Hoover | TRTC4266021 | Hoover TRTC4266021 Manuale utente

Hoover TRTC4266021 Manuale utente
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_cover.qxd
18/1/06
11:37
Page 1
SENSORY
DUST MANAGER
CYCLONIC
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Portugues
Vlaams/Nederlands
Dansk
Suomi
Česky
PolskI
РУССКИЙ
Svenska
Norsk
TÜRKÇE
∂§§∏¡π∫∞
GB
FR
DE
IT
ES
PT
BE/NL
DK
FI
CZ
PL
RU
SV
NO
TU
GR
USER INSTRUCTIONS
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_cover.qxd
18/1/06
11:37
Page 5
P
1
6
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:33
Page 29
DK
Læs brugervejledningen grundigt før brug.
Indhold:
Vigtige sikkerhedsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Sådan samler og lærer du din støvsuger at kende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Anvendelse af støvsugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Vedligeholdelse af støvsugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Reverter-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Afhjælpning af blokering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Før du ringer. Hoover-checkliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Din garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Vigtige sikkerhedsoplysninger:
Denne støvsuger bør kun anvendes til rengøring i hjemmet som foreskrevet i denne brugervejledning. Du bør sikre
dig, at du har forstået indholdet af og gemmer denne brugervejledning, inden støvsugeren tages i brug.
Advarsel: - Elektricitet kan være ekstremt farligt.
Denne støvsuger er dobbeltisoleret og skal derfor ikke jordes. Dette stik er monteret med en sikring på 13 ampere
(kun Storbritannien).
Vigtigt: - Trådene i netledningen er farvet i overensstemmelse med følgende regel: –
BLÅ – Neutral
BRUN – strømførende
Statisk elektricitet: – Der findes tæpper, som kan forårsage svag statisk elektricitet. Udledning af statisk elektricitet er
ikke sundhedsfarligt.
HUSK: – Efter brug af støvsugeren skal du slukke for den og tage stikket ud af stikkontakten. Inden du rengør eller
foretager vedligeholdelse af enheden, skal du altid slukke for den og tage stikket ud af stikkontakten.
HVAD DU IKKE MÅ GØRE:
•
•
•
Placere støvsugeren højere oppe end dig selv, når du støvsuger trapper.
Bruge støvsugeren udendørs, på våde overflader eller til opsugning af væde.
Opsamle tændstikker, varm aske og cigaretskod, hårde eller skarpe genstande eller andet, der kan beskadige
støvsugeren.
•
Sprøjte med eller opsamle brændbare væsker, rensemidler, aerosol eller dampe fra disse, da dette kan
medføre risiko for brand/eksplosion.
•
Køre over forsyningsledningen eller fjerne stikket ved at trække i ledningen, mens støvsugeren anvendes.
•
Stå på, eller vikle forsyningsledningen rundt om dine arme eller ben, når du bruger støvsugeren.
•
Fortsætte med at bruge støvsugeren, selvom den synes at være defekt Hvis forsyningsledningen er
beskadiget, skal du straks holde op med at bruge støvsugeren. Forsyningsledningen må kun udskiftes af en
kompetent servicetekniker fra Hoover for at undgå sikkerhedsrisici.
FOR AT UNDGÅ SIKKERHEDSRISICI MÅ STØVSUGEREN KUN REPARERES AF EN SERVICETEKNIKER FRA
HOOVER.
Sådan samler og lærer du din støvsuger at kende
Følg denne trinvise vejledning for at gøre din nye Hoover Dust Manager klar til brug:
•
Tag produktet ud af emballagen. Kasser poser og anden emballage på en sikker og samvittighedsfuld måde.
•
Åbn topdækslet (A), og kontroller, at Dust Manager Cyclonic-kassettelåget (B), præmotorfilteret (C1) og
udsugningsfilteret (C2) er korrekt monteret. Luk topdækslet.
•
Indsæt enden af slangen i topdækslet, og sørg for, at den klikker på plads og fastlåses (D). Slangen udløses
ved at trykke på de to klemmer og trække.
•
Fastgør slangens frie ende til håndtaget ved hjælp af låseringen (E).
•
Monter forlængerrør (F1), mundstykke (F2) og andet tilbehør efter behov.
Anvendelse af støvsugeren
Hoovers unikke Dust Manager Cyclonic-kassette er et posefrit system, der udskiller og opsamler støv fra luften
ved hjælp af en intern centrifugalkraft, således at den bedst mulige hygiejne og miljøbeskyttelse sikres.
•
Tænd/sluk-knap (G). Tryk på denne knap for at starte støvsugeren, når stikket er sat i. Tryk på den igen for at
standse støvsugeren efter brug, og tag derefter stikket ud.
•
Ledningsoprulningsknap (H). Tag stikket ud af stikkontakten. Tryk på denne knap for at rulle ledningen op igen.
•
Elektronisk kassette- eller posekontrolindikator (I). Når denne enhed er aktiv, blinker en rød lampe for at
advare om følgende.
A. På alle modeller blinker enheden for at advare dig om, at Dust Manager Cyclonic-kassetten eller PureHepaposen (afhængig af dit valg) er fuld og skal tømmes (kassette) eller skiftes (PureHepa-pose). Se kapitlet
“Tømning af Dust Manager Cyclonic-kassetten” og “Vedligeholdelse af Dust Manager Cyclonic-kassettefilteret”
eller “Reverter-system” og “Vedligeholdelse af præmotor og udsugningsfilter”, hvis støvsugeren er i PureHepaposetilstand.
29
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:33
Page 30
DK
•
•
•
•
•
•
•
•
a)
b)
c)
•
B. Hvis lampen stadig blinker efter, at Dust Manager Cyclonic-kassetten er blevet tømt, skyldes det en
tilstopning. Se kapitlet ”Sådan fjerner du en tilstopning fra systemet”.
Hvis kassettekontrolindikatoren blinker i mere end 5 minutter, lyder en summealarm. I sådanne tilfælde skal du
straks gribe ind for at sikre den bedst mulige ydelse.
Aktiv temperaturkontrol. Når enheden er aktiv, reducerer den automatisk effekten til et beskyttende niveau.
Hvis produktet anvendes i en længere periode med en blokering, hvilket får den indvendige temperatur til at
stige, reducerer maskinen automatisk effekten. Det er med til at holde maskinen kold og sikker, indtil
blokeringen kan fjernes.
Termobeskyttelseskontakt. Støvsugeren slukkes automatisk. Hvis dette sker, skal stikket tages ud af
stikkontakten, og støvsugeren skal køle af i 30 minutter. Kontroller, om Dust Manager Cyclonic-kassetten
trænger til at blive gjort ren, eller om der er en blokering i systemet (se kapitlet: ”Vedligeholdelse af Dust
Manager Cyclonic-kassettefilteret” og ”Sådan fjerner du en blokering fra systemet”).
Konstant sugekraft (afhænger af modellen). Støvsugeren arbejder med en konstant sugekraft.
Variabel sugekraft (I) (afhænger af modellen). Drej tænd/sluk-knappen for at øge eller mindske sugekraften.
Anvend lav sugekraft på sarte materialer.
Tæppe- og gulvmundstykke (J). Tryk på pedalen på mundstykket for at sænke børsterne, når du støvsuger
hård gulvbelægning. Tryk på pedalen igen for at hæve børsterne, når du støvsuger tæpper.
Turbo-mundstykke (afhænger af modellen). Anvend turbo-mundstykket til dybrensning af tæpper. VIGTIGT:
Anvend ikke turbo-mundstykket på tæpper med lange frynser, på dyrehuder eller på tæpper med en luv på over
15 mm. Hold ikke mundstykket stille, mens børsten roterer. Findes også som ekstratilbehør.
Bestil varenr. J22 0484 5091.
Caresse-mundstykke (afhænger af modellen). Beregnet til brug på trægulve og andre sarte gulvbelægninger.
Findes også som ekstratilbehør. Bestil varenr. G50 0484 5044.
Multifunktionsredskab. Redskabet opbevares på håndtaget (F1). Redskabet kan tages af og anvendes som følger:
Fugeredskab: til hjørner og områder, der er vanskelige at komme til (K1).
Møbelmundstykke: til bløde møbler og materialer (K2).
Støvekost (afhænger af modellen): til bogreoler, rammer, tastaturer osv. (K2). Støvekosten kan aktiveres ved at
trykke på sidelåsen og skubbe udefter.
Opbevaring af rør (L). Rørene kan placeres midlertidigt på støvsugerens bageste del eller opbevares i det
dertil beregnede rum nedenunder støvsugeren.
Vedligeholdelse af støvsugeren
Tømning af Dust Manager Cyclonic-kassetten
Dust Manager Cyclonic-kassetten skal efterses og tømmes regelmæssigt, helst efter hver brug.
•
Tag Dust Manager Cyclonic-kassetten ud (M).
•
Brug håndtaget til at bære Dust Manager Cyclonic-kassetten hen til skraldespanden (N).
•
Træk i låsen for at fjerne dækslet fra Dust Manager Cyclonic-kassetten (O).
•
Hold godt fast i Dust Manager Cyclonic-kassetten, og tøm indholdet ud i skraldespanden. Ryst om nødvendigt Dust
ManagerCyclonic-kassetten, eller anvend en børste for at fjerne eventuelt resterende støv eller snavs (P og Q).
•
Vask om nødvendigt Dust Manager Cyclonic-kassetten. Se kapitlet “Vedligeholdelse af Dust Manager Cyclonickassettefilteret”.
•
Placer dækslets bageste riller på beholderen, og luk Dust Manager Cyclonic-kassetten med et fast tryk.
•
Sæt Dust Manager Cyclonic-kassetten tilbage i den oprindelige position i støvsugeren.
Vedligeholdelse af Dust Manager Cyclonic-kassettefilteret
Vi anbefaler, at Dust Manager Cyclonic-kassettefilteret vaskes hver måned eller, så snart du bemærker en
mindre reduktion af sugeevnen, så selv de fine støvpartikler fjernes. Så bevares ydeevnen bedst.
•
Ryst Dust Manager Cyclonic-kassetten for at fjerne større støvpartikler og andet snavs som beskrevet i
”Tømning af Dust Manager Cyclonic-kassetten”.
•
Børst Dust Manager Cyclonic-kassetten af indvendigt for at fjerne det fine støv, der kan have sat sig på Dust
Manager Cyclonic-kassettens inderside (Q).
•
Tryk på låsen for at fjerne den nederste filterrist (S).
•
Tap filtret mod affaldsspanden, indtil det fine støv er væk.
•
Vask filteret under lunkent vand, og sørg for, at begge sider er rene og rillerne rystet.
•
Aftør overskydende vand med en tør klud, og lad filtrene lufttørre i 24 timer, eller indtil de er helt tørre.
VIGTIGT: BRUG IKKE STØVSUGEREN, SÅ LÆNGE FILTERET IKKE ER HELT TØRT.
•
Efter vask og tørring skal filtrene sættes på plads i støvsugeren igen i den oprindelige position. Sæt Dust
Manager Cyclonic-kassetten tilbage i støvsugeren.
Reverter-system – sådan skiftes tilstanden fra Dust Manager Cyclonic-kassette til
PureHepa-pose
Afhængig af dine præferencer og omgivelser kan du vælge at bruge denne støvsuger med den eksklusive Hoover
PureHepa-pose i stedet for Dust Manager Cyclonic-kassetten.
•
Sluk støvsugeren, og tag stikket ud af stikkontakten.
30
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:33
Page 31
DK
•
Åbn låget, tag fat i Dust Manager Cyclonic-kassettens håndtag, og træk opad for at fjerne den (M).
•
Fold og monter PureHepa-posen i støvsugerens poseholder (W). Placer positioneringsringen i
placeringsrillerne, og kontroller, at positioneringsringen sidder rigtigt (X)
•
Sæt poseholderen rigtigt på plads, og luk låget (Y).
Når posen er fuld, skal den straks bortskaffes.
•
Åbn låget, tag fat i poseholderen, og træk den opad for at fjerne den.
•
Træk i tungen for at tage posen ud og forsegle den. Smid den fulde pose i affaldsspanden.
•
Anvend kun originale Hoover PureHepa-poser
Vedligeholdelse af præmotor og udsugningsfilter
For
•
•
•
•
•
at den bedst mulige ydeevne kan bevares, bør støvsugerens filtre vaskes mindst en gang om måneden.
Se på diagrammet (C1, 2), hvordan der opnås adgang til filtrene.
Skyl filtrene i rindende, lunkent vand (T og U).
Filtrene må ikke skrubbes, rengøres med opvaskemiddel eller sættes i opvaskemaskinen.
Aftør overskydende vand med en tør klud, og lad filtrene lufttørre i 24 timer, eller indtil de er helt tørre (V).
Efter vask og tørring skal filtrene sættes på plads i støvsugeren i den oprindelige position.
Sådan fjerner du en blokering fra systemet
Se følgende to punkter, hvis støvsugerens ydeevne falder betydeligt:
1) Kontroller, om Dust Manager Cyclonic-kassetten er fuld. Hvis det er tilfældet, kan du læse kapitlet ”Tømning af
Dust Manager Cyclonic-kassetten”.
2) Hvis den ikke er fuld:
a) Er filtrene i Dust Manager Cyclonic-kassetten blevet rengjort for nylig? Se kapitlet “Vedligeholdelse af Dust
Manager Cyclonic-kassettefilteret”, hvis det ikke er tilfældet.
b) Kontroller, om der er andre blokeringer i systemet.
•
Brug en stang for at fjerne eventuelle blokeringer fra rørene og rørslangen.
•
En blokering i slangen kan muligvis også fjernes ved at trykke let på slangen eller bøje den.
•
Kontroller undersiden af mundstykket, og rengør det om nødvendigt ved hjælp af fugeredskabet.
Tjekliste til selvhjælp inden du kontakter serviceværkstedet
1)
2)
a)
b)
c)
3)
Virker strømforsyningen til støvsugeren? Kontroller strømforsyningen på et andet apparat.
Er der en blokering?
Er Dust Manager Cyclonic-kassetten fuld? Se kapitlet ”Tømning af Dust Manager Cyclonic-kassetten”.
Er Dust Manager Cyclonic-kassettens filtre blokerede? Se kapitlet “Vedligeholdelse af Dust Manager Cyclonickassettefilteret”.
Er slangen eller mundstykket blokeret? Se kapitlet ”Sådan fjerner du blokering fra systemet”.
Er støvsugeren blevet slukket automatisk? I så tilfælde er termobeskyttelsessystemet blevet aktiveret. Se
afsnittet ”Termobeskyttelsessystem” i kapitlet ”Funktioner”.
Husk, at:
1)
2)
Visse tæpper kan forårsage en mindre akkumulering af statisk elektricitet. Udledning af statisk elektricitet er
ikke farligt for mennesker eller produktet.
Der vil blive opkrævet betaling for service, hvis støvsugeren undersøges, og det konstateres, at den er fuldt
funktionsdygtig, ikke er samlet i overensstemmelse med denne brugervejledning eller har været anvendt
forkert.
RÅD
•
•
•
•
•
Sørg for, at alle eftersyn og reparationer udføres af en autoriseret Hoover-servicetekniker.
Anvend kun originale Hoover-dele.
Tøm Dust Manager Cyclonic-kassetten regelmæssigt. Helst efter hver brug.
Sørg altid for at slukke for strømmen og tage stikket ud af stikkontakten efter brug, og før apparatet rengøres
eller vedligeholdes som beskrevet i denne vejledning.
Husk: Elektricitet kan være farlig.
TILBEHØR: Opgiv følgende numre ved bestilling af tilbehør:
•
Turbo-mundstykke nr.: J22 0484 5091
•
Caresse-mundstykke nr.: G50 0484 5044
•
PureHepa-posepakke nr.: H52 09192402 / H60 35600392
31
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:33
Page 32
DK
Sikkerhed og miljøet
Da du er ejer af et nyt Hoover-produkt, vil vi gerne fortælle dig lidt mere om de høje standarder, vi har fastsat med
hensyn til sikkerhed og miljø:
Sikkerhed
Selvom sikkerhedscertificering ikke kræves i henhold til Storbritanniens lovgivning, er Hoover af den opfattelse, at
uafhængig godkendelse er den bedste måde, hvorpå sikkerhed i design og fremstilling kan demonstreres. Det
britiske elektrotekniske godkendelsesorgan (BEAB), som er Storbritanniens uafhængige, nationale myndighed med
hensyn til sikkerhed for elektriske husholdningsprodukter, sikrer, at de europæiske sikkerhedsstandarder opfyldes og
vedligeholdes i hele produktets levetid. Alle de produkter, som består disse test, må bære BEABsikkerhedsmærkaten.
Miljøet
Hoover har en langvarig forpligtelse til – på alle aktivitetsområder – at beskytte miljøet. Vores miljøpolitik anfører
følgende: “At benytte de metoder ved design, produktion, emballering, anvendelse og kassering af produkter, som
kan gennemføres på den bedst tænkelige måde samtidig med, at forbrugerens fordele øges”.
Størsteparten af de materialer, der anvendes til fremstilling af dette produkt, kan genbruges. For at opnå størst fordel
ved anvendelsen af denne egenskab bedes du anvende den bedst tilgængelige metode til bortskaffelse af produktet.
Denne støvsuger er mærket i overensstemmelse med det europæiske Direktiv 2002/96/EF
vedrørende elektrisk og elektronisk affald. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt er du
med til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og sundheden, som ellers kan
forekomme som følge af forkert bortskaffelse af produktet. Symbolet på produktet angivet, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til en relevant
affaldsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal foretages i
overensstemmelse med den lokale lovgivning vedrørende affald. Du kan få mere detaljerede
oplysninger vedrørende behandling, genvinding og genbrug af dette produkt ved at kontakte din
lokale kommune, renovationsfirmaet eller den butik, hvor du købte produktet.
Din garanti
Garantibetingelserne for denne støvsuger er som defineret af vores repræsentant i det land, hvor den er solgt.
Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes fra den forhandler, støvsugeren er købt hos. Kvitteringen
skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser. Disse betingelser kan ændres uden
varsel.
Candy Hoover A/S
Frydenborgvej 27 K
DK-3400 Hillerød
CVR-nr.: DK 18777231
Tlf.: +45 48 24 58 20 Fax, service: +45 48 24 58 21
ISO9001
BEAB Approved
Kvalitet: Vores fabrikker opfylder de strenge standarder BEAB - British Electrotechnical Approvals Board - der
sikrer, at europæiske sikkerhedsstandarder overholdes og opretholdes i hele produktets levetid.
Sikkerhed: Vi opnår uafhængig godkendelse fra BEAB som bevis på, at vores elektriske husholdningsapparater er sikre.
32
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:33
Page 33
FI
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin otat laitteen käyttöön.
Sisällysluettelo:
Tärkeitä turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Laitteen kokoaminen ja esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Laitteen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Laitteen huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Vaihtojärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Tukoksen poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Tarkistukset ennen huoltoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Tärkeitä turvallisuusohjeita:
Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Noudata käyttöohjeita. Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne
myöhempää käyttöä varten, ennen kuin otat laitteen käyttöön.
Varoitus: - Sähkö voi olla erittäin vaarallista.
Tämä laite on kaksoiseristetty, eikä sitä saa maadoittaa. Pistotulpassa on 13 ampeerin sulake (vain Iso-Britannia).
Tärkeää: - Verkkojohdon johtimien värikoodit ovat seuraavat: SININEN – Nollajohdin RUSKEA – Jännitteinen
Staattinen sähkö: - Mattojen imuroinnin yhteydessä voi kehittyä pieniä määriä staattista sähköä. Staattisen sähkön
purkautuminen ei ole vaarallista terveydelle.
HUOMAA: - Kytke laitteesta virta käytön jälkeen ja irrota verkkojohto virtalähteestä. Kytke laitteesta virta ja irrota
virtajohto virtalähteestä aina, ennen kuin puhdistat laitteen tai teet huoltotoimenpiteitä.
ÄLÄ:
•
•
•
•
•
•
•
Aseta imuria yläpuolellesi, kun imuroit portaita.
Käytä imuria ulkona, märillä pinnoilla tai märkien roskien imurointiin.
Imuroi tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakanpätkiä, kovia tai teräviä esineitä tai mitään muuta, mikä voi
vahingoittaa pölynimuria.
Käytä syttyviä nesteitä, puhdistusnesteitä tai aerosoleja, sillä ne saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen,
tai yritä imuroida tällaisista aineista syntyneitä kaasuja tai höyryjä.
Aja imurilla verkkojohdon päälle tai irrota pistotulppaa virtalähteestä vetämällä johdosta.
Seiso verkkojohdon päällä tai kierrä sitä käsiesi tai jalkojesi ympärille imuroinnin aikana.
Käytä pölynimuria, jos se vaikuttaa vialliselta. Lopeta pölynimurin käyttäminen välittömästi, jos verkkojohto on
vahingoittunut. Vaaratilanteiden välttämiseksi verkkojohdon saa vaihtaa vain valtuutettu Hoover-huoltoteknikko.
VAARATILANTEIDEN VÄLTTÄMISEKSI PÖLYNIMURIN SAA KORJATA VAIN VALTUUTETTU HOOVERHUOLTOTEKNIKKO.
Laitteen kokoaminen ja esittely
Saat Hoover Dust Manager -pölynimurin käyttökuntoon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
•
Ota laite pakkauksesta. Hävitä pussit ja muut pakkausmateriaalit turvallisesti ja ympäristöä säästäen.
•
Avaa yläkansi (A) ja varmista, että Dust Manager Cyclonic-kasetti (B), moottorisuodatin (C1) ja poistoilman
suodatin (C2) on asennettu oikein. Sulje yläkansi.
•
Työnnä letkun pää yläkanteen ja varmista, että se naksahtaa ja lukittuu paikalleen (D). Letku irrotetaan
painamalla salvat alas ja vetämällä letkusta.
•
Kiinnitä letkun vapaa pää kahvaan lukkorenkaalla (E).
•
Asenna jatkoputket (F1), lattiasuutin (F2) ja muut käyttöön tarvittavat lisävarusteet.
Laitteen käyttäminen
Hooverin ainutlaatuinen Dust Manager Cyclonic -kasetti on pussiton järjestelmä, joka erottaa ja kerää pölyn
ilmasta sisäisen keskipakovoiman avulla ja varmistaa siten parhaan mahdollisen hygienian ja ympäristönsuojan.
•
Käynnistyspainike (G). Kun pistotulppa on kytketty pistorasiaan, käynnistä imuri painamalla tätä painiketta.
Sammuta imuri käytön jälkeen painamalla tätä painiketta uudelleen, ennen kuin irrotat pistotulpan pistorasiasta.
•
Johdon kelauspainike (H). Irrota pistotulppa pistorasiasta. Kelaa johto takaisin imuriin painamalla tätä
painiketta.
•
Elektroninen kasetin tai pölypussin merkkivalo (I). Kun toiminto on kytkeytynyt, laitteessa vilkkuu punainen
valo varoittamaan seuraavista.
A. Laitteen kaikissa malleissa vilkkuu valo varoituksena siitä, että Dust Manager Cyclonic -kasetti tai PureHepapölypussi (valinnan mukaan) on täynnä ja täytyy tyhjentää (kasetti) tai vaihtaa (PureHepa-pölypussi). Katso
kohtaa ”Dust Manager Cyclonic -kasetin tyhjentäminen” ja ”Dust Manager Cyclonic -suotimien huolto” tai
”Vaihtojärjestelmä” ja ”Esimoottori- ja imusuodattimen huolto” (PureHepa-pölypussia käytettäessä).
33
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:33
Page 34
FI
•
•
•
•
•
•
•
•
a)
b)
c)
•
B. Jos valo vilkkuu vielä Dust Manager Cyclonic -kasetin tyhjentämisen jälkeen, laitteessa on tukos. Katso
lisätietoja kohdasta “Tukoksen poistaminen järjestelmästä”.
Jos kasetin merkkivalo vilkkuu yli 5 minuuttia, laitteesta kuuluu äänimerkki. Käyttäjän toimenpiteet ovat tällöin
tarpeen, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Aktiivinen lämmönsäätö. Tämä toiminto alentaa imutehon turvalliselle tasolle. Kun laitetta käytetään pitkän
aikaa ja sisäinen lämpötila on noussut tukoksen johdosta, laite alentaa imutehoa automaattisesti. Tämän avulla
laite pysyy viileänä ja turvallisena, kunnes tukos on poistettu.
Ylikuumenemissuojan kytkin. Imuri sammuu automaattisesti. Irrota tällöin pistotulppa pistorasiasta ja anna
imurin jäähtyä puoli tuntia. Tarkista, kaipaako Dust Manager Cyclonic-kasetti puhdistusta tai onko järjestelmässä
tukoksia. (Katso kohdat "Dust Manager Cyclonic -kasetin huolto" ja "Tukoksen poistaminen järjestelmästä").
Portaaton tehonsäädin (mallikohtainen). Imuri toimii portaattomalla tehonasetuksella.
Portaaton tehonsäädin (I) (mallikohtainen). Lisää tai vähennä imutehoa kääntämällä käynnistyspainiketta.
Puhdista herkät tekstiilit alhaisella imuteholla.
Matto- ja lattiasuutin (J). Laske suuttimen harjakset alas painamalla suuttimen painiketta, kun imuroit paljaita
lattioita. Nosta harjakset ylös painamalla painiketta uudelleen, kun imuroit mattoja.
Turbosuutin (mallikohtainen). Käytä turbosuutinta mattojen syväpuhdistukseen. TÄRKEÄÄ: älä imuroi
turbosuuttimella pitkähapsullisia mattoja, eläinten taljoja tai kokolattiamattoja, joiden nukka on yli 15 mm:n
paksuinen. Älä pidä suutinta paikallaan harjan pyöriessä. Saatavana myös lisävarusteena.
Tilausnro J22 0484 5091.
Caresse-suutin (mallikohtainen) Tarkoitettu puulattioille ja muille herkille lattioille. Saatavana myös
lisävarusteena. Tilausnro G50 0484 5044.
Yleissuutin Suutinta säilytetään kahvassa (F1). Irrota suutin ja käytä sitä:
rakosuuttimena: nurkkia ja vaikeapääsyisiä paikkoja varten (K1).
tekstiilisuuttimena: pehmeille kalusteille ja tekstiileille (K2).
pölyharjana (mallikohtainen): kirjahyllyille, kehyksille, näppäimistöille jne. (K2). Pölyharja voidaan ottaa käyttöön
painamalla sivusalpaa ja vetämällä se esiin.
Imuputken taukopidike ja säilytyspaikka (L). Imuputket voidaan kiinnittää imurin takana olevaan
taukopidikkeeseen tai ne voidaan varastoida imurin alla olevaan säilytyspaikkaan.
Laitteen huolto
Dust Manager Cyclonic -kasetin tyhjentäminen
Tarkista ja tyhjennä Dust Manager Cyclonic-kasetti säännöllisesti, mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen.
•
Vedä Dust Manager Cyclonic-kasetti esiin (M).
•
Kanna Dust Manager Cyclonic-kasetti kahvasta roskapöntön luo (N).
•
Irrota Dust Manager Cyclonic-kasetin kansi vetämällä salvasta (O).
•
Ota luja ote Dust Manager Cyclonic-kasetista ja kaada sisältö roskapönttöön. Ravista Dust Manager Cyclonickasettia tarvittaessa tai irrota jäljelle jääneet pölyt tai roskat harjalla (P ja Q).
•
Pese Dust Manager Cyclonic-kasetti tarvittaessa. Katso kohtaa "Dust Manager Cyclonic -kasetin huolto".
•
Sulje Dust Manager Cyclonic-kasetti asettamalla kannen takaohjaimet astiaan ja sulkemalla kunnolla.
•
Palauta Dust Manager Cyclonic-kasetti paikalleen imuriin.
Dust Manager Cyclonic -kasetin huolto
Jotta imuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, suosittelemme Dust Manager Cyclonic -kasetin pesemistä
kerran kuukaudessa tai heti kun havaitset toiminnan tehokkuuden heikentymistä sinne jääneen
hienoimmankin pölyn poistamiseksi.
•
Poista suurikokoiset roskat ja lika ravistamalla Dust Manager Cyclonic-kasettia kohdan "Dust Manager Cyclonic
-kasetin tyhjentäminen" ohjeiden mukaan.
•
Poista Dust Manager Cyclonic-kasetin sisäpinnan seiniin mahdollisesti kertynyt hieno pöly (Q) harjaamalla.
•
Irrota alasuodatinritilä painamalla salpaa (S).
•
Taputa suodatinta roskapöntön reunaa vasten, kunnes hieno pöly irtoaa.
•
Huuhdo suodatin kädenlämpöisessä vedessä ja heiluttele sisälaskoksia molempien puolien puhdistamiseksi.
•
Kuivaa liika vesi pyyhkeeseen ja jätä kuivumaan 24 tunniksi tai kunnes se on täysin kuiva.
TÄRKEÄÄ: KÄYTÄ IMURIA VASTA SITTEN, KUN SUODATIN ON TÄYSIN KUIVA.
•
Aseta suodatin takaisin alkuperäiselle paikalleen pesun ja kuivaamisen jälkeen. Palauta Dust Manager
Cyclonic-kasetti paikalleen.
Vaihtojärjestelmä – vaihtaminen Dust Manager Cyclonic -kasetista PureHepa-pölypussiin
Omien mieltymysten ja ympäristön mukaan imurissa voidaan haluttaessa käyttää Hooverin omaa PureHepapölypussia Dust Manager Cyclonic -kasetin sijasta.
•
Kytke laitteesta virta ja irrota virtajohto virtalähteestä.
•
Avaa pölynimurin kansi ja poista Dust Manager Cyclonic -kasetti vetämällä kahvasta ylöspäin (M).
•
Aseta uusi PureHepa-pölypussi laitteen mukana toimitettuun pussin pidikkeeseen (W). Aseta pussin reunukset
uriinsa. Varmista, että reunukset ovat kunnolla paikoillaan (X)
•
Aseta pussin pidike oikeaan paikkaan ja sulje kansi (Y).
34
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:33
Page 35
FI
Kun
•
•
•
pussi on täynnä, heitä se pois välittömästi.
Avaa pölynimurin kansi ja poista pussin pidike vetämällä sitä ylöspäin.
Irrota ja sulje pussi vetämällä kielekkeestä. Heitä täysinäinen pölypussi roskapönttöön.
Käytä vain aitoja PureHepa-pölypusseja
Esimoottori- ja imusuodattimen huolto
Suodattimet kannattaa pestä ainakin kerran kuussa, jotta imurin suorituskyky pysyisi mahdollisimman
hyvänä.
•
Katso kuvista, kuinka suodattimet saadaan esille (C1, 2).
•
Huuhdo molemmat suodattimet kädenlämpöisessä vedessä (T ja U).
•
Älä hankaa suodattimia. Käytä astianpesuainetta tai pese ne astianpesukoneessa.
•
Kuivaa liika vesi pyyhkeeseen ja jätä kuivumaan 24 tunniksi tai kunnes ne ovat täysin kuivuneet (V).
•
Aseta suodattimet takaisin alkuperäisille paikoilleen pesun ja kuivaamisen jälkeen.
Tukoksen poistaminen järjestelmästä
Jos imurin suorituskyky heikkenee huomattavasti, katso seuraavat kaksi kohtaa:
1) Tarkista, onko Dust Manager Cyclonic-kasetti täynnä. Katso tässä tapauksessa kohtaa "Dust Manager Cyclonic
-kasetin tyhjentäminen".
2) Jos se ei ole täynnä:
a) Onko Dust Manager Cyclonic-kasetin suodattimet puhdistettu hiljattain? Katso tässä tapauksessa kohtaa "Dust
Manager Cyclonic -kasetin huolto".
b) Tarkista, onko laitteessa jokin muu tukos.
•
Poista tukos putkesta tai letkusta kepin tms. avulla.
•
Letkusta voidaan yrittää poistaa tukos myös puristelemalla tai taivuttelemalla sitä varovaisesti.
•
Tarkista suuttimen alapuoli ja puhdista se tarvittaessa rakosuuttimen avulla.
Käy läpi tämä tarkistuslista ennen yhteydenottoa huoltoon
1)
2)
a)
b)
c)
3)
Saako imuri sähkövirtaa? Tarkista tämä toisella sähkölaitteella.
Onko imurissa tukos?
Onko Dust Manager Cyclonic-kasetti täynnä? Katso kohtaa "Dust Manager Cyclonic -kasetin tyhjentäminen".
Ovatko suodattimet tai Dust Manager Cyclonic-kasetti tukossa? Katso kohtaa "Dust Manager Cyclonic -kasetin
huolto".
Onko letku tai suutin tukossa? Katso kohtaa "Tukoksen poistaminen järjestelmästä".
Onko imuri sammunut automaattisesti? Ylikuumennussuojakytkin on tällöin kytkeytynyt päälle. Katso tietoja
ylikuumenemissuojan käyttämisestä kohdasta “Laitteen käyttäminen”.
Muista:
1)
2)
Joihinkin mattoihin voi kertyä staattista sähköä. Staattisen sähkön purkaus ei vahingoita terveyttä tai laitetta.
Huollosta peritään maksu, jos imurin todetaan toimivan kunnolla, jos sitä ei ole koottu näiden ohjeiden
mukaisesti tai jos sitä on käytetty väärin.
MUISTA
•
•
•
•
•
Varmistaa, että kaikki huolto- ja korjaustyöt tekee valtuutettu Hoover-huoltoteknikko.
Käyttää vain aitoja Hoover-varaosia.
Tyhjentää Dust Manager Cyclonic-kasetti säännöllisesti. Tämä on suositeltavaa tehdä jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Sammuttaa laite ja irrottaa virtajohdon pistotulppa pistorasiasta aina käyttämisen jälkeen ja ennen kuin ryhdyt
puhdistamaan tai huoltamaan laitetta näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.
Muista erityisesti: Sähkö voi olla vaarallista.
LISÄVARUSTEET: Kun tilaat lisävarusteita, ilmoita seuraavat pakkausnumerot:
•
Turbosuutin, pakkausnro J22 0484 5091
•
Caresse-suutin, pakkausnro G50 0484 5044
•
PureHepa-pölypussi, pakkausnro H52 09192402 / H60 35600392
Ympäristö ja turvallisuus
Seuraavassa on lisätietoa korkeista turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevista standardeistamme.
Turvallisuus
Ison-Britannian lainsäädäntö ei vaadi turvallisuusluokitusta, mutta Hoover uskoo, että standardien mukaisuus on
paras todiste laitteen turvallisuudesta. British Electrotechnical Approvals Board (BEAB) on Ison-Britannian
kodinkoneiden turvallisuutta valvova itsenäinen elin, joka varmistaa, että eurooppalaiset turvallisuusstandardit
otetaan huomioon laitteiden valmistuksen kaikissa vaiheissa. Testit läpäisseet laitteet varustetaan BEABturvallisuusmerkinnällä.
35
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:33
Page 36
FI
Ympäristö
Hoover on sitoutunut ottamaan ympäristön huomioon kaikessa toiminnassaan. Ympäristöperiaatteemme mukaan
”käytämme mahdollisimman tehokkaasti ympäristöä säästäviä menetelmiä sekä laitteiden suunnittelussa,
tuotannossa ja pakkauksessa että tuotteiden hävityksessä, ja kehitämme samalla tuotteitamme yhä
käyttäjäystävällisemmiksi”.
Suurin osa laitteessa käytetyistä materiaaleista on kierrätettäviä. Hävitä osat asianmukaisesti.
Tällä laitteella on Euroopan direktiivin, sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskeva
2002/96/EC (WEEE) -merkki. Hävittämällä tämän laitteen oikein estät mahdollisia ympäristölle ja
ihmisterveydelle aiheutuvia haittavaikutuksia, joita saattaa syntyä laitteen asiattoman
jätteidenkäsittelyn seurauksena. Laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää
kotitalousjätteenä. Se täytyy luovuttaa asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkölaitteiden
kierrätystä varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien
ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelemisestä, hyötykäytöstä
ja kierrätyksestä paikallisesta kaupunginkansliasta, kotitalouksien jätehuollosta tai liikkeestä,
josta ostit tuotteen.
Takuu
Tämän laitteen takuuehdot määrittelee ostomaan Hoover-edustaja. Yksityiskohtaiset tiedot näistä ehdoista saa
laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä. Takuun mukaisia vaateita esitettäessä on esitettävä myyntitodistus tai ostokuitti.
Voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Hoover Service
Honkoliini Professional Oy
tel. 0600-98808
ISO9001
BEAB Approved
Laatu: Tehtaamme täyttävät BEAB: n (British Electrotechnical Approvals Board) tiukat vaatimukset. BEAB varmistaa,
että eurooppalaiset turvallisuusstandardit täytetään johdonmukaisesti laitteen tuotantokaaren kaikissa vaiheissa.
Turvallisuus: Olemme saaneet BEAB: n riippumattoman hyväksynnän, joka osoittaa, että
kodinelektroniikkalaitteemme ovat turvallisia.
36
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:34
Page 49
SV
Läsa noga igenom denna bruksanvisning före användning
Innehåll
Viktiga säkerhetspåminnelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Montera och bekanta dig med dammsugaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Använda dammsugaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Underhåll av dammsugaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Återställningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Avhjälpa stopp i systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Checklista (läses igenom innan Hoover rådfrågas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Din garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Viktiga säkerhetspåminnelser
Den här dammsugaren får endast användas vid dammsugning i hemmet enligt instruktionerna i denna
bruksanvisning. Försäkra dig om att du har förstått allt i bruksanvisningen, som du ska spara för framtida bruk, innan
du börjar använda apparaten.
VARNING: - Elektricitet kan vara oerhört farligt.
Apparaten är dubbelisolerad och får inte jordas. Denna stickpropp har en säkring på 13 A. (endast Storbritannien).
Viktigt: - Trådarna i nätkabeln har följande färger: BLÅ – Neutral
BRUN – Spänningsförande
Statisk elektricitet: - En del mattor kan ge upphov till en mindre laddning av statisk elektricitet. Eventuell statisk urladdning är
inte hälsovådlig.
KOM IHÅG: - Stäng av dammsugaren efter användning och ta ut kontakten ur vägguttaget. Slå alltid av
dammsugaren och dra ut kontakten innan du rengör apparaten eller påbörjar underhåll.
UNDVIK ATT:
•
•
•
•
•
•
•
Placera dammsugaren över huvudhöjd när du dammsuger i trappor.
Använda dammsugaren utomhus, på våta ytor eller för att suga upp vätska.
Suga upp tändstickor, het aska, cigarettfimpar, hårda eller vassa föremål och annat som kan skada
dammsugaren.
Spreja med och suga upp brandfarliga vätskor, rengöringsvätskor, aerosoler eller ångor från dessa, då detta
innebär risk för brand och explosion.
Köra över sladden när dammsugaren är på. Ta inte heller ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden.
Stå på sladden och vira sladden runt armar eller ben under användning.
Använda dammsugaren om den verkar vara trasig. Sluta använda dammsugaren OMEDELBART om
nätsladden är skadad. För att säkerhetsrisker ska kunna undvikas måste nätsladden bytas ut av en godkänd
Hoover-servicetekniker.
FÖR ATT SÄKERHETSRISKER SKA KUNNA UNDVIKAS MÅSTE DAMMSUGAREN REPARERAS AV EN
HOOVER-SERVICEINGENJÖR.
Montera och bekanta dig med dammsugaren
Förbered din nya Hoover Dust Manager för användning genom att följa nedanstående anvisningar steg för steg.
•
•
•
•
•
Ta ur produkten ur förpackningen. Kasta påsar och annat förpackningsmaterial på ett säkert, ansvarsfullt sätt.
Öppna det översta locket (A) och se till att Dust Manager Cyclonic-kassetten (B), förmotorfiltret (C1) och
utblåsningsfiltret (C2) är korrekt monterade. Stäng det översta locket.
För in slangänden i det översta locket och se till att den hamnar i rätt läge och låses fast (D). Lösgör den
genom att trycka in de två spärrhakarna och dra.
Sätt fast slangens fria ände i handtaget med hjälp av låsringen (E).
Montera förlängningsrör (F1), golvmunstycke (F2) och andra tillbehör som behövs för användningen.
Använda dammsugaren
Hoovers unika Dust Manager Cyclonic-kassett är ett påslöst system som separerar och samlar upp damm från
luften tack vare sin interna centrifugalkraft. Detta säkerställer maximal hygien och miljöhänsyn.
•
På-/av-knapp (G). När du har satt i kontakten slår du på dammsugaren genom att trycka på den här knappen.
Stäng av dammsugaren genom att trycka på knappen igen, innan du drar ut kontakten efter användning.
•
Knapp för indragning av sladd (H). Dra ut kontakten ur uttaget. Tryck på denna knapp så dras sladden in i
dammsugaren igen.
49
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:34
Page 50
SV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a)
b)
c)
•
Elektronisk kassett- eller påskontrollampa (I). När denna enhet är aktiv varnar den med rött blinkande ljus
om följande:
A. Enheten varnar på samtliga modeller för att Cyclonic-kassetten eller PureHepa-påsen (beroende på vad du
valt) är full och behöver tömmas (kassett) respektive bytas (påse). Läs avsnitten "Tömma Dust Manager
Cyclonic-kassetten" och "Underhålla filtret i Dust Manager Cyclonic-kassetten" eller "Återställningssystem" och
"Underhålla förmotorfiltret och utblåsningsfiltret" om du använder en PureHepa-påse.
B. Om lampan fortfarande blinkar efter att du hat tömt Dust Manager Cyclonic-kassetten, har ett stopp inträffat.
Läs i avsnittet ”Avhjälpa stopp i systemet”.
Om kassettkontrollampan blinkar längre än 5 minuter hörs en ljudsignal. En åtgärd måste nu vidtas för att
produkten ska kunna fungera optimalt.
Aktiv temperaturstyrning. När apparaten är påslagen minskar denna enhet effekten till en säker nivå. Om
produkten används under en längre tid och ett stopp i systemet får temperaturen invändigt att stiga kommer
effekten automatiskt att sänkas. På så vis hålls temperaturen på en säker nivå tills stoppet i systemet kan
avlägsnas.
Överhettningsskydd. Dammsugaren stängs av automatiskt. När detta inträffar ska du dra ut kontakten ur
uttaget och låta dammsugaren svalna i 30 minuter. Kontrollera om Dust Manager Cyclonic-kassetten behöver
rengöras eller om det är stopp i systemet (läs i avsnitten ”Underhålla filtret i Dust Manager Cyclonic kassetten”
och “Avhjälpa stopp i systemet”).
Fast effektreglage (på vissa modeller). Dammsugaren går på ett fast effektläge.
Variabelt effektreglage (I) (på vissa modeller). Öka eller minska sugeffekten genom att vrida på på-/avknappen. Använd låg sugeffekt på känsliga material.
Matt- och golvmunstycke (J). Sänk ner borsten när du ska dammsuga hårda golv genom att trycka på
pedalen på munstycket. Tryck på pedalen igen när du ska dammsuga mattor, så lyfts borsten upp.
Turbomunstycke (på vissa modeller). Använd turbomunstycket när du djuprengör mattor. VIKTIGT: Använd inte
turbomunstycket på mattor med långa fransar, djurskinn eller mattor med en lugg som är längre än 15 mm. Håll
inte kvar munstycket på en och samma plats när borsten roterar. Kan även fås som extratillbehör.
Beställ förpackningsnr J22 0484 5091.
Caresse-munstycke (på vissa modeller). Används på trägolv och alla typer av känsliga golv. Kan även fås som
extratillbehör. Beställ förpackningsnr G50 0484 5044.
Multifunktionsverktyg. Verktyget förvaras på handtaget (F1). Ta bort verktyget och använd det som:
Smalverktyg: i hörn och på andra svåråtkomliga utrymmen (K1).
Möbelmunstycke: på mjuka möbler och textilier (K2).
Dammborste (på vissa modeller): i bokhyllor och på ramar och tangentbord etc. (K2). Dammborsten aktiveras
genom att sidospärrhaken trycks in och förs utåt.
Förvaring av rör (L). Rören kan placeras i dammsugarens bakre del eller förvaras i förvaringsfacket under
dammsugaren.
Underhåll av dammsugaren
Tömma Dust Manager Cyclonic-kassetten
Kontrollera och töm Dust Manager Cyclonic-kassetten regelbundet, helst efter varje användning.
•
Ta ut kassetten (M).
•
Bär kassetten i handtaget till soptunnan (N).
•
Ta bort locket på kassetten genom att dra i spärrhaken (O).
•
Håll stadigt i kassetten och töm innehållet i soptunnan. Skaka kassetten vid behov eller använd en borste för att
få bort allt återstående damm och smuts (P och Q).
•
Tvätta kassetten vid behov. Läs i avsnittet ”Underhålla filtret i Dust Manager Cyclonic kassetten”.
•
Stäng kassetten genom att placera de bakre skenorna på locket på behållaren och stänga ordentligt.
•
Sätt tillbaka kassetten på dess ursprungliga plats i dammsugaren.
Underhålla filtret i Dust Manager Cyclonic kassetten
För att högsta prestanda ska kunna säkerställas rekommenderar vi att du tvättar Dust Manager Cyclonickassettfiltret varje månad eller när du märker att maskinen suger sämre, så att även det allra finaste dammet
som har samlats i den tas bort.
•
Ta bort större smuts och skräp genom att ta loss Dust Manager Cyclonic-kassetten enligt beskrivningen i
”Tömma Dust Manager Cyclonic-kassetten”.
•
Borsta insidan av kassetten så att fint damm som eventuellt kan ha ansamlats på kassettens väggar avlägsnas (Q).
•
Ta bort det nedre filtergallret genom att trycka på spärrhaken (S).
•
Knacka filtret mot en papperskorg tills allt fint damm har lossnat.
•
Skölj filtret i ljummet vatten, skaka ur de inre vecken och kontrollera att båda sidorna är rena.
•
Torka bort överflödigt vatten med en torr trasa och låt sedan filtret lufttorka i 24 timmar eller tills det är helt torrt.
VIKTIGT: ANVÄND INTE DAMMSUGAREN OM FILTRET INTE ÄR HELT TORRT.
•
Efter att ha tvättats och torkats ska filtret sättas tillbaka på sin ursprungliga plats i dammsugaren. Sätt tillbaka
kassetten i dammsugaren.
50
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:34
Page 51
SV
Återställningssystem – hur du byter läge från Dust Manager Cyclonic-kassetten till PureHepapåsen
Du kanske vill använda dammsugaren med Hoovers särskilda PureHepa-påse istället för Dust Manager Cyclonickassetten, t.ex. på grund av miljön.
•
Stäng av dammsugaren och ta ur kontakten ur vägguttaget.
•
Öppna luckan, fatta tag i Dust Manager Cyclonic-kassetthandtaget och dra uppåt för att lyfta ur kassetten (M).
•
Vik och passa in PureHepa-påsen i hållaren som följer med dammsugaren (W). För in påskragen i
platsskårorna och se till att den sitter ordenligt (X).
•
Placera påshållaren på sin plats och stäng luckan (Y).
När påsen är full slänger du den genast:
•
Öppna luckan, fatta tag i påshållaren och dra uppåt för att lyfta ur påsen.
•
Dra i fliken för att ta ut och försluta påsen. Släng den fulla påsen i soporna.
•
Använd endast PureHepa-påsar från Hoover
Underhålla förmotorfiltret och utblåsningsfiltret
För
•
•
•
•
•
att högsta möjliga prestanda ska kunna säkerställas bör dammsugarens filter tvättas varje månad.
I diagrammet (C1, 2) ser du hur du kommer åt filtren.
Skölj båda filtren under rinnande ljummet vatten (T och U).
Filtren får inte skrubbas, tvättas med diskmedel eller tvättas i diskmaskin.
Torka bort överflödigt vatten med en torr trasa och låt sedan filtren lufttorka i 24 timmar eller tills de är helt torra (V).
Sätt tillbaka det filtren på plats i dammsugaren efter avslutad rengöring.
Avhjälpa stopp i systemet
Om prestandan minskar betydligt hänvisar vi till följande två punkter:
1) Kontrollera om Dust Manager Cyclonic-kassetten är full. Om så är fallet läser du vidare i avsnittet ”Tömma Dust
Manager Cyclonic-kassetten”.
2) Om så inte är fallet:
a) Har Dust Manager Cyclonic-kassettens filter rengjorts nyligen? Om så inte är fallet läser du vidare i avsnittet
”Underhålla filtret i Dust Manager Cyclonic kassetten”.
b) Kontrollera om någon annat stopp finns i systemet.
•
Avlägsna med hjälp av en pinne eller stav eventuellt stopp i något av rören eller den böjliga slangen.
•
Ett stopp i den böjliga slangen kan du eventuellt även avlägsna genom att försiktigt pressa ihop eller böja
slangen.
•
Kontrollera och rengör vid behov undersidan av munstycket med hjälp av smalverktyget.
Läs igenom denna checklista innan du ringer servicesamtal
1)
2)
a)
b)
c)
3)
Har dammsugaren fungerande strömtillförsel? Kontrollera strömtillförseln med hjälp av en annan apparat.
Är det stopp i systemet?
Är Dust Manager Cyclonic-kassetten full? Läs i avsnittet ”Tömma Dust Manager Cyclonic-kassetten”.
Är det stopp i filtren eller Dust Manager Cyclonic-kassetten? Läs i avsnittet ”Underhålla filtret i Dust Manager
Cyclonic kassetten”.
Är det stopp i slangen eller munstycket? Läs i avsnittet ”Avhjälpa stopp i systemet”.
Har dammsugaren stängts av automatiskt? Om så är fallet har överhettningsskyddet aktiverats. Läs stycket
”Överhettningsskydd” i avsnittet ”Funktioner”.
Kom ihåg att:
1)
2)
Vissa mattor kan orsaka en mindre ackumulering av statisk elektricitet. Statisk urladdning är inte farligt för
hälsan eller för produkten.
Observera att en serviceavgift debiteras om dammsugaren undersöks och bedöms vara i funktionsdugligt skick,
inte har monterats i enlighet med dessa anvisningar eller har använts på fel sätt.
GÖR SÅ HÄR
•
•
•
•
•
Se till att all service och alla reparationer utförs av en godkänd Hoover-servicetekniker.
Använd endast originaldelar från Hoover.
Töm Dust Manager Cyclonic-kassetten regelbundet, helst efter varje användning.
Stäng alltid av dammsugaren och dra ut kontakten ur uttaget när du har använt apparaten och innan du rengör
den eller utför sådant underhåll som beskrivs i dessa anvisningar.
Kom ihåg: Elektricitet kan vara farligt.
TILLBEHÖR: Ange nedanstående förpackningsnummer vid beställning av tillbehör:
•
Turbomunstycke: J22 0484 5091
•
Caresse-munstycke: G50 0484 5044
•
PureHepa-påsar: H52 09192402 / H60 35600392
51
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:34
Page 52
SV
Säkerhet och miljöhänsyn
För dig som blivit ägare till en ny Hoover-produkt vill vi berätta mer om de höga standarder för säkerhet och
miljöhänsyn som vi har antagit:
Säkerhet
Trots att krav på säkerhetsintyg för elektriska apparater inte är lagstadgat i Storbritannien anser Hoover att ett
godkännande från ett oberoende organ är det bästa intyget som kan fås på att en konstruktion och produkt är säker.
BEAB (British Electrotechnical Approvals Board) är en oberoende myndighet i Storbritannien som kontrollerar
säkerheten hos hushållsapparater och ser till att europeiska säkerhetsstandarder uppfylls och upprätthålls under hela
produktionsprocessen när en apparat tillverkas. Alla apparater som klarar testerna får bära BEAB:s säkerhetsintyg.
Miljöhänsyn
Hoover satsar i all sin verksamhet på att långsiktigt värna om miljön. Enligt vår miljöpolicy ska vi: ”Tillämpa bästa
möjliga miljöanpassade metoder när det gäller konstruktion, produktion, förpackning, användning och kassering av
produkter, samtidigt som vi ständigt höjer produktnyttan för våra kunder.”
Den största delen av de material som använts i denna apparat kan återvinnas. Använd bästa möjliga metod när du
kasserar apparaten, så att denna egenskap utnyttjas.
Denna apparat har märkts i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Genom att säkerställa
att denna produkt kasseras på riktigt sätt bidrar du till att förhindra de möjliga negativa följder för
miljön och människors hälsa som otillbörlig kassering av denna produkt annars kan orsaka.
Symbolen på produkten anger att den inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska istället
avlämnas på en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Vid kassering ska
lokala miljöbestämmelser för sophantering följas. Om du vill ha närmare information om
hantering och återvinning av denna produkt kontaktar du närmaste kommunkontor, den
kommunala soptippen, sophämtningsföretaget eller den butik där du köpt denna produkt.
Garanti
Garantivillkoren för denna apparat är de som fastställts av vår försäljningsrepresentant i det land där apparaten säljs.
Uppgifter angående dessa villkor kan erhållas från den återförsäljare som sålde apparaten. Köphandlingen eller
kvittot måste uppvisas vid eventuellt anspråk på garantiersättning. Ändringar kan göras utan föregående
meddelande.
Hoover Service
Hoover Candy - Hoover Sverige
Enebyholme 1
S 179 97 Färentuna
Tel/fax +4687558330
Info@garant.se + www.garant.se
ISO9001
BEAB Approved
Kvalitet: Våra fabriker uppfyller de strikta standarderna från BEAB (British Electrotechnical Approvals Board), som
garanterar att europeiska säkerhetsstandarder uppfylls och bibehålls under hela produktens livslängd.
Säkerhet: Vi får oberoende godkännande av BEAB som bevis på att våra elektriska hushållsapparater är säkra.
52
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:34
Page 53
NO
Les denne håndboken nøye før bruk.
Innhold:
Viktige sikkerhetspåminnelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Montere og bli kjent med støvsugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Bruke støvsugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Vedlikehold av støvsugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Tilbakestille system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Fjerne blokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Punkter du bør sjekke før du ringer kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Din garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Viktige sikkerhetspåminnelser:
Denne støvsugeren må kun brukes til husarbeid som beskrevet i brukerhåndboken. Forsikre deg om at du forstår
denne brukerhåndboken før du tar apparatet i bruk. Ha den tilgjengelig for referanseformål.
ADVARSEL: - Elektrisitet kan være svært farlig.
Dette apparatet er dobbeltisolert og må ikke jordes. Denne kontakten er utstyrt med en 13 ampere sikring (kun
Storbritannia).
Viktig: - Trådene i hovedledningen er farget i henhold til følgende kode: BLÅ - nøytral
BRUN - strømførende
Statisk Elektrisitet; - Enkelte tepper kan forårsake noe oppbygning av statisk elektrisitet. Eventuell statisk utladning
er ikke helseskadelig.
HUSK: - Slå av støvsugeren og ta ut støpselet fra elektrisitetstilførselen etter bruk. Slå alltid av og ta ut støpselet før
rengjøring av apparatet eller før eventuelt vedlikehold.
IKKE:
•
•
•
•
•
•
•
Plasser støvsugeren høyere opp enn deg selv når du støvsuger trapper.
Bruk støvsugeren utendørs, på våte overflater eller til våte partikler.
Sug opp fyrstikker, varm aske og sigarettstumper, harde og skarpe objekter eller noe som kan skade
støvsugeren.
Spray med eller sug opp antennelige væsker, rengjøringsmidler eller damper fra slike, da dette kan føre til fare
for brann/eksplosjon.
Kjør over strømledningen mens du bruker støvsugeren eller ta ut støpselet ved å trekke i ledningen.
Stå på eller snurr strømledningen rundt armer eller ben mens du bruker støvsugeren.
Fortsett å bruke støvsugeren hvis det virker som det er noe feil med den. Hvis strømledningen blir skadet, må
du slå av støvsugeren med en gang. Av sikkerhetshensyn må strømledningen kun byttes av en autorisert
tekniker fra Hoover.
AV SIKKERHETSHENSYN MÅ STØVSUGEREN KUN REPARERES AV EN TEKNIKER FRA HOOVER.
Montere og bli kjent med støvsugeren
Følg instruksjonene nedenfor for å gjøre din nye Hoover Dust Manager klar til bruk.
•
•
•
•
•
Ta produktet ut av emballasjen. Kast posene og annet emballasjemateriale på en trygg og samvittighetsfull
måte.
Åpne toppdekselet (A), og kontroller at Dust Manager Cyclonic-kassetten (B), formotorfilteret (C1) og
støvfilteret (C2) er satt riktig på plass. Lukk toppdekselet.
Før enden på slangen ned i åpningen på toppdekselet, og kontroller at den smetter på plass (D).
Du løsner slangen ved å trykke inn de to hakene og trekke den ut.
Sett den andre enden av slangen inn i håndtaket, og lås den på plass med låseringen (E).
Monter forlengelsesstykkene (F1), gulvmunnstykket (F2) og ønsket tilbehør.
Bruke støvsugeren
Hoovers unike Dust Manager Cyclonic Cassette er et poseløst system som skiller ut og samler opp støv fra luften
takket være dets interne sentrifugalkraft, og således sikres et hygienisk og støvfritt miljø.
•
Av/på-knapp (G). Plugg ledningen inn i stikkontakten, og trykk på av/på-knappen for å starte støvsugeren.
Trykk på knappen en gang til for å stanse støvsugeren. Trekk deretter ledningen ut fra stikkontakten.
•
Ledningsknapp (H). Trekk ledningen ut av stikkontakten. Trykk på denne knappen for å snurre ledningen
tilbake i støvsugeren.
•
Elektronisk kassett- eller posekontrollindikator (I). Hvis aktiv vil denne enheten blinke et rødt lys for å varsle
følgende.
53
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:34
Page 54
NO
•
•
•
•
•
•
•
•
a)
b)
c)
•
A. På alle modeller blinker enheten for å varsle om at Dust Manager Cyclonic-kassett eller PureHepa-posen
(avhengig av ditt utvalg) er full og må tømmes (kassett) eller skiftes ut (PureHepa-pose). Se kapitlene ”Tømme
Dust Manager Cyclonic-kassetten” og ”Vedlikeholde Dust Manager Cyclonic-kassettfilteret” eller ”Tilbakestill
system” og ”Vedlikeholde premotor- og eksosfilteret ved PureHepa-posemodus.
B. Hvis lyset på Dust Manager Cyclonic Cassette fortsatt blinker, kan det ha oppstått en blokkering. Se
kapittelet “Fjerne en blokkering fra systemet”.
Hvis kassettens kontrollindikator blinker i mer enn 5 minutter, vil en alarm utløses. På dette tidspunktet må
problemet utbedres for å sikre best ytelse.
Aktiv temperaturkontroll. Når valget er aktivt, reduserer enheten automatisk strømforbruket til et beskyttende
nivå. Hvis produktet brukes i en lengre tidsperiode med en blokkering som fører til intern temperaturstigning,
reduserer maskinen strømforbruket automatisk. Dette bidrar til å holde maskinen kjølig og trygg inntil
begrensingen kan fjernes.
Termobeskyttelsesbryter. Slår av støvsugeren automatisk ved overoppheting. Dersom dette skjer, må du
trekke ledningen ut fra stikkontakten og la støvsugeren få kjøles ned i 30 minutter. Kontroller om Dust Manager
Cyclonic-kassetten må rengjøres eller om det finnes tilstoppinger i systemet (se kapitlene: “Vedlikehold av Dust
Manager Cyclonic Cassett-filteret” og “Fjerne en blokkering fra systemet”).
Fast strømstyrkevelger (avhengig av modell). Støvsugeren vil operere ved fast strømstyrke.
Regulerbar strømstyrkevelger (I) (avhengig av modell). Roter av/på-knappen for å øke eller redusere
sugekraften. Bruk redusert sugekraft når du støvsuger tekstiler o.l.
Teppe-/gulvmunnstykke (J). Trå på pedalen på munnstykket for å senke børstene ved støvsuging av harde
gulv. Trykk på pedalen igjen for å løfte børstene når du støvsuger tepper.
Turbo-munnstykke (avhengig av modell). Bruk turbo-munnstykke til dyprengjøring av tepper. VIKTIG: Turbomunnstykket må ikke brukes på tepper med lange frynser, dyrehud eller tepper med floss på mer enn 15 mm.
Munnstykket må holdes i stadig bevegelse mens børsten roterer. Dette munnstykket fås også kjøpt som
tilbehør. Bestillingsnr. J22 0484 5091.
Caresse-munnstykke (avhengig av modell). Til bruk på tregulv og ømtålige gulv. Dette munnstykket fås også
kjøpt som tilbehør. Bestillingsnr. G50 0484 5044.
Kombimunnstykke. Kombimunnstykket er festet til håndtaket (F1). Munnstykket har følgende funksjoner:
Flatt munnstykke: til hjørner og steder som er vanskelige å komme til (K1).
Møbelmunnstykke: til gardiner, puter og andre tekstiler (K2).
Støvbørste (avhengig av modell): til bokhyller, rammer, tastatur osv. (K2). Støvbørsten aktiveres ved å trykke inn
haken på siden og skyve børsten utover.
Oppbevaring av støvsugerslangen (L). Slangedelene kan festes bak på støvsugeren eller oppbevares i luken
på undersiden av støvsugeren.
Vedlikehold av støvsugeren
Tømme Dust Manger Cyclonic-kassetten
Kontroller og tøm Dust Manager Cyclonic-kassetten med jevne mellomrom, og helst hver gang du har brukt
støvsugeren.
•
Løft ut Dust Manager Cyclonic-kassetten (M).
•
Bær den etter håndtaket til søppelkassen (N).
•
Løft haken for å fjerne dekselet fra Dust Manager Cyclonic-kassetten (O).
•
Ta et godt tak i Dust Manager Cyclonic-kassetten, og vipp den slik at innholdet havner i søppelkassen. Rist kassetten
godt for å få ut alt støvet, og bruk om nødvendig en børste for å fjerne alle rester av støv og rusk (P og Q).
•
Vask kassetten dersom det er nødvendig. Se kapittelet “Vedlikehold av Dust Manager Cyclonic Cassett-filteret”.
•
Sett dekselet til Dust Manager Cyclonic-kassetten tilbake på plass, og påse at det er ordentlig festet.
•
Sett Dust Manager Cyclonic-kassetten tilbake på plass i støvsugeren.
Vedlikehold av Dust Manager Cyclonic Cassett-filteret
Best resultat får du dersom du vasker Dust Manager Cyclonic Cassette-filteret hver måned, eller så snart du
merker redusert ytelse, for å fjerne selv de aller minste støvpartikler.
•
Rist den Dust Manager Cyclonic-kassetten godt for å fjerne støv og rusk, som beskrevet under “Tømme Dust
Manager Cyclonic-kassetten“.
•
Bruk en børste til å fjerne fint støv som kan ha lagt seg på innsiden av kassetten (Q).
•
Trykk på låsen for å fjerne den nedre filterristen (S).
•
Dunk filteret mot bøtten inntil det fine støvet er borte.
•
Skyll filter i lunkent vann og rist de indre foldene, slik at begge sider rengjøres.
•
Tørk filteret med en tørr klut, og la dem lufttørke i 24 timer eller til de er helt tørre.
VIKTIG: BRUK IKKE STØVSUGEREN NÅR FILTERET IKKE ER HELT TØRT.
•
Når filteret er rent og tørt, settes det tilbake på plass i støvsugeren. Sett Dust Manager Cyclonic-kassetten
tilbake på plass.
54
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:34
Page 55
NO
Tilbakestille system – slik endrer du fra Dust Manager Cyclonic-kassett til PureHepaposemodus bag mode
Avhengig av dine preferanser og miljøet kan det hende at du ønsker å bruke denne støvsugeren sammen med
Hoovers eksklusive PureHepa-pose i stedet for Dust Manager Cyclonic-kassett.
•
Slå av støvsugeren og ta ut støpselet fra strømuttaket.
•
Åpne dekslet, ta tak i Dust Manager Cyclonic-kassetthåndtaket og trekk oppover for å ta den ut (M).
•
Brett og sett inn den nye PureHepa-posen i poseholderen som følger med støvsugeren (W). Sett inn posen i
kraven på plasseringssporene, og påse at posekraven er satt fullstendig på plass (X).
•
Plasser poseholderen på korrekt sted og lukk dekselet (Y).
Når den er full må du kaste den umiddelbart.
•
Åpne dekslet, ta tak i poseholderen og trekk oppover for å ta den ut.
•
Trekk i tungen for å fjerne og forsegle posen. Kast den fulle posen i søppelbøtten.
•
Bruk kun originale PureHepa-poser
Vedlikehold av formotor og støvfilter
Best resultater får du dersom du vasker filtrene i støvsugeren minst en gang i måneden.
•
I diagrammet (C1, 2) kan du se hvor filtrene er plassert.
•
Rengjør begge filtrene under lunkent, rennende vann (T og U).
•
Filtrene må ikke skrubbes, vaskes med oppvaskmiddel eller plasseres i oppvaskmaskin.
•
Tørk filteret med en tørr klut, og la dem lufttørke i 24 timer eller til de er helt tørre (V).
•
Når filtrene er rene og tørre, settes de tilbake på plass i støvsugeren.
Fjerne en blokkering fra systemet
Dersom sugekraften blir merkbart dårligere, må du gjøre følgende:
1) Kontroller om Dust Manager Cyclonic-kassetten er full. Se eventuelt kapittelet “Tømme Dust Manager Cyclonickassetten”.
2) Hvis den ikke er full:
a) Er det lenge siden du har rengjort kassettfiltrene? Se eventuelt kapittelet “Vedlikehold av Dust Manager
Cyclonic Cassett-filteret”.
b) Kontroller om det finnes en annen tilstopping i systemet.
•
Bruk en stang eller stake til å fjerne eventuelle tilstoppinger i støvsugerrøret og -slangen.
•
Det kan også være mulig å fjerne en tilstopping i støvsugerslangen ved å klemme på den eller bøye den.
•
Kontroller og rengjør eventuelt undersiden av munnstykket ved hjelp av det flate munnstykket.
Noen punkter du bør sjekke før du ringer kundeservice
1)
2)
a)
b)
c)
3)
Får støvsugeren tilført strøm? Prøv å kople en annen enhet til stikkontakten.
Har det oppstått en tilstopping noe sted?
Er Dust Manager Cyclonic-kassetten full? Se kapittelet “Tømme Dust Manager Cyclonic-kassetten”.
Er filtrene i Dust Manager Cyclonic-kassetten tette? Se kapittelet “Vedlikehold av Dust Manager Cyclonic
Cassett-filteret”.
Er slangen eller munnstykket tett? Se kapittelet “Fjerne en blokkering fra systemet”.
Har støvsugeren slått seg av automatisk? Kontroller om termobeskyttelsesbryteren er aktivert. Se kapittelet
“Egenskaper”, avsnitt “Termobeskyttelsessystem”.
Husk at:
1)
2)
Enkelte tepper kan forårsake noe oppbygning av statisk elektrisitet. En eventuell statisk utladning er ikke
skadelig verken for helse eller produkt.
Du vil motta en regning dersom støvsugeren etter å ha blitt undersøkt av vår reparatør viser seg å fungere,
men ikke har blitt montert i henhold til disse instruksjonene eller har blitt brukt på feil måte.
GJØR FØLGENDE:
•
•
•
•
•
Påse at all service og alle reparasjoner utføres av en autorisert Hoover-reparatør.
Bruk kun originale Hoover-deler.
Tøm Dust Manager Cyclonic-kassetten med jevne mellomrom, helst hver gang du har brukt støvsugeren.
Slå alltid av støvsugeren og trekk ut pluggen fra stikkontakten etter bruk og før du rengjør støvsugeren eller
utfører vedlikehold på den i henhold til disse instruksjonene.
Husk: Strøm kan være farlig!
TILBEHØR Oppgi følgende artikkelnumre ved bestilling av tilbehør:
•
Turbo-munnstykke art.nr. J22 0484 5091
•
Caresse-munnstykke art.nr. G50 0484 5044
•
Pakke med PureHepa-poser art.nr. H52 09192402 / H60 35600392
55
Sensory_Cyc_Bag_MULTI_main.qxd
16/2/06
09:34
Page 56
NO
Sikkerhet og miljø
Siden du nå er eier av et nytt Hoover-produkt, vil vi gjerne fortelle deg mer om de høye standardene vi har satt når
det gjelder sikkerhet og miljø:
Sikkerhet
Selv om sikkerhetssertifisering ikke er lovfestet i Storbritannia, mener Hoover at uavhengig godkjennelse er den
beste måten å demonstrere sikkerhet i design og produksjon på. British Electrotechnical Approvals Board (BEAB),
den uavhengige, nasjonale britiske instansen for sikkerhet i husholdningsapparater, påser at europeiske
sikkerhetsstandarder overholdes og vedlikeholdes gjennom hele levetiden til et apparat. Alle apparater som består
disse testene, har lov til å bruke sikkerhetsmerket BEAB.
Miljøet
Hoover har inngått en langsiktig forpliktelse i alle sine aktiviteter for å sikre miljøet. Vårt miljømessige standpunkt er:
“Å gjennomføre beste praksis for miljøvennlige metoder innen design, produksjon, emballasje, bruk og avhending av
produktene, og samtidig å fortsette å forbedre fordelene for kunden”.
De fleste av materialene som brukes i apparatet kan resirkuleres. Bruk den beste tilgjengelige metoden for
avhending for å dra fordel av denne egenskapen.
Dette apparatet er merket i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EC om avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet). Gjennom å sikre at dette produktet avhendes
på riktig måte, bidrar du til å forhindre mulige negative følger for miljø og menneskelig helse,
som vil kunne oppstå dersom produktet avhendes på feilaktig måte. Symbolet på produktet
angir at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det overleveres til det
aktuelle oppsamlingspunktet for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må
utføres i samsvar med lokale miljøbestemmelser for avfallshåndtering. Du kan få mer
informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet ved å kontakte
kommunale myndigheter, renovasjonstjenestene eller butikken der du kjøpte produktet.
Din garanti
Garantibetingelsene for dette apparatet er som definert av vår representant i det landet der den ble solgt. Detaljer
vedrørende disse betingelsene fås fra forhandleren der apparatet ble kjøpt. Salgskvitteringen må fremvises ved
fremsetting av krav under betingelsene i denne garantien. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer uten
forvarsel.
HOOVER service
Apparatservice
Grorudveien 55
N-0976 Oslo 9
Telefon: 22 25 85 50 Telefax: 22 25 87 11
ISO9001
BEAB Approved
Kvalitet: Våre fabrikker oppfyller de strenge kravene fra BEAB (British Electrotechnical Approvals Board), som
garanterer at de europeiske sikkerhetsstandardene opprettholdes gjennom hele produktets levetid.
Sikkerhet: Vi har mottatt uavhengig sikkerhetsgodkjenning fra BEAB for våre husholdningsprodukter.
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising