Iberna | LB ITL1013 T | Iberna LB ITL1013 T Brugermanual

Iberna LB ITL1013 T Brugermanual
DA
INTRODUKTION
INDHOLD
side
Læs omhyggeligt nærværende brugsanvisning, som indholder nyttige råd der kan hjælpe
Dem til at udnytte Deres vaskemaskine på bedst mulige måde.
GARANTI .................................................................................... 65
Denne
“Brugsanvisning”
indeholder alt hvad De har brug
for i den daglige brug af
vaskemaskinen. Gem den til
eventuel senere konsultering.
TEKNISKE DATA ......................................................................... 66
Der vedlægges ligeledes en
“Instalationsog
Vedligeholdelsesbog” til brug for
installationen og senere
vedligeholdelse af maskinen.
Bogen indeholder ligeledes råd
i tilfælde af havari samt opdeling
af tøj, etikette symboler i tekstiler
samt en oversigt over fjernelse
af vanskelige pletter.
AUTOMATISK REGULERET KAPACITET .................................. 69
ÅBNING AF TROMLEN - INDLÆGNING AF TØJ ...................... 67
PÅFYLDNING AF VASKEPULVER ............................................ 68
PROGRAMVALG ......................................................................... 69
BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ KONTROLPANELET ....... 70
PROGRAMLISTE ........................................................................ 73
1.- KONTROLPANEL
2.- DÆKSEL
3.- TROMLE
4.- SÆBESKÅL
5.- FILTER
Ved kontakt med IBERNA TEKNISK SERVICE beder vi Dem angive
model (se kontrolpanelet) samt maskinnummer og serie nummer,
information der findes på skiltet på forsiden af vaskemaskinen, som
ses når soklen er trukket ud. Den samme information figurerer i
garantibeviset. Når De giver denne komplette information får De en
bedre og hurtige service.
63
64
GARANTI
TEKNISKE DATA
1.
Et garantibevis følger med vaskemaskinen.
ITL 1013T
Kapacitet tørt tøj ........................................................................ kg.
5
Spænding .................................................................................... V.
230
Strømstyrke vaskemotor ............................................................. W.
175
Strømstyrke centrifuge motor ..................................................... W.
400
Strømstyrke elektropumpemotor ................................................ W.
30
Strømstyrke modstand ................................................................ W.
1.850
Maksimum absorberet strømstyrke ............................................ W.
2.200
Net sikring .................................................................................... A.
10
Tryk i det hydrauliske kredsløb ............................................... MPa
0,05 min.
0,8 max.
2.
A-delen af garantibeviset udfyldes og gemmes til
fremvisning til tilfælde af Teknisk Service sammen med
lovmæssig korrekt købsfaktura.
Centrifugering ......................................... omdrejninger/minut
1000
Vandforbrug (program 60° C) .................................................. liter
59
Energiforbrug (program 60° C) ............................................... kWh
1,03
Energimæssig effektivitet .................................................... klasse
B
SERVICE
3.
Glem ikke at tilbagesende del-B af Garantibeviset for
korrekt registrering senest 15 dage efter køb.
65
66
ÅBNING AF TROMLEN
PÅFYLDNING AF VASKEPULVER
Sæbeskålen er delt i 4 rum:
A
1.
Løft dækpladen A og luk den helt op. Derefter lukkes tromlen
op som nedenfor beskrevet:
• Rum I, til vaskepulver for forvask. Anbefalet mængde er
60 g vaskepulver pulverform og flydende (til 5 kg).
VA
2.
Tryk på låsestangen B, og hold den indtrykket medens
forreste lem C trykkes ned, således at den kommer fri af
baglemmen D.
F
SK ORS
EM ID
AS E
KI
NE
C
KP
LA
DE
3.
Luk baglemmen D op./ Luk forlemmen C op. Læg tøjet i
tromlen.
DÆ
B
D
VA
4.
Luk forlemmen C ned.
Luk baglemmen D ned således at rillen i D passer perfekt
ind i falsen på forlemmen C og giv slip.
F
SK OR
EM SID
AS E
KI
NE
C
D
VA
F
SK OR
EM SID
AS E
KI
NE
5.
Kontroller at de to lemmme i vasketromlen passer sammen
og lukker perfekt.
OBS.:
DET ER VIGTIGT AT LUKKE VASKETROMLEN
FORSIGTIGT FOR AT UNDGÅ AT TØJ ELLER
VASKEMASKINE LIDER SKADE.
C
2 min.
D
E
ID KIN
RS AS
FO EM
SK
VA
E
C
BEMÆRK:
Vaskemaskinen er udstyret
med en sikkerhedsblokering
der gør det umuligt at åbne
maskinen efter sidste
centrifugering inden der er
forløbet 2 minutter.
• Rum II, til vaskepulver for hovedvask. Anbefalet mængde
120 g vaskepulver (til 5 kg).
BEMÅÆRK:
Husk på at nogle vaskepulvere er svære at rive
med, i dette tilfælde anbefaler vi at anvende den
passende beholder til at fylde det direkte på
tromlen.
• Rum
er til klor. Anbefalet mængde 70 c.c.
• Rum
er til skyllemiddel, perfumerings produkter eller
special produkter såsom stivelse, blånelse etc. Anbefalet
mængde 50 c.c.
D
67
68
AUTOMATISK REGULERET KAPACITET
BESKRIVELSE AF KONTROLPANELETS KNAPPER
MOD. ITL 1013T
Denne vaskemaskine tilpasser automatisk vandniveauet til mængden af tøj. På denne måde
opnås en “persontilpasset” vask, endda også energimæssigt.
Dette system medfører en reduktion af vand- og energiforbruget og ligeledes en betydelig
reduktion af vasketiden.
VALG AF PROGRAM
FØR VALG AF PROGRAM SKAL DET KONTROLLES AT START/STOP KNAPPEN IKKE ER
INDTRYKKET.
Valg program som følger:
• Programmet vælges ved brug knappen (A). Se Programlisten.
• Vælg vasketemperatur.
• Vælg de forskellige muligheder ved hælp af tilsvarende knapper.
69
Programvælger ...........................................................................
A
Temperaturvælger .......................................................................
B
Knap for annulering af centrifugering ..........................................
D
Variation af centrifugering 1000/400 ...........................................
E
Halv fyldning ...............................................................................
F
Kontrollys for funktion .................................................................
G
Start/stop knap ............................................................................
H
70
BRUG AF PROGRAM KNAPPERNE
MOD. ITL 1013T
A. PROGRAMVÆLGER KNAP
BRUG AF PROGRAM KNAPPERNE
MOD. ITL 1013T
F. HALV FYLDNING
Med denne knap vælges det ønskede vaskeprogram.
Såfremt vasketromlen kun fyldes halvt op med tøj, kan vandniveauet reduceres
ved indtrykning af knappen for halv fyldning
hvilket sparer på vand,
vaskepulver og elektricitet.
Dosis af vaskepulver skal tilpasses mængden af tøj.
DREJ ALDRIG knappen i retning modsat uret, men altid med
urets visere og tryk ikke på Startknappen (H) før valg af
program.
Såfremt De ønsker at ændre indstilling eller vælge et andet
program efter start af et program, bruges Start/Stop knappen,
og efter at have indført den ønskede ændring trykkens igen
på Start/Stop.
MEGET VIGTIGT : BRUG ALDRIG KNAPPEN FOR HALV FYLDNING
NÅR DE VASKER ULD ELLER SARTE STOFFER.
G.
H.
KONTROLLYS DER ANGIVER AT VASKEMASKINEN ER IGANG
START/STOP KNAPPROGRAMOVERSIGT
B. TEMPERATURVÆLGER
Med denne knap vælges den ønskede vasketemperatur.
Hvis de ønsker at vaske uden at opvarme vandet, placeres
mærket for “koldt”
ud for kontrolpunktet.
DENNE KNAP KAN DREJES I BEGGE RETNINGER.
Vi råder Dem til ikke at overstige den i Programskemaet
anbefalede maksimum temperatur for hver type vask.
D. KNAP FOR ANNULERING AF CENTRIFUGERING
Ved indtrykning af denne knap udføres hele vaskeprogrammet med undeladelse
af centrifugering (er).
Anbefales til special stoffer.
E. VARIATION AF CENTRIFUGERING 1000/400
Ved indtrykning af denne knap udføres centrifugeringen efter den sidste skylning
ved 400 omdrejninger per minut i stedet for 1000 omdrejninger per minut.
OBS: Den centrifugering der er inkluderet i programmerne for blandede,
syntetiske og sarte stoffer er altid på 400 omdrejninger per minut.
71
72
PROGRAM OVERSIGT
TYPE STOF
MOD. ITL 1013T
PROGRAM BEREGNET TIL
MAX.
PROG. TEMP.
VÆGT
VÆLGER VÆLGER
KG
Cº
I
II
•
•
•
•
•
•
SÆBESKÅL
5
1
Fra kold
til…90º
MEGET SNAVSET
Sengetøj, farvede kogeægte samt hvide duge, servietter,
undertøj
5
2
*
Fra kold
til…90º
•
Bomuld blandede
kraftige stoffer
kogeægte farver
3,5
3
•
•
Bomuld,
blandet
LET SNAVSET
sarte farver
3,5
4
Fra kold
til…60º
Fra kold
til…40º
•
•
Pletter af organiske produkter
—
Bomuld
Energiske skylninger
Skyllemiddel
—
Bomuld,
hør
kraftig centrifugering
—
MEGET SNAVSET
Skjorter, sengetøj, baby tøj, hvidevarer
2
6
Fra kold
til…60º
2
7
Sarte farver
2
8
9
KRAFTIGE STOFFER
DIVERSE SYNTETISKE STOFFER
Diverse kraftige
stoffer
Syntetiske
Rayon
Akryl
NORMAL SNAVSET
Skjorter,bluser, nederdele i kogeægte farver
Syntetiske
sarte
stoffer
Blandede
sarte
stoffer
Tøj der ikke skal
centrifugeres
SARTE BLANDEDE
STOFFER
2. Ved brug programmerne 1, 2 kan tøjet bleges automatisk ved tilsætning af klor i det dertil
indrettede rum i sæbeskålen
.
MEGET SNAVSET
Sengetøj, farvede kogeægte samt hvide duge, servietter,
undertøj
Bomuld, hør
—
*
•
•
Fra kold
til…60º
•
•
Fra kold
til…50º
Fra kold
til…40º
•
•
•
•
•
2
—
—
•
Let centrifugering
—
—
•
Tømming
Uld
Uld der kan tåle maskinvask
1
1,5
Lette skylninger
Skyllemiddel
—
Let centrifugering
—
4. Programmerne 1,6 og10 er med forvask.
•
—
LET SNAVSEDE
Gardiner og…, nederdele, bluser, skjorter
Program
5
3. Vaskemaskinen tilsætter automatisk blødgøringsmiddel («stryg-let») til sidste skylning i
alle vaskeprogrammerne.
•
Lette skylninger
Skyllemiddel
Syntetiske
Rayon, Akryl
Blandede
syntetiske
sarte
•
—
OBSERVER VENLIGST
1. Såfremt tøjet er meget snavsert anbefales det kun at fylde maskinen med ca. 3 kg.
Z
—
10
Fra kold
til…40º
11
Fra kold
til…40º
*
12
—
•
•
•
•
•
•
—
*, i henhold til norm EN 60456.
I hver gruppe vaskeprogrammer er de første af længst varighed, og garanterer således en effektiv vaskning
ved samme temperatur. Når det drejer sig om let snavset tøj, bør De vælge et af de følgende programmer
(kortere), og ligeledes såfremt De skal vaske meget skrøbelige stoffer.
73
74
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising