Candy | DUO 609 X | Candy DUO 609 X Használati utasítás

Candy DUO 609 X Használati utasítás
JAVASLATOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT, HOGY A LEGTÖBBET HOZZA KI KÉSZÜLÉKÉBŐL.
Azt javasoljuk, hogy őrizze meg ezt az üzembe helyezési és használati útmutatót későbbi használatra és üzembe helyezés előtt jegyezze fel a
sorozatszámot arra az esetre, ha a vevőszolgálattól kell segítséget kérnie.
. Az adattábla a Trio hátoldalán található.
Product Code:........................................
Serial N°:...................................................
A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, HA NEM TARTJA BE AZ ITT LEÍRT ÚTMUTATÁSOKAT.
A beüzemelés alatt álljon egy stabil csúszásmentes felületre és tegye
meg a szükséges óvintézkedéseket a balesetek elkerülésére.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
• A készülék elektromos csatlakoztatásával ajánlatos megbízni egy
hivatásos villanyszerelőt vagy hasonló képesítéssel rendelkező
szakembert.
• A DUO két részből, egy sütőből és egy mosogatógépből áll.
Biztonsági okokból, semmilyen körülmények között nem szabad a
készüléken bármilyen átalakítást végrehajtani.
• Ezt a berendezést kizárólag háztartási célra tervezték.
• Ha bármilyen hibát észlel a DUO-n, legyen az a legkisebb, akkor ne
csatlakoztassa azt. Húzza ki a hálózati csatlakozót és azonnal lépjen
kapcsolatba a hivatalos szerviz képviselőjével.
• Vannak bizonyos alapvető biztonsági szabályok, melyek minden
háztartási gépre érvényesek. Ezek a következők:
- Soha ne nyúljon a készülékhez, ha a keze vagy a lába vizes vagy
nedves.
- Ne használja a készüléket, ha mezítláb van.
- Ne a tápkábelnél vagy a készüléknél fogva húzza ki a hálózati
csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
- Ne tegye ki a készüléket az időjárás viszontagságainak (eső,
napsütés, stb.)
- Felügyelet nélkül ne engedje használni a készüléket gyermekeknek,
(vagy más erre alkalmatlan személyeknek.)
- Ne hajoljon be a készülék ajtaján, illetve ne engedje azt a
gyermekeknek.
- A berendezés használata nem ajánlott csökkent fizikai, érzékszervi,
szellemi képességekkel élő személyeknek (illetve gyerekeknek)
vagy akinek nincs kellő tapasztalata, ismerete, kivéve egy a
biztonságukért felelős személy felügyelete alatt.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a berendezéssel.
• A DUO minden hozzáférhető része melegszik használat közben.
Tartsa távol a kisgyerekeket a készüléktől, amikor az be van
kapcsolva.
• Minden használat után ajánlatos a DUO tisztítása.
Ez megakadályozza a kosz és zsír felgyülemlését, amely a következő
használatkor kellemetlen szagot és füstöt eredményezne.
• Soha ne használjon gőzzel vagy sűrített levegővel működő
berendezést a készülék tisztításához.
• Ne tároljon éghető anyagokat a DUO-ban, mert azok lángra
kaphatnak a készülék véletlen bekapcsolásakor.
• Használjon edényfogó kesztyűt az edények sütőbe helyezésekor
vagy kivételekor.
• Ne bélelje ki a sütő falát alufóliával vagy az egyes üzletekben
kapható egyszer használatos sütővédő anyagokkal. Az alumínium
vagy más védőanyag a forró zománccal érintkezve a zománc
megolvadását vagy a készülék belsejének károsodását okozhatja.
• Ha zsírt vagy olajat használ, mindig kísérje figyelemmel a főzést,
mert a felhevült zsír vagy olaj gyorsan lángra kaphat.
• A mosogatógépet a szokásos konyhai felszerelések mosogatásához
tervezték. A mosogatógépben nem moshatók el benzinnel,
festékkel, acél- vagy vasmaradványokkal, korróziós hatású
vegyszerekkel szennyezett tárgyak.
• A mosogatóprogram végén nem maradhat víz a gépben vagy az
edényeken.
• Amikor kidob egy régi mosogatógépet, ne feledje el leszerelni az
ajtaját ezzel elkerülve a veszélyt, hogy egy gyermek beszoruljon a
gépbe.
• A mosogatógép újrahasznosítható anyagokból készült, így nem
károsítja a környezetet, amikor majd hulladékká válik.
• Győződjön meg róla, hogy a mosogatógép nem nyomja össze a
hálózati tápkábelt.
• Nem tanácsos átalakítót, elosztót és/vagy hosszabbítót használni.
• A hálózati tápkábellel kapcsolatban felmerülő kérdéseivel forduljon
a vevőszolgálathoz vagy szakképzett szerelőhöz.
• Ha a berendezést szőnyeggel borított padlón helyezi el, ügyeljen
arra, hogy az alsó szellőzőnyílások szabadon legyenek hagyva. A
fenti előírások be nem tartása súlyos következményekkel járhat a
készülék biztonságos működésére nézve.
A termékek minőségének javítása érdekében, a CANDY a
műszaki fejlesztésekhez kapcsolódó módosításokat végezhet.
A készülék megfelel a 73/23/EEC és a 89/336/EEC európai
irányelveknek, valamint a 2006/95/EC és 2004/108/EC és azok
kiegészítéseinek.
MŰSZAKI ADATOK
DUO
Teljesítmény
2100 W
Behelyezhető terítékek száma
Vízfogyasztás
19 HU
l
BEÜZEMELÉS
A háztartási készülékek beüzemelése egy bonyolult művelet, melynek helytelen elvégzése súlyosan veszélyeztetheti a felhasználók
biztonságát. Ezért ezt csak olyan szakképzett személy végezheti el, aki a beüzemelést a hatályos műszaki szabályozásokkal
összhangban hajtja végre.
Abban az esetben, ha ezt az előírást figyelmen kívül hagyják és a beüzemelést képesítés nélküli személy végzi el, a gyártó elhárít
minden műszaki hibával kapcsolatos felelősséget, attól függetlenül, hogy a hiba okozott-e anyagi kárt vagy személyi sérülést.
ELEKTROMOS BEKÖTÉS
A bekötés meg kell, hogy feleljen a szabványos előírásoknak. A
gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű
használatból keletkezett károkért.
Figyelmeztetés
• Elektromos szerelés előtt mindig ellenőrizze a feszültség értékét a
villanyórán, a kismegszakítók beállítását, a csatlakozás földelését és
hogy a biztosíték megfelelő.
• A berendezés elektromos csatlakoztatását földelt aljzattal vagy
többpólusú kioldó kapcsolóval kell kialakítani. Ha van a készüléken
dugaszolóaljzat, akkor azt úgy kell elhelyezni, hogy az aljzat
hozzáférhető legyen.
A gyártó nem vállal felelősséget a földelés nélkül vagy hibásan
földelt készülék okozta balesetekért.
A hálózati tápkábellel kapcsolatban felmerülő kérdéseivel forduljon
a vevőszolgálathoz vagy szakképzett szerelőhöz.
VÍZELVEZETÉS
Ügyeljen, hogy a vízelvezető cső ne csavarodjon meg, amikor a
géphez csatlakoztatja, így a víz szabadon átfolyhat rajt. A vízelvezető
kivezetése a padló szintje felett legalább 40 cm-re legyen, ajánlatos
egy bűzelzáró szifon beszerelése (3x ábra).
A kivezető cső 2,6 m-ig meghosszabbítható, feltéve, hogy a
magassága nem haladja a 85 cm-t a padlószinttől mérve. Ehhez
lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.
3
Figyelmeztetés: Ezt a készüléket földelni kell. Megfelelő
földelés hiányában azt fogja észrevenni, hogy a fém részek
megérintésekor elektromos terjedés érezhető a rádiózavar mentesítő jelenléte miatt.
• DUO
Egy hálózati tápkábelt mellékeltünk a DUO-hoz, amivel egy 220240V-os hálózathoz, két fázishoz vagy egy fázishoz és a nullához
csatlakoztathatjuk.
• 10/16 Amperes aljzathoz csatlakoztassa.
VÍZBEKÖTÉS - VÍZELVEZETÉS
VÍZBEKÖTÉS
A be- és elvezető tömlők balra vagy jobbra vezethetők el. A
mosogatógép hideg és meleg vízhez egyaránt csatlakoztatható,
amennyiben a víz nem melegebb 60°C-nál.
A víznyomásnak 0,08 Mpa és 0,8 Mpa között kell lennie. Ha a
víznyomás alacsonyabb a minimum értéknél, forduljon tanácsért a
vevőszolgálathoz.
A bevezetőcsövet egy csapon keresztül kell csatlakoztatni, hogy
el tudja zárni a vizet, amikor a gépet nem használja. (1. ábra). A
mosogatógép bevezető tömlője egy 3/4”-os menetes csatlakozóval
van szerelve (2. ábra) Az „A” bevezető csövet szorosan kell
csatlakoztatni a „B” 3/4”-os csaphoz. A mosogatógépet kizárólag a
mellékelt csővel szabad csatlakoztatni.
Ne használjon régi csövet.
A tömlő felakasztható a mosogató oldalára is, de nem merülhet a
vízbe, elkerülendő, hogy a víz visszaszivárogjon a gépbe működés
közben. Ellenőrizze, hogy a be- és elvezető tömlők nem csavarodtake meg. Ha szükség esetén meghosszabbítaná a bevezető tömlőt,
forduljon a vevőszolgálathoz.
FIGYELEM!
A szelvény szerelését az üzembe helyezéskor kell elvégezni.
Ha a gépet új vagy régóta nem használt csővezetékhez csatlakoztatja,
folyassa néhány percig a vizet mielőtt a bevezető tömlőt
csatlakoztatja. Így elkerülheti, hogy az üledék vagy rozsda eltömítse
a befolyó szűrőjét.
Ha nem, akkor hagyjon 1 centimétert a készülék teteje és a
munkalap alja között a levegő szabad mozgásának érdekében,
és helyezze el a készülékkel együtt szállított terelőt.
20 HU
HASZNÁLAT
A SÜTŐ HASZNÁLATA
NAGYON FONTOS: a sütő és a mosogatógép egyidejűleg nem
használható.
A sütő használatához ki kell kapcsolnia a mosogatógépet.
FONTOS Mindig tartsa távol a kisgyerekeket a Duo-tól, amikor
használja.
A SÜTÉSI MÓDOK (A típustól függően)
• Alsó fűtőelem + ventilátor : A fűtőelem és a ventilátor együttes
használata ideális a gyümölcskosár, gyümölcslepény, pástétom
és minden olyan étel készítéséhez, amely több alulról jövő hőt
igényel.
• Hagyományos sütés
: A felső és alsó fűtőelemek együttes
használata.
Ez a mód ideális minden hagyományos sütéshez vörös húsok,
marhasült, báránycomb, kenyér, leveles tészták készítéséhez.
Melegítse elő a sütőt nagyjából tíz percig, és helyezze az ételt a
középső polcra.
•
Levegőkeringetéses sütés
: Mind a felső, mind az alsó
fűtőelemet használjuk, a ventilátorral cirkuláltatva a levegőt a sütő
belsejében. Ezt a módot szárnyasok, sütemények, halak, zöldségek
elkészítéséhez ajánljuk, a hő jobban átjárja az ételt, és mind a
sütési, mind az előmelegítési idő lerövidül.
• Nyomja meg a “Be/Ki” gombot
Bekapcsolt helyzetben felgyullad az első funkció (sütővilágítás)
izzója
, a többi jelző kikapcsolt állapotban marad. A hőmérséklet
nem szabályozható, és a LED-kijelzők ki vannak kapcsolva
• Nyomja meg a “Funkciók” gombot
a második funkció LED kigyullad és villog (ventilátor), miközben a
hőmérséklet LED be világít. A program- és a hőmérsékletválasztás
egy rotációs módra van állítva. A programválasztást követően, ha
nem nyomja meg 3 másodpercen belül újra a választógombot, akkor
a program kiválasztásra kerül (ez vonatkozik a hőmérsékletválasztásra
is), a vonatkozó LED kigyullad és a hőmérséklet LED villogni kezd a
beállított hőmérséklet eléréséig: a beállított hőmérséklet elérését
követően a hőmérséklet LED folyamatosan világít.
A funkció hőmérsékletét a
gomb megnyomásával változtathatja
meg, a beállításra vonatkozóan lásd a fenti táblázatot.
• A sütő funkció kikapcsolásához nyomja meg a “Be/Ki” gombot.
MARADÉK HŐ FUNKCIÓ
Amikor a sütő programja befejeződik és a sütő még meleg,
akkor a hőmérséklet LED még villog, míg a sütő el nem éri a 80°C
hőmérsékletet.
• Grillezés
: A felső fűtőelem használata. Eredményesen
használható vegyes grill ételek, kebab és csőben sült ételek
elkészítéséhez. Az elem felmelegítéséhez öt perces előmelegítés
szükséges.
• Levegőkeringetéses grill
: A felső fűtőelem használata,
levegőkeringetéssel kombinálva. Ideális nagyobb húsdarabok
sütéséhez, egész szárnyasok, sertéssültek, stb. A vörös húsoknak
előmelegítés szükséges, a fehér húsoknak nem. Csúsztassa be
a csepegtető tálcát a polc alá, hogy felfogja a szaftot. Ügyeljen,
hogy az étel ne legyen túl közel a fűtőelemhez. A sütés félidejében
fordítsa meg az ételt.
SÜTŐBERENDEZÉS (A típustól függően)
Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket. Mossa le egy
szivaccsal. Öblítse le és törölje szárazra.
• A POLC: A polc edények,
tepsik, húsdarabok elhelyezésére
szolgál grillezéskor. Sínekkel van
ellátva, melyek lehetővé teszik a
csepegtető-tálca alácsúsztatását.
Különleges kialakításának köszönhetően a polc mindig vízszintes
marad, még ha teljesen ki is van húzva a sütő elé, így az edények nem
borulnak fel vagy csúsznak le a polcról.
HASZNÁLAT
Érintse meg az On / Off gombot.
Hőmérséklet kapcsoló
Funkció
Funkciós kapcsoló
Sütési mód
beállított
Előre beállított Előre
hőmérsékleti
hőmérséklet
tartomány
Világitás
nincs
Alsó hevités +
ventilátor
Hagyományo
s sütés
nincs
• A CSEPEGTETŐ TÁLCA:
A csepegtetőtálca összegyűjti a
grillezéskor keletkező szaftot.
A tálca a polcra helyezhető vagy a
polc alá csúsztatható be. Amikor
nem használja a csepegtetőtálcát,
akkor ne tárolja a sütőben.
Soha ne használja a csepegtetőtálcát sütőtálcaként. Ez füstképződést
eredményezhet, zsír fröccsenhet a sütő falára amely gyorsan
elrozsdásodhat.
A sütő használatakor minden nem használt tartozékot el kell
távolítani.
Ventilátoros sütés
Grillezés
Grillezés +
ventilátor
21 HU
HASZNÁLAT
SÜTÉSI TANÁCSOK
HÚS
Ne sózza meg a húst sütés vége előtt, mert a só miatt zsír fröccsenhet ki a húsból. Ez beszennyezi a sütőt és füstöt eredményez.
A fehér húsokat, sertést, borjút, bárányt, halat hidegen is beteheti a sütőbe. A sütési idő hosszabb, mint az előmelegített sütőben, de a hús
belseje jobban átsül, mert hosszabb idő alatt a hő jobban átjárja a húsdarabokat.
A VÖRÖS HÚSOK EREDMÉNYES SÜTÉSÉNEK ALAPJA A MEGFELELŐ ELŐMELEGÍTÉS
TORTA – SÜLT TÉSZTÁK ÉS SÜTEMÉNYEK:
Kerülje a fényes felületű sütőformák használatát, mert ezek visszaverik a hőt és így elronthatják a süteményt. Ha a torta túl gyorsan kezd barnulni,
fedje le sütőpapírral vagy alufóliával.
Figyelmeztetés! Az alufóliát a fényesebb felével befelé kell fordítani. Ha nem így tesz, a fényes felület visszaveri a hőt és az nem járja át a
süteményt.
A sütés első 20-25 percében ne nyissa ki a sütő ajtaját. A piskóta, a szuflé, a briós, stb. összeesik. A sütemény állapotát úgy ellenőrizheti, hogy
egy kést vagy kötőtűt szúr a közepébe. Ha a penge simán szárazon kihúzható, a sütemény kész, befejezheti a sütést. Ha a penge nedves vagy
tésztadarabok tapadnak rá, folytassa a sütést, de kissé vegye lejjebb a hőfokot, hogy ne égjen meg a sütemény.
Az alábbi útmutatások csak tájékoztató jellegűek. Az értékek megváltoztathatók a személyes tapasztalatai vagy ízlése szerint.
Előmelegítési idő.
. 20 perc 210 és 230°C között
. 15 perc 140 és 190°C között
. 10 perc 65 és 115°C között
étel
MENNYISÉG
Sütő
hőmérséklet
e (°C)
HAL
Pisztráng
Tőkehal
HÚSOK
Marhahús
Sült
Borjú
Báránycomb
Birkacomb
SZÁRNYASOK
Galamb
Liba
Kacsa
Csirke
EGYÉB
Lasagne
Szuflék
Vagdalt
Pizza
TÉSZTAFÉLÉK
Sütemény
Gyümölcsl
epény
Pogácsa
Habcsók
Leveles tészta
22 HU
Polcpozíció
alulról
Sütési idő
percekben
HASZNÁLAT
A MOSOGATÓGÉP
Műszaki adatok:
Behelyezhető teríték EN50242
6
Ürítőszivattyú teljesítménye
30 W
Kapacitás edényekkel
4 személy
Max. teljesítményfelvétel
2050 W
Hálózati víznyomás (liter)
3
Víznyomás
min. 0,08 – max. 0,08 MPа
Teljesítmény
1900 W
Biztosíték (amp)
10 A
Mosogatószivattyú teljesítménye 150 W
A MOSOGATÓGÉP KEZELŐSZERVEI
A Programválasztó jelzőlámpák
B Programválasztó gomb
C Programleírás
D Be/Ki kapcsoló
A PROGRAM ÉS A SPECIÁLIS FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA
A mosogatógép és a sütő egyidejűleg nem használhatók.
A programbeállítás
Nyissa ki az ajtót és nyomja meg a Be/Ki gombot ; a 4 programválasztó LED villogni kezd.
- Állítsa be a kívánt programot a programválasztó gomb megnyomásával, a kiválasztott programhoz tartozó LED bekapcsol (2 LED a HIDEG
ÖBLÍTÉS program esetén).
- Csukja be az ajtót, (a hangjelzés után) a választott program automatikusan elindul.
A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA
Az ajtó kinyitása
Fogja meg a fogantyút és húzza előre. Ha az ajtót működés közben
kinyitjuk, az elektromos biztonsági berendezés mindent lekapcsol. A
gép megfelelő működése érdekében az ajtót nem szabad kinyitni
használat közben.
Az ajtó becsukása
Helyezze a kosarat a mosogatógépbe. Győződjön meg róla, hogy a
szóró kar szabadon foroghat és az edények, evőeszközök, serpenyők
nem akadályozzák a forgását. Csukja be az ajtót, nyomja be, ügyelve,
hogy biztosan záródik.
A program megszakítása.
Nem ajánlatos kinyitni az ajtót a program futása közben,
különösen a fő mosási fázis és a végső szárítás alatt.
A készülék azonban az ajtó kinyitásakor automatikusan leáll.
Ha az ajtót újra becsukja, a program magától folytatódik.
Fontos!
A túlfolyásgátló biztonsági berendezés megfelelő működése
érdekében, működés közben ne mozgassa, illetve ne billentse
meg a mosogatógépet.
Ha egy folyamatban lévő programot szeretne megváltoztatni vagy
leállítani, a következőképpen járjon el:
• Nyissa ki az ajtót, nyomvatartva a „ P” programválasztó gombot
amíg mind a 4 jelzőlámpa villogni kezd. Ezzel törölte az aktuális
programot. Most beállíthat egy új programot.
Mielőtt elindítaná az új programot, ellenőrizze, hogy van-e még
mosogatószer az adagolóban. Ha szükséges, töltse fel az adagolót.
Figyelmeztetés! Ha a szárítási fázis közben kinyitja az ajtót, egy
szaggatott hangjelzés hallható, amely arra figyelmeztet, hogy a
folyamat még nincs befejezve.
A program vége
A program végét hangjelzés jelzi. Amikor kinyitja az ajtót, a program
jelző lámpák villogni kezdenek. Engedje fel a Be/Ki gombot.
A hangjelzés kiiktatása
A hangjelzés funkció következőképpen kapcsolható ki:
- nyomja meg a Be / Ki gombot,
- várjon amíg a LEDek villogni kezdenek.
- két percen belül, nyomja be és tartsa nyomva a programválasztó
gombot legalább 30 másodpercig (a program jelző LEDek továbbra
is villognak és egy szaggatott hangjelzés hallható).
- Ha a két baloldali LED folyamatosan világít, és a hangjelzés elhallgat,
engedje fel a gombot (a hangjelzés funkció aktív).
- Nyomja be ismét a programválasztó gombot, a két baloldali LED
kialszik és a két másik bekapcsol (a hangjelzés funkció ki van
iktatva).
- Egy hangjelzés jelzi, hogy a beállítás megtörtént..
- A hangjelzés funkció visszaállításához ismételje meg az egész
folyamatot.
Figyelmeztetés – A mosogatógép egy túlfolyásgátló
biztonsági berendezéssel van ellátva, amely rendellenesség
esetén beavatkozik, kiengedve a felesleges vizet.
Hibajelzések
Üzemzavar vagy működési hiba esetén a futó programhoz tartozó
LED (2 LED a HIDEG ÖBLÍTÉS esetében) gyors villogásba kezd és egy
hangjelzés hallható.
Ilyen esetben kapcsolja ki a mosogatógépet a Be / Ki gomb
megnyomásával. Ha meggyőződött róla, hogy a vízbevezető
csap nyitva van, az elvezető cső nincs megcsavarodva és a szűrők
nincsenek eltömődve, indítsa újra a programot. Ha a rendellenesség
továbbra is fenn áll, forduljon a vevőszolgálathoz.
Ha a gépet el kell mozdítani vagy meg kell billenteni, először
győződjön meg róla, hogy a mosogatási ciklus befejeződött és
nem maradt víz a tartályban.
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK ÉS A
SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
A szűrőegység a következőkből áll:
- egy központi szűrőcsésze, amely a
nagyobb ételdarabokat gyűjti össze.
- egy lapos szűrő, amely folyamatosan
szűri a mosogatóvizet.
- a mikroszűrő, amely a lapos szűrő alatt
van és a legkisebb ételdarabkákat
gyűjti össze, biztosítva a tökéletes öblítést.
A legjobb eredmény érdekében a szűrőegységet minden mosogatás
után ellenőrizni és tisztítani kell.
A szűrő eltávolításához, egyszerűen húzza meg a fogantyút és emelje
ki az egész egységet.
A könnyű tisztítás érdekében a központi csésze felül helyezkedik el.
A mosogatógép öntisztító mikroszűrővel van ellátva, amelyet csak 15
naponként kell ellenőrizni.
Minden mosás után ajánlatos ellenőrizni, hogy nem tömődött-e el a
központi csésze és a lapos szűrő.
Megjegyzés: A szűrők tisztítása után ügyeljen arra, hogy megfelelően
visszaillessze egyiket a másikba, és hogy a lapos szűrő megfelelően
illeszkedik a mosogatógép aljába.
A szűrőegység nem megfelelő illeszkedése kedvezőtlenül
befolyásolja a készülék teljesítményét.
Fontos! Soha ne használja a mosogatógépet szűrő nélkül.
23 HU
HASZNÁLAT
AZ ÖBLÍTŐSZER BETÖLTÉSE
AZ EDÉNYEK BEHELYEZÉSE
A kosár gondosan megtervezett kialakítása könnyűvé teszi az
edények behelyezését. A jó mosogatási eredmény érdekében
távolítsa el az edényekből a hulladékot (csontokat, fogpiszkálót,
ételmaradékot) hogy azok ne akadályozzák a vízelvezető a szórófejek
és a szűrők működését,
és ezáltal ne csökkentsék a mosogatás hatékonyságát.
A „B” öblítőszer-adagoló a mosogatószer adagolótól jobbra
található, befogadóképessége nagyjából 130 ml.
Nyissa ki a fedelet és öntsön be elegendő
folyadékot, ami több mosogatáshoz elég.
Ügyeljen, hogy ne töltse túl a tartályt. Csukja be
a fedelet.
Az utolsó öblítési fázisban automatikusan
kiáramló adalékanyag elősegíti a gyors száradást
és megakadályozza a foltok kialakulását.
Minden mosogatáshoz javasolt
öblítőszert használni.
Az öblítőszer szintjét az adagoló
közepén található jelzőnyíláson
ellenőrizheti (A).
Figyelmeztetés! A sérülések elkerülése érdekében az éles vagy
hegyes evőeszközöket a fogantyújukkal felfelé helyezze a gépbe.
6 részes étkészlet elhelyezése.
A- 6 pohár
B- 6 kistányér
C- 6 csészealj
D- kis tál
E- 6 teás vagy kávés csésze
F - 6 lapos tányér
G- 6 mély tányér
H- közepes tál
I – tálaló edény
L – evőeszközök
TELE - sötét
ÜRES - világos
AZ ÖBLÍTŐSZER SZABÁLYOZÁSA (1-től 6-ig).
NÉGYRÉSZES ÉTKÉSZLET ÉS
LÁBASOK BETÖLTÉSE
Lábasok, salátás tálak, leveses tálak
is elhelyezhetők a kosárban. Az
evőeszközöket ajánlatos az erre
a célra kijelölt részbe helyezni. A
keskeny nyelű evőeszközöket a
fogantyúval felfelé kell elhelyezni,
hogy ki ne csússzanak
a kosár alján át, akadályozva a szórófejet. Ne tegyen olyan fedőt a
kosárban, aminek fából van a fogantyúja, vagy amelyik ragasztással
van rögzítve.
A MOSOGATÓSZER BETÖLTÉSE
Lényeges, hogy speciálisan gépi mosogatáshoz való szert
hasznájon, legyen az por, folyadék vagy tabletta.
Nem megfelelő mosogatószerek, (mint a kézi mosogatáshoz valók)
nem tartalmaznak megfelelő anyagokat a gépi mosogatáshoz és
gátolják a hatékony működést.
A szabályozó(„B”) a visszajelző alatt található és kézzel állítható, a „3”as pozíció ajánlott.
A víz keménységét a vízkövesedés vagy a szárazság alapján
állapíthatjuk meg.
A legjobb eredmény elérése érdekében fontos, hogy a megfelelő
mennyiségű öblítőszer adagolását állítsuk be.
A mosogatás után,
. ha csíkok jelennek meg az edényeken, csökkentse a mennyiséget
egy pozícióval.
. ha fehér foltok jelennek meg, növelje a mennyiséget egy
pozícióval.
A SÓ BETÖLTÉSE
A mosogatógép vízlágyítóval van ellátva, ami megtisztítja a vizet
az ásványi anyagoktól, amelyek vízkövesedést és ezzel a gép
károsodását okozhatják. A mosogatógép alsó részén egy sóadagoló
található, amely a vízlágyító regenerálására szolgál.
A vízlágyító egység szűrőelemét, speciálisan mosogatógépekhez
előállított sóval kell feltölteni. Ez a só tabletta vagy granulátum
formájában kapható.
A só adagolásához csavarja le a
zárósapkát a készülék alsó részén.
A művelet során egy kis víz
túlcsordulhat, ennek ellenére folytassa
a só betöltését, amíg az adagoló
megtelik. Törölje le a menetről a
sómaradványokat és csavarja vissza a
zárósapkát.
Normál mosogatás
A mosogatószer adagoló az ajtó belsejében
van. Az adagoló fedelét minden mosás
előtt be kell csukni. A kinyitásához nyomja
be a reteszt. A fedél nyitva van minden
mosogatás végén, készen a következő
használatra.
A szükséges mosogatószer mennyisége
függ az edények szennyezettségétől és a
mosogatási programtól. Általában 15gos adag javasolt. Ha a víz kemény, vagy
az edények különösen koszosak, 25g
mosogatószert kell betölteni.
A mosogatószer beöntése után csukja le a fedelet. Mivel a
mosogatószerek nem egyformák, a dobozukon lévő útmutatók
eltérhetnek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy túl kevés mosogatószer nem tisztítja
megfelelően az edényeket, túl sok szer viszont nem hoz jobb
eredményt és csak veszendőbe megy. Ne használjon feleslegesen
sok mosogatószert, ezzel is hozzájárulva környezetünk védelméhez.
Ha nincs szükség azonnal a mosogatógépre, indítsa el a hideg
öblítés programot (Eco+Rapid ledek), így a túlfolyt sóoldat
kiürül a víztartályból.
A sóadagoló befogadóképessége 1,5 kg, a készülék hatékony
működésének érdekében az adagolót a beállításoknak megfelelően,
időről időre újra kell tölteni.
Megjegyzés: Az adagolót csordulásig kell tölteni vízzel. Csak teljesen
feltöltött sóadagolóval üzemelje be a mosogatógépet.
Intenzív mosás
Ha az intenzív mosási programot használja,
töltsön be egy második 15 grammnyi
adagot (egy evőkanál). Ez az extra adag
az adagoló ívelt részébe tölthető a fedél
becsukása után. (lásd az ábrát).
24 HU
HASZNÁLAT
A vízlágyító szabályozása az elektronikus programozóval
A vízlágyító 5 fokozatban, 60°Fh (francia osztályozás) illetve 33°Dh (német osztályozás) keménységi fokig tudja szabályozni a vízkeménységet. A
beállításokat az alábbi táblázatban soroltuk fel.
Szint
Vízkeménység
Vízkeménység
°fH (francia)
°dH (német)
Regeneráló só
használata
A vízlágyító beállítása
nem
1.jelzőlámpa
igen
1.jelzőlámpa
igen
2.jelzőlámpa
igen
3.jelzőlámpa
igen
4.jelzőlámpa
A vízlágyító egység gyárilag 3-as fokozatra van állítva (N.3 jelző lámpa), mert a legtöbb felhasználó számára ez megfelelő. A vízlágyító egység
beállításait a víz keménységi fokának megfelelően a következőképpen szabályozhatja: Nyissa ki az ajtót és nyomja meg a
Be / Ki gombot, 2 percen belül nyomja meg és tartsa nyomva legalább 10 másodpercig a programválasztó gombot, balról az első 3 LED
3 másodpercre kigyullad.
A vízlágyító beállításhoz tartozó LED villogni kezd; egymást követő gombnyomásokkal beállíthatja a vízkeménységi fokot (lásd a táblázatban).
LEDek
A PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB
MOSOGATÁSI PROGRAMOK
Információ a vizsgáló laboratóriumok számára Általános programok összehasonlítása
Az EN-50242 szabványra hivatkozva:
1) Normál adag
2) Fényesség beállítás: “4”
3) Mosogatószer mennyisége: 18gr. a mosogatáshoz
Normál
Naponta egyszer – normálisan
szennyezett serpenyőkhöz és más
olyan edényekhez, amelyek egész
nap keletkeznek a mosáshoz.
intenzív
Naponta
egyszer
–
erősen
szennyezett serpenyőkhöz és
bármely más olyan edényekhez,
amelyek egész nap keletkeznek a
mosáshoz.
eco
Energiatakarékos program,
amely megfelel a normálisan
szennyezett edényekhez.
Enzimet tartalmazó
mosószerekkel.
gyors 32’
Gyors mosogatás olyan
edényekhez, amelyeket
közvetlen étkezés után
mosogatnak. 4/6 személy után
keletkező mosogatási igény.
Hideg
előmosás
Rövid előmosás olyan
edényekhez, amelyeket a
mosogatóban tárolnak, míg az
meg nem telik.
25 HU
hideg vízzel
időtartam
öblítés
öblítéssegítővel
második hideg
öblítés
első öblítés
főmosás
forró
öblítéssegítő
elosztó
sóadagoló
ellenőrzése
szűrőtisztítás
leírás
mosószer ázta
táshoz
mosószer
mosáshoz
Program
program tartalma
hideg előmosás
ellenőrzőlista
HASZNÁLAT
GYAKORLATI TANÁCSOK
- A mosogatóprogram teljes töltettel futtatásához, minden étkezés után helyezze be az edényeket és minden alkalommal indítson el egy hideg
előmosást, hogy eltávolítsa a nagyobb ételmaradványokat.
HOGYAN ÉRHETÜNK EL JÓ MOSOGATÁSI EREDMÉNYEKET?
1) Az edényeket lefelé fordítva helyezze el.
2) Próbálja úgy elhelyezni az edényeket, hogy azok nem érnek egymáshoz. Ha megfelelően helyezi el az edényeket, jobb eredményt érhet el.
3) Mielőtt behelyezné az edényeket, távolítsa el az ételmaradékot (csontokat, héjakat, hús és zöldségdarabokat, kávézaccot, gyümölcshéjat,
cigarettahamut, stb.) melyek eltömíthetik a kifolyót vagy akadályozhatják a mosogatókarok szórófejeit.
4) Miután behelyezte az edényeket, ellenőrizze, hogy a mosogatókarok szabadon foroghatnak.
5) A serpenyőket és más odaégett ételmaradványokkal szennyezett edényeket áztassa be mosogatószeres vízbe.
6) Evőeszköz mosogatása.
a) – rögtön a használat után áztassa be az evőeszközöket, különösen, ha majonézhez, tojáshoz, halhoz, stb. használta.
b) – ne öntsön rá mosogatószert
c) – tartsa más fémektől elkülönítve.
MI A TEENDŐ, HA...
Mosogatás közben le akarja állítani a gépet, hogy további edényeket helyezzen be. Nyissa ki az ajtót, tegye be az edényeket, csukja vissza az ajtót
és a gép automatikusan újraindul.
MIT NE MOSOGASSON A GÉPPEL?
Ne feledje, hogy nem minden edény alkalmas gépi mosogatásra.
Nem ajánlott a mosogatógépbe tenni a következőket: fa vagy műanyagnyelű evőeszközöket, fafogantyús edényeket, alumínium, kristály,
ólomüveg tárgyakat.
Egyes díszítések kifakulhatnak. Ezért tanácsos a teljes étkészlet mosogatása előtt, csak egy darabbal kipróbálni a mosogatást, meggyőződve
arról, hogy a készlet többi része sem fog kifakulni.
Szintén nem ajánlott a nem rozsdamentes acél fogóval ellátott ezüst edényeket a mosogatógépbe tenni, mert ezek kémiai reakcióba léphetnek
egymással.
Megjegyzés: Ha új edényeket vagy evőeszközöket vásárol, mindig győződjön meg róla, hogy azok alkalmasak-e a gépi mosogatásra.
HASZNÁLAT UTÁN – Minden mosogatás után, zárja el a gép vízellátását biztosító csapot és nyomja a Be/Ki gombot a Ki helyzetbe.
Ha a mosogatógépet egy ideig nem fogja használni, a következő intézkedések ajánlottak:
1 – futtasson le egy mosogatási programot edények nélkül, hogy zsírtalanítsa a gépet,
2 – húzza ki a hálózati csatlakozót,
3 – zárja el a vízbevezető csapot,
4 – töltse fel az öblítőszer adagolóját,
5 – hagyja résnyire nyitva az ajtót
6 – hagyja tisztán a gép belsejét,
7 – ha a gépet olyan helyen hagyja ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, az adagolóban hagyott víz megfagyhat.
Ezért a következő használat előtt 24 órával tanácsos a hőmérsékletet 0°C fölé melegíteni.
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
• Mielőtt hozzálát a tisztításhoz, ne feledje:
• Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és várjon, amíg a felmelegedett részek kihűlnek.
• Soha ne használjon dörzshatású tisztítószereket, fém súrolót vagy éles tárgyakat a készülék tisztításához.
• A SÜTŐ VILÁGÍTÁS
Az izzó és az izzófedél hőálló anyagból készült. 230V~ - E 14 alap – 15W – Hőmérséklet 300°C mini. Az izzó cseréje: válassza le a sütőt az
elektromos hálózatról, mielőtt hozzálátna az izzó cseréjéhez. Várjon, amíg a sütő kihűl, mielőtt hozzákezdene a művelethez.
A kiégett izzó cseréjéhez, csavarozza le az üveg fedelet, csavarja ki az izzót, helyezzen be egy ugyanolyan típusú izzót, csavarozza vissza a
védőfedelet.
• TARTOZÉKOK
Sütőpolc: ne tisztítsa a polcot dörzshatású anyagokkal. Használjon meleg szappanos vízbe mártott rongyot. Öblítse le tiszta vízzel és törölje
szárazra.
A csepegtető tálca: Grillezés után, vegye ki a tálcát a sütőből és öntse ki belőle a zsírt. Szivacs és mosószer használatával, forró vízben mossa le és
öblítse ki a tálcát. Ha még mindig szennyezett maradt, áztassa be szappanos vízben. A csepegtető tálca a mosogatógépben is tisztítható.
Soha ne tegye vissza a sütőbe a csepegtető tálcát, ha az még mindig koszos.
• A SÜTŐ AJTÓ ÜVEGE
Ajánlott a sütőajtó üvegét nedvszívó papírral megtörölni minden sütés után. Ha erősen szennyezett az üveg, megtisztítható egy szivaccsal és
tisztítószerrel.
• A SÜTŐAJTÓ:
A sütőajtó leszerelés nélkül is tisztítható.
26 HU
HIBAELHÁRÍTÁS
NE FELEDJE! A sütő és a mosogatógép egyidejűleg nem használható.
Ha a mosogatógép nem működik, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, ellenőrizze a következőket:
HIBA
1 – A gép egyáltalán nem működik
2 – A gép nem szívja be a vizet
3 – A gép nem engedi le a vizet
4 – A gép folyamatosan engedi ki a vizet
5 – Nem hallani a szórókar forgását
6 – A kijelző nélküli elektromos készüléken:
“Eco” jelzőlámpa és “No 1” jelzőlámpa,
hangjelzéssel
OK
A hálózati csatlakozó nincs csatlakoztatva
O/I gomb nincs benyomva
Nincs áram
Az ajtó nyitva van
Lásd az 1. pont okait
El van zárva a vízcsap
A programválasztó nem a megfelelő
helyzetben van
A bemenőtömlő meg van törve
A bemenőtömlő szűrője el van dugulva
Csatlakoztassa az elektromos csatlakozót
Nyomja meg a gombot
Ellenőrizze az elektromos ellátást
Csukja be az ajtót
Ellenőrizze
Nyissa meg a csapot
Fordítsa a programválasztót a megfelelő
helyzetbe
Egyenesítse ki a bemenőtömlőt
Tisztítsa meg a szűrőt a tömlő végén
A szűrő szennyezett
Tisztítsa meg a szűrőt
A kimenőtömlő meg van törve
Egyenesítse ki a kimenőtömlőt
A kimenőtömlő hosszabbítója nincs
megfelelően csatlakoztatva
A kimenőtömlő a falban lefelé néz és nem
felfelé
Kövesse a kimenőtömlő csatlakoztatására
vonatkozó utasításokat
A kimenőtömlő túlságosan alacsonyan van
elhelyezve
Emelje a kimenőtömlőt legalább 40
centiméterrel a padló szintje fölé
Túl sok mosogatószer
Csökkentse a mosogatószer mennyiségét
Valami megakadályozza a kar forgását
Ellenőrizze
A tányér és csészeszűrő nagyon szennyezett
Tisztítsa meg a szűrőt
A bemenő vízcsap el van zárva
Kapcsolja ki a készüléket - nyissa meg a
csapot – indítsa újra a ciklust
Lásd az 5. pont okait
A serpenyők alja nincs jól elmosva
A serpenyők pereme nincs jól elmosogatva
7 – A betöltött edények csak részben
vannak elmosva
A szórókar el van tömődve
Az edények nem megfelelően vannak
behelyezve
A kimenőtömlő vége a vízben van
Helytelen mennyiségű mosogatószer lett
kimérve; a mosogatószer régi és kemény
A sóelosztó csapja nincs jól elzárva
8 – Fehér foltok jelennek meg az edényeken
9 – Zaj a mosogatás során
10 – Az edények nem teljesen szárazak
MEGOLDÁS
Hívjon képzett szerelőt
Ellenőrizze
Az aljára égett ételmaradékot tartalmazó
serpenyőket behelyezése előtt be kell
áztatni
Változtasson a serpenyők helyzetén
Távolítsa el a szórókart a gyűrűs anya
óramutatóval ellentétes elforgatásával és
mossa meg folyóvízben
Ne helyezze egymáshoz túl közel az
edényeket
A kimenőtömlő vége nem érhet hozzá a
kifolyó vízhez
Az edények szennyezettségének
megfelelően növelje a mennyiséget és
cserélje le a mosogatószert
Húzza meg teljesen.
A mosogatóprogram nem elég alapos
Válasszon erősebb programot
Túl kemény a víz
Ellenőrizze a só és öblítés segítő szintjét és
szabályozza a mennyiséget. Ha a hiba nem
szűnik meg, akkor lépjen kapcsolatba a
szervizközponttal.
Az edények egymáshoz érnek
A forgókar az edényekhez ér
Töltse be jobban az edényeket a kosárba
Töltse be jobban az edényeket
Elégtelen légáramlás
Hagyja kissé nyitva a mosogatógép ajtaját
a mosóprogram végén, hogy természetes
úton megszáradjanak az edények
A készülék a 2002/96/EC európai direktívának megfelelően az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó (WEEE)
jelöléssel van ellátva. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segíthet elkerülni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amely bekövetkezhet, ha nem a megfelelő hulladékkezelési eljárást alkalmazzák. A terméken található szimbólum azt
jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett, a helyben elérhető, elektromos és elektronikai hulladékok
újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
A feleslegessé vált termék elhelyezése a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályozásnak megfelelően kell, hogy
történjen. A hulladékkezelésre és újrahasznosításra vonatkozó részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a
hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
27 HU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising