Candy | CSF 4570 EX | Candy CSF 4570 EX Ohjekirja

Candy CSF 4570 EX Ohjekirja
CSF4570E/EX
CSF 458 E
Lue tämä ohjekirja
Tässä ohjekirjassa on otteita turvaohjeista,
käyttöohjeista, asennusohjeista ja vianmääritystä
koskevista vinkeistä. Huolellinen perehtyminen
ohjekirjaan ennen astianpesukoneen käyttöä
helpottaa sen asianmukaista käyttöä ja huoltoa.
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
Tutustumalla vianmääritystä koskeviin vinkkeihin
voit selvittää yleisimpiä ongelmia itse ilman
teknisten asiantuntijoiden apua.
Turvatietoja.........................................................1
Käyttöohjeet
Ohjauspaneeli.......................................................2
Astianpesukoneen toiminnot.................................2
Pesuohjelmataulukko............................................3
Vedenpehmennin..................................................4
Pesuaine...............................................................5
Huuhteluaine.......................................................5,6
Koneen täyttö......................................................6,7
Laitteen käynnistys................................................7
Suodatinjärjestelmä...............................................8
Astianpesukoneen hoito........................................9
Asennusohjeet
Sähkökytkentä.....................................................10
Liitin......................................................................10
Vesiliitäntä............................................................11
Ulkomitat...............................................................11
Vianmääritystä koskevia vinkkejä
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon....................12,13
Virhekoodit..........................................................13
HUOMAUTUS:
Valmistaja voi tuotteen jatkuvan kehityksen ja
päivityksen yhteydessä muuttaa sitä etukäteen
ilmoittamatta.
TÄRKEITÄ TURVATIETOJA
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ
VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät astianpesukonetta:
VAROITUS! VETYKAASU VOI RÄJÄHTÄÄ
Yli kaksi viikkoa käyttämättä olleeseen kuumavesijärjestelmään voi tietyissä oloissa muodostua vetykaasua.
VETYKAASU VOI RÄJÄHTÄÄ.
Jos kuumavesijärjestelmää ei ole käytetty yli kahteen viikkoon, avaa kaikki kuumavesihanat ja valuta vettä
usean minuutin ajan ennen astianpesukoneen käyttöä. Näin mahdollisesti muodostunut vetykaasu vapautuu.
Koska kaasu on helposti syttyvää, älä tupakoi tai käytä tulta tänä aikana.
MAADOITUSOHJEET
Laitteen on oltava maadoitettu. Toimintahäiriön sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa antamalla
sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin. Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on suojajohdin ja
maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä paikallisten ohjeiden ja sääntöjen mukaan asennettuun ja
maadoitettuun pistorasiaan.
VAROITUS!
Suojajohtimen kytkeminen ohjeiden vastaisesti voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ota yhteyttä
sähköasentajaan tai huoltoliikkeeseen, jos epäilet, ettei laite ole asianmukaisesti maadoitettu. Älä tee
muutoksia laitteen mukana olevaan pistokkeeseen; jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa
asentamaan sopiva pistorasia.
VAROITUS! ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ
Älä käsittele astianpesukonetta kovakouraisesti äläkä istu tai seiso sen luukun tai korien päällä.
Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettua pesu- ja huuhteluainetta. Älä käytä
astianpesukoneessa saippuaa, pyykinpesuainetta tai käsienpesuainetta. Säilytä nämä tuotteet poissa
lasten ulottuvilta.
Huolehdi, etteivät lapset saa käsiinsä pesu- ja huuhteluainetta tai pääse astianpesukoneen avoimen
luukun lähelle, koska sisällä voi olla vielä pesuainetta.
Älä jätä luukkua auki, sillä tämä voi aiheuttaa liukastumisvaaran.
Asennuksen aikana virtalähdettä ei saa taivuttaa tai litistää tarpeettoman tai vaarallisen paljon.
Älä ryhdy korjaamaan säätimiä itse.
Älä anna lasten tai muiden, jotka eivät osaa käyttää laitetta, käyttää sitä ilman valvontaa.
Astianpesukoneen pesuaineet ovat vahvasti emäksisiä ja siksi erittäin vaarallisia nieltyinä. Vältä aineen
joutumista iholle ja silmiin, äläkä päästä lapsia astianpesukoneen lähelle, kun luukku on auki.
Älä käytä astianpesukonetta, elleivät kaikki suojapaneelit ole paikoillaan. Avaa luukku varovasti, jos
astianpesukone on päällä, jottei vettä pääse roiskumaan ulos.
Älä aseta painavia esineitä avoimen luukun päälle. Muuten laite voi mennä nurin.
Muista nämä ohjeet, kun täytät konetta:
1) Aseta terävät esineet niin, etteivät ne voi vahingoittaa luukun tiivistettä.
2) Aseta terävät veitset kahvaosa ylöspäin viiltohaavojen vaaran vähentämiseksi.
Jos virransyöttökaapeli on vahingoittunut, valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun
ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
Hävitä pakkaus asianmukaisesti.
Käytä astianpesukonetta vain sen varsinaiseen tarkoitukseen.
Irrota pesutilan luukku, kun poistat vanhan astianpesukoneen käytöstä.
Lapsille olisi opetettava, ettei laitteen kanssa saa leikkiä.
Varmista, että pesuainelokero on tyhjä pesuohjelman päätyttyä.
LUE NÄMÄ TURVAOHJEET HUOLELLISESTI JA NOUDATA NIITÄ
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
1
TÄRKEÄÄ!
Parhaan pesutuloksen saamiseksi lue kaikki käyttöohjeet, ennen kuin käytät astianpesukonetta
ensimmäisen kerran. Säilytä tämä ohjekirja, jotta voit turvautua siihen tarvittaessa.
Ohjauspaneeli
HUOMAUTUS: tässä laitteessa on muistitoiminto,
jolloin virransyötön katkeaminen pesun aikana ei
aiheuta meneillään olevan pesuohjelman
nollautumista. Et voi siis peruuttaa ohjelmaa
katkaisemalla virran. Katso ohjelman vaihtamista
käsittelevää osaa.
9. Virtavalo: syttyy, kun virtapainike painetaan alas.
10. Käynnistys-/nollauspainike: painamalla tätä
painiketta voit käynnistää tai keskeyttää valitun
ohjelman. Kun ohjelma käynnistyy, yksi valoista
alkaa vilkkua.
1. Esipesun valo: vilkkuu esipesun aikana.
2. Pesun valo: vilkkuu pesun aikana.
3. Huuhtelun valo: vilkkuu huuhtelun aikana.
4. Kuivauksen valo: vilkkuu kuivauksen aikana.
5. Suolan loppumisen valo: syttyy, kun
vedenpehmennintä täytyy lisätä.
6. Luukun kahva: avaa luukku vetämällä kahvaa.
7. Pesuohjelman valitsin: valitse pesuohjelma
kääntämällä nuppia myötäpäivään.
8. Virtapainike: voit kytkeä virransyötön päälle tai
katkaista sen.
Astianpesukoneen ominaisuudet
7
1
2
3
8
4
5
9
11
6
1
2
3
4
Yläkori
Suihkuvarret
Alakori
Vedenpehmennin
12
10
5
6
7
8
Pääsuodatin
Pesuainelokero
Kuppihylly
Ruokailuvälinekori
2
9
10
11
12
Karkea suodatin
Huuhteluainelokero
Poistovesiputken liitäntä
Tulovesiputken liitäntä
Pesuohjelmataulukko
Pesuohjelma
TEHOPESU
YLEISPESU
(EN 50242)
ECO
1 TUNTI
Pesuohjelman valintatiedot
Hyvin likaisille astioille, kuten
padoille, kattiloille, vuoille ja
astioille, joissa on kuivuneita
ruoantähteitä.
Normaalisti likaisille astioille,
kuten padoille, lautasille,
laseille ja vähän likaantuneille
kattiloille.
Vähän likaisille astioille, kuten
lautasille, laseille, kulhoille ja
vähän likaantuneille kattiloille.
Pävittäinen pesu, 1 tunti.
Normaalilikaisille astioille, kun
ne pestään heti käytön jälkeen
(enintään 6 hengen astiat).
Pikapesu astioille, jotka
pestään heti käytön jälkeen
(enintään 4 hengen astiat).
PIKAPESU
ESIPESU
Esipesu astioille, padoille ja
kattiloille, jotka jäävät
odottamaan koneen täyttöä
aterian jälkeen.
Pesuohjelman kuvaus
Esipesu
Esipesu (45°C)
Pesu (70°C)
Huuhtelu (75°C)
Kuivaus
Esipesu
Pesu (50°C)
Huuhtelu (70°C)
Kuivaus
Esipesu
Pesu (45°C)
Huuhtelu (65°C)
Kuivaus
Esipesu
Pesu (70°C)
Huuhtelu (65°C)
Kuivaus
Pesu (50°C)
Huuhtelu (55°C)
Kuivaus
Esipesu
Pesuaine
Huuhteluaine
10/30 gr
5/25 gr
5/25 gr
25 gr
20 gr
Laitteen käynnistys
Pesuohjelman käynnistys…
1
2
3
4
5
6
7
Vedä ulos ala- ja yläkorit, täytä korit ja
työnnä ne takaisin. On suositeltavaa täyttää
ensin alakori ja sitten yläkori. Kalleimpia ja
hienoimpia posliiniastioita ei kannata pestä
astianpesukoneessa.
Varmista kevyesti vetämällä, että luukku on
kunnolla suljettu. HUOMAUTUS: Kuulet
napsauksen, kun luukku suljetaan oikein.
Aseta pistoke pistorasiaan. Virtalähde on
230 V / 50 Hz, ja pistorasian malli on 250 V
/ 10 A.
Valitse ohjelma astioiden likaisuuden
mukaan painamalla ohjelman
valintapainiketta.
Paina virtakytkintä.
Automaattinen pesu käynnistyy tällä
painikkeella.
Paina virtakytkintä pesun päätyttyä. Avaa
astianpesukoneen luukku 30 sekunnin
kuluttua.
Pesuohjelman lopussa
Kun ohjelma on päättynyt, pesukoneesta kuuluu
merkkiääni 8 sekunnin ajan. Sulje laite painamalla
virtapainiketta, katkaise vedensyöttö ja avaa
pesukoneen luukku. Älä käsittele astioita ja
keittiövälineitä, kun ne ovat vielä kuumia ja alttiita
rikkoontumaan. Odota muutama minuutti, ennen
kuin tyhjennät pesukoneen. Näin ne myös kuivuvat
paremmin.
3
HUOMAUTUS: Jos mallissasi ei ole vedenpehmennintä, voit jättää lukematta tämän kohdan.
VEDENPEHMENNIN
Veden kovuutta voidaan vähentää kahdella tavalla: käyttämällä vedenpehmennintä tai pesuainetta.
Veden kovuus vaihtelee paikallisesti. Jos astianpesukoneessa käytetään kovaa vettä, astioihin ja
ruokailuvälineisiin muodostuu saostumia.
Laitteessa on pehmennin, joka poistaa vedestä kalkin ja mineraalit suolan avulla.
Pehmentimen täyttö
Käytä aina astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa.
Suolasäiliö sijaitsee alakorin alla, ja se täytetään näin:
1
2
3
4
Poista alakori ja kierrä auki ja poista suolasäiliön korkki.
Jos täytät säiliötä ensimmäisen kerran, täytä 2/3 säiliöstä vedellä.
Aseta suppilon (sisältyy laitteeseen) pää reikään ja lisää sinne 2 kg suolaa.
Suolasäiliöstä voi vuotaa hieman vettä.
Kierrä korkki huolellisesti kiinni.
HUOMAUTUS:
1 Suolasäiliö on täytettävä, kun suolamäärän merkkivalo syttyy. Vaikka suolasäiliö on tarpeeksi täynnä,
merkkivalo saattaa näkyä, kunnes kaikki suola on liuennut veteen.
2 Säiliöstä vuotanut suola voidaan poistaa käynnistämällä liotusohjelma.
Suolan kulutuksen säätö
Suolan kulutusta astianpesukoneessa voidaan säätää veden kovuuden mukaan. Näin voidaan optimoida
ja mukauttaa suolan kulutusta. Voit säätää suolan kulutusta seuraavasti:
1
2
Kierrä auki suolasäiliön korkki.
Säiliössä on rengas, jossa on nuoli (ks. viereinen kuva). Käännä rengasta
tarvittaessa vastapäivään merkistä ”-” kohti merkkiä ”+” veden kovuuden
mukaan. On suositeltavaa käyttää säädöissä seuraavaa kaaviota:
VEDEN KOVUUS
ºdH
mmol/l
Asteikko
0~10
10~25
25~50
>50
0~5
5~14
14~28
>28
0~1.0
1.0~2.5
2.5~5.0
>5.0
Valitsimen
asento
Suolan kulutus
(grammaa/pesukerta)
/
MED
+
0
20
40
60
Veden kovuuden voi tarkistaa paikalliselta vesilaitokselta.
4
Riittoisuus
(pesukertoja/2 kg)
/
60
40
25
PESUAINELOKERO
Älä käytä liikaa pesuainetta saostumien muodostumisen estämiseksi, sillä astianpesukoneessa on erillinen
vedenpehmennin.
Lokero on täytettävä ennen pesuohjelman käynnistystä pesuohjelmataulukon ohjeiden mukaan. Tämä
astianpesukone kuluttaa vähemmän pesu- ja huuhteluainetta kuin perinteinen astianpesukone. Yleensä yksi
ruokalusikallinen pesuainetta riittää tavalliseen astiamäärään. Hyvin likaiset astiat tarvitsevat enemmän
pesuainetta. Lisää pesuaine juuri ennen astianpesukoneen käynnistystä, sillä muuten se voi kostua ja liueta
huonosti.
Pesuaineen määrä
Jos vesi ei ole liian kovaa, voit estää saostumien muodostumisen myös lisäämällä pesuaineen määrää.
Tarvittava pesuaineen määrä voi vaihdella erilaisen veden kovuuden takia. Voit tarkistaa paikkakuntasi
veden kovuuden esimerkiksi paikalliselta vesilaitokselta tai alan yrityksestä. Mitä kovempaa vesi on, sitä
enemmän pesuainetta tarvitaan. Muuta pesuaineen määrää vähän kerrallaan, kunnes löydät oikean
annostuksen.
Kovan veden jättämien jälkien poisto
Voit poistaa kovan veden jättämiä jälkiä seuraavasti:
Pese astiat normaalilla pesuohjelmalla.
Poista astianpesukoneesta kaikki metalliesineet, kuten ruokailuvälineet ja
kattilat.
Älä lisää pesuainetta.
Kaada kulhoon noin 5 dl etikkaa ja aseta kulho pystyasentoon
astianpesukoneen alakoriin.
Pese astiat normaalilla pesuohjelmalla.
Jos tämä ei auta, toista käsittely, mutta kaada kulhoon etikan sijasta 60 ml
sitruunahappokiteitä.
Pesuaineen asianmukainen käyttö
Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta. Säilytä
pesuaine tuoreena ja kuivana. Lisää pesuainejauhe lokeroon vasta, kun
ryhdyt pesemään astioita.
VAROITUS!
Astianpesukoneen pesuaine on syövyttävää! Säilytä se poissa lasten ulottuvilta.
HUUHTELUAINELOKERO
Avaa lokero kääntämällä korkki ”avoimen” nuolen kohdalle (vasemmalla) ja
nostamalla se ylös. Kaada huuhteluaine varovasti lokeroon ja varo
täyttämästä lokeroa liian täyteen. Aseta korkki takaisin ”avoimen” nuolen
suuntaisesti ja käännä se suljetun nuolen kohdalle (oikealla).
Huuhteluaine vapautuu veteen viimeisessä huuhtelussa. Se estää vettä
muodostumasta pisaroiksi, joista voi jäädä astioihin tahroja ja jälkiä. Lisäksi
se nopeuttaa kuivumista, sillä näin vesi ”liukuu” pois astioiden pinnalta.
Astianpesukoneessa on käytettävä nestemäistä huuhteluainetta.
Huuhteluainelokero sijaitsee luukun sisäpuolella pesuainelokeron vieressä.
Täytä lokero avaamalla korkki ja kaatamalla huuhteluaine lokeroon, kunnes määrän ilmaisin on kokonaan
musta. Lokeroon mahtuu noin 1 dl nestemäistä huuhteluainetta.
Varo täyttämästä lokeroa liian täyteen, jottei vesi vaahtoa liikaa. Pyyhi mahdolliset vuodot kostealla liinalla.
Muista asettaa korkki paikalleen, ennen kuin suljet astianpesukoneen luukun. Jos käytät pehmeää vettä, et
välttämättä tarvitse huuhteluainetta, sillä huuhteluaine voi jättää astioiden pinnalle valkoisen kalvon.
6
1
Huuhteluainelokeron säätö
Huuhteluaine vapautuu veteen viimeisessä huuhtelussa. Kuten pesuaineen määrä, myös
tarvittava huuhteluaineen määrä vaihtelee paikkakunnan veden kovuuden mukaan. Liian
suuri määrä huuhteluainetta voi aiheuttaa veden vaahtoutumista ja jättää astioihin
3 2
4
5
samentumia tai raitoja. Jos paikkakuntasi vesi on erittäin pehmeää, et välttämättä
tarvitse huuhteluainetta. Jos käytät huuhteluainetta, voit laimentaa sen puoliksi vedellä.
Huuhteluainelokerossa on kuusi asentoa. Anna valitsimen olla ensin asennossa ”1”. Jos
astioihin jää tahroja tai ne kuivuvat huonosti, lisää huuhteluaineen määrää irrottamalla
lokeron kansi ja kääntämällä valitsin asentoon ”2”. Jos astiat eivät vieläkään kuivu
kunnolla tai niihin jää tahroja, käännä valitsin seuraavaan asentoon, kunnes astioissa ei
näy enää tahroja. Suositeltava asento on ”4”.
5
Huuhteluainelokeron täyttö
Jos huuhteluaineen merkkivalo ei pala ohjauspaneelissa, voit arvioida huuhteluaineen määrän
seuraavasti. Musta piste huuhteluainelokerossa ilmaisee lokerossa olevan huuhteluaineen määrän.
Musta piste pienenee sitä mukaa kuin huuhteluaine vähenee. Varmista, että lokeron täyttöaste on aina
vähintään ¼.
Kun huuhteluaine vähenee, huuhteluaineen määrän
ilmaisimessa olevan mustan pisteen koko muuttuu
seuraavasti.
z Täynnä
~ Täyttöaste ¾
} Täyttöaste ½
 Täyttöaste ¼ – lisää huuhteluainetta tahrojen estämiseksi
{ Tyhjä
Koneen täyttö
Noudata näitä täyttöohjeita parhaan pesutuloksen saamiseksi. Korien ja ruokailuvälinekorin ominaisuudet
ja ulkoasu voivat vaihdella eri malleissa.
Yläkorin käyttö
Yläkori on tarkoitettu hauraammille ja kevyemmille astioille, kuten laseille, kahvikupeille ja leipälautasille,
sekä lautasille, pienille kulhoille ja matalille padoille (paitsi jos ne ovat kovin likaisia). Aseta astiat ja
ruoanlaittoastiat siten, ettei vesisuihku siirrä niitä. Yläkorin korkeutta voidaan säätää muuttamalla pyörien
korkeutta kiskoilla.
1
2
3
4
5
6
2
1
6
3
5
Kupit
Pieni kulho
Iso kulho
Lasit
Leipälautaset
Astia
4
Alakorin käyttö
Vaikeimmin puhdistettavat isot esineet, kuten padat, kattilat, kannet, tarjoiluastiat ja kulhot, on suositeltavaa
asettaa alakoriin kuvan mukaisesti. Tarjoiluastiat ja kannet on hyvä asettaa korin reunaan, jotta ne eivät ole
pyörivän suihkuvarren tiellä.
Padat, kulhot jne. on aina asetettava koriin ylösalaisin. Syvät padat on asetettava kallelleen, jotta vesi
pääsee virtaamaan niistä ulos.
Alakorissa on alas taitettavia rivejä, jotta sinne mahtuu isompia tai useampia patoja ja kattiloita.
2
2
5
1
3
4
1
2
3
4
5
Soikea vati
Matalat lautaset
Syvät lautaset
Jälkiruokalautaset
Ruokailuvälinekori
6
RUOKAILUVÄLINEKORI
Ruokailuvälineet on asetettava ruokailuvälinekoriin kahvaosa alaspäin: jos alakorissa on sivukoreja,
lusikat on asetettava yksitellen sopiviin koloihin. Pitkät ruokailuvälineet on asetettava vaaka-asentoon
yläkorin etuosaan.
1
1
1
4
4
4
1
1
4
7
8
1
5
5
5
4 5
3 5
3 3
4
4
4
1
2
3
4
5
6
7
8
5 2
5
5 2
2
2
2
Haarukat
Ruokalusikat
Jälkiruokalusikat
Teelusikat
Veitset
Tarjoilulusikat
Kauha
Tarjoiluhaarukka
2
1 3 3 2
1 3 3
6 3 6 2
VAROITUS!
Tarkista, etteivät esineet mene pohjan läpi.
Pesuohjelman lopussa
Kun ohjelma on päättynyt, pesukoneesta kuuluu merkkiääni 8 sekunnin ajan. Sulje laite painamalla
virtapainiketta, katkaise vedensyöttö ja avaa pesukoneen luukku. Älä käsittele astioita ja keittiövälineitä, kun
ne ovat vielä kuumia ja alttiita rikkoontumaan. Odota muutama minuutti, ennen kuin tyhjennät pesukoneen.
Näin ne myös kuivuvat paremmin.
Unohditko koneesta astian?
Unohtunut astia voidaan lisätä koneeseen milloin tahansa, ennen kuin pesuainelokero on auennut.
1 Keskeytä pesu raottamalla luukkua.
2 Voit avata luukun kokonaan, kun suihkuvarret ovat lakanneet toimimasta.
3 Pane unohtunut astia koneeseen.
4 Sulje luukku. Astianpesukone käynnistyy kymmenen sekunnin kuluttua.
VAROITUS!
Luukun avaaminen pesun aikana on vaarallista, koska kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja.
7
Suodatinjärjestelmä
Olemme lisänneet käyttömukavuutta asettamalla poistopumpun ja suodatinjärjestelmän kätevästi
altaaseen. Suodatinjärjestelmässä on kolme osaa: pääsuodatin, karkea suodatin ja hieno suodatin.
1
1
2
3
2
3
Pääsuodatin. Alemman suihkuvarren vesisuihku hienontaa tähän
suodattimeen jääneet ruoantähteet ja roskat ja huuhtoo ne viemäriin.
Karkea suodatin. Isot roskat, kuten luun- tai lasinpalat, jotka saattavat
tukkia viemärin, jäävät karkeaan suodattimeen. Voit poistaa roskan tästä
suodattimesta puristamalla kevyesti suodattimen yläosasta ja nostamalla
sen ylös.
Hieno suodatin. Tämä suodatin kerää altaassa olevat roskat ja
ruoantähteet ja estää niitä likaamasta astioita uudelleen pesun aikana.
Astianpesukoneen hoito
Puhdista ohjauspaneeli käyttämällä kosteaa liinaa ja kuivaamalla se huolellisesti. Puhdistaessasi
astianpesukonetta ulkopuolelta älä käytä liuottavia (rasvaa poistavia) tai hankaavia aineita vaan
ainoastaan veteen kastettua liinaa.
Älä käytä teräviä esineitä, hankaustyynyjä tai vahvoja puhdistusaineita missään astianpesukoneen
osassa.
Jäätymissuojaus
Jos astianpesukone jätetään talveksi lämmittämättömään tilaan, pyydä
huoltoteknikkoa toimimaan näin:
1
2
3
4
5
Katkaise astianpesukoneesta virta. Poista sulakkeet tai kytke
katkaisin pois päältä.
Sulje vesihana ja irrota tulovesiputki vesiventtiilistä.
Valuta vesi tulovesiputkesta ja vesiventtiilistä. (Kerää vesi astiaan.)
Liitä tulovesiputki takaisin vesiventtiiliin.
Poista altaan pohjalla oleva muovikansi ja imeytä kumisuojuksessa
oleva vesi pesusieneen.
Suihkuvarsien puhdistus
Suihkuvarret on puhdistettava säännöllisesti, sillä veden pehmennyksessä käytettävät kemikaalit tukkivat
suihkuvarsien suuttimet ja laakerit. Irrota suihkuvarret kiertämällä mutteria. Pese varret lämpimässä
saippuavedessä ja puhdista suuttimet pehmeällä harjalla. Huuhtele varret huolellisesti ja kiinnitä ne
paikoilleen.
Suodattimien puhdistus
Suodatinlaitteisto
Suodatinlaitteisto on puhdistettava parhaan pesutuloksen saamiseksi.
Suodatin poistaa tehokkaasti ruoantähteet pesuvedestä, jolloin pesuvettä
voidaan kierrättää koneessa pesuohjelman aikana. Siksi on hyvä poistaa
suodattimeen jääneet karkeat ruoantähteet jokaisen pesukerran jälkeen
huuhtelemalla puoliympyrän muotoinen suodatin ja kuppi juoksevassa
vedessä. Poista suodatinlaitteisto vetämällä kupin kahvasta ylöspäin. Koko
suodatinlaitteisto olisi puhdistettava vähintään kerran kuukaudessa. Puhdista
karkea suodatin ja hieno suodatin pesuharjalla. Kokoa suodatin kuvassa
näkyvällä tavalla ja kiinnitä koko laitteisto takaisin astianpesukoneeseen
asettamalla se paikoilleen ja painamalla se alas.
Astianpesukonetta ei koskaan saa käyttää ilman suodattimia. Suodattimen
virheellinen kiinnitys voi heikentää laitteen tehoa sekä vahingoittaa astioita ja
ruokailuvälineitä.
VAROITUS!
Älä käytä astianpesukonetta, elleivät suodattimet ole paikoillaan.
8
Luukun puhdistus
Käytä luukun reunan puhdistukseen ainoastaan pehmeää, lämmintä ja kosteaa liinaa.
Älä käytä minkäänlaista suihkutettavaa puhdistusainetta, jottei lukkoon ja sähköosiin
pääse vettä.
Älä käytä ulkopinnoilla hankaavia puhdistusaineita tai hankaustyynyjä, sillä ne
naarmuttavat pinnan. Myös paperipyyhkeet voivat jättää pintaan naarmuja tai muita
jälkiä.
VAROITUS!
Älä käytä luukun paneelin puhdistuksessa suihkutettavaa puhdistusainetta, sillä se voi vahingoittaa lukkoa ja
sähköosia. Hankaavaa ainetta tai paperipyyhkeitä ei saa käyttää, sillä ne voivat jättää ruostumattomasta
teräksestä tehtyyn pintaan naarmuja tai tahroja.
Poistopumpun puhdistus
Suodattimiin ja poistopumppuun kulkeutuu joskus ylimääräisiä esineitä. Silloin
astianpesukoneessa käytettävien poistopumppujen suunta kääntyy automaattisesti
niin, että ne työntävät esineen takaisin altaaseen tai viemäriin. Jos joudut
poistamaan tukoksen, sammuta virta, ennen kuin poistat suodattimet. Irrota sitten
altaasta pieni musta irtokappale. (On hyvä poistaa ensin seisova vesi.) Poista
altaasta tukoksen aiheuttava esine. Muista asettaa musta irtokappale paikoilleen,
ennen kuin kiinnität suodattimet takaisin.
Näin hoidat astianpesukonetta
● Jokaisen pesukerran jälkeen
Sulje jokaisen pesukerran jälkeen laitteen vesihana
ja jätä luukku hieman raolleen, jotteivät kosteus ja
hajut jää laitteen sisälle.
● Matkoille lähtiessä
Matkoille lähtiessä on suositeltavaa pestä
astianpesukone tyhjänä ja irrottaa sitten pistoke
pistorasiasta, sulkea vesihana ja jättää luukku
hieman raolleen. Tämä pidentää tiivisteiden
käyttöikää ja estää hajujen muodostumisen
laitteessa.
● Irrota pistoke
Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen
astianpesukoneen puhdistusta tai huoltoa. Älä ota
turhia riskejä.
● Laitteen siirto
Jos laitetta täytyy siirtää, yritä pitää se
pystyasennossa. Laite voidaan kääntää selälleen,
jos se on aivan välttämätöntä.
● Älä käytä liuottimia tai hankaavia
puhdistusaineita
Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita,
kun puhdistat astianpesukoneen ulko- ja kumiosia.
Käytä mieluummin liinaa ja lämmintä saippuavettä.
Poista sisäpinnan jäljet tai tahrat liinalla, joka on
kostutettu vedellä ja pienellä määrällä
valkoviinietikkaa, tai astianpesukoneeseen
tarkoitetulla puhdistusaineella.
● Tiivisteet
Astianpesukoneeseen voi muodostua hajuja
esimerkiksi tiivisteisiin jääneistä ruoantähteistä.
Säännöllinen puhdistus kostealla pesusienellä
estää hajujen muodostumisen.
9
Sähkökytkentä
VAROITUS
Oman turvallisuutesi takia: älä käytä tämän laitteen kanssa jatkojohtoa tai sovitusliitintä. Älä koskaan
leikkaa tai poista sähköjohtimesta kolmatta maadoituspiikkiä.
Sähkövaatimukset
Tässä astianpesukoneessa käytettävä johto on asianmukaisesti langoitettu 220–240 V AC, 50~60 Hz.
Sulakekoko on 10 ampeeria. Sulakkeen käyttö on välttämätöntä – ainoastaan kuparilanka käy. Aikasytytintä
tai -katkaisinta suositellaan erillisen virtapiirin muodostamiseksi tälle laitteelle. Pistorasia olisi sijoitettava
viereiseen kaappiin. Varmista, että laitteen pistoke on helposti saatavilla asennuksen jälkeen.
Varmista maadoitus ennen laitteen käyttöä.
Turvaletkun liitäntä
Laite on kytkettävä vesijohtoverkkoon uusilla letkuilla. Vanhoja letkuja ei
pidä käyttää.
Veden paineen on oltava vähintään 0,04 MPa ja enintään 1 MPa. Mikäli
paine on tätä alempi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
1
2
3
Vedä turvaletku kokonaan ulos astianpesukoneen takana
sijaitsevasta säilytyslokerosta.
Liitä turvaletku hanaan 19 mm:n kierreruuveilla.
Avaa vesihana kokonaan, ennen kuin käynnistät
astianpesukoneen.
TURVALETKU
Turvaletkussa on kaksinkertainen seinä. Letkun järjestelmä estää veden virtauksen syöttöletkun
rikkoutuessa sekä syöttöletkun ja ulomman aaltoletkun välisen ilmatilan täyttyessä vedellä.
VAROITUS!
Pesualtaaseen kiinnitetty letku voi haljeta, jos se on asennettu samaan vesijohtoon astianpesukoneen
kanssa. Jos pesualtaassa on tällainen letku, on suositeltavaa irrottaa letku ja täyttää aukko.
Turvaletkun irrotus
1
2
3
Sulje vesihana.
Poista vedenpaine paineenpoistopainikkeella. Tämä heikentää vedenpainetta ja suojaa käyttäjää ja
huonetta roiskumiselta.
Irrota turvaletku hanasta.
Astianpesukoneen irtikytkentä
1
2
Irrota sähköpistoke pistorasiasta.
Irrota liitin hanan sovittimesta.
HUOMAUTUS: Liitin voidaan irrottaa ja siirtää kaappiin sitten, kun moottori pysähtyy viimeisen huuhtelun
lopussa.
10
KYLMÄVESILIITÄNTÄ
Liitä kylmävesiletku 19 mm:n kierreliittimellä ja varmista, että se on tiukasti paikoillaan. Jos vesiputket ovat
uudet tai jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, juoksuta vettä, jotta vesi on kirkasta ja jottei siinä ole
epäpuhtauksia. Muuten tulovesiputki voi tukkeutua ja vahingoittaa laitetta.
KUUMAVESILIITÄNTÄ
Laite voidaan liittää myös rakennuksen kuumavesijohtoon (keskusjärjestelmä, lämmitysjärjestelmä), jos
lämpötila on enintään 60 ºC. Silloin pesuohjelman kesto lyhenee noin 15 minuuttia ja pesuteho laskee
hieman. Liitäntä kuumavesijohtoon on tehtävä samojen periaatteiden mukaan kuin liitäntä kylmävesijohtoon.
Laitteen sijoitus
Sijoita laite sopivaan paikkaan. Takaosa olisi sijoitettava takana olevaa seinää vasten ja sivuseinät vieressä
olevaa kaappia tai seinää vasten. Astianpesukoneessa on tulo- ja poistovesiletkut, jotka voidaan ohjata
oikealle tai vasemmalle asennuksen helpottamiseksi.
Laitteen korkeuden säätö
Kun laite on paikoillaan, säädä astianpesukoneen korkeus sen jaloista (kiertämällä niitä
myötä- tai vastapäivään) siten, että laite on vaakasuorassa. Laitteen kallistus saa olla
enintään 2 astetta.
Max 1000mm
Min 400mm
Poistoletkun liitäntä
Kiinnitä poistoletku poistoputkeen, jonka halkaisija on
vähintään 4 cm, tai kiinnitä se pesualtaaseen, mutta varo
taittamasta sitä. Käytä laitteen mukana tulevaa muovitukea.
Letkun vapaan pään on oltava 40–100 cm:n korkeudella, eikä
se saa jäädä veden alle.
Ylimääräisen veden poisto liitinletkuista
Jos pesuallas on vähintään 34 cm:n korkeudella lattiasta,
ylimääräistä vettä ei voida poistaa liitinletkuista suoraan
pesualtaaseen. Ylimääräinen vesi on johdettava letkuista
kulhoon tai muuhun astiaan, joka sijaitsee pesualtaan
ulkopuolella ja sitä alempana.
ULKOMITAT (mm)
450
580
850
1135
11
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon…
Vianmääritystä koskevia vinkkejä
Seuraavilla sivuilla olevien neuvojen avulla voit välttyä ottamasta yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Astianpesukone
ei käynnisty
Mahdollisia syitä
Sulake on palanut tai
virrankatkaisin on päällä
Sähkövirta on katkaistuna
Vedenpaine on alhainen
Poistopumppu ei
pysähdy
Ylivuoto
Koneesta kuuluu
ääniä
Osa äänistä kuuluu asiaan
Ruokailuvälineet eivät pysy
paikoillaan korissa tai pohjalle
on pudonnut jotakin
Moottori hurisee
Altaassa on
vaahtoa
Altaan sisäosa on
värjäytynyt
Astiat eivät ole
kuivia
Astiat ja
ruokailuvälineet
eivät ole puhtaita
Laseissa ja
aterimissa on
tahroja ja kalvoja
Pesuaine on vääränlaista
Huuhteluaine on vuotanut
Pesuaineessa on ollut
väriainetta
Huuhteluainelokero on tyhjä
Toimi näin
Vaihda sulake tai ota virrankatkaisin pois päältä. Irrota
muut laitteet, jotka käyttävät samaa kytkentää kuin
astianpesukone.
Varmista, että sähköpistoke on kunnolla pistorasiassa.
Varmista, että astianpesukone on päällä ja että luukku
on kunnolla suljettu.
Tarkista, että vesijohto on liitetty oikein ja että
vesihana on auki.
Järjestelmä pystyy havaitsemaan ylivuodon. Ylivuodon
havaitessaan se sulkee kiertovesipumpun ja
käynnistää poistopumpun.
Äänistä, jotka syntyvät ruoantähteiden
hienontumisesta ja pesuainelokeron avautumisesta, ei
tarvitse välittää.
Varmista, että kaikki pysyy paikoillaan
astianpesukoneessa.
Astianpesukonetta ei ole käytetty säännöllisesti. Jos et
käytä laitetta usein, anna sen täyttyä ja tyhjentyä
viikoittain, jotta tiivisteet pysyvät kosteina.
Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettua
pesuainetta.
Jos vaahtoa muodostuu, avaa astianpesukone ja anna
vaahdon haihtua.
Lisää altaaseen 4 litraa kylmää vettä. Sulje
astianpesukoneen luukku ja valuta vesi ulos
kääntämällä valitsin hitaasti poistomerkkiin asti. Toista
tarvittaessa.
Pyyhi vuotanut huuteluaine heti.
Varmista, ettei pesuaine sisällä väriainetta.
Varmista, että huuhteluainelokero on täynnä.
Ohjelma on ollut väärä
Valitse tehokkaampi ohjelma.
Kori on täytetty väärin
Varmista, etteivät isot astiat estä pesuainelokeron ja
suihkuvarsien toimintaa.
Näin poistat tahrat lasiastioista:
1 Vesi on erittäin kovaa
2 Tuloveden lämpötila on
alhainen
3 Astianpesukone on liian
täynnä
4 Astianpesukone on täytetty
väärin
5 Pesuainejauhe on vanhaa
tai kosteaa
6 Huuhteluainelokero on
tyhjä
7 Pesuaineen annostus on
väärä
1
2
3
4
Poista kaikki metalliesineet astianpesukoneesta.
Älä lisää pesuainetta.
Valitse pisin pesuohjelma.
Käynnistä astianpesukone ja anna sen käydä noin
18–22 minuuttia, jolloin varsinainen pesu on
alkanut.
5 Avaa luukku ja kaada noin 5 dl etikkaa
astianpesukoneen pohjalle.
6 Sulje luukku ja anna pesuohjelman edetä loppuun.
Jos etikka ei auta, toista käsittely, mutta lisää etikan
sijasta 60 ml sitruunahappokiteitä.
12
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon…
Ongelma
Mahdollisia syitä
Toimi näin
Lasiastiat ovat
sameita
Vesi on pehmeää, ja
pesuainetta on liikaa
Sisäpinnoilla on
keltaruskea kalvo
Astioissa on tee- tai
kahvitahroja
Vedessä olevat rautaesiintymät
voivat muodostaa kalvon
astioihin
Kovan veden mineraalit
aiheuttavat kalvon
Sisäpinnoilla on
valkoinen kalvo
Pesuainelokeron
kansi ei sulkeudu
Pesuainelokerossa
on pesuainetta
Koneesta tulee
höyryä
Valitsin ei ole nolla-asennossa
Astioissa on mustia
tai harmaita jälkiä
Altaan pohjalla on
vettä
Alumiiniesineet ovat
hanganneet astioita
Tämä kuuluu asiaan
Astianpesukone
vuotaa
Huuhteluainelokero on liian
täynnä
Astiat tukkivat pesuainelokeron
Tämä kuuluu asiaan
Vähennä pesuainetta, jos vesi on pehmeää, ja
valitse lyhin pesuohjelma lasiastioiden
pesemiseen.
Poista tahrat käsin liuoksella, jossa on 1 osa
valkaisuainetta ja 6 osaa lämmintä vettä.
Tarvitset erityisen suodattimen alan yritykseltä.
Puhdista sisäosa kostealla pesusienellä, jossa on
astianpesukoneen pesuainetta, ja käytä
kumikäsineitä. Käytä vain astianpesukoneen
pesuainetta vaahtoutumisvaaran takia.
Käännä valitsin nolla-asentoon ja liu’uta luukun
lukkoa vasemmalle.
Täytä kone oikein.
Luukun lukon vieressä olevasta ilmankiertoaukosta
tulee hieman höyryä kuivauksen ja veden poiston
aikana.
Poista jäljet keskivahvalla hankaavalla
puhdistusaineella.
Pieni määrä puhdasta vettä altaan pohjan
poistoputken luona altaan takaosassa pitää
vesitiivisteet kosteina.
Varo täyttämästä huuhteluainelokeroa liian
täyteen. Vuotanut huuhteluaine voi aiheuttaa
vaahtoutumista ja ylivuotoa. Pyyhi vuodot kostealla
liinalla.
Varmista, että astianpesukone on vaakasuorassa.
Astianpesukone ei ole
vaakasuorassa
Virhekoodit
Koodit
Esipesun ja pesun valot palavat
samanaikaisesti
Pesun ja huuhtelun valot palavat
samanaikaisesti
Esipesun, pesun ja huuhtelun
valot palavat samanaikaisesti
Kaikki neljä valoa palavat
samanaikaisesti
Esipesun ja huuhtelun valot
palavat samanaikaisesti
Esipesun ja kuivauksen valot
palavat samanaikaisesti
Merkitys
Pitkä vedenottoaika.
Mahdolliset syyt
Vesihanaa ei ole avattu.
Pitkä vedenpoistoaika.
Poistoputki on asennettu liian
ylös.
Lämpötila-anturin tai
lämmityselementin toimintahäiriö.
Kone on ottanut liikaa vettä.
Pitkä lämpiämisaika, mutta
vaadittua lämpötilaa ei saavuteta
Ylitäyttö.
Lämpötila-anturin vika
Lämpötila-anturin vika
Oikosulku tai lämpötila-anturin
rikkoutuminen
Avoin virtapiiri tai lämpötilaanturin rikkoutuminen
VAROITUS!
Jos ylivuotoa esiintyy, katkaise vesi, ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen. Jos pohjalevyssä on vettä
ylivuodon tai pienen vuodon takia, vesi täytyy poistaa ennen astianpesukoneen käynnistystä.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising