Hoover-Helkama | HHPT 6146 S | Hoover-Helkama HHPT 6146 S Ohjekirja

Hoover-Helkama HHPT 6146 S Ohjekirja
PESUKONE HHPT 6146
B1 D
G
A
C1 C2
V
B2
I
B3 C3
C4
A
H
p
OHJELMAN/LÄMPÖTILAN VALINTASÄÄDIN
Tällä valintasäätimellä voidaan valita haluttu pesuohjelma. Kierrä säädintä
(säädintä voidaan kiertää sekä myötä­ että vastapäivään), kunnes ohjelman
merkintä osuu merkkipisteen (p) kohdalle. Lämpötilan valinta riippuu
valitusta ohjelmasta (Katso ohjelmataulukkoa).
B1
LINKOUKSEN VALINTAKYTKIN
B2
AJASTIMELLINEN ALOITUS –KYTKIN
B3
PESULÄMPÖTILA
C1
ESIPESU
C2
AQUAPLUS­KYTKIN
C3 HELPPO SILITYS
C4
LIKAISUUSASTE
G
KANNEN MERKKIVALO
H
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS­KYTKIN
I
OHJELMAN ALOITUKSEN MERKKIVALO
D
AJASTIMEN MERKKIVALO
V
DIGITAALINÄYTTÖ
Näytön merkkijärjestelmän avulla pystyt koko ajan seuraamaan pesuohjelman
etenemistä
p
SÄÄTIMIEN ASENNON ILMAISIN
Pesukoneessa on mekanismi, jonka ansiosta valitun ohjelman päättyessä rumpu jää aina koneen täytön
tai tyhjennyksen sallivaan asentoon.
Ohjelmataulukko HHPT 6146
Korkein
Korkein
Täyttömäärä
Arvioitu mahd. mahd.linkous­
Korkein
aika lämpötila
nopeus
mahdollinen
min.
ºC
rpm/min
Kg.
Ohjelma
Ohjelma
tekstiilityypille
PUUVILLAT
SEKOITTEET
TEKOKUIDUT
Valintakytkimet
C
I II
Valkopyykki
*
Kestävät värit
esipesulla
2h50’
90º
1400
6
·
·
·
·
·
·
·
2h49’
60º
1400
6
·
·
·
·
·
·
·
Kestävät värit
esipesulla
1h35’
60º
800
2
·
·
·
·
·
·
·
1h06’
40º
600
1,5
·
·
·
59’
40º
800
1
·
·
·
silkin
56’
30º
0
1
·
·
·
Huuhtelu
Linkous
24’
800
11’
1400
Arat
ARAT
TEKSTIILIT
ERIKOISOHJELMAT
Pesuaineen
annostus
Villa
Tyhjennys
A 59
·
·
·
·
4’
Pikaohjelma 29
59’
60º
1400
3
·
·
30’
40º
800
2
·
·
* Ohjelmaa suositellaan myös alhaisessa lämpötilassa pestäville vaatteille (alle näkyvän immäislämpötilan).
Ohjelma on testattu CENELEC EN 60456 ­standardin mukaisesti, kun käytössä on ollut suurin mahdollinen
likaisuusaste.
Mallin tekniset tiedot HHPT 6146
Verkko­
jännite
Pesuteho
Linkouksen
teho
Pumppu­
moottorin
teho
230V. /50Hz.
175 W.
400 W.
30 W.
Verkon
Vastuksen Maksimi­ sulakkeiden
teho
syöttöteho
ampeerit Vedenpaine
0,05­0,8
1950 W.
2150 W.
10 A.
Mpa
Veden
kulutus
*ohj.
EN60456
Energian
kulutus
*ohj.
EN60456
58 L.
1,02 Kw.
SILKIN
Tässä pesukoneessa on myös hellävarainen silkin ja käsinpesun ohjelma. Tämä ohjelma takaa täydellisen
pesun käsinpestäville vaatteille ja silkistä valmistetuille vaatteille.
Ohjelman enimmäislämpötila on 30 °C, ja se päättyy 3 huuhteluun, mutta siinä ei ole loppulinkousta.
TÄRKEÄÄ
.­ Valkaisuaineen käyttö ei ole suositeltavaa esipesun sisältävien ohjelmien yhteydessä.
.­ Älä käytä nestemäistä pesuainetta esipesun ja/tai ajastimellisen aloituksen sisältävien ohjelmien
yhteydessä.
PESUN VALMISTAMINEN
1.­ Kun pyykki on pantu koneeseen, sulje rummun läpät huolellisesti.
2.­ Annostele pesuaine ja mahdolliset muut aineet ylittämättä “MAX”­merkintää
·
esipesuaine I
·
pesuaine II
·
valkaisuaine
·
huuhteluaine
HALUTUN OHJELMAN JA TOIMINTOJEN VALINTA
3.­ Kierrä ohjelman valintasäädin (A) halutun ohjelman kohdalle.
4.­ Halutessasi paina tarvittavien toimintojen kytkimiä (B3).
B3 pesulämpötila
Kun ohjelma on valittu, merkkivalo syttyy ja näyttää korkeimman mahdollisen pesulämpötilan.
Kun erikoispainikkeen avulla valitaan alempi lämpötila, vastaava merkkivalo syttyy.
Huomaa: Lämpötila on v alittava ennen likaisuusasteen valintaa.
5.­ Halutessasi paina tarvittavien toimintojen kytkimiä (C1, C2, C3, C4).
.­ Valinnat on tehtävä mieluiten ennen, kuin painat ohjelman aloittavaa kytkintä (H).
.­ Huomioi myös, että jos pesuohjelma on jo siinä vaiheessa, että toivottu toiminto on ohitettu, tämä ei
toimi.
C1 esipesukytkin
Tämä valinta on hyödyllinen, kun pestään erittäin likaista pyykkiä. Pesukone suorittaa pienen lisäpesun
ennen varsinaista pesua. Tätä kytkintä voidaan käyttää ainoastaan puuvillalle, sekoitteille ja tekokuiduille
tarkoitettujen ohjelmien yhteydessä. Jos haluat käyttää tätä mahdollisuutta, sinun on aina painettava
kyseistä kytkintä ennen ohjelman käynnistyskytkintä (H).
C2 aquaplus­kytkin
Uuden SENSOR ACTIVA SYSTEM –toiminnon ansiosta painamalla kyseistä kytkintä valitset
erikoispesuohjelman, joka on mahdollinen kaikille ohjelmille ja tekstiilityypeille. Tämä ohjelma on
hellävarainen sekä tekstiilikuiduille, että pesukoneen käyttäjän herkälle iholle.
Huomattavasti runsaampi määrä vettä ja koneen uusi toimintatapa, joka yhdistää rummun pyörimisen sekä
veden oton, että sen poistamisen kanssa, mahdollistaa täydellisesti pestyn ja huuhdellun pyykin.
Pesuohjelma käyttää suurempaa määrää vettä, jotta pesuaine liukenisi täydellisesti veteen, ja jotta pesu olisi
tehokasta. Vesimäärää on lisätty myös huuhtelujen yhteydessä, jotta kuituihin ei jäisi pesuainetta.
Tämä toiminto on tarkoitettu erityisesti herkkäihoisille henkilöille, joille pienikin pyykkiin jäänyt pesuaine
saattaisi aiheuttaa ärsytystä tai jopa allergisen reaktion.
Tätä toimintoa suositellaan käytettäväksi myös lasten vaatteita ja arkoja tekstiilejä pestäessä, erityisesti
kylpyhuonetekstiilejä, joiden kuituihin jää helposti pesuainetta.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä villavaatteille tarkoitetun ohjelman yhteydessä.
C3 helppo silitys ­kytkin
Painamalla tätä kytkintä voidaan ryppyjen muodostumista tekstiileihin vähentää riippuen valitusta ohjelmasta
ja pestävän tekstiilin tyypistä. Kytkin toimii seuraavalla tavalla:
Sekoitteet,Tekokuidut. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset.
Arat tekstiilit. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset ja pysähtyy ennen hellävaraista loppulinkousta.
Villa ,Puuvillalle, ja Silkin: Pysähtyy ennen loppulinkousta.
Aroille tekstiileille, Puuvillalle, Silkin, ja Villalle tarkoitetut ohjelmat saatetaan loppuun painamalla
pikasilityskytkintä, jolloin kone tyhjentää veden ja linkoaa normaalilla tavalla.
Jos haluat tyhjentää veden linkoamatta, peruuta käynnissä oleva ohjelma ja valitse uusi tyhjennysohjelma.
Huuhtelut, Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset.
C4 likaisuusaste
Tämän painikkeen avulla (käytettävissä vain Puuvilla­ ja Sekakuitu­ohjelmissa) voidaan valita kolme eri
pesutehoa vaatteiden likaisuusasteen mukaan.
Kun ohjelma ja pesulämpötila on valittu, likaisuusasteenilmaisin on automaattisesti alhaisimmassa
asennossa; pesutehoa voidaan lisätä painiketta painamalla, ja pesuohjelman kesto muuttuu pesutehon
mukaisesti
Kun ohjelma on valittu, merkkivalo syttyy ja näyttää alimman mahdollisimman likaisuusasteen.
Kun erityispainikkeen avulla valitaan korkeampi likaisuusaste, vastaava merkkivalo syttyy.
Huomaa: Likaisuusaste voi vaihdella automaattisesti valitun lämpötilan mukaan.
6.­ Voit valita haluamasi linkousnopeuden (B1)
B1 linkouksen valintakytkin
Ohjelman valitsemisen jälkeen näyttöön ilmestyy kyseisen ohjelman suurin mahdollinen linkousnopeus.
Jokainen linkouspainikkeen painallus vähentää nopeutta 100 kierroksella minuutissa. Vähimmäisnopeus on
400 kierrosta minuutissa, mutta linkous voidaan poistaa painamalla linkouspainiketta toistuvasti.
7.­ Tehtyäsi haluamasi valinnat paina käynnistyskytkintä H ohjelman aloittamiseksi. Pesukone suorittaa
haluamasi ohjelman.
Jos jo tehtyäsi valinnan haluat perua sen, paina kytkintä uudelleen (merkkivalo sammuu).
ohjelman aloituksen merkkivalo (I)
Valo syttyy, kun Start­painiketta painetaan.
B2 Ajastin­painike
Tämän painikkeen avulla voit ohjelmoida pesuohjelman alkamaan vasta jopa 24 tunnin kuluttua.
Voit kytkeä ajastimen päälle seuraavasti:
Valitse haluamasi ohjelma.
Aktivoi painike painamalla sitä kerran (näyttöön ilmestyy h00) ja paina tämän jälkeen painiketta uudelleen,
mikä siirtää ohjelman alkua yhdellä tunnilla (näyttöön ilmestyy h01); jokainen painallus siirtää ohjelman
alkua yhdellä tunnilla, kunnes näyttöön ilmestyy h24, minkä jälkeen uusi painallus palauttaa ajastimen
alkutilanteeseen.
Vahvista valinta painamalla Start/Tauko­painiketta (näytön valo alkaa vilkkua). Ajastin käynnistyy, ja kun
aika on kulunut umpeen, ohjelma alkaa automaattisesti.
Ajastimen käynnistyksen voi perua seuraavasti:
Paina painiketta viiden sekunnin ajan, kunnes valitun ohjelman asetukset ilmestyvät näyttöön.
Tässä vaiheessa aiemmin valittu ohjelma voidaan käynnistää painamalla Start/Tauko­painiketta tai valinta
voidaan perua siirtämällä valitsin OFF­asentoon ja valitsemalla tämän jälkeen uusi ohjelma.
pesuohjelman kesto (V)
Pesuohjelman valitsemisen jälkeen näyttöön ilmestyy automaattisesti ohjelman kesto, jonka pituus riippuu
tehdyistä valinnoista.
Kun ohjelma on käynnistynyt, näytössä näkyy koko ajan jäljellä oleva pesuaika.
luukun merkkivalo
(G)
Kun Start/Tauko­painiketta painetaan, valo alkaa ensin vilkkua, minkä jälkeen se palaa pesuohjelman
loppuun asti.
Kaksi minuuttia pesuohjelman loppumisen jälkeen valo sammuu sen merkiksi, että luukun voi nyt avata.
Ohjelman peruminen­muuttaminen
Jos haluat muuttaa tai peruuttaa ohjeman sen aloittamisen jälkeen, toimi seuraavalla tavalla:
­
Aseta ohjelmanvalintakytkin asentoon OFF. Silloin ohjelma on peruttu ja voit valita halutessasi
uuden ohjelman.
­
Valitse uusi ohjelma.
­
Paina uudelleen kytkintä (H),
Pesukone suorittaa nyt valitun ohjelman.
Ohjelman keskeyttäminen
Pesuohjelman voi keskeyttää väliaikaisesti, jolloin koneeseen voidaan lisätä pyykkiä. Toimi seuraavalla
tavalla:
­
Paina kytkintä (H), kunnes valinnan, jäljellä olevan pesuajan ja aloituksen merkkivalot vilkkuvat.
­
Kun luukun turvalukituksen merkkivalo on sammunut (noin 2 minuuttia), voit avata luukun ja lisätä
pyykkiä.
­
Sulje rummun läpät ja koneen luukku huolellisesti.
­
Paina kytkintä (H), jolloin pesukone jatkaa keskeytetyn ohjelman suorittamista.
Kun ohjelma on loppunut, näyttöön ilmestyy “END”. Odota, kunnes luukun turvalukituksen merkkivalo (G)
on sammunut (noin 2 minuuttia).
Kun haluat tyhjentää koneen, kierrä ohjelmanvalitsin asentoon “ OFF” , avaa pesukoneen luukku ja
rummun läpät.
29.10.08/ H­46005050 FI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising