Otsein | LB LTO106ASY | Otsein LB LTO106ASY Operating instrustions

Otsein LB LTO106ASY Operating instrustions
NL
INLEIDING
INHOUDSOPGAVE
pag
Lees aandachtig de informatie in deze handleiding door: zij bevat een aantal praktische
raadgevingen opdat u uw wasmachine optimaal zou kunnen benutten.
TECHNISCHE GEGEVENS ........................................................ 54
OPENMAKEN TROMMEL – LADEN WASGOED ...................... 55
Deze «Gebruiksaanwijzing»
bevat alle inlichtingen over het
dagelijkse gebruik van uw
apparaat. Bewaar haar voor
verdere raadplegingen.
Hierbij gaat eveneens een
«Handleiding voor de
installatie en het onderhoud»
opdat u hem zou raadplegen
bij de installatie en het
onderhoud van uw apparaat,
evenals bij pannes, wanneer u
raad wil over het sorteren van
de kledingstukken voor u
gaat wassen, symbolen
gebruikt bij de etikettering van
de kledingstukken en de
behandeling van weerbarstige
vlekken.
ZEEPBAKJE OPVULLEN ........................................................... 56
AQUABLOCK-BEVEILIGING ...................................................... 57
AUTOMATISCH WISSELENDE CAPACITEIT ............................ 57
PROGRAMMA KIEZEN ............................................................... 57
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
- LTO 86 B ................................................ 58
- LTO 106 A - 126 A ................................... 61
TABEL MET PROGRAMMA’S
- LTO 86 B ................................................ 64
- LTO 106 A - 126 A ................................... 66
1.- PANEEL
2.- DEKSEL
3.- TROMMEL
4.- ZEEPBAKJE
5.- PLINT
6.- FILTER
7.- WIELKARRETJE
Wanneer u de Technische Dienst contacteert, vermeld dan steeds
het model (staat ook vermeld op het bedieningspaneel), het plaat- en
serienummer dat vermeld staat op het kaartje onderaan de voorkant
van de wasmachine nadat u de plint heeft verwijderd of op het
garantiebewijs. Kortom, alles wat op de tabel voorkomt.
Als u deze informatie verstrekt zal u sneller en beter bijstand worden
verleend.
52
53
TECHNISCHE GEGEVENS
LTO 86 B
Capaciteit voor droge kleren ........................... kg.
4,5
4,5
4,5
Voltage ............................................................... V.
230
230
230
Vermogen v/d wasmotor ................................... W.
175
175
125
Vermogen v/d centrifugeermotor ....................... W.
300
400
340
Vermogen motor v/d elektropomp ..................... W.
30
30
30
Vermogen v/d weerstand .................................. W.
1.850
1.850
1.850
Maximum opgenomen vermogen ..................... W.
2.200
2.200
2.200
Ampère van de netzekeringen .......................... A.
10
10
10
Druk in het hydraulisch circuit ....................... MPa
0,05 min.
0,05 min.
0,05 min.
0,8 max.
0,8 max.
0,8 max.
Toerentallen bij centrifugeren ............ t.p.m./min
800
1000
1200
Waterverbruik (programma 60º C) .................... lit.
69
59
59
Energieverbruik (Programma 60º C) ............ kWh
1,03
0,85
0,85
Energieklasse ........................................................
B
A
A
LTO 126 A
OPENMAKEN VAN DE TROMMEL
A
F
LA RE
VA NT
DO E
RA
3.
C
VA
DO
Open het achterste deurtje D / Open het voorste deurtje C.
Stop de kleren in de trommel.
B
TA
PA
LA
1.
Licht de bovendeur A op en doe ze helemaal open. Maak
vervolgens de trommel open zoals hierna wordt aangeduid:
2.
Druk op het klepje B en hou het ingedrukt.
Druk op het voorste deurtje C, zodat beide deuren C en D
van elkaar loskomen.
RA
LTO 106 A
D
4.
Sluit het voorste deurtje C.
Sluit het achterste deurtje D zodat de gleuf perfect in het
haakje van het voorste deurtje C past en laat beide
deurtjes los.
LA FRE
VA N
DO TE
RA
C
D
5.
Vergewis u ervan dat beide deksels perfect in elkaar haken
en dicht zijn.
OPGELET:
HET IS BELANGRIJK DAT HET SLUITEN VAN DE
TROMMEL ZORGVULDIG GEBEURT OM MOGELIJKE
BESCHADIGING VAN DE KLEREN EN VAN DE
MACHINE TE VERMIJDEN.
LA FRE
VA NT
DO E
RA
C
2 min.
D
TE A
EN OR
FR AD
V
LA
C
D
54
55
OPGELET:
Een speciale veiligheid
verhindert dat het deksel
meteen na de was kan
worden opengemaakt. Na
het beëindigen van de
centrifugeerfase dient u
2 minuten te wachten
alvorens het deksel open
te maken.
ZEEPBAKJE VULLEN
AQUABLOCK-BEVEILIGING
Het zeepbakje is verdeeld in 4 compartimenten:
• Compartiment I dient voor de poederzeep voor de voorwas. De aanbevolen
hoeveelheid zeep bedraagt 60 gr. (voor 4,5 Kg.).
• Compartiment II dient voor de poederzeep voor de hoofdwas. De aanbevolen
hoeveelheid zeep bedraagt 120 gr. (voor 4,5 Kg.).
• Compartiment
70 c.c.
(Mod. LTO 126 A)
Sommige apparaten beschikken over een beveiligingssysteem
(aquablock) waardoor de gebruiker verzekerd is van een optimale
veiligheid. Een over de gehele watertoevoerleiding bevestigde
waterverliessensor sluit tezamen met een op de kraan aangebracht
mechaniek de watertoevoer automatisch af zodra er sprake is van
incidenteel waterverlies, zelfs indien de elektrische stroomvoorziening
is uitgeschakeld.
dient voor het bleekwater. De aanbevolen hoeveelheid bedraagt
• Compartiment
dient voor de wasverzachter, parfums en speciale additieven
zoals stijfsel, blauwsel, enz. De aanbevolen hoeveelheid bedraagt 50 c.c.
In het zeepbakje zijn twee maatstreepjes voorzien:
• AANBEVOLEN (onderste streepje). Duidt de aanbevolen hoeveelheid aan in de
compartimenten voor de voor- en hoofdwas.
• MAX. Duidt de maximum hoeveelhied aan die niet mag worden overschreden.
AUTOMATISCH WISSELENDE CAPACITEIT
Deze wasmachine past automatisch de waterhoeveelheid aan aan de hoeveelheid kleren. Zo
verkrijgt men zelfs vanuit energetisch oogpunt een «persoonlijke» was.
Dit systeem zorgt voor een verminderd gebruik van water en energie en een gevoelige
vermindering van de wastijd.
PROGRAMMAKEUZE
ZORG ERVOOR DAT WANNEER U EEN PROGRAMMA KIEST DE AAN/UIT-TOETS NIET
INGEDRUKT IS.
Ga als volgt te werk om uw keuze te maken:
• Het programma wordt gekozen met behulp van de overeenkomstige knop (A).
Raadpleeg daartoe het programma-overzicht.
• Kies de wastemperatuur uit met behulp van de overeenkomstige knop.
MAXIMUM
(hoofdwas)
• Kies het toerental voor het centrifugeren met behulp van de overeenkomstige knop.
• Kies uit de verschillende mogelijkheden die de toetsen u bieden.
MAXIMUM
(voorwas)
MAXIMUM
(bleekwater en parfums)
AANBEVOLEN
56
57
BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL
LTO 86 B
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
LTO 86 B
A. PROGRAMMA-KEUZEKNOP
Met deze knop kunt u het gewenste wasprogramma uitkiezen.
Draai de knop daartoe totdat het programma (nummer of
symbool) samenvalt met de richtlijn (L).
DRAAI DE KNOP NOOIT tegen de wijzers van de klok in,
maar wel met de klok mee. Druk ook nooit op de Aan/UitToets (H) voor u een programma heeft gekozen.
Als u tijdens het verloop van het programma de stand ervan
wil wijzigen of een ander programma wil uitkiezen, zet dan
de Aan/Uit-toets af, en zet hem opnieuw aan nadat u de
wijziging heeft doorgevoerd.
f. VIZIER PROGRAMMAFASE
PROGRAMMA-KEUZEKNOP ....................................................
A
- VIZIER PROGRAMMAFASEE ......................................
f
- VIZIER VOOR RESTERENDE TIJD .............................
t
TEMPERATUUR-KEUZEKNOP .................................................
B
REGELKNOP VOOR DE CENTRIFUGEERSNELHEID ............
C
TOETS VOOR FIJNWAS ............................................................
D
FLOT-TOETS (OM RIMPELVORMING TE VERMIJDEN) ..........
E
CONTROLELAMPJE BIJ WERKING .........................................
G
AAN/UIT-TOETS .........................................................................
H
RICHTLIJN .................................................................................
L
Hier kunt u in de loop van het programma controleren in welke fase van het
gekozen programma u zich bevindt.
WASSEN:
STILSTAND MET WATER IN DE TROMMEL:
SPOELEN:
EINDE PROGRAMMA:
LAATSTE CENTRIFUGEERBEURT:
t. VIZIER VOOR RESTERENDE TIJD
Hier kunt u controleren binnen hoeveel minuten ONGEVEER het programma
zal beëindigen.
B. TEMPERATUUR-KEUZEKNOP
Met deze bedieningsknop kunt u de gewenste
wastemperatuur uitkiezen. Draai daartoe de knop door tot
de gekozen temperatuur samenvalt met de richtlijn (L).
Wilt u wassen zonder het water warm te maken, laat dan het
teken voor koud water
samenvallen met het richtpunt.
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN
GEDRAAID.
Overschrijd nooit de aanbevolen maximum temperatuur die
voorkomt in het programma-overzicht voor elk soort was.
58
59
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
LTO 86 B
BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL
C. REGELKNOP VOOR DE CENTRIFUGEERSNELHEID
LTO 106 A
LTO 126 A
Met deze bedieningsknop kunt u de snelheid van de laatste
centrifugeerbeurt selecteren. Draai daartoe de knop door tot
het gewenste toerental samenvalt met de richtijn (L).
De laatste centrifugeerbeurt gebeurt op de gekozen snelheid
bij de programma’s voor sterke weefsels.
De centrifugeerbeurt halverwege en de laatste
centrifugeerbeurt bij de programma’s voor gemengde,
synthetische en delicate weefsels gebeurt aan 400 t.p.m.
Wenst u dat het wasprogramma verloopt zonder
centrifugeren, laat dan het teken voor niet-centrifugeren
samenvallen met het richtpunt.
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN
GEDRAAID.
D. TOETS VOOR FIJNWAS
PROGRAMMA-KEUZEKNOP ....................................................
A
- VIZIER PROGRAMMAFASEE ......................................
f
- VIZIER VOOR RESTERENDE TIJD .............................
t
TEMPERATUUR-KEUZEKNOP .................................................
B
REGELKNOP VOOR DE CENTRIFUGEERSNELHEID ............
C
SUPERSPOELING-TOETS ........................................................
D
TOETS VOOR FIJNWAS ............................................................
E
FLOT-TOETS (OM RIMPELVORMING TE VERMIJDEN) ..........
F
CONTROLELAMPJE BIJ WERKING .........................................
G
CONTROLELAMPJE BIJ WERKING
AAN/UIT-TOETS .........................................................................
H
AAN/UIT-TOETS
RICHTLIJN .................................................................................
L
Door op deze toets te drukken wijzigt het toerental van de trommel in
programma’s 9 en 10. Hierdoor kunt u op zeer delicate wijze wassen, wat
bijzonder aan te raden is voor wol en uiterst delicate weefsels, evenals voor
gemengde weefsels die niet erg vuil zijn of weefsels die niet gestreken hoeven
te worden.
E. FLOT-TOETS (Om rimpelvorming te vermijden)
Wanneer deze toets is ingedrukt blijft de machine stilstaan op de laatste
spoelbeurt van bovenvermelde programma´s. De kleren blijven op een hoog
waterpeil in de week staan.
Om deze programma´s te beëindigen met een centrifugeerbeurt van de kleren,
drukt u de toets opnieuw in om hem naar buiten te trekken.
G.
H.
60
61
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
LTO 106 A
LTO 126 A
A. PROGRAMMA-KEUZEKNOP
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
C. REGELKNOP VOOR DE CENTRIFUGEERSNELHEID
LTO 106 A
LTO 126 A
Met deze knop kunt u het gewenste wasprogramma uitkiezen.
Draai de knop daartoe totdat het programma (nummer of
symbool) samenvalt met de richtlijn (L).
Met deze bedieningsknop kunt u de snelheid van de laatste
centrifugeerbeurt selecteren. Draai daartoe de knop door tot
het gewenste toerental samenvalt met de richtijn (L).
DRAAI DE KNOP NOOIT tegen de wijzers van de klok in,
maar wel met de klok mee. Druk ook nooit op de Aan/UitToets (H) voor u een programma heeft gekozen.
De laatste centrifugeerbeurt gebeurt op de gekozen snelheid
bij de programma’s voor sterke weefsels.
De centrifugeerbeurt halverwege en de laatste
centrifugeerbeurt bij de programma’s voor gemengde,
synthetische en delicate weefsels gebeurt aan 400 t.p.m.
Wenst u dat het wasprogramma verloopt zonder
centrifugeren, laat dan het teken voor niet-centrifugeren
samenvallen met het richtpunt.
Als u tijdens het verloop van het programma de stand ervan
wil wijzigen of een ander programma wil uitkiezen, zet dan
de Aan/Uit-toets af, en zet hem opnieuw aan nadat u de
wijziging heeft doorgevoerd.
f. VIZIER PROGRAMMAFASE
Hier kunt u in de loop van het programma controleren in welke fase van het
gekozen programma u zich bevindt.
WASSEN:
STILSTAND MET WATER IN DE TROMMEL:
SPOELEN:
EINDE PROGRAMMA:
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN
GEDRAAID.
D. SUPERSPOELING-TOETS
Bij het indrukken van deze toets wordt het allerminste restje zeep uit de weefsels
verwijderd omdat de spoelingen met een grotere hoeveelheid water gebeuren.
Programma 1-2-3-4.
LAATSTE CENTRIFUGEERBEURT:
t. VIZIER VOOR RESTERENDE TIJD
Hier kunt u controleren binnen hoeveel minuten ONGEVEER het programma
zal beëindigen.
E. TOETS VOOR FIJNWAS
Door op deze toets te drukken wijzigt het toerental van de trommel in
programma’s 9 en 10. Hierdoor kunt u op zeer delicate wijze wassen, wat
bijzonder aan te raden is voor wol en uiterst delicate weefsels, evenals voor
gemengde weefsels die niet erg vuil zijn of weefsels die niet gestreken hoeven
te worden.
B. TEMPERATUUR-KEUZEKNOP
Met deze bedieningsknop kunt u de gewenste
wastemperatuur uitkiezen. Draai daartoe de knop door tot
de gekozen temperatuur samenvalt met de richtlijn (L).
F. FLOT-TOETS (Om rimpelvorming te vermijden)
De Flot-toets werkt alleen bij de programma´s 5-6-7-8-9-10 voor gemengde,
synthetische en uiterst delicate weefsels.
Wanneer deze toets is ingedrukt blijft de machine stilstaan op de laatste
spoelbeurt van bovenvermelde programma´s. De kleren blijven op een hoog
waterpeil in de week staan.
Om deze programma´s te beëindigen met een centrifugeerbeurt van de kleren,
drukt u de toets opnieuw in om hem naar buiten te trekken.
Wilt u wassen zonder het water warm te maken, laat dan het
teken voor koud water
samenvallen met het richtpunt.
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN
GEDRAAID.
Overschrijd nooit de aanbevolen maximum temperatuur die
voorkomt in het programma-overzicht voor elk soort was.
62
G.
H.
CONTROLELAMPJE BIJ WERKING
AAN/UIT-TOETS
63
PROGRAMMA-OVERZICHT
MOD. LTO 86 B
PROGRAMMA VOOR
WEEFSEL
MAX.
KIES
KIES
LADING
TEMP.
PROkg.
ºC
GR.
I
II
1
Van koud
tot…90º
•
•
•
•
1
2
*
Van koud
tot…90º
•
•
•
2
ZEEPBAKJE
NORMALE WEEFSELS
Richtwaarde
duur progr.
in minuten
4,5
VUIL WITGOED
Lakens, kleurvaste en witte tafellakens, servetten,
ondergoed
4,5
Katoen, gemengd
kleurvast
KLEURVASTE BONTE WAS
Gematigd vuile bonte was
3,5
3
Van koud
tot …60º
•
•
3
Kort wassen, 4 spoelbeurten, eindigen met energiek
centrifugeren.
90´
Katoen, gemengd
KORT PROGRAMMA
Niet kleurvaste bonte was, spijkerbroeken
3,5
4
Van koud
tot…40º
•
•
4
KORT PROGRAMMA. Kort wassen, 4 spoelbeurten,
eindigen met energiek centrifugeren.
74´
BLEEKWATER / BLEKEN
Organische vlekken
—
•
Bleken van de voorwas
47´
•
4 spoelbeurten met centrifugeerbeurt tussenin,
eindigen met energiek centrifugeren.
42´
ENERGIEK SPOELEN
Katoen
ENERGIEK CENTRIFUGEREN
Katoen, linnen
Gemengd
kleurvast
SYNTHETISCHE WEEFSELS
PROGRAMMAVERLOOP
WITGOED (VOORWAS)
Lakens, kleurvaste en witte tafellakens, servetten,
ondergoed
Katoen, linnen
ZEER DELICATE
WEEFSELS
KIES
PROGR.
Synthetisch
(Rayon, acryl)
Synthetische
fijnwas
•
—
—
—
—
—
Hoofdwas, 4 spoelbeurten, eindigen met energiek
centrifugeren.
128´
•
5
Van koud
tot …60º
•
•
6
Van koud
tot…50º
Van koud
tot…40º
•
•
7
Hoofdwas, 3 spoelbeurten. Eindigen met zacht
centrifugeren.
68´
•
•
8
KORT PROGRAMMA. Kort wassen, 3 spoelbeurten.
Eindigen met zacht centrifugeren.
60´
3 spoelbeurten. Eindigen met zacht centrifugeren.
31´
Spoelbeurt. Eindigen met zacht centrifugeren.
14´
2
5
Van koud
tot …60º
KLEURVAST SYNTHETISCH
Kleurvaste hemden, blouses, rokken
2
6
*
GEMENGD SYNTHETISCH
Allerlei lichtbevuilde kleren
2
7
KORT PROGRAMMA
2
8
DELICAAT SPOELEN
—
—
ZACHT CENTRIFUGEREN
—
—
•
8´
•
GEMENGD KLEURVAST
Hemden, lakens, kleertjes van pasgeborenen, witgoed
Voor kleren die niet
moeten worden
gecentrifugeerd
LEEGPOMPEN
(enkel waterafloop)
Synthetisch
(rayon, acryl)
SYNTHETISCHE FIJNWAS
Gordijnen, rokken, blouses, hemden
1,5
Wollen kleren
WOL
“machinewasbaar”
1
DELICAAT SPOELEN
—
—
ZACHT CENTRIFUGEREN
—
—
Programma
152´
Energiek centrifugeren.
•
Gemengd,
synthetisch, fijnwas
Gemengd,
synthetisch,
fijnwas
Voorwas, hoofdwas, 4 spoelbeurten, eindigen met
energiek centrifugeren.
—
Z
Z
9
Van koud
tot …40º
10
*
Van koud
tot…40º
•
•
•
•
•
•
9
10
Voorwas, hoofdwas, 3 spoelbeurten. Eindigen met
zacht centrifugeren.
97´
Hoofdwas, 3 spoelbeurten. Eindigen met zacht
centrifugeren.
76´
Afvoer van water (bijv. na een stilstand met water in
de trommel).
4´
Voorwas, kort wassen met grote hoeveelheid water,
3 spoelbeurten. Zacht centrifugeren.
42´
Kort wassen met grote hoeveelheid water, 3
spoelbeurten. Zacht centrifugeren.
31´
21´
3 spoelbeurten. Zacht centrifugeren.
4´
Zacht centrifugeren.
* volgens EN-norm 60456
De eerste programma’s van elke groep duren langer, en garanderen bijgevolg een betere waskwaliteit
bij eenzelfde temperatuur. Is het wasgoed niet erg bevuild of betreft het uiterst delicate weefsels, kies
dan voor de volgende programma’s
64
65
IN ACHT TE NEMEN OPMERKINGEN
1. Bij zeer vuile kleren verdient het
aanbeveling de lading te beperken tot
maximum 3 kg.
2. Programma’s 1-5-9 met voorwas.
3. In de programma’s 1-2 kan automatisch
worden gebleekt. Vul daartoe het bakje
met bleekwater.
4. De wasmachine is erop voorzien om in
alle wascycli automatisch spoelmiddel op te
nemen tijdens de laatste spoelbeurt.
5. De duur van het programma is een
RICHTWAARDE. Deze tijd kan variëren
(van langer naar korter) naargelang de
gekozen temperatuur, de hoeveelheid en
het soort van lading en de
installatievoorwaarden (temperatuur van
het water, omgevingstemperatuur, druk van
het water op het net, enz.).
PROGRAMMA-OVERZICHT
MAX.
KIES
KIES
LADING
TEMP.
PROkg.
ºC
GR.
PROGRAMMA VOOR
WEEFSEL
KORT PROGRAMMA
NORMALE WEEFSELS
MOD. LTO 106 A - LT 126 A
Supersnelle cyclus van 34 minuten
Van koud
tot…90º
•
•
NORMAAL VUIL
Lakens, kleurvaste en witte tafellakens, servetten,
ondergoed
4,5
2
Van koud
tot…60º
•
Katoen, gemengd
kleurvast
KLEURVASTE BONTE WAS
Gematigd vuile bonte was
3,5
3
Van koud
tot …50º
Katoen, gemengd
DELICATE BONTE WAS
Niet kleurvaste bonte was, spijkerbroeken
3,5
4
Van koud
tot …40º
BLEEKWATER / BLEKEN
Organische vlekken
—
—
—
—
—
—
ENERGIEK CENTRIFUGEREN
ZEER VUIL
Gemengd kleurvast Hemden, lakens, kleertjes van pasgeborenen, witgoed
Synthetisch
(Rayon, Acryl)
Synthetische
fijnwas
2
5
*
•
1
•
•
•
3
Kort wassen, 3 spoelbeurten, eindigen met energiek
centrifugeren
73´
•
•
4
Kort wassen, 3 spoelbeurten, eindigen met energiek
centrifugeren
70´
•
Bleken van de voorwas
40´
•
3 spoelbeurten, eindigen met energiek centrifugeren
32´
Energiek centrifugeren
13´
Hoofdwas, 3 spoelbeurten, eindigen met zacht
centrifugeren
77´
Hoofdwas, 3 spoelbeurten, eindigen met zacht
centrifugeren
68´
Hoofdwas, 3 spoelbeurten, eindigen met zacht
centrifugeren
Kort wassen, 3 spoelbeurten, eindigen met zacht
centrifugeren
62´
3 spoelbeurten, eindigen met zacht centrifugeren
28´
Spoelen, eindigen met zacht centrifugeren
11´
•
•
5
*
2
6
Van koud
tot…50º
•
•
6
DELICATE BONTE WAS
Allerlei lichtbevuilde kleren
2
7
•
•
7
NIET ERG VUILE WAS
2
8
Van koud
tot…40º
Van koud
tot…30º
•
•
8
ZACHT CENTRIFUGEREN
—
—
Voor kleren die niet
gecentrifugeerd
moeten worden
LEEGPOMPEN
(enkel waterafloop)
Wollen kleren
WOL
“Machinewasbaar”
1
Synthetisch
(Rayon, Acryl)
SYNTHETISCHE FIJNWAS
Gordijnen, rokken, blouses, hemden
1,5
Gemengd,
Synthetisch,
Fijnwas
DELICAAT SPOELEN
—
—
ZACHT CENTRIFUGEREN
—
—
•
Z
—
9
Van koud
tot …40º
•
•
Van koud
tot …30º
•
•
*
10
118´
Hoofdwas, 3 spoelbeurten, eindigen met energiek
centrifugeren
NORMAAL VUIL
Kleurvaste hemden, blouses, rokken
—
34´
2
•
—
Hoofdwas, 3 spoelbeurten, eindigen met energiek
centrifugeren
Richtwaarde
duur progr.
in minuten
•
Van koud
tot…60º
DELICAAT SPOELEN
Programma
•
*
Gemengd,
Synthetisch,
Fijnwas
PROGRAMMAVERLOOP
Kort wassen, spoelen, zacht centrifugeren
*
Katoen, linnen
ENERGIEK SPOELEN
KIES
PROGR.
II
4,5
Katoen, linnen
SYNTHETISCHE WEEFSELS
1
I
ZEER VUIL
Lakens, kleurvaste en witte tafellakens, servetten,
ondergoed
Katoen
ZEER DELICATE
WEEFSELS
Van koud
tot…50º
2
ZEEPBAKJE
Z
•
9
*
10
Afvoer van water (bijv. na een stilstand met water in
de trommel)
87´
55´
2´
Kort wassen met grote hoeveelheid water, 3
spoelbeurten. Zacht centrifugeren
61´
Kort wassen met grote hoeveelheid water, 3
spoelbeurten. Zacht centrifugeren
53´
25´
3 spoelbeurten. Zacht centrifugeren
10´
Zacht centrifugeren
* volgens EN-norm 60456
De eerste programma’s van elke groep duren langer, en garanderen bijgevolg een betere waskwaliteit
bij eenzelfde temperatuur. Is het wasgoed niet erg bevuild of betreft het uiterst delicate weefsels, kies
dan voor de volgende programma’s
66
67
IN ACHT TE NEMEN OPMERKINGEN
1. Bij zeer vuile kleren verdient het
aanbeveling de lading te beperken tot
maximum 3 kg.
2. In de programma’s 1-2 kan automatisch
worden gebleekt. Vul daartoe het bakje
met bleekwater.
3. De wasmachine is erop voorzien om in
alle wascycli automatisch spoelmiddel op te
nemen tijdens de laatste spoelbeurt.
4. De duur van het programma is een
RICHTWAARDE. Deze tijd kan variëren
(van langer naar korter) naargelang de
gekozen temperatuur, de hoeveelheid en
het soort van lading en de
installatievoorwaarden (temperatuur van
het water, omgevingstemperatuur, druk van
het water op het net, enz.).
KORT PROGRAMMA VAN 34 MINUTEN.
Het korte programma van 34 minuten
biedt de mogelijkheid in 34 minuten een
volledige wascyclus uit te voeren voor
maximaal 2 kg was en bij een temperatuur
van 50º C. Het is mogelijk de
wastemperatuur te verlagen door gebruik
te maken van de speciale bedieningsknop
(keuzeknop voor de temperatuur).
De zeep moet in het bakje voor de
voorwas (verdeelbakje I) worden geladen.
Het korte programma van 34 minuten kan
bovendien worden gebruikt als cyclus voor
de voorwas bij bijzonder vuile wassen,
waarna u het gewenste hoofdprogramma
uitkiest.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising