Hoover | DYSM 7122D3/1-S | Hoover DYSM 7122D3/1-S Brugermanual

Hoover DYSM 7122D3/1-S Brugermanual
VASKEMASKINE DYSM 7122D3
H
B2
G
B1
V
A
C2
C1
A
p
PROGRAM- OG TEMPERATURVÆLGER
Med denne tast kan De vælge det vaskeprogram, De måtte have brug for. De skal
blot dreje på tasten, (hvilket kan gøres i begge retninger), indtil vaskeprogrammet
står ud for indikationslinien, (p). Temperaturvalget afhænger af det valgte
vaskeprogram. (Se venligst programskema).
B1
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
B2
UDSKYD START-KNAP
C1
TAST TIL VASK MED KOLDT VAND
C2
AQUAPLUS
G
INDIKATIONSLYS TIL DØRLÅS
H
START/PAUSE TAST
V
DIGITAL-display
Displayets indikatorsystem viser dig konstant maskinens status
p
KONTROL AF BETJENINGSPANEL
Programskema model DYSM 7122D3
program
BOMULD
(COTTON)
BLANDET
SYNTETISK
(MIXED)
SART
(DELICATES)
max.
centrifug. påfyldning
(kg)
hastighed
ca. tid
(min.)
max.
temp.
(ºC)
Normalvask med forvask
display
90º
1200
7
* Normalvask
display
60º
1200
7
* Sarte farver
display
40º
1200
Sarte farver
display
30º
Normalvask
display
Sarte farver
display
Sarte farver
mængde af
vaskepulver
tast til
valgmuligheder C
I
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
•
•
•
•
1200
7
•
•
•
•
50º
1000
3
•
•
•
•
40º
1000
3
•
•
•
•
display
30º
1000
3
•
•
•
•
laine
Håndvask
display
30º
800
1
•
•
•
display
40º
800
1
•
•
•
Skylning
display
-
1000
-
Centrifugering
display
-
1200
-
program til
•
•
Tom
SÆRLIGE
VASKEPROGRAMMER ActivEco 20º
display
-
0
-
display
20º
1000
7
•
•
•
Kvikvask 44
display
40º
1000
3
•
•
•
Kvikvask 30
display
30º
1000
2
•
•
•
•
* Bomuldsprøveprogram i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1015/2010 og nr.
1061/2010
BOMULDSPROGRAM med vasketemperatur på 60°C
BOMULDSPROGRAM med vasketemperatur på 40°C
Disse programmer egner sig til at vaske almindeligt beskidt bomuldsstof, og de er de mest effektive
programmer i forhold til vand- og energiforbrug.
Programmerne er blevet udviklet til at overholde vasketemperaturerne, som er angivet på tøjets etiketter.
Den reelle vandtemperatur kan variere let i forhold til den angivne for det pågældende vaskeprogram.
Anbefalinger vedrørende brug af vaskemiddel ved forskellige temperaturer
Når du ønsker at vaske meget beskidt hvidt, anbefaler vi, at du benytter et bomuldsprogram på 60°C eller mere
samt almindeligt vaskepulver (koncentreret), der indeholder blegemiddel, der ved medium/høje temperaturer vil
give dig rigtig gode resultater.
For vaske mellem 40°C og 60°C bør du anvende den type vaskemiddel, der er passende til den type tekstil, du
ønsker at vaske samt hvor tilsmudset det er.
Normalt vaskepulver er passende til “hvidt” og farvefaste tekstiler, der er meget beskidte, imens flydende
vaskemidler eller ”farvebeskyttende” pulvere er passende farvede tekstiler, der er mindre beskidte.
For vaske ved temperaturer under 40°C, anbefaler vi brug af flydende vaskemidler eller vaskemidler specielt
egnede til vask ved lave temperaturer.
Når du ønsker at vaske uld eller silke, benyt da kun vaskemidler specielt egnet til disse typer af tekstiler.
For dosering, følg venligst instruktionerne på vaskemiddelbeholdernes brugsvejledning.
Program
påfyldning
tid
Bomuld 60°C
Bomuld 40°C
Syntetisk 40ºC
Laine 30ºC
7 kg / 3,5 kg
3,5 kg
3 kg
1 kg
260 min./185 min
175 min.
105 min.
45 min.
centrifug.
hastighed
1200 Rpm
1000 Rpm
800 Rpm
Energi cons.
Vand cons.
restfugt
0,79 kWh / 0,89 kWh
0,65 kWh
0,42 kWh
0,28 kWh
52l / 35l
35l
58l
50l
53%
53%
50%
40%
Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand: 0,4W / 0,6W
VIGTIGT!
.- Der må ikke bruges flydende vaskemiddel ved programmer med forvask, og/eller med forskudt
starttidspunkt.
FORBEREDELSE AF VASKECYKLUS
1.- Efter påfyldning af vasketøjet, kontrolleres, at tromlens dæksel er rigtigt lukket.
2.- Vaskepulver og skyllemiddel, etc. hældes i rummene, uden at overskride max. indikationen.
•
Vaskepulver til forvask I
•
Vaskepulver til hovedvask II
•
Skyllemiddel
VALG AF DE ØNSKEDE PROGRAMMER OG MULIGHEDER
3.- Programvælgeren, (A), drejes om på det ønskede program.
4.- Tasten til en eller flere muligheder aktiveres, (C1, C2,)
.- Det anbefales at vælge de ønskede muligheder, før startknappen , (H), aktiveres.
.- Der gøres opmærksom på, at såfremt vaskefasen overgår den valgte muligheds funktion, da vil denne ikke
aktiveres.
C1 tast til vask med koldt vand
Ved at trykke på denne tast, kan samtlige vaskeprogrammer afvikles uden at det vand, som vaskemaskinen
tager ind, varmes op, samtidigt med at de resterende vaskekarakteristika bevares: (vandniveau, vasketid,
vaskeforløb, etc.)
Programmerne med koldt vand anbefales til vask af alle former for tøj, hvis farver kan smitte af og til vask af
gardiner, sengetæpper, sarte syntetiske fibre, små tæpper og af let snavset vasketøj.
C2 tast ”aquaplus”
Takket være et nyt system med betegnelsen, SENSOR ACTIVA SYSTEM, kan der ved at trykke på denne tast,
udføres en speciel vaskecyklus, der passer til samtlige programmer og til alle stoftyper, idet tøjets fibre plejes,
hvorefter tøjet er blødt og nænsomt for brugeren at have på.
Tilførslen af det ekstra vand i denne nye funktion kombineret med tromlens omdrejningscyklusser med
påfyldning og udtømning af vand, gør det muligt at opnå et fuldstændigt rent og gennemskyllet vasketøj.
Vandmægden forøges for bedre at opløse sæbepulveret, idet der samtidigt garanteres for en perfekt
ekffektivitet af vasken. Vandmængden er ligeledes forøget i skyllefaserne for at fjerne selv den mindste rest af
vaskepulver i tøjets fibre.
Denne funktion er især henvendt til personer med særligt sart og følsom hud, som en hvilken som helst rest af
sæbepulver og skyllemiddel kan genere eller som kan fremkalde allergi reaktioner.
Det anbefales ligeledes at bruge denne vaskefunktion ved vask af børnetøj og ved vask af sart tøj i
almindelighed, især hvis det drejer sig om badeværelsestøj, håndklæder, badekåber, mv, hvis fibre har tendens
til ikke at kunne skylles helt rene for sæbepulver.
Denne mulighed er ikke anvendelig ved uldprogrammer.
5.- Valg af Centrifugeringshastighed, (B1).
B1 valg af centrifugeringshastighed
Når programmet er valgt, vises den maksimale centrifugeringshastighed for programmet i displayet. Hastighed
reduceres med 100 omdr./min., hver gang du trykker på centrifugeringknappen. Den lavest mulige hastighed er
400 omdr./min.. Du kan også udelade centrifugeringen ved at trykke på centrifugeringsknappen gentagne
gange.
6.- Efter valg af de forskellige muligheder, indledes programmet ved at trykke på starttasten, H, hvorefter
vaskemaskinen vil indlede det ønskede vaskeprogram.
Hvis De ønsker at annullere en valgt mulighed, trykkes atter på denne tast, (indikationslyset vil derefter
slukkes).
B2 udskyd start-knap
Denne knap giver dig mulighed for at forprogrammere vaskeprogrammet til at udskyde starten af programmet
med op til 24 timer.
Sådan udskyder du starten:
Indstil det ønskede program.
Tryk på knappen en gang for at aktivere den (h00 vises i displayet), og tryk derefter på den igen for at indstille
udskydelse på 1 time (h01 vises i displayet). Den forudindstillede udskydelse øges med 1 time, hver gang der
trykkes på knappen, indtil der står h24 i displayet. Hvis der trykkes på knappen igen, nulstilles udskydelsen.
Bekræft ved at trykke på START/PAUSE-knappen (indikatoren i displayet begynder at blinke). Nedtællingen
begynder, og når den er færdig, starter programmet automatisk.
Du kan annullere udskudt start ved at gøre følgende:
Tryk på knappen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil displayet viser indstillingerne for det valgte program.
Nu kan du starte det program, der før var valgt, ved at trykke på START/PAUSE-knappen, eller du kan
annullere processen ved at dreje programvælgeren til OFF og derefter vælge et andet program.
temps restant (V)
Lors de la sélection d’un programme, l’écran indiquera automatiquement la durée du cycle de lavage cette
dernière peut varier selon les options choisies.
låge-indikator (G)
Når du har trykket på START/PAUSE-knappen, blinker indikatoren først for derefter at holde op med at blinke
og bliver ved med at lyse, indtil vasken er færdig.
Aflysning – ændring af programmer
Hvis De ønsker at ændre eller aflyse vaskeprogrammet efter at dette er gået i gang, følges nedenstående
fremgangsmåde:
- Programvælger tasten indstilles på positionen OFF . Nu har De aflyst programmet, hvorefter De kan
vælge et andet.
- Det nye program vælges.
- Der trykkes atter på tasten (H).
Vaskemaskinen vil nu udføre det valgte program.
Pause under vaskecyklussen.
Vaskeprogrammet kan afbrydes midlertidigt, hvis De f.eks ønsker at lægge mere tøj i maskinen. Nedenstående
fremgangsmåde følges:
- Der trykkes på tasten (H), og tasten holdes trykket ind, indtil lysene på valgtasterne blinker; displayet, der
viser den resterende vasketid og startlyset.
- Når lyset, der angiver, at dørens sikkerhed er aktiveret, går ud, (efter ca. 2 min.), lukkes døren op og det
ekstra tøj lægges ind i tromlen.
- Døren til tromlen og det ydre dæksel lukkes omhyggeligt.
- Der trykkes nu på tasten (H), hvorefter vaskemaskinen vil fortsætte sit programmerede vaskeprogram.
Når vaskeprogrammet er færdigt, vil “END” komme til syne på indikations displayet.
Det afventes at lyset, der bekræfter at dørens sikkerhedslåsning er aktiveret, går ud (G); (efter ca. 2 min).
“For at tage tøjet ud, drejes programvælgeren om på OFF ”, og vaskemaskinens dør
og dæksler kan åbnes.
04-02-2016 / H-43012862 DA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising