Hoover | PU71 PU01011 | Hoover PU71 PU01011 Használati utasítás

Hoover PU71 PU01011 Használati utasítás
*(1(5$7,21)8785(
HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
385(32:(5
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Használati utasítás – Ez a készülék csak rendeltetésének
megfelelően használható, ahogy az az utasításban le van
írva. A készülék használata előtt bizonyosodjon meg róla,
hogy ezeket megértette.
Csak a Hoover által ajánlott vagy nyújtott kiegészítőket
használja.
A takarító eszközök használatakor bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék álló („parkolt”) helyzetben van.
Ezáltal elkerülheti az esetleges károkat a szőnyegen vagy
padlóburkolaton. Lépcső tisztítása során ne helyezze a
porszívó fölött van. NE helyezze a készüléket saját maga felé
lépcsők tisztítása közben.
STATIKUS ELEKTROMOSSÁG. Egyes szőnyegekben kis
statikus elektromosság halmozódhat fel. A statikus kisülés
nem veszélyes az egészségre.
NE használja a készüléket háztartáson kívül, nedves
felületen vagy nedves szívásnál.
Tartsa kezeit, lábát, laza ruhát és haját távol a forgó keféktől.
NE szedjen fel a készülékkel kemény vagy éles tárgyakat,
gyufát, forró hamut, cigarettacsikkeket vagy más hasonló
anyagokat.
Gratulálunk az új Hoover Purepower készüléke
megvásárlásához.
Egyes aeroszolok gyúlékonyak lehetnek, NE használja őket a
készülék közelében.
TÁPKÁBEL. NE tolja át a készüléket annak vezetékén és ne a
vezetéknél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.
HIBÁK. NE folytassa a készülék használatát, ha az hibásnak
tűnik. Ha a készülék vezetéke megsérült, hagyja abba a
készülék használatát AZONNAL. A biztonsági kockázat
elkerülésének érdekében egy felhatalmazott Hoover
szerviztechnikusnak kell kicserélnie a vezetéket.
HASZNÁLAT UTÁN. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
dugót a konnektorból. Mindig kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a dugót a konnektorból a készülék tisztítása vagy
karbantartása előtt.
Gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők biztonsága:
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel vagy
annak gombjaival. Tartsa felügyelet alatt a készüléket
használó idősebb gyermekeket, időseket vagy fogyatékkal
élőket.
HOOVER SZERVIZ. A készülék további biztonságos
és hatékony működéséhez ajánlott, hogy minden
karbantartási vagy javítási munkálatot csak az arra
felhatalmazott Hoover technikusok végezzenek.
NE szedjen fel gyúlékony folyadékokat, pl. tisztítószereket,
benzint stb. vagy azok gőzét.
Abban a valószínűtlen esetben, ha bármelyik elem hiányzik vagy bármilyen problémát
tapasztal a termékkel, NE VIGYE VISSZA A BOLTBA
Kérjük, forduljon a Hoover ügyfélszólgálathoz:
Tel: 06 1 488 0177
Email: customerservice@candy.hu
Ha bármilyen hiba merülne fel készülékével az első 12 hónapban, lépjen kapcsolatba a Hoover
ügyfélszolgálattal a fenti számon.
Ez a rendkívül fejlett gép könnyebbé és
hatékonyabbá teszi a takarítást.
Gyengédebb szőnyegeihez – és Önhöz!
Kérjük, szánjon időt a használati utasítás
figyelmes elolvasására.
Ezután készen áll majd, hogy minél többet
kihozzon a különleges funkcióból, amilyeneket
csak a Hoover Purepower tud nyújtani!
FIGYELEM!
AZ ELEKTROMOSSÁG RENDKÍVÜL
VESZÉLYES LEHET.
Ez a készülék kettős szigetelésű, és nem szabad
földelni.
A dugó egy 13 amperes biztosítékkal van
ellátva.
FONTOS: A vezetékek a hálózati kábelben az
alábbi kódnak megfelelően vannak színezve:
Kék - NULLÁS
Barna - FÁZIS
SXUHSRZHU
-2-
ISMERKEDÉS A KÉSZÜLÉKKEL*
SXUHSRZHU
Nehézségek
nélküli
takarítás az
új Hoover
Forgó
vezetéktartó
kampó
Markolat
PUREPOWER-rel
Tápkábel
Főtest
A készülék kicsomagolásakor
ellenőrizze, minden darab
megtalálható-e.
Poroló kefe
Ki/Be kapcsoló
Ápoló fúvóka
Ajtónyitó darab
Főtest
Markolat és 1. hosszabbító cső
biztosítócsavarja*
Hosszú réstisztító és 2.
hosszabbító cső*
Poroló kefe
Ápoló fúvóka
Háziállatszőr és allergéntisztító*
Kemény padló gondozófúvóka*
Eldobható papírzsák
(*Csak egyes modelleknél)
Hordozófül
Hajlékony tömlő
Tömlőtartó
Tömlőrögzítő
Zsák ajtó
Kimeneti szűrő
fedél
Zárkioldó
Hosszú réstisztító
Tömlőakasztó
Szőnyeggondozó
szabályozó
Kemény padló
gondozófúvóka*
Háziállatszőr és
allergéntisztító*
* Csak egyes modelleknél
-3-
SZŐNYEGGONDOZÓ
SZABÁLYOZÓ
FELKÉSZÜLÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA
A szőnyeggondozó szabályozója a fúvóka magasságát
növeli vagy csökkenti. A fúvóka magassága nem változik
a markolat elengedéséig. Próbáljon ki különböző
beállításokat, amíg el nem éri a legjobb eredményt minden
szőnyegénél.
1
Helyezze a markolatot a főtestbe és
csúsztassa a helyére.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a
markolat szintben van a készülék
testével.
Húzza be a nagy csavart (a markolat
felső lyukába méretezve). Helyezze
a kis csavart a markolat alsó lyukába
és húzza be.
Erősítse a hordozófület a
készülék hátuljára.
Csavarja a hordozófület a két
adott csavarral a helyére.
FONTOS: Kemény padlók (pl. vinil
vagy linóleum) tisztításánál állítsa a
szabályozót „Kemény padlók” pozícióba.
Ennek elmulasztása károsíthatja a padló
felületét.
Bizonyosodjon meg róla,
hogy a készülék álló
(„parkolt”) pozícióban van.
Csúsztassa a szabályozót
a szőnyeg mélységének
legmegfelelőbb pozícióba.
Megjegyzés: A készülék nem ajánlott csomózott vagy
30 mm-nél mélyebb szőnyegek tisztítására. Porszívózás
előtt kérjük, forduljon tanácsért a padlógondozóhoz/
szőnyeggyártóhoz az ajánlott tisztítási utasításokért.
Kapcsolja a tömlőt a készülék
hátuljához.
Reteszelje a tömlőrögzítőt
a tömlőtartóhoz.
ZÁR NYITÁSA
Oldja ki a készüléket a pedál
lábával való megnyomásával.
Az alacsony bútorok alatti
takarításhoz és egyes
karbantartási
műveletekhez
egyszerűen
nyomja meg
a pedált újra
és döntse a
markolatot
a padlóig.
KAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSA
Be- és kikapcsolás
Nyomja meg a Ki-/Bekapcsolás gomb alját a
bekapcsoláshoz.
Nyomja meg a Ki-/Bekapcsolás gomb tetejét a
kikapcsoláshoz.
-4-
TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK*
AZ ELDOBHATÓ PAPÍRZSÁK CSERÉJE
FONTOS: A tisztító eszközök használatakor a készüléknek álló („parkolt”)
helyzetben kell lennie, főleg a lépcsők tisztításakor. A szabályozót szintén
„eszköz” módba kell állítani.
Háziállatszőr és allergéntisztító*
Ideális háziállatok szőrének takarítására.
Ne érjen a forgó keféhez.
Kemény padló gondozófúvóka*
Ideális finom felületek tisztítására.
Kombinálja a merev hosszabbító csővel.
Hosszabbító cső*
A hajlékony tömlőre erősítve, kiegészítőkkel a
végén ideális lépcsők tisztítására.
Minden kiegészítő ráerősíthető a hajlékony
tömlő vagy a merev hosszabbító cső végére*.
Kombinálja a kiegészítőket használat szerint.
*
*
FONTOS: A papírzsák cseréje előtt kapcsolja ki és húzza ki a
készüléket. Készüléke alapból el van látva egy zsákkal; ezt nem
szabad újra használni.
A zsák kivétele:
* Csak egyes modelleknél
Nyomja meg a az ajtó kioldóját és vegye ki
az ajtót.
*
*
Óvatosan húzza a zsák rögzítőjét a tömlő
bemenetétől a zsák tetején levő kemény
karton húzásával.
*
*
Csúsztassa ki a zsákot a rögzítőből a zsák
tetején levő kemény karton húzásával. Egy
zár automatikusan lezárja a zsák nyílását.
Dobja ki a teli zsákot.
*
MINDIG erősítse a tömlőrögzítőt a kampóhoz a tisztító eszközök
használatakor. Használat után akassza le.
Új zsák behelyezése:
Nyomja be a karton galléron levő fület a
tömlő bemenete alatt levő résbe.
LÉPCSŐK TISZTÍTÁSA
Nyomja a zsák gallérját a tömlő bemenetére,
amíg nincs biztosan a helyén.
Veszélyes maga felé helyezni a készüléket lépcsők tisztítása
közben.
Húzza ki a hajtásokat a zsákon és helyezze
vissza az ajtót.
MINDIG dolgozzon a készülékkel maga alatt. Bizonyosodjon
meg róla, hogy az alsó lépcsőnek van támasztva.
NE csatlakoztassa a tömlőrögzítőt a lépcsők tisztításánál.
* Csak egyes modelleknél
-5-
SZŰRŐK TISZTÍTÁSA*
FONTOS: Az optimális tisztító teljesítményért mindig tartsa
tisztán a szűrőket.
Motor előtti szűrő
Kimeneteli szűrő
A motor előtti szűrőt három hónaponként mosni kell.
A kipufogószűrőt három hónaponként mosni kell.
HEPA kimeneteli szűrő*
Mikro kimeneteli szűrő* A szénszűrő általában nem igényel karbantartást, ezt az összetevőt nem kell
mosni. Ha csere szükséges, kérjük lépjen kapcsolatba alkatrészekkel foglalkozó
osztályunkkal.
Nyomja le a reteszt és távolítsa
el a kimeneteli szűrő fedelét.
Távolítsa el a zsák feletti ajtót és vegye ki a szűrőt.
Emelje ki a kimeneteli szűrőt.
Mossa meg a szűrőt langyos vízben.
NE HASZNÁLJON FORRÓ VIZET VAGY
TISZTÍTÓSZEREKET!
Mossa meg a szűrőt langyos
vízben.
NE HASZNÁLJON FORRÓ VIZET
VAGY TISZTÍTÓSZEREKET!
Távolítsa el a felesleges vizet rázással és hagyja
száradni 24 órán át. Csak akkor helyezze vissza a
szűrőket, ha teljesen megszáradtak.
Távolítsa el a felesleges vizet
rázással és hagyja száradni 24
órán át. Csak akkor helyezze
vissza a szűrőket, ha teljesen
megszáradtak.
* Csak egyes modelleknél
* Csak egyes modelleknél
-6-
ÉKSZÍJ VAGY KEFÉK CSERÉJE
3
FONTOS: A kefék ellenőrzése vagy fedél
eltávolítása előtt kapcsolja ki és húzza ki a
készüléket.
Ha készüléke nem tisztít hatékonyan, az ékszíj vagy
kefék (vagy mindkettő) cseréjére lehet szükség, először
viszont ellenőrizze, hogy:
• Kiürítette a porzsákot
• Tiszták a szűrők
• Nincs dugulás a készülékben
%
1
4
$
Fedél eltávolítása
• Vegye le a szőnyeggondozó szabályozóját.
• Távolítsa el az A és B csavarokat a fedélből.
• Emelje le a fedelet.
5
Kefeszerkezet visszahelyezése
• Tartsa a kefeszerkezetet
és nyújtsa a szíjat, amíg
a szerkezet talpazata
vissza nem ül a helyükre.
Forgassa meg a kefét, hogy
megbizonyosodjon a szíj
szabad mozgásáról.
Fedél visszahelyezése
• Helyezze vissza a fedelet,
megbizonyosodva róla, hogy
a fedél elején levő fülek az
alaplap elülső részén levő
résekben vannak.
• Biztosítsa a fedelet az A és B
csavarokkal.
Szőnyeggondozó szabályozó
visszahelyezése
• Bizonyosodjon meg róla,
hogy a kiemelt rész (T) a
készülék eleje felé mutat.
DUGULÁS ELTÁVOLÍTÁSA
FONTOS: A készülék szétszerelése
előtt kapcsolja ki és húzza ki a
készüléket.
Valószínűtlen, hogy a készülék elduguljon, kivéve a
porzsák túltöltésénél vagy nagyobb, kemény tárgyak
felszívásánál. A dugulás eltávolítása egyszer.
Ha a tisztító eszközök
használatban voltak, először
ellenőrizze az eszközt
és a hosszabbító csövet.
Ezután ellenőrizze a tömlő
markolatát; ehhez fogja meg a
bordás gyűrűt az ábra alapján
és fordítsa a nyíl irányába és
húzza szét.
A tömlő ellenőrzéséhez
nyújtsa ki azt teljes hosszában
és kapcsolja be a készüléket;
a szívás eltávolítja a legtöbb
akadályt. Ha ez hatástalan,
kapcsolja ki és húzza ki a
készüléket. Távolítsa el tömlőt
annak balra csavarásával az
ábra alapján. Vegye le a tömlőt
és távolítsa el a dugulást.
Dugulás a készülék testén belül:
2
Kefeszerkezet eltávolítása
• Vizsgálja meg az ékszíjon a kopás jeleit.
• Eltávolításhoz húzza a kefeszerkezetet felfelé a
helyéből. Távolítsa el a szíjat a motor tengelyéről,
majd a kefeszerkezetről.
Ékszíj cseréje
• Hurkolja az új övet a motor tengelyére, majd a
kefeszerkezetre.
* Csak egyes modelleknél
Dugulás eltávolítása a Háziállatszőr
és allergéntisztítóból*
(* Csak egyes modelleknél)
Nyissa ki a csatot és emelje fel a
fedelet a dugulás eltávolításához.
-7-
1. Fordítsa fel a készüléket és
ellenőrizze, hogy szabadon
forognak-e a kefék.
2. Ellenőrizze, hogy
nincs-e dugulás a tömlő
csatlakozójában. Használjon
egy darab drótot vagy egy
tömpe, hajlékony rudat a
dugulás eltávolítására.
Minőség
ISO 9001
A Hoover-üzemek független minőségértékelése megtörtént. Termékeink olyan
minőségbiztosítási rendszerrel készülnek, amely megfelel az ISO 9001 szabvány
követelményeinek.
Mindig eredeti Hoover alkatrészekre cserélje ki a régieket. Alkatrészek rendelésekor mindig
adja meg a modell számát.
Hoover szerviz
Környezetvédelem – WEEE irányelv
Ha bármilyen hiba merülne fel készülékével az első 12 hónapban, lépjen kapcsolatba a
Hoover szervizzel az alábbi számon.
A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvnek (WEEE).
Tel: 06 30 193 57 57
Email: candyszerviz@tyukasz.hu
A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön segítséget nyújt a környezetre és az
emberi egészségre kifejtett esetleges negatív következmények megelőzésében,
amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése idézhet elő. A terméken lévő
szimbólum azt jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként nem kezelhető. A készüléket arra
kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen
kell leadni. Az elhelyezést a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi
szabályokkal összhangban kell elvégezni. A termék kezelésével, visszanyerésével és
újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket
vásárolta.
FOGYÓANYAG
5 ZSÁK
AGITÁTOR
ÉKSZÍJ
TÖMLŐ
STANDARD SZŰRŐKÉSZLET
HEPA SZŰRŐKÉSZLET
HÁZIÁLLATSZŐR ÉS ALLERGÉNTISZTÍTÓ
KÓD
+
<
9
'
8
8
-
GARANCIANYILATKOZAT
A készülék garanciafeltételeit képviselőnk határozza meg az országban, amelyben
értékesítésre került. Részletekért a feltételekről forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket
vásárolta. Ha bármilyen igényt tart garanciára a feltételek alatt, fel kell mutatnia a számlát
vagy nyugtát.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Kizárólag HOOVER tartozékokat
használjon.
-8-
FIGYELEM!
Felhasználói lista
Egy hőkioldó kapcsolja ki a készüléket, hogy az ne forrósodjon
túl, amikor tele van a zsák, dugulás lép fel vagy koszosak a
szűrők. Ha ez megtörténik, kapcsolja ki és húzza ki a készüléket
és javítsa ki a hibát.
Ilyen esetben kb. 30 perc után indul újra a készülék.
Ha készüléke nem működik megfelelően, fussa át a következő listát.
1. Működik a készülék energiaforrása?
Próbálja ki más elektromos készülékkel is.
2. Tele van a porzsák finom porral?
A zsák cseréjéhez olvassa el az 5. oldalon található utasításokat.
3. El van dugulva a tömlő?
A dugulás eltávolításához olvassa el a 7. oldalon található utasításokat.
FONTOS: Ne tolja át a készüléket annak vezetékén,
mivel ez károsíthatja a vezeték szigetelését.
4. Dugulás van a főtestben?
A dugulás eltávolításához olvassa el a 7. oldalon található utasításokat.
5. El vannak dugulva a szűrők?
A szűrők tisztításához olvassa el a 6. oldalon található utasításokat.
6. Megfelelően van beállítva a fúvóka magassága?
A szőnyeggondozó szabályozójának beállításához olvassa el a 4. oldalon
található utasításokat.
7. Megfelelően forognak a kefék?
A kefék ellenőrzéséhez olvassa el a 7. oldalon található utasításokat.
8. Túlmelegedett a készülék?
Ilyen esetben kb. 30 perc után indul újra a készülék.
Amennyiben kétségei akadnak, hívja a Hoover segélyvonalat 08444 995 599
tanácsért. Ők segíthetnek önnek telefonon keresztül.
* Csak egyes modelleknél
-9-
*(1(5$7,21)8785(
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising