Hoover | HDSN 1L380PB | Hoover HDSN 1L380PB Manual de utilizare

Hoover HDSN 1L380PB Manual de utilizare
UKR RO
Vă mulțumim că ați ales mașina de spălat
vase Hoover. Suntem încrezători că vă va
asista în mod fidel la spălarea zilnică a
vaselor dvs. în deplină siguranță.
Cuprins
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. ALIMENTAREA CU APĂ
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și sigură și pentru sfaturi
utile privind întreținerea eficientă.
3. ÎNCĂRCAREA CU SARE
4. AJUSTAREA COȘULUI SUPERIOR
5. AJUSTAREA VASELOR
Utilizați mașina de spălat vase
numai după ce citiți cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să țineți
întotdeauna acest manual la îndemână și
în bună condiție pentru orice proprietar
viitor.
6. INFORMAȚII PENTRU LABORATOARELE
DE TESTARE
7. ÎNCĂRCAREA DETERGENTULUI
8. TIPURI DE DETERGENT
Vă rugăm să verificați dacă aparatul este
furnizat cu acest manual de instrucțiuni,
certificat de garanție, adresă a centrului
de service și etichetă de eficiență energetică.
Fiecare produs este identificat de un cod
unic din 16 cifre, denumit și „număr
serial”, imprimat pe certificat de garanție
sau pe placa de serie din interiorul ușii,
pe partea dreaptă superioară. Acest cod
este un fel de card de identitate specific
produsului pe care trebuie să-l utilizați
pentru a înregistra produsul sau dacă
trebuie să contactați Centrul de asistență
tehnică.
9. ÎNCĂRCAREA MIJLOACELOR DE
CLĂTIRE
Fig. A
17.LEGENDĂ PROGRAM
10.CURĂȚAREA FILTRELOR
11.SUGESTII PRACTICE
12.ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
13.DESCRIEREA PANOULUI DE COMENZI
14.DATE TEHNICE
15.SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI
OPȚIUNI SPECIALE
16.CONTROL LA DISTANȚĂ (Wi-Fi)
18.UNITATEA DE DEDURIZARE A APEI
19.PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
20.CONDIȚII AMBIENTALE
5
1
A. PARAMETRI WIRELESS (PAG.69)
4
3
2
2
l Acest
aparat este destinat
utilizării casnice și în mod
similar aparatelor, cum ar fi:
− Zonele de bucătărie pentru
personal din magazine, birouri
și alte medii de lucru;
− Ferme;
− De către clienții din hoteluri,
moteluri și alte tipuri de
medii rezidențiale;
− Medii din pensiuni.
O utilizare diferită a acestui
aparat de mediile casnice sau
pentru funcții de menaj tipice,
cum ar fi utilizarea comercială de
către utilizatori experți sau
instruiți, este exclusă chiar și ù
în aplicațiile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat într-o
manieră inconsecventă cu cele
de mai sus, aceasta poate reduce
durata de viață a aparatului și
anula garanția producătorului.
Orice deteriorări aduse aparatului
sau alte deteriorări sau pierderi
rezultate în urma utilizării inconsecvente
cu utilizarea domestică sau casnică
(chiar dacă este amplasat într-un
mediu domestic sau casnic) nu
vor fi acceptate de către producător
în cea mai completă măsură
permisă prin lege.
l Acest aparat poate fi utilizat de
copiii cu vârsta de minim 8 ani
și persoanele cu capacități
l Copiii
trebuie supravegheați
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Copiii
cu vârsta de maxim 3 ani
trebuie feriți, cu excepția situațiilor
în care sunt supravegheați
permanent.
l Dacă
cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit
de către producător, agentul
său de service sau persoane
cu calificări similare pentru a
evita pericolele. Vă recomandăm
să utilizai o componentă originală
care poate fi solicitată de la
Centrul de asistență tehnică.
l Utilizați
numai seturile de
furtunuri furnizate împreună cu
aparatul pentru conectarea la
alimentarea cu apă (nu reutilizați
seturi de furtunuri vechi).
3
RO
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu o lipsă de
experiență și cunoștințe, cu
condiția ca acestea să fie
supravegheate sau instruite în
ceea ce privește utilizarea
aparatului într-o manieră sigură
și să înțeleagă pericolele
implicate. Copiii nu se vor juca
cu mașina de spălat vase.
Curățarea și întreținerea de
către utilizator nu vor fi efectuate
de copii fără supraveghere.
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Presiunea
apei trebuie să fie l Asigurați-vă că sistemul electric
între 0,08 MPa și 0,8 MPa.
este împământat și că este
conform cu toată legislația în
l Asigurați-vă că covoarele sau
vigoare, și că priza este compatibilă
carpetele nu obstrucționează
cu ștecărul aparatului.
baza sau orice parte a fantelor
de aerisire.
Producătorul refuză întreaga
răspundere pentru toate daunelor
l După instalare, aparatul trebuie aduse persoanelor sau proprietăților
poziționat, astfel încât ștecărul datorate neîmpământării aparatului.
să fie accesibil.
l Asigurați-vă
că mașina de spălat
vase nu strivește cablurile de
alimentare.
AVERTISMENT
Cuțitele și alte ustensile cu
vârfuri ascuțite trebuie încărcate
în coș cu vârfurile în jos sau
amplasate în poziție orizontală.
l În
general, nu se recomandă
utilizarea
adaptoarelor,
a
conectorilor multipli și/sau a
cablurilor de extensie.
l Nu
lăsați ușa deschisă în
poziție orizontală, pentru a l Înainte de a curăța sau întreține
mașina de spălat, deconectați
evita potențialele pericole (de
aparatul și opriți alimentarea cu
ex., împiedicarea).
apă.
l Pentru informații suplimentare
despre produs sau pentru a l Nu trageți de cablul de alimentare
consulta fișa de date tehnice,
sau de aparat pentru a deconecta
vă rugăm să consultați pagina
mașina.
web a producătorului.
l Nu lăsați aparatul expus la
elementele naturii (ploaie, soare
Conexiuni electrice și
etc.).
instrucțiuni de siguranță.
tehnice (tensiunea de l Sprijinirea de sau așezarea pe
ușa deschisă a mașinii de
alimentare și curentul de intrare)
spălat poate cauza răsturnarea
sunt indicate pe placa de cote
acesteia.
nominale a produsului.
l Detaliile
4
de spălat vase este
concepută pentru ustensile de
bucătărie normale. Obiectele
care au fost contaminate cu
benzină, vopsea, urme de oțel
sau fier, substanțe chimice
corozive, acizi sau alcaloizi nu
trebuie spălate în mașina de
spălat vase.
Prin marcarea
acestui produs,
confirmăm, sub propria noastră
responsabilitate, conformitatea
deplină a acestui produs cu
toate cerințele de siguranță,
de sănătate și de mediu
relevante în temeiul prevăzute
de legislația europeană.
Instalare
în casă este instalat un
toate
dispozitiv de dedurizare a apei, l Scoateți
ambalajului.
nu trebuie să adăugați sare la
dedurizatorul de apă.
l Dacă
elementele
AVERTISMENT
Păstrați materialele ambalajului
departe de copii.
l Dacă
aparatul nu mai funcționează
sau se oprește din funcționarea
normală, opriți-l, opriți alimentarea
cu apă și nu acționați asupra
lui. Lucrările de reparații pot fi l Nu instalați sau utilizați mașina de
spălat vase dacă este deteriorată.
efectuate numai de Centrul de
asistență tehnică și trebuie
folosite numai piese de rezervă l Respectați instrucțiunile furnizate
împreună cu produsul.
originale. Nereușita de a respecta
aceste instrucțiuni pot pune în
pericol siguranța aparatului.
l Dacă
trebuie să mutați mașina
după ce scoateți ambalajul, nu
încercați să o ridicați de fund
partea inferioară a ușii. Deschideți
ușa ușor și ridicați mașina
ținând de partea superioară.
5
RO
l Mașina
2. ALIMENTAREA CU APĂ
l Daca masina de spalat vase este
Aparatul trebuie sa fie conectat la
sursa de alimentare cu apa cu ajutorul
noului set de furtunuri. Nu utilizati
setul vechi de furtunuri.
conectata la o conducta noua, sau la
conducte ce nu au fost utilizate o
perioada indelungata de timp, lasati sa
curga apa prin acestea inainte de a le
conecta la furtunul de admisie. In acest
fel, toate depozitele de rugina si nisip nu
vor infunda filtrul de admisie.
l Furtunul de admisie sau cel de evacuare
pot fi directionate catre stanga sau catre
dreapta.
1
Masina de spalat poate fi conectata fie
la apa rece fie la apa calda atat timp
cat aceasta nu este mai calda de 60°C.
l Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa
B
intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
l Furtunul de admisie trebuie sa fie conectat la
un robinet astfel incat alimentarea cu apa
sa poata fi intrerupta atunci cand masina
de spalat vase nu este utilizata (Fig. 1B).
l Masina de spalat vase este prevazuta cu
2
un filet de "3/4" (Fig. 2).
l Conectati furtunul de admisie "A" la
B
robinetul "B" cu ajutorul unui atasament
de 3/4" si asigurati-va de faptul ca este
bine infiletat.
A
l Daca este nevoie, furtunul de admisie
poate fi prelungit cu pana la 2,5 m.
Furtunul este disponibil la centrele de
service autorizate.
6
A
3
RO
Dispozitive hidraulice de
siguranță
Toate mașinile de spălat vase sunt
dotate cu un dispozitiv de siguranță a
debitului în exces care, în cazul în
care apa depășește nivelurile normale
datorită funcționării greșite, blochează
automat debitul de apă și/sau drenează
cantitățile în exces.
l AQUASTOP (fig. 4):
un dispozitiv situat pe tubul de alimentare
care oprește debitul de apă dacă acesta
se deteriorează; în acest caz, un marcaj
roșu va apărea în fereastra „A”, iar tubul
trebuie înlocuit. Pentru a deșuruba
piulița, apăsați dispozitivul de blocare cu
o singură cale „B”.
UNELE MODELE pot include una sau mai
multe dintre următoarele opțiuni:
l BLOCAREA APEI (fig. 3)
Sistemul de blocare a apei a fost conceput
să îmbunătățească siguranța dispozitivului
dvs. Sistemul previne inundarea care
poate fi cauzată de o funcționare greșită a
mașinii sau ca urmare a ruperii furtunurilor
din cauciuc și, în special, a țevii de
alimentare cu apă.
4
B
A
Cum funcționează
Un colector amplasat pe baza aparatului
colectează orice posibile scurgeri de apă și
operează un senzor care activează o
supapă amplasată sub robinetul de apă și
blochează orice debit de apă, chiar și cu
robinetul complet deschis.
Dacă caseta „A”, care conține piese
electrice, este deteriorată, scoateți ștecărul
din priză imediat.
Pentru a garanta funcționarea perfectă a
sistemului de siguranță, furtunul cu caseta
„A” trebuie conectat la robinet conform
ilustrației din figura.
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie
tăiat, deoarece conține piese funcționale.
Dacă furtunul nu este suficient de lung
pentru conectarea corectă, acesta trebuie
înlocuit cu unul mai lung.
Furtunul poate fi obținut de la Centrul de
asistență tehnică.
l AQUAPROTECT - TUB DE ALIMENTARE
CU PROTECȚIE (fig. 5):
În cazul în care apare scurgerea apei din
tubul intern principal „A”, teaca de
siguranță transparentă „B” va conține
apă pentru a permite finalizarea ciclului
de spălare. La sfârșitul ciclului, contactați
Centrul de asistență tehnică pentru a
înlocui tubul de alimentare.
5
B
A
7
Conectarea furtunului de
evacuare
l Furtunul poate fi agatat de marginea
l Furtunul de evacuare trebuie sa fie fixat
chiuvetei insa nu trebuie sa fie introdus in
apa pentru a preveni patrunderea apei
inapoi in masina de spalat (Fig. 6Y).
intr-un suport asigurandu-va de faptul ca
acesta nu este rasucit (Fig. 6).
l Acest suport trebuie sa se afle la cel putin
40 cm de podea iar diametrul interior
trebuie sa fie de cel putin 4 cm.
l Atunci cand instalati aparatul sub o
suprafata de lucru, clema furtunului
trebuie sa fie atasata de perete in cea
mai ridicata pozitie sub suprafata de lucru
(Fig. 6Z).
l Este recomandabil sa instalati un dispozitiv
pentru captarea mirosurior (Fig. 6X).
l Daca este nevoie, furtunul de evacuare
poate fi prelungit cu maxim 2,5 m si
trebuie sa fie instalat la maxim 85 cm
deasupra podelei. Puteti procura acest
furtun de la un centru de service autorizat.
l Asigurati-va de faptul ca furtunurile de
admisie si de evacuare nu sunt indoite.
6
Y
X
Z
8
3. ÎNCĂRCAREA CU SARE
ce ati adaugat sarea, este
recomandabil sa realizati un ciclu comlet
de spalare sau un program de CLATIRE
RECE. Distribuitorul de sare are o
capacitate cuprinsa intre 1,5 si 1,8 kg si
pentru o utilizare eficienta a aparatului
acesta trebuie sa fie umplut din cand in
cand in functie de regulile dispozitivul de
dedurizare al apei.
l Aparitia unor urme albe pe vase este un
indiciu ca trebuie sa reumpleti recipientul
pentru sare de dedurizare.
l Pe partea inferioara a masinii de spalat
exista un recipient pentru sarea utilizata
la dedurizarea apei.
l Este important sa utilizati doat un tip de
(Doar in cazul primei porniri)
Atunci cand aparatul este utilizat
pentru prima oara, dupa ce ati umplut
recipientul pentru sare, este nevoie sa
adaug adaugati apa pana cand se
umple complet.
sare creat special pentru masina de
spalat vase. Alte tipuri de sare contin mici
particule insolubile ce dupa o perioada de
timp va afecta performantele dispozitivului de
dedurizare.
l Pentru a adauga sare, desurubati capacul
recipientului de pe partea inferioara si
umpleti-l.
l In timpul acestei operatiuni, va curge
putina apa; continuati sa adaugati apa
pana cand recipientul s-a umplut. Curatati
filetul recipientului de sare si puneti
capacul la loc.
Dupa completarea cu sare de
dedurizare, trebuie sa efectuati un
program de spalare complet sau un
program de PRESPALARE.
9
RO
l Dupa
(Fig. A "1")
Tipul "B": (NUMAI LA MODELELE CU CLIC FACIL):
4. AJUSTAREA COȘULUI
SUPERIOR
l Dacă se folosesc farfurii normale de 29
1. Scoateți coșul superior;
2. Țineți coșul de ambele părți și ridicați-l
(fig. 1).
cm pânp la 32,5 cm, încărcați-le în coșul
inferior după ce coșul superior a fost
amplasat pe poziție, conform detaliilor de
mai jos (conform modelului):
Vasele care sunt mai mari de 20 cm* în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior, iar suporții mobili nu pot fi utilizați
atunci când coșul este în poziție superioară.
Tipul "A":
1. Întoarceți blocurile frontale "A" spre
exterior;
2. Scoateți coșul și remontați-l în poziție
superioară;
3. Repoziționați blocurile "A" pe poziția lor
originală.
Vasele care sunt mai mari de 20 cm în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior, iar suporții mobili nu pot fi utilizați
atunci când coșul este în poziție superioară.
Tipul "A"
* La modelele dotate cu un al treilea coș,
vasele care măsoară mai mult de 14 cm în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior.
AJUSTAREA COȘULUI ÎN POZIȚIE
INFERIOARĂ:
1. Țineți coșul de ambele părți și ridicați-l
ușor (fig. 1);
2. apoi puneți-l ușor în poziția corectă
(fig. 2).
N.B.: NU RIDICAȚI SAU COBORÂȚI
NICIODATĂ COȘUL DOAR DE O
SINGURĂ PARTE (fig. 3).
AVERTISMENT:
Vă recomandăm ajustarea coșului înainte
de încărcarea vaselor.
Tipul "B"
1
A
2
a
b
A
a
b
3
10
l Bolurile pentru salata si bolurile din
plastic pot fi de asemenea introduse in
cosul superior. Este recomandabil sa le
blocati astfel incat jetul puternic de apa sa
nu le rastoarne.
Utilizarea cosului superior
l Cosul superior este prevazut cu suporturi
mobile laterale ce pot fi reglate in 4 poziti.
l În pozitia coborât (A-A1) suporturile pot fi
utilizate pentru articole cum ar fi: cesti de
ceai si de cafea, cutite de bucatarie
si polonice. De asemenea, paharele cu
picior pot fi sprijinite pe capetele
suporturilor.
l Daca sunt asezate în pozitie verticala (BB1) se pot aseza farurii întinse si adânci.
Farfuriile întinse trebuie asezate cu baza
catre partea din spate a masinii de spalat
vase si trebuie lasat spatiu între ele,
pentru a permite circulatia libera a jetului
de apa.
O incarcare zilnica standard este prezentata
in figurile 1, 2 si 3.
Cosul superior (Fig. 1)
Cosul superior (Fig. 2)
Cosul superior (Fig. 3)
l Este recomandabil sa introduceti farfuriile
mari (de minim 26 cm) usor inclinate
spre partea din spate pentru a usura
introducerea cosului in masina de spalat
vase.
l Bolurile pentru salata si bolurile din
plastic pot fi de asemenea introduse in
cosul superior. Este recomandabil sa le
blocati astfel incat jetul puternic de apa sa
nu le rastoarne.
11
RO
5. AJUSTAREA VASELOR
Cosul inferior (fig. 5)
Utilizarea cosului inferior
l Recipientele pentru sosuri, cele utilizate
in cuptor, supierele, bolurile pentru salata,
farfuriile de supa, pot fi introduse in cosul
inferior.
l Asezati tacamurile in suportul de plastic
pentru tacamuri cu manerele indreptate in
sus. Asezati suportul pentru tacamuri in
cosul inferior (Fig. 4 si 5), asigurandu-va
de faptul ca tacamurile nu impiedica
bratele rotative.
Cosul inferior este prevazut cu un
dispozitiv de oprire de siguranta pentru o
extragere sigura, utila in special in cazul
unei incarcari complete. Pentru adaugarea
de sare, curatarea filtrului si pentru
intretinerea masinii de spalat, este
necesara extragerea completa a cosului.
Cosul pentru tacamuri (Fig. 6)
Cosul pentru tacamuri este alcatuit din doua
parti divizibile care ofera o mai mare
flexibilitate in utilizare.
Aceasta caracteristica permite o utilizare
optima a spatiului pentru aranjarea vaselor.
Partea superioara a cosului pentru tacamuri
poate fi indepartat pentru realizarea diferitelor
optiuni de incarcare.
Introduceti vasele cu atentie pentru a
asigura cele mai bune rezultate.
O incarcare zilnica standard este prezentata in
figurile 4 si 5.
6. INFORMAȚII PENTRU
LABORATOARELE DE
TESTARE
Cosul inferior (Fig. 4)
Va rugam sa solicitati informatiile necesare
pentru realizarea testului comparativ si
pentru masurarea nivelului de zgomot, in
conformitate cu normele EN, la urmatoarea
adresa:
testinfo-dishwasher@candy.it
In solicitare, va rugam sa specifiati numele
modelului si numarul de serie de pe placuta
cu date tehnice a masinii de spalat vase.
12
(Fig. A “2”)
Cantitatea de detergent utilizata variaza in
functie de cat de murdare sunt vasele si de
tipul acestora. Va recomandam sa utilizati
20÷30 g de detergent in sectiunea de spalare a
compartimentului pentru detergent (B).
Detergentul
IMPORTANT
Este esential sa utilizati doar detergent
creat special pentru a fi utilizat pentru
masina de spalat vase, fie pudra,
lichid sau sub forma de tablete.
Detergenti nepotriviti (cei destinati spalarii
manuale) nu contin ingredientele potrivite
pentru utilizarea in masina de spalat vase si
o impiedica sa functioneze corespunzator.
Dupa ce ati introdus detergentul in
recipient, puneti capacul, apasati (1) apoi
(2) pana cand se aude un click.
Umplerea recipientului pentru
detergent
Recipientul pentru detergent se afla in
interiorul usii (Fig. A “2”). Daca capacul
compartimentului este inchis, apasati
butonul (A) pentru a-l deschide.
La finalul fiecarui program de spalare
capacul este intotdeauna deschis si pregatit
pentru urmatoarea utilizare a masinii de
spalat vase.
Din moment ce nu toti detergentii sunt la fel
instructiunile de pe ambalajul acestora
poate diferi. Va amintim faptul ca prea putin
detergent nu va curata vasele corespunzator
iar prea mult nu va produce rezultate mai
bune.
IMPORTANT
Nu utilizati o cantitate excesiva de
detergent si veti contribui la protejarea
mediului inconjurator.
AVERTISMENT
Atunci cand introduceti vasele in cosul
inferior, asigurati-va de faptul ca farfuriile
sau alte obiecte nu obstructioneaza
distribuitorul de detergent.
13
RO
7. ÎNCĂRCAREA
DETERGENTULUI
8. TIPURI DE DETERGENT
l Cititi cu atentie si urmati instructiunile
Detergent sub forma de tablete
l Eficienta detergentilor ce contin agent
producatorului oferite pe ambalajul acestora;
Detergentul sub forma de tablete de la
diferiti producatori se dizolva in mod diferit,
de aceea, in timpul programelor scurte,
anumiti detergenti nu sunt eficienti deoarece nu
se dizolva complet. Daca utilizati acesti
detergenti, este recomandabil sa selectati
programe mai lungi pentru a garanta
dizolvarea completa a tabletelor.
dedurizant sau / si sare depinde de
duritatea apei. Verificati daca duritatea
apei se afla in valorile indicate pe
ambalajul detergentului.
Daca atunci cand utilizati acest tip de
produs, nu obtineti rezultate satisfacatoare,
contactati producatorul detergentului.
In anumite cazuri, utilizarea detergentilor
combinati pot produce:
IMPORTANT
Pentru a obtine rezultate satisfacatoare,
tabletele TREBUIE sa fie asezate in
sectiunea pentru spalare din recipientul
pentru detergent si NU direct in cuva.
l Depozite de calcar pe farfurii sau in
masina de spalat;
l O reducere a performantelor de spalare si
uscare.
Detergenti concentrati
Detergentii concentrati, cu alcalinitate
redusa si enzime naturale, impreuna cu
programele de spalare la 50°C, au un
impact minor asupra mediului si protejeaza
vasele si masina de spalat.
Progamele cu spalare la 50°C exploateaza
proprietatea de dizolvare a murdariei a
enzimelor, permitand cu ajutorul detergentilor
concentrati obtinerea rezultatelor obtinute si
in cazul programelor la 65°C insa la o
temperatura mai mica.
Detergenti combinati
Detergentii ce contin de asemenea agent
de clatire trebuie sa fie introdusi in
sectiunea pentru spalare a recipientului
pentru detergent. Recipientul pentru agentul
de clatire trebuie sa fie gol (daca nu este
gol, setati dispozitivul de reglare pentru
agentul de clatire la cea mai mica pozitiei
inainte de a utiliza detergentii combinati).
Tineti minte faptul ca atunci cand
utilizati detergenti combinati "TABS",
indicatoarele luminoase pentru agentul
de clatire si cel pentru sare (utilizate
doar pe modelele selectate) sunt
suplimentare, ignorati-le.
Daca apar aceste probleme la spalare sau /
si la uscare, va recomandam sa utilizati
produse
separate
traditionale
(sare,
detergent si agent de clatire). Acest lucru va
asigura faptul ca dispozitivul de dedurizare
al apei va functiona corespunzator.
In acest caz, va recomandam sa:
l Reumpleti recipientul pentru sare si agent
de clatire;
l Activati un program normal de spalare
fara vase.
Detergenti "TABS"
Daca doriti sa utilizati detergenti combinati
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", etc.), de exemplu
cei care contin sare sau / si agent de clatire,
va recomandam urmatoarele:
14
IMPORTANT
Problemele ce pot apare ca rezultat
direct al utilizarii acestor produse nu
sunt acoperite de garantie.
Retineti faptul ca atunci cand se revine la
utilizarea sarii conventionale, va trebui sa
realizati un numar de programe de spalare
inainte ca sistemul sa fie complet eficient
din nou.
RO
9. ÎNCĂRCAREA
MIJLOACELOR DE
CLĂTIRE
(Fig. A "3")
Agentul de clatire
Agentul de clatire, care este eliberat
automat in timpul ultimei etape de clatire,
ajuta la uscarea rapida a vaselor si previne
producerea de pete de acestea.
Umplerea recipientului pentru
agentul de clatire
Acesta poate fi gasit in partea stanga a
recipientului pentru detergent (Fig. A “3”).
Pentru a desface capacul, apasati semnul
respectiv si in acelasi timp trageti de
dispozitivul pentru deschidere.
Este recomandabil sa utilizati agent de
clatire creat special pentru a fi utilizat
impreuna cu masina de spalat vase.
Verificati nivelul agentului de clatire prin
indicatorul (C) situat pe dozator.
PLIN
GOL
Intunecat
Luminat
Reglarea agentului de clatire de
la 1 la 6
Dispozitivul de reglare (D) se afla sub
capac si poate fi rotit cu ajutorul unei
monezi. Pozitia recomandata este pozitia 4.
Continutul calcaros al apei afecteaza
considerabil formarea depunerilor de calcar
si performantele de uscare. De aceea este
important sa reglati cantitatea de agent de
clatire utilizat pentru a obtine cele mai bune
rezultate la spalare. Daca dupa spalare
apar dungi pe vase, micsorati cantitatea de
agent de clatire cu o pozitie. Daca apar
pete albicioase, mariti cantitatea de agent
de clatire cu o pozitie.
15
10. CURĂȚAREA FILTRELOR
(Fig. A "4")
Sistemul de filtrare consta in:
A. un container central
particulele mari;
ce
capteaza
B. un micro filtru situat sub sita ce capteaza
cele mai mici particule asigurand o
clatire perfecta;
C. sita plata care filtreaza continuu apa.
l Pentru a obtine cele mai bune rezultate
de fiecare data, filtrul trebuie sa fie
verificat si curatat dupa fiecare spalare.
l Pentru a indeparta filtrul, rotiti manerul in
sens invers acelor de ceasornic (Fig. 1).
l Pentru o curatare usoara, containerul
central este detasabil (Fig. 2).
l Indepartati filtrul sita (Fig. 3) si spalati
intreaga unitate sub jet de apa. Daca este
nevoie, utilizati o perie mica.
l Cu ajutorul micro filtrului de curatare
automata, intretinerea este redusa iar
filtrul trebuie sa fie verificat la fiecare
doua saptamani. Dupa fiecare spalare,
este recomandabil sa verificati daca containerul
central sau filtrul sita sunt blocate.
AVERTISMENT
Dupa ce ati curatat filtrele, asigurati-va
de faptul ca sunt asamblate corect iar
filtrul sita este pozitionat corespunzator
in partea inferioara a masinii de spalat
vase. Asigurati-va de faptul ca filtrul este
infiletat la loc, in sensul acelor de
ceasornic, in sita, deoarece asezarea
necorespunzatoare a acestuia poate
afecta eficienta masinii de spalat vase.
Nu utilizati masina de spalat vase fara
filtrele instalate.
16
Cum sa obtineti cele mai bune
rezultate
l Inainte de a introduce vasele in masina
l Daca vasele nu sunt foarte murdare sau
daca cosul nu este plin, selectati programul
ECONOMIC urmand instructiunile din
lista cu programe.
de spalat, indepartati resturile de alimente
(oase, scoici, bucati de carne sau
legume, boabe de cafea, piele sau fructe,
scrum de tigara, scobitori, etc.) pentru a
evita blocare filtrelor, evacuarea sau
ajutajul bratului de spalare.
Ce nu trebuie sa spalati cu
ajutorul masinii de spalat vase
l Nu clatiti vasele inainte de a le introduce
in masina de spalat.
l Tineti minte faptul ca nu toate vasele pot
fi spalate in masina de spalat. Nu va
recomandam sa spalati vase din
termoplastic, tacamuri cu manere din
lemn sau plastic, recipiente cu manere
din lemn, vase din aluminiu, cristal doar
daca nu este specificat altfel.
l Daca recipientele pentru sosuri sau cele
utilizate in cuptor sunt acoperite de o
crusta de alimente arse sau prajite, este
recomandabil sa le lasati inainte la
inmuiat.
l Asezati vasele cu fata in jos.
l Incercati sa asezati vasele in asa fel incat
l Unele decoratiuni se pot decolora. De
aceea este o idee buna ca inainte de a
spala tot setul, sa spalati doar un articol
din set pentru a observa daca decoratiunile
se decoloreaza.
acestea sa nu se atinga intre ele. Daca
acestea au fost incarcate corespunzator
veti obtine rezultate mult mai satisfacatoare.
l Dupa ce ati introdus vasele, verificati daca
bratele de pulverizare se rotesc liber.
l Nu este recomandabil sa asezati tacamurile
din argint cu manere din otel oxidabil
deoarece poate exista o reactie chimica
intre acestea.
l Recipientele sau alte vase care sunt
acoperite cu o crusta arsa de alimente
trebuie sa fie lasate la inmuiat in apa cu
detergent.
Atunci cand cumparati tacamuri noi,
asigurati-va de faptul ca acestea pot fi
spalate in masina de spalat vase.
l Pentru a spala corespunzator recipientele
din argint:
a) clatiti imediat dupa utilizare, in special
daca s-au utilizat pentru maioneza, oua,
peste, etc;
Sfaturi utile
b) nu le stropiti cu detergent;
c) Pastrati-le la distanta de alte metale.
Cum sa faceti economii
l Daca doriti ca masina de spalat sa
l Pentru a evita caderea de pe raftul
superior, indepartati intai raftul inferior.
l Daca vasele vor fi lasate in masina de
spalat pentru mai mult timp, lasati usa
putin deschisa pentru a lasa aerul sa
circule si pentru a imbunatati performantele de
uscare.
realizeze o spalare completa, asezati
vasele in masina de spalat dupa fiecare
masa si daca este nevoie porniti ciclul
17
RO
CLATIRE RECE pentru a inmuia resturile
de alimente si pentru a indeparta
particulele mai mari de alimente de la
noua incarcare.
11. SUGESTII PRACTICE
3) Dupa ce ati incheiat, fixati la loc bratele
in aceleasi pozitii, tinand cont de
alinierea sagetii si insurubati la loc.
12. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
(Fig. A "5")
l Pentru a curata partea exterioara a
l Captuseala usii si a rezervorului sunt
masinii de spalat vase, nu utilizati solventi
(cu actiune degresanta), substante abrazive
ci doar cu ajutorul unui material umezit in
apa.
realizate din otel inoxidabil; daca apar
pete provovate de oxidare, acest lucru se
datoreaza unei concentratii mari de saruri
de fier in apa.
l Masina de spalat nu necesita o intretinere
l Petele pot fi indepartate cu ajutorul unui
speciala deoarece rezervorul se curata
automat.
l Stergeti periodic garnitura usii cu ajutorul
unui material umezit pentru a indeparta
resturile de alimente sau de agent de
clatire.
agent abraziv; nu utilizati materiale pe
baza de clor, otel, etc.
1
1b
l Se recomanda curatarea masinii de spalat
vase, pentru indepartarea depozitelor de
calcar si de murdarie. Va sugeram sa
efectuati periodic un program de spalare
cu un produs special pentru curatarea
masinii de spalat vase. in vederea
realizarii acestei operatiuni, masina de
spalat vase trebuie sa fie goala.
l Daca dupa curatarea filtrelor observati
2
faptul ca vasele nu sunt spalate sau
clatite corespunzator, verificati daca toate
capetele bratelor bratelor de pul verizare
sunt libere (Fig. A “5”).
Daca sunt blocate, curatati-le in felul urmator:
1) Pentru a indeparta bratul superior, rotitil pana se aliniaza cu semnul stop
marcat de sageata (Fig. 1b). Impingeti-I
in sus (Fig. 1) si mentineti in apasat in
sus, desurubati in sensul acelor de
ceasornic (pentru reasamblare, repetati
aceeasi procedura dar in sensul
invers acelor de ceasornic). Bratul
inferior poate fi indepartat tragand in
sus (Fig. 2);
2) Spalati bratele sub jet de apa pentru a
curata blocajele din capetele acestora;
18
DUPA INCHEIEREA PROGRAMULUI
DE SPALARE
Dupa fiecare spalare este esential sa opriti
alimentarea cu apa si sa opriti masina
apasand butonul Pornit / Oprit in pozitia
Oprit.
Daca masina nu va fi utilizata pentru o perio
ada indelungata de timp, este recomandabil
sa urmati aceste reguli:
1. Realizati o spalare fara incarcare cu
detergent pentru a curata masina de
orice depozite;
6. Pastrati curat interiorul masinii de spalat;
3. Opriti alimentarea cu apa;
7. Daca masina de spalat vase este lasata
in locuri unde temperatura coboara sub
0°C, apa ramasa pe conducte poate
ingheta. Asteptati pana ce temperatura
creste peste zero si asteptati timp de 24
de ore inainte de o porni.
4. Umpleti recipientul pentru agentul de
clatire;
5. Lasati usa deschisa;
19
RO
2. Scoateti cablul de alimentare din priza;
M Indicatoare luminoase "SELECTARE PROGRAM"
N Indicator luminos "Addish"
D Buton de opțiuni "EXPRESS"
E D+F BLOCARE PENTRU COPII
F Buton "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
20
120
60x85x60.9
117
59,8x82x58
FĂRĂ BLAT DE
LUCRU
13
8 persoane
Setări poziție (EN 50242)
Capacitate cu tigăi și vase
Siguranță/Intrare curent/Tensiune de alimentare
Presiune apă curentă (MPa)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
SEMI ÎNCORPORABIL
9 persoane
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
ÎNCORPORABIL
Consultați plăcuța cu valori nominale
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 persoane
15
DATE TEHNICE (Consultați plăcuța cu valori nominale)
Adâncime cu ușa deschisă (cm)
Lățime x Înălțime x Adâncime (cm)
CU BLAT DE
LUCRU
ÎN POZIȚIE VERTICALĂ NEASISTATĂ
ÎNCORPORABIL
L Indicator luminos "SELECTARE OPȚIUNE"
C Buton "Start/Reset" (Pornire/Anulare program)
DATĂ
I Indicatoare luminoase "STARE PROGRAM"/"START ÎNTRZIAT"
B Buton "SELECTARE PROGRAM" ÎNSCRIERE Wi-Fi
DIMENSIUNE
G Buton optiune "RESETARE" pentru indicator
"REUMPLERE SARE"
H Indicator luminos "SARE CONSUMATĂ"
A Buton PORNIRE/OPRIRE
13. DESCRIEREA PANOULUI
DE COMENZI
14. DATE TEHNICE
Buton PORNIRE/OPRIRE
l Pentru a opri și opri aparatul, apăsați
La următoarea pornire a
aparatului
Țineți apăsat butonul "PORNIRE/OPRIRE"
timp de aproximativ 3 secunde pentru a
porni mașina, iar ledul indicator de program
„P3” se va aprinde.
butonul PORNIRE/OPRIRE (cel puţin 3
secunde).
Dacă ați pornit funcția de memorare a
programului, ledul indicator corespunzător
ultimului program încheiat va apărea
pe afișaj.
La sfârșitul ciclului, nu uitați să opriți
mașina utilizând butonul PORNIRE/
OPRIRE, apoi scoateți ștecărul și
închideți alimentarea cu apă.
La prima pornire a aparatului
l Conectați mașina la sursa de alimentare.
l Deschideți ușa, puneți vasele de spălat
în interior și închideți din nou ușa.
l Apăsați butonul "PORNIRE/OPRIRE" și
țineți apăsat timp de 3 secunde.
l În acest moment vor fi active numai
butoanele "PORNIRE/OPRIRE" și "Progr.",
iar toate ledurile indicatoare ale programului
se vor aprinde timp de 3 secunde. După
acesta, ledul indicator "P3", va rămâne
aprins și toate butoanele vor rămâne
active.
Meniu setări
Din meniul Setări, puteți ajusta diverși
parametri pentru a corespunde cerințelor de
spălare.
Accesarea meniului Setări
l Porniți mașina de spălat vase ținând
apăsat butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp
de aproximativ 3 secunde.
l Țineți apăsate butoanele "Progr." și
"PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ
5 secunde.
l Toate ledurile indicatoare se vor clipi
intermitent timp de 5 secunde.
l Vor fi afișate setările.
- Setările de prevenire a acumulării de
calcar vor apărea când ledul indicator
se aprinde în programele corespunzătoare.
Dacă acestea sunt oprite, nivelul este
setat la "S0".
l Alegeți un program cu butonul "SELECTARE
PROGRAM".
- Când se activează semnalul audio, se
aprinde ledul indicator "Expres".
l Dacă doriți să selectați o opțiune, apăsați
butonul corespondent (ledul indicator
care reprezintă opțiunea selectată se va
aprinde).
l Apăsați "Pornire/Anulare" și se va auzi
un semnal scurt, ledul indicator corespunzător
programului selectat va rămâne aprins,
iar ledul indicator se va aprinde.
l Dacă programul este inițiat cu ușa
- Cînd s-a activat funcția "Memo", ledul
indicator "6h" de pe funcția pornire
amânată se va aprinde.
l Când apăsați butonul "Progr.", va începe
ajustarea PREVENIRII ACUMULĂRII DE
CALCAR (consultați capitolul adecvat din
broșura de instrucțiuni pentru informații).
l Apăsați butonul "Expres" pentru a
aprinde ajustarea SEMNALULUI AUDIO.
(consultați secțiunea din acest subiect
pentru informații despre modul de ajustare).
deschisă, se va auzi un semnal de 5 ori,
iar programul va porni automat după
închiderea ușii.
21
RO
15. SELECTAREA
PROGRAMULUI ȘI
OPȚIUNI SPECIALE
l Apăsați
butonul "Pornire amânată"
pentru a activa FUNCȚIA MEMO
(consultați capitolul adecvat din broșura
cu instrucțiuni pentru informații despre
modul de pornire și oprire.)
Programele "AUTOMATE"
(numai la anumite modele)
Mașina de spălat vase este dotată cu un
senzor de murdărie capabil să analizeze
gradul de murdărie al apei în timpul tuturor
fazelor Progr.ului "AUTOMAT" (consultați
legenda Progr.ului). Mulțumită acestui
dispozitiv, parametrii ciclului de spălare sunt
adaptați automat la cantitatea reală de
murdărie de pe vase. Aceasta deoarece
gradul de murdărie al apei este conectat de
cantitatea de murdărie de pe vase. Astfel,
sunt garantate rezultate de spălare excelente
dacă se optimizează consumul de apă și energie.
Programele "IMPULSE"
(numai la anumite modele)
Progr.ele "IMPULSE" utilizează o tehnologie
de spălare cu impulsuri, care reduce consumul
și zgomotul, și îmbunătățește performanța.
Funcționarea intermitentă a pompei
de spălat NU este considerată o
funcționare greșită; este o caracteristică a
spălării cu impulsuri și, prin urmare,
trebuie considerată o caracteristică
normală a programului.
Adăugarea de vase după ce indicatorul
luminos ADDISH s-a stins este ferm
descurajată, întrucât acest lucru poate
afecta performanța de spălare.
AVERTISMENT
Dacă deschideți ușa în timpul ciclului
de uscare, un semnal sonor intermitent vă
informează că ciclul de uscare nu s-a
încheiat încă.
Întreruperea programului
Nu se recomandă deschiderea ușii în timpul
funcționării programului, în special în timpul
fazelor de spălare centrală și clătire finală
cu apă fierbinte. Cu toate acestea, în cazul
în care ușa este deschisă în timpul rulării
unui program (de exemplu, pentru a adăuga
vase), mașina se oprește automat. Închideți
ușa, fără a apăsa niciun buton. Ciclul va fi
reluat din momentul în care a fost oprit.
AVERTISMENT
Dacă deschideți ușa în timpul ciclului
de uscare, un semnal sonor intermitent vă
informează că ciclul de uscare nu s-a
încheiat încă.
ADDISH (posibilitatea de adăuga
vase după ce programul a început)
Atunci când începe Progr.ul, trebuie doar
să deschideți ușa și să adăugați mai multe
vase atunci când se aprinde indicatorul
luminos ADDiSH
. Aparatul se va opri
automat, iar timpul rămas până la sfârșitul
ciclului va clipi intermitent pe afișaj.
Închideți ușa, fără a apăsa niciun buton.
Ciclul va fi reluat din momentul în care a
fost oprit. Atunci când indicatorul luminos se
stinge, nu se mai recomandă adăugarea de
vase.
22
Deschideți ușa încet și cu atenție,
pentru a evita să vă udați cu stropi din
apa mașinii.
Schimbarea unui program în
curs de derulare
Procedați după cum urmează pentru a schimba
sau a anula un program în curs de derulare:
l Țineți apăsat butonul "Pornire/Anulare"
timp de cel puțin 3 secunde. Se vor auzi
semnale audio, iar indicatorul luminos de
programe se va aprinde și se va stinge
individual și secvențial.
ledurile indicatoare ale programului se vor
aprinde constant.
Butonul de opțiune trebuie activat după ce
ați ales Progr.ul de spălare.
Dacă este selectată o opțiune care nu
este compatibilă cu programul selectat,
indicatorul luminos al opțiunii respective
clipelte mai întâi și apoi se stinge.
l În acest moment se poate seta un program nou.
AVERTISMENT
Înainte de a iniția un program nou, trebuie
să verificați dacă mai există detergent în
dozator. Dacă este cazul, mai puneți
detergent.
Operațiunile programului
rămâne aprins, iar indicatoarele luminoase
"FAZĂ PROGRAM":
SPĂLARE
Butonul "Express"
Acest buton permite consumul mediu de
energie și timp cu 25% (conform ciclului
selectat), reducând temperatura de spălare a
vaselor și durata de uscare în timpul clătirii
finale. Această opțiune este recomandată
pentru spălarea de seară, atunci când nu sunt
necesare imediat vase perfect uscate. Pentru
o mai bună uscare, lăsați ușa mașinii de spălat
ușor deschisă pentru a promova circulația
aerului natural în mașina de spălat vase.
CLĂTIRE
Indicatorul luminos "FĂRĂ SARE"
USCARE
Acest model este dotat cu un indicator
luminos pe panoul de comenzi care se
aprinde atunci când trebuie adăugată sare.
Apariția petelor albe pe vase este în general un
semn de avertizare că recipientul de sare
trebuie realimentat.
se vor aprinde individual și secvențial,
pentru a indica faza curentă.
În cazul în care există o întrerupere a
alimentării cu curent în timp ce mașina
de spălat vase funcționează, o memorie
specială stochează programul selectat
și, la reluarea alimentării cu curent,
aceasta continuă de unde a rămas.
Sfârșitul programului
Se va auzi o alarmă sonoră de 5 secunde
(dacă nu este oprită) de 3 ori la intervale de
30 de secunde pentru a indica că Progr.ul
s-a încheiat.
Butonul "RESETARE"
pentru
indicatorul luminos "FĂRĂ SARE"
După ce umpleți recipientul cu sare, trebuie
să apăsați acest buton timp de câteva
secunde, până când indicatorul luminos
corespunzător se stinge.
AVERTISMENT
Butoane de opțiune
Dacă apăsați butonul de resetare fără a
umple recipientul de sare, acesta va
interfera cu funcționarea corectă a indicatorului
luminos de sare.
Butoanele de opțiune vă oferă mai multe
opțiuni de spălare, lăsându-vă să personalizați
Progr.ele de spălare (consultați tabelul din
capitolul 17 pentru o listă de Progr.e pentru
care se poate activa fiecare opțiune.)
Opțiunile sunt activate (sau dezactivate)
înainte ca Progr.ul să înceapă, utilizând
butoanele adecvate. Indicatoarele luminoase
relevante vor apărea (sau dispărea) pe afișaj.
Pentru a garanta funcționarea corectă
a indicatorului luminos de sare,
TREBUIE ÎNTOTDEAUNA SĂ ALIMENTAȚI
COMPLET REZERVORUL DE SARE.
23
RO
l Se vor auzi semnale audio și toate
Butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
Timpul de pornire al mașinii de spălat poate
fi setat cu ajutorul acestui buton, amânând
pornirea cu 3, 6 sau 9 ore.
Procedați după cum urmează pentru a seta
o pornire întârziată.
l Alegeți un program apăsând butonul
"SELECTARE PROGRAM".
l Apăsați butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
(de fiecare dată când se apasă butonul,
pornirea va fi amânată cu 3, 6 sau 9 ore, iar
indicatorul luminos al timpului de pornire
corespunzător se va aprinde).
Activarea
sau
dezactivarea
Semnalul sonor de SFÂRȘIT AL
PROGRAMULUI
Puteți dezactiva pornind și oprind semnalul
audio, după cum urmează (setarea implicită
este "activ"):
l Porniți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de
aproximativ 3 secunde.
l Țineți apăsate butoanele "Progr." și
"PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ
5 secunde.
l Pentru a iniția numărătoarea inversă,
l Toate ledurile indicatoare se vor clipi
apăsați butonul "Pornire/Anulare" (indicatorul
luminos al amânării setate va începe să
clipească intermitent).
- Dacă semnalul audio este activ, se
aprinde ledul indicator "Express".
În cazul în care se setează o întârziere de 9
ore, numărătoarea inversă va fi afișată de
indicatorul luminos de 6h după 3 ore și
indicatorul luminos 3h după 6 ore.
La sfârșitul ultimelor 3 ore (după ce
numărătoarea
inversă
s-a
încheiat),
indicatorul luminos 3h va înceta să
lumineze intermitent și va rămâne aprins
pentru a indica faza de spălare, iar
programul va începe automat.
Pornirea întârziată poate fi modificată sau
anulată dacă numărătoarea inversă nu s-a
încheiat, și, prin urmare, programul nu a
început încă. Selectați un alt program sau
selectați/deselectați butonul de opțiune,
procedând după cum urmează:
l Țineți apăsat butonul "Pornire/Anulare"
timp de cel puțin 3 secunde.Se vor auzi
semnale audio, iar indicatorul luminos de
programe se va aprinde și se va stinge
individual și secvențial.
l Pornirea întârziată și programul selectate
vor fi anulate. Indicatorul luminos de
program va lumina intermitent, iar mașina
de spălat vase este pregătită pentru a
seta un program nou.
24
intermitent timp de 5 secunde.
- Dacă semnalul audio nu este activ,
ledul indicator "Express" va fi stins.
1. Apăsați butonul "Express" pentru a porni
sau a opri semnalul audio.
2. Ori de câte ori se aprinde semnalul audio,
pe lângă confirmarea vizuală oferită prin
aprinderea ledului "Express", se va auzi
un semnal acustic drept confirmare.
3. Dacă opriți semnalul audio, niciun semnal
audio nu va însoți confirmarea vizuală
când ledul "Express" se stinge.
4. Opriți mașina de spălat ținând apăsat
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de
aproximativ 3 secunde pentru a activa
noua setare.
Modul memorare (Memorarea
ultimului program utilizat)
Continuați conform indicațiilor d emai jos
pentru a permite stocarea în memorie a
ultimului program utilizat:
l Porniți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de
aproximativ 3 secunde.
"PORNIRE/OPRIRE" timp de aproximativ
5 secunde.
l Toate ledurile indicatoare se vor clipi
intermitent timp de 5 secunde.
ușa mașinii de spălat vase și dezactivează
comenzile pentru a garanta că nu se
operează modificări nedorite sau accidentale.
Porniți și opriți opțiunea de blocare a
accesului copiilor după cum urmează:
1. Ledul indicator "6h" de pe funcția
"PORNIRE AMÂNATĂ" este oprit în
mod implicit.
l Porniți mașina de spălat vase apăsând
2. Când apăsați butonul "PORNIRE
AMÂNATĂ", ledul indicator "6h" se va
aprinde și se va auzi un semnal sonor.
l Țineți apăsate butoanele "Expres" și
3. Opriți mașina de spălat ținând apăsat
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de
aproximativ 5 secunde pentru a activa
noua setare.
Urmați aceeași procedură pentru a opri
memoria
BLOCARE PENTRU COPII
butonul "PORNIRE AMÂNATĂ" timp de
aproximativ 3 secunde.
"PORNIRE AMÂNATĂ" timp de aproximativ
5 secunde. Ledurile indicatoare de "3h
6h 9h" vor clipi intermitent și se va auzi
un semnal audio.
l Apoi
va funcționa
"PORNIRE/OPRIRE".
butonul
l Dacă se apasă orice alt buton, ledurile
indicatoare ale fazei programului vor clipi
intermitent de 3 ori.
l Blocarea accesului copiilor poate fi
anulată apăsând pur și simplu butoanele
"Express" și "PORNIRE AMÂNATĂ" și
ținându-le apăsate din nou timp de 5
secunde sau prin oprirea aparatului.
Mașina de spălat are o opțiune de blocare
electronică a accesului copiilor. Blocarea
accesului copiilor protejează copii de
pericole care pot apărea dacă se deschide
25
numai
RO
l Țineți apăsate butoanele "Progr." și
Înscriere reușită
16. CONTROL LA DISTANȚĂ
(WI-FI)
l Ledurile indicatoare 3h-6h-9h se vor
Acest aparat este dotat cu tehnologie Wi-Fi
care permite controlarea la distanță a
aparatului prin intermediul unei aplicații.
stinge, în timp ce ledurile indicatoare P3
P4 vor rămâne aprinse.
l Mașina este conectată și vă puteți
controla mașina din aplicație.
Sincronizarea aparatului cu
aplicația
Înscriere nereușită
l Descărcați aplicația Hoover Wizard pe
dispozitivul dvs.
Dacă înscrierea nu eșuează
reușește în decurs de 5 min.:
sau
nu
l Ledurile indicatoare 3h-6h-9h și P3 P4 se
vor stinge.
Aplicația Hoover Wizard este disponibilă
pentru tabletele și smartphone-urile cu
Android și iOS.
l Mașina nu se va conecta.
l Repetați procedura de înscriere, ținând
apăsat din nou
ÎNTÂRZIATĂ".
Pentru a descoperi toate detaliile
opțiunilor Wi-Fi, explorați meniurile
aplicației în modul DEMO.
l Asigurați-vă că routerul este pornit și că
dispozitivul dvs. inteligent/tableta este
conectată la rețeaua Wi Fi domestică.
l Porniți funcția BLUETOOTH a dispozitivului
dvs. inteligent/tabletei (dacă este disponibilă).
l Deschideți aplicația, creați un profil de
utilizator și înscrieți aplicația, respectând
instrucțiunile care apar pe afișajul
dispozitivului.
l Porniți mașina de spălat vase cu butonul
PORNIRE/OPRIRE când primiți această
instrucțiune în aplicație.
l Apăsați "Progr. 3sec WiFi" și țineți
apăsat timp de 3 secunde; à ledurile
indicatoare P3 și P4 vor clipi intermitent.
l Apăsați butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
și țineți apăsat timp de 3 secunde în cele
60 de secunde ale pasului anterior;
ledurile indicatoare 3h-6h-9h vor clipi
intermitent simultan timp de 5 minute.
l Introduceți parola rețelei dvs. WiFi domestice
din aplicație și încheiați procedura.
26
butonul
"PORNIRE
Pentru mai multe informații, consultați
"Înscriere în aplicație - Ghid rapid" cu
care este dotat mașina, accesibil și la
linkul: go.candy-group.com/am-dw
Resetarea WiFi
Repetați procedura de înscriere în
eventualitatea în care apar probleme sau vă
modificați parola routerului.
ACTIVAREA CONTROLULUI LA
DISTANȚĂ
Ori de câte ori doriți să folosiți mașina prin
control la distanță:
l Umpleți mașina de spălat vase, adăugați
detergent și închideți ușa.
l Porniți mașina de spălat.
l Apăsați "Progr. 3sec WiFi" și țineți
apăsat timp de 3 secunde à; ledurile
indicatoare P3 P4 vor ilumina constant.
l Acum puteți utiliza aplicația și controlul la
distanță al mașinii de pe dispozitivul dvs.
Mod alternativ de a ieși din controlul la
distanță.
l Apăsați
"Pornire/Resetare" și țineți
apăsat timp de 3 secunde: dacă se
derulează un ciclu, aceasta va fi anulat,
iar mașina va ieși din modul CONTROL
LA DISTANȚĂ. Acum puteți începe un
nou ciclu de spălare utilizând panoul de
comenzi.
l Pentru a ieși din controlul de la distanță,
apăsați „Progr. 3sec WiFi” timp de 3
sec.
l Când nu se derulează niciun ciclu:
Indicatoarele luminoase P3 P4 se vor
stinge, iar ledul corespunzător ultimului
program finalizat de mașină (sau P3) se
va aprinde.
Dacă opriți mașina și o porniși din nou
de la butonul Pornire/Oprire în timp ce
CONTROLUL LA DISTANȚĂ este
activat și un ciclu se derulează (sau
dacă sursa de alimentare este
întreruptă), ciclul va fi reluat de la
punctul în care a fost întrerupt.
"CONTROLUL LA DISTANȚĂ" va fi
dezactivat, iar indicatoarele luminoase
P3 și P4 vor clipi intermitent.
l Când se derulează niciun ciclu:
Indicatoarele luminoase P3 P4 vor începe
să clipească intermitent, în timp ce
indicatoarele luminoase ale programului
vor indica punctul din ciclul de spălat la
care a ajuns mașina. Ciclul va fi finalizat
fără controlul din aplicație.
27
RO
DEZACTIVAREA CONTROLULUI
LA DISTANȚĂ
17. LEGENDĂ PROGRAM
Program
P1
Intensiv
P2
Universal
P3
Eco
P4
Prespalare
P5
Total Care
Descriere
O data pe zi - pentru vase foarte murdare si pentru
alte vase care au fost strânse pe parcursul zilei,
pentru a fi spalate.
O data pe zi - pentru vase foarte murdare si pentru
alte vase care au fost strânse pe parcursul zilei,
pentru a fi spalate.
Program pentru reducerea consumului de energie,
adecvat pentru vase cu grad normal de murdarire
(cel mai eficient program în ceea ce priveste
consumul de energie si apa).
Program standard pentru EN 50242.
Pré-lavagem rápida para a loiça usada pela
manhã ou pelo almoço, quando se quer realizar
apenas uma lavagem depois do jantar.
Program adecvat pentru spălarea cu un singur
ciclu de Clasa A a celor mai delicate vase, cum ar
fi sticlăria și porțelanul.
* Adecvat pentru spălarea vaselor până la 8 persoane.
Spalare cu prespalare
Pentru programele cu prespalare, se recomanda sa adugati o a doua doza de detergent (max.
10g) direct în masima de spalat vase.
28
Programe "IMPULSE"
Temperatură de spălare (°C)
Durată¹ medie de spălare
(min.)
Butonul
"PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
Butonul "Express"
P1
Intensiv
●
-
75
130
DA
DA
P2
Universal
-
■
60
120
DA
DA
P3
Eco
●
■
45
190
DA
DA
P4
Prespalare
5
DA
N/A
100
DA
DA
Program
P5
Total Care
- - ●
■
50
● = Detergent prespălare
■ = Programe "IMPULSE" (numai la anumite modele)
N/A = OPȚIUNEA NU ESTE DISPONIBILĂ
1) Cu apă rece (15°C) - Toleranță ±10%Dacă folosiți apă fierbinte, timpul rămas până la sfârșitul programului este actualizat automat în
timpul derulării programului.
Valorile sunt măsurate în laborator conform Standardului european EN 50242 (valorile pot varia în
funcție de condițiile de utilizare).
29
RO
Detergent prespălare
Opțiuni
18. UNITATEA DE
DEDURIZARE A APEI
In functie de sursa de alimentare, apa
contine diferite cantitati de calcar si
minerale care se depun pe vase lasand
urme pe acestea. Nu cat este mai mare
nivelul de minerale in apa, cu atat este mai
dura apa. Masina de spalat este prevazuta
cu o unitate pentru dedurizarea apei, care
prin
intermediul
utilizarii
unei
sari
regenatoare speciale, furnizeaza apa
dedurizata pentru spalarea vaselor. Gradul
de duritate al apei poate fi obtinut de la
compania de furnizare a apei.
Reglara dispozitivului
dedurizarea apei
pentru
Unitatea de dedurizare poate trata apa cu o
duritate de pana la 90°fH (gradatie
franceza) sau 50°dH (gradatie germana)
prin intermediul a 6 setari diferite. Tabelul
de mai jos prezinta diferite grade de duritate
pentru apa cu setarile corespunzatoare
pentru unitatea de dedurizare.
Nivel
°fH
(gradatie
franceza)
°dH
(gradatie
germana)
Utilizare sare
Led indicator de
program
Duritate apa
S0
0-5
0-3
NU
Fara
iluminare
S1
6-15
4-9
DA
P1
S2
16-30
10-16
DA
P1+P2
*S3
31-45
17-25
DA
P1+P2+P3
S4
46-60
26-33
DA
S5
61-90
34-50
DA
Masina de spalat trebuie sa
INTOTDEAUNA oprita inainte
pornirea procedurii.
fie
de
1. Porniți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE".
2. Apăsați butoanele "Progr." și "PORNIRE/
OPRIRE" în același timp, și ținând
apăsat timp de 5 secunde.
3. Se va auzi un scurt semnal audio și
toate ledurile indicatoare vor clipi
intermitent timp de 5 secunde.
4. Ledurile indicatoare "SELECTAREA
PROGRAMULUI" se va aprinde pentru
a indica nivelurile de eliminare a
acumulării de calcar. Dacă nu se
aprinde niciun led, trebuie setat nivelul
"S0".
5. Apăsați din nou "Progr." pentru a
selecta nivelul dorit de eliminare a
acumulării de calcar: de fiecare dată
când apăsați butonul, ledul indicator
corespunzător se va aprinde în tabelul
de deasupra (P1àS1, P2àS2,...)
Pentru nivelul "S0", toate ledurile de
vor stinge.
6. Opriți mașina de spălat ținând apăsat
butonul "PORNIRE/OPRIRE" timp de 3
secunde pentru a activa noua setare.
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
AVERTISMENT
* Unitate pentru dedurizarea apei este
setata din fabrica la nivelul 3, potrivit
pentru majoritatea utilizatorilor.
30
In functie de gradul de duritate al apei,
reglati unitatea de dedurizare in felul
urmator:
Daca apar probleme, opriti masina de
spalat vase cu ajutorul butonului
"PORNIRE/OPRIRE" si porniti din nou
procedura de la inceput (PASUL 1).
Dacă considerați că mașina de spălat vase nu funcționează corect, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos cu privire la sfaturi practice privind modul de rezolvare a celor mai
frecvente probleme. Dacă eroarea persistă sau este recurentă, contactați Centrul de
asistență tehnică.
RAPORTĂRILE ERORILOR
l Modelele cu afișaj: erorile sunt raportate cu un număr care le precede sau litera „E”
(de ex., Eroarea 2 = E2) și un scurt semnal sonor.
l Modelele fără afișaj: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…).
Numai la modelele cu afișaj
Sunt afișate erorile
„VERIFICAȚI APA”
cu un scurt semnal sonor
(numai la anumite modele).
E2 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E3 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E4 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E4-E6-E7-Ef-EL
(cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
Semnificație și soluții
Mașina de spălat vase nu se umple cu apă
Asigurați-vă că alimentarea cu apă este deschisă.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau strivit.
Asigurați-vă că țeava de scurgere este la înălțimea corespunzătoare
(consultați secțiunea de instalare).
Închideți alimentarea cu apă, deșurubați furtunul de alimentare cu
apă din spatele mașinii de spălat vase și verificați ca filtrul „cu nisip”
să nu fie înfundat.
Mașina de spălat vase nu drenează apa
Asigurați-vă că țeava de scurgere nu este îndoită, sau blocată, și că
filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă că sifonul nu este înfundat.
Scurgere de apă
Asigurați-vă că țeava de scurgere nu este îndoită, sau blocată, și că
filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă că sifonul nu este înfundat.
Eroare de control electronic
Contactați Centrul de asistență tehnică.
cu un scurt semnal sonor
Elementul de încălzire a apei nu funcționează corect sau placa
filtrului este înfundată
Curățați placa filtrului.
Oricare alt cod
(cu afișaj)
Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.
E8-Ei (cu afișaj)
31
RO
19. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
Numai la modelele fără afișaj
În cazul în care apar erori sau defecțiuni în timpul derulării unui program, indicatorul
luminos care corespunde ciclului selectat va clipi rapid și se va auzi un semnal sonor
intermitent. În acest caz, opriți mașina de spălat vase apăsând butonul
„PORNIRE/OPRIRE”. După ce verificați pentru a vă asigura că alimentarea cu apă
este deschisă, că țeava de drenare nu este îndoită și că sifonul sau filtrele nu sunt
înfundate, setați din nou programul selectat.
Dacă eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică.
Această mașină de spălat vase este dotată cu un dispozitiv de siguranță la debit în
exces, în eventualitatea unei probleme, evacuând automat apa în exces.
AVERTISMENT
Pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului de
siguranță la debit în exces, vă recomandăm să nu mutați sau
să nu înclinați mașina de spălat vase în timpul funcționării. În
cazul în care este necesară înclinarea sau mutarea acesteia,
vă rugăm să vă asigurați că ciclul de spălat este complet și
că în aparat nu rămâne apă.
Alte erori
EROARE
1. Nu funcționează
niciun program
2. Mașina de
spălat vase nu
se umple cu apă
3. Mașina de
spălat vase nu
evacuează apa
4. Mașina de
spălat vase
evacuează apă
în continuu
CAUZĂ
SOLUȚIE
Ștecărul nu este conectat la
priză
Butonul P/O nu este apăsat
Ușa este deschisă
Nu se alimentează cu curent
Consultați punctul 1
Robinetul de apă este închis
Furtunul de alimentare cu apă
este îndoit
Filtrul furtunului de apă este
înfundat
Filtrul este murdar
Țeava de scurgere este îndoită
Extensia țevii de scurgere nu
este conectată corect
Conexiunea la evacuarea din
perete este îndreptată în jos și
nu în sus
Poziția țevii de scurgere este
prea joasă
32
Conectați ștecărul electric
Apăsați butonul
Închideți ușa
Verificați
Verificați
Deschideți robinetul de apă
Eliminați îndoiturile furtunului
Curățați filtrul la capătul furtunului
Curățați filtrul
Eliminați îndoiturile țevii
Urmați cu atenție instrucțiunile pentru
conectarea țevii de scurgere
Apelați un tehnician calificat
Ridicați țeava de scurgere cu cel
puțin 40 cm peste nivelul podelei
CAUZĂ
SOLUȚIE
Cantitate excesivă de detergent
5. Brațele de
pulverizare nu
se aud rotindu-se
6. La aparatele
electronice fără
afișaj: unul sau
mai multe
indicatoare
luminoase
clipesc
intermitent rapid
Un articol împiedică brațele să
se rotească
Placa de filtrare și filtrul sunt
foarte murdare
Alimentarea cu apă este oprită
Consultați punctul 5
Partea de jos a tigăilor nu a fost
spălată bine
Marginea tigăilor nu a fost
spălată bine
Brațele de pulverizare sunt
parțial blocate
7. Vasele sunt
spălate parțial
Vasele nu au fost încărcate
corect
Capătul țevii de scurgere este
scufundat în apă
A fost măsurată o cantitate
incorectă de detergent sau
detergentul este vechi și solid
Capacul rezervorului de sare nu
este închis corect
Programul de spălat nu este
suficient de metodic
Verificați
Curățați placa și filtrul
Opriți aparatul
Dați drumul la robinet
Resetați ciclul
Verificați
Resturile de mâncare arsă trebuie
înmuiate înainte de a pune tigăile în
mașina de spălat vase
Repoziționați tigăile
Scoateți brațele de pulverizare
deșurubând piulițele inelului în sens
orar și spălați sub jet de apă curentă
Nu puneți vasele prea apropiate
unele de celelalte
Capătul țevii de scurgere nu trebuie
să intre în contact cu debitul de apă
spre exterior
Creșteți măsura conform gradului de
murdărie al vaselor sau schimbați
detergentul
Strângeți-l bine
Alegeți un program mai puternic
8. Detergentul nu
este eliberat sau
este eliberat
parțial
Tacâmurile, vasele, tigăile etc.,
opresc dozatorul de detergent
să se deschidă
Poziționați vasele, astfel încât să nu
obstrucționeze dozatorul
9. Prezența
petelor albe pe
vase
Apa din rețeaua de alimentare
este prea dură
Verificați nivelul de sare și de mijloc
de clătire și ajustați-l. Dacă eroarea
persistă, contactați Centrul de
asistență tehnică
10. Zgomot în
timpul spălării
Vasele se lovesc unele de
celelalte
Brațele care se rotesc se lovesc
de vase
Reverificați încărcarea vaselor în
coș
Reverificați încărcarea vaselor în
coș
33
Reduceți cantitatea de detergent
Utilizați detergent adecvat
RO
EROARE
EROARE
11. Vasele nu sunt
complet uscate
CAUZĂ
SOLUȚIE
Debit de aer inadecvat
Mijlocul de clătire lipsește
Lăsați ușa mașinii de spălat vase
deschisă ușor la sfârșitul programului
de spălat pentru a permite uscarea
naturală a vaselor
Umpleți dozatorul de mijloc de clătire
N.B.: În cazul în care oricare dintre situațiile de mai sus duce la o performanță greșită de
spălare sau kla o clătire insuficientă, eliminați depozitele de murdărie de pe vase manual,
întrucât ciclul final de uscare întărește murdăria, îngreunând eliminarea la o spălare
ulterioară.
În cazul în care eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică, citând modelul
mașinii de spălat vase. Acesta se regăsește pe placa din secțiunea superioară a
interiorului ușii mașinii de spălat vase sau pe garanție. Aceste informații vor facilita o
remediere mai rapidă, mai eficientă.
Asistență și garanție
Produsul este garantat în baza legii și a termenilor și condițiilor declarate pe
certificatul de garanție inclus cu produsul. Certificatul trebuie păstrat și arătat
unui Centru de asistență tehnică autorizat în caz de necesitate, împreună cu
dovada achiziției. De asemenea, puteți verifica condițiile de garanție de pe
pagina noastră web.
Pentru asistență, vă rugăm să completați formularul online sau să ne contactați
la numărul indicat pe pagina de asistență a paginii noastre web.
Producătorul declină întreaga răspundere pentru orice erori de imprimare din această
broșură. Mai mult, producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a le modifica caracteristicile esențiale.
34
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
Acest aparat este marcat în
conformitate
cu
Directiva
europeană 2012/19/UE cu privire
la deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care
pot avea consecinţe negative asupra
mediului) cât şi componente de bază (care
pot fi reutilizate). Este important ca DEEE
să facă obiectul unui tratament special,
pentru a se îndepărta şi colecta corespunzător
toate substanţele poluante şi pentru a se
recupera şi recicla toate materialele.
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de
colectare municipale sau la societăţile
autorizate de colectare/reciclare. În
anumite ţări, DEEE voluminoase pot fi
preluate de la domiciliu.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează
mediul; este esenţial să se respecte
următoarele reguli de bază:
35
RO
20. CONDIȚII AMBIENTALE
Дякуємо за вибір посудомийної машини
Hoover. Ми впевнені у тому, що вона
допомагатиме вам мити посуд повсякденно і
в повній безпеці.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Уважно прочитайте цей посібник для
правильної і безпечної експлуатації
пристрою та отримання корисних порад
щодо ефективного обслуговування приладу.
2. ПОДАЧА ВОДИ
3. ЗАВАНТАЖЕННЯ СОЛІ
4. РЕГУЛЮВАННЯ ВЕРХНЬОГО КОШИКА
5. ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОСУДУ
6. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ
Посудомийною машиною можна
користуватися лише після уважного
прочитання цих інструкцій. Радимо
завжди тримати цей посібник під рукою
і в хорошому стані для будь-якого
майбутнього власника.
7. ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ
8. ТИПИ ЗАСОБІВ ДЛЯ МИТТЯ
9. ЗАВАНТАЖЕННЯ ОПОЛІСКУВАЧА
Перевірте, чи входить до комплекту
постачання приладу цей посібник
користувача, гарантійний сертифікат,
чи наявна адреса сервісного центру та
наклейка енергоефективності. Кожен
виріб ідентифікується за унікальним
16-значним кодом, так званим "серійний
номером", надрукованим на гарантійному
сертифікаті або на табличці з серійним
номером всередині дверцят або у
верхній частині правого боку приладу.
Цей код є різновидом ідентифікаційного
документа виробу, який потрібен для
його реєстрації або для звернення до
Центру технічної підтримки.
10.ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ
11.ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
12.ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
13.ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
14.ТЕХНІЧНІ ДАНІ
15.ВИБІР ПРОГРАМ І СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
16.БЕЗКОНТАКТНЕ УПРАВЛІННЯ (Wi-Fi)
17.УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
18.ПРИСТРІЙ ПОМ’ЯКШУВАННЯ ВОДИ
19.УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА
ГАРАНТІЯ
Мал. A
20.УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
A. ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО
З’ЄДНАННЯ (СТОРІНКА 69)
5
1
4
3
2
36
l Цей
збитку, які виникли в результаті
експлуатації приладу не в
домогосподарствах або стандартних
умовах домашнього господарювання
(навіть за умови розміщення
такого приладу в домогосподарстві
або
стандартних
умовах
домашнього господарювання).
прилад призначено винятково
для домашнього використання,
а також для такого аналогічного
застосування:
− у кухонних зонах для
персоналу в магазинах,
офісах та інших робочих
l Цей прилад може використовуватися
приміщеннях;
дітьми віком 8 років і
− у заміських будинках;
старшими, а також особами з
− для клієнтів готелів, мотелів
обмеженими
фізичними,
та в інших приміщеннях для
сенсорними й розумовими
проживання;
можливостями, недостатнім
− у готелях типу „ліжко і
досвідом і знаннями, за
сніданок”.
умови, що вони перебувають
під належним наглядом або
Інші способи використання цього
проінструктовані щодо порядку
приладу, окрім застосування в
безпечного
користування
домогосподарствах
або
в
приладом і усвідомлюють
стандартних умовах домашнього
пов’язані з цим небезпеки. Не
господарювання, наприклад,
дозволяйте дітям гратися з
промислова
експлуатація
посудомийною
машиною.
професіоналами або навченими
Дітям заборонено виконувати
користувачами, не входять до
очищення й користувацьке
зазначеного списку застосувань.
обслуговування приладу без
У разі використання приладу
нагляду.
способом, який не відповідає
наведеному
вище
списку,
l Завжди
слід стежити за
термін служби виробу може
дітьми, щоб вони не гралися
скоротитися, а гарантію виробника
з приладом.
може бути анульовано. Виробник
у
максимальному
ступені,
дозволеному законодавством, не l Дітей віком до 3 років
приймає на себе відповідальність
включно слід допускати до
щодо будь-якого пошкодження
приладу лише під постійним
приладу або пошкодження чи
наглядом дорослих.
37
UKR
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l У
разі пошкодження кабелю l Додаткову інформацію щодо
живлення для уникнення можливої
виробу або таблицю технічних
небезпеки його заміну має
характеристик див. на вебпроводити виробник, його сервісний
сайті виробника.
представник або особи з
подібною кваліфікацією. Радимо Електричні підключення й
використовувати оригінальний правила техніки безпеки
компонент, який слід замовити
l Технічні характеристики (напруга
в Центрі технічної підтримки.
живлення і споживана потужність)
l Прилад слід підключати до
зазначені на табличці з
системи водопостачання лише
паспортними даними виробу.
за допомогою комплектів шлангів,
l Переконайтеся, що електрична
які постачаються разом із
система заземлена і відповідає
ним (не використовуйте старі
всім застосовним вимогам
комплекти шлангів).
законодавства, а розетка
l Тиск води має становити від
сумісна з вилкою приладу.
0,08 МПа до 0,8 МПа.
Виробник відмовляється від
l Переконайтеся, що килими або будь-якої відповідальності за
доріжки не перекривають основу фізичні або майнові збитки, які
або будь-які вентиляційні отвори. виникли в результаті відсутності
l Після встановлення прилад заземлення приладу.
слід розташовувати так, щоб l Переконайтеся, що посудомийна
вилка була легко доступна.
машина не перетискає кабелі
живлення.
УВАГА!
l Загалом
не рекомендовано
використовувати адаптери,
багатополюсні вилки й (або)
подовжувачі.
Ножі й інше кухонне приладдя
з гострими кінцями слід класти
до кошика гострими кінцями
вниз або розташовувати
горизонтально.
l Перед
очищенням
або
обслуговуванням посудомийної
машини від’єднайте прилад
від мережі живлення й
закрийте подачу води.
l Не
залишайте
дверцята
відчиненими в горизонтальному
положенні, щоб виключити
можливі небезпеки (наприклад, l Для вимкнення не тягніть за
кабель живлення або пристрій.
замикання).
38
залишайте прилад під Даним маркуванням
на
дією атмосферних чинників цьому виробі ми з повною
(дощу, сонця тощо).
відповідальністю підтверджуємо
l Заборонено спиратися або його повну відповідність всім
сидіти на відчинених дверцятах значущим вимогам до охорони
посудомийної машини, оскільки це природного довкілля, здоров’я
може призвести до її перекидання. і промислової безпеки згідно
з європейським законодавством.
l Посудомийна машина призначена
для звичайного кухонного l Даний прилад сертифікований
приладдя. У посудомийній
згідно з вимогами безпеки
машині заборонено мити речі,
органом по сертифікації
забруднені нафтою, фарбою,
промислової продукції Державним
часточками сталі або заліза,
комітетом України з питань
корозійно активними хімікатами,
технічного регулювання та
кислотами або лугами.
споживчої політики державна
система сертифікації УкрСЕПРО
l Якщо в помешканні встановлено
обладнання для пом’якшування
води, не потрібно додавати
. з подальшими змінами
сіль у пом’якшувач води..
і доповненнями.
l У
разі несправності або порушення
роботи приладу вимкніть його, Встановлення
закрийте подачу води і не
намагайтеся розібрати прилад. l Видаліть всі елементи упаковки.
Ремонтні роботи мають проводитися
лише в Центрі технічної підтримки
з використанням винятково
УВАГА!
оригінальних запасних частин. Зберігайте пакувальні матеріали
Недотримання цих інструкцій в місці, недоступному для дітей.
може порушити безпечність виробу.
l Переміщуючи
пристрій після
виймання його з упаковки, не l Заборонено встановлювати
або експлуатувати пошкоджену
намагайтеся піднімати його
посудомийну машину.
за нижню частину дверцят.
Злегка відчиніть дверцята й
піднімайте машину, утримуючи l Дотримуйтеся інструкцій, які
постачаються разом із виробом.
за верхній бік.
39
UKR
l Не
2. ПОДАЧА ВОДИ
l Якщо труби, до яких приєднується
Приєднання до мережі водопостачання
має здійснюватися лише за допомогою
нових шлангів. Забороняється повторно
використовувати вживані шланги.
l Труба подачі та шланг зливу води
посудомийна машина, нові, або довгий
час не використовувались, прочистіть
їх водою впродовж декількох хвилин
перед з’єднанням зі шлангом подачі
води. Таким чином у вхідний фільтр не
попаде пісок та іржа.
мають бути ліворуч або праворуч.
1
Важливо! До посудомийної машини
має постачатися вода температурою,
не вищою за 60°С.
l Тиск води повинен бути від 0,08 МПа до
0,8 МПа.
B
l Шланг подачі має бути приєднаний до
мережі водопостачання так, щоб її
можна було перекрити. (мал. 1В).
l Для посудомийної машини підходить
різьбовий з’єднувач з різьбовим отвором
на 3/4 (мал. 2).
l З’єднайте шланг подачі "А" з краном
2
B
"В" з різьбовим отвором на 3/4 та
переконайтеся, що прикручено добре.
l Труба подачі води має бути не менше
2,5м. Якщо довжини труби не вистачає,
зверніться до центру післяпродажного
сервісу.
40
A
пристрій, розміщений на трубі подачі
води, який зупиняє потік води у
випадку зношування труби; у цьому
разі у віконці "A" з’явиться червона
мітка, а трубу треба буде замінити.
Щоб відґвинтити гайку, натисніть на
одноходовий блокувальний пристрій
"B".
Усі посудомийні машини обладнано
пристроєм захисту від заливання,
який у разі перевищення нормального
рівня води в результаті несправності
приладу автоматично блокує подачу
води й (або) зливає зайву воду.
ДЕЯКІ МОДЕЛІ можуть мати одну або
кілька з наведених нижче функцій:
4
B
l WATERBLOCK (мал. 3)
Система водяного замка waterblock
створена для покращення безпеки
вашого пристрою. Система запобігає
розливу води, причиною якого може
стати
несправність
машини
або
пошкодження резинових трубок і,
зокрема, трубки подачі води.
Як це працює
Зливний піддон у нижній частині приладу
збирає всі можливі витоки води і вмикає
датчик, який активує клапан під водопровідним
краном, повністю блокуючи подачу води,
навіть якщо кран повністю відкрито.
Якщо пошкоджено коробку "A", яка
містить електричні компоненти, негайно
витягніть штепсель із розетки. Для
забезпечення належної роботи системи
безпеки шланг із коробкою "A" слід
під’єднати до крану так, як показано на
малюнку. Шланг подачі води не можна
різати, оскільки в ньому містяться
компоненти під напругою. Якщо шланг
недостатньо довгий для належного
підключення, його слід замінити на
довший. Шланг можна придбати в Центрі
технічної підтримки.
3
A
41
A
l AQUAPROTECT – ТРУБА ПОДАЧІ
ВОДИ ІЗ ЗАПОБІЖНИМ ПРИСТРОЄМ
(мал. 5):
У разі витоку води з основної
внутрішньої труби "A" прозора захисна
оболонка "B" утримуватиме воду
до завершення циклу миття. Після
завершення циклу зверніться до
Центру технічної підтримки для заміни
труби подачі води.
5
B
A
UKR
l AQUASTOP (мал. 4):
Гідравлічні пристрої захисту
ПРИЄДНАННЯ ЗЛИВНОГО ШЛАНГА
l Зливний шланг має бути приєднано до
водонапірної труби, якщо він не має
перегинів (мал. 6).
l Водонапірна труба має бути діаметром
не менше 4 см і розташовуватись на
відстані не менше 40 см над рівнем
підлоги.
l Рекомендується встановити вловлювач
запаху (мал. 6Х).
l За необхідності можна застосовувати
зливний шланг довше, ніж 2,5м, за
умови, що він розташований на відстані
85 см над рівнем підлоги. Більш ширшу
трубу можна отримати безпосередньо
в центрі післяпродажного сервісу
l Шланг може бути закріплений за край
мийки, але він не має бути занурений у
воду, щоб уникнути попадання води
назад в машину під час її роботи
(мал. 6Y).
l При установленні приладу під стільницею,
шланг має бути прикріплений до
стіни в, якомога, найвищому положенні
(мал. 6Z).
l Переконайтеся у відсутності перегинів
шлангів подачі та зливу води.
6
Y
X
Z
42
(мал. A "1")
Після завантаження солі, рекомендовано
запустити цикл повного миття чи
програму попереднє миття/миття
холодною водою/ополіскування.
l При появі білого нальоту на посуду,
необхідно додавання солі у контейнер
машини.
l Контейнер для солі знаходиться на
l Ємність соляного дозатора складає 1,5
- 1,8 кг. Для ефективної роботи приладу,
час від часу, він має наповнюватися
відповідно до регулювання пристрою
пом’якшення води.
нижній частині посудомийної машини.
l Рекомендується використовувати сіль,
спеціально призначену для посудомийної
машини. Якщо використовувати довгий
час інші види солі, що містять невелику
кількість нерозчинних частинок, вони
можуть погіршити продуктивність пом’якшення
води.
(Тільки для першого запуску) При
першому використанні електропобутового
приладу, після заповнення контейнера
сіллю, рекомендується додати води,
доки він не наповниться водою.
l Щоб додати сіль, розкрутіть ковпачок
контейнеру та наповніть його.
l Під час цієї операції можливе невелике
витікання води, але продовжуйте
додавати сіль до тих пір, доки
контейнер не буде заповнений. Після
заповнення очистіть вхідний отвір
контейнеру від сольових залишків і
закрутіть ковпачок.
l Ultimata l'operazione, pulire la filettatura
dai resti di sale e riavvitare il tappo.
43
UKR
3. ЗАВАНТАЖЕННЯ СОЛІ
Тип "B": (ЛИШЕ МОДЕЛІ З СИСТЕМОЮ EASY CLICK):
4. РЕГУЛЮВАННЯ
ВЕРХНЬОГО КОШИКА
l У випадку регулярного миття тарілок
розміром від 29 см до 32,5 см ставте їх
у нижній кошик після того, як перемістите
верхній кошик у горішнє положення, як
описано нижче (відповідно до моделі):
Тип "A":
1. Поверніть передні замки "A" назовні;
2. Витягніть кошик і переставте його в
горішнє положення;
3. Поверніть замки
положення.
"A"
у
вихідне
Тепер не можна буде ставити у верхній
кошик тарілки діаметром більше 20 см;
також не можна використовувати пересувні
тримачі, коли кошик встановлено в
горішнє положення.
Тип "A":
1. Витягніть верхній кошик;
2. Тримайте кошик з обох
піднімайте вгору (мал. 1).
боків
і
Тепер не можна буде ставити у верхній
кошик тарілки діаметром більше 20 см*;
також не можна використовувати пересувні
тримачі, коли кошик встановлено в
горішнє положення.
* У моделях, обладнаних третім кошиком, у
верхній кошик не можна буде ставити
тарілки діаметром більше 14 см.
ВСТАНОВЛЕННЯ КОШИКА В НИЖЧЕ
ПОЛОЖЕННЯ:
1. Тримайте кошик з обох боків і
обережно піднімайте вгору (мал. 1);
2. Потім повільно опустіть до потрібного
положення (мал. 2).
Зверніть увагу! У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ
ПІДНІМАЙТЕ І НЕ ОПУСКАЙТЕ КОШИК
ЛИШЕ З ОДНОГО БОКУ (мал. 3).
УВАГА!
Радимо виконувати регулювання кошика
до завантаження посуду.
Тип "B":
1
A
2
a
b
A
a
b
3
44
Використання верхнього кошика
l Верхній кошик забезпечений бічними
відкидними елементами, що дозволяє
регулювання в 4 позиціях.
l Верхній кошик дозволяє розміщення 24
тарілок в два ряди і до 30 склянок в 5
рядів, або змішане завантаження посуду.
Стандартне добове завантаження представлено
на мал. 1, 2 і 3.
Верхній кошик (мал. 1)
l У найнижчий позиції (A-A1) на цих
елементах можна розмістити чашки,
ножі та великі ложки. Келихи можна
надійно розмістити, вставляючи ніжку у
відповідні отвори.
Верхній кошик (мал. 2)
l У вертикальному положенні (B-B1)
бічні елементи дозволяють розмістити
тарілки для перших і других страв.
Вони мають бути розміщені вертикально
друг за другом, залишаючи вільне
місце між кожною тарілкою для
кращого миття.
Верхній кошик (мал. 3)
l Рекомендується розміщувати великі
тарілки (26см і більше) трохи з нахилом
в перед для легшого введення кошика
в машину.
l Салатниці та пластикові миски мають
бути розміщені також в верхньому
кошику. Вони мають бути добре
закріплені, щоб струмінь води їх не
перекинув.
45
UKR
5. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ПОСУДУ
Нижній кошик (мал. 5)
Використання нижнього кошика
l Каструлі, посуд для духовки, супниці,
салатниці, кришки, великі миски,
тарілки для перших і других страв, а
також великі ложки можна розміщувати
в нижньому кошику.
l Кошик з столовими приборами має
стояти ручками догори.
l Кошик для столових приборів має бути
розміщений в нижньому коробі (мал. 4
і 5). Переконайтеся, що кошик добре
закріплений і не заважає обертам
зрошувача.
Нижній кошик має спеціальній захисний
пристрій для його безпечного вилучення,
це також важливо при повному
завантаженні. Перед завантаженням
солі треба очистити фільтр, а для
звичайного обслуговування необхідно
повністю витягнути кошик.
Кошик для столових приборів (мал. 6)
Кошик для столових приборів має 2 різні
частини для різних видів завантаження.
Ці дві частини можуть відокремлюватись
- для цього треба зсунути ліву секцію від
правої. Верхню частину кошика можна
зняти для різних функцій завантаження.
Рекомендується правильно завантажувати
посудомийну машину для забезпечення
кращих результатів миття.
Стандартне
добове
завантаження
представлено на мал. 4 і 5.
Нижній кошик (мал. 4)
6. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ
За інформацією для тестування порівняння і
виміру рівня шуму, відповідно європейських
нормативів, зверніться до сайту:
testinfo-dishwasher@candy.it
Разом із запитом, вкажіть модель, назву і
номер посудомийної машини (дивіться
фірмову табличку).
46
7. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ
UKR
(Мал. A "2")
Миючий засіб
Важливо!
Рекомендується використання миючих
засобів, призначених для посудомийної
машини. Вони можуть бути у вигляді
порошку, рідини і таблеток.
Використання непридатних миючих засобів
(наприклад засобів для миття посуду
вручну) не містять належних інгредієнтів,
що може призвести до неправильної
роботи посудомийної машини.
Після заливки миючого засобу в
контейнер, закрийте кришку, штовхаючи
(1), а потім натискати (2) до тих пір, доки
вона не клацне.
Заповнення контейнера для
миючого засобу
Контейнер для миючого засобу знаходиться
на внутрішній стороні дверцят (мал. A
"2"). Якщо кришка контейнера зачинена,
натисніть кнопку (A), щоб відкрити. Після
кожного циклу миття кришка завжди
відкрита і готова для наступного використання.
Оскільки всі миючі засоби різні, інструкції
на коробках щодо використання можуть
бути різними. Тому слід підкреслити, що
занадто мала кількість миючого засобу
не забезпечить кращих результатів
миття, також, як і велика його кількість.
ВАЖЛИВО!
Be рекомендується використовувати
надмірну кількість миючого засобу
- це допоможе обмежити шкоду
навколишньому середовищу.
УВАГА!
Завантажуючи нижній кошик, переконайтеся,
що посуд чи щось інше не перешкоджає
дозатору миючого засобу.
Кількість миючого засобу різниться від
ступеню забрудненості посуду і типу
посуду. У секцію контейнера рекомендується
заливати 20-30гр миючого засобу (B).
47
l уважно
8. ТИПИ ЗАСОБІВ ДЛЯ
МИТТЯ
прочитайте інструкцію
упаковці від виробника;
l Ефективність
Таблетки
Миючий засіб у вигляді таблеток різних
виробників розчиняється з різною швидкістю,
тому при коротких циклах миття таблетки
можуть бути неефективними. При використанні
таблеток рекомендується обирати довгий
цикл миття для гарантії їх повного розчинення.
ВАЖЛИВО!
Для задовільних результатів миття,
таблетку ТРЕБА помістити у ємність
для миючого засобу, а НЕ прямо в
бак.
миючих засобів, що
містять пом’якшував води/сіль, залежить
від якості води. Переконайтеся, що
жорсткість води знаходиться у межах
діапазону, зазначеного на упаковці
Якщо ви не задоволені якістю миття
при використанні того чи іншого
засобу для миття, зверніться до
виробника цього засобу.
За певних обставин, використання змішаних
миючих засобів може призвести до:
l появи
вапняку на посуді
посудомийній машині;
або
в
l зниження часу миття і просушки;
Концентровані миючі засоби
Концентровані миючі засоби із зниженою
лужністю та натуральними ензимами, у
поєднанні з програмою миття при 50°C,
не шкодять навколишньому середовищу,
а також захищають посуд і посудомийну
машину.
При 50°C властивості ферменти ензимів
концентрованих засобів змушують розчиняти
бруд, що дозволяє досягнути таких самих
результатів, що й при температурі 65°C і
нижче.
Змішані миючі засоби
Миючі засоби, що містять ополіскувач
мають бути розміщені в ємності для
миючих засобів. Контейнер для ополіскувача
має бути пустим (якщо він заповнений,
встановіть регулятор ополіскувача у
найнижчу позицію перед застосуванням
такого засобу).
Змішані миючі засоби "TABS"
ВАЖЛИВО!
Гарантія на будь-які проблеми, що
виникли при використанні такої
продукції, не розповсюджується.
Зверніть увагу, при використанні
змішаних миючих засобів "TABS"
індикатор ополіскувача і солі горять
(тільки в окремих моделях), тож просто
ігноруйте це.
Якщо виникли проблеми з миттям та /
або сушкою, рекомендуємо повернутися
до використання звичайних засобів миття
(сіль, миючий засіб і ополіскувач). Це
забезпечить коректну роботу пом’якшувала
води в посудомийної машини.
В такому випадку рекомендуємо:
l заповнити
контейнери
ополіскувача;
для
солі
і
l запустити звичайний цикл миття без
Якщо ви плануєте використовувати
змішані миючі засоби "TABS" ("3 в 1" / "4
в 1" / "5 в 1" та ін.) із вмістом солі та / або
ополіскувача, рекомендовано наступне:
48
на
посуду.
Зверніть увагу, знову використовуючи
звичайну сіль, потрібно декілька циклів
миття для нормалізації роботи машини.
9. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ОПОЛІСКУВАЧА
UKR
(мал. A "3")
Ополіскувач
Ополіскувач автоматично звільняється
під час останнього циклу миття, прискорює
висушування посуду, а також унеможливлює
утворення плям і розводів.
Наповнення контейнера
Контейнер для ополіскувача знаходиться
ліворуч від контейнера для миючого
засобу (мал. A "3").
Щоб відкрити кришку, натисніть на значок
і, в той же час, потягніть за язичок
на кришці. Бажано використовувати
ополіскувачі, спеціально призначені для
посудомийної машини.
Перевірте рівень ополіскувача за допомогою
індикатора (C), який знаходиться на кришці.
ПОВНИЙ
ПУСТИЙ
ТЕМНИЙ
СВІТЛИЙ
Регулювання ополіскувача від
1 до 6
Регулятор (D) знаходиться на кришці,
який повертається за допомогою монети.
Рекомендований рівень - 4.
Зміст вапняку у воді значно впливає на
утворення накипу і продуктивність сушіння.
Для кращих результатів миття, треба
слідкувати за рівнем ополіскувача.
Якщо після миття на посуду з’явилися
розводи, зменшіть кількість ополіскувача
на одну одиницю.
Якщо з’явилися білі плями - збільшіть на
одну одиницю.
49
10. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ
(мал. A "4")
Ніколи не використовуйте посудомийну
машину без фільтрів.
Система фільтрів складається з:
A. центрального фільтру, який затримує
великі часточки;
B. мікро-фільтру, розташованого під
сіткою, що затримує найдрібніші
часточки, забезпечуючи там самим
досконале полоскання;
C. плоскої сітки, яка постійно фільтрує
воду для миття посуду.
l Для досягнення бездоганних результатів,
фільтри повинні бути завжди перевірені і
очищені після кожного миття.
l Щоб видалити блок фільтра, просто
поверніть ручку проти годинникової
стрілки (мал. 1).
l Для простоти очищення, центральний
контейнер замінний (мал. 2).
l Сітчастий фільтр (мал. 3) зніміть і
промийте весь блок під струменем
води. Для зручності можна застосувати
маленький пензлик.
l За допомогою Самоочищувального
Мікрофільтру, обслуговування стає легшим,
а його перевірка має відбуватися раз у два
тижні. Проте, після кожного миття треба
перевіряти центральний і сітчастий фільтри.
УВАГА!
після очищення фільтрів переконайтеся,
що вони зібрані правильно, иітчастий
фільтр має бути розташований в
нижній частині посудомийної машини.
переконайтеся, що фільтр закручений
за годинниковою стрілкою в сітчастий
фільтр, в іншому випадку, неправильна
збірка фільтрів може спричинити
некоректну роботу приладу.
50
Як досягти дійсно бездоганних
результатів миття
l Перед завантаженням посуду у посудомийну
машину, видаліть залишки їжі (кістки,
шкарлупу, шматочки м’яса чи овочів,
кофейні залишки, шкірку фруктів, попіл
3 сигарет, зубні палички та ін.), щоб
уникнути блокування фільтрів, вихід
води і розпилювача.
l Якщо посуд не дуже брудний, а кошики
напівпусті, оберіть програму ЕКОНОМІЧНА,
дотримуючись інструкцій.
Що мити не треба
l Треба пам’ятати, що не весь посуд
можна мити в посудомийній машині. Не
рекомендується мити предмети 3
термопластики, дерев’яний посуд i 3
пластиковими ручками, каструлі з
дерев’яними ручками, предмети з
алюмінію, кришталю, свинцевого скла,
якщо не вказано інакше.
l Не ополіскуйте посуд перед завантаженням
в машину.
l Каструлі
чи посуд з духовки із
засмаженими залишками їжі бажано
замочити перед завантаженням.
l Розміщуйте посуд внутрішньою частиною
l Деякі
вниз.
прикраси на посуді можуть
зникнути. Можна спробувати вимити
один предмет, щоб переконатися, що
інші залишаться в такому ж вигляді, як і
до миття.
l Розміщуйте посуд так, щоб він не
торкався іншого. Якщо посуд буде
завантажено правильно, результат миття
буде кращим.
l Після завантаження посуду, переконайтеся,
l Не треба ставити разом срібні предмети з
предметами із нержавіючої сталі для
уникнення реакції між ними.
що розпилювачу нічого не заважає.
l Пательні та інший посуд, на яких
При покупці нової посуди, переконайтеся,
що вона підходить для миття в
посудомийній машині.
звалашилися тверді залишки їжі, або
пригорілі частки, бажано замочити в
засобі для миття перед завантаженням.
l Миття срібла:
a) Відразу після використання ополосніть
срібні прибори, особливо після
майонезу, яєць, риби та ін.
b) Не бризкайте
засобом;
на
нього
Корисні поради
l Для уникнення капання з верхнього
кошику, спочатку розвантажуйте нижній
кошик.
миючим
c) Тримайте окремо від інших металів.
l Якщо посуд деякий час має залишатися в
машині, залиште дверцята злегка
відкритими для циркуляції повітря і
кращої просушки.
Як заощадити
l Якщо ви хочете задати повний цикл
миття, складайте посуд в кінці кожного
прийому їжі і, якщо треба, увімкніть
цикл ХОЛОДНЕ ОПОЛІСКУВАННЯ,
51
UKR
щоб розмочити залишки їжі та
видалити великі часточки з щойно
завантаженого посуду. Коли машину
буде заповнено, запустіть повний цикл
миття.
11. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
l Ці
12. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
плями
можна
видалити
за
допомогою м’яких абразивних засобів.
Не можна застосовувати засоби, що
містять хлор, металеву мочалку та ін.
(мал. A "5")
l Зовнішня поверхня має очищуватися
змоченою у воді ганчіркою. Не застосовуйте
розчинники (з дією знежирення) або
абразивні засоби.
1
1b
l Посудомийна машина не потребує
спеціального догляду,
самоочищується.
так
як
бак
l Регулярно протирайте дверцята від
залишків їжі або ополіскувача.
l Очищення
посудомийної
машини
рекомендується для видалення вапняку
або забруднення. Періодично можна
запускати цикл миття із спеціальними
засобами для очищення. Під час
очищення машина повинна бути пустою.
2
l Навіть після очищення фільтрів, посуд
або пательні можуть залишитися не
дуже чистими, для цього треба перевірити
чи чистий розпилювач (мал. A "5").
Якщо розпилювач блокований, очистіть
його наступним шляхом:
1) Зніміть верхній розпилювач, повертаючи
його, доки він не зупиниться на
відміченій стрілці (мал. 1b). Натисніть
вгору (мал. 1) і відкрутіть за годинниковою
стрілкою (щоб закрутити розпилювач
назад, зробіть ту ж саму операцію,
тільки повертайте проти годинникової
стрілки). Нижній розпилювач просто
зніміть, потягнувши його догори (мал. 2).
Після кожного миття необхідно перекрити
подачу води, вимкнути машину, натиснувши
ON/OFF.
Якщо машина не буде використовуватись
протягом певного часу, дотримуйтесь
наступних правил:
1. Запустіть цикл миття із засобом для
миття, щоб очистити машину;
2. Витягніть вилку з розетки;
3. Перекрийте кран подачі води;
2) Промийте розпилювач під струменем
води.
4. Наповніть контейнер ополіскувачем;
3) Після очищення правильно встановіть
розпилювач на місце.
6. Вимийте машину всередині;
l Внутрішня частина дверцят та бак
виготовлені із нержавіючої сталі, однак,
і на них можуть з’являтися плями,
спричинені окисленням. Ймовірно це
відбувається через високий вміст
солей заліза у воді.
52
ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ МИТТЯ
5. Залиште дверцята напіввідкритими;
7. Якщо машина залишена в приміщені,
де температура нижче 0°C, вода в
шлангах може замерзнути. Перед
наступним запуском посудомийної
машини
треба
почекати
доки
температура не підніметься вище 0°C
і не пройде 24 години.
53
120
60x85x60.9
ЗІ
СТІЛЬНИЦЕЮ
117
59,8x82x58
БЕЗ
СТІЛЬНИЦІ
13
8 осіб
Столові набори (EN 50242)
Обсяг завантаження з каструлями й тарілками
Запобіжник/споживана потужність/напруга живлення
Тиск подачі води (МПа)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
НАПОЛОВИНУ ВБУДОВАНІ
15
Див. табличку з паспортними даними
Мін.0,08 – макс. 0,8
9 осіб
ВБУДОВАНІ
UKR
9 осіб
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
ВБУДОВАНІ
ТЕХНІЧНІ ДАНІ (Див. табличку з паспортними даними)
Глибина з відчиненими дверцятами (см)
Ширина x висота x глибина (см)
ДАНІ
ОКРЕМО ВСТАНОВЛЮВАН
ГАБАРИТИ
N Індикатор "Addish"
M Індикатори "ВИБІР ПРОГРАМИ"
E D+F ДИТЯЧИЙ ЗАМОК
F Кнопка "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
L Індикатор "ВИБІР ФУНКЦІЙ"
Індикатор "СТАТУС ПРОГРАМИ" та індикатор для
функції "ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ"
D Кнопка функції "EXPRESS"
I
H Індикатор "ВІДСУТНЯ СІЛЬ"
B Кнопка "ВИБІР ПРОГРАМИ" РЕЄСТРАЦІЯ Wi-Fi
C Кнопка "Start/Reset" (пуск/скасування програми)
G Кнопка "Reset" ("СКАСУВАТИ ") для індикатора
"ЗАВАНТАЖТЕ Сіль
A Кнопка "УВІМК/ВИМК"
13. ОПИС ПАНЕЛІ
КЕРУВАННЯ
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
15. ВИБІР ПРОГРАМ І
СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
Наступного разу під час вмикання
пристрою
Кнопка "УВІМК/ВИМК"
l Щоб увімкнути або вимкнути прилад
натисніть на кнопку УВІМК/ВИМК
(принаймні протягом 3 секунд).
Утримуйте кнопку УВІМК/ВИМК натиснутою
протягом близько 3 секунд, щоб увімкнути
машину, і засвітиться індикатор програми
«Р3».
Якщо
ви
увімкнули
функцію
запам’ятовування
програми,
на
дисплеї з’явиться індикатор, що
відповідає
останній
виконаній
програмі.
Наприкінці циклу не забудьте вимкнути
пристрій кнопкою "УВІМК/ВИМК", потім
витягніть штепсель із розетки і
закрийте подачу води.
Перше вмикання пристрою
Меню налаштувань
l Підключіть
У
меню
«Налаштування»
можна
налаштувати різні параметри миття
посуду, які відповідають вашим вимогам.
машину
електроживлення.
до
джерела
l Відчиніть дверцята, завантажте до
машини посуд для
зачиніть дверцята.
миття
і
знову
l Натисніть
кнопку «УВІМК/ВИМК» і
утримуйте її натиснутоюнатиснутою
протягом близько 3 секунд.
l У цей час активними будуть тільки
кнопки «УВІМК/ВИМК» і «Progr.», а всі
індикатори
програм
світитимуться
протягом 3 сек. Після цього ввімкненим
залишиться тільки індикатор «P3», а
всі кнопки залишаться активними.
Вхід до меню «Налаштування»
l Увімкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом близько 3 секунд.
l Утримуйте
кнопки
«Progr.»
й
«УВІМК/ВИМК» натиснутими протягом
близько 5 секунд.
l Усі
індикатори
почнуть
протягом 5 секунд.
блимати
l Відобразяться налаштування:
l Якщо ви бажаєте вибрати функцію,
- Налаштування запобігання утворенню
накипу з’являються тоді, коли у
відповідних
програмах
світиться
індикатор. Якщо всі вони вимкнені,
рівень встановлено на «S0».
натисніть відповідну кнопку (засвітиться
індикатор, що відповідає обраній функції).
- Коли вмикається звуковий сигнал,
світитиметься індикатор «Express».
l Натисніть кнопку "Пуск/Скасування", пролунає
- Коли ввімкнено функцію «Мемо»,
засвічується індикатор «6h» функції
відкладеного пуску.
l Виберіть програму, натиснувши кнопку
«ВИБІР ПРОГРАМИ».
звуковий сигнал, залишиться ввімкненим
індикатор, що відповідає обраній програмі,
і світиметься індикатор миття посуду.
l Якщо програму запущено з відчиненими
дверцятами, звуковий сигнал пролунає
5 разів, і програма почнеться автоматично
після того, як будуть зачинені дверцята.
54
l Якщо
натиснути кнопку «Progr.»,
почнеться
налаштування
функції
ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЮ НАКИПУ
(для отримання інформації див. відповідний
розділ у брошурі з інструкціями).
кнопку «Express», щоб
увімкнути регулювання функції ЗВУКОВИЙ
СИГНАЛ (інформацію щодо порядку
регулювання див. у розділі з цієї теми).
l Натисніть кнопку «Відкладений пуск»,
щоб увімкнути ФУНКЦІЮ МЕМО
(інформацію про те, як увімкнути та
вимкнути її, див. у відповідному розділі
брошури з інструкціями).
автоматично зупиниться, а на дисплеї
блиматиме час, що залишився до
завершення циклу. Зачиніть дверцята, не
натискаючи жодних кнопок.
Цикл продовжиться з того моменту,
на якому його було зупинено. Коли
відповідний індикатор вимкнеться, до
посудомийки вже не варто буде
додавати посуд.
Відчиняйте дверцята повільно й
обережно, щоб вас не оббризкало
водою для миття.
"АВТОМАТИЧНІ" програми
(лише в деяких моделях)
Посудомийна машина обладнана датчиком
бруду, здатним аналізувати непрозорість
води протягом усіх етапів "АВТОМАТИЧНИХ"
програм (див. умовні позначення програми).
Завдяки цьому пристроєві параметри
циклу миття автоматично адаптуються
до фактичної кількості бруду на посуді.
Це пов’язано з тим, що непрозорість
води відповідає кількості бруду на посуді.
Таким чином гарантуються відмінні
результати миття, а також оптимізується
споживання води й електроенергії.
Настійно не радимо додавати посуд
після вимкнення індикатора ADDISH,
оскільки це може вплинути на
ефективність миття.
УВАГА!
Якщо ви відчините дверцята під час
циклу сушки, переривчастий звуковий
сигнал повідомить вам, що цикл сушки
ще не закінчився.
"ІMPULSE" програми
(лише в деяких моделях)
В "ІMPULSE" програмах використовується
імпульсна технологія миття, яка зменшує
споживання ресурсів і рівень шуму,
забезпечуючи покращений результат.
"Переривчаста" робота насоса приладу
НЕ вважається несправністю; це
властивість імпульсного миття, яку
слід розглядати як нормальну
характеристику програми.
Переривання програми
Не рекомендовано відчиняти дверцята
під час виконання програми, особливо
під час етапів серединного миття і
завершуючого гарячого ополіскування.
Однак у разі відчинення дверцят під час
виконання програми (наприклад, для
додавання посуду) машина автоматично
зупиниться. Зачиніть дверцята, не
натискаючи жодних кнопок. Цикл
продовжиться з того моменту, на якому
його було зупинено.
ADDISH (Додавання до миття)
(можливість додавання посуду
після запуску програми)
УВАГА!
Якщо ви відчините дверцята під час
циклу сушки, переривчастий звуковий
сигнал повідомить вам, що цикл сушки
ще не закінчився.
Після запуску програми відчиняти
дверцята і додавати посуд можна лише
коли світиться індикатор ADDISH
(Додавання
до
миття)
Пристрій
55
UKR
l Натисніть
Змінення виконуваної програми
Кнопки функцій
Для змінення або скасування виконуваної
програми виконайте такі дії:
Кнопки функцій забезпечують доступ до
додаткових функцій миття, дозволяючи
індивідуально налаштувати програми
миття (див. список програм, для яких
можна вмикати кожну з функцій, у
таблиці в розділі 17). Функції вмикаються
(або вимикаються) перед запуском
програми, за допомогою відповідних
кнопок. На дисплеї буде світитися (або
вимкнеться) відповідний індикатор.
l Натискайте кнопку "Пуск/Скасування"
щонайменше 3 секунди. Пролунають
звукові сигнали, а індикатори програм
вмикатимуться і вимикатимуться по
одному послідовно.
l Пролунають звукові сигнали, і всі
індикатори програм засвітяться постійним
світом.
l У цей час можна налаштувати нову
програму.
Перед запуском нової програми слід
перевірити наявність засобу для миття
у розподілювачі. У разі необхідності
додайте засіб для миття.
Виконання програми
Під час виконання програми світитиметься
відповідний індикатор, а 3 індикатори
“ЕТАП ПРОГРАМИ”.
МИТТЯ
ОПОЛІСКУВАННЯ
СУШКА
по
на
У разі порушення постачання електроенергії
під час роботи машини вибрана програма
зберігається у спеціальній пам’яті, а
після відновлення електроживлення
програма відновиться з моменту, на
якому її було перервано.
Завершення програми
Тричі пролунає 5-секундний зумер (якщо
звук не було вимкнуто) з 30-секундними
інтервалами,
що
вказуватиме
на
завершення програми.
56
після
Якщо обрана функція не сумісна із
обраною програмою, то індикатор
функції спочатку блиматиме, а тоді
потухне.
УВАГА!
загорятимуться і світитимуться
одному послідовно, вказуючи
поточний етап виконання програми.
Кнопку функції слід натиснути
вибору програми миття.
Кнопка "Еxpress"
Ця кнопка дозволяє скоротити середнє
споживання енергії та час на 25%
(відповідно до вибраного циклу), знизивши
температуру води й час сушки під час
завершуючого ополіскування. Ця функція
рекомендована для вечірнього миття, коли не
потрібно негайно ідеально висушити посуд.
Для кращого сушіння залишіть дверцята
посудомийної машини злегка відчиненими,
що повітря природно циркулювало в
приладі.
Індикатор "ВІДСУТНЯ СІЛЬ"
Цю модель обладнано індикатором на
панелі керування, який світиться, коли
потрібно додати в машину сіль. Поява
білих плям на тарілках зазвичай вказує
на необхідність наповнити контейнер для
солі.
Кнопка "СКИДАННЯ" для
індикатора "ВІДСУТНЯ СІЛЬ"
Після наповнення контейнера сіллю слід
натиснути цю кнопку на кілька секунд,
поки відповідний індикатор не згасне.
l Натискайте кнопку "Пуск/Скасування"
Якщо натиснути кнопку скидання, не
наповнивши контейнер сіллю, це
порушить нормальну роботу індикатора
відсутності солі.
l Відкладений пуск і вибрану програму
буде скасовано. Індикатор програми
почне блимати, а посудомийна машина
буде готова для налаштування нової
програми.
Щоб гарантувати належне функціонування
індикатора солі, СЛІД ЗАВЖДИ
НАПОВНЮВАТИ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
СОЛІ.
Кнопка "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
За допомогою цієї кнопки можна
налаштувати час запуску посудомийної
машини, відклавши пуск на 3, 6 або 9 годин.
Увімкнення або вимкнення
звуковий сигнал
Ви можете відключити, увімкнути та
вимкнути звуковий сигнал наступним
чином
(активне
налаштування
за
замовчуванням):
l Увімкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом близько 3 секунд.
Для налаштування відкладеного пуску
виконайте такі дії:
l Виберіть програму, натискаючи кнопку
l Утримуйте
кнопки
«Progr.»
й
«УВІМК/ВИМК» натиснутими протягом
близько 5 секунд.
"ВИБІР ПРОГРАМИ".
l Натисніть кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
(після кожного натискання пуск буде
відкладатися на 3, 6 або 9 годин
відповідно, і вмикатиметься відповідний
індикатор часу).
l Щоб розпочати зворотний відлік, натисніть
кнопку "Пуск/Скасування" (індикатор
налаштованого часу затримки почне блимати).
Якщо задано 9-годинну затримку, зворотний
відлік буде відображатися індикатором
6г через 3 години й індикатором 3г через 6
годин.
Після завершення останніх 3 годин (коли
зворотний відлік буде закінчено) індикатор 3г
припинить блимати і буде світитися
постійно, вказуючи на етап миття, а
програму буде розпочато автоматично.
Відкладений пуск можна змінити або
скасувати, якщо зворотний відлік не
закінчився, а програма не почалася. Виберіть
іншу програму або виберіть/скасуйте функції
кнопками, виконавши такі дії:
l Усі
індикатори
почнуть
протягом 5 секунд.
- Якщо
звуковий
сигнал
активний,
засвітиться індикатор «Express».
- Якщо звуковий сигнал неактивний,
індикатор «Express» згасне.
1. Натисніть кнопку «Express», щоб
увімкнути або вимкнути звуковий сигнал.
2. Коли звуковий сигнал увімкнено, на
додаток до візуального підтвердження,
яке забезпечене увімкненням індикатора
«Express», у якості підтвердження
пролунає звуковий сигнал.
3. Якщо ви вимкнете звуковий сигнал, він
не лунатиме, супроводжуючи візуальне
підтвердження, коли індикатор «Express»
згасне.
4. Вимкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом близько 3 секунд, щоб нове
налаштування набрало сили.
57
блимати
UKR
щонайменше 3 секунди. Пролунають
звукові сигнали, а індикатори програм
вмикатимуться і вимикатимуться по
одному послідовно.
УВАГА!
ДИТЯЧИЙ ЗАМОК
ФУНКЦІЯ МЕМО (Додавання до
пам’яті останньої використаної
програми)
Щоб увімкнути зберігання в пам’яті
останньої використаної програми, дійте
наступним чином:
l Увімкніть
посудомийну
машину,
утримуючи
кнопку
«УВІМК/ВИМК»
натиснутою протягом близько 3 секунд.
l Утримуйте
кнопки
«Progr.»
й
«УВІМК/ВИМК» натиснутими протягом
близько 5 секунд.
l Усі
індикатори
почнуть
протягом 5 секунд.
блимати
1. Індикатор «6h» функції «Відкладений
пуск» вимкнений за замовчуванням.
2. Якщо натиснути кнопку «Відкладений
пуск», індикатор «6h» увімкнеться, і
пролунає звуковий сигнал.
3. Вимкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом близько 5 секунд, щоб нове
налаштування набрало сили.
Щоб вимкнути пам’ять, виконайте таку ж
процедуру.
58
Посудомийна машина має електронну
функцію блокування від дітей.
Блокування від дітей захищає їх від
небезпечних
ситуацій,
які
можуть
виникнути, якщо дверцята посудомийної
машини відчинено, а також відключає
елементи управління, щоб унеможливити
внесення небажаних або випадкових
змін.
Щоб увімкнути та вимкнути функцію
блокування від дітей, виконайте такі дії:
l Увімкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом близько 3 секунд.
l Утримуйте
кнопки
«Express»
і
«ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК» натиснутими
протягом близько 5 секунд. Індикатори
«3h 6h 9h» блимнуть тричі, і пролунає
звуковий сигнал.
l Після цього працюватиме тільки кнопка
«УВІМК/ВИМК».
l Якщо натиснути будь-яку іншу кнопку,
індикатори фази програми блимнуть
тричі.
l Блокування від дітей можна скасувати
простим натисканням кнопок «Express» і
«ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК», утримуючи їх
натиснутими протягом 5 секунд, або
вимкненням машини.
Реєстрацію проведено успішно
l Індикатори 3h-6h-9h згаснуть, а індикатори
P3 P4 залишаться ввімкненими.
Цей прилад оснащено технологією Wi-Fi,
яка дозволяє керувати машиною дистанційно
за допомогою додатку.
l Машину підключено; тепер ви можете
Поєднання машини з додатком
Реєстрацію не виконано
l Завантажте на свій пристрій додаток
Якщо стався збій або не вдалося
виконати реєстрацію протягом 5 хвилин:
Hoover Wizard.
Додаток Hoover Wizard призначено
для планшетів і смартфонів як з ОС
Android, так і з iOS.
керувати своєю машиною з додатка.
l Індикатори 3h-6h-9h і P3 P4 згаснуть.
l Машину не буде підключено.
l Повторіть процедуру реєстрації ще
Для докладнішого вивчення функцій
Wi-Fi відкрийте меню додатка у
режимі DEMO (Демонстрація).
l Упевніться в тому, що роутер увімкнений,
а ваш смартфон/планшет підключений
до домашньої мережі Wi-Fi.
l Увімкніть функцію BLUETOOTH на своєму
раз, утримуючи натиснутою
«ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК».
кнопку
Для отримання додаткової інформації
див. «Додаток для реєстрації - стислий
посібник», який входить до комплекту
постачання машини, а також доступний
за посиланням:
go.candy-group.com/am-dw
смартфоні/планшеті (за наявності).
Переналаштування Wi-Fi
l Відкрийте додаток, створіть профіль
користувача та зареєструйте машину,
дотримуючись інструкцій на дисплеї
пристрою.
l Увімкніть посудомийну машину кнопкою
Повторіть процедуру реєстрації у разі
виникнення проблем або зміни пароля
вашого домашнього роутера.
УВІМК/ВИМК відповідно до інструкцій у
додатку.
ВКЛЮЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
l Натисніть «Progr. 3sec WiFi» і утримуйте
протягом 3 секунд; à обидва індикатори
P3 і P4 блиматимуть.
l Натисніть кнопку «ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК»
і утримуйте її натиснутою протягом 3
секунд не пізніше 60 секунд після
попередньої дії; усі індикатори 3h-6h9h одночасно блиматимуть протягом 5
хвилин.
l Уведіть
пароль вашої домашньої
мережі Wi-Fi у додатку й завершіть
процедуру.
Коли ви захочете використати машину з
дистанційним керуванням:
l Завантажте
посудомийну
додайте мийний засіб і
дверцята.
l Увімкніть посудомийну машину.
l Натисніть «Progr. 3sec WiFi» і утримуйте
протягом 3 секунд à; індикатори P3 і
P4 світитимуться неперервно.
59
машину,
зачиніть
UKR
16. БЕЗКОНТАКТНЕ
УПРАВЛІННЯ (WI-FI)
l Тепер
ви
можете
користуватися
додатком і дистанційно керувати своєю
машиною.
ВІДКЛЮЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
l Щоб вийти з режиму дистанційного
керування, натисніть «Progr.
WiFi» протягом 3 секунд.
3sec
l Коли не виконується жодного циклу:
Індикатори
P3
P4
згаснуть,
а
світлодіод, що відповідає останній
програмі, яку виконала машина (або
P3), світитиметься.
l Коли відбувається виконання циклу:
Індикатори P3 P4 почнуть блимати, у
той час як індикатори фази програми
відобразять стадію циклу миття, до якої
дісталася машина. Цикл завершиться без
керування із додатку.
60
Альтернативний спосіб відключення
дистанційного керування.
l Натисніть кнопку «Пуск/Скидання» і
утримуйте її натиснутою протягом 3
секунд: якщо виконується будь-який цикл,
його буде скасовано, і машина вийде з
режиму ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ.
Тепер з панелі керування ви можете
налаштувати новий цикл миття.
Якщо вимкнути машину, а згодом
знову її ввімкнути кнопкою УВІМК/
ВИМК
під
час
увімкненого
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ та
під час виконання циклу миття (або
у разі порушення електроживлення),
цикл відновиться з того моменту,
на якому він був перерваний.
«ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ » буде
вимкнено, а індикатори P3 і P4
почнуть блимати.
Програма
P1
Інтенсивне
миття
P2
Універсальне
P3
Eko
P4
Попередня
мийка
P5
Total Care
Опис
Раз в день - для сильно забруднених каструль
та будь-якого іншого посуду, що назбирався
протягом дня.
Раз в день - для не сильно забруднених каструль та
будь-якого іншого посуду, що назбирався протягом
дня.
Програма для посуду із звичайним рівнем
забруднення (найбільш ефективна з точки зору
комбінації споживання енергії та води для цього
типу столового посуду).
Програма відповідає стандарту EN 50242.
Коротке миття посуду холодною водою, що
зберігається у посудомийній машині, до повного
завантаження.
Програма підходить для одноциклового миття
класу A найбільш крихкого столового посуду,
наприклад, скла і порцеляни.
*Підходить для миття максимум 8 столових
наборів посуду.
Миття із попереднім миттям
Для програм із попереднім миттям рекомендується додавати ще одну порцію миючого
засобу (макс. 10 г) безпосередньо у посудомийну машину
61
UKR
17. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Попередня мийка із
засобом для миття
"IMPULSE" програми
Температура миття (°C)
Середній час миття¹ (мін.)
Кнопка
"ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
Кнопка "Express"
Функції
P1
Інтенсивне
миття
●
-
75
130
TAK
TAK
P2
Універсальне
-
■
60
120
TAK
TAK
P3
Eko
●
■
45
190
TAK
TAK
P4
Попередня
мийка
- -
-
5
TAK
Н\Д
●
50
100
TAK
TAK
Програма
P5
Total Care
■
● = Попередня мийка із засобом для миття
■ = "IMPULSE" програми (лише в деяких моделях)
Н\Д = ФУНКЦІЯ НЕ ДОСТУПНА
1) З холодною водою (15°C) - погрішність ±10%Якщо використовується гаряча вода, під час виконання програми автоматично
оновлюється час, який залишився до її завершення.
Значення отримані в лабораторії згідно з європейським стандартом EN 50242 (значення
можуть коливатися відповідно до умов використання).
62
В залежності від джерела постачання,
вода містить різну кількість карбонату
кальцію та мінералів, які осідають на
посуді залишаючи білі сліди та плями.
Чим вищий рівень цих мінералів
Присутній у воді, тим вона жорсткіша.
Посудомийна
машина
оснащена
пом'якшувачем води, який завдяки
використанню спеціальної відновлювальної
солі, забезпечує надходження пом'якшеної
води для миття вашого посуду. Рівень
жорсткості води ви можете дізнатись у
вашій водопостачальній компанії.
* Рівень пом’якшення води встановлено
на Рівні 3 за замовчуванням, оскільки
він є найбільш підходящим для
більшості користувачів.
Відповідно до рівня жорсткості вашої
води, налаштуйте рівень пом'якшення
наступним чином:
Перед початком цієї процедури,
посудомийна
машина
ЗАВЖДИ
повинна бути вимкнена.
1. Увімкніть
посудомийну
машину,
натиснувши кнопку «УВІМК/ВИМК».
2. Натисніть одночасно кнопки «Progr.»
й «УВІМК/ВИМК», утримуйте їх
натиснутими протягом 5 секунд.
Налаштування рівня
пом’якшення
3. Пролунає короткий звуковий сигнал, і
всі індикатори будуть блимати
протягом 5 секунд.
Пом’якшувач може справитись із рівнем
жорсткості води до 90°fH (французька
шкала), або 50°dH (німецька шкала)
завдяки 6 різним налаштуванням. У
наведеній нижче табличці перераховані
різні значення рівня жорсткості води, та
відповідні налаштування для встановлення
рівня пом'якшення.
Індикатор
програм
4. Індикатори «ВИБІР ПРОГРАМИ» засвітяться,
вказуючи рівень видалення накипу. Якщо
жодний індикатор не світитиметься,
буде встановлено рівень «S0».
5. Натисніть кнопку «Progr.» ще раз, щоб
вибрати потрібний рівень видалення
накипу: щоразу, як ви натискаєте на
кнопку, вмикається відповідний індикатор,
як показано в таблиці вище (P1àS1,
P2àS2,...) При рівні «S0» усі
індикатори не світяться.
S0
0-5
0-3
HI
Світлові
індикатори
не світяться
6. Вимкніть посудомийну машину, утримуючи
кнопку «УВІМК/ВИМК» натиснутою
протягом приблизно 3 секунд, щоб
нове налаштування набрало сили.
S1
6-15
4-9
TAK
P1
S2
16-30
10-16
TAK
P1+P2
*S3
31-45
°dH
(німецька
шкала)
Використання
відновлювальної
солі
°fH
(французька
шкала)
Рівень
Жорсткість
води
17-25
TAK
S4
46-60
26-33
TAK
S5
61-90
34-50
TAK
УВАГА!
При виникненні будь-якої проблеми,
вимкніть посудомийну машину,
натиснувши кнопку "УВІМК/ВИМК" та
почніть процедуру знову з самого
початку (КРОК 1).
P1+P2+P3
P1+P2+P3+
P4
P1+P2+P3+
P4+P5
63
UKR
18. ПРИСТРІЙ
ПОМ’ЯКШУВАННЯ ВОДИ
19. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо вам здається, що посудомийна машина працює неналежним чином, див.
наведений нижче короткий посібник, у якому містяться деякі корисні поради щодо
усунення найпоширеніших проблем. Якщо проблему не вдалося усунути або вона
з’являється знову, зверніться до Центру технічної підтримки.
ЗВІТИ ПРО ПОМИЛКИ
l Моделі з дисплеєм: повідомлення про помилки виглядають як число з літерою
попереду "E" (наприклад, помилка 2 = E2) і короткий звуковий сигнал.
l Моделі без дисплея: помилка показується мерегтінням світлодіодів, кількість
мерегтінь вказує на код помилки, пауза складає 5 секунд між цифрами (напр:
Error 2 = два мерегтіння – пауза 5 секунд – два мерегтіння – тощо…).
Лише моделі з дисплеєм
Відображувана помилка
"CHECK WATER"
(перевірте воду) з коротким
звуковим сигналом
(лише в деяких моделях).
E2 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E3 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E4 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E4-E6-E7-Ef-EL
(з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E8-Ei (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
Будь який інший код
(з дисплеєм)
Значення і вирішення
Посудомийна машина не заповнюється водою
Переконайтеся, що відкрито кран подачі води.
Переконайтеся, що шланг подачі води не зігнуто і не здавлено.
Переконайтеся, що стічна труба на належній висоті (див. розділ
встановлення).
Закрийте подачу води, відгвинтіть шланг подачі води від задньої
стінки посудомийної машини і перевірте, чи не засмічено
"піщаний" фільтр.
Посудомийна машина не зливає воду
Переконайтеся, що стічна труба не зігнута, не затиснута і не
заблокована, а фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що сифон не засмічений.
Витік води
Переконайтеся, що стічна труба не зігнута, не затиснута і не
заблокована, а фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що сифон не засмічений.
Несправність електронного керування
Зверніться у Центр технічної підтримки.
Нагрівальний елемент для води не працює належним чином
або фільтрувальна пластина засмічена
Почистіть фільтрувальну пластину.
Вимкніть і відключіть Посудомийна машина, зачекайте хвилину.
Увімкніть машину і дайте запустити програму. Якщо помилка
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
64
Якщо несправності або збої виникають під час виконання програми, швидко
блиматиме індикатор, який відповідає вибраному циклу, і лунає переривчастий
звуковий сигнал. У цьому випадку вимкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку
"УВІМК/ВИМК". Після перевірки того, чи відкрито подачу води, чи не зігнуто
стічну трубу і чи не засмічені сифон або фільтри, встановіть вибрану програму ще раз.
Якщо проблему не вдалося усунути, зверніться до Центру технічної підтримки.
Цю посудомийну машину обладнано пристроєм захисту від заливання, який у
випадку проблеми автоматично зливає зайву воду.
УВАГА!
Для гарантування належної роботи пристрою захисту від
заливання радимо не переміщувати і не нахиляти
посудомийну машину під час експлуатації. Якщо потрібно
буде перемістити або нахилити посудомийну машину,
переконайтеся, що цикл миття завершено, а всередині
приладу не залишилося води.
Інші несправності
НЕСПРАВНІСТЬ
1. Програма не
працює
2. Посудомийна
машина не
заповнюється
водою
3. Посудомийна
машина не
зливає воду
4. Посудомийна
машина
постійно
зливає воду
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ
Штепсель не під’єднано до
розетки електромережі
Кнопку O/I не натиснуто
Дверцята відчинені
Відсутнє електропостачання
Див. пункт 1
Кран подачі води закрито
Шланг подачі води зігнуто
Засмічено фільтр шланга подачі
води
Фільтр засмічений
Стічну трубу зігнуто
Натисніть кнопку
Зачиніть дверцята
Перевірте
Перевірте
Відкрийте кран подачі води
Усуньте згини шланга
Очистіть фільтр на кінці шланга
Випускний отвір у стіні
спрямовано вниз, а не вгору
Очистіть фільтр
Усуньте згини труби
Для належного під’єднання
стічної труби дотримуйтеся
інструкцій
Зверніться до кваліфікованого
технічного спеціаліста
Стічну трубу розміщено надто
низько
Підніміть стічну трубу щонайменше
на 40 см вище рівня підлоги
Подовжувач стічної труби
під’єднано неправильно
65
Під’єднайте електричний штепсель
UKR
Лише моделі без дисплея
НЕСПРАВНІСТЬ
5. Не чутно, чи
обертаються
коромисларозбризкувач
6. На електронних
приладах без
дисплея: один
або кілька
індикаторів
швидко
блиматиме
ПРИЧИНА
Надмірна кількість засобу
для миття
Щось заважає коромислам
рухатися
Фільтрувальна пластина і
фільтр дуже брудні
Кран подачі води закрито
Див. пункт 5
Нижні поверхні каструль
погано вимито
7. Посуд вимито
лише частково
Перевірте
Почистіть фільтрувальну
пластину і фільтр
Вимкніть пристрій
Відкрийте кран
Переналаштуйте цикл
Перевірте
Пригорілі рештки їжі слід
відмочувати, перш ніж ставити
каструлі до посудомийної машини
Краєчки стінок каструль
погано вимито
Переставте каструлі
Коромисла-розбризкувачі
частково засмічені
Зніміть коромисларозбризкувачі, викрутивши
круглі гайки за годинниковою
стрілкою, і промийте проточною
водою
Посуд завантажено
неналежним чином
Не ставте посуд надто щільно
Кінець стічної труби
занурено у воду
Відміряно неправильну
кількість засобу для миття, або
ж засіб старий і твердий
Погано закрито ковпачок на
ємності з сіллю
Недостатньо потужна
програма миття
8. Засіб для миття не
розподілився або
розподілився
частково
Столові прибори, тарілки,
сковорідки тощо заважають
відкриванню диспенсера
засобу для миття
9. Поява білих плям
на посуді
Водопровідна вода надто
жорстка
10. Шум під час
миття
Посуд стукається один із
одним
Коромисла, що обертаються,
стукають по тарілках
66
РІШЕННЯ
Зменште кількість засобу для
миття. Використовуйте
підходящий засіб для миття
Кінець стічної труби не повинен
контактувати з водою, що
витікає
Збільште кількість засобу для
миття відповідно до забрудненості
тарілок або змініть засіб
Добре затягніть ковпачок
Виберіть потужнішу програму
Поставте посуд так, щоб він не
перекривав диспенсер
Перевірте і відрегулюйте рівні
солі й ополіскувача. Якщо
проблему не вдалося усунути,
зверніться до Центру технічної
підтримки
Перевірте положення посуду в
кошику
Перевірте положення посуду в
кошику
11. Посуд не
повністю
сухий
ПРИЧИНА
Недостатній потік повітря
Відсутній ополіскувач
РІШЕННЯ
Наприкінці програми миття
залиште дверцята посудомийної
машини відчиненими, щоб
посуд висох природним чином.
Заповніть диспенсер ополіскувача
Зверніть увагу! Якщо будь-яка з наведених вище ситуацій призводить до поганого
результату миття або недостатнього ополіскування, видаляйте залишки бруду з
посуду вручну, оскільки такий бруд затвердне під час завершуючого циклу сушіння, і
його буде важко видалити під час наступного миття.
Якщо несправність не вдається усунути, зверніться до Центру технічної підтримки і
вкажіть модель посудомийної машини. Ці дані наведено на табличці у верхній частині
внутрішньої поверхні дверцят посудомийної машини або в гарантійному талоні. Така
інформація дозволить швидко й ефективніше вжити належних дій.
Допомога і гарантія
Гарантія на цей виріб надається згідно із законодавством і відповідно до
умов, зазначених у гарантійному сертифікаті, доданому до виробу.
Сертифікат слід зберігати й у разі необхідності пред’являти в Центрі
технічної підтримки разом із доказом придбання. Ви також можете
переглянути умови гарантії на нашому веб-сайті.
Для отримання підтримки заповніть онлайн-форму або зверніться до нас за
номером, зазначеним на сторінці підтримки нашого веб-сайту.
Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за усі помилки друку в даній
брошурі. Окрім того, виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни, що
вважає корисними для своїх виробів, не змінюючи їхніх основних характеристик.
67
UKR
НЕСПРАВНІСТЬ
20. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Цей прилад промаркований
відповідно
до
Директиви
2012/19/EU щодо відпрацьованого
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
ВЕЕО складається із забруднюючих
речовин (що можуть чинити негативний
вплив на навколишнє середовище) та
основних
компонентів
(які
можна
переробити).
Важливо
правильно
здійснювати обробку ВЕЕО, щоб усунути
та належним чином утилізувати всі
забруднюючі речовини, та відновлювати
та повторно використовувати всі матеріали.
Користувач несе відповідальність за те,
щоб ВЕЕО не стало екологічною
проблемою; тому важливо дотримуватись
наступних базових рекомендацій:
68
l ВЕЕО не слід розглядати як звичайне
побутове сміття;
l ВЕЕО треба здавати у відповідні
пункти збору утилізованої сировини,
що регулюються органами місцевого
самоврядування чи зареєстрованими
компаніями.
В
багатьох
країнах
громіздке ВЕЕО можуть забирати
прямо з дому.
Є країни, в яких при купівлі нового
побутового приладу старий можна
повернути продавцеві, котрий повинен
безкоштовно прийняти його на взаємнооднозначній
основі,
якщо
таке
обладнання еквівалентне та має ті самі
функції, що й поставлене обладнання.
A. WIRELESS PARAMETERS
Wi-Fi
Specifications (Wi-Fi)
A
B
C
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802.11b = 1024 bytes,
-80 dBm
D
802.11g = 1024 bytes,
-70 dBm
802.11n = 1024 bytes,
-65 dBm
Specifications
(Bluetooth)
NFC
Bluetooth v4.2
802.11 b/g/n
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
13,553-13,567 MHz (centre
frequency 13,560 MHz)
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
Basic data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+4 dBm
Enhanced data Rate:
RF Transmit Power (Typ):
+2 dBm
802.11b (11Mbps) +18,5
± 2 dBm
▬
BLE
RF Transmit Power (Typ):
+7.5 dBm
Basic data Rate:
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
Enhanced data Rate:
Sensivity @ 0.01% BER: -98
dBm
802.11n HT40 = 1024 bytes,
-65 dBm
BLE
Sensivity @ 0.1% BER: -98
dBm
▬
▬
E
Wi-Fi (One Fi/Smart Fi)
ISO/IEC 14443 Type A
and NFC Forum Type 4
802.11g (54Mbps) +16
± 2 dBm
802.11n (HT20, MCS7) +14
± 2 dBm
802.11b (11Mbps)
-93 dBm
▬
802.11g (54Mbps)
-85 dBm
802.11n (HT20, MCS7)
-82 dBm
< 42dBµA/m (at 10 m)
▬
PARAMETRI WIRELESS:
A Standard Wireless - B Interval frecvență - C Putere max. transmisie - D Senzitivitate minimă recepție - E Limită
câmp magnetic
RO
Prin prezenta, Candy Hoover Group Srl, declară că acest aparat marcat cu
este în conformitate cu
cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/EU. Pentru a primi o copie a acestei declarații de conformitate, vă rugăm să
contactați producătorul prin accesarea site-ului: www.candy-group.com
ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ:
A Бездротовий стандарт - B Діапазон частоти -
UKR
C Мах передавана потужність - D Min чутливість сигналу -
E Магнітне поле
Цим Candy Hoover Group Srl заявляє, що даний пристрій має маркування
та відповідає
основним вимогам Директиви 2014/53/EU. Для того, щоб отримати копію декларації про відповідність,
будь ласка, зверніться до виробника за адресою: www.candy-group.com
69
fkhldsk
fkhldsk
- HDSN L -
19.04 - 41048337 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising