Hoover | LBHTV613-16 | Hoover LBHTV613-16 Ohjekirja

Hoover LBHTV613-16 Ohjekirja
PESUKONE HTV 613 (HOOVER)
V SG H
p
p
C1
C2 C3 C4
B1
B2
A
OHJELMAN/LÄMPÖTILAN VALINTASÄÄDIN
B1
LINKOUSNOPEUDEN VALINTASÄÄDIN
B2
PESULÄMPÖTILAN VALINTASÄÄDIN
C1
AJASTIMELLINEN ALOITUS
C2
ESIPESU
C3
HELPPO SILITYS
C4
ERIKOISHUUHTELU 5
G
KANNEN MERKKIVALO
H
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-KYTKIN
p
SÄÄTIMIEN ASENNON ILMAISIN
S
STOP/OHJELMAN LOPPU -MERKKIVALO
V
JÄLJELLÄ OLEVAN AJAN MERKKIVALOT
A
P
STOP & LOAD.- Pesukoneessa on mekanismi, jonka ansiosta valitun ohjelman päättyessä rumpu jää aina koneen täytön tai
tyhjennyksen sallivaan asentoon.
Tästä mekanismista johtuen saattaa kestää 5 minuuttia, ennen kuin ¡uukku voidaan avata.
Järjestelmän käydessä kuu1uu merkkiääni, joka ilmoittaa mekanismin toimineen moitteettomasti.
AQUASTOP
AQUASTOP-TURVAMEKANISMI.- Tämä pesukone on varustettu turvamekanismilla (aquastop), johon koneen käyttäjä voi
täydellisesti luottaa. Vedenottoputkeen koko pituudeltaan asetettu vuodon ilmaisin ja hanaan asennettu suojalaite katkaisevat
vuodon automaattisesti jopa ilman sähkövirtaa.
SEKOITTEET/
TEKOKUIDUT
PUUVILLA
Ohjelmataulukko mod. HTV 613
ohjelma
ohjelma
arvioitu
kestoaika
(min.)
kestävät 90º
kestävät puuvillat
160
90º
1300
5,5
normaalit 60º
normaalit puuvillat
160
60º
1300
5,5
värilliset 40º
värilliset puuvillat
90
40º
1300
5,5
90
60º
800
2,0
85
40º
800
2,0
sekoitteet 60º
tekokuidut 40º
nomaalit
ERIKOISOHJELMAT
ARAT
TEKSTIILI
RITYISOHJELMAT
linkous
ºC
Linkouksen maksimit- pesuaineen käyttö
kierros- täyttömä
II
nopeus ärä kg I
9
1300
huuhtelu
25
800
tyhjennys
4
arat 40º
70
40º
400
1,5
villa 30º
50
30º
800
1,0
käsinpesu 30º
50
30º
800
2,0
150
30º
800
2,0
AA 40 40º
160
40º
1000
2,0
express 44 50º
44
50º
800
3,5
express 29 50º
30
50º
800
2,0
arat
sport 30º
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kytkin C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
* Ohjelma Normin EN 60456 mukaan.
Tekniset tiedot mod. HTV 613
Jännite
230 V. /
50 Hz.
Moottorin
teho
Moottorin Moottorin sähköpump Vastuksen
pesuteho linkousteho un käydessä
teho
175 W.
UUDELLE SI
ELLE
PESUKONE
VIRALLISESTI SUOSITTELEMA
400 W.
30 W.
1950 W.
Maksimi
kulutus
2200 W.
VirtasulaVedenEnergiankkeen
kulutus
kulutus
amppeeri- Tarvittava
* prog.
* prog.
määrä vedenpaine EN 60456 EN 60456
10 A.
0,05-0,8
Mpa
54 lit.
0,93 Kw/h.
Saavuta parhaat pesutulokset Hoover-pesukoneellasi
Saavuttaaksesi parhaat mahdolliset pesutulokset uudella Hoover-pesukoneellasi on tärkeää, että
käytät oikeaa pesuainetta pyykkiä pestessäsi. Myynnissä on useita eri pesuaineita, eikä parhaan
mahdollisen valinta aina ole helppoa.
Me Hooverilla testaamme tasaisin väliajoin eri pesuaineita tietääksemme, millä niistä pesukoneemme
saavuttavat parhaat pesutulokset. Olemme tulleet siihen tulokseen, että vain yksi tuotemerkki
täyttää standardivaatimuksemme ja takaa loistavan valkoisen puhtaisuuden useimpia tahroja
poistettaessa käsitellen samalla erittäin hellävaroen pyykkiä. Tästä kaikesta johtuen Hoover myöntää
Arielille virallisen hyväksyntämerkkinsä.
PESUN VALMISTAMINEN
1.- Kun pyykki on pantu koneeseen, sulje rummun läpät huolellisesti.
2.- Annostele pesuaine ja mahdolliset muut aineet ylittämättä “MAX”-merkintää
• esipesuaine I
• pesuaine II
• valkaisuaine
• huuhteluaine
HALUTUN OHJELMAN JA TOIMINTOJEN VALINTA
3.- Kierrä ohjelman valintasäädin (A) halutun ohjelman kohdalle.
4.- Halutessasi paina tarvittavien toimintojen kytkimiä (C1, C2, C3, C4).
C1: ajastimellinen aloitus -kytkin
Valitun ohjelman alkamista voidaan viivyttää, jolloin pesukone alkaa toimia joko 3, 6 tai 9
tunnin kuluttua. Toimi seuraavalla tavalla:
- Valitse haluamasi ohjelma OHJELMANVALITSIMELLA.
- Jos painat kytkintä (ajastimellinen aloitus) yhden kerran, syttyy 3 tuntia tarkoittava
merkkivalo.
- Jos painat kytkintä (ajastimellinen aloitus) kaksi kertaa, syttyy 6 tuntia tarkoittava
merkkivalo.
- Jos painat kytkintä (ajastimellinen aloitus) kolme kertaa, syttyy 9 tuntia tarkoittava
merkkivalo.
- Valittuasi jonkun edellisistä esimerkeistä paina kytkintä (H), varastoidaksesi ohjelman
muistiin. Kone alkaa toimia valitsemasi ajan kuluttua.
- Jos haluat perua ajastimellisen aloituksen, paina uudelleen kytkintä (ajastimellinen
aloitus), kunnes ohjelman loppua osoittava merkkivalo syttyy.
C2: esipesukytkin
Tämä valinta on hyödyllinen, kun pestään erittäin likaista pyykkiä. Pesukone suorittaa pienen
lisäpesun ennen varsinaista pesua. Tätä kytkintä voidaan käyttää ainoastaan puuvillalle,
sekoitteille ja tekokuiduille tarkoitettujen ohjelmien yhteydessä. Jos haluat käyttää tätä
mahdollisuutta, sinun on aina painettava kyseistä kytkintä ennen ohjelman
käynnistyskytkintä (H).
C3: helppo silitys -kytkin
Painamalla tätä kytkintä voidaan ryppyjen muodostumista tekstiileihin vähentää riippuen valitusta
ohjelmasta ja pestävän tekstiilin tyypistä. Kytkin toimii seuraavalla tavalla:
Tekokuidut. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset.
Arat tekstiilit. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset ja pysähtyy ennen hellävaraista loppulinkousta.
Villa. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset ja pysähtyy ennen loppulinkousta.
Mix&Wash, Käsinpesu. Pysähtyy ennen loppulinkousta.
Huuhtelut. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset.
Aroille tekstiileille, Mix&Wash, Käsinpesu ja villalle tarkoitetut ohjelmat saatetaan loppuun
painamalla pikasilityskytkintä, jolloin kone tyhjentää veden ja linkoaa normaalilla tavalla.
Jos haluat tyhjentää veden linkoamatta, peruuta käynnissä oleva ohjelma ja valitse uusi
tyhjennysohjelma..
C4: erikoishuuhtelukytkin
Uuden, huuhtelukytkimeen vaikuttavan elektronisen järjestelmän ansiosta on mahdollista
valita erikoishuuhteluvaihe. Runsas määrä vettä ja toimintayhdistelmä, jossa rumpu pyörii
jaksoittain, takaavat täydellisen huuhtelun eri tekstiileille. Tätä toimintoa voidaan käyttää
puuvillalle, sekoitteille, tekokuiduille ja aroille tekstiileille tarkoitettujen ohjelmien sekä
huuhtelu-, Sport- ja AA40-ohjelmien yhteydessä.
5.- Voit valita haluamasi linkousnopeuden (B1)
B1 linkouksen valintasäädin
Tällä säätimellä voit valita pesuohjelman suurimman linkousnopeuden, jonka on kuitenkin
oltava valitulle ohjelmalle sopivien linkousnopeuksien sekä kyseessä olevan pesukonemallin
puitteissa. (Katso ohjelmataulukkoa.)
Säädintä voidaan kiertää sekä myötä- että vastapäivään. Voit valita haluamasi
linkousnopeuden millä hetkellä tahansa ohjelmaa.
6.- Voit valita myös haluamasi pesulämpötilan (B2)
B2 lämpötilan valintasäädin
Tällä säätimellä voit valita pesuohjelman lämpötilan, jonka on kuitenkin oltava valitulle
ohjelmalle sopivan lämpötila-asteikon puitteissa. (Katso ohjelmataulukkoa.)
Säädintä voidaan kiertää sekä myötä- että vastapäivään. Valitse haluamasi lämpötila
ennen ohjelman alkamista.
7.- Valittuasi haluamasi toiminnot kone alkaa toimia painamalla kytkintä (H), jolloin yksi jäljellä
olevan ajan merkkivaloista (V) syttyy. Tämä valo ilmoittaa suunnilleen jäljellä olevan ajan
pesuohjelman loppuun, mutta muuttuu ohjelman edetessä. Varmista ennen käynnistyskytkimen
(H) painamista, että stop/ohjelman loppu-merkkivalo vilkkuu. Jos se palaa pysyvästi, käännä
ohjelmanvalintasäädin ensin OFF-asentoon ja valitse tämän jälkeen haluamasi ohjelma
uudelleen.
Jos ohjelman jo alettua haluat peruuttaa sen, paina kytkintä uudelleen. (Merkkivalo
sammuu.)
Ohjelmien peruuttaminen – muuttaminen
Jos ohjelman jo alettua haluat muuttaa sitä tai peruuttaa sen, toimi seuraavalla tavalla:
- Paina kytkintä (H) ja pidä sitä alaspainettuna, kunnes Stop/ohjelman loppu –merkkivalo
syttyy ja jää palamaan. Näin ohjelma on tullut peruutetuksi ja voit halutessasi valita uuden.
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina uudestaan kytkintä (H), kunnes yksi jäljellä olevan pesuajan merkkivaloista syttyy
palamaan.
- Pesukone suorittaa uudelleen valitun ohjelman.
Ohjelman loputtua merkkivalo S jää palamaan (Stop, ohjelman loppu) samalla, kun jäljellä
olevan ajan merkkivalo (V) ja kannen turvalukituksen merkkivalo (G) sammuvat.
Oman turvallisuutesi vuoksi käännä ohjelmanvalitsin OFF-asentoon ennen, kuin avaat
koneen kannen ja rummun läpät ottaaksesi puhtaan pyykin ulos.
05-04 / 46001739 FI
Ohjelman keskeytys
Pesuohjelma voidaan myös halutessasi keskeyttää. Näin voit esimerkiksi lisätä pyykkiä
koneeseen. Toimi seuraavalla tavalla:
- Paina kytkintä (H) ja pidä sitä alaspainettuna, kunnes valintakytkinten merkkivalot ja jäljellä
olevan pesuajan merkkivalo alkavat vilkkua.
- Kun kannen turvalukituksen merkkivalo on sammunut (arvioitu aika 2 minuuttia, ja 5
minuuttia, jos koneessa on STOP&LOAD-toiminto), avaa kansi ja lisää haluamasi pyykki.
- Sulje huolellisesti sekä rummun läpät että kansi.
- Paina kytkintä (H). Jäljellä olevan pesuajan merkkivalo syttyy palamaan, ja kone jatkaa
ohjelman suorittamista.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising