Candy | CSF 4570 EX | Candy CSF 4570 EX Упутство за коришћење

Candy CSF 4570 EX Упутство за коришћење
Mašina za pranje sudova
Uputstvo za upotrebu
CSF 4570E/EX
PROČITAJTE OVO UPUTSTVO
Pažljivo čitanje uputstava pre upotrebe mašine
će vam pomoći da je propisno koristite i
održavate. Ona sadrže važna uputstva za
instalaciju, upravljanje, održavanje, optimalno
korišćenje i otklanjanje manjih problema u
radu.
Bezbednosna uputstva......................................................2
Uputstva za korišćenje
Kontrolna tabla .....................................................................3
Izgled i delovi mašine...........................................................3
Tabela programa..................................................................4
Uključenje mašine ................................................................5
Regenerator vode ................................................................6
Deterdženti...........................................................................6
Sredstvo za ispiranje............................................................7
Punjenje korpi ......................................................................8
Filteri ....................................................................................9
Održavanje mašine ............................................................10
PRE NEGO ŠTO POZOVETE SERVIS
Pre nego što pozovete servis pročitajte strane
sa savetima za otklanjanje sitnih problema u
radu. To će Vam nekada pomoći da otklonite
neke sitne probleme u radu bez poziva
servisera.
Uputstvo za povezivanje i ugradnju
Povezivanje na električnu mrežu........................................11
Adapter za povezivanje na vodu ........................................11
Povezivanje na vodu ..........................................................11
Dimenzije ...........................................................................11
VAŽNO:
Proizvođač zadržava pravo, da u cilju
poboljšanja i usavršavanja uređaja, izvrši
izmene koje bitno ne menjaju karakteristike
uređaja bez prethodnog obaveštenja.
Saveti za otklanjanje manjih problema
Pre nego što pozovete servis .............................................12
Saveti za korišćenje ...........................................................13
-1-
VAŽNO BEZBEDNOSNO UPOZORENJE!
PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO PRE KORIŠĆENJA UREĐAJA
UPOZORENJE!
Kada koristite vašu mašinu, potrebno ja da preduzmete sledeće bezbednosne mere
UPOZORENJE: HIDROGENSKI GAS JE ZAPALJIV!
Pod izvesnim okolnostima, hidrogenski gas može biti proizveden u sistemu za zagrevanje vode koji nije korišćen dve
nedelje i više. GAS JE ZAPALJIV. Količina gasa koja može da se nakupi je mala. U kontaktu sa plamenom ili varnicom
može doći do pucketanja ili praskanja.
Ako sistem vrele vode nije korišćen neko vreme, pre upotrebe otvorite sve ventile tople vode i pustite da voda teče par
minuta. Ovo će otpustiti hidrogenski gas ako postoji. Zbog zapaljivosti gasa, u ovo vreme nemojte pušiti niti koristiti bilo
kakav otvoren izvor vatre.
UPOZORENJE: UZEMLJENJE!
BUDITE SIGURNI DA JE VAŠ ELEKTRIČNI UREĐAJ PRAVILNO UZEMLJEN
UPOZORENJE!
Uređaj odgovara svim međunarodnim
sigurnosnim propisima, i ima ugrađen tropolni
Osigurajte da je vaš uređaj pravilno uzemljen.
utikač sa uzemljenjem, koji osigurava
U slučaju da instalacija nije pravilno
kompletno uzemljenje uređaja. Sigurnost rada
uzemljena, upozoravamo Vas da može doći do
mašine zavisi i od pravilnog uzemljenja
disperzije električne energije po metalnim
električnih instalacija u vašem stanu. Pre nego
delovima električnog aparata za
što priključite mašinu na električnu mrežu
domaćinstvo.Disperzija električne energije
može se osetiti i zbog prisustva uplitanja
proverite sledeće:
radija.
*da li je utičnica ispravno uzemljena;
*da li električno brojilo, osigurači i presek električnih kablova
PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA NIKAKVU odgovornost za
odgovara
priključnim
vrednostima
električnog
uređaja,
moguće povrede ljudi ili moguće nastale materijalne štete,
navedenim na tablici sa tehničkim podacima koja je pričvršćena
izazvane priključivanjem uređaja na nepravilno uzemljenu
na mašini.
električnu instalaciju.
ovaj aparat je izrađen u skladu sa direktivamna br.
89/336/EEC, 73/23/EEC i daljnjim izmenama.
UPOZORENJE: PROPISNO KORIŠČENJE!
•
Nemojte da sedite ili stojite na vratima mašine ili na korpama
za posuđe
•
Nemojte da dodirujete vrele elemente tokom pranja ili
odmah nakon pranja. Nemojte da perete plastično posuđe ako
nije od proizvođača naznačeno da može da se pere u mašini.
•
Koristite samo deterdžente i sredstva za ispiranje koja su
napravljena za automatsko mašinsko pranje. Nikada ne koristite
sapun, prašak za veš ili prašak za ručno pranje sudova u mašini
za sudove. Držite ove proizvode dalje od dece.
•
Pazite da deca ne dođu u dodir sa deterdžentom i
sredstvom za ispiranje i ne ostavljajte otvorena vrata od mašine,
jer se može desiti da posle pranja u mašini bude još deterdženta.
•
Vrata ne bi smela da se ostavljaju otvorena zbog mogućih
povreda (od saplitanja, udaranja...)
•
Kabal za napajanje ne sme biti umotan nategnut ili
priklješten.
•
Nije preporučljivo da mašinu uključuju deca ili neodgovorna
lica bez nadzora.
•
Deterdženti za sudove su veoma alkalni i otrovni. Mogu biti
jako opasni ako se progutaju. Izbegavati dodir sa kožom i očima i
držati decu dalje od mašine kada su vrata otvorena.
•
VAŽNO: Ako držite mašinu na tepihu ili nečem sličnom
strogo vodite računa da ne zatvorite ventilacione otrvore na dnu
mašine!
•
Otvarajte mašinu veoma pažljivo ako je mašina u upotrebi
jer postoji opasnost od izlivanja vode.
•
Nemojte stavljati teške predmete na vrata kada su otvorena.
•
Kada stavljate predmete za pranje vodite računa o
sledećem:
•
Oštre predmete postaviti tako da ne oštete gume za
zaptivanbje na vratima.
•
Oštre predmete i noževe pažljivo postavite u korpu pribora
za jelo da bi smanjili rizik od oštećenja.
•
Plastične posude držite dalje od elemenata koji greju.
•
Ako se kabal za napajanje pokvari morate ga zameniti
odgovarajućim kod proizvođača ili ovlašćenog servisera koji je
kvalifikovan za ovakve popravke (iz spiska ovlašćenih servisera
na garantnom listu).
•
Odložite ambalažu od mašine na odgovarajući način.
•
Koristite mašinu samo za njenu namenu.
•
Skinite vrata sa mašine ako nameravate da je bacite.
•
Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa
mašinom.
•
Posle pranja proverite da nije ostalo još deterdženta u
spremištu za deterdžent.
•
Escejg se najbolje pere ako je stavljen u korpicu sa drškom
na dole.
•
UPOZORENJE! NOŽEVE I OSTALE OŠTRE STVARI
POSTAVITE U NJIHOVU KORPU SA SEČIVOM NA DOLE ILI U
HORIZONTALNOM POLOŽAJU.
-2-
VAŽNO!
DA BI DOBILI NAJBOLJE OD VAŠE MAŠINE ZA SUDOVE, PROČITAJTE UPUTSTVO PRE UPOTREBE OSIGURAJTE PROPISNO
KONTROLNA PLOČA
1) Signalna lampica za predpranje
2) Signalna lampica za vreme pranja
3) Signalna lampica za vreme ispiranja
4) Signalna lampica za vreme sušenja
5) Signalna lampica soli: Upali se kada je potrebno napuniti
rezervoar za so.
(Samo određeni modeli)
6) Ručica vrata: Povući da se vrata otvore
7) Dugme programatora: Biranje programa se vrši okretanjem
dugmeta.
8) ON/OFF dugme uključeno – isključeno. Pritiskom na dugme
uključujete mašinu.
VAŽNO: Ovaj model je opremljen posebnom memorijom koja
pamti faze programa koja omogućava da ukoliko dođe do prekida
struje u toku pranja, ponovnim uključenjem struje, mašina će
nastaviti započeti program od momenta u kome je došlo do
prekida. To znači da iskjljučenjem mašine iz struje nećete moći da
resetujete program. Pogledajte poglavlje “Promena programa”
9) Signalna lampica za ON – OFF
10) Start/Reset dugme. Pritiskom na ovo dugme pokrećete ili
zaustavljate odabrani program. Kada pokrenete program signalna
lampica će treptati.
DELOVI MAŠINE
1)
Gornja korpa 2) Prskalice 3) Donja korpa 4) Omekšivač vode 5) Glavni filter 6) Raspršivač deterdženta 7) Polica za šolje 8) Korpa
za PRIBOR ZA JELO 9) Grubi prečistač/filter 10) Raspršivač sredstva za sjaj 11) Odvodna cev 12) Dovodna cev
-3-
TABELARNI PROGRAM PRANJA
PROGRAM
Intenzivno
Normalno
(EN 50242)
Ekonomično
1 sat
Brzo
Ispiranje
Ciklus
Informacije
Za jako
zaprljane
sudove, kao što
su lonci, tiganji,
šerpe, čaše,
činije i činije koji
su neko vreme
stajale
zaprljane.
Za normalno
zaprljane
sudove, kao sto
su lonci, tanjiri,
čaše, manje
zaprljani tiganji,
Standardni
dnevni ciklus.
Za manje
zaprljane
sudove, kao što
su čaše, tanjiri,
bokali i manje
zaprljani tiganji.
Za dnevno
prane za samo
1 sat. Namenjen
za normalno
zaprljane
sudove koji se
peru odmah
nakon upotrebe.
(do 8 kompleta)
Za manje
zaprljane
sudove, kojima
nije potrebno
sušenje.
( do 6 kompleta)
Ispiranje sudova
koje planirate
da perete
kasnije u toku
dana
Opis
Detergžent
predpranje/glavno
pranje
predpranje
0
predpranje(45 C)
0
pranje (70 C)
ispiranje
0
ispiranje (75 C)
sušenje
10/30 gr.
predpranje
pranje (500C)
0
ispiranje (70 C)
sušenje
5/25 gr.
predpranje
0
pranje (45 C)
0
ispiranje (65 C)
sušenje
5/25 gr.
predpranje
0
pranje (70 C)
ispiranje (650C)
sušenje
25 gr
pranje (500C)
ispiranje (550C)
sušenje
20 gr.
ispiranje
-4-
Sredstvo za
ispiranje
UKLJUČIVANJE UREĐAJA
Startovanje ciklusa pranja...
1. Izvucite donju i gornju korpu, napunite ih sudovima i
vratite nazad na mesto. Preporučujemo da prvo punite
donju a zatim gornju korpu (pogledajte poglavlje
“Punjenje mašine“
2. Sipajte deterdžent (pogledajte poglavlja „Regenerator
vode, deterdžent i sredstvo za ispiranje“
3. Pritvorite vrata mašine i lagano ih pritisnite da bi se
sigurno zatvorila.
NAPOMENA: Čuće se „klik“ kada su
vrata
dobro zatvorena.
4. Ubacite utikač kabla za napajanje u utičnicu.
Napon napajanja je 220-240V AC 50Hz a utičnica treba da
je 12A 250V AC. Uverite se da imate dovoljan pritisak u
vodovodnoj instalaciji..
5. Uključite dugme „ON/OFF“
6. Okrenite dugme programatora (7) i izaberite željeni
program.
7. Pritisnite „Start/Reset“ dugme da pokrenete program.
8. Kada je mašina završila,možete je isključiti pritiskom na
dugme „ON/OFF“
Promena programa pranja
Napomena: Program pranja koji je u toku može
biti promenjen samo u prvoj fazi pranja (dok je prašak još u
dozatoru praška) . U suprotnom, prašak je već u sistemu i pri
resetovanju bi bio izbačen iz aparata sa vodom za pranje. U
tom slučaju je potrebno ponovo sipati prašak ( pogledajte
poglavlje DETERDŽENT )
1 Pritisnite „Start/Reset“ dugme i držite tri sekunde,
mašina će biti resetovana
2 Okrenite dugme programatora na željeni program
3 Pritisnite „Start/Reset“ dugme da pokrenete program
pranja
NAPOMENA: Ukoliko otvorite vrata mašine dok radi,ona će
se “pauzirati“. Kada zatvorite vrata i pritisnite „Start/Reset“
dugme mašina će nastaviti da radi nakon 10-tak sekundi.
Četiri signalne lampice koje pokazuju fazu programa će
pokazivati stanje mašine.
a) Sve lampice su isključene kada mašina ne radi („stand
by“)
b) Jedna od lampica svetli kada je mašina pauzirana.
c) Jedna od lampica trepće kada mašina pere.
NAPOMENA:
Ukoliko sve lampice počnu da trepere, to je signal da nešto nije u redu. Isključite napajanje strujom i zatvorite vodu i pozovite
ovlašćeni servis.
NAPOMENA: Ukoliko vaš model nema uređaj za omekšavanje vode možete preskočiti ovaj deo.
UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE
Na dva načina možete smanjiti tvrdoću vode: prvi način je korišćenjem uređaja za omekšavanje vode, a drugi način je korišćenjem
sredstava za pranje koja sadrže supstance za omekšavanje vode.
PUNJENJE POSUDE ZA SO
-
-
na dnu uređaja nalazi se posuda za so, pomoću koje se obnavlja sredstvo za odstranjivanje
kamenca
vrlo je važno da koristite isključivo so posebno namenjenu za mašine za pranje sudova. Ostali
tipovi soli kao npr. kuhinjska so, sadrže visok postotak krečnjačkih sastojaka, pa zbog prisutnih istih, ne
može doći do pročišćavanja, pa se aparat može zapušiti.
So u aparatu za omekšavanje vode dodajete tako da odvrnete poklopčić na posudi, koji se nalazi
na dnu mašine
Pri navedenoj radnji često se se događa da iz posude isteče nešto vode, bez obzira na to,
slobodno sipajte so u posudu sve dok nije potpuno puna.Da bi lakše sipali so u posudu, tokom sipanja
mešajte npr. Drškom od varjače.
Na kraju punjenja, odstranite ostatke soli i dobro pričvrstite poklopac.
Nakon što ste u mašinu sipali so, preporučljivo je pokrenuti kompletan program pranja ili program
za hladno ispiranje
U posudu za so staje oko 2 kg soli.Za što bolje i uspešnije korišćenje mašine potrebno je povremeno obnoviti zalihu soli.
VAŽNO (samo pri prvom pokretanju mašine)
Kada mašinu za pranje sudova koristite prvi put, neophodno je prvo sipati vodu u posudu za so a nakon potpunog punjenja posude solju,
neophodno je dodati vodu sve dok se ne prelije iz posude.
Pokazatelj zaliha soli
-
Pojedini modeli mašina za pranje sudova opremljeni su svetlosnim indikatorom, koji pokazuje potrošnju soli.A sastoji se od dva dela:
svetlosnog indikatora na komandnoj ploči,koji svetli kada je potrebno proveriti i ponovo napuniti posudu za so
kao i na poklopcu posude na kojem se nalazi „pokretno“ zeleno svetlo koje ostaje vidljivo na poklopcu sve dok je slani rastvor
dovoljno jak za obnavljanje sredstava za odstranjivanje kamenca. Ako zelena boja sa površine poklopca nestane, potrebno je ponovo
napuniti posudu sa solju.
Ostali modeli imaju takozvane „slepe“ poklopce, pa je kod njih potrebno češće proveravati količinu soli u mašini, u zavisnosti od
regulisanja punjenja aparata za omekšavanje vode (prikazano na tablici)
AKO SE NA VAŠIM SUDOVIMA POJAVE BELE FLEKE, TO JE SIGURNI ZNAK DA U MAŠINI NEDOSTAJE SOLI.
U različitim krajevima voda sadrži različite količine kalcijumskih soli i minerala koji se tokom pranja talože na sudovima i ostavljaju na njima
-5-
mrlje i beličaste naslage. Ako je ovih soli u vodi više, voda je veće tvrdoće. Mašina za sudove opremljena je uređajem za odstranjivanje
kamenca koji korišćenjem posebne vrste soli iz vode izdvaja kamenac, odnosno vodu omekšava tako da je pogodna za pranje sudova.
Uređaj ima regulator pomoću koga može omekšati vodu tvrdoće do 50 stepeni fH (francuska skala tvrdoće) odnosno 28 stepena dH
(nemačka skala tvrdoće). Podatke o stepenu tvrdoće vode u Vašoj vodovodnoj mreži možete zatražiti od opštinske uprave Vodovoda.
Regulisanje uređaja za omekšavanje vode
Na donjoj tabeli popisani su različiti stepeni tvrdoće vode sa odgovarajućim postavkama uređaja za omekšavanje vode.
Tvrdoća vode
potrošnja
pozicija
fH
*dH
mmol/l
soli
strelice
grama/ciklus
0-10
0-5
0-1.0
0
-
Autonomija
ciklusa/2kg
/
10-25
5-14
1.0-2.5
/
20
60
25-50
14-28
2.5-5.0
sredina
40
40
>50
>28
>5.0
+
60
25
Kontaktirajte gradski vodovod za informacije o tvrdoći vode ili je sami testirajte.
VAŽNA NAPOMENA O UPOTREBI KOMBINOVANIH DETERDŽENATA
-
Ako nameravate upotrebiti kombinovane deterdžente, tj. one koje sadrže sredstvo za omekšavanje i/ili sredstvo za ispiranje, savetujemo
Vam da učinite sledeće:
pažljivo pročitajte i pridržavajte se uputstva proizvođača koje se nalazi na ambalaži
neki kombinovani deterdženti, a naročito oni koji sadrže sredstvo za ispiranje, daju najbolje rezultate ako se koriste u okviru
posebnih programa
delotvornost deterdženta koji sadrži sredstvo za omekšavanje vode/so zavise od tvrdoće vode.Proverite da li je tvrdoća vode iz
vašeg vodovoda u skladu sa domenom delovanja koje se nalazi na ambalaži deterdženta
Pod izvesnim okolnostima, upotreba kombinovanih deterdženata može prouzrokovati taloge na posuđu ili u mašini, slabiji rezultat
pranja i sušenja
U tom slučaju preporučujemo upotrebu tradicionalnih proizvoda koji imaju samo jednu funkciju- so, deterdžent i sredstvo za
ispiranje.To će omogućiti ispravan rad uređaja za omekšavanje vode u mašini.Molimo vas da imate u vidu nakon što ponovo počnete
koristiti konvencionalnu so za mašine, još će morati proći dosta ciklusa pre nego što uređaj ponovo počne ostvarivati besprekorne
rezultate.
VAŽNO
Naša garancija ne pokriva nikakve probleme koji su nastali kao direktan rezultat upotrebe tih proizvoda.
DETERDžENT
NEMOJTE DA STAVLJATE PREVIŠE DETERDžENTA DA NE BI DOŠLO DO GRUDVANJA. Posuda
mora biti napunjena pre nego što se startuje neki program pranja po tabeli “programi pranja”. Mašina
koristi manje deterdženta i sredstva za sjaj nego neka slična. Generalno, jedna tableta deterdženta je
potrebna za normalno napunjenu mašinu. Takođe, zaprljanijem posuđu treba više deterdženta. Uvek
dodajte deterdžent neposredno pre startovanja mašine u suvu dozirnu posudu jer u suprotnom prašak
može da se navlaži i kasnije teže da se rastopi.
DOZIRANJE DETERDžENTA
. Količina potrebnog deterdženta zavisi od tvrdoće vode. Kontaktirajte gradski vodovod za informacije o
tvrdoći vode .
-6-
SREDSTVA ZA ISPIRANJE (SJAJ)
-Da bi otvorili posudu, odvrnite poklopac na strelicu “Open” (levo) i podignite ga.
-Sipajte sredstvo za sjaj u posudu i pazite da je ne prepunite.
-Vratite zatvarač na “Close” poziciju (desno).
Sredstvo za sjaj se pušta prilikom finalnog pranja da spreči formiranje kapljica vode na sudovima, a
takođe poboljšava i sušenje. Vaša mašina je dizajnirana za tečno sredstvo za sjaj. Posuda se nalazi na
vratima pored posude za deterdžent. Ako želite da sipate sredstvo za sjaj, otvorite posudu i sipajte
sredstvo sve dok pokazivač nivoa skroz ne pocrni. U posudu staje oko 100ml sredstva za sjaj. Budite
pažljivi da ne prepunite posudu, zato što to može izazvati previše pene. Nemojte zaboraviti da zatvorite
posudu pre uključenja mašine. Ako imate meku vodu, možda Vam sredstvo za sjaj nije potrebno jer
može prouzrokovati belu skramu na sudovima.
PODEŠAVANJE POTROŠNJE SREDSTVA ZA SJAJ
Doza sredstva za sjaj će biti potrošena prilikom finalnog pranja. Kao i deterdžent, količina sredstva za
sjaj zavisi od tvrdoće vode. Previše sredstva za sjaj može napraviti dosta pene a time i skramu na
sudovima. Ako Vam je potrebno sredstvo za sjaj možete ga razrediti 1/2 vode. Raspršivač sredstva
za sjaj ima 6 podešavanja. Uvek startujte sa strelicom na položaju “1”. Ako vidite da je problem loše
sušenje sudova ili tačkice, povećajte količinu sredstva za sjaj tako što sklonite kapak i okrenete strelicu
na položaj “2”. Ako je i dalje isti problem, okrenite strelicu na sledeći broj i tako redom.
KADA TREBA DOPUNITI SREDSTVO ZA SJAJ
Ako se nije upalila lampica upozorenja da nema sredstva za sjaj, možete proceniti količinu sredstva za sjaj ako
pogledate crnu tačku na posudi sredstva za sjaj koja pokazuje količinu sredstva za sjaj. Ako je tačka mala znači
da sredstva za sjaj ima malo. Sredstva za sjaj uvek treba da ima više od 1/4 posude. Što je manje sredstva za sjaj crna tačka je sve manja
kao što je ilustrovano na sledećem primeru:
VAŽNO
Za pranje posuđa u mašini morate upotrebljavati posebno sredstvo za pranje, koje može biti u tečnom stanju odnosno odgovarajući prašak
ili tablete.
„CALGONIT“ daje vrlo dobre rezultate , a može se nabaviti u većini prodavnica.
Neodgovarajuća sredstva kao na primer: sredstva za ručno pranje posuđa ne sadrže sastojke pogodne za pranje posuđa u mašini, te
ometaju pravilan rad mašine.
Budući da sva sredstva za pranje, nemaju istu snagu pranja, pridržavajte se uputstava proizvođača.Podsećamo i to da navedena količina
sredstava za pranje može prouzrokovati nepotpuno uklanjanje prljavštine.Dozirate li preveliku količinu sredstava, nećete postići bolje
rezultate, već samo nepotreban trošak.
-7-
PUNJENJE MAŠINE
ZA NAJBOLJE PRANJE PROČITAJTE OVA UPUTSTVA. KARAKTERISTIKE I IZGLED KORPICA MOŽE DA VARIRA OD MODELA DO
MODELA.
KAKO SE PUNI GORNJA KORPA
Gornja korpa je dizajnirana za lakše posuđe kao što su čaše, šoljice za čaj i kafu, tacne i tanjire, male
bokale, plitke posude (ukoliko nisu mnogo zaprljane)
1) Šolje
2) Manje činije
3) Veće činije
4) Čaše
5) Tacne, tanjirići
6) Tanjiri
KAKO SE PUNI DONJA KORPA
Predlažemo da veće stvari za pranje koje je teže oprati stavljate u donju korpu. Tu spadaju lonci, šerpe,
poklopci, tanjiri i bokali. Tanjire i poklopce najbolje je stavljati sa strane da ne bi blokirali gornju rotacionu
prskalicu.
-Duboke lonce treba postaviti tako da voda može dopreti do unutrašnjosti.
-Donja korpa je predviđena za veće šerpe ili za više lonce, bokale i sl. stavljati na dno
1) Poslužavnici
2) Tanjiri za ručavajne
3) Duboki tanjiri
4) Tanjiri za desert
5) Korpa za PRIBOR ZA JELO
-Duboke lonce treba postaviti tako da voda može dopreti do unutrašnjosti.
-Donja korpa je predviđena za veće šerpe ili za više šerpi i lonaca.
KORPA ZA PRIBOR ZA JELO
PRIBOR ZA JELO TREBA DA SE STAVI U KORPU ZA PRIBOR ZA JELO SA DRŠKAMA NA DOLE. AKO KORPA IMA POSEBAN DEO
ZA KAŠIKE TREBA IH TU UBACITI U ODGOVARAJUĆE MESTO. JAKO DUG PRIBOR TREBA POSTAVITI HORIZONTALNO NA
POČETAK GORNJE POLICE.
1) Viljuške
2) Supene kašike
3) Kašike za desert
4) Kašike za čaj
5) Noževi
6) Servisne kašike
7) Kutlača
8) Servisna viljuška
NA KRAJU PROGRAMA PRANJA
Kada je program pranja završen mašina će dati zvučni signal u trajanju od 8 sekundi.Isključite uređaj
pritiskom na dugme ON/OFF, zatvorite dovod vode i odškrinite vrata mašine. Sačekajte nekoliko minuta
pre nego što izvadite posuđe da bi ste izbegli rukovanje sa vrućim posuđem (vruće posude su sklone
pucanju).To će takođe omogućiti da se ciklus sušenja efikasnije završi.
Ukoliko je program pranja počeo a želite da dopunite mašinu to možete učiniti na sledeći način:
a) Otvorite vrata i na kratko će te zaustaviti započeti program
b) Nakon što se zaustave prskalice otvorite vrata do kraja
c) Dopunite mašinu željenim posuđem
d) Zatvorite vrata. Mašina će nakon 10 sekundi nastaviti program pranja
VAŽNO UPOZORENJE !
Dopunu mašine na ovakav način možete izvršiti u prvoj fazi programa (dok se ne otvori dozator praška).
0
Opasno je otvarati vrata u toku ciklusa glavnog pranja jer vas može opeći vrela voda (55-70 C)
-8-
FILTERI
PUMPA ZA IZBACIVANJE VODE I FILTER SU LAKO DOSTUPNI UNUTAR MAŠINE. POSTOJE TRI DELA FILTERSKOG SISTEMA GLAVNI FILTER, GRUBI FILTER I FINI FILTER.
1) GLAVNI FILTER Hrana i prljavština koji se zadržavaju na ovom filteru su izdrobljeni specijalnim
mlazom sa donje prskalice i odneseni dalje.
2) GRUBI FILTER Veći parčići kao što je kostur čaše ostaju na ovom filteru. Da bi ga očistili, lagano ga
uhvatite i izvucite napolje.
3) FINI FILTER Ovaj filter zadržava prljavštinu i ostatke hrane u sebi i sprečava ponovno taloženje na
sudove tokom pranja.
KONTROLNU PLOČU ČISTITE LAGANO VLAŽNOM KRPOM A ONDA JE OSUŠITE. ZA ČIŠĆENJE
MAŠINE SPOLJA NEMOJTE KORISTITI JAKA SREDSTVA SA SVOJSTVOM RAZREĐIVAČA I
NIŠTA
SA ČIM MOŽE KUĆIŠTE DA SE IZGREBE NEGO SAMO VLAŽNU KRPU.
NIKADA NE KORISTITE OŠTRE STVARI, SUNĐERE ZA RIBANJE I SLIČNO ZA PRANJE MAŠINE.
ZAŠTITA OD ZAMRZAVANJA
Ako ostavljate mašinu u prostoriji koja nema grejanje tokom zime tražite od servisera da:
1) Isključi mašinu iz struje i skine osigurače.
2) Isključi dovod vode i skine crevo za dovod vode.
3) Osuši crevo za dovod vode.
ČIŠĆENJE PRSKALICA
Ako je potrebno da očistite prskalice odvrnite je i izvucite. Operite je u vodi i koristite meku četkicu za
pranje mlaznica. Vratite prskalicu na mesto.
ČIŠĆENJE FILTERA
Za najbolje rezultate filter mora da se čisti. Filter skuplja parčiće hrane iz vode tokom pranja. Iz tog
razloga dobro bi bilo da posle svakog pranja odstranite veće parčiće hrane pranjem filtera pod
vodom. Da bi skinuli filter povucite posudu ka gore. Ceo filter bi trebao da se čisti bar jednom
mesečno. Da bi očistili grubi filter i fini filter koristite finu četku. Nakon toga vratite filter u mašinu.
Mašinu nikada ne koristiti bez ovih filtera! Loše nameštanje filtera može smanjiti performanse mašine
i oštetiti sudove.
PRANJE VRATA MAŠINE
Za pranje ivica vrata koristite samo mekanu krpu navlaženu toplom vodom. Nemojte koristiti nikakav
sprej za čišćenje. Takođe, nemojte koristiti nikakve oštre predmete ili nešto što bi izgrebalo vrata.
Neki papirni ubrusi takođe mogu izgrebati površinu vrata.
UPOZORENJE!
NIKADA NEMOJTE KORISTITI SPREJ ZA ČIŠĆENJE JER MOŽE OŠTETITI BRAVU NA VRATIMA
I ELEKTRONIKU.
-9-
ČIŠĆENJE PUMPE ZA ODVOD VODE
Pumpa za izbacivanje vode je dizajnirana tako da ako se desi da nešto upadne u nju ona će
prljavštinu izbaciti na drugu stranu. Ako trebate da izvadite nešto iz pumpe prvo isključite mašinu iz
struje. Izvucite crni umetak iz dela za skupljanje. Izvadite prljavštinu i budite sigurni da ste vratili crni
umetak pre nego što vratite filter na mesto.
KAKO DRŽATI MAŠINU U DOBROM STANJU
-Posle svakog pranja, isključite dovod vode i ostavite vrata odškrinuta tako da se vlaga ne zadrži u mašini.
-Pre čišćenja i pranja mašine obavezno je isključite iz struje. Nemojte rizikovati!
-Nemojte je prati sa oštrim predmetima, sunđerima za ribanje i sl. Koristite samo mekanu krpu navlaženu toplom vodom i malo belog
sirćeta ili sredstva za čišćenje koja su namenjena isključivo za čišćenje mašina za sudove.
- Kada idete na odmor, preporučljivo je da uključite pranje “na prazno” i izvučete kabal iz štekera. Isključite dovod vode i ostavite vrata malo
odškrinuta. Ovo će sprečiti skupljanje neprijatnih mirisa.
-Ako prenostite mašinu, trudite se da stoji vertikalno. Ako je jako nužno, može se okrenuti na leđa.
-Jedan od faktora skupljanja neprijatnih mirisa je hrana koja je zaglavljena u gumi. Periodično pranje vlažnim sunđerom sprečiće pojavu
neprijatnih mirisa.
- 10 -
PRIKLJUČENJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
OPREZ!, RADI SOPSTVENE SIGURNOSTI NEMOJTE KORISTITI PRODUŽNE KABLOVE ILI ADAPTERE ZA POVEZIVANJE MAŠINE NA
ELEKTRIČNU ENERGIJU.
NEMOJTE NI U KOM SLUČAJU VADITI IZ UTIKAČA TREĆI KONTAKT ZA UZEMLJENJE. (“ŠUKO”-UTIČNICA)
ELEKTRIČNI ZAHTEVI
Napajanje mora biti zaštićeno topivim osiguračem. Kablovi se moraju postaviti u zaštićenu kutiju. Budite sigurni da su kablovi i utikač
dostupni posle instalacije.
POVEZIVANJE
Ako ste sigurni da napon i frekvencija odgovaraju mašini uključite utikač u utičnicu koja mora biti propisno uzemljena. Ako utikač nije
ispravan zamenite ga jer je to sigurnije nego da koristite adaptere i produžne kablove koji mogu da dovedu do pregrevanja i paljenja
kablova za napajanje
.
Mašina mora biti povezana novim crevom za vodu. Staro crevo nikako ne koristite. Pritisak vode mora biti 0.04-1MPa. Ako je pritisak niži,
konsultujte servis za savet.
PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU MREŽU
Pričvrstite 3/4” crevo na česmu i budite sigurni da stoji čvrsto. Ako je česma nova ili ako je dugo niste
koristili pustite vodu da curi neko vreme pre nego što priključite crevo da bi bili sigurni konektor da je
voda čista. Ako ovo ne uradite postoji modela 2 mogućnost da dovod vode bude zapušen i da
oštetite mašinu.
PRIKLJUČENJE NA TOPLU VODU
0
Moguće je i napajanje toplom vodom ukoliko ne prelazi 60 C. U tom slučaju ciklus pranja bi bio kraći
za 15 minuta i efikasnost pranja manja. Konektor mora biti napravljen za vruću vodu koristeći istu
proceduru kao i za hladnu.
POSTAVLJANJE MAŠINE
Postavite mašinu na željeno mesto. Mašina treba da ima prostora sa svih strana.Mašina crevo za dovod i odvod vode koje može biti
postavljeno sa desne ili leve strane.
NIVELISANJE MAŠINE
Kada ste postavili mašinu, podesite visinu odvrtanjem ili zavrtanjem nožica mašine. U svakom
slučaju visina nožica mora biti veća od 5cm.
PRIKLJUČENJE CREVA ZA ODVOD VODE
Priključite crevo za odvod vode u priključak za odvod sa minimalnim prečnikom od 4 cm, ili ako
nemate predviđen odvod vode u zidu postavite crevo na kadu pazeći da ga niste pritisli ili savili.
Slobodni kraj creva mora biti na visini između 40 i 100cm i ne sme biti uronjen u vodu..
KAKO DA ISPUSTITE VIŠAK VODE IZ CREVA
Ako je odvod 34mm ili više od poda ostatak vode iz cevi neće moći izaći. Da bi ispustili vodu,
neophodno je da koristite posudu koja je niže od nivoa creva.
DIMENZIJE
- 11 -
PROBLEM
Mašina ne radi
Pumpa za vodu se nije
ugasila
Buka
Sapunica u kadi
Zaprljana unutrašnjost
Sudovi nisu suvi
Tanjiri i plitki sudovi nisu
oprani
Mrlje na posuđu
Mrlje na staklu
Žute ili braon fleke u
unutračnjosti
Bele fleke u unutrašnjosti
Posuda za deterdžent
neće da se otvori
Deterdžent je ostao u
posudi za deterdžent
Para
Crni ili sivi tragovi na
sudovima
Voda ostaje na dnu
mašine
Mašina pušta vodu
MOGUĆI UZROK
Osigurač je crkao
Nema struje
Pritisak vode je mali
Veliki nivo vode
Neki zvukovi su normalni
Nešto je upalo u korpu ili niste
namestili sudove
Motor bruji
Neodgovarajuči deterdžent
Prosuo se deterdžent za sjaj
Deterdžent sa kolorantima je
korišćen
Nema sredstva za sjaj
Neodgovarajući program
Loš raspored sudova
1) Jako tvrda voda
2) Niska temperatura vode
3) Previše sudova
4) Loš raspored sudova
5) Deterdžent je star 6) Nema
sredstva za sjaj
7) Loša doza deterdženta
Meka voda i previše
deterdženta
Fleke od čaja ili kafe
Naslage metala u vodi
Minerali iz tvrde vode
Dugme nije u OFF poziciji
ŠTA URADITI
Zamenite osigurač
Utaknite utikač u utičnicu.
Proverite da li je dovod vode u redu i da li ste pustili vodu.
Mašina detektuje veliki nivo vode.Kada se to desi pumpa se uključuje a gasi
se dovod vode.
Otvorena je posuda za deterdžent ili se drobe sitni ostaci hrane
Proverite sudove
Mašina nije propisno upotrebljivana. Ako je niste često koristili, neka jednom
nedeljno pumpa vodu da bi bila vlažna.
Koristite samo odgovarajući deterdžent. Ako se ovo desi, otvorite mašinu i
isperite sudove. Sipajte 3l hladne vode u lavor i stavite u mašinu. Izbacite
vodu
laganim okretanjem dugmeta dok ne dođete do sušenja. Ponovite ako je
neophodno.
Odmah obrišite
Proverite deterdžent
Proverite posudu sredstva za sjaj
Izaberite jači program
Proverite da raspršivač deterdženta nije zaklonjen većim posuđem
1) Izvadite svo metalno posuđe iz mašine 2) Nemojte dodavati deterdžent 3)
Izaberite najduži ciklus
4) Startujte mašinu i neka radi od 18-22 min. tada će biti na glavnom pranju
5) Otvorite vrata i sipajte dve čaše sirćeta na dno
mašine 6) Zatvorite vrata i neka mašina završi ciklus. Ako sa sirćetom ne
iščistite fleke, uradite sve ponovo
ali sa 1/4 šolje (60ml) lumunutusa.
Koristite manje deterdženta ako imate meku vodu i kraće cikluse za staklo.
Uzmite 1/2 čaše izbeljivača i 3 čaše tople vode i skinite fleke ručno.
UPOZORENJE!-Sačekajte 20min posle pranja da se elementi ohlade
Pozovite vodovod za specijalni filter
Da bi oprali unutrašnjost, koristite vlažan sunđer sa deterdžentom za sudove
i gumene rukavice. Nemojte koristiti ni jedan drugi prašak.
Okrenite programator na OFF i pomerite rezu vrata na levo
Sudovi su blokirali posudu za
deterdžent
Normalna pojava
Trenje aluminijumskih
elemenata
Normalna pojava
Napravite pravilan raspored sudova u mašini.
Prepunjen dozer za
deterdžent ili sredstvo za sjaj
Mašina nije nivelisana
Vodite računa da na prepunite dozere. Previše sredstva za sjaj može
prouzrokovati penu i poplavu.
Nivelisati mašinu
Para izlazi na ventil vrata kod sušenja
Očistite sa blagim abrazivnim sredstvom
Malo vode na dnu oko otvora drži vodu
AUTOMATSKI PRIKAZANE GREŠKE U RADU
GREŠKA
UZROK
Signalne lampice
pranje i predpranje istovremeno svetle
Signalne lampice
pranje i ispiranje istovremeno svetle
Signalne lampice pranje, predpranje i
ispiranje istovremeno svetle
Nema vode ili sporo primnje vode
Sve četiri lampice istovremeno svetle
Previsok nivo vode
Signalne lampice predpranje i ispiranje
istovremeno svetle
Kvar na senzoru za očitavanje
temperature
Signalne lampice predpranje i sušenje
istovremeno svetle
Kvar na senzoru za očitavanje
temperature
Mašina ne ispušta vodu
Produženo vreme grejanja ali se ne
postiže potrebna temperetura vode.
- 12 -
REŠENJE
Isključite mašinu, proverite dovod vode i
ponovo pokrenite program
Proverite da odvodno crevo nije savijeno
ili da filter ili sifon nisu začepljeni
Kvar na senzoru za očitavanje
temperature ili grejaču. Obratite se
ovlašćenom sevisu
Neispravan presostat. Obratite se
ovlašćenom sevisu
Obratite se ovlašćenom sevisu
Obratite se ovlašćenom sevisu
NEKOLIKO SAVETA ZA POUZDANO I EKONOMIČNO KORIŠĆENJE
NA KRAJU PROGRAMA PRANJA
Na kraju svakog pranja, uvek morate zatvoriti slavinu za dotok vode u mašinu, kako dovodna cev ne bi bila pod stalnim pritiskom.Isto tako
morate isključiti dugme „UKLJUČENO/ISKLJUČENO“ kako bi mašinu isključili iz električne mreže.
U slučaju da mašinu nećete upotrebljavati duže vreme, učinite sledeće:
1.u praznu unutrašnjost mašine stavite malo deterdženta i uključite jedan od programa kako bi se unutrašnjost odmastila;
2.izvadite utikač iz utičnice;
3.zatvorite slavinu za dotok vode;
4.napunite posudu sa sredstvo za sjaj;
5.vrata mašine ostavite pritvorena;
6.unutrašnjost mašine mora ostati čista
7.ako je mašina ostavljena u prostoriji gde je temperatura niža od 0 stepeni voda u mašini se može zalediti, u tom slučaju temperaturu
prostorije morate povećati i sačekati 24 sata pre nego što mašinu ponovo upotrebite.
PRAKTIČNI SAVETI
-
Kako postići dobre rezultate pranja
pre stavljanja posuđa u mašinu, uklonite sve ostatke hrane(kosti, ljuske,pepeo cigareta, čačkalice itd.) kako bi sprečili da se zapuši
filter, odvodne cevi ili prskalice za pranje
preporučujemo da suđe ne ispirate pre stavljanja u mašinu
ponekad su šerpe, lonci i tiganji jako zaprljani i sadrže zagorele ili zapečene ostatke hrane, u tom slučaju takvo posuđe potrebno
je natopiti pre pranja
posuđe smestite u mašinu tako da je okrenutao ka dole
ako je ikako miguće posuđe u mašinu složite tako da se ne dodiruju.Vrlo je važno da posuđe pravilno složite u mašinu jer to daje
bolje rezultate pranja
nakon što ste posuđe složili u mašinu pre početka pranja morate proveriti da li se prskalice za raspršivanje vode slobodno kreću
lonce i drugo posuđe na kojima su ostaci zagorele hrane do početka pranja potopite u rastvoru deterdženta za pranje
nemojte direktno posutu deterdžent na takvo posuđe
kod pranja srebrnog posuđa i pribora za jelo isperite ga odmah po
upotrebi, posebno ako ste ga koristili za jaja, majonez i ribu
pazite da takvo posuđe ne dođe u dodir sa drugim metalima
KAKO UŠTEDETI
-
ako želite da u potpunosti iskoristite prostor u mašini za pranje sudova, stavljajte sudove u mašinu posle svakog jela i ako je
potrebno pokrenite program HLADNO ispiranje da se omekšaju tvrdokorne mrlje.Kada je mašina puna pokrenite program za kompletno
pranje
ako posuđe nije jako prljavo i mašina nije sasvim puna izaberite EKONOMIČAN program pranja i pri tome sledite sva uputstva
navedena u programu
Šta ne smete prati: Upamtite da svo posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje sudova.Savetujemo da neke vrste posuđa
kao na primer plastiku neotpornu na toplotu, pribor za jelo sa plastičnim ili drvenim drškama, aluminijumsko posuđe, kristalne predmete,
čaše od olovnog staklane perete u mašini za sudove
I ukrasu u boji na nekom posuđu nisu sasvim postojani.Zato najbolje da proverite njihovu postojanost, tako što ćete u mašini oprati
samo jedan komad
NE SMETE ISTOVREMENO PRATI SREBRNI I METALNI PRIBOR ZA JELO JER MEĐU NJIMA MOŽE DOĆI DO HEMIJSKE
REAKCIJE
Da bi izbegli slučajno kapljanje iz gornje korpe, prvo izvadite posuđe iz donje korpe
Ako po završetku pranja ostavite sudove neko vreme u mašini, vrata mašine morate samo pritvoriti, da vazduh slobodno kruži po
unutrašnjosti mašine.Na taj će način posuđe biti bolje osušeno.
CALL CENTAR
0800 303 304
Pozivom CALL CENTRA možete prijaviti kvar u garanciji i po isteku garancije i takođe možete dobiti savet kako da manje
probleme sami rešite i kako da uspešno koristite Vaš uređaj.
Poziv je besplatan iz mreže fiksne telefonije.
- 13 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising