Hoover | VHD 914Z-86S | Hoover VHD 914Z-86S User manual

Hoover VHD 914Z-86S User manual
FI
SV
DA
NO
EN
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
User instructions
®
VHD 914 Z
VHD 916 Z
FI
SV
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Ostamalla tämän Hoover pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Genom att välja en
tvättmaskin från Hoover har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Hoover långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Hoover laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
I Hoover omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
2
NO
EN
TILLYKKE
GRATULERER
OUR COMPLIMENTS
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra
Hoover, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
With the purchase of this
Hoover household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Med en Hoover har De
valgt kvaliteten og
fordelene ved en maskine
der teknologisk er på forkant
med udviklingen.
Hoover er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Hoover is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Hoover’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Hoover kan også tilby et
stort utvalg av andre
hvitevarer: vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Hoover is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Hoover’s
produktkatalog.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Hoover-produkter.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
För service kontaktas någon
av Hoover auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Ved kontakt til Hoover’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Hoover - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
DA
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Hoover products.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Hoover
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
3
SV
FI
KAPPALE
AVSNITT
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPTER
DA
NO
EN
INDHOLD
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Introduction
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
General points on delivery
2
Garantibestemmelser.
Garanti
Guarantee
Säkerhetsanvisningar
3
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Safety Measures
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Tekniske data.
Tekniske data
Technical Data
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Setting up and Installation
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Control Description
Ohjelmataulukko
Programtabell
7
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Table of Programmes
Ohjelman valinta
Programval
8
Valg af program
Valg av program
Selection
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Gode råd vedr. vask
Produktet
The Product
Pesu
Tvätt
11
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Washing
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Cleaning and routine
maintenance
Tarkastuslista
Checklista
13
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Faults Search
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
Takuu
Garanti
Turvallisuusohjeita
1
4
5
FI
EN
NO
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
CHAPTER 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ HOOVER
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
D) TULPPA
D) PLUGG
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
JA NESTEMÄISEN
VALKAISUAINEEN
KAUKALO (SÄILIÖ)
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
ELLER BLEKMEDEL
F) RUM TIL FLYDENDE
VASKE- ELLER
BLEGEMIDDEL
(BEHOLDER)
F) ROM (BEHOLDER) TIL
FLYTENDE
VASKEMIDDEL ELLER
FLYTENDE
BLEKEMIDDEL
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
6
DA
SV
A
B
C
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
GEM DISSE TING
D
F
E
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) INSTRUCTION MANUAL
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) CAPS
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Hoover-senter.
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Hoover
Centre.
7
NO
EN
KAPPALE 2
AVSNITT 2
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
CHAPTER 2
TAKUU
GARANTI
GARANTI
GARANTI
GUARANTEE
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
8
DA
SV
FI
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
9
DA
SV
FI
EN
KAPPALE 3
AVSNITT 3
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
CHAPTER 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
SAFETY MEASURES
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Irrota pistotulppa
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Kaikki Hoover pesukoneet
● Alla Hoover maskiner är
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
● Alle elektriske apparater
Tämä tuote täyttää
Direktiivien 73/23/EEC ja
89/336/EEC (korvattu
direktiiveillä 2006/95/EC ja
2004/108/EC) mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiver 73/23/EEC och
89/336/EEC (ersatts med
direktiver 2006/95/EC och
2004/108/EC) och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
● Vidrör inte maskinen om
olet märkä tai paljain jaloin.
Du är våt eller barfota.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
● Använd inga skarvsladdar
jatkojohtoja .
i badrum och våtutrymmen.
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiver 73/23/EEC och
89/336/EEC (ersatts med
direktiver 2006/95/EC och
2004/108/EC) och senare
ändringar.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
10
NO
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Trekk ut støpselet.
● Skru av vanntilførselen.
● Alle Hoover-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Hoover appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
Direktiv 73/23/EEC og
89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med senere
endringer.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Ta ikke på maskinen med
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
FI
● Do not use adaptors or
● Lad ikke børn betjene
● Maskinen må ikke brukes
● Do not allow the appliance
● Træk aldrig i apparatets
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Do not pull the mains lead
● Utsätt inte maskinen för
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
vädrets makter (regn, sol
etc.).
● Efterlad ikke maskinen
● La ikke vaskemaskinen bli
● Do not leave the
● Hvis apparatet skal flyttes,
● Løft aldri vaskemaskinen
● In the case of removal,
adapter eller skarvdosor.
● Älä anna lasten leikkiä
● Låt inte barn använda
sähkölaitteilla.
maskinen.
● Irrottaessasi pistotulppaa
● Håll i stickkontakten när Du
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Älä sijoita pesukonetta
ulkotiloihin
● Älä nosta konetta
● Håll inte i vreden eller
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
● Kuljetuksen aikana
● Tvättmaskinen för inte
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
transporteras så att den lutar
mot luckan.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
● Mikäli kone on
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun
Hoover- huoltoon . Näin
varmistat koneen
asianmukaisen huollon ja
turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
EN
● Bruk ikke adaptere eller
● Anslut inte maskinen till
haaroituspistorasiaa.
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
NO
● Brug ikke adaptere, eller
● Älä käytä adapteria tai
● Koneen nostossa on
DA
SV
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Hoover
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
multistik.
maskinen, uden behørigt
opsyn.
udsat for regn, eller direkte
sol.
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
“tjuvkontakter.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
multiple plugs.
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
● Ved transport må ikke
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
● Vær alltid to personer ved
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
● Hvis maskinen går i stå
● Hvis vaskemaskinen er
● Hvis ledningen (til
● Dersom strømledningen (til
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Hoover Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Hoover
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Hooverrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Hooverreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Hoover
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Hoover spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
FI
DA
SV
KAPPALE 4
KAPITEL 4
AVSNITT 4
NO
KAPITTEL 4
EN
CHAPTER 4
85
cm
60 cm
60 cm
14
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
VEDEN NORMAALIMÄÄRÄ
/TÄYTTÖ
NORMAL VATTENMÄNGD
LIITÄNTÄTEHO
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
TECHNICAL DATA
9
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
l
6÷15
VANDSTAND NORMAL
NORMALT VANNIVÅ
NORMAL WATER LEVEL
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
2400
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
POWER INPUT
ENERGIANKULUTUS
(OHJELMA 90°C)
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 90°C)
kWh
1,8
ENERGI FORBRUG
(PROG. 90°C)
STRØMFORBRUK
(PROG. 90°C)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
A
10
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
POWER CURRENT FUSE
AMP
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
SPIN
r.p.m.
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VANDTRYK.
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
JÄNNITE
SPÄNNING
V
230
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
SUPPLY VOLTAGE
kg
KATSO ARVOKILPEÄ
SE TYPSKYLT
SE MARKEPLADE
SE MERKEPLAT
SEE RATING PLATE
15
FI
DA
SV
NO
EN
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
CHAPTER 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
SETTING UP
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Katkaise johtojen nippuside.
Klipp bandet kring
slangarna.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Poista 4 kiinnitysruuvia (A) ja
4 välikappaletta (B).
Lossa de 4 skruvarna (A) och
de 4 mellan-stycken (B).
Afmonter de fire skruer (A)
og de fire middel (B).
Skru ut de 4 skruene og de 4
brikker (B).
Monter dækplader i huler.
Dækplader findes i posen
inden i maskinen.
Lukk åpninger ved hjelp av
plugger som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Peitä reiät mukana
toimitetuilla tulpilla, jotka
löytyvät käyttöohjepussista.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
Täck över hålen med de
medföljande pluggar som
finns i plastpåse som
innehåller t.ex.
bruksanvisningar.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
FI
SV
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
DA
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Connect the fill hose
to the tap.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
18
EN
NO
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
DA
SV
NO
Aseta kone suoraan neljän
säädettävän jalan avulla:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
A
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
20
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että
ohjelmavalitsin on OFFasennossa ja luukku suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Laite on sijoitettava siten,
että pistotulppa voidaan
irroittaa laitetta siirtämättä.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
B
C
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
EN
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Insert the plug.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
FI
KAPPALE 6
SV
DA
AVSNITT 6
P
B H I
EN
NO
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
CHAPTER 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
CONTROLS
A
B
Luge håndtag
Dør håndtag
Door handle
Indikator for lukket luge
Låst dør-lampen
Door locked indicator light
C
D
E
F
G
H
Start knap
“Start”-knapp
Start button
Forvaske knap
Forvask-knappen
Pre-Wash button
Knap til udskudt start
Utsatt start-knappen
Start Delay button
Knappen Aquaplus
Aquaplus-knapp
Aquaplus button
Godnat-knap
Good Night-knapp
Night Option button
Knap for Variabel
centrifugeringshastighed
Knapp for
Sentrifugeringshastighet
Spin Speed button
L MN
Q
O
G
C D E F
A
22
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
Luukku lukittu - merkkivalo
Lampan Dörren låst
Start Kytkin
Start-knapp
Esipesu-painike
knapp Förtvätt
Aloituksen ajastus - painike
Knappen startfördröjning
Aquaplus-painike
Knappen Aquaplus
Good Night -painike
Nattknapp
Linkousnopeuspainike
Spin-Speed-knappen
Linkousnopeuden merkkivalo
Indikatorlampa för
centrifugeringshastighet
I
Kontrollampe for
centrifugeringshastighed
Varsellampe for
sentrifugeringshastighet
Spin speed indicator light
Jäljellä olevan ajan näyttö
Indikatorlampor för
tidsnedräkningssystem
L
Indikatorer for
tidsnedtællingssystem
Programforløp-lamper
Time countdown system
Pesulämpötilan merkkivalo
Indikatorn för disktemperatur
M
Indikator for vasketemperatur
Indikatorlamper for
vasketemperatur
Wash temperature indicator
light
Pesulämpötila-painike
Knappen disktemperatur
N
Knappen "Vasketemperatur"
"Vasketemperatur"-knapp
“Wash Temperature” button
Painikkeiden merkkivalot
Knapparnas indikatorer
O
Indikatorer
Indikatorlamper for
knappene
Buttons indicator light
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljarknapp med OFF
position
P
Programvælger knap med
OFF position
Programvelger knapp med
OFF position
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
Q
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
23
FI
DA
SV
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
LUUKKU KAHVA
HANDTAG
Luukku avataan painamalla
kahvan painiketta.
Tryck in handta get in för att
öppna luckan.
A
2 min.
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
LUUKKU LUKITTU -MERKKIVALO
LAMPAN DÖRREN LÅST
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen. Odota 2 minuuttia
pesun loppumisen ja Luukku
lukittu -valon sammumisen
jälkeen, ennen kuin avaat
luukun. Käännä pesun
lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
painiketta uudelleen.
Lampan "Dörren låst" är
tänd när dörren är helt
stängd och maskinen är
påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till
och tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln
avslutats och dörrlåsets
lampa slocknat innan
dörren öppnas. Sätt
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
24
B
NO
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
LUGE HÅNDTAG
DØR HÅNDTAG
Tryk håndtaget ind for at
åbne lugen
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
Trykk handtaget in for at
abne doren.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
INDIKATOR FOR LUKKET LUGE
LÅST DØR-LAMPEN
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med
at blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan
åbnes umiddelbart efter
endt vask. Vent 2 minutter,
indtil indikatoren for den
lukkede luge holder op med
at lyse, inden lugen åbnes.
Når vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
“Låst dør”-lampen lyser når
døren er helt lukket og
maskinen er PÅ.
Hvis du trykker på START
mens døren er lukket, blinker
lampen et øyeblikk før den
tennes.
Hvis døren ikke er lukket,
fortsetter lampen å blinke.
En spesiell
sikkerhetsanordning
forhindrer døren fra å kunne
åpnes rett etter at
vaskesyklusen er over. Vent i
to minutter etter at
vaskesyklusen er avsluttet og
til Låst dør-lampen har
slukket før du åpner døren.
Når vaskesyklusen er over,
vrir du programvelgeren til
AV.
EN
DESCRIPTION OF
CONTROL
DOOR HANDLE
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
DOOR LOCKED INDICATOR
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
25
FI
DA
SV
START-PAINIKE
START KNAPP
Odota ohjelmavalinnan
aikana, että LOPETUSmerkkivalo välähtää, ennen
kuin painat START-painiketta.
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman (yksi
merkkivalo syttyy)
C
NO
START KNAP
START KNAPP
START BUTTON
När programvalet pågår,
vänta till lampan "STOPP"
börjar blinka innan du
trycker på knappen START.
Når du har valgt et program,
skal indikatoren STOP blinke,
inden du trykker på
knappen START.
Mens et program velges, må
du vente til “STOPP”-lampen
blinker før du trykker på
START-knappen.
When a programme is
selecting, wait for the “STOP”
indicator light to flash before
pressing the START button.
Tryck in startknappen
(kontrollampan lyser för det
valda programmet)
Tryk startknappen ind
(kontrollampen vil lyse ved
det valgte program).
Trykk startknappen inn
(kontrollampen vil lyse ved
det valgte program)
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one
indicator lights will go on) .
HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
PAINETTU, SAATTAA
KESTÄÄ MUUTAMAN
SEKUNNIN ENNEN KUIN
LAITE ALKAA TOIMIA.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS
IN.
MASKINEN GÅR I GANG
FÅ SEKUNDER EFTER, DER
ER TRYKKET PÅ START.
MASKINEN STARTER FÅ
SEKUNDER ETTER AT
MAN TRYKKER PÅ
START.
ASETUSTEN MUUTTAMINEN
OHJELMAN KÄYNNISTYMISEN
JÄLKEEN (KESKEYTYS)
Ohjelma voidaan
keskeyttää milloin tahansa
pesun aikana painamalla
START-painiketta noin
kahden sekunnin ajan. Kun
pesukone on keskeytetyssä
tilassa, JÄLJELLÄ OLEVAN
AJAN merkkivalo ja
toimintopainikkeet vilkkuvat.
Ohjelma voidaan
käynnistää jälleen
painamalla START-painiketta
uudelleen.
ÄNDRING AV
INSTÄLLNINGARNA EFTER ATT
PROGRAMMEN HAR STARTAT
(PAUS)
Programmet kan pausas vid
valfritt tillfälle under
tvättcykeln genom att
trycka ner knappen START
under ungefär två sekunder.
När maskinen är i pausläge,
blinkar lampan
"Nedräkning" och knappen
alternativ.
Återstarta programmet med
knappen START.
ÆNDRING AF
INDSTILLINGERNE EFTER
PROGRAMMET ER STARTET
(PAUSE)
Programmet kan til enhver
tid pausestilles under en
vask, hvis knappen START
holdes inde i ca. to
sekunder. Når maskinen står i
pausetilstand, blinker
indikatoren NEDTÆLLING og
indstillingsknapperne.
Hvis programmet skal
genstartes, skal du trykke på
knappen START igen.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen
kuin turvalukitus
mahdollistaa luukun
avaamisen.
Kun olet lisännyt tai
poistanut pyykkiä, sulje ovi,
paina START-painiketta ja
laite jatkaa toimintaansa
siitä kohdasta mihin se jäi.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att
ta ut tvätt eller lägga in,
vänta 2 minuter tills
säkerhetsdörrlåset har löst
ut. Därefter öppnas luckan
och det Aktuella plagget
kan tas ut eller läggas in.
Tryck in startknappen igen,
och programmet fortsätter
från den punkt där det
avbröts.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte
i sit forløb.
ENDRE INNSTILLINGER ETTER
AT ET PROGRAM HAR STARTET
(PAUSE)
Du kan når som helst under
en vaskesyklus sette
programmet på pause ved
å holde nede STARTknappen i ca. to sekunder.
Når maskinen er i
pausemodus, blinker
“PROGRAMFORLØP”lampen og valgknappene.
For å starte programmet
igjen, trykker du på STARTknappen.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer
tøy, vente 2 minutter inntil
sikkerhets dørlåsen er utløst.
Åpn opp luken og ta det
aktuelle tøy ut eller legg inn
tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
AVBROTT I PROGRAMMET
Ohjelma voidaan peruuttaa
kiertämällä ohjelmanvalitsin
OFF-asentoon.
Programmet kan avbrytas
genom att vrida väljaren till
läge AV.
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Hvis programmet skal
annulleres, skal
programvælgeren drejes
hen til positionen FRA.
26
EN
AVBRYTE PROGRAMMET
Hvis du vil avbryte
programmet, vrir du
programvelgeren til AV.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
The programme may be
paused at any time during
the wash cycle by holding
down the "Start/Pause"
button for about two
seconds. When the machine
is in the paused mode, the
indicator light "Countdown"
and option buttons will flash.
To restart the programme,
press the START button once
again.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme
the programme selector
should be rotated to the
OFF position.
27
FI
DA
SV
NO
EN
Toimintopainikkeet pitää
valita, ennen kuin
KÄYNNISTYS- painiketta
painetaan.
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen
START trycks in.
Indstillingsknapperne skal
vælges, før du trykker på
knappen START
Du må velge ønsket program
før du trykker på START.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
ESIPESU-PAINIKE
Esipesu on erityisen
hyödyllinen erittäin likaiselle
pyykille. Sitä voidaan käyttää
vain tietyissä ohjelmissa, jotka
on osoitettu
ohjelmataulukossa. Esipesu
valitaan ennen varsinaista
pesuohjelmaa. Esipesussa
käytettävä pesuaine
kaadetaan
pesuainelokeroon 1 (ks.
kohta Pesuainekotelo). Käytä
vain 20 %
pesuainepakkauksessa
suositellusta määrästä. Älä
käytä esipesussa
huuhteluainetta.
KNAPP FÖRTVÄTT
Detta alternativ är särskilt
användbart för hårt
nedsmutsad tvätt och kan
bara väljas för vissa program
enligt programtabellen.
Tvättmedel ska för detta
program hällas i facket i
tvättmedelslådan som är
märkt “1” (Se avsnittet
Tvättmedelslåda i
bruksanvisningen). Vi
rekommenderar att du
endast använder 20 % av den
mängd som anges på
tvättmedelsförpackningen.
Mjukmedel ska inte användas
i detta program.
FORVASKE KNAP
Denne indstilling er især
nyttig, hvis tøjet er meget
snavset, og indstillingen kan
kun bruges sammen med
visse programmer, som vist i
programoversigten. Sæbe til
dette program bør hældes i
rum i sæbeskuffen afmærket
“1” (Se venligst afsnittet
Sæbeskuffe i
instruktionsbogen). Vi
anbefaler, at De kun
anvender 20% af de
anbefalede mængder, som
angives på sæbepakken, og
der bør ikke anvendes
skyllemiddel til dette
program.
FORVASK-KNAPPEN
Dette programvalget er
spesielt nyttig for svært skittent
tøy, og kan kun brukes
sammen med enkelte
programmer (se
programtabellen).
Vaskemiddel for dette
programmet bør legges i
rommet i vaskemiddelskuffen,
som er merket “1” (vennligst se
avsnittet “Vaskemiddelskuff”
senere i bruksanvisningen). Vi
anbefaler at du bare bruker
20 % av de anbefalte
mengdene på
vaskemiddelpakken, og det
bør ikke brukes tøymykner for
dette programmet.
PRE-WASH BUTTON
This option is particularly
useful for heavily soiled
loads and can be used only
on some programmes as
shown in the programmes
table.
Detergent for this
programme should be
added to the compartment
of the soap drawer labelled
“1” (Please refer to
Detergent Drawer Section of
manual). We recommend
you use only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack and fabric conditioner
should not be used for this
programme.
ALOITUKSEN AJASTUS -PAINIKE
KNAPPEN STARTFÖRDRÖJNING
KNAP TIL UDSKUDT START
UTSATT START-KNAPPEN
START DELAY BUTTON
Maskinens starttidspunkt kan
indstilles med denne knap.
Starten kan udskydes med 3, 6
eller 9 timer.
Følg nedenstående for at
indstille udskudt start:
Vælg et program (indikatoren
STOP blinker)
Tryk på knappen for udskudt
start (hver gang du trykker på
denne knap, udskydes starten
med hhv. 3, 6 eller 9 timer, og
den tilsvarende indikator
blinker).
Tryk på START for at aktivere
funktionen for udskudt start
(den indikator, der er tilknyttet
det valgte tidspunkt for udskudt
start, holder op med at blinke
og forbliver tændt).
Programmet starter, når den
indstillede tidsforskydning er
nået.
Du kan angi når maskinen skal
starte med denne knappen, og
forsinke starttidspunktet med
tre, seks eller ni timer.
Slik programmerer du utsatt
start:
Velg et program (“STOPP”lampen blinker)
Trykk på Utsatt start-knappen
(for hver gang du trykker på
knappen, forsinkes
starttidspunktet med
henholdsvis tre, seks eller ni
timer, og den tilhørende lampen
vil blinke).
Trykk på START for å aktivere
Utsatt start (indikatorlampen
ved det valgte Utsatt starttidspunktet, slutter å blinke og
forblir PÅ).
Når tiden for utsatt start har
utløpt, starter
vaskeprogrammet.
Sådan annulleres funktionen for
udskudt start:
Tryk på knappen for udskudt
start, indtil indikatoren holder
op med at lyse (indikatoren
STOP blinker), og programmet
kan startes manuelt ved hjælp
af knappen START, eller sluk
maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
Slik annullerer du Utsatt start:
Trykk på Utsatt start-knappen til
indikatorlampene slukkes
(STOPP-lampen blinker). Du kan
starte programmet manuelt ved
å trykke på START-knappen, eller
slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til AV.
Appliance start time can be
set with this button, delaying
the star by 3, 6 or 9 hours.
Proceed as follow to set a
delayed start:
Select a programme
(“STOP” indicator light blinks)
Press Start Delay button
(each time the button is
pressed the start will be
delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the
corresponding light will
blink).
Press START to commence
the Start Delay operation
(the indicator light
associated with the
selected Start Delay time
stops blinking and remains
ON).
At the end of the required
time delay the programme
will start.
Laitteen käynnistysaika
voidaan asettaa tällä
painikkeella, ja sen käynnistystä
voidaan lykätä 3, 6 tai 9 tuntia.
Aseta ajastettu aloitus
seuraavasti:
Valitse ohjelma (LOPETUSmerkkivalo vilkkuu)
Paina Aloituksen ajastus painiketta (aina painiketta
painettaessa aloitusta
lykätään 3, 6 tai 9 tunnilla
painallusten mukaan ja
ajastusta vastaava valo syttyy).
Aloita Aloituksen ajastus toiminto painamalla
KÄYNNISTYS-painiketta (valittua
Aloituksen ajastus -aikaa
vastaava merkkivalo lakkaa
vilkkumasta ja jää palamaan
jatkuvasti).
Määritetyn ajastusajan lopussa
ohjelma käynnistyy.
Aloituksen ajastus -toiminto
voidaan peruuttaa
seuraavasti:
Paina Aloituksen ajastus painiketta, kunnes merkkivalot
sammuvat (LOPETUS-valo
vilkkuu), jolloin ohjelma
voidaan käynnistää
manuaalisesti KÄYNNISTYSpainikkeella, tai katkaise
laitteesta virta siirtämällä
ohjelmanvalitsin off-asentoon.
28
Utrustningens starttid kan ställas
in med denna knapp. Starten
kan fördröjas med 3, 6 eller 9
timmar.
Gör så här för att ställa in en
fördröjd start:
Välj ett program (lampan
"STOPP" blinkar)
Tryck på knappen
Startfördröjning (varje gång
knappen trycks in fördröjs
starten med 3, 6 eller 9 timmar,
och motsvarande lampor
blinkar).
Tryck på START för att utlösa
startfördröjningsfunktionen
(lampan för den valda
starttiden slutar blinka och lyser
med fast sken).
Vid slutet av den inställda
tidsfördröjningen startar
programmet.
Gör så här för att avbryta
startfördröjningsfunktionen:
Tryck på knappen
startfördröjning tills lamporna
stängs av (lampan "STOPP"
blinkar) och programmet kan
startas manuellt med knappen
START eller utrustningen stängas
av genom att sätta
programväljaren i läge AV.
D
E
To cancel the Start Delay
function :
press the Start Delay button
until the indicator lights will
be off (The STOP light blinks)
and the programme can be
started manually using the
START button or switch off
the appliance by turning the
programme selector to off
position.
29
FI
DA
SV
AQUAPLUS-PAINIKE
KNAPPEN AQUAPLUS
Tällä painikkeella voit uuden
Sensor Activa –järjestelmän
ansiosta käynnistää uuden
erikoispesun Valkokirjopyykki- ja Tekokuidutohjelmissa.
Toiminto on hellä vaatteiden
kuiduille ja niiden käyttäjien
herkälle iholle.
Pyykki pestään tavallista
paljon suuremmassa
vesimäärässä ja rummun
pyörimisliikettä on tehostettu
rummun täytön ja
tyhjennyksen aikana, mikä
takaa sen, että vaatteiden
pesu ja huuhtelu onnistuu
täydellisesti. Pesuveden
määrää on lisätty, jotta
pesuaine liukenee täysin,
mikä varmistaa tehokkaan
puhdistuksen. Veden
määrää on lisätty myös
huuhtelun aikana (5 erillistä
huuhtelua), jolloin kaikki
pesuainejäämät
huuhtoutuvat kuiduista.
Toiminto on suunniteltu
erityisesti herkkäihoisia
varten, joille pieninkin
pesuainemäärä aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa.
Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pestäessä
lasten vaatteita ja
yleensäkin arkoja kankaita
tai pestäessä
froteevaatteita, joiden
kuidut yleensä imevät
itseensä enemmän
pesuainetta.
Tämä toiminto on
automaattisesti aktivoitu
hienopyykki- ja
villaohjelmissa/käsipesu.
Du sätter igång en ny
specialtvättcykel i
programmen för Vitkulörtvätt, Bland- och
syntetmaterial när du trycker
på knappen, tack vare det
nya Sensor Activa System.
Programmet behandlar
textilfibrerna skonsamt, vilket
också är bra för känslig hud.
Kläderna tvättas i en mycket
större mängd vatten, som
fylls på och töms ut enligt en
ny princip med trumrotation
i kombinerade cykler. Som
resultat blir kläderna perfekt
rengjorda och sköljda.
Mängden vatten i tvätten
ökas så att tvättmedlet löses
upp helt, vilket säkerställer
effektiv tvättning. Mer vatten
används också i
sköljproceduren (5 separata
sköljningar) så att allt
tvättmedel sköljs ut ur
fibrerna.
Funktionen är särskilt
utformad för personer med
ömtålig och känslig hud, där
också obetydliga rester av
tvättmedel kan orsaka
hudirritationer och allergiska
reaktioner.
Du rekommenderas att
också använda denna
funktion för barnkläder och
för ömtåliga textilier i
allmänhet, samt när du
tvättar frottétextilier, där
fibrerna brukar absorbera
en större mängd
tvättmedel.
Funktionen aktiveras alltid
automatiskt i program för
fintvätt och ylle/handtvätt.
Painike ei ole käytettävissä, jos
”Good Night” -painike on
painettuna.
Denna funktion går inte att
välja när man har tryckt på
nattknappen.
F
NO
EN
KNAPPEN AQUAPLUS
AQUAPLUS-KNAPP
AQUAPLUS BUTTON
Ved at trykke på denne
knap kan De, takket være
det nye Sensor Activa
System, aktivere en speciel,
ny vaskecyklus under
programmerne Kogevask,
Skånevask och Syntetiske
Stoffer. Med denne indstilling
behandles tøjfibrene
skånsomt, hvilket også sker
af hensyn til brugeren af
tøjet.
Tøjet vaskes i en større
mængde vand, og det,
sammen med den nye
kombination af rotationer,
hvor vand tages ind og
pumpes ud, betyder, at tøjet
er rengjort og skyllet perfekt.
Vandmængden øges under
vask, så vaskemidlet opløses
fuldstændigt, hvilket sikrer en
effektiv vask.
Vandmængden øges også
under skylning (5 separate
skylninger) for at fjerne alle
spor af vaskemiddel fra
tøjet.
Denne funktion er udviklet
specielt til brugere med sart
og følsom hud, hvor selv en
meget lille mængde
vaskemiddel kan medføre
irritation eller allergi.
Det anbefales også, at
denne funktion bruges til
børnetøj og finvask generelt
eller ved vask af frotté, da
fibrene her suger en større
mængde vaskemiddel.
Denne funktion er altid
aktiveret ved vask på
finvask- og
uldprogrammer/håndvask.
Ved å trykke på denne
knappen kan du aktivere en
spesiell, ny vaskesyklus i
programmene for
Motstandskyktige stoffer,
Blandete og syntetiske
stoffer, takket være det nye
Sensor Activa-systemet.
Denne funksjonen er
skånsom mot fibrene i
plaggene og den følsomme
huden til de som skal ha
dem på seg.
Vaskingen skjer med mye
høyere vannstand, og dette
sammen med trommelens
reverserende bevegelser når
vannet fylles og tømmes, vil
gi optimal vasking og skylling
av tøyet. Den økte
vannmengden gjør at
vaskemiddelet løser seg
fullstendig opp og sikrer en
effektiv vask. Vannmengden
er også økt under
skylleprogrammet (5
separate skyllinger) for at
ingen såperester skal henge
igjen i fibrene.
Denne funksjonen er spesielt
beregnet for mennesker
med sensitiv hud. For disse
kan selv små mengder
såperester gi utslett og
allergi.
Det anbefales at du også
benytter denne funksjonen
til vask av barnetøy og
ømfintlige stoffer generelt,
og når du vasker
frottéplagg, fordi fibrene har
en tendens til å absorbere
større mengder av
vaskemiddelet.
Denne funksjonen er alltid
aktivert når du benytter
programmene Skånevask
og Ullvask/håndvask.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor Activa System. This
option treats with care the
fibres of garments and the
delicate skin of those who
wear them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
Denne knap kan ikke
benyttes, når "Godnat"knappen er valgt.
Denne knappen er ikke
tilgjengelig når "Good Night"knappen er valgt.
This button is not available
when the “Night option”
button is selected.
30
31
FI
SV
GOOD NIGHT -PAINIKE
NATTKNAPP
Tällä painikkeella
(käytettävissä kaikissa
pesuohjelmissa)
välilinkouksen nopeutta
voidaan mahdollisuuksien
mukaan laskea 400
kierrokseen minuutissa.
Tällöin veden pinta nousee
huuhtelun aikana ja
vaatteet pysyvät veden alla
viimeisen huuhtelun jälkeen,
jolloin niiden kuidut leviävät
tasaisesti.
Taukoa osoittava merkkivalo
palaa, kun rummussa on
vettä.
Kun painiketta painetaan,
pesuohjelman lopuksi
käynnistyvät linkous (jota
voidaan lyhentää tai joka
voidaan peruuttaa
kokonaan asianomaista
painiketta painamalla) sekä
veden tyhjennys.
Elektronisen ohjauksen
ansiosta kone poistaa
välivaiheissa veden
äänettömästi, eli Good
Night -valinta on kätevä
erityisesti pestäessä pyykkiä
yöaikaan.
Den här knappen (som kan
användas med alla
tvättprogram) sänker
hastigheten på
mellancentrifugeringen till
400 varv/min, där så är
möjligt. Vattennivån stiger
under sköljningen och
vattnet hålls kvar efter den
sista sköljningen så att
tvättgodsets fibrer blir jämna
och fina.
Under den tid som vattnet
hålls kvar i tvättrumman lyser
indikatorn för att visa att
maskinen står stilla.
Tryck på knappen för att
avsluta med en
centrifugering (som man
kan förkorta eller avbryta
genom att trycka på
motsvarande knapp) och
tömning.
Tack vare en elektrisk kontroll
är ljudnivån under
mellantömningarna låg,
vilket är mycket praktiskt när
man vill tvätta nattetid.
32
DA
G
NO
EN
GODNAT-KNAP
GOOD NIGHT-KNAPP
NIGHT OPTION BUTTON
Tryk på denne knap (kan
benyttes ved alle
vaskeprogrammer) for at
reducere den
mellemliggende
centrifugeringshastighed til
400 rpm, hvis relevant;
vandniveauet stiger under
skylning, og vasketøjet er
dækket af vand efter den
sidste skylning for at sprede
fibrene jævnt.
I den fase, hvor vandet
holdes i tromlen, lyser
indikatoren for at vise, at
maskinen står stille.
Slip knappen for at afslutte
programmet med en
centrifugering (der kan
reduceres eller annulleres
via den relevante knap) og
en tømning.
Med den elektroniske kontrol
tømmes vandet i de
mellemliggende faser støjfrit,
hvilket gør denne indstilling
meget velegnet til vask om
natten.
Trykk på denne knappen
(tilgjengelig for alle
vaskeprogrammer) for å
redusere hastigheten på
den mellomste
sentrifugeringen til 400 o/m,
der det er mulig. Vannivået
økes under skyllingen, og
vasken holdes nedsenket i
vann etter den siste
skyllingen for en jevn
spredning av fibrene.
I løpet av den fasen der
vannet holdes i trommelen,
viser indikatorlampene at
maskinen har stoppet.
Slipp opp knappen for å
avslutte syklusen med en
sentrifugering (som kan
reduseres eller avbrytes ved
å trykke på riktig knapp) og
tømming.
Takket være den
elektroniske kontrollen
tømmes vannet i de
mellomste fasene stille, noe
som gjør dette valget svært
praktisk hvis du vil vaske om
natten.
Press this button (available
for all the washing
programmes) to reduce the
intermediate spin speed to
400 rpm, where applicable;
the water level is increased
during rinsing and the
washing is kept immersed in
water after the final rinse in
order to spread the fibres
evenly.
During the phase in which
the water is held in the tub,
the indicator lights to show
that the machine is at a
standstill.
Release the button to end
the cycle with a spin dry
(which may be reduced or
cancelled using the
appropriate button) and
emptying phase.
Thanks to electronic control,
the water in the
intermediate phases is
emptied silently, making this
option very useful for
washing at night.
33
FI
SV
LINKOUSNOPEUSPAINIKE
SPIN SPEED-KNAPPEN
Linkousohjelmassa on
tärkeää poistaa
mahdollisimman paljon vettä
pyykistä vahingoittamatta
kankaita. Voit säätää koneen
linkousnopeutta tarpeen
mukaan.
Tällä painikkeella voit
hidastaa enimmäisnopeutta
ja jopa peruuttaa linkouksen.
Voit käynnistää
linkousohjelman uudelleen
painamalla painiketta,
kunnes pääset valitsemaan
haluamasi linkousnopeuden.
Jotta pyykki ei vahingoittuisi,
nopeus ei voi olla suurempi
kuin se, joka automaattisesti
valitaan ohjelmaa
valittaessa.
Voit muuttaa linkousnopeutta
milloin tahansa ilman koneen
pysäyttämistä.
Centrifugeringscykeln är
viktig för att så mycket av
vattnet som möjligt
avlägsnas från tvätten utan
att skada textilierna. Du kan
justera centrifugeringens
hastighet efter behov.
Du kan minska hastigheten
genom att trycka på
knappen och även avstå
från centrifugering om du vill.
Vill du återställa
centrifugeringscykeln
behöver du bara trycka på
knappen tills du når den
hastighet du vill ha.
Det är inte möjligt att öka
hastigheten till värden över
dem som ställs in automatiskt
vid programvalet, så att
textilierna inte skadas.
Du kan ändra hastigheten
när som helst, också utan att
sätta maskinen i pausläge.
LINKOUSNOPEUDEN
MERKKIVALO
INDIKATORLAMPA FÖR
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Kun valitset ohjelman, sen
merkkivalo osoittaa
automaattisesti ohjelman
enimmäislinkousnopeuden.
Jos valitset pienemmän
linkousnopeuden, sen
painikkeen merkkivalo syttyy.
När du ställer in ett program
visas maximal
centrifugeringshastighet
automatiskt av en
indikatorlampa.
Du kan välja en lägre
hastighet genom att trycka
på en knapp så att den
berörda indikatorlampan
lyser.
JÄLJELLÄ OLEVAN AJAN
MERKKIVALOT
Tässä pesukoneessa on
ajanhallintaa varten
merkkivalojärjestelmä, jonka
ansiosta tiedät koko ajan,
kuinka paljon pesuaikaa on
jäljellä.
INDIKATORLAMPOR FÖR
TIDSNEDRÄKNINGSSYSTEM
För att bättre kunna hantera
din tid, har tvättmaskinen ett
indikatorbelysningssystem
som håller dig konstant
informerad om den
återstående cykeltiden.
Merkkivalo 90:
Jäljellä on yli 60 minuuttia.
Lampan "90": Mer än 60
minuter kvar
Merkkivalo 60: Jäljellä on alle
60 minuuttia.
Lampan "60": Mindre än 60
minuter kvar
Merkkivalo 30: Jäljellä on alle
30 minuuttia.
Lampan "30": Mindre än 30
minuter kvar
Merkkivalo 15: Jäljellä on alle
15 minuuttia.
Lampan "15": Mindre än 15
minuter kvar
Lopetuksen merkkivalo:
Ohjelma on päättynyt.
Lampan "Stopp":
Programmet slut
34
DA
NO
EN
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Centrifugeringen er meget
vigtig for at få fjernet så
meget vand fra vasketøjet
som muligt uden at
ødelægge det. De kan
justere maskinens
centrifugeringshastighed
efter behov. Ved at trykke på
denne knap er det muligt at
reducere den maksimale
centrifugeringshastighed eller
annullere centrifugeringen,
hvis det ønskes.
Hvis De vil genoptage
centrifugeringen, skal De blot
trykke på knappen, til De når
den ønskede
centrifugeringshastighed.
Af hensyn til tøjet er det ikke
muligt at øge hastigheden til
mere end den automatisk
anbefalede hastighed for det
valgte program.
Det er muligt at ændre
centrifugeringshastigheden
når som helst – også uden at
afbryde programmet
midlertidigt.
KNAPP FOR
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Sentrifugeringen er svært
viktig for å få ut så mye vann
som mulig av tøyet uten å
skade stoffet. Du kan regulere
sentrifugeringshastigheten
etter behov.
Ved å trykke på denne
knappen er det mulig å
redusere
maksimumshastigheten, og
du kan stanse
sentrifugeringen hvis du
ønsker.
For å starte sentrifugeringen
på nytt, trenger du bare å
trykke på knappen til du får
den ønskede hastigheten.
For at ikke stoffet skal bli
skadet, er det ikke mulig å
øke hastigheten utover den
maksimumshastigheten som
er automatisk innstilt for det
enkelte programmet.
Det er til enhver tid mulig å
regulere
sentrifugeringshastigheten,
også uten å trykke inn
"Pause"-knappen.
SPIN SPEED BUTTON
I
KONTROLLAMPE FOR
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Når De har angivet et
program, vises den
maksimale
centrifugeringshastighed
automatisk af den relevante
kontrollampe.
Hvis De vælger en lavere
centrifugeringshastighed
vha. knapperne, tændes den
relevante kontrollampe.
VARSELLAMPE FOR
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Når du velger et program, vil
den aktuelle varsellampen
vise den høyest mulige
sentrifugeringshastigheten.
Når du velger en lavere
hastighet, vil den aktuelle
varsellampen lyse.
SPIN SPEED INDICATOR LIGHT
L
INDIKATORER FOR
TIDSNEDTÆLLINGSSYSTEM
Du kan bedre tilrettelægge
din tid, da denne
vaskemaskine har et
indikatorsystem, så du hele
tiden kan se, hvor lang tids
vasketid der er tilbage.
PROGRAMFORLØP-LAMPER
H
Indikator ved 90:
Resterende tid over 60
minutter
For at det skal være enklere
for deg å styre tiden din, har
vaskemaskinen
indikatorlamper som hele
tiden viser deg hvor lang tid
som gjenstår av det aktuelle
vaskeprogrammet.
Indikatorlampen 90: Mer enn
60 minutter gjenstår
Indikator ved 60: Resterende
tid er under 60 minutter
Indikatorlampen 60: Mindre
enn 60 minutter gjenstår
Indikator ved 30: Resterende
tid er under 30 minutter
Indikatorlampen 30: Mindre
enn 30 minutter gjenstår
Indikator ved 15: Resterende
tid er under 15 minutter
Indikatorlampen 15: Mindre
enn 15 minutter gjenstår
Indikator ved stop:
Programmet er slut.
Indikatorlampen Stopp:
Programmet slutt.
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
When you set a program,
the maximum possible spin
speed will be automatically
shown by the relevant
indicator light.
Choosing a smaller spin
speed by the appropriate
button, the relevant
indicator light will go on.
TIME COUNTDOWN SYSTEM
INDICATOR LIGHTS
In order to better manage
your time, this washing
machine features an
indicator light system that
keeps you constantly
informed on the remaining
cycle time.
Indicator light 90: Remaining
time above 60 minutes
Indicator light 60: Remaining
time less than 60 minutes
Indicator light 30: Remaining
time less than 30 minutes
Indicator light 15: Remaining
time less than 15 minutes
Indicator light Stop: End of
the programme.
35
FI
SV
PESULÄMPÖTILAN
MERKKIVALO
INDIKATORN FÖR
DISKTEMPERATUR
Kun valitset ohjelman,
merkkivalo osoittaa
automaattisesti korkeimman
mahdollisen lämpötilan.
Kun tätä alhaisempi
lämpötila valitaan
Pesulämpötila-painikkeella,
merkkivalo osoittaa uuden
lämpötilan.
När du väljer program visar
indikatorn automatiskt
högsta möjliga temperatur.
När du väljer en lägre
temperatur med knappen
disktemperatur lyser
indikatorn för den aktuella
temperaturen.
PESULÄMPÖTILA-PAINIKE
KNAPPEN DISKTEMPERATUR
Pesulämpötila-painikkeella
voi vähentää ohjelmien
sisältämiä pesulämpötiloja.
Jokainen painikkeen
painallus vähentää
lämpötilaa, kunnes lämpötila
on vähintään 15 °C
(kylmäpesu
).
Med knappen
disktemperatur kan man
sänka disktemperaturen i alla
program.
För varje tryck på knappen
sänks temperaturen. Den
lägsta temperaturen är 15°C
(kalltvätt
).
PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
KNAPPARNAS INDIKATORER
Valintapainikkeen viereinen
merkkivalo syttyy, kun valinta
on tehty.
Jos valitset vaihtoehdon, joka
ei ole yhteensopiva halutun
ohjelman kanssa,
painikemerkkivalo ei syty.
Indikatorerna lyser när du har
gjort ett visst val.
Om du väljer ett alternativ
som inte passar ihop med
önskat program
tänds inte indikatorn.
36
DA
M
N
O
NO
EN
INDIKATOR FOR
VASKETEMPERATUR
INDIKATORLAMPER FOR
VASKETEMPERATUR
WASH TEMPERATURE
INDICATOR LIGHT
Når der er angivet et
program, vises den
maksimale temperatur
automatisk af den relevante
indikator.
Hvis der vælges en lavere
temperatur via den relevante
knap, tændes den
pågældende indikator.
Når du velger et program,
vises den høyeste
temperaturen automatisk
med den tilhørende
indikatorlampen.
Hvis du velger en lavere
temperatur med knappen for
dette, lyser den tilhørende
indikatorlampen.
When you set a program,
the maximum possible
Temperature will be
automatically shown by
the relevant indicator light.
Choosing a lower
temperature by the
appropriate button, the
relevant indicator light will
go on.
KNAPPEN
"VASKETEMPERATUR"
"VASKETEMPERATUR"-KNAPP
“WASH TEMPERATURE”
BUTTON
Knappen Vasketemperatur
gør det muligt at reducere
vasketemperaturen i hvert
program.
Hver gang du trykker på
knappen, mindskes
temperaturen, indtil et
minimum på 15°C (kold
vask
) nås.
Med knappen
Vasketemperatur kan du
redusere vasketemperaturen
for hvert program.
Temperaturen senkes hver
gang du trykker på knappen,
til et minimum på 15 °C (kald
vask
).
The Wash Temperature
button allows a reduction in
the wash temperature in
each programme.
Each time the button is
pressed the temperature
decreases until a minimum
of 15°C (cold Wash
).
INDIKATORER
INDIKATORLAMPER FOR
KNAPPENE
BUTTONS INDICATOR LIGHT
Indikatorerne omkring
indstillingsknapperne lyser,
når bestemte indstillinger er
valgt.
Hvis du vælger en
indstillingsknap, der ikke er
kompatibel med det
ønskede program, lyser
indikatoren ikke.
Indikatorlampen rundt
valgknappene lyser når du
foretar bestemte valg.
Hvis du foretar et valg som
ikke er kompatibelt med det
ønskede programmet, lyser
ikke indikatorlampen.
The indicator light around
the option buttons will light
when specific options are
selected.
If you select an option
button that is not
compatible with the
programme required the
button light will not
illuminate.
37
FI
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN.
PESUKONE
KÄYNNISTETÄÄN
VALITSEMALLA OHJELMA
OHJELMANVALITSIMELLA.
TÄMÄN TILAN MERKIKSI
LOPETUS-MERKKIVALO
VILKKUU. MERKKIVALO
VILKKUU SIIHEN ASTI, KUN
KONE ON KÄYNNISTYNYT
TAI PALANNUT OFFASENTOON.
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
38
DA
SV
PROGRAMVÄLJARKNAPP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA.
MASKINEN SLÅS PÅ
GENOM ATT VÄLJA ETT
PROGRAM MED
PROGRAMVÄLJAREN.
STATUS VISAS GENOM
ATT LAMPAN "STOPP"
BLINKAR, OCH
FORTSÄTTER ATT BLINKA
TILLS MASKINEN
STARTATS ELLER
MASKINEN ÅTERSTÄLLTS
TILL LÄGET AV.
P
PROGRAMVÆLGER KNAP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER.
MASKINEN TÆNDES
VED AT VÆLGE ET
PROGRAM VIA
PROGRAMVÆLGEREN.
DENNE STATUS
ANGIVES VED, AT
INDIKATOREN STOP
BLINKER. DENNE
INDIKATOR BLINKER,
INDTIL MASKINEN
STARTES ELLER SLUKKES.
NO
PROGRAMVELGER KNAPP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN DREIES I
BEGGE RETNINGER.
DU SKRUR PÅ
MASKINEN VED Å VELGE
ET PROGRAM MED
PROGRAMVELGEREN.
DENNE STATUSEN VISES
VED AT STOPP-LAMPEN
BLINKER. LAMPEN
FORTSETTER Å BLINKE
HELT TIL MASKINEN HAR
STARTET ELLER
MASKINEN SETTES
TILBAKE I AV-STILLING.
Tryck på knappen
Start/Pause för att påbörja
vald cykel.
Tryk på knappen
"Start/Pause" for at starte det
valgte forløb.
Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
valgte programmet.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela
tvättfasen och ändrar sig
inte.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen
till OFF.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen
hen på OFF.
Slå av maskinen ved å drei
programvelger knappen til
OFF.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN
SEURAAVAA PESUA
ENNEN SEURAAVAN
OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
MERK:
PROGRAMVELGEREN
MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
ETTER HVER
VASKESYKLUS, ELLER
NÅR DU STARTER EN
PÅFØLGENDE VASK
FØR NESTE PROGRAM
VELGES OG STARTES.
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
THE MACHINE IS
TURNED ON BY
SELECTING A
PROGRAMME VIA THE
PROGRAMME
SELECTOR.
THIS STATUS WILL BE
INDICATED BY THE STOP
INDICATOR LIGHT
FLASHING, THIS LIGHT
WILL CONTINUE TO
FLASH UNTIL THE
MACHINE HAS STARTED
OR THE MACHINE IS
RETURNED TO THE OFF
POSITION.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
39
KAPPALE 7
Ohjelmataulukko
Valko-kirjopyykki
Valko-kirjopyykki
Puuvilla, Pellava,
FI
OHJELMATAULUKKO
AA 40°C
90
Puuvilla, Pellava, Kestävät
sekoitteet
60
Kaikki yllämainitut
40
Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
Hienopyykki
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
(*
Erikoisohjelmat
40
●
9
Maks: 90°
●
●
9
Maks: 60°
●
●
( )
Maks: 40°
●
●
( )
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai hellävarainen pyykki
voidaan jättää linkoamatta.
Maks: 50°
●
●
( )
* Ohjelmaa suositellaan myös käytettäessä alhaisia pesulämpötiloja (jotka alittavat ilmoitetun
enimmäislämpötilan). EN 60456 mukainen ohjelma
( )
Huom!
50
40
2
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 4 kg.
( ) Vain, kun Esipesu-painike on valittuna. (Ohjelmat, joissa Esipesu-painike on
Maks: 40°
●
käytettävissä)
●
Muuttuvan lämpötilan valitsimella voidaan alentaa pesulämpötilaa jokaisessa ohjelmassa.
-
- 40
- 30
- 60
(*
-
-
-
-
-
2
Maks: 40°
1
Maks: 30°
4,5
Maks: 60°
TEKOKUITU- tai
SEKOITEKANKAAT
- 40
4
Maks: 40°
TEKOKUITU- tai
SEKOITEKANKAAT
- 40
3
Maks: 40°
3
Maks: 30°
URHEILUVAATTEET
1
●
4,5
VAIN VEDEN TYHJENNYS
TEKOKUITUKANKAAT
2
Maks: 40°
(*
LINKOUS
SILKKI – KÄSINPESU
PESUAINEKOTELO
9
9
HUUHTELU
WOOLMARK
LÄMPÖTILA
°C
MAX
Sports - 30
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Kun vain osassa pyykkiä on tahroja, jotka täytyy käsitellä valkaisuaineella, tahran esipesu
voidaan tehdä pesukoneessa.
Kaada valkaisuainetta nestemäisen valkaisuaineen kaukaloon, jonka olet asettanut
pesuainekaukalon osaan "2", ja valitse huuhtelun erikoisohjelma (
).
Kun tämä vaihe on ohi, käännä ohjelmanvalitsin "OFF"-asentoon, lisää loput pyykistä ja
jatka normaalia pesua parhaiten sopivalla ohjelmalla.
●
41
AVSNITT 7
Tvättprogram
Vit-kulõrtvätt
Vit-kulõrtvätt
Bomull, Linne
SV
PROGRAM TABELL
PROGRAMVÄLJARE PÅ:
AA 40°C
90
Tåligt blandmaterial
Bomull
60
Alla ovannämnda
40
(*
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
TEMPERATUR MAX
°C
9
Opp Till: 40°
●
●
9
Opp Till: 90°
●
●
TVÄTTMEDELSFACK
2
1
( )
OBS!:
9
Opp Till: 60°
●
●
( )
Opp Till: 40°
●
●
( )
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 4 kg.
9
(*
Bland- och syntetmaterial
●
40
2
Opp Till: 40°
Sköljning
-
-
Centrifugering
-
-
Endast tömning
-
-
2
Opp Till: 40°
●
●
1
Opp Till: 30°
●
●
4,5
Opp Till: 60°
●
●
Opp Till: 40°
●
●
Ylle
Ullmärke
Silke – handtvätt
Special
●
4,5
Fintvätt
Slitstarka textilier
Slitstarka eller
blandade textilier
Slitstarka eller
blandade textilier
Blandade textilier
42
Opp Till: 50°
50
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
( )
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets lapp eller
centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
* Programmet rekommenderas även för tvätt vid låga temperaturer (under den angivna
maxtemperaturen). Program enligt EN 60456.
- 40
- 30
- 60
(*
●
●
Väljaren för temperatur kan användas för att minska tvättemperaturen för varje
program.
●
Om bara ett begränsat antal artiklar har fläckar som kräver behandling med blekmedel
går det att ta bort en fläck i förväg i tvättmaskinen.
Häll blekmedlet i behållaren för flytande blekmedel som finns i facket som är märkt "2" i
tvättmedelsluckan och ställ in programmet på "SKÖLJNING" (
).
När detta är utfört vrider du programknappen till "OFF", lägger i resten av textilierna och
fortsätter med ett vanligt tvättprogram.
- 40
4
- 40
3
Opp Till: 40°
●
●
3
Opp Till: 30°
●
●
Sports - 30
( ) Endast när förtvättsknappen har valts. (Program med förtvättsknapp tillgänglig)
●
43
DA
KAPITEL 7
PROGRAM OVERSIGT
Vaskeprogrammer:
FYLDNING
MAX
kg
PROGRAMVÆLGEREN
PÅ:
TEMPERATUR
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
2
Kogevask
Normal Vask
Bomuld Linned
Kogevask
Normal Vask
Bomuld Linned
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
Bomuld
Skånevask
Syntetiske Stoffer
AA 40°C
90
(*
60
40
9
Op til: 40°
●
●
9
Op til: 90°
●
●
( )
9
Op til: 60°
●
●
( )
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at fylde maskinen med 4 kg.
9
Op til: 40°
●
●
( )
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades helt, især
til de sarte vaske programmer.
Vigtige noter:
(*
50
4,5
Op til: 50°
40
2
Op til: 40°
SKYL
-
-
CENTRIFUGER
-
-
-
-
2
Op til: 40°
1
Op til: 30°
4,5
Op til: 60°
Nylon, Perlon, Blandet, Bomuld
Ekstra Finvask
1
●
●
( )
* Programmet kan også bruges til vask ved lav temperatur (under den angivne
maksimumtemperatur). Programmer efter CENELEC EN 60456.
( ) Kun hvis knappen til forvask er valgt. (Programmer, hvor knappen til forvask er
●
tilgængelig)
●
Temperaturvælgeren gør det muligt at reducere vasketemperaturen i hvert program.
KUN UD
PUMPNING
ULD
Speciel
SILKE –
HÅNDVASK
MODSTANDSDYGTIGE
TEKSTILER
MODSTANDSDYGTIGE
TEKSTILER eller
BLANDINGSSTOF
- 40
- 30
- 60
(*
- 40
4
Op til: 40°
- 40
3
Op til: 40°
3
Op til: 30°
●
Når det kun er et begrænset antal artikler, der har pletter, der kræver behandling med
flydende blegemiddel, kan forbehandling ske i vaskemaskinen.
Hæld blegemidlet i den beholder til flydende blegemiddel, der er sat i rum "2" i
sæbeskuffen, og vælg tillægsprogrammet "SKYL" (
).
Når programmet er færdigt, skal De dreje programvælgeren hen på "OFF" og lægge
resten af tøjet i maskinen og fortsætte med en normal vask på det relevante program.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MODSTANDSDYGTIGE
TEKSTILER eller
BLANDINGSSTOF
BLANDINGSSTOF
44
Sports - 30
●
45
KAPITTEL 7
Vaskeprogrammer:
NO
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
PROGRAMVELGEREN PÅ:
MAKS.
VEKT
kg
VELG
TEMP.
°C
BRUK AV
VASKEMIDDEL
2
Motstandskyktige
stoffer
Bomull, lin
Motstandskyktige
stoffer
Bomull, lin
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
Bomull
AA 40°C
90
(*
60
9
Opp til: 40°
●
●
9
Opp til: 90°
●
●
Opp til: 60°
●
●
( )
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks. 4 kg.
Opp til: 40°
●
●
( )
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og kan også helt utelukkes,
især til de sarte vaske programmene.
( )
* Programmet anbefales også for vask på lave temperaturer (under angitt
maksimumstemperatur). Program ifølge EN 60456
Blandete og
syntetiske stoffer
(nylon, perlon), blandet
bomull
50
4,5
Opp til: 50°
●
●
Svært ømtålige
stoffer
40
2
Opp til: 40°
●
●
(*
SENTRIFUGERING
UTPUMPING
Spesial
SILKE –
HÅNDVASK
MOTSTANDSDYK
TIGE STOFFER
46
- 40
- 30
- 60
(*
-
-
-
-
-
-
2
Opp til: 40°
1
Opp til: 30°
4,5
Opp til: 60°
●
Når bare en del av vasketøyet har flekker som krever behandling med flytende
blekemiddel, kan tøyet forbehandles i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen for flytende blekemiddel, som er satt inn i rommet
merket "2" i såpeskuffen, og velg det spesielle "SKYLLE"-programmet (
).
Når programmet er avsluttet, vri programvelgeren til "AV", legg i resten av tøyet og velg
et normalprogram som passer til den aktuelle tøyvasken.
●
●
●
●
●
●
●
●
MOTSTANDSDYKTIGE
eller BLANDEDE
STOFFER
- 40
4
Opp til: 40°
MOTSTANDSDYKTIGE
eller BLANDEDE
STOFFER
- 40
3
Opp til: 40°
●
●
3
Opp til: 30°
●
●
BLANDEDE
STOFFER
( ) Kun når Forvask-knappen er valgt. (Programmer med Forvask-knappen tilgjengelig)
Med velgeren for varierende temperatur kan du redusere vasketemperaturen i hvert
enkelt program.
SKYLLING
ULL
( )
Merk
9
9
40
1
Sports - 30
●
47
CHAPTER 7
PROGRAM FOR
EN
TABLE OF PROGRAMMES
PROGRAMMES SELECTOR
ON:
WEIGHT
MAX
Kg
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
AA 40°C
9
90
9
Cotton, mixed
resistant
60
9
Cotton
40
Resistant fabrics
Cotton, linen
Up to: 40°
Up to: 90°
1
●
●
●
●
( )
Please read these notes
Mixed fabrics and
synthetics
Mixed, resistant
Very delicate fabrics
Specials
Up to: 60°
●
●
( )
9
Up to: 40°
●
●
( )
* Programme also recommended for low temperature wash (below the indicated Max.
temperature). Programmes according to CENELEC EN 60456.
4,5
Up to: 50°
●
●
( )
( ) Only with the Prewash button selected. ( Programmes with Prewash button available)
(*
50
●
Up to: 40°
RINSE
-
-
SPIN
-
-
DRAIN ONLY
-
-
2
Up to: 40°
●
●
1
Up to: 30°
●
●
4,5
Up to: 60°
●
●
SILK – HAND
WASH
RESISTANT
FABRICS
40
- 40
- 30
- 60
(*
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked "2" in
the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add the
rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.
- 40
4
Up to: 40°
●
●
RESISTANT or MIXED
FABRICS
- 40
3
Up to: 40°
●
●
3
Up to: 30°
●
●
Sports - 30
The variable temperature selector allows a reduction in the wash temperature in each
programme.
●
RESISTANT or MIXED
FABRICS
MIXED FABRICS
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 4 kg maximum.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or
for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed
button.
●
2
WOOLMARK
48
(*
●
49
FI
KAPPALE 8
SV
DA
AVSNITT 8
EN
PROGRAM FOR
PROGRAMMES
SELECTOR ON:
VAL AV PROGRAM
Resistant fabrics
50
Pesukoneessa on erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on erilainen
käyntirytmi, pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
AA-ERIKOISOHJELMA, 40°C:N
LÄMPÖTILA
Tämä erikoisohjelma on
kehitetty tuottamaan paras
pesutulos 60 °C:n Puuvillaohjelman (normaalipesu)
tavoin jopa silloin, kun kone
on täynnä pyykkiä. Sen etuna
on kuitenkin energiansäästö,
koska siinä käytettävä
lämpötila on 40 °C eikä 60°C.
Tämän ohjelman kestoaika
on lähes 3 tuntia.
AA SPECIALPROGRAM VID
40°C
Detta specialprogram har
studerats för att ge bästa
möjliga tvättprestanda,
även vid full last, som
bomullsprogrammet på 60
°C (den normerande
cykeln), men mera
energibesparande
beroende på att
temperaturen är 40 °C i
stället för 60 °C.
Längden på detta program
är ca. 3 timmar.
VALKO- JA KIRJOPYYKKI
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen huuhtelun
jälkeen välilinkous , jolloin
pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman tehokkaasti.
Pesuveden hidas jäähdytys
estää rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
VIT- OCH KULÖRTVÄTT
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
SEKOITETEKSTIILIT JA
TEKOKUIDUT
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä ovat
hellävaraisia ja takaavat
hyvän huuhtelutuloksen.
BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
HIENOPYYKKI
FINTVÄTT
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
WEIGHT
MAX
Kg
TEMP.
°C
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
CHAPTER 8
5
Up to: 90°
( )
VALG AF
PROGRAM
VALG
SELECTION
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt the
washing machine has different
programme bands according
to: wash cycle, temperature
and lenght of cycle (see table
of washing cycle programmes).
AA SPECIALPROGRAM PÅ
40° C
Dette specialprogram har vist
sig at give en lige så god
vaskeevne, selv når maskinen
er helt fuld, som ved et 60° C
bomuldsprogram (det
normative vaskeprogram),
men med den
energisparende fordel, der
opnås ved 40° C frem for 60°C.
Programmet har en længde
på næsten 3 timer.
AA SPESIALPROGRAM 40 °C
AA SPECIAL PROGRAMME AT
40°C
This special programme has
been studied to allow you to
obtain the best washing
performance, even at full load,
as the 60°C Cotton programme
(the normative cycle), but with
the advantage of an energy
saving due to 40°C
temperature, instead of 60°C.
The length of this programme
lasts almost the 3 hours.
NORMAL VASK - KOGEVASK NORMALE TEKSTILER
Dette program er udviklet for
at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
SOLIDE STOFFER
FINVASK - SYNTETISK VASK
BLANDEDE OG SYNTETISKE
STOFFER
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
C
❙
Cotton, linen
-
90
Cotton, mixed
resistant
-
60
5
Up to: 60°
( )
Cotton
-
40
5
Up to: 40°
( )
(*
Resistant fabrics
AA 40°C -
40
5
Up to: 40°
Mixed fabrics and
synthetics
-
50
2
Up to: 50°
-
40
2
Up to: 40°
Mixed, resistant
ery delicate fabrics
EN
TABLE OF PROGRAMMES
HAPTER 7
OHJELMAN VALINTA
NO
AA
40°C
90
60
40
( )
50
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
40
EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler.
Dette spesialprogrammet gir
like godt vaskeresultat (selv
ved full maskin) som 60 °Cprogrammet for bomull
(normal syklus), men med 40
°C-programmet sparer du
energi sammenlignet med
60 °C.
Programet er nesten 3 timer
langt.
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
SÆRLIG ØMFINTLIGE STOFFER
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum wash
and the rinses, with spin
intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
MIXED AND SYNTHETIC FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that the
fabrics become less creased.
SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and soaking
and is particularly
recommended for very delicate
fabrics.
The wash cycle and rinses are
carried out with high water
levels to ensure best results.
51
FI
SV
DA
NO
EN
ERITYINEN HUUHTELUOHJELMA
Tämä ohjelma tekee kolme
huuhtelua ja välilinkoukset
(jotka voi estää vastaavalla
painikkeella). Sitä voidaan
käyttää minkä tahansa pyykin
huuhtelemiseen, esimerkiksi
käsinpesun jälkeen.
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering
(som kan saktas ner eller
uteslutas med en knapp). Det
kan användas för att skölja
alla typer av textilier, till
exempel handdukar.
TILLÆGSPROGRAMMET SKYL
Under dette program udføres 3
skylninger med
mellemliggende
centrifugeringer (der kan
reduceres eller annulleres vha.
den relevante knap).
Programmet kan bruges til
skylning af alle stoftyper, f.eks.
kan det anvendes efter
Håndvask.
SPESIELT “SKYLLE”-PROGRAM
Dette programmet utfører tre
skyllinger med
mellomsentrifugering
(sentrifugeringen kan
reduseres eller utelates ved å
trykke på den riktige
knappen). Det kan benyttes
til skylling av alle typer
tekstiler, også ved håndvask.
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which can
be reduced or excluded by
using the correct button). It
can be used for rinsing any
type of fabric, eg. use after
hand-washing.
Programmet kan också
användas vid blekning (se
tabellen över tvättprogram).
Programmet kan også bruges
som en del af blegningsforløbet
(se programoversigt).
Dette programmet kan også
benyttes som blekeprogram
(se tabell for
vaskeprogrammer).
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
ERITYINEN NOPEA LINKOUS OHJELMA
NOPEA LINKOUS linkoaa
enimmäisnopeudella (jota voi
hidastaa vastaavalla
painikkeella).
SPECIALPROGRAMMET
"SNABB CENTRIFUGERING"
Programmet för snabb
centrifugering genomförs
med maximal centrifugering
(hastigheten kan sänkas med
en knapp).
TILLÆGSPROGRAMMET
CENTRIFUGERING
Programmet Centrifugering
udfører en maksimal
centrifugering (der kan
reduceres vha. den relevante
knap).
SPESIELT PROGRAM FOR “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
Programmet “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
utfører sentrifugering på
maksimumshastighet
(hastigheten kan reduseres
ved å trykke på den riktige
knappen).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
ENDAST TÖMNING
Detta program pumpar bara
ut vattnet.
UDPUMPNING ALENE
Dette program vil alene pumpe
vandet ud af tromlen.
UTPUMPING
Dette programmet vil kun
tømme vannet ut av
trommelen.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
KÄSINPESUOHJELMA
Pesukoneessa on uuden
sukupolven
kolmivaihemoottorit, joita ohjaa
kehittynyt elektroninen
järjestelmä.Tämän tuloksena on
syntynyt uusi käsinpesuohjelma,
joka rummun sisällä simuloi
käsinpesussa tapahtuvaa
liikettä.
Ainutlaatuista on, että
pesukoneen rumpu ei pyöri
kokonaisia kierroksia, vaan
liikkuu tauotetuin sykäyksin.
Rumpu tekee ensin kolme
pientä liikettä myötäpäivään ja
tauon jälkeen kolme liikettä
vastapäivään.
Tämä varmistaa hellävaraisen
ja varovaisen pesun, joka on
verrattavissa käsinpesuun.
Käsinpesumahdollisuus on alla
näkyvissä ohjelmissa, jotka on
merkitty symbolilla
.
PULSTVÄTTSYSTEM
Tack vare den senaste
generationen 3-fasmotorer
med avancerat elektroniskt
styrsystem har vi kunnat
utveckla ett nytt
tvättprogram som simulerar
handtvätt.
Tvättrumman roterar inte,
utan använder pulsrörelser
med pauser emellan.
Tvättrumman utför 3
varsamma rörelser medurs,
pausar och utför sedan 3
rörelser moturs.
Denna funktion garanterar
att tvätten är lika varsam som
handtvätt och den kan
användas i de program
nedan som markerats med
symbolen
.
IMPULSVASK
Takket være den nye
generation af 3-fasede
motorer, der styres af et
avanceret elektronisk system,
har vi udviklet en ny
vaskemetode, hvor der inde i
tromlen simuleres almindelig
håndvask.
For første gang udfører tromlen
ikke komplette rotationer, men
benytter impuls-bevægelser
med pauser imellem.
Nærmere betegnet udfører
tromlen tre skånsomme
bevægelser med uret, holder
pause og udfører derefter tre
bevægelser mod uret.
Denne vaskemetode
garanterer en så skånsom
pleje, at kun håndvask kan
sidestilles med den. Metoden
gælder de programmer
nedenfor, der er mærket med
symbolet
.
PULS-VASKESYSTEM
Takket være den nye
generasjonen 3-fasemotorer
styrt av et avansert elektronisk
system, har vi utviklet en ny
vaskemetode som simulerer
håndvask, inne i trommelen.
For første gang utfører ikke
trommelen fullstendige
rotasjoner, men bruker
pulsbevegelser med pauser
mellom.
Trommelen gjør nærmere
bestemt tre forsiktige
bevegelser med klokken, tar en
pause, og gjør deretter tre
bevegelser mot klokken.
Denne type vaskemetode
garanterer en grad av
forsiktighet og omhu som bare
kan sammenlignes med
håndvask, og brukes for
programmene nedenfor
merket med symbolet
.
PULSE TECHNOLOGY
Thanks to the new generation
of 3 phase motors controlled
by a sophisticated electronic
system, we have developed a
new washing mode which
simulates, inside the drum, the
hand washing action.
For the first time, the tub does
not carry out complete
rotations but uses pulse
movements with pauses
inbetween.
Specifically, the tub does there
delicate clock wise
movements, pauses, and then
does 3 anti clock wise
movements.
This type of washing action
guarantees a care and
delicately only equalled by
hand washing and is applied
to the programmes below
identified with the
symbol
.
Tätä ohjelmaa voidaan
käyttää valkaisuohjelmana
(katso
pesuohjelmataulukkoa).
5
2
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
WOOLMARK-OHJELMA
WOOLMARK-hyväksytty ja
–sertifioitu villapesuohjelma
pesee villatuotteet täydellisen
puhtaiksi ja käsittelee niitä
hellävaraisesti.
Ohjelmassa on erittäin
hellävarainen käyntirytmi, 40
°C pesulämpötila, 3 huuhtelua
ja hellävarainen linkous.
.
52
YLLEPROGRAMMET
Ylletvättcykeln har godkänts
och certifierats av
WOOLMARK. Därför
garanteras en fullständig
rengöring utan skador på
plaggen.
Detta program innehåller
alternativa rotations- och
blötningsfaser, 40 °C
tvättemperatur, 3 sköljnignar
och en skonsam
centrifugering.
5
2
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
4
1
3
6
5
2
4
1
3
6
ULDPROGRAM
Uldvaskeprogrammet er
godkendt og certificeret af
WOOLMARK. Derfor garanteres
en fuldstændig renvask uden
skader på tøjet.
Dette program indeholder
vaskebevægelser og
opblødningsfaser, 40 °C
vasketemperatur, 3 skylninger
og skånsom centrifugering.
ULL-PROGRAM
Ullprogrammet er godkjent
og sertifisert av WOOLMARK.
Det vasker ullplaggene
fullstendig rene og behandler
dem skånsomt.
Dette program indeholder
veksling mellom vasking og
bløtlegging, 40 °C
vasktemperatur, 3 skyllinger
og skånsom sentrifugering.
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified by
WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
The cycle comprises of
alternate periods of activity
and pauses with a maximum
temperature of 40°C and
concludes with 3 rinses and a
short spin.
53
FI
SV
SILKIN ERIKOISOHJELMA
Tässä pesukoneessa on myös
hellävarainen silkin ja
käsinpesun ohjelma. Tämä
ohjelma takaa täydellisen
pesun käsinpestäville
vaatteille ja silkistä
valmistetuille vaatteille.
Ohjelman enimmäislämpötila
on 30 °C, ja se päättyy 3
huuhteluun, mutta siinä ei ole
loppulinkousta
SÄRSKILT SILKPROGRAM
Tvättmaskinen har också ett
skonsamt program för silke
och handtvätt. Programmet
har också en komplett
tvättcykel för plagg med
beteckningen "Endast
handtvätt" och textilier med
beteckningen silke på
etiketten.
Programmet har en maximal
temperatur på 30° och
avslutas med 3 sköljningar
utan slutcentrifugering.
A-PESU, 59 MINUUTTIA
“A” TVÄTT 59 '
Tämä erikoissuunniteltu
ohjelma takaa
korkealaatuisen A-luokan
pesutuloksen, vaikka pesuaika
onkin huomattavasti tavallista
lyhyempi. Ohjelma on
suunniteltu enintään 4,5 kg:n
pyykkimäärälle ja 60 °C:n
lämpötilalle. Ohjelman lopussa
on 2 huuhtelua ja erittäin
nopea linkous.
Detta specialprogram ger den
höga tvättkvalitet som hör
samman med "A" medan
tvättiden minskas avsevärt.
Programmet är konstruerat för
en maximal belastning på 4,5
kg vid en temperatur på 60° C
och avslutas med två
sköljningar och en
centrifugering med högt
varvtal.
PÄIVITTÄISPESU, 40 °C:N
LÄMPÖTILA – PIKAOHJELMAT
Daglig tvätt 40 °C – snabba
program
Programmen har exceptionell
tvättprestanda, vilket gör att
programmen i förväg kan
ange den tid som behövs för
den dagliga tvätten. Denna
tvättmaskin har två snabba
dagliga program vid 40 °C,
som studerades med lätt
nedsmutsad tvätt och medeleller liten belastning.
Nämä ohjelmat tuottavat
mainion pesutuloksen, ja niitä
käyttäessäsi tiedät etukäteen,
kuinka paljon päivittäinen
pyykinpesu kestää.
Pesukoneessa on 2
päivittäiseen käyttöön
tarkoitettua pikaohjelmaa,
joissa pesulämpötila on 40 °C.
Nämä sopivat vähän likaisille
vaatteille ja pienelle tai
keskisuurelle määrälle.
PÄIVITTÄISPESU, 40 °C:N
LÄMPÖTILA – 44 minuutin
PIKAOHJELMA
Tämä sisältää täydellisen
pesun (pesun, huuhtelun ja
linkouksen), joka kestää noin
44 minuuttia:
- Enimmäispyykkimäärä 4 kg
- Vähän likaisille vaatteille
(puuvilla ja sekoitekankaat)
Tässä ohjelmassa on
suositeltavaa käyttää 30 %
normaalista
pesuainemäärästä, jotta
pesuainetta ei menisi
hukkaan.
54
Daglig tvätt 40 °C – snabbt
program 44’
En komplett tvättcykel (tvätta
skölj och centrifugera), kan
köras på ungefär 44 minuter:
- maximal tvättvikt 4 kg
- lätt nedsmutsad tvätt (bomull
och blandade textilier)
Med detta program
rekommenderar vi att
använda en tvättmedelsdos
på 30% (jämfört med den
normala), för att minska
tvättmedelsspillet.
5
2
4
1
3
6
DA
NO
EN
SILKEPROGRAM
Denne vaskemaskine har
også et skånsomt silke- og
håndvaskprogram. Med dette
program kan tøj, der er
mærket med "Kun håndvask",
og tekstiler indeholdende
silke, vaskes i maskinen.
Programmet har en maks.
temperatur på 30° C og
slutter af med 3 skylninger og
ingen slutcentrifugering.
SPESIALPROGRAM FOR SILKE
Denne vaskemaskinen har
også et skånsomt program for
silke og håndvask. Dette
programmet innebærer en
komplett vaskesyklus for
stoffer merket med “Kun
håndvask” eller ”Silke”.
Det har en
maksimumstemperatur på 30
°C og avsluttes med 3
skyllinger og ingen
sentrifugering.
SPECIAL SILK PROGRAMME
This washing machine also
has a gentle Silk and Hand
Wash programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as ‘Hand
Wash only’ and laundry
items made from Silk on the
fabric label.
The programme has a
maximum temperature of
30° and concludes with 3
rinses and no final spin.
"A"-VASK 59 MIN.
“A” VASK 59 '
“A” WASH 59 '
This specially designed
programme maintains the
high quality wash
performance identified with
the “A” rating whilst greatly
reducing the wash time. The
progrramme is designed for a
maximum load of 4,5 kg with
a temperature of 60°C and
concludes with 2 rinses and a
high speed spin sequence.
Dette specielt udviklede
program bibeholder den høje
vaskekvalitet, som findes hos
"A"-kategoriserede
vaskeprogrammer, og
samtidig reduceres
vasketiden betydeligt.
Programmet er beregnet til en
tøjmængde på maksimalt 4,5
kg ved en temperatur på 60°
C, og det sluttes af med 2
skylninger og centrifugering
ved høj hastighed.
DAGLIG VASK ved 40° C –
HURTIGPROGRAMMER
Da disse programmer har
bevaret en fantastisk
vaskeevne, kan du på
forhånd planlægge den
daglige vask. Denne
vaskemaskine har rent faktisk
2 hurtigprogrammer ved 40°
C, som netop er blevet testet
med let tilsmudsede tekstiler
og medium eller lidt fyldt
maskine.
DAGLIG VASK ved 40° C –
HURTIG 44 min.
Et helt vaskeprogram (vask,
skyl og centrifugering) kan
klares på ca. 44 minutter:
- maksimal tøjmængde på 4
kg,
- let tilsmudsede tekstiler
(bomuld og blandingsstof)
Det anbefales kun at
anvende 30 % af den normale
sæbedosering ved dette
program for at forhindre
sæbespild.
Dette spesialprogrammet gir
et svært godt vaskeresultat,
slik “A”klassifiseringen angir, samtidig
som vasketiden reduseres
betraktelig. Programmet er
utviklet for en tøymengde på
maks. 4,5 kg med en
temperatur på 60 °C, og
avsluttes med to skyllinger og
én hurtigsentrifugering.
DAGLIG VASK 40 °C –
HURTIGPROGRAMMER
Disse programmene har
overlegen vaskeytelse, og du
vet akkurat hvor lang tid
klesvasken vil ta. Denne
vaskemaskinen er utstyrt med
to 40 °C hurtigprogrammer for
daglig klesvask, som er
spesielt beregnet på lett
tilskitnet tøy og middels eller
liten tøymengde.
DAILY WASH 40°C – FAST
PROGRAMMES
DAGLIG VASK 40 °C – HURTIG
44’
DAILY WASH 40°C – FAST 44’
En komplett vaskesyklus
(vasking, skylling og
sentrifugering), for ca. 44
minutters vask av:
- en tøymengde på maks. 4
kg
- lett tilskitnet tøy (bomull og
blandede stoffer)
Med dette programmet
anbefaler vi 30 %
vaskemiddeldose
(sammenlignet med normal
dose) for å unngå sløsing.
By maintaining exceptional
washing performance, these
programmes allow you to
know in advance the
necessary time for your
everyday laundry. In fact, this
washing machine is
equipped with 2 daily rapid
programmes at 40°C, that
were just studied for lightly
soiled fabrics and medium or
little load.
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 44
minutes:
- a maximum load of 4 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 30% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
55
FI
PÄIVITTÄISPESU, 40 °C:N
LÄMPÖTILA – 29 minuutin
PIKAOHJELMA
Tämä sisältää täydellisen
pesun (pesun, huuhtelun ja
linkouksen), joka kestää noin
29 minuuttia:
- Enimmäispyykkimäärä 3 kg
- Vähän likaisille vaatteille
(puuvilla ja sekoitekankaat)
Tässä ohjelmassa on
suositeltavaa käyttää 20 %
normaalista
pesuainemäärästä, jotta
pesuainetta ei menisi
hukkaan.
DAGLIG VASK ved 40° C –
HURTIG 29 min.
DAGLIG VASK 40 °C – HURTIG
29’
En komplett tvättcykel (tvätta
skölj och centrifugera), kan
köras på ungefär 29 minuter:
- maximal tvättvikt 3 kg
- lätt nedsmutsad tvätt
(bomull och blandade
textilier)
Med detta program
rekommenderar vi att
använda en tvättmedelsdos
på 20% (jämfört med den
normala), för att minska
tvättmedelsspillet.
Et helt vaskeprogram (vask,
skyl og centrifugering) kan
klares på ca. 29 minutter:
- maksimal tøjmængde på 3
kg,
- let tilsmudsede tekstiler
(bomuld og blandingsstof)
Det anbefales kun at
anvende 20 % af den
normale sæbedosering ved
dette program for at
forhindre sæbespild.
En komplett vaskesyklus
(vasking, skylling og
sentrifugering), for ca. 29
minutters vask av:
SPORTSTØJ
SPORTKLÄDER
Hoover on siten kehittänyt
urheiluasusteille oman
ohjelmansa.
Pesukoneessa
on ainutlaatuinen
urheiluvaatteiden
pesuohjelma. Se on
nimenomaan tarkoitettu eri
urheilulajeissa likaantuville
asusteille, joita ei voida pestä
kuumassa vedessä. Ohjelma
alkaa kylmällä esipesulla, joka
hajottaa ja irrottaa enimmän
lian, ja tätä seuraavat pesu 30
oC:ssa, huuhtelu ja linkous
hitaalla nopeudella, mikä
säästää arkoja tekstiilejä.
Tämän ohjelman kestoaika on
lähes 2 tuntia.
Hoover har gett
sportkläderna ett eget
tvättvårdsprogram.
Tvättmaskinen har ett unikt
program för Sportkläder.
Det är särskilt utformat för att
tvätta sportkläder i blandade
tyger som inte kan tvättas i
varmare program och är
utformat för att ta bort den
smuts och de fläckar som kan
uppstå
när man deltar i
sportaktiviteter.
Programmet startar med en
kall förtvätt som bryter ner
och löser upp eventuell
kvarbliven
smuts och tvättar sedan i
låga 30°C, sköljer två gånger
(en gång för mjukmedel) och
centrifugerar långsamt för att
på bästa sätt ta hand om
dina hårt smutsade, ömtåliga
plagg.
Längden på detta program
är ca. 2 timmar.
Hoover har givet
sportsbeklædningsgenstand
e deres eget
vaskeplejeprogram.
Vaskemaskinen har et unikt
program til vask af sportstøj.
Det er specielt designet til at
vaske blandet sportstøj, som
ikke kan vaskes ved højere
temperaturer, og er designet
til at fjerne tilsmudsning og
pletter, som opstår ved
deltagelse i
sportsaktviteter.
Dette program begynder
med en kold forvask, som
nedbryder og løsner
eventuel
overskydende snavs og
vasker derefter ved 30°C,
skyller to gange (en til
skyllemiddel) og
centrifugere langsomt af
hensyn til den bedste pleje
af Deres stærkt tilsmudsede,
sarte
beklædningsgenstande.
Programmet har en længde
på næsten 2 timer.
EN
NO
Daglig tvätt 40 °C – snabbt
program 29’
URHEILUVAATTEET
56
DA
SV
- en tøymengde på maks. 3
kg
DAILY WASH 40°C – FAST 29’
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 29
minutes:
- a maximum load of 3 kg;
- lett tilskitnet tøy (bomull og
blandede stoffer)
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
Med dette programmet
anbefaler vi 20 %
vaskemiddeldose
(sammenlignet med normal
dose) for å unngå
overflødige rester av
vaskemiddel.
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
SPORTSTØY
SPORTS
Hoover har altså laget et
eget vaskeprogram for
sportstøy.
Vaskemaskinen har et unikt
Sportstøy-program. Dette
programmet er spesielt
konstruert for vask av
blandet sportstøy som ikke
kan vaskes på programmer
med sterk varme, og
programmet er konstruert for
å fjerne smuss og flekker som
har oppstått gjennom
deltakelse i sportsaktiviteter.
Dette programmet starter
med en kald forvask som
bryter ned og løsner
oveflatesmuss, og deretter
vaskes tøyet på 30 °C, skylles
to ganger (én gang for
tøymykner) og sentrifugeres
sakte slik at det ømfintlige
tøyet blir rent og sikres best
mulig behandling.
Programet er nesten 2 timer
langt.
Hoover has given sports items
their own wash care
programme.
The washing machine has a
unique Sportswear
programme. It is specially
designed to wash mixed
sportswear fabrics that
cannot be washed on hotter
programmes and is designed
to remove the soil and
staining created by
participation in sports
activities. This programme
starts with a cold prewash
that breaks down and
loosens any excess dirt and
then washes at a cool 30°C,
rinses and spins slowly for the
best care of your heavily
soiled, delicate garments.
The length of this programme
lasts almost the 2 hours.
57
FI
SV
DA
EN
NO
KAPPALE 9
AVSNITT 9
KAPITEL 9
KAPITTEL 9
CHAPTER 9
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
DETERGENT
DRAWER
Pesuainekotelo on jaettu 3
kaukaloon :
- Ensimmäinen lokero “1”
on esipesua varten.
- “ ”-merkitty lokero on
huuhteluaineelle ja
muille lisäaineille.
- Toinen, ”2” –merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua varten.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
Beholderen for vaskemiddel
har 3 skuffer:
✿
- Den facket märkt ”1”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”2” är till
huvudtvätten.
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
Tämä erikoissäiliö on
asetettava
pesuainekaukalon osaan,
jossa on merkintä "2", myös
silloin, kun huuhteluohjelmaa
halutaan käyttää
valkaisuohjelmana.
Denna behållare måste
sättas in i facket med
märket "2" i
tvätttmedelsluckan, också
när du vill använda
sköljprogrammet i en
blekningscykel.
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
"✿" -MERKITTYYN
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
58
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
- Den rum mærket ”1” er
til forvask .
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
✿“
- Den rum mærket ”2”, er
til hovedvasken.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
Denne specielle beholder
skal sættes i rum "2" i
sæbeskuffen, også når De vil
bruge programmet "SKYL" i
blegningsforløbet.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM MÆRKET
“✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
✿
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
- Den skuffen merket ” 2 ”
er til hovedvasken.
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
- Den skuffen som er
merket ” 1 ” er til forvask.
- Den skuffen merket “ “
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
Denne spesielle beholderen
settes inn i rommet merket
"2" i såpeskuffen, også når
du vil benytte "SKYLLE"programmet til bleking.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
VIKTIG:
I DEN SKUFFEN MERKET
“✿” MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN SISTE SKYLLINGEN
FOR ALLE
VASKESYKLUSER.
✿
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
59
FI
SV
DA
NO
KAPPALE 10
AVSNITT 10
KAPITEL 10
KAPITTEL 10
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
60
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
EN
CHAPTER 10
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
61
FI
SV
DA
NO
EN
KAPPALE 11
AVSNITT 11
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
UDNYTTELSE AF KAPACITETEN
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
TARVITSETKO ESIPESUA
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
ER FORVASK NØDVENDIGT?
ER FORVASK NØDVENDIG?
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
ER KOGEVASK NØDVENDIGT?
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
IS A HOT WASH REQUIRED?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
62
CHAPTER 11
CUSTOMER
AWARENESS
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
63
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
DA
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VASKING
VARIABEL KAPACITET.
VARIABEL KAPASlTET
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
ESIMERKKI:
Pesua edeltävä tahranpoisto
EXEMPEL:
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
EKSEMPEL:
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
EKSEMPEL
Ved spesielt ømtålige stoffer
er det en fordel å bruke et
vaskenett.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre plagg.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren.
● Åben sæbeskuffen.
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Laita 120 g pesuainetta
2-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack 2
Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum 2.
● Hel 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen 2.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
facket för sköljmedel
.
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
i rum
.
● Sulje pesuainekotelo.
● Stäng
tvättmedelsbehållaren.
● Luk sæbeskuffen.
64
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
EXAMPLE:
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
✿
WASHING
VARIABLE CAPACITY
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
EN
NO
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Open the detergent
drawer.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
✿
✿
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
✿
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
✿
● Close the detergent
drawer.
65
FI
SV
DA
NO
EN
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
● And that the discharge
tube is in place.
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVELGEREN
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Odota, että LOPETUSmerkkivalo alkaa vilkkua.
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Vänta tills lampan "STOPP"
börjar blinka.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Vent, indtil indikatoren STOP
blinker.
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
Se programtabellen for å
velge det best egnede
programmet.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer
du ønsket program.
Vent til “STOPP”-lampen
begynner å blinke.
Trykk deretter på STARTknappen.
Når du trykker på START,
settes maskinen i bevegelse.
Ohjelmanvalitsin pysyy
valitun ohjelman kohdalla
koko pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele
vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja
katkoksen päättyessä jatkaa
siitä mihin se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att
"komma ihåg" var den
stannade och fortsätta
därifrån när strömmen
kommer tillbaka.
PS. Hvis der kommer en
strøm afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
● Ohjelman päätyttyä
”Ohjelma päättynyt”
–merkkivalo syttyy.
● När programmet är slut
kommer Slutkontrollampan
att lysa.
● Når programmet er slut vil
Slut kontrollampen lyse.
● Når programmet er ferdig
vil ferdig kontrollampen lyse.
● Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Vent, indtil lugen kan
åbnes (ca. 2 minutter efter
at programmet er afsluttet).
● Vent til dørlåsen åpnes
(ca. to minutter etter at
programmet er ferdig).
● Katkaise virta
pesukoneesta kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
● Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Öppna dörren och ta bort
tvätten.
● Åbn lugen, og tag tøjet
ud.
● Åpne døren og ta ut
tøyet.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
66
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
Wait for the “STOP” indicator
light to flash.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● At the end of the
programme the indicator
light “end cycle” will go on.
● Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF”
position.
● Open the door and
remove the laundry.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
67
FI
DA
NO
EN
KAPPALE 12
AVSNITT 12
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
CHAPTER 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
68
SV
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Skjut in behållaren.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Put the compartments back
into place
69
FI
SV
DA
NO
EN
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Avaa kansi.
● Öppna luckan
● Åben lugen
● Åpne luken
● Saatavana vain tietyissä
malleissa:
Vedä mutkalla oleva letku
auki, poista tulppa ja poista
vesi letkusta astiaan.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Ennen kuin irrotat
roskaloukun, aseta pyyhe
roskaloukun alapuolelle, jotta
pumpun sisällä oleva pieni
vesimäärä voi valua siihen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Open the flap
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Ta ut och rengör silen.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
70
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Remove and clean.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
71
SV
FI
KAPPALE 13
VIKA
AVSNITT 13
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat eivät
toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
JOS PYYKKI EI OLE JAKAUTUNUT TASAISESTI RUMMUSSA, ELEKTRONINEN OHJAIN ESTÄÄ
LINKOUKSEN. TÄMÄ VÄHENTÄÄ ÄÄNTÄ SEKÄ TÄRINÄÄ KONEESSA JA NÄIN PIDENTÄÄ KONEEN
KÄYTTÖIKÄÄ. JOS LINKOUS ON ESTYNYT, JAA PYYKKI TASAISESTI RUMPUUN JA KÄYNNISTÄ
LINKOUSOHJELMA UUDELLEEN.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Hoover - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
72
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
MASKINEN ÄR UTRUSTAD MED EN ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS-KONTROLL, SOM AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM TVÄTTEN ÄR OJÄMNT FÖRDELAD I TRUMMAN. DETTA MINSKAR LJUD OCH VIBRATIONER
OCH FÖRLÄNGER MASKINENS LIVSLÄNGD.
OM CENTRIFUGERINGEN AVBRUTITS, FÖRDELA TVÄTTEN JÄMT I TRUMMAN OCH STARTA CENTRIFUGERINSPROGRAMMET PÅ NYTT.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Hoover serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
73
DA
NO
KAPITEL 13
KAPITTEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres Hoover vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Tryk på STOP/START knappen
Strømmen gått
Kontroller
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring gått
Kontroller
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
Rett ut utløpsrøret
Kontroller filter
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Filter stoppet
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Kontroller
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Se punkt 3
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER UDSTYRET MED ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS KONTROL. DET BETYDER AT HVIS
TØJET I MASKINEN ER I UBALLANCE NEDSÆTTES CENTRIFUGERINGS HASTIGHEDEN AUTOMATISK, OG
PÅ DEN MÅDE HINDRE AT VIBRATIONER SKAL SKADE MASKINEN.
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Hoover service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
74
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
MERK:
MASKINEN ER UTSTYRT MED EN ELEKTRONISK FØLER SOM STOPPER SENTRIFUGERINGEN
HVIS VASKETØYET ER SKJEVT FORDELT. DETTE REDUSERER STØY OG VIBRASJONER OG
FORLENGER MASKINENS LEVETID.
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Hoover servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Hoover-servicesenter.
75
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
If the fault should persist, contact a Hoover Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Hoover
Technical Assistance Service.
76
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin
2002/96/EY mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och
miljö, som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den
lämnas till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen,
på återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre
potensielle skader på miljø og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med
produktet på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet
leveres til resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du
kontakte kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your
local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
FI
SV
DA
NO
EN
07.10 - 41024792 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC
vedrørende elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige
konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af
dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet
bør det overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk
udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt
ved at kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising