Hoover | HDS 2DO62X | Hoover HDS 2DO62X Manual de utilizare

Hoover HDS 2DO62X Manual de utilizare
RO
Instructiuni de utilizare
SK Návod na obsluhu
SR
®
Uputstvo za upotrebu
MASINA DE SPALAT VASE
UM¯VAâKA RIADU
MA·INA ZA PRANJE POSUDJA
DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL
A
B
C
D
E
Buton "PORNIT/OPRIT"
Buton "SELECTARE PROGRAM"
Buton "START ÎNTRZIAT"
Buton "SUPER ECO"
Buton optiune "ALL IN 1"
F
Buton ”START/RESET”
(activare/anulare program)
G
Indicatoare "SELECTARE
OPTIUNE”
H
I
L
AFISAJ DIGITAL
Ghid programe
Zona ONE TOUCH
DIMENSIUNI
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57
117
Latime x Înaltime x Adâncime (cm)
Adâncime cu usa deschisa (cm)
DATOS TÉCNICOS
Capacitate asezare EN 50242
Capacitate cu recipiente si farfurii
Presiune de alimentare cu apa (MPa)
16
9 seturi
Min. 0,08 – Max. 0,8 MPa
Vezi placuta cu date tehnice
Siguranta / Alimentare / Voltaj
CONSUM (programele principale)*
Program
Energie (kWh)
Apa (L)
2,07
21
1,46
15
0,95
10
0,59
9
Consumul în modul oprit si modul stand-by: 0,45 W/ 0,45 W
*Valorile au fost masurate în laboratoare de testare, în conformitate cu standardul european EN 50242
(consumul poate varia în functie de modul de utilizare)
ABUR
UNIVERSAL
ECO
RAPID 24'
3
SELECTAREA PROGRAMULUI
SI FUNCTII SPECIALE
Întreruperea programului
Nu este recomandabil sa deschideti usa în
timpul unui program, în special în timpul
primei spalari sau în timpul clatirii fierbinti
finale. Totusi, daca usa este deschisa în
timpul unui program (de exemplu pentru a
adauga vase) masina se va opri automat
iar pe afisaj va apare timpul ramas pâna la
finalizarea programului de spalare.
Închideti usa, fara a apasa niciun buton.
Programul de spalare va continua de unde
a fost întrerupt.
Setarea programului
■ Deschideti usa si asezati vasele
murdare în interiorul masinii de spalat.
■ Apasati butonul "PORNIT/OPRIT"
Pe afisaj apar doua linii.
.
IMPORTANT
Un program care este în derulare
poate fi întrerupt fara deschiderea
usii
prin
apasarea
butonului
"PORNIT/OPRIT". În acest caz,
apasati butonul "PORNIT/OPRIT" din
nou pentru a reporni programul din
punctul unde a fost oprit.
■ Pentru a selecta un program, apasati
butonul "SELECTARE PROGRAM".
■ Daca doriti, apasati butonul „ACTION
PRO”.
■ Daca doriti sa selectati o optiune,
apasati butonul corespunzator (indicatorul
luminos se va aprinde).
ATENTIE!
Daca deschideti usa în timpul etapelor
de uscare, se va auzi un semnal
sonor pentru a va avertiza ca
prgramul înca nu este finalizat.
■ Apasati butonul "START".
Durata programului va fi afisata,
alternând orele cu minutele (de exemplu
1h (o ora)/ 25 (25 minute)).
Schimbarea unui program în
derulare
■ Dupa închiderea usii, se va auzi un semnal sonor si programul va porni automat.
Pe afisaj va apare timpul ramas pâna la
finalizarea programului.
Pentru a modifica sau a anula programul în
derulare, procedati în felul urmator:
■ Mentineti apasat circa 5 secunde butonul
"RESET". Pe afisaj va apare "00" si se
vor emite semnale sonore.
Programe "IMPULSE"
■ Programul utilizat va fi anulat iar pe afisaj
vor apare doua linii.
Programele "IMPULSE" utilizeaza o
tehnologie de spalare ce reduce consumul,
zgomotul si intensifica performantele masinii de spalat.
■ În acest moment poate fi setat un nou
program.
ATENTIE!
Înainte de a porni un program nou,
trebuie sa verificati daca mai exista
detergent în dozator. Daca este
nevoie, adaugati detergent.
IMPORTANT
Functionarea intermitenta a pompei
de apa NU trebuie sa fie considerata
o defectiune, reprezinta o functionare
normala a programului de spalare.
4
Buton ”ALL IN 1”
Derularea programului
Aceasta optiune optimizeaza utilizarea
detergentilor combinati de tip ”ALL IN 1” („3
in 1”/”4 in 1”/”5 in 1” etc.).
Prin apasarea acestui buton, programul de
spalare selectat este modificat pentru a se
obtine cele mai bune performante de la
detergentii combinati (este dezactivat indicatorul luminos pentru adaugarea sarii de
dedurizare).
În timpul derularii programului, pe afisaj vor
apare timpul ramas pâna la finalizarea
programului, care este actualizat în mod
automat.
Daca apare o întrerupere de alimentare
cu energie electrica în timp ce masina
de spalat vase functioneaza, programul
selectat va fi memorat iar atunci când
se reia alimentarea cu energie electrica
se va continua de unde a fost oprit.
ATENTIE!
Dupa selectare, optiunile vor fi
disponibile (indicator aprins) si
pentru urmatoarele programe de
spalare. Pentru dezactivare (indicator
stins), apasati din nou butonul.
IMPORTANT
Aceasta optiune este recomandata
când utilizati programul RAPID 24’.
Durata acestuia va fi prelungita cu
circa 15 minute, pentru a permite
tabletelor sa actioneze mai eficient.
Încheierea programului
Se va auzi o alarma sonora timp de 5
secunde (daca nu este oprit sonorul) de 3
ori la intervale de 30 de secunde pentru a
anunta faptul ca s-a încheiat programul.
Masina de spalat se va opri automat.
Butoane optiuni
Buton „SUPER ECO”
Prin apasarea acestui buton se obtine o
reducere
cu circa 25% a consumului de energie si a
duratei programului (în functie de programul
selectat). De asemenea, se reduce temperatura
apei pentru spalare si durata de uscare din
timpul clatirii finale.
Aceasta optiune este recomandata pentru
spalarea vaselor cu grad redus de
murdarire sau pentru vase care sunt
umezite si care nu au reziduuri alimentare
foarte uscate, precum si pentru obtinerea
unor rezultate mai bune la uscare. Va
recomandam sa lasati usa masinii de
spalat întredeschisa dupa finalizarea
programului, pentru a permite circulatia
naturala a aerului în interiorul masinii de
spalat vase.
Avertizare recipient pentru sare gol
Daca masina de spalat are nevoie de sare
de dedurizare, pe afisaj va apare mesajul
"SL" atunci când acesta este pornita.
Aparitia de pete albe pe vase indica în mod
normal faptul ca trebuie sa umpleti
recipientul pentru sare de dedurizare.
5
Buton "START INTARZIAT"
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 15 secunde (în
acest interval de timp se vor auzi 2
semnale sonore).
Prin apasarea acestui buton timpul pentru
începerea programului poate fi amânat cu
1 – 23 de ore.
3. Eliberati butonul când se aude al doilea
semnal sonor (pe afisaj va apare "b1"
pentru a indica faptul ca este activata
alarma).
Pentru a seta optiunea start întârziat,
procedati astfel:
■ Apasati butonul "START ÎNTRZIAT""(pe
afisaj apare mesajul "00").
4. Apasati acelasi buton din nou (pe afisaj
va apare "b0" pentru a indica faptul ca
alarma este dezactivata).
■ Apasati din nou butonul pentru a mari
timpul de pornire întârziata (de fiecare
data când apasati butonul, timpul este
marit cu câte o ora pâna la maximul de
23 de ore).
5. Opriti masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
■ Pentru a începe numaratoarea inversa,
apasati butonul "START". Pe afisaj va
apare timpul ramas pâna la pornirea
programului.
Pentru a activa din nou alarma, procedati la
fel.
La finalul timpului, programul va porni
automat si va fi afisata durata acestuia.
Pentru a anula
procedati astfel:
pornirea
întârziata,
■ Mentineti apasat butonul "RESET" cel
putin 3 secunde. Pe afisaj va apare
mesajul "00" si vor fi emise semnale
sonore.
Memorarea ultimului program
utilizat
Pentru a memora ultimul program utilizat,
procedati astfel:
■ Optiunea start întârziat si programul
selectat vor fi anulate. Pe afisaj apare
doua linii.
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
ÎNTOTDEAUNA oprita înainte de a
efecta aceasta operatiune.
■ În acest moment, trebuie sa fie setat un
nou program, asa cum este indicat în
sectiunea "SETARI PROGRAME".
Oprirea sonorului pentru alarma
de finalizare a programului
Sunetul alarmei pentru încheierea
programului poate fi oprit în felul urmator:
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si în acelasi timp porniti
masina de spalat
prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" (se va auzi
un scurt semnal sonor).
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
ÎNTOTDEAUNA oprita înainte de a
efectua aceasta operatiune.
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 30 de secunde
(în acest interval de timp, se vor auzi 3
semnale sonore).
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si în acelasi timp porniti
masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" (se va auzi
un scurt semnal sonor).
3. Eliberati butonul când se aude cel
de al TREILEA semnal sonor (pe
afisaj va apare "A0" pentru a indica
faptul ca memorarea este dezactivata).
6
4. Apasati din nou acelasi buton (pe afisaj
va apare "A1" pentru a indica faptul ca
memorarea este activata).
IMPORTANT
Aceasta masina de spalat vase este
prevazuta cu un dispozitiv de
siguranta antiinundare care, în caz
de probleme, evacueaza apa în exces.
5. Opriti masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
ATENTIE!
Pentru a asigura o buna utilizare a
dispozitivului de siguranta împotriva
inundatiei, este recomandabil ca
masina de spalat sa nu fie înclinata în
timpul utilizarii. Daca este nevoie sa
înclinati masina de spalat vase,
asigurati-va de faptul ca programul
de spalare s-a încheiat iar în interior
nu se mai afla apa.
Pentru a dezactiva functia de memorare,
respectati aceeasi procedura.
Masina de spalat poate semnala o serie de erori prin intermediul afisajului.
SEMNALE DE EROARE AUTOMATE
EROARE
CAUZA
SOLUTIE
E2 – apare pe afisaj si se aude
alarma.
Fara apa (alimentarea cu apa este
închisa).
Opriti masina de spalat, deschideti
alimentarea cu apa si reporniti
programul.
E3 – apare pe afisaj si se aude
alarma.
Masina de spalat nu poate evacua apa.
Verificati daca furtunul de evacuare este
îndoit sau sifonul sau filtrele sunt
înfundate. Daca problema persista, apelati
la ajutorul unui centru de service autorizat.
E4 - apare pe afisaj si se aude
alarma.
Exista scurgeri de apa.
Verificati daca furtunul de evacuare
este îndoit sau sifonul sau filtrele
sunt înfundate. Daca problema
persista, apelati la ajutorul unui
centru de service autorizat.
E5, E6, E7, Ef
sau EL –
apar pe ecran si se aude alarma.
Eroare electronica.
Apelati la ajutorul unui centru de
service autorizat.
E8 sau Ei - apar pe ecran si se
aude alarma. i accompagnati da
un breve segnale acustico.
Elementul de încalzire al apei nu
functioneaza corespunzator sau
filtrul este înfundat.
Curatati filtrul. Daca problema
persista, apelati la ajutorul unui
centru de service autorizat.
7
■ Rapoarte – Statistici cu privire la spalare si recomandari pentru eficientizarea
utilizarii masinii.
ONE TOUCH
Acest produs este prevazut cu tehnologie
One Touch ce permite interactionarea,
prin intermediul aplicatiilor, cu telefoanele
cu sisteme de operare Android si
prevazute cu functia NFC (Near Field
Communication).
Pentru detalii cu privire la functiile
One Touch, vizalizati App în modul
DEMO sau accesati:
www.hooveronetouch.com
■ Descarcati pe telefonul dumneavoastra
aplicatia Hoover Wizard.
Aplicatia Hoover Wizard este
disponibila pentru telefoanele cu
sistem de operare Android si iOS,
pentru tablete si smartphone. Puteti
interactiona cu masina de spalat si
puteti beneficia de potentialul oferit
de One Touch doar cu ajutorul
telefoanelor prevazute cu tehnologie
NFC, în functie de urmatorul tabel:
Smartphone Android
cu tehnologie NFC
Interactiune cu
masina + continut
Smartphone Android
fara tehnologie NFC
Doar continut
Tableta Android
Doar continut
iPhone Apple
Doar continut
iPad Apple
Doar continut
CUM SA UTILIZATI ONE
TOUCH
PRIMA DATA – Înregistrarea masinii
■ Accesati meniul "Setari" de pe telefonul
cu Android si activati functia NFC din
meniul "Wireless & Networks".
În functie de modelul telefonului si
versiunea sistemului Android, procesul de activare NFC poate varia.
Vezi manualul telefonului smartphone pentru mai multe detalii.
■ Puneti aparatul în functiune ti activati
modul One Touch prin selectarea programului "P0".
■ Deschideti aplicatia, creati un profil si
înregistrati aplicati urmând instructiunile
de pe telefon sau din ghidul "Ghidul
Rapid" atasat de masina de spalat.
FUNCTII
Principalele functii
utilizarea App sunt:
disponibile
prin
■ Asistent vocal – Un ghid care va asista
în alegerea programului ideal, prin
specificarea a numai trei caracteristici
(vase, nivel încarcare, grad murdarire).
Mai multe intrebari, informatii si
videoclipuri pentru o înregistrare
usoara veti gasi pe:
www.hooveronetouch;com
■ Programe – Pentru a selecta si activa
programe noi de spalare suplimentara.
■ Clever Care – Setari avansate, Duritatea
apei, "Clever Check-up", Curatare filtru si
probleme în functionare.
8
DATA VIITOARE – Utilizare periodica
Daca nu cunosti pozitia antenei
NFC, misca circular incet telefonul
deasupra logo-ului One Touch
pana cand Aplicatia confirma
conexiunea. Pentru ca transferul de
date sa se realizeze cu succes este
esential SA TII TELEFONUL PE
MASINA IN CELE CATEVA SECUNDE
ALE PROCEDURII; un mesaj pe
dispozitiv te va informa cu privire la
rezultatul corect al operatiunii si
iti va recomanda indepartarea
telefonului.
■ De fiecare data când doriti sa controlati
aparatul prin intermediul App, mai întâi
trebuie sa activati modul One Touch
prin pornirea aparatului, selectati
programul "P0".
■ Asigura-te ca ai deblocat ecranul
telefonului (din modul stand-by) si ca ai
activat functia NFC; in caz contrar te
rugam sa urmezi pasii mentionati anterior.
■ Daca doriti sa activati un program de
spalare, puneti vasele în masina de spalat si adaugati detergentul.
■ Selectati functia dorita din App (ex.:
activarea unui program, faza "Clever
Check-up", actualizare statistici, etc…).
Husele groase sau autocolantele
metalice de pe telefon pot afecta
transmisia de date dintre masina
si telefon. Daca este nevoie,
îndepartati-le.
■ Urmeaza instructiunile de pe ecranul
telefonului, POZITIONEAZA-L PE
logo-ul One Touch de pe masina, atunci cand Aplicatia solicita acest lucru.
■ Închideti usa masinii de spalat vase.
Inlocuirea anumitor elemente ale
smartphone-ului
(ex.
carcasa,
baterie, etc.) cu piese care nu sunt
originale poate duce la indepartarea
antenei NFC, impiedicand functionarea
corecta a Aplicatiei.
Administrarea si controlul masinii
prin intermediul aplicatiei este
posibila doar din apropiere: de
aceea, nu este posibila operarea de
la distanta (de exemplu: din alta
camera, din afara casei).
OBSERVATII:
Asezati telefonul în asa fel încât
antena NFC de pe spate sa
corespunda cu logo-ul Smart Touch
de pe masina de spalat.
9
GHID PROGRAME
Spalare cu prespalare
La programele cu prespalare, se recomanda sa adaugati a doua doza de detergent (max. 10g)
direct în masina de spalat vase.
Program
ABUR
75°C
Descriere
În cadrul acestui program se alterneaza actiunea jeturilor de apa
si a aburului. Este eficient pentru înmuierea si îndepartarea
reziduurilor întarite de alimente si pentru distrugerea
bacteriilor, nu este necesara prespalarea vaselor si a oalelor.
UNIVERSAL
60°C
O data pe zi – pentru vase cu grad normal de
murdarire si pentru alte vase care au fost strânse pe
parcursul zilei, pentru a fi spalate.
AUTO Daily
55°C - 65°C
Acest program este optimizat datorita unui senzor
inteligent care adapteaza parametrii de spalare la
incarcarea efectiva a masinii.
ECO
45°C
Program pentru reducerea consumului de energie, adecvat
pentru vase cu grad normal de murdarire (cel mai eficient
program in ceea ce priveste consumul de energie si apa).
Program standard pentru EN 50242.
Delicate
45°C
Adecvat pentru pahare si vase delicate. De
asemenea, pentru vase cu grad redus de
murdarire, cu exceptia cratitelor.
Rapid 59'
Adecvat pentru vase cu grad mare de murdarire
care vor fi spalate imediat dupa servirea mesei
(max. 8 seturi).
Rapid 24’
50°C
Spalare rapida pentru vase care vor fi spalate
imediat dupa utilizare. Pentru vase de la 6
persoane.
Noapte
55°C
Program de spalare silentios. Ideal pentru
functionarea masinii pe timpul noptii, pentru a putea
beneficia de tarifele mai reduse la energie.
Prespalare
Prespalare scurta cu apa rece pentru vase care
vor fi pastrate in masina de spalat vase pana la
umplerea acesteia.
Activati modul One Touch pentru a activa interactiunea
dintre aparat si aplicatia Hoover Wizard. Înainte de
prima utilizare cu aplicatia, aceasta pozitie va fi
ocupata de programul Abur.
= Programe “IMPULSE”
N/A = OPTIUNEA NU ESTE DISPONIBILA
10
*
Buton „ START
ÎNTRZIAT”
Buton „SUPER ECO”
Buton „ALL IN 1”
75°C
130
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C/
65°C
75/
95
DA
DA
DA
45°C
190
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/A
11
Clatire cu apa calda si
cu agent de clatire
A doua clatire cu apa
rece
Prima clatire cu apa
rece
Spalare principala
Prespalare cu apa rece
Spalare cu apa rece
(15ºC)*
– Toleranta ±10% –
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Prespalare cu apa
calda
Verificare recipient
pentru sare de
Verificare recipient
pentru agent de clatire
Curatare filtru
Detergent pentru spalare
Detergent pentru
înmuiere (prespalare)
Verificari
Etapele programului
Durata
medie în
minute
Butoane functii
speciale disponibile
ÎN CAZUL UTILIZARII APEI CALDE, TIMPUL PROGRAMULUI ESTE AFISAT AUTOMAT ÎN
TIMPUL FUNCTIONARII.
AQUASTOP-DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DELL’ACQUA
Dispozitivul aqua-stop asigura protectia împotriva eventualelor pagube care pot fi
produse de scurgerile de apa ale furtunului de alimentare, ca urmare a învechirii
acestuia.
Cu sistemul aqua-stop, apa care se scurge umple zona corugata a furtunului si
activeaza valva de închidere care opreste alimentarea cu apa a masinii de spalat.
Aceasta problema este indicata de un sector de culoare rosie al ferestrei marcate cu
.
În astfel de situatii, luati legatura cu un centru de service.
În cazul în care furtunul nu este suficient de lung pentru a corecta conexiunea,
acesta trebuie înlocuit cu unul mai lung. Un astfel de furtun poate fi achizitionat de
la centrele de service.
Dispozitiv de siguranta la rasucire ( apasati si rasuciti pentru a scoate saiba)
12
UNITATE PENTRU DEDURIZAREA
APEI
pentru dedurizarea apei
* Unitatea
setata din fabrica la nivelul 4
este
(d4),
potrivit pentru majoritatea utilizatorilor.
În functie de sursa de alimentare, apa
contine diferite cantitati de calcar si minerale
care se depun pe vase lasând urme pe
acestea.
Cu cât este mai mare nivelul de minerale din
apa, cu atât este mai dura apa. Masina de
spalat este prevazuta cu o unitate pentru
dedurizarea apei, care prin intermediul
utilizarii unei sari regenatoare speciale,
furnizeaza apa dedurizata pentru spalarea
vaselor.
Gradul de duritate al apei poate fi obtinut de
la compania de furnizare a apei.
În functie de gradul de duritate al apei, reglati
unitatea de dedurizare în felul urmator:
IMPORTANT: Masina de spalat
trebuie sa fie întotdeauna oprita
înainte de a efectua aceasta operatiune.
1. Mentineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si simultan porniti masina
de spalat prin apasarea butonului
"PORNIT/OPRIT" (se aude un semnal
sonor scurt).
Reglarea duritatii apei
Unitatea de dedurizare poate trata apa cu o
duritate de pâna la 90˚fH (gradatie franceza)
sau 50˚dH (gradatie germana) prin
intermediul a 8 setari diferite.
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 5 secunde,
PANA se aude un semnal sonor.
Uneleindicatoare pentru "SELECTARE
PROGRAM" se aprind pentru a indica
nivelul actual setat pentru duritatea apei.
Tabelul de mai jos prezinta diferite grade
de duritate pentru apa cu setarile
corespunzatoare pentru unitatea de
dedurizare.
Nivel
ºfH
(grade
franceze)
ºdH
(grade
germane)
Utilizare sare
dedurizare
Setarea
nivelului de
dedurizare
Duritate apa
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Apasati acelasi buton din nou pentru a
selecta nivelul dorit pentru duritatea apei:
de fiecare data când apasati butonul,
setarea creste cu un nivel. Când
ajungeti la "d7", afisajul revine la "d0".
4. Opriti masina de spalat si apasati butonul
"PORNIT/OPRIT" pentru a confirma
noua setare.
AVERTIZARE!
În cazul în care apar probleme, opriti
masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" si reluati
procedura (ETAPA 1).
13
14
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
A
B
C
Tlaãidlo "ZAPNÚË/VYPNÚË"
G
Indikátory "VOªBA
DOPLNKOV¯CH FUNKCIÍ"
Tlaãidlo „ODLOÎEN¯ ·TART“
H
DIGITÁLNY DISPLEJ
D
Tlaãidlo voºby "SUPER ECO"
I
Programov˘ sprievodca
E
Tlaãidlo doplnkov˘ch funkcií
"ALL in 1"
L
OblasÈ ONE TOUCH
F
Tlaãidlo „·TART“/„RESET“
(spustenie/vynulovanie programu)
Tlaãidlo „VOªBA PROGRAMU“
ROZMERY
·írka x V˘‰ka x Hæbka (cm)
Hæbka s otvoren˘mi dvierkami (cm)
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
TECHNICKÉ ÚDAJE
16
pre 9 osôb
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podºa európskych noriem (EN 50242)
Kapacita riadu vrátane hrncov
Tlak vody (MPa)
Istenie / Maximálny príkon / Pripájacie elektrické napätie
Pozrite si v˘robn˘ ‰títok
SPOTREBA (hlavné programy)*
Program
Energia (kWh)
Voda (L)
2,07
21
PARA
1,46
15
UNIVERZÁLNY
0,95
10
ECO
0,59
9
R¯CHLY 24'
Spotreba energie vo vypnutom a pohotovostnom reÏime: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namerané v laboratóriu podºa Európskej normy EN 50242 (v beÏnom pouÏití sú moÏné
rozdiely).
15
VOªBA PROGRAMOV A
·PECIÁLNE FUNKCIE
Preru‰enie programu
Neodporúãame otváranie dvierok v
priebehu programu, hlavne uprostred
um˘vania a pri závereãnom oplachovaní
teplou vodou. Ak pri spustenom programe
otvoríte dvierka (napríklad, ak chcete pridaÈ
ìal‰í riad),
um˘vaãka sa automaticky zastaví a na
displeji bude blikaÈ zostávajúci ãas do
ukonãenia cyklu. Po zatvorení dvierok bez
stlaãenia akéhokoºvek tlaãidla sa cyklus
opäÈ spustí od miesta, v ktorom bol
preru‰en˘.
Nastavenie programov
■ Otvorte dvierka a vloÏte zneãisten˘ riad
do spotrebiãa.
■ Stlaãte tlaãidlo "ZAPNUTIE/VYPNUTIE"
Na displeji sa zobrazia dve ãiary.
■ Zvoºte program stlaãením
"VOªBA PROGRAMU".
.
tlaãidla
DÔLEÎITÉ
Táto voºba sa odporúãa hlavne pri
pouÏití R¯CHLY 24', ktorého trvanie
bude predæÏené o cca 15 minút, aby
kombinované ãistiace
prostriedky
uvoºnili svoje najlep‰ie úãinky.
■ Podºa potreby stlaãte tlaãidlo “ACTION
PRO“.
■ Ak chcete zvoliÈ doplnkovú funkciu,
stlaãte príslu‰né tlaãidlo (rozsvieti sa
príslu‰n˘ indikátor).
VAROVANIE!
Ak dvere um˘vaãky otvoríte vo fáze
su‰enia, ozve sa akustick˘ signál
ako upozornenie, Ïe cyklus e‰te nie
je ukonãen˘.
■ Stlaãte tlaãidlo "·TART".
Na displeji sa zobrazí ãas trvania programu,
priãom sa striedavo mení zobrazenie
hodín a minút [Napr.: 1h (1 hodina) / 25
(25 minút)].
Zmena spusteného programu
■ Zatvorte dvierka (po akustickom signáli,
sa program spustí automaticky). Na
displeji sa zobrazí ãas zostávajúci do
konca programu.
Ak chcete zmeniÈ alebo zru‰iÈ prebiehajúci
program,
postupujte
nasledujúcim
spôsobom:
■ PodrÏte aspoÀ na 5 sekundy tlaãidlo
"RESET". Na displeji sa zobrazí "00" a
zaznejú akustické signály.
Programy "IMPULSE"
■ Prebiehajúci program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dve pomlãky.
Programy "IMPULSE" pouÏívajú techniku
um˘vania v impulzoch, ktoré zniÏujú
spotrebu aj hluk a zlep‰ujú v˘kony.
■ V tejto chvíli je moÏné nastaviÈ nov˘
program.
DÔLEÎITÉ
„Obãasné” fungovanie ãerpadla NIE
JE prejavom nesprávnej funkcie, ale
predstavuje ‰peciálnu charakteristiku
impulzného um˘vania. Je teda
znakom
správneho
priebehu
programu.
VAROVANIE!
Skôr, ako spustíte nov˘ program, je
dobré sa uistiÈ, Ïe nebol odstránen˘
ãistiaci prostriedok. Keby tomu
tak bolo, obnovte dávkovanie v
príslu‰nej dávkovacej nádobke.
16
Tlaãidlo "ALL IN 1"
Priebeh programu
Táto voºba umoÏÀuje pouÏitie optimálnych
kombinovan˘ch ãistiacich prostriedkov
"ALL in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", a
pod.).
Stlaãením tohto tlaãidla sa nastaven˘ program
um˘vania zmení tak, aby kombinované
ãistiace prostriedky uvoºnili svoje najlep‰ie
úãinky (okrem toho sa deaktivujú indikátory
nedostatku soli a le‰tidla).
V priebehu programu, sa na displeji
zobrazuje ãas zostávajúci do konca
programu, ktor˘ je automaticky obnovovan˘.
V prípade preru‰enia prúdu um˘vaãka
riadu uchováva pamäÈ programu vo fáze,
keì do‰lo k preru‰eniu a program bude
opäÈ pokraãovaÈ od tohto bodu, kde bol
preru‰en˘, keì bude obnovená dodávka
elektrickej energie.
VAROVANIE!
Po voºbe tejto funkcie, zostane funkcia aktívna (rozsvieti sa indikátor) aj
pri
nasledujúcich
programoch
um˘vania a bude môcÈ byÈ deaktivovaná
(indikátor zhasne) iba po opätovnom
stlaãení tlaãidla.
DÔLEÎITÉ
Táto voºba sa odporúãa hlavne pri
pouÏití R¯CHLY 24', ktorého trvanie
bude predæÏené o cca 15 minút, aby
kombinované ãistiace
prostriedky
uvoºnili svoje najlep‰ie úãinky.
Koniec programu
5 sekundov˘ akustick˘ signál znie (aj
ho nestlmíte) 3 krát v 30 sekundov˘ch
intervaloch a indikátor programu bliká
pre indikáciu skonãenia um˘vacieho
programu.
Um˘vaãka riadu sa automaticky vypne.
Tlaãidlo doplnkov˘ch funkcií
Tlaãidlo „SUPER ECO“
Toto tlaãidlo umoÏní úsporu ãasu a energie
v priemere o 25% (podºa zvoleného cyklu)
zníÏením koneãného ohrevu vody a ãasu
su‰enia poãas posledného oplachovania.
PouÏitie tlaãidla sa odporúãa veãer, keì
nie je potrebné aby práve umyt˘ riad bol
ihneì dokonale such˘.
Pre lep‰ie su‰enie sa odporúãa, aby ste
nechali na konci cyklu pootvorené dvierka
pre prirodzenú cirkuláciu vzduchu
Varovanie doplnenia soli
17
Ak va‰a um˘vaãka vyÏaduje doplnenie
soli, displej zobrazí a bliká "SL" po zapnutí
um˘vaãky.
V˘skyt bielych ‰kv⁄n na riade je v‰eobecne
varovn˘m signálom, Ïe je potrebné doplniÈ
zásobník soli.
2. Stlaãte a drÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej poãas 15
sekúnd (poãas tohto ãasu zaznejú 2
zvukové signály).
Tlaãidlo "ODLOÎEN¯ ·TART"
Toto tlaãidlo umoÏÀuje naprogramovanie
spustenia cyklu um˘vania s oneskorením
od 1 do 23 hodín vrátane.
3. Tlaãidlo uvoºníte v momente, keì zaznie
druh˘ zvukov˘ signál (na displeji
sa zobrazí "b1", ão znamená, Ïe
signalizácia je aktívna).
Pre nastavenie odloÏeného ‰tartu
um˘vania
postupujte
nasledujúcim
spôsobom:
■ Stlaãte tlaãidlo "ODLOÎEN¯ ·TART"
(na displeji sa zobrazí "00").
4. OpäÈ stlaãte rovnaké tlaãidlo (zobrazí sa
"b0" ão znamená, Ïe signalizácia je
neaktívna).
■ Pre zv˘‰enie ãasu oneskorenia opäÈ
stlaãte tlaãidlo (pri kaÏdom stlaãení sa
oneskorenie zv˘‰i o jednu hodinu aÏ po
maximálne 23 hodín).
■ Pre spustenie odpoãítavania stlaãte
tlaãidlo "·TART".
Po ukonãení odpoãítavania sa program
automaticky spustí.
5. Vypnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla
"ZAPNÚË/VYPNÚË",
ãím
uvediete do ãinnosti nové nastavenie.
Na konci odpoãítavania, sa program
automaticky spustí a na displeji sa zobrazí
dæÏka zvoleného programu.
Na opätovnú aktiváciu zvukového signálu
postupujte rovnak˘m spôsobom.
Ak chcete vynulovaÈ odloÏen˘ ‰tart,
postupujte nasledujúcim spôsobom:
■ Tlaãidlo "RESET" podrÏte stlaãené
poãas najmenej 3 sekúnd. Na displeji sa
zobrazí "00" a zaznejú akustické
signály.
UloÏenie naposledy pouÏitého
programu
■ OdloÏen˘ ‰tart a zvolen˘ program sa
zru‰í. Displej zobrazí dve pomlãky.
UloÏenie naposledy pouÏitého programu
môÏete vykonaÈ nasledujúcim spôsobom:
■ V tomto bode je potrebné nastaviÈ nov˘
program a prípadne tlaãidlami zvoliÈ
doplnkové funkcie tak, ako je uvedené v
ãasti "NASTAVENIE PROGRAMOV".
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite VÎDY pri
vypnutej um˘vaãke riadu.
Vypnutie funkcie zvukovej
signalizácie KONCA PROGRAMU
1. PodrÏte stlaãené tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" a zároveÀ zapnite
um˘vaãku riadu stlaãením tlaãidla
"ZAPNÚË/VYPNÚË" (zaznie krátky
zvukov˘ signál).
Funkcia zvukovej signalizácie konca
programu môÏe byÈ vypnutá nasledujúcim
spôsobom:
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite VÎDY
pri vypnutej um˘vaãke riadu.
1. PodrÏte tlaãidlo "VOªBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnite um˘vaãku riadu
stlaãením tlaãidla "ZAPNÚË/VYPNÚË"
(zaznie krátky zvukov˘ signál).
2. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej poãas 30
sekúnd (poãas tohto ãas zaznejú 3
akustické signály).
18
3. Uvoºnite tlaãidlo po zaznení TRETIEHO
akustického signálu ("A0" sa zobrazí na
displeji pre indikáciu zru‰enia uloÏenia).
4. Stlaãte opäÈ rovnaké tlaãidlo (na displeji
sa zobrazí "A1" pre indikáciu, Ïe
uloÏenie je zapnuté).
DÔLEÎITÉ
Táto um˘vaãka riadu je vybavená
bezpeãnostn˘m zariadením proti
preteãeniu, ktoré v prípade poruchy
vypú‰Èa prebytoãnú vodu.
5. Vypnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla "ZAPNÚË/VYPNÚË", ãím uvediete
do ãinnosti nové nastavenie.
VAROVANIE!
Aby nedo‰lo k neoãakávanému
spusteniu funkcie poistky proti
preteãeniu odporúãame Vám, aby ste
neh˘bali a nenakláÀali um˘vaãku riadu
v priebehu ãinnosti. V prípade, Ïe je
potrebné s um˘vaãkou riadu pohnúÈ,
alebo ju nakloniÈ, skontrolujte najskôr,
ãi je ukonãen˘ cyklus um˘vania a vo
vani um˘vaãky nezostala Ïiadna voda.
Na deaktiváciu uloÏenia vykonajte rovnak˘
proces.
Um˘vaãka riadu môÏe na displeji signalizovaÈ celú radu funkãn˘ch porúch.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZÁCIA PORÚCH
PORUCHA
PRÍâINA
ODSTRÁNENIE
Na displeji sa zobrazí E2 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Ch˘ba voda (je zatvoren˘ prívod
vody).
Vypnite um˘vaãku riadu, otvorte
ventil prívodu vody a znovu
nastavte cyklus um˘vania.
Na displeji sa zobrazí E3 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Spotrebiã nemôÏe vypustiÈ vodu z
vane na um˘vanie.
Skontrolujte, ãi nie je zalomená
hadica v˘puste vody, ãi nie je
upchat˘ sifón, alebo ãi nie sú
upchaté filtre. Ak porucha pretrváva,
obráÈte sa na autorizovan˘ servis.
Na displeji sa zobrazí E4 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Vyteká voda.
Skontrolujte, ãi nie je zalomená
hadica v˘puste vody, ãi nie je
upchat˘ sifón, alebo ãi nie sú
upchaté filtre. Ak porucha pretrváva,
obráÈte sa na autorizovan˘ servis.
Na displeji sa zobrazí E5, E6,
E7, Ef alebo EL s krátkym
Porucha elektronického riadenia.
Je potrebné obrátiÈ sa na
autorizovan˘ servis.
V˘hrevné teleso ohrevu vody
nefunguje správne, alebo je upchat˘
filter.
Vyãistite filter.
Ak porucha pretrváva, obráÈte sa
na autorizovan˘ servis.
akustick˘m signálom.
Na displeji sa zobrazí E8 alebo
s krátkym akustick˘m
signálom.
Ei
19
■ Report – Statistiky mytí a typy pro
efektivnûj‰í vyuÏívání va‰eho pfiístroje.
ONE TOUCH
Tento spotrebiã je vybaven˘ technológiou
One Touch, ktorá umoÏÀuje komunikáciu,
prostredníctvom aplikácie, so smartfónmi s
operaãn˘m
systémom
Android
a
vybaven˘mi funkciou NFC (Near Field
Communication).
Získejte v‰echny detaily funkce One
Touch procházením aplikace v
DEMO verzi nebo více na adrese:
www.hooveronetouch.com
■ Stiahnite si aplikáciu Hoover Wizard.
POUÎITIE ONE TOUCH
Aplikácia Hoover Wizard je dostupná
pre zariadenia so systémami
Android a iOS, pre tablety a
smartfóny. MôÏete komunikovaÈ so
spotrebiãom a získaÈ v˘hodu
ponúkanú One Touch len so
smartfónmi Android vybaven˘mi
technológiou NFC, podºa nasledujúcej
schémy
Android smartfón s
technológiou NFC
Interakcia so spotrebiãom
+ obsahom
Android smartfón
bez NFC technológie
Len obsah
Android tablet
Len obsah
Apple iPhone
Len obsah
Apple iPad
Len obsah
PRV¯KRÁT – registrácia spotrebiãa
■ Otvorte menu "Settings" vá‰ho Android
smartfónu a aktivujte funkciu NFC v
menu "Wireless & Networks".
V závislosti od modelu smartfónu a
OS verzie systému Android môÏe
byÈ proces aktivácie NFC odli‰n˘.
Viì návod k smartfónu.
■ Zapnûte pfiístroj a aktivujte reÏim One
Touch v˘bûrem programu "P0".
■ Otvorte aplikáciu, vytvorte si uÏívateºsk˘
profil a zaregistrujte spotrebiã pokynov
na telefóne alebo podºa "Príruãky
r˘chleho ‰tartu" spotrebiãa.
FUNKCE
Hlavné funkcie aplikácie sú:
Hlavní funkce, které jsou v aplikaci k
dispozici:
ëal‰ie informácie, otázky a video pre
ºahkú registráciu je dostupné na:
www.hooveronetouch.com
■ Voice Coach – pomocník, kter˘ vám
pomÛÏe vybrat ideální cyklus s pouh˘mi
tfiemi vstupy (nádobí, úroveÀ zatíÏení,
úroveÀ zneãi‰tûní).
■ Programmes – V pfiípadû, Ïe chcete
pfiidat a zahájit dodateãné mycí cykly.
■ Clever Care – Pokroãilé nastavení,
Tvrdost vody, "Chytrá kontrola",
âi‰tûní filtru a fie‰ení potíÏí.
20
DAL·IE POUÎITIE – beÏné pouÏitie
V prípade Ïe nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúÏiv˘mi pohybmi ºahko
pohybujte smart telefónom nad
logom One Touch aÏ k˘m aplikácia
nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspe‰n˘, JE NUTNÉ UDRÎIAVAË
SMART TELEFÓN V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POâAS
CELÉHO NIEKOªKOSEKUNDOVÉHO
PRIPOJENIA. Následne Vás bude
zariadenie informovaÈ o správnom
v˘sledku operácie a oznámi Vám, Ïe
je moÏné presunúÈ sa so smart
telefónom kamkoºvek.
■ PokaÏdé, kdyÏ budete chtít spravovat
zafiízení pfies aplikaci, musíte nejprve
aktivovat reÏim One Touch tím, Ïe
zapnete spotfiebiã a zvolíte program
"P0".
■ Uistite sa, ãi máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného reÏimu) a
aktivovanú funkciu NFC. V opaãnom
prípade postupujte podºa vy‰‰ie
uveden˘ch pokynov.
■ Chcete-li spustit mycí cyklus, vloÏte
nádobí a ãisticí prostfiedek.
■ Vyberte “Clever Check-up” poÏadovanou
funkci v aplikaci (napfi.: spu‰tûní programu,
cyklus "Chytrá kontrola", aktualizace
statistik, atd.).
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môÏu ovplyvniÈ alebo
brániÈ prenosu dát medzi telefónom
a spotrebiãom. V prípade potreby
ich odstráÀte.
■ Postupujte podºa pokynov na displeji
telefónu a podºa poÏiadavky aplikácie ho
udrÏiavajte V BLÍZKOSTI loga One
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiãa.
Nahradením niektor˘ch ãastí smart
telefónu (napr. zadn˘ kryt, batéria atì.)
neoriginálnymi zloÏkami by mohlo
dôjsÈ k po‰kodeniu NFC antény, ktoré
by následne mohlo brániÈ plnému
vyuÏitiu aplikácie.
■ Zavfiete dvífika spotfiebiãe.
Správa a ovládanie spotrebiãa
prostredníctvom aplikácie je moÏná
len „v blízkosti“: nie je moÏné
vykonaÈ operácie na diaºku (napr.: z
inej miestnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, Ïe NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii Smart Touch logu spotrebiãa.
21
PROGRAMOV¯ SPRIEVODCA
Um˘vanie s predumytím
Pre programy s predumytím odporúãame pridaÈ ìal‰iu dávku ãistiaceho prostriedku (max. 10g)
priamo do spotrebiãa.
Program
Popis
PARA
75°C
Cyklus so striedavou ãinnosÈou prúdu vody a pary. Efektívne
zjemnenie a odstránenie zaschnut˘ch zvy‰kov a baktérií bez
potreby predumytia hrncov a riadu.
UNIVERZÁLNY
60°C
Raz denne - pre beÏne zneãisten˘ riad a iné
predmety, ktoré ste nechali jeden deÀ v
um˘vaãke
AUTO Denn˘
55°C - 65°C
Tento program je optimalizovan˘ vìaka inteligentnému senzoru, ktor˘ prispôsobuje parametre um˘vania aktuálnej náplni.
ECO
45°C
Vhodn˘ na um˘vanie beÏne zneãisteného riadu a
hrncov pouÏitím um˘vacích prostriedkov s obsahom
enz˘mov. Program podºa normy EN 50242.
Jemné um˘vanie
45°C
Vhodn˘ pre jemn˘ riad a sklo. TaktieÏ pre menej
zneãisten˘ riad s v˘nimkou panvíc.
Rapid 59'
65'
Vhodn˘ pre veºmi zneãisten˘ riad, ktor˘ sa bude
um˘vaÈ ihneì po jedle (maximálne 8 súprav).
R¯CHLY 24'
50°C
R˘chle um˘vanie riadu ihneì po pouÏití. NáplÀ
um˘vaãky súpravou pre 6 osôb.
Noc
55°C
Najtich‰í um˘vací cyklus. Ideálny v noci so
zníÏenou tarifou za energiu.
Predumytie
Krátke studené predumytie riadu, ktoré necháte
v um˘vaãke aÏ do naplnenia celého objemu.
Aktivácia reÏimu One Touch, ktor˘ umoÏÀuje
komunikáciu medzi spotrebiãom a aplikáciou
Hoover Wizard. Pred prv˘m pouÏitím pomocou
aplikácie, bude táto pozícia obsadená programom Para.
= Programy "IMPULSE"
N/A = NASTAVENIE FUNKCIE NIE JE MOÎNÉ
22
*
Tlaãidlo „ALL in 1“
Tlaãidlo „SUPER ECO“
Tlaãidlá
pre ‰peciálne
Tlaãidlo „ODLOÎEN¯
·TART“
Priem.
ãas
programu
v min.
So studenou vodou
15°C*
- Tolerancia ± 10% -
Horúci oplach s
pridaním le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
Prv˘ studen˘ oplach
Hlavné um˘vanie
Horúce predumytie
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰tiaceho
prostriedku
Vyãistenie filtrov
âistiaci prostriedok na
hlavné um˘vanie
âistiaci prostriedok na
predumytie
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Studené predumytie
Priebeh programu um˘vania
Vykonanie kontroly
75°C
130
ÁNO ÁNO ÁNO
60°C
120
ÁNO ÁNO ÁNO
55°C/
65°C
75/
95
ÁNO ÁNO ÁNO
45°C
190
ÁNO ÁNO ÁNO
45°C
85
ÁNO ÁNO ÁNO
65°C
59
ÁNO ÁNO ÁNO
50°C
24
ÁNO N/A ÁNO
55°C
240
ÁNO ÁNO ÁNO
5
ÁNO N/A
PRI NAPÚ·ËANÍ HORÚCEJ VODY JE V PRIEBEHU âINNOSTI PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVAN¯
NA DISPLEJI âAS ZOSTÁVAJÚCI DO KONCE CYKLU UM¯VANIA.
23
AQUASTOP-SYSTÉM
Zariadenie na zastavenie vody chráni pred po‰kodením z dôvodu vyteãenia vody z
plniacej hadice, ktoré môÏe nastaÈ z prirodzeného opotrebenia hadice. V systéme
zastavenia vody vyteãená voda preteãie do vlnitej hadice a aktivuje zastavovací ventil, ktor˘ preru‰í dodávku vody do spotrebiãa. Táto porucha je signalizovaná ãerven˘m
sektorom v okienku
.
Ak sa tak stane, kontaktujte servisného technika
.
Ak nie je hadica dostatoãne dlhá pre správne pripojenie, musí sa vymeniÈ za dlh‰iu.
Hadicu môÏete kúpiÈ od servisného technika.
Bezpeãnostné zariadenie proti pretoãeniu (stlaãte a otoãte pre odpojenie).
24
* Zmäkãovacie zariadenie je vo v˘robe
nastavené na 4. stupeÀ (d4), ão
vyhovuje väã‰ine pouÏívateºov.
ZARIADENIE NA
ZMÄKâOVANIE VODY
V závislosti od zdroja obsahuje voda rôzne
mnoÏstvo vápenca a minerálov, ktoré sa
usadzujú na riade a zanechávajú na jeho
povrchu biele ‰kvrny a ‰muhy. Aká je vysoká
prítomnosÈ t˘chto minerálov vo vode, taká
vysoká je jej tvrdosÈ.
Um˘vaãky riadu sú vybavené zariadením na
zmäkãovanie vody, ktoré vyÏaduje k svojej
regenerácii ‰peciálnu soº. Táto zmäkãená
voda
sa potom pouÏíva v um˘vaãke na um˘vanie
riadu. StupeÀ tvrdosti vody vám poskytne
spoloãnosÈ, ktorá zabezpeãuje dodávku vody
alebo si ju môÏete nechaÈ zmeraÈ.
Podºa stupÀa tvrdosti vody nastavte
zmäkãovacie zariadenie nasledujúcim
spôsobom:
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite vÏdy
pri vypnutom spotrebiãi.
1. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" a zároveÀ zapnite
um˘vaãku riadu stlaãením tlaãidla
"ZAPNUTIE/VYPNUTIE" (ozve sa
krátky akustick˘ signál).
Nastavenie zmäkãovaãa vody
elektronick˘m programátorom
2. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej 5 sekúnd,
pok˘m sa neozve akustick˘ signál. Na
displeji sa zobrazí úroveÀ nastaveného
odvápnenia vody.
Zmäkãovacie zariadenie upravuje vodu s
tvrdosÈou do 90°fH (francúzska stupnica)
alebo 50°dH (nemecká stupnica tvrdosti
vody) v 6 rôznych stupÀoch jeho na
stavenia.
V tabuºke je uvedené nastavenie.
ºdH
(nemecká
stupnica)
PouÏitie
regeneraãnej
soli
Nastavenie
zmäkãovaãa
vody
0
1
2
3
*4
5
6
7
ºfH
(fran.
stupnica)
ÚroveÀ
tvrdosti
TvrdosÈ
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. OpäÈ stlaãte rovnaké tlaãidlo a zvoºte
poÏadovanou úroveÀ odvápnenia vody:
kaÏd˘m stlaãením sa zv˘‰i hodnota o
jeden stupeÀ. Po dosiahnutí hodnoty
"d7" ukazovateº preskoãí na úroveÀ
"d0".
4. Vypnite um˘vaãku stlaãením tlaãidl
"ZAPNUTIE/VYPNUTIE", ãím uvediete
do ãinnosti nové nastavenie.
POZOR!
Ak sa vyskytne problém, vypnite
um˘vaãku
stlaãením
tlaãidla
„ZAPNUTIE/VYPNUTIE“ a zaãnite
opäÈ od zaãiatku (KROK 1).
25
26
OPIS KONTROLNE TABLE
A
B
C
Taster "UKLJUâ/ISKLJUâ"
F
"START"/"RESET" taster
(pokretanje/prekid programa)
Taster "ODLODJENI START"
G
"IZABRANE OPCIJE" svetla
D
"SUPER ECO" taster
H
DIGITALNI EKRAN
E
"ALL IN 1" taster
I
Programski vodiã
L
ONE TOUCH povr‰ina
Taster "IZBOR PROGRAMA"
DIMENZIJE
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
16
9 kompleta
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 kapacitet kompleta
Kapacitet sa ‰erpama i tiganjimas
Pritisak vode (MPa)
Videti tehniãku nalepnicu
Napon
POTRO·NJA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
2,07
21
VODENA PARA
1,46
15
UNIVERZALNI
0,95
10
ECO
0,59
9
BRZI 24'
Potro‰nja vode pri iskljuãenoj struji i redjimu pripravnosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti su izmerene u laboratoriji u skladu sa Evropskim Standardom EN 50242 (potro‰nja modje
da varira u zavisnosti od uslova kori‰çenja).
27
IZBOR PROGRAMA I
SPECIJALNE FUNKCIJE
Prekid programa
Otvaranje programa dok ma‰ina radi nije
reporuãljivo,
pogotovu tokom faze glavnog pranja i
toplog ispiranja. Medjutim, ako otvorite
vrata tokom rada ma‰ine (na primer, da
dodate posudje), ma‰ina automatski
prestaje sa radom a displej çe prikazivati
vreme do kraja pranja. Zatvorite vrata, bez
pritiskanja bilo kakvih tastera.
Ciklus çe automatski poãeti sa mesta gde
je prekinut.
Pode‰avanje programa
■ Otvoritevratai stavite prljave sudoveu
ma‰inu.
■ Pritisnite "ON/OFF" taster
.
Displej çe prikazati dve crtice.
■ Izaberite program pritiskomnataster
"IZBOR PROGRAMA".
VAÎNO
Program koji traje moÏe biti prekinut
bez otvaranja vrata pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ". U tom sluãaju,
jednostavno ponovo pritisnite taster
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi nastavili
ciklus sa mesta gde je prekinut.
■ Ako Ïelite, pritisnite "ACTION PRO"
taster.
■ U sluãaju da Ïelite da izaberete
opciju, pritisnite odgovaraju çe tastere.
■ Pritisnite taster "START".
DuÏina programa çe biti prikazana na
displeju, sa naizmeniãnim prikazom
minuta i sata [I.e: 1 h (1 sat) / 25 (25
minuta)].
UPOZORENJE!
U sluãaju da otvorite vrata tokom
ciklusa, zvuãni signal çe zapi‰tati
kako bi Vas obavestio da ciklus jo‰
nije zavr‰en.
■ Kada zatvorite vrata, nakon zvu ãnog
signala çe program automatski poãeti
da radi. Displej çe prikazati preostalo
vreme do kraja ciklusa.
Promena programa pranja
Uradite sledeçe korake kako bi prekinuli ili
promenili program pranja:
■ DrÏite taster "RESET" najmanje 5
sekundi. "00" çe se pojaviti na displeju i
zvuçni signal çe se oglasiti.
"IMPULSE" programi
■ Program pranja çe biti prekinut. Displej
çe prikazati dve crtice.
"IMPULSE" programi koriste impulsni
sistem pranja, koji smanjuje potro‰nju, nivo
buke i pobolj‰ava performanse.
■ U ovom trenutku çete moçi da izaberete
novi program pranja.
VAÎNO
"Naizmeniãan" rad pumpe NE SME
biti smatran kvarom, po‰to je to
glavna karakteristika i mpulsnog
pranja, te je potpunonormalna
karakteristika programa.
UPOZORENJE!
Pre pokretanja novog programa bi
trebalo da proverite da li se
deterdÏent i dalje nalazi u posudi.
Ako ga nema, dopunite deterdÏent.
28
"ALL IN 1" taster
Trajanje programa
Ova opcija optimizuje upotrebu "ALL in 1"
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", itd.) kombinovanih
deterdÏenata.
Izborom ovog tastera, ciklus pranja je
optimizovan tako da najbolje isklristi
kombinovane deterdÏente (iz oãiglednih
razloga deaktivira indikatore nedostatka
sjaja i soli).
Dok program traje, na displeju se prikazuje
preostalo vreme trajanja do kraja.
U sluãaju da dodje do nestanka struje,
posebna memorija ãuva izabrani program
i nastavlja sa onog mesta gde je prekinut.
UPOZORENJE!
Kada izaberete opciju, ona ostaje
izabrana i za naredne cikluse, sve
dok je pritiskom na odgovarajuçi
taster ponovo ne iskljuãite.
Kraj programa
Po zavr‰etku programa, oglasiçe se zvuãni
signal (ukoliko nije iskljuãen) u trajanju od 5
sekundi i ponoviçe se 3 puta u intervalu od
30 sekundi.
Program çe poãeti i singalna lampica çe se
upaliti, dok çe se sve ostale signalne lampice ugasiti.
Posudje moÏte ukloniti i pritiskom na
dugme "UKLJUâENO/ISKLJUâENO"
moÏete iskljuãiti ma‰inu ili ubaciti novo
posudje za pranje.
VAÎNO
Ova opcija je preporuãljiva kada
koristite BRZI 24' program. Trajanje
programa çe biti produÏeno za 15
minuta, kako bi se tablete
potpuno
stopile i postigli najbolji rezultati
pranja.
Dugme opcije
Opcioni tasteri "SUPER ECO"
taster
Ovaj taster omoguçava u‰tedu energije u
proseku za 25% (u zavisnosti od izabranog
programa) redukovanjem temperature i
duÏeine su‰enja na poslednjem ispiranju.
Ovaj program je preporuãen za slabo
zapljano posudje, kao i za sluãajeve kada
Vam nije odmah potrebno potpuno suvo
posudje. Savetujemo Vam da nakon pranja
ostavite vrata ma‰ine polu-otvorena na
kraju ciklusa, kako bi obezbedili prirodnu
cirkulaciju vazduha u ma‰ini..
Indikator nedostatka soli
U sluãaju da Va‰a ma‰ina zahteva
punjenje solju, ekran çe blinkati slova "SL"
kada se ma‰ina ukljuãi.
Pojavljivanje belih fleka na sudovima je
generalno znak upozorenja da so treba
dopuniti.
29
2. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA" pritisnut najmanje 15 sekundi (tokom kojih
çe se zvuãni signal oglasiti 2 puta).
Taster "ODLOÎENI START"
Ovim tasterom se moÏe odloÏiti poãetak
pranja, od 1 do 23 ãasa.
3. Pustite dugme kada se oglasi drugi
zvuãni signal ("b1" çe se pojaviti na
displeju, ‰to znaãi da je zvuk ukljuãen).
Uãinite sledeçe korake kako bi odloÏili:
■ Pritisnite "ODLOÎENI START" taster
("00" çe se pojaviti na displeju).
4. Ponovo pritisnite dugme ("b0" na
displeju çe indikovati da je zvuk
iskljuãen).
■ Ponovo pritisnite dugme kako bi poveçali
broj ãasova (svaki put se poveçava za 1
sat, do maksimalnih 23).
5. Iskljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
nova pode‰avanja.
■ Kako bi otpoãeli odbrojavanje, pritisnite
dugme "START". Displej çe prikazati
vreme preostalo do poãetka programa (u
satima).
Na kraju odbrojavanja, ma‰ina çe se
automatski ukljuãiti, a na displeju çe biti
prikazano preostalo vreme do kraja pranja.
Kako bi ponovo ukljuãili alarm na kraju
pranja, pratite istu proceduru.
Uãinite sledeçe korake kako bi prekinuli
odbrojavanje vremena:
■ DrÏite taster "RESET" najmanje 3
sekunde. "00" çe se prikazati na
displeju, uz zvuãni signal.
Memorisanje poslednjeg
kori‰çenog programa
■ OdloÏeni start izabranog programa çe
biti prekinut. Ekran çe prikazati dve crtice.
Poslednji kori‰çeni program moÏe biti
memorisan sledeçim koracima:
■ U ovom trenutku, moraçete ponovo da
izaberete novi orogram i opcije, prema
uputstvima za pokretanje novog programa
iz sekcie "PODE·AVANJE PROGRAMA".
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti ukljuãena
pre pokretanja ove procedure.
Iskljuãivanje zvuãnog signala na
kraju pranja
1. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA" i u
isto vreme ukljuãite ma‰inu pritiskom na
taster "UKLJUâ/ISKLJUâ" (oglasiçe se
blagi zvuãni signal).
Zvuãni signal na kraju pranja moÏe biti
uga‰en sledeçim koracima:
2. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA"
najmanje 30 sekundi (tokom ovog peri
oda, 3 zvuãna signala çe se oglasiti).
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti ukljuãena
pre pokretanja ove procedure.
1. DrÏite taster za "IZBOR PROGRAMA" i
u stom trenutku ukljuãite aparat
pritiskom tastera "UKLJUâ/ISKLJUâ"
(blagi zvuãni signal çe se oglasiti).
3. Pustite dugme kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displeju, ‰to çe indikovati da je
memorisanje iskljuãeno).
30
4. Ponovo pritisnite isti taster ("A1" çe se
pojaviti na displeju, ‰to çe indikovati da je
memorisanje kljuãeno).
VAÎNO
Ova ma‰ina je opremljena protivpoplavnim
sistemom koji çe automatski izbaciti
vi‰ak vode iz
ma‰ine, u sluãaju da se problem javi.
5. Iskljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
novo pode‰avanje.
UPOZORENJE!
Kako bi obezbedili pravilno funkcionisanje
protivpoplavnog sistema, ma‰inu ne
treba naginjati ili pomerati tokom rada.
U sluãaju da je potrebno pomeriti ili
nagnuti ma‰inu, uradite to na kraju
ciklusa, kada budete sigurni da je
ma‰ina gotova i nema preostale vode.
Kako bi onemoguçili memorisanje, propratite istu proceduru.
Ma‰ina ima sposobnost prikazivanja odredjenih gre‰aka putem displeja.
AUTOMATSKI SIGNALI GRE·AKA
GRE·KA
UZROK
RE·ENJE
E2 se pojavljuje na displeju i
alarm se ogla‰ava.
Nema vode (ãesma je zatvorena).
Iskljuãite ma‰inu, odvrnite vodu na
ãesmi i ponovo pokrenite program.
E3 se pojavljuje na displeju i
Ma‰ina ne moÏe da izbaci vodu.
Proverite da li je crevo za izbacivanje
vode savijeno ili sifon ili filteri blokirani,
i oãistite ih.
U sluãaju da se problem nastavi,
pozovite ovla‰çeni servis.
E4 se pojavljuje na displeju i
alarm se ogla‰ava.
Curi voda
Proverite da li je crevo za izbacivanje
vode savijeno ili filteri blokirani.
U sluãaju da se problem nastavi,
pozovite ovla‰çeni servis.
E5,E6,E7,Ef ili EL se
pojavljuju na displeju i alarm se
ogla‰ava.
Gre‰ka elektronske kontrole.
Kontaktirajte za Ovla‰çeni Servis.
E8 ili Ei se pojavljuje na
displeju i alarm se ogla‰ava.
Grejaã ne radi dobro ili je filter
zapu‰en.
Oãistite filtere.
alarm se ogla‰ava.
31
■ Izve‰taji – Statistika pranja i saveti za
efikasniju upotrebu ma‰ine
ONE TOUCH
Ovaj uredjaj je opremljen sa One Touch
tehnologijom koja omoguçuje interakciju,
putem aplikacije (App), na pametnim
telefonima koji imaju Android operativni
sistem (platform) i koji je opremljen sa NFC
(Near Field Communication) funkcijom.
Preuzmite sve detalje One Touch
funkcije kori‰çenjem Aplikacije u
DEMO mode, ili idite na:
www.hooveronetouch.com
■ Preuzmite i snimite na va‰ pametni
telefon Hoover Wizard App (aplikaciju).
Hoover Wizard App je dostupna i
za Android i za iOS platformu, i za
tablete i za pametne telefone. Inaãe,
moÏete ih povezati sa ma‰inom i
tako iskoristiti prednost koju pruÏa
One Touch samo ako imate Android
pametni telefon, koji je opremljen sa
NFC tehnologijom, u skladu sa
sledeçom funkcionalnom ‰emom:
Android pametni
telefon sa NFC
tehhnologijom
Interakcija sa ma‰inom +
sadrÏaji
Android pametni
telefon bez NFC
tehhnologije
Samo sadrÏaji
Android Tablet
Samo sadrÏaji
Apple iPhone
Samo sadrÏaji
Apple iPad
Samo sadrÏaji
KAKO KORISTITI ONE TOUCH
PRVI PUT – Registracija ma‰ine
■ Unesite "Settings" (postavke) meni
va‰eg Android pametnog telefona i
aktivirajte NFC funkciju u "Wireless &
Networks" meniju (beÏiãne veze i
mreÏe).
U zavisnosti od modela pametnog
telefona i njegove Android OS
verzije, proces NFC aktivacije moÏe
biti razliãit. Za vi‰e detalja pogledajte
uputstvo za upotrebu pametnog
telefona.
■ Ukljuãite aparat i omoguçite One Touch
funkciju izborom programa "P0".
FUNKCIJE
■ Otvorite App (aplikaciju), napravite profil
korisnika i registrujte uredjaj prateçi
instrukcije na ekranu telefona "Brzi
Vodiã" koji je prikaãen na ma‰inu.
Glavne funkcije koje su dostupne prilikom
kori‰çenja App (aplikacije):
Glavne funkcije dostupne kori‰çenjem
aplikacije su:
■ Glasovni vodiã – Vodiã koji Vam moÏe
pomoçi da izaberete idealan ciklus sa
samo tri glasovna imputa (vrsta posudja,
koliãina i zaprljanost)
Za vi‰e informacija, F.A.Q. i video za
lak‰u registraciju su dostupni na:
www.hooveronetouch.com
■ Programi – Kako biste izabrali i
pokrenuli nove, dodatne cikluse.
■ Clever Care – Napredna pode‰avanja,
Tvrdoça vode, "Pametno odrÏavanje",
samodijagnostika i podsetnik za ãi‰çenje
filtera.
32
SLEDEåI PUT – Uobiãajeno kori‰çenje
Ako ne znate poziciju va‰e NFC
antene, lagano pomerajte smartphone
kruÏno, preko One Touch logo-a,
dok App ne potvrdi da je
uspostavljena veza. Da bi prenos
podataka bio uspe‰an, bitno je da
DA DRÎITE SMARTPHONE NA
KOMANDNOJ TABLI TOKOM TIH
NEKOLIKO
SEKUNDI
KOLIKO
TRAJE PROCEDURA; poruka na
ure_aju çe vas obavestiti da li je
ishod operacije bio uspe‰an, te
shodno tome, moÏete skloniti i
udaljiti telefon.
■ Svaki put kada budete Ïeleli da
kontroli‰ete ma‰inu putem Aplikacije,
prvo çete morati da omoguçite One
Touch funkciju tako ‰to çete ukljuãiti
aparat, izabrati program "P0".
■ Proverite da vam nije zakljuãan telefon,
odnosno ekran telefona (da nije moÏda
na “stand-by mode”) i da li ste aktivirali
NFC funkciju; inaãe, pratite ranije
navedene korake.
■ Kada budete Ïeleli da pokrenete ciklus
pranja, stavite sudove, deterdÏent.
■ Izaberite Ïeljenu funkciju aplikacije (npr.:
pokretanje pranja, "Clever Check-up"
ciklus, aÏuriranje statistike, itd.)
Deblje futrole ili metalne nalepnice
na va‰em smartphone-u (pametnom
telefonu) mogu uticati ili spreãiti
prenos podataka izmedju ma‰ine i
telefona. Ako je neophodno,
uklonite ih.
■ Pratite uputstva na display-u telefona,
DRÎEåI GA I DALJE na One Touch
logo-u, koji se nalazi na komandnoj tabli
ma‰ine, kada dobijete zahtev od App
(aplikacije).
■ Zatvorite vrata ma‰ine.
Uklanjanje nekih komponenti iz
smartphone (npr. zadnje maske,
baterije, itd...) sa komponentama koje
nisu originalne, moÏe doçi do
uklanjanja
antene
u
NFC-u,
spreãavajuçi potpuno kori‰çenje App.
OBRATITE PAÎNJU:
Upravljanje i kontrola ma‰ine putem
App (aplikacije) je jedino moguça "iz
blizine": dakle nije moguçe obaviti
navedene radnje iz daleka (npr.: iz
druge prostorije; izvan kuçe ili
stana…).
Stavite va‰ pametni telefon tako da
se NFC antena, na poledjini, poveÏe
i upari sa pozicijom Smart Touch
logo-a na uredjaju .
33
PROGRAMSKI VODIâ
Pranje sa predpranjem
Za programe pranja sa predpranjem, savetujemo da stavite dodatnu dozu deterdzenta (max.
10 g) direktno u ma‰inu.
Program
Popis programu
VODENA
PARA 75°C
Ciklus sa naizmeniãnim radom prskaica i vodene pare.
Veoma efikasan za uklanjanje sasu‰ene prljav‰tine i
bakterija, bez potrebe za predpranjem
Univerzalni
60°C
Jednom dnevno - normalan program namenjen
za posudje koje se skupljalo ceo dan.
AUTO Svakodnevni
55°C - 65°C
Ovaj program se automatski optimizuje
zahvaljujuçi pametnom senzoru koji prilagodjava
parametre pranja realnoj koliãini sudova u ma‰ini.
ECO
45°C
Program za normalno zaprljano posudje
(najefikasniji u pogledu potro‰nje vode i energije
za taj tip posudja). Standardizovan za EN50242
Delikatni
45°C
Prikladan za veoma osetljivo posudje i slabo
zaprljano posudje izuzev ‰erpi i tiganja
Rapid 59'
65'
Dealan za veoma zaprljano posudje koje çe biti
oprano odmah nakon jela (Max 8 kompleta).
BRZI 24'
50°C
Brzo pranje za sudove koji çe biti oprani odmah
nakon kori‰çenja. Staviti najvi‰e 6 kompleta.
Hoh
55°C
Najti‰i program. Idealan za rad noçu i iskori‰çenje
moguçnosti jeftinije struje.
Predpranje
Brzo predpranje za posudje koje çe biti neko
vreme u ma‰ini pre nego ‰to se nakupi dovoljno
za celo pranje.
Aktivacija One Touch pode‰avanja, kako bi se
omoguçila interakcija aparata i Hoover Wizard
App. Pre prvog kori‰çenja sa aplikacijom, ova
pozicija çe biti okupirana Higijenskim programom.
N/A = OPCIJA NIJE DOSTUPNA
= "IMPULSE" programi
34
“SUPER ECO” taster
"ALL IN 1" taster
130
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C/
65°C
75/
95
DA
DA
DA
45°C
190
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
55°C
240
DA
DA
DA
5
DA
N/A
Prvo hladno ispiranje
"ODLOÎENI START"
Sa hlad. vodom (15°C)*
-Tolerancija ± 10%-
Toplo ispiranje sa sjaj.
Drugo hladno ispiranje
Dostupnost izbora
specijalnih funkcija
75°C
Glavno pranje
Hladno predpranje
Toplo predpranje
Pozuda za So
Sredstvo za ispiranje
(sjaj)
âi‰çenje filtera
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za predpr.
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
*
Proseãno
trajanje
Tok programa
Pre pranja proveriti
SA TOPLOM ULAZNOM VODOM, VREME PRANJA åE AUTOMATSKI BITI PRILAGODJENO I PRIKAZANO NA
DISPLEJU.
35
AQUASTOP-SISTEM
Protivpoplavni sistem Aquastop spreãava ‰tete nastale curenjem vode iz creva za
dovod vode, koje se moÏe desiti njegovim prirodnim starenjem.
U sluãaju da crevo krene da curi, dodatno crevo çe biti napunjeno vodom, ‰to çe
zavrnuti poseban ventil i prekinuti dovod vode ma‰ine.
Kvar çe biti prikazan tako ‰to çe indikator na vrhu
postati crven.
U sluãaju da se to desi, molimo pozovite ovla‰çenog servisera.
U sluãaju da crevo koje je do‰lo uz ma‰inu nije dovoljno dugaãko, ono mora biti
zamenjeno sa duÏim. DuÏe crevo moÏete naruãiti kod ovla‰çenog servisera.
Bezbednosna naprava protiv savijanja (pritisnuti kada Ïelite da savijete crevo ili
da pomerate ma‰inu).
36
* Uredjaj za omek‰avanje vode je
fabriãki pode‰en na nivo 4 (d4),
po‰to ovo pode‰avanje odgovara na
potrebe najvi‰e ljudi.
SISTEM ZA OMEK·AVANJE
VODE
U zavisnosti od vode u Va‰em gradu,
razliãite koliãine kamenca i minerala koje
mogu ostati na posudju, mogu ostaviti
belo-sive fleke na posudju. ·to je vi‰i nivo
pomenutih minerala, voda je tvrdja. Ma‰ina
je opremljena automatskim omek‰ivaãem
vode, koji uz pomoç specijalne regener‰uçe
soli omek‰ava vodu za pranje posudja.
Taãan nivo tvrdoçe vode uvek modjete da
potradjite direktno od Va‰eg snabdevaãa
vodom.
Reguli‰ite pode‰avanje Va‰eg omek‰ivaãa
vode prema tvrdoçi, prateçi sledeçe
korake:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti iskljuãena
pre otpoãinjanja ove procedure.
1. Drdjite taster "IZBOR PROGRAMA"
i u isto vreme ukljuãite ma‰inu pritiskom
tastera "UKLJUâ/ISKLJUâ" (oglasiçe
se blagi zvuãni signal).
Regulisanje omek‰avanja vode
Omek‰ivaã vode modje da tretira tvroçu
vode do 90°fH (Francusko merenje) ili
50°dH (Nemaãko merenje) putem 8
pode‰avanja.
Pode‰avanja su izlistana u tabeli ispod.
Nivo
ºfH
(Franc.)
ºdH
(Nemaã.)
Kori‰çenje
regeneri‰uçe
soli
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Tvrdoça
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
2. Drdjite taster za "IZBOR PROGRAMA"
pritisnut najmanje 5 sekundi, DOK se
ne ãuje blagi zvuãni signal. Trenutno
pode‰avanje tvrdoçe vode çe biti
pokazano na displeju.
3. Ponovo pritisnite isto dugme kako bi
izabrali djeljeni nivo tvrdoçe vode: svaki
put kada pritisnete taster, pode‰avanje
çe se poveçati za jedan nivo. Kada
dostigne nivo "d7", displej çe se u
sledeçem koraku automatski vratiti na
"d0".
4. Iskljuãuite ma‰inu pritiskom na taster
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
novo pode‰avanje.
UPOZORENJE!
U sluãaju bilo kakvog problema,
isljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ"
i
poãnite
proceduru od prvog koraka .
37
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni.
Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile corespunzatoare produsului,
fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
Pentru a consulta fisa produsului, va rugam sa vizitati site-ul web al producatorului.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na obsluhu.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo vykonaÈ potrebné zmeny na svojich v˘robkoch, ktoré
nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
Technickú ‰pecifikaciu najdete na webov˘ch stránkach v˘robcu.
Za tehniãke detalje, molimo vas da proverite web stranicu proizvodjaãa.
- HDS DO -
RO
SK
SR
17.09 - 41904056.A
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmene svojih proizvoda, ali bez
promene njihovih osnovnih karakteristika.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising