Iberna | ITL 1050 | Iberna ITL 1050 Ohjekirja

Iberna ITL 1050 Ohjekirja
TVÄTTMASKIN ITL 1050 (IBERNA)
B1
D
B2
A
p
H
C3 C2 C1
A
PROGRAM- OCH TEMPERATURVÄLJARE
B1
CENTRIFUGERINGSHASTIGHETSVÄLJARE
B2
TVÄTTEMPERATURVÄLJARE
C1
LÄTTSTRUKET
C2
EXTRA SKÖLJNING
C3
FÖRTVÄTT
D
KONTROLLAMPA FÖR START/STOPP
H
START/STOPP
p
REFERENSMÄRKE
FÖRE TVÄTT
1.- När tvätten lagts i, se till att luckorna är ordentligt stängda
2.- Lägg i tvättmedel och tillsatser och se till att de inte överstiger den maximalt tillåtna nivån.
• tvättmedel för förtvätt I
• tvättmedel för tvätt II
• blekning
• sköljmedel
VAL AV ÖNSKAT PROGRAM OCH TILLVAL
3.- Vrid programväljaren (A) till önskat program.
4.- Om du så önskar, tryck in knappen /knapparna för tillval (C1, C2, C3).
C1: knapp för lättstruket
Denna funktion motverkar skrynkling. Beroende på valt program och typen av material som
tvättas arbetar maskinen på följande sätt.
Syntet. Ingen centrifugering mellan sköljningarna.
Fintvätt. Ingen centrifugering mellan sköljningarna och maskinen stannar före den sista, lätta
centrifugeringen.
Ylletvätt. Ingen centrifugering mellan sköljningarna och maskinen stannar före den sista
centrifugeringen.
Handtvätt. Maskinen stannar före den sista centrifugeringen.
Sköljning. Ingen centrifugering mellan sköljningarna.
För att avsluta programmet för fintvätt och ylletvätt, tryck in knappen för lättstruket igen. Maskinen
tömmer då och centrifugerar såsom önskats.
För att tömma maskinen på vatten utan någon centrifugering, annulleras det pågående programmet
och programmet för tömning väljs.
C2: knapp för extra sköljning
Det elektroniska systemet som startas med denna knapp aktiverar ett nytt speciellt sköljprogram.
Mer vatten och en kombination av rotationsrörelser hos trumman gör att tvätten blir perfekt
sköljd. Knappen kan aktiveras med programmen för bomull, blandat, syntet, fintvätt, sköljning,
ylletvätt.
C3: knapp för förtvätt
Detta alternativ används för mycket smutsig tvätt. Med detta tillval körs en kort förtvätt före
tvättprogrammet. Knappen kan bara aktiveras för programmen för bomull, blandat och syntet.
För att aktivera detta tillval trycks denna knapp alltid in innan startknappen (H) trycks in.
5.- Välj centrifugeringshastighet om så önskas (B1)
B1 centrifugeringsväljare
Med den här knappen kan du välja den maximala centrifugeringshastigheten inom möjligheterna
för det valda programmet och tvättmaskinsmodellen (Se programöversikt). Den kan vridas i
båda riktningarna. Centrifugeringshastigheten kan ställas in när som helst under programmets
gång.
6 - Välj tvättemperatur om så önskas (B2)
B2 temperaturväljare
Med den här knappen kan du välja tvättemperatur inom möjligheterna för det valda programmet
(Se programöversikt).
Den kan vridas i båda riktningarna. Välj önskad temperatur innan programmet startas.
7.- När du har valt de önskade tillvalen, trycker du in START-knappen (H).
För att ta bort ett tillval sedan det valts, tryck bara in knappen för tillvalet på nytt .
Ändra eller annullera ett program
Om du vill ändra eller annullera ett program som redan startat, går du till väga på följande sätt:
- Tryck in knapp (H). På så sätt annullerar du programmet och du kan välja ett annat om du så
önskar.
- Välj det nya programmet.
- Tryck in knapp (H) igen.
- Maskinen kör då det nya programmet
Paus i programmet
Det är möjligt att stanna ett tvättprogram för att lägga i mera tvätt. Då bör du gå tillväga på följande
sätt:
- Tryck in knapp (H). När blockeringen av luckan avaktiverats (efter ungefär 2 minuter, och efter
5 minuter om tvättmaskinen har funktionen STOP&LOAD), kan du öppna luckan och lägga i
mera kläder.
- Stäng luckan och tryck in knapp (H) igen.
- Tvättmaskinen fortsätter sitt program.
06-04 / 46001823 / SV
PROGRAMSLUT
Efter avslutat program ska programväljaren / start/stopp av säkerhetsskäl ställas in på OFF.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising