Hoover | SE71_SE41011 | Hoover SE71_SE41011 Manual de utilizare

Hoover SE71_SE41011 Manual de utilizare
MANUAL DE UTILIZARE
SPRINT EVO
SE71_SE41011
* Doar anumite modele.
** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite.
1
2
24 ore
* Doar anumite modele.
** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite.
3
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
Acest echipament trebuie să fie utilizat doar pentru uz casnic, așa cum este descris în
acest manual de utilizare. Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul.
Nu aspirați lichide inflamabile, de curățare, aerosoli sau vaporii acestora.
Nu călcați cablul de alimentare atunci când utilizați aparatul și nu îl scoateți din priză
decât apucând de ștecher.
Nu lăsați produsul conectat la priză daca este nesupravegheat. Opriți-l și scoateți
ștecherul din priză după ce a fost utilizat sau înainte de a fi curățat.
Nu utilizați aparatul în cazul în care acesta prezintă defecțiuni.
Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste de minim 8 ani și de persoane cu
deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, doar dacă sunt supravegheate și au fost
instruite cu privire la utilizarea în siguranță si la pericolele la care se expun. Copiii nu
trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie
realizate de către copii daca aceștia nu sunt supravegheați.
Service Hoover: Pentru o utilizare eficientă și în siguranță a acestui echipament, vă
recomandăm să apelați doar la ajutorul unor centre de service autorizate.
Nu călcați pe cablu și nu îl răsuciți în jurul brațului sau a picioarelor în timpul
utilizării aparatului.
În cazul în care cablul de alimentare este avariat, opriți imediat utilizarea
echipamentului. Din motive de siguranță, cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit
de către un centru de service autorizat.
Nu utilizați aparatul pentru a curăța animale sau alte persoane.
Țineți la distanță de periile rotative mâinile, picioarele, hainele sau părul.
Utilizați doar accesoriile, consumabilele sau componentele de schimb recomandate
sau furnizate de Hoover.
Nu așezați aspiratorul deasupra dumneavoastră atunci când curățați scările.
Protejarea mediului înconjurător
Acest simbol indică faptul că echipamentul nu trebuie să fie tratat ca și
gunoi menajer. Acesta trebuie să fie predat unui centru de colectare și
reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Pentru mai multe
informații privind recuperarea și reciclarea acestui echipament,
contactați autoritățile locale, un centru de colectare sau magazinul de
unde ați cumpărat produsul.
Electricitatea statică: unele covoare pot produce electricitate statică. Descărcările
nu sunt periculoase pentru sănătatea dumneavoastră.
Nu utilizați aparatul în aer liber, pe suprafețe umede sau pentru a aspira lichide.
Nu aspirați obiecte ascuțite, bețe de chibrit, scrum aprins, mucuri de țigară sau alte
obiecte similare.
Acest echipament respectă
2004/108/EC și 2011/65/EU.
4
Directivele
Europene
2006/95/EC,
PĂRȚILE COMPONENTE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
Corpul aspiratorului
Recipient praf
Mâner recipient praf
Buton eliberare recipient praf
Mâner
Buton Pornit / Oprit
Buton retractare cablu
Spațiu depozitare duză
Capac filtru evacuare
Furtun
Buton eliberare furtun
Mâner furtun
Reglare putere aspirare*
Tub standard*
Tub telescopic*
Dispozitiv ajustare tub telescopic*
Duză covor și pardoseală (GP)*
Q1: Duză covor (CA)**
Q2: Duză pardoseli dure (HF)**
R. Pedală selector tip pardoseală**
S. Filtru pre-motor și plasă de protecție
T. Filtru evacuare
U. Acceosriu 2 în 1 (Duză îngustă / Perie pentru praf)
V. Duză mini turbo pentru îndepărtarea părului de animale*
W. Duză mini turbo pentru îndepărtarea alergenilor
X. Duză pentru parchet*
UTILIZAREA ASPIRATORULUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Scoateți cablul de alimentare și introduceți ștecherul în priză (5). Nu trageți de cablu peste
limita roșie de pe acesta.
Ajustați tubul telescopic* la lungimea dorită prin deplasarea dispozitivului de ajustare al
tubului telescopic și ridicați sau coborâți mânerul în poziția cea mai confortabilă (6).
Duza pentru covoare și pardoseală**. Apăsați pedala pentru selecția tipului de pardoseală de
pe duză (7) pentru a selecta modul ideal de curățare în funcție de tipul pardoselii.
Pardoseală dură – Periile sunt coborâte pentru a proteja pardoseala.
Covoare – Periile sunt ridicate pentru o curățare profundă.
Porniți aspiratorul cu ajutorul butonului Pornit / Oprit de pe corpul aspiratorului (8).
Variați puterea de aspirare după preferințe prin închiderea sau deschiderea dispozitivului de
reglare de pe mânerul furtunului (9).
Opriți aspiratorul la finalul utilizării cu ajutorul butonului Pornit / Oprit (8). Scoateți
ștecherul din priză și strângeți cablul de alimentare (10).
Pentru a depozita aspiratorul, introduceți duza în spațiul de depozitare situat în partea din
spatele aspiratorului (11).
ACCESORII
Toate accesoriile pot fi fixate pe mânerul furtunului sau la capătul tuburilor.
Accesoriul 2 în 1: Combină mai multe funcții:
Duză îngustă: Pentru colțuri și zone greu accesibile (12).
Duză pentru șters praful: Pentru rafturi, rame, tastaturi sau alte zone delicate (13).
ASAMBLAREA ASPIRATORULUI
Îndepărtați toate componentele din ambalaj.
1. Conectați furtunul la aspirator și asigurați-vă de faptul că s-a fixat. Pentru a elibera
furtunul: apăsați pur și simplu cele două butoane de eliberare de pe furtun și scoateți-l
(2).
2. Conectați mânerul furtunului la capătul tubului telescopic* (3).
3. Conectați capătul inferior al tubului telescopic* la duza pentru covoare și pardoseală**
(4).
*Doar anumite modele. ** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite.
5
Duză mini turbo pentru îndepărtarea părului de animale – Utilizați această perie pe scări sau pentru a
curăța profund suprafețele textile sau alte zone dure. Este recomandată în special pentru îndepărtarea
părului de animale. (1X)
Duză mini turbo pentru îndepărtarea alergenilor - Utilizați această perie pe scări sau pentru a curăța
suprafețele textile sau alte zone dure. Este recomandată în special pentru îndepărtarea alergenilor. (1Y)
Duză pentru parchet* - Nu utilizați duzele mini turbo pe covoare cu peri mai lungi de 15mm. Nu țineți
duza pe loc în timp ce peria se rotește.
RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNTREȚINEREA
Golirea recipientului pentru praf
Atunci când praful ajunge la nivelul maxim de pe recipient, goliți recipientul.
IMPORTANT: Pentru a obține performanțe maxime, nu lăsați praful să depășească nivelul maxim.
1. Îndepărtați recipientul pentru praf prin deplasarea butonului de eliberare înainte spre partea frontală a
aspiratorului. Ridicați recipientul (14).
2. Înainte de a goli recipientul, loviți-l ușor de coșul de gunoi pentru a elibera praful de pe filtru.
3. Pentru a goli recipientul, țineți-l deasupra unui coș de gunoi cu o mână iar cu cealaltă apăsați butonul
de deschidere pentru a arunca praful în coș (15).
4. Închideți capacul recipientului și introduceți-l la loc.
Curățarea filtrelor lavabile
Aspiratorul este prevăzut cu filtru pre-motor și de evacuare. Pentru a obține cele mai bune rezultate,
curățați în mod regulat aceste filtre. Îndepărtați praful în exces prin lovirea ușoară a acestora de coșul de
gunoi. Filtrele trebuie să fie spălate la fiecare 5 goliri ale recipientului.
IMPORTANT: Toate aspiratoarele necesită curățarea regulată a filtrelor. Dacă nu vor fi curățate,
se vor produce blocaje, supraîncălzire și se poate avaria aspiratorul. Se poate pierde astfel și
garanția.
IMPORTANT: Verificați periodic filtrele, respectând instruțiunile de întreținere. Este recomandabil
să schimbați filtrul cu unul nou la fiecare 3 spălări. Se vor menține astfel performanțele
aspiratorului.
Pentru a accesa filtrul pre-motor:
1. Goliți recipientul așa cum este descris în secțiunea ”Golirea recipientului pentru praf”. Deschideți
recipientul.
2. Îndepărtați filtrul pre-motor situat în partea de jos a recipientului pentru praf, prin rotirea în sensul
acelor de ceasornic (16).
3. Îndepărtați plasa de protecție de pe filtru (17). Loviți ușor plasa și filtrul de coșul de gunoi pentru a
îndepărta excesul de praf apoi spălați-le cu apă caldă (18). Nu utilizați apă fierbinte sau detergent.
4. Îndepărtați apa în exces de pe filtru și lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l utiliza (21).
După ce filtrul a fost complet uscat, asamblați filtrul și plasa protectoare și introduceți-le în
aspirator.
IMPORTANT: Nu utilizați aspiratorul dacă nu ați introdus filtrul pre-motor.
IMPORTANT: Asigurați-vă de faptul că filtrul este complet uscat înainte de a fi utilizat.
Pentru a accesa filtrul de evacuare:
1. Îndepărtați grila de evacuare din spatele aspiratorului (19).
2. Separați filtrul de grilă și spălați-l cu apă caldă (20). Nu utilizați apă fierbinte sau detergent.
3. Îndepărtați excesul de apă de pe filtru și lăsați-l să se usuce complet înainte de a fi utilizat
(21).
4. Montați filtrul la loc pe grilă și introduceți-le în aspirator.
Nu uitați: Nu utilizați apă fierbinte sau detergent. În cazul în care filtrul este avariat, utilizați doar
consumabile originale Hoover. Nu încercați să utilizați aspiratorul fără filtrul de evacuare instalat.
Îndepărtarea blocajelor
1. Verificați dacă recipientul pentru praf este plin. Respectați instrucțiunile din secțiunea ”Golirea
recipientului pentru praf”.
2. În cazul în care a fost golit recipientul însă puterea de aspirare este în continuare redusă:
A. Filtrele trebuie să fie curățate? Respectați instrucțiunile din secțiunea ”Curățarea filtrelor
lavabile”.
B. Verificați dacă există blocaje ale sistemului – Utilizați o tijă pentru a îndepărta blocajul de
pe furtun.
C. Verificați dacă există blocaje ale duzelor.
AVERTIZARE – În cazul în care aspiratorul este utilizat o perioadă îndelungată deși prezintă
blocaje, se va activa dispozitivul de siguranță ce va opri aspiratorul pentru a preveni supraîncălzirea.
Indicatorul de verificare al recipientului se va aprinde în culoarea verde după ce aspiratorul s-a oprit,
pentru a avertiza asupra faptului că a fost activat dispozitivul de siguranță. În cazul în care se
întâmplă acest lucru, opriți aspiratorul, scoateți ștecherul din priză și îndepărtați eroarea. Va dura
aproximativ 45 de minute pentru a reseta automat dispozitivul.
PROBLEME TEHNICE
În cazul în care aveți probleme cu aspiratorul, verificați următoarele informații înainte de a apela la
un centru de service autorizat Hoover.

Aspiratorul este alimentat cu energie electrică? Verificați un alt echipament electric.

Recipientul pentru praf este supraîncărcat? Respectați instrucțiunile din secțiunea
”Recomandări privind întreținerea”.

Filtrul este blocat? Respectați instrucțiunile din secțiunea” Recomandări privind întreținerea”.

Furtunul sau duzele sunt blocate? Respectați instrucțiunile din secțiunea ”Îndepărtarea
blocajelor”.

Aspiratorul s-a supraîncălzit? Dacă s-a întâmplat acest lucru, dispozitivul de siguranță să va
reseta automat după 45 minute.
5.
*Doar anumite modele. ** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite.
6
INFORMAȚII IMPORTANTE
Consumabile și piese de schimb Hoover
Utilizați întotdeauna piese de schimb originale Hoover. Acestea le puteți achiziționa de la
dealer-ul Hoover sau direct de la Hoover. Atunci când comandați componente, precizați
întotdeauna numărul modelului aspiratorului dumneavoastră.
Calitate
Fabricile Hoover au fost evaluate ca fiind de calitate. Produsele noastre sunt realizate utilizând
un sistem de calitate ce respectă cerințele ISO 9001.
Garanție
Garanția diferă în funcție de țara de unde ați achiziționat produsul. Detalii privind condițiile de
garanție pot fi obținute de la dealer-ul dumneavoastră. Chitanța și factura trebuie să fie păstrate
pentru a le prezenta în momentul în care apelați la un centru de service autorizat.
Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisă eliminarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice (DEEE) alături de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate
la punctele municipale de colectare, societăţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul
în care se achiziţionează echipamente noi de acelaşi tip).
Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor precum şi
funcţionalitatea acestora. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul
primăriei pentru informaţii detaliate.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de
echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1).
Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de
colectare municipale, societăţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori ( în cazul în care se
achiziţionează echipamente noi de acelaşi tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de
valorificare a acestora.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care
pot avea un impact negativ asupra mediului şi sanătăţii umane în cazul în care DEEE
nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale.
Se pot realiza modificări asupra produsului, fără notificări prealabile.
*Versiunea în limba engleză este de referință.
Simbolul alaturat (o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un
echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei
colectări separate şi nu poate fi eliminat împreună cu deşeurile municipale nesortate.
Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL
TITEICA OFFICE BUILDING Str. Gheorghe Titeica, nr.142, etaj 4, Sector 2, Bucuresti, Romania
T: +4021 3183297
Fax: +4021 3183298
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising