Hoover | XP81_XP25011 | Hoover XP81_XP25011 Manual de utilizare

Hoover XP81_XP25011 Manual de utilizare
MANUAL DE UTILIZARE
XARION PRO
XP81_XP25011
2
3
4
INFORMAŢII IMPORTANTE
Acest aparat trebuie să fie utilizat pentru uz casnic, aşa cum este descris în acest manual de
utilizare. Asiguraţi-vă de faptul că aţi înţeles instrucţiunile de utilizare. Utilizaţi doar
accesoriile recomandate şi furnizate de Hoover.
AVERTIZARE: Electricitatea poate fi foarte periculoasă. Acest aparat este dublu izolat şi nu
trebuie să fie împământat.
IMPORTANT: Firele din cablul de alimentare sunt colorate în conformitate cu următorul
cod:
Albatru – Neutru Maro – Curent
ELECTRICITATEA STATICĂ: Unele covoare pot provoca o acumulare de electricitate
statică. Orice descărcare statică nu este periculoasă pentru sănătate.
DUPĂ UTILIZARE: Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Opriţi aparatul şi scoateţi
ştecherul din priză înainte de a curăţa aparatul sau atunci când se realizează operaţiuni de
întreţinere.
SIGUR PENTRU COPII, PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ SAU INFIRME: Nu lăsaţi copii
să se joace cu butoanele de control. Supravegheaţi utilizarea aparatului de către copii sau
persoanele infirme.
SERVICE HOOVER: Pentru a asigura o utilizare sigură şi eficientă a acestui produs, vă
recomandăm ca reparaţiile şi orice operaţiuni de service să fie realizate de către personalul
autorizat al unui centru de service Hoover.
ESTE IMPORTANT SĂ NU FACEŢI URMĂTOARELE:
 Nu poziţionaţi produsul sus atunci când curăţaţi scările.
 Nu utilizaţi aspiratorul în aer liber sau pe suprafeţe umede sau pentru a aspira umed.
 Nu aspiraţi obiecte dure sau ascuţite, beţe de chibrit, scrum fierbinte, mucuri de ţigară sau
alte obiecte similare.
 Nu aspiraţi lichide inflamabile, produse de curăţat, aerosoli sau vaporii acestora deoarece
se poate produce un incendiu / explozie.
 Nu treceţi peste cablul de alimentare atunci când utilizaţi aspiratorul şi nu îndepărtaţi
ştecherul din priză trăgând de cablu.
 Nu vă aşezaţi şi nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul braţelor sau a picioarelor atunci
când utilizaţi aspiratorul.
 Nu utilizaţi aspiratorul pentru a curăţa persoane sau animale.
 Nu continuaţi utilizarea produsului dacă acesta prezintă defecţiuni. În cazul în care cablul
de alimentare este avariat, opriţi utilizarea imediată a acestuia. Pentru a evita pericolele,
apelaţi la ajutorul unui centru de service Hoover pentru a înlocui cablul de alimentare.
5
PĂRŢILE COMPONENTE ALE PRODUSULUI
A. Corpul aspiratorului
B. Mâner
C. Recipient pentru praf
D. Mâner recipient pentru praf şi dispozitiv de închidere
E. Buton Pornit / Oprit
F. Buton strângere cablu
G. Uşă filtru
H. Dispozitiv închidere uşă filtru
I. Pachet micro filtru din spumă / HEPA
J. Dispozitiv de fixare al furtunului
K. Mâner navigare
L. Control putere aspirare
M. Tub telescopic
N. Dispozitiv de ajustare al tubului telescopic
O. Duză covor & pardoseală
P. Selector control protecţie covor
Q. Furtun
R. Accesoriu 3 în 1:
Ra: Duză îngustă
Rb: Duză mobilă
Rc: Perie praf
S. Duză pentru părul animalelor şi alergeni
T. Duză turbo pentru părul animalelor şi alergeni
U. Duză parchet
ASAMBLAREA PRODUSULUI
Îndepărtaţi toate componentele din pachet.
1. Conectaţi furtunul la aspirator asigurându-vă de faptul că se fixează corespunzător
clemele. Pentru a scoate furtunul: apăsaţi cele două butoane de pe capătul furtunului şi
trageţi (1).
2. Conectaţi capătul de sus al tubului la mânerul navigator şi fixaţi accesoriul 3 în 1 sub
mâner.
3. Conectaţi capătul de jos al tubului la duza pentru covor şi pardoseală (1).
6
UTILIZAREA PRODUSULUI
1. Scoateţi cablul de alimentare şi introduceţi ştecherul în priză. Nu scoateţi cablul de
alimentare peste marcajul roşu (2).
2. Ajustaţi tubul telescopic la înălţimea dorită ţinând de mâner şi deplasând mânerul central
în sus şi în jos (3).
3. Selectaţi înălţimea controlului pentru protecţia covoarelor prin apăsarea pedalei de pe
duză (4).
Pardoseală dură – Peria este coborâtă pentru a proteja pardoseala.
Covor – Peria este ridicată pentru o curăţare profundă.
4. Porniţi aparatul cu ajutorul butonului Pornit / Oprit de pe corpul produsului (5).
5. Ajustaţi puterea de aspirare cu ajutorul dispozitivului de reglare (6).
6. Opriţi aspiratorul la finalul utilizării cu ajutorul butonului Pornit / Oprit. Scoateţi ştecherul
din priză şi apăsaţi butonul pentru strângerea cablului de alimentare înapoi în aspirator (7).
7. Pentru a depozita aspiratorul, ajustaţi tubul telescopic la cea mai mică înălţime şi fixaţi
duza pe corpul aparatului (1).
ACCESORII
Vezi specificaţiile modelului de pe ambalaj pentru a verifica accesoriile furnizate. Toate
accesoriile pot fi cumpărate separat de la Hoover (vezi secţiunea pentru părţi de schimb şi
consumabile Hoover).
Toate accesoriile pot fi fixate la capătul furtunului sau la capătul tubului telescopic.
Accesoriu 3 în 1 – Combină mai multe funcţii într-un singur accesoriu, cu o flexibilitate
maximă prin rotirea corpului. Ajunge în cele mai dificile zone prin rotirea corpului.
Accesoriul 3 în 1 poate fi depozitat sub mânerul furtunului.
Duză îngustă - Pentru colţuri şi zone greu de ajuns.
Duză pentru mobilă – Pentru mobilă delicată şi ţesături.
Perie praf – Pentru rafturi, rame, tastaturi sau alte zone delicate. Pentru a prelungi peria,
apăsaţi butonul de pe corpul accesoriului.
Duză pentru parchet – Pentru pardoseli din parchet şi alte pardoseli delicate.
Duză turbo pentru îndepărtarea alergenilor – Utilizaţi această duză pentru o curăţare
profundă a covoarelor.
Duză turbo mini pentru îndepărtarea alergenilor – Utilizaţi această duză pe scări sau
pentru curăţare profundă a suprafeţelor textile sau a zonelor greu de ajuns.
IMPORTANT: Nu utilizaţi duzele turbo şi turbo mini pe covoare cu franjuri lungi, păr de
anilale şi covoare mai groase de 15 mm. Nu păstraţi duza pe loc în timp ce peria se roteşte.
7
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
Golirea recipientului pentru praf
Atunci când nivelul prafului ajunge la nivelul maxim, trebuie să goliţi recipientul pentru praf.
IMPORTANT: Pentru a menţine performanţe optime, nu lăsaţi praful să depăşească nivelul
maxim.
1. Îndepărtaţi recipientul prin ridicarea dispozitivul de fixare de pe aspirator (8, 9).
2. Ţineţi recipientul pentru praf deasupra unui coş de gunoi cu o mână şi cu cealaltă trageţi
de dispozitivul recipientului pentru a deschide uşa şi pentru a-l goli (10).
3. Închideţi uşa recipientului şi introduceţi-l la loc. Pentru a-l fixa, lăsaţi mânerul în jos până
acesta se conectează cu corpul aparatului.
Curăţarea filtrelor lavabile
Aspiratorul este prevăzut cu un filtru hepa albastru. Pentru a menţine performanţele optime de
curăţare, îndepărtaţi în mod regulat filtrele şi loviţi de marginea coşului de gunoi pentru a
îndepărta praful. Filtrele trebuie să fie spălate la fiecare 3 luni sau atunci când filtrele au un
nivel excesiv de praf.
IMPORTANT: Verificaţi şi curăţaţi în mod periodic filtrele.
IMPORTANT: Asiguraţi-vă de faptul că filtrele sunt complet uscate înainte de utilizare.
Pentru a accesa filtrele:
1. Desfaceţi uşa filtrului prin ridicarea dispozitivului de prindere în sus. Deschideţi uşa
filtrului (11).
2. Îndepărtaţi filtrul prin apăsarea în jos a dispozivului de prindere. Filtrul va ieşi, iar acum îl
puteţi scoate (12, 13).
3. Desfaceţi cadrul filtrului.
4. Îndepărtaţi micro filtrul din pachet.
5. Apăsaţi uşor şi spălaţi micro filtrul gri ataşat de cadru cu apă caldă. Nu utilizaţi apă
fierbinte sau detergent. Îndepărtaţi excesul de apă de pe filtru şi lăsaţi-l să se usuce
complet înainte de a fi utilizat din nou (14).
6. Apăsaţi uşor şi spălaţi filtrul HEPA albastru. Nu utilizaţi apă fierbinte sau detergenţi.
Îndepărtaţi excesul de apă de pe filtru şi lăsaţi-l să se usuce complet înainte de utilizare.
7. Reasamblaţi filtrul după ce a fost uscat şi introduceţi-l în aspirator. Apăsaţi partea de sus a
filtrului pentru a-l fixa la loc (15).
IMPORTANT: Nu utilizaţi produsul fără filtru.
OBSERVAŢIE: Asiguraţi-vă de faptul că mânerul se află în jos înainte de a deschide uşa
filtrului.
8
Curăţarea unităţii ciclonice
Dacă este nevoie, unitatea ciclonică poate fi îndepărtată din casetă şi curăţată.
1. Îndepărtaţi recipientul pentru praf din aspirator prin eliberarea mânerului de pe recipient
pentru a-l îndepărta şi ridicaţi pentru a fi îndepărtat (8, 9).
2. Aşezaţi recipientul pe o suprafaţă plată şi desfaceţi clemele laterale de prindere de pe
recipient (16).
3. Cu ajutorul mânerului ridicaţi unitatea ciclonică din secţiunea inferioară (17).
4. Utilizaţi un prosop pentru a îndepărta praful excesiv de pe suprafaţa unităţii ciclonice (18).
5. Reasamblaţi secţiunea superioară prin alinierea cu săgeţile de pe recipient. Apăsaţi la loc
clemele pentru a închide recipientul (19).
6. Fixaţi recipientul pe aspirator. Pentru a-l fixa, împingeţi mânerul recipientului în jos până
când se conectează cu corpul aspiratorului. După ce a fost fixat corespunzător, mânerul se
va fixa pe partea de sus a aspiratorului.
Îndepărtarea blocajelor
1. Verificaţi dacă recipientul pentru praf este plin. Vezi secţiunea de golire a recipientului
pentru praf.
2. Dacă recipientul pentru praf este gol însă puterea de aspirare este redusă:
A. Filtrele trebuie să fie curăţate? Vezi secţiunea „Curăţarea filtrelor lavabile”.
B. Verificaţi dacă există blocaje în sistem – Utilizaţi o bielă pentru a îndepărta blocajul
de pe tubul extensibil sau din furtunul flexibil.
C. Verificaţi dacă filtrul pre-motor este fixat iar uşa filtrul este închisă.
D. Verificaţi dacă unitatea ciclonică trebuie curăţată. Vezi capitolul „Curăţarea unităţii
ciclonice”.
LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU UTILIZATOR
Dacă aveţi probleme cu produsul, verificaţi următoarea listă înainte de a apela la un centru de
service autorizat.
 Nu este alimentat aspiratorul? Verificaţi priza cu un alt produs.
 Recipientul ciclonic pentru praf este prea plin? Vezi secţiunea „Întreţinere şi curăţare”.
 Filtrul este blocat? Vezi secţiunea „Întreţinere şi curăţare”.
 Furtunul sau duza sunt blocate? Vezi secţiunea „Îndepărtarea blocajelor din sistem”.
 Aspiratorul s-a supraîncălzit? Dacă da, va dura aproximativ 30 de minute să se reseteze
automat.
9
INFORMAŢII IMPORTANTE
Componente de schimb şi consumabile Hoover
Înlocuiţi întotdeauna componentele cu părţi de schimb originale Hoover. Acestea sunt
disponibile la dealerii Hoover sau de la centrele Hoover. Atunci când comandaţi părţile de
schimb, precizaţi întotdeauna numărul modelului.






Filtru HEPA / Micro filtru: U46-35600814
Duză covor şi pardoseală: G72-04845090
Duză turbo pentru îndepărtarea alergenilor: J31-35600816
Duză turbo mini pentru îndepărtarea alergenilor: J32-35600817
Furtun flexibil: D101-35600815
Duză protecţie: G90PC – 35600660
Service Hoover
Dacă produsul dumneavoastră necesită reparaţii, contactaţi un centru de service autorizat
Hoover.
Calitate, siguranţă şi protejarea mediului înconjurător
Siguranţă
Produsul respectă normele de siguranţă şi sunt menţinute pe toată durata de funcţionare a
acestuia. Toate produsele ce respectă aceste norme sunt marcate cu siguranţa BEAB.
Calitate
BSI ISO 9001
Fabricile Hoover au fost apreciate independent pentru calitate. Produsele noastre sunt
realizate cu ajutorul unor sisteme de calitate ce respectă normele ISO 9001.
10
Protejarea mediului înconjurător
Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisă eliminarea
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) alături de deşeurile municipale
nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societatile autorizate de
colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţionează echipamente noi de
acelaşi tip).
Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor
precum şi funcţionalitatea acesotra. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul
specializat din cadrul primăriei pentru informaţii detaliate.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la
achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1).
Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele
de colectare municipale, societăţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori ( în cazul
în care se achiziţioneaza de echipamente noi de acelaşi tip) facilitează refolosirea, reciclarea
sau alte forme de valorificare a acestora.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase
care pot avea un impact negativ asupra mediului şi sanătăţii umane în cazul în care
DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale.
Simbolul alaturat (o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un
echipament electric sau electronic, semnifică faptul ca acesta face obiectul unei
colectări separate şi nu poate fi eliminat împreuna cu deşeurile municipale
nesortate.
Garanţie
Verificaţi certificatul de garanţie furnizat împreună cu produsul.
Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL
TITEICA OFFICE BUILDING Str. Gheorghe Titeica, nr.142, etaj 4, Sector 2, Bucuresti,
Romania
T: +4021 3183297
Fax: +4021 3183298
* Versiunea în limba engleză este de referinţă.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising