Hoover | DYSM 7122D3/1-S | Hoover DYSM 7122D3/1-S Uživatelský manuál

Hoover DYSM 7122D3/1-S Uživatelský manuál
PRAČKA DYSM 7122D3
H
B2
G
B1
V
A
C2
C1
A
p
VOLIČ PROGRAMŮ A TEPLOTY
Tento ovládací volič umožňuje výběr programů požadovaného způsobu
praní. Za tímto účelem je třeba pootočit knoflíkem do polohy (lze jej otáčet
v obou směrech) ,až program souhlasí s ukazatelem (p). Výběr teploty
závisí na zvoleném programu.(viz tabulka programů).
B1 OTÁČKY ODSTŘEĎOVÁNÍ
B2
„ODLOŽENÝ START“
C1 TLAČÍTKO PRO PRANÍ ZA STUDENA
C2 TLAČÍTKO ALLERGIE
G
KONTROLKA DVÍŘEK
H
TLAČÍTKO CHOD / ZASTAVENÍ
V
p
DISPLEJ „DIGIT“
Signalizační systém displeje neustále informuje o činnosti pračky
UKAZATEL POZICE TLAČÍTEK
Programová tabulka modelu DYSM 7122D3
program
BAVLNA
program na
max.
Přibližný
minimální čas teplota
ºC
(Vminutách)
Max.
náplň
kg
Prací
prostředky
I
II
•
Výběrové
tlačítka
C
Odolné barvy s předepírkou
display
90º
1200
7
•
•
•
•
* Běžná bavlna
display
60º
1200
7
•
•
•
•
* Běžná bavlna
display
40º
1200
7
•
•
•
•
Jemné barvy
display
30º
1200
7
•
•
•
•
Běžná bavlna
display
50º
1000
3
•
•
•
•
display
40º
1000
3
•
•
•
•
display
30º
1000
3
•
•
•
•
Vlna
display
30º
800
1
•
•
•
Praní v ruce
display
30º
800
1
•
•
•
SMĚS
Jemné barvy
SYNTETICKÉ Jemné barvy
JEMNÉ
TKANINY
SPECIÁLNÍ
rychlost
odstřeďování
rpm/min
Máchání
display
-
1000
-
Odstřeďování
display
-
1200
-
Vyprázdnění
EcoMix 20ºC
display
-
0
-
display
20º
1000
7
•
•
•
Expresní praní 44
display
40º
1000
3
•
•
•
Expresní praní 30
display
30º
1000
2
•
•
•
•
•
•
*Zkušební programy na bavlnu podle (EU) č. 1015/2010 a č. 1061/2010
Program bavlna teplota 60°C
Program bavlna teplota 40°C
Tyto programy jsou vhodné pro praní normálně zašpiněné bavlněné tkaniny a jsou nejúčinnější z hlediska
spotřeby energie a vody.
Tyto programy byly vyvinuty, aby vyhovovaly teplotám uvedených na štítcích oděvů. Může se stát, ze
skutečná teplota vody se mírně liší od teploty uvedené v cyklu.
Doporučení pro použití pracího prostředku při různých teplotách.
K praní s programy pro bavlnu a při teplotě > = 60 °C příliš znečištěného odolného prádla se doporučuje
použití práškového pracího prostředku, neboť (heavy-duty) obsahuje bělicí látky, které při středně vysokých
teplotách dosahují výborných výsledků.
Na praní při programech a při teplotě mezi 40 °C a 60 °C výběr typu pracího prostředku musí zohledňovat druh
textilie, barvu a stupeň znečištění. Ve všeobecnosti se na praní bílého odolného prádla při vysokém stupni
znečištění doporučuje použít práškový prací prostředek, na praní barevného prádla bez zaschlých skvrn se
doporučuje použít tekutý prací prostředek nebo práškový prací prostředek se systémem ochrany barev.
Na praní při teplotě <40 °C se doporučuje použít tekutý prací prostředek nebo práškový prací prostředek
určený na praní při nízkých teplotách.
Na praní vlny a hedvábí používejte prací prostředek určený výhradně na vlnu.
Pro správné použití a dávkování pracího prostředku se doporučuje dodržovat pokyny uvedené na obalu pracího
prostředku.
Program
Bavlana 60°C
Bavlana 40°C
Syntetické 40ºC
Vlna 30ºC
náplň
Přibližný čas
odstřeďování
Spotřeba energie
Spotřeba vody
0,79 kWh / 0,89 kWh
52l / 35l
7 kg / 3,5 kg 260 min./185 min
1200 Rpm
3,5 kg
175 min.
0,65 kWh
35l
3 kg
105 min.
1000 Rpm
0,42 kWh
58l
1 kg
45 min.
800 Rpm
0,28 kWh
50l
Power spotřeba na off-režimu a levé zapnutém stavu: 0,4 W / 0,6 W
Zbytkové
vlhkosti
53%
53%
50%
40%
DŮLEŽITÉ
.- Nepoužívat tekutý prací prostředek pro programy s předepírkou, a/ nebo s načasovaným startem praní.
PŘÍPRAVA CYCKLU PRANÍ
1.- Jakmile jste naplnili pračku prádlem, je třeba uzavřít dvířka bubnu a ujistit se zda jsou správně uzavřeny.
2.- Nasypat prací prostředek a vonící přípravky. Nesmí být překročena hranice ,,MAX‘‘.
•
Prací prášek pro předepírku I
•
Prací prášek pro program praní II
•
Změkčovací přípravek
VÝBĚR PROGRAMŮ A VOLBA PODLE PŘÁNÍ
3.- Otočte voličem programů (A) na program, který si přejete.
4.- Stiskněte tlačítko podle vaší potřeby (C1, C2 )
.- Doporučujeme zvolit možnosti praní dříve než stisknete tlačítko (H).
.- Dbejte, aby nově zvolená fáze praní nepřekročila zvolený chod praní, jinak tato funkce neproběhne.
C1 tlačítko pro praní za studena
Stisknutím tohoto tlačítka je možné provádět veškeré cykly praní bez toho, aniž by se ohřívala voda a nebyly
narušeny žádné jiné vlastnosti (množství vody, doba praní, rytmus praní, atd.)
Programy pro praní za studena se doporučují k praní veškerého druhu prádla, jež pouští barvy a pro praní
záclon, přikrývek, zvláště jemných syntetických tkanin, malých koberců nebo nepříliš znečištěného prádla.
C2 tlačítko allergie
Díky novému systému SENSOR ACTIVA SYSTEM, je možné stisknutím tlačítka provést speciální cyklus praní
použitelný u všech programů a všech typů tkanin, chrání jeho vlákna a choulostivou pokožku uživatelů, které ho
používají.
Naplní pračku větším množstvím vody a nová kombinovaná činnost rotačních cyklů bubnu s plněním a
vyprázdněním vody dovolí získat naprosto čisté a vymáchané prádlo. Zvyšuje se množství vody při praní a
získá se tak perfektní rozpuštění pracího prostředku, který zaručuje vynikající účinnost praní. Voda se také
zvýšila při máchání a odstraní všechny stopy po pracím prostředku na vláknech.
Tato funkce je specificky prostudovaná především pro osoby s choulostivou a jemnou pokožkou, kterým může
minimální zbytek pracího prostředku způsobovat podráždění nebo alergii.
Doporučujeme požívat tuto funkci také pro dětské a jemné prádlo, speciálně pro praní ručníků, na kterých se v
samotných vláknech zadržují prací prostředky.
Tato možnost je k dispozici u programu pro vlnu.
5.- Podle přání si můžete zvolit rychlost při odstřeďování(B1)
B1 otáčky odstřeďování
Po zvolení pracího programu se na displeji objeví maximální povolená rychlost odstřeďování pro daný program.
Každým dalším stisknutím tlačítka odstřeďování se rychlost sníží o 100 g/m. Nejnižší povolená rychlost je 400
ot/min. Odstřeďování je možné zrušit opětovným stisknutím tlačítka na volbu odstředování.
6.- Jakmile jste vybraly a zvolily možnosti praní, tak pro zahájení programu je třeba stisknout tlačítko H. Pračka
začne s provedením zvoleného programu.
Jestliže někdy zvolíte program, který později budete chtít zrušit, stačí znovu stisknout tlačítko (přestane
blikat ukazující kontrolka).
B2 tlačítko „odložený start“
Toto tlačítko umožňuje odložit spuštění pracího programu maximálně o 24 hodin.
Pokud si přejete odložit spuštění programu, postupujte následujícím způsobem:
Zvolte požadovaný program.
Stiskněte tlačítko jednou, abyste jej aktivovali (na displeji se objeví h00). Opětovným stisknutím nastavte
odložení o 1 hodinu (na displeji se objeví h01). Každým dalším stisknutím se odložení prodlouží o 1 hodinu až
po h24. V případě dalšího stisknutí se odložený start zruší.
Stisknutím tlačítka „CHOD / ZASTAVENÍ“ (kontrolka na displeji začne blikat) potvrdíte spuštění počítání
nastaveného času. Po jeho uplynutí se program automaticky spustí.
Odložený start je možné zrušit následovně:
Stiskněte tlačítko na 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí parametry zvoleného programu.
Stisknutím tlačítka „CHOD / ZASTAVENÍ“ můžete teď spustit předtím zvolený program. Pokud chcete celý
proces zrušit, nastavte ovladač programů do polohy OFF a následně zvolte jiný program.
délka cyklu (V)
V momentu zvolení pracího programu se automaticky zobrazí délka cyklu, která se může měnit v závislosti od
jednotlivých zvolených funkcí.
kontrolka dvířek (G)
Po stisknutí tlačítka „CHOD / ZASTAVENÍ“ začne kontrolka blikat a následně svítí až do konce praní.
Po uplynutí dvou minut od ukončení praní kontrolka zhasne a pračku můžete otevřít.
Zrušit – změnit programy
Pokud jste už zahájili jeden program a teď si jej přejete změnit či zrušit, postupujte následujícím způsobem:
- Posuňte volič programů na pozici OFF.Právě jste zrušili program a pokud si to přejete můžete zvolit nový.
- Zvolte nový program.
- Znovu stiskněte tlačítko (H).
Pračka zahájí nově zvolený program.
Přestávka programu
Je možné na určitou dobu zastavit prací program, to může sloužit k přidání více prádla a k tomu je potřeba
postupovat následujícím způsobem:
- Stiskněte tlačítko (H), a udržujte jej stisknuté, dokud nezačnou blikat světelné kontrolky tlačítek s výběrem,
displej bude ukazovat zbývající čas a kontrolka zahájení.
- Když přestane svítit bezpečnostní kontrolka dvířek (přibližná doba 2 minuty), otevřete dvířka a přidejte více
prádla.
- Správně uzavřete dvířka bubnu a vnější víko.
- Stiskněte tlačítko (H), a pračka bude pokračovat v programu.
Když bude program ukončen, na displeji se objeví “END”.
Počkejte, dokud nepřestane svítit bezpečnostní kontrolka (G) dvířek (přibližná doba 2 minuty).
“Pro vytáhnutí prádla je potřeba otočit voličem programů do pozice OFF”, a otevřít
dvířka pračky a víka bubnu.
04-02-16 / H-43012862 CZ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising