Hoover | HDPN 4D520PW | Hoover HDPN 4D520PW Manual de utilizare

Hoover HDPN 4D520PW Manual de utilizare
UKR RO
Vă mulțumim că ați ales mașina de spălat
vase Hoover. Suntem încrezători că vă va
asista în mod fidel la spălarea zilnică a
vaselor dvs. în deplină siguranță.
Cuprins
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și sigură și pentru sfaturi
utile privind întreținerea eficientă.
2. ALIMENTAREA CU APĂ
3. ÎNCĂRCAREA CU SARE
4. AJUSTAREA COȘULUI SUPERIOR
5. AJUSTAREA VASELOR
Utilizați mașina de spălat vase
numai după ce citiți cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să țineți
întotdeauna acest manual la îndemână și
în bună condiție pentru orice proprietar
viitor.
6. INFORMAȚII PENTRU LABORATOARELE
DE TESTARE
7. ÎNCĂRCAREA DETERGENTULUI
8. TIPURI DE DETERGENT
Vă rugăm să verificați dacă aparatul este
furnizat cu acest manual de instrucțiuni,
certificat de garanție, adresă a centrului
de service și etichetă de eficiență energetică.
Fiecare produs este identificat de un cod
unic din 16 cifre, denumit și „număr
serial”, imprimat pe certificat de garanție
sau pe placa de serie din interiorul ușii,
pe partea dreaptă superioară. Acest cod
este un fel de card de identitate specific
produsului pe care trebuie să-l utilizați
pentru a înregistra produsul sau dacă
trebuie să contactați Centrul de asistență
tehnică.
9. ÎNCĂRCAREA MIJLOACELOR DE
CLĂTIRE
Fig. A
17.LEGENDĂ PROGRAM
10.CURĂȚAREA FILTRELOR
11.SUGESTII PRACTICE
12.ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
13.DESCRIEREA PANOULUI DE COMENZI
14.DATE TEHNICE
15.SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI
OPȚIUNI SPECIALE
16.CONTROL LA DISTANȚĂ (Wi-Fi)
18.UNITATEA DE DEDURIZARE A APEI
19.PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
20.CONDIȚII AMBIENTALE
5
1
A. PARAMETRI WIRELESS (PAG.75)
4
3
2
2
l Acest
aparat este destinat
utilizării casnice și în mod
similar aparatelor, cum ar fi:
− Zonele de bucătărie pentru
personal din magazine, birouri
și alte medii de lucru;
− Ferme;
− De către clienții din hoteluri,
moteluri și alte tipuri de
medii rezidențiale;
− Medii din pensiuni.
O utilizare diferită a acestui
aparat de mediile casnice sau
pentru funcții de menaj tipice,
cum ar fi utilizarea comercială de
către utilizatori experți sau
instruiți, este exclusă chiar și ù
în aplicațiile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat într-o
manieră inconsecventă cu cele
de mai sus, aceasta poate reduce
durata de viață a aparatului și
anula garanția producătorului.
Orice deteriorări aduse aparatului
sau alte deteriorări sau pierderi
rezultate în urma utilizării inconsecvente
cu utilizarea domestică sau casnică
(chiar dacă este amplasat într-un
mediu domestic sau casnic) nu
vor fi acceptate de către producător
în cea mai completă măsură
permisă prin lege.
l Acest aparat poate fi utilizat de
copiii cu vârsta de minim 8 ani
și persoanele cu capacități
l Copiii
trebuie supravegheați
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Copiii
cu vârsta de maxim 3 ani
trebuie feriți, cu excepția situațiilor
în care sunt supravegheați
permanent.
l Dacă
cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit
de către producător, agentul
său de service sau persoane
cu calificări similare pentru a
evita pericolele. Vă recomandăm
să utilizai o componentă originală
care poate fi solicitată de la
Centrul de asistență tehnică.
l Utilizați
numai seturile de
furtunuri furnizate împreună cu
aparatul pentru conectarea la
alimentarea cu apă (nu reutilizați
seturi de furtunuri vechi).
3
RO
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu o lipsă de
experiență și cunoștințe, cu
condiția ca acestea să fie
supravegheate sau instruite în
ceea ce privește utilizarea
aparatului într-o manieră sigură
și să înțeleagă pericolele
implicate. Copiii nu se vor juca
cu mașina de spălat vase.
Curățarea și întreținerea de
către utilizator nu vor fi efectuate
de copii fără supraveghere.
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Presiunea
apei trebuie să fie l Asigurați-vă că sistemul electric
între 0,08 MPa și 0,8 MPa.
este împământat și că este
conform cu toată legislația în
l Asigurați-vă că covoarele sau
vigoare, și că priza este compatibilă
carpetele nu obstrucționează
cu ștecărul aparatului.
baza sau orice parte a fantelor
de aerisire.
Producătorul refuză întreaga
răspundere pentru toate daunelor
l După instalare, aparatul trebuie aduse persoanelor sau proprietăților
poziționat, astfel încât ștecărul datorate neîmpământării aparatului.
să fie accesibil.
l Asigurați-vă
că mașina de spălat
vase nu strivește cablurile de
alimentare.
AVERTISMENT
Cuțitele și alte ustensile cu
vârfuri ascuțite trebuie încărcate
în coș cu vârfurile în jos sau
amplasate în poziție orizontală.
l În
general, nu se recomandă
utilizarea
adaptoarelor,
a
conectorilor multipli și/sau a
cablurilor de extensie.
l Nu
lăsați ușa deschisă în
poziție orizontală, pentru a l Înainte de a curăța sau întreține
mașina de spălat, deconectați
evita potențialele pericole (de
aparatul și opriți alimentarea cu
ex., împiedicarea).
apă.
l Pentru informații suplimentare
despre produs sau pentru a l Nu trageți de cablul de alimentare
consulta fișa de date tehnice,
sau de aparat pentru a deconecta
vă rugăm să consultați pagina
mașina.
web a producătorului.
l Nu lăsați aparatul expus la
elementele naturii (ploaie, soare
Conexiuni electrice și
etc.).
instrucțiuni de siguranță.
tehnice (tensiunea de l Sprijinirea de sau așezarea pe
ușa deschisă a mașinii de
alimentare și curentul de intrare)
spălat poate cauza răsturnarea
sunt indicate pe placa de cote
acesteia.
nominale a produsului.
l Detaliile
4
de spălat vase este
concepută pentru ustensile de
bucătărie normale. Obiectele
care au fost contaminate cu
benzină, vopsea, urme de oțel
sau fier, substanțe chimice
corozive, acizi sau alcaloizi nu
trebuie spălate în mașina de
spălat vase.
Prin marcarea
acestui produs,
confirmăm, sub propria noastră
responsabilitate, conformitatea
deplină a acestui produs cu
toate cerințele de siguranță,
de sănătate și de mediu
relevante în temeiul prevăzute
de legislația europeană.
Instalare
în casă este instalat un
toate
dispozitiv de dedurizare a apei, l Scoateți
ambalajului.
nu trebuie să adăugați sare la
dedurizatorul de apă.
l Dacă
elementele
AVERTISMENT
Păstrați materialele ambalajului
departe de copii.
l Dacă
aparatul nu mai funcționează
sau se oprește din funcționarea
normală, opriți-l, opriți alimentarea
cu apă și nu acționați asupra
lui. Lucrările de reparații pot fi l Nu instalați sau utilizați mașina de
spălat vase dacă este deteriorată.
efectuate numai de Centrul de
asistență tehnică și trebuie
folosite numai piese de rezervă l Respectați instrucțiunile furnizate
împreună cu produsul.
originale. Nereușita de a respecta
aceste instrucțiuni pot pune în
pericol siguranța aparatului.
l Dacă
trebuie să mutați mașina
după ce scoateți ambalajul, nu
încercați să o ridicați de fund
partea inferioară a ușii. Deschideți
ușa ușor și ridicați mașina
ținând de partea superioară.
5
RO
l Mașina
2. ALIMENTAREA CU APĂ
l Daca masina de spalat vase este
Aparatul trebuie sa fie conectat la
sursa de alimentare cu apa cu ajutorul
noului set de furtunuri. Nu utilizati
setul vechi de furtunuri.
conectata la o conducta noua, sau la
conducte ce nu au fost utilizate o
perioada indelungata de timp, lasati sa
curga apa prin acestea inainte de a le
conecta la furtunul de admisie. In acest
fel, toate depozitele de rugina si nisip nu
vor infunda filtrul de admisie.
l Furtunul de admisie sau cel de evacuare
pot fi directionate catre stanga sau catre
dreapta.
1
Masina de spalat poate fi conectata fie
la apa rece fie la apa calda atat timp
cat aceasta nu este mai calda de 60°C.
l Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa
B
intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
l Furtunul de admisie trebuie sa fie conectat la
un robinet astfel incat alimentarea cu apa
sa poata fi intrerupta atunci cand masina
de spalat vase nu este utilizata (Fig. 1B).
l Masina de spalat vase este prevazuta cu
2
un filet de "3/4" (Fig. 2).
l Conectati furtunul de admisie "A" la
B
robinetul "B" cu ajutorul unui atasament
de 3/4" si asigurati-va de faptul ca este
bine infiletat.
A
l Daca este nevoie, furtunul de admisie
poate fi prelungit cu pana la 2,5 m.
Furtunul este disponibil la centrele de
service autorizate.
6
A
3
RO
Dispozitive hidraulice de
siguranță
Toate mașinile de spălat vase sunt
dotate cu un dispozitiv de siguranță a
debitului în exces care, în cazul în
care apa depășește nivelurile normale
datorită funcționării greșite, blochează
automat debitul de apă și/sau drenează
cantitățile în exces.
l AQUASTOP (fig. 4):
un dispozitiv situat pe tubul de alimentare
care oprește debitul de apă dacă acesta
se deteriorează; în acest caz, un marcaj
roșu va apărea în fereastra „A”, iar tubul
trebuie înlocuit. Pentru a deșuruba
piulița, apăsați dispozitivul de blocare cu
o singură cale „B”.
UNELE MODELE pot include una sau mai
multe dintre următoarele opțiuni:
l BLOCAREA APEI (fig. 3)
Sistemul de blocare a apei a fost conceput
să îmbunătățească siguranța dispozitivului
dvs. Sistemul previne inundarea care
poate fi cauzată de o funcționare greșită a
mașinii sau ca urmare a ruperii furtunurilor
din cauciuc și, în special, a țevii de
alimentare cu apă.
4
B
A
Cum funcționează
Un colector amplasat pe baza aparatului
colectează orice posibile scurgeri de apă și
operează un senzor care activează o
supapă amplasată sub robinetul de apă și
blochează orice debit de apă, chiar și cu
robinetul complet deschis.
Dacă caseta „A”, care conține piese
electrice, este deteriorată, scoateți ștecărul
din priză imediat.
Pentru a garanta funcționarea perfectă a
sistemului de siguranță, furtunul cu caseta
„A” trebuie conectat la robinet conform
ilustrației din figura.
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie
tăiat, deoarece conține piese funcționale.
Dacă furtunul nu este suficient de lung
pentru conectarea corectă, acesta trebuie
înlocuit cu unul mai lung.
Furtunul poate fi obținut de la Centrul de
asistență tehnică.
l AQUAPROTECT - TUB DE ALIMENTARE
CU PROTECȚIE (fig. 5):
În cazul în care apare scurgerea apei din
tubul intern principal „A”, teaca de
siguranță transparentă „B” va conține
apă pentru a permite finalizarea ciclului
de spălare. La sfârșitul ciclului, contactați
Centrul de asistență tehnică pentru a
înlocui tubul de alimentare.
5
B
A
7
Conectarea furtunului de
evacuare
l Furtunul poate fi agatat de marginea
l Furtunul de evacuare trebuie sa fie fixat
chiuvetei insa nu trebuie sa fie introdus in
apa pentru a preveni patrunderea apei
inapoi in masina de spalat (Fig. 6Y).
intr-un suport asigurandu-va de faptul ca
acesta nu este rasucit (Fig. 6).
l Acest suport trebuie sa se afle la cel putin
40 cm de podea iar diametrul interior
trebuie sa fie de cel putin 4 cm.
l Atunci cand instalati aparatul sub o
suprafata de lucru, clema furtunului
trebuie sa fie atasata de perete in cea
mai ridicata pozitie sub suprafata de lucru
(Fig. 6Z).
l Este recomandabil sa instalati un dispozitiv
pentru captarea mirosurior (Fig. 6X).
l Daca este nevoie, furtunul de evacuare
poate fi prelungit cu maxim 2,5 m si
trebuie sa fie instalat la maxim 85 cm
deasupra podelei. Puteti procura acest
furtun de la un centru de service autorizat.
l Asigurati-va de faptul ca furtunurile de
admisie si de evacuare nu sunt indoite.
6
Y
X
Z
8
3. ÎNCĂRCAREA CU SARE
ce ati adaugat sarea, este
recomandabil sa realizati un ciclu comlet
de spalare sau un program de CLATIRE
RECE. Distribuitorul de sare are o
capacitate cuprinsa intre 1,5 si 1,8 kg si
pentru o utilizare eficienta a aparatului
acesta trebuie sa fie umplut din cand in
cand in functie de regulile dispozitivul de
dedurizare al apei.
l Aparitia unor urme albe pe vase este un
indiciu ca trebuie sa reumpleti recipientul
pentru sare de dedurizare.
l Pe partea inferioara a masinii de spalat
exista un recipient pentru sarea utilizata
la dedurizarea apei.
l Este important sa utilizati doat un tip de
(Doar in cazul primei porniri)
Atunci cand aparatul este utilizat
pentru prima oara, dupa ce ati umplut
recipientul pentru sare, este nevoie sa
adaug adaugati apa pana cand se
umple complet.
sare creat special pentru masina de
spalat vase. Alte tipuri de sare contin mici
particule insolubile ce dupa o perioada de
timp va afecta performantele dispozitivului de
dedurizare.
l Pentru a adauga sare, desurubati capacul
recipientului de pe partea inferioara si
umpleti-l.
l In timpul acestei operatiuni, va curge
putina apa; continuati sa adaugati apa
pana cand recipientul s-a umplut. Curatati
filetul recipientului de sare si puneti
capacul la loc.
Dupa completarea cu sare de
dedurizare, trebuie sa efectuati un
program de spalare complet sau un
program de PRESPALARE.
9
RO
l Dupa
(Fig. A "1")
Tipul "B": (NUMAI LA MODELELE CU CLIC FACIL):
4. AJUSTAREA COȘULUI
SUPERIOR
l Dacă se folosesc farfurii normale de 29
1. Scoateți coșul superior;
2. Țineți coșul de ambele părți și ridicați-l
(fig. 1).
cm pânp la 32,5 cm, încărcați-le în coșul
inferior după ce coșul superior a fost
amplasat pe poziție, conform detaliilor de
mai jos (conform modelului):
Vasele care sunt mai mari de 20 cm* în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior, iar suporții mobili nu pot fi utilizați
atunci când coșul este în poziție superioară.
Tipul "A":
1. Întoarceți blocurile frontale "A" spre
exterior;
2. Scoateți coșul și remontați-l în poziție
superioară;
3. Repoziționați blocurile "A" pe poziția lor
originală.
Vasele care sunt mai mari de 20 cm în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior, iar suporții mobili nu pot fi utilizați
atunci când coșul este în poziție superioară.
Tipul "A"
* La modelele dotate cu un al treilea coș,
vasele care măsoară mai mult de 14 cm în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior.
AJUSTAREA COȘULUI ÎN POZIȚIE
INFERIOARĂ:
1. Țineți coșul de ambele părți și ridicați-l
ușor (fig. 1);
2. apoi puneți-l ușor în poziția corectă
(fig. 2).
N.B.: NU RIDICAȚI SAU COBORÂȚI
NICIODATĂ COȘUL DOAR DE O
SINGURĂ PARTE (fig. 3).
AVERTISMENT:
Vă recomandăm ajustarea coșului înainte
de încărcarea vaselor.
Tipul "B"
1
A
2
a
b
A
a
b
3
10
l Cosul superior a fost creat pentru a oferi
o maxima flexibilitate in timpul utilizarii si
poate fi incarcat cu pana la 24 de farfurii
pe doua randuri, cu pana la 30 de farfurii
pe cinci randuri sau se poate realiza o
incarcare mixta.
Utilizarea cosului superior
l Cosul superior este prevazut cu rafturi
mobile agatate de partile laterale ale
cosului, care pot fi reglate în 4 pozitii.
l În pozitia cea mai coborâta (A-A1)
rafturile pot fi utilizate pentru obiecte cum
ar fi: cesti de ceai si cafea, cutite de
bucatarie si polonice. De asemenea,
paharele cu picior pot fi asezate în
siguranta la capatele rafturilor.
O încarcare zilnica standard este prezentata în
fig. 1 si 2.
Cosul superior (fig. 1)
1
l Daca sunt asezate în pozitie verticala (B-B1)
se pot aseza farurii întinse si adânci.
Farfuriile întinse trebuie asezate cu baza
catre partea din spate a masinii de spalat
vase si trebuie lasat spatiu între ele,
pentru a permite circulatia libera a jetului
de apa.
Cosul superior (fig. 2)
2
l Este recomandabil sa introduceti farfuriile
mari (de minim 26 cm) usor inclinate spre
partea din spate pentru a usura
introducerea cosului in masina de spalat
vase.
l Bolurile pentru salata si bolurile din
plastic pot fi de asemenea introduse in
cosul superior. Este recomandabil sa le
blocati astfel incat jetul puternic de apa sa
nu le rastoarne.
11
RO
5. AJUSTAREA VASELOR
l Cosul inferior este prevazut cu un raft
ACCESORIILE DE ÎNGRIJIRE
TOTALĂ (NUMAI LA UNELE
MODELE)
Coșul superior cu accesorii de Îngrijire
totală (fig. 3) care vă permite să puneți
articole delicate, cum ar fi obiecte din cristal
sau ceramică extrem de delicată, în cel mai
sigur și mai confortabil mod.
Cârligele și zonele specifice ale coșului sunt
confecționate din materiale moi sau au fost
concepute special pentru a manipula cele
mai fragile, prețioase articole cu cea mai
mare grijă.
3
central reglabil (fig. 4 si 5). Acesta
permite o încarcatura mai stabila si
optimizata, chiar daca dimensiunea si/sau
forma vaselor nu sunt standard.
- POZITIA "A": pentru încarcare standard,
cu exceptia tigailor, bolurilor de salata si a
altor vase asemanatoare.
- POZITIA "B": pentru vase care, chiar
daca au dimensiuni standard, au forme
particulare (boluri foarte adânci, vase
patrate sau fara margini etc.)
- POZITIA "C": pentru
decât cele întinse de
si/sau cu forme care
(patrate, hexagonale,
pizza etc.)
4
farturii mai mari
dimensiuni medii
nu sunt standard
ovale, farfurii de
B
A
5
Suporții din cauciuc moale pot fi
înlăturați.
Utilizarea cosului inferior
l Sosierele, vasele pentru cuptor, oalele,
bolurile de salate, capacele, platourile,
farfuriile întinse si adânci pot fi asezate în
cosul inferior.
l Asezati tacâmurile în cosul din plastic
pentru tacâmuri, cu mânerele orientate în
sus si pozitionati cosul de tacâmuri în
cosul inferior (fig. 7), având grija ca
tacâmurile sa nu blocheze rotirea bratelor
de pulverizare.
12
C
A
l Farfuriile mai mici (cele pentru desert, de
exemplu) pot fi asezate în cosul inferior,
asa cum se observa în figura 6, cu
clapeta suportului orientata catre exterior
("E"). Pentru farfurii normale sau mai
mari, clapeta trebuie sa fie în pozitia
("D").
Cosul inferior este prevazut cu un
dispozitiv de oprire de siguranta,
pentru scoaterea sigura a acestuia,
fiind foarte util în cazul în care este
încarcat la maximum. Pentru a adauga
sare de dedurizare, pentru curatarea
filtrelor si pentru efectuarea altor
operatiuni de întretinere, este necesar
sa scoateti cosul inferior.
6
D
E
Cosul pentru tacamuri (Fig. 8)
Partea de sus a cosului pentru tacâmuri
poate fi scoasa, pentru a oferi mai multe
optiuni de asezare a tacâmurilor.
8
AVERTISMENT
Daca farfuriile mici sunt asezate în cos
si clapeta nu este pozitionata corect,
farfuriile pot atinge bratele de pulverizare
si împiedica rotirea acestora.
O încarcare zilnica standard este prezentata în
fig. 7.
Cosul inferior (fig. 7)
7
6. INFORMAȚII PENTRU
LABORATOARELE DE
TESTARE
Va rugam sa solicitati informatiile necesare
pentru realizarea testului comparativ si
pentru masurarea nivelului de zgomot, in
conformitate cu normele EN, la urmatoarea
adresa:
testinfo-dishwasher@candy.it
In solicitare, va rugam sa specifiati numele
modelului si numarul de serie de pe placuta
cu date tehnice a masinii de spalat vase.
Va rugam sa încarcati în mod corect
masina de spalat vase, pentru a se asigura
rezultate bune de spalare.
13
RO
Cosul superior (fig. 6)
Cantitatea de detergent utilizata variaza in
functie de cat de murdare sunt vasele si de
tipul acestora. Va recomandam sa utilizati
20÷30 g de detergent in sectiunea de spalare a
compartimentului pentru detergent (B).
7. ÎNCĂRCAREA
DETERGENTULUI
(Fig. A “2”)
Detergentul
IMPORTANT
Este esential sa utilizati doar detergent
creat special pentru a fi utilizat pentru
masina de spalat vase, fie pudra,
lichid sau sub forma de tablete.
Detergenti nepotriviti (cei destinati spalarii
manuale) nu contin ingredientele potrivite
pentru utilizarea in masina de spalat vase si
o impiedica sa functioneze corespunzator.
Dupa ce ati introdus detergentul in
recipient, puneti capacul, apasati (1) apoi
(2) pana cand se aude un click.
Umplerea recipientului pentru
detergent
Recipientul pentru detergent se afla in
interiorul usii (Fig. A “2”). Daca capacul
compartimentului este inchis, apasati
butonul (A) pentru a-l deschide.
La finalul fiecarui program de spalare
capacul este intotdeauna deschis si pregatit
pentru urmatoarea utilizare a masinii de
spalat vase.
Din moment ce nu toti detergentii sunt la fel
instructiunile de pe ambalajul acestora
poate diferi. Va amintim faptul ca prea putin
detergent nu va curata vasele corespunzator
iar prea mult nu va produce rezultate mai
bune.
IMPORTANT
Nu utilizati o cantitate excesiva de
detergent si veti contribui la protejarea
mediului inconjurator.
AVERTISMENT
Atunci cand introduceti vasele in cosul
inferior, asigurati-va de faptul ca farfuriile
sau alte obiecte nu obstructioneaza
distribuitorul de detergent.
14
8. TIPURI DE DETERGENT
l Cititi cu atentie si urmati instructiunile
Detergent sub forma de tablete
l Eficienta detergentilor ce contin agent
IMPORTANT
Pentru a obtine rezultate satisfacatoare,
tabletele TREBUIE sa fie asezate in
sectiunea pentru spalare din recipientul
pentru detergent si NU direct in cuva.
dedurizant sau / si sare depinde de
duritatea apei. Verificati daca duritatea
apei se afla in valorile indicate pe
ambalajul detergentului.
Daca atunci cand utilizati acest tip de
produs, nu obtineti rezultate satisfacatoare,
contactati producatorul detergentului.
In anumite cazuri, utilizarea detergentilor
combinati pot produce:
l Depozite de calcar pe farfurii sau in
masina de spalat;
l O reducere a performantelor de spalare si
uscare.
Detergenti concentrati
Detergentii concentrati, cu alcalinitate
redusa si enzime naturale, impreuna cu
programele de spalare la 50°C, au un
impact minor asupra mediului si protejeaza
vasele si masina de spalat.
Progamele cu spalare la 50°C exploateaza
proprietatea de dizolvare a murdariei a
enzimelor, permitand cu ajutorul detergentilor
concentrati obtinerea rezultatelor obtinute si
in cazul programelor la 65°C insa la o
temperatura mai mica.
Detergenti combinati
Detergentii ce contin de asemenea agent
de clatire trebuie sa fie introdusi in
sectiunea pentru spalare a recipientului
pentru detergent. Recipientul pentru agentul
de clatire trebuie sa fie gol (daca nu este
gol, setati dispozitivul de reglare pentru
agentul de clatire la cea mai mica pozitiei
inainte de a utiliza detergentii combinati).
Detergenti "ALL in 1"
Daca doriti sa utilizati detergenti combinati
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", etc.), de exemplu
cei care contin sare sau / si agent de clatire,
va recomandam urmatoarele:
IMPORTANT
Problemele ce pot apare ca rezultat
direct al utilizarii acestor produse nu
sunt acoperite de garantie.
Tineti minte faptul ca atunci cand
utilizati detergenti combinati "ALL in 1",
indicatoarele luminoase pentru agentul
de clatire si cel pentru sare (utilizate
doar pe modelele selectate) sunt
suplimentare, ignorati-le.
Daca apar aceste probleme la spalare sau /
si la uscare, va recomandam sa utilizati
produse
separate
traditionale
(sare,
detergent si agent de clatire). Acest lucru va
asigura faptul ca dispozitivul de dedurizare
al apei va functiona corespunzator.
In acest caz, va recomandam sa:
l Reumpleti recipientul pentru sare si agent
de clatire;
l Activati un program normal de spalare
fara vase.
Retineti faptul ca atunci cand se revine la
utilizarea sarii conventionale, va trebui sa
realizati un numar de programe de spalare
inainte ca sistemul sa fie complet eficient
din nou.
15
RO
Detergentul sub forma de tablete de la
diferiti producatori se dizolva in mod diferit,
de aceea, in timpul programelor scurte,
anumiti detergenti nu sunt eficienti deoarece nu
se dizolva complet. Daca utilizati acesti
detergenti, este recomandabil sa selectati
programe mai lungi pentru a garanta
dizolvarea completa a tabletelor.
producatorului oferite pe ambalajul acestora;
9. ÎNCĂRCAREA
MIJLOACELOR DE
CLĂTIRE
(Fig. A "3")
Agentul de clatire
Agentul de clatire, care este eliberat
automat in timpul ultimei etape de clatire,
ajuta la uscarea rapida a vaselor si previne
producerea de pete de acestea.
Umplerea recipientului pentru
agentul de clatire
Acesta poate fi gasit in partea stanga a
recipientului pentru detergent (Fig. A “3”).
Pentru a desface capacul, apasati semnul
respectiv si in acelasi timp trageti de
dispozitivul pentru deschidere.
Este recomandabil sa utilizati agent de
clatire creat special pentru a fi utilizat
impreuna cu masina de spalat vase.
Verificati nivelul agentului de clatire prin
indicatorul (C) situat pe dozator.
PLIN
GOL
Intunecat
Luminat
Reglarea agentului de clatire de
la 1 la 6
Dispozitivul de reglare (D) se afla sub
capac si poate fi rotit cu ajutorul unei
monezi. Pozitia recomandata este pozitia 4.
Continutul calcaros al apei afecteaza
considerabil formarea depunerilor de calcar
si performantele de uscare. De aceea este
important sa reglati cantitatea de agent de
clatire utilizat pentru a obtine cele mai bune
rezultate la spalare. Daca dupa spalare
apar dungi pe vase, micsorati cantitatea de
agent de clatire cu o pozitie. Daca apar
pete albicioase, mariti cantitatea de agent
de clatire cu o pozitie.
16
10. CURĂȚAREA FILTRELOR
RO
(Fig. A "4")
Sistemul de filtrare consta in:
A. un container central
particulele mari;
ce
capteaza
B. un micro filtru situat sub sita ce capteaza
cele mai mici particule asigurand o
clatire perfecta;
C. sita plata care filtreaza continuu apa.
l Pentru a obtine cele mai bune rezultate
de fiecare data, filtrul trebuie sa fie
verificat si curatat dupa fiecare spalare.
l Pentru a indeparta filtrul, rotiti manerul in
sens invers acelor de ceasornic (Fig. 1).
l Pentru o curatare usoara, containerul
central este detasabil (Fig. 2).
l Indepartati filtrul sita (Fig. 3) si spalati
intreaga unitate sub jet de apa. Daca este
nevoie, utilizati o perie mica.
l Cu ajutorul micro filtrului de curatare
automata, intretinerea este redusa iar
filtrul trebuie sa fie verificat la fiecare
doua saptamani. Dupa fiecare spalare,
este recomandabil sa verificati daca containerul
central sau filtrul sita sunt blocate.
AVERTISMENT
Dupa ce ati curatat filtrele, asigurati-va
de faptul ca sunt asamblate corect iar
filtrul sita este pozitionat corespunzator
in partea inferioara a masinii de spalat
vase. Asigurati-va de faptul ca filtrul este
infiletat la loc, in sensul acelor de
ceasornic, in sita, deoarece asezarea
necorespunzatoare a acestuia poate
afecta eficienta masinii de spalat vase.
Nu utilizati masina de spalat vase fara
filtrele instalate.
17
CLATIRE RECE pentru a inmuia resturile
de alimente si pentru a indeparta
particulele mai mari de alimente de la
noua incarcare.
11. SUGESTII PRACTICE
Cum sa obtineti cele mai bune
rezultate
l Inainte de a introduce vasele in masina
de spalat, indepartati resturile de alimente
(oase, scoici, bucati de carne sau
legume, boabe de cafea, piele sau fructe,
scrum de tigara, scobitori, etc.) pentru a
evita blocare filtrelor, evacuarea sau
ajutajul bratului de spalare.
l Nu clatiti vasele inainte de a le introduce
in masina de spalat.
l Daca vasele nu sunt foarte murdare sau
daca cosul nu este plin, selectati programul
ECONOMIC urmand instructiunile din
lista cu programe.
Ce nu trebuie sa spalati cu
ajutorul masinii de spalat vase
l Tineti minte faptul ca nu toate vasele pot
l Daca recipientele pentru sosuri sau cele
utilizate in cuptor sunt acoperite de o
crusta de alimente arse sau prajite, este
recomandabil sa le lasati inainte la
inmuiat.
l Asezati vasele cu fata in jos.
l Incercati sa asezati vasele in asa fel incat
acestea sa nu se atinga intre ele. Daca
acestea au fost incarcate corespunzator
veti obtine rezultate mult mai satisfacatoare.
fi spalate in masina de spalat. Nu va
recomandam sa spalati vase din
termoplastic, tacamuri cu manere din
lemn sau plastic, recipiente cu manere
din lemn, vase din aluminiu, cristal doar
daca nu este specificat altfel.
l Unele decoratiuni se pot decolora. De
aceea este o idee buna ca inainte de a
spala tot setul, sa spalati doar un articol
din set pentru a observa daca decoratiunile
se decoloreaza.
l Dupa ce ati introdus vasele, verificati daca
bratele de pulverizare se rotesc liber.
l Nu este recomandabil sa asezati tacamurile
l Recipientele sau alte vase care sunt
acoperite cu o crusta arsa de alimente
trebuie sa fie lasate la inmuiat in apa cu
detergent.
l Pentru a spala corespunzator recipientele
din argint:
a) clatiti imediat dupa utilizare, in special
daca s-au utilizat pentru maioneza, oua,
peste, etc;
b) nu le stropiti cu detergent;
Atunci cand cumparati tacamuri noi,
asigurati-va de faptul ca acestea pot fi
spalate in masina de spalat vase.
Sfaturi utile
l Pentru a evita caderea de pe raftul
c) Pastrati-le la distanta de alte metale.
superior, indepartati intai raftul inferior.
Cum sa faceti economii
l Daca doriti ca masina de spalat sa
realizeze o spalare completa, asezati
vasele in masina de spalat dupa fiecare
masa si daca este nevoie porniti ciclul
18
din argint cu manere din otel oxidabil
deoarece poate exista o reactie chimica
intre acestea.
l Daca vasele vor fi lasate in masina de
spalat pentru mai mult timp, lasati usa
putin deschisa pentru a lasa aerul sa
circule si pentru a imbunatati performantele de
uscare.
(Fig. A "5")
l Pentru a curata partea exterioara a
l Captuseala usii si a rezervorului sunt
masinii de spalat vase, nu utilizati solventi
(cu actiune degresanta), substante abrazive
ci doar cu ajutorul unui material umezit in
apa.
realizate din otel inoxidabil; daca apar
pete provovate de oxidare, acest lucru se
datoreaza unei concentratii mari de saruri
de fier in apa.
l Masina de spalat nu necesita o intretinere
l Petele pot fi indepartate cu ajutorul unui
agent abraziv; nu utilizati materiale pe
baza de clor, otel, etc.
speciala deoarece rezervorul se curata
automat.
1
l Stergeti periodic garnitura usii cu ajutorul
unui material umezit pentru a indeparta
resturile de alimente sau de agent de
clatire.
1b
l Se recomanda curatarea masinii de spalat
vase, pentru indepartarea depozitelor de
calcar si de murdarie. Va sugeram sa
efectuati periodic un program de spalare
cu un produs special pentru curatarea
masinii de spalat vase. in vederea
realizarii acestei operatiuni, masina de
spalat vase trebuie sa fie goala.
2
l Daca dupa curatarea filtrelor observati
faptul ca vasele nu sunt spalate sau
clatite corespunzator, verificati daca toate
capetele bratelor bratelor de pul verizare
sunt libere (Fig. A “5”).
Daca sunt blocate, curatati-le in felul urmator:
1) Pentru a indeparta bratul superior, rotitil pana se aliniaza cu semnul stop
marcat de sageata (Fig. 1b). Impingeti-I
in sus (Fig. 1) si mentineti in apasat in
sus, desurubati in sensul acelor de
ceasornic (pentru reasamblare, repetati
aceeasi procedura dar in sensul
invers acelor de ceasornic). Bratul
inferior poate fi indepartat tragand in
sus (Fig. 2);
DUPA INCHEIEREA PROGRAMULUI
DE SPALARE
Dupa fiecare spalare este esential sa opriti
alimentarea cu apa si sa opriti masina
apasand butonul Pornit / Oprit in pozitia
Oprit.
Daca masina nu va fi utilizata pentru o perio
ada indelungata de timp, este recomandabil
sa urmati aceste reguli:
1. Realizati o spalare fara incarcare cu
detergent pentru a curata masina de
orice depozite;
2) Spalati bratele sub jet de apa pentru a
curata blocajele din capetele acestora;
19
RO
3) Dupa ce ati incheiat, fixati la loc bratele
in aceleasi pozitii, tinand cont de
alinierea sagetii si insurubati la loc.
12. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
2. Scoateti cablul de alimentare din priza;
6. Pastrati curat interiorul masinii de spalat;
3. Opriti alimentarea cu apa;
7. Daca masina de spalat vase este lasata
in locuri unde temperatura coboara sub
0°C, apa ramasa pe conducte poate
ingheta. Asteptati pana ce temperatura
creste peste zero si asteptati timp de 24
de ore inainte de o porni.
4. Umpleti recipientul pentru agentul de
clatire;
5. Lasati usa deschisa;
20
M Indicator luminos "OPEN DOOR"
N Indicator luminos "Total care"
O Afișaj
D Indicator luminos "Wi-Fi"
E Buton de opțiune "OPEN DOOR"
F Buton de opțiune "USCARE SUPLIMENTARĂ"
21
120
60x85x60.9
CU BLAT DE
LUCRU
117
59,8x82x58
FĂRĂ BLAT DE
LUCRU
13
8 persoane
Setări poziție (EN 50242)
Capacitate cu tigăi și vase
Siguranță/Intrare curent/Tensiune de alimentare
Presiune apă curentă (MPa)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
SEMI ÎNCORPORABIL
9 persoane
16
117
RO
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
ÎNCORPORABIL
Consultați plăcuța cu valori nominale
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 persoane
15
DATE TEHNICE (Consultați plăcuța cu valori nominale)
Adâncime cu ușa deschisă (cm)
Lățime x Înălțime x Adâncime (cm)
DATĂ
ÎN POZIȚIE VERTICALĂ NEASISTATĂ
ÎNCORPORABIL
L E+F BLOCARE PENTRU COPII
C Buton "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
DIMENSIUNE
I Indicator luminos "USCARE SUPLIMENTARĂ"
B Buton "SELECTARE PROGRAM" ÎNSCRIERE Wi-Fi
G Buton "Start/Reset" (PORNIRE/ANULARE program)
H Indicator luminos "Addish"
A Buton PORNIRE/OPRIRE
13. DESCRIEREA PANOULUI
DE COMENZI
14. DATE TEHNICE
15. SELECTAREA
PROGRAMULUI ȘI
OPȚIUNI SPECIALE
AVERTISMENT
În eventualitatea în care mașina
rămâne aprinsă fără a selecta sau
iniția orice program, după 5 minute,
mașina de spălat se va opri automat.
Buton PORNIRE/OPRIRE
l Pentru a opri și opri aparatul, apăsați
butonul PORNIRE/OPRIRE (cel puţin 3
secunde).
La sfârșitul ciclului, nu uitați să opriți
mașina utilizând butonul PORNIRE/OPRIRE,
apoi scoateți ștecărul și închideți
alimentarea cu apă.
Țineți apăsat butonul "PORNIRE/OPRIRE"
timp de aproximativ 3 secunde pentru a
porni mașina,iar programul "ECO 2:50" al
programului pe care v-ați decis să-l utilizați
va apărea pe afișaj, salvându-l când este
pornită mașina. (Pentru a salva programul,
consultați paragraful specific "Memorarea
ultimului program utilizat").
PRIMA PORNIRE A APARATULUI
ȘI LIMBA
l Conectați mașina la sursa de alimentare.
Meniu setări
l Deschideți ușa, puneți vasele de spălat în
interior și închideți din nou ușa.
l Apăsați butonul "PORNIRE/OPRIRE" și
țineți apăsat timp de 3 secunde.
l În această fază numai butoanele "OPEN
DOOR/EXPRESS", "USCARE SUPLIMENTARĂ"
și "START/RESETARE" vor rămâne active.
Mesajul "AXI" va apărea pe afișaj, iar
indicatoarele luminoase se vor aprinde
timp de 3 secunde.
l Apăsând butoanele "UȘĂ DESCHISĂ/
EXPRES" și "USCARE SUPLIMENTARĂ"
puteți selecta limba preferată.
l Pentru
a accepta selectarea limbii,
apăsați butonul "START/RESETARE".
l Imediat după aceea mesajul "BINE AȚI
VENIT" se va derula pe afișaj o dată, iar
indicatoarele luminoase vor fi stinse.
l Mesajul programului "ECO 2:50" sau
opțiunea OPEN DOOR
22
Mașina de spălat este reglată cu anumite
setări din fabrică. Cu toate acestea, din
meniul Setări, puteți ajusta diverși parametri
pentru a corespunde cerințelor de spălare.
Accesarea meniului Setări
Mașina de spălat vase trebuie oprită
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția
această procedură.
l Porniți mașina de spălat vase ținând
apăsat butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp
de aproximativ 3 secunde.
l Pe afișaj va apărea mesajul "ENGLISH".
"ECO 3:25" (cu
activată).
La următoarea pornire a
aparatului
l Țineți apăsate butoanele "Progr." și
"PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ
5 secunde.
l Mesajul "SETĂRI" va apărea pe afișaj,
iar indicatoarele luminoase ale butoanelor
"OPEN DOOR/EXPRESS" și "USCARE
SUPLIMENTARĂ" vor fi aprinse.
l Apăsând butonul "Progr.", puteți selecta
parametrii care vor fi ajustați în
succesiune (ELIMINARE CALCAR →
ALARMĂ → FUNCȚIE MEMO).
l Reglarea parametrului se efectuează apăsând
l Pentru a regla BALSAMUL, consultați
Capitolul specific al manualului)
l Pentru a regla ALARMA, consultați
paragraful specific).
l Pentru
a regla FUNCȚIE
consultați paragraful specific).
MEMO,
Programele "AUTOMATE"
Atunci când începe Progr.ul, trebuie doar
să deschideți ușa și să adăugați mai multe
vase atunci când se aprinde indicatorul
luminos ADDiSH
. Aparatul se va opri
automat, iar timpul rămas până la sfârșitul
ciclului va clipi intermitent pe afișaj.
Închideți ușa, fără a apăsa niciun buton.
Ciclul va fi reluat din momentul în care a
fost oprit.
Deschideți ușa încet și cu atenție,
pentru a evita să vă udați cu stropi din
apa mașinii.
Modelele cu senzor de încărcare inteligent
Programul "SPĂLARE AUTOMATĂ ZILNICĂ",
datorită unui algoritm care analizează
gradul de murdărie al vaselor în timp real,
setează automat temperatura ideală și
timpul de spălare, optimizând consumul de
apă și de electricitate
Modele cu senzor de murdărie
(Numai pentru anumite modele).
Mașina de spălat vase este dotată cu un
senzor de murdărie capabil să analizeze
gradul de murdărie al apei în timpul tuturor
fazelor Progr.ului "AUTOMAT" (consultați
legenda Progr.ului). Mulțumită acestui
dispozitiv, parametrii ciclului de spălare sunt
adaptați automat la cantitatea reală de
murdărie de pe vase. Aceasta deoarece
gradul de murdărie al apei este conectat de
cantitatea de murdărie de pe vase. Astfel,
sunt garantate rezultate de spălare
excelente dacă se optimizează consumul
de apă și energie.
Adăugarea de vase după ce indicatorul
luminos ADDISH s-a stins este ferm
descurajată, întrucât acest lucru poate
afecta performanța de spălare.
AVERTISMENT
Dacă deschideți ușa în timpul ciclului
de uscare, un semnal sonor intermitent vă
informează că ciclul de uscare nu s-a
încheiat încă.
Întreruperea programului
Progr.ele "IMPULSE" utilizează o tehnologie
de spălare cu impulsuri, care reduce consumul
și zgomotul, și îmbunătățește performanța.
Nu se recomandă deschiderea ușii în timpul
funcționării programului, în special în timpul
fazelor de spălare centrală și clătire finală
cu apă fierbinte. Cu toate acestea, în cazul
în care ușa este deschisă în timpul rulării
unui program (de exemplu, pentru a adăuga
vase), mașina se oprește automat. Închideți
ușa, fără a apăsa niciun buton. Ciclul va fi
reluat din momentul în care a fost oprit.
Funcționarea intermitentă a pompei
de spălat NU este considerată o
funcționare greșită; este o caracteristică a
spălării cu impulsuri și, prin urmare,
trebuie considerată o caracteristică
normală a programului.
Dacă deschideți ușa în timpul ciclului
de uscare, un semnal sonor intermitent vă
informează că ciclul de uscare nu s-a
încheiat încă.
Programele "IMPULSE"
(numai la anumite modele)
AVERTISMENT
23
RO
ADDISH (posibilitatea de adăuga
vase după ce programul a început)
butoanele "OPEN DOOR/EXPRESS" (-)
și "USCARE SUPLIMENTARĂ" (+).
ANULAREA UNUI PROGRAM ÎN
DERULARE
Procedați după cum urmează pentru a
modifica sau a anula un program în
derulare:
Numai pentru modelele cu opțiunea
"OPEN DOOR", în timpul fazei de
uscare ușa se va deschide automat și
va trebuie să așteptați până la
sfârșitul semnalului înainte de a
scoate vasele.
l țineți apăsați butonul "START/RESETARE"
timp de cel puțin 3 secunde. "RESETARE"
va apărea pe afișaj și se vor emite
semnale acustice.
l Programul în derulare va fi anulat.
l În acest moment poate fi utilizat un
program nou utilizând butonul "Progr.".
AVERTISMENT
Înainte de a iniția un program nou, trebuie
să verificați dacă mai există detergent în
dozator. Dacă este cazul, mai puneți
detergent.
POWER WASH (numai la anumite
modele)
În unele Progr.e (consultați tabelul de
Progr.e), va f activat cel de-al treilea braț de
spălare, poziționat pe partea inferioară a
mașinii de spălat ("POWER WASH").
Această opțiune este ideală atunci curățați
veselă sau oale extrem de murdare,
amplasându-le direct în zona din coș de
deasupra brațului "POWER WASH".
POWER WASH
Operațiunile programului (numai
pentru modelele autonome)
În timpul funcționării programului, afișajul
indică timpul rămas până la sfârșitul ciclului,
iar numele programului poate fi afișat prin
apăsarea oricărei taste, cu excepția
"START/RESETARE".
În cazul în care există o întrerupere a
alimentării cu curent în timp ce mașina
de spălat vase funcționează, o memorie
specială stochează programul selectat
și, la reluarea alimentării cu curent,
aceasta continuă de unde a rămas.
Sfârșitul programului
Se va auzi o alarmă sonoră de 5 secunde
(dacă nu este oprită) de 3 ori la intervale de
20 de secunde pentru a indica că Progr.ul
s-a încheiat.
24
Butoane de opțiune
Butoanele de opțiune vă oferă mai multe
opțiuni de spălare, lăsându-vă să personalizați
Progr.ele de spălare (consultați tabelul din
capitolul 17 pentru o listă de Progr.e pentru
care se poate activa fiecare opțiune.)
Opțiunile sunt activate (sau dezactivate)
înainte ca Progr.ul să înceapă, utilizând
butoanele adecvate.
Indicatoarele luminoase relevante vor
apărea (sau dispărea) pe afișaj.
AVERTISMENT
La selectarea acestei opțiuni, nu
trebuie sub nicio formă se împiedicați
ușa să se deschidă sau să o forțați să
se închidă, întrucât acest lucru ar
deteriora mecanismul. Asigurați-vă că
există suficient spațiu liber în fața ușii
și, prin urmare, înainte de închidere,
așteptați ca dispozitivul de deschidere să
își încheie activitatea.
Dacă este selectată o opțiune care nu
este compatibilă cu programul selectat,
indicatorul luminos al opțiunii respective
clipelte mai întâi și apoi se stinge.
Butonul "Express"
(Numai pentru anumite modele).
Acest buton permite consumul mediu de
energie și timp cu 25% (conform ciclului
selectat), reducând temperatura de spălare
a vaselor și durata de uscare în timpul
clătirii finale. Această opțiune este
recomandată pentru spălarea de seară,
atunci când nu sunt necesare imediat vase
perfect uscate.
Pentru o mai bună uscare, lăsați ușa
mașinii de spălat ușor deschisă pentru a
promova circulația aerului natural în mașina
de spălat vase.
Butonul "OPEN DOOR"
(DESCHIDERE AUTOMATĂ A UȘII)
(Numai pentru anumite modele).
Această opțiune activează un dispozitiv
special care deschide ușa cu câțiva
centimetri în timpul sau la sfârșitul ciclului
de uscare (în funcție de Progr.). Aceasta
garantează uscarea naturală și eficientă a
vaselor. Durata ciclului selectat se va
modifica
automat
pentru
a
obține
temperatura optimă pentru ciclul de clătire;
aceasta reduce semnificativ consumul de
energie. Deschiderea automată a ușii în
timpul ultimei faze de uscare permite
circularea aerului, eliminând riscul de miros
greu. Atunci când se deschide ușa, pe
afișaj va apărea mesajul "OPEN DOOR".
Această opțiune este activată automat în
programul "ECO". În orice caz, este
posibilă dezactivarea acesteia. Opțiunea
"OPEN DOOR" nu este disponibilă în
programele "RAPID 29'", "RAPID 39'" și
"PRESPĂLARE".
Butonul "USCARE SUPLIMENTARĂ"
(Numai pentru anumite modele).
Această opțiune vă permite să obțineți cea
mai ridicată eficiență, crescând temperatura
de spălare a apei în timpul ultimei faze a
ciclului de spălare.
Indicator de avertizare "Fără sare"
Dacă mașina dvs. de spălat are nevoie de
sare, „SARE” va fi afișat la selectarea
programului. Apariția de pete albe pe vase
este în general un semn de avertizare că
recipientul de sare trebuie umplut.
Butonul "RESETARE"
pentru
indicatorul luminos "FĂRĂ SARE"
După ce umpleți recipientul cu sare, trebuie
să apăsați acest buton timp de câteva
secunde, până când indicatorul luminos
corespunzător se stinge.
Pentru a garanta funcționarea corectă
a indicatorului luminos de sare, TREBUIE
ÎNTOTDEAUNA SĂ ALIMENTAȚI COMPLET
REZERVORUL DE SARE.
Butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
Ora de pornire a mașinii de spălat poate fi
setată cu acest buton, amânarea pornirii de
la 1 la 23 de ore. Procedați după cum
urmează pentru o pornire amânată:
l Porniți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de
aproximativ 3 secunde.
25
RO
Butonul de opțiune trebuie activat după ce
ați ales Progr.ul de spălare.
l Selectați programul de spălare.
l Apăsați butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
(pe afișaj va apărea "0:30").
l Apăsați din nou butonul pentru a crește
întârzierea (la fiecare apăsare, întârzierea
este crescută cu 30 de minute, până la
maximum 23:30.
l Când întârzierea este setată la un
program:
Procedați după cum urmează pentru a
anula o pornire întârziată:
l Țineți apăsat butonul "Start/Reset" timp
de cel puțin 3 secunde. Pe afișaj va
apărea "RESETARE" și se vor auzi
semnale sonore.
l Pornirea întârziată și Progr.ul selectate
vor fi anulate. Pe afișaj vor apărea două
liniuțe.
l În acest moment, pentru a declanșa
- după adăugarea "START/RESETARE",
numărătoarea inversă "00:00" apare pe
afișaj cu clipire intermitentă ":"
- dacă apăsați orice buton (cu excepția
butoanelor "PORNIRE/OPRIRE", "Progr.
per 3 sec"), numele programului este
afișat pentru o singură derulare pe afișaj
și apoi timpul de întârziere este afișat
din nou.
- Când s-a scurs timpul, numele
programului este afișat pentru o singură
derulare pe afișaj, iar timpul rămas va fi
afișat drept "0:00h".
l Pentru a porni numărătoarea inversă,
apăsați butonul START/RESETARE.
Afișajul va indica timpul rămas până la
sfârșitul
programului.
La
sfârșitul
numărătorii inverse, programul va începe
automat.
mașina de spălat vase, trebuie selectate
un Progr. nou și orice butoane de
opțiune, după cum se indică în "SETĂRI
DE PROGR.".
Activarea
sau
dezactivarea
Semnalul sonor de SFÂRȘIT AL
PROGRAMULUI
Puteți dezactiva pornind și oprind semnalul
audio, după cum urmează (setarea implicită
este „activ”):
Mașina de spălat vase trebuie oprită
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția
această procedură.
l Porniți mașina de spălat vase ținând
apăsat butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp
de aproximativ 3 secunde.
l Țineți apăsate butoanele "Progr." și
"PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ
5 secunde.
Dacă pornirea întârziată nu este
confirmată prin apăsarea butonului
"Pornire/resetare", după aproximativ
10 secunde pornirea întârziată va fi
anulată.
l Mesajul "SETĂRI" va apărea pe afișaj,
iar indicatoarele luminoase ale butoanelor
"OPEN DOOR/EXPRESS" și "USCARE
SUPLIMENTARĂ" vor fi aprinse.
(Numai pentru modele cu poziție
verticală neasistată)
Durata ciclului selectat va fi indicată
pe afișaj. La sfârșitul numărătorii
inverse, programul va începe automat,
iar durata ciclului selectat va fi
indicată pe afișaj.
l Apăsând butonul "Progr." până când
este selectat parametrul "ALARMĂ".
l Ajustarea parametrului este efectuată prin
apăsarea butoanelor
"OPEN DOOR/
EXPRESS" (-) și "USCARE SUPLIMENTARĂ"
(+) pentru a modifica valoarea de la DA la
NU și invers.
26
Activarea sau dezactivarea
MODULUI DEMO (care se utilizează
exclusiv în magazine)
"PORNIRE/OPRIRE" timp de 3 secunde,
pentru a confirma setarea nouă.
Pentru a porni alarma, urmați aceeaşi
procedură.
Activarea
Mașina de spălat vase trebuie oprită
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția
această procedură.
Modul memorare (Memorarea
ultimului program utilizat)
1. Porniți aparatul utilizând
"PORNIRE/OPRIRE".
Continuați conform indicațiilor d emai jos
pentru a permite stocarea în memorie a
ultimului program utilizat:
2. Apăsați butoanele "Progr." și "PORNIRE
ÎNTÂRZIATĂ"
concomitent timp
de 5 secunde.
Mașina de spălat vase trebuie oprită
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția
această procedură.
3. "MOD DEMO PORNIT" va apărea pe
afișaj.
4. Dacă nu se apasă niciun buton timp de
30 de secunde, Progr.ul va începe,
simulând pornirea unui Progr. de spălat.
l Porniți mașina de spălat vase ținând
apăsat butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp
de aproximativ 3 secunde.
Se activează opțiunile Progr./Opțiuni/
PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ, apăsând aceste
butoane puteți simula funcționarea
produsului fără a iniția o spălare.
l Țineți apăsate butoanele "Progr." și
"PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ
5 secunde.
l Mesajul "SETĂRI" va apărea pe afișaj,
iar indicatoarele luminoase ale butoanelor
"OPEN DOOR/EXPRESS" și "USCARE
SUPLIMENTARĂ" vor fi aprinse.
butonul
Dezactivarea
AVERTISMENT
l Apăsând butonul "Progr." până când
l Ajustarea parametrului este efectuată prin
După instalare, dacă aparatul funcționează
corect, dar ciclul de spălare nu începe
la apăsarea butonului start, este posibil
să nu se fi dezactivat "Modul Demo".
apăsarea butoanelor "OPEN DOOR/
EXPRESS" (-) și "USCARE SUPLIMENTARĂ"
(+) pentru a modifica valoarea de la
"MOD MEMORARE PORNIT" la "MOD
MEMORARE OPRIT" și invers.
Mașina de spălat vase trebuie oprită
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția
această procedură.
este selectat parametrul "FUNCȚIE MEMO".
l Opriți mașina de spălat apăsând butonul
1. Porniți aparatul utilizând
"PORNIRE/OPRIRE".
"PORNIRE/OPRIRE" timp de 3 secunde,
pentru a confirma setarea nouă.
2. Apăsați butoanele "Progr." și "PORNIRE
ÎNTÂRZIATĂ"
concomitent timp
de 5 secunde.
Pentru a porni alarma, urmați aceeaşi
procedură.
27
butonul
RO
l Opriți mașina de spălat apăsând butonul
3. "MOD DEMO OPRIT" va apărea pe
afișaj.
4. Opriți aparatul.
l Țineți apăsate butoanele "OPEN DOOR/
EXPRESS" și "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
timp de aproximativ 5 secunde.
l Pe afișaj va apărea "BLOCARE PENTRU
COPII".
BLOCARE PENTRU COPII
l Apoi
Mașina de spălat are o opțiune de blocare
electronică a accesului copiilor.
Blocarea accesului copiilor protejează copii
de pericole care pot apărea dacă se
deschide ușa mașinii de spălat vase și
dezactivează comenzile pentru a garanta
că nu se operează modificări nedorite sau
accidentale.
l Dacă se apasă orice alt buton, ledurile
va funcționa
"PORNIRE/OPRIRE".
Porniți și opriți opțiunea de blocare a
accesului copiilor după cum urmează:
l Porniți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de
aproximativ 3 secunde.
28
numai
butonul
indicatoare ale fazei programului vor clipi
intermitent de 3 ori.
l Blocarea tastelor va fi anulată apăsând
pur și simplu din nou cele două butoane
"OPEN DOOR/EXPRESS".
l Pe afișaj va apărea "BLOCARE PENTRU
COPII OPRITĂ".
Oprind mașina cu butonul "PORNIRE/
OPRIRE", data viitoare când este
pornită mașina, blocarea pentru copii
va fi dezactivată.
Înscriere reușită
l Mesajul "CONECTATĂ" va apărea pe
afișaj o dată, după care va apărea
mesajul "CONTROL LA DISTANȚĂ", iar
indicatorul luminos "Wi-Fi" va rămâne
aprins constant.
Acest aparat este dotat cu tehnologie Wi-Fi
care permite controlarea la distanță a
aparatului prin intermediul unei aplicații.
Sincronizarea aparatului cu
aplicația
l Descărcați aplicația Hoover Wizard pe
dispozitivul dvs.
l Acum puteți verifica mașina din aplicație.
Înscriere nereușită
Dacă înscrierea eșuează (sau nu reușește
în decurs de 5 min.):
l pe afișaj va apărea "ÎNCERCAȚI DIN
Aplicația Hoover Wizard este disponibilă
pentru tabletele și smartphone-urile cu
Android și iOS.
NOU".
l Mașina nu se va conecta.
l Repetați procedura de înscriere din
Pentru a descoperi toate detaliile
opțiunilor Wi-Fi, explorați meniurile
aplicației în modul DEMO.
l Asigurați-vă că routerul este pornit și că
dispozitivul dvs. inteligent/tableta este
conectată la rețeaua Wi-Fi domestică.
aplicație.
Pentru mai multe informații, consultați
"Înscriere în aplicație - Ghid rapid" cu
care este dotat mașina, accesibil și la linkul:
go.candy-group.com/am-dw
Resetarea Wi-Fi
l Porniți funcția BLUETOOTH a dispozitivului
dvs. inteligent/tabletei (dacă este disponibilă).
l Deschideți aplicația, creați un profil de
utilizator și înscrieți aplicația, respectând
instrucțiunile care apar pe afișajul
dispozitivului
Repetați procedura de înscriere, eliminând
produsul din APLICAȚIE, în eventualitatea
în care apar probleme sau vă modificați
parola routerului.
ACTIVAREA CONTROLULUI LA
DISTANȚĂ
l Porniți mașina de spălat vase cu butonul
"PORNIRE/OPRIRE" când primiți această
instrucțiune în aplicație.
l Apăsați "Progr. 3sec Wi-Fi" timp de 3
secunde à mesajul "ÎNSCRIERE" se va
derula pe afișaj, iar indicatorul luminos
"Wi-Fi" va fi oprit.
l În decurs de 60 de secunde țineți apăsat
butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ" timp
de 3 secunde, iar mesajul "UȘOR" va
apărea pe afișaj timp de 5 minute.
l Introduceți parola rețelei dvs. Wi-Fi domestice
din aplicație și încheiați procedura.
Ori de câte ori doriți să folosiți mașina prin
control la distanță:
l Umpleți mașina de spălat vase, adăugați
detergent și închideți ușa.
l Porniți mașina de spălat.
l Apăsați "Progr. 3sec WiFi" timp de 3
sec. à Pe afișaj va apărea mesajul
"CONTROL LA DISTANȚĂ".
l Acum puteți verifica mașina din aplicație.
29
RO
16. CONTROL LA DISTANȚĂ
(WI-FI)
Indicatorul luminos "Wi-Fi"
DEZACTIVAREA CONTROLULUI
LA DISTANȚĂ
l Indică starea de conectare a produsului la
l Pentru a ieși din controlul de la distanță,
apăsați "Progr. 3sec WiFi" din nou timp
de 3 sec.
l Când nu se derulează niciun ciclu:
Indicatorul luminos Wi-Fi va începe să
clipească intermitent lent, iar mesajul
"CONTROL LA DISTANȚĂ OPRIT" va
apărea pe afișaj. Atunci afișajul va indica
ultimul program încheiat de mașină (sau
programul "ECO").
l Când se derulează niciun ciclu:
Indicatorul luminos Wi-Fi va începe să
clipească intermitent lent, iar mesajul
"CONTROL LA DISTANȚĂ OPRIT" va
apărea pe afișaj. Apoi afișajul va indica
timpul rămas. Ciclul va fi finalizat fără
controlul din aplicație.
Mod alternativ de a ieși din controlul la
distanță.
l Apăsați
butonul "Pornire/Resetare"
timp de 3 secs
dacă se derulează un ciclu, aceasta va fi
anulat, iar mașina va ieși din modul
CONTROL LA DISTANȚĂ. Indicatorul
luminos "Wi-Fi" va clipi intermitent lent.
Acum puteți începe un nou ciclu de
spălare utilizând panoul de comenzi.
l Apăsați butonul "PORNIRE/OPRIRE"
timp de 3 secunde (sau opriți alimentarea)
Dacă se derulează un ciclu, aceasta va fi
pus pe pauză, iar mașina va ieși din
modul CONTROL LA DISTANȚĂ. La
pornirea din nou, indicatorul luminos
"Wi-Fi" va clipi intermitent lent și orice
ciclu în derulare va continua de la punctul
unde a fost întrerupt.
Deschiderea ușii, va fi dezactivat orice
CONTROL LA DISTANȚĂ. Pentru a
relua controlul din aplicație, închideți
ușa.
30
rețeaua Wi-Fi domestică. Acesta poate fi:
- APRINS: control de la distanță activat.
- CLIPEȘTE:
dezactivat.
control
de
la
distanță
- CLIPEȘTE RAPID 3 SECUNDE, APOI
SE STINGE: aparatul nu se poate
conecta la Wi-Fi de acasă sau nu a fost
înregistrat pe aplicație.
- CLIPEȘTE INTERMITENT LENT DE 3
ORI, APOI SE OPREȘTE TIMP DE 2
SECUNDE: procedura de înscriere în
aplicație este în curs de derulare.
- APRINS TIMP DE 1 SECUNDĂ, APOI
SE OPREȘTE TIMP DE 3 SECUNDE:
ușa este deschisă. Controlul la distanță
nu poate fi activat. .
Program
P1
ECO
P2
ABUR
P3
NOAPTE
P4
UNIVERSAL
P5
SPĂLARE ZILNICĂ
AUTOMATĂ
P6
TOTAL CARE
P7
RAPID 39’
P8
RAPID 29’
P9
PRESPĂLARE
Descriere
Program pentru reducerea consumului de energie,
adecvat pentru vase cu grad normal de murdarire
(cel mai eficient program in ceea ce priveste
consumul de energie si apa). Program standard
pentru EN 50242.
În cadrul acestui program se alterneaza actiunea
jeturilor de apa si a aburului. Este eficient pentru
înmuierea si îndepartarea reziduurilor întarite de
alimente si pentru distrugerea bacteriilor, nu este
necesara prespalarea vaselor si a oalelor.
Program de spalare silentios. Ideal pentru
functionarea masinii pe timpul noptii, pentru a
putea beneficia de tarifele mai reduse la energie.
O data pe zi - pentru vase cu grad normal de
murdarire si pentru alte vase care au fost strânse
pe parcursul zilei, pentru a fi spalate.
Ciclu rapid, pentru vase cu grad „normal” de
murdărie - destinat spălării frecvente și a sarcinilor
normale. Acest program este optimizat, datorită
unui senzor inteligent care adaptează parametrii
de spălare la sarcina actuală de vase
Program adecvat pentru spălarea cu un singur
ciclu de Clasa A a celor mai delicate vase, cum ar
fi sticlăria și porțelanul.
* Adecvat pentru spălarea vaselor până la 8
persoane.
Ciclu rapid, adecvat pentru o spălare zilnică de
articole extrem de murdare imediat după masă
(MAX 8 persoane).
Spalare rapida pentru vase care vor fi spalate
imediat dupa utilizare. Pentru vase de la 6
persoane.
Prespalare scurta cu apa rece pentru vase care
vor fi pastrate in masina de spalat vase pana la
umplerea acesteia.
Spalare cu prespalare
La programele cu prespalare, se recomanda sa adaugati a doua doza de detergent (max. 10 g)
direct în masina de spalat vase.
31
RO
17. LEGENDĂ PROGRAM
Detergent prespălare
Programele "IMPULSE"
Temperatură de spălare (°C)
Durată¹ medie de spălare
(min.)
Butonul "EXPRESS" *
Butonul "OPEN DOOR" *
Butonul
"USCARE SUPLIMENTARĂ"
Opțiuni
●
-
45
205
DA
DA
DA
ABUR
● ■
75
130
DA
DA
DA
P3
NOAPTE
- -
55
240
DA
DA
N/A
P4
UNIVERSAL
● ■
60
120
DA
DA
DA
P5
SPĂLARE
ZILNICĂ
AUTOMATĂ
- -
55-65
75-95
DA
DA
DA
● ■
50
100
DA
DA
DA
39
DA
N/A
N/A
29
N/A
N/A
N/A
5
N/A
N/A
N/A
Program
P1
ECO
P2
P6
TOTAL CARE
P7
RAPID 39’
P8
RAPID 29’
P9
PRESPĂLARE
- 60
- - 50
- - -
●
● = Detergent prespălare
■ = Programe "IMPULSE"
*= numai la anumite modele
N/A = OPȚIUNEA NU ESTE DISPONIBILĂ
1) Cu apă rece (15°C) - Toleranță ±10%Dacă folosiți apă fierbinte, timpul rămas până la sfârșitul programului este actualizat automat în
timpul derulării programului.
Valorile sunt măsurate în laborator conform Standardului european EN 50242 (valorile pot varia în
funcție de condițiile de utilizare).
32
În funcție de sursa de alimentare, apa
conține diverse tipuri de calcar și minerale
care se depozitează pe vase, lăsând pete și
marcaje albicioase. Cu cât mai mare este
nivelul acestor minerale prezente în apă, cu
atât mai dură este apa. Mașina de spălat
vase este dotată cu o unitate de dedurizare
a apei care, folosind săruri speciale de
regenerare, generează apă dedurizată
pentru spălarea vaselor. Gradul de duritate
al apei dvs. poate fi obținut de la compania
dvs. de alimentare cu apă.
Ajustați setarea unității de dedurizare a apei
conform gradului de duritate al apei, după
cum urmează:
Mașina de spălat vase trebuie oprită
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția
această procedură.
1. Porniți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de
aproximativ 3 secunde.
2. Țineți apăsate butoanele "Progr." și
"PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ
5 secunde.
Ajustarea dedurizatorului de apă
3. Mesajul "SETĂRI" va apărea pe afișaj,
iar
indicatoarele
luminoase
ale
butoanelor "OPEN DOOR/EXPRESS"
și "USCARE SUPLIMENTARĂ" vor fi
aprinse.
Dedurizatorul de apă poate trata apa cu un
nivel de duritate de până la 90 °fH (gradare
franceză) sau 50 °dH (gradare germană)
prin intermediul a 8 setări.
Setările sunt listate în tabelul de mai jos, cu
apa din sursa de alimentare relativă care va
fi tratată.
Nivel
°fH
(gradare
franceză)
°dH
(gradare
germană)
Utilizare de
sare de
regenerare
Setarea
dedurizatorului
de apă
Duritate apă
0
0-5
0-3
NO
S0
1
6-10
4-6
SI
S1
2
11-20
7-11
SI
S2
3
21-30
12-16
SI
S3
4*
31-40
17-22
SI
S4
5
41-50
23-27
SI
S5
6
51-60
28-33
SI
S6
7
61-90
34-50
SI
4. Apăsați butonul "Progr." până când
selectați "ELIMINARE CALCAR S4"
(nivel S4 din fabrică).
5. Ajustarea parametrului se efectuează
apăsând butoanele "OPEN DOOR/
EXPRESS" (S7 → S0) și "USCARE
SUPLIMENTARĂ" (S0 → S7) pentru a
crește sau a reduce nivelul setat
anterior.
6. Opriți mașina de spălat apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de 3
secunde, pentru a confirma setarea
nouă.
Pentru a modifica din setarea de balsam,
urmați aceeași procedură.
AVERTISMENT
Dacă nu puteți finaliza procedura,
opriți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" și inițiați
din nou procedura de la început
(PASUL 1).
S7
* Unitatea de dedurizare a apei este
setată din fabrică la nivelul 4 (S4),
întrucât acesta satisface cerințele
majorității utilizatorilor.
33
RO
18. UNITATEA DE
DEDURIZARE A APEI
19. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
Dacă considerați că mașina de spălat vase nu funcționează corect, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos cu privire la sfaturi practice privind modul de rezolvare a celor mai
frecvente probleme. Dacă eroarea persistă sau este recurentă, contactați Centrul de
asistență tehnică.
RAPORTĂRILE ERORILOR
l Modelele cu afișaj: erorile sunt raportate cu un număr care le precede sau litera „E”
(de ex., Eroarea 2 = E2) și un scurt semnal sonor.
l Modelele fără afișaj: erorile sunt raportate de către indicatoarele luminoase care
clipesc intermitent pe panoul de comenzi.
Numai la modelele cu afișaj
Sunt afișate erorile
„VERIFICAȚI APA”
cu un scurt semnal sonor
(numai la anumite modele).
E2 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E3 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E4 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E4-E6-E7-Ef-EL
(cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E8-Ei (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
Semnificație și soluții
Mașina de spălat vase nu se umple cu apă
Asigurați-vă că alimentarea cu apă este deschisă.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau strivit.
Asigurați-vă că țeava de scurgere este la înălțimea corespunzătoare
(consultați secțiunea de instalare).
Închideți alimentarea cu apă, deșurubați furtunul de alimentare cu
apă din spatele mașinii de spălat vase și verificați ca filtrul „cu nisip”
să nu fie înfundat.
Mașina de spălat vase nu drenează apa
Asigurați-vă că țeava de scurgere nu este îndoită, sau blocată, și că
filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă că sifonul nu este înfundat.
Scurgere de apă
Asigurați-vă că țeava de scurgere nu este îndoită, sau blocată, și că
filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă că sifonul nu este înfundat.
Eroare de control electronic
Contactați Centrul de asistență tehnică.
Elementul de încălzire a apei nu funcționează corect sau placa
filtrului este înfundată
Curățați placa filtrului.
Numai la modelele fără afișaj
În cazul în care apar erori sau defecțiuni în timpul derulării unui program, indicatorul
luminos care corespunde ciclului selectat va clipi rapid și se va auzi un semnal sonor
intermitent. În acest caz, opriți mașina de spălat vase apăsând butonul
„PORNIRE/OPRIRE”. După ce verificați pentru a vă asigura că alimentarea cu apă
este deschisă, că țeava de drenare nu este îndoită și că sifonul sau filtrele nu sunt
înfundate, setați din nou programul selectat.
Dacă eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică.
34
RO
Această mașină de spălat vase este dotată cu un dispozitiv de siguranță la debit în
exces, în eventualitatea unei probleme, evacuând automat apa în exces.
AVERTISMENT
Pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului de
siguranță la debit în exces, vă recomandăm să nu mutați sau
să nu înclinați mașina de spălat vase în timpul funcționării. În
cazul în care este necesară înclinarea sau mutarea acesteia,
vă rugăm să vă asigurați că ciclul de spălat este complet și
că în aparat nu rămâne apă.
Alte erori
EROARE
1. Nu funcționează
niciun program
2. Mașina de
spălat vase nu
se umple cu apă
3. Mașina de
spălat vase nu
evacuează apa
4. Mașina de
spălat vase
evacuează apă
în continuu
5. Brațele de
pulverizare nu
se aud rotindu-se
CAUZĂ
SOLUȚIE
Ștecărul nu este conectat la
priză
Butonul P/O nu este apăsat
Ușa este deschisă
Nu se alimentează cu curent
Consultați punctul 1
Robinetul de apă este închis
Furtunul de alimentare cu apă
este îndoit
Filtrul furtunului de apă este
înfundat
Filtrul este murdar
Țeava de scurgere este îndoită
Extensia țevii de scurgere nu
este conectată corect
Conexiunea la evacuarea din
perete este îndreptată în jos și
nu în sus
Apăsați butonul
Închideți ușa
Verificați
Verificați
Deschideți robinetul de apă
Eliminați îndoiturile furtunului
Curățați filtrul la capătul furtunului
Curățați filtrul
Eliminați îndoiturile țevii
Urmați cu atenție instrucțiunile pentru
conectarea țevii de scurgere
Apelați un tehnician calificat
Poziția țevii de scurgere este
prea joasă
Ridicați țeava de scurgere cu cel
puțin 40 cm peste nivelul podelei
Cantitate excesivă de detergent
Reduceți cantitatea de detergent
Utilizați detergent adecvat
Un articol împiedică brațele să
se rotească
Placa de filtrare și filtrul sunt
foarte murdare
35
Conectați ștecărul electric
Verificați
Curățați placa și filtrul
EROARE
6. La aparatele
electronice fără
afișaj: unul sau
mai multe
indicatoare
luminoase
clipesc
intermitent rapid
CAUZĂ
SOLUȚIE
Alimentarea cu apă este oprită
Consultați punctul 5
Partea de jos a tigăilor nu a fost
spălată bine
Marginea tigăilor nu a fost
spălată bine
Brațele de pulverizare sunt
parțial blocate
7. Vasele sunt
spălate parțial
Vasele nu au fost încărcate
corect
Capătul țevii de scurgere este
scufundat în apă
A fost măsurată o cantitate
incorectă de detergent sau
detergentul este vechi și solid
Capacul rezervorului de sare nu
este închis corect
Programul de spălat nu este
suficient de metodic
Verificați
Resturile de mâncare arsă trebuie
înmuiate înainte de a pune tigăile în
mașina de spălat vase
Repoziționați tigăile
Scoateți brațele de pulverizare
deșurubând piulițele inelului în sens
orar și spălați sub jet de apă curentă
Nu puneți vasele prea apropiate
unele de celelalte
Capătul țevii de scurgere nu trebuie
să intre în contact cu debitul de apă
spre exterior
Creșteți măsura conform gradului de
murdărie al vaselor sau schimbați
detergentul
Strângeți-l bine
Alegeți un program mai puternic
8. Detergentul nu
este eliberat sau
este eliberat
parțial
Tacâmurile, vasele, tigăile etc.,
opresc dozatorul de detergent
să se deschidă
Poziționați vasele, astfel încât să nu
obstrucționeze dozatorul
9. Prezența
petelor albe pe
vase
Apa din rețeaua de alimentare
este prea dură
Verificați nivelul de sare și de mijloc
de clătire și ajustați-l. Dacă eroarea
persistă, contactați Centrul de
asistență tehnică
10. Zgomot în
timpul spălării
Vasele se lovesc unele de
celelalte
Brațele care se rotesc se lovesc
de vase
11. Vasele nu sunt
complet uscate
Debit de aer inadecvat
Mijlocul de clătire lipsește
36
Opriți aparatul
Dați drumul la robinet
Resetați ciclul
Reverificați încărcarea vaselor în
coș
Reverificați încărcarea vaselor în
coș
Lăsați ușa mașinii de spălat vase
deschisă ușor la sfârșitul programului
de spălat pentru a permite uscarea
naturală a vaselor
Umpleți dozatorul de mijloc de clătire
Asistență și garanție
Produsul este garantat în baza legii și a termenilor și condițiilor declarate pe
certificatul de garanție inclus cu produsul. Certificatul trebuie păstrat și arătat
unui Centru de asistență tehnică autorizat în caz de necesitate, împreună cu
dovada achiziției. De asemenea, puteți verifica condițiile de garanție de pe
pagina noastră web.
Pentru asistență, vă rugăm să completați formularul online sau să ne contactați
la numărul indicat pe pagina de asistență a paginii noastre web.
Producătorul declină întreaga răspundere pentru orice erori de imprimare din această
broșură. Mai mult, producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a le modifica caracteristicile esențiale.
37
RO
N.B.: În cazul în care oricare dintre situațiile de mai sus duce la o performanță greșită de
spălare sau kla o clătire insuficientă, eliminați depozitele de murdărie de pe vase manual,
întrucât ciclul final de uscare întărește murdăria, îngreunând eliminarea la o spălare
ulterioară.
În cazul în care eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică, citând modelul
mașinii de spălat vase. Acesta se regăsește pe placa din secțiunea superioară a
interiorului ușii mașinii de spălat vase sau pe garanție. Aceste informații vor facilita o
remediere mai rapidă, mai eficientă.
20. CONDIȚII AMBIENTALE
Acest aparat este marcat în
conformitate
cu
Directiva
europeană 2012/19/UE cu privire
la deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care
pot avea consecinţe negative asupra
mediului) cât şi componente de bază (care
pot fi reutilizate). Este important ca DEEE
să facă obiectul unui tratament special,
pentru a se îndepărta şi colecta corespunzător
toate substanţele poluante şi pentru a se
recupera şi recicla toate materialele.
Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează
mediul; este esenţial să se respecte
următoarele reguli de bază:
38
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de
colectare municipale sau la societăţile
autorizate de colectare/reciclare. În
anumite ţări, DEEE voluminoase pot fi
preluate de la domiciliu.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Дякуємо за вибір посудомийної машини
Hoover. Ми впевнені у тому, що вона
допомагатиме вам мити посуд повсякденно і
в повній безпеці.
Зміст
Уважно прочитайте цей посібник для
правильної і безпечної експлуатації
пристрою та отримання корисних порад
щодо ефективного обслуговування приладу.
2. ПОДАЧА ВОДИ
3. ЗАВАНТАЖЕННЯ СОЛІ
4. РЕГУЛЮВАННЯ ВЕРХНЬОГО КОШИКА
5. ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОСУДУ
6. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ
Посудомийною машиною можна
користуватися лише після уважного
прочитання цих інструкцій. Радимо
завжди тримати цей посібник під рукою
і в хорошому стані для будь-якого
майбутнього власника.
7. ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ
8. ТИПИ ЗАСОБІВ ДЛЯ МИТТЯ
9. ЗАВАНТАЖЕННЯ ОПОЛІСКУВАЧА
Перевірте, чи входить до комплекту
постачання приладу цей посібник
користувача, гарантійний сертифікат,
чи наявна адреса сервісного центру та
наклейка енергоефективності. Кожен
виріб ідентифікується за унікальним
16-значним кодом, так званим "серійний
номером", надрукованим на гарантійному
сертифікаті або на табличці з серійним
номером всередині дверцят або у
верхній частині правого боку приладу.
Цей код є різновидом ідентифікаційного
документа виробу, який потрібен для
його реєстрації або для звернення до
Центру технічної підтримки.
10.ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ
11.ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
12.ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
13.ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
14.ТЕХНІЧНІ ДАНІ
15.ВИБІР ПРОГРАМ І СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
16.БЕЗКОНТАКТНЕ УПРАВЛІННЯ (Wi-Fi)
17.УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
18.ПРИСТРІЙ ПОМ’ЯКШУВАННЯ ВОДИ
19.УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА
ГАРАНТІЯ
Мал. A
20.УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
A. ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО
З’ЄДНАННЯ (СТОРІНКА 75)
5
1
4
3
2
39
UKR
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
збитку, які виникли в результаті
експлуатації приладу не в
домогосподарствах або стандартних
умовах домашнього господарювання
(навіть за умови розміщення
такого приладу в домогосподарстві
або
стандартних
умовах
домашнього господарювання).
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l Цей
прилад призначено винятково
для домашнього використання,
а також для такого аналогічного
застосування:
− у кухонних зонах для
персоналу в магазинах,
офісах та інших робочих
l Цей прилад може використовуватися
приміщеннях;
дітьми віком 8 років і
− у заміських будинках;
старшими, а також особами з
− для клієнтів готелів, мотелів
обмеженими
фізичними,
та в інших приміщеннях для
сенсорними й розумовими
проживання;
можливостями, недостатнім
− у готелях типу „ліжко і
досвідом і знаннями, за
сніданок”.
умови, що вони перебувають
під належним наглядом або
Інші способи використання цього
проінструктовані щодо порядку
приладу, окрім застосування в
безпечного
користування
домогосподарствах
або
в
приладом і усвідомлюють
стандартних умовах домашнього
пов’язані з цим небезпеки. Не
господарювання, наприклад,
дозволяйте дітям гратися з
промислова
експлуатація
посудомийною
машиною.
професіоналами або навченими
Дітям заборонено виконувати
користувачами, не входять до
очищення й користувацьке
зазначеного списку застосувань.
обслуговування приладу без
У разі використання приладу
нагляду.
способом, який не відповідає
наведеному
вище
списку,
l Завжди
слід стежити за
термін служби виробу може
дітьми, щоб вони не гралися
скоротитися, а гарантію виробника
з приладом.
може бути анульовано. Виробник
у
максимальному
ступені,
дозволеному законодавством, не l Дітей віком до 3 років
приймає на себе відповідальність
включно слід допускати до
щодо будь-якого пошкодження
приладу лише під постійним
приладу або пошкодження чи
наглядом дорослих.
40
разі пошкодження кабелю l Додаткову інформацію щодо
живлення для уникнення можливої
виробу або таблицю технічних
небезпеки його заміну має
характеристик див. на вебпроводити виробник, його сервісний
сайті виробника.
представник або особи з
подібною кваліфікацією. Радимо Електричні підключення й
використовувати оригінальний правила техніки безпеки
компонент, який слід замовити
l Технічні характеристики (напруга
в Центрі технічної підтримки.
живлення і споживана потужність)
l Прилад слід підключати до
зазначені на табличці з
системи водопостачання лише
паспортними даними виробу.
за допомогою комплектів шлангів,
l Переконайтеся, що електрична
які постачаються разом із
система заземлена і відповідає
ним (не використовуйте старі
всім застосовним вимогам
комплекти шлангів).
законодавства, а розетка
l Тиск води має становити від
сумісна з вилкою приладу.
0,08 МПа до 0,8 МПа.
Виробник відмовляється від
l Переконайтеся, що килими або будь-якої відповідальності за
доріжки не перекривають основу фізичні або майнові збитки, які
або будь-які вентиляційні отвори. виникли в результаті відсутності
l Після встановлення прилад заземлення приладу.
слід розташовувати так, щоб l Переконайтеся, що посудомийна
вилка була легко доступна.
машина не перетискає кабелі
живлення.
УВАГА!
Ножі й інше кухонне приладдя
з гострими кінцями слід класти
до кошика гострими кінцями
вниз або розташовувати
горизонтально.
l Загалом
не рекомендовано
використовувати адаптери,
багатополюсні вилки й (або)
подовжувачі.
l Перед
очищенням
або
обслуговуванням посудомийної
машини від’єднайте прилад
від мережі живлення й
закрийте подачу води.
l Не
залишайте
дверцята
відчиненими в горизонтальному
положенні, щоб виключити
можливі небезпеки (наприклад, l Для вимкнення не тягніть за
кабель живлення або пристрій.
замикання).
41
UKR
l У
l Не
залишайте прилад під Даним маркуванням
на
дією атмосферних чинників цьому виробі ми з повною
(дощу, сонця тощо).
відповідальністю підтверджуємо
l Заборонено спиратися або його повну відповідність всім
сидіти на відчинених дверцятах значущим вимогам до охорони
посудомийної машини, оскільки це природного довкілля, здоров’я
може призвести до її перекидання. і промислової безпеки згідно
з європейським законодавством.
l Посудомийна машина призначена
для звичайного кухонного l Даний прилад сертифікований
приладдя. У посудомийній
згідно з вимогами безпеки
машині заборонено мити речі,
органом по сертифікації
забруднені нафтою, фарбою,
промислової продукції Державним
часточками сталі або заліза,
комітетом України з питань
корозійно активними хімікатами,
технічного регулювання та
кислотами або лугами.
споживчої політики державна
система сертифікації УкрСЕПРО
l Якщо в помешканні встановлено
обладнання для пом’якшування
води, не потрібно додавати
. з подальшими змінами
сіль у пом’якшувач води..
і доповненнями.
l У
разі несправності або порушення
роботи приладу вимкніть його, Встановлення
закрийте подачу води і не
намагайтеся розібрати прилад. l Видаліть всі елементи упаковки.
Ремонтні роботи мають проводитися
лише в Центрі технічної підтримки
з використанням винятково
УВАГА!
оригінальних запасних частин. Зберігайте пакувальні матеріали
Недотримання цих інструкцій в місці, недоступному для дітей.
може порушити безпечність виробу.
l Переміщуючи
пристрій після
виймання його з упаковки, не l Заборонено встановлювати
або експлуатувати пошкоджену
намагайтеся піднімати його
посудомийну машину.
за нижню частину дверцят.
Злегка відчиніть дверцята й
піднімайте машину, утримуючи l Дотримуйтеся інструкцій, які
постачаються разом із виробом.
за верхній бік.
42
2. ПОДАЧА ВОДИ
l Труба подачі та шланг зливу води
посудомийна машина, нові, або довгий
час не використовувались, прочистіть
їх водою впродовж декількох хвилин
перед з’єднанням зі шлангом подачі
води. Таким чином у вхідний фільтр не
попаде пісок та іржа.
мають бути ліворуч або праворуч.
1
Важливо! До посудомийної машини
має постачатися вода температурою,
не вищою за 60°С.
l Тиск води повинен бути від 0,08 МПа до
0,8 МПа.
B
l Шланг подачі має бути приєднаний до
мережі водопостачання так, щоб її
можна було перекрити. (мал. 1В).
l Для посудомийної машини підходить
різьбовий з’єднувач з різьбовим отвором
на 3/4 (мал. 2).
l З’єднайте шланг подачі "А" з краном
2
B
"В" з різьбовим отвором на 3/4 та
переконайтеся, що прикручено добре.
l Труба подачі води має бути не менше
2,5м. Якщо довжини труби не вистачає,
зверніться до центру післяпродажного
сервісу.
43
A
UKR
l Якщо труби, до яких приєднується
Приєднання до мережі водопостачання
має здійснюватися лише за допомогою
нових шлангів. Забороняється повторно
використовувати вживані шланги.
l AQUASTOP (мал. 4):
Гідравлічні пристрої захисту
пристрій, розміщений на трубі подачі
води, який зупиняє потік води у
випадку зношування труби; у цьому
разі у віконці "A" з’явиться червона
мітка, а трубу треба буде замінити.
Щоб відґвинтити гайку, натисніть на
одноходовий блокувальний пристрій
"B".
Усі посудомийні машини обладнано
пристроєм захисту від заливання,
який у разі перевищення нормального
рівня води в результаті несправності
приладу автоматично блокує подачу
води й (або) зливає зайву воду.
ДЕЯКІ МОДЕЛІ можуть мати одну або
кілька з наведених нижче функцій:
4
B
l WATERBLOCK (мал. 3)
Система водяного замка waterblock
створена для покращення безпеки
вашого пристрою. Система запобігає
розливу води, причиною якого може
стати
несправність
машини
або
пошкодження резинових трубок і,
зокрема, трубки подачі води.
Як це працює
Зливний піддон у нижній частині приладу
збирає всі можливі витоки води і вмикає
датчик, який активує клапан під водопровідним
краном, повністю блокуючи подачу води,
навіть якщо кран повністю відкрито.
Якщо пошкоджено коробку "A", яка
містить електричні компоненти, негайно
витягніть штепсель із розетки. Для
забезпечення належної роботи системи
безпеки шланг із коробкою "A" слід
під’єднати до крану так, як показано на
малюнку. Шланг подачі води не можна
різати, оскільки в ньому містяться
компоненти під напругою. Якщо шланг
недостатньо довгий для належного
підключення, його слід замінити на
довший. Шланг можна придбати в Центрі
технічної підтримки.
3
A
44
A
l AQUAPROTECT – ТРУБА ПОДАЧІ
ВОДИ ІЗ ЗАПОБІЖНИМ ПРИСТРОЄМ
(мал. 5):
У разі витоку води з основної
внутрішньої труби "A" прозора захисна
оболонка "B" утримуватиме воду
до завершення циклу миття. Після
завершення циклу зверніться до
Центру технічної підтримки для заміни
труби подачі води.
5
B
A
ПРИЄДНАННЯ ЗЛИВНОГО ШЛАНГА
l Зливний шланг має бути приєднано до
мийки, але він не має бути занурений у
воду, щоб уникнути попадання води
назад в машину під час її роботи
(мал. 6Y).
l Водонапірна труба має бути діаметром
не менше 4 см і розташовуватись на
відстані не менше 40 см над рівнем
підлоги.
l При установленні приладу під стільницею,
l Рекомендується встановити вловлювач
шланг має бути прикріплений до
стіни в, якомога, найвищому положенні
(мал. 6Z).
запаху (мал. 6Х).
l За необхідності можна застосовувати
зливний шланг довше, ніж 2,5м, за
умови, що він розташований на відстані
85 см над рівнем підлоги. Більш ширшу
трубу можна отримати безпосередньо
в центрі післяпродажного сервісу
l Переконайтеся у відсутності перегинів
шлангів подачі та зливу води.
6
Y
X
Z
45
UKR
l Шланг може бути закріплений за край
водонапірної труби, якщо він не має
перегинів (мал. 6).
3. ЗАВАНТАЖЕННЯ СОЛІ
(мал. A "1")
l При появі білого нальоту на посуду,
необхідно додавання солі у контейнер
машини.
l Контейнер для солі знаходиться на
нижній частині посудомийної машини.
l Рекомендується використовувати сіль,
спеціально призначену для посудомийної
машини. Якщо використовувати довгий
час інші види солі, що містять невелику
кількість нерозчинних частинок, вони
можуть погіршити продуктивність пом’якшення
води.
l Щоб додати сіль, розкрутіть ковпачок
контейнеру та наповніть його.
l Під час цієї операції можливе невелике
витікання води, але продовжуйте
додавати сіль до тих пір, доки
контейнер не буде заповнений. Після
заповнення очистіть вхідний отвір
контейнеру від сольових залишків і
закрутіть ковпачок.
l Ultimata l'operazione, pulire la filettatura
dai resti di sale e riavvitare il tappo.
46
Після завантаження солі, рекомендовано
запустити цикл повного миття чи
програму попереднє миття/миття
холодною водою/ополіскування.
l Ємність соляного дозатора складає 1,5
- 1,8 кг. Для ефективної роботи приладу,
час від часу, він має наповнюватися
відповідно до регулювання пристрою
пом’якшення води.
(Тільки для першого запуску) При
першому використанні електропобутового
приладу, після заповнення контейнера
сіллю, рекомендується додати води,
доки він не наповниться водою.
Тип "B": (ЛИШЕ МОДЕЛІ З СИСТЕМОЮ EASY CLICK):
1. Витягніть верхній кошик;
2. Тримайте кошик з обох
піднімайте вгору (мал. 1).
l У випадку регулярного миття тарілок
розміром від 29 см до 32,5 см ставте їх
у нижній кошик після того, як перемістите
верхній кошик у горішнє положення, як
описано нижче (відповідно до моделі):
Тип "A":
1. Поверніть передні замки "A" назовні;
2. Витягніть кошик і переставте його в
горішнє положення;
3. Поверніть замки
положення.
"A"
у
вихідне
Тепер не можна буде ставити у верхній
кошик тарілки діаметром більше 20 см;
також не можна використовувати пересувні
тримачі, коли кошик встановлено в
горішнє положення.
Тип "A":
боків
і
Тепер не можна буде ставити у верхній
кошик тарілки діаметром більше 20 см*;
також не можна використовувати пересувні
тримачі, коли кошик встановлено в
горішнє положення.
* У моделях, обладнаних третім кошиком, у
верхній кошик не можна буде ставити
тарілки діаметром більше 14 см.
ВСТАНОВЛЕННЯ КОШИКА В НИЖЧЕ
ПОЛОЖЕННЯ:
1. Тримайте кошик з обох боків і
обережно піднімайте вгору (мал. 1);
2. Потім повільно опустіть до потрібного
положення (мал. 2).
Зверніть увагу! У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ
ПІДНІМАЙТЕ І НЕ ОПУСКАЙТЕ КОШИК
ЛИШЕ З ОДНОГО БОКУ (мал. 3).
УВАГА!
Радимо виконувати регулювання кошика
до завантаження посуду.
Тип "B":
1
A
2
a
b
A
a
b
3
47
UKR
4. РЕГУЛЮВАННЯ
ВЕРХНЬОГО КОШИКА
l Верхній кошик дозволяє розміщення 24
5. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ПОСУДУ
тарілок в два ряди і до 30 склянок в 5
рядів, або змішане завантаження
посуду.
Використання верхнього кошика
l Верхній кошик обладнаний пересувними
підставками, які чіпляються до боків
кошика, їх можна регулювати в 4
положення.
l У нижньому положенні (A-A1) підставки
можна використовувати для таких
предметів, як: чайні та кавові чашки,
кухонні ножі і черпаки. На кінцях
підставок можна безпечно вішати
келихи.
Стандартне
добове
завантаження
представлено на мал. 1, і 2
Верхній кошик (мал. 1)
1
l У вертикальному положенні (B-B1)
бічні елементи дозволяють розмістити
тарілки для перших і других страв.
Вони мають бути розміщені вертикально
друг за другом, залишаючи вільне
місце між кожною тарілкою для
кращого миття.
Верхній кошик (мал. 2)
2
l Рекомендується розміщувати великі
тарілки (26см і більше) трохи з нахилом
в перед для легшого введення кошика
в машину.
l Салатниці та пластикові миски мають
бути розміщені також в верхньому
кошику. Вони мають бути добре
закріплені, щоб струмінь води їх не
перекинув.
48
Верхній кошик з приладдям TOTAL CARE
(мал. 3), яке дозволяє розміщувати
делікатні вироби, наприклад, кришталевий
посуд або надзвичайно крихкі керамічні
вироби, найбезпечнішим і найбільш
зручним чином. Гачки і спеціальні зони в
кошику виготовлені із м’яких матеріалів
або
спроектовані
спеціально
для
тримання ваших найцінніших і крихких
речей з максимальною обережністю.
3
l Нижній кошик оснащений спеціальною
регульованою центральною підставкою
(мал. 4, 5). Це дозволяє стабільне і
оптимальне завантаження, навіть коли
розмір та/або форма посуду нестандартні.
- ПОЛОЖЕННЯ "A": для стандартного
завантаження, або такого, що виключає,
каструлі, салатниці і тому подібне.
- ПОЛОЖЕННЯ "B": для посуду стандартного
розміру, але який має певну форму
(дуже глибокі миски, квадратний посуд
або посуд без країв і т. д.).
- ПОЛОЖЕННЯ "C": для більш, ніж
середніх плоских тарілок та/або з
нестандартними формами, (квадратні,
шестикутні, овальні, посуд для піци і т. д.).
4
B
A
М’які резинові
знімати.
кріплення
можна
5
Використання нижнього
кошика
C
A
l До нижнього кошика можна завантажувати
каструлі, посуд для печі, супниці,
салатниці,
кришки,
посуд
для
сервірування, дрібні та глибокі тарілки.
l Помістіть столові прибори в пластиковий
l Менші тарілки (наприклад, десертні)
тримач для столових приборів з ручками,
що вказують догори, і помістіть тримач
для столових приборів на нижній кошик
(мал. 7), переконавшись, що столові
прибори не перешкоджають завантаженню
іншого посуду.
також можуть бути розміщені у
нижньому кошику, як показано на
малюнку 6, з опорним клапаном,
розміщеним
назовні
("E").
Для
звичайних або великих тарілок клапан
має бути в положенні ("D").
49
UKR
ПРИЛАДДЯ ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД
(ЛИШЕ В ДЕЯКИХ МОДЕЛЯХ)
Верхній кошик (мал. 6)
Будь ласка, завантажуйте посудомийну
машину правильним чином для забезпечення
кращих результатів миття.
6
Нижній кошик має запобіжний пристрій
для безпечного вилучення кошика,
що особливо корисно при повному
завантаженні. Для завантаження
солі, фільтра очищення та для
планового обслуговування, необхідне
повне вилучення кошика.
D
Кошик для столових приборів (мал. 8)
Верхня частина кошика для столових
приборів може бути видалена, для
застосування різних варіантів завантаження.
E
8
УВАГА!
Якщо маленькі тарілки поміщаються
до кошика з опорним клапаном в
неправильному положенні, тарілки
будуть заважати нижній установці
розпилювання, та запобігати її
обертанню.
Стандартне
щоденне
представлене на мал. 7.
навантаження
Нижній кошик (мал. 7)
7
6. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ
За інформацією для тестування порівняння і
виміру рівня шуму, відповідно європейських
нормативів, зверніться до сайту:
testinfo-dishwasher@candy.it
Разом із запитом, вкажіть модель, назву і
номер посудомийної машини (дивіться
фірмову табличку).
50
7. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ
UKR
(Мал. A "2")
Миючий засіб
Важливо!
Рекомендується використання миючих
засобів, призначених для посудомийної
машини. Вони можуть бути у вигляді
порошку, рідини і таблеток.
Використання непридатних миючих засобів
(наприклад засобів для миття посуду
вручну) не містять належних інгредієнтів,
що може призвести до неправильної
роботи посудомийної машини.
Після заливки миючого засобу в
контейнер, закрийте кришку, штовхаючи
(1), а потім натискати (2) до тих пір, доки
вона не клацне.
Заповнення контейнера для
миючого засобу
Контейнер для миючого засобу знаходиться
на внутрішній стороні дверцят (мал. A
"2"). Якщо кришка контейнера зачинена,
натисніть кнопку (A), щоб відкрити. Після
кожного циклу миття кришка завжди
відкрита і готова для наступного використання.
Оскільки всі миючі засоби різні, інструкції
на коробках щодо використання можуть
бути різними. Тому слід підкреслити, що
занадто мала кількість миючого засобу
не забезпечить кращих результатів
миття, також, як і велика його кількість.
ВАЖЛИВО!
Be рекомендується використовувати
надмірну кількість миючого засобу
- це допоможе обмежити шкоду
навколишньому середовищу.
УВАГА!
Завантажуючи нижній кошик, переконайтеся,
що посуд чи щось інше не перешкоджає
дозатору миючого засобу.
Кількість миючого засобу різниться від
ступеню забрудненості посуду і типу
посуду. У секцію контейнера рекомендується
заливати 20-30гр миючого засобу (B).
51
l уважно
8. ТИПИ ЗАСОБІВ ДЛЯ
МИТТЯ
прочитайте інструкцію
упаковці від виробника;
l Ефективність
Таблетки
Миючий засіб у вигляді таблеток різних
виробників розчиняється з різною швидкістю,
тому при коротких циклах миття таблетки
можуть бути неефективними. При використанні
таблеток рекомендується обирати довгий
цикл миття для гарантії їх повного розчинення.
ВАЖЛИВО!
Для задовільних результатів миття,
таблетку ТРЕБА помістити у ємність
для миючого засобу, а НЕ прямо в
бак.
миючих засобів, що
містять пом’якшував води/сіль, залежить
від якості води. Переконайтеся, що
жорсткість води знаходиться у межах
діапазону, зазначеного на упаковці
Якщо ви не задоволені якістю миття
при використанні того чи іншого
засобу для миття, зверніться до
виробника цього засобу.
За певних обставин, використання змішаних
миючих засобів може призвести до:
l появи
вапняку на посуді
посудомийній машині;
або
в
l зниження часу миття і просушки;
Концентровані миючі засоби
Концентровані миючі засоби із зниженою
лужністю та натуральними ензимами, у
поєднанні з програмою миття при 50°C,
не шкодять навколишньому середовищу,
а також захищають посуд і посудомийну
машину.
При 50°C властивості ферменти ензимів
концентрованих засобів змушують розчиняти
бруд, що дозволяє досягнути таких самих
результатів, що й при температурі 65°C і
нижче.
Змішані миючі засоби
Миючі засоби, що містять ополіскувач
мають бути розміщені в ємності для
миючих засобів. Контейнер для ополіскувача
має бути пустим (якщо він заповнений,
встановіть регулятор ополіскувача у
найнижчу позицію перед застосуванням
такого засобу).
Змішані миючі засоби "ВСЕ в 1"
ВАЖЛИВО!
Гарантія на будь-які проблеми, що
виникли при використанні такої
продукції, не розповсюджується.
Зверніть увагу, при використанні
змішаних миючих засобів "ВСЕ в 1"
індикатор ополіскувача і солі горять
(тільки в окремих моделях), тож просто
ігноруйте це.
Якщо виникли проблеми з миттям та /
або сушкою, рекомендуємо повернутися
до використання звичайних засобів миття
(сіль, миючий засіб і ополіскувач). Це
забезпечить коректну роботу пом’якшувала
води в посудомийної машини.
В такому випадку рекомендуємо:
l заповнити
контейнери
ополіскувача;
для
солі
і
l запустити звичайний цикл миття без
Якщо ви плануєте використовувати
змішані миючі засоби "ВСЕ в 1" ("3 в 1" /
"4 в 1" / "5 в 1" та ін.) із вмістом солі та /
або ополіскувача, рекомендовано наступне:
52
на
посуду.
Зверніть увагу, знову використовуючи
звичайну сіль, потрібно декілька циклів
миття для нормалізації роботи машини.
9. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ОПОЛІСКУВАЧА
UKR
(мал. A "3")
Ополіскувач
Ополіскувач автоматично звільняється
під час останнього циклу миття, прискорює
висушування посуду, а також унеможливлює
утворення плям і розводів.
Наповнення контейнера
Контейнер для ополіскувача знаходиться
ліворуч від контейнера для миючого
засобу (мал. A "3").
Щоб відкрити кришку, натисніть на значок
і, в той же час, потягніть за язичок
на кришці. Бажано використовувати
ополіскувачі, спеціально призначені для
посудомийної машини.
Перевірте рівень ополіскувача за допомогою
індикатора (C), який знаходиться на кришці.
ПОВНИЙ
ПУСТИЙ
ТЕМНИЙ
СВІТЛИЙ
Регулювання ополіскувача від
1 до 6
Регулятор (D) знаходиться на кришці,
який повертається за допомогою монети.
Рекомендований рівень - 4.
Зміст вапняку у воді значно впливає на
утворення накипу і продуктивність сушіння.
Для кращих результатів миття, треба
слідкувати за рівнем ополіскувача.
Якщо після миття на посуду з’явилися
розводи, зменшіть кількість ополіскувача
на одну одиницю.
Якщо з’явилися білі плями - збільшіть на
одну одиницю.
53
10. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ
(мал. A "4")
Ніколи не використовуйте посудомийну
машину без фільтрів.
Система фільтрів складається з:
A. центрального фільтру, який затримує
великі часточки;
B. мікро-фільтру, розташованого під
сіткою, що затримує найдрібніші
часточки, забезпечуючи там самим
досконале полоскання;
C. плоскої сітки, яка постійно фільтрує
воду для миття посуду.
l Для досягнення бездоганних результатів,
фільтри повинні бути завжди перевірені і
очищені після кожного миття.
l Щоб видалити блок фільтра, просто
поверніть ручку проти годинникової
стрілки (мал. 1).
l Для простоти очищення, центральний
контейнер замінний (мал. 2).
l Сітчастий фільтр (мал. 3) зніміть і
промийте весь блок під струменем
води. Для зручності можна застосувати
маленький пензлик.
l За допомогою Самоочищувального
Мікрофільтру, обслуговування стає легшим,
а його перевірка має відбуватися раз у два
тижні. Проте, після кожного миття треба
перевіряти центральний і сітчастий фільтри.
УВАГА!
після очищення фільтрів переконайтеся,
що вони зібрані правильно, иітчастий
фільтр має бути розташований в
нижній частині посудомийної машини.
переконайтеся, що фільтр закручений
за годинниковою стрілкою в сітчастий
фільтр, в іншому випадку, неправильна
збірка фільтрів може спричинити
некоректну роботу приладу.
54
Як досягти дійсно бездоганних
результатів миття
l Перед завантаженням посуду у посудомийну
машину, видаліть залишки їжі (кістки,
шкарлупу, шматочки м’яса чи овочів,
кофейні залишки, шкірку фруктів, попіл
3 сигарет, зубні палички та ін.), щоб
уникнути блокування фільтрів, вихід
води і розпилювача.
l Якщо посуд не дуже брудний, а кошики
напівпусті, оберіть програму ЕКОНОМІЧНА,
дотримуючись інструкцій.
Що мити не треба
l Треба пам’ятати, що не весь посуд
можна мити в посудомийній машині. Не
рекомендується мити предмети 3
термопластики, дерев’яний посуд i 3
пластиковими ручками, каструлі з
дерев’яними ручками, предмети з
алюмінію, кришталю, свинцевого скла,
якщо не вказано інакше.
l Не ополіскуйте посуд перед завантаженням
в машину.
l Каструлі
чи посуд з духовки із
засмаженими залишками їжі бажано
замочити перед завантаженням.
l Розміщуйте посуд внутрішньою частиною
l Деякі
вниз.
прикраси на посуді можуть
зникнути. Можна спробувати вимити
один предмет, щоб переконатися, що
інші залишаться в такому ж вигляді, як і
до миття.
l Розміщуйте посуд так, щоб він не
торкався іншого. Якщо посуд буде
завантажено правильно, результат миття
буде кращим.
l Після завантаження посуду, переконайтеся,
l Не треба ставити разом срібні предмети з
предметами із нержавіючої сталі для
уникнення реакції між ними.
що розпилювачу нічого не заважає.
l Пательні та інший посуд, на яких
При покупці нової посуди, переконайтеся,
що вона підходить для миття в
посудомийній машині.
звалашилися тверді залишки їжі, або
пригорілі частки, бажано замочити в
засобі для миття перед завантаженням.
l Миття срібла:
a) Відразу після використання ополосніть
срібні прибори, особливо після
майонезу, яєць, риби та ін.
b) Не бризкайте
засобом;
на
нього
Корисні поради
l Для уникнення капання з верхнього
кошику, спочатку розвантажуйте нижній
кошик.
миючим
c) Тримайте окремо від інших металів.
l Якщо посуд деякий час має залишатися в
машині, залиште дверцята злегка
відкритими для циркуляції повітря і
кращої просушки.
Як заощадити
l Якщо ви хочете задати повний цикл
миття, складайте посуд в кінці кожного
прийому їжі і, якщо треба, увімкніть
цикл ХОЛОДНЕ ОПОЛІСКУВАННЯ,
55
UKR
щоб розмочити залишки їжі та
видалити великі часточки з щойно
завантаженого посуду. Коли машину
буде заповнено, запустіть повний цикл
миття.
11. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
l Ці
12. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
плями
можна
видалити
за
допомогою м’яких абразивних засобів.
Не можна застосовувати засоби, що
містять хлор, металеву мочалку та ін.
(мал. A "5")
l Зовнішня поверхня має очищуватися
змоченою у воді ганчіркою. Не застосовуйте
розчинники (з дією знежирення) або
абразивні засоби.
1
1b
l Посудомийна машина не потребує
спеціального догляду,
самоочищується.
так
як
бак
l Регулярно протирайте дверцята від
залишків їжі або ополіскувача.
l Очищення
посудомийної
машини
рекомендується для видалення вапняку
або забруднення. Періодично можна
запускати цикл миття із спеціальними
засобами для очищення. Під час
очищення машина повинна бути пустою.
2
l Навіть після очищення фільтрів, посуд
або пательні можуть залишитися не
дуже чистими, для цього треба перевірити
чи чистий розпилювач (мал. A "5").
Якщо розпилювач блокований, очистіть
його наступним шляхом:
1) Зніміть верхній розпилювач, повертаючи
його, доки він не зупиниться на
відміченій стрілці (мал. 1b). Натисніть
вгору (мал. 1) і відкрутіть за годинниковою
стрілкою (щоб закрутити розпилювач
назад, зробіть ту ж саму операцію,
тільки повертайте проти годинникової
стрілки). Нижній розпилювач просто
зніміть, потягнувши його догори (мал. 2).
Після кожного миття необхідно перекрити
подачу води, вимкнути машину, натиснувши
ON/OFF.
Якщо машина не буде використовуватись
протягом певного часу, дотримуйтесь
наступних правил:
1. Запустіть цикл миття із засобом для
миття, щоб очистити машину;
2. Витягніть вилку з розетки;
3. Перекрийте кран подачі води;
2) Промийте розпилювач під струменем
води.
4. Наповніть контейнер ополіскувачем;
3) Після очищення правильно встановіть
розпилювач на місце.
6. Вимийте машину всередині;
l Внутрішня частина дверцят та бак
виготовлені із нержавіючої сталі, однак,
і на них можуть з’являтися плями,
спричинені окисленням. Ймовірно це
відбувається через високий вміст
солей заліза у воді.
56
ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ МИТТЯ
5. Залиште дверцята напіввідкритими;
7. Якщо машина залишена в приміщені,
де температура нижче 0°C, вода в
шлангах може замерзнути. Перед
наступним запуском посудомийної
машини
треба
почекати
доки
температура не підніметься вище 0°C
і не пройде 24 години.
57
M Індикатор "OPEN DOOR"
N Індикатор "Total care"
O Дисплей
D Індикатор "Wi-Fi"
E Кнопка функції "OPEN DOOR"
F Кнопка функції "ЕКСТРАСУШКА"
120
60x85x60.9
ЗІ
СТІЛЬНИЦЕЮ
117
59,8x82x58
БЕЗ
СТІЛЬНИЦІ
13
8 осіб
Столові набори (EN 50242)
Обсяг завантаження з каструлями й тарілками
Запобіжник/споживана потужність/напруга живлення
Тиск подачі води (МПа)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
15
Див. табличку з паспортними даними
Мін.0,08 – макс. 0,8
9 осіб
ВБУДОВАНІ
UKR
9 осіб
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
ВБУДОВАНІ
ТЕХНІЧНІ ДАНІ (Див. табличку з паспортними даними)
Глибина з відчиненими дверцятами (см)
Ширина x висота x глибина (см)
ДАНІ
ОКРЕМО ВСТАНОВЛЮВАН
НАПОЛОВИНУ ВБУДОВАНІ
L E+F ДИТЯЧИЙ ЗАМОК
C Кнопка "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
ГАБАРИТИ
I Індикато "ЕКСТРАСУШКА"
B Кнопка "ВИБІР ПРОГРАМИ" РЕЄСТРАЦІЯ Wi-Fi
G Кнопка "Start/Reset" (ПУСК/СКАСУВАННЯ програми)
H Індикатор "Addish"
A Кнопка "УВІМК/ВИМК"
13. ОПИС ПАНЕЛІ
КЕРУВАННЯ
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
15. ВИБІР ПРОГРАМ І
СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
УВАГА!
Кнопка "УВІМК/ВИМК"
l Щоб увімкнути або вимкнути прилад
натисніть на кнопку УВІМК/ВИМК
(принаймні протягом 3 секунд).
Наприкінці циклу не забудьте вимкнути
пристрій кнопкою "УВІМК/ВИМК", потім
витягніть штепсель із розетки і
закрийте подачу води.
Наступного разу під час вмикання
пристрою
Перше вмикання пристрою і
вибір мови
l Підключіть
машину
електроживлення.
до
джерела
l Відчиніть дверцята, завантажте до
машини посуд для
зачиніть дверцята.
миття
l Натисніть
і
знову
кнопку "УВІМК/ВИМК"
утримуйте її протягом 3 секунд.
й
l На цьому етапі активними залишаться
лише кнопки "OPEN DOOR/EXPRESS",
"ЕКСТРАСУШКА" і "ПУСК/СКАСУВАННЯ".
На дисплеї з'явиться повідомлення
"AXI", а всі індикатори ввімкнуться на 3
секунди.
l На дисплеї з'явиться повідомлення
"ENGLISH" (Англійська).
l Натискаючи
кнопки "OPEN DOOR/
EXPRESS" і "ЕКСТРАСУШКА", можна
вибрати бажану мову.
l Щоб застосувати вибрану мову, натисніть
кнопку "ПУСК/СКАСУВАННЯ"
l Відразу ж після цього на дисплеї один
раз
відобразиться
повідомлення
"ЛАСКАВО ПРОСИМО", а всі світлові
індикатори вимкнуться.
l Повідомлення програми "ЕКО 2:50" або
"ЕКО 3:25" (з активованою функцією
OPEN DOOR).
58
Якщо
машина
залишатиметься
ввімкненою, а користувач не вибере
і не запустить будь-яку програму,
через 5 хвилин посудомийна машина
автоматично вимкнеться.
Натисніть та утримуйте кнопку УВІМК/
ВИМК протягом 3 секунд, щоб увімкнути
машину, і на дисплеї відобразиться
програма "ЕКО 2:50" або програма, яку
користувач вирішив застосувати, зберігшись
при ввімкненні машини. (Інформацію про
збереження програми див. у розділі
"Додавання до пам’яті останньої
використаної програми").
Меню налаштувань
Роботу посудомийної машини регулюють
певні заводські налаштування. Тим не
менш, із меню «Налаштування» можна
регулювати різні параметри відповідно
до вимог користувача щодо миття.
Вхід до меню «Налаштування»
Посудомийну машину слід ОБОВ’ЯЗКОВО
вимикати перед початком цієї процедури.
l Увімкніть
посудомийну
машину,
натиснувши кнопку "УВІМК/ВИМК" й
утримуючи її протягом 3 секунд.
l Утримуйте натиснуті кнопки "Progr."
(Прогр.) і "УВІМК/ВИМК" приблизно 5
секунд.
l На дисплеї з'явиться повідомлення
"НАЛАШТУВАННЯ" та ввімкнуться
світлодіодні індикатори кнопок "OPEN
DOOR/EXPRESS" і "ЕКСТРАСУШКА".
l Натискаючи кнопку "Progr." (Прогр.),
можна послідовно вибрати налаштовувані
параметри (УСУВАЧ НАКИПУ →
ЗУМЕР → ФУНКЦІЯ MEMO).
l Налаштовувати
параметри
слід,
натискаючи кнопки "OPEN DOOR/
EXPRESS" (-) та "ЕКСТРАСУШКА" (+).
l Інформацію щодо налаштування параметра
УСУВАЧ НАКИПУ див. у відповідному
розділі посібника користувача).
l Інформацію щодо налаштування параметра
ЗУМЕР див. у відповідному розділі).
l Інформацію
щодо
налаштування
параметра ФУНКЦІЯ MEMO див. у
відповідному розділі).
"АВТОМАТИЧНІ" програми
Після запуску програми відчиняти
дверцята і додавати посуд можна лише
коли світиться індикатор ADDISH
(Додавання
до
миття)
Пристрій
автоматично зупиниться, а на дисплеї
блиматиме час, що залишився до
завершення циклу. Зачиніть дверцята, не
натискаючи жодних кнопок. Цикл
продовжиться з того моменту, на якому
його було зупинено.
Моделі з датчиком завантаження Smart
Програма "АВТО ЩОДЕННЕ МИТТЯ"
завдяки алгоритму, який аналізує рівень
забрудненості посуду в режимі реального
часу, автоматично налаштовує ідеальні
температуру й час миття, оптимізуючи
споживання води й електроенергії
Відчиняйте дверцята повільно й
обережно, щоб вас не оббризкало
водою для миття.
Настійно не радимо додавати посуд
після вимкнення індикатора ADDISH,
оскільки це може вплинути на
ефективність миття.
Моделі з датчиком забруднення
(Лише у деяких моделях).
Посудомийна машина обладнана датчиком
бруду, здатним аналізувати непрозорість
води протягом усіх етапів "АВТОМАТИЧНИХ"
програм (див. умовні позначення програми).
Завдяки цьому пристроєві параметри
циклу миття автоматично адаптуються
до фактичної кількості бруду на посуді.
Це пов’язано з тим, що непрозорість
води відповідає кількості бруду на посуді.
Таким чином гарантуються відмінні
результати миття, а також оптимізується
споживання води й електроенергії.
"ІMPULSE" програми
(лише в деяких моделях)
В "ІMPULSE" програмах використовується
імпульсна технологія миття, яка зменшує
споживання ресурсів і рівень шуму,
забезпечуючи покращений результат.
"Переривчаста" робота насоса приладу
НЕ вважається несправністю; це
властивість імпульсного миття, яку
слід розглядати як нормальну
характеристику програми.
УВАГА!
Якщо ви відчините дверцята під час
циклу сушки, переривчастий звуковий
сигнал повідомить вам, що цикл сушки
ще не закінчився.
Переривання програми
Не рекомендовано відчиняти дверцята
під час виконання програми, особливо
під час етапів серединного миття і
завершуючого гарячого ополіскування.
Однак у разі відчинення дверцят під час
виконання програми (наприклад, для
додавання посуду) машина автоматично
зупиниться.
Зачиніть дверцята, не натискаючи
жодних кнопок.
Цикл продовжиться з того моменту, на
якому його було зупинено.
59
UKR
ADDISH (Додавання до миття)
(можливість додавання посуду
після запуску програми)
Завершення програми
УВАГА!
Тричі пролунає 5-секундний зумер (якщо
звук не було вимкнуто) з 30-секундними
інтервалами,
що
вказуватиме
на
завершення програми.
Якщо ви відчините дверцята під час
циклу сушки, переривчастий звуковий
сигнал повідомить вам, що цикл сушки
ще не закінчився.
Скасування виконуваної програми
Для змінення або скасування виконуваної
програми виконайте наведені нижче дії:
Лише для моделей з функцією
"OPEN DOOR" на етапі сушіння
дверцята автоматично відчиняться,
але потрібно буде зачекати сигналу
кінця циклу, перш ніж виймати
посуд.
l Натисніть і утримуйте кнопку ПУСК/
СКАСУВАННЯ натиснутою протягом
щонайменше 3 секунд. На дисплеї
з'явиться повідомлення "СКИНУТИ", і
машина видасть звукові сигнали.
l Виконувану програму буде скасовано.
l У цей час можна налаштувати нову
програму,
скориставшись
"Progr." (Прогр.).
кнопкою
УВАГА!
Перед запуском нової програми слід
перевірити наявність засобу для миття
у розподілювачі. У разі необхідності
додайте засіб для миття.
POWER WASH (лише в деяких
моделях)
У деяких програмах (див. таблицю
програм) третє коромисло-розбризкувач,
розташоване
в
нижній
частині
посудомийної машини, також дозволяє
вмикати функцію ("POWER WASH"). Ця
функція ідеальна для миття сильно
забрудненого посуду або каструль,
розміщених безпосередньо над зоною
роботи коромисла "POWER WASH".
POWER WASH
Виконання програми (лише для
моделей, які встановлюються
окремо)
Під час виконання програми дисплей
відображатиме час, який залишився до
кінця циклу, а назву встановлюваної
програми можна відобразити, натиснувши
будь-яку кнопку, за винятком "ПУСК/
СКАСУВАННЯ".
У разі порушення постачання електроенергії
під час роботи машини вибрана програма
зберігається у спеціальній пам’яті, а
після відновлення електроживлення
програма відновиться з моменту, на
якому її було перервано.
60
Кнопки функцій
Кнопки функцій забезпечують доступ до
додаткових функцій миття, дозволяючи
індивідуально налаштувати програми
миття (див. список програм, для яких
Кнопку функції слід натиснути
вибору програми миття.
Дана функція автоматично вмикається в
програмі "ЕКО". У будь-якому разі її
можна вимкнути. Функція "OPEN DOOR"
недоступна в програмах "ШВИДКЕ
МИТТЯ 29’", "ШВИДКЕ МИТТЯ 39’" і
"ПОПЕРЕДНR МИИKА".
після
УВАГА!
Якщо обрана функція не сумісна із
обраною програмою, то індикатор
функції спочатку блиматиме, а тоді
потухне.
Кнопка "Еxpress"
(Лише у деяких моделях).
Ця кнопка дозволяє скоротити середнє
споживання енергії та час на 25%
(відповідно
до
вибраного
циклу),
знизивши температуру води й час сушки
під час завершуючого ополіскування. Ця
функція рекомендована для вечірнього
миття, коли не потрібно негайно ідеально
висушити посуд.
Для кращого сушіння залишіть дверцята
посудомийної
машини
злегка
відчиненими, що повітря природно
циркулювало в приладі.
Кнопка "OPEN DOOR"
(АВТОМАТИЧНЕ ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ)
(Лише у деяких моделях).
Ця функція вмикає спеціальний пристрій,
який відчиняє дверцята на кілька
сантиметрів під час або після циклу
сушки (залежно від програми). Це
забезпечує природне й ефективне
сушіння посуду. Тривалість вибраного
циклу
автоматично
зміниться
для
досягнення оптимальної температури в
циклі
ополіскування;
це
суттєво
зменшить споживання електроенергії.
Автоматичне відчинення дверцят на
останньому етапі сушки забезпечить
циркуляцію повітря, усуваючи ризик
утворення неприємних запахів. Коли
дверцята
відчиняться,
на
дисплеї
з’явиться повідомлення "OPEN DOOR".
Якщо вибрано цю функцію, не слід
жодним чином перешкоджати відчиненню
дверцят або примусово зачиняти їх,
оскільки це може пошкодити механізм.
Переконайтеся, що перед дверцятами
достатньо місця; перш ніж зачиняти
дверцята, зачекайте, поки пристрій
відчинення завершить свою роботу.
Кнопка
"ЕКСТРАСУШКА"
(Лише у деяких моделях).
Ця функція дозволяє досягти максимально
ефективної сушки, підвищивши температуру
води на останньому етапі циклу миття.
Попереджувальний індикатор
"Відсутня сіль"
Якщо посудомийній машині потрібна сіль,
під час вибору програми відображатиметься
повідомлення "СІЛЬ". Поява білих плям
на посуді зазвичай вказує на необхідність
наповнити контейнер для солі.
Щоб гарантувати належне функціонування
індикатора солі, СЛІД ЗАВЖДИ
НАПОВНЮВАТИ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СОЛІ.
Кнопка "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
За допомогою цієї кнопки можна
налаштувати час запуску посудомийної
машини, відклавши пуск на період від 1
до 23 годин. Для налаштування
відкладеного пуску виконайте такі дії:
l Увімкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку "УВІМК/ВИМК" натиснутою протягом
близько 3 секунд.
61
UKR
можна вмикати кожну з функцій, у
таблиці в розділі 17). Функції вмикаються
(або вимикаються) перед запуском
програми, за допомогою відповідних
кнопок. На дисплеї буде світитися (або
вимкнеться) відповідний індикатор.
l Виберіть програму миття.
l Натисніть кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
(на дисплеї з'явиться значення "0:30").
l Натисніть кнопку ще раз, щоб збільшити
затримку (за кожного натискання
затримка збільшуватиметься на 30
хвилин, максимум до 23:30.
l Коли
затримка
програмі:
налаштовується
в
- після натискання кнопки "ПУСК/
СКАСУВАННЯ" на дисплеї з'явиться
час зворотного відліку "00:00" із
блимаючим ":".
- якщо натиснути будь-яку кнопку (за
винятком
кнопок
"УВІМК/ВИМК",
"Progr. per 3 sec" (Прогр. за 3 сек.),
на дисплеї один раз відобразиться
назва програми, а потім знову
з'явиться час затримки.
- Коли цей час мине, назва програми
один раз відобразиться на дисплеї, а
час, що залишився, відображатиметься
як "0:00h".
l Щоб
розпочати зворотний відлік,
натисніть кнопку "Start/Reset" (Пуск/
скасування). На дисплеї відобразиться
час, що залишився до закінчення
програми. Наприкінці зворотного відліку
програма розпочнеться автоматично.
Виконайте наведені нижче дії
скасування відкладеного пуску:
для
l Натискайте кнопку "ПУСК/СКАСУВАННЯ"
"." щонайменше 3 секунди. На дисплеї
з’явиться
напис
"СКИДАННЯ"
і
пролунають звукові сигнали.
l Відкладений пуск і вибрану програму
буде скасовано. На дисплеї з’являться
два тире.
l У
цей
момент
для
скидання
налаштувань посудомийної машини
слід вибрати нову програму і натиснути
будь-які кнопки функцій, як зазначено в
параграфі "НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМ".
Увімкнення або вимкнення
звуковий сигнал
Ви можете відключити, увімкнути та
вимкнути звуковий сигнал наступним
чином
(активне
налаштування
за
замовчуванням):
Посудомийну машину слід ОБОВ’ЯЗКОВО
вимикати перед початком цієї
процедури.
l Увімкніть
посудомийну
машину,
натиснувши кнопку "УВІМК/ВИМК" й
утримуючи її протягом 3 секунд.
l Утримуйте натиснуті кнопки "Progr."
Якщо
відкладений
пуск
не
підтвердити натисканням кнопки
"Пуск/скасування", через приблизно
10 секунд відкладений пуск буде
скасовано.
(Прогр.) і "УВІМК/ВИМК" приблизно 5
секунд.
l На дисплеї з'явиться повідомлення
"НАЛАШТУВАННЯ" та ввімкнуться
світлодіодні індикатори кнопок "OPEN
DOOR/EXPRESS" і "ЕКСТРАСУШКА".
(Лише
для
моделей,
які
встановлюються окремо)
Тривалість
вибраного
циклу
відображатиметься
на
дисплеї.
Наприкінці зворотного відліку програму
буде запущено автоматично, а на
дисплеї з’явиться тривалість вибраного
циклу.
l Натискайте кнопку "Progr." (Прогр.),
поки не буде
"ЗУМЕР".
параметр
l Параметр можна налаштувати, натискаючи
кнопки "OPEN DOOR / EXPRESS" (-) і
"ЕКСТРАСУШКА" (+), щоб змінити
значення з ТАК на НІ і навпаки.
62
вибрано
l Вимкніть посудомийну машину, натиснувши
Щоб знову ввімкнути сигнал, виконайте
таку ж процедуру.
Увімкнення
Посудомийну машину слід ОБОВ’ЯЗКОВО
вимикати перед початком цієї
процедури.
ФУНКЦІЯ МЕМО (Додавання до
пам’яті останньої використаної
програми)
1. Увімкніть прилад кнопкою "УВІМК/
ВИМК".
Посудомийну машину слід ОБОВ’ЯЗКОВО
вимикати перед початком цієї
процедури.
2. Натисніть кнопку "Progr." (Програма)
і кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
одночасно на 5 секунд.
l Увімкніть
3. На дисплеї з’явиться напис "ДЕМОРЕЖИМ
УВІМКНЕНО".
l Утримуйте натиснуті кнопки "Progr."
4. Якщо кнопку не натиснути протягом
30 секунд, розпочнеться програма,
яка симулюватиме запуск програми
миття.
посудомийну
машину,
натиснувши кнопку "УВІМК/ВИМК" й
утримуючи її протягом 3 секунд.
(Прогр.) і "УВІМК/ВИМК" приблизно 5
секунд.
Функції Progr. (Програма)/Функції/
Відкладений
пуск
увімкнені,
і
натискання цих кнопок можна
симулювати функціонування виробу,
не починаючи миття.
l На дисплеї з'явиться повідомлення
"НАЛАШТУВАННЯ" та ввімкнуться
світлодіодні індикатори кнопок "OPEN
DOOR/EXPRESS" і "ЕКСТРАСУШКА".
l Натискайте кнопку "Progr." (Прогр.),
поки не буде вибрано
"ФУНКЦІЯ MEMO".
параметр
Вимикання
l Параметр можна налаштувати, натискаючи
УВАГА!
кнопки "OPEN DOOR/EXPRESS" (-) і
"ЕКСТРАСУШКА" (+), щоб змінити
значення "MEMO MODE ON" (Функція
MEMO ввімкнена) на "MEMO MODE
OFF" (Функція MEMO вимкнена) і
навпаки.
Якщо після встановлення пристрій
працює,
але
цикл
миття
не
починається до натискання кнопки
"Пуск", можливо, "Деморежим" не
вимкнено.
l Вимкніть посудомийну машину, натиснувши
Посудомийну машину слід ОБОВ’ЯЗКОВО
вимикати перед початком цієї
процедури.
й утримуючи кнопку "УВІМК/ВИМК"
протягом 3 секунд, щоб підтвердити
нове налаштування.
Щоб знову ввімкнути сигнал, виконайте
таку ж процедуру.
1. Увімкніть прилад кнопкою "УВІМК/
ВИМК".
63
UKR
Увімкнення або вимкнення
ДЕМОРЕЖИМУ (для використання
ексклюзивно в магазинах)
й утримуючи кнопку "УВІМК/ВИМК"
протягом 3 секунд, щоб підтвердити
нове налаштування.
2. Натисніть кнопку "Progr." (Програма)
і кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
одночасно на 5 секунд.
l Увімкніть посудомийну машину, утримуючи
3. На дисплеї з’явиться напис "ДЕМОРЕЖИМ
ВИМКНЕНО ".
l Натисніть і утримуйте кнопки "OPEN
4. Вимкніть пристрій.
кнопку "УВІМК/ВИМК" натиснутою
протягом близько 3 секунд.
DOOR/EXPRESS" і "ВІДКЛАДЕНИЙ
ПУСК" протягом приблизно 5 секунд.
l На дисплеї з'явиться напис "ДИТЯЧИЙ
ЗАМОК".
ДИТЯЧИЙ ЗАМОК
l Після цього працюватиме тільки кнопка
Посудомийна машина має електронну
функцію блокування від дітей.
Блокування від дітей захищає їх від
небезпечних ситуацій, які можуть виникнути,
якщо дверцята посудомийної машини
відчинено, а також відключає елементи
управління, щоб унеможливити внесення
небажаних або випадкових змін.
Щоб увімкнути та вимкнути функцію
блокування від дітей, виконайте такі дії:
64
«УВІМК/ВИМК».
l Якщо натиснути будь-яку іншу кнопку,
індикатори фази програми блимнуть
тричі.
l Блокування кнопок можна скасувати,
просто ще раз натиснувши дві кнопки
"OPEN DOOR/EXPRESS".
l На дисплеї з'явиться напис "ДИТЯЧИЙ
ЗАМОК ВИМКНЕНО".
Цей прилад оснащено технологією Wi-Fi,
яка дозволяє керувати машиною дистанційно
за допомогою додатку.
Реєстрацію проведено успішно
l На дисплеї один раз з'явиться повідомлення
"ПІДКЛЮЧЕНО", після чого відобразиться
повідомлення "ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ",
а індикатор "Wi-Fi" світитиметься
безперервно.
l Тепер можна перевірити машину в
додатку.
Поєднання машини з додатком
l Завантажте на свій пристрій додаток
Hoover Wizard.
Додаток Hoover Wizard призначено
для планшетів і смартфонів як з ОС
Android, так і з iOS.
Для докладнішого вивчення функцій
Wi-Fi відкрийте меню додатка у
режимі DEMO (Демонстрація).
l Упевніться в тому, що роутер увімкнений,
а ваш смартфон/планшет підключений
до домашньої мережі Wi-Fi.
Реєстрацію не виконано
Якщо виник збій реєстрації (або реєстрацію не
вдалося виконати протягом 5 хвилин):
l На дисплеї з'явиться повідомлення
"СПРОБУЙТЕ ЩЕ РАЗ".
l Машину не буде підключено.
l Повторіть процедуру реєстрації з додатка.
Для отримання додаткової інформації
див. «Додаток для реєстрації - стислий
посібник», який входить до комплекту
постачання машини, а також доступний
за посиланням:
go.candy-group.com/am-dw
l Увімкніть функцію BLUETOOTH на своєму
Переналаштування Wi-Fi
смартфоні/планшеті (за наявності).
l Відкрийте додаток, створіть профіль
користувача та зареєструйте машину,
дотримуючись інструкцій на дисплеї
пристрою.
Повторіть процедуру реєстрації, видаливши
пристрій з додатка, у разі виникнення
проблем або зміни пароля вашого
домашнього роутера.
ВКЛЮЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
l Увімкніть посудомийну машину кнопкою
УВІМК/ВИМК відповідно до інструкцій у
додатку.
l Натискайте кнопку "Progr. 3sec WiFi"
(Прогр. WiFi 3 сек.) протягом 3 секунд
à на дисплеї з'явиться повідомлення
"РЕЄСТРАЦІЯ", а світловий індикатор
"Wi-Fi" вимкнеться.
l У проміжку 60 секунд натисніть й
утримуйте кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
протягом 3 секунд, і на дисплеї на 5
хвилин з'явиться повідомлення "ПРОСТА".
l Уведіть пароль вашої домашньої мережі
Коли ви захочете використати машину з
дистанційним керуванням:
l Завантажте
посудомийну
машину,
додайте мийний засіб і зачиніть дверцята.
l Увімкніть посудомийну машину.
l Натискайте кнопку "Progr. 3sec WiFi"
(Прогр. WiFi 3 сек.) протягом 3 секунд.
à На дисплеї з'явиться повідомлення
"ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ".
l Тепер можна перевірити машину в
додатку.
Wi-Fi у додатку й завершіть процедуру.
65
UKR
16. БЕЗКОНТАКТНЕ
УПРАВЛІННЯ (WI-FI)
Світловий індикатор "Wi-Fi"
ВІДКЛЮЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
l Щоб вийти з режиму дистанційного
керування, натискайте кнопку "Progr.
3sec WiFi" (Прогр. WiFi 3 сек.)
протягом 3 секунд.
l Коли не виконується жодного циклу:
світловий індикатор Wi-Fi почне повільно
блимати, а на дисплеї з'явиться повідомлення
"ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ВИМК.".
Потім на дисплеї знову з'явиться остання
програма, виконана машиною (або
програма "EКO").
l Коли відбувається виконання циклу:
світловий індикатор Wi-Fi почне повільно
блимати, а на дисплеї з'явиться повідомлення
"ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ВИМК.".
Потім на дисплеї відобразиться час,
що залишився. Цикл буде завершено
без управління з додатка.
Альтернативний спосіб відключення
дистанційного керування.
l Натисніть і утримуйте кнопку "Пуск/
скасування" протягом 3 секунд
Якщо виконується цикл миття, його
буде скасовано, а машина вийде з
режиму ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ.
Індикатор "Wi-Fi" буде повільно
блимати. Тепер можна налаштувати
новий цикл миття на панелі керування.
l Натискайте
кнопку "УВІМК/ВИМК"
протягом 3 секунд (або вимкніть
живлення)
Якщо виконується цикл миття, його
буде призупинено, а машина вийде з
режиму ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ.
Коли машину буде знову ввімкнено,
індикатор
"Wi-Fi"
буде
повільно
блимати, а будь-який виконуваний цикл
буде продовжено з того моменту, на
якому його було перервано.
У разі відчинення дверцят ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ буде вимкнено. Щоб
продовжити керувати пристроєм із
програми, зачиніть дверцята.
66
l Вказує
на
статус
підключення
пристрою до домашньої мережі Wi-Fi.
Він може мати такі стани:
- ПОСТІЙНО СВІТИТЬСЯ: активна
функція віддаленого управління.
- ПОВІЛЬНО
БЛИМАЄ:
функція
віддаленого управління відключена.
- ШВИДКО
БЛИМАЄ
ПРОТЯГОМ
ТРЬОХ СЕКУНД, А ТОДІ ГАСНЕ:
машина не може під’єднатися до
домашньої мережі Wi-Fi або ще не
зареєстрована у додатку.
- ПОВІЛЬНЕ БЛИМАННЯ 3 РАЗИ,
ПОТІМ ВИМКНЕННЯ НА 2 СЕКУНДИ:
виконується процедура реєстрації в
додатку.
- УВІМКНЕННЯ НА 1 СЕКУНДУ, ПОТІМ
ВИМКНЕННЯ
НА
3
СЕКУНДИ:
дверцята
відчинені.
Дистанційне
керування не можна ввімкнути. .
ПРОГРАМА
ОПИС
EKO
Програма для посуду із звичайним рівнем
забруднення (найбільш ефективна з точки зору
комбінації споживання енергії та води для цього
типу столового посуду).
Програма відповідає стандарту EN 50242.
P2
ПАРА
Цикл з чередуванням водяних струменів та пару
Ефективний для розм'якшення і видалення
засохлого бруду та дезінфекції без необхідності
попереднього миття посуду
P3
НІЧНЕ
Найтихіший цикл миття. ідеально підходить для
застосування у нічний час та скорочує
споживання енергії.
P4
УНІВЕРCАЛЬНЕ
Миття раз на день - для середньо забруднених
пательнь та інших приборів.
АВТО ЩОДЕННЕ
МИТТЯ
Швидка
програма,
для
"нормально"
забрудненого посуду – призначена для частого
миття і нормального завантаження.
Цю програму оптимізовано завдяки датчику
smart, який адаптує параметри миття до
фактичного завантаження посудом
P1
P5
P6
TOTAL CARE
Програма підходить для одноциклового миття
класу A найбільш крихкого столового посуду,
наприклад, скла і порцеляни.
* Підходить для миття максимум 8 столових
наборів посуду.
P7
RAPIDO 39'
Швидкий цикл, підходить для щоденного миття
значно забрудненого посуду відразу після
використання (макс. 8 столових наборів).
P8
RAPIDO 29'
Швидке миття посуду одразу після прийому їжі.
Об'єм завантаження для миття - на 6 осіб.
P9
PRELAVAGGIO
Коротке попереднє ополіскування посуду
холодною водою перед повним завантаженням
посудомийної машини.
Миття із попереднім миттям
Для програм із попереднім миттям рекомендується додавати ще одну порцію миючого
засобу (макс. 10 г) безпосередньо у посудомийну машину.
67
UKR
17. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Попередня мийка із засобом
для миття
"IMPULSE" програми
Температура миття (°C)
Середній час миття¹ (мін.)
Кнопка "EXPRESS" *
Кнопка "OPEN DOOR" *
Кнопка "ЕКСТРАСУШКА"
Функції
●
-
45
205
TAK
TAK
TAK
ПАРА
● ■
75
130
TAK
TAK
TAK
P3
НІЧНЕ
- -
55
240
TAK
TAK
Н/Д
P4
УНІВЕРCАЛЬНЕ
● ■
60
120
TAK
TAK
TAK
P5
АВТО
ЩОДЕННЕ
МИТТЯ
- -
55-65
75-95
TAK
TAK
TAK
● ■
50
100
TAK
TAK
TAK
39
TAK
Н/Д
Н/Д
29
Н/Д
Н/Д
Н/Д
5
Н/Д
Н/Д
Н/Д
ПРОГРАМА
P1
EKO
P2
P6
TOTAL CARE
P7
RAPIDO 39'
P8
RAPIDO 29'
P9
PRELAVAGGIO
- 60
- - 50
- - -
●
● = Попередня мийка із засобом для миття
■ = "IMPULSE" програми
*= лише в деяких моделях
Н/Д = ФУНКЦІЯ НЕ ДОСТУПНА
1) З холодною водою (15°C) - погрішність ±10%Якщо використовується гаряча вода, під час виконання програми автоматично оновлюється
час, який залишився до її завершення.
Значення отримані в лабораторії згідно з європейським стандартом EN 50242 (значення
можуть коливатися відповідно до умов використання).
68
Залежно від джерела постачання, вода
містить різну кількість вапняку й
мінералів, які осідають на тарілках,
лишаючи білі плями. Чим вищий рівень
таких мінералів у воді, тим вона
жорсткіша. Посудомийну машину обладнано
пристроєм пом’якшування води, який за
допомогою спеціальної регенеруючої
солі подає пом’якшену воду для миття
посуду. Рівень жорсткості вашої води
можна дізнатися у водопровідній компанії.
Регулюйте
налаштування
пристрою
пом’якшування води відповідно до рівня
жорсткості води наступним чином:
Посудомийну
машину
ОБОВ’ЯЗКОВО
вимикати
початком цієї процедури.
1. Увімкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку "УВІМК/ВИМК" натиснутою
протягом приблизно 3 секунд.
2. Утримуйте кнопки "Progr." (Прогр.) і
"УВІМК/ВИМК" натиснутими протягом
приблизно 5 секунд.
Регулювання пом’якшувача води
Пом’якшувач води може пом’якшувати
воду із жорсткістю до максимум 90 °fH
(французька шкала) або 50 °dH (німецька
шкала) із 8 налаштуваннями. Налаштування
наведено в таблиці нижче з відповідними
властивостями водопровідної води, яку
слід пом’якшити.
°dH
(німецька
шкала)
Використання
регенеруючої
солі
Налаштування
пом’якшувача
води
0
0-5
0-3
HI
S0
1
6-10
4-6
ТАК
S1
2
11-20
7-11
ТАК
S2
3
21-30
12-16
ТАК
S3
4*
31-40
17-22
ТАК
S4
5
41-50
23-27
ТАК
S5
6
51-60
28-33
ТАК
S6
7
61-90
34-50
ТАК
S7
Рівень
°fH
(французька
шкала)
Жорсткість води
3. На дисплеї з'явиться повідомлення
"НАЛАШТУВАННЯ" та ввімкнуться
світлодіодні індикатори кнопок "OPEN
DOOR/EXPRESS" і "ЕКСТРАСУШКА".
4. Натискайте кнопку "Progr." (Прогр.),
поки не виберете значення "УСУВАЧ
НАКИПУ S4" (заводський рівень S4).
5. Відрегулювати
параметр
можна,
натискаючи кнопки "OPEN DOOR/
EXPRESS" (S7 → S0) і "ЕКСТРАСУШКА"
(S0 → S7) для збільшення або
зменшення попередньо встановленого
рівня.
6. Вимкніть
посудомийну
машину,
натиснувши й утримуючи кнопку
"УВІМК/ВИМК” протягом 3 секунд,
щоб підтвердити нове налаштування.
Щоб
знову
змінити
налаштування
усувача накипу для води, виконайте таку
ж процедуру.
УВАГА!
Якщо вам не вдається виконати
процедуру, вимкніть посудомийну
машину, натиснувши кнопку "УВІМК/
ВИМК", і почніть процедуру знову з
початку (КРОК 1).
* Заводське налаштування пом’якшувача
води - рівень 4 (S4), оскільки воно
відповідає
вимогам
більшості
користувачів.
69
слід
перед
UKR
18. ПРИСТРІЙ
ПОМ’ЯКШУВАННЯ ВОДИ
19. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо вам здається, що посудомийна машина працює неналежним чином, див.
наведений нижче короткий посібник, у якому містяться деякі корисні поради щодо
усунення найпоширеніших проблем. Якщо проблему не вдалося усунути або вона
з’являється знову, зверніться до Центру технічної підтримки.
ЗВІТИ ПРО ПОМИЛКИ
l Моделі з дисплеєм: повідомлення про помилки виглядають як число з літерою
попереду "E" (наприклад, помилка 2 = E2) і короткий звуковий сигнал.
l Моделі без дисплея: повідомлення про помилки виглядають як блимання
індикаторів на панелі керування.
Лише моделі з дисплеєм
Відображувана помилка
"CHECK WATER"
(перевірте воду) з коротким
звуковим сигналом
(лише в деяких моделях).
E2 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E3 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E4 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E4-E6-E7-Ef-EL
(з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E8-Ei (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
Значення і вирішення
Посудомийна машина не заповнюється водою
Переконайтеся, що відкрито кран подачі води.
Переконайтеся, що шланг подачі води не зігнуто і не здавлено.
Переконайтеся, що стічна труба на належній висоті (див. розділ
встановлення).
Закрийте подачу води, відгвинтіть шланг подачі води від задньої
стінки посудомийної машини і перевірте, чи не засмічено
"піщаний" фільтр.
Посудомийна машина не зливає воду
Переконайтеся, що стічна труба не зігнута, не затиснута і не
заблокована, а фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що сифон не засмічений.
Витік води
Переконайтеся, що стічна труба не зігнута, не затиснута і не
заблокована, а фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що сифон не засмічений.
Несправність електронного керування
Зверніться у Центр технічної підтримки.
Нагрівальний елемент для води не працює належним чином
або фільтрувальна пластина засмічена
Почистіть фільтрувальну пластину.
Лише моделі без дисплея
Якщо несправності або збої виникають під час виконання програми, швидко
блиматиме індикатор, який відповідає вибраному циклу, і лунає переривчастий
звуковий сигнал. У цьому випадку вимкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку
"УВІМК/ВИМК". Після перевірки того, чи відкрито подачу води, чи не зігнуто
стічну трубу і чи не засмічені сифон або фільтри, встановіть вибрану програму ще раз.
Якщо проблему не вдалося усунути, зверніться до Центру технічної підтримки.
70
UKR
Цю посудомийну машину обладнано пристроєм захисту від заливання, який у
випадку проблеми автоматично зливає зайву воду.
УВАГА!
Для гарантування належної роботи пристрою захисту від
заливання радимо не переміщувати і не нахиляти
посудомийну машину під час експлуатації. Якщо потрібно
буде перемістити або нахилити посудомийну машину,
переконайтеся, що цикл миття завершено, а всередині
приладу не залишилося води.
Інші несправності
НЕСПРАВНІСТЬ
1. Програма не
працює
2. Посудомийна
машина не
заповнюється
водою
3. Посудомийна
машина не
зливає воду
4. Посудомийна
машина
постійно
зливає воду
5. Не чутно, чи
обертаються
коромисларозбризкувач
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ
Штепсель не під’єднано до
розетки електромережі
Кнопку O/I не натиснуто
Дверцята відчинені
Відсутнє електропостачання
Див. пункт 1
Кран подачі води закрито
Шланг подачі води зігнуто
Засмічено фільтр шланга подачі
води
Фільтр засмічений
Стічну трубу зігнуто
Подовжувач стічної труби
під’єднано неправильно
Випускний отвір у стіні
спрямовано вниз, а не вгору
Натисніть кнопку
Зачиніть дверцята
Перевірте
Перевірте
Відкрийте кран подачі води
Усуньте згини шланга
Очистіть фільтр на кінці шланга
Очистіть фільтр
Усуньте згини труби
Для належного під’єднання стічної
труби дотримуйтеся інструкцій
Зверніться до кваліфікованого
технічного спеціаліста
Стічну трубу розміщено надто
низько
Підніміть стічну трубу щонайменше
на 40 см вище рівня підлоги
Надмірна кількість засобу для
миття
Зменште кількість засобу для
миття. Використовуйте
підходящий засіб для миття
Щось заважає коромислам
рухатися
Фільтрувальна пластина і
фільтр дуже брудні
71
Під’єднайте електричний штепсель
Перевірте
Почистіть фільтрувальну
пластину і фільтр
НЕСПРАВНІСТЬ
6. На електронних
приладах без
дисплея: один
або кілька
індикаторів
швидко
блиматиме
ПРИЧИНА
Кран подачі води закрито
Див. пункт 5
Нижні поверхні каструль
погано вимито
7. Посуд вимито
лише частково
Перевірте
Пригорілі рештки їжі слід
відмочувати, перш ніж ставити
каструлі до посудомийної машини
Переставте каструлі
Коромисла-розбризкувачі
частково засмічені
Зніміть коромисларозбризкувачі, викрутивши
круглі гайки за годинниковою
стрілкою, і промийте проточною
водою
Посуд завантажено
неналежним чином
Не ставте посуд надто щільно
Відміряно неправильну
кількість засобу для миття, або
ж засіб старий і твердий
Погано закрито ковпачок на
ємності з сіллю
Недостатньо потужна
програма миття
8. Засіб для миття не
розподілився або
розподілився
частково
Столові прибори, тарілки,
сковорідки тощо заважають
відкриванню диспенсера
засобу для миття
9. Поява білих плям
на посуді
Водопровідна вода надто
жорстка
10. Шум під час
миття
Посуд стукається один із
одним
Коромисла, що обертаються,
стукають по тарілках
Недостатній потік повітря
Відсутній ополіскувач
72
Вимкніть пристрій
Відкрийте кран
Переналаштуйте цикл
Краєчки стінок каструль
погано вимито
Кінець стічної труби
занурено у воду
11. Посуд не
повністю
сухий
РІШЕННЯ
Кінець стічної труби не повинен
контактувати з водою, що
витікає
Збільште кількість засобу для миття
відповідно до забрудненості тарілок
або змініть засіб
Добре затягніть ковпачок
Виберіть потужнішу програму
Поставте посуд так, щоб він не
перекривав диспенсер
Перевірте і відрегулюйте рівні
солі й ополіскувача. Якщо
проблему не вдалося усунути,
зверніться до Центру технічної
підтримки
Перевірте положення посуду в
кошику
Перевірте положення посуду в
кошику
Наприкінці програми миття
залиште дверцята посудомийної
машини відчиненими, щоб
посуд висох природним чином.
Заповніть диспенсер ополіскувача
Допомога і гарантія
Гарантія на цей виріб надається згідно із законодавством і відповідно до
умов, зазначених у гарантійному сертифікаті, доданому до виробу.
Сертифікат слід зберігати й у разі необхідності пред’являти в Центрі
технічної підтримки разом із доказом придбання. Ви також можете
переглянути умови гарантії на нашому веб-сайті.
Для отримання підтримки заповніть онлайн-форму або зверніться до нас за
номером, зазначеним на сторінці підтримки нашого веб-сайту.
Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за усі помилки друку в даній
брошурі. Окрім того, виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни, що
вважає корисними для своїх виробів, не змінюючи їхніх основних характеристик.
73
UKR
Зверніть увагу! Якщо будь-яка з наведених вище ситуацій призводить до поганого
результату миття або недостатнього ополіскування, видаляйте залишки бруду з
посуду вручну, оскільки такий бруд затвердне під час завершуючого циклу сушіння, і
його буде важко видалити під час наступного миття.
Якщо несправність не вдається усунути, зверніться до Центру технічної підтримки і
вкажіть модель посудомийної машини. Ці дані наведено на табличці у верхній частині
внутрішньої поверхні дверцят посудомийної машини або в гарантійному талоні. Така
інформація дозволить швидко й ефективніше вжити належних дій.
20. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Цей прилад промаркований
відповідно
до
Директиви
2012/19/EU щодо відпрацьованого
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
ВЕЕО складається із забруднюючих
речовин (що можуть чинити негативний
вплив на навколишнє середовище) та
основних
компонентів
(які
можна
переробити).
Важливо
правильно
здійснювати обробку ВЕЕО, щоб усунути
та належним чином утилізувати всі
забруднюючі речовини, та відновлювати
та повторно використовувати всі матеріали.
Користувач несе відповідальність за те,
щоб ВЕЕО не стало екологічною
проблемою; тому важливо дотримуватись
наступних базових рекомендацій:
74
l ВЕЕО не слід розглядати як звичайне
побутове сміття;
l ВЕЕО треба здавати у відповідні
пункти збору утилізованої сировини,
що регулюються органами місцевого
самоврядування чи зареєстрованими
компаніями.
В
багатьох
країнах
громіздке ВЕЕО можуть забирати
прямо з дому.
Є країни, в яких при купівлі нового
побутового приладу старий можна
повернути продавцеві, котрий повинен
безкоштовно прийняти його на взаємнооднозначній
основі,
якщо
таке
обладнання еквівалентне та має ті самі
функції, що й поставлене обладнання.
A. WIRELESS PARAMETERS
Wi-Fi
Specifications (Wi-Fi)
A
B
C
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
D
802.11g = 1024 bytes,
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
Specifications
(Bluetooth)
NFC
Bluetooth v4.2
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
13,553-13,567 MHz (centre
frequency 13,560 MHz)
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
802.11b (11Mbps) +18,5
± 2 dBm
▬
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER: -98
dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
▬
▬
E
Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
ISO/IEC 14443 Type A
and NFC Forum Type 4
802.11g (54Mbps) +16
± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7) +14
± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
▬
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
< 42dBµA/m (at 10 m)
▬
PARAMETRI WIRELESS:
A Standard Wireless - B Interval frecvență - C Putere max. transmisie - D Senzitivitate minimă recepție - E Limită
câmp magnetic
RO
Prin prezenta, Candy Hoover Group Srl, declară că acest aparat marcat cu
este în conformitate cu
cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/EU. Pentru a primi o copie a acestei declarații de conformitate, vă rugăm să
contactați producătorul prin accesarea site-ului: www.candy-group.com
ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ:
A Бездротовий стандарт - B Діапазон частоти -
UKR
C Мах передавана потужність - D Min чутливість сигналу -
E Магнітне поле
Цим Candy Hoover Group Srl заявляє, що даний пристрій має маркування
та відповідає
основним вимогам Директиви 2014/53/EU. Для того, щоб отримати копію декларації про відповідність,
будь ласка, зверніться до виробника за адресою: www.candy-group.com
75
- HDPN D -
19.02 - 41047961 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising