Philips | 42PFL6007H/12 | User guide | Philips 6000 series Smart LED TV 55PFL6007H/12 คู่มือผู้ใช้

Philips 6000 series Smart LED TV 55PFL6007H/12 คู่มือผู้ใช้
!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'
!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,
-คู่มือการใช้-
สารบัญ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
สํารวจ 3
Smart TV 3
คลัง App 3
วิดีโอสําหรับเช่า 3
ทีวีออนไลน์ 3
เครือข่ายสังคม 3
Skype 4
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 4
การหยุดทีวีชั่วคราวและการบันทึก 4
เล่นเกม 4
EasyLink 5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
การตั้งค่า 6
เคล็ดลับในการจัดวาง 6
สายเพาเวอร์ 6
เสาอากาศ 6
เครือข่าย 6
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 8
เมนูตั้งค่า 16
แท่นวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง 16
Safety and care 16
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
โทรทัศน์ 18
เปิด 18
รีโมทคอนโทรล 18
การรับชมรายการทีวี 20
คู่มือ TV 26
เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ 27
บทบรรยายและภาษา 27
ตัวตั้งเวลาและนาฬิกา 28
การตั้งค่าภาพ 29
การตั้งค่าเสียง 30
การตั้งค่า Ambilight 31
การเข้าใช้ทั่วไป 32
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
3D 34
สิ่งที่คุณต้องมี 34
แว่นตา 3D ของคุณ 34
ดู 3D 34
วิธีการรับชมภาพ 3D ที่เหมาะที่สุด 34
คําเตือนด้านสุขภาพ 35
การดูแลแว่นตา 3D 35
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Smart TV 36
เมนูหน้าหลัก 36
แอปพลิเคชัน Smart TV 36
วิดีโอ, ภาพถ่าย และเพลง 38
Pause TV 40
การบันทึก 41
แอปพลิเคชัน MyRemote 42
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Skype 46
Skype คืออะไร 46
เริ่มการใช้งาน Skype 46
ผู้ติดต่อ 47
การโทรบน Skype 48
Skype Credit 49
การตั้งค่า Skype 49
ลงชื่อออก 50
เงื่อนไขการใช้ 50
2
7
7.1
7.2
เกม 51
การเล่นเกม 51
เกมที่มีผู้เล่นสองคน 51
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
ข้อมูลจําเพาะของทีวี 52
ด้านสิ่งแวดล้อม 52
กําลังไฟ 53
การรับสัญญาณ 53
จอแสดงผล 53
เสียง 53
มัลติมีเดีย 54
การเชื่อมต่อ 54
ขนาดและน้ําหนัก 54
9
9.1
9.2
9.3
9.4
ซอฟต์แวร์ทีวี 56
เวอร์ชันซอฟต์แวร์ 56
อัพเดตซอฟต์แวร์ 56
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 56
การอนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพนซอร์ส 56
10
10.1
10.2
10.3
10.4
ฝ่ายสนับสนุน 57
ลงทะเบียน 57
การใช้วิธีใช้และค้นหา 57
การสนับสนุนออนไลน์ 57
ฝ่ายดูแลลูกค้า 57
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
ลิขสิทธิ์และการอนุญาต 58
HDMI 58
Dolby 58
Skype 58
DivX 58
Microsoft 58
เครื่องหมายการค้าอื่น 58
ดัชนี 58
สารบัญ
1
สํารวจ
1.1
Smart TV
1.3
วิดีโอสําหรับเช่า
หากต้องการดูวิดีโอสําหรับเช่า คุณไม่จําเป็นต้องออกจากบ้าน
เพียงเช่าวิดีโอเรื่องล่าสุดจากร้านวิดีโอออนไลน์ในภูมิภาคของ
คุณ
เชื่อมต่อ Philips Smart LED TV เครื่องนี้กับอินเตอร์เน็ตและพบ
กับโลกใหม่แห่งทีวี คุณสามารถเชื่อมต่อแบบใช้สายกับเราเตอร์
หรือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แบบไร้สายได้
ด้วยทีวีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ สมาร์ทโฟน
จะสามารถแสดงภาพถ่ายบนทีวี คุณสามารถเล่นวิดีโอที่จัดเก็บ
บนคอมพิวเตอร์หรือควบคุมทีวีด้วยแท็บเล็ตของคุณได้
ด้วยทีวีที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณจึงสามารถดูวิดีโอที่เช่า
จากร้านวิดีโอออนไลน์ อ่านคู่มือทีวีออนไลน์ หรือบันทึกรายการ
ทีวีสุดโปรดของคุณลงในฮาร์ดไดรฟ์ USB ได้ แอปพลิเคชัน
Smart TV จะช่วยเพิ่มความสนุกด้วยความบันเทิงและบริการ
แสนสะดวกทุกประเภท
เริ่มต้นใช้งาน Smart TV และเพิ่ม Video store App ลงในหน้า
เริ่มต้นของ Smart TV
เปิด Video store App สร้างบัญชีส่วนตัวของคุณ และเลือก
ภาพยนตร์แล้วจึงกดเล่น
ไม่ต้องยุ่งยากกับการดาวน์โหลด คุณสามารถดูภาพยนตร์ได้
ทันที*
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา วิดีโอสําหรับเช่า สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
* ขึ้นอยู่กับบริการสตรีมวิดีโอของร้านวิดีโอที่เลือก
1.4
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา Smart TV สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
ทีวีออนไลน์
1.2
ด้วย App ทีวีออนไลน์ ของ Smart TV (สตรีมมิ่งทีวี) คุณจึง
สามารถดูรายการทีวีที่คุณพลาดหรือดูรายการเมื่อคุณสะดวก
มองหาโลโก้ของสถานีถ่ายทอดในคลัง App
คลัง App
เปิด คลัง App ใน Smart TV เพื่อเรียกดูแอปพลิเคชัน
คอลเลคชันเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสมกับทีวี
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา ทีวีออนไลน์ สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
ค้นหาแอปพลิเคชันสําหรับวิดีโอ YouTube, หนังสือพิมพ์ภายใน
ประเทศ, อัลบั้มภาพออนไลน์, Facebook, Twitter ฯลฯ นอกจาก
นี้ยังมีแอปพลิเคชันสําหรับเช่าวิดีโอจากร้านวิดีโอออนไลน์และ
แอปสําหรับดูรายการทีวีที่คุณพลาด หากคลัง App ไม่มีสิ่งที่คุณ
กําลังมองหา ให้ลองหาด้วยการท่องอินเตอร์เน็ตบนทีวี
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา คลัง App สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
สํารวจ / เครือข่ายสังคม
1.5
เครือข่ายสังคม
ไม่จําเป็นต้องลุกไปเช็คข้อความจากเพื่อนๆ ในคอมพิวเตอร์
ของคุณ เพียงเปิด Smart TV เลือกหน้าเครือข่ายสังคม และส่ง
ข้อความจากโซฟาตัวโปรดของคุณ
3
ควบคุมทีวีของคุณจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เปลี่ยนช่อง
หรือเปลี่ยนระดับเสียง ด้วยแอปพลิเคชัน MyRemote คุณ
สามารถใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณในการส่งภาพ เพลง
หรือวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ไปยังทีวีของคุณ และด้วยแอปพลิเค
ชัน MyRemote บนแท็บเล็ต คุณสามารถเรียกคู่มือ TV อ่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม แล้วเปลี่ยนทีวีไปยังช่องที่ต้องการ
เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน
MyRemote ได้กับ iOS และ Android
Smart TV รองรับเครือข่ายสังคมยอดนิยม อาทิเช่น Facebook
และ Twitter
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา คลัง App สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
1.6
Skype
ด้วย Skype™ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอบนทีวีฟรีๆ
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา MyRemote app สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
1.8
การหยุดทีวีชั่วคราวและการ
บันทึก
หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณสามารถบันทึกและหยุด
การถ่ายทอดชั่วคราวจากช่องทีวีดิจิตอล
คุณสามารถโทรและเห็นเพื่อนๆ ของคุณจากที่ไหนก็ได้ในโลก
ในการสทนาทางวิดีโอ คุณต้องใช้กล้องที่มีไมโครโฟนในตัวและ
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ดี
หยุดรายการทีวีของคุณชั่วคราวและรับโทรศัพท์สายด่วนหรือ
พักชมการแข่งขันกีฬาขณะที่ทีวีจะจัดเก็บการถ่ายทอดลงใน
ฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณสามารถเริ่มดูอีกครั้งได้ในภายหลัง
ด้วยฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณยังสามารถบันทึกการ
ถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลได้อีกด้วย คุณสามารถบันทึกขณะชม
รายการทีวี หรือกําหนดเวลาบันทึกโปรแกรมที่กําลังจะถ่ายทอด
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา Skype สําหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา การหยุดทีวี
ชั่วคราวหรือการบันทึกสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
1.7
1.9
หากต้องการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณเป็น
รีโมทคอนโทรลทีวีหรือใช้เป็นตัวควบคุมสื่อ ให้ดาวน์โหลดแอป
พลิเคชัน Philips MyRemote จาก App Store สําหรับสมาร์ท
โฟนหรือแท็บเล็ต
หากคุณเลือก เครื่องเล่นเกม ในเมนูหลักทีวีจะสลับไปใช้การตั้ง
ค่าที่เหมาะสําหรับเล่นเกมโดยอัตโนมัติ
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
4
เล่นเกม
หากคุณเล่นเกมพร้อมกันหลายคนด้วยหน้าจอแยก คุณสามารถ
ตั้งค่าทีวีให้แสดงแต่ละหน้าจอเป็นแบบเต็มหน้าจอ ผู้เล่นแต่ละ
คนจะสามารถมีสมาธิกับการเล่นเกมของตนได้
สํารวจ / เล่นเกม
ทีวีจะใช้เทคโนโลยี 3D ในการแสดงผลบนหน้าจอทั้งคู่ ในการ
เล่นเกมพร้อมกันสองคนด้วยพร้อมเต็มหน้าจอที่แตกต่างกัน
สองภาพ คุณจะต้องมีแว่นตา 3D สองคู่สําหรับผู้เล่นแต่ละคน
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา เครื่องเล่นเกม หรือ เกม
ที่มีผู้เล่นสองคน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
1.10
EasyLink
ด้วย EasyLink คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น
เครื่องเล่น Blu-ray Disc ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี
EasyLink ใช้ HDMI CEC ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา EasyLink สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
สํารวจ / EasyLink
5
2
การตั้งค่า
2.4
2.1
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
2.2
สิ่งที่คุณต้องมี
ในการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย คุณจะต้อง
ใช้เราเตอร์ไร้สาย ใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
(บรอดแบนด์)
เคล็ดลับในการจัดวาง
สายเพาเวอร์
เครือข่าย
เสียบสายไฟกับช่อง POWER ของทีวี
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับทีวีแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟที่เต้ารับบนผนังสามารถเข้าใช้ได้
ตลอดเวลา
เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อสายไฟ ให้ดึงปลั๊กออกทุกครั้ง อย่าดึงที่
สาย
6LPSO\6KDUH
ทีวีจะใช้โปรโตคอล SimplyShare ใน
การค้นหาและเปิดไฟล์บนอุปก
รณ์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สายของคุณ เช่น คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ NAS คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ทํางานบนระบบ
ปฏิบัติการ Microsoft Windows XP, Vista หรือ Windows 7,
Mac OSX หรือ Linux ได้
2.3
ซอฟต์แวร์ Media Server
ด้วยซอฟต์แวร์ Media Server บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณ
สามารถเปิดภาพถ่าย เพลง และวิดีโอที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
บนหน้าจอทีวีของคุณ
ใช้ซอฟต์แวร์ Media Server เวอร์ชันล่าสุด เช่น Windows Media
Player 11, Twonky™ หรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน*
ติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์และตั้งค่าเพื่อใช้งานไฟล์สื่อ
ของคุณร่วมกับทีวี สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านอ่านคู่มือ
ของซอฟต์แวร์ Media Server
ในการเปิดไฟล์บนทีวี ซอฟต์แวร์ Media Server จะต้องทํางาน
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ค้นหาช่องต่อเสาอากาศที่ด้านหลังของทีวี เสียบสายอากาศเข้า
กับช่องเสียบเสาอากาศให้แน่น
* ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา ซอฟต์แวร์ Media
Server, ที่รองรับ สําหรับภาพรวมของซอฟต์แวร์ Media Server
ที่รองรับ
แม้ว่าทีวีรุ่นนี้จะมีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ําเมื่ออยู่ในโหมด
สแตนด์บาย ให้ถอดสายพาวเวอร์เพื่อประหยัดพลังงาน หาก
คุณไม่ใช้ทีวีเป็นระยะเวลานาน
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา สแตนด์บาย สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดและปิดทีวี
เสาอากาศ
คุณสามารถเชื่อมต่อเสาอากาศของคุณเองหรือเชื่อมต่อกับ
สัญญาณเสาอากาศจากระบบกระจายสัญญาณเสาอากาศ (มีให้
บริการในบางภูมิภาค) ใช้ช่องต่อเสาอากาศ IEC Coax 75
โอห์ม
ใช้การเชื่อมต่อเสาอากาศนี้สําหรับสัญญาณอินพุต DVB-T และ
DVB-C
ทําการเชื่อมต่อ
ทําตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
ขั้นตอนที่ 1 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดเราเตอร์ของ เครือ
ข่ายไร้สายแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 - กด h และเลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
ขั้นตอนที่ 3 - เลือก เชื่อมต่อกับเครือข่าย และกด ตกลง
ขั้นตอนที่ 4 - เลือก ไร้สาย และกด ตกลง
ขั้นตอนที่ 5 - เลือก สแกน เพื่อสแกนเครือข่ายไร้สายของคุณ
หากคุณมีเราเตอร์ที่มี WPS (การตั้งค่าการป้องกัน Wi-Fi) คุณ
สามารถเลือก WPS เลือกตัวเลือกของคุณและกด ตกลง
- สแกน
เลือก สแกน เพื่อสแกนเครือข่ายไร้สายของคุณ (เราเตอร์ไร้สาย
ของคุณ) ทีวีอาจพบเครือข่ายไร้สายหลายเครือข่ายในบริเวณ
ใกล้เคียงของคุณ
- WPS
6
การตั้งค่า / เครือข่าย
หากเราเตอร์ของคุณมี WPS คุณสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์
โดยตรงโดยไม่ต้องสแกน ไปที่เราเตอร์ กดปุ่ม WPS แล้วกลับ
ไปที่ทีวีภายใน 2 นาที แล้วกด เชื่อมต่อ เพื่อทําการเชื่อมต่อ
หากคุณมีอุปกรณ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณที่ใช้ระบบการเข้า
รหัสความปลอดภัย WEP คุณไม่สามารถ WPS ได้
หากคุณต้องใช้ รหัส PIN WPS ในการเชื่อมต่อ ให้เลือก สแกน
แทน WPS
ขั้นตอนที่ 6 - ในรายการเครือข่ายที่พบ ให้เลือกเครือข่ายไร้สาย
ของคุณและเลือก ตกลง
หากเครือข่ายของคุณไม่อยู่ในรายการ เนื่องจากชื่อเครือข่าย
ซ่อนอยู่ (คุณปิดการถ่ายทอด SSID ของเราเตอร์) ให้เลือก ป้อน
เอง เพื่อป้อนชื่อเครือข่ายด้วยตัวเอง
• ใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)
สําหรับเราเตอร์ของคุณ
การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
สิ่งที่คุณต้องมี
คุณต้องใช้เราเตอร์เครือข่ายในการเชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต
ใช้เราเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อความเร็วสูง (บรอดแบนด์) กับ
อินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 7 - ขึ้นอยู่กับชนิดของเราเตอร์ ขณะนี้คุณสามารถ
ป้อนคีย์การเข้ารหัสของคุณ (WEP, WPA หรือ WPA2) หากคุณ
เคยป้อนคีย์การเข้ารหัสสําหรับเครือข่ายนี้มาก่อน คุณสามารถ
เลือก ถัดไป เพื่อทําการเชื่อมต่อทันที
หากเราเตอร์ของคุณรองรับรหัส PIN WPS หรือ WPS คุณ
สามารถเลือก PIN WPS, WPS หรือ มาตรฐาน ได้ เลือกตัว
เลือกของคุณและกด ตกลง
- มาตรฐาน
เลือก มาตรฐาน เพื่อป้อนคียก
์ ารเข้ารหัส (รหัสผ่าน รหัสชุดตัว
อักษร หรือรหัสความปลอดภัย) ด้วยตัวเอง คุณสามารถใช้แป้น
พิมพ์บน RC ในการป้อนคีย์การเข้ารหัสได้ เมื่อคุณป้อนคีย์แล้ว
ให้กด เชื่อมต่อ
- PIN WPS
ในการเชื่อมต่อ WPS อย่างปลอดภัยด้วยรหัส PIN ให้เลือก
PIN WPS และกด ตกลง พิมพ์รหัส PIN 8 หลักที่ปรากฏและ
ป้อนรหัสดังกล่าวลงในซอฟต์แวร์เราเตอร์บน PC ของคุณ กลับ
ไปที่ทีวีและกด เชื่อมต่อ อ่านคู่มือเราเตอร์เพื่อหาตําแหน่งใน
การป้อนรหัส PIN บนซอฟต์แวร์เราเตอร์
ขั้นตอนที่ 8 - ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
การตั้งค่าเครือข่าย
หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า
DHCP ของเราเตอร์ DHCP ควรได้รับการตั้งค่าเป็น เปิด
หรือหากคุณคือผู้ใช้ขั้นสูงและต้องการติดตั้งเครือข่ายของคุณ
ด้วยการกําหนด Static IP แอดเดรส ให้ตั้งค่าทีวีเป็น IP คงที่
ในการตั้งค่าทีวีเป็น Static IP ให้กด h และเลือก S ตั้งค่า
และกด ตกลง เลือก ตั้งค่าเครือข่าย > การตั้งค่าเครือข่าย >
Static IP ด้วย Static IP ที่เลือกในเมนู คุณสามารถตั้งค่า IP
แอดเดรสและการตั้งค่าที่จําเป็นอื่นๆ ใน การกําหนดค่า Static
IP ในเมนูเดียวกัน
ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย
ไม่พบเครือข่ายไร้สายหรือภาพผิดเพี้ยน
• เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท์ DECT หรืออุปกรณ์ Wi-Fi
802.11b/g/n ในบริเวณใกล้เคียงของคุณอาจรบกวนเครือข่ายไร้
สาย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์ในเครือข่ายอนุญาตให้เข้าถึง
การเชื่อมต่อไร้สายของทีวีได้
• หากเครือข่ายไร้สายยังไม่ทํางานอย่างถูกต้องในบ้านของคุณ
ให้ลองติดตั้งเครือข่ายแบบใช้สาย
อินเตอร์เน็ตไม่ทํางาน
• หากการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เป็นปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อม
ต่อเราเตอร์กับอินเตอร์เน็ต
ความเร็วในการเชื่อมต่อ PC กับอินเตอร์เน็ตต่ํา
• ดูข้อมูลเกี่ยวกับช่วงสัญญาณ อัตราถ่ายโอนและปัจจัยอื่นๆ
เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณในคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์ไร้สาย
การตั้งค่า / เครือข่าย
การติดตั้ง
ทําตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
1 - เชื่อมต่อเราเตอร์กับทีวีด้วยสายเคเบิลเครือข่าย (สายเคเบิล
อีเธอร์เน็ต**)
2 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์เปิดอยู่
ขั้นตอนที่ 3 - กด h และเลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
ขั้นตอนที่ 4 - เลือก เชื่อมต่อกับเครือข่าย และกด ตกลง
5 - เลือก ใช้สาย และกด ตกลง
ทีวีจะค้นหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างสม่ําเสมอ ข้อความจะ
ปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
การตั้งค่าเครือข่าย
หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า
DHCP ของเราเตอร์ DHCP ควรได้รับการตั้งค่าเป็น เปิด
หรือหากคุณคือผู้ใช้ขั้นสูงและต้องการติดตั้งเครือข่ายของคุณ
ด้วยการกําหนด Static IP แอดเดรสให้ตั้งค่าทีวีเป็น Static IP
ในการตั้งค่าทีวีเป็น Static IP ให้กด h และเลือก S ตั้งค่า
และกด ตกลง
เลือก ตั้งค่าเครือข่าย > การตั้งค่าเครือข่าย > Static IP ด้วย
Static IP ที่เลือกในเมนู คุณสามารถตั้งค่า IP แอดเดรสและการ
ตั้งค่าที่จําเป็นอื่นๆ ใน การกําหนดค่า Static IP ในเมนูเดียวกัน
6LPSO\6KDUH
ทีวีจะใช้โปรโตคอล SimplyShare เพื่อค้นหาและเปิดไฟล์บนอุปกรณ์
อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สายของคุณ เช่น คอมพิวเตอร์ คุณสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows XP, Vista หรือ Windows 7, Mac OSX หรือ Linux ได้
ซอฟต์แวร์ Media Server
ด้วยซอฟต์แวร์ Media Server บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณ
สามารถเปิดภาพถ่าย เพลง และวิดีโอที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
บนหน้าจอทีวีของคุณ
ใช้ซอฟต์แวร์ Media Server เวอร์ชันล่าสุด เช่น Windows Media
Player 11, Twonky™ หรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน*
ติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์และตั้งค่าเพื่อใช้งานไฟล์สื่อ
ของคุณร่วมกับทีวี สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านอ่านคู่มือ
ของซอฟต์แวร์ Media Server
ในการเปิดไฟล์บนทีวี ซอฟต์แวร์ Media Server จะต้องทํางาน
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
* ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา ซอฟต์แวร์ Media
Server, ที่รองรับ สําหรับภาพรวมของซอฟต์แวร์ Media Server
ที่รองรับ
7
**เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ EMC ให้ใช้สายอีเธอร์เน็ต
FTP Cat. 5E ที่มีปลอกหุ้ม
การตั้งค่าเครือข่าย
เสาอากาศ
หากคุณมีกล่องรับสัญญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล) หรือ
เครื่องบันทึก ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลเสาอากาศเพื่อรันสัญญาณ
เสาอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณและ/หรือเครื่องบันทึกก่อนเข้า
สู่ทีวี ด้วยวิธีนี้ เสาอากาศและกล่องรับสัญญาณจะสามารถส่ง
ช่องสัญญาณเสริมที่อาจมีให้กับเครื่องบันทึกเพื่อทําการบันทึก
ได้
ในการเปิด ตั้งค่าเครือข่าย ให้กด h และเลือก S ตั้งค่า และ
กด ตกลง
เลือก การตั้งค่าเครือข่าย และกด ตกลง
ดูการตั้งค่าเครือข่าย
การตั้งค่าเครือข่ายปัจจุบันจะปรากฏที่นี่ IP และ MAC
แอดเดรส ความแรงของสัญญาณ ความเร็ว วิธีการเข้ารหัส
ฯลฯ
ประเภทเครือข่าย
ตั้งค่าเครือข่ายเป็นใช้สายหรือไร้สาย
การตั้งค่าเครือข่าย
ตั้งค่าเครือข่ายเป็น DHCP & Auto IP หรือ Static IP
การกําหนดค่า Static IP
หากมีการตั้งค่า Static IP คุณสามารถตั้งค่า Static IP ที่จําเป็น
ทั้งหมดได้ที่นี่
Digital Media Renderer - DMR
ในการรับไฟล์มัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้ตั้งค่า
DMR เป็น เปิด
HDMI
การเชื่อมต่อ HDMI จะมีคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด
สายเคเบิล HDMI หนึ่งเส้นจะประกอบด้วยสัญญาณวิดีโอและ
เสียง ใช้สายเคเบิล HDMI สําหรับสัญญาณทีวีความละเอียดสูง
(HD) เพื่อการถ่ายโอนที่มีคุณภาพสัญญาณดีที่สุด อย่าใช้สาย
เคเบิล HDMI ยาวเกิน 5 ม.
ชื่อเครือข่ายทีวี
หากคุณมีทีวีมากกว่าหนึ่งเครื่องในเครือข่ายของคุณ คุณ
สามารถเปลี่ยนชื่อทีวีได้ที่นี่
ลบหน่วยความจําอินเตอร์เน็ต
ด้วยลบหน่วยความจําอินเตอร์เน็ต คุณสามารถลบไฟล์
อินเตอร์เน็ตทั้งหมดที่จัดเก็บในทีวีของคุณได้ คุณสามารถลบ
การลงทะเบียน Philips Smart TV และการตั้งค่าการจัดอันดับ
ของผู้ปกครอง, ล็อกอิน Video store App, แอปพลิเคชัน Smart
TV สุดโปรดทั้งหมด, บุ๊คมาร์คและประวัติการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้ แอปพลิเคชัน MHEG แบบอินเตอร์แอคทีฟยัง
สามารถบันทึก 'Cookie' บนทีวีของคุณ คุณสามารถลบไฟล์
เหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน
EasyLink HDMI CEC
หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อด้วย HDMI และมี EasyLink คุณ
สามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี
EasyLink HDMI CEC จะต้องเปิดอยู่บนทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่อ
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา EasyLink HDMI CEC
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้ EasyLink
คู่มือการเชื่อมต่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีด้วยการเชื่อมต่อคุณภาพสูงที่สุดเสมอ
นอกจากนี้ ให้ใช้สายเคเบิลคุณภาพดีเพื่อการถ่ายโอนภาพและ
เสียงที่ยอดเยี่ยม
HDMI ARC
การเชื่อมต่อ HDMI ทั้งหมดบนทีวีจะมี ARC (Audio Return
Channel)
หากอุปกรณ์ยังมีการเชื่อมต่อ HDMI ARC ซึ่งโดยส่วนใหญ่คือ
ระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) ให้เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ HDMI
ใดๆ บนทีวีเครื่องนี้ ด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณไม่จําเป็น
ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียงพิเศษที่ส่งสัญญาณเสียงของภาพ
ทีวีไปยัง HTS การเชื่อมต่อ HDMI ARC จะมีสัญญาณทั้งสองนี้
คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI ใดๆ บนทีวีเครื่องนี้ในการ
เชื่อมต่อ HTS ได้ แต่ ARC จะมีให้ใช้งานสําหรับอุปกรณ์/การ
เชื่อมต่อได้เพียงครั้งละเครื่อง
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลาย
เครื่องกับทีวี คุณสามารถดูคู่มือการเชื่อมต่อทีวีของ Philips ได้
คู่มือนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อและสายเคเบิลที่ใช้
ในกรณีที่คุณต้องการปิด ARC บนการเชื่อมต่อ HDMI ให้กด
h and select S ตั้งค่า และเลือก ตกลง เลือก การตั้งค่าทีวี >
เสียง > ขั้นสูง > HDMI ARC
ไปที่ www.connectivityguide.philips.com
DVI เป็น HDMI
2.5
การเชื่อมต่ออุปกรณ์
เคล็ดลับในการเชื่อมต่อ
8
การตั้งค่า / การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ใช้ อะแดปเตอร์ DVI เป็น HDMI หากอุปกรณ์ของคุณมีการ
เชื่อมต่อ DVI เพียงอย่างเดียว ใช้การเชื่อมต่อ HDMI อย่างใด
อย่างหนึ่ง และเพิ่มสาย Audio L/R (mini-jack 3.5 มม.) ใน
Audio In DVI/VGA เพื่อให้มีเสียงจากด้านหลังของทีวี
การป้องกันการคัดลอก
สาย DVI และ HDMI รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection) HDCP เป็นสัญญาณป้องกันการคัดลอกที่
ป้องกันการคัดลอกข้อมูลจากแผ่นดิสก์ DVD หรือแผ่นดิสก์ Bluray หรือเรียกว่า DRM (Digital Rights Managament)
Y Pb Pr
Component Video YPbPr คือการเชื่อมต่อคุณภาพสูง คุณ
สามารถใช้การเชื่อมต่อ YPbPr สําหรับสัญญาณทีวีความ
ละเอียดสูง (HD) ถัดจาก Y สัญญาณ Pb และ Pr จะเพิ่ม
สัญญาณเสียงซ้ายและขวา
คุณสามารถตั้งค่าประเภทของสัญญาณเสียงออกเพื่อให้ตรงกับ
ความสามารถด้านระบบเสียงของระบบโฮมเธียเตอร์
ใน วิธีใช้ ให้กด L
และค้นหา การตั้งค่าเสียงออก
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากเสียงไม่ตรงกับวิดีโอบนหน้าจอ คุณสามารถปรับการซิงโคร
ไนซ์เสียงกับวิดีโอได้
ใน วิธีใช้ ให้กด L
และค้นหา การซิงค์เสียงกับวิดีโอ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
VGA
ใช้สายเคเบิล VGA (ช่องต่อ D-Sub 15) เพื่อเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์กับทีวี ด้วยการเชื่อมต่อ VGA คุณจะสามารถใช้ทีวี
เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถเพิ่มสายเคเบิล Audio
L/R สําหรับเสียง (Mini-jack 3.5 มม.)
ใช้อะแดปเตอร์ YPbPr ที่ให้มาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ
จับคู่สีของช่องต่อ YPbPr (เขียว น้ําเงิน แดง) ให้ตรงกับปลั๊ก
เคเบิลเมื่อคุณเชื่อมต่อ
ใช้สายเคเบิลอะแดปเตอร์ Audio L/R Cinch เป็น Mini-Jack (3.5
มม.) (ไม่มีให้มา) หากอุปกรณ์ของคุณมีเสียงด้วย
SCART
SCART คือการเชื่อมต่อคุณภาพดี การเชื่อมต่อ SCART
สามารถใช้กับสัญญาณวิดีโอ CVBS และ RGB แต่ไม่สามารถใช้
งานกับสัญญาณทีวีความละเอียดสูง (HD) ได้ การเชื่อมต่อ
SCART จะประกอบด้วยสัญญาณวิดีโอและสัญญาณเสียง
นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณแบบไร้
สายเพื่อดูไฟล์มัลติมีเดียที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของคุณบน
หน้าจอทีวี
ใน วิธีใช้ ให้กด L
และค้นหา เครื่อข่าย, ไร้สาย สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
EasyLink HDMI CEC
HDMI CEC
ด้วย EasyLink คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย
รีโมทคอนโทรลของทีวี EasyLink จะใช้ HDMI CEC* ในการ
สื่อสารกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์จะต้องรองรับ HDMI CEC
และต้องเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ HDMI
ใช้สายอะแดปเตอร์ SCART ที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
เสียงออก - ออปติคัล
เสียงออก - ออปติคัลคือการเชื่อมต่อเสียงคุณภาพสูง การเชื่อม
ต่อออปติคัลนี้สามารถใช้งานระบบเสียง 5.1 แชนเนลได้ หาก
อุปกรณ์เสียงของคุณ ซึ่งหมายถึงระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS)
ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณสามารถเชื่อมต่อสาย
สัญญาณเสียงนี้เข้ากับการเชื่อมต่อ Audio In - Optical บน HTS
สายสัญญาณเสียงนี้จะส่งสัญญาณเสียงของทีวีไปยัง HTS
การตั้งค่า / การเชื่อมต่ออุปกรณ์
การตั้งค่า EasyLink
ทีวีสามารถเปิดใช้ EasyLink ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า
HDMI-CEC ทั้งหมดได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์
EasyLink ที่เชื่อมต่อ โดย EasyLink อาจใช้งานไม่ได้กับอุปกรณ์
จากยี่ห้ออื่น
9
HDMI-CEC ของแบรนด์อื่นๆ
ฟังก์ชันการทํางานของ HDMI CEC มีหลากหลายชื่อในแบรนด์
ต่างๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre
Sync, Kuro Link, Simplink และ Viera Link โดยอาจไม่สามารถใช้
ร่วมกับ EasyLink ได้ทุกแบรนด์
ชื่อแบรนด์ HDMI CEC ตัวอย่างนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของราย
นั้นๆ
การใช้งานอุปกรณ์
ในการควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HDMI และตั้งค่าด้วย
EasyLink ให้เลือกอุปกรณ์หรือกิจกรรมในรายการการเชื่อมต่อ
ทีวี กด c SOURCE เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ
HDMI และกด ตกลง
เมื่อเลือกอุปกรณ์แล้ว รีโมทคอนโทรลของทีวีจะสามารถควบคุม
อุปกรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ปุ่ม h (หน้าหลัก) และ o
OPTIONS รวมถึงปุ่มทีวีทั่วไปอื่นๆ เช่น Ambilight จะไม่ถูกส่ง
ผ่านต่อไปยังอุปกรณ์
หากปุ่มที่คุณต้องการไม่อยู่บนรีโมทคอนโทรลของทีวี คุณ
สามารถเลือกปุ่มในเมนู ตัวเลือก กด o OPTIONS และเลือก
% การควบคุม ในแถบเมนู เลือกปุ่มอุปกรณ์ที่คุณต้องการบน
หน้าจอและกด ตกลง
ปุ่มควบคุมอุปกรณ์บางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานในเมนูการ
ควบคุม
การตั้งค่า EasyLink
ทีวีจะมาพร้อมกับการตั้งค่า EasyLink ทั้งหมดที่เปิดอยู่ คุณ
สามารถปิดการตั้งค่าใดๆ ของ EasyLink ได้อย่างอิสระ
EasyLink
หากต้องการปิด EasyLink อย่างสมบูรณ์แบบ ให้กด h และ
เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > EasyLink > EasyLink
เลือก ปิด และกด ตกลง
EasyLink Remote Control
หากคุณต้องการให้อุปกรณ์สื่อสาร แต่คุณไม่ต้องการควบคุม
อุปกรณ์เหล่านั้นด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี คุณสามารถปิด
รีโมทคอนโทรล EasyLink แยกต่างหากได้
ในเมนูการตั้งค่า EasyLink ให้เลือก รีโมทคอนโทรล EasyLink
และเลือก ปิด
Pixel Plus link
อุปกรณ์บางชนิด เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ DVD หรือ Blu-ray
อาจมีการประมวลผลคุณภาพของภาพของตัวอุปกรณ์เอง เพื่อ
เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณภาพของภาพเสียอันเนื่องมาจาก
สัญญาณรบกวนการประมวลผลทีวี ควรปิดใช้งานการประมวล
ผลของอุปกรณ์เหล่านี้ ทีวีมาพร้อมกับการเปิด Pixel Plus link
และปิดใช้งานการประมวลผลคุณภาพของภาพของอุปกรณ์
Philips ที่เชื่อมต่อกับทีวีล่าสุด
หากต้องการปิด Pixel Plus link ในเมนูการตั้งค่า EasyLink ให้
เลือก Pixel Plus link และเลือก ปิด
การย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ
10
หากคุณเล่นแผ่นดิสก์ DVD หรือ Blu-ray ในเครื่องเล่นของ
Philips ที่รองรับบทบรรยาย ทีวีสามารถย้ายบทบรรยายขึ้นข้าง
บนได้ คุณสามารถมองเห็นบทบรรยายได้ไม่ว่าจะเลือกรูปแบบ
ไฟล์ภาพแบบใด ทีวีมาพร้อมกับการเปิดการย้ายบทบรรยาย
อัตโนมัติ
หากต้องการปิดสไตล์ภาพอัตโนมัติ ในเมนูการตั้งค่า EasyLink
ให้เลือก ปิดสไตล์ภาพอัตโนมัติ และเลือก ปิด
Common Interface CAM
CI+
ทีวีเครื่องนี้สามารถใช้งาน CI+ Conditional Access ได้
ด้วย CI+ คุณสามารถดูรายการทีวี HD แบบพรีเมียม เช่น
ภาพยนตร์และกีฬา จากสถานีถ่ายทอดรายการทีวีแบบดิจิตอล
ในภูมิภาคของคุณได้ รายการเหล่านี้จะถูกกวนสัญญาณโดย
สถานีถ่ายทอดรายการทีวีและถอดรหัสด้วยโมดูล CI+ แบบ
จ่ายเงินล่วงหน้า
สถานีถ่ายทอดรายการทีวีแบบดิจิตอลจะให้โมดูล CI+
(Conditional Access Module - CAM) นี้ เมื่อคุณสมัครสมาชิก
รับชมรายการระดับพรีเมียม รายการเหล่านี้จะมีการป้องกันการ
คัดลอกในระดับสูง
ติดต่อสถานีถ่ายทอดรายการทีวีสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ข้อกําหนดและเงื่อนไข
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา อินเตอร์เฟซปกติ
(CAM) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ CAM
CAM
เสียบโมดูล CAM
ปิดทีวีก่อนเสียบ CAM
ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเสียบ CAM ที่ถูกต้อง การเสียบอย่างไม่
ถูกวิธีอาจทําให้ CAM และทีวีชํารุดได้
ใช้ช่องอินเตอร์เฟซปกติบนฝั่งซ้ายของทีวีเพื่อเสียบการ์ด
CAM* เสียบ CAM เบาๆ ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเสียบได้และเสียบ
คาไว้ในช่องนั้นถาวร ซึ่งจะใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีก่อน
ที่ CAM จะเปิดใช้งาน การเอา CAM ออกจะปิดใช้งานบริการ
ถ่ายทอดทางทีวี
* ช่องอินเตอร์เฟซปกติรองรับการ์ด PC (PCMCIA) ที่คุณเสียบ
สมาร์ทการ์ด คุณควรได้รับการ์ดทั้งสองจากสถานีถ่ายทอด
รายการทีวี
หากเสียบ CAM และชําระค่าสมัครสมาชิกแล้ว (วิธีการเชื่อมต่อ
อาจแตกต่างกันไป) คุณจะสามารถชมการถ่ายทอดรายการทาง
ทีวีได้ CAM ที่เสียบจะมีไว้สําหรับทีวีของคุณโดยเฉพาะ
การตั้งค่า CAM
ตั้งค่ารหัสผ่านหรือรหัส PIN จากการถ่ายทอดทาง CAM TV
กด h และเลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
การตั้งค่า / การเชื่อมต่ออุปกรณ์
เลือก การตั้งค่าช่อง > อินเตอร์เฟซปกติ
เลือกสถานีถ่ายทอดทาง CAM TV และกด ตกลง
กล่องรับสัญญาณ (STB)
ใช้สายอากาศสองเส้นในการเชื่อมต่อเสาอากาศกับกล่องรับ
สัญญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล) และทีวี
ถัดจากการเชื่อมต่อเสาอากาศ ให้เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อม
ต่อกล่องรับสัญญาณกับทีวี หรือคุณสามารถใช้สาย SCART
หากกล่องรับสัญญาณไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI
ถัดจากการเชื่อมต่อเสาอากาศ ให้เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อม
ต่อกล่องรับสัญญาณกับทีวี หรือคุณสามารถใช้สาย SCART
หากกล่องรับสัญญาณไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI
ปิดตัวตั้งเวลา
ปิดตัวตั้งเวลาอัตโนมัตินี้ หากคุณใช้เพียงรีโมทคอนโทรลของ
กล่องรับสัญญาณ ให้ดําเนินการดังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีปิดโดย
อัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมงโดยไม่มีการกดปุ่มบน
รีโมทคอนโทรลของทีวี
เพื่อปิดการใช้งาน กด h และเลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ตัวจับเวลาปิด และ
เลื่อนแถบเลื่อนไปที่ 0
ปิดตัวตั้งเวลา
ปิดตัวตั้งเวลาอัตโนมัตินี้ หากคุณใช้เพียงรีโมทคอนโทรลของ
กล่องรับสัญญาณ ให้ดําเนินการดังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีปิดโดย
อัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมงโดยไม่มีการกดปุ่มบน
รีโมทคอนโทรลของทีวี
ในการปิดฟังก์ชัน ปิดนาฬิกาจับเวลา ให้กด h และเลือก S
ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ปิดตัวตั้งเวลา และ
เลือก ปิด
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
เชื่อมต่อสายเคเบิลจานเสาอากาศกับอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม
การตั้งค่า / การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS)
Connect
ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) กับทีวี
คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips SoundBar หรือ HTS ด้วยเครื่อง
เล่นแผ่นดิสก์ในตัว
หรือคุณสามารถใช้สาย SCART หากอุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อ
HDMI
HDMI ARC
หากระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณ
สามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI บนทีวีเพื่อเชื่อมต่อได้ การเชื่อม
ต่อ HDMI ทั้งหมดบนทีวีสามารถส่งสัญญาณ Audio Return
Channel (ARC) แต่เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์แล้ว ทีวี
จะสามารถส่งเฉพาะสัญญาณ ARC ไปยังการเชื่อมต่อ HDMI นี้
เท่านั้น
ด้วย HDMI ARC คุณไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง
พิเศษ การเชื่อมต่อ HDMI ARC จะมีสัญญาณทั้งสอง
11
เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > ชดเชยสัญญาณเสียงออก ใช้
แถบสไลด์ในการตั้งค่าชดเชยเสียงและกด ตกลง ค่าที่ตั้งจะ
ชดเชยเวลาที่จําเป็นสําหรับระบบโฮมเธียเตอร์ในการประมวล
ผลเสียงของภาพบนทีวี คุณสามารถตั้งค่าชดเชยได้ครั้งละ 5ms
การตั้งค่าสูงสุดคือ -60ms การตั้งค่าดีเลย์สัญญาณเสียงออก
ควรเปิดอยู่
หากระบบโฮมเธียเตอร์ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC ให้เพิ่ม
สายสัญญาณเสียงออปติคอลเพื่อส่งเสียงของภาพบนทีวีไปยัง
ระบบโฮมเธียเตอร์
การตั้งค่าดีเลย์สัญญาณเสียงออก
รูปแบบสัญญาณเสียงออก
การตั้งค่ามาตรฐานสําหรับรูปแบบเสียงออกคือ มัลติแชนแนล
ระบบโฮมเธียเตอร์ที่มีความสามารถเสียงแบบมัลติแชนแนล
(Dolby Digital, DTS® หรือคล้ายกัน) สามารถรับสัญญาณ
เสียงมัลติแชนแนลแบบบีบอัดจากช่องทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่น
ดิสก์ที่เชื่อมต่อได้
ในการตั้งค่ารูปแบบสัญญาณเสียงออก ให้กด h และเลือก S
ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > รูปแบบสัญญาณเสียงออก
หากคุณมีระบบโฮมเธียเตอร์ที่ไม่มีความสามารถในการประมวล
ผลเสียง ให้เลือก สเตอริโอ
การปรับระดับสัญญาณเสียงออก
ใช้การตั้งค่าปรับระดับสัญญาณเสียงออกในการปรับระดับเสียง
(ความดัง) ของทีวีและระบบโฮมเธียเตอร์ เมื่อคุณสลับไปใช้
อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ความแตกต่างของระดับเสียงอาจเกิด
จากความแตกต่างในการประมวลผลเสียง
การซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ (ซิงค์)
หากเสียงไม่ตรงกับวิดีโอบนหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าดีเลย์บน
ระบบโฮมเธียเตอร์ DVD ส่วนใหญ่เพื่อให้เสียงและวิดีโอตรงกัน
ได้ คุณอาจพบเสียงและวิดีโอไม่ตรงกันในฉากต่างๆ ที่มีคน
กําลังสนทนา เมื่อคนเหล่านั้นพูดจบประโยคก่อนที่ริมฝีปากจะ
หยุดขยับ
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา การซิงค์เสียงกับวิดีโอ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การซิงค์เสียงกับวิดีโอ
ด้วยการเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) กับทีวี ภาพบนทีวี
และเสียงจาก HTS ควรได้รับการซิงโครไนซ์ โดยเนื้อหาที่ไม่
ตรงกันจะปรากฏขึ้นในฉากที่มีการพูดคุย โดยเสียงพูดจะจบ
ก่อนที่ปากของตัวละครจะหยุดหรือปากตัวละครจะหยุดก่อน
เสียงพูดจะจบ
ในการตั้งระดับความแตกต่าง h และเลือก S ตั้งค่า และกด
ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > ตั้งระดับสัญญาณเสียงออก
หากมีความแตกต่างของระดับเสียงมาก ให้เลือก เพิ่ม หากมี
ความแตกต่างของระดับเสียงน้อย ให้เลือก ลด
การปรับระดับสัญญาณเสียงออกจะส่งผลต่อสัญญาณเสียงออก
- ออปติคัล และสัญญาณเสียง HDMI-ARC
เครื่องเล่น Blu-ray Disc
ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc กับทีวี
การซิงค์เสียงกับวิดีโออัตโนมัติ
ด้วยระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips รุ่นล่าสุด เสียงกับวิดีโอจะซิง
โครไนซ์กันโดยอัตโนมัติและถูกต้องทุกครั้ง
ดีเลย์การซิงค์เสียง
สําหรับระบบโฮมเธียเตอร์บางประเภท คุณอาจต้องปรับดีเลย์
การซิงค์เสียงเพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ ใน HTS ให้เพิ่มค่า
ดีเลย์จนกว่าภาพและเสียงจะตรงกัน อาจต้องใช้ค่าดีเลย์
180ms โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ HTS
ด้วยการตั้งค่าดีเลย์บน HTS คุณจะต้องปิดดีเลย์สัญญาณเสียง
ออกบนทีวี ในการปิดดีเลย์สัญญาณเสียงออก ให้กด h และ
เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > ดีเลย์สัญญาณเสียงออก เลือก
ปิด และเลือก ตกลง
ชดเชยสัญญาณเสียงออก
หากคุณไม่สามารถตั้งค่าดีเลย์บนระบบโฮมเธียเตอร์ คุณ
สามารถตั้งค่าให้ทีวีซิงค์กับเสียงได้
ในการซิงโครไนซ์เสียงบนทีวี ให้กด h และเลือก S ตั้งค่า
และกด ตกลง
12
หากเครื่องเล่น Blu-ray Disc มี EasyLink HDMI CEC คุณจะ
สามารถควบคุมเครื่องเล่นด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา EasyLink HDMI CEC
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องเล่น DVD
ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc กับทีวี
การตั้งค่า / การเชื่อมต่ออุปกรณ์
หรือคุณสามารถใช้สาย SCART หากอุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อ
HDMI
ฮาร์ดไดรฟ์ USB
สิ่งที่คุณต้องมี
หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณสามารถหยุด
ชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอดรายการทีวี โดยการถ่ายทอด
รายการทีวีต้องเป็นการกระจายเสียงแบบดิจิตอล (การถ่ายทอด
DVB หรือใกล้เคียง) นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อฮาร์ด
ไดรฟ์ USB เพื่อดูภาพยนตร์จากร้านเช่าวิดีโอออนไลน์ (Video
On Demand)
หากเครื่องเล่น DVD เชื่อมต่อด้วย HDMI และมี EasyLink HDMI
CEC คุณจะสามารถควบคุมเครื่องเล่นด้วยรีโมทคอนโทลของ
ทีวีได้
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา EasyLink HDMI CEC
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกม
เชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับด้านข้างหรือด้านหลังของทีวี
คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI, YPbPr หรือ SCART หาก
เครื่องเล่นเกมของคุณมีเพียงเอาต์พุตวิดีโอ (CVBS) และ Audio
L/R ให้ใช้อะแดปเตอร์ Video Audio L/R to SCART ในการ
เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ SCART
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด ให้ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อกับเครื่อง
เล่นเกมที่ด้านข้างของทีวี
หากเครื่องเล่นเกมเชื่อมต่อด้วย HDMI และมี EasyLink HDMI
CEC คุณจะสามารถควบคุมเครื่องเล่นด้วยรีโมทคอนโทลของ
ทีวีได้
หรือใช้อะแดปเตอร์ SCART (ไม่มีให้มา) ในการเชื่อมต่อเครื่อง
เล่นเกมกับทีวี
วิธีการดูวิดีโอสําหรับเช่า
หากคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คุณสามารถเช่าภาพยนตร์ได้จาก
ร้านเช่าวิดีโอออนไลน์ โดยเปิด Smart TV และเริ่มต้น App การ
เช่าวิดีโอจากคลัง App
หากต้องการดาวน์โหลดวิดีโอสําหรับเช่า คุณสามารถเชื่อมต่อ
แฟลชไดรฟ์ USB 8GB หรือสามารถใช้ฮาร์ดไดรฟ์ USB ได้ เมื่อ
ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้ฮาร์ด
ไดรฟ์ USB สําหรับวิดีโอสําหรับเช่าด้วยหรือไม่ แม้ขณะที่ร้าน
เช่าวิดีโอใช้การสตรีมวิดีโอ คุณอาจต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์ USB เพื่อ
จัดเก็บบัฟเฟอร์ของวิดีโอ
หากต้องการหยุดชั่วคราว
เมื่อต้องการหยุดการถ่ายทอดชั่วคราว คุณต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์ที่
ใช้ได้กับ USB 2.0 ที่มีพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ขั้นต่ํา 32GB และมี
ความเร็วในการเขียนขั้นต่ํา 30 MB/วินาที
หากต้องการบันทึก
หากต้องการบันทึกและหยุดการถ่ายทอดชั่วคราว คุณจะต้องใช้
ฮาร์ดไดรฟ์ที่มีพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ขั้นต่ํา 250GB
คู่มือ TV
ก่อนตัดสินใจซื้อฮาร์ดไดรฟ์ USB เพื่อทําการบันทึก คุณสามารถ
ตรวจสอบว่าคุณสามารถบันทึกช่องทีวีดิจิตอลในประเทศของ
คุณได้หรือไม่
กด Guide บนรีโมทคอนโทรล หากมีปุ่ม บันทึก บนหน้าคู่มือทีวี
คุณสามารถบันทึกรายการทีวีได้จากช่องทีวีดิจิตอลได้
หากไม่มีปุ่ม บันทึก ให้ใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าคู่มือทีวีได้รับการ
อัพเดตจากอินเตอร์เน็ตหรือไม่
หากต้องการตรวจสอบว่าคู่มือทีวีได้รับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
หรือไม่ ให้กด h และเลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > คู่มือทีวี เลือก จาก
อินเตอร์เน็ต และกด ตกลง
ใน คู่มือ ให้กด L รายการ และค้นหา ฮาร์ดไดรฟ์ USB, การ
ติดตั้ง เพื่อติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ USB บนทีวีเครื่องนี้
การติดตั้ง
ก่อนที่คุณจะสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอดได้
คุณต้องเชื่อมต่อและฟอร์แมต ฮาร์ดไดรฟ์ USB หากคุณ
ต้องการบันทึกการถ่ายทอดด้วยทีวีไกด์จากอินเตอร์เน็ต คุณ
ต้องติดตั้งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนทีวีของคุณก่อนที่จะติดตั้ง
ฮาร์ดไดรฟ์ USB
การตั้งค่า / การเชื่อมต่ออุปกรณ์
13
1 - เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB กับการเชื่อมต่อ USB ที่ด้านหลัง
ของทีวี คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ USB ใดๆ บนทีวีได้ แต่การ
เชื่อมต่อถัดจาก HDMI 1 จะเหมาะที่สุด อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB อื่นกับพอร์ต USB ขณะทําการฟอร์แมต
2 - เปิดฮาร์ดไดรฟ์ USB และทีวี
3 - เมื่อเปลี่ยนช่องทีวีเป็นช่องทีวีดิจิตอล ให้กด p (หยุด
ชั่วคราว) ความพยายามในการหยุดชั่วคราวจะเริ่มการฟอร์แมต
การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมดจากฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อ
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้าจอ
เมื่อฮาร์ดไดรฟ์ USB ได้รับการฟอร์แมต ให้เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์
นั้นทิ้งไว้ถาวร
คําเตือน
ฮาร์ดไดรฟ์ USB จะถูกฟอร์แมตเพื่อให้ใช้เฉพาะกับทีวีเครื่องนี้
เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้การบันทึกที่จัดเก็บบนทีวีหรือ PC
เครื่องอื่นได้ ห้ามคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่บันทึกบนฮาร์ด
ไดรฟ์ USB ด้วยแอปพลิเคชันใดๆ บน PC เนื่องจากอาจทําให้
การบันทึกเสียหาย และเมื่อคุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB อีกตัว
เนื้อหาบนฮาร์ดไดรฟ์ USB เดิมจะถูกลบออกทั้งหมด ซึ่งฮาร์ด
ไดรฟ์ USB ที่ติดตั้งบนทีวีของคุณจะต้องฟอร์แมตใหม่สําหรับ
ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > แป้นพิมพ์และเมาส์
USB > การตั้งค่าแป้นพิมพ์ แล้วกด ตกลง
ปุ่มสําหรับการเปลี่ยนชื่อช่อง
- ปุ่ม Enter  = ตกลง
- ปุ่ม Backspace z = ลบตัวอักษรที่อยู่ด้านหน้าเคอร์เซอร์
- ปุ่มลูกศร = เลื่อนดูภายในฟิลด์ข้อความ
- ในการสลับระหว่างแบบของแป้นพิมพ์ หากตั้งแบบรองไว้ ให้
กดปุ่ม Alt + Shift พร้อมกัน
ปุ่มสําหรับแอปพลิเคชัน Smart TV และหน้าอินเตอร์เน็ต
- Tab และ Shift Tab = ถัดไปและก่อนหน้า
- Home = เลื่อนไปยังด้านบนของหน้า
- End = เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า
- Page Up = ไปยังหน้าถัดไป
- Page Down = ไปยังหน้าก่อนหน้านี้
- + = ซูมเข้าหนึ่งขั้น
- - = ซูมออกหนึ่งขั้น
- * = พอดีกับความกว้างของหน้าจอ
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา เมาส์ USB เพื่อเชื่อม
ต่อเมาส์ USB
เมาส์ USB
คุณสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB (ชนิด USB-HID) เพื่อเลื่อนดู
หน้าต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตได้
ในหน้าอินเตอร์เน็ต คุณสามารถเลือกและคลิกลิงค์ต่างๆ ได้
ง่ายขึ้น เมาส์ USB ไม่สามารถใช้เลื่อนดูในหน้าของ Smart TV
App หรือเลื่อนดูในเมนูทีวี
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา Pause TV หรือ การ
บันทึก เพื่อหยุดชั่วคราวหรือบันทึกช่องทีวี
แป้นพิมพ์และเมาส์ USB
แป้นพิมพ์ USB
เชื่อมต่อแป้นพิมพ์ USB (ชนิด USB-HID) เพื่อป้อนข้อความลง
บนทีวีของคุณ
คุณสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์เข้ากับทีวีได้
ใช้ช่องเสียบ USB ที่อยู่ด้านข้างทีวีเพื่อเชื่อมต่อ
ติดตั้งเมาส์
เปิดทีวีและเชื่อมต่อเมาส์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใด
ช่องหนึ่งที่ด้านข้างของทีวี คุณยังสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB
กับแป้นพิมพ์ USB ที่เชื่อมต่อไว้อยู่แล้วได้
การคลิกเมาส์
- คลิกซ้าย = ตกลง
- คลิกขวา = ย้อนกลับ b
คุณสามารถใช้ Scroll wheel เพื่อเลื่อนหน้าขึ้นหรือลง
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา แป้นพิมพ์ USB เพื่อ
เชื่อมต่อเมาส์ USB
ติดตั้งแป้นพิมพ์
ในการติดตั้งแป้นพิมพ์ USB ให้เปิดทีวีและเชื่อมต่อแป้นพิมพ์
USB เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งที่ด้านข้างของทีวี
เมื่อทีวีตรวจพบแป้นพิมพ์เป็นครั้งแรก คุณสามารถเลือกแบบ
ของแป้นพิมพ์และทดสอบการเลือกของคุณได้
หากคุณเลือกแบบของแป้นพิมพ์ Cyrillic หรือ Greek ไว้ก่อนแล้ว
คุณสามารถเลือกแบบแป้นพิมพ์ Latin ไว้เป็นแบบรองได้
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าแบบของแป้นพิมพ์ในภายหลัง ให้กด
h แล้วเลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
14
แฟลชไดรฟ์ USB
คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอจากแฟลชไดรฟ์
USB ได้
ใส่แฟลชไดรฟ์ USB เข้าไปในช่องเสียบ USB ทางด้านซ้ายของ
ทีวีในขณะที่ทีวีเปิดอยู่
การตั้งค่า / การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ทีวีจะตรวจจับแฟลชไดรฟ์และเปิดรายการที่แสดงเนื้อหา
หากไม่ปรากฏรายการเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ให้กด c
SOURCE เลือก USB แล้วกด ตกลง
ในการหยุดดูเนื้อหาแฟลชไดรฟ์ USB ให้กด t ทีวี หรือเลือก
กิจกรรมอื่น
ในการยกเลิกการเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB คุณสามารถดึง
แฟลชไดรฟ์ออกได้ทุกเวลา
หรือใช้อะแดปเตอร์ SCART เชื่อมต่อกล้องวิดีโอกับทีวี
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา วิดีโอ, ภาพถ่ายและ
เพลง เพื่อดูหรือฟังเนื้อหาจากแฟลชไดรฟ์ USB
กล้องถ่ายรูป
ในการดูภาพถ่ายที่เก็บไว้ใน กล้องถ่ายรูป คุณสามารถเชื่อมต่อ
กล้องถ่ายรูปเข้ากับทีวีได้โดยตรง
ใช้ช่องเสียบ USB ทางด้านซ้ายของทีวีเพื่อเชื่อมต่อ เปิดกล้อง
หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อแล้ว
คอมพิวเตอร์
คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับทีวี และใช้ทีวี
เป็นหน้าจอ PC ได้
กับ VGA
ใช้สาย VGA เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับช่องเสียบ VGA
และเพิ่มสาย Audio L/R เพื่อเชื่อมต่อ VGA Audio เข้ากับ
AUDIO IN - VGA/DVI ทางด้านหลังของทีวี
หากไม่ปรากฏรายการเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ให้กด c
SOURCE เลือก USB แล้วกด ตกลง
กล้องของคุณอาจต้องตั้งค่าโอนเนื้อหาด้วย PTP (Picture
Transfer Protocol) โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ของกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา วิดีโอ ภาพถ่ายและ
เพลง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูภาพถ่าย
กล้องวิดีโอ
กับ HDMI
ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทีวี
เชื่อมต่อกล้องวิดีโอกับด้านหลังของทีวี คุณสามารถใช้การเชื่อม
ต่อ HDMI, YPbPr หรือ SCART ได้ หากกล้องวิดีโอมีเฉพาะ
เอาต์พุต Video (CVBS) และ Audio L/R ให้ใช้อะแดปเตอร์
Video Audio L/R to SCART เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ SCART
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด ให้ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อกับเครื่อง
เล่นเกมที่ด้านข้างของทีวี
การตั้งค่า / การเชื่อมต่ออุปกรณ์
15
2.6
เมนูตั้งค่า
ใน วิธีใช้ นี้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา หัวข้อ ที่คุณต้องการ
ตามลําดับตัวอักษร เลือกหัวข้อแล้วกด ตกลง เพื่อเปิดในหน้า
วิธีใช้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2.7
กับ DVI เป็น HDMI
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ DVI เป็น HDMI เพื่อ
เชื่อมต่อ PC เข้ากับ HDMI และสาย Audio L/R เข้ากับ
AUDIO IN - VGA/DVI ทางด้านหลังของทีวี
แท่นวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง
แท่นวางทีวี
ตรวจสอบให้มั่นใจเสมอว่าวางตําแหน่งทีวีบนพื้นผิวที่แข็งแรง
เสมอเมื่อติดตั้งบนแท่นวางทีวี
คุณสามารถดูคําแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้งได้ในคู่มือเริ่มต้นใช้
งานอย่างย่อที่มาพร้อมกับทีวี
ในกรณีที่คู่มือหาย คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จาก
www.philips.com
ใช้เลขที่ประเภทผลิตภัณฑ์ของทีวีในการค้นหาคู่มือเริ่มต้นใช้
งานอย่างย่อเพื่อดาวน์โหลด
การตั้งค่าที่เหมาะสําหรับหน้าจอ
หากคุณได้เพิ่มคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นประเภท
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในเมนู ที่มา (รายการการเชื่อมต่อ) แล้ว
ทีวีจะตั้งค่าเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสําหรับคอมพิวเตอร์โดย
อัตโนมัติ
หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูภาพยนตร์หรือใช้เพื่อเล่น
เกม คุณอาจต้องการตั้งค่าทีวีกลับไปเป็นการตั้งค่าที่เหมาะ
สําหรับการดูทีวีหรือการเล่นเกม
ในการตั้งค่าทีวีเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมด้วยตนเอง
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > เกมหรือคอมพิวเตอร์ แล้วกด
ตกลง
3 - เลือก เกม (สําหรับการเล่นเกม) หรือเลือก ปิด (สําหรับดู
ภาพยนตร์) แล้วกด ตกลง
4 - กด b โดยกดหลายๆ ครั้งหากจําเป็นเพื่อปิดเมนู โปรด
อย่าลืมตั้งค่าการตั้งค่า เกมหรือคอมพิวเตอร์ กลับไปเป็น
คอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเลิกเล่นเกม
รูปแบบไฟล์ภาพ - ไม่ปรับสัดส่วน
นอกจากการตั้งค่าอัตโนมัติแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่ารูปแบบ
ไฟล์ภาพเป็นไม่ปรับสัดส่วน - ซึ่งให้ความละเอียดเป็นพิเศษ
สําหรับโหมดแสดงผลพิกเซล (อาจปรากฏแถบสีดํา)
1 - กด o OPTIONS แล้วเลือก o ตัวเลือก ในแถบเมนู
2 - เลือก รูปแบบไฟล์ภาพ > ไม่ปรับสัดส่วน แล้วกด ตกลง
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา ความละเอียดของ
จอภาพ สําหรับภาพรวมของความละเอียด PC ที่รองรับ
ค้นหาและอ่านการติดตั้งบนผนังด้วย L รายการ เพื่อติดตั้งทีวี
บนผนัง
การติดตั้งบนผนัง
อ่านคู่มือการใช้งานอย่างย่อสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของ
ตัวยึดติดผนังที่จะซื้อสําหรับทีวีของคุณ สําหรับคําแนะนําเกี่ยว
กับวิธีการติดตั้งทีวีบนผนัง ให้อ่านเอกสารที่แนบมากับตัวยึด
ติดผนังที่คุณซื้อมา
ข้อควรระวัง
อ่านและทําความเข้าใจข้อมูลการใช้งานอย่างปลอดภัยทั้งหมด
ที่มาพร้อมกับตัวยึดติดผนังก่อนที่จะติดตั้งทีวีบนผนัง
TP Vision Netherlands B.V. ไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งบนผนัง
ที่ไม่เหมาะสมซึ่งทําให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บ
2.8
Safety and care
ปลอดภัย
อ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําด้านความปลอดภัยทั้งหมด
ก่อนใช้ทีวี หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา จะไม่ถือรวมในการรับประกัน
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!
16
การตั้งค่า / Safety and care
ห้ามไม่ให้ทีวีเปียกฝนหรือน้ํา ห้ามวางภาชนะที่มี
ของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับทีวี หากของเหลวหกรด
ทีวี ให้ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟทันที ติดต่อ
ฝ่ายดูแลลูกค้าของ Philips เพื่อตรวจสอบทีวีก่อนเริ่ม
ใช้
ห้ามไม่ให้ทีวี รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับ
ความร้อนสูง ห้ามวางใกล้เปลวเทียน เปลวไฟ รวมถึง
แสงอาทิตย์โดยตรง
ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่
เปิดได้อื่นๆ ใน TV
ห้ามวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากทับบนสายไฟ
ระวังอย่าให้มีแรงดึงที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่เสียบไม่แน่น
อาจทําให้เกิดประกายไฟหรือไฟลุกไหม้ได้ ระวังไม่ให้
สายตึงมากเกินไปเมื่อคุณหมุนจอทีวี
ในการถอดสายทีวีออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก จะต้อง
ถอดปลั๊กไฟของทีวีออก โดยในการถอดสาย ควรดึง
ที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ ห้ามถึงที่สายโดยเด็ดขาด ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ
และเต้ารับได้ตลอดเวลา
ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ทีวี!
เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทีวีที่มีน้ําหนักเกิน 25
กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด์ ต้องมีผู้ยกสองคน
หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวางทีวี ให้ใช้เฉพาะขาตั้งที่
ให้มาเท่านั้น ยึดขาตั้งเข้ากับทีวีให้แน่น วางทีวีบนพื้น
ราบและได้ระดับสม่ําเสมอที่สามารถรองรับน้ําหนัก
ทีวีและแท่นวางได้
เมื่อติดตั้งบนผนัง ให้มั่นใจว่าตัวยึดติดผนังสามารถ
รับน้ําหนักของชุดทีวีได้ TP Vision Netherlands B.V.
ไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งบนผนังที่ไม่เหมาะสมซึ่ง
ทําให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทําจากแก้ว โยกทีวีด้วย
ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือ
ความเสียหาย
ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อทีว!ี
ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบไฟ ตรวจดูให้แน่ใจว่าแรง
ดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์บนด้านหลังของทีวี อย่าเสียบปลั๊กทีวี
หากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็ก!
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ TV ล้มลงและทําให้
เด็กๆ ได้รับบาดเจ็บ
ห้ามวาง TV บนพื้นผิวที่มีผ้าคลุมหรือวัสดุอื่นๆ ที่
สามารถดึงออกได้
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของทีวี ยื่นออกมาจาก
ขอบมุม
ห้ามวางทีวีบนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงมาก เช่น ชั้น
หนังสือ โดยไม่มีการยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และทีวี เข้ากับ
ผนังหรือส่วนรองรับที่เหมาะสม
อธิบายให้เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อ
ปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเอื้อมให้ถึงทีวี
พายุฝนฟ้าคะนอง
ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟและเสาอากาศก่อนที่จะมีพายุ
ฝนฟ้าคะนอง ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของทีวี สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ
ความเสี่ยงต่ออันตรายเกี่ยวกับการได้ยิน!
หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟังต่อ
เนื่องนานๆ
อุณหภูมิต่ํา
หากมีการขนย้ายทีวีในอุณหภูมิที่ต่ํากว่า 5°C หรือ 41°F ให้ยก
ทีวีออกจากบรรจุภัณฑ์ และรอจนกว่าอุณหภูมิของทีวีจะเท่ากับ
อุณหภูมิห้อง ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเสียบ
ปัญหาด้านกําลังไฟฟ้า
หากอุปกรณ์ไม่สามารถกลับสู่โหมดที่ดูไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากมี
การปัญหาด้านกําลังไฟฟ้าภายนอก (เช่น การถ่ายเท
ประจุไฟฟ้า) ผู้ใช้จะต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
การดูแลรักษาจอภาพ
ห้ามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หน้าจอด้วยวัตถุใดๆ
ก็ตาม
ถอดปลั๊กออกจากทีวีก่อนทําความสะอาด
ทําความสะอาดทีวีและกรอบด้วยผ้านุ่มหมาดๆ หลีก
เลี่ยงการสัมผัส Ambilight LED ที่ด้านหลังของทีวี
ห้ามใช้สาร เช่น แอลกอฮอล์ สารเคมี หรือน้ํายา
ทําความสะอาดภายในบ้านทําความสะอาดทีวี
ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปร่างหรือสีซีดจาง ให้
เช็ดหยดน้ําบนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด
หลีกเลี่ยงไม่ให้มีภาพนิ่ง ภาพนิ่งคือภาพที่หยุดนิ่งบน
หน้าจอเป็นระยะเวลานาน ภาพนิ่งบนจอประกอบด้วย
เมนูบนหน้าจอ, แถบสีดํา, การแสดงเวลา ฯลฯ หาก
คุณต้องใช้ภาพนิ่ง ให้ลดความเข้มและความสว่าง
ของหน้าจอ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด
อุณหภูมิและความชื้น
อาจมีหยดน้ําเล็กน้อยภายในกระจกด้านหน้าของทีวี (บางรุ่น)
ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น เพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ํา ให้วางทีวีห่างจากการโดน
แสงแดดโดยตรง ความร้อน หรือความชื้นสูง หากมีหยดน้ํา
หยดน้ํานั้นจะหายไปเองเมื่อเปิดทีวีสองสามชั่วโมง ความชื้นซึ่ง
ทําให้เกิดหยดน้ําจะไม่เป็นอันตรายต่อทีวีหรือทําให้ทีวีทํางาน
ผิดปกติ
ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่!
รีโมทคอนโทรลอาจบรรจุแบตเตอรี่แบบเหรียญซึ่งเด็กเล็ก
สามารถกลืนได้โดยง่าย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากมือเด็ก
ตลอดเวลา
ความเสี่ยงของความร้อนสูง!
ห้ามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จํากัด ควรให้มีพื้นที่เหลือรอบตัวเครื่อง
อย่างน้อย 10 ซม. หรือ 4 นิ้วรอบๆ ทีวีเพื่อระบายอากาศ ตรวจ
ดูให้แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บังช่องระบายอากาศของ
ทีวี
การตั้งค่า / Safety and care
17
3
โทรทัศน์
ทีวีสามารถจดจํากิจวัตรประจําวันในการดูทีวีของคุณได้ ในบาง
ครั้งก่อนที่คุณจะเปิดทีวี การเริ่มต้นด่วนจะเปิดใช้งานอัตโนมัติ
ช่วยให้คุณสามารถเปิดทีวีได้อย่างรวดเร็ว หรือคุณสามารถ
เลือกช่วงเวลาที่กําหนดได้ถึง 3 ช่วงต่อวันในระหว่างที่ทีวีพร้อม
ที่จะเปิดอย่างรวดเร็ว
3.1
เมื่อคุณเปลี่ยนทีวีกลับไปที่สแตนด์บาย การเริ่มต้นด่วนจะยังคง
ทํางานจนสิ้นสุดช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้
เปิดและปิด
เปิดใช้
ในการตั้งค่าการเปิดใช้งานการเริ่มต้นด่วน ให้กด h แล้วเลือก
S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง เพื่อเปิดเมนู ตั้งค่า
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > การเริ่มต้นด่วน > เปิด
ใช้งาน คุณสามารถเลือกอัตโนมัติ หรือด้วยตนเอง
เปิด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสียบปลั๊กสายไฟหลักที่ด้านหลัง
ของทีวีก่อนที่คุณจะเปิดทีวี
หากสัญญาณไฟสีแดงปิดอยู่ ให้กดปุ่ม A เล็กๆ ทางด้านขวา
ที่ด้านหลังของทีวีเพื่อให้ทีวีสแตนด์บาย ซึ่งสัญญาณไฟสีแดงจะ
สว่าง
เมื่อทีวส
ี แตนด์บาย ให้กด A บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวี
หรือคุณสามารถใช้ปุ่ม CH+, CH- และ h เพื่อเปิดทีวีได้
เปิดปุ๊บ สว่างปั๊บ
ในการเปิดทีวีให้รวดเร็วกว่าปกติ คุณสามารถตั้งค่าทีวีเป็น
โหมด การเริ่มต้นด่วน
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา เการเริ่มต้นด่วน สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
- อัตโนมัติ
เลือก อัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งานการเริ่มต้นด่วนโดยอัตโนมัติ ทีวี
จะจดจํากิจวัตรการดูทีวีของคุณและเปิดใช้งานการเริ่มต้นด่วน
ในระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้ เมื่อตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ ทีวีจะ
สามารถตั้งค่าได้ 4 ช่วงเวลาใน 1 ชั่วโมง
- ด้วยตนเอง
เลือก ด้วยตนเอง เพื่อเปิดใช้งานการเริ่มต้นด่วนในระหว่างช่วง
เวลาที่กําหนด 3 ช่วงต่อวัน ดังเช่นตัวอย่าง คุณสามารถตั้งค่า
ช่วงเวลาในตอนเช้า อีกช่วงหนึ่งตอนกลางวัน อีกช่วงหนึ่งตอน
เย็น ซึ่งสําหรับแต่ละช่วงเวลา คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาได้
ด้วยตัวเอง
หากตั้งค่าการเริ่มต้นด่วนเป็น ด้วยตนเอง คุณยังสามารถเลือก
ดีเลย์สแตนด์บาย เมื่อ ดีเลย์สแตนด์บาย คุณสามารถตั้งค่าทีวี
เพื่อให้การเริ่มต้นด่วนยังคงทํางานสําหรับในบางครั้งหลังจากที่
คุณเปลี่ยนทีวีเป็นสแตนด์บาย คุณสามารถตั้งค่าดีเลย์ได้ถึง 1
ชั่วโมงโดยปรับเพิ่มลดเวลาได้ครั้งละ 15 นาที
การระบุ
นาฬิกาบนทีวีจะต้องทํางานอย่างถูกต้อง เพื่อเปิดใช้งาน เปิด
ปุ๊บ สว่างปั๊บ
การเปิดใช้งานเปิดปุ๊บ สว่างปั๊บ จะต้องไม่อยู่ในกรอบเวลาที่
ยาวนานเกิน 4 ชั่วโมง
เปิดปุ๊บ สว่างปั๊บจะเพิ่มระดับการใช้พลังงานในระหว่างการ
สแตนด์บาย
3.2
รีโมทคอนโทรล
เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนด์บาย
ในการเปลี่ยนทีวีไปที่สแตนด์บาย ให้กด A บนรีโมทคอนโทรล
ปิด
ในการปิดทีวี ให้กดปุ่ม A เล็กๆ ที่ด้านขวาทางด้านหลังของทีวี
ซึ่งไม่มีสัญญาณไฟสีแดง ทีวียังคงเชื่อมต่อกับสายไฟหลัก แต่
ใช้พลังงานในปริมาณที่น้อยมาก โดยในการปิดทีวีอย่าง
สมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กออก
ในการถอดสาย ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ ห้ามถึงที่สายโดยเด็ด
ขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ
และเต้ารับได้ตลอดเวลา
เปิดปุ๊บ สว่างปั๊บ
ด้วยการเริ่มต้นด่วน ทีวีสามารถเริ่มต้นได้รวดเร็วกว่าปกติ เมื่อ
คุณเปิดทีวีจากสแตนด์บาย ภาพในทีวีก็จะปรากฏขึ้นมาหลัง
จากเปิดเพียงสองสามวินาทีหากการเริ่มต้นด่วนเปิดใช้งานอยู่
18
โทรทัศน์ / รีโมทคอนโทรล
ส่วนบน
ด้านล่าง
1 - A สแตนด์บาย
ใช้เปิดทีวีหรือกลับสู่โหมดสแตนด์บาย
2 - ปุ่มการเล่นและบันทึก
เล่น x, เพื่อการเล่น
หยุดชั่วคราว p, เพื่อหยุดการเล่นไว้ชั่วคราว
หยุด q, เพื่อหยุดการเล่น
ย้อนกลับ !, เพื่อย้อนกลับ
เดินหน้าอย่างเร็ว ‹, เพื่อกรอไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็ว
บันทึก r, เพื่อทําการบันทึกทันที
3 - GUIDE
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดคู่มือทีวี
4 -c SOURCE
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดรายการการเชื่อมต่อ
5 - h หน้าแรก
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเมนูหน้าแรก
6 - L LIST
ใช้เปิดหรือปิดรายการช่อง หรือรายการภาพถ่าย เพลง หรือ
วิดีโอของคุณ
7 - ปุ่มตกลง
ใช้เพื่อยืนยันการเลือก
8 - / EXIT
ใช้เพื่อย้อนกลับไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่คุณเลือกไว้ครั้งล่าสุด
เช่น เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล
9 - b ย้อนกลับ
ใช้เพื่อย้อนกลับไปช่องที่เลือกไว้ครั้งล่าสุด เพื่อปิดเมนูโดยไม่
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เพื่อย้อนกลับยังหน้าข้อความหรือ Smart
TV อินเตอร์เน็ตก่อนหน้านี้
10 - 3D
ใช้เพื่อเปิดหรือปิด เมนู 3D
11 - AMBILIGHT
ใช้เพื่อเปิดหรือปิด Ambilight และเพื่อเปิด Ambilight ในโหมด
สแตนด์บาย
12 - f FORMAT
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเมนูฟอร์แมต
13 - TV
ใช้เพื่อสลับไปดูทีวี
14 - SMART TV
ใช้เพื่อเปิดหน้าเริ่มต้นของ Smart TV
15 - i INFO
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดข่าวสาร
16 - ปุ่มนาวิเกต
ใช้เลื่อนดูขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา
17 - o OPTIONS
ในการเปิดหรือปิดเมนูตัวเลือก
โทรทัศน์ / รีโมทคอนโทรล
1 - CH-, ช่อง ใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นช่องก่อนหน้าในรายการช่อง หน้าก่อนหน้าใน
ข้อความ หรือตอนก่อนหน้าบนแผ่นดิสก์
2 - CH+, ช่อง +
ใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นช่องถัดไปในรายการช่อง หน้าถัดไปใน
ข้อความ หรือตอนถัดไปบนแผ่นดิสก์
3 - ระดับเสียง - และ +
ใช้ปรับระดับเสียง
4 - **** ปุ่มสี
ควบคุมการเลือกตัวเลือกต่างๆ
5 - ปุ่มตัวเลขและปุ่มกดตัวอักษร
ใช้เลือกช่องทีวีได้โดยตรง หรือป้อนข้อความ
6 - SUBTITLE
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดบทบรรยายหรือเปิดในระหว่างปิดเสียง
7 - TEXT
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดข้อความ
8 - m, ปิดเสียง
ใช้ปิดเสียงหรือเปิดเสียงอีกครั้ง
เซนเซอร์ IR
ต้องแน่ใจว่าคุณชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์อินฟราเรดที่ด้าน
หน้าทีวีเสมอ
แบตเตอรี่
หากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้าน
หลังของรีโมทคอนโทรล
1 - กดบริเวณลูกศรที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลเบาๆ และ
เลื่อนฝาช่องแบตเตอรี่ไปทางหัวลูกศรเพื่อเปิด
2 - เปลี่ยนแบตเตอรี่เก่าออกและใส่แบตเตอรี่ชนิด AAA-LR031.5V ใหม่เข้าไป 2 ก้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่ถูกต้อง
ตามตําแหน่งขั้ว + และ 3 - ใส่ฝาช่องแบตเตอรี่คืนที่เดิม และปิดโดยการเลื่อนฝาจน
กระทั่งมีเสียงดังคลิก
19
ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
ทิ้งแบตเตอรี่ตามข้อกําหนดเมื่อหมดอายุการใช้งาน
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา หมดอายุการใช้งาน เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
การทําความสะอาด
รีโมทคอนโทรลทําด้วยวัสดุเคลือบผิวที่ทนต่อการขีดข่วน
ในการทําความสะอาดรีโมทคอนโทรล ให้ใช้ผ้านุ่มหมาดๆ ห้าม
ใช้สาร เช่น แอลกอฮอล์ สารเคมี หรือน้ํายาทําความสะอาด
ภายในบ้าน ทําความสะอาดทีวีหรือรีโมทคอนโทรล
ในรายการช่อง นาวิเกตไปยังช่องทีวีหรือสถานีวิทยุ เมื่อแถบสี
อยู่บนไอคอน ให้กด ตกลง เพื่อเปลี่ยนไปยังช่องทีวีหรือเพื่อฟัง
สถานีวิทยุ
รายการช่องอาจมีช่องต่างๆ มากกว่าหนึ่งหน้า หากต้องการดู
หน้าก่อนหน้าหรือถัดไป ให้กด CH- หรือ CH+
หากต้องการปิดรายการช่องโดยไม่เปลี่ยนช่อง ให้กด L LIST
อีกครั้ง
ช่องวิทยุ
หากมีการกระจายเสียงระบบดิจิตอล สถานีวิทยุดิจิตอลจะถูก
ติดตั้งระหว่างการติดตั้ง การเปลี่ยนช่องวิทยุทําเช่นเดียวกับการ
เปลี่ยนช่องทีวี โดยปกติ การติดตั้งช่อง (DVB-C) เคเบิล จะวาง
ตําแหน่งสถานีวิทยุจากหมายเลขช่อง 1001 เป็นต้นไป
ตัวเลือกบนช่องต่างๆ
ในขณะที่ดูช่องทีวี ขึ้นอยู่ประเภทของช่อง (อะนาล็อกหรือ
ดิจิตอล) ที่คุณกําลังดูอยู่ หรือขึ้นอยู่กับการตั้งค่าทีวีที่คุณตั้งไว้
คุณอาจสามารถใช้งานบางตัวเลือกได้
เปิดตัวเลือก
ในขณะที่ดูช่องทีวี ให้กด o OPTIONSและเลือกแท็บ o ตัว
เลือก ในแถบเมนู
3.3
การรับชมรายการทีวี
ช่อง
การเปลี่ยนช่อง
หากต้องการดูทีวีช่องต่างๆ ให้กด t ทีวี ทีวีจะจูนไปยังช่อง
ทีวีที่คุณดูล่าสุด
หรือ สามารถกด h เพื่อเปิดเมนูหน้าแรก และเลือก ดูทีวี แล้ว
กด ตกลง ก็ได้
การเปลี่ยนช่อง
หากต้องการเปลี่ยนช่อง ให้กด CH+ หรือ CH- หากคุณรู้
หมายเลขช่อง ให้พิมพ์ด้วยปุ่มตัวเลข กด ตกลง หลังจากที่คุณ
พิมพ์หมายเลขเสร็จแล้วเพื่อเปลี่ยนช่องทันที
หากต้องการสลับกลับไปยังช่องที่จูนไว้ก่อนหน้า ให้กด b
หากต้องการสลับไปยังช่องที่อยู่ในรายการช่อง
ในขณะที่ดูช่องทีวี ให้กด L LIST เพื่อเปิดรายการช่อง
เลือกรายการในแถวของแท็บต่างๆ
การเข้าใช้ทั่วไป
ในขณะที่เปิดการเข้าใช้ทั่วไปไว้ คุณสามารถตั้งค่าบางตัวเลือก
สําหรับผู้ที่ระบบการได้ยิน และการมองเห็นบกพร่องได้
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา การเข้าใช้ทั่วไป เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
การเลือกวิดีโอ
ช่องทีวีดิจิตอลสามารถส่งสัญญาณวิดีโอได้มากกว่าหนึ่งแบบ
(การออกอากาศแบบมัลติฟีด) ตําแหน่งกล้องหรือองศาในมุม
มองที่แตกต่างกันในเหตุการณ์เดียวกัน หรือโปรแกรมทีวีอื่นๆ
บนช่องทีวีช่องเดียว ทีวีจะแสดงข้อความหากมีช่องทีวีใดที่มี
สัญญาณเหล่านี้
คําบรรยาย
เปิดบทบรรยาย หรือ ปิดบทบรรยาย ด้วยตัวเลือกนี้ เลือก เปิด
ระหว่างปิดเสียง เพื่อแสดงบทบรรยายเฉพาะเมื่อมีการปิดเสียง
ด้วย m
ภาษาบทบรรยาย
สําหรับการออกอากาศแบบดิจิตอล คุณสามารถเลือกภาษาบท
บรรยายที่มีชั่วคราวได้ หากไม่มีภาษาที่คุณต้องการให้เลือก
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา บทบรรยาย สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
ภาษาเสียงพากย์
สําหรับการออกอากาศแบบดิจิตอล คุณสามารถเลือกภาษาของ
เสียงที่มีชั่วคราวได้ หากไม่มีภาษาที่คุณต้องการให้เลือก
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา ภาษาของเสียง สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
คู่ I-II
20
โทรทัศน์ / การรับชมรายการทีวี
หากสัญญาณเสียงมีภาษาของเสียงสองภาษา แต่มีหนึ่งภาษา หรือทั้งคู่ - ไม่มีสัญลักษณ์บอกภาษา จะสามารถใช้งานตัวเลือก
นี้ได้
อินเตอร์เฟซปกติ
หากมีเนื้อหาพรีเมียมแบบพรีเพดพร้อมใช้งานจาก CAM คุณ
สามารถตั้งการตั้งค่าผู้ให้บริการด้วยตัวเลือกนี้ได้
HbbTV ในช่องนี้
คุณสามารถบล็อคหน้า HbbTV จากช่องที่มี HbbTV ได้
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา HbbTV สําหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
สถานะ
เลือก สถานะ เพื่อดูข้อมูลทางเทคนิคบนช่อง (ว่าเป็นอะนาล็อก
หรือดิจิตอล) หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่คุณกําลังดูอยู่
รายการช่อง
รายการช่อง
ในรายการช่อง คุณสามารถค้นหาช่องทีวีและวิทยุที่ติดตั้งไว้
ทั้งหมดได้
ถัดจากช่องสถานี ทั้งหมด จะมีช่องที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด คุณ
สามารถตั้งค่ารายการรายการโปรด ดูสถานีวิทยุที่ติดตั้งไว้ทีละ
ช่อง หรือค้นหาช่องที่เพิ่งเพิ่มใหม่ได้ใน ใหม่
หากต้องการสลับไปยังช่องที่อยู่ในรายการช่อง
ในขณะที่ดูช่องทีวี ให้กด L LISTเพื่อเปิดรายการช่อง
เลือกหนึ่งในรายการช่อง
ในรายการช่อง นาวิเกตไปยังช่องหรือสถานีวิทยุ เมื่อแถบสีอยู่
บนไอคอน ให้กด ตกลง เพื่อเปลี่ยนไปยังช่องหรือเพื่อฟังสถานี
วิทยุ
รายการช่องอาจมีช่องต่างๆ มากกว่าหนึ่งหน้า หากต้องการดู
หน้าก่อนหน้าหรือถัดไป ให้กด CH- หรือ CH+
หากต้องการปิดรายการช่องโดยไม่เปลี่ยนช่อง ให้กด L LIST
อีกครั้ง
ทําเครื่องหมายเป็นรายการโปรด
ในรายการช่อง ทั้งหมด คุณสามารถตั้งช่องใดก็ได้เป็นช่อง
โปรด
นาวิเกตไปยังช่องในรายการ และกด * ทําเครื่องหมายเป็น
รายการโปรด ช่องจะถูกเพิ่มลงในรายการช่องโปรด
ตัวเลือกรายการสถานี
ตามรายการสถานีบนหน้าจอ ให้กด o OPTIONS เพื่อเลือก
ตัวเลือกต่อไปนี้:
• ดิจิตอล / อะนาล็อก
• ฟรี / มีสัญญาณรบกวน
• ล็อค
• ปลดล็อค
โลโก้ช่อง
สําหรับช่องส่วนใหญ่ ทีวีสามารถแสดงโลโก้ช่องได้ หากคุณ
ต้องการซ่อนโลโก้เหล่านี้ คุณสามารถปิดได้
หากต้องการปิด โลโก้ช่อง . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > โลโก้ช่อง และกด
ตกลง
3 - เลือก ปิด และกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
เปลี่ยนชื่อช่อง
คุณสามารถ เปลี่ยนชื่อ ช่องใดๆ ก็ได้ในรายการช่อง
1 - ในรายการช่อง เลื่อนแถบสีไปที่ช่องที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
2 - กด *เปลี่ยนชื่อ
ป้อนข้อความ
ในการป้อนข้อความ ให้เลือกฟิลด์ป้อนข้อความด้วยปุ่มลูกศร
ใช้ปุ่มกดรีโมทคอนโทรลที่คุณใช้สําหรับการส่งข้อความ SMS/
ข้อความ เพื่อป้อนตัวอักษร เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ แป้นพิมพ์บนหน้า
จอจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัว
อักษรพิเศษ และเลื่อนกลับได้ด้วยปุ่มสี
กด b เพื่อลบตัวอักษร
เลือก เสร็จ เพื่อเปลี่ยนชื่อ
หรือ หากรีโมทคอนโทรลของคุณมีแป้นพิมพ์ที่ด้านหลัง คุณ
สามารถใช้แป้นพิมพ์นั้นได้
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา แป้นพิมพ์รีโมทคอนโทรล
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การเรียงลําดับช่องใหม่
คุณสามารถจัดลําดับ -จัดตําแหน่ง- ช่องในรายการช่องโปรดได้
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา รายการโปรด สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ช่องโปรด
คุณสามารถสร้างรายการช่องโปรดที่จะมีเฉพาะช่องที่คุณ
ต้องการดูเท่านั้น เมื่อเลือกรายการช่องโปรด คุณจะเห็นเฉพาะ
ช่องรายการโปรดเมื่อคุณเปลี่ยนช่องต่างๆ
สร้างรายการช่องโปรด
1 - ในขณะที่ดูช่องทีวี ให้กด L LIST เพื่อเปิดรายการช่อง
2 - เลือก รายการโปรด
โทรทัศน์ / การรับชมรายการทีวี
21
3 - หากรายการว่างเปล่า ทีวีจะขอให้คุณเริ่มทําการเพิ่มช่องใน
ทันที กด ตกลง
4 - ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกช่อง และกด ตกลง เพื่อทําให้ช่องนั้น
เป็นช่องรายการโปรด ลําดับที่ช่องจะปรากฏในรายการรายการ
โปรดจะขึ้นอยู่กับลําดับที่คุณเพิ่มเข้าไป
เพิ่มหรือลบรายการโปรด
หากต้องการเพิ่มหรือลบช่องรายการโปรดจากรายการช่อง
โปรด ให้เปิดรายการ และกด o OPTIONS เลือก เพิ่ม / ลบ
รายการโปรด และกด ตกลง
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกช่อง และกด ตกลง เพื่อเพิ่มหรือลบออก
จากรายการรายการโปรด
เรียงลําดับใหม่
คุณสามารถจัดลําดับ -จัดตําแหน่ง- ช่องในรายการช่องโปรดได้
1 - ในรายการ รายการโปรด เลื่อนแถบสีไปที่ช่องที่คุณต้องการ
จัดตําแหน่ง
2 - กด *ย้าย
3 - ใช้ปุ่มลูกศรในการจัดตําแหน่งช่องตามที่คุณต้องการ หรือ
คุณสามารถป้อนตําแหน่งใหม่ได้โดยตรงด้วยปุ่มตัวเลข
4 - กด ตกลง เพื่อยืนยันตําแหน่ง หรือหากต้องการยกเลิกการ
จัดตําแหน่ง ให้กด * ยกเลิก
คุณสามารถไฮไลท์ช่องอื่นและดําเนินการเช่นเดียวกัน
เพิ่มหรือลบรายการโปรดในรายการช่องอื่นๆ
คุณสามารถทําเครื่องหมายช่องหรือสถานีวิทยุเป็นรายการ
โปรดได้จากรายการช่อง ทั้งหมดวิทยุ และ ใหม่
ในรายการเหล่านี้ เลื่อนแถบสีไปที่ช่องที่คุณต้องการเพิ่มลงใน
รายการรายการโปรด และกด * ทําเครื่องหมายเป็นรายการ
โปรด ช่องจะถูกทําเครื่องหมายรูปดาว s และถูกเพิ่มลงใน
รายการช่องโปรด
ในการยกเลิกช่องจากการเป็นรายการโปรด ให้เลื่อนแถบสีไปที่
รายการช่องใดๆ และกด *เลิกเป็นรายการโปรด ช่องจะถูก
ลบออกจากรายการช่องโปรด
ในการดูโปแกรมที่ถูกล็อคไว้ คุณต้องป้อนรหัสการล็อค การจัด
ระดับอายุโดยผู้ปกครอง จะถูกตั้งค่าไว้กับแชนเนลทั้งหมด
การตั้งระดับอายุ
กด h และเลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าช่อง > ป้องกันเด็ก > การจัดอันดับของผู้
ปกครอง
ในการเลือกระดับอายุ คุณต้องป้อนรหัสระบบป้องกันเด็ก 4
หลักก่อน หากยังไม่ได้ตั้งรหัสระบบป้องกันเด็ก คุณก็สามารถ
ตั้งได้ในตอนนี้
เมื่อป้อนรหัสแล้ว คุณจะสามารถเลือกระดับอายุได้ เมื่อระดับ
ของโปรแกรมเท่ากับหรือสูงกว่าระดับที่คุณตั้งไว้สําหรับอายุ
ของเด็ก โปรแกรมจะถูกล็อค ทีวีจะถามถึงรหัสเพื่อปลดล็อค
โปรแกรม สําหรับโอเปอเรเตอร์บางราย ทีวีจะล็อคโปรแกรมที่มี
ระดับสูงกว่าเท่านั้น
เปลี่ยนรหัส
หากต้องการเปลี่ยนรหัสป้องกันเด็กในปัจจุบัน ให้กด h เลือก
S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าช่อง > ป้องกันเด็ก > เปลี่ยนรหัส
ป้อนรหัสปัจจุบัน และป้อนรหัสใหม่สองครั้ง รหัสใหม่ก็จะถูกตั้ง
ขึ้น
หากลืมรหัส
หากคุณลืมรหัสสําหรับการปลดล็อค ให้ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าใน
ประเทศของคุณ ดูหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่เอกสารที่มาพร้อมกับ
ทีวี หรือไปที่ www.philips.com/support
การติดตั้งช่องสถานี
อัพเดตช่อง
การอัพเดตอัตโนมัติ
หากคุณรับช่องดิจิตอล คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้อัพเดตช่อง
ใหม่ๆ ลงในรายการได้โดยอัตโนมัติ
หรือคุณสามารถเริ่มต้นการอัพเดตช่องด้วยตัวเองก็ได้
อัพเดตช่องอัตโนมัติ
วันละหนึ่งครั้ง ที่เวลา 6.00 น. ทีวีจะทําการอัพเดตและจัดเก็บ
ช่องใหม่ๆ ช่องใหม่ๆ จะถูกจัดเก็บไว้ในรายการช่องทั้งหมด แต่
จะอยู่ในรายการช่องใหม่ด้วย ช่องที่ไม่มีสัญญาณจะถูกลบออก
หากทีวีพบช่องใหม่หรืออัพเดตหรือลบช่องออก จะมีข้อความ
ปรากฏขณะทีวีเริ่มทํางาน ทีวีจะต้องอยู่ในโหมดสแตนด์บายถึง
จะสามารถอัพเดตช่องต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ
ล็อคกันเปิด
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ดูช่องหรือโปรแกรม คุณ
สามารถล็อคแชนเนลหรือล็อคโปรแกรมที่มีการกําหนดอายุได้
การล็อคแชนเนล
คุณสามารถล็อคช่องเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กดูได้ หากต้องการดู
ช่องที่ล็อคไว้ คุณจะต้องป้อนรหัสป้องกันเด็ก
หากต้องการล็อคช่อง ในขณะที่ดูช่องทีวี ให้กด L LIST เพื่อ
เปิด รายการช่อง ในรายการใดๆ ให้เลือกช่องที่คุณต้องการ
ล็อค กด o OPTIONS และเลือก ล็อคช่อง ในรายการช่อง
ช่องที่ถูกล็อคไว้จะมีเครื่องหมายตัวล็อค ¬
ในการปลดล็อคช่อง เลือกช่องที่ถูกล็อคในรายการช่อง และ
เลือกตัวเลือก ปลดล็อคช่อง คุณจะต้องป้อนรหัสป้องกันเด็ก
คุณไม่สามารถล็อคโปรแกรมที่มาจากอุปกรณ์เชื่อมต่อได้
การจัดอันดับของผู้ปกครอง
สถานีถ่ายทอดดิจิตอลบางสถานีมีการจัดระดับโปรแกรมของ
ตน เมื่อระดับของโปรแกรมเท่ากับหรือสูงกว่าระดับที่คุณตั้งไว้
สําหรับอายุของเด็ก โปรแกรมจะถูกล็อค
22
หากต้องการปิดข้อความขณะเริ่มทํางาน ให้กด h เลือก S
ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าช่อง และกด ตกลง
เลือก การติดตั้งช่อง > ข้อความการอัพเดตช่อง > ปิด
หากต้องการปิดการอัปเดตช่องอัตโนมัติ ให้กด h เลือก S
ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าช่อง และกด ตกลง เลือก การติดตั้งช่อง > การ
อัพเดตช่องอัตโนมัติ > ปิด
เริ่มการอัพเดต
หากต้องการเริ่มต้นการอัพเดตด้วยตัวเอง ให้กด h เลือก S
ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก ค้นหาช่อง และกด ตกลง
เลือก อัพเดตช่อง และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ การ
อัพเดตอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที
ในแต่ละประเทศ การอัพเดตช่องอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในระหว่าง
การดูทีวี หรือช่วงเวลาที่ทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
โทรทัศน์ / การรับชมรายการทีวี
ช่องใหม่
ช่องใหม่ที่ถูกเพิ่มด้วยการอัพเดตช่องอัตโนมัติจะสามารถพบได้
อย่างง่ายดายในรายการช่อง ใหม่ ช่องใหม่เดียวกันนี้จะถูกจัด
เก็บไว้ในรายการช่องทั้งหมดหรือวิทยุด้วย
ช่องใหม่จะถูกเก็บไว้ในรายการช่องใหม่ ตราบใดที่คุณยังไม่ทํา
เครื่องหมายเป็นรายการโปรดหรือทําการจูน
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา รายการโปรด เพื่อทํา
เครื่องหมายช่องเป็นรายการโปรด
ติดตั้งช่องใหม่
คุณสามารถค้นหาและติดตั้งช่องใหม่ โดยไม่เปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าอื่นๆ บนทีวี หรือคุณสามารถทําการติดตั้งทีวีใหม่โดย
สมบูรณ์ก็ได้
หากมีการตั้งรหัสป้องกันเด็ก คุณจะต้องใส่รหัสนี้ก่อนที่จะติดตั้ง
ช่องใหม่ได้
ติดตั้งช่องใหม่
หากต้องการ ติดตั้งช่องใหม่ เท่านั้น . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก ค้นหาช่อง > ติดตั้งช่องใหม่ และกด ตกลง
3 - เลือก เสาอากาศ (DVB-T) หรือ สายเคเบิล (DVB-C) การ
ค้นหาช่องอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที ปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หน้าจอ
การติดตั้งแบบเต็มรูปแบบ
หากต้องการทําซ้ําการติดตั้งทีวีโดยสมบูรณ์ . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ติดตั้งทีวีใหม่ แล้วกด ตกลง การติด
ตั้งอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ
การตั้งค่าตามแบบโรงงาน
การตั้งค่าจากโรงงานจะตั้งค่าทีวีกลับเป็นการตั้งค่าทีวีดั้งเดิม
ในส่วนของภาพ เสียง และ Ambilight
หากต้องการเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > การตั้งค่าจาก
โรงงาน และกด ตกลง
3 - กด ตกลง เพื่อยืนยัน
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
คัดลอกรายการสถานี
ข้อมูลเบื้องต้น
การคัดลอกรายการช่องเป็นการใช้งานสําหรับตัวแทนจําหน่าย
และผู้ใช้ที่มีความชํานาญ
ด้วยการคัดลอกรายการช่อง คุณสามารถคัดลอกช่องที่ติดตั้งไว้
จากทีวีเครื่องหนึ่งไปยังทีวี Philips อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ในช่วงรุ่น
เดียวกันได้ ด้วยการคัดลอกรายการช่อง คุณจะสามารถหลีก
เลี่ยงการค้นหาช่องที่ต้องใช้เวลานานได้ โดยการอัปโหลด
รายการช่องที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเข้าไปในทีวี ไฟล์ขนาดเล็กที่
คุณคัดลอกสามารถนําไปใส่ในอุปกรณ์หน่วยความจํา USB ได้
ทุกรุ่น
เงื่อนไข
• ทีวีทั้งสองต้องเป็นรุ่นจากปีเดียวกัน
• ทีวีทั้งสองจะต้องมีคําลงท้ายของประเภทผลิตภัณฑ์เดียวกัน
สําหรับรุ่น DVB (H, K, M, T หรือ D/00) ในหมายเลขประเภท
และเป็นทีวีที่ได้รับการติดตั้งในประเทศเดียวกัน
• ทีวีทั้งสองเครื่องจะต้องมีประเภทฮาร์ดแวร์ที่เหมือนกัน ตรวจ
สอบประเภทฮาร์ดแวร์บนแผ่นป้ายประเภททีวีที่ด้านหลังของทีวี
โดยปกติจะระบุไว้เป็น Q . . . LA
• ทีวีทั้งสองต้องมีเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เมื่อคุณ
อัพโหลด ข้อความบนหน้าจอจะเตือนคุณหากเวอร์ชันซอฟต์แวร์
ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
โทรทัศน์ / การรับชมรายการทีวี
เวอร์ชันปัจจุบัน
คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ TV ได้
ด้วย เวอร์ชันปัจจุบัน
คัดลอกรายการช่อง
คัดลอกรายการช่อง
1 - เปิดสวิตช์ทีวีซึ่งมีช่องที่ติดตั้ง แล้วเสียบอุปกรณ์หน่วยความ
จํา USB
2 - กด h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
3 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > คัดลอกรายการ
ช่อง > คัดลอกไปยัง USB และกด ตกลง หากต้องการคัดลอก
รายการช่องจากทีวีนี้ คุณอาจถูกร้องขอให้ใส่รหัสป้องกันเด็กที่
คุณตั้งไว้ในระหว่างการติดตั้ง
4 - เมื่อเสร็จสิ้นการคัดลอก ให้ถอดหน่วยความจํา USB ออก
จากอุปกรณ์หน่วยความจํา
คุณสามารถอัพโหลดรายการช่องที่คัดลอกไว้ไปที่ทีวี Philips
เครื่องอื่น
อัปโหลดรายการช่อง
อัพโหลดรายการช่องที่คัดลอกไว้
ขึ้นอยู่กับว่าทีวีของคุณมีการติดตั้งไว้แล้วหรือยัง คุณจะต้องใช้
วิธีการที่แตกต่างกันในการอัพโหลดรายการช่อง
ไปยังทีวีที่ยังไม่มีการติดตั้ง
1 - เสียบปลั๊กไฟเพื่อเริ่มการติดตั้งและเลือกภาษาและประเทศ
คุณสามารถข้ามการค้นหาช่องเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
2 - เสียบอุปกรณ์หน่วยความจํา USB ที่มีรายการช่องของทีวี
เครื่องอื่น
3 - ในการเริ่มต้นการอัพโหลดรายการช่อง ให้กด h เลือก S
ตั้งค่า และกด ตกลง
4 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทีวี > คัดลอกรายการช่อง
> คัดลอกไปยังทีวี และกด ตกลง คุณอาจต้องใส่รหัสป้องกัน
เด็กของทีวีเครื่องนี้
5 - ทีวีจะแจ้งเตือนหากรายการช่องถูกคัดเลือกไปที่ทีวีเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ให้ถอดอุปกรณ์หน่วยความจํา USB ออก
ไปที่ทีวีที่ได้รับการติดตั้งแล้ว
1 - ตรวจสอบการตั้งค่าประเทศของทีวี (ในการตรวจสอบการ
ตั้งค่านี้ ให้กด h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง เลือก ค้นหา
ช่อง > ติดตั้งช่องใหม่ และกด ตกลง กด b และตามด้วย
ยกเลิก เพื่อออกจากการค้นหาช่อง)
หากประเทศถูกต้อง ให้ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2
หากประเทศไม่ถูกต้อง คุณจะต้องเริ่มต้นการติดตั้งใหม่ กด h
เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง เลือก ค้นหาช่อง > ติดตั้งช่อง
ใหม่ > ตกลง เลือกประเทศที่ถูกต้อง และข้ามการค้นหาช่อง
ดําเนินการติดตั้งจนเสร็จ เมื่อเสร็จแล้ว ให้ย้อนกลับไปขั้นตอนที่
2
2 - เสียบอุปกรณ์หน่วยความจํา USB ที่มีรายการช่องของทีวี
เครื่องอื่น
3 - ในการเริ่มต้นการอัพโหลดรายการช่อง ให้กด h เลือก S
ตั้งค่า และกด ตกลง
4 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทีวี > คัดลอกรายการช่อง
> คัดลอกไปยังทีวี และกด ตกลง คุณอาจต้องใส่รหัสป้องกัน
เด็กของทีวีเครื่องนี้
5 - ทีวีจะแจ้งเตือนหากรายการช่องถูกคัดเลือกไปที่ทีวีเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ให้ถอดอุปกรณ์หน่วยความจํา USB ออก
DVB-T หรือ DVB-C
หากมีตัวรับสัญญาณของทั้งระบบ DVB-T และ DVB-C ใน
ประเทศของคุณ และหากทีวีรุ่นนี้พร้อมรับสัญญาณ DVB-T และ
DVB-C สําหรับประเทศของคุณ คุณจะต้องเลือกสัญญาณใด
สัญญาณหนึ่งระหว่างการติดตั้งช่อง
23
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DVB เพื่อเริ่มต้นการติด
ตั้งช่องใหม่ ให้กด h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าช่อง และกด ตกลง
เลือก การติดตั้งช่อง > การเชื่อมต่อเสาอากาศ > เสาอากาศ
หรือ สายเคเบิล (DVB-C) และกด ตกลง เลือกการตั้งค่า DVB
ที่คุณต้องการ
การติดตั้งช่อง DVB-C
เพื่อความง่ายในการใช้งาน การตั้งค่า DVB-C ทั้งหมดจะถูกตั้ง
ค่าเป็นอัตโนมัติ
หากผู้ให้บริการ DVB-C ของคุณ กําหนดค่า DVB-C, ID เครือ
ข่าย หรือความถี่เครือข่ายเฉพาะเอาไว้ ให้ป้อนค่าเหล่านี้เมื่อทีวี
สอบถามในระหว่างการติดตั้ง
อาจจําเป็นต้องปรับแต่งการสแกน (สแกนสมบูรณ์หรือสแกน
ด่วน) หรือใส่การจัดอันดับสัญลักษณ์เฉพาะในเมนู การตั้งค่า
ในระหว่างการติดตั้ง หากต้องการตั้งค่า การจัดอันดับ
สัญลักษณ์ ให้ตั้งค่าการจัดอันดับสัญลักษณ์เป็น กําหนดเอง
ก่อน
หมายเลขช่องที่ขัดแย้ง
ในบางประเทศ ช่องทีวีที่แตกต่างกัน (ผู้ออกอากาศ) อาจมีการ
ใช้หมายเลขช่องเดียวกัน ในระหว่างที่ทําการติดตั้ง ทีวีจะแสดง
รายการหมายเลขช่องที่ขัดแย้ง คุณจะต้องเลือกช่องทีวีที่คุณ
ต้องการติดตั้งบนหมายเลขช่องที่มีช่องทีวีมากกว่าหนึ่งช่อง
DVB-T + DVB-C
หากคุณใช้อินพุตเสาอากาศ DVB-T และอินพุต DVB-C ด้วย
คุณสามารถตั้งค่าทีวีของคุณสําหรับทั้ง DVB-T และ DVB-C ติด
ตั้งหนึ่งระบบ ตามด้วยอีกหนึ่งระบบที่มีการตั้งค่าที่จําเป็น
หลังจากที่ติดตั้งแต่ละระบบแล้ว คุณจะต้องเปิดสัญญาณอินพุต
การเชื่อมต่อ เสาอากาศ ที่ด้านหลังของทีวี และตั้งค่าทีวีใน
ระบบที่เหมาะสม เพื่อดูช่องที่ติดตั้งไว้บนทีวี
หากต้องการเลือกการตั้งค่า DVB-T หรือ DVB-C โปรดดูด้าน
บน
คุณภาพการรับ
หากคุณรับช่องดิจิตอล คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพและ
ความแรงสัญญาณของช่องได้
หากคุณมีเสาอากาศของคุณเอง คุณสามารถจัดตําแหน่งเสา
อากาศเพื่อให้การรับสัญญาณดีขึ้น
หารกต้องการตรวจสอบคุณภาพการรับสัญญาณของช่อง
ดิจิตอล ให้เปลี่ยนไปที่ช่อง
กด h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าช่อง และกด ตกลง เลือก การติดตั้งช่อง >
ดิจิตอล : ทดสอบการรับสัญญาณ และกด ตกลง
ความถี่ดิจิตอลจะแสดงสําหรับช่องนี้ หากการรับสัญญาณไม่ดี
คุณสามารถจัดตําแหน่งเสาอากาศ ในการตรวจสอบคุณภาพ
สัญญาณของความถี่นี้อีกครั้ง เลือก ค้นหา และกด OK
หากต้องการป้อนความถี่ดิจิตอลเฉพาะด้วยตัวเอง ให้ใช้ปุ่ม
ตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล หรือเลือกความถี่ เลื่อนลูกศรไปวาง
เหนือตัวเลขด้วย w และ x และเปลี่ยนตัวเลขด้วย u และ v
หากต้องการเปลี่ยนความถี่ เลือก ค้นหา และกด ตกลง
หากคุณใช้ DVB-C เพื่อรับช่องต่างๆ จะมีตัวเลือก โหมดการจัด
อันดับสัญลักษณ์ และ การจัดอันดับสัญลักษณ์ที่กําหนดไว้ล่วง
หน้า สําหรับโหมดการจัดอันดับสัญลักษณ์ เลือก อัตโนมัติ นอก
เสียจากว่าผู้ให้บริการเคเบิลให้ค่าการจัดอันดับสัญลักษณ์
เฉพาะกับคุณ ส่วนการป้อนค่าการจัดอันดับสัญลักษณ์ ให้ใช้ปุ่ม
ตัวเลข
เลือก ติดตั้งช่อง > อะนาล็อก : ติดตั้งด้วยตัวเอง และกด ตกลง
1 - ระบบ
หากต้องการตั้งค่าระบบทีวี เลือก ระบบ และกด ตกลง
เลือกประเทศของคุณหรือตําแหน่งบนโลกที่คุณอยู่ในขณะนี้
2 - ค้นหาช่อง
ในการค้นหาช่อง เลือก ค้นหาช่อง และกด OK จากนั้นเลือก
ค้นหา และกด OK คุณยังสามารถป้อนความถี่ได้ด้วยตนเอง
หากการรับสัญญาณไม่ดี กด ค้นหา อีกครั้ง หากคุณต้องการจัด
เก็บช่อง เลือก เสร็จ และกด OK
3 - ค้นหาคลื่น
ในการค้นหาคลื่นของช่อง ให้เลือก ค้นหาคลื่น และกด ตกลง
คุณสามารถค้นหาคลื่นของช่องได้ด้วย u หรือ v
หากคุณต้องการจัดเก็บช่องที่พบ เลือก เสร็จ และกด ตกลง
4 - จัดเก็บ
คุณสามารถจัดเก็บข่องบนหมายเลขช่องปัจจุบัน หรือจัดเก็บใน
หมายเลขช่องใหม่ก็ได้
เลือก จัดเก็บช่องปัจจุบัน หรือ จัดเก็บเป็นช่องใหม่
คุณสามารถทําซ้ําขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณจะพบช่องทีวีอะนา
ล็อกที่มีทั้งหมด
รูปแบบภาพ
หากแถบสีดําปรากฏขึ้นที่ด้านบนและด้านล่าง หรือทั้งสองด้าน
ของภาพ คุณสามารถปรับรูปแบบภาพ เป็นรูปแบบที่เต็มหน้า
จอได้
ขณะดูช่องทีวี กด f FORMAT เพื่อเปิดเมนู รูปแบบไฟล์ภาพ
เลือกรูปแบบจากรายการและกด ตกลง
รูปแบบไฟล์ภาพ
มีรูปแบบต่อไปนี้ตามภาพบนหน้าจอ:
• เติมอัตโนมัติ
ขยายภาพอัตโนมัติเพื่อให้เต็มหน้าจอ ความผิดเพี้ยนของภาพ
จะไม่มีมาก บทบรรยายจะยังสามารถมองเห็นได้ ไม่เหมาะสม
สําหรับอินพุต PC บางรูปแบบภาพอาจยังคงแสดงแถบสีดําอยู่
• ซูมอัตโนมัติ
ซูมภาพเข้าเต็มหน้าจอโดยอัตโนมัติไม่มีผิดเพี้ยน อาจเห็นแถบ
สีดํา ไม่เหมาะกับอินพุต PC
• ซูมได้มากขึ้น
ลบแถบสีดําที่ด้านต่างๆ ของการถ่ายทอดสัญญาณ 4:3 ภาพถูก
ปรับให้เหมาะกับหน้าจอ
• ขนาดภาพขยาย 16:9
ปรับขนาดภาพเป็นรูปแบบ 16:9
• จอกว้าง
ยืดภาพเป็นรูปแบบ 16:9
• ไม่ปรับสัดส่วน
โหมดผู้เชี่ยวชาญสําหรับ HD หรืออินพุต PC พิกเซลสําหรับการ
แสดงผลพิกเซล แถบสีดําอาจปรากฏโดยมีภาพจาก
คอมพิวเตอร์
ติดตั้งด้วยตนเอง
สามารถติดตั้งช่องทีวีอะนาล็อกด้วยตนเองในแบบทีละช่อง
หากต้องการติดตั้งช่องอะนาล็อกด้วยตัวเอง กด h เลือก S
ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าช่อง และกด ตกลง
24
โทรทัศน์ / การรับชมรายการทีวี
หน้าเทเลเท็กซ์
การเปิดข้อความ
ในการเปิดข้อความ ขณะดูช่องทีวีให้กด TEXT
ในการปิดข้อความ ให้กด TEXT อีกครั้ง
แช่หน้า
ในการหยุดการหมุนเวียนของหน้าย่อยอัตโนมัติ ให้กด o
OPTIONS และเลือก แช่หน้า
สองจอภาพ / เต็มจอ
หากต้องการแสดงช่องทีวีและข้อความควบคู่กันไป ให้กด o
OPTIONS และเลือก สองจอภาพ
เลือก เต็มจอ เพื่อเปลี่ยนกลับเป็นมุมมองแบบเต็มจอ
T.O.P. โดยรวม
ในการเปิดข้อความแบบ T.O.P. ให้กด o OPTIONS และเลือก
T.O.P.โดยรวม
การเลือกหน้าข้อความ
ในการเลือกหน้า...
• ป้อนหมายเลขหน้าด้วยปุ่มตัวเลข
• กด w หรือ x
• กด u หรือ v
• กดปุ่มสีเพื่อเลือกรหัสสีตามด้านล่างของจอภาพ
หน้าข้อความย่อย
หมายเลขหน้าข้อความอาจจะมีอีกหลายหน้าย่อยได้ หมายเลข
หน้าย่อยจะปรากฏขึ้นบนแถบถัดจากหมายเลขหน้าหลัก
หากต้องการเลือกหน้าย่อย ให้กด w หรือ x
หน้าข้อความแบบ T.O.P.
บางสถานีถ่ายทอดนําเสนอข้อความแบบ T.O.P.
ในการเปิดหน้าข้อความแบบ T.O.P. ภายในข้อความให้กด o
OPTIONS และเลือก T.O.P.โดยรวม
ขยาย
ในการขยายหน้าข้อความเพื่อความสะดวกในการอ่านมากขึ้น
ให้กด o OPTIONS และเลือก ขยาย หากต้องการเลื่อนหน้า
ลง ให้กด v หรือ u
เผย
ในการยกเลิกการซ่อนข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในหน้าเพจ ให้กด o
OPTIONS และเลือก เผย
หน้าย่อยวงจร
ในการวนดูหน้าย่อยเมื่อมีหน้าย่อย ให้กด o OPTIONS และ
เลือก หน้าย่อยวงจร
ภาษา
ในการเปลี่ยนกลุ่มตัวอักษรที่ข้อความใช้แสดงผลโดยตรง ให้
กด o OPTIONS และเลือก ภาษา
การค้นหาข้อความ
คุณสามารถเลือกคําและสแกนหาคําดังกล่าวที่มีทั้งหมด
เปิดหน้าข้อความและกด ตกลง
เลือกคําหรือตัวเลขด้วยปุ่มลูกศร
จากนั้นกด ตกลง อีกครั้ง เพื่อข้ามไปยังคําหรือตัวเลขนี้ใน
ตําแหน่งถัดไปในทันที
จากนั้น ตกลง อีกครั้ง เพื่อข้ามไปยังตําแหน่งที่อยู่ถัดไปอีก
ในการหยุดการค้นหา ให้กด u จนกระทั่งไม่มีคําใดถูกเลือกอยู่
ตั้งค่าข้อความ
ภาษาข้อความ
การถ่ายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอลบางประเภทมีข้อความภาษา
ต่างๆ มากมาย
หากต้องการตั้งค่าภาษาข้อความหลักและรองของคุณ ให้กด
h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าช่อง และเลือกข้อความหลัก หรือ รอง และเลือก
ภาษาข้อความที่คุณต้องการ
ข้อความจากอุปกรณ์เชื่อมต่อ
อุปกรณ์เชื่อมต่อบางชนิดที่รับแชนเนลทีวี ก็อาจจะนําเสนอ
ข้อความได้
หากต้องการเปิดข้อความจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด h
เลือกอุปกรณ์ แล้วกด ตกลง
ในระหว่างที่ดูช่องบนอุปกรณ์ ให้กด o OPTIONS เลือกแสดง
ปุ่มอุปกรณ์ และเลือกปุ่ม T และกด ตกลง กด b เพื่อซ่อนปุ่ม
อุปกรณ์
ในการปิดข้อความ ให้กด b อีกครั้ง
ข้อความ 2.5
หากมี ข้อความ 2.5 จะให้สีจํานวนมากกว่าและให้ภาพกราฟิกที่
ดีกว่า ข้อความ 2.5 จะถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่ามาตรฐาน
จากโรงงาน
หากต้องการปิด กด h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่า TV > ปรับแต่งตามต้องการ > ข้อความ 2.5
ข้อความดิจิตอล (เฉพาะสหราชอาณาจักรเท่านั้น)
การถ่ายทอดทีวีดิจิตอลบางรายการมีข้อความดิจิตอลโดย
เฉพาะหรือบริการอินเตอร์แอกทีฟบนช่องทีวีดิจิตอล ซึ่งรวมถึง
ข้อความปกติ โดยใช้ปุ่มหมายเลข, ปุ่มสี และปุ่มลูกศร เพื่อ
เลือกและเลื่อนดู
ในการปิดข้อความดิจิตอล ให้กด b
ตัวเลือกข้อความ
ในข้อความให้กด o OPTIONS เพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:
• แช่หน้า
• สองจอภาพ
• T.O.P.โดยรวม
• ขยาย
• เปิดเผย
• หน้าย่อยวงจร
• ภาษา
โทรทัศน์ / การรับชมรายการทีวี
อินเตอร์แอคทีฟทีวี
iTV คืออะไร
ด้วยอินเตอร์แอคทีฟทีวี สถานีถ่ายทอดดิจิตอลบางสถานีผนวก
โปรแกรมทีวีปกติเข้ากับหน้าข้อมูลหรือความบันเทิง ในบาง
หน้า คุณสามารถตอบสนองกับโปรแกรมหรือการโหวต ทําการ
เลือกซื้อแบบออนไลน์หรือชําระเงินสําหรับโปรแกรมแบบ
Video-On-Demand ได้
HbbTV, MHEG, . . .
สถานีถ่ายทอดจะใช้ระบบอินเตอร์แอคทีฟทีวีที่หลากหลาย :
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV - ทีวีบรอดแบนด์ที่
ถ่ายทอดแบบผสม) หรือ iTV (อินเตอร์แอคทีฟทีวี - MHEG) ใน
บางครั้ง อินเตอร์แอคทีฟทีวีจะถูกเรียกว่าข้อความดิจิตอลหรือ
ปุ่มสีแดง (Red Button) โดยแต่ละระบบจะแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน
25
เข้าชมเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของสถานีถ่ายทอดเพื่อรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
สิ่งที่คุณต้องมี
อินเตอร์แอคทีฟทีวีจะมีอยู่ในช่องทีวีดิจิตอลเท่านั้น เพื่อให้คุณ
ได้เพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของอินเตอร์แอคทีฟทีวีอย่างเต็ม
ที่ คุณจําเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง
(บรอดแบนด์) เข้ากับทีวี
หน้า iTV
การเปิดหน้า iTV
แชนเนลส่วนใหญ่ที่นําเสนอ HbbTV หรือ iTV จะเชิญชวนให้คุณ
กดปุ่ม * (สีแดง) หรือปุ่ม ตกลง เพื่อเปิดโปรแกรมอินเตอร์
แอคทีฟ
การเลื่อนดูหน้า iTV
คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรและปุ่มสี, ปุ่มตัวเลข และปุ่ม b เพื่อ
เลื่อนดูหน้า iTV คุณสามารถใช้ปุ่ม x (เล่น), ปุ่ม p (หยุด
ชั่วคราว) และปุ่ม q (หยุด) เพื่อดูวิดีโอภายในหน้า iTV
ข้อความดิจิตอล (เฉพาะสหราชอาณาจักรเท่านั้น)
ในการเปิดข้อความดิจิตอล ให้กด TEXT หากต้องการปิด ให้
กด b
การปิดหน้า iTV
หน้า iTV ส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าปุ่มใด ที่ใช้ในการปิด
ในการบังคับให้ iTV ปิด ให้เปลี่ยนเป็นแชนเนลทีวีถัดไป และ
เปลี่ยนกลับ
3.4
คู่มือ TV
ดูรายละเอียดโปรแกรม
หากต้องการดูรายละเอียดของโปรแกรมที่เลือก กด i INFO
เปลี่ยนวัน
คู่มือทีวีสามารถแสดงกําหนดการฉายโปรแกรมในวันต่อๆ ไป
ได้ (สูงสุด 8 วัน)
หากต้องการดูกําหนดการของหนึ่งในวันต่อๆ ไป ให้กด CH+
กด CH- เพื่อย้อนกลับไปวันก่อนหน้า
นอกจากนี้ คุณสามารถกด o OPTIONS และเลือก เปลี่ยนวัน
เลือก วันก่อนหน้าวันนี้ หรือ วันถัดไป และกด ตกลง เพื่อเลือก
วันในกําหนดการ
หากข้อมูลคู่มือทีวีมาจากอินเตอร์เน็ต ให้กด * เลือกวัน
ตั้งการเตือน
หากข้อมูลคู่มือทีวีมาจากผู้ออกอากาศ คุณสามารถตั้งการเตือน
ที่จะแจ้งเตือนคุณว่าโปรแกรมเริ่มฉายแล้ว ผ่านข้อความบนหน้า
จอ
หากต้องการตั้งการเตือน เลือกโปรแกรมในกําหนดการ และกด
ปุ่มสีของตั้งการเตือน โปรแกรมจะถูกทําเครื่องหมายนาฬิกา
ê ไว้
หากต้องการยกเลิกการเตือน ให้กดปุ่มสีของ ลบการเตือน
หากต้องการดูรายการการเตือนทั้งหมดที่คุณตั้งไว้ ให้กดปุ่มสี
การเตือนที่กําหนด
ค้นหาตามประเภท
หากมีข้อมูลอยู่ คุณสามารถค้นหากําหนดการโปรแกรมได้ตาม
ประเภท เช่น ภาพยนตร์ กีฬา ฯลฯ
หากต้องการค้นหาโปรแกรมตามประเภท ให้กด o OPTIONS
และเลือก ค้นหาตามประเภท
เลือกประเภทและกด ตกลง รายการพร้อมโปรแกรมที่พบจะ
ปรากฏขึ้น
ด้วยคู่มือทีวี คุณสามารถดูรายการของโปรแกรมทีวีปัจจุบันและ
ตารางการออกอากาศของช่องของคุณได้*
การบันทึก
หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB กับทีวี คุณสามารถทําการ
บันทึกได้
ใช้คู่มือทีวีในการสร้างการบันทึกที่ตั้งกําหนดการ
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา การบันทึก สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
เปิดคู่มือทีวี
หากต้องการเปิดคู่มือทีวี กด GUIDE
กด GUIDE อีกครั้งเพื่อปิด
* ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลคู่มือทีวี (ข้อมูล) มาจากที่ใด ช่องอะนาล็อก
และช่องดิจิตอล หรือเฉพาะช่องดิจิตอลจะปรากฏขึ้น บางช่อง
อาจไม่มีข้อมูลคู่มือทีวี
เปิดคู่มือทีวี
การรับข้อมูลคู่มือทีวี
คู่มือทีวีจะรับข้อมูล (ข้อมูล) จาก ผู้ออกอากาศ หรือจาก
อินเตอร์เน็ต ในบางภูมิภาคและสําหรับบางช่อง อาจไม่มีข้อมูล
คู่มือทีวี
ครั้งแรกที่คุณเปิดคู่มือทีวี ทีวีจะสแกนช่องทั้งหมดเพื่อหาข้อมูล
โปรแกรม ซึ่งอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที ข้อมูลคู่มือทีวีจะถูกจัด
เก็บไว้ในทีวี
เปลี่ยนไปดูโปรแกรม
จากคู่มือทีวี คุณสามารถเปลี่ยนไปดูโปรแกรมปัจจุบันได้
หากต้องการเลือกโปรแกรม ให้ใช้ปุ่มลูกศรในการเลื่อนแถบสี
ไปที่ชื่อโปรแกรม
นาวิเกตไปทางขวาเพื่อดูโปรแกรมที่มีกําหนดออกฉายในช่วง
เวลาหลังจากนี้ในวันเดียวกัน
หากต้องการเปลี่ยนไปดูโปรแกรม (ช่อง) เลือกโปรแกรมและกด
ตกลง
26
ตราบใดที่คุณยังไม่เชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต ข้อมูลจะมาจาก
ผู้ออกอากาศ
ทันทีที่ทีวีเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ทีวีจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต
หากข้อมูลคู่มือทีวีมาจากอินเตอร์เน็ต คู่มือทีวีจะสามารถแสดง
รายการช่องอะนาล็อกถัดจากช่องดิจิตอลได้ ในเมนูคู่มือทีวี คุณ
สามารถดูช่องปัจจุบันที่คุณกําลังดูได้ในจอเล็ก สําหรับคู่มือทีวี
จากอินเตอร์เน็ต คุณจะไม่สามารถตั้งการเตือนได้
ตั้งข้อมูลคู่มือทีวี
หากทีวีเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณสามารถตั้งให้ทีวีรับข้อมูล
คู่มือทีวีจากผู้ออกอากาศได้
โทรทัศน์ / คู่มือ TV
หากต้องการตั้งข้อมูลคู่มือทีวี ให้กด h เลือก S ตั้งค่า และ
กด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > คู่มือทีวี
เลือก จากผู้ออกอากาศ หรือ จากอินเตอร์เน็ต
หากต้องการสแกนการเชื่อมต่อทีวีใหม่หมด และอัพเดตเมนู
แหล่งสัญญาณ ให้กด o OPTIONS เลือกแท็บ ตัวเลือก ใน
แถบเมนู เลือก สแกนการเชื่อมต่อ แล้วกด ตกลง
3.5
จากโหมดสแตนด์บาย
เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์
รายการแหล่งสัญญาณ
ในรายการการเชื่อมต่อ - เมนูแหล่งสัญญาณ - คุณสามารถ
ค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีได้
จากเมนูแหล่งสัญญาณนี้ คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ได้
เมนูแหล่งสัญญาณ
หากต้องการเปิด เมนูแหล่งสัญญาณ กด c SOURCE
หากต้องการเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้เลือกอุปกรณ์
ด้วยลูกศร w (ซ้าย) หรือ x (ขวา) แล้วกด ตกลง
สําหรับบางอุปกรณ์ (อุปกรณ์ HDMI-CEC) คุณสามารถเลือก
การดําเนินการได้โดยตรงจากในรายการที่อยู่ใต้ ไอคอน
อุปกรณ์
เลือกอุปกรณ์และเลือกการดําเนินการ และกด ตกลง
หากต้องการเลือกเมนูแหล่งสัญญาณโดยไม่เปลี่ยนไปใช้
อุปกรณ์ ให้กด c อีกครั้ง
การตรวจจับอัตโนมัติ
เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับทีวี อุปกรณ์จะถูกตรวจจับ
โดยอัตโนมัติ และนําไปไว้ในเมนูแหล่งสัญญาณ อุปกรณ์นี้จะ
ปรากฏเป็นไอคอน (ประเภทอุปกรณ์) และมีชื่อ หากประเภท
ของอุปกรณ์ไม่ตรงกับอุปกรณ์ เช่น ทีวีบอกว่าเป็นเครื่องเล่น แต่
มันไม่ใช่ คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทได้
หากต้องการเปลี่ยนประเภทของอุปกรณ์ กด * ประเภท
อุปกรณ์ และเลือกประเภทที่ตรงกับอุปกรณ์และกด ตกลง
หากชื่อไม่ตรงกับอุปกรณ์ หรือคุณต้องการตั้งชื่อของคุณเอง ให้
กด * เปลี่ยนชื่อ ใช้ปุ่มกดรีโมทคอนโทรลเพื่อใส่ชื่อใหม่
ประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย
ขึ้น ประเภทอุปกรณ์จะกําหนดสไตล์ของภาพและเสียง ค่าความ
ละเอียด การตั้งค่าเฉพาะ หรือตําแหน่งภายในเมนูแหล่ง
สัญญาณ
เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับทีวี ไอคอนของอุปกรณ์จะ
ปรากฏที่ด้านหน้าของเมนูแหล่งสัญญาณ
หากทีวีไม่ตรวจจับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ให้เลือกการเชื่อมต่อที่
คุณใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และปรับประเภทและชื่อของ
อุปกรณ์
Original name and icon
หากต้องการเรียกคืนไอคอนอุปกรณ์กลับเป็นชื่อและประเภท
ไอคอนดั้งเดิม ให้กด o OPTIONS เลือกแท็บ ตัวเลือก ใน
แถบเมนู และเลือก ชื่อและไอคอนดั้งเดิม จากนั้นกด ตกลง
Scan connections
โทรทัศน์ / บทบรรยายและภาษา
เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณสามารถเปิดอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่อด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีคุณได้
เล่น
หากต้องการเปิดทั้งเครื่องเล่นแผ่นดิสก์และทีวีจากโหมด
สแตนด์บาย และเริ่มเล่นแผ่นดิสก์หรือโปรแกรมในทันที ให้กด
x (เล่น) บนรีโมทคอนโทรลทีวี
ควรทําการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล HDMI และทั้งทีวีและ
อุปกรณ์จะต้องเปิด HDMI CEC ไว้
ระบบโฮมเธียเตอร์
คุณสามารถเปิดระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณเพื่อฟังแผ่นดิสก์หรือ
ช่องวิทยุ และปล่อยทีวีไว้ในโหมดสแตนด์บาย
หากต้องการเปิด HTS ในขณะที่ทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้
กด c SOURCE บนรีโมทคอนโทรลทีวี
EasyLink
ด้วย EasyLink คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ด้วย
รีโมทคอนโทรลทีวี EasyLink จะใช้ HDMI CEC ในการสื่อสารกับ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องสนับสนุน HDMI
CEC และจะต้องเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อ HDMI
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา EasyLink สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
3.6
บทบรรยายและภาษา
คําบรรยาย
เปิดบทบรรยาย
หากต้องการเปิดเมนูบทบรรยาย ให้กด SUBTITLE
ึคุณสามารถ เปิด หรือ ปิดบทบรรยายได้
27
หากต้องการแสดงบทบรรยายขณะที่โปรแกรมที่ออกอากาศ
ไม่ใช่ภาษาของคุณ - ภาษาที่คุณตั้งค่าไว้สําหรับทีวี ให้เลือก
อัตโนมัติ นอกจากนี้ การตั้งค่านี้จะแสดงบทบรรยายเมื่อคุณปิด
เสียงด้วย m
สําหรับช่องอะนาล็อก บทบรรยายจะต้องมาจากทาง ข้อความ
หากต้องการเลือกภาษาของเสียงในขณะที่ไม่มีภาษาของเสียงที่
คุณต้องการอยู่ . . .
1 - กด o OPTIONS
2 - เลือก ภาษาของเสียง และเลือกภาษาของเสียงที่คุณ
ต้องการชั่วคราว และกด ตกลง
บทบรรยายสําหรับช่องอะนาล็อก
สําหรับช่องอะนาล็อก คุณจะต้องทําให้บทบรรยายพร้อมใช้งาน
สําหรับแต่ละช่องด้วยตัวเอง
1 - เปลี่ยนไปที่ช่องและกด ข้อความ เพื่อเปิดข้อความ
2 - ใส่หมายเลขหน้าสําหรับบทบรรยาย โดยปกติมักจะเป็น 888
3 - กด ข้อความ อีกครั้งเพื่อปิดข้อความ
หากคุณเลือก เปิด ไว้ในเมนูบทบรรยายขณะที่ดูช่องอะนาล็อกนี้
บทบรรยายจะปรากฏขึ้นในกรณีที่มี
หากต้องการทราบว่าช่องเป็นแบบอะนาล็อกหรือดิจิตอล ให้
เปลี่ยนไปที่ช่องและเปิด สถานะ ในเมนู ตัวเลือก
ภาษาดั้งเดิม
หากช่องดิจิตอลมีภาษาดั้งเดิมของโปรแกรมหรือภาพยนตร์
คุณสามารถตั้งให้ทีวีเปลี่ยนไปใช้เสียงภาษานั้นโดยอัตโนมัติ
เปิดภาษาดั้งเดิมเพื่อดูภาพยนตร์พากย์ในภาษาดั้งเดิม (หากมี
ภาษาดั้งเดิมอยู)่
หากต้องการตั้ง ภาษาดั้งเดิม . . .
1 - กด h เลือก ตั้งค่า และกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าช่อง และเลือก ภาษา > ภาษาดั้งเดิม และ
กด ตกลง
3 - เลือก เปิด หรือ ปิด และกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
บทบรรยายสําหรับช่องดิจิตอล
ไม่จําเป็นต้องตั้งค่าบทบรรยายในข้อความสําหรับช่องดิจิตอล
ช่องดิจิตอลสามารถแสดงภาษาบทบรรยายสําหรับโปรแกรมได้
สองถึงสามภาษา คุณตั้งค่าภาษาบทบรรยายหลักและรองได้
หากมีบทบรรยายในหนึ่งภาษาเหล่านี้ ทีวีจะทําการแสดง
หากไม่มีบทบรรยายในภาษาที่ต้องการ คุณสามารถเลือกบท
บรรยายภาษาอื่นได้ในกรณีที่มี
หากต้องการตั้งภาษาบทบรรยายหลักและรอง . . .
1 - กด h เลือก ตั้งค่า และกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าช่อง และเลือก ภาษา > บทบรรยายหลัก
หรือ บทบรรยายรอง และกด ตกลง
3 - เลือกภาษาและกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
หากต้องการเลือกภาษาบทบรรยายในขณะที่ไม่มีภาษาที่คุณ
ต้องการอยู่เลย . . .
1 - กด o OPTIONS
2 - เลือก ภาษาบทบรรยาย และเลือกภาษาที่คุณต้องการ
ชั่วคราว และกด ตกลง
ภาษาของเสียงสําหรับผู้ที่ระบบการได้ยินและการมองเห็น
บกพร่อง
ช่องทีวีดิจิตอลบางช่องกระจายเสียงระบบเสียงและบทบรรยาย
พิเศษที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ระบบการได้ยินหรือการมองเห็น
บกพร่อง
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา การเข้าใช้ทั่วไป เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาเมนู
หากต้องการเปลี่ยน ภาษา ของเมนูและข้อความบนทีวี . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ภาษาเมนู และกด
ตกลง
3 - เลือกภาษาที่คุณต้องการและกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
3.7
ภาษาเสียงพากย์
ช่องทีวีดิจิตอลสามารถออกอากาศเสียงในสองถึงสามภาษาพูด
สําหรับหนึ่งโปรแกรมได้ คุณสามารถตั้งค่าภาษาเสียงหลักและ
รองได้ หากมีเสียงในหนึ่งภาษาเหล่านี้อยู่ ทีวีจะเปลี่ยนไปใช้
เสียงนี้
หากไม่มีเสียงในภาษาที่ต้องการ คุณสามารถเลือกบทบรรยาย
ภาษาอื่นได้ในกรณีที่มี
หากต้องการตั้งภาษาของเสียงหลักและรอง . . .
1 - กด h เลือก ตั้งค่า และกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าช่อง และเลือก ภาษา > เสียงหลัก หรือ
เสียงรอง และกด ตกลง
3 - เลือกภาษาและกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
28
ตัวตั้งเวลาและนาฬิกา
ตั้งเวลาปิด
ด้วยตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง คุณสามารถตั้งให้ทีวีเปลี่ยนไปสแตนด์
บายโดยอัตโนมัติได้ หลังจากเวลาที่ระบุไว้
หากต้องการตั้งเวลาปิดเครื่อง ให้กด h เลือก S ตั้งค่า และ
กด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ตั้งเวลาปิดเครื่อง ใช้
แถบเลื่อนในการตั้งเวลาสูงสุด 180 นาที โดยสามารถเพิ่มหรือ
ลดได้ทีละ 5 นาที หากตั้งไว้ที่ 0 นาที ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องจะถูก
ปิด
โทรทัศน์ / ตัวตั้งเวลาและนาฬิกา
คุณสามารถปิดทีวีของคุณก่อนถึงเวลา หรือตั้งเวลาปิดใหม่ขณะ
ที่เครื่องกําลังนับถอยหลังได้
นาฬิกา
หากต้องการทราบว่าเป็นเวลาเท่าไร ให้กด GUIDE เพื่อดูเวลา
ในทีวีไกด์
ในบางประเทศ การกระจายเสียงแบบดิจิตอลไม่ได้ส่ง UTC ซึ่ง
เป็นข้อมูลเวลาสากลเชิงพิกัด ทําให้การเปลี่ยนการปรับเวลา
ตามฤดูกาลอัตโนมัติอาจถูกข้ามไปและทีวีอาจแสดงเวลาที่ไม่
ถูกต้อง
หากต้องการแก้ไขนาฬิกาทีวี กด h เลือก S ตั้งค่า และกด
ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > นาฬิกา และเลือก ขึ้น
อยู่กับประเทศ
เลือก การปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติ และเลือกการตั้งค่าที่
เหมาะสม
ในการตั้งเวลาและวันที่ด้วยตนเอง เลือก กําหนดเอง จากนั้น
เลือก เวลา หรือ วันที่
เมื่อคุณบันทึกโปรแกรมด้วย Smart TV ในการบันทึก เราขอ
แนะนําให้คุณอย่าเปลี่ยนเวลาและวันที่ด้วยตนเอง
ปิดตัวตั้งเวลา
หากคุณไม่ได้กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลภายในเวลา 4 ชั่วโมง
หรือหากทีวีไม่ได้รับสัญญาณอินพุต และไม่ได้รับคําสั่งจาก
รีโมทคอนโทรลภายในเวลา 10 นาที ทีวีจะปิดตัวเองโดย
อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
หากคุณใช้ทีวีเป็นจอมอนิเตอร์ หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอล
ในการดูทีวี (กล่องรับสัญญาณ - STB) และคุณไม่ได้ใช้
รีโมทคอนโทรลของทีวี คุณควรปิดการทํางานของตัวจับเวลาปิด
อัตโนมัติ
หากต้องการปิดการทํางาน ให้กด h เลือก S ตั้งค่า และกด
ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ตัวจับเวลาปิด และ
เลื่อนแถบเลื่อนไปที่ 0
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา ประหยัดพลังงาน เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าทีวีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.8
การตั้งค่าภาพ
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา สไตล์ภาพ เพื่อปรับแต่ง
การตั้งค่าสไตล์ภาพ
• (3D) แบ็คไลท์
ตั้งระดับความเปรียบต่างของแบ็คไลท์
• สี
ตั้งระดับความอิ่มตัวของสี
• ความคมชัด
ตั้งระดับความคมชัดความละเอียดสูง
• การลดสัญญาณรบกวน
กรองและลดสัญญาณรบกวนในภาพ
• การลดจุดรบกวน MPEG
ทําให้การเคลื่อนไหวของภาพดิจิตอลนุ่มนวลขึ้น
• Pixel Precise HD
ควบคุมการตั้งค่าขั้นสูงของ Perfect Pixel HD Engine
— Perfect Natural Motion จะลบการสั่นไหวและให้การ
เคลื่อนไหวที่นุ่มนวล โดยเฉพาะกับภาพยนตร์
— Clear LCD จะให้ความคมชัดของการเคลื่อนไหวที่เยี่ยม
ยอด, ระดับสีดําที่ดีกว่า, ความเปรียบต่างสูงที่ปราศจากการสั่น
ไหว, ภาพที่ไม่มีสัญญาณรบกวน และมุมมองที่ใหญ่กว่า
— ความละเอียดขั้นสูง ให้ความคมชัดที่สูง โดยเฉพาะเส้นและ
คอนทัวร์ในภาพ
— ความคมชัดขั้นสูง ช่วยให้ระดับความคมชัดที่เหนือกว่า โดย
เฉพาะในรายละเอียดของภาพ
— Perfect contrast ตั้งระดับที่ที่ทีวีจะปรับเสริมรายละเอียดใน
พื้นที่ของภาพที่มืด, ปานกลาง และสว่างโดยอัตโนมัติ
— แสงพื้นหลังไดนามิค ตั้งระดับที่สามารถลดการสิ้นเปลือง
พลังงานโดยการหรี่ความเข้มในหน้าจอ เลือกระดับการสิ้น
เปลืองพลังงานที่คุ้มค่าที่สุด หรือสําหรับภาพที่มีความเข้มที่ดี
ที่สุด
— การปรับสีให้ดีขึ้น ทําให้สีมีความสดใสมากขึ้น และปรับปรุง
คุณภาพรายละเอียดในสีสว่าง
• ขั้นสูง ปรับแต่งการตั้งค่าของภาพในขั้นสูง:
— เซนเซอร์ตรวจจับแสง ปรับการตั้งค่าภาพและ Ambilight ให้
เข้ากับสภาวะแสงของห้องโดยอัตโนมัติ
— แกมม่า คือการตั้งค่าความเข้มสีและความเปรียบต่างของ
ภาพแบบนอนลิเนียร์ ใช้แถบสไลด์เพื่อตั้งค่าแกมม่าสูงขึ้นหรือ
ต่ําลง
— อุณหภูมิสี จะตั้งค่าสีเป็น ปกติ,สีอุ่น (โทนสีแดง) หรือ สีเย็น
(โทนสีฟ้า)
— อุณหภูมิสีแบบปรับแต่งเอง ตั้งค่าอุณหภูมิสีของภาพ
— ความเปรียบต่างวิดีโอ (3D) ตั้งค่าความเปรียบต่างของเนื้อ
ภาพ
— ความสว่าง ตั้งระดับความสว่างของภาพ
• เกมหรือคอมพิวเตอร์
ปรับให้ทีวีเหมาะสมกับการตั้งค่าที่กําหนดไว้ล่วงหน้า หากเชื่อม
ต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเกม
• รูปแบบและขอบ
— รูปแบบไฟล์ภาพ: ค้นหาและอ่าน รูปแบบภาพ ด้วย L
รายการ
— ขอบหน้าจอ ใช้ในการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย เพื่อ
ซ่อน ขอบ ที่บิดเบี้ยว
— สลับภาพ เลื่อนภาพขึ้น / ลงหรือซ้าย / ขวาด้วยปุ่ม
เคอร์เซอร์
การตั้งค่าภาพ
สไตล์ภาพ
ในเมนูภาพ คุณสามารถปรับการตั้งค่าภาพทั้งหมดได้อย่าง
อิสระ
สําหรับการปรับตั้ง ภาพ อย่างง่าย คุณสามารถเลือกการตั้ง
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วย สไตล์ภาพ ได้
ในระหว่างที่ดูช่องทีวี กด oOPTIONS เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
และเลือก สไตล์ภาพ เลือกสไตล์ภาพและกด ตกลง
หากต้องการเปิด การตั้งค่าภาพ กด h เลือก Sตั้งค่า และกด
ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ
• สไตล์ภาพ
โทรทัศน์ / การตั้งค่าภาพ
สไตล์ภาพ
ด้วยสไตล์ภาพ คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าภาพที่เหมาะ
สมที่สุดสําหรับการดูภาพยนตร์หรือการประหยัดพลังงาน
29
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเฉพาะของสไตล์ภาพ
ที่เลือก เช่น ความสว่าง หรือความเปรียบต่าง ทีวีจะจดจําการ
ปรับแต่งที่คุณตั้งไว้
ปรับแต่งสไตล์ภาพ
หากต้องการปรับแต่งสไตล์ภาพ . . .
1 - เลือกสไตล์และกด ตกลง
2 - กด h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
3 - เลือก การตั้งค่าทีวี นาวิเกตไปยังแต่ละการตั้งค่าและทําการ
ปรับแต่ง
4 - กด b เพื่อปิดเมนูเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าของคุณ
หากต้องการคืนค่ากลับเป็นสไตล์ภาพดั้งเดิม . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > สไตล์ภาพ และเลือกสไตล์ที่
คุณต้องการรีเซ็ต
3 - กด *รีเซ็ต สไตล์ที่เลือกจะถูกรีเซ็ต
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา ภาพ เพื่อการปรับแต่งการ
ตั้งค่าภาพแบบแยกเฉพาะ
สไตล์ภาพที่มีให้เลือกได้แก่ . . .
• ส่วนตัว - เลือกปรับแต่งภาพและเสียงในแบบของคุณ
• สดใส - เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการรับชมในตอนกลางวัน
• เป็นธรรมชาติ - การตั้งค่าภาพเป็นธรรมชาติ
• ภาพยนตร์ - เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการดูภาพยนตร์
• การประหยัดพลังงาน - การตั้งค่าให้ตระหนักถึงพลังงาน
• มาตรฐาน - การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน
• ภาพถ่าย - เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการดูภาพถ่าย
• ISF Day และ ISF Night - การตั้งค่าการปรับแต่ง ISF
3.9
การตั้งค่าเสียง
เสียง
ในเมนูเสียง คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงทั้งหมดได้อย่าง
อิสระ
หากต้องการเปิด การตั้งค่าภาพ กด h เลือก Sตั้งค่า และกด
ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง
• เบส
ตั้งระดับของโทนเสียงต่ํา
• เสียงแหลม
ตั้งระดับของโทนเสียงสูง
• สมดุล
ปรับสมดุลของลําโพงซ้ายและขวาเพื่อให้เหมาะสมกับตําแหน่ง
การฟังของคุณได้ดีที่สุด
• โหมดรอบทิศ
ตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงเซอร์ราวด์จากลําโพงในตัว
• ระดับเสียงหูฟัง
ตั้งระดับเสียงสําหรับการเชื่อมต่อหูฟังของทีวี
• ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
ลดความแตกต่างของระดับเสียงที่เกิดขึ้นทันที เช่นช่วงเริ่มต้น
ของโฆษณา หรือเมื่อเปลี่ยนจากแชนเนลหนึ่ง ไปอีกแชนเนล
หนึ่ง
ที่ตั้งบ้านหรือร้านค้า
หากสไตล์ภาพถูกเปลี่ยนกลับเป็น สดใส ทุกครั้งที่คุณเปิดทีวี
แสดงว่าที่ตั้งของทีวีถูกตั้งไว้เป็น ร้านค้า การตั้งค่าเพื่อส่งเสริม
การขายในร้านค้า
หากต้องการตั้งค่าทีวีสําหรับการใช้งานที่บ้าน . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ภาษาเมนู และกด
ตกลง
3 - เลือก ปิด และกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
รูปแบบไฟล์เสียงที่ต้องการ
คุณสามารถตั้งค่า รูปแบบ เสียงเป็นมาตรฐาน (สเตอริโอ) หรือ
ขั้นสูง (มัลติแชนเนล) หากสามารถเลือกใช้ได้หนึ่งในสอง
ประเภทนี้ ทีวีจะเปลี่ยนเป็นประเภทที่คุณตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าช่อง > ภาษา > รูปแบบเสียงที่ต้องการ และ
กด ตกลง
3 - เลือก เปิด หรือ ปิด และกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
พื้นที่ใช้งาน
โมโน / สเตอริโอ
คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้ใช้เสียง โมโน ได้
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าช่อง > โมโน / สเตอริโอ และกด ตกลง
3 - เลือก เปิด หรือ ปิด และกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
พื้นที่ใช้งาน
หากคุณติดตั้งทีวีในร้านค้า คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้แสดง
แบนเนอร์โปรโมชั่นของร้านได้ โดยสไตล์ภาพจะตั้งค่าเป็น
แบบสดใสโดยอัตโนมัติ และการปิดตัวตั้งเวลาอัตโนมัติจะถูก
ปิด
หากต้องการตั้งค่าทีวีเป็นตําแหน่งร้านค้า . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ภาษาเมนู และกด
ตกลง
3 - เลือก ร้านค้า แล้วกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
30
Sound style
สําหรับการปรับตั้ง เสียง อย่างง่าย คุณสามารถเลือกการตั้ง
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วย สไตล์เสียง ได้
ในระหว่างที่ดูช่องทีวี กด oOPTIONS เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
และเลือก สไตล์ภาพ เลือกสไตล์ภาพและกด ตกลง
สไตล์เสียง
ด้วยสไตล์เสียง คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับเสียงพูด (ข่าวสาร) หรือสําหรับการชมภาพยนตร์
ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเฉพาะของสไตล์เสียง
ที่เลือก เช่น เบสหรือเสียงแหลม ทีวีจะจดจําการปรับแต่งที่คุณ
ตั้งไว้
โทรทัศน์ / การตั้งค่าเสียง
การปรับแต่งสไตล์เสียง
หากต้องการปรับแต่งสไตล์เสียง . . .
1 - เลือกสไตล์และกด ตกลง
2 - กด h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
3 - เลือก การตั้งค่าทีวี นาวิเกตไปยังแต่ละการตั้งค่าและทําการ
ปรับแต่ง
4 - กด b เพื่อปิดเมนูเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าของคุณ
หากต้องการคืนค่ากลับเป็นสไตล์เสียงดั้งเดิม . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > สไตล์เสียง และเลือกสไตล์ที่
คุณต้องการรีเซ็ต
3 - กด *รีเซ็ต สไตล์ที่เลือกจะถูกรีเซ็ต
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา เสียง เพื่อการปรับแต่ง
การตั้งค่าเสียงแบบแยกเฉพาะ
สไตล์เสียงต่างๆ ได้แก่ . . .
• ส่วนตัว - เลือกปรับแต่งภาพและเสียงในแบบของคุณ
• ดั้งเดิม - มาตรฐานจากโรงงาน
• ข่าว- เหมาะอย่างยิ่งสําหรับเสียงพูด
• ภาพยนตร์ - เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการดูภาพยนตร์
• เกม - เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเล่นเกม
• เพลง - เหมาะสําหรับการฟังเพลงมากที่สุด
กด AMBILIGHT บนรีโมทคอนโทรล เพื่อ เปิดหรือปิด
Ambilight และเพื่อสลับระหว่างการตั้งค่า Ambilight ต่างๆ
ได้แก่ ปิดไดนามิค และ คงที่
ค้นหาและอ่าน Ambilight ไดนามิค และ Ambilight คงที่ ด้วย
Lรายการ หากคุณต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า
Ambilight เหล่านี้
คุณสามารถเปิดหรือปิด Ambilight ด้วยเมนู Ambilight ได้อีก
ด้วย
กด h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี และกด ตกลง เลือก Ambilight
การจัดวางทีวี
การจัดวางทีวี
ในส่วนหนึ่งของการติดตั้งครั้งแรก การตั้งค่านี้จะถูกตั้งไว้เป็น
บนแท่นวางทีวี หรือ ติดตั้งบนกําแพง
หากคุณเปลี่ยนแปลง การจัดวางของทีวีหลังจากการตั้งค่าครั้ง
แรก ให้ปรับแต่งการตั้งค่านี้เพื่อการสร้างเสียงที่ดีที่สุด
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ภาษาเมนู และกด
ตกลง
3 - เลือก บนแท่นวางทีวี หรือ ติดตั้งบนกําแพง และกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
3.10
การตั้งค่า Ambilight
การเปิดและปิด Ambilight
หากต้องการได้ผลลัพธ์ Ambilight ที่ดีที่สุด โปรดอย่าลืมเคล็ด
ลับเหล่านี้:
• ปรับแสงภายในห้องแบบสลัว และให้วางตําแหน่งทีวีไม่เกิน
25 ซม. จากผนัง
• ปรับ Ambilight โดยคํานึงถึงสีของผนังที่บ้านในการตั้งค่าสี
ผนัง
• สัญญาณอินฟราเรดจากรีโมทคอนโทรลอาจถูก Ambilight
รบกวน จัดตําแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ (เครื่องเล่นดิสก์หรือ
ระบบโฮมเธียเตอร์) ให้อยู่ห่างจาก Ambilight
ไดนามิค Ambilight
ด้วย Ambilight ไดนามิค คุณจะสามารถ ปรับแต่ง ความเร็วที่
Ambilight ตอบสนองภาพบนหน้าจอได้
กด h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี และกด ตกลง เลือก Ambilight > โหมด >
ไดนามิค และกด ตกลง
เลือก ไดนามิค ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับระดับความเร็วตามความ
ต้องการของคุณ
ด้วย Ambilight คงที่ คุณจะสามารถตั้งค่าสี Ambilight ของคุณ
เองได้
กด h เลือก S ตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก ตั้งค่าทีวี และกด ตกลง
เลือก Ambilight > โหมด > คงที่ และกด ตกลง
เลือก คงที่ เลือกสีที่คุณต้องการ สี Ambilight คงที่จะเป็นสีแบบ
ไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่ใช่ไดนามิค)
การตั้งค่า Ambilight
มีการตั้งค่า Ambilight เพิ่มเติมอยู่ในเมนู Ambilight ในการตั้ง
ค่าทีวี
หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ กด h เลือก Sตั้ง
ค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > Ambilight
โหมด Ambilight
ขณะเปิดทีวี คุณสามารถกดปุ่ม AMBILIGHT เพื่อสลับระหว่าง
โหมด Ambilightปิดไดนามิค และ คงที่ ได้ เลือก ไดนามิค หาก
Ambilight ควรตอบสนองตามภาพบนหน้าจอ เลือก คงที่ หาก
คุณต้องการตั้งค่าสีเฉพาะแบบไม่เปลี่ยนแปลง
โทรทัศน์ / การตั้งค่า Ambilight
31
ความสว่าง Ambilight
หากต้องการตั้งความสว่าง Ambilight ให้เลือก ความสว่าง และ
กด ตกลง ปรับกําลังส่องสว่างของ Ambilight
ไดนามิค Ambilight
หากต้องการปรับความเร็วที่ Ambilight ตอบสนองต่อภาพบน
หน้าจอ ให้เลือก ไดนามิค
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา Ambilight ไดนามิค
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Ambilight คงที่
หากต้องการตั้ง สี Ambilight ของคุณเอง สี Ambilight คงที่จะ
เป็นสีแบบไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่ไดนามิค)
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา Ambilight คงที่ สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สีผนัง
สีของ ผนัง ด้านหลังทีวีของคุณ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลของสี
Ambilight
หากต้องการแก้ไขในส่วนนี้ ให้เลือก Ambilight > ขั้นสูง > สี
ผนัง และเลือกสีที่ตรงกับสีผนัง Ambilight จะแก้ไขสีของตัวเอง
เพื่อให้ผสมผสานกับสีของผนังด้านหลังทีวีได้อย่างเหมาะสม
ที่สุด
ทีวีปิด
หากต้องการตั้งให้ Ambilight ปิดทันทีหรือค่อยๆ หรี่ลงและ ปิด
ภายในสองถึงสามวินาทีหลังจากที่คุณปิดทีวี เลือก Ambilight >
ขั้นสูง > ทีวีปิด
3.11
การเข้าใช้ทั่วไป
เปิด
เมื่อเปิดการเข้าใช้ทั่วไป ทีวีถูกตั้งค่าสําหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางสายตาและการได้ยิน
เปิด
หากคุณไม่เปิดการเข้าใช้ทั่วไป ในระหว่างการติดตั้ง คุณ
สามารถเปิดได้ในการตั้งค่า
หากต้องการเปิดการเข้าใช้ทั่วไป กด h เลือก Sตั้งค่า และ
กด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > การเข้าใช้ทั่วไป เลือก
เปิด และกด ตกลง
เมื่อเปิดการเข้าใช้ทั่วไปในการตั้งค่า ตัวเลือกการเข้าใช้ทั่วไป
ถูกเพิ่มในเมนูตัวเลือก เมนูทั่วไปในเมนูตัวเลือก ให้คุณ
กําหนดการตั้งค่าเฉพาะสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา
และการได้ยินได้
ระบบการได้ยินบกพร่อง
ห้องผ่อนคลาย
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา แสง Lounge สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ช่องทีวีดิจิตอลบางช่องกระจายเสียงระบบเสียงและบทบรรยาย
พิเศษที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาและ
การได้ยิน เมื่อเปิดระบบการได้ยินบกพร่อง ทีวีจะเปลี่ยนเป็น
ระบบเสียงและบทบรรยายพิเศษที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน หากมี
แสง Lounge
เปิด
หากต้องการเปิดระบบการได้ยินบกพร่อง ให้กด oOPTIONS
เลือก การเข้าใช้ทั่วไป และกด ตกลง
เลือก ระบบการได้ยินบกพร่อง เลือก เปิด และกด ตกลง
เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณสามารถเปิด Ambilight และ
สร้างเอฟเฟกต์แสง Lounge ในห้องของคุณได้
หากต้องการการเปิด Ambilight ในขณะที่ทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์
บาย ให้กด Ambilight
ในการตรวจสอบว่ามีภาษาเสียงที่มีการรับฟังที่เป็นอันตราย
หรือไม่ ให้กด
oOPTIONS เลือก ภาษาเสียงพากย์ และค้นหาภาษาเสียง
พากย์ที่ทําเครื่องหมายด้วย J
หากการเข้าใช้ทั่วไปไม่ปรากฏในเมนูตัวเลือก ให้เปิด การเข้า
ใช้ทั่วไป ในการตั้งค่า
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา การเข้าใช้ทั่วไป เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้มีสายตาผิดปกติ
หากต้องการเปลี่ยนเฉดสีของแสง Lounge ให้กด Ambilight อีก
ครั้ง
หากต้องการปิดแสง Lounge ให้กด AMBILIGHT ค้างไว้เป็น
เวลาสองถึงสามวินาที
คุณสามารถตั้งค่าเฉดสีได้ในเมนูตั้งค่าทีวีเช่นกัน
ขณะที่เปิดทีวี กด h เลือก Sตั้งค่า และกด ตกลง
เลือก การตั้งค่าทีวี > Ambilight > ขั้นสูง > ห้องผ่อนคลาย
เลือกเฉดสีที่แสง Lounge จะใช้เมื่อเริ่มทํางาน
32
ช่องทีวีดิจิตอลอาจออกอากาศเสียงบรรยายพิเศษที่อธิบายถึง
สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นบนหน้าจอ หากต้องการตั้งค่าสําหรับผู้ที่ระบบ
การมองเห็นบกพร่อง จะต้องเปิดการเข้าใช้ทั่วไปก่อน
ผู้มีสายตาผิดปกติ
ด้วย ผู้มีสายตาผิดปกติ เสียงบรรยายพิเศษจะถูกเพิ่มเข้าไปใน
เสียงปกติ
หากต้องการเปิดเสียงบรรยายพิเศษ (ถ้ามี) . . .
1 - ขณะที่เปิด การเข้าใช้ทั่วไป กด o OPTIONS และเลือก
แท็บ ตัวเลือก ในแถบเมนู
2 - เลือก ผู้มีสายตาผิดปกติ และกด ตกลง
3 - เลือก ปิด และกด ตกลง
คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีเสียงบรรยายพิเศษอยู่หรือไม่
โทรทัศน์ / การเข้าใช้ทั่วไป
ในเมนูตัวเลือก เลือก ภาษาของเสียง และค้นหาภาษาของเสียง
ที่มีเครื่องหมาย Ï
ลําโพง / หูฟัง
คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการฟังเสียงบรรยายพิเศษจากที่
ใด เฉพาะ ลําโพงทีวี เฉพาะหูฟัง หรือทั้งสองอย่าง
หากต้องการตั้งค่า ลําโพง / หูฟัง . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าช่อง > ภาษา > ผู้มีสายตาผิดปกติ >
ลําโพง / หูฟัง และกด ตกลง
3 - เลือก ลําโพงหูฟัง หรือ ลําโพง + หูฟัง และกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
ระดับเสียงมิกซ์
คุณสามารถ มิกซ์ ระดับเสียงปกติกับเสียงบรรยายพิเศษได้
หากต้องการปรับระดับเสียง . . .
1 - กด o OPTIONS และเลือกแท็บ ตัวเลือก ในแถบเมนู
2 - เลือก ระดับเสียงมิกซ์ แล้วกด ตกลง
3 - ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อตั้งค่าแถบเลื่อน
4 - กด ตกลง เพื่อยืนยัน
เอฟเฟกต์เสียง
เสียงบรรยายพิเศษบางอัน อาจมี เอฟเฟกต์ เสียงพิเศษ เช่น
สเตอริโอ หรือการหรี่เสียง
หากต้องการเปิด เอฟเฟกต์เสียง (ถ้ามี) . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าช่อง > ภาษา > ผู้มีสายตาผิดปกติ >
เอฟเฟกต์เสียง และกด ตกลง
3 - เลือก เปิด หรือ ปิด และกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
เสียงพูด
สําหรับ เสียงพูด เสียงบรรยายพิเศษอาจมีบทบรรยายสําหรับ
คําที่พูดด้วย
หากต้องการเปิดบทบรรยายเหล่านี้ (ถ้ามี) . . .
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าช่อง > ภาษา > ผู้มีสายตาผิดปกติ > เสียง
พูด และกด ตกลง
3 - เลือก การบรรยาย (เสียง) หรือ บทบรรยาย แล้วกด ตกลง
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
คีย์บี๊พ
คีย์บี๊พจะมีเสียงดังทุกครั้งที่คุณกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล ระดับ
เสียงบี๊พจะคงที่
เปิด
หากต้องการเปิด คีย์บี๊พ กด oOPTIONS เลือก การเข้าใช้
ทั่วไป และกด ตกลง
เลือก คีย์บี๊พ และเลือก เปิด
หากการเข้าใช้ทั่วไปไม่ปรากฏในเมนูตัวเลือก ให้เปิด การเข้า
ใช้ทั่วไป ในการตั้งค่า
ใน วิธีใช้ กด L รายการ และค้นหา การเข้าใช้ทั่วไป เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
โทรทัศน์ / การเข้าใช้ทั่วไป
33
4
เมื่อทีวีเปลี่ยนเป็น 3D หรือเมื่อแสดงการแจ้งเตือนว่า 3D พร้อม
ใช้งานแล้ว ให้คุณเปิดและสวมแว่นตา Active 3D
4.1
หากทีวีไม่สามารถตรวจพบสัญญาณ 3D (ไม่มีแท็กสัญญาณ
3D) โปรแกรม 3D จะถูกแสดงเป็นภาพซ้อนบนหน้าจอ ในการ
เปลี่ยนเป็น 3D กด 3D แล้วเลือก เรียงซ้ายขวา หรือ บน / ล่าง
ตามตําแหน่งภาพซ้อน
3D
สิ่งที่คุณต้องมี
นี่คือ Easy 3D TV
หากต้องการดู 3D คุณจะต้อง:
• จูนทีวีไปยังช่องที่ออกอากาศโปรแกรม 3D
• เช่าภาพยนตร์ในรูปแบบ 3D จากร้านเช่าวิดีโอออนไลน์ผ่าน
ทาง Smart TV
• ดูภาพยนตร์ 3D จากแผ่น Blu-ray 3D, อุปกรณ์ USB หรือ
คอมพิวเตอร์
จะมี แว่นตา 3D แบบ Passive สี่อัน มาพร้อมทีวีด้วย
หากต้องการแว่นตาเพิ่ม ให้สั่งซื้อแว่นตา 3D แบบ Passive ของ
Philips รุ่น PTA417 หรือ PTA426 (แยกขายต่างหาก) ทีวีรุ่นนี้
อาจไม่สนับสนุนแว่นตา 3D อื่นๆ
4.2
แว่นตา 3D ของคุณ
แว่นตา 3D แบบ Passive รุ่น PTA417
หากต้องการดูภาพ 3D บนทีวี เพียงสวมแว่นตา 3D
ความสูงในการดูที่แนะนํา
เพื่อให้ได้คุณภาพภาพสูงสุด ขณะชม 3D แบบ Passive ดวงตา
ของคุณควรอยู่ที่ระดับเดียวกับบริเวณกลางหน้าจอ
หยุด 3D
หากต้องการหยุดดูภาพ 3D ให้กด oOPTIONS เลือก ความ
ลึก 3D และเลือก ปิด
3D จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น 2D เมื่อคุณเปลี่ยนไปดูช่องอื่นหรือ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่น
การเปลี่ยน 2D เป็น 3D
คุณสามารถแปลงโปรแกรม 2D ใดๆ ก็ตามเพื่อรับชมในรูป
แบบ 3D ได้
หากต้องการแปลงโปรแกรม 2D เป็น 3D ให้กด 3D เลือก
แปลง 2D เป็น 3D และยืนยันด้วยปุ่ม ตกลง
หากต้องการหยุดการแปลง 2D เป็น 3D ให้กด oOPTIONS
เลือก ความลึก 3D และเลือก ปิด หรือเปลี่ยนไปดําเนินการ
อย่างอื่นในเมนูหน้าแรก การแปลงจะไม่หยุดหากคุณเปลี่ยน
ช่องทีวี
ความลึก 3D
คุณสามารถเปลี่ยนความลึก ของ 3D เพื่อรับชมเอฟเฟกต์ 3D ที่
น้อยลงหรือมากขึ้น
หากต้องการเปลี่ยนแปลงความลึก 3D ให้กด oOPTIONS
และเลือก ความลึก 3D เลือก ปิด (ไม่ใช้ 3D), ลด (ลดความลึก
3D), ปกติ (คุณภาพ 3D ที่ดีที่สุด) หรือ เพิ่ม (เพิ่มความลึก 3D)
3D, ประสบการณ์
ด้วย ประสบการณ์ 3D คุณจะสามารถปรับตั้งการสั่นไหวบน
หน้าจอ เพื่อเพิ่มความสบายในการรับชมเนื้อหา 3D หาก
ต้องการเปลี่ยนแปลงการลดการสั่นไหว ให้กด oOPTIONS
เลือก ประสบการณ์ 3D และเลือก ชัดเจนที่สุด (เพิ่มเอฟเฟกต์
3D เพิ่มการสั่นไหว) หรือ ปราศจากการสั่นไหว (ลดการสั่นไหว
ลดความเมื่อยล้าสายตา)
4.4
4.3
ดู 3D
การเปลี่ยนเป็น 3D
ในครั้งแรกที่มีการตรวจจับสัญญาณ 3D คุณสามารถตั้งค่า
โปรดสําหรับวิธีการเริ่มต้น 3D ในอนาคต
หากต้องการเปลี่ยนเป็น 3D โดยอัตโนมัติ ให้เลือก อัตโนมัติ
หากต้องการให้แสดงการแจ้งเตือนก่อน ให้เลือก แจ้งเตือน
หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนเป็น 3D ให้เลือก ไม่ใช้ 3D
คุณสามารถเปลี่ยนค่าโปรดในเมนู 3D ได้เสมอในภายหลัง
หากต้องการเปิดเมนู 3D ให้กด 3D และเลือก เปลี่ยนเป็น 3D
เพื่อตั้งค่าโปรดของคุณ
วิธีการรับชมภาพ 3D ที่เหมาะ
ที่สุด
เพื่อประสบการณ์การรับชม 3D ที่มป
ี ระสิทธิภาพสูงสุด เรา
แนะนําให้คุณ :
• นั่งห่างจากทีวีอย่างน้อย 3 เท่าของความสูงของหน้าจอ แต่ไม่
เกิน 6 เมตร
• หลีกเลี่ยงแสงฟลูออเรสเซนต์ (เช่น ไฟ TL หรือหลอดประหยัด
ไฟบางชนิดที่ทํางานด้วยความถี่ต่ํา) และหลีกเลี่ยงแสงแดด
โดยตรงเนื่องจากอาจรบกวนการรับชม 3D
เริ่ม 3D
34
3D / คําเตือนด้านสุขภาพ
4.5
คําเตือนด้านสุขภาพ
• หากคุณหรือครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วยโรคลมบ้าหมูหรือ
มีอาการแพ้แสงกะทันหัน ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเข้า
ใกล้แหล่งไฟแฟลช, ภาพเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือการดู 3D
• เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบาย เช่น เวียนศีรษะ ปวดหัว
หรืองุนงง เราขอแนะนําว่าไม่ควรดู 3D เป็นระยะเวลาหนึ่ง
หากคุณรู้สึกไม่สบาย ให้หยุดรับชม 3D และอย่าเคลื่อนไหว
ร่างกายหรือทํากิจกรรมที่อาจทําให้เกิดอันตราย (เช่น การขับ
รถ) จนกว่าอาการดังกล่าวจะหายไป หากยังคงมีอาการ อย่ารับ
ชม 3D ต่อโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อน
• ผู้ปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกําลังรับชม 3D และตรวจดู
ให้แน่ใจว่าเด็กไม่มีอาการใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน ไม่
แนะนําให้เด็กอายุต่ํากว่า 6 ขวบรับชม 3D เนื่องจากสภาพ
ร่างกายยังไม่พร้อม
• อย่าใช้แว่นตา 3D ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับชม
ทีวี 3D
4.6
การดูแลแว่นตา 3D
• อย่าให้แว่นตา 3D สัมผัสกับแสงแดด, ความร้อน, ไฟหรือน้ํา
ซึ่งอาจทําให้ผลิตภัณฑ์ทํางานผิดปกติหรือเกิดไฟลุก
• ใช้ผ้านุ่มและสะอาด (ไมโครไฟเบอร์หรือผ้าสําลี) ในการ
ทําความสะอาดเลนส์เพื่อหลีกเลี่ยงการขูดขีด อย่าฉีดสเปรย์
ทําความสะอาดลงบนแว่นตา 3D โดยตรง เนื่องจากอาจทําให้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหาย
• อย่าทําเลนส์ของแว่น 3D ตกหล่น งอ หรือถูกกระแทก
• อย่าใช้สารเคมีทําความสะอาดที่มีแอลกอฮอลล์, ตัวทําละลาย,
สารลดแรงตึงผิด, หรือแวกซ์, เบนซิน, ทินเนอร์, สารเคมีฆ่ายุง
หรือสารหล่อลื่น การใช้สารเคมีเหล่านี้อาจทําให้เกิดการเปลี่ยน
สีหรือแตกร้าว
3D / การดูแลแว่นตา 3D
35
5
5.2
5.1
สิ่งที่คุณต้องมี
Smart TV
เมนูหน้าหลัก
จากเมนู หน้าหลัก คุณสามารถเริ่มกิจกรรมใดๆ ที่คุณสามารถ
ทํากับทีวีได้
เปิดเมนูหน้าหลักเพื่อเริ่มการดูทีวีหรือเริ่มการดูแผ่นดิสก์จาก
ระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ในเมนูหน้าหลัก คุณยัง
สามารถเปิด Smart TV เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต เริ่มการใช้งาน
Skype หรือเปิดวิธีใช้หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
ทีวี
เปิดเมนูหน้าหลัก
ในการเปิดเมนูหน้าหลัก ให้กด h
เลือกกิจกรรมโดยใช้ปุ่มลูกศร แล้วกด ตกลง เพื่อเริ่มกิจกรรม
ในการปิดเมนูหน้าหลักโดยไม่เปลี่ยนกิจกรรมปัจจุบัน ให้กด
h อีกครั้ง
แอปพลิเคชัน Smart TV
ในการเพลิดเพลินกับ แอปพลิเคชัน Smart TV คุณต้องเชื่อมต่อ
ทีวี เข้ากับเราเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง
(บรอดแบนด์) คุณสามารถใช้เครือข่ายภายในบ้านที่เชื่อมต่อ
กับอินเตอร์เน็ตได้ โดยไม่จําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา เครือข่าย สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
เคล็ดลับ
ในการป้อนข้อความหรือเลื่อนดูหน้าให้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถ
เลือกเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ USB และเมาส์ USB เข้ากับทีวี โดย
สามารถเลื่อนเมาส์ USB ดูหน้าบนอินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น แต่ไม่
สามารถเลื่อนดูหน้าแอปพลิเคชันของ Smart TV ได้
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา คีย์บอร์ด USB หรือ
เมาส์ USB สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่า
ในครั้งแรกที่เปิด Smart TV คุณจําเป็นต้องกําหนดค่าการเชื่อม
ต่อของคุณ อ่านและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเพื่อดําเนิน
การต่อ ในการออกจาก Smart TV ให้กด b
- ทีวี
เลือก ทีวี แล้วกด ตกลง เพื่อดูทีวีช่องต่างๆ
- ดาวเทียม
เลือก ดาวเทียม แล้วกด ตกลง เพื่อดูช่องต่างๆ ของดาวเทียม
(สําหรับทีวีที่มีตัวปรับสัญญาณดาวเทียมแบบภายในตัวเท่านั้น)
- Smart TV
เลือก Smart TV แล้วกด ตกลง เพื่อเปิดหน้าเริ่มต้น Smart TV
- ที่มา
เลือก ที่มา แล้วเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในรายการที่อยู่ใต้
ไอคอน กด ตกลง เพื่อเปลี่ยนไปยังอุปกรณ์ที่เลือก
- ทีวีไกด์
เลือก ทีวีไกด์ แล้วกด ตกลง เพื่อเปิดโปรแกรมทีวีปัจจุบันและที่
กําหนดของสถานี
- การบันทึก
เลือก การบันทึก แล้วกด ตกลง เพื่อเปิดรายการบันทึกของคุณ
(สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB เท่านั้น)
- Skype
เลือก Skype เพื่อสนทนาทางวิดีโอฟรี
- ตั้งค่า
เลือก ตั้งค่า เพื่อติดตั้งช่องหรือปรับการตั้งค่าทั้งหมดของทีวี
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน กับคลับ Philips
เลือก ลงทะเบียน แล้วกด ตกลง
ป้อนอีเมล์แอดเดรสของคุณ แล้วเลือก ดําเนินการต่อ และกด
ตกลง
ยืนยันอีเมล์แอดเดรส
การควบคุมโดยผู้ปกครอง
ในการล็อคแอปพลิเคชันสําหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ขึ้นไป ให้เปิด
การควบคุมโดยผู้ปกครอง ของ Smart TV โดยการเลือก เปิดใช้
งาน จากนั้นกด ตกลง
ป้อนรหัส PIN สําหรับปลดล็อคที่คุณเลือก
ยืนยันรหัส PIN ของคุณ App สําหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปถูก
ล็อคแล้วตอนนี้
ในการเปิด App ที่ถูกล็อค ให้เลือก App และกด ตกลง ทีวีจะขอ
ให้ป้อนรหัส 4 หลัก
แก้ไขการกําหนดค่า
ในการแก้ไขการกําหนดค่าการเชื่อมต่อกับ Smart TV ให้ลบ
หน่วยความจําอินเตอร์เน็ตใน TV
ในการลบหน่วยความจําอินเตอร์เน็ต ให้กด h แล้วเลือก S
ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
เลือก ตั้งค่าเครือข่าย > ลบหน่วยความจําอินเตอร์เน็ต แล้วกด
ตกลง
- วิธีใช้
เลือก วิธีใช้ แล้วกด ตกลง เพื่อเปิดวิธีใช้บนหน้าจอ โดยคุณ
สามารถดูรายการหัวข้อตามลําดับตัวอักษร
36
Smart TV / แอปพลิเคชัน Smart TV
หน้าเริ่มต้น Smart TV
หน้าเริ่มต้น Smart TV เป็นส่วนเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณ
สามารถเช่าภาพยนตร์ออนไลน์ อ่านหนังสือพิมพ์ ดูวิดีโอ ตลอด
จนฟังเพลง นอกจากนี้ยังสามารถซื้อของออนไลน์ เปิดหน้าเครือ
ข่ายสังคมของคุณ หรือดูโปรแกรมทีวีเมื่อคุณต้องการด้วยทีวี
ออนไลน์ ในการทํากิจกรรมต่างๆ นี้ ให้คุณเปิด Apps จากไซต์
อินเตอร์เน็ตที่ปรับให้เหมาะกับทีวี โดยที่ทีวีของคุณเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ต คุณสามารถเปิด Smart TV
เปิด Smart TV
ในการเปิดหน้าเริ่มต้น Smart TV ให้กด Smart TV
หรือคุณสามารถกด h แล้วเลือก Smart TV แล้วกด ตกลง
App ที่แนะนํา
ในหน้าต่างนี้ Philips จะแสดง App ที่ แนะนํา สําหรับประเทศ
ของคุณ App สําหรับทีวีออนไลน์ หรือการเลือกภาพยนตร์ให้
เช่าจากร้านวิดีโอ คุณสามารถเลือกและเปิดได้จากหน้าต่าง
App ที่แนะนํา
ค้นหา
ด้วย ค้นหา คุณสามารถค้นหา App ที่เกี่ยวข้องจากคลัง App
ได้
ป้อนคําสําคัญในฟิลด์ข้อความ เลือก l แล้วกด ตกลง เพื่อเริ่ม
การค้นหา คุณสามารถป้อนคําสําคัญอย่างชื่อ เรื่อง ประเภท
และคําอธิบายในการค้นหา
หรือคุณสามารถปล่อยฟิลด์ข้อความว่างไว้แล้วค้นหาการค้นหา/
คําสําคัญที่นิยมใช้กันมากที่สุดซึ่งมีอยู่หลายประเภท โดยใน
รายการของคําสําคัญที่พบ ให้เลือกคําสําคัญและกด ตกลง เพื่อ
ค้นหารายการต่างๆ ด้วยคําสําคัญนั้น
ในรายการ App บนหน้าเริ่มต้น Smart TV คุณสามารถ . . .
ลบ App
ในการลบ App จากหน้าเริ่มต้น Smart TV ให้เลือกไอคอน App
แล้วกด * ลบออก
TV จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและเปิดหน้าเริ่มต้น Smart TV ซึ่ง
อาจใช้เวลาสองสามวินาที
ย้าย App
ในการวางตําแหน่ง App ในรายการใหม่ ให้เลือกไอคอน App
กด * ย้าย และใช้ปุ่มลูกศรเพื่อวางตําแหน่ง App ใหม่
กด ตกลง เพื่อยืนยันตําแหน่งใหม่
ล็อค App
ในการล็อค App ให้เลือกไอคอน App แล้วกด * ล็อค
เมื่อ ล็อค App คุณต้องป้อนรหัส PIN 4 หลัก ที่คุณได้ตั้งค่า
สําหรับการควบคุมโดยผู้ปกครองเมื่อกําหนดค่า Smart TV โดย
App ที่ล็อคจะถูกทําเครื่องหมายล็อค ¬ ไว้ในรายการ
ในการปลอดล็อค App ให้เลือกไอคอน App แล้วกด * ปลด
ล็อค โดยคุณต้องป้อนรหัส PIN 4 หลักเพื่อปลดล็อค
การตอบสนองบน App
เลือก App แล้วกด * การตอบสนอง เพื่อเลือกปุ่ม 'ชอบ' หรือ
'ไม่ชอบ' แล้วส่งคําแนะนําหรือ ข้อคิดเห็น มาที่เรา นอกจากนี้
คุณยังสามารถรายงานการทํางานผิดปกติของ App ได้
1 - บนทีวีของคุณแล้วตอนนี้
2 - App ของคุณ
3 - คลัง App
4 - อินเตอร์เน็ต
5 - App ที่แนะนํา
6 - ค้นหา
7 - ปุ่มสีต่างๆ สําหรับควบคุม
App ของคุณ
คุณเริ่มการใช้งาน App จากหน้าเริ่มต้น Smart TV หากหน้าเริ่ม
ต้นไม่มี App ใดๆ คุณสามารถเพิ่ม App จากคลัง App ได้
รายการ App ของคุณสามารถมีได้หลายหน้า ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ
ไปยังหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า หรือกด CH+ (หน้าถัดไป) หรือ
CH- (หน้าก่อนหน้า)
คลัง App
ในคลัง App คุณจะพบกับ App ทั้งหมดที่มี
อินเตอร์เน็ต
App อินเตอร์เน็ต จะเปิด World Wide Web บนทีวีของคุณ
บนทีวีของคุณ คุณสามารถดูเว็บไซต์ทาง อินเตอร์เน็ต ได้ แต่
เว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับมาเพื่อให้เหมาะกับหน้าจอทีวี
- บางปลั๊กอิน (เช่น ในการดูหน้าหรือวิดีโอ) จะไม่มีในทีวีของ
คุณ
- หน้าอินเตอร์เน็ตจะแสดงเป็นหน้าเดียวต่อครั้งและเต็มจอ
Smart TV / แอปพลิเคชัน Smart TV
ปิด Smart TV
ในการปิดหน้าเริ่มต้น Smart TV ให้กด h แล้วเลือกกิจกรรม
อื่น
TP Vision Netherlands B.V. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาและ
คุณภาพของเนื้อหาจากผู้ให้บริการเนื้อหา
การใช้ App
ในการเริ่มต้นใช้งาน App คุณต้องเพิ่ม App นั้นลงในรายการ
App ของคุณในหน้าเริ่มต้น Smart TV ก่อน
คุณสามารถเพิ่ม App ไปยังรายการของคุณได้จากคลัง App
คลัง App
ใน คลัง App คุณจะพบกับ App ทั้งหมดที่มี โดยคลัง App จะ
แสดง App ในรูปแบบรายการต่อประเทศ
ในการเปิดคลัง App ให้เลือกไอคอนคลัง App บนหน้าเริ่มต้น
Smart TV แล้วกด ตกลง
ในคลัง App ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกรายการในหน้า
ในการดู App ที่เรียงลําดับตามประเภท ให้กด * App
ทั้งหมด เลือกประเภทแล้วกด ตกลง
ในการดู App จากประเทศอื่น ให้กด * ประเทศ เลือกประเทศ
แล้วกด ตกลง
37
ในการล็อค App ให้เลือกไอคอน App แล้วกด * ล็อค
เมื่อคุณล็อค App คุณต้องป้อนรหัส PIN 4 หลักที่คุณได้ตั้งค่า
สําหรับการควบคุมโดยผู้ปกครองเมื่อกําหนดค่า Smart TV โดย
App ที่ล็อคจะถูกทําเครื่องหมายล็อค ¬ ไว้ในรายการ
ในการปลอดล็อค App ให้เลือกไอคอน App แล้วกด * ปลด
ล็อค โดยคุณต้องป้อนรหัส PIN 4 หลักเพื่อปลดล็อค
ในการย้อนกลับไปยังหน้าเริ่มต้น Smart TV ให้กด L LIST
หรือ b
เพิ่ม App ไปยังรายการของคุณ
ในคลัง App ให้เลือกไอคอน App แล้วกด ตกลง
เลือก เพิ่ม แล้วกด ตกลง
หรือเลือก เพิ่มและย้าย เพื่อเพิ่มและวางตําแหน่ง App ที่ใดก็ได้
ที่คุณต้องการในรายการของคุณทันที
เริ่มต้นใช้งาน App
ในการเริ่มต้นใช้งาน App ให้กด h แล้วเลือก Smart TV
ในหน้าเริ่มต้น ให้เลือกไอคอน App แล้วกด ตกลง
ใน App ให้กด b เพื่อย้อนกลับไป 1 ขั้นตอนหรือหน้า
โหลดหน้า App ใหม่
หากหน้า App ไม่โหลดอย่างถูกต้อง ให้กด o OPTIONS แล้ว
เลือก โหลดใหม่ เพื่อโหลดหน้าใหม่
ซูม
คุณสามารถซูมภาพหน้า App ได้
ในการซูมหน้า ให้กด o OPTIONS แล้วเลือก ซูมหน้า
ใช้แถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าระดับการซูม
ย้อนกลับไปยังมุมมองปกติโดยการตั้งค่าแถบเลื่อนใหม่
ดูข้อมูลความปลอดภัย
คุณสามารถตรวจสอบระดับการรักษาความปลอดภัยของหน้า
App ได้
ในหน้า App ให้กด o OPTIONS แล้วเลือก ข้อมูลการรักษา
ความปลอดภัย หากเครื่องหมายล็อค ¬ แสดงขึ้นมาถัดจาก
ภาพแอนิเมชั่นของการโหลดที่ด้านล่างของหน้าจอในขณะที่
โหลดหน้าอยู่ แสดงว่าการถ่ายโอนได้รับการรักษาความ
ปลอดภัย
ด้วยทีวีเครื่องนี้ คุณสามารถดูภาพยนตร์เช่าที่ส่งมาในรูปแบบ
สตรีมมิ่งวิดีโอเกือบจะทันที เมื่อร้านเช่าวิดีโอใช้การสตรีมวิดีโอ
คุณอาจต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์ USB เพื่อจัดเก็บบัฟเฟอร์ของวิดีโอ
โดยคุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือรีสตาร์ทภาพยนตร์เช่า
ด้วยสตรีมมิ่งวิดีโอ
หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณยังสามารถดาวน์โหลด
ภาพยนตร์เช่าจากร้านวิดีโอที่มีสําหรับการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์เท่านั้น โดยคุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือรีสตาร์ท
ภาพยนตร์เช่าที่ดาวน์โหลดมาได้
ศึกษาข้อมูลของร้านวิดีโอเกี่ยวกับระยะเวลาในการเช่า
ภาพยนตร์
ความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet
Traffic)
การสตรีมมิ่งหรือการดาวน์โหลดวิดีโอหลายๆ เรื่องอาจทําให้
ความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคุณเกิน
ขีดจํากัดรายเดือน
ทีวีออนไลน์
ด้วย App ทีวี ออนไลน์ บนหน้าเริ่มต้น Smart TV* คุณสามารถ
ดูโปรแกรมทีวีที่คุณพลาดหรือดูโปรแกรมทีวีเมื่อใดก็ได้
เปิดทีวีออนไลน์
ในการเปิด App ทีวีออนไลน์ ให้กด h แล้วเลือก Smart TV
ในหน้าเริ่มต้น ให้เลือกไอคอน O ทีวีออนไลน์ แล้วกด ตกลง
เลือกโปรแกรมบนหน้า แล้วกด ตกลง เพื่อเริ่มการดู
คุณสามารถใช้ปุ่ม x (เล่น) และ p (หยุดชั่วคราว)
รายการต่อสถานีถ่ายทอด
ในการดูโปรแกรมทีวีออนไลน์ซึ่งเรียงลําดับตาม สถานีถ่ายทอด
ให้กด * สถานีถ่ายทอดทั้งหมด
เลือกสถานีถ่ายทอด แล้วกด ตกลง
* หากมีในภูมิภาคของคุณ
ปิด App
ในการปิด App และย้อนกลับไปยังหน้าเริ่มต้น Smart TV ให้กด
Smart TV
5.3
App วิดีโอเช่า
จาก USB หรือเครือข่าย
ด้วย Video store App ใน Smart TV คุณสามารถเช่าภาพยนตร์
เรื่องโปรดจากร้านเช่าวิดีโอออนไลน์ได้ คุณสามารถชําระเงิน
ด้วยบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัย
คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอของคุณจาก
แฟลชไดรฟ์ USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อ หากคุณมี
คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายภายในบ้าน คุณจะสามารถดูและเล่น
ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ได้บนทีวี
เช่าภาพยนตร์
1 - เปิด App ร้านวิดีโอ ในรายการ App ของคุณ หรือเลือก
วิดีโอที่แนะนําในหน้าเริ่มต้น Smart TV
2 - เลือกภาพยนตร์
3 - ทําการชําระเงินออนไลน์
4 - ดาวน์โหลดวิดีโอ
5 - เริ่มการดูวิดีโอ โดยคุณสามารถใช้ปุ่ม x (เล่น) และ p
(หยุดชั่วคราว)
วิดีโอ, ภาพถ่าย และเพลง
จากอุปกรณ์ USB
เสียบปลั๊กแฟลชไดรฟ์ USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ USB เข้ากับช่อง
เสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งโดยที่เปิดทีวีไว้ ทีวีจะตรวจพบ
อุปกรณ์และลงรายการไฟล์ของคุณ
หากไม่ปรากฏรายการโดยอัตโนมัติ ให้กด SOURCE แล้วเลือก
เบราส์ USB แล้วกด ตกลง
ร้านวิดีโอส่วนใหญ่จะขอให้คุณสร้างแอคเคาท์ล็อกอิน
สตรีมมิ่งวิดีโอ
38
Smart TV / วิดีโอ, ภาพถ่าย และเพลง
โดยเริ่มแสดงสไลด์หลังจากเริ่มเล่นเพลง
1 - เลือกเพลงหรือโฟลเดอร์ที่มีเพลง แล้วกด ตกลง
2 - กด L LIST แล้วเลือก P ภาพถ่าย
3 - เลือกภาพถ่ายหรือโฟลเดอร์ที่มีภาพถ่าย แล้วกด * แสดง
สไลด์
ข้อมูล
ในการดูข้อมูลของภาพถ่าย (ขนาด วันที่สร้าง พาธไฟล์
เป็นต้น) ให้เลือกภาพถ่ายแล้วกด i INFO
กดอีกครั้งเพื่อซ่อนข้อมูล
คําเตือน
หากคุณลองหยุดชั่วคราวหรือบันทึกโปรแกรมโดยที่ฮาร์ดไดรฟ์
USB เชื่อมต่ออยู่ ทีวีจะขอให้คุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB ซึ่ง
การฟอร์แมตนี้จะลบไฟล์ปัจจุบันทั้งหมดบนฮาร์ดไดรฟ์ USB
ตัวเลือก
กด o OPTIONS
- ผสม
แสดงภาพถ่ายของคุณแบบสุ่ม
- เล่นซ้ํา
จากคอมพิวเตอร์
เล่นการแสดงสไลด์อย่างต่อเนื่อง
หากทีวีและคอมพิวเตอร์อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ทีวีจะสามารถ
- ความเร็วของการแสดงสไลด์
เบราส์และเล่นไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยทีวี
ตั้งค่าความเร็วของการแสดงสไลด์
นี้จะใช้โปรโตคอล SimplyShare แ
ละสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์
SimplyShare
- การเปลี
่ยนภาพสไลด์
อื่นๆ
ตั้งค่ารูปแบบการเปลี่ยนภาพถ่าย
คุณจําเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Media Server อย่าง Twonky™
บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแบ่งปันไฟล์ของคุณกับทีวี โดยทีวี
ในการปิด เบราส์ USB หรือ เบราส์เครือข่าย ให้กด h แล้ว
จะแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณเช่นเดียวกับที่จัดการไว้บน
เลือกกิจกรรมอื่น
คอมพิวเตอร์
ในการเบราส์ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้กด SOURCE
เลือก เบราส์เครือข่าย แล้วกด ตกลง
เล่นเพลง
แถบเมนูและการจัดเรียง
ทีวีจะจัดเรียงไฟล์ตามชนิดโดยที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อยู่
เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือกประเภทของไฟล์ที่คุณต้องการ
หากคุณเบราส์ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเบราส์ไฟล์และ
โฟลเดอร์ตามที่จัดการไว้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
แถบเมนู
เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือกประเภทของไฟล์ที่คุณต้องการดู
หรือเล่น
เลือก P ภาพถ่าย, M เพลง หรือ ! วิดีโอ หรือคุณสามารถ
เปิดมุมมอง F โฟลเดอร์ แล้วเบราส์โฟลเดอร์ของคุณเพื่อ
ค้นหาไฟล์
การเรียงลําดับ
ในการเบราส์ภาพถ่ายของคุณตามวันที่ เดือน ปี หรือเรียงลําดับ
ตัวอักษรตามชื่อ ให้กด * จัดเรียง
ในการเบราส์เพลงของคุณตามอัลบั้ม ศิลปิน ประเภทหรือเรียง
ลําดับตัวอักษรตามชื่อ ให้กด * จัดเรียง
วิดีโอจะจัดเรียงตามตัวอักษร
ดูรูปภาพ
ในการดูภาพ ให้เลือก P ภาพถ่าย ในแถบเมนู เลือกภาพ
ขนาดเล็ก ภาพถ่าย แล้วกด ตกลง
หากในโฟลเดอร์เดียวกันมีภาพถ่ายหลายภาพ ให้เลือก
ภาพถ่ายแล้วกด * แสดงสไลด์ เพื่อเริ่มแสดงสไลด์ของ
ภาพถ่ายทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้
ในการข้ามไปยังภาพถ่ายถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กด CH+ หรือ
CHในการหยุดแสดงสไลด์หรือปิดภาพถ่าย ให้กด L LIST หรือ q
(หยุด)
คุณสามารถเล่นเพลงพร้อมกับการแสดงสไลด์
Smart TV / วิดีโอ, ภาพถ่าย และเพลง
ในการเล่นเพลง ให้เลือก M เพลง ในแถบเมนู เลือกเพลง แล้ว
กด ตกลง
หากในโฟลเดอร์เดียวกันมีหลายเพลง ให้กด * เล่นทั้งหมด
เพื่อเล่นเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้
ในการข้ามไปยังเพลงถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กด CH+ หรือ CHในการหยุด เพลง ชั่วคราว ให้กด ตกลง กด ตกลง อีกครั้งเพื่อ
เล่นต่อ
ในการเดินหน้าเพลงไป 10 วินาที หรือย้อนกลับไป 10 วินาที ให้
กด x หรือ w
ในการย้อนกลับหรือกรอเดินหน้าอย่างเร็ว ให้กด " หรือ ‹
กดปุ่มหลายครั้งเพื่อเร่งความเร็ว - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
ในการหยุดเล่นเพลง ให้กด q (หยุด)
หากคุณกด L LIST หรือ b เพลงก็จะยังเล่นต่อไป
ข้อมูล
ในการดูข้อมูลเพลง (ชื่อ ศิลปิน ระยะเวลา เป็นต้น) ให้เลือก
เพลงแล้วกด i INFO
กดอีกครั้งเพื่อซ่อนข้อมูล
ตัวเลือก
กด o OPTIONS
- ผสม
เล่นแบบของคุณแบบสุ่ม
- เล่นซ้ํา
เล่นเพลงหนึ่งครั้งหรือเล่นต่อเนื่อง
ปิดหน้าจอ
หากคุณต้องการฟังเพลงเท่านั้น คุณสามารถปิดหน้าจอเพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงาน
ในการปิดหน้าจอ ให้กด o OPTIONS เลือก fi การตั้งค่า
Eco ในแถบเมนู ให้เลือก ปิดหน้าจอ แล้วกด ตกลง หาก
ต้องการเปลี่ยนหน้าจอกลับ ให้กดปุ่มใดก็ได้บนรีโมทคอนโทรล
ในการปิด เบราส์ USB หรือ เบราส์เครือข่าย ให้กด h แล้ว
เลือกกิจกรรมอื่น
39
การเล่นวิดีโอ
ในการเล่นวิดีโอ ให้เลือก ! วิดีโอ ในแถบเมนู เลือก วิดีโอ
แล้วกด ตกลง
หากในโฟลเดอร์เดียวกันมีหลายวิดีโอ ให้กด * เล่นทั้งหมด
เพื่อเล่นวิดีโอทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้
ในการข้ามไปยังวิดีโอถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กด CH+ หรือ
CHในการหยุดวิดีโอชั่วคราว ให้กด ตกลง กด ตกลง อีกครั้งเพื่อ
เล่นต่อ
ในการเดินหน้าวิดีโอหรือย้อนกลับไป 10 วินาที ให้กด x หรือ w
ในการย้อนกลับหรือกรอเดินหน้าอย่างเร็ว ให้กด " หรือ ‹
กดปุ่มหลายครั้งเพื่อเร่งความเร็ว - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
ในการหยุดเล่นวิดีโอ ให้กด q (หยุด)
ข้อมูล
ในการดูข้อมูลของวิดีโอ (ตําแหน่งของหัวเล่น ระยะเวลา ชื่อ วัน
ที่ เป็นต้น) ให้เลือกวิดีโอ แล้วกด i INFO
กดอีกครั้งเพื่อซ่อนข้อมูล
ตัวเลือก
กด o OPTIONS
- บทบรรยาย
หากมีบทบรรยาย คุณสามารถ เปิดปิด หรือ เปิดระหว่างปิด
เสียงบทบรรยายได้
- ผสม
เล่นวิดีโอของคุณแบบสุ่ม
- เล่นซ้ํา
เล่นวิดีโอหนึ่งครั้งหรือเล่นต่อเนื่อง
- DivX® VOD
เปิดการลงทะเบียน DivX
7 - เล่นวิดีโอการลงทะเบียนบนทีวีของคุณ ซึ่งเป็นการลง
ทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งาน DivX บนทีวีของคุณ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ DivX
ยกเลิกการลงทะเบียน
คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนทีวีและปิดการใช้งานการเล่น
DivX VOD
ในการยกเลิกการลงทะเบียน ให้กด SOURCE เลือก เบราส์
USB และกด ตกลง
กด o OPTIONS เลือก DivX® VOD แล้วกด ตกลง
DivX®, DivX Certified® และโลโก้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษัทในเครือ
และใช้ภายใต้สิทธิ์ที่อนุญาตเท่านั้น
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO: DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิตอลที่สร้าง
ขึ้นโดย DivX, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Rovi Corporation
อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ DivX Certified® อย่างเป็นทางการที่
สามารถเล่นวิดีโอ DivX ได้ โปรดเยี่ยมชม divx.com สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อแปลงไฟล์ของคุณให้
เป็นวิดีโอ DivX
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: อุปกรณ์ DivX
Certified® ต้องลงทะเบียนเพื่อให้เล่นเนื้อหา DivX Video-onDemand (VOD) ได้ ในการรับรหัสลงทะเบียน ให้ค้นหาส่วน
DivX VOD ในเมนูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
5.4
Pause TV
ในการปิด เบราส์ USB หรือ เบราส์เครือข่าย ให้กด h แล้ว
เลือกกิจกรรมอื่น
ขณะกําลังรับชมการถ่ายทอดรายการจากช่องทีวีดิจิตอล คุณ
สามารถหยุดการถ่ายทอดชั่วคราว แล้วรับชมต่อในภายหลังได้
สามารถรับโทรศัพท์หรือพักการชม ในขณะที่บัฟเฟอร์ (ไม่จัด
เก็บ) การถ่ายทอดนั้นลงบนฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณสามารถหยุด
การถ่ายทอดชั่วคราวได้เป็นเวลาสูงสุด 90 นาที
DivX® VOD
การหยุดการถ่ายทอดชั่วคราว
ในการหยุดการถ่ายทอดรายการชั่วคราว ให้กด p (หยุด
ชั่วคราว) แถบความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นเวลา
สั้นๆ
ในการเรียกแถบความคืบหน้าขึ้นมา ให้กด p (หยุดชั่วคราว)
อีกครั้ง
หากต้องการดูต่อ ให้กด x (เล่น)
หากต้องการเปลี่ยนกลับเป็นการถ่ายทอดรายการทีวีสดอีกครั้ง
ให้กด q (หยุด)
ทีวีนี้ได้รับการรับรองจาก DivX Certified® และเล่นวิดีโอ DivX
Video-On-Demand คุณภาพสูง
ในการเล่นวิดีโอ DivX VOD จากร้านวิดีโอหรือจาก
คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเปิดใช้งาน DivX VOD บนทีวีก่อน
โดยการเปิดใช้งาน DivX VOD ทีวีของคุณนี้ให้บริการฟรี
ลงทะเบียน
หากทีวียังไม่ได้เปิดใช้งานเมื่อคุณเริ่มเล่นวิดีโอ DivX เช่า ทีวีจะ
แสดงรหัสการลงทะเบียน DivX ให้คุณเพื่อเปิดใช้งานทีวีนี้
ในการลงทะเบียน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
1 - เมื่อทีวีแสดงรหัสลงทะเบียน 8 หรือ 10 หลัก ให้จดรหัสและ
ไปที่ http://vod.divx.com ทางคอมพิวเตอร์
2 - ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องเล่น DivX บน
คอมพิวเตอร์ของคุณ
3 - เริ่มดําเนินการซอฟต์แวร์เครื่องเล่น DivX และสร้าง DivX
Account (VOD > Create a DivX Account . . .)
4 - ในเครื่องเล่น DivX ให้ลงทะเบียนทีวีด้วยรหัสการลงทะเบียน
(VOD > Register a DivX Certified Device. . .)
5 - ดาวน์โหลดและบันทึกวิดีโอการลงทะเบียนเมื่อได้รับการขอ
6 - ถ่ายโอนวิดีโอการลงทะเบียนไปยังทีวี โดยคุณสามารถใช้
แฟลชไดรฟ์ USB หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
40
Smart TV / Pause TV
ขณะที่คุณเปลี่ยนเป็นช่องดิจิตอล ฮาร์ดไดรฟ์ USB จะเริ่มทําการ
จัดเก็บการถ่ายทอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นช่องอื่นก็จะจัดเก็บการ
ถ่ายทอดครั้งใหม่ และการถ่ายทอดครั้งก่อนจะถูกลบออกไป
เมื่อคุณสลับไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Bluray หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอล) ฮาร์ดไดรฟ์ USB จะหยุดการ
จัดเก็บและการถ่ายทอดจะถูกลบออกไป นอกจากนี้ เมื่อคุณ
สลับทีวีไปที่สแตนด์บาย การถ่ายทอดที่ถูกจัดเก็บไว้จะลบออก
ไป
ในขณะที่กําลังบันทึกโปรแกรมบนฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณจะไม่
สามารถหยุดการถ่ายทอดชั่วคราวได้
เล่นซ้ําทันที
ในขณะที่รับชมการถ่ายทอดจากช่องทีวีดิจิตอล คุณสามารถเล่น
การถ่ายทอดซ้ําทันทีได้อย่างง่ายดาย
หากต้องการเล่น 10 วินาทีสุดท้ายของการถ่ายทอดทีวีซ้ํา ให้กด
p (หยุดชั่วคราว) และกด w (ซ้าย)
คุณสามารถกด w ซ้ําๆ จนกระทั่งเริ่มการถ่ายทอดที่จัดเก็บไว้
หรือระยะเวลาสูงสุด
แถบแสดงความคืบหน้า
เมื่อมีแถบความคืบหน้าบนหน้าจอ ให้กด ! (Rewind - ย้อน
กลับ) หรือกด ‹ (Forward - กรอเดินหน้า) เพื่อเลือกว่าจะเริ่มดู
การถ่ายทอดที่บันทึกไว้ กดปุ่มเหล่านี้ซ้ําๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง
ความเร็ว
การระบุ
จะไม่มีเสียงการบรรยายเสียง (ความคิดเห็น) สําหรับผู้มีสายตา
ผิดปกติ ในการเล่นใน Pause TV หรือการบันทึก
ใน วิธีใช้ ให้กด Lรายการ และค้นหา ฮาร์ดไดรฟ์ USB, การ
ติดตั้ง เพื่อติดตั้ง Pause TV
5.5
การบันทึก
บันทึกโปรแกรม
หากเชื่อมต่อและฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB รวมถึงทีวีได้รับ
ข้อมูลของทีวีไกด์อิเล็กทรอนิกส์ คุณจะสามารถ บันทึก การ
ถ่ายทอดทีวีแบบดิจิตอลได้
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา ฮาร์ดไดรฟ์ USB, การ
ติดตั้ง เพื่อติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ USB
บันทึกทันที
ในการบันทึกโปรแกรมที่คุณกําลังดูอยู่ ให้กด r (บันทึก) บน
รีโมทคอนโทรล
ในการเลิกบันทึก ให้กด q (หยุด)
ตั้งเวลาบันทึก
คุณสามารถตั้งกําหนดการการบันทึกสําหรับโปรแกรมที่กําลังจะ
มาถึงของวันนี้ หรืออีกไม่กี่วันถัดไปได้ (สูงสุด 8 วัน)
1 - ในการกําหนดการบันทึก ให้กด คู่มือ
ในหน้าทีวีไกด์ ให้เลือกช่องและโปรแกรมที่คุณต้องการบันทึก
คุณสามารถป้อนหมายเลขช่องเพื่อไปที่ช่องในรายการได้
กด x (ขวา) หรือ w (ซ้าย) เพื่อเลื่อนดูโปรแกรมต่างๆ ของช่อง
ในการเปลี่ยนวันที่ของรายการ ให้กด o OPTIONS และเลือก
เลือกวัน และในรายการ ให้เลือกวันที่คุณต้องการ แล้วกด
ตกลง หากทีวีไกด์มาจากอินเตอร์เน็ต คุณสามารถเลือกวันที่ที่
ด้านบนของหน้า แล้วกด ตกลง
2- เมื่อไฮไลต์โปรแกรมแล้ว ให้กด *บันทึก หรือกด
oOPTIONS และเลือก บันทึก ทีวีจะเพิ่มช่วงเวลาว่างไว้ที่จุด
สิ้นสุดโปรแกรม คุณสามารถเพิ่มช่วงเวลาว่างได้หากจําเป็น
3 - เลือก กําหนดการ แล้วกด ตกลง โปรแกรมจะถูกกําหนด ให้
ทําการบันทึก คําเตือนจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการตั้ง
กําหนดการบันทึกซ้อนกัน
หากคุณวางแผนที่จะบันทึกโปรแกรมระหว่างที่คุณไม่อยู่ โปรด
อย่าลืมสลับให้ทีวีสแตนด์บาย และเปิดฮาร์ดไดรฟ์ USB
รายการที่บันทึก
ในการดูรายการบันทึกและการบันทึกตามกําหนด ให้กด h
เลือก R การบันทึก แล้วกด ตกลง ซึ่งในรายการนี้ คุณ
สามารถเลือกดูการบันทึก ลบโปรแกรมที่บันทึก ปรับเวลาสิ้น
สุดของการบันทึกที่กําลังดําเนินอยู่ หรือตรวจสอบพื้นที่ว่างบน
ดิสก์ และในรายการนี้ หากทีวีไกด์มาจากอินเตอร์เน็ต คุณ
สามารถกําหนดการบันทึกซึ่งคุณได้ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
ด้วยตนเอง โดยที่กําหนดเวลาการบันทึกไม่เชื่อมต่อกับ
โปรแกรม ในปรับเวลาที่ตั้งการบันทึกไว้ ให้เลือก การบันทึกที่
กําหนด ที่ด้านบนของหน้า แล้วกด ตกลง ตั้งค่าช่อง วันที่ และ
ระยะเวลา ในการยืนยันการบันทึก ให้เลือก กําหนดการ แล้วกด
ตกลง
ลบการบันทึกที่ตั้งเวลาไว้
ในการลบการบันทึกตามกําหนด ให้เลือกการบันทึกที่กําลังจะ
มาถึงในรายการ แล้วกด ตกลง หรือคุณสามารถเลือกการ
บันทึกที่กําหนด แล้วกด o OPTIONS และเลือก ยกเลิกการ
บันทึก
การระบุ
• ในขณะที่บันทึกโปรแกรม คุณสามารถดูโปรแกรมที่บันทึกไว้
ก่อนหน้านี้ได้
• ในขณะที่บันทึก คุณไม่สามารถเปลี่ยนช่องทีวีได้
• ในขณะที่บันทึก คุณไม่สามารถหยุดการถ่ายทอดทีวีชั่วคราว
ได้
• หากต้องการบันทึก สถานีถ่ายทอดต้องมีการตั้งค่านาฬิกาที่
แน่นอน หากคุณรีเซ็ตนาฬิกาทีวีด้วยตนเอง การบันทึกอาจล้ม
เหลวได้
• ไม่สามารถบันทึกเสียงการบรรยายเสียง (ความคิดเห็น)
สําหรับผู้มีสายตาผิดปกติ
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ และค้นหา ดูการบันทึก เพื่อดูและ
จัดการการบันทึกของคุณ
หากคุณได้รับทีวีไกด์จากอินเตอร์เน็ต คุณจะสามารถปรับเวลา
สิ้นสุดของการบันทึกในหน้าต่างป๊อปอัพก่อนที่จะยืนยันการ
บันทึก
หากคุณได้รับทีวีไกด์จากสถานีถ่ายทอด การบันทึกจะเริ่มต้น
ทันที คุณสามารถปรับเวลาสิ้นสุดของการบันทึกในรายการ
บันทึก ดูด้านล่าง
Smart TV / การบันทึก
ดูการบันทึก
ในการดูการบันทึก ให้กด h เลือก R การบันทึก แล้วกด
ตกลง
ในรายการ ให้เลือก การบันทึก แล้วกด x (เล่น) เพื่อเริ่มเล่น
41
คุณสามารถใช้ปุ่ม ‹ (เดินหน้า), ! (ย้อนกลับ), p (หยุด
ชั่วคราว) หรือ q (หยุด) บนรีโมตคอนโทรล
การติดตั้งแอปพลิเคชัน MyRemote บนสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตของคุณนี้ให้บริการฟรี
ภาษา
มีภาษาต่อไปนี้ในแอปพลิเคชัน MyRemote : อังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ดัตช์ และรัสเซีย
หากภาษาที่ตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไม่ใช่ภาษาใด
ภาษาหนึ่งที่ได้กล่าวมานี้ ภาษาของแอปพลิเคชัน MyRemote
จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
การบันทึกที่หมดอายุ
สถานีถ่ายทอดสามารถจํากัดจํานวนวันที่สามารถรับชมรายการ
ที่บันทึกไว้ โดยการบันทึกในรายการจะแสดงจํานวนวันที่ก่อนที่
จะ หมดอายุ
การบันทึกล้มเหลว
เมื่อการบันทึกที่กําหนดถูกป้องกันไว้โดยสถานีถ่ายทอดหรือ
เมื่อการถ่ายทอดถูกหยุด การบันทึกดังกล่าวจะทําเครื่องหมาย
ว่า Failed (ล้มเหลว)
ลบการบันทึก
ในการลบการบันทึก ให้เลือกการบันทึกในรายการ กด o
OPTIONS แล้วเลือก ลบการบันทึก
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา บันทึกโปรแกรม
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
5.6
แอปพลิเคชัน MyRemote
* คุณสามารถตรวจสอบความสามารถในการใช้ร่วมกันได้ของ
MyRemote กับผลิตภัณฑ์เฉพาะของ Philips ได้ที่หน้าการ
สนับสนุนออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ของคุณที่
www.philips.com/support และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์
ของคุณได้อัพเกรดด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด
คุณต้องการอะไร
เครือข่ายภายในบ้าน
ทีวี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเชื่อม
ต่อกับเครือข่ายภายในบ้านเพื่อเพลิดเพลินไปกับแอปพลิเคชัน
MyRemote
การเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ . . .
1 - เชื่อมต่อเราเตอร์เครือข่ายของคุณเข้ากับอินเตอร์เน็ต หาก
ยังไม่ได้เชื่อมต่อ (การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์)
2 - เชื่อมต่อทีวีเข้ากับเราเตอร์เครือข่ายของคุณ โดยสามารถ
เชื่อมต่อได้ทั้งแบบไร้สายและใช้สาย
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน Help (วิธีใช้) ให้กด L List (รายการ)
และค้นหา Network, wireless (เครือข่าย, ไร้สาย) หรือ
Network, wired (เครือข่าย, ใช้สาย)
เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน MyRemote
ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน MyRemote บนสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตของคุณ ด้วยแอปพลิเคชัน MyRemote คุณจะเปลี่ยน
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณให้กลายเป็นรีโมทคอนโทรลที่
สมบูรณ์สําหรับทีวีของคุณ
ด้วยแอปพลิเคชัน MyRemote คุณยังสามารถส่งสื่อของคุณ
ได้แก่ ภาพถ่าย เพลง และวิดีโอ จากสมาร์ทโฟนของคุณไปยัง
ทีวี หรือจากคอมพิวเตอร์ไปยังทีวี โดยเลือกไฟล์บนสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตของคุณ และเพลิดเพลินไปกับภาพถ่ายที่จัดเก็บไว้
ในคอมพิวเตอร์ของคุณบนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ หรือฟังเพลงที่
จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านลําโพงของระบบโฮม
เธียเตอร์ของ Philips*
คุณสามารถควบคุมได้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
หากคุณมีแท็บเล็ต คุณสามารถเรียกทีวีไกด์ ค้นหาตาราง
รายการทีวี และอ่านรายละเอียดของโปรแกรม คุณสามารถแตะ
ที่โปรแกรมเพื่อเปลี่ยนไปยังช่องทีวีได้โดยตรง
ฟรี
42
ซอฟต์แวร์ Media Server
หากคุณต้องการดูภาพถ่ายของคุณหรือเล่นเพลงและวิดีโอจาก
คอมพิวเตอร์บนทีวี คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Media Server
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตั้งค่าซอฟต์แวร์ Media Server เพื่อใช้
งานไฟล์บนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ ทีวีรุ่นนี้ใช้โปรโตคอลSimplyShare
แ
ละสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ SimplyShare อื่นๆ
ได้
ใน Help (วิธีใช้) ให้กด L List (รายการ) และค้นหา 6LPSO\6KDUH,
supported media servers (SimplyShare, Media Server ที่รองรับ)
สําหรับรายการซอฟต์แวร์ Media Server ที่สามารถใช้งานร่วม
กับทีวี
Digital Media Renderer - DMR
หากไฟล์สื่อของคุณไม่เล่นบนทีวี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด
Digitial Media Renderer อยู่ ซึ่งตามการตั้งค่าจากโรงงานจะ
เปิด DMR
การตรวจสอบว่าเปิด DMR อยู่หรือไม่ . . .
1 - กด h และเลือก S Setup (ตั้งค่า) และกด OK (ตกลง)
2 - เลือก Network settings (การตั้งค่าเครือข่าย) และกด OK
(ตกลง)
3 - เลือก Digital Media Renderer - DMR และกด OK (ตกลง)
Smart TV / แอปพลิเคชัน MyRemote
4 - เลือก On (เปิด) และกด OK (ตกลง)
5 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
ชื่อเครือข่ายทีวี
หากคุณมีทีวีมากกว่าหนึ่งเครื่องในเครือข่ายภายในบ้าน คุณ
สามารถเปลี่ยนชื่อทีวีได้ใน Network settings (การตั้งค่าเครือ
ข่าย)
การเปลี่ยนชื่อทีวีของคุณ . . .
1 - กด h และเลือก S Setup (ตั้งค่า) และกด OK (ตกลง)
2 - เลือก Network settings (การตั้งค่าเครือข่าย) และกด OK
(ตกลง)
3 - เลือก TV network name (ชื่อเครือข่ายทีว)ี และกด OK
(ตกลง) เพื่อแสดงชื่อปัจจุบัน คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดบน
รีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนชื่อเครือข่ายทีวี
4 - เลือก Done (เสร็จ) และกด OK (ตกลง) เมื่อพร้อม
5 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
ดาวน์โหลด App
เมนูหน้าหลัก MyRemote
เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyRemote จะปรากฏขึ้นบน
เมนูหน้าหลักของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
แตะที่ไอคอน MyRemote เพื่อเริ่มต้น
แอปพลิเคชัน MyRemote พร้อมใช้งานสําหรับอุปกรณ์มือถือที่
ทํางานบน Apple iOS หรือ Andriod
Apple iPhone
หากต้องการดาวน์โหลด App บน iPhone ของคุณ ให้ไปที่
Apple App Store และค้นหาแอปพลิเคชัน Philips MyRemote
ในเมนูหน้าหลัก MyRemote คุณจะพบกับฟังก์ชันต่อไปนี้ . . .
• SimplyShare
• Net TV
• Control (การควบคุม)
หากคุณมีแท็บเล็ต คุณก็จะพบกับ . . .
• TV guide (ทีวีไกด์)
Apple iPad
หากต้องการดาวน์โหลด App บน iPad ของคุณ ให้ไปที่ Apple
App Store และค้นหาแอปพลิเคชัน Philips MyRemote HD
Andriod
หากต้องการดาวน์โหลด App บนอุปกรณ์ Andriod ของคุณ ให้
ไปที่ Andriod Market และค้นหาแอปพลิเคชัน Philips
MyRemote
Smart TV / แอปพลิเคชัน MyRemote
43
คุณสามารถเลือกประเภทของสื่อที่คุณต้องการค้นหา เช่น
Music (เพลง) Videos (วิดีโอ) หรือ Photos (ภาพถ่าย)
1 - แตะประเภทของสื่อที่คุณต้องการค้นหา
2 - ในรายการ ให้แตะที่เพลง วิดีโอ หรือภาพถ่ายเพื่อเล่นบน
อุปกรณ์ที่คุณเลือก
รูปแบบสื่อที่สามารถใช้ได้
คุณสามารถเล่นสื่อได้หลากหลายรูปแบบบนทีวีของคุณ
ใน Help (วิธีใช้) ให้กด L List (รายการ) และค้นหา Playback
formats (รูปแบบการเล่น) สําหรับรายการรูปแบบไฟล์ที่
สามารถใช้ได้กับทีวี
Net TV
ด้วยปุ่ม Net TV ในเมนูหน้าหลัก MyRemote คุณสามารถเปิด
Net TV / Smart TV บนทีวีของคุณ
หากต้องการเปิด Net TV / Smart TV บนทีวีของคุณ ให้แตะที่
ปุ่ม Net TV ในเในูหน้าหลัก MyRemote
คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของแอปพลิเคชัน MyRemote
เพื่อเบราส์หน้า ด้วยคีย์บอร์ดของแอปพลิเคชัน MyRemote คุณ
สามารถป้อนข้อความบนทีวีได้อย่างง่ายดาย
คู่มือ TV
SimplyShare
หากคุณมีแท็บเล็ต คุณสามารถเรียกทีวีไกด์บนแท็บเล็ตของคุณ
คุณสามารถค้นหาตารางรายการทีวี และอ่านรายละเอียดของ
โปรแกรม คุณสามารถแตะที่โปรแกรมเพื่อเปลี่ยนไปยังช่องทีวี
ได้โดยตรง
ด้วย SimplyShare คุณสามารถส่งไฟล์สื่อ (ภาพถ่าย เพลง หรือ
วิดีโอ) จากอุปกรณ์ในเครือข่ายภายในบ้านของคุณไปยัง
อุปกรณ์อื่น
หากต้องการเปิด SimplyShare ในแอปพลิเคชัน MyRemote ให้
แตะที่ปุ่ม SimplyShare ในเมนูหน้าหลัก
เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสื่อ
1 - แตะที่แถบสีขาวด้านบนเพื่อเปิดรายการอุปกรณ์ที่พร้อมใช้
งาน
2 - แตะที่อุปกรณ์ในรายการ
เลือกอุปกรณ์ที่จะเล่นสื่อ
1 - แตะที่แถบสีขาวด้านล่างเพื่อเปิดรายการอุปกรณ์ที่พร้อมใช้
งาน
2 - แตะที่อุปกรณ์ในรายการ
เลือกไฟล์สื่อ
44
หากต้องการเปิดทีวีไกด์ ให้แตะที่ปุ่มทีวีไกด์บนเมนูหน้าหลัก
MyRemote
ในครั้งแรกที่คุณแตะปุ่มทีวีไกด์ ระบบจะให้คุณเชื่อมต่อแท็บเล็ต
และทีวี
การเตรียม
ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อแท็บเล็ตและทีวี ให้ตรวจสอบว่าได้อัพเดต
ทีวีไกด์จากอินเตอร์เน็ตแล้ว
1 - กด h และเลือก S Setup (ตั้งค่า) และกด OK (ตกลง)
2 - เลือก TV settings (การตั้งค่าทีวี) > General settings (การ
ตั้งค่าทั่วไป) > TV guide (ทีวีไกด์)
3 - เลือก From the Internet (จากอินเตอร์เน็ต) แล้วกด OK
(ตกลง)
4 - กด b กดซ้ําๆ ถ้าจําเป็น เพื่อปิดเมนู
เชื่อมต่อกับทีวี
การเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับทีวีไกด์ของทีวี . . .
1 - กด GUIDE (คู่มือ) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวีไกด์บนทีวี
Smart TV / แอปพลิเคชัน MyRemote
2 - กดปุ่ม * (สีหลือง) เพื่อเปิดรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่
ตรวจจับได้
3 - เลือกอุปกรณ์ในรายการ แล้วกด OK (ตกลง) เพื่อดูรหัสใน
การเชื่อมต่อ
4 - บนแท็บเล็ต ให้เริ่มต้นแอปพลิเคชัน MyRemote และแตะปุ่ม
Setup (ตั้งค่า) บนเมนูหน้าหลัก
5 - แตะที่รายการ TV guide (ทีวีไกด์)
6 - ป้อนรหัสในการเชื่อมต่อ
การควบคุม
ด้วยปุ่ม Control (ควบคุม) บนเมนูหน้าหลัก MyRemote คุณจะ
เปลี่ยนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณให้กลายเป็น
รีโมทคอนโทรลที่สมบูรณ์สําหรับทีวีของคุณ
แตะที่ปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อเลือกทีวีของคุณ (หรือเครื่อง
เล่นแผ่นดิสก์ Philips Blu-ray หรือระบบโฮมเธียเตอร์) เพื่อ
ดําเนินการ
แตะที่ไอคอนของอุปกรณ์เพื่อแสดงรีโมทคอนโทรล
การอัพเดตในอนาคต
ติดตามการอัพเดตซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน MyRemote บน App
Store
การอัพเดตในอนาคตจะมีฟังก์ชัน Wi-Fi smart screen ด้วย
ฟังก์ชันนี้ คุณจะสามารถนําช่องทีวีดิจิตอลมาไว้บนสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตของคุณได้
Smart TV / แอปพลิเคชัน MyRemote
45
6
Skype
6.1
Skype คืออะไร
ด้วย Skype™ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอบนทีวีได้ฟรี คุณ
สามารถโทรและเห็นเพื่อนๆ ของคุณได้จากที่ไหนก็ได้ในโลก
พูดคุยกับเพื่อนของคุณในขณะที่เห็นหน้าพวกเขาจากหน้าจอ
ขนาดใหญ่จากทีวีของคุณ
หันกล้องถ่ายรูปไปในตําแหน่งที่คุณนั่งเป็นประจํา ในการตั้งค่า
Skype คุณสามารถทดสอบกล้องถ่ายรูป ตรวจสอบมุมมอง หรือ
ตั้งค่าระดับการซูม
คุณสามารถจัดตําแหน่งของกล้องถ่ายรูปไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณ
ต้องการ แต่ขอแนะนําให้วางห่างจากลําโพงทีวี
หากไม่ได้เชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์ Skype จะไม่เริ่มต้น
เข้าใช้ - แอคเคาท์ใหม่
คุณสามารถเริ่มการใช้งาน Skype บนทีวีของคุณได้โดยที่เชื่อม
ต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ตและกล้องถ่ายรูปสําหรับทีวีเข้าที่แล้ว
ในการเปิดหน้า เข้าใช้ Skype ให้กด h เพื่อเปิดเมนูหน้าหลัก
เลือก Skype แล้วกด ตกลง
ป้อน ชื่อ Skype และ รหัสผ่าน เลือก เข้าใช้ แล้วกด ตกลง เมนู
Skype จะเปิดขึ้นบนหน้าจอ
ในการสนทนาทางวิดีโอบน Skype คุณจําเป็นต้องมีกล้องถ่ายรูป
สําหรับทีวี Philips PTA317 ที่มีไมโครโฟนในตัวซึ่งมีจําหน่าย
แยกกัน และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ดี
คุณจําเป็นต้องเชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ตก่อนการตั้งค่า Skype
คุณสามารถเชื่อมต่อทีวีของคุณแบบไร้สายหรือใช้สายก็ได้
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา เครือข่าย, ไร้สาย เพื่อ
เชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายภายในบ้านของคุณและอินเตอร์เน็ต
แอคเคาท์ Skype
ในการใช้ Skype คุณจําเป็นต้องสร้างแอคเคาท์ Skype ให้กับตัว
คุณเองหรือครอบครัว โดยคุณสามารถสร้างแอคเคาท์ Skype
ใหม่ได้บนทีวีหรือคอมพิวเตอร์
Skype Credit หรือสมัครสมาชิก Skype
ด้วย Skype คุณยังสามารถโทรไปยังโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์
มือถือด้วยค่าใช้จ่ายเล็กน้อย การใช้คอมพิวเตอร์ คุณจะ
สามารถซื้อ Skype Credit หรือสมัครสมาชิก Skype ได้ที่
www.skype.com
6.2
เริ่มการใช้งาน Skype
ลืมชื่อ Skype หรือรหัสผ่านของคุณ
เริ่มการใช้งาน Skype บนคอมพิวเตอร์เพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราว
จาก Skype
สร้างแอคเคาท์ใหม่
หากคุณไม่มีชื่อ Skype และรหัสผ่าน คุณสามารถสร้าง แอคเคา
ท์ ใหม่ในหน้าเข้าใช้ได้บนทีวี
1 - ในหน้าเข้าใช้ ให้เลือก แอคเคาท์ใหม่ แล้วกด ตกลง
2 - สร้างแอคเคาท์ใหม่ของคุณ
- ชื่อเต็ม
ป้อนชื่อเต็มของคุณ
- ชื่อ Skype
ป้อนชื่อเพื่อให้เป็นชื่อ Skype ของคุณ โดยชื่อ Skype ของคุณจะ
แสดงในรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ใช้ Skype รายอื่น โดยชื่อ Skype
ต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ต้อง
ประกอบด้วย 6 ถึง 32 ตัวอักษรและมีตัวเลขได้ แต่ชื่อ Skype
ห้ามมีที่ว่าง
- รหัสผ่าน
ป้อนรหัสผ่านของคุณ โดยรหัสผ่านต้องมี 6 ถึง 20 ตัวอักษรและ
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยตัวอักษรหนึ่งตัวหรือตัวเลขหนึ่งตัว
ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์
จุดนํา หรือสัญลักษณ์ยูโร รหัสผ่าน Skype ห้ามมีที่ว่าง
- อีเมล์
ป้อนอีเมล์แอดเดรสของคุณ
3 - อ่านและยอมรับ เงื่อนไขการใช้ Skype
ติดตั้งกล้องถ่ายรูป
4 - หากแอคเคาท์ใหม่ของคุณได้รับการยอมรับแล้ว จึงเข้าใช้ได้
เชื่อมต่อสายเคเบิลของกล้องถ่ายรูปสําหรับทีวีเข้ากับช่องเสียบ
USB ช่องใดช่องหนึ่งที่ด้านข้างหรือด้านหลังของทีวี
งอที่ยึดขนาดเล็กดังแสดงในภาพประกอบด้านล่างและจัด
ตําแหน่งของกล้องถ่ายรูปด้านบนทีวี
คุณสามารถแก้ไขหรือกรอกข้อมูล โปรไฟล์ Skype บน
คอมพิวเตอร์ โดยเริ่มการใช้งาน Skype บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
เข้าใช้ด้วยชื่อ Skype และรหัสผ่านของคุณ แล้วเปิดโปรไฟล์
Skype ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เพิ่มข้อความ
แสดงอารมณ์ หรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
46
Skype / เริ่มการใช้งาน Skype
ไม่สามารถใช้การโทรฉุกเฉินได้
ไม่สามารถใช้การโทรฉุกเฉินได้ - Skype ไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทน
สําหรับโทรศัพท์และไม่สามารถใช้ในการโทรฉุกเฉินได้
- มองไม่เห็น
ผู้ติดต่อทุกรายจะเห็นว่าคุณออฟไลน์ แต่คุณยังสามารถใช้งาน
Skype ได้ตามปกติ คุณสามารถใช้งาน Skype โดยไม่มีสายเรียก
เข้าคอยรบกวน
6.3
ผู้ติดต่อ
- ออฟไลน์
จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้เข้าใช้ Skype นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถตั้งค่าสถานะเป็นออฟไลน์ได้ด้วยตนเอง
หน้าผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ
คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของโทรศัพท์บ้านหรือ
โทรศัพท์มือถือลงในรายชื่อผู้ติดต่อ โดยผู้ติดต่อจะถูกทํา
เครื่องหมายด้วยไอคอนนี้
ในหน้า ! ผู้ติดต่อ คุณจะพบกับรายชื่อผู้ติดต่อ Skype โดยผู้
ติดต่อจะแสดงด้วยชื่อ Skype ของพวกเขา ซึ่งในหน้านี้ คุณ
สามารถเพิ่ม บล็อค หรือลบผู้ติดต่อ คุณสามารถดูรายละเอียด
ผู้ติดต่อหรือดูประวัติการโทรของคุณกับผู้ติดต่อรายนี้
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ในการดูรายละเอียดของผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อ แล้วกด i
INFO
ประวัติผู้ติดต่อ
ในการดูการโทรของคุณกับผู้ติดต่อ ให้กด * ประวัติผู้ติดต่อ
เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอคเคาท์ Skype อื่น ประวัติผู้ติดต่อ
ทั้งหมดในแอคเคาท์ของคุณจะถูกลบ
สถานะออนไลน์
ในการจะทราบว่าผู้ติดต่อออนไลน์หรือไม่ ให้ตรวจสอบไอคอน
สถานะออนไลน์ที่อยู่ถัดจากชื่อ Skype ของผู้ติดต่อของคุณ เช่น
เดียวกับผู้ใช้ทุกราย สถานะออนไลน์ของคุณก็จะแสดงในหน้าผู้
ติดต่อของผู้อื่นด้วย แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนสถานะออนไลน์ได้
เช่นเดียวกับผู้ใช้รายอื่นเช่นกัน
1 - ในหน้าผู้ติดต่อ ให้กด o OPTIONS แล้วเลือก สถานะ
ออนไลน์
2 - ในรายการ ให้เลือก สถานะ แล้วกด ตกลง
แต่ละครั้งที่คุณเปิดทีวี สถานะของคุณจะเปลี่ยนกลับไปเป็น
ออนไลน์
- ออนไลน์
เป็นการตั้งค่าปกติเมื่อคุณเข้าใช้ Skype ผู้ติดต่อของคุณจะ
สามารถเห็นว่าคุณออนไลน์และสามารถติดต่อคุณได้
- ไม่อยู่
ผู้ติดต่อของคุณจะเห็นว่าคุณได้เข้าใช้แต่ไม่จําเป็นต้องดูทีวี ผู้
ติดต่อของคุณจะยังโทรหาคุณได้
- ห้ามรบกวน
ผู้ติดต่อของคุณจะเห็นว่าคุณออนไลน์แต่คุณไม่ต้องการให้
รบกวน พวกเขาสามารถโทรหาคุณได้และคุณจะได้รับการแจ้ง
เตือนด้วยเสียง
Skype / ผู้ติดต่อ
เพิ่มผู้ติดต่อ
หากคุณทราบชื่อ Skype หรืออีเมล์ของเพื่อน คุณสามารถเพิ่มลง
ในรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย หากคุณไม่ทราบชื่อ Skype
หรืออีเมล์ คุณสามารถลองค้นหาได้ด้วยชื่อ
1 - ในแถบเมนู ให้เลือกหน้า ! ผู้ติดต่อ คุณสามารถกด L
LIST หรือ b เพื่อไปยังแถบเมนู
2 - กด * เพิ่มคนติดต่อ
3 - ในฟิลด์ข้อความ ให้ป้อนชื่อ Skype อีเมล์แอดเดรส หรือชื่อ
โดยใช้ปุ่มกดบนรีโมตคอนโทรลเพื่อป้อนข้อความ
4 - เลือก ค้นหา แล้วกด ตกลง
5 - Skype จะพบผู้ใช้ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ ในการทราบว่า
คุณได้เลือกคนที่คุณค้นหาหรือไม่ ให้กด i INFO สําหรับ
รายละเอียดผู้ติดต่อ
6 - หากเป็นคนที่คุณค้นหา ให้เลือก เพิ่ม แล้วกด ตกลง
ผู้ติดต่อที่เพิ่มใหม่จะต้องยอมรับการร้องขอของคุณเพื่อเพิ่มชื่อ
ของเขาหรือเธอลงในรายชื่อผู้ติดต่อ โดยผู้ติดต่อใหม่จะแสดง
เป็นออฟไลน์จนกว่าเขาจะยอมรับการร้องขอของคุณ
การยอมรับการร้องขอของผู้ติดต่อ
ผู้ใช้ Skype รายอื่นสามารถเชิญคุณให้มาอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ
ของเขาได้ คุณจะได้รับแจ้งการร้องขอ ซึ่งจะยอมรับหรือปฏิเสธ
ก็ได้
บล็อคคนติดต่อ
คุณสามารถ บล็อค ผู้ใช้ Skype คนใดก็ได้จากการค้นหา
ออนไลน์ ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะไม่สามารถติดต่อคุณทาง Skype
ได้ โดยผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะไม่ทราบ คุณจะแสดงว่าออฟไลน์
ในรายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกบล็อค
47
ในหน้า ! ผู้ติดต่อ ให้เลือกคนติดต่อ แล้วกด * บล็อคคน
ติดต่อ
คุณสามารถเลิกบล็อคคนติดต่อได้ตลอดเวลา ในการเลิกบล็อค
ให้เลือกผู้ติดต่อในรายการ แล้วกด * เลิกบล็อคคนติดต่อ
คุณสามารถทดสอบกล้องถ่ายรูปที่มีไมโครโฟนในตัวเพื่อดูว่า
สามารถทํางานได้ดีหรือไม่
กด L LIST เพื่อไปยังแถบเมนู เลือก S การตั้งค่า ในแถบ
เมนู แล้วเลือก ทดสอบกล้องถ่ายรูปและไมโครโฟน
ในรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อคจะมีไอคอนนี้
การโทรไปยังโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือ
ถือ
ในการดูรายชื่อของผู้ติดต่อที่ถูกบล็อค ให้กด o OPTIONS
แล้วเลือก ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อค
ในการเลิกบล็อคผู้ติดต่อบางคนในรายการ ให้เลือกชื่อ แล้วกด
ตกลง
ด้วย Skype คุณยังสามารถโทรไปยัง โทรศัพท์ บ้านและ
โทรศัพท์มือถือ ในการโทรศัพท์ คุณจําเป็นต้องซื้อ Skype Credit
บน Skype จากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถซื้อ Skype Credit หรือ
สมัครสมาชิก Skype
6.4
การโทรบน Skype
สนทนาทางวิดีโอและโทรด้วยเสียง
ด้วยการสนทนาทาง วิดีโอ คุณสามารถโทรและเห็นเพื่อของคุณ
บนหน้าจอทีวีได้ฟรี
การสนทนาทางวิดีโอ
ในหน้า ! ผู้ติดต่อ ให้เลือกบุคคลที่คุณต้องการโทร จากนั้นให้
เลือกปุ่ม ) สนทนาทางวิดีโอ แล้วกด ตกลง
หากผู้ติดต่อของคุณเชื่อมต่อกล้องถ่ายรูปและรับสาย คุณจะ
เห็นเขาบนทีวีของคุณแบบเต็มจอ เมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูป
สําหรับทีวี ไฟ LED แสดงสีฟ้าจะสว่าง คุณสามารถตรวจสอบได้
ว่าผู้ติดต่อจะเห็นอะไรบ้างจากจอเล็กๆ บนทีวี
ในการ ปิดเสียง ไมโครโฟนของคุณในขณะที่โทร ให้กด * ปิด
เสียง
ในการปิดกล้องถ่ายรูปของคุณ ให้กด * ปิดกล้องถ่ายรูป
ในการซูมและวางกรอบกล้องถ่ายรูป ให้กด * ซูม ถึงตอนนี้
คุณสามารถกด * ซูมออก หรือกด * ซูมภาพ ได้ โดยใช้ลูก
ศรเพื่อวางกรอบกล้องถ่ายรูป เมื่อได้การซูมและการวางกรอบที่
คุณต้องการแล้ว ให้กด * ตั้งค่าการซูม
ในการวางสาย ให้เลือกปุ่ม จบการโทร แล้วกด ตกลง
การโทรด้วยเสียง
คุณสามารถโทรทาง Skype แบบไม่ใช้วิดีโอได้โดยการปิดกล้อง
ถ่ายรูป
ในการสนทนาแบบไม่ใช้วิดีโอ ให้เลือกผู้ติดต่อ จากนั้นเลือกปุ่ม
µ โทรด้วยเสียง แล้วกด ตกลง
ในการปิดเสียงไมโครโฟนของคุณขณะที่โทร ให้กด * ปิด
เสียง
ในการสิ้นสุดการโทรด้วย เสียง ให้เลือกปุ่ม จบการโทร แล้วกด
ตกลง
ในการโทรด้วยเสียง คุณยังสามารถเปลี่ยนไปเป็นการสนทนา
ทางวิดีโอได้ ในการเปลี่ยนเป็นการสนทนาทางวิดีโอ ให้กด *
เปิดกล้องถ่ายรูป
ผู้ติดต่อสามารถเพิ่มคุณเข้าร่วมการโทรด้วยเสียงกับผู้อื่นได้
มากกว่าหนึ่งคน คุณไม่สามารถเพิ่มผู้ร่วมสนทนาได้ด้วยตนเอง
กล้องถ่ายรูปและไมโครโฟน
ระดับเสียงของไมโครโฟนจะตั้งค่าในระดับที่เหมาะสมโดย
อัตโนมัติ
48
การโทร
1 - เลือก † โทรศัพท์ ในแถบเมนู คุณสามารถกด L LIST
เพื่อไปยังแถบเมนู
2 - ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ด้วยปุ่มบนรีโมตคอนโทรลหรือเลือก
หมายเลขจากแป้นบนหน้าจอ
ในการป้อน + (บวก) ให้กด * +
ในการป้อน * (ดอกจัน) ให้กด * *
ในการป้อน # (สี่เหลี่ยม) ให้กด * #
ในการลบตัวเลขหนึ่งหลัก ให้กด * เลื่อนกลับ
3 - เมื่อคุณป้อนหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกปุ่ม โทร แล้ว
กด ตกลง เพื่อเริ่มการโทร
ในการปิดเสียงไมโครโฟนของคุณขณะที่โทร ให้กด * ปิด
เสียง
ในการวางสาย ให้เลือกปุ่ม จบการโทร แล้วกด ตกลง
รายการโทรล่าสุด
หากก่อนหน้านี้คุณได้โทรศัพท์ทาง Skype คุณสามารถเลือก
หมายเลขโทรศัพท์ในรายการทางซ้ายของหน้า
ในการลบหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือก ให้กด * ลบหมายเลข
ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นี้ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้
กด * เพิ่มไปยังคนติดต่อ
ในการลบหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด ให้กด * ลบทั้งหมด
ไม่สามารถใช้การโทรฉุกเฉินได้ - Skype ไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทน
สําหรับโทรศัพท์และไม่สามารถใช้ในการโทรฉุกเฉินได้
การรับสาย
เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Skype และดูทีวี คุณจะได้รับการแจ้งเตือน
สาย เรียกเข้า พร้อมกับมีข้อความบนหน้าจอ การเตือนจะแจ้ง
ว่าใครเป็นผู้โทรมา และคุณสามารถรับสายหรือปฏิเสธก็ได้
ในการรับสาย ให้เลือกปุ่ม รับสาย ในการแจ้งเตือน แล้วกด
ตกลง
ในการปฏิเสธให้กดปุ่ม ปฏิเสธ แล้วกด ตกลง
นอกจากนี้ การร้องขอของผู้ติดต่อใหม่จะแสดงขึ้นทันที
Skype ในระหว่างการดูภาพยนตร์เช่า และ Pause TV
ขณะที่คุณกําลังดูภาพยนตร์เช่าจากสถานีถ่ายทอดหรือร้าน
วิดีโอ หรือการใช้ Pause TV การรับสาย Skype จะรบกวน
ภาพยนตร์หรือโปรแกรมที่หยุดชั่วคราวไว้
Skype / การโทรบน Skype
ในการดูภาพยนตร์เช่าต่อ คุณจําเป็นต้องกลับไปยังร้านวิดีโอ
หรือบริการถ่ายทอด ร้านวิดีโอบางร้านหรือบางบริการจะไม่
อนุญาตให้คุณรีสตาร์ทภาพยนตร์ ส่วนโปรแกรม Pause TV ก็จะ
หายไป
6.5
Skype ในระหว่างการบันทึก
ในขณะบันทึกโปรแกรมบนฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อ ทีวี
จะแจ้งเตือนหากมีสายเรียกเข้าและใครเป็นผู้โทร ทีวีจะป้องกัน
การรับสาย Skype ในระหว่างการบันทึก คุณสามารถรับสาย
จากหน้า ê ไม่นานนี้ หลังจากทําการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
บน Skype คุณสามารถซื้อ Skype Credit หรือ สมัครสมาชิก
Skype ด้วย Skype Credit หรือสมัครสมาชิก Skype ที่มี คุณ
สามารถโทรไปยังโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือได้ด้วยทีวี
ของคุณ
การแจ้งเตือนผู้ติดต่อ
ถัดจากสายปกติ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ติดต่อออนไลน์
หรือออฟไลน์ คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนผู้ติดต่อเหล่านี้ใน
หน้า S การตั้งค่า
การโทรไม่นานนี้
ในหน้า ê ไม่นานนี้ คุณสามารถดู กิจกรรม Skype ไม่นานนี้ได้
กิจกรรม Skype ล่าสุดจะแสดงก่อน ซึ่งแสดงผู้ติดต่อ ประเภท
ของกิจกรรม เป็นการสนทนาทางวิดีโอหรือทางโทรศัพท์ ตลอด
จนเกิดขึ้นเมื่อไร
ในหน้า ผู้ติดต่อ คุณสามารถทําการสนทนาทางวิดีโอ โทรด้วย
เสียง หรือโทรศัพท์ไปยังผู้ติดต่อที่เลือก
ประวัติ
สําหรับระยะเวลาในการเก็บกิจกรรม Skype ของคุณไว้ใน
รายการ ประวัติ นี้ขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้ติดต่อที่คุณมีและคุณ
ใช้งาน Skype มากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ หากคุณเข้าใช้ด้วยแอคเคาท์ Skype อื่นบนทีวีเครื่อง
นี้ ประวัติไม่นานนี้จะถูกลบ
ข้อความเสียง
หากมีคนโทรหาคุณทาง Skype และคุณไม่สามารถรับสายได้
เขาสามารถฝากข้อความเสียงไว้ที่ ข้อความเสียง Skype ของ
คุณ
ในการฝากข้อความเสียงทางข้อความเสียงของผู้ติดต่อ คุณ
จําเป็นต้องตั้งค่าข้อความเสียง Skype บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าข้อความเสียงสําหรับตัวเอง แต่ผู้ที่โทรเข้า
มาได้ตั้งค่าไว้ เขาก็จะสามารถฝากข้อความเสียงให้คุณได้
ในหน้า œ ข้อความเสียง คุณสามารถฟังข้อความเสียงที่ถูก
ฝากไว้ หากหมายเลขแสดงถัดจากไอคอนข้อความเสียงในแถบ
เมนู แสดงว่าคุณมีข้อความเสียงใหม่ - œ 1
ฟังข้อความเสียง
ในการฟังข้อความเสียง ให้เลือกไอคอนข้อความเสียง œ ใน
แถบเมนู เลือกข้อความเสียงใหม่ในรายการ แล้วกด ตกลง คุณ
สามารถฟังข้อความเสียงใหม่ได้หลายครั้งตามที่ต้องการ
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณออกจากหน้า œ ข้อความเสียง
ข้อความเสียงที่ฟังแล้วทั้งหมดจะลบออกจากรายการ
ในหน้า ผู้ติดต่อ คุณสามารถทําการสนทนาทางวิดีโอ โทรด้วย
เสียง หรือโทรศัพท์ไปยังผู้ติดต่อที่เลือก
Skype / การตั้งค่า Skype
Skype Credit
การซื้อ Skype Credit
ในการซื้อ Skype Credit หรือสมัครสมาชิก Skype ให้เข้าใช้
Skype จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
Skype Credit ที่คุณซื้อจะสามารถใช้งานได้เมื่อคุณเข้าใช้ Skype
จากทีวีของคุณ
จํานวนของเครดิตหรือข้อมูลสมัครสมาชิกจะแสดงในแต่ละ
หน้าที่คุณสามารถโทรได้
Skype Credit ต่ํา
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากเครดิตในการโทรของคุณเหลือ
น้อยเกินไป
6.6
การตั้งค่า Skype
เข้าใช้อัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่า Skype เป็น เข้าใช้ อัตโนมัติเมื่อคุณเปิดทีวี
โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องป้อนชื่อ Skype หรือรหัสผ่าน
เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือก S การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้า การ
ตั้งค่า
เลือก เข้าใช้อัตโนมัติ แล้วกด ตกลง เพื่อเลือกหรือไม่เลือก
การแจ้งเตือนผู้ติดต่อ
คุณสามารถรับหรือบล็อคการแจ้งเตือนสถานะออนไลน์ของผู้
ติดต่อในขณะดูทีวี
เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือก S การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้า การ
ตั้งค่า
เลือก การแจ้งเตือนผู้ติดต่อ แล้วกด ตกลง เพื่อเลือกหรือไม่
เลือก
สถานะออนไลน์
คุณสามารถเปลี่ยนสถานะออนไลน์ของคุณได้
เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือก S การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้า การ
ตั้งค่า
เลือก สถานะออนไลน์ จากนั้นเลือกสถานะออนไลน์ที่คุณ
ต้องการให้ผู้ติดต่อเห็นเมื่อคุณออนไลน์ แล้วกด ตกลง
49
ระดับเสียงริงโทน
คุณสามารถปรับระดับเสียง ริงโทน Skype
เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือก S การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้า การ
ตั้งค่า
เลือก ระดับเสียงริงโทน จากนั้นให้ปรับระดับเสียงด้วยลูกศรขึ้น
หรือลง
6.8
เงื่อนไขการใช้
อ่านเงื่อนไขการใช้ของ Skype ที่ www.skype.com/go/tou
นอกจากนี้ อ่านคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่
www.skype.com/privacy
ทดสอบกล้องถ่ายรูปและไมโครโฟน
คุณสามารถทดสอบว่า กล้องถ่ายรูป และไมโครโฟน Skype ของ
คุณทํางานหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถซูมและวางกรอบ
ภาพจากกล้องถ่ายรูปของคุณให้ตรงตามที่คุณต้องการให้ผู้
ติดต่อได้เห็น
เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือก S การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้า การ
ตั้งค่า
เลือก ทดสอบกล้องถ่ายรูปและไมโครโฟน ภาพจากกล้องถ่าย
รูปควรปรากฏขึ้นมาและเมื่อคุณพูด ระดับเสียงไมโครโฟนควร
แสดงเสียงของคุณ
ซูมและวางกรอบภาพ
1 - กด * ซูมออก หรือ * ซูมภาพ
2 - โดยที่ซูมภาพอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนกรอบของกล้องให้ขึ้น
ลง ซ้าย หรือขวาได้ตามต้องการ โดยใช้ลูกศรบนรีโมต
คอนโทรลในการเปลี่ยน
3 - กด * ตั้งค่าการซูม เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
ระดับเสียงของไมโครโฟนจะปรับโดยอัตโนมัติ
เปลี่ยนรหัสผ่าน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Skype ปัจจุบันและป้อน รหัสผ่าน
ใหม่ได้
1 - เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือก S การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้า
การตั้งค่า
2 - เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน
3 - เลือกฟิลด์ข้อความ รหัสผ่านปัจจุบัน เพื่อป้อนรหัสผ่านของ
คุณ
4 - เลือกฟิลด์ข้อความ รหัสผ่านใหม่ แล้วป้อนรหัสผ่านใหม่
5 - เลือกฟิลด์ข้อความ รหัสผ่านใหม่ซ้ําอีกครั้ง แล้วป้อนรหัส
ผ่านใหม่อีกครั้ง
6 - กด ตกลง เพื่อส่งรหัสผ่านใหม่สําหรับการยืนยัน
6.7
ลงชื่อออก
เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือก S การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้า การ
ตั้งค่า
เลือก ลงชื่อออก เพื่อ ปิด Skype บนทีวีของคุณ
50
Skype / เงื่อนไขการใช้
7
เกม
7.1
การเล่นเกม
คุณสามารถเล่นเกมบนทีวีได้โดยเชื่อมต่อเครื่องเล่น เกม เข้า
กับทีวี
เริ่มเล่นเกม
เปิดเครื่องเล่นเกม แล้วกด h เลือกไอคอนที่คุณได้ตั้งค่าไว้
สําหรับเครื่องเล่นเกมของคุณ (เช่น เกมหรือเครื่องเล่น) แล้วกด
ตกลง เพื่อดูเกม
การตั้งค่าที่เหมาะสําหรับเกม
สําหรับบางเกมที่ต้องการความเร็วและความแม่นยํา ให้ตั้งค่า
ทีวีให้เป็นการตั้งค่าที่เหมาะสําหรับ เกม ก่อนที่จะเริ่มเล่น
หากคุณเพิ่มเครื่องเล่นเกมของคุณเป็นอุปกรณ์ประเภท เกม ใน
เมนู ที่มา (รายการการเชื่อมต่อ) ทีวีจะตั้งค่าเป็นการตั้งค่าที่
เหมาะสําหรับ Game โดยอัตโนมัติ
หากคุณเพิ่มเครื่องเล่นเกมของคุณเป็นประเภท เครื่องเล่น และ
ส่วนใหญ่ใช้งานเป็นเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ ให้ทิ้งประเภทของ
อุปกรณ์ไว้เป็น เครื่องเล่น
เริ่มเล่นเกมที่มีผู้เล่นสองคน
1 - กด c ที่มา เลือกเครื่องเล่นเกม แล้วกด ตกลง
2 - บนเครื่องเล่นเกม ให้เริ่มเกมและเลือกโหมดผู้เล่นหลายคน
หรือสองคน เลือกโหมดเพื่อการดูแบบแยกหน้าจอ
3 - บนทีวี ให้กด o OPTIONS เลือก j ภาพและเสียง เลือก
เกมที่มีผู้เล่นสองคน แล้วกด ตกลง*
4 - เลือกรูปแบบการแยกหน้าจอเกมที่จะแสดงบนหน้าจอ เช่น
เรียงซ้ายขวา หรือ บน / ล่าง และกด ตกลง โดยทีวีจะแสดงทั้ง
2 หน้าจอแบบเต็มหน้าจอ
ในการรับชมหน้าจอ 2 หน้าจอที่แตกต่างกัน ผู้เล่นแต่ละคนจะ
ต้องสวมแว่นตาเพื่อกําหนดเป็นผู้เล่นคนที่ 1 หรือผู้เล่นคนที่ 2
การสลับมุมมองหน้าจอแยกเข้าออก
ในมุมมองหน้าจอแยกสําหรับผู้เล่นสองคน คุณสามารถสลับไป
มาจากหน้าจอแยกได้เพื่อรวมมุมมอง เพื่อให้สามารถอ่านเมนู
หรือคะแนนในเกมได้
ในการสลับมุมมองไปมา ให้กด ตกลง บนรีโมทคอนโทรลของ
ทีวี
หยุดเล่นเกมที่มีผู้เล่นสองคน
ในการหยุดมุมมองหน้าจอแยกสําหรับเกมที่มีผู้เล่นสองคน ให้
กด h (หน้าหลัก) และเลือกกิจกรรมอื่นๆ
* หากไม่มีการเล่นเกมที่มีผู้เล่นสองคนในเมนู ให้กด 3D บน
รีโมตคอนโทรล แล้วเลือก 2D แล้วกด ตกลง
ในการตั้งค่าทีวีเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมด้วยตนเอง
1 - กด h เลือก S ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > เกมหรือคอมพิวเตอร์ แล้วกด
ตกลง
3 - เลือก เกม แล้วกด ตกลง
4 - กด b ในการปิดเมนู โดยกดหลายๆ ครั้งหากจําเป็น โปรด
อย่าลืมตั้งค่าการตั้งค่า เกมหรือคอมพิวเตอร์ กลับไปเป็น ปิด
เมื่อคุณเลิกเล่นเกม
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วค้นหา เครื่องเล่นเกม, เชื่อม
ต่อ เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับทีวี
7.2
เกมที่มีผู้เล่นสองคน
หากคุณเล่นเกมที่มีผู้เล่นหลายคนแบบแยกหน้าจอ คุณสามารถ
ตั้งค่าทีวีเพื่อให้แสดงแต่ละหน้าจอแบบเต็มจอ โดยผู้เล่นแต่ละ
คนจะเห็นเฉพาะในส่วนที่เขาเล่นแบบเต็มจอ ซึ่งทีวีใช้เทคโนโลยี
3D เพื่อแสดงหน้าจอทั้งคู่
ในการดูภาพแบบเต็มหน้าจอที่แตกต่างกันสองภาพ ผู้เล่นแต่ละ
คนจําเป็นต้องใช้แว่นตา 3D
สิ่งที่คุณต้องมี
ในการเล่นเกมที่มี ผู้เล่นสองคน ด้วยทีวีนี้ คุณจําเป็นต้องชุด
สําหรับผู้เล่นสองคนพร้อมแว่นตา 3D แบบ Passive รุ่น Philips
PTA436 จํานวน 2 อัน (แยกจําหน่าย)
นอกจากนี้ เครื่องเล่นเกมจะต้องเชื่อมต่อกับ HDMI
เกม / เกมที่มีผู้เล่นสองคน
51
8
ข้อมูลจําเพาะของทีวี
8.1
ด้านสิ่งแวดล้อม
การประหยัดพลังงาน
การประหยัดพลังงานจะรวมการตั้งค่าทีวีที่ช่วยรักษาสิ่ง
แวดล้อม
ในขณะที่รับชมช่องทีวี ให้กดปุ่ม * เพื่อเปิดการตั้งค่า Eco
การตั้งค่าที่ใช้งานอยู่จะถูกทําเครื่องหมาย fi ไว้
กด * อีกครั้งเพื่อปิด
การประหยัดไฟ
การตั้งค่า Smart picture จะตั้งภาพไปพร้อมกับ Ambilight
เป็นการตั้งค่าที่ประหยัดพลังงานที่เหมาะสมที่สุด หากต้องการ
เปิด ให้เลือก ประหยัดพลังงาน ใน การตั้งค่าEco และกด OK
หากต้องการปิดการประหยัดพลังงาน ให้เลือกการตั้งค่า Smart
picture อื่นๆ
European Energy Label
European Energy Label มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการ
ประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้ หากประเภทการประหยัด
พลังงานของผลิตภัณฑ์มีสีเขียว แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้พลังงาน
น้อย
บนป้ายกํากับ คุณสามารถดูข้อมูลประเภทการประหยัดพลังงาน
ค่าเฉลี่ยการสิ้นเปลืองพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้ และค่าเฉลี่ยการ
สิ้นเปลืองพลังงานในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ คุณสามารถดู
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าการสิ้นเปลืองพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้ได้ใน
เว็บไซต์ของ Philips สําหรับประเทศของคุณที่
www.philips.com/TV
Eco-label
Philips มุ่งเน้นในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เรามีเป้าหมายในการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมขณะทําการผลิต จึงมีการลดสารที่เป็น
อันตราย ประหยัดพลังงาน มีคําแนะนําเมื่อหมดอายุการใช้งาน
และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
ปิดหน้าจอ
หากคุณต้องการฟังเพลงเท่านั้น คุณสามารถปิดหน้าจอเพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงาน เลือก ปิดหน้าจอ และกด OK หาก
ต้องการเปิดหน้าจอกลับ ให้กดปุ่มใดก็ได้บนรีโมทคอนโทรล
เซนเซอร์ตรวจจับแสง
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเซนเซอร์ Ambient light ในตัวจะ
ลดความสว่างของหน้าจอทีวีลงเมื่อแสงรอบด้านมืดขึ้น
เซนเซอร์ตรวจจับแสง ภายในตัวจะปรับภาพพร้อมกับ
Ambilight ให้เข้ากับสภาวะแสงของห้องโดยอัตโนมัติ หาก
ต้องการเปิด ให้เลือก เซนเซอร์ตรวจจับแสง และกด ตกลง หาก
ต้องการปิด ให้กด ตกลง อีกครั้ง
ปิดตัวตั้งเวลา
หากคุณไม่ได้กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลในช่วง 4 ชั่วโมง หรือ
หากทีวีไม่ได้รับสัญญาณเป็นเวลา 10 นาที ทีวีจะ ปิด โดย
อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน เลือก ปิดตัวตั้งเวลา
หากคุณใช้ทีวีเป็นจอมอนิเตอร์ หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอล
ในการดูทีวี (กล่องรับสัญญาณ - STB) แต่คุณไม่ใช้
รีโมทคอนโทรลของทีวี ให้ปิดสวิตช์ปิดอัตโนมัติ
จากการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ทีวีนี้ได้รับรางวัล
European Ecolabel –รูปดอกไม้– (www.ecolabel.eu)
คุณสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานของ
โหมดสแตนด์บาย นโยบายการรับประกัน อะไหล่ และการ
รีไซเคิลทีวีนี้ได้บนเว็บไซต์ของ Philips สําหรับประเทศของคุณที่
www.philips.com
หมดอายุการใช้งาน
การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ
ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และ
ส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนํามารีไซเคิล และใช้
ใหม่ได้
นอกจากการตั้งค่า Eco เหล่านี้แล้ว ทีวีของคุณยังมีการปรับที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้
โหมดสแตนด์บายใช้พลังงานน้อย
ด้วยวงจรไฟฟ้าขั้นสูงและทันสมัยที่ทําให้การใช้พลังงานทีวีอยู่
ในระดับต่ํามาก และไม่มีการสิ้นเปลืองพลังงานขณะใช้งานใน
โหมดสแตนด์บาย
ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive
2002/96/EC
การจัดการพลังงาน
การจัดการพลังงานขั้นสูงของทีวีนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าทีวีใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถตรวจสอบการ
ตั้งค่าทีวีของคุณได้ในเรื่อง ระดับความสว่างของภาพหน้าจอ
ปัจจุบัน และการตรวจสอบสภาพแสงรอบด้านซึ่งสัมพันธ์กับการ
ใช้พลังงาน
ในการตรวจสอบการใช้พลังงาน ให้กด h > ตั้งค่า >ดูการ
สาธิต > Active control และกด ตกลง เลือกการตั้งค่าเพื่อ
ตรวจสอบค่าที่สอดคล้องกัน
โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
52
โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เก่า
ของคุณรวมกับขยะภายในบ้าน การกําจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ
อย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์
ข้อมูลจําเพาะของทีวี / ด้านสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ European Directive
2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้
โปรดทราบถึงกฎในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่
เนื่องจากการกําจัดที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
8.2
กําลังไฟ
ข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า สําหรับรายละเอียดข้อมูลจําเพาะเพิ่มเติมของ
ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูที่ www.philips.com/support
กําลังไฟ
• ระบบไฟหลัก : AC 220-240 V~, 50-60 Hz
• อุณหภูมิแวดล้อม : 5°C ถึง 35°C
• การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย : < 0.1W
• สําหรับการสิ้นเปลืองพลังงาน โปรดดูที่ข้อมูลจําเพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ www.philips.com/support
ระดับกําลังไฟที่แจ้งไว้บนแผ่นป้ายประเภทผลิตภัณฑ์คือระดับ
การใช้พลังงานสําหรับผลิตภัณฑ์นี้ในกรณีใช้งานปกติ (IEC
62087 Ed.2) ระดับกําลังไฟสูงสุดที่แจ้งไว้ในวงเล็บใช้สําหรับ
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (IEC 60065 Ed. 7.2)
8.3
การรับสัญญาณ
• อินพุตสายอากาศ : สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้ : Hyperband, S-Channel, UHF,
VHF
• DVB : DVB-T (ภาคพื้นดิน, เสาอากาศ) COFDM 2K/8K;
DVB-T2-OFDM, รองรับ FFT 16kext,32kext : สําหรับทีวีประเภท
'. . . T/12' เท่านั้น; DVB-C (เคเบิล) QAM
การเล่นวิดีโออะนาล็อก : NTSC, SECAM, PAL
• การเล่นวิดีโอดิจิตอล : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2),
MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• การเล่นระบบเสียงดิจิตอล (ISO/IEC 13818-3)
8.4
จอแสดงผล
• 3D : Easy 3D, การเล่มเกมแบบเต็มจอ ในเกมที่มีผู้เล่นสอง
คน, การปรับความลึก 3D, การเปลี่ยน 2D เป็น 3D
• อัตราการจัดมุมมอง : 16:9
• ความสว่าง : 400 cd/m2
• อัตราความสว่างสูงสุด : 65%
• ความเปรียบต่างของหน้าจอแบบไดนามิค : 500.000 : 1
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ : Pixel Precise HD, 400Hz*
Perfect Motion Rate, Micro Dimming
* 600Hz บน XXPFL6X57, XXPFL6X67, XXPFL6X87,
XXPFL6X97
ความละเอียดในการแสดงผล
รูปแบบคอมพิวเตอร์ - HDMI
ความละเอียด — อัตรารีเฟรช
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1680 x 1050 - 60Hz
• 1440 x 900 - 60Hz
• 1600 x 1200 - 60Hz
• 1400 x 1050 - 60Hz
• 1280 x 800 - 60Hz
• 1280 x 1024 - 60Hz
• 1280 x 960 - 60Hz
• 1920 x 1080 - 60Hz
รูปแบบคอมพิวเตอร์ - VGA
ความละเอียด — อัตรารีเฟรช
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1680 x 1050 - 60Hz
• 1440 x 900 - 60Hz
• 1600 x 1200 - 60Hz
• 1400 x 1050 - 60Hz
• 1280 x 800 - 60Hz
• 1280 x 1024 - 60Hz
• 1280 x 960 - 60Hz
• 1920 x 1080 - 60Hz
รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด — อัตรารีเฟรช
• 480i - 60 Hz
• 480p - 60 Hz
• 576i - 50 Hz
• 576p - 50 Hz
• 720p - 50Hz, 60 Hz
• 1080i - 50Hz, 60 Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz
ประเภท
• ประเภทจอภาพ: LED Full HD
• ขนาดจอในแนวทแยง :
- 32PFL6XX7 : 81 ซม. / 32 นิ้ว
- 37PFL6XX7 : 94 ซม. / 37 นิ้ว
- 42PFL6XX7 : 107 ซม. / 42 นิ้ว
- 47PFL6XX7 : 119 ซม. / 47 นิ้ว
- 55PFL6XX7 : 140 ซม. / 55 นิ้ว
• ความละเอียดจอ : 1920x1080p
ข้อมูลจําเพาะของทีวี / เสียง
8.5
เสียง
• พลังขับเสียง (RMS) : 20W (2x10W)* @30%THD
* 28W (2x14W) บน XXPFL6X57, XXPFL6X67, XXPFL6X87,
XXPFL6X97
• การเพิ่มคุณภาพเสียง : ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ
(AVL), Clear Sound, Incredible Surround, Incredible Surround
3D
53
8.6
มัลติมีเดีย
การเชื่อมต่อ
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11b/g/n (ในตัว)
ระบบไฟล์ USB ที่รองรับ
• FAT 16, FAT 32, NTFS
รูปแบบการเล่น
• รูปแบบ : MPEG Program Stream, MPEG Transport Stream,
AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
• การเข้ารหัสวิดีโอ : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 AVC (H264), WMV9, DivX®
• การเข้ารหัสออดิโอ : MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2,
WMA, AC3
• การเข้ารหัสภาพ : JPEG
• ข้อจํากัด : WMA (V2 สูงถึง V9.2), MPEG-4 AVC (ไม่เกิน
ระดับ 4.0)
DivX®
ใน วิธีใช้ ให้กด L รายการ แล้วหา DivX® VOD สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สื่อตามมาตรฐาน 6LPSO\6KDUH ที่รองรับ
• Windows Media Player 11 (สําหรับ Microsoft Windows XP,
Vista หรือ Windows 7)
• TVersity 1.9.3 (pro)(สําหรับ Windows XP)
• Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (สําหรับ PC และ Intel
MacOX)
• Nero 9 — Nero MediaHome (สําหรับ Microsoft Windows
XP)
• Sony Vaio Media Server (สําหรับ Microsoft Windows XP
หรือ Vista)
• Sony PS3 media server (สําหรับ Windows XP)
• Google Media Server (Google desktop)(สําหรับ Windows
XP)
• DiXiM (สําหรับ Windows XP)
• Macrovision Network Media Server (สําหรับ Windows XP)
• Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
• Fuppes (สําหรับ Linux)
• uShare (สําหรับ Linux)
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 6LPSO\6KDUH (DMS/DMC) ที่รองรับ
• Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96,
N800, N810
• Samsung SGH-i780
•
•
•
•
•
VGA (D-sub 15), Audio In (stereo mini-jack 3.5 มม.
Audio In (DVI to HDMI / VGA) (stereo mini-jack 3.5 มม.)
3x HDMI in พร้อมด้วย ARC (3D)
USB
LAN เครือข่าย — (RJ45)
ด้านข้างของทีวี
• 1x HDMI Side* in พร้อมด้วย ARC (3D)
• 2x USB
• Audio Out L/R — ซิงโครไนซ์การแสดงผล (ออปติคัล)
• ช่องเสียบการ์ดสําหรับการเชื่อมต่อปกติ (CI+/CAM)
• หูฟัง (stereo mini-jack 3.5 มม.)
* 2x HDMI side บน xxPFL6057, xxPFL6067, xxPFL6097,
xxPFL66x7, xxPFL67x7, xxPFL68x7
8.8
ขนาดและน้ําหนัก
32PFL6XX7
กว้าง 724.4 มม.
สูง 453.1 มม.
หนา 34.26 มม.
น้ําหนัก ±7.85 กก.
. . . มีแท่นวางทีวี
สูง 505.6 มม.
หนา 218 มม.
น้ําหนัก ±10 กก.
37PFL6XX7
กว้าง 834 มม.
สูง 515.7 มม.
หนา 30.4 มม.
น้ําหนัก ± 9.5 กก.
. . . มีแท่นวางทีวี
สูง 555 มม.
หนา XXX มม.
น้ําหนัก ± 12 กก.
42PFL6XX7
กว้าง 958 มม.
สูง 584.77 มม.
หนา 29.4 มม.
น้ําหนัก ± 12.9 กก.
. . . มีแท่นวางทีวี
สูง 627.28 มม.
หนา 234 มม.
น้ําหนัก ± 15.15 กก.
47PFL6XX7
กว้าง 1067.5 มม.
ข้อกําหนด ESD
สูง 646.6 มม.
อุปกรณ์นี้มีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ A ของ ESD ในกรณีที่
หนา 29.6 มม.
อุปกรณ์ไม่สามารถเรียกคืนโหมด SimplyShare ได
้เนื่องจากการ
น้ําหนัก ± 15 กก.
ถ่ายเทประจุไฟฟ้า ผู้ใช้จะต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
. . . มีแท่นวางทีวี
สูง 693 มม.
หนา 243.5 มม.
น้ําหนัก ± 18.3 กก.
8.7
การเชื่อมต่อ
ด้านหลังของทีวี
• SCART (พร้อมอะแดปเตอร์): Audio L/R, CVBS in, RGB
• YPbPr : Y Pb Pr (พร้อมอะแดปเตอร์), Audio L/R
54
55PFL6XX7
กว้าง 1240.8 มม.
สูง 744.32 มม.
หนา 30.2 มม.
น้ําหนัก ± 22 กก.
ข้อมูลจําเพาะของทีวี / ขนาดและน้ําหนัก
. . . มีแท่นวางทีวี
สูง 788.15 มม.
หนา 263 มม.
น้ําหนัก ± 25.5 กก.
UMv 3139 137 05324
ข้อมูลจําเพาะของทีวี / ขนาดและน้ําหนัก
55
9
ซอฟต์แวร์ทีวี
9.1
เวอร์ชันซอฟต์แวร์
ในการดูเวอร์ชัน ของซอฟต์แวร์ทีวีปัจจุบัน ให้กด h เลือก S
ตั้งค่า แล้วกด ตกลง
เลือก ตั้งค่าซอฟต์แวร์ แล้วกด ตกลง
เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ปัจจุบัน แล้วดู เวอร์ชัน: . . . .
9.2
อัพเดตซอฟต์แวร์
การอัพเดตซอฟต์แวร์จากอินเตอร์เน็ต
หากเชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต คุณอาจได้รับข้อความจาก TP
Vision ให้อัพเดตซอฟต์แวร์ทีวี คุณต้องใช้การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)
หากคุณได้รับข้อความนี้ แนะนําให้คุณดําเนินการอัพเดต ให้
เลือก อัพเดต ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาการอัพเดตใหม่ได้ด้วยตนเอง
ในการหาการอัพเดต ให้กด h เลือก Sตั้งค่า แล้วกด ตกลง
เลือก อัพเดตซอฟต์แวร์ แล้วกด ตกลง ปฏิบัติตามคําแนะนําที่
ปรากฏบนหน้าจอ
เมื่ออัพเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทีวีจะปิดเครื่องเองและเปิดเครื่อง
อีกครั้งโดยอัตโนมัติ รอสักครู่ให้ทีวีเปิดเครื่องเอง อย่าใช้สวิตช์
ปิด/เปิด A บนทีวี
การอัพเดตซอฟต์แวร์จาก USB
คุณอาจจําเป็นต้องอัพเดตซอฟต์แวร์ทีวี ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์
ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์หน่วยความ
จํา USB ในการอัพโหลดซอฟต์แวร์บนทีวี ให้ใช้อุปกรณ์หน่วย
ความจํา USB ที่มีพื้นที่ว่าง 256MB โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าการป้องกันการเขียนปิดอยู่
1 - เริ่มอัพเดตบนทีวี
ในการเริ่มอัพเดตซอฟต์แวร์ ให้กด h เลือก Sตั้งค่า แล้วกด
ตกลง
เลือก อัพเดตซอฟต์แวร์ > USB แล้วกด ตกลง
2 - ระบุทีวี
เสียบหน่วยความจํา USB ทางด้านข้างของทีวี เลือก เริ่ม และ
กด OK ไฟล์การระบุตัวตนจะถูกเขียนบนอุปกรณ์หน่วยความจํา
USB
3 - ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทีวี
56
เสียบหน่วยความจํา USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน
อุปกรณ์หน่วยความจํา USB ให้ค้นหาไฟล์ file update.htm และ
ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น คลิกที่ ส่ง ID หากมีซอฟต์แวร์ใหม่ ให้
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip หลังจากดาวน์โหลดเสร็จ ให้เปิดซิปไฟล์
และคัดลอกไฟล์ autorun.upg ไปยังอุปกรณ์หน่วยความจํา USB
ห้ามวางไฟล์นี้ในโฟลเดอร์
4 - อัพเดตซอฟต์แวร์ทีวี
เสียบหน่วยความจํา USB เข้ากับทีวีอีกครั้ง การอัพเดตจะเริ่ม
โดยอัตโนมัติ ทีวีจะเปิดเครื่องเอง 10 วินาที และจะเปิดเครื่อง
เองอีกครั้ง โปรดรอสักครู่
อย่า . . .
• ใช้รีโมทคอนโทรล
• ถอดอุปกรณ์หน่วยความจํา USB ออกจากทีวี
หากเกิดไฟฟ้าดับระหว่างการอัพเดต ห้ามถอดอุปกรณ์หน่วย
ความจํา USB ออกจากทีวี เมื่อไฟฟ้ากลับเป็นปกติ การอัพเดต
จะดําเนินการต่อ
เมื่อเสร็จสิ้นการอัพเดต ข้อความ ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ จะ
ปรากฏบนหน้าจอ ให้ถอดอุปกรณ์หน่วยความจํา USB และกด
A บนรีโมทคอนโทรล
อย่า . . .
• กด A สองครั้ง
• ใช้ A เพื่อเปิดทีวี
ทีวีจะปิดเครื่องเอง (เป็นเวลา 10 วินาที) และจะเปิดเครื่องเอง
อีกครั้ง โปรดรอสักครู่
ซอฟต์แวร์ทีวีจะได้รับการอัพเดต คุณสามารถใช้ทีวีได้อีกครั้ง
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการอัพเดตซอฟต์แวร์ทีวีโดยไม่เจตนา ให้ลบ
ไฟล์ autorun.upg ออกจากอุปกรณ์หน่วยความจํา USB
9.3
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
โทรทัศน์รุ่นนี้มซ
ี อฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ดังนั้นเมื่อมีการร้องขอ
TP Vision Netherlands B.V. จึงจะส่งสําเนาซอร์สโค้ดที่
สอดคล้องโดยสมบูรณ์สําหรับชุดซอฟต์แวร์โอเพนซอสที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้สําหรับการร้องขอการอนุญาตดัง
กล่าว
ข้อเสนอนี้มีผลเป็นเวลาสามปีหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ตาม
ข้อมูลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ในการขอรับซอร์สโค้ด โปรด
ติดต่อ open.source@philips.com
หากคุณไม่ต้องการใช้อีเมล์หรือหากคุณไม่ได้รับการยืนยันการ
รับอีเมล์ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์
แอดเดรสนี้ โปรดเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษไปถึง . . .
Open Source Team
TP Vision Netherlands B.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
The Netherlands
9.4
การอนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพน
ซอร์ส
ซอฟต์แวร์ทีวี / การอนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพนซอร์ส
10
ฝ่ายสนับสนุน
ในไซต์การสนับสนุน คุณจะพบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเราใน
ประเทศของคุณ รวมทั้งคําตอบของคําถามที่พบบ่อย (FAQ)
คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือคู่มือทีวีใหม่ เพื่ออ่านใน
คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถส่งอีเมล์คําถาม หรือในบาง
ประเทศ สามารถสนทนาออนไลน์กับผู้ประสานงานของเราได้
10.1
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ (และดาวน์โหลดข้อมูล) สิทธิในการดูข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อเสนอและส่วนลดพิเศษ การจับรางวัล และ
โอกาสเข้าร่วมการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
ไปที่ www.philips.com/welcome
10.2
การใช้วิธีใช้และค้นหา
10.4
ฝ่ายดูแลลูกค้า
สําหรับการสนับสนุน คุณสามารถติดต่อสายด่วนฝ่ายดูแล
ลูกค้าในประเทศของคุณ ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในเอกสาร
ที่มาพร้อมกับทีวี
หรือตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์ของเราที่
www.philips.com/support
หมายเลขรุ่นทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ์
คุณอาจได้รับการขอให้ระบุหมายเลขรุ่นทีวีและหมายเลข
ผลิตภัณฑ์ ดูหมายเลขเหล่านี้ได้บนฉลากของผลิตภัณฑ์ หรือบน
ป้ายพิมพ์ด้านหลังหรือข้างใต้ทีวี
ทีวีนี้มี วิธีใช้ อยู่บนหน้าจอ
คุณสามารถหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ในรายการหัวข้อ หรืออ่าน
วิธีใช้ในรูปแบบหนังสือที่แบ่งเป็นบทต่างๆ
เปิด วิธีใช้
กด h เพื่อเปิดเมนู หน้าหลัก
เลือก ? วิธีใช้ แล้วกด ตกลง
ในการดูรายการหัวข้อตามลําดับตัวอักษร ให้เลือกแท็บ L
รายการ ในแถบเมนู
ในการอ่านวิธีใช้ในรูปแบบหนังสือ ให้เลือก B หนังสือ ในแถบ
เมนู
ก่อนจะทําตามคําแนะนําในวิธีใช้ ให้ปิดวิธีใช้
ในการปิด วิธีใช้ ให้กด b หรือ h
การตั้งค่าและตัวเลือกส่วนใหญ่ในเมนู คุณสามารถกด * (ปุ่ม
สีน้ําเงิน) เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่เลือก
ไว้
หากมีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือตัวเลือก คุณสามารถกด *
(ปุ่มสีน้ําเงิน) อีกครั้งเพื่อเปิดหน้าที่เกี่ยวข้องใน วิธีใช้
สําหรับบางกิจกรรม เช่น ข้อความ ปุ่มสีต่างๆ จะมีฟังก์ชัน
เฉพาะและไม่สามารถเปิด วิธีใช้ ได้
วิธีใช้ทีวีบนแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์
คุณสามารถดาวน์โหลดวิธีใช้ทีวีในรูปแบบ PDF เพื่ออ่านบน
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ
ในการจัดลําดับเพิ่มเติมของ คําแนะนํา ให้ง่ายขึ้น คุณสามารถ
พิมพ์หน้าวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
ในการดาวน์โหลดวิธีใช้ (คู่มือผู้ใช้) ให้ไปที่
www.philips.com/support
10.3
การสนับสนุนออนไลน์
ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทีวี Philips คุณสามารถปรึกษาฝ่าย
สนับสนุนออนไลน์ของเราได้ โดยเลือกภาษาของคุณและป้อน
หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์
ไปที่ www.philips.com/support
ฝ่ายสนับสนุน / ฝ่ายดูแลลูกค้า
57
ดัชนี
3D การเตือนด้านสุขภาพ 35
3
3D,
3D,
3D,
3D,
2D เป็น 3D 34
การทําความสะอาดแว่นตา 35
การรับชมประสิทธิภาพสูง 34
ประสบการณ์ 34
A
Ambilight เปิดหรือปิด 31
Ambilight ไดนามิค 31
Ambilight, การติดตั้ง 31
Ambilight, ตั้งค่า 31
Ambilight, ปิดทีวี 32
Ambilight, โหมด 31
App อินเตอร์เน็ต 37
App, การตอบสนอง 37
App, คลัง 37
App, ค้นหา 37
App, ล็อค 37
App, แนะนํา 37
B
Balance 30
D
DivX® VOD 40
SimplyShare 6
DMR - Digital Media Renderer 8
DVB 23
DVI, เชื่อมต่อ 9
E
EasyLink 9
EasyLink, การเชื่อมต่อ 8
ESD 54
European Ecolabel 52
European Energy Label 52
H
HbbTV 25
HDCP, การป้องกันการคัดลอก 9
P
Pause TV 40
Perfect Pixel HD Engine 29
Pixel Plus link 10
S
Skype 46
Skype, Credit 49
Skype, การแจ้งเตือน 49
Skype, การโทรศัพท์ 48
Skype, กิจกรรม 49
Skype, ข้อความเสียง 49
Skype, ทดสอบกล้องถ่ายรูป 50
Skype, บล็อคคนติดต่อ 47
Skype, ประวัติ 49
Skype, ปิดเสียง 48
Skype, ผู้ติดต่อ 47
58
Skype, รับสาย 48
Skype, ริงโทน 50
Skype, ลงชื่อออก 50
Skype, สถานะออนไลน์ 47
Skype, สนทนาทางวิดีโอ 48
Skype, เข้าใช้ 46
Skype, เข้าใช้อัตโนมัติ 49
Skype, เปลี่ยนรหัสผ่าน 50
Skype, แอคเคาท์ใหม่ 46
Skype, โทรด้วยเสียง 48
Smart TV, รหัส PIN 36
Smart TV, ลงทะเบียน 36
Smart TV, หน้าเริ่มต้น 37
Sound style 30
T
Television on Demand 38
V
Video store 38
W
WPS - Wi-Fi Protected Setup 7
WPS, รหัส PIN 7
WWW. 37
ก
กล้องถ่ายรูป, เชื่อมต่อ 15
การจัดวางทีวี 31
การจัดอันดับของผู้ปกครอง 22
การซิงค์เสียงกับวิดีโอ 12
การดูแลรักษาจอภาพ 17
การตั้งค่า EasyLink 10
การตั้งค่า ECO 52
การตั้งค่าตามแบบโรงงาน 23
การตั้งค่าภาพ 29
การตั้งค่าเสียง 30
การบันทึก 41
การบันทึก, เมนูหน้าหลัก 41
การประหยัดพลังงาน 52
การย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ 10
การรับชมรายการทีวี 20
การสนับสนุนออนไลน์ 57
การเข้าใช้ทั่วไป 32
การเชื่อมต่อ SCART, เคล็ดลับ 9
การเชื่อมต่อ VGA, เคล็ดลับ 9
การเชื่อมต่อ YPbPr, เคล็ดลับ 9
การเชื่อมต่อ รายการ 27
การเชื่อมต่อ, เคล็ดลับ 8
การเชื่อมต่อเสาอากาศ 6
การเชื่อมต่อเสาอากาศ, เคล็ดลับ 8
การเตือน โปรแกรม 26
การใช้พลังงาน 52
ข
ขอบหน้าจอ 29
ข้อความ 25
ข้อความ, T.O.P.โดยรวม 25
ข้อความ, สองจอภาพ 25
ข้อความ, แช่ 25
ข้อความดิจิตอล 25
ค
ความลึก 3D 34
คัดลอกรายการช่อง คัดลอก 23
คัดลอกรายการช่อง อัพโหลด 23
คัดลอกรายการสถานี 23
ดัชนี
คําบรรยาย 27
คําแนะนําด้านความปลอดภัย 16
คีย์บี๊พ 33
คุณภาพการรับ 24
คู่มือ TV 26
คู่มือการเชื่อมต่อ 8
คู่มือทีวี ข้อมูล 26
ช
ช่อง, จัดลําดับใหม่ 22
ช่อง, เปลี่ยน 20
ช่อง, เปลี่ยนชื่อ 21
ช่อง, โปรด 21
ช่องวิทยุ 20
ช่องเสียบไฟ 6
ซ
ซอฟต์แวร์ Media Server 54
ซอฟต์แวร์, อัพเดต USB 56
ซอฟต์แวร์, อัพเดตอินเตอร์เน็ต 56
ซอฟต์แวร์, เวอร์ชันปัจจุบัน 56
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 56
ซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ 12
ต
ตัวเลือก บนช่อง 20
ตัวเลือกข้อความ 25
ตั้งค่าข้อความ 25
ตั้งเวลาปิดเครื่อง 28
ตําแหน่งร้านค้า 30
ติดตั้งด้วยตนเอง 24
ติดตั้งทีวีใหม่ 23
ท
ทีวีออนไลน์ 38
น
นาฬิกา 29
นาฬิกาทีวี 29
ป
ปิดตัวตั้งเวลา 52
ปิดหน้าจอ, สวิตช์ 39
ภ
ภาพถ่าย, ภาพสไลด์ 39
ภาพยนตร์เช่า 38
ภาษา เมนู 28
ภาษาดั้งเดิม 28
ภาษาเสียงพากย์ 28
ร
รหัสป้องกันเด็ก 22
ระดับเสียงมิกซ์ 33
ระดับเสียงหูฟัง 30
ระบบการได้ยินบกพร่อง 32
ระบบโฮมเธียเตอร์, การปรับระดับเสียง 12
ระบบโฮมเธียเตอร์, มัลติแชนเนล 12
รายการช่อง 21
รายการช่อง ใหม่ 23
รายการโปรแกรม 26
รีโมทคอนโทรล ปุ่ม 19
รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ 19
รูปแบบไฟล์เสียงที่ต้องการ 30
ล
ลําโพง / หูฟัง 33
ดัชนี
ล็อคแชนเนล 22
ว
วิธีใช้, การใช้งาน 57
วิธีใช้, บนแท็บเล็ต 57
ส
สตรีมมิ่งวิดีโอ 38
สถานะ 21
สี Ambilight 32
สีผนัง 32
สแตนด์บาย 18
สแตนด์บายดีเลย์ 18
สไตล์ภาพ 29
ห
หน่วยความจําอินเตอร์เน็ต, ลบ 8
หมดอายุการใช้งาน 52
อ
อัพเดตช่องอัตโนมัติ 22
อินเตอร์แอคทีฟทีวี 25
ฮ
ฮาร์ดไดรฟ์ USB, การติดตั้ง 13
ฮาร์ดไดรฟ์ USB, ข้อมูล 13
เ
เกม, ผู้เล่นสองคน 51
เกม, เล่น 51
เกมหรือคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ 16
เกมหรือคอมพิวเตอร์, เกม 51
เครือข่าย, DHCP 7
เครือข่าย, Static IP 7
เครือข่าย, ตั้งค่า 8
เครือข่าย, มีสาย 8
เครือข่าย, รหัสผ่าน 7
เครือข่าย, ไร้สาย 6
เครื่องเล่นเกม, เชื่อมต่อ 13
เซนเซอร์ตรวจจับแสง 52
เซนเซอร์อินฟราเรด 19
เปิดปุ๊บ สว่างปั๊บ 18
เปิดและปิด 18
เมนูตั้งค่า 16
เมนูหน้าหลัก 36
เมนูแหล่งสัญญาณ 27
เมาส์ USB 14
เมาส์, เชื่อมต่อ 14
เราเตอร์เครือข่าย 6
เสียงบรรยายพิเศษ 32
เสียงพูด 33
เสียงออก - ออปติคัล 9
เอฟเฟกต์เสียง 33
แ
แกมม่า 29
แชนเนล, ติดตั้งอีกครั้ง 23
แชนเนล, อัพเดต 22
แถบสีดํา 24
แป้นพิมพ์ USB 14
แป้นพิมพ์, เชื่อมต่อ 14
แฟลชไดรฟ์ USB, เชื่อมต่อ 14
แว่นตา 3D การใช้งาน 34
แว่นตา 3D, ประเภท 34
แสง Lounge 32
แอปพลิเคชัน MyRemote, เกี่ยวกับ 42
59
โ
โมโน / สเตอริโอ 30
ไ
ไฟล์วิดีโอ, การเล่น 40
ไฟล์เพลง, การเล่น 39
ไอคอนอุปกรณ์ 27
60
ดัชนี
!"#$%&%$'(%)*+,'-#,+./0#$(,(),$1'*2#,3%(1).(,*)(%$#
4,5675,89,:%+%)*,;#(1#-<'*=+,>?:?
@<<,-%21(+,-#+#-A#=?
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising