Hoover | DWT 510AH/1-17 | Hoover DWT 510AH/1-17 User guide

Hoover DWT 510AH/1-17 User guide
TR
DWT 510AH/1-17
2
Bir Hoover çamaşır makinesini tercih
ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere
günlük işlerinizde gerçekten yardımcı
olacak bütün ev aletlerini sağlamak
amacıyla daima yeni, inovasyona açık
ve teknolojik olarak gelişmiş ürünleri
sunmaktan gurur duyuyoruz.
Bu cihaz Atık Elektrikli veya
Elektronik Ekipmanlar (WEEE)
konusundaki
Avrupa
direktifi
2012/19/EC ile uyumlu olarak
etiketlenmiştir.
WEEE direktiflerine göre bu ürünün doğru
bir şekilde atılmasını sağlayarak, uygunsuz
atık işleme yöntemlerinin yaratabileceği
çevre ve insan sağlığı konularındaki olası
olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı
olursunuz. Bireyler bir çevre sorunu
haline gelmemesi için WEEE direktifinin
uygulanmasında önemli bir rol oynayabilir;
aşağıdaki bazı temel kurallara uyulmalıdır:
Yalnızca en sadık olan müşterilerimize
tahsis edilmiş olan ek hizmetlere daha
hızlı
erişebilmek
için
ürününüzü
www.registerhoover.com
adresinden
kaydetmenizi tavsiye ediyoruz.
Cihazın doğru ve güvenli kullanımı ve etkili
bakım işlemlerine yönelik faydalı ipuçları
için bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.
l Bu
ürünün evsel atık
alınamayacağını gösterir.
Çamaşır makinesini yalnızca bu
talimatları dikkatli bir şekilde okuduktan
sonra kullanmaya başlayın. Gelecekteki
kullanıcıları için bu kılavuzu iyi koşullarda
muhafaza etmenizi tavsiye ediyoruz.
olarak
ele
l Bunun yerine elektrikli ve elektronik
ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan
uygun bir toplama noktasına teslim
edilmelidir.
Bu ürünün muameleden geçirilmesi, tekrar
kullanıma verilmesi ve geri dönüşümü
hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel
şehir idareniz, evsel atık atma servisiniz
veya ürünü aldığınız mağazayla bağlantı
kurunuz.
Cihazın, bu kullanım talimatları, garanti
belgesi, servis merkezi adresi ve enerji
verimliliği etiketiyle birlikte teslim edildiğinden
emin olun. Ayrıca tapaların, gider hortumu
dirseği ve sıvı deterjan veya çamaşır suyu
bölmesinin
(sadece
bazı
modellerde
mevcuttur) pakette bulunduğundan emin olun.
Bu bileşenlerin hepsini saklamanızı tavsiye
ederiz.
İçindekiler
1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI
Her ürün, cihaza (kapak bölgesi) yapıştırılmış
olan etiket üzerine basılmış veya makinenin
içerisindeki belgelerin olduğu zarfın üzerinde
belirtilen ve ayrıca “seri numarası” olarak da
adlandırılan benzersiz 16-karakterli bir kod ile
tanımlanmaktadır. Bu kodu kaydetmeniz
gerekecektir ve Hoover Müşteri Hizmetleri
Merkeziyle irtibat kurmanız gerekli olduğunda
kullanacağınız ürüne ait kimlik kartı
niteliğindedir.
2. MONTAJ
3. PRATİK BİLGİLER
4. BAKIM VE TEMİZLİK
5. HIZLI KULLANIM KILAVUZU
6. KONTROLLER VE PROGRAMLAR
7. MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ VE
GARANTİ
3
TR
Çevreyle ilgili koşullar
çocuklarla fiziksel, duyusal veya
zihinsel yeterlilikleri düşük veya
tecrübesiz ve bilgisiz kişiler
tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımları
denetlenmedikleri sürece çocuklar
tarafından yapılmayacaktır.
1. GENEL GÜVENLİK
KURALLARI
l Bu cihazlar evde ve aşağıdakiler gibi
benzer uygulamalarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır:
− Mağazalar, iş yerleri ve diğer
çalışma ortamlarındaki personel
mutfakları;
− Çiftlik evleri;
− Oteller, moteller ve diğer konut
türü ortamlarda müşteriler
tarafından;
− Pansiyon türü yerlerde.
Bu makinenin, uzman ya da
eğitimli kullanıcılar tarafından
ticari amaçlarla kullanım gibi, ev
ortamından farklı ortamlarda veya
tipik ev bakımı fonksiyonlarından
farklı fonksiyonlar için kullanılması
yukarıdaki uygulamalarda dahi
kabul edilemez. Makine buna
aykırı bir şekilde kullanılacak
olursa, makinenin ömrü kısalabilir
ve üretici garantisi geçersiz
kalabilir. Ev içi kullanım veya hane
halkı kullanımıyla uyumlu olmayan
kullanım sebebiyle (ev veya hane
halkı ortamında olsa bile) makineye
gelebilecek her türlü hasar veya
diğer hasar ya da kayıplar, üretici
tarafından yasaların izin verdiği en
geniş ölçüde reddedilecektir.
l Çocuklar
makineyle oynamamalarını
sağlamak için gözetim altında
tutulmalıdır.
l 3
yaşından küçük çocuklar
gözetim altında olmadan ürünün
yakınında bulunmamalıdır.
l Elektrik
kablosu zarar görürse,
herhangi bir tehlikeli durumun
önüne geçmek için üretici, servis
acentesi veya başka ehliyet sahibi
kişilerce değiştirilmelidir.
l Yalnızca
cihazla birlikte su
bağlantısı için verilen hortum
takımlarını kullanın (Eski hortum
takımlarını kullanmayın).
l Su
basıncı 0,05 MPa ve 0,8 MPa
arasında bir değerde olmalıdır.
l Herhangi
bir halının makinenin alt
kısmını veya havalandırma deliklerini
engellemediğinden emin olun.
l Cihaz,
program düğmesinin
üzerindeki referans işareti dikey
pozisyona getirilerek KAPALI
(OFF) konuma alınır. Bu
düğmenin farklı bir pozisyona
alınması makineyi AÇIK (ON)
konuma getirir (sadece program
düğmeli modeller içindir).
l Bu
cihaz, güvenli kullanımıyla
ilgili kendilerine denetim veya
gerekli talimat verilmesi ve
cihazla ilgili riskleri anlamaları
koşuluyla 8 yaş ve üzeri
4
sonrasında, makineyi l Çamaşır makinesini yağmura,
yerleştirirken fişi erişilebilir bir
doğrudan güneş ışığına veya
yerde tutun.
diğer hava koşullarına maruz
bırakmayın.
l Kuru çamaşırların maksimum
yükleme kapasitesi ürünün modeline l Makineyi taşırken, tutamaklarından
gore değişiklik gösterebilir (kontrol
veya deterjan bölmesinden
paneline bakınız).
kaldırmayın veya arabanın üzerine
asla kapağının üzerine gelecek
l Ürünün fişine bakmak için, lütfen
şekilde yerleştirmeyin. Çamaşır
üreticinin web sitesine bakın.
makinesini iki kişinin kaldırmasını
tavsiye ediyoruz.
Güvenlik talimatları
l Makinenin
arıza
vermesi
ve/veya
hatalı
çalışması
l Çamaşır makinesinin temizliğini
durumunda, makineyi kapatın,
veya bakımını yapmadan önce,
su musluğunu Derhal Müşteri
fişini çıkarın ve su musluğunu
Hizmetleri Merkeziyle görüşün
kapatın.
ve sadece orijinal yedek parça
kullanın. Bu talimatlara uygun
l Elektrik tesisatının topraklandığından
hareket edilmemesi cihazın
emin olun. Aksi halde, profesyonel
güvenliğini tehlikeye sokabilir.
yardım alın.
l Lütfen
güç çevirici, çoklu soket
veya uzatma kablosu kullanmayın.
UYARI:
Yıkama işlemi sırasında, su çok
yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.
Cihaz Avrupa Direktiflerine
uygundur:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
ve bu Direktiflerin daha
sonraki değişiklikleri.
l Kapağı
açmadan önce tambur
içerisinde su olmadığından emin
olun.
l Makinenin
fişini prizden çıkarmak
için elektrik kablosunu çekmeyin
veya cihazdan asılmayın.
5
TR
l Kurulum
2. MONTAJ
l Hortum
bağlarını kesin, hortuma
ve elektrik kablosuna zarar
vermemeye özen gösterin.
1
A
B
A
B
l Arka
taraftaki 2 veya 4 vidayı (A)
sökün ve Şekil 1'de gösterilen 2
veya 4 pulu (B) çıkarın.
B
B
A
A
l Talimatların
olduğu
zarfta
bulunan tapaları kullanarak 2
veya 4 deliği kapatın.
l Çamaşır
makinesi
ankastre
montaj şeklinde yerleştirilecekse,
hortum bağlarını kesin, 3 veya 4
vidayı (A) sökün ve 3 veya 4 pulu
(B) çıkarın.
2
A
l Bazı
modellerde, 1 veya daha
fazla pul makinenin içerisine
düşecektir: bunları çıkarmak için
makineyi öne doğru eğin. Zarfta
bulunan
tapaları
kullanarak
delikleri kapatın.
1
2
3
B
UYARI:
Paketleme
malzemelerini
çocuklardan uzak tutun.
C
l Şekil
2'de gösterildiği gibi
polionda sacını tabana yerleştirin
(modele göre, A, B veya C tipini
düşünün).
3
2
6
1
Su bağlantıları
TR
3
l Yalnızca çamaşır makinesiyle birlikte
verilen gider hortumunu kullanarak su
hortumunu musluğa bağlayın (Şek.3).
MUSLUĞU AÇMAYIN.
l Bazı modeller aşağıdaki özelliklerden
birini veya daha fazlasını içerebilir:
l SICAK VE SOĞUK (Şek. 4): Daha
4
yüksek enerji tasarrufları için sıcak ve
soğuk suyun kullanıldığı su bağlantı
ayarları. Gri hortumu soğuk su musluğuna
ve kırmızı hortumu sıcak su musluğuna
bağlayın. Makine yalnızca soğuk su
musluğuna bağlanabilir: bu durumda, bazı
programlar
birkaç
dakika
gecikmeli
başlayabilir.
1
l AQUASTOP
(Şek. 5): Su hortumu
üzerinde bulunan ve hortum zarar
gördüğünde su akışını durduran bir
cihazdır; bu durumda, “A” penceresinde
kırmızı
bir
işaret
belirir;
hortum
değiştirilmelidir. Somunu gevşetmek için,
tek yönlü kilit mekanizmasını "B" kullanın.
5
6
B
A
l AQUAPROTECT - KORUMALIKLI SU
HORTUMU (Şek. 6): Birincil dahili
borudan "A" su sızarsa, şeffaf tutma
mahfazası "B" yıkama işleminin bitmesini
sağlamak için suyu içerisinde tutacaktır.
Yıkama
döngüsünün
sonunda,
su
hortumunu değiştirmek için Müşteri
Hizmetleri Merkeziyle irtibata geçin.
B
A
7
Cihazın Kurulması
l Çamaşır makinesini duvara yaklaştırırken,
hortumun
bükülmediğinden
veya
ezilmediğinden emin olun, ve gider
hortumunu bir küvet içerisine veya
tercihen çapı çamaşır makinesinin
hortumundan daha büyük olan ve yerden
en az 50cm yüksekliğindeki bir duvar
giderine bağlayın (Şek. 7).
max 100 cm
min 4 cm
7
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Şekil 8 'da gösterildiği gibi ayakları
8
kullanarak cihazı düz bir konuma getirin:
a.vidayı gevşetmek için somunu saat
yönünde çevirin;
b.zemine iyice oturana kadar çevirerek
ayağı yükseltin veya alçaltın;
c.somunu, çamaşır makinesinin tabanına
iyice oturana kadar sıkarak ayağı kilitleyin.
l Cihazın fişini prize takın.
A
B
UYARI:
Elektrik kablosunun değişmesi gerekirse,
Müşteri Hizmetleri Merkezini arayın.
C
Deterjan çekmecesi
Deterjan
çekmecesinde
Şekil
gösterildiği gibi 3 bölme vardır::
9
11'de
l bölme “1”: ön yıkama için deterjan
koyma bölmesi;
“ ”:özel
katkı
maddeleri,
yumuşatıcılar, kolalı parfümler, vb. için;
l bölme
UYARI:
Sadece sıvı ürünler kullanın; çamaşır
makinesi en son durulama sırasında
her bir döngüde katkı maddesinin
miktarını otomatik olarak belirleyecek
şekilde ayarlanmıştır.
10
l bölme “2”: çamaşır yıkama deterjanı için.
Bazı modellerde bir sıvı deterjan kabı da
bulunmaktadır (Şek. 10). Kullanmak için,
bölme "2"'ye koyun. Bu şekilde, sıvı
deterjan sadece doğru zamanda tambura
girecektir. Deterjan kabı aynı zamanda
“Durulama” programı seçildiğinde çamaşır
suyu koymak için kullanılabilir.
11
UYARI:
bazı deterjanları çıkarmak için zordur.
Bu durumda, tamburun içerisine özel
bir
kabın
(Şekil
11'teki
örnek)
kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
8
Sıcak suyla yıkama yapmanız gerekir
mi?
Çamaşır miktarıyla ilgili ipuçları
l Sıcak suyla yıkama programına gerek
kalmaması için yıkama öncesinde lekelere
leke çıkarıcı madde uygulayın veya
kurumuş lekeleri olan çamaşırları suda
bekletin. 60°C yıkama programı kullanarak
%50’ye kadar enerji tasarrufu yapın.
UYARI: çamaşırları ayırırken:
- Baret, iğne, madeni para gibi nesnelerin
çamaşırlardan çıkardığınızdan;
- Yastık kılıflarının düğmelerini iliklediğinizden,
fermuarları çektiğinizden, gevşek kemerleri
ve uzun bornoz/sabahlık kurdelelerini
bağladığınızdan;
- Perde düğmelerini çıkardığınızdan;
- Elbiselerin yıkama etiketlerini dikkatli bir
şekilde okuduğunuzdan;
- Varsa inatçı lekeleri özel deterjanlar
kullanarak çıkardığınızdan emin olun.
Aşağıda farklı sıcaklıklarda deterjan
kullanımıyla ilgili ipuçlarının ve tavsiyelerin
olduğu pratik bir rehber bulunmaktadır. Her
halükarda, doğru kullanım ve doğru
miktarlar için deterjan üzerindeki talimatları
daima okuyun.
Ağır kirli beyazları yıkarken 60°C veya
üzerindeki
pamuklu
programlarının
seçilmesini ve orta/yüksek sıcaklıklarda
en iyi sonucu veren beyazlatıcı maddeler
içeren normal çamaşır deterjanı (ağır iş)
kullanımını tavsiye ederiz.
l Kilim, çarşaf veya diğer ağır tekstil
ürünlerini yıkarken sıkma
kaçınmanızı tavsiye ederiz.
yapmaktan
l Yünlü
ürünlerinizi yıkamak için, ilgili
ürünlerin makinede yıkanabilir olduğu ve
"Keçeleşmez" veya "Makinede yıkanabilir"
etiketiyle birlikte "Tamamen Saf Yün"
sembolü bulunduğundan emin olun.
40°C ve 60°C arasındaki yıkamalarda
kullanılan deterjan türünün kumaş ve
kirlenme
türüne
uygun
olması
gerekmektedir. Normal toz deterjanlar
çok kirli “beyazlar” veya renk veren
kumaşlar için uygunken sıvı deterjanlar
veya “renk koruyucu” toz deterjanlar hafif
kirli renkli kumaşlar için uygundur.
Kullanıcı için faydalı tavsiyeler
Makinenizin çevre dostu ve ekonomik bir
şekilde kullanılmasına yönelik kılavuz.
Çamaşır Yükünü Azamiye Çıkarın
l Elektrik, su, deterjan ve zamanı en iyi
şekilde kullanabilmek için tavsiye edilen
maksimum çamaşır yükünü kullanın. 2
yarım yük yıkayacağınıza bir tam yük
yıkayarak %50 enerji tasarrufu yapın.
40°C’nin altındaki yıkamalarda sıvı
deterjanların veya özellikle düşük
sıcaklıkta yıkama için uygundur ibaresi
bulunan deterjanların kullanılmasını
tavsiye ederiz.
Ön yıkama yapmanız gerekir mi?
l Sadece çok kirlenmiş çamaşırlar için
gerekir!
Az
ve
normal
düzeyde
kirli çamaşırlarınız için Ön Yıkama
YAPMAYARAK deterjan, zaman, su ve
%5 ila %15 enerji TASARRUFU yapın.
Yünlü veya ipeklilerin yıkanmasında
sadece bu kumaşlara özel deterjanlar
kullanın.
9
TR
3. PRATİK BİLGİLER
4. BAKIM VE TEMİZLİK
Çamaşır makinesinin dış kısmını temizlemek
için, nemli bir bez kullanın, aşındırıcı, alkol
ve/veya solvent kullanımından kaçının.
Çamaşır makinesi sıradan temizlik için
herhangi bir özel bakım gerektirmez: çekmece
bölmelerini ve filtreyi temizleyin; makinenin
taşınmasıyla veya uzun süre kullanılmayacağı
durumlarda neler yapılacağıyla ilgili pratik
bilgiler aşağıda verilmiştir.
Çekmece temizliği
l Deterjan veya katkı maddesi kalıntılarının
birikmesini önlemek için çekmeceyi
temizlemenizi tavsiye ediyoruz.
l Bunu yapmak için, çekmeceyi hafif bir kuvvet
uygulayarak çıkarın, suyun altına tutarak
temizleyin ve tekrar yuvasına yerleştirin.
Makinenin taşınması ve uzun
süre kullanmama durumlarıyla
ilgili tavsiyeler
l Çamaşır makinesi uzun süre ısıtılmamış
olan bir odada saklanacaksa, hortumlarda
kalan bütün suyu boşaltın.
l Çamaşır makinesini fişini prizden çekin.
l Hortumu hortum bağından ayırın ve aşağı
Filtre temizliği
l Çamaşır makinesi düğme veya bozuk
para gibi gideri tıkayabilecek olan büyük
artıkları tutmak için özel bir filtreyle birlikte
gelir.
l Sadece bazı modeller için geçerlidir:
oluklu hortumu dışarı çekin, tıpayı çıkartın
ve suyu bir kaba boşaltın.
l Filtreyi çıkarmadan önce altına zemini kuru
tutmak için emici bir bez yerleştirmenizi
tavsiye ediyoruz.
l Filtreyi saat yönünün tersine döndürerek
dikey konumda durma sınırına getirin.
l Filtreyi
çıkarın ve temizleyin; işlem
bittiğinde, saat yönünün tersine çevirerek
tekrar yerine takın.
l Tüm parçaları yeniden monte etmek için
önceki adımların tersini uygulayın.
10
bırakın ve bütün suyun bir kabın içerisine
boşaltın.
l İşlem tamamlandığında hortum bağıyla
gider hortumunu sabitleyin.
6. KONTROLLER VE
PROGRAMLAR
TR
5. HIZLI KULLANIM
KILAVUZU
Bu çamaşır makinesi, çamaşır türüne ve
miktarına göre, su seviyesini otomatik
olarak ayarlar. Bu sistem enerji tüketimini
azaltır ve yıkama süresinde kayda değer
düşüş sağlar.
}
A
Program seçimi
l Çamaşır makinesini açın ve gereken
P
programı seçin.
O
F
D
C
l Gerekliyse yıkama sıcaklığını seçin ve
gerekli "seçenek" düğmelerine basın.
l Yıkama
işlemini
başlatmak
için
"BAŞLAT/DURAKLAT" düğmesine basın.
B
G
H
I
L
M
N E
Çamaşır makinesi çalışırken elektrik giderse,
özel bir hafıza mevcut ayarları kaydeder ve
elektrik tekrar geldiğinde, makine kaldığı
yerden çalışmaya devam eder.
A Dokunmatik Kontrol (ON/OFF
düğmeli)
l Programın
B BAŞLAT/DURDUR düğmesi
sonunda ekranda "Son"
mesajı görünecektir veya ilgili LED lamba
yanacaktır.
Kapak kilitli ışığı sönene kadar
bekleyin: program bittikten yaklaşık 2
dakika sonra.
C SIKMA HIZI düğmesi
D SICAKLIK SEÇİMİ düğmesi
E GECiKMELİ BAŞLATMA düğmesi
F YIKAMA ZAMANI düğmesi
l Çamaşır makinesini kapatın.
G ÖN YIKAMA düğmesi
Herhangi bir yıkama için program tablosuna
bakın ve aşağıda belirtilen işletim sırasını
takip edin.
H HIJYEN + düğmesi
Teknik Veriler
Su Basıncı:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Devir (r.p.m.):
lütfen tip etiketine bakın.
Güç / AMP / Voltaj:
lütfen tip etiketine bakın.
I
EKSTRA DURULAMA düğmesi
L KOLAY ÜTÜ düğmesi
M FAVORİLERİM düğmesi
N GECE & GÜNDÜZ düğmesi
O Dijital Ekran
P KAPAK KİLİDİ gösterge lambaları
E+N TUŞ KİLİDİ
11
2) PROGRAM SEÇİM düğmeleri
UYARI:
Cihazın fişini prize takarken ekrana (ve
dokunmatik kontrole) dokunmayınız,
ilk birkaç saniye boyunca cihazın
elektronik kartı yüklenecektir. Bu
esnada kontrol paneline dokunmanız,
cihazın düzgün çalışmamasına neden
olabilir.
Bir program seçim düğmesine basıldığında
da cihaz çalışacaktır.(ekranda seçilen
programın detayları görünecektir)
Başka bir program seçmek için, program
seçim düğmelerinden başka birini seçin.
(ilgili gösterge ışığı yanacaktır).
Cihazı kapatmak için, AÇMA/KAPAMA
(ON/OFF) düğmesine basılı tutun. (en az 3
saniye).
Kapının açılması
Özel bir güvenlik düzeneği kapağın
yıkama programının veya sıkma
işleminin sonunda açılmasını önler.
Sıkma aşamasının sona ermesinden
sonra kapağı açmadan yaklaşık 2
dakika kadar bekleyin.
3) DÜĞME SEÇİM göstergeleri
Her düğmeye basıldığında gösterge ışıkları
yanar.
Dokunmatik Kontrol
4) "Kırmızı X Işığı"
Dokunmatik
kontrol
paneli
üzerinde
herhangi
bir
düğmeye
bastığınızda
‘’Kırmızı X Işığı’’ yanar.
Eğer 5 dakika boyunca bir tuşa
dokunmazsanız, cihaz elektrik tasarrufu için
kendini ’’Kırmızı X Işığı’’nı kapatır.
BAŞLAT/DURDUR düğmesi
BAŞLAT/DURDUR düğmesine basmadan
ÖNCE kapıyı kapatınız.
1) AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) düğmesi
Cihazı
açmak
için
1
saniye
AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) düğmesine
basın. Açma esnasında, gösterge ışıkları
yanacak ve ‘’Kırmızı X Işığı’’ program
seçimi için bekleyecektir. Eğer 30 saniye
içerisinde herhangi bir program seçimi
yapılmaz ise, kontrol paneli kendi kendine
kapanacaktır.
12
l Seçilen programı başlatmak için basınız.
BAŞLAT/DURDUR düğmesine basıldığında,
çalışmaya başlaması birkaç saniye
alabilir.
l Sıkma
hızını makinenin
ara
vermeksizin
her
değiştirlebilir.
l BAŞLAT/DURDUR düğmesine basıp 2
saniye
basılı tutun. (bazı gösterge
ışıkları ve kalan zaman gösterge ışığı
yanarak
makinenin
durdurulduğunu
gösterecektir.)
çalışmasına
istendiğinde
TR
PROGRAM
BAŞLADIKTAN
SONRA
ÇAMAŞIR EKLEME-ÇIKARMA (DURDURMA)
Cihaz yüklenen çamaşırların dengesiz
olması durumunda sıkma aşamasının
yürütülmesini
önleyen
özel
bir
elektronik düzenek ile donatılmıştır Bu
sayede makine içerisindeki gürültü ve
titreşim azalır ve cihazınızın ömrü uzar.
l Güvenlik kilidi kapıyı açmanıza izin
verene kadar 2 dakika bekleyin.
l Çamaşır ekleme ve çıkarma işleminden
sonar,
kapıyı
BAŞLAT/DURDUR
(program
kaldığı
edecektir.).
kapatın
ve
düğmesine basın
yerden
devam
SICAKLIK SEÇIMI düğmesi
l Bu
düğme
yıkama
değiştirmenizi sağlar.
PROGRAMI İPTAL ETMEK
soğuk yıkama.
l Program
iptal
etmek
için,
AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) düğmesine
basılı tutun. (en az 3 saniye).
sıcaklığını
l Kumaşlarınızı korumak için, yıkama suyu
sıcaklığını her program için belirlenen üst
sıcaklık limitinin üzerinde seçmeniz
mümkün değildir.
Seçenek düğmelerine BAŞLAT/DURDUR
düğmesine basılmadan önce basılması
gerekir. Eğer yapılan seçim istenilen
programa uygun değilse, gösterge bir
süre yanıp söndükten sonra durur.
GECİKMELİ BAŞLATMA düğmesi
l Bu
düğme programın çalışıtırlmasını
önceden programlayarak 24 saate kadar
geciktirebilmenize olanak sağlar.
SIKMA HIZI düğmesi
l Bu düğmeye basılarak maksimum hızın
l Başlatmayı geciktirmek için aşağıdaki
prosedürü izeyin:
azaltılması mümkündür.
dönüş hızı iptal edildi.
- İstediğiniz programı seçin.
l Sıkma döngüsünü tekrar devreye sokmak
- Düğmeye bir defa basarak düğmeyi aktif
duruma
geçirin
(göstergede
h00
gösterilir) ve daha sonra 1 saatlik
gecikme sağlamak için düğmeye
tekrar
basın.
(göstergede
h01
gösterilir).Düğmeye her basıldığında
göstergede h24 gösterilene kadar
feciktirme süresi 1 saat arttırılır.
Göstergede
h24
gösteriiyorken
düğmeye tekrar basıldığında gecikme
sıfırlanır.
için ayarlamak için istediğiniz sıkma hızı
gösterilene kadar düğmeye basmanız
yeterli olacaktır.
Kumaşlara zarar vermemk amacıyla
program seçimi esnasında otomatik
olarak uygun sınırların üzerindeki
sıkma hızlarının seçilmesine izin
verimez.
13
- BAŞLAT/DURDUR düğmesine basarak
seçiminizi onaylayın ve (gösterge
üzerindeki lamba yanıp sönemeye
başlar) Geri sayma başlar ve daha
sonra bu süre sona erdiğinde program
çalışmaya başlar.
sağlar.
Eklenebilecek
maksimum
durulama döngüsü seçilen program göre
değişiklik gösterecektir.
l Kullanılan su miktarı kumaş liflerindeki
bütün deterjan kalıntıları temizlenecek
şekilde durulama aşaması esnasında
arttırılır. Bu işlev özellikle çok düşük
miktardaki bir deterjan kalıntısının dahi
tahriş veya alerjiye neden olduğu hassas
cilde sahip olan kişiler için özel olarak
tasarlanmıştır.
l Gecikmeli başlatmayı iptal etmek için
AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) düğmesine
basılı tutun. (en az 3 saniye).
Çamaşır makinesi çalışıyorken elektriğin
kesilmesi durumunda seçilmiş olan
program özel bir bellekte saklanır ve
elektrik gerş geldiğinde cihaz kaldığı
yerden çalışmaya devam eder.
l Ayrıca bu işlevin çocukların giysileri ve
genel olarak hassas kumaşa sahip olan
giysileri ya da havlular gibi kumaş liflerinin
daha fazla miktarda deterjan emme
eğilimine
sahip
olan
çamaşırların
yıkanmasında da kullanmanız önerilir.
YIKAMA ZAMANI düğmesi
l Bu
düğme seçilerek kumaşların ne
derece kirli olduğuna bağlı olarak 3 farklı
yıkama yoğunluğu seçeneği mevcuttur.
(sadece
tabloda
gösterilen
bazı
programlarda kullanılabilir).
l Program seçildikten sonra ekran ışığı
otomatik olarak yanar ve yıkama süreleri
gözükür.
KOLAY ÜTÜ düğmesi
Bu fonksiyon, ara santrifüj işlemlerini
azaltarak ve son yapılan santrifüjün değerini
düşürerek, kırışıklıkları mümkün olduğunca
azaltır.
l Farklı yıkama süreleri seçildiğinde ilgili
gösterge ışığı yanar.
FAVORİLERİM düğmesi
ÖN YIKAMA düğmesi
l Bu seçenek özellikle çok kirli çamaşırlar
için ön yıkama yapmanızı sağlar (sadece
program tablosunda gösterilen bazı
programlar için kullanılır).
l Bu
programda deterjan ambalajında
önerilen miktarın %20’si kadar deterjan
kullanılmasını öneriyoruz.
Bu fonksiyon, sık kullanılan iki programın
sıcaklık, devir hızı ve kir seviyesi gibi
değerleri için yapılan ayarları hafızasına
kaydetmeyi ve aynı program kullanmak
istenildiğinde kolayca bulunmasını sağlar.
Bir
programı
kaydetmek:
ilk
defa
hafızaya
1)
Yıkama işlemi için uygun değerleri ve
programları seçin.
Bu seçenek sayesinde tüm kıyafetlerin
yıkandığı yıkama suyu sıcaklığı 60°C’ye
ulaşarak hijyenik ve çok temiz sonuçlar elde
edersiniz.
2)
M1 ya da M2 seçeneklerinden birini
seçerek, FAVORİLERİM düğmesine
basın. Eğer bu kaydettiğiniz ilk
program ise M1’i seçin.
EKSTRA DURULAMA düğmesi
3)
Ayarlanan
yıkama
konumundaki
kombinasyonu
kaydetmek
için
FAVORİLERİM düğmesine yaklaşık 3
saniye basılı tutun.
HIJYEN + düğmesi
l Bu düğme yıkama esnasında dilerseniz
ekstra
durulama
döngüsü
eklemenizi
14
1)
Yıkama işlemi için uygun değerleri ve
programları seçin.
2)
Ayarlanan
yıkama
konumundaki
kombinasyonu
M1
konumunda
kaydetmek
için
FAVORİLERİM
düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı
tutun. Daha önceki M1’de yer alan
kayıtlı program M2 pozisyonuna
kayacaktır.
l Elektronik
kontroller sayesinde, ara
aşamalardaki su gece çamaşır yıkamayı
kullanışlı hale getirmek üzere sessiz bir
şekilde boşaltılır.
TUŞ KİLİDİ
l GECE & GÜNDÜZ ve GECİKMELİ
BAŞLATMA düğmelerine aynı anda
yaklaşık 3 saniye basılı tutarak tuş
takımını kilitleyebilirsiniz.
Bu şekilde, program döngüsünde kazara
istenmeyen
değişiklikler
yapmaktan
kaçınabilirsiniz.
Hafızada olan bir programı başlatmak:
l FAVORİLERİM düğmesine (M1 için bir
defa, M2 için iki defa) basın ve ardından
BAŞLAT/DURDUR
(START/PAUSE)
düğmesine basın.
l GECE & GÜNDÜZ ve GECİKMELİ
BAŞLATMA düğmelerine aynı anda
tekrar 3 saniye basılı tutarak tuş
takımının kilidini açabilirsiniz.
l Hafızadaki programlarıyla ilgili değerleri
ve ayarları kullanım esnasında da
istediğiniz sıklıkta değiştirebilirsiniz. Bu
durumda eklenen ve ya yapılan
değişiklikler hafızaya kaydedilmez.
Dijital Ekran
Makinenin gösterim sistemi makinenin
durumunu sürekli olarak izleyebilmenize
olanak sağlar.
Eğer yanlışlıkla hafızadaki bir programı
seçtiyseniz, sadece program seçim
düğmesinden başka bir programı
seçmeniz yeterli olacaktır.
1 15
6 10
12
5
3
2
GECE & GÜNDÜZ düğmesi
7
l Bu düğmeye ara santrifüj hızının mümkün
olan programlarda 400d/d değerine
düşürmek için basabilirsini; su seviyesi
durulama esnasında artırılır ve yıkama
son durulamadan sonra liflerin eşit olarak
genişlemesi için suya batırılmış durumda
sürdürülür.
l Programı bir santrifüj ile kurutma ve
13 14
7
8
7
9 11
7
4
1) KAPAK KİLİTLİ GÖSTERGESİ
l Kapı tamamen kapatıldığında gösterge
ışığı yanacaktır.
l Suyun kazan içerisinde tutulduğu aşama
esnasında, gösterge lambası yanarak
cihazın durur vaziyette beklemekte
olduğunu gösterir.
7
BAŞLAT/DURDUR düğmesine basmadan
ÖNCE kapıyı kapatınız.
l BAŞLAT/DURDUR
düğmesine kapı
kapalıyken basıldığında, gösterge ışığı
bir anlık yanıp sönecek sonra ise
sabitlenecektir.
boşaltma aşaması ile sona erdirmek için
düğmeyi serbest bırakın.
15
TR
M1 ve M2 hafıza programları kayıtlıyken
yeni bir programı kaydetmek:
5) YIKAMA ZAMANI
Eğer kapı düzgün kapanmadıysa, ışık
7 saniye boyunca yanıp sönmeye
devam
edecek
ve
sonrasında
başlatma komutu otomatik olarak
silinecektir. Bu durumda, kapıyı
düzgün kapatarak BAŞLAT/DURDUR
düğmesine tekrar basın.
l Program seçildikten sonra ekran ışığı
otomatik olarak yanar ve yıkama süreleri
gözükür.
l Farklı yıkama süreleri seçildiğinde ilgili
gösterge ışığı yanar.
Özel bir güvenlik düzeneği kapağın
programın
sona
ermesinden
hemen
sonra açılmasını önler. Kapağı açmak için
yıkama programı hemen sona erdikten
sonra 2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli
lambası söner. Bundan sonra kapağı
açabilirsiniz. Program döngüsünün sonunda
AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) düğmesine
basılı tutun. (en az 3 saniye).
6) EKSTRA DURULAMA
2) SIKMA HIZI
8) Wi-Fi (yalnızca bazı modeller)
Bir program seçildiğinde sıkma hızı
ekranda gösterilir ve yine aynı düğmeden
değiştirilebilir.
l Wi-Fi
Gösterge
gösterir.
seçilen
ekstra
durulamaları
7) OPSİYON
Gösterge ışıkları ilgili düğmelerle yapılan
seçenekleri gösterir.
seçeneği
göstergede Wi-Fi
görünecektir.
olan
modellerde,
sisteminin çalışıtığı
l Wi-Fi sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi
dönüş hızı iptal edildi.
için, makineden çıkan Wi-Fi kitapçığını
okuyun.
3) YIKAMA SUYU SICAKLIĞI
Bir program seçildiğinde yıkama sıcaklığı
(izin verildiği yerde) ekranda gösterilir ve
yine aynı düğmeden değiştirilebilir.
9) GECIKMELI BAŞLATMA
Bu program seçildiğinde gösterge üzerindeki
ışık yanıp sönmeye başlar.
soğuk yıkama.
4) PROGRAM ÇEVRİMİ SÜRESİ
10) Kg MODE (Sadece Pamuklu ve Sentetik
Programlar için)
l Program
l "Kg
seçildiğinde
tam
doluluk
durumunda maksimum döngü süresi
otomatik olarak ekranda görünecektir. Bu
süre seçilen özelliklere göre değişebilir.
l Program başladıktan sonra göstergede
yıkamanın sona ermesine kadar kalan
süre sürekli olarak gösteriir.
l Bu makine standart yükelmeye göre
seçilen
programın
bitiş
zamanını
hesaplar.Döngü
sırasında
yükeme
miktarına ve niteliğine zamanı düzeltir.
16
MODE"
devreye alındığında,
makine yıkamanın ilk birkaç dakikasında
tambura yüklenen çamaşır ağırlığını
hesaplayarak
ekrandaki
seviyeleri
günceller. Ekranda görünen her seviye
yükleme kapasitesinin 20%’sini ifade
etmektedir. Bir program seçildiğinde
ekranda maksimum kapasitede yüklenecek
çamaşır oranı gösterilir.
l Her yıkama safhasında "Kg MODE"
tambura yüklenen çamaşırlarla ilgili bilgi
vermektedir.
13) MUSLUK KAPALI
- Yıkama süresini belirler;
Makineye su girişinin olmadığını ifade eder:
makineyi kapalı konuma getirdikten sonra,
musluğun kapalı olmadığından ve su
tazyikinin
düşük
olmadığından
emin
olmanız tavsiye edilir.
- Sıkmayı kontrol eder;
- Yıkanacak kumaş türüne göre tambur
dönüş hızını ayarlar;
- Sabun köpüğü miktarını algılayarak
gerekli
olduğu
durumda
sıkma
esnasında su miktarını artırır;
- Yüklenen çamaşıra göre dönme hızını
ayarlayarak olası dengesizlikleri önler.
14) FİLTRE TIKALI
Makinenin yıkama sonrasında su tahliyesi
yapamadığını ifade eder: makineyi kapalı
konuma getirdikten sonra, filtrenin tıkalı
olmadığından ya da tahliye hortumunun
bükülüp ezilmediğinden emin olmanız
tavsiye edilir.
11) FAVORİLERİM
Hafıza fonksiyonun çalıştığını
gösterge ışığı yanacaktır.
gösteren
12) TUŞ KİLİDİ
Tuşlar
kilitlendiğinde
yanacaktır.
gösterge
ışığı
15) STANDART PAMUKLU PROGRAMLAR
GÖSTERGE (Programlar tablosuna
bakın)
Normal kirliliğe sahip pamuklu çamaşırları
yıkamak için enerji ve su verimliliği
bakımından en etkili programı seçtiğinizde
ışıklar yanacaktır.
17
TR
- Gerekli su miktarını tayin eder;
Programlar tablosu
2
SICAKLIK.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Tavsiye
edilen
Maks.
1
DETERJAN
2
1
All In One 20°C
6
6,5
7
8
20°
20°
All Baby 60°C
6
6,5
7
8
60°
60°
All In One 59 Min.
9
10
11
12
40°
40°
Su Boşaltma & Sıkma
-
-
-
-
-
-
Durulama
-
-
-
-
-
-
Yünlü & İpek
2
2
2
2,5
30°
30°
Narinler
2,5
2,5
2,5
3
40°
40°
1) 4,5
5
5,5
6
40°
60°
( )
**
1)
9
10
11
12
40°
90°
( )
Hızlı 30 dk.
2,5
2,5
2,5
3
30°
30°
Hızlı 14 dk.
1,5
1,5
1,5
2
30°
30°
Karma
18
( )
Sadece ÖN YIKAMA seçeneği
seçildiğinde (ÖN YIKAMA seçeneğine
sahip programlarda).
(Sadece sıvı deterjan kullanımına
olanak sağlayan modeller içindir)
Sadece sınırlı sayıda lekesi
bulunan ve çamaşır suyuyla
temizlenmesi gereken çamaşırların
ön temizliğini çamaşır makinesinde
yapabilirsiniz.
Çamaşır suyunu deterjan çekmecesinin
‘’2’’ numaralı bölmede gömülü olan
sıvı çamaşır suyu kabına dökün ve
özel durulama programını seçin.
Bu ever tamamlandığında makineyi
kapatın, kalan kumaşları ekleyin
ve en uygun program kullanarak
norma yıkama yapın.
Lütfen bu notları okuyun:
* Maksimum çamaşır yük modele göre
değişlik gösterebilir. (tip etiketine bakın).
** EU) No 1015/2010 ve No 1061/2010
sayılı PAMUKLU YIKAMA PROGRAM
STANDARTLARINA
GÖRE
TEST
EDİMİŞTİR.
60°C’ de PAMUKLU PROGRAMI
YIKAMA
SICAKIĞINDA
TEST
EDİMİŞTİR.
40°C’ de PAMUKLU PROGRAMI
YIKAMA
SICAKIĞINDA
TEST
EDİMİŞTİR.
Bu programlar genellikle kirli pamuklu
çamaşırları temizlemek için uygundur ve
pamuklu çamaşırları yıkamak için enerji
ve su tüketimi açısından en verimli
programlardır.
Bu programlar giysiler üzerindeki etikete
yazan sıcaklıklarla aynı olacak şekilde
tasarlanmıştır ve gerçek su sıcaklığı
bildirilene göre biraz farklılık gösterebilir.
1)
Kumaşın etiketi üzerindeki talimatlara
uymak üzere sıkma hızı da düşürülebilir.
Ayrıca sıkma hızı düğmesi ile çok hassas
kumaşlar için sıkmanın tamamen iptal
edilebilmesi seçeneği de mevcuttur. Bu
fonksiyon SIKMA HIZI düğmesi ile aktive
edilebilir.
Eğer etikette herhangi bir yıkama önerisi
belirtilmiyorsa sizin seçtiğiniz programın
size sunduğu sıkma devirlerinden birini
tercih edin.
19
Görünen programlar için YIKAMA
ZAMANI
düğmesi
yardımıyla
süreyi ve yıkama yoğunluğunu
ayarlayabilirsiniz.
TR
Fazla deterjan kullanımı aşırı köpük
oluşumuna neden olabilir . Eğer fazla köpük
oluşumu tespit edilirse program sıkma
işlemini atlayabilir ya da programın süresini
artırabilir buda daha fazla su tüketimine yol
açabilir.
PROGRAM SEÇİMİ
Çeşitli türlerdeki kumaşlar ve farklı kirlilik
dereceleri için çamaşır makinesinin şu
öğelere bağlı olarak farklı program kuşakları
mevcuttur; yıkama döngüsü, sıcaklık ve
programın süresi (yıkama programları
tablosuna bakın).
ALL İN ONE Teknolojisi
Bu çamaşır makinesi yüksek basınçlı
püskürtücüyle su ve deterjan karışımını
doğrudan çamaşırların üzerine püskürten
yenilikçi bir sistemle donatılmıştır.
Bu makinede kullanılan “özel motor”
hareketi her program başlangıcı esnasında
deterjan
karışımını
yönetir,
deterjan
karışımını çamaşıra püskürten yüksek
basınçlı püskürtücüyle birlikte, deterjan
çözeltisinin
kirlerin
uzaklaştırılmasını
kolaylaştırıp en iyi yıkama performansını
garanti etmesi için kumaş dokularına
nüfuz etmesine yardımcı olan bir dizi
döndürme hareketi yıkama döngüsüne
dahildir.
ALL İN ONE sistemi durulama safhasında
da kullanılır; yüksek basınçlı püskürtücüler
çamaşırların içerisinde sıkışıp kalan deterjan
artıklarının tamamen uzaklaştırılmasına
yardımcı olur.
All In One 20°C (HEPSİ BİR ARADA 20°C)
ALL İN ONE teknolojisi sayesinde, bu
yenilikçi program pamuklu, sentetik ve
karışık kumaşları 20°C’de 40°C’dekine
eşdeğer bir performans ile yıkamanızı
sağlar.
Bu programın sarfiyatı klasik bir 40°C’deki
pamuklu yıkamanın 50%’si kadardır.
ÖNEMLİ
YIKAMA
PERFORMANSI
TAVSİYESİ:
l Yeni renkli kıyafetler, beyazlarla birlikte
yıkamadan önce en az MUTLAKA 5 veya
6 sefer ayrı yıkanmalıdır.
l Kot ve havlu gibi belirgin koyu renkli
kumaşlar her
yıkanmalıdır.
zaman
için
ayrı
ayrı
l BOYA VEREN kumaşları asla diğerleriyle
karıştırmayın.
20
All
Baby
60°C
(TÜM
BEBEK
KIYAFETLERİ)
Tüm bebek kıyafetlerini orta derecede bir
arada yıkayarak hijyenik ve çok temiz
sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu durum
enzimleri 50°C’de etkin jetler vasıtasıyla
çamaşırların üzerine püskürtülen su ve
deterjanın ideal ölçüde karıştırılmasıyla
mümkün olmaktadır.
All In One 59 Min. (HEPSİ BİR ARADA 59')
Bu program pamuklu, sentetik ve karma
renkli kumaşların hepsini sadece 59
dakikada yıkamanızı sağlar ve bunu
yaparken 40°C (ya da daha düşük) gibi çok
düşük bir sıcaklıkta tam kapasitede çalışır.
Bu program özellikle hafif kirli kumaşlar için
uygundur.
Su Boşaltma & Sıkma
Sıkma program sıkma işlemini en
Yüksek devirde tamamlar, sıkma devri
Sıkma devri ayar düğmesi kullanılarak
düşürülebilir veya sadece boşaltma
istenirse hariç tutulabilir.
Durulama
Bu program bir ara sıkma işlemi ile
3 durulama gerçekleştirir. Herhangi bir türdeki
kumaştan
yapılmış
giysilerin
örneğin
elle yıkamadan sonra durulanması için
kullanılabilir.
Yünlü & İpek
Bu
program
“makinede
yıkanabilir”
özellikteki giysiler için bir tam yıkama
döngüsü sağlar. Yünlü kumaşlar ve ipekten
yapılmış çamaşırlar ya da özellikle “ipekli
gibi yıkayın” etiketi bulunanlar içindir.
Narinler
Bu yıkama ile suda bekletme işlemlerini
sırayla gerçekleştiren ve özel olarak çok
hassas
kumaşlar
için
önerilen
bir
programdır. En iyi sonuçları elde edebilmek
için yıkama çevrimlerini ve durulamalar
Yüksek su seviyeleri ile gerçekleşir.
Bu program orta kirlilikteki pamuklu çamaşırlar
için idealdir. Pamuklu çamaşırları yıkarken çok
elektrik ve su tüketmeyeceğiniz en avantajlı
yıkama programıdır.
Hızlı 30 dk.
Tam bir yıkama döngüsü (yıkama,
durulama ve sıkma). Bu program az kirli
pamuklu çamaşırlar ve karışık kumaşlar
için uygundur. Bu programda deterjan
ambalajında önerilen miktarın %20’si kadar
deterjan kullanılmasını öneriyoruz.
Hızlı 14 dk.
Tam bir yıkama döngüsü (yıkama,
durulama ve sıkma). Bu program az kirli
pamuklu çamaşırlar ve karışık kumaşlar
için uygundur. Bu programda deterjan
ambalajında önerilen miktarın %20’si kadar
deterjan kullanılmasını öneriyoruz.
21
TR
Karma
Kazanın dönme ritimleri ile su seviyeleri
sayesinde ana yıkama ve durulama en iyi
sonuçların elde edilmesini sağlar. Hafif bir
sıkma işlemi ise kumaşların daha az
buruşmasını sağlar.
7. MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ VE GARANTİ
Çamaşır makinesinin doğru çalışmadığını düşünüyorsanız, en yaygın sorunların nasıl
çözüleceğiyle ilgili pratik bilgilerin verildiği aşağıdaki pratik rehbere bakın.
Sorun
Muhtemel nedenler ve pratik çözümler
Çamaşır makinesi
çalışmıyor veya
çalışmaya başlamıyor
Prize doğru bir şekilde takılmış olduğundan emin olun.
Elektriğin olduğunu kontrol edin.
Gerekli programın doğru bir şekilde seçilmiş olduğundan ve makinenin
doğru bir şekilde başlatıldığından emin olun.
Lamba gibi başka bir cihazla test ederek sigortanın atmadığından ve
prizin çalıştığından emin olun.
Kapak doğru kapatılmamış olabilir: kapağı açıp tekrar kapatın.
Su musluğunun açık açık olduğundan emin olun.
Zamanlayıcının doğru ayarlandığından emin olun.
Filtrenin tıkalı olmadığından emin olun.
Çamaşır
makinesi
su almıyor
Çamaşır
makinesi
suyu tahliye etmiyor
Çamaşır makinesinin
yanında su sızıntıları
var
Çamaşır
makinesi
sıkma yapmıyor
Sıkma işlemi sırasında
güçlü sarsıntı sesleri
duyulur
Belirli
bir
HATA
meydana gelirse ve
yanıp sönerek uyarı
verilirse.
Gider hortumunun bükülü olmadığından emin olun.
Filtre içerisinde yabancı cisim olmadığından emin olun.
Bu durum musluk ile su temin hortumunun arasındaki contada
meydana gelen bir sızıntıdan kaynaklanıyor olabilir; bu durumda
contayı değiştirin ve hortumu ve musluğu sıkın.
Bu durum, suyun tamamen tahliye olmamış olmasından
kaynaklanabilir; birkaç dakika bekleyin.
Bazı modeller "sıkma yok" işlevi içerir: açık olmadığından emin olun.
Çok miktarda deterjan sıkma işlevini engelleyebilir: bir sonraki
yıkamanızda deterjan miktarını azaltın.
Çamaşır makinesi tamamen düz olmayabilir: gerekirse, ayakları ilgili
bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.
Taşıma dirseklerinin çıkarıldığından emin olun.
Yükün eşit bir şekilde dağıtıldığından emin olun.
Hata no. 0, 1, 5, 7 veya 8 yanarsa veya yanıp sönerse, doğrudan
Müşteri Hizmetleri Merkeziyle görüşün.
Hata No. 2 ekrana gelirse veya yanıp sönerse, makine su almaz. Su
musluğunun açık açık olduğundan emin olun.
Hata No. 3 ekrana gelirse veya yanıp sönerse, makine doğru bir
şekilde su tahliyesi yapmaz. Hortumun serbest olduğundan ve gider
hortumunun bükülmediğinden emin olun.
Hata No. 4 ekrana gelirse veya yanıp sönerse, makine aşırı
doldurulmuş anlamına gelir.
Su musluğunu kapatın ve Müşteri
Hizmetleri Merkeziyle görüşün.
Hata No. 9 ekrana gelirse veya yanıp sönerse, çamaşır makinesini
kapatın, 10 – 15 saniye bekleyin ve programı tekrar başlatın.
22
Garanti
Ürün, birlikte verilen garanti belgesinde
belirtilen hüküm ve koşullar kapsamında
garanti altındadır. Garanti belgesi ihtiyaç
halinde yetkili Hoover Servis Merkezine
gösterilecek şekilde gerektiği biçimde
doldurulmalıdır.
- Daha bulanık durulama tahliye suyu:
Bu etki, durulama verimliliğini olumsuz
yönde etkilemeyen asılı zeolitlerden
kaynaklanmaktadır.
Ürününüzü kaydedin!
Bu işlem için vakit kaybetmeyin.
Çamaşır makinenizi hemen kaydedin ve
hak kazandığınız imkanları keşfedin.
www.registerhoover.com
adresini
ziyaret ederek veya ilgili malzeme
üzerinde bulunan numarayı arayarak
nasıl yapacağınızı öğrenin.
- Yıkama
programının
sonunda
çamaşırların üzerinde kalan beyaz
tozlar (zeolitler): bu durum normaldir, toz
kumaş tarafından emilmez ve rengini
değiştirmez.
- Son durulama suyundaki köpük: bu
kötü bir durulama yapıldığı anlamına
gelmez.
- Çok miktarda köpük: Bu, sıklıkla
deterjanlarda bulunan ve çamaşırdan
çıkarılması zor olan anyonik yüzey etkin
maddelerden kaynaklanmaktadır.
Bu durumda, bu etkileri ortadan kaldırmak
için tekrar durulama yapmayın: hiçbir şey
değişmeyecektir.
Üretici, bu ürünle birlikte verilmiş olan
kitapçıkta yapılmış olabilecek baskı
hatalarından ötürü hiçbir
sorumluluk
kabul etmez. Ayrıca üreticinin, temel
niteliklerini değiştirmeksizin ürünlerinde
uygun gördüğü değişiklikleri yapma
hakkı da saklıdır.
Arızanın
devam
etmesi
durumunda
Hoover Yetkili Servisi’ni arayın.
Ayrıca garanti sona erdikten sonra ücretsiz
eve servis hizmeti almak için Hoover
servis planına kayıt yaptırabilirsiniz.
Dikkat: Arama ücretsiz bir arama değildir.
Maliyeti, kullandığınız operatörün müşteri
hizmetleri tarafından sesli mesaj olarak
size bildirilecektir.
Hoover
daima
Müşteri
Hizmetleri
Merkezinde
bulunan
orijinal
yedek
parçaları kullanmanızı tavsiye eder.
23
TR
Fosfat
içermeyen
çevre
dostu
temizleyicilerin kullanılması aşağıdaki
etkilere sebep olabilir:
fkhldsk
15.06 - 43011013 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising