Hoover | LBHTC13AA-86 | Hoover LBHTC13AA-86 Brugermanual

Hoover LBHTC13AA-86 Brugermanual
VASKEMASKINE HTC 13 AA (HOOVER)
H
V G S
p
p
C1 C2 C3 C4
B
A
A
PROGRAM- OG TEMPERATURVÆLGER
B
VALG AF CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
C1
FORVASK
C2
STRYGELET PROGRAM
C3
KVIKVASK
C4
EKSTRA SKYLNING
G
INDIKATIONSLYS TIL DØRLÅS
H
START/STOP TAST
p
KONTROL AF BETJENINGSPANEL
S
INDIKATIONSLYS TIL STOP/SLUT PÅ VASKECYKLUS
V
INDIKATIONSLYS TIL RESTERENDE TID
P
R
STOP & LOAD.- Denne vaskernaskine er forsynet med en mekanisme, der sikrer, at tromlen altid hviler i en opadrettet position,
påfyldning og tømningsposition, efter afslutning på det valgte vaskeprogram. Denne mekanisme gør, at såvel ved afslutning
på programmet som ved pause, for at lægge mere tøj i vaskemaskinen, kan der gå 5 minutter, før døren kan åbnes.
Hver gang denne melcanisme aktiveres, vil den afgive en lyd, der bekræfter, at systemet har fungeret korrekt.
AQUASTOP
SIKKERHEDSMEKANISME “AQUASTOP”.- Denne vaskemaskine er udstyret med en sikkerhedsmekanisme, (vandstop), der
giver brugeren den maksimale ro. En detektor, der bemærker vandudslip, er placeret langs med vandindtagelsesslangen, og
mekanismen, der er installeret på vandhanen, lukker automatisk for vandindtagelsen i tilfælde af vandudslip, også såfremt der
ikke er tilslutning til lysnettet.
Programtabel mod. HTC 13 AA
SARTE SÆRLIGE
KLÆDNINGS- VASKEPROSTYKKER GRAMMER
SYNTETISKE
STOFFER
BOMULD
program
program til
fyldning
centrifu- max.
gering
kg
bomuld
hvidt tøj
160
90º
1300
5,5
bomuld
*faste farver
150
60º
1300
5,5
bomuld
faste farver
90
40º
1300
5,5
bomuld
sarte farver
90
30º
1300
5,5
bomuld
sarte farver
90
15º
1300
5,5
syntetiske stoffer
faste farver
90
60º
800
2,0
syntetiske stoffer
faste farver
85
50º
800
2,0
syntetiske stoffer
sarte farver
85
40º
800
2,0
syntetiske stoffer
sarte farver
80
30º
800
2,0
syntetiske stoffer
sarte farver
80
15º
800
2,0
centrifugering
9
1300
skylning
25
800
udtømning
4
sarte stoffer
70
40
400
1,5
uld 30º
uld
50
30
800
1,0
uld 15º
uld
50
15
800
1,0
50
30
800
2,0
sarte stoffer 40º
håndvask 30º
SÆRLIGE VASKEPROGRAMMER
ca.
varighed
min.
T ºC
sportstøj 30º
150
30
800
2,0
AA 40 40º
160
40
1000
2,0
hurtigvask 44
44
40
800
3,5
hurtigvask 29
30
40
800
2,0
mængde vaskemiddel
I
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bet jeningsknap C
P
R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
* Program i overensstemmelse med EU – Bestemmelse: EN 60456.
Tekniske data mod. HTC 13 AA
VandEnergiMaksimum
Tryk i det
forbrug
forbrug
Strømstyrke Strømstyrke Strømstyrke
hydrauliske * prog.
* prog.
vaskemotor centrifuge elektropum Strømstyrke absorberet
Spænding
motor
pemotor modstand strømstyrke Net sikring kredsløb EN 60456 EN 60456
230 V. /
50 Hz.
175 W.
OFFICIELT
AF
GODKENDT
TIL DERES NYE VASKEMASKINE
400 W.
30 W.
1950 W.
2200 W.
10 A.
0,05-0,8
Mpa
54 L.
1,04 Kw/h.
Opnå de bedste resultater med Deres vaskemaskine – Hoover!
For at opnå de bedste vaskeresultater med Deres nye vaskemaskine, Hoover, er det vigtigt, at
De bruger det rigtige vaskepulver i den daglige vask. Der findes adskillige mærker af vaskepulver
på markedet og at vælge det rigtige kan være svært. Hos Hoover gennemfører vi regelmæssigt
prøver med forskellige mærker af vaskepulver, for at finde frem til det, der giver vores vaskemaskiner
det bedste vaskeresultat. Vi er kommet til den konklusion, at kun eet vaskepulver opfylder de
strenge kvalitetskrav, som vi stiller og det er det eneste vaskepulver, der giver en uforlignelig hvidhed
og pletfjerning, samtidigt med, at dette vaskepulver plejer vasketøjet. Derfor afgiver Hoover deres
officielle godkendelse og kvalitetsstempel til Ariel.
FORBEREDELSE AF VASKECYKLUS
1.- Efter påfyldning af vasketøjet, kontrolleres, at tromlens dæksel er rigtigt lukket.
2.- Vaskepulver og skyllemiddel, etc. hældes i rummene, uden at overskride max. indikationen.
• Vaskepulver til forvask I
• Vaskepulver til hovedvask II
• Klorin
• Skyllemiddel
VALG AF DE ØNSKEDE PROGRAMMER OG MULIGHEDER
3.- Programvælgeren, (A), drejes om på det ønskede program.
4.- Tasten til en eller flere muligheder aktiveres, (C1, C2, C3, C4).
C1: Tast til Forvask
Denne mulighed er især nyttig, når det drejer sig om tøj, der er meget snavset. Der foretages
en lille ekstra forudgående vask, før den egentlige hovedvask indledes. Tasten kan kun aktiveres
ved programmerne; Bomuld, Blandet og Syntetisk.
Såfremt De måtte ønske at vælge denne mulighed, bør dette valg foretages, inden
starttasten, (H), aktiveres.
C2: Tast til valg af strygelet program
Ved hjælp af denne tast, kan vi formindske dannelsen af krøller og rynker i tøjet, alt afhængigt
af, hvilket vaskeprogram, der er valgt og af vævstypen af de beklædningsgenstande, der er
under vask. Nedenstående fremgangsmåde følges:
Syntetisk. Fjerner mellemcentrifugeringerne under skylningerne af tøjet.
Sart. Fjerner mellemcentrifugeringerne under skylningerne af tøjet og foretager en standsning,
inden den afsluttende centrifugering, der er blid.
Uld. Fjerner mellemcentrifugeringrne under skylningerne af tøjet og foretager en standsning,
inden den afsluttende centrifugering.
Mix&Wash, Håndvask. Der foretages en standsning, inden den afsluttende centrifugering.
Skylninger. Fjerner mellemcentrifugeringerne under skylningerne af tøjet.
For at afslutte vaskecyklussen i programmerne, Sart, Uld, Mix&Wash og Håndvask er det
tilstrækkeligt blot atter at trykke på strygelet tasten, og vaskemaskinen vil foretage udtømning
og den tilhørende centrifugering.
Såfremt der ønskes foretaget en tømning uden efterfølgende centrifugering, skal det valgte
vaskeprogram annuleres og et nyt tømningsprogram vælges.
C3: tast til kvikvask
Når denne tast er trykket ned, vil det valgte vaskeprogram formindske sin vasketid til max. 50
minutter, alt afhængigt af det valgte vaskeprogram og den valgte vasketemperatur. Tasten kan
kun aktiveres ved vaskeprogrammer ne;
Bomuld, Syntetisk og Blandet.
C4: tast til Ekstra Skylning
Takket være det elektroniske system er det muligt at vælge en ekstra skylning.
Den ekstra vandtilførsel, kombineret med tromlens omdrejningscyklusser, gør det muligt at skylle
tøjet fuldstændigt rent. Tasten kan aktiveres i vaskeprogrammerne; Bomuld, Blandet, Syntetisk,
Sart, Skylninger, Sport og AA-40 programmerne.
5.- Valg af Centrifugeringshastighed, (B)
B Centrifugeringsvælger
Med denne tast kan De vælge vaskeprogrammets maksimale centrifugeringshastighed, altid
indenfor den hastighedsramme, der tilhører det valgte vaskeprogram, og alt afhængigt af modellen
af vaskemaskinen. (Se venligst programskema). Tasten kan drejes i begge retninger. Den
ønskede centrifugeringshastighed kan vælges på et hvilket som helst tidspunkt under
vaskecyklussens forløb.
6.- Efter at have valgt de ønskede muligheder, trykkes på starttasten, (H). Vaskemaskinen vil gå i
gang og et af indikationslysene til resterende vasketid vil tændes, (V). Dette lys opgiver ca. hvor
lang tid der er tilbage af vaskeprogrammet: Denne information vil ændres under vaskeprogrammets
forløb. Kontroller, at stop/slut tasten til afsluttet vask blinker, før starttasten, (H), aktiveres. Hvis lyset
er fast og ikke blinker, drejes programvælgeren tilbage på OFF og derpå atter hen på det ønskede
vaskeprogram.
For at aflyse en mulighed efter valg af denne, skal tasten til denne mulighed blot trykkes ind
igen, (indikationslyset vil slukkes).
Aflysning – Ændring af program
Hvis De måtte ønske at ændre på eller aflyse det valgte vaskeprogram efter dettes påbegyndelse,
bedes De venligst følge nedenstående fremgangsmåde:
- Der trykkes på tasten, (H), og denne holdes trykket nede, indtil kontrollyset for slut af cyklus,
(STOP), tændes. Nu har De aflyst vaskeprogrammet og har mulighed for at vælge et nyt.
- Vælg et nyt vaskeprogram.
- Tryk atter på tasten, (H), hindtil et af indikationslysene til resterende vasketid tændes.
- Vaskemaskinen vil un udføre det nyvalgte vaskeprogram.
Pause program
Der er mulighed for midlertidigt at bringe vaskeprogrammet til standsning, hvilket De kan drage
nytte af, såfremt De ønsker at lægge mere tøj i vaskemaskinen. Dette gøres i overensstemmelse
med nedenstående fremgangsmåde:
- Tasten, (H), trykkes ned og holdes i denne position, indtil indikationslysene på mulighedstasterne
blinker, og det tilsvarede indikationslys til resterende tid.
- Når indikationslyset til dørlåsen slukkes, (efter ca. 2 minutter, eller 5 minutter, hvis vaskemaskinen
er udstyret med STOP & LOAD funktion) (stop og fyld i), åbnes døren og det resterende
vasketøj lægges i tromlen.
- Tromlens dæksel og det udvendige låg lukkes omhyggeligt.
- Tryk på tasten, (H), indikationslyset til resterende vasketid tændes, og vaskemaskinen fortsætter
med vaskeprogrammet.
Når vaskeprogrammet er færdigt, vil Stop/Slut indikationslyset tændes, (S), og indikationslysene
til resterende vasketid og dørlås, (V og G), vil slukkes.
05-04 / 46001654 / DA
For Deres egen sikkerheds skyld, anbefales det, at indstille programvælgeren på OFF, før
låget og tromlens dæksel på vaskemaskinen åbnes, for at tage vasketøjet ud.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising