Hoover | DXC 39A/1-S | Hoover DXC 39A/1-S User guide

Hoover DXC 39A/1-S User guide
TR
DXC 39A/1-S
Bir Hoover çamaşır makinesini tercih
ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere
günlük işlerinizde gerçekten yardımcı
olacak bütün ev aletlerini sağlamak
amacıyla daima yeni, inovasyona açık
ve teknolojik olarak gelişmiş ürünleri
sunmaktan gurur duyuyoruz.
Çevreyle ilgili koşullar
Bu cihaz Atık Elektrikli veya
Elektronik Ekipmanlar (WEEE)
konusundaki
Avrupa
direktifi
2012/19/EC ile uyumlu olarak
etiketlenmiştir.
WEEE direktiflerine göre bu ürünün doğru
bir şekilde atılmasını sağlayarak, uygunsuz
atık işleme yöntemlerinin yaratabileceği
çevre ve insan sağlığı konularındaki olası
olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı
olursunuz. Bireyler bir çevre sorunu
haline gelmemesi için WEEE direktifinin
uygulanmasında önemli bir rol oynayabilir;
aşağıdaki bazı temel kurallara uyulmalıdır:
Yalnızca en sadık olan müşterilerimize
tahsis edilmiş olan ek hizmetlere daha
hızlı
erişebilmek
için
ürününüzü
www.registerhoover.com
adresinden
kaydetmenizi tavsiye ediyoruz.
Cihazın doğru ve güvenli kullanımı ve etkili
bakım işlemlerine yönelik faydalı ipuçları
için bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.
l Bu
ürünün evsel atık
alınamayacağını gösterir.
Çamaşır makinesini yalnızca bu
talimatları dikkatli bir şekilde okuduktan
sonra kullanmaya başlayın. Gelecekteki
kullanıcıları için bu kılavuzu iyi koşullarda
muhafaza etmenizi tavsiye ediyoruz.
olarak
ele
l Bunun yerine elektrikli ve elektronik
ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan
uygun bir toplama noktasına teslim
edilmelidir.
Bu ürünün muameleden geçirilmesi, tekrar
kullanıma verilmesi ve geri dönüşümü
hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel
şehir idareniz, evsel atık atma servisiniz
veya ürünü aldığınız mağazayla bağlantı
kurunuz.
Cihazın, bu kullanım talimatları, garanti
belgesi, servis merkezi adresi ve enerji
verimliliği etiketiyle birlikte teslim edildiğinden
emin olun. Ayrıca tapaların, gider hortumu
dirseği ve sıvı deterjan veya çamaşır suyu
bölmesinin
(sadece
bazı
modellerde
mevcuttur) pakette bulunduğundan emin olun.
Bu bileşenlerin hepsini saklamanızı tavsiye
ederiz.
İçindekiler
1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI
Her ürün, cihaza (kapak bölgesi) yapıştırılmış
olan etiket üzerine basılmış veya makinenin
içerisindeki belgelerin olduğu zarfın üzerinde
belirtilen ve ayrıca “seri numarası” olarak da
adlandırılan benzersiz 16-karakterli bir kod ile
tanımlanmaktadır. Bu kodu kaydetmeniz
gerekecektir ve Hoover Müşteri Hizmetleri
Merkeziyle irtibat kurmanız gerekli olduğunda
kullanacağınız ürüne ait kimlik kartı
niteliğindedir.
2. MONTAJ
3. PRATİK BİLGİLER
4. BAKIM VE TEMİZLİK
5. HIZLI KULLANIM KILAVUZU
6. KONTROLLER VE PROGRAMLAR
7. MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ VE
GARANTİ
2
l Bu cihazlar evde ve aşağıdakiler gibi
benzer uygulamalarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır:
− Mağazalar, iş yerleri ve diğer
çalışma ortamlarındaki personel
mutfakları;
− Çiftlik evleri;
− Oteller, moteller ve diğer konut
türü ortamlarda müşteriler
tarafından;
− Pansiyon türü yerlerde.
Bu makinenin, uzman ya da
eğitimli kullanıcılar tarafından
ticari amaçlarla kullanım gibi, ev
ortamından farklı ortamlarda veya
tipik ev bakımı fonksiyonlarından
farklı fonksiyonlar için kullanılması
yukarıdaki uygulamalarda dahi
kabul edilemez. Makine buna
aykırı bir şekilde kullanılacak
olursa, makinenin ömrü kısalabilir
ve üretici garantisi geçersiz
kalabilir. Ev içi kullanım veya hane
halkı kullanımıyla uyumlu olmayan
kullanım sebebiyle (ev veya hane
halkı ortamında olsa bile) makineye
gelebilecek her türlü hasar veya
diğer hasar ya da kayıplar, üretici
tarafından yasaların izin verdiği en
geniş ölçüde reddedilecektir.
l Çocuklar
makineyle oynamamalarını
sağlamak için gözetim altında
tutulmalıdır.
l 3
yaşından küçük çocuklar
gözetim altında olmadan ürünün
yakınında bulunmamalıdır.
l Elektrik
kablosu zarar görürse,
herhangi bir tehlikeli durumun
önüne geçmek için üretici, servis
acentesi veya başka ehliyet sahibi
kişilerce değiştirilmelidir.
l Yalnızca
cihazla birlikte su
bağlantısı için verilen hortum
takımlarını kullanın (Eski hortum
takımlarını kullanmayın).
l Su
basıncı 0,05 MPa ve 0,8 MPa
arasında bir değerde olmalıdır.
l Herhangi
bir halının makinenin alt
kısmını veya havalandırma deliklerini
engellemediğinden emin olun.
l Cihaz,
program düğmesinin
üzerindeki referans işareti dikey
pozisyona getirilerek KAPALI
(OFF) konuma alınır. Bu
düğmenin farklı bir pozisyona
alınması makineyi AÇIK (ON)
konuma getirir (sadece program
düğmeli modeller içindir).
l Bu
cihaz, güvenli kullanımıyla
ilgili kendilerine denetim veya
gerekli talimat verilmesi ve
cihazla ilgili riskleri anlamaları
koşuluyla 8 yaş ve üzeri
3
TR
çocuklarla fiziksel, duyusal veya
zihinsel yeterlilikleri düşük veya
tecrübesiz ve bilgisiz kişiler
tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımları
denetlenmedikleri sürece çocuklar
tarafından yapılmayacaktır.
1. GENEL GÜVENLİK
KURALLARI
l Kurulum
sonrasında, makineyi l Çamaşır makinesini yağmura,
yerleştirirken fişi erişilebilir bir
doğrudan güneş ışığına veya
yerde tutun.
diğer hava koşullarına maruz
bırakmayın.
l Kuru çamaşırların maksimum
yükleme kapasitesi ürünün modeline l Makineyi taşırken, tutamaklarından
gore değişiklik gösterebilir (kontrol
veya deterjan bölmesinden
paneline bakınız).
kaldırmayın veya arabanın üzerine
asla kapağının üzerine gelecek
l Ürünün fişine bakmak için, lütfen
şekilde yerleştirmeyin. Çamaşır
üreticinin web sitesine bakın.
makinesini iki kişinin kaldırmasını
tavsiye ediyoruz.
Güvenlik talimatları
l Makinenin
arıza
vermesi
ve/veya
hatalı
çalışması
l Çamaşır makinesinin temizliğini
durumunda, makineyi kapatın,
veya bakımını yapmadan önce,
su musluğunu Derhal Müşteri
fişini çıkarın ve su musluğunu
Hizmetleri Merkeziyle görüşün
kapatın.
ve sadece orijinal yedek parça
kullanın. Bu talimatlara uygun
l Elektrik tesisatının topraklandığından
hareket edilmemesi cihazın
emin olun. Aksi halde, profesyonel
güvenliğini tehlikeye sokabilir.
yardım alın.
l Lütfen
güç çevirici, çoklu soket
veya uzatma kablosu kullanmayın.
UYARI:
Yıkama işlemi sırasında, su çok
yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.
l Kapağı
açmadan önce tambur
işareti ile bu cihazın, Avrupa
içerisinde su olmadığından emin
direktiflerine uygunluğunun ve yasa
olun.
tarafından belirlenmiş güvenlik,
l Makinenin fişini prizden çıkarmak sağlık ve çevresel gerekliliklerin
için elektrik kablosunu çekmeyin yerine getirilmesinin bize ait
veya cihazdan asılmayın.
olduğunu kabul ediyoruz.
4
2. MONTAJ
l Hortum
bağlarını kesin, hortuma
ve elektrik kablosuna zarar
vermemeye özen gösterin.
A
B
A
B
l Arka
taraftaki 2 veya 4 vidayı (A)
sökün ve Şekil 1'de gösterilen 2
veya 4 pulu (B) çıkarın.
B
B
TR
1
A
A
l Talimatların
olduğu
zarfta
bulunan tapaları kullanarak 2
veya 4 deliği kapatın.
l Çamaşır
makinesi
ankastre
montaj şeklinde yerleştirilecekse,
hortum bağlarını kesin, 3 veya 4
vidayı (A) sökün ve 3 veya 4 pulu
(B) çıkarın.
2
A
l Bazı
modellerde, 1 veya daha
fazla pul makinenin içerisine
düşecektir: bunları çıkarmak için
makineyi öne doğru eğin. Zarfta
bulunan
tapaları
kullanarak
delikleri kapatın.
1
2
3
B
UYARI:
Paketleme
malzemelerini
çocuklardan uzak tutun.
C
l Şekil
2'de gösterildiği gibi
polionda sacını tabana yerleştirin
(modele göre, A, B veya C tipini
düşünün).
3
2
5
1
Su bağlantıları
3
l Yalnızca çamaşır makinesiyle birlikte
verilen gider hortumunu kullanarak su
hortumunu musluğa bağlayın (Şek. 3).
l Bazı modeller aşağıdaki özelliklerden
birini veya daha fazlasını içerebilir:
l SICAK VE SOĞUK (Şek. 4): Daha
yüksek enerji tasarrufları için sıcak ve
soğuk suyun kullanıldığı su bağlantı
ayarları. Gri hortumu soğuk su musluğuna
ve kırmızı hortumu sıcak su musluğuna
bağlayın. Makine yalnızca soğuk su
musluğuna bağlanabilir: bu durumda, bazı
programlar
birkaç
dakika
gecikmeli
başlayabilir.
4
1
l AQUASTOP
(Şek. 5): Su hortumu
üzerinde bulunan ve hortum zarar
gördüğünde su akışını durduran bir
cihazdır; bu durumda, “A” penceresinde
kırmızı
bir
işaret
belirir;
hortum
değiştirilmelidir. Somunu gevşetmek için,
tek yönlü kilit mekanizmasını "B" kullanın.
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - KORUMALIKLI SU
HORTUMU (Şek. 6): Birincil dahili
borudan "A" su sızarsa, şeffaf tutma
mahfazası "B" yıkama işleminin bitmesini
sağlamak için suyu içerisinde tutacaktır.
Yıkama
döngüsünün
sonunda,
su
hortumunu değiştirmek için Müşteri
Hizmetleri Merkeziyle irtibata geçin.
B
7
Cihazın Kurulması
l Çamaşır makinesini duvara yaklaştırırken,
hortumun
bükülmediğinden
veya
ezilmediğinden emin olun, ve gider
hortumunu bir küvet içerisine veya
tercihen çapı çamaşır makinesinin
hortumundan daha büyük olan ve yerden
en az 50cm yüksekliğindeki bir duvar
giderine bağlayın (Şek. 7).
max 100 cm
min 4 cm
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Şekil 8 'da gösterildiği gibi ayakları
A
B
UYARI:
Elektrik kablosunun değişmesi gerekirse,
Müşteri Hizmetleri Merkezini arayın.
C
Deterjan çekmecesi
Deterjan
çekmecesinde
Şekil
gösterildiği gibi 3 bölme vardır::
9
11'de
l bölme “1”: ön yıkama için deterjan
koyma bölmesi;
“ ”:özel
katkı
maddeleri,
yumuşatıcılar, kolalı parfümler, vb. için;
l bölme
UYARI:
Sadece sıvı ürünler kullanın; çamaşır
makinesi en son durulama sırasında
her bir döngüde katkı maddesinin
miktarını otomatik olarak belirleyecek
şekilde ayarlanmıştır.
10
l bölme “2”: çamaşır yıkama deterjanı için.
Bazı modellerde bir sıvı deterjan kabı da
bulunmaktadır (Şek. 10). Kullanmak için,
bölme "2"'ye koyun. Bu şekilde, sıvı
deterjan sadece doğru zamanda tambura
girecektir. Deterjan kabı aynı zamanda
“Durulama” programı seçildiğinde çamaşır
suyu koymak için kullanılabilir.
11
UYARI:
bazı deterjanları çıkarmak için zordur.
Bu durumda, tamburun içerisine özel
bir
kabın
(Şekil
11'teki
örnek)
kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
7
TR
8
kullanarak cihazı düz bir konuma getirin:
a.vidayı gevşetmek için somunu saat
yönünde çevirin;
b.zemine iyice oturana kadar çevirerek
ayağı yükseltin veya alçaltın;
c.somunu, çamaşır makinesinin tabanına
iyice oturana kadar sıkarak ayağı kilitleyin.
l Cihazın fişini prize takın.
3. PRATİK BİLGİLER
Sıcak suyla yıkama yapmanız gerekir
mi?
Çamaşır miktarıyla ilgili ipuçları
l Sıcak suyla yıkama programına gerek
kalmaması için yıkama öncesinde lekelere
leke çıkarıcı madde uygulayın veya
kurumuş lekeleri olan çamaşırları suda
bekletin. 60°C yıkama programı kullanarak
%50’ye kadar enerji tasarrufu yapın.
UYARI: çamaşırları ayırırken:
- Baret, iğne, madeni para gibi nesnelerin
çamaşırlardan çıkardığınızdan;
- Yastık kılıflarının düğmelerini iliklediğinizden,
fermuarları çektiğinizden, gevşek kemerleri
ve uzun bornoz/sabahlık kurdelelerini
bağladığınızdan;
- Perde düğmelerini çıkardığınızdan;
- Elbiselerin yıkama etiketlerini dikkatli bir
şekilde okuduğunuzdan;
- Varsa inatçı lekeleri özel deterjanlar
kullanarak çıkardığınızdan emin olun.
Aşağıda farklı sıcaklıklarda deterjan
kullanımıyla ilgili ipuçlarının ve tavsiyelerin
olduğu pratik bir rehber bulunmaktadır. Her
halükarda, doğru kullanım ve doğru
miktarlar için deterjan üzerindeki talimatları
daima okuyun.
Ağır kirli beyazları yıkarken 60°C veya
üzerindeki
pamuklu
programlarının
seçilmesini ve orta/yüksek sıcaklıklarda
en iyi sonucu veren beyazlatıcı maddeler
içeren normal çamaşır deterjanı (ağır iş)
kullanımını tavsiye ederiz.
l Kilim, çarşaf veya diğer ağır tekstil
ürünlerini yıkarken sıkma
kaçınmanızı tavsiye ederiz.
yapmaktan
l Yünlü
ürünlerinizi yıkamak için, ilgili
ürünlerin makinede yıkanabilir olduğu ve
"Keçeleşmez" veya "Makinede yıkanabilir"
etiketiyle birlikte "Tamamen Saf Yün"
sembolü bulunduğundan emin olun.
40°C ve 60°C arasındaki yıkamalarda
kullanılan deterjan türünün kumaş ve
kirlenme
türüne
uygun
olması
gerekmektedir. Normal toz deterjanlar
çok kirli “beyazlar” veya renk veren
kumaşlar için uygunken sıvı deterjanlar
veya “renk koruyucu” toz deterjanlar hafif
kirli renkli kumaşlar için uygundur.
Kullanıcı için faydalı tavsiyeler
Makinenizin çevre dostu ve ekonomik bir
şekilde kullanılmasına yönelik kılavuz.
Çamaşır Yükünü Azamiye Çıkarın
l Elektrik, su, deterjan ve zamanı en iyi
şekilde kullanabilmek için tavsiye edilen
maksimum çamaşır yükünü kullanın. 2
yarım yük yıkayacağınıza bir tam yük
yıkayarak %50 enerji tasarrufu yapın.
40°C’nin altındaki yıkamalarda sıvı
deterjanların veya özellikle düşük sıcaklıkta
yıkama için uygundur ibaresi bulunan
deterjanların kullanılmasını tavsiye ederiz.
Ön yıkama yapmanız gerekir mi?
l Sadece çok kirlenmiş çamaşırlar için
gerekir!
Az
ve
normal
düzeyde
kirli çamaşırlarınız için Ön Yıkama
YAPMAYARAK deterjan, zaman, su ve
%5 ila %15 enerji TASARRUFU yapın.
Yünlü veya ipeklilerin yıkanmasında
sadece bu kumaşlara özel deterjanlar
kullanın.
8
4. BAKIM VE TEMİZLİK
TR
Çamaşır makinesinin dış kısmını temizlemek
için, nemli bir bez kullanın, aşındırıcı, alkol
ve/veya solvent kullanımından kaçının.
Çamaşır makinesi sıradan temizlik için
herhangi bir özel bakım gerektirmez: çekmece
bölmelerini ve filtreyi temizleyin; makinenin
taşınmasıyla veya uzun süre kullanılmayacağı
durumlarda neler yapılacağıyla ilgili pratik
bilgiler aşağıda verilmiştir.
Çekmece temizliği
Makinenin taşınması ve uzun
süre kullanmama durumlarıyla
ilgili tavsiyeler
l Deterjan veya katkı maddesi kalıntılarının
birikmesini önlemek için çekmeceyi
temizlemenizi tavsiye ediyoruz.
l Bunu yapmak için, çekmeceyi hafif bir kuvvet
l Çamaşır makinesi uzun süre ısıtılmamış
uygulayarak çıkarın, suyun altına tutarak
temizleyin ve tekrar yuvasına yerleştirin.
olan bir odada saklanacaksa, hortumlarda
kalan bütün suyu boşaltın.
l Çamaşır makinesini fişini prizden çekin.
l Hortumu hortum bağından ayırın ve aşağı
Filtre temizliği
bırakın ve bütün suyun bir kabın içerisine
boşaltın.
l Çamaşır makinesi düğme veya bozuk
l İşlem tamamlandığında hortum bağıyla
para gibi gideri tıkayabilecek olan büyük
artıkları tutmak için özel bir filtreyle birlikte
gelir.
gider hortumunu sabitleyin.
l Sadece bazı modeller için geçerlidir:
oluklu hortumu dışarı çekin, tıpayı çıkartın
ve suyu bir kaba boşaltın.
l Filtreyi çıkarmadan önce altına zemini kuru
tutmak için emici bir bez yerleştirmenizi
tavsiye ediyoruz.
l Filtreyi saat yönünün tersine döndürerek
dikey konumda durma sınırına getirin.
l Filtreyi
çıkarın ve temizleyin; işlem
bittiğinde, saat yönünün tersine çevirerek
tekrar yerine takın.
l Tüm parçaları yeniden monte etmek için
önceki adımların tersini uygulayın.
9
5. HIZLI KULLANIM
KILAVUZU
6. KONTROLLER VE
PROGRAMLAR
Bu çamaşır makinesi, çamaşır türüne ve
miktarına göre, su seviyesini otomatik
olarak ayarlar. Bu sistem enerji tüketimini
azaltır ve yıkama süresinde kayda değer
düşüş sağlar.
A
Program seçimi
l Çamaşır makinesini açın ve gereken
N
M
programı seçin.
O
P
I
l Gerekliyse yıkama sıcaklığını seçin ve
gerekli "seçenek" düğmelerine basın.
B
L
l Yıkama
işlemini
başlatmak
için
"BAŞLAT/DURAKLAT" düğmesine basın.
Çamaşır makinesi çalışırken elektrik giderse,
özel bir hafıza mevcut ayarları kaydeder ve
elektrik tekrar geldiğinde, makine kaldığı
yerden çalışmaya devam eder.
l Programın
sonunda ekranda "Son"
mesajı görünecektir veya ilgili LED lamba
yanacaktır.
C
D
E
F
G
H
A KAPALI (OFF) konumlu program
seçicisi
B BAŞLAT/DURDUR düğmesi
C GECiKMELİ BAŞLATMA düğmesi
D ÖN YIKAMA düğmesi
E KOLAY ÜTÜ düğmesi
Kapak kilitli ışığı sönene kadar
bekleyin: program bittikten yaklaşık 2
dakika sonra.
F SIKMA HIZI düğmesi
G SICAKLIK SEÇİMİ düğmesi
l Çamaşır makinesini kapatın.
H HIZLI PROGRAM SÜRESİ düğmesi
Herhangi bir yıkama için program tablosuna
bakın ve aşağıda belirtilen işletim sırasını
takip edin.
I
Teknik Veriler
M KAPAK KİLİDİ gösterge
lambaları
Su Basıncı:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Dijital Ekran
L DÜĞMELERİN GÖSTERGE
lambaları
N SIKMA HIZI göstege lambaları
Devir (r.p.m.):
lütfen tip etiketine bakın.
O YIKAMA SICAKLIĞI gösterge
lambaları
Güç / AMP / Voltaj:
lütfen tip etiketine bakın.
P HIZLI PROGRAM SÜRESİ
gösterge lambaları
10
Kapının açılması
BAŞLAT/DURDUR düğmesine basmadan
ÖNCE kapıyı kapatınız.
l Seçilen programı başlatmak için basınız.
BAŞLAT/DURDUR düğmesine basıldığında,
çalışmaya başlaması birkaç saniye
alabilir.
KAPALI (OFF) konumlu program
seçicisi
PROGRAM
BAŞLADIKTAN
SONRA
ÇAMAŞIR EKLEME-ÇIKARMA (DURDURMA)
Program
seçicisi
döndürüldüğünde
gösterge lambası yanarak seçilen
programın ayarlarını gösterir. Enerji
tasarrufu için, her yıkama döngüsünden
sonra makine bekleme konumuna
geçtiğinde ekrandaki parlaklık rengi
azalır.
NOT: cihazı kapatmak için program
seçicisini KAPALI (OFF) konumuna
getirin.
l BAŞLAT/DURDUR düğmesine basıp 2
saniye
basılı tutun. (bazı gösterge
ışıkları ve kalan zaman gösterge ışığı
yanarak
makinenin
durdurulduğunu
gösterecektir.)
l Güvenlik kilidi kapıyı açmanıza izin
verene kadar 2 dakika bekleyin.
l Çamaşır ekleme ve çıkarma işleminden
sonar,
kapıyı
BAŞLAT/DURDUR
(program
kaldığı
edecektir.).
l Seçmiş olduğunuz programı başlatmak için
BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın..
l Program seçicisi program sona erene kadar
seçilmiş olan programkonumunda sabit
kalarak program yürütülür.
PROGRAMI İPTAL ETMEK
l Programi
seçicisini
getirin.
l Çamaşır
makinesini kapatmak için
program
seçicisini
KAPALI
(OFF)
konumuna döndürün.
Program Seçicisi her bir programın
sonundaveya bunu izleyen bir program
başlatılırken
sonraki
program
seçilmeden veya başlatılmadan önce
KAPALI (OFF) konumuna getirilmelidir.
kapatın
ve
düğmesine basın
yerden
devam
iptal etmek için, program
KAPALI (OFF) konumuna
GECİKMELİ BAŞLATMA düğmesi
l Bu
düğme programın çalışıtırlmasını
önceden programlayarak 24 saate kadar
geciktirebilmenize olanak sağlar.
l Başlatmayı geciktirmek için aşağıdaki
prosedürü izeyin:
11
TR
Özel bir güvenlik düzeneği kapağın
yıkama programının veya sıkma
işleminin sonunda açılmasını önler.
Sıkma aşamasının sona ermesinden
sonra kapağı açmadan yaklaşık 2
dakika kadar bekleyin.
BAŞLAT/DURDUR düğmesi
- İstediğiniz programı seçin.
KOLAY ÜTÜ düğmesi
- Düğmeye bir defa basarak düğmeyi aktif
duruma
geçirin
(göstergede
h00
gösterilir) ve daha sonra 1 saatlik
gecikme sağlamak için düğmeye
tekrar
basın.
(göstergede
h01
gösterilir).Düğmeye her basıldığında
göstergede h24 gösterilene kadar
feciktirme süresi 1 saat arttırılır.
Göstergede
h24
gösteriiyorken
düğmeye tekrar basıldığında gecikme
sıfırlanır.
Bu fonksiyon, ara santrifüj işlemlerini
azaltarak ve son yapılan santrifüjün değerini
düşürerek, kırışıklıkları mümkün olduğunca
azaltır.
SIKMA HIZI düğmesi
l Bu düğmeye basılarak maksimum hızın
azaltılması mümkündür.
l Sıkma döngüsünü tekrar devreye sokmak
- BAŞLAT/DURDUR düğmesine basarak
seçiminizi onaylayın ve (gösterge
üzerindeki lamba yanıp sönemeye
başlar) Geri sayma başlar ve daha
sonra bu süre sona erdiğinde program
çalışmaya başlar.
l Program
seçicisini KAPALI (OFF)
konumuna getirerek gecikmeli başlatmayı
iptal etmek mümkündür.
için ayarlamak için istediğiniz sıkma hızı
gösterilene kadar düğmeye basmanız
yeterli olacaktır.
Kumaşlara zarar vermemk amacıyla
program seçimi esnasında otomatik
olarak uygun sınırların üzerindeki
sıkma hızlarının seçilmesine izin
verimez.
l Sıkma
Çamaşır makinesi çalışıyorken elektriğin
kesilmesi durumunda seçilmiş olan
program özel bir bellekte saklanır ve
elektrik gerş geldiğinde cihaz kaldığı
yerden çalışmaya devam eder.
Seçenek düğmelerine BAŞLAT/DURDUR
düğmesine basılmadan önce basılması
gerekir. Eğer yapılan seçim istenilen
programa uygun değilse, gösterge bir
süre yanıp söndükten sonra durur.
hızını makinenin
ara
vermeksizin
her
değiştirlebilir.
çalışmasına
istendiğinde
Cihaz yüklenen çamaşırların dengesiz
olması durumunda sıkma aşamasının
yürütülmesini
önleyen
özel
bir
elektronik düzenek ile donatılmıştır Bu
sayede makine içerisindeki gürültü ve
titreşim azalır ve cihazınızın ömrü uzar.
SICAKLIK SEÇİMİ düğmesi
Program seçildiğinde keranda ışık yanarak
tavsiye edilen yıkama sıcakığını gösterir.
ÖN YIKAMA düğmesi
Seçtiğiniz program öncesinde ço kirli
çamaşırlarınız için ön yıkama sağlar.
Sıcaklık 40 °C’yi aşmaz ve seçilen yıkama
programının sıcakık değerlerini de geçmez.
(ELDE YIKAMA programının yıkama
sıcaklığı 30 °C’dir.)
12
HIZLI PROGRAM SÜRESİ düğmesi
Düğmeden HIZLI programlardan birini
seçtiğinizde aktif hala gelir; belirtilen üç
farklı hızlı yıkama süresinden birini
seçmenize imkân verir.
2) PROGRAM ÇEVRİMİ SÜRESİ
Dijital Ekran
seçildiğinde
tam
doluluk
durumunda maksimum döngü süresi
otomatik olarak ekranda görünecektir. Bu
süre seçilen özelliklere göre değişebilir.
2
1
4
5
6
l Program başladıktan sonra göstergede
yıkamanın sona ermesine kadar kalan
süre sürekli olarak gösteriir.
l Bu makine standart yükelmeye göre
3
3
seçilen
programın
bitiş
zamanını
hesaplar.Döngü
sırasında
yükeme
miktarına ve niteliğine zamanı düzeltir.
3
1) KAPAK KİLİTLİ GÖSTERGESİ
l Kapı tamamen kapatıldığında gösterge
3) DÜĞMELERİN GÖSTERGE LAMBALARI
l Bu lambalar ilgili düğmelere basıldığında
yanar.
ışığı yanacaktır.
l Seçilmiş
olan program için uygun
olmayan bir seçenek seçildiğinde düğme
üzerindeki lamba önce yanıp söner ve
daha sonra tamamen söner.
BAŞLAT/DURDUR düğmesine basmadan
ÖNCE kapıyı kapatınız.
düğmesine kapı
kapalıyken basıldığında, gösterge ışığı
bir anlık yanıp sönecek sonra ise
sabitlenecektir.
4) SIKMA HIZI gösterge lambaları
Eğer kapı düzgün kapanmadıysa, ışık
7 saniye boyunca yanıp sönmeye
devam
edecek
ve
sonrasında
başlatma komutu otomatik olarak
silinecektir. Bu durumda, kapıyı
düzgün kapatarak BAŞLAT/DURDUR
düğmesine tekrar basın.
5) YIKAMA SICAKLIĞI gösterge lambaları
l BAŞLAT/DURDUR
Özel bir güvenlik düzeneği kapağın
programın sona ermesinden hemen sonra
açılmasını önler. Kapağı açmak için yıkama
programı hemen sona erdikten sonra
2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli lambası
söner. Bundan sonra kapağı açabilirsiniz.
Program tamamlandıktan sonra program
seçicisini KAPALI (OFF) konumuna getirin.
Gösterge ışıkları seçilen (ve daha sonra
istenirse değiştirilebilen) programa ait olan
devir hızını gösterir.
Gösterge ışıkları seçilen (ve daha sonra
istenirse değiştirilebilen) programa ait olan
sıcaklık seçimini gösterir.
6) HIZLI PROGRAM SÜRESİ gösterge
lambaları
Gösterge ışıkları seçilen
programları gösterir.
13
hızlı
kısa
TR
l Program
Makinenin gösterim sistemi makinenin
durumunu sürekli olarak izleyebilmenize
olanak sağlar.
Programlar tablosu
2
SICAKLIK.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Tavsiye
edilen
Maks.
1
DETERJAN
2
1
All in One 20°C
5,5
6
6,5
7
20°
20°
All Baby 60°C
5,5
6
6,5
7
60°
60°
All in One 59 Min.
8
9
10
11
40°
40°
1) 1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
3,5
3,5
3,5
3,5
30°
40°
Gömlekler
4
4,5
5
5,5
30°
30°
( )
Koyu Renkliler
4
4,5
5
5,5
40°
40°
( )
Durulama
-
-
-
-
-
-
Su Boşaltma & Sıkma
-
-
-
-
-
-
İç Çamaşırlar
2,5
2,5
3
3
40°
60°
Elde Yıkama & İpek
2
2
2
2
30°
30°
Yünlü
2
2
2
2
40°
40°
Narinler
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
Karma
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
8
9
10
11
40°
90°
( )
Hızlı (14/30/44 dk.)
Kazan Temizleme
**
14
( )
Sadece ÖN YIKAMA seçeneği
seçildiğinde (ÖN YIKAMA seçeneğine
sahip programlarda).
(Sadece sıvı deterjan kullanımına
olanak sağlayan modeller içindir)
Sadece sınırlı sayıda lekesi
bulunan ve çamaşır suyuyla
temizlenmesi gereken çamaşırların
ön temizliğini çamaşır makinesinde
yapabilirsiniz.
Çamaşır suyunu deterjan çekmecesinin
‘’2’’ numaralı bölmede gömülü olan
sıvı çamaşır suyu kabına dökün ve
özel durulama programını seçin.
Bu ever tamamlandığında makineyi
kapatın, kalan kumaşları ekleyin
ve en uygun program kullanarak
norma yıkama yapın.
Lütfen bu notları okuyun:
* Maksimum çamaşır yük modele göre
değişlik gösterebilir. (tip etiketine bakın).
** EU) No 1015/2010 ve No 1061/2010
sayılı PAMUKLU YIKAMA PROGRAM
STANDARTLARINA
GÖRE
TEST
EDİMİŞTİR.
60°C’ de PAMUKLU PROGRAMI
YIKAMA
SICAKIĞINDA
TEST
EDİMİŞTİR.
40°C’ de PAMUKLU PROGRAMI
YIKAMA
SICAKIĞINDA
TEST
EDİMİŞTİR.
Bu programlar genellikle kirli pamuklu
çamaşırları temizlemek için uygundur ve
pamuklu çamaşırları yıkamak için enerji
ve su tüketimi açısından en verimli
programlardır.
Bu programlar giysiler üzerindeki etikete
yazan sıcaklıklarla aynı olacak şekilde
tasarlanmıştır ve gerçek su sıcaklığı
bildirilene göre biraz farklılık gösterebilir.
1)
Kumaşın etiketi üzerindeki talimatlara
uymak üzere sıkma hızı da düşürülebilir.
Ayrıca sıkma hızı düğmesi ile çok hassas
kumaşlar için sıkmanın tamamen iptal
edilebilmesi seçeneği de mevcuttur. Bu
fonksiyon SIKMA HIZI düğmesi ile aktive
edilebilir.
Eğer etikette herhangi bir yıkama önerisi
belirtilmiyorsa sizin seçtiğiniz programın
size sunduğu sıkma devirlerinden birini
tercih edin.
15
HIZLI
programlarda
belirtilen
14 dk., 30 dk. ve 44 dk. süreli
programlardan
birini
seçerek
yıkama yapabilirsiniz.
TR
Fazla deterjan kullanımı aşırı köpük
oluşumuna neden olabilir . Eğer fazla köpük
oluşumu tespit edilirse program sıkma
işlemini atlayabilir ya da programın süresini
artırabilir buda daha fazla su tüketimine yol
açabilir.
PROGRAM SEÇİMİ
Çeşitli türlerdeki kumaşlar ve farklı kirlilik
dereceleri için çamaşır makinesinin şu
öğelere bağlı olarak farklı program kuşakları
mevcuttur; yıkama döngüsü, sıcaklık ve
programın süresi (yıkama programları
tablosuna bakın).
ALL İN ONE Teknolojisi
Bu çamaşır makinesi yüksek basınçlı
püskürtücüyle su ve deterjan karışımını
doğrudan çamaşırların üzerine püskürten
yenilikçi bir sistemle donatılmıştır.
Bu makinede kullanılan “özel motor”
hareketi her program başlangıcı esnasında
deterjan
karışımını
yönetir,
deterjan
karışımını çamaşıra püskürten yüksek
basınçlı püskürtücüyle birlikte, deterjan
çözeltisinin
kirlerin
uzaklaştırılmasını
kolaylaştırıp en iyi yıkama performansını
garanti etmesi için kumaş dokularına
nüfuz etmesine yardımcı olan bir dizi
döndürme hareketi yıkama döngüsüne
dahildir.
ALL İN ONE sistemi durulama safhasında
da kullanılır; yüksek basınçlı püskürtücüler
çamaşırların içerisinde sıkışıp kalan deterjan
artıklarının tamamen uzaklaştırılmasına
yardımcı olur.
All In One 20°C (HEPSİ BİR ARADA 20°C)
ALL İN ONE teknolojisi sayesinde, bu
yenilikçi program pamuklu, sentetik ve
karışık kumaşları 20°C’de 40°C’dekine
eşdeğer bir performans ile yıkamanızı
sağlar.
Bu programın sarfiyatı klasik bir 40°C’deki
pamuklu yıkamanın 50%’si kadardır.
ÖNEMLİ
YIKAMA
PERFORMANSI
TAVSİYESİ:
l Yeni renkli kıyafetler, beyazlarla birlikte
yıkamadan önce en az MUTLAKA 5 veya
6 sefer ayrı yıkanmalıdır.
l Kot ve havlu gibi belirgin koyu renkli
kumaşlar her
yıkanmalıdır.
zaman
için
ayrı
ayrı
l BOYA VEREN kumaşları asla diğerleriyle
karıştırmayın.
16
All
Baby
60°C
(TÜM
BEBEK
KIYAFETLERİ)
Tüm bebek kıyafetlerini orta derecede bir
arada yıkayarak hijyenik ve çok temiz
sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu durum
enzimleri 50°C’de etkin jetler vasıtasıyla
çamaşırların üzerine püskürtülen su ve
deterjanın ideal ölçüde karıştırılmasıyla
mümkün olmaktadır.
All In One 59 Min. (HEPSİ BİR ARADA 59')
Bu program pamuklu, sentetik ve karma
renkli kumaşların hepsini sadece 59
dakikada yıkamanızı sağlar ve bunu
yaparken 40°C (ya da daha düşük) gibi çok
düşük bir sıcaklıkta tam kapasitede çalışır.
Bu program özellikle hafif kirli kumaşlar için
uygundur.
Hızlı (14/30/44 dk.)
Bu yıkama döngüsü hafif kirli çamaşırlar için
uygundur. Kısa program seçerken deterjan
bölmesine önerilen miktardan daha az
deterjan koymanız önerilir. HIZLI program
ile 3 farklı uzunluktaki programlardan birini
seçmek mümkündür.
Gömlekler
Bu yıkama programı, hassas bir devir hızı
ile kumaşların en yüksek derecede
gevşemesini
sağlayarak
kırışıklıkları
önlemeye ve ütüye yardımcı olur.
Koyu Renkliler
Program tüm koyu renkteki çamaşırları
yıkamak ve çamaşırların rengini kaybetmesini
engellemek ve kırışıklıkları önlemek için
tasarlanmıştır. Bu program seçici ile sıvı
deterjan kullanılması tavsiye edilir
Kazan Temizleme
Kazanın periyodik temizliğini her 50
yıkamadan sonra bu program ile yapmanız
tavsiye edilir. Yüksek su seviyesi program
esnasında kazanın her köşesine ulaşarak
kazanda arta kalmış deterjan ve kalıntılarını
temizler.
Su Boşaltma & Sıkma
Sıkma program sıkma işlemini en Yüksek
devirde tamamlar, sıkma devri Sıkma devri
ayar düğmesi kullanılarak düşürülebilir veya
sadece boşaltma istenirse hariç tutulabilir.
İç Çamaşırlar
Bu program günlük iç çamaşırları en
hijyenik şekilde yıkamak için tasarlanmıştır.
Pamuklu ve dayanıklı türden olan sentetik iç
çamaşırlarını ayrıca renkli çamaşırlarla
(boya vermeyen renkli çamaşırlar) karma
olarak yıkanabilmektedir.
Elde Yıkama & İpek
Bu program ‘Sadece Elde Yıkanır’
özellikteki giysiler için ve ipekten yapılmış
çamaşırlar ya da özellikle ‘ipekli gibi yıkayın’
etiketi bulunanlar içindir.
Yünlü
Bu program ‘makinede yıkanabilir ya da
‘’ede yıkanabilir’’ özellikteki giysiler için bir
tam yıkama döngüsü sağlar..
Narinler
Bu yıkama ile suda bekletme işlemlerini
sırayla gerçekleştiren ve özel olarak çok
hassas
kumaşlar
için
önerilen
bir
programdır. En iyi sonuçları elde edebilmek
için yıkama çevrimlerini ve durulamalar
Yüksek su seviyeleri ile gerçekleşir.
Karma
Kazanın dönme ritimleri ile su seviyeleri
sayesinde ana yıkama ve durulama en iyi
sonuçların elde edilmesini sağlar. Hafif bir
sıkma işlemi ise kumaşların daha az
buruşmasını sağlar.
Bu program orta kirlilikteki pamuklu çamaşırlar
için idealdir. Pamuklu çamaşırları yıkarken çok
elektrik ve su tüketmeyeceğiniz en avantajlı
yıkama programıdır.
17
TR
Durulama
Bu program bir ara sıkma işlemi ile 3
durulama gerçekleştirir. Herhangi bir türdeki
kumaştan yapılmış giysilerin örneğin elle
yıkamadan
sonra
durulanması
için
kullanılabilir.
7. MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ VE GARANTİ
Çamaşır makinesinin doğru çalışmadığını düşünüyorsanız, en yaygın sorunların nasıl
çözüleceğiyle ilgili pratik bilgilerin verildiği aşağıdaki pratik rehbere bakın.
Sorun
Muhtemel nedenler ve pratik çözümler
Çamaşır makinesi
çalışmıyor veya
çalışmaya başlamıyor
Prize doğru bir şekilde takılmış olduğundan emin olun.
Elektriğin olduğunu kontrol edin.
Gerekli programın doğru bir şekilde seçilmiş olduğundan ve makinenin
doğru bir şekilde başlatıldığından emin olun.
Lamba gibi başka bir cihazla test ederek sigortanın atmadığından ve
prizin çalıştığından emin olun.
Kapak doğru kapatılmamış olabilir: kapağı açıp tekrar kapatın.
Su musluğunun açık açık olduğundan emin olun.
Zamanlayıcının doğru ayarlandığından emin olun.
Filtrenin tıkalı olmadığından emin olun.
Çamaşır
makinesi
su almıyor
Çamaşır
makinesi
suyu tahliye etmiyor
Çamaşır makinesinin
yanında su sızıntıları
var
Çamaşır
makinesi
sıkma yapmıyor
Sıkma işlemi sırasında
güçlü sarsıntı sesleri
duyulur
Belirli
bir
HATA
meydana gelirse ve
yanıp sönerek uyarı
verilirse.
Gider hortumunun bükülü olmadığından emin olun.
Filtre içerisinde yabancı cisim olmadığından emin olun.
Bu durum musluk ile su temin hortumunun arasındaki contada
meydana gelen bir sızıntıdan kaynaklanıyor olabilir; bu durumda
contayı değiştirin ve hortumu ve musluğu sıkın.
Bu durum, suyun tamamen tahliye olmamış olmasından
kaynaklanabilir; birkaç dakika bekleyin.
Bazı modeller "sıkma yok" işlevi içerir: açık olmadığından emin olun.
Çok miktarda deterjan sıkma işlevini engelleyebilir: bir sonraki
yıkamanızda deterjan miktarını azaltın.
Çamaşır makinesi tamamen düz olmayabilir: gerekirse, ayakları ilgili
bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.
Taşıma dirseklerinin çıkarıldığından emin olun.
Yükün eşit bir şekilde dağıtıldığından emin olun.
Hata no. 0, 1, 5, 7 veya 8 yanarsa veya yanıp sönerse, doğrudan
Müşteri Hizmetleri Merkeziyle görüşün.
Hata No. 2 ekrana gelirse veya yanıp sönerse, makine su almaz. Su
musluğunun açık açık olduğundan emin olun.
Hata No. 3 ekrana gelirse veya yanıp sönerse, makine doğru bir
şekilde su tahliyesi yapmaz. Hortumun serbest olduğundan ve gider
hortumunun bükülmediğinden emin olun.
Hata No. 4 ekrana gelirse veya yanıp sönerse, makine aşırı
doldurulmuş anlamına gelir.
Su musluğunu kapatın ve Müşteri
Hizmetleri Merkeziyle görüşün.
Hata No. 9 ekrana gelirse veya yanıp sönerse, çamaşır makinesini
kapatın, 10 – 15 saniye bekleyin ve programı tekrar başlatın.
18
Garanti
Ürün, birlikte verilen garanti belgesinde
belirtilen hüküm ve koşullar kapsamında
garanti altındadır. Garanti belgesi ihtiyaç
halinde yetkili Hoover Servis Merkezine
gösterilecek şekilde gerektiği biçimde
doldurulmalıdır.
- Daha bulanık durulama tahliye suyu:
Bu etki, durulama verimliliğini olumsuz
yönde etkilemeyen asılı zeolitlerden
kaynaklanmaktadır.
Ürününüzü kaydedin!
Bu işlem için vakit kaybetmeyin.
Çamaşır makinenizi hemen kaydedin ve
hak kazandığınız imkanları keşfedin.
www.registerhoover.com
adresini
ziyaret ederek veya ilgili malzeme
üzerinde bulunan numarayı arayarak
nasıl yapacağınızı öğrenin.
- Yıkama
programının
sonunda
çamaşırların üzerinde kalan beyaz
tozlar (zeolitler): bu durum normaldir, toz
kumaş tarafından emilmez ve rengini
değiştirmez.
- Son durulama suyundaki köpük: bu
kötü bir durulama yapıldığı anlamına
gelmez.
- Çok miktarda köpük: Bu, sıklıkla
deterjanlarda bulunan ve çamaşırdan
çıkarılması zor olan anyonik yüzey etkin
maddelerden kaynaklanmaktadır.
Bu durumda, bu etkileri ortadan kaldırmak
için tekrar durulama yapmayın: hiçbir şey
değişmeyecektir.
Üretici, bu ürünle birlikte verilmiş olan
kitapçıkta yapılmış olabilecek baskı
hatalarından ötürü hiçbir
sorumluluk
kabul etmez. Ayrıca üreticinin, temel
niteliklerini değiştirmeksizin ürünlerinde
uygun gördüğü değişiklikleri yapma
hakkı da saklıdır.
Arızanın
devam
etmesi
durumunda
Hoover Yetkili Servisi’ni arayın.
Ayrıca garanti sona erdikten sonra ücretsiz
eve servis hizmeti almak için Hoover
servis planına kayıt yaptırabilirsiniz.
Dikkat: Arama ücretsiz bir arama değildir.
Maliyeti, kullandığınız operatörün müşteri
hizmetleri tarafından sesli mesaj olarak
size bildirilecektir.
Hoover
daima
Müşteri
Hizmetleri
Merkezinde
bulunan
orijinal
yedek
parçaları kullanmanızı tavsiye eder.
19
TR
Fosfat
içermeyen
çevre
dostu
temizleyicilerin kullanılması aşağıdaki
etkilere sebep olabilir:
fkhldsk
16.03
15.06 -- 43012987
43011013 -- Canon
Canon Italia
Italia -- Business
Business Services
Services Channel
Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising