Hoover | MBC500UV 011 | Hoover MBC500UV 011 Manual de utilizare

Hoover MBC500UV 011 Manual de utilizare
ASPIRATOR
PENTRU SALTELE
MBC 500UV011
MANUAL DE UTILIZARE
2
3
MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Acest aspirator trebuie să fie utilizat doar pentru saltele, pături, perne, canapele și alte
textile, așa cum este deschis în acest manual de utilizare. Înainte de a utiliza produsul,
citiți cu atenție toate instrucțiunile oferite în acest manual.
Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste de minim 8 ani și de persoane cu
deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, doar dacă sunt supravegheate și au fost instruite
cu privire la utilizarea în siguranță si la pericolele la care se expun. Copiii nu trebuie să se
joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie realizate de către copii
dacă aceștia nu sunt supravegheați. În cazul în care cablul de alimentare este avariat,
opriți imediat utilizarea echipamentului. Din motive de siguranță, cablul de alimentare
trebuie să fie înlocuit de către un centru de service autorizat.
Utilizați numai accesorii, consumabilele sau piese de schimb recomandate sau furnizate
de Hoover.
Curățați periodic recipientul pentru praf și filtrul pre-motor.
Nu lăsați produsul conectat la priză dacă este nesupravegheat. Opriți-l și scoateți
ștecherul din priză după ce a fost utilizat sau înainte de a fi curățat.
Nu aspirați obiecte ascuțite, bețe de chibrit, scrum aprins, mucuri de țigară sau alte
obiecte similare.
Acest aspirator este prevăzut cu o lampă UV-C. Pentru a evita producerea de leziuni
datorită radiațiilor UV-C, evitați să priviți în partea de jos a acestuia în timp ce este
pornit.
Nu aspirați lichide inflamabile, produse de curățare, aerosoli sau vaporii acestora.
Nu utilizați lampa UV-C pe aceeași suprafață pentru o perioadă îndelungată de timp,
deoarece puteți avaria produsul.
Nu utilizați aparatul în cazul în care acesta prezintă defecțiuni.
Nu utilizați aparatul pentru a curăța animale sau alte persoane.
Nu utilizați aparatul în aer liber, pe suprafețe umede sau pentru a aspira lichide.
AVERTIZARE: Acest aspirator conține un emițător UV. Nu priviți în sursa de lumină.
Service Hoover: Pentru o utilizare eficientă și în siguranță a acestui echipament, vă
recomandăm să apelați numai la centre de service autorizate.
Electricitatea statică: Unele pături pot produce electricitate statică. Descărcările nu sunt
periculoase pentru sănătatea dumneavoastră.
4
PĂRȚILE COMPONENTE ALE ASPIRATORULUI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Buton funcții
Puton pornire
Ansamblu recipient praf
Indicatoare luminoase
D1 – Indicator aspirare
D2 – Indicator agitator
D3 – Indicator lampă UV-C
Capac superior recipient praf
Capac inferior recipient praf
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
Filtru pre-motor
Plasă
Recipient praf
Buton eliberare recipient praf
Cablu alimentare
Lampă UV-C
Capac lampă UV-C
Agitator rotativ
Capac agitator
UTILIZAREA ASPIRATORULUI
Asigurați-vă de faptul că toate componentele sunt asamblate corespunzător. Conectați cablul de alimentare la priză. Aspiratorul
va emite un semnal sonor pe trei tonuri, indicând faptul că poate fi utilizat.
1. Modul Aspirare + Agitator rotativ + Lampă UV-C
Apăsați butonul pornit/oprit (1). Aspiratorul va porni toate cele trei moduri, aspirare, agitator rotativ și lampă UV-C.
Acest lucru va fi indicat de către cele trei indicatoare luminoase D1, D2 și D3.
Pe această setare, aspiratorul va utiliza radiațiile UV-C pentru a distruge bacteriile, insectele și alte organisme dăunătoare.
Agitatorul rotativ va slăbi particulele de praf, permițând aspiratorului să aspire murdăria în interiorul recipientului pentru praf.
2. Modul Aspirare + Agitator rotativ
Apăsați butonul pornit/oprit (1). Aspiratorul va porni toate cele trei moduri, aspirare, agitator rotativ și lampă UV-C. Pentru a
opri lampa UV-C, apăsați o dată butonul pentru funcții (1).
Acest mod va fi indicat prin cele două indicatoare luminoase D1 și D2.
Pe această setare, aspiratorul va roti agitatorul pentru a slăbi particulele de praf, permițând aspiratorului să aspire murdăria în
interiorul recipientului pentru praf.
3. Modul + Lampa UV-C
Apăsați butonul pornit/oprit (1). Aspiratorul va porni toate cele 3 moduri, aspirare, agitator rotativ și lampă UV-C. Pentru a opri
agitatorul rotativ, apăsați de două ori butonul pentru funcții (1).
Acest mod va fi indicat prin cele două indicatoare luminoase D1 și D3.
Pe această setare, aspiratorul va utiliza radiațiile UV-C pentru a distruge bacteriile, insectele, și alte organisme dăunătoare.
Funcția de aspirare va aspira toată murdăria în interiorul recipientului pentru praf.
AVERTIZARE: Pentru a evita producerea unor leziuni accidentale, lampa UV-C NU VA FUNCȚIONA la o distanță mai mare
de 5cm față de obiectul curățat sau la un unghi mai mare de 30º. În cazul în care aspiratorul se află în afara acestor parametri,
INDICATORUL D3 PENTRU LAMPA UV-C și lampa UV-C SE VOR STINGE AUTOMAT.
În orice moment al utilizării, puteți opri aspiratorul cu ajutorul butonului pornit/oprit.
ÎNTREȚINEREA ASPIRATORULUI
1. Curățarea recipientului pentru praf
Opriți aspiratorul, scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză, apăsați butonul pentru eliberarea recipientului pentru praf și scoateți
ansamblul recipientului pentru praf (2, 3).
Rotiți recipientul pentru praf și îndepărtați-l (4). Goliți conținutul și curățați-l (5).
Deschideți capacul superior al recipientului (6), scoateți filtrul pre-motor și spălați-l cu apă caldă (7) apoi lăsați-l să se usuce bine înainte de a-l
introduce înapoi în aspirator. Clătiți și ștergeți orice acumulare de praf de pe plasă (7). După curățare, introduceți recipientul pentru praf înapoi în
aspirator (8, 9).
Curățarea filtrelor lavabile
Pentur a menține performanțe optime, scoateți periodic filtrele și loviți de marginea coșului de gunoi pentru a curăța praful. Filtrele trebuie să fie
spălate cu apă caldă atunci când sunt foarte murdare. Nu utilizați apă fierbinte sau detergenți.
IMPORTANT: Toate aspiratoarele fără sac necesită curățarea periodică a filtrelor. Dacă acestea nu vor fi curățate, se vor produce blocaje de aer,
supraîncălzire și defecțiuni. În acest mod, se poate pierde și garanția.
*Doar anumite modele **Poate varia în funcție de model
5
IMPORTANT: Asigurați-vă întotdeauna că filtrele sunt uscate complet înainte de a le introduce în aspirator. Nu utilizați
aspiratorul dacă nu ați introdus filtrele.
2. Curățarea agitatorului
Pentru a îndepărta capacul agitatorului, îndepărtați șuruburile, apăsați cele 4 cleme și îndepărtați capacul (10).
Cu ajutorul unor foarfece, tăiați cu grijă și îndepărtați toate ațele și firele de păr prinse pe agitator.
După ce a fost curățat, puneți capacul agitatorului (11) și fixați capacul cu ajutorul șurubului.
3. Curățarea lămpii UV-C
Pentru a îndepărta capacul lămpii UV-C, îndepărtați cele două șuruburi (12) și scoateți capacul.
Utilizați un prosop moale și uscat sau un bețișor de urechi pentru a curăța ușor lampa (12).
După ce a fost curățată, puneți capacul la loc și fixați-l cu cele două șuruburi.
IMPORTANT:
1. Capacitatea de penetrare a lămpii UV-C este foarte slabă, orice bucată de hârtie, sticlă sau plastic reduce foarte mult
intensitatea radiațiilor UV-C. Praful sau uleiul de pe UV-C poate afecta capacitatea acesteia de penetrare. Lampa UV-C
trebuie să fie curățată în mod regulat.
2. Nu atingeți lampa UV-C cu degetele, petele pe care le puteți lăsa pot afecta capacitatea de penetrare a luminii sterilizatoare.
3. Verificați și întrețineți periodic filtrele.
4. În cazul în care aspiratorul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, depozitați-l într-un spațiu răcoros. Nu îl
depozitați într-un mediu umed sau în acțiunea directă a soarelui.
PROBLEME TEHNICE
Mai jos sunt prezentate câteva probleme frecvente cu care vă puteți întâlni și soluții pentru acestea.
Dacă oricare dintre aceste probleme persistă, contactați un centru de service autorizat Hoover.
Aspiratorul nu funcționează.
Putere redusă de aspirare
Lampa UV-C nu funcționează
Aspiratorul se oprește brusc.
1.
Este alimentat cu energie electrică?
2.
1.
2.
Aspiratorul a fost pornit?
Există blocaje?
Filtrul pre-motor este blocat?
1.
Reflecția suprafeței obiectului este
foarte slabă sau se află la mare
distanță de aspirator.
2.
Aparatul este utilizat la un unghi
mai mare de 30º?
3.
4.
Senzorul infraroșu din partea de jos
a aspiratorului este murdar?
Lampa UV-C este avariată?
1.
Aspiratorul s-a supraîncălzit?
6
Verificați sursa de alimentare cu un
alt echipament.
2. Apăsați butonul de pornire.
1. Curățați orificifiul de aspirare.
2. Curățați recipientul pentru praf și
filtrul pre-motor.
1. În mod normal, lampa UV-C va fi
pornită automat atunci când se află
la maxim 5cm de suprafața ce
trebuie să fie curățată.
2. Aspiratorul trebuie să fie utilizat la
un unchi mai mic de 30º pentru ca
lampa UV-C să funcționeze.
3. Curățați senzorul cu un prosop
moale din bumbac.
4. Contactați un centru de service
Hoover pentru a înlocui lampa UVC.
Pentru a evita supraîncălzirea motorului,
a fost implementat un mecanism de
securitate. Dacă se întâmplă acest lucru,
întrerupeți
utilizarea
aspiratorului,
curățați filtrul pre-motor și recipientul
pentru praf. Așteptați două ore pentru ca
aspiratorul să se reseteze.
1.
INFORMAȚII IMPORTANTE
Consumabile și piese de schimb Hoover
Utilizați întotdeauna piese originale Hoover. Acestea le puteți găsi la dealer-ul Hoover sau la Hoover. Atunci când comandați
piese sau consumabile, precizați întotdeauna numărul modelului.
Consumabile


Filtru pre-motor
Agitator
S119
Y32
36501675
35601676
Acest echipament respectă Directivele Europene 2006/95/EC, 2004/108/EC și 2011/165/EU.
Garanție
Pentru detalii privind garanția, contactați dealer-ul Hoover de unde ați cumpărat produsul. Păstrați chitanța sau factura în cazul în
care vor fi necesare intervenții asupra aparatului în perioada de garanție.
Pot apare modificări fără o notificare prealabilă.
*Versiunea în limba engleză este de referință.
Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisă eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
alături de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societăţile autorizate de colectare/reciclare
sau distribuitori (în cazul în care se achiziţionează echipamente noi de acelaşi tip).
Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor precum şi funcţionalitatea acestora. Contactaţi
societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informaţii detaliate.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la
1).
Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de colectare municipale, societăţile autorizate de
colectare/reciclare sau distribuitori ( în cazul în care se achiziţioneazăechipamente noi de acelaşi tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte
forme de valorificare a acestora.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact negativ asupra
mediului şi sanătăţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale.
Simbolul alaturat (o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică
faptul că acesta face obiectul unei colectări separate şi nu poate fi eliminat împreună cu deşeurile municipale nesortate.
Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL
TITEICA OFFICE BUILDING Str. Gheorghe Titeica, nr.142, etaj 4, Sector 2, Bucuresti, Romania
T: +4021 3183297
Fax: +4021 3183298
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising