Hoover | RBC001 011 | Hoover RBC001 011 Operating instrustions

Hoover RBC001 011 Operating instrustions
GEBRUIKERSHANDLEIDING
®
RoboCom2manual2012__1-12_60_NL_hi.indd 1
21/12/2012 18.34.23
NL
Belangrijke veiligheidsnota’s
Deze Robo.com² stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, zoals beschreven in deze
handleiding. Zorg ervoor dat u deze handleiding volledig begrijpt voordat u het apparaat in gebruik
neemt. Gelieve deze Gebruikershandleiding bij te houden voor toekomstige referentie. Gebruik enkel
verbruiksgoederen of reserveonderdelen die aanbevolen of geleverd werden door Hoover.
WAARSCHUWING:
Elektriciteit kan zeer gevaarlijk zijn. Dit toestel is van stroom voorzien door herlaadbare Ni-MH batterijen en
wordt geleverd met stroomadapter. Zorg dat de strooom die op de elektriciteitsadapter staat, geschikt is voor
aansluiting met de standaardstroomspanning van uw elektriciteitsnet.
AANWIJZINGEN:
• Bewaar het apparaat altijd binnen. Gebruik dit apparaat niet buiten en stel het niet bloot aan vochtige of
verwarmingselementen of bronnen (oven, haard, natte vloer).
• Stel de Robo.com² of accessoires niet bloot aan excessieve warmte / koude (houd een temperatuur aan van
0-30°C).
• Laat de Robo.com² niet vallen en gebruik geen accessoires die gevallen of beschadigd zijn, of met water in
aanraking zijn geweest.
• Trek de stekker of de adapter nooit uit het stopcontact door aan het elektriciteitssnoer te trekken.
• Zuig nooit lucifers, hete as, sigarettenpeuken, of scherpe voorwerpen op.
• Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de stofzuiger en zuig geen ontvlambare vloeistoffen,
reinigingsmiddelen of dampen op, want dit kan brand/ontploffing veroorzaken.
• Gebruik uw Robo.com² niet wanneer het toestel defect lijkt te zijn. Als het elektriciteitssnoer van de
ektriciteitsadaptor beschadigd is, stop het gebruik dan ONMIDDELLIJK: om veiligheidsrisico’s te voorkomen,
moet het netsnoer worden vervangen door een erkend monteur van Hoover Service.
• Deze Robo.com² kan gebruikt worden op houtvloer, rubber, porceleinen tegel, linoleum en kortharig tapijt.
• Gebruik deze niet voor het reinigen van trappen.
Na gebruik:
Schakel de stofzuiger altijd uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt of
onderhoudt. Indien de Robo.com² lang niet gebruikt zal worden (verschillende weken), koppel dan de stroomadapter
manueel los.
Veiligheid voor kinderen, ouderen of de minderbegaafden:
Deze stofzuiger is geen speelgoed.
Laat kinderen niet met het toestel spelen. Zorg voor toezicht bij gebruik van het apparaat door oudere
kinderen, ouderen of minder begaafden.”
belangrijke nota’s voor gebruik
Lees svp de goed de volgende informatie alvorens uw Robo.com² of de accessoires hiervan te gebruiken.
Neem de Robo.com² niet uit elkaar en probeer deze niet zelf te repareren. In geval van een defect, neem svp
contact op met de Klantendienst van Hoover voor professioneel advies.
Trappen: De Robo.com² maakt gebruik van sensoren die vermijden dat deze van opstappen,
trappen of over een rand valt. In sommige situaties kunnen deze sensors in de war raken.
De Robo.com² detecteert geen treden van een hoogte minder dan 8cm. Treden van minder dan 8
cm kunnen ertoe leiden dat de Robo.com² valt.
Hoog reflecterende of heel donkere oppervlakken die op sommig opstappen of trappen worden
gebruikt, zoals glas of gepolijst keramiek, kunnen ertoe leiden dat de Robo.com² valt.
Gebruik uw Robo.com² niet op tussenverdiepingen, overlopen of opgehoogde zones zonder randen.
Gebruik van Batterijen: Uw Robo.com² wordt aangedreven door heroplaadbare, hoge capaciteit NiMhbatterijen. Deze heroplaadbare batterijen hebben een garantie voor een periode van 6 maanden, als deze
onderhouden en bediend worden volgens deze Gebruikershandleiding.
In geval dat de prestatie van de Robo.com² sterk verminderd, kunt u batterijen voor vervanging bij uw Hooverwinkel krijgen.
Gebruik voor uw Robo.com² alleen de vervangingsonderdelen waar Hoover goedkeuring voor heeft gegeven.
Het gebruik van niet door Hoover geautoriseerde onderdelen is gevaarlijk en zal uw garantie ongeldig maken.
Gebruik enkel de geleverde stroomadapter om je Robocom² te herladen. Het gebruik van een incorrect
Oplaadbasistation of elektriciteitsadaptor is gevaarlijk en zal uw garantie ongeldig maken.
RoboCom2manual2012__1-12_60_NL_hi.indd 2
22/12/2012 11.40.16
NL
INHOUD VAN DE DOOS
Filter**
Adaptor
DVD
Multifunctionele borstel
Randreinigingsborstel
Vloerglanspadhouder*
Vloerglanspad*
* Facultatief
NL
LEER JE ROBO.COM REINIGER KENNEN
4
1
3
2
1
Voorbumper
2
Zachte meubelbeschermer
11
Oplaadconnector
3
Sensorvenster
12
Uitlaatrooster
4
Vergrendeling van het stofreservoir
13
Stofreservoir
5
Vloersensor
14
Vloerglanspad*
6
Voorwiel
15
Vloerglanspadhouder*
7
Batterijendeksel
16
Vergrendelingspal van vloerborstels
8
Randreinigingsborstel
17
Vloerborstels
9
Rechteraandrijfwiel
18
Linker aandrijfwiel
10
Elektriciteitsschakelaar
19
Elektriciteitsadapter
5
5
6
18
5
7
17
16
8
15
5
14
9
13
10
12
11
Elektriciteitsadapter
19
* Facultatief
NL
JE Robo.com² REINIGER voorbereiden
Verpakking
Werp de verpakking van uw Robo.com² niet weg. Deze kan nodig zijn voor het bewaren of transporteren van
uw Robo.com² in de toekomst.
Bij het uitpakken van uw Robo.com² en de accessoires hiervan, wees voorzichtig dat u de plastic zakken uit de
buurt van baby’s, jonge kinderen en dieren houdt, vanwege stikkingsgevaar.
Alvorens u uw Robo.com² voor de eerste maal gebruikt, moet u deze volledig opladen. Dit zal ongeveer 12 uur
duren. Stel de Robo.com², stroomadapter niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven 30°C omdat dit de
batterij kan beschadigen. De elektriciteitsadapter mag alleen op een standaard elektriciteitsstopcontact zijn
aangesloten.
Batterijen
Voor optimale prestatie van de batterijen wordt aanbevolen dat uw de Robo.com² batterijen volledig opgeladen
houdt.
Wanneer de Robo.com² niet in gebruik is, zou men het toestel verbonden moeten laten met de stroomadapter.
De Robo.com² heeft een intelligent oplaadsysteem dat de batterijen volledig opgeladen houdt. Dit voorkomt
dat de batterijen overladen worden.
Ter vermijding van ongevallen, zorg dat alle personen in de kamer weten dat de Robo.com² hier wordt gebruikt.
Je Robo.com² opladen
Wanneer de batterijcapaciteit van Robo.com² op 5% is, zal het toestel ophouden met reinigen en een geluid
produceren. Eens verbonden met de stroomvoorziening zal een lampje op de Robot oplichten dat aanduidt
dat het toestel bezig is met opladen. Eens volledig opgeladen zal het blauwe LED lampje altijd AAN blijven.
Belangrijk: De Robo.com² zal niet werken als het stofreservoir niet geplaatst is. De Robo.com² zal niet werken
tijdens het opladen of als het direct op de elektriciteitsadapter staat aangesloten.
JE Robo.com² REINIGER gebruiken
Aanzetten
Druk op de aan / uit schakelaar aan de zijkant van de Robo.com².
OPM.: Indien je robot reeds ingeschakeld is, maar in standby staat, kan het toestel geactiveerd worden door op
één van de tiptoetsen te drukken.
OPM.: De touch-knoppen op de Robo.com² zijn niet te vertrouwen als uw handen vochtig zijn.
Reinigingsprogramma’s
Robo.com² gebruikt AAI™ Infrared Navigation, een geavanceerd navigatiesysteem dat de algoritmische
berekening gebruikt om de beste route te berekenen om je kamer efficiënt te reinigen.
1. Druk op de AUTO touch-knop op de robot of druk op de AUTO-knop op de afstandsbediening voor het
activeren van de Automatische reinigingsstand Robo.com² zal automatisch de beste reinigingsstand kiezen
voor het schoonmaken van uw kamer. Hier wordt van 4 verschillende reinigingspatronen gebruik gemaakt:
ZIG ZAG
RoboCom2manual2012__1-12_60_NL_hi.indd 5
RAND
ELLIPTISCH
VIERKANT
21/12/2012 18.34.29
NL
2. Druk op de SPOT tiptoets schakelaar om de SPOT reinigingsmodus te activeren. Gebruik deze modus om
een beperkte zone intensief te reinigen. Robo.com² zal bij het verplaatsen een elliptisch patroon volgens, waar
de straal voortdurend gedurende 3 minuten wijder wordt.
3. Druk op de Turbo tiptoets schakelaar om de TURBO snelheid te activeren. Robo.com² zal met een snellere
snelheid gaat werken, waarbij hij de te reinigen zone sneller afloopt.
Vloerglanspad*:
Deze Vloerglanspad zit vast aan de onderzijde van de stofzuiger door middel
van de Vloerglanspadhouder, en wordt gebruikt voor het polijsten van marmer,
parket, houten vloeren en andere delicate vloeren.
OPM.: Gebruik deze niet op een tapijtoppervlak.
JE Robo.com² REINIGER onderhouden
Alvorens een onderhoudstaak uit te voeren, zorg dat de Robo.com² uitgeschakeld is.
1.
2.
3.
Draai de Robo.com² om.
Gebruik een vochtige doek met een beetje zeep om alle oppervlakken te reinigen. GEBRUIK GEEN water
op geen enkel onderdeel voor het reinigen van het product.
Maak droog met een zachte doek.
Het stofreservoir legen
Leeg het stofreservoir bij iedere reinigingscyclus of als het stofreservoir vol is.
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de Robo.com² om.
Druk op de knop van het stofreservoir zodat deze vrij komt en neem het stofreservoir uit de Robo.com².
Houd het stofreservoir boven een vuilnisbak om het te legen.
Maak gebruik van de Multireinigingsborstel als overtollig stof aan de binnenkant van het stofreservoir
moet worden verwijderd.
Plaats het reservoir terug op de Robo.com².
De filters reinigen
De Robo.com². is uitgerust met een premotorfilter. Om optimale zuigprestaties te garanderen, moet u het
filter regelmatig reinigen. De filters zouden gereinigd en gewassen moeten worden, elke 5de keer dat u de
stofcontainer ledigt.
BELANGRIJK: Het filter moet worden gereinigd en gewassen nadat het stofcontainer 5 maal geleegd is.
Het niet reinigen van de filters kan leiden tot verstopping, oververhitting en slechte werking van het
product. Hierdoor kan uw garantie komen te vervallen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Draai de Robo.com² om.
Druk op de knop van het stofreservoir zodat deze vrij komt en neem het stofreservoir uit de Robo.com².
Trek aan de filterladetab voor het openen van de filterlade.
Druk op de onderzijde van het filter zodat het uit de beugel springt.
Tik voorzichtig op het filter en spoel dit vervolgens met handlauw water schoon. Verwijder met een
droge doek het overtollige water uit de filters en laat ze drogen.
Monteer het filterpakket weer als het volledig droog is en plaats het terug in de stofzuiger. Gebruik de
Robo.com² NIET als hier geen filter in geplaatst is.
BELANGRIJK - Controleer de filters regelmatig en onderhoud deze volgens de onderhoudsinstructies
voor het filter. Ook wordt aanbevolen dat uw na iedere 3 maal wassen van het filter, nieuwe filters
aanschaft. Dit zal ervoor zorgen dat uw stofzuiger goed blijft functioneren.
MAAK HET FILTER REGELMATIG SCHOON
TREK OM BIJ HET FILTER TE KOMEN
* Facultatief
RoboCom2manual2012__1-12_60_NL_hi.indd 6
21/12/2012 18.34.32
NL
JE Robo.com² REINIGER onderhouden
Reinigen van de motorassemblage
Bij normale gebruikscondities, zal er geen onderhoud voor de motorassemblage nodig zijn, tenzij het
premotorfilter niet goed geplaatst is.
1.
2.
3.
4.
5.
Schakel Robo.com² uit.
Druk op de knop van het stofreservoir zodat deze vrij komt en neem het stofreservoir uit de Robo.com².
Druk op de knop zodat de motor vrijkomt, de motor zal nu eruit springen.
Kantel de motor en neem de klem van het uitlaatdeksel af.
Maak deze schoon met behulp van de multireinigingsborstel.
BELANGRIJK: Gebruik nooit water voor het schoonmaken van de motor.
Schoonmaken van de vloerborstels.
Maak de vloerborstels regelmatig schoon voor het behouden van een maximale reinigingsprestatie.
1.
2.
3.
4.
Schakel de Robo.com² uit en neem hem uit het Oplaadbasisstation.
Draai de Robo.com² om.
Draai de vloerborstelassemblage voorzichtig en maak gebruik van een schaar voor het voorzichtig
verwijderen van draad- en haarproppen.
Gebruik de multireinigingsborstel voor het verwijderen van overtollig stof.
Vervangen van de vloerborstels.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Schakel de Robo.com² uit.
Trek aan de ontgrendelingspal van de vloerborstels.
Licht de houder van de vloerborstels op.
Neem beide vloerborstels uit.
Maak de inkeping schoon waar de vloerborstels in zitten.
Plaats de nieuwe vloerborstels terug, en zorg dat deze goed zitten.
Sluit de houder en zorg dat deze goed vast zit.
Schoonmaken van de aandrijfwielen.
1.
2.
3.
4.
Schakel de Robo.com² uit en kantel de Robo.com² .
Verwijder al het vuil of vastzittend haar in de wielen.
Maak de wielen schoon met een droge doek.
Controleer dat de wielen vrij draaien.
* Alleen bepaalde modellen
** Kan variëren naargelang het model
RoboCom2manual2012__1-12_60_NL_hi.indd 7
21/12/2012 18.34.35
NL
JE Robo.com² REINIGER onderhouden
Schoonmaken van de Randreinigingsborstel
De Randreinigingsborstel kan gemakkelijk slijten vanwege intensief gebruik en u moet deze regelmatig
controleren om de conditie hiervan te behouden.
1.
2.
3.
Schakel de Robo.com² uit en kantel de Robo.com² .
Verwijder de klemschroef met een schroevedraaier.
Gebruik een schaar om vastgekomen haar of vuil te verwijderen.
Corrigeren van vervorming van de Randreinigingsborstel
De Randreinigingsborstel kan soms vervormd raken tijdens transport of als het product onder specifieke
omstandigheden wordt gebruikt. Als dit gebeurt is het mogelijk deze weer de oude vorm terug te geven door
de stekels in heet water te zetten.
GOED
1.
2.
3.
4.
5.
HERSTELBAAR
VEREIST VERVANGING
Schakel de Robo.com² uit en kantel de Robo.com² .
Verwijder de klemschroef met een schroevedraaier. Uitnemen van de Randreinigingsborstel
Dompel de borstelharen voorzichtig in heet water onder.
Houd iedere set haren in het water totdat deze hun originele vorm hebben en recht staan. Haal deze er
vervolgens uit en laat drogen.
Als deze volledig droog zijn, zet deze weer in elkaar en schroef vast.
Vervangen van de Randreinigingsborstel
Als de Randreinigingsborstel beschadigd is, zal deze vervangen moeten worden. Voor vervanging van de
Randreinigingsborsel kunt u bij uw Hoover winkel terecht.
1.
2.
3.
4.
Schakel de Robo.com² uit en kantel de Robo.com² .
Verwijder de klemschroef met een schroevedraaier.
Verwijder de oude Randreinigingsborstel en druk de nieuwe op zijn plaats.
Plaats deze goed in positie en maak de schroef vast.
Schoonmaken van het Voorwiel.
1.
2.
3.
4.
Schakel de Robo.com² uit en kantel de Robo.com² .
Verwijder al het vuil of vastzittend haar in het wiel.
Maak het wiel schoon met een droge doek.
Controleer dat het wiel vrij draait.
Schoonmaken van de vloersensors.
De vloerdetectiesensors bevinden zich in de basis van de Robo.com². Maak de sensors schoon iedere keer
dat het stofreservoir geleegd wordt. Frequent reinigen wordt aanbevolen voor het verzekeren van optimale
reinigingsprestatie en de veilige werking van uw Robo.com².
1.
2.
3.
RoboCom2manual2012__1-12_60_NL_hi.indd 8
Schakel de Robo.com² uit en neem hem uit het Oplaadbasisstation.
Draai de Robo.com² om.
Gebruik een droge, zachte doek of katoenen wat voor het schoonvegen van de sensors.
21/12/2012 18.34.37
NL
JE Robo.com² REINIGER onderhouden
Schoonmaken van het sensorvenster.
De vloerdetectiesensors bevinden zich vooraan de Robo.com². Maak het sensorvenster schoon iedere keer
dat het stofreservoir geleegd wordt. Frequent reinigen wordt aanbevolen voor het verzekeren van optimale
prestatie van uw Robo.com².
Gebruik een droge, zachte doek of katoenen wat voor het schoonvegen van het sensorvenster.
Reinigen van het Vloerglanspad*
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de Robo.com² om.
Druk op de knop van het stofreservoir zodat deze vrij komt en neem het stofreservoir uit de Robo.com².
Druk op de Vloerglanspadhouder* en neem het stofreservoir uit de klem.
Trek de Vloerglanspad* uit de Vloerglanspadhouder* en was met handwarm water. Verwijder het teveel
aan water en laat het drogen voor hergebruik.
Plaats deze terug deze als deze volledig droog is.
Batterijen vervangen
Gebruik voor uw Robo.com² alleen goedgekeurde vervangingsonderdelen. Het gebruik van niet door Hoover
gevalideerde onderdelen zal uw garantie ongeldig maken.
Indien de Robo.com² niet gebruikt zal worden gedurende verschillende maanden, gelieve de batterijen te
verwijderen en op een droge locatie op te slaan.
BELANGRIJK: Zorg dat het apparaat altijd uit staat alvorens u de batterijen verwisselt.
Vervangen van de Robo.com² batterijen
De Robo.com² is uitgerust met een heroplaadbaar batterijenpak.
1.
2.
3.
Draai de Robo.com² om en plaats deze op een gelijkmatig oppervlak. Verwijder de schroeven uit het
batterijendeksel en neem het deksel af.
Verwijder het oude batterijenpak en vervang deze door het nieuwe batterijenpak, waarbij de polariteit
de juiste moet zijn. Plaats het deksel terug.
Laad de Robo.com² op.
* Facultatief
** Kan variëren naargelang het model
RoboCom2manual2012__1-12_60_NL_hi.indd 9
21/12/2012 18.34.39
NL
Probleemoplossing
De volgende lijst is een lijst van algemeen gevonden problemen en oplossingen.
Als een van deze problemen blijft bestaan, neem contact op met uw plaatselijke Hoover verkooppunt.
De Robo.com² werkt niet
• Controleer of de Robo.com² aan staat.
• Controleer dat het stofreservoir, filter en motor schoon zijn.
• Controleer of de Robo.com opgeladen moet worden.
Stofzuiger reinigt niet goed
Schakel de stofzuiger uit en:
• Leeg het stofreservoir
• Controleer het filter en motor en maak deze schoon.
• Controleer en reinig de Vloerborstels.
• Controleer de sensors en maak deze schoon.
• Controleer de aandrijfwielen en maak deze schoon.
De Robo.com² maakt veel lawaai • Maak het stofreservoir en filter schoon.
tijdens het reinigen
• Controleer de borstels en de aandrijfwielen op vuil en stof.
Robo.com² werkt niet maar er is geen
foutcodeweergave
• Neem contact op met uw plaatselijke Hoover-vertegenwoordiger
Foutcodes
De volgende codes kunnen verschijnen tijdens het gebruik of bij het opstarten.
Niet werkingCode
Fout 01
Blauw
Rood
Paars
Uitleg
Vloerborstel moet gereinigd worden
Fout 02
Reinigingsborstel langs de rand moet gereinigd
worden
Fout 03
Zorg ervoor dat de stofcontainer correct ingepast is.
Fout 04
Slechte batterijverbinding. Controleer de batterij en connectors.
Fout 05
Rechts aandrijfwiel moet gecontroleerd en gereinigd worden.
Fout 06
Links aandrijfwiel moet gecontroleerd en gereinigd
worden
Fout 07
Zorg ervoor dat beide wielen de vloer raken.
WAARSCHUWING: Indien één van deze storingen voortduurt. Contacteer uw lokale Hoover
vertegenwoordiger. Probeer de Robo.com² NIET zelf uit elkaar te nemen.
= Aan
= Knipper
RoboCom2manual2012__1-12_60_NL_hi.indd 10
21/12/2012 18.34.40
NL
BELANGRIJKE INFORMATIE
Originele reserveonderdelen en toebehoren van Hoover
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Hoover. Deze zijn verkrijgbaar bij uw Hoover Dealer. Als u
onderdelen bestelt, vermeld dan altijd het modelnummer.
Verbruiksartikelen
• Pre-motorfilter:
RB 208 35601261
Reserveonderdelen
• Robo.com² Batterijenpak:
• Vloerborstels:
• Afstandsbediening** (RBC009)
• Randreinigingsborstel:
• Vloerglanshouder (1 uit) en Pad (4 uit)
• Stofcontainer, Filter en Motor (RBC001)
RB 201
RB 202
B 204
RB 206
RB 207
RB 218
35601254
35601255
35601257
35601259
35601260
35601365
Kwaliteit
De fabrieken van Hoover zijn op onafhankelijke wijze getest op kwaliteit. Onze producten worden vervaardigd
aan de hand van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de vereisten van ISO 9001.
Het milieu
Dit toestel is voorzien van een markering volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Door dit product aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze weg te gooien, voorkomt u mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid, die zouden kunnen ontstaan door een onverantwoorde
afvalverwerking van dit product.
Het symbool op dit product geeft aan dat het niet mag worden beschouwd als huishoudelijk afval. In plaats
daarvan moet u het inleveren bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.
U moet het toestel weggooien in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking.
Voor meer informatie over verwerking, hergebruik en recycling van dit product, kunt u contact opnemen
met uw lokale overheid, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.
Uw garantie
De garantievoorwaarden voor dit toestel worden bepaald door onze vertegenwoordiger in het land waar
het toestel wordt verkocht. Bijzonderheden omtrent deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de dealer waar
u het toestel hebt gekocht. Wanneer u aanspraak wilt maken op deze garantie, dan moet u het verkoop- of
ontvangstbewijs voorleggen.
Wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
** Kan variëren naargelang het model (niet geschikt voor RBC001)
RoboCom2manual2012__1-12_60_NL_hi.indd 11
21/12/2012 18.34.40
®
PRINTED IN P.R.C.
48007056/01-NL
RoboCom2manual2012__1-12_60_NL_hi.indd 12
21/12/2012 18.34.40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising