Hoover RBC070/1 011 Ohjekirja

Add to My manuals
14 Pages

advertisement

Hoover RBC070/1 011 Ohjekirja | Manualzz
Käyttöohje
®
FI
OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tämän käyttöoppaan kuvaamalla tavalla.
Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Kytke laturista virta ja irrota laturi virtalähteestä aina käytön jälkeen ja ennen kuin puhdistat
laitteen tai teet huoltotoimenpiteitä.
Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joilla on vähentynyt fyysinen,
aistillinen tai henkinen kyky tai joilla ei kokemusta tai tietoja, mikäli heille on annettu ohjausta
ja valvontaa koskien laitteen turvallista käyttöä ja ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Käyttäjän suorittamaa puhdistusta ja huoltoa ei tule suorittaa
lasten toimesta ilman valvontaa.
Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos virtajohto on vahingoittunut. Virtajohdon saa turvallisuussyistä
vaihtaa vain valtuutettu Hoover-huoltoliike.
Jos puhdistettavalla alueella on parveke, parvekkeelle pääsy täytyy estää turvallisen
käytön varmistamiseksi. Pieniä lapsia ja eläimiä täytyy valvoa Robo.com³ -imurin ollessa
toiminnassa.”
Akun lataus
Käytä vain laitteen mukana toimitettua laturia.
Varmista, että laturiin merkityt arvot vastaavat syöttöjännitettä.
Älä koskaan lataa akkuja yli 30 °C:n tai alle 0 °C:n lämpötiloissa.
Laita tämän laitteen mukana toimitettu laturi soveltuvaan pistorasiaan.
Kovan tai äärilämpötiloissa tapahtuvan käytön seurauksena akkukennot saattavat vuotaa. Jos
nestettä pääsee iholle, huuhtele nopeasti vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele nopeasti
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen.
Laturi lämpeneminen latauksen aikana on aivan normaalia.
Käytä ainoastaan Hooverin toimittamia tai suosittelemia kiinnityskappaleita, lisävarusteita tai varaosia.
Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja tai muita
vastaavia esineitä.
Älä ruiskuta laitteelle tai imuroi laitteella syttyviä nesteitä, puhdistusnesteitä, aerosoleja tai
näiden höyryjä.
Älä käytä laitetta tai laturia, jos se vaikuttaa vialliselta.
Hoover-huolto: Laitteen käyttöturvallisuuden ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi huolto
ja korjaukset kannattaa teettää valtuutetussa Hoover-huollossa.
Älä käytä laitetta ihmisten tai eläinten puhdistamiseen.
Älä vaihda Robotin akkuja ei-ladattaviin akkuihin.
Akkujen poisto käyttöiän päättymisen jälkeen.
Jos laite hävitetään, akut on ensin poistettava. Laitteen täytyy olla irti verkkovirrasta akkua
vaihdettaessa. Hävitä akut turvallisesti. Käytä laitetta kunnes se pysähtyy, jotta akut tyhjentyvät
kokonaan. Vie käytetyt akut kierrätyskeskukseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
Irrottaaksesi akut ota yhteyttä valtuutettuun Hoover huoltoliikkeeseen tai noudata seuraavia
ohjeita.
HUOMAA: Jos sinulla on vaikeuksia purkaa laitetta tai tarvitset yksityiskohtaisempaa
tietoa laitteen jälkikäsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin
kierrätysviranomaisiin tai kotitalouksien jätehuoltoon.
TÄRKEITÄ HUOMIOITA ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue seuraavat tiedot huolellisesti ennen kuin käytät Robo.com3-laitettasi tai sen lisävarusteita.
Älä pura Robo.com3-laitetta äläkä yritä korjata sitä itse. Jos esiintyy vikoja, ota yhteyttä valtuutettu Hooverin huoltopalveluun ammattimaisia
neuvoja varten.
Portaat: Robo.com3 käyttää antureita välttääkseen putoamisia askelmilta, portailta tai reunoilta. Joissain tilanteissa anturit voivat menettää
tarkkuutensa.
Robo.com3 ei voi havaita askelmia jotka ovat alle 8 cm korkeita. Alle 8 cm:n askelmat voivat saada Robo.com3:n putoamaan. Jos saatavilla, käytä
virtuaaliseinää estämään Robo.com3:n putoamisen.
Erittäin heijastavat tai tummat pinnat, kuten lasi tai kiillotettu keramiikka, joita käytetään joissain askelmissa tai portaissa, voivat aiheuttaa Robo.
com3:n putoamisen. Jos saatavilla, käytä virtuaaliseinää tai laita matto alimmalle portaalle suojaamaan Robo.com3:ia putoamiselta.
2
* Vain joissakin malleissa
** Voi vaihdella mallista riippuen
FI
Robo.com :n käyttöä tulisi välttää parvilla, porrastasanteilla tai korotetuilla alueilla, joissa ei ole reunoja.
Jos saatavilla, käytä virtuaaliseinää estämään Robo.com3:n pääsyä näille alueille.
Akun käyttö: Robo.com3 saa virtansa ladattavista, korkeasuoritteisista litiumioniakuista. Näillä
ladattavilla akuilla on 6:n kuukauden takuu, mikäli ne huolletaan ja niitä käytetään tämän käyttöoppaan
mukaisesti.
Jos Robo.com3:n suorituskyky on selkeästi heikentynyt, korvaavia akkuja voidaan hankkia
Hoover-jälleenmyyjältä.
Käytä vain Hooverin hyväksymiä varaosia Robo.com3:ssa. Osien, joita ei ole hyväksytty Hooverin
puolesta, käyttö on vaarallista ja mitätöi takuun.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua latausasemaa* ja laturia ladataksesi Robo.com3:n. Väärän
latausaseman* tai laturin käyttö on vaarallista ja mitätöi takuun.
3
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Robo.com³
Latausasema*
Laturi
Käyttöohje
Virtuaaliseinä*
Puhdistusharja
3
Suodatin**
Kaukosäädin**
Lattiankiillotuslaikan pidike*
Lattiankiillotuslaikka*
Sivuharja
* Vain joissakin malleissa
** Voi vaihdella mallista riippuen
FI
TUTUSTUMINEN Robo.com3-LAITTEESEEN
Robo.com3 Ylänäkymä
11
1
2
3
4
10
5
11
9
6
7
1
2
3
4
8
5
10
6
6
Etuanturin ikkuna
1
Puskuri
7
F-Pehmeä huonekalusuojus
2
R-Pehmeä huonekalusuojus
8
L-Pehmeä huonekalusuojus
3
Näyttö ja ohjauspaneeli
9
Vasemman anturin ikkuna
48
Kantokahva
12*
12
5
10
Yläkansi
Yläpuolen infrapunalinssi
11
Pölykasetin vapautuspainike
7
13
14
15
13
9
14
29
Robo.com3 Alanäkymä
28
27
16
17
12*
12
13
14
15
18
13
14
19
20
16
21
14
17
14
26
14
25*
25
29
28
24*
24
27
23
14
22
26
25
25*
18
14
19
20
21
14
24
24*
23
22
36
12
Vasen sivuharja*
21
Latauspistoke
13
Automaattinen latauslevy
22
Pölysäiliö
14
Lattia-anturi
23
Poistoilman ritilä
15
Etupyörä
24
Lattiankiillotuslaikan pidike*
16
Akun suojakansi
25
Lattiankiillotuslaikka*
17
Oikea sivuharja
26
Lattiaharja
18
Oikean anturin ikkuna
27
Kuminen lattiaharja
19
Oikea ohjauspyörä
28
Harjan pidike
20
On/Pois päältä-virtakytkin
29
Vasen ohjauspyörä
36
35
4
* Vain joissakin malleissa
30
31
32
33
30
31
32
34
** Voi vaihdella mallista riippuen
34
33
22
FI
TUTUSTUMINEN Robo.com3-LAITTEESEEN
Latausasema*
36
36
30
3031
31
32
32
33
33
35
35
34
34
34
34
33
Infrapunaikkuna
30
Latauksen merkkivalo
34
Latauksen kosketuspisteet
31
Virran merkkivalo
35
Laturin liitin
32
Infrapunalähetin
36
Virtalaturi
Virtuaaliseinä*
37
37
44
44
38
38
39
39 3939
43
43
40
40414040
41
42
42
37
Virtuaaliseinän valintakytkin
41
Pitkä toimintasäde
38
Pois päältä
42
Infrapunalähetin
39
Lyhyt toimintasäde
43
Virran merkkivalo
40
Keskisuuri toimintasäde
44
Lähi-infrapunalähetin
45
39
45
39
52*
52*
41
53
41
53
46
40
46
40
47
42
47
42
54*
41
54*
41
55*
55*
48
42
48
42
5
49
42
49
42
42
42
50
42
50
42
* Vain joissakin malleissa
43
4356
56
** Voi
57 vaihdella mallista riippuen
57
FI
TUTUSTUMINEN Robo.com3-LAITTEESEEN
45
39
52*
Kaukosäädin** 40
46
41
53
47
42
54*
41
55*
48
42
39
45
42
47
49
42
42
50
42
42
48
51*
47*
40
46
52*
45
On/Pois päältä-virtapainike
41
53
46
Automaattinen
ohjelma - painike
56
54*
41
55*
47
Spot-painike
57
48
Ylös-nuolipainike
49
Vasen
58*
49* nuolipainike
50
Taakse-nuolipainike
51
Ajastuksen asetuspainike ja
Wi-Fi-katkaisin*
52
Ajastustoiminnon painike*
53
Koti-painike
54
Full & Go - painike*
55
Turbo-painike*
56
Oikea nuolipainike
57
OK-vahvistuspainike
58
Äänipainike*
59
Esittelypainike*
43
56
57
49
42
42
42
50
47*
51*
58*
49*
59*
43
59*
Robo.com3-imurin näyttö ja ohjauspaneeli
60
60
70
70*
61
62
64
63*
66
64
65
69
69*
68
67
67*
70*
70
66
61
62
63*
64
64
66
65
69*
69
68
67*
67
72
71
66
73
74
74*
**
72
71
**
6
73
60
Akun tila
61
Koti-tila
69
62
Ajastus- ja tietonäyttö
70
Wi-Fi-tila *
63
DEMO Mode*
71
64
Päivien osoittimet (Ajastustoiminto)*
Koti-painike: Automaattinen paluu
latausasemaan
65
Automaattinen tila
72
Automaattinen ohjelma - painike
66
Full & GO -tila:*
73
Spot-painike
67
Turbo-tila*
74
68
Spot-tila
Kaukosäätimen ohjauspainike* &
ilmaisin*/
Wi-Fi-painike*
74*
74
Äänen voimakkuuden ilmaisin*/
Kaukosäätimen ilmaisin*
* Vain joissakin malleissa
** Voi vaihdella mallista riippuen
FI
Robo.com3-IMURIN VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN
PAKKAUS
Älä hävitä Robo.com3-imurin pakkausta. Se voi olla tarpeellinen Robo.com3-imurin myöhempää
säilytystä tai kuljetusta varten.
VAROITUS: kun purat Robo.com3-imurin ja sen varaosien pakkausta, varmista että muovipussit
pidetään pois vauvojen, nuorten lasten ja eläinten ulottuvilta tukehtumisvaaran välttämiseksi.
Robo.com3:n täytyy olla täysin ladattu ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä vie noin 5 tuntia.
Älä altista Robo.com3:ia, latausasemaa tai laturia alle 0°C tai yli 30°C lämpötiloille, koska tämä voi
vahingoittaa akkuja. Laturi tulee olla kytkettynä vain vakioon verkkovirtaan pistorasiasta.
AKKU
Parhaan akkujen suorituskyvyn ylläpitämiseksi on suositeltavaa pitää Robo.com3 akut täysin
ladattuina. Kun Robo.com3 ei ole käytössä, se tulisi pitää liitettynä latausasemaan tai laturiin. Robo.
com3:ssa on älykäs latausjärjestelmä, joka varmistaa, että akut pysyvät täysin ladattuina eivätkä ne
ylilataudu.
Onnettomuuksien välttämiseksi, varmista että jokainen huoneessa oleskeleva on tietoinen Robo.com3:n
läsnäolosta. Jos Robo.com3 ei löydä asemaa, aseta Robo.com3 latausasemaan manuaalisesti.
HUOMAA: jos Robo.com3 on käyttämättömänä pitkiä aikoja, irrota se latausasemasta ja laturista.
Wi-Fi-ASETUS*
Tabletti/puhelin eivät kuulu toimitukseen
Kuva 1
Wi-Fi-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä pitämällä ohjauspaneelin Wi-Fi-painiketta*
painettuna 1 sekunnin ajan. Kun Wi-Fi-tilan kuvake* palaa,
-toiminto on saatavilla ja päin vastoin.
voit ottaa käyttöön tämän toiminnon pitämällä kaukosäätimessä olevaa ajastuksen asetuspainiketta ja
Wi-Fi-painiketta painettuna 4 sekunnin ajan.
1. Voit ladata sovelluksen skannaamalla vasemmalla puolella olevan QR-koodin***. [Fig.1]
2. Asenna se älypuhelimeesi/tablettiisi.
3. Noudata sovelluksessa annettuja ohjeita asentaaksesi Robo.com³-imurisi.
HUOMAA: Voit nollata WI-FI-asetuksen pitämällä tuotteen AUTO-painiketta painettuna 4 sekunnin
ajan. Kuulet soivan äänen nollauksen jälkeen.
LATAUSASEMAN ASETUKSET
0.5m
0.5m
3m
Kuva 2
Kuva 3
Poista esteet, jotka voivat olla Robo.com3:n tiellä, ennen käyttöä. Kiinnitä huomiota:
• Esineisiin jotka voivat kaatua helposti.
• Mattojen tai räsymattojen reunoihin jotka voivat aiheuttaa kiinnijäämistä.
• Lattialle ulottuviin verhoihin tai pöytäliinoihin.
• Lämmönlähteisiin tai syttyviin esineisiin.
• Virtajohtoihin.
• Särkyviin esineisiin.
1. Aseta latausasema ei-heijastavalle tasaiselle lattialle, mieluiten seinää vasten. Jos lattian pinta
on liian heijaistava, se haittaa Robo.com3:n navigointijärjestelmää ja vaikeuttaa Latausaseman
paikallistamista.
2. Latausaseman ympäristössä ei tulisi olla mitään esineitä/esteitä 3 m:n alueella suoraan edessä ja
0,5 m:n alueella sivuilla. [Fig.2]
3. Kytke laturi pistorasiaan ja yhdistä latausasemaan. Varmista että virtajohto ei ole jäänyt
latausaseman alle.
4. Varmista että virtajohto ei ole solmussa tai venytetty. Jos irrallista johtoa on paljon, käytä virtajohdon
sitojaa asettamaan se siististi paikoilleen.
5. Varmista, että pölysäiliö on asetettu paikoilleen Robo.com3:iin.
6. Aloita ohjaamalla Robo.com³ -imurisi latausasemaan. Normaalissa käytössä täyteen lataus vie noin
4 tuntia.
HUOMAA: Ensimmäinen lataus vie noin 5 tuntia.
TUOTTEEN LATAUS [Kuva 3,4,5]
Lataa Robo.com³-imurisi aina parasta suorituskykyä varten.
Kuva 4
Automaattinen lataus
Kun Robo.com3:n akkujen varausta on jäljellä 15 %, se lopettaa imuroinnin ja hakeutuu
latausasemaan. Kun imuri on latausasemassa, latausaseman ilmaisinvalo vilkkuu.
Robo.com3 ei ehkä onnistu pääsemään latausasemaan, jos sen ja latausaseman välillä on liikaa
esteitä. Varmista, että latausasema on avoimella alueella parhaiden tulosten takaamiseksi.
Manuaalinen lataus
Robo.com3:n voi ladata monella eri tavalla:
A. Paina kaukosäätimesi koti-painiketta .
B. Paina Robo.com³:n
koti-kosketuspainiketta.
C. Liitä laturi suoraan Robo.com3:iin.
D. Sijoita Robo.com3 manuaalisesti latausasemaan.
E. noudata Wi-Fi-sovelluksen* ohjeita.
TÄRKEÄÄ: Robo.com3 ei käynnisty, mikäli se on kiinnitettynä suoraan laturiin.
Kuva 5
7
* Vain joissakin malleissa
** Voi vaihdella mallista riippuen
*** Etsi “Robo.com³” Google playn tai APP storen kautta
FI
KAUKOSÄÄTIMEN** ASETUKSET [Kuva 6]
Paristojen asentamiseksi ks. imurin huolto. – Akkujen vaihtaminen.
Joka kerta kun laitat robotin päälle eli ON, pidä tuotteessa olevaa tai painiketta** painettuna 4
sekunnin ajan ottaaksesi kaukosäätötoiminnon käyttöön. Kun kyseinen robotin painike palaa* tai kun
esiin tulee LCD:n** ilmaisin , kaukosäädin on aktiivinen ja päin vastoin.
HUOMAA: kaukosäädintä voidaan käyttää seinien läpi koska se toimii radioaalloilla eikä infrapunalla.
Kaukosäädin voidaan ottaa käyttöön pitämällä tuotteen painiketta tai ** painettuna 4 sekunnin ajan.
Tämä toiminto nollaantuu myös silloin, kun tuote kytketään pois päältä. Kun painikkeen tai ** alla
oleva lamppu tai kuvake LCD-näytössä** (mallista riippuen) syttyy, kaukosäädin on käytettävissä.
Kaukosäädin ON eli päällä
Kaukosäädin OFF eli pois päältä
VIRTUAALISEINÄN** ASETUKSET [Kuva 7]
Paristojen asentamiseksi ks. imurin huolto. – Akkujen vaihtaminen
Virtuaaliseinää käytetään estämään Robo.com3:n pääsyä tietyille alueille tai tiettyisin huoneisiin.
Ennen virtuaaliseinän asetusta muista:
• Poistaa kaikki esteet virtuaaliseinän suoralta reitiltä.
• Virtuaaliseinä tulisi olla asetettuna samalle tasolle, jolla Robo.com3 on käytössä.
• Varmista että virtuaaliseinä on yli 3 metrin etäisyydellä latausasemasta.
HUOMAA: Suosittelemme fyysisen esteen käyttöä Robo.com³-laitteen pääsyn estämisessä
vaara-alueille.
15o
50cm
Kuva 7
1. Sijoita virtuaaliseinä niin että infrapunalähetin osoittaa sen alueen Kuvake
Toimintasädetyyppi
yli, jolle haluat luoda esteen.
Pois päältä
2. Liu’uta kytkin esteen halutulle pituudelle.
Lyhyt
3. Tarkista että virtuaaliseinä tuottaa riittävän esteen Robo.com3:n
Keskipitkä
ollessa käytössä.
Pitkä
HUOMAA: paristojen käyttöikä on suoraan verrannollinen
infrapunatasoon. Pidemmän paristojen käyttöiän varmistamiseksi valitse oikean toimintasäteen
kuvake.
HUOMAA: lähi-infrapunalähetin pysäyttää Robo.com3:n tulemasta 50 cm lähemmäs virtuaaliestettä.
ÄÄNEN KIELEN VAIHTAMINEN* [Kuva 8]
Robo.com3:ssa valittavana* on englannin, italian, ranskan tai espanjan kieli. Oletuskielenä on englanti.
Kielen vaihtaminen:
Kaukosäätimellä
1. Kytke Robo.com3 päälle.
2. Paina ja pidä Ääni-painiketta* painettuna 4 sekunnin ajan kunnes kuulet nykyisen kieliasetuksen.
3. Paina uudelleen Ääni-painiketta* kunnes kuulet seuraavan kielen. Toista toimenpide, kunnes kuulet
haluamasi kielen.
4. Kun kieli on valittu, Robo.com3 muuttaa asetukset. Älä paina kaukosäädintä uudelleen.
Wi-Fi-sovelluksella*
noudata Wi-Fi-sovelluksen* ohjeita.
HUOMAA: kielen tiedot näkyvät näytöllä 5 sekunnin ajan.
Robo.com² äänen voimakkuuden säätäminen* [Fig.9]
Kuva 8
Kaukosäätimellä
1. Paina Ääni-painiketta halutun äänenvoimakkuuden valitsemiseksi. Voit valita Matala, Normaali, Korkea tai
Pois päältä.
2. Voimakkuus tulee näkyviin näytölle.
Wi-Fi-sovelluksella*
Noudata Wi-Fi-sovelluksen* ohjeita.
HUOMAA: Äänenvoimakkuus näkyy näytöllä 5 sekunnin ajan.
ROBO.COM3-IMURIN KÄYTTÖ
Kuva 9
Paristojen asentamiseksi ks. imurin huolto. – Akkujen vaihtaminen
Virtakytkin
1. Paina virtakytkintä Robo.com3:n sivulla.
2. LCD-näyttö valaistuu.
HUOMAA: JOS Robo.com³ ON JO KYTKETTY PÄÄLLE, MUTTA SE ON STANDBY-TILASSA, SE
VOIDAAN KYTKEÄ UUDELLEEN PÄÄLLE ON/OFF-PAINIKKEELLA KAUKOSÄÄTIMESTÄ TAI
AUTO-PAINIKKEELLA LAITTEESTA.
HUOMAA: Robo.com3:n painikkeet eivät välttämättä toimi, jos kätesi ovat märät.
Robo.com3:n PÄIVÄN/AJAN ASETUS. * [Fig.10]
Kuva 10
8
Kaukosäätimellä
1. Paina aika-asetuspainiketta, ja vilkkuva viiva näkyy päivän alla. jos tätä painiketta painetaan
pidempään, Wi-Fi-toiminto kytkeytyy PÄÄLLE/POIS päältä.
2. Käytä kaukosäätimen nuolipainikkeita, kunnes nuoli on oikean päivän alapuolella. Paina OKpainiketta vahvistaaksesi valinnan.
3. Tunti näyttö vilkkuu. Paina kaukosäätimen nuolipainikkeita, kunnes oikea tunti on näkyvissä. Paina
OK-painiketta vahvistaaksesi valinnan.
4. Minuutti näyttö vilkkuu. Paina kaukosäätimen nuolipainikkeita, kunnes oikeat minuutit ovat
* Vain joissakin malleissa
** Voi vaihdella mallista riippuen
FI
näkyvissä. Paina OK-painiketta vahvistaaksesi valinnan.
5. Käytä kaukosäätimen nuolipainikkeita päivän, tunnin ja minuuttien vaihtamiseksi.
6. Päivä ja kellonaika on nyt asetettu.
Wi-Fi-sovelluksella*
noudata Wi-Fi-sovelluksen* ohjeita.
HUOMAA: Päivämäärä päivitetään automaattisesti älypuhelimesi mukaan, kun liität Robo.com³imurisi älypuhelimen sovellukseen.
Puhdistusohjelmat
Robo.com3 käyttää AAI™-infrapunanavigointia eli kehittynyttä navigointijärjestelmää, joka algoritmista
laskentaa hyväksi käyttäen määrittelee parhaan reitin huoneesi tehokkaaseen puhdistukseen.
Pölytunnistimen avulla Robo.com3 aloittaa automaattisesti puhdistusohjelman havaitessaan pölyä ja
tekee soikeaa kuviota.
Kuva 11
Voit aktivoida automaattisen puhdistustilan seuraavasti: [Fig.11]
1) Paina Robo.com3:n AUTO-painiketta.
2) Paina kaukosäätimen AUTO-painiketta.
3) noudata Wi-Fi-sovelluksen* ohjeita.
Robo.com3 automaattisesti valitsee parhaan puhdistustilan huoneesi puhdistamiseksi. Se käyttää
neljää (4) eri puhdistusohjelmaa:
ZIG ZAG
REUNA
SOIKEA
NELIÖ
Voit aktivoida SPOT-puhdistustilan seuraavasti: [Kuva 12]
1) Paina Robo.com³:n kosketuspainiketta . *
2) Paina kaukosäätimen painiketta.
3) Paina APP- eli sovellusvalikon SPOT-painiketta.
Käytä tätä tilaa rajatun alueen tehokkaaseen puhdistukseen. Robo.com³ liikkuu elliptisesti, jolloin säde
jatkuvasti kasvaa ja sitten pienenee.
Voit myös aktivoida kaikki muut puhdistusohjelmat kaukosäätimestä tai Wi-Fi-sovelluksesta. [Kuva 13]
Kuva 12
Manuaalinen navigointi [Kuva 13]:
Robo.com³ -imuria voidaan säätää käsin milloin tahansa puhdistusohjelman aikana. Navigoinnin
nuolinäppämillä kaukosäätimessä/Wi-Fi-sovelluksessa* voi liikuttaa robottia haluttuun suuntaan imu
aktivoituna. Robo.com3:ia voidaan ohjata kaukosäätimellä tai Wi-Fi-sovelluksella pitkältä etäisyydeltä,
jopa seinän takaa.
FULL & GO*: [Kuva 13]
Paina kaukosäätimen tai Wi-Fi-sovelluksen* FULL & GO -painiketta saadaksesi Robotin palaamaan
asemaan. FULL & GO -ilmaisimeen syttyy valo näytöllä. Kun akku on täysin ladattu, Robo.com3
aloittaa automaattisesti puhdistuksen yhden syklin osalta ja FULL & GO -valinta nollataan.
Kuva 13
Turbo-valinta* [Fig.13]: ON / OFF
Voit laittaa turbotilan päälle tai pois päältä seuraavasti:
1) Paina kaukosäätimen TURBO-painiketta.
2) Paina APP- eli sovellusvalikon TURBO-painiketta.
Turbo-tilan ollessa aktivoituna turbo-valinta syttyy ja Robo.com3 toimii turbonopeudella. Robo.com3 alkaa
työskentelemään nopeammalla vauhdilla, puhdistaen halutun alueen nopeammin. Muuten Robo.com3 toimii
normaalilla nopeudella.
Ajastettu puhdistus*:
Voit asettaa ajankohdan jolloin Robo.com3 aloittaa puhdistuksen, päivittäin tai viikoittain. Ajastuksen
asettamiseksi ks. Puhdistusaikataulun asettaminen.
Kuva 14
Puhdistusaikataulun asettaminen* [Kuva 14]
Kaukosäätimellä
Robo.com3 voidaan ohjelmoida puhdistamaan automaattisesti jokaisena viikonpäivänä tai vain tiettyinä
viikonpäivinä. Asetettuna puhdistus toteutuu samaan aikaan aina valittuna päivänä. Asettaaksesi
puhdistusaikataulun viikon ajaksi suorita seuraava:
1. Paina kaukosäätimen ajastuspainiketta. Vilkkuva laatikko ilmestyy M:n (Monday - Maanantai) ympärille.
2. Valitse nuolinäppäimillä haluamasi päivä ja paina sitten OK-vahvistuspainiketta tämän päivän
vahvistamiseksi. Voit myös valita useita päiviä (jopa 7 päivää).
3. Aina kun jokin viikonpäivä on valittu, voit päättää puhdistuksen aloituksen ajankohdan: tunti alkaa
vilkkumaan näytöllä. Valitse nuolinäppäimillä haluamasi tunti. Paina OK-painiketta vahvistaaksesi
valinnan.
4. Minuuttinäyttö alkaa vilkkua; valitse nuolipainikkeilla haluamasi minuutit. Paina OK-painiketta
vahvistaaksesi valinnan.
5. Puhdistusaikataulu päiville on valittu. Huomaat sen helposti ajastetun päivän/ajastettujen päivien
alla vilkkuvan viivan ansiosta.
Wi-Fi-sovelluksella*
noudata Wi-Fi-sovelluksen* ohjeita.
HUOMAA: Wi-Fi-sovelluksen ansiosta kullekin päivälle voidaan asettaa eri puhdistusaika.
9
* Vain joissakin malleissa
** Voi vaihdella mallista riippuen
FI
Koti-tila: [Kuva 15]
Saat Robo.com³:n palaamaan latausasemaan latausta varten näin:
1) Paina robotin kosketusnäyttöä.
2) Paina kaukosäätimen painiketta.
3) noudata Wi-Fi-sovelluksen* ohjeita.
Lisäominaisuuksia
Esittelytila*: [Kuva 15]
Kaukosäätimellä
Paina esittelypainiketta yhden kerran tuotteen esittelyn aloittamiseksi. Tämä alkaa jatkuvan toiston
tilassa (Loop-tila). Paina esittelypainiketta (demo) uudelleen pysäyttääksesi esittelyn.
Wi-Fi-sovelluksella*
Paina valikon esittelypainiketta.
Kuva 15
Lattiankiillotuslaikka*: [Kuva 16]
Lattiankiillottimen pidikkeellä Robo.com3:n alle asennettua lattiankiillotuslaikkaa* käytetään marmorin,
parketin, puupintaisten ja muiden herkkien lattiapintojen kiillottamiseen.
HUOMAA: Ei käytettäväksi matoilla.
Robo.com² IMURIN HUOLTO
Ennen kuin suoritetaan mitään huoltotoimenpiteitä, varmista että Robo.com3 on kytketty pois päältä.
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja irrota latausasemasta.
2. Käytä pintojen puhdistukseen kosteaa liinaa pienellä määrällä saippuaa. ÄLÄ päästä vettä laitteen
osiin puhdistuksen aikana.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.
PÖLYSÄILIÖN TYHJENNYS [Fig.16]
Tyhjennä pölysäiliö joka puhdistussyklissä tai silloin, kun se on täynnä.
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja irrota latausasemasta.
2. Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja nosta pölysäiliö pois Robo.com3:sta.
3. Pidä pölykasettia roskasäiliön yllä tyhjentääksesi sen.
4. Käytä tarvittaessa puhdistusharjaa poistamaan pölyä pölysäiliön sisäpinnoilta.
5. Aseta pölysäiliö takaisin paikoilleen Robo.com3:iin.
TÄRKEÄÄ: Robo.com3 ei käynnisty, mikäli pölysäiliö ei ole paikoillaan.
Kuva 16
Suodattimien puhdistaminen [Kuva 17]
Robo.com3 on varustettu moottorin esisuodattimella. Parhaimman puhdistustehon säilyttämiseksi
puhdista moottorin esisuodattimet säännöllisesti. moottorin esisuodatin tulisi pestä aina pölysäiliön
viiden tyhjennyskerran jälkeen.
TÄRKEÄÄ: moottorin esisuodatin tulisi pestä aina pölysäiliön viiden tyhjennyskerran jälkeen. Jos
suodattimia ei puhdisteta, ilmanvirtaus voi tukkeutua, imuri ylikuumeta ja rikkoutua. Myös takuu voi
mitätöityä.
Kuva 17
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja irrota latausasemasta.
2. Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja nosta pölysäiliö pois Robo.com3:sta.
3. Vedä suodattimen pidikkeen kielekettä avataksesi suodattimen pidike.
4. Paina suodattimen sivulta saadaksesi suodattimen ponnahtamaan pidikkeestä.
5. Napauta suodatinta kevyesti ja pese lämpimällä vedellä. Poista suodattimesta liika vesi ja anna
kuivua.
6. Kun suodatin on kokonaan kuivunut, asenna se takaisin Robo.com3-imuriin. ÄLÄ käytä Robo.com3imuria ilman moottorin esisuodatinpakkausta.
TÄRKEÄÄ: Tarkista ja huolla moottorin esisuodatin säännöllisesti suodattimien huolto-ohjeiden
mukaan. Suosittelemme myös hankkimaan uudet suodattimet, kun ne on pesty kolme kertaa. Näin
Robo.com3-imurin suorituskyky säilyy hyvänä.
PUHDISTA SUODATIN SÄÄNNÖLLISESTI. >>> VEDÄ PÄÄSTÄKSESI KÄSIKSI SUODATTIMEEN >
HARJOJEN PUHDISTAMINEN
Puhdista harjat säännöllisesti, jotta saat parhaan mahdollisen puhdistustuloksen.
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja irrota latausasemasta.
2. Käännä Robo.com3 ympäri.
3. Kierrä harjoja varovasti ja leikkaa ja poista ylimääräiset langat, hiukset ja muut roskat saksien avulla..
4. Käytä puhdistusharjaa liiallisen pölyn poistamiseen.
Harjojen vaihto [Kuva 18]
Kuva 18
10
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja käännä se ympäri.
2. Ruuvaa irti harjan pidikkeen ruuvi ruuvimeisselillä.
3. Irrota molemmat harjat.
4. Puhdista syvennys johon harjat kiinnitetään.
5. Sijoita paikoilleen uudet harjat ja varmista, että ne on oikein kiinnitetty.
6. Laita harjan pidike paikalleen ja kiinnitä se.
* Vain joissakin malleissa
** Voi vaihdella mallista riippuen
FI
PÖLYTUNNISTIMIEN PUHDISTUS* [Kuva 19]
Pölytunnistimet sijaitsevat Robo.com3:n pölysäiliössä. Puhdista anturin ikkuna joka kerta kun pölysäiliö
tyhjennetään. Säännöllinen puhdistus on suositeltavaa jotta voidaan varmistaa Robo.com3-imurin paras
mahdollinen suorituskyky.
Käytä kuivaa pehmeää liinaa tai vanupuikkoa anturin ikkunan puhdistamiseen.
Kuva 19
OHJAUSPYÖRIEN PUHDISTAMINEN [Kuva 20]
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja käännä se ympäri.
2. Poista mahdollinen pyöriin kiinnittynyt lika tai karvat.
3. Puhdista pyörät kuivalla ja pehmeällä liinalla.
4. Tarkista että pyörät voivat pyöriä vapaasti.
Kuva 20
‘Sivuharjojen puhdistaminen’* [Kuva 21]
Sivuharjat voivat helposti kulua kovassa käytössä, joten ne tulee tarkastaa säännöllisesti.
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja käännä se ympäri.
2. Irrota ruuvi ruuvimeisselillä.
3. Käytä saksia karvojen tai kertymien poistamiseen.
SIVUHARJOJEN SUORISTAMINEN*
Sivuharjat voivat muuttaa muotoaa kuljetuksen aikana tai kun tuotetta käytetään tietyissä
olosuhteissa. Jos näin tapahtuu on mahdollista palauttaa alkuperäinen muoto laittamalla harjakset
kuumaan veteen.
HYVÄ
PALAUTETTAVISSA
VAIHDETTAVA
Kuva 21
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja käännä se ympäri.
2. Irrota ruuvi ruuvimeisselillä. Irrota sivuharjat.
3. Aseta harjakset varovasti kuumaan veteen.
4. Pidä jokaista harjasten sarjaa vedessä kunnes ne ovat palautuneet ja suoristuneet. Poista vedestä
ja jätä kuivumaan.
5. Kun harjakset ovat täysin kuivuneita, kokoa uudelleen ja ruuvaa paikoilleen.
VAROITUS: muistathan asentaa sen oikealle sivulle R- ja L-merkinnän avulla.
SIVUHARJOJEN VAIHTO*
Kuva 22
Jos sivuharja on vahingoittunut, se on korvattava uudella. Uusi sivuharja voidaan hankkia
Hoover-huoltoliikkeestä.
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja käännä se ympäri.
2. Irrota ruuvi ruuvimeisselillä.
3. Poista vanha sivuharja ja aseta uusi paikoilleen.
4. Aseta paikoilleen ja kiristä ruuvi.
VAROITUS: muistathan asentaa sen oikealle sivulle R- ja L-merkinnän avulla.
ETUPYÖRÄN PUHDISTAMINEN [Kuva 22]
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja käännä se ympäri.
2. Poista mahdollinen lika ja karvat, jotka ovat kiinnittyneet pyörään.
3. Puhdista pyörä pehmeällä liinalla.
4. Tarkista että pyörä voi pyöriä vapaasti.
Kuva 23
Lattia-anturien puhdistaminen [Kuva 23]
Lattia-anturit sijaitsevat Robo.com3:n pohjalla. Puhdista anturit joka kerta kun pölysäiliö tyhjennetään.
Säännöllinen puhdistus on suositeltavaa, jotta voidaan varmistaa paras mahdollinen puhdistus ja
Robo.com3-imurin turvallinen käyttö.
1. Kytke Robo.com3 pois päältä ja irrota laturista.
2. Käännä Robo.com3 ympäri.
3. Käytä kuivaa pehmeää liinaa tai vanupuikkoa pyyhkiäksesi anturit.
Kuva 24
ANTURIN IKKUNOIDEN PUHDISTAMINEN [Kuva 24]
Seinäntunnistusanturit ovat Robo.com3-imurin puskurissa . Puhdista anturin ikkunat joka kerta kun
pölysäiliö tyhjennetään. Säännöllinen puhdistus on suositeltavaa jotta voidaan varmistaa Robo.com3imurin paras mahdollinen suorituskyky.
Käytä kuivaa pehmeää liinaa tai vanupuikkoa pyyhkiäksesi anturin ikkunat.
LATTIANKIILLOTUSLAIKAN PUHDISTAMINEN * [Kuva 25]
Kuva 25
11
1. Sammuta Robo.com3.
2. Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja nosta pölysäiliö pois Robo.com3:sta.
* Vain joissakin malleissa
** Voi vaihdella mallista riippuen
FI
3. Nosta lattiankiillotuslaikan liittimen pidike irti pölysäiliöstä.
4. Irrota lattiankiillotuslaikka pidikkeestään ja pese kädenlämpöisellä vedellä. Poista liika vesi ja anna
kuivua ennen uudelleenkäyttöä.
5. Aseta paikoilleen kun täysin kuiva.
Akkujen vaihtaminen
VAROITUS: Käytä vain hyväksyttyjä varaosia Robo.com3-laitteessa. Varaosien, jotka eivät ole
Hooverin hyväksymiä, käyttäminen on vaarallista ja mitätöi takuun.
VAROITUS: Jos Robo.com3:in virtuaaliseinää* ja kaukosäädintä* ei käytetä useaan kuukauteen,
irrota akut/paristot ja säilytä kuivassa paikassa.
VAROITUS: Varmista aina että laitteesi on kytketty pois päältä ennen akkujen vaihtamista.
Kuva 26
Kuva 27
ROBO.COM3:N AKKUJEN VAIHTAMINEN [Kuva 26]
Robo.com3 on varustettu ladattavalla litiumioniakkupaketilla. Vaihda uuteen akkupakettiin (RB226).
1. Sammuta Robo.com³, käännä se ympäri ja aseta tasaiselle pinnalle. Irrota ruuvit akun
suojakannesta ja irrota akku.
2. Irrota vanha akkupaketti ja korvaa uudella paketilla varmistaen, että napaisuus on oikein. Sulje
kansi.
3. Lataa Robo.com3 tuotteen latauksesta kertovassa kohdassa annettujen ohjeiden mukaan.
4. Hävitä akut turvallisesti. Vie käytetyt akut kierrätyskeskukseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen
mukana.
KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN VAIHTO [Kuva 27]
Kaukosäädin on varustettu kahdella (2) AAA-paristolla.
1. Irrota paristojen kansi.
2. Poista vanhat paristot ja korvaa uusilla paristoilla, varmistaen että napaisuus on oikein. Sulje kansi.
3. Hävitä akut turvallisesti. Vie käytetyt akut kierrätyskeskukseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
VIRTUAALISEINÄN PARISTOJEN VAIHTO [Kuva 28]
VIRTUAALISEINÄ ON VARUSTETTU KAHDELLA (2) D-PARISTOLLA.
1. Käännä Virtuaaliseinä ympäri ja kierrä kiinnittävää liitintä. Irrota paristojen kansi.
2. Poista vanhat paristot ja korvaa uusilla paristoilla, varmistaen että napaisuus on oikein. Sulje kansi.
3. Hävitä akut turvallisesti. Vie käytetyt akut kierrätyskeskukseen. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
VIANMÄÄRITYS
Kuva 28
12
Seuraavana on lista normaaleista vikatilanteista ja ratkaisuista.
Jos mikään näistä ongelmista on jatkuva ota yhteyttä paikalliseen Hoover-huoltoliikkeeseen.
Robo.com3 ei toimi
•
•
•
Tarkista että Robo.com3 on kytketty päälle.
Tarkista että pölysäiliö, suodatin ja moottori ovat puhtaita.
Tarkista tarvitseeko Robo.com3 latausta.
Puhdistusteho on heikko
Kytke pois päältä ja:
• Tyhjennä pölykasetti.
• Tarkista ja puhdista suodatin ja moottori.
• Tarkista ja puhdista lattiaharjat.
• Tarkista ja puhdista anturit.
• Tarkista ja puhdista ohjauspyörät.
Kaukosäädin** ei toimi.
• Tarkista paristot.
• Tarkasta Robo.com3:n akku.
• Siirrä kaukosäädintä** lähemmäs Robo.com3-imuria.
• Katso ”kaukosäätimen asetukset”.
- Joka kerta kun laitat robotin päälle eli ON, pidä tuotteessa
olevaa tai painiketta** painettuna 4 sekunnin ajan ottaaksesi
kaukosäätötoiminnon käyttöön. Kun kyseinen robotin painike palaa*
tai kun esiin tulee LCD:n** ilmaisin , kaukosäädin on aktiivinen ja
päin vastoin.
• Jos tämä ei vieläkään toimi,
- Paina samanaikaisesti AUTO laitteen näytössä ja OK-painiketta
kaukosäätimestä.
Kuulet jälleen äänimerkin piippaavan.
Huomaa: Jos mitään ääntä ei kuulu, toimenpide epäonnistui. Ole
hyvä ja yritä uudelleen.
Robo.com3 ei lataudu
automaattisesti
•
Varmista että Robo.com3:n ja latausaseman välillä ei ole
esteitä.
Robo.com3 on hyvin äänekäs
käytettäessä
•
•
Puhdista pölykasetti ja suodatin.
Tarkista harjakset ja ohjauspyörät lian ja kertymien varalta.
Robo.com3 lakkaa
toimimasta / puhdistaa
jaksoittain
•
Tarkista asetetut puhdistusjaksot.
Robo.com3 ei havaitse
portaita
•
Tarkista ja puhdista anturit.
Robo.com3 juuttuu kiinni
•
Robo.com3 pyrkii pääsemään irti, mutta joissain tapauksissa
tarvitaan manuaalista apua.
* Vain joissakin malleissa
** Voi vaihdella mallista riippuen
FI
Robo.com3 ei toimi mutta ei
ole mitään virheilmoitusta
näytöllä
•
Ota yhteyttä paikalliseen Hoover-huoltoliikkeeseen.
Älypuhelin ei liity Robotiin
•
•
Valitse langaton verkko “HOOVER_XXX“
Anna Robot-salasana, jonka saat pitämällä Robotin
painiketta painettuna vähintään 4 sekunnin ajan
WIFI*-toiminto ei toimi
•
•
Tarkista, onko langaton (wi-fi) reitittimesi käytettävissä.
tarkista, että sovellus on asennettu oikeaoppisesti
älypuhelimeesi.
tarkista, palaako Wi-Fi-merkkivalo. Jos se ei pala, katso
Langaton (Wi-Fi) asennus.
•
Virhekoodit
Kuva 29
Seuraavia virhekoodeja voi esiintyä käytön tai käynnistyksen aikana. [Kuva 29]
Selitys
Virhekoodi
Er01
Sivuharjaan on kertynyt kiertymiä, roskia. Katso ‘Reunan puhdistaminen, puhdistusharja’
Er02
Er04
Harjoihin on jäänyt likaa. Katso ‘Harjojen puhdistaminen’
Er05
Oikean ohjauspyörän moottori on ylikuormitettu. Katso ‘Ohjauspyörien puhdistaminen’
Er07
Er08
Er09
Er12
Vasen tai oikea ohjauspyörä ei kosketa lattiaa. Katso ‘Ohjauspyörien puhdistaminen’
Vasemman ohjauspyörän moottori on ylikuormitettu. Katso ‘Ohjauspyörien puhdistaminen’
Tarkista puskurin liike.
Pölykasetti on poissa. Vaihda pölysäiliö.
Jäännöksiä oikean reunan puhdistusharjassa*. Katso ‘Sivuharjojen puhdistaminen’
ATTENTION: Jos mikään näistä ongelmista on jatkuva, ota yhteys Hoover-jälleenmyyjääsi. ÄLÄ yritä
purkaa Robo.com3:ia itse.
TÄRKEÄÄ TIETOA
Hoover-varaosat ja lisätarvikkeet
Käytä vain alkuperäisiä Hoover-varaosia. Niitä on saatavana paikalliselta Hoover- jälleenmyyjältä tai
valtuutetusta huoltoliikkeestä. Mainitse varaosatilauksen yhteydessä hörymopin tyyppinumero.
Lisätarvikkeet
• Robo.com3 litiumioniakkupakkaus:
• Lattiaharjat
• Sivulla olevat puhdistusharjat
• Lattian puhdistuslaikat (x5)
• Moottorin edessä oleva suodatin
• Pölysäiliö
• Virtuaaliseinä
RB226
RB220
RB221
RB222
RB223
RB224
RB225
35601727
35601404
35601405
35601406
35601407
35601408
35601728
Laatu
Hooverin tehtaat on arvioitu laadun suhteen riippumattoman tahon toimesta. Tuotantoprosessimme
täyttävät ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset.
Ympäristö
Tässä laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä.
Se täytyy luovuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä
varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien
ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän laitteen käsittelemisestä,
hyötykäytöstä ja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalouksien ja muiden jätteiden
jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit laitteen.
Tämä laite on EU:n direktiivien 1999/5/EY, 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU
mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voi pyytää kopion valmistajan
verkkosivustolta: www.candy-group.com.
HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK
Takuu
13
Tämän laitteen takuuehdot määrittelee ostomaan Hoover-edustaja. Yksityiskohtaiset tiedot näistä ehdoista saa laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä. Tämän takuun mukaisia vaateita esitettäessä on esitettävä
myyntitodistus tai ostokuitti.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
* Vain joissakin malleissa
** Voi vaihdella mallista riippuen
®
PRINTED IN P.R.C.
48020005

advertisement

Key Features

  • Dust bag 0.5 L Metallic, Chocolate
  • LED Built-in display
  • Programming function
  • HEPA filtration system Automatic base station return
  • 60 dB
  • Lithium-Ion (Li-Ion) Runtime: 120 min Charging time: 4 h

Related manuals

Download PDF

advertisement