Hoover | DYT 7122D2/1-S | Hoover DYT 7122D2/1-S Ohjekirja

Hoover DYT 7122D2/1-S Ohjekirja
PESUKONE DYT 7122D2
H
B2
G
B1
C2
A
C1
p
V
A
OHJELMAN/LÄMPÖTILAN VALINTASÄÄDIN
Tällä valintasäätimellä voidaan valita haluttu pesuohjelma. Kierrä säädintä
(säädintä voidaan kiertää sekä myötä- että vastapäivään), kunnes ohjelman
merkintä osuu merkkipisteen (p) kohdalle. Lämpötilan valinta riippuu
valitusta ohjelmasta (Katso ohjelmataulukkoa).
B1 LINKOUKSEN VALINTAKYTKIN
B2
AJASTIMELLINEN ALOITUS –KYTKIN
C1
KYLMÄPESUKYTKIN
C2 AQUAPLUS-KYTKIN
G
KANNEN MERKKIVALO
H
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-KYTKIN
V
DIGITAALINÄYTTÖ
Näytön merkkijärjestelmän avulla pystyt koko ajan seuraamaan pesuohjelman
etenemistä
p
SÄÄTIMIEN ASENNON ILMAISIN
Ohjelmataulukko DYT 7122D2
Ohjelma
PUUVILLAT
(COTTON)
Ohjelma tekstiilityypille
ERIKOISOHJELMAT
Korkein
linkous
-nopeus
rpm/min
Täyttömäärä Pesuaineen Valintakytkimet
annostus
C
Korkein
mahdollinen I II
Kg.
Kestävät värit + esipesu
display
90º
1200
7
•
•
•
•
* Kestävät värit
display
60º
1200
7
•
•
•
•
* Arat värit
display
40º
1200
7
•
•
•
•
Arat värit
display
30º
1200
7
•
•
•
•
display
50º
1000
3
•
•
•
•
display
40º
1000
3
•
•
•
•
display
30º
1000
3
•
•
•
•
Villa
display
30º
800
1
•
•
•
Käsinpesu
display
40º
800
1
•
•
•
Huuhtelu
display
-
1000
-
Linkous
display
-
1200
-
Tyhjennys
ActivEco 20ºC
display
-
0
-
display
20º
1000
7
•
•
•
Pikaohjelma 44
display
40º
1000
3
•
•
•
Pikaohjelma 30
display
30º
1000
2
•
•
•
SEKOITTEET Kestävät värit
TEKOKUIDUT Arat värit
(MIXED)
Arat värit
ARAT TEKSTIILIT
(DELICATES)
Korkein
Arvioitu
mahd.
aika
lämpötila
min.
ºC
•
•
•
•
*Puuvillan koepesuohjelmat asetuksen (EY) nro. 1015/2010 ja nro. 1061/2010 mukaisesti
PUUVILLAN PESUOHJELMA 60ºC lämpötilassa
PUUVILLAN PESUOHJELMA 40ºC lämpötilassa
Nämä ohjelmat on tarkoitettu normaaliin puuvillakuitujen pesuun ja ne ovat energian ja vedenkulutuksen
kannalta tehokkaimpia.
Nämä ohjelmat on kehitetty vaatteiden pesuohjeiden mukaisten lämpötilojen noudattamiseen; todellinen
veden lämpötila saattaa vaihdella hiukan pesuohjelmassa ilmoitetusta lämpötilasta.
Suosituksia pesuaineen käytöstä eri lämpötiloissa.
Erittäin likaisen valkopyykin pesemiseen suosittelemme puuvillaohjelmia 60 °C:ssa tai sitä korkeammassa
lämpötilassa ja tavallista jauhemaista pesuainetta. Se sisältää valkaisuaineita, jotka tuottavat
kohtalaisissa/korkeissa lämpötiloissa erinomaisen tuloksen.
40–60 °C:n pesuissa käytettävän pesuaineen on oltava sopivaa kankaan tyypin ja likaisuuden mukaan.
Tavalliset jauhemaiset pesuaineet sopivat valkopyykille ja värinsä hyvin pitävälle, erittäin likaiselle pyykille,
kun taas vain vähän likaiselle värilliselle pyykille sopivat nestemäiset pesuaineet tai "värejä suojaavat"
jauheet.
Alle 40 °C:n pesuun suosittelemme nestemäisten pesuaineiden tai matalan lämpötilan pesemiseen
erityisesti sopiviksi merkittyjen pesuaineiden käyttöä.
Käytä villan ja silkin pesemiseen vain näille kankaille erityisesti tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata annostelussa pesuaineen pakkausmerkintöjen ohjeita.
Ohjelma
paino
aika
linkous
Virrankulutus
Vedenkuluus jäännöskosteutta
1,05 kWh / 0,82 kWh
52l / 35 l
53%
Puuvillat 60°c 7 kg / 3,5 kg 210 min./140 min
1200 Rpm
3,5 kg
130 min.
0,62 kWh
35l
53%
Puuvillat 40°c
Sekoitteet
3kg
105 min.
1000 Rpm
0,49 kWh
64l
50%
Tekokuidut 40ºC
1 kg
45 min.
800 Rpm
0,45 kWh
50l
40%
Villa 30ºC
Tehonkulutus off-tilassa ja päälle jätettynä-tilassa: 0,4 W / 0,6 W
TÄRKEÄÄ
.- Älä käytä nestemäistä pesuainetta esipesun ja/tai ajastimellisen aloituksen sisältävien ohjelmien
yhteydessä.
PESUN VALMISTAMINEN
1.- Kun pyykki on pantu koneeseen, sulje rummun läpät huolellisesti.
2.- Annostele pesuaine ja mahdolliset muut aineet ylittämättä “MAX”-merkintää
•
esipesuaine I
•
pesuaine II
•
huuhteluaine
HALUTUN OHJELMAN JA TOIMINTOJEN VALINTA
3.- Kierrä ohjelman valintasäädin (A) halutun ohjelman kohdalle.
4.- Halutessasi paina tarvittavien toimintojen kytkimiä (C1, C2).
.- Valinnat on tehtävä mieluiten ennen, kuin painat ohjelman aloittavaa kytkintä (H).
.- Huomioi myös, että jos pesuohjelma on jo siinä vaiheessa, että toivottu toiminto on ohitettu, tämä ei
toimi.
C1 kylmäpesukytkin
Painettaessa tätä kytkintä pesukone suorittaa minkä tahansa pesuohjelman vettä lämmittämättä.
Pesuohjelman muut ominaisuudet eivät muutu (veden määrä, pesuaika, pesurytmi jne.).
Kylmässä vedessä pesua suositellaan, kun kyseessä on tekstiili, jonka värien kestävyydestä ei ole
varmuutta, tai kun puhdistettavana on verhot, peitot, erityisen arat tekokuidut, pienet matot tai vain vähän
likaiset tekstiilit.
C2 aquaplus-kytkin
Uuden SENSOR ACTIVA SYSTEM –toiminnon ansiosta painamalla kyseistä kytkintä valitset
erikoispesuohjelman, joka on mahdollinen kaikille ohjelmille ja tekstiilityypeille. Tämä ohjelma on
hellävarainen sekä tekstiilikuiduille, että pesukoneen käyttäjän herkälle iholle.
Huomattavasti runsaampi määrä vettä ja koneen uusi toimintatapa, joka yhdistää rummun pyörimisen sekä
veden oton, että sen poistamisen kanssa, mahdollistaa täydellisesti pestyn ja huuhdellun pyykin.
Pesuohjelma käyttää suurempaa määrää vettä, jotta pesuaine liukenisi täydellisesti veteen, ja jotta pesu olisi
tehokasta. Vesimäärää on lisätty myös huuhtelujen yhteydessä, jotta kuituihin ei jäisi pesuainetta.
Tämä toiminto on tarkoitettu erityisesti herkkäihoisille henkilöille, joille pienikin pyykkiin jäänyt pesuaine
saattaisi aiheuttaa ärsytystä tai jopa allergisen reaktion.
Tätä toimintoa suositellaan käytettäväksi myös lasten vaatteita ja arkoja tekstiilejä pestäessä, erityisesti
kylpyhuonetekstiilejä, joiden kuituihin jää helposti pesuainetta.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä villavaatteille tarkoitetun ohjelman yhteydessä.
5.- Voit valita haluamasi linkousnopeuden (B1)
B1 linkouksen valintakytkin
Ohjelman valitsemisen jälkeen näyttöön ilmestyy kyseisen ohjelman suurin mahdollinen linkousnopeus.
Jokainen linkouspainikkeen painallus vähentää nopeutta 100 kierroksella minuutissa. Vähimmäisnopeus on
400 kierrosta minuutissa, mutta linkous voidaan poistaa painamalla linkouspainiketta toistuvasti.
6.- Tehtyäsi haluamasi valinnat paina käynnistyskytkintä H ohjelman aloittamiseksi. Pesukone suorittaa
haluamasi ohjelman.
Jos jo tehtyäsi valinnan haluat perua sen, paina kytkintä uudelleen (merkkivalo sammuu).
B2 Ajastin-painike
Tämän painikkeen avulla voit ohjelmoida pesuohjelman alkamaan vasta jopa 24 tunnin kuluttua.
Voit kytkeä ajastimen päälle seuraavasti:
Valitse haluamasi ohjelma.
Aktivoi painike painamalla sitä kerran (näyttöön ilmestyy h00) ja paina tämän jälkeen painiketta uudelleen,
mikä siirtää ohjelman alkua yhdellä tunnilla (näyttöön ilmestyy h01); jokainen painallus siirtää ohjelman
alkua yhdellä tunnilla, kunnes näyttöön ilmestyy h24, minkä jälkeen uusi painallus palauttaa ajastimen
alkutilanteeseen.
Vahvista valinta painamalla (H) Start/Tauko-painiketta (näytön valo alkaa vilkkua). Ajastin käynnistyy, ja kun
aika on kulunut umpeen, ohjelma alkaa automaattisesti.
Ajastimen käynnistyksen voi perua seuraavasti:
Paina painiketta viiden sekunnin ajan, kunnes valitun ohjelman asetukset ilmestyvät näyttöön.
Tässä vaiheessa aiemmin valittu ohjelma voidaan käynnistää painamalla Start/Tauko-painiketta tai valinta
voidaan perua siirtämällä valitsin OFF -asentoon ja valitsemalla tämän jälkeen uusi ohjelma.
pesuohjelman kesto (V)
Pesuohjelman valitsemisen jälkeen näyttöön ilmestyy automaattisesti ohjelman kesto, jonka pituus riippuu
tehdyistä valinnoista.
Kun ohjelma on käynnistynyt, näytössä näkyy koko ajan jäljellä oleva pesuaika.
luukun merkkivalo
(G)
Kun Start/Tauko-painiketta painetaan, valo alkaa ensin vilkkua, minkä jälkeen se palaa pesuohjelman
loppuun asti.
Kaksi minuuttia pesuohjelman loppumisen jälkeen valo sammuu sen merkiksi, että luukun voi nyt avata.
Ohjelman peruminen tai muuttaminen
Jos haluat muuttaa tai peruuttaa ohjeman sen aloittamisen jälkeen, toimi seuraavalla tavalla:
- Aseta ohjelmanvalintakytkin asentoon OFF . Silloin ohjelma on peruttu ja voit valita halutessasi uuden
ohjelman.
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina uudelleen kytkintä (H),
Pesukone suorittaa nyt valitun ohjelman.
Ohjelman keskeyttäminen
Pesuohjelman voi keskeyttää väliaikaisesti, jolloin koneeseen voidaan lisätä pyykkiä. Toimi seuraavalla
tavalla:
- Paina kytkintä (H), kunnes valinnan, jäljellä olevan pesuajan ja aloituksen merkkivalot vilkkuvat.
- Kun luukun turvalukituksen merkkivalo on sammunut (noin 2 minuuttia), voit avata luukun ja lisätä pyykkiä.
- Sulje rummun läpät ja koneen luukku huolellisesti.
- Paina kytkintä (H), jolloin pesukone jatkaa keskeytetyn ohjelman suorittamista.
Kun ohjelma on loppunut, näyttöön ilmestyy “END”. Odota, kunnes luukun turvalukituksen merkkivalo (G)
on sammunut (noin 2 minuuttia).
Kun haluat tyhjentää koneen, kierrä ohjelmanvalitsin asentoon “OFF”
pesukoneen luukku ja rummun läpät.
, avaa
30-06-2015 / H-43011309 FI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising