Hoover | HDI 3T61PWDFX | Hoover HDI 3T61PWDFX Manual de utilizare

Hoover HDI 3T61PWDFX Manual de utilizare
RO
Instructiuni de utilizare
SK Návod na obsluhu
SR
®
Uputstvo za upotrebu
MASINA DE SPALAT VASE
UM¯VAâKA RIADU
MA·INA ZA PRANJE POSUDJA
DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL
A
B
C
D
E
F
G
Buton "PORNIT/OPRIT"
Buton "SELECTARE PROGRAM"
Buton "START ÎNTRZIAT"
Buton "START/RESETARE"
(start/anulare program)
Afisaj digital
Buton "ACTION PRO"
Buton optiune "OPEN DOOR"
H
I
L
Buton optiune "ALL IN 1"
M
N
O
P
Indicatoare "ACTION PRO"
Indicator "ADAUGARE SARE"
Indicator "ADAUGARE AGENT
CLATIRE"
Indicatoare "OPTIUNI SELECTATE"
Indicator Wi-Fi
Ghid programe
DIMENSIUNI
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
Latime x Înaltime x Adâncime (cm)
Adâncime cu usa deschisa (cm)
DATOS TÉCNICOS
Capacitate asezare EN 50242
Capacitate cu recipiente si farfurii
Presiune de alimentare cu apa (MPa)
16
9 seturi
Min. 0,08 – Max. 0,8 MPa
Vezi placuta cu date tehnice
Siguranta / Alimentare / Voltaj
CONSUM (programele principale)*
Program
Energie (kWh)
Apa (L)
2,07
21
1,46
15
0,77
10
0,59
9
Consumul în modul oprit si modul stand-by: 0,45 W/ 0,45 W
*Valorile au fost masurate în laboratoare de testare, în conformitate cu standardul european EN 50242
(consumul poate varia în functie de modul de utilizare)
ABUR
UNIVERSAL
ECO
RAPID 24'
3
SELECTAREA PROGRAMULUI
SI FUNCTII SPECIALE
Setarea programului
■ Deschideti usa si asezati vasele
murdare în interiorul masinii de spalat.
(utilizati ghidul de programe)
Buton "ACTION PRO"
■ Apasati butonul "PORNIT/OPRIT"
Pe afisaj apar doua linii.
Acest buton va permite sa modificati intensitatea spalarii, în functie de gradul de murdarire al vaselor, prin modificarea duratei
de spalare si a temperaturii.
.
■ Pentru a selecta un program, apasati
butonul "SELECTARE PROGRAM".
■ Daca doriti, apasati butonul „ACTION
PRO”.
Prin apasarea acestui buton o data (indicator
luminos
) intensitatea programului de
spalare va fi intensificata si se activeaza
actiunea de spalare al celui de al treilea
brat de pulverizare, situat la baza masinii
de spalat vase. ("POWER WASH").
Aceasta functie va permite sa spalati vase
foarte murdare, prin asezarea acestora
în zona din cos situata deasupra
dispozitivului "POWER WASH".
■ Daca doriti sa selectati o optiune,
apasati butonul corespunzator (indicatorul
luminos se va aprinde).
■ Apasati butonul "START".
Durata programului va fi afisata,
alternând orele cu minutele (de exemplu
1h (o ora)/ 25 (25 minute)).
■ Dupa închiderea usii, se va auzi un semnal sonor si programul va porni automat.
Pe afisaj va apare timpul ramas pâna la
finalizarea programului.
Prin apasarea acestui buton de doua
ori (indicator luminos
) intensitatea
programului de spalare va fi diminuata, se
va reduce si durata programului de spalare.
Programe "AUTOMATE"
Prin apasarea acestui buton împreuna cu
cele 4 programe principale de spalare
se vor obtine 8 programe de spalare
suplimentare (în total se obtin 12 programe
de spalare).
Masina de spalat vase este prevazuta cu
un senzor pentru gradul de murdarire,
care analizeaza gradul de muradire al apei
în timpul fazelor tuturor programelor
"AUTOMATE" (vezi lista cu programe);
datorita acestui senzor, parametri programului de spalare sunt ajustati automat la
gradul de murdarire real al vaselor. Astfel
sunt garantate rezultate excelente de spalare si se optimizeaza consumul de apa si
energie.
IMPORTANT
Când masina de spalat vase este
pornita, va fi indicata ultima setare.
4
Programe "IMPULSE"
Schimbarea unui program în
derulare
Programele "IMPULSE" utilizeaza o
tehnologie de spalare ce reduce consumul,
zgomotul si intensifica performantele masinii de spalat.
Pentru a modifica sau a anula programul în
derulare, procedati în felul urmator:
■ Mentineti apasat circa 5 secunde butonul
"RESET". Pe afisaj va apare "00" si se
vor emite semnale sonore.
IMPORTANT
Functionarea intermitenta a pompei
de apa NU trebuie sa fie considerata
o defectiune, reprezinta o functionare normala a programului de spalare.
■ Programul utilizat va fi anulat iar pe afisaj
vor apare doua linii.
■ În acest moment poate fi setat un nou
program.
ATENTIE!
Înainte de a porni un program nou,
trebuie sa verificati daca mai exista
detergent în dozator. Daca este
nevoie, adaugati detergent.
Daca apare o întrerupere de alimentare
cu energie electrica în timp ce masina
de spalat vase functioneaza, programul
selectat va fi memorat iar atunci când
se reia alimentarea cu energie electrica
se va continua de unde a fost oprit.
Întreruperea programului
Nu este recomandabil sa deschideti usa în
timpul unui program, în special în timpul
primei spalari sau în timpul clatirii fierbinti
finale. Totusi, daca usa este deschisa în
timpul unui program (de exemplu pentru a
adauga vase) masina se va opri automat
iar pe afisaj va apare timpul ramas pâna la
finalizarea programului de spalare.
Închideti usa, fara a apasa niciun buton.
Programul de spalare va continua de unde
a fost întrerupt.
Sfarsitul programului
Sfarsitul programului va fi indicat printr-un
semnal sonor (daca nu este dezactivat)
timp de 5 secunde, care se va repeta de 3
ori la un interval de 30 de secunde.
IMPORTANT
Daca functia "OPEN DOOR" este
activata, in timpul fazei de uscare
usa se va deschide automat si va fi
nevoie sa asteptati pana la indicatia
referitoare la sfarsitul ciclului pentru
a scoate vasele.
ATENTIE!
Daca deschideti usa în timpul etapelor
de uscare, se va auzi un semnal
sonor pentru a va avertiza ca
prgramul înca nu este finalizat.
5
Optiuni buton
ATENTIE!
Dupa selectare, optiunile vor fi
disponibile (indicator aprins) si
pentru urmatoarele programe de
spalare. Pentru dezactivare (indicator
stins), apasati din nou butonul.
Buton "OPEN DOOR"
(DESCHIDERE AUTOMATA A USII)
Aceasta optiune activeaza un dispozitiv
special care deschide usa cu cativa
centimetri in timpul sau la sfarsitul ciclului
de uscare (in functie de program),
asigurand o uscare naturala si eficienta a
vaselor. Durata ciclului selectat va fi
modificata automat, pentru a permite
optimizarea temperaturilor din timpul fazei
de clatire, pentru a permite reduceri
semnificative ale consumului de energie.
Deschiderea usii, in ultima faza de uscare,
permite circulatia aerului si indeparteaza
astfel mirosurile neplacute.
IMPORTANT
Aceasta optiune este recomandata
când utilizati programul RAPID 24’.
Durata acestuia va fi prelungita cu
circa 15 minute, pentru a permite
tabletelor sa actioneze mai eficient.
IMPORTANT
Aceasta optiune va fi activata
automat in cazul programului "ECO".
Insa, exista si posibilitatea de
dezactivare. Functia "OPEN DOOR"
nu este disponibila la programele
"RAPID 24’" si " PRESPALARE ".
Buton "START INTARZIAT"
Prin apasarea acestui buton timpul pentru
începerea programului poate fi amânat cu
1 – 23 de ore.
ATENTIE
Cu aceasta optiune selectata, nu trebuie sub nicio forma sa impiedicati
deschiderea usii sau fortarea inchiderii, pentru a nu deteriora mecanismul.
Pastrati un spatiu liber in fata usii, iar
inainte de inchidere asteptati declansarea dispozitivului de deschidere.
Pentru a seta optiunea start întârziat,
procedati astfel:
■ Apasati butonul "START ÎNTRZIAT""(pe
afisaj apare mesajul "00").
■ Apasati din nou butonul pentru a mari
timpul de pornire întârziata (de fiecare
data când apasati butonul, timpul este
marit cu câte o ora pâna la maximul de
23 de ore).
Buton ”ALL IN 1”
Aceasta optiune optimizeaza utilizarea
detergentilor combinati de tip ”ALL IN 1” („3
in 1”/”4 in 1”/”5 in 1” etc.).
Prin apasarea acestui buton, programul de
spalare selectat este modificat pentru a se
obtine cele mai bune performante de la
detergentii combinati (este dezactivat indicatorul luminos pentru adaugarea sarii de
dedurizare).
■ Pentru a începe numaratoarea inversa,
apasati butonul "START". Pe afisaj va
apare timpul ramas pâna la pornirea
programului.
6
La finalul timpului, programul va porni
automat si va fi afisata durata acestuia.
Pentru a anula
procedati astfel:
pornirea
întârziata,
3. Eliberati butonul când se aude al doilea
semnal sonor (pe afisaj va apare "b1"
pentru a indica faptul ca este activata
alarma).
■ Mentineti apasat butonul "RESET" cel
putin 3 secunde. Pe afisaj va apare
mesajul "00" si vor fi emise semnale
sonore.
4. Apasati acelasi buton din nou (pe afisaj
va apare "b0" pentru a indica faptul ca
alarma este dezactivata).
■ Optiunea start întârziat si programul
selectat vor fi anulate. Pe afisaj apare
doua linii.
5. Opriti masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
■ În acest moment, trebuie sa fie setat un
nou program, asa cum este indicat în
sectiunea "SETARI PROGRAME".
Pentru a activa din nou alarma, procedati la
fel.
Memorarea ultimului program
utilizat
Oprirea sonorului pentru alarma
de finalizare a programului
Sunetul alarmei pentru încheierea
programului poate fi oprit în felul urmator:
Pentru a memora ultimul program utilizat,
procedati astfel:
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
ÎNTOTDEAUNA oprita înainte de a
efectua aceasta operatiune.
IMPORTANT
Masina de spalat trebuie sa fie
ÎNTOTDEAUNA oprita înainte de a
efecta aceasta operatiune.
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si în acelasi timp porniti
masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" (se va auzi
un scurt semnal sonor).
1. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si în acelasi timp porniti
masina de spalat
prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" (se va auzi
un scurt semnal sonor).
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 15 secunde (în
acest interval de timp se vor auzi 2
semnale sonore).
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 30 de secunde
(în acest interval de timp, se vor auzi 3
semnale sonore).
7
3. Eliberati butonul când se aude cel
de al TREILEA semnal sonor (pe
afisaj va apare "A0" pentru a indica
faptul ca memorarea este dezactivata).
IMPORTANT
Aceasta masina de spalat vase este
prevazuta cu un dispozitiv de
siguranta antiinundare care, în caz
de probleme, evacueaza apa în exces.
4. Apasati din nou acelasi buton (pe afisaj
va apare "A1" pentru a indica faptul ca
memorarea este activata).
ATENTIE!
Pentru a asigura o buna utilizare a
dispozitivului de siguranta împotriva
inundatiei, este recomandabil ca
masina de spalat sa nu fie înclinata în
timpul utilizarii. Daca este nevoie sa
înclinati masina de spalat vase,
asigurati-va de faptul ca programul
de spalare s-a încheiat iar în interior
nu se mai afla apa.
5. Opriti masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" pentru a
confirma noua setare.
Pentru a dezactiva functia de memorare,
respectati aceeasi procedura.
Masina de spalat poate semnala o serie de erori prin intermediul afisajului.
SEMNALE DE EROARE AUTOMATE
EROARE
CAUZA
SOLUTIE
E2 – apare pe afisaj si se aude
alarma.
Fara apa (alimentarea cu apa este
închisa).
Opriti masina de spalat, deschideti
alimentarea cu apa si reporniti
programul.
E3 – apare pe afisaj si se aude
alarma.
Masina de spalat nu poate evacua apa.
Verificati daca furtunul de evacuare este
îndoit sau sifonul sau filtrele sunt
înfundate. Daca problema persista, apelati
la ajutorul unui centru de service autorizat.
E4 - apare pe afisaj si se aude
alarma.
Exista scurgeri de apa.
Verificati daca furtunul de evacuare
este îndoit sau sifonul sau filtrele
sunt înfundate. Daca problema
persista, apelati la ajutorul unui
centru de service autorizat.
E5, E6, E7, Ef
sau EL –
apar pe ecran si se aude alarma.
Eroare electronica.
Apelati la ajutorul unui centru de
service autorizat.
E8 sau Ei - apar pe ecran si se
aude alarma. i accompagnati da
un breve segnale acustico.
Elementul de încalzire al apei nu
functioneaza corespunzator sau
filtrul este înfundat.
Curatati filtrul. Daca problema
persista, apelati la ajutorul unui
centru de service autorizat.
8
ONE Fi
PARAMETRI WIRELESS
Acest aparat este prevazut cu tehnologie
ONE Fi care îti permite controlul de la
distanta prin intermediul aplicatiei, datorita
functiei Wi-Fi.
Parametro
Specificatii
Standard
Wireless
802.11 b/g/n
Interval
frecventa
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Înregistrarea aparatului (pe aplicatie)
■ Descarca aplicatia Hoover Wizard pe
dispozitivul tau.
Aplicatia Hoover Wizard este
disponibila pentru atât pentru
dispozitive cu Android cât si pentru
cele cu iOS, pentru tablete si pentru
telefoane smart.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Putere max.
transmisie
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Pentru detalii complete cu privire la
functiile ONE Fi ruleaza aplicatia în
modul DEMO.
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
Senzitivitate
minima receptie
■ Deschide aplicatia, creaza profilul de
utilizator si înregistreaza aparatul,
respectând instructiunile de pe afisaj sau
din "Ghidul rapid" care este atasat pe
aparat.
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Prin prezenta, Candy Hoover Group
Srl, declara ca acest aparat marcat cu
Activarea controlului de la distanta
(via app)
este în conformitate cu cerintele esentiale ale
Directivei 2014/53/EU.
Pentru a primi o copie a acestei declaratii de
conformitate, va rugam sa contactati
producatorul prin accesarea site-ului:
■ Dupa instalarea masinii, de fiecare data
când vrei sa o folosesti de la distanta via
App, trebuie ca, înainte de toate, sa
încarci vasele si detergentul. Porneste
masina, selecteaza programul "P0" si
apasa butonul START/RESET si închide
usa. Din acel moment poti începe
utilizarea cu ajutorul comenzilor din
Aplicatie.
www.candy-group.com
9
GHID PROGRAME
Spalare cu prespalare
La programele cu prespalare, se recomanda sa adaugati a doua doza de detergent (max. 10g)
direct în masina de spalat vase.
•
/( ) = PROGRAMELE "AUTOMATE" SUNT OPTIMZATE DATORITA SENZORULUI PENTRU GRADUL DE
MURDRIRE CARE AJUSTEAZA PARAMETRI DE SPALARE ÎN FUNCTIE DE GRADUL DE MURDARIRE AL
VASELOR.
= este programul care va permite accesul la functiile One Fi.
Hygiene+
75°C
Program de spalare antibacterian, pentru
spalarea si sterilizarea vaselor (pentru vase
foarte murdare), pentru biberoane etc.
ABUR
75°C
În cadrul acestui program se alterneaza actiunea jeturilor de
apa si a aburului. Este eficient pentru înmuierea si îndepartarea
reziduurilor întarite de alimente si pentru distrugerea
bacteriilor, nu este necesara prespalarea vaselor si a oalelor.
Chef
65°C
Pentru spalare rapida a vaselor foarte murdare.
FAMILIE
65-75°C
Program pentru spalarea zilnica a vaselor. Cele
doua clatiri finale asigura un nivel ridicat de igiena
si curatanie.
UNIVERSAL
50-60°C
O data pe zi – pentru vase cu grad normal de murdarire si pentru alte vase care au fost strânse pe
parcursul zilei, pentru a fi spalate.
Zilnic
45-65°C
Program rapid de spalare, pentru vase cu grad
normal de murarire – pentru spalari frecvente si
incarcari normale.incarcari normale.
Eco Plus
55°C
Un program cu temperatura medie, destinat pentru
spalarea cratitelor si a vaselor cu grad "normal" de
murdarire, se utilizeaza detergenti care contin enzime.
ECO
45°C
Program pentru reducerea consumului de energie, adecvat
pentru vase cu grad normal de murdarire (cel mai eficient
program in ceea ce priveste consumul de energie si apa).
Program standard pentru EN 50242.
Cristal
45°C
Adecvat pentru pahare si vase delicate. De asemenea, pentru vase cu grad redus de murdarire,
cu exceptia cratitelor.
A Spalare 59'
65°C
Adecvat pentru vase cu grad mare de murdarire
care vor fi spalate imediat dupa servirea mesei
(max. 8 seturi).
Rapid 24’
50°C
Spalare rapida pentru vase care vor fi spalate
imediat dupa utilizare. Pentru vase de la 6
persoane.
Prespalare
Prespalare scurta cu apa rece pentru vase care
vor fi pastrate in masina de spalat vase pana la
umplerea acesteia.
10
N/A = OPTIUNEA NU ESTE DISPONIBILA
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Buton ”OPEN DOOR”
Buton „ALL IN 1”
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
115/
125
DA
DA
DA
(
11
Etapele programului
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
120
DA
DA
DA
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
80
DA
DA
DA
55°C
190
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A DA
5
DA
N/A
ÎN CAZUL UTILIZARII APEI CALDE, TIMPUL PROGRAMULUI ESTE AFISAT AUTOMAT ÎN TIMPUL FUNCTIONARII.
= Program "AUTOMAT"
= “POWER WASH” activ
= Programe “IMPULSE”
)
Clatire cu apa calda si
cu agent de clatire
A doua clatire cu apa
rece
Prima clatire cu apa
rece
Buton
”START ÎNTRZIAT”
65°C/
75°C
Spalare cu apa rece
(15ºC)*
– Toleranta ±10% –
Spalare principala
Prespalare cu apa rece
Prespalare cu apa
calda
Verificare recipient
pentru sare de
Verificare recipient
pentru agent de clatire
Curatare filtru
Detergent pentru spalare
Detergent pentru
înmuiere (prespalare)
Verificari
Durata
Butoane functii
medie în
minute speciale disponibile
AQUASTOP-DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DELL’ACQUA
Dispozitivul aqua-stop asigura protectia împotriva eventualelor pagube care pot fi
produse de scurgerile de apa ale furtunului de alimentare, ca urmare a învechirii
acestuia.
Cu sistemul aqua-stop, apa care se scurge umple zona corugata a furtunului si
activeaza valva de închidere care opreste alimentarea cu apa a masinii de spalat.
Aceasta problema este indicata de un sector de culoare rosie al ferestrei marcate cu
.
În astfel de situatii, luati legatura cu un centru de service.
În cazul în care furtunul nu este suficient de lung pentru a corecta conexiunea,
acesta trebuie înlocuit cu unul mai lung. Un astfel de furtun poate fi achizitionat de
la centrele de service.
Dispozitiv de siguranta la rasucire ( apasati si rasuciti pentru a scoate saiba)
12
UNITATE PENTRU DEDURIZAREA
APEI
pentru dedurizarea apei
* Unitatea
setata din fabrica la nivelul 4
este
(d4),
potrivit pentru majoritatea utilizatorilor.
În functie de sursa de alimentare, apa
contine diferite cantitati de calcar si minerale
care se depun pe vase lasând urme pe
acestea.
Cu cât este mai mare nivelul de minerale din
apa, cu atât este mai dura apa. Masina de
spalat este prevazuta cu o unitate pentru
dedurizarea apei, care prin intermediul
utilizarii unei sari regenatoare speciale,
furnizeaza apa dedurizata pentru spalarea
vaselor.
Gradul de duritate al apei poate fi obtinut de
la compania de furnizare a apei.
În functie de gradul de duritate al apei, reglati
unitatea de dedurizare în felul urmator:
IMPORTANT: Masina de spalat
trebuie sa fie întotdeauna oprita
înainte de a efectua aceasta operatiune.
1. Mentineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" si simultan porniti masina
de spalat prin apasarea butonului
"PORNIT/OPRIT" (se aude un semnal
sonor scurt).
Reglarea duritatii apei
Unitatea de dedurizare poate trata apa cu o
duritate de pâna la 90˚fH (gradatie franceza)
sau 50˚dH (gradatie germana) prin
intermediul a 8 setari diferite.
2. Tineti apasat butonul "SELECTARE
PROGRAM" cel putin 5 secunde,
PANA se aude un semnal sonor.
Uneleindicatoare pentru "SELECTARE
PROGRAM" se aprind pentru a indica
nivelul actual setat pentru duritatea apei.
Tabelul de mai jos prezinta diferite grade
de duritate pentru apa cu setarile
corespunzatoare pentru unitatea de
dedurizare.
Nivel
ºfH
(grade
franceze)
ºdH
(grade
germane)
Utilizare sare
dedurizare
Setarea
nivelului de
dedurizare
Duritate apa
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Apasati acelasi buton din nou pentru a
selecta nivelul dorit pentru duritatea apei:
de fiecare data când apasati butonul,
setarea creste cu un nivel. Când
ajungeti la "d7", afisajul revine la "d0".
4. Opriti masina de spalat si apasati butonul
"PORNIT/OPRIT" pentru a confirma
noua setare.
AVERTIZARE!
În cazul în care apar probleme, opriti
masina de spalat prin apasarea
butonului "PORNIT/OPRIT" si reluati
procedura (ETAPA 1).
Indicator reumplere sare de
dedurizare
IMPORTANT
Aparitia de pete albe pe vase
reprezinta un semnal asupra
faptului ca trebuie reumplut
recipientul cu sare de dedurizare.
Acest model este prevazut cu un indicator
luminos pe panoul de control care se
aprinde când este necesar sa reumpleti
recipientul cu sare de dedurizare.
13
14
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
A
Tlaãidlo "ZAPNUTIE/VYPNUTIE"
H
Tlaãidlo moÏnosti "ALL IN 1"
B
Tlaãidlo "VOªBA PROGRAMU"
I
Kontrolka "DOPLNENIA SOLI"
C
Tlaãidlo "ODLOÎEN¯ ·TART"
L
Kontrolka "DOPLNENIA LE·TIDLA"
D
Tlaãidlo "·TART"/"RESET"
(spustenie/vynulovanie programu)
M
Kontrolka "ACTION PRO "
E
N
Kontrolky "DOPLNKOV¯CH FUNKCIÍ"
Digitálny displej
F
O
Kontrolka "Wi-Fi"
Tlaãidlo "ACTION PRO"
G
P
Popis programov
Tlaãidlo moÏnosti "OPEN DOOR"
ROZMERY
·írka x V˘‰ka x Hæbka (cm)
Hæbka s otvoren˘mi dvierkami (cm)
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
TECHNICKÉ ÚDAJE
16
pre 9 osôb
Min. 0,08 - Max. 0,8
NáplÀ podºa európskych noriem (EN 50242)
Kapacita riadu vrátane hrncov
Tlak vody (MPa)
Istenie / Maximálny príkon / Pripájacie elektrické napätie
Pozrite si v˘robn˘ ‰títok
SPOTREBA (hlavné programy)*
Program
Energia (kWh)
Voda (L)
2,07
21
PARA
1,46
15
UNIVERZÁLNY
0,77
10
ECO
0,59
9
R¯CHLY 24'
Spotreba energie vo vypnutom a pohotovostnom reÏime: 0,45 W / 0,45 W
* Hodnoty namerané v laboratóriu podºa Európskej normy EN 50242 (v beÏnom pouÏití sú moÏné
rozdiely).
15
Nastavenie programov
VOªBA PROGRAMOV A
·PECIÁLNE FUNKCIE
■ Otvorte dvierka a vloÏte zneãisten˘ riad
do spotrebiãa.
(PouÏitie v spojení s programov˘m
sprievodcom)
■ Stlaãte tlaãidlo "ZAPNUTIE/VYPNUTIE"
Na displeji sa zobrazia dve ãiary.
Tlaãidlo "ACTION PRO"
■ Zvoºte program stlaãením
"VOªBA PROGRAMU".
Toto tlaãidlo vám umoÏÀuje upraviÈ intenzitu um˘vania, podºa zneãistenia riadu, úpravou ãasu a teploty um˘vania.
.
tlaãidla
■ Podºa potreby stlaãte tlaãidlo “ACTION
PRO“.
■ Ak chcete zvoliÈ doplnkovú funkciu,
stlaãte príslu‰né tlaãidlo (rozsvieti sa
príslu‰n˘ indikátor).
Jedn˘m stlaãením tohto tlaãidla (kontrolka )
sa intenzita cyklu zv˘‰i a taktieÏ sa umoÏní
um˘vacia ãinnosÈ tretieho ramena,
umiestneného
na
dne
um˘vaãky
("POWER WASH").
Táto funkcia taktieÏ umoÏÀuje um˘vanie
veºmi zneãisteného riadu vloÏením priamo
do oblasti ko‰a nad "POWER WASH".
■ Stlaãte tlaãidlo "·TART".
Na displeji sa zobrazí ãas trvania programu,
priãom sa striedavo mení zobrazenie
hodín a minút [Napr.: 1h (1 hodina) / 25
(25 minút)].
■ Zatvorte dvierka (po akustickom signáli,
sa program spustí automaticky). Na
displeji sa zobrazí ãas zostávajúci do
konca programu.
Stlaãením tohto tlaãidla dvakrát (kontrolka )
sa zníÏi intenzita um˘vacieho cyklu, skráti
sa ãas um˘vania.
"AUTOMATICKÉ" programy
Um˘vaãka je vybavená senzorom
zneãistenia,
schopn˘m
analyzovaÈ
zneãistenie vody poãas v‰etk˘ch fáz
"AUTOMATICK¯CH" programov (pozrite
si zoznam programov); vìaka tomuto
senzoru
sa
automaticky
upravujú
parametre um˘vacieho cyklu podºa
skutoãného stupÀa zneãistenia riadu.
Vìaka tomu sú zaruãené v˘nimoãné
v˘sledky um˘vania s optimalizáciou
spotreby vody a energie.
Kombináciou tlaãidla so 4 hlavn˘mi
programami máte k dispozícii 8 dodatoãn˘ch
um˘vacích cyklov (spoloãne teda 12
um˘vacích programov).
DÔLEÎITÉ
Po zapnutí um˘vaãky sa zobrazí
naposledy pouÏité nastavenie.
16
Programy "IMPULSE"
Zmena spusteného programu
Programy "IMPULSE" pouÏívajú techniku
um˘vania v impulzoch, ktoré zniÏujú
spotrebu aj hluk a zlep‰ujú v˘kony.
Ak chcete zmeniÈ alebo zru‰iÈ prebiehajúci
program,
postupujte
nasledujúcim
spôsobom:
DÔLEÎITÉ
„Obãasné” fungovanie ãerpadla NIE
JE prejavom nesprávnej funkcie, ale
predstavuje ‰peciálnu charakteristiku
impulzného um˘vania. Je teda
znakom
správneho
priebehu
programu.
■ PodrÏte aspoÀ na 5 sekundy tlaãidlo
"RESET". Na displeji sa zobrazí "00" a
zaznejú akustické signály.
■ Prebiehajúci program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dve pomlãky.
■ V tejto chvíli je moÏné nastaviÈ nov˘
program.
VAROVANIE!
Skôr, ako spustíte nov˘ program, je
dobré sa uistiÈ, Ïe nebol odstránen˘
ãistiaci prostriedok. Keby tomu
tak bolo, obnovte dávkovanie v
príslu‰nej dávkovacej nádobke.
Preru‰enie programu
Neodporúãame otváranie dvierok v
priebehu programu, hlavne uprostred
um˘vania a pri závereãnom oplachovaní
teplou vodou. Ak pri spustenom programe
otvoríte dvierka (napríklad, ak chcete pridaÈ
ìal‰í riad),
um˘vaãka sa automaticky zastaví a na
displeji bude blikaÈ zostávajúci ãas do
ukonãenia cyklu. Po zatvorení dvierok bez
stlaãenia akéhokoºvek tlaãidla sa cyklus
opäÈ spustí od miesta, v ktorom bol
preru‰en˘.
V
prípade
preru‰enia
dodávky
elektrického prúdu um˘vaãka riadu
uchováva pamäÈ programu vo fáze, keì
do‰lo k preru‰eniu a program bude
opäÈ pokraãovaÈ od miesta, kde bol
preru‰en˘, hneì ako bude obnovená
dodávka elektrickej energie.
DÔLEÎITÉ
Táto voºba sa odporúãa hlavne pri
pouÏití ULTRA RAPID 24', ktorého
trvanie bude predæÏené o cca 15
minút, aby kombinované ãistiace
prostriedky uvoºnili svoje najlep‰ie
úãinky.
Koniec programu
Koniec programu oznámi zvukov˘ signál
(ak nie je vypnut˘) po dobu 5 sekúnd, ktor˘
sa 3 krát opakuje v celkovej dæÏke 30
sekúnd.
DÔLEÎITÉ
Ak je aktivovaná funkcia "OPEN
DOOR", vo fáze su‰enia sa dvere
automaticky otvoria, ale pred
vybratím riadu musíte e‰te poãkaÈ na
zvukov˘ signál ukonãenia cyklu.
VAROVANIE!
Ak dvere um˘vaãky otvoríte vo fáze
su‰enia, ozve sa akustick˘ signál
ako upozornenie, Ïe cyklus e‰te nie
je ukonãen˘.
17
V˘ber tlaãidla
VAROVANIE!
Po voºbe tejto funkcie, zostane funkcia aktívna (rozsvieti sa indikátor) aj
pri
nasledujúcich
programoch
um˘vania a bude môcÈ byÈ deaktivovaná
(indikátor zhasne) iba po opätovnom
stlaãení tlaãidla.
Tlaãidlo "OPEN DOOR"
"OPEN DOOR" (AUTOMATICKÉ
OTVORENIE DVERÍ)
Táto voºba aktivuje ‰peciálne zariadenia,
ktorá pootvorí dvere o niekoºko centimetrov v
priebehu alebo na konci cyklu su‰enia
(v závislosti od programu) zaisÈujúca
prirodzené a efektívne su‰enie riadu.
Doba trvania zvoleného programu sa
automaticky zmení a teplota vo fáze
oplachu sa optimalizuje, a t˘m sa v˘razne
zníÏi spotreba energie.
Otvorenie dverí v poslednej fáze su‰enia
vyuÏíva
recirkuláciu
vzduchu
na
odstránenie rizika zápachov.
DÔLEÎITÉ
Táto voºba sa odporúãa hlavne pri
pouÏití R¯CHLY 24', ktorého trvanie
bude predæÏené o cca 15 minút, aby
kombinované ãistiace
prostriedky
uvoºnili svoje najlep‰ie úãinky.
DÔLEÎITÉ
Táto voºba sa automaticky aktivuje
pri programe "ECO". Ale bude moÏné
ho vypnúÈ.
Funkcia "OPEN DOOR" nie je k
dispozícii v rámci programu "
R¯CHLY 24'" a " PREDUMYTIE ".
Tlaãidlo "ODLOÎEN¯ ·TART"
Toto tlaãidlo umoÏÀuje naprogramovanie
spustenia cyklu um˘vania s oneskorením
od 1 do 23 hodín vrátane.
POZOR
Po v˘bere tejto moÏnosti by nemalo
niã brániÈ otvoreniu dverí, ani sa
nesmie dvere silou zatváraÈ, aby
nedo‰lo k po‰kodeniu mechanizmu.
UdrÏujte voºn˘ priestor pred dverami
a pred zatvorením poãkajte, aÏ prestane pracovaÈ otváracia zariadení.
Pre nastavenie odloÏeného ‰tartu
um˘vania
postupujte
nasledujúcim
spôsobom:
■ Stlaãte tlaãidlo "ODLOÎEN¯ ·TART"
(na displeji sa zobrazí "00").
■ Pre zv˘‰enie ãasu oneskorenia opäÈ
stlaãte tlaãidlo (pri kaÏdom stlaãení sa
oneskorenie zv˘‰i o jednu hodinu aÏ po
maximálne 23 hodín).
Tlaãidlo "ALL IN 1"
Táto voºba umoÏÀuje pouÏitie optimálnych
kombinovan˘ch ãistiacich prostriedkov
"ALL in 1" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", a
pod.).
Stlaãením tohto tlaãidla sa nastaven˘ program
um˘vania zmení tak, aby kombinované
ãistiace prostriedky uvoºnili svoje najlep‰ie
úãinky (okrem toho sa deaktivujú indikátory
nedostatku soli a le‰tidla).
■ Pre spustenie odpoãítavania stlaãte
tlaãidlo "·TART".
Po ukonãení odpoãítavania sa program
automaticky spustí.
18
Na konci odpoãítavania, sa program
automaticky spustí a na displeji sa zobrazí
dæÏka zvoleného programu.
Ak chcete vynulovaÈ odloÏen˘ ‰tart,
postupujte nasledujúcim spôsobom:
3. Tlaãidlo uvoºníte v momente, keì zaznie
druh˘ zvukov˘ signál (na displeji
sa zobrazí "b1", ão znamená, Ïe
signalizácia je aktívna).
■ Tlaãidlo "RESET" podrÏte stlaãené
poãas najmenej 3 sekúnd. Na displeji sa
zobrazí "00" a zaznejú akustické
signály.
4. OpäÈ stlaãte rovnaké tlaãidlo (zobrazí sa
"b0" ão znamená, Ïe signalizácia je
neaktívna).
■ OdloÏen˘ ‰tart a zvolen˘ program sa
zru‰í. Displej zobrazí dve pomlãky.
5. Vypnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla
"ZAPNÚË/VYPNÚË",
ãím
uvediete do ãinnosti nové nastavenie.
■ V tomto bode je potrebné nastaviÈ nov˘
program a prípadne tlaãidlami zvoliÈ
doplnkové funkcie tak, ako je uvedené v
ãasti "NASTAVENIE PROGRAMOV".
Na opätovnú aktiváciu zvukového signálu
postupujte rovnak˘m spôsobom.
Vypnutie funkcie zvukovej
signalizácie KONCA PROGRAMU
UloÏenie naposledy pouÏitého
programu
Funkcia zvukovej signalizácie konca
programu môÏe byÈ vypnutá nasledujúcim
spôsobom:
UloÏenie naposledy pouÏitého programu
môÏete vykonaÈ nasledujúcim spôsobom:
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite VÎDY
pri vypnutej um˘vaãke riadu.
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite VÎDY pri
vypnutej um˘vaãke riadu.
1. PodrÏte tlaãidlo "VOªBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnite um˘vaãku riadu
stlaãením tlaãidla "ZAPNÚË/VYPNÚË"
(zaznie krátky zvukov˘ signál).
1. PodrÏte stlaãené tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" a zároveÀ zapnite
um˘vaãku riadu stlaãením tlaãidla
"ZAPNÚË/VYPNÚË" (zaznie krátky
zvukov˘ signál).
2. Stlaãte a drÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej poãas 15
sekúnd (poãas tohto ãasu zaznejú 2
zvukové signály).
2. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej poãas 30
sekúnd (poãas tohto ãas zaznejú 3
akustické signály).
19
3. Uvoºnite tlaãidlo po zaznení TRETIEHO
akustického signálu ("A0" sa zobrazí na
displeji pre indikáciu zru‰enia uloÏenia).
DÔLEÎITÉ
Táto um˘vaãka riadu je vybavená
bezpeãnostn˘m zariadením proti
preteãeniu, ktoré v prípade poruchy
vypú‰Èa prebytoãnú vodu.
4. Stlaãte opäÈ rovnaké tlaãidlo (na displeji
sa zobrazí "A1" pre indikáciu, Ïe
uloÏenie je zapnuté).
VAROVANIE!
Aby nedo‰lo k neoãakávanému
spusteniu funkcie poistky proti
preteãeniu odporúãame Vám, aby ste
neh˘bali a nenakláÀali um˘vaãku riadu
v priebehu ãinnosti. V prípade, Ïe je
potrebné s um˘vaãkou riadu pohnúÈ,
alebo ju nakloniÈ, skontrolujte najskôr,
ãi je ukonãen˘ cyklus um˘vania a vo
vani um˘vaãky nezostala Ïiadna voda.
5. Vypnite um˘vaãku riadu stlaãením
tlaãidla "ZAPNÚË/VYPNÚË", ãím uvediete
do ãinnosti nové nastavenie.
Na deaktiváciu uloÏenia vykonajte rovnak˘
proces.
Um˘vaãka riadu môÏe na displeji signalizovaÈ celú radu funkãn˘ch porúch.
AUTOMATICKÁ SIGNALIZÁCIA PORÚCH
PORUCHA
PRÍâINA
ODSTRÁNENIE
Na displeji sa zobrazí E2 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Ch˘ba voda (je zatvoren˘ prívod
vody).
Vypnite um˘vaãku riadu, otvorte
ventil prívodu vody a znovu
nastavte cyklus um˘vania.
Na displeji sa zobrazí E3 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Spotrebiã nemôÏe vypustiÈ vodu z
vane na um˘vanie.
Skontrolujte, ãi nie je zalomená
hadica v˘puste vody, ãi nie je
upchat˘ sifón, alebo ãi nie sú
upchaté filtre. Ak porucha pretrváva,
obráÈte sa na autorizovan˘ servis.
Na displeji sa zobrazí E4 spolu s
krátkym akustick˘m signálom.
Vyteká voda.
Skontrolujte, ãi nie je zalomená
hadica v˘puste vody, ãi nie je
upchat˘ sifón, alebo ãi nie sú
upchaté filtre. Ak porucha pretrváva,
obráÈte sa na autorizovan˘ servis.
Na displeji sa zobrazí E5, E6,
E7, Ef alebo EL s krátkym
Porucha elektronického riadenia.
Je potrebné obrátiÈ sa na
autorizovan˘ servis.
V˘hrevné teleso ohrevu vody
nefunguje správne, alebo je upchat˘
filter.
Vyãistite filter.
Ak porucha pretrváva, obráÈte sa
na autorizovan˘ servis.
akustick˘m signálom.
Na displeji sa zobrazí E8 alebo
s krátkym akustick˘m
signálom.
Ei
20
ONE Fi
PARAMETRE
BEZDRÔTOVÉHO
PRIPOJENIA
Tento prístroj je vybaven˘ ONE Fi
technológiou, ktorá vám umoÏní prístroj
ovládaÈ na diaºku cez aplikáciu, a to vìaka
funkcii Wi-Fi.
Parameter
·pecifikácie
Registrácia prístroja (v aplikácii)
Wi-Fi ‰tandard
802.11 b/g/n
■ Stiahnite aplikáciu Hoover Wizard na
Va‰om zariadení.
Frekvencia
Aplikácia Hoover Wizard je dostupná
pre zariadenia so systémom Android
a iOS, a to ako pre tablety aj pre
smartphony.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
Maximálny
v˘kon prenosu
Získajte v‰etky podrobnosti o
funkciách ONE Fi prechádzaním
aplikácie v reÏime DEMO.
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
■ Otvorte aplikáciu, vytvorte profil
uÏívateºa a zaregistrujte prístroj podºa
pokynov na displeji zariadenia alebo
pomocou "R˘chleho sprievodcu"
priloÏeného u Vá‰ho prístroja.
Minimálna
citlivosÈ príjmu
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Ovládanie na diaºku (cez aplikáciu)
T˘mto spoloãnosÈ Candy Hoover
Group Srl, prehlasuje, Ïe zariadenia
■ Ako náhle je um˘vaãka registrovaná v
aplikácii, zakaÏd˘m keì ju chcete
ovládaÈ na diaºku cez aplikáciu, musíte
najprv vloÏiÈ riad a um˘vací prostriedok.
Zapnite spotrebiã, vyberte program "P0"
a stlaãte tlaãidlo START/RESET a
zatvorte dvierka; od tohto okamihu ju
môÏete ovládaÈ pomocou príkazov v
aplikácii.
oznaãené symbolom
spæÀajú základné
poÏiadavky Smernice 2014/53/EU.
Ak chcete obdrÏaÈ kópiu Prehlásenia o
zhode, prosím kontaktujte v˘robcu na:
www.candy-group.com
21
PROGRAMOV¯ SPRIEVODCA
Um˘vanie s predumytím
Pre programy s predumytím odporúãame pridaÈ ìal‰iu dávku ãistiaceho prostriedku (max. 10g)
priamo do spotrebiãa.
•
/( ) = "AUTOMATICKÉ" PROGRAMY SÚ OPTIMALIZOVANÍ VëAKA SENZORU ZNEâISTENIA, KTOR¯
PRISPÔSOBÍ PARAMETRE UM¯VANIA PODªA STUP≈A ZNEâISTENIA RIADU.
= je program, ktor˘ umoÏÀuje prístup k ONE Fi funkciám.
Hygiene+
75°C
Cyklus s antibakteriálnym úãinkom, vhodn˘ na
um˘vanie a dezinfekciu riadu (s odoln˘mi
usadeninami), kojeneck˘ch flia‰ a pod.
PARA
75°C
Cyklus so striedavou ãinnosÈou prúdu vody a pary. Efektívne
zjemnenie a odstránenie zaschnut˘ch zvy‰kov a baktérií bez
potreby predumytia hrncov a riadu.
Chef
65°C
Pentru spalare rapida a vaselor foarte murdare.
Rodinn˘
65-75°C
Vhodn˘ na um˘vanie kaÏdodenného riadu. Dve
závereãné fázy oplachovania zaruãia vysokú
úroveÀ ãistoty a hygieny.
UNIVERZÁLNY
50-60°C
Raz denne - pre beÏne zneãisten˘ riad a iné
predmety, ktoré ste nechali jeden deÀ v
um˘vaãke
Denn˘
45-65°C
R˘chly cyklus pre „beÏne zneãisten˘ riad vhodn˘ na ãasté um˘vanie a beÏné mnoÏstvo
riadu.
Eco Plus
55°C
Program so strenou teplotou, urãen˘ pre „beÏne“
zneãisten˘ch panvíc a riadu, pouÏitím prostriedkov s obsahom enz˘mov.
ECO
45°C
Vhodn˘ na um˘vanie beÏne zneãisteného riadu a
hrncov pouÏitím um˘vacích prostriedkov s obsahom
enz˘mov. Program podºa normy EN 50242.
Kry‰tál
45°C
Vhodn˘ pre jemn˘ riad a sklo. TaktieÏ pre menej
zneãisten˘ riad s v˘nimkou panvíc.
A
Um˘vanie 59' Vhodn˘ pre veºmi zneãisten˘ riad, ktor˘ sa bude
um˘vaÈ ihneì po jedle (maximálne 8 súprav).
65'
R¯CHLY 24'
50°C
R˘chle um˘vanie riadu ihneì po pouÏití. NáplÀ
um˘vaãky súpravou pre 6 osôb.
Predumytie
Krátke studené predumytie riadu, ktoré necháte
v um˘vaãke aÏ do naplnenia celého objemu.
22
N/A = NASTAVENIE FUNKCIE NIE JE MOÎNÉ
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
65°C/
75°C
75°C
140
ÁNO ÁNO ÁNO
75°C
130
ÁNO ÁNO ÁNO
65°C
85
ÁNO ÁNO ÁNO
115/
125
ÁNO ÁNO ÁNO
(
23
Tlaãidlo „ALL IN 1“
Tlaãidlo „OPEN
DOOR“
Tlaãidlá
pre ‰peciálne
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
120
ÁNO ÁNO ÁNO
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
80
ÁNO ÁNO ÁNO
55°C
190
ÁNO ÁNO ÁNO
45°C
205
ÁNO ÁNO ÁNO
45°C
85
ÁNO ÁNO ÁNO
65°C
59
ÁNO ÁNO ÁNO
50°C
24
ÁNO N/A ÁNO
5
ÁNO N/A
PRI NAPÚ·ËANÍ HORÚCEJ VODY JE V PRIEBEHU âINNOSTI PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVAN¯ NA DISPLEJI âAS ZOSTÁVAJÚCI DO KONCE
= "AUTOMATICKÉ" programy
CYKLU UM¯VANIA.
= “POWER WASH” aktívne
= Programy "IMPULSE"
)
Priem.
ãas
programu
v min.
Tlaãidlo „ODLOÎEN¯
·TART“
Priebeh programu um˘vania
So studenou vodou
15°C*
- Tolerancia ± 10% -
Horúci oplach s
pridaním le‰tidla
Druh˘ studen˘ oplach
Prv˘ studen˘ oplach
Hlavné um˘vanie
Studené predumytie
Horúce predumytie
Kontrola soli v
zásobníku
Kontrola le‰tiaceho
prostriedku
Vyãistenie filtrov
âistiaci prostriedok na
hlavné um˘vanie
âistiaci prostriedok na
predumytie
Vykonanie kontroly
AQUASTOP-SYSTÉM
Zariadenie na zastavenie vody chráni pred po‰kodením z dôvodu vyteãenia vody z
plniacej hadice, ktoré môÏe nastaÈ z prirodzeného opotrebenia hadice. V systéme
zastavenia vody vyteãená voda preteãie do vlnitej hadice a aktivuje zastavovací ventil, ktor˘ preru‰í dodávku vody do spotrebiãa. Táto porucha je signalizovaná ãerven˘m
sektorom v okienku
.
Ak sa tak stane, kontaktujte servisného technika
.
Ak nie je hadica dostatoãne dlhá pre správne pripojenie, musí sa vymeniÈ za dlh‰iu.
Hadicu môÏete kúpiÈ od servisného technika.
Bezpeãnostné zariadenie proti pretoãeniu (stlaãte a otoãte pre odpojenie).
24
* Zmäkãovacie zariadenie je vo v˘robe
nastavené na 4. stupeÀ (d4), ão
vyhovuje väã‰ine pouÏívateºov.
ZARIADENIE NA
ZMÄKâOVANIE VODY
V závislosti od zdroja obsahuje voda rôzne
mnoÏstvo vápenca a minerálov, ktoré sa
usadzujú na riade a zanechávajú na jeho
povrchu biele ‰kvrny a ‰muhy. Aká je vysoká
prítomnosÈ t˘chto minerálov vo vode, taká
vysoká je jej tvrdosÈ.
Um˘vaãky riadu sú vybavené zariadením na
zmäkãovanie vody, ktoré vyÏaduje k svojej
regenerácii ‰peciálnu soº. Táto zmäkãená
voda
sa potom pouÏíva v um˘vaãke na um˘vanie
riadu. StupeÀ tvrdosti vody vám poskytne
spoloãnosÈ, ktorá zabezpeãuje dodávku vody
alebo si ju môÏete nechaÈ zmeraÈ.
Podºa stupÀa tvrdosti vody nastavte
zmäkãovacie zariadenie nasledujúcim
spôsobom:
DÔLEÎITÉ
Nasledujúci postup zaãnite vÏdy
pri vypnutom spotrebiãi.
1. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" a zároveÀ zapnite
um˘vaãku riadu stlaãením tlaãidla
"ZAPNUTIE/VYPNUTIE" (ozve sa
krátky akustick˘ signál).
Nastavenie zmäkãovaãa vody
elektronick˘m programátorom
2. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "VOªBA
PROGRAMU" najmenej 5 sekúnd,
pok˘m sa neozve akustick˘ signál. Na
displeji sa zobrazí úroveÀ nastaveného
odvápnenia vody.
Zmäkãovacie zariadenie upravuje vodu s
tvrdosÈou do 90°fH (francúzska stupnica)
alebo 50°dH (nemecká stupnica tvrdosti
vody) v 6 rôznych stupÀoch jeho na
stavenia.
V tabuºke je uvedené nastavenie.
ºdH
(nemecká
stupnica)
PouÏitie
regeneraãnej
soli
Nastavenie
zmäkãovaãa
vody
0
1
2
3
*4
5
6
7
ºfH
(fran.
stupnica)
ÚroveÀ
tvrdosti
TvrdosÈ
vody
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NIE
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. OpäÈ stlaãte rovnaké tlaãidlo a zvoºte
poÏadovanou úroveÀ odvápnenia vody:
kaÏd˘m stlaãením sa zv˘‰i hodnota o
jeden stupeÀ. Po dosiahnutí hodnoty
"d7" ukazovateº preskoãí na úroveÀ
"d0".
4. Vypnite um˘vaãku stlaãením tlaãidl
"ZAPNUTIE/VYPNUTIE", ãím uvediete
do ãinnosti nové nastavenie.
POZOR!
Ak sa vyskytne problém, vypnite
um˘vaãku
stlaãením
tlaãidla
„ZAPNUTIE/VYPNUTIE“ a zaãnite
opäÈ od zaãiatku (KROK 1).
Varovanie na doplnenie soli
DÔLEÎITÉ
V˘skyt bielych ‰kv⁄n na riade je
v‰eobecn˘m znakom, Ïe je nutné
doplniÈ zásobník soli.
Tento model je vybaven˘ kontrolkou na
ovládacom paneli, ktorá vás upozorní na
nutnosÈ doplnenia soli.
25
26
OPIS KONTROLNE TABLE
A
Taster "UKLJUâ/ISKLJUâ”
H
"ALL IN 1" opcioni taster
B
Taster "IZBOR PROGRAMA"
I
"NEMA SOLI" indikator
C
Taster "ODLOÎENI START "
L
"NEMA SJAJA" indikator
M
"ACTION PRO" indikatori
N
"IZABRANE OPCIJE" indikatori
O
Wi-Fi indikator
P
Programski vodiã
D
"START"/"RESET" taster
(pokretanje/prekidanje programa)
E
Digitalni display
F
"ACTION PRO" taster
G
"OPEN DOOR" opcioni taster
DIMENZIJE
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
·irina x Visina x Dubina (cm)
Dubina sa otvorenim vratima (cm)
TEHNIâKI PODACI
16
9 kompleta
Min. 0,08 - Max. 0,8
EN 50242 kapacitet kompleta
Kapacitet sa ‰erpama i tiganjimas
Pritisak vode (MPa)
Videti tehniãku nalepnicu
Napon
POTRO·NJA (glavni programi)*
Program
Energija (kWh)
Voda (L)
2,07
21
VODENA PARA
1,46
15
UNIVERZALNI
0,77
10
ECO
0,59
9
BRZI 24'
Potro‰nja vode pri iskljuãenoj struji i redjimu pripravnosti: 0,45 W / 0,45 W
* Vrednosti su izmerene u laboratoriji u skladu sa Evropskim Standardom EN 50242 (potro‰nja modje
da varira u zavisnosti od uslova kori‰çenja).
27
Pode‰avanje programa
IZBOR PROGRAMA I
SPECIJALNE FUNKCIJE
■ Otvoritevratai stavite prljave sudoveu
ma‰inu.
(Koristiti sa programskim vodiãem)
"ACTION PRO" taster
■ Pritisnite "ON/OFF" taster
.
Displej çe prikazati dve crtice.
■ Izaberite program pritiskomnataster
"IZBOR PROGRAMA".
Ovaj taster Vam omoguçava da modifikujete
intenzitet pranja, u skladu sa time koliko su
prljavi sudovi, modifikovanjem temperature
i duÏine pranja.
■ Ako Ïelite, pritisnite "ACTION PRO"
taster.
■ U sluãaju da Ïelite da izaberete
opciju, pritisnite odgovaraju çe tastere.
Pritiskanjem ovog tastera jednom
(svetlosni indikator ), intenzitet pranja çe
biti pojaãan, i takodje çe biti ukljuãena treça
prskalica na dnu ma‰ine ("POWER
WASH").
Ova funkcija omoguçava pranje veoma
prljavih ‰erpi i tiganja, direktnim stavljanjem
u zonu korpe "POWER WASH".
■ Pritisnite taster "START".
DuÏina programa çe biti prikazana na
displeju, sa naizmeniãnim prikazom
minuta i sata [I.e: 1 h (1 sat) / 25 (25
minuta)].
■ Kada zatvorite vrata, nakon zvu ãnog
signala çe program automatski poãeti
da radi. Displej çe prikazati preostalo
vreme do kraja ciklusa.
Pritiskanjem ovog tastera dva puta
(svetlosni indikator ) intenzitet pranja çe
biti smanjen, i pranje çe biti kraçe.
"AUTOMATSKI" programi"
Kombinacija ovog tastera sa 4 glavna
programa pranja omoguçava 8 dodatnih
programa (ãime se ukupno postiÏe broj od
12 programa pranja).
Ova ma‰ina je opremljena senzorima
neãistoçe, koji mogu da analiziraju
zamuçenost
vode
tokom
svih
"AUTOMATIC" faza programa (vidite listu
programa); zahvaljujuçi ovim senzorima,
parametri ciklusa pranja su automatski
adaptirani realnoj zaprljanosti posu_a. Na
taj naãin su zagarantovani najbolji rezultati
pranja, uz optimizovanu potro‰nju vode i
struje.
VAÎNO
Kada ukljuãite ma‰inu, biçe prikazan
posledni kori‰çeni program.
28
"IMPULSE" programi
Promena programa pranja
"IMPULSE" programi koriste impulsni
sistem pranja, koji smanjuje potro‰nju, nivo
buke i pobolj‰ava performanse.
Uradite sledeçe korake kako bi prekinuli ili
promenili program pranja:
■ DrÏite taster "RESET" najmanje 5
sekundi. "00" çe se pojaviti na displeju i
zvuçni signal çe se oglasiti.
VAÎNO
"Naizmeniãan" rad pumpe NE SME
biti smatran kvarom, po‰to je to
glavna karakteristika i mpulsnog
pranja, te je potpunonormalna
karakteristika programa.
■ Program pranja çe biti prekinut. Displej
çe prikazati dve crtice.
■ U ovom trenutku çete moçi da izaberete
novi program pranja.
UPOZORENJE!
Pre pokretanja novog programa bi
trebalo da proverite da li se
deterdÏent i dalje nalazi u posudi.
Ako ga nema, dopunite deterdÏent.
Prekid programa
Otvaranje programa dok ma‰ina radi nije
reporuãljivo,
pogotovu tokom faze glavnog pranja i
toplog ispiranja. Medjutim, ako otvorite
vrata tokom rada ma‰ine (na primer, da
dodate posudje), ma‰ina automatski
prestaje sa radom a displej çe prikazivati
vreme do kraja pranja. Zatvorite vrata, bez
pritiskanja bilo kakvih tastera.
Ciklus çe automatski poãeti sa mesta gde
je prekinut.
U sluãaju da dodje do nestanka struje,
posebna memorija ãuva izabrani program
i nastavlja sa onog mesta gde je prekinut.
VAÎNO
Program koji traje moÏe biti prekinut
bez otvaranja vrata pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ". U tom sluãaju,
jednostavno ponovo pritisnite taster
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi nastavili
ciklus sa mesta gde je prekinut.
Kraj programa
Kraj pranja çe oznaãiti zvuãni signal (u
sluãaju da nije uga‰en) u trajanju od 5
sekundi, koji se ponavlja 3 puta u toku od
30 sekundi.
VAÎNO
U sluãaju da je funkcija "OPEN
DOOR" aktivirana, tokom su‰enja çe
se vrata automatski otvoriti i
moraçete da saãekate indikaciju
kraja ciklusa pre vadjenja sudova.
UPOZORENJE!
U sluãaju da otvorite vrata tokom
ciklusa, zvuãni signal çe zapi‰tati
kako bi Vas obavestio da ciklus jo‰
nije zavr‰en.
29
Dugme opcije
UPOZORENJE!
Kada izaberete opciju, ona ostaje
izabrana i za naredne cikluse, sve
dok je pritiskom na odgovarajuçi
taster ponovo ne iskljuãite.
Dugme "OPEN DOOR"
(AUTOMATSKO OTVARANJE
VRATA)
Ova opcija aktivira mehanizam koji otvara
vrata na nekoliko centimetara tokom ili na
kraju procesa su‰enja sudova (u zavisnosti
od programa garantujuçi prirodno i
efikasno su‰enje sudova.
Trajanje izabranog ciklusa çe biti automatski
promenjeno, kako bi se temperatura
ispiranja prilagodila i omoguçila znaãajnu
u‰tedu energije. Otvaranje vrata u
poslednjem delu ciklusa omoguçava
cirkulaciju vazduha ‰to garantuje bolje
su‰enje i spreãava nastanak neprijatnih
mirisa.
VAÎNO
Ova opcija je preporuãljiva kada
koristite BRZI 24' program. Trajanje
programa çe biti produÏeno za 15
minuta, kako bi se tablete
potpuno
stopile i postigli najbolji rezultati
pranja.
VAÎNO
Ova opcija je automatski aktivirana
na programu "ECO". Ali, moguçe je
iskljuãiti je.
Funkcija "OPEN DOOR" nije dostupna na programima " BRZI 24'" i "
PREDPRANJE ".
Taster "ODLOÎENI START"
Ovim tasterom se moÏe odloÏiti poãetak
pranja, od 1 do 23 ãasa.
UPOZORENJE
Kada je ova opcija izabrana, ni‰ta, ni
na koji naãin ne sme spreãiti
otvaranje vrata ili nasilno zatvaranje
istih, zato ‰to to moÏe o‰tetiti
mehanizam.
Oslobodite prostor ispred vrata
ma‰ine i pri zatvaranju, saãekajte da
se mehanizam koji otvara vrata
povuãe u ma‰inu.
Uãinite sledeçe korake kako bi odloÏili:
■ Pritisnite "ODLOÎENI START" taster
("00" çe se pojaviti na displeju).
■ Ponovo pritisnite dugme kako bi poveçali
broj ãasova (svaki put se poveçava za 1
sat, do maksimalnih 23).
"ALL IN 1" taster
■ Kako bi otpoãeli odbrojavanje, pritisnite
dugme "START". Displej çe prikazati
vreme preostalo do poãetka programa (u
satima).
Ova opcija optimizuje upotrebu "ALL in 1"
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", itd.) kombinovanih
deterdÏenata.
Izborom ovog tastera, ciklus pranja je
optimizovan tako da najbolje isklristi
kombinovane deterdÏente (iz oãiglednih
razloga deaktivira indikatore nedostatka
sjaja i soli).
Na kraju odbrojavanja, ma‰ina çe se
automatski ukljuãiti, a na displeju çe biti
prikazano preostalo vreme do kraja pranja.
30
Uãinite sledeçe korake kako bi prekinuli
odbrojavanje vremena:
3. Pustite dugme kada se oglasi drugi
zvuãni signal ("b1" çe se pojaviti na
displeju, ‰to znaãi da je zvuk ukljuãen).
■ DrÏite taster "RESET" najmanje 3
sekunde. "00" çe se prikazati na
displeju, uz zvuãni signal.
4. Ponovo pritisnite dugme ("b0" na
displeju çe indikovati da je zvuk
iskljuãen).
■ OdloÏeni start izabranog programa çe
biti prekinut. Ekran çe prikazati dve crtice.
5. Iskljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
nova pode‰avanja.
■ U ovom trenutku, moraçete ponovo da
izaberete novi orogram i opcije, prema
uputstvima za pokretanje novog programa
iz sekcie "PODE·AVANJE PROGRAMA".
Kako bi ponovo ukljuãili alarm na kraju
pranja, pratite istu proceduru.
Iskljuãivanje zvuãnog signala na
kraju pranja
Memorisanje poslednjeg
kori‰çenog programa
Zvuãni signal na kraju pranja moÏe biti
uga‰en sledeçim koracima:
Poslednji kori‰çeni program moÏe biti
memorisan sledeçim koracima:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti ukljuãena
pre pokretanja ove procedure.
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti ukljuãena
pre pokretanja ove procedure.
1. DrÏite taster za "IZBOR PROGRAMA" i
u stom trenutku ukljuãite aparat
pritiskom tastera "UKLJUâ/ISKLJUâ"
(blagi zvuãni signal çe se oglasiti).
2. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA" pritisnut najmanje 15 sekundi (tokom kojih
çe se zvuãni signal oglasiti 2 puta).
1. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA" i u
isto vreme ukljuãite ma‰inu pritiskom na
taster "UKLJUâ/ISKLJUâ" (oglasiçe se
blagi zvuãni signal).
2. DrÏite taster "IZBOR PROGRAMA"
najmanje 30 sekundi (tokom ovog peri
oda, 3 zvuãna signala çe se oglasiti).
31
3. Pustite dugme kada se oglasi TREåI
zvuãni signal ("A0" çe se pojaviti na
displeju, ‰to çe indikovati da je
memorisanje iskljuãeno).
VAÎNO
Ova ma‰ina je opremljena protivpoplavnim
sistemom koji çe automatski izbaciti
vi‰ak vode iz
ma‰ine, u sluãaju da se problem javi.
4. Ponovo pritisnite isti taster ("A1" çe se
pojaviti na displeju, ‰to çe indikovati da je
memorisanje kljuãeno).
UPOZORENJE!
Kako bi obezbedili pravilno funkcionisanje
protivpoplavnog sistema, ma‰inu ne
treba naginjati ili pomerati tokom rada.
U sluãaju da je potrebno pomeriti ili
nagnuti ma‰inu, uradite to na kraju
ciklusa, kada budete sigurni da je
ma‰ina gotova i nema preostale vode.
5. Iskljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
novo pode‰avanje.
Kako bi onemoguçili memorisanje, propratite istu proceduru.
Ma‰ina ima sposobnost prikazivanja odredjenih gre‰aka putem displeja.
AUTOMATSKI SIGNALI GRE·AKA
GRE·KA
UZROK
RE·ENJE
E2 se pojavljuje na displeju i
alarm se ogla‰ava.
Nema vode (ãesma je zatvorena).
Iskljuãite ma‰inu, odvrnite vodu na
ãesmi i ponovo pokrenite program.
E3 se pojavljuje na displeju i
Ma‰ina ne moÏe da izbaci vodu.
Proverite da li je crevo za izbacivanje
vode savijeno ili sifon ili filteri blokirani,
i oãistite ih.
U sluãaju da se problem nastavi,
pozovite ovla‰çeni servis.
E4 se pojavljuje na displeju i
alarm se ogla‰ava.
Curi voda
Proverite da li je crevo za izbacivanje
vode savijeno ili filteri blokirani.
U sluãaju da se problem nastavi,
pozovite ovla‰çeni servis.
E5,E6,E7,Ef ili EL se
pojavljuju na displeju i alarm se
ogla‰ava.
Gre‰ka elektronske kontrole.
Kontaktirajte za Ovla‰çeni Servis.
E8 ili Ei se pojavljuje na
displeju i alarm se ogla‰ava.
Grejaã ne radi dobro ili je filter
zapu‰en.
Oãistite filtere.
alarm se ogla‰ava.
32
ONE Fi
WIRELESS PARAMETRI
Ovaj aparat je opremljen ONE Fi tehnologijom
koja omoguçava beÏiãnu kontrolu putem
Aplikacije zahvaljujuçi Wi-Fi mreÏi.
Parametar
Povezivanje ma‰ine
(sa aplikacijom)
BeÏiãni Standard
■ Preuzmite Hoover Wizard aplikaciju na
Va‰ telefon.
Opseg
frekvencije
Hoover Wizard Aplikacija je dostupna
za mobilne telefone, tablete i sliãne
mobilne uredjaje sa Android i iOS
operativnim sistemom.
Najvi‰a snaga
prenosa
Specifikacija
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b (11Mbps)
+18,5 ± 2 dBm
802.11g (54Mbps)
+16 ± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm
Preuzmite sve detalje o ONE Fi
funkcijama ulaskom i listanjem
DEMO mode u aplikaciji.
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
Najmanja
osetljivost
primanja
■ Otvorite aplikaciju, napravite liãni profil i
poveÏite aparat prateçi instrukcije sa
displeja aplikacije ili "Brzi Vodiã"
zakaãenom na ma‰ini.
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
Omoguçite beÏiãnu kontrolu
(putem aplikacije)
Sa ovim navodom Candy Hoover
Group Srl, deklari‰e da je ovaj aparat
oznaãen sa
i slaÏe se sa svim
osnovnim zahtevima Direktive 2014/53/EU.
Kako bi dobili deklaraciju o saglasnosti, molimo kontaktirajte proizvodjaãa na:
www.candy-group.com
■ Nakon povezivanja ma‰ine, svaki put
kada Ïelite da je kontroli‰ete putem
mobilne Aplikacije, prvo morate da
stavite sudove, sipate deterdÏent i
zatovrite vrata.
Ukljuãite aparat, izaberite program "P0"
i pritisnite taster START/RESET i
zatvorite vrata; od tog trenutka çete moçi
da kontroli‰ete ma‰inu putem Aplikacije.
33
PROGRAMSKI VODIâ
Pranje sa predpranjem
Za programe pranja sa predpranjem, savetujemo da stavite dodatnu dozu deterdzenta (max.
10 g) direktno u ma‰inu.
•
/( ) = "AUTOMATSKI" PROGRAMI SU OPTIMIZOVANI ZAHVALJUJUåI SENZORIMA NEâISTOåE KOJI
ADAPTIRAJU PARAMETRE PRANJA PREMA REALNOJ ZAPRLJANOSTI POSUDJA.
= je program koji omoguçava pristup ONE Fi funkcijama
Hygiene+
75°C
Antibakterijski program namenjen za pranje i
sterilisanje veoma zaprljanog posudja, fla‰ica za
bebe i sl.
VODENA
PARA 75°C
Ciklus sa naizmeniãnim radom prskaica i vodene pare.
Veoma efikasan za uklanjanje sasu‰ene prljav‰tine i
bakterija, bez potrebe za predpranjem
Chef
65°C
Namenjen za brÏe pranje veoma zaprljanog
posudja.
Porodiãni
65-75°C
Namenjen za svakodnevno intenzivno pranje.
Dva finalna ispiranja garantuju visok nivo
higijene.
Univerzalni
50-60°C
Jednom dnevno - normalan program namenjen
za posudje koje se skupljalo ceo dan.
Svakodnevni
45-65°C
BrÏi program za normalno zaprljano posudje,
namenjen za svakodnevno i ãesto pranje.
Eco Plus
55°C
Program na srednjoj temperaturi namenjen za pranje
‰erpi, tiganja i drugih sudova koji su "normalno"
zaprljani, kori‰çenjem deterdÏenta koji sadrÏi enzime.
ECO
45°C
Program za normalno zaprljano posudje
(najefikasniji u pogledu potro‰nje vode i energije
za taj tip posudja). Standardizovan za EN50242
Kristal
45°C
Prikladan za veoma osetljivo posudje i slabo
zaprljano posudje izuzev ‰erpi i tiganja
Pranje 59'
65'
Dealan za veoma zaprljano posudje koje çe biti
oprano odmah nakon jela (Max 8 kompleta).
A
BRZI 24'
50°C
Predpranje
Brzo pranje za sudove koji çe biti oprani odmah
nakon kori‰çenja. Staviti najvi‰e 6 kompleta.
Brzo predpranje za posudje koje çe biti neko
vreme u ma‰ini pre nego ‰to se nakupi dovoljno
za celo pranje.
34
N/A = OPCIJA NIJE DOSTUPNA
*
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
75°C
140
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
115/
125
DA
DA
DA
(
35
)
(
) 50°C/ (
60°C
)
100/
120
DA
DA
DA
(
)
45°C/
(
55°C
)
70/
80
DA
DA
DA
55°C
190
DA
DA
DA
45°C
205
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
59
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
5
DA
N/A
SA TOPLOM ULAZNOM VODOM, VREME PRANJA åE AUTOMATSKI BITI PRILAGODJENO I PRIKAZANO NA DISPLEJU.
= "AUTOMATSKI" programi
= “POWER WASH” aktivan
= "IMPULSE" programi
Proseãno
trajanje
"ODLOÎENI START"
Tok programa
Sa hlad. vodom (15°C)*
-Tolerancija ± 10%-
Toplo ispiranje sa sjaj.
Drugo hladno ispiranje
Prvo hladno ispiranje
"ALL IN 1" taster
65°C/
75°C
“OPEN DOOR” taster
Glavno pranje
Hladno predpranje
Toplo predpranje
Pozuda za So
Sredstvo za ispiranje
(sjaj)
âi‰çenje filtera
DeterdÏent za pranje
DeterdÏent za predpr.
Pre pranja proveriti
Dostupnost izbora
specijalnih funkcija
AQUASTOP-SISTEM
Protivpoplavni sistem Aquastop spreãava ‰tete nastale curenjem vode iz creva za
dovod vode, koje se moÏe desiti njegovim prirodnim starenjem.
U sluãaju da crevo krene da curi, dodatno crevo çe biti napunjeno vodom, ‰to çe
zavrnuti poseban ventil i prekinuti dovod vode ma‰ine.
Kvar çe biti prikazan tako ‰to çe indikator na vrhu
postati crven.
U sluãaju da se to desi, molimo pozovite ovla‰çenog servisera.
U sluãaju da crevo koje je do‰lo uz ma‰inu nije dovoljno dugaãko, ono mora biti
zamenjeno sa duÏim. DuÏe crevo moÏete naruãiti kod ovla‰çenog servisera.
Bezbednosna naprava protiv savijanja (pritisnuti kada Ïelite da savijete crevo ili
da pomerate ma‰inu).
36
* Uredjaj za omek‰avanje vode je
fabriãki pode‰en na nivo 4 (d4),
po‰to ovo pode‰avanje odgovara na
potrebe najvi‰e ljudi.
SISTEM ZA OMEK·AVANJE
VODE
U zavisnosti od vode u Va‰em gradu,
razliãite koliãine kamenca i minerala koje
mogu ostati na posudju, mogu ostaviti
belo-sive fleke na posudju. ·to je vi‰i nivo
pomenutih minerala, voda je tvrdja. Ma‰ina
je opremljena automatskim omek‰ivaãem
vode, koji uz pomoç specijalne regener‰uçe
soli omek‰ava vodu za pranje posudja.
Taãan nivo tvrdoçe vode uvek modjete da
potradjite direktno od Va‰eg snabdevaãa
vodom.
Reguli‰ite pode‰avanje Va‰eg omek‰ivaãa
vode prema tvrdoçi, prateçi sledeçe
korake:
VAÎNO
Ma‰ina UVEK mora biti iskljuãena
pre otpoãinjanja ove procedure.
1. Drdjite taster "IZBOR PROGRAMA"
i u isto vreme ukljuãite ma‰inu pritiskom
tastera "UKLJUâ/ISKLJUâ" (oglasiçe
se blagi zvuãni signal).
Regulisanje omek‰avanja vode
Omek‰ivaã vode modje da tretira tvroçu
vode do 90°fH (Francusko merenje) ili
50°dH (Nemaãko merenje) putem 8
pode‰avanja.
Pode‰avanja su izlistana u tabeli ispod.
Nivo
ºfH
(Franc.)
ºdH
(Nemaã.)
Kori‰çenje
regeneri‰uçe
soli
Pode‰avanje
omek‰ivaãa
vode
Tvrdoça
vode
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
2. Drdjite taster za "IZBOR PROGRAMA"
pritisnut najmanje 5 sekundi, DOK se
ne ãuje blagi zvuãni signal. Trenutno
pode‰avanje tvrdoçe vode çe biti
pokazano na displeju.
3. Ponovo pritisnite isto dugme kako bi
izabrali djeljeni nivo tvrdoçe vode: svaki
put kada pritisnete taster, pode‰avanje
çe se poveçati za jedan nivo. Kada
dostigne nivo "d7", displej çe se u
sledeçem koraku automatski vratiti na
"d0".
4. Iskljuãuite ma‰inu pritiskom na taster
"UKLJUâ/ISKLJUâ" kako bi potvrdili
novo pode‰avanje.
UPOZORENJE!
U sluãaju bilo kakvog problema,
isljuãite ma‰inu pritiskom tastera
"UKLJUâ/ISKLJUâ"
i
poãnite
proceduru od prvog koraka .
Indikator napunjenosti soli
IMPORTANT
The appearance of white stains on
dishes is generally an important
sign that the salt container needs
filling.
This model is provided with an indicator light
on the control panel which will light up
when it is necessary to reload the salt
container.
37
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni.
Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile corespunzatoare produsului,
fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
Pentru a consulta fisa produsului, va rugam sa vizitati site-ul web al producatorului.
Technickú ‰pecifikaciu najdete na webov˘ch stránkach v˘robcu.
Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne gre‰ke u ‰tampanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmene svojih proizvoda, ali bez
promene njihovih osnovnih karakteristika.
Za tehniãke detalje, molimo vas da proverite web stranicu proizvodjaãa.
- HDI T PWDF -
RO
SK
SR
17.04 - 41903531
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na obsluhu.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo vykonaÈ potrebné zmeny na svojich v˘robkoch, ktoré
nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising