GEBRUIKSAANWIJZING MODE D`EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D`EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D’EMPLOI
FX-7010
deze draadloze alarmknop moet nog
aan uw telefoon worden aangemeld.
zie hiervoor paragraaf 7
INHOUDSOPGAVE
1.
SPECIFICATIES ..........................................................................................................3
2.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT ........................................................................3
3.
OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING .....................................................................4
4.
BEOOGD GEBRUIK ...................................................................................................4
5
5.1
5.2
OVERZICHTEN
INTRODUCTIE ............................................................................................................5
FUNCTIES ...................................................................................................................5
6
6.1
6.2
6.3
INSTALLATIE
BEVESTIGEN HALSKOORD ......................................................................................6
OPLADEN....................................................................................................................6
RIEMCLIP ....................................................................................................................7
7
7.1
7.2
7.3
AANMELDEN AAN FX-7000/7020
INTRODUCTIE ............................................................................................................8
AANMELDEN ..............................................................................................................8
AFMELDEN VAN DE DRAADLOZE ALARMKNOP .....................................................9
8
8.1
8.2
8.3
WERKING
AAN/UIT SCHAKELAAR ...........................................................................................10
TELEFONEREN ........................................................................................................10
OPROEP AANNEMEN ..............................................................................................11
9
9.1
9.2
9.3
ALGEMEEN
TIPS EN OPMERKINGEN .........................................................................................12
STATUS-INDICATIELAMPJE ....................................................................................14
VERLICHTING ROND DE TELEFOONTOETS .........................................................14
10
GARANTIEVOORWAARDEN ...................................................................................15
2
1.
SPECIFICATIES
Bereik alarmknop - telefoon: 30 meter binnenshuis
200 meter buitenshuis
gebruiksduur met volle accu: 5 uur telefoneren
150 uur stand-by
2.
voeding oplader:
6VDC, 450mA,
voeding alarmknop:
Lithium-Ion batterij
model VT-02
3.7V / 450mAh
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en
voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn
1999/5/EC.
De verklaring van conformiteit is
beschik-baar op de website
WWW.FYSIC.COM
3
3.
OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
Deze gebruiksaanwijzing beschrijf alleen het installeren
van deze Fysic FX-7010 draadloze alarmknop en het
functioneren er van.
Voor de functies van de FX-7000 of FX-7020 telefoon
alsmede algemene instructies zoals onderhoud,
waarschuwingen en tips, enzovoorts verwijzen wij u naar
de gebruiksaanwijzing die bij de Fysic FX-7000 / FX-7020
geleverd is.
4.
BEOOGD GEBRUIK
Deze draadloze alarmknop kan alleen gebruikt worden
in combinatie met de Fysic FX-7000 of Fysic FX-7020
draadloze DECT telefoon. Met deze draadloze alarmknop
kunt u 2 nummers kiezen die in de FX-7000 / FX-7020 als
direct geheugennummer M1 en M2 geprogrammeerd zijn.
Deze draadloze alarmknop heeft geen toondetectie en
geen automatische herhaalfunctie. Het kiezen van een van
de 2 nummers en het verbreken van de verbinding dient
volledig onder controle van de gebruiker te geschieden.
4
5
OVERZICHTEN
5.1 INTRODUCTIE:
De Fysic FX-7010 is een draadloze alarmknop die u met de bijgeleverde clip aan de broekriem kun dragen of middels het bijgeleverde
halskoordje om uw nek kunt hangen.
Met deze alarmknop kunt u de onder M1 en M2 opgeslagen
geheugennummers kiezen en volledig handenvrij het gesprek voeren.
Ook inkomende gesprekken kunt u met deze hanger aannemen.
5.2 FUNCTIES:
instelbaar volume
met toetsen 1 en 2
kunt u de nummers
kiezen die bij de
FX-7000/FX-7020
handset(s) onder M1
en M2 geprogrammeerd zijn.
oplaadcontacten
voor de ingebouwde
oplaadbare batterij
status-indicatielampje (zie ook
paragraaf 9.2)
grote verlichte
telefoontoets om
inkomende oproepen
aan te nemen en
gesprekken te beëindigen
ingebouwde microfoon en luidspreker
voor een volledig
handenvrij
telefoongesprek
5
6
INSTALLATIE
6.1 BEVESTIGEN HALSKOORD:
1.
haal het dunne koordje
door de opening van de
alarmknop en maak een
lus van dit koordje
2.
haal het dikke deel van
het koord door het lusje
3.
trek het dikke deel van
het koord helemaal door
het lusje en trek dit iets aan
6.2 OPLADEN:
1.
verbind de meegeleverde
voedingsadapter met aansluiting
DC-6V achter op de oplader
en doe de adapter in een 230V
stopcontact
6
2.
plaats de alarmknop volgens neven-staande tekening op
de oplader, het status-indicatielampje licht rood op (*)
3.
zolang het status-indicatielampje
rood oplicht wordt de ingebouwde
accu opgeladen; zodra dit lampje
groen oplicht, is de ingebouwde
accu volledig geladen en kunt u de
alarmknop van de lader afnemen
Laat de alarmknop bij een eerste gebruik altijd
minimaal 12 uur onafgebroken opladen, ook al geeft
het indicatielampje aan dat de batterijen vol zijn.
6.3 RIEMCLIP:
1.
u kunt de alarmknop ook in de riemclip bij u
dragen; druk de alarmknop iets naar achteren
en dan naar onderen om deze vast te klikken
in de riemclip; dit voorkomt dat de alarmknop te
gemakkelijk uit de riemclip valt
* Als dit lampje geel oplicht en u hoort de mededeling
‘Not registered’ (‘niet geregistreerd) als u een toets
op de alarmknop indrukt, dan is de alarmknop nog niet aan de
telefoon aangemeld. Volg hiervoor eerst de instructies op de
volgende pagina en laad daarna de accu op.
7
7
AANMELDEN AAN FX-7000/7020
7.1 INTRODUCTIE:
Bij aanschaf moet de draadloze alarmknop nog bij uw
FX-7000 of FX-7020 aangemeld worden. De FX-7000
of FX-7020 telefoon ziet de draadloze alarmknop als een
extra handset.
7.2 AANMELDEN:
check PINcode telefoon
is 0000
check alarmknop is ON
8 sec
Zorg er eerst voor dat de PIN-code van uw
FX-7000 / FX-7020 ingesteld is op 0000.
(vanaf de fabriek is deze code al 0000
maar het kan zijn dat u die gewijzigd heeft)
en controleer of de draadloze alarmknop is
ingeschakeld (schakelaartje op ON)
basis:
houd op de basis toets
seconden ingedrukt
gedurende ruim 8
draadloze alarmknop:
houd de VOLUME toetsen + en - tegelijk
ingedrukt totdat het status-indicatielampje
na ongeveer 10 seconden afwisselend rood/
groen knippert
8
zolang het status-indicatielampje rood/groen
knippert, is de draadloze alarmknop op zoek
naar de basis
na enkele seconden klinkt een lange fluittoon uit de alarmknop en gaat het indicatie
lampje groen knipperen; de alarmknop is nu aan de telefoon
aangemeld
de telefoon kent automatisch een intern nummer aan de alarmknop toe, bij
de FX-7000 (met 1 handset) is dit nummer 2 en bij de FX-7020 (met 2 handsets) is dit nummer 3
7.3 AFMELDEN VAN DE DRAADLOZE ALARMKNOP:
Alarmknoppen die defect of verloren zijn, kunt u als volgt afmelden:
1. druk op een FX-7000 / FX-7020 handset op toets
2. selecteer met de toetsen en de optie [ BS INST ]
3. druk op toets
4. selecteer met de toetsen en de optie [ HS AFMEL ]
5. druk op toets
6. voer via het toetsenbord de PIN-code in
7. druk op toets
8. selecteer met de toetsen en het HS-nummer die de alamknop bij het aanmelden heeft gekregen
9. druk op toets
9
8
WERKING
8.1 AAN/UIT SCHAKELAAR:
voor normaal gebruik moet de ON/OFF
schakelaar in de positie ON staan
wilt u tijdelijk niet gestoord worden, dan kunt
u deze schakelaar op OFF schuiven, de
alarmknop is dan volledig uitgeschakeld
8.2 TELEFONEREN:
druk op toets 1 om het nummer te kiezen
dat bij de FX-7000 / FX-7020 handset
onder direct geheugentoets M1 is
geprogrammeerd, of druk op toets 2 voor het
direct geheugennummer M2
(zie de gebruiksaanwijzing van de FX-7000
/ FX-7020 voor het programmeren van deze
nummers)
via de ingebouwde luidspreker en microfoon
kunt u het gesprek volledig handenvrij
voeren
10
het volume van het ontvangen geluid kunt
u tijdens het gesprek met knop VOL + /regelen
druk op de telefoontoets om het gesprek te
beëindigen (of plaats de alarmknop op de
oplader)
8.3 OPROEP AANNEMEN:
als u opgebeld wordt klinkt de oproeptoon
het volume van het belsignaal kunt u tijdens
het rinkelen met knop VOL + /- wijzigen
druk op de telefoontoets om de oproep aan
te nemen
aan het einde nogmaals op de telefoontoets
drukken om het gesprek te beëindigen
11
9
ALGEMEEN
9.1 TIPS EN OPMERKINGEN:
•
U hoeft de alarmknop niet in uw hand te houden tijdens
het telefoongesprek maar zorg er wel voor dat de
alarmknop tijdens het gesprek niet tussen uw kleding
komt of erdoor bedekt wordt, dit belemmert een goede
geluidoverdracht.
•
De alarmknop heeft aparte beltonen voor oproepen van
buiten af en interne oproepen. De melodie van deze
beltonen kunt u echter niet instellen of wijzigen.
•
U mag de alarmknop na elk gebruik terug in de lader
plaatsen; dit heeft geen nadelige gevolgen voor de
gebruikte Lithium-Ion batterij.
•
De in de alarmknop ingebouwde batterij is niet door
u te vervangen. Neem hiervoor contact op met de
Fysic Servicedienst (zie het achterblad van deze
gebruiksaanwijzing voor de contactgegevens)
•
U kunt vanaf uw FX-7000 / FX-7020 handset naar de
alarmknop bellen of telefoongesprekken hier naar toe
doorverbinden. Volg hiervoor de instructies uit paragraaf
10.2 en/of 10.3 van de gebruiksaanwijzing van de
FX-7000/FX-7020 telefoon en gebruik het interne nummer
dat de telefoon aan de alarmknop heeft toegekend
(hoogstwaarschijnlijk een ‘2’ of een ‘3’)
12
•
•
•
•
•
Het is niet mogelijk om vanaf de alarmknop naar een FX7000 / FX-7020 handset te bellen of om gesprekken door
te verbinden.
De alarmknop is NIET waterdicht en moet tegen regen en
stof beschermd worden tijdens gebruik.
Het is mogelijk om meerdere alarmknoppen aan elke
FX-7000 of FX-7020 te koppelen:
- FX-7000: 1 handset + max 4 alarmknoppen
- FX-7020: 2 handsets + max 3 alarmknoppen
Alleen in combinatie met de Fysic FX-7000 of FX-7020
DECT telefoon kunt u de direct geheugennummers M1
en M2 via de alarmknop kiezen en inkomende oproepen
aannemen. Bij aanmelding op andere DECT telefoons
wordt geen enkele functie gegarandeerd.
Als de telefoonlijn reeds in gebruik is door een FX-7000 /
FX-7020 handset en u drukt op de alarmknop op toets
1 of 2, dan klinkt na een paar seconden een hoog/laag
fouttoon. Probeer het later nog eens.
13
9.2 STATUS-INDICATIELAMPJE:
•
geel: de alarmknop is nog niet aan de telefoon
aangemeld; zie paragraaf 7.1 en meld de
alarmknop aan uw FX-7000 / FX-7020 aan
•
knippert afwisselend rood/groen: de alarmknop
zit in de aanmeldprocedure
•
knippert groen: de alarmknop is in rust en in
bereik van de basis
•
continu groen: de alarmknop staat in de oplader en de
batterijen zijn vol
•
knippert rood: batterij raakt leeg, plaats de alarmknop op
de oplader om de batterij op te laden
•
continu rood: de alarmknop staat in de oplader en de
batterijen worden geladen
9.3 VERLICHTING ROND DE TELEFOONTOETS:
•
knippert blauw: inkomende oproep
•
continu blauw: u voert een gesprek via de
alarmknop
14
10 GARANTIEVOORWAARDEN
Op de Fysic FX-7010 draadloze alarmknop heeft u een garantie
van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende
die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door
materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke
beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan
eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen
uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de
serviceafdeling van Fysic op www.fysic.com
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve
aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen,
gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik
van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten
ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en
natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door
derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte
verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit
garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de
garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor
eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
15
Ce bouton d’alarme sans fil doit
encore être annoncé à votre
téléphone. Voir paragraphe 7
TABLE DES MATIERES
1.
SPECIFICATIONS .....................................................................................................17
2.
DECLARATION DE CONFORMITE ..........................................................................17
3.
À PROPOS DE CE MODE D’EMPLOI......................................................................18
4.
DOMAINE D’UTILISATION ENVISAGEE .................................................................18
5
5.1
5.2
SOMMAIRE
INTRODUCTION .......................................................................................................19
FUNCTIONS ..............................................................................................................19
6
6.1
6.2
6.3
INSTALLATION
ATTACHER LA CORDE .............................................................................................20
CHARGER .................................................................................................................20
ATTACHE CEINTURE ...............................................................................................21
7
7.1
7.2
7.3
ANNONCER AU FX-7000/7020
INTRODUCTION .......................................................................................................22
ANNONCER ..............................................................................................................22
DESANNONCER LE BOUTON D’ALARME SANS FIL .............................................23
8
8.1
8.2
8.3
FONCTIONNEMENT
INTERRUPTEUR ALLUMER/ETEINDRE..................................................................24
TELEPHONER ..........................................................................................................24
PRENDRE L’APPEL ..................................................................................................25
9
9.1
9.2
9.3
GENERAL
CONSEILS ET REMARQUES ...................................................................................26
PETITE LAMPE D’INDICATION DE STATUT............................................................28
ECLAIRAGE AU TOUR DES TOUCHES TELEPHONE ............................................29
10
CONDITIONS DE GARANTIE ..................................................................................30
16
1.
SPECIFICATIONS
Portée bouton d’alarme - téléphone :
30 mètres à l’intérieure
200 mètres à l’extérieure
Durée d’utilisation avec accu plein :
téléphoner 5 heures
150 heures stand-by
Chargeur d’alimentation :
6VDC, 450mA,
Alimentation bouton d’alarme :
batterie Lithium-Ion
modèle VT-02
3.7V / 450mAh
2.
DECLARATION DE CONFORMITE
L’appareil répond aux conditions d’équipements essentiels
comme décrit dans les directives Européennes 1999/5/EC
La déclaration de conformité est
disponible sur le site web WWW.
FYSIC.COM
17
3.
À PROPOS DE CE MODE D’EMPLOI
Ce mode d’emploi décrit seulement l’installation de ce
Fysic FX-7010 bouton d’alarme sans fil et son fonctionnement.
Pour les fonctions du téléphone FX-7000 ou FX-7020 ainsi
que les instructions générales comme l’entretien, avertissement et conseils, etcétéra nous vous référons au mode
d’emploi qui est livré avec le Fysic FX-7000 / FX-7020.
4.
DOMAINE D’UTILISATION ENVISAGEE
Ce bouton d’alarme sans fil peut uniquement être utilisé
en combinaison avec le téléphone DECT sans fil Fysic
FX-7000 ou Fysic FX-7020. Avec ce bouton d’alarme sans
fil vous pouvez choisir 2 numéros qui sont programmés
en tant que mémoire directe M1 et M2 dans le FX-7000 /
FX-7020.
Ce bouton d’alarme sans fil n’a ni de détection de tonalité
ni de fonction de répétition automatique. Le choix d’un des
2 numéros et la déconnexion doit se produire sous contrôle total de l’utilisateur.
18
5
SOMMAIRES
5.1 INTRODUCTION :
Le Fysic FX-7010 est un bouton d’alarme sans fil que vous pouvez porter à votre ceinture avec l’attache ceinture livré avec ou
le porter autour du cou moyennant le cordon livré avec.
Avec ce bouton d’alarme vous pouvez choisir les numéros de
mémoire sauvegardés sous M1 et M2 et conversez totalement
mains libres. Les appels entrants peuvent également être répondus avec ce pendentif.
Volume réglable
5.2 FUNCTIONS :
Avec les touches
1 et 2 vous pouvez
choisir des numéros
qui sont programmés
sous M1 et M2 dans
le(s) combiné(s)
FX-7000/FX-7020.
Contact de charge
pour la batterie
rechargeable
incorporée
Petite lampe de statut (voir également
paragraphe 9.2)
Grandes touche
téléphone éclairées
pour prendre les appels entrants ainsi
que pour terminer les
appels
Microphone et hautparleur incorporé
pour une communication complètement mains libres
19
6
INSTALLATION
6.1 ATTACHER LE CORDON :
1.
Passez le petit cordon
dans l’ouverture du
bouton d’alarme et faites
une boucle de ce petit
cordon.
2.
Passez la partie épaisse
de la corde dans cette
petite boucle.
3.
Tirez la partie épaisse de cette corde complètement à travers la boucle et serez-la un peu.
6.2 CHARGER :
1.
Liez l’adaptateur d’alimentation
livré avec, avec le raccord DC6V sur le chargeur et mettez
l’adaptateur dans une prise de
courant de 230V.
20
2.
Placez le bouton d’alarme sur le chargeur selon le dessin cicontre, la petite lampe d’indication statut s’allume en rouge (*)
3.
L’accu incorporé est en charge tant
que la petite lampe de statut est allumé
en rouge; dès que cette petite lampe
s’allume en vert, l’accu incorporé est
totalement chargé et vous pouvez
retirer le bouton d’alarme du chargeur.
Lors de la première utilisation laissez le bouton
d’alarme en charge pendant minimum 12h sans
interruption, même si la petite lampe d’indication
montre que les batteries sont pleines.
6.3 ATTACHE CEINTURE :
1.
Vous pouvez également porter le bouton
d’alarme à votre ceinture; poussez le bouton
d’alarme légèrement vers l’arrière ensuite vers le
bas afin de l’attacher à la ceinture; cela empêche
le bouton d’alarme de tomber trop facilement
hors de l’attache ceinture
* Si cette petite lampe s’allume en jaune et que vous entendez
l’annonce ‘Not registered’ (‘pas enregistré) lorsque vous enfoncez une touche du bouton d’alarme, alors le bouton d’alarme n’est pas encore annoncé
au téléphone. Suivez d’abords les instructions à la page suivante ensuite
charger l’accu.
21
7
ANNONCER AU FX-7000/7020
7.1 INTRODUCTION :
A l’achat le bouton d’alarme sans fil doit encore être annoncé à votre FX-7000 ou FX-7020. Le téléphone FX7000 ou FX-7020 prend le bouton d’alarme sans fil comme combiné supplémentaire.
7.2 ANNONCER :
check code PIN
téléphone est
0000
check bouton
d’alarme est
ON
8 sec
Veillez d’abords à ce que le code PIN de
votre FX-7000 / FX-7020 est programmé sur
0000. (depuis l’usine ce code est déjà 0000
mais il se peut que vous l’ayez modifié) et
contrôlez que le bouton d’alarme sans fil est
activé (petit interrupteur sur ON)
base :
tenez la touche sur la base enfoncée pendant au moins 8 secondes
bouton d’alarme sans fil :
tenez les touches VOLUME + et – enfoncés
en même temps jusqu’à ce que la petite
lampe d’indication du statut clignote simultanément rouge/vert après environ 10 secondes
22
le bouton d’alarme sans fil recherche la base
tant que la petite lampe d’indication de statut
clignote rouge/vert
après quelques secondes un long sifflement
retentit du bouton d’alarme et la petite lampe d’indication va clignoter en vert; maintenant le bouton
d’alarme est annoncé au téléphone
le téléphone attribue automatiquement un numéro interne au bouton
d’alarme, au FX-7000 (avec 1 combiné) ce numéro est 2 et au FX-7020
(avec 2 combinés) ce numéro est 3
7.3 DESANNONCER LE BOUTON D4ALARME SANS FIL :
Comme suit vous pouvez désannoncer les boutons d’alarme
qui sont défectueux ou perdus :
1. Appuyez sur la touche
d’un combiné FX-7000 / FX7020
2. Sélectionnez l’option [ REG.BASE ] avec les touches et
3. Appuyez sur la touche
4. Sélectionnez l’option [ ANNUL.CB ] avec les touches et
5. Appuyez sur la touche
6. Introduisez le code PIN via le clavier
7. Appuyez sur la touche
8. Sélectionnez le numéro comb qui a été attribué au bouton
d’alarme lors de l’annonce avec les touches et
9. Appuyez sur la touche
23
8
FONCTIONNEMENT
8.1 INTERRUPTEUR ALLUMER/ETEINDRE :
Pour une utilisation normale l’interrupteur
ON/OFF doit être sur la position ON
Si vous ne voulez pas être dérangé
temporairement alors vous pouvez glisser
cet interrupteur sur OFF, le bouton d’alarme
est alors complètement désactivé
8.2 TELEPHONER :
Appuyez sur la touche 1 afin de choisir le
numéro qui est programmé sous la touche
mémoire directe M1 du combiné FX-7000 /
FX-7020, ou appuyez sur la touche 2 pour le
numéro mémoire direct M2
(voir le mode d’emploi du FX-7000 /
FX-7020 pour la programmation de ces
numéros)
Vous pouvez communiquer complètement
mains libres via le haut-parleur et le
microphone incorporé
24
Vous pouvez régler le volume du son de
réception avec le bouton VOL +/- pendant la
conversation
Appuyez sur la touche téléphone pour
terminer la conversation (ou placez le
bouton d’alarme sur le chargeur)
8.3 PRENDRE L’APPEL :
La tonalité de réveil retentit lorsque vous
êtes appelé,
Vous pouvez modifier le volume de la sonnerie avec le bouton VOL +/- pendant la
sonnerie
Appuyez sur la touche téléphone pour prendre l’appel
A la fin appuyez à nouveau sur la touche
téléphone pour terminer la conversation
25
9
GENERALE
9.1 CONSEILS ET REMARQUES :
•
Vous ne devez pas tenir le bouton d’alarme dans vos
mains pendant la communication téléphonique mais veillez à ce que le bouton d’alarme ne glisse pas dans vos
vêtement ou que ceux-ci le recouvre pendant la conversation, cela peut perturber le bon transfert du son.
•
Le bouton d’alarme à des tonalités différentes pour des
appels venant de l’extérieure et des appels internes.
Cependant vous ne pouvez nu programmer ni modifier la
mélodie de ces sonneries.
•
Après chaque utilisation vous pouvez replacer le bouton
d’alarme dans le chargeur; cela n’a pas de conséquences
négatives pour la batterie Lithium-Ion utilisée.
•
Vous ne pouvez pas remplacer vous-même la batterie
incorporée du bouton d’alarme. Pour ceci vous devez
prendre contact avec le service après vente de Fysic (voir
la page arrière de ce mode d’emploi pour les donnés de
contact).
•
Vous pouvez téléphoner ou transférer des
communications téléphonique vers le bouton d’alarme
depuis votre combiné FX-7000 / FX-7020. Pour ceci
veuillez suivre les instructions du paragraphe 10.2 et/ou
10.3 du mode d’emploi du téléphone FX-7000/FX-7020 et
utilisez le numéro interne que le téléphone à attribué au
bouton d’alarme (plus que probable un ‘2’ ou un ‘3’)
26
•
•
•
•
•
Il n’est pas possible de téléphoner au combiné FX-7000
/ FX-7020 depuis le bouton d’alarme ni de transférer des
communications.
Le bouton d’alarme n’est PAS étanche et doit donc
être protéger de la pluie et de la poussière lors de son
utilisation.
Il est possible d’avoir plusieurs boutons d’alarme pour
chaque FX-7000 ou FX-7020 :
- FX-7000 : 1 combiné + max 4 boutons d’alarme
- FX-7020 : 2 combinés + max 3 boutons d’alarme
Vous pouvez choisir les numéros de mémoire direct M1 et
M2 via le bouton d’alarme et prendre des appels entrants
ce uniquement en combinaison avec le téléphone DECT
Fysic FX-7000 ou FX-7020. Aucune fonction n’est garantie
lors d’une annonce sur d’autres téléphones DECT.
Lorsque la ligne téléphonique est déjà occupée par un
combiné FX-7000/FX-7020 et que vous appuyez sur la
touche 1 ou 2 du bouton d’alarme, une tonalité haute/
basse de faute retentira au bout de quelques secondes.
Réessayez plus tard.
27
9.2 PETITE LAMPE D’INDICATION DE STATUT :
•
jaune : le bouton d’alarme n’est pas encore
annoncé au téléphone; voir paragraphe 7.1 et
annoncez le bouton d’alarme à votre FX-7000 /
FX-7020
•
clignote en alternance rouge/vert : le bouton
d’alarme est dans la procédure d’annonce
•
clignote vert : le bouton d’alarme est en veille et à portée
de la base
•
vert continu : le bouton d’alarme est dans le chargeur et
les batteries sont pleines
•
clignote rouge : batterie est presque vide, placez le bouton
d’alarme dans le chargeur afin de charger la batterie
•
rouge continu : le bouton d’alarme est dans le chargeur et
les batteries sont en charge
28
9.3 ECLAIRAGE AU TOUR DES TOUCHES
TELEPHONES :
•
Clignote blue : appel entrant
•
Blue continu : vous êtes en communication via
le bouton d’alarme
29
10 CONDITIONS DE GARANTIE
Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d’achat du
Fysic FX-7010 bouton d’alarme sans fil. Pendant cette période
nous vous garantissons une réparation sans frais des défauts
causés par des fautes dans le matériel ou de fautes de fabrication. Ce après l’appréciation définitive de l’importateur.
COMMENT AGIR : Si vous constatez une défaillance, consultez d’abord ce mode d’emploi. Si celui-ci ne vous donne pas
de réponses satisfaisantes consultez alors le fournisseur de ce
téléphone ou le service après vente de Fysic sur www.fysic.com
LA GARANTIE EXPIRE :
Lors d’une utilisation incompétente, mauvais branchement,
piles qui fuit et/ou qui sont mal placées, l’utilisation de pièces de
rechange ou d’accessoires non originaux, l’utilisation de piles
non rechargeables, la négligence pour les défaillances causées par l’humidité, le feu, une inondation le coup de la foudre,
catastrophes naturelles. Lors d’une réparation ou changement
fait par une tierce personne. Lors d’un mauvais transport de
l’appareil sans emballage adéquat et si l’appareil n’est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon d’achat.
Les câbles de raccordement, les fiches, et les piles ne tombent
pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, suites à
d’éventuels dommages sont exclues.
30
31
6HUYLFH
$]LsODDQ
µV+HUWRJHQERVFK
+HOS
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
1/
)5
V1.1
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising