Hoover | HNT6610D-86S | Hoover HNT6610D-86S Ohjekirja

Hoover HNT6610D-86S Ohjekirja
PESUKONE HNT 6610 D
B1 D
G
C1 C2
V
B2
I
B3 C3
C4
A
H
A
OHJELMAN/LÄMPÖTILAN VALINTASÄÄDIN
B1
LINKOUKSEN VALINTAKYTKIN
B2
AJASTIMELLINEN ALOITUS –KYTKIN
B3
PESULÄMPÖTILA
p
Tällä valintasäätimellä voidaan valita haluttu pesuohjelma. Kierrä säädintä
(säädintä voidaan kiertää sekä myötä- että vastapäivään), kunnes ohjelman
merkintä osuu merkkipisteen (p) kohdalle. Lämpötilan valinta riippuu
valitusta ohjelmasta (Katso ohjelmataulukkoa).
C1
KYTKIN VAIKEILLE TAHROILLE
C2
AQUAPLUS-KYTKIN
C3 HELPPO SILITYS
C4
LIKAISUUSASTE
G
KANNEN MERKKIVALO
H
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-KYTKIN
I
OHJELMAN ALOITUKSEN MERKKIVALO
D
AJASTIMEN MERKKIVALO
V
DIGITAALINÄYTTÖ
p
SÄÄTIMIEN ASENNON ILMAISIN
Näytön merkkijärjestelmän avulla pystyt koko ajan seuraamaan pesuohjelman
etenemistä
Pesukoneessa on mekanismi, jonka ansiosta valitun ohjelman päättyessä rumpu jää aina
koneen täytön tai tyhjennyksen sallivaan asentoon.
Rumpu lukkiutuu mekaanisesti, jolloin sitä on mahdotonta kiertää käsivoimin
Ohjelmataulukko HNT 6610 D
Korkein
Korkein
Täyttömäärä
Arvioitu mahd. mahd.linkousKorkein
aika lämpötila
nopeus
mahdollinen
min.
ºC
Kg.
rpm/min
Ohjelma
tekstiilityypille
Ohjelma
PUUVILLAT
SEKOITTEET
TEKOKUIDUT
Valkopyykki
*
Kestävät värit
esipesulla
Kestävät värit
esipesulla
Arat
ARAT
TEKSTIILIT
ERIKOISOHJELMAT
Pesuaineen
annostus
I
2h50’
90º
1000
6
•
2h49’
60º
1000
6
•
1h35’
60º
800
2,0
•
Valintakytkimet
C
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1h06’
40º
600
1,5
•
•
59’
40º
800
1,0
•
•
•
silkin
56’
30º
0
1,0
•
•
•
Huuhtelu
Linkous
24’
800
11’
1000
Villa
Tyhjennys
A 59
Pikaohjelma 29
•
•
4’
59’
60º
1200
3
•
•
30’
40º
800
2
•
•
* Ohjelmaa suositellaan myös alhaisessa lämpötilassa pestäville vaatteille (alle näkyvän immäislämpötilan).
Ohjelma on testattu CENELEC EN 60456 -standardin mukaisesti, kun käytössä on ollut suurin mahdollinen
likaisuusaste.
Mallin tekniset tiedot HNT 6610 D
Verkkojännite
Pesuteho
Linkouksen
teho
Pumppumoottorin
teho
230V. /50Hz
175 W.
340 W.
30 W.
Verkon
Vastuksen Maksimi- sulakkeiden
teho
syöttöteho
ampeerit Vedenpaine
0,05-0,8
1950 W.
2150 W.
10 A.
Mpa
Veden
kulutus
*ohj.
EN60456
Energian
kulutus
*ohj.
EN60456
58 L.
1,02 Kw.
SILKIN
Tässä pesukoneessa on myös hellävarainen silkin ja käsinpesun ohjelma. Tämä ohjelma takaa täydellisen
pesun käsinpestäville vaatteille ja silkistä valmistetuille vaatteille.
Ohjelman enimmäislämpötila on 30 °C, ja se päättyy 3 huuhteluun, mutta siinä ei ole loppulinkousta.
TÄRKEÄÄ
.- Valkaisuaineen käyttö ei ole suositeltavaa esipesun sisältävien ohjelmien yhteydessä.
.- Älä käytä nestemäistä pesuainetta esipesun ja/tai ajastimellisen aloituksen sisältävien ohjelmien
yhteydessä.
PESUN VALMISTAMINEN
1.- Kun pyykki on pantu koneeseen, sulje rummun läpät huolellisesti.
2.- Annostele pesuaine ja mahdolliset muut aineet ylittämättä “MAX”-merkintää
•
esipesuaine I
•
pesuaine II
•
valkaisuaine
•
huuhteluaine
HALUTUN OHJELMAN JA TOIMINTOJEN VALINTA
3.- Kierrä ohjelman valintasäädin (A) halutun ohjelman kohdalle.
4.- Halutessasi paina tarvittavien toimintojen kytkimiä (B3).
B3 pesulämpötila
Kun ohjelma on valittu, merkkivalo syttyy ja näyttää korkeimman mahdollisen pesulämpötilan.
Kun erikoispainikkeen avulla valitaan alempi lämpötila, vastaava merkkivalo syttyy.
Huomaa: Lämpötila on valittava ennen likaisuusasteen valintaa.
5.- Halutessasi paina tarvittavien toimintojen kytkimiä (C1, C2, C3, C4).
.- Valinnat on tehtävä mieluiten ennen, kuin painat ohjelman aloittavaa kytkintä (H).
.- Huomioi myös, että jos pesuohjelma on jo siinä vaiheessa, että toivottu toiminto on ohitettu, tämä ei
toimi.
C1 esipesukytkin
Tämä valinta on hyödyllinen, kun pestään erittäin likaista pyykkiä. Pesukone suorittaa pienen lisäpesun
ennen varsinaista pesua. Tätä kytkintä voidaan käyttää ainoastaan puuvillalle, sekoitteille ja tekokuiduille
tarkoitettujen ohjelmien yhteydessä. Jos haluat käyttää tätä mahdollisuutta, sinun on aina painettava
kyseistä kytkintä ennen ohjelman käynnistyskytkintä (H).
C2 aquaplus-kytkin
Uuden SENSOR ACTIVA SYSTEM –toiminnon ansiosta painamalla kyseistä kytkintä valitset
erikoispesuohjelman, joka on mahdollinen kaikille ohjelmille ja tekstiilityypeille. Tämä ohjelma on
hellävarainen sekä tekstiilikuiduille, että pesukoneen käyttäjän herkälle iholle.
Huomattavasti runsaampi määrä vettä ja koneen uusi toimintatapa, joka yhdistää rummun pyörimisen sekä
veden oton, että sen poistamisen kanssa, mahdollistaa täydellisesti pestyn ja huuhdellun pyykin.
Pesuohjelma käyttää suurempaa määrää vettä, jotta pesuaine liukenisi täydellisesti veteen, ja jotta pesu olisi
tehokasta. Vesimäärää on lisätty myös huuhtelujen yhteydessä, jotta kuituihin ei jäisi pesuainetta.
Tämä toiminto on tarkoitettu erityisesti herkkäihoisille henkilöille, joille pienikin pyykkiin jäänyt pesuaine
saattaisi aiheuttaa ärsytystä tai jopa allergisen reaktion.
Tätä toimintoa suositellaan käytettäväksi myös lasten vaatteita ja arkoja tekstiilejä pestäessä, erityisesti
kylpyhuonetekstiilejä, joiden kuituihin jää helposti pesuainetta.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä villavaatteille tarkoitetun ohjelman yhteydessä.
C3 helppo silitys -kytkin
Painamalla tätä kytkintä voidaan ryppyjen muodostumista tekstiileihin vähentää riippuen valitusta ohjelmasta
ja pestävän tekstiilin tyypistä. Kytkin toimii seuraavalla tavalla:
Sekoitteet,Tekokuidut. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset.
Arat tekstiilit. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset ja pysähtyy ennen hellävaraista loppulinkousta.
Villa ,Puuvillalle, ja Silkin: Pysähtyy ennen loppulinkousta.
Huuhtelut, Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset.
Aroille tekstiileille, Puuvillalle, Silkin, ja Villalle tarkoitetut ohjelmat saatetaan loppuun painamalla
pikasilityskytkintä, jolloin kone tyhjentää veden ja linkoaa normaalilla tavalla.
Jos haluat tyhjentää veden linkoamatta, peruuta käynnissä oleva ohjelma ja valitse uusi tyhjennysohjelma.
C4 likaisuusaste
Tämän painikkeen avulla (käytettävissä vain Puuvilla- ja Sekakuitu-ohjelmissa) voidaan valita kolme eri
pesutehoa vaatteiden likaisuusasteen mukaan.
Kun ohjelma ja pesulämpötila on valittu, likaisuusasteenilmaisin on automaattisesti alhaisimmassa
asennossa; pesutehoa voidaan lisätä painiketta painamalla, ja pesuohjelman kesto muuttuu pesutehon
mukaisesti
Kun ohjelma on valittu, merkkivalo syttyy ja näyttää alimman mahdollisimman likaisuusasteen.
Kun erityispainikkeen avulla valitaan korkeampi likaisuusaste, vastaava merkkivalo syttyy.
Huomaa: Likaisuusaste voi vaihdella automaattisesti valitun lämpötilan mukaan.
6.- Voit valita haluamasi linkousnopeuden (B1)
B1 linkouksen valintakytkin
Ohjelman valitsemisen jälkeen näyttöön ilmestyy kyseisen ohjelman suurin mahdollinen linkousnopeus.
Jokainen linkouspainikkeen painallus vähentää nopeutta 100 kierroksella minuutissa. Vähimmäisnopeus on
400 kierrosta minuutissa, mutta linkous voidaan poistaa painamalla linkouspainiketta toistuvasti.
7.- Tehtyäsi haluamasi valinnat paina käynnistyskytkintä H ohjelman aloittamiseksi. Pesukone suorittaa
haluamasi ohjelman.
Jos jo tehtyäsi valinnan haluat perua sen, paina kytkintä uudelleen (merkkivalo sammuu).
ohjelman aloituksen merkkivalo (I)
Valo syttyy, kun Start-painiketta painetaan.
B2 Ajastin-painike
Tämän painikkeen avulla voit ohjelmoida pesuohjelman alkamaan vasta jopa 24 tunnin kuluttua.
Voit kytkeä ajastimen päälle seuraavasti:
Valitse haluamasi ohjelma.
Aktivoi painike painamalla sitä kerran (näyttöön ilmestyy h00) ja paina tämän jälkeen painiketta uudelleen,
mikä siirtää ohjelman alkua yhdellä tunnilla (näyttöön ilmestyy h01); jokainen painallus siirtää ohjelman
alkua yhdellä tunnilla, kunnes näyttöön ilmestyy h24, minkä jälkeen uusi painallus palauttaa ajastimen
alkutilanteeseen.
Vahvista valinta painamalla Start/Tauko-painiketta (näytön valo alkaa vilkkua). Ajastin käynnistyy, ja kun
aika on kulunut umpeen, ohjelma alkaa automaattisesti.
Ajastimen käynnistyksen voi perua seuraavasti:
Paina painiketta viiden sekunnin ajan, kunnes valitun ohjelman asetukset ilmestyvät näyttöön.
Tässä vaiheessa aiemmin valittu ohjelma voidaan käynnistää painamalla Start/Tauko-painiketta tai valinta
voidaan perua siirtämällä valitsin OFF-asentoon ja valitsemalla tämän jälkeen uusi ohjelma.
pesuohjelman kesto (V)
Pesuohjelman valitsemisen jälkeen näyttöön ilmestyy automaattisesti ohjelman kesto, jonka pituus riippuu
tehdyistä valinnoista.
Kun ohjelma on käynnistynyt, näytössä näkyy koko ajan jäljellä oleva pesuaika.
luukun merkkivalo
(G)
Kun Start/Tauko-painiketta painetaan, valo alkaa ensin vilkkua, minkä jälkeen se palaa pesuohjelman
loppuun asti.
Kaksi minuuttia pesuohjelman loppumisen jälkeen valo sammuu sen merkiksi, että luukun voi nyt avata.
Ohjelman peruminen-muuttaminen
Jos ohjelman alettua haluat muuttaa sitä tai perua sen, toimi seuraavalla tavalla:
Paina kytkintä (H) niin kauan, kunnes näyttöön ilmestyy “ END”.
Silloin ohjelma on peruttu ja voit halutessasi valita uuden.
Valitse uusi ohjelma.
Paina uudelleen kytkintä (H).
Pesukone suorittaa valitun uuden ohjelman.
Ohjelman keskeyttäminen
Pesuohjelman voi keskeyttää väliaikaisesti, jolloin koneeseen voidaan lisätä pyykkiä. Toimi seuraavalla
tavalla:
Paina kytkintä (H), kunnes valinnan, jäljellä olevan pesuajan ja aloituksen merkkivalot vilkkuvat.
Kun luukun turvalukituksen merkkivalo on sammunut (noin 2 minuuttia), voit avata luukun ja lisätä
pyykkiä.
Sulje rummun läpät ja koneen luukku huolellisesti.
Paina kytkintä (H), jolloin pesukone jatkaa keskeytetyn ohjelman suorittamista.
Kun ohjelma on loppunut, näyttöön ilmestyy “END”. Odota, kunnes luukun turvalukituksen merkkivalo (G)
on sammunut (noin 2 minuuttia).
Kun haluat tyhjentää koneen, kierrä ohjelmanvalitsin asentoon “OFF”, avaa pesukoneen luukku ja
rummun läpät.
21.06.07/ H-46004079 FI
2
Esittely
Lue huolellisesti tämä opaskirjanen, sillä se sisältää
käytännön ohjeita, joiden avulla voit hyödyntää
konettasi paremmin.
Tästä «Käyttö- ja asennusopaskirjasesta» löydät
kaiken mahdollisen koneen käyttöön liittyvän tiedon.
Opaskirjanen
on
myös
tarpeen
konetta
asennettaessa
ja
huollettaessa,
sekä
toimintahäiriötapauksissa tai pestävää pyykkiä
lajiteltaessa,
vaatteiden
tuotemerkkisymboleja
tulkittaessa tai vaikeiden tahrojen käsittelyn
yhteydessä.
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- ROSKASIHTI 6.- PYÖRILLÄ VARUSTETTU ALUSTA
Sisällysluettelo
sivu
Turvallisuusmääräykset
3
Käyttöönotto - asennus
5
Takuu
6
Pesun valmistaminen. Rummun avaaminen/sulkeminen
7
Pesuaineen annostus
8
Joustava elektroninen suorituskyky - Fuzzy Logic
8
Erityisohjelmat
9
Yleisiä ohjeita
10
Toimintahäiriöt
12
Hyödyllisiä pesuun liittyviä ohjeita
13
Turvallisuusmääräykset
Tämä kone täyttää CEE 89/336- ja CEE 2006/95 direktiivien vaatimukset sekä seuraavat muutokset.
HUOMIO: ENNEN MINKÄÄNLAISTEN PUHDISTUS- TAI
HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA
• Irrota virtakosketin pistokkeesta.
3
• Sulje vesihana jokaisen pesukerran jälkeen.
• Valmistaja on varustanut kaikki pesukoneet maadoitetulla
koskettimella.
Varmista, että sähköliitäntä on maadoitettu, ja että maadoitus
on kytketty. Muussa tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun
sähköasentajaan.
Maadoituskytkentä on välttämätön käyttäjän turvallisuuden
kannalta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
• Sähkövirtapisteen on oltava helposti käsillä, jotta virtakosketin
voidaan irrottaa pistokkeesta välittömästi tarpeen tullen.
• Mikäli virtajohto on vahingoittunut, se tulee vaihtaa uuteen,
alkuperäiseen kokonaisuuteen (johto – pistoke), jonka saa
valmistajalta tai valtuutetusta huoltopisteestä .
Valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista henkilö- tai
esinevahingoista, joita saattaa aiheutua pesukoneen
asennusja
turvallisuusmääräysten
noudattamatta
jättämisestä .
• Älä koske pesukoneeseen märin käsin. Varo märällä lattialla
seisomista.
• Vältä koneen käyttöä ollessasi paljain jaloin.
• Mahdollisia jatkojohtoja tulee käyttää erityistä varovaisuutta
noudattaen.
• Älä käytä muuntajia tai lisäpistorasioita.
• Älä anna lasten tai toimintarajoitteisten henkilöiden käyttää
konetta ilman valvontaa.
• Älä vedä virtajohdosta, kun haluat irrottaa virtakoskettimen
pistokkeesta.
• Älä jätä konetta suojaamatta tai alttiiksi sääolosuhteiden
vaikutuksille (sade, auringonvalo jne.).
• Älä peitä konetta kankaalla tai muovilla sen käynnissäolon
aikana.
• Älä sijoita konetta kosteisiin paikkoihin tai lähelle sellaista
aluetta, jossa se voi joutua suihkun kastelemaksi.
• Älä aseta konetta epätasaiselle alustalle. Sijoita se niin, että
lattian ja koneen alustan väliin jää rako.
• Älä jätä pakkausmateriaaleja lasten ulottuville, sillä ne voivat
olla vaaraksi.
HUOMIO:
PESUN AIKANA VEDEN LÄMPÖTILA
VOI NOUSTA 90ºC ASTEESEEN.
4
Käyttöönotto - asennus
• Pura koneen kuljetuspakkaus.
• Irrota kaikki 4 ruuvia (A)
molemmista kulmavahvisteista
sekä myös kaikki 4 ruuvia (B).
• Kiinnitä uudelleen 4 ruuvia (A)
ja aseta paikoilleen koneen
mukana toimitetut nupit (D).
Siinä tapauksessa, että koneessasi on
kyseinen toiminto:
Aseta suojalevy kuvan esittämällä tavalla.
1.- Pyörillä varustettu koneen alusta
2.- Koneen alusta ilman pyöriä
HUOMIO: ÄLÄ AVAA VIELÄ VESIHANAA
• Pesukone on liitettävä vedenjakeluun uuden letkun
välityksellä. Tämä letku seuraa koneen mukana
(rummun sisällä). Vanhan letkun käyttöä tähän
tarkoitukseen on vältettävä.
• Kiinnitä vedenottoletku kulmavahvisteisesta päästään
sähköventtiiliin (koneen takapuolen yläosassa) ja
toisesta päästään vesihanaan tai vedenottoon, jonka
suukappaleessa on 3/4" kierteet.
• Aseta kone lähelle seinää niin, että letkuun ei tule
mutkia eikä tukoksia. Kiinnitä vedenpoistoputki
vesialtaan
reunaan
tai
mieluummin
kiinteään
vedenpoistoaukkoon, jonka halkaisijan tulee olla
suurempi kuin koneen putken halkaisijan, vähintään 50
cm:n ja korkeintaan 75 cm:n korkeudelle lattiasta. Käytä
tarvittaessa
käyrää
lisäosaa
vedenpoistoputken
parempaan kiinnittämiseen ja tukemiseen.
5
Siinä tapauksessa, että koneessasi on kyseinen
toiminto:
• Koneen liikuttelu on helpompaa, kun käännät pyörillä
varustetun alustan
ohjainvipua oikealle. Kun
toimenpide on suoritettu, tulee ohjainvipu kääntää
uudelleen alkuperäiseen asentoonsa.
• Aseta pesukone tasapainoon sen etummaisista
jaloista säätämällä.
a) Käännä mutteria myötäpäivään jalan ruuvin
irrottamiseksi.
b) Käännä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes se kiinnittyy
täydellisesti lattiaan.
c) Lukitse jalka kääntämällä mutteria vastapäivään,
kunnes se kiinnittyy pesukoneen pohjaan.
Varmista, että kone on täysin tasapainossa.
Yritä liikuttaa konetta siirtämättä sitä paikoiltaan
nojaamalla vuoronperään yläosan eri kulmiin ja tarkista,
että se ei keinu.
• Mikäli joudut siirtämään koneen toiseen paikkaan,
tasapainota jalat uudelleen.
• Kytke virtapistoke koskettimeen.
Takuu
1.
Koneen mukana seuraa takuutodistus.
A
2.
Säilytä A-osa huolellisesti täytettynä. Teknistä huoltoa
tarvittaessa se on esitettävä yhdessä virallisen,
myyjältä ostohetkellä saadun maksukuitin ohessa.
6
Pesun valmistaminen. Rummun avaaminen/sulkeminen
HUOMIO:
RUMMUN AVAAMISEN JA SULKEMISEN ON
TAPAHDUTTAVA
VAROVASTI,
JOTTA
PESTÄVÄT VAATEKAPPALEET TAI PESUKONE
EIVÄT VAHINGOITTUISI.
TARKISTA, ETTÄ RUMMUN LÄPÄT TULEVAT
HUOLELLISESTI SULJETUIKSI.
Pesukoneen täyttö
1.
Avaa pesukoneen kansi.
2.
Avaa rumpu painamalla valkoisen nappulan kohdalta
ja painamalla samalla toisella kädellä rummun toista
läppää.
3.
Pane pestävät vaatekappaleet yksitellen rumpuun
tunkematta
niitä
tiukkaan.
Huomioi
“ohjelmataulukossa” suositellut täyttömäärät. Jos
pesukonetta
täytetään
liiaksi,
pesutulokset
huononevat ja tekstiilit rypistyvät.
4.
Rumpu suljetaan asettamalla läppä, jossa on
valkoinen nappula, toisen läpän alle, kunnes nämä
liittyvät toisiinsa tiukasti ja rumpu on näin suljettu.
7
Pesuaineen annostus
I
Maksimi
Esipesu ja pesu
Jauhemainen pesuaine
Suositeltava
II
Maksimi
pesu
Nestemäinen pesuaine
Maksimi
valkaisu- ja hajusteaine
Pesuainelokero on jaettu 4 osioon:
.- Osio I on tarkoitettu esipesuaineelle.
.- Osio II on tarkoitettu pesuaineelle.
.- Osio on tarkoitettu valkaisuaineelle.
.- Osio
on tarkoitettu huuhtelu- ja hajusteaineille sekä erikoisaineille, kuten tärkkäysaineet,
sinivärjäysaineet jne.
Pesuainelokerossa on kaksi merkkiviivaa:
.- Suositeltava (alempi viiva). Osoittaa suositeltavan määrän esipesu- ja pesuaineosioissa.
.- Maks. Osoittaa maksimitäyttömäärän, jota ei saa ylittää.
Tärkeää
.- Valkaisuaineen käyttö ei ole suositeltavaa esipesun sisältävien ohjelmien yhteydessä.
.- Älä käytä nestemäistä pesuainetta esipesun ja/tai ajastimellisen aloituksen sisältävien ohjelmien
yhteydessä.
Joustava Elektroninen Suorituskyky – Fuzzy Logic
Tässä pesukoneessa on automaattisesti kaikki pesuvaiheet käsittelevä elektroninen järjestelmä, jonka
tarkoituksena on saavuttaa poikkeuksellisen loistavia pesutuloksia säästäen samalla huomattavasti
aikaa ja rahaa.
Kun ohjelma on valittu, pesukone sovittaa siihen parhaalla mahdollisella tavalla seuraavat
perusasiat huomioiden pyykin määrän ja tekstiilien tyypin:
- veden määrä ja energian kulutus
- pesuohjelman kesto
- huuhteluiden tehokkuus
Lisäksi pesukone:
- huomioi vaahdon ilmestymisen ja lisää tarpeen tullen huuhteluveden määrää
- säännöstelee linkouksen nopeutta riippuen pyykin asettautumisesta koneessa estäen näin mekaanisen epätasapainon mahdollisen syntymisen.
8
Erityisohjelmat
HUUHTELUN ERIKOISOHJELMA
Ohjelma
suorittaa pyykille kolme huuhtelua ja linkouksen 800 kierr.minuutissa (nopeutta
on myös mahdollista muuttaa pienemmäksi tai linkous voidaan poistaa kokonaan tähän
tarkoitetulla kytkimellä). Se sopii minkä tahansa tekstiilin huuhteluun, esimerkiksi käsin
suoritetun pesun päätteeksi.
VOIMAKKAAN LINKOUKSEN ERIKOISOHJELMA
Ohjelma
linkoaa ohjelmataulukossa ilmoitetulla nopeudella.
PELKKÄ TYHJENNYS
suorittaa veden poiston.
Ohjelma
KÄSINPESU
Pesukoneessa on myös hienopesuohjelma nimeltään “käsinpesu”. Tämä ohjelma pesee
käsin pestäväksi tarkoitetun pyykin käyden lävitse täydellisen pesuohjelman. Ohjelman
maksimilämpötila on 30º C ja se päättyy kolmeen huuhteluun ja hellävaraiseen
linkoukseen.
URHEILUASUOHJELMA
Pesukoneessa on ainutlaatuinen “Urheiluasuohjelma”.
Kyseessä on erikoisohjelma sekoitteista valmistetuille urheiluasuille, joita ei voida pestä
sellaisissa ohjelmissa, jotka käyttävät korkeita lämpötiloja.
Ohjelma alkaa esipesulla kylmässä vedessä, joka poistaa suurimman lian. Tämän jälkeen
seuraa pesu 30º C:ssa, huuhtelu ja hellävarainen linkous, jotka takaavat arkojen mutta
likaisten tekstiilien oikeanlaisen käsittelyn.
AA-LUOKKA
Koneella voidaan saavuttaa optimaaliset pesutulokset 40 º C:ssa pestäessä energiankulutuksen vastatessa A-luokkaa.
A_luokka
Tällä koneella voit saavuttaa ihanteellisen pesutuloksen 3 kg:n maksimitäyttömäärällä
60°C asteessa säästäen huomattavasti pesuaikaa.
MIX
&
WASH
MIX & WASH
MIX & WASH –ohjelmalla (SEKOITA JA PESE) voidaan pestä kaikenlaisia tekstiilejä
sekaisin yhtä aikaa.
- uudet värilliset vaatteet on pestävä ensimmäistä kertaa erikseen
- väriä päästäviä vaatteita ei tule koskaan sekoittaa
PIKAOHJELMAT
PIKAOHJELMA 44 MINUUTIN PIKAOHJELMA
29 MINUUTIN PIKAOHJELMA
29 MINUUTIN PIKAOHJELMA
Pikaohjelmalla voidaan käydä (44/29/32) minuutissa läpi täydellinen pesuohjelma 3.5
kg:lle pyykkiä 40/50º C:ssa.
HUOMIOITAVAA
1. Jos kyseessä on erityisen likainen pyykki, suosittelemme pyykin määrän vähentämistä niin,
että maksimitäyttömäärä on 3 kg.
2. PUUVILLALLE tarkoitettujen ohjelmien (VALKOPYYKKI 90º ja KESTÄVÄT VÄRIT 60º)
yhteydessä voidaan suorittaa automaattinen valkaisu lisäämällä valkaisuainetta kaukaloon
9
Yleisiä ohjeita
KONEEN PUHDISTUS JA HUOLTO
Pesukoneen ulkopinnan puhdistamiseen ei saa käyttää kuluttavia aineita, alkoholia ja/tai liuotinaineita.
Riittää, kun kone pyyhitään kostealla rievulla.
Pesukone tarvitsee vain vähäisiä huoltotoimenpiteitä.
• Rummun syöttöaukossa olevan kumitiivisteen kuivaaminen.
• Pesuaineen täyttölokeron ja sen osioiden puhdistaminen.
• Roskasihdin puhdistaminen.
• Puhdistaminen koneen oltua pitkään käyttämättä tai kuljetuksen jälkeeen.
Jotta pesukone säilyisi pitkään hyväkuntoisena, kuivaa täyttöaukon kumitiiviste ja jätä luukku auki
pesuohjelman päätyttyä.
ROSKASIHDIN PUHDISTAMINEN
Pesukone on varustettu erikoissihdillä, joka sijaitsee koneen etuosan jalkalistan takana. Sihti kerää
kooltaan suuremmat esineet (kolikot, napit jne.), jotka voisivat tukkia pumpun.
Suosittelemme roskasihdin puhdistamista aina, kun havaitset, että pyykki ei peseydy kunnolla tai
kone ei poista vettä normaalisti.
Sihti puhdistetaan seuraavalla tavalla:
• Kerää ulostuleva vesi sopivaan astiaan.
• Irrota sihti ja puhdista se.
• Aseta puhdistettu sihti takaisin paikoilleen toistaen edellä
mainitut ohjeet päinvastaisesti.
10
PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERON JA SEN OSIOIDEN PUHDISTAMINEN
.- Suosittelemme pesuaineen täyttölokeron ja sen kaikkien
neljän
osion
(esipesu-,
pesu-,
valkaisuaineja
huuhteluaineosio) puhdistamista silloin tällöin. Tätä varten
poista täyttölokero kolostaan. Puhdistettuasi lokeron aseta se
takaisin paikalleen.
Täyttölokero poistetaan paikaltaan ja asetetaan takaisin
paikalleen kuvien esittämällä tavalla
A
Paikaltaan poisto
.- Paina kytkintä A
.-Samalla, kun pidät kytkintä alas painettuna, väännä
täyttölokeroa ulospäin
I
II
.- Vedä täyttölokero ulos ja puhdista se
.- Puhdistaessasi esipesuosiota I ja pesuosiota II poista
tarkkaan kaikki pesuaineden rippeet, jotka voivat vaikeuttaa
pesuaineen pääsemistä rumpuun.
S
.- Puhdistaessasi valkaisu- ja huuhteluaineen osioita irrota
vetämällä ulospäin täyttölokeron takaosan kaksi lappoa S.
Poista mahdolliset kuivuneet pesuainerippeet, jotka saattaisivat
tukkia osioiden suuaukot..
B
Takaisin asettaminen
.- Kohdista kiinnitysläpät ohjeiden mukaan
C
.- Väännä täyttölokeroa kantta kohden, kunnes kiinnitysläppä
asettuu paikalleen ( C ).
Läpän asettuessa paikalleen kuulet tyypillisen äänen (klak).
11
Toimintahäiriöt
1.- Ei toimi millään ohjelmalla. • Kone ei ole kytkettynä.
• Pääkatkaisija pois päältä.
• Ei sähkövirtaa.
• Sähkösulakkeet huonokuntoiset.
• Koneen kansi auki.
• Kytke kone.
• Kytke pääkatkaisija.
• Tarkista.
• Tarkista.
• .Sulje luukku.
2.- Kone ei ota vettä.
• Katso syy kohdassa 1.
• Vesihana kiinni.
• Tarkista.
• Avaa vesihana.
3.- Kone ei tyhjennä vettä.
• Roskasihdissä tukkivia
esineitä.
• Vedenpoistoletku taittunut.
• Tarkista roskasihti.
• Kone ei ole vielä tyhjentänyt
vettä.
• “Linkouksen poisto”-kytkin on
alaspainettuna.
• Odota hetki, kone tyhjenee.
4.- Kone ei linkoa.
5.- Kone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
6.- Kone ei linkoa nopeilla
kierrosluvuilla.
• Suorista vedenpoistoletku.
• Paina “linkouksen poisto”-kytkin
pois päältä.
• Kone ei ole kunnolla tasapaino- • Säädä koneen jalat.
tettu.
• Kuljetuskiinnikkeitä ei ole pois- • Poista kuljetuskiinnikkeet.
tettu.
• Pyykki on epätasaisesti jakau- • Jaa pyykki rummussa tasaisesti.
tunut rummussa.
• Pyykki on epätasaisesti
jakautunut rummussa.
1.- Ei toimi millään ohjelmalla. • Kone ei ole kytkettynä.
• Pääkatkaisija pois päältä.
• Ei sähkövirtaa.
• Sähkösulakkeet huonokuntoiset.
• Koneen kansi auki.
7.- Näyttöön ilmestyy vika
nro 0,1,5,6,7,8,9,2,13,16
• Jaa pyykki rummussa tasaisesti.
• Kytke kone.
• Kytke pääkatkaisija.
• Tarkista.
• Tarkista.
• .Sulje luukku.
• Käänny huollon puoleen
8.- Näyttöön ilmestyy vika
nro 2
• Pesukoneeseen ei tule vettä
• Tarkista, että veden sisäänottoletkun hana on auki.
9.- Näyttöön ilmestyy vika
nro 3
• Vesi ei postu pesukoneesta
• Tarkista, että veden poistumisreitti on esteetön.
• Tarkista, että vedenpoistoletku
ei ole kaksinkerroin.
10.- Näyttöön ilmestyy vika
nro 4
• Pesukoneessa on liikaa vettä
• Sulje veden sisäänottoletkun
hana.
• Käänny huollon puoleen.
Mikäli vika ja/tai toimintahäiriö jatkuu edelleen, irrota koneen
virtakosketin, sulje vesihana, älä ryhdy koneen korjaamisyrityksiin.
Koneen tarvittaessa korjausta ota yhteyttä ainoastaan viralliseen
huolto- ja korjauskeskukseen (katso eurooppalainen takuu –sivua), ja
pyydä korjaajia käyttämään vain alkuperäisiä varaosia. Näiden
suositusten laiminlyöminen voi vaarantaa koneen käyttöturvallisuutta.
Kun otat yhteyttä huolto- ja korjauskeskukseen, muista aina mainita koneen malli (nähtävissä
käyttöpaneelissa), sen rekisteri- ja sarjanumerot, jotka näet koneen etuosassa alhaalla olevasta
kortista irrotettuasi jalkalistan, tai takuutodistuksesta. Mainitse kaikki tiedot, jotka on ilmoitettu
rajatulla alueella.
Näin saat nopeampaa ja tehokkaampaa palvelua.
12
Hyödyllisiä pesuun liittyviä ohjeita
Hyödyllisiä ohjeita, jotta koneen käyttö olisi mahdollisimman ekologista ja taloudellista.
NEUVOJA PESUKONEEN KÄYTTÖÖN
Taloudellisin tapa pestä pyykkiä on pestä maksimiinsa täytetyllä pesukoneella. Näin säästyy sekä vettä
että energiaa.
Suosittelemme maksimitäyttömäärää. Energiansäästö voi näin olla jopa 50%. Pese täydellä koneella
kahden puoliksi täytetyn koneen sijasta.
MILLOIN ESIPESU ON TARPEELLINEN?
Ainoastaan pyykin ollessa erityisen likaista! Säästö on 5-15% luokkaa, jos esipesua ei tarvita, koska
pyykki ei ole erityisen likaista.
MINKÄ PESULÄMPÖTILAN VALITSEN?
Tahranpoistoaineiden käyttö ennen varsinaista konepesua vähentää
lämpötilojen tarvetta.
60 ºC astetta korkeampien
Täyttäessäsi koneen pesurumpua suosittelemme:
• Mikäli kyseessä ovat erityisen arat kuidut, suosittelemme pesupussin käyttöä.
• Varmista, että vaatteiden taskut ovat tyhjät ja ettei niistä löydy metalliseineitä (esimerkiksi paperiliittimiä,
hakaneuloja, nuppineuloja, kolikoita jne.)
• Sido tyynyliinojen nauhat kiinni, sulje vetoketjut, pidikerenkaat, sido muut irtonaiset nauhat ja leninkien
mahdolliset pitkät kangaskaistaleet.
• Poista kaikki lisäosat (metalliset ja muoviset), jotka on tarkoitettu verhojen kiinnittämiseen.
Suosittelemme rypytysnauhan keräämistä “keräksi” omalla narullaan sidottuna.
• Älä syötä pyykkiä koneeseen laskostettuna.
• Ota huomioon koneen suositeltu täyttömäärä kunkin ohjelman kohdalla.
• Mikäli haluat pestä mattoja, peittoja tai muita erityisen imukykyisiä tekstiilejä, vältä linkouksen
käyttämistä.
• Villavaatteet voidaan pestä koneessa vain silloin, kun niissä on merkki «Puhdasta uutta villaa» , ja
niiden tuoteselostuksessa tulee olla myös maininta “ei nukkautuvaa” tai “konepesu sallittu”.
• Pestessäsi kylpytekstiilejä pyri pesemään pyyhkeet muun pyykin kanssa yhdessä, ei yksinään.
• Varo, etteivät vaatekappaleet jää kiinni rummun läppien väliin.
TUOTEMERKKISYMBOLIT
Tuotemerkkilaput on yleensä sijoitettu vaatekappaleiden kauluksiin tai sivusaumoihin. Niissä käytetyt
symbolit ilmaisevat seuraavia ominaisuuksia:
• Korkein mahdollinen PESULÄMPÖTILA.
• Puhdistustavat, joita vaatteeseen voidaan tai ei voida käyttää.
• Aineet, joita puhdistukseen voidaan tai ei voida käyttää.
Symbolit ovat seuraavat:
PESU
Pesuun liittyvät ohjeet ilmaistaan aina pesuvatia kuvaavalla merkillä, johon on lisätty erilaisia lisämerkkejä:
• Ei saa pestä.
• pestä sekä käsin että koneessa. Mikäli Voidaan pesuvatia kuvaavan piirroksen sisällä on
numeroita, ne tarkoittavat korkeinta mahdollista pesulämpötilaa.
13
• Vain käsinpesu.
Kun piirroksessa esitetty käsi on puoliksi vadissa, merkki tarkoittaa sitä, että pesun aikana
vaatetta tulee kevyesti liikutella. Jos piirroksen käsi on kokonaan vadissa, merkki tarkoittaa sitä,
että pesu voidaan suorittaa ainoastaan käsin.
• Pesuvadin alle piirretty viiva tarkoittaa sitä, että vaatetta voi mekaanisen pesun aikana liikuttaa
vain kevyesti.
• Ei linkousta.
VALKAISUAINEEN KÄYTTÖ
Valkaisuaine on yleisesti käytetty tuote tekstiilien valkaisuun, mutta joissakin tapauksissa se saattaa
vahingoittaa vaatekappaletta peruuttamattomasti. Valkaisuaineen käyttöä koskevia symboleja ovat esim :
• Valkaisuaineen käyttö sallittu.
• Valkaisuaineen käyttö kielletty.
WEEE
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin
2002/96/EY mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se
tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
FI
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjeessa mahdollisesti
esiintyvistä painovirheistä.Valmistajalla on oikeus tehdä
tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia tuotteisiinsa muuttamatta
niiden keskeisiä ominaispiirteitä
14
15
03.04.07 / 46003698 FI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising