Hoover | SJ36DWV6 011 | Hoover SJ36DWV6 011 Használati utasítás

Hoover SJ36DWV6 011 Használati utasítás
MAGYAR
KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT!
A terméket össze kell szerelni, és csak rendeltetésszerűen szabad használni az itt
ismertetett utasításoknak megfelelően. Csak háztartási célra használható.
Biztonsági figyelmeztetés
A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem
rendelkező személyek, ha felügyeletben részesülnek, vagy útmutatást kaptak a
készülék biztonságos használatáról, és megértették a készülék használatában rejlő
veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást
nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
NE szívjon fel folyadékot, kemény vagy éles tárgyakat, gyufát, forró hamut,
cigarettacsikket vagy hasonló anyagokat.
NE szívjon fel a készülékkel hígítószeres vagy gyúlékony anyagokat, például
tisztítófolyadékokat, benzint vagy azok gőzeit.
NE használja a készüléket, ha az hibásnak látszik, vagy ha a töltőkészülék kábele
sérült.
NE cserélje ki az NiMh akkumulátort nem tölthető akkumulátorra.
Finom por felszívása esetén tisztítsa ki gyakran a portartályt és a szűrőegységet.
Töltse fel az akkumulátort. Az akkumulátor maximális élettartamának elérése
érdekében időnként teljesen merítse le az akkumulátort.
MAGYAR
HU
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI [1]
1. Be/Ki kapcsoló
2. Töltésjelző lámpa
3. Porsapka-kioldó gomb
4. Réstisztító eszköz* – *Csak bizonyos típusoknál áll rendelkezésre.
5. Porsapka
6. Töltőaljzat
7. Töltő
8. Portisztító kefe* – *Csak bizonyos típusoknál áll rendelkezésre.
9. Falikar* – *Csak bizonyos típusoknál áll rendelkezésre.
Elektromos követelmények
Ezt a Hoover-készüléket kettős szigetelésű akkumulátortöltővel szállítjuk, amely csak
230 V-os (az Egyesült Királyságban 240 V-os) hálózati aljzatba csatlakoztatható.
Ellenőrizze, hogy a töltőkészülék adattábláján feltüntetett értékek megfelelnek-e a
hálózati feszültségnek.
TÁROLÁS/TÖLTÉS
TÖLTÉS
MEGJEGYZÉS: A porszívógép töltéséhez csak a készülékkel együtt szállított töltőt
használja.
FONTOS! AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT LEGALÁBB 24 ÓRÁN KERESZTÜL
TÖLTSE A KÉSZÜLÉKET.
A porszívógép töltése közben a főkapcsolónak KI helyzetben kell lennie. Minden
használat után töltse fel a készüléket. A töltőkészülék töltés közbeni melegedése
normális jelenség. Ha ismételt használat után csökken az üzemidő, akkor addig
működtesse a porszívógépet, amíg az teljesen le nem áll, majd pedig töltse 24 órán
keresztül. A legjobb eredmény elérése érdekében havonta ismételje meg ezt a
műveletet.
1 Csatlakoztassa a töltőt egy váltakozó áramú fali hálózati konnektorba.
2 Csatlakoztassa a töltő dugóját a töltőaljzat dugaszhüvelyébe. [2]
A piros lámpa kigyulladása jelzi, hogy a töltés folyamatban van.
3 A termék használata előtt húzza ki a töltőt a készülékből és a hálózati
konnektorból.
Fontos! Soha ne töltse az akkumulátort 37 °C fölött és 0 °C alatt.
FALIKAR* – *Csak bizonyos típusoknál áll rendelkezésre
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: CSAVARHÚZÓ ÉS FÚRÓGÉP
1 Helyezze a falikart a szerelőfelületre. Jelölje be a furatok középpontját.
2 Vegye el a falikart, és fúrjon 4,8 mm-es lyukakat.
3 Helyezze be a tipliket.
4 Illessze vissza a falikart, tegye be és húzza meg a csavarokat, és ügyeljen arra,
hogy a falikar stabilan rögzüljön a falra.
AZ EGYSÉG TÁROLÁSA*
1 Fogja meg az egység fogantyúját és határozottan nyomja rá a falikarra [3]*.
2 A piros lámpa kigyulladása jelzi, hogy a töltés folyamatban van.
A HASZNÁLAT MÓDJA
FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV
HASZNÁLAT: Vegye le a készüléket a falikarról, és csúsztassa a főkapcsolót a BE
helyzetbe. Ürítse ki és tisztítsa meg az egységet és a szűrőt minden használat után,
vagy ha megtelt a készülék.
TARTOZÉKOK
RÉSTISZTÍTÓ ESZKÖZ*
A sarkok és nehezen hozzáférhető részek tisztításához tegye fel a réstisztító eszközt
a porsapkára. [4]
PORTISZTÍTÓ KEFE*
A portisztító kefe a falikaron tárolható. Billentyűzetek és más kényes területek
tisztításához húzza rá a portisztító kefét a porsapkára. [5]
PORTARTÁLY ÉS SZŰRŐ: ELTÁVOLÍTÁS ÉS VISSZAHELYEZÉS
FONTOS! A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN MINDEN
HASZNÁLAT UTÁN TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT.
1 Nyomja le a kioldógombot és vegye ki a porsapka-egységet. [6]
2 Tartsa a portartályt a szemetes edény fölé, és óvatosan vegye ki a szűrőt vagy
a Hepa szűrőt*. [7]
3 Ürítse ki a portartályt. Kefélje le a port és a piszkot a szűrőről / Hepa szűrőről*,
vagy rázza a szűrő tartalmát a szemetes edénybe. [8]
4 A szűrő meleg, szappanos vízben lemosható. Ügyeljen arra, hogy a porszívógépbe
történő visszahelyezés előtt teljesen száraz legyen.
5 A Hepa szűrőt* csak meleg vízzel kell kimosni. Ne használjon mosogatószert,
és ügyeljen arra, hogy a Hepa szűrő* teljesen száraz legyen a porszívógépbe
történő visszahelyezés előtt.
6 Tegye vissza a szűrőt / Hepa szűrőt* a portartályba, a portartályt pedig helyezze
vissza a készülékbe.
* Csak bizonyos típusoknál áll rendelkezésre
Az akkumulátor ártalmatlanítása
A porszívógép leselejtezésekor ki kell venni az akkumulátorokat.
A használt akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladék közé tenni, hanem
hulladékhasznosító telepre kell szállítani.
FONTOS! A kivételük előtt teljesen le kell meríteni az akkumulátorokat.
Az akkumulátor kivétele
Vegye le a portartályt. Csavarozza ki a 3 csavart és nyissa ki az egységet. Vegye ki
a motort és csatlakoztassa le a kábeleket. Vegye ki az akkumulátorokat.
Megjegyzés: Ha bármilyen nehézséget tapasztal az egység szétszerelésekor, vagy
ha további információkra van szüksége a termék kezelésével, visszanyerésével vagy
újrahasznosításával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi
önkormányzattal és a háztartási hulladékokat kezelő vállalattal.
Az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékelhelyezése
A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvnek (WEEE).
A termék megfelelő hulladék-elhelyezésével Ön segítséget nyújt a környezetre
és az emberi egészségre kifejtett esetleges negatív következmények
megelőzésében, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése idézhet elő.
A terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként nem
kezelhető. A készüléket arra kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések
újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni. Az elhelyezést a
hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályokkal összhangban kell
elvégezni.
A termék kezelésével, visszanyerésével és újrahasznosításával kapcsolatos
részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal,
a hulladékkezelő szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
GARANCIA
A készülékre vonatkozó garanciális feltételeket az értékesítés országában működő
képviselő határozza meg. A feltételekkel kapcsolatos részletek a készüléket
értékesítő kereskedőtől szerezhetők be. A garanciális igények érvényesítéséhez be
kell mutatni a vásárlást igazoló számlát vagy nyugtát.
Az előzetes értesítés nélküli változtatások joga fenntartva.
Hoover tartalék alkatrészek és fogyóeszközök
Az alkatrészeket mindig eredeti Hoover-alkatrészekkel cserélje ki. A tartalék
alkatrészek a helyi Hoover-kereskedőtől vagy közvetlenül a Hoover cégtől
szerezhetők be. Alkatrészrendeléskor mindig adja meg készülékének típusszámát.
Textilszűrő - T110 35601348
Hepa szűrő - T111 35601349
© 2012 48005709
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising