Hoover | HNT6614D-86S | Hoover HNT6614D-86S Brugermanual

Hoover HNT6614D-86S Brugermanual
VASKEMASKINE HNT 6614 D
B1 D
G
A
C1 C2
V
B2
I
B3 C3
C4
A
H
p
PROGRAM- OG TEMPERATURVÆLGER
Med denne tast kan De vælge det vaskeprogram, De måtte have brug for. De skal
blot dreje på tasten, (hvilket kan gøres i begge retninger), indtil vaskeprogrammet
står ud for indikationslinien, (p). Temperaturvalget afhænger af det valgte
vaskeprogram. (Se venligst programskema).
B1 CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
B2 UDSKYD START-KNAP
B3 VASKETEMPERATUR
C1 FORVASK
C2 AQUAPLUS
C3 STRYGELET PROGRAM
C4 TILSMUDSNING
G INDIKATIONSLYS TIL DØRLÅS
H START/STOP TAST
I
PROGRAMSTART-INDIKATOR
D UDSKYD START-INDIKATOR
V
DIGITAL-display
Displayets indikatorsystem viser dig konstant maskinens status
p
KONTROL AF BETJENINGSPANEL
Denne vaskemaskinen har en mekanisme som sørger for at trommelen alltid blir stående med åpningen
opp, klar til påfylling eller tømming av tøy, etter at det valgte programmet er fullført.
Trommelen blokkeres, og vil deretter ikke kunne dreies manuelt.
Programskema model HNT 6614 D
program til
ca. tid
(min.)
Hvide stoffer
2h50’
90º
1400
6
•
Normalvask
2h49’
60º
1400
6
•
Normalvask
1h35’
60º
800
2,0
•
Sarte stoffer
program
BOMULD
*
BLANDET
SYNTETISK
I
mængde af
vaskepulver
tast til valgmuligheder C
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1h06’
40º
600
1,5
•
•
Uld
59’
40º
800
1,0
•
•
•
Silke
56’
30º
0
1,0
•
•
•
SART
SÆRLIGE
VASKEPROGRAM
MER
max.
max.
max.
temp. centrifug. påfyldning
(ºC) hastighed
(kg)
Skylning
24’
800
Centrifugering
11’
1400
•
•
4’
Tom
A 59
Kvikvask 29
59’
60º
1400
3
•
•
30’
40º
800
2
•
•
* Programmet anbefales også til vask ved lavere temperatur (lavere end den viste maks.).
Programmet er testet i overensstemmelse med CENELEC EN 60456 med maksimal tilsmudsning valgt.
Tekniske data model HNT 6614 D
Spænding i
lysnet
230V./50Hz
Kraft til
Kraft til
Kraft til
Max. kraft
Kraft til vask centrifugering motor-pumpe varmelegeme indtagelse
175 W.
400 W.
30 W.
1950 W.
2200 W.
Amp.
Sikringer
10 A.
Vandttryk
0,05-0,8
Mpa
Vandtryk
*progr.
EN 60456
Energifrobrug
*prog.
EN 60456
58 L.
1,02 Kw.
SILKEPROGRAM
Denne vaskemaskine har også et skånsomt silke- og håndvaskprogram. Med dette program kan tøj, der er
mærket med "Kun håndvask", og tekstiler indeholdende silke, vaskes i maskinen.
Programmet har en maks. temperatur på 30° C og slutter af med 3 skylninger og ingen slutcentrifugering.
SIKKERHEDSMEKANISME “AQUASTOP”
Denne vaskemaskine er udstyret med en sikkerhedsmekanisme, (vandstop), der giver
brugeren den maksimale ro.
En detektor, der bemærker vandudslip, er placeret langs med vandindtagelsesslangen, og
mekanismen, der er installeret på vandhanen, lukker automatisk for vandindtagelsen i
tilfælde af vandudslip, også såfremt der ikke er tilslutning til lysnettet.
VIGTIGT!
.- Det anbefales IKKE at bruge klorin ved programmer med forvask
.- Der må ikke bruges flydende vaskemiddel ved programmer med forvask, og/eller med forskudt
starttidspunkt.
FORBEREDELSE AF VASKECYKLUS
1.- Efter påfyldning af vasketøjet, kontrolleres, at tromlens dæksel er rigtigt lukket.
2.- Vaskepulver og skyllemiddel, etc. hældes i rummene, uden at overskride max. indikationen.
•
Vaskepulver til forvask I
•
Vaskepulver til hovedvask II
•
Klorin
•
Skyllemiddel
VALG AF DE ØNSKEDE PROGRAMMER OG MULIGHEDER
3.- Programvælgeren, (A), drejes om på det ønskede program.
4.- De har ligeledes mulighed for at vælge vasketemperaturen med tasten B3
B3 valg af vasketemperatur
Når et program vælges, lyser den relevante indikator og viser den højest mulige vasketemperatur.
Hvis du vælger en lavere temperatur ved hjælp af den specielle knap, vil den tilsvarende indikator lyse.
Bemærk: Temperaturen skal justeres, før du vælger TILSMUDSNING.
5.- Tasten til en eller flere muligheder aktiveres, (C1, C2, C3, C4)
.- Det anbefales at vælge de ønskede muligheder, før startknappen , (H), aktiveres.
.- Der gøres opmærksom på, at såfremt vaskefasen overgår den valgte muligheds funktion, da vil denne ikke
aktiveres.
C1 Tast til Forvask
Denne mulighed er især nyttig, når det drejer sig om tøj, der er meget snavset. Der foretages en lille ekstra
forudgående vask, før den egentlige hovedvask indledes. Tasten kan kun aktiveres ved programmerne;
Bomuld, Blandet og Syntetisk.
Såfremt De måtte ønske at vælge denne mulighed, bør dette valg foretages, inden starttasten, (H),
aktiveres.
C2 tast ”aquaplus”
Takket være et nyt system med betegnelsen, SENSOR ACTIVA SYSTEM, kan der ved at trykke på denne tast,
udføres en speciel vaskecyklus, der passer til samtlige programmer og til alle stoftyper, idet tøjets fibre plejes,
hvorefter tøjet er blødt og nænsomt for brugeren at have på.
Tilførslen af det ekstra vand i denne nye funktion kombineret med tromlens omdrejningscyklusser med
påfyldning og udtømning af vand, gør det muligt at opnå et fuldstændigt rent og gennemskyllet vasketøj.
Vandmægden forøges for bedre at opløse sæbepulveret, idet der samtidigt garanteres for en perfekt
ekffektivitet af vasken. Vandmængden er ligeledes forøget i skyllefaserne for at fjerne selv den mindste rest af
vaskepulver i tøjets fibre.
Denne funktion er især henvendt til personer med særligt sart og følsom hud, som en hvilken som helst rest af
sæbepulver og skyllemiddel kan genere eller som kan fremkalde allergi reaktioner.
Det anbefales ligeledes at bruge denne vaskefunktion ved vask af børnetøj og ved vask af sart tøj i
almindelighed, især hvis det drejer sig om badeværelsestøj, håndklæder, badekåber, mv, hvis fibre har tendens
til ikke at kunne skylles helt rene for sæbepulver.
Denne mulighed er ikke anvendelig ved uldprogrammer.
C3 Tast til valg af strygelet program
Ved hjælp af denne tast, kan vi formindske dannelsen af krøller og rynker i tøjet, alt afhængigt af, hvilket
vaskeprogram, der er valgt og af vævstypen af de beklædningsgenstande, der er under vask. Nedenstående
fremgangsmåde følges:
Blandede , Syntetisk: Fjerner mellemcentrifugeringerne under skylningerne af tøjet.
Sart: Fjerner mellemecentrifugeringerne under skylningerne af tøjet og foretager en standsning, inden den
afsluttende centrifugering, der er blid.
Uld ,Bomuld,og Silke,: Der foretages en standsning, inden den afsluttende centrifugering.
Skylninger: Fjerner mellemcentrifugeringerne under skylningerne af tøjet.
For at afslutte vaskecyklussen i programmerne Sart, Bomuld, Silke, og Uld, er det tilstrækkeligt blot atter at
trykke på strygelet tasten, og vaskemaskinen vil foretage udtømning og den tilhørende centrifugering.
Såfremt der ønskes foretaget en tømning uden efterfølgende centrifugering, skal det valgte vaskeprogram
annuleres og et nyt tømningsprogram vælges.
C4 tilsmudsning-knappen
Når du vælger denne knap (kan kun vælges ved programmerne BOMULD og BLANDEDE FIBRE) kan du
vælge mellem 3 niveauer af vaskeintensitet alt efter, hvor tilsmudset tøjet er.
Når programmet og vasketemperaturen er valgt, indstilles tilsmudsningsindikatoren automatisk til det lavest
mulige. Når du trykker på knappen, øges niveauet, og indstillingerne for hele programmet justeres tilsvarende.
Når du vælger et program, lyser den relevante indikator og viser den lavest mulige tilsmudsning.
Hvis du vælger større tilsmudsning ved hjælp af den specielle knap, vil den tilsvarende indikator lyse op.
Bemærk: Tilsmudsningen kan varieres automatisk afhængigt af den valgte temperatur.
5.- Valg af Centrifugeringshastighed, (B1).
B1 valg af centrifugeringshastighed
Når programmet er valgt, vises den maksimale centrifugeringshastighed for programmet i displayet. Hastighed
reduceres med 100 omdr./min., hver gang du trykker på centrifugeringknappen. Den lavest mulige hastighed er
400 omdr./min.. Du kan også udelade centrifugeringen ved at trykke på centrifugeringsknappen gentagne
gange.
7.- Efter valg af de forskellige muligheder, indledes programmet ved at trykke på starttasten, H, hvorefter
vaskemaskinen vil indlede det ønskede vaskeprogram.
Hvis De ønsker at annullere en valgt mulighed, trykkes atter på denne tast, (indikationslyset vil derefter
slukkes).
programstart-indikator (I)
Denne indikator lyser, når du har trykket på START-knappen.
B2 udskyd start-knap
Denne knap giver dig mulighed for at forprogrammere vaskeprogrammet til at udskyde starten af programmet
med op til 24 timer.
Sådan udskyder du starten:
Indstil det ønskede program.
Tryk på knappen en gang for at aktivere den (h00 vises i displayet), og tryk derefter på den igen for at indstille
udskydelse på 1 time (h01 vises i displayet). Den forudindstillede udskydelse øges med 1 time, hver gang der
trykkes på knappen, indtil der står h24 i displayet. Hvis der trykkes på knappen igen, nulstilles udskydelsen.
Bekræft ved at trykke på START/PAUSE-knappen (indikatoren i displayet begynder at blinke). Nedtællingen
begynder, og når den er færdig, starter programmet automatisk.
Du kan annullere udskudt start ved at gøre følgende:
Tryk på knappen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil displayet viser indstillingerne for det valgte program.
Nu kan du starte det program, der før var valgt, ved at trykke på START/PAUSE-knappen, eller du kan
annullere processen ved at dreje programvælgeren til OFF og derefter vælge et andet program.
temps restant (V)
Lors de la sélection d’un programme, l’écran indiquera automatiquement la durée du cycle de lavage cette
dernière peut varier selon les options choisies.
låge-indikator (G)
Når du har trykket på START/PAUSE-knappen, blinker indikatoren først for derefter at holde op med at blinke
og bliver ved med at lyse, indtil vasken er færdig.
Aflysning og ændring af vaskeprogrammer.
Hvis De ønsker at ændre på eller aflyse programmet, efter at dette er begyndt, følges nedenstående
fremgangsmåde:
- Der trykkes på tasten (H), og tasten holdes trykket ind, indtil der på displayet står: END.
- De har nu aflyst vaskeprogrammet, og De kan nu vælge et nyt vaskeprogram, hvis De ønsker det.
- Der foretages valg af et nyt program.
- Der trykkes atter på tasten, (H).
- Vaskemaskinen vil nu udføre det valgte vaskeprogram.
Pause under vaskecyklussen.
Vaskeprogrammet kan afbrydes midlertidigt, hvis De f.eks ønsker at lægge mere tøj i maskinen. Nedenstående
fremgangsmåde følges:
- Der trykkes på tasten (H), og tasten holdes trykket ind, indtil lysene på valgtasterne blinker; displayet, der
viser den resterende vasketid og startlyset.
- Når lyset, der angiver, at dørens sikkerhed er aktiveret, går ud, (efter ca. 2 min.), lukkes døren op og det
ekstra tøj lægges ind i tromlen.
- Døren til tromlen og det ydre dæksel lukkes omhyggeligt.
- Der trykkes nu på tasten (H), hvorefter vaskemaskinen vil fortsætte sit programmerede vaskeprogram.
Når vaskeprogrammet er færdigt, vil “END” komme til syne på indikations displayet.
Det afventes at lyset, der bekræfter at dørens sikkerhedslåsning er aktiveret, går ud (G); (efter ca. 2 min).
“For at tage tøjet ud, drejes programvælgeren om på OFF”, og vaskemaskinens dør og dæksler kan
åbnes.
05.07.07/ H-46004080 DA
2
Indledning
De anmodes venligst om nøje at gennemlæse den
vedlagte vejledning, da denne indeholder nyttige råd,
for at De kan opnå det maksimale udbytte af Deres
vaskemaskine.
Denne
«Brugsog Installationsvejledning»
informerer Dem om alt det, De bør vide om den
daglige brug af Deres apparat.
Ligeledes oplyser vejledningen om installation og
vedligeholdelse af Deres apparat og om
fejlfunktioner
og
om
de
forskellige
vaskeprogrammer, samt om betydningen af
etikettesymboler i tøj og om behandling af
vanskelige pletter.
1.- KONTROLPANEL / 2.- DÆKSEL / 3.- TROMLE
4.- SÆBEPULVERSKÅL /5.- FILTER
6.- HJULSTEL
Indeks
side
Sikkerhedsanvisninger
3
Udpakning og installation
5
Garanti
6
Forberedelse af vasken. Åbning/Lukning af tromlen
7
Mængde af vaskepulver
8
Elektronisk Variabel Kapacitet - Fuzzy Logic
8
Specielle Vaskeprogrammer
9
Generelle anbefalinger
10
Fejlfunktioner
12
Praktiske vaskeråd
13
Sikkerhedsanvisninger
Dette apparat opfylder kravene i EU-Direktiverne: CEE
89/336, CEE 2006/95 og de derpå følgende ændringer af
disse.
OBS! – VED EN HVILKEN SOM HELST RENGØRING ELLER
VEDLIGEHOLDELSESFORANSTALTNING
IAGTTA-GES
FØLGENDE:
• Vaskemaskinens stik tages ud af stikkontakten.
3
• Vandhanen lukkes efter hver vask.
• Fabrikanten forsyner alle sine maskiner med en jordforbindelsesledning.
Kontroller,
at
den
elektriske
installation
har
jordforbindelsesledning og at denne er tilsluttet; Såfremt dette
ikke er tilfældet, kontaktes en kvalificeret tekniker.
Jordforbindelsen er en ufravigelig sikkerhedsbetingelse,
idet denne fjerner risikoen for, at brugeren af
vaskemaskinen bliver udsat for elektriske stød.
• Stikkontakten til el-forsyningen bør være placeret på et let
tilgængeligt sted, således at vaskemaskinens stik kan tages ud
af stikkontakten øjeblikkeligt, for ethvert tilfældes skyld.
• Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, bør den udskiftes
med såvel en original ledning som et originalt stik, hvilke dele
leveres af fabrikanten eller af en fabrikanten autoriseret
forhandler.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for mulig personeller tingsskade, som følge af ikke opfyldelse af
anvisningerne vedr. installation og sikkerhedsbeskyttelse,
der vedkommer dette apparat.
• Apparatet må IKKE berøres, hvis De har våde hænder eller
fødder.
• Apparatet må IKKE betjenes, når De er barfodet
• Brug IKKE forlængerledninger, medmindre det er strengt nødvendigt.
• Brug IKKE adaptere eller multistik.
• Børn og handicappede må IKKE betjene apparatet uden
opsyn.
• Der må IKKE trækkes i strømtilførselsledningen eller i
apparatet, for at tage ledningen ud af stikkontakten.
• Apparatet må IKKE efterlades udendørs eller udsættes for
atmosfæriske vejrforhold, (regn, sol, etc.).
• Apparatet må IKKE tildækkes med stof eller plastik under brug
• Apparatet må IKKE anbringes på fugtige steder eller tæt ved
områder, hvor der er risiko for, at dette kan blive oversprøjtet
med vand.
• Apparatet må IKKE installeres på en overflade, der lukker for
det mellemrum, der findes imellem gulvet og apparatets
underdel.
• Indpakningselementer skal holdes UDENFOR børns rækkevidde, da disse kan indebære en sundhedsrisiko for børn.
OBS! UNDER VASKEPROCESSEN KAN
VANDETS TEMPERATUR NÅ OP PÅ 90ºC
4
Udpakning og installation
• Apparatet tages ud af
emballagen.
• De 4 skruer, (A), løsnes på
begge vinkelbeslag og ligeledes
de 4 skruer, (B).
• De 4 skruer, (A), anbringes
igen og de vedlagte pyntekapsler
monteres, (D).
Såfremt Deres model er udstyret med en
sådan:
Beskyttelsespladen placeres som vist på
tegningen.
1.- Vaskemaskine med hjulstel.
2.- Vaskemaskine uden hjulstel.
• OBS! – DER MÅ IKKE ÅBNES FOR VANDHANEN.
• Vaskemaskinen bør tilsluttes vandindtagelseshanen
med den nye vandledning, som leveres vedlagt
apparatet, (indeni tromlen). Brug IKKE den gamle
vandledning til dette formål.
• Vandindtagelsesledningen forbindes i den ene ende,
den med bøjningen, til elektroventilen, ( der sidder
øverst bagpå maskinen ) og i den aden ende til en
vandhane
eller
vandindtagelsestap,
med
skruemundstykke på 3/4" gas.
• Vaskemaskinen nærmes væggen, idet der sørges for,
at ledningen ikke danner bøjninger eller
knuder
undervejs, og vandudledningsslangen fastgøres til
vaskekummens kant eller såfremt det er muligt
forbindes slangen til et fast installeret vandudløb/kloak,
der har en større diameter end vaskemaskinens
vandudledningsrør, med en minimumshøjde fra 50 cm
og en maksimumhøjde på 75 cm fra gulvet.
Hvis det er nødvendigt, bruges det rundformede stykke
tilbehør til at fastholde og støtte vandudledningsrøret.
5
Såfremt Deres model måtte være forsynet dermed:
• For nemt at kunne flytte vaskemaskinen, drejes
understellets styrestang mod højre. Efter denne
operation, anbringes styrestangen atter i dens
oprindelige position.
• Vaskemaskinen højdereguleres og indstilles vandret
ved at drje på dens forreste fødder.
a) Møtrikken drejes med urets visere for at deblokere
fodens skrue.
b) Der drejes på foden, og den hæves eller sænkes,
indtil den berører gulvet med hele dens overflade.
c) Foden blokeres og fastgøres ved at dreje møtrikken
imod urets visere, indtil den rører ved vaskemaskinens
bund.
Kontroller venligst, at apparatet er fuldstændigt vandret
indstillet.
For at udføre denne kontrol, forsøges det at bevæge
vaskemaskinen uden at flytte den, ved skiftevis at støtte
sig til diagonalernes yderpunkter øverst på
vaskemaskinen og det kontrolleres, at apparatet ikke
vipper.
• Hvis vaskemaskinen flytter sig, skal dens fødder atter
højdereguleres, (indstilles vandret).
• Derefter tilsluttes vaskemaskinen.
Garanti
1.
Apparatet leveres med et garantibevis.
A
2.
Den korrekt udfyldte del, A, bør De opbevare,
med henblik på at kunne fremvise denne til de
kvalificerede teknikere, i tilfælde af, at De måtte få
brug for teknisk assistance, sammen med den
officielle regning på vaskemaskinen, udstedt af
sælgeren på købstidspunktet..
6
Forberedelse af vasken. Åbning/Lukning af tromlen
OBS!
DET ER MEGET VIGTIGT, AT SÅVEL ÅBNING
SOM LUKNING AF TROMLEN FINDER STED MED
STØRSTE FORSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ
BESKADIGELSE AF TØJET OG PÅ MASKINEN.
SE
EFTER,
AT
LÅGENE
ER
SIDDER
FULDSTÆNDIGT PÅ DERES PLADS OG ER
RIGTIGT LUKKET.
Påfyldning af tøj
1.
Der åbnes for vaskemaskinens dæksel.
2.
Der åbnes for tromlen ved at trykke på den hvide
knap, samtidigt med at den anden hånd anbringes på
den anden halvdel af dækslet.
3.
Beklædningsgenstandene
lægges
ned
i
vaskemaskinens tromle, een efter een, uden at
trykke dem ned. De anbefalede mængder af tøj, som
fremgår af ”programskemaet”, bør respekteres. En
overfyuldning af vaskemaskinen medfører ikke
tilfredsstillende vaskeresultater og krøller tøjet
unødigt.
4.
For at lukke for tromlen, betjenes tromlens todelte
dæksel atter, idet delen med den hvide knap trykkes
ned under den anden del, indtil disse er perfekt sat
sammen.
7
Mængde af vaskemiddel
I
Maksimum
Forvask og hovedvask
Vaskemiddel i pulver
II
Maksimum hovedvask
Vaskemiddel i flydende
form
Maksimum
klorin og parfumeessenser
Anbefalet
Vaskemiddelskuffen er opdelt i 4 rum:
.- Rum I, er beregnet til vaskemiddel til forvask.
.- Rum II, er beregnet til vaskemiddel til hovedvask.
.- Rum ,er beregnet til klorin.
.- Rum , er beregnet til skyllemiddel, parfumeessenser og særlige tilsætningstoffer, så som stivelse og
blåning, etc.
Vaskemiddelskuffen har to vejledende streger:
.- Anbefalet, (den nederste streg), angiver det anbefalede niveau i vaskemiddelrummene til forvask og til
hovedvask.
.- Max. angiver det niveau, der ikke må overskrides.
Vigtigt!
.- Det anbefales IKKE at bruge klorin ved programmer med forvask
.- Der må ikke bruges flydende vaskemiddel ved programmer med forvask, og/eller med forskudt
starttidspunkt.
Elektronisk Variabel Kapacitet - Fuzzy Logic
Denne vaskemaskine er udstyret med et elektronisk system, der automatisk varetager gennemførelsen
af samtlige faser i vaskecyklussen med henblik på at opnå uforlignelige vaskeresultater, idet dette
samtidigt indebærer en betydelig besparelse i tid og penge.
Efter valg af vaskeprogrammet, vil vaskemaskinen drage størst mulig nytte af de forskellige
elementer, der er beskrevet nedenstående, alt afhængigt af vasketøjsmængden og af
vasketøjets stofmateriale:
- Vandmængde så som energiforbrug
- Varigheden af vaskecyklussen
- Skylningernes effektivitet
Derudover vil vaskemaskinen:
- Detektere tilstedeværelsen af skum og vil automatisk forøge vandmængden, der bruges til skylning,
såfremt det er nødvendigt.
- Regulere centrifugeringshastigheden, alt afhængigt af fordelingen af påfyldningen, således at en
hvilken som helst mekanisk overbelastning undgåes.
8
Specielle / Særlige Vaskeprogrammer
SÆRLIGT SKYLNINGSPROGRAM
Dette program
foretager 3 skylninger af vasketøjet med en centrifugering på 800 o.p.m.
(dette antal kan eventuelt reduceres eller annuleres ved hjælp af den særlige tast dertil).
Programmet er egnet til skylning af en hvilken som helst type tøj, f.eks. efter en håndvask.
SÆRLIGT PROGRAM TIL MERE EFFEKTIV CENTRIFUGERING
foretager en centrifugering med en hastighed, som opgivet på programskeProgrammet
maet
KUN UDTØMNING
udfører udtømning af vand.
Programmet
HÅNDVASK
Vaskemaskinen er ligeledes udstyret med en blid vaskecyklus, med betegnelsen
«håndvask». Programmet gør det muligt at gennemføre en fuldstændig vaskecyklus til tøj,
der er beregnet til at blive vasket i hånden. Programmet vasker ved en max. temperatur på
30º C og afslutter med 3 skylninger og en blid centrifugering.
SPORTSTØJ
Vaskemaskinen er udstyret med et enestående program; «Sportstøj ».
Dette er et særligt program til vask af varieret sportstøj, der ikke kan vaskes ved
vaskeprogrammer med høje temperaturer.
Programmet indledes med en forvask med koldt vand, der blødgør og fjerner det
overskydende snavs. Derefter følger en vask, beregnet til tøj, der vaskes ved 30º C, en
skylning og en blid centrifugering for at garantere en optimal beskyttelse af de sarte og
snavsede beklædningsdele.
KLASSE AA
Det er muligt at opnå en maksimal vaskeydelse ved en temperatur på 40 º C, med et
energiforbrug, Klasse A.
KLASSE A
Det er muligt at opnå en optimal vaskeydelse med en max. påfyldning på 3 kg. ved en
temperatur på 60ºC med en betydelig formindskelse af tidsforløbet.
MIX
&
WASH
MIX&WASH
Programmet, MIX & WASH, (BLAND OG VASK), gør det muligt at blande alle former for
tøjtyper og vaske dem samtidigt.
- Nyt tøj i farver bør vaskes separat den første gang.
- Der bør ikke iblandes farver, der smitter af.
PROGRAMMER TIL KVIK VASK
KVIKVASK
44´ KVIKVASKEPROGRAM - 44' MINUTTER
29´ KVIKVASKEPROGRAM - 29' MINUTTER
32´ KVIKVASKEPROGRAM - 32' MINUTTER
Kvikvaskprogrammerne, (44'/29'/32’), minutter gør det muligt at gennemføre en komplet
vaskecyklus med max. 3.5 Kg vasketøj ved et temperatur på 40/50º C.
BEMÆRKNINGER
1. I tilfælde af, at vasketøjet er meget snavset, anbefales det at reducere dets mængde til 3 Kg.
2. Med programmerne, BOMULD (HVIDT - 90º og FASTE FARVER - 60º) kan opnåes en
automatisk hvidtning, ved at tilføre klorin i skuffen,
9
Generelle Anbefalinger
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF VASKEMASKINEN
Til den udvendige rengøring må ikke anvendes ætsende produkter, alkohol og/eller opløsende midler. Det
er tilstrækkeligt at foretage aftørring med en fugtig klud.
Vaskemaskinen kræver meget lidt vedligeholdelse.
• Aftørring af tromlens gummiring.
• Rengøring af vaskepulverskuffen og dens rum.
• Rengøring af filter.
• Rengøring ved flytning eller længerevarende tidsrum uden brug af vaskemaskinen.
For at pleje vaskemaskinen, aftørres gummiringen ved afslutningen af vasken og dækslet lades stå
åbent.
RENGØRING AF FILTER
Vaskemaskinen er forsynet med et særligt filter, der befinder sig på maskinens sokkel forrest på
vaskemaskinen, der tilbageholder store genstande, (mønter, knapper, etc.) der ville kunne blokere
pumpen.
Det anbefales altid at rengøre filtret, såfremt vasketøjet ikke er skyllet ordentligt eller hvis
maskinen ikke pumper vandet ordentligt ud.
Når rengøring af filteret er nødvendig, følges nedenstående
fremgangsmåde:
• Der bruges en skål til opsamling af vand.
• Filtret tages ud og gøres rent.
• Når filtret er gjort rent, sættes det atter på plads ved at foretage
de samme skridt, blot i modsat rækkefølge.
10
RENGØRING AF SKUFFEN TIL VASKEMIDDEL OG DENS RUM
.- Det anbefales at rengøre skuffen til vaskemiddel med jævne
mellemrum og dens fire rum: Forvask, hovedvask, klorin og
skyllemiddel. Dette gøres ved at løfte vaskemiddelskuffen op
og ud af dens plads, og når denne er gjort ren, anbringes den
atter på sin plads.
For at afmontere vaskemiddelskuffen og sætte den tilbage på
plads, følges de anvisninger, som er vist på tegningen
A
Afmontering
.- Der trykkes på knappen, A
.-Imens knappen holdes trykket ind, drejes skuffen udad
I
II
.- Derefter tages skuffen ud og rengøres
.- Rummene til forvask og hovedvask, I og II, rengøres for
vaskemiddelrester, der forhindrer en let passage af
vaskemidlet ind i tromlen.
S
B
.- I rummene til klorin og skyllemiddel, bør de to sifoner, S,
tages ud. De befinder sig bagpå skuffen og trækkes udad.
Eventuelle aflejringer, der måtte tilstoppe rummenes åbning,
fjernes.
Montering
.- Tapperne introduceres som vist
C
.- Skuffen drejes imod dækslet, indtil tappen falder på plads,
(C).
Når den sidder rigtigt, vil der kunne høres en lyd, (smæld).
11
Fejlfunktioner
FEJLFUNKTION
ÅRSAG
1.- Vaskemaskinen fungerer
• Apparatet er ikke tilsluttet
ikke med noget som helst
lysnettet.
program
• Hovedafbryderen er slået fra.
• Der er strømafbrydelse.
• Den elektriske installations
sikringer er slidte.
• Døren står åben.
UDBEDRING
• Sæt stikket i stikkontakten.
• Aktiver hovedafbryderen.
• Kontroller situationen.
• Kontroller situationen.
• Luk døren.
2.- Den tager ikke vand ind
•Se årsager under pkt.1.
• Kontroller situationen.
•Vandindtagelseshanener lukket. • Luk op for vandtilførselshanen.
3.- Den pumper ikke vandet
ud
• Der findes fremmedlegemer i
• Se filtret efter.
filtret.
• Ret vandudledningsslangen ud.
•Vandudledningsslangen er bøjet.
4.- Den centrifugerer ikke
• Vaskemaskinen har endnu ikke • Vent nogle få minutter, indtil vaspumpet vandet ud.
kemaskinen pumper vandet ud.
• Tasten, «ikke centrifugering », • Aktiver centrifugeringstasten.
er aktiveret.
5.- Voldsomme vibrationer
under centrifugeringen
6.- Vaskemaskinen udfører
ikke centrifugeringen med
stort omdrejningstal
• Vaskemaskinen er ikke rigtigt
højdereguleret,(står ikke
vandret).
• Transportbøjlerne er ikke
afmonteret.
• Vasketøjsmængden er ikke
jævnt fordelt.
• Transportholderne fjernes.
• Vasketøjet er ikke jævnt fordelt
indeni tromlen.
• Vasketøjet fordeles jævnt indeni
tromlen.
7.- På skærmen ses fejl nr. 0,
1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16
• Indstil fødderne rigtigt i vandret
stilling.
• Mængden fordeles jævnt.
• Kontakt teknisk service.
8.- På skærmen ses fejl nr. 2
• Der fyldes ikke vand i maskinen. • Kontroller at vandhanen er åben.
9.- På skærmen ses fejl nr. 3
• Maskinen tømmer ikke vandet
ud.
10.- På skærmen ses fejl nr. 4 • Der er for meget vand I
maskinen.
• Kontroller at afløbet er frit.
• Kontroller at udtømningsslangen
ikke er bøjet.
• Luk for vandhanen.
• Kontakt teknisk service.
Såfremt fejlfunktionen fortsat er til stede, slukkes der for
vaskemaskinen, vandindtagelseshanen lukkes og forsøg ALDRIG på at
udbedre skaden selv.
De bedes venligst sætte Dem i forbindelse med autoriserede teknikere,
( disse er nævnt på garantiarket for de europæiske lande) og anmod om
udskiftning med de originale reservedele. Ikke opfyldelse af dette krav
kan medføre en forringelse af apparatets sikkerhed.
Npr De sætter Dem i forbindelse med den autoriserede tekniker, bør De altid oplyse modellen af
vaskemaskinen, (denne fremgår af betjeningspanelet), identifikations- og serienummer, som
fremgår af pladen, der sidder nederst foran på vaskemaskinen, efter fjernelse af soklen eller af
garantibeviset. Det vil sige, oplys venligst om samtlige data, der fremgår af rammen.
Ved at afgive denne information vil De modtage en hurtigere og mere effektiv serviceydelse fra
teknikerens side.
12
Praktiske vaskeråd
Økologisk og økonomisk rådgivning omkring Deres vaskemaskine.
ANBEFALINGER OMKRING BRUGEN AF DERES VASKEMASKINE
Med henblik på at opnå en så stor besparelse som muligt, bør De fylde Deres vaskemaskine helt op.
Således undgåes unødvendige udgifter til vand og energi.
Vi anbefaler Dem at bruge den maksimale påfyldningskapacitet. Således kan De spare op til 50% energi.
Det er bedre at udføre en enkelt vask i stedet for to vaske med halv fyldning.
HVORNÅR ER FORVASK NØDVENDIG?
Kun når vasketøjet er meget snavset!
De sparer mellem 5 til 15%, hvis De ikke bruger denne mulighed, medmindre at vasketøjet er meget
snavset.
HVILKEN VASKETEMPERATUR KAN ANBEFALES?
Brugen af pletfjerner før vasken i vaskemaskinen, reducerer behovet for vasketemperaturer på over
60 ºC.
Når vasketøjet skal lægges ind i tromlen, anbefales følgende:
• Såfremt der er tale om særligt sarte stoffer, anbefales det at lægge beklædningsgenstandene i en
netpose.
• Se efter, at samtlige lommer er tomme og at der ikke er metalgenstande i dem, (som f.eks., klips,
sikkerhedsnåle, synåle, mønter, etc.).
• Knap hovedpudebetrækkene til, lyn lynlåse op og sæt ringe sammen, bind løse bånd og lange stropper
på kjoler.
• Samtlige metal og plastik tilbehørsgenstande, til fastgørelse eller ophængning af gardiner og gardisetter
fjernes. Det anbefales at «samle» rynkebåndet i en «knude» og fastgøre dette med dets eget bånd.
• Tøjet må ikke være lagt sammen.
• Vær opmærksom på den anbefalede mængde af vasketøj, alt afhængigt af vaskeprogrammet.
• Hvis De ønsker at vaske tæpper, sengetæpper eller andre genstande med stor absorberingsevne, bør
centrifugeringen annuleres.
• Beklædningsgenstande og tøj af uld, bør være mærket med symbolet for uld, for at kunne vaskes i
og bør yderligere være forsynet med; «trækker sig ikke sammen» eller
vaskemaskinen “Ren Uld”
«kan vaskes i vaskemaskine».
• Når der skal vaskes håndklæder, anbefales det ikke kun at fylde vaskemaskinen med disse, men
derimod blande dem med andet tøj.
• Vær opmærksom på, at ingen beklædningsgenstand sidder i klemme i tromlen dæksel.
ETIKETTESYMBOLER
Disse sidder som regel i halsen eller i sidesømmen på tøj. Disse symboler oplyser om:
• Den maksimale vasketemperatur.
• Typen af de programmer, tøjet kan vaskes ved.
• De produkter, som tøjet kan vaskes med.
Symbolerne er som vist nedenstående:
VASK
Vaskeinstruktionerne er altid en vaskebalje med forskellig information:
• Må ikke vaskes.
• Kan vaskes såvel i hånden som i maskine. Hvis der indeni baljen står en temperatur, angiver
denne den maksimale vasketemperatur.
13
• Må kun håndvaskes.
• Når hånden er vist halvvejs nede i baljen, betyder det, at tøjet skal bevæges under vask. Hvis
hånden er vist helt nede i baljen, angiver etiketten, at vasken bør foretages udelukkende i
hånden.
• Stregen under baljen angiver, at der bør foretages en bevægelse af tøjet.
• Reduceret mekanisk.
• Tillader ikke centrifugering.
BRUG AF KLORIN
Klorin er et hyppigt anvendt produkt til hvidtning af tekstiler, selvom klorinen i nogle tilfælde kan forårsage
uforbederlige skader på tøjet. Der findes forskellige symboler omkring brugen af klorin.
• Der kan anvendes klorin.
• Der må ikke anvendes klorin.
WEEE
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC vedrørende
elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige
konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af
dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet bør
det overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt ved at
kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
DA
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle
trykfejl i denne instruktionsbog. Fabrikanten er berettiget
til at foretage eventuelle ændringer i produkterne som
måtte anses for at være nyttige uden derved at ændre
de generelle karakteristika.
14
15
03.04.07 / 46003697 DA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising