Hoover | RBC011 011 | Hoover RBC011 011 Navodila za uporabo

Hoover RBC011 011 Navodila za uporabo
NAVODILA ZA UPORABO
®
SI
POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
Ta vakuumski sesalnik Robo.com² je namenjen le uporabi v gospodinjstvih skladno s temi navodili za uporabo.
Prosimo, da se pred uporabo sesalnika temeljito seznanite s temi navodili za uporabo. Prosimo, da navodila
shranite za kasnejšo uporabo. Uporabljajte le potrošni material in nadomestne dele, ki jih priporoča Hoover.
OPOZORILO:
Elektrika je lahko izjemno nevarna. Naprava deluje na baterije za ponovno polnjenje Ni-MH in vsebuje podstavek
za polnjenje. Prosimo, zagotovite, da napetost, označena na vmesniku glavne napeljave, ustreza priključitvi na
napetost standardne vtičnice.
OPOZORILA:
• Napravo vedno hranite znotraj. Ne uporabljajte je na prostem ali je izpostavljajte vremenskim vplivom, vlagi
ali toplotnim virom (pečica, kamin, mokra tla).
• Sesalnika Robo.com² ali dodatnih priključkov ne izpostavljajte prekomerni toploti / mrazu (hranite pri
temperaturah 0-30 °C).
• Pazite, da vam sesalnik Robo.com² ne pade na tla. Če je sesalnik padel na tla, ste ga poškodovali, pustili na
prostem ali je padel v vodo, ne uporabljajte nobenih dodatnih priključkov.
• Vmesnika za napetost nikoli ne izklapljajte tako, da bi ga povlekli za napajalni kabel.
• S sesalnikom ne vsesavajate vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali ostrih predmetov.
• Ne pršiti ali vsesavati vnetljivih tekočin, čistil, osvežilcev zraka ali njihovih hlapov, ker lahko zaradi tega pride
do požara / eksplozije.
• Sesalnika Robo.com² ne uporabljajte, če se vam zdi pokvarjen. Če je kabel napajalnega vmesnika
poškodovan, ga NEMUDOMA prenehajte uporabljati: da bi se izognili nevarnosti, mora napajalni kabel
zamenjati pooblaščeni Hooverjev serviser.
• Sesalnik Robo.com² je namenjen uporabi na lesenih tleh, gumijastih, keramičnih tleh, linoleju in preprogah
s kratkimi vlakni.
• Ne uporabljajte ga za čiščenje stopnišča.
Po uporabi:
Sesalnik Robo.com² vrnite na podstavek za polnjenje. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave jo vedno
izklopite in izključite napajalni vmesnik. Če sesalnika Robo.com² ne boste uporabljali dlje časa (več tednov),
izklopite podstavek za polnjenje v skladu z navodili v teh navodilih za uporabo.
Varnost otrok, ostarelih ali slabotnih:
Sesalnik ni igrača.
Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo ali njenimi regulatorji. Če napravo uporabljajo starejši otroci,
ostareli ali slabotni, bodite v bližini.
POMEMBNE OPOMBE PRED UPORABO
Pred uporabo sesalnika Robo.com² ali dodatnih priključkov pozorno preberite naslednje informacije.
Sesalnika Robo.com² ne razstavljajte in ga ne popravljajte sami. Če se pojavi težava, se obrnite na pooblaščeni
Hooverjev servis in povprašajte za nasvet.
Stopnišče: Robo.com² ima senzorje, ki preprečujejo padec po stopnicah, stopnišču ali preko roba.
Vendar se lahko senzorji v nekaterih primerih zmedejo.
Robo.com² ne zazna stopnic, ki so nižje od 8 cm. Pri stopnicah, nižjih od 8 cm, lahko Robo.com²
pade. Da bi preprečili padec sesalnika Robo.com², uporabite virtualno zaporo*, če je ta na voljo.
Površine z visokim odsevom ali zelo temne površine, ki pokrivajo nekatere stopnice ali stopnišča,
kot so steklo ali polirana keramika, lahko povzročijo, da Robo.com² pade. V takih primerih uporabite
virtualno zaporo*, če je na voljo, ali pa na spodnjo stopnico položite preprogo, da zaščitite sesalnik
Robo.com² pred padcem.
Izogibajte se uporabi sesalnika Robo.com² na mezaninu, stopniščnem podestu ali dvignjenih površinah
brez robov. Da bi sesalniku Robo.com² preprečili dostop do teh površin, uporabite virtualno zaporo*,
če je na voljo.
Uporaba baterije: Robo.com² deluje na visoko zmogljive baterije za ponovno polnjenje NiMh. Baterije za
ponovno polnjenje imajo garancijo 6 mesecev, ob vzdrževanju in delovanju v skladu z navodili z uporabo.
Ob znatnem padcu zmogljivosti sesalnika Robo.com² lahko pri Hooverjevem trgovcu kupite nadomestne
baterije.
Za vaš Robo.com² uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih priporoča Hoover. Uporaba nadomestnih delov,
ki jih Hoover ne priporoča, je nevarna in razveljavi garancijo.
Za ponovno polnjenje sesalnika Robo.com² uporabite samo podstavek za polnjenje in napajalni vmesnik, ki sta
dobavljena z napravo. Uporaba neustreznega podstavka za polnjenje ali napajalnega vmesnika je nevarna in
razveljavi garancijo.
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 1
21/07/2011 1.01.53
SI
VSEBINA ŠKATLE
Podstavek za polnjenje
Filter**
DEMO
Napajalni vmesnik
Virtualna zapora*
Večnamenska krtačka
za čiščenje
Navodila za uporabo
Držalo za krpo za loščenje tal*
Daljinski upravljalnik**
Krpa za loščenje tal*
Krtačka za čiščenje robov
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 2
21/07/2011 1.01.54
SI
SEZNANITE SE Z VAŠIM SESALNIKOM ROBO.C
7
6
1
2
5
3
4
1
Sprednji odbijač
12
Desno pogonsko kolo
2
Infra-rdeči sprejemnik
13
Gumb za vklop
3
Stiki za samodejno polnjenje
14
Priključek za polnjenje
4
Mehka zaščita za pohištvo
15
Izhodna rešetka
5
Okence senzorja
16
Posoda za prah
6
Zaslon za prikaz
17
Krpa za loščenje tal*
7
Gumb za odpenjanje posode za prah
18
Držalo za krpo za loščenje tal*
8
Senzor za tla
19
Zapah za sprostitev krtač za tla
9
Sprednje kolo
20
Krtači za tla
10
Pokrov za baterije
21
Levo pogonsko kolo
11
Desni krtači za čiščenje robov
22
Levi krtači za čiščenje robov
23
Zaznavanja prahu*
22
8
8
9
21
8
20
10
19
11
23*
20
18*
8
17*
12
16
15
13
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 3
14
23*
21/07/2011 1.01.56
SI
Podstavek za polnjenje
28
27
26
25
24
29
24
Priključek za električno napajanje
30
Stikalo za namestitev virtualne zapore*
25
Stiki za polnjenje
31
IZKLOP
26
Infra-rdeči oddajnik
32
Zapora za kratko razdaljo - 2 m
27
Kazalec polnjenja
33
Zapora za srednjo razdaljo - 4 m
28
Kazalec moči
34
Zapora za dolgo razdaljo - 6m
29
Napajalni vmesnik
35
Infra-rdeči oddajnik
36
Kazalec moči
37
Bližnji infra-rdeči oddajnik
Virtualna zapora*
30
31
32
37
36
33
34
35
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 4
21/07/2011 1.01.57
SI
Daljinski upravljalnik**
39
46
40
41
42
43
47*
49*
45
44
48*
DEMO
38*
39
Gumb za glasovni*
51
Ura
39
Gumb za vklop/izklop
52
Kazalec dneva (funkcija načrtovanja)*
40
Gumb za samodejno čiščenje
53
41
Gumb za čiščenje madežev
Kazalec za samodejno
podstavek za polnjenje
42
Gumb za potrditev OK
54
Kazalec za samodejno čiščenje
55
Kazalec za čiščenje madežev
56
Kazalec za vzdrževanje
58
Kazalec za turbo hitrost*
59
Upravljanje na dotik za samodejno
vrnitev na podstavek za polnjenje
60
Upravljanje na dotik za samodejno
čiščenje
61
Upravljanje na dotik za čiščenje madežev
43
Gumbi s puščicami
44
Gumb za nastavitev lokalnega časa
45
Gumb Full & Go (polno in pojdi)
46
Gumb za samodejno vrnitev na podstavek
za polnjenje
47
Gumb za načrtovanje funkcij*
48
Gumb za Demo*
49
Gumb za turbo hitrost*
50
Kazalec za stopnjo napolnjenosti baterije
vrnitev
na
57*
50
51
56
52*
55
53
S
E
NS
I T I V E TO U
CO
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 5
58
C
H
54
N T RO L S
59
60
21/07/2011 1.01.57
SI
Embalaža
v bližino dojenčkov, otrok in živali, da preprečite nevarnost zadušitve.
napajalnega vmesnika ali podstavka za polnjenje ne izpostavljajte temperaturam pod 0 °C ali nad 30 °C, saj se
lahko poškodujejo baterije. Napajalni vmesnik lahko priključite samo v standardno vtičnico.
Baterije
napolnjene.
preprečuje, da bi se prekomerno napolnile.
Namestitev podstavka za polnjenje
0.5m
0.5m
3m
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
predmete, ki se lahko z lahkoto prevrnejo,
robove preprog, v katere se lahko zapne,
do tal segajoče zavese in prti,
vire toplote ali vnetljive predmete,
napajalne kable,
lomljive predmete.
Podstavek za polnjenje postavite na ravna tla brez odseva, po možnosti ob steno. Če tla preveč odsevajo,
za polnjenje.
3 m pred podstavkom za polnjenje ter 0,5 m na vsako stran naj se ne nahajajo nobeni predmeti.
Priključite napajalni vmesnik in ga priključite na podstavek za polnjenje. Prepričajte se, da se napajalni
kabel ni ujel pod podstavek za polnjenje..
Prepričajte se, da napajalni kabel ni zavozlan ali raztegnjen. Če je kabel predolg, s pomočjo vrvice za
napajalni kabel shranite odvečno dolžino.
5.
6.
približno 6 ur.
Samodejno polnjenje
polnjenje. Ko se namesti na podstavek za polnjenje, na podstavku prične utripati luč, ki naznanja, da se je
polnjenje pričelo.
najboljše delovanje zagotovite, da se podstavek za polnjenje nahaja na široko odprtem prostoru.
Ročno polnjenje
A.
DEMO
s pritiskom na gumb za samodejno vrnitev na podstavek za polnjenje na vašem daljinskem upravljalniku**
B.
C.
Pomembno:
polnjenjem ali medtem ko je neposredno povezan na napajalni vmesnik.
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 6
21/07/2011 1.01.58
SI
Namestitev daljinskega upravljalnika**
Za namestitev baterij glejte Vzdrževanje sesalnika - zamenjava baterij.
Opomba: Daljinski upravljalnik** omogoča tudi upravljanje skozi stene, saj deluje na radijske in ne na infrardeče valove.
Namestitev virtualne zapore*
Za namestitev baterij glejte Vzdrževanje sesalnika - zamenjava baterij.
kaminom. Preden nastavite virtualno zaporo*, morate:
•
•
•
1.
2.
Prepričajte se, da je virtualna zapora* več kot 3 m oddaljena od podstavka za polnjenje.
Virtualno zaporo* namestite tako, da je infra-rdeči oddajnik usmerjen čez področje, na katerem želite
namestiti zaporo.
Preklopno stikalo potisnite na želeno dolžino zapore.
IKONA
3.
DEMO
Odstraniti vse ovire na področju, ki ga želite blokirati.
NAČIN ZAPORE
DOLŽINA ZAPORE
Izklop
0m
15o
2m
Kratko
2m
4m
Srednje
4m
6m
Dolgo
6m
Preverite, ali virtualna zapora** zagotavlja zadostno pokritje prostora med delovanjem sesalnika Robo.
OPOMBA: Poraba baterije je odvisna od stopnje infra-rdečih žarkov. Za daljšo življenjsko dobo baterije izberite
ustrezno dolžino infra-rdečih žarkov.
kot 50 cm.
Zmiana języka Głosu*
Robo.com² komunicira v angleškem, italijanskem, francoskem in španskem jeziku. Privzeti jezik je angleščina.
Za spremembo jezika:
50cm
1.
2.
3.
Vklopite Robo.com².
Pritisnite in 5 sekund zadržite glasovni gumb*, dokler ne zaslišite trenutne jezikovne nastavitve.
Ponovno pritisnite glasovni gumb*, dokler ne zaslišite naslednjega jezika. Ponavljajte, dokler ne
zaslišite želene jezikovne nastavitve.
4.
Ko izberete jezik, bo Robo.com² spremenil nastavitve. Ne pritisnite ponovno daljinskega krmiljenja.
OPOMBA: Jezikovna ikona se bo za 5 sekund pojavila na zaslonu.
DEMO
ANGLEŠKEM ITALIJANSKEM FRANCOSKEM ŠPANSKEM
Nastavitev glasnosti govora sesalnika Robo.com²*
1.
Ponovno pritisnite glasovni gumb* za nastavitev želene glasovne jakosti. Izbirate lahko med opcijami
tiho, srednje glasno, zelo glasno ali neslišno.
2.
Glasovna jakost se bo prikazala na zaslonu.
OPOMBA: Glasnost govora se bo prikazala na zaslonu. Glasovna jakost se bo za 5 sekund pojavila na zaslonu.
DEMO
DEMO
TIHO
SREDNJE
ZELO
NESLIŠNO
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 7
21/07/2011 1.02.00
SI
Vklop
1.
2.
Zaslon LCD se osvetli.
OPOMBA: Če je robot že vklopljen, vendar v načinu stanja pripravljenosti, ga lahko aktivirate z daljinskim
upravljalnikom** ali s pritiskom na enega izmed gumbov za upravljanje na dotik.
1.
2.
3.
4.
5.
Z daljinskim upravljalnikom** pritisnite gumb za nastavitev časa. Pod dnevom se bo pojavila utripajoča
linija.
Puščici gor in dol na daljinskem upravljalniku** pritiskajte, dokler se linija ne pojavi pod ustreznim
dnevom. Za potrditev pritisnite gumb OK..
Utripal bo zaslon za uro. Puščici gor in dol na daljinskem upravljalniku** pritiskajte, dokler se ne prikaže
ustrezna ura. Za potrditev pritisnite gumb OK.
Utripal bo zaslon za minute. Puščici gor in dol na daljinskem upravljalniku** pritiskajte, dokler se ne
prikažejo ustrezne minute. Za potrditev pritisnite gumb OK.
Dan in čas sta sedaj nastavljena.
Programi za čiščenje
DEMO
določi najboljšo pot za učinkovito čiščenje prostora.
Način zaznavanja prahu*: V primeru zaznave prahu, bo Robo.com² samodejno zagnal čistilni ciklus in sledil
kvadratnemu vzorcu.
Za vklop samodejnega načina čiščenja pritisnite tipko za upravljanje na dotik AUTO (samodejno) na robotu ali
za čiščenje prostora. Uporabil bo 4 različne vzorce čiščenja:
S
EN
C
SIT
I V E TO U
C ON
H
T RO LS
CIK CAK
DEMO
ROB
ELIPTIČNO
KVADRAT
Za vklop čiščenja madežev pritisnite tipko za upravljanje na dotik SPOT (madež) na robotu ali gumb SPOT
(madež) na daljinskem upravljalniku. Ta način uporabite za intenzivno čiščenje omejenega področja. Robo.
Z daljinskim upravljalnikom** lahko prav tako vklopite vse ostale programe čiščenja:
S
E
NS
I T I V E TO U
CO
C
H
DEMO
N T R O LS
Ročna navigacija:
Robota lahko kadarkoli med programom čiščenja upravljate tudi ročno. Navigacijski
gumbi s puščicami na daljinskem upravljalniku bodo robota ob vklopljenem
upravljalnikom do razdalje 10 m tudi za steno.
Full & Go (polno in pojdi): Med polnjenjem robota pritisnite gumb Full & Go (polno in pojdi) na daljinskem
upravljalniku, da vklopite način čiščenja. Na zaslonu prične utripati kazalec AUTO
DEMO
TURBO*:
Pritisnite gumb TURBO* na daljinskem upravljalniku, da vklopite hitrost TURBO*.
in hitreje očistil ustrezna področja.
Čiščenje po urniku*:
nastavitev urnika čiščenja glejte ”Nastavitev urnika čiščenja”.
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 8
21/07/2011 1.02.03
SI
Nastavitev urnika čiščenja*
Ko ste nastavitev opravili, se bo delovanje ponovilo ob istem času ob določenih dnevih. Za nastavitev urnika
čiščenja za teden dni sledite navodilom:
1.
2.
3.
4.
5.
Na daljinskem upravljalniku** pritisnite gumb za funkcijo načrtovanja. Okrog črke M (za ponedeljek) se
bo pojavil utripajoč okvir.
Z gumboma s puščicama gor in dol izberite želen dan in nato pritisnite gumb za potrditev OK, da potrdite
dan. Izberete lahko tudi več dni (do 7 dni).
Ko ste izbrali dneve v tednu, lahko nastavite uro za urnik čiščenja: na zaslonu bo pričela utripati ura. Za
izbiro želene ure pritisnite gumba s puščicama gor in dol. Za potrditev pritisnite gumb OK.
Utripati bo pričel zaslon za minute. Z gumboma s puščicama gor in dol izberite želene minute. Za
potrditev pritisnite gumb OK.
Izbrali ste urnik čiščenja za določene dni.
Črtica pod črko
dneva označuje
“trenutni dan”.
DEMO
Okvir okrog črke
dneva označuje, da je
za ta dan nastavljen
urnik čiščenja.
OPOMBA: Ura čiščenja bo za vsak dan čiščenja enaka.
S
E
NS
CH
I TI VE TO U
CO
NT R OL S
DEMO
Dodatne lastnosti
Samodejna vrnitev na
podstavek za polnjenje:
Pritisnite tipko za upravljanje na dotik
na robotu ali pa pritisnite gumb
DEMO
Demo način*:
Enkrat pritisnite gumb DEMO* za vklop predstavitve izdelka. Ta se bo zagnala v
ponavljajočem načinu. Za zaustavitev predstavitve, ponovno pritisnite gumb
DEMO*.
Krpa za loščenje tal*:
Krpa za loščenje tal*, ki je z držalom za krpo za loščenje tal pritrjena na spodnjo
stran sesalnika, se uporablja za loščenje marmorja, parketa, lesenih in ostalih
občutljivih tal.
OPOMBA: Ne uporabljajte je na preprogah.
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 9
21/07/2011 1.02.05
SI
1.
2.
3.
Za čiščenje površin uporabite vlažno krpo in malo mila. Poskrbite, da voda med čiščenjem NE vstopi v
napravo.
Površine osušite z mehko krpo.
Praznjenje posode za prah
Posodo za prah izpraznite po vsakem čiščenju ali ko je polna.
1.
2.
3.
4.
Posodo za prah držite nad košem za smeti in jo izpraznite.
Po potrebi uporabite večnamensko krtačko za čiščenje, da odstranite odvečni prah iz notranjosti posode
za prah.
5.
redno čistite. Filtre očistite ob vsakem 5. praznjenju posode za prah ter jih operite.
lahko to povzroči blokado zraka, pregrevanje in okvaro izdelka. To lahko izniči garancijo.
1.
2.
3.
4.
5.
posuši.
6.
POMEMBNO - Filtre ob upoštevanju navodil za vzdrževanje redno preverjajte in vzdržujte, prav tako
sesalnika.
FILTER REDNO ČISTITE
POVLECITE, DA OMOGOČITE DOSTOP DO FILTRA
Čiščenje prahu Senzorji*
Prašni senzorji se nahajajo v prahu posodo ² Robo.com. Očistite Če je senzor vsakič, posoda za prah se
izpraznijo. Pogostejše čiščenje je priporočljivo, da se zagotovi optimalno delovanje vašega Robo.com ².
Uporabite suho mehko krpo ali vatirano palčko, da bi izbrisala senzorja okno.
Čiščenje motorja
Ob običajnih pogojih uporabe motor ne potrebuje vzdrževanja, razen v primeru nepravilno vstavljenega
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite gumb za sprostitev motorja in motor bo izstopil.
Obrnite motor in odpnite izhodni pokrov.
Očistite ga s priloženo večnamensko krtačko za čiščenje.
POMEMBNO: Motorja nikoli ne čistite z vodo.
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 10
21/07/2011 1.02.08
SI
Čiščenje krtač za tla
Za največji učinek čiščenja redno čistite krtači za tla.
1.
2.
3.
4.
Pazljivo obrnite krtači za tla ter s škarjami odrežite in odstranite vse zavozlane niti ali lase itd.
Odvečni prah odstranite z večnamensko krtačko za čiščenje.
Zamenjava krtač za tla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Povlecite zapah za sprostitev krtač za tla.
Dvignite držalo krtač za tla.
Odstranite obe krtači za tla.
Očistite ležišče krtač za tla.
Ponovno namestite novi krtači za tla ter se prepričajte, da sta dobro nameščeni.
Zaprite držalo in se prepričajte, da je zaklenjeno.
Čiščenje pogonskih koles
1.
2.
3.
4.
S koles odstranite ujeto umazanijo in lase.
Očistite kolesa s suho krpo.
Preverite, če se kolesa lahko prosto vrtijo.
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 11
21/07/2011 1.02.10
SI
Čiščenje krtačke za čiščenje robov
Krtačka za čiščenje robov se lahko ob pogosti uporabi hitro obrabi, zato jo redno pregledujte, da preverite
njeno stanje.
1.
2.
3.
Z izvijačem odstranite vijake, s katerimi je pritrjena.
Ujete lase in delce odstranite s škarjami.
Popravilo deformacije krtačke za čiščenje robov
Krtačka za čiščenje robov se lahko med prenosom ali ob uporabi naprave pod določenimi pogoji deformira. V
prvotno obliko jo lahko povrnete, če ščetine potopite v vročo vodo.
DOBRO
1.
2.
3.
4.
5.
OBNOVLJIVO
POTREBNA JE ZAMENJAVA
Z izvijačem odstranite vijake, s katerimi je pritrjena. Odstranite krtačko za čiščenje robov.
Nežno spustite ščetke v vročo vodo.
Vsak komplet ščetk držite v vodi, dokler se ne obnovijo in vzravnajo. Nato jih vzemite iz vode in pustite,
da se posušijo.
Ko so popolnoma suhe, jih ponovno sestavite in privijte na svoje mesto.
Zamenjava krtačke za čiščenje robov
Če je krtačka za čiščenje robov poškodovana, jo je treba zamenjati. Nadomestne krtačke za čiščenje robov
lahko dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
1.
2.
3.
4.
Z izvijačem odstranite vijake, s katerimi je pritrjena.
Odstranite krtačko za čiščenje robov ter namestite novo krtačko.
Zamenjajte in privijte vijake.
Čiščenje sprednjega kolesa
1.
2.
3.
4.
S kolesa odstranite ujeto umazanijo in lase.
Očistite kolo s suho krpo.
Preverite, če se kolo lahko prosto vrti.
Čiščenje senzorjev za tla
čiščenje.
1.
2.
3.
Senzorje obrišite s suho mehko krpo ali bombažno krpo.
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 12
21/07/2011 1.02.12
SI
Čiščenje okenca senzorja
pogosto čiščenje.
Okenca senzorjev obrišite s suho mehko krpo ali blazinico vate.
Čiščenje krpe za loščenje tal*
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite gumb za sprostitev držala krpe za loščenje tal* in ga odpnite iz posode za prah.
Krpo za loščenje tal* odstranite iz držala krpe za loščenje tal* in jo operite s toplo vodo. Ožemite odvečno
vodo in pustite, da se posuši pred ponovno uporabo.
Ponovno jo namestite, ko je popolnoma suha.
Zamenjava baterij
je nevarna in bo razveljavila garancijo.
odstranite baterije in jih shranite na suho.
POMEMBNO: Preden zamenjate baterije, se prepričajte, da je naprava izklopljena.
1.
2.
odstranite pokrov baterije.
Odstranite stari komplet baterij in ga zamenjajte z novim ter se prepričajte, da je polarnost ustrezna (da
so pravilno obrnjene). Ponovno namestite pokrov.
3.
Zamenjava baterij za daljinski upravljalnik**
Daljinski upravljalnik** vsebuje 2 x AAA baterije.
1.
2.
Odstranite pokrov baterije.
Odstranite stare baterij in jih zamenjajte z novimi ter se prepričajte, da je polarnost ustrezna (da so
pravilno obrnjene). Ponovno namestite pokrov.
Zamenjava baterij virtualne zapore*
Virtualna zapora* vsebuje 2 x D bateriji.
1.
2.
Virtualno zaporo* obrnite in zavrtite zadrževalno zaponko. Odstranite pokrov baterij.
Odstranite stare baterij in jih zamenjajte z novimi ter se prepričajte, da je polarnost ustrezna (da so
pravilno obrnjene). Ponovno namestite pokrov.
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 13
21/07/2011 1.02.14
SI
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Seznam najpogostejših težav in rešitev.
Če katere izmed teh težav ne morete odpraviti, se obrnite na najbliži Hooverjev pooblaščeni servis.
•
•
•
Preverite, ali so posoda za prah
lter in motor čisti.
Moč čiščenja je slaba.
Izklopite elektriko in:
• izpraznite posodo za prah,
• preverite in očistit lter in motor,
• preverite in očistite krtači za tla,
• Preverite in očistite senzorje.
• preverite in očistite pogonska kolesa.
Daljinski upravljalnik** ne deluje.
•
•
•
Preverite baterije.
•
za polnjenje ni ovir.
hrupen.
•
•
Očistite posodo za prah in lter.
Preverite, ali se na krtačah in pogonskih kolesih nahaja
umazanija ali tujki.
•
Preverite nastavljene čase čiščenja.
•
Preverite in očistite senzorje.
delovati/čisti v presledkih.
•
določenih primerih treba pomagati ročno.
•
Obrnite se na najbliži Hooverjev pooblaščeni servis.
se ne prikaže koda napake.
Kode napake
Naslednje kode se lahko pojavijo med uporabo ali ob zagonu.
Koda okvare
Razlaga
Er01
Odpadki na desni krtači za čiščenje robov. Glejte »Čiščenje krtače za čiščenje
robov«.
Er02
V krtačah za tla so ujeti delci. Glejte “Čiščenje krtač za tla”.
Er04
Levo pogonsko kolo je preobremenjeno. Glejte “Čiščenje pogonskih koles”.
Er05
Desno pogonsko kolo je preobremenjeno. Glejte “Čiščenje pogonskih koles”.
Er06
Obe pogonski kolesi sta preobremenjeni. Glejte “Čiščenje pogonskih koles”.
Er07
Levo ali desno pogonsko kolo se ne dotika tal. Glejte “Čiščenje pogonskih koles”.
Er08
30 min, da se ohladi.
Er09
Ni vstavljena posoda za prah. Zamenjajte posodo za prah.
Er10
Preverite baterijo.
Er01
Odpadki na levi krtači za čiščenje robov. Glejte »Čiščenje krtače za čiščenje
robov«.«.
POZOR: Če katere od t
težav ne morete odpraviti, se obrnite na najbližji Hooverjev pooblaščeni servis
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 14
21/07/2011 1.02.15
Robocom2 user manual SI.pdf
1
7/4/2012
9:21:01 AM
SI
POMEMBNE INFORMACIJE
Nadomestni deli in potrošni material Hoover
Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri krajevnem prodajalcu Hoover-jevih
izdelkov. Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.
Potrošni material
• Filter pred motorjem:
RB 208
35601261
Nadomestni deli
•
• Krtači za tla:
• Komplet baterij za virtualno zaporo*:
• Daljinski upravljalnik**
• Podstavek za polnjenje in napajalni vmesnik
• Krtačka za čiščenje robov:
• Držalo za loščenje tal (1) in krpa (4)
• Posoda za prah lter in motor
RB 201
RB 202
RB 203
RB 214
RB 215
RB 206
RB 207
RB 217
35601254
35601255
35601256
35601340
35601341
35601259
35601260
35601343
Kakovost
Hooverjeve tovarne so bile predmet neodvisnega ocenjevanja kakovosti. Naši izdelki so narejeni s pomočjo
sistema kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001.
Okolje
C
M
Y
Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi
(WEEE).
S pravilnim odstranjevanjem izdelka boste pripomogli k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje
in človeško zdravje, do česar bi utegnilo priti ob neprimerni odstranitvi tega izdelka.
CM
MY
CY
CMY
Simbol na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstraniti kot gospodinjski odpadek. Oddati ga morate na
zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme..
Odstranitev morate izvesti v skladu s krajevnimi okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov. Za
podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in recikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad,
komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
K
Vaša garancija
Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je naprava
prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste
napravo kupili. Če želite uveljavljati kakršno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali
račun.
Garancija se lahko spreminja brez predhodnega obvestila.
* Le pri določenih modelih
** Se razlikuje pri različnih modelih
RoboCom2Manual2011__1-15_65.indd 15
21/07/2011 1.02.15
®
PRINTED IN P.R.C.
48006039 - SI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising