Iberna | LB ITL1013 T | Iberna LB ITL1013 T Operating instrustions

Iberna LB ITL1013 T Operating instrustions
NL
INLEIDING
INHOUDSOPGAVE
pag
Lees aandachtig de informatie in deze handleiding door: zij bevat een aantal praktische
raadgevingen opdat u uw wasmachine optimaal zou kunnen benutten.
GARANTIE ................................................................................. 53
TECHNISCHE GEGEVENS ........................................................ 54
Deze «Gebruiksaanwijzing» bevat
alle inlichtingen over het dagelijkse
gebruik van uw apparaat. Bewaar
haar voor verdere raadplegingen.
Hierbij gaat eveneens een
«Handleiding voor de installatie
en het onderhoud» opdat u hem
zou raadplegen bij de installatie
en het onderhoud van uw
apparaat, evenals bij pannes,
wanneer u raad wil over het
sorteren van de kledingstukken
voor u gaat wassen, symbolen
gebruikt bij de etikettering van de
kledingstukken en de behandeling
van weerbarstige vlekken.
OPENMAKEN TROMMEL – LADEN WASGOED ...................... 55
ZEEPBAKJE OPVULLEN ........................................................... 56
AUTOMATISCH WISSELENDE CAPACITEIT ........................... 57
PROGRAMMA KIEZEN ............................................................... 57
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL ..................................... 58
TABEL MET PROGRAMMA’S ..................................................... 61
1.- PANEEL
2.- DEKSEL
3.- TROMMEL
4.- ZEEPBAKJE
5.- FILTER
Wanneer u de Technische Dienst contacteert, vermeld dan steeds
het model (staat ook vermeld op het bedieningspaneel), het plaat- en
serienummer dat vermeld staat op het kaartje onderaan de voorkant
van de wasmachine nadat u de plint heeft verwijderd of op het
garantiebewijs. Kortom, alles wat op de tabel voorkomt.
Als u deze informatie verstrekt zal u sneller en beter bijstand worden
verleend.
51
52
GARANTIE
TECHNISCHE GEGEVENS
1.
Het apparaat gaat vergezeld van een Garantiebewijs.
ITL 1013T
Capaciteit voor droge kleren ................................................... kg.
5
Voltage ....................................................................................... V.
230
Vermogen v/d wasmotor ........................................................... W.
175
Vermogen v/d centrifugeermotor .............................................. W.
400
Vermogen motor v/d elektropomp ............................................. W.
30
Vermogen v/d weerstand .......................................................... W.
1.850
Maximum opgenomen vermogen ............................................. W.
2.200
Ampère van de netzekeringen .................................................. A.
10
Druk in het hydraulisch circuit ............................................... MPa
0,05 min.
0,8 max.
2.
Het A-luik dient u, degelijk ingevuld, te bewaren om
het voor te leggen aan de Technische Dienst wanneer
u zijn tussenkomst nodig heeft, samen met de
wettelijke factuur die de verkoper u overhandigt op
het moment van de aankoop.
Toerentallen bij centrifugeren .................................... t.p.m./min
1000
Waterverbruik (programma 60º C) ............................................ lit.
59
Energieverbruik (Programma 60º C) .................................... kWh
1,03
Energieklasse ................................................................................
B
SERVICE
3.
Vergeet niet het B-luik van het Garantiebewijs terug
te sturen binnen de twee weken vanaf de
aankoopdatum, om het te laten geldig verklaren.
53
54
OPENMAKEN VAN DE TROMMEL
A
W FRO
AS N
HI T O
NG F
MA TH
CH E
IN
E
1.
Licht de bovendeur A op en doe ze helemaal open. Maak
vervolgens de trommel open zoals hierna wordt aangeduid:
2.
Druk op het klepje B en hou het ingedrukt.
Druk op het voorste deurtje C, zodat beide deuren C en D
van elkaar loskomen.
Het zeepbakje is verdeeld in 4 compartimenten:
• Compartiment I dient voor het wasmiddel (vloeibaar of in
poedervorm) voor de voorwas. De aanbevolen hoeveelheid
zeep bedraagt 60 gr. (voor 5 Kg.).
3.
C
NG ID
HI E L
AS HIN
TW AC
M
ZEEPBAKJE VULLEN
Open het achterste deurtje D / Open het voorste deurtje C.
Stop de kleren in de trommel.
B
D
4.
Sluit het voorste deurtje C.
Sluit het achterste deurtje D zodat de gleuf perfect in het
haakje van het voorste deurtje C past en laat beide
deurtjes los.
W FR
AS O
HI NT
NG O
F
M TH
AC E
HI
NE
C
D
F
AS RO
HI NT
NG O
F
M TH
AC E
HI
NE
W
5.
Vergewis u ervan dat beide deksels perfect in elkaar haken
en dicht zijn.
OPGELET:
HET IS BELANGRIJK DAT HET SLUITEN VAN DE
TROMMEL ZORGVULDIG GEBEURT OM MOGELIJKE
BESCHADIGING VAN DE KLEREN EN VAN DE
MACHINE TE VERMIJDEN.
C
2 min.
D
E E
TH HIN
F
O AC
NT M
O G
FR HIN
AS
W
C
D
55
OPGELET:
Een speciale veiligheid
verhindert dat het deksel
meteen na de was kan
worden opengemaakt. Na
het beëindigen van de
centrifugeerfase dient u
2 minuten te wachten
alvorens het deksel open
te maken.
• Compartiment II dient voor de poederzeep voor de
hoofdwas. De aanbevolen hoeveelheid zeep bedraagt 120
gr. (voor 5 Kg.).
WAARSCHUWING: SOMMIGE WASMIDDELEN
LOSSEN MOEILIJK OP. DAAROM RADEN WIJ U
AAN OM HET WASMIDDEL IN EEN GESCHIKTE
CONTAINER TE DOEN EN DEZE DIREKT IN DE
WASTROMMEL TE LEGGEN.
• Compartiment
dient voor het bleekwater. De
aanbevolen hoeveelheid bedraagt 70 c.c.
• Compartiment
dient voor de wasverzachter, parfums
en speciale additieven zoals stijfsel, blauwsel, enz. De
aanbevolen hoeveelheid bedraagt 50 c.c.
56
AUTOMATISCH WISSELENDE CAPACITEIT
BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL
MOD. ITL 1013T
Deze wasmachine past automatisch de waterhoeveelheid aan aan de hoeveelheid kleren. Zo
verkrijgt men zelfs vanuit energetisch oogpunt een «persoonlijke» was.
Dit systeem zorgt voor een verminderd gebruik van water en energie en een gevoelige
vermindering van de wastijd.
PROGRAMMAKEUZE
ZORG ERVOOR DAT WANNEER U EEN PROGRAMMA KIEST DE AAN/UIT-TOETS NIET
INGEDRUKT IS.
Ga als volgt te werk om uw keuze te maken:
• Het programma wordt gekozen met behulp van de overeenkomstige knop (A).
Raadpleeg daartoe het programma-overzicht.
• Kies de wastemperatuur uit met behulp van de overeenkomstige knop.
Programma-keuzeknop ..............................................................
A
Temperatuur-keuzeknop .............................................................
B
Toets voor het weglaten van het centrifugeren ...........................
D
Toets voor verandering van het centrifugeren 1000/400 ............
E
Toets voor halve lading ...............................................................
F
Controlelampje bij werking ..........................................................
G
Aan/Uit-toets ...............................................................................
H
• Kies uit de verschillende mogelijkheden die de toetsen u bieden.
57
58
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
MOD. ITL 1013T
A. PROGRAMMA-KEUZEKNOP
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
MOD. ITL 1013T
F. TOETS VOOR HALVE LADINGEN
Voor wassen die niet veel wegen kan de aan te wenden hoeveelheid water
worden beperkt door de toets voor halve ladingen
in te drukken. Hierdoor
zal u water, zeep en elektriciteit besparen.
De hoeveelheid zeep moet worden verlaagd in verhouding tot de lading kleren.
Aan de hand van deze knop zal u het gewenste
wasprogramma kunnen uitkiezen.
DRAAI DE KNOP NOOIT tegen de wijzers van de klok in,
maar wel met de klok mee. Druk ook nooit op de Aan/UitToets (H) voor u een programma heeft gekozen.
Als u tijdens het verloop van het programma de stand ervan
wil wijzigen of een ander programma wil uitkiezen, zet dan
de Aan/Uit-toets af, en zet hem opnieuw aan nadat u de
wijziging heeft doorgevoerd.
OPGELET: DRUK NOOIT OP DE TOETS VOOR HALVE LADINGEN
BIJ ZUIVERE SCHEERWOL EN BIJ ZEER DELICATE WEEFSELS.
G.
H.
CONTROLELAMPJE BIJ WERKING
AAN/UIT-TOETS
B. TEMPERATUUR-KEUZEKNOP
Aan de hand van deze knop zal u de gewenste
wastemperatuur kunnen uitkiezen.
Wilt u wassen zonder het water warm te maken, laat dan
het teken voor koud water
samenvallen met het
richtpunt.
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN
GEDRAAID.
Overschrijd nooit de aanbevolen maximum temperatuur die
voorkomt in het programma-overzicht voor elk soort was.
D. TOETS VOOR HET WEGLATEN VAN HET CENTRIFUGEREN
Drukken we op deze toets, dan voert de wasmachine het hele programma uit,
met uitzondering van het centrifugeren.
Het gebruik van deze toets in aan te bevelen bij speciale weefsels.
E. TOETS VOOR VERANDERING VAN HET CENTRIFUGEREN 1000/400
Door op deze toets te drukken gebeurt het centrifugeren na de laatste spoeling
bij 400 toeren per minuut in plaats van bij 1000 toeren per minuut.
OPMERKING: het centrifugeren bij de programma´s voor gemengde,
synthetische en delicate weefsels gebeurt altijd bij 400 toeren per minuut.
59
60
PROGRAMMA-OVERZICHT
MOD. ITL 1013T
MAX.
KIES
LADING
PROkg.
GR.
PROGRAMMA VOOR
WEEFSEL
KIES
TEMP.
ºC
ZEEPBAKJE
II
•
•
•
•
•
•
ZEER VUIL
Lakens, kleurvaste en witte tafellakens, servetten,
ondergoed
5
1
Van koud
naar…90º
NORMAAL VUIL
Lakens, kleurvaste en witte tafellakens, servetten,
ondergoed
5
2
*
Van koud
naar…90º
•
Katoen, gemengd
sterk
Gematigd vuile bonte was
3,5
3
•
•
Katoen, gemengd
Niet kleurvaste bonte was,
spijkerbroeken
3,5
4
Van koud
naar…60º
Van koud
naar…40º
•
•
STERKE WEEFSELS
Bleekwater
Organische vlekken
—
•
—
Energiek spoelen
Katoen
GEMENGDE SYNTHETISCHE WEEFSELS
—
Wasverzachter
Energiek centrifugeren
Katoen, linnen
5
—
—
•
•
Van koud
naar…60º
•
•
Van koud
naar…50º
Van koud
naar…40º
•
•
•
•
•
ZEER VUIL
Hemden, lakens, kleertjes van
pasgeborenen, witgoed
2
6
Van koud
naar…60º
Synthetisch
(Rayon, acryl)
NORMAAL VUIL
Hemden, blouses, kleurvaste rokken
2
7
Allerlei lichtbevuilde kleren
2
8
WEINIG BEVUILD
2
9
Delicaat spoelen
Wasverzachter
—
—
•
—
—
•
*
Delicaat
synthetisch
Gemengd,
synthetisch,
delicaat
Zacht centrifugeren
Leegpompen
Synthetisch
(rayon, acryl)
Gordijnen, rokken, blouses, hemden
Wollen kleren
WOL
«machinewasbaar»
1,5
Delicaat spoelen
Wasverzachter
—
Zacht centrifugeren
—
Gemengd,
synthetisch,
delicaat
Programma
4. Programma´s 1-6-10 met voorwas.
•
—
1
Z
—
10
Van koud
naar…40º
11
Van koud
naar…40º
*
12
—
•
•
•
•
•
•
—
* overeenkomstig EN-norm 60456
De eerste programma’s van elke groep duren langer, en garanderen bijgevolg een betere waskwaliteit bij
eenzelfde temperatuur. Is het wasgoed niet erg bevuild of betreft het uiterst delicate weefsels, kies dan
voor de volgende programma’s.
61
met
3. De wasmachine is erop voorzien om in alle programma’s automatisch wasverzachter op te
nemen tijdens de laatste spoelbeurt.
•
Gemengd
synthetisch
Voor kleren die niet
moeten worden
gecentrifugeerd
ZEER DELICATE WEEFSELS
2. In de programma’s 1-2 kan automatisch worden gebleekt. Vul daarvoor het bakje
bleekwater.
I
Katoen, linnen
IN ACHT TE NEMEN OPMERKINGEN
1. Bij zeer vuile kleren verdient het aanbeveling de lading te beperken tot maximum 3 kg.
62
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising