Philips | 49PUS7909/12 | Owner's Manual | Philips 7900 series Ултратънък 4K UHD телевизор, поддържан от Android™ 49PUS7909/12 Ръководство за притежателя

Philips 7900 series Ултратънък 4K UHD телевизор, поддържан от Android™ 49PUS7909/12 Ръководство за притежателя
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
7909
49PUS7909
49PUS7909
55PUS7909
55PUS7909
Ръководство
Съдържание
6.6 ИЧ датчик 31
6.7 Батерии 31
6.8 Почистване 31
1 Запознаване с телевизора 4
1.1 Android TV 4
1.2 Ultra HD телевизор 4
1.3 Приложения 4
1.4 Филми и пропуснати предавания 4
1.5 Социални мрежи 4
1.6 Поставяне на телевизора на пауза и записи 4
1.7 Игри 5
1.8 Skype 5
1.9 3D 5
1.10 Смартфони и таблети 5
7 Меню Начало 32
7.1
7.2
7.3
7.4
8 Сега на вашия телевизор 34
8.1 Относно Сега по телевизията 34
8.2 Какво ви трябва 34
8.3 Използване на Сега по телевизията 34
2 Монтаж 6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Прочетете упътването за безопасност 6
Монтиране на телевизора на стойка и на стената 6
Съвети за разполагането 6
Захранващ кабел 6
Кабел за антената 7
Сателитна антена 7
9 Приложения 35
9.1 Относно приложенията 35
9.2 Инсталиране на приложение 35
9.3 Стартиране на приложение 35
9.4 Chrome™ 35
9.5 Заключване на приложения 36
9.6 Изпълними модули 36
9.7 Премахване на приложения и изпълними модули 36
9.8 Изчисти интернет паметта 37
9.9 Настройки на Android 37
9.10 Условия за ползване – Приложения 37
3 Мрежа 9
3.1
3.2
3.3
3.4
Отваряне на менюто Начало 32
Общ преглед 32
Известия 32
Търсене 32
Свързване с мрежа 9
Мрежови настройки 10
Мрежови устройства 11
Споделяне на файлове 11
4 Връзки 12
10 Видео по заявка 38
4.1 Съвети за връзките 12
4.2 EasyLink HDMI CEC 13
4.3 CI+ CAM със смарт карта 14
4.4 Цифров приемник (Set-top box) – STB 15
4.5 Сател.приемник 16
4.6 Система за домашно кино 16
4.7 Плейър за Blu-ray дискове 18
4.8 DVD плейър 18
4.9 Игрова конзола 18
4.10 Геймпад 19
4.11 USB твърд диск 19
4.12 USB клавиатура или мишка 20
4.13 USB флаш устройство 21
4.14 Фотоапарат 21
4.15 Камкордер 22
4.16 Компютър 22
4.17 Слушалки 23
4.18 Безжични високоговорители 23
10.1 Относно Видео по заявка 38
10.2 Вземане на филм под наем 38
10.3 Поточно предаване 38
11 ТВ по заявка 39
11.1 Относно ТВ по заявка 39
11.2 Заявка за програма 39
12 Канали 40
12.1 Гледане на канали 40
12.2 ТВ справочник 46
13 Източници 49
13.1 Превключване към устройство 49
13.2 Разпознаване на устройство 49
13.3 Изпълнение с едно докосване 49
14 3D 50
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
5 Включване и изключване 24
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Вкл., режим на готовност и изкл. 24
Яркост на логото Philips 24
Бутони на телевизора 24
Таймер за заспиване 24
Таймер за изключване 25
15 Multi View 52
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
6 Дистанционно управление 26
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Какво ви трябва 50
3D очилата 50
Гледане на 3D 50
Оптимално гледане на 3D 50
Грижи за 3D очилата 50
Медицинско предупреждение 51
Преглед на бутоните 26
Функция за маркиране 27
Глас 28
Клавиатура 29
Свързване с телевизора 30
Относно Множествен изглед 52
Лента със задачите 52
Гледане на два телевизионни канала 52
Размяна на екрани 52
Телетекст и телевизия 52
16 Игри 53
2
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Какво ви трябва 53
Настройки за игри 53
Играйте игра 53
Геймпади 54
Игра на разделен екран 54
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
17 Видео, снимки и музика 55
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
От USB връзка 55
От компютър или мрежов твърд диск 55
От мобилно устройство 55
Видеоклипове 56
Снимки 57
Музика 57
27 Поддръжка 117
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
18 Pause TV 59
Регистриране 117
Проблеми 117
Екранна помощ 118
Онлайн помощ 119
Поправка 119
28 Безопасност и поддръжка 120
18.1 Какво ви трябва 59
18.2 Поставяне на програма на пауза 59
28.1 Безопасност 120
28.2 Поддръжка на екрана 121
19 Запис 60
29 Условия за ползване, авторски права и лицензи
122
19.1 Какво ви трябва 60
19.2 Записване на програма 60
19.3 Гледане на запис 61
29.1 Условия за ползване – Телевизор 122
29.2 Авторски права и лицензи 122
20 Skype 62
Индекс 125
20.1 Относно Skype 62
20.2 Какво ви трябва 62
20.3 Старт със Skype 62
20.4 Skype меню 63
20.5 Хора 63
20.6 Повикване по Skype 64
20.7 Skype кредит 65
20.8 Настройки на Skype 66
20.9 Обратно към телевизор 67
20.10 Излизане 67
21 Multi room (режим в няколко стаи) 68
21.1 Относно Multi room (режим в няколко стаи) 68
21.2 Какво ви трябва 68
21.3 Използване на Multi room (режим в няколко стаи) 68
22 Споделяне на това… 70
23 Приложение Philips TV Remote 71
24 Настройка 72
24.1 Бързи настройки 72
24.2 Картина 72
24.3 Звук 75
24.4 Ambilight 79
24.5 Общи настройки 82
24.6 Еко настройки 82
24.7 Достъп 83
24.8 Мрежа 85
24.9 Инсталиране на антена/кабел 85
24.10 Инсталиране на сателит 88
25 Софтуер 92
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
Операционна система 115
Приемане 115
Дисплей 115
Размери и тегло 115
Възможности за свързване 115
Звук 116
Мултимедийна 116
Актуализиране на софтуера 92
Версия на софтуера 92
Софтуер с отворен код 92
Open Source License 92
Съобщения 113
26 Спецификации 114
26.1 Параметри на околната среда 114
26.2 Захранване 114
3
или таблет, тези на телевизора ви предлагат конкретни
функции за по-богато ТВ изживяване. Приложения като
Facebook, YouTube, Twitter, ТВ игри или прогнози за
времето (и др.). Или отворете приложение-интернет
браузър, като Google Chrome, за да сърфирате в интернет.
1
Запознаване с
телевизора
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Приложения.
1.1
Android TV
1.4
Филми и пропуснати предавания
Този телевизор Philips се поддържа от Android™.
Както вашия смартфон или таблет, новият ви телевизор
разполага с най-практичните приложения за всички
телевизионни развлечения, за които можете да се сетите.
Гледайте телевизионни канали, играйте онлайн игри,
обадете се на приятел в Skype или просто говорете и
поискайте от телевизора да намери любимата ви песен в
интернет.
За да вземете видео под наем, не е нужно да напускате
дома си.
Отворете Видео по заявка и получете поточно предаване
на видео директно към телевизора ви. Отворете
приложението на видео магазина, създайте личен
профил, изберете филма и натиснете
"Възпроизвеждане". Без досадно изтегляне*.
С приложението Philips TV Remote на смартфона или
таблета ви ТВ каналите са на ваше разположение. Изпратете
снимка на големия екран на телевизора или следете
любимото си кулинарно предаване на таблета си в кухнята.
Отсега нататък телевизорът ви е част от мобилното ви
домакинство.
Видео по заявка се предлага в избрани държави.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Видео по заявка.
Свържете телевизора с домашната си мрежа и интернет.
* В зависимост от услугата за поточно видео на избрания
видео магазин.
Google, Android и други марки са запазени марки на Google
Inc.
1.5
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Социални мрежи
1.2
Не е нужно да ставате, за да прегледате съобщенията от
приятелите си на компютъра.
Ultra HD телевизор
С този телевизор получавате съобщенията от социалната си
мрежа на екрана на телевизора. Можете да изпратите
отговор от дивана си. Можете да намерите приложенията
Facebook и Twitter в раздела на меню Начало 
Приложения.
Този телевизор разполага с Ultra HD дисплей. Неговата
резолюция е четири пъти по-голяма от тази на нормалните
HD дисплеи. Ultra HD означава 8 милиона пиксела за найфината и реалистична картина на телевизора.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Приложения.
Освен това новият Ultra Pixel HD Engine преобразува
непрекъснато всеки входящ телевизионен сигнал в Ultra HD
разделителна способност. Така можете да се наслаждавате
на поразителното качество на тази картина в момента, в
който включите телевизора. Или можете да гледате
видеоклипове, заснети с Ultra HD качество, чрез HDMI
връзка. Ultra HD предлага гледане на телевизия, която е
ясна и чиста дори на голям екран.
1.6
Поставяне на телевизора на
пауза и записи
Ако свържете USB твърд диск, можете да поставите на
пауза и да запишете предаване от цифров телевизионен
канал.
1.3
Приложения
Можете да поставите телевизора на пауза и да отговорите
на спешно телефонно обаждане или просто да си починете
по време на спортно състезание, докато телевизорът
записва предаването на USB твърд диск. По-късно можете
да го гледате отново.
Със свързан USB твърд диск можете също да записвате
За да започнете, на телевизора ви са предварително
инсталирани някои практични приложения.
Страниците с приложения показват колекцията приложения
на телевизора ви. Като приложенията на вашия смартфон
4
цифрови предавания. Можете да записвате, докато гледате
програма, или да програмирате запис на предстояща
програма.
1.9
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Поставяне на телевизора на пауза или Запис.
Новият ви телевизор е 3D телевизор.
3D
Насладете се на завладяващото изживяване от гледането на
филм в 3D. Пускайте филм в 3D на своя Blu-ray плейър или
вземете под наем 3D филм от видео магазин от менюто
Начало, Видео по заявка.
1.7
Игри
Телевизорът използва технологията Active 3D, за да гледате
3D съдържание в пълната му разделителна способност.
Този телевизор е вашият голям екран за игри. Достатъчно
голям за двама.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете 3D.
Можете да играете на игра от свързана игрова конзола, от
инсталирано приложение или просто онлайн от уеб
сайт. Можете да зададете на телевизора идеалните
настройки за игри, които позволяват бързи и отзивчиви
действия. Ако играете игра с няколко играчи с разделен
екран, можете да зададете на телевизора да показва всяка
картина на цял екран едновременно. Всеки играч може да се
фокусира върху собствената си игра.
1.10
Смартфони и таблети
Новото приложение Philips TV Remote е новият ви ТВ
приятел.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Игри.
С приложението TV Remote на вашия смартфон или таблет
вие можете да управлявате вашите медии. Изпращайте
снимки, музика или видеоклипове към големия екран на
телевизора или гледайте ТВ канали на таблета или телефона.
Отворете ТВ справочника и програмирайте запис за
следващия ден. Телевизорът ви вкъщи ще свърши работата.
Включете Ambilight+hue и задайте най-уютните цветни
ефекти в хола си. С приложението TV Remote управлението
е във ваши ръце. Можете просто да намалите звука на
телевизора.
1.8
Skype
Със Skype™ на вашия телевизор можете да създавате и
споделяте спомени от хола си дори когато сте надалеч.
Така вече няма да е необходимо да се превивате пред
компютъра, за да не пропуснете нищо.
Изтеглете приложението Philips TV Remote от любимия си
магазин за приложения днес.
Безплатно е.
Приложението Philips TV Remote се предлага за iOS и
Android.
Можете да провеждате безплатни Skype към Skype гласови
или видео разговори, като се обаждате на други устройства
със Skype.
За да направите видео обаждане, ви е необходима камера с
вграден микрофон и добра връзка с интернет. Някои
телевизори Philips имат вградена камера и микрофон.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Skype.
5
2
Монтаж
2.1
Прочетете упътването за
безопасност
Внимание
Прочетете инструкциите за безопасност преди да
използвате телевизора.
Монтирането на телевизора на стена изисква специални
умения и трябва да се извършва само от квалифициран
персонал. При такъв монтаж трябва да се спазват
стандартите за безопасност, отговарящи на теглото на
телевизора. Преди да поставите телевизора, прочетете и
мерките за безопасност.
TP Vision Europe B.V. не носи отговорност за неправилен
монтаж или за монтаж, довел до нещастен случай или
нараняване.
За да прочетете инструкциите, натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Инструкции за
безопасност.
2.2
Монтиране на телевизора на
стойка и на стената
2.3
Съвети за разполагането
Стойка за телевизор
• Поставете телевизора на място, където върху екрана няма
директна светлина.
• Приглушете светлината в помещението за най-добър
ефект от Ambilight.
• Поставете телевизора на разстояние най-много 15 см от
стената.
• Идеалното разстояние за гледане на телевизора е равно
на 3 пъти размера на диагонала на екрана му. Когато сте
седнали, очите ви трябва да са на едно ниво със средата на
екрана.
Можете да откриете указанията за монтиране на стойката
за телевизора в ръководството за бърз старт, приложено
към телевизора. Ако сте изгубили ръководството, можете
да го изтеглите от www.philips.com.
За да изтеглите Ръководството за бърз старт, потърсете го,
като използвате номера на вида продукт на вашия
телевизор.
Монтиране на стена
Вашият телевизор е подготвен за монтаж на стена и с
помощта на конзола VESA (продава се отделно).
При закупуване на конзолата използвайте посочения подолу код на VESA . . .
• 49PUS7909
VESA MIS-F 400x400, M6
• 55PUS7909
VESA MIS-F 400x400, M6
2.4
Захранващ кабел
Приготвяне
• Включете захранващия кабел в съединителя POWER на
гърба на телевизора.
• Проверете дали захранващият кабел е добре включен в
телевизора.
• Уверете се, че щепселът в контакта е винаги достъпен.
• При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте
щепсела, а не самия кабел.
Първо отстранете 4-те пластмасови капачки на винт от
резбованите букси от задната страна на телевизора.
Уверете се, че металните винтове за монтиране на
телевизора на скобата, която е в съответствие с VESA,
влизат около 10 мм в резбованите втулки на телевизора.
6
свързване на сателитна антена. Уверете се, че сателитната
ви антена е идеално подравнена, преди да започнете
монтажа.
По време на инсталацията на сателита изберете Един тунер.
Макар че този телевизор има много малка консумация в
режим на готовност, за да пестите енергия, изключвайте
захранващия кабел, ако няма да използвате телевизора
продължително време.
Натиснете цветния клавиш  Ключови думи и потърсете
Включване за повече информация за включването и
изключването на телевизора.
Два тунера
За да гледате сателитен канал и да записвате друг в същото
време, трябва да свържете 2 идентични кабела от
сателитната чиния към телевизора.
2.5
Кабел за антената
Свържете първия кабел от сателитната чиния директно към
връзката SAT 1 и свържете втория към SAT 2. Използвайте
коаксиален кабел, подходящ за свързване на сателитна
антена. Уверете се, че сателитната ви антена е идеално
подравнена, преди да започнете монтажа.
Поставете щепсела на антената плътно в гнездото за
Антена на гърба на телевизора.
Може да свържете своя собствена антена или да направите
връзка към антенния сигнал от антенната разпределителна
система. Използвайте радиочестотен антенен коаксиален
съединител IEC 75 ома.
По време на инсталацията на сателита изберете Два тунера.
Използвайте тази връзка към антената за DVB-T и DVB-C
входни сигнали.
Unicable или MDU
Ако използвате система Unicable, свържете кабела към
връзката SAT 1. Използвайте коаксиален кабел, подходящ за
свързване на сателитна антена. Уверете се, че сателитната
ви антена е идеално подравнена, преди да започнете
монтажа.
2.6
Сателитна антена
Един тунер
По време на инсталацията на сателита изберете Два
тунера и след това Unicable.
За да гледате сателитен канал и да записвате друг в същото
време, трябва да свържете 2 идентични кабела от
сателитната чиния към телевизора. Ако имате само 1
наличен кабел, каналът, който записвате, е единственият,
който можете да гледате.
Свържете кабела от сателитната чиния директно към
връзката SAT 1. Използвайте коаксиален кабел, подходящ за
7
8
3
използвате WPS.
Мрежа
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто Начало.
2 - В лентата с менюта щракнете върху  Приложения и
щракнете върху  Настройка.
3 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Свързване с
мрежа.
4 - Щракнете върху WPS.
5 - Отидете на маршрутизатора, натиснете бутона WPS и се
върнете към телевизора до 2 минути.
6 - Щракнете върху Свързване, за да установите връзка.
7 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
3.1
Свързване с мрежа
Безжична връзка
Какво ви трябва
За да свържете телевизора с интернет безжично, ви е
необходим Wi-Fi маршрутизатор с връзка към интернет.
Използвайте високоскоростна (широколентова) връзка с
интернет.
WPS с ПИН код
Ако маршрутизаторът ви има WPS с ПИН код, можете да
се свържете с него директно, без да сканирате за мрежи.
Ако имате устройства в безжичната си мрежа, които
използват защитна система за криптиране WEP, не можете
да използвате WPS.
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто Начало.
2 - В лентата с менюта щракнете върху  Приложения и
щракнете върху  Настройка.
3 - Отидете на Мрежа и щракнете върху Свързване с
мрежа.
4 - Щракнете върху WPS с ПИН код.
5 - Запишете 8-цифрения ПИН код, показан на екрана, и го
въведете в софтуера на маршрутизатора на компютъра си.
Направете справка с ръководството на маршрутизатора за
това къде да въведете ПИН кода в софтуера му.
6 - Щракнете върху Свързване, за да установите връзка.
7 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
Установяване на връзката
Безжични
За установяване на безжична връзка…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Свързване с
мрежа.
3 - Щракнете върху Безжична.
4 - В списъка с намерени мрежи щракнете върху своята
безжична мрежа. Ако тя не е в списъка, тъй като името й е
скрито (изключили сте SSID излъчването на
маршрутизатора), изберете Въведете име, за да въведете
името на мрежата сами.
5 - В зависимост от вида на маршрутизатора въведете ключа
за криптиране – WEP, WPA или WPA2. Ако сте въвеждали
ключа за криптиране за тази мрежа преди, можете да
щракнете върху OK, за да осъществите връзка незабавно.
6 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
Отстраняване на неизправности
Не е намерена безжична мрежа или има смущения
• Микровълновите фурни, DECT телефоните или други Wi-Fi
802.11b/g/n устройства в близост до вас могат да смущават
безжичната мрежа.
• Проверете дали защитните стени във вашата мрежа
позволяват достъп до безжичната връзка на телевизора.
• Ако безжичната мрежа не работи добре в дома ви,
опитайте да инсталирате кабелна мрежа.
Интернет не работи
• Ако връзката към маршрутизатора е наред, проверете
връзката на маршрутизатора с Интернет.
Връзката с компютъра и интернет е бавна
• Проверете в ръководството за потребителя на вашия
безжичен маршрутизатор какъв е обхватът на закрито,
скоростта на обмен и други фактори, които се отразяват на
качеството на сигнала.
• Използвайте високоскоростна (широколентова) интернет
връзка за маршрутизатора.
WPS
Ако маршрутизаторът ви има WPS, можете да се свържете
с него директно, без да сканирате за мрежи. Ако имате
устройства в безжичната си мрежа, които използват
защитна система за криптиране WEP, не можете да
9
DHCP
• Ако връзката е неуспешна, можете да проверите
настройката DHCP (Протокол за динамично конфигуриране
на хостове) на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде
включено.
Преглед на настройките на мрежата
Тук можете да видите всички текущи мрежови настройки.
IP и MAC адресът, силата на сигнала, скоростта, методът на
шифроване и т.н.
За да разгледате текущите мрежови настройки…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Преглед на
мрежовите настройки.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Кабелна връзка
Какво ви трябва
За да свържете телевизора с интернет, ви е необходим
мрежов маршрутизатор с връзка към интернет. Използвайте
високоскоростна (широколентова) връзка с интернет.
Мрежова конфигурация
Или, ако сте опитен потребител и искате да инсталирате
вашата мрежа със статично IP адресиране, задайте статичен
IP адрес на телевизора.
За да настроите телевизора на статичен IP адрес…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Мрежова
конфигурация.
3 - Щракнете върху Статичен IP адрес и се върнете
към Мрежа.
4 - Щракнете върху Конфигуриране на статичен IP адрес и
конфигурирайте връзката.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Установяване на връзката
За установяване на жична връзка…
1 - Свържете маршрутизатора към телевизора с мрежов
кабел (Ethernet кабел**).
2 - Проверете дали маршрутизаторът е включен.
3 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
4 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Свързване с
мрежа.
5 - Щракнете върху Жична. Телевизорът постоянно търси
мрежовата връзка.
6 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже
съобщение.
Включване с Wi-Fi (WoWLAN)
Можете да включите този телевизор от своя смартфон или
таблет, ако е в режим на готовност. Настройката Включване
с Wi-Fi (WoWLAN) трябва да е включена.
За да включите WoWLAN…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Включване с
Wi-Fi (WoWLAN).
3 - Щракнете върху Вкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Ако не се установи връзка, може да проверите настройката
за DHCP на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде
включено.
**С цел спазване на разпоредбите за електромагнитна
съвместимост използвайте екраниран Ethernet кабел FTP
Cat. 5E Ethernet кабел.
Възпроизвеждащо устройство на цифрова
мултимедия – DMR
3.2
Мрежови настройки
Ако вашите мултимедийни файлове не се възпроизвеждат на
телевизора, проверете дали възпроизвеждащото устройство
на цифрова мултимедия (DMR) е включено. В заводските
настройки по подразбиране DMR е Зададено като
"включено".
10
За да включите DMR…
Изчисти интернет паметта
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Digital Media
Renderer.
3 - Щракнете върху Вкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
С "Изчисти интернет паметта" можете да изчистите всички
интернет файлове, съхранени във вашия телевизор.
Изчиствате регистрацията си във Philips Smart TV и
настройките за родителска оценка, вашите влизания в
приложението "Видео магазин", всички предпочитани
приложения от Smart TV, маркерите и хронологията в
интернет. Освен това интерактивните MHEG приложения
може да съхраняват във вашия телевизор т. нар. "бисквитки".
Тези файлове също ще бъдат изчистени.
Wi-Fi Miracast
Включете Wi-Fi Miracast, за да споделите екрана на
смартфона, таблета или компютъра на телевизора.
За да изчистите интернет паметта…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Изчисти
интернет паметта.
3 - Щракнете върху Да за потвърждение.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Miracast™, включване.
Wi-Fi Smart Screen
За да гледате цифрови телевизионни канали на вашия
смартфон или таблет с приложението Philips TV Remote,
трябва да включите Wi-Fi Smart Screen. Някои кодирани
канали е възможно да са на разположение на мобилното ви
устройство.
3.3
Мрежови устройства
Телевизорът може да се свърже с други устройства в
безжичната ви мрежа, като компютърът или смартфонът ви.
Можете да използвате компютър с Microsoft Windows или
Apple OS X.
За да включите Wi-Fi Smart Screen…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Wi-Fi Smart
Screen.
3 - Щракнете върху Вкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
3.4
Споделяне на файлове
На този телевизор можете да отваряте снимки, музика и
видеоклипове, съхранявани на компютъра ви. Използвайте
актуална версия на софтуера на медийния сървър, като
Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™
или подобен.
Име на телевизионната мрежа
Ако в домашната ви мрежа има няколко телевизора, можете
да зададете на телевизора уникално име.
Инсталирайте софтуера на медийния сървър на компютъра
си и го настройте да споделя мултимедийните ви файлове с
телевизора. Прочетете ръководството на софтуера на
медийния сървър за повече информация. Този софтуер
трябва да е включен на компютъра ви, за да разглеждате или
възпроизвеждате файловете си на телевизора.
За да промените името на телевизора…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Име на
телевизионната мрежа.
3 - Въведете името с клавиатурата на дистанционното
управление.
4 - Щракнете върху Готово.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
* Можете да изтеглите софтуера Philips MediaManager от
сайта за поддръжка на Philips www.philips.com/support
За обобщение на поддържания софтуер за мултимедиен
сървър натиснете  Ключови думи и потърсете Софтуер
за мултимедиен сървър, поддържан.
11
4
HDMI
Връзки
HDMI CEC
4.1
HDMI връзката има най-добро качество на картината и
звука. Един HDMI кабел комбинира видео и аудио сигнали.
Използвайте HDMI кабел за ТВ сигнали с висока
разделителна способност (HD) или Ultra HD (UHD). За найдобър пренос на телевизионен сигнал, използвайте
Високоскоростен HDMI кабел и не използвайте HDMI кабел,
по-дълъг от 5 м.
Съвети за връзките
Ръководство за свързване
Винаги свързвайте устройство къмтелевизора чрез найвисококачествената налична връзка. Също така, използвайте
кабели с високо качество, за да гарантирате добро
пренасяне на картина и звук.
Когато свържете устройство, телевизорът разпознава типа
му и дава на всяко устройство вярно име по тип. Ако
желаете, можете да промените името на типа. Ако е
зададено вярно име на типа, телевизорът автоматично
превключва на идеалните настройки, когато превключите на
устройството в менюто "Източници".
EasyLink HDMI CEC
Ако имате нужда от помощ при свързване на няколко
устройства към телевизора, можете да посетите
Ръководството за свързване на телевизори Philips. Това
ръководство предоставя информация как да правите
връзките и какви кабели да използвате.
Ако вашите устройства са свързани с HDMI и имате EasyLink,
можете да ги управлявате с дистанционното управление на
телевизора. EasyLink HDMI CEC трябва да бъде включено
както в телевизора, така и в свързаното устройство.
За повече информация за използването на EasyLink
натиснете  Ключови думи и потърсете EasyLink CEC.
Отидете на адрес www.connectivityguide.philips.com
DVI към HDMI
Антена
Използвайте адаптер от DVI към HDMI, ако устройството
ви има само DVI връзка. Използвайте един от HDMI
кабелите и добавете аудио L/R кабел (минижак 3,5 мм) към
аудио входа за звука, на гърба на телевизора.
Ако имате приставка Set-top box (цифров приемник) или
записващо устройство (рекордер), свържете кабелите от
антената така, че сигналът от антената да преминава найнапред през приставката и/или рекордера, преди да постъпи
в телевизора. По този начин антената и приставката могат
да изпращат възможни допълнителни канали, които да бъдат
записвани от рекордера.
Защита срещу копиране
DVI и HDMI кабелите поддържат HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection – Защита на цифровото
съдържание, предавано по широколентов канал). HDCP е
сигнал за защита срещу копиране, който не позволява
копирането на съдържание от DVD или Blu-ray дискове.
Нарича се още DRM (Digital Rights Management – Управление
на правата върху електронно съдържание).
HDMI ARC
Всички HDMI връзки на телевизора имат HDMI ARC (канал
за връщане на аудио).
Ако устройството, обикновено система за домашно кино,
има и връзка HDMI ARC, свържете го към някоя от HDMI
връзките на този телевизор. С връзката HDMI ARC не е
необходимо да свързвате допълнителен аудио кабел, който
изпраща звука на телевизионната картина към системата за
домашно кино. HDMI ARC връзката съчетава двата сигнала.
Може да използвате която и да е HDMI връзка на този
12
телевизор, за да свържете системата за домашно кино, но
ARC е достъпно само за 1 устройство/връзка в даден
момент.
SCART
SCART е връзка с добро качество.
SCART връзката може да се използва за CVBS и RGB видео
сигнали, но не може да се използва за телевизионни сигнали
с висока разделителна способност (HD). SCART връзката
комбинира видео и аудио сигнали. Тя също поддържа NTSC
възпроизвеждане.
DVI към HDMI
Ако все още притежавате устройство, което разполага само
с DVI връзка, можете да го свържете към която и да било
HDMI връзка с адаптер от DVI към HDMI.
Свържете аудио L/R кабела към съединителя AUDIO IN
(мини жак 3,5 мм).
Аудио изход – Оптичен
Аудио изход – Оптичен е връзка за звук с високо качество.
Тази оптична връзка може да пренася 5.1 аудио канала. Ако
устройството ви, обикновено Система за домашно кино
(HTS), няма HDMI ARC връзка, можете да използвате тази
връзка с Аудио вход – Оптичен на HTS. Връзката Аудио
изход – Оптичен изпраща звука от телевизора към HTS.
Y Pb Pr
Y Pb Pr – Компонентно видео е висококачествена връзка.
YPbPr връзката може да се използва за телевизионни
сигнали с висока разделителна способност (HD). До
сигналите Y, Pb и Pr добавете левия и десния аудио сигнали
за звук.
Внимавайте цветовете на YPbPr (зелено, синьо, червено)
съединителя да съвпадат с тези на съединителите на кабела,
когато го включвате.
Използвайте Аудио L/R чинч-кабел, ако устройството ви има
и звук.
Може да зададете типът на изходния аудио сигнал да
отговаря на звуковите възможности на вашата система за
домашно кино.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Настройки за аудио изход.
Ако звукът не е в синхрон с видеото на екрана, можете да
регулирате синхронизацията между аудиото и видеото.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Синхронизиране на аудио с видео.
4.2
EasyLink HDMI CEC
13
EasyLink
Настройки за EasyLink
С EasyLink можете да управлявате свързано устройство с
дистанционното управление на телевизора. EasyLink
използва HDMI CEC (Контрол на потребителска
електроника) за комуникация със свързаните устройства.
Тези устройства трябва да поддържат HDMI CEC и трябва
да са свързани с HDMI връзка.
Телевизорът се доставя с включени настройки за EasyLink.
EasyLink
За да изключите EasyLink изцяло…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки > EasyLink и щракнете
върху EasyLink една стъпка по-напред.
3 - Щракнете върху Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Дистанционно управление EasyLink
Ако искате да има комуникация с устройствата, но не искате
да ги управлявате с дистанционното управление на
телевизора, можете да изключите отделно дистанционното
управление чрез EasyLink.
В менюто за настройки на EasyLink изберете Дистанционно
управление EasyLink и изберете Изкл.
Настройка на EasyLink
Телевизорът се доставя с включен EasyLink. Уверете се, че
всички настройки на HDMI CEC са настроени както трябва
на свързаните устройства EasyLink. EasyLink е възможно да
не работи с устройства от други марки.
4.3
CI+ CAM със смарт карта
HDMI-CEC при другите марки
HDMI-CEC функционалността има различни названия при
различните марки. Примери за някои названия са: Anynet,
Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera
Link. Не всички марки са напълно съвместими с EasyLink.
CI+
Този телевизор е готов за условен достъп CI+.
С помощта на CI+ можете да гледате висококачествени HD
програми, като филми и спорт, предлагани от операторите
на цифрова телевизия във вашия регион. Тези програми са
кодирани от телевизионния оператор и се декодират с
помощта на предплатен модул за условен достъп.
Операторите на цифрова телевизия предоставят CI+ модул
(Модул за условен достъп – CAM) и съпровождаща смарт
карта, когато се абонирате за платените им програми. Тези
програми имат високо ниво на защитата от копиране.
Фирмените названия на HDMI CEC в примерите
принадлежат на съответните им собственици.
Работа с устройства
За да управлявате устройство, свързано чрез HDMI, и да го
настройвате чрез EasyLink, изберете устройството – или
негово действие – от списъка на телевизионните връзки.
Натиснете  SOURCES, изберете устройство, свързано
към HDMI връзка, и натиснете OK.
Обърнете се към оператора на цифрова телевизия за
повече информация относно правилата и условията.
Щом това устройство бъде избрано, дистанционното
устройство на телевизора може да го управлява. Въпреки
това бутоните  и  OPTIONS и някои телевизионни
бутони, като например  Ambilight, не се предават към
устройството.
Ако нужният ви клавиш не е на дистанционното управление
на телевизора, можете да го изберете в менюто Опции.
Натиснете  OPTIONS и изберете Контроли в лентата на
менюто. На екрана изберете ключа на нужното ви
устройство и натиснете OK.
Някои много специфични бутони на устройството може да
липсват в менюто "Бутони за управление".
Само устройства, поддържащи функцията EasyLink
дистанционно управление, ще реагират на дистанционното
управление на телевизора.
14
1 - Проверете върху CAM за правилния начин на поставяне.
Неправилното поставяне може да повреди CAM и
телевизора.
2 - Докато гледате гърба на телевизора, а предната страна
на CAM е насочена към вас, внимателно поставете CAM в
слота.
3 - Натиснете CAM възможно най-навътре. Оставете го
постоянно в слота.
Една смарт карта
Операторите на цифрова телевизия предоставят CI+ модул
(Модул за условен достъп – CAM) и съпровождаща смарт
карта, когато се абонирате за платените им програми.
Поставете смарт картата в CAM модула. Вижте
инструкцията, която сте получили от оператора.
За да поставите CAM в телевизора…
Когато включите телевизора, възможно е да са необходими
няколко минути за активирането на CAM. Ако е поставен
CAM и са платени абонаментните такси (начините за
абониране е възможно да се различават), можете да гледате
кодираните канали, поддържани от смарт картата на CAM.
1 - Проверете върху CAM за правилния начин на поставяне.
Неправилното поставяне може да повреди CAM и
телевизора.
2 - Докато гледате гърба на телевизора, а предната страна
на CAM е насочена към вас, внимателно поставете CAM в
слота COMMON INTERFACE 1.
3 - Натиснете CAM възможно най-навътре. Оставете го
постоянно в слота.
CAM и смарт картата са изключително за вашия телевизор.
Ако премахнете CAM, вече няма да можете да гледате
кодираните канали, поддържани от него.
Когато включите телевизора, възможно е да са необходими
няколко минути за активирането на CAM. Ако е поставен
CAM и са платени абонаментните такси (начините за
абониране е възможно да се различават), можете да гледате
кодираните канали, поддържани от смарт картата на CAM.
Пароли или ПИН кодове
За някои CAM трябва да въведете ПИН код, за да гледате
каналите му. Когато задавате ПИН кода за CAM,
препоръчваме ви да използвате същия код като за
отключване на телевизора.
CAM и смарт картата са изключително за вашия телевизор.
Ако премахнете CAM, вече няма да можете да гледате
кодираните канали, поддържани от него.
За да зададете ПИН кода за CAM…
1 - Натиснете  SOURCES.
2 - Щракнете върху типа канал, за който използвате
CAM. Антена TV, Кабелна телевизия или Сателитна
телевизия.
3 - Натиснете  OPTIONS и щракнете върху Общ
интерфейс.
4 - Щракнете върху телевизионния оператор на CAM.
Следващите екрани идват от телевизионния оператор.
Потърсете настройката за ПИН кода.
Две смарт карти
Някои оператори на цифрова телевизия е възможно да
предоставят втори CI+ модул (CAM) и смарт карта.
Вторият CAM и смарт карта са необходими, когато искате
да гледате един канал, докато записвате друг от същия
телевизионен оператор.
4.4
Цифров приемник (Set-top box)
– STB
Ако можете да гледате еднакъв брой канали с всяка карта, и
двете карти имат идентични права за гледане. Ако можете
да гледате по-малко канали с една от картите, правата им за
гледане не са идентични.
Използвайте 2 антенни кабела, за да свържете антената към
приставката Set-top box (цифровия приемник) и телевизора.
Ако смарт картите ви имат идентични права за гледане,
няма значение в кой слот поставяте всяка карта. Ако една
от картите има повече права за гледане от другата,
поставете тази с най-много права за гледане в слота
COMMON INTERFACE 1. Поставете картата с по-малко
права в COMMON INTERFACE 2.
Поставете смарт картите в CAM модулите. Вижте
инструкцията, която сте получили от оператора.
До връзките за антена добавете HDMI кабел, за да
свържете цифров приемник (Set-top box) с телевизора.
За да поставите CAM в телевизора…
15
Или можете да използвате SCART кабел, ако цифровият
приемник няма HDMI връзка.
4.6
Система за домашно кино
Свързване с HDMI ARC
Използвайте HDMI кабел, за да свържете система за
домашно кино към телевизора. Може да свържете Philips
Soundbar или система за домашно кино с вграден дисков
плейър.
HDMI ARC
Ако системата ви за домашно кино има връзка HDMI ARC,
можете да използвате който и да било HDMI вход на
телевизора за свързване. С HDMI ARC няма нужда да
свързвате допълнителния аудио кабел. HDMI ARC връзката
съчетава двата сигнала.
Всички HDMI връзки на телевизора предоставят сигнал за
канал за връщане на аудио (ARC). Но след свързване на
системата за домашно кино, телевизорът може да изпраща
ARC сигнала само към тази HDMI връзка.
Таймер за изключване
Изключете този автоматичен таймер, ако използвате само
дистанционното управление на приставката Set-top box.
Направете това, за да предотвратите автоматичното
изключване на телевизора след 4 часа, без да е натискан
бутон на дистанционното управление на телевизора.
В Помощ натиснете цветния клавиш  Ключови думи и
потърсете Таймер за изключване за повече информация.
4.5
Сател.приемник
Свържете кабела от сателитната антена към сателитния
приемник.
До връзките за антена добавете HDMI кабел, за да
свържете устройството с телевизора.
Или можете да използвате SCART кабел, ако устройството
няма HDMI връзка.
Синхронизиране на аудио с видео
Ако звукът не съответства на картината на екрана, можете
да настроите закъснение за повечето системи за домашно
кино с дисков плейър, така че да постигнете съответствие с
видеото.
За повече информация натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Синхронизиране на
аудио с видео.
Свързване чрез HDMI
Таймер за изключване
Използвайте HDMI кабел, за да свържете система за
домашно кино към телевизора. Може да свържете Philips
Soundbar или система за домашно кино с вграден дисков
плейър.
Изключете този автоматичен таймер, ако използвате само
дистанционното управление на приставката Set-top box.
Направете това, за да предотвратите автоматичното
изключване на телевизора след 4 часа, без да е натискан
бутон на дистанционното управление на телевизора.
Ако системата за домашно кино няма връзка HDMI ARC,
добавете оптичен аудио кабел (Toslink), за да изпращате
звука от телевизионната картина към системата за домашно
кино.
В Помощ натиснете цветния клавиш  Ключови думи и
потърсете Таймер за изключване за повече информация.
16
Изместване на аудио изхода
Ако не можете да зададете закъснение в системата за
домашно кино, можете да настроите телевизора да
синхронизира звука. Можете да зададете корекция, която
компенсира времето, необходимо на системата за домашно
кино да обработи звука на телевизионната картина. Можете
да задавате стойността на стъпки от по 5 ms. Максималната
настройка е -60 ms.
Настройката "Закъснение на аудио изхода" трябва да е
включена.
Синхронизиране на аудио с видео
Ако звукът не съответства на картината на екрана, можете
да настроите закъснение за повечето системи за домашно
кино с дисков плейър, така че да постигнете съответствие с
видеото.
За да синхронизирате звука на телевизора…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Разширени и щракнете
върху Изместване на аудио изхода.
3 - Използвайте плъзгача, за да зададете изместването на
звука, и натиснете OK.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За повече информация натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Синхронизиране на
аудио с видео.
Настройки за аудио изход
Формат на аудио изход
Закъснение на аудио изхода
Ако имате система за домашно кино с възможности за
обработка на многоканален звук, като Dolby Digital, DTS®
или подобна, за формат на аудио изхода задайте
"Многоканален". По този начин телевизорът може да
изпраща компресирания многоканален звуков сигнал от
телевизионен канал или от свързан плейър към системата за
домашно кино. Ако имате система за домашно кино без
възможности за обработка на многоканален звук, изберете
"Стерео".
При свързана система за домашно кино към телевизора,
картината и звукът от нея следва да са синхронизирани.
Автоматично синхронизиране на аудио с видео
При новите системи за домашно кино от Philips
синхронизирането на аудио и видео се извършва
автоматично и винаги правилно.
Закъснение при синхронизиране на аудиото
За да зададете формата на аудио изхода…
При някои системи за домашно кино може да е
необходимо регулиране на закъснението с цел
синхронизиране на аудиото и видеото. В системата за
домашно кино увеличете стойността на закъснението,
докато се постигне съвпадение между картината и звука.
Може да се наложи да зададете стойност на закъснението
180 мс. Прочетете ръководството за потребителя за
системата за домашно кино. Когато в системата е зададена
стойност за закъснението, трябва да изключите
закъснението на аудио изхода в телевизора.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Разширени и щракнете
върху Формат на аудио изход.
3 - Щракнете върху Многоканално или Стерео.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Изравняване на аудио изход
За да изключите закъснението на аудио изхода…
Изберете настройката "Изравняване на аудио изход", за да
изравните силата на звука (усилването) на телевизора и на
системата за домашно кино, когато превключвате между
двете. Разликите в силата на звука може да се дължат на
разлики в обработката на звука.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Разширени и щракнете
върху Закъснение на аудио изхода.
3 - Щракнете върху Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да изравните разликата в силата на звука…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Разширени и щракнете
върху Изравняване на аудио изход.
3 - Ако разликата в силата на звука е голяма, изберете Още.
Ако разликата в силата на звука е малка, изберете Намал.
17
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
4.8
DVD плейър
Изравняването на нивото на звука от аудио изхода засяга
звуковите сигнали както на оптичния аудио изход, така и на
HDMI ARC връзката.
Използвайте HDMI кабел, за да свържете DVD плейъра с
телевизора.
Или можете да използвате SCART кабел, ако устройството
няма HDMI връзка.
Проблеми със звука от системата за
домашно кино
Звук със силен шум
Ако гледате видео от включено USB флаш устройство или
свързан компютър, звукът от системата за домашно кино
може да е изкривен. Този шум се чува, когато аудио или
видео файлът има DTS звук, но системата за домашно кино
няма обработка на звука DTS. Можете да поправите това,
като настроите Формата на аудио изхода на телевизора на
Стерео.
Ако DVD плейърът е свързан чрез HDMI и има EasyLink
CEC, можете да управлявате този плейър с дистанционното
управление на телевизора.
Натиснете  за Настройка > Звук > Разширени > Формат
на аудио изход.
За повече информация за използването на EasyLink
натиснете цветния клавиш  Ключови думи и потърсете
EasyLink HDMI CEC.
Няма звук
Ако не можете да чуете звука от телевизора на системата
си за домашно кино, проверете дали сте свързали HDMI
кабела към HDMI ARC връзка на системата за домашно
кино. Всички HDMI връзки на телевизора са HDMI ARC.
4.9
4.7
HDMI
Игрова конзола
Плейър за Blu-ray дискове
За най-добро качество свържете игровата конзола с
високоскоростен HDMI кабел към телевизора.
Използвайте Високоскоростен HDMI кабел за свързване на
плейър за Blu-ray дискове към телевизора.
Ако Blu-ray плейърът има EasyLink HDMI CEC, можете да
управлявате този плейър с дистанционното управление на
телевизора.
YPbPr
Свържете игровата конзола с компонентен видео кабел (Y
Pb Pr) и аудио L/R кабел към
телевизора.
В Помощ натиснете цветния клавиш  Ключови думи и
потърсете EasyLink HDMI CEC за повече информация.
18
Подходящи геймпади
Audio Video LR/Scart
Избрана гама от безжични геймпади са подходящи и
изпробвани за този телевизор. Другите геймпади е
възможно да не са изцяло съвместими.
Свържете игровата конзола към телевизора с композитен
кабел (CVBS) и аудио L/R кабел.
Подходящите геймпади са…
Ако вашата игрова конзола има само видео (CVBS) и аудио
L/R извод, използвайте адаптер Video Audio L/R към SCART
(продава се отделно), за да я свържете към SCART връзката.
• Logitech F710
• Logitech F510
• Безжичен контролер Xbox 360 за Windows
• Безжичен геймпад Speedlink Strike FX
Проблеми със смущения
За да се справите с възможните смущения от други
безжични устройства на телевизора…
• Използвайте удължаващ кабел с USB и преместете
приемника на около 1 метър от телевизора.
• Алтернативно можете да използвате включен USB
концентратор, свързан с телевизора, и да включите нано
приемниците в него.
4.10
Геймпад
4.11
Свързване на геймпад
USB твърд диск
За да играете игри от интернет на този телевизор, можете
да свържете избрана гама безжични геймпади. Когато
свържете геймпада, можете да го използвате незабавно.
Какво ви трябва
Ако свържете USB твърд диск, можете да направите пауза
или да запишете телевизионно предаване. Това
телевизионно предаване трябва да бъде цифрово (DVB или
подобно).
За да свържете геймпад…
1 - Включете малкия нано приемник в една от USB връзките
отстрани на телевизора. Безжичният нано приемник се
предоставя с геймпада.
2 - Ако геймпадът е включен, можете да го използвате.
За пауза
За да поставите предаването на пауза, ви е необходим
твърд диск, съвместим с USB 2.0, с минимум 32 GB
свободно пространство.
Можете да свържете втори геймпад във втората USB връзка
отстрани на телевизора.
Можете също да използвате геймпада за управление на
показалеца.
За запис
За да поставите на пауза и записвате предаване, ви е
необходимо минимум 250 GB свободно пространство. Ако
искате да запишете предаване с данни от ТВ справочник от
интернет, трябва да имате интернет връзка, инсталирана на
телевизора ви, преди да монтирате твърдия диск с USB.
19
За повече информация за инсталирането на твърд диск с
USB натиснете цветния клавиш  Ключови думи и
потърсете Твърд диск с USB, инсталиране.
USB клавиатура
Инсталиране на клавиатурата
Свържете USB клавиатура (тип USB-HID), за да въвеждате
текст във вашия телевизор.
Инсталиране
Може да свържете клавиатура и мишка към телевизора.
Използвайте една от USB връзките за свързване.
За да можете да поставите на пауза или записвате
предаване, трябва да свържете и форматирате твърд диск с
USB. Форматирането премахва всички файлове от твърдия
диск с USB.
1 - Свържете USB твърдия диск към един от USB
съединителите на телевизора. Не свързвайте друго USB
устройство към друг USB съединител по време на
форматирането.
2 - Включете USB твърдия диск и телевизора.
3 - Когато телевизорът е настроен на цифров телевизионен
канал, натиснете  (Пауза). Опитът за поставяне на пауза
стартира форматирането.
Инсталиране на клавиатурата
За да инсталирате USB клавиатурата, включете телевизора и
свържете USB клавиатурата с един от USB входовете на
телевизора. Когато телевизорът открие клавиатурата за
първи път, можете да изберете разположението й и да
изпробвате избора си. Ако първо изберете разположение за
кирилица или за гръцката азбука, можете да изберете второ
разположение за латиница.
Следвайте инструкциите на екрана.
Когато USB твърдият диск бъде форматиран, оставете го да
стои свързан постоянно.
За да промените настройката за разположението на
клавиатурата, когато е избрано разположение…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки и щракнете
върху Настройки на USB клавиатурата, за да започнете
настройката на клавиатурата.
Предупреждение
USB твърдият диск е форматиран специално за този
телевизор и не можете да използвате направените записи
на друг телевизор или компютър. Не копирайте и не
променяйте на компютъра чрез PC приложения файловете,
записани на USB твърдия диск. Това ще повреди записите
ви. При форматиране на USB твърд диск, записите върху
него се изтриват. USB твърд диск, инсталиран на телевизора,
ще трябва да се форматира отново, за да може да се
използва на компютър.
Клавиши
Клавиши за въвеждане на текст
• Клавиш Enter = OK
• Клавиш за връщане = изтриване на символа преди курсора
• Клавиши със стрелки = навигация в текстовото поле
• За да превключите между разположенията на
клавиатурата, ако е зададено вторично разположение,
натиснете клавишите Ctrl + Клавиш за интервал
едновременно.
За повече информация натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Поставяне на
телевизора на пауза или Запис.
Бутони за Приложения от Smart TV и интернет страници
• Tab и Shift + Tab = следващ и предходен
• Home = превъртане до началото на страницата
• End = превъртане до края на страницата
• Page Up = прескачане една страница нагоре
• Page Down = прескачане една страница надолу
• + = увеличаване на мащаба с една стъпка
• - = намаляване на мащаба с една стъпка
• * = оразмеряване на уеб страницата до ширината на
екрана
4.12
USB клавиатура или мишка
20
4.13
USB мишка
USB флаш устройство
Свързване на USB мишка
Можете да разглеждате снимки или да възпроизвеждате
музика и видео от свързано USB флаш устройство.
Можете да свържете USB мишка (тип USB-HID) за
навигация в телевизора.
Поставете USB флаш устройство в една от USB връзките на
телевизора докато е включен.
Свързване на мишката
Включете телевизора и свържете USB мишката към една от
USB връзките на телевизора. Може да свържете USB
мишката и към свързана USB клавиатура.
Телевизорът открива флаш устройството и отваря списък,
показващ неговото съдържание.
Ако списъкът със съдържанието не се появява автоматично,
натиснете  SOURCES и щракнете върху USB.
За да престане да се вижда съдържанието на USB флаш
устройството, натиснете  Телевизор или изберете друга
дейност.
За да изключите USB флаш устройството, можете да
извадите флаш устройството по всяко време.
Използване на мишката
• Щракване с ляв бутон = OK
• Щракване с десен бутон = Назад 
Можете да използвате колелцето за превъртане, за да
превъртате страниците нагоре и надолу.
Ultra HD по USB
Можете да разглеждате снимки с разделителна способност
Ultra HD от свързано USB устройство или флаш памет.
Телевизорът ще премащабира разделителната способност
до Ultra HD, ако резолюцията на снимката е по-висока. Не
можете да възпроизвеждате Ultra HD видео от която и да
било от USB връзките.
За повече информация относно свързването на клавиатурата
натиснете цветния клавиш  Ключови думи и потърсете
USB клавиатура.
Скорост на мишката
За повече информация за гледането или възпроизвеждането
на съдържание от USB флаш четец натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Снимки,
видеоклипове и музика.
Можете да регулирате скоростта на мишката, движението
на мишката по екрана.
За да регулирате скоростта…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Изберете Общи настройки > Настройки на
показалец/мишка и натиснете OK.
3 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
увеличите или намалите скоростта.
4 - Натиснете стрелката  (надясно), раздвижете мишката,
за да изпробвате скоростта.
5 - Натиснете стрелката  (наляво), за да се върнете към
плъзгача. Можете отново да регулирате настройката.
6 - При избран плъзгач натиснете  (наляво), за да запазите
и затворите тази настройка.
7 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
4.14
Фотоапарат
За да разглеждате снимки, съхранявани на вашия цифров
фотоапарат, можете да свържете фотоапарата директно
към телевизора.
Използвайте една от USB връзките на телевизора за
свързване. Включете фотоапарата след като връзката бъде
установена.
21
Ако списъкът със съдържанието не се появява автоматично,
натиснете  SOURCES и щракнете върху USB.
Вашият фотоапарат трябва да бъде настроен да предава
своето съдържание с протокола PTP (Picture Transfer
Protocol – протокол за прехвърляне на снимки). Прочетете
ръководството за потребителя на цифровия фотоапарат.
Ultra HD по USB
Можете да разглеждате снимки с разделителна способност
Ultra HD от свързано USB устройство или флаш памет.
Телевизорът ще премащабира разделителната способност
до Ultra HD, ако резолюцията на снимката е по-висока. Не
можете да възпроизвеждате Ultra HD видео от която и да
било от USB връзките.
4.16
Компютър
За повече информация за разглеждането на снимки
натиснете цветния клавиш  Ключови думи и потърсете
Снимки, видеоклипове и музика.
Свързване
Ultra HD по USB
Можете да свържете вашия компютър към телевизора и да
използвате телевизора като монитор за компютъра.
Можете да разглеждате снимки с разделителна способност
Ultra HD от свързано USB устройство или флаш памет.
Телевизорът ще премащабира разделителната способност
до Ultra HD, ако резолюцията на снимката е по-висока. Не
можете да възпроизвеждате Ultra HD видео от която и да
било от USB връзките.
С HDMI
Използвайте HDMI кабел, за да свържете компютъра с
телевизора.
4.15
Камкордер
HDMI
С DVI към HDMI
За най-добро качество използвайте HDMI кабел за
свързване на камерата с телевизора.
Или можете да използвате адаптер от DVI към HDMI
(продава се отделно), за да свържете компютъра към HDMI,
и аудио кабел ляв/десен (мини жак 3,5 мм) към AUDIO IN
L/R на гърба на телевизора.
Audio Video LR/Scart
Можете да използвате HDMI, YPbPr или SCART връзка за
свързване на камерата си. Ако вашата камера има само
Видео (CVBS) и Аудио L/R изход, използвайте Видео Аудио
L/R към SCART адаптер (продава се отделно), за да я
свържете към SCART връзката.
22
само на 1 събуфър или тонколона във всеки отделен момент.
Разположете безжичния високоговорител на разстояние до
5 метра от телевизора.
Настройки
Ако компютърът е добавен като тип на устройството
Компютър в менюто "Източник" (списък на връзките),
телевизорът автоматично се установява на идеалната
настройка за Компютър.
За да сдвоите безжична тонколона с телевизора...
1 - Включете безжичната тонколона и я поставете в обхвата
на телевизора. Прочетете ръководството на потребителя на
устройството за конкретна информация за сдвояване и
безжичен обхват.
2 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
3 - Щракнете върху Звук > Безжични високоговорители >
Добавяне на нов високоговорител.
4 - Следвайте инструкциите на екрана. Ще сдвоите
устройството с телевизора и той ще запамети връзката.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Ако използвате компютъра си за гледане на филми или за
игра на игри, може да се наложи да върнете идеалната
настройка на телевизора за гледане на телевизия или за
игри.
За да настроите телевизора на идеалната настройка
ръчно…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Картина > Разширени и щракнете
върху Игра или компютър.
3 - Щракнете върху Игра (за игри) или щракнете
върху Компютър (за гледане на филм).
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За повече информация за избора на безжичен
високоговорител натиснете цветния клавиш  Ключови
думи и потърсете Безжични високоговорители, избор.
Не забравяйте да върнете настройката за играта или
компютъра на Компютър, когато спрете да играете.
4.17
Слушалки
Можете да свържете слушалки към съединителя  на гърба
на телевизора. Съединителят е 3,5 мм минижак. Можете да
регулирате отделно силата на звука в слушалките.
За да регулирате силата на звука…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Звук слушалки и щракнете върху
плъзгача, за да регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
4.18
Безжични високоговорители
За да възпроизвеждате звука на телевизора на безжичен
високоговорител, трябва да сдвоите високоговорителя с
телевизора. Можете да сдвоите до 10 безжични
високоговорителя, но можете да възпроизвеждате звук
23
върху Изкл., за да изключите осветяването на логото.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
5
Включване и
изключване
5.1
Вкл., режим на готовност и изкл.
Преди да включите телевизора, уверете се, че сте включили
захранването в съединителя POWER на гърба на
телевизора.
5.3
Бутони на телевизора
За да поставите телевизора в режим на готовност, когато
светлинният индикатор е изключен, натиснете малкия
клавиш с джойстик на гърба на телевизора. Индикаторът ще
се включи.
Ако сте изгубили дистанционното управление или
батериите му са изтощени, все още можете да правите
някои основни операции с телевизора.
За да отворите базовото меню…
1 - При включен телевизор натиснете клавиша с джойстик
на гърба на телевизора, за да извикате базовото меню.
2 - Натиснете наляво или надясно, за да изберете Сила на
звука, Канал или Източници. Ако телевизорът е разположен
в магазин, можете също да изберете Камера.
3 - Натиснете нагоре или надолу, за да регулирате силата на
звука или да настроите на следващия или предходния канал.
Натиснете нагоре или надолу, за да прегледате списъка с
източници, включително избора на тунер. Натиснете
клавиша на джойстика, за да изведете камерата.
4 - Менюто ще изчезне автоматично.
Докато телевизорът е в режим на готовност,
натиснете  на дистанционното управление, за да включите
телевизора. Можете също да натиснете  HOME.
Превключване обратно към режим на готовност
За да превключите телевизора в режим на готовност,
натиснете бутона  на дистанционното управление.
Изключване
За да изключите телевизора, изберете Изкл. ТВ и натиснете
клавиша на джойстика.
За да изключите телевизора, натиснете клавиша на
джойстика. Светлинният индикатор се изключва.
Телевизорът все още е свързан с електрическата мрежа, но
консумира много малко количество енергия.
За да изключите телевизора изцяло, извадете щепсела от
контакта.
Когато изключвате щепсела, винаги хващайте самия щепсел,
не го дърпайте за кабела. Погрижете се винаги да имате
свободен достъп до щепсела, захранващия кабел и
електрическия контакт.
5.4
Таймер за заспиване
5.2
С таймера за заспиване можете да настроите телевизора да
превключва автоматично в режим на готовност след
предварително зададено време.
Яркост на логото Philips
Можете да изключите или да регулирате яркостта на логото
на Philips отпред на телевизора.
За да настроите Таймера за заспиване…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки > Таймер за
заспиване. С плъзгача можете да зададете времето до 180
минути със стъпка от 5 минути. Ако е настроен на 0 минути,
таймерът за заспиване е изключен. Винаги можете да
изключите телевизора си по-рано или да нулирате времето
За да регулирате или изключите…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Кликнете върху Общи настройки и после върху Яркост
на логото на Philips.
3 - Кликнете върху Максимална, Средна, Минимална или
24
по време на отброяването.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
5.5
Таймер за изключване
Ако телевизорът приема телевизионен сигнал, но вие не
натиснете клавиш на дистанционното управление в
продължение на 4 часа, той се изключва автоматично, за да
пести енергия. Също така, ако телевизорът не приема нито
телевизионен сигнал, нито команда от дистанционното
управление в продължение на 10 минути, той се изключва
автоматично.
Ако използвате телевизора като монитор или ако
използвате цифров приемник за гледане на телевизия (Set
Top Box – STB) и не използвате дистанционното управление
на телевизора, деактивирайте таймера за автоматичното
изключване.
За да деактивирате Таймера за изключване …
1 - Натиснете  и щракнете върху Еко настройки.
2 - Щракнете върху Таймер за изключване. Щракнете в
лентата на плъзгача, за да регулирате стойността.
Стойността 0 (Изкл.) деактивира автоматичното
изключване.
Иконата  се показва пред Таймер за изключване, когато е
активен.
За повече информация за щадящите околната среда
настройки на телевизора натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Еко настройки.
25
6
Среда
Дистанционно
управление
6.1
Преглед на бутоните
Отгоре
1 -  HOME
За отваряне на менюто Начало.
2 -  SOURCES
За отваряне на менюто Източници.
3 -     Цветни клавиши
Директен избор на опции. Синият клавиш  отваря
Помощ.
4 -  INFO
За отваряне или затваряне на информацията за програмата.
1 -  Готовност / Вкл.
За да включите телевизора или да го върнете в режим на
готовност.
5 -  BACK
За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За затваряне на меню без промяна на настройка.
За връщане към предишното приложение/интернет
страница.
2 - Възпроизвеждане и запис
• Пускане , за възпроизвеждане.
• Пауза , за пауза при възпроизвеждане
• Стоп , за спиране на възпроизвеждането
• Връщане  за връщане назад
• Превъртане напред , за превъртане напред
• Запис , за да започнете запис
6 -  - EXIT
За превключване обратно към гледане на телевизия. За
изход от интерактивно ТВ приложение.
7 -  OPTIONS
За да отворите или затворите менюто "Опции".
3 -  Ambilight
За да включите или изключите Ambilight и да включите
Ambilight в режим на готовност.
8 - клавиш OK
За да потвърдите избор или настройка. За да активирате
показалеца и да щракнете.
4 -  TV GUIDE
За да отворите или затворите ТВ справочника.
9 - Клавиши стрелки/навигация
За да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно.
5 - VOICE микрофон
6 - Настройки
За отваряне на менюто Настройки.
10 -  MULTIVIEW
За отваряне на допълнителен малък екран.
7 -  Формат на картината
За да отворите или затворите менюто Формат на картината.
8 -  3D
За да отворите или затворите менюто 3D или да
превключите незабавно на 3D.
Отдолу
9 -  VOICE
За да започнете искане за търсене с гласово въвеждане.
26
Ако свържете геймпад, можете също да използвате него за
управляване на Функцията за маркиране.
Използване на функцията за маркиране
Активиране
Когато отворите екран или приложение, което поддържа
управление с Функцията за маркиране, се появява неактивна
Функция за маркиране . Сивкав  (край на стрелка) някъде
в центъра на екрана.
1 -  Сила на звука
За да регулирате силата на звука.
Поставете палеца си на клавиша OK – без да го натискате –
за да активирате Функцията за маркиране. Сега движете
дистанционното управление от китката, няма нужда да
местите ръката си. Можете да пуснете клавиша OK и да
оставите маркера където е. Той ще изчезне след 5 секунди.
Можете да преместите дистанционното управление и да
извикате Функцията за маркиране, когато поставите палеца
си отново върху клавиша OK.
2 - Клавиши с цифри
За да изберете канал директно.
3 - SUBTITLE
За да включите или изключите субтитрите или да ги
включите по време на заглушаване.
4 -  LIST
За да отворите или затворите списъка на каналите.
За да активирате Функцията за маркиране, поставете палеца
си върху клавиша OK и разклатете дистанционното
управление за кратко.
5 -  Канал
За превключване към следващия или предишния канал в
списъка. За отваряне на следващата или предишната
страница в Текст/Телетекст. За стартиране на следващата
или предишната глава в диск.
Щракване
За да изберете това, което ви е нужно, задръжте над
маркера над елемента и натиснете – щракнете –
клавиша OK. Както правите с мишка за компютър. За
Цветните клавиши,  INFO и  OPTIONS все така
трябва да натискате клавишите на дистанционното
управление.
6 -  Заглушаване
За да изключите или възстановите звука.
7 - TEXT
За да отворите или затворите Текст/Телетекст.
За да натиснете клавиш, докато използвате Функцията за
маркиране…
6.2
Функция за маркиране
1 - Поставете маркера върху елемент на екрана – например
канал в списъка.
2 - Повдигнете палеца си, за да оставите маркера в тази
позиция.
3 - Натиснете необходимия цветен клавиш.
4 - Поставете палеца си обратно на клавиша OK, за да
продължите да използвате Функцията за маркиране.
Относно Функцията за маркиране
Вместо да се движите по екрана с клавишите със стрелки,
вече можете да използвате Функцията за маркиране.
Функцията за маркиране работи като мишка на компютър.
Вие местите Функцията за маркиране  – синя стрелка –
като леко движите дистанционното управление. Както при
компютърната мишка, можете да регулирате скоростта на
Функцията за маркиране.
Навигация със стрелки
Ако натиснете клавиш със стрелка (наляво, надясно, нагоре
или надолу), за да навигирате, маркерът изчезва.
Телевизорът превключва към навигация с клавишите със
стрелки. За да активирате Функцията за маркиране,
поставете палеца си върху клавиша OK и разклатете
дистанционното управление за кратко.
До Функцията за маркиране винаги можете да използвате
клавишите със стрелки, за да направите избор, Функцията за
маркиране временно ще изчезне. Някои приложения – като
Текст/Телетекст – или някои интернет страници не
поддържат Функцията за маркиране. Телевизорът
автоматично ще превключва към клавишите със стрелки за
навигация.
Ако не желаете да използвате Функцията за маркиране,
можете да я изключите.
27
говорите на дистанционното управление. Телевизорът
трябва да е свързан с интернет.
Препозициониране
Маркерът може да загуби ориентация след известно време.
За да го позиционирате отново, повдигнете палеца си,
насочете дистанционното управление към синята стрелка на
екрана и поставете палеца си обратно върху клавиша OK.
Можете да кажете на телевизора да се настрои на
конкретен канал или да превключи на текуща програма от
ТВ справочника. Можете да използвате Глас по всяко време,
за да търсите каквото ви е нужно в интернет. Алтернативно
можете да изречете името на приложението, за да го
стартирате на телевизора.
Скорост на показалец
За да управлявате телевизора с Глас…
1 - Натиснете  VOICE.
2 - Първо произнесете командата, последвана от това,
което искате. Можете да говорите 10 секунди, преди
микрофонът да се изключи. Винаги можете да натиснете 
VOICE, за да повторите командата си. Телевизорът ще
опита да изпълни командата ви.
Можете да регулирате скоростта на Функцията за
маркиране, т.е. скоростта, с която маркерът се движи по
екрана.
За да регулирате скоростта…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Изберете Общи настройки > Настройки на
показалец/мишка и натиснете OK.
3 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да
увеличите или намалите скоростта.
4 - Натиснете стрелката  (надясно), за да изпробвате
скоростта на устройството си. Поставете палеца си на
клавиша OK, за да проверите скоростта на маркера.
5 - Натиснете стрелката  (наляво), за да се върнете към
плъзгача. Можете отново да регулирате настройката.
6 - При избран плъзгач натиснете  (наляво), за да запазите
и затворите тази настройка.
7 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Първия път, когато натиснете бутон  VOICE и опитате
функцията Глас, ще се отвори страницата Помощ за
употребата на Глас. Прочетете как да използвате Глас.
Можете да натиснете  VOICE и да опитате незабавно. За
да затворите Помощ, натиснете  Назад.
Глас не е на разположение по време на повикване чрез
Skype.
Гласови команди
За да помогнете на Глас да разбере по-добре какво искате,
можете да използвате тези команди.
WATCH (ГЛЕДАНЕ), [напр. кажете 'watch "Шоуто на
мъпетите"'] – Телевизорът ще потърси тази ТВ програма и
ще опита да превключи на правилния канал.
Изключване на Функцията за маркиране
За да изключите Функцията за маркиране…
CHANNEL (КАНАЛ), [напр. кажете 'channel BBC1'] –
Телевизорът ще потърси този канал и ще опита да се
настрои на него.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Изберете Общи настройки > Маркиране с
дистанционното управление и изберете Изкл.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
PLAY (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ), [напр. кажете "play Jingle
Bells"] – Телевизорът ще потърси тази песен в музикалната
ви колекция и ще опита да я възпроизведе.
SEARCH (ТЪРСЕНЕ), [напр. кажете 'search The Hobbit'] –
Телевизорът ще търси в мултимедията ви и ще покаже
резултатите.
6.3
Глас
GOOGLE, [напр. кажете 'google stock market'] – Телевизорът
ще потърси в интернет и ще изведе резултатите от
търсенето с Google.
Използване на функцията Глас
Тъй като има променени условия за поддръжка от Google,
функцията „Гласово търсене“ вече не е налична на Вашия
телевизор с Android на Philips. Следователно ние повече не
можем да гарантираме, че функцията „Гласово търсене“ ще
работи безпроблемно на Вашия телевизор. Извиняваме се за
това неудобство и Ви препоръчваме да извършвате
„Търсене“ чрез клавиатурата на дистанционното.
GO TO (ОТИВАНЕ НА), [напр. кажете 'go to Philips.com'] –
Телевизорът ще опита да отвори уеб сайта на Philips.
OPEN (ОТВАРЯНЕ), [напр. кажете 'open Skype'] –
Телевизорът ще опита да отвори Skype.
За да извършва тези команди, телевизорът трябва да може
да достигне това, което търсите. Каналите трябва да са
инсталирани и мултимедията трябва да е настроена за
споделяне. Свързаните устройства трябва да са включени.
С Глас можете да управлявате телевизора, като просто
28
2 –  Превключване на клавиатура на кирилица
За превключване на клавиатурата на знаци на кирилица или
обратно към Qwerty.
Телевизорът трябва да има връзка с интернет.
6.4
3 –  Отместване
За въвеждане на големи букви.
Клавиатура
4 – Ω Специални символи
За отваряне на екранната клавиатура за избор на знаци с
ударения или символи.
Общ преглед
Qwerty и Azerty
5 – Клавиш Fn
За въвеждане на число или пунктуационен знак
Общ преглед на клавиатурата Qwerty/Azerty.*
6 –  Шпация
7 –  Споделяне на това
За споделяне онлайн на това, което гледате в момента.
8 – Навигация и OK
* Дистанционното управление има клавиатура
Qwerty/Azerty или Qwerty/кирилица, в зависимост от
региона.
1 – Azerty символ
Знак, ако е зададена клавиатурна подредба AZERTY.
Писане на текст
2 –  Shift
За въвеждане на големи букви.
С клавиатурата на гърба на дистанционното управление
можете да напишете текст във всяко текстово поле на
екрана. Обърнете дистанционното с клавиатурата нагоре, за
да активирате бутоните на клавиатурата. Дръжте
дистанционното управление с две ръце и пишете с двата си
палеца.
3 – Ω Специални символи
За отваряне на екранната клавиатура за избор на знаци с
ударения или символи.
4 – Клавиш Fn
За въвеждане на число или пунктуационен знак.
5 –  Клавиш за интервал
6 – Навигация и OK
7 –  Споделяне на това
За споделяне онлайн на това, което гледате в момента.
* Дистанционното управление има клавиатура
Qwerty/Azerty или Qwerty/кирилица, в зависимост от
региона.
Въвеждане на текст
За да въведете текст в текстово поле на екрана, изберете
това текстово поле и започнете да пишете.
Натиснете OK, за да потвърдите текста.
Qwerty и кирилица
Общ преглед на клавиатурата Qwerty/кирилица.*
Главни и малки букви
За да въведете главна буква, натиснете клавиша  (Shift)
точно преди да въведете знака.
За да въведете няколко последователни главни букви,
натиснете и задръжте клавиша , докато печатате.
За да печатате постоянно с големи букви, натиснете
клавиша  за 2 секунди, за да превключите клавиатурата в
режим с главни букви.
За да излезете от режима на главни букви, натиснете отново
клавиша . Ако в продължение на 20 секунди не
натиснете бутон от клавиатурата, режимът на главни букви
1 – Знаци на кирилица
Налични знаци, когато клавиатурата е превключена на
кирилица.
29
се изключва автоматично. Ако натиснете друг модифициращ
бутон, например Fn или Ω, ще изключите режима на главни
букви.
1 - Натиснете  на дистанционното управление.
2 - Натиснете  отново, за да превключите обратно на
Qwerty.
Цифри и препинателни знаци
6.5
Свързване с телевизора
За да въведете цифра или препинателен знак, натиснете
бутона Fn точно преди да напишете цифрата или
препинателния знак. Можете да включвате и изключвате
режима Fn така, както включвате и изключвате режима на
главни букви.
Сдвояване
Това дистанционно управление използва радиочестота (RF),
за да изпраща командите си към телевизора. За разлика от
дистанционните управления, които използват инфрачервени
сигнали, с това дистанционно управление можете да
изпращате команди, без да го насочвате към телевизора.
Интернет
Можете да използвате бутона Fn, за да въведете www. или
.com.
За да може дистанционното управление да комуникира с
телевизора, както телевизорът, така и дистанционното
управление трябва да бъдат сдвоени (свързани) един с друг.
Щом бъдат сдвоени, не можете да използвате
дистанционното управление за друг телевизор.
Когато сте започнали първоначалното инсталиране на
телевизора, телевизорът ви е подканил да натиснете
бутона OK и с това е извършено сдвояването. Когато
изключите телевизора, това сдвояване се запазва. С този
телевизор можете да сдвоите до 5 дистанционни
управления.
Букви с ударение и символи
Буквите с ударение не са налични директно на клавиатурата
на дистанционното управление.
За да въведете такава буква, можете да отворите екранната
клавиатура.
За да отворите екранната клавиатура, натиснете бутона Ω. В
екранната клавиатура можете да се придвижите до
необходимия знак. Превключвайте клавиатурната подредба
с цветните бутони. Натиснете OK, за да въведете знак.
Екранната клавиатура изчезва, когато натиснете знак от
клавиатурата на дистанционното управление.
Повторно сдвояване
Можете да сдвоите и друго дистанционно управление с
този телевизор.
Клавиатура - Qwerty, Azerty, кирилица
Методът на сдвояване е различен, според това дали
дистанционното управление е сдвоено с друг телевизор,
или все още не е сдвоявано.
Стандартната клавиатурна подредба на дистанционното
управление е Qwerty.
• Дистанционното управление е сдвоено с друг телевизор
За да го сдвоите, дръжте дистанционното управление близо
до емблемата на Philips (на около 10 см) и натиснете
едновременно  червения и  синия бутон. На екрана ще
се покаже съобщение, ако сдвояването е успешно.
• Дистанционното управление още не е сдвоено
За да го сдвоите, дръжте дистанционното управление близо
до емблемата на Philips (на около 10 см) и натиснете OK.
На екрана ще се покаже съобщение, ако сдвояването е
успешно.
Клавиатура Azerty
В зависимост от региона клавиатурата на дистанционното
управление може да се зададе на Azerty. Символите от
Azerty са показани горе вдясно на съответните бутони.
За да настроите подредбата на клавиатурата на Azerty…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки > Клавиатура на
дистанционното управление.
3 - Щракнете върху Azerty или Qwerty.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
На дребно
Клавиатура на кирилица
За да сдвоите нов, все още не сдвояван телевизор с
дистанционно управление, което е вече сдвоено с друг
телевизор, дръжте дистанционното управление близо до
емблемата на Philips (на около 10 см) и натиснете
едновременно  червения и  синия бутон.
В зависимост от региона клавиатурата на дистанционното
управление може да се превключи към символи на кирилица.
Символите на кирилица са показани горе вдясно на
бутоните на клавиатурата.
За да пишете на кирилица…
30
Ще се покаже съобщение, ако сдвояването е успешно.
6.8
Почистване
6.6
ИЧ датчик
Дистанционното ви управление има защитно покритие
срещу издраскване.
Дистанционното управление на телевизора използва RF
(радиочестота), за да изпраща командите си до телевизора.
При използване на RF не е нужно да насочвате
дистанционното към телевизора.
Почиствайте дистанционното управление с мека влажна
кърпа. Никога не използвайте върху него вещества като
спирт, химикали или домакински почистващи препарати.
Телевизорът обаче може да приема и команди от
дистанционно управление, което използва IR (инфрачервени
лъчи) за изпращане на командите. Ако използвате такова
дистанционно управление, винаги се стремете да насочвате
дистанционното управление към инфрачервения датчик
отпред на телевизора.
6.7
Батерии
Телевизорът ще ви уведоми, когато зарядът на батериите на
дистанционното управление намалее.
За да смените батериите, отворете отделението за батерии,
което е в края с клавиатура на дистанционното управление.
1 - Използвайте малка монета или малък тъп предмет и
натиснете квадратния освобождаващ бутон, за да отворите
капачето на батериите.
2 - Плъзнете синята ключалка, докато се отвори, по посока,
показана от стрелката, и повдигнете ключалката.
3 - Сменете старите батерии с 2 алкални батерии
тип AAA-LR6-1,5 V. Внимавайте полюсите + и – на
батериите да са правилно ориентирани.
4 - Натиснете синята ключалка надолу и я плъзнете обратно,
докато щракне.
5 - Върнете вратичката на отделението за батериите и я
натиснете надолу, докато щракне.
Оставете дистанционното управление и изчакайте около 15
секунди, за да се калибрира маркерът.
Извадете батериите, ако няма да използвате
дистанционното управление за дълго време.
Изхвърляйте старите си батерии безопасно, съгласно
насоките за край на употреба.
За повече информация, натиснете  Ключови думи и
потърсете Край на употреба.
31
7
Меню Начало
7.1
9 - Цветни клавиши
10 -  Информация, иконата е бяла, когато е налична
информация.
11 -  Опции, иконата е бяла, когато има налични Опции.
12 - , отваряне на раздела на цял екран.
Отваряне на менюто Начало
За да се насладите наистина на предимствата на Android,
свържете телевизора с интернет.
Както при вашия смартфон или таблет с Android, менюто
"Начало" е центърът на телевизора ви. От менюто "Начало"
можете да стартирате всяко приложение, да превключите
на телевизионен канал, да вземете филм под наем,
стартирате приложение или превключите към свързано
устройство.
7.3
Известия
Телевизорът може да получава богата гама съобщения –
наричани Известия. Тези Известия идват от всяко
приложение на телевизора ви или могат да ви бъдат
изпращани от приятели или обслужващи центрове на
приложения. Известията се събират в списък и най-новото
се разполага най-горе.
Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
Щракнете върху иконите в лентата най-горе, за да изберете
нужния раздел.
•
•
•
•
•
•






Сега по телевизията
Приложения
Видео по заявка
Телевизия по заявка
Канали
Източници
Когато получите Известие, се появява за кратко икона  в
горния десен край на екрана. Докато е там, можете да
щракнете върху нея, за да отворите прозореца с Известия.
За да отворите Известията по всяко време по-късно…
В зависимост от настройката на телевизора ви и държавата
ви е възможно някои икони да не са налице. Вижте
следващите глави за повече информация за различните
раздели в менюто "Начало".
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху иконата Известия  в горната част на
менюто отдясно.
3 - Щракнете върху Известие, за да го прочетете.
За да затворите менюто "Начало" без да променяте нищо,
натиснете  BACK.
При избрано Известие натиснете  (надясно), за да
отворите приложението.
Натиснете  (наляво), за да изчистите избраното Известие.
Натиснете  INFO, за да разгледате Известието изцяло.
7.2
Общ преглед
7.4
Търсене
Ако телевизорът е свързан с интернет, можете да
използвате полето за търсене в менюто "Начало".
1-
2-
3-
4-
5-
Можете да въведете текст за прецизно търсене на песен,
телевизионна програма, видеоклип в YouTube или каквото
пожелаете в интернет. Можете да използвате екранната
клавиатура или клавиатурата на дистанционното управление
за въвеждане на текст.
Сега по телевизията
Приложения
Видео по заявка
Телевизия по заявка
Канали
Алтернативно можете да изпробвате Глас, за да изречете
какво търсите без да се налага да отваряте полето за
търсене в менюто "Начало".
6 -  Източници
7 -  Известия
8 -  Търсене
За търсене…
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху , за да отворите полето за търсене.
• Екранната клавиатура ще се появи автоматично. Можете
32
да въведете текста си тук чрез клавишите за навигация. За
да скриете екранната клавиатура, натиснете  BACK.
• Ако започнете да използвате клавиатурата на
дистанционното управление, екранната такава ще изчезне.
Резултатите от търсенето ви се появяват след няколко
секунди. Придвижете се нагоре или надолу, за да разгледате
различните видове съдържание, което е намерено.
33
8
8.3
Сега на вашия
телевизор
Използване на Сега по
телевизията
Когато отворите Сега по телевизията, възможно е
телевизорът да се нуждае от няколко секунди, за да
опресни информацията на страницата.
8.1
Относно Сега по телевизията
За да отворите Сега по телевизията…
Със  Сега по телевизията в менюто "Начало"
телевизорът препоръчва 9-те най-популярни програми за
гледане в момента.
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  в най-горната лента, за да
отворите Сега по телевизията.
Телевизорът препоръчва програми по телевизията, които се
излъчват към момента или започват до 15 минути.
Препоръчаните програми са избрани от каналите, които
инсталирате. Изборът е от канали в страната ви. Също така
можете да оставите Сега по телевизията да направи
персонализирани препоръки за вас въз основа на
програмите, които гледате редовно.
В Сега по телевизията можете да…
За да получите тези персонализирани препоръки, трябва да
приемете Съглашението за лични препоръки в Условията
за ползване. Ако вече сте приели Условията за ползване,
уверете се, че сте маркирали квадратчето за Съглашението
за лични препоръки. Преди да приемете можете да
прочетете съглашението подробно.
За да напуснете Сега по телевизията без да настройвате на
друг канал, натиснете  BACK.
• Щракнете върху икона на програма, за да се настроите на
текуща програма.
• Щракнете върху икона на планирана програма, за да се
настроите на канала предварително.
• Щракнете върху реклама, за да отворите уеб страницата й.
Можете да използвате цветните клавиши за стартиране,
спиране или премахване на запис. Можете също да
настроите или премахнете напомняне, което ви
предупреждава, когато започне програма.
За да приемете Условията за ползване и Съглашението за
лични препоръки, натиснете цветния клавиш  Ключови
думи и потърсете Условия за ползване, приложения.
Телевизорът не съхранява по-ранни препоръки.
Информацията от Сега по телевизията е налична само в
избрани държави.
8.2
Какво ви трябва
За да бъде налична информацията от Сега по телевизията…
• Телевизорът трябва да има инсталирани канали.
• Информацията за Сега по телевизията трябва да е
налична в държавата ви.
• Часовникът на телевизора трябва да е настроен на
Автоматичен или В зависимост от държавата.
• Трябва да приемете Условията за ползване (Възможно е
вече да сте ги приели, когато сте се свързали с интернет.).
• Данните в ТВ справочника е препоръчително да идват от
интернет, но могат да бъдат от оператора, ако не е
зададена родителска оценка или каналите са заключени.
Препоръчваме да свържете телевизора с интернет.
Иконата ще се показва в най-горната лента на менюто
"Начало" само когато има налична информация за Сега по
телевизията.
34
9
9.3
Приложения
Стартиране на приложение
Можете да стартирате приложение от страниците с
приложения.
9.1
Относно приложенията
За да стартирате приложение…
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  в горната лента, за да
отворите Приложения.
3 - Щракнете върху  отдясно, за да отворите Приложения
на цял екран. Придвижете се надолу за следващите
страници.
4 - Щракнете върху иконата на приложението, за да го
стартирате.
С  Приложения от менюто "Начало" отваряте
страниците с приложенията.
Страниците с приложения показват колекцията приложения
на телевизора ви. Като приложенията на вашия смартфон
или таблет, тези на телевизора ви предлагат конкретни
функции за по-богато ТВ изживяване. Приложения като
Facebook, YouTube, Twitter, ТВ игри или прогнози за
времето (и др.). Или отворете приложение-интернет
браузър, като Google Chrome, за да сърфирате в интернет.
За да спрете приложение…
Натиснете  HOME и изберете друга дейност или
натиснете  EXIT, за да гледате телевизия.
Приложенията могат да идват от Philips Галерия на
приложенията или магазина на Google Play™. За да
започнете, на телевизора ви са предварително инсталирани
някои практични приложения. Някои от приложенията
могат да предлагат изпълними модули, които се появяват на
страниците на приложенията.
9.4
Chrome™
За да инсталирате приложения от Philips Галерия на
приложенията или магазина на Google Play, телевизорът
трябва да е свързан с интернет.
Отворете браузъра
С интернет браузъра Chrome™ можете да влезете в
интернет от телевизора.
9.2
За да сърфирате в интернет…
Инсталиране на приложение
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  в горната лента, за да
отворите Приложения.
3 - Потърсете иконата на приложението Chrome и
щракнете върху нея.
Можете да инсталирате приложение от Philips Галерия на
приложенията или от магазина на Google Play.
За да инсталирате приложение…
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  в горната лента, за да
отворите Приложения.
3 - Щракнете върху иконата на Галерия на
приложенията или иконата на Google Play.
4 - Изберете желаното приложение и щракнете върху
бутона за инсталиране до него.
Всеки интернет сайт може да се отвори на телевизора, но
някои от тях е възможно да не са пригодени за
телевизионен екран.
Телевизорът ще инсталира приложението.
За да спрете да сърфирате в интернет…
Когато бъде инсталирано, иконата на приложението ще се
появи в страниците с приложения. Приложенията,
инсталирани от Галерията на приложенията, се отварят
автоматично след инсталация.
Натиснете  HOME и изберете друга дейност или
натиснете  EXIT, за да гледате телевизия.
Ако имате проблем с инсталирането на приложенията,
първо проверете настройките в магазина на Google Play.
Трикове за браузъра
• Някои добавки (например за разглеждане на страници или
видео) не са налични на вашия телевизор.
• Интернет страниците се показват една по една и на цял
екран.
Можете да използвате маркера, за да плъзгате или
превъртате страници.
За да плъзгате…
1 - На страницата поставете маркера на лявата или дясната
35
й граница.
2 - Щракнете и задръжте клавиша OK и плъзнете
дистанционното управление надясно или наляво, за да се
изведе следващата или предходната страница.
Други изпълними модули нямат икона на приложение, а
само изпълним модул. Когато инсталирате приложението
със собствената му икона и с изпълним модул, трябва да
добавите самия изпълним модул към Страниците с
приложения. Изпълнимите модул без отделна икона на
приложение се добавят към Страниците с приложения
автоматично.
За да превъртите…
1 - Поставете маркера в средата на страницата.
2 - Щракнете и задръжте клавиша OK и движете
дистанционното управление надолу или нагоре.
За да добавите изпълним модул към Страниците с
приложения…
Докато превъртате, разделите и лентата за адрес в горната
част на екрана е възможно да изчезнат.
След като инсталирате приложение, на Страниците с
приложения натиснете цветния клавиш  Изпълними
модули.
За да се покажат отново разделите и лентата за адрес…
1 - Поставете маркера на горната граница на страницата.
2 - Щракнете и задръжте клавиша OK и движете
дистанционното управление надолу.
В списъка с изпълними модули щракнете върху този, който
искате да добавите към Страниците с приложения.
Индикация – напр. 2 x 3 или 1 x 2 – показва пространството,
което той ще заеме в Страниците с приложения.
Google Chrome може с времето да промени
функционалността на браузъра.
За изпълнимите модули не се поддържа възпроизвеждане на
аудио и видео.
9.5
Заключване на приложения
Фото дисплей
Можете да настроите телевизора да заключва
приложенията, които не са подходящи за деца.
В страниците на приложенията можете да намерите малък
изпълним модул, наречен Фото дисплей. Можете да
зададете собствена снимка като изображение на Фото
дисплея.
Могат да се заключват само приложения от Галерията с
приложения. За да отключите приложение ви е необходим
ПИН кодът на телевизора за заключване за деца.
За да зададете снимка като изображение на Фото
дисплея…
За да заключите неподходящите за деца приложения…
1 - Отворете снимка на екрана на телевизора си.
2 - Натиснете  OPTIONS и щракнете върху Задаване
като Фото дисплей. Снимката се мащабира, за да се побере
в малкия изпълним модул.
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  в горната лента, за да
отворите Приложения.
3 - Натиснете  OPTIONS и щракнете върху Условия за
ползване. Ако още не сте приели, можете да го направите
сега.
4 - На следващата страница щракнете квадратчето за
отметка Позволяване на блокирането на приложения 18+.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За повече информация за разглеждането на снимки на
екрана на телевизора ви натиснете цветния клавиш 
Ключови думи и потърсете Видеоклипове, снимки и
музика.
9.7
Изпълними модули
Премахване на приложения и
изпълними модули
Относно изпълнимите модули
Можете да премахнете приложения и изпълними модули от
страниците с приложения.
9.6
Ако премахнете приложение, то се деинсталира. Можете да
премахвате само приложения или изпълними модули, които
сте инсталирали сами. Те винаги могат да бъдат инсталирани
наново.
Изпълнимият модул е малък прозорец в Страниците с
приложения. Изпълнимите модули показват всякаква
информация, като съобщения, метеорологична информация,
препоръки и др. според типа изпълним модул. Не е нужно
да стартирате изпълним модул: след като той бъде добавен
към Страниците с приложения, той е винаги "включен".
За да премахнете приложение или изпълним модул…
1 - Поставете маркера върху приложението и повдигнете
палеца си.
Има два вида изпълними модули. Някои от тях идват от
приложение и имат икона на приложение и изпълним модул.
36
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
2 - Ако се появи цветният клавиш Премахване, натиснете
 за да премахнете приложението от Страниците с
приложения.
9.10
9.8
Условия за ползване –
Приложения
Изчисти интернет паметта
Можете да изчистите интернет паметта на телевизора.
Когато сте свързали телевизора с интернет, сте били
поканени да приемете Условията за ползване.
Възможно е да искате да изчистите регистрацията за Philips,
настройките на родителската оценка, вашите данни за
влизане в приложението на видео магазина, маркерите,
"бисквитките" и хронологията в интернет.
За да използвате приложенията от Галерията на
приложенията на Philips и Google Play, трябва да приемете
Условията за ползване. Можете да ги отворите и да ги
прочетете отново или да приемете конкретна
функционалност, като Съглашение за лични препоръки или
заключване на приложенията "18+".
За да изчистите интернет паметта…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Изчисти
интернет паметта.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да прочетете и приемете Условията за ползване…
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  в горната лента, за да
отворите Приложения.
3 - Натиснете  OPTIONS и щракнете върху Условия за
ползване. Превъртете надолу, за да приемете условията
отново.
4 - На следващата страница щракнете върху квадратчето за
конкретната функционалност при необходимост.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
9.9
Настройки на Android
Можете да зададете някои конкретни настройки за
използването на приложенията.
Управление на приложения
Прегледайте списъка на инсталираните приложения,
проверете свободното пространство за теглене на още
приложения или деинсталирайте приложение.
Профили
Прегледайте наличните си профили. Или добавете профил
за инсталирано приложение.
Достъп
Настройка на телевизора за хора със слухови или визуални
затруднения.
Методи за въвеждане с клавиатура
Избор на клавиатурен метод на въвеждане.
Настройки за поверителност
Прочетете за настройките за поверителност на Android.
Правна информация на Android
Преглед на правната информация на Google.
За да направите настройки за Android…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки и щракнете
върху Настройки за Android.
3 - Щракнете върху желаната настройка.
37
10
10.3
Видео по заявка
Поточно предаване
С този телевизор можете да гледате видеоклипове под
наем, изпращани във формат на поточно видео. Можете да
гледате филм почти на момента. Възможно е да ви е нужен
USB твърд диск за съхраняване на видео буфер. Ако имате
свързан USB твърд диск, можете също да изтеглите филми
под наем от видео магазини, които предлагат само теглене
на филми. Консултирайте се с видео магазина относно
условията и сроковете.
10.1
Относно Видео по заявка
С  Видео по заявка в менюто "Начало", можете да
вземате филми под наем от онлайн Видео магазин. Можете
да направите защитено плащане с кредитната си карта. В
допълнение можете да оставите Видео по заявка да направи
персонализирани препоръки за филми въз основа на вашата
държава, инсталацията на телевизора и програмите, които
гледате редовно.
Интернет трафик
Изтеглянето на много филми или гледането на много
поточно видео може да надхвърли месечния ви лимит за
интернет трафик.
За да получите тези персонализирани препоръки, трябва да
приемете Съглашението за лични препоръки в Условията
за ползване. Ако вече сте приели Условията за ползване,
уверете се, че сте маркирали квадратчето за Съглашението
за лични препоръки. Преди да приемете можете да
прочетете съглашението подробно.
Телевизия по заявка се предлага само в избрани държави.
Иконата  ще се показва в горната лента на менюто
"Начало" само когато Телевизия по заявка е на
разположение.
За да приемете Условията за ползване и Съглашението за
лични препоръки, натиснете цветния клавиш  Ключови
думи и потърсете Условия за ползване, приложения.
10.2
Вземане на филм под наем
На първата страница на Видео по заявка, точно над списъка
с филми, можете да изберете категория. Можете също да
изберете конкретен Видео магазин, ако има повече от един
наличен, или да изберете конкретен жанр от меню.
За да изберете Видео магазин или жанр…
1 - Щракнете върху Всички магазини или Жанр.
2 - Щракнете върху нужния магазин или жанр.
3 - Ако не желаете да променяте нищо, натиснете BACK.
За да вземете филм под наем…
1 - Задръжте маркера над филма, за да прочетете
заглавието му.
2 - Щракнете върху иконата, за да отидете на Видео
магазина и да прочетете краткото описание на филма.
3 - Потвърдете поръчката си.
4 - Извършете онлайн плащането.
5 - Започнете да гледате. Може да използвате
клавишите  (Възпроизвеждане) и  (Пауза).
Повечето видео магазини искат да си създадете профил за
влизане.
38
11
ТВ по заявка
11.1
Относно ТВ по заявка
С  ТВ по заявка в менюто "Начало", можете да гледате
ТВ програми, които сте пропуснали, или да гледате
любимите си програми в най-удобното за вас време.
Можете също така да оставите ТВ по заявка да направи
персонализирани препоръки за програми въз основа на
телевизионната инсталация и програмите, които гледате
редовно.
За да получите тези персонализирани препоръки, трябва да
приемете Съглашението за лични препоръки в Условията
за ползване. Ако вече сте приели Условията за ползване,
уверете се, че сте маркирали квадратчето за Съглашението
за лични препоръки. Преди да приемете можете да
прочетете съглашението подробно.
ТВ по заявка се предлага само в избрани държави.
Иконата  ще се показва в горната лента на менюто
"Начало" само когато ТВ по заявка е на разположение.
За да приемете Условията за ползване и Съглашението за
лични препоръки, натиснете цветния клавиш  Ключови
думи и потърсете Условия за ползване, приложения.
11.2
Заявка за програма
На първата страница на ТВ по заявка, точно над списъка с
програми, можете да изберете категория. Можете също да
изберете конкретен оператор, ако са налични няколко, да
изберете списък с любими програми или конкретен ден.
За да изберете оператор…
1 - Щракнете върху Оператор.
2 - Щракнете върху необходимия оператор.
3 - Ако не желаете да променяте нищо,
натиснете  BACK.
За да заявите програма…
1 - Задръжте маркера над програмата за да прочетете
заглавието й.
2 - Щракнете върху иконата, за да отидете на услугата ТВ
по заявка на оператора и прочетете информацията за
програмата.
3 - Потвърдете заявката си.
4 - При необходимост направете онлайн плащане.
5 - Започнете да гледате. Може да използвате
клавишите  (Възпроизвеждане) и  (Пауза).
39
инсталирани за всеки вграден тунер, тунера за антена, кабел
или сателит*. Можете да филтрирате тази група
допълнително, за да прегледате всички или само любимите
си канали. Можете да филтрирате радио станции или ТВ
канали, а също да филтрирате цифрови или аналогови канали.
12
Канали
12.1
След Автоматичната актуализация на каналите, Списъкът с
канали се актуализира автоматично. Новите канали се
отбелязват с икона.
Гледане на канали
Превключване на канали
Икони за канали
За да гледате телевизионни канали, натиснете .
Телевизорът се настройва на телевизионния канал, който
сте гледали последно.
 Любим канал
 Заключен канал
 Нов канал
 Кодиран канал
Превключване на канали
За да превключвате канали, натиснете  + или  -.
Ако знаете номера на канала, въведете го с цифровите
клавиши. Натиснете OK след като въведете номера, за да
превключите незабавно.
Радиостанции
Ако са налични цифрови предавания, цифровите
радиостанции се инсталират по време на инсталирането.
Можете да превключите радио канал така, както
превключвате телевизионните канали. Обикновено при
кабелната (DVB-C) инсталация на канали радиостанциите се
разполагат от номер 1001 нататък
Група канали
Когато многократно натискате един от клавишите ,
превключвате бързо между каналите от текущо избраната
група в списъка с канали.
* Ако телевизорът ви има вграден сателитен тунер.
Проверете дали в менюто "Настройка" фигурира
Инсталиране на сателит.
Сега и после
Докато гледате телевизионен канал, можете бързо да
превъртите останалите канали, за да видите какво върви по
тях.
Натиснете  (нагоре) или  (надолу), за да отворите
превъртащ се списък с канали. Ако информацията се
получава от интернет, телевизорът показва името на
текущата програма и подробностите, следвани от името и
подробностите за следващата.
Отваряне на списъка с канали
За да отворите Списъка с канали, натиснете  LIST, за да
видите списъка на цял екран.
Алтернативно можете да отворите Списъка с канали от
менюто "Начало".
Натиснете  и щракнете върху  Канали най-горе.
Предходен канал
За да се върнете към по-рано настроения канал, натиснете
 BACK.
Каналите са представени с името и логото си.
За да разгледате текущите програми, натиснете  INFO.
За да се върнете към имената на каналите, натиснете 
INFO отново.
Можете също да сменяте канали от Списъка с канали.
За да превключите към канал от Списъка с канали, просто
щракнете върху канала с маркера или използвайте клавишите
със стрелки, за да изберете канала, и натиснете OK.
Списък с канали
Относно списъка с канали
В Списъка с канали можете да намерите всички канали (с
антена, кабелни и сателитни) и радио станции, инсталирани
на телевизора. Ако телевизорът е свързан с интернет и
информацията е на разположение, каналите се показват с
името и логото си или името на текущата програма.
Групи канали
В Списъка с канали можете да изберете конкретна група
канали.
Изберете каналите от тунера за антена, кабел или сателит.
Можете също да изберете само любимите си канали от
тунера за антена/кабел или този за сателит. Освен това
можете да изберете само цифровите канали или само радио
станциите от избрания тунер. Групата канали, която
изберете в Списъка с канали, определя каналите, които
превключвате, когато натиснете  + и  -.
Можете да маркирате каналите като любими или да ги
заключвате, ако считате, че не са подходящи за деца. Трите
канала, които гледате най-често, са маркирани с тънка линия
около името и логото.
В Списъка с канали можете да изберете групата канали,
40
Веднага след като изберете канал от текущо избраната
група, телевизорът превключва обратно на
групата Канали на избрания тунер.
2 - Поставете маркера върху канала и повдигнете палеца си.
3 - Натиснете  OPTIONS.
4 - Поставете палеца си обратно на клавиша OK и щракнете
върху Преименуване.
5 - Въведете новото име с клавиатурата на дистанционното
управление.
6 - Натиснете OK, за да затворите текстовото поле.
7 - Натиснете  BACK, неколкократно, ако е необходимо,
за да гледате телевизия.
໊
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  LIST,
за да отворите Списъка с канали на цял екран.
2 - Щракнете върху един от разделите за групи над списъка
с канали. Списъкът ще показва само каналите от избраната
група. Някои групи може да са празни.
За преименуване са позволени само латински знаци.
Предпочитани канали
Преместване на канал
Можете да създадете група от любимите си канали.
Можете да преместите – промените позицията – на канал в
списъка с предпочитани.
За всеки тунер, антена, кабел или сателит* можете да
маркирате канали като предпочитани. Когато е избран
разделът Предпочитани в Списъка с канали се показват
само предпочитаните канали, когато превключвате между
каналите. Всички други канали са скрити.
За да преместите канал…
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  LIST,
за да отворите Списъка с канали.
2 - Кликнете върху Предпочитани.
3 - Натиснете цветния клавиш  Преместване.
4 - Поставете маркера върху канала, който искате да
преместите, щракнете и го влачете до новата му позиция.
Ако каналът трябва да отиде на следващата или
предходната страница с канали, влачете го до горния или
долния край на страницата. Ще се появи предходната или
следващата страница. Стрелка посочва новата позиция.
5 - Пуснете клавиша OK, за да пуснете канала на новата му
позиция.
6 - Можете да изберете друг канал за преместване.
7 - За да завършите местенето на каналите, натиснете 
Затваряне.
8 - Натиснете  BACK, неколкократно, ако е необходимо,
за да гледате телевизия.
Създаване на група с любими…
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  LIST,
за да отворите Списъка с канали.
2 - Щракнете върху тунер за Антена, Кабел или Сателит*.
3 - Щракнете върху раздела Канали, за да разгледате всички
инсталирани канали за избрания тунер.
4 - Натиснете цветния клавиш  Редакция
предпочитани, за да започнете да избирате канали
като предпочитани.
5 - С маркера щракнете върху всеки канал, който искате да
отбележите като предпочитан. За да размаркирате канал,
щракнете върху него отново. Ако използвате клавишите със
стрелки за навигация, изберете канала и натиснете OK.
6 - За да завършите отбелязването на предпочитаните,
натиснете  Затваряне.
Ако трябва да преместите само един канал, можете да
щракнете и задържите маркера върху канала за няколко
секунди. Когато каналът започне да се рее върху Списъка с
канал, можете да го преместите и пуснете на новата му
позиция.
За да отбележите цяла група канали едновременно,
натиснете  Редакция предпочитани и натиснете 
Избор на обхват. Щракнете върху канал и след това върху
последния канал в реда от канали, които искате да
отбележите като предпочитани.
За да изберете всички канали, натиснете  Изберете
всички.
С клавишите със стрелки
Ако използвате клавишите със стрелки за предвижване,
изберете канала, който искате да преместите, и използвайте
клавишите със стрелки, за да го преместите на новата му
позиция. Можете също така да въведете новата позиция с
клавишите с цифри на дистанционното управление.
Натиснете OK, за да потвърдите канала на новата му
позиция.
Каналите в Предпочитани се номерират отново.
* Ако телевизорът ви има вграден сателитен тунер.
Проверете дали в менюто "Настройка" фигурира
Инсталиране на сателит.
Преименуване на канал
Може да преименувате канал.
Заключване на канал
За да преименувате канал…
За да заключите канал.
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  LIST,
за да отворите Списъка с канали.
За да попречите на деца да гледат определен канал, можете
да го изключите. За да гледате заключен канал, трябва първо
41
да въведете кода за Заключване за деца. Не можете да
заключвате програми от свързани устройства.
той се премахва от групата Нови канали.
За да отворите групата Нови канали, натиснете 
OPTIONS и щракнете върху Покажи нови канали.
За да заключите канал…
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  LIST,
за да отворите Списъка с канали.
2 - В която и да било група поставете маркера върху канала,
който искате да заключите, и повдигнете палеца си.
3 - Натиснете  OPTIONS и щракнете върху Заключване
на канал. Заключеният канал се отбелязва с катинар .
За да направите един канал предпочитан, натиснете цветния
клавиш  Редакция предпочитани.
За да заключите, отключите или преименувате, натиснете
 OPTIONS.
За да затворите групата Нови канали, натиснете 
Затваряне.
За да отключите канал, изберете заключения канал и
опцията Отключване на канала. Трябва да въведете кода за
Заключване за деца, за да отключите.
Търсене на Име на канал
Можете да търсите по Име на канал в Списъка с канали.
Възрастова категория
Търсите канал в избрана група канали. Можете да въведете
част от името на канала или цялото име. Полето за търсене
не различава малки и главни букви.
За да не позволите на децата да гледат неподходяща за
възрастта им програма, можете да зададете възрастова
категория.
За да търсите канал…
Цифровите канали е възможно да имат възрастова
категория на програмите си. Когато възрастовата категория
на една програма е равна или по-висока от възрастовата
категория, която сте задали за детето си, програмата ще
бъде заключена. За да гледате заключена програма, трябва
първо да въведете кода за Заключване за деца.
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  LIST,
за да отворите Списъка с канали.
2 - В която и да било група натиснете  OPTIONS и
щракнете върху Търсене на канал.
3 - Използвайте клавиатурата на дистанционното
управление, за да въведете текст, и щракнете върху Търсене.
4 - Телевизорът показва намерените канали.
5 - За да търсите отново, натиснете цветния
клавиш  Търсене отново.
За да зададете възрастова категория…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Изберете Общи настройки > Заключване за деца >
Родителска оценка.
3 - Въведете 4-цифрен код за Заключване за деца. Ако все
още не сте задали код, щракнете върху Задаване на код в
Заключване за деца. Въведете 4-цифрен код за Заключване
за деца и потвърдете. Сега можете да зададете възрастова
категория.
4 - Обратно в Родителска оценка щракнете върху възрастта
и натиснете OK.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Опции за канала
Отваряне на опции
Докато гледате канал можете да зададете някои опции.
В зависимост от вида канал, който гледате (аналогов или
цифров) или в зависимост от направените настройки на
телевизора са налични някои опции.
За да изключите родителската възрастова категория,
изберете Няма. В някои държави обаче трябва
задължително да зададете възрастова категория.
Отворете менюто с опции
Докато гледате канал, натиснете  OPTIONS.
За някои оператори телевизорът заключва програми само с
по-висока оценка. Родителската възрастова категория се
задава за всички канали.
Избор на видео
Цифровите телевизионни канали могат да излъчват
множество видеосигнали (многоканално излъчване),
видеоматериали за едно и също събитие, заснети от
различен ъгъл, или различни програми на един телевизионен
канал. Телевизорът показва съобщение, ако има такива
канали.
Нови канали
Новите канали се съхраняват в Списъка с канали и се
отбелязват със  (звезда).
Новите канали могат автоматично да се показват в група
след автоматична актуализация на каналите. Можете
незабавно да заключите, преименувате или направите нов
канал предпочитан. В момента, в който включите нов канал,
42
Може да блокирате HbbTV страниците от канал, който
предоставя HbbTV.
За повече информация, натиснете  Ключови думи и
потърсете HbbTV.
Двоен I-II
Тази опция е достъпна, когато аудио сигналът съдържа два
езика на звука, но единият (или и двата) няма индикация за
език.
MHP прилож.
Активиране или деактивиране на приложенията MHP.
За повече информация, натиснете  Ключови думи и
потърсете MHP.
Общ интерфейс
Ако от CAM е налично предплатено допълнително
съдържание, с тази опция можете да зададете настройките
за оператора.
Формат картина
Базов
Информация за канала
Ако картината не запълва целия екран, отгоре и отдолу или
отстрани се показват черни ленти, можете да регулирате
картината да запълва екрана изцяло.
Изберете Информация за канала, за да видите техническа
информация за този канал (дали той е аналогов или цифров)
или за свързаното устройство, което гледате.
За да изберете една от основните настройки за запълване
на екрана…
1 - Натиснете  (Формат картина).
2 - Щракнете върху Цял екран или Побиране на екрана.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
• Цял екран – автоматично увеличава картината така, че да
запълни екрана. Изкривяването на картината е минимално,
субтитрите се запазват видими. Не е подходящо за вход от
компютър. При някои крайни формати на картината може
да продължат да се виждат черни ленти.
• Побиране на екрана – автоматично увеличава картината,
за да запълни екрана, доколкото е възможно, без
изкривявания. Възможно е да се виждат черни ленти. Не е
подходящо за вход от компютър.
Моно/стерео
За да превключите звука на моно или стерео, изберете
Моно/Стерео.
Други опции
Достъп
При включен Достъп телевизорът е готов за използване от
глухи, трудно чуващи, слепи или лица с увредено зрение.
За повече информация натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Достъп.
Субтитри
Иновативна
С тази опция можете да превключите между Вкл.
субтитри или Изкл. субтитри. Изберете Вкл. при спрян
звук, за да се виждат субтитрите само когато звукът е спрян
с .
Ако двете основни настройки не са подходящи за
форматиране на желаната картина, можете да използвате
разширените настройки. С тях ръчно форматирате
картината на екрана си.
Език на субтитрите
Можете да мащабирате, разтягате или измествате
картината, докато тя покаже това, което ви е нужно – напр.
липсващи субтитри или банери с превъртащ се текст. Ако
форматирате картината за конкретен Източник – като
свързана игрова конзола – можете да върнете към тази
настройка следващият път, когато го използвате.
Телевизорът съхранява последната настройка, която сте
направили, за всяка връзка.
При цифрово излъчване временно можете да изберете
някой от наличните езици на субтитрите, ако не е наличен
никой от предпочитаните от вас езици.
За повече информация, натиснете  Ключови думи и
потърсете Субтитри.
Езици на звука
При цифрово излъчване временно можете да изберете
някой от наличните езици на звука, ако не е наличен никой
от предпочитаните от вас езици.
За повече информация, натиснете  Ключови думи и
потърсете Аудио езици.
За да форматирате картината ръчно…
1 - Натиснете  (Формат картина).
2 - Натиснете  Разширени, ако първо се отворят
Основните настройки.
3 - Използвайте Отместване, Мащабиране или Разтягане, за
да регулирате картината. Алтернативно можете да
HbbTV на този канал
43
щракнете върху Последна настройка, за да превключите на
формата, който сте съхранили по-рано. Щракнете върху
Отмяна, за да се върнете на настройката, която картината е
имала, когато сте отворили Формат картина.
4 - Телевизорът съхранява настройките ви като Последни
настройки, когато натиснете  Основни или  Назад, за
да затворите менюто.
• Отместване – Щракнете върху стрелките, за да изместите
картината. Можете да измествате картината само когато е
уголемена.
• Мащабиране – Щракнете върху стрелките, за да
уголемите.
• Разтягане – Щракнете върху стрелките, за да разтегнете
картината вертикално или хоризонтално.
• Последна настройка – Щракнете, за да се върнете към
последната настройка, която сте направили за тази връзка
(източник).
• Отмяна – Щракнете, за да върнете формата на картината,
от който сте започнали.
• Оригинални – Показва първоначалния формат на
входящата картина. Това е формат 1:1 пиксел за пиксел.
Експертен режим за HD вход и вход от компютър.
1 - В Телетекст, изберете звездата в горния ляв ъгъл на
екрана, за да се покаже колоната с предпочитани страници.
2 - Натиснете  (надолу) или  (нагоре), за да изберете
номер на страница, и натиснете OK, за да я отворите.
Можете да изтриете списъка с опцията Изчисти
предпочитаните страници.
Търсене на телетекст
Можете да маркирате дума и да потърсите в телетекста
всичките й появявания.
1 - Отворете страница с телетекст и натиснете OK.
2 - Изберете дума или число чрез клавишите със стрелки.
3 - Натиснете отново OK, за да прескочите веднага до
следващото появяване на тази дума или число.
4 - Натиснете отново OK, за да прескочите до следващото
появяване.
5 - За да спрете търсенето, натиснете  (нагоре), докато се
премахне селекцията от всичко.
Телетекст от свързано устройство
Някои устройства, които приемат телевизионни канали,
могат да приемат и телетекст.
За да отворите телетекст от свързано устройство... . .
1 - Натиснете  SOURCES, изберете устройството и
натиснете OK.
2 - Докато гледате канал от устройството, натиснете 
OPTIONS, изберете Показване на клавиши на
устройството и изберете клавиша  и натиснете OK.
3 - Натиснете  BACK, за да скриете клавишите на
устройството.
4 - За да затворите Текст, натиснете  BACK отново.
Текст/Телетекст
Страници от телетекста
За да отворите Текст/Телетекст, докато гледате
телевизионни канали, натиснете TEXT.
За да затворите телетекста, натиснете отново TEXT.
Цифров текст (само за Великобритания)
Избор на страница с телетекст
1 - Въведете номера на страницата чрез цифровите бутони.
2 - Използвайте клавишите със стрелки за навигация.
3 - Натиснете цветен бутон, за да изберете един от
цветните елементи в долния край на екрана.
Някои цифрови телевизионни оператори предлагат на
цифровите си телевизионни канали специализиран цифров
текст или интерактивна телевизия. Това включва
стандартния телетекст с използване на цифровите и
цветните бутони и клавишите със стрелки за избор и
придвижване.
Подстраници с телетекст
За да затворите цифровия Текст, натиснете  BACK.
За да изберете страница... . .
Един номер на страница от телетекста може да съдържа
няколко подстраници. Подстраниците се показват на лента
до номера на основната страница.
За да изберете подстраница, натиснете  или .
Опции на телетекста
В Текст/Телетекст натиснете  OPTIONS, за да изберете
следните…
Таблица на страниците с телетекст (ТСТ) Страници от
телетекста
• Стопиране на страницата
За спиране на автоматичното превъртане на подстраниците.
• Двоен екран/Цял екран
За показване на телевизионния канал и Текст един до друг.
• Таблица на страниците с телетекст (ТСТ) общ преглед
За отваряне на ТСТ. Телетекст
• Уголемяване
За уголемяване на страницата на Текста за удобно четене.
• Показване
За показване на скрита информация на страница.
• Превключване между подстраници
Някои оператори предлагат таблица на страниците с
телетекст. Телетекст
За отваряне на ТСТ. За страници от телетекст в телетекста
натиснете  OPTIONS и изберете ТСТ. общ преглед.
Предпочитани страници
Телевизорът прави списък с последните 10 страници с
телетекст, които сте отваряли. Лесно можете да ги
отворите отново в колоната "Предпочитани страници с
телетекст".
44
За превъртане на подстраници, когато са налични.
• Език
За превключване на групата знаци, които Текст използва, за
правилно показване.
• Телетекст 2.5
За активиране на Телетекст 2.5 за повече цветове и подобра графика.
Ако има субтитри на един от тези езици, телевизорът ще ги
покаже.
Ако няма субтитри на някой от предпочитаните езици,
можете да изберете друг от наличните езици на субтитрите.
За да зададете основния и допълнителния език на
субтитрите…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки и щракнете
върху Езици > Субтитри основна или Субтитри
допълнителна.
3 - Щракнете върху необходимия език.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Настройки на телетекста
Език на телетекста
Някои цифрови телевизионни оператори предлагат няколко
езика за телетекст.
За да зададете основния и допълнителния език за телетекст
...
За да изберете език на субтитрите, когато никой от
предпочитаните ви езици не е налице…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки > Езици и щракнете
върху Телетекст основна или Телетекст допълнителна.
3 - Щракнете върху предпочитаните си езици за телетекст.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
1 - Натиснете  OPTIONS.
2 - Кликнете върху Език на субтитрите и после върху езика,
който искате да използвате временно.
Субтитри от Текст
Телетекст 2.5
Ако настроите на аналогов канал, ще трябва ръчно да
позволите субтитрите за всеки канал.
Ако е достъпен, Телетекст 2.5 предлага повече цветове и подобра графика. Телетекст 2.5 е активиран като стандартна
фабрична настройка.
За да изключите Телетекст 2.5…
1 - Превключете към канал и натиснете TEXT за да
отворите Телетекст.
2 - Въведете номера на страницата за субтитрите,
обикновено 888.
3 - Натиснете отново TEXT, за да затворите телетекста.
1 - Натиснете TEXT.
2 - При отворен Текст/Телетекст на екрана натиснете 
OPTIONS.
3 - Щракнете върху Телетекст 2.5 > Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Ако изберете Вкл. в менюто "Субтитри", когато гледате
този аналогов канал, ще започнат да се показват субтитри,
ако са налични.
За да разберете дали даден канал е аналогов или цифров,
превключете към този канал и отворете Информация за
канала в  OPTIONS.
Субтитри и езици
Субтитри
Езици на звука
Включване
Езикови настройки
За да включите субтитрите, натиснете SUBTITLE.
Цифровите телевизионни канали може да излъчват аудио с
няколко езика на речта за дадена програма. Можете да
зададете предпочитан основен и допълнителен език за
аудиото. Ако има аудио на един от тези езици, телевизорът
ще превключи към него.
Можете да превключвате субтитрите на Вкл., Изкл. или Вкл.
без звук.
Или за да се показват субтитрите автоматично, когато
излъчваната програма е на друг език – от езика, зададен за
телевизора – изберете Автоматично. Тази настройка също
ще извежда субтитри автоматично, когато заглушите звука.
Ако не се предлага никой от предпочитаните ви езици за
аудио, можете да изберете друг от наличните.
За да зададете основния и допълнителния език на звука…
Езикови настройки
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Кликнете върху Общи настройки и после върху Езици >
Основно аудио или Допълнително аудио.
3 - Щракнете върху необходимия език.
Цифровите канали може да предлагат по няколко езика на
субтитрите за дадена програма. Можете да зададете
предпочитан основен и допълнителен език на субтитрите.
45
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Какво ви трябва
Интерактивната телевизия се предлага само от цифрови
телевизионни канали. За да се наслаждавате напълно на
предимствата на интерактивната телевизия, ви е
необходима високоскоростна интернет връзка към
телевизора.
За да изберете език за аудио, когато не е наличен никой от
предпочитаните от вас езици за аудио...
1 - Натиснете  OPTIONS.
2 - Кликнете върху Език на звука и после върху езика, който
искате да използвате временно.
Интерактивна телевизия, какво ви трябва
Ако един ТВ канал предлага HbbTV страници, трябва първо
да включите HbbTV в настройките на телевизора, за да ги
преглеждате.
Оригинален език
Ако цифровият канал пази оригиналния език на програма
или филм, можете да настроите телевизора автоматично да
превключва към този език на звука.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху ТВ настройки и щракнете върху HbbTV.
3 - Щракнете върху Вкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За автоматично превключване към оригиналния език…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Кликнете върху Общи настройки и после върху Езици >
Оригинален език.
3 - Щракнете върху Вкл., за да гледате дублиран филм на
оригиналния му език.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Ако желаете да избегнете достъпа до HbbTV страници за
конкретен канал, можете да блокирате HbbTV страниците
само за него.
Език на менютата
1 - Превключете на канала, за който желаете да блокирате
HbbTV страниците.
2 - Натиснете  OPTIONS и щракнете върху HbbTV на
този канал.
3 - Щракнете върху Изкл.
За да смените езика на менютата и съобщенията на
телевизора…
Използване на iTV
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Кликнете върху Общи настройки и после върху Език
> Език на менютата.
3 - Щракнете върху необходимия език.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Отваряне на iTV страници
Повечето канали, които предлагат HbbTV или iTV, ви
подканват да натиснете бутона  (червен) или OK, за да
отворите тяхна интерактивна програма.
Придвижване в iTV страници
Можете да използвате цветните клавиши и тези със стрелки,
клавишите с цифри и клавиша  BACK, за да навигирате по
страниците на iTV.
Можете да използвате клавишите  (Пускане),  (Пауза) и
 (Стоп), за да гледате видеоклипове в страниците на iTV.
Интерактивна телевизия
Относно iTV
С интерактивната телевизия някои цифрови оператори
съчетават своята нормална телевизионна програма със
страници с информация или развлекателно съдържание. На
някои страници можете да отговаряте на програма или да
гласувате, да пазарувате онлайн или да плащате за видео по
заявка.
Цифров текст (само за Великобритания)
За да отворите Цифров текст, натиснете TEXT. За да го
затворите, натиснете  BACK.
Затваряне на iTV страници
Повечето iTV страници ви уведомяват кой бутон да
използвате за затваряне.
За да затворите принудително iTV страница, превключете на
следващия телевизионен канал и натиснете  BACK.
HbbTV, MHEG, . . .
Операторите използват различни системи за интерактивна
телевизия: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV –
Хибридно широколентово излъчване на телевизия) или iTV
(Interactive TV – Интерактивна телевизия, стандарт MHEG).
Понякога интерактивната телевизия бива наричана "цифров
текст" или "червения бутон". Но всяка система е различна.
За повече информация вижте уеб сайта на оператора.
46
записването им.
12.2
ТВ справочник
Използване на ТВ справочника
Какво ви трябва
Отваряне на ТВ справочника
С ТВ справочника можете да преглеждате списъка на
текущите и програмираните телевизионни програми за
вашите канали. Според източника на постъпване на
информацията (данните) за ТВ справочника, се показват
аналоговите и цифровите канали или само цифровите
канали. Не всички канали предлагат информация за ТВ
справочника.
За да отворите ТВ справочника, натиснете  TV GUIDE.
Натиснете  TV GUIDE отново, за да затворите.
Когато отворите ТВ справочника за първи път, телевизорът
сканира всички телевизионни канали, за да получи
информация за програмите. Това може да отнеме няколко
минути. Данните за ТВ справочника се запазват в
телевизора.
Телевизорът може да събира информация от ТВ справочник
за канали, които са инсталирани на него. Той не може да
събира информация за ТВ справочника за канали, които се
гледат от цифров приемник или декодер.
Настройване на програма
Превключване към програма
Данни за ТВ справочника
От ТВ справочника можете да превключите към програма,
която тече в момента.
Щракнете върху името на програмата, за да я изберете.
Придвижете се надясно, за да видите програмите, които ще
се предават по-късно същия ден.
За да превключите към програмата (канала), изберете тази
програма и натиснете OK.
ТВ справочникът получава информация (данни) от
операторите или от интернет. В някои области и за някои
канали, информацията от ТВ справочника може да не е
налична. Телевизорът може да събира информация от ТВ
справочник за канали, които са инсталирани на него. Той не
може да събира информация от ТВ справочника за канали,
гледани с дигитален приемник или декодер.
Преглеждане на подробности за програмата
Телевизорът се доставя със зададена настройка:
информацията постъпва От медията.
За да извикате подробни данни за избраната програма,
натиснете  INFO.
Ако информацията за ТВ справочника идва от интернет, той
може също да извежда аналогови канали до цифровите.
Менюто на ТВ справочника показва също малък екран с
текущия канал.
Промяна на деня
ТВ справочникът може да покаже програмите за следващите
няколко дни (максимум 8 дни).
От Интернет
Ако телевизорът е свързан към интернет, можете да
зададете той да получава информацията за ТВ справочника
от интернет.
Ако информацията в ТВ справочника постъпва от
оператора, можете да натиснете  +, за да видите
програмите за някой от следващите дни. Натиснете  - , за
да се върнете към предишния ден.
За да настроите информацията за ТВ справочника…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки > ТВ справочник и
щракнете върху От интернет.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Алтернативно можете да натиснете цветния клавиш  Ден
и да изберете нужния ден.
Задаване на напомняне
Липсващи записи
Можете да зададете напомняния, които да ви
предупреждават за започването на дадена програма със
съобщение на екрана.
Ако изглежда, че някои записи са изчезнали от списъка със
записи, информацията (данните) за ТВ справочника може да
се е променила. Записите, направени с настройката От
медията, стават невидими в списъка, ако промените
настройката на От интернет и обратно. Телевизорът може
да е превключил автоматично към От интернет.
За да станат записите видими в списъка със записи,
превключете към настройката, която е била избрана при
За да зададете напомняне, изберете програмата в ТВ
справочника и натиснете цветния клавиш  Задаване на
напомняне. Тази програма се маркира с часовник .
За да отмените напомнянето, натиснете  Отмяна на
напомняне.
47
За да видите списък с всички зададени напомняния,
натиснете  OPTIONS и щракнете върху Програм.
напомн.
Търсене по жанр
Ако има такава информация, можете да потърсите програми
по жанр – например филми, спорт и др.
За да търсите програми по жанр, натиснете  OPTIONS и
щракнете върху Търсене по жанр.
Изберете жанр и натиснете OK. Появява се списък с
намерените програми.
Записи
От ТВ справочника можете да запишете на момента или да
програмирате запис на ТВ програма. За да съхраните
записите, свържете към телевизора USB твърд диск.
За повече информация за записването натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Запис.
48
13
13.3
Източници
Изпълнение с едно докосване
Когато телевизорът е в режим на готовност, можете да
включите плейър за дискове чрез дистанционното
управление на телевизора.
13.1
Превключване към устройство
Възпроизвеждане
От списъка с източници можете да превключите към
свързано устройство и да гледате програмата му.
За да включите плейъра за дискове и телевизора от режим
на готовност и да стартирате веднага възпроизвеждането
на диск, натиснете  (възпроизвеждане) на дистанционното
управление на телевизора.
Устройството трябва да бъде свързано с HDMI кабел и
HDMI CEC трябва да е включено както в телевизора, така и
в устройството.
За да превключите към свързано устройство…
1 - Натиснете  SOURCES, за да отворите менюто
"Източници".
2 - Щракнете върху иконата на свързаното устройство.
Телевизорът ще покаже програмата на устройството.
3 - Натиснете  BACK, за да гледате телевизия.
За да затворите менюто "Източник", без да превключвате
към устройство, натиснете отново  SOURCES.
13.2
Разпознаване на устройство
Когато свържете ново устройство към телевизора, то се
разпознава и можете да му присвоите тип като икона. Ако
свържете устройство с HDMI CEC, то получава своята икона
автоматично.
Ако искате да промените присвоената икона на свързаното
устройство, натиснете цветния клавиш  Смяна на вида и
изберете вид, който подхожда на свързаното устройство.
Ако името не отговаря на устройството или искате да
дадете на устройството избрано от вас име,
натиснете  Преименуване. Използвайте клавиатурата на
дистанционното управление, за да въведете ново име.
Едно подходящо име на устройството ви помага да
използвате това устройство. Типът на устройството
определя стиловете на картината и звука, стойностите на
разделителната способност, специфични настройки или
положението му в менюто "Източници".
Когато свържете ново устройство към телевизора, иконата
за устройството се показва в началото на менюто
"Източници".
Оригинално име и икона
За да възстановите иконата на устройството до
оригиналното й име и вид, натиснете  OPTIONS и
щракнете върху Оригинално име и икона.
Сканиране за свързани устройства
За да сканирате отново всички връзки на телевизора и да
актуализирате менюто "Източници",
натиснете  OPTIONS и щракнете върху Сканиране за
свързани устройства.
49
14
За да спрете да гледате 3D…
3D
1 - Натиснете  3D.
2 - Щракнете върху 2D.
14.1
Режимът 3D превключва към 2D, когато превключите към
друг канал или към свързано устройство.
Какво ви трябва
Това е телевизор с Passive 3D.
Автоматично превключване
За да гледате 3D…
Първият път, когато бъде открит 3D сигнал, можете да
зададете предпочитанието си за това как да стартирате 3D
в бъдеще. Можете да промените тази настройка в менюто
"Настройка".
• превключете на телевизионен канал, който излъчва
програми в 3D.
• вземете под наем филм във формат 3D от онлайн видео
магазин.
• гледайте филм във формат 3D от 3D Blu-ray диск, USB
устройство или компютър.
• За автоматично превключване към 3D,
изберете Автоматично.
• За да се показва списък с известия, изберете Само
известия.
• За да не се превключва към 3D, изберете Никога.
Можете да разглеждате снимки с разделителна способност
Ultra HD в 3D, чрез USB връзка.
Не можете да гледате 3D на Ultra HD видео, видеоклипове
от устройство, свързано с HDMI 5 връзката.
За да промените тази настройка…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху 3D > Превключване към 3D и щракнете
върху Автоматично, Само известия или Никога.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За допълнителен чифт очила поръчайте пасивните 3D очила
Philips PTA417 или PTA426 (продават се отделно).
Възможно е да не се поддържат други 3D очила.
14.2
3D очилата
Създаване на 3D от 2D
Когато на екрана се показва 3D програма, просто си
сложете 3D очилата, за да я гледате на 3D.
С конвертирането от 2D към 3D можете да гледате 3D
през цялото време. Телевизорът създава 3D изкуствено от
2D сигнал.
Препоръчвана височина на гледане
За най-добро качество на картината, когато гледате с
пасивни 3D очила, очите ви трябва да са на нивото на
центъра на екрана.
За да гледате 3D от 2D сигнал…
14.3
За да изключите…
Гледане на 3D
1 - Натиснете  3D.
2 - Щракнете върху 2D.
1 - Натиснете  3D.
2 - Щракнете върху 2D към 3D конвертиране. Сложете си
3D очилата.
Започнете да гледате 3D
14.4
Когато телевизорът превключи към 3D или покаже
съобщение за открит 3D сигнал, сложете 3D очилата си.
Оптимално гледане на 3D
Ако телевизорът не открива 3D сигнала (липсва етикетът на
3D сигнала), 3D програмата се показва като двоен образ на
екрана. Трябва да включите 3D ръчно...
За оптимално изживяване при гледането на 3D,
препоръчваме:
• да седнете на разстояние от телевизора поне 3 пъти
колкото височината на телевизионния екран, но не повече
от 6 метра.
• да избягвате неоново осветление (като TL луминесцентни
лампи и някои енергоспестяващи лампи, които работят с
ниска честота) и директна слънчева светлина, които може
да развалят 3D удоволствието.
За да включите 3D ръчно...
1 - Натиснете  3D.
2 - Щракнете върху подходяща настройка, за да получите
вярната 3D картина. Можете да изберете Едно до друго,
Едно до друго обратно, Едно под друго и Едно под друго
обратно.
50
(напр. конюнктивит, въшки и др.). Започнете да използвате
3D очилата отново, когато инфекцията изчезне напълно.
14.5
Грижи за 3D очилата
• Не използвайте химикали за почистване със съдържание
на спирт, разтворител, повърхностно активни вещества или
восък, бензен, разредител, репелент за комари или
лубрикант. Тези химикали могат да причинят обезцветяване
или пукнатини.
• Не излагайте 3D очилата на директна слънчева светлина,
топлина, огън или вода. Това може да причини повреда на
продукта или пожар.
• Не изпускайте, не огъвайте и не прилагайте сила върху
лещите на 3D очилата.
• Използвайте чиста мека кърпа (от микрофибър или памук)
за почистване на лещите, за да ги предпазите от
надраскване. Никога не пръскайте спрей за почистване
директно върху 3D очилата. Това може да причини повреда
в електрониката (за очила за активно 3D).
• Не използвайте химикали за почистване със съдържание
на спирт, разтворител, повърхностно активни вещества или
восък, бензен, разредител, репелент за комари или
лубрикант. Тези химикали могат да причинят обезцветяване
или пукнатини.
14.6
Медицинско предупреждение
• Гледането на 3D не се препоръчва за деца на възраст под
6 години.
• Ако вие или членове на вашето семейство страдате от
епилепсия или фоточувствителна епилепсия, консултирайте
се с лекар, преди да се изложите на въздействието на
източници на импулсна светлина, бързо сменящи се образи
или 3D изображения.
• Ако почувствате какъвто и да е дискомфорт, спрете да
гледате 3D и изчакайте, преди да се заемете с потенциално
рискована дейност (например шофиране), докато
симптомите изчезнат. Ако симптомите продължават, не
гледайте 3D, преди да сте се консултирали с лекар.
• За да избегнете дискомфорт като замайване, главоболие
или дезориентация, препоръчваме да избягвате гледането
на 3D продължително време.
• Не използвайте 3D очилата за никакви други цели, освен
за гледане на 3D телевизия.
• Ако обикновено носите коригиращи очила или контактни
лещи, слагайте 3D очилата заедно с тези очила или лещи.
• Дръжте очилата далеч от малки деца, за да се избегне
поглъщането на дребни части или батериите.
• Родителите трябва да наблюдават децата си, докато
гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от
рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D
от деца под шестгодишна възраст, тъй като тяхната
зрителна система все още не е напълно развита.
• Избягвайте използването на 3D очилата в случай на очна
инфекция или други заболявания, преносими чрез контакт
51
3 - Щракнете върху  на екрана. Същият канал се появява
в малък екран.
15
Multi View
За да скриете малкия екран, натиснете  MULTI VIEW
отново и щракнете върху  на екрана.
15.1
Ако използвате един CAM модул или два CAM модула за
декодиране на канали (два CAM модула с различни права за
гледане), е възможно някои канали да не се появяват в
малкия екран при Множествен изглед. Възможно е да
нямате налични права за декодиране на съответния канал
при този тунер. Множественият изглед не може да показва
канали от Pause TV.
Относно Множествен изглед
Чрез лентата със задачите в Множествен изглед можете
лесно да превключите от едно наскоро стартирано
приложение – TV, Телетекст, Телевизионна програма,
Chrome и т.н. – към друго. Например можете да
превключите директно от телевизионния канал, който
гледате, към уеб сайта, който преди малко сте отворили
през Google Chrome.
15.4
Размяна на екрани
Също така, с Множествен изглед можете да гледате два
различни телевизионни канала едновременно. Телевизионен
канал на голям екран, а другият канал – в малък екран
(Картина в картината).
Можете да размените каналите от големия екран към
малкия или обратно.
Малкият екран няма звук.
За да размените каналите…
Екранът за Множествен изглед не може да показва видео в
3D или в Ultra HD. Множественият изглед не е наличен за
аналогови телевизионни канали. Не всички прил. поддържат
Множествен изглед.
1 - Натиснете  MULTI VIEW.
2 - Щракнете върху , за да смените каналите.
15.5
Телетекст и телевизия
15.2
Лента със задачите
Можете да гледате телевизионен канал на малкия екран от
Множествен изглед, когато гледате телетекст.
От лентата със задачите можете да превключите от едно
наскоро използвано телевизионно приложение към друго. В
лентата със задачите могат да се показват 6-те последно
използвани приложения.
За да гледате телевизионен канал, докато гледате
телетекст...
1 - Натиснете  MULTI VIEW.
2 - Щракнете върху  на екрана. Каналът, който сте
гледали, се появява в малкия екран.
3 - Натиснете   или  , за да превключите между
каналите на малкия екран.
За да превключите от едно приложение към друго...
1 - Натиснете  MULTI VIEW. Лентата със задачите се
появява в долната част на екрана и показва иконите на
последно отваряните приложения.
2 - Щракнете върху иконата на приложението, от което
имате нужда. Телевизорът превключва към това
приложение.
За да скриете малкия екран, натиснете  MULTI VIEW
отново и щракнете  на екрана.
15.3
Гледане на два телевизионни
канала
С Множествен изглед можете да гледате два различни
телевизионни канала едновременно. Вторият канал се
показва в малък прозорец в горната дясна част на екрана.
За да гледате два телевизионни канала едновременно...
1 - Натиснете , за да гледате телевизионен канал.
2 - Натиснете  MULTI VIEW. Лентата със задачите се
появява в долната част на екрана.
52
16
16.3
Игри
Играйте игра
От игрова конзола
16.1
Какво ви трябва
На телевизора можете да играете на игра от свързана
игрова конзола.
На този телевизор можете да играете на игри от…
За да стартирате играта...
• Свързана игрова конзола
• Галерията с приложения от менюто TV приложения
• Интернет на този телевизор
• Магазина на Google Play, игри, изтеглени на този
телевизор
1 - Включете игровата конзола.
2 - Натиснете  SOURCES и щракнете върху игровата
конзола или връзката й.
3 - Стартирайте играта.
4 - За да спрете, натиснете  HOME и изберете друга
дейност.
За игри от Галерията с приложения, интернет уеб сайт или
игри, изтеглени от магазина на Google Play, телевизорът
трябва да има високоскоростна (широколентова) връзка с
интернет. Необходим ви е геймпад, за да играете на игри от
интернет.
За повече информация относно свързването на игрова
конзола, натиснете  Ключови думи и потърсете Игрова
конзола, свързване.
За повече информация относно свързването с интернет
натиснете цветния клавиш  Ключови думи и потърсете
Инсталиране на мрежа.
От Страниците с приложения
На телевизора можете да играете игра, инсталирана от
Страниците с приложения.
16.2
За да стартирате играта...
Настройки за игри
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  в горната лента, за да отворите
Приложения.
3 - В Страниците с приложения щракнете върху
приложението на играта, която искате да играете.
4 - Щракнете върху иконата на играта, за да започнете да
играете. Използвайте геймпад.
5 - За да спрете, натиснете  HOME и изберете друга
дейност.
Преди да започнете да играете игра от конзола,
приложение или интернет, задайте на телевизора идеалните
настройки за игри. Това ще допринесе за скоростта и
прецизността на играта.
Ако вашата игрова конзола е добавена като вид
устройство Игра в менюто "Източници" (списък с връзките),
за телевизора се задават идеалните настройки за игри
автоматично. Ако за игровата ви конзола е зададен
вид Плейър и тя се използва като плейър за дискове през
повечето време, оставете настройката за устройството
на Плейър.
За повече информация относно свързването с интернет
натиснете  Ключови думи и потърсете Мрежа, свързване.
За да настроите телевизора на идеалната настройка
ръчно…
От Интернет
1 - Натиснете  и щракнете върху Игра.
2 - Щракнете върху Вкл. За телевизора се задават идеалните
настройки за игри.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
На телевизора можете да играете на игра директно от
интернет.
За да стартирате игра…
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  в горната лента, за да отворите
Приложения.
3 - В Страниците с приложения, щракнете върху интернет
браузър, като Google Chrome.
4 - В интернет отворете уеб сайт, който предлага онлайн
игри.
5 - Щракнете върху иконата на играта, за да започнете да
играете. Използвайте геймпад.
6 - За да спрете, натиснете  HOME и изберете друга
Не забравяйте да превключите тази настройка обратно на
Изкл., когато спрете да играете.
53
натиснете OK. Телевизорът показва двата екрана като цели
екрани.
За да гледате двата различни екрана, си сложете 3D очилата.
За да включите очилата, така че да виждате екрана на играч
1 или екрана на играч 2, натиснете бутона за избор Играч
1/2 на очилата.
дейност.
За повече информация относно свързването с интернет
натиснете  Ключови думи и потърсете Мрежа, свързване.
16.4
Вкл. и изкл. на изгледа на разделен екран
Геймпади
В разделения екран с двама играчи можете да превключвате
между разделен екран и комбиниран екран, за да можете да
четете менюто на играта или резултатите.
За да превключвате между тези екрани, натиснете OK на
дистанционното управление на телевизора.
За да играете игри от интернет на този телевизор, можете
да свържете избрана гама безжични геймпади. Телевизорът
може да поддържа 2 свързани геймпада едновременно.
Когато свържете геймпада, можете да го използвате
незабавно.
Спиране на игра с двама играчи
Можете също да използвате геймпада за управление на
показалеца.
За да затворите разделения екран с двама играчи,
натиснете  и изберете друга дейност.
За повече информация относно свързването на геймпад
натиснете цветния клавиш  Ключови думи и
потърсете Геймпад, свързване.
16.5
Игра на разделен екран
Относно играта на разделен екран
Ако играете игра с много играчи с разделени екрани,
можете да настроите телевизора да показва всеки екран
като цял екран. Всеки играч вижда само своята част от
играта на цял екран. Телевизорът използва 3D технологията,
за да показва и двата екрана.
За да виждате двете различни картини на цял екран, ви е
необходим чифт 3D очила за всеки играч.
Какво ви трябва
За да играете игра с двама играчи с този телевизор, ви е
необходим комплект за двама играчи с 2 пасивни 3D очила
– Philips PTA436 (продава се отделно).
Също така, игровата конзола трябва да бъде свързана с
HDMI.
Играйте игра на разделен екран
За да пуснете игра с двама играчи . . .
1 - Натиснете  SOURCES, изберете игрова конзола и
натиснете OK.
2 - На игровата конзола, пуснете играта и изберете режим с
много или с двама играчи. Изберете режима за гледане на
разделен екран.
3 - На телевизора натиснете  OPTIONS,
изберете Картина и звук, изберете Игра с двама играчи и
натиснете OK.
4 - Изберете в какъв формат да се показва на екрана играта
с разделен екран - Едно до друго или Едно под друго, и
54
17
всички видове мултимедийни файлове.
Видео, снимки и
музика
Ако мултимедийният файл поддържа търсенето на файлове,
се показва поле за търсене.
За да прегледате и възпроизвеждате файлове на компютъра
си, натиснете  SOURCES, щракнете върху SimplyShare.
17.1
17.3
От USB връзка
От мобилно устройство
Може да разглеждате снимки или да възпроизвеждате
музика и видеоклипове от свързано USB флаш устройство
или USB твърд диск.
Относно Wi-Fi Miracast
Можете да разглеждате снимките си или да
възпроизвеждате музиката и видеоклиповете си от мобилно
устройство с Wi-Fi Miracast™.
При включен телевизор, поставете USB флаш четец или USB
твърд диск в една от USB връзките. Телевизорът разпознава
устройството и извежда списък с мултимедийните
файлове. Ако списъкът с файлове не се показва автоматично,
натиснете  SOURCES и щракнете върху USB.
Вашият телевизор е Wi-Fi Certified Miracast™ устройство.
С Miracast™ можете да гледате и да споделяте екрана на
вашия смартфон, таблет или компютър безжично на екрана
на телевизора. Можете да предавате поточно видеоклипове
(аудио и видео), да споделяте снимки или каквото и да е
друго от екрана на устройството. Не е необходимо да
свързвате устройството към домашната мрежа. Телевизорът
и устройството трябва да са Wi-Fi Certified Miracast™
устройства и да сте включили Miracast в тях.
Можете да потърсите файл чрез полето за търсене или да
разгледате файловете си в структурата на папките, които
сте организирали на четеца.
Телевизорът също така ще обедини мултимедийните ви
файлове според типа им –  Видеоклипове,  Снимки
или  Музика. Функциите на цветните клавиши и опциите
в  OPTIONS следователно са предназначени за всеки
тип.
Miracast на този телевизор се подчинява на протокола
HDCP и не може да показва защитено от копиране платено
съдържание, изпращано от устройство. Максималната
поддържана разделителна способност за видео е 720p за
2.4 GHz Wi-Fi или 1080p за 5 GHz Wi-Fi.
За да спрете да възпроизвеждате видеоклипове, снимки и
музика, натиснете  HOME и изберете друга дейност.
Предупреждение
За повече информация за Wi-Fi Certified Miracast™
посетете www.wi-fi.org
Ако се опитате да направите пауза или да запишете
програма на свързан USB твърд диск, телевизорът ще поиска
от вас да форматира USB твърдия диск. Това форматиране
ще изтрие всички файлове на USB твърдия диск.
Wi-Fi®, емблемата Wi-Fi CERTIFIED и емблемата Wi-Fi са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ и Miracast™ са търговски марки на
Wi-Fi Alliance.
17.2
От компютър или мрежов твърд
диск
Включване на Miracast
Уверете се, че Wi-Fi Miracast е включен.
Можете да разгледате снимките си или да възпроизвеждате
музика и видеоклипове от компютър или мрежов твърд
диск в домашната си мрежа.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки > Wi-Fi Miracast.
3 - Щракнете върху Вкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Телевизорът и компютърът или мрежовият твърд диск
трябва да са в една и съща домашна мрежа. На вашия
компютър или мрежов твърд диск трябва да инсталирате
софтуер за мултимедиен сървър като Twonky™. Вашият
мултимедиен сървър трябва да е настроен да споделя
файловете ви с телевизора. Телевизорът показва файловете
и папките ви така, както са организирани от мултимедийния
сървър или така, както са структурирани на вашия компютър
или мрежов твърд диск. На телевизора функциите на
цветните клавиши и опциите в  OPTIONS са еднакви за
55
Деблокиране на всички устройства
Споделяне на екран на телевизора
Всички свързвани по-рано и блокирани устройства са
посочени също в списъка с връзки с Wi-Fi Miracast. Ако
изчистите този списък, всички блокирани устройства ще
бъдат деблокирани.
За да споделите екрана на смартфона, таблета или
компютъра си на телевизора…
1 - Включете телевизора.
2 - На устройството, отворете приложение като Wi-Fi
Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* или друго
подобно и започнете сканиране за други устройства с
Miracast.
3 - В списъка с намерените устройства, изберете телевизора
и се свържете.
4 - На телевизора, приемете заявката за свързване с него.
Устройството може да ви подкани да въведете PIN код в
телевизора – в такъв случай въведете цифрите с цифровите
бутони на дистанционното управление. Или телевизорът
може да ви подкани да въведете PIN код в устройството.
Ако се свържете, телевизорът ще покаже екрана на
устройството.
5 - На устройството, изберете видеоклиповете, снимките
или файловете, които искате да гледате на телевизора.
За да отблокирате всички блокирани устройства…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Връзки Wi-Fi
Miracast. Списъкът се изчиства.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Блокиране на вече свързано устройство
Ако искате да блокирате устройство, което вече сте
свързали, първо трябва да изтриете списъка с връзки с Wi-Fi
Miracast. Ако изтриете този списък, ще трябва отново да
потвърдите или да блокирате свързването за всяко
устройство.
* Miracast се поддържа от WiDi 3.5 нататък.
Закъснение на екрана
Възможно е да намерите Wi-Fi връзката (напр.
'DIRECT_tvname') също в списъците с налични мрежи в
други мрежови устройства, напр. вашият лаптоп компютър.
Обаче тази връзка може да си използва само за устройства
с Wi-Fi Miracast.
Нормалното закъснение при споделяне на екран с Miracast е
около 1 секунда. Закъснението може да е по-голямо, ако
използвате по-стари устройства с по-слаб процесор.
17.4
Спиране на споделянето
Видеоклипове
Можете да спрете споделянето на екрана от телевизора
или от мобилното устройство.
Възпроизвеждане на видео
Отварянето на списък с мултимедийни файлове на
телевизора зависи от вида устройство, където се съхраняват
файловете.
От устройството
С приложението, чрез което стартирате Miracast, можете да
прекъснете връзката и да спрете да гледате екрана на
устройството на екрана на телевизора. Телевизорът ще
превключи обратно към последно избраната програма.
За да възпроизвеждате видеоклип, щракнете върху името на
файла в списъка с мултимедийни файлове.
• За да преминете към следващия или предишния
видеоклип, натиснете  + или  -.
• За да направите пауза във възпроизвеждането на видеото,
натиснете OK. Натиснете OK отново, за да продължите.
• За да прескочите 10 секунди напред или назад във видео
файла, натиснете  или .
• За да върнете или да преминете бързо напред,
натиснете  или . Натиснете тези бутони няколко пъти,
за да ускорите 2, 4, 8, 16, 32 пъти.
• За да прекратите възпроизвеждането на видео,
натиснете  (Стоп).
• За да се върнете към папката, натиснете  BACK.
От телевизора
За да спрете да гледате екрана на устройството на
телевизора, можете да . . .
• натиснете , за да гледате ТВ предаване
• натиснете , за да започнете друга дейност на телевизора
• натиснете  SOURCES, за да отворите менюто
"Източници" и изберете свързано устройство.
Блокиране на устройство
Лента за напредъка
Когато за първи път получите заявка за свързване от
устройство, можете да блокирате устройството. Тази и
всички бъдещи заявки от това устройство ще се игнорират.
За да блокирате устройство, щракнете върху Блокирай… .
За да се покаже лентата за напредъка, докато се
възпроизвежда видеоклип (положение на
възпроизвеждащата глава, продължителност, заглавие, дата и
т. н.), натиснете  INFO.
56
Натиснете този бутон отново, за да скриете информацията.
Натиснете този бутон отново, за да скриете информацията.
Опции за видео
Опции за снимки
Функции на цветните клавиши и опции за възпроизвеждане
на видеоклипове.
Функции на цветните клавиши и опции за разглеждане на
снимки.
• Пусни всички – възпроизвеждане на всички видео
файлове в тази папка.
• Пусни едно – възпроизвеждане само на това видео.
• Списък – показване на видеоклиповете като файлове в
списък.
• Миниатюри – показване на видеоклиповете като
миниатюри.
• Разбъркване – възпроизвеждане на файловете ви в
произволен ред.
• Субтитри – ако има субтитри, можете да ги включвате
Вкл., изключвате Изкл. или Включвате при спрян звук.
• Език на субтитрите – ако е наличен, изберете Език на
субтитрите.
• Език на звука – ако е наличен, изберете Език на звука.
• Повторение – възпроизвежда всички видеоклипове в тази
папка веднъж или постоянно.
• Слайдшоу – показване на снимки една след друга.
• Сортиране – сортиране на снимките в логически ред.
• Списък – показване на снимките като файлове в списък.
• Миниатюри – показване на снимките като миниатюри.
• Разбъркване – възпроизвеждане на файловете ви в
произволен ред.
• Повторение – възпроизвеждане на слайдшоуто веднъж
или постоянно.
• Стоп музика – спиране на музиката, която се
възпроизвежда фоново.
• Скорост на слайдшоу – задава скоростта на слайдшоуто.
• Преход на слайдшоу – задава стила на преходите между
снимките.
• Завъртане – Завъртане на снимката в пейзажен или
портретен формат.
• Задаване като Фото дисплей – избор на тази снимка като
снимка на фото дисплей в изпълнимия модул Фото дисплей
в менюто "Начало".
17.5
Снимки
17.6
Разглеждане на снимки
Музика
Слушане на музика
Отварянето на списък с мултимедийни файлове на
телевизора зависи от вида устройство, където се съхраняват
файловете.
Отварянето на списък с мултимедийни файлове на
телевизора зависи от вида устройство, където се съхраняват
файловете.
За да разгледате снимка, щракнете върху името на файла в
списъка с мултимедийни файлове.
За да възпроизвеждате песен, щракнете върху името на
файла в списъка с мултимедийни файлове.
Ако в една папка има няколко снимки, можете да
стартирате слайдшоу.
Ако в папката има няколко песни, можете да ги слушате
една след друга.
За да стартирате слайдшоу…
1 - Изберете снимка в папката.
2 - Натиснете цветния клавиш  Слайдшоу.
• За да преминете към следващата или предишната снимка,
натиснете  + или  -.
• За да спрете слайдшоуто или да затворите снимката,
натиснете  LIST или  (Стоп).
• За да преминете към следващата или предишната
песен, натиснете  + или  -.
• За да направите пауза във възпроизвеждането на песента,
натиснете OK. Натиснете OK отново, за да продължите.
• За да прескочите 10 секунди напред или назад в
песен, натиснете  или .
• За да върнете или да преминете бързо напред,
натиснете  или . Натиснете тези бутони няколко пъти,
за да ускорите 2, 4, 8, 16, 32 пъти.
• Ако натиснете  LIST или  BACK, възпроизвеждането
на музиката продължава.
• За да спрете музиката, натиснете  (Стоп).
За възпроизвеждане на музика заедно със слайдшоуто…
1 - Стартирайте музиката преди да стартирате слайдшоуто.
2 - Изберете песен или папка с песни и натиснете OK.
3 - Изберете снимка или папка със снимки и натиснете 
Слайдшоу.
Информация
Лента за напредъка
За да видите информация за дадена снимка (размер, дата на
създаване, път до файла и т. н.), изберете снимката и
натиснете  INFO.
За да се покаже лентата за напредъка, докато се
възпроизвежда песен (положение на възпроизвеждащата
57
глава, продължителност, заглавие, дата и т. н.),
натиснете  INFO.
Натиснете този бутон отново, за да скриете информацията.
Опции за музика
Функции на цветните клавиши и опции за възпроизвеждане
на музика.
• Пусни всички – възпроизвеждане на всички песни в тази
папка.
• Пусни едно – възпроизвеждане само на тази песен.
• Разбъркване – възпроизвеждане на файловете ви в
произволен ред.
• Повторение – възпроизвежда всички песни в тази папка
веднъж или постоянно.
58
18
Повторение
Pause TV
Какво ви трябва
Когато твърдият диск с USB е свързан и форматиран,
телевизорът съхранява излъчването, което гледате. Когато
превключите на друг канал, излъчването на предходния
канал се изчиства. Излъчването се изчиства и когато
превключите телевизора в режим на готовност.
Можете да поставите на пауза цифрово телевизионно
предаване и да продължите да го гледате по-късно.
Тъй като телевизорът съхранява излъчването, което гледате,
можете да го възпроизведете за няколко секунди.
За да поставите на пауза телевизионна програма, ви
трябва…
За да възпроизведете повторно текущо излъчване…
18.1
1 - Натиснете  (Пауза)
2 - Натиснете  (Наляво). Можете да
натиснете  неколкократно, докато стигнете началото на
съхраненото излъчване или максималното време.
• свързан USB твърд диск, форматиран на този телевизор
• инсталирани цифрови телевизионни канали на този
телевизор
• да получавате информация за канал за екранния ТВ
справочник
Не можете да използвате Pause TV, докато записвате.
За повече информация натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете USB твърд диск,
инсталиране.
18.2
Поставяне на програма на пауза
Пауза
За да поставите на пауза и възобновите излъчване…
За да направите пауза в ТВ предаване, натиснете  (Пауза).
На екрана за кратко се появява лента за напредъка.
За да се покаже лентата за напредъка,
натиснете отново  (Пауза).
За да продължите да гледате, натиснете  (Пускане). На
екрана се показва малка икона  с часа на излъчване.
Можете да поставите на пауза излъчване за максимален
срок от 90 минути.
За да превключите обратно към ТВ предаването в реално
време, натиснете  (Стоп).
Лента за напредъка
За да се покаже лентата на напредъка, натиснете  (Пауза),
когато сте поставили програма на пауза, или натиснете 
(Пускане), когато възобновите програма. Докато лентата на
напредъка е на екрана, натиснете  (Превъртане назад)
или  (Напред), за да изберете откъде искате да започнете
да гледате поставеното на пауза излъчване. Натиснете тези
клавиши неколкократно, за да промените скоростта.
Докато записвате програма на USB твърдия диск, не
можете да направите пауза в ТВ предаване.
59
превъртите през програмите на канала. Използвайте
цветните клавиши, за да изберете нужния ден.
2 - Докато програмата е откроена, натиснете цветния
клавиш  Запис. Програмата е планирана за запис.
Автоматично ще се покаже предупреждение, ако бъдат
планирани прeпокриващи се записи. Ако планирате да
записвате програма, докато отсъствате, не забравяйте да
оставите телевизора включен в режим на готовност, а
твърдия диск с USB – включен.
3 - Телевизорът добавя буфер от известно време в края на
програмата. При необходимост можете да добавите
допълнителен буфер.
19
Запис
19.1
Какво ви трябва
Можете да запишете цифрово телевизионно излъчване и да
го гледате по-късно.
За да запишете телевизионна програма, ви трябва…
• свързан USB твърд диск, форматиран на този телевизор
• инсталирани цифрови телевизионни канали на този
телевизор
• да получавате информация за канал за екранния ТВ
справочник
• надеждна настройка на часовника на телевизора. Ако
нулирате часовника на телевизора ръчно, записите е
възможно да са неуспешни.
За да регулирате часа за край на запис…
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  Приложения и щракнете върху
Записи.
3 - Изберете записа, който искате да регулирате, и
натиснете  Настройка час. Ако ТВ справочникът се
получава от интернет, изберете записа и натиснете OK. Ако
се показва информация за програмата, натиснете 
Настройка запис.
Не можете да записвате, докато използвате Pause TV.
Някои оператори на цифрова телевизия не позволяват
записването на канали.
Списък със записи
За повече информация за инсталирането на твърд диск с
USB натиснете цветния клавиш  Ключови думи и
потърсете Твърд диск с USB, инсталиране.
Всички записи и планирани записи се показват в Списък със
записи.
За да отворите списъка…
19.2
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  Приложения и щракнете върху
 Записи.
Записване на програма
Запишете сега
В този списък можете да изберете запис за гледане, да
премахнете записаните програми, да регулирате крайния час
на запис или да проверите свободното пространство на
диска.
Можете също да планирате запис, за който сами сте задали
начален и краен час, като запис в предварително определен
интервал от време, който не е свързан с програма.
За да запишете програма, която гледате, натиснете 
(Запис) на дистанционното управление. Записът започва
незабавно.
Когато има налични данни от ТВ справочника, програмата,
която гледате, ще бъде записана изцяло. Ако няма налични
данни от ТВ справочника, записът ще продължи само 30
минути. Можете да регулирате времето за край на записа в
Списък със записи.
За да зададете запис в предварително определен интервал
от време…
1 - Натиснете  OPTIONS и щракнете върху Планиране.
Или, ако ТВ справочникът постъпва от интернет, натиснете
 Планиране на нов.
2 - Задайте канала, датата и времевия интервал.
3 - Щракнете върху Планиране, за да потвърдите записа.
За да спрете записването, натиснете  (стоп).
Планиране на запис
За да премахнете планиран запис…
Можете да програмирате записване на предстояща
програма – в същия ден или няколко дни след същия ден
(най-много след 8 дни).
1 - Изберете предстоящия запис в Списъка със записи.
2 - Натиснете  Премахване.
За да планирате запис…
1 - Натиснете  ТВ справочник. На страницата на ТВ
справочника изберете канала или програмата, които искате
да запишете. Натиснете  (Надясно) или  (Наляво), за да
60
Гледане на телевизия по време на запис
За да гледате един канал и да записвате друг в същото
време, този телевизор е оборудван с 2 тунера. Обаче
наличните за гледане по време на запис канали зависят от
настройката на телевизора ви за приемане на канали.
Кои канали можете да гледате по време на запис…
Ако използвате 1 CAM за разкодиране на кодирани канали,
можете да гледате само каналите, които не се нуждаят от
разкодиране, и канала, който записвате.
Ако използвате 2 CAM модула, за да разкодирате кодирани
канали и двете смарт карти имат идентични права за
гледане, можете да гледате всички канали, включително
този, който записвате.
Ако използвате 2 CAM модула с различни права за запис,
можете да гледате само каналите на CAM модула с помалко права за гледане и канала, който записвате.
Ако използвате система Unicable и имате само 1 налична
потребителска лента, можете да гледате само каналите,
които не се нуждаят от разкодиране, и канала, който
записвате.
За повече информация натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Смарт карта, CAM.
19.3
Гледане на запис
За да гледате запис…
1 - Натиснете  HOME, за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  Приложения и щракнете върху
 Записи.
3 - В списъка изберете записа и натиснете OK, за да
стартирате възпроизвеждане. Можете да използвате
клавишите  (Напред),  (Назад),  (Пауза) или  (Стоп)
на дистанционното управление.
Възможно е операторите да ограничават броя дни, през
които записът може да се гледа. Записът в списъка може да
показва броя дни, оставащи до неговото изтичане.
Ако програмираният запис е бил забранен от оператора или
ако изтеглянето е прекъснало, записът се маркира като
Failed (Неуспешен).
За да изтриете запис…
1 - Изберете записа в Списъка със записи
2 - Натиснете  Премахване или  Изтриване.
61
20
Инсталиране на камерата
Skype
Свържете кабела на камерата на телевизора с една от USB
връзките на телевизора.
20.1
Насочете камерата към мястото, където обикновено сядате.
Когато правите повикване със Skype, можете да местите,
накланяте или мащабирате изображението от камерата.
Относно Skype
Със Skype™ на вашия телевизор можете да създавате и
споделяте спомени от хола си дори когато сте надалеч.
Може да разположите камерата където пожелаете, но е
препоръчително тя да е далече от високоговорителите на
телевизора.
Така вече няма да е необходимо да се превивате пред
компютъра, за да не пропуснете нищо. Можете да
провеждате безплатни Skype към Skype гласови или видео
разговори, като се обаждате на други устройства със Skype.
Ако телевизионната камера не е свързана, Skype няма да се
зареди.
Можете да говорите с приятели на големия екран и да
превърнете хола си в изживяване, на което ще се наслади
цялото семейство.
Влизане
Влизайте в Skype със Skype името и паролата си. Ако все
още нямате Skype име, трябва да създадете нов Профил в
Skype.
20.2
Какво ви трябва
За да влезете в Skype…
1 - Натиснете , за да отворите менюто "Начало".
2 - Щракнете върху  Приложения и щракнете върху
Skype.
3 - Ако стартирате Skype за пръв път, можете да регулирате
камерата.
4 - Ако не сте влизали в Skype от този телевизор по-рано,
щракнете върху Вписване или Добавяне на профил. Ако сте
влизали по-рано, щракнете върху профила си.
5 - Следвайте инструкциите на екрана.
За да извършите видео повикване по Skype, са ви
необходими отделно продаваната телевизионна камера
Philips PTA317 с вграден микрофон и добра връзка към
интернет.
Преди да стартирате Skype, телевизорът трябва да има
добра връзка с интернет. Можете да свържете телевизора
си с кабел или безжично.
За повече информация натиснете цветния
клавиш  Ключови думи и потърсете Мрежа, безжична.
Нуждаете се от помощ?
Ако сте забравили Skype името или паролата си, или имате
проблеми с вписването моля, посетете
www.skype.com/support
Профил в Skype
За да използвате Skype, трябва да създадете профил в Skype
за себе си или за вашето семейство. Може да създадете нов
профил за Skype от телевизора, но използването на
компютъра ви е по-практично.
Нов профил в Skype
Skype кредит или абонаменти за Skype
Ако все още няматеSkype име и Парола можете да
създадете нов профил в Skype на компютъра си. След като
успешно създадете новия профил, можете да използвате
Skype името и паролата си, за да влезете от телевизора.
Със Skype, при ниска цена, можете да се обаждате на
телефони или мобилни телефони. От компютъра си можете
да закупите Skype кредит или да си направите абонамент за
Skype на адрес www.skype.com
За да създадете Skype профил на компютъра си, отидете на
www.skype.com
20.3
Старт със Skype
Профил за Microsoft
Ако имате профил за Microsoft, можете да го използвате, за
да влезете в Skype на телевизора.
За да се впишете с профил за Microsoft…
1 - На страницата за Вписване в Skype щракнете
върху Влизане чрез Microsoft профил.
62
2 - Щракнете върху Напред. Телевизорът ще отвори
уебстраницата за вписване в Microsoft.
3 - Въведете имейл адреса и паролата на профила си за
Microsoft.
4 - Щракнете върху Изпращане.
20.5
Хора
Вашите абонати
В Хора можете да намерите списъка със своите Skype
абонати.
Без спешни повиквания със Skype
Абонатите ви са показани с профилните си снимки и Skype
име. Абонатите са онлайн и на разположение за повикване
чрез Skype, когато до името им се показва зелена точка.
Абонатите, добавени чрез телефонен номер, не могат да
имат зелена точка, показваща дали са на разположение.
Skype не замества телефона ви и не може да се използва за
избиране на номера за спешни случаи.
Добавяне на абонат
20.4
Добавяне на абонат на Skype
Skype меню
В Хора, списъкът ви с абонати, можете да добавите нов
абонат на Skype.
Когато се впишете успешно, Skype отваряSkype менюто.
Ако знаете Skype името или имейл адреса на ваш приятел,
Skype може лесно можете да го намери. Ако не знаете
неговото Skype име или имейл адрес, можете да се опитате
да го потърсите по име.
Елементите в менюто на Skype са…
•  Моят профил
В Моят профил можете да разгледате и да редактирате
личния си профил за Skype. Можете да зададете своето
състояние, профилна снимка, телефонен номер и още. Някои
настройки могат да се променят само на компютър.
За да добавите абонат на Skype…
1 - На страницата Хора, щракнете върху  Добавяне на
приятел.
2 - Въведете Skype името или имейл адреса на новия си
абонат. Можете също да опитате да въведете името му.
Когато приключите, щракнете върху Търсене в Skype.
3 - Skype ще потърси контакта, който ви е нужен, и ще
покаже резултати от търсенето.
4 - Щракнете върху желания абонат и изберете Добави
абоната.
5 - Напишете искането и щракнете върху Изпрати. Skype ще
изпрати съобщението с искането до новия ви абонат.
•  Хора
В Хора можете да провеждате повиквания чрез Skype и да
управлявате абонатите си.
•  Хронология
В Хронология можете да преглеждате пропуснатите и поранните си повиквания и да слушате гласови съобщения.
•  Повикване към телефон
В Повикване към телефон можете да се обаждате на
стационарни или мобилни телефонни номера, като наберете
номера от клавиатура. Трябва да имате Skype кредит или
абонамент за Skype, за да набирате телефонен номер.
Ако абонатът приеме искането Skype името на новия
абонат ще се появи в списъка ви и ще можете да му се
обаждате в Skype.
•  Настройки
В Настройки можете да смените паролата си, да зададете
настройките си за поверителност и Гласови съобщения или
да прегледате блокираните си абонати и много други.
Можете също да излезете от Skype от менюто Настройки.
Добавяне на телефонен номер
В Хора, списъкът с контактите ви, можете да добавите
телефонен номер като контакт. Можете да се обадите на
телефон с гласово повикване чрез Skype. За да направите
телефонно обаждане са ви необходими Skype кредити.
•  Обратно към телевизор
За да затворите Skype и да продължите да гледате
телевизия. Абонатите ви все така могат да ви набират.
За да добавите телефонен номер…
1 - На страницата Хора, щракнете върху Добавяне на
приятел.
2 - Щракнете върху Добави телефонен номер.
3 - За да въведете името на абоната си, кликнете върху
Въведете име. Въведете име и кликнете върху Записване,
63
когато приключите.
4 - Щракнете върху Добави номер до типа на телефонния
номер, който искате да добавите.
5 - Щракнете върху която и да било държава. Потърсете
вярната държава за този телефонен номер и щракнете върху
съответното знаме.
6 - Въведете телефонния номер на абоната си.
7 - Щракнете върху Записване. Можете да добавите друг
телефонен номер за този абонат или да натиснете Добави в
контакти, когато приключите.
Преименуване на абонати
За да преименувате абонат…
1 - На страницата Хора щракнете върху абоната, който
искате да преименувате.
2 - Щракнете върху Редакция до името на абоната ви.
3 - Въведете новото име за този абонат и щракнете върху
Записване.
20.6
Приемане на заявка за абонат
Повикване по Skype
Когато получите Заявка за абонат, абонатът се показва на
страницата Хора. До името му се показва иконата .
Видео или гласово повикване
За да приемете искане за контакт…
Провеждане на видео повикване
1 - Щракнете върху абоната на страницата Хора.
2 - Щракнете върху Приемам. Вече можете да се обадите
на новия си абонат и да видите онлайн състоянието му.
За да направите Видео повикване…
1 - На страницата Хора щракнете върху абоната, на когото
искате да се обадите.
2 - Щракнете върху Видео повикване. Ако абонатът ви е в
Skype, има свързана камера за Skype и отговори на
повикването, ще го видите на телевизора.
3 - За да приключите повикването, щракнете
върху  Прекр. разг.
Премахване и блокиране на абонат
Можете да премахнете и блокирате абонат в Skype. Той
няма да може да се свърже с вас в Skype. Той също така ще
бъде премахнат от списъка ви с абонати.
Когато камерата ви за Skype е включена, свети син LED
индикатор. Можете да проверите какво вижда абонатът ви
в малкия екран долу вдясно на ТВ екрана.
Блокираният абонат няма да получи известие. Вие ще
изглеждате офлайн в списъка му с абонати.
За да изключите камерата на Skype, щракнете
върху  Видео изключено. За да я включите отново,
щракнете върху Видео включено.
Винаги можете да отблокирате абонати, които сте
блокирали. Те ще бъдат добавени обратно в списъка ви с
абонати.
За да заглушите микрофона си, щракнете върху  Изкл.
микрофон. За да го включите отново, щракнете
върху  Вкл. микрофон.
Телефонните номера не могат да се блокират. Те могат
само да се премахнат от списъка ви с абонати.
За да блокирате и премахнете абонат...
1 - На страницата Хора щракнете върху абоната, който
искате да блокирате.
2 - Щракнете върху Изтрий и блокирай този абонат.
3 - Щракнете върху Премахване. Абонатът се премахва от
списъка ви и няма да може да се свърже с вас.
Провеждане на гласово повикване
Направете Гласово повикване, за да повикате без видео, с
изключена камера.
За да отблокирате абонат…
За да направите Гласово повикване…
1 - В менюто на Skype щракнете върху Настройки.
2 - Изберете Сигурност > Управление на блокирани
абонати.
3 - Следвайте инструкциите на екрана.
1 - На страницата Хора щракнете върху абоната, на когото
искате да се обадите.
2 - Щракнете върху Гласово повикване. Ако абонатът ви е в
Skype и отговори на повикването, можете да говорите с
него.
3 - За да приключите повикването, щракнете
върху  Прекр. разг.
Друг абонат може да ви добави към гласово повикване с
няколко участника. Вие не можете да добавяте
допълнителни участници.
64
Обаждане до телефони
Хронология
Със Skype можете също да разговаряте евтино с мобилни и
стационарни телефони. За да се обаждате на телефони,
трябва да закупите Skype кредит или абонамент за Skype.
На страницата Хронология в менюто на Skype ще намерите
списък на обажданията, които сте направили от телевизора.
Ще намерите пропуснатите обаждания и можете да
слушате гласови съобщения.
За да се обадите на телефон…
Това, колко дълго събитията ви в Skype ще се съхраняват в
списъка на хронологията, зависи от вашия брой абонати и
от интензивността, с която използвате Skype.
1 - На страницата Хора щракнете върху абонат с телефонен
номер.
2 - Щракнете върху номера. Трябва да имате налични Skype
кредити или абонамент за Skype, за да провеждате
повикване до телефонен номер. Ако абонатът ви отговори
на телефона, можете да говорите с него.
3 - За да приключите повикването, щракнете
върху  Прекр. разг.
Гласови съобщения
Относно гласовите съобщения
Със Skype можете също да повикате телефонен номер
директно. Можете да въведете телефонния номер с
клавиатурата за набиране.
Ако някой ви се обади в Skype и вие не приемете
повикването, той или тя може да ви остави изговорено
съобщение на вашата Skype гласова поща. Ако се обадите
на абонат и той не може да приеме повикването, можете да
изпратите Skype гласова поща на абоната си.
За да отворите клавиатурата за набиране…
1 - В менюто на Skype щракнете върху Повикване към
телефон.
2 - Щракнете върху Избор на държава, за да добавите код
на държава. Потърсете необходимата държава и щракнете
върху името и знамето й.
3 - Върнете се към Повикване към телефон.
4 - Щраквайте върху цифрите на клавиатурата, за да
въведете телефонния номер.
5 - Щракнете върху Обаждане.
6 - За да приключите повикването, щракнете върху 
Прекр. разг.
За да изпратите или приемете гласово съобщение, вие – или
абонатът ви – трябва първо да настроите Skype гласова
поща. Можете да настроите Гласовата поща от компютъра
си. Отидете на www.skype.com
Запис на гласово съобщение
Ако абонатът ви е активирал гласова поща, можете да
оставите гласово съобщение, в случай че не приеме
повикването ви.
Без спешни повиквания със Skype
Skype не замества телефона ви и не може да се използва за
избиране на номера за спешни случаи.
За да запишете гласово съобщение…
Приемане на повикване
Възпроизвеждане на гласово съобщение
Когато сте влезли в Skype и гледате телевизия, мелодия и
съобщение на екрана ще ви съобщят за входящото
повикване. Съобщението ще покаже кой се обажда и
можете да отговорите или да откажете повикването.
Абонатът може да ви изпрати гласово съобщение. Можете
да го възпроизведете от страницата Хронология.
1 - Обадете се на абонат. Ако не получите отговор на
повикването си, Skype ще предложи да изпратите Гласова
поща.
2 - Изговорете съобщението си след звуковия сигнал.
3 - За да спрете записа, щракнете върху Прекр. разг.
За да пуснете гласово съобщение…
1 - В менюто на Skype щракнете върху Настройки.
2 - Щракнете върху Гласовото съобщение, което искате да
пуснете.
3 - Щракнете върху  за да пуснете гласовото съобщение.
Можете да слушате гласово съобщение колкото пъти
пожелаете.
За да приемете повикването, щракнете върху  – Видео
отговор.
За да отговорите на повикването при изключена камера,
щракнете върху  – Отговор с аудио.
За да отхвърлите повикването, щракнете върху  за
отхвърляне на повикване.
65
20.7
Защита
Skype кредит
Смяна на парола
В Skype можете да закупите Skype кредит или да вземете
абонамент за Skype. Със Skype кредит или абонамент за
Skype вие можете да разговаряте евтино с мобилни и
стационарни телефони чрез вашия телевизор.
Можете да промените текущата си парола за Skype и да
въведете нова парола за профила си в Skype.
За да смените паролата си…
1 - Впишете се в Skype с профила си.
2 - В менюто на Skype щракнете върху  Настройки.
3 - Щракнете върху Сигурност и щракнете върху Смяна на
парола.
4 - Следвайте инструкциите на екрана.
Закупуване на Skype кредит
За да закупите Skype кредит или да се абонирате за Skype,
трябва да се впишете в Skype от компютъра си.
Skype кредитът, който закупите, ще бъде наличен, когато се
впишете в Skype от телевизора.
Количеството на кредитите или информацията за
абонамента се показват на всяка страница, от която можете
да правите телефонно повикване.
Блокирани абонати
Изчерпан Skype кредит
Можете да видите списък с всичките си блокирани абонати.
В него можете да ги отблокирате.
Ще бъдете уведомени, ако вашият кредит не е достатъчен,
за да направите телефонно повикване.
За да отворите списъка…
1 - Впишете се в Skype с профила си.
2 - В менюто на Skype щракнете върху  Настройки.
3 - Изберете Сигурност > Управление на блокирани
абонати.
20.8
Настройки на Skype
Запомни Моята парола
Входящи повиквания
Ако винаги използвате един и същ профил в Skype на
телевизора, можете да настроите Skype да пропуска
страницата за вход.
Можете да настроите Skype да ограничава входящи
повиквания в Skype.
На страницата за влизане щракнете върху квадратчето за
отметка пред Запомни моята парола. Ако не излезете от
Skype и се върнете към гледането на телевизия или
изключите телевизора – следващият път, когато стартирате
Skype, той ще отвори на вашата страница Хора. Няма нужда
първо да влизате.
1 - Впишете се в Skype с профила си.
2 - В менюто на Skype щракнете върху  Настройки.
3 - Щракнете върху Сигурност > Разреши повиквания от
> Всеки или Само моите абонати.
За да зададете ограничението…
Моята профилна снимка
Общи положения
Можете да зададете Skype да ограничава показването на
профилната ви снимка.
Skype кредит
За да зададете ограничението…
За да проверите своя Skype кредит…
1 - Впишете се в Skype с профила си.
2 - В менюто на Skype щракнете върху  Настройки.
3 - Щракнете върху Сигурност > Покажи профилната ми
снимка > Всеки или Само моите абонати.
Стартирайте Skype и щракнете върху  Настройки >
Общи > Skype кредит.
Правила и условия на Skype
Известия
За да прочетете правилата и условията на Skype или
Правилата за поверителност на Skype…
Можете да настроите известия на Skype за входящо
обаждане, заявка за абонат, гласово съобщение или
пропуснато повикване. Можете също да настроите известие
за входящи повиквания и силата на звука на звънене.
Стартирайте Skype и щракнете върху  Настройки >
Общи > Правила и условия или Правила за поверителност.
66
За да зададете известията от Skype…
1 - Впишете се в Skype с профила си.
2 - В менюто на Skype щракнете върху  Настройки.
3 - Щракнете върху Известия.
Камера
Разположение на камера
Можете да зададете гледната точка на камерата си. Можете
да мащабирате, завъртите панорамно или да наклоните
кадъра на камерата.
За да настроите гледната точка на камерата…
1 - Впишете се в Skype с профила си.
2 - В менюто на Skype кликнете върху  Настройки >
Камера.
3 - За да мащабирате, щракнете върху  (плюс). За да
намалите мащаба, щракнете върху  (минус). За да
изместите (панорамно) кадъра на камерата, щракнете върху
стрелките в изображението наляво или надясно. За да
наклоните кадъра на камерата, щракнете върху стрелките
нагоре или надолу.
4 - Щракнете върху Записване, за да съхраните гледната
точка на камерата.
20.9
Обратно към телевизор
Щракнете върху  Обратно към телевизор, за да затворите
Skype и продължете да гледате телевизия.
Абонатите ви все така ще могат да ви се обаждат.
20.10
Излизане
Когато излезете от Skype, абонатите ви няма да могат да ви
се обаждат.
За да излезете…
1 - В менюто на Skype щракнете върху  Настройки.
2 - Щракнете върху Отписване.
67
21
необходимостта, за да затворите менюто.
Multi room (режим в
няколко стаи)
Телевизорът, от който се извлича поточно програмата към
другия телевизор, трябва да е включен и настроен на канала
или да възпроизвежда записа.
21.3
21.1
Използване на Multi room
(режим в няколко стаи)
Относно Multi room (режим в
няколко стаи)
Стартиране
С Multi Room можете да гледате телевизионна програма от
друг телевизор в дома ви. Програмата се извлича поточно
от единия телевизор към другия. Можете да извличате
поточно програма към телевизор, който няма връзка с
антена или без собствен абонамент за смарт карта. Можете
също да извличате поточно записана програма от телевизор
със свързан твърд диск.
Когато стартирате режима Multi room за първи път,
включете и двата телевизора.
Когато този телевизор се свърже с другия, последният ще
се покаже автоматично в менюто Преглеждане в мрежата
дори когато е в режим на готовност.
Телевизорът, от който се извлича поточно програмата към
другия телевизор, трябва да е включен и настроен на канала
или да възпроизвежда записа.
Поточно излъчване на телевизионен канал
Поточното извличане на телевизионна програма с Multi
Room намалява разделителната способност на максимум
720p. Не можете да извличате поточно радио канали. Някои
оператори защитават програмите си, за да предотвратят
този тип поточно предаване.
С режима Multi room можете да гледате текущия
телевизионен канал или да отворите списъка с канали на
другия телевизор. Ако изберете канал от списъка, другият
телевизор също ще се превключи на избрания от вас канал.
Ако другият телевизор има вграден сателитен тунер с
инсталирани канали или свързан твърд диск (HDD) със
записи*, можете да гледате и тях на този телевизор. Не
можете да сменяте канали, докато другият телевизор
записва, когато е в режим Pause TV или използва Skype.
21.2
Какво ви трябва
За да гледате телевизионен канал от другия телевизор . . .
1 - Уверете се, че другият телевизор е в режим на
готовност* или включен.
2 – На този телевизор натиснете  SOURCES, изберете
Преглеждане в мрежата и натиснете OK.
3 – Ако телевизорът още не е свързан с домашната ви
мрежа, инсталацията на мрежата ще започне автоматично.
Ако телевизорът вече е свързан, отидете на стъпка 4.
4 – В менюто Преглеждане в мрежата изберете името на
другия телевизор и натиснете OK. Ако в дома си имате
няколко телевизора, може да промените името на другия
телевизор. Можете да го направите от самия телевизор.
5 – Изберете какво искате да гледате от другия телевизор .
..
• за да гледате текущия канал на другия телевизор, изберете
Текущ канал и натиснете OK.
• за да отворите списъка с канали на другия телевизор,
изберете Watch TV и натиснете  (Дясно).
• за да отворите списъка със сателитни канали на другия
телевизор, изберете Гледане сателитна и натиснете 
(Дясно).
• за отворите списъка със записи* на другия телевизор,
изберете Гледане на записи и натиснете  (Дясно).
• можете да сменяте канали с бутоните  + и  -. Не
За да извличате поточно телевизионна програмата от един
телевизор към друг, тя трябва да идва от цифров
телевизионен канал.
И двата телевизора трябва да са свързани с домашната ви
безжична мрежа. За повече информация
натиснете  Ключови думи и потърсете Безжична мрежа.
Двата телевизора също така трябва да са с номер на модел
на Philips, който завършва с 8 или по-висока цифра – напр.
xxXXXxxx8 или xxXXXxxx9. Възможно е да се наложи да
актуализирате по-стария телевизор с най-новия софтуер. На
по-стария телевизор прочетете главата в "Помощ" за
актуализирането на софтуер.
Уверете се, че и двата телевизора са с включена настройка
Включване с Wi-Fi (WoWLAN) при настройката на
телевизора.
За да проверите тази настройка на телевизора…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Мрежа и щракнете върху Включване с
Wi-Fi (WoWLAN).
3 - Щракнете върху Вкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
68
можете да превключвате канали докато другият телевизор
записва, в режим Pause TV или докато използва Skype.
* За да включите другия телевизор от режим на готовност
или да гледате записите му от свързан твърд диск, и двата
телевизора трябва да имат номер на тип, завършващ с
осмица, напр. (размер на екран) PFLxxx8
Име на телевизор
За да промените името на телевизора . . .
Натиснете  > Настройка > Мрежови настройки > Име на
телевизора в мрежата.
69
22
Споделяне на това…
С клавиша Споделяне на това  от задната страна на
дистанционното управление и до клавиатурата отдясно
можете да споделяте името на канала и програмата, които
гледате, или да споделите интернет адреса на сайта, в който
сте. Можете да споделите заглавието и информацията за
програма, избрана в ТВ справочника, или да споделите
името на приложение и иконата му от Smart TV. Можете да
споделите всичко това във Facebook или Twitter или която и
да било социална мрежа, налична в страниците с
приложения на вашия Smart TV.
Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
За да споделите какво гледате или сте селектирали в
момента…
1 - Натиснете , за да отворите менюто Споделяне на
това.
2 - Изберете социалната мрежа, в която искате да
споделите, и натиснете OK.
3 - Телевизорът ще отвори уеб сайта на социалната
мрежа. В зависимост от това коя социална мрежа сте
избрали, можете да публикувате, изпращате или въвеждате
съобщения.
70
23
Приложение Philips TV
Remote
Новото приложение Philips TV Remote е новият ви ТВ
приятел.
С приложението TV Remote на вашия смартфон или таблет
вие можете да управлявате вашите медии. Изпращайте
снимки, музика или видеоклипове към големия екран на
телевизора или гледайте ТВ канали на таблета или телефона.
Потърсете какво искате да гледате и го гледайте на
телефона или телевизора си. С приложението TV Remote
управлението е във ваши ръце. Можете просто да намалите
звука на телевизора.
Изтеглете приложението Philips TV Remote от любимия си
магазин за приложения днес.
Безплатно е.
Приложението Philips TV Remote се предлага за iOS и
Android.
71
24
устройство в менюто Източници.
Настройка
За да възстановите стила до първоначалната му настройка…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Картина > Стил картина и щракнете
върху Стила картина, който искате да възстановите.
3 - Натиснете цветния клавиш  Възстанови стила. Стилът
се възстановява.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
24.1
Бързи настройки
Настройките на телевизора, които най-често ви трябват, са
обединени в менюто Бързи настройки.
За да отворите менюто…
1 - Натиснете  .
2 - Кликнете върху настройката, която искате да коригирате.
Дом или Магазин
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Ако "Стил картина" се връща към Ярки при всяко включване
на телевизора, значи местоположението на телевизора е
зададено като Магазин. Това е настройка, предназначена за
промоции в магазин.
За да настроите телевизора за домашна употреба…
24.2
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки > Местоположение и
щракнете върху Дом.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Картина
Стил картина
Изберете стил
За лесно регулиране на картината можете да изберете
предварително зададен Стил на картината.
Игра или компютър
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  и
щракнете върху Стил картина.
2 - Изберете един от стиловете в списъка.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Когато свържете устройство, телевизорът разпознава типа
му и дава на всяко устройство вярно име по тип. Ако
желаете, можете да промените името на типа. Ако е
зададено вярно име на типа, телевизорът автоматично
превключва на идеалните настройки, когато превключите на
устройството в менюто "Източници".
Наличните стилове са…
Ако имате игрова конзола с вграден плейър за Blu-ray Disc,
възможно е да сте задали името на типа като Blu-ray Disc.
При Игра или компютър можете да превключите на
идеалните настройки за игра ръчно. Не забравяйте да
изключите настройката "Игра или компютър" когато се
върнете към гледане на телевизия.
• Персонален - предпочитанията за картината, които сте
задали при първото стартиране.
• Ярки - идеални за гледане на дневна светлина
• Естествени - настройки за естествена картина
• Стандартен – най-енергоспестяващата настройка –
заводска настройка
• Кино - идеални за гледане на филми
За да превключите настройката ръчно…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Картина > Разширени и щракнете върху
Игра или компютър.
3 - Щракнете върху типа на устройството, което искате да
използвате. За да се върнете към телевизора, щракнете
върху Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
• Снимки - идеални за разглеждане на снимки
• ISF ден – за ISF калибриране
• ISF нощ – за ISF калибриране
Възстановяване на стил
При избран Стил картина можете да регулирате всяка
настройка на картината от Настройка > Картина…
Избраният стил ще съхрани направените от вас промени.
Препоръчваме да регулирате настройките на картината
само за стила Персонален. Стил картина – Персонален
може да запази настройките си за всяко отделно свързано
72
необходимостта, за да затворите менюто.
Настройки на картината
Цвят
Цветова температура
С Цвят можете да регулирате наситеността на цветовете
на картината.
С Цветова температура можете да зададете предварително
зададена цветова температура за картината или да изберете
По избор, за да зададете сами настройка за цветовата
температура чрез Цветова температура по избор. "Цветова
температура" и "Цветова температура по избор" са
настройки, предназначени за потребители с опит.
За да регулирате цветовете…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Картина > Цвят и щракнете върху
плъзгача, за да регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да изберете предварителна настройка…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Картина > Разширени > Цвят
> Цветова температура и щракнете
върху Нормално, Топло или Студено. Или щракнете върху
По избор, ако желаете да персонализирате цветова
температура сами.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Контраст
С Контраст можете да регулирате контраста на картината.
Ако гледате 3D картина, тази настройка се превключва на
Контраст 3D.
За да регулирате контраста…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Картина > Контраст и щракнете върху
плъзгача, за да регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Цветова температура по избор
С Цветова температура по избор можете сами да зададете
цветова температура. За да настроите Цветова температура
по избор, първо изберете По избор в менюто Цветова
температура. Цветова температура по избор е настройка,
предназначена за потребители с опит.
Рязкост
За да зададете цветова температура по избор…
С Рязкост можете да регулирате нивото на рязкост на
фините детайли в картината.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Картина > Рязкост и щракнете върху
плъзгача, за да регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Картина > Разширени > Цвят
> Цветова температура по избор и щракнете върху
плъзгача, за да регулирате стойността. WP е баланс на
бялото, BL е ниво на черното. Можете също да изберете
една от предварителните настройки в това меню.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Иновативна
Цветови контрол ISF
За да регулирате рязкостта…
С Цветови контрол ISF експертът може да калибрира
възпроизвеждането на цветовете от телевизора. "Цветови
контрол" е настройка, предназначена за ISF експертите.
Цвят
Подчертаване на цвета
Използвайте максимално възможностите на екрана на вашия
телевизор с ISF® калибрирането. Можете да помолите
експерт по ISF калибриране да посети дома ви и да зададе
оптималните настройки на картината на телевизора. Освен
това експертът може да зададе ISF калибриране за Ambilight.
Попитайте своя търговец на дребно за ISF калибрирането.
С Подчертаване на цвета можете да засилите
интензивността на цветовете и детайлите при ярките
цветове.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Картина > Разширени > Цвят
> Подчертаване на цвета и щракнете
върху Максимум, Средно, Минимум или Изкл.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
Предимствата на калибрирането са…
• по-голяма яснота и рязкост на картината
• по-добри детайли в светлите и тъмните участъци
• по-дълбоко и по-наситено черно
73
• по-голяма чистота и по-добро качество на цветовете
• намалена консумация на енергия
За да регулирате нивото…
Експертът по ISF калибрирането запазва и заключва ISF
настройките като 2 стила на картината.
Когато ISF калибрирането приключи, натиснете  и
щракнете върху Стил картина и ISF ден или ISF нощ.
Изберете ISF ден, за да гледате телевизия в условия на ярка
светлина, или изберете ISF нощ, когато е тъмно.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете
върху Картина > Разширени > Контраст > Видео
контраст и щракнете върху плъзгача, за да регулирате
стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
ISF Режим само RGB
Светлинен сензор
С Режим Само RGB ISF експертът може да превключи
екрана към RGB цветове.
Светлинният сензор регулира автоматично настройките на
картината и Ambilight според условията на осветеност в
стаята. Можете да го включите или изключите.
За да включите или изключите…
Контраст
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете
върху Картина > Разширени > Контраст > Светлинен
сензор и щракнете върху Вкл. или Изкл.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Режими на контраст
С Режим на контраст можете да зададете нивото, при
което потреблението на енергия може да се понижи чрез
намаляване на яркостта на екрана. Изберете между найдобро потребление на енергия и картина с най-добра
яркост.
За да регулирате нивото…
Контраст, гама
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Картина > Разширени > Контраст
> Режим на контраст и щракнете върху Най-добра
консумация, Най-добра картина, Стандартен или Изкл.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
С Гама можете да зададете нелинейна настройка за яркост
и контраст на картината. "Гама" е настройка, предназначена
за потребители с опит.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете
върху Картина > Разширени > Контраст > Гама и щракнете
върху плъзгача, за да регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Контраст, яркост
С Яркост можете да зададете нивото на яркост на видео
сигнала. Яркост е настройка, предназначена за потребители
с опит. На неопитните потребители препоръчваме да
регулират яркостта на образа чрез настройката Контраст.
Рязкост
За да регулирате нивото…
Ултра разделителна способност
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете
върху Картина > Разширени > Контраст > Яркост и
щракнете върху плъзгача, за да регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
С Ултра разделителна способност избирате превъзходна
рязкост на линиите и контурите.
За да включите или изключите…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете
върху Картина > Разширени > Рязкост > Разделителна
способност Ultra.
3 - Щракнете върху Вкл. или Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Видео контраст
С Видео контраст можете да намалите диапазона на видео
контраста. Ако гледате 3D картина, тази настройка се
превключва на 3D видео контраст. "Видео контраст" и "3D
видео контраст" са настройки, предназначени за
потребители с опит.
74
картина.
Рязкост, шумопотискане
С Шумопотискане можете да филтрирате и да намалите
нивото на шума в картината.
Бърза настройка на звука
За да регулирате шумопотискането…
По време на първата инсталация сте направили някои
настройки на картината в няколко лесни стъпки. Можете да
повторите тези стъпки с Бърза настройка на картина. За да
ги изпълните, се уверете, че телевизорът може да се
настрои на телевизионен канал или да покаже програма от
свързано устройство.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете
върху Картина > Разширени > Рязкост > Шумопотискане.
3 - Щракнете върху Максимум, Средно, Минимум или Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да зададете картината в няколко лесни стъпки…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Картина и щракнете върху Бърза
настройка на картина.
3 - Щракнете върху настройката на картината, която
предпочитате, и преминете към следващата.
4 - Накрая натиснете Готово.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Намаляване на MPEG артефакт
С Намаляване на MPEG артефактите можете да загладите
цифровите преходи в картината. MPEG артефактите се
виждат най-често като блокчета или назъбени ъгли в
картината.
За да намалите MPEG артефактите…
Когато завършите Бързата настройка на картината, можете
да стартирате Бърза настройка на звука за лесна настройка
на звука на телевизора.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете
върху Картина > Разширени > Рязкост > Намаляване на
MPEG артефактите.
3 - Щракнете върху Максимум, Средно, Минимум или Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Местоположение "Магазин"
Ако телевизорът се използва в магазин, можете да го
настроите да показва банер с промоциите в магазина. Стил
на картината се задава автоматично на Ярка.
Автоматичният таймер за изключване се изключва.
Движение
Perfect Natural Motion
За да зададете телевизора на местоположение "Магазин"…
С Perfect Natural Motion можете да намалите трепкането в
движенията, което се вижда при гледането на филми на
телевизора. Perfect Natural Motion прави всяко движение
плавно и гладко.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки и щракнете
върху Местоположение.
3 - Щракнете върху Магазин.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да регулирате трепкането в движенията…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете
върху Картина > Разширени > Движение > Perfect Natural
Motion.
3 - Щракнете върху Максимум, Средно, Минимум или Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Ако използвате телевизора у дома, задайте телевизора на
местоположение "Дом".
Настройки за магазин
Ако телевизорът е настроен на Магазин, можете да
зададете наличността на определен демонстрационен
режим за използване в магазина.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Кликнете върху Общи настройки и след това
върху Демонстрации в магазин.
3 - Кликнете върху Изкл. или върху Включване на банер за
промоция като демонстрация в магазин.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Формат картина
Ако в горната и долната част или от двете страни на екрана
се появяват черни ленти, можете да регулирате формата на
картината така, че да запълва екрана.
За повече информация за "Формат картина" натиснете
цветния клавиш  Ключови думи и потърсете Формат
75
за да регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
24.3
Звук
Стил на звука
Високи честоти
Изберете стил
С Високи честоти можете да регулирате нивото на
високите тонове в звука.
За лесно регулиране на звука можете да изберете
предварително зададена настройка чрез Стил на звука.
За да регулирате нивото…
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете  и
щракнете върху Стил на звука.
2 - Изберете един от стиловете в списъка.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Високи честоти и щракнете
върху плъзгача, за да регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Наличните стилове са…
• Персонален - предпочитанията за звука, които сте задали
при първото стартиране.
• Оригинален - най-неутрални настройки за звука
• Кино - идеални за гледане на филми
• Музика - идеални за слушане на музика
• Игри - идеални за игри
Incredible Surround
Със Съраунд режим можете да зададете звуковия ефект за
високоговорителите на телевизора. Ако изберете Incredible
surround за гледане на 2D съдържание, телевизорът ще
превключи автоматично към Incredible surround 3D, когато
преминете към гледане на 3D. Ако не искате телевизорът да
превключва автоматично, изберете Изкл. в Автоматичен 3D
съраунд.
• Новини - идеални за слушане на реч
За да зададете режима на съраунд звука...
Възстановяване на стил
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Съраунд режим.
3 - Щракнете върху Стерео, Incredible Surround или
Incredible Surround 3D.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
При избран Стил на звука можете да регулирате всяка
настройка на звука от Настройка > Картина…
Избраният стил ще съхрани направените от вас промени.
Препоръчваме да регулирате настройките на звука само за
стила Персонален. Стилът на звука – Персонален може да
запази настройките си за всяко отделно свързано
устройство в менюто Източници.
За да възстановите стила до първоначалната му настройка…
Автоматичен 3D съраунд
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Стил на звука и щракнете върху
Стила на звука, който искате да възстановите.
3 - Натиснете цветния клавиш  Възстанови стила. Стилът
се възстановява.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
С Автоматичен 3D съраунд можете да забраните на
телевизора да превключва автоматично към Incredible
surround 3D, когато го превключите към гледане на 3D.
За да включите или изключите…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Автоматичен 3D съраунд.
3 - Щракнете върху Вкл. или Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Настройки на звука
Баси
Звук слушалки
С Баси можете да регулирате нивото на ниските тонове в
звука.
Със Звук слушалки можете отделно да зададете силата на
звука в свързаните слушалки.
За да регулирате нивото…
За да регулирате силата на звука…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Баси и щракнете върху плъзгача,
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
76
2 - Щракнете върху Звук > Звук слушалки и щракнете върху
плъзгача, за да регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Изравняване на аудио изход
С помощта на Изравняване на аудио изход можете да
изравнявате нивото на силата на звука на системата за
домашно кино със силата на звука на телевизора, при
превключване между двете.
Иновативна
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Изравняване на аудио изхода.
Автоматично изравняване на нивото на звука
С Автоматично изравняване на нивото на звука можете да
настроите телевизора да изравнява автоматично внезапните
разлики в силата на звука. Обикновено в началото на
реклами или когато превключвате каналите.
Закъснение на аудио изхода
Ако зададете закъснение при синхронизиране на аудиото
във вашата система за домашно кино, за да синхронизирате
звука с картината, трябва да изключите Закъснение на аудио
изхода в телевизора.
За да включите или изключите…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Разширена > Автоматично
изравняване на нивото на звука.
3 - Щракнете върху Вкл. или Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Закъснение на аудио изхода.
Изместване на аудио изхода
Ако не можете да зададете закъснение в системата за
домашно кино, можете да зададете закъснение в
телевизора чрез Корекция на аудио изхода.
Clear Sound
С Clear sound (ясен звук) можете да подобрите звука при
говор – идеално за новинарски програми. Идеално за
новинарски програми Можете да включвате и изключвате
тази опция за подобряване при говор.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Корекция на аудио изхода.
За да включите или изключите…
Високоговорители
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Разширена > Clear Sound.
3 - Щракнете върху Вкл. или Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Безжични високоговорители
Какво ви трябва
Можете да свържете безжичен високоговорител – събуфър
или компактна тонколона – към този телевизор.
HDMI ARC
Редица избрани безжични високоговорители Philips могат да
се свържат и възпроизвеждат звука от телевизора.
Направете справка с уеб сайта на Philips за подходящи
безжични аудио продукти за този телевизор
- www.philips.com/tv
Ако не ви е необходим канал за връщане на аудио (ARC) по
някоя от HDMI връзките, можете да изключите ARC
сигнала.
За повече информация, натиснете  Ключови думи и
потърсете HDMI ARC.
За да възпроизвеждате звука на телевизора на безжичен
високоговорител, трябва да сдвоите високоговорителя с
телевизора. Можете да сдвоите до 10 безжични
високоговорителя, но можете да възпроизвеждате звука
само на един аудио високоговорител едновременно. Ако
свържете събуфър, звукът се възпроизвежда на телевизора и
събуфъра. Ако свържете компактна тонколона, звукът се
възпроизвежда само на нея.
Формат на аудио изход
С Формат на аудио изхода можете да задавате сигнала на
аудио изхода на телевизора да отговаря на възможностите
за обработка на звука на вашата система за домашно кино.
За повече информация за сдвояването на безжичен
високоговорител натиснете цветния клавиш  Ключови
думи и потърсете Безжични високоговорители, свързване.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Формат за аудио изхода.
77
Изберете високоговорителя
Отстраняване на неизправности
Когато телевизорът е сдвоен с безжичен високоговорител,
можете да изберете високоговорителя за възпроизвеждане
на звука от телевизора.
Изгубена връзка
• Поставете безжичните тонколони в рамките на 5 метра
от телевизора.
• Местата с висока безжична активност – апартаменти с
множество безжични маршрутизатори – могат да
възпрепятстват безжичната връзка. Дръжте маршрутизатора
и безжичната тонколона възможно най-близо до
телевизора.
За да изберете безжична тонколона за възпроизвеждане на
звука от телевизора…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Разширени > ТВ
високоговорители.
3 - Изберете името на безжичната тонколона.
Високоговорителите на телевизора ще се изключат. Ако
изберете безжичен събуфър, високоговорителите на
телевизора остават включени.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Разминаване между звука и картината
• Някои безжични системи високоговорители срещат
проблеми при синхронизирането на аудиото и видеото.
Препоръчваме ви да използвате безжични аудио устройства
Philips.
За да включите директно безжичните високоговорители…
Система за домашно кино
1 - Докато гледате телевизия, натиснете .
2 - Щракнете върху Високоговорители и щракнете върху
името на безжичния високоговорител.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Можете да настроите звука на телевизора на свързано
аудио устройство – система за домашно кино или аудио
система.
Можете да изберете къде искате да чувате звука на
телевизора и как искате да го управлявате.
• Ако изберете Изкл., ще изключите високоговорителите на
телевизора за постоянно.
• Ако изберете Вкл., високоговорителите на телевизора ще
са включени постоянно.
Премахване на високоговорител
Можете да преустановите сдвояването на дадена безжична
тонколона в списъка със сдвоени тонколони.
С аудио устройство, свързано чрез HDMI CEC, можете да
използвате някоя от настройките на EasyLink.
• Ако изберете EasyLink, телевизорът ще изпраща звука си
към аудио устройството. Телевизорът ще изключи
високоговорителите си, когато устройството възпроизвежда
звука.
• Ако изберете Авто-старт на EasyLink, телевизорът ще
включи аудио устройството, ще изпраща звука си към него и
ще изключи високоговорителите си.
При избран EasyLink или Авто-старт на EasyLink все така
можете да превключите към високоговорителите на
телевизора при необходимост.
За да прекратите сдвояването и да премахнете безжична
тонколона…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Безжични високоговорители >
Премахване на високоговорител.
3 - В списъка щракнете, за да маркирате безжичния
високоговорител, който искате да премахнете.
4 - Щракнете върху Премахване.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да зададете високоговорителите на телевизора…
Сила на звука на събуфъра
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Разширени > ТВ
високоговорители.
3 - Щракнете върху Изкл., Вкл., EasyLink или Авто-старт на
EasyLink.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Ако свържете безжичен събуфър, можете леко да увеличите
или намалите силата на звука му.
За да регулирате леко силата на звука…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Звук > Безжични високоговорители >
Сила на звука на събуфъра и щракнете върху плъзгача, за да
регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да включите директно високоговорителите…
1 - Докато гледате телевизия, натиснете  .
2 - Щракнете върху Високоговорители и щракнете
върху Телевизор или Аудио система.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
78
Разположение на телевизора
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Като част от първата инсталация тази настройка е зададена
или като На стойка на телевизор, или като На стената. Ако
оттогава сте променили разположението на телевизора,
регулирайте тази настройка съответно за най-добро
възпроизвеждане на звука.
Наситеност на Ambilight
С Наситеност на Ambilight можете да зададете нивото на
наситеност на Ambilight.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Кликнете върху Общи настройки > Разположение на
телевизор.
3 - Кликнете върху На стойка на телевизор или На стената.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Ambilight > Наситеност и щракнете
върху плъзгача, за да регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
24.4
Ambilight
Ambilight+hue
Какво ви трябва
Стил на Ambilight
С Ambilight+hue можете да настроите лампите си Philips
Hue да следват цветовете на Ambilight на телевизора.
Лампите Philips Hue ще увеличат ефекта на Ambilight в
цялата стая. Ако все още нямате лампи Philips Hue, закупете
Philips Hue стартов комплект (включва Hue Bridge и 3
крушки Hue) и монтирайте лампите и моста. Можете да
закупите допълнителни крушки Philips Hue отделно.
Можете да зададете стил за Ambilight. На разположение са
няколко динамични стила и един статичен – постоянен цвят.
За статичния стил можете сами да изберете стила.
Алтернативно можете да изключите Ambilight.
За да зададете стила на Ambilight…
1 - Натиснете  (Ambilight).
2 - Щракнете върху предпочитания от вас стил на Ambilight.
Ако щракнете върху Статичен, се появява цветна палитра.
Щракнете върху цвят в палитрата, за да зададете Статичен
цвят. За да изключите Ambilight, щракнете върху Изкл.
За да настроите Ambilight+hue на телевизора си, ви
трябват…
• Philips Hue Bridge
• няколко крушки Philips Hue
• този телевизор, свързан с домашната ви мрежа
До настройката Изкл., наличните стилове са…
Можете да направите пълната настройка на Ambilight+hue
на телевизора и не ви е нужно приложението Ambilight+hue.
Ако изтеглите приложението Ambilight+hue на смартфона
или таблета си по-късно, можете да го използвате, за да
регулирате някои настройки на Ambilight+hue.
• Стандартно
• Естествено
• Потапящо
• Жив
• Игра
• Комфорт
• Релакс
• ISF
• Статичен
Конфигуриране
Стъпки на конфигуриране
За да конфигурирате лампите Philips Hue като лампи
Ambilight+hue, изпълнете стъпките на следващите
страници…
Настройки на Ambilight
1 - Мрежа
2 - hue Bridge
3 - Крушки нюанс
4 - Конфигуриране на крушка
Яркост на Ambilight
С Яркост на Ambilight можете да зададете нивото на яркост
на Ambilight.
За да регулирате нивото…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Ambilight > Яркост и щракнете върху
плъзгача, за да регулирате стойността.
79
Мрежа
Крушки нюанс
На първата стъпка ще подготвите телевизора да открие
Philips Hue Bridge.
На следващата стъпка ще изберете лампите Philips Hue,
които трябва да следват Ambilight.
Можете да изберете максимум 9 крушки Philips Hue за
Ambilight+hue.
Телевизорът и Philips Hue Bridge трябва да използват една и
съща мрежа.
Свържете Philips Hue Bridge с маршрутизатора чрез Ethernet
кабел – маршрутизатора на мрежата, която използва
телевизорът.
Включете крушките Hue.
За да изберете лампите за Ambilight+hue…
1 - В менюто Конфигуриране на Ambilight+hue щракнете
върху Крушки hue.
2 - Маркирайте лампите, които трябва да следват Ambilight.
За да маркирате лампа, щракнете върху името й.
3 - Когато приключите, щракнете върху OK.
За да започнете конфигурирането…
1 - Натиснете  (Ambilight) и щракнете върху който и да
било стил за Ambilight.
2 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
3 - Щракнете върху Ambilight > Ambilight+hue. и щракнете
върху Включване.
4 - Щракнете върху Конфигуриране.
5 - Ако телевизорът е свързан с домашната ви мрежа, той
ще започне да търси Philips Hue Bridge незабавно.
Ако телевизорът още не е свързан с мрежата ви, той ще
започне първо да настройва мрежата. Трябва да свържете
телевизора с домашната си мрежа.
След като лампите за Ambilight+hue са маркирани, отидете
на Конфигуриране на лампа.
Конфигуриране на крушка
На следващата стъпка ще конфигурирате всяка лампа Philips
Hue.
За да конфигурирате всяка лампа Hue…
1 - Щракнете върху името на крушката в менюто
Конфигуриране на Ambilight+hue. Избраната от вас крушка
мига.
2 - Първо посочете къде сте поставили лампата спрямо
телевизора. Правилната настройка на Ъгъла ще прати
правилния цвят на Ambilight към лампата. Щракнете върху
плъзгача, за да регулирате позицията.
3 - Второ, посочете Разстоянието между лампата и
телевизора. Колкото по-далеч е тя от телевизора, толкова
по-слаб ще бъде цветът на Ambilight. Щракнете върху
плъзгача, за да регулирате разстоянието.
4 - Накрая задайте Яркостта на крушката. Щракнете върху
плъзгача, за да регулирате яркостта.
5 - За да спрете конфигурирането на лампата, щракнете
върху OK.
6 - В менюто Конфигуриране на Ambilight+hue можете да
направите същото за всяка лампа.
7 - Когато всички лампи Ambilight+hue са конфигурирани,
щракнете върху Готово.
Със свързан с мрежата ви телевизор, отидете на страница
hue Bridge.
За повече информация относно свързването на телевизора с
домашната ви мрежа натиснете цветния клавиш  Ключови
думи и потърсете Мрежа, безжична.
hue Bridge
На следващата стъпка ще свържете телевизора с Philips Hue
Bridge.
Телевизорът може да се свързва само с един Hue Bridge.
За да свържете Hue Bridge…
1 - Докато телевизорът е свързан с домашната мрежа, той
ще показва наличните устройства Hue Bridge. Ако
телевизорът още не е открил вашия Hue Bridge, можете да
изберете Повторно сканиране.
Ако телевизорът е открил единствения Hue Bridge, който
имате, кликнете върху Напред.
Ако имате повече от един Hue Bridge на разположение,
кликнете върху този Hue Bridge, който искате да използвате,
и след това върху Напред.
2 - Сега отидете на Philips Hue Bridge и натиснете бутона за
връзка по средата на устройството. Това ще свърже Hue
Bridge с телевизора. Направете това до 30
секунди. Телевизорът ще потвърди, ако Hue Bridge е свързан
с него.
3 - При това потвърждение щракнете върху OK.
Ambilight+hue е готов за използване.
Винаги можете да промените конфигурацията на
Ambilight+hue по-късно.
За да промените конфигурацията, натиснете  и щракнете
върху Настройка > Ambilight > Ambilight+hue >
Конфигуриране.
Интензивност
С Потапяне можете да регулирате нивото на ефекта на
Ambilight за лампите Ambilight+hue.
Когато Philips Hue bridge е свързан с телевизора, отидете на
страница Лампи Hue.
За да регулирате Потапянето на Ambilight+hue…
80
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Ambilight > Ambilight+hue
> Интензивност и щракнете върху плъзгача, за да
регулирате стойността.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Режим на приглушена светлина
Когато телевизорът е в режим на готовност, можете да
включите Ambilight и да създадете ефект на приглушена
светлина във вашата стая.
За да включите Ambilight, когато телевизорът е в режим на
готовност, натиснете  (Ambilight).
За да промените цветовата схема на приглушената светлина,
натиснете  (Ambilight) отново.
За да изключите приглушената светлина, натиснете и
задръжте  (Ambilight) за няколко секунди.
Конфигуриране изглед
В Преглед на конфигурацията можете да проверите
текущата конфигурация на Ambilight+hue. Ще видите също
коя мрежа използвате, колко лампи са свързани и др.
За да изберете предварително зададения цвят за
приглушената светлина…
За да видите текущата настройка на Ambilight+hue…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Ambilight > Ambilight+hue
> Конфигуриране изглед.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Ambilight > Разширени > Приглушена
светлина.
3 - Щракнете върху желаното настроение.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
С приложението Philips TV Remote на вашия смартфон или
таблет можете да настроите последователността на
цветовете на Приглушена светлина сами. В списъка с
настроения щракнете върху TV Remote App, за да
използвате най-новото творение на Приглушена светлина
като настроение. Когато телевизорът е в режим на
готовност, а вашият смартфон или таблет е свързан към
същата домашна мрежа, можете да промените текущата
настройка за Приглушена светлина на мобилното си
устройство.
Разширени настройки на Ambilight
Цвят на стената
С Цвят на стената можете да неутрализирате влиянието,
което цветната стена оказва върху цветовете на Ambilight.
Изберете цвета на стената зад телевизора и телевизорът
ще адаптира цветовете на Ambilight, за да се показват както
трябва.
За да изберете цвета на стената . . .
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Ambilight > Разширени > Цвят на
стената.
3 - В цветната палитра щракнете върху цвета, който
съответства на цвета на стената зад телевизора.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Приглушена светлина+нюанс
Ако сте инсталирали Ambilight+hue, можете да оставите
лампите hue да следват Приглушена светлина от
Ambilight. Лампите Philips hue разширяват ефекта на
Приглушена светлина в стаята. Лампите hue се включват и
автоматично се настройват да следват Приглушена
светлина, когато конфигурирате Ambilight+hue. Ако не
желаете лампите hue да следват Приглушена светлина,
можете да ги изключите.
Изключване на ТВ
С Изключване на ТВ можете да настроите Ambilight да се
изключва моментално или постепенно да избледнява, когато
изключите телевизора. Постепенното избледняване ви дава
известно време да включите нормалното осветление.
За да изключите лампите hue…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Ambilight > Разширени > Приглушена
светлина+hue.
3 - Щракнете върху Изкл.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да изберете начина, по който се изключва Ambilight…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Ambilight > Разширени > Изключване
на ТВ.
3 - Изберете Избледняване до
изключване или Моментално изключване.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
ISF настройка
Когато експерт по ISF калибрира телевизора, може да се
калибрира статичен цвят за Ambilight. Можете да изберете
81
всеки цвят, който пожелаете да калибрирате. Когато ISF
калибрирането приключи, можете да изберете статичния ISF
цвят.
ръчно. В някои страни, за някои мрежови доставчици,
настройката Часовник е скрита, за да се избегне неправилна
настройка на часовника.
За да изберете статичния ISF цвят…
За да коригирате часовника на телевизора…
Натиснете  (Ambilight) и щракнете върху ISF.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво).
2 - Изберете Общи настройки > Часовник и изберете В
зависимост от държавата.
3 - Изберете Лятно часово време и изберете съответната
настройка.
За да зададете часа и датата ръчно, изберете Ръчно. След
това изберете Час или Дата.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете ISF® калибриране.
24.5
Общи настройки
Заключване за деца
PIN кодът на Заключване за деца се използва за заключване
и отключване на канали или програми.
Лого на канал
За да зададете кода за заключване или да смените текущия
код…
В някои държави телевизорът може да показва логотипите
на каналите.
Ако не желаете да се показват тези логотипи, можете да ги
изключите.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Изберете Общи настройки > Задаване на код
или Промяна на кода и натиснете OK.
3 - Изберете избран от вас 4-цифрен код. Ако вече е
зададен код, въведете текущия код за Заключване за деца и
въведете новия код два пъти.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да изключите логотипите…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво).
2 - Изберете Общи настройки > Лого на канал и
натиснете OK.
3 - Изберете Изкл и натиснете OK.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Новият код е зададен.
Забравили сте PIN кода за заключване за деца?
24.6
Ако сте забравили PIN кода си, можете да замените
текущия код и да зададете нов.
Еко настройки
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Изберете Общи настройки > Задаване на код
или Промяна на кода и натиснете OK.
3 - Въведете кода за отмяна 8888.
4 - Въведете нов PIN код за заключване за деца и го
въведете повторно за потвърждение.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Пестене на енергия
Еко настройките  обединяват настройки, които опазват
околната среда.
Пестене на енергия
Ако изберете Пестене на енергия, телевизорът превключва
автоматично на Стил на картината – стандартен, найдобрата енергоспестяваща настройка за картината и
Ambilight.
Новият код е зададен.
За да настроите телевизора на Пестене на енергия…
Часовник
1 - Натиснете  и щракнете върху Еко настройки.
2 - Щракнете върху Пестене на енергия, Стил на картината
автоматично се задава на стандартен.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да разберете часа, натиснете  . Менюто "Начало"
винаги показва текущия час.
В някои държави цифровото излъчване не изпраща
информация за UTC (Coordinated Universal Time).
Преминаването към лятно часово време може да се
игнорира и телевизорът може да показва невярно време.
Когато записвате програми със – програмирани в ТВ
справочник, ви препоръчваме да не сменяте часа и датата
82
24.7
Изключване на екрана
Достъп
Ако само слушате музика, можете да изключите екрана на
телевизора за икономия на енергия.
Включване
За да изключите само екрана на телевизора…
При включен Достъп телевизорът е готов за използване от
глухи, трудно чуващи, слепи или лица с увредено зрение.
1 - Натиснете  и щракнете върху Еко настройки.
2 - Щракнете върху изключване на екрана.
Включване
За да включите отново екрана, натиснете произволен
клавиш на дистанционното управление.
Ако не сте включили Достъп при инсталиране, можете да го
включите и по-късно, в Настройка.
За да включите Достъп…
Светлинен сензор
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Изберете Достъп и изберете Достъп една стъпка
напред.
3 - Изберете Вкл. и натиснете OK.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
С цел пестене на енергия вграденият сензор за околна
светлина намалява яркостта на екрана на телевизора, когато
околната светлина намалее. Вграденият светлинен сензор
автоматично регулира картината, заедно с Ambilight, според
светлинните условия на стаята.
При включен Достъп, опцията Достъп се добавя в менюто
Опции.
За да активирате светлинния сензор…
1 - Натиснете  и щракнете върху Еко настройки.
2 - Щракнете върху Светлинен сензор. Пред Светлинния
сензор се появява иконата  когато е активен.
Сигнал бутони
Сигналът от бутоните дава звуков сигнал за всяко натискане
на бутон на дистанционното управление. Силата на сигнала
е фиксирана.
Таймер за изключване
Ако телевизорът приема телевизионен сигнал, но вие не
натиснете клавиш на дистанционното управление в
продължение на 4 часа, той се изключва автоматично, за да
пести енергия. Също така, ако телевизорът не приема нито
телевизионен сигнал, нито команда от дистанционното
управление в продължение на 10 минути, той се изключва
автоматично.
За да включите Сигнал от бутоните…
1 – Докато гледате телевизионен канал, натиснете 
OPTIONS, изберете Достъп и натиснете OK.
2 – Изберете Сигнал от бутоните и изберете Вкл.
Ако в меню "Опции" не се показва "Достъп",
включете Достъп в Настройка.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Достъп.
Ако използвате телевизора като монитор или ако
използвате цифров приемник за гледане на телевизия (Set
Top Box – STB) и не използвате дистанционното управление
на телевизора, деактивирайте таймера за автоматичното
изключване.
Достъп, Гласови насоки
За да деактивирате Таймера за изключване …
Какво ви трябва
1 - Натиснете  и щракнете върху Еко настройки.
2 - Щракнете върху Таймер за изключване. Щракнете в
лентата на плъзгача, за да регулирате стойността.
Стойността 0 (Изкл.) деактивира автоматичното
изключване.
С Гласови насоки вашият смартфон или таблет може да
изговаря текст, който се показва на екрана на телевизора.
Той ви казва на кой канал сте превключили или изчита
данните за следващото предаване по съответния канал.
Гласови насоки изговаря канал, програма и информация от
ТВ справочника.
Иконата  се показва пред Таймер за изключване, когато е
активен.
Вашият смартфон или таблет трябва да има инсталирано
приложение за превръщане на текст в говор (TTS).
Телевизорът трябва да бъде свързан със смартфона или
таблета в домашната ви мрежа.
При включени Гласови насоки в Достъп, телевизорът
изпраща информация за TTS до всеки смартфон или таблет в
83
Ако в меню Опции не се вижда Достъп, включете Достъп в
Настройка.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете Достъп.
домашната мрежа. Ако приложението за TTS на мобилното
устройство е включено, текстът ще се конвертира в говор.
Телевизорът ще изпраща информацията за TTS на езика,
зададен за телевизора. Смартфонът или таблетът ще
изговаря текста на този език. Зададеният за самото
мобилно устройство език може да бъде различен.
Звуково описание
Гласови насоки работи само с навигация със стрелки.
Включване
Включване
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Изберете Достъп > Гласови насоки.
3 - Изберете Вкл. и натиснете OK.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Цифровите телевизионни канали могат да излъчват
специален аудио коментар, който описва случващото се на
екрана.
За да можете да настроите звука и ефектите за хора с
увредено зрение, трябва първо да включите Аудио
описание.
Също така, преди да включите Аудио описание, трябва да
включите Достъп в Настройка.
Всички останали настройки, като избор на глас, скорост на
гласа или сила на говора, се правят от приложението за TTS
на мобилното устройство.
При опцията Аудио описание към нормалното аудио се
добавя дикторски коментар.
За да включите коментара (ако е наличен)…
Изговаряна информация и текст
1 - Докато гледате телевизионен канал натиснете 
OPTIONS.
2 - Изберете Достъп > Аудио описание и натиснете OK.
3 - Изберете Вкл. и натиснете OK.
За да включите Гласови насоки…
Ще се изговарят следната информация и текст…
Можете да проверите дали е наличен аудио коментар.
От менюто Опции изберете Език на звука и потърсете език
на звука, маркиран с .
• името на канала и номера при превключване на канали
• начален час на телевизионната програма
• подробности за текущата и следващата телевизионна
програма
• инструкции за навигация със стрелките
• текстът на Аудио описание, ако е наличен
• силата на звука при регулирането й
• менюто Опции и елементите му
• навигиране в менюто "Начало"
Сила смес.звук
Можете да смесите силата на нормалния звук и тази на
звуковите коментари.
За смесване на силата на звука…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Изберете Достъп > Аудио описание > Сила смес. звук
и натиснете OK.
3 - Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да движите
плъзгача.
4 - Натиснете OK за потвърждение.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За лица с увреден слух
Някои цифрови телевизионни канали излъчват специален
звук и субтитри, адаптирани за лицата с увреден слух и
глухите. При включена настройка С увреден слух
телевизорът автоматично превключва към адаптирания звук
и субтитри, ако са налични. Преди да можете да включите С
увреден слух трябва да включите Достъп.
Ако е наличен език на звука с добавен аудио коментар,
можете също да намерите тази настройка в  OPTIONS >
Достъп > Сила смес. звук.
Включване
За да включите С увреден слух…
1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете 
OPTIONS, изберете Достъп и натиснете OK.
2 - Изберете С увреден слух, изберете Вкл. и натиснете
OK.
Аудио ефект
Някои звукови коментари може да съдържат допълнителни
аудио ефекти, например стерео или затихващ звук.
За да проверите има ли език на звука за хора с увреден слух,
натиснете  ОPTIONS, изберете Език на звука и
потърсете език на звука, маркиран с .
За да включите Аудио ефекти (ако са налични)…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
84
2 - Изберете Достъп > Аудио описание > Аудио ефекти и
натиснете OK.
3 - Изберете Вкл. и натиснете OK.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да изключите съобщението…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Инсталиране на
антена/кабел > Автоматична актуализация на каналите и
щракнете върху Изкл.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Говор
В някои страни автоматичното актуализиране на канали се
прави докато гледате телевизия или във всеки момент,
когато телевизорът е в режим на готовност.
Звуковите коментари може да съдържат и субтитри за
изговорените думи.
За да включите тези субтитри (ако има такива) . . .
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Изберете Достъп > Аудио описание > Говор и
натиснете OK.
3 - Изберете Описателни или Субтитри и натиснете OK.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Ръчна актуализация на каналите
Винаги можете да стартирате актуализация на каналите
сами.
За да стартирате актуализация на каналите ръчно…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Инсталиране на
антена/кабел > Търсене на канали и щракнете върху
Актуализиране.
3 - Следвайте инструкциите на екрана. Актуализирането
може да отнеме няколко минути.
24.8
Мрежа
За повече информация натиснете цветния клавиш 
Ключови думи и потърсете Мрежа.
Нови канали
24.9
В Списъка с канали новите открити канали се маркират с  .
Инсталиране на антена/кабел
За да отворите списък само с новите канали…
1 - Натиснете  LIST за да отворите Списъка с канали.
2 - Натиснете  OPTIONS и щракнете върху Покажи нови
канали. Можете да маркирате канал като предпочитан, да го
заключите или преименувате.
3 - Натиснете цветния клавиш  Затвори, за да затворите
списъка с нови канали.
Актуализиране на канали
Автоматична актуализация на каналите
Ако приемате цифрови канали, можете да зададете
телевизорът автоматично да ги актуализира.
Веднъж дневно, в 6 сутринта, телевизорът актуализира
каналите и запазва новите канали. Новите канали се
съхраняват в Списъка с канали и се отбелязват с  .
Каналите без сигнал се премахват. За да актуализира
автоматично каналите, телевизорът трябва да е в режим на
готовност. Можете да изключите Автоматичната
актуализация на каналите.
Повторно инсталиране на канали
Повторно инсталиране на канали
Можете да инсталирате наново всички канали и да оставите
всички останали настройки на телевизора непроменени.
За да изключите автоматичната актуализация…
Ако е зададено заключване за деца, ще трябва да въведете
този код, преди да преинсталирате каналите.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Инсталиране на
антена/кабел > Автоматична актуализация на каналите и
щракнете върху Изкл.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да инсталирате повторно каналите…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Инсталиране на
антена/кабел > Търсене на канали и щракнете
върху Повторно инсталиране.
3 - Следвайте инструкциите на екрана. Инсталирането може
да отнеме няколко минути.
При намиране на нови канали или актуализиране или
премахване на канали, при стартирането на телевизора се
показва съобщение. За да не се показва то при всяка
актуализация на канал, можете да го изключите.
85
Инсталиране на ТВ
Копиране на списък с канали
Можете да направите отново пълно инсталиране на
телевизора. Телевизорът се преинсталира изцяло.
За да копирате списък с канали…
1 - Включете телевизора. Този телевизор трябва да има
инсталирани канали.
2 - Поставете USB устройство с памет.
3 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
4 - Щракнете върху Общи настройки > Копиране на
списък с канали и щракнете върху Копиране на USB.
Възможно е от вас да се поиска да въведете PIN кода на
Заключване за деца, за да копирате списъка с канали.
5 - Когато копирането приключи, изключете USB
устройството с памет.
6 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
За да направите отново пълно инсталиране на телевизора…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки и щракнете
върху Преинсталиране на телевизора.
3 - Следвайте инструкциите на екрана. Инсталирането може
да отнеме няколко минути.
Фабрични настройки
Можете да зададете телевизора обратно на първоначалните
настройки (фабричните настройки) за картина, звук и
Ambilight.
Сега можете да качите копирания списък с канали на друг
телевизор Philips.
За да превключите обратно към първоначалните
настройки…
Качване на списъка с канали
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Общи настройки и щракнете
върху Фабрични настройки.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
На телевизори, които не са инсталирани
В зависимост от това, дали вашият телевизор е вече
инсталиран или не, трябва да използвате различен начин за
качване на списък с канали.
На телевизор, който още не е инсталиран
1 - Включете щепсела в контакта, за да започне
инсталирането, и изберете езика и държавата. Можете да
прескочите търсенето на канали. Завършете инсталацията.
2 - Включете USB устройството с памет, което съдържа
списъка с канали от другия телевизор.
3 - За да започнете качването на списъка с канали,
натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
4 - Щракнете върху Общи настройки > Копиране на
списък с канали и щракнете върху Копиране в телевизора.
Възможно е от вас да се поиска да въведете PIN кода на
Заключване за деца на този телевизор.
5 - Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е
копиран успешно в телевизора. Изключете USB
устройството с памет.
Копиране на списък с канали
Въведение
Копирането на списък с канали е предназначено за търговци
и потребители с опит. В някои страни тази функция се
предлага само за копирането на сателитни канали.
С функцията Копиране на списък с канали можете да
копирате инсталираните в телевизора канали на друг
телевизор Philips от същата гама. То ви спестява
отнемащото време търсене на каналите – вместо това
качвате предварително зададен списък с канали.
Използвайте USB флаш устройство с капацитет поне 1 GB.
Условия
• Двата телевизора трябва да са от една и съща гама по
година.
• Двата телевизора трябва да имат един и същ тип хардуер.
Проверете типа хардуер на табелката с данни на гърба на
телевизора. Обикновено се обозначава с Q . . . LA
• Двата телевизора трябва да имат съвместими версии на
софтуера.
На инсталирани телевизори
В зависимост от това, дали вашият телевизор е вече
инсталиран или не, трябва да използвате различен начин за
качване на списък с канали.
На вече инсталиран телевизор
1 - Проверете настройката за държава на телевизора. (За да
проверите тази настройка, натиснете  и
натиснете  (наляво) Настройка. Щракнете
върху Инсталиране на антена/кабел и щракнете
върху Повторно инсталиране на канали.
Натиснете  BACK и след това Отказ, за да излезете от
Текуща версия на софтуера
Можете да проверите текущата версия на софтуера на
телевизора от Настройка > Актуализиране на софтуера >
Информация за текущия софтуер.
86
инсталирането.)
Ако държавата е зададена правилно, продължете със стъпка
2.
Ако държавата не е правилната, ще се наложи да започнете
преинсталация. За да започнете преинсталацията,
натиснете , след което
натиснете  (наляво) Настройка. Щракнете
върху Инсталиране на антена/кабел и щракнете
върху Повторно инсталиране на канали. Изберете
правилната държава и пропуснете търсенето на канали.
Завършете инсталацията. Когато приключите, продължете
със стъпка 2.
2 - Включете USB устройството с памет, което съдържа
списъка с канали от другия телевизор.
3 - За да започнете качването на списъка с
канали, натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
4 - Щракнете върху Общи настройки > Копиране на
списък с канали и щракнете върху Копиране в телевизора.
Възможно е от вас да се поиска да въведете PIN кода на
Заключване за деца на този телевизор.
5 - Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е
копиран успешно в телевизора. Изключете USB
устройството с памет.
Режим на мрежова честота
Ако искате да използвате метода Бързо сканиране в
Сканиране на честоти за търсене на канали, изберете
Автоматично. Телевизорът ще използва една от
предварително зададените мрежови честоти (или HC,
homing channel – насочващ канал), използвани от повечето
кабелни оператори във вашата страна.
Ако сте получили конкретна стойност за "мрежова честота"
за търсене на канали, изберете Ръчно.
Мрежова честота
Когато Режим на мрежова честота е зададен като Ръчен,
тук можете да въведете стойността на мрежовата честота,
която ви е дал вашият кабелен оператор. За да въведете
стойността, използвайте цифровите бутони.
Сканиране на честоти
Изберете метода за търсене на канали. Можете да изберете
по-бързия метод за Бързо сканиране и да използвате
предварително зададените настройки, използвани от
повечето кабелни оператори във вашата страна.
DVB-T или DVB-C
Ако при това не бъдат инсталирани канали или някои канали
липсват, можете да изберете разширения метод за Пълно
сканиране. Това ще отнеме повече време за търсене и
инсталиране на каналите.
DVB-T или DVB-C приемане
При инсталирането на каналите, точно преди да започнете
търсенето им, сте избрали Антена (DVB-T) или Кабел (DVBC). Антена DVB-T търси наземни аналогови канали и
цифрови DVB-T канали. Кабел DVB-C търси аналогови и
цифрови канали, налични от кабелен DVB-C оператор.
Размер на стъпката за честота
Инсталиране на DVB-C канал
Телевизорът търси канали със стъпка от 8 MHz.
За улеснение всички настройки за DVB-C са зададени като
автоматични.
Ако вашият оператор на DVB-C ви е задал определени
стойности за DVB-C, идентификатор на мрежата или
честота на мрежата, въведете тези стойности, когато
телевизорът ви попита за тях по време на инсталирането.
Ако при това не бъдат инсталирани канали или някои канали
липсват, можете да повторите търсенето с по-малка стъпка
от 1 MHz. Използването на стъпките от 1 MHz ще отнеме
повече време за търсене и инсталиране на каналите.
Цифрови канали
Конфликти между номерата на каналите
Ако знаете, че вашият кабелен оператор не предлага
цифрови канали, можете да прескочите търсенето на такива
канали.
В някои страни различни телевизионни канали (оператори)
може да имат един и същи номер на канала. При
инсталирането телевизорът показва списък с конфликтите
между номера на канали. При няколко телевизионни канала
трябва да изберете кой телевизионен канал искате да
инсталирате за даден номер на канала.
Изберете Изкл..
Аналогови канали
Ако знаете, че вашият кабелен оператор не предлага
аналогови канали, можете да прескочите търсенето на
такива канали.
Настройки за DVB
Изберете Изкл..
87
• Търсене на канал
За да намерите канал, щракнете върху Търсене на канал.
Щракнете върху Търсене. Можете също сами да въведете
честота. Ако сигналът е слаб, натиснете Търсене отново.
Ако искате да съхраните канала, щракнете върху Готово.
Безплатни/кодирани
Ако имате абонамент и CAM (Модул за условен достъп) за
платени телевизионни услуги, изберете Безплатни +
кодирани. Ако нямате абонамент за платени телевизионни
канали или услуги, може да изберете Само Безплатни
канали.
• Съхранение
Може да съхраните канала в текущия номер на канала или
като нов номер на канала.
Изберете Съхраняване на текущия канал или Съхраняване
като нов канал.
За повече информация натиснете  Ключови думи и
потърсете CAM – Модул за условен достъп.
Може да повтаряте тези стъпки, докато намерите всички
налични аналогови телевизионни канали.
Качество на приемане
Можете да проверите качеството и силата на сигнала за
цифров канал. Ако имате собствена антена, може да я
преориентирате, за да опитате да подобрите приемането.
24.10
Инсталиране на сателит
За да проверите качеството на приемане на цифров канал…
1 – Настройте се на канала.
2 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
3 – Щракнете върху Общи настройки > Инсталиране на
антена/кабел и щракнете върху Тест на приемане.
Инсталиране на сателити
Показва се цифровата честота на този канал. Ако
приемането е лошо, опитайте да промените положението
на антената. За да проверите отново качеството на сигнала
за тази честота, изберете Търсене и натиснете OK.
За да въведете сами определена цифрова честота,
използвайте цифровите бутони на дистанционното
управление. Или можете да изберете честотата, да
позиционирате стрелките върху число с  и  и да
промените числото с  и . За да проверите честотата,
щракнете върху Търсене.
Този телевизор разполага с два вградени сателитни тунера
DVB-S/DVB-S2.
Относно инсталирането на сателити
До 4 сателита
Можете да инсталирате до 4 сателита (4 LNB конвертора)
на този телевизор. В началото на инсталирането изберете
точния брой сателити, които ще инсталирате. Това ще
ускори инсталирането.
Система с един кабел (Unicable)
Можете да използвате система Unicable, за да съедините
сателитната антена към телевизора. Можете да изберете
Unicable за 1 или 2 сателита при началото на инсталирането.
Ако приемате каналите с DVB-C, се показват опциите
Режим на символна скорост и Предварително зададени
символни скорости. За режима на символна скорост
изберете Автоматичен, освен ако вашият кабелен оператор
не ви е предоставил определена стойност за символната
скорост. За да въведете стойността за символната скорост,
използвайте цифровите бутони.
MDU – Multi-Dwelling-Unit (жилищен блок)
Вградените сателитни тунери поддържат MDU при сателити
Astra, а за Digiturk – сателити Eutelsat. MDU за Türksat не се
поддържа.
Ръчно инсталиране
Стартиране на инсталирането
Аналоговите телевизионни канали могат да бъдат
инсталирани на ръка канал по канал.
Уверете се, че сателитната чиния е свързана и идеално
подравнена, преди да започнете инсталирането.
За да инсталирате аналогови канали ръчно…
За да стартирате инсталирането на сателита…
1 – Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 – Щракнете върху Общи настройки > Инсталиране на
антена/кабел и щракнете върху Ръчно инсталиране.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) за Настройка.
2 - Щракнете върху Инсталиране на сателит и щракнете
върху Старт.
3 - Щракнете върху Инсталиране на сателити и потвърдете
с Повторно инсталиране. Телевизорът показва текущата
настройка за инсталиране на сателити.
Ако искате да промените тази настройка, щракнете върху
Настройки. Отидете на стъпка 3b.
Ако не желаете да променяте настройката, щракнете
• Система
За да настроите системата на телевизора, щракнете
върху Система.
Изберете вашата държава или тази част от света, в която се
намирате в момента.
88
върхуТърсене. Отидете на стъпка 5.
3b - Телевизорът разполага с 2 вградени сателитни тунера. В
зависимост от това, колко кабела за сателитна антена сте
свързали – 1 или 2, изберете Един тунер или Два тунера.
Ако използвате система с един кабел (Unicable или MDU),
винаги избирайте Два тунера.
4 - В Инсталиране на система изберете броя сателити,
които искате да инсталирате, или изберете една от
системите Unicable. Когато избирате Unicable, можете да
изберете Номерата на потребителска честотна лента и да
въведете Честотите на потребителската честотна лента за
всеки тунер. В някои държави можете да регулирате
настройките за всяка LNB от Други настройки.
5 - Телевизорът ще търси сателитите, достъпни при това
насочване на сателитната антена. Това може да отнеме
няколко минути. Ако бъде намерен сателит, името му и
силата на приемания сигнал ще се покажат на екрана.
6 - Когато телевизорът намери сателитите, които са ви
нужни, щракнете върху Инсталиране.
7 - Ако даден сателит предлага Пакети канали, телевизорът
ще покаже наличните пакети за този сателит. Щракнете
върху нужния пакет. Някои пакети предлагат Бърза или
Пълна инсталация за наличните канали, изберете едното или
другото. Телевизорът ще инсталира сателитните канали и
радио станциите.
8 - За да съхраните настройката на сателитите и
инсталираните канали и радио станции, щракнете
върху Готово.
за абонаментни пакети. Ако разполагате с допълнителни
сателити, които не са част от абонаментния ви пакет,
препоръчваме ви Пълна инсталация. Всички инсталирани
канали се поставят в списъка с канали Всички.
Настройка на Unicable
Системата Unicable
Можете да използвате Система с един кабел, MDU или
Unicable, за да свържете сателитната чиния с телевизора.
Системата с един кабел използва един кабел, за да свърже
сателитната чиния към всички сателитни тунери в системата
си. Системата с един кабел обикновено се използва в
жилищни сгради. Ако използвате система Unicable,
телевизорът ще поиска от вас да назначите потребителски
номера на честотни ленти и съответни честоти по време на
инсталацията. Можете да инсталирате 1 или 2 сателита с
Unicable на този телевизор.
Ако след инсталирането на Unicable забележите, че липсват
канали, може едновременно с вашата да е направена и друга
инсталация в системата Unicable. Повторете инсталацията,
за да инсталирате липсващите канали.
Номер на потребителска честотна лента
В система Unicable всеки свързан сателитен тунер трябва да
има номер (например 0, 1, 2 или 3 и т.н.).
Сателитни CAM
Достъпните потребителски ленти и номерата им ще
намерите върху превключвателната кутия на Unicable.
Потребителската лента понякога се съкращава като UB
(User band). Има превключвателни кутии на Unicable, които
предлагат 4 или 8 потребителски ленти. Ако изберете
Unicable в настройките, телевизорът ще ви подкани да
зададете уникалния номер на потребителска лента за всеки
вграден сателитен тунер. В системата Unicable не може да
има сателитни тунери с един и същ номер на потребителска
лента.
Ако използвате CAM – Модул за условен достъп със смарт
карта – за да гледате сателитни канали, препоръчваме ви да
инсталирате сателити с CAM, поставен в телевизора.
Повечето CAM се използват за разкодиране на канали.
CAM от най-ново поколение (CI+ 1.3 с Профил на
оператор) могат самостоятелно да инсталират всички
сателитни канали на телевизора ви. CAM ще ви покани да
инсталирате неговите сателити и канали. Тези CAM не само
инсталират и декодират каналите, но също се справят с
редовните актуализации на каналите.
Потребителска честотна лента
Освен уникалния номер на потребителска лента, вграденият
сателитен приемник изисква и честотата за избрания номер
на потребителска лента. Тези честоти обикновено са
посочени до номера на потребителската лента върху
превключвателната кутия на Unicable.
Пакети канали
Сателитите може да предлагат пакети канали, в които са
събрани безплатни канали (със свободен ефирен достъп),
както и сортиране за съответната страна. Някои сателити
предлагат абонаментни пакети – колекция от канали, за
които плащате.
Ако изберете абонаментен пакет, телевизорът може да ви
подкани да изберете Бърза или Пълна инсталация.
Изберете Бърза, за да инсталирате само каналите от пакета,
или изберете Пълна, за да инсталирате пакета и всички
други налични канали също. Препоръчваме Бърза инсталация
89
Допълнителният сателит трябва да се разглежда като
екстра – той не е основният ви абонаментен сателит, нито
основният сателит, от който използвате пакети канали.
Обикновено се добавя 4-ти сателит, когато вече са
инсталирани 3. Ако сте инсталирали 4 сателита, ще трябва
да изтриете един от тях, за да добавите нов.
Автоматична актуализация на каналите
Ако приемате цифрови сателитни канали, можете да
зададете телевизорът автоматично да ги актуализира.
Веднъж дневно, в 6 сутринта, телевизорът актуализира
каналите и запазва новите канали. Новите канали се
съхраняват в Списъка с канали и се маркират с  . Каналите
без сигнал се премахват, а ако сателитен оператор промени
подредбата на пакета си с канали, списъкът с канали на
телевизора ще бъде актуализиран. За да актуализира
автоматично каналите, телевизорът трябва да е в режим на
готовност. Можете да изключите Автоматичната
актуализация на каналите.
Настройка
Ако имате 1 или 2 инсталирани сателита, текущите
настройки за инсталиране може да не позволяват добавяне
на друг сателит. Ако трябва да промените настройките за
инсталиране, ще трябва да преинсталирате изцяло
сателитите. Не можете да използвате Добавяне на сателит,
ако се налага да промените настройките.
За да изключите автоматичната актуализация…
За да добавите сателит…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Инсталиране на сателит > Автоматична
актуализация на каналите и щракнете върху Изкл.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Инсталиране на сателит > Търсене на
сателит и щракнете върху Добавяне сателит. Показват се
текущите сателити.
3 - Щракнете върху Търсене. Телевизорът ще потърси нови
сателити.
4 - Ако телевизорът намери един или повече сателити,
щракнете върху Инсталиране. Телевизорът ще инсталира
каналите от намерените сателити.
5 - За да съхраните каналите и радио станциите, щракнете
върху Готово.
Можете да настроите телевизора да актуализира каналите
само за конкретен сателит.
За да маркирате сателитите за актуализиране…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Кликнете върху Инсталиране на сателит и после
върху Автоматична актуализация на канал. В списъка със
сателити изберете сателит, за да маркирате или
демаркирате.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
Премахване на сателит
Можете да премахнете един или няколко от инсталираните
сателити. Заедно със сателита премахвате и каналите му.
Някои сателитни оператори не разрешават премахване на
сателит.
В някои страни автоматичното актуализиране на канали се
прави докато гледате телевизия или във всеки момент,
когато телевизорът е в режим на готовност.
За да премахнете сателити…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Инсталиране на сателит > Търсене на
сателит и щракнете върху Премахване на сателит. Показват
се текущите сателити.
3 - Щракнете върху сателитите, за да ги маркирате или
демаркирате за премахване.
4 - Щракнете върху Премахване. Сателитите се премахват.
5 - Кликнете върху Изход, за да затворите Премахване на
сателити.
Ръчна актуализация на каналите
Винаги можете да стартирате актуализация на каналите
сами.
За да стартирате актуализация на каналите ръчно…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Инсталиране на сателит > Търсене на
канали и щракнете върху Актуализиране на канали.
3 - Следвайте инструкциите на екрана. Актуализирането
може да отнеме няколко минути.
Ръчно инсталиране
Добавяне на сателит
Ръчното инсталиране е предназначено за потребители с
опит.
Можете да добавите допълнителен сателит към вече
инсталираните. Инсталираните сателити и техните канали
остават без промяна. Някои сателитни оператори не
разрешават добавяне на сателит.
С ръчното инсталиране можете бързо да добавите нови
канали от сателитен транспондер. Трябва да знаете
честотата и поляризацията на транспондера. Телевизорът
ще инсталира всички канали от този транспондер. Ако
90
транспондерът е бил инсталиран преди, всички негови
канали – и новите, и старите – се преместват в края на
списъка "Всички" канали.
Не можете да използвате ръчното инсталиране, ако трябва
да промените броя сателити. Ако това е наложително, ще
трябва да направите пълна инсталация с "Инсталиране на
сателити".
градуса. Насочете антената така, че да получавате найсилния сигнал от първия сателит. Проверете на екрана
индикатора за сила на сигнала от първия сателит. След като
сте намерили най-силния сигнал от първия сателит, изберете
Търси отново, за да намерите втория сателит.
• Уверете се, че настройките са зададени на Два сателита.
За да инсталирате транспондер…
проблема
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Инсталиране на сателит и щракнете
върху Ръчна инсталация.
3 - Ако сте инсталирали няколко сателита, изберете
сателита/LNB конвертора, от който искате да добавите
канали.
4 - Задайте необходимата Поляризация. Ако
зададете Режим на символна скорост на Ръчен, ще можете
ръчно да въведете стойността на символната скорост
в Символна скорост. Въведете Честота и започне търсене
на транспондера.
5 - Ако намерите транспондер, щракнете върху Съхран. и
натиснете OK, за да съхраните новия транспондер на
избрания LNB.
6 - Изберете Изход, за да излезете от ръчното
инсталиране.
• Всички настройки, сателити и канали се запаметяват едва в
края на инсталацията, след като сте приключили.
LNB настройки
Не мога да премахна сателит
В някои държави можете да регулирате някои експертни
настройки за всеки LNB.
• Абонаментните пакети не позволяват премахване на
сателити. За да премахнете сателит, трябва отново да
направите пълна инсталация и да изберете друг пакет.
LNB захранване
Понякога приемането е лошо
По подразбиране LNB захранване е зададено на Вкл.
• Проверете дали сателитната чиния е закрепена здраво.
Силният вятър може да измества чинията.
• Снегът и дъждът могат да влошат приемането.
Промяната на настройките за инсталиране не разреши
Всички сателитни канали изчезнаха.
• Ако използвате система Unicable, уверете се, че сте
назначили два уникални номера на потребителската
честотна лента за двата вградени тунера в настройките на
Unicable. Възможно е друг сателитен приемник в системата
ви Unicable да използва същия номер на потребителска
честотна лента.
Някои сателитни канали изглежда са изчезнали от списъка
с канали.
• Ако изглежда, че някои канали са изчезнали или са
разместени, може операторът да е сменил местата им на
транспондера. За да възстановите местата на каналите в
списъка с канали, опитайте да актуализирате пакета канали.
22 kHz тон
По подразбиране тонът е зададен на Авто.
Ниска честота LO/Висока честота LO
Честотите на локалния осцилатор са зададени на
стандартни стойности. Коригирайте стойностите само в
случай на изключително оборудване, което се нуждае от
различни стойности.
Отстраняване на неизправности
Телевизорът не може да намери сателитите, които искам,
или инсталира два пъти един и същи сателит
• Уверете се, сте задали правилния брой сателити в
"Настройки", в началото на инсталирането. Можете да
настроите телевизора да търси един, два или 3/4 сателита.
Двойният LNB конвертор не намира втори сателит
• Ако телевизорът намери един сателит, но не може да
намери втори, завъртете сателитната антена на няколко
91
25
Актуализиране от интернет
Софтуер
Актуализиране на софтуера
Ако телевизорът е свързан с интернет, възможно е да
получите съобщение за актуализация на софтуера на
телевизора. Необходима ви е високоскоростна
(широколентова) връзка с интернет. Ако получите това
съобщение, препоръчваме ви да направите актуализацията.
Актуализация от USB
Докато съобщението е на екрана, щракнете върху
Актуализация и следвайте инструкциите на екрана.
Може да се наложи софтуерът на телевизора да бъде
актуализиран. За да качите софтуера на телевизора, ви
трябва компютър с високоскоростна връзка към интернет и
USB устройство с памет. Използвайте USB устройство с
памет с най-малко 500 MB свободно пространство.
Погрижете се защитата от запис да бъде изключена.
Когато актуализирането приключи, телевизорът
автоматично се изключва и отново се включва. Изчакайте
телевизорът да се включи отново. Не използвайте ключа за
захранването  на телевизора.
25.1
За да потърсите актуализацията на софтуера
самостоятелно…
За да актуализирате софтуера на телевизора…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Актуализация на софтуера > Търсене
на актуализации и щракнете върху Интернет. Следвайте
инструкциите на екрана.
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Актуализация на софтуера.
Идентифицирайте телевизора
1 - Поставете USB паметта в една от USB връзките на
телевизора.
2 - Щракнете върху Старт. На USB устройството с памет се
записва идентификационен файл.
25.2
Версия на софтуера
Изтеглете софтуера
1 - Поставете USB устройството с памет в компютъра си.
2 - Намерете файла update.htm на USB устройството и
щракнете двукратно върху него.
3 - Щракнете върху Изпрати ИД.
4 - Ако е наличен нов софтуер, изтеглете файла с
разширение .zip.
5 - След изтеглянето разархивирайте файла и
копирайте autorun.upg на USB устройството с памет. Не
поставяйте този файл в папка.
За да видите текущата версия на софтуера…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Щракнете върху Актуализация на софтуера и щракнете
върху Информация за текущия софтуер и вижте Версия:.
3 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
25.3
Актуализиране на софтуера на телевизора
1 - Поставете USB устройството с памет отново в
телевизора. Актуализацията започва автоматично. Моля,
изчакайте. Не натискайте никой клавиш на дистанционното
управление и не изваждайте USB устройството с памет.
2 - В края на актуализацията телевизорът се изключва и
отново се включва. На екрана са появява съобщението
Operation successful ("Операцията е успешна" – на английски
език). Отново можете да използвате телевизора.
Софтуер с отворен код
Този телевизор съдържа софтуер с отворен код. TP Vision
Europe B.V. предлага да предостави, при поискване, пълно
копие на съответния изходен код на софтуерните пакети с
отворен код, защитени с авторски права и използвани в този
продукт, за които съответните лицензи изискват такова
предложение.
При спиране на тока по време на актуализиране, в никакъв
случай не изваждайте USB устройството с памет от
телевизора. Когато дойде токът, актуализирането ще
продължи.
Това предложение е в сила до три години след закупуване
на продукта за всички, които получават тази информация.
За да получите изходния код, моля, пишете на английски
език до . . .
За да предотвратите случайна актуализация на софтуера на
телевизора, изтрийте файла "autorun.upg" от USB
устройството с памет.
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
92
SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL
certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP
form based upload, proxies, cookies, user+password
authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file
transfer resume, http proxy tunneling and more!The original
download site for this software is :
http://curl.haxx.se/libcurl/COPYRIGHT AND PERMISSION
NOTICE Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg,
daniel@haxx.se. All rights reserved.Permission to use, copy,
modify, and distribute this software for any purposewith or
without fee is hereby granted, provided that the above
copyrightnotice and this permission notice appear in all
copies.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.
INNO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OROTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USEOR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.Except as
contained in this notice, the name of a copyright holder shall
notbe used in advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealingsin this Software without prior written
authorization of the copyright holder.
25.4
Open Source License
README for the source code of the parts of TP Vision Europe
B.V. TV software that fall under open source licenses.
This is a document describing the distribution of the source
code used on the TP Vision Europe B.V. TV, which fall either
under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU
Lesser General Public License (the LGPL), or any other open
source license. Instructions to obtain copies of this software can
be found in the Directions For Use.
TP Vision Europe B.V. MAKES NO WARRANTIES
WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS
SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. offers no support for this
software. The preceding does not affect your warranties and
statutory rights regarding any TP Vision Europe B.V. product(s)
you purchased. It only applies to this source code made available
to you.
Android (4.2.2)
This tv contains the Android Jelly Bean Software.Android is a
Linux-based operating system designed primarily for touchscreen
mobile devices such as smartphones and tablet computers. This
software will also be reused in TPVision Android based TV's.The
original download site for this software is :
https://android.googlesource.com/This piece of software is made
available under the terms and conditions of the Apache license
version 2, which can be found below. Android APACHE License
Version 2 (http://source.android.com/source/licenses.html)
libfreetype (2.4.2)
FreeType is a software development library, available in source
and binary forms, used to render text on to bitmaps and
provides support for other font-related operationsThe original
download site for this software is :
https://github.com/julienr/libfreetype-androidFreetype License
Busybox (1.1.194)
The original download site for this software is :
http://www.busybox.net/This piece of software is made available
under the terms and conditions of the GPL v2 license.
libjpeg (8a)
This package contains C software to implement JPEG image
encoding, decoding, and transcoding.This software is based in
part on the work of the Independent JPEG
Group.----------------------The authors make NO WARRANTY
or representation, either express or implied,with respect to this
software, its quality, accuracy, merchantability, orfitness for a
particular purpose. This software is provided "AS IS", and you,its
user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.This
software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.All Rights
Reserved except as specified below.Permission is hereby granted
to use, copy, modify, and distribute thissoftware (or portions
thereof) for any purpose, without fee, subject to
theseconditions:(1) If any part of the source code for this
software is distributed, then thisREADME file must be included,
with this copyright and no-warranty noticeunaltered; and any
additions, deletions, or changes to the original filesmust be
clearly indicated in accompanying documentation.(2) If only
executable code is distributed, then the
accompanyingdocumentation must state that "this software is
based in part on the work ofthe Independent JPEG Group".(3)
Permission for use of this software is granted only if the user
acceptsfull responsibility for any undesirable consequences; the
authors acceptNO LIABILITY for damages of any kind.These
linux kernel (3.4.70)
This tv contains the Linux Kernel.The original download site for
this software is : http://www.kernel.org/.This piece of software is
made available under the terms and conditions of the GPL v2
license, which can be found below. Additionally, following
exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover
user programs that use kernel services by normal system calls this is merely considered normal use of the kernel, and does
*not* fall under the heading of "derived work". Also note that
the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation,
but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is
copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note
that the only valid version of the GPL as far as the kernel is
concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not
v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.
Linus Torvalds"
libcurl (7.21.7)
libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library,
supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS,
IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP,
93
conditions apply to any software derived from or based on the
IJG code,not just to the unmodified library. If you use our work,
you ought toacknowledge us.Permission is NOT granted for the
use of any IJG author's name or company namein advertising or
publicity relating to this software or products derived fromit.
This software may be referred to only as "the Independent JPEG
Group'ssoftware".We specifically permit and encourage the use
of this software as the basis ofcommercial products, provided
that all warranty or liability claims areassumed by the product
vendor.
Voisine. This piece of software is made available under the terms
and conditions of the MIT license, which can be found below.
Protobuf (2.0a)
Protocol Buffers are a way of encoding structured data in an
efficient yet extensible format. Google uses Protocol Buffers for
almost all of its internal RPC protocols and file formats.The
original download site for this software is :
http://code.google.com/p/protobufCopyright 2008, Google
Inc.All rights reserved.Redistribution and use in source and binary
forms, with or withoutmodification, are permitted provided that
the following conditions aremet: * Redistributions of source
code must retain the above copyrightnotice, this list of
conditions and the following disclaimer. * Redistributions in
binary form must reproduce the abovecopyright notice, this list
of conditions and the following disclaimerin the documentation
and/or other materials provided with thedistribution. * Neither
the name of Google Inc. nor the names of itscontributors may
be used to endorse or promote products derived fromthis
software without specific prior written permission.THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.Code generated by the Protocol Buffer
compiler is owned by the ownerof the input file used when
generating it. This code is notstandalone and requires a support
library to be linked with it. Thissupport library is itself covered by
the above license.
libpng (1.4.1)
libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) reference
library (originally called pnglib). It is a platform-independent
library that contains C functions for handling PNG images. It
supports almost all of PNG's features, is extensible.The original
download site for this software is :
https://github.com/julienr/libpng-androidlibpng license
openssl (1.0.1e)
OpenSSL is an open-source implementation of the SSL and TLS
protocols. The core library, written in the C programming
language, implements the basic cryptographic functions and
provides various utility functions.The original download site for
this software is : http://openssl.org/OpenSSL license
Zlib compression library (1.2.7)
zlib is a general purpose data compression library. All the code is
thread safe. The data format used by the zlib library is described
by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files
http://tools.ietf.org/html/rfc1950 (zlib format), rfc1951 (deflate
format) and rfc1952 (gzip format) Developed by Jean-loup Gailly
and Mark Adler(C) 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any
damages arising from the use of this software. Permission is
granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute
it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this
software must not be misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use this software in a
product, an acknowledgment in the product documentation
would be appreciated but is not required. 2. Altered source
versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software. 3. This notice may
not be removed or altered from any source distribution. Jeanloup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org
madler@alumni.caltech.edu
guava (11.0.2)
The Guava project contains several of Google's core libraries
that we rely on in our Java-based projects: collections, caching,
primitives support, concurrency libraries, common annotations,
string processing, I/O, and so forth.The original download site for
this software is : http://code.google.com/This piece of software is
made available under the terms and conditions of the Apache
License version 2.
dvbsnoop (1.2)
dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program.For
generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT
sectionsThe original download site for this software is : https://git
hub.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.cGPL
v2 http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software
development toolkit for SOAP/XML Web services and generic
(non-SOAP) C/C++ XML data bindings.Part of the software
embedded in this product is gSOAP software. Portions created
by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen,
Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS
PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC
ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents.The original
download site for this software is :
http://ezxml.sourceforge.net.Copyright 2004, 2005 Aaron
94
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
EMX (0.9c)
Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera
uses modified versions of the sprintf and sscanf methods from
this C library.* The emx libraries are not distributed under the
GPL. Linking an * application with the emx libraries does not
cause the executable * to be covered by the GNU General
Public License. You are allowed * to change and copy the emx
library sources if you keep the copyright * message intact. If you
improve the emx libraries, please send your * enhancements to
the emx author (you should copyright your * enhancements
similar to the existing emx libraries).
restlet (2.1.4)
Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST
framework for the Java platform. Restlet is suitable for both
server and client Web applications. It supports major Internet
transport, data format, and service description standards like
HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL.The
original download site for this software is : http://restlet.orgThis
piece of software is made available under the terms and
conditions of the Apache License version 2.
freetype (2.4.8)
Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font engine that is
designed to be small, efficient, highly customizable and portable,
while capable of producing high-quality output (glyph
images).The original download site for this software is :
http://www.freetype.org/freetype2/index.htmlFreetype License
Opera Web Browser (SDK 3.5)
This TV contains Opera Browser Software.
HKSCS (2008)
Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special
Administrative Region HKSCS mappingsThe original download
site for this software is : http://www.ogcio.gov.hkBefore
downloading the Software or Document provided on this Web
page, you should read the following terms (Terms of Use). By
downloading the Software and Document, you are deemed to
agree to these terms.1. The Government of the Hong Kong
Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend
or vary the terms under this Terms of Use from time to time at
its sole discretion.2. By using the Software and Document, you
irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary
this Terms of Use without further notice to you and you also
irrevocably agree to be bound by the most updated version of
the Terms of Use.3. You have the sole responsibility of obtaining
the most updated version of the Terms of Use which is available
in the "Digital 21" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business
/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).4. By accepting this
Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license
to use the Software and Document for any purpose, subject to
clause 5 below.5. You are not allowed to make copies of the
Software and Document except it is incidental to and necessary
for the normal use of the Software. You are not allowed to
adapt or modify the Software and Document or to distribute,
sell, rent, or make available to the public the Software and
Document, including copies or an adaptation of them.6. The
Software and Document are protected by copyright. The
licensors of the Government of Hong Kong Special
Administrative Region are the owners of all copyright works in
the Software and Document. All rights reserved.7. You
understand and agree that use of the Software and Document
dlmalloc (2.7.2)
Opera uses Doug Lea's memory allocatorThe original download
site for this software is :
http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html
double-conversion
Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster
double : string conversions (dtoa and strtod).The original
download site for this software is :
http://code.google.com/p/double-conversionCopyright
2006-2011, the V8 project authors. All rights
reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with
or withoutmodification, are permitted provided that the
following conditions aremet: * Redistributions of source code
must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * Neither the name of
Google Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
95
are at your sole risk, that any material and/or data downloaded
or otherwise obtained in relation to the Software and
Document is at your discretion and risk and that you will be
solely responsible for any damage caused to your computer
system or loss of data or any other loss that results from the
download and use of the Software and Document in any
manner whatsoever.8. In relation to the Software and
Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and
conditions, including all implied warranties and conditions of
merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect,
incidental, special or consequential loss of any kind resulting from
the use of or the inability to use the Software and Document
even if HKSARG has been advised of the possibility of such
loss.10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify,
defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees
from any and all third party claims, liability, damages and/or costs
(including, but not limited to, legal fees) arising from your use of
the Software and Document, your violation of the Terms of Use
or infringement of any intellectual property or other right of any
person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and
construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any
waiver of any provision of the Terms of Use will be effective
only if in writing and signed by HKSARG or its representative.13.
If for any reason a court of competent jurisdiction finds any
provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable,
the remainder of the Terms of Use will continue in full force and
effect.14. The Terms of Use constitute the entire agreement
between the parties with respect to the subject matter hereof
and supersedes and replaces all prior or contemporaneous
understandings or agreements, written or oral, regarding such
subject matter.15.In addition to the licence granted in Clause 4,
HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to
reproduce and distribute the Software and Document with the
following conditions:(i) not for financial gain unless it is
incidental;(ii) reproduction and distribution of the Software and
Document in complete and unmodified form; and(iii) when you
distribute the Software and Document, you agree to attach the
Terms of Use and a statement that the latest version of the
Terms of Use is available from the "Office of the Government
Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en
/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).
NPAPI (0.27)
Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h,
npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of
the Netscape 4 Plugin SDK.The original download site for this
software is : wiki.mozilla.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of mozilla licencse as
described below.
openssl (1.0.0g)
Opera uses OpenSSL, which is an open-source implementation
of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C
programming language, implements the basic cryptographic
functions and provides various utility functions.The original
download site for this software is : http://openssl.org/OpenSSL
license
Unicode (4.0)
Opera uses Unicode : Data from the Unicode character
database.The original download site for this software is :
www.unicode.orghttp://www.unicode.org/copyright.html
Webp (0.2.0)
Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in
the WebP format. Products may use it to decode WebP images.
The turbo servers will eventually re-decode images to
WebP.The original download site for this software is :
https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1
https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP
Rights Grant (Patents)"This implementation" means the
copyrightable works distributed byGoogle as part of the WebM
Project.Google hereby grants to you a perpetual, worldwide,
non-exclusive,no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section)patent license to make, have made, use,
offer to sell, sell, import,transfer, and otherwise run, modify and
propagate the contents of thisimplementation of VP8, where
such license applies only to those patentclaims, both currently
owned by Google and acquired in the future,licensable by
Google that are necessarily infringed by thisimplementation of
VP8. This grant does not include claims that would beinfringed
only as a consequence of further modification of
thisimplementation. If you or your agent or exclusive licensee
institute ororder or agree to the institution of patent litigation
against anyentity (including a cross-claim or counterclaim in a
lawsuit) allegingthat this implementation of VP8 or any code
incorporated within thisimplementation of VP8 constitutes direct
or contributory patentinfringement, or inducement of patent
infringement, then any patentrights granted to you under this
License for this implementation of VP8shall terminate as of the
date such litigation is filed.
IANA (Dec 30 2013)
Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character
encoding tag names and numbers.The original download site for
this software is : https://www.iana.org
ICU (3)
Opera uses ICU : International Components for Unicode:
Mapping table for GB18030The original download site for this
software is : http://site.icu-project.org/http://source.icuproject.org/repos/icu/icu/trunk/license.html
FaceBook SDK (3.0.1)
This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for
Android is the easiest way to integrate your Android app with
Facebook's platform. The SDK provides support for Login with
Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs
and support for UI elements such as pickers and dialogs.The
original download site for this software is :
https://developer.facebook.com/docs/androidThis piece of
software is made available under the terms and conditions of the
Apache License version 2.
MozTW (1.0)
Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003 mapping
tables.The original download site for this software is :
https://moztw.orgThis piece of software is made available under
the terms and conditions of CCPL
96
iptables (1.4.7)
iptables is a user space application program that allows a system
administrator to configure the tables provided by the Linux
kernel firewall (implemented as different Netfilter modules) and
the chains and rules it stores. Different kernel modules and
programs are currently used for different protocols; iptables
applies to IPv4The original download site for this software is :
https://android.googlesource.comThis piece of software is made
available under the terms and conditions of the GPL v2.
restrictions:1. The origin of this software must not be
misrepresented; you mustnot claim that you wrote the original
software. If you use thissoftware in a product, an
acknowledgment in the product documentationwould be
appreciated but is not required.2. Altered source versions must
be plainly marked as such, andmust not be misrepresented as
being the original software.3. This notice may not be removed
or altered from any sourcedistribution..
Marvell Bootloader (NA)
Developed by Marvell SemiconductorsThis piece of software is
made available under the terms and conditions of the GPL v2
license, which can be found below.
libyuv (814)
libyuv is an open source project that includes YUV conversion
and scaling functionality.The original download site for this
software is : http://code.google.com/p/libyuvThis piece of
software is made available under the terms and conditions BSD.
DirectFB (1.6.1)
DirectFB is a thin library that provides hardware graphics
acceleration.The original download site for this software is :
http://www.directfb.org/This piece of software is made available
under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which
can be found below.
Audio Codec FLAC (1.2.1)
This TV uses FLAC in libddlacodec.so.FLAC stands for Free
Lossless Audio Codec, an audio format similar to MP3, but
lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any
loss in quality.The original download site for this software is :
http://www.xiph.orgThis piece of software is made available
under the terms and conditions of the BSD license, which can be
found below.
fusion (8.10.3)
Fusion provides an implementation of abstractions needed for
multi-threaded/multi-process programming: .The original
download site for this software is : http://www.directfb.org/This
piece of software is made available under the terms and
conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.
Audio Codec SRC (1.8.1)
This TV uses Audio Codec SRC which is used by
libamphal.so.The original download site for this software is :
https://ccrma.stanford.edu/~jos/resample/This piece of software
is made available under the terms and conditions of the LGPL
v2, which can be found below.
live555 (NA)
Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client.The original download
site for this software is : http://www.live555.comThis piece of
software is made available under the terms and conditions of the
LGPL v2.1 license, which can be found below.
Audio Codec Vorbis (1.3.3)
This TV uses Audio Codec Vorbis which is used by
libamphal.so.The original download site for this software is :
http://www.xiph.orgThis piece of software is made available
under the terms and conditions of BSD Style.
Google Mocking Framework (NA)
Google C++ Mocking Framework (or Google Mock for short) is
a library for writing and using C++ mock classes. GThe original
download site for this software is :
http://code.google.com/p/googlemock/Copyright 2008, Google
Inc.All rights reserved.Redistribution and use in source and binary
forms, with or withoutmodification, are permitted provided that
the following conditions aremet: * Redistributions of source
code must retain the above copyrightnotice, this list of
conditions and the following disclaimer. * Redistributions in
binary form must reproduce the abovecopyright notice, this list
of conditions and the following disclaimerin the documentation
and/or other materials provided with thedistribution. * Neither
the name of Google Inc. nor the names of itscontributors may
be used to endorse or promote products derived fromthis
software without specific prior written permission.THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
Flick Runtime Library (2.1)
This TV uses Flick Runtime Library.The original download site for
this software is : http://www.cs.utah.edu/flux/This piece of
software is made available under the terms and conditions of the
BSD Style License.
ffmpeg (1.1.1)
This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, cross-platform
solution to record, convert and stream audio and video.The
original download site for this software is : http://ffmpeg.orgThis
piece of software is made available under the terms and
conditions of the GPL v2 license, which can be found below.
tinyxml (2.4.0)
This TV uses tinyxml.TinyXML is a simple, small, efficient, C++
XML parser that can be easily integrating into other
programs.The original download site for this software is :
http://www.grinninglizard.com/tinyxml/This software is provided
'as-is', without any express or impliedwarranty. In no event will
the authors be held liable for anydamages arising from the use of
this software.Permission is granted to anyone to use this
software for anypurpose, including commercial applications, and
to alter it andredistribute it freely, subject to the following
97
LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
person obtaininga copy of this software and associated
documentation files (the"Software"), to deal in the Software
without restriction, includingwithout limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish,distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and topermit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject tothe following
conditions:The above copyright notice and this permission notice
shall be includedin all copies or substantial portions of the
Software.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND,EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OFMERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANYCLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT,TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THESOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Bluetooth Stack (Bluedroid)
This TV uses Bluetooth stack.The original download site for this
software is :This piece of software is made available under the
terms and conditions of Android Apache License Version 2.
D-BUS (1.2.1)
D-Bus is a simple system for interprocess communication and
coordination.The original download site for this software is :
http://dbus.freedesktop.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of GPL V2.
EXIF (NA)
Exif JPEG header manipulation tool.The original download site
for this software is :
http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/Portions of this source
code are in the public domainCopyright (c) 2008, The Android
Open Source ProjectAll rights reserved.Redistribution and use in
source and binary forms, with or withoutmodification, are
permitted provided that the following conditionsare met: *
Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer. *
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution. * Neither the name of The Android Open
Source Project nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THECOPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT,INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSSOF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSEDAND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY,OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUTOF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OFSUCH DAMAGE.
neven face recognition library (NA)
This TV uses neven face recognition library which is used for
face recognitionThis piece of software is made available under
the terms and conditions of Android Apache License version 2.
Unicode (4.8.1.1)
This TV uses Unicode which specifies the representation of
textThe original download site for this software is : http://icuproject.orgICU License - ICU 1.8.1 and laterCOPYRIGHT AND
PERMISSION NOTICECopyright (c) 1995-2008 International
Business Machines Corporation and othersAll rights
reserved.Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, provided that the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in all copies of the Software
and that both the above copyright notice(s) and this permission
notice appear in supporting documentation.THE SOFTWARE IS
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF
THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS
NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.Except as
contained in this notice, the name of a copyright holder shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or
other dealings in this Software without prior written
authorization of the copyright holder.All trademarks and
registered trademarks mentioned herein are the property of
EXPAT (2.1.0)
EXPAT is a XML Parser.The original download site for this
software is : http://expat.sourceforge.netCopyright (c) 1998,
1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark
CooperCopyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat
maintainers.Permission is hereby granted, free of charge, to any
98
their respective owners.
ANY// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT// (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.=================
======================================
==================
IPRoute2 (NA)
IPRoute2 is used for TCP/IP,Networking and Traffic control.The
original download site for this software is : http://www.linuxfoun
dation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2This
piece of software is made available under the terms and
conditions of GPL V2.
Sonic Audio Synthesis library (NA)
The original download site for this software is :
http://www.sonivoxmi.com/This piece of software is made
available under the terms and conditions of Apache License
version 2.0.
mtpd (NA)
mtpd is used for VPN Network.The original download site for
this software is : http://libmtp.sourceforge.net/This piece of
software is made available under the terms and conditions of
Apache License version 2.0.
Sqlite (3071100)
The original download site for this software is :
www.sqlite.org.This piece of software is made available under
the terms and conditions of Apache License version 2.0.
MDNS Responder (NA)
MDNS Responder. The mDNSResponder project is a
component of Bonjour,Apple's ease-of-use IP networking
initiative.The original download site for this software is : http://w
ww.opensource.apple.com/tarballs/mDNSResponder/This piece
of software is made available under the terms and conditions of
Apache License version 2.0.
Nuance Speech Recognition engine (NA)
The original download site for this software is :
http://www.nuance.com/This piece of software is made available
under the terms and conditions of Apache License version 2.0.
NFC (NA)
NFC Semiconductor's NFC Library. Near Field Communication
(NFC) is a set of short-range wireless technologies, typically
requiring a distance of 4cm or less to initiate a connection. NFC
allows you to share small payloads of data between an NFC tag
and an Android-powered device, or between two Androidpowered devices.This piece of software is made available under
the terms and conditions of Apache License version 2.0.
C++Standard Template Library library (5)
This TV uses Implementation of the C++ Standard Template
Library.The original download site for this software is :
http://stlport.sourceforge.netBoris Fomitchev grants Licensee a
non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use
STLport and its documentation without fee.By downloading,
using, or copying STLport or any portion thereof, Licensee
agrees to abide by the intellectual property laws and all other
applicable laws of the United States of America, and to all of the
terms and conditions of this Agreement.Licensee shall maintain
the following copyright and permission notices on STLport
sources and its documentation unchanged :Copyright 1999,2000
Boris FomitchevThis material is provided "as is", with absolutely
no warranty expressed or implied. Any use is at your own
risk.Permission to use or copy this software for any purpose is
hereby granted without fee, provided the above notices are
retained on all copies. Permission to modify the code and to
distribute modified code is granted, provided the above notices
are retained, and a notice that the code was modified is included
with the above copyright notice.The Licensee may distribute
binaries compiled with STLport (whether original or modified)
without any royalties or restrictions.The Licensee may distribute
original or modified STLport sources, provided that:The
conditions indicated in the above permission notice are met;The
following copyright notices are retained when present, and
conditions provided in accompanying permission notices are met
:Copyright 1994 Hewlett-Packard CompanyCopyright 1996,97
Silicon Graphics Computer Systems, Inc.Copyright 1997
Moscow Center for SPARC Technology.Permission to use, copy,
modify, distribute and sell this software and its documentation
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the
above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting
documentation. Hewlett-Packard Company makes no
representations about the suitability of this software for any
purpose. It is provided "as is" without express or implied
Skia (NA)
Skia is a complete 2D graphic library for drawing Text,
Geometries, and Images.The original download site for this
software is : http://code.google.com/p/skia/// Copyright (c) 2011
Google Inc. All rights reserved.//// Redistribution and use in
source and binary forms, with or without// modification, are
permitted provided that the following conditions are// met://// *
Redistributions of source code must retain the above copyright//
notice, this list of conditions and the following disclaimer.// *
Redistributions in binary form must reproduce the above//
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer// in the documentation and/or other materials
provided with the// distribution.// * Neither the name of Google
Inc. nor the names of its// contributors may be used to endorse
or promote products derived from// this software without
specific prior written permission.//// THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT// LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT// OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,// SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT//
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE,// DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
99
warranty.Permission to use, copy, modify, distribute and sell this
software and its documentation for any purpose is hereby
granted without fee, provided that the above copyright notice
appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. Silicon
Graphics makes no representations about the suitability of this
software for any purpose. It is provided "as is" without express
or implied warranty.Permission to use, copy, modify, distribute
and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright
notice appear in all copies and that both that copyright notice
and this permission notice appear in supporting documentation.
Moscow Center for SPARC Technology makes no
representations about the suitability of this software for any
purpose. It is provided "as is" without express or implied
warranty
TwinVQ, the next generation beyond MPEG audio layer 3The
original download site for this software is :
http://wss.co.uk/pinknoise/tremoCopyright (c) 2002-2008
Xiph.org FoundationRedistribution and use in source and binary
forms, with or withoutmodification, are permitted provided that
the following conditionsare met:- Redistributions of source code
must retain the above copyrightnotice, this list of conditions and
the following disclaimer.- Redistributions in binary form must
reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and
the following disclaimer in thedocumentation and/or other
materials provided with the distribution.- Neither the name of
the Xiph.org Foundation nor the names of itscontributors may
be used to endorse or promote products derived fromthis
software without specific prior written permission.THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATIONOR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
svox (NA)
The original download site for this software is :
http://www.nuance.com/This piece of software is made available
under the terms and conditions of Apache License version 2.0.
tinyalsa (NA)
This TV uses tinyalsa: a small library to interface with ALSA in
the Linux kernelThe original download site for this software is :
http://github.com/tinyalsaCopyright 2011, The Android Open
Source ProjectRedistribution and use in source and binary forms,
with or withoutmodification, are permitted provided that the
following conditions are met: * Redistributions of source code
must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * Neither the name of
The Android Open Source Project nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written
permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY The Android
Open Source Project ``AS IS'' ANDANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL The Android Open
Source Project BE LIABLEFOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
ORSERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVERCAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICTLIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAYOUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCHDAMAGE.
Webkit (12.0.7.42)
This TV uses WebkitThe original download site for this software
is : http://www.webkit.orgThis piece of software is made
available under the terms and conditions of LGPL version 2.
wpa_supplicant_Daemon (v0.6)
Library used by legacy HAL to talk to wpa_supplicant
daemonThe original download site for this software is :
http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/This piece of software is
made available under the terms and conditions of GPL version 2.
dnsmasq
Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and
DHCP serverThe original download site for this software is :
https://android.googlesource.com/platform/external/dnmasqThis
piece of software is made available under the terms and
conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.
TP Vision Europe B.V. is grateful to the groups and individuals
above for their contributions.
_________________________________
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Vorbis Decompression Library (NA)
This TV uses Tremolo ARM-optimized Ogg Vorbis
decompression library. Vorbis is a general purpose audio and
music encoding format contemporary to MPEG-4's AAC and
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
100
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for
all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation's software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser General
Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom,
not price. Our General Public Licenses are designed to make
sure that you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can
change the software or use pieces of it in new free programs;
and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else
and passed on, we want its recipients to know that what they
have is not the original, so that any problems introduced by
others will not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a
free program will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this, we have made
it clear that any patent must be licensed for everyone's free use
or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION
AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may be
distributed under the terms of this General Public License. The
"Program", below, refers to any such program or work, and a
"work based on the Program" means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of
the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the terms
of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started running
for such interactive use in the most ordinary way, to print or
display an announcement including an appropriate copyright
notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the
program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is
interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the
Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium does
not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based
on it, under Section 2) in object code or executable form under
101
the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do
one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the
offer to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the
work for making modifications to it. For an executable work,
complete source code means all the source code for all modules
it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code
distributed need not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are
not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the
Program is void, and will automatically terminate your rights
under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance of
this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of
patent infringement or for any other reason (not limited to
patent issues), conditions are imposed on you (whether by court
order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the
Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section is
intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of
any such claims; this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under this
License may add an explicit geographical distribution limitation
excluding those countries, so that distribution is permitted only
in or among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or
new versions of the General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which applies
to it and "any later version", you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other
free programs whose distribution conditions are different, write
to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the
free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM,
102
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS
WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW
OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU
OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender
these rights. These restrictions translate to certain responsibilities
for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
we gave you. You must make sure that they, too, receive or can
get the source code. If you link other code with the library, you
must provide complete object files to the recipients, so that they
can relink them with the library after making changes to the
library and recompiling it. And you must show them these terms
so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we
copyright the library, and (2) we offer you this license, which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should
know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that
might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence
of any free program. We wish to make sure that a company
cannot effectively restrict the users of a free program by
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore,
we insist that any patent license obtained for a version of the
library must be consistent with the full freedom of use specified
in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the
ordinary GNU General Public License. This license, the GNU
Lesser General Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary General Public
License. We use this license for certain libraries in order to
permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or
using a shared library, the combination of the two is legally
speaking a combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore permits such
linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for
linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because
it does Less to protect the user's freedom than the ordinary
General Public License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries. However, the
Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to
encourage the widest possible use of a certain library, so that it
becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library. A more frequent
case is that a free library does the same job as widely used nonfree libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free
library to free software only, so we use the Lesser General
Public License.
________________________________
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also
counts as the successor of the GNU Library Public License,
version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for
all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some
specially designated software packages--typically libraries--of the
Free Software Foundation and other authors who decide to use
it. You can use it too, but we suggest you first think carefully
about whether this license or the ordinary General Public
License is the better strategy to use in any particular case, based
on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom
of use, not price. Our General Public Licenses are designed to
make sure that you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free programs;
and that you are informed that you can do these things.
103
In other cases, permission to use a particular library in non-free
programs enables a greater number of people to use a large
body of free software. For example, permission to use the GNU
C Library in non-free programs enables many more people to
use the whole GNU operating system, as well as its variant, the
GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of
the users' freedom, it does ensure that the user of a program
that is linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified version of the
Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference
between a "work based on the library" and a "work that uses the
library". The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library in order
to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION
AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or
other program which contains a notice placed by the copyright
holder or other authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public License (also
called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application
programs (which use some of those functions and data) to form
executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based
on the Library" means either the Library or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work containing the Library
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work
for making modifications to it. For a library, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus
any associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running a program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its contents
constitute a work based on the Library (independent of the use
of the Library in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the program that
uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any
portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy
and distribute such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
� a) The modified work must itself be a software library.
� b) You must cause the files modified to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.
� c) You must cause the whole of the work to be licensed at
no charge to all third parties under the terms of this License.
� d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots
has a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square root
function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the
Library, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the Library, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the
Library with the Library (or with a work based on the Library)
on a volume of a storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU
General Public License instead of this License to a given copy of
the Library. To do this, you must alter all the notices that refer
to this License, so that they refer to the ordinary GNU General
Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer
version than version 2 of the ordinary GNU General Public
License has appeared, then you can specify that version instead if
you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies
to all subsequent copies and derivative works made from that
copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
104
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy
the source code from the same place satisfies the requirement
to distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being
compiled or linked with it, is called a "work that uses the
Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because
it contains portions of the Library), rather than a "work that uses
the library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header
file that is part of the Library, the object code for the work may
be a derivative work of the Library even though the source code
is not. Whether this is true is especially significant if the work can
be linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small
inline functions (ten lines or less in length), then the use of the
object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a
derivative work. (Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of
Section 6. Any executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly with the
Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine
or link a "work that uses the Library" with the Library to produce
a work containing portions of the Library, and distribute that
work under terms of your choice, provided that the terms
permit modification of the work for the customer's own use and
reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work
that the Library is used in it and that the Library and its use are
covered by this License. You must supply a copy of this License.
If the work during execution displays copyright notices, you must
include the copyright notice for the Library among them, as well
as a reference directing the user to the copy of this License.
Also, you must do one of these things:
� a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including
whatever changes were used in the work (which must be
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an
executable linked with the Library, with the complete machinereadable "work that uses the Library", as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library and then
relink to produce a modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who changes the contents
of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
� b) Use a suitable shared library mechanism for linking with
the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run
time a copy of the library already present on the user's
computer system, rather than copying library functions into the
executable, and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the version that
the work was made with.
� c) Accompany the work with a written offer, valid for at least
three years, to give the same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
� d) If distribution of the work is made by offering access to
copy from a designated place, offer equivalent access to copy
the above specified materials from the same place.
� e) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on)
of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library together in an
executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate distribution of the
work based on the Library and of the other library facilities is
otherwise permitted, and provided that you do these two things:
� a) Accompany the combined library with a copy of the same
work based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
� b) Give prominent notice with the combined library of the
fact that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same
work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License will not
have their licenses terminated so long as such parties remain in
full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have
105
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Library or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work
based on the Library), you indicate your acceptance of this
License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based
on the Library), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute, link with or modify
the Library subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of
patent infringement or for any other reason (not limited to
patent issues), conditions are imposed on you (whether by court
order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the
Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the only way you
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely
from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section is
intended to apply, and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of
any such claims; this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Library under this
License may add an explicit geographical distribution limitation
excluding those countries, so that distribution is permitted only
in or among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or
new versions of the Lesser General Public License from time to
time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Library specifies a version number of this License which applies
to it and "any later version", you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation. If the Library
does not specify a license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions
for this. Our decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW
OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU
OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
_______________________________
BSD LICENSE
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement: This
product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.
106
4. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use,
reproduction,
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this
document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized
by
the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under
common
control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of
the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
______________________________
"Source" form shall mean the preferred form for making
modifications,
including but not limited to software source code,
documentation
source, and configuration files.
MIT LICENSE
Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to
the following conditions:
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
The above copyright notice and this permission notice shall be
included
in all copies or substantial portions of the Software.
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or
Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for
which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the
purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that
remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the
interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or
additions
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright
owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf
of
_____________________________
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION,
AND DISTRIBUTION
107
the copyright owner. For the purposes of this definition,
"submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication
sent
to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control
systems,
and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of,
the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work,
but
excluding communication that is conspicuously marked or
otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
distribution, then any Derivative Works that You distribute must
include a readable copy of the attribution notices contained
within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed
as part of the Derivative Works; within the Source form or
documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and
wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and
do not modify the License. You may add Your own attribution
notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work,
provided
that such additional attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal
Entity
on behalf of whom a Contribution has been received by
Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and
conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
You may add Your own copyright statement to Your
modifications and
may provide additional or different license terms and conditions
for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies
with
the conditions stated in this License.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions
of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have
made,
use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable
by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If
You
institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes
direct
or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state
otherwise,
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the
Work
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions
of
this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or
modify
the terms of any separate license agreement you may have
executed
with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use
the trade
names, trademarks, service marks, or product names of the
Licensor,
except as required for reasonable and customary use in
describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE
file.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of
the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or
without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
(b) You must cause any modified files to carry prominent
108
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or
implied, including, without limitation, any warranties or
conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for
determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume
any
risks associated with Your exercise of permissions under this
License.
Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions
and
limitations under the License.
_____________________________
This copy of the libpng notices is provided for your convenience.
In case of
any discrepancy between this copy and the notices in the file
png.h that is
included in the libpng distribution, the latter shall prevail.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a
result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
other commercial damages or losses), even if such Contributor
has been advised of the possibility of such damages.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices
immediately following
this sentence.
This code is released under the libpng license.
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February
25, 2010, are
Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-1.2.5
with the following individual added to the list of Contributing
Authors
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While
redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to
offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act
only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on
behalf
of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by
reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3,
2002, are
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-1.0.6
with the following individuals added to the list of Contributing
Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
and with the following additions to the disclaimer:
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
replaced with your own identifying information. (Don't include
the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
There is no warranty against interference with your enjoyment
of the
library or against infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your particular purposes
or needs. This library is provided with all faults, and the entire
risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is
with
the user.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20,
2000, are
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.96,
with the following individuals added to the list of Contributing
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
109
Authors:
fee, and encourage the use of this source code as a component
to
supporting the PNG file format in commercial products. If you
use this
source code in a product, acknowledgment is not required but
would be
appreciated.
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are
Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.88,
with the following individuals added to the list of Contributing
Authors:
A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in
"about"
boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and
"pngnow.png.jpg" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified
Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
February 25, 2010
For the purposes of this copyright and license, "Contributing
Authors"
is defined as the following set of individuals:
_____________________________
This software is based in part on the work of the FreeType
Team.
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
---------------------The FreeType Project LICENSE
----------------------------
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing
Authors
and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of merchantability
and of
fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group
42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental, special,
exemplary,
or consequential damages, which may result from the use of the
PNG
Reference Library, even if advised of the possibility of such
damage.
2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font
engine,
various tools and contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute
this
source code, or portions hereof, for any purpose, without fee,
subject
to the following restrictions:
This license applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test programs,
documentation and makefiles, at the very least.
This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage
inclusion
and use of free software in commercial and freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:
1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not
be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from
any
source or altered source distribution.
o We don't promise that this software works. However, we will
be
interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit,
without
o You can use this software for whatever you want, in parts or
110
full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR
THE INABILITY TO
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
o You may not pretend that you wrote this software. If you use
it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you have used the
FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and
assume no liability related to The FreeType Project.
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and
irrevocable right and license to use, execute, perform, compile,
display, copy, create derivative works of, distribute and
sublicense the FreeType Project (in both source and object code
forms) and derivative works thereof for any purpose; and to
authorize others to exercise some or all of the rights granted
herein, subject to the following conditions:
Finally, many people asked us for a preferred form for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright � <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.
"""
o Redistribution of source code must retain this license file
(`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to
the original files must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the unaltered,
original files must be preserved in all copies of source
files.
Please replace <year> with the value from the FreeType version
you
actually use.
Legal Terms
===========
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of the work of the
FreeType Team, in the distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the FreeType web page in your
documentation, though this isn't mandatory.
0. Definitions
-------------Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project',
and `FreeType archive' refer to the set of files originally
distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as
alpha,
beta or final release.
These conditions apply to any software derived from or based
on
the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use
our work, you must acknowledge us. However, no fee need be
paid
to us.
`You' refers to the licensee, or person using the project, where
`using' is a generic term including compiling the project's source
code as well as linking it to form a `program' or `executable'.
This program is referred to as `a program using the FreeType
engine'.
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use
the name of the other for commercial, advertising, or
promotional
purposes without specific prior written permission.
This license applies to all files distributed in the original
FreeType Project, including all source code, binaries and
documentation, unless otherwise stated in the file in its
original, unmodified form as distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by
this license, you must contact us to verify this.
We suggest, but do not require, that you use one or more of
the
following phrases to refer to this software in your
documentation
or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David
Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved
except as
specified below.
As you have not signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted
material, only this license, or another one contracted with the
authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and accept all the
terms
of this license.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
4. Contacts
111
-----------
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must
not be used to
* endorse or promote products derived from this software
without
* prior written permission. For written permission, please
contact
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called
"OpenSSL"
* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior
written
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the
following
* acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL
Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL
PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =====================================
===============================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric
Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written
by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
There are two mailing lists related to FreeType:
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as
future and wanted additions to the library and distribution.
If you are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs, as well as engine internals, design issues,
specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT --_____________________________
LICENSE ISSUES
==============
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the
conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to
the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are
BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to
OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.
OpenSSL License
--------------/* =====================================
===============================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights
reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or
without
* modification, are permitted provided that the following
conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above
copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL
Project
Original SSLeay License
112
-----------------------
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS''
AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available
version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot
simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with
Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as
long as
* the following conditions are aheared to. The following
conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL
documentation
* included with this distribution is covered by the same
copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright
notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given
attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program
startup or
* in documentation (online or textual) provided with the
package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or
without
* modification, are permitted provided that the following
conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the
distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from
the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative
thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an
acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"
25.5
Съобщения
Можете да получавате съобщение за наличен нов софтуер
на телевизора за изтегляне или други свързани със софтуер
проблеми.
За да прочетете тези съобщения…
1 - Натиснете  и натиснете  (наляво) Настройка.
2 - Кликнете върху Актуализиране на софтуер и след това
върху Съобщения.
3 - Кликнете върху съобщението, което искате да
прочетете.
4 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
113
26
Край на експлоатационния срок
Спецификации
Изхвърляне на стария продукт и батериите
Продуктът е разработен и произведен от висококачествени
материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани
и използвани повторно.
26.1
Параметри на околната среда
Европейски енергиен етикет
Европейският енергиен етикет ви информира за класа на
енергийна ефективност на продукта. Колкото по-зелен е
класът на енергийна ефективност, толкова по-малко енергия
консумира продуктът.
На етикета можете да намерите класа на енергийна
ефективност, средното потребление на енергия на продукта
при употреба и средното потребление на енергия за 1
година. Стойностите на енергопотребление за този
продукт можете да намерите също и на уеб сайта на Philips
за вашата страна на адрес www.philips.com/TV
Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци означава, че
продуктът отговаря на европейската директива 2002/96/EC.
Осведомете се относно местната система за разделно
събиране на отпадъците от електрически и електронни
продукти.
Екоетикет
Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте
старите си продукти с обикновените битови отпадъци.
Правилното изхвърляне на старите продукти помага за
избягване на евентуални неблагоприятни последствия за
околната среда и човешкото здраве.
Philips непрекъснато работи за намаляване на въздействието
върху околната среда на своите иновационни потребителски
продукти. Усилията ни са насочени към
екологичносъобразни подобрения в процеса на
производство, намаляване на вредните вещества, ефективно
използване на енергията, инструкции за действие в края на
жизнения цикъл и рециклиране на продуктите.
Продуктът съдържа батерии, за които е в сила европейската
директива 2006/66/EC. Тези батерии не могат да се
изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.
Осведомете се относно местната система за разделно
събиране на батерии, тъй като правилният начин на
изхвърляне ще помогне за избягване на неблагоприятни
последствия за околната среда и човешкото здраве.
Благодарение на нашите усилия за опазване на околната
среда, на този телевизор бе присъден европейският знак
Ecolabel – цветето – (www.ecolabel.eu).
Можете да намерите подробна информация за
консумацията на енергия в режим на готовност,
гаранционната политика, резервните части и рециклирането
на този телевизор на уеб сайта на Philips за вашата страна на
адрес www.philips.com
26.2
Захранване
Спецификациите на продукта може да се променят без
предупреждение. За повече данни за спецификациите на
този продукт посетете www.philips.com/support
Захранване
• Захранване от мрежата: AC 220-240 V ±10%
• Температура на околната среда: 5°C – 35°C
• Консумация на енергия в режим на готовност: < 0,3 W
• Функции за пестене на електроенергия: светлинен сензор,
еко режим, изключване на образа (за радио), автоматичен
таймер за изключване, меню "Еко настройки".
Номиналната мощност, посочена на табелката на продукта,
114
е консумираната мощност при използване на продукта в
обикновени домашни условия (IEC 62087, издание 2).
Максималната мощност, посочена в скоби, е за
електротехническа безопасност (IEC 60065, издание 7.2).
7.2).
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
26.3
Компютърни формати
Операционна система
Разделителни способности (сред други)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Операционна система Android
4.2.2 Jelly Bean
26.4
Приемане
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Честотни диапазони на тунера: Hyperband, S-Channel, UHF,
VHF
• DVB: DVB-T (наземна, антена) COFDM 2K/8K, DVB-T2:
само за видове телевизори '. . . T/12', DVB-C (кабелна) QAM
• Възпроизвеждане на аналогово видео: SECAM, PAL
• Възпроизвеждане на цифрово видео: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Възпроизвеждане на цифров звук (ISO/IEC 13818-3)
• Вход за сателитен сигнал: 75 ома, F-тип
• Диапазон на входните честоти: 950 до 2150 MHz
• Входящо ниво на сигнала: 25 до 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, символна скорост 2 до 45 милиона
символа, SCPC и MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, поддръжка на 1 до 4 LNB конвертора,
поляритет 14/18 V, честотна лента 22kHz, режим по-силен
звук, LNB ток макс. 300 mA
26.6
Размери и тегло
Серия 7000
49PUS7909
• без ТВ стойка:
Ширина 1092 мм – Височина 632 мм – Дълбочина 52 мм –
Тегло ±18 кг
• със ТВ стойка:
Ширина 1092 мм – Височина 706 мм – Дълбочина 210 мм –
Тегло ±22 кг
55PUS7909
• без ТВ стойка:
Ширина 1232 мм – Височина 710 мм – Дълбочина 52 мм –
Тегло ±22 кг
26.5
Дисплей
Тип
• със ТВ стойка:
Ширина 1232 мм – Височина 788 мм – Дълбочина 220 мм –
Тегло ±26 кг
Размер на екрана по диагонал
• 49PUS7909 : 123 см / 49 инча
• 55PUS7909 : 139 см / 55 инча
Разделителна способност на дисплея
• 3840 x 2160p
26.7
Възможности за свързване
Входна разделителна способност
Отстрани на телевизора
• 2x HDMI входа – ARC – HDMI 2.0
• 2x USB 2.0
• 2х Слот за общ интерфейс: CI+/CAM
Видеоформати
Разделителна способност – честота на обновяване
Гръб на телевизора
• Аудио вход (DVI към HDMI) – стерео минижак 3,5 мм
• 480i – 60 Hz
115
• SCART: Аудио Л/Д, вход CVBS, RGB
• YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
• Мрежова LAN – RJ45
– MPEG-4 AVC (H.264) се поддържа до High Profile @ L4.1.
– VC-1 се поддържа до Advanced Profile @ L3.
Wi-Fi сертифициран Miracast™
Дъно на телевизора
• HDMI 1 вход – ARC – HDMI 2.0 – HDCP 2.2
• HDMI 2 вход – ARC – HDMI 2.0
• 1x USB 2.0
• Аудио изход – Оптичен Toslink
• Слушалки – стерео минижак 3,5 мм
• Антена (75Ω), двоен тунер
• Сателитен тунер 1
• Сателитен тунер 2
Този телевизор поддържа устройства с WiDi 4.x.
Поддържан софтуер за мултимедиен сървър (DMS)
• PC – Microsoft Windows XP, Vista или Windows 7
– Можете да използвате всякакъв DLNA сертифициран®
софтуер за мултимедиен сървър.
– Microsoft – Windows Media Player
• Mac OS X
– Можете да използвате всякакъв DLNA сертифициран®
софтуер за мултимедиен сървър.
• Мобилни устройства
– Philips TV Remote app – iOS, Android
– Взаимозаменяемостта и работните показатели може да са
различни, в зависимост от възможностите на мобилното
устройство и използвания софтуер.
26.8
Звук
• 3D wOOx
• HD Stereo
• Изходна мощност (RMS) : 30W (xxPUS7909 : 25W)
• Dolby® Digital Plus
• DTS Premium Sound™
Разпоредби за ESD
Този уред отговаря на критериите A за работни показатели
за ESD. Ако уредът не се възстанови в режим на споделяне
на файлове поради електростатичен разряд, е необходима
намеса на потребителя.
26.9
Мултимедийна
Връзки
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11b/g/n (вградена)
Поддържани USB файлови системи
• FAT 16, FAT 32, NTFS
ESD
• Контейнери: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEGTS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A),
Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Видео кодеци: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
• Аудио кодеци: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™,
MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (включва MP3), WMA (v2 до v9.2),
WMA Pro (v9/v10)
• Субтитри:
– Формати : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD
(TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Кодиране на символите: UTF-8, Central Europe и Eastern
Europe (Windows-1250), Cyrillic (Windows-1251), Greek
(Windows-1253), Turkish (Windows-1254), Western Europe
(Windows-1252)
• Фото кодеци: JPEG, JPS, MPO
• Ограничения:
– Поддържаната максимална обща побитова скорост за
мултимедиен файл е 30 Mbps.
– Поддържаната максимална видео побитова скорост за
мултимедиен файл е 20 Mbps.
116
режим "фотоапарат" и насочете дистанционното управление
към обектива на фотоапарата. Ако натиснете който и да
било клавиш на дистанционното управление и забележите,
че инфрачервеният LED индикатор мига, чрез фотоапарата,
дистанционното управление работи. Трябва да се провери
телевизорът.
Ако забележите мигането, дистанционното управление
може да е счупено или батериите му да са се разредили.
Този метод за проверка не е възможен за дистанционни
управления, които са сдвоени безжично с телевизора.
27
Поддръжка
27.1
Регистриране
Регистрирайте телевизора си, за да ползвате най-различни
предимства, включително пълна поддръжка (включително
изтегляне на файлове), привилегирован достъп до
информация за нови продукти, ексклузивни оферти и
отстъпки, шанс за печалби и дори участие в специални
анкети за нови продукти.
Телевизорът се превключва обратно на режим на
готовност, след като покаже началния екран на Philips
Когато телевизорът е в режим на готовност се показва
начален екран на Philips, след което телевизорът се връща в
режим на готовност. Това е нормално. Когато телевизорът
бъде изключен от захранването и включен отново,
началният екран се показва при следващото стартиране. За
да включите телевизора от режим на готовност, включете
от дистанционното управление или телевизора.
Отидете на адрес www.philips.com/welcome
27.2
Проблеми
Индикаторът за режим на готовност не спира да мига
Канали
Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте 5
минути, преди да свържете отново захранващия кабел. Ако
мигането се появи отново, свържете се с отдела за
обслужване на клиентите за телевизори Philips.
При инсталирането не са открити цифрови канали
Вижте техническите спецификации, за да се уверите, че
телевизорът ви поддържа DVB-T или DVB-C в страната ви.
Уверете се, че всички кабели са свързани както трябва и че е
избрана правилната мрежа.
Картина
Вече инсталираните канали не са в списъка с канали
Няма картина/изкривена картина
• Уверете се, че антената е свързана с телевизора както
трябва.
• Уверете се, че за източник за показване е избрано
правилното устройство.
• Уверете се, че външното устройство или източник е
свързан както трябва.
Уверете се, че е избран правилният канал.
Общи положения
Телевизорът не се включва
• Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте
една минута и го включете отново.
• Уверете се, че захранващият кабел е свързан добре.
Звук без картина
• Уверете се, че настройките за картината са зададени
правилно.
Пращене при стартиране или изключване
Слабо приемане на сигнал от антената
• Уверете се, че антената е свързана с телевизора както
трябва.
• Високоговорители, незаземени озвучителни устройства,
неонови светлини, високи сгради и други големи обекти
могат да повлияят на качеството на приемане. Ако е
възможно, опитайте да подобрите качеството на приемане,
като промените посоката на антената или отдалечите
устройствата от телевизора.
• Ако приемането е лошо само за един канал, направете
фини настройки за него.
Когато включвате, изключвате телевизора или преминавате
към режим на готовност, чувате пращене от корпуса на
телевизора. Пращенето се дължи на нормалното
разширяване и свиване на телевизора, когато той се нагрява
или охлажда. Това не се отразява на работните му
показатели.
Телевизорът не реагира на дистанционното управление
Телевизорът има нужда от известно време за стартиране.
По това време той не реагира на дистанционното
управление или контролите за телевизора. Това е нормално.
Ако телевизорът продължи да не реагира на
дистанционното управление, можете да проверите дали
дистанционното управление работи с помощта на
фотоапарат на мобилно устройство. Включете телефона в
Лоша картина от устройство
• Уверете се, че устройството е свързано както трябва.
• Уверете се, че настройките за картината са зададени
правилно.
Настройките на картината се променят след време
117
Уверете се, че Място е зададено като Вкъщи. Можете да
промените и запазите настройките в този режим.
• Ако се появят смущения в звука, уверете се, че изходните
настройки от HDMI устройството са правилни.
• Ако използвате адаптер HDMI към DVI или кабел HDMI
към DVI, уверете се, че е свързан допълнителен аудио кабел
към AUDIO IN (само минижак), ако е наличен.
Появява се рекламен банер
Уверете се, че Място е зададено като Вкъщи.
EasyLink не работи
• Уверете се, че устройствата ви с HDMI са съвместими с
HDMI-CEC. Функциите на EasyLink работят само с
устройства, които са съвместими с HDMI-CEC.
Картината не съвпада с екрана
Променете към различен формат на картината. Натиснете
.
Не се показва икона за сила на звука
• Това е нормално, когато е свързано аудио устройство с
HDMI-CEC.
Форматът на картината се променя при различните канали
Изберете формат на картината, различен от "Авто".
Не се показват снимки, видео и музика от USB устройство
• Уверете се, че устройството за съхранение с USB е
зададено на съответстващо на Mass Storage Class, според
описанието в документацията му.
• Уверете се, че устройството за съхранение с USB е
съвместимо с телевизора.
• Уверете се, че файловите формати за картината и звука се
поддържат от телевизора.
Позицията на картината е неправилна
Сигналите с изображения от някои устройства е възможно
да не съвпадат правилно с екрана. Проверете изхода на
сигнала на свързаното устройство.
Картината на компютъра е нестабилна
Уверете се, че компютърът ви използва поддържана
разделителна способност и честота на опресняване.
Накъсано възпроизвеждане на файлове от USB
• Работните показатели при прехвърляне от устройството
за съхранение с USB могат да ограничат прехвърлянето на
данни към телевизора, което води до лошо
възпроизвеждане.
Звук
Няма звук или звукът е с лошо качество
Грешен език на менюто
Ако не бъде разпознат аудио сигнал, телевизорът
автоматично изключва аудио изхода – това не е признак на
повреда.
Грешен език на менюто
Сменете езика обратно към своя.
• Уверете се, че настройките на звука са зададени правилно.
• Уверете се, че всички кабели са свързани както трябва.
• Уверете се, че звукът не е изключен или зададен на нула.
• Уверете се, че аудио изходът на телевизора е свързан с
аудио входа на системата за домашно кино.
От високоговорителите на системата за домашно кино
следва да се чува звук.
• За някои устройства може да е необходимо да активирате
HDMI аудио изход ръчно. Ако HDMI звукът вече е
активиран, но все така не чувате звук, опитайте да смените
цифровия аудио формат на устройството на PCM (Pulse
Code Modulation). За инструкции се обърнете към
приложената към устройството ви документация.
1 - Натиснете .
2 - Щракнете върху  (наляво).
3 - Щракнете 5 пъти  (надолу).
4 - Щракнете 3 пъти  (надясно), изберете своя език и
натиснете OK.
5 - Натиснете  BACK неколкократно според
необходимостта, за да затворите менюто.
27.3
Екранна помощ
Този телевизор предоставя екранна помощ.
Връзки
Отваряне на"Помощ"
Натиснете клавиша  (син), за да отворите "Помощ"
незабавно. "Помощ" ще се отвори на главата, която е найподходяща за това, което правите, или което е избрано на
телевизора. За да търсите теми в азбучен ред,
изберете Ключови думи.
HDMI
• Забележете, че поддръжката на HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) може да удължи времето,
необходимо за показване на съдържание от HDMI
устройство на телевизора.
• Ако телевизорът не разпознае HDMI устройството и не се
покаже картина, превключете източника от едно устройство
към друго и обратно.
За да четете помощната информация като книга, изберете
Книга.
Преди да изпълните инструкциите от "Помощ", затворете
118
"Помощ".
За да затворите "Помощ", натиснете цветния клавиш 
Затваряне.
 Предупреждение
Не опитвайте сами да ремонтирате телевизора. Това може
да доведе до сериозно нараняване, непоправими щети по
телевизора или да отмени гаранцията ви.
При някои действия – например Телетекст – цветните
бутони имат конкретни функции и не могат да отворят
"Помощ".
"Помощ" за телевизора на вашия таблет, смартфон или
компютър
За да изпълнявате продължителни последователности от
инструкции по-лесно можете да изтеглите помощната
информация за телевизора във формат PDF, за да я четете
на смартфона, таблета или компютъра си. Алтернативно
можете да разпечатате съответната страница от "Помощ"
от компютъра си.
За да изтеглите "Помощ" (ръководството за потребителя),
отидете на адрес www.philips.com/support
MRVL_20140918
MRVL_20170427
27.4
Онлайн помощ
За разрешаване на всякакъв вид проблеми, свързани с
телевизорите на Philips, можете да се обърнете към нашата
онлайн поддръжка. Изберете език и въведете номера на
модела на своя продукт.
Отидете на адрес www.philips.com/support.
В сайта за поддръжка ще намерите телефонния номер за
вашата страна, на който можете да се свържете с нас, както
и отговори на някои често задавани въпроси (ЧЗВ). В някои
страни можете да говорите онлайн с наш сътрудник и да
зададете своя въпрос директно или да го изпратите по
имейла.
Можете да изтеглите нов софтуер за телевизора си, както и
наръчник на потребителя, който да четете на компютъра си.
27.5
Поправка
За поддръжка и ремонт можете да се обадите в Центъра за
обслужване на потребители във вашата страна. Телефонният
номер ще намерите в печатната документация,
придружаваща телевизора.
Или направете справка с нашия уеб сайт
www.philips.com/support .
Номер на модела и сериен номер на телевизора
Възможно е да ви бъдат поискани номерът на модела и
серийният номер на телевизора. Тези номера ще намерите
на етикета на опаковката или на табелката на гърба или
отдолу на телевизора.
119
• Когато монтирате телевизора на стена се уверете, че
конструкцията може безопасно да издържи теглото на
телевизора. TP Vision не носи отговорност за неправилен
стенен монтаж, довел до нещастен случай, нараняване или
щети.
• Някои части на този продукт са изработени от стъкло.
Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване или
повреда.
28
Безопасност и
поддръжка
28.1
Безопасност
Риск от повреда на телевизора!
Преди да включите телевизора в контакта, уверете се, че
напрежението на мрежата отговаря на стойността,
посочена на гърба на телевизора. Не включвайте телевизора
в контакта, ако напрежението е различно.
Важно!
Прочетете и разберете всички инструкции за безопасността
преди да използвате телевизора. Гаранцията става
невалидна в случай на повреда, причинена от неспазване на
инструкциите.
Опасност от нараняване на деца
Следвайте тези предпазни мерки, за да избегнете падане на
телевизора и нараняване на деца:
Опасност от токов удар или пожар
• Никога не поставяйте телевизора на повърхност, покрита
с плат или друг материал, който може да бъде издърпан.
• Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи по
ръбовете на повърхността на монтиране.
• Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като
рафт за книги), без първо да закрепите съответната мебел и
самия телевизор към стената или към друга подходяща
опора.
• Обяснете на децата за съществуващата опасност при
катерене по мебелите за достигане на телевизора.
• Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода. Никога
не поставяйте съдове с течности, като вази, в близост до
телевизора.
Ако върху телевизора бъде излята течност го изключете от
контакта незабавно.
Свържете се с отдела за грижи за клиенти на Philips за
проверка на телевизора, преди да го използвате.
• Никога не излагайте телевизора, дистанционното
управление или батериите на прекомерна топлина. Никога
не ги поставяйте близо до свещи, открит огън или други
източници на топлина, включително директна слънчева
светлина.
• Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори
или в други отвори на телевизора.
• Никога не поставяйте тежки предмети върху захранващия
кабел.
• Избягвайте упражняването на натиск върху щепселите на
захранването. Разхлабените щепсели могат да причинят
искрене или пожар. Не опъвайте захранващия кабел, когато
завъртате екрана на телевизора.
• За да изключите телевизора от захранването, извадете
щепсела на телевизора от контакта. При изключване от
захранването винаги дърпайте щепсела, а не кабела.
Погрижете се винаги да имате свободен достъп до щепсела,
захранващия кабел и електрическия контакт.
Опасност от поглъщане на батерии!
Дистанционното управление може да съдържа батерии тип
копче, които лесно могат да бъдат погълнати от малки деца.
Винаги пазете тези батерии далеч от достъпа на деца.
Опасност от прегряване
Никога не поставяйте телевизора в твърде тясно
пространство. Винаги оставяйте около него най-малко 10 см
(4 инча) свободно пространство за вентилация. Погрижете
се вентилационните отвори на телевизора да не бъдат
закривани от завеси или други предмети.
Гръмотевични бури
Опасност от нараняване или повреда на
телевизора
Изключвайте телевизора от контакта и антената преди
гръмотевични бури.
По време на гръмотевични бури никога не докосвайте
никоя част на телевизора, захранващия кабел или кабела на
антената.
• За повдигане и носене на телевизора, който тежи повече
от 25 килограма или 55 фунта, са необходими двама души.
• Ако монтирате телевизора на стойка, използвайте само
предоставената. Закрепете го към нея здраво.
Поставете телевизора на равна и хоризонтална повърхност,
която може да издържи теглото на телевизора и стойката.
120
Опасност от увреждане на слуха
Избягвайте използване на слушалки с голяма сила на звука
или за продължително време.
Ниски температури
Ако телевизорът е транспортиран при температури под 5°C
(41°F), разопаковайте го и изчакайте температурата му да се
изравни със стайната, преди да го включите в електрически
контакт.
Влажност
В редки случаи, в зависимост от температурата и
влажността, може да се образува лек конденз отвътре на
стъклото на екрана (при някои модели). За да
предотвратите това, не излагайте телевизора на пряка
слънчева светлина, високи температури или прекалена
влажност. В случай на образуване на конденз, той ще
изчезне по естествен начин, когато телевизорът работи
няколко часа.
Влагата от конденза няма да повреди телевизора или да
доведе до неправилно функциониране.
28.2
Поддръжка на екрана
• Никога не докосвайте, не натискайте, не търкайте и не
удряйте екрана каквито и да е предмети.
• Изключете телевизора от контакта, преди да го
почиствате.
• Почистете телевизора и рамката с влажна мека кърпа и
внимателно подсушете. Избягвайте да докосвате
светодиодите за Ambilight на гърба на телевизора. Никога
не използвайте вещества като алкохол, химикали или
домакински почистващи препарати върху телевизора.
• За да избегнете деформации и избледняване на цвета,
избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро.
• Избягвайте статичните изображения, доколкото е
възможно. Статичните изображения са изображения, които
остават на екрана за дълго време. Статичните изображения
включват екранни менюта, черни ленти, текущия час и др.
Ако трябва да използвате статични изображения, намалете
контраста и яркостта на екрана, за да избегнете повреда на
екрана.
121
ръководство, отменят гаранцията. Характеристики на
пикселите. Този LCD/LED продукт има висок брой цветни
пиксели. Въпреки, че има 99,999% или повече ефективни
пиксели, възможно е постоянното появяване на черни точки
или ярки светещи точки (червени, зелени или сини). Това е
структурна характеристика на дисплея (съгласно общите
промишлени стандарти) и не е повреда. CE съответствие
Този продукт е в съответствие със съществените изисквания
и други съответни положения на Директива 2006/95/ЕО
(Ниско напрежение), 2004/108/ЕО (EMC) и 2011/65/ЕС
(ROHS). Съответствие с EMF TP Vision Europe B.V.
произвежда и продава много продукти, насочени към
потребители, които, както много електронни изделия, найобщо имат способността да излъчват и приемат
електромагнитни сигнали. Един от водещите Бизнес
принципи на Philips е да се вземат всички необходими мерки
за безопасността и за здравето за продуктите ни,
съответствие с всички приложими правни изисквания и
пълно съблюдаване на стандартите за електромагнитни
полета (EMF), приложими към момента на производство на
продуктите. Philips цели да разработва, произвежда и
продава продукти, които не причиняват нежелани ефекти за
здравето. TP Vision потвърждава, че при правилно боравене
с продуктите съгласно предназначението им, те са
безопасни за използване според наличните към днешна дата
научни данни. Philips играе активна роля в разработката на
международните стандарти за безопасност и
електромагнитни полета (EMF), което позволява на Philips да
предвижда развитието на стандартизацията за ранно
интегриране в продуктите.
29
Условия за ползване,
авторски права и
лицензи
29.1
Условия за ползване –
Телевизор
2014 © TP Vision Europe B.V. Всички права запазени.
Този продукт е пуснат на пазара от TP Vision Europe B.V. или
едно от подразделенията на компанията, по-долу наричана
TP Vision, която е производител на продукта. TP Vision е
гарант по отношение на телевизора, с който е опакована
тази брошура. Philips и емблемата с щита на Philips са
регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.
Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост на
Koninklijke Philips N.V или на съответните си притежатели. TP
Vision си запазва правото да променя продуктите си по
всяко време без задължението да внася съответните
промени във вече доставени продукти.
Печатните материали, опаковани заедно с телевизора и
ръководството, съхранявано в паметта на телевизора или
изтеглено от уеб сайта на Philips, се считат за подходящи за
предназначението на системата.
29.2
Авторски права и лицензи
Материалите в това ръководство се считат за подходящи за
предназначението на системата. Ако продуктът или
отделните му модули или процедури се използват за цели,
различни от посочените в него, трябва да се получи
потвърждение на тяхната пригодност и валидност. TP Vision
Europe B.V. гарантира, че самият материал не нарушава
патенти на САЩ. Не се изразява или подразбира никаква
друга гаранция. TP Vision Europe B.V. не носи отговорност
нито за грешки в съдържанието на този документ, нито за
проблеми, породени от съдържанието на този документ.
Грешките, за които е съобщено на Philips, ще бъдат
адаптирани и публикувани на уеб сайта за поддръжка на
Philips възможно най-бързо. Условия на гаранцията
Опасност от нараняване, повреда на телевизора или отмяна
на гаранцията! Никога не опитвайте да ремонтирате
телевизора сами. Използвайте телевизора и аксесоарите
само съгласно предназначението на производителя. Знакът
за предупреждение, отпечатан на гърба на телевизора, сочи
опасност от токов удар. Никога не сваляйте капака на
телевизора. Винаги се свързвайте с отдела за поддръжка на
клиенти за обслужване или ремонт на телевизори Philips.
Всяка операция, която е изрично забранена в това
ръководство, или всякакви промени и процедури по
сглобяване, които не са препоръчани или позволени в това
HDMI
HDMI®
Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface
(мултимедиен интерфейс за висока детайлност), и логото на
HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC в САЩ и в други страни.
122
Dolby
Java
Java и всички основани на Java търговски марки са
регистрирани от Oracle и/или съдружници в Съединените
щати и други страни.
Dolby®
Microsoft
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и
символът с двойно D са търговски марки на Dolby
Laboratories.
DTS Premium Sound™
Windows Media
Windows Media е регистрирана търговска марка или
търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
Microsoft PlayReady
DTS Premium Sound™
Собствениците на съдържание използват технологията за
достъп до съдържание Microsoft PlayReady™, за да защитят
своята интелектуална собственост, включително защитеното
с авторски права съдържание.
Това устройство използва технологията PlayReady за достъп
до съдържание, защитено с PlayReady и/или WMDRM. Ако
устройството не успее да наложи правилно ограниченията
върху използването на съдържанието, собствениците на
съдържанието може да поискат от Microsoft да отмени
способността на устройството да работи със съдържание,
защитено с PlayReady. Това отменяне не би трябвало да
засегне незащитеното съдържание или съдържанието,
защитено с други технологии за защита на съдържание.
Собствениците на съдържанието може да поискат от вас да
надстроите PlayReady, за да получите достъп до тяхното
съдържание. Ако откажете да направите надстройката, няма
да имате достъп до съдържанието, което изисква тази
надстройка.
За патентите на DTS вижте http://patents.dts.com.
Произведено по лиценз от DTS Licensing Limited.
DTS, Символът и DTS и Символът заедно са регистрирани
търговски марки, а DTS 2.0 Channel е търговска марка на
DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.
Skype
Skype™
© 2014 Skype и/или Microsoft. Името на Skype, свързаните
търговски марки и емблемата "S" са търговски марки на
Skype или свързани компании.
Wi-Fi Alliance
Skype е запазена търговска марка на Skype или свързаните
компании. Въпреки че този продукт е тестван и съответства
на нашите стандарти за сертификация за качество на звука и
картината, това не се гарантира от Skype, Skype
Communications S.a.r.l. или някоя друга свързана компания.
Wi-Fi®, емблемата Wi-Fi CERTIFIED и емблемата Wi-Fi са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ и Miracast™ са търговски марки на
Wi-Fi Alliance.
123
MHEG софтуер
Авторското право върху MHEG софтуера ("Софтуера"),
съдържащ се в този телевизор ("този продукт") и включен,
за да ви позволи да използвате интерактивни телевизионни
функции, е собственост на S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED
("Собственика"). Можете да използвате Софтуера само
заедно с този продукт.
Други търговски марки
Всички други регистрирани и нерегистрирани търговски
марки са собственост на съответните им притежатели.
124
Индекс
3
3D 50
3D Контраст на подсветката 73
3D, 2D към 3D конвертиране 50
3D, Медицинско предупреждение 51
3D, гледане 50
3D, оптимално гледане 50
A
Ambilight+hue 79
Ambilight, Приглушена светлина 81
Ambilight, Приглушена светлина+hue 81
Ambilight, включване и изключване 79
Ambilight, изключване на ТВ 81
Ambilight, настройки 79
Ambilight, разполагане на телевизора 6
Ambilight, цвят на стената 81
C
CAM, Модул за условен достъп 14
Chrome™ 35
CI+ 14
Clear Sound 77
D
DMR, Възпроизвеждащо устройство на цифрова мултимедия 10
DVB (Цифрово видео излъчване) 87
DVD плейър 18
DVI връзка 13
DVI, свързване 12
А
Автоматичен 3D съраунд 76
Автоматична актуализация на каналите 85
Автоматично изключване 25
Автоматично изравняване на нивото на звука 77
Аудио изход – Оптичен, съвети 13
Б
Базово меню 24
Баси 76
Батерии, дистанционно управление 31
Безжична мрежа 9
Безжични високоговорители, избор 78
Безжични високоговорители, свързване 23
Безжични тонколони, относно 77
Безжично аудио 77
Бисквитки, изчистване 37
Бутони на телевизора 24
Бърза настройка на звука 75
Бърза настройка на картина 75
Бързи настройки 72
В
Вземане на филм под наем 38
Видео магазини 38
Видео по заявка 38
Видео, снимки и музика 55
Видеоклипове, възпроизвеждане 56
Високи честоти 76
Високоговорители, безжични 77
Включване 24
Включване и изключване 24
Връзки, списък 49
Входна разделителна способност 115
Възрастова категория 42
Г
Гама 74
Геймпад, свързване 19
Глас 28
Гласови насоки 83
Гледане на 3D 50
Гледане на телевизия 40
Д
Движение, Perfect Natural Motion 75
Демонстрации в магазин 75
Дистанционно управление, Azerty 30
Дистанционно управление, Функция за маркиране 27
Дистанционно управление, главни букви 29
Дистанционно управление, клавиатура 29
Дистанционно управление, микрофон 28
Дистанционно управление, преглед на бутоните 26
Дистанционно управление, сдвояване 30
Дистанционно управление, ударения и символи 30
Дистанционно управление, Qwerty 30
Дистанционно управление, Qwerty и Azerty 29
Дистанционно управление, qwerty и кирилица 29
Домашно кино, многоканално 17
Достъп 83
Достъп, Гласови насоки 83
Достъп, С увреден слух 84
Е
Европейски енергиен етикет 114
Европейски знак Ecolabel 114
Език на звука 45
Език на менютата 46
Език на телевизора 46
Език, звук 45
Език, менюта и съобщения 46
Език, оригинален 46
Еко настройки 82
З
За лица с увреден слух 83
За лица с увредено зрение 83
Закъснение на аудио изхода 17
Запис, гледане 61
Запис, данни за ТВ справочника 47
Запис, запишете сега 60
Запис, какво ви трябва 60
Запис, програмиране на запис 60
Запис, списък със записи 60
Звук слушалки 76
Звук, проблеми 118
Звукови коментари 84
Звуково описание 84
Зонално 75
125
И
Игра или компютър, настройка 72
Игра на разделен екран 54
Игра, Игра на разделен екран 54
Игри 53
Игри, идеални настройки 53
Игрова конзола, свързване 18
Избор на видео 42
Известия 32
Изместване на аудио изхода 17
Използване на игри 53
Изпълними модули 36
Изпълними модули 35
Изравняване на аудио изход 17
Източници 49
Изхвърляне на телевизора или батериите 114
Изчисти интернет паметта 11
Изчисти интернет паметта 37
Икона на устройство 49
Име на телевизионната мрежа 10
Инсталиране на ТВ 86
Инсталиране, антена/кабел 85
Инструкции за безопасност 120
Интерактивна телевизия, какво ви трябва 46
Интерактивна телевизия, относно 46
Интернет браузър 35
Интернет памет, изчистване 10
Инфрачервен датчик 31
К
Кабелна мрежа 10
Канал 40
Канал, Автоматична актуализация на каналите 85
Канал, Инсталиране на антена/кабел 85
Канал, Опции 42
Канал, Повторно инсталиране 85
Канал, Ръчна актуализация на каналите 85
Канал, заключване 41
Канал, инсталиране на сателит 88
Канал, нов 42
Канал, превключване на 40
Канал, преименуване 41
Канал, преместване 41
Канал, проблеми 117
Канал, търсене 42
Канали, гледане на два канала 52
Картина в картината 52
Картина, Цвят 73
Картина, изместване 43
Картина, контраст на подсветката 73
Картина, мащаб 43
Картина, проблеми 117
Картина, разтягане 43
Картина, рязкост 73
Качество на приемане 88
Клавиатура, свързване 20
Компютър, свързване 22
Контраст 73
Контраст на подсветката 73
Контраст, Режим на контраст 74
Контраст, видео контраст 74
Контраст, гама 74
Контраст, светлинен сензор 74
Контраст, яркост 74
Копиране на списък с канали 86
Край на експлоатационния срок 114
Л
Лого на канал 82
Лого на Philips, яркост 24
М
Маркер, скорост 28
Медия 55
Меню "Начало", обобщение 32
Меню "Начало", търсене 32
Меню Начало 32
Местоположение "Магазин" 75
Методи за въвеждане с клавиатура 37
Мишка, свързване 21
Мрежа, DHCP 9
Мрежа, Изчисти интернет паметта 11
Мрежа, Име на телевизионната мрежа 11
Мрежа, безжична 9
Мрежа, кабелна 10
Мрежа, настройки 10
Мрежа, парола 9
Мрежа, преглед на настройките 10
Мрежа, проблеми 9
Мрежа, свързване 9
Мрежа, статичен IP адрес 10
Мрежа, Wi-Fi Smart Screen 11
Мрежова честота 87
Мрежово инсталиране 9
Музика, пускане 57
Мултимедийни сървъри, поддържани 116
Мултимедийни файлове от компютър или мрежов твърд диск 55
Мултимедийни файлове от мобилно устройство 55
Мултимедийни файлове, USB четец 55
Н
Намаляване на MPEG артефакт 75
Настройки за EasyLink 14
Незабавно повторение 59
О
Обслужване на клиенти 119
Онлайн поддръжка 119
Онлайн телевизия 39
Операционна система Android, версия 115
Опции за канал 42
Оригинален език 46
Отстраняване на неизправности 117
П
Плейър на Blu-ray дискове, свързване 18
Побиране на екрана 43
Повторение 59
Поддръжка на екрана 121
Поддръжка, онлайн 119
Помощ 118
Поправка 119
Преинсталиране на телевизора 86
Пренареждане на канали 41
Приглушена светлина 81
Приложение Philips TV Remote 71
Приложение TV Remote 71
Приложение, налична памет 37
Приложения 35
126
Приложения, заключване 36
Проблеми 117
Проверка на консумацията на енергия 82
Програми, препоръки 34
Промоционален банер с функции 75
Профили за приложения 37
Р
Радиостанции 40
Размер на стъпката за честота 87
Размери и тегло 115
Разполагане в магазин 75
Разположение на телевизора 79
Разстояние за гледане 6
Регистрирайте продукта си 117
Режим на готовност 24
Режим на мрежова честота 87
Родителска оценка 42
Ръководство за потребителя 118
Ръководство за свързване 12
Ръчно инсталиране 88
Рязкост 73
Рязкост, намаляване на MPEG артефактите 75
Рязкост, разделителна способност ultra 74
Рязкост, шумопотискане 75
С
С увреден слух 84
С увредено зрение 84
Сателит, Добавяне на сателит 90
Сателит, Пакети канали 89
Сателит, Премахване на сателити 90
Сателит, инсталиране 88
Сателит, MDU 88
Сателит, Unicable 89
Сателитен приемник, свързване 16
Сателитна антена, свързване 7
Сателитни CAM 89
Сателитни, Автоматична актуализация на каналите 90
Сателитни, Ръчна актуализация на каналите 90
Светлинен сензор 74
Свържете се с Philips 119
Свързване с електрическата мрежа 6
Свързване, DVD плейър 18
Сдвояване на дистанционното управление 30
Сега на вашия телевизор 34
Сега по телевизията, използване 34
Синхронизиране на аудио и видео 17
Синхронизиране на аудио с видео 17
Система за домашно кино, звук 78
Система за домашно кино, изравняване на силата на звука 17
Система за домашно кино, проблеми 18
Система за домашно кино, свързване 16
Система с един кабел (Unicable) 89
Сканиране на честоти 87
Слот за общ интерфейс 14
Слушалки 23
Смарт карта, CAM 14
Снимки, разглеждане 57
Софтуер с отворен код 92
Софтуер, актуализиране 92
Списък с канали 40
Списък с канали, групи 40
Списък с канали, отваряне 40
Списък с канали, относно 40
Списък с канали, предпочитани 41
Списък с предпочитани канали 41
Споделяне на това… 70
Стил картина 72
Стил на Ambilight 79
Стил на звука 76
Субтитри 45
Съединител за антена 7
Съединител за антена, съвети 12
Съобщение за актуализация на каналите 85
Съобщения 113
Съраунд режим 76
Т
ТВ за наваксване 39
ТВ по заявка 39
ТВ справочник 47
ТВ справочник, данни/информация 47
ТВ справочник, напомняне 47
ТВ-високоговорители 78
Таймер за заспиване 24
Таймер за изключване 25
Твърд диск с USB, свободно пространство 19
Текст 44
Телетекст 44
Тест на приемане 88
Търсене 32
У
Управление на приложения 37
Условия за ползване, приложения 37
Условия на ползване, телевизор 122
Ф
Фабрични настройки 86
Формат картина 43
Формат на аудио изход 17
Формати на възпроизвеждане 116
Фото дисплей 36
Фотоапарат, свързване 21
Функция за маркиране 27
Функция за маркиране, изключване 28
Функция за маркиране, използване 27
Функция за маркиране, относно 27
Ц
Цвят 73
Цвят, подчертаване на цвета 73
Цвят, цветова температура 73
Цифров приемник, свързване 15
Цифров текст 44
Цял екран 43
Ч
Часовник 82
Червен бутон 46
Черни ленти 43
Ш
Шумопотискане 75
Я
Яркост 74
Яркост, лого на Philips 24
E
127
EasyLink 14
EasyLink HDMI CEC 12
EasyLink, свързване 12
ESD 116
G
Google Chrome™ 35
H
HbbTV 46
HDCP, защита срещу копиране 12
HDMI ARC 12
HDMI CEC 14
HDMI връзка, съвети 12
W
Wi-Fi 9
Wi-Fi сертифициран Miracast™ 55
Wi-Fi Smart Screen 11
WoWLAN 10
WPS – Защитена настройка на Wi-Fi 9
WPS – PIN код 9
Y
YPbPr връзка, съвети 13
I
Incredible Surround 76
ISF® калибриране 73
I
iTV 46
M
Miracast™ 55
Miracast™, включване 55
Multi room (режим в няколко стаи) 68
Multi room, използване 68
Multi View 52
P
Pause TV 59
Perfect Natural Motion 75
Philips hue 79
PIN код 82
PIN код за Заключване за деца 82
S
SCART връзка, съвети 13
SimplyShare (компютър или мрежов твърд диск) 55
Skype кредит 66
Skype, Гласови съобщения 65
Skype, Обратно към телевизор 67
Skype, Правила за поверителност 66
Skype, Правила и условия 66
Skype, Разположение на камера 67
Skype, абонати 63
Skype, автоматично вписване 66
Skype, видео повикване 64
Skype, вписване 62
Skype, гласово повикване 64
Skype, инсталиране на камерата 62
Skype, какво ви трябва 62
Skype, меню 63
Skype, нов профил 62
Skype, отписване 67
Skype, повикване на телефони 65
Skype, приемане на повикване 65
Skype, пропуснати обаждания 65
Skype, Microsoft профил 62
Skype™, относно 62
U
USB клавиатура 20
USB мишка 21
USB твърд диск, инсталиране 20
USB флаш устройство, свързване 21
128
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Contact information
Argentina
0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782
België / Belgique
070 700 035 (0,15€/min.)
Bosna i Hercegovina
033 941 251 (Lokalni poziv)
Brazil
0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245
Бълария
02 4916 273 (Национален номер)
Česká republika
228880895 (Místní tarif)
Danmark
3525 8314
Deutchland
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)
Ελλάδα
2111983028 (Εθνική κλήση)
España
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)
Estonia
6683061 (Kohalikud kõned)
France
01 57 32 40 50 (local)
Hrvatska
01 777 66 01 (Lokalni poziv)
Italia
0245 28 70 14 (chiamata nazionale)
Romānä
031 6300042 (Tarif local)
Ireland
0818 210 140 (national call)
Россия
8-800-22 00004 (бесплатно)
Northern Ireland
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)
Suisse / Schweiz / Svizzera
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)
Kaзaкcтaн
8 10 800 2000 00 04 (free)
Србија
011 321 6840 (Lokalni poziv)
Latvia
6616 3263 (Vietējais tarifs)
Slovakia
2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)
Lithuania
8 5 214 0293 (Vietinais tarifais)
Slovenija
1 888 83 12 (Lokalni klic)
Luxembourg / Luxemburg
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)
Suomi
09 88 62 50 40
Magyarország
06 1 700 8151 (Belföldi hívás)
Sverige
08 5792 9096 (lokalsamtal)
Nederland
0900 202 08 71 (0,10€/min.)
ประเทศไทย (Thailand)
02 652 7650
Norge
22 97 19 14
Türkiye
444 8 445
Österreich
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)
United Kingdom
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)
Polska
22 397 15 04 (Połączenie lokalne)
Україна
0-800-500-480 (безкоштовно)
Portugal
707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)
www.philips.com/support
Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com
129
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising