Hoover | SJ60WWR6/1 011 | Hoover SJ60WWR6/1 011 Manual de utilizare

Hoover SJ60WWR6/1 011 Manual de utilizare
MANUAL DE UTILIZARE
JIVE WET&DRY
SJ60WWR6/1 011
CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI
Acest produs trebuie să fie asamblat și utilizat doar în scopul pentru care a fost creat
și doar în modul în care este indicat în acest manual de utilizare. Doar pentru uz
casnic.
Măsuri de siguranță
Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste de minim 8 ani și de persoane cu deficiențe
fizice, senzoriale sau mentale, doar dacă sunt supravegheați și au fost instruiți cu privire la
utilizarea în siguranță și la pericolele la care se expun. Copiii nu trebuie să se joace cu
echipamentul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie realizate de către copii dacă aceștia
nu sunt supravegheați.
NU scufundați întregul dispozitiv în lichide, doar capătul duzei.
NU aspirați volume mari de lichide.
NU aspirați obiecte ascuțite, bețe de chibrit, scrum aprins, mucuri de țigară sau alte obiecte
similare.
NU aspirați lichide inflamabile, de curățare, aerosoli sau vaporii acestora.
NU utilizați aparatul dacă prezintă defecțiuni sau cablul de alimentare este avariat.
NU înlocuiţi pachetu de baterii Nimh cu baterii nereîncărcabile.
Curățați în mod frecvent recipientul pentru praf și filtrul atunci când aspirați praf fin.
Reîncărcaţi bateriile prin intermediul Adaptatorulu*/ Baza de Încărcare.
CARACTERISTICI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Buton Pornit / Oprit
Indicator de încărcare
Buton eliberare recipient pentru praf
Duză îngustă
Recipient pentru praf
Duză
Cârlig de depozitare
Bază de încărcare *disponibil doar pentru anumite modele
Adaptor *disponibil doar pentru anumite modele
Racletă
Mufă alimentare
Măsurător * disponibil doar pentru anumite modele
Cerințe electrice.
Acest aparat Hoover este livrat cu un încărcător cu acumulator dublu izolat, care este
adecvat numai pentru introducerea într-o priză de 230 V (UK 240V). Asigurați-vă că
eticheta de clasificare pentru încărcare se potrivește cu sursa de tensiune.
DEPOZITARE / ÎNCĂRCARE
MONTAȚI BAZA DE ÎNCĂRCARE (* numai pentru anumite modele.)
UNELTE NECESARE: ȘURUBELNIȚĂ ȘI BAZA DE ÎNCĂRCARE / DEPOZITARE
Concepute să stea în baza de încărcare pe o suprafață plană sau să fie montate vertical. [2]
Pentru o depozitare optimă, împachetați cablul pe partea din spate a bazei de încărcare și
ieșiți fie prin partea laterală sau cea inferioară.
PENTRU MONTAREA PE PERETE
1. Așezați măsurătorul * pe suprafața de montare pe vertical. Marcați centrul găurilor.
2. Mutați măsurătorul * apoi găuriți 4,8 mm.
3. Poziţionaţi în funcţie de amplasarea prizei pe perete.
4. Introduceți diblurile și introduceți șuruburile, înșurubați-le și asigurați-vă că baza de
încărcare este fixată ferm pe suprafața de montare.
ÎNCĂRCARE
OBSERVAȚIE: Utilizați numai încărcătorul livrat împreună cu dispozitivul de curățare
pentru a se reîncărca.
IMPORTANT: ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE, ÎNCĂRCAȚI APARATUL CEL
PUȚIN 24 DE ORE.
Când încărcaţi aparatul Hoover, acesta trebuie să fie oprit.
Păstrați în permanență încărcătorul conectat la o priză de încărcare. Nu este normal ca
încărcătorul să se încălzească la atingere pe timpul încărcării.
Dacă timpul de funcționare scade după utilizarea repetată, utilizati până la descărcare
complete a bateriei, apoi reîncărcați timp de 24 de ore și repetați acest lucru lunar pentru
rezultate optime.
Important: Nu încărcați bateriile la temperaturi de peste 37°C sau sub 0°C.
MOD DE UTILIZARE
UTILIZARE: Îndepărtaţi aparatul din staţia de încărcare. Comutați butonul de pornire pe
poziția ON (pornit). Goliți și curățați recipientul pentru praf și filtrele după fiecare utilizare
sau atunci când recipientul este plin.
ACCESORII
Duză îngustă*
Introduceți duza în aspirator pentru a curăța colțurile și zonele greu accesibile si este
depozitată în recipientul de colectare praf. Pentru utilizare, îndepărtaţi duza din recipientul
de colectare praf [4] şi montaţi-l pentru a putea curăța colțurile și zonele greu accesibile.
[5]
COLECTAREA LICHIDELOR
Racleta este depozitată în baza de încărcare*.
Montați racleta în duza recipientului pentru a vă facilita colectarea lichidelor. [6] Nu atingeți
linia de maxim.
IMPORTANT: Poziționaţi întotdeauna aparatul pe vertical (capătul duzei în jos) în timpul
și după colectarea lichidelor, pentru a împiedica scurgerea lichidului în motor. Îndepărtați
întotdeauna lichidul din recipient imediat după utilizare. Nu colectaţi soluții pe bază de
solvenți, lichide inflamabile sau combustibile. După colectarea lichidelor, recipientul,
deflectorul și filtrul trebuie să fie uscate și racleta îndepărtată înainte de a colecta praf uscat.
RECIPIENTUL PENTRU PRAF ȘI FILTRUL: ÎNDEPĂRTARE ȘI ÎNLOCUIRE
IMPORTANT: PENTRU A OBȚINE CELE MAI BUNE REZULTATE, CURĂȚAȚI
FILTRUL ŞI DEFLECTORUL DUPĂ FIECARE UTILIZARE
1. Apăsați butonul pentru eliberarea recipientului și îndepărtați-l. [7]
2. Țineți recipientul deasupra unui coș de gunoi. Goliți recipientul pentru praf. [8]
3. Îndepărtaţi praful și murdăria de pe filtru sau scuturați filtrul în interiorul coșului de
gunoi. [9]
4. Recipientul de colectare, deflectorul şi filtrul poate fi spălat cu apă caldă și detergent.
Asigurați-vă de faptul că filtrul* este complet uscat înainte de a-l introduce în aspirator.
5. Amplasaţi deflectorul şi filtrul în recipientul pentru praf și introduceți recipientul în
aparat.
*Disponibil numai pentru anumite modele
Sfârșitul duratei de viață a produsului și eliminarea bateriilor.
Daca aparatul trebuie eliminat, bateriile trebuie scoase înainte din acesta.
Bateriile uzate trebuie transportate într-o stație de reciclare și nu trebuie depozitate
împreună cu deșeurile menajere.
OBSERVAȚIE: Dacă întâmpinați probleme la demontarea aspiratorului sau pentru a
obține mai multe informații cu privire la tratarea, recuperarea și reciclarea acestui produs,
contactați autoritățile locale sau centrele de reciclare.
Protejarea mediului înconjurător
Acest produs este marcat în conformitate cu Directivele Europene
2011/65/EC privind reciclarea echipamentelor electrice și electronice
(WEEE).
Prin reciclarea corespunzătoare a acestui produs, veți preveni potențialele
consecințe negative asupra mediului și al sănătății.
Acest simbol indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca și gunoi menajer. Trebuie să
fie predat unui centru de colectare al echipamentelor electrice și electronice.
Reciclarea trebuie să se realizeze în conformitate cu regulile locale privind protejarea
mediului.
Pentru mai multe detalii cu privire la tratarea, recuperarea și reciclarea acestui produs,
contactați autoritățile locale, firma de salubrizare sau magazinul de unde ați achiziționat
produsul.
Acest echipament respectă Directivele Europene 2006/95/EC, 2004/108/EC
și 2011/65/EU.
GARANȚIE
Garanția diferă în funcție de țara de unde ați achiziționat produsul. Detalii privind condițiile
de garanție pot fi obținute de la dealer-ul dumneavoastră. Chitanța și factura trebuie să fie
păstrate pentru a le prezenta în momentul în care apelați la un centru de service autorizat.
Se pot realiza modificări asupra produsului, fără notificări prealabile.
*Versiunea în limba engleză este de referință.
Consumabile și piese de schimb Hoover
Utilizați întotdeauna piese de schimb originale Hoover. Acestea le puteți achiziționa de la
dealer-ul Hoover sau direct de la Hoover. Atunci când comandați componente, precizați
întotdeauna numărul modelului aspiratorului dumneavoastră.
Filtru umed și uscat
- T112 35601350
Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisă eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (DEEE) alături de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societăţile
autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţionează echipamente noi de acelaşi tip).
Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor precum şi funcţionalitatea acestora.
Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informaţii detaliate.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip
(schimb 1 la 1).
Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de colectare municipale, societăţile
autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori ( în cazul în care se achiziţionează echipamente noi de acelaşi tip) facilitează
refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact negativ
asupra mediului şi sanătăţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor
legale.
Simbolul alaturat (o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau
electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate şi nu poate fi eliminat împreună cu
deşeurile municipale nesortate.
Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL
FUTURA OFFICE BUILDING
Str. Mihai Eminescu, nr. 238, sector 2, Bucureşti
Tel/Fax: 021 318 32 97; 021 318 32 98
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising