Hoover | HDPN 4S622PW | Hoover HDPN 4S622PW Manual de utilizare

Hoover HDPN 4S622PW Manual de utilizare
UKR RO
Vă mulțumim că ați ales mașina de spălat
vase Hoover. Suntem încrezători că vă va
asista în mod fidel la spălarea zilnică a
vaselor dvs. în deplină siguranță.
Cuprins
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. ALIMENTAREA CU APĂ
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și sigură și pentru sfaturi
utile privind întreținerea eficientă.
3. ÎNCĂRCAREA CU SARE
4. AJUSTAREA COȘULUI SUPERIOR
5. AJUSTAREA VASELOR
Utilizați mașina de spălat vase
numai după ce citiți cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să țineți
întotdeauna acest manual la îndemână și
în bună condiție pentru orice proprietar
viitor.
6. INFORMAȚII PENTRU LABORATOARELE
DE TESTARE
7. ÎNCĂRCAREA DETERGENTULUI
8. TIPURI DE DETERGENT
Vă rugăm să verificați dacă aparatul este
furnizat cu acest manual de instrucțiuni,
certificat de garanție, adresă a centrului
de service și etichetă de eficiență energetică.
Fiecare produs este identificat de un cod
unic din 16 cifre, denumit și „număr
serial”, imprimat pe certificat de garanție
sau pe placa de serie din interiorul ușii,
pe partea dreaptă superioară. Acest cod
este un fel de card de identitate specific
produsului pe care trebuie să-l utilizați
pentru a înregistra produsul sau dacă
trebuie să contactați Centrul de asistență
tehnică.
9. ÎNCĂRCAREA MIJLOACELOR DE
CLĂTIRE
Fig. A
17.LEGENDĂ PROGRAM
10.CURĂȚAREA FILTRELOR
11.SUGESTII PRACTICE
12.ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
13.DESCRIEREA PANOULUI DE COMENZI
14.DATE TEHNICE
15.SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI
OPȚIUNI SPECIALE
16.CONTROL LA DISTANȚĂ (WI-FI)
18.UNITATEA DE DEDURIZARE A APEI
19.PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
20.CONDIȚII AMBIENTALE
5
1
4
3
2
2
l Acest
aparat este destinat
utilizării casnice și în mod
similar aparatelor, cum ar fi:
− Zonele de bucătărie pentru
personal din magazine, birouri
și alte medii de lucru;
− Ferme;
− De către clienții din hoteluri,
moteluri și alte tipuri de
medii rezidențiale;
− Medii din pensiuni.
O utilizare diferită a acestui
aparat de mediile casnice sau
pentru funcții de menaj tipice,
cum ar fi utilizarea comercială de
către utilizatori experți sau
instruiți, este exclusă chiar și ù
în aplicațiile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat într-o
manieră inconsecventă cu cele
de mai sus, aceasta poate reduce
durata de viață a aparatului și
anula garanția producătorului.
Orice deteriorări aduse aparatului
sau alte deteriorări sau pierderi
rezultate în urma utilizării inconsecvente
cu utilizarea domestică sau casnică
(chiar dacă este amplasat într-un
mediu domestic sau casnic) nu
vor fi acceptate de către producător
în cea mai completă măsură
permisă prin lege.
l Acest aparat poate fi utilizat de
copiii cu vârsta de minim 8 ani
și persoanele cu capacități
l Copiii
trebuie supravegheați
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Copiii
cu vârsta de maxim 3 ani
trebuie feriți, cu excepția situațiilor
în care sunt supravegheați
permanent.
l Dacă
cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit
de către producător, agentul
său de service sau persoane
cu calificări similare pentru a
evita pericolele. Vă recomandăm
să utilizai o componentă originală
care poate fi solicitată de la
Centrul de asistență tehnică.
l Utilizați
numai seturile de
furtunuri furnizate împreună cu
aparatul pentru conectarea la
alimentarea cu apă (nu reutilizați
seturi de furtunuri vechi).
3
RO
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu o lipsă de
experiență și cunoștințe, cu
condiția ca acestea să fie
supravegheate sau instruite în
ceea ce privește utilizarea
aparatului într-o manieră sigură
și să înțeleagă pericolele
implicate. Copiii nu se vor juca
cu mașina de spălat vase.
Curățarea și întreținerea de
către utilizator nu vor fi efectuate
de copii fără supraveghere.
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Presiunea
apei trebuie să fie l Asigurați-vă că sistemul electric
între 0,08 MPa și 0,8 MPa.
este împământat și că este
conform cu toată legislația în
l Asigurați-vă că covoarele sau
vigoare, și că priza este compatibilă
carpetele nu obstrucționează
cu ștecărul aparatului.
baza sau orice parte a fantelor
de aerisire.
Producătorul refuză întreaga
răspundere pentru toate daunelor
l După instalare, aparatul trebuie aduse persoanelor sau proprietăților
poziționat, astfel încât ștecărul datorate neîmpământării aparatului.
să fie accesibil.
l Asigurați-vă
că mașina de spălat
vase nu strivește cablurile de
alimentare.
AVERTISMENT
Cuțitele și alte ustensile cu
vârfuri ascuțite trebuie încărcate
în coș cu vârfurile în jos sau
amplasate în poziție orizontală.
l În
general, nu se recomandă
utilizarea
adaptoarelor,
a
conectorilor multipli și/sau a
cablurilor de extensie.
l Nu
lăsați ușa deschisă în
poziție orizontală, pentru a l Înainte de a curăța sau întreține
mașina de spălat, deconectați
evita potențialele pericole (de
aparatul și opriți alimentarea cu
ex., împiedicarea).
apă.
l Pentru informații suplimentare
despre produs sau pentru a l Nu trageți de cablul de alimentare
consulta fișa de date tehnice,
sau de aparat pentru a deconecta
vă rugăm să consultați pagina
mașina.
web a producătorului.
l Nu lăsați aparatul expus la
elementele naturii (ploaie, soare
Conexiuni electrice și
etc.).
instrucțiuni de siguranță.
tehnice (tensiunea de l Sprijinirea de sau așezarea pe
ușa deschisă a mașinii de
alimentare și curentul de intrare)
spălat poate cauza răsturnarea
sunt indicate pe placa de cote
acesteia.
nominale a produsului.
l Detaliile
4
de spălat vase este
concepută pentru ustensile de
bucătărie normale. Obiectele
care au fost contaminate cu
benzină, vopsea, urme de oțel
sau fier, substanțe chimice
corozive, acizi sau alcaloizi nu
trebuie spălate în mașina de
spălat vase.
Prin marcarea
acestui produs,
confirmăm, sub propria noastră
responsabilitate, conformitatea
deplină a acestui produs cu
toate cerințele de siguranță,
de sănătate și de mediu
relevante în temeiul prevăzute
de legislația europeană.
Instalare
în casă este instalat un
toate
dispozitiv de dedurizare a apei, l Scoateți
ambalajului.
nu trebuie să adăugați sare la
dedurizatorul de apă.
l Dacă
elementele
AVERTISMENT
Păstrați materialele ambalajului
departe de copii.
l Dacă
aparatul nu mai funcționează
sau se oprește din funcționarea
normală, opriți-l, opriți alimentarea
cu apă și nu acționați asupra
lui. Lucrările de reparații pot fi l Nu instalați sau utilizați mașina de
spălat vase dacă este deteriorată.
efectuate numai de Centrul de
asistență tehnică și trebuie
folosite numai piese de rezervă l Respectați instrucțiunile furnizate
împreună cu produsul.
originale. Nereușita de a respecta
aceste instrucțiuni pot pune în
pericol siguranța aparatului.
l Dacă
trebuie să mutați mașina
după ce scoateți ambalajul, nu
încercați să o ridicați de fund
partea inferioară a ușii. Deschideți
ușa ușor și ridicați mașina
ținând de partea superioară.
5
RO
l Mașina
2. ALIMENTAREA CU APĂ
l Daca masina de spalat vase este
Aparatul trebuie sa fie conectat la
sursa de alimentare cu apa cu ajutorul
noului set de furtunuri. Nu utilizati
setul vechi de furtunuri.
conectata la o conducta noua, sau la
conducte ce nu au fost utilizate o
perioada indelungata de timp, lasati sa
curga apa prin acestea inainte de a le
conecta la furtunul de admisie. In acest
fel, toate depozitele de rugina si nisip nu
vor infunda filtrul de admisie.
l Furtunul de admisie sau cel de evacuare
pot fi directionate catre stanga sau catre
dreapta.
1
Masina de spalat poate fi conectata fie
la apa rece fie la apa calda atat timp
cat aceasta nu este mai calda de 60°C.
l Presiunea apei trebuie sa fie cuprinsa
B
intre 0,08 MPa si 0,8 MPa.
l Furtunul de admisie trebuie sa fie conectat la
un robinet astfel incat alimentarea cu apa
sa poata fi intrerupta atunci cand masina
de spalat vase nu este utilizata (Fig. 1B).
l Masina de spalat vase este prevazuta cu
2
un filet de "3/4" (Fig. 2).
l Conectati furtunul de admisie "A" la
B
robinetul "B" cu ajutorul unui atasament
de 3/4" si asigurati-va de faptul ca este
bine infiletat.
A
l Daca este nevoie, furtunul de admisie
poate fi prelungit cu pana la 2,5 m.
Furtunul este disponibil la centrele de
service autorizate.
6
A
3
RO
Dispozitive hidraulice de
siguranță
Toate mașinile de spălat vase sunt
dotate cu un dispozitiv de siguranță a
debitului în exces care, în cazul în
care apa depășește nivelurile normale
datorită funcționării greșite, blochează
automat debitul de apă și/sau drenează
cantitățile în exces.
l AQUASTOP (fig. 4):
un dispozitiv situat pe tubul de alimentare
care oprește debitul de apă dacă acesta
se deteriorează; în acest caz, un marcaj
roșu va apărea în fereastra „A”, iar tubul
trebuie înlocuit. Pentru a deșuruba
piulița, apăsați dispozitivul de blocare cu
o singură cale „B”.
UNELE MODELE pot include una sau mai
multe dintre următoarele opțiuni:
l BLOCAREA APEI (fig. 3)
Sistemul de blocare a apei a fost conceput
să îmbunătățească siguranța dispozitivului
dvs. Sistemul previne inundarea care
poate fi cauzată de o funcționare greșită a
mașinii sau ca urmare a ruperii furtunurilor
din cauciuc și, în special, a țevii de
alimentare cu apă.
4
B
A
Cum funcționează
Un colector amplasat pe baza aparatului
colectează orice posibile scurgeri de apă și
operează un senzor care activează o
supapă amplasată sub robinetul de apă și
blochează orice debit de apă, chiar și cu
robinetul complet deschis.
Dacă caseta „A”, care conține piese
electrice, este deteriorată, scoateți ștecărul
din priză imediat.
Pentru a garanta funcționarea perfectă a
sistemului de siguranță, furtunul cu caseta
„A” trebuie conectat la robinet conform
ilustrației din figura.
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie
tăiat, deoarece conține piese funcționale.
Dacă furtunul nu este suficient de lung
pentru conectarea corectă, acesta trebuie
înlocuit cu unul mai lung.
Furtunul poate fi obținut de la Centrul de
asistență tehnică.
l AQUAPROTECT - TUB DE ALIMENTARE
CU PROTECȚIE (fig. 5):
În cazul în care apare scurgerea apei din
tubul intern principal „A”, teaca de
siguranță transparentă „B” va conține
apă pentru a permite finalizarea ciclului
de spălare. La sfârșitul ciclului, contactați
Centrul de asistență tehnică pentru a
înlocui tubul de alimentare.
5
B
A
7
Conectarea furtunului de
evacuare
l Furtunul poate fi agatat de marginea
l Furtunul de evacuare trebuie sa fie fixat
chiuvetei insa nu trebuie sa fie introdus in
apa pentru a preveni patrunderea apei
inapoi in masina de spalat (Fig. 6Y).
intr-un suport asigurandu-va de faptul ca
acesta nu este rasucit (Fig. 6).
l Acest suport trebuie sa se afle la cel putin
40 cm de podea iar diametrul interior
trebuie sa fie de cel putin 4 cm.
l Atunci cand instalati aparatul sub o
suprafata de lucru, clema furtunului
trebuie sa fie atasata de perete in cea
mai ridicata pozitie sub suprafata de lucru
(Fig. 6Z).
l Este recomandabil sa instalati un dispozitiv
pentru captarea mirosurior (Fig. 6X).
l Daca este nevoie, furtunul de evacuare
poate fi prelungit cu maxim 2,5 m si
trebuie sa fie instalat la maxim 85 cm
deasupra podelei. Puteti procura acest
furtun de la un centru de service autorizat.
l Asigurati-va de faptul ca furtunurile de
admisie si de evacuare nu sunt indoite.
6
Y
X
Z
8
3. ÎNCĂRCAREA CU SARE
ce ati adaugat sarea, este
recomandabil sa realizati un ciclu comlet
de spalare sau un program de CLATIRE
RECE. Distribuitorul de sare are o
capacitate cuprinsa intre 1,5 si 1,8 kg si
pentru o utilizare eficienta a aparatului
acesta trebuie sa fie umplut din cand in
cand in functie de regulile dispozitivul de
dedurizare al apei.
l Aparitia unor urme albe pe vase este un
indiciu ca trebuie sa reumpleti recipientul
pentru sare de dedurizare.
l Pe partea inferioara a masinii de spalat
exista un recipient pentru sarea utilizata
la dedurizarea apei.
l Este important sa utilizati doat un tip de
(Doar in cazul primei porniri)
Atunci cand aparatul este utilizat
pentru prima oara, dupa ce ati umplut
recipientul pentru sare, este nevoie sa
adaug adaugati apa pana cand se
umple complet.
sare creat special pentru masina de
spalat vase. Alte tipuri de sare contin mici
particule insolubile ce dupa o perioada de
timp va afecta performantele dispozitivului de
dedurizare.
l Pentru a adauga sare, desurubati capacul
recipientului de pe partea inferioara si
umpleti-l.
l In timpul acestei operatiuni, va curge
putina apa; continuati sa adaugati apa
pana cand recipientul s-a umplut. Curatati
filetul recipientului de sare si puneti
capacul la loc.
Dupa completarea cu sare de
dedurizare, trebuie sa efectuati un
program de spalare complet sau un
program de PRESPALARE.
9
RO
l Dupa
(Fig. A "1")
Tipul "B": (NUMAI LA MODELELE CU CLIC FACIL):
4. AJUSTAREA COȘULUI
SUPERIOR
1.
2.
l Dacă se folosesc farfurii normale de 29
Scoateți coșul superior;
Țineți coșul de ambele părți și ridicați-l
(fig. 1).
cm pânp la 32,5 cm, încărcați-le în coșul
inferior după ce coșul superior a fost
amplasat pe poziție, conform detaliilor de
mai jos (conform modelului):
Vasele care sunt mai mari de 20 cm* în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior, iar suporții mobili nu pot fi utilizați
atunci când coșul este în poziție superioară.
Tipul "A":
1.
2.
3.
Întoarceți blocurile frontale "A" spre
exterior;
Scoateți coșul și remontați-l în poziție
superioară;
Repoziționați blocurile "A" pe poziția
lor originală.
Vasele care sunt mai mari de 20 cm în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior, iar suporții mobili nu pot fi utilizați
atunci când coșul este în poziție superioară.
Tipul "A"
* La modelele dotate cu un al treilea coș,
vasele care măsoară mai mult de 14 cm în
diametru nu mai pot fi încărcate în coșul
superior.
AJUSTAREA COȘULUI ÎN POZIȚIE
INFERIOARĂ:
1. Țineți coșul de ambele părți și ridicați-l
ușor (fig. 1);
2. apoi puneți-l ușor în poziția corectă
(fig. 2).
N.B.: NU RIDICAȚI SAU COBORÂȚI
NICIODATĂ COȘUL DOAR DE O
SINGURĂ PARTE (fig. 3).
AVERTISMENT:
Vă recomandăm ajustarea coșului înainte
de încărcarea vaselor.
Tipul "B"
1
A
2
a
b
A
a
b
3
10
5. AJUSTAREA VASELOR
O încarcare zilnica standard este prezentata în
fig. 1 si 2.
RO
Utilizarea cosului superior
l Cosul superior este prevazut cu rafturi
mobile agatate de partile laterale ale
cosului, care pot fi reglate în 4 pozitii.
Cosul superior (fig. 1)
l În pozitia cea mai coborâta (A-A1)
rafturile pot fi utilizate pentru obiecte cum
ar fi: cesti de ceai si cafea, cutite de
bucatarie si polonice. De asemenea,
paharele cu picior pot fi asezate în
siguranta la capatele rafturilor.
l Asezate în pozitie verticala (B-B1),
rafturile permit asezarea farfuriilor întinse
si adânci, cu un diametru maxim de 19
cm. Farfuriile trebuie asezate vertical cu
partea de jos catre partea din spate a
masinii de spalat si cu spatii între ele,
pentru a permite circulatia libera a apei.
Cosul superior (fig. 2)
l Se recomanda asezarea platourilor mari
putin înclinate în fata, pentru a putea fi
introduse mai usor în cosul masinii de
spalat vase.
l Cosul superior a fost realizat pentru a
oferi o flexibilitate maxima în utilizare si
pentru a putea aseza în acesta.
11
l Cosul inferior este prevazut cu un raft
ACCESORIILE DE ÎNGRIJIRE
TOTALĂ (NUMAI LA UNELE
MODELE)
Coșul superior cu accesorii de Îngrijire
totală (fig. 3) care vă permite să puneți
articole delicate, cum ar fi obiecte din cristal
sau ceramică extrem de delicată, în cel mai
sigur și mai confortabil mod.
Cârligele și zonele specifice ale coșului sunt
confecționate din materiale moi sau au fost
concepute special pentru a manipula cele
mai fragile, prețioase articole cu cea mai
mare grijă.
3
central reglabil (fig. 4 si 5). Acesta
permite o încarcatura mai stabila si
optimizata, chiar daca dimensiunea si/sau
forma vaselor nu sunt standard.
- POZITIA „A”: pentru încarcare standard,
cu exceptia tigailor, bolurilor de salata si a
altor vase asemanatoare.
- POZITIA „B”: pentru vase care, chiar
daca au dimensiuni standard, au forme
particulare (boluri foarte adânci, vase
patrate sau fara margini etc.).
- POZITIA „C”: pentru
decât cele întinse de
si/sau cu forme care
(patrate, hexagonale,
pizza etc.)
4
farturii mai mari
dimensiuni medii
nu sunt standard
ovale, farfurii de
C
A
5
Suporții din cauciuc moale pot fi
înlăturați.
Utilizarea cosului inferior
l Sosierele, vasele pentru cuptor, oalele,
C
A
bolurile de salate, capacele, platourile,
farfuriile întinse si adânci pot fi asezate în
cosul inferior.
l Asezati tacâmurile în cosul din plastic
pentru tacâmuri, cu mânerele orientate în
sus si pozitionati cosul de tacâmuri în
cosul inferior (fig. 7), având grija ca
tacâmurile sa nu blocheze rotirea bratelor
de pulverizare.
12
l Farfuriile mai mici (cele pentru desert, de
exemplu) pot fi asezate în cosul inferior,
asa cum se observa în figura 6, cu
clapeta suportului orientata catre exterior
(„D”). Pentru farfurii normale sau mai
mari, clapeta trebuie sa fie în pozitia
(„E”).
Cosul inferior este prevazut cu un
dispozitiv de oprire de siguranta,
pentru scoaterea sigura a acestuia,
fiind foarte util în cazul în care este
încarcat la maximum. Pentru a
adauga sare de dedurizare, pentru
curatarea filtrelor si pentru efectuarea
altor operatiuni de întretinere, este
necesar sa scoateti cosul inferior.
6
Cosul pentru tacamuri (Fig. 6)
D
E
ATENTIE!
Cosul pentru tacamuri este alcatuit din doua
parti divizibile care ofera o mai mare
flexibilitate in utilizare. Aceasta caracteristica
permite o utilizare optima a spatiului pentru
aranjarea vaselor. Partea superioara a
cosului pentru tacamuri poate fi indepartat
pentru realizarea diferitelor optiuni de
incarcare.
Daca farfuriile mici sunt asezate în
cos si clapeta nu este pozitionata
corect, farfuriile pot atinge bratele de
pulverizare si împiedica rotirea acestora.
O încarcare zilnica standard este prezentata
în fig. 7.
Cosul inferior (fig. 7)
7
Utilizarea celui de al treilea cos
l Cel de al treilea cos a fost realizat pentru
a permite asezarea unor ustensile de mici
dimensiuni sau obiecte plate si lungi. Prin
eliminarea acestor obiecte din cosul
inferior, se obtine mai mult spatiu pentru
asezarea obiectelor de dimensiuni mari,
având astfel posibilitatea de a aseza în
cosul inferior platouri si oale.
Va rugam sa încarcati în mod corect
masina de spalat vase, pentru a se asigura
rezultate bune de spalare.
13
RO
Cosul superior (fig. 6)
l În cel de al treilea cos pot fi asezate
urmatoarele obiecte: cesti de cafea si
farfurioare pentru garnituri, cupe pentru
fructe sau deserturi de bucatarie,
polonice si linguri mari, razatoare si
accesorii pentru aparatele electrocasnice
mici (ex. telurile de la mixer).
Cosul al treilea (fig. 9)
9
ATENTIE!
Cel de al treilea cos NU este realizat
pentru asezarea tacâmurilor. Lipsa
rafturilor pentru fixarea tacâmurilor
poate duce la caderea acestora în
cosul inferior.
l Pentru a se obtine rezultate de spalare
optime, se recomanda asezarea obiectelor
cu partea din spate catre partea de sus a
masinii de spalat (ex. farfuriile mici si
bolurile).
l Cel de al treila cos poate fi scos cu
usurinta, prin scoaterea dispozitivelor de
oprire din partea frontala a ghidajelor
cosului.
l Cel de al treilea cos a fost realizat pentru
a oferi mai multa flexibilitate în utilizare.
Ca urmare a compartimentarii acestuia în
trei sectiuni înclinate si absentei rafturilor,
poate fi utilizat pentru încarcarea vaselor
în diverse moduri: numai cesti de cafea si
farfurii mici; sau cesti de cafea împreuna
cu boluri si alte ustensile; sau farfurii mici,
razatoare si linguri mari.
O încarcare zilnica standard este prezentata
în fig. 9.
14
6. INFORMAȚII PENTRU
LABORATOARELE DE
TESTARE
Va rugam sa solicitati informatiile necesare
pentru realizarea testului comparativ si
pentru masurarea nivelului de zgomot, in
conformitate cu normele EN, la urmatoarea
adresa:
testinfo-dishwasher@candy.it
In solicitare, va rugam sa specifiati numele
modelului si numarul de serie de pe placuta
cu date tehnice a masinii de spalat vase.
(Fig. A “2”)
Cantitatea de detergent utilizata variaza in
functie de cat de murdare sunt vasele si de
tipul acestora. Va recomandam sa utilizati
20÷30 g de detergent in sectiunea de spalare a
compartimentului pentru detergent (B).
Detergentul
IMPORTANT
Este esential sa utilizati doar detergent
creat special pentru a fi utilizat pentru
masina de spalat vase, fie pudra,
lichid sau sub forma de tablete.
Detergenti nepotriviti (cei destinati spalarii
manuale) nu contin ingredientele potrivite
pentru utilizarea in masina de spalat vase si
o impiedica sa functioneze corespunzator.
Dupa ce ati introdus detergentul in
recipient, puneti capacul, apasati (1) apoi
(2) pana cand se aude un click.
Umplerea recipientului pentru
detergent
Recipientul pentru detergent se afla in
interiorul usii (Fig. A “2”). Daca capacul
compartimentului este inchis, apasati
butonul (A) pentru a-l deschide.
La finalul fiecarui program de spalare
capacul este intotdeauna deschis si pregatit
pentru urmatoarea utilizare a masinii de
spalat vase.
Din moment ce nu toti detergentii sunt la fel
instructiunile de pe ambalajul acestora
poate diferi. Va amintim faptul ca prea putin
detergent nu va curata vasele corespunzator
iar prea mult nu va produce rezultate mai
bune.
IMPORTANT
Nu utilizati o cantitate excesiva de
detergent si veti contribui la protejarea
mediului inconjurator.
AVERTISMENT
Atunci cand introduceti vasele in cosul
inferior, asigurati-va de faptul ca farfuriile
sau alte obiecte nu obstructioneaza
distribuitorul de detergent.
15
RO
7. ÎNCĂRCAREA
DETERGENTULUI
8. TIPURI DE DETERGENT
l Cititi cu atentie si urmati instructiunile
Detergent sub forma de tablete
l Eficienta detergentilor ce contin agent
producatorului oferite pe ambalajul acestora;
Detergentul sub forma de tablete de la
diferiti producatori se dizolva in mod diferit,
de aceea, in timpul programelor scurte,
anumiti detergenti nu sunt eficienti deoarece nu
se dizolva complet. Daca utilizati acesti
detergenti, este recomandabil sa selectati
programe mai lungi pentru a garanta
dizolvarea completa a tabletelor.
dedurizant sau / si sare depinde de
duritatea apei. Verificati daca duritatea
apei se afla in valorile indicate pe
ambalajul detergentului.
Daca atunci cand utilizati acest tip de
produs, nu obtineti rezultate satisfacatoare,
contactati producatorul detergentului.
In anumite cazuri, utilizarea detergentilor
combinati pot produce:
IMPORTANT
Pentru a obtine rezultate satisfacatoare,
tabletele TREBUIE sa fie asezate in
sectiunea pentru spalare din recipientul
pentru detergent si NU direct in cuva.
l Depozite de calcar pe farfurii sau in
masina de spalat;
l O reducere a performantelor de spalare si
uscare.
Detergenti concentrati
Detergentii concentrati, cu alcalinitate
redusa si enzime naturale, impreuna cu
programele de spalare la 50°C, au un
impact minor asupra mediului si protejeaza
vasele si masina de spalat.
Progamele cu spalare la 50°C exploateaza
proprietatea de dizolvare a murdariei a
enzimelor, permitand cu ajutorul detergentilor
concentrati obtinerea rezultatelor obtinute si
in cazul programelor la 65°C insa la o
temperatura mai mica.
Detergenti combinati
Detergentii ce contin de asemenea agent
de clatire trebuie sa fie introdusi in
sectiunea pentru spalare a recipientului
pentru detergent. Recipientul pentru agentul
de clatire trebuie sa fie gol (daca nu este
gol, setati dispozitivul de reglare pentru
agentul de clatire la cea mai mica pozitiei
inainte de a utiliza detergentii combinati).
Tineti minte faptul ca atunci cand
utilizati detergenti combinati "ALL in 1",
indicatoarele luminoase pentru agentul
de clatire si cel pentru sare (utilizate
doar pe modelele selectate) sunt
suplimentare, ignorati-le.
Daca apar aceste probleme la spalare sau /
si la uscare, va recomandam sa utilizati
produse
separate
traditionale
(sare,
detergent si agent de clatire). Acest lucru va
asigura faptul ca dispozitivul de dedurizare
al apei va functiona corespunzator.
In acest caz, va recomandam sa:
l Reumpleti recipientul pentru sare si agent
de clatire;
l Activati un program normal de spalare
fara vase.
Detergenti "ALL in 1"
Daca doriti sa utilizati detergenti combinati
("3 in 1"/"4 in 1"/"5 in 1", etc.), de exemplu
cei care contin sare sau / si agent de clatire,
va recomandam urmatoarele:
16
IMPORTANT
Problemele ce pot apare ca rezultat
direct al utilizarii acestor produse nu
sunt acoperite de garantie.
Retineti faptul ca atunci cand se revine la
utilizarea sarii conventionale, va trebui sa
realizati un numar de programe de spalare
inainte ca sistemul sa fie complet eficient
din nou.
RO
9. ÎNCĂRCAREA
MIJLOACELOR DE
CLĂTIRE
(Fig. A "3")
Agentul de clatire
Agentul de clatire, care este eliberat
automat in timpul ultimei etape de clatire,
ajuta la uscarea rapida a vaselor si previne
producerea de pete de acestea.
Umplerea recipientului pentru
agentul de clatire
Acesta poate fi gasit in partea stanga a
recipientului pentru detergent (Fig. A “3”).
Pentru a desface capacul, apasati semnul
respectiv si in acelasi timp trageti de
dispozitivul pentru deschidere.
Este recomandabil sa utilizati agent de
clatire creat special pentru a fi utilizat
impreuna cu masina de spalat vase.
Verificati nivelul agentului de clatire prin
indicatorul (C) situat pe dozator.
PLIN
GOL
Intunecat
Luminat
Reglarea agentului de clatire de
la 1 la 6
Dispozitivul de reglare (D) se afla sub
capac si poate fi rotit cu ajutorul unei
monezi. Pozitia recomandata este pozitia 4.
Continutul calcaros al apei afecteaza
considerabil formarea depunerilor de calcar
si performantele de uscare. De aceea este
important sa reglati cantitatea de agent de
clatire utilizat pentru a obtine cele mai bune
rezultate la spalare. Daca dupa spalare
apar dungi pe vase, micsorati cantitatea de
agent de clatire cu o pozitie. Daca apar
pete albicioase, mariti cantitatea de agent
de clatire cu o pozitie.
17
10. CURĂȚAREA FILTRELOR
(Fig. A "4")
Sistemul de filtrare consta in:
A. un container central
particulele mari;
ce
capteaza
B. un micro filtru situat sub sita ce capteaza
cele mai mici particule asigurand o
clatire perfecta;
C. sita plata care filtreaza continuu apa.
l Pentru a obtine cele mai bune rezultate
de fiecare data, filtrul trebuie sa fie
verificat si curatat dupa fiecare spalare.
l Pentru a indeparta filtrul, rotiti manerul in
sens invers acelor de ceasornic (Fig. 1).
l Pentru o curatare usoara, containerul
central este detasabil (Fig. 2).
l Indepartati filtrul sita (Fig. 3) si spalati
intreaga unitate sub jet de apa. Daca este
nevoie, utilizati o perie mica.
l Cu ajutorul micro filtrului de curatare
automata, intretinerea este redusa iar
filtrul trebuie sa fie verificat la fiecare
doua saptamani. Dupa fiecare spalare,
este recomandabil sa verificati daca containerul
central sau filtrul sita sunt blocate.
AVERTISMENT
Dupa ce ati curatat filtrele, asigurati-va
de faptul ca sunt asamblate corect iar
filtrul sita este pozitionat corespunzator
in partea inferioara a masinii de spalat
vase. Asigurati-va de faptul ca filtrul este
infiletat la loc, in sensul acelor de
ceasornic, in sita, deoarece asezarea
necorespunzatoare a acestuia poate
afecta eficienta masinii de spalat vase.
Nu utilizati masina de spalat vase fara
filtrele instalate.
18
Cum sa obtineti cele mai bune
rezultate
l Inainte de a introduce vasele in masina
l Daca vasele nu sunt foarte murdare sau
daca cosul nu este plin, selectati programul
ECONOMIC urmand instructiunile din
lista cu programe.
de spalat, indepartati resturile de alimente
(oase, scoici, bucati de carne sau
legume, boabe de cafea, piele sau fructe,
scrum de tigara, scobitori, etc.) pentru a
evita blocare filtrelor, evacuarea sau
ajutajul bratului de spalare.
Ce nu trebuie sa spalati cu
ajutorul masinii de spalat vase
l Nu clatiti vasele inainte de a le introduce
in masina de spalat.
l Tineti minte faptul ca nu toate vasele pot
fi spalate in masina de spalat. Nu va
recomandam sa spalati vase din
termoplastic, tacamuri cu manere din
lemn sau plastic, recipiente cu manere
din lemn, vase din aluminiu, cristal doar
daca nu este specificat altfel.
l Daca recipientele pentru sosuri sau cele
utilizate in cuptor sunt acoperite de o
crusta de alimente arse sau prajite, este
recomandabil sa le lasati inainte la
inmuiat.
l Asezati vasele cu fata in jos.
l Incercati sa asezati vasele in asa fel incat
l Unele decoratiuni se pot decolora. De
aceea este o idee buna ca inainte de a
spala tot setul, sa spalati doar un articol
din set pentru a observa daca decoratiunile
se decoloreaza.
acestea sa nu se atinga intre ele. Daca
acestea au fost incarcate corespunzator
veti obtine rezultate mult mai satisfacatoare.
l Dupa ce ati introdus vasele, verificati daca
bratele de pulverizare se rotesc liber.
l Nu este recomandabil sa asezati tacamurile
din argint cu manere din otel oxidabil
deoarece poate exista o reactie chimica
intre acestea.
l Recipientele sau alte vase care sunt
acoperite cu o crusta arsa de alimente
trebuie sa fie lasate la inmuiat in apa cu
detergent.
Atunci cand cumparati tacamuri noi,
asigurati-va de faptul ca acestea pot fi
spalate in masina de spalat vase.
l Pentru a spala corespunzator recipientele
din argint:
a)
clatiti imediat dupa utilizare, in special
daca s-au utilizat pentru maioneza,
oua, peste, etc;
b)
nu le stropiti cu detergent;
c)
Pastrati-le la distanta de alte metale.
Cum sa faceti economii
l Daca doriti ca masina de spalat sa
Sfaturi utile
l Pentru a evita caderea de pe raftul
superior, indepartati intai raftul inferior.
l Daca vasele vor fi lasate in masina de
spalat pentru mai mult timp, lasati usa
putin deschisa pentru a lasa aerul sa
circule si pentru a imbunatati performantele de
uscare.
realizeze o spalare completa, asezati
vasele in masina de spalat dupa fiecare
masa si daca este nevoie porniti ciclul
19
RO
CLATIRE RECE pentru a inmuia resturile
de alimente si pentru a indeparta
particulele mai mari de alimente de la
noua incarcare.
11. SUGESTII PRACTICE
3) Dupa ce ati incheiat, fixati la loc bratele
in aceleasi pozitii, tinand cont de
alinierea sagetii si insurubati la loc.
12. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
(Fig. A "5")
l Pentru a curata partea exterioara a
l Captuseala usii si a rezervorului sunt
masinii de spalat vase, nu utilizati solventi
(cu actiune degresanta), substante abrazive
ci doar cu ajutorul unui material umezit in
apa.
realizate din otel inoxidabil; daca apar
pete provovate de oxidare, acest lucru se
datoreaza unei concentratii mari de saruri
de fier in apa.
l Masina de spalat nu necesita o intretinere
l Petele pot fi indepartate cu ajutorul unui
speciala deoarece rezervorul se curata
automat.
l Stergeti periodic garnitura usii cu ajutorul
unui material umezit pentru a indeparta
resturile de alimente sau de agent de
clatire.
agent abraziv; nu utilizati materiale pe
baza de clor, otel, etc.
1
1b
l Se recomanda curatarea masinii de spalat
vase, pentru indepartarea depozitelor de
calcar si de murdarie. Va sugeram sa
efectuati periodic un program de spalare
cu un produs special pentru curatarea
masinii de spalat vase. in vederea
realizarii acestei operatiuni, masina de
spalat vase trebuie sa fie goala.
l Daca dupa curatarea filtrelor observati
2
faptul ca vasele nu sunt spalate sau
clatite corespunzator, verificati daca toate
capetele bratelor bratelor de pul verizare
sunt libere (Fig. A “5”).
Daca sunt blocate, curatati-le in felul urmator:
1) Pentru a indeparta bratul superior, rotitil pana se aliniaza cu semnul stop
marcat de sageata (Fig. 1b). Impingeti-I
in sus (Fig. 1) si mentineti in apasat in
sus, desurubati in sensul acelor de
ceasornic (pentru reasamblare, repetati
aceeasi procedura dar in sensul
invers acelor de ceasornic). Bratul
inferior poate fi indepartat tragand in
sus (Fig. 2);
2) Spalati bratele sub jet de apa pentru a
curata blocajele din capetele acestora;
20
DUPA INCHEIEREA PROGRAMULUI
DE SPALARE
Dupa fiecare spalare este esential sa opriti
alimentarea cu apa si sa opriti masina
apasand butonul Pornit / Oprit in pozitia
Oprit.
Daca masina nu va fi utilizata pentru o perio
ada indelungata de timp, este recomandabil
sa urmati aceste reguli:
1. Realizati o spalare fara incarcare cu
detergent pentru a curata masina de
orice depozite;
6. Pastrati curat interiorul masinii de spalat;
3. Opriti alimentarea cu apa;
7. Daca masina de spalat vase este lasata
in locuri unde temperatura coboara sub
0°C, apa ramasa pe conducte poate
ingheta. Asteptati pana ce temperatura
creste peste zero si asteptati timp de 24
de ore inainte de o porni.
4. Umpleti recipientul pentru agentul de
clatire;
5. Lasati usa deschisa;
21
RO
2. Scoateti cablul de alimentare din priza;
M LEGENDĂ PROGRAM
E Butonul de opțiune „JUMĂTATE DE CUVĂ”
22
120
60x85x60,9
CU BLAT DE
LUCRU
117
59,8x82x58
FĂRĂ BLAT DE
LUCRU
13
8 persoane
Setări poziție (EN 50242)
Capacitate cu tigăi și vase
Siguranță/Intrare curent/Tensiune de alimentare
Presiune apă curentă (MPa)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
/
/
9 persoane
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Consultați plăcuța cu valori nominale
Min. 0,08 – Max. 0,8
9 persoane
15
DATE TEHNICE (Consultați plăcuța cu valori nominale)
Adâncime cu ușa deschisă (cm)
Lățime x Înălțime x Adâncime (cm)
DATĂ
ÎN POZIȚIE VERTICALĂ
NEASISTATĂ
ÎNCORPORAT
L AFIȘAJ
D Buton de opțiune „OPEN DOOR”
INTEGRATĂ PE
JUMĂTATE
I F+G BLOCARE PENTRU COPII
C Buton „CONTROLUL LA DISTANȚĂ (Wi-Fi)”
DIMENSIUNE
H Buton „Start/Reset” (pornire/anulare program)
B Buton „SELECTARE PROGRAM”
F Buton de opțiune „EXTRADRY”
G Buton „PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ”
A Buton „PORNIRE/OPRIRE”
13. DESCRIEREA PANOULUI
DE COMENZI
14. DATE TEHNICE
Descrierea AFIȘAJULUI
Afișajul vă informează în mod constant cu
privire la funcționarea aparatului.
11) INDICATOR
LUMINOS
"JUMĂTATE DE CUVĂ"
OPȚIUNE
12) Indicator luminos opțiune "EXTRADRY"
13) Indicatorul luminos "ADDISH"
AVERTISMENT
Dacă atingeți afișajul în primele
secunde după ce ați conectat aparatul
puteți
întrerupe
procedura
de
autocalibrare, punând astfel în pericol
funcționarea adecvată a aparatului. În
acest caz, scoateți ștecărul și repetați
operațiunea.
1) AFIȘAREA TEMPERATURII
Indică temperatura de spălare a fiecărui
Progr. selectat.
2) AFIȘAREA PROGR.ULUI
Indică Progr.ele de spălare setate, oferă
informații
privind
opțiunile
setate,
raportează orice erori și altele.
Buton PORNIRE/OPRIRE
La sfârșitul ciclului, nu uitați să opriți
mașina utilizând butonul PORNIRE/OPRIRE,
apoi scoateți ștecărul și închideți
alimentarea cu apă.
3) AFIȘAREA TIMPULUI RĂMAS
Indică durata de spălare pentru fiecare
Progr. selectat și oferă timpul rămas
până la sfârșitul Progr.ului.
4) INDICATORUL
LUMINOS
DE
ALIMENTARE CU APĂ ÎNCHISĂ
Indică orice eroare a debitului de apă de
intrare între robinet și mașina de spălat
(consultați „DEPANARE ȘI GARANȚIE”).
5) INDICATOR
LUMINOS
CONSUMATĂ”
LUMINOS
l Atunci când ați conectat aparatul la
rețeaua de alimentare și l-ați pornit de la
butonul Start/Reset, pe afișaj va apărea
"ENGLISH".
"SARE
6) INDICATOR LUMINOS "MIJLOC DE
CLĂTIRE CONSUMAT"
7) INDICATOR
Wi-Fi
La prima pornire a aparatului
l Aparatul este acum în modulul de setare
a limbii.
l Selectați limba dorită apăsând butoanele
OPEN DOOR
și JUMĂTATE DE
CUVĂ
, apoi confirmați apăsând
butonul "Start/Reset".
CONEXIUNE
8) PEN DOOR "OPEN DOOR"
l Pe afișaj va apărea un mesaj de BINE
9) PEN DOOR
AȚI VENIT timp de 5 secunde.
23
RO
10) INDICATOR LUMINOS DE PROGR.
"Total care"
Atunci când se activează Progr.ul Total
care, se aprinde indicatorul luminos
corespunzător.
15. SELECTAREA
PROGRAMULUI ȘI
OPȚIUNI SPECIALE
Meniu setări
Schimbarea limbii
Din meniul de setări, puteți adapta diverși
parametri la necesitățile dvs. de spălare.
Accesarea meniului Setări
l Apăsați butoanele "Progr" și "PORNIRE/
OPRIRE"
secunde.
l Apăsați butoanele OPEN DOOR
și
concomitent
JUMĂTATE DE CUVĂ
timp de 5 secunde.
l Pe afișaj apare "ENGLISH".
concomitent timp de 3
l Urmați
pașii detaliați
"SETAREA LIMBII".
l Pe afișaj apare "SETĂRI".
l Apăsați din nou butonul Progr. pentru a
afișa elementele de meniu, în următoarea
secvență:
- ELIMINARE CALCAR
(pentru a seta, consultați
relevant din broșură)
capitolul
- ALARMĂ
(pentru a seta, consultați paragraful
relevant)
- Mod memorare
(pentru a seta, consultați paragraful
relevant)
l Apăsați butonul JUMĂTATE DE CUVĂ
sau EXTRADRY
setările curente.
în
paragraful
AVERTISMENT
Această procedură va anula toate
setările stocate, iar aparatul se va
reseta la valorile implicite din fabrică.
Setări program
l Deschideți ușa și puneți vasele murdare
în interiorul mașinii.
l Pe afișaj va apărea Progr.ul "ECO" sau
Progr.ul stocat anterior.
pentru a modifica
l Apăsați din Progr. pentru a derula printre
elementele de meniu.
l Apăsați concomitent butoanele JUMĂTATE
DE CUVĂ
și EXTRADRY
afișaj va apărea Da/Nu.
; și pe
La următoarea pornire a
aparatului
Apăsați butonul Start/Reset;
"ECO" va apărea pe afișaj.
l Durata Progr.ului va fi afișată în stânga
Progr.ul
l Selectați Progr.ul dorit apăsând de câteva
ori butonul "Progr.".
Dacă modul de memorare este activat,
programul memorat va apărea pe
afișaj.
l Pe afișaj vor apărea pictogramele care
facilitează anumite Progr.e.
24
inelului, în timp ce temperatura Progr.ului
va fi afișată în dreapta inelului.
l Pentru a selecta o opțiune, apăsați
l Apăsați butonul "Start/Reset".
Atunci când se închide ușa, după emiterea
unui semnal sonor, Progr.ul va începe
automat. Afișajul va indica timpul rămas la
sfârșitul ciclului de spălare.
după ce porniți mașina de spălat vase,
așteptați câteva secunde pentru
lansarea programului.
Atunci când începe Progr.ul, trebuie doar
să deschideți ușa și să adăugați mai multe
vase atunci când se aprinde indicatorul
luminos ADDiSH
.
Aparatul se va opri automat, iar timpul
rămas până la sfârșitul ciclului va clipi
intermitent pe afișaj.
Închideți ușa, fără a apăsa niciun buton.
Ciclul va fi reluat din momentul în care a
fost oprit.
Atunci când indicatorul luminos se stinge,
nu se mai recomandă adăugarea de vase.
Deschideți ușa încet și cu atenție,
pentru a evita să vă udați cu stropi din
apa mașinii.
Programele "AUTOMATE"
(numai la anumite modele).
Mașina de spălat vase este dotată cu un
senzor de murdărie capabil să analizeze
gradul de murdărie al apei în timpul tuturor
fazelor Progr.ului "AUTOMAT" (consultați
legenda Progr.ului). Mulțumită acestui
dispozitiv, parametrii ciclului de spălare sunt
adaptați automat la cantitatea reală de
murdărie de pe vase. Aceasta deoarece
gradul de murdărie al apei este conectat de
cantitatea de murdărie de pe vase. Astfel,
sunt garantate rezultate de spălare
excelente dacă se optimizează consumul
de apă și energie.
Adăugarea
de
vase
după
ce
indicatorul luminos ADDISH s-a stins
este ferm descurajată, întrucât acest
lucru poate afecta performanța de
spălare.
(Numai pentru modele cu poziție
verticală neasistată)
Opțiunea de ADDISH poate fi utilizată,
chiar și fără a deschide ușa prin
apăsarea butonului "Start/Reset". În
acest caz, apăsați pur și simplu
butonul "PORNIRE/OPRIRE" din nou
pentru a relua ciclul de unde ați
rămas.
Programele "IMPULSE"
Progr.ele "IMPULSE" utilizează o tehnologie
de spălare cu impulsuri, care reduce
consumul și zgomotul, și îmbunătățește
performanța.
Funcționarea intermitentă a pompei
de spălat NU este considerată o
funcționare greșită; este o caracteristică a
spălării cu impulsuri și, prin urmare,
trebuie considerată o caracteristică
normală a programului.
AVERTISMENT
Dacă deschideți ușa în timpul ciclului
de
uscare,
un
semnal
sonor
intermitent vă informează că ciclul de
uscare nu s-a încheiat încă.
25
RO
ADDISH (posibilitatea de adăuga
vase după ce programul a început)
butonul corespunzător (se va aprinde
indicatorul luminos).
Schimbarea unui program în
curs de derulare
POWER WASH (numai la anumite
modele)
Procedați după cum urmează pentru a
schimba sau a anula un Progr. în curs de
derulare:
În unele Progr.e (consultați tabelul de
Progr.e), va f activat cel de-al treilea braț de
spălare, poziționat pe partea inferioară a
mașinii de spălat ("POWER WASH").
Această opțiune este ideală atunci curățați
veselă sau oale extrem de murdare,
amplasându-le direct în zona din coș de
deasupra brațului "POWER WASH".
l Țineți apăsat butonul "Start/Reset". timp
de cel puțin 3 secunde. Pe afișaj va
apărea "RESETARE" și se vor auzi
semnale sonore.
l Progr.ul în curs de derulare va fi anulat.
l În acest moment se poate seta un Progr.
nou utilizând butonul "Progr.".
POWER WASH
AVERTISMENT
Înainte de a iniția un program nou,
trebuie să verificați dacă mai există
detergent în dozator. Dacă este cazul,
mai puneți detergent.
În cazul în care există o întrerupere a
alimentării cu curent în timp ce mașina
de spălat vase funcționează, o memorie
specială stochează Progr.ul selectat și,
la reluarea alimentării cu curent, aceasta
continuă de unde a rămas.
Operațiunile programului (numai
pentru modele cu poziție
verticală neasistată)
Butoane de opțiune
În timpul derulării unui Progr., afișajul indică
numele
Progr.ului
ales,
temperatura
aferentă și timpul rămas până la sfârșitul
ciclului, care este actualizat automat.
Sfârșitul programului
Se va auzi o alarmă sonoră de 5 secunde
(dacă nu este oprită) de 3 ori la intervale de
30 de secunde pentru a indica că Progr.ul
s-a încheiat.
Dacă se activează opțiunea "OPEN
DOOR" în timpul fazei de uscare, ușa
se va deschide automat și trebuie să
așteptați până la semnalul sfârșitului
de ciclu înainte de a scoate vasele.
Butonul de opțiune trebuie activat după ce
ați ales Progr.ul de spălare.
Dacă este selectată o opțiune care nu
este compatibilă cu programul selectat,
indicatorul luminos al opțiunii respective
clipelte mai întâi și apoi se stinge.
26
Butoanele de opțiune vă oferă mai multe
opțiuni de spălare, lăsându-vă să personalizați
Progr.ele de spălare (consultați tabelul din
capitolul 17 pentru o listă de Progr.e pentru
care se poate activa fiecare opțiune.)
Opțiunile sunt activate (sau dezactivate)
înainte ca Progr.ul să înceapă, utilizând
butoanele adecvate.
Indicatoarele luminoase relevante vor
apărea (sau dispărea) pe afișaj.
Această opțiune este activată automat în
programul "ECO". În orice caz, este
posibilă dezactivarea acesteia. Opțiunea
"OPEN DOOR" nu este disponibilă în
programele "RAPID 29'", "RAPID 39'" și
"PRESPĂLARE".
Indicator luminos
"SARE CONSUMATĂ"
Atunci când se aprinde indicatorul luminos
umpleți rezervorul de sare.
Indicator luminos "MIJLOC DE
CLĂTIRE CONSUMAT"
Atunci când se aprinde indicatorul luminos
mijlocul de clătire este consumat și
trebuie alimentat.
Butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
Timpul de pornire al mașinii de spălat poate
fi setat cu ajutorul acestui buton, amânând
pornirea cu 1 până la 23 ore. Procedați
după cum urmează pentru a seta o pornire
întârziată:
l Apăsați butonul "PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
(pe afișaj va apărea "0:00").
AVERTISMENT
La selectarea acestei opțiuni, nu
trebuie sub nicio formă se împiedicați
ușa să se deschidă sau să o forțați să
se închidă, întrucât acest lucru ar
deteriora mecanismul. Asigurați-vă că
există suficient spațiu liber în fața ușii
și, prin urmare, înainte de închidere,
așteptați ca dispozitivul de deschidere să
își încheie activitatea.
Butonul "JUMĂTATE DE CUVĂ"
Dacă trebuie să spălați doar câteva vase
(de ex., pahare, cești, farfurii), puteți activa
opțiunea "JUMĂTATE DE CUVĂ".
Astfel, puteți economisi apă, energie și timp.
Cu opțiunea "JUMĂTATE DE CUVĂ", utilizați
mai puțin detergent decât la o cuvă plină.
l Apăsați din nou butonul pentru a crește
întârzierea în ore (la fiecare apăsare de
buton, întârzierea este crescută cu 1 oră
până la maxim 23 de ore).
Dacă nu doriți o pornire întârziată,
apăsați butonul Pornire întârziată în
mod repetat până când pe afișaj apare
0:00 (aparatul va începe imediat).
l Pentru a porni numărătoarea inversă,
apăsați butonul "Start/Reset". Afișajul va
indica timpul rămas la sfârșitul Progr.ului.
La sfârșitul numărătorii inverse, Progr.ul
va începe automat.
(Numai pentru modele cu poziție
verticală neasistată)
Durata ciclului selectat va fi indicată
pe afișaj. La sfârșitul numărătorii inverse,
programul va începe automat, iar durata
ciclului selectat va fi indicată pe afișaj.
Butonul "EXTRADRY"
Această opțiune vă permite să obțineți cea
mai ridicată eficiență, crescând temperatura
de spălare a apei în timpul ultimei faze a
ciclului de spălare.
27
RO
Butonul "OPEN DOOR"
(DESCHIDERE AUTOMATĂ A UȘII)
Această opțiune activează un dispozitiv
special care deschide ușa cu câțiva
centimetri în timpul sau la sfârșitul ciclului
de uscare (în funcție de Progr.). Aceasta
garantează uscarea naturală și eficientă a
vaselor. Durata ciclului selectat se va
modifica
automat
pentru
a
obține
temperatura optimă pentru ciclul de clătire;
aceasta reduce semnificativ consumul de
energie. Deschiderea automată a ușii în
timpul ultimei faze de uscare permite
circularea aerului, eliminând riscul de miros
greu. Atunci când se deschide ușa, pe
afișaj va apărea mesajul "OPEN DOOR".
Procedați după cum urmează pentru a
anula o pornire întârziată:
l Țineți apăsat butonul "Start/Reset" timp
de cel puțin 3 secunde. Pe afișaj va
apărea "RESETARE" și se vor auzi
semnale sonore.
l Pornirea întârziată și Progr.ul selectate
Modul memorare (Memorarea
ultimului program utilizat)
1. Țineți apăsați butonul "Progr." și, în
același timp, porniți mașina de spălat vase
utilizând butonul "PORNIRE/OPRIRE".
2. Pe afișaj apare "SETĂRI".
vor fi anulate. Pe afișaj vor apărea două
liniuțe.
3. Apăsați butonul Progr. până când pe
afișaj apare "FUNCȚIE MEMO".
l În acest moment, pentru a declanșa
4. Apoi apăsați butonul "JUMĂTATE DE
mașina de spălat vase, trebuie selectate
un Progr. nou și orice butoane de
opțiune, după cum se indică în "SETĂRI
DE PROGR.".
Semnalul sonor de SFÂRȘIT AL
PROGRAMULUI oprit
pentru
5. Opriți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" pentru a
confirma noua setare.
Pentru a schimba Progr.ul stocat, urmați
aceeași procedură.
Produsul este setat în fabrică cu un semnal
sonor activat.
Semnalul sonor poate fi oprit, după cum
urmează:
Mașina de spălat vase trebuie oprită
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția
această procedură.
Activarea
sau
dezactivarea
MODULUI DEMO (care se
utilizează exclusiv în magazine)
Activarea
1. Țineți apăsați butonul "Progr." și, în
același timp, porniți mașina de spălat vase
utilizând butonul "PORNIRE/OPRIRE".
2. Pe afișaj apare "SETĂRI".
3. Apăsați butonul "Progr." până când pe
afișaj apare "ALARMĂ".
4. Apoi apăsați butonul "JUMĂTATE DE
CUVĂ"
sau "EXTRADRY"
pentru
a modifica valoarea de laDA/NU.
5. Opriți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" pentru a
confirma noua setare.
Pentru a porni din nou alarma, urmați
aceeași procedură.
28
CUVĂ"
sau "EXTRADRY"
a schimba Progr.ul.
Mașina de spălat vase trebuie oprită
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția
această procedură.
1. Porniți
aparatul
Pornit/Oprit.
utilizând
butonul
2. Apăsați butoanele "Progr." Și "PORNIRE
ÎNTÂRZIATĂ"
concomitent timp de
5 secunde.
3. "MOD DEMO ACTIVAT" va apărea pe
afișaj.
4. Dacă nu se apasă niciun buton timp de
30 de secunde, Progr.ul va începe,
simulând pornirea unui Progr. de spălat.
Se activează opțiunile Progr./Opțiuni/
PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ, apăsând aceste
butoane puteți simula funcționarea
produsului fără a iniția o spălare.
3. "MOD DEMO DEZACTIVAT" va apărea
pe afișaj.
4. Opriți aparatul.
AVERTISMENT
După
instalare,
dacă
aparatul
funcționează corect, dar ciclul de
spălare nu începe la apăsarea
butonului start, este posibil să nu se fi
dezactivat "Modul Demo".
Mașina de spălat vase trebuie oprită
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția această
procedură.
1. Porniți
aparatul
Pornit/Oprit.
utilizând
butonul
2. Apăsați butoanele "Progr." și "PORNIRE
ÎNTÂRZIATĂ"
concomitent timp de
5 secunde.
BLOCARE PENTRU COPII
l Apăsând
butoanele EXTRADRY și
PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ în același timp
de aproximativ 3 secunde veți bloca toate
tastele. Astfel, puteți preveni orice
modificări nedorite sau accidentale.
l Blocarea tastelor poate fi anulată apăsând
pur și simplu butoanele EXTRADRY și
PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ din nou sau oprind
aparatul.
În cazul în care se întrerupe alimentarea
în timp ce mașina este în funcțiune, o
opțiune specială de memorie salvează
setările și, la reluarea alimentării,
aparatul reia ciclul de unde a rămas.
29
RO
Dezactivarea
16. CONTROL LA DISTANȚĂ
(WI-FI)
l Porniți
Acest aparat este dotat cu tehnologie Wi-Fi
care permite controlarea la distanță a
aparatului prin intermediul unei aplicații.
l Apăsați butonul CONTROL LA DISTANȚĂ
aparatul
utilizând
PORNIRE/OPRIRE.
butonul
timp de 1 secundă.
l Indicatorul luminos Wi-Fi se va aprinde și
pe afișaj va apărea mesajul „CONTROL
LA DISTNAȚĂ PORNIT.
Sincronizarea aparatului cu
aplicația
l Descărcați aplicația Hoover Wizard pe
l Tastele și butoanele de pe panoul de
control vor fi dezactivate.
dispozitivul dvs.
l Numai butoanele CONTROL LA DISTANȚĂ
, PORNIRE/OPRIRE și START/RESETARE
vor rămâne activate.
Aplicația Hoover Wizard este disponibilă
pentru tabletele și smartphone-urile cu
Android și iOS.
l Acum
puteți gestiona
intermediul aplicației.
Pentru a descoperi toate detaliile
opțiunilor Wi-Fi, explorați meniurile
aplicației în modul DEMO.
prin
DEZACTIVAREA CONTROLULUI
LA DISTANȚĂ
l Asigurați-vă că smartphone-ul/tableta dvs.
este conectată la rețeaua Wi-Fi.
l Activați funcția BLUETOOTH (dacă este
disponibilă).
l Deschideți aplicația, creați un profil de
utilizator și sincronizați cu aparatul.
Pentru a proceda astfel, fie urmați
instrucțiunile care apar pe afișajul
dispozitivului dvs., fie procedura descrisă
în „Ghidul rapid” care vine odată cu
aparatul, pe care îl puteți obține de pe
linkul go.candy-group.com/am-dw.
ACTIVAREA CONTROLULUI LA
DISTANȚĂ
l Asigurați-vă că router-ul este pornit și
conectat la internet.
l Încărcați mașina de spălat, încărcați
detergentul și închideți ușa.
30
aparatul
l Pentru a ieși din modul CONTROL LA
DISTANȚĂ
în timpul unui ciclu de
spălare, apăsați butonul CONTROL LA
DISTANȚĂ de pe aparat timp de 1
secundă. Indicatorul luminos Wi-Fi va
începe să lumineze intermitent și pe afișaj
va apărea mesajul „CONTROL LA
DISTANȚĂ OPRIT”.
Acesta activează panoul de comenzi al
aparatului. Ciclul de spălare va continua
normal.
l Pentru a reactiva controlul la distanță prin
intermediul aplicației, apăsați din nou
butonul CONTROL LA DISTANȚĂ
timp de 1 secundă, lăsând ușa închisă.
Indicatorul luminos Wi-Fi se va aprinde și
pe afișaj va apărea mesajul „CONTROL
LA DISTANȚĂ PORNIT”.
Tastele și butoanele de pe panoul de
control vor fi dezactivate. Numai
butoanele CONTROL LA DISTANȚĂ
,
PORNIRE/OPRIRE și START/RESETARE
vor rămâne activate.
Un alt mod de a ieși din modul de
control la distanță
l Apăsați butonul „START/RESETARE”
timp de 3 secunde: orice ciclul în curs de
derulare va fi anulat, iar aparatul va ieși
din modul CONTROL LA DISTANȚĂ
.
Acum puteți seta un nou ciclu de spălare
din panoul de comenzi.
Indicator luminos conexiune
Wi-Fi
Acest indicator indică statutul conectării:
- PORNIT: controlul la distanță este activat.
- CLIPEȘTE INTERMITENT LENT: controlul
la distanță este dezactivat.
- CLIPEȘTE INTERMITENT RAPID TIMP
DE 3 SECUNDE APOI SE OPREȘTE:
aparatul nu se poate conecta la rețeaua WiFi de acasă sau nu a fost încă sincronizat
cu aparatul.
- 3 CLIPIRI INTERMITENTE LENTE, APOI
SE OPREȘTE TIMP DE 2 SECUNDE:
rețeaua Wi-Fi este în curs de resetare (la
sincronizarea cu aplicație).
- SE APRINDE TIMP DE 1 SECUNDĂ,
APOI SE OPREȘTE TIMP DE 3 SECUNDE:
ușa este deschisă, controlul la distanță nu
se poate activat.
31
RO
Dacă aplicația este oprită și apoi
pornită din nou - fie prin butonul
PORNIRE/OPRIRE sau ca urmare a
unei întreruperi a alimentării - atunci
când se activează CONTROLUL LA
DISTANȚĂ
și un ciclu de spălare
este în curs de derulare, ciclul va
continua din punctul întreruperii.
În acest caz, „CONTROLUL LA
DISTANȚĂ”
se dezactivează.
PARAMETRI WIRELESS
Pentru modelele cu opțiunea Wi-Fi
Parametri
Specificații
(Wi-Fi)
Specificații
(Bluetooth)
Standard de transmisie
wireless
802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2
Bandă de frecvență
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
2,412 GHz. - 2,484 GHz.
802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm
Putere de transmisie
maximă
802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm
802.11n, MCS7 =
+14 dBm
802,11b = 1024 biți,
-80 dBm
Sensibilitate minimă
receptor
802.11g = 1024 biți,
-70 dBm
802.11n = 1024 biți,
-65 dBm
802.11n HT40 = 1024 biți,
-65 dBm
Rată de date de bază:
Putere de transmitere RF (Tip):
+4 dBm
Rată de date intensificată:
Putere de transmitere RF (Tip):
+2 dBm
BLE
Putere de transmitere RF (Tip):
+7,5 dBm
Rată de date de bază:
Sensibilitate @ 0,1% BER:
-98 dBm
Rată de date intensificată:
Sensibilitate @ 0,01% BER:
-98 dBm
BLE
Sensibilitate @ 0,1% BER:
-98 dBm
Prin prezenta Candy Hoover Group Srl declară că acest
aparat marcat este
în conformitate cu prevederile esențiale ale Directivei 2014/53/UE. Pentru a primi
un exemplar al declarației de conformitate, vă rugăm să contactați producătorul:
www.candy-group.com
32
Program
1. ECO
2. ABUR
3. UNIVERSAL
4. RAPID 39'
5. RAPID 29'
6. PRESPALARE
7. HYGIENE +
8. TOTAL CARE
Descriere
Program pentru reducerea consumului de energie,
adecvat pentru vase cu grad normal de murdarire
(cel mai eficient program in ceea ce priveste
consumul de energie si apa).
Program standard pentru EN 50242.
În cadrul acestui program se alterneaza actiunea
jeturilor de apa si a aburului. Este eficient pentru
înmuierea si îndepartarea reziduurilor întarite de
alimente si pentru distrugerea bacteriilor, nu este
necesara prespalarea vaselor si a oalelor.
O data pe zi - pentru vase cu grad normal de
murdarire si pentru alte vase care au fost strânse
pe parcursul zilei, pentru a fi spalate.
Ciclu rapid, adecvat pentru o spălare zilnică de
articole extrem de murdare imediat după masă
(MAX 8 persoane).
Spalare rapida pentru vase care vor fi spalate
imediat dupa utilizare. Pentru vase de la 6 persoane.
Prespalare scurta cu apa rece pentru vase care
vor fi pastrate in masina de spalat vase pana la
umplerea acesteia.
Program de spalare antibacterian, pentru spalarea
si sterilizarea vaselor (pentru vase foarte murdare),
pentru biberoane etc.
Program adecvat pentru spălarea cu un singur
ciclu de Clasa A a celor mai delicate vase, cum ar
fi sticlăria și porțelanul.
* Adecvat pentru spălarea vaselor până la 8 persoane.
9. UNIVERSAL PLUS
Indicat pentru spalarea vaselor utilizate zilnic.
Clatirea finala garanteaza un nivel superior de
igiena si curatenie.
10. SPĂLARE ZILNICĂ
Program rapid de spalare, pentru vase cu grad
normal de murarire - pentru spalari frecvente si
incarcari normale.
11. ULTRA SILENT
12. PAHARE
Program de spalare silentios. Ideal pentru
functionarea masinii pe timpul noptii, pentru a
putea beneficia de tarifele mai reduse la energie.
Adecvat pentru pahare si vase delicate. De
asemenea, pentru vase cu grad redus de
murdarire, cu exceptia cratitelor.
Spalare cu prespalare
La programele cu prespalare, se recomanda sa adaugati a doua doza de detergent (max. 10g)
direct în masina de spalat vase.
Programmi con prelavaggio
Per i programmi con prelavaggio, si consiglia di aggiungere una seconda dose di detersivo (MAX.
10 grammi) non nella vaschetta del detersivo ma direttamente all’interno della lavastoviglie.
33
RO
17. LEGENDĂ PROGRAM
Detergent prespălare
Programele
"IMPULSE"
Temperatură
de spălare (°C)
Durată¹ medie
de spălare (min.)
Butonul
"OPEN DOOR"
Butonul
"JUMĂTATE DE CUVĂ"
Butonul
"EXTRADRY"
Butonul
"PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ"
Opțiuni
●
●
■
■
45
205
DA
DA
DA
DA
75
130
DA
DA
DA
DA
3.UNIVERSAL
-
■
60
120
DA
DA
DA
DA
4. RAPID 39’
●
39
N/A
N/A
N/A
DA
29
N/A
N/A
N/A
DA
5
N/A
N/A
N/A
DA
140
DA
N/A
DA
DA
Program
1. ECO
2. ABUR
5. RAPID 29'
6. PRESPALARE
7. HYGIENE +
- 60
- - 50
- - ● - 75
8. TOTAL CARE
●
■
50
100
DA
DA
DA
DA
9. UNIVERSAL
PLUS
●
-
70
125
DA
N/A
DA
DA
10. SPĂLARE
ZILNICĂ
- ■
- - ■
55
80
DA
DA
DA
DA
55
240
DA
N/A
DA
DA
45
95
DA
DA
DA
DA
11. ULTRA
SILENT
12. PAHARE
34
RO
● = Detergent prespălare
■ = Programe "IMPULSE"
N/A = OPȚIUNEA NU ESTE DISPONIBILĂ
1) Cu apă rece (15°C) - Toleranță ±10%Dacă folosiți apă fierbinte, timpul rămas până la sfârșitul programului este actualizat
automat în timpul derulării programului.
Valorile sunt măsurate în laborator conform Standardului european EN 50242 (valorile
pot varia în funcție de condițiile de utilizare).
35
18. UNITATEA DE
DEDURIZARE A APEI
În funcție de sursa de alimentare, apa
conține diverse tipuri de calcar și minerale
care se depozitează pe vase, lăsând pete și
marcaje albicioase. Cu cât mai mare este
nivelul acestor minerale prezente în apă, cu
atât mai dură este apa. Mașina de spălat
vase este dotată cu o unitate de dedurizare
a apei care, folosind săruri speciale de
regenerare, generează apă dedurizată
pentru spălarea vaselor. Gradul de duritate
al apei dvs. poate fi obținut de la compania
dvs. de alimentare cu apă.
Ajustarea dedurizatorului de apă
Nivel
°fH
(gradare
franceză)
°dH
(gradare
germană)
Utilizare de
sare de
regenerare
Setarea
dedurizatorului
de apă
0
0-5
0-3
NO
S0
1
6-10
4-6
SI
S1
2
11-20
7-11
SI
S2
3
21-30
12-16
SI
S3
4*
31-40
17-22
SI
S4
5
41-50
23-27
SI
S5
6
51-60
28-33
SI
S6
7
61-90
34-50
SI
S7
1. Țineți apăsat butonul "Progr." și, în
același timp, porniți mașina de spălat
vase utilizând butonul "PORNIRE/OPRIRE".
3. Apăsați butonul "Progr." până când
vedeți că pe afișaj apare scris
"ELIMINARE CALCAR".
4. Apoi apăsați butonul "JUMĂTATE DE
CUVĂ"
sau "USCARE SUPLIMENTARĂ"
pentru a modifica valoarea de la S0
la S7.
5. Opriți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" pentru a
confirma noua setare.
Pentru a schimba din nou setarea
dedurizatorului de apă, urmați aceeași
procedură.
AVERTISMENT
Dacă nu puteți finaliza procedura,
opriți mașina de spălat vase apăsând
butonul "PORNIRE/OPRIRE" și inițiați
din nou procedura de la început
(PASUL 1).
* Unitatea de dedurizare a apei este
setată din fabrică la nivelul 4 (S4),
întrucât acesta satisface cerințele
majorității utilizatorilor.
36
Mașina de spălat vase trebuie oprită
ÎNTOTDEAUNA înainte de a iniția
această procedură.
2. Pe afișaj apare "SETĂRI".
Dedurizatorul de apă poate trata apa cu un
nivel de duritate de până la 90°fH (gradare
franceză) sau 50°dH (gradare germană)
prin intermediul a 8 setări.
Setările sunt listate în tabelul de mai jos, cu
apa din sursa de alimentare relativă care va
fi tratată.
Duritate apă
Ajustați setarea unității de dedurizare a apei
conform gradului de duritate al apei, după
cum urmează:
Dacă considerați că mașina de spălat vase nu funcționează corect, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos cu privire la sfaturi practice privind modul de rezolvare a celor mai
frecvente probleme. Dacă eroarea persistă sau este recurentă, contactați Centrul de
asistență tehnică.
RAPORTĂRILE ERORILOR
l Modelele cu afișaj: erorile sunt raportate cu un număr care le precede sau litera „E”
(de ex., Eroarea 2 = E2) și un scurt semnal sonor.
l Modelele fără afișaj: erorile sunt raportate de către indicatoarele luminoase care
clipesc intermitent pe panoul de comenzi.
Numai la modelele cu afișaj
Sunt afișate erorile
„VERIFICAȚI APA”
cu un scurt semnal sonor
(numai la anumite modele).
E2 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E3 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E4 (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E4-E6-E7-Ef-EL
(cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
E8-Ei (cu afișaj)
cu un scurt semnal sonor
Semnificație și soluții
Mașina de spălat vase nu se umple cu apă
Asigurați-vă că alimentarea cu apă este deschisă.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau strivit.
Asigurați-vă că țeava de scurgere este la înălțimea corespunzătoare
(consultați secțiunea de instalare).
Închideți alimentarea cu apă, deșurubați furtunul de alimentare cu
apă din spatele mașinii de spălat vase și verificați ca filtrul „cu nisip”
să nu fie înfundat.
Mașina de spălat vase nu drenează apa
Asigurați-vă că țeava de scurgere nu este îndoită, sau blocată, și că
filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă că sifonul nu este înfundat.
Scurgere de apă
Asigurați-vă că țeava de scurgere nu este îndoită, sau blocată, și că
filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă că sifonul nu este înfundat.
Eroare de control electronic
Contactați Centrul de asistență tehnică.
Elementul de încălzire a apei nu funcționează corect sau placa
filtrului este înfundată
Curățați placa filtrului.
Numai la modelele fără afișaj
În cazul în care apar erori sau defecțiuni în timpul derulării unui program, indicatorul
luminos care corespunde ciclului selectat va clipi rapid și se va auzi un semnal sonor
intermitent. În acest caz, opriți mașina de spălat vase apăsând butonul
„PORNIRE/OPRIRE”. După ce verificați pentru a vă asigura că alimentarea cu apă
este deschisă, că țeava de drenare nu este îndoită și că sifonul sau filtrele nu sunt
înfundate, setați din nou programul selectat.
Dacă eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică.
37
RO
19. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
Această mașină de spălat vase este dotată cu un dispozitiv de siguranță la debit în
exces, în eventualitatea unei probleme, evacuând automat apa în exces.
AVERTISMENT
Pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului de
siguranță la debit în exces, vă recomandăm să nu mutați sau
să nu înclinați mașina de spălat vase în timpul funcționării. În
cazul în care este necesară înclinarea sau mutarea acesteia,
vă rugăm să vă asigurați că ciclul de spălat este complet și
că în aparat nu rămâne apă.
Alte erori
EROARE
1. Nu funcționează
niciun program
2. Mașina de
spălat vase nu
se umple cu apă
3. Mașina de
spălat vase nu
evacuează apa
4. Mașina de
spălat vase
evacuează apă
în continuu
5. Brațele de
pulverizare nu
se aud rotindu-se
CAUZĂ
SOLUȚIE
Ștecărul nu este conectat la
priză
Butonul P/O nu este apăsat
Ușa este deschisă
Nu se alimentează cu curent
Consultați punctul 1
Robinetul de apă este închis
Furtunul de alimentare cu apă
este îndoit
Filtrul furtunului de apă este
înfundat
Filtrul este murdar
Țeava de scurgere este îndoită
Extensia țevii de scurgere nu
este conectată corect
Conexiunea la evacuarea din
perete este îndreptată în jos și
nu în sus
Apăsați butonul
Închideți ușa
Verificați
Verificați
Deschideți robinetul de apă
Eliminați îndoiturile furtunului
Curățați filtrul la capătul furtunului
Curățați filtrul
Eliminați îndoiturile țevii
Urmați cu atenție instrucțiunile pentru
conectarea țevii de scurgere
Apelați un tehnician calificat
Poziția țevii de scurgere este
prea joasă
Ridicați țeava de scurgere cu cel
puțin 40 cm peste nivelul podelei
Cantitate excesivă de detergent
Reduceți cantitatea de detergent
Utilizați detergent adecvat
Un articol împiedică brațele să
se rotească
Placa de filtrare și filtrul sunt
foarte murdare
38
Conectați ștecărul electric
Verificați
Curățați placa și filtrul
6. La aparatele
electronice fără
afișaj: unul sau
mai multe
indicatoare
luminoase
clipesc
intermitent rapid
CAUZĂ
SOLUȚIE
RO
EROARE
Alimentarea cu apă este oprită
Consultați punctul 5
Partea de jos a tigăilor nu a fost
spălată bine
Marginea tigăilor nu a fost
spălată bine
Brațele de pulverizare sunt
parțial blocate
7. Vasele sunt
spălate parțial
Vasele nu au fost încărcate
corect
Capătul țevii de scurgere este
scufundat în apă
A fost măsurată o cantitate
incorectă de detergent sau
detergentul este vechi și solid
Capacul rezervorului de sare nu
este închis corect
Programul de spălat nu este
suficient de metodic
Verificați
Resturile de mâncare arsă trebuie
înmuiate înainte de a pune tigăile în
mașina de spălat vase
Repoziționați tigăile
Scoateți brațele de pulverizare
deșurubând piulițele inelului în sens
orar și spălați sub jet de apă curentă
Nu puneți vasele prea apropiate
unele de celelalte
Capătul țevii de scurgere nu trebuie
să intre în contact cu debitul de apă
spre exterior
Creșteți măsura conform gradului de
murdărie al vaselor sau schimbați
detergentul
Strângeți-l bine
Alegeți un program mai puternic
8. Detergentul nu
este eliberat sau
este eliberat
parțial
Tacâmurile, vasele, tigăile etc.,
opresc dozatorul de detergent
să se deschidă
Poziționați vasele, astfel încât să nu
obstrucționeze dozatorul
9. Prezența
petelor albe pe
vase
Apa din rețeaua de alimentare
este prea dură
Verificați nivelul de sare și de mijloc
de clătire și ajustați-l. Dacă eroarea
persistă, contactați Centrul de
asistență tehnică
10. Zgomot în
timpul spălării
Vasele se lovesc unele de
celelalte
Brațele care se rotesc se lovesc
de vase
11. Vasele nu sunt
complet uscate
Debit de aer inadecvat
Mijlocul de clătire lipsește
39
Opriți aparatul
Dați drumul la robinet
Resetați ciclul
Reverificați încărcarea vaselor în
coș
Reverificați încărcarea vaselor în
coș
Lăsați ușa mașinii de spălat vase
deschisă ușor la sfârșitul programului
de spălat pentru a permite uscarea
naturală a vaselor
Umpleți dozatorul de mijloc de clătire
N.B.: În cazul în care oricare dintre situațiile de mai sus duce la o performanță greșită de
spălare sau kla o clătire insuficientă, eliminați depozitele de murdărie de pe vase manual,
întrucât ciclul final de uscare întărește murdăria, îngreunând eliminarea la o spălare
ulterioară.
În cazul în care eroarea persistă, contactați Centrul de asistență tehnică, citând modelul
mașinii de spălat vase. Acesta se regăsește pe placa din secțiunea superioară a
interiorului ușii mașinii de spălat vase sau pe garanție. Aceste informații vor facilita o
remediere mai rapidă, mai eficientă.
Asistență și garanție
Produsul este garantat în baza legii și a termenilor și condițiilor declarate pe
certificatul de garanție inclus cu produsul. Certificatul trebuie păstrat și arătat
unui Centru de asistență tehnică autorizat în caz de necesitate, împreună cu
dovada achiziției. De asemenea, puteți verifica condițiile de garanție de pe
pagina noastră web.
Pentru asistență, vă rugăm să completați formularul online sau să ne contactați
la numărul indicat pe pagina de asistență a paginii noastre web.
Producătorul declină întreaga răspundere pentru orice erori de imprimare din această
broșură. Mai mult, producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a le modifica caracteristicile esențiale.
40
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
Acest aparat este marcat în
conformitate
cu
Directiva
europeană 2012/19/UE cu privire
la deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care
pot avea consecinţe negative asupra
mediului) cât şi componente de bază (care
pot fi reutilizate). Este important ca DEEE
să facă obiectul unui tratament special,
pentru a se îndepărta şi colecta corespunzător
toate substanţele poluante şi pentru a se
recupera şi recicla toate materialele.
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de
colectare municipale sau la societăţile
autorizate de colectare/reciclare. În
anumite ţări, DEEE voluminoase pot fi
preluate de la domiciliu.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează
mediul; este esenţial să se respecte
următoarele reguli de bază:
41
RO
20. CONDIȚII AMBIENTALE
Дякуємо за вибір посудомийної машини
Hoover. Ми впевнені у тому, що вона
допомагатиме вам мити посуд повсякденно і
в повній безпеці.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. ПОДАЧА ВОДИ
Уважно прочитайте цей посібник для
правильної і безпечної експлуатації
пристрою та отримання корисних порад
щодо ефективного обслуговування приладу.
3. ЗАВАНТАЖЕННЯ СОЛІ
4. РЕГУЛЮВАННЯ ВЕРХНЬОГО КОШИКА
5. ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОСУДУ
6. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ
Посудомийною машиною можна
користуватися лише після уважного
прочитання цих інструкцій. Радимо
завжди тримати цей посібник під рукою
і в хорошому стані для будь-якого
майбутнього власника.
7. ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ
8. ТИПИ ЗАСОБІВ ДЛЯ МИТТЯ
9. ЗАВАНТАЖЕННЯ ОПОЛІСКУВАЧА
Перевірте, чи входить до комплекту
постачання приладу цей посібник
користувача, гарантійний сертифікат,
чи наявна адреса сервісного центру та
наклейка енергоефективності. Кожен
виріб ідентифікується за унікальним
16-значним кодом, так званим "серійний
номером", надрукованим на гарантійному
сертифікаті або на табличці з серійним
номером всередині дверцят або у
верхній частині правого боку приладу.
Цей код є різновидом ідентифікаційного
документа виробу, який потрібен для
його реєстрації або для звернення до
Центру технічної підтримки.
10.ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ
11.ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
12.ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
13.ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
14.ТЕХНІЧНІ ДАНІ
15.ВИБІР ПРОГРАМ І СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
16.БЕЗКОНТАКТНЕ УПРАВЛІННЯ (WI-FI)
17.УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
18.ПРИСТРІЙ ПОМ’ЯКШУВАННЯ ВОДИ
19.УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА
ГАРАНТІЯ
Мал. A
20.УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
5
1
4
3
2
42
l Цей
збитку, які виникли в результаті
експлуатації приладу не в
домогосподарствах або стандартних
умовах домашнього господарювання
(навіть за умови розміщення
такого приладу в домогосподарстві
або
стандартних
умовах
домашнього господарювання).
прилад призначено винятково
для домашнього використання,
а також для такого аналогічного
застосування:
− у кухонних зонах для
персоналу в магазинах,
офісах та інших робочих
l Цей прилад може використовуватися
приміщеннях;
дітьми віком 8 років і
− у заміських будинках;
старшими, а також особами з
− для клієнтів готелів, мотелів
обмеженими
фізичними,
та в інших приміщеннях для
сенсорними й розумовими
проживання;
можливостями, недостатнім
− у готелях типу „ліжко і
досвідом і знаннями, за
сніданок”.
умови, що вони перебувають
під належним наглядом або
Інші способи використання цього
проінструктовані щодо порядку
приладу, окрім застосування в
безпечного
користування
домогосподарствах
або
в
приладом і усвідомлюють
стандартних умовах домашнього
пов’язані з цим небезпеки. Не
господарювання, наприклад,
дозволяйте дітям гратися з
промислова
експлуатація
посудомийною
машиною.
професіоналами або навченими
Дітям заборонено виконувати
користувачами, не входять до
очищення й користувацьке
зазначеного списку застосувань.
обслуговування приладу без
У разі використання приладу
нагляду.
способом, який не відповідає
наведеному
вище
списку,
l Завжди
слід стежити за
термін служби виробу може
дітьми, щоб вони не гралися
скоротитися, а гарантію виробника
з приладом.
може бути анульовано. Виробник
у
максимальному
ступені,
дозволеному законодавством, не l Дітей віком до 3 років
приймає на себе відповідальність
включно слід допускати до
щодо будь-якого пошкодження
приладу лише під постійним
приладу або пошкодження чи
наглядом дорослих.
43
UKR
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l У
разі пошкодження кабелю l Додаткову інформацію щодо
живлення для уникнення можливої
виробу або таблицю технічних
небезпеки його заміну має
характеристик див. на вебпроводити виробник, його сервісний
сайті виробника.
представник або особи з
подібною кваліфікацією. Радимо Електричні підключення й
використовувати оригінальний правила техніки безпеки
компонент, який слід замовити
l Технічні характеристики (напруга
в Центрі технічної підтримки.
живлення і споживана потужність)
l Прилад слід підключати до
зазначені на табличці з
системи водопостачання лише
паспортними даними виробу.
за допомогою комплектів шлангів,
l Переконайтеся, що електрична
які постачаються разом із
система заземлена і відповідає
ним (не використовуйте старі
всім застосовним вимогам
комплекти шлангів).
законодавства, а розетка
l Тиск води має становити від
сумісна з вилкою приладу.
0,08 МПа до 0,8 МПа.
Виробник відмовляється від
l Переконайтеся, що килими або будь-якої відповідальності за
доріжки не перекривають основу фізичні або майнові збитки, які
або будь-які вентиляційні отвори. виникли в результаті відсутності
l Після встановлення прилад заземлення приладу.
слід розташовувати так, щоб l Переконайтеся, що посудомийна
вилка була легко доступна.
машина не перетискає кабелі
живлення.
УВАГА!
l Загалом
не рекомендовано
використовувати адаптери,
багатополюсні вилки й (або)
подовжувачі.
Ножі й інше кухонне приладдя
з гострими кінцями слід класти
до кошика гострими кінцями
вниз або розташовувати
горизонтально.
l Перед
очищенням
або
обслуговуванням посудомийної
машини від’єднайте прилад
від мережі живлення й
закрийте подачу води.
l Не
залишайте
дверцята
відчиненими в горизонтальному
положенні, щоб виключити
можливі небезпеки (наприклад, l Для вимкнення не тягніть за
кабель живлення або пристрій.
замикання).
44
залишайте прилад під Даним маркуванням
на
дією атмосферних чинників цьому виробі ми з повною
(дощу, сонця тощо).
відповідальністю підтверджуємо
l Заборонено спиратися або його повну відповідність всім
сидіти на відчинених дверцятах значущим вимогам до охорони
посудомийної машини, оскільки це природного довкілля, здоров’я
може призвести до її перекидання. і промислової безпеки згідно
з європейським законодавством.
l Посудомийна машина призначена
для звичайного кухонного l Даний прилад сертифікований
приладдя. У посудомийній
згідно з вимогами безпеки
машині заборонено мити речі,
органом по сертифікації
забруднені нафтою, фарбою,
промислової продукції Державним
часточками сталі або заліза,
комітетом України з питань
корозійно активними хімікатами,
технічного регулювання та
кислотами або лугами.
споживчої політики державна
система сертифікації УкрСЕПРО
l Якщо в помешканні встановлено
обладнання для пом’якшування
води, не потрібно додавати
. з подальшими змінами
сіль у пом’якшувач води..
і доповненнями.
l У
разі несправності або порушення
роботи приладу вимкніть його, Встановлення
закрийте подачу води і не
намагайтеся розібрати прилад. l Видаліть всі елементи упаковки.
Ремонтні роботи мають проводитися
лише в Центрі технічної підтримки
з використанням винятково
УВАГА!
оригінальних запасних частин. Зберігайте пакувальні матеріали
Недотримання цих інструкцій в місці, недоступному для дітей.
може порушити безпечність виробу.
l Переміщуючи
пристрій після
виймання його з упаковки, не l Заборонено встановлювати
або експлуатувати пошкоджену
намагайтеся піднімати його
посудомийну машину.
за нижню частину дверцят.
Злегка відчиніть дверцята й
піднімайте машину, утримуючи l Дотримуйтеся інструкцій, які
постачаються разом із виробом.
за верхній бік.
45
UKR
l Не
2. ПОДАЧА ВОДИ
l Якщо труби, до яких приєднується
Приєднання до мережі водопостачання
має здійснюватися лише за допомогою
нових шлангів. Забороняється повторно
використовувати вживані шланги.
l Труба подачі та шланг зливу води
посудомийна машина, нові, або довгий
час не використовувались, прочистіть
їх водою впродовж декількох хвилин
перед з’єднанням зі шлангом подачі
води. Таким чином у вхідний фільтр не
попаде пісок та іржа.
мають бути ліворуч або праворуч.
1
Важливо! До посудомийної машини
має постачатися вода температурою,
не вищою за 60°С.
l Тиск води повинен бути від 0,08 МПа до
0,8 МПа.
B
l Шланг подачі має бути приєднаний до
мережі водопостачання так, щоб її
можна було перекрити. (мал. 1В).
l Для посудомийної машини підходить
різьбовий з’єднувач з різьбовим отвором
на 3/4 (мал. 2).
l З’єднайте шланг подачі "А" з краном
2
B
"В" з різьбовим отвором на 3/4 та
переконайтеся, що прикручено добре.
l Труба подачі води має бути не менше
2,5м. Якщо довжини труби не вистачає,
зверніться до центру післяпродажного
сервісу.
46
A
пристрій, розміщений на трубі подачі
води, який зупиняє потік води у
випадку зношування труби; у цьому
разі у віконці "A" з’явиться червона
мітка, а трубу треба буде замінити.
Щоб відґвинтити гайку, натисніть на
одноходовий блокувальний пристрій
"B".
Усі посудомийні машини обладнано
пристроєм захисту від заливання,
який у разі перевищення нормального
рівня води в результаті несправності
приладу автоматично блокує подачу
води й (або) зливає зайву воду.
ДЕЯКІ МОДЕЛІ можуть мати одну або
кілька з наведених нижче функцій:
4
B
l WATERBLOCK (мал. 3)
Система водяного замка waterblock
створена для покращення безпеки
вашого пристрою. Система запобігає
розливу води, причиною якого може
стати
несправність
машини
або
пошкодження резинових трубок і,
зокрема, трубки подачі води.
Як це працює
Зливний піддон у нижній частині приладу
збирає всі можливі витоки води і вмикає
датчик, який активує клапан під водопровідним
краном, повністю блокуючи подачу води,
навіть якщо кран повністю відкрито.
Якщо пошкоджено коробку "A", яка
містить електричні компоненти, негайно
витягніть штепсель із розетки. Для
забезпечення належної роботи системи
безпеки шланг із коробкою "A" слід
під’єднати до крану так, як показано на
малюнку. Шланг подачі води не можна
різати, оскільки в ньому містяться
компоненти під напругою. Якщо шланг
недостатньо довгий для належного
підключення, його слід замінити на
довший. Шланг можна придбати в Центрі
технічної підтримки.
3
A
47
A
l AQUAPROTECT – ТРУБА ПОДАЧІ
ВОДИ ІЗ ЗАПОБІЖНИМ ПРИСТРОЄМ
(мал. 5):
У разі витоку води з основної
внутрішньої труби "A" прозора захисна
оболонка "B" утримуватиме воду
до завершення циклу миття. Після
завершення циклу зверніться до
Центру технічної підтримки для заміни
труби подачі води.
5
B
A
UKR
l AQUASTOP (мал. 4):
Гідравлічні пристрої захисту
ПРИЄДНАННЯ ЗЛИВНОГО ШЛАНГА
l Зливний шланг має бути приєднано до
водонапірної труби, якщо він не має
перегинів (мал. 6).
l Водонапірна труба має бути діаметром
не менше 4 см і розташовуватись на
відстані не менше 40 см над рівнем
підлоги.
l Рекомендується встановити вловлювач
запаху (мал. 6Х).
l За необхідності можна застосовувати
зливний шланг довше, ніж 2,5м, за
умови, що він розташований на відстані
85 см над рівнем підлоги. Більш ширшу
трубу можна отримати безпосередньо
в центрі післяпродажного сервісу
l Шланг може бути закріплений за край
мийки, але він не має бути занурений у
воду, щоб уникнути попадання води
назад в машину під час її роботи
(мал. 6Y).
l При установленні приладу під стільницею,
шланг має бути прикріплений до
стіни в, якомога, найвищому положенні
(мал. 6Z).
l Переконайтеся у відсутності перегинів
шлангів подачі та зливу води.
6
Y
X
Z
48
(мал. A "1")
Після завантаження солі, рекомендовано
запустити цикл повного миття чи
програму попереднє миття/миття
холодною водою/ополіскування.
l При появі білого нальоту на посуду,
необхідно додавання солі у контейнер
машини.
l Контейнер для солі знаходиться на
l Ємність соляного дозатора складає 1,5
- 1,8 кг. Для ефективної роботи приладу,
час від часу, він має наповнюватися
відповідно до регулювання пристрою
пом’якшення води.
нижній частині посудомийної машини.
l Рекомендується використовувати сіль,
спеціально призначену для посудомийної
машини. Якщо використовувати довгий
час інші види солі, що містять невелику
кількість нерозчинних частинок, вони
можуть погіршити продуктивність пом’якшення
води.
(Тільки для першого запуску) При
першому використанні електропобутового
приладу, після заповнення контейнера
сіллю, рекомендується додати води,
доки він не наповниться водою.
l Щоб додати сіль, розкрутіть ковпачок
контейнеру та наповніть його.
l Під час цієї операції можливе невелике
витікання води, але продовжуйте
додавати сіль до тих пір, доки
контейнер не буде заповнений. Після
заповнення очистіть вхідний отвір
контейнеру від сольових залишків і
закрутіть ковпачок.
l Ultimata l'operazione, pulire la filettatura
dai resti di sale e riavvitare il tappo.
49
UKR
3. ЗАВАНТАЖЕННЯ СОЛІ
Тип "B": (ЛИШЕ МОДЕЛІ З СИСТЕМОЮ EASY CLICK):
4. РЕГУЛЮВАННЯ
ВЕРХНЬОГО КОШИКА
1.
2.
Витягніть верхній кошик;
Тримайте кошик з обох боків і
піднімайте вгору (мал. 1).
l У випадку регулярного миття тарілок
розміром від 29 см до 32,5 см ставте їх
у нижній кошик після того, як перемістите
верхній кошик у горішнє положення, як
описано нижче (відповідно до моделі):
Тип "A":
1.
Поверніть передні замки "A" назовні;
2.
Витягніть кошик і переставте його в
горішнє положення;
3.
Поверніть замки
положення.
"A"
у
вихідне
Тепер не можна буде ставити у верхній
кошик тарілки діаметром більше 20 см;
також не можна використовувати пересувні
тримачі, коли кошик встановлено в
горішнє положення.
Тип "A":
Тепер не можна буде ставити у верхній
кошик тарілки діаметром більше 20 см*;
також не можна використовувати пересувні
тримачі, коли кошик встановлено в
горішнє положення.
* У моделях, обладнаних третім кошиком, у
верхній кошик не можна буде ставити
тарілки діаметром більше 14 см.
ВСТАНОВЛЕННЯ КОШИКА В НИЖЧЕ
ПОЛОЖЕННЯ:
1. Тримайте кошик з обох боків і
обережно піднімайте вгору (мал. 1);
2. Потім повільно опустіть до потрібного
положення (мал. 2).
Зверніть увагу! У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ
ПІДНІМАЙТЕ І НЕ ОПУСКАЙТЕ КОШИК
ЛИШЕ З ОДНОГО БОКУ (мал. 3).
УВАГА!
Радимо виконувати регулювання кошика
до завантаження посуду.
Тип "B":
1
A
2
a
b
A
a
b
3
50
l Верхній кошик був розроблений для
максимальної гнучкості у використанні і
його можна завантажувати склянками,
чашками, маленькими тарілками та
мисками маленького розміру.
Використання верхнього кошика
l Верхній кошик обладнаний пересувними
підставками, які чіпляються до боків
кошика, їх можна регулювати в 4
положення.
Стандартне
щоденне
навантаження
представлене на мал. 1 і 2.
Верхній кошик (мал. 1)
l У нижньому положенні (A-A1) підставки
можна використовувати для таких
предметів, як: чайні та кавові чашки,
кухонні ножі і черпаки. На кінцях
підставок можна безпечно вішати
келихи.
l У вертикальному положенні (B-B1)
підставки дозволяють завантажувати
дрібні та глибокі тарілки з максимальним
діаметром до 19 см. Тарілки слід
завантажувати вертикально, нижньою
частиною до задньої стінки посудомийної
машини, з проміжком між кожною
тарілкою, що дозволить воді вільно
проходити.
Верхній кошик (мал. 2)
l Рекомендується завантажувати великі
тарілки злегка нахиленими вперед
для полегшення введення кошика в
машину.
51
UKR
5. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ПОСУДУ
l Нижній кошик оснащений спеціальною
ПРИЛАДДЯ ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД
(ЛИШЕ В ДЕЯКИХ МОДЕЛЯХ)
Верхній кошик з приладдям TOTAL CARE
(мал. 3), яке дозволяє розміщувати делікатні
вироби, наприклад, кришталевий посуд або
надзвичайно крихкі керамічні вироби,
найбезпечнішим і найбільш зручним
чином. Гачки і спеціальні зони в кошику
виготовлені із м’яких матеріалів або
спроектовані спеціально для тримання
ваших найцінніших і крихких речей з
максимальною обережністю.
3
регульованою центральною підставкою
(мал. 4, 5). Це дозволяє стабільне і
оптимальне завантаження, навіть коли
розмір та/або форма посуду нестандартні.
- ПОЛОЖЕННЯ "A": для стандартного
завантаження, або такого, що виключає,
каструлі, салатниці і тому подібне.
- ПОЛОЖЕННЯ "B": для посуду стандартного
розміру, але який має певну форму
(дуже глибокі миски, квадратний посуд
або посуд без країв і т. д.).
- ПОЛОЖЕННЯ "C": для більш, ніж
середніх плоских тарілок та/або з
нестандартними формами, (квадратні,
шестикутні, овальні, посуд для піци і т. д.).
4
C
A
М’які резинові
знімати.
кріплення
5
можна
Використання нижнього кошика
l До нижнього кошика можна завантажувати
каструлі, посуд для печі, супниці,
салатниці, кришки, посуд для сервірування,
дрібні та глибокі тарілки.
l Помістіть столові прибори в пластиковий
тримач для столових приборів з ручками,
що вказують догори, і помістіть тримач
для столових приборів на нижній кошик
(мал. 7), переконавшись, що столові
прибори не перешкоджають завантаженню
іншого посуду
52
C
A
l Менші тарілки (наприклад, десертні)
також можуть бути розміщені у
нижньому кошику, як показано на
малюнку 6, з опорним клапаном,
розміщеним
назовні
("D").
Для
звичайних або великих тарілок клапан
має бути в положенні ("E").
Будь ласка, завантажуйте посудомийну
машину правильним чином для забезпечення
кращих результатів миття.
6
Нижній кошик має запобіжний
пристрій для безпечного вилучення
кошика, що особливо корисно при
повному завантаженні.
Для завантаження солі, фільтра
очищення
та
для
планового
обслуговування, необхідне повне
вилучення кошика.
D
E
Кошик для столових приборів (мал. 8)
Кошик для столових приборів має 2 різні
частини для різних видів завантаження.
Ці дві частини можуть відокремлюватись
- для цього треба зсунути ліву секцію від
правої. Верхню частину кошика можна
зняти для різних функцій завантаження.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Якщо маленькі тарілки поміщаються
до кошика з опорним клапаном в
неправильному положенні, тарілки
будуть заважати нижній установці
розпилювання, та запобігати її
обертанню.
Стандартне
щоденне
представлене на мал. 7.
навантаження
Нижній кошик (мал. 7)
7
Використання третього кошика
l Третій кошик був розроблений для
завантаження посуду малих розмірів,
або посуду, що має плоску чи довгу
форму. Звільнивши нижні кошики,
завантаження посуду великого розміру
стає більш зручним і простішим,
та робить можливим, наприклад,
завантаження тарілок та горщиків до
нижнього кошика.
53
UKR
Верхній кошик (мал. 6)
l До третього кошика можна завантажувати
кавові чашки і дрібні тарілки, тарілки
для десертів або фруктів, маленькі
миски, чайні блюдця, кухонні ножі та
виделки, черпаки і великі ложки, тертки
та аксесуари для дрібної побутової
техніки (наприклад, леза міксера).
Третій кошик (мал. 9)
9
УВАГА!
Третій кошик не призначений для
завантаження столових приборів.
Відсутність підставок для фіксації
столових приборів може призвести
до того, що такі предмети можуть
падати в нижні кошиках.
l 3
метою отримання оптимальних
результатів миття, рекомендується
завантажувати посуд нижньою частиною
до
верху
посудомийної
машини
(наприклад, маленькі тарілки і миски).
l Третій кошик можна легко витягнути з
посудомийної машини шляхом видалення
передніх упорів на початку роликів
кошика.
l Третій кошик був розроблений для
максимальної гнучкості у використанні.
Завдяки його розділенню на три
нахилені
відділи
і
відсутності
фіксованих підставок, його можна
завантажувати різними способами:
тільки кавові чашки і дрібні тарілки; або
кавові чашки разом з мисками і
посудом; або знову з дрібними
тарілками, тертками і ложками.
Стандартне
щоденне
представлене на мал. 9.
навантаження
54
6. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ВИПРОБУВАЛЬНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ
За інформацією для тестування порівняння і
виміру рівня шуму, відповідно європейських
нормативів, зверніться до сайту:
testinfo-dishwasher@candy.it
Разом із запитом, вкажіть модель, назву і
номер посудомийної машини (дивіться
фірмову табличку).
7. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ЗАСОБУ ДЛЯ МИТТЯ
UKR
(Мал. A "2")
Миючий засіб
Важливо!
Рекомендується використання миючих
засобів, призначених для посудомийної
машини. Вони можуть бути у вигляді
порошку, рідини і таблеток.
Використання непридатних миючих засобів
(наприклад засобів для миття посуду
вручну) не містять належних інгредієнтів,
що може призвести до неправильної
роботи посудомийної машини.
Після заливки миючого засобу в
контейнер, закрийте кришку, штовхаючи
(1), а потім натискати (2) до тих пір, доки
вона не клацне.
Заповнення контейнера для
миючого засобу
Контейнер для миючого засобу знаходиться
на внутрішній стороні дверцят (мал. A
"2"). Якщо кришка контейнера зачинена,
натисніть кнопку (A), щоб відкрити. Після
кожного циклу миття кришка завжди
відкрита і готова для наступного використання.
Оскільки всі миючі засоби різні, інструкції
на коробках щодо використання можуть
бути різними. Тому слід підкреслити, що
занадто мала кількість миючого засобу
не забезпечить кращих результатів
миття, також, як і велика його кількість.
ВАЖЛИВО!
Be рекомендується використовувати
надмірну кількість миючого засобу
- це допоможе обмежити шкоду
навколишньому середовищу.
УВАГА!
Завантажуючи нижній кошик, переконайтеся,
що посуд чи щось інше не перешкоджає
дозатору миючого засобу.
Кількість миючого засобу різниться від
ступеню забрудненості посуду і типу
посуду. У секцію контейнера рекомендується
заливати 20-30гр миючого засобу (B).
55
l уважно
8. ТИПИ ЗАСОБІВ ДЛЯ
МИТТЯ
прочитайте інструкцію
упаковці від виробника;
l Ефективність
Таблетки
Миючий засіб у вигляді таблеток різних
виробників розчиняється з різною швидкістю,
тому при коротких циклах миття таблетки
можуть бути неефективними. При використанні
таблеток рекомендується обирати довгий
цикл миття для гарантії їх повного розчинення.
ВАЖЛИВО!
Для задовільних результатів миття,
таблетку ТРЕБА помістити у ємність
для миючого засобу, а НЕ прямо в
бак.
миючих засобів, що
містять пом’якшував води/сіль, залежить
від якості води. Переконайтеся, що
жорсткість води знаходиться у межах
діапазону, зазначеного на упаковці
Якщо ви не задоволені якістю миття
при використанні того чи іншого
засобу для миття, зверніться до
виробника цього засобу.
За певних обставин, використання змішаних
миючих засобів може призвести до:
l появи
вапняку на посуді
посудомийній машині;
або
в
l зниження часу миття і просушки;
Концентровані миючі засоби
Концентровані миючі засоби із зниженою
лужністю та натуральними ензимами, у
поєднанні з програмою миття при 50°C,
не шкодять навколишньому середовищу,
а також захищають посуд і посудомийну
машину.
При 50°C властивості ферменти ензимів
концентрованих засобів змушують розчиняти
бруд, що дозволяє досягнути таких самих
результатів, що й при температурі 65°C і
нижче.
Змішані миючі засоби
Миючі засоби, що містять ополіскувач
мають бути розміщені в ємності для
миючих засобів. Контейнер для ополіскувача
має бути пустим (якщо він заповнений,
встановіть регулятор ополіскувача у
найнижчу позицію перед застосуванням
такого засобу).
Змішані миючі засоби "ВСЕ в 1"
ВАЖЛИВО!
Гарантія на будь-які проблеми, що
виникли при використанні такої
продукції, не розповсюджується.
Зверніть увагу, при використанні
змішаних миючих засобів "ВСЕ в 1"
індикатор ополіскувача і солі горять
(тільки в окремих моделях), тож просто
ігноруйте це.
Якщо виникли проблеми з миттям та /
або сушкою, рекомендуємо повернутися
до використання звичайних засобів миття
(сіль, миючий засіб і ополіскувач). Це
забезпечить коректну роботу пом’якшувала
води в посудомийної машини.
В такому випадку рекомендуємо:
l заповнити
контейнери
ополіскувача;
для
солі
і
l запустити звичайний цикл миття без
Якщо ви плануєте використовувати
змішані миючі засоби "ВСЕ в 1" ("3 в 1" /
"4 в 1" / "5 в 1" та ін.) із вмістом солі та /
або ополіскувача, рекомендовано наступне:
56
на
посуду.
Зверніть увагу, знову використовуючи
звичайну сіль, потрібно декілька циклів
миття для нормалізації роботи машини.
9. ЗАВАНТАЖЕННЯ
ОПОЛІСКУВАЧА
UKR
(мал. A "3")
Ополіскувач
Ополіскувач автоматично звільняється
під час останнього циклу миття, прискорює
висушування посуду, а також унеможливлює
утворення плям і розводів.
Наповнення контейнера
Контейнер для ополіскувача знаходиться
ліворуч від контейнера для миючого
засобу (мал. A "3").
Щоб відкрити кришку, натисніть на значок
і, в той же час, потягніть за язичок
на кришці. Бажано використовувати
ополіскувачі, спеціально призначені для
посудомийної машини.
Перевірте рівень ополіскувача за допомогою
індикатора (C), який знаходиться на кришці.
ПОВНИЙ
ПУСТИЙ
ТЕМНИЙ
СВІТЛИЙ
Регулювання ополіскувача від
1 до 6
Регулятор (D) знаходиться на кришці,
який повертається за допомогою монети.
Рекомендований рівень - 4.
Зміст вапняку у воді значно впливає на
утворення накипу і продуктивність сушіння.
Для кращих результатів миття, треба
слідкувати за рівнем ополіскувача.
Якщо після миття на посуду з’явилися
розводи, зменшіть кількість ополіскувача
на одну одиницю.
Якщо з’явилися білі плями - збільшіть на
одну одиницю.
57
10. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ
(мал. A "4")
Ніколи не використовуйте посудомийну
машину без фільтрів.
Система фільтрів складається з:
A. центрального фільтру, який затримує
великі часточки;
B. мікро-фільтру, розташованого під
сіткою, що затримує найдрібніші
часточки, забезпечуючи там самим
досконале полоскання;
C. плоскої сітки, яка постійно фільтрує
воду для миття посуду.
l Для досягнення бездоганних результатів,
фільтри повинні бути завжди перевірені і
очищені після кожного миття.
l Щоб видалити блок фільтра, просто
поверніть ручку проти годинникової
стрілки (мал. 1).
l Для простоти очищення, центральний
контейнер замінний (мал. 2).
l Сітчастий фільтр (мал. 3) зніміть і
промийте весь блок під струменем
води. Для зручності можна застосувати
маленький пензлик.
l За допомогою Самоочищувального
Мікрофільтру, обслуговування стає легшим,
а його перевірка має відбуватися раз у два
тижні. Проте, після кожного миття треба
перевіряти центральний і сітчастий фільтри.
УВАГА!
після очищення фільтрів переконайтеся,
що вони зібрані правильно, иітчастий
фільтр має бути розташований в
нижній частині посудомийної машини.
переконайтеся, що фільтр закручений
за годинниковою стрілкою в сітчастий
фільтр, в іншому випадку, неправильна
збірка фільтрів може спричинити
некоректну роботу приладу.
58
Як досягти дійсно бездоганних
результатів миття
l Перед завантаженням посуду у посудомийну
машину, видаліть залишки їжі (кістки,
шкарлупу, шматочки м’яса чи овочів,
кофейні залишки, шкірку фруктів, попіл
3 сигарет, зубні палички та ін.), щоб
уникнути блокування фільтрів, вихід
води і розпилювача.
l Якщо посуд не дуже брудний, а кошики
напівпусті, оберіть програму ЕКОНОМІЧНА,
дотримуючись інструкцій.
Що мити не треба
l Треба пам’ятати, що не весь посуд
можна мити в посудомийній машині. Не
рекомендується мити предмети 3
термопластики, дерев’яний посуд i 3
пластиковими ручками, каструлі з
дерев’яними ручками, предмети з
алюмінію, кришталю, свинцевого скла,
якщо не вказано інакше.
l Не ополіскуйте посуд перед завантаженням
в машину.
l Каструлі
чи посуд з духовки із
засмаженими залишками їжі бажано
замочити перед завантаженням.
l Розміщуйте посуд внутрішньою частиною
вниз.
l Деякі
прикраси на посуді можуть
зникнути. Можна спробувати вимити
один предмет, щоб переконатися, що
інші залишаться в такому ж вигляді, як і
до миття.
l Розміщуйте посуд так, щоб він не
торкався іншого. Якщо посуд буде
завантажено правильно, результат миття
буде кращим.
l Після завантаження посуду, переконайтеся,
l Не треба ставити разом срібні предмети з
предметами із нержавіючої сталі для
уникнення реакції між ними.
що розпилювачу нічого не заважає.
l Пательні та інший посуд, на яких
При покупці нової посуди, переконайтеся,
що вона підходить для миття в
посудомийній машині.
звалашилися тверді залишки їжі, або
пригорілі частки, бажано замочити в
засобі для миття перед завантаженням.
l Миття срібла:
d)
Відразу після використання ополосніть
срібні прибори, особливо після
майонезу, яєць, риби та ін.
e)
Не бризкайте на нього миючим
засобом;
f)
Тримайте окремо від інших металів.
Корисні поради
l Для уникнення капання з верхнього
кошику, спочатку розвантажуйте нижній
кошик.
l Якщо посуд деякий час має залишатися в
машині, залиште дверцята злегка
відкритими для циркуляції повітря і
кращої просушки.
Як заощадити
l Якщо ви хочете задати повний цикл
миття, складайте посуд в кінці кожного
прийому їжі і, якщо треба, увімкніть
цикл ХОЛОДНЕ ОПОЛІСКУВАННЯ,
59
UKR
щоб розмочити залишки їжі та
видалити великі часточки з щойно
завантаженого посуду. Коли машину
буде заповнено, запустіть повний цикл
миття.
11. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
l Ці
12. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
плями
можна
видалити
за
допомогою м’яких абразивних засобів.
Не можна застосовувати засоби, що
містять хлор, металеву мочалку та ін.
(мал. A "5")
l Зовнішня поверхня має очищуватися
змоченою у воді ганчіркою. Не застосовуйте
розчинники (з дією знежирення) або
абразивні засоби.
1
1b
l Посудомийна машина не потребує
спеціального догляду,
самоочищується.
так
як
бак
l Регулярно протирайте дверцята від
залишків їжі або ополіскувача.
l Очищення
посудомийної
машини
рекомендується для видалення вапняку
або забруднення. Періодично можна
запускати цикл миття із спеціальними
засобами для очищення. Під час
очищення машина повинна бути пустою.
2
l Навіть після очищення фільтрів, посуд
або пательні можуть залишитися не
дуже чистими, для цього треба перевірити
чи чистий розпилювач (мал. A "5").
Якщо розпилювач блокований, очистіть
його наступним шляхом:
1) Зніміть верхній розпилювач, повертаючи
його, доки він не зупиниться на
відміченій стрілці (мал. 1b). Натисніть
вгору (мал. 1) і відкрутіть за годинниковою
стрілкою (щоб закрутити розпилювач
назад, зробіть ту ж саму операцію,
тільки повертайте проти годинникової
стрілки). Нижній розпилювач просто
зніміть, потягнувши його догори (мал. 2).
Після кожного миття необхідно перекрити
подачу води, вимкнути машину, натиснувши
ON/OFF.
Якщо машина не буде використовуватись
протягом певного часу, дотримуйтесь
наступних правил:
1. Запустіть цикл миття із засобом для
миття, щоб очистити машину;
2. Витягніть вилку з розетки;
3. Перекрийте кран подачі води;
2) Промийте розпилювач під струменем
води.
4. Наповніть контейнер ополіскувачем;
3) Після очищення правильно встановіть
розпилювач на місце.
6. Вимийте машину всередині;
l Внутрішня частина дверцят та бак
виготовлені із нержавіючої сталі, однак,
і на них можуть з’являтися плями,
спричинені окисленням. Ймовірно це
відбувається через високий вміст
солей заліза у воді.
60
ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ МИТТЯ
5. Залиште дверцята напіввідкритими;
7. Якщо машина залишена в приміщені,
де температура нижче 0°C, вода в
шлангах може замерзнути. Перед
наступним запуском посудомийної
машини
треба
почекати
доки
температура не підніметься вище 0°C
і не пройде 24 години.
M УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
E Кнопка функції "ПОЛОВИННЕ ЗАВАНТАЖЕННR"
61
120
60x85x60,9
ЗІ
СТІЛЬНИЦЕЮ
117
59,8x82x58
БЕЗ
СТІЛЬНИЦІ
13
8 осіб
Столові набори (EN 50242)
Обсяг завантаження з каструлями й тарілками
Запобіжник/споживана потужність/напруга живлення
Тиск подачі води (МПа)
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x57
/
/
UKR
9 осіб
16
117
59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Див. табличку з паспортними даними
Мін.0,08 – макс. 0,8
9 осіб
15
ТЕХНІЧНІ ДАНІ (Див. табличку з паспортними даними)
Глибина з відчиненими дверцятами (см)
Ширина x висота x глибина (см)
ДАНІ
ОКРЕМО ВСТАНОВЛЮВАНІ
ВБУДОВАНІ
L ДИСПЛЕЙ
D Кнопка функції "OPEN DOOR"
НАПОЛОВИНУ
ВБУДОВАНІ
I F+G ДИТЯЧИЙ ЗАМОК
C Кнопка “ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ (Wi-Fi)”
ГАБАРИТИ
H Кнопка "Start/Reset" (пуск/скасування програми)
B Кнопка "ВИБІР ПРОГРАМИ"
F Кнопка функції "EXTRADRY"
G Кнопка "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
A Кнопка "УВІМК/ВИМК"
13. ОПИС ПАНЕЛІ
КЕРУВАННЯ
14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
11) "ІНДИКАТОР ФУНКЦІЇ “ПОЛОВИННЕ
ЗАВАНТАЖЕННR"
15. ВИБІР ПРОГРАМ І
СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
12) ІНДИКАТОР ФУНКЦІЇ "EXTRADRY”
Опис ДИСПЛЕЯ
13) ІНДИКАТОР ФУНКЦІЇ " ADDISH”
Дисплей постійно інформує користувача
про роботу приладу.
УВАГА!
Торкання до дисплея у перші секунди
після підключення пристрою до
електромережі може перервати процедуру
його самокалібрування і порушити
належне функціонування пристрою.
У цьому випадку вийміть штепсель з
розетки й повторіть операцію.
1) ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Вказує температуру миття для кожної
вибраної програми.
2) ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОГРАМИ
Вказує налаштовані програми миття,
містить дані про налаштовані функції,
звіти про помилки тощо.
Кнопка "УВІМК/ВИМК"
Наприкінці циклу не забудьте вимкнути
пристрій кнопкою "УВІМК/ВИМК", потім
витягніть штепсель із розетки і
закрийте подачу води.
Перше вмикання пристрою
3) ВІДОБРАЖЕННЯ ЧАСУ, ЩО ЗАЛИШИВСЯ
Вказує час миття для кожної вибраної
програми і час, що залишився до
завершення програми.
l Коли ви під’єднаєте пристрій до
4) ІНДИКАТОР ЗАКРИТОЇ ПОДАЧІ ВОДИ
Вказує на несправність подачі води між
водопровідним краном і посудомийною
машиною (див. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ І ГАРАНТІЯ").
l Зараз пристрій перебуває в режимі
налаштування мови.
l Виберіть потрібну мову, натискаючи
кнопки
OPEN
DOOR
й
ПОЛОВИННЕ ЗАВАНТАЖЕННR
,
потім
підтвердьте
свій
вибір,
натиснувши кнопку "Start/Reset".
5) ІНДИКАТОР "ВІДСУТНЯ СІЛЬ"
6) ІНДИКАТОР "ВІДСУТНІЙ ОПОЛІСКУВАЧ"
7) ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ (Wi-Fi)
l На дисплеї на 5 секунд з’явиться
повідомлення ЛАСКАВО ПРОСИМО.
8) ІНДИКАТОР ФУНКЦІЇ "OPEN DOOR"
9) ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМ
Меню налаштувань
10) ІНДИКАТОР ПРОГРАМИ "Total care"
Коли ввімкнено програму "Total care",
вмикається також відповідний індикатор.
62
електромережі і ввімкнете його кнопкою
"Start/Reset", на дисплеї з’явиться напис
"ENGLISH" (Англійська).
У меню налаштувань можна адаптувати
різні параметри до ваших потреб щодо
миття.
Доступ до меню налаштувань
Змінення мови
(Програма), і "УВІМК/ВИМК"
протягом 3 секунд.
l На
дисплеї
з’явиться
"НАЛАШТУВАННЯ".
l Одночасно натискайте кнопки OPEN
DOOR
ЗАВАНТАЖЕННR
пункт
й
ПОЛОВИННЕ
протягом 5 секунд.
l На дисплеї з’явиться пункт "ENGLISH"
(Англійська).
l Натисніть кнопку "Progr." (Програма)
ще раз, щоб відобразити пункти меню
в такій послідовності:
l Виконайте дії, описані в параграфі
"НАЛАШТУВАННЯ МОВИ".
- УСУВАЧ НАКИПУ
(для налаштування див. відповідний
розділ у брошюрі).
УВАГА!
Ця процедура скасує всі збережені
налаштування, а пристрій буде
скинуто до заводських налаштувань
за замовчуванням.
- ЗУМЕР
(для налаштування див. відповідний
параграф).
- ФУНКЦІЯ МЕМО
(для налаштування див. відповідний
параграф).
l Натискайте
кнопку
ПОЛОВИННЕ
ЗАВАНТАЖЕННR
або EXTRADRY
для змінення поточних налаштувань.
Налаштування програм
l Відчиніть дверцята і поставте брудний
посуд у пристрій.
l На дисплеї відобразиться програма
"ЕКО" або раніше збережена програма.
l Ще раз натисніть кнопку "Progr."
(Програма) для переходу між пунктами
меню.
l Натисніть
кнопки
ПОЛОВИННЕ
ЗАВАНТАЖЕННR
і EXTRADRY
.
одночасно; на дисплеї з’явиться запит
ТАК /No.
Наступного разу під час вмикання
пристрою
Натисніть кнопку "Start/Reset";
дисплеї з’явиться програма "ЕКО".
l Тривалість програми відображатиметься
зліва від кільця, а температура у
програмі – справа.
на
Якщо ввімкнено режим memo, додана
в пам’ять програма відобразиться на
дисплеї.
l Виберіть потрібну програму, натиснувши
кнопку
разів.
(Програма)
кілька
l На дисплеї світитимуться піктограми
під програмами, які можна ввімкнути.
63
"Progr."
UKR
l Одночасно натискайте кнопки "Progr."
l Для вибору функції натисніть відповідну
кнопку (увімкнеться індикатор).
l Натисніть кнопку "Start/Reset".
Коли дверцята буде зачинено, після
звукового
сигналу
програму
буде
запущено автоматично. На дисплеї
відображатиметься час, що залишився
до завершення циклу миття.
Після вмикання посудомийної машини
зачекайте кілька секунд до запуску
програми.
"АВТОМАТИЧНІ" програми
(лише в деяких моделях).
Посудомийна
машина
обладнана
датчиком бруду, здатним аналізувати
непрозорість води протягом усіх етапів
"АВТОМАТИЧНИХ"
програм
(див.
умовні позначення програми). Завдяки
цьому пристроєві параметри циклу миття
автоматично адаптуються до фактичної
кількості бруду на посуді.
Це пов’язано з тим, що непрозорість
води відповідає кількості бруду на посуді.
Таким чином гарантуються відмінні
результати миття, а також оптимізується
споживання води й електроенергії.
"ІMPULSE" програми
В "ІMPULSE" програмах використовується
імпульсна технологія миття, яка зменшує
споживання ресурсів і рівень шуму,
забезпечуючи покращений результат.
Після запуску програми відчиняти
дверцята і додавати посуд можна лише
коли світиться індикатор ADDISH
(Додавання
до
миття)
Пристрій
автоматично зупиниться, а на дисплеї
блиматиме час, що залишився до
завершення циклу. Зачиніть дверцята, не
натискаючи жодних кнопок.
Цикл продовжиться з того моменту,
на якому його було зупинено. Коли
відповідний індикатор вимкнеться, до
посудомийки вже не варто буде
додавати посуд.
Відчиняйте дверцята повільно й
обережно, щоб вас не оббризкало
водою для миття.
Настійно не радимо додавати посуд
після вимкнення індикатора ADDISH,
оскільки це може вплинути на
ефективність миття.
(Лише для моделей, які встановлюються
окремо)
Функцію ADDISH можна використовувати,
навіть не відчиняючи дверцята,
шляхом натискання кнопки "Start/
Reset". У цьому разі просто ще раз
натисніть
"Start/Reset",
щоб
перезапустити цикл з моменту, на
якому його було перервано.
УВАГА!
"Переривчаста" робота насоса приладу
НЕ вважається несправністю; це
властивість імпульсного миття, яку
слід розглядати як нормальну
характеристику програми.
Якщо ви відчините дверцята під час
циклу сушки, переривчастий звуковий
сигнал повідомить вам, що цикл сушки
ще не закінчився.
64
ADDISH (Додавання до миття)
(можливість додавання посуду
після запуску програми)
Якщо ввімкнено функцію "OPEN
DOOR", під час етапу сушки
дверцята автоматично відчиняться,
і, перш ніж виймати тарілки, вам
потрібно буде зачекати, поки не
пролунає сигнал завершення циклу.
Виконайте такі дії для змінення або
скасування виконуваної програми:
l Натискайте
кнопку
"Start/Reset"
щонайменше 3 секунди. На дисплеї
з’явиться
напис
"СКИДАННЯ"
і
пролунають звукові сигнали.
POWER WASH (лише в деяких
моделях)
l Виконувану програму буде скасовано.
l У цей час можна налаштувати нову
програму за допомогою кнопки "Progr."
(Програма).
УВАГА!
Перед запуском нової програми
перевірити наявність засобу
миття у розподілювачі. У
необхідності додайте засіб
миття.
слід
для
разі
для
У деяких програмах (див. таблицю
програм) третє коромисло-розбризкувач,
розташоване
в
нижній
частині
посудомийної машини, також дозволяє
вмикати функцію ("POWER WASH"). Ця
функція ідеальна для миття сильно
забрудненого посуду або каструль,
розміщених безпосередньо над зоною
роботи коромисла "POWER WASH".
POWER WASH
У
разі
порушення
постачання
електроенергії під час роботи машини
вибрана
програма
зберігається
у
спеціальній
пам’яті,
а
після
відновлення електроживлення програма
відновиться з моменту, на якому її
було перервано.
Виконання програми
(лише
для
моделей,
встановлюються окремо)
які
Під час виконання програми дисплей
відображатиме назву вибраної програми,
відповідну температуру і час, що
залишився до завершення циклу, значення
якого автоматично оновлюватиме.
Завершення програми
Тричі пролунає 5-секундний зумер (якщо
звук не було вимкнуто) з 30-секундними
інтервалами,
що
вказуватиме
на
завершення програми.
Кнопки функцій
Кнопки функцій забезпечують доступ до
додаткових функцій миття, дозволяючи
індивідуально налаштувати програми
миття (див. список програм, для яких
можна вмикати кожну з функцій, у
таблиці в розділі 17). Функції вмикаються
(або вимикаються) перед запуском
програми, за допомогою відповідних
кнопок. На дисплеї буде світитися (або
вимкнеться) відповідний індикатор.
Кнопку функції слід натиснути
вибору програми миття.
65
після
UKR
Змінення виконуваної програми
Таким чином можна заощадити воду,
електроенергію й час. З функцією
"ПОЛОВИННЕ ЗАВАНТАЖЕННR" використовуйте
менше засобу для миття, ніж при
повному завантаженні.
Якщо обрана функція не сумісна із
обраною програмою, то індикатор
функції спочатку блиматиме, а тоді
потухне.
Кнопка "OPEN DOOR"
(АВТОМАТИЧНЕ ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ)
Ця функція вмикає спеціальний пристрій,
який відчиняє дверцята на кілька
сантиметрів під час або після циклу
сушки (залежно від програми). Це
забезпечує природне й ефективне
сушіння посуду. Тривалість вибраного
циклу
автоматично
зміниться
для
досягнення оптимальної температури в
циклі
ополіскування;
це
суттєво
зменшить споживання електроенергії.
Автоматичне відчинення дверцят на
останньому етапі сушки забезпечить
циркуляцію повітря, усуваючи ризик
утворення неприємних запахів. Коли
дверцята
відчиняться,
на
дисплеї
з’явиться повідомлення "OPEN DOOR".
Кнопка
"EXTRADRY"
Ця функція дозволяє досягти максимально
ефективної сушки, підвищивши температуру
води на останньому етапі циклу миття.
Дана функція автоматично вмикається в
програмі "ЕКО". У будь-якому разі її
можна вимкнути. Функція "OPEN DOOR"
недоступна в програмах " ШВИДКЕ
МИТТЯ 29’", "ШВИДКЕ МИТТЯ 39’" і "
ПОПЕРЕДНR МИИKА".
За допомогою цієї кнопки можна
налаштувати час запуску посудомийної
машини, відклавши пуск на термін від 1
до 23 годин. Для налаштування
відкладеного пуску виконайте такі дії:
Індикатор "ВІДСУТНЯ СІЛЬ"
Коли
індикатор
увімкнеться,
наповніть контейнер із сіллю.
Індикатор "ВІДСУТНІЙ ОПОЛІСКУВАЧ"
Коли індикатор
увімкнеться, це
означає, що ополіскувач закінчився, і
його потрібно долити.
Кнопка "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
l Натисніть
кнопку
"ВІДКЛАДЕНИЙ
ПУСК" (на дисплеї з’явиться "0:00").
l Натисніть
кнопку ще раз, щоб
збільшити затримку в годинах (кожне
натискання кнопки збільшує затримку
на 1 годину, максимум до 23 годин).
УВАГА!
Якщо вибрано цю функцію, не слід
жодним чином перешкоджати відчиненню
дверцят або примусово зачиняти їх,
оскільки це може пошкодити механізм.
Переконайтеся, що перед дверцятами
достатньо місця; перш ніж зачиняти
дверцята, зачекайте, поки пристрій
відчинення завершить свою роботу.
Якщо не потрібно відкладати пуск,
натискайте кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ
ПУСК" кілька разів, поки на дисплеї
не
з’явиться
значення
0:00
(пристрій почне роботу негайно).
l Щоб
Кнопка "ПОЛОВИННЕ ЗАВАНТАЖЕННR
Якщо потрібно помити небагато посуду
(наприклад, склянки, чашки, тарілки),
можна ввімкнути функцію "ПОЛОВИННЕ
ЗАВАНТАЖЕННR".
66
розпочати зворотний відлік,
натисніть кнопку "Start/Reset". На
дисплеї відображатиметься час, що
залишився до завершення програми.
Після закінчення зворотного відліку
програму буде запущено автоматично.
Виконайте наведені нижче дії
скасування відкладеного пуску:
4. Потім натискайте кнопку "ПОЛОВИННЕ
ЗАВАНТАЖЕННR" або "EXTRADRY
щоб змінити значення з TAK/HI.
5. Вимкніть
посудомийну
машину,
натиснувши кнопку "УВІМК/ВИМК",
щоб підтвердити нове налаштування.
Щоб знову ввімкнути сигнал, виконайте
таку ж процедуру.
для
ФУНКЦІЯ МЕМО (Додавання до
пам’яті останньої використаної
програми)
l Натискайте
кнопку
"Start/Reset".
щонайменше 3 секунди. На дисплеї
з’явиться
напис
"СКИДАННЯ"
і
пролунають звукові сигнали.
1. Натисніть і утримуйте кнопку "Progr."
(Програма) і водночас увімкніть
посудомийну машину, натиснувши
кнопку "УВІМК/ВИМК".
l Відкладений пуск і вибрану програму
буде скасовано. На дисплеї з’являться
два тире.
l У
цей
момент
для
скидання
налаштувань посудомийної машини
слід вибрати нову програму і натиснути
будь-які кнопки функцій, як зазначено в
параграфі "НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМ".
2. На
дисплеї
з’явиться
"НАЛАШТУВАННЯ”.
3. Натискайте кнопку "Progr." (Програма),
поки на дисплеї не з’явиться
повідомлення "РЕЖИМ MEMO”.
Вимикання звукового сигналу
"ЗУМЕР"
4. Потім
натискайте
кнопку
"ПОЛОВИННЕ
ЗАВАНТАЖЕННR"
або "EXTRADRY"
програму.
У заводських налаштуваннях приладу
звуковий сигнал увімкнено.
Звуковий
сигнал
наступним чином:
можна
вимкнути
Посудомийну машину слід ОБОВ’ЯЗКОВО
вимикати перед початком цієї процедури.
Щоб змінити збережену
виконайте таку ж процедуру.
програму,
Увімкнення або вимкнення
ДЕМОРЕЖИМУ (для використання
ексклюзивно в магазинах)
пункт
Увімкнення
3. Натискайте кнопку "Progr." (Програма),
поки на дисплеї не з’явиться
повідомлення "ЗУМЕР" (Звуковий
сигнал початку й завершення
програми.
Посудомийну машину слід ОБОВ’ЯЗКОВО
вимикати перед початком цієї
процедури.
67
, щоб змінити
5. Вимкніть
посудомийну
машину,
натиснувши кнопку "УВІМК/ВИМК",
щоб підтвердити нове налаштування.
1. Натисніть і утримуйте кнопку "Progr."
(Програма) і водночас увімкніть
посудомийну машину, натиснувши
кнопку "УВІМК/ВИМК".
2. На
дисплеї
з’явиться
НАЛАШТУВАННЯ.
пункт
UKR
(Лише для моделей, які встановлюються
окремо)
Тривалість
вибраного
циклу
відображатиметься на дисплеї.
Наприкінці
зворотного
відліку
програму буде запущено автоматично,
а на дисплеї з’явиться тривалість
вибраного циклу.
1. Увімкніть прилад кнопкою УВІМК/ВИМК.
1. Увімкніть прилад кнопкою УВІМК/ВИМК.
2. Натисніть кнопку "Progr." (Програма)
і кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
одночасно на 5 секунд.
3. На
дисплеї
з’явиться
напис
"АКТИВОВАНО ДЕМОРЕЖИМ".
4. Якщо кнопку не натиснути протягом
30 секунд, розпочнеться програма,
яка симулюватиме запуск програми
миття.
2. Натисніть кнопку "Progr." (Програма)
і "кнопку "ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК""
одночасно на 5 секунд.
3. На
дисплеї
з’явиться
"ДЕМОРЕЖИМ ВИМКНЕНО".
напис
4. Вимкніть пристрій.
ДИТЯЧИЙ ЗАМОК
Функції Progr. (Програма) /Функції/
Відкладений
пуск
увімкнені, і
натискання цих кнопок можна
симулювати функціонування виробу,
не починаючи миття.
l Одночасне натискання кнопок EXTRADRY
та ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСКпротягом
приблизно 3 секунд дозволяє заблокувати
всі кнопки. Таким чином можна запобігти
небажаним або випадковим змінам.
Вимикання
l Блокування кнопок можна скасувати,
просто ще раз одночасно натиснувши
кнопки EXTRADRY і ВІДКЛАДЕНИЙ
ПУСКчи вимкнувши прилад.
УВАГА!
Якщо після встановлення пристрій
працює,
але
цикл
миття
не
починається до натискання кнопки
"Пуск", можливо, "Деморежим" не
вимкнено.
У випадку переривання електропостачання
під час роботи посудомийної машини
спеціальна функція пам’яті збереже всі
налаштування і після відновлення
електропостачання прилад продовжить
цикл із того моменту, на якому його
роботу було перервано.
Посудомийну машину слід ОБОВ’ЯЗКОВО
вимикати перед початком цієї процедури.
68
Цей прилад оснащено технологією Wi-Fi,
яка дозволяє керувати машиною дистанційно
за допомогою додатку.
Поєднання машини з додатком
l Клавіші й кнопки на панелі керування
буде вимкнено.
l Активними залишаться тільки кнопки
ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ
УВІМК/ВИМК і ПУСК/СКИДАННЯ.
,
l Тепер можна керувати приладом через
додаток.
l Завантажте на свій пристрій додаток
Hoover Wizard.
Додаток Hoover Wizard призначено
для планшетів і смартфонів як з ОС
Android, так і з iOS.
ВИМКНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
l Щоб вийти з режиму ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
під час циклу миття,
натискайте
кнопку
ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ на приладі протягом 1
секунди.
Індикатор
Wi-Fi
почне
блимати, а на дисплеї з’явиться напис
"ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ВИМК".
Ця дія вмикає панель керування
приладу. Цикл миття продовжиться
звичайним чином.
Для докладнішого вивчення функцій
Wi-Fi відкрийте меню додатка у
режимі DEMO (Демонстрація).
l Переконайтеся, що смартфон/планшет
підключено до вашої домашньої мережі
Wi-Fi.
l Увімкніть BLUETOOTH (за наявності).
l Відкрийте додаток, створіть профіль
l Щоб
знову ввімкнути дистанційне
керування через додаток, ще раз
натискайте
кнопку
ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ
протягом 1 секунди із
зачиненими дверцятами. Індикатор WiFi буде світитися, а на дисплеї з’явиться
напис "ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ
УВІМК". Клавіші й кнопки на панелі
керування буде вимкнено. Активними
залишаться тільки кнопки ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ
, УВІМК/ВИМК і ПУСК/
СКИДАННЯ.
користувача і з’єднайте пристрої. Для
цього дотримуйтеся інструкцій, що
з’являтимуться на дисплеї вашого
пристрою, або процедури, описаної в
"Короткому посібнику", що входить
до комплекту постачання приладу і
який також можна отримати за посиланням
go.candy-group.com/am-dw.
ВМИКАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ
l Переконайтеся,
Якщо прилад буде вимкнений, а
потім знову ввімкнеться - або
кнопкою УВІМК/ВИМК, або в результаті
несправності енергопостачання - коли
ввімкнено функцію ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ
і виконується цикл
миття, цикл буде продовжено з
того моменту, на якому його було
перервано.
У
цьому
випадку
функція "ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ"
вимикається.
що маршрутизатор
увімкнений і під’єднаний до Інтернету.
l Завантажте посудомийку, завантажте
засіб для миття і закрийте дверцята.
l Увімкніть прилад кнопкою УВІМК/ВИМК.
l Натискайте кнопку ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ
протягом 1 секунди.
l Індикатор Wi-Fi увімкнеться, а на
дисплеї з’явиться напис "ДИСТАНЦІЙНЕ
КЕРУВАННЯ УВІМК".
69
UKR
16. БЕЗКОНТАКТНЕ
УПРАВЛІННЯ (WI-FI)
Інший
спосіб
вийти
дистанційного керування
з
режиму
- ПОВІЛЬНО БЛИМАЄ: дистанційне керування
вимкнено.
l Натискайте кнопку "ПУСК/СКИДАННЯ"
- ШВИДКО БЛИМАЄ ПРОТЯГОМ 3
СЕКУНД, ПОТІМ ВИМИКАЄТЬСЯ: прилад
не може підключитися до домашньої
мережі Wi-Fi або ще не з’єднаний з
додатком.
протягом 3 секунд: усі виконувані цикли
буде скасовано, а пристрій вийде з
режиму ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ
.
Тепер можна налаштувати новий цикл
миття з панелі керування.
Індикатор з’єднання Wi-Fi
Цей індикатор вказує на стан з’єднання:
- УВІМКНУТИЙ: ввімкнено дистанційне
керування.
70
- 3 ПОВІЛЬНИХ БЛИМАННЯ, ПОТІМ
ВИМКНЕННЯ НА 2 СЕКУНДИ: виконується
скидання мережі Wi-Fi (під час підключення
до додатка).
- ВМИКАННЯ НА 1 СЕКУНДУ, ПОТІМ
ВИМКНЕННЯ НА 3 СЕКУНДИ: дверцята
відчинені, не вдається ввімкнути дистанційне
керування.
ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Параметри
Характеристики
(Wi-Fi)
Характеристики
(Bluetooth)
Стандарт бездротової
передачі даних
802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2
Діапазон частот
2,412 ГГц - 2,484 ГГц.
2,412 ГГц - 2,484 ГГц.
802.11b, DSSS 1 Мбіт/с =
+19,5 дБм
Основна швидкість
передавання даних:
Випромінювана потужність
РЧ (типова):
+4 дБм
802.11b, CCK 11 Мбіт/с =
+18,5 дБм
Максимальна
потужність
передавача
802.11g, OFDM 54 Мбіт/с =
+18,5 дБм
802.11n, MCS7 =+14 дБм
802.11b = 1024 байти,
-80 дБм
Максимальна
чутливість приймача
802.11g = 1024 байти,
-70 дБм
Підвищена швидкість
передавання даних:
Випромінювана потужність
РЧ (типова):
+2 дБм
BLE
Випромінювана потужність
РЧ (типова):
+7,5 дБм
Основна швидкість
передавання даних:
Чутливість при 0,1% BER:
-98 дБм
802.11n = 1024 байти,
-65 дБм
Підвищена швидкість
передавання даних:
Чутливість при 0,01% BER:
-98 дБм
802.11n HT40 = 1024 байти,
-65 дБм
BLE
Чутливість при 0,1% BER:
-98 дБм
Цим Candy Hoover Group Srl заявляє, що пристрій з даним маркуванням
відповідає всім значущим вимогам Директиви 2014/53/EU. Для
отримання копії декларації відповідності зверніться до виробника:
www.candy-group.com
71
UKR
Для моделей із функцією Wi-Fi
17. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
ПРОГРАМА
1. EKO
2. ПАРА
3. YНІВЕРCАЛЬНЕ
4. ШВИДKЕ МИТТR 39'
5. ШВИДKЕ МИТТR 29'
6. ПОПЕРЕДНR МИИKА
7. HYGIENE +
8. TOTAL CARE
ОПИС
Програма для посуду із звичайним рівнем
забруднення (найбільш ефективна з точки зору
комбінації споживання енергії та води для цього
типу столового посуду).
Програма відповідає стандарту EN 50242.
Цикл з чередуванням водяних струменів та
пару
Ефективний
для
розм'якшення
і
видалення засохлого бруду та дезінфекції без
необхідності попереднього миття посуду.
Миття раз на день - для середньо забруднених
пательнь та інших приборів.
Швидкий цикл, підходить для щоденного миття
значно забрудненого посуду відразу після
використання (макс. 8 столових наборів).
Швидке миття посуду одразу після прийому їжі.
Об'єм завантаження для миття - на 6 осіб.
Коротке попереднє ополіскування посуду
холодною водою перед повним завантаженням
посудомийної машини.
Антибактеріальний цикл, призначений для
миття і стерилізації посуду (навіть із сильним
забрудненням), а також дитячих пляшечок.
Програма підходить для одноциклового миття
класу A найбільш крихкого столового посуду,
наприклад, скла і порцеляни.
* Підходить для миття максимум 8 столових
наборів посуду.
9. YНІВЕРCАЛЬНЕ ПЛЮC
Призначена для миття посуду кожен день. Два
останніх ополіскування забезпечують гігієну і
чистоту посуду.
10. ЩОДЕННЕ МИТТR
Швидкий
цикл
миття
для
"звичайно"
забрудненого посуду. Призначена для частого
миття зі звичайним завантаженням.
11. ULTRA SILENT
12. CKЛО
Найтихіший цикл миття. ідеально підходить для
застосування у нічний час та скорочує
споживання енергії.
Підходить для делікатного фаянсового і скляного
посуду, а також для слабо забрудненого
посуду, окрім пательнь.
Миття із попереднім миттям
Для програм із попереднім миттям рекомендується додавати ще одну порцію миючого
засобу (макс. 10 г) безпосередньо у посудомийну машину.
72
"IMPULSE" програми
Температура
миття (°C)
Середній час
миття¹ (мін.)
Кнопка
"OPEN DOOR"
Кнопка "ПОЛОВИННЕ
ЗАВАНТАЖЕННR"
Кнопка
"EXTRADRY"
Кнопка
"ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК"
●
●
■
■
45
205
TAK
TAK
TAK
TAK
75
130
TAK
TAK
TAK
TAK
3. YНІВЕРCАЛЬНЕ
-
■
60
120
TAK
TAK
TAK
TAK
4. ШВИДKЕ
МИТТR 39'
●
39
Н/Д
Н/Д
Н/Д
TAK
29
Н/Д
Н/Д
Н/Д
TAK
5
Н/Д
Н/Д
Н/Д
TAK
140
TAK
Н/Д
TAK
TAK
ПРОГРАМА
1. EKO
2. ПАРА
5. ШВИДKЕ
МИТТR 29'
6. ПОПЕРЕДНR
МИИKА
7. HYGIENE +
- 60
- - 50
- - ● - 75
8. TOTAL CARE
●
■
50
100
TAK
TAK
TAK
TAK
9. YНІВЕРCАЛЬНЕ
ПЛЮC
●
-
70
125
TAK
Н/Д
TAK
TAK
55
80
TAK
TAK
TAK
TAK
55
240
TAK
Н/Д
TAK
TAK
45
95
TAK
TAK
TAK
TAK
10. ЩОДЕННЕ
МИТТR
11. ULTRA
SILENT
12. CKЛО
- ■
- - ■
73
UKR
Попередня мийка із
засобом для миття
Функції
● = Попередня мийка із засобом для миття
■ = "IMPULSE" програми
Н/Д = ФУНКЦІЯ НЕ ДОСТУПНА
1) З холодною водою (15°C) - погрішність ±10%Якщо використовується гаряча вода, під час виконання програми автоматично
оновлюється час, який залишився до її завершення.
Значення отримані в лабораторії згідно з європейським стандартом EN 50242
(значення можуть коливатися відповідно до умов використання).
74
Залежно від джерела постачання, вода
містить різну кількість вапняку й
мінералів, які осідають на тарілках,
лишаючи білі плями. Чим вищий рівень
таких мінералів у воді, тим вона
жорсткіша. Посудомийну машину обладнано
пристроєм пом’якшування води, який за
допомогою спеціальної регенеруючої
солі подає пом’якшену воду для миття
посуду. Рівень жорсткості вашої води
можна дізнатися у водопровідній компанії.
Регулюйте
налаштування
пристрою
пом’якшування води відповідно до рівня
жорсткості води наступним чином:
Посудомийну
машину
ОБОВ’ЯЗКОВО
вимикати
початком цієї процедури.
1. Натисніть і утримуйте кнопку "Progr."
(Програма) і водночас увімкніть
посудомийну машину, натиснувши
кнопку "УВІМК/ВИМК".
Регулювання пом’якшувача води
2. На
дисплеї
з’явиться
пункт
"НАЛАШТУВАННЯ" (Налаштування).
Пом’якшувач води може пом’якшувати
воду із жорсткістю до максимум 90°fH
(французька шкала) або 50°dH (німецька
шкала) із 8 налаштуваннями. Налаштування
наведено в таблиці нижче з відповідними
властивостями водопровідної води, яку
слід пом’якшити.
°dH
(німецька
шкала)
Використання
регенеруючої
солі
Налаштування
пом’якшувача
води
0
0-5
0-3
HI
S0
1
6-10
4-6
ТАК
S1
2
11-20
7-11
ТАК
S2
3
21-30
12-16
ТАК
S3
4*
31-40
17-22
ТАК
S4
5
41-50
23-27
ТАК
S5
6
51-60
28-33
ТАК
S6
7
61-90
34-50
ТАК
S7
Рівень
°fH
(французька
шкала)
Жорсткість води
3. Натискайте кнопку "Progr." (Програма),
поки на дисплеї не з’явиться пункт
"УСУВАЧ НАКИПУ".
4. Потім
натискайте
кнопку
"ПОЛОВИННЕ
ЗАВАНТАЖЕННЯ"
або "ЕКСТРАСУШКА"
, щоб
змінити значення від S0 до S7.
5. Вимкніть
посудомийну
машину,
натиснувши кнопку "УВІМК/ВИМК",
щоб підтвердити нове налаштування.
Щоб
знову
змінити
налаштування
пом’якшувача води, виконайте таку ж
процедуру.
УВАГА!
Якщо вам не вдається виконати
процедуру, вимкніть посудомийну
машину, натиснувши кнопку "УВІМК/
ВИМК", і почніть процедуру знову з
початку (КРОК 1).
* Заводське налаштування пом’якшувача
води - рівень 4 (S4), оскільки воно
відповідає
вимогам
більшості
користувачів.
75
слід
перед
UKR
18. ПРИСТРІЙ
ПОМ’ЯКШУВАННЯ ВОДИ
19. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо вам здається, що посудомийна машина працює неналежним чином, див.
наведений нижче короткий посібник, у якому містяться деякі корисні поради щодо
усунення найпоширеніших проблем. Якщо проблему не вдалося усунути або вона
з’являється знову, зверніться до Центру технічної підтримки.
ЗВІТИ ПРО ПОМИЛКИ
l Моделі з дисплеєм: повідомлення про помилки виглядають як число з літерою
попереду "E" (наприклад, помилка 2 = E2) і короткий звуковий сигнал.
l Моделі без дисплея: повідомлення про помилки виглядають як блимання
індикаторів на панелі керування.
Лише моделі з дисплеєм
Відображувана помилка
"CHECK WATER"
(перевірте воду) з коротким
звуковим сигналом
(лише в деяких моделях).
E2 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E3 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E4 (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E4-E6-E7-Ef-EL
(з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
E8-Ei (з дисплеєм)
з коротким звуковим
сигналом
Значення і вирішення
Посудомийна машина не заповнюється водою
Переконайтеся, що відкрито кран подачі води.
Переконайтеся, що шланг подачі води не зігнуто і не здавлено.
Переконайтеся, що стічна труба на належній висоті (див. розділ
встановлення).
Закрийте подачу води, відгвинтіть шланг подачі води від задньої
стінки посудомийної машини і перевірте, чи не засмічено
"піщаний" фільтр.
Посудомийна машина не зливає воду
Переконайтеся, що стічна труба не зігнута, не затиснута і не
заблокована, а фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що сифон не засмічений.
Витік води
Переконайтеся, що стічна труба не зігнута, не затиснута і не
заблокована, а фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що сифон не засмічений.
Несправність електронного керування
Зверніться у Центр технічної підтримки.
Нагрівальний елемент для води не працює належним чином
або фільтрувальна пластина засмічена
Почистіть фільтрувальну пластину.
Лише моделі без дисплея
Якщо несправності або збої виникають під час виконання програми, швидко
блиматиме індикатор, який відповідає вибраному циклу, і лунає переривчастий
звуковий сигнал. У цьому випадку вимкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку
"УВІМК/ВИМК". Після перевірки того, чи відкрито подачу води, чи не зігнуто
стічну трубу і чи не засмічені сифон або фільтри, встановіть вибрану програму ще раз.
Якщо проблему не вдалося усунути, зверніться до Центру технічної підтримки.
76
UKR
Цю посудомийну машину обладнано пристроєм захисту від заливання, який у
випадку проблеми автоматично зливає зайву воду.
УВАГА!
Для гарантування належної роботи пристрою захисту від
заливання радимо не переміщувати і не нахиляти
посудомийну машину під час експлуатації. Якщо потрібно
буде перемістити або нахилити посудомийну машину,
переконайтеся, що цикл миття завершено, а всередині
приладу не залишилося води.
Інші несправності
НЕСПРАВНІСТЬ
1. Програма не
працює
2. Посудомийна
машина не
заповнюється
водою
3. Посудомийна
машина не
зливає воду
4. Посудомийна
машина
постійно
зливає воду
5. Не чутно, чи
обертаються
коромисларозбризкувач
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ
Штепсель не під’єднано до
розетки електромережі
Кнопку O/I не натиснуто
Дверцята відчинені
Відсутнє електропостачання
Див. пункт 1
Кран подачі води закрито
Шланг подачі води зігнуто
Засмічено фільтр шланга подачі
води
Фільтр засмічений
Стічну трубу зігнуто
Подовжувач стічної труби
під’єднано неправильно
Випускний отвір у стіні
спрямовано вниз, а не вгору
Натисніть кнопку
Зачиніть дверцята
Перевірте
Перевірте
Відкрийте кран подачі води
Усуньте згини шланга
Очистіть фільтр на кінці шланга
Очистіть фільтр
Усуньте згини труби
Для належного під’єднання стічної
труби дотримуйтеся інструкцій
Зверніться до кваліфікованого
технічного спеціаліста
Стічну трубу розміщено надто
низько
Підніміть стічну трубу щонайменше
на 40 см вище рівня підлоги
Надмірна кількість засобу для
миття
Зменште кількість засобу для
миття. Використовуйте
підходящий засіб для миття
Щось заважає коромислам
рухатися
Фільтрувальна пластина і
фільтр дуже брудні
77
Під’єднайте електричний штепсель
Перевірте
Почистіть фільтрувальну
пластину і фільтр
НЕСПРАВНІСТЬ
6. На електронних
приладах без
дисплея: один
або кілька
індикаторів
швидко
блиматиме
ПРИЧИНА
Кран подачі води закрито
Див. пункт 5
Нижні поверхні каструль
погано вимито
7. Посуд вимито
лише частково
Перевірте
Пригорілі рештки їжі слід
відмочувати, перш ніж ставити
каструлі до посудомийної машини
Переставте каструлі
Коромисла-розбризкувачі
частково засмічені
Зніміть коромисларозбризкувачі, викрутивши
круглі гайки за годинниковою
стрілкою, і промийте проточною
водою
Посуд завантажено
неналежним чином
Не ставте посуд надто щільно
Відміряно неправильну
кількість засобу для миття, або
ж засіб старий і твердий
Погано закрито ковпачок на
ємності з сіллю
Недостатньо потужна
програма миття
8. Засіб для миття не
розподілився або
розподілився
частково
Столові прибори, тарілки,
сковорідки тощо заважають
відкриванню диспенсера
засобу для миття
9. Поява білих плям
на посуді
Водопровідна вода надто
жорстка
10. Шум під час
миття
Посуд стукається один із
одним
Коромисла, що обертаються,
стукають по тарілках
Недостатній потік повітря
Відсутній ополіскувач
78
Вимкніть пристрій
Відкрийте кран
Переналаштуйте цикл
Краєчки стінок каструль
погано вимито
Кінець стічної труби
занурено у воду
11. Посуд не
повністю
сухий
РІШЕННЯ
Кінець стічної труби не повинен
контактувати з водою, що
витікає
Збільште кількість засобу для миття
відповідно до забрудненості тарілок
або змініть засіб
Добре затягніть ковпачок
Виберіть потужнішу програму
Поставте посуд так, щоб він не
перекривав диспенсер
Перевірте і відрегулюйте рівні
солі й ополіскувача. Якщо
проблему не вдалося усунути,
зверніться до Центру технічної
підтримки
Перевірте положення посуду в
кошику
Перевірте положення посуду в
кошику
Наприкінці програми миття
залиште дверцята посудомийної
машини відчиненими, щоб
посуд висох природним чином.
Заповніть диспенсер ополіскувача
Допомога і гарантія
Гарантія на цей виріб надається згідно із законодавством і відповідно до
умов, зазначених у гарантійному сертифікаті, доданому до виробу.
Сертифікат слід зберігати й у разі необхідності пред’являти в Центрі
технічної підтримки разом із доказом придбання. Ви також можете
переглянути умови гарантії на нашому веб-сайті.
Для отримання підтримки заповніть онлайн-форму або зверніться до нас за
номером, зазначеним на сторінці підтримки нашого веб-сайту.
Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за усі помилки друку в даній
брошурі. Окрім того, виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни, що
вважає корисними для своїх виробів, не змінюючи їхніх основних характеристик.
79
UKR
Зверніть увагу! Якщо будь-яка з наведених вище ситуацій призводить до поганого
результату миття або недостатнього ополіскування, видаляйте залишки бруду з
посуду вручну, оскільки такий бруд затвердне під час завершуючого циклу сушіння, і
його буде важко видалити під час наступного миття.
Якщо несправність не вдається усунути, зверніться до Центру технічної підтримки і
вкажіть модель посудомийної машини. Ці дані наведено на табличці у верхній частині
внутрішньої поверхні дверцят посудомийної машини або в гарантійному талоні. Така
інформація дозволить швидко й ефективніше вжити належних дій.
20. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Цей прилад промаркований
відповідно
до
Директиви
2012/19/EU щодо відпрацьованого
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
ВЕЕО складається із забруднюючих
речовин (що можуть чинити негативний
вплив на навколишнє середовище) та
основних
компонентів
(які
можна
переробити).
Важливо
правильно
здійснювати обробку ВЕЕО, щоб усунути
та належним чином утилізувати всі
забруднюючі речовини, та відновлювати
та повторно використовувати всі матеріали.
Користувач несе відповідальність за те,
щоб ВЕЕО не стало екологічною
проблемою; тому важливо дотримуватись
наступних базових рекомендацій:
80
l ВЕЕО не слід розглядати як звичайне
побутове сміття;
l ВЕЕО треба здавати у відповідні
пункти збору утилізованої сировини,
що регулюються органами місцевого
самоврядування чи зареєстрованими
компаніями.
В
багатьох
країнах
громіздке ВЕЕО можуть забирати
прямо з дому.
Є країни, в яких при купівлі нового
побутового приладу старий можна
повернути продавцеві, котрий повинен
безкоштовно прийняти його на взаємнооднозначній
основі,
якщо
таке
обладнання еквівалентне та має ті самі
функції, що й поставлене обладнання.
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
18.11 - 41046447.B - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising