - Натиснете  LIST, за да отворите текущия списък с
канали.
3 - Натиснете  OPTIONS > Избор на списък с канали и
изберете един списък с канали, който искате да гледате.
4 - Натиснете отново  LIST, за да затворите списъка с
канали.
 LIST >  OPTIONS > Редактиране на \"Предпочитани\"
Изберете един канал, след което натиснете OK, за да го
добавите или премахнете от списъка с предпочитани
канали, след като приключите, натиснете  Готово.
Избор на обхват на канал
Опции за списъка с канали
 LIST >  OPTIONS > Избор на обхват на канал
Изберете обхват на канали в списъка с предпочитани
канали, след като приключите, натиснете OK.
Отворете менюто с опции
За да отворите менюто с опции за списък с канали...
• Натиснете , за да превключите на телевизор.
• Натиснете  LIST, за да отворите текущия списък с
канали.
• Натиснете  OPTIONS и изберете една от опциите.
• Натиснете отново  LIST, за да затворите списъка с
канали.
Избор на списък с канали
 LIST >  OPTIONS > Избор на списък с канали
Изберете обхват на канали в списъка с предпочитани
канали, след като приключите, натиснете OK.
Преименуване на канал
Търсене на канали
1 - Натиснете , за да превключите на телевизор.
2 - Натиснете  LIST, за да отворите текущия списък с
канали.
3 - Изберете един канал, който искате да преименувате.
4 - Натиснете  OPTIONS > Преименуване на канал и
натиснете OK.
5 - В полето за въвеждане натиснете OK, за да отворите
екранната клавиатура, или натиснете  BACK, за да
скриете екранната клавиатура.
6 - Използвайте бутоните за навигация, за да изберете
символ, след което натиснете OK.
– Натиснете клавиша  (червен) за въвеждане с малки
букви
– Натиснете клавиша  (зелен) за въвеждане с големи
букви
– Натиснете клавиша  (жълт) за въвеждане на цифри и
символи
– Натиснете клавиша  (син) за изтриване на символ
7 - Изберете Готово, когато приключите с редактирането.
8 - Натиснете отново  LIST, за да затворите списъка с
канали.
 LIST >  OPTIONS > Търсене на канал
Можете да потърсите канал, за да го откриете в дълъг
списък с канали.
1 - Натиснете , за да превключите на телевизор.
2 - Натиснете  LIST, за да отворите текущия списък с
канали.
3 - Натиснете  OPTIONS > Търсене на канал и
натиснете OK.
4 - В полето за въвеждане натиснете OK, за да отворите
екранната клавиатура, или натиснете  BACK, за да
скриете екранната клавиатура.
5 - Използвайте бутоните за навигация, за да изберете
символ, след което натиснете OK.
– Натиснете клавиша  (червен) за въвеждане с малки
букви
– Натиснете клавиша  (зелен) за въвеждане с големи
букви
– Натиснете клавиша  (жълт) за въвеждане на цифри и
символи
– Натиснете клавиша  (син) за изтриване на символ
6 - Изберете Готово, когато приключите с редактирането.
7 - Натиснете отново  LIST, за да затворите списъка с
канали.
22
Заключване или отключване на канал
Премахване на канал от списъка с
предпочитани
 LIST >  OPTIONS > Заключване на канал, Отключване
на канал
За да премахнете канал от списъка с предпочитани,
изберете канала с , след това натиснете 
Демаркиране на предпочитан, за да го демаркирате като
предпочитан.
За да попречите на деца да гледат определен канал,
можете да го изключите. За да гледате заключен канал,
трябва първо да въведете 4-цифрения PIN код
за Заключване за деца. Не можете да заключвате
програми от свързани устройства.
Заключеният канал ще има  до логото на канала.
Пренареждане на канали
Можете да пренареждате каналите (т.е. да сменяте
местата им) в списъка с предпочитани канали.
1 - Докато гледате телевизионен канал,
натиснете  Списък >  Опции > Преподреждане на
каналите.
2 - Изберете Предпочитани канали на антена,
Предпочитани кабелни канали или Предпочитани
сателитни канали* и натиснете OK.
3 - Изберете канала за преместване и натиснете OK.
4 - Натиснете Навигационните бутони, за да преместите
маркирания канал на друго място, и натиснете OK.
5 - Когато завършите, натиснете OK.
Премахване на списък с предпочитани
 LIST >  OPTIONS > Премахване на списък с
предпочитани
За да премахнете съществуващ списък с предпочитани,
изберете Да.
7.4
Избор на филтър на канали
* Сателитни канали могат да се търсят само на
моделите телевизори xxPUS6162, xxPUS6262, xxPUS6272.
 LIST >  OPTIONS > Цифрови/аналогови,
Безплатни/кодирани
Изберете една от комбинациите за канали, която се показа
в списъка с канали.
7.6
Текст/Телетекст
Субтитри от Текст
7.5
Ако настроите на аналогов канал, ще трябва ръчно да
позволите субтитрите за всеки канал.
Предпочитани канали
1 - Превключете към канал и натиснете TEXT, за да
отворите Телетекст.
2 - Въведете номера на страницата за субтитрите,
обикновено 888.
3 - Натиснете отново TEXT, за да затворите телетекста.
Относно Предпочитани канали
Можете да създадете списък с предпочитани канали,
който разполага само с каналите, които искате да гледате.
При избран списък с предпочитани канали вие ще виждате
само вашите любими канали, когато превключвате между
каналите.
Ако изберете Вкл. в менюто Субтитри, когато гледате този
аналогов канал, ще започнат да се показват субтитри, ако
са налични.
За да разберете дали даден канал е аналогов или цифров,
превключете на този канал и натиснете  INFO.
Създаване на списък с предпочитани
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  LIST,
за да отворите списъка с канали.
2 - Изберете канала и натиснете  Маркиране като
предпочитани, за да маркирате като предпочитан.
3 - Избраният канал се отбелязва с .
4 - За край натиснете  BACK. Каналите се добавят към
списъка с предпочитани.
Страници от телетекста
За да отворите текст/телетекст, натиснете TEXT , докато
гледате телевизионни канали.
За да затворите Текст, натиснете отново TEXT .
Избор на страница с телетекст
За да изберете страница... . .
1 - Въведете номера на страницата чрез цифровите бутони.
23
2 - Използвайте клавишите със стрелки за навигация.
3 - Натиснете цветен бутон, за да изберете един от
цветните елементи в долния край на екрана.
Телетекст 2.5
Ако е достъпен, Телетекст 2.5 предлага повече цветове и
по-добра графика. Телетекст 2.5 е активиран като
стандартна фабрична настройка.
За да изключите Телетекст 2.5…
Подстраници с телетекст
Един номер на страница от телетекста може да съдържа
няколко подстраници. Номерата на подстраниците се
показват на лента до номера на основната страница.
 .
За да изберете подстраница, натиснете  или
1 - Натиснете TEXT.
2 - При отворен Текст/телетекст на екрана натиснете 
OPTIONS.
3 - Изберете Телетекст 2.5 > Изкл.
4 - Натиснете  (ляво) неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
ТНС Страници от телетекста
Някои оператори предлагат ТНС. Текст.
За да отворите ТНС. За страници от телетекст в телетекста
натиснете  OPTIONS и изберете ТНС общ преглед
* Можете да достигнете телетекста само когато каналите
са инсталирани директно на вътрешния тунер на
телевизора и уредът е на режим за телевизор. При
използване на цифров приемник телетекстът няма да бъде
достъпен чрез телевизора. В този случай може да се
използва телетекстът на цифровия приемник.
Опции на телетекста
В Текст/телетекст натиснете  OPTIONS, за да изберете
следното…
• Стопиране на страницата
За спиране на автоматичното превъртане на
подстраниците.
• Двоен екран/Цял екран
За показване на телевизионния канал и Текст един до
друг.
• ТНС общ преглед
За отваряне на ТНС Телетекст
• Уголемяване
За уголемяване на страницата на Текста за удобно четене.
• Показване
За показване на скрита информация на страница.
• Превключване между подстраници
За превъртане на подстраници, когато са налични.
• Език
За превключване на групата знаци, които Текст използва,
за правилно показване.
• Телетекст 2.5
За активиране на Телетекст 2.5 за повече цветове и подобра графика.
Настройки на телетекста
Език на телетекста
Някои цифрови телевизионни оператори предлагат
няколко езика за телетекст.
Задаване на предпочитан език за телетекст
 (У дома) > Настройки > Всички настройки > Регион и
език > Език > Телетекст основна, Телетекст допълнителна
24
8
Промяна на деня
ТВ справочник
Ако информацията в телевизионната програма постъпва от
оператора, можете да натиснете  +, за да видите
програмата за някой от следващите дни. Натиснете  -, за
да се върнете към предишния ден.
8.1
Какво ви трябва
Или можете да натиснете  OPTIONS и да изберете
Смяна на ден.
С ТВ справочника можете да преглеждате списъка на
текущите и програмираните телевизионни програми за
вашите канали. Според източника на постъпване на
информацията (данните) за ТВ справочника, се показват
аналоговите и цифровите канали или само цифровите
канали. Не всички канали предлагат информация за ТВ
справочника.
Задаване на напомняне
Можете да зададете напомняне за програма. Съобщение
ще ви извести при началото на програмата. Можете да
превключите на този канал незабавно.
Телевизорът може да приема информация от ТВ
справочника за каналите, които са инсталирани на
телевизора (напр. каналите, които гледате с Watch TV).
Телевизорът може да събира информация за ТВ
справочника за канали, които се гледат от цифров
приемник.
В телевизионната програма, програмата с напомняне е
маркирана с  (часовник).
За да зададете напомняне…
1 - Натиснете  TV GUIDE и изберете предстояща
програма.
2 - Натиснете  Зад. на напомняне и натиснете OK.
8.2
За да изчистите напомняне…
Използване на ТВ справочника
1 - Натиснете  TV GUIDE и изберете програма с
напомняне, която е маркирана с  (часовник).
2 - Натиснете  Изч. на напомняне и изберете Да, след
което натиснете OK.
Отваряне на ТВ справочника
За да отворите ТВ справочника, натиснете  TV GUIDE.
Натиснете  TV GUIDE отново, за да затворите.
Търсене по жанр
Когато отворите ТВ справочника за първи път, телевизорът
сканира всички телевизионни канали, за да получи
информация за програмите. Това може да отнеме няколко
минути. Данните от ТВ справочника се съхраняват в
телевизора.
Ако има такава информация, можете да потърсите
програми по жанр – например филми, спорт и др.
За да търсите програми по жанр, натиснете  OPTIONS и
изберете Търсене по жанр.
Изберете жанр и натиснете OK. Появява се списък с
намерените програми.
Настройване на програма
Превключване към програма
• От ТВ справочника можете да превключите към
програма, която тече в момента.
• За да изберете програма, използвайте клавишите със
стрелки, за да маркирате името ѝ.
• Придвижете се надясно, за да видите програмите, които
ще се предават по-късно същия ден.
• За да превключите към програмата (канала), изберете
тази програма и натиснете OK.
Списък с напомняния
Можете да прегледате списък с напомнянията, които сте
задали.
Списък с напомняния
За да отворите списъка с напомняния…
1 - Натиснете  TV GUIDE.
2 - Натиснете  OPTIONS и изберете Всички напомняния.
3 - В списъка с напомняния изберете напомнянето, което
искате да премахнете, избраното напомняне се маркира
като .
4 - Натиснете  BACK, изберете Изчисти избраните и
натиснете OK.
5 - Изберете Затваряне, за да затворите списъка с
напомняния.
Преглеждане на подробности за програмата
За да извикате подробни данни за избраната програма,
натиснете  INFO.
25
Задаване на запис
Можете да зададете запис в Телев. програма.
В ТВ справочника зададената програма за запис е
маркирана с  .
За да видите списъка за запис, натиснете  Записи,
маркираната програма за запис е маркирана с  (червена
точка) в предната част на името на програмата.
За запис на програма…
1 - Натиснете  TV GUIDE и изберете бъдеща или текуща
програма.
2 - Натиснете цветния клавиш  Запис.
За отказ на запис…
1 - Натиснете  TV GUIDE и изберете програмата,
зададена за запис.
2 - Натиснете цветния клавиш  Изтрий записа.
26
• Ако получите информация за телевизионната програма
от оператора, записването започва незабавно. Можете да
регулирате времето за край на записа в списъка със
записи.
9
Запис и поставяне на
пауза на телевизора
Планиране на запис
9.1
Можете да програмирате записване на предстояща
програма – в същия ден или няколко дни след същия ден
(най-много след 8 дни). Телевизорът ще използва данните
от ТВ справочника за начало и край на записа.
Запис
Какво ви трябва
За запис на програма…
Можете да запишете цифрово телевизионно излъчване и
да го гледате по-късно.
1 - Натиснете  TV GUIDE.
2 - На "Телев. програма" изберете канала или програмата,
които искате да запишете. Натиснете  (дясно) или 
(ляво), за да превъртите през програмите на канала.
3 - Докато програмата е откроена, натиснете цветния
клавиш  Запис. Програмата е планирана за запис.
Автоматично ще се покаже предупреждение, ако бъдат
планирани прeпокриващи се записи. Ако планирате да
записвате програма, докато отсъствате, не забравяйте да
оставите телевизора включен в режим на готовност, а
твърдия диск с USB – включен.
За да запишете телевизионна програма, ви трябва…
• свързан USB твърд диск, форматиран на този телевизор
• инсталирани цифрови телевизионни канали на този
телевизор
• да получавате информация за канал за екранния ТВ
справочник
• надеждна настройка на часовника на телевизора. Ако
нулирате часовника на телевизора ръчно, записите е
възможно да са неуспешни.
Не можете да записвате, докато използвате Pause TV.
По отношение прилагането на законодателството за
авторски права, някои доставчици на DVB могат да
прилагат различни ограничения с помощта на
технологията DRM (Управление на правата върху
електронно съдържание). В случай на излъчване на
защитени канали, записването, валидността на записа или
броя прегледи може да бъдат ограничени. Записването
може да е напълно забранено. Ако се опитвате да
записвате защитено излъчване или да възпроизвеждате
изтекъл запис, може да се появи съобщение за грешка.
Списък със записи
Можете да преглеждате и управлявате вашите записи в
списъка със записи. До списъка със записи има отделен
списък за планирани записи и напомняния.
За да отворите списъка или записите…
Натиснете  TV GUIDE.
1 - Натиснете цветния клавиш  Записи.
2 - В списъка със записи, изберете
разделите Нов, Гледани или Изтекъл срок и натиснете OK,
за да филтрирате изгледа.
3 - Ако сте избрали опцията за запис в списъка, можете да
изтриете записа с цветния клавиш  Премахване.
Можете да преименувате запис с цветния
клавиш  Преименуване.
Забележка:
Функцията за записване е само за цифрово телевизионно
предаване. Не е възможно записването на съдържание от
външни устройства (напр. HDMI).
Записване на програма
Възможно е операторите да ограничават броя дни, през
които записът може да се гледа. Когато този период
изтече, записът ще бъде маркиран като изтекъл. Записът в
списъка може да показва броя дни, оставащи до неговото
изтичане.
Запишете сега
За да запишете програма, която гледате в момента,
натиснете  (Запис) на дистанционното управление.
Записът започва незабавно.
Ако програмираният запис е бил забранен от оператора
или ако излъчването е прекъснало, записът се маркира
като Неуспешен.
За да спрете записването, натиснете  (стоп).
Когато данните на "Телевизионна програма" са налични,
програмата, която гледате ще бъде записана от момента,
когато натиснете клавиша за запис до приключване на
програмата.
Ръчно записване
Можете да планирате ръчно записване, което не е
свързано с телевизионна програма. Трябва сами да
зададете типа на тунера, канала и времето за начало и
край.
• Ако приемате информация за ТВ справочника от
интернет, можете да настроите времето за край на записа
в изскачащия прозорец, преди да потвърдите записа.
27
За ръчно планиране на запис…
Поставяне на програма на пауза
1 - Натиснете  TV GUIDE.
2 - Натиснете цветния клавиш  Записи.
3 - В горната част на екрана, изберете  Планирани и
натиснете OK.
4 - Натиснете цветния бутон  Планиране и натиснете OK.
5 - Изберете тунера, от който желаете да записвате, и
натиснете OK.
6 - Изберете канала, който желаете да запишете, и
натиснете OK.
7 - Изберете деня на записа и натиснете OK.
8 - Задайте времето за начало и край на записа. Изберете
бутон и използвайте клавишите  (нагоре)
или  (надолу), за да зададете часовете и минутите.
9 - Изберете Планиране и натиснете OK, за да планирате
ръчния запис.
За да поставите на пауза и възобновите излъчване…
• За да направите пауза в ТВ предаване,
натиснете  (Пауза). В долната част на екрана се показва за
кратко лента с напредъка.
• За да се покаже лентата за напредъка,
натиснете отново  (Пауза).
• За да продължите да гледате, натиснете  (Пускане).
Докато лентата на напредъка е на екрана,
натиснете  (Превъртане назад) или  (Напред), за да
изберете откъде искате да започнете да гледате
поставеното на пауза излъчване. Натиснете тези клавиши
неколкократно, за да промените скоростта.
За да превключите обратно към ТВ предаването в реално
време, натиснете  (Стоп).
Записът ще се появи в списъка с планирани записи и
напомняния.
Повторение
Гледане на запис
Тъй като телевизорът съхранява излъчването, което
гледате, можете да го възпроизведете за няколко секунди.
За да гледате запис…
За да възпроизведете повторно текущо излъчване…
1 - Натиснете  TV GUIDE.
2 - Натиснете цветния клавиш  Записи.
3 - В списъка със записи изберете записа, който искате и
натиснете OK, за да започнете да гледате.
4 - Можете да използвате
клавишите  (пауза),  (възпроизвеждане),  (превъртане
назад),  (бързо превъртане напред) или  (стоп).
5 - За превключване обратно към гледане на телевизия
натиснете  EXIT.
1 - Натиснете  (Пауза)
2 - Натиснете  (превъртане назад). Можете да натиснете
неколкократно , за да изберете от къде искате да
започнете да гледате поставеното на пауза излъчване.
Натиснете тези клавиши неколкократно, за да промените
скоростта. В един момент ще достигнете до началото на
съхраненото излъчване или максималния период от
време.
3 - Натиснете  (Възпроизвеждане), за да гледате отново
излъчването.
4 - Натиснете  (стоп), за да гледате излъчването в реално
време.
9.2
Pause TV
Какво ви трябва
За да поставите на пауза телевизионна програма, ви
трябва…
• свързан USB твърд диск, форматиран на този телевизор
• инсталирани цифрови телевизионни канали на този
телевизор
• за получаване на информация за канала за екранната
телевизионна програма
Когато твърдият USB диск е свързан и форматиран,
телевизорът непрекъснато съхранява телевизионното
предаване, което гледате. Когато превключите на друг
канал, излъчването на предходния канал се
изчиства. Излъчването се изчиства и когато превключите
телевизора в режим на готовност.
Не можете да използвате Поставяне на телевизора на
пауза, докато записвате.
28
10
Опции за снимки
Видео, снимки и
музика
При снимка на екрана натиснете  OPTIONS, за да…
Списък/миниатюри
Преглеждайте снимки с изглед на списък или изглед на
миниатюри.
10.1
Изключване на разбъркването, Включване на
разбъркването
Последователен преглед на картините или преглед на
картините в произволен ред.
От USB връзка
Може да разглеждате снимки или да възпроизвеждате
музика и видеоклипове от свързано USB флаш устройство
или USB твърд диск.
Повторение, Изп. веднъж
Многократен или еднократен преглед на картините.
При включен телевизор, поставете USB флаш четец или
USB твърд диск в една от USB връзките.
Скорост на слайдшоу
Задаване на скоростта на слайдшоуто.
Натиснете  SOURCES, след което
изберете  USB, можете да прегледате файловете си в
структурата с папки, която сте организирали в твърдия USB
диск.
Преходи на слайдшоу
Дефиниране на прехода от една картина към друга.
10.3
Предупреждение
Видеоклипове
Ако се опитате да направите пауза или да запишете
програма на свързан USB твърд диск, телевизорът ще
поиска от вас да форматира USB твърдия диск. Това
форматиране ще изтрие всички файлове на USB твърдия
диск.
Възпроизвеждане на видео
За възпроизвеждане на видео на телевизора…
Изберете  Видеоклипове и изберете името на файла и
натиснете OK.
10.2
• За да направите пауза във възпроизвеждането,
натиснете OK. Натиснете OK отново, за да продължите.
• За да върнете или да преминете бързо напред,
натиснете  или . Натиснете тези бутони няколко пъти,
за да ускорите 2, 4, 8, 16, 32 пъти.
• За да прескочите до следващото видео в папката,
натиснете OK за поставяне на пауза и изберете  на екрана
и натиснете OK.
• За да прекратите възпроизвеждането на видео,
натиснете  (Стоп).
• За да се върнете към папката, натиснете .
Снимки
Разглеждане на снимки
1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и
натиснете OK.
2 - Изберете  USB флаш устройство и
натиснете  (дясно), за да изберете необходимото USB
устройство.
3 - Изберете Снимка, натиснете  Сортиране, за да
преглеждате вашите снимки по дата, месец, година или по
име в азбучен ред.
4 - Изберете една снимка, след което натиснете OK, за да
прегледате избраната снимка.
• За да преглеждате снимки, изберете Снимки от лентата
на менюто, изберете миниатюра и натиснете OK.
• Ако има няколко снимки в една и съща папка, изберете
снимка и натиснете  Слайдшоу, за да пуснете слайдшоу
от всички снимки в тази папка.
• Гледайте снимка и натиснете  INFO за извеждане на
следното:
Лента за напредъка, лента с контроли за
възпроизвеждане,  (Прескачане към предишната снимка
в папката),  (Прескачане към следващата снимка в
папката),  (Стартиране на възпроизвеждане на
слайдшоу),  (Пауза на възпроизвеждането), 
(Стартиране на слайдшоу),  (Завъртане на снимка)
Отваряне на папка с видеоклипове
1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и
натиснете OK.
2 - Изберете  USB флаш устройство и
натиснете  (дясно), за да изберете необходимото USB
устройство.
3 - Изберете Видеоклипове и изберете едно видео,
натиснете OK за възпроизвеждане на избраното видео.
• Изберете видеоклип и натиснете  INFO за показване на
информация на файл.
• Възпроизведете видеоклип и натиснете  INFO за
извеждане на следното:
Лента за напредъка, лента с контроли за
възпроизвеждане,  (Прескачане към предишната снимка
в папката),  (Прескачане към следващата снимка в
папката),  (Възпроизвеждане),  (Превъртане
назад),  (Превъртане напред),  (Пауза на
възпроизвеждането),  (Възпроизвеждане на
29
всички/възпроизвеждане на един),  (Включване на
разбъркването/Изключване на разбъркването)
Опции за музика
Опции за възпроизвеждане на музика...
Повторение, Изп. веднъж
Многократно или еднократно възпроизвеждане на
песните.
Опции за видео
По време на възпроизвеждането на видеото
натиснете  OPTIONS, за да…
Субтитри
Извеждане на субтитрите, ако са налични, изберете Вкл.,
Изкл. или Вкл. при спрян звук.
Набор символи
Изберете една от системите за символ.
Език на звука
Възпроизвеждане на езика на звука, в случай че е
наличен.
Състояние
Извежда информация за файл като режим на звука.
Повторение, Изп. веднъж
Многократно или еднократно възпроизвеждане на
видеоклиповете.
10.4
Музика
Слушане на музика
Отваряне на папка с музика
1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и
натиснете OK.
2 - Изберете  USB флаш устройство и
натиснете  (дясно), за да изберете необходимото USB
устройство.
3 - Изберете Музика и изберете един файл с музика,
натиснете OK за възпроизвеждане на избраната музика.
• Изберете музика и натиснете  INFO за показване на
информация на файл.
• Възпроизведете музика и натиснете  INFO за
извеждане на следното:
Лента за напредъка, лента с контроли за
възпроизвеждане,  (Прескачане към предишното
музикално изпълнение в папката),  (Прескачане към
следващото музикално изпълнение в
папката),  (Възпроизвеждане), 
(Пренавий),  (Превърти напред),  (Пауза на
възпроизвеждането),  (Възпроизвеждане на
всички/възпроизвеждане на едно)
30
11
Канал
Отваряне на
менютата за
настройки на
телевизора
Преглед на списък с канали.
Актуализиране на софтуера
За повече информация в Помощ натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Актуализиране на
софтуера.
Покажи ми
Преглед на Покажи ми за демо на този телевизор.
11.1
11.3
Преглед на началното меню
Натиснете  (У дома), за да изберете едно от показаните
по-долу менюта, след което натиснете OK.
Бързи настройки и всички
настройки
Канали
Меню за бързи настройки:
В този ред са включени всички канали.
Натиснете бутона  SETUP на дистанционното
управление, за да намерите често използвани настройки в
менюто за бързи настройки.
• Натиснете OK, за да отворите телевизионната програма.
• Натиснете  (ляво), за да видите каналите с лого на
канали, или изберете преглед на всички, за да прегледате
всички канали.
• Стил картина – Изберете един от предварително
зададените стилове картина за оптимална картина.
• Формат на картината – Изберете един от предварително
зададените формати на картината, който съответства на
екрана.
• Стил на звука – Изберете един от предварително
зададените стилове на звука за идеални настройки на
звука.
• Стил Ambilight – Изберете един от предварително
зададените стилове Ambilight.
• Ambilight+hue – Включване или изключване на
Ambilight+hue.
• Сила на звука на слушалки – Регулиране на силата на
звука на свързани слушалки.
• Аудиоизход – Настройка на възпроизводството на звук
на телевизора или на свързана аудио система.
• Часовник – Извеждане на часовника в десния горен ъгъл
на екрана на телевизора.
• Таймер за заспиване – Задайте автоматичното
преминаване на телевизора в режим на готовност в
предварително зададено време.
• Всички настройки – Преглед на менюто "Всички
настройки".
• Помощ – Диагностициране и получаване на повече
информация за вашия телевизор. За повече информация
в Помощ натиснете цветния клавиш Ключови думи и
потърсете Меню Помощ за повече информация.
Freeview Play
Този ред съдържа наличен плейър от Freeview Play.
* Freeview Play е само за модели телевизори xxPUS6272.
Източници
В този ред са включени наличните източници в този
телевизор.
Помощен софтуер
В този ред са включени ТВ функции, които са достъпни за
потребител.
Настройки
В този ред са включени настройки, които са достъпни за
потребител.
11.2
Меню "Помощни програми"
Smart TV
Отворете страницата на Smart TV.
ТВ справочник
За повече информация в Помощ натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Телевизионна
програма.
Меню Всички настройки:
Натиснете бутона  (у дома) на дистанционното
управление, изберете Настройки > Всички настройки и
натиснете OK.
Записи
За повече информация в Помощ натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Записи.
31
11.4
 (Начало) > Настройки > Картина > Контраст
Всички настройки
Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу) , за да
регулирате стойността на контраста на картината.
Настройки на картината
Можете да намалите стойността на контраста, за да
ограничите потреблението на енергия.
Стил картина
Регулиране на остротата на картината
Избор на стил
 (Начало) > Настройки > Картина > Острота
За лесно регулиране на картината можете да изберете
предварително зададен стил на картината.
Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността на остротата на картината.
 (Начало) > Настройки > Картина > Стил картина
Наличните стилове на картината са...
Регулиране на яркостта на картината
• Персонален – предпочитанията за картината, които сте
задали при първото стартиране
• Ярко – идеален за гледане на дневна светлина
• Естествени - настройки за естествена картина
• Стандартен – най-енергоспестяващата настройка
• Кино - идеални за гледане на филми
• Игра – идеална за игри*
 (Начало) > Настройки > Картина > Яркост
Натиснете стрелките  (надолу) или  (нагоре), за да
нагласите нивото на яркост на сигнала на картината.
Забележка: Настройка на яркостта, далеч от референтните
стойности (50), може да доведе до по-слаб контраст.
* Стил картина – играта не е налична за някои източници
на видео.
Разширени настройки на картината
Стил по избор
Компютър
Можете да регулирате и съхранявате настройките на
картината в текущия избран стил на
картина Цвят, Контраст или Острота.
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Компютър
Възстановяване на стил
Задайте на Вкл., за да имате идеалната настройка на
картината за използване на телевизора ви като монитор на
компютър.
За възстановяване на стил до първоначалната настройка
изберете Стил картина, след което
натиснете  Възстанови стила.
• Дръжте настройката на Изключване, когато гледате HDR
видео от HDMI порт.
Свържете HDMI устройства, поддържащи HDR, на HDMI 2 и
HDMI 3.
Стиловете за HDR съдържание са...
Настройки на цветовете
• HDR персонално
• HDR ярко
• HDR естествено
• HDR филм
• HDR Игра
 (Начало) > Настройки > Картина > Разширени > Цвят
Регулиране на подчертаването на цвета
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Цвят > Подчертаване на цвета
"Цвят", "Контраст", "Острота", "Яркост"
Изберете Максимум, Средно, или Минимално, за да
зададете нивото на интензивност на цветовете и
детайлите при ярките цветове.
Регулиране на цвета на картината
 (Начало) > Настройки > Картина > Цвят
Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу) , за да
регулирате стойността на наситеност на цвета на
картината.
Избор на предварително зададената
цветова температура
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Цвят > Цветова температура
Регулиране на контраста на картината
32
Изберете Нормален, Топло, или Студено, за да настоите
цветовата температура според вашите предпочитания.
Видео контраст, гама
Видео контраст
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Контраст > Видео контраст
Персонализиране на цветовата температура
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Цвят > Цветова температура > По избор
Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността на видео контраст.
Изберете "По избор" в менюто "Цветова температура", за
да персонализирате сами цветовата
температура. Натиснете стрелките  (нагоре) или 
(надолу), за да регулирате стойността.
Контраст, гама
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Контраст > Гама
Настройки за контраст
Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
зададете нелинейна настройка за яркост и контраст на
картината.
Режими на контраст
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Контраст > Контраст режим
Ултра разделителна способност
 (Начало) > Настройки > Картина > Разширени > Острота
> Ултрависока разделителна способност
Изберете Нормален, Оптимизирано за
картина, Оптимизирано за пестене на енергия,
за да настроите телевизора автоматично да намалява
контраста за най-добро пестене на енергия или за найдобро визуално изживяване, или изберете Изключване, за
да изключите регулирането.
Изберете Вкл., за да имате превъзходна острота на
линиите и контурите.
Изчистване на картината
HDR Plus
 (Начало) > Настройки > Картина > Разширени >
Изчистване на картината
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Контраст > HDR Plus
Шумопотискане
Задайте HDR Plus на Изключване, Минимум, Средно,
Максимум, за да зададете нивото, при което телевизорът
автоматично показва превъзходен контраст и ефект на
яркост за HDR съдържание.
 (У дома) > Настройки > Всички
настройки > Картина > Разширени > Изчистване на
картината > Шумопотискане
Изберете Максимум, Средно, Минимално, за да зададете
нивото на премахване на звука във видеосъдържание.
Звукът е предимно видим под формата на малки
подвижни точки на картината на екрана.
Забележка: Налично, когато сигнал от тип HDR
(високодинамичен диапазон) е засечен.
• Телевизорът може да възпроизвежда HDR програми*
през връзките HDMI 2 или HDMI 3, излъчвайки от интернет
източник (напр. Netflix) или от свързано USB устройство с
памет.
Намаляване на MPEG артефакт
* Само HDR10 и Hybrid Log Gamma HDR се поддържат
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Изчистване на картината > Намаляване на
MPEG артефакт
Динамичен контраст
Изберете Максимум, Средно, Минимум, за да имате
различни степени на заглаждане на артефактите на
цифровото видеосъдържание.
MPEG артефактите се виждат най-често като малки
блокчета или назъбени ъгли в картината на екрана.
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Контраст > Динамичен контраст
Изберете Максимум, Средно или Минимално, за да
зададете нивото, при което телевизорът автоматично
подобрява детайлите в тъмните, средните и светлите
области на картината.
33
формати на картината може да продължат да се виждат
черни ленти.
• Побиране на екрана – автоматично увеличава картината,
за да запълни екрана без изкривявания. Възможно е да се
виждат черни ленти. Не се поддържа за вход от компютър.
Настройки за движение
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Движение
• Оригинален – показва първоначалния формат на
входящата картина.
Стилове движение
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Движение > Стилове на движение
 (Начало) > Настройки > Картина > Формат на картината
> Разширени
"Стилове движение" предлага оптимизиран режим на
настройки на движението за различните видове видео
съдържание.
За да форматирате картината ръчно…
• Отместване – изберете стрелките, за да изместите
картината. Можете да измествате картината само когато е
уголемена.
• Мащаб – изберете стрелките, за да уголемите картината.
• Разтягане – изберете стрелките, за да разтегнете
картината вертикално или хоризонтално.
• Отмяна – изберете, за да се върнете на формата на
картината, от който сте започнали.
Изберете Изключване, за да изключите или изберете един
от стиловете на движение, за да се насладите на по-добро
зрително преживяване.
(Филм, Спорт, Стандарт, Плавно или Лично)
Не е наличен при следните случаи:
•  (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Компютър > Включване
•  (Начало) > Настройки > Картина > Стил картина >
Игра.
• Поточно предаване през мрежа/интернет на
видеоклипове в Ultra HD 50 Hz/60 Hz.
Бързи настройки на картината
 (Начало) > Настройки > Картина > Бързи настройки на
картина
Natural Motion
• По време на първата инсталация сте направили някои
настройки на картината в няколко лесни стъпки. Можете
да повторите тези стъпки с помощта на менюто Бърза
настройка на картина.
• Изберете настройката на картината, която предпочитате,
и преминете към следващата.
• За да ги изпълните, се уверете, че телевизорът може да
се настрои на телевизионен канал или да покаже програма
от свързано устройство.
 (Начало) > Настройки > Картина >
Разширени > Движение > Естествено движение
Natural Motion прави всяко движение плавно и гладко.
• Изберете Максимум, Средно, Минимално, за да имате
различни степени на намаляване на трептенето в
движението, което се вижда при гледането на филми на
телевизора.
• Изберете Минимално или Изключване, когато се появи
звук при възпроизвеждане на движещо се изображение на
екрана.
Настройки на звука
Забележка: Налично само когато Стилове движение е
зададено на Лично.
Стил на звука
Избор на стил
Формат картина
За лесно регулиране на звука можете да изберете
предварително зададена настройка на звука.
 (Начало) > Настройки > Картина > Формат на
картината
 (Начало) > Настройки > Звук > Стил на звук
Ако картината не запълва целия екран, отгоре и отдолу
или отстрани се показват черни ленти, можете да
регулирате картината да запълва екрана изцяло.
Наличните стилове на звука са...
• Персонален – предпочитанията за звука, които сте
задали при първото стартиране.
• Оригинален – най-неутралните настройки за звука
• Кино - идеални за гледане на филми
• "Музика" – идеални за слушане на музика
• Игри - идеални за игри
• Новини - идеални за слушане на реч
За да изберете една от основните настройки за запълване
на екрана…
• Широкоформатен екран – автоматично увеличава
картината до широкоформатен екран.
• Цял екран – автоматично увеличава картината така, че да
запълни екрана. Изкривяването на картината е
минимално, субтитрите се запазват видими. Не е
подходящо за вход от компютър. При някои крайни
Стил по избор
34
Можете да регулирате и съхранявате настройките на звука
в текущия избран стил на звук Баси или Високи честоти.
Изберете Вкл., за да изравнявате автоматично внезапните
разлики в силата на звука. Обикновено когато сменяте
каналите.
Възстановяване на стил
За възстановяване на стил до първоначалната настройка
изберете Стил на звука, след което
натиснете  Възстанови стила.
Делта сила на звука
 (Начало) > Настройки > Звук > Разширени > Делта сила
на звука
Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
нагласите стойността на делта сила на звука за
високоговорителите на телевизора.
Баси, високи честоти
Баси
 (Начало) > Настройки > Звук > Баси
Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу) за да
нагласите нивото на ниските тонове в звука.
Настройки за аудио изход
Високи честоти
 (Начало) > Настройки > Звук > Високи
Настройка на възпроизводството на звук на телевизора
или на свързана аудио система.
Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
нагласите нивото на високите тонове на звука.
Можете да изберете къде искате да чувате звука на
телевизора и как искате да го управлявате.
Звук слушалки
• Ако изберете ТВ-високоговорители – изключени, ще
изключите високоговорителите на телевизора за
постоянно.
• Ако изберете ТВ-високоговорители, високоговорителите
на телевизора винаги са включени.
 (Начало) > Настройки > Звук > Разширени >
Аудиоизход
 (Начало) > Настройки > Звук > Сила на звука на
слушалките
С аудио устройство свързано с HDMI CEC, изберете HDMI
зв. с-ма. Телевизорът ще изключи високоговорителите си,
когато устройството възпроизвежда звука.
Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
нагласите отделно силата на звука на свързаните
слушалки.
Clear Sound
Incredible Surround
 (Начало) > Настройки > Звук > Разширени > Clear Sound
 (Начало) > Настройки > Звук > Режим съраунд
Изберете Вкл., за да подобрите звука при говор. Идеално
за новинарски програми
Избор на ефекта на обемен звук (съраунд) от вградените
високоговорители.
Настройки на цифровия изход
Разположение на телевизора
Настройки на цифровия изход са налични за извод SPDIF
(оптичен) и HDMI ARC звукови сигнали.
 (Начало) > Настройки > Звук > Разположение на
телевизора
Формат на цифровия изход
 (Начало) > Настройки > Звук > Разширени > Формат на
цифровия изход
Изберете На ТВ поставка или На стената, за да имате найдобро възпроизвеждане на звука съответно на
настройката.
Нагласете сигнала на аудио изхода на телевизора да
отговаря на възможностите на звука на свързаната система
за домашно кино.
Разширени настройки на звука
• Стерео: Ако вашите устройства за
аудиовъзпроизвеждане нямат обработка на многоканален
звук, изберете го, за да се извежда само
стереосъдържание на вашите устройства за
аудиовъзпроизвеждане.
• Mногоканално: Изберете го, за да се извежда само 5.1
аудиосъдържание (компресиран многоканален звуков
Управление на силата на звука
Авт. регул. сила звук
 (Начало) > Настройки > Звук > Разширена > Авт. регул.
сила звук
35
сигнал) на вашите устройства за аудиовъзпроизвеждане.
• Многоканално (обходно): Изберете го, за да се извежда
Dolby Digital Plus или DTS съдържание на вашите
устройства за аудиовъзпроизвеждане или на системата за
домашно кино.
Еко настройки
Задаване на ниво на пестене на енергия
 (Начало) > Настройки > Еко настройки > Икон. на
енергия
– Уверете се, че вашите устройства за
аудиовъзпроизвеждане поддържат функцията Dolby
Atmos.
Изберете Минимум, Средно или Максимум, за да имате
различни степени на пестене на енергия, или
изберете Изключване , за да изключите режима на
пестене на енергия.
– SPDIF изход (ЦИФРОВ АУДИОИЗХОД) ще бъде
дезактивиран при поточно предаване на Dolby Digital Plus
съдържание.
Изключване на екрана за пестене потреблението на
Изравняване на цифровия изход
енергия
 (Начало) > Настройки > Звук > Разширени >
Изравняване на цифровия изход
 (Начало) > Настройки > Еко настройки > Екранът е
изключен
Задайте силата на звука от устройство което и свързано
към цифров аудио изход (SPDIF) или HDMI.
Изберете Изключв. на екрана, телевизионният екран е
изключен, а за да включите отново телевизионния екран,
натиснете който и да е бутон на дистанционното
управление.
• Изберете Увел., за да имате по-силен звук.
• Изберете Намал., за да имате по-мек звук.
Настройване на таймера за изключване
Закъснение на цифровия изход
 (Начало) > Настройки > Еко настройки > Таймер за
изключване
 (Начало) > Настройки > Звук > Разширени > Закъснение
на цифровия изход
Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
регулирате стойността. Стойността 0 (Изкл.) деактивира
автоматичното изключване.
При някои системи за домашно кино може да е
необходимо регулиране на закъснението с цел
синхронизиране на аудиото и
видеото. Изберете Изключване, ако има зададено звуково
закъснение на вашата система за домашно кино.
Изберете Таймер за изключване, телевизорът се изключва
автоматично за да спести енергия.
• Телевизорът се изключва, ако приема телевизионен
сигнал, но вие не натиснете клавиш на дистанционното
управление в продължение на 4 часа.
• Телевизорът се изключва, ако не приема телевизионен
сигнал или команда от дистанционното управление в
продължение на 10 минути.
• Ако използвате телевизора като монитор или ако
използвате цифров приемник за гледане на телевизия (Set
Top Box – STB) и не използвате дистанционното
управление на телевизора, дезактивирайте таймера за
автоматично изключване и нагласете стойността на 0.
Изместване на цифровия изход (Налично само
когато Закъснение на цифровия изход е нагласено
на Вкл.)
 (Начало) > Настройки > Звук > Разширени > Изместване
на цифровия изход
• Ако не можете да зададете закъснение в системата за
домашно кино, можете да настроите телевизора да
синхронизира звука.
• Можете да зададете корекция, която компенсира
времето, необходимо на системата за домашно кино да
обработи звука на телевизионната картина.
• Можете да задавате стойността на стъпки от по 5 ms.
Максималната настройка е 60 ms.
Общи настройки
Настройки за свързване
USB твърд диск
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Твърд USB
диск
Трябва да настроите и форматирате USB твърд диск, преди
да запишете канал.
36
Забележка:
Настройки на USB клавиатурата
– EasyLink е възможно да не работи с устройства от други
марки.
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Настройки
на USB клавиатура
За да инсталирате USB клавиатурата, включете телевизора
и свържете USB клавиатурата с една от USB връзките на
телевизора. Когато телевизорът открие клавиатурата за
първи път, можете да изберете разположението й и да
изпробвате избора си.
– HDMI CEC функционалността има различни названия при
различните марки. Примери за някои названия са: Anynet,
Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera
Link. Не всички марки са напълно съвместими с EasyLink.
Фирмените названия на HDMI CEC в примерите
принадлежат на съответните им собственици.
Настройки на мишката
HDMI Ultra HD
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Настройки
на мишката
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > HDMI Ultra
HD
Регулирайте скоростта на движение на USB мишката.
Този телевизор може да възпроизвежда Ultra HD сигнали.
Някои устройства – свързани с HDMI – не разпознават
телевизор с Ultra HD и може да не работят правилно или
да показват изкривена картина или звук.
Профил на CAM оператор
За да избегнете неизправността на подобно устройство,
вие можете да зададете качеството на сигнала на ниво,
което устройството може да обработва. Ако устройството
не използва Ultra HD сигнали, можете да изключите Ultra
HD за тази HDMI връзка.
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Профил на
CAM оператор
За включване на профил на оператор за CI+/CAM за лесно
инсталиране на каналите и актуализации.
• Настройката UHD 4:4:4/4:2:2 позволява максимум до
Ultra HD (50 Hz или 60 Hz) RGB 4:4:4 или YCbCr
4:4:4/4:2:2/4:2:0 сигнали.
• Настройката UHD 4:2:0 позволява максимум до Ultra
HD(50 Hz или 60 Hz) YCbCr 4:2:0 сигнали.
• Настройката Изключване е за гледане на видеоклипове с
Full HD.
Свързване с HDMI-CEC – EasyLink
Свържете съвместими с HDMI CEC устройства към вашия
телевизор, които можете да управлявате с дистанционното
управление на телевизора. EasyLink HDMI CEC трябва да
бъде включено както в телевизора, така и в свързаното
устройство.
* Налично, когато източникът е зададен на HDMI 2 или
HDMI 3
Поддържан формат за HDMI Ultra HD опции:
• Разделителна способност: 3840 x 2160
• Скорост на кадрите (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
• Поддискретизация на данните за видео (битова
дълбочина)
– 8 бита: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
– 10 бита: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
– 12 бита: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
* Поддържа се само когато HDMI Ultra HD е зададено
на UHD 4:4:4/4:2:2.
Включване на EasyLink
 (Начало) > Настройки > Общи
настройки > EasyLink > EasyLink > Включване
Място – У дома или в магазин
Управляване на съвместимо с HDMI CEC устройство с
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Място
• Избор на място за вашия телевизор
• Изберете Магазин, стилът на картината се връща
към Ярко и може да се регулират настройките на
магазина.
• Режимът "Магазин" е за промоции в магазина.
дистанционното управление на телевизора
 (Начало) > Настройки > Общи
настройки > EasyLink > Дистанционно управление
EasyLink > Включване
37
можете да ги изключите.
Конфигурация за магазин
 (Начало) > Настройки > Общи
настройки > Конфигурация за магазин.
Настройки на HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV
Ако телевизорът е настроен на Магазин, можете да видите
емблеми на функции или да зададете наличността на
определен демонстрационен режим за използване в
магазина.
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Разширени >
HbbTV
Ако един ТВ канал предлага HbbTV страници, трябва първо
да включите HbbTV в настройките на телевизора, за да ги
преглеждате.
Нулиране на настройките и преинсталиране на
телевизора
Нулиране на всички стойности на настройките до
Настройки "Регион и език"
оригиналните настройки на телевизора
Език
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Фабрични
настройки
 (Начало) > Настройки > Регион и език > Език
Преинсталиране на телевизора напълно и връщане на
състоянието на телевизора до това от първия път, когато
Промяна на езика на менюто и съобщенията на
телевизора
сте го включили
 (Начало) > Настройки > Регион и език > Език > Език на
менютата
 (Начало) > Настройки > Общи
настройки > Преинсталиране на телевизор
Въведете PIN кода и изберете Да, телевизорът ще се
преинсталира напълно. Всички настройки ще бъдат
нулирани и инсталираните канали ще бъдат
заменени. Инсталирането може да отнеме няколко минути
Задайте предпочитан език на звука
 (Начало) > Настройки > Регион и език > Език > Основно
аудио, допълнително аудио
Цифровите телевизионни канали може да излъчват аудио
с няколко езика на речта за дадена програма. Можете да
зададете предпочитан основен и допълнителен език за
аудиото. Ако има аудио на един от тези езици,
телевизорът ще превключи към него.
Разширени настройки
ТВ справочник
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Разширени >
Телевизионна програма
Задайте предпочитан език на субтитрите
ТВ справочникът получава информация (данни) от
операторите или от интернет. В някои области и за някои
канали, информацията от ТВ справочника може да не е
налична. Телевизорът може да събира информация от ТВ
справочник за канали, които са инсталирани на него. Той
не може да събира информация от ТВ справочника за
канали, гледани с дигитален приемник или декодер.
 (Начало) > Настройки > Регион и език > Език > Основни
субтитри, допълнителни субтитри
Цифровите канали може да предлагат по няколко езика на
субтитрите за дадена програма. Можете да зададете
предпочитан основен и допълнителен език на субтитрите.
Ако има субтитри на един от тези езици, телевизорът ще ги
покаже.
• Телевизорът се доставя със зададена информация на От
оператора.
• Ако телевизорът е свързан към интернет, можете да
зададете той да получава информацията за
телевизионната програма на От интернет.
Задаване на предпочитан език за телетекст
 (Начало) > Настройки > Регион и език > Език > Основен
текст, Допълнителен текст
Лого на канал
Някои цифрови телевизионни оператори предлагат
няколко езика за телетекст.
 (Начало) > Настройки > Общи
настройки > Разширени > Логотипове на канали
В някои държави телевизорът може да показва логотипите
на каналите. Ако не желаете да се показват тези логотипи,
38
Часовник
Настройки за универсален достъп
 (Начало) > Настройки > Регион и език > Часовник
 (Начало) > Настройки > Универсален достъп
При включен Универсален достъп телевизорът е готов за
използване от глухи, трудно чуващи, слепи или лица с
увредено зрение.
Автоматично коригиране на часовника
 (Начало) > Настройки > Регион и
език > Часовник > Режим авт. часовник
Превключване на настройки за универсален достъп
• Стандартната настройка на часовника на телевизора е
Автом.. Информацията за часа се получава от излъчвания
UTC – информация за координирано универсално време.
• Ако часовникът не е верен, можете да го настроите
на Според държавата.
• Когато изберете Според държавата, можете да зададете
времето за Автоматично, Стандартно време или Лятно
часово време.
 (Начало) > Настройки > Универсален
достъп > Универсален достъп > Включване.
Универсален достъп за хора с увреден слух
 (Начало) > Настройки > Универсален достъп > С
увреден слух > Включване
• Някои цифрови телевизионни канали излъчват
специален звук и субтитри, адаптирани за лицата с
увреден слух и глухите.
• Когато настройката е включена, телевизорът
автоматично превключва към адаптирания звук и
субтитри, ако са налични.
Ръчно коригиране на часовника
 (Начало) > Настройки > Регион и
език > Часовник > Режим авт. часовник > Ръчно
 (Начало) > Настройки > Регион и
език > Часовник > Дата, час
Отидете на предишното меню и изберете Дата и Час, за да
регулирате стойността.
Универсален достъп за слепи или за хора с ограничено
Забележка:
зрение
• Ако никоя от автоматичните настройки не показва
времето коректно, можете да го настроите ръчно.
• Когато планирате записи от "Телевизионна програма", ви
препоръчваме да не променяте датата и часа ръчно.
 (Начало) > Настройки > Универсален
достъп > Описание на аудио > Описание на аудио >
Включване
Цифровите телевизионни канали могат да излъчват
специален аудио коментар, който описва случващото се на
екрана.
Задаване на часова зона или на отклонение на часа за
 (Начало) > Настройки > Универсален
достъп > Описание на аудио > Описание на аудио > Сила
смес. звук, Високогов./слушалки, Аудиоефекти, Говор
вашия регион
 (Начало) > Настройки > Регион и
език > Часовник > Часова зона
• Като изберете Сила смес. звук, можете да смесите
силата на нормалния звук и тази на звуковите
коментари. Натиснете стрелките  (нагоре) или 
(надолу), за да регулирате стойността.
• Изберете Високоговорители/слушалки, да настроите
звука от високоговорителите на телевизора или
свързаните слушалки.
• Настройте Аудио ефекти на Вкл. за допълнителни аудио
ефекти в аудиокоментарите, като стерео или затихващ
звук.
• Изберете Говор, за да зададете предпочитания за
говор, Описателно или Субтитри.
Изберете една от часовите зони.
Задайте автоматичното преминаване на телевизора в
режим на готовност в предварително зададено време
 (Начало) > Настройки > Регион и
език > Часовник > Таймер за засп.
Задайте автоматичното преминаване на телевизора в
режим на готовност в предварително зададено време. С
плъзгача можете да зададете времето до 180 минути със
стъпка от 5 минути. Ако е настроен на 0 минути, таймерът
за заспиване е изключен. Винаги можете да изключите
телевизора си по-рано или да нулирате времето по време
на отброяването
39
Настройки за заключване
"Задаване на код" и "Промяна на кода"
 (Начало) > Настройки > Заключване за деца > Задаване
на код, Промяна на кода
Задаване на нов код или нулиране на промяната на
кода. Кодът на заключването за деца се използва за
заключване и отключване на канали или програми.
Забележка: Ако сте забравили PIN кода си, можете да
замените текущия код 8888 и да въведете нов код.
Заключване за "Програми"
 (Начало) > Настройки > Заключване за
деца > Оценка
Задаване на минимална възраст за гледане на програми с
възрастови ограничения.
CAM PIN
 (Начало) > Настройки > Заключване за деца > CAM
ПИН
Задаване на CAM PIN за запис.
40
ключа за криптиране – WEP, WPA или WPA2. Ако сте
въвеждали ключа за криптиране за тази мрежа преди,
можете да изберете OK, за да осъществите връзка
незабавно.
3 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
12
Мрежа
12.1
Домашна мрежа
За да се насладите на пълните възможности на вашия
Philips Smart TV, телевизорът трябва да бъде свързан с
интернет.
Установяване на връзката – WPS
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Свързване с
мрежа > WPS
Свържете телевизора към домашна мрежа с
високоскоростна интернет връзка. Можете да свържете
вашия телевизор безжично или с кабел към мрежовия
рутер.
Ако маршрутизаторът ви има WPS, можете да се свържете
с него директно, без да сканирате за мрежи. Ако имате
устройства в безжичната си мрежа, които използват
защитна система за криптиране WEP, не можете да
използвате WPS.
12.2
1 - Отидете на маршрутизатора, натиснете бутона WPS и се
върнете към телевизора до 2 минути.
2 - Изберете Свързване, за да установите връзка.
3 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
Свързване с мрежа
Безжична връзка
Какво ви трябва
Установяване на връзката – WPS с ПИН код
За да свържете телевизора с интернет безжично, ви е
необходим Wi-Fi маршрутизатор с връзка към
интернет. Използвайте високоскоростна (широколентова)
връзка с интернет.
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Свързване с
мрежа > WPS с ПИН код
Ако маршрутизаторът ви има WPS с ПИН код, можете да се
свържете с него директно, без да сканирате за мрежи. Ако
имате устройства в безжичната си мрежа, които използват
защитна система за криптиране WEP, не можете да
използвате WPS.
1 - Запишете 8-цифрения ПИН код, показан на екрана, и го
въведете в софтуера на маршрутизатора на компютъра си.
Направете справка с ръководството на маршрутизатора за
това къде да въведете ПИН кода в софтуера му.
2 - Изберете Свързване, за да установите връзка.
3 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
Вкл./изкл. на Wi-Fi
 (Начало) > Настройки > Мрежа >
Включване/изключване на Wi-Fi
Кабелна връзка
Какво ви трябва
За да свържете телевизора с интернет, ви е необходим
мрежов маршрутизатор с връзка към
интернет. Използвайте високоскоростна (широколентова)
връзка с интернет.
Установяване на връзката
Установяване на връзката – безжична
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Свързване с
мрежа > Безжичен
1 - В списъка с намерени мрежи изберете вашата
безжична мрежа. Ако вашата мрежа не фигурира в този
списък, защото името на мрежата е скрито (изключили сте
излъчването на SSID от рутера), изберете Добавяне на нова
мрежа, за да въведете сами името на мрежата.
2 - В зависимост от вида на маршрутизатора въведете
41
1 - Изберете Конфигуриране на статичен IP адрес и
конфигурирайте връзката.
2 - Можете да зададете номера за IP адрес, Маска на
мрежата, Шлюз, DNS 1 или DNS 2.
Включване с Wi-Fi (WoWLAN)
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Включване с Wi-Fi
(WoWLAN)
Можете да включите този телевизор от своя смартфон или
таблет, ако е в режим на готовност.
Настройката Включване с Wi-Fi (WoWLAN) трябва да е
включена.
Установяване на връзката
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Свързване с
мрежа > Кабелен
Възпроизвеждащо устройство на цифрова мултимедия –
DMR
1 - Свържете маршрутизатора към телевизора с мрежов
кабел (Ethernet кабел**).
2 - Проверете дали маршрутизаторът е включен.
3 - Телевизорът постоянно търси мрежовата връзка.
4 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Digital Media Renderer
– DMR
Ако вашите мултимедийни файлове не се възпроизвеждат
на телевизора, проверете дали възпроизвеждащото
устройство на цифрова мултимедия (DMR) е включено. В
заводските настройки по подразбиране DMR е Зададено
като "включено".
Ако не се установи връзка, може да проверите настройката
за DHCP на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде
включено.
**С цел спазване на разпоредбите за електромагнитна
съвместимост използвайте екраниран Ethernet кабел FTP
Cat. 5E Ethernet кабел.
Включване на Wi-Fi връзка
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Включване
/изключване на Wi-Fi
Можете да включите или изключите Wi-Fi връзката на
вашия телевизор.
12.3
Мрежови настройки
Преглед на настройките на мрежата
Промяна на настройката за връзките Wi-Fi Miracast
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Преглед на мрежови
настройки
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Нулиране на
настройката за връзките Wi-Fi Miracast
Тук можете да видите всички текущи мрежови настройки.
IP и MAC адресът, силата на сигнала, скоростта, методът на
шифроване и т.н.
Изчистете списъка със свързани и блокирани устройства,
които са били използвани чрез Miracast.
Име на телевизионната мрежа
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Име на
телевизионната мрежа
Мрежова конфигурация – статичен IP
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Мрежова
конфигурация > Статичен IP
Ако в домашната ви мрежа има няколко телевизора,
можете да зададете на телевизора уникално име.
Или, ако сте опитен потребител и искате да инсталирате
вашата мрежа със статично IP адресиране,
задайте статичен IP адрес на телевизора.
Настройки на Netflix
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Настройки на Netflix
Мрежова конфигурация – конфигуриране на статичен IP
С Настройки на Netflix можете да видите ESN номера или
да дезактивирате Netflix устройството.
адрес
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Конфигуриране на
статичен IP адрес
Изчисти интернет паметта
42
 (Начало) > Настройки > Мрежа > Изчисти интернет
паметта
От Изчисти интернет паметта можете да изчистите
регистрацията в сървъра на Philips и настройките за
родителска оценка, влизанията във видео магазина,
всички предпочитани в галерията с приложения на Philips,
интернет показалците и хронологията. Освен това
интерактивните MHEG приложения може да съхраняват
във вашия телевизор т. нар. "бисквитки". Тези файлове
също ще бъдат изчистени.
43
13
Препоръчвани приложения
Smart TV
В този прозорец Philips представя набор от
препоръчителни приложения за вашата държава,
приложения за Online TV или избор от филми под наем от
видео магазини. Можете да ги изберете и отворите от
прозореца Препоръчителни приложения.
13.1
Настройка на Smart TV
Търсене
Когато за първи път отворите Smart TV, трябва да
конфигурирате вашата връзка. Прочетете и се съгласете с
правилата и условията, за да продължите.
С Търсене можете да търсите подходящи приложения в
галерията на приложенията.
Въведете ключова дума в текстовото поле, изберете  и
натиснете OK, за да започнете търсене. Можете да
въведете имена, заглавия, жанрове и описателни ключови
думи за търсене.
Освен това можете да оставите текстовото поле празно и
да търсите най-популярните търсения/ключови думи за
най-различни категории. В списъка с открити ключови
думи изберете ключова дума и натиснете OK, за да
търсите елементи с тази ключова дума.
Началната страница на Smart TV е вашата връзка към
интернет. С помощта на On-line TV можете да наемате
филми онлайн, да четете вестници, да гледате видео и да
слушате музика, а също и да пазарувате онлайн или да
гледате телевизионни програми, когато желаете.
Отваряне на Smart TV
За да отворите началната страница на Smart TV, натиснете
 Smart TV.
Освен това можете да натиснете (У дома) > Помощни
програми, да изберете  Smart TV и да натиснете OK.
13.3
Галерия с приложения
Телевизорът се свързва към интернет и отваря началната
страница на Smart TV. Това може да отнеме няколко
секунди.
Отворете Галерия на приложенията в Smart TV, за да
прегледате приложенията, колекцията от уебсайтове,
пригодени за телевизор.
Затваряне на Smart TV
За да затворите началната страница на Smart TV,
натиснете  (У дома) и изберете друго действие.
Намерете приложението за видеоклипове от YouTube,
национален вестник, онлайн фотоалбум и т.н. Има
приложения за наемане на видео от онлайн видео магазин
и приложения за гледане на програми, които сте
пропуснали. Ако в Галерията на приложенията липсва
това, което търсите, опитайте с Глобалната мрежа и
сърфирайте в Интернет от телевизора.
TP Vision Europe B.V. не носи отговорност за съдържанието
и качеството на съдържанието предоставено от
доставчиците на съдържание.
13.2
Начална страница на Smart TV
13.4
Вашите приложения
Multi View
Вие стартирате Приложения от началната страница на
Smart TV. Ако на началната страница още няма никакви
приложения, можете да добавите приложения от Галерия
на приложенията.
Можете да гледате текущия телевизионен канал, докато
сте в приложение на Smart TV или в интернет. Multi view
отваря малък екран за телевизионния канал до екрана на
Smart TV.
Галерия на приложенията
За да отворите Multi view…
В галерията на приложенията ще намерите всички
налични приложения.
1 - Натиснете  SMART TV, за да отворите Smart TV.
2 - Отворете приложение в страницата на Smart TV.
3 - Натиснете  MULTI VIEW, за да отворите малкия
екран.
4 - Натиснете  + или  –, за да смените телевизионния
канал на малкия екран.
Интернет
Приложението Интернет отваря интернет на вашия
телевизор.
Всеки интернет сайт може да се отвори на телевизора, но
повечето от тях не са пригодени за телевизионен екран.
- Някои добавки (например за разглеждане на страници
или видео) не са налични на вашия телевизор.
- Интернет страниците се показват една по една и на цял
екран.
* Не всяко приложение за Smart TV може да поддържа
множествен изглед с телевизионен канал.
44
14
Netflix
Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се
насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви
трябва да е свързан с интернет.
За да отворите Netflix, натиснете , за да отворите
приложението Netflix. Можете да отворите незабавно
Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com
45
• Клас на енергийна ефективност: A++
• Размер на видимия екран: 164 cm / 65 инча
• Потребление на енергия при включен режим (W): 68 W
• Годишно потребление на енергия (kWh) *: 100 kWh
• Потребление на енергия в режим на готовност
(W) **: 0,30 W
• Резолюция на дисплея (пиксели): 3840 x 2160
15
Параметри на
околната среда
15.1
* Потребление на енергия kWh на година, на базата на
потреблението на мощност на телевизор, който работи 4
часа на ден в продължение на 365 дни. Действителното
потребление на енергия зависи от начина на използване
на телевизора.
Европейски енергиен етикет
Европейският енергиен етикет ви информира за класа на
енергийна ефективност на този продукт. Колкото по-зелен
е класът на енергийна ефективност, толкова по-малко
енергия консумира продуктът.
На етикета можете да намерите класа на енергийна
ефективност, средното потребление на енергия на
продукта при употреба и средното потребление на
енергия за 1 година. Стойностите на енергопотребление за
този продукт можете да намерите също и на уебсайта на
Philips за вашата държава на адрес www.philips.com/TV
** Когато телевизорът е изключен с дистанционното
управление и няма активна функция.
15.3
Край на експлоатационния срок
Изхвърляне на стария продукт и батериите
Продуктът е разработен и произведен от
висококачествени материали и компоненти, които могат
да бъдат рециклирани и използвани повторно.
15.2
Технически данни
43PUx6162
• Клас на енергийна ефективност: A+
• Размер на видимия екран: 108 cm / 43 инча
• Потребление на енергия при включен режим (W): 41 W
• Годишно потребление на енергия (kWh) *: 60 kWh
• Потребление на енергия в режим на готовност
(W) **: 0,30 W
• Резолюция на дисплея (пиксели): 3840 x 2160
Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци означава,
че продуктът отговаря на европейската директива
2012/19/EU.
49PUx6162
• Клас на енергийна ефективност: A+
• Размер на видимия екран: 123 cm / 49 инча
• Потребление на енергия при включен режим (W): 56 W
• Годишно потребление на енергия (kWh) *: 82 kWh
• Потребление на енергия в режим на готовност
(W) **: 0,30 W
• Резолюция на дисплея (пиксели): 3840 x 2160
50PUx6162
• Клас на енергийна ефективност: A+
• Размер на видимия екран: 126 cm / 50 инча
• Потребление на енергия при включен режим (W): 61 W
• Годишно потребление на енергия (kWh) *: 90 kWh
• Потребление на енергия в режим на готовност
(W) **: 0,30 W
• Резолюция на дисплея (пиксели): 3840 x 2160
Осведомете се относно местната система за разделно
събиране на отпадъците от електрически и електронни
продукти.
Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте
старите си продукти с обикновените битови отпадъци.
Правилното изхвърляне на старите продукти помага за
избягване на евентуални неблагоприятни последствия за
околната среда и човешкото здраве.
55PUx6162
• Клас на енергийна ефективност: A+
• Размер на видимия екран: 139 cm / 55 инча
• Потребление на енергия при включен режим (W): 63 W
• Годишно потребление на енергия (kWh) *: 92 kWh
• Потребление на енергия в режим на готовност
(W) **: 0,30 W
• Резолюция на дисплея (пиксели): 3840 x 2160
Продуктът съдържа батерии, за които е в сила
европейската директива 2006/66/EC. Тези батерии не
могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови
отпадъци.
65PUx6162
46
Осведомете се относно местната система за разделно
събиране на батерии, тъй като правилният начин на
изхвърляне ще помогне за избягване на неблагоприятни
последствия за околната среда и човешкото здраве.
47
16
16.4
Спецификации
Поддържана разделителна
способност – видео
16.1
Захранване
Поддържа синхронизация
Спецификациите на продукта може да се променят без
предупреждение. За повече данни за спецификациите на
този продукт посетете www.philips.com/support
Синхронизацията за поддръжка на видео включва също и
полето/скорост на кадрите 23,976 Hz, 29,97 Hz и 59,94 Hz.
Захранване
• Мрежово захранване: AC 220–240 V +/-10%
• Околна температура : 5°C до 35°C
HDMI
• 480i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 480p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 576i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 576p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 720p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
За информация относно потребление на енергия, вижте
глава Технически данни.
Номиналната мощност, посочена на табелката на
продукта, е консумираната мощност при използване на
продукта в обикновени домашни условия (IEC 62087,
издание 2). Максималната мощност, посочена в скоби, е за
електротехническа безопасност (IEC 60065, издание 7.2).
8.0).
HDMI – UHD
16.2
Приемане
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > HDMI Ultra
HD
• Вход за антена: 75 ohm коаксиален (IEC75)
• Честотни диапазони на тунера: Hyperband, S-Channel,
UHF, VHF
• DVB : DVB-T2, DVB-C (кабел) QAM
• Възпроизвеждане на аналогово видео: SECAM, PAL
• Възпроизвеждане на цифрово видео: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
• Възпроизвеждане на цифров звук (ISO/IEC 13818-3)
Този телевизор може да възпроизвежда Ultra HD сигнали.
Някои устройства – свързани с HDMI – не разпознават
телевизор с Ultra HD и може да не работят правилно или
да показват изкривена картина или звук.
За да избегнете неизправността на подобно устройство,
вие можете да зададете качеството на сигнала на ниво,
което устройството може да обработва. Ако устройството
не използва Ultra HD сигнали, можете да изключите Ultra
HD за тази HDMI връзка.
* Само за DVB-T2
HDMI връзката с настройката UHD 4:4:4/4:2:2* позволява
максимум до UHD (50Hz или 60Hz) RGB 4:4:4 или YCbCr
4:4:4/4:2:2/4:2:0 сигнали. Настройката UHD 4:2:0 позволява
максимум до UHD (50 Hz или 60 Hz) YCbCr 4:2:0 сигнали.
16.3
Разделителна способност на
дисплея
* Налично, когато източникът е зададен на HDMI 2 или
HDMI 3
Размер на екрана по диагонал
• 43PUx6162: 108 cm / 43 инча
• 49PUx6162: 123 cm / 49 инча
• 50PUx6162: 126 cm / 50 инча
• 55PUx6162: 139 cm / 55 инча
• 65PUx6162: 164 cm / 65 инча
Компонентен, композитен
Композитен
• PAL, NTSC, SECAM
Разделителна способност на дисплея
• 3840 x 2160
Компонентен
• 480i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 480p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 576i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 576p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 720p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
48
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
софтуер.
16.5
16.8
Поддържана разделителна
способност – компютър
Възможности за свързване
Отстрани на телевизора
• Слот за общ интерфейс: CI+/CAM
• USB 2 – USB 2.0
• HDMI 3 входа – MHL – UHD – HDR
• Слушалки – стерео минижак 3,5 мм
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 800 – 60 Hz
• 1280 x 960 – 60 Hz
• 1280 x 1024 – 60 Hz
• 1366 x 768 – 60 Hz
• 1440 x 900 – 60 Hz
• 1920 x 1080 – 60 Hz
• 3840 x 2160 – 60 Hz
Гръб на телевизора
• YPbPr : Y Pb Pr, Аудио L/R
• CVBS : CVBS, аудио L/R (Споделен с YPbPr)
Дъно на телевизора
• Аудио изход – Оптичен Toslink
• USB 1 – USB 3.0
• Мрежова LAN – RJ45
• Антена (75 ohm)
• HDMI 1 вход – ARC – UHD
• HDMI 2 вход – UHD – HDR
16.6
Звук
• Incredible Surround
• Clear Sound
• Интел. звук
• Изходна мощност (RMS): 20 W
• Dolby® Digital
• DTS 2.0 + цифров изход
16.7
Мултимедийна
Връзки
• USB 2.0/USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11n (вграден)
Поддържани USB файлови системи
• FAT, NTFS
ESD
• Видеокодеци: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9
• Аудиокодеци: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 до v9.2), WMAPRO (v9 и v10)
• Субтитри:
– Формат: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
– Кодиране на символите: UTF-8, Central Europe и Eastern
Europe (Windows-1250), Cyrillic (Windows-1251), Greek
(Windows-1253), Turkish (Windows-1254), Western Europe
(Windows-1252)
• Фотокодеци: JPEG, GIF, PNG, BMP
Wi-Fi Certified
Този телевизор поддържа сертифицирани за Miracast
устройство.
Работните показатели може да са различни, в зависимост
от възможностите на мобилното устройство и използвания
49
17
17.2
Проблеми
Включване
Телевизорът не се включва
• Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте
една минута и го включете отново. Уверете се, че
захранващият кабел е свързан добре. Опитайте се отново
да го включите.
• Свържете телевизора към друг захранващ контакт и се
опитайте да го включите отново.
• Изключете всички свързани устройства от телевизора и
се опитайте да го включите отново.
• Ако индикаторът за режим на готовност на телевизора
свети, телевизорът може да не реагира на дистанционното
управление.
17.1
Съвети
Ако не можете да намерите решение за проблема с вашия
телевизор в Отстраняване на неизправности, можете да
използвате  Ключови думи в Помощ > Ръководство за
потребителя, за да намерите информацията, която
търсите. Изберете ключова дума, за да отидете до найрелевантната страница в ръководството за потребителя.
Ако в ръководството за потребителя няма отговор на
вашия въпрос, можете да отидете до уебсайта за
поддръжка на Philips.
Пращене при стартиране или изключване
Когато включвате телевизора или преминавате към режим
на готовност, чувате пращене от корпуса на телевизора.
Пращенето се дължи на нормалното разширяване и
свиване на телевизора, когато той се нагрява или охлажда.
Това не се отразява на работните му показатели.
За разрешаване на всякакъв вид проблеми, свързани с
телевизорите на Philips, можете да се обърнете към
нашата онлайн поддръжка. Изберете език и въведете
номера на модела на своя продукт.
Отидете на адрес www.philips.com/support.
Телевизорът се превключва обратно на режим на
В сайта за поддръжка ще намерите телефонния номер за
вашата страна, на който можете да се свържете с нас,
както и отговори на някои често задавани въпроси (ЧЗВ). В
някои страни можете да говорите онлайн с наши
сътрудници и да зададете своя въпрос директно или да го
изпратите по имейла.
Можете да изтеглите нов софтуер за телевизора си, както и
наръчник на потребителя, който да четете на компютъра
си.
готовност, след като покаже началния екран на Philips
Когато телевизорът е в режим на готовност, се показва
начален екран на Philips, след което телевизорът се връща
в режим на готовност. Това е нормално. Когато
телевизорът бъде изключен от захранването и включен
отново, началният екран се показва при следващото
стартиране. За да включите телевизора от режим на
готовност, натиснете  (Реж. на готовност/Вкл.) от
дистанционното управление или телевизора.
За още отстраняване на неизправности на телевизора и
често задавани въпроси (ЧЗВ)...
Индикаторът за режим на готовност не спира да мига
Отидете
на http://philipstvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте 5
минути, преди да свържете отново захранващия кабел.
Ако мигането се появи отново, свържете се с отдела за
обслужване на клиентите за телевизори Philips.
В Помощ > Ръководство за потребителя, натиснете
цветния бутон  Ключови думи и потърсете Информация
за контакт.
"Помощ" за телевизора на вашия таблет, смартфон или
компютър
За да изпълнявате продължителни последователности от
инструкции по-лесно можете да изтеглите помощната
информация за телевизора във формат PDF, за да я четете
на смартфона, таблета или компютъра си. Алтернативно
можете да разпечатате съответната страница от "Помощ"
от компютъра си.
За да изтеглите Помощ (ръководството за потребителя),
отидете на адрес www.philips.com/support
Телевизорът се изключва сам
Ако телевизорът внезапно се изключи,
настройката Таймер за изключване може да е
активирана. С Таймер за изключване телевизорът се
изключва след 4 часа, ако няма получени сигнали от
дистанционното управление. За да избегнете това
автоматично изключване, можете да дезактивирате тази
функция. В Помощ > Ръководство за потребителя,
натиснете цветния бутон  Ключови думи и
потърсете Таймер за изключване.
Също така, ако телевизорът не приема нито телевизионен
сигнал, нито команда от дистанционното управление в
продължение на 10 минути, той се изключва автоматично.
50
на каналите.
 (Начало) > Настройки > Инсталиране на антена/кабел,
Сателитно инсталиране* > Автоматична актуализация на
каналите
17.3
Дистанционно управление
Телевизорът не реагира на дистанционното управление
• Телевизорът има нужда от известно време за стартиране.
По това време той не реагира на дистанционното
управление или контролите за телевизора. Това е
нормално.
• Батериите на дистанционното управление може да са
изтощени. Заменете батериите с нови.
* Инсталирането на сателит е само за модели телевизори
xxPUS6162, xxPUS6262, xxPUS6272.
DVB-T2 HEVC канал
• Вижте техническите спецификации, за да се уверите, че
телевизорът ви поддържа DVB-T2 HEVC във вашата
държава, и преинсталирайте DVB-T канала.
17.4
17.5
Канали
Картина
При инсталирането не са открити цифрови канали
• Проверете дали телевизорът е свързан с антена, или
използва сигнал от доставчик. Проверете кабелните
връзки.
• Проверете дали в държавата, в която сте инсталирали
телевизора, има достъпни цифрови канали.
• Проверете дали сте избрали правилната DVB (Цифрово
видеоизлъчване) система. Изберете DVB-T (наземна),
когато използвате антена или обща антена, изберете DVBC (кабел), ако използвате услуга за кабелна телевизия с
CAM модул.
• Извършете повторно инсталацията и проверете дали сте
избрали правилната държава и система.
Няма картина/изкривена картина
• Проверете дали телевизорът е свързан с антена, или
използва сигнал от доставчик. Проверете кабелните
връзки.
• Проверете дали е избран правилният източник/вход в
менюто с източници. Натиснете  Източници и изберете
необходимия ви източник/вход.
• Проверете дали външното устройство, или източник са
свързани правилно.
• Проверете дали приемането е слабо.
• Проверете дали картината е зададена на минимална
стойност. Изберете Стил картина, изберете стил и
натиснете OK.
 (Начало) > Настройки > Картина > Стил картина
• За да проверите дали телевизорът е повреден, опитайте
се да възпроизведете видеоклип.
Натиснете  Настройки > Помощ > Проверка на
телевизора.
Ако видеоклиповете възпроизвеждат черна картина,
свържете се с Philips. Изчакайте до края на видеоклипа и
изберете Информация за контакт в менюто Помощ.
Обадете се на телефонния номер за вашата държава.
При инсталирането не са намерени аналогови канали
• Проверете дали телевизорът е свързан с антена.
Проверете кабелните връзки.
• Проверете дали сте избрали правилната DVB (Цифрово
видеоизлъчване) система. Изберете DVB-T (наземен),
когато използвате антена или обща антена.
• Извършете отново инсталирането и изберете Цифрови и
аналогови канали по време на инсталирането.
Някои канали са изчезнали, неуспешно намиране на
Звук без картина
• Промяна към други източници на видео и след това
промяна назад към текущия източник.
• Изберете Стил картина, изберете стил и натиснете OK.
 (У дома) > Всички настройки > Картина > Стил картина
• Възстановете стила на картината, върнете се към Стил
картина, след което натиснете  Възстанови стила.
• Нулирайте всички настройки на телевизора, отидете
на  (Начало) > Настройки > Общи
настройки > Преинсталиране на телевизора.
• Проверете връзките на източника/входното устройство.
всички или на някои предишни инсталирани канали
• Проверете дали сте избрали правилния Списък с
канали или Списък с предпочитани, които обикновено
използвате.
• Някои канали може да са преместени или дори изтрити
от оператора. В нормалния списък с канали се опитайте да
потърсите канала, който липсва. Ако каналът все още е
наличен, можете да го върнете в списъка с предпочитани.
• Можете да изтриете канал от списъка с канали по време
на Автоматична актуализация на каналите. Тези
автоматични актуализации се извършват през нощта, ако
телевизорът е в режим на готовност.
Каналите, които вече не съществуват, биват изтрити, а
новите канали биват добавени към списъка с канали. По
изключение даден канал може да бъде изтрит, защото
телевизорът не може да го намери, докато прави проверка
за наличието му. Може да не се излъчва през нощта.
За да избегнете изтриването на канали по време
на Автоматична актуализация на каналите, защото
телевизорът не може да ги намери, въпреки че те са все
още там, можете да изключите Автоматична актуализация
Слаб сигнал
Ако картината на телевизора е изкривена или качеството
варира, входният сигнал може да е слаб. Слабият цифров
сигнал означава картина, която се разделя на квадратни
блокове и понякога застива. Слабият цифров сигнал ще се
разпадне много по-рано в сравнение със слабия аналогов
сигнал.
• Проверете дали кабелът на антената е правилно
свързван.
51
• Големите високоговорители, незаземени озвучителни
устройства, неонови светлини, високи сгради и други
големи обекти могат да повлияят на качеството на сигнала,
когато използвате антена. Опитайте се да подобрите
качеството на сигнала, като промените посоката на
антената или отдалечите устройствата от
телевизора. Лошото време може да влоши сигнала.
• Проверете дали всички връзки към и от вашите
устройства са правилни.
• Ако сигналът е лош само за един канал, направете фина
настройка за него с Аналогови: Ръчно инсталиране. (Само
за аналогови канали)
 (Начало) > Настройки > Инсталиране на
антена/кабел > Аналогов: ръчно инсталиране
• Проверете дали входният цифров сигнал е достатъчно
силен. Докато гледате цифров канал,
натиснете  OPTIONS, изберете Състояние и
натиснете OK. Проверете Сила на сигнала и Качество на
сигнала.
17.6
Звук
Няма звук или звукът е с лошо качество
• Проверете дали настройките на звука на телевизора са
OK, натиснете бутона за сила на звука  или бутона за
изключване на звука .
• Ако използвате цифров приемник (set-top box),
проверете дали силата на звука на този приемник не е
зададена на нула, или звукът не е изключен.
• Проверете дали телевизорът – сигналът на звука – е
правилно свързан със системата за домашно кино, ако
използвате подобна система за звука на
телевизора. Проверете дали сте свързали HDMI кабела
към HDMI1 ARC връзката на системата за домашно кино.
• Уверете се, че аудио изходът на телевизора е свързан с
аудио входа на системата за домашно кино.
От HTS високоговорителите (системата за домашно кино)
следва да се чува звук.
Лоша картина от устройство
• Уверете се, че устройството е свързано както трябва.
Уверете се, че настройката за изход на видео на
устройството е възможно най-високата разделителна
способност, ако е приложимо.
• Възстановяване на стил на картина или промяна към
друг стил картина.
Звук със силен шум
Ако гледате видео от включено USB флаш устройство или
свързан компютър, звукът от системата за домашно кино
може да е изкривен. Този шум се чува, когато аудио или
видео файлът има DTS звук, но системата за домашно кино
няма обработка на звука DTS. Можете да поправите това,
като настроите Формат на цифровия изход на телевизора
на Стерео.
Натиснете  (Начало) > Настройки > Звук >
Разширени > Формат на цифровия изход
Настройките на картината се променят след време
Уверете се, че Място е зададено като Вкъщи. Можете да
промените и запазите настройките в този режим.
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Място
Извежда се банер
17.7
Ако понякога на екрана се извежда рекламен банер или
ако Стил картина автоматично превключва обратно на
Ярко при стартиране, телевизорът е с местоположение
Магазин. Задайте телевизора на местоположение У дома
за използване у дома.
 (Начало) > Настройки > Общи настройки > Място
HDMI – UHD
HDMI
• Забележете, че поддръжката на HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) може да удължи времето,
необходимо за показване на съдържание от HDMI
устройство на телевизора.
• Ако телевизорът не разпознае HDMI устройството и не се
покаже картина, превключете източника от едно
устройство към друго и обратно.
• Това е Ultra HD TV. Някои по-стари устройства – свързани
с HDMI – не разпознават телевизор с Ultra HD и може да не
работят правилно или да показват изкривена картина или
звук. За да избегнете неизправността на подобно
устройство, вие можете да зададете качеството на сигнала
на ниво, което устройството може да обработва. Ако
устройството не използва Ultra HD сигнали, можете да
изключите Ultra HD за тази HDMI връзка.
Ако картината и звукът на свързано с HDMI устройство е
изкривен, проверете дали различна настройка на HDMI
Ultra HD може да разреши проблема.
В Помощ > Ръководство за потребителя, натиснете
цветния бутон  Ключови думи и потърсете HDMI Ultra
HD.
• Ако се появят смущения в звука, уверете се, че изходните
Картината не се побира в екрана/Грешен или нестабилен
размер на картината/Позицията на картината е
неправилна
• Ако размерът на картината – нейната пропорция – не се
побира на екрана, с черни ленти в горната и долната част
или от лявата и от дясната страна на
екрана, натиснете  Формат на картината > Цял екран.
• Ако размерът на картината се променя през цялото
време, натиснете  Формат на картината > Побиране на
екрана.
• Ако позицията на картината е грешна на екрана,
опитайте се да проверите разделителната способност на
сигнала и типа изход на свързаното устройство,
натиснете  Формат на картината > Оригинални.
Картината на компютъра е нестабилна
Уверете се, че компютърът ви използва поддържана
разделителна способност и честота на опресняване.
52
настройки от HDMI устройството са правилни.
17.10
HDMI EasyLink не работи
• Проверете дали вашите HDMI устройства са съвместими
с HDMI-CEC. Функциите на EasyLink работят само с
устройства, които са съвместими с HDMI-CEC.
Грешен език на менюто
Сменете езика обратно към своя.
1 - Натиснете  (Настройки).
2 - Натиснете 7 пъти  (надолу) и натиснете OK.
3 - Натиснете 4 пъти и натиснете  (надясно) 3 пъти,
изберете вашия език и натиснете OK.
Не се показва икона за сила на звука
• Когато има свързано аудио устройство HDMI-CEC и
използвате дистанционното управление на телевизора за
регулиране на нивото на силата на звука от устройството,
това поведение е нормално.
17.8
USB
Не се показват снимки, видео и музика от USB
устройство
• Проверете дали USB устройството за съхранение е
зададено на съответстващо на Mass Storage Class, както е
описано в документацията му.
• Проверете дали USB устройството за съхранение е
съвместимо с телевизора.
• Проверете дали файловите формати за картината и звука
се поддържат от телевизора. За повече информация в
Помощ натиснете цветния клавиш  Ключови думи и
потърсете Мултимедия.
Накъсано възпроизвеждане на файлове от USB
• Работните показатели при прехвърляне от устройството
за съхранение с USB могат да ограничат прехвърлянето на
данни към телевизора, което води до лошо
възпроизвеждане.
17.9
Wi-Fi и интернет
Wi-Fi мрежата не е открита или има смущения
• Проверете дали защитните стени във вашата мрежа
позволяват достъп до безжичната връзка на телевизора.
• Ако безжичната мрежа не работи добре в дома ви,
опитайте да инсталирате кабелна мрежа.
Интернет не работи
• Ако връзката към маршрутизатора е наред, проверете
връзката на маршрутизатора с Интернет.
Връзката с компютъра и интернет е бавна
• Проверете в ръководството за потребителя на вашия
безжичен маршрутизатор какъв е обхватът на закрито,
скоростта на обмен и други фактори, които се отразяват на
качеството на сигнала.
• Използвайте високоскоростна (широколентова) интернет
връзка за маршрутизатора.
DHCP
• Ако връзката е неуспешна, можете да проверите
настройката DHCP (Протокол за динамично конфигуриране
на хостове) на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде
включено.
53
Безопасност и
поддръжка
конструкцията може безопасно да издържи теглото на
телевизора. TP Vision не носи отговорност за неправилен
стенен монтаж, довел до нещастен случай, нараняване или
щети.
• Някои части на този продукт са изработени от стъкло.
Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване или
повреда.
18.1
Риск от повреда на телевизора!
18
Безопасност
Преди да включите телевизора в контакта, уверете се, че
напрежението на мрежата отговаря на стойността,
посочена на гърба на телевизора. Не включвайте
телевизора в контакта, ако напрежението е различно.
Важно!
Прочетете и разберете всички инструкции за
безопасността преди да използвате телевизора.
Гаранцията става невалидна в случай на повреда,
причинена от неспазване на инструкциите.
Опасност от нараняване на деца
Следвайте тези предпазни мерки, за да избегнете падане
на телевизора и нараняване на деца:
Опасност от токов удар или пожар
• Никога не поставяйте телевизора на повърхност, покрита
с плат или друг материал, който може да бъде издърпан.
• Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи по
ръбовете на повърхността на монтиране.
• Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като
рафт за книги), без първо да закрепите съответната мебел
и самия телевизор към стената или към друга подходяща
опора.
• Обяснете на децата за съществуващата опасност при
катерене по мебелите за достигане на телевизора.
• Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода.
Никога не поставяйте съдове с течности, като вази, в
близост до телевизора.
Ако върху телевизора бъде излята течност го изключете от
контакта незабавно.
Свържете се с отдела за грижи за клиенти на Philips за
проверка на телевизора, преди да го използвате.
• Никога не излагайте телевизора, дистанционното
управление или батериите на прекомерна топлина. Никога
не ги поставяйте близо до свещи, открит огън или други
източници на топлина, включително директна слънчева
светлина.
• Никога не пъхайте предмети във вентилационните
отвори или в други отвори на телевизора.
• Никога не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел.
• Избягвайте упражняването на натиск върху щепселите на
захранването. Разхлабените щепсели могат да причинят
искрене или пожар. Не опъвайте захранващия кабел,
когато завъртате екрана на телевизора.
• За да изключите телевизора от захранването, извадете
щепсела на телевизора от контакта. При изключване от
захранването винаги дърпайте щепсела, а не кабела.
Погрижете се винаги да имате свободен достъп до
щепсела, захранващия кабел и електрическия контакт.
Опасност от поглъщане на батерии!
Дистанционното управление може да съдържа батерии
тип копче, които лесно могат да бъдат погълнати от малки
деца. Винаги пазете тези батерии далеч от достъпа на
деца.
Опасност от прегряване
Никога не поставяйте телевизора в твърде тясно
пространство. Винаги оставяйте около него най-малко 10
см (4 инча) свободно пространство за вентилация.
Погрижете се вентилационните отвори на телевизора да
не бъдат закривани от завеси или други предмети.
Гръмотевични бури
Опасност от нараняване или повреда на
телевизора
Изключвайте телевизора от контакта и антената преди
гръмотевични бури.
По време на гръмотевични бури никога не докосвайте
никоя част на телевизора, захранващия кабел или кабела
на антената.
• За повдигане и носене на телевизора, който тежи повече
от 25 килограма или 55 фунта, са необходими двама души.
• Ако монтирате телевизора на стойка, използвайте само
предоставената. Закрепете го към нея здраво.
Поставете телевизора на равна и хоризонтална
повърхност, която може да издържи теглото на телевизора
и стойката.
• Когато монтирате телевизора на стена се уверете, че
54
Опасност от увреждане на слуха
Избягвайте използване на слушалки с голяма сила на звука
или за продължително време.
Ниски температури
Ако телевизорът е транспортиран при температури под 5°C
(41°F), разопаковайте го и изчакайте температурата му да
се изравни със стайната, преди да го включите в
електрически контакт.
Влажност
В редки случаи, в зависимост от температурата и
влажността, може да се образува лек конденз отвътре на
стъклото на екрана (при някои модели). За да
предотвратите това, не излагайте телевизора на пряка
слънчева светлина, високи температури или прекалена
влажност. В случай на образуване на конденз, той ще
изчезне по естествен начин, когато телевизорът работи
няколко часа.
Влагата от конденза няма да повреди телевизора или да
доведе до неправилно функциониране.
18.2
Поддръжка на екрана
Почистване
• Никога не докосвайте, не натискайте, не търкайте и не
удряйте екрана каквито и да е предмети.
• Изключете телевизора от контакта, преди да го
почиствате.
• Почистете телевизора и рамката с влажна мека кърпа и
внимателно подсушете. Никога не използвайте вещества
като алкохол, химикали или домакински почистващи
препарати върху телевизора.
• За да избегнете деформации и избледняване на цвета,
избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро.
• Избягвайте статичните изображения, доколкото е
възможно. Статичните изображения са изображения,
които остават на екрана за дълго време. Статичните
изображения включват екранни менюта, черни ленти,
текущия час и др. Ако трябва да използвате статични
изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за
да избегнете повреда на екрана.
55
19
промишлени стандарти) и не е повреда.
Условия за ползване
Съответствие със CE
С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този
телевизор е в съответствие с основните изисквания и други
разпоредби на Директиви 2014/53/ЕС (RED), 2009/125/EО
(Екодизайн), 2010/30/ЕС (Енергийно етикетиране) и
2011/65/EО (RoHS).
2017 © TP Vision Europe B.V. Всички права запазени.
Този продукт е пуснат на пазара от TP Vision Europe B.V.
или едно от подразделенията на компанията, наричана TP
Vision, която е производител на продукта. TP Vision е
гарант по отношение на телевизора, с който е опакована
тази брошура. Philips и емблемата с щита на Philips са
регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.
Съответствие с EMF
TP Vision произвежда и продава много продукти, насочени
към потребители, които, както много електронни изделия,
най-общо имат способността да излъчват и приемат
електромагнитни сигнали. Един от водещите Бизнес
принципи на TP Vision е да се вземат всички необходими
мерки за безопасността и за здравето за продуктите ни,
съответствие с всички приложими правни изисквания и
пълно съблюдаване на стандартите за електромагнитни
полета (EMF), приложими към момента на производство
на продуктите.
Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост на
Koninklijke Philips N.V или на съответните си притежатели.
TP Vision си запазва правото да променя продуктите си по
всяко време без задължението да внася съответните
промени във вече доставени продукти.
Печатните материали, опаковани заедно с телевизора и
ръководството, съхранявано в паметта на телевизора или
изтеглено от уебсайта на Philips www.philips.com/support,
се считат за подходящи за предназначението на системата.
TP Vision цели да разработва, произвежда и продава
продукти, които не причиняват нежелани ефекти за
здравето. TP Vision потвърждава, че при правилно
боравене с продуктите съгласно предназначението им, те
са безопасни за използване според наличните към днешна
дата научни данни. TP Vision играе активна роля в
разработката на международните стандарти за
безопасност и електромагнитни полета (EMF), което
позволява на TP Vision да предвижда развитието на
стандартизацията за ранно интегриране в продуктите.
Материалите в това ръководство се считат за подходящи
за предназначението на системата. Ако продуктът или
отделните му модули или процедури се използват за цели,
различни от посочените в него, трябва да се получи
потвърждение на тяхната пригодност и валидност. TP
Vision гарантира, че самият материал не нарушава патенти
на САЩ. Не се изразява или подразбира никаква друга
гаранция. TP Vision не носи отговорност нито за грешки в
съдържанието на този документ, нито за проблеми,
породени от съдържанието на този документ. Грешките, за
които е съобщено на Philips, ще бъдат адаптирани и
публикувани на уеб сайта за поддръжка на Philips
възможно най-бързо.
Условия на гаранцията – опасност от нараняване, повреда
на телевизора или отмяна на гаранцията!
Никога не опитвайте да ремонтирате телевизора сами.
Използвайте телевизора и аксесоарите само съгласно
предназначението на производителя. Знакът за
предупреждение, отпечатан на гърба на телевизора, сочи
опасност от токов удар. Никога не сваляйте капака на
телевизора. Винаги се свързвайте с отдела за поддръжка
на клиенти за обслужване или ремонт на телевизори
Philips. Телефонният номер ще намерите в печатната
документация, придружаваща телевизора. Или се
консултирайте с уебсайта www.philips.com/support и
изберете вашата държава, ако е необходимо. Всяка
операция, която е изрично забранена в това ръководство,
или всякакви промени и процедури по сглобяване, които
не са препоръчани или позволени в това ръководство,
отменят гаранцията.
Характеристики на пикселите
Този LCD/LED продукт има висок брой цветни пиксели.
Въпреки, че има 99,999% или повече ефективни пиксели,
възможно е постоянното появяване на черни точки или
ярки светещи точки (червени, зелени или сини). Това е
структурна характеристика на дисплея (съгласно общите
56
20
Авторски права
20.1
MHL
20.5
MHL, Mobile High-Definition Link и логото MHL са търговски
марки или регистрирани търговски марки на MHL, LLC.
DTS 2.0 + Digital Out™
За патентите на DTS вижте http://patents.dts.com.
Произведено по лиценз от DTS Licensing Limited.
DTS, символът и DTS и символът заедно са регистрирани
търговски марки, а DTS 2.0+Digital Out е търговска марка на
DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.
20.2
Ultra HD
Логото DIGITALEUROPE UHD е търговска марка на
DIGITALEUROPE.
20.6
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, емблемата Wi-Fi CERTIFIED и емблемата Wi-Fi са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
20.3
HDMI
Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia
Interface (мултимедиен интерфейс за висока детайлност),
и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и в други
страни.
20.7
Други търговски марки
Всички други регистрирани и нерегистрирани търговски
марки са собственост на съответните им притежатели.
20.4
Dolby Audio
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby
Laboratories.
57
9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both
programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without
modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/
21
Отворен код
21.1
Софтуер с отворен код
c-ares (1.10.0)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name
resolves asynchronously.
Source: http://c-ares.haxx.se/
Този телевизор съдържа софтуер с отворен код. С
настоящето TP Vision Europe B.V. предлага да предостави,
при поискване, пълно копие на съответния изходен код на
софтуерните пакети с отворен код, защитени с авторски
права и използвани в този продукт, за които съответните
лицензи изискват такова предложение.
coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on
every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
Това предложение е в сила до три години след закупуване
на продукта за всички, които получават тази информация.
За да получите изходния код, моля, пишете на английски
език до . . .
open.source@tpvision.com
e2fsprogs (2.12.2)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2
filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/
21.2
Лиценз на софтуер с отворен
код
Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a
stream-oriented parser in which an application registers
handlers for things the parser might find in the XML document
(like start tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/
Относно лицензите с отворен код
Файл README (ПРОЧЕТЕ) за изходния код на частите на
софтуера на телевизора от TP Vision Europe B.V., за които
важат лицензи за софтуер с отворен код.
Това е документ, който описва разпространението на
изходния код, използван на телевизора от TP Vision
Netherlands B.V., който попада или под GNU общ публичен
лиценз (GPL) или под GNU ограничен общ публичен
лиценз (LGPL), или всякакъв друг лиценз с отворен код.
Инструкциите за получаване на този софтуер могат да
бъдат намерени в Указанията за ползване.
DFB (4.2.31)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating
system with a small memory footprint that provides graphics
acceleration, input device handling and abstraction layer, and
integrated windowing system with support for translucent
windows and multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kernel modifications
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remo
te_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectF
B141_source_1.3.1.7z/download
TP Vision Netherlands B.V. НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ,
ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ,
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ СОФТУЕР. TP Vision Netherlands
B.V. не предлага поддръжка за този софтуер. Предходното
не засяга вашите гаранции и законови права по отношение
на закупения(те) от вас продукт(и) на TP Vision Netherlands
B.V. Това се отнася само за този изходен код, който е
достъпен за вас.
SAWMAN
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a
new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDo
wnloads&page=1
Open Source
findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching
utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with other
programs to provide modular and powerful directory search
and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/
bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will
appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful
features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO
58
Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be
small, efficient, highly customizable, and portable while
capable of producing high-quality output (glyph images).
Source: http://freetype.sourceforge.net
Libcurl (7.30.0)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP,
TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and
RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT,
FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/
fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a
virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/
gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like
to make changes in various text files wherever certain
patterns appear, or extract data from parts of certain lines
while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal
is a time-consuming inconvenience that may take many lines
of code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation:
gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/
libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on
systems which don't have one, or whose implementation
cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv
libmtp (0.3.6)
libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer
Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for
POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic,
the stuff proposed for standardization.
Source: http://libmtp.sourceforge.net/
glibc (2.12.2)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library
which defines the “system calls” and other basic facilities such
as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C
library in the GNU system and most systems with the Linux
kernel
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/
libusb
This is the home of libusb, a library that gives user level
applications uniform access to USB devices across many
different operating systems. libusb is an open source project
licensed under the GNU Lesser General Public License version
2.1.
Many participants in the libusb community have helped and
continue to help with ideas, implementation, support and
improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/
grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines
containing a match to a specified pattern. By default, grep
prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/
gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally
written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler
wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/
inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/
libusb-compat
Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb-compat license, which can be found
below.
Source: http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1
iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/
iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux
networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/
libpng (1.2.43)
libpng -THE reference library for reading, displaying, writing
and examining png Image Network Graphics.
59
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/
curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/
net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for
controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basic
net/net-tools.html
Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the
execution of NCL application. This library was developed for
the GNOME software suite and is available under a "MIT"
license.
Source: http://www.xmlsoft.org
NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of
the Microsoft Windows NTFS file system with read-write
support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so
it can run unmodified on many different operating systems. It
is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS,
QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS
X It is licensed under either the GNU General Public License or
a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is
under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which
can be found below.
Source: http://www.tuxera.com
Linux Kernel (3.1)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the
Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Linux Kernel license, which can be found
below.
Source: http://www.kernel.org
Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU
liveMedia (2011.06.12)
c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com
openssl (1.0.1j)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS
protocols. The core library (written in the C programming
language) implements the basic cryptographic functions and
provides various utility functions. Wrappers allowing the use
of the OpenSSL library in a variety of computer languages are
available.
Source: http://www.openssl.org/
lvm2 (2.02.89)
Userspace toolset that provide logical volume management
facilities on linux.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/
module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by
Linux systems to load and manage kernel modules (commonly
referred to as "drivers").
Source:
https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities
that give information about processes using the /proc
filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill,
free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html
mtd-utils
The aim of the system is to make it simple to provide a driver
for new hardware, by providing a generic interface between
the hardware drivers and the upper layers of the system.
Hardware drivers need to know nothing about the storage
formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to
provide simple routines for read, write and erase.
Presentation of the device's contents to the user in an
appropriate form will be handled by the upper layers of the
system.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html
samba (3.0.37)
Samba is the standard Windows interoperability suite of
programs for Linux and Unix.
Source: http://www.samba.org/
SaWMan (1.5.3)
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a
new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org
sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is
used to filter text, i.e., it takes text input, performs some
operation (or set of operations) on it, and outputs the
modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern
matching or substituting multiple occurrences of a string
within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/
ncurses (5.7)
The ncurses (new curses) library is a free software emulation
of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses
terminfo format, supports pads and color and multiple
highlights and forms characters and function-key mapping,
and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD
60
SQLite3 (2.12.2)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SQLite3 license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/
wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X,
and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i /
RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and
embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA
component that is used in the client stations. It implements
key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the
roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the
wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/
SquashFS
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
SquashFS compresses files, inodes and directories, and
supports block sizes up to 1 MB for greater compression.
SquashFS is also the name of free/open software, licensed
under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/
zlib (6b)
The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including integrity
checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/
tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as
various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives
to extract files, to store additional files, or to update or list
files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/
u-Boot (2011.12)
The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump to run .
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the u-Boot loader license, which can be found
below.
Source: http://www.denx.de
udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs2
0050303-3/
uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org
uriparser (0.7.7)
Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and
handling library written in C. uriparser is cross-platform, fast,
supports Unicode and is licensed under the New BSD license.
Source: http://uriparser.sourceforge.net/
util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/
wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using
HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet
protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be
called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows
support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz
wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)
61
22
Отказ от отговорност
относно услуги и/или
софтуер, предлагани
от трети страни
Услуги и/или софтуер, предлагани от трети страни, могат
да бъдат променени, спрени или прекратени без
предизвестие. TP Vision не носи никаква отговорност при
подобни ситуации.
62
Индекс
Актуализиране на софтуера 5
Актуализиране на софтуера – интернет 5
Актуализиране на софтуера – локални актуализации 5
Актуализиране на софтуера – OAD 5
Актуализиране на софтуера – USB 5
Идентифициране на телевизора 3
Изключване на екрана 36
Изместване на цифровия изход 35
Изравняване на цифровия изход 35
Изчистване на картината, шумопотискане 33
Изчисти интернет паметта 42
Име на телевизионната мрежа 42
Инсталиране на канал – антена 18
Инсталиране на канал – кабел 18
Интерактивна телевизия, какво ви трябва 38
Информация за контакт 3
Б
К
C
CAM PIN 40
CI карта 14
Clear Sound 35
А
Баси 35
Батерии 6
Безопасност и поддръжка 54
Бутони на дистанционното управление 6
Бутони на телевизора 7
Бързи настройки на картината 34
Канал, преименуване на канал 22
Канал, филтър на канали 23
Канали 18
Картина, Цвят 32
Картина, контраст 32
Картина, рязкост 32
Комбинирано – CVBS 12
Компонент – Y Pb Pr 11
Контраст 32
Контраст, гама 33
Конфигурация за магазин 38
Копиране на списък с канали 20
Край на експлоатационния срок 46
В
Версия на софтуера 5
Видео контраст 33
Включване 10
Включване с Wi-Fi 42
Време 39
Връзка за слушалки 12
Връзка Miracast 13
Входна разделителна способност 48
Възпроизвеждащо устройство на цифрова мултимедия – DMR 42
Л
Лого на канал 38
Лятно часово време 39
Г
М
Галерия с приложения 44
Меню "Помощ" 3
Меню "Помощни програми" 31
Меню Начало 31
Меню за аудиоизход 35
Меню за бързи настройки 31
Меню за контраст на картината 33
Меню за мрежови настройки 42
Меню за цифров изход 35
Меню на звука 34
Местоположение "Магазин" 37
Монтиране на стена 9
Мрежа – безжична 41
Мрежа – кабелна 41
Мрежови настройки 41
Мултимедийна 49
Д
Данни за ТВ справочника 38
Дата 39
Движение на картината 34
Динамичен контраст 33
Дистанционно управление 6
Дистанционно управление – IR сензор 7
Дистанционно управление и батерии 6
Дом или Магазин 37
Е
Европейски екоетикет 46
Език на звука 38
Език на субтитрите 38
Езици на менютата 38
Н
Настройка на картината на компютъра 32
Настройки на мишката 37
Настройки на Netflix 42
Настройки на цветовете 32
Настройки на USB клавиатурата 37
Нулиране на настройки 38
З
Заключване за деца 40
Заключване за деца, задаване на код 40
Заключване за деца, промяна на кода 40
Заключване на канал 23
Закъснение на цифровия изход 35
Записи 27
Захранващ кабел 10
Звук слушалки 35
Звук, Автоматично изравняване на нивото на звука 35
Звук, делта сила на звука 35
О
Обслужване на клиенти 3
Общи настройки 36
Онлайн ръководство за потребителя 3
Оптичен – цифров аудиоизход 12
Опции за канала 20
Отключване на канал 23
И
63
Отстраняване на неизправности 50
Ф
П
Формат картина 34
Формат на цифровия изход 35
Пестене на енергия 36
Повторно сканиране на връзката 17
Поддръжка на Philips 3
Подчертаване на цвета 32
Поправка 3
Преглед на настройките на мрежата 42
Предпочитан канал, обхват на канал 22
Предпочитан канал, редактиране 22
Предпочитан канал, създаване 22
Предпочитани канали 23
Преименуване на устройство 17
Приложение Philips TV Remote 14
Проблеми 50
Профил на CAM оператор 37
Ц
Цветова температура 32
Цвят 32
Ч
Часова зона 39
Часовник 39
H
HDMI – CEC 37
HDMI връзка 11
HDMI зв. с-ма 35
HDMI Ultra HD 37
HDMI, HDMI ARC 12
HDR 33
Р
Разделителна способност на дисплея 48
Разположение на телевизора 35
Разстояние за гледане 9
Разширени настройки 38
Разширени настройки на звука 35
Разширени настройки на картината 32
Регистриране на телевизора 3
Режим авт. часовник 39
Режим за контраст на картината 33
Режим на готовност 10
Родителска оценка 40
Ръководство за потребителя 3
Рязкост 32
M
MHL връзка 13
Miracast 13
Multi View 44
P
Pause TV 28
S
Smart TV 44
U
USB твърд диск 36
USB флаш устройство 15
С
W
Свързване на твърд USB диск 15
Свързване на устройство 11
Снимки, видеоклипове и музика 29
Списък на източниците 17
Списък с канали 22
Статичен IP 42
Стил картина 32
Стил на движение на картината 34
Стил на звука 34
Съединител за антена 11
Съраунд режим на звука 35
Wi-Fi 42
Т
ТВ справочник 25
ТВ-високоговорител 35
Таймер за засп. 39
Таймер за изключване 36
Твърд USB диск – инсталиране 15
Твърд USB диск – форматиране 15
Текст 23
Телевизионен сигнал 48
Телетекст 23
Технически данни 46
У
Ултра разделителна способност 33
Универсален достъп 39
Универсален достъп, Описание на звука 39
Универсален достъп, аудиоефекти 39
Универсален достъп, високоговорители или слушалки 39
Универсален достъп, говор 39
Универсален достъп, сила смес. звук 39
Универсален достъп, хора с увреден слух 39
64
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
65
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising