Hoover | HN 6135-84 | Hoover HN 6135-84 User manual

Hoover HN 6135-84 User manual
FI
SV
DA
NO
EN
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
User instructions
®
HN 6135
FI
SV
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Ostamalla tämän Hoover pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Genom att välja en
tvättmaskin från Hoover har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Hoover långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Hoover laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
I Hoover omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
2
NO
EN
TILLYKKE
GRATULERER
OUR COMPLIMENTS
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra
Hoover, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
With the purchase of this
Hoover household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Med en Hoover har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Hoover er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Hoover is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Hoover’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Hoover kan også tilby et
stort utvalg av andre
hvitevarer: vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Hoover is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Hoover’s
produktkatalog.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Hoover-produkter.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Hoover products.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
För service kontaktas någon
av Hoover auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Ved kontakt til Hoover’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
When contacting Hoover
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Hoover - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
DA
3
SV
FI
4
KAPPALE
AVSNITT
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPTER
DA
EN
NO
INDHOLD
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Introduction
1
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
General points on delivery
Garanti
2
Garantibestemmelser.
Garanti
Guarantee
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Safety Measures
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Tekniske data.
Tekniske data
Technical Data
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Setting up and Installation
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Control Description
Ohjelmataulukko
Programtabell
7
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Table of Programmes
Ohjelman valinta
Programval
8
Valg af program
Valg av program/temperatur
Selection
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Gode råd vedr. vask
Produktet
The Product
Pesu
Tvätt
11
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Washing
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Cleaning and routine
maintenance
Tarkastuslista
Checklista
13
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Faults Search
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
Takuu
5
FI
DA
SV
NO
EN
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
CHAPTER 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUCTION MANUAL
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ HOOVER
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) TULPPA
D) PLUGG
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
D) CAP
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
JA NESTEMÄISEN
VALKAISUAINEEN
KAUKALO (SÄILIÖ)
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
ELLER BLEKMEDEL
F) RUM TIL FLYDENDE
VASKE- ELLER
BLEGEMIDDEL
(BEHOLDER)
F) ROM (BEHOLDER) TIL
FLYTENDE
VASKEMIDDEL ELLER
FLYTENDE
BLEKEMIDDEL
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
A
B
C
D
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
GEM DISSE TING
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
E
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
6
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
F
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Hoover-senter.
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Hoover
Centre.
7
NO
EN
KAPPALE 2
AVSNITT 2
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
CHAPTER 2
TAKUU
GARANTI
GARANTI
GARANTI
GUARANTEE
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
8
DA
SV
FI
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
9
DA
SV
FI
EN
KAPPALE 3
AVSNITT 3
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
CHAPTER 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
SAFETY MEASURES
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
● Irrota pistotulppa
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Kaikki Hoover pesukoneet
● Alla Hoover maskiner är
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
Tämä tuote täyttää
Direktiivin 89/336/EEC,
73/23/EEC mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
● Vidrör inte maskinen om
olet märkä tai paljain jaloin.
Du är våt eller barfota.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
● Använd inga skarvsladdar
i badrum och våtutrymmen.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
10
NO
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Trekk ut støpselet.
● Skru av vanntilførselen.
● Alle Hoover-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC med senere
endringer
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Hoover appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
FI
● Do not use adaptors or
● Lad ikke børn betjene
● Maskinen må ikke brukes
● Do not allow the appliance
● Træk aldrig i apparatets
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Do not pull the mains lead
● Utsätt inte maskinen för
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
vädrets makter (regn, sol
etc.).
● Efterlad ikke maskinen
● La ikke vaskemaskinen bli
● Do not leave the
● Hvis apparatet skal flyttes,
● Løft aldri vaskemaskinen
● In the case of removal,
● Ved transport, læn da ikke
● Ved transport må ikke
● During transportation
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Hvis maskinen skal flyttes
● Vær alltid to personer ved
● Lift the appliance in pairs
● Hvis maskinen går i stå
● Hvis vaskemaskinen er
● In the case of failure
● Hvis ledningen (til
● Dersom strømledningen (til
● Should the supply cord
adapter eller skarvdosor.
● Älä anna lasten leikkiä
● Låt inte barn använda
sähkölaitteilla.
maskinen.
● Irrottaessasi pistotulppaa
● Håll i stickkontakten när Du
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Älä sijoita pesukonetta
ulkotiloihin
● Älä nosta konetta
● Håll inte i vreden eller
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
● Kuljetuksen aikana
● Tvättmaskinen för inte
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
transporteras så att den lutar
mot luckan.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
● Mikäli kone on
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun
Hoover - huoltoon . Näin
varmistat koneen
asianmukaisen huollon ja
turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
EN
● Bruk ikke adaptere eller
● Anslut inte maskinen till
haaroituspistorasiaa.
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
NO
● Brug ikke adaptere, eller
● Älä käytä adapteria tai
● Koneen nostossa on
DA
SV
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Hoover
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
multistik.
maskinen, uden behørigt
opsyn.
udsat for regn, eller direkte
sol.
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Hoover Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Hoover
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
“tjuvkontakter.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Hooverrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Hooverreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
multiple plugs.
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
do not lean the door against
the trolley.
as illustrated in the diagram.
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Hoover
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Hoover spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
SV
FI
KAPPALE 4
DA
AVSNITT 4
KAPITEL 4
NO
KAPITTEL 4
EN
CHAPTER 4
85 cm
52 cm
60 cm
14
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
VEDEN NORMAALIMÄÄRÄ
/TÄYTTÖ
NORMAL VATTENMÄNGD
l
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
ENERGIANKULUTUS
(OHJELMA 90°)
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 90°)
kWh
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
TECHNICAL DATA
5
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
6÷15
VANDSTAND NORMAL
NORMALT VANNIVÅ
NORMAL WATER LEVEL
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
POWER INPUT
1,8
ENERGI FORBRUG
(PROG. 90°)
STRØMFORBRUK
(PROG. 90°)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
A
10
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
POWER CURRENT FUSE
AMP
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
giri/min.
1300
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
SPIN
r.p.m.
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VANDTRYK.
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
JÄNNITE
SPÄNNING
V
230
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
SUPPLY VOLTAGE
2150
15
FI
DA
SV
NO
EN
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
CHAPTER 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
SETTING UP
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Katkaise johtojen nippuside.
Kapa bandet kring
slangarna.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Cut tube-holding straps.
Afmonter centerskruen (A),
Afmonter de fire skruer (B),
og fjern tvær stiveren (C).
Skru ut skruen i midten (A),
de 4 skruene på siden (B) og
fjern tverrstykket (C).
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
Læn maskinen fremover, og
fjern de to plastik poser der
indeholder polystyren
blokkene, ved at tage fat og
trække nedad.
Vippmaskinen litt forover.
Trekk av plastposene som
inneholder de to
isoporblokkene på siden ved
å trekke dem nedover.
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
Monter dækpladen i hullet
bag på maskinen, som vist
på tegningen. Dækpladen
findes i konvolutten inden i
maskinen.
Lukk åpningen ved hjelp av
pluggen som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
Irrota keskimmäinen ruuvi
(A) sekä 4 reunassa olevaa
ruuvia (B) ja poista
kuljetustuki (C).
Kallista konetta eteenpäin.
Vedä ulos styroksia sisältävät
muovipussit koneen alta.
Peitä reikä mukana
toimitetulla tulpalla.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
Lossa den mellersta skruven
(A) och de 4 skruvarna i
kanten (B) och tag bort
transportstödet (C).
Luta maskinen framåt. Tag
bort plastpåsarna med
polystyren på sidorna
genom att dra nedåt.
Täck över hålet med den
medföljande pluggen.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
FI
SV
DA
EN
NO
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade, porösa
bottenplattan som bilden
visar.
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Liitä tulovesiletku vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Connect the fill hose
to the tap.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Siirräpesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan. Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta poistoputki
on vähintään 50 cm
lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan käyttää
apuna koneen mukana
toimitettua letkunpidikettä.
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Avloppsslangen ansluts till ett
fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens. Oberoende
av installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp vara
placerat minst 50 cm över
golvet. Vid behov kan den
medföljande styva
slanghållaren användas.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Placer maskinen der hvor den
permanent skal stå.Placer
afløbs slangen over kanten på
vasken eller badekarret, pas
på at slangen ikke vrider eller
er knækket sammen.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt utløpsrøret
til kanten av badekaret, og
påse at det ikke er noen
knekker eller innsnevringer pa
røret.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som slangen
skal hægtes i skal have en
diameter der er større end
selve afløbs slangen. Højden
på den faste Installation skal
vare min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne monteres
i den medfølgende bøjning.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
18
Position the washing machine
next to the wall. Hook the
outlet tube to the edge of the
bath tub, paying attention
that there are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50 cm.
If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
DA
SV
NO
Säädä kone suoraan
etujalkojen avulla.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
Juster maskinen med de
forreste ben.
Reguler føttene foran slik at
maskinen står jevnt.
Use front feet to level the
machine with the floor.
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
A
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
20
EN
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että
ohjelmavalitsin on OFFasennossa ja luukku suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Laite on sijoitettava siten,
että pistotulppa voidaan
irroittaa laitetta siirtämättä.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
B
C
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Insert the plug.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
FI
KAPPALE 6
SV
DA
AVSNITT 6
L
M
EN
NO
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
CHAPTER 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
CONTROLS
Dør håndtag
Dør håndtag
Door handle
Indikator for lukket luge
Låst dør-lampen
Door locked indicator light
Start knap
“Start”-knapp
START button
Knap til udskudt start
Utsatt start-knappen
Start delay button
Forvaskeknap
Forvask-knappen
Prewash button
B
P
C DEFG
H
I
N
A
22
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
Luukku lukittu - merkkivalo
Lampan Dörren låst
Start Kytkin
Start-knapp
Aloituksen ajastus - painike
Knappen startfördröjning
Esipesu-painike
Knapp för förtvätt
A
B
C
D
E
Lisähuuhtelu Painike
Extra sköljning knapp
F
Ekstraskyl knap
Ekstra skylling-knappen
Extra rinse button
Rypistymisen esto painike
Kapp för skrynkelskydd
Anti krøl knappen
Antikrøll knappen
Crease guard button
Linkousnopeuden valitsin
Knapp för val av
centrifugeringshastighet
G
H
Knap for variabel
centrifugerings hastighed
Regulering av
sentrifugeringshastighet
Spin speed control
Lämpötilanvalitsin
Temperaturväljare
I
Variabel termostat
Innstilling av
vasketemperatur
Wash control temperature
knob
Painikkeiden merkkivalot
Tryckknapparnas
kontrollampa
L
Kontrollys bag betjenings
knapperne
Kontrollys bak betjenings
knappene
Buttons indicator light
Jäljellä olevan ajan näyttö
Indikatorlampor för
tidsnedräkningssystem
M
Indikatorer for
tidsnedtællingssystem
Programforløp-lamper
Time countdown system
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljare med OFF
position
N
Timer knap for valg af
program med OFF position
Tidsur for vaskeprogrammer
med OFF position
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
P
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
23
FI
DA
SV
NO
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
LUUKKU
LUCKAN ÖPPEN
LUGE HÅNDTAG
ÅPEN DØR
Luukku avataan painamalla
kahvan painiketta.
Tryck in handta get in för att
öppna luckan.
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
LUUKKU LUKITTU -MERKKIVALO
LAMPAN DÖRREN LÅST
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen. Odota 2 minuuttia
pesun loppumisen ja Luukku
lukittu -valon sammumisen
jälkeen, ennen kuin avaat
luukun. Käännä pesun
lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
painiketta uudelleen.
Lampan "Dörren låst" är
tänd när dörren är helt
stängd och maskinen är
påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till
och tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln
avslutats och dörrlåsets
lampa slocknat innan
dörren öppnas. Sätt
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
24
A
2 min.
B
Tryk håndtaget ind for at
åbne lugen
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
Trykk handtaget in for at
abne doren.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
EN
DESCRIPTION OF
CONTROL
DOOR HANDLE
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
INDIKATOR FOR LUKKET LUGE
LÅST DØR-LAMPEN
DOOR LOCKED INDICATOR
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med
at blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan
åbnes umiddelbart efter
endt vask. Vent 2 minutter,
indtil indikatoren for den
lukkede luge holder op med
at lyse, inden lugen åbnes.
Når vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
“Låst dør”-lampen lyser når
døren er helt lukket og
maskinen er PÅ.
Hvis du trykker på START
mens døren er lukket, blinker
lampen et øyeblikk før den
tennes.
Hvis døren ikke er lukket,
fortsetter lampen å blinke.
En spesiell
sikkerhetsanordning
forhindrer døren fra å kunne
åpnes rett etter at
vaskesyklusen er over. Vent i
to minutter etter at
vaskesyklusen er avsluttet og
til Låst dør-lampen har
slukket før du åpner døren.
Når vaskesyklusen er over,
vrir du programvelgeren til
AV.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
25
FI
C
NO
EN
START KNAP
START KNAP
START BUTTON
När programvalet pågår,
vänta till lampan "STOPP"
börjar blinka innan du
trycker på knappen START.
Når du har valgt et program,
skal indikatoren STOP blinke,
inden du trykker på
knappen START.
Mens et program velges, må
du vente til “STOPP”-lampen
blinker før du trykker på
START-knappen.
When a programme is
selecting, wait for the “STOP”
indicator light to flash before
pressing the START button.
Tryck in startknappen
(kontrollampan lyser för det
valda programmet)
Tryk startknappen ind
(kontrollampen vil lyse ved
det valgte program).
Trykk startknappen inn
(kontrollampen vil lyse ved
det valgte program)
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one
indicator lights will go on) .
START-PAINIKE
START KNAPP
Odota ohjelmavalinnan
aikana, että LOPETUSmerkkivalo välähtää, ennen
kuin painat START-painiketta.
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman (yksi
merkkivalo syttyy)
HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
PAINETTU, SAATTAA
KESTÄÄ MUUTAMAN
SEKUNNIN ENNEN KUIN
LAITE ALKAA TOIMIA.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS
IN.
ASETUSTEN MUUTTAMINEN
OHJELMAN KÄYNNISTYMISEN
JÄLKEEN (KESKEYTYS)
Ohjelma voidaan
keskeyttää milloin tahansa
pesun aikana painamalla
START-painiketta noin
kahden sekunnin ajan. Kun
pesukone on keskeytetyssä
tilassa, JÄLJELLÄ OLEVAN
AJAN merkkivalo ja
toimintopainikkeet vilkkuvat.
Ohjelma voidaan
käynnistää jälleen
painamalla START-painiketta
uudelleen.
ÄNDRING AV
INSTÄLLNINGARNA EFTER ATT
PROGRAMMEN HAR STARTAT
(PAUS)
Programmet kan pausas vid
valfritt tillfälle under
tvättcykeln genom att
trycka ner knappen START
under ungefär två sekunder.
När maskinen är i pausläge,
blinkar lampan
"Nedräkning" och knappen
alternativ.
Återstarta programmet med
knappen START.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen
kuin turvalukitus
mahdollistaa luukun
avaamisen.
Kun olet lisännyt tai
poistanut pyykkiä, sulje ovi,
paina START-painiketta ja
laite jatkaa toimintaansa
siitä kohdasta mihin se jäi.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att
ta ut tvätt eller lägga in,
vänta 2 minuter tills
säkerhetsdörrlåset har löst
ut. Därefter öppnas luckan
och det Aktuella plagget
kan tas ut eller läggas in.
Tryck in startknappen igen,
och programmet fortsätter
från den punkt där det
avbröts.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
AVBROTT I PROGRAMMET
Ohjelma voidaan peruuttaa
kiertämällä ohjelmanvalitsin
OFF-asentoon.
Programmet kan avbrytas
genom att vrida väljaren till
läge AV.
26
DA
SV
MASKINEN GÅR I GANG
FÅ SEKUNDER EFTER, DER
ER TRYKKET PÅ START.
MASKINEN STARTER FÅ
SEKUNDER ETTER AT
MAN TRYKKER PÅ
START.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
ÆNDRING AF
INDSTILLINGERNE EFTER
PROGRAMMET ER STARTET
(PAUSE)
Programmet kan til enhver
tid pausestilles under en
vask, hvis knappen START
holdes inde i ca. to
sekunder. Når maskinen står i
pausetilstand, blinker
indikatoren NEDTÆLLING og
indstillingsknapperne.
Hvis programmet skal
genstartes, skal du trykke på
knappen START igen.
ENDRE INNSTILLINGER ETTER
AT ET PROGRAM HAR STARTET
(PAUSE)
Du kan når som helst under
en vaskesyklus sette
programmet på pause ved
å holde nede STARTknappen i ca. to sekunder.
Når maskinen er i
pausemodus, blinker
“PROGRAMFORLØP”lampen og valgknappene.
For å starte programmet
igjen, trykker du på STARTknappen.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
The programme may be
paused at any time during
the wash cycle by holding
down the START button for
about two seconds. When
the machine is in the
paused mode, the
“COUNTDOWN” indicator
and option buttons will flash.
To restart the programme,
press the START button once
again.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte
i sit forløb.
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Hvis programmet skal
annulleres, skal
programvælgeren drejes
hen til positionen FRA.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer
tøy, vente 2 minutter inntil
sikkerhets dørlåsen er utløst.
Åpn opp luken og ta det
aktuelle tøy ut eller legg inn
tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
AVBRYTE PROGRAMMET
Hvis du vil avbryte
programmet, vrir du
programvelgeren til AV.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme
the programme selector
should be rotated to the
OFF position.
27
FI
DA
SV
NO
EN
Toimintopainikkeet pitää valita,
ennen kuin KÄYNNISTYSpainiketta painetaan
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen
START trycks in.
Indstillingsknapperne skal
vælges, før du trykker på
knappen START
Du må velge ønsket
program før du trykker på
START.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
ALOITUKSEN AJASTUS -PAINIKE
Knappen
STARTFÖRDRÖJNING
Utrustningens starttid kan
ställas in med denna knapp.
Starten kan fördröjas med 3,
6 eller 9 timmar.
Gör så här för att ställa in en
fördröjd start:
Välj ett program (lampan
"STOPP" blinkar)
Tryck på knappen
Startfördröjning (varje gång
knappen trycks in fördröjs
starten med 3, 6 eller 9
timmar, och motsvarande
lampor blinkar).
Tryck på START för att utlösa
startfördröjningsfunktionen
(lampan för den valda
starttiden slutar blinka och
lyser med fast sken).
Vid slutet av den inställda
tidsfördröjningen startar
programmet.
KNAP TIL UDSKUDT START
UTSATT START-KNAPPEN
START DELAY BUTTON
Maskinens starttidspunkt kan
indstilles med denne knap.
Starten kan udskydes med 3,
6 eller 9 timer.
Følg nedenstående for at
indstille udskudt start:
Vælg et program
(indikatoren STOP blinker)
Tryk på knappen for udskudt
start (hver gang du trykker
på denne knap, udskydes
starten med hhv. 3, 6 eller 9
timer, og den tilsvarende
indikator blinker).
Tryk på START for at aktivere
funktionen for udskudt start
(den indikator, der er
tilknyttet det valgte
tidspunkt for udskudt start,
holder op med at blinke og
forbliver tændt).
Programmet starter, når den
indstillede tidsforskydning er
nået.
Sådan annulleres funktionen
for udskudt start:
Tryk på knappen for udskudt
start, indtil indikatoren holder
op med at lyse (indikatoren
STOP blinker), og
programmet kan startes
manuelt ved hjælp af
knappen START, eller sluk
maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
Du kan angi når maskinen
skal starte med denne
knappen, og forsinke
starttidspunktet med tre, seks
eller ni timer.
Slik programmerer du utsatt
start:
Velg et program (“STOPP”lampen blinker)
Trykk på Utsatt startknappen (for hver gang du
trykker på knappen,
forsinkes starttidspunktet
med henholdsvis tre, seks
eller ni timer, og den
tilhørende lampen vil blinke).
Trykk på START for å aktivere
Utsatt start (indikatorlampen
ved det valgte Utsatt starttidspunktet, slutter å blinke
og forblir PÅ).
Når tiden for utsatt start har
utløpt, starter
vaskeprogrammet.
Appliance start time can be
set with this button, delaying
the star by 3, 6 or 9 hours.
Proceed as follow to set a
delayed start:
Select a programme
(“STOP” indicator light blinks)
Press Start Delay button
(each time the button is
pressed the start will be
delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the
corresponding light will
blink).
Press START to commence
the Start Delay operation
(the indicator light
associated with the
selected Start Delay time
stops blinking and remains
ON).
At the end of the required
time delay the programme
will start.
Slik annullerer du Utsatt start:
Trykk på Utsatt startknappen til
indikatorlampene slukkes
(STOPP-lampen blinker). Du
kan starte programmet
manuelt ved å trykke på
START-knappen, eller slå av
maskinen ved å vri
programvelgeren til AV.
To cancel the Start Delay
function :
press the Start Delay button
until the indicator lights will
be off (The STOP light blinks)
and the programme can be
started manually using the
START button or switch off
the appliance by turning the
programme selector to off
position.
FORVASKE KNAP
FORVASK-KNAPPEN
PRE-WASH BUTTON
Denne indstilling er især
nyttig, hvis tøjet er meget
snavset, og indstillingen kan
kun bruges sammen med
visse programmer, som vist i
programoversigten. Sæbe til
dette program bør hældes i
rum i sæbeskuffen
afmærket “I” (Se venligst
afsnittet Sæbeskuffe i
instruktionsbogen). Vi
anbefaler, at De kun
anvender 20% af de
anbefalede mængder, som
angives på sæbepakken, og
der bør ikke anvendes
skyllemiddel til dette
program.
Dette programvalget er
spesielt nyttig for svært
skittent tøy, og kan kun
brukes sammen med
enkelte programmer (se
programtabellen).
Vaskemiddel for dette
programmet bør legges i
rommet i
vaskemiddelskuffen, som er
merket “I” (vennligst se
avsnittet “Vaskemiddelskuff”
senere i bruksanvisningen).
Vi anbefaler at du bare
bruker 20 % av de anbefalte
mengdene på
vaskemiddelpakken, og det
bør ikke brukes tøymykner
for dette programmet.
This option is particularly
useful for heavily soiled
loads and can be used only
on some programmes as
shown in the programmes
table.
Detergent for this
programme should be
added to the compartment
of the soap drawer labelled
“I” (Please refer to Detergent
Drawer Section of manual).
We recommend you use
only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack and fabric conditioner
should not be used for this
programme.
Laitteen käynnistysaika
voidaan asettaa tällä
painikkeella, ja sen
käynnistystä voidaan lykätä 3,
6 tai 9 tuntia.
Aseta ajastettu aloitus
seuraavasti:
Valitse ohjelma (LOPETUSmerkkivalo vilkkuu)
Paina Aloituksen ajastus painiketta (aina painiketta
painettaessa aloitusta
lykätään 3, 6 tai 9 tunnilla
painallusten mukaan ja
ajastusta vastaava valo syttyy).
Aloita Aloituksen ajastus toiminto painamalla
KÄYNNISTYS-painiketta (valittua
Aloituksen ajastus -aikaa
vastaava merkkivalo lakkaa
vilkkumasta ja jää palamaan
jatkuvasti).
Määritetyn ajastusajan lopussa
ohjelma käynnistyy.
Aloituksen ajastus -toiminto
voidaan peruuttaa
seuraavasti:
Paina Aloituksen ajastus painiketta, kunnes merkkivalot
sammuvat (LOPETUS-valo
vilkkuu), jolloin ohjelma
voidaan käynnistää
manuaalisesti KÄYNNISTYSpainikkeella, tai katkaise
laitteesta virta siirtämällä
ohjelmanvalitsin off-asentoon.
Gör så här för att avbryta
startfördröjningsfunktionen:
Tryck på knappen
startfördröjning tills lamporna
stängs av (lampan "STOPP"
blinkar) och programmet
kan startas manuellt med
knappen START eller
utrustningen stängas av
genom att sätta
programväljaren i läge AV.
ESIPESU-PAINIKE
KNAPP FÖR FÖRTÄTT
Esipesu on erityisen
hyödyllinen erittäin likaiselle
pyykille. Sitä voidaan käyttää
vain tietyissä ohjelmissa, jotka
on osoitettu
ohjelmataulukossa. Esipesu
valitaan ennen varsinaista
pesuohjelmaa. Esipesussa
käytettävä pesuaine
kaadetaan pesuainelokeroon
I (ks. kohta Pesuainekotelo).
Käytä vain 20 %
pesuainepakkauksessa
suositellusta määrästä. Älä
käytä esipesussa
huuhteluainetta.
Detta alternativ är särskilt
användbart för hårt
nedsmutsad tvätt och kan
bara väljas för vissa program
enligt programtabellen.
Tvättmedel ska för detta
program hällas i facket i
tvättmedelslådan som är
märkt “I” (Se avsnittet
Tvättmedelslåda i
bruksanvisningen). Vi
rekommenderar att du
endast använder 20 % av
den mängd som anges på
tvättmedelsförpackningen.
Mjukmedel ska inte
användas i detta program.
28
D
E
29
FI
LISÄHUUTELU-PAINIKE
EXTRA SKÖLJNING KNAPP
Uusi, elektroninen
huuhtelumenetelmä
mahdollistaa
erikoishuuhtelun, jossa
vesimäärää on
huomattavasti lisätty. Lisäksi
tehostettu rummun
pyörimisliike yhdistettynä
veden poistoon ja
sisäänottoon tekee
huuhtelutuloksesta
täydellisen.Tämä toiminto on
erityisen tärkeä henkilöille,
joilla on erittäin herkkä iho ja
joille jo pienetkin
pesuainejäämät saattavat
aiheuttaa ärsytystä ja
allergiaa.
Myös hyvin likaisten
lastenvaatteiden pesun
yhteydessä, jolloin
pesuainetta usein käytetään
runsaasti, ACTIVAhuuhtelumenetelmä on
suositeltava samoin kuin
paksujen pyyheliinojen
pesussa, sillä pesuainetta jää
usein kuitujen väliin.
Tämä toiminto ei ole
käytettävissä
ERIKOISOHJELMISSA. Tämä ei
koske kuitenkaan
URHEILUVAATE-ohjelmaa.
Tack vare det nya
elektroniska systemet kan
man göra sköljningarna
ännu mer effektiva.
Systemet tillför väsentligt
mycket mer vatten till
sköljningarna när kläderna
roterar i trumman och vid
utpumpning. Systemet är
speciellt utvecklat för folk
som är allergiska mot
tvättmedelsrester i kläderna.
Dessutom är det speciellt
bra om man varit tvungen
att tillsätta mycket
tvättmedel på grund av
hårt smutsade kläder
(barnkläder, träningskläder).
Det kan också med fördel
användas när man tvättar
mycket handdukar eftersom
de har en tendens att
behålla tvättmedelsrester.
Detta alternativ finns inte på
SPECIAL-programmen, utom
på SPORT-programmet.
30
DA
SV
F
NO
EN
EKSTRASKYL KNAP
EKSTRA SKYLLING-KNAPPEN
EXTRA RINSE BUTTON
Takket være det nye
elektroniske system, er det
muligt at gøre skylningerne
endnu mere effektive.
Systemet tilsætter væsentlig
mere vand til skylningerne
under tøjets rotation i
tromlen og under
udpumpning.
Systemet er udviklet specielt
for folk med allergi over for
sæberester i tøjet.
Ligeledes er det særligt
egnet, hvis man har været
nød til at tilsætte meget
sæbe, fordi tøjet er utroligt
beskidt (børnetøj, sportstøj).
Kan også bruges med fordel,
når man vasker mange
håndklæder, idet disse har
en kedelig evne til at holde
på sæberester.
Denne indstilling er ikke
tilgængelig med
specialprogrammer, bortset
fra sportsprogrammet.
Takket være det nye,
elektroniske skyllesystemet
er det mulig å gjøre
skyllingene enda mer
effektive. Systemet tilsetter
betydelig mer vann til
skyllingene mens tøyet
roterer i trommelen og
under tømming. Systemet er
utviklet spesielt for personer
med allergi mot såperester i
tøyet. På samme måte er
det særlig godt egnet hvis
du har vært nødt til å tilsette
ekstra mye såpe når tøyet
er ekstra skittent (barnetøy,
treningstøy).
Kan også med fordel brukes
når man vasker mange
håndklær, siden disse har en
lei evne til å holde på
såperester.
Dette valget er ikke
tilgjengelig i SPESIALprogrammene, med unntak
av SPORTS-programmet.
Thanks to the new
electronic system , acting
on the button is possible to
effect a new special rinse
cycle. The addition of a lot
of more water and the new
action combined of cycles
of rotation of the drum with
load and unloading of
water, allow to get laundry
perfectly rinsed.
This function has been
studied for the people with
delicate and sensitive skin,
for which also a least
residue of detergent can
cause irritations or allergies.
It advises to also use this
function for the children
items and in case of
washings of very dirty items,
for which it is due to use a
lot of detergent, or in the
washing of towelling items
whose fibers mostly have
the tendency to hold the
detergent.
This option is not available
on SPECIALS programmes
excluding the SPORTS
programme.
31
FI
RYPISTYMISEN ESTO PAINIKE
KNAPP FÖR SKRYNKELSKYDD
Tämän toiminnon avulla
voidaan vähentää ryppyjen
muodostumista . Sekoite- ja
tekokuituohjelmissa
yhdistetään veden
asteittainen jäähtyminen,
rummun pyörimisen esto
veden poiston ajaksi ja
hellävarainen linkous.
Hienopesuohjelmissa, ei
villapesussa, rypistymisen
esto toimii kuten sekoite- ja
tekokuituohjelmissa ja lisäksi
ohjelma pysähtyy viimeisen
huuhtelu jälkeen ja jättää
pyykin veteen.
Villa- ja silkki- ohjelmissa
pyykki jätetään
loppuhuuhtelun jälkeen
veteen, kunnes kone
tyhjennetään ja kunnes
painikkeen merkkivalo
vilkkuu.
Kun olet valmis
tyhjentämään koneen,
paina Rypistymisen esto painiketta. Tämä poistaa
veden koneesta ja pyykki
linkoutuu, minkä jälkeen
kone voidaan tyhjentää.
Jos et halua lingota
vaatteita, vaan vain poistaa
veden, tee seuraavasti:
- Käännä ohjelmanvalitsin
OFF-asentoon
- Valitse vain veden
poistamiseen tarkoitettu
ohjelma
- Kytke koneeseen
uudelleen virta painamalla
KÄYNNISTYS-painiketta.
Denna funktion kan aktiveras
för att minimera skrynklor,
varefter man specificerar
tvättprocessen närmare
genom att välja
tvättprogram och tvättsätt.
Minsta möjliga påfrestning
av blandad tvätt säkerställs i
synnerhet genom att
kombinera ett skede med
gradvis avkylning av vattnet
och icke-rotation av korgen
medan maskinen töms på
vatten och en varsam
centrifugering.
För ömtåliga tyger, med
undantag av ylle, väljs de
tvättskeden som har
beskrivits ovan för blandad
tvätt, med undantag av den
gradvisa avkylningen av
vattnet, men med ett extra
skede där vattnet står stilla i
trumman med stopp efter
den sista sköljningen.
För programmen ull och silke
lämnas plaggen kvar i
vatten tills det är dags att
tömma maskinen och
lampan blinkar.
När du är klar att tömma,
tryck på knappen
skrynkelskydd. Det tömmer
vattnet och centrifugerar för
tömning av maskinen.
Om du inte vill centrifugera
kläderna och aktivera
endast vattentömning:
- Sätt programväljaren i läge
AV.
- Välj bara programstyrd
vattentömning
- Starta maskinen igen
genom att trycka på
knappen START.
32
DA
SV
G
NO
EN
ANTI KRØL KNAPPEN
ANTIKRØLL KNAPPEN
CREASE GUARD BUTTON
I normal vaskeprogrammers
slutning vil det varme
vaskevand blive tilsat koldt
vand, og ved
udpumpningen vil tromlen
stå stille, herefter vil
maskinen centrifugere let.
Hermed mindskes krølningen
væsentlig, idet tøjet krøller
nemt i varmt vand men ikke
i koldt, og den lette
centrifugering sikre at
sæberesterne kommer ud af
tøjet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vand i maskinen og den
lette centrifugering
udelukkes.
Under programmerne til uld
og silke forbliver tekstilerne
liggende i vand efter den
sidste skylning, indtil det er
tid til at tage vasketøjet ud,
og indikatoren blinker.
Når tøjet skal ud, skal du
trykke på knappen anti krøl,
hvorefter vandet pumpes
ud, tøjet centrifugeres, og
maskinen er klar til tømning.
Hvis tøjet ikke skal
centrifugeres, men vandet
udpumpes, skal du benytte
følgende fremgangsmåde:
- Drej programvælgeren til
OFF.
- Vælg kun udpumpning.
- Tænd maskinen igen ved
at trykke på knappen START.
I slutten av normale
vaskeprogrammer vil det
varme vaskevannet bli tilsatt
kaldt vann. Ved
utpumpingen vil trommelen
stå stille, og maskinen vil
sentrifugere lett.
Hermed minskes krøllningen
vesentlig, da tøyet krøller lett
i varmt vann men ikke i
kaldt, og den lette
sentrifugeringen sikrer at
såperestene kommer ut av
tøyet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vann i maskinen og den
lette sentrifugeringen
utelukkes.
I programmene for ull og
silke blir tøyet liggende i
vannet etter siste skylling til
maskinen tømmes og
knappelampen blinker.
Når du skal tømme
maskinen, trykker du på
Antikrøll-knappen. Maskinen
tømmes for vann og tøyet
sentrifugeres før du tar ut
tøyet.
Hvis du ikke ønsker å
sentrifugere tøyet, velger du
programmet Utpumping på
følgende måte:
- Vri programvelgeren til AV.
- Velg programmet
Utpumping.
- Skru på maskinen igjen ved
å trykke på START-knappen.
The Crease Guard function
minimizes creases as much
as possible with a uniquely
designed anti-crease system
that is tailored to specific
fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled throughout
the final two rinses with no
spinning and then a delicate
spin assures the maximum
relaxation of the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain.
For programmes wollens and
silk after the final rinse the
fabrics are left in water until it
is time to unload and the
button indicator blinking.
When you are ready to
unload, press the Crease
guard button , this will drain
and spin ready for emptying.
If you do not want to spin the
clothes and activate drain
only:
- Turn the programme
selector to the OFF position
- Select programme drain
only
- Switch on the appliance
again by pressing the START
button.
33
FI
SV
LINKOUSNOPEUDEN VALITSIN
KNAPP FÖR VAL AV
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
Lingon kierrosnopeus on
merkittävä tekijä poistettessa
mahdollisimman paljon vettä
pyykistä. Voit valita
linkousnopeuden, joka sopii
sinun tarpeisiisi. Kääntämällä
valitsinta voit vähentää lingon
kierrosnopeutta
maksimaalisesta
kierrosnopeudesta.
Kiertämällä valitsimen
asentoon, voit estää
linkouksen.
JOS PYYKKI EI OLE
JAKAUTUNUT TASAISESTI
RUMMUSSA, ELEKTRONINEN
OHJAIN ESTÄÄ LINKOUKSEN.
TÄMÄ VÄHENTÄÄ ÄÄNTÄ
SEKÄ TÄRINÄÄ KONEESSA
JA NÄIN PIDENTÄÄ KONEEN
KÄYTTÖIKÄÄ.
JOS LINKOUS ON ESTYNYT,
JAA PYYKKI TASAISESTI
RUMPUUN JA KÄYNNISTÄ
LINKOUSOHJELMA
UUDELLEEN.
LÄMPÖTILANVALITSIN
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
Lämpötilanvalitsimella voit
valita haluamasi
pesulämpötilan.
Pesuohjelmataulukossa on
korkein suositeltu lämpötila
kullekkin pesuohjelmalle, jota
tarpeen mukaan voit
alentaa.
HUOM!
ÄLÄ YLITÄ SUOSITELTUJA
MAKSIMILÄMPÖTILOJA !
34
DA
H
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA
Syftet med centrifugering är
att avlägsna så mycket
vatten som möjligt ur tvätten,
dock utan att textilierna
skadas.
Centrifugeringshastigheten
kan väljas efter behov.
Genom vridning av knappen
kan den maximala
hastigheten sänkas eller vid
behov helt kopplas bort om
knappen vrids till läge
.
Centrifugerings fasen er
beregnet til at fjerne så meget
vand så muligt fra vasketøjet,
uden at beskadige tøjets fibre.
Centrifugerings hastigheden
kan justeres, og dermed
tilpasses de forskellige behov.
Det er muligt at reducere
centrifugerings hastigheden,
og hvis det ønskes kan
centrifugering helt undlades
ved at stille kontrol knappen
på
.
MASKINEN ÄR UTRUSTAD MED
EN ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGS-KONTROLL,
SOM AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM TVÄTTEN
ÄR OJÄMNT FÖRDELAD I
TRUMMAN. DETTA MINSKAR LJUD
OCH VIBRATIONER
OCH FÖRLÄNGER MASKINENS
LIVSLÄNGD.
OM CENTRIFUGERINGEN
AVBRUTITS,
FÖRDELA TVÄTTEN JÄMT I
TRUMMAN OCH STARTA
CENTRIFUGERINS-PROGRAMMET
PÅ NYTT.
TEMPERATURVÄLJARE
KAN VRIDAS ÅT BÅDA
HÅLLEN
Med temperaturväljaren väljs
önskad tvättemparatur. I
tvättprogramtabellen hittar
Du den rekommenderade
temperaturen för varje
tvättprogram, som Du efter
behov kan sänka.
OBS!
ÖVERSKRID INTE DE
REKOMMENDERADE
MAXIMITEMPERATURERNA!
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGS HASTIGHED
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER
UDSTYRET MED
ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGS
KONTROL. DET BETYDER AT
HVIS TØJET I MASKINEN
ER I UBALLANCE
NEDSÆTTES
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHEDEN
AUTOMATISK, OG PÅ DEN
MÅDE HINDRE AT
VIBRATIONER SKAL SKADE
MASKINEN.
I
VARIABEL TERMOSTAT.
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
Den trinløse termostat giver
mulighed for frit at vælge den
temperatur der giver det
bedste resultat. Der kan altid
vælges en lavere temperatur,
end den programmet angiver
i programoversigten. Det er
ikke muligt at vælge en
højere temperatur. Sker det, vil
det være den temperatur der
er angivet for det valgte
program, der bliver anvendt.
ADVARSEL:
VASK ALDRIG TØJ PÅ
HØJERE TEMPERATUR END
DER ER ANGIVET I
VASKEANVISNINGEN
NO
REGULERING AV
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
ROTERER I BEGGE
RETNINGER
Sentrifugeringen er svært
viktig for å fjerne så mye vann
fra vasketøyet som mulig uten
å skade tekstilene. Du kan
justere maskinens
sentrifugeringshastighet etter
behov ved hjelp av denne
kontrollknappen. Du kan
redusere den maksimale
sentrifugeringshastigheten,
eller du kan hoppe helt over
sentrifugeringen hvis du ønsker
det ved å sette den på
.
MERK:
MASKINEN ER UTSTYRT
MED EN ELEKTRONISK
FØLER SOM STOPPER
SENTRIFUGERINGEN
HVIS VASKETØYET ER
SKJEVT FORDELT. DETTE
REDUSERER STØY OG
VIBRASJONER OG
FORLENGER MASKINENS
LEVETID.
KONTROLL FOR
VASKETEMPERATUR
KAN DREIES I BEGGE
RETNINGER
Med denne kontrollen er det
mulig å redusere, men ikke
øke, temperaturen i et
vaskeprogram. Oversikten
over programmene viser den
maksimale temperaturen
som anbefales i hvert
vaskeprogram.
ADVARSEL:
DENNE TEMPERATUREN
MÅ ALDRI OVERSKRIDES
EN
SPIN SPEED CONTROL
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs. By adjusting the
control, it is possible to
reduce the maximum
speed, and if you wish, the
spin cycle can be cancelled
altogether-position .
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE
UNBALANCED.
THIS REDUCES THE
NOISE AND VIBRATION
IN THE MACHINE AND
SO PROLONGS THE LIFE
OF YOUR MACHINE.
WASH TEMPERATURE
CONTROL KNOB
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
With this device it is possible
to reduce, but no increase
washing cycle temperature.
The table of programmes
indicate the maximum
temperature advised for
each type of wash.
WARNING: THIS
TEMPERATURE MUST
NEVER BE EXCEEDED
35
FI
PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
Merkkivalo painikkeen
vieressä osoittaa, että
toiminto on valittu.
36
TRYCKKNAPPARNAS
KONTROLLAMPA
L
Kontrollampan vid
tryckknapparna tänds då
man väljer en viss funktion.
JÄLJELLÄ OLEVAN AJAN
MERKKIVALOT
INDIKATORLAMPOR FÖR
TIDSNEDRÄKNINGSSYSTEM
Tässä pesukoneessa on
ajanhallintaa varten
merkkivalojärjestelmä, jonka
ansiosta tiedät koko ajan,
kuinka paljon pesuaikaa on
jäljellä.
För att bättre kunna hantera
din tid, har tvättmaskinen ett
indikatorbelysningssystem
som håller dig konstant
informerad om den
återstående cykeltiden.
Käynnistyksen merkkivalo:
Jäljellä on yli 60 minuuttia.
Merkkivalo 60: Jäljellä on alle
60 minuuttia.
Merkkivalo 30: Jäljellä on alle
30 minuuttia.
Merkkivalo 15: Jäljellä on alle
15 minuuttia.
Lampan "Start": Mer än 60
minuter kvar
Lopetuksen merkkivalo:
Ohjelma on päättynyt.
DA
SV
Lampan "60": Mindre än 60
minuter kvar
Lampan "30": Mindre än 30
minuter kvar
Lampan "15": Mindre än 15
minuter kvar
Lampan "Stopp":
Programmet slut
M
CHRONOVISION
NO
KONTROLLYS BAG BETJENINGS
KNAPPERNE
KONTROLLYS BAK
BETJENINGS KNAPPENE
Kontrollyset bag
betjeningsknapperne vil lyse
når knappen er aktiveret
d.v.s at funktionen er valgt.
Kontrollyset bak
betjeningsknappene vil lyse
når knappen er aktivert d.v.s
at funksjonen er valgt.
INDIKATORER FOR
TIDSNEDTÆLLINGSSYSTEM
PROGRAMFORLØP-LAMPER
Du kan bedre tilrettelægge
din tid, da denne
vaskemaskine har et
indikatorsystem, så du hele
tiden kan se, hvor lang tids
vasketid der er tilbage.
Indikator ved start:
Resterende tid over 60
minutter
Indikator ved 60: Resterende
tid er under 60 minutter
Indikator ved 30: Resterende
tid er under 30 minutter
Indikator ved 15: Resterende
tid er under 15 minutter
Indikator ved stop:
Programmet er slut.
For at det skal være enklere
for deg å styre tiden din, har
vaskemaskinen
indikatorlamper som hele
tiden viser deg hvor lang tid
som gjenstår av det aktuelle
vaskeprogrammet.
Indikatorlampen Start: Mer
enn 60 minutter gjenstår
Indikatorlampen 60: Mindre
enn 60 minutter gjenstår
Indikatorlampen 30: Mindre
enn 30 minutter gjenstår
Indikatorlampen 15: Mindre
enn 15 minutter gjenstår
Indikatorlampen Stopp:
Programmet slutt.
EN
BUTTONS INDICATOR LIGHT
The indicator light around
the option buttons will light
when specific options
are selected
TIME COUNTDOWN SYSTEM
INDICATOR LIGHTS
In order to better manage
your time, this washing
machine features an
indicator light system that
keeps you constantly
informed on the remaining
cycle time.
Indicator light Start:
Remaining time above 60
minutes
Indicator light 60: Remaining
time less than 60 minutes
Indicator light 30: Remaining
time less than 30 minutes
Indicator light 15: Remaining
time less than 15 minutes
Indicator light Stop: End of
the programme.
37
FI
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN.
PESUKONE
KÄYNNISTETÄÄN
VALITSEMALLA OHJELMA
OHJELMANVALITSIMELLA.
TÄMÄN TILAN MERKIKSI
LOPETUS-MERKKIVALO
VILKKUU. MERKKIVALO
VILKKUU SIIHEN ASTI, KUN
KONE ON KÄYNNISTYNYT
TAI PALANNUT OFFASENTOON.
SV
PROGRAMVÄLJARKNAPP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA.
MASKINEN SLÅS PÅ
GENOM ATT VÄLJA ETT
PROGRAM MED
PROGRAMVÄLJAREN.
STATUS VISAS GENOM
ATT LAMPAN "STOPP"
BLINKAR, OCH
FORTSÄTTER ATT BLINKA
TILLS MASKINEN
STARTATS ELLER
MASKINEN ÅTERSTÄLLTS
TILL LÄGET AV.
DA
N
PROGRAMVÆLGER KNAP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER.
MASKINEN TÆNDES
VED AT VÆLGE ET
PROGRAM VIA
PROGRAMVÆLGEREN.
DENNE STATUS
ANGIVES VED, AT
INDIKATOREN STOP
BLINKER. DENNE
INDIKATOR BLINKER,
INDTIL MASKINEN
STARTES ELLER SLUKKES.
NO
PROGRAMVELGER KNAP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN DREIES I
BEGGE RETNINGER.
DU SKRUR PÅ
MASKINEN VED Å VELGE
ET PROGRAM MED
PROGRAMVELGEREN.
DENNE STATUSEN VISES
VED AT STOPP-LAMPEN
BLINKER. LAMPEN
FORTSETTER Å BLINKE
HELT TIL MASKINEN HAR
STARTET ELLER
MASKINEN SETTES
TILBAKE I AV-STILLING.
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
THE MACHINE IS
TURNED ON BY
SELECTING A
PROGRAMME VIA THE
PROGRAMME
SELECTOR.
THIS STATUS WILL BE
INDICATED BY THE STOP
INDICATOR LIGHT
FLASHING, THIS LIGHT
WILL CONTINUE TO
FLASH UNTIL THE
MACHINE HAS STARTED
OR THE MACHINE IS
RETURNED TO THE OFF
POSITION.
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
Tryck på knappen
Start/Pause för att påbörja
vald cykel.
Tryk på knappen
"Start/Pause" for at starte det
valgte forløb.
Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
valgte programmet.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
Ohjelmanvalitsin pysyy
valitun ohjelman kohdalla
koko pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela
tvättfasen och ändrar sig
inte.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen
till OFF.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen
hen på OFF.
Slå av maskinen ved å drei
programvelger knappen til
OFF.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN
SEURAAVAA PESUA
ENNEN SEURAAVAN
OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
38
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
MERK:
PROGRAMVELGEREN
MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
ETTER HVER
VASKESYKLUS, ELLER
NÅR DU STARTER EN
PÅFØLGENDE VASK
FØR NESTE PROGRAM
VELGES OG STARTES.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
39
FI
KAPPALE 7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelmataulukko
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
Valko-kirjopyykki
Puuvilla, Pellava,
-
90
Puuvilla, Pellava, Kestävät
sekoitteet
-
60
-
AA 40°C -
Kaikki yllämainitut
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
-
( )
Maks: 60°
●
●
( )
5
Maks: 40°
●
●
( )
5
Maks: 40°
●
●
5
40
40
(*
50
2,5
Maks: 50°
40
HUUHTELU
-
-
LINKOUS
-
-
VAIN VEDEN TYHJENNYS
-
-
-
40
1
Maks: 40°
-
30
1
Maks: 30°
2,5
URHEILUVAATTEET
-
TEKOKUITUKANKAAT
TEKOKUITU- tai
SEKOITEKANKAAT
❙
●
Maks: 90°
Maks: 40°
SILKKI – KÄSINPESU
❙❙
●
5
1,5
WOOLMARK
PESUAINEKOTELO
Huom!
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 3 kg.
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai hellävarainen pyykki
voidaan jättää linkoamatta.
●
●
( )
( ) Vain, kun Esipesu-painike on valittuna. (Ohjelmat, joissa Esipesu-painike on
käytettävissä)
-
Erikoisohjelmat
LÄMPÖTILA
°C
MAX
* EN 60456 mukainen ohjelma
Hienopyykki
30
●
Muuttuvan lämpötilan valitsimella voidaan alentaa pesulämpötilaa jokaisessa ohjelmassa.
HUOMIO: Kun lämpötilan valitsin on 0-asennossa, ohjelma suoritetaan kylmäpesua
käyttämällä.
●
●
●
●
●
●
Maks: 30°
●
●
-
60
3
Maks: 60°
●
●
-
40
3,5
Maks: 40°
●
●
-
40
2
Maks: 40°
●
●
TEKOKUITU- tai
SEKOITEKANKAAT
40
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
Kun vain osassa pyykkiä on tahroja, jotka täytyy käsitellä valkaisuaineella, tahran esipesu
voidaan tehdä pesukoneessa.
Kaada valkaisuainetta nestemäisen valkaisuaineen kaukaloon, jonka olet asettanut
pesuainekaukalon osaan "II", ja valitse huuhtelun erikoisohjelma (
).
Kun tämä vaihe on ohi, käännä ohjelmanvalitsin "OFF"-asentoon, lisää loput pyykistä ja
jatka normaalia pesua parhaiten sopivalla ohjelmalla.
●
41
SV
AVSNITT 7
Tvättprogram
PROGRAM TABELL
PROGRAMVÄLJARE PÅ:
Vit-kulõrtvätt
5
Opp Till:
60°
●
●
( )
40
5
Opp Till:
40°
●
●
40
5
Opp Till:
40°
●
●
2,5
Opp Till:
50°
●
1,5
Opp Till:
40°
60
Alla ovannämnda
-
AA 40°C -
Special
Ylle
42
( )
-
Fintvätt
-
❙
●
Tåligt blandmaterial
Bomull
-
❙❙
●
90
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
TVÄTTMEDELSFACK
Opp Till:
90°
-
Bland- och syntetmaterial
TEMPERATUR MAX
°C
5
Bomull, Linne
Vit-kulõrtvätt
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
50
40
(*
Sköljning
-
Centrifugering
-
Endast tömning
-
-
●
●
-
Om bara ett begränsat antal artiklar har fläckar som kräver behandling med blekmedel
går det att ta bort en fläck i förväg i tvättmaskinen.
Häll blekmedlet i behållaren för flytande blekmedel som finns i facket som är märkt "II" i
tvättmedelsluckan och ställ in programmet på "SKÖLJNING" (
).
När detta är utfört vrider du programknappen till "OFF", lägger i resten av textilierna och
fortsätter med ett vanligt tvättprogram.
-
1
Opp Till:
40°
●
●
Silke – handtvätt
-
30
1
Opp Till:
30°
●
●
2,5
Opp Till:
30°
●
●
Slitstarka
textilier
-
60
3
Opp Till:
60°
●
●
Slitstarka eller
blandade
textilier
-
40
3,5
Opp Till:
40°
●
●
Slitstarka eller
blandade
textilier
-
40
2
Opp Till:
40°
●
●
( ) Endast när förtvättsknappen har valts. (Program med förtvättsknapp tillgänglig)
Väljaren för temperatur kan användas för att minska tvättemperaturen för varje
program.
OBSERVERA: När temperaturväljaren är i läge 0 utförs programmet som kalltvätt.
●
40
30
( )
●
-
-
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets lapp eller
centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
* Program enligt EN 60456.
Ullmärke
Blandade
textilier
( )
OBS!:
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3 kg.
●
43
DA
PROGRAM OVERSIGT
KAPITEL 7
Vaskeprogrammer:
Kogevask
Normal Vask
PROGRAMVÆLGEREN
PÅ:
-
90
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
-
60
Bomuld
-
40
40
FYLDNING
MAX
kg
TEMPERATUR
5
Op til: 90°
5
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
❙❙
❙
●
●
( )
Op til: 60°
●
●
( )
5
Op til: 40°
●
●
( )
5
Op til: 40°
●
●
Bomuld Linned
Kogevask
Normal Vask
AA 40°C -
(*
Vigtige noter:
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades helt, især til
de sarte vaske programmer.
Bomuld Linned
Skånevask
Syntetiske Stoffer
*) Programmer efter CENELEC EN 60456.
-
50
2,5
40
1,5
Op til: 40°
-
-
Op til: 50°
●
●
( )
( ) Kun hvis knappen til forvask er valgt. (Programmer, hvor knappen til forvask er
Nylon, Perlon, Blandet, Bomuld
Ekstra Finvask
tilgængelig)
-
Speciel
SKYL
CENTRIFUGER
-
-
KUN
UDPUMPNING
-
-
●
Når det kun er et begrænset antal artikler, der har pletter, der kræver behandling med
flydende blegemiddel, kan forbehandling ske i vaskemaskinen.
Hæld blegemidlet i den beholder til flydende blegemiddel, der er sat i rum "II" i
sæbeskuffen, og vælg tillægsprogrammet "SKYL" (
).
Når programmet er færdigt, skal De dreje programvælgeren hen på "OFF" og lægge
resten af tøjet i maskinen og fortsætte med en normal vask på det relevante program.
40
1
Op til: 40°
●
●
SILKE –
HÅNDVASK
-
30
1
Op til: 30°
●
●
2,5
Op til: 30°
●
●
BLANDINGSSTOF
-
-
60
3
Op til: 60°
●
●
-
40
3,5
Op til: 40°
●
●
-
40
2
Op til: 40°
●
●
TEKSTILER
MODSTANDSDYGTIGE
MODSTANDSDYGTIGE
TEKSTILER eller
BLANDINGSSTOF
30
Temperaturvælgeren gør det muligt at reducere vasketemperaturen i hvert program.
VIGTIGT! Hvis temperaturvælgeren indstilles på 0, køres programmet som en kold vask.
●
-
TEKSTILER eller
BLANDINGSSTOF
44
●
ULD
MODSTANDSDYGTIGE
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at fylde maskinen med 3 kg.
●
45
NO
KAPITTEL 7
Vaskeprogrammer:
Motstandskyktige
stoffer
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
PROGRAMVELGEREN PÅ:
-
90
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
-
60
Bomull
-
40
Bomull, lin
Motstandskyktige
stoffer
AA 40°C -
MAKS.
VEKT
kg
VELG TEMP.
°C
BRUK AV
VASKEMIDDEL
❙❙
❙
5
Opp til: 90°
●
●
( )
5
Opp til: 60°
●
●
( )
5
Opp til: 40°
●
●
( )
(*
40
5
Opp til: 40°
●
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og kan også helt utelukkes,
især til de sarte vaske programmene.
●
*) Program ifølge EN 60456
Bomull, lin
-
50
2,5
Opp til: 50°
●
●
Svært ømtålige
stoffer
-
40
1,5
Opp til: 40°
●
●
SKYLLING
-
-
SENTRIFUGERING
-
-
UTPUMPING
-
-
Spesial
Blandete og
syntetiske stoffer
(nylon, perlon), blandet
bomull
ULL
-
40
1
Opp til: 40°
SILKE –
HÅNDVASK
-
30
1
Opp til: 30°
2,5
BLANDEDE
STOFFER
30
( )
●
●
●
●
Opp til: 30°
●
●
-
60
3
Opp til: 60°
●
●
MOTSTANDSDYKTIGE
eller BLANDEDE
STOFFER
-
40
3,5
Opp til: 40°
●
●
-
40
2
Opp til: 40°
●
●
( ) Kun når Forvask-knappen er valgt. (Programmer med Forvask-knappen tilgjengelig)
Med velgeren for varierende temperatur kan du redusere vasketemperaturen i hvert
enkelt program.
OBS: Når temperaturvelgeren står i 0-stilling, foretar programmet en kaldvask.
Når bare en del av vasketøyet har flekker som krever behandling med flytende
blekemiddel, kan tøyet forbehandles i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen for flytende blekemiddel, som er satt inn i rommet
merket "II" i såpeskuffen, og velg det spesielle "SKYLLE"-programmet (
).
Når programmet er avsluttet, vri programvelgeren til "AV", legg i resten av tøyet og velg
et normalprogram som passer til den aktuelle tøyvasken.
●
MOTSTANDSDYK
TIGE STOFFER
MOTSTANDSDYKTIGE
eller BLANDEDE
STOFFER
46
-
Merk
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks. 3 kg.
●
47
EN
CHAPTER 7
PROGRAM FOR
TABLE OF PROGRAMMES
PROGRAMMES
SELECTOR ON:
Resistant fabrics
Cotton, linen
-
90
Cotton, mixed
resistant
-
60
Cotton
-
40
AA 40°C -
40
WEIGHT
MAX
Kg
TEMP.
°C
5
Up to: 90°
5
CHARGE
DETERGENT
❙❙
❙
●
●
( )
Up to: 60°
●
●
( )
5
Up to: 40°
●
●
( )
5
Up to: 40°
●
●
(*
Please read these notes
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg
maximum.
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
Resistant fabrics
Mixed fabrics and
synthetics
-
50
2,5
Up to: 50°
●
-
40
1,5
Up to: 40°
●
-
-
Mixed, resistant
Very delicate fabrics
Specials
RINSE
SPIN
-
-
DRAIN ONLY
-
-
WOOLMARK
-
40
1
Up to: 40°
SILK – HAND
WASH
-
30
1
Up to: 30°
2,5
MIXED FABRICS
30
( )
( ) Only with the Prewash button selected. ( Programmes with Prewash button available)
The variable temperature selector allows a reduction in the wash temperature in each
programme.
ATTENTION: With the temperature selector on the 0 position the programme will be
performed with a cold wash.
●
●
●
●
●
●
Up to: 30°
●
●
RESISTANT
FABRICS
-
60
3
Up to: 60°
●
●
RESISTANT or
MIXED FABRICS
-
40
3,5
Up to: 40°
●
●
-
40
2
Up to: 40°
●
●
RESISTANT or
MIXED FABRICS
48
-
●
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric
label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with
a spin speed selector.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment
marked "II" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position,
add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable
programme.
●
49
FI
KAPPALE 8
SV
DA
AVSNITT 8
EN
OHJELMAN VALINTA
Pesukoneessa on erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on erilainen
käyntirytmi, pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
VALKO- JA KIRJOPYYKKI
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen huuhtelun
jälkeen välilinkous , jolloin
pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman tehokkaasti.
Pesuveden hidas jäähdytys
estää rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
VIT- OCH KULÖRTVÄTT
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
AA-ERIKOISOHJELMA, 40°C:N
LÄMPÖTILA
Tämä erikoisohjelma on
kehitetty tuottamaan paras
pesutulos 60 °C:n Puuvillaohjelman (normaalipesu)
tavoin jopa silloin, kun kone
on täynnä pyykkiä. Sen etuna
on kuitenkin energiansäästö,
koska siinä käytettävä
lämpötila on 40 °C eikä 60
°C.
AA SPECIALPROGRAM VID
40°C
Detta specialprogram har
studerats för att ge bästa
möjliga tvättprestanda,
även vid full last, som
bomullsprogrammet på 60
°C (den normerande
cykeln), men mera
energibesparande
beroende på att
temperaturen är 40 °C i
stället för 60 °C.
SEKOITETEKSTIILIT JA
TEKOKUIDUT
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä ovat
hellävaraisia ja takaavat
hyvän huuhtelutuloksen.
BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
HIENOPYYKKI
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
50
VAL AV PROGRAM
FINTVÄTT
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
PROGRAMMES
SELECTOR ON:
Resistant fabrics
Cotton, linen
-
90
WEIGHT
MAX
Kg
TEMP.
°C
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
CHAPTER 8
5
Up to: 90°
VALG AF
PROGRAM
VALG
SELECTION
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
NORMAL VASK - KOGEVASK NORMALE TEKSTILER
Dette program er udviklet for
at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
SOLIDE STOFFER
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
AA SPECIALPROGRAM PÅ
40° C
Dette specialprogram har vist
sig at give en lige så god
vaskeevne, selv når maskinen
er helt fuld, som ved et 60° C
bomuldsprogram (det
normative vaskeprogram),
men med den
energisparende fordel, der
opnås ved 40° C frem for 60°C.
AA SPESIALPROGRAM 40 °C
Dette spesialprogrammet gir
like godt vaskeresultat (selv
ved full maskin) som 60 °Cprogrammet for bomull
(normal syklus), men med 40
°C-programmet sparer du
energi sammenlignet med
60 °C.
AA SPECIAL PROGRAMME AT
40°C
This special programme has
been studied to allow you to
obtain the best washing
performance, even at full
load, as the 60°C Cotton
programme (the normative
cycle), but with the
advantage of an energy
saving due to 40°C
temperature, instead of
60°C.
FINVASK - SYNTETISK VASK
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
BLANDEDE OG SYNTETISKE
STOFFER
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler.
SÆRLIG ØMFINTLIGE STOFFER
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
51
CH
❙
(*
( )
Cotton, mixed
resistant
-
60
5
Up to: 60°
( )
Cotton
-
40
5
Up to: 40°
( )
Resistant fabrics
AA 40°C -
40
5
Up to: 40°
Mixed fabrics and
synthetics
-
50
2
Up to: 50°
-
40
2
Up to: 40°
Mixed, resistant
ery delicate fabrics
EN
TABLE OF PROGRAMMES
HAPTER 7
PROGRAM FOR
NO
90
60
40
AA
40°C
50
40
( )
FI
52
SV
DA
ERITYINEN ‘’HUUHTELU’’
OHJELMA
Kolme huuhtelua ja lyhyt
linkous enintään 750
kierrosta minuutissa.
TILLÄGGSPROGRAM
”SKÖLJNING”
Detta program utför tre
sköljningar och avslutas med
en skoncentrifugering vid 750
varv/min.
Programmet kan användas
till alla typer av textil. Praktiskt
vid sköljning av handtvättade
plagg.
TILLÆGSPROGRAM “SKYL”
Tätä ohjelmaa voidaan
käyttää valkaisuohjelmana
(katso
pesuohjelmataulukkoa).
Programmet kan också
användas vid blekning (se
tabellen över tvättprogram).
ERITYINEN ‘’LINKOUS’’
OHJELMA
Pitkä linkous
maksiminopeudella.
NO
EN
TILLEGGSPROGRAM
”SKYLLING”
Dette programmet utfører
tre skyllinger avsluttet med
en skånesentrifugering på
750 omdr./min.
Programmet kan brukes til
alle tekstiltyper. Praktisk til
skylling av plagg som er
vasket for hånd.
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
The programme carries out
three rinses with a spin at
750 rpm. It can be used for
rinsing any type of fabric,
eg. use after hand-washing.
Programmet kan også
bruges som en del af
blegningsforløbet (se
programoversigt).
Dette programmet kan også
benyttes som blekeprogram
(se tabell for
vaskeprogrammer).
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
TILLÄGGSPROGRAM
”CENTRIFUGERING”
Detta program utför en
kraftig centrifugering vid
750 varv/min.
TILLÆGSPROGRAM
“CENTRIFUGERING”
Udfører en kraftig
centrifugering ved 750
omdr./min.
TILLEGGSPROGRAM
”SENTRIFUGERING”
Utfører en kraftig
sentrifugering på 750
omdr./min.
SPECIAL “SPIN” PROGRAMME
Programme “fast spin”
carries out a spin at 750 rpm.
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
ENDAST TÖMNING
Detta program pumpar bara
ut vattnet.
UDPUMPNING ALENE
Dette program vil alene
pumpe vandet ud af
tromlen.
UTPUMPING
Dette programmet vil kun
tømme vannet ut av
trommelen.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
WOOLMARK-OHJELMA
Tämä ohjelma on tarkoitettu
Woolmark-merkillä
varustettujen villavaatteiden
pesemiseen. Pesussa on
toiminta- ja taukovaiheita.
Ohjelman
enimmäislämpötila on 40 °C,
ja se päättyy 3 huuhteluun
ja lyhyeen linkoukseen.
YLLEPROGRAMMET
Ett program avsett för att
tvätta tyger märkta med
yllemärket. Cykeln består av
omväxlande aktivitet och
pauser. Programmet har en
maximal temperatur på 40°
och avslutas med tre
sköljningar och en kort
centrifugering.
ULDPROGRAM
Et program, der er beregnet
til at vaske tekstiler med
uldmærkning.
Vaskeprogrammet består af
skiftevis aktivitets- og
pauseperioder. Programmet
har en maks. temperatur på
40° C og slutter af med 3
skylninger og en kort
centrifugering.
ULL-PROGRAM
Dette programmet er
beregnet på vasking av tøy
utstyrt med ullmerket.
Vaskeprogrammet veksler
mellom aktivitet og pauser.
Programmet har en
maksimumstemperatur på
40 °C og avsluttes med tre
skyllinger og en kort
sentrifugering.
WOOLMARK PROGRAMME
A programme dedicated to
washing fabrics labelled
with the woolmark . The
cycle comprises of alternate
periods of activity and
pauses. The programme has
a maximum temperature of
40° and concludes with 3
rinses and a short spin.
SILKIN ERIKOISOHJELMA
Tässä pesukoneessa on
myös hellävarainen silkin ja
käsinpesun ohjelma. Tämä
ohjelma takaa täydellisen
pesun käsinpestäville
vaatteille ja silkistä
valmistetuille vaatteille.
Ohjelman
enimmäislämpötila on 30 °C,
ja se päättyy 2 huuhteluun,
mutta siinä ei ole
loppulinkousta.
SÄRSKILT SILKPROGRAM
Tvättmaskinen har också ett
skonsamt program för silke
och handtvätt. Programmet
har också en komplett
tvättcykel för plagg med
beteckningen "Endast
handtvätt" och textilier med
beteckningen silke på
etiketten.
Programmet har en maximal
temperatur på 30° och
avslutas med två sköljningar
utan slutcentrifugering.
SILKEPROGRAM
Denne vaskemaskine har
også et skånsomt silke- og
håndvaskprogram. Med
dette program kan tøj, der
er mærket med "Kun
håndvask", og tekstiler
indeholdende silke, vaskes i
maskinen.
Programmet har en maks.
temperatur på 30° C og
slutter af med 2 skylninger
og ingen slutcentrifugering.
SPESIALPROGRAM FOR SILKE
Denne vaskemaskinen har
også et skånsomt program
for silke og håndvask. Dette
programmet innebærer en
komplett vaskesyklus for
stoffer merket med “Kun
håndvask” eller ”Silke”.
Det har en
maksimumstemperatur på
30 °C og avsluttes med to
skyllinger og ingen
sentrifugering.
Dette program udfører tre
skyl afsluttet med en
skånecentrifugering på 750
omdr./min.
Programmet kan anvendes
til alle typer tekstiler. Praktisk
til skyl af tøj vasket i hånden.
SPECIAL SILK PROGRAMME
This washing machine also
has a gentle Silk and Hand
Wash programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as ‘Hand
Wash only’ and laundry
items made from Silk on the
fabric label.
The programme has a
maximum temperature of
30° and concludes with 2
rinses and no final spin.
53
FI
URHEILUVAATTEET
Hoover on siten kehittänyt
urheiluasusteille oman
ohjelmansa.
Pesukoneessa on
ainutlaatuinen
urheiluvaatteiden
pesuohjelma. Se on
nimenomaan tarkoitettu eri
urheilulajeissa likaantuville
asusteille, joita ei voida
pestä kuumassa vedessä.
Ohjelma alkaa kylmällä
esipesulla, joka hajottaa ja
irrottaa enimmän lian, ja
tätä seuraavat pesu 30
oC:ssa, huuhtelu ja linkous
hitaalla nopeudella, mikä
säästää arkoja tekstiilejä.
A-PESU, 59 MINUUTTIA
Tämä erikoissuunniteltu
ohjelma takaa
korkealaatuisen A-luokan
pesutuloksen, vaikka
pesuaika onkin
huomattavasti tavallista
lyhyempi. Ohjelma on
suunniteltu enintään 3 kg:n
pyykkimäärälle ja 60 °C:n
lämpötilalle. Ohjelman
lopussa on 2 huuhtelua ja
erittäin nopea linkous.
54
SV
DA
NO
EN
SPORTKLÄDER
Hoover har gett
sportkläderna ett eget
tvättvårdsprogram.
Tvättmaskinen har ett unikt
program för Sportkläder.
Det är särskilt utformat för att
tvätta sportkläder i blandade
tyger som inte kan tvättas i
varmare program och är
utformat för att ta bort den
smuts och de fläckar som kan
uppstå
när man deltar i
sportaktiviteter.
Programmet startar med en
kall förtvätt som bryter ner
och löser upp eventuell
kvarbliven
smuts och tvättar sedan i
låga 30°C, sköljer två gånger
(en gång för mjukmedel) och
centrifugerar långsamt för att
på bästa sätt ta hand om
dina hårt smutsade, ömtåliga
plagg.
SPORTSTØJ
Hoover har givet
sportsbeklædningsgenstand
e deres eget
vaskeplejeprogram.
Vaskemaskinen har et unikt
program til vask af sportstøj.
Det er specielt designet til at
vaske blandet sportstøj, som
ikke kan vaskes ved højere
temperaturer, og er designet
til at fjerne tilsmudsning og
pletter, som opstår ved
deltagelse i
sportsaktviteter.
Dette program begynder
med en kold forvask, som
nedbryder og løsner
eventuel
overskydende snavs og
vasker derefter ved 30°C,
skyller to gange (en til
skyllemiddel) og
centrifugere langsomt af
hensyn til den bedste pleje
af Deres stærkt tilsmudsede,
sarte
beklædningsgenstande.
SPORTSTØY
Hoover har altså laget et
eget vaskeprogram for
sportstøy.
Vaskemaskinen har et unikt
Sportstøy-program. Dette
programmet er spesielt
konstruert for vask av
blandet sportstøy som ikke
kan vaskes på programmer
med sterk varme, og
programmet er konstruert for
å fjerne smuss og flekker som
har oppstått gjennom
deltakelse i sportsaktiviteter.
Dette programmet starter
med en kald forvask som
bryter ned og løsner
oveflatesmuss, og deretter
vaskes tøyet på 30 °C, skylles
to ganger (én gang for
tøymykner) og sentrifugeres
sakte slik at det ømfintlige
tøyet blir rent og sikres best
mulig behandling.
SPORTS
Hoover has given sports
items their own wash care
programme.
The washing machine has a
unique Sportswear
programme. It is specially
designed to wash mixed
sportswear fabrics that
cannot be washed on
hotter programmes and is
designed to remove the soil
and staining created by
participation in sports
activities. This programme
starts with a cold prewash
that breaks down and
loosens any excess dirt and
then washes at a cool 30°C,
rinses and spins slowly for the
best care of your heavily
soiled, delicate garments.
“A” TVÄTT 59 '
"A"-VASK 59 MIN.
“A” VASK 59 '
“A” WASH 59 '
Dette spesialprogrammet gir
et svært godt vaskeresultat,
slik “A”-
This specially designed
programme maintains the
high quality wash
performance identified with
the “A”
Detta specialprogram ger
den höga tvättkvalitet som
hör samman med "A" medan
tvättiden minskas avsevärt.
Programmet är konstruerat
för en maximal belastning på
3 kg vid en temperatur på
60° C och avslutas med två
sköljningar och en
centrifugering med högt
varvtal.
Dette specielt udviklede
program bibeholder den
høje vaskekvalitet, som
findes hos "A"kategoriserede
vaskeprogrammer, og
samtidig reduceres
vasketiden betydeligt.
Programmet er beregnet til
en tøjmængde på
maksimalt 3 kg ved en
temperatur på 60° C, og det
sluttes af med 2 skylninger
og centrifugering ved høj
hastighed.
klassifiseringen angir,
samtidig som vasketiden
reduseres betraktelig.
Programmet er utviklet for
en tøymengde på maks. 3
kg med en temperatur på
60 °C, og avsluttes med to
skyllinger og én
hurtigsentrifugering.
rating whilst greatly
reducing the wash time. The
progrramme is designed for
a maximum load of 3 kg
with a temperature of 60°C
and concludes with 2 rinses
and a high speed spin
sequence.
55
SV
DA
PÄIVITTÄISPESU, 40 °C:N
LÄMPÖTILA – PIKAOHJELMAT
Daglig tvätt 40 °C – snabba
program
Programmen har exceptionell
tvättprestanda, vilket gör att
programmen i förväg kan
ange den tid som behövs för
den dagliga tvätten. Denna
tvättmaskin har två snabba
dagliga program vid 40 °C,
som studerades med lätt
nedsmutsad tvätt och medeleller liten belastning.
DAGLIG VASK ved 40° C –
HURTIGPROGRAMMER
Da disse programmer har
bevaret en fantastisk
vaskeevne, kan du på
forhånd planlægge den
daglige vask. Denne
vaskemaskine har rent faktisk
2 hurtigprogrammer ved 40°
C, som netop er blevet
testet med let tilsmudsede
tekstiler og medium eller lidt
fyldt maskine.
DAGLIG VASK 40 °C –
HURTIGPROGRAMMER
DAILY WASH 40°C – FAST
PROGRAMMES
Disse programmene har
overlegen vaskeytelse, og
du vet akkurat hvor lang tid
klesvasken vil ta. Denne
vaskemaskinen er utstyrt
med to 40 °C
hurtigprogrammer for daglig
klesvask, som er spesielt
beregnet på lett tilskitnet tøy
og middels eller liten
tøymengde.
By maintaining exceptional
washing performance, these
programmes allow you to
know in advance the
necessary time for your
everyday laundry. In fact, this
washing machine is
equipped wit 2 daily rapid
programmes at 40°C, that
were just studied for lightly
soiled fabrics and medium
or little load.
Daglig tvätt 40 °C – snabbt
program 44’
En komplett tvättcykel (tvätta
skölj och centrifugera), kan
köras på ungefär 44 minuter:
- maximal tvättvikt 3,5 kg
- lätt nedsmutsad tvätt
(bomull och blandade
textilier)
Med detta program
rekommenderar vi att
använda en tvättmedelsdos
på 30% (jämfört med den
normala), för att minska
tvättmedelsspillet.
DAGLIG VASK ved 40° C –
HURTIG 44 min.
Et helt vaskeprogram (vask,
skyl og centrifugering) kan
klares på ca. 44 minutter:
- maksimal tøjmængde på
3,5 kg,
- let tilsmudsede tekstiler
(bomuld og blandingsstof)
Det anbefales kun at
anvende 30 % af den
normale sæbedosering ved
dette program for at
forhindre sæbespild.
DAGLIG VASK 40 °C – HURTIG
44’
DAILY WASH 40°C – FAST 44’
DAGLIG VASK ved 40° C –
HURTIG 29 min.
Et helt vaskeprogram (vask,
skyl og centrifugering) kan
klares på ca. 29 minutter:
- maksimal tøjmængde på 2
kg,
- let tilsmudsede tekstiler
(bomuld og blandingsstof)
Det anbefales kun at
anvende 20 % af den
normale sæbedosering ved
dette program for at
forhindre sæbespild.
DAGLIG VASK 40 °C – HURTIG
29’
Nämä ohjelmat tuottavat
mainion pesutuloksen, ja niitä
käyttäessäsi tiedät etukäteen,
kuinka paljon päivittäinen
pyykinpesu kestää.
Pesukoneessa on 2
päivittäiseen käyttöön
tarkoitettua pikaohjelmaa,
joissa pesulämpötila on 40 °C.
Nämä sopivat vähän likaisille
vaatteille ja pienelle tai
keskisuurelle määrälle.
PÄIVITTÄISPESU, 40 °C:N
LÄMPÖTILA – 44 minuutin
PIKAOHJELMA
Tämä sisältää täydellisen
pesun (pesun, huuhtelun ja
linkouksen), joka kestää noin
44 minuuttia:
- Enimmäispyykkimäärä 3,5 kg
- Vähän likaisille vaatteille
(puuvilla ja sekoitekankaat)
Tässä ohjelmassa on
suositeltavaa käyttää 30 %
normaalista
pesuainemäärästä, jotta
pesuainetta ei menisi
hukkaan.
PÄIVITTÄISPESU, 40 °C:N
LÄMPÖTILA – 29 minuutin
PIKAOHJELMA
Tämä sisältää täydellisen
pesun (pesun, huuhtelun ja
linkouksen), joka kestää noin
29 minuuttia:
- Enimmäispyykkimäärä 2 kg
- Vähän likaisille vaatteille
(puuvilla ja sekoitekankaat)
Tässä ohjelmassa on
suositeltavaa käyttää 20 %
normaalista
pesuainemäärästä, jotta
pesuainetta ei menisi
hukkaan.
56
Daglig tvätt 40 °C – snabbt
program 29’
En komplett tvättcykel (tvätta
skölj och centrifugera), kan
köras på ungefär 29 minuter:
- maximal tvättvikt 2 kg
- lätt nedsmutsad tvätt
(bomull och blandade
textilier)
Med detta program
rekommenderar vi att
använda en tvättmedelsdos
på 20% (jämfört med den
normala), för att minska
tvättmedelsspillet.
NO
EN
FI
En komplett vaskesyklus
(vasking, skylling og
sentrifugering), for ca. 44
minutters vask av:
- en tøymengde på maks.
3,5 kg
- lett tilskitnet tøy (bomull og
blandede stoffer)
Med dette programmet
anbefaler vi 30 %
vaskemiddeldose
(sammenlignet med normal
dose) for å unngå sløsing.
En komplett vaskesyklus
(vasking, skylling og
sentrifugering), for ca. 29
minutters vask av:
- en tøymengde på maks. 2
kg
- lett tilskitnet tøy (bomull og
blandede stoffer)
Med dette programmet
anbefaler vi 20 %
vaskemiddeldose
(sammenlignet med normal
dose) for å unngå
overflødige rester av
vaskemiddel.
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able
to wash in approximately 44
minutes:
- a maximum load of 3,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 30%
detergent loading dose
(compared to the normal
one), in order to avoid
detergent waste.
DAILY WASH 40°C – FAST 29’
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able
to wash in approximately 29
minutes:
- a maximum load of 2 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20%
detergent loading dose
(compared to the normal
one), in order to avoid
detergent waste.
57
FI
SV
DA
EN
NO
KAPPALE 9
AVSNITT 9
KAPITEL 9
KAPITTEL 9
CHAPTER 9
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
DETERGENT
DRAWER
Pesuainekotelo on jaettu 3
kaukaloon :
- Ensimmäinen lokero “I”
on esipesua varten.
- “ ”-merkitty lokero on
huuhteluaineelle ja
muille lisäaineille.
- Toinen, ”II” –merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua varten.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
Beholderen for vaskemiddel
har 3 skuffer:
✿
- Den facket märkt ”I”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”II” är till
huvudtvätten.
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
Tämä erikoissäiliö on
asetettava
pesuainekaukalon osaan,
jossa on merkintä "II", myös
silloin, kun huuhteluohjelmaa
halutaan käyttää
valkaisuohjelmana.
Denna behållare måste
sättas in i facket med
märket "II" i
tvätttmedelsluckan, också
när du vill använda
sköljprogrammet i en
blekningscykel.
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
"✿" -MERKITTYYN
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
58
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
- Den rum mærket ”I” er
til forvask .
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
✿“
- Den rum mærket ”II”, er
til hovedvasken.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
Denne specielle beholder
skal sættes i rum "II" i
sæbeskuffen, også når De vil
bruge programmet "SKYL" i
blegningsforløbet.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM MÆRKET
“✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
✿
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"I" is for prewash
detergent;
- the compartment
- Den skuffen merket ” II ”
er til hovedvasken.
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"II" is for main wash
detergent.
- Den skuffen som er
merket ” I ” er til forvask.
- Den skuffen merket “ “
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
Denne spesielle beholderen
settes inn i rommet merket
"II" i såpeskuffen, også når
du vil benytte "SKYLLE"programmet til bleking.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
VIKTIG:
I DEN SKUFFEN MERKET
“✿” MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN SISTE SKYLLINGEN
FOR ALLE
VASKESYKLUSER.
✿
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “II” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "II" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
59
FI
SV
DA
NO
KAPPALE 10
AVSNITT 10
KAPITEL 10
KAPITTEL 10
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
60
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
EN
CHAPTER 10
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
61
FI
SV
KAPPALE 11
AVSNITT 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
DA
EN
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
FYLL MASKINEN HELT
Udnyttelse af kapaciteten
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
Er forvask nødvendigt ?
TARVITSETKO ESIPESUA
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
62
NO
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Er kogevask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
ER FORVASK NØDVENDIG?
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
CHAPTER 11
CUSTOMER
AWARENESS
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
63
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Suositeltavat maksimi
täyttömäärät :
-valko-kirjopyykki 5 kg
-sekoitetekstiilit ja tekokuidut
1,5 kg
-hienopyykki ja villa 1 kg
Erittäin aroille vaatteille (esim.
sukkahousut) suosittelemme
pesupussin käyttöä.
Pesua edeltävä tahranpoisto
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
Rekommenderade max
tvättmängder:
-vit-kulõrtvätt 5 kg
-bland- och syntetmaterial
1,5 kg
-fintvätt och ylle 1 kg
Fõr mycket ömliga plagg ( t
ex strumpbyxor)
rekommenderas användning
av tvättpåse.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre
plagg.
ESIMERKKI:
EXEMPEL:
● Laita max 5 kg pyykkiä
rumpuun.
● Lägg in max 5 kg i
maskinen.
● Sulje luukku.
● Stäng luckan.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (A).
● Laita 120 g pesuainetta
II-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack
II. Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
✿✿
90° C
5 kg MAX
● Fyll vid behov ca 1/2 dl
eller rekommenderad
mängd sköljmedel eller
något annat medel för
efterbehandling i facket för
sköljmedel
.
✿✿
EN
NO
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VASKING
WASHING
VARIABEL KAPACITET.
VARIABEL KAPASlTET
VARIABLE CAPACITY
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
Maksimal belastning med
solide stoffer er 5 kg. Ved
vasking av ømtålige stoffer
bør man ikke overstige 1,5 kg
(1 kg ved maskinvaskbar ull)
for å unngå at det danner
seg skrukker som kan være
vanskelige å få ut. Ved
spesielt ømtålige stoffer er
det en fordel å bruke et
vaskenett.
The maximum load for
heavy fabrics is 5 kg, while, in
the case of delicate fabrics,
it is advisable not to exceed
1,5 kg (1 kg in the case of
machine washable articles
in “Machine Washable
Woolens”) so as to avoid the
formation of creases which
may be difficult to iron. A net
bag should be used for
particularly delicate fabrics.
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
EKSEMPEL:
EKSEMPEL
EXAMPLE:
● Fyld maskinen med max
5 Kg. tørt tøj.
● Legg maks. 5 kg tørt tøy i
maskinen.
● Load the drum with a
maximum of 5 kg of dry
washing.
● Luk lågen.
● Lukk døren.
● Close the door
● Åben sæbeskuffen (A).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Open the detergent
drawer (A).
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum II.
● Hel 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen II.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked II.
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
i rum
.
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
Maskinens kapacitet for en
normal vask er 5 Kg. På
finvask anbefales det ikke at
komme mere end 1,5 Kg. i
maskinen.
Maskinvaskbar Uld
anbefales det kun at
komme 1 Kg. i maskinen.
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
64
DA
✿✿
✿✿
✿✿
65
FI
SV
DA
NO
EN
● Sulje pesuainekotelo (A).
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (A).
● Luk sæbeskuffen.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (A).
● Close the detergent
drawer (A).
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVELGEREN
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Odota, että LOPETUSmerkkivalo alkaa vilkkua.
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
PROGRAMME SELECTION
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Vänta tills lampan "STOPP"
börjar blinka.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Ohjelmanvalitsin pysyy
valitun ohjelman kohdalla
koko pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja
katkoksen päättyessä jatkaa
siitä mihin se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att
"komma ihåg" var den
stannade och fortsätta
därifrån när strömmen
kommer tillbaka.
● Ohjelman päätyttyä
”Ohjelma päättynyt”
–merkkivalo syttyy.
● När programmet är slut
kommer Slutkontrollampan
att lysa.
● Kun ohjelma on päättynyt:
Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
Katkaise virta pesukoneesta
kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
Avaa luukku ja poista pyykki.
● När programmet har
avslutats:
Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
Öppna dörren och ta bort
tvätten.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
66
● And that the discharge
tube is in place.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Vent, indtil indikatoren STOP
blinker.
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
Se programtabellen for å
velge det best egnede
programmet.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer
du ønsket program.
Vent til “STOPP”-lampen
begynner å blinke.
Trykk deretter på STARTknappen.
Når du trykker på START,
settes maskinen i bevegelse.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele
vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
PS. Hvis der kommer en
strøm afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
● Når programmet er slut vil
Slut kontrollampen lyse.
● Når programmet er ferdig
vil ferdig kontrollampen lyse.
● Når programmet er slut,
skal du gøre følgende:
Vent, indtil lugen kan åbnes
(ca. 2 minutter efter at
programmet er afsluttet).
Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
Åbn lugen, og tag tøjet ud.
● Når programmet er ferdig:
Vent til dørlåsen åpnes (ca.
to minutter etter at
programmet er ferdig).
Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
Åpne døren og ta ut tøyet.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
Wait for the “STOP” indicator
light to flash.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● At the end of the
programme the indicator
light “end cycle” will go on.
● When the programme has
finished
Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF”
position.
Open the door and remove
the laundry.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
67
FI
68
SV
DA
NO
EN
KAPPALE 12
AVSNITT 12
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
CHAPTER 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Skyllunder rennende vann.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Put the compartments back
into place
69
FI
SV
DA
NO
EN
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Irrota jalkalista varovasti
kuten kuvassa.
● Lösgör sockel försiktigt som
bilden visar.
● Käytä jalkalistaa sihdistä
tulevan veden keräämiseen.
● Använd sockeln för att
samla upp vattnet som rinner
ur silen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Ease off the base as shown
in fig.
● Frigør fodsparket ved at
presse det lidt ned, og træk
det ud foroven og bøj det
ned, som vist på tegningen.
Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Frigjør sparkeplaten ved å
presse litt ned, og trekk ut
forover or bøy det ned, som
viat på tegningen. Vri
filterhåndtaket mot uret, trekk
deretter filteret ut og rens
det.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Remove and clean.
70
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
71
SV
FI
KAPPALE 13
VIKA
AVSNITT 13
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat eivät
toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Hoover - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Hoover serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
72
73
DA
NO
KAPITEL 13
KAPITTEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres HOOVER vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
1. Virker ikke på noe
program
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Sentrifugerer ikke
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Se punkt 3
Kontroller
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Hoover service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
74
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Hoovers servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Hoover-servicesenter.
75
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
If the fault should persist, contact a Hoover Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Hoover
Technical Assistance Service.
76
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin
2002/96/EY mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och
miljö, som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den
lämnas till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen,
på återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC
vedrørende elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige
konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af
dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet
bør det overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk
udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt
ved at kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your
local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
FI
SV
DA
NO
EN
05.04 - 41016545 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre
potensielle skader på miljø og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med
produktet på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet
leveres til resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du
kontakte kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising