Hoover | CH50PET 011 | Hoover CH50PET 011 Manual de utilizare

Hoover CH50PET 011 Manual de utilizare
MANUAL DE UTILIZARE
ASPIORATOR CHORUS
CH50PET 011
1
2
* Anumite modele ** Duzele pot varia in functie de model
24 ore
* Anumite modele ** Duzele pot varia in functie de model
3
MĂSURI PRIVIND SIGURANȚA
Acest aspirator poate fi utilizat doar pentru curățenia în interior, aşa cum este precizat și în ghidul
utilizatorului. Asiguraţi-vă că informațiile prezentate în acest ghid sunt pe deplin înţelese înainte
de a utiliza aparatul..
Nu lăsați aparatul conectat. Întotdeauna opriți și scoateți ştecherul din priză după utilizare sau
înainte de curățarea aparatului sau a oricărei sarcini de întreținere.
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani sau mai mult și de persoane cu capacități
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost
supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și pentru a înțelege
pericolele implicate. Copiii nu se pot juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate
de copii fără supraveghere.
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, opriți imediat utilizarea aparatului. Pentru a evita un
pericol asupra siguranței dvs., un inginer service autorizat HOOVER trebuie să înlocuiască cablul
de alimentare.
Feriţi-vă mâinile, picioarele, hainele și părul de periile rotative.
Utilizați numai accesorii, consumabile sau piese de schimb recomandate sau furnizate de
HOOVER.
Electricitate statică: Unele covoare pot determina acumulări de electricitate statică. Descărcările
de electricitate statică nu sunt periculoase.
Nu folosiți aparatul în exteriorul locuinţei sau pe o suprafață umedă sau pentru colectare de lichide.
Nu colectați obiecte grele sau ascuțite, chibrituri, cenusă fierbinte, mucuri de țigară sau alte obiecte
similare.
Nu pulverizați şi nu colectați lichide inflamabile, lichide de curățare, aerosoli sau vaporii lor.
Nu retrageţi cablul de alimentare atunci când utilizați aparatul sau să scoateți ștecherul retrăgând
cablul de alimentare.
Nu continuați să utilizați aparatul dacă este defect.
Service HOOVER: Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă şi eficiență a acestui
aparat, vă recomandăm ca orice lucrări de service sau de reparaţii să fie efectuate numai de către
personal de service autorizat Hoover.
Nu înfășurați cablul în jurul brațelor sau picioarelor atunci când utilizați aparatul şi nu vă aşezaţi
pe apparat.
Nu utilizați aparatul pentru a curăța animale sau persoane.
4
Nu poziționați aparatul deasupra dvs. când aspirați scările.
Mediul înconjurător
Simbolul de pe acest aparat indică faptul că acest aparat nu trebuie tratat ca deșeu
menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare aplicabil pentru
reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Eliminarea trebuie făcută în
conformitate cu reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Pentru informații
mai detaliate despre tratarea, recuperarea și reciclarea acestui aparat, vă rugăm să contactați biroul
local al localității, serviciul de gospodărie și de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați
achiziționat aparatul.
Acest aparat este în conformitate cu Directivele Europene 2014/35/EU, 2014/30/ EU şi
2011/65/EU.
Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL
TITEICA OFFICE BUILDING Str. Gheorghe Titeica, nr.142, etaj 4, Sector 2, Bucuresti, Romania
T: +4021 3183297
Fax: +4021 3183298
FAMILIARIZAREA CU ASPIRATORUL DVS.:
A. Pedala de retragere fir
B. Capacul filtrului de evacuare
C. Filtru de evacuare
D. Slot pentru depozitare
E. Pedala de pornire / oprire
F. Recipientul de praf
G. Corpul principal
H. Furtun
I. Regulatorul de aspiratie
J. Mânerul furtunului
K. Tub telescopic
L. Reglarea tubului telescopic
M. Pedala de selecție a podelei *
N. & N1. Duză de mochetă și podea (GP) **
N2. Duză de covor (CA) **
N3. Duză de podea dură (HF) **
O. Recipient pentru praf
5
P. Vortex
Q. Ansamblu filtru pre-motor
R. Capacul recipientului de praf
S. Butonul de eliberare a recipientului pentru praf
T. Accesoriu 2 în 1
U. Duză mini-turbo pentru îndepărtarea părului pentru animale de companie *
V. Duza mini-turbo pentru îndepărtarea alergenului *
W. Duză de parchet *
ASAMBLAREA ASPIRATORULUI
Scoateți toate componentele din ambalaj.
1. Conectați furtunul la corpul principal al mașinii de spălat, asigurându-l că se blochează în
poziție. [1]
Pentru a elibera furtunul: rotiți conectorul în sens invers acelor de ceasornic și trageți-l.
2. Conectați mânerul furtunului la capătul capătului superior al tubului fix și depozitați-l
accesorii pe tub. [2A, 3B]
3. Conectați capătul inferior al tubului la duza de covor și podea **. [3A]
UTILIZAREA ASPIRATORULUI
1. Extrageți cablul de alimentare și conectați-l la sursa de alimentare. Nu trageți cablul dincolo
de marcatorul roșu. [6]
2. Reglați tubul telescopic la înălțimea dorită prin deplasarea dispozitivului de reglare a
tubului telescopic
și ridicați sau coborâți tubul în cea mai confortabilă poziție de curățare. [5]
3. După conectarea capătului inferior al tubului telescopic la duza pentru mochetă și podea **
sau la accesorii, dacă este necesar, apăsați pedala de selectare a podelei * de pe duză pentru a
selecta modul de curățare ideal pentru tipul podelei.
Pardoseli dure - Pensulele sunt coborate pentru a proteja podeaua.
Covor - Periile sunt ridicate pentru o curățare mai profundă.
Duza pentru covor si podea **: [4]
6
- Curățarea pardoselii dure: Apăsați pedala de pe duză pe modul Hard Floor și reglați glisorul
de pe duză pe ALL FLOORS. În această poziție periile, roțile și lama ștergătorului sunt
coborâte pentru a proteja podelele dure. [4a]
- Curățare standard pentru covoare și covoare: Apăsați pedala de pe duză pe modul Covor și
reglați glisorul de pe duză pe TOATE FLOARELE. În această poziție periile și lama
ștergătoarelor sunt ridicate în timp ce roțile sunt coborâte pentru a permite o ușurință perfectă
de mișcare pe astfel de suprafețe. [4b]
- Curățarea covorului profund: Apăsați pedala de pe duză pe modul Covor și reglați glisorul
de pe duză pe DEEP CLEANING CARPET. În această poziție periile, roțile și lama
ștergătoarelor sunt ridicate pentru o curățare mai profundă a covorului. [4c]
AVERTISMENT: Se recomandă evitarea zgârieturilor pardoselilor din lemn, pentru ca pedala
să nu fie reglată pe modul de pardoseală și glisorul la curățarea covoarelor adânci.
4. Reglați nivelul de putere prin apăsarea butonului de comandă a puterii variabile ** sau prin
împingerea glisorului de reglare a puterii variabile **. [8,9]
5. Reglați regulatorul de aspirație * la nivelul dorit. [10]
6. Opriți-vă la sfârșitul utilizării prin apăsarea pedalei de pornire / oprire. Deconectați și
scoateți din nou cablul de alimentare pentru a înfășura cablul de alimentare înapoi în
dispozitivul de curățare.
DEPOZITARE
Tubul poate fi parcat pentru depozitare temporară în timpul utilizării sau în poziția de
depozitare când nu este utilizat. [11]
ACCESORII
Pentru a obține cele mai bune performanțe se recomandă utilizarea duzei corecte pentru
operațiile de curățare principală. Aceste duze sunt indicate în diagrame prin literele GP, HF
sau CA.
O duza de tip GP poate fi folosită pentru a curăța atât pardoseala, cât și mocheta.
O duza de tip HF este adecvat pentru utilizarea numai pe podele dure.
O duza de tip CA este potrivit numai pentru covoare.
Celelalte duze sunt accesorii pentru sarcini specializate de curățare și sunt recomandate numai
pentru utilizare ocazională.
Dacă eticheta prezintă un cerc de interdicție roșie din stânga care acoperă simbolul covorului,
aceasta indică faptul că aspiratorul nu este adecvat pentru utilizarea covoarelor.
Dacă eticheta prezintă un cerc roșu de interdicție pe partea dreaptă care acoperă simbolul de
pardoseală, atunci acest lucru indică faptul că aspiratorul nu este potrivit pentru utilizarea pe
podele dure.
Toate accesoriile pot fi montate la capătul mânerului sau la capătul tubului telescopic.
7
Set de accesorii * - instrumentul de creion, duza de mobilier și peria de pulverizare pot fi
stocate pe tub datorită suportului pentru scule practice *.
Instrumentul pentru colturi * - Pentru colțuri și zone greu accesibile. [X1]
Perie pentru curățare * - Pentru rafturi, cadre, tastaturi și alte zone delicate. Pentru a extinde
periile apăsați butonul de pe corpul sculei. [X2]
Duză de mobilier * - Pentru mobilier moale și țesături. [X3]
Duza pentru păr de animale Mini Turbo * - Utilizați duza mini turbo pe scări sau pentru
curățarea profundă pe suprafețe textile și alte zone greu de curățat. În mod special adecvat
pentru îndepărtarea părului de animale. [Y]
Duza pentru Indepartarea Alergenilor Mini Turbo * - Utilizați duza mini turbo pe scări sau
pentru curățarea profundă pe suprafețe textile și alte zone greu de curățat, potrivite în special
pentru îndepărtarea alergenilor. [Z]
Perie de parchet * - Pentru parchet și alte podele delicate. [AA]
IMPORTANT: Nu folosiți duze mini turbo pe covoare cu fir lung, piele naturala și covor cu
material mai mare de 15 mm grosime. Nu țineți duza în stare staționară în timp ce peria se
rotește.
MENTENANȚA ASPIRATORULUI
Înlocuirea sacului de praf
Dacă indicatorul nivelului de umplere al sacului este roșu, vă rugăm să înlocuiți sacul.
1. Ridicaţi capacul [13] pentru a deschide capacul compartimentului, trageţi afară suportul
sacului [14] şi scoateți sacul [15].
2. Sigilați sacul folosind stickerul autocolant. Sacul de praf
corespunzător, cu atenție.
trebuie eliminat în mod
3. Împăturiți un sac nou aşa cum se arată în imaginea de pe sac şi introduceți sacul în suportul
lui.
4. Puneți suportul sacului la loc și închideţi compartimentul pentru sac.
Avertisment – compartimentul pentru sacul de praf NU se va închide în cazul în care sacul
de praf şi / sau suportul lui nu sunt montate în aspirator. Asigurați-vă întotdeauna că sacul
este montat în suport înainte de a închide compartimentul.
Țineți minte: Indicatorul de nivel umplere sac poate fi de asemenea roşu și dacă există un
blocaj în aspirator, nu doar când sacul este plin. Pentru acest caz, citiți capitolul referitor la
Îndepărtarea unui blocaj din sistem.
8
Curățarea filtrelor
Pentru a menține funcționarea aspiratorului în condiții optime este indicată spălarea filtrelor
la fiecare 5 înlocuiri ale sacului de praf.
Curăţarea pre-filtrului lavabil de motor
1. Trageți în sus cârligul de scoatere a compartimentului şi scoateţi compartimentul pentru
sac. [13]
2. Pentru a scoate pre-filtrul vechi scoateți din aspirator suportul în care se află filtrul. [16]
3. Scoateți filtrul din suport. [17]
4. Spălați filtrul în apă caldă [20], eliminați excesul de apă şi lăsați filtrul să se usuce bine
înainte de a îl monta la loc în aspirator. [21]
Curățarea filtrului de evacuare
1. Pentru a scoate filtrul de evacuare, deschideți capacul filtrului [18] şi scoateţi filtrul. [19]
2. Spălați filtrul cu apă caldă [20] şi lăsaţi-l să se usuce bine înainte de a îl monta la loc în
aspirator. [21].
Țineți minte: Nu folosiţi apă fierbinte sau detergenți pentru curățarea filtrelor. În cazul puţin
probabil că filtrele se deteriorează, înlocuiți-le cu altele originale Hoover. Nu folosiți
aspiratorul dacă nu are sacul de praf sau filtrele montate corespunzător.
Curăţarea săculeţului de praf din pânză *
Pentru a menţine funcționarea la performanţe optime a aspiratorului, vă recomandăm să spălaţi
sacul de praf din pânză cu apă caldă la fiecare a 5-cea umplere. Eliminați excesul de apă şi
lăsați-l să se usuce complet înainte de a îl monta la loc în aspirator.
Îndepărtarea unui blocaj din sistem
În cazul în care indicatorul nivelului de umplere a sacului de praf este aprins sau clipeşte:
1. Verificaţi dacă sacul este plin. În cazul în care este, vă rugăm să citiți capitolul "Înlocuirea
sacului de praf".
2. Dacă nu este plin, atunci;
A. Oare trebuie curățate filtrele? În cazul în care trebuie, citiți capitolul "Curăţarea filtrului".
B. Verificaţi dacă există un alt blocaj în aspirator - Utilizaţi o tijă sau un băț pentru a elimina
orice obiect care a rămas blocat în furtunul telescopic sau în furtunul flexibil.
Avertisment - indicatorul pentru nivelul de umplere a sacului de praf va deveni roşu dacă
aspiratorul este utilizat cu sacul plin, în cazul în care există un blocaj sau în cazul în care
filtrele sunt murdare. În cazul în care aspiratorul este folosit pentru o perioadă semnificativă
9
de timp cu indicatorul de verificare pe culoarea roșie, un scurtcircuit termic va opri
funcționarea aspiratorului pentru a preveni supraîncălzirea și deterioarea lui.
Indicatorul de verificare nivel umplere sac va deveni verde după se aspiratorul a fost oprit
pentru a semnala faptul că oprirea termică a fost activată. Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi
aspiratorul, scoateţi-l din priză şi remediați problema. După aproximativ 30 de minute oprirea
termică se resetează automat.
LISTA DE VERIFICARE A UTILIZATORILOR
Dacă aveți o problemă cu produsul, completați această listă de verificare a utilizatorilor
înainte de a apela serviciul local Hoover.
• Există o sursă de energie electrică activă pentru agentul de curățare? Verificați cu alt
dispozitiv electric
aparat.
• Sacul de praf este umplut? Consultați secțiunea "Întreținere mai curată".
• Filtrul este blocat? Consultați "Curățarea filtrului".
• Furtunul sau duza s-au blocat? Consultați secțiunea "Înlăturarea unui blocaj din sistem".
INFORMATII IMPORTANTE
Piese de schimb Hoover și Consumabile
Înlocuiți întotdeauna piesele cu piese de schimb originale Hoover. Acestea sunt disponibile
de la distribuitorul local Hoover sau direct de la Hoover. La comandarea pieselor, citează
întotdeauna numărul modelului.
Serviciul Hoover
În cazul în care aveți nevoie de service, piese de schimb și consumabile în orice moment, vă
rugăm să contactați biroul local de service Hoover.
Calitate
Fabricile lui Hoover au fost evaluate independent pentru calitate. Produsele noastre sunt
fabricate folosind un sistem de calitate care îndeplinește cerințele standardului ISO 9001.
Garanția dvs.
Condițiile de garanție pentru acest aparat sunt definite de reprezentantul nostru în țara în care
este vândut. Detalii privind aceste condiții pot fi obținute de la distribuitorul de la care a fost
achiziționat aparatul. Documentul de vânzare sau de primire trebuie întocmit atunci când
faceți o plângere în condițiile prezentei garanții.
Se pot schimba fără notificare aceste instructiuni.
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising