Hoover | RBC011 011 | Hoover RBC011 011 Εγχειρίδιο χρήστη

Hoover RBC011 011 Εγχειρίδιο χρήστη
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
®
GR
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η παρούσα ηλεκτρική σκούπα Robo.com² θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακό καθαρισμό,
όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από τη χρήση της συσκευής, παρακαλούμε βεβαιωθείτε
ότι το παρόν εγχειρίδιο χρήσης έχει γίνει πλήρως κατανοητό. Παρακαλούμε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο
χρήσης για αναφορά. Χρησιμοποιείτε μόνον αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που συνιστώνται ή παρέχονται από τη
Hoover
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η παρούσα συσκευή λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες Ni-MH και παρέχεται με σταθμό βάσης φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη τάσης στον μετασχηματιστή
ρεύματος είναι κατάλληλη για σύνδεση με την πρότυπη τάση τροφοδοσίας του δικτύου.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ:
• Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται πάντοτε σε στεγασμένο χώρο. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε
εξωτερικούς χώρους ή την εκθέτετε στα στοιχεία της φύσης, την υγρασία ή τις πηγές θέρμανσης (τον φούρνο
της ηλεκτρικής κουζίνας, το τζάκι, το υγρό πάτωμα).
• Μην εκθέτετε τη Robo.com² ή τα παρελκόμενά της σε υπερβολική θερμότητα / ψύχος (Διατηρήστε την
μεταξύ 0-30°C).
• Μην αφήνετε τη Robo.com² να σας πέσει ή μην χρησιμοποιείτε κάποιο παρελκόμενο που τυχόν σας έπεσε,
εμφάνισε βλάβη, αφέθηκε σε εξωτερικούς χώρους ή έπεσε στο νερό.
• Ποτέ μην βγάζετε το φις ή τον μετασχηματιστή ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Μην περισυλλέγετε ποτέ σπίρτα, ζεστή στάχτη, αποτσίγαρα, ή αιχμηρά αντικείμενα.
• Μην ψεκάζετε με, ή περισυλλέγετε εύφλεκτα υγρά, υγρά καθαρισμού, αερολύματα ή τους ατμούς τους, καθώς
κάτι τέτοιο ενδεχομένως να προκαλέσει πυρκαγιά/έκρηξη
• Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας Robo.com² εάν έχετε ενδείξεις ότι παρουσιάζει βλάβη. Εάν το
καλώδιο τροφοδοσίας του μετασχηματιστή ρεύματος φέρει σημάδια φθοράς, σταματήστε ΑΜΕΣΩΣ τη χρήση
του: προκειμένου να αποφεύγονται οι κίνδυνοι σχετικοί με την ασφάλεια, η αντικατάσταση του καλωδίου
τροφοδοσίας πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο μηχανικό του σέρβις της Hoover.
• Η παρούσα Robo.com² προορίζεται για να χρησιμοποιείται σε ξύλινα πατώματα, λάστιχο, κεραμικά πλακάκια,
λινοτάπητες και χαλιά με κοντό πέλος.
• Μην τη χρησιμοποιείτε για να καθαρίζετε σκάλες.
Μετά τη χρήση:
Επιστρέψτε τη Robo.com² στο σταθμό βάσης φορτιστή. Πριν τον καθαρισμό ή την απόπειρα εκτέλεσης
τυχόν εργασιών συντήρησης πρέπει πάντοτε να διακόπτετε την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέετε τον
μετασχηματιστή ρεύματος. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη Robo.com² για μεγάλο χρονικό διάστημα
(αρκετές εβδομάδες), αποσυνδέστε τον σταθμό βάσης φορτιστή από την πρίζα σύμφωνα με τις οδηγίες του
εγχειριδίου χρήσης.
Ασφάλεια όσον αφορά στα παιδιά, τους ηλικιωμένους ή τα άτομα με αναπηρίες:
Η παρούσα συσκευή καθαρισμού δεν είναι παιχνίδι.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή με τα χειριστήριά της. Παρακαλείστε να επιβλέπετε τη συσκευή
όταν χρησιμοποιείται από μεγαλύτερα παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες πριν να χρησιμοποιήσετε τη δική σας Robo.com²
ή τα παρελκόμενά της.
Μην αποσυναρμολογείτε τη Robo.com² και μην αποπειραθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Εάν υπάρξει
βλάβη, παρακαλείσθε να έλθετε σε επαφή με την υπηρεσία της εξυπηρέτησης μετά την πώληση της Hoover για
επαγγελματικές συμβουλές.
Σκάλες: Η Robo.com² χρησιμοποιεί αισθητήρες προκειμένου να αποφεύγει την πτώση στα
σκαλοπάτια, τις σκάλες ή όταν φθάνει σε μία άκρη. Σε μερικές περιπτώσεις οι αισθητήρες μπορεί να
μπερδευτούν.
Η Robo.com² δεν έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει σκαλιά που είναι χαμηλότερα από 8cm σε ύψος.
Σκαλιά χαμηλότερα από 8cm ενδεχομένως να προκαλέσουν την πτώση της Robo.com². Προκειμένου
να προστατεύσετε τη δική σας Robo.com² από την πτώση, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Εικονικό
εμπόδιο(Εικονικού εμποδίου)*, εάν είναι διαθέσιμη.
Οι ιδιαίτερα ανακλαστικές ή πολύ σκούρες επιφάνειες που χρησιμοποιούνται σε μερικά σκαλιά ή σκάλες,
όπως είναι το γυαλί ή τα στιλβωμένα κεραμικά ενδέχεται να προκαλέσουν την πτώση της Robo.com².
Προκειμένου να προστατεύσετε τη δική σας Robo.com² από την πτώση, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα
Εικονικό εμπόδιο(Εικονικού εμποδίου)*, εάν είναι διαθέσιμη ή τοποθετήστε ένα χαλί στο από κάτω
σκαλί.
Θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη δική σας Robo.com² στους ημιώροφους, τα πλατύσκαλα
ή τις ανυψωμένες περιοχές χωρίς όρια. Προκειμένου να αποτρέψετε τη δική σας Robo.com² από το να
εισέρχεται σ’ αυτές τις περιοχές, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Εικονικό εμπόδιο(Εικονικού εμποδίου)*,
εάν είναι διαθέσιμη.
Χρήση μπαταρίας: Η Robo.com² λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες, υψηλής χωρητικότητας μπαταρίες NiMh.
Αυτές οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες συνοδεύονται από εγγύηση για χρονική περίοδο 6 μηνών εφόσον
συντηρούνται και λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
Στην περίπτωση σημαντικής πτώσης στην απόδοση της Robo.com², ανταλλακτικές μπαταρίες μπορούν να
αποκτηθούν από το κατάστημα λιανικής της Hoover.
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα από τη Hoover ανταλλακτικά για τη δική σας Robo.com². Η χρήση ανταλλακτικών
που δεν είναι εγκεκριμένα από τη Hoover είναι επικίνδυνη και θα οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησής σας.
Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο σταθμό βάσης φορτιστή και μετασχηματιστή ρεύματος για να
επαναφορτίζετε τη συσκευή σας Robo.com². Η χρήση λανθασμένου σταθμού βάσης φορτιστή ή μετασχηματιστή
ρεύματος είναι επικίνδυνη και θα οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησής σας.
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 1
21/07/2011 0.41.24
GR
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ
Σταθμός Βάσης φορτιστή
Φίλτρο**
DEMO
Μετασχηματιστής ρεύματος
Εικονικό εμπόδιο*
Βούρτσα καθαρισμού
πολλαπλών χρήσεων
Εγχειρίδιο χρήσης
Υποδοχή στιλβωτικού
μαξιλαριού πατωμάτων*
Τηλεχειριστήριο**
Στιλβωτικό μαξιλάρι
πατωμάτων*
2 x Βούρτσα καθαρισμού ακρών
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 2
21/07/2011 0.41.25
GR
7
6
1
2
5
3
4
12
Δεξιός κινητήριος τροχός
Διακόπτης ρεύματος
1
Εμπρός προφυλακτήρας
13
2
Δέκτης υπέρυθρων
14
Βύσμα φόρτισης
3
Επαφές αυτόματης φόρτισης
15
Γρίλια εξόδου
4
Μαλακό προστατευτικό επίπλων
16
Δοχείο σκόνης
5
Παράθυρο αισθητήρα
17
Στιλβωτικό μαξιλάρι πατωμάτων*
6
Οθόνη προβολής
18
Υποδοχή
στιλβωτικού
πατωμάτων*
19
Μάνδαλο αποδέσμευσης για τις βούρτσες
πατώματος
μαξιλαριού
7
Πλήκτρο απελευθέρωσης δοχείου σκόνης
8
Αισθητήρας πατώματος
9
Εμπρός τροχός
20
Βούρτσες πατώματος
10
Κάλυμμα μπαταριών
21
Αριστερός κινητήριος τροχός
11
Βούρτσα καθαρισμού ακρών Δεξιά
22
Βούρτσα καθαρισμού ακρών Αριστερή
23
Ανίχνευσης Σκόνης*
22
8
8
9
21
8
20
10
19
11
23*
20
18*
8
17*
12
16
15
13
14
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 3
23*
21/07/2011 0.41.27
GR
Σταθμός Βάσης φορτιστή
28
27
26
25
24
29
24
Βύσμα παροχής ρεύματος
25
Επαφές φόρτισης
26
Πομπός υπέρυθρων
27
Δείκτης φόρτισης
28
Δείκτης παροχής ρεύματος
29
Μετασχηματιστής ρεύματος
30
Διακόπτης
ρύθμισης
Εικονικό
εμπόδιο(Εικονικού Εμποδίου)*
31
OFF
32
Εμπόδιο μικρής εμβέλειας- 2m
33
Εμπόδιο μέσης εμβέλειας- 4m
34
Εμπόδιο μεγάλης εμβέλειας- 6m
35
Πομπός υπέρυθρων
36
Δείκτης παροχής ρεύματος
37
Πομπός κοντινών υπέρυθρων
Εικονικό εμπόδιο*
30
31
32
37
36
33
34
35
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 4
21/07/2011 0.41.27
GR
Τηλεχειριστήριο**
39
46
40
41
42
43
47*
49*
45
44
48*
DEMO
38*
38
Κουμπί
λειτουργίας ήχου*
39
40
Κουμπί λειτουργίας
καθαρισμού
αυτόματου
41
Κουμπί λειτουργίας καθαρισμού λεκέδων
42
Κουμπί επιβεβαίωσης OK
43
Κουμπιά με βελάκια
44
Κουμπί ρύθμισης τοπικής ώρας
45
Κουμπί Full & Go(Πλήρης και σε
λειτουργία)
46
Κουμπί αυτόματης επιστροφής στον
σταθμό βάσης φορτιστή
47
Κουμπί λειτουργίας προγραμματισμού*
48
Κουμπί λυχνίας Demo*
49
Κουμπί ταχύτητας Turbo*
50
Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
51
Ρολόι
52
Ένδειξη
ημέρας
προγραμματισμού)*
53
Ένδειξη αυτόματης επιστροφής στον
σταθμό βάσης φορτιστή
54
Ένδειξη λειτουργίας
καθαρισμού
55
Ένδειξη λειτουργίας καθαρισμού λεκέδων
56
Ένδειξη συντήρησης
57
Ένδειξη ταχύτητας Τurbo*
58
Χειριστήριο ευαίσθητης-αφής της
αυτόματης επιστροφής στον σταθμό
βάσης φορτιστή
59
Χειριστήριο ευαίσθητης-αφής
λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού
της
60
Χειριστήριο ευαίσθητης-αφής
λειτουργίας σημείο καθαρισμού
της
(λειτουργία
αυτόματου
57*
50
51
56
52*
55
53
S
E
NS
I T I V E TO U
CO
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
58
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 5
C
H
54
N T RO L S
59
60
21/07/2011 0.41.28
GR
Συσκευασία
σακούλες μακριά από τα νήπια, τα μικρά παιδιά και τα ζώα προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας.
ή τον σταθμό βάσης φορτιστή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°c ή επάνω από 30°c διότι υπάρχει το ενδεχόμενο
βλάβης της μπαταρίας. Ο μετασχηματιστής ρεύματος πρέπει να συνδέεται μόνο σε μια τυπική πρίζα παροχής
ρεύματος
Μπαταρίες
απόδοσή τους.
μπαταρίες θα παραμείνουν πλήρως φορτισμένες, προλαμβάνοντας ταυτόχρονα την υπερφόρτισή τους.
Προς αποφυγή ατυχημάτων, βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα στο δωμάτιο είναι ενήμερα για την παρουσία της
λειτουργία.
Ρύθμιση του σταθμού βάσης φορτιστή
Πριν την χρησιμοποιήσετε, απομακρύνατε τα εμπόδια που ενδεχομένως να βρεθούν στην πορεία της Robo.
0.5m
0.5m
3m
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
Τα αντικείμενα που μπορούν να ανατραπούν εύκολα.
Τις άκρες των χαλιών ή των μικρών χαλιών στις οποίες μπορεί να πιαστεί.
Τις κουρτίνες που φθάνουν μέχρι το πάτωμα και τα τραπεζομάντιλα
Τις πηγές θερμότητας ή τα εύφλεκτα αντικείμενα.
Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος και άλλα καλώδια.
Τα εύθραυστα αντικείμενα
Τοποθετήστε τον σταθμό βάσης φορτιστή επάνω σε μη-ανακλαστικό επίπεδο πάτωμα, ακουμπώντας
κατά προτίμηση σε τοίχο. Εάν η επιφάνεια του πατώματος είναι πολύ ανακλαστική, θα δημιουργεί
τον σταθμό βάσης φορτιστή.
Δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου αντικείμενα στην περιοχή γύρω από τον σταθμό βάσης φορτιστή στα
3m εμπρός και 0,5m προς κάθε πλευρά.
Βάλτε τον μετασχηματιστή ρεύματος στην πρίζα και συνδέστε τον με τον σταθμό βάσης φορτιστή.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί το καλώδιο ρεύματος κάτω από τον σταθμό βάσης φορτιστή..
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι μπερδεμένο ή τεντωμένο. Εάν περισσεύει,
χρησιμοποιήστε τον διαδέτη του καλωδίου τροφοδοσίας για το μαζέψετε προσεκτικά.
5.
6.
φόρτιση. Η αρχική φόρτιση θα χρειαστεί κατά προσέγγιση 6 ώρες.
Αυτόματη φόρτιση
και θα αναζητήσει τον σταθμό βάσης φορτιστή. Μόλις προσκολληθεί στον σταθμό βάσης φορτιστή, θα ανάψει
λυχνία στη βάση του φορτιστή, η οποία υποδηλώνει ότι υπάρχει φόρτιση σε εξέλιξη.
που υπάρχουν πολλά εμπόδια ανάμεσα σ’ αυτήν και τον σταθμό βάσης φορτιστή. Για βέλτιστα αποτελέσματα
βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης φορτιστή είναι τοποθετημένος σε ανοικτό χώρο.
Χειροκίνητη φόρτιση
DEMO
A.
Πατώντας το κουμπί της αυτόματης επιστροφής στον σταθμό βάσης φορτιστή στο Remote
control(Τηλεχειριστήριό)** σας ή το αντίστοιχο χειριστήριο ευαίσθητης-αφής στη συσκευή σας Robo.
B.
C.
Σημαντικό:
θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή ενόσω είναι συνδεδεμένη απευθείας στον μετασχηματιστή
ρεύματος.
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 6
21/07/2011 0.41.29
GR
Ρύθμιση του Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειριστηρίου)**
Για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες δείτε την ενότητα Συντήρηση σκούπας - Αντικατάσταση των μπαταριών.
Σημείωση: Το Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειριστήριο)** μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαμέσου των τοίχων επειδή
λειτουργεί με ραδιοκύματα και όχι με υπέρυθρες.
Ρύθμιση Εικονικό εμπόδιο(Εικονικού εμποδίου)*
Για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες δείτε την ενότητα Συντήρηση σκούπας - Αντικατάσταση των μπαταριών.
ορισμένα δωμάτια ή περιοχές όπως εμπρός από τα τζάκια. Πριν ρυθμίσετε το Εικονικό εμπόδιο(Εικονικό
Εμπόδιο)* θυμηθείτε να:
•
•
Απομακρύνατε τυχόν εμπόδια από την περιοχή που θέλετε να αποκλείσετε.
Το Εικονικό εμπόδιο(Εικονικό Εμπόδιο)* θα πρέπει να τοποθετείται στην ίδια επιφάνεια στην οποία θα
•
Βεβαιωθείτε ότι το Εικονικό εμπόδιο(Εικονικό Εμπόδιο)* είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 3m από
τον σταθμό βάσης φορτιστή.
1.
2.
Τοποθετήστε το Εικονικό εμπόδιο(Εικονικό Εμπόδιο)* έτσι ώστε ο πομπός υπέρυθρων να σκοπεύει
διαμέσου της περιοχής στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε το εμπόδιο.
Σύρατε τον διακόπτη δύο θέσεων συνεχούς ρύθμισης στο επιθυμητό μήκος του εμποδίου.
ΕΙΚΟΝΑ
ΤΥΠΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ
ΜΗΚΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ
0m
3.
DEMO
2m
Μικρό
2m
4m
Μεσαίο
4m
6m
Μακρύ
6m
15o
Ελέγξτε ότι το Εικονικό εμπόδιο(Εικονικό Εμπόδιο)* παρέχει επαρκή κάλυψη κατά τη διάρκεια λειτουργίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση του ρεύματος της μπαταρίας σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο χρήσης των υπέρυθρων.
Επιλέξτε το σωστό μήκος της υπέρυθρης δέσμης προκειμένου να πάρετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από την
μπαταρία.
Εικονικό Εμπόδιο* από τα 50cm.
Αλλαγή της Γλώσσας ήχου*
50cm
Το Robo.com² μπορεί να επικοινωνεί στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γαλλικά ή στα ισπανικά. Η
προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Για να αλλάξετε την εν λόγω ρύθμιση:
1.
Ενεργοποιήστε το Robo.com².
2.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο ήχου για 5 δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε την
τρέχουσα ρύθμιση γλώσσας.
3.
Πατήστε εκ νέου το Πλήκτρο ήχου έως ότου ακούσετε την επόμενη γλώσσα. Επαναλάβετε τη
διαδικασία έως ότου ακούσετε την επιθυμητή ρύθμιση γλώσσας.
4.
Κατά την επιλογή, το Robo.com² θα προβεί σε αλλαγή των ρυθμίσεων. Μην πατήσετε εκ νέου το
τηλεχειριστήριο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εικονίδιο γλώσσας θα εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα πάνω στην οθόνη.
DEMO
ΑΓΓΛΙΚΑ
İΙΤΑΛΙΚΑ
Ρύθμιση Έντασης ήχου του Robo.com²*
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
1.
Πατήστε το Πλήκτρο ήχου για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση ήχου. Έχετε τη δυνατότητα
επιλογής μεταξύ Χαμηλή, Μέτρια ή Υψηλή ή Off.
2.
Η ένταση του ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένταση του ήχου θα εμφανιστεί στην οθόνη. Το εικονίδιο έντασης ήχου θα εμφανιστεί για
5 δευτερόλεπτα πάνω στην οθόνη.
DEMO
DEMO
ΧΑΜΗΛΗ
ΜΕΤΡΙΑ
ΥΨΗΛΗ
OFF
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 7
21/07/2011 0.41.30
GR
Έναρξη λειτουργίας
1.
2.
Η οθόνη LCD θα φωτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ρομπότ σας είναι ήδη σε λειτουργία, αλλά σε κατάσταση ετοιμότητας, αυτό μπορεί να
ενεργοποιηθεί απο το τηλεχειριστήριο** ή πατώντας ένα από τα πλήκτρα ευαίσθητης-αφής.
αναξιόπιστα.
1.
2.
3.
4.
5.
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης της ώρας χρησιμοποιώντας το Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειριστήριο)**. Κάτω
από την ημέρα θα εμφανιστεί μια γραμμή που αναβοσβήνει.
Χρησιμοποιήστε τα βέλη επάνω και κάτω στο Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειριστήριο)** έως ότου να εμφανιστεί
η γραμμή κάτω από τη σωστή ημέρα. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης ΟΚ.
Η απεικόνιση της ώρας θα αναβοσβήνει. Πατήστε τα βέλη επάνω και κάτω στο Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειρισ
τήριο)** έως ότου να εμφανιστεί η σωστή ώρα. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης ΟΚ.
Η απεικόνιση των λεπτών θα αναβοσβήνει. Πατήστε τα βέλη επάνω και κάτω στο Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειρ
ιστήριο)** έως ότου να εμφανιστεί το σωστό λεπτό. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης ΟΚ.
Η ημέρα και η ώρα έχουν τώρα ρυθμιστεί.
Προγράμματα καθαρισμού
DEMO
τον αλγοριθμικό υπολογισμό προκειμένου να καθορίσει τη βέλτιστη διαδρομή για αποτελεσματικό καθαρισμό
του δωματίου σας.
Λειτουργία Ανίχνευσης
Σκόνης*:
Όταν το Robo.com² βρίσκεται σε λειτουργία ανίχνευσης σκόνης, θα ξεκινάει
αυτόματα έναν κύκλο καθαρισμού και θα ακολουθεί τετράγωνα σχέδια κίνησης.
Πατήστε το χειριστήριο ευαίσθητης-αφής AUTO επάνω στο ρομπότ ή πατήστε το κουμπί AUTO στο τηλεχειριστήριο
S
EN
C
SI T
I V E TO U
C ON
βέλτιστη λειτουργία καθαρισμού προκειμένου να καθαρίσει το δωμάτιό σας. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 4
διαφορετικών σχημάτων καθαρισμού:
H
T RO LS
DEMO
ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ
ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ
ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
Πατήστε το χειριστήριο ευαίσθητης-αφής SPOT(Λεκέδων) επάνω στο ρομπότ ή πατήστε το κουμπί SPOT(Λεκέδων)
στο τηλεχειριστήριο προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού SPOT(Λεκέδων). Χρησιμοποιήστε
ακολουθώντας ένα ελλειπτικό σχήμα, στο οποίο η ακτίνα θα αυξάνει συνεχώς για κατά προσέγγιση 3 λεπτά.
S
E
NS
I T I V E TO U
CO
C
H
DEMO
N T R O LS
Χρησιμοποιώντας το Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειριστήριο)**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε επίσης όλα τα υπόλοιπα
προγράμματα καθαρισμού:
Χειροκίνητη πλοήγηση:
Το ρομπότ μπορεί να ελέγχεται και χειροκίνητα, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος καθαρισμού. Τα πλήκτρα πλοήγησης με
βέλη στο τηλεχειριστήριο θα μετακινούν το ρομπότ στην επιθυμητή κατεύθυνση
με ενεργοποιημένη την αναρρόφηση. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο,
από ένα τοίχο.
Full & GO(Πλήρης και σεΚατά τη διάρκεια φόρτισης του ρομπότ, πατήστε στο τηλεχειριστήριο το κουμπί
λειτουργία):
FULL & GO(Πλήρης και σε λειτουργία) προκειμένου να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία καθαρισμού. Στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη AUTO.
DEMO
TURBO*:
σταθμό βάσης φορτιστή.
Πατήστε το κουμπί TURBO* στο τηλεχειριστήριο προκειμένου να ενεργοποιήσετε
την ταχύτητα TURBO*. Η ένδειξη TURBO* θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Η Robo.
περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί.
Καθαρισμός
βάσει
χρονοδιαγράμματος*:
καθαρισμό, κάθε ημέρα ή κάθε εβδομάδα. Για να θέσετε ένα χρονοδιάγραμμα
καθαρισμού δείτε το εξής ‘Setting Up The Cleaning Schedule(Δημιουργία του
χρονοδιαγράμματος καθαρισμού)’.
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 8
21/07/2011 0.41.34
GR
Δημιουργία του χρονοδιαγράμματος καθαρισμού*
σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Αφού ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός, ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται την
ίδια ώρα κάθε καθορισμένη ημέρα. Για να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα καθαρισμού για περισσότερο
από μία εβδομάδα προχωρήστε στα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
Πατήστε το κουμπί Scheduling Function(Λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιαγράμματος) στο Τηλεχειριστήρι
ο(Τηλεχειριστήριο)**. Θα εμφανιστεί ένα κουτί που αναβοσβήνει γύρω από το M (Δευτέρα).
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη επάνω και κάτω προκειμένου να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα
συγκεκριμένη ημέρα. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πολλές ημέρες (μέχρι 7 ημέρες).
Αφού επιλέξετε την κάθε ημέρα της εβδομάδας, μπορείτε να αποφασίσετε την ώρα του χρονοδιαγράμματος
καθαρισμού: η ώρα θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη
επάνω και κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης ΟΚ.
Η απεικόνιση των λεπτών θα αναβοσβήνει, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη επάνω και κάτω
προκειμένου να επιλέξετε το επιθυμητό λεπτό. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης ΟΚ.
Το χρονοδιάγραμμα καθαρισμού για τις ημέρες έχει επιλεγεί.
Η μπάρα κάτω
από το γράμμα
της
ημέρας
υποδηλώνει
την
‘C u r r e n t
day( Τρέχουσα
DEMO
Το σταθερό κουτί γύρω
από το γράμμα της
ημέρας υποδηλώνει
ότι εκείνη η ημέρα
έχει ρυθμισμένο
χρονοδιάγραμμα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ώρα καθαρισμού θα είναι η ίδια κάθε ημέρα για την οποία υπάρχει χρονοδιάγραμμα
καθαρισμού.
S
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Ατυόματη επιστροφή
στον σταθμό βάσης
φορτιστή:
E
NS
CH
I TI VE TO U
CO
NT R OL S
DEMO
Πιέστε το χειριστήριο
ευαίσθητης-αφής επάνω στο ρομπότ ή πατήστε το
κουμπί
στο τηλεχειριστήριο, αυτό θα ενεργοποιήσει την αυτόματη επιστροφή
στο σταθμό βάσης φορτιστή
Δοκιμαστική
Λειτουργία*:
Πατήστε το πλήκτρο DEMO (δοκιμαστική λειτουργία)* μία φορά για να εκκινήσετε
την παρουσίαση προϊόντος. Η παρουσίαση θα επαναλαμβάνεται. Για τη διακοπή
της παρουσίασης, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο DEMO (δοκιμαστική λειτουργία)*.
Στιλβωτικό μαξιλάρι
για το πάτωμα*:
Στην από κάτω πλευρά της σκούπας, μέσω της Υποδοχή στιλβωτικού μαξιλαριού
πατωμάτων (Υποδοχής του στιλβωτικού μαξιλαριού πατώματος)*, προσαρτάται
το στιλβωτικό μαξιλαράκι για το πάτωμα*, που χρησιμοποιείται προκειμένου
να στιλβωθούν πατώματα από μάρμαρο, παρκέ, ξύλο καθώς και άλλα ευπαθή
πατώματα.
DEMO
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην το χρησιμοποιείτε επάνω σε επιφάνειες που φέρουν χαλιά.
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 9
21/07/2011 0.41.36
GR
λειτουργίας.
1.
2.
3.
Χρησιμοποιήστε νωπό πανί με λίγο σαπούνι προκειμένου να καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες. Κατά τη
διάρκεια του καθαρισμού ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ στο νερό να εισέλθει σε κανένα τμήμα της σκούπας
Στεγνώστε με μαλακό πανί.
Άδειασμα του δοχείου σκόνης
Αδειάστε το δοχείο σκόνης μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού ή όταν το δοχείο σκόνης έχει γεμίσει.
1.
2.
3.
4.
Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης του δοχείου σκόνης και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης από τη Robo.
Κρατήστε το δοχείο σκόνης επάνω από ένα κάδο για να το αδειάσετε.
Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να
απομακρύνετε τυχόν υπερβολική ποσότητα σκόνης από την εσωτερική επιφάνεια του δοχείου σκόνης.
5.
Καθαρισμός των φίλτρων
προκειμένου να διατηρείτε τη βέλτιστη απόδοση καθαρισμού. Τα φίλτρα θα πρέπει να καθαρίζονται μετά από
κάθε 5ο άδειασμα του δοχείου σκόνης και θα πρέπει να πλένονται.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται και να πλένεται, όταν το δοχείο σκόνης έχει ήδη
αδειάσει 5 φορές. Η παράλειψη καθαρισμού του φίλτρου σας ενδέχεται να οδηγήσει σε παρακώλυση
του αέρα, υπερθέρμανση και αστοχία του προϊόντος. Αυτό μπορεί να καταστήσει άκυρη την εγγύησή
σας.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης του δοχείου σκόνης και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης από τη Robo.
Τραβήξτε το πτερύγιο του συρταριού του φίλτρου για να ανοίξετε το συρτάρι του φίλτρου
Ωθήστε την από κάτω πλευρά του φίλτρου για να το κάνετε να αναπηδήσει έξω από τη βάση στήριξής
του.
Κτυπήσατε ελαφρά και πλύνατε το φίλτρο χρησιμοποιώντας μέτρια ζεστό νερό. Απομακρύνατε την
περίσσεια νερού από το φίλτρο με στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει.
Επανασυρμολογήστε μόλις στεγνώσει τελείως και τοποθετήστε το στη σκούπα. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Να ελέγχετε τακτικά και να συντηρείτε τα φίλτρα ακολουθώντας τις οδηγίες συντήρησης
των φίλτρων, συνιστάται επίσης η αγορά νέων φίλτρων μετά από κάθε 3ο πλύσιμο του φίλτρου. Αυτό θα
διατηρήσει τις επιδόσεις της σκούπας σας.
ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ
Καθαρισμός των αισθητήρων σκόνης*
Οι αισθητήρες της σκόνης που βρίσκεται στο δοχείο σκόνης της Robo.com ². Καθαρίστε το παράθυρο του
αισθητήρα κάθε φορά ο περιέκτης σκόνης αδειάζει. Η συχνή καθαριότητα, συνιστάται να διασφαλιστεί η
βέλτιστη απόδοση των ² Robo.com σας.
Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί ή μπατονέτα για να καθαρίσετε το παράθυρο του αισθητήρα.
Καθαρισμός της διάταξης του μοτέρ
Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, η διάταξη του μοτέρ δεν χρειάζεται καμία συντήρηση εκτός και εάν δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά το φίλτρο πριν το μοτέρ.
1.
2.
Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης του δοχείου σκόνης και
3.
4.
5.
Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης του μοτέρ, το μοτέρ θα αναπηδήσει έξω.
Γυρίστε ανάποδα το μοτέρ και ξεκουμπώστε το κάλυμμα εξόδου.
Καθαρίστε χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό προκειμένου να καθαρίσετε το μοτέρ.
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 10
21/07/2011 0.41.39
GR
Καθαρισμός των βουρτσών πατώματος
Για να διατηρείται η μέγιστη απόδοση καθαρισμού πρέπει να καθαρίζονται τακτικά οι βούρτσες πατώματος.
1.
2.
3.
4.
Περιστρέψτε προσεκτικά τη διάταξη της βούρτσας πατώματος και με τη χρήση ψαλιδιού κόψτε και
αφαιρέστε τυχόν μπερδεμένες κλωστές ή τρίχες κτλ.
Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων για να απομακρύνετε τυχόν περίσσεια
σκόνης.
Αντικατάσταση των βουρτσών πατώματος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Τραβήξτε το μάνδαλο αποδέσμευσης της βούρτσας πατώματος
Ανασηκώστε τη διάταξη συγκράτησης των βουρτσών πατώματος.
Αφαιρέστε αμφότερες τις βούρτσες πατώματος.
Καθαρίστε την εσοχή στην οποία εδράζονται οι βούρτσες πατώματος.
Τοποθετήστε τις νέες βούρτσες πατώματος, διασφαλίζοντας τη σωστή έδραση.
Κλείστε τη διάταξη συγκράτησης αφού βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.
Καθαρισμός των κινητήριων τροχών
1.
2.
3.
4.
Αφαιρέστε τυχόν βρώμα ή τρίχες παγιδευμένες στους τροχούς.
Καθαρίστε τους τροχούς με στεγνό πανί.
Ελέγξτε ότι οι τροχοί περιστρέφονται ελεύθερα.
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 11
21/07/2011 0.41.40
GR
Καθαρισμός της βούρτσας καθαρισμού ακρών.
Η βούρτσα καθαρισμού ακρών μπορεί να φθαρεί εύκολα με τη βαριά χρήση, επομένως θα πρέπει να την
ελέγχετε τακτικά, προκειμένου να παρακολουθείτε την κατάστασή της.
1.
2.
3.
Αφαιρέστε τη βίδα συγκράτησης με κατσαβίδι.
Χρησιμοποιήστε ψαλίδι για να αφαιρέσετε οτιδήποτε παγιδευμένες τρίχες ή θραύσματα.
Διόρθωση παραμόρφωσης της βούρτσας καθαρισμού ακρών
Η βούρτσα καθαρισμού ακρών μπορεί μερικές φορές να παραμορφωθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή
όταν η σκούπα χρησιμοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Εάν συμβεί αυτό υπάρχει η δυνατότητα
επιστροφής στο αρχικό σχήμα τοποθετώντας τις τρίχες της βούρτσας σε καυτό νερό.
ΚΑΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αφαιρέστε τη βίδα συγκράτησης με κατσαβίδι. Αφαιρέστε τη βούρτσα καθαρισμού ακρών.
Κατεβάστε μαλακά τις τρίχες της βούρτσας μέσα σε καυτό νερό.
Κρατήστε κάθε σετ τριχών βούρτσας έως ότου αυτές να ανακτήσουν το σχήμα τους και ισιώσουν. Στη
συνέχεια βγάλτε τις και αφήστε τις να στεγνώσουν.
Μόλις στεγνώσουν τελείως επανασυναρμολογήστε και βιδώστε τη βούρτσα στη θέση της.
Αντικατάσταση της βούρτσας καθαρισμού ακρών
Εάν η βούρτσα καθαρισμού ακρών έχει υποστεί φθορά θα χρειαστεί αντικατάσταση. Ανταλλακτικές βούρτσες
καθαρισμού ακρών μπορούν να αγοραστούν από το κατάστημα λιανικής της Hoover σας.
1.
2.
3.
4.
Αφαιρέστε τη βίδα συγκράτησης με κατσαβίδι.
Αφαιρέστε την παλιά βούρτσα καθαρισμού ακρών και ωθήστε την καινούργια στη θέση της.
Επανατοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα.
Καθαρισμός του εμπρός τροχού
1.
2.
3.
4.
Αφαιρέστε τυχόν βρώμα ή τρίχες παγιδευμένες στον τροχό.
Καθαρίστε τον τροχό με στεγνό πανί.
Ελέγξτε ότι ο τροχός μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.
Καθαρισμός των αισθητήρων πατώματος
να καθαρίζονται κάθε φορά που αδειάζει το δοχείο σκόνης. Συνιστάται συχνός καθαρισμός προκειμένου να
1.
2.
3.
Χρησιμοποιήστε στεγνό μαλακό πανί ή μάκτρο βάμβακος για να σκουπίσετε τους αισθητήρες.
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 12
21/07/2011 0.41.43
GR
Καθαρισμός του παραθύρου αισθητήρα
πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που αδειάζει το δοχείο σκόνης. Συνιστάται συχνός καθαρισμός προκειμένου
Χρησιμοποιήστε στεγνό μαλακό πανί ή μάκτρο βάμβακος για να σκουπίσετε το παράθυρο αισθητήρα.
Καθαρισμός του στιλβωτικού μαξιλαριού πατώματος.*
1.
2.
3.
4.
5.
Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης του δοχείου σκόνης και αφαιρέστε το δοχείο σκόνης από τη Robo.
Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης της Υποδοχή στιλβωτικού μαξιλαριού πατωμάτων(Υποδοχής του
στιλβωτικού μαξιλαριού πατώματος)* και ξεκουμπώστε το από το δοχείο σκόνης.
Αποσχίσατε το Στιλβωτικό μαξιλάρι πατωμάτων(Στιλβωτικό μαξιλάρι πατώματος)* από την Υποδοχή
στιλβωτικού μαξιλαριού πατωμάτων(Υποδοχή του στιλβωτικού μαξιλαριού πατώματος)* και πλύνατε
χρησιμοποιώντας μέτρια ζεστό νερό. Απομακρύνατε την περίσσεια νερού και αφήσατέ το να στεγνώσει
πριν να το χρησιμοποιείσετε πάλι.
Επανασυναρμολογήσατε όταν έχει στεγνώσει τελείως.
Αντικατάσταση των μπαταριών
εγκεκριμένων από τη Hoover είναι επικίνδυνη και θα ακυρώση την εγγύησή σας.
εμπόδιο(Εικονικό εμπόδιο)* και το Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειριστήριο)** δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
αρκετούς μήνες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει πάντοτε να διασφαλίζετε ότι η συσκευή σας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας πριν να αλλάξετε
τις μπαταρίες.
1.
2.
κάλυμμα των μπαταριών και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.
Αφαιρέστε το παλιό πακέτο μπαταριών και αντικαταστήστε με το νέο πακέτο μπαταριών διασφαλίζοντας
ότι η πολικότητα είναι σωστή. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.
3.
Αντικατάσταση των μπαταριών του Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειριστηρίου)**
Το Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειριστήριο)** φέρει 2 x AAA μπαταρίες.
1.
2.
Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και αντικαταστήστε με τις νέες μπαταρίες διασφαλίζοντας ότι η
πολικότητα είναι σωστή. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.
Αντικατάσταση των μπαταριών του Εικονικό εμπόδιο(Εικονικού εμποδίου)*
Το Εικονικό εμπόδιο(Εικονικό εμπόδιο)* φέρει 2 x D μπαταρίες.
1.
2.
Γυρίστε ανάποδα το Εικονικό εμπόδιο(Εικονικό εμπόδιο)* και περιστρέψτε το κλιπ συγκράτησης.
Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών
Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και αντικαταστήστε με τις νέες μπαταρίες διασφαλίζοντας ότι η
πολικότητα είναι σωστή. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 13
21/07/2011 0.41.45
GR
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ακολουθεί κατάλογος των συνήθως συναντώμενων προβλημάτων και λύσεων.
Εάν κάποια απ’ αυτά τα προβλήματα επιμένουν ελάτε σε επαφή με τον τοπικό σας αντιπρόσωπo της Hoover.
•
•
Ελέγξτε ότι το δοχείο σκόνης, το φίλτρο και το μοτέρ είναι
καθαρά.
•
Η καθαριστική ισχύς είναι ασθενής
Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος και:
• Αδειάστε το δοχείο σκόνης.
• Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο και το μοτέρ.
• Ελέγξτε και καθαρίστε τις βούρτσες πατώματος
• Ελέγξτε και καθαρίστε τους αισθητήρες.
• Ελέγξτε και καθαρίστε τους κινητήριους τροχούς.
Το Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειρ
ιστήριο)** δεν λειτουργεί
•
•
•
Μετακινήστε το Τηλεχειριστήριο(Τηλεχειριστήριο)** πιο κοντά
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καθόλου εμπόδια μεταξύ της
•
•
Καθαρίστε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο.
Ελέγξτε τις βούρτσες και τους κινητήριους τροχους για την
ύπαρξη τυχόν βρώμας και θραυσμάτων.
•
Ελέγξτε τους ρυθμισμένους χρόνους καθαρισμού.
•
Ελέγξτε και καθαρίστε τους αισθητήρες.
κατά τη διάρκεια του καθαρισμού
Ελέγξτε τις μπαταρίες.
λειτουργεί/καθαρίζει με διακοπές
να ανιχνεύσει τις σκάλες
•
σε μερικές περιπτώσεις, χρειάζεται να βοηθήσετε τη Robo.
•
Ελάτε σε επαφή με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Hoover
δεν υπάρχει κανένα σφάλμα στην
οθόνη με τους κωδικούς σφαλμάτων
Κωδικοί σφαλμάτων
Οι ακόλουθοι κωδικοί ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της χρήσης ή στην έναρξη.
Κωδικός βλάβης
Εξήγηση
Er01
Ακαθαρσίες στη Βούρτσα Καθαρισμού στη Δεξιά Γωνία. Ανατρέξτε στην ενότητα
«Καθαρισμός της Βούρτσας Καθαρισμού στη Γωνία».
Er02
Θραύσματα εγκλωβισμένα στις βούρτσες πατώματος. Δείτε το ‘Καθαρισμός των
βουρτσών πατώματος(Καθαρισμός των βουρτσών πατώματος)’
Er04
Υπερφορτωμένο μοτέρ αριστερού κινητήριου τροχού. Δείτε το ‘Καθαρισμός των
κινητήριων τροχών(Καθαρισμός των κινητήριων τροχών)’
Er05
Υπερφορτωμένο μοτέρ δεξιού κινητήριου τροχού. Δείτε το ‘Καθαρισμός των
κινητήριων τροχών(Καθαρισμός των κινητήριων τροχών)’
Er06
Αμφότερα τα μοτέρ των κινητήριων τροχών είναι υπερφορτωμένα. Δείτε το
‘Καθαρισμός των κινητήριων τροχών(Καθαρισμός των κινητήριων τροχών)’
Er07
Ο αριστερός ή ο δεξιός κινητήριος τροχός δεν έχει επαφή με το έδαφος. Δείτε το
‘Καθαρισμός των κινητήριων τροχών(Καθαρισμός των κινητήριων τροχών)’
Er08
Er09
Το δοχείο σκόνης απουσιάζει. Επανατοποθετήστε το δοχείο σκόνης.
Er10
Ελέγξτε τη σύνδεση της μπαταρίας.
Er12
Ακαθαρσίες στη Βούρτσα Καθαρισμού στην Αριστερή Γωνία. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Καθαρισμός της Βούρτσας Καθαρισμού στη Γωνία».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κάποιες απ’ αυτές τις βλάβες επιμένουν. Ελάτε σε επαφή με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 14
21/07/2011 0.41.45
Robocom2 user manual GR.pdf
1
7/4/2012
9:23:40 AM
GR
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανταλλακτικά και αναλώσιμα της Hoover
Να χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια ανταλλακτικά της Hoover κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων. Μπορείτε
να τα προμηθευτείτε από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Hoover ή απευθείας από τη Hoover. Κατά την παραγγελία
εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.
Αναλώσιμα
• Φίλτρο πριν το μοτέρ:
RB 208
35601261
Ανταλλακτικά
•
• Βούρτσες πατώματος:
• Πακέτο μπαταριών Εικονικό εμπόδιο(Εικονικού εμποδίου)*:
• Τηλεχειριστήριο**
• Σταθμός βάσης φορτιστή και μετασχηματιστής ρεύματος
• Βούρτσα καθαρισμού ακρών:
• Πάτωμα Υποδοχή στιλβωτή πατώματος (1 από) και μαξιλάρι (4 από)
• Δοχείο σκόνης, φίλτρο και μοτέρ
RB 201
RB 202
RB 203
RB 214
RB 215
RB 206
RB 207
RB 217
35601254
35601255
35601256
35601340
35601341
35601259
35601260
35601343
Ποιότητα
Τα εργοστάσια της Hoover έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητους ποιοτικούς ελέγχους. Τα προϊόντα μας
κατασκευάζονται μέσω ενός συστήματος ποιότητας το οποίο πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO
9001.
C
Το περιβάλλον
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Αυτή η συσκευή φέρει τη σήμανση που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΚ, περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα αποτρέψει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση του προϊόντος.
Η σήμανση του προϊόντος επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Αντ’ αυτού θα παραδοθεί στο σημείο συλλογής συσκευών για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η απόρριψη του προϊόντος θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους εθνικούς περιβαλλοντικούς
κανονισμούς που ισχύουν για την απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη διαχείριση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με
τη δημοτική υπηρεσία της περιοχής σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή
το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Η εγγύησή σας
Οι προϋποθέσεις της εγγύησης για την παρούσα συσκευή είναι αυτές που ορίζονται από
τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πώληση. Ο αντιπρόσωπος από τον οποίο
πραγματοποιείται η αγορά του προϊόντος μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτές. Για
οποιαδήποτε απαίτηση που αφορά στους όρους της παρούσας απόδειξης απαιτείται η προσκόμιση του
τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς.
Υπόκειται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
* Μόνο ορισμένα μοντέλα
** Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο
RoboCom2Manual2011__1-15_85.indd 15
21/07/2011 0.41.46
®
PRINTED IN P.R.C.
48006039 - GR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising